__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

LABORATORIA STANOWISKA SPRZĘT


SPIS TREŚCI

■ O nas......................................................................................str. 1 ■ Inżynieria mechaniczna

■ Laboratorium pneumatyki przemysłowej.......................str. 2

■ Laboratorium hydrauliki siłowej........................................str. 4

■ Laboratorium obróbki skrawaniem CNC........................str. 7

■ Laboratorium obrabiarek konwencjonalnych.........................str. 12

■ Laboratorium diagnostyki maszyn........................................str. 14

■ Laboratorium metrologii i pomiarów...........................................str. 16

■ Laboratorium budowy i eksploatacji łożysk.....................str. 17

■ Systemy sterowania i wizualizacji

■ Laboratoria systemów sterowania................................str. 18

■ Laboratorium sieci przemysłowych...............................str. 21

■ Laboratorium czujników przemysłowych......................str. 22

■ Laboratorium technik napędowych.............................str. 23

■ Roboty przemysłowe

■ Laboratorium robotów przemysłowych FANUC..........str. 24

■ Laboratorium robotów przemysłowych ABB................str. 25

■ Laboratorium robotów przemysłowych KUKA.............str. 26

■ Inżynieria materiałowa

■ Laboratorium tworzyw sztucznych.................................str. 27

■ Laboratorium druku 3D...................................................str. 31


O nas

EMT-Systems od lat wspiera przedsiębiorców w budowaniu zintegrowanych kompetencji technicznych. Specjalizujemy się w organizacji szkoleń dla Służb Utrzymania Ruchu, w tym działów automatyki, mechanicznych, energetycznych, technicznych i projektowo-konstrukcyjnych.

Naszym kursantom udostępniamy komfortową przestrzeń socjalną, będącą miejscem poczęstunku oraz relaksu w przerwach między szkoleniami.

Stawiamy na praktykę Szkolenia w EMT-Systems prowadzone są przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania. W przeważającej części realizowane są w formie warsztatów praktycznych, w salach i laboratoriach szkoleniowych wyposażonych w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczestnicy, pod opieką prowadzącego, mają dostęp do zaawansowanej aparatury, urządzeń i systemów, w oparciu o które prowadzone jest dane szkolenie. W czasie zajęć wykonywane są liczne zadania i ćwiczenia praktyczne, pomagające nabyć niezbędne umiejętności techniczne.

▪▪ Firma Dobrze Widziana 2019 – tytuł przyznany za przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu oraz politykę wobec pracowników ▪▪ Medal Europejski 2019 przyznany za dział szkoleń "Automatyka i Mechatronika" ▪▪ Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2018 ▪▪ Laur Innowacyjności 2018, przyznany za szkolenie TS8: Materiały kompozytowe chemo- i termoutwardzalne – wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytowych i metod ich wytwarzania ▪▪ Medal Europejski 2018, przyznany za szkolenia z Robotów Przemysłowych ▪▪ Medal Europejski 2017, przyznany za szkolenia z Tworzyw Sztucznych ▪▪ Medal Europejski 2016, przyznany za szkolenie CNC1: Operator/Programista CNC ▪▪ Firma Szkoleniowa Roku: 2014, 2016 i 2017 ▪▪ Cezar Śląskiego Biznesu, przyznany przez BCC najlepszym firmom regionu śląskiego ▪▪ Złote Godło Quality International 2016 ▪▪ Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015 ▪▪ Lider Przedsiębiorczości Roku 2015 ▪▪ Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2012 ▪▪ Innowator Śląska 2012

Co nas wyróżnia ▪ Blisko 150 szkoleń w systemie otwartym i zamkniętym, które kompleksowo pokrywają potrzeby nowoczesnego przemysłu ▪ 25 wyspecjalizowanych laboratoriów i sal szkoleniowych ▪ 70% czasu szkolenia to ćwiczenia na rzeczywistym sprzęcie produkcyjnym oraz autorskich stanowiskach dydaktycznych ▪ Wyselekcjonowani trenerzy z doświadczeniem w przemyśle EMT-Systems organizuje również bezpłatne warsztaty techniczne EMT TOUR, które są okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami sprzętowymi oraz pozyskania aktualnej wiedzy z zakresu produkcji i utrzymania ruchu.

Nagrody i wyróżnienia

1


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM PNEUMATYKI Nasze sale i laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowych komponentach pneumatyki najpopularniejszych producentów: Parker, ORIGA Parker, Festo, BOSCH Rexroth, Pneumax/Rectus, PIAB, NORGREN, BIMBA Pneumatics, SMC (w zakresie układów sterujących oraz wykonawczych pneumatyki oraz elektropneumatyki), IFM, BALLUFF, Relpol, SIEMENS, Pneumax (w zakresie sensoryki przemysłowej, układów przekaźnikowych, sterowania oraz wysp zaworowych). Stanowiska szkoleniowe posiadają unikalną i jedyną w kraju konstrukcję umożliwiającą ćwiczenia na różnym stopniu zaawansowania.

Stanowiska pneumatyki przemysłowej ▪ układy wykonawcze: siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania, beztłoczyskowe siłowniki liniowe, chwytaki, wielopozycyjne stoły wahadłowe z tłumieniem pozycji skrajnych położenia, znormalizowanych siłowników wielopozycyjnych ▪ zawory rozdzielające typu 3/2, 5/2, 5/3 (aktywowane ręcznie, mechanicznie, pneumatycznie) ▪ zawory zwrotne i zwrotno-dławiące, szybkiego spustu, dławiące, redukcyjne, bezpieczeństwa ▪ zawory logiczne ▪ pneumatyczne zawory czasowe ▪ elementy techniki podciśnieniowej ▪ czujniki (optyczne, indukcyjne, pojemnościowe)

2

Stanowiska elektropneumatyki przemysłowej ▪ układy wykonawcze: siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania, beztłoczyskowe siłowniki liniowe, chwytaki, wielopozycyjne stoły wahadłowe z tłumieniem pozycji skrajnych położenia, znormalizowanych siłowników wielopozycyjnych ▪ zawory rozdzielające typu 3/2, 5/2, 5/3 (aktywowane ręcznie, mechanicznie, pneumatycznie oraz elektrycznie) ▪ zawory zwrotne i zwrotno-dławiące, szybkiego spustu, dławiące, redukcyjne, bezpieczeństwa, zawory logiczne ▪ p n e u m a t y c z n e z a w o r y c z a s o w e o r a z p r z e t w o r n i k i pneumoelektryczne ▪ proporcjonalne regulatory ciśnienia ▪ elementy techniki podciśnieniowej ▪ czujniki (optyczne, indukcyjne, pojemnościowe) ▪ przyciski monostabilne i bistabilne ▪ przekaźniki (umożliwiające syntezę układów sterowania pośredniego zaworów) ▪ wielofunkcyjne przekaźniki czasowe ▪ wskaźniki wizualne oraz akustyczne stanu pracy ▪ liczniki pneumatyczne ▪ zawory do zabudowy na panelach ▪ koncentratory pasywne wejść czujników oraz kontaktrony siłowników pneumatycznych


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM PNEUMATYKI Możliwości oferowane przez nasze stanowiska: ▪ montaż i sprawdzanie działania dowolnie zestawionych konfiguracji układów pneumatycznych sterowanych konwencjonalnie oraz elektrycznie ▪ wykonanie badań eksperymentalnych oraz eksploatacyjnych typowych elementów pneumatycznych ▪ prosty, wygodny i szybki montaż zaprojektowanych układów pneumatycznych ▪ sprawdzanie działania i zachowania się układu zasilania, elementów ciśnieniowych, sterujących kierunkiem przepływu, sterujących natężeniem przepływu oraz elementów wykonawczych ▪ nabycie umiejętności w zakresie projektowania oraz montażu układów pneumatycznych i elektropneumatycznych ▪ testowanie wpływu nastaw parametrów układów sterujących na działanie podzespołów wykonawczych ▪ unikalnym elementem jest szeroki zakres odmian sprzętu (od pneumatyki uniwersalnej, poprzez wyspy zaworowe, aż do odmian zaworów Heavy-Duty stosowanych w najcięższych warunkach pracy)

Stanowisko pneumatyki proporcjonalnej

Stacja przygotowania sprężonego powietrza

3


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM HYDRAULIKI SIŁOWEJ Nasze sale i laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowych komponentach i układach hydrauliki siłowej najpopularniejszych producentów: ▪ PARKER Hannifin, BOSCH Rexroth, Manuli Fluiconnecto, HYDAC oraz PONAR WADOWICE.

Stanowisko hydrauliki konwencjonalnej przemysłowej umożliwiające ćwiczenia na różnym stopniu zaawansowania:

Stanowisko elektrohydrauliki i hydrauliki proporcjonalnej ▪ montaż i sprawdzanie działania dowolnie zestawionych układów hydraulicznych sterowanych proporcjonalnie w układzie otwartym i zamkniętym, ▪ nabywanie umiejętności w zakresie projektowania i montażu elektrohydraulicznych układów przekaźnikowego sterowania elektrycznego oraz proporcjonalnego, ▪ parametryzacja układów proporcjonalnych.

▪ montaż i sprawdzanie działania dowolnie zestawionych ukł. hydraulicznych sterowanych konwencjonalnie i elektrycznie, ▪ przeprowadzanie badań eksploatacyjnych typowych elementów hydrauliki siłowej (pompy, zawory ciśnieniowe, ▪ zawory dławiące, regulatory przepływu), ▪ prosty, wygodny i szybki montaż zaprojektowanych układów hydraulicznych, ▪ sprawdzanie działania i obserwacja pracy układu zasilania, zaworów ciśnieniowych, zaworów sterujących kierunkiem i natężeniem przepływu oraz elementów wykonawczych, ▪ nabywanie umiejętności w zakresie projektowania i montażu elektrohydraulicznych układów przekaźnikowego sterowania elektrycznego oraz proporcjonalnego.

Wirtualny spacer po laboratorium hydrauliki. Użyj kodu QR i aplikacji Google Maps.

4

Nowością jest wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny z serii SensoControl, czujniki pozycji oraz prędkości, zawory proporcjonalne oraz elektroprzełączalne.


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM HYDRAULIKI SIŁOWEJ Stanowisko wizualizacji i regulacji pracy układu hydraulicznego

Zaawansowane stanowisko napędów hydrauliki mobilnej

Stanowisko do ćwiczeń praktycznych prezentuje klasyczne działanie układu hydraulicznego. Dzięki zastosowaniu elementów zbudowanych z tworzywa PMMA, doskonale widoczne są wszystkie kanały, przepływy oraz wnętrza każdego komponentu znajdującego się w instalacji podczas jej pracy. Stanowisko sterowane jest z układu automatyki z wizualizacją na panelu operatorskim. Układ wykorzystywany jest do dogłębnego poznania działania instalacji hydraulicznej, pokazania słabych i mocnych stron, pokazania najbardziej awaryjnych miejsc oraz sposobów ich szybkiego rozwiązywania.

Stanowisko napędów hydrauliki mobilnej oraz mobilnych układów sterowania w technice proporcjonalnej – system sterowania IQAN – Parker Hannifin.

Elektroniczny katalog elementów

Stanowisko napędów mobilnych z systemem Load Sensing Stanowisko napędów mobilnych, wyposażone w układ napędowy z pompą o zmiennej wydajności oraz system sterowania Load Sensing (LS).

Nasze laboratoria szkoleniowe wyposażone są również w elektroniczny katalog komponentów hydrauliki siłowej znajdujących się w dyspozycji kursantów. Każdy komponent oznakowany jest kodem kreskowym. Zbliżenie kodu do elektronicznego czytnika pozwala natychmiast wyświetlić kartę katalogową przedmiotowego elementu. Pozwala on na szybką identyfikację komponentu jak również uzyskanie szczegółowych informacji – charakterystyka, parametry techniczne.

5


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM HYDRAULIKI SIŁOWEJ Podczas szkoleń wykorzystujemy również unikatowe elementy i komponenty dydaktyczne oraz profesjonalne narzędzia i aparaturę pomiarową: ▪ przygotowane na nasze zamówienie przekroje wszystkich komponentów układu hydraulicznego, ▪ dokonujemy warsztatowego demontażu komponentów w celu pokazania klasycznych skutków awarii, ▪ rejestrator diagnostyczny Service Master Plus (prod. Parker Hannifin) do pomiaru m.in. przepływu, temperatury, ciśnienia cieczy roboczej, ▪ przenośne rejestratory diagnostyczne HMG 3010 i HMG 4000 (prod. HYDAC) do pomiaru m.in. przepływu, temperatury, ciśnienia cieczy roboczej, ▪ p r z e n o ś n y s p r z ę t d o m o n i t o r o w a n i a s t a n u o l e j ó w hydraulicznych i układów paliwowych - Parker icount oil SamPler (iOS), ▪ Parker Kittiwake wykorzystywany w trakcie szkolenia do b a d a n i a fi z y k o c h e m i c z n y c h p a r a m e t r ó w c i e c z y hydraulicznych (lepkości kinematycznej, zawartości wody, liczby kwasowej, liczby zasadowej), ▪ urządzenie do sprawdzania łożysk MHC, ▪ podgrzewany lepkościomierz, ▪ kamera termowizyjna FLIR wykorzystywana do wykrywania problemów hydraulicznych z wykorzystaniem obrazowania w podczerwieni.

6

Stanowisko filtracji oleju i napełniania układów hydraulicznych pozwala na zaprezentowanie następujących elementów: ▪ prawidłowe utrzymanie czystości środków smarnych, ▪ uzupełnianie systemu nowym olejem bez wprowadzania zanieczyszczeń, ▪ bezpieczne uwalnianie oleju z systemu, ▪ modyfikowanie urządzenia dla precyzyjnej gospodarki smarno-olejowej, ▪ uzupełnianie systemu w celu zachowania ciągłości działania, ▪ poprawne pobranie próbek oleju w celu jego zbadania.


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM CNC Nasze sale szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na rzeczywistych obrabiarkach przemysłowych opartych o najpopularniejsze sterowniki – SINUMERIK, FANUC, Heidenhain oraz OKUMA.

▪ Dwie sale szkoleniowe klimatyzowane i przestronne ▪ Łączna powierzchnia około 150m2 ▪ 8 obrabiarek przemysłowych ▪ Dostęp do najnowszych katalogów narzędziowych ▪ Kamery wyświetlające na monitorach aktualną pracę maszyn

7


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM CNC OBRABIARKI ▪ S t e r o w n i k S I N U M E R I K 8 2 8 D – C e n t r u m O b r ó b c z e NXV560A-YCM ▪ Sterownik GE FANUC 0i Mate-TD – Tokarka WAFO TMK 25 ▪ S t e r o w n i k S I N U M E R I K 8 2 8 D – C e n t r u m o b r ó b c z e WAFO MMY450 ▪ Sterownik SINUMERIK 808D – Tokarka CNC z rewolwerem 6-narzędziowym ▪ Sterownik FANUC 0iMD – Frezarka STCNC3D ▪ Sterownik SINUMERIK 828D – Tokarka CKT 400x700 ▪ Sterownik FANUC 0iTF z nakładką Manual Guide – Centrum Obróbcze Pionowe R550 "Harnaś" ▪ Sterownik SINUMERIK 840D – Tokarka Spinner SB

8

Do dyspozycji kursantów oddajemy także: ▪ Sterownik OKUMA OSP-P300S – Centrum tokarsko-frezarskie OKUMA MULTUS z innowacyjnymi funkcjami Thermo-Friendly Concept, Collision Avoidance System, Machining Navi


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM CNC Kursy CNC4 - poziom podstawowy i zaawansowany Uczestnicy szkoleń CNC4 mają do dyspozycji: ▪ 5-osiowe Centrum Obróbcze DMU60MB ze sterowaniem Heidenhain iTNC530. Heidenhain iTNC530 to wielofunkcyjny sterownik, zorientowany na programowanie bezpośrednio na maszynie sterowaniem kształtowym, dedykowany dla frezarek, wiertarek, wytaczarek oraz centrów obróbkowych. Elementem każdego zestawu kursanta jest również klawiatura sterownika umożliwiająca tworzenie, testowanie i optymalizację programów w trybie smarT.NC (tylko w przypadku iTNC 530), w dialogu tekstem otwartym HEIDENHAIN lub DIN/ISO. Stacja programowania zapewnia istotną redukcję czasów przestoju maszyny. Programowanie na stacji odbywa się przy użyciu takiej samej klawiatury, jak bezpośrednio na maszynie, o identycznym układzie przycisków.

Wirtualny spacer po laboratorium CNC. Użyj kodu QR i aplikacji Google Maps.

9


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM CNC Narzędzia wykorzystywane podczas kursów CNC Oprzyrządowanie stanowisk oraz wyposażenie dodatkowe: - przyrządy pomiarowe: ▪ suwmiarki ▪ mikrometry ▪ wysokościomierz ▪ liniały ▪ płytki wzorcowe - narzędzia pokazowe: ▪ frezy ▪ wiertła ▪ gwintowniki ▪ noże tokarskie z płytkami skrawającymi ▪ narzędzia składane ▪ narzędzia specjalne ▪ głowice frezarskie

10


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM CNC URZĄDZENIE DO POMIARU I USTAWIANIA NARZĘDZI – ZOLLER smile / pilot 2mT Do dyspozycji kursantów oddajemy również najnowszy przyrząd pomiarowy serii „smile” firmy ZOLLER. Posiada on wszystkie niezbędne funkcje do profesjonalnego pomiaru i ustawiania narzędzi z nową technologią obsługi oprogramowania. Nowo opracowana technologia obsługi ZOLLER myTouch jest obecnie jedynym takim rozwiązaniem na świecie w przyrządach do pomiaru i ustawiania narzędzi. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą bazującą na zasadzie dotyku ekranu zaczerpniętą z najnowszych rozwiązań komunikacji człowiek – urządzenie. Solidna, warsztatowa budowa spowodowała, że przyrząd umieściliśmy bezpośrednio przy maszynach obróbczych CNC.

Funkcje standardowe urządzenia: ▪ Dynamiczne zarządzanie pamięcią dla co najmniej 15.000 adapterów i narzędzi ▪ Pomiar bicia promieniowego ostrzy ▪ Funkcje projektora ▪ Pomiar największego ostrza, pomiar narzędzi wielostopniowych ▪ Graficzny panel sterowania ▪ Automatyczne rozpoznawanie kształtu ostrza i zakresu pomiarowego ▪ Dynamiczny krzyż pomiarowy, kontrola ostrza, pomiar w czasie rzeczywistym ▪ Przełączanie jednostek mm / cal ▪ Wyznaczanie promienia, średnicy wymiaru różnicowego, wymiaru łańcuchowego, blokada zliczania osi; inkrementalny tryb pracy dla obu osi, niezależny od wyboru osi ▪ Automatyczna kontrola punktu zerowego ▪ Analogowe, kolorowe ustawienie ostrości ▪ System nawigacji »compass« z najazdem na pozycję nominalną ▪ Funkcja »cris« do wyznaczania maksymalnego konturu narzędzia ▪ Drukowanie etykiet

11


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH Tokarka CORMAK 410×1000/1500

Tokarka CORMAK TURN 410×1000 PREMIUM LINE

może być wykorzystywana do wielu zadań, takich jak toczenie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, stożków, polerowanie, gwintowanie modułowe i DP, wiercenie i przeciąganie wewnętrzne.

Charakterystyka maszyny: ▪ Duże osłony uchwytu tokarskiego oraz przestrzeni roboczej ▪ Zintegrowany układ chłodzenia ▪ Wyjmowany mostek umożliwia obróbkę elementów o dużej średnicy ▪ Indukcyjnie hartowane i precyzyjnie szlifowane prowadnice łoża ▪ N o w o c z e s n e ł o ż y s k o w a n i e t r z p i e n i a z a s a d n i c z e g o z łożyskami kulkowymi ▪ Regulacja obrotów i posuwu działająca precyzyjnie ▪ Łoże urządzenia jest niezwykle odporne na skręcenia i nie ulega wibracji, dzięki czemu spełniony jest podstawowy warunek dokładnego toczenia

Charakterystyka maszyny: ▪ Wyposażenie seryjne obejmuje odczyt cyfrowy 3-osi ▪ Nowoczesne i precyzyjne łożyskowanie wrzeciona ▪ Duży przelot wrzeciona 52 mm ▪ Ciężkie łoże z odlewu żeliwnego, szlifowane i indukcyjnie hartowane ▪ Koła zębate przekładni wzmacniane poprzez hartowanie i dokładne szlifowanie ▪ Większe możliwości obróbki poprzez wyjmowany mostek ▪ Osłony bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi normami ▪ Dokładność obróbki: odchyłka kołowości poniżej 0,01 mm, odchyłka walcowości nie więcej niż 0,02 mm dla pomiaru o długości 200 mm, wykończenie powierzchni jest idealne ▪ Tokarka wyposażona w mechaniczny hamulec nożny

12


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH Wiertarko-frezarka MAKTEK XZ 6350ZB ▪ Frezarka posiada głowicę pionową oraz wrzeciono poziome ▪ Stożek mocowania narzędzia ISO 40 ▪ Frezarka posiada posuwy robocze w osi X i Y oraz szybki posuw ustawczy w osi Z ▪ Wysuwane wrzeciono głowicy pionowej ▪ Posuw mechaniczny w 3 zakresach oraz możliwość automatycznego gwintowania ▪ Głowica pionowa skrętna w zakresie 0-90° ▪ Górna belka wysuwana oraz obrotowa

Wiertarko-frezarka XL5030 (UWF 125 Servo) ▪ Wymiary stołu: 1270×300 mm ▪ Max. przesuw stołu (XYZ): 720/300/400 ▪ Odległość wrzeciona od powierzchni stołu: 35-435 mm ▪ Końcówka wrzeciona 7:24 ISO40 ▪ Przyśpieszony przesuw stołu: 1000/1000/750 mm/min ▪ Posuw stołu: zmienny ▪ Obroty wrzeciona (12): 35-1500 obr/min

13


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MASZYN Stanowiska dla kursantów zostały specjalistycznie wyposażone. Uczestnicy kursu mają dostęp do stacji komputerowych z oprogramowaniem symulacyjnym, najnowszych katalogów produktowych, sprzętu diagnostycznego oraz rzeczywistych obiektów badawczych wykorzystywanych do ćwiczeń praktycznych.

System VIBXPERT II Pruftechnik do zbierania danych, analizy drgań i wyważania Kursanci wykonują ćwiczenia praktyczne korzystając z analizatora, którego działanie pozwala na szybkie przeprowadzanie pomiarów, przetwarzanie mierzonych sygnałów i wykonywanie analizy symptomów uszkodzeń bez potrzeby odchodzenia od badanej maszyny. ▪ Doskonały kolorowy wyświetlacz ▪ Diody na wyświetlaczu interpretują wyniki zgodnie z normami ISO lub wartościami wyznaczonymi przez użytkownika ▪ Informacja o stanie urządzenia i baterii ▪ Ergonomiczna klawiatura ▪ Obsługa kciukiem ▪ Podświetlenie automatycznie dostosowuje się do otoczenia ▪ Diody na wyświetlaczu interpretują wyniki zgodnie z normami ISO lub wartościami wyznaczonymi przez użytkownika

14

Maszyny wirnikowe do laboratoryjnej diagnostyki Podczas szkolenia wykorzystujemy laboratoryjne modele maszyn wirnikowych, pozwalających na symulację najczęściej występujących niesprawności: ▪ niewyważenie wirnika ▪ niewspółosiowość wałów i kół pasowych ▪ uszkodzenia łożysk tocznych (uszkodzenia mechaniczne, brak smarowania) ▪ niesprawności łożysk ślizgowych (niedostateczne smarowanie) ▪ luzy mechaniczne ▪ niesprawności przekładni pasowej


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MASZYN Podczas szkolenia wykonuje się również rejestrację danych na rzeczywistych urządzeniach - zasilaczach hydraulicznych i kompresorach pneumatycznych. System monitoringu maszyn EFECTOR OCTAVIS IFM Podczas kursu prezentujemy możliwości systemów ciągłego monitoringu. Oferują one szerokie możliwości w zakresie diagnostyki maszyn i urządzeń – od diagnostyki opartej na wybranych częstotliwościach, do tworzenia długofalowych przewidywań w oparciu o linię trendu. Stanowisko do osiowania wałów Kursanci wykonują ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem urządzenia FIXTURLASER GO Pro do laserowego osiowania wałów.

Laboratorium wyposażone jest również w: ▪▪ Ultradźwiękowy detektor diagnostyczny Leakshooter z wbudowaną kamerą ▪▪ Bezprzewodowy system diagnostyki i wyważania FIXTURLASER SMC umożliwiający automatyczną diagnostykę usterek maszyn ▪▪ Miernik drgań, analizator drgań, zbieracz danych ADASH A4900 umożliwiający wykonanie wszystkich podstawowych pomiarów wibrodiagnostycznych ▪▪ Smarownica A4910 LUBRI S kit - mierzy aktualny poziom nasmarowania łożyska i informuje operatora, kiedy stan nasmarowania jest optymalny ▪▪ K a m e r y t e r m o g r a fi c z n e w r a z z o p r o g r a m o w a n i e m i akcesoriami dodatkowymi ▪▪ Przełącznik wibracyjny ▪▪ Oprogramowanie DDS oraz SmartObserver IFM electronic - Przemysł 4.0

15


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM METROLOGII I POMIARÓW Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji narzędzia używane w metrologii warsztatowej: ▪ suwmiarki ▪ mikrometry ▪ głębokościomierze ▪ wysokościomierze ▪ czujniki zegarowe ▪ płytki wzorcowe ▪ kule pomiarowe ▪ wałeczki pomiarowe

Maszyna współrzędnościowa ZEISS ACCURA ▪ zakres pomiarowy urządzenia: 900x1200x700mm ▪ niepewność pomiarowa MPE_P=1.7um ▪ system MASS umożliwia użycie zarówno centralnych, aktywnych dotykowych głowic skanujących, przegubu obrotowo-uchylnego z pasywną dotykową głowicą skanującą, jak również optycznej głowicy skanującej ▪ posiada skaningową głowicę pomiarową Zeiss VAST-XT

16


Inżynieria mechaniczna

LABORATORIUM BUDOWY I EKSPLOATACJI ŁOŻYSK W trakcie szkolenia kursanci mają do dyspozycji: ▪ rzeczywiste łożyska pozwalające na zapoznanie się z ich odmianami oraz budową, ▪ zestaw narzędzi i urządzeń do montażu oraz demontażu łożysk tocznych (metodą mechaniczną, termiczną oraz hydrauliczną), ▪ wysokiej klasy stanowiska szkoleniowe umożliwiające kursantom zapoznanie się ze sposobami montażu i demontażu, ▪ stanowiska demonstracyjne do praktycznego zobrazowania metod smarowania oraz uszczelniania łożysk, ▪ urządzenia do diagnostyki łożysk tocznych i ślizgowych (rejestratory drgań, piórka wibrometryczne, oscyloskopy, kamery endoskopowe, stetoskopy przemysłowe).

17


Systemy sterowania i wizualizacji

LABORATORIA SYSTEMÓW STEROWANIA Nowoczesne sterowniki logiczne Siemens SIMATIC S7-300, S7-1200 oraz S7-1500, moduły i komponenty sieci PROFIBUS, AS-Interface, PROFINET, analizatory diagnostyczne, panele operatorskie, najnowocześniejsze oprogramowanie wykorzystywane w automatyce przemysłowej to podstawowe elementy wyposażenia przedmiotowego laboratorium. Dodatkowo, jako jedyni w Polsce, wzbogacamy szkolenia z zakresu PLC o przemysłowe elementy wykonawcze będące odzwierciedleniem procesu programowania – siłowniki pneumatyczne, silniki krokowe, enkodery, czujniki temperatury, wyspy zaworowe i wiele innych. Laboratoria wyposażone są także w panele operatorskie HMI oraz systemy klasy SCADA umożliwiające przeprowadzanie szkoleń dotyczących nowoczesnych systemów wizualizacji. Silny punkt wśród stanowisk szkoleniowych stanowią również napędy elektryczne, które pozwalają nam na przeprowadzanie szkoleń dotyczących nowoczesnych metod sterowania silnikami elektrycznymi i wprowadzają zagadnienie ekonomii oraz energooszczędności do dziedziny sterowania.

18

Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400, S7-1200, S7-1500 – kursy podstawowe i zaawansowane Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych opartych o zastosowanie sterowników PLC. Stanowisko szkoleniowe składa się ze sterownika wyposażonego w moduły wejść/wyjść cyfrowych oraz analogowych, zadajnika sygnałów i symulatory sygnałów wejściowych i wyjściowych, a także komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem połączonego ze sterownikiem oraz stacji wykonawczej, której konfiguracja uzależniona jest od poziomu kursu.


Systemy sterowania i wizualizacji

LABORATORIA SYSTEMÓW STEROWANIA W celu wzbogacenia szkolenia, w skład stacji roboczych włączyliśmy zestawy wykonawcze składające się z rzeczywistych komponentów automatyki: ▪ układ przygotowania powietrza z wyspą zaworową z zaworami elektropneumatycznymi 3/2, 5/2, 5/3, ▪ układ wykonawczy zbudowany na podstawie dwóch siłowników pneumatycznych oraz chwytaka, ▪ czujniki kontraktonowe informujące o stanie położeń skrajnych siłowników, ▪ symulator sygnałów binarnych. Dodatkowo dla kursów podstawowych: ▪ układ wejść/wyjść cyfrowych, włącznik ON/OFF impulsowy, sygnał świetlny, wyłącznik bezpieczeństwa. Dodatkowo dla kursów zaawansowanych: ▪ elektroniczny regulator proporcjonalny, silnik krokowy, enkoder kątowy, czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem 0-10 V, przemiennik częstotliwości, silnik serwo z magnesami trwałymi, symulatory sygnałów wejść i wyjść analogowych (0-10V) wraz z elektronicznymi wskaźnikami napięcia.

NOWOŚĆ - wieloelementowa makieta szafy sterowniczej: stanowisko autorskie do kursu AM1: Elektrotechnika i aparatura szaf sterowniczych oraz AM2: wprowadzenie do automatyki przemysłowej i sterowania. W skład stanowiska szkoleniowego wchodzą: ▪ Przyciski ze stykami NO i NC oraz lampki ▪ Przetwornik ciśnienia oraz termometr rezystancyjny PT100 ▪ Przetworniki sygnału (rezystancja na napięcie, prąd na napięcie) ▪ Styczniki oraz przekaźniki ▪ Przekaźniki separujące (mechaniczne oraz półprzewodnikowe) ▪ Przekaźniki bezpieczeństwa ▪ Przekaźniki czasowe ▪ Wyłączniki krańcowe ▪ Zasilacz 230VAC/24VDC ▪ Układy zabezpieczające (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik silnikowy, mechaniczny wyłącznik nadprądowy, elektroniczny wyłącznik nadprądowy) ▪ Silnik asynchroniczny trójfazowy

Dodatkowo dla kursu PLC4: ▪ wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe firmy TURCK połączone z siecią PROFIBUS, ▪ wyspa zaworowa firmy PARKER, ▪ siłowniki pneumatyczne firmy PARKER, ▪ czujniki położenia firmy TURCK.

19


Systemy sterowania i wizualizacji

LABORATORIA SYSTEMÓW STEROWANIA Laboratorium programowania i projektowania z Distributed Safety w sterownikach Simatic Safety Integrated Uczestnicy kursu z zakresu Programowania i projektowania z Distributed Safety w sterownikach Simatic Safety Integrated mają do dyspozycji indywidualne stanowiska szkoleniowe wyposażone w zróżnicowany sprzęt produkcyjny: ▪ tradycyjne rozwiązania PLC – CPU 315F 2PN/DP oraz moduły wejść/wyjść z rodziny S7-300 w wydaniu FAIL-SAFE, ▪ CPU 315F 2PN/DP połączone poprzez sieć komunikacyjną PROFINET z modułami wejść/wyjść z rodziny ET-200S w wydaniu FAIL-SAFE, ▪ całościowe rozwiązania bazujące na CPU z rodziny ET-200S w wydaniu F. Dodatkowe elementy każdego zestawu to także realny sprzęt wykonawczy: ▪ bariery optyczne z przemieszczającym się produktem (wymuszenie wyłączenia bariery podczas przejazdu produktu – tzw. muting), ▪ „mini drzwi” wyposażone w krańcówki bezpieczeństwa, ▪ zestawy przycisków oburęcznych, ▪ „grzybki” bezpieczeństwa z podwójnymi stykami, ▪ stacyjki z kluczykiem ▪ podwójne – „bezpieczne” styczniki wykonawcze.

20

Laboratorium CoDeSys Uczestnikom szkolenia oddajemy do dyspozycji stanowiska szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych opartych o zastosowanie sterowników różnych producentów, ale zgodnych z CoDeSys. Nasze laboratoria wyposażone są w urządzenia firm TURCK oraz IFM electronic dla CoDeSys 2.3 oraz WAGO PFC200 i panel Weintek cMT3072 dla CoDeSys 3.5. Stanowisko szkoleniowe składa się ze sterownika wyposażonego w odpowiedni dla programu szkolenia zestaw wejść/wyjść oraz symulator sygnałów wejściowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji także komputer z oprogramowaniem CoDeSys w odpowiedniej wersji.


Systemy sterowania i wizualizacji

LABORATORIUM SIECI PRZEMYSŁOWYCH Uczestnicy szkoleń z zakresu sieci przemysłowych, w szczególności PROFIBUS i PROFINET, mają do dyspozycji wieloelementowe zestawy tworzące rozbudowaną sieć pozwalającą na wykonywanie zadań i ćwiczeń w szerokim zakresie tematycznym. Podstawę stanowiska osprzętu sieciowego stanowi: • Sterownik SIEMENS SIMATIC S7-300 CPU314C-2PN/DP. Dodatkowo sterownik posiada moduły: • ET-200S PROFINET oraz PROFIBUS, • procesor komunikacyjny CP 342-5

Unikatowość szkoleń z zakresu sieci w EMT-Systems przedstawia się w ilości narzędzi diagnostycznych, jakie mają do dyspozycji kursanci. Aby sprawnie i szybko diagnozować usterki oraz przywracać sieci do prawidłowego funkcjonowania nauka musi być przeprowadzona na najpopularniejszym i najlepszym sprzęcie na rynku. Ręczny analizator sieci: • Profitrace (Procentec) • PB-Q One (Indu-Sol) • PROFIBUS Tester 4 (Softing)

PROFINET w TIA realizowany jest na dwóch stacjach S7-1511FT oraz S7-1200+HM. Stanowisko sieciowe, dzięki swojej różnorodności i konstrukcji opartej na urządzeniach różnych producentów, pozwala zapoznać się w trakcie szkoleń z różnymi sposobami instalacji i konfiguracji różnych typów urządzeń od różnych dostawców. Dodatkowo mnogość połączonych ze sobą stacji sieciowych możliwie zbliża stanowisko laboratoryjne do rzeczywistej sieci obiektowej, dając niepowtarzalną okazję nauki diagnozowania i usuwania usterek i błędów występujących w przemysłowych sieciach polowych.

21


Systemy sterowania i wizualizacji

LABORATORIUM CZUJNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH Laboratorium czujników przemysłowych Szkolenia prowadzone są w nowoczesnym laboratorium, gdzie kursanci mają możliwość zapoznania się oraz uruchomienia czujników i monitorów przemysłowych różnych firm. Szeroka gama posiadanego przez nas osprzętu automatyki pozwala na indywidualną pracę nad stawianymi problemami teoretycznymi, zatem każdy uczestnik ma możliwość samodzielnie podłączyć i uruchomić: ▪ czujniki indukcyjne, ▪ pojemnościowe, ▪ magnetyczne, ▪ optyczne, ▪ monitory przepływu, ▪ temperatury, ▪ obecności mediów płynnych i gazowych, ▪ czujniki koloru, ▪ czytniki RFID lub kodów kreskowych oraz wiele innych znajdujących się w naszej pracowni. Dzięki takiemu podejściu uczestnicy samodzielnie dochodzą do wielu wniosków i wraz z prowadzącym szkolenie przekuwają zdobytą wiedzę w praktyczne umiejętności.

22


Systemy sterowania i wizualizacji

LABORATORIUM TECHNIK NAPĘDOWYCH Uczestnikom kursu oddajemy do dyspozycji stanowiska szkoleniowe przeznaczone do nauki aplikacji i rozwiązań przemysłowych opartych o napędy elektryczne wykorzystujące przemienniki częstotliwości. Stanowisko składa się z przemiennika częstotliwości wyposażonego w symulator sygnałów cyfrowych i analogowych. Każdy przemiennik połączony jest z asynchronicznym silnikiem elektrycznym.

Stanowiska umożliwiają realizację ćwiczeń w oparciu o rzeczywiste elementy wykorzystywane w automatyce przemysłowej: ▪ Siemens Sinamics G120/Siemens Micromaster M440 ▪ Siemens Sinamics S120/Siemens Simotion

Na szkoleniach NAP1 dostępne są dwa typy stanowisk oparte o różne przemienniki: Parker AC 890 SD ▪ moc 0,55 kW ▪ 7 wejść cyfrowych ▪ 3 wyjścia cyfrowe ▪ 4 wejścia analogowe ▪ 2 wyjścia analogowe ▪ interfejsy komunikacyjne: PROFIBUS, PROFINET SEW Movitrac B 07 ▪ moc 0,25 kW ▪ 6 wejść cyfrowych ▪ 3 wyjścia cyfrowe ▪ 1 wejście analogowe ▪ interfejsy komunikacyjne: PROFIBUS

23


Roboty przemysłowe

LABORATORIUM ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH FANUC Roboty Podczas szkoleń z zakresu programowania i obsługi robotów wykorzystujemy autorskie, profesjonalne stanowiska zrobotyzowane, w skład których wchodzą trzy cele edukacyjne FANUC LR Mate 200iD 4s z kontrolerem R-30iB Mate. Do dyspozycji kursantów oddajemy również: ▪ Robota FANUC A-520i ▪ Roboty FANUC AM 100iB oparte o kontrolery RJ3iB ▪ Roboty FANUC AM 100iC oparte o kontrolery RJ3iC Dodatkowo stacje wyposażone są w: ▪ magazyny odkładcze i stanowiska do reorientacji, ▪ o p r z y r z ą d o w a n i e t e c h n o l o g i c z n e d o p a s o w a n e d o realizowanych zadań, ▪ unikalne pomoce dydaktyczne do realizacji ćwiczeń praktycznych. Konstrukcja stanowisk pozwala na pełne zrozumienie cyklów pracy robotów oraz zrozumienie zasady ich działania.

24


Roboty przemysłowe

LABORATORIUM ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH ABB Roboty Podczas szkoleń z zakresu programowania i obsługi robotów ABB, do dyspozycji kursantów oddajemy autorskie, edukacyjne stanowiska zrobotyzowane, w skład których wchodzą trzy roboty przemysłowe wyposażone w najnowsze kontrolery serii IRC5: ▪ Robot ABB IRB120 RW6 z kontrolerem IRC5 ▪ Robot ABB IRB1200 RW6 z kontrolerem IRC5 ▪ Robot ABB IRB2400 RW5 z kontrolerem IRC5

25


Roboty przemysłowe

LABORATORIUM ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH KUKA Roboty Podczas szkoleń z zakresu programowania i obsługi robotów KUKA wykorzystujemy autorskie, profesjonalne stanowiska zrobotyzowane, w skład których wchodzi pięć robotów przemysłowych: ▪ KUKA KR6 R700 SIXX z serii KR AGILUS z najnowszym kontrolerem serii KRC4, ▪ KUKA KR6 R900 SIXX z serii KR AGILUS z najnowszym kontrolerem serii KRC4, ▪ KUKA KR10 R1420 z najnowszej serii CYBERTECH NANO z kontrolerem KRC4 Compact oraz panel sterujący SmartPad.

26


Inżynieria materiałowa

LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH Robot manipulacyjny WITTMANN z kontrolerem R8.3

Wtryskarka marki BOY 25 E

▪ Układ sterowania: WITTMANN CNC 8.3 z blokiem awaryjnym ▪ Programator Ręczny TEACHBOX ▪ Przeniesienie napędu przez koło zębate i zębatkę ▪ 2 x obieg próżni działający w oparciu o zasadę Venturiego z cyfrowo ustawianym wyłącznikiem różnicy ciśnienia ▪ 1 x pneumatyczny zawór 5/2 z funkcją kontroli, dla sterowania elementami chwytaka poruszanymi pneumatycznie ▪ R o b o t w y p o s a ż o n y w n a p ę d y s e r w o n a w s z y s t k i c h trzech osiach ▪ Oś obrotowa ▪ Niski hałas i komfort pracy

BOY 25 E bazuje na sprawdzonej konstrukcji. Od 1968 r. wyprodukowano ponad 25 000 maszyn z tej serii. Istotną innowacją jest zwiększenie siły zwarcia do 250 kN i możliwość szybkiego wtrysku ze specjalnie zaprojektowaną dla wyrobów cienkościennych jednostką wtryskową z połączeniem różnicowym. Dzięki kolejnym ulepszeniom, takim jak siłowniki szybkiego działania i pompa o 10% większej objętości tłoczenia, uzyskano znaczny wzrost prędkości posuwów, lepszą dynamikę i tym samym krótszy czas cyklu. ▪ Konstrukcja maszyny cechuje się najlepszą ergonomią i wydajną pracą ▪ Zsyp dla wyprasek, otwarty z trzech stron, gwarantuje optymalny odbiór wyrobów gotowych ▪ Łatwa obsługa i elastyczność w dodawaniu wyposażenia, dzięki niepodpartemu systemowi zamykania ▪ Dzięki intuicyjnej obsłudze optymalna technologia sterowania ▪ Solidna konstrukcja maszyny ze zintegrowanym zbiornikiem oleju ▪ Solidna, dobrze przemyślana konstrukcja z dwupłytowym, niepodpartym systemem zamykania ▪ Wysoka efektywność, dzięki niskiemu kosztowi maszynogodziny ▪ Duże prześwity między kolumnami i płytami

27


Inżynieria materiałowa

LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH Laboratorium Tworzyw Sztucznych wyposażone jest m.in. w urządzenia Zwick / Roell: ▪ maszynę wytrzymałościową (zrywarkę) ProLine 10 kN wykorzystywaną przede wszystkim do przeprowadzania standaryzowanych testów wytrzymałościowych, ▪ plastometr Mflow – służy do wyznaczania wagowego współczynnika płynięcia (MFR); typowe zastosowania to zapewnienie jakości oraz sprawdzanie dostaw, ▪ manualną nacinarkę do karbów stosowaną do karbowania wypełnionych i niewypełnionych tworzyw sztucznych zgodnie z ISO 179, ISO 180, ASTM D256, ASTM D6110 oraz ISO 8256, ▪ młot Charpy'ego stosowany do pomiaru udarności próbek.

28


Inżynieria materiałowa

LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH W trakcie szkoleń z Tworzyw sztucznych i ich własności (TS1) wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt do badania właściwości, m.in.: twardościomierze analogowe Shore’a (ze statywami operacyjnym do durometrów Shore’a typu A i D oraz zestawami 3 gumowych wzorców twardości durometrowej Shore’a w skali A i D), wagę hydrostatyczną do wyznaczania gęstości próbek oraz mikroskopy laboratoryjne. Podczas części praktycznej z zakresu identyfikacji tworzyw sztucznych każdy z kursantów otrzymuje zestaw próbek oraz listę tworzyw do zidentyfikowania.

29


Inżynieria materiałowa

LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH Próbki badawcze: ▪ Wiosełka do badań wytrzymałościowych z 7 rodzajów tworzyw (PMMA, HDPE, PP, PC, PS, PA, PAGF30) ▪ Beleczki do badań udarnościowych z 7 rodzajów tworzyw (PMMA, HDPE, PP, PC, PS, PA, PAGF30) ▪ Granulaty do wyznaczania współczynnika płynięcia z 8 rodzajów tworzyw (POLIETYLEN HD, POLIPROPYLEN HP 456J, POLIPROPYLEN HP 500N, PC 1220 U, POLISTYREN 535, POLIAMID PA6, PA66 G30, PMMA 205). Wyposażenie laboratorium stanowi również zestaw wielu gotowych produktów z tworzy sztucznych: ▪ element tapicerek samochodowych, obudowy, łożyska z tworzyw, przeguby przemysłowe, lampy samochodowe. Elementy wykorzystywane są do prezentacji wzorcowych wykonań lub wad wykonania. Dzięki współpracy z firmą C-L, do dyspozycji kursantów biorących udział w szkoleniach z kompozytów polimerowych oddajemy również : żywice, żelkoty/topkoty, wzmocnienia, inicjatory/utwardzacze, napełniacze, rozdzielacze, materiały rdzeniowe oraz dodatki do produkcji i narzędzia.

30


Inżynieria materiałowa

LABORATORIUM DRUKU 3D Uczestnicy kursów z Druku 3D w technologii FDM na poziomie podstawowym i zaawansowanym mają do dyspozycji indywidualne stanowiska szkoleniowe przeznaczone do praktycznych zajęć z zakresu druku 3D. Stanowiska złożone są z popularnych drukarek, filamentów, preparatów, oprogramowania i wielu przykładowych eksponatów.

Podczas szkolenia każdy uczestnik otrzymuje do dyspozycji indywidualny zestaw składający się z najnowszej drukarki Ultimaker 3. Do dyspozycji kursantów oddajemy również drukarki innych producentów, w tym Prusa i3 MK3 z ulepszonym ekstruderem oraz komputery z dedykowanym oprogramowaniem Cura i Slic3r.

31


Inżynieria materiałowa

LABORATORIUM DRUKU 3D Część praktyczna szkoleń zorganizowana jest w oparciu o drukarki: ▪ Prusa i3 MK3 (indywidualne stanowiska) ▪ Ultimaker (indywidualne stanowiska) ▪ Raise 3D

Pracujemy w oparciu o zestawy filamentów renomowanego producenta NOCTUO. Rozwiązania firmy NOCTUO to sprawdzone receptury i materiały najwyższej jakości. Podczas kursu drukujemy z: PLA, UltraPLA, ABS, Nylon, Carbon, Flex oraz MediFlex. W skład wyposażenia laboratorium wchodzi także zestaw wielu gotowych produktów wydrukowanych w technologii FDM. Elementy wykorzystywane są do prezentacji wzorcowych wykonań lub wad wykonania.

32


Piony szkoleniowe Inżynieria mechaniczna

Roboty przemysłowe

Jakość Produkcji

Inżynieria materiałowa i metalurgia

Pneumatyka przemysłowa Hydraulika siłowa Frezarki i tokarki CNC Frezarki i tokarki konwencjonalne Mechanika i budowa maszyn Diagnostyka maszyn Kontrola jakości Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Systemy sterowania i wizualizacji Automatyka i Mechatronika Systemy wizyjne SIMATIC Software TIA Portal SIMATIC Software STEP 7 / WinCC SIEMENS S7-300/400 SIEMENS S7 Migracja STEP 7 - TIA Portal SIEMENS S7-300/400 TIA Portal SIEMENS S7-1200 TIA Portal SIEMENS S7-1500 TIA Portal SIEMENS S7-SCL/GRAPH w TIA Portal SIEMENS Safety Integrated HMI/SCADA Sieci przemysłowe SIMATIC PCS7 CODESYS Techniki napędowe Czujniki przemysłowe MITSUBISHI Programowanie w C i C++

Roboty FANUC Roboty ABB Roboty KUKA Roboty WITTMANN Roboty COMAU Integracja ROBOTÓW

Tworzywa sztuczne Kompozyty polimerowe Druk 3D Obróbka cieplna Odlewnictwo Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe

Bezpieczeństwo maszyn

Normy i dyrektywy maszynowe Systemy bezpieczeństwa

Optymalizacja procesów produkcji Utrzymanie ruchu - TPM Metodologia SMED Metodologia FMEA Lean manufacturing

SIEMENS PLM

SIEMENS NX SIEMENS Solid Edge

Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Koncepcja Przemysłu 4.0 jest żywo obecna w naszych programach szkoleniowych.


EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Tel.: +48 32 411 1000 e-mail: info@emt-systems.pl

WSPIERAMY

Zaufali nam:

emt-systems.pl Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. EMT-Systems Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie, kompletność i poprawność zamieszczonych w niej materiałów. Wszelkie nazwy własne, pozostałe zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez EMT-Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. W broszurze wykorzystano również zdjęcia stanowiące własność Siemens AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Profile for EMT-Systems

Laboratoria Emt-Systems  

Laboratoria szkoleniowe, SSiW szkolenia techniczne, szkolenia inżynierskie, systemy sterowania i wizualizacji, PLC, HMI, SCADA, Siemens, ste...

Laboratoria Emt-Systems  

Laboratoria szkoleniowe, SSiW szkolenia techniczne, szkolenia inżynierskie, systemy sterowania i wizualizacji, PLC, HMI, SCADA, Siemens, ste...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded