Pneumatyka przemyslowa, hydraulika silowa stacjonarna, mobilna i hydrotronika

Page 1

KATALOG SZKOLEŃ INŻYNIERIA MECHANICZNA

PNEUMATYKA

PRZEMYSŁOWA

HYDRAULIKA

SIŁOWA STACJONARNA, MOBILNA I HYDROTRONIKA


SPIS TREŚCI

O NAS

O nas ■ O nas......................................................................................str. 1 ■ Polityka jakości. Nagrody i wyróżnienia.............................str. 2 ■ Specjalistyczne szkolenia z zakresu

hydrauliki siłowej...................................................................str. 4 ■ Specjalistyczne szkolenia z zakresu

pneumatyki przemysłowej................................................str. 10 ■ Laboratoria szkoleniowe....................................................str. 12 ■ Hydraulika siłowa..................................................................................str. 14 ■ Oprogramowanie................................................................................str. 22 ■ Pneumatyka przemysłowa..........................................................str. 23 ■ Laboratorium pneumatyki

dedykowane szkoleniom w siedzibie Klienta......................str. 26 ■ Oprogramowanie. Pomoce dydaktyczne..................................str. 27

EMT-Systems od lat wspiera przedsiębiorców w budowaniu zintegrowanych kompetencji technicznych. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko pojmowanych technik inżynierskich. Naszymi głównymi szkoleniowymi są: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

pionami

Systemy sterowania i wizualizacji Inżynieria mechaniczna Inżynieria materiałowa i metalurgia Bezpieczeństwo maszyn SIEMENS PLM Optymalizacja procesów produkcji Roboty przemysłowe Jakość produkcji Automatyka budynkowa

podchodzimy w sposób innowacyjny, nie bojąc się nowych wyzwań. Szkolenia konstruujemy kompleksowo, a nowe propozycje budowane są pod wpływem wzrastającego zapotrzebowania na kursy z nowoczesnych technologii. Niejednokrotnie są one również odpowiedzią na potrzeby zgłaszane bezpośrednio przez naszych Klientów. Oferowane szkolenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu w zakresie programów szkoleniowych dla firm, instytucji państwowych, szkolnictwa, a także klientów indywidualnych. To właśnie sukcesy naszych klientów są naszą prawdziwą wizytówką.

Jednocześnie organizujemy warsztaty, prowadzimy konsultacje, zajmujemy się doradztwem i wsparciem wdrożeniowym, sprzedażą oprogramowania i produktów systemów automatyki, a także prowadzeniem pomiarów i badań.

Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Pomagamy określić rzeczywiste kwalifikacje przyszłego kursanta oraz wytyczyć prawidłową ścieżkę szkoleń.

Na rynku szkoleniowym działamy od 2006 roku. Do systemu kształcenia kadr technicznych branż przemysłowych

Na rynku szkoleniowym jesteśmy liderem dostarczającym kompleksową ofertę szkoleń technicznych.

■ Trenerzy i wykładowcy.......................................................str. 28

Działamy na rynku szkoleniowym od 2006 roku.

emt-systems.pl

1


POLITYKA JAKOŚCI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

POLITYKA JAKOŚCI, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Polityka jakości Nagrody i wyróżnienia Podnosząc jakość świadczonych usług szkoleniowych wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normami:

Posiadane certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością zobowiązują nas do ciągłego doskonalenia i aktualizowania świadczonych przez nas usług.

■ PN-EN ISO 9001:2015

ISO 29990:2010

Laboratoria szkoleniowe Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji bogato wyposażone stanowiska szkoleniowe, które umożliwiają realizację ćwiczeń praktycznych. ■

■ Doświadczeni

wykładowcy Nasi szkoleniowcy to przedstawiciele przemysłu oraz uczelni wyższych z bogatym doświadczeniem przy pracach wdrożeniowo – naprawczych, którzy na co dzień współpracują z dużymi przedsiębiorstwami, rozwiązując problemy techniczne oraz zlecone zadania inżynierskie. Materiały i dokumentacja szkoleniowa Uczestnikom szkoleń zapewniamy profesjonalną dokumentację w postaci autorskich opracowań, skryptów, dokumentacji technicznych, instrukcji oraz innych publikacji. ■

W ramach naszej działalności otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia:

Medal Europejski 2019 za dział szkoleń „Automatyka i Mechatronika”

Wyróżnienie Innowator Śląska 2021

Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2018

Drugi Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2021

Laur Innowacyjności 2018 – wyróżnienie za szkolenie KP1

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego 2021

Medal Europejskiego 2018 za dział szkoleń „Roboty przemysłowe”

Marka-Śląskie 2021 - wyróżnienie w kategorii GOSPODARKA

Medal Europejski 2021 za szkolenia z hydrauliki siłowej i pneumatyki przemysłowej

Godło Firma szkoleniowa roku 2017 przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej

Medal Europejski 2017 za dział szkoleń „Tworzywa sztuczne”

Złote Orły Kształcenia 2020

Cezar Śląskiego Biznesu 2016

Marka-Śląskie 2020 w kategorii USŁUGA

Firma Dobrze Widziana 2020

Medal Europejski 2016 za szkolenie „CNC1: Operator/ Programista CNC".

■ ■

Medal Europejski 2020 za praktyczne szkolenia z druku 3D

Prestiżowe złote godło Quality International 2016 w kategorii Services – Usługi

Firma na Medal 2020

Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2019

Godło Firma szkoleniowa roku 2016 przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowejj

Orły Kształcenia 2019

Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015

■ ■

Nagroda Siemens 2019 w kategorii Edukacja

Godło Program szkoleniowy roku 2014 przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej

Laureat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”

Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2012

Firma Dobrze Widziana 2019

2

Metodologia szkolenia Stawiamy na praktykę i wykorzystanie wiedzy naszych trenerów popartej rzeczywistymi przykładami z przemysłu. Zwyczajowo kursy składają się w 30% z zajęć teoretycznych oraz w 70% z ćwiczeń i warsztatów praktycznych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności obsługi urządzeń i systemów. ■

Podział szkoleń na otwarte i zamknięte Rozwiązanie takie daje możliwość wyboru kursantom najlepszej opcji. Szkolenia otwarte skierowane są do pojedynczych osób, a szkolenia zamknięte dedykowane firmom. ■

Catering Podczas szkoleń realizowanych w siedzibie naszej firmy zapewniamy każdego dnia barek kawowy, zimne i ciepłe napoje, ciastka, owoce oraz dwudaniowy obiad. ■

Uczestnikom naszych szkoleń zapewniamy laboratoria szkoleniowe umożliwiające pracę na przemysłowych komponentach hydrauliki siłowej i pneumatyki opartych o najpopularniejszych producentów:

Tytuł Innowator Śląska 2012 oraz Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego

3


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU HYDRAULIKI SIŁOWEJ

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU HYDRAULIKI SIŁOWEJ

HYDRAULIKA STACJONARNA

Specjalistyczne szkolenia z zakresu hydrauliki siłowej HYDRAULIKA STACJONARNA

Symbol kursu

H1

Nazwa kursu

Budowa i obsługa elementów układów hydrauliki siłowej

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna budowę i zasady działania najważniejszych elementów hydrauliki siłowej; samodzielnie buduje, montuje, uruchamia i testuje poprawności działania prostych układów hydraulicznych; rozpoznaje symbole graficzne, czyta oraz interpretuje schematy układów hydraulicznych; interpretuje parametry hydrauliczne, zna charakterystyki zaworów oraz metody pomiaru ciśnienia, przepływu, prędkości obrotowej i temperatury; zna zależności pomiędzy parametrami układu hydraulicznego; zna zasady typowego sterowania przemieszczeniem, prędkością, siłą i momentem obrotowym układów hydraulicznych; posiada świadomość techniczną z zakresu obsługi i konserwacji oraz usuwania usterek układów hydrauliki siłowej.

Program skrótowy

H2

Symbol kursu Nazwa kursu

Napędy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i urządzeniach

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Z n a ró ż n ic ę p o mię d z y u k ł a d a mi s t e ro w a n y mi w t e c h n ic e dławieniowej i objętościowej; posiada wiedzę z zakresu konwencjonalnych układów sterowania i regulacji prędkości, sił i momentów obrotowych zespołów wykonawczych; zna budowę, zasady działania oraz sposoby nastawy regulatorów jednostek nastawnych (pomp i silników); zna metody synchronizacji ruchu odbiorników oraz układów sterowanych sekwencyjnie; zna budowę, konfigurację oraz zasadę działania elementów logicznych stosowanych w układach hydrostatycznych; posiada umiejętności nabyte podczas badań eksperymentalnych elementów i układów hydraulicznych; zna zasady obsługi, konserwacji i naprawy elementów oraz urządzeń hydraulicznych.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Ogólna budowa układów hydraulicznych Sterowanie ruchem w układach hydraulicznych Układy zapewniające zachowanie podporności odbiorników Zajęcia praktyczne z zakresu zabezpieczania podporności Sterowanie ciśnieniem w układach hydraulicznych Układy wielopompowe Układy z akumulacją energii hydraulicznej Układy z mocą krążącą Zajęcia praktyczne z zakresu sterowania ciśnieniem, układów wielopompowych i z akumulatorami hydraulicznymi Łączenie odbiorników Różnice w działaniu układów wynikające ze sposobu łączenia odbiorników Synchronizacja ruchu odbiorników hydraulicznych Zajęcia praktyczne z zakresu łączenia i synchronizacji odbiorników hydraulicznych Sterowanie Load Sensing Zajęcia praktyczne z budowy i przyjmowania nastaw układów Load Sensing

Symbol kursu

H3

Nazwa kursu

Elektrohydraulika i hydraulika proporcjonalna

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna budowę i zasady działania elementów sterowanych elektrycznie; zna różnice pomiędzy elementami sterowania elektroprzełączalnego a proporcjonalnego; posiada wiedzę na temat technik sterowania proporcjonalnego; zna metody proporcjonalnego sterowania natężeniem i kierunkiem przepływu oraz ciśnieniem w hydraulicznych układach napędowych; potrafi interpretować parametry pracy proporcjonalnych zaworów hydraulicznych (elektrycznych i hydraulicznych); zna budowę oraz nastawę parametrów regulatorów w hydraulicznych układach automatycznej regulacji; umie dokonać oceny stanu technicznego zaworów proporcjonalnych na podstawie analizy parametrów pracy.

Program skrótowy

▪ Budowa i działanie elementów hydraulicznych ze sterowaniem elektrycznym ▪ Budowa i zasada działania elementów sterowania elektrycznego ▪ Wprowadzenie do techniki hydraulicznego sterowania proporcjonalnego ▪ Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania działania układów ELEKTROHYDRAULICZNYCH i HYDRAULIKI PROPORCJONALNEJ przy użyciu stanowisk montażowych ▪ Wprowadzenie do techniki sterowania serwozaworami ▪ Korygowanie charakterystyk zaworów proporcjonalnych ▪ Układy sterowania i układy regulacji z zaworami proporcjonalnymi i serwozaworami ▪ Dobór nastaw regulatorów w serwonapędach hydraulicznych ▪ Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

▪ Napędy hydrauliczne ▪ Pompy hydrauliczne wyporowe ▪ Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania działania układów HYDRAULIKI SIŁOWEJ przy użyciu stanowisk montażowych ▫ Siłowniki hydrauliczne ▫ Silniki hydrauliczne obrotowe wyporowe ▫ Zawory hydrauliczne ▫ Akumulatory hydrauliczne ▫ Filtry hydrauliczne ▫ Połączenia urządzeń hydraulicznych ▫ Zbiorniki cieczy roboczych ▪ Symbole graficzne elementów i sterowań hydraulicznych ▪ Czytanie i interpretacja prostych schematów hydraulicznych ▪ Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych - budowa układów hydraulicznych oraz sprawdzanie ich działania ▪ Wykorzystanie oprogramowanie Fluid-SIM-H do nauki zasad projektowania i symulacji układów sterowania hydraulicznego

Czas trwania 3 dni - 24 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

4

5


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU HYDRAULIKI SIŁOWEJ

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU HYDRAULIKI SIŁOWEJ

HYDRAULIKA STACJONARNA

Symbol kursu

H4

Nazwa kursu

Napędy i sterowania serwohydrauliczne

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę na temat technik sterowania proporcjonalnego; zna budowę i zasadę działania zaworów serwohydraulicznych ze sprzężeniem mechanicznym oraz ciśnieniowym; zna metody sterowania natężeniem i kierunkiem przepływu oraz ciśnieniem z z a s t o s o w a n i e m z a w o r ó w s e r w o h y d r a u l i c z n y m ; p o t r a fi interpretować parametry statyczne oraz dynamiczne zaworów serwohydraulicznych; potrafi interpretować charakterystyki serwozaworów; zna budowę oraz nastawę parametrów regulatorów w hydraulicznych układach automatycznej regulacji; umie dokonać oceny stanu technicznego zaworów serwohydraulicznych na podstawie analizy parametrów pracy.

Program skrótowy

▪ Zastosowanie napędów serwohydraulicznych ▪ Różnica pomiędzy sterowaniem, a automatyczną regulacją ▪ Budowa typowego układu serwohydraulicznego ze sprzężeniem mechanicznym i sprzężeniem elektrycznym ▪ Różnica pomiędzy zaworami elektroprzełączalnymi, proporcjonalnymi (typowymi oraz o podwyższonej dynamice), a serwozaworami ▪ Wprowadzenie do techniki sterowania serwozaworami ▪ Przekrycia krawędziowe suwaków serwozaworów hydraulicznych ▪ Parametry pracy serwozaworów ▪ Napędy serwohydrauliczne jako układy regulacji automatycznej ▪ Hydroakumulacja w układach serwozaworowych ▪ Stabilność w hydraulicznych układach automatycznej regulacji ▪ Regulacja natężeniem przepływu oraz wartością ciśnienia za pomocą serwozaworów ▪ Wymagania filtracyjne w układach serwozaworowych ▪ Zastosowanie sterownika osi Compax do obsługi napędu serwohydraulicznego ▪ Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania działania układów SERWOHYDRAULICZNYCH na stanowiskach dydaktycznych

Czas trwania 3 dni - 18 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

HYDRAULIKA STACJONARNA

Symbol kursu

H5

Nazwa kursu

Diagnostyka, eksploatacja i serwis urządzeń i układów hydraulicznych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna najważniejsze zasady bezpiecznej eksploatacji oraz obsługi urządzeń z napędem hydraulicznym; zna metody poszukiwania i usuwania typowych usterek elementów układów hydrostatycznych; potrafi samodzielnie diagnozować i oceniać stan techniczny elementów napędu na podstawie analizy wybranych parametrów p r ac y uk ładu hydr aul i c zne go; zna s p os ob y k o n t ro li s t a n u technicznego maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym; identyfikuje niesprawności oraz wie, jak szybko i skutecznie usuwać awarie; zna zasady monitoringu oraz analizy parametrów fizykochemicznych cieczy hydraulicznych; posiada umiejętności praktyczne i świadomość techniczną w zakresie remontów, napraw bieżących i okresowych. EFEKTY: minimalizacja przestojów maszyn i urządzeń spowodowanych awariami elementów napędu hydraulicznego; wzrost niezawodności i efektywności działania napędu hydraulicznego.

Program skrótowy

▪ Diagnostyka stanu technicznego elementów napędu hydraulicznego ▪ Diagnozowanie silników hydraulicznych ▪ Diagnozowanie siłowników hydraulicznych ▪ Diagnozowanie zaworów hydraulicznych ▪ Diagnostyka i bezpieczna obsługa akumulatorów hydraulicznych ▪ Metodologia poszukiwania niesprawności w układach z napędem hydraulicznym ▪ Analiza parametrów fizykochemicznych cieczy hydraulicznych ▪ Obsługa zbiorników cieczy hydraulicznej ▪ Typowe nieszczelności w instalacjach hydraulicznych oraz sposoby ich usuwania ▪ Przygotowanie układów hydraulicznych do pierwszego uruchomienia ▪ Obsługa i konserwacja elementów oraz urządzeń hydraulicznych ▪ Typowe objawy uszkodzeń elementów układów hydrostatycznych ▪ Zajęcia praktyczne na stanowiskach szkoleniowych z zakresu obsługi układów z hydroakumulacją, diagnostyki zaworów proporcjonalnych oraz analizy parametrów fizykochemicznych cieczy roboczych

H6

Symbol kursu Nazwa kursu

Projektowanie napędów i sterowań hydraulicznych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna algorytm procesu projektowania układów hydraulicznych; zna sposoby wyznaczenia parametrów układów hydrostatycznych; p ro j e k t u j e n a p ę d y i s t e ro w a n ia u k ł a d ó w h y d ra u lic z n y c h w maszynach i urządzeniach; trafnie dobiera elementy hydrauliki stacjonarnej oraz mobilnej na podstawie zdefiniowanych założeń projektowych.

Program skrótowy

▪ Podstawowe wielkości, jednostki i wzory przeliczeniowe ▪ Wzory dla elementów idealnych i rzeczywistych (pompy, silniki hydrauliczne, siłowniki) ▪ Podstawowe wzory dla pompy, silnika hydraulicznego, siłownika, przewodów ▪ Wzory do obliczania strat ciśnienia, mocy oraz strat cieplnych ▪ Obliczania strat ciśnienia (liniowe, miejscowe) w instalacjach przewodowych oraz elementach hydrauliki ▪ Ustalenie danych wyjściowych ▪ Ustalenie podstawowych parametrów projektowanego układu ▪ Projektowanie napędów hydrostatycznych liniowych i obrotowych ▪ Dobór katalogowy elementów hydrauliki siłowej

Symbol kursu Nazwa kursu

Systemy serwo – hydrauliczne: modelowanie, identyfikacja i sterowanie

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę niezbędną do modelowania układów serwo hydraulicznych w oparciu o fizyczne modele poszczególnych elementów znajdujących się w układzie systemu serwo hydraulicznego; zna podstawy teorii sterowania, szeroko wykorzystywanej w hydraulicznych układach serwo - zaworowych; zna metody strojenia pętli regulacji w systemach SvH; potrafi p r z y g o t o w a ć i p r z e p r o w a d z i ć e k s p e r y m e n t i d e n t y fi k a c j i (modelowanie eksperymentalne) systemu serwo - hydraulicznego.

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do układów serwo - hydraulicznych ▪ Ogólna charakterystyka układów serwo - hydraulicznych ▫ Podstawowe elementy systemów serwo - hydraulicznych ▫ Klasyfikacja systemów serwo - hydraulicznych ▫ Urządzenia kontrolno - pomiarowe w układach serwo hydraulicznych ▪ Prawa fizyki w układach hydraulicznych ▫ Mechanika płynów - równania ciągłości ▫ Przepływ przez różne elementy układu serwo - hydraulicznego ▫ Siły działające w parze suwakowej ▪ Modelowanie układu serwo - hydraulicznego w oparciu o fizyczne właściwości poszczególnych komponentów ▫ Podstawowe modele ▫ Modele układów sterowania serwo - zaworowego ▫ Określenie charakterystycznych parametrów modelu systemu serwo - zaworowego ▪ Podstawy teorii sterowania ▫ Relacja pomiędzy wejściem i wyjściem z obiektu ▫ Równania różniczkowe dla wybranych modeli obiektów ▫ Analiza zer i biegunów funkcji przejścia ▫ Analiza częstotliwościowa dla funkcji przejścia ▪ Regulacja i strojenie układu regulacji systemu serwo - zaworowego ▫ Główne założenia sterowania ▫ Zaawansowanie struktury regulacji ▫ Podejście heurystyczne do strojenia regulatora ▫ Regulacja z wykorzystaniem sieci neuronowych ▪ Modelowanie eksperymentalne (identyfikacja) ▫ Przeprowadzenie eksperymentu identyfikacji wraz z wstępnym przetwarzaniem i eliminacją błędów grubych ▫ Metody estymacji parametrów modeli ▫ Identyfikacja wg. logiki rozmytej ▫ Identyfikacja z wykorzystaniem sieci neuronowych

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

H7

Symbol kursu Nazwa kursu

Efektywność energetyczna napędów hydraulicznych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Potrafi podnieść efektywność układów hydraulicznych; zna różnicę pomiędzy układami sterowanymi w technice dławieniowej i objętościowej; posiada wiedzę z zakresu budowy i zasad działania pomp o stałej i zmiennej wydajności; potrafi samodzielnie wyznaczyć sprawność pomp i silników hydraulicznych oraz dokonać oceny ich stanu technicznego; posiada umiejętność regulacji podstawowych parametrów napędu hydraulicznego w celu zwiększenia efektywności energetycznej; zna zasady działania układów Load Sensing, a także innych metod minimalizacji strat w napędach hydrostatycznych.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Napędy hydrauliczne Straty w układach hydrauliki siłowej Rodzaje sterowania prędkością odbiorników Sprawności pomp wyporowych i silników hydraulicznych w kontekście efektywności energetycznej ▪ Wybrane metody oceny stanu zużycia pomp i silników pod kątem oceny strat (objętościowych i mechanicznych) ▪ Zajęcia praktyczne z zakresu analizy działania układów sterowanych dławieniowy oraz objętościowo, a także diagnostyki stanu technicznego pomp wyporowych ▪ Układy sterowania przepływem z pompą o stałej wydajności ▪ Układy sterowania z pompą o zmiennej wydajności ▪ Sterowanie Load Sensing ▪ Układy z akumulacją energii hydraulicznej ▪ Napędy zamknięte, jako przykład układów hydraulicznych o wysokiej sprawności ▪ Wysokosprawne układy napędowe, zgodnie z ideą Industry 4.0 ▪ Metody zwiększenia efektywności energetycznej i niezawodności układów hydraulicznych ▪ Zajęcia praktyczne z zakresu analizy układów z pompami o zmiennej wydajności oraz z systemów hydroakumulacji

H8

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Stanowiska szkoleniowe H1, H2 H3, H4 H5, H6 H7, H8

Sale i laboratoria szkoleniowe z hydrauliki siłowej zapewniają możliwość pracy na przemysłowych komponentach najpopularniejszych producentów - PARKER Hannifin, BOSCH, Rexroth, Manuli Fluiconnecto, HYDAC oraz PONAR WADOWICE. Szczegóły na stronie 14

Czas trwania 2 dni - 14 godz. Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

6

7


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU HYDRAULIKI SIŁOWEJ

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU HYDRAULIKI SIŁOWEJ

HYDRAULIKA MOBILNA HM1

Symbol kursu

CIECZE HYDRAULICZNE

Symbol kursu

HM2

Nazwa kursu

Podstawy hydrauliki mobilnej w maszynach i urządzeniach

Nazwa kursu

Układy napędowe i sterowania w hydraulice mobilnej

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna budowę i zasady działania elementów hydrauliki siłowej, stosowanych w układach mobilnych; posiada wiedzę z zakresu projektowania, montażu, uruchamiania i badania prostych układów hydraulicznych dedykowanych technice mobilnej; zna symbole graficzne oraz posiada umiejętność czytania schematów układów hydraulicznych; potrafi interpretować wielkości hydrauliczne, charakterystyki zaworów oraz sposób pomiaru przepływu, temperatury i ciśnienia w układach mobilnych; zna zasady sterowania przemieszczeniem, prędkością i ciśnieniem mobilnych systemów hydraulicznych.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna układy sterowania i regulacji prędkości zespołów wykonawczych stosowanych w mobilnych układach hydrostatycznych; zna zasady działania układów sterowania typu LS oraz LUDV; zna typowe sterowniki i regulatory pomp (DR, LR, HD, EP) i silników (EP, HZ, HA, DA) nastawnych, występujących w mobilnych układach napędowych; zna budowę i zasady działania hydraulicznych układów skrętu typu orbitrol; potrafi przeprowadzić badania eksperymentalne elementów i układów hydraulicznych dedykowanych technice mobilnej; posiada umiejętności w zakresie obsługi, konserwacji i naprawy elementów oraz urządzeń dedykowanych technice mobilnej.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawy napędów hydraulicznych w układach mobilnych Pompy hydrauliczne wyporowe stosowane w technice mobilnej Siłowniki hydrauliczne Silniki hydrauliczne obrotowe Zawory hydrauliczne stosowane w technice mobilnej - sterujące kierunkiem przepływu Rozwiązania konstrukcyjne zaworów odcinających, zaworów zwrotnych oraz zwrotnych sterowanych Hydrostatyczne zawory skrętu – orbitrole Zawory hydrauliczne sterujące ciśnieniem Akumulatory hydrauliczne Ciecze robocze stosowane w hydrostatycznych układach mobilnych Elementy kondycjonujące ciecze robocze Połączenia urządzeń hydraulicznych Zbiorniki cieczy roboczych w technice mobilnej Elementy pomocnicze układów hydraulicznych Symbole graficzne elementów i sterowań hydraulicznych Czytanie i interpretacja prostych schematów układów hydrauliki mobilnej Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych - badanie cech eksploatacyjnych elementów układów hydraulicznych w technice mobilnej Wykorzystanie oprogramowania FluidSIM-H do przedstawienia funkcji elementów układów hydraulicznych

Czas trwania 3 dni - 24 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Program skrótowy

▪ Ogólna budowa mobilnych układów hydraulicznych ▪ Układy hydrostatyczne ▪ Sterowniki i regulatory nastawnych pomp i silników hydraulicznych w technice mobilnej - budowa i zasada działania ▪ Układy napędowe dedykowane hydraulicznym układom mobilnym - budowa i zasada działania ▪ Synchronizacja ruchu siłowników ▪ Zabezpieczenia odbiorników ▪ Systemy sterowania w układach mobilnych ▪ Badania elementów i układów hydraulicznych ▪ Podstawy obsługi, konserwacji i napraw elementów oraz urządzeń hydraulicznych w technice mobilnej ▪ Czytanie i interpretacja schematów hydraulicznych ▪ Wykorzystanie oprogramowania Fluid-SIM H do nauki zasad projektowania i symulacji układów sterowania hydraulicznego

Nazwa kursu Cel kursu

Program skrótowy

Cel kursu

Program skrótowy

▪ Podstawowe cechy warstwy sprzętowej systemu IQAN - budowa modułowa, aplikacje „stand-alone" ▪ Wybrane moduły sprzętowe systemu IQAN ▪ Omówienie środowiska IQAN: IQANdesign, IQANsimulate, IQANanalyze, IQANrun ▪ Ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach sprzętowych z systemem IQAN ▪ Realizacja przykładowej aplikacji dla jednostki centralnej systemu IQAN: ▫ przypisywanie funkcji wejściom binarnym i/lub analogowym jednostki centralnej lub jednostki rozszerzeń ▫ przypisywanie funkcji wyjściom binarnym i/lub analogowym jednostki centralnej lub jednostki rozszerzeń ▫ wprowadzanie funkcji logicznych wprowadzanie funkcji logicznych umożliwiających uwzględnianie sygnałów zwrotnych (np. z czujnika ciśnienia lub czujników położeń) ▫ przygotowanie wirtualnego panelu operatorskiego: funkcje sterujące, kontrolne i korekcyjne ▪ Ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach sprzętowych z systemem IQAN ▪ Ćwiczenia własne

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Rozumie potrzeby odpowiedniej pielęgnacji cieczy hydraulicznej, a także zna wpływ nieprawidłowej gospodarki olejowej na obniżenie trwałości i niezawodności działania układu napędowego; zna źródła zanieczyszczeń, a także potrafi minimalizować ich wpływ na p a r a m e t r y fi z y k o c h e m i c z n e c i e c z y h y d r a u l i c z n e j ; p o t r a fi odpowiednio zareagować na spadek czystości cieczy robocze; zna parametry wkładu filtracyjnego oraz układu napędowego, mających wpływ na otrzymaną klasę czystości cieczy roboczej; posiada umiejętność prawidłowego poboru cieczy do analizy, a także interpretacji wyników badań laboratoryjnych; zna procedury prawidłowej obsługi zbiorników cieczy roboczej, a także metody i celowości płukania instalacji hydraulicznej; ma wiedzę na temat możliwości poprawy czystości cieczy, a także wpływu zanieczyszczeń na prawidłowe działanie elementów układu napędowego.

▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawy systemu sterowania IQAN Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada bardzo dobrą znajomość cech warstwy sprzętowej systemu IQAN Parker Hannifin; posiada umiejętność podstawowej obsługi środowiska IQAN.

Kontrola i analiza parametrów cieczy hydraulicznych

▪ ▪

HM3

Czas trwania 2 dni - 14 godz. Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

8

Nazwa kursu

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

HC1

Symbol kursu

HYDROTRONIKA

Symbol kursu Nazwa kursu

Hydrotronika - kurs podstawowy

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę z zakresu budowy i zasad działania elementów sterowanych elektrycznie; posiada umiejętności w zakresie projektowania, montażu oraz uruchamiania i badania prostych układów hydrotronicznych; zna techniki sterowania proporcjonalnego oraz sterowania serwozaworami; zna sposoby regulacji układów hydrotronicznych.

Program skrótowy

▪ Wyjaśnienie pojęć „mechatronika”, „pneumotronika” i „hydrotronika” ▪ Obszary obejmowane przez hydrotronikę ▪ Warunki jakie powinny być spełnione, aby urządzenie lub układ zawierający elementy hydrauliczne można określić jako rozwiązanie hydrotroniczne ▪ Elementy hydrauliczne predestynowane do zastosowań hydrotronicznych: ▫ pompy ▫ zawory ▫ aktuatory ▪ Typowe czujniki wielkości hydraulicznych i innych wielkości fizycznych związanych z napędami hydraulicznymi ▪ Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania działania układów HYDRAULIKI SIŁOWEJ przy użyciu stanowisk montażowych ▪ Sterowanie wielkością ciśnień w układach hydraulicznych i hydrotronicznych ▪ Sterowanie kierunkiem ruchu aktuatorów w układach hydraulicznych i hydrotronicznych ▪ Sterowanie prędkością realizowaną przez aktuatory w układach hydraulicznych i hydrotronicznych ▪ Budowa stanowiska do symulacji i optymalizacji nastaw zaworów proporcjonalnych ▪ Budowa stanowiska do pomiaru rekuperacji energii ▪ Budowa stanowiska do testowania stabilności układów hydrotronicznych ▪ Kontrolery osi hydraulicznych jako rozwiązanie hydrotroniczne na przykładzie Compax3 F prod. Parker Hannifin ▪ Zintegrowane środowisko hydrotroniczne na przykładzie IQAN firmy Parker Hannifin

Źródła zanieczyszczeń w układach hydraulicznych Podstawowy podział zanieczyszczeń Wpływ zanieczyszczeń na działanie układu hydraulicznego Sposoby pomiaru ilości zanieczyszczeń (klasa czystości, zgodnie z ISO 4406:1987, z ISO 4406:1987 oraz NAS1638) Filtracja cieczy w układach hydrauliki siłowej Związek pomiędzy klasą czystości cieczy, a parametrami układu hydraulicznego i wkładu filtracyjnego Wskaźniki zapełnienia wkładów filtracyjnych (mechaniczne i elektroniczne) Zajęcia praktyczne z wyznaczenia klas czystości wybranych olejów hydraulicznych, a także z filtracji cieczy Prawidłowa obsługa układów pod kątem minimalizacji zanieczyszczeń Płukanie układów przed pierwszym uruchomieniem Uzupełnianie cieczy hydraulicznej Obsługa zbiorników podczas wymiany cieczy hydraulicznej Klasa jakościowa i lepkościowa cieczy hydraulicznych Badanie wybranych parametrów fizykochemicznych olejów hydraulicznych Wpływ niskiej jakości cieczy roboczej na działanie układu hydraulicznego oraz przyspieszone zużycie elementów napędu

Czas trwania 2 dzieni - 13 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 1 dzień - 7 godz. Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

Stanowiska szkoleniowe HM1 HM2 HM3

Stanowiska napędów hydrauliki mobilnej oraz mobilnych układów sterowania wyposażone w układ napędowy z pompą o zmiennej wydajności , SYSTEM STEROWANIA LOAD SENSING (LS) oraz system sterowania IQAN - Parker Hannifin.

HT1

HT2

Nazwa kursu

Hydrotronika - kurs zaawansowany

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę na temat budowy i zasad działania układów hydrotronicznych, znajdujących się w zasobach zamawiającego szkolenie; zna techniki sterowania proporcjonalnego oraz sterowania serwozaworami; zna sposoby regulacji układów hydrotronicznych.

Program kursu

Analiza tematyki dostosowanej do potrzeb zamawiającego szkolenie oraz szersze omówienie tematów z kursu HT1.

Czas trwania 1 dzień - 7 godz. Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Szczegóły na stronie 17

9


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU PNEUMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU PNEUMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

Symbol kursu

P1

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

Symbol kursu

P2

Nazwa kursu

Podstawy pneumatyki przemysłowej

Nazwa kursu

Elektropneumatyka przemysłowa

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę na temat własności i sposobów przygotowania sprężonego powietrza; zna budowę i działanie pneumatycznych elementów wykonawczych oraz sterujących stosowanych w przemyśle; potrafi czytać schematy pneumatyczne układów sterowania; dzięki ćwiczeniom przy użyciu stanowisk szkoleniowych umożliwiających konfigurowanie i badanie układów pneumatyki, posiada umiejętność montażu układów sterowania pneumatycznego; potrafi dobrać elementy pneumatyki do wymagań stawianych przez przemysłowe procesy produkcyjne; posiada umiejętności z zakresu projektowania układów z wykorzystaniem metody intuicyjnej oraz metody algorytmicznej.

Cel kursu

Program skrótowy

▪ Wiadomości wprowadzające z zakresu systemów pneumatyki przemysłowej ▪ Układy do wytwarzania, przygotowania i przesyłania sprężonego powietrza ▪ Elementy wykonawcze układów pneumatycznych ▪ Elementy sterujące układów pneumatycznych ▪ Typowe przypadki konfiguracji układów pneumatycznych, w tym sterowanie: siłownikiem jednostronnego działania i siłownikiem dwustronnego działania ▪ Budowa i działanie prostych układów sterowania pneumatycznego ▪ Zasady bezpieczeństwa pracy ze sprężonym powietrzem ▪ Ćwiczenia praktyczne - budowa oraz sprawdzanie działania układów pneumatyki przy wykorzystaniu szkoleniowych stanowisk montażowych

Nabycie wiedzy na temat własności i sposobów obsługi układów elektropneumatyki przemysłowej; zapoznanie się z budową i działaniem elektropneumatycznych elementów wykonawczych oraz sterujących stosowanych w przemyśle; uzyskanie umiejętności czytania pneumatycznych oraz elektropneumatycznych schematów układów sterowania; nabycie umiejętności montażu układów sterowania elektropneumatycznego przy zastosowaniu stanowisk szkoleniowych umożliwiających konfigurowanie i badanie układów elektropneumatyki; uzyskanie umiejętności doboru elementów elektropneumatyki do zadanych parametrów pracy; obsługa oprogramowania umożliwiającego testowanie układów elektropneumatycznych; uzyskanie praktycznych umiejętności dotyczących budowy układów pneumatycznych wyposażonych w elementy elektropneumatyczne oraz zastępowania układów pneumatycznych przez zespoły elektropneumatyczne

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Program skrótowy

▪ Teoretyczne wiadomości wprowadzające z zakresu systemów elektropneumatyki przemysłowej ▪ Elektrozawory pneumatyczne ▪ Elementy elektryczne w sterowaniu elektropneumatycznym ▪ Ćwiczenia praktyczne - budowa oraz sprawdzanie działania układów elektropneumatyki przy użyciu szkoleniowych stanowisk montażowych ▪ Podstawy elektrotechniki w aspekcie elektropneumatyki ▪ Technologie połączeń części pneumatycznej i elektrycznej układów sterowania ▪ Sensoryka przemysłowa stosowana w układach elektropneumatycznych, podstawowy podział czujników, w tym czujniki ▪ Regulatory w układach elektropneumatyki ▪ Zawory procesowe z serwosterowaniem ▪ Budowa i działanie układów sterowania elektropneumatycznego ▪ Oznaczenia symboliczne i ich odczytywanie zgodnie z normą PN-ISO 1219 ▪ Zasady bezpieczeństwa pracy w ukł. elektropneumatycznych ▪ Opis standardów układów elektropneumatycznych ▪ Wymagania dotyczące konstrukcji oraz elementów dodatkowych pozwalających na zabudowę układów elektropneumatycznych ▪ Kryteria doboru układów elektropneumatycznych oraz zamiany pneumatyki konwencjonalnej na podzespoły elektropneumatyczne ▪ Porównanie systemów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

P3

Nazwa kursu

Projektowanie i symulacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna budowę i działanie pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania; posiada wiedzę na temat projektowania (syntezy) tych układów oraz oprogramowania symulacyjnego, przeznaczonego do analizy układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego, w tym metod: intuicyjnej i algorytmicznej; stosuje logikę pneumatyczną w budowie układów sterowania wykorzystując algebrę Boole'a, w tym: budowę tablic Karnaugh, upraszczanie wyrażeń logicznych, odniesienie opracowanych wyrażeń logicznych do zastosowań praktycznych, a w szczególności do budowy układów rzeczywistych.

Program skrótowy

▪ Podstawy projektowania układów pneumatycznych ▪ Dobór podstawowych elementów składowych układów z uwzględnieniem dynamiki działania napędów pneumatycznych oraz zjawiska spadku ciśnienia ▪ Dobór komponentów i symulacja układów pneumatycznych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania ▪ Metoda intuicyjna syntezy pneumatycznych układów przełączających oraz przykłady praktycznego zastosowania (wady, zalety oraz ograniczenia funkcjonalne) ▪ Podstawowe układy sterowania siłowników pneumatycznych opracowane na bazie metod intuicyjnych ▪ Detekcja typowych błędów występujących w układach sterowania zbudowanych według metody intuicyjnej (błędy logiczne połączeń, niepoprawny dobór elementów sterujących i wykonawczych, korzystanie z zamienności zaworów sterujących) ▪ Elementarne układy sterowania z zastosowaniem logiki pneumatycznej, z użyciem zaworów negacji, koniunkcji, alternatywy ▪ Metoda algorytmiczna projektowania pneumatycznych układów przełączających, pojęcie jednostki taktującej (kaskada pneumatyczna, jednostka krokowa) oraz jej budowa na tablicach montażowych ▪ Metoda analitycznego projektowania pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania w oparciu o prawa algebry Boole'a i tablice Karnaugh ▪ Ćwiczenia praktyczne - budowa oraz sprawdzanie działania układów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych przy wykorzystaniu szkoleniowych stanowisk montażowych

Czas trwania 2 dni - 14 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

Program skrótowy

Czas trwania 2 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

Podstawy techniki podciśnieniowej

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna sposoby przygotowania sprężonego powietrza do potrzeb układów podciśnieniowych; zna podstawowe elementy wchodzące w skład systemów podciśnieniowych; posiada umiejętności w zakresie projektowania oraz modyfikacji podciśnieniowych układów manipulacyjnych do wymagań stawianych przez procesy przemysłowe; zna schematy układów podciśnieniowych; posiada wiedzę z zakresu obowiązujących trendów w rozwoju technik podciśnieniowych.

P5

Nazwa kursu

Programowanie układów elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika Siemens LOGO

Cel kursu

Poznanie zasady działania układów pneumatycznych i elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika PLC; nabycie umiejętności projektowania dowolnych układów sterowania; przedstawienie analogii w sterowaniu elektrycznym/ pneumatycznym/cyfrowym; nabycie umiejętności diagnostyki układów; poznanie i zdobycie praktycznych umiejętności programowania w języku LAD oraz FBD

Program skrótowy

P4

Nazwa kursu

▪ Wiadomości wprowadzające z zakresu technik podciśnieniowych ▪ Omówienie podstawowych grup zastosowań urządzeń technik podciśnieniowych (konfiguracja oraz wymagania) ▪ Konfiguracja układu podciśnieniowego (niezbędne elementy oraz parametry) ▪ Podstawowe odmiany przyssawek podciśnieniowych (cechy oraz obszary zastosowań) ▪ Materiały konstrukcyjne stosowane do wytwarzania przyssawek podciśnieniowych oraz zalecenia dotyczące czyszczenia i użytkowania ▪ Podstawowe parametry układów chwytnych opartych o technikę podciśnieniową ▪ Podstawy projektowania układu przyssawkowego ▪ Chwytaki specjalne (zalety oraz zastosowanie) ▪ Generatory próżni (cechy, budowa, zalety, zastosowanie) ▪ Technika zaworowa dedykowana do zastosowań podciśnieniowych ▪ Elementy sterujące w technice podciśnieniowej ▪ Filtry próżniowe (filtry przyssawek, filtry wbudowane) ▪ Dodatkowe komponenty układu podciśnieniowego ▪ Algorytm projektowania układu podciśnieniowego ▪ Trendy zgodne z koncepcją INDUSTRY 4.0 obowiązujące w technice podciśnieniowej ▪ Ćwiczenia praktyczne

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Konfiguracja środowiska Logo Soft Comfort Obsługa i zastosowanie programu FLUIDSIM Podstawy projektowania układów przekaźnikowo Budowa, podłączenie i konfiguracja sterownika LOGO Zastosowanie wejść analogowych, skalowanie wartości Zasada działania i zastosowanie bloków czasowych Budowa generatora impulsów Sterowanie w praktyce, czyli realizacja zadań praktycznych sterowanych elektrycznie, pneumatycznie i z zastosowaniem sterownika PLC ▪ Operacje arytmetyczne

Czas trwania 2 dni - 14 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Stanowiska szkoleniowe P1 P2 P3 P4

Laboratorium Pneumatyki wyposażone jest w stoły zawierające komponenty firm: Parker, ORIGA Parker, Festo, Rexroth, Pneumax/ Rectus, PIAB, NORGREN, BIMBA Pneumatics, SMC, IFM, BALLUFF, Relpol, SIEMENS, Pneumax oraz w oprogramowanie Fluid-SIM P do nauki zasad projektowania i symulacji układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego. Szczegóły na stronie 23

10

11


LABORATORIA SZKOLENIOWE

LABORATORIA SZKOLENIOWE

Laboratoria szkoleniowe Laboratoria szkoleniowe oraz dedykowany sprzęt do zajęć praktycznych dostępne w ramach szkoleń z HYDRAULIKI SIŁOWEJ I PNEUMATYKI PRZEMYSŁOWEJ, zostały opracowane od podstaw przez EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich. Powstały w oparciu o elementy największych dostawców komponentów.

12

13


HYDRAULIKA SIŁOWA

HYDRAULIKA SIŁOWA

STANOWISKA HYDRAULIKI PROPORCJONALNEJ, ELEKTROHYDRAULIKI I HYDROTRONIKI Stanowiska posiadają unikalną i jedyną w kraju konstrukcję umożliwiające ćwiczenia na różnym stopniu zaawansowania:

Hydraulika siłowa

■ montaż i sprawdzanie działania dowolnie zestawionych układów hydraulicznych sterowanych proporcjonalnie w układzie otwartym i zamkniętym,

stacjonarna, mobilna i hydrotronika Szkolenia o kodzie: Hl-H8 i HM1-HM3 oraz HT1 i HT2

■ nabywanie umiejętności w zakresie projektowania i montażu elektrohydraulicznych układów przekaźnikowego sterowania elektrycznego oraz proporcjonalnego,

STANOWISKA HYDRAULIKI KONWENCJONALNEJ PRZEMYSŁOWEJ Stanowiska pozwalają na:

■ parametryzacja układów proporcjonalnych.

■ montaż i sprawdzanie działania dowolnie zestawionych układów hydraulicznych sterowanych konwencjonalnie oraz elektrycznie, ■ przeprowadzanie badań eksploatacyjnych typowych elementów hydrauliki siłowej (pompy, zawory ciśnieniowe, zawory dławiące, regulatory przepływu), ■ prosty, wygodny i szybki montaż zaprojektowanych układów hydraulicznych, ■ sprawdzanie działania i obserwacja pracy układu zasilania, zaworów ciśnieniowych, zaworów sterujących kierunkiem i natężeniem przepływu oraz elementów wykonawczych,

Stanowiska posiadają unikalną i jedyną w kraju konstrukcję umożliwiającą ćwiczenia na różnym stopniu zaawansowania.

■ nabywanie umiejętności w zakresie projektowania i montażu elektrohydraulicznych układów przekaźnikowego sterowania elektrycznego oraz proporcjonalnego.

14

15


HYDRAULIKA SIŁOWA

HYDRAULIKA SIŁOWA

STANOWISKO WIZUALIZACJI I REGULACJI PRACY UKŁADU HYDRAULICZNEGO

ZAAWANSOWANE STANOWISKO NAPĘDÓW HYDRAULIKI MOBILNEJ

Stanowisko do ćwiczeń praktycznych prezentuje klasyczne działanie układu hydraulicznego. Dzięki zastosowaniu elementów zbudowanych z tworzywa PMMA, doskonale widoczne są wszystkie kanały, przepływy oraz wnętrza każdego komponentu znajdującego się w instalacji podczas jej pracy.

Stanowisko napędów hydrauliki mobilnej oraz mobilnych układów sterowania w technice proporcjonalnej - system sterowania IQAN - Parker Hannifin. Na stanowisku zaimplementowano blok P70, przystosowany do zasilania pompami o stałej wydajności oraz wyposażony w 5 sekcji rozdzielaczy, zawory przelewowe i antykawitacyjne na poszczególnych sekcjach oraz dźwignie do sterowania ręcznego.

Stanowisko sterowane jest z układu automatyki z wizualizacją na panelu operatorskim. Układ wykorzystywany jest do dogłębnego poznania działania instalacji hydraulicznej, pokazanie słabych i mocnych stron, pokazanie najbardziej awaryjnych miejsc oraz sposobów ich szybkiego rozwiązywania. Elementy składowe układu:

■ blok zaworowy, ■ siłownik, ■ akumulator hydrauliczny, ■ zbiornik na ciecz roboczą, ■ szafa sterownicza z panelem operatorskim.

16

17


HYDRAULIKA SIŁOWA

HYDRAULIKA SIŁOWA

STANOWISKO NAPĘDÓW MOBILNYCH Z SYSTEMEM LOAD SENSING

UNIKALNE POMOCE DYDAKTYCZNE

Stanowisko laboratoryjne wyposażone jest w blok techniki mobilnej L90LS (odpowiednik M4- l 2, M4-15 Boscha Rexrotha), przystosowany do pracy z pompą o zmiennej wydajności, wyposażony w system Load Sensing, 4 sekcje rozdzielcze, zawory przelewowe oraz antykawitacyjne, a także zawory przelewowe na liniach LS poszczególnych sekcji. Blok odpowiedzialny jest za sterowanie wysuwem cylindrów hydraulicznych (3 szt.) oraz silnika hydraulicznego, obciążanych za pomocą zaworów dławiących. Do rozdzielacza L90LS podłączony jest zasilacz z pompą PV (Parker) o zmiennej wydajności z zabudowanymi regulatorami ciśnienia, przepływu oraz przelewowy. Na bazie opisanych elementów kursanci są w stanie zaprojektować, zasymulować działanie, zbudować oraz przebadać typowe układy hydrauliki mobilnej.

Podczas szkoleń wykorzystujemy również unikatowe elementy i komponenty dydaktyczne:

18

■ przygotowane na nasze zamówienie przekroje wszystkich komponentów układu hydraulicznego, ■ dokonujemy warsztatowego demontażu komponentów w celu pokazania klasycznych skutków awarii.

19


HYDRAULIKA SIŁOWA

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE

Kursanci poznają i wykonują szereg ćwiczeń z wykorzystaniem profesjonalnych przemysłowych narzędzi i aparatury pomiarowej. Do dyspozycji oddajemy:

■ rejestrator diagnostyczny Service Master Plus (prod. Parker Hannifin) do pomiaru m.in. przepływu, temperatury, ciśnienia cieczy roboczej, ■ p r z e n o ś n e r e j e s t r a t o r y d i a g n o s t y c z n e H M G 3010 i HMG 4000 (prod. HYDAC) do pomiaru m.in. przepływu, temperatury, ciśnienia cieczy roboczej wraz z 5,7-calowym kolorowym panelem dotykowym, który umożliwia przejrzyste przedstawienie wartości pomiarowych w różnych kombinacjach, ■ p r z e n o ś n y s p r z ę t d o m o n i t o r o w a n i a s t a n u o l e j ó w hydraulicznych i układów paliwowych - Parker icount Oil Sampler (ioS), ■ Parker Kittiwake – umożliwia monitorowanie stanu maszyn. Zestaw wykorzystywany w trakcie szkolenia do badania fizykochemicznych parametrów cieczy hydraulicznych (lepkości kinematycznej, zawartości wody, liczby kwasowej, liczby zasadowej), zgodnie z normami opisanymi w dokumentacji technicznej oraz naniesionymi na powierzchni czołowej konsoli urządzenia. Na podstawie analizy otrzymanych wyników, określa się przydatność oleju do dalszej eksploatacji,

HYDRAULIKA SIŁOWA

■ MHC - urządzenie do sprawdzania łożysk MHC; monitoruje sygnały emisji akustycznej o wysokiej częstotliwości generowane w sposób naturalny przy pogorszeniu działania maszyn wirujących, ■ podgrzewany lepkościomierz - to narzędzie do monitorowania stanu oleju umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji operacyjnych i dotyczących utrzymania ruchu istotnych instalacji i urządzeń. Wykorzystanie w celu: uzyskania wczesnego ostrzeżenia o występowaniu wielu powszechnych problemów, otrzymania precyzyjnych wyników przy dwóch odczytach w temp. 40 i 50 st. C (lepkości kinematycznej) oraz badania różnych gatunków oleju, ■ kamera termowizyjna FLIR wykorzystywana do wykrywania problemów hydraulicznych z wykorzystaniem obrazowania w podczerwieni, ■ wiele innych.

STANOWISKO FILTRACJI OLEJU i NAPEŁNIANIA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH Stanowisko szkoleniowe pozwala na zaprezentowanie następujących elementów: ■ prawidłowe utrzymanie czystości środków smarnych, ■ uzupełnianie systemu nowym olejem bez wprowadzania zanieczyszczeń, ■ bezpieczne uwalnianie oleju z systemu,

ELEKTRONICZNY KATALOG ELEMENTÓW Nasze laboratoria szkoleniowe wyposażone są również w elektroniczny katalog komponentów hydrauliki siłowej znajdujących się w dyspozycji kursantów. Każdy komponent oznakowany jest kodem kreskowym. Zbliżenie kodu do elektronicznego czytnika pozwala natychmiast wyświetlić kartę katalogową przedmiotowego elementu. Pozwala on na szybką identyfikację komponentu jak również uzyskanie szczegółowych informacji – charakterystyka, parametry techniczne i wiele innych.

■ modyfikowanie urządzenia dla precyzyjnej gospodarki smarnoolejowej, ■ uzupełnianie systemu w celu zachowania ciągłości działania, ■ poprawne pobranie próbek oleju w celu jego zbadania.

20

21


OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

Pneumatyka przemysłowa Szkolenia o kodzie: Pl -P4

W trakcie zajęć prezentujemy możliwości zastosowania oprogramowania FluidSIM-H. Jest to rozwiązanie do nauki budowy, symulacji, analizy parametrów układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego. Dzięki oprogramowaniu możliwa jest analiza oraz przepływ medium przez wybrane elementy układu hydraulicznego, wyznaczanie spadków ciśnień na zaworach znajdujących się w układzie, wyznaczanie prędkości i wyznaczanie parametrów roboczych elementów wykonawczych.

Laboratorium Pneumatyki zostało wyposażone w niezależne stoły montażowe zawierające komponenty największych producentów: ■ Parker, ORIGA Parker, Festo, Rexroth, Pneumax/Rectus, PIAB, NORGREN, BIMBA Pneumatics, SMC (w zakresie układów sterujących oraz wykonawczych pneumatyki oraz elektropneumatyki), ■ IFM, BALLUFF, Relpol, SIEMENS, Pneumax (w zakresie sensoryki przemysłowej, układów przekaźnikowych, sterowania oraz wysp zaworowych).

22

23


PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

SKŁAD WYPOSAŻENIA PRACOWNI ■ układy wykonawcze: siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania, beztłoczyskowe siłowniki liniowe, chwytaki, wielopozycyjne stoły wahadłowe z tłumieniem pozycji skrajnych położenia, znormalizowanych siłowników wielopozycyjnych ■ zawory rozdzielające typu 3/2, 5/2, 5/3 (aktywowane ręcznie, mechanicznie, pneumatycznie oraz elektrycznie) ■ zawory zwrotne i zwrotno-dławiące, szybkiego spustu, dławiące, redukcyjne, bezpieczeństwa ■ zawory logiczne (koniunkcji, alternatywy) w odmianach klasycznych oraz do zabudowy na szynach DIN ■ pneumatyczne zawory czasowe ■ proporcjonalne regulatory ciśnienia ■ elementy techniki podciśnieniowej (przyssawki, generatory podciśnienia) ■ czujniki (optyczne, indukcyjne, pojemnościowe) ■ ultradźwiękowy detektor nieszczelności Leakshooter - ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z wbudowaną kamerą. Umożliwia wykrycie wycieku dowolnego gazu znajdującego się pod ciśnieniem. Sprawdzi się również w przypadku instalacji podciśnieniowych (próżniowych). Kamera umożliwia precyzyjne zlokalizowanie miejsca wycieku dzięki wskaźnikowi o zmiennym kolorze. W miejscu wycieku można zrobić zdjęcie, a następnie zgrać je do komputera do dalszego wykorzystania.

STANOWISKA DO NAUKI SYNTEZY UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ ELEKTROPNEUMATYCZNYCH

■ przyciski monostabilne i bistabilne (wyposażone w zestawy zestyków normalnie otwartych NO i normalnie zamkniętych NC) ■ przekaźniki (umożliwiające syntezę układów sterowania pośredniego zaworów) wyposażone w zestawy zestyków normalnie otwartych NO i normalnie zamkniętych NC) ■ wielofunkcyjne przekaźniki czasowe (z funkcjami: opóźnionego załączenia, opóźnionego wyłączenia sterowanego zestykiem, załączenia na nastawiony czas, jednokrotnego załączenia na nastawiony czas wyzwalanego zamknięciem zestyku sterującego, symetrycznej pracy cyklicznej rozpoczynającej się od przerwy lub załączenia, generacji impulsu 0,5 sekundowego po upływie nastawionego czasu, załączenia na nastawiony czas przy wyzwoleniu otwarciem zestyku sterującego, opóźnionego załączenia i wyłączenia sterowanego zestykiem, pracy cyklicznej sterowanej zamykaniem zestyku sterującego) ■ wskaźniki wizualnych oraz akustycznych stanów pracy (sygnalizujące obecność napięcia) ■ liczniki pneumatyczne ■ zawory do zabudowy na panelach ■ koncentratory pasywne wejść czujników oraz kontaktory siłowników pneumatycznych.

Wyposażenie stanowisk pozwala na wykonywanie złożonych układów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych. Unikalnym elementem jest szeroki zakres odmian sprzętu (od pneumatyki uniwersalnej, poprzez wyspy zaworowe, aż do odmian zaworów Heavy-Duty stosowanych w najcięższych warunkach pracy).

24

25


LABORATORIUM PNEUMATYKI

OPROGRAMOWANIE. POMOCE DYDAKTYCZNE

Laboratorium Pneumatyki dedykowane szkoleniom w siedzibie Klienta

Oprogramowanie Pomoce dydaktyczne Oprócz szkoleń w trybie otwartym organizowanych w naszej siedzibie, prowadzimy również wiele kursów z PNEUMATYKI I ELEKTROPNEUMATYKI w zakładach pracy naszych Klientów. Szkolenia tego typu charakteryzują się: ■ planem szkoleniowym przygotowanym w oparciu o indywidualną problematykę i dedykowane Klientowi materiały,

W trakcie kursu każdy uczestnik ma do dyspozycji indywidualne stacje robocze wraz z oprogramowaniem FluidSIM-P do nauki budowy, symulacji, analizy parametrów układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.

■ dogłębną analizą schematów pneumatycznych dostarczonych przez zamawiającego, ■ ćwiczeniami praktycznymi na przemysłowych komponentach, ■ pracą na maszynach i układach znajdujących w halach produkcyjnych zamawiającego. Dysponujemy flotą samochodową oraz mobilnymi zestawami do podstawowych ćwiczeń i samodzielnego montażu układów. Ich przemyślana konstrukcja i specjalnie zaprojektowana funkcjonalność pozwala na realizację pełnowartościowego szkolenia poza Laboratorium Pneumatyki przemysłowej EMT-Systems.

26

27


TRENERZY I WYKŁADOWCY

Trenerzy i wykładowcy

Piony szkoleniowe Inżynieria mechaniczna

Prowadzący szkolenia posiadają szeroką wiedzę techniczną oraz wieloletnią praktykę z udokumentowanym stażem pracy zawodowej oraz zrealizowanymi wdrożeniami. Dodatkowo prowadzą działalność doradczą i są ekspertami czasopism branżowych o zasięgu krajowym. W trakcie szkoleń prezentują rzeczywiste sytuacje, z którymi spotkali się w pracy zawodowej. Nasi trenerzy są otwarci na sugestie zgłaszane przez kursantów. Wielokrotnie w trakcie szkoleń rozwijane są zagadnienia odbiegające od standardowego programu, które obejmują specyficzne aspekty pracy kursantów. Zrealizowane kursy prowadzą także do nawiązania współpracy pomiędzy firmą EMT-Systems Sp. z o.o. oraz przedstawicielami zakładów przemysłowych w zakresie: projektów, modernizacji, a także uruchomień układów maszyn i linii technologicznych.

Pneumatyka przemysłowa Hydraulika siłowa Mechanika i budowa maszyn Diagnostyka maszyn

Obróbka skrawaniem

Frezarki i tokarki CNC Frezarki i tokarki konwencjonalne

Jakość Produkcji

Kontrola jakości Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Systemy sterowania i wizualizacji Automatyka i Mechatronika SIMATIC Software TIA Portal SIMATIC Software STEP 7 / WinCC SIEMENS S7-300/400 SIEMENS S7 Migracja STEP 7 - TIA Portal SIEMENS S7-300/400 TIA Portal SIEMENS S7-1500 / S7-1200 TIA Portal SIEMENS Safety Integrated HMI/SCADA Sieci przemysłowe Cyberbezpieczeństwo w automatyce SIMATIC PCS7 CODESYS Techniki napędowe Czujniki przemysłowe MITSUBISHI Programowanie w C i C++

Roboty przemysłowe Roboty FANUC Roboty ABB Roboty KUKA Roboty YASKAWA Roboty COMAU Integracja ROBOTÓW

Inżynieria materiałowa i metalurgia Tworzywa sztuczne Kompozyty polimerowe Druk 3D Obróbka cieplna Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe

Bezpieczeństwo maszyn

Normy i dyrektywy maszynowe Systemy bezpieczeństwa

Jakość produkcji

Kontrola jakości Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Optymalizacja procesów produkcji Utrzymanie ruchu - TPM Metodologia SMED Metodologia FMEA Lean manufacturing

Zarządzanie zakładem produkcyjnym

Kompetencje lidera w firmie produkcyjnej Zarządzanie projektami przemysłowymi

Automatyka budynkowa i OZE Automatyka budynkowa Oze w budownictwie

SIEMENS PLM SIEMENS NX

Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Koncepcja Przemysłu 4.0 jest żywo obecna w naszych programach szkoleniowych.

28


EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Tel.: 32 411 1000 e-mail: info@emt-systems.pl

WSPIERAMY

Zaufali nam:

emt-systems.pl Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. EMT-Systems sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie, kompletność i poprawność zamieszczonych w niej materiałów. Wszelkie nazwy własne, pozostałe zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez EMT-Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. W broszurze wykorzystano również zdjęcia stanowiące własność Siemens AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.