__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KATALOG SZKOLEŃ INŻYNIERIA MECHANICZNA

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

HYDRAULIKA

SIŁOWA STACJONARNA, MOBILNA I HYDROTRONIKA


SPIS TREŚCI

■ O nas......................................................................................str. 1 ■ Polityka jakości. Nagrody i wyróżnienia.............................str. 2 ■ Specjalistyczne szkolenia z zakresu

hydrauliki siłowej...................................................................str. 4 ■ Specjalistyczne szkolenia z zakresu

pneumatyki przemysłowej................................................str. 10 ■ Laboratoria szkoleniowe....................................................str. 12 ■ Hydraulika siłowa..................................................................................str. 14 ■ Oprogramowanie................................................................................str. 22 ■ Pneumatyka przemysłowa..........................................................str. 23 ■ Laboratorium pneumatyki

dedykowane szkoleniom w siedzibie Klienta......................str. 26 ■ Oprogramowanie. Pomoce dydaktyczne..................................str. 27 ■ Trenerzy i wykładowcy.......................................................str. 28

emt-systems.pl


O NAS

O nas EMT-Systems od lat wspiera przedsiębiorców w budowaniu zintegrowanych kompetencji technicznych. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko pojmowanych technik inżynierskich. Naszymi głównymi szkoleniowymi są: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

pionami

Systemy sterowania i wizualizacji Inżynieria mechaniczna Inżynieria materiałowa i metalurgia Bezpieczeństwo maszyn SIEMENS PLM Optymalizacja procesów produkcji Roboty przemysłowe Jakość produkcji

Jednocześnie organizujemy warsztaty, prowadzimy konsultacje, zajmujemy się doradztwem i wsparciem wdrożeniowym, sprzedażą oprogramowania i produktów systemów automatyki, a także prowadzeniem pomiarów i badań. Na rynku szkoleniowym działamy od 2006 roku. Do systemu kształcenia kadr technicznych branż przemysłowych podchodzimy w sposób innowacyjny,

nie bojąc się nowych wyzwań. Szkolenia konstruujemy kompleksowo, a nowe propozycje budowane są pod wpływem wzrastającego zapotrzebowania na kursy z nowoczesnych technologii. Niejednokrotnie są one również odpowiedzią na potrzeby zgłaszane bezpośrednio przez naszych Klientów. Oferowane szkolenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu w zakresie programów szkoleniowych dla firm, instytucji państwowych, szkolnictwa, a także klientów indywidualnych. To właśnie sukcesy naszych klientów są naszą prawdziwą wizytówką. Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Pomagamy określić rzeczywiste kwalifikacje przyszłego kursanta oraz wytyczyć prawidłową ścieżkę szkoleń. Na rynku szkoleniowym jesteśmy liderem dostarczającym kompleksową ofertę szkoleń technicznych.

Działamy na rynku szkoleniowym od 2006 roku.

1


POLITYKA JAKOŚCI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Polityka jakości Nagrody i wyróżnienia Podnosząc jakość świadczonych usług szkoleniowych wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normami:

Posiadane certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością zobowiązują nas do ciągłego doskonalenia i aktualizowania świadczonych przez nas usług.

■ PN-EN ISO 9001:2015

ISO 29990:2010

W ramach naszej działalności otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia: Tytuł Firma Dobrze Widziana 2019 przyznany za przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu oraz politykę wobec pracowników.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2016 przyznanego za szkolenie „CNC1: Operator/Programista CNC" przez Business Centre Club.

Prestiżowe złote godło Quality International 2016 w kategorii Services – Usługi w największym projakościowym programie w Polsce, organizowanym pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacji oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000.

Laureat Medalu Europejskiego 2019 przyznanego za dział szkoleń "Automatyka i Mechatronika" przez Business Centre Club. ■

Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2018

■ Laur Innowacyjności 2018 wyróżnienie za szkolenie KP1: Materiały kompozytowe chemo- i termoutwardzalne – wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytowych i metod ich wytwarzania.

■ Laureat godła Firma szkoleniowa roku 2016 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2018 przyznanego za dział szkoleń "Roboty przemysłowe" przez Business Centre Club.

■ Laureat godła Program szkoleniowy roku 2014 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat godła Firma szkoleniowa roku 2017 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2017 przyznanego za dział szkoleń "Tworzywa sztuczne" przez Business Centre Club.

Wyróżnienie Cezar Śląskiego Biznesu 2016 przyznane podczas uroczystej gali Business Centre Club. ■

2

Uzyskany certyfikat Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015.

I miejsce – w kategorii Innowacyjna Firma – tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 oraz wyróżnienie - w kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma podczas V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

■ Tytuł Innowator Śląska 2012 oraz Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego podczas konferencji "Innowacja. Cię rozwija".


POLITYKA JAKOŚCI, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Laboratoria szkoleniowe Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji bogato wyposażone stanowiska szkoleniowe, które umożliwiają realizację ćwiczeń praktycznych. ■

■ Doświadczeni wykładowcy Nasi szkoleniowcy to przedstawiciele przemysłu oraz uczelni wyższych z bogatym doświadczeniem przy pracach wdrożeniowo – naprawczych, którzy na co dzień współpracują z dużymi przedsiębiorstwami, rozwiązując problemy techniczne oraz zlecone zadania inżynierskie.

Materiały i dokumentacja szkoleniowa Uczestnikom szkoleń zapewniamy profesjonalną dokumentację w postaci autorskich opracowań, skryptów, dokumentacji technicznych, instrukcji oraz innych publikacji. ■

■ Metodologia szkolenia Stawiamy na praktykę i wykorzystanie wiedzy naszych trenerów popartej rzeczywistymi przykładami z przemysłu. Zwyczajowo kursy składają się w 30% z zajęć teoretycznych oraz w 70% z ćwiczeń i warsztatów praktycznych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności obsługi urządzeń i systemów. ■ Podział szkoleń na otwarte i zamknięte Rozwiązanie takie daje możliwość wyboru kursantom najlepszej opcji. Szkolenia otwarte skierowane są do pojedynczych osób, a szkolenia zamknięte dedykowane firmom. ■ Catering Podczas szkoleń realizowanych w siedzibie naszej firmy zapewniamy każdego dnia barek kawowy, zimne i ciepłe napoje, ciastka, owoce oraz dwudaniowy obiad.

Uczestnikom naszych szkoleń zapewniamy laboratoria szkoleniowe umożliwiające pracę na przemysłowych komponentach hydrauliki siłowej i pneumatyki opartych o najpopularniejszych producentów:

3


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Specjalistyczne szkolenia z zakresu hydrauliki siłowej HYDRAULIKA STACJONARNA

Symbol kursu

H1

Nazwa kursu

Budowa i obsługa elementów układów hydrauliki siłowej

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna budowę i zasady działania najważniejszych elementów hydrauliki siłowej; samodzielnie buduje, montuje, uruchamia i testuje poprawności działania prostych układów hydraulicznych; rozpoznaje symbole graficzne, czyta oraz interpretuje schematy układów hydraulicznych; interpretuje parametry hydrauliczne, zna charakterystyki zaworów oraz metody pomiaru ciśnienia, przepływu, prędkości obrotowej i temperatury; zna zależności pomiędzy parametrami układu hydraulicznego; zna zasady typowego sterowania przemieszczeniem, prędkością, siłą i momentem obrotowym układów hydraulicznych; posiada świadomość techniczną z zakresu obsługi i konserwacji oraz usuwania usterek układów hydrauliki siłowej.

Program skrótowy

▪ Napędy hydrauliczne ▪ Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania działania układów HYDRAULIKI SIŁOWEJ przy użyciu stanowisk montażowych ▫▫ Pompy hydrauliczne wyporowe ▫▫ Siłowniki hydrauliczne ▫▫ Silniki hydrauliczne obrotowe wyporowe ▫▫ Zawory hydrauliczne ▫▫ Akumulatory hydrauliczne ▫▫ Filtry hydrauliczne ▫▫ Połączenia urządzeń hydraulicznych ▫▫ Zbiorniki cieczy roboczych ▫▫ Elementy pomocnicze układów hydraulicznych ▪ Symbole graficzne elementów i sterowań hydraulicznych ▪ Czytanie i interpretacja prostych schematów hydraulicznych ▪ Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych - budowa układów hydraulicznych oraz sprawdzanie ich działania ▪ Wykorzystanie oprogramowanie Fluid-SIM-H do nauki zasad projektowania i symulacji układów sterowania hydraulicznego

Czas trwania 3 dni - 24 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

4


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU HYDRAULIKI SIŁOWEJ

HYDRAULIKA STACJONARNA H2

Symbol kursu Nazwa kursu

Napędy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i urządzeniach

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Z n a r óż n icę pom i ędzy układam i st erow anymi w t e c hni c e dławieniowej i objętościowej; posiada wiedzę z zakresu konwencjonalnych układów sterowania i regulacji prędkości, sił i momentów obrotowych zespołów wykonawczych; zna budowę, zasady działania oraz sposoby nastawy regulatorów jednostek nastawnych (pomp i silników); zna metody synchronizacji ruchu odbiorników oraz układów sterowanych sekwencyjnie; zna budowę, konfigurację oraz zasadę działania elementów logicznych stosowanych w układach hydrostatycznych; posiada umiejętności nabyte podczas badań eksperymentalnych elementów i układów hydraulicznych; zna zasady obsługi, konserwacji i naprawy elementów oraz urządzeń hydraulicznych.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Ogólna budowa układów hydraulicznych Sterowanie ruchem w układach hydraulicznych Układy zapewniające zachowanie podporności odbiorników Zajęcia praktyczne z zakresu zabezpieczania podporności Sterowanie ciśnieniem w układach hydraulicznych Układy wielopompowe Układy z akumulacją energii hydraulicznej Układy z mocą krążącą Łączenie odbiorników Synchronizacja ruchu odbiorników hydraulicznych Sterowanie Load Sensing Zajęcia praktyczne z zakresu sterowania ciśnieniem, układów wielopompowych i z akumulatorami hydraulicznymi, łączenia i synchronizacji odbiorników hydraulicznych oraz budowy i przyjmowania nastaw układów Load Sensing

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

H3

Nazwa kursu

Elektrohydraulika i hydraulika proporcjonalna

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna budowę i zasady działania elementów sterowanych elektrycznie; zna różnice pomiędzy elementami sterowania elektroprzełączalnego a proporcjonalnego; posiada wiedzę na temat technik sterowania proporcjonalnego; zna metody proporcjonalnego sterowania natężeniem i kierunkiem przepływu oraz ciśnieniem w hydraulicznych układach napędowych; potrafi interpretować parametry pracy proporcjonalnych zaworów hydraulicznych (elektrycznych i hydraulicznych); zna budowę oraz nastawę parametrów regulatorów w hydraulicznych układach automatycznej regulacji; umie dokonać oceny stanu technicznego zaworów proporcjonalnych na podstawie analizy parametrów pracy.

Program skrótowy

▪ Budowa i działanie elementów hydraulicznych ze sterowaniem elektrycznym ▪ Budowa i zasada działania elementów sterowania elektrycznego ▪ Wprowadzenie do techniki hydraulicznego sterowania proporcjonalnego ▪ Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania działania układów ELEKTROHYDRAULICZNYCH i HYDRAULIKI PROPORCJONALNEJ przy użyciu stanowisk montażowych ▪ Wprowadzenie do techniki sterowania serwozaworami ▪ Korygowanie charakterystyk zaworów proporcjonalnych ▪ Układy sterowania i układy regulacji z zaworami proporcjonalnymi ▪ Dobór nastaw regulatorów w serwonapędach hydraulicznych ▪ Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

5


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU HYDRAULIKI SIŁOWEJ

HYDRAULIKA STACJONARNA

Symbol kursu

H4

Nazwa kursu

Napędy i sterowania serwohydrauliczne

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę na temat technik sterowania proporcjonalnego; zna budowę i zasadę działania zaworów serwohydraulicznych ze sprzężeniem mechanicznym oraz ciśnieniowym; zna metody sterowania natężeniem i kierunkiem przepływu oraz ciśnieniem z zastosowaniem zaworów serwohydraulicznym ; potrafi interpretować parametry statyczne oraz dynamiczne zaworów serwohydraulicznych; Potrafi interpretować charakterystyki serwozaworów; zna budowę oraz nastawę parametrów regulatorów w hydraulicznych układach automatycznej regulacji; mie dokonać oceny stanu technicznego zaworów serwohydraulicznych na podstawie analizy parametrów pracy.

Program skrótowy

▪ Zastosowanie napędów serwohydraulicznych ▪ Różnica pomiędzy sterowaniem, a automatyczną regulacją ▪ Budowa typowego układu serwohydraulicznego ze sprzężeniem mechanicznym i sprzężeniem elektrycznym ▪ Różnica pomiędzy zaworami elektroprzełączalnymi, proporcjonalnymi (typowymi oraz o podwyższonej dynamice), a serwozaworami ▪ Wprowadzenie do techniki sterowania serwozaworami ▪ Przekrycia krawędziowe suwaków serwozaworów hydraulicznych ▪ Parametry pracy serwozaworów ▪ Napędy serwohydrauliczne jako układy regulacji automatycznej ▪ Stabilność w hydraulicznych układach automatycznej regulacji ▪ Regulacja natężeniem przepływu oraz wartością ciśnienia za pomocą serwozaworów ▪ Zastosowanie sterownika osi Compax do obsługi napędu serwohydraulicznego ▪▪ Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania działania układów SERWOHYDRAULICZNYCH na stanowiskach dydaktycznych

Czas trwania 3 dni - 18 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

H5

Nazwa kursu

Diagnostyka, eksploatacja i serwis urządzeń i układów hydraulicznych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna najważniejsze zasady bezpiecznej eksploatacji oraz obsługi urządzeń z napędem hydraulicznym; zna metody poszukiwania i usuwania typowych usterek elementów układów hydrostatycznych; potrafi samodzielnie diagnozować i oceniać stan techniczny elementów napędu na podstawie analizy wybranych parametrów p r ac y uk ładu hydr aul i c zne go; zna s p os ob y k o n t ro li s t a n u technicznego maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym; identyfikuje niesprawności oraz wie, jak szybko i skutecznie usuwać awarie; zna zasady monitoringu oraz analizy parametrów fizykochemicznych cieczy hydraulicznych; posiada umiejętności praktyczne i świadomość techniczną w zakresie remontów, napraw bieżących i okresowych. EFEKTY: minimalizacja przestojów maszyn i urządzeń spowodowanych awariami elementów napędu hydraulicznego; wzrost niezawodności i efektywności działania napędu hydraulicznego.

Program skrótowy

▪ Diagnostyka stanu technicznego elementów napędu hydraulicznego ▪ Diagnozowanie silników hydraulicznych ▪ Diagnozowanie siłowników hydraulicznych ▪ Diagnozowanie zaworów hydraulicznych ▪ Diagnostyka i bezpieczna obsługa akumulatorów hydraulicznych ▪ Metodologia poszukiwania niesprawności w układach z napędem hydraulicznym ▫▫ Analiza parametrów fizykochemicznych cieczy hydraulicznych ▫▫ Obsługa zbiorników cieczy hydraulicznej ▫▫ Typowe nieszczelności w instalacjach hydraulicznych oraz sposoby ich usuwania ▫▫ Przygotowanie układów hydraulicznych do pierwszego uruchomienia ▫▫ Obsługa i konserwacja elementów oraz urządzeń hydraulicznych ▫▫ Typowe objawy uszkodzeń elementów układów hydrostatycznych ▫▫ Zajęcia praktyczne na stanowiskach szkoleniowych z zakresu obsługi układów z hydroakumulacją, diagnostyki zaworów proporcjonalnych oraz analizy parametrów fizykochemicznych cieczy roboczych.

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

6


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU HYDRAULIKI SIŁOWEJ

HYDRAULIKA STACJONARNA H6

Symbol kursu Nazwa kursu

Projektowanie napędów i sterowań hydraulicznych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna algorytm procesu projektowania układów hydraulicznych; zna sposoby wyznaczenia parametrów układów hydrostatycznych; projektuje napędy i sterowania układów hydraulicznych w maszynach i urządzeniach; trafnie dobiera elementy hydrauliki stacjonarnej oraz mobilnej na podstawie zdefiniowanych założeń projektowych.

Program skrótowy

▪ Podstawowe wielkości, jednostki i wzory przeliczeniowe ▪ Wzory dla elementów idealnych i rzeczywistych (pompy, silniki hydrauliczne, siłowniki) ▪ Podstawowe wzory dla pompy, silnika hydraulicznego, siłownika, przewodów ▪ Wzory do obliczania strat ciśnienia, mocy oraz strat cieplnych ▪ Obliczania strat ciśnienia (liniowe, miejscowe) w instalacjach przewodowych oraz elementach hydrauliki ▪ Ustalenie danych wyjściowych /li> ▪ Ustalenie podstawowych parametrów projektowanego układu ▪ Projektowanie napędów hydrostatycznych liniowych i obrotowych ▪ Dobór katalogowy elementów hydrauliki siłowej

Symbol kursu Nazwa kursu

Systemy serwo – hydrauliczne: modelowanie, identyfikacja i sterowanie

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę niezbędną do modelowania układów serwo hydraulicznych w oparciu o fizyczne modele poszczególnych elementów znajdujących się w układzie systemu serwo hydraulicznego; zna podstawy teorii sterowania, szeroko wykorzystywanej w hydraulicznych układach serwo - zaworowych; zna metody strojenia pętli regulacji w systemach SvH; potrafi p r z y g o t o w a ć i p r z e p r o w a d z i ć e k s p e r y m e n t i d e n t y fi k a c j i (modelowanie eksperymentalne) systemu serwo - hydraulicznego.

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do układów serwo - hydraulicznych ▪ Ogólna charakterystyka układów serwo - hydraulicznych ▫▫ Podstawowe elementy systemów serwo - hydraulicznych ▫▫ Klasyfikacja systemów serwo - hydraulicznych ▫▫ Urządzenia kontrolno - pomiarowe w układach serwo hydraulicznych ▪ Prawa fizyki w układach hydraulicznych ▫▫ Mechanika płynów - równania ciągłości ▫▫ Przepływ przez różne elementy układu serwo - hydraulicznego ▫▫ Siły działające w parze suwakowej ▪ Modelowanie układu serwo - hydraulicznego w oparciu o fizyczne właściwości poszczególnych komponentów ▫▫ Podstawowe modele ▫▫ Modele układów sterowania serwo - zaworowego ▫▫ Określenie charakterystycznych parametrów modelu systemu serwo - zaworowego ▪ Podstawy teorii sterowania ▫▫ Relacja pomiędzy wejściem i wyjściem z obiektu ▫▫ Równania różniczkowe dla wybranych modeli obiektów ▫▫ Analiza zer i biegunów funkcji przejścia ▫▫ Analiza częstotliwościowa dla funkcji przejścia ▪ Regulacja i strojenie układu regulacji systemu serwo - zaworowego ▫▫ Główne założenia sterowania ▫▫ Zaawansowanie struktury regulacji ▫▫ Podejście heurystyczne do strojenia regulatora ▫▫ Regulacja z wykorzystaniem sieci neuronowych ▪ Modelowanie eksperymentalne (identyfikacja) ▫▫ Przeprowadzenie eksperymentu identyfikacji wraz z wstępnym przetwarzaniem i eliminacją błędów grubych ▫▫ Metody estymacji parametrów modeli ▫▫ Identyfikacja wg. logiki rozmytej ▫▫ Identyfikacja z wykorzystaniem sieci neuronowych

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

H7

Symbol kursu Nazwa kursu

Efektywność energetyczna napędów hydraulicznych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Potrafi podnieść efektywność układów hydraulicznych; zna różnicę pomiędzy układami sterowanymi w technice dławieniowej i objętościowej; posiada wiedzę z zakresu budowy i zasad działania pomp o stałej i zmiennej wydajności; potrafi samodzielnie wyznaczyć sprawność pomp i silników hydraulicznych oraz dokonać oceny ich stanu technicznego; posiada umiejętność regulacji podstawowych parametrów napędu hydraulicznego w celu zwiększenia efektywności energetycznej; zna zasady działania układów Load Sensing, a także innych metod minimalizacji strat w napędach hydrostatycznych.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪

Napędy hydrauliczne Straty w układach hydrauliki siłowej Rodzaje sterowania prędkością odbiorników Sprawności pomp wyporowych i silników hydraulicznych w kontekście efektywności energetycznej ▪ Wybrane metody oceny stanu zużycia pomp i silników pod kątem oceny strat (objętościowych i mechanicznych) ▪ Zajęcia praktyczne z zakresu analizy działania układów sterowanych dławieniowy oraz objętościowo, a także diagnostyki stanu technicznego pomp wyporowych ▪ Układy sterowania przepływem z pompą o stałe wydajności ▪ Układy sterowania z pompą o zmiennej wydajności ▪ Sterowanie Load Sensing ▪ Układy z akumulacją energii hydraulicznej ▪ Napędy zamknięte, jako przykład układów hydraulicznych o wysokiej sprawności ▪ Wysokosprawne układy napędowe, zgodnie z ideą Industry 4.0 ▪ Metody zwiększenia efektywności energetycznej i niezawodności układów hydraulicznych.

H8

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Stanowiska szkoleniowe H1, H2 H3, H4 H5, H6 H7, H8

Sale i laboratoria szkoleniowe z hydrauliki siłowej zapewniają możliwość pracy na przemysłowych komponentach najpopularniejszych producentów - PARKER Hannifin, BOSCH, Rexroth, Manuli Fluiconnecto, HYDAC oraz PONAR WADOWICE. Szczegóły na stronie 14

Czas trwania 2 dni - 15 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

7


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU HYDRAULIKI SIŁOWEJ

HYDRAULIKA MOBILNA HM1

Symbol kursu

Symbol kursu

HM2

Nazwa kursu

Podstawy hydrauliki mobilnej w maszynach i urządzeniach

Nazwa kursu

Układy napędowe i sterowania w hydraulice mobilnej

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna budowę i zasady działania elementów hydrauliki siłowej, stosowanych w układach mobilnych; posiada wiedzę z zakresu projektowania, montażu, uruchamiania i badania prostych układów hydraulicznych dedykowanych technice mobilnej; zna symbole graficzne oraz posiada umiejętność czytania schematów układów hydraulicznych; potrafi interpretować wielkości hydrauliczne, charakterystyki zaworów oraz sposób pomiaru przepływu, temperatury i ciśnienia w układach mobilnych; zna zasady sterowania przemieszczeniem, prędkością i ciśnieniem mobilnych systemów hydraulicznych.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna układy sterowania i regulacji prędkości zespołów wykonawczych stosowanych w mobilnych układach hydrostatycznych; zna zasady działania układów sterowania typu LS oraz LUDV; zna typowe sterowniki i regulatory pomp (DR, LR, HD, EP) i silników (EP, HZ, HA, DA) nastawnych, występujących w mobilnych układach napędowych; zna budowę i zasady działania hydraulicznych układów skrętu typu orbitrol; potrafi przeprowadzić badania eksperymentalne elementów i układów hydraulicznych dedykowanych technice mobilnej; posiada umiejętności w zakresie obsługi, konserwacji i naprawy elementów oraz urządzeń dedykowanych technice mobilnej.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ Ogólna budowa mobilnych układów hydraulicznych ▪ Układy hydrostatyczne ▪ Sterowniki i regulatory nastawnych pomp i silników hydraulicznych w technice mobilnej - budowa i zasada działania ▪ Układy napędowe dedykowane hydraulicznym układom mobilnym - budowa i zasada działania ▪ Synchronizacja ruchu siłowników ▪ Zabezpieczenia odbiorników ▪ Systemy sterowania w układach mobilnych ▪ Badania elementów i układów hydraulicznych ▪ Podstawy obsługi, konserwacji i napraw elementów oraz urządzeń hydraulicznych w technice mobilnej ▪ Czytanie i interpretacja schematów hydraulicznych ▪ Wykorzystanie oprogramowania Fluid-SIM H do nauki zasad projektowania i symulacji układów sterowania hydraulicznego

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawy napędów hydraulicznych w układach mobilnych Pompy hydrauliczne wyporowe stosowane w technice mobilnej Siłowniki hydrauliczne Silniki hydrauliczne obrotowe (szybko i wolnoobrotowe) Zawory hydrauliczne stosowane w technice mobilnej - sterujące kierunkiem przepływu, sterujące ciśnieniem, sterujące natężeniem przepływu, zintegrowane bloki sterowania stosowane w technice mobilnej, zasady doboru zaworów hydraulicznych Akumulatory hydrauliczne Ciecze robocze stosowane w hydrostatycznych układach mobilnych Elementy kondycjonujące ciecze robocze Połączenia urządzeń hydraulicznych Zbiorniki cieczy roboczych w technice mobilnej Elementy pomocnicze układów hydraulicznych Symbole graficzne elementów i sterowań hydraulicznych Czytanie i interpretacja prostych schematów układów hydrauliki mobilnej Ćwiczenia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych - badanie cech eksploatacyjnych elementów układów hydraulicznych w technice mobilnej Wykorzystanie oprogramowania FluidSIM-H do przedstawienia funkcji elementów układów hydraulicznych

Czas trwania 3 dni - 24 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

8

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU HYDRAULIKI SIŁOWEJ

HYDRAULIKA MOBILNA

Symbol kursu

HM3

Nazwa kursu

Podstawy systemu sterowania IQAN

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada bardzo dobrą znajomość cech warstwy sprzętowej systemu IQAN Parker Hannifin; posiada umiejętność podstawowej obsługi środowiska IQAN.

Program skrótowy

▪ Podstawowe cechy warstwy sprzętowej systemu IQAN - budowa modułowa, aplikacje „stand-alone" ▪ Wybrane moduły sprzętowe systemu IQAN ▪ Omówienie środowiska IQAN: IQANdesign, IQANsimulate, IQANanalyze, IQANrun ▪ Ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach sprzętowych z systemem IQAN ▪ Realizacja przykładowej aplikacji dla jednostki centralnej systemu IQAN: ▫▫ przypisywanie funkcji wejściom binarnym i/lub analogowym jednostki centralnej lub jednostki rozszerzeń ▫▫ przypisywanie funkcji wyjściom binarnym i/lub analogowym jednostki centralnej lub jednostki rozszerzeń ▫▫ wprowadzanie funkcji logicznych realizujących zależności pomiędzy stanami wejść a stanami wyjść (np. pomiędzy wychyleniem dźwigni joysticka a wysterowaniem zaworu obsługującego siłownik) ▫▫ wprowadzanie funkcji logicznych umożliwiających uwzględnianie sygnałów zwrotnych (np. z czujnika ciśnienia lub czujników położeń) ▫▫ przygotowanie wirtualnego panelu operatorskiego: funkcje sterujące, kontrolne i korekcyjne ▪ Ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach sprzętowych z systemem IQAN ▪ Ćwiczenia własne

HYDROTRONIKA

Symbol kursu

HT1

Nazwa kursu

Hydrotronika - kurs podstawowy

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę z zakresu budowy i zasad działania elementów sterowanych elektrycznie; posiada umiejętności w zakresie projektowania, montażu oraz uruchamiania i badania prostych układów hydrotronicznych; zna techniki sterowania proporcjonalnego oraz sterowania serwozaworami; zna sposoby regulacji układów hydrotronicznych.

Program skrótowy

▪ Wyjaśnienie pojęć „mechatronika”, „pneumotronika” i „hydrotronika” ▪ Obszary obejmowane przez hydrotronikę ▪ Warunki jakie powinny być spełnione, aby urządzenie lub układ zawierający elementy hydrauliczne można określić jako rozwiązanie hydrotroniczne ▪ Elementy hydrauliczne predestynowane do zastosowań hydrotronicznych: ▫▫ pompy ▫▫ zawory ▫▫ aktuatory ▪ Typowe czujniki wielkości hydraulicznych i innych wielkości fizycznych związanych z napędami hydraulicznymi ▪ Zajęcia praktyczne z zakresu budowy oraz sprawdzania działania układów HYDRAULIKI SIŁOWEJ przy użyciu stanowisk montażowych ▪ Sterowanie wielkością ciśnień w układach hydraulicznych i hydrotronicznych ▪ Sterowanie kierunkiem ruchu aktuatorów w układach hydraulicznych i hydrotronicznych ▪ Sterowanie prędkością realizowaną przez aktuatory w układach hydraulicznych i hydrotronicznych ▪ Budowa stanowiska do symulacji i optymalizacji nastaw zaworów proporcjonalnych ▪ Budowa stanowiska do pomiaru rekuperacji energii ▪ Budowa stanowiska do testowania stabilności układów hydrotronicznych ▪ Kontrolery osi hydraulicznych jako rozwiązanie hydrotroniczne na przykładzie Compax3 F prod. Parker Hannifin ▪ Zintegrowane środowisko hydrotroniczne na przykładzie IQAN firmy Parker Hannifin

Czas trwania 2 dni - 14 godz. Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Czas trwania 1 dzień - 7 godz. Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

Stanowiska szkoleniowe HM1 HM2 HM3

Stanowiska napędów hydrauliki mobilnej oraz mobilnych układów sterowania wyposażone w układ napędowy z pompą o zmiennej wydajności , SYSTEM STEROWANIA LOAD SENSING (LS) oraz system sterowania IQAN - Parker Hannifin.

HT2

Nazwa kursu

Hydrotronika - kurs zaawansowany

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę na temat budowy i zasad działania układów hydrotronicznych, znajdujących się w zasobach zamawiającego szkolenie; zna techniki sterowania proporcjonalnego oraz sterowania serwozaworami; zna sposoby regulacji układów hydrotronicznych.

Program kursu

Tematyka dostosowana do potrzeb zamawiającego szkolenie.

Czas trwania 1 dzień - 7 godz. Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Szczegóły na stronie 17

9


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU PNEUMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

Symbol kursu

P1

Symbol kursu

P2

Nazwa kursu

Podstawy pneumatyki przemysłowej

Nazwa kursu

Elektropneumatyka przemysłowa

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę na temat własności i sposobów przygotowania sprężonego powietrza; zna budowę i działanie pneumatycznych elementów wykonawczych oraz sterujących stosowanych w przemyśle; potrafi czytać schematy pneumatyczne układów sterowania; dzięki ćwiczeniom przy użyciu stanowisk szkoleniowych umożliwiających konfigurowanie i badanie układów pneumatyki, posiada umiejętność montażu układów sterowania pneumatycznego; potrafi dobrać elementy pneumatyki do wymagań stawianych przez przemysłowe procesy produkcyjne; posiada umiejętności z zakresu projektowania układów z wykorzystaniem metody intuicyjnej oraz metody algorytmicznej.

Cel kursu

Program skrótowy

▪ Wiadomości wprowadzające z zakresu systemów pneumatyki przemysłowej ▪ Układy do wytwarzania, przygotowania i przesyłania sprężonego powietrza ▪ Elementy wykonawcze układów pneumatycznych ▪ Elementy sterujące układów pneumatycznych ▪ Typowe przypadki konfiguracji układów pneumatycznych, w tym sterowanie: siłownikiem jednostronnego działania i siłownikiem dwustronnego działania ▪ Budowa i działanie prostych układów sterowania pneumatycznego ▪ Zasady bezpieczeństwa pracy ze sprężonym powietrzem ▪ Ćwiczenia praktyczne - budowa oraz sprawdzanie działania układów pneumatyki przy wykorzystaniu szkoleniowych stanowisk montażowych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna budowę i działanie elektropneumatycznych elementów wykonawczych oraz sterujących stosowanych w przemyśle; posiada umiejętność obsługi oprogramowania umożliwiającego testowanie układów elektropneumatycznych; potrafi czytać schematy elektropneumatyczne układów sterowania; zna podstawowe prawa oraz zasady konfiguracji obwodów prądu stałego; dzięki ćwiczeniom na stanowiskach umożliwiających konfigurowanie i badanie układów elektropneumatyki, posiada umiejętność montażu układów sterowania elektropneumatycznego; posiada praktyczne umiejętności dotyczące budowy układów pneumatycznych wyposażonych w elementy elektropneumatyczne oraz zastępowania układów pneumatycznych przez zespoły elektropneumatyczne.

Program skrótowy

▪ Skrócony opis podstawowych elementów systemów pneumatycznych ▪ Omówienie podstawowych podzespołów układów elektropneumatycznych ▪ Charakterystyka i budowa zaworów sterujących ▪ Podstawy elektrotechniki w aspekcie elektropneumatyki (napięcia bezpieczne, łączenie przewodów elektrycznych, żywotność cewek zaworów, charakterystyka przełączania zaworów) ▪ Technologie połączeń pneumatycznych i elektrycznych układów sterowania ▪ Sensoryka przemysłowa stosowana w układach elektropneumatycznych ▪ Budowa i działanie układów sterowania elektropneumatycznego ▪ Oznaczenia symboliczne i ich odczytywanie zgodnie z normą PN-ISO 1219 ▪ Zasady bezpieczeństwa pracy w układach elektropneumatycznych ▪ Opis standardów układów pneumatycznych i elektropneumatycznych ▪ Wymagania dotyczące zabudowy elementów dodatkowych pozwalających na konfigurację układów elektropneumatycznych ▪ Kryteria doboru układów elektropneumatycznych oraz zamiany pneumatyki konwencjonalnej na podzespoły elektropneumatyczne ▪ Porównanie systemów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych pod kątem możliwości funkcjonalnych oraz zastosowania dodatkowych elementów automatyki przemysłowej

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 3 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

10


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU PNEUMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

Symbol kursu

P3

Nazwa kursu

Projektowanie i symulacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna budowę i działanie pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania; posiada wiedzę na temat projektowania (syntezy) tych układów oraz oprogramowania symulacyjnego, przeznaczonego do analizy układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego, w tym metod: intuicyjnej i algorytmicznej; stosuje logikę pneumatyczną w budowie układów sterowania wykorzystując algebrę Boole'a, w tym: budowę tablic Karnaugh, upraszczanie wyrażeń logicznych, odniesienie opracowanych wyrażeń logicznych do zastosowań praktycznych, a w szczególności do budowy układów rzeczywistych.

Program skrótowy

▪ Podstawy projektowania układów pneumatycznych ▪ Dobór podstawowych elementów składowych układów z uwzględnieniem dynamiki działania napędów pneumatycznych oraz zjawiska spadku ciśnienia ▪ Dobór komponentów i symulacja układów pneumatycznych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania ▪ Metoda intuicyjna syntezy pneumatycznych układów przełączających oraz przykłady praktycznego zastosowania (wady, zalety oraz ograniczenia funkcjonalne) ▪ Podstawowe układy sterowania siłowników pneumatycznych opracowane na bazie metod intuicyjnych ▪ Detekcja typowych błędów występujących w układach sterowania zbudowanych według metody intuicyjnej (błędy logiczne połączeń, niepoprawny dobór elementów sterujących i wykonawczych, korzystanie z zamienności zaworów sterujących) ▪ Elementarne układy sterowania z zastosowaniem logiki pneumatycznej, z użyciem zaworów negacji, koniunkcji, alternatywy ▪ Metoda algorytmiczna projektowania pneumatycznych układów przełączających, pojęcie jednostki taktującej (kaskada pneumatyczna, jednostka krokowa) oraz jej budowa na tablicach montażowych ▪ Metoda analitycznego projektowania pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania w oparciu o prawa algebry Boole'a i tablice Carnaugh ▪ Ćwiczenia praktyczne - budowa oraz sprawdzanie działania układów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych przy wykorzystaniu szkoleniowych stanowisk montażowych

Symbol kursu

P4

Nazwa kursu

Podstawy techniki podciśnieniowej

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna sposoby przygotowania sprężonego powietrza do potrzeb układów podciśnieniowych; zna podstawowe elementy wchodzące w skład systemów podciśnieniowych; posiada umiejętności w zakresie projektowania oraz modyfikacji podciśnieniowych układów manipulacyjnych do wymagań stawianych przez procesy przemysłowe; zna schematy układów podciśnieniowych; posiada wiedzę z zakresu obowiązujących trendów w rozwoju technik podciśnieniowych.

Program skrótowy

▪ Wiadomości wprowadzające z zakresu technik podciśnieniowych ▪ Omówienie podstawowych grup zastosowań urządzeń technik podciśnieniowych (konfiguracja oraz wymagania) ▪ Konfiguracja układu podciśnieniowego (niezbędne elementy oraz parametry) ▪ Podstawowe odmiany przyssawek podciśnieniowych (cechy oraz obszary zastosowań) ▪ Materiały konstrukcyjne stosowane do wytwarzania przyssawek podciśnieniowych oraz zalecenia dotyczące czyszczenia i użytkowania ▪ Podstawowe parametry układów chwytnych opartych o technikę podciśnieniową ▪ Podstawy projektowania układu przyssawkowego ▪ Chwytaki specjalne (zalety oraz zastosowanie) ▪ Generatory próżni (cechy, budowa, zalety, zastosowanie) ▪ Technika zaworowa dedykowana do zastosowań podciśnieniowych ▪ Elementy sterujące w technice podciśnieniowej ▪ Filtry próżniowe (filtry przyssawek, filtry wbudowane) ▪ Dodatkowe komponenty układu podciśnieniowego ▪ Algorytm projektowania układu podciśnieniowego ▪ Trendy zgodne z koncepcją INDUSTRY 4.0 obowiązujące w technice podciśnieniowej ▪ Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania 2 dni - 21 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 2 dni - 14 godz. Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Stanowiska szkoleniowe P1 P2 P3 P4

Laboratorium Pneumatyki wyposażone jest w stoły zawierające komponenty firm: Parker, ORIGA Parker, Festo, Rexroth, Pneumax/ Rectus, PIAB, NORGREN, BIMBA Pneumatics, SMC, IFM, BALLUFF, Relpol, SIEMENS, Pneumax oraz w oprogramowanie Fluid-SIM P do nauki zasad projektowania i symulacji układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego. Szczegóły na stronie 23

11


LABORATORIA SZKOLENIOWE

Laboratoria szkoleniowe Laboratoria szkoleniowe oraz dedykowany sprzęt do zajęć praktycznych dostępne w ramach szkoleń z HYDRAULIKI SIŁOWEJ I PNEUMATYKI PRZEMYSŁOWEJ, zostały opracowane od podstaw przez EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich. Powstały w oparciu o elementy największych dostawców komponentów.

12


LABORATORIA SZKOLENIOWE

13


HYDRAULIKA SIŁOWA

Hydraulika siłowa stacjonarna, mobilna i hydrotronika Szkolenia o kodzie: Hl-H8 i HM1-HM3 oraz HT1 i HT2

STANOWISKA HYDRAULIKI KONWENCJONALNEJ PRZEMYSŁOWEJ Stanowiska pozwalają na: ■ montaż i sprawdzanie działania dowolnie zestawionych układów hydraulicznych sterowanych konwencjonalnie oraz elektrycznie, ■ przeprowadzanie badań eksploatacyjnych typowych elementów hydrauliki siłowej (pompy, zawory ciśnieniowe, zawory dławiące, regulatory przepływu), ■ prosty, wygodny i szybki montaż zaprojektowanych układów hydraulicznych, ■ sprawdzanie działania i obserwacja pracy układu zasilania, zaworów ciśnieniowych, zaworów sterujących kierunkiem i natężeniem przepływu oraz elementów wykonawczych, ■ nabywanie umiejętności w zakresie projektowania i montażu elektrohydraulicznych układów przekaźnikowego sterowania elektrycznego oraz proporcjonalnego.

14


HYDRAULIKA SIŁOWA

STANOWISKA HYDRAULIKI PROPORCJONALNEJ, ELEKTROHYDRAULIKI I HYDROTRONIKI Stanowiska posiadają unikalną i jedyną w kraju konstrukcję umożliwiające ćwiczenia na różnym stopniu zaawansowania: ■ montaż i sprawdzanie działania dowolnie zestawionych układów hydraulicznych sterowanych proporcjonalnie w układzie otwartym i zamkniętym, ■ nabywanie umiejętności w zakresie projektowania i montażu elektrohydraulicznych układów przekaźnikowego sterowania elektrycznego oraz proporcjonalnego, ■ parametryzacja układów proporcjonalnych.

Stanowiska posiadają unikalną i jedyną w kraju konstrukcję umożliwiającą ćwiczenia na różnym stopniu zaawansowania.

15


HYDRAULIKA SIŁOWA

STANOWISKO WIZUALIZACJI I REGULACJI PRACY UKŁADU HYDRAULICZNEGO

Stanowisko do ćwiczeń praktycznych prezentuje klasyczne działanie układu hydraulicznego. Dzięki zastosowaniu elementów zbudowanych z tworzywa PMMA, doskonale widoczne są wszystkie kanały, przepływy oraz wnętrza każdego komponentu znajdującego się w instalacji podczas jej pracy. Stanowisko sterowane jest z układu automatyki z wizualizacją na panelu operatorskim. Układ wykorzystywany jest do dogłębnego poznania działania instalacji hydraulicznej, pokazanie słabych i mocnych stron, pokazanie najbardziej awaryjnych miejsc oraz sposobów ich szybkiego rozwiązywania. Elementy składowe układu:

■ blok zaworowy, ■ siłownik, ■ akumulator hydrauliczny, ■ zbiornik na ciecz roboczą, ■ szafa sterownicza z panelem operatorskim.

16


HYDRAULIKA SIŁOWA

ZAAWANSOWANE STANOWISKO NAPĘDÓW HYDRAULIKI MOBILNEJ

Stanowisko napędów hydrauliki mobilnej oraz mobilnych układów sterowania w technice proporcjonalnej - system sterowania IQAN - Parker Hannifin. Na stanowisku zaimplementowano blok P70, przystosowany do zasilania pompami o stałej wydajności oraz wyposażony w 5 sekcji rozdzielaczy, zawory przelewowe i antykawitacyjne na poszczególnych sekcjach oraz dźwignie do sterowania ręcznego.

17


HYDRAULIKA SIŁOWA

STANOWISKO NAPĘDÓW MOBILNYCH Z SYSTEMEM LOAD SENSING

Stanowisko laboratoryjne wyposażone jest w blok techniki mobilnej L90LS (odpowiednik M4- l 2, M4-15 Boscha Rexrotha), przystosowany do pracy z pompą o zmiennej wydajności, wyposażony w system Load Sensing, 4 sekcje rozdzielcze, zawory przelewowe oraz antykawitacyjne, a także zawory przelewowe na liniach LS poszczególnych sekcji. Blok odpowiedzialny jest za sterowanie wysuwem cylindrów hydraulicznych (3 szt.) oraz silnika hydraulicznego, obciążanych za pomocą zaworów dławiących. Do rozdzielacza L90LS podłączony jest zasilacz z pompą PV (Parker) o zmiennej wydajności z zabudowanymi regulatorami ciśnienia, przepływu oraz przelewowy. Na bazie opisanych elementów kursanci są w stanie zaprojektować, zasymulować działanie, zbudować oraz przebadać typowe układy hydrauliki mobilnej.

18


HYDRAULIKA SIŁOWA

UNIKALNE POMOCE DYDAKTYCZNE

Podczas szkoleń wykorzystujemy również unikatowe elementy i komponenty dydaktyczne:

■ przygotowane na nasze zamówienie przekroje wszystkich komponentów układu hydraulicznego, ■ dokonujemy warsztatowego demontażu komponentów w celu pokazania klasycznych skutków awarii.

19


HYDRAULIKA SIŁOWA

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE

Kursanci poznają i wykonują szereg ćwiczeń z wykorzystaniem profesjonalnych przemysłowych narzędzi i aparatury pomiarowej. Do dyspozycji oddajemy:

■ rejestrator diagnostyczny Service Master Plus (prod. Parker Hannifin) do pomiaru m.in. przepływu, temperatury, ciśnienia cieczy roboczej, ■ p r z e n o ś n e r e j e s t r a t o r y d i a g n o s t y c z n e H M G 3010 i HMG 4000 (prod. HYDAC) do pomiaru m.in. przepływu, temperatury, ciśnienia cieczy roboczej wraz z 5,7-calowym kolorowym panelem dotykowym, który umożliwia przejrzyste przedstawienie wartości pomiarowych w różnych kombinacjach, ■ p r z e n o ś n y s p r z ę t d o m o n i t o r o w a n i a s t a n u o l e j ó w hydraulicznych i układów paliwowych - Parker icount Oil Sampler (ioS), ■ Parker Kittiwake – umożliwia monitorowanie stanu maszyn. Zestaw wykorzystywany w trakcie szkolenia do badania fizykochemicznych parametrów cieczy hydraulicznych (lepkości kinematycznej, zawartości wody, liczby kwasowej, liczby zasadowej), zgodnie z normami opisanymi w dokumentacji technicznej oraz naniesionymi na powierzchni czołowej konsoli urządzenia. Na podstawie analizy otrzymanych wyników, określa się przydatność oleju do dalszej eksploatacji,

20


HYDRAULIKA SIŁOWA

■ MHC - urządzenie do sprawdzania łożysk MHC; monitoruje sygnały emisji akustycznej o wysokiej częstotliwości generowane w sposób naturalny przy pogorszeniu działania maszyn wirujących, ■ podgrzewany lepkościomierz - to narzędzie do monitorowania stanu oleju umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji operacyjnych i dotyczących utrzymania ruchu istotnych instalacji i urządzeń. Wykorzystanie w celu: uzyskania wczesnego ostrzeżenia o występowaniu wielu powszechnych problemów, otrzymania precyzyjnych wyników przy dwóch odczytach w temp. 40 i 50 st. C (lepkości kinematycznej) oraz badania różnych gatunków oleju, ■ kamera termowizyjna FLIR wykorzystywana do wykrywania problemów hydraulicznych z wykorzystaniem obrazowania w podczerwieni, ■ wiele innych.

STANOWISKO FILTRACJI OLEJU i NAPEŁNIANIA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH Stanowisko szkoleniowe pozwala na zaprezentowanie następujących elementów: ■ prawidłowe utrzymanie czystości środków smarnych, ■ uzupełnianie systemu nowym olejem bez wprowadzania zanieczyszczeń, ■ bezpieczne uwalnianie oleju z systemu, ■ modyfikowanie urządzenia dla precyzyjnej gospodarki smarnoolejowej,

ELEKTRONICZNY KATALOG ELEMENTÓW Nasze laboratoria szkoleniowe wyposażone są również w elektroniczny katalog komponentów hydrauliki siłowej znajdujących się w dyspozycji kursantów. Każdy komponent oznakowany jest kodem kreskowym. Zbliżenie kodu do elektronicznego czytnika pozwala natychmiast wyświetlić kartę katalogową przedmiotowego elementu. Pozwala on na szybką identyfikację komponentu jak również uzyskanie szczegółowych informacji – charakterystyka, parametry techniczne i wiele innych.

■ uzupełnianie systemu w celu zachowania ciągłości działania, ■ poprawne pobranie próbek oleju w celu jego zbadania.

21


OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie

W trakcie zajęć prezentujemy możliwości zastosowania oprogramowania FluidSIM-H. Jest to rozwiązanie do nauki budowy, symulacji, analizy parametrów układów sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego. Dzięki oprogramowaniu możliwa jest analiza oraz przepływ medium przez wybrane elementy układu hydraulicznego, wyznaczanie spadków ciśnień na zaworach znajdujących się w układzie, wyznaczanie prędkości i wyznaczanie parametrów roboczych elementów wykonawczych.

22


PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

Pneumatyka przemysłowa Szkolenia o kodzie: Pl -P4

Laboratorium Pneumatyki zostało wyposażone w niezależne stoły montażowe zawierające komponenty największych producentów: ■ Parker, ORIGA Parker, Festo, Rexroth, Pneumax/Rectus, PIAB, NORGREN, BIMBA Pneumatics, SMC (w zakresie układów sterujących oraz wykonawczych pneumatyki oraz elektropneumatyki), ■ IFM, BALLUFF, Relpol, SIEMENS, Pneumax (w zakresie sensoryki przemysłowej, układów przekaźnikowych, sterowania oraz wysp zaworowych).

23


PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

SKŁAD WYPOSAŻENIA PRACOWNI ■ układy wykonawcze: siłowniki jednostronnego i dwustronnego działania, beztłoczyskowe siłowniki liniowe, chwytaki, wielopozycyjne stoły wahadłowe z tłumieniem pozycji skrajnych położenia, znormalizowanych siłowników wielopozycyjnych ■ zawory rozdzielające typu 3/2, 5/2, 5/3 (aktywowane ręcznie, mechanicznie, pneumatycznie oraz elektrycznie) ■ zawory zwrotne i zwrotno-dławiące, szybkiego spustu, dławiące, redukcyjne, bezpieczeństwa ■ zawory logiczne (koniunkcji, alternatywy) w odmianach klasycznych oraz do zabudowy na szynach DIN ■ pneumatyczne zawory czasowe ■ proporcjonalne regulatory ciśnienia ■ elementy techniki podciśnieniowej (przyssawki, generatory podciśnienia) ■ czujniki (optyczne, indukcyjne, pojemnościowe) ■ ultradźwiękowy detektor nieszczelności Leakshooter - ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z wbudowaną kamerą. Umożliwia wykrycie wycieku dowolnego gazu znajdującego się pod ciśnieniem. Sprawdzi się również w przypadku instalacji podciśnieniowych (próżniowych). Kamera umożliwia precyzyjne zlokalizowanie miejsca wycieku dzięki wskaźnikowi o zmiennym kolorze. W miejscu wycieku można zrobić zdjęcie, a następnie zgrać je do komputera do dalszego wykorzystania.

24


PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

STANOWISKA DO NAUKI SYNTEZY UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH ORAZ ELEKTROPNEUMATYCZNYCH

■ przyciski monostabilne i bistabilne (wyposażone w zestawy zestyków normalnie otwartych NO i normalnie zamkniętych NC) ■ przekaźniki (umożliwiające syntezę układów sterowania pośredniego zaworów) wyposażone w zestawy zestyków normalnie otwartych NO i normalnie zamkniętych NC) ■ wielofunkcyjne przekaźniki czasowe (z funkcjami: opóźnionego załączenia, opóźnionego wyłączenia sterowanego zestykiem, załączenia na nastawiony czas, jednokrotnego załączenia na nastawiony czas wyzwalanego zamknięciem zestyku sterującego, symetrycznej pracy cyklicznej rozpoczynającej się od przerwy lub załączenia, generacji impulsu 0,5 sekundowego po upływie nastawionego czasu, załączenia na nastawiony czas przy wyzwoleniu otwarciem zestyku sterującego, opóźnionego załączenia i wyłączenia sterowanego zestykiem, pracy cyklicznej sterowanej zamykaniem zestyku sterującego) ■ wskaźniki wizualnych oraz akustycznych stanów pracy (sygnalizujące obecność napięcia) ■ liczniki pneumatyczne ■ zawory do zabudowy na panelach ■ koncentratory pasywne wejść czujników oraz kontaktory siłowników pneumatycznych.

Wyposażenie stanowisk pozwala na wykonywanie złożonych układów pneumatycznych oraz elektropneumatycznych. Unikalnym elementem jest szeroki zakres odmian sprzętu (od pneumatyki uniwersalnej, poprzez wyspy zaworowe, aż do odmian zaworów Heavy-Duty stosowanych w najcięższych warunkach pracy).

25


LABORATORIUM PNEUMATYKI

Laboratorium Pneumatyki dedykowane szkoleniom w siedzibie Klienta

Oprócz szkoleń w trybie otwartym organizowanych w naszej siedzibie, prowadzimy również wiele kursów z PNEUMATYKI I ELEKTROPNEUMATYKI w zakładach pracy naszych Klientów. Szkolenia tego typu charakteryzują się: ■ planem szkoleniowym przygotowanym w oparciu o indywidualną problematykę i dedykowane Klientowi materiały, ■ dogłębną analizą schematów pneumatycznych dostarczonych przez zamawiającego, ■ ćwiczeniami praktycznymi na przemysłowych komponentach, ■ pracą na maszynach i układach znajdujących w halach produkcyjnych zamawiającego. Dysponujemy flotą samochodową oraz mobilnymi zestawami do podstawowych ćwiczeń i samodzielnego montażu układów. Ich przemyślana konstrukcja i specjalnie zaprojektowana funkcjonalność pozwala na realizację pełnowartościowego szkolenia poza Laboratorium Pneumatyki przemysłowej EMT-Systems.

26


OPROGRAMOWANIE. POMOCE DYDAKTYCZNE

Oprogramowanie Pomoce dydaktyczne W trakcie kursu każdy uczestnik ma do dyspozycji indywidualne stacje robocze wraz z oprogramowaniem FluidSIM-P do nauki budowy, symulacji, analizy parametrów układów sterowania pneumatycznego i elektropneumatycznego.

27


TRENERZY I WYKŁADOWCY

Trenerzy i wykładowcy Prowadzący szkolenia posiadają szeroką wiedzę techniczną oraz wieloletnią praktykę z udokumentowanym stażem pracy zawodowej oraz zrealizowanymi wdrożeniami. Dodatkowo prowadzą działalność doradczą i są ekspertami czasopism branżowych o zasięgu krajowym. W trakcie szkoleń prezentują rzeczywiste sytuacje, z którymi spotkali się w pracy zawodowej. Nasi trenerzy są otwarci na sugestie zgłaszane przez kursantów. Wielokrotnie w trakcie szkoleń rozwijane są zagadnienia odbiegające od standardowego programu, które obejmują specyficzne aspekty pracy kursantów. Zrealizowane kursy prowadzą także do nawiązania współpracy pomiędzy firmą EMT-Systems Sp. z o.o. oraz przedstawicielami zakładów przemysłowych w zakresie: projektów, modernizacji, a także uruchomień układów maszyn i linii technologicznych.

28


Piony szkoleniowe Inżynieria mechaniczna

Roboty przemysłowe

Jakość Produkcji

Inżynieria materiałowa i metalurgia

Pneumatyka przemysłowa Hydraulika siłowa Frezarki i tokarki CNC Frezarki i tokarki konwencjonalne Mechanika i budowa maszyn Diagnostyka maszyn Kontrola jakości Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Systemy sterowania i wizualizacji Automatyka i Mechatronika Systemy wizyjne SIMATIC Software TIA Portal SIMATIC Software STEP 7 / WinCC SIEMENS S7-300/400 SIEMENS S7 Migracja STEP 7 - TIA Portal SIEMENS S7-300/400 TIA Portal SIEMENS S7-1200 TIA Portal SIEMENS S7-1500 TIA Portal SIEMENS S7-SCL/GRAPH w TIA Portal SIEMENS Safety Integrated HMI/SCADA Sieci przemysłowe SIMATIC PCS7 CODESYS Techniki napędowe Czujniki przemysłowe MITSUBISHI Programowanie w C i C++

Roboty FANUC Roboty ABB Roboty KUKA Roboty WITTMANN Roboty COMAU Integracja ROBOTÓW

Tworzywa sztuczne Kompozyty polimerowe Druk 3D Obróbka cieplna Odlewnictwo Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe

Bezpieczeństwo maszyn

Normy i dyrektywy maszynowe Systemy bezpieczeństwa

Optymalizacja procesów produkcji Utrzymanie ruchu - TPM Metodologia SMED Metodologia FMEA Lean manufacturing

SIEMENS PLM

SIEMENS NX SIEMENS Solid Edge

Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Koncepcja Przemysłu 4.0 jest żywo obecna w naszych programach szkoleniowych.


EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Tel.: 32 411 1000 e-mail: info@emt-systems.pl

WSPIERAMY

Zaufali nam:

emt-systems.pl Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. EMT-Systems sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie, kompletność i poprawność zamieszczonych w niej materiałów. Wszelkie nazwy własne, pozostałe zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez EMT-Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. W broszurze wykorzystano również zdjęcia stanowiące własność Siemens AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Profile for EMT-Systems

Pneumatyka przemyslowa, hydraulika silowa stacjonarna, mobilna i hydrotronika  

Katalog szkolen: Pneumatyka, Hydraulika hydraulika silowa, pneumatyka przemyslowa, hydraulika i pneumatyka, katalog szkolen, centrum szkolen...

Pneumatyka przemyslowa, hydraulika silowa stacjonarna, mobilna i hydrotronika  

Katalog szkolen: Pneumatyka, Hydraulika hydraulika silowa, pneumatyka przemyslowa, hydraulika i pneumatyka, katalog szkolen, centrum szkolen...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded