Katalog szkoleń: Mechanika, budowa i diagnostyka maszyn

Page 1

KATALOG SZKOLEŃ INŻYNIERIA MECHANICZNA

MECHANIKA, BUDOWA I DIAGNOSTYKA MASZYN UTRZYMANIE RUCHU - KONSTRUKTORZY - PRODUKCJA Podstawy konstrukcji maszyn Budowa i eksploatacja łożysk Zapis konstrukcji Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne ISO-ASME/GD&T z technikami współrzędnościowymi Podstawy konstrukcji maszyn dla konstruktorów Projektowanie kół zębatych Mechanika techniczna Diagnostyka drganiowa z elementami eksploatacji Diagnostyka maszyn na podstawie analizy widmowej sygnału drgań Zaawansowane metody diagnozowania maszyn Diagnostyka termograficzna


SPIS TREŚCI

■ O nas.............. ..............................................................str. 1 ■ Polityka jakości. Nagrody i wyróżnienia ...................str. 2 ■ Autoryzowany partner szkoleniowy..........................str. 3 ■ Specjalistyczne szkolenia z zakresu

mechaniki i budowy maszyn.....................................str. 4 ■ Specjalistyczne szkolenia z zakresu

diagnostyki technicznej i wibroakustyki....................str. 7 ■ Laboratorium diagnostyki maszyn,

budowy i eksploatacji łożysk.....................................str. 9 ■ Trenerzy i wykładowcy.............................................. str. 16 ■ Zapraszamy................................................................ str. 17


O NAS

O nas EMT-Systems od lat wspiera przedsiębiorców w budowaniu zintegrowanych kompetencji technicznych. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko pojmowanych technik inżynierskich. Naszymi głównymi szkoleniowymi są: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

pionami

Systemy sterowania i wizualizacji Inżynieria mechaniczna Inżynieria materiałowa i metalurgia Bezpieczeństwo maszyn SIEMENS PLM Optymalizacja procesów produkcji Roboty przemysłowe Jakość produkcji

Jednocześnie organizujemy warsztaty, prowadzimy konsultacje, zajmujemy się doradztwem i wsparciem wdrożeniowym, sprzedażą oprogramowania i produktów systemów automatyki, a także prowadzeniem pomiarów i badań. Na rynku szkoleniowym działamy od 2006 roku. Do systemu kształcenia kadr technicznych branż przemysłowych podchodzimy w sposób innowacyjny, nie bojąc się nowych wyzwań.

Szkolenia konstruujemy kompleksowo, a nowe propozycje budowane są pod wpływem wzrastającego zapotrzebowania na kursy z nowoczesnych technologii. Niejednokrotnie są one również odpowiedzią na potrzeby zgłaszane bezpośrednio przez naszych Klientów. Oferowane szkolenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu w zakresie programów szkoleniowych dla firm, instytucji państwowych, szkolnictwa, a także klientów indywidualnych. To właśnie sukcesy naszych klientów są naszą prawdziwą wizytówką. Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Pomagamy określić rzeczywiste kwalifikacje przyszłego kursanta oraz wytyczyć prawidłową ścieżkę szkoleń. Na rynku szkoleniowym jesteśmy liderem dostarczającym kompleksową ofertę szkoleń technicznych.

Działamy na rynku szkoleniowym od 2006 roku.

1


POLITYKA JAKOŚCI, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Polityka jakości Nagrody i wyróżnienia Podnosząc jakość świadczonych usług szkoleniowych wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normami:

Posiadane certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością zobowiązują nas do ciągłego doskonalenia i aktualizowania świadczonych przez nas usług.

■ PN-EN ISO 9001:2015

ISO 29990:2010

W ramach naszej działalności otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia: Tytuł Firma Dobrze Widziana 2019 przyznany za przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu oraz politykę wobec pracowników.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2016 przyznanego za szkolenie „CNC1: Operator/Programista CNC" przez Business Centre Club.

Prestiżowe złote godło Quality International 2016 w kategorii Services – Usługi w największym projakościowym programie w Polsce, organizowanym pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacji oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000.

Laureat Medalu Europejskiego 2019 przyznanego za dział szkoleń "Automatyka i Mechatronika" przez Business Centre Club. ■

Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2018

■ Laur Innowacyjności 2018 wyróżnienie za szkolenie KP1: Materiały kompozytowe chemo- i termoutwardzalne – wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytowych i metod ich wytwarzania.

■ Laureat godła Firma szkoleniowa roku 2016 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2018 przyznanego za dział szkoleń "Roboty przemysłowe" przez Business Centre Club.

■ Laureat godła Program szkoleniowy roku 2014 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat godła Firma szkoleniowa roku 2017 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2017 przyznanego za dział szkoleń "Tworzywa sztuczne" przez Business Centre Club.

Wyróżnienie Cezar Śląskiego Biznesu 2016 przyznane podczas uroczystej gali Business Centre Club. ■

2

Uzyskany certyfikat Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015.

I miejsce – w kategorii Innowacyjna Firma – tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 oraz wyróżnienie - w kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma podczas V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

■ Tytuł Innowator Śląska 2012 oraz Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego podczas konferencji "Innowacja. Cię rozwija".


AUTORYZOWANY PARTNER SZKOLENIOWY

Laboratoria szkoleniowe Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji bogato wyposażone stanowiska szkoleniowe, które umożliwiają realizację ćwiczeń praktycznych. ■

■ Doświadczeni wykładowcy Nasi szkoleniowcy to przedstawiciele przemysłu oraz uczelni wyższych z bogatym doświadczeniem przy pracach wdrożeniowo – naprawczych, którzy na co dzień współpracują z dużymi przedsiębiorstwami, rozwiązując problemy techniczne oraz zlecone zadania inżynierskie.

Materiały i dokumentacja szkoleniowa Uczestnikom szkoleń zapewniamy profesjonalną dokumentację w postaci autorskich opracowań, skryptów, dokumentacji technicznych, instrukcji oraz innych publikacji. ■

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems jest autoryzowanym partnerem szkoleniowym czołowych producentów rozwiązań w zakresie PLC, PLM, CNC – Siemens CNC Training Partner, Siemens PLM Software, MITSUBISHI Electric Europe B.V. Umowy podpisane między instytucjami pozwalają prowadzić kursy certyfikowane. Stały nadzór partnerów przemysłowych gwarantuje najwyższą jakość oraz dostęp do najnowszego oprogramowania i materiałów szkoleniowych.”

■ Metodologia szkolenia Stawiamy na praktykę i wykorzystanie wiedzy naszych trenerów popartej rzeczywistymi przykładami z przemysłu. Zwyczajowo kursy składają się w 30% z zajęć teoretycznych oraz w 70% z ćwiczeń i warsztatów praktycznych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności obsługi urządzeń i systemów.

Podział szkoleń na otwarte i zamknięte Rozwiązanie takie daje możliwość wyboru kursantom najlepszej opcji. Szkolenia otwarte skierowane są do pojedynczych osób, a szkolenia zamknięte dedykowane firmom.

Catering Podczas szkoleń realizowanych w siedzibie naszej firmy zapewniamy każdego dnia barek kawowy, zimne i ciepłe napoje, ciastka, owoce oraz dwudaniowy obiad.

Autoryzowany partner szkoleniowy

3


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

Specjalistyczne szkolenia z zakresu mechaniki i budowy maszyn UTRZYMANIE RUCHU PKM1

Symbol kursu

Symbol kursu

PKM2

Nazwa kursu

Podstawy konstrukcji maszyn dla mechaników

Nazwa kursu

Budowa i eksploatacja łożysk

Cel kursu

Poznanie zasad konstruowania części maszyn; przyswojenie podstawowych wiadomości dotyczących typów połączeń rozłącznych i nierozłącznych; zdobycie wiedzy na temat połączeń wałów, osi oraz sprzęgieł; nabycie umiejętności doboru parametrów oraz charakterystyki sprzęgieł, hamulców, przekładni.

Cel kursu

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Identyfikacja i charakterystyka łożysk tocznych i ślizgowych; znajomość odmian konstrukcyjnych łożysk oraz podstawowych parametrów użytkowania; samodzielna identyfikacja cech podanych w dokumentacji konstrukcyjnej z przebiegiem montażu oraz warunkami zabudowy; samodzielny i prawidłowy dobór łożysk; diagnostyka łożysk w aspekcie poprawy niezawodności maszyn i urządzeń; samodzielna analiza uszkodzeń łożysk oraz sposobów identyfikacji niesprawności powodujących przestoje i awarie.

Program skrótowy

▪ Ogólne informacje o łożyskowaniu w budowie maszyn ▪ Łożyska ślizgowe: wprowadzenie oraz charakterystyka zastosowania łożysk ślizgowych, budowa i klasyfikacja łożysk ślizgowych poprzecznych i wzdłużnych, warunki i odmiany tarcia oraz elementarne aspekty dotyczące doboru łożysk ślizgowych, wizualna ocena zużycia eksploatacyjnego łożysk ślizgowych ▪ Łożyska toczne: wprowadzenie oraz charakterystyka zastosowania łożysk tocznych, budowa i klasyfikacja łożysk tocznych poprzecznych i wzdłużnych, podstawowe cechy użytkowe łożysk tocznych, tolerancje i pasowania w budowie maszyn, montaż łożysk tocznych - dobór pasowania, oznaczenie, montaż, demontaż, uszczelnienia ▪ Uszkodzenia łożysk tocznych ▪ Podstawy diagnostyki łożysk tocznych ▪ Ćwiczenia praktyczne

Elementy procesu konstruowania Analiza rysunku technicznego Podstawy wytrzymałości elementów konstrukcyjnych Podstawowe aspekty niezawodności i bezpieczeństwa Wytrzymałość zmęczeniowa Badania eksperymentalne w budowie maszyn Charakterystyka i klasyfikacja połączeń nierozłącznych Połączenia rozłączne: cechy, weryfikacja połączeń Elementy podatne: sprężyny, drążki skrętne, materiały podatne Trybologia: środki smarne, tarcie, podstawowe typy zużycia Łożyska i łożyskowanie: łożyska toczne i ślizgowe Osie i wały: podział, weryfikacja, sztywność, drgania Przewody rurowe i zawory: podział, zastosowanie, konstrukcja Sprzęgła: podział, zastosowanie, weryfikacja Hamulce: podział, dobór, kinematyka, zastosowanie Przekładnie: podział, dobór, kinematyka, zastosowanie, zużycie Oznaczenia na schematach

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

4

Czasszkolenia Tryb trwania Szkolenie 3 dni otwarte


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

KONSTRUKTORZY

Symbol kursu

PKM3

Nazwa kursu

Zapis konstrukcji - podstawy rysunku technicznego

Cel kursu

Nabycie wiedzy dotyczącej podstaw normalizacji obowiązujących w ramach inżynierskiego zapisu konstrukcji; umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej oraz identyfikacji błędów rysunkowych; opanowanie szkicu odręcznego oraz zasad rzutowania według metody europejskiej; nabycie umiejętności wymiarowania prostych i złożonych konstrukcji inżynierskich; znajomość podstawowych sposobów kodowania oznaczeń na rysunkach technicznych; umiejętność identyfikacji metod obróbki na podstawie zapisu konstrukcji; obliczanie pasowań i dobór tolerancji części maszynowych oraz rozwiązywanie łańcuchów wymiarowych.

Program skrótowy

▪ Normalizacja w rysunku technicznym maszynowym ▪ Znormalizowane elementy występujące w rysunku technicznym maszynowym ▪ Odmiany rysunku technicznego (w tym rysunki: wykonawcze, złożeniowe, zestawieniowe) ▪ Formy prezentacji graficznej obiektów trójwymiarowych ▪ Metody i wytyczne rzutowania prostokątnego ▪ Przekroje (zasady wykonania, wytyczne norm, sposoby oznaczania) ▪ Ogólne zasady wymiarowania ▪ Oznaczenia nierówności powierzchni przedmiotów na rysunkach ▪ Oznaczenia niedokładności postaci i wymiarów ▪ Uproszczone przedstawienie typowych elementów maszyn ▪ Zasady zarządzania dokumentacją rysunkową (numeracja i ewidencja rysunków, składanie oraz przechowywanie rysunków) ▪ Ćwiczenia praktyczne - każdy z przedstawionych zakresów teoretycznych jest zakończony wykonaniem ćwiczeń przez kursanta

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

PKM4

Nazwa kursu

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne: ISO-ASME/GD&T z technikami współrzędnościowymi

Cel kursu

Umiejętna interpretacja wyników pomiarowych; biegła znajomość różnic pomiędzy normami ASME i ISO; łatwość projektowania i optymalizacja procesu wytwarzania wyrobów; wiedza z zakresu Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej (WTP) i dostępnych narzędzi pomiarowych.

Program skrótowy

▪ Normalizacja w rysunku technicznym maszynowym ▪ Klasyfikacja wymiarów. Tolerancje wymiarowe. Tolerowanie ogólne ▪ Podział i struktura norm GPS (Geometrical Product Specification) ▪ Reguły interpretacji wymagań tolerancji geometrycznych ▪ Wymaganie maksimum materiału (M), minimum materiału (L) oraz wzajemności (R) ▪ Tolerancje kształtu ▪ Bazy ▪ Tolerancje kierunku ▪ Tolerancje położenia ▪ Tolerancje kształtu dla wyznaczonego zarysu lub powierzchni ▪ Tolerancje bicia ▪ Omówienie różnic pomiędzy normami ASME i ISO ▪ Ćwiczenia praktyczne - ćwiczenia wykonywane są w formie szkiców oraz obliczeń ▪ Wstęp do współrzędnościowej techniki pomiarowej ▪ Narzędzia stosowane we współrzędnościowej technice pomiarowej (podział / zastosowanie / dokładności) ▪ Podstawowe zasady metrologii współrzędnościowej ▪ Pomiary geometrii regularnej a pomiary powierzchni swobodnych ▪ Geometria nominalna / rzeczywista / zaobserwowana / skojarzona – sposób interpretacji i występujące odchyłki ▪ WTP w pomiarach tolerancji ogólnych i geometrycznych ▪ Przygotowanie pomiarów na Współrzędnościowej Maszynie Pomiarowej – wybór układów trzpieni – kwalifikacja – definicja układu współrzędnych ▪ Podstawy pomiarów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej ▪ Podstawy pomiarów przy użyciu ramienia pomiarowego

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

5


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN

Symbol kursu

PKM5

Nazwa kursu

Podstawy konstrukcji maszyn dla konstruktorów

Cel kursu

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami konstrukcji maszyn; poznanie elementów procesu konstruowania; zapoznanie się z podstawami wytrzymałości na pękanie oraz wytrzymałości zmęczeniowej; nabycie wiedzy o przeprowadzaniu badań eksperymentalnych w budowie maszyn; zapoznanie się z połączeniami nierozłącznymi i rozłącznymi; zdobycie wiedzy na temat przekładni zębatych, łańcuchowych, pasowych i ciernych.

Program skrótowy

▪ Elementy procesu konstruowania ▪ Modelowanie i optymalizacja ▪ Projektowanie pod kątem podstawowych aspektów niezawodności i bezpieczeństwa ▪ Podstawy wytrzymałości elementów konstrukcyjnych na pękanie ▪ Wytrzymałość zmęczeniowa i podstawy obliczeń zmęczeniowych ▪ Badania eksperymentalne w budowie maszyn ▪ Charakterystyki i klasyfikacje połączeń nierozłącznych ▪ Połączenia rozłączne ▪ Konstrukcje nośne ▪ Korpusy ▪ Elementy podatne ▪ Trybologia ▪ Łożyska i łożyskowanie ▪ Osie i wały ▪ Przewody rurowe i zawory ▪ Sprzęgła ▪ Hamulce ▪ Przekładnie zębate ▪ Przekładnie łańcuchowe ▪ Przekładnie pasowe ▪ Przekładnie cierne

Czas trwania

3 dni

Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

PKM6

Nazwa kursu

Projektowanie kół zębatych

Cel kursu

Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami konstrukcji maszyn w zakresie projektowania kół oraz przekładni zębatych; poznanie cech eksploatacyjnych oraz konstrukcyjnych kół oraz przekładni zębatych; poznanie etapów procesu konstruowania oraz weryfikacji wytrzymałościowej; weryfikacja wytrzymałościowa kół zębatych zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 6336/1÷3; poznanie podstaw technologii wykonania kół zębatych metodami przemysłowymi; umiejętność identyfikacji podstawowych odmian zużycia rzeczywistych elementów przekładni zębatych zdobycie wiedzy dotyczącej zapisu konstrukcji kół zębatych.

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do problematyki przekładni zębatych: zasada działania i klasyfikacja przekładni zębatych; zakres zastosowań i tendencje rozwoju ▪ Podstawowe pojęcia z geometrii i kinematyki zazębienia: koła zębate walcowe o zębach prostych; koła zębate walcowe o zębach śrubowych (skośnych) ▪ Obciążenia zębów: nominalna siła międzyzębna w kołach walcowych; obciążenia zewnętrzne, wyznaczenie współczynnika przeciążenia KA ▪ Obliczenia wytrzymałościowe walcowych kół zębatych: warunek wytrzymałościowy zmęczenia powierzchniowego; sprawdzenie warunku zatarcia ▪ Obliczenia wytrzymałościowe kół stożkowych ▪ Problemy materiałowe w konstrukcji kół zębatych: wpływ wytopu na jakość materiału; wpływ obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na jakość materiału ▪ Smarowanie przekładni zębatych ▪ Wybór parametrów przekładni zębatych walcowych ▪ Podstawy teorii przekładni planetarnych ▪ Przekładnie ślimakowe

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

Nazwa kursu

Cel kursu

Program skrótowy

PKM7

Mechanika techniczna

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami mechaniki technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem: statyki, wytrzymałości materiałów, kinematyki, dynamiki.

▪ Statyka: mechanika wektorowa (podział wielkości mechanicznych; działania na wektorach: dodawanie i odejmowanie wektorów; mnożenie i dzielenie wektora przez skalar; iloczyn skalarny i iloczyn wektorowy dwóch wektorów) ▪ Wytrzymałość materiałów: rozciąganie i ściskanie (wydłużenie; zwężenie; liczba Poissona; naprężenia w przekrojach prostopadłych do osi pręta; prawo Hooke'a; spiętrzenie naprężeń; naprężenia dopuszczalne; obliczanie elementów konstrukcyjnych z warunków na ściskanie i rozciąganie; nośność graniczna; naprężenia stykowe) ▪ Kinematyka: kinematyka punktu oraz ruch obrotowy bryły (ruch prostoliniowy jednostajny; ruch prostoliniowy zmienny; ruch krzywoliniowy; ruch jednostajny po okręgu; ruch obrotowy ciała sztywnego dookoła stałej osi) ▪ Dynamika: dynamika punktu (zasady dynamiki; siła bezwładności; zasada d'Alemberta; ruch harmoniczny prosty; drgania swobodne masy zamocowanej na sprężynie; drgania wymuszone)

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

6


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ I WIBROAKUSTYKI

Specjalistyczne szkolenia z zakresu diagnostyki technicznej i wibroakustyki DIAGNOSTYKA I WIBROAKUSTYKA

Symbol kursu Nazwa kursu

DM1

Podstawy diagnostyki drganiowej z elementami eksploatacji - poziom 1

Cel kursu

Wskazanie możliwości zapobiegania awariom z zastosowaniem różnych metod diagnostycznych, a w szczególności metod bazujących na pomiarze drgań. Szkolenie dedykowane jest dla techników i inżynierów zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętego utrzymania ruchu i nadzoru diagnostycznego, którzy nigdy nie mieli do czynienia z diagnostyką drganiową.

Program skrótowy

▪ Miejsce DM w funkcjonowaniu SUR ▪ Przegląd metod diagnostycznych ▪ Normy diagnostyczne – przegląd norm i omówienie wybranych zagadnień ▪ Ocena krytyczności maszyn ▪ Podstawy drgań mechanicznych ▪ Metodyka pomiaru drgań (drgania względne i bezwzględne) ▪ Czujniki i ich montaż ▪ Wielkości mierzone ▪ Sprzęt pomiarowy ▪ Planowanie programu badań diagnostycznych ▪ Parametry pomiarowe – podstawy analizy sygnałów drgań ▪ Konfiguracja i posługiwanie się sprzętem pomiarowym ▪ Pomiary parametrów drganiowych (amplitudy RMS, P, PP, faza, obroty) ▪ Gromadzenie i zarządzanie wynikami pomiarów ▪ Analiza trendów parametrów drganiowych ▪ Określanie wartości progów ostrzegawczych i alarmowych na podstawie zaleceń, norm i pomiarów własnych ▪ Diagnozowanie podstawowych niesprawności maszyn wirnikowych (niewyrównoważenie, rozosiowanie, luzy) ▪ Podstawy diagnozowania łożysk tocznych z zastosowaniem podstawowych liczbowych parametrów drganiowych ▪ Pomiary i analiza kąta fazowego drgań ▪ Wyważanie maszyn – zajęcia praktyczne ▪ Osiowanie maszyn (we współpracy z firmą iCare) – zajęcia praktyczne

Czas trwania

3 dni

Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

7


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ I WIBROAKUSTYKI

Symbol kursu

DM2

Nazwa kursu

Diagnostyka maszyn na podstawie analizy widmowej sygnału drgań – poziom 2

Cel kursu

Kontynuacja zagadnień drganiowej diagnostyki maszyn w kontekście analizy przebiegów czasowych i widm drgań.

Program skrótowy

▪ Przypomnienie podstaw z zakresu monitorowania na podstawie ogólnych wartości drgań ▪ Analiza kinematyczna maszyn i podzespołów ▪ Podstawy przetwarzania cyfrowego sygnałów ▪ Podstawy analizy przebiegów czasowych sygnałów ▪ Podstawy analizy trajektorii środka czopa ▪ Podstawy analizy widmowej sygnałów – charakterystyczne wzorce ▪ Szukanie relacji diagnostycznych między uszkodzeniami i cechami widmowymi ▪ Symptomy widmowe uszkodzeń maszyn wirnikowych (pompy, wentylatory, sprężarki) ▪ Symptomy widmowe uszkodzeń łożysk tocznych ▪ Symptomy widmowe uszkodzeń przekładni mechanicznych (pasowych i zębatych) ▪ Symptomy widmowe uszkodzeń silników elektrycznych ▪ Analiza wybranych zespołów maszynowych ▪ Planowanie badań wskazanej maszyny i analiza zarejestrowanych sygnałów ▪ Analiza przypadków sygnałów z różnych maszyn (we współpracy z firmą iCare)

DM3

Symbol kursu

Nazwa kursu

Zaawansowane metody diagnozowania maszyn – poziom 3

Cel kursu

Wskazanie nowoczesnych metod oceny stanu i analizy sygnałów drgań. ▪ Przypomnienie podstaw z zakresu ogólnych pomiarów drgań i analizy widmowej ▪ Zaawansowane metody analizy sygnałów i danych diagnostycznych ▪ Analiza modalna – badania dynamiczne maszyn ▪ Badania maszyn w warunkach rozruchu i wybiegu ▪ Analiza rzędów ▪ Projektowanie układów ciągłego monitorowania maszyn ▪ Konfiguracja układów ciągłego monitorowania i diagnostyki maszyn ▪ Oprogramowanie SCADA i jego zastosowanie w automatycznym wykrywaniu niesprawności maszyn ▪ Podstawy diagnostyki trybologicznej i badań olejowych ▪ Podstawy diagnostyki ultradźwiękowej ▪ Przegląd innowacyjnych rozwiązań w zakresie diagnostyki drganiowej (ODS, kamera do wibracji, oprogramowanie itp.) (we współpracy z firmą iCare)

Program skrótowy

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte Czas trwania Tryb szkolenia 3 dni Szkolenie otwarte

DM4

Symbol kursu Nazwa kursu

Diagnostyka termograficzna

Cel kursu

Samodzielne prowadzenie monitorowania oraz diagnostyki maszyn i urządzeń z zastosowaniem kamer termograficznych; umiejętne i prawidłowe posługiwanie się kamerą termowizyjną; prowadzenie pomiarów temperatury przy użyciu kamery termowizyjnej; przedstawienie ilościowych i jakościowych metod i kryteriów oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń mechanicznych i elektrycznych; prowadzenie obserwacji w podczerwieni i interpretacja obrazów termograficznych.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawy termografii Kamery termowizyjne - rodzaje, budowa i zasada działania Podstawy prawidłowego posługiwania się kamerą termograficzną Zapoznanie się z kamerami termograficznymi Obsługa i konfiguracja kamery termowizyjnej Wyznaczanie emisyjności obiektów Szczególne przypadki obserwacji termograficznych Pomiar przez szkło, gazy itp. Prezentacja praktyczna wybranych zjawisk Diagnostyczne badania termograficzne Planowanie badań termograficznych wybranych obiektów Aspekty doboru urządzeń do ciągłego monitorowania termograficznego Omówienie wybranych norm i kryteriów oceny stanu technicznego wybranych maszyn i urządzeń Interpretacja i analiza obrazów termograficznych Interpretacja obrazów termograficznych Analiza termogramów Przygotowanie raportu

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

8


LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MASZYN, BUDOWY I EKSPLOATACJI ŁOŻYSK

Laboratorium diagnostyki maszyn, budowy i eksploatacji łożysk Sale i laboratoria szkoleniowe - klimatyzowane, duże i przestronne. Stanowiska dla kursantów zostały specjalistycznie wyposażone. Uczestnicy kursu mają dostęp do stacji komputerowych z oprogramowaniem symulacyjnym, najnowszych katalogów produktowych, sprzętu diagnostycznego oraz rzeczywistych obiektów badawczych wykorzystywanych do ćwiczeń praktycznych.

REJESTRATOR DANYCH I ANALIZATOR SYGNAŁÓW VIBXPERT II Pruftechnik Kursanci wykonują ćwiczenia praktyczne korzystając z analizatora, którego działanie pozwala na szybkie przeprowadzanie pomiarów, przetwarzanie mierzonych sygnałów i wykonywanie analizy symptomów uszkodzeń bez potrzeby odchodzenia od badanej maszyny. Funkcje standardowe urządzenia: ■ Doskonały kolorowy wyświetlacz ■ Diody na wyświetlaczu interpretują wyniki zgodnie z normami ISO lub wartościami wyznaczonymi przez użytkownika ■ Informacja o stanie urządzenia i baterii ■ Ergonomiczna klawiatura ■ Obsługa kciukiem ■ Podświetlenie automatycznie dostosowuje się do otoczenia ■ Diody na wyświetlaczu interpretują wyniki zgodnie z normami ISO lub wartościami wyznaczonymi przez użytkownika.

9


LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MASZYN, BUDOWY I EKSPLOATACJI ŁOŻYSK

MASZYNY WIRNIKOWE DO LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI Podczas szkolenia wykorzystujemy laboratoryjne modele maszyn wirnikowych pozwalających na symulację najczęściej występujących niesprawności: ■ niewyważenie wirnika ■ niewspółosiowość wałów i kół pasowych ■ uszkodzenia łożysk tocznych (uszkodzenia mechaniczne, brak smarowania) ■ niesprawności łożysk ślizgowych (niedostateczne smarowanie) ■ luzy mechaniczne ■ niesprawności przekładni pasowej

STANOWISKA I URZĄDZENIA DO LASEROWEGO OSIOWANIA WAŁÓW FIXTURLASER GO Pro Kursanci wykonują ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem urządzenia FIXTURLASER GO Pro do laserowego osiowania wałów.

Parametry urządzenia: ■ Podświetlany kolorowy ekran 4" ■ QVGA 320 x 240 pikseli ■ Klawiatura alfanumeryczna ■ Klawisze nawigacyjne ■ Status wyosiowania za pomocą diod LED ■ Podłączenie do komputera z pomocą USB ■ 3 sztuki baterii 1,5V LR-14 ■ Praca na bateriach do 15 godzin

RZECZYWISTE OBIEKTY BADAWCZE Podczas szkolenia kursanci wykonują również rejestrację danych na rzeczywistych urządzeniach – zasilacze hydrauliczne, kompresory pneumatyczne.

10

Na modelu maszyny możliwa jest demonstracja m.in. takich czynności obsługowych i korekcyjnych jak: ■ wyważanie wirnika w dwóch i jednej płaszczyźnie, w tym wirnika przewieszonego ■ osiowanie linii wałów i kół pasowych ■ sprawdzanie naciągu paska klinowego

Maszyny dostosowane są do pomiaru drgań i ultradźwięków akcelerometrami piezoelektrycznymi i mikromechanicznymi (mems).


LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MASZYN, BUDOWY I EKSPLOATACJI ŁOŻYSK

SYSTEM MONITORINGU MASZYN EFECTOR OCTAVIS IFM Podczas szkolenia prezentujemy możliwości systemów ciągłego monitoringu. Systemy Efector Octavis oferują szerokie możliwości w zakresie diagnostyki maszyn i urządzeń – od diagnostyki opartej na wybranych częstotliwościach, do tworzenia długofalowych przewidywań w oparciu o linię trendu. Elektronika diagnostyczna analizuje w czasie rzeczywistym do 4 punktów pomiarowych wraz z dwoma dalszymi wartościami procesowymi. Wyjścia przełączające sygnalizują wczesny i główny alarm. Linia trendu może zostać przedstawiona przy użyciu wyjścia analogowego. Dodatkowo, dzięki alarmom, można skonfigurować i monitorować 12 różnych liczników. Dzięki zintegrowaniu interfejsu Ethernet, nasze urządzenia można wykorzystać w zaawansowanych systemach diagnostycznych.

ULTRADŹWIĘKOWY DETEKTOR DIAGNOSTYCZNY W trakcie szkoleń prezentujemy również sposoby pracy z ultradźwiękowym detektorem diagnostycznym. Nasze narzędzie to Leakshooter - ultradźwiękowy detektor z wbudowaną kamerą.

OPROGRAMOWANIE SmartObserver IFM – Przemysł 4.0 Prezentujemy możliwości oprogramowania SmartObserver. Za jego pomocą, na potrzeby analizy trendu oraz zapisu historycznego, gromadzone są dane z czujników. W ten sposób mamy możliwość pokazywania kursantom, na czym polega prawdziwa diagnostyka predykcyjna.

■ Dedykowany pod użytkowników aktualny podgląd stanu urządzeń ■ Zarządzanie wartościami granicznymi – jako tabela oraz graficzna reprezentacja wraz z informacją o trendzie ■ Zarządzanie alarmami dla konserwacji, granicznych poziomów kontroli i ostrzegania, eskalacji alarmów ■ Analiza wartości procesowych (korelacje) ■ Zaimplementowany jako web server lub instalacja na komputerze

11


LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MASZYN, BUDOWY I EKSPLOATACJI ŁOŻYSK

ADASH A4900 – MIERNIK DRGAŃ, ANALIZATOR DRGAŃ ORAZ ZBIERACZ DANYCH ADASH A4900 umożliwia wykonanie wszystkich podstawowych pomiarów wibrodiagnostycznych. Kluczowe cechy urządzenia:

PRZEŁĄCZNIK WIBRACYJNY Kluczowe cechy: ■ 4-20 mA i wyjście przekaźnikowe ■ Prędkość drgań RMS ■ Zakresy 1,0 lub 2,0 (25,4 lub 50,8 mm / s)

■ wszystkie podstawowe pomiary wibrodiagnostyczne: wartości

■ Pasmo przenoszenia 10 do 1kHz

ogólne, przebiegi czasowe, pasma częstotliwości, widma FFT,

■ Regulowany poziom alarmu (0-100% pełnej skali)

pomiar według ustalonej ścieżki

■ Regulowane opóźnienie czasowe (0-60 sekund)

■ 4 MB pamięci zapisu danych

■ Blokada regulacji

■ wykrywa niewyważenia, luzy, niewspółosiowość oraz usterki

■ 4-Pinowe złącze

łożysk

■ Uszczelnienie IP67

■ pomiary według normy ISO 10816-3 ■ 8 godzin czasu pracy ■ stroboskopowa lampa LED do sprawdzania maszyny OPROGRAMOWANIE DDS DDS (cyfrowe oprogramowanie diagnostyczne) jest niezwykle SMAROWNICA LUBRI A4910 Lubri S kit jest narzędziem konserwacyjnym używanym do monitorowania i sterowania procesem smarowania. Mierzy aktualny poziom nasmarowania łożyska i informuje operatora, kiedy stan nasmarowania jest optymalny.

funkcjonalnym i skutecznym narzędziem do archiwizowania oraz analizowania danych sygnału drgań, a co za tym idzie, stanu technicznego maszyny. Pozwala użytkownikom pracować z zebranymi danymi poprzez przyrządy przenośne oraz system online.

FIXTURLASER SMC – BEZPRZEWODOWY SYSTEM DIAGNOSTYKI

POKAZOWE ŁOŻYSKA W RÓŻNYCH ODMIANACH

I WYWAŻANIA

Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji różne rodzaje łożysk

Analizator maszyn Fixturlaser SMC umożliwia automatyczną

czołowych producentów. Pozwala to na dogłębne poznanie ich

diagnostykę usterek maszyn – w ciągu kilku minut w prosty sposób

budowy.

można sprawdzić stan techniczny maszyny wirującej.

12


LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MASZYN, BUDOWY I EKSPLOATACJI ŁOŻYSK

STANOWISKA SZKOLENIOWE SAMODZIELNEGO MONTAŻU I DEMONTAŻU Wysokiej klasy stanowiska szkoleniowe umożliwiające kursantom zapoznanie się ze sposobami montażu i demontażu łożysk tocznych metodą mechaniczną, termiczną oraz hydrauliczną.

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA DO MONTAŻU ORAZ DEMONTAŻU ŁOŻYSK TOCZNYCH

URZĄDZENIA DO DIAGNOSTYKI ŁOŻYSK TOCZNYCH I ŚLIZGOWYCH Do dyspozycji kursantów oddajemy: rejestratory drgań, piórka wibrometryczne, oscyloskopy, kamery endoskopowe, stetoskopy przemysłowe.

13


LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MASZYN, BUDOWY I EKSPLOATACJI ŁOŻYSK

STANOWISKA DEMONSTRACYJNE Stanowiska demonstracyjne do praktycznego zobrazowania metod smarowania oraz uszczelniania łożysk.

MASZYNA WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA Współrzędnościowa maszyna pomiarowa ZEISS ACCURA. Charakterystyka wykonywanych pomiarów:

■ zakres pomiarowy urządzenia: 900 x 1200 x 700 mm

■ system MASS umożliwia użycie zarówno centralnych,

■ niepewność pomiarowa MPE_P=1.7um

aktywnych dotykowych głowic skanujących,

■ szybszy wybór optymalnego rozwiązania i oszczędność

przegubu obrotowo-uchylnego z pasywną dotykową głowicą

na kosztownych przezbrojeniach maszyny, dzięki zastosowaniu

skanującą, jak również optycznej głowicy skanującej

systemu MASS (Multi Application System Sensor)

■ posiada skaningową głowicę pomiarową Zeiss VAST-XT

14


LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MASZYN, BUDOWY I EKSPLOATACJI ŁOŻYSK

NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE PODCZAS KURSÓW Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji narzędzia używane w pomiarach: suwmiarki, mikrometry, wysokościomierz, liniały, płytki wzorcowe.

RAMIĘ POMIAROWE RAMIĘ POMIAROWE MCAx z głowicą skanującą MMDx100: ■ zakres pomiarowy: 2 m ■ powtarzalność punktowa: +/- 30 um ■ dokładność objętościowa: 42 um ■ sondy pomiarowe: 15 mm, 6 mm, 3mm ■ urządzenie wyposażone w skaner laserowy (głowicę skanującą) ■ maks. tempo zbierania punktów co najmniej 50000 punktów/s

URZĄDZENIE DO POMIARU I USTAWIANIA NARZĘDZI – ZOLLER smile/pilot 2mT Do dyspozycji kursantów oddajemy również najnowszy przyrząd pomiarowy serii „smile” firmy ZOLLER. Posiada on wszystkie niezbędne funkcje do profesjonalnego pomiaru i ustawiania narzędzi z nową technologią obsługi oprogramowania. Nowo opracowana technologia obsługi ZOLLER myTouch jest obecnie jedynym takim rozwiązaniem na świecie w przyrządach do pomiaru i ustawiania narzędzi. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą bazującą na zasadzie dotyku ekranu zaczerpniętą z najnowszych rozwiązań komunikacji człowiek – urządzenie. Solidna, warsztatowa budowa spowodowała, że przyrząd umieściliśmy bezpośrednio przy maszynach obróbczych CNC.

15


TRENERZY

Trenerzy i wykładowcy Prowadzący szkolenia posiadają szeroką wiedzę techniczną oraz wieloletnią praktykę z udokumentowanym stażem pracy zawodowej oraz zrealizowanymi wdrożeniami. Dodatkowo prowadzą działalność doradczą i są ekspertami czasopism branżowych o zasięgu krajowym. W trakcie szkoleń prezentują rzeczywiste sytuacje, z którymi spotkali się w pracy zawodowej. Nasi trenerzy są otwarci na sugestie zgłaszane przez kursantów. Wielokrotnie w trakcie szkoleń rozwijane są zagadnienia odbiegające od standardowego programu, które obejmują specyficzne aspekty pracy kursantów. Zrealizowane kursy prowadzą także do nawiązania współpracy pomiędzy firmą EMT-Systems Sp. z o.o. oraz przedstawicielami zakładów przemysłowych, w zakresie: projektów, modernizacji, a także uruchomień układów maszyn i linii technologicznych.

16


Piony szkoleniowe Inżynieria mechaniczna

Roboty przemysłowe

Jakość Produkcji

Inżynieria materiałowa i metalurgia

Pneumatyka przemysłowa Hydraulika siłowa Frezarki i tokarki CNC Frezarki i tokarki konwencjonalne Mechanika i budowa maszyn Diagnostyka maszyn Kontrola jakości Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Systemy sterowania i wizualizacji Automatyka i Mechatronika Systemy wizyjne SIMATIC Software TIA Portal SIMATIC Software STEP 7 / WinCC SIEMENS S7-300/400 SIEMENS S7 Migracja STEP 7 - TIA Portal SIEMENS S7-300/400 TIA Portal SIEMENS S7-1200 TIA Portal SIEMENS S7-1500 TIA Portal SIEMENS S7-SCL/GRAPH w TIA Portal SIEMENS Safety Integrated HMI/SCADA Sieci przemysłowe SIMATIC PCS7 CODESYS Techniki napędowe Czujniki przemysłowe MITSUBISHI Programowanie w C i C++

Roboty FANUC Roboty ABB Roboty KUKA Roboty WITTMANN Roboty COMAU Integracja ROBOTÓW

Tworzywa sztuczne Kompozyty polimerowe Druk 3D Obróbka cieplna Odlewnictwo Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe

Bezpieczeństwo maszyn

Normy i dyrektywy maszynowe Systemy bezpieczeństwa

Optymalizacja procesów produkcji Utrzymanie ruchu - TPM Metodologia SMED Metodologia FMEA Lean manufacturing

SIEMENS PLM

SIEMENS NX SIEMENS Solid Edge

Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Koncepcja Przemysłu 4.0 jest żywo obecna w naszych programach szkoleniowych.

17


EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Tel.: +48 32 411 1000 e-mail: info@emt-systems.pl

WSPIERAMY

Zaufali nam:

emt-systems.pl Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. EMT-Systems Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie, kompletność i poprawność zamieszczonych w niej materiałów. Wszelkie nazwy własne, pozostałe zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez EMT-Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. W broszurze wykorzystano również zdjęcia stanowiące własność Siemens AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.