__MAIN_TEXT__

Page 1

KATALOG SZKOLEŃ

SYSTEMY STEROWANIA I WIZUALIZACJI Automatyka i mechatronika Systemy wizyjne Siemens S7-300/400 Siemens S7 migracja STEP7 - TIA Portal Siemens S7-300/400 TIA Portal Siemens S7- 1200 TIA Portal Siemens S7-1500 TIA Portal SIEMENS S7-SCL/GRAPH w TIA Portal Siemens Safety Integrated HMI/SCADA Sieci przemysłowe SIMATIC PCS7 CoDeSys Techniki napędowe Czujniki przemysłowe Programowanie w C i C++


SPIS TREŚCI

O nas................................................................................................3 Polityka jakości. Nagrody i wyróżnienia........................................4 Autoryzowany partner szkoleniowy..............................................5 Specjalistyczne szkolenia z zakresu automatyki przemysłowej..............................................................6 Specjalistyczne szkolenia z zakresu programowania w C i C++..........................................................22 Laboratoria szkoleniowe..............................................................23 Automatyka i mechatronika.......................................................24 Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7.......................................................................26 Programowanie i projektowanie z Distributed Safety oraz Safety Advanced w sterownikach SIMATIC SAFETY INTEGRATED........................................................28 Sieci przemysłowe.........................................................................29 Oprogramowanie CoDeSys........................................................32 Oprogramowanie HMI/SCADA...................................................34 Techniki napędowe......................................................................36 SIMATIC PCS7.................................................................................41 Czujniki przemysłowe....................................................................42 Sterowniki MITSUBISHI....................................................................43 Programowanie w C i C++..........................................................43 Trenerzy..........................................................................................44

emt-systems.com


O NAS

O nas EMT-Systems od lat wspiera przedsiębiorców w budowaniu zintegrowanych kompetencji technicznych. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko pojmowanych technik inżynierskich. Naszymi głównymi szkoleniowymi są: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

pionami

Systemy sterowania i wizualizacji Inżynieria mechaniczna Inżynieria materiałowa i metalurgia Bezpieczeństwo maszyn SIEMENS PLM Optymalizacja procesów produkcji Roboty przemysłowe Jakość produkcji

Jednocześnie organizujemy warsztaty, prowadzimy konsultacje, zajmujemy się doradztwem i wsparciem wdrożeniowym, sprzedażą oprogramowania i produktów systemów automatyki, a także prowadzeniem pomiarów i badań. Na rynku szkoleniowym działamy od 2006 roku. Do systemu kształcenia kadr technicznych branż przemysłowych podchodzimy w sposób innowacyjny,

nie bojąc się nowych wyzwań. Szkolenia konstruujemy kompleksowo, a nowe propozycje budowane są pod wpływem wzrastającego zapotrzebowania na kursy z nowoczesnych technologii. Niejednokrotnie są one również odpowiedzią na potrzeby zgłaszane bezpośrednio przez naszych Klientów. Oferowane szkolenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu w zakresie programów szkoleniowych dla firm, instytucji państwowych, szkolnictwa, a także klientów indywidualnych. To właśnie sukcesy naszych klientów są naszą prawdziwą wizytówką. Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Pomagamy określić rzeczywiste kwalifikacje przyszłego kursanta oraz wytyczyć prawidłową ścieżkę szkoleń. Na rynku szkoleniowym jesteśmy liderem dostarczającym kompleksową ofertę szkoleń technicznych.

Działamy na rynku szkoleniowym od 2006 roku.

3


POLITYKA JAKOŚCI, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Polityka jakości Nagrody i wyróżnienia Podnosząc jakość świadczonych usług szkoleniowych wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normami:

Posiadane certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością zobowiązują nas do ciągłego doskonalenia i aktualizowania świadczonych przez nas usług.

■ PN-EN ISO 9001:2015

ISO 29990:2010

W ramach naszej działalności otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia: Tytuł Firma Dobrze Widziana 2019 przyznany za przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu oraz politykę wobec pracowników.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2016 przyznanego za szkolenie „CNC1: Operator/Programista CNC" przez Business Centre Club.

Prestiżowe złote godło Quality International 2016 w kategorii Services – Usługi w największym projakościowym programie w Polsce, organizowanym pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacji oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000.

Laureat Medalu Europejskiego 2019 przyznanego za dział szkoleń "Automatyka i Mechatronika" przez Business Centre Club. ■

Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2018

■ Laur Innowacyjności 2018 wyróżnienie za szkolenie KP1: Materiały kompozytowe chemo- i termoutwardzalne – wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytowych i metod ich wytwarzania.

■ Laureat godła Firma szkoleniowa roku 2016 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2018 przyznanego za dział szkoleń "Roboty przemysłowe" przez Business Centre Club.

■ Laureat godła Program szkoleniowy roku 2014 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat godła Firma szkoleniowa roku 2017 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2017 przyznanego za dział szkoleń "Tworzywa sztuczne" przez Business Centre Club.

Wyróżnienie Cezar Śląskiego Biznesu 2016 przyznane podczas uroczystej gali Business Centre Club. ■

4

Uzyskany certyfikat Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015.

I miejsce – w kategorii Innowacyjna Firma – tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 oraz wyróżnienie - w kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma podczas V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

■ Tytuł Innowator Śląska 2012 oraz Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego podczas konferencji "Innowacja. Cię rozwija".


AUTORYZOWANY PARTNER SZKOLENIOWY

Laboratoria szkoleniowe Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji bogato wyposażone stanowiska szkoleniowe, które umożliwiają realizację ćwiczeń praktycznych. ■

■ Doświadczeni wykładowcy Nasi szkoleniowcy to przedstawiciele przemysłu oraz uczelni wyższych z bogatym doświadczeniem przy pracach wdrożeniowo – naprawczych, którzy na co dzień współpracują z dużymi przedsiębiorstwami, rozwiązując problemy techniczne oraz zlecone zadania inżynierskie.

Materiały i dokumentacja szkoleniowa Uczestnikom szkoleń zapewniamy profesjonalną dokumentację w postaci autorskich opracowań, skryptów, dokumentacji technicznych, instrukcji oraz innych publikacji. ■

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems jest autoryzowanym partnerem szkoleniowym czołowych producentów rozwiązań w zakresie PLC, PLM, CNC – Siemens CNC Training Partner, Siemens PLM Software, MITSUBISHI Electric Europe B.V. Umowy podpisane między instytucjami pozwalają prowadzić kursy certyfikowane. Stały nadzór partnerów przemysłowych gwarantuje najwyższą jakość oraz dostęp do najnowszego oprogramowania i materiałów szkoleniowych.

■ Metodologia szkolenia Stawiamy na praktykę i wykorzystanie wiedzy naszych trenerów popartej rzeczywistymi przykładami z przemysłu. Zwyczajowo kursy składają się w 30% z zajęć teoretycznych oraz w 70% z ćwiczeń i warsztatów praktycznych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności obsługi urządzeń i systemów.

Podział szkoleń na otwarte i zamknięte Rozwiązanie takie daje możliwość wyboru kursantom najlepszej opcji. Szkolenia otwarte skierowane są do pojedynczych osób, a szkolenia zamknięte dedykowane firmom.

Catering Podczas szkoleń realizowanych w siedzibie naszej firmy zapewniamy każdego dnia barek kawowy, zimne i ciepłe napoje, ciastka, owoce oraz dwudaniowy obiad.

Autoryzowany partner szkoleniowy

5


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

AUTOMATYKA I MECHATRONIKA

Symbol kursu

AM1

Nazwa kursu

Elektrotechnika i aparatura szaf sterowniczych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Potrafi identyfikować aparaty w szafie sterowniczej; obsługuje multimetry cyfrowe; dokonuje samodzielnych pomiarów różnego rodzaju sygnałów występujących w elektrotechnice (prąd, napięcie, rezystancja); posługuje się narzędziami i zarabia przewody; czyta schematy elektryczne; tworzy połączenia elektryczne zgodnie z dokumentacją (np. podłączanie przekaźników, styczników, przycisków); zna sposoby zabezpieczania obwodów sterowniczych; buduje i diagnozuje przekaźnikowe systemy sterowania (np. układ rozruchowy gwiazda-trójkąt); diagnozuje obwody peryferyjne sterownika PLC; potrafi znaleźć i naprawić błędy działania aparatów w szafie sterowniczej.

Program skrótowy

▪ Podstawy elektrotechniki ▪ Zagrożenia ▪ Zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych ▪ Ochrona przeciwpożarowa ▪ Przewody, okablowanie i zarabianie ▪ Omówienie i demonstracja aparatów elektrycznych ▪ Schematy elektryczne ▪ Łączenia aparatów w szafie sterowniczej ▪ Diagnostyka i lokalizacja usterek w układach sterowania

AM2

Symbol kursu Nazwa kursu

Wprowadzenie do automatyki przemysłowej i sterowania

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna sygnały sterujące w automatyce i przekaźnikowe układy sterowania; posiada wiedzę z zakresu podstawowych układów regulacji stosowanych w przemyśle; posiada wiedzę z zakresu czujników przemysłowych; zna systemy sterowania oparte o PLC i wizualizację procesów przemysłowych; zna przemysłowe sieci komunikacyjne; posiada wiedzę z zakresu przetwornic częstotliwości.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Otwarty układ sterowania i zamknięty układ regulacji Schematy podłączania układów automatyki Zabezpieczenia nadprądowe Listwy zaciskowe, przekaźniki i styczniki Zadania – budowanie przekaźnikowych układów sterowania Podstawy elektropneumatyki Czujniki przemysłowe Podstawowe regulatory Obwody bezpieczeństwa Omówienie budowy i zasada działania sterownika PLC Systemy SCADA i HMI Przetwornice częstotliwości

Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

AM3

Symbol kursu Nazwa kursu

Systemy i urządzenia bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna podstawowe elementy sterowania związane z bezpieczeństwem maszyn – najnowsze rozwiązania czołowych producentów automatyki przemysłowej; posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień ustawodawstwa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa maszyn; zna podstawy dyrektywy maszynowej; zna zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania, produkcji i użytkowania maszyn; potrafi zidentyfikować zagrożenia w maszynie – uczestnik zapoznał się z praktycznymi przykładami; potrafi opracować koncepcję bezpieczeństwa; posiada wiedzę zdobytą podczas praktycznych ćwiczeń na stanowisku laboratoryjnym.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Symbol kursu Nazwa kursu

6

NAP1

Podstawy techniki napędowej (opis szkolenia na stronie 18)

▪ ▪ ▪

Bezpieczeństwo w maszynach Dyrektywy europejskie Organizacje normalizacji światowej i europejskiej Identyfikacja zagrożeń Określenie koncepcji bezpieczeństwa Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (czujniki bezpieczeństwa) Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (układy logiczne) Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (układy wyjściowe) Elementy sygnalizacyjne Praktyczne ćwiczenia na stanowisku laboratoryjnym

Czas trwania 2 dni – 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SYSTEMY WIZYJNE

Symbol kursu

SW1

Nazwa kursu

Przemysłowe systemy wizyjne 2D oraz 3D

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna metody 2D akwizycji obrazów cyfrowych; zna techniki 3D akwizycji obrazów cyfrowych; posiada wiedzę na temat budowy systemu wizyjnego; zna zasady doboru kamery i obiektywu; zna zasady doboru oświetlenia i filtrów optycznych; potrafi zmontować sy stem wizyj ny; posi ada w i edzę d otyczącą zas tos ow ań w aplikacjach.

Program skrótowy

▪ Podstawy działania kamer CCD/CMOS ▪ Interfejsy komunikacyjne kamer ▪ Podstawowe informacje w zakresie współczesnych rozwiązań komercyjnych ▪ Budowa systemu wizyjnego 2D ▪ Kalibracja kamery oraz dobór obiektywów ▪ Dobór oświetlaczy i filtrów optycznych ▪ Prawidłowy montaż elementów systemu wizyjnego ▪ Warunki środowiskowe oraz utrzymanie systemu wizyjnego ▪ Akwizycja danych 2D/3D – światło strukturyzowane, skanery LIDAR, stereowizja ▪ Przegląd sprzętowych rozwiązań komercyjnych ▪ Omówienie wybranych środowisk programistycznych dla przetwarzania obrazów – LabVIEW, Adaptive Vision, OpenCV itp. ▪ Zagadnienia podstaw przetwarzania obrazów - filtracja, krawędziowanie, segmentacja ▪ Zagadnienia zaawansowane – detekcja obiektów, opis kształtu obiektu ▪ Warsztaty praktyczne: Dobór oraz montaż elementów systemów wizyjnych względem obiektu ▪ Warsztaty praktyczne: Budowa prostej aplikacji do przetwarzania i analizy obrazów

Czas trwania 2 dni – 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

SIEMENS S7 - 300/400

PLC1

Symbol kursu Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400 – kurs podstawowy

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna podstawowe zagadnienia PLC; zna budowę sterowników logicznych Simatic S7-300/400 oraz oprogramowania Simatic Step 7; samodzielnie wykorzystuje podstawowe funkcje programowania PLC; sprawnie konfiguruje, obsługuje i monitoruje sterowniki SIEMENS Simatic S7-300/400; potrafi edytować i rozwiązywać zadania sterownicze w językach graficznych LAD, FBD; zna podstawowe zasady programowania w STL.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Historia i rodzina sterowników SIEMENS Tworzenie projektu STEP 7 Konfiguracja połączenia ze sterownikiem Tworzenie konfiguracji sprzętowej Zasady adresacji wejść i wyjść w sterowniku Podstawowa obsługa jednostki centralnej Tablica symboli Zasady pisania programów – struktura i elementy programów Operacje logiczne Programy w języku LAD Narzędzia monitorowania i testowania programu Podstawy programowania strukturalnego – korzystanie z funkcji bez parametrów Pamięć sterownika Przerzutniki i zbocza LAD Typy całkowite INT i DINT Systemy liczbowe (dziesiętny, binarny, szesnastkowy, BCD) Blok MOVE Liczniki Układy czasowe (timer’y) Zarządzanie projektem Wprowadzenie do języka STL Narzędzia monitorowania programu w języku STL Rozkazy porównań INT i DINT w STL Liczniki i układy czasowe w STL

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

7


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS S7 - 300/400

PLC2

Symbol kursu

PLC3

Symbol kursu

Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400 – kurs zaawansowany

Nazwa kursu

Diagnostyka sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada szczegółową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania sterowników logicznych Siemens SIMATIC serii S7-300/400; samodzielnie wykorzystuje zaawansowanie funkcje programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników Siemens SIMATIC S7-300/400; zna metody programowania w języku STL; posiada kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z S7-300/400, stanowiące kontynuację nabywanych kompetencji na kursie PLC1.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Samodzielnie identyfikuje, diagnozuje i usuwa problemy, które mogą pojawiać się podczas pracy istniejących systemów sterowania opartych na sterownikach Siemens SIMATIC S7-300/400; potrafi przeanalizować bloki OB - obsługa przerwań, obsługa błędów; skutecznie monitoruje, analizuje i modyfikuje rozbudowane projekty i programy; diagnozuje przyczyny zatrzymań CPU, błędy modułów sygnałowych oraz wykorzystuje przerwania sprzętowe.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Tworzenie projektu STEP7 Przerzutniki oraz instrukcje wykrywania zboczy Narzędzia monitorowania programów w STL Wywoływanie funkcji z parametrami Operacje matematyczne na liczbach rzeczywistych Schemat blokowy modułu analogowego wejściowego Dokładność przetworników analogowo-cyfrowych Właściwości bloku OB35 Deklaracja zmiennych w blokach danych Różnice między FB a FC Bloki danych typu Instance Narzędzia diagnostyczne w STEP7 Reference data Module information Rozruch sterownika PLC Właściwości bloku OB100 Instrukcje na bitach akumulatora Rozkazy przesuwania i rotacji bitów Słowo statusowe sterownika Zaawansowane instrukcje skoków Operacje logiczne na słowach Struktura jump to labels Pętla LOOP Adresowanie pośrednie Rodzaje wskaźników Rejestry adresowe Archiwizacja projektu

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Komunikacja PG – PLC Nowy projekt i konfiguracja sprzętowa Dobór i instalacja modułów sterownika Zaawansowane wykorzystanie bloków DB Narzędzia diagnostyczne dla programów strukturalnych Tabela monitorowania i modyfikacji zmiennych VAT – zaawansowane funkcje WinPLC-Analyzer Diagnostyka błędów CPU Diagnostyka modułów sygnałowych Reference data Narzędzie Rewire Blokowanie błędów i przerwań Programowa parametryzacja modułów sterownika

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

PLC4

Symbol kursu Nazwa kursu

PROFIBUS DP Komunikacja sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna funkcje oprogramowania Step 7 oraz protokołów PROFIBUS DP, FMS, MPI i innych, służących wymianie danych pomiędzy urządzeniami systemu sterowania; posiada wiedzę z zakresu elementów, narzędzi oraz zasad konfiguracji połączeń i komunikacji w sieciach przemysłowych, wspieranych przez sterowniki SIMATIC S7300/400; zna szczegółowe rozwiązania integracji, wymiany danych i diagnostyki z uwzględnieniem napędów, paneli OP, urządzeń master i slave różnych producentów.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Przygotowanie projektu dla sterownika PLC Zastosowanie sieci komunikacyjnych w przemyśle Warstwa fizyczna sieci MPI/PROFIBUS, magistrala MPI Praktyczna konfiguracja sieci PROFIBUS – port wbudowany w CPU Rekonfiguracja panelu OP – podłączenie przez sieć PROFIBUS Omówienie działania sieci PROFIBUS DP Obsługa błędów sterownika PLC dotyczących sieci komunikacyjnych ▪ Diagnostyka sieci PROFIBUS z wykorzystaniem dedykowanych testerów – prezentacja na przykładzie produktów firm Softing (PROFIBUS Tester 4) oraz Procentec (ProfiTrace) ▪ Obsługa CPU pracującego w trybie Slave ▪ Procesory komunikacyjne dla sieci PROFIBUS

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

8


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS S7 - 300/400

PLC5

Symbol kursu Nazwa kursu

S7-GRAPH programowanie sekwencyjne

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna ideę sterowania sekwencyjnego w środowisku SIMATIC Step 7; potrafi tworzyć zarówno proste, jak i rozbudowane algorytmy sekwencyjne w języku S7-GRAPH; zna możliwości monitoringu i diagnozowania utworzonego sekwencera oraz integracji z resztą programu sterowania; zna przydatne warunki programowalne w językach LAD i FBD; posiada wiedzę z zakresu interloków i superwizji – zna przykłady zastosowania układów czasowych i liczników.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Zasady sekwencyjnego sterowania Elementy struktury sekwencera Interfejs S7-GRAPH Zapis sekwencera jako FB+DB Praca cykliczna oraz zatrzymanie sekwencera Sterowanie sekwencerem – Control Sequencer Sterowanie sekwencerem za pomocą wejść/wyjść funkcji FB Akcje i logika zależna od zdarzeń Synchronizacja sekwencera Tryby pracy sekwencera Dokumentacja i archiwizacja projektu

Czas trwania 2 dni – 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

SIEMENS S7 MIGRACJA STEP7 - TIA PORTAL

TIAM1

Symbol kursu Nazwa kursu

Migracja projektów ze STEP 7 do TIA Portal

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna najnowszą wersję oprogramowania STEP 7, działającą w ramach TIA Portal; posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nowych funkcjonalności wprowadzonych w TIA Portal STEP 7, z uwzględnieniem paneli operatorskich; zna proces tworzenia konfiguracji dla SIEMENS SIMATIC S7-300/400, sieci PROFIBUS DP oraz edycji, uruchomienia i diagnostyki aplikacji dla sterownika; posiada wiedzę z zakresu konwersji oprogramowania do TIA Portal STEP 7 – przeprowadzenie ze wskazaniem potencjalnych trudności oraz metod ich rozwiązywania.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Nowy projekt i konfiguracja sprzętowa sterownika S7-300 w TIA Nazwy symboliczne – tagi, stałe oraz komentarze w programie Upload – pobranie programu ze sterownika Programowanie w języku STL w środowisku TIA Portal Wykorzystanie timerów i liczników w środowisku TIA Porównanie zawartości sterownika z projektem – Compare online/offline Migracja projektu ze STEP 7 do TIA – obsługa narzędzia dostępnego w TIA Portal Migracja projektu ze sterownika S7-300 do S7-1500 Migracja wizualizacji z pominięciem programu PLC Wprowadzenie do języka SCL Wprowadzenie do języka S7-GRAPH Archiwizacja projektu

Czas trwania 3 dni – 23 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

PLC6

Symbol kursu

TIAM2

Nazwa kursu

S7-SCL programowanie

Symbol kursu

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna zasady działania i koncepcji wykorzystania strukturalnych języków programowania - na przykładzie środowiska SIMATIC S7-SCL; zna przykłady aplikacji, do jakich warto użyć języka SCL; potrafi tworzyć oprogramowanie – nauka na praktycznych przykładach z wykorzystaniem języka SCL; zna proces diagnozy i monitorowania błędów programów.

Nazwa kursu

Obsługa i programowanie S7-1500 w TIA Portal dla użytkowników STEP7

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Obsługuje nowe możliwości sterownika S7-1500 w porównaniu z S7-300 i S7-400; zna rozkazy i narzędzia w środowisku TIA; zna nowe narzędzia programowe i inżynierskie; posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych struktur programowych; zna nowe możliwości, narzędzia i pułapki, jakie może napotkać programista; posiada podstawową wiedzę z zakresu programowania w SCL oraz GRAPH.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wprowadzenie do S7-SCL Tworzenie pliku źródłowego SCL Wstawianie bloków z wykorzystaniem szablonów Tworzenie i kompilowanie funkcji FC Eksport i import plików źródłowych Operacje logiczne i arytmetyczne Operacje warunkowe i pętle Tryb Hold i krokowa realizacja programu Tworzenie bloków danych Sposoby dostępu do zmiennych w blokach danych Struktury UDT i ich tworzenie

Czas trwania 3 dni – 20 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte Stanowiska szkoleniowe PLC1 PLC2 PLC3 PLC4 PLC5 PLC6

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny: – sterowniki S7-300 – oprogramowanie STEP 7 – zestawy elementów wykonawczych

Szczegóły na stronie 26

Program skrótowy

▪ Mechaniczny i elektryczny montaż modułów S7-1500 ▪ Dostępne moduły CPU i sygnałowe w serii SIMATIC S7-1500 ▪ Specyficzne rozkazy binarne w reprezentacji LAD z wykorzystaniem TIA ▪ Programowanie w języku FBD ▪ Rozkazy wykonywane na zmiennych całkowitych, liczniki, timery ▪ Wprowadzenie do projektowania wizualizacji w TIA Portal ▪ Wykorzystanie tablic do deklaracji zmiennych ▪ Programowanie w języku STL w środowisku TIA ▪ Diagnostyka błędów CPU z wykorzystaniem TIA ▪ Archiwizacja danych w pamięci CPU – Data Logging ▪ Wykorzystanie zegara czasu rzeczywistego CPU ▪ Cyclic interrupt – przerwania cykliczne (OB 30) ▪ Zaawansowane opcje związane z podtrzymywaniem danych w blokach DB ▪ Poziomy zabezpieczeń programu i sterownika ▪ Wprowadzenie do języka GRAPH i SCL Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

9


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS SAFETY INTEGRATED

SIEMENS S7 - 300/400 TIA PORTAL

TIA2

Symbol kursu Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400 w TIA Portal – kurs podstawowy

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna ideę automatycznego sterowania urządzeń za pomocą sterowników logicznych; porusza się po środowiska Totally Integrated Automation Portal; potrafi obsługiwać, konfigurować oraz programować sterowniki SIMATIC S7 300/400, wykorzystując oprogramowanie TIA Portal Step 7; zna trzy główne języki programowania sterowników SIMATIC - LAD, FBD i STL.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪

Symbol kursu Nazwa kursu

Symbol kursu

TIA3

Symbol kursu

Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400 w TIA Portal – kurs zaawansowany

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna szczegółową budowę i funkcjonowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC serii S7-300/400; posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych funkcji programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników SIMATIC S7; zna metody programowania obiektów przemysłowych w środowisku TIA Portal Step 7, z wykorzystaniem różnych typów bloków oraz języka STL; poszerzył wiedzę i umiejętności nabyte na szkoleniu podstawowym, z którym TIA3 tworzy jednolitą całość. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

10

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny: – sterowniki S7-300 – oprogramowanie TIA Portal – zestawy elementów wykonawczych Szczegóły na stronie 26

SAF1500

Nazwa kursu

Programowanie i projektowanie w STEP 7 Safety Advanced w sterownikach SIMATIC Safety Integrated S7-1500

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę na temat wykorzystania PLC SIMATIC S7 w wersjach F (FailSafe), do zadań związanych z różnymi funkcjami bezpieczeństwa; zna ideę Safety Integrated oraz Distributed Safety w rodzinie Siemens SIMATIC; zna certyfikowaną bibliotekę „S7 Distributed Safety” oraz zasady tworzenia programów bezpiecznych poprzez praktyczne zadania; wykorzystuje normy ISO-EN powiązane z bezpieczeństwem funkcjonalnym; zna funkcje bezpieczeństwa dostępne w falownikach - ćwiczenia z przykładowymi zastosowaniami.

Program skrótowy

▪ Bezpieczeństwo funkcjonalne w praktyce ▪ Komponenty stosowane w systemach zabezpieczeń ▪ Zasady podłączania sygnałów dotyczących systemu bezpieczeństwa do sterownika PLC ▪ PROFIsafe – zasada działania ▪ Rozwiązania związane z systemem SIMATIC Safety Integrated ▪ Przygotowanie programu użytkowego dla sterownika PLC ▪ Przygotowanie programu użytkowego dla panelu operatorskiego systemu wizualizacji HMI dla przekształtnika częstotliwości ▪ Zasady tworzenia programu bezpieczeństwa w sterowniku PLC ▪ Omówienie funkcji biblioteki Distributed Safety lub Safety Advanced ▪ Tryby bezpieczeństwa napędów przekształtnikowych na przykładzie przekształtnika SINAMICS G firmy Siemens

Nowy projekt i konfiguracja sprzętowa Programowanie w języku STL Moduły analogowe Przerwania cykliczne OB 35 Bloki funkcyjne FB Zakres wykorzystania zasobów sterownika Rozruch sterownika i OB 100 Rozkazy operacji na bitach akumulatora Słowo statusowe sterownika i zaawansowane skoki Operacje logiczne na słowach Adresowanie pośrednie

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Stanowiska szkoleniowe TIAM1 TIAM2 TIA2 TIA3

Programowanie i projektowanie z Distributed Safety w sterownikach SIMATIC Safety Integrated S7-300

Fizyczne połączenie między programatorem a sterownikiem Tworzenie konfiguracji sprzętowej Zasady adresacji wejść i wyjść w sterowniku Zasady pisania programów w LAD/FBD z wykorzystaniem operacji logicznych, arytmetycznych oraz układów czasowych i liczników ▪ Język STL – tworzenie i edycja programów ▪ Podstawowe narzędzia do testowania i monitorowania programów w językach LAD/FBD/STL

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Program skrótowy

SAF300

Czas trwania 4 dni – 31 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte Stanowiska szkoleniowe SAF300 SAF1500

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny: – sterowniki S7-315F 2PN/DP – sterowniki S7-1516F 3PN/DP – zestaw elementów wykonawczych Szczegóły na stronie 28


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS S7 - 1200 TIA PORTAL

PLC9

Symbol kursu

SIEMENS S7 - 1200 TIA PORTAL

PLC10

Symbol kursu

Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-1200 w TIA Portal – kurs podstawowy

Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-1200 w TIA Portal – kurs zaawansowany

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna budowę i funkcjonowanie sterowników logicznych serii S7-1200; posiada podstawowe umiejętności programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników SIEMENS SIMATIC S7-1200; Posiada wiedzę z zakresu programowania paneli operatorskich SIMATIC HMI Basic Panel przy pomocy środowiska SIMATIC STEP7 Basic.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania sterowników logicznych serii S7-1200; Posiada wiedzę z zakresu programowania paneli operatorskich SIMATIC HMI Basic Panel przy pomocy środowiska SIMATIC STEP7 Basic.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Stworzenie projektu TIA Portal Języki programowania sterowników PLC SIEMENS Sposób realizacji programu przez sterownik PLC Przestrzeń adresowa „M” Podstawy programowania w języku FBD Systemy liczbowe Zmienne typu całkowitego Funkcja MOVE Układy licznikowe (countery) Układy odmierzające czas (timery) Podstawy diagnostyki sterowników PLC Narzędzia Cross-references, Assignment List Wprowadzenie do paneli przemysłowych Tworzenie prostych ekranów Tworzenie animacji na ekranach Modyfikacja zależności pomiędzy ekranami Konfiguracja alarmów na wizualizacji Archiwizacja projektu

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Nowy projekt i konfiguracja sprzętowa sterownika S7-1200 Rozkazy binarne w reprezentacji LAD z wykorzystaniem TIA Nazwy symboliczne – tagi oraz komentarze w programie Upload – Pobranie programu ze sterownika Zmienne typu INT, UINT, DINT, UDINT, REAL i konwersje między formatami zmiennych Moduły analogowe wejściowe i wyjściowe Bloki danych DB Wykorzystanie tablic do deklaracji zmiennych Bloki funkcyjne FB Diagnostyka CPU Analiza projektu z wykorzystaniem Cross-references Porównanie zawartości sterownika z projektem – Compare online/offline Forsowanie zmiennych Wykorzystanie zegara czasu rzeczywistego CPU Time of day interrupt – przerwania na podstawie zegara czasu rzeczywistego (OB 10) Time delay interrput – przerwania opóźnione (OB 20) Cyclic interrupt – przerwania cykliczne (OB 30) Hardware interrupt – przerwania sprzętowe (OB 40) Zachowanie sterownika po przejściu w stan STOP oraz proces rozruchu CPU (OB 100) Zaawansowane opcje związane z podtrzymywaniem danych w blokach DB Szybkie liczniki sprzętowe Funkcje technologiczne – wyjścia impulsowe w sterowaniu silnikiem krokowym Rozkazy przesuwania i rotacji Operacje logiczne na słowach Web server udostępniany przez CPU User Pages – własne strony www na serwerze CPU Archiwizacja danych w pamięci CPU – Data Logging Poziomy zabezpieczeń programu i sterownika Podstawy wykorzystania języka SCL Narzędzie graficznego monitorowania zmiennych Traces Wprowadzenie do projektowania wizualizacji w TIA Portal Archiwizacja projektu

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Stanowiska szkoleniowe PLC9 PLC10

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny: – sterowniki S7-1200 – oprogramowanie TIA Portal – zestawy elementów wykonawczych Szczegóły na stronie 26

11


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS S7 - 1500 TIA PORTAL

Symbol kursu

TIA1500-1

Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-1500 w TIA Portal – kurs podstawowy

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę z zakresu automatycznego sterowania urządzeń za pomocą sterowników logicznych; zna środowisko Totally Integrated Automation Portal; posiada umiejętności obsługi, konfigurowania oraz programowania sterowników SIMATIC S7-1500, wykorzystującego oprogramowanie TIA Portal STEP 7; zna trzy główne języki programowania sterowników SIMATIC - LAD, FBD i STL.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Modułowa konstrukcja sterowników S7-1500 Połączenie między programatorem, a sterownikiem Tworzenie projektu TIA Portal STEP 7 Ustawienia połączenia ze sterownikiem Konfiguracja sterownika i jego modułów Adresacja wejść i wyjść sterownika Obsługa jednostki centralnej Pojęcie taga i jego wykorzystanie Zasady pisania programów – struktura i elementy Operacje logiczne; programy w językach LAD i FBD Monitorowanie i testowanie programu Podstawy programowania strukturalnego – praca z funkcjami Pamięć sterownika Przerzutniki i zbocza Liczbowe typy całkowite w TIA Portal STEP 7 Instrukcje arytmetyczne Układy licznikowe Operatory porównań i skoki Układy czasowe Zarządzanie projektem Rola i wykorzystanie kart pamięci w PLC Wsparcie monitorowania – funkcja Trace Monitorowanie programu w języku STL Funkcje i ich wywoływanie w STL Instrukcje arytmetyczne w STL Operatory porównań i skoki w STL

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

TIA1500-2

Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-1500 w TIA Portal – kurs zaawansowany

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna szczegółową budowę i funkcjonowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC serii S7-1500; posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych funkcji programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników SIMATIC S7-1500; zna metody programowania obiektów przemysłowych w środowisku TIA Portal STEP 7 z wykorzystaniem różnych typów bloków oraz języka STL; poszerzył wiedzę i umiejętności nabyte na szkoleniu podstawowym, z którym TIA1500-2 tworzy jednolitą całość.

Program skrótowy

12

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Konfiguracja sprzętowa jednostki centralnej S7-1500 Konfiguracja modułów analogowych Programowanie w języku STL Liczbowy typ rzeczywisty i jego arytmetyka Inne typy używane w programach Słowo statusowe i operacje skoków Bloki DB, funkcje i bloki funkcyjne

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Obsługa sygnałów analogowych Przerwania cykliczne Szybkie liczniki / enkodery Adresowanie pośrednie Funkcje diagnostyczne oprogramowania Diagnostyka na panelu frontowym Analiza projektu - funkcje reference data Ustawienia zabezpieczeń projektu i sterownika

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

TIA1500-T

Nazwa kursu

Funkcje Motion Control sterownika S7-1500T

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Potrafi stworzyć od podstaw kompletny projekt układu automatyki; zaczynając pracę od pustego projektu, potrafi sukcesywnie dodawać do niego urządzenia – wykonać ich konfigurację sprzętową, połączenia fizyczne, a następnie przygotować oprogramowanie układu; posiada umiejętność konfiguracji oraz programowania napędów serwo, sterownika PLC oraz tworzenia wizualizacji systemu wraz z funkcjami sterującymi z poziomu interfejsu HMI.

Program skrótowy

▪ Silniki synchroniczne i asynchroniczne. Układy serwo oraz bezenkoderowe ▪ Regulatory w napędach ▪ Wprowadzenie do rodziny napędów SINAMICS ▪ Komunikacja z napędem bez PN ▪ Sterowanie napędem Sinamics V90 z komunikacją PN (PROFIdrive) ▪ Wstęp do sterownika S7-1500T ▪ Konfiguracja obiektów technologicznych ▪ Synchronizacja do wartości aktualnej oraz zadanej ▪ Konfiguracja obiektu technologicznego enkodera ▪ Sterowanie prędkością ▪ Obsługa szybkich wejść (measuring input) ▪ Bezpieczeństwo w układach Motion Control ▪ Układy kinematyczne (2/3/4D) ▪ Acykliczna komunikacja z napędem ▪ Diagnostyka osi technologicznej

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Stanowiska szkoleniowe TIA1500-1 TIA1500-2 TIA1500-T

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny: – sterowniki S7-1516 3PN/DP – sterowniki S7-1516F 3PN/DP – oprogramowanie TIA Portal – zestawy elementów wykonawczych Szczegóły na stronie 26


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS S7-SCL/GRAPH W TIA PORTAL

TIA-SCL

Symbol kursu

HMI / SCADA TIAW1

Symbol kursu

Nazwa kursu

S7-SCL programowanie w TIA Portal

Nazwa kursu

WinCC Panele HMI w TIA Portal

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna zasady działania i koncepcji wykorzystania języka programowania wysokiego poziomu w środowisku TIA Portal; zna przykłady aplikacji do jakich warto użyć języka SCL; potrafi tworzyć oprogramowanie – nauka na praktycznych przykładach z wykorzystaniem języka SCL; zna proces diagnozy oraz monitorowania błędów programów.

Cel kursu

Program skrótowy

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Potrafi konfigurować układy PLC i panele HMI; posiada rozwinięte umiejętności tworzenia ekranów wizualizacyjnych przy wykorzystaniu podstawowych i zaawansowanych elementów; zna możliwości różnych paneli i sterowników PLC; posiada doświadczenie związane z wykorzystaniem wbudowanych aplikacji paneli Basic i Comfort. Kursanci mają do swojej dyspozycji jednocześnie sterowniki Siemens Simatic S7-1200 oraz S7-1500.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do TIA Portal – Sterownik 1200 CPU • Konfiguracja sterownika • Praktyczne porady, nowości, ułatwienia ▪ Wprowadzenie do WinCC Basic – Panel Basic KTP 600 lub 700 • Edytor i tworzenie plansz • Praktyczne porady, ułatwienia • Szablony, zarządzanie ekranami • Przyciski funkcyjne ▪ Dołączenie do projektu panelu TP1500 Comfort i sterownika S7 -1500F CPU • Slide-in, Pop-up • Tworzenie własnych skryptów VB • Zarządzanie użytkownikami • Multipleksowanie adresów • Wykresy i trendy

Tworzenie bloków: OB, FC i FB w edytorze SCL środowiska TIA Portal Deklaracja zmiennych w języku SCL Operacje przypisania, logiczne, arytmetyczne, porównania Wykorzystywanie funkcji systemowych Operacje warunkowe IF, CASE OF Pętle programowe FOR, REPEAT, WHILE Instrukcje sterujące: CONTINUE, EXIT, RETURN Skoki do etykiety: GOTO Monitorowanie i debugowanie programu napisanego w języku SCL Wykorzystanie bloków danych Zliczanie zdarzeń i odmierzanie czasu Dodatkowe funkcje dostępne w języku SCL

Czas trwania 3 dni – 22 godziny Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

TIAW2

Symbol kursu Nazwa kursu

WinCC SCADA w TIA Portal

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna środowisko WinCC Professional TIA; konfiguruje kanały komunikacyjne; tworzy rozbudowane ekrany wizualizacji; konfiguruje i wykorzystuje systemy archiwizacji i raportowania.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Tworzenie nowego projektu i parametryzacja CPU Tablica tagów dla WinCC Wizualizacje HMI – wprowadzenie i systemy SCADA Tablica tagów HMI Listy graficzne i tekstowe oraz biblioteka Faceplate i podłączenie skryptu pod faceplate Bezpośrednie modyfikowanie parametrów obiektów z VBS Zaawansowane faceplate Projekty wielojęzyczne, modyfikacja istniejących języków Aplikacje wielojęzyczne i SIEMENS Translation tool Receptury, raporty i wydruk Screen window – podstawowa cegiełka plansz w SCADA

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

13


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

HMI / SCADA W1

Symbol kursu Nazwa kursu

WinCC SCADA

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada fachową wiedzę zarówno z zakresu tworzenia nowych projektów wizualizacji, jak i typowych zadań utrzymania ruchu; zna użyteczne funkcje i możliwości WinCC – nauka na konkretnych przykładach i zadaniach do samodzielnej realizacji.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wprowadzenie do systemów wizualizacji Podstawowe informacje o WinCC Praca z projektem Zarządzanie zmiennymi Podstawy tworzenia plansz wizualizacyjnych Skrypty w języku C Skrypty w języku VBS Podstawy diagnostyki w WinCC Zarządzanie użytkownikami Tworzenie plansz wizualizacyjnych – funkcje zaawansowane Aplikacje wielojęzyczne System alarmów Archiwizacja zmiennych Wykresy Tworzenie raportów

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

W2

Symbol kursu Nazwa kursu

WinCC flexible – panele operatorskie

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada fachową wiedzę zarówno z zakresu tworzenia nowych projektów wizualizacji, jak i typowych zadań utrzymania ruchu; zna użyteczne funkcje i możliwości WinCC flexible – zapoznał się z konkretnymi przykładami oraz zadaniami do samodzielnej realizacji.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wstęp do systemów HMI Tworzenie projektu Podstawowe menu i narzędzia Podstawy tworzenia ekranów Nawigacja w projekcie Zarządzanie zmiennymi Listy tekstowe i graficzne Aplikacja wielojęzyczna Projekt dla zaawansowanych paneli Obiekty ekranowe Funkcje Podstawy programowania – Visual Basic Script Komunikacja Obszary komunikacyjne Zarządzanie użytkownikami System alarmów Archiwa Wykresy Receptury Multipleksowanie System raportów Dodatkowe funkcje i programy narzędziowe

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

14

Symbol kursu

W3

Nazwa kursu

PM-Server / PM-Quality – konfiguracja i administracja

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu konfiguracji PM-Server oraz PM-Quality; Zna metody administracji w PQ-Quality.

Program skrótowy

▪▪ PM-Server: ▫▫ Komunikacja OPC DA ▫▫ Import konfiguracji (alarmy/audit trails) ▫▫ Mechanizm archiwizacji ▫▫ Diagnostyka systemu ▫▫ Life bit monitoring ▫▫ Administracja użytkownikami ▪▪ PM-Quality: ▫▫ Zarządzanie topologią systemu ▫▫ Edytor raportów ▫▫ Trendy i tabele procesów wsadowych ▫▫ Moduł Data Logging

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Stanowiska szkoleniowe TIAW1 TIAW2 W1 W2 W3

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny: – sterowniki S7-300 – sterowniki S7-1200 lub 1500 – dedykowane oprogramowanie – panele operatorskie Szczegóły na stronie 34


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIMATIC PCS7

Symbol kursu

PCS7-UR

SIECI PRZEMYSŁOWE

SP1

Symbol kursu

Nazwa kursu

SIMATIC PCS7 w utrzymaniu ruchu

Nazwa kursu

AS-Interface

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu PCS7; zna architekturę systemu; konfiguruje wszystkie poziomy działania systemu (od urządzeń obiektowych do sterowni); posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rozproszonych we/wy ET200; potrafi modyfikować program w językach CFC i SFC; zna bloki motoru, pomiaru, regulatora, zaworu; potrafi modyfikować wizualizację WinCC w PCS7 (ekrany synoptyczne, stacyjki, trendy, Picutre Tree Manager); diagnozuje PCS7.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Projektuje i uruchamia układ sterowania maszyny pracującej w oparciu o standard sieci AS-Interface; zna problemy komunikacyjne występujące w sieciach bazujących na urządzeniach różnych producentów; Posiada wiedzę na temat diagnozowania sieci AS-i. Zdobyta w trakcie tego szkolenia wiedza jest niezależna od zastosowanego sprzętu, gdyż odnosi się do uniwersalnego otwartego standardu interfejsu AS-i.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do warstwy fizycznej sieci przemysłowej AS-Interface: projektowanie, aspekty instalacyjne, diagnostyka sieci ▪ Współpraca urządzeń łączonych w ramach sieci AS-Interface (inicjalizacja systemu, komunikacja Master-Slave) ▪ Konfiguracja i uruchomienie sieci AS-Interface ▪ Tworzenie oprogramowania, adresowanie zmiennych cyfrowych i analogowych ▪ Analizowanie błędów warstwy fizycznej i warstwy logicznej ▪ Utrzymanie ruchu – diagnostyka urządzeń pracujących w sieci AS-i (diagnostyka modułów, diagnostyka transmisji, wyznaczanie czasu reakcji) ▪ Utrzymanie ruchu - sposoby optymalizowania transmisji w magistrali sieciowej AS-i, sposoby na polepszenie działania całej sieci

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Architektura oraz przegląd systemu Stacja inżynierska ES, stacja automatyki AS, stacja operatorska OS Instalacja PCS7 Typy widoków (Plant view, Component view, Process Object View) Podstawowe układy na bazie bloków: motoru, zaworu, regulatora i pomiarów Praca z sekwencerami SFC Kompilowanie i wgrywanie zmian do sterownika Omówienie WinCC Explorer – zarządzanie wizualizacją w PCS7 Tworzenie nowych ekranów synoptycznych, stacyjek i trendów Dodawanie pomiarów do archiwów Kompilowanie i wgrywanie zmian na serwer OS Diagnostyka błędów

Czas trwania 3 dni – 22 godziny Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

Czas trwania 2 dni – 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

PCS1 SP2

Nazwa kursu

SIMATIC PCS7 – podstawy tworzenia aplikacji

Symbol kursu

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą przygotowania stacji automatyki (sterowników) do współpracy ze stacjami operatorskimi systemu PCS7; programuje z wykorzystaniem języków CFC i SFC dostępnych w pakiecie PCS7; korzysta z dodatkowej biblioteki PCS7.

Nazwa kursu

Diagnostyka PROFIBUS DP

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada zaawansowaną znajomość protokołu DP i mediów transmisyjnych oraz umiejętność zaawansowanego diagnozowania rozległych sieci PROFIBUS DP; zna typowe elementy sieci oraz problemy diagnostyczne i błędy spotykane w sieciach PROFIBUS DP – na podstawie ćwiczeń praktycznych; posiada szczegółową wiedzę z zakresu obsługi, funkcji i metod diagnostycznych analizatora sieci ProfiTrace2 Ultra Pro i PB-Q One.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ Ćwiczenia – utworzenie multiprojektu, konfiguracja sprzętowa AS i OS, konfiguracja sieci, hierarchia PH ▪ Działanie sterownika w PCS7 ▪ PIP (Process Image Partition) ▪ Ćwiczenia – programowanie z wykorzystaniem Chart-In-Block, testowanie błędów bloku napędu ▪ Połączenia tekstowe w CFC ▪ Ćwiczenia – wykorzystanie bloków biblioteki APL w projekcie ▪ Bloki komunikatów ALARM_8P, Event ▪ Ćwiczenia – komunikaty z bloków Event ▪ Ćwiczenia – realizacja blokad w projekcie ▪ Podstawy sterowania sekwencyjnego ▪ Podstawy SFC ▪ Kroki i jego fazy, przejścia ▪ Stacyjka SFC (facelate) ▪ Ćwiczenia – sterowanie sekwencyjne przy użyciu SFC ▪ Ćwiczenia – sekwencja z wykorzystaniem strategii sterowania i wartości zadanych

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte Stanowiska szkoleniowe PCS7-UR PCS1

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny. Szczegóły na stronie 41

Sieć PROFIBUS DP na tle przemysłowych sieci komunikacyjnych Dobre praktyki i normy montażowe sieci PROFIBUS Charakterystyka złączy DB9, M12 w sieci PROFIBUS Zasady ekranowania przewodów w sieci PROFIBUS Terminator aktywny oraz dopasowanie sieci Repeater oraz segmentacja sieci PROFIBUS DP/DP Coupler Najczęściej popełniane błędy na poziomie tworzenia sieci Zadanie: Lokalizacja błędów na schemacie/topologii sieci Zadanie: Konfiguracja sieci Wpływ indukcyjności, pojemności oraz impedancji na jakość sieci Detekcja błędów sieci przy pomocy testera PBQ One firmy INDUSOL Tworzenie topologii sieci stanowiska szkoleniowego Analiza pakietów danych sieci PROFIBUS Zadanie: Lokalizacja usterek uszkodzonej sieci na stanowisku szkoleniowym przy pomocy dostępnych narzędzi diagnostycznych ▪ Repeater diagnostyczny ▪ Optical link module oraz światłowody

Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

15


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIECI PRZEMYSŁOWE

SP3

Symbol kursu

SP3-TIA

Symbol kursu

Nazwa kursu

PROFINET

Nazwa kursu

PROFINET W TIA

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę z zakresu systemu PROFINET; zna różnice w instalacjach opartych na komunikacji w systemie PROFIBUS DP; konfiguruje sieci PROFINET oraz integruje urządzenia różnych producentów; potrafi uruchomić, sterować i diagnozować systemy, w których zastosowana jest sieć PROFINET.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę z zakresu systemu PROFINET; zna różnice w instalacjach opartych na komunikacji w systemie PROFIBUS DP; konfiguruje sieci PROFINET oraz integruje urządzenia różnych producentów; potrafi uruchomić, sterować i diagnozować systemy, w których zastosowana jest sieć PROFINET.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Ethernet w systemach sterowania Początki i rozwój systemu PROFINET (CBA, IO) Porównanie systemów PROFIBUS i PROFINET Sieć Ethernet: ▫▫ model OSI ▫▫ media transmisyjne ▫▫ protokół i podział ramki ▫▫ technologie przełączania Protokół TCP/IP i jego funkcje Instalacja sieci PROFINET z poziomu warstwy fizycznej PROFINET IO: ▫▫ modele i zadania urządzeń w PROFINET IO ▫▫ kanały komunikacyjne i standardowe protokoły Konfiguracja, parametryzacja i uruchamianie systemu PROFINET IO: ▫▫ komunikacja pomiędzy stacjami ▫▫ powiązania pomiędzy aplikacjami (AR) ▫▫ powiązania komunikacyjne (CR) ▫▫ sposoby wymiany i odświeżania danych procesowych Inne systemy magistralowe i możliwość integracji z systemem PROFINET IO Wykorzystanie przerwań diagnostycznych do programowej obsługi błędów w PROFINET IO Wykorzystanie protokołu SNTP do celów diagnostycznych Procesory komunikacyjne w sieci PROFINET IO PROFINET CBA jako modułowy system produkcyjny PROFINET jako sieć czasu rzeczywistego, tryby pracy Elementy komunikacji radiowej w PROFINET IO

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Geneza PROFINET PROFINET na tle innych sieci Zasada działania Konfiguracja i uruchomienie PROFINET (komponenty różnych producentów) Pliki GSDML Komunikacja w sieci PROFINET Tryby pracy sieci PROFINET Diagnostyka PROFINET poprzez TIA PORTAL Synchronizacja w trybie REAL-TIME Redundancja PROFINET z wykorzystaniem domeny Funkcje opcjonalne w PROFINET Diagnostyka PROFINET Profile aplikacyjne w PROFINET

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

SP4

Symbol kursu Nazwa kursu

Magistrala CAN i CANopen

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna normy opisujące magistralę CAN; zna budowę oraz możliwości sieci opartych na magistrali CAN; posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu konfiguracji magistrali CAN; potrafi podłączać i konfigurować urządzenia podpięte do magistrali CAN.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Podstawowe cechy magistrali CAN Podstawowe normy opisujące CAN CAN in Automation Topologia sieci wg ISO11898-2 Elektryczne podłączenie do magistrali, poziomy napięć Podstawowe złącza Standardowa i rozszerzona ramka danych Zasada arbitrażu Ramka danych, żądania transmisji RTR i ramki błędów Stany węzła CAN Specyfikacje CiA Model urządzenia CANopen Usługi CANopen (NMT, SDO, PDO, EMCY, SYNC) Struktura identyfikatora Słownik obiektów Stany pracy urządzenia CANopen Layer Setting Services (LSS) CANopen Safety (EN 50325-5) Obsługa narzędzi do konfiguracji i diagnostyki sieci CAN Konfiguracja typowych czujników (ciśnienia, modułu I/O, rozdzielacze hydrauliczne itp.) ▪ Uruchomienie sieci CAN i testowanie działania, rekonfiguracja Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

16


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIECI PRZEMYSŁOWE

Symbol kursu

SP5

Nazwa kursu

Integrator Systemów Automatyki AS-I/S7

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna normy opisujące magistralę CAN; zna budowę oraz możliwości sieci opartych na magistrali CAN; posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu konfiguracji magistrali CAN; potrafi podłączać i konfigurować urządzenia podpięte do magistrali CAN.

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do warstwy fizycznej sieci przemysłowej AS-Interface: rys historyczny, projektowanie, podstawowe komponenty ▪ Współpraca urządzeń łączonych w ramach sieci AS-Interface (topologie sieciowe, inicjalizacja systemu, komunikacja, budowa ramki komunikacyjnej) ▪ Konfiguracja i uruchomienie sieci AS-Interface, podstawowe komponenty sieci ▪ Moduły: elektropneumatyczne, czujniki ze zintegrowanym interfejsem sieciowym, rozwiązania specjalne, przydatne akcesoria, czytniki kodów RFID ▪ Możliwości aplikacyjne w ujęciu zapewnienia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń – dyrektywa maszynowa a sieci AS-Interface Safety at Work ▪ Aspekty związane z tworzeniem oprogramowania oraz adresowaniem zmiennych ▪ Wprowadzenie do środowiska programistycznego TIA Portal, tworzenie konfiguracji, testowanie off-line i on line ▪ Tworzenie projektów oprogramowania, semantyka adresowania zmiennych binarnych i analogowych, uruchamianie aplikacji ▪ Konfiguracja od strony sterownika nadrzędnego z zastosowaniem protokołu PROFINET: sterowniki firmy Siemens z serii S7-300/400, S7-1200 oraz S7-1500 ▪ Uruchomienie własnych aplikacji z zastosowaniem sensoryki przemysłowej ▪ Utrzymanie ruchu – rozbudowa, serwisowanie oraz wymienianie urządzeń w ramach posiadanego systemu. Diagnostyka urządzeń pracujących w sieci AS-i (diagnostyka modułów, diagnostyka transmisji, wyznaczanie czasu reakcji)

PLC4

Symbol kursu Nazwa kursu

PROFIBUS DP Komunikacja sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna funkcje oprogramowania Step 7 oraz protokołów PROFIBUS DP, FMS, MPI i innych, służących wymianie danych pomiędzy urządzeniami systemu sterowania; zna elementy, narzędzia oraz z a s a d y k o n fi g u r a c j i p o ł ą c z e ń i k o m u n i k a c j i w s i e c i a c h przemysłowych, wspieranych przez sterowniki SIMATIC S7-300/400; zna szczegółowe rozwiązania integracji, wymiany danych i diagnostyki z uwzględnieniem napędów, paneli OP, urządzeń master i slave różnych producentów.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Przygotowanie projektu dla sterownika PLC Zastosowanie sieci komunikacyjnych w przemyśle Warstwa fizyczna sieci MPI/PROFIBUS, magistrala MPI Magistrala MPI Praktyczna konfiguracja sieci PROFIBUS – port wbudowany w CPU Rekonfiguracja panelu OP – podłączenie przez sieć PROFIBUS Omówienie działania sieci PROFIBUS DP Obsługa błędów sterownika PLC dotyczących sieci komunikacyjnych ▪ Diagnostyka sieci PROFIBUS z wykorzystaniem dedykowanych testerów – prezentacja na przykładzie produktów firm Softing (PROFIBUS Tester 4) oraz Procentec (ProfiTrace) ▪ Obsługa CPU pracującego w trybie Slave ▪ Procesory komunikacyjne dla sieci PROFIBUS

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Stanowiska szkoleniowe SP1 SP2 SP3 SP3-TIA SP4 SP5 PLC4

Wysoce specjalistyczne indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny: – sterowniki S7-300 – dedykowane oprogramowanie – panele operatorskie – moduły PROFIBUS /PROFINET – wiele innych Szczegóły na stronie 29

17


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

CODESYS

Symbol kursu

CDS1

TECHNIKI NAPĘDOWE NAP1

Symbol kursu

Nazwa kursu

CoDeSys 2.3 – programowanie sterowników PLC

Nazwa kursu

Podstawy techniki napędowej

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna środowisko programowania sterowników CoDeSys; zna najważniejsze, zgodne z normą IEC języki programowania, wykorzystywane w przemyśle; posiada podstawowe umiejętności tworzenia i analizy programów sterujących; posiada bazową wiedzę do dalszego rozwoju w dziedzinie nowoczesnych systemów automatyki.

Cel kursu

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do idei sterowania ▪ Sposób działania sterownika PLC ▪ Tworzenie nowego projektu i podstawowa parametryzacja urządzeń ▪ Organizacja pamięci sterownika i zasady adresacji ▪ Obsługa jednostki centralnej sterownika ▪ Rola i definiowanie zmiennych symbolicznych, różne typy danych ▪ Języki programowania sterowników, struktura programowego bloku PLC ▪ Operacje logiczne w językach LD i FBD ▪ Monitorowanie i testowanie programu ▪ Podstawy programowania strukturalnego - różne typy bloków i ich wykorzystanie ▪ Przerzutniki i zbocza ▪ Systemy liczbowe w sterownikach PLC ▪ Instrukcje arytmetyczne, licznikowe, porównań i skoków ▪ Zarządzanie projektem oprogramowania ▪ Wprowadzenie do języka IL

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna podstawowe zagadnienia dotyczące techniki napędowej; zna podstawowe zagadnienia dotyczące elektrotechniki przemysłowej; posiada wiedzę na temat odmian silników elektrycznych, w aspekcie zastosowań przemysłowych; potrafi dobrać oraz skonfigurować parametry napędów elektrycznych; rozumie aspekty mechaniki napędów, wpływające na powstawanie awarii oraz usterek napędów elektrycznych; Zna możliwości oferowane przez nowoczesne napędy.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

CDS2

Nazwa kursu

CoDeSys 3.5 – programowanie sterowników PLC

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Pracuje w środowisku CoDeSys 3.5; zna najważniejsze, zgodne z normą IEC języki programowania, wykorzystywane w przemyśle; potrafi tworzyć i analizować programy sterujące; posiada wiedzę z zakresu sterowania fieldbus (CAN/CANopen®); posiada wiedzę do dalszego rozwoju w dziedzinie nowoczesnych systemów automatyki.

Program skrótowy

▪ Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu programowania sterowników PLC ▪ Sposób działania sterownika PLC ▪ Tworzenie i organizacja projektu w środowisku CoDeSys 3.5 ▪ Monitorowanie i testowanie programu ▪ Stałe, zmienne, tablice, struktury publiczne oraz lokalne ▪ Systemy liczbowe w sterownikach PLC ▪ Operacje logiczne, arytmetyczne, warunkowe ▪ Instrukcje licznikowe ▪ Elementy czasowe, SET/RESET ▪ Praca z symulatorem ▪ Instalacja pakietów Eksport i import projektu ▪ Konfiguracja węzłów komunikacji CAN/CANopen® ▪ Wątki (taski) w sterowniku PLC ▪ Instalacja targetów dla sterowników PLC ▪ Wizualizacja w układzie sterownia oraz pomiarowym ▪ Komunikacja CANopen® ▪ Ćwiczenia praktyczne wspólne w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień ▪ Ćwiczenia praktyczne samodzielne na rzeczywistym sprzęcie ▪ Wprowadzenie do sterownia mobilnego

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

18

Wstęp do elektrotechniki Podstawowe typy sieci elektroenergetycznych Klasy ochronności urządzeń elektrycznych Wstęp do mechaniki napędów Silniki - podstawowe cechy i parametry Dobór silnika napędowego Silniki prądu stałego Silniki krokowe Silniki prądu przemiennego Silniki serwo Rozruch i sterowanie silników prądu przemiennego Softstartery Przetwornice częstotliwości Sensory w układach napędowych Przekładnie - budowa, smarowanie oraz uszkodzenia Dobór parametrów napędów elektrycznych Diagnostyka układów napędowych

Stanowiska szkoleniowe NAP1 TNS1-TIA TNS1 TNS2 TNS3-TIA TNS3 TNS4

Stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny: - sterowniki serii S7-300 - oprogramowanie STEP 7 oraz Starter - zestawy elementów wykonawczych (przekształtniki częstotliwości, silniki asynchroniczne, enkodery, zadajniki sygnałów cyfrowych i analogowych)

Stanowiska szkoleniowe CDS1 CDS2

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny

Szczegóły na stronie 36

Szczegóły na stronie 32


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

TECHNIKI NAPĘDOWE SIEMENS

Symbol kursu

TNS1-TIA

Nazwa kursu

Siemens Sinamics G120 w TIA Portal – konfiguracja, uruchomienie, diagnostyka

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Potrafi konfigurować przekształtniki SINAMICS G120 w środowisku TIA Portal; wykorzystuje oprogramowanie SINAMICS Startdrive w połączeniu ze sterownikiem S71500; posiada wiedzę i umiejętności związane z napędami Siemens SINAMICS G; zna metody doboru i diagnostyki układów złożonych z przemiennika częstotliwości SINAMICS G i silnika elektrycznego; posiada wiedzę z zakresu analizy diagnostycznej i serwisowania napędów elektrycznych SINAMICS G.

Program skrótowy

▪ Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości i silnikach firmy Siemens ▪ Elektryczne właściwości napędów ▪ Przygotowanie projektu dla sterownika PLC ▪ Przygotowanie napędu do pracy w sieci PROFINET IO i PROFIBUS DP ▪ Konfiguracja napędu pod kątem wymiany danych ze sterownikiem PLC, testowe uruchomienie napędu, optymalizacja napędu ▪ Wykorzystanie dedykowanej biblioteki do sterowania napędami dostarczanej wraz z oprogramowaniem SINAMICS Startdrive ▪ Diagnostyka napędów z wykorzystaniem oprogramowania SINAMICS Startdrive (okna diagnostyczne, przebiegi czasowe Trace) ▪ Konfiguracja napędu przy pomocy paneli lokalnych BOP i IOP ▪ Różne zestawy parametrów napędowych – CDS/DDS ▪ Wolne bloki funkcyjne – Free Modules ▪ Konfiguracja osi napędowych i wykorzystanie bloków związanych z funkcjami technologicznymi sterownika S71500 do sterowania napędami ▪ Wbudowane funkcje bezpieczeństwa w napędach Sinamics G (na przykładzie STO, SS1, SBC) ▪ Realizacja trybu pozycjonowania – Basic Positioner

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

▪ ▪ ▪ ▪

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Nazwa kursu

Siemens SINAMICS G120

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę i umiejętności związane z napędami Siemens SINAMICS G; zna metody doboru i diagnostyki układów złożonych z przemiennika częstotliwości SINAMICS G i silnika elektrycznego; posiada wiedzę z zakresu analizy diagnostycznej i serwisowania napędów elektrycznych SINAMICS G.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TNS2

Symbol kursu Nazwa kursu

Siemens MICROMASTER 4

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę i umiejętności związane z napędami Siemens Micromaster 4; zna metody doboru i diagnostyki układów złożonych z przemiennika częstotliwości Micromaster 4 i silnika elektrycznego; posiada wiedzę z zakresu analizy diagnostycznej i serwisowania napędów elektrycznych Micromaster 4.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TNS1

Symbol kursu

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości Elektryczne właściwości napędów Pierwsza konfiguracja napędu Przygotowanie projektu dla sterownika PLC Podstawowe sterowanie napędem za pośrednictwem sieci PROFIBUS DP Różne metody połączenia z napędem do celów konfiguracyjnych Zaawansowane sterowanie napędem za pośrednictwem sieci PROFIBUS DP Praca napędu w sieci PROFINET Inne metody sterowania napędami Diagnostyka napędów Lokalne panele obsługi napędów

Różne zestawy danych napędowych – CDS/DDS Wolne bloki funkcyjne – Free Modules Funkcje rozszerzające możliwości napędu Wbudowane funkcje bezpieczeństwa

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości Elektryczne właściwości napędów Pierwsza konfiguracja napędu Diagnostyka napędów Przygotowanie projektu dla sterownika PLC Podstawowe sterowanie napędem za pośrednictwem sieci PROFIBUS DP Różne metody połączenia z napędem do celów konfiguracyjnych Zaawansowane sterowanie napędem za pośrednictwem sieci PROFIBUS DP Inne metody sterowania napędami Diagnostyka napędów Lokalne panele obsługi napędów Różne zestawy danych napędowych – CDS/DDS Wolne bloki funkcyjne – Free Modules Funkcje rozszerzające możliwości napędu

Czas trwania 4 dni – 30 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

19


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

TECHNIKI NAPĘDOWE SIEMENS

Symbol kursu

▪ ▪ ▪ ▪

TNS3-TIA

Nazwa kursu

Siemens Sinamics S120 w TIA Portal – konfiguracja, uruchomienie, diagnostyka

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Konfiguruje przekształtniki SINAMICS S120; wykorzystuje oprogramowanie SINAMICS Startdrive w aplikacji ze sterownikiem S7-1500; wykorzystuje sterownik PLC do sterowania napędami SINAMICS S120; zna sposób diagnostyki napędów; zna funkcje pozycjonowania i bezpieczeństwa.

Program skrótowy

▪ Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości firmy Siemens ▪ Elektryczne właściwości napędów ▪ Przygotowanie projektu dla sterownika PLC ▪ Przygotowanie napędu do pracy w sieci Profinet IO ▪ Konfiguracja napędu pod kątem wymiany danych ze sterownikiem PLC, testowe uruchomienie napędu, optymalizacja napędu ▪ Sterowanie napędem przy pomocy funkcji przygotowanej przez użytkownika ▪ Rozszerzone ramki komunikacyjne ▪ Wykorzystanie dedykowanej biblioteki do sterowania napędami dostarczanej wraz z oprogramowaniem SINAMICS Startdrive ▪ Odczyt i modyfikacja wybranych parametrów przekształtnika za pośrednictwem komunikacji acyklicznej ▪ Inne metody sterowania napędami (np. poprzez we/wy cyfrowe) ▪ Diagnostyka napędów z wykorzystaniem oprogramowania SINAMICS Startdrive (okna diagnostyczne, przebiegi czasowe Trace) ▪ Konfiguracja osi napędowych i wykorzystanie bloków związanych z funkcjami technologicznymi sterownika S71500 do sterowania napędami ▪ Wbudowane funkcje bezpieczeństwa w napędach Sinamics S (na przykładzie STO, SS1, SBC) ▪ Realizacja trybu pozycjonowania – Basic Positioner

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

Symbol kursu Nazwa kursu

Siemens SINAMICS S120 – konfiguracja, uruchomienie, diagnostyka

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę na temat przekształtników częstotliwości SINAMICS S120 oraz właściwości elektrycznych napędów; potrafi wykorzystać sterownik PLC do sterowania napędami SINAMICS S120; zna sposób diagnostyki napędów; zna funkcje pozycjonowania i bezpieczeństwa.

Program skrótowy

▪ Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości firmy Siemens ▪ Elektryczne właściwości napędów ▪ Przygotowanie projektu dla sterownika PLC ▪ Praca napędu w sieci PROFIBUS DP / PROFINET IO ▪ Różne metody połączenia z napędem do celów konfiguracyjnych ▪ Pierwsza konfiguracja napędu ▪ Podstawowe sterowanie napędem za pośrednictwem sieci komunikacyjnej PROFINET IO / PROFIBUS DP ▪ Zaawansowane sterowanie napędem za pośrednictwem sieci komunikacyjnej PROFINET IO / PROFIBUS DP ▪ Diagnostyka napędów ▪ Różne zestawy danych napędowych – CDS/DDS

20

TNS4

Nazwa kursu

Siemens SIMOTION – konfiguracja, uruchomienie, diagnostyka

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna rozwiązania Motion firmy Siemens; posiada wiedzę na temat właściwości elektrycznych napędów; przygotowuje projekty w systemie SIMOTION; programuje, obsługuje i diagnozuje systemy SIMOTION; zna sposoby współpracy systemów SIMOTION z panelami operatorskimi.

Program skrótowy

▪ Podstawowe informacje o systemach Motion firmy Siemens ▪ Elektryczne właściwości napędów ▪ Podstawowe informacje o przekształtnikach SINAMICS S120 wykorzystywanych w systemie SIMOTION ▪ Przygotowanie projektu dla napędu wykorzystywanego na szkoleniu ▪ Podstawowe informacje o systemie SIMOTION ▪ Przygotowanie projektu dla systemu SIMOTION wykorzystywanego na szkoleniu ▪ Programowanie systemu SIMOTION ▪ Diagnostyka i obsługa systemu SIMOTION ▪ Współpraca systemu SIMOTION z urządzeniami HMI typu panel operatorski

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

TNS3

Wolne bloki funkcyjne – DCC (Drive Control Chart) Funkcje rozszerzające możliwości napędu Funkcja pozycjonowania w napędach S120 Wbudowane funkcje bezpieczeństwa

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

CZUJNIKI PRZEMYSŁOWE

Symbol kursu

S1

Nazwa kursu

Czujniki w aplikacjach przemysłowych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Identyfikuje różne rodzaje czujników; dobiera czujniki do odpowiedniej instalacji; zna zakres działania czujników oraz wyskalowania wielkości mierzonej w stosunku do dokonywanego pomiaru; określa wpływ materiału na odczyt z czujników; posiada wiedzę z zakresu adaptacji czujników do rzeczywistych układów pomiarowych.

Program skrótowy

▪ Czujniki: zagadnienia podstawowe, ujednolicenie nazewnictwa ▪ Określenie właściwego sposobu zasilania, przyłącza procesowe ▪ Podstawowe parametry czujników, nabycie umiejętności właściwego doboru ▪ Typoszeregi wielkości, dobór właściwej obudowy ▪ Charakterystyki głównych sygnałów wyjściowych ▪ Podstawy teoretyczne zasady działania czujników zbliżeniowych ▪ Podstawy działania czujników z emisją energii ▪ Aplikacje czujników i monitorów temperatury oraz ciśnienia ▪ Dopasowanie właściwego czujnika przepływu mediów, podstawowe typy przepływomierzy stosowane w aplikacjach przemysłowych ▪ Właściwy dobór czujników ultradźwiękowych, sondy radarowe a kontrola materiałów sypkich ▪ Aplikacje wymagające enkoderów kąta obrotu, enkodery inkrementalne i absolutne w aspekcie wysokich prędkości obrotowych i pamięci położenia

Symbol kursu

S2

Nazwa kursu

Interfejs IO-Link – szybka rekonfiguracja parametrów procesowych czujników

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Uruchamia aplikację z zastosowaniem modułów komunikacyjnych Profinet - IO-Link; Konfiguruje aplikację sterującą parametrami wybranego czujnika z poziomu oprogramowania TIA Portal firmy Siemens; diagnozuje systemy wykorzystujące interfejsy IO-Link.

Program skrótowy

▪ Zagadnienia podstawowe, możliwości i ograniczenia interfejsu IO-Link ▪ Określenie właściwego sposobu zasilania, przyłącza procesowe, sposoby okablowania ▪ Podstawowe parametry, komponenty systemu, niezbędne oprogramowanie ▪ Obsługa plików IODD oraz konfiguracja parametrów czujników optycznych, monitorów temperatury oraz przepływu, czujników zbliżeniowych oraz enkoderów kąta obrotu ▪ Uruchomienie aplikacji z zastosowaniem modułów komunikacyjnych PROFINET – IO-Link ▪ Samodzielne skonfigurowanie aplikacji sterującej parametrami wybranego czujnika z poziomu oprogramowania TIA Portal firmy Siemens

Czas trwania 2 dni – 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

W dwudniowy program szkolenia wplecione są ćwiczenia praktyczne odnoszące się do każdego zagadnienia, mające na celu zwiększenie efektywności przyswojenia wiedzy teoretycznej. Czas trwania 2 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Stanowiska szkoleniowe S1 S2

Indywidualne stanowiska pracy wyposażone w rzeczywisty sprzęt produkcyjny Szczegóły na stronie 42

21


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ PROGRAMOWANIA W C I C++

STEROWNIKI MITSUBISHI

MTB1

Symbol kursu Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych MITSUBISHI seria MELSEC-FX

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna architekturę i funkcje sterowników kompaktowych Mitsubishi FX oraz oprogramowania GXWorks2; posiada podstawowe umiejętności konfiguracji, obsługi, monitorowania oraz diagnostyki sterowników Mitsubishi FX; potrafi programować sterownik w językach LAD (Simple Mode), FBD, ST (Structured Mode); potrafi obsługiwać moduły rozszerzające.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Rodzaje sterowników firmy Mitsubishi Parametry sterowników rodziny FX Środowisko programistyczne GX Works 2 Konfiguracja połączenia przez USB Formatowanie pamięci CPU Klawisze skrótów Budowa najprostszych rozkazów Podstawowe informacje o realizacji programu Obszary odwzorowania PIX i PIYT Device Monitor – podgląd i modyfikacja wartości Nowy typ urządzenia – Rejestr danych Różne urządzenia a bity, bajty, słowa i podwójne słowa Funkcje MOVE(_E)/MOV, DMOV, DMOVP, MOVP Device Memory – wartości początkowe Porównanie projektów online Cross Reference – lista odnośników Podstawowe różnice pomiędzy Structured i Simple Project Komentarze globalne – projekt bez symboli Nowe klawisze skrótów Tryby pracy w GX Works2 Przekaźniki - markery Rejestry zbiorów – „Bloki danych” Instrukcja MOV Instrukcje arytmetyczne Operacje na 16, 32 i 64 bitach Operacje porównania Skoki i podprogramy

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

PROGRAMOWANIE W C I C++

Symbol kursu

PR1

Nazwa kursu

Programowanie w C/C++

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna podstawy języka C++; potrafi stosować pętle, funkcje i warunki; posiada wiedzę na temat wskaźników oraz sposobu ich stosowania; posiada umiejętność programowania obiektowego; zna podstawy GUI.

Program skrótowy

▪ Narzędzia pracy: ▫▫ Dev C++/wxDev C++ ▫▫ Microsoft Visual C++ Express Edition ▪ Podstawy języka C++: ▫▫ Struktura programu ▫▫ Zmienne ▫▫ Typy danych ▫▫ Podstawy rzutowania ▫▫ Stałe ▫▫ Operatory ▫▫ Podstawy I/O ▪ Podstawowe struktury języka: ▫▫ Warunki ▫▫ Pętle ▫▫ Funkcje ▪ Tablice, wskaźniki: ▫▫ Podstawy tablic ▫▫ Sekwencje znakowe ▫▫ Wskaźniki ▫▫ Pamięć alokowana dynamicznie ▫▫ Inne typy danych ▪ Operacje na plikach: ▫▫ Standard ANSI C ▫▫ Standard C++ ▪ Programowanie obiektowe: ▫▫ Idea programowania obiektowego ▫▫ Klasy ▫▫ Przyjaźń ▫▫ Dziedziczenie ▫▫ Polimorfizm ▪ Zaawansowane zagadnienia: ▫▫ Template (funkcje z ogólnymi typami) ▫▫ Przestrzenie nazw ▫▫ Zaawansowane rzutowanie ▫▫ Dyrektywy preprocesora ▪ Podstawy GUI: ▫▫ Microsoft Visual C++ ▪ Podsumowanie

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Stanowiska szkoleniowe MTB1

Wysoce specjalistyczne indywidualne stanowiska pracy wyposażone w: – sterowniki logiczne MITSUBISHI serii MELSEC-FX – dedykowane oprogramowanie – panele operatorskie MITSUBISHI - GOT2000 – wiele innych Szczegóły na stronie 43

22


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU PROGRAMOWANIA W C I C++

PROGRAMOWANIE W C I C++

Symbol kursu

PR2

Nazwa kursu

Programowanie mikrokontrolerów AVR i ARM z wykorzystaniem platformy Arduino i Atmel Studio

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna metodę programowania dostępnych na rynku mikrokontrolerów rodziny AVR oraz ARM; posiada wiedzę na temat zalet i wad dwóch darmowych środowisk służących programowaniu mikrokontrolerów AVR i ARM; zna biblioteki Arduino oraz AVR-GCC począwszy od podstawowych poleceń sterujących mikrokontrolerem, po struktury zapewniające wielowątkową pracę systemu; posiada wiedzę na temat oprogramowania Atmel Studio, które stanowi alternatywę do platformy Arduino; posiada wiedzę na temat programowania platform Arduino dla ARM, a także zestawu ZL3AVR oraz oprogramowania Atmel Studio; potrafi wybrać odpowiednią dla konkretnego zastosowania platformę programistyczną oraz współpracujące z nią układy.

Program skrótowy

▪ Podstawowa terminologia w zakresie układów sterowania (sygnały, logika, architektura mikrokontrolera, metody zapisów danych, działanie mikroprocesora) ▪ Podstawowe zasady funkcjonowania mikrokontrolerów oraz dostępnych na rynku platform programistycznych (w tym także współpracujących z bibliotekami Arduino) ▪ Pojęcie Systemu Wbudowanego (Embedded System) ▪ Metody programowania mikrokontrolerów ▪ Struktura programu dla mikrokontrolera, etapy kompilacji programu ▪ Zapoznanie się z platformą Arduino IDE oraz z kompilatorem AVR-GCC ▪ Podstawowa obsługa wejść / wyjść dla mikrokontrolera (budowa wyprowadzeń - dostępne opcje konfiguracji dla programisty – dla mikrokontrolerów AVR i ARM) ▪ Sygnalizacja stanów logicznych na wyprowadzeniach mikrokontrolera ▪ Obsługa układów komunikacji z użytkownikiem ▪ Wielozadaniowa obsługa wyświetlacza LED ▪ Pomiar sygnałów analogowych w systemach mikroprocesorowych ▪ Obsługa wyświetlacza alfanumerycznego w standardzie HD44780 ▪ Komunikacja w układach mikroprocesorowych – interfejsy ▪ Port szeregowy w mikrokontrolerze – obsługa UART / USART ▪ Interpretacja pakietów danych – odbiór UART / USART ▪ Wielozadaniowość w systemach sterowania ▪ Klawiatura analogowa ▪ Wielozadaniowy system alarmowy ▪ Sterowanie silnikami i podświetleniem z wykorzystaniem sygnału PWM (Pulse Width Modulation) ▪ Magistrala SPI i I2C (TWI) – odczyt temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego ▪ Interpreter poleceń ▪ Raportowanie, testy ▪ Debugowanie programu ▪ Oprogramowanie trybu serwisowego ▪ Układy ARM w Arduino IDE ▪ Wprowadzenie do środowiska programistycznego Atmel Studio ▪ Zestaw ZL3AVR ▪ Analogia pomiędzy platformą Arduino, a warstwą sprzętową w Atmel Studio ▪ Operacje na portach w środowisku Atmel Studio ▪ Obsługa układów peryferyjnych ▪ Komunikacja przez port szeregowy ▪ Inne interfejsy komunikacyjne w mikroprocesorze ATmega32 ▪ Obsługa wyświetlacza HD44780 z wykorzystaniem programowania warstwy sprzętowej ▪ Obsługa 1-wire i układu pomiaru temperatury DS18B20 ▪ Ćwiczenia

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

PR3

Nazwa kursu

Programowanie zorientowane obiektowo w języku C/C# - podstawy

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna języki programowania: C i C#; zna środowisko programistyczne Visual Studio i zasady pisania czytelnego kodu w języku C w standardzie ANSI oraz w języku C# dla platformy .NET; jest przygotowany do wejścia w zagadnienia programowania obiektowego. Podczas szkolenia wykład teoretyczny dotyczący zagadnień związanych z tworzeniem kodu jest przeplatany ćwiczeniami praktycznymi – uczestnicy sami rozwiązują proste zadania, aby bliżej poznać tłumaczone zagadnienia. Kurs to pełne kompendium wiedzy na temat podstaw programowania w języku C/C#. Jest dedykowany osobom, które wcześniej nie miały kontaktu z językami programowania.

Program skrótowy

▪ Podstawowe narzędzia do opracowywania programów w języku C/C# ▪ Struktura programu ▪ Komentarze ▪ Zmienne i typy zmiennych (nazwy, zasięg nazw, typy danych, deklaracje zmiennych, zasięg zmiennych, inicjalizacja zmiennych, łańcuchy znaków) ▪ Stałe ▪ Operatory (arytmetyczne, logiczne, bitowe) ▪ Operacje wejścia, wyjścia – wizualizacja danych ▪ Wskaźniki ▪ Struktury kontrolne ▪ Instrukcje warunkowe ▪ Pętle i skoki ▪ Tablice, teksty i inne typy referencyjne ▪ Struktury ▪ Funkcje i metody ▪ Przekazywanie argumentów ▪ Zwracanie wartości ▪ Wprowadzenie do tworzenia klas ▪ Klasy i programowanie zorientowane obiektowo ▪ Poprawianie błędów w programach ▪ GUI w Visual Studio ▪ Komponenty Windows Form ▪ Zdarzenia ▪ Delegacje ▪ Przeciążanie metod ▪ Zaawansowane pętle ▪ Klasy statyczne ▪ Interfejsy i podstawy dziedziczenia ▪ Podstawy korzystania z komponentów aplikacji graficznych

Czas trwania 5 dni – 36 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

23


LABORATORIA SZKOLENIOWE AUTOMATYKA I MECHATRONIKA

Automatyka i mechatronika Szkolenie o kodzie: AM1 - 3, NAP1

Stanowiska szkoleniowe AM1 - AM2, dzięki swojej różnorodności i unikatowej konstrukcji opartej o aparaturę wielu producentów, pozwalają uczestnikom zapoznać się w trakcie ćwiczeń ze sposobami montażu aparatury w szafach sterowniczych i diagnozowania usterek układów sterowania.

WIELOELEMENTOWA MAKIETA SZAFY STEROWNICZEJ

NARZĘDZIA ELEKTROTECHNICZNE WIELOZADANIOWE

Kursanci mają do dyspozycji indywidualne stanowisko będące makietą szafy sterowniczej. Podczas kursu samodzielnie dokonują połączenia przewodami poszczególnych aparatów elektrotechnicznych. W skład stanowiska szkoleniowego wchodzą:

Kursanci mają do dyspozycji wielozadaniowe narzędzia monterskie: ■ Narzędzie do aplikacji tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228-4 0,5 mm² bis 2,5 mm² z blokadą wymuszoną, magazynkiem, jednostką tnącą, ściągającą izolację, skręcającą i zaciskającą ■ Nożyce do kabli ■ Szczypce boczne ■ Szczypce do ściągania izolacji ■ Matryce do zaciskania ■ Szczypce kombi ■ Szczypce półokrągłe ■ Klucze nastawne ■ Wkrętaki VDE płaskie: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x 5,5, krzyżakowe: PHO/PH1/PH2 ■ Klucze do szaf sterowniczych ■ Zestawy tulejek ■ Noże ■ Taśmy miernicze

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Przyciski w konfiguracjach NO/NC oraz lampki Przetwornik ciśnienia oraz termometr rezystancyjny PT100 Przetworniki sygnału (Rezystancja na napięcie, prąd na napięcie) Styczniki oraz przekaźniki Przekaźniki separujące (mechaniczne oraz półprzewodnikowe) Przekaźniki bezpieczeństwa Przekaźniki czasowe Wyłączniki krańcowe Zasilacz 230VAC/24VDC Układy zabezpieczające (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik silnikowy, mechaniczny wyłącznik nadprądowy, elektroniczny wyłącznik nadprądowy)

24


LABORATORIA SZKOLENIOWE AUTOMATYKA I MECHATRONIKA NARZĘDZIA POMIAROWE Każdy kursant ma do dyspozycji podstawowe narzędzia miernicze: ■ Cyfrowe mierniki wieloczynnościowe – do pomiarów napięcia stałego i przemiennego, pomiarów przepływu i oporu napięcia stałego i przemiennego, pomiarów przepływu i pojemności ■ Próbnik napięcia – do napięć stałych i przemiennych od 12 V do 1000 V AC / 1000 V DC, IP65 STEROWNIKI SIEMENS SIMATIC S7-1200

Stanowiska szkoleniowe AM3, dzięki swojej różnorodności i unikatowej konstrukcji opartej o wielu producentów, pozwalają uczestnikom zapoznać się w trakcie ćwiczeń ze sposobami montażu urządzeń, konfiguracji i programowania: ■ ■ ■ ■ ■ ■

przekaźnika bezpieczeństwa awaryjne wyłączniki (e-stop) kurtyny optoelektroniczne kolumny sygnalizacyjne blokady elektromagnetyczne przyciski oburęczne

25


LABORATORIA SZKOLENIOWE PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW LOGICZNYCH SIEMENS SIMATIC S7

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7 - kursy podstawowe i zaawansowane Szkolenia o kodzie: PLC1 - PLC6, PLC9 - PLC10, TIAM1 - TIAM2, TIA 1500-1, TIA 1500-2, TIA 1500-T oraz TIA2 - TIA3

Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych opartych o zastosowanie odpowiednich sterowników Siemens S7. Stanowisko składa się z wyposażonego w moduły wejść/wyjść cyfrowych i analogowych sterownika połączonego z symulatorem wejściowych sygnałów cyfrowych i analogowych. Stanowiska szkoleniowe składają się z wielu elementów, które wykorzystywane są w poszczególnych stopniach zaawansowania szkoleń. Głównymi elementami sprzętu i oprogramowania są:

■ Sterowniki Siemens SIMATIC S7 serii 300/400, 1200, 1500, na których oparty jest system szkolenia ■ Komputer połączony ze sterownikiem oraz pakietem oprogramowania inżynierskiego ■ Moduły wejść/wyjść oraz symulatory sygnałów wejściowych i wyjściowych ■ Moduły wejść/ wyjść analogowych oraz symulatory sygnałów wejściowych i wyjściowych ■ Oprogramowanie STEP 7, TIA Portal, Micro/WIN

26


PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW LOGICZNYCH SIEMENS SIMATIC S7 W celu wzbogacenia szkolenia, w skład stacji roboczych włączyliśmy zestawy wykonawcze składające się z rzeczywistych komponentów automatyki: ■ układ przygotowania powietrza z wyspą zaworową z zaworami elektropneumatycznymi 3/2, 5/2, 5/3, ■ układ wykonawczy zbudowany na podstawie dwóch siłowników pneumatycznych oraz chwytaka, ■ czujniki kontraktonowe informujące o stanie położeń skrajnych siłowników, ■ symulator sygnałów binarnych.

Dodatkowo dla kursów podstawowych: ■ układ wejść/wyjść cyfrowych, włącznik ON/OFF impulsowy, sygnał świetlny, wyłącznik bezpieczeństwa.

Dodatkowo dla kursów zaawansowanych: ■ elektroniczny regulator proporcjonalny, silnik krokowy, enkoder kątowy, czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem 0-10 V, przemiennik częstotliwości, silnik serwo z magnesami trwałymi, symulatory sygnałów wejść i wyjść analogowych (0-10V) wraz z elektronicznymi wskaźnikami napięcia.

Dodatkowo dla kursu PLC4: ■ wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe firmy TURCK połączone z siecią PROFIBUS, ■ wyspa zaworowa firmy PARKER, ■ siłowniki pneumatyczne firmy PARKER, ■ czujniki położenia firmy TURCK.

27


PROGRAMOWANIE I PROJEKTOWANIE Z DISTRIBUTED SAFETY ORAZ SAFETY ADVANCED W STEROWNIKACH SIMATIC SAFETY INTEGRATED

Programowanie i projektowanie z Distributed Safety oraz Safety Advanced w sterownikach SIMATIC SAFETY INTEGRATED Szkolenia o kodzie: SAF300, SAF1500

Uczestnicy kursu z zakresu Programowania i projektowania z Distributed Safety w sterownikach SIMATIC Safety Integrated mają do dyspozycji indywidualne stanowiska szkoleniowe, wyposażone w zróżnicowany sprzęt produkcyjny:

■ ■ ■

Tradycyjne rozwiązania PLC – CPU 315F 2PN/DP oraz moduły wejść/wyjść z rodziny S7-300 w wydaniu FAIL-SAFE CPU 315F 2PN/DP połączone poprzez sieć komunikacyjną PROFINET z modułami wejść/wyjść z rodziny ET-200S w wydaniu FAIL-SAFE Sterowniki S7-1500 CPU 1516F 3PN/DP wyposażone w moduły wejść/wyjść w wydaniu FAIL-SAFE ■ Całościowe rozwiązania bazujące na CPU z rodziny ET-200S w wydaniu F

Dodatkowe elementy każdego zestawu to także realne komponenty wykonawcze: ■ Bariery optyczne z przemieszczającym się produktem (wymuszenie wyłączenia bariery podczas przejazdu produktu – tzw. muting) ■ „Mini drzwi” wyposażone w krańcówki bezpieczeństwa ■ Zestawy przycisków oburęcznych ■ „Grzybki” bezpieczeństwa z podwójnymi stykami ■ Stacyjki z kluczykiem ■ Podwójne – „bezpieczne” styczniki wykonawcze

28


SIECI PRZEMYSŁOWE

Sieci przemysłowe Szkolenia o kodzie: SP1 - SP5, SP3-TIA, PLC4

Uczestnicy szkoleń dotyczących sieci przemysłowych, w szczególności PROFIBUS i PROFINET, mają do dyspozycji wieloelementowe zestawy tworzące rozbudowaną sieć pozwalającą na wykonywanie ćwiczeń i zadań w szerokim zakresie tematycznym. Stanowisko osprzętu sieciowego składa się między innymi z:

■ Sterownika Siemens SIMATIC S7-300 PN/DP (PROFINET/PROFIBUS) ■ Rozproszonych modułów wejść/wyjść analogowych TURCK ■ Rozproszonych modułów wejść/wyjść cyfrowych TURCK ■ Panelu operatorskiego Siemens OP177B ■ Zdalnych modułów wejść/wyść cyfrowych, analogowych, IO-Link Balluff ■ Zdalnej wyspy zaworowej (cyfrowe wejścia/wyjścia) PNEUMAX ■ Urządzenia diagnostycznego Softing PROFIBUS Tester 4 ■ Pneumatycznego zaworu regulacyjnego Parker ■ Analogowego czujnika położenia/obrotu ■ Zestawu czujników różnych typów Balluff ■ Wysp zaworowych Parker, TURCK, PNEUMAX ■ Zestawu siłowników pneumatycznych z czujnikami położenia Parker ■ Zestawu siłowników pneumatycznych z czujnikami położenia PNEUMAX ■ Symulatora sygnałów binarnych ■ Symulatora sygnałów wejść oraz wyjść analogowych (0-10V) wraz z elektronicznymi wskaźnikami napięcia ■ Przycisków NO i NC

29


SIECI PRZEMYSŁOWE

Kursanci mają do dyspozycji najbardziej znane i popularne urządzenia diagnostyczne, służące do zaawansowanej analizy sieci przemysłowych:

■ ProfiTrace2 Ultra Pro – zestaw diagnostyczny dla sieci PROFIBUS DP i PROFIBUS PA, obejmujący funkcjonalność analizatora protokołu, oscyloskopu oraz Mastera DP-V0/V1. Narzędzie do szybkiej oceny stanu sieci, podglądu amplitudy i kształtu sygnału, detekcji topologii, testowania produktów z interfejsem PROFIBUS, a także przygotowywania profesjonalnych raportów o stanie sieci. ■ SOFTING PROFIBUS Tester 4 / BC-600-PB – narzędzie wykorzystywane do uruchamiania sieci PROFIBUS DP, rozwiązywania problemów z siecią, diagnostyki oraz wykrywania błędów, okresowej analizy sieci w celach prewencyjnych, przygotowania dokumentacji w postaci przejrzystych raportów, optymalizacji sieci poprzez ocenę jakości warstwy elektrycznej oraz warstwy komunikacji. ■ Tester PROFIBUS - PB-Q ONE – umożliwia nowoczesną diagnostykę. Użytkownik otrzymuje szybkie wyniki pomiaru, które można łatwo ocenić dzięki graficznej interpretacji stanu sieci.

Podczas szkoleń z zakresu sieci AS-I (SP1) wykorzystujemy stanowiska wyposażone w dedykowane sterowniki oraz elementy wykonawcze, takie jak: przyciski, moduły wejść i wyjść umożliwiające podpięcie czujników, pneumatyczne wyspy zaworowe sterujące pracą siłowników.

30


SIECI PRZEMYSŁOWE Podczas szkoleń z zakresu Magistrali CAN i CANopen (SP4) wykorzystujemy:

■ Konwertery CAN-USB z oprogramowaniem narzędziowym (PC)

■ Elementy sieci CAN z okablowaniem ■

Programowane CANstudio, które jest zaawansowanym narzędziem programowym przeznaczonym dla projektantów, integratorów oraz serwisantów urządzeń i sieci opartych na technologii CAN.

31


OPROGRAMOWANIE CODESYS

Oprogramowanie CoDeSys Szkolenie o kodzie: CDS1, CDS2

Uczestnikom szkolenia oddajemy do dyspozycji stanowiska szkoleniowe, przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych, opartych o zastosowanie sterowników różnych producentów zgodnych z CoDeSys: ■ ■ ■

Urządzenia firm TURCK oraz ifm electronic Stanowisko szkoleniowe wyposażone w sterownik z odpowiednim dla programu szkolenia zestawem wejść/ wyjść oraz symulatorem sygnałów wejściowych Każdy uczestnik ma także do dyspozycji komputer z oprogramowaniem CoDeSys

STEROWNIKI WAGO PFC200 CS 2ETH RS CAN wraz z kartami wejść/wyjść WAGO 750-8204 | PFC200 to kompaktowy sterownik wchodzący w skład WAGO-I/O-SYSTEM. Obok interfejsów sieciowych oraz obiektowych, wspiera on moduły dwustanowe, analogowe i specjalne z serii 750/753. Dwa porty do sieci ETHERNET i wbudowany switch umożliwiają tworzenie połączeń sieciowych w topologii liniowej. Wbudowany serwer WWW udostępnia użytkownikowi możliwości konfiguracji oraz informacje o statusie PFC 200. Typowe zastosowania PFC200 to automatyka procesowa, automatyka budynkowa, jak również budowa maszyn i urządzeń np. maszyny i urządzenia do pakowania, napełniania, produkcji tekstyliów, obróbki metalu i drewna, maszyny i urządzenia produkcyjne. Możliwość programowania zgodnie z IEC 61131-3.

32

Cechy szczególne: ■ Programowalny przy pomocy WAGO-I/O-PRO V2.3 ■ Bezpośrednie podłączanie modułów I/O WAGO ■ 2 x ETHERNET (z przełącznikiem), RS-232/-485, CAN, CANopen ■ System operacyjny Linux 3.6 z RT-Preemption-patch ■ Konfiguracja przy użyciu interfejsu CODESYS lub przez WWWW ■ Bez konieczności serwisowania


OPROGRAMOWANIE CODESYS

STANOWISKA WYKONAWCZE Z ELEMENTAMI AUTOMATYKI I MECHANIKI Każdy kursant ma do dyspozycji zestaw elementów wykonawczych połączonych z modułami wejść/wyjść sterownika. Stanowisko pozwala na szybki podgląd efektów programowania w postaci rzeczywistego ruchu różnych komponentów, programowania cykli, sekwencji ruchów i innych. W skład ZAAWANSOWANEGO stanowiska szkoleniowego wchodzą: ■ układ przygotowania powietrza ■ wyspa zaworowa z 2 zaworami elektropneumatycznymi 5/2 ■ dwa siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania ■ czujniki kontaktronowe informujące o stanie położeń skrajnych siłowników

SYMULATORY SYGNAŁÓW Elementem każdego zestawu jest również połączony z wejściami/wyjściami sterownika zadajnik sygnałów. Umożliwia on symulowanie sygnałów binarnych oraz sygnałów wejść/wyjść analogowych (0-10V). Wyposażony jest również w elektroniczny wskaźnik napięcia. Zadajnik zawiera: ■ 8 przycisków zadających sygnały wejściowe ■ potencjometr regulujący zakres napięcia wejścia analogowego ■ wyświetlacz wartości napięcia wejścia analogowego ■ wyświetlacz wartości napięcia wyjścia analogowego

■ elektroniczny regulator proporcjonalny ■ silnik krokowy ■ enkoder kątowy ■ czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem 0-10V ■ przemiennik częstotliwości ■ silnik elektryczny z magnesami trwałymi

33


OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA

Oprogramowanie HMI/SCADA Szkolenia o kodzie: TIAW1, TIAW2, W1-W3.

Uczestnicy szkoleń z zakresu WinCC Panele HMI w TIA Portal, WinCC SCADA w TIA Portal (TIAW1, TIAW2) mają do dyspozycji indywidualne stanowisko przeznaczone do nauki i rozwiązywania zadań przemysłowych opartych o zastosowanie oprogramowania WinCC Professional TIA, sterowników Siemens SIMATIC S7-1200, S7-1500F, paneli operatorskich.

STEROWNIKI Siemens SIMATIC S7-1200 wraz z kartami wejść/wyjść: Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych opartych o zastosowanie sterownika Siemens S71200/1214C. Stanowisko szkoleniowe składa się ze sterownika wyposażonego w moduły wejść/wyjść cyfrowych i analogowych połączonego z symulatorem sygnałów cyfrowych i analogowych wejściowych oraz wyjściowych. Dodatkowo sterownik wyposażony jest w zadajnik zawierający: ■ 8 przycisków zadających sygnały wejściowe ■ potencjometr regulujący zakres napięcia wejścia analogowego ■ wyświetlacz wartości napięcia wejścia analogowego ■ wyświetlacz wartości napięcia wyjścia analogowego

34

STEROWNIKI Siemens SIMATIC S7-1516F PN/DP wraz z kartami wejść/wyjść: Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych opartych o zastosowanie sterownika Siemens S71516F PN/PD. Stanowisko szkoleniowe składa się ze sterownika wyposażonego w moduły wejść/wyjść cyfrowych i analogowych, połączonego z symulatorem sygnałów cyfrowych i analogowych wejściowych oraz wyjściowych.


OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA Panel operatorski SIMATIC KTP700 BASIC COLOR PN: Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych opartych o zastosowanie panela operatorskiego SIMATIC KTP700 BASIC COLOR PN zintegrowanego ze sterownikiem Siemens S7-1200/1214C.

Panel operatorski SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, Touch Panel z PROFINET i MPI/PROFIBUS DP INTERFACE: Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych, opartych o zastosowanie panela operatorskiego SIMATIC HMI TP1500 COMFORT z PROFINET i MPI/PROFIBUS DP INTERFACE.

Uczestnicy szkoleń z zakresu WinCC, WinCC flexible (W1, W2) mają do dyspozycji: ■

Stanowisko szkoleniowe oparte o sterownik S7-300/400, składające się ze sterownika wyposażonego w moduły wejść/wyjść cyfrowych i analogowych, połączonego z symulatorem sygnałów cyfrowych, analogowych wejściowych oraz wyjściowych.

■ Oprogramowanie SIMATIC WinCC/SCADA (szkolenie W1) przeznaczone do wizualizacji i sterowania procesami przemysłowymi. ■ Komputery z oprogramowaniem WinCC flexible (szkolenie W2). ■ Panele operatorskie SIMATIC OP177B (szkolenie W2).

35


TECHNIKI NAPĘDOWE

Techniki napędowe Szkolenia o kodzie: NAP1, TNS1-TIA, TNS1, TNS2, TNS3-TIA, TNS3, TNS4

Uczestnikom kursu NAP1 oddajemy do dyspozycji stanowiska szkoleniowe przeznaczone do nauki aplikacji i rozwiązań przemysłowych, opartych o napędy elektryczne wykorzystujące przemienniki częstotliwości. Stanowisko składa się z przemiennika częstotliwości wyposażonego w symulator sygnałów cyfrowych i analogowych. Każdy przemiennik połączony jest z asynchronicznym silnikiem elektrycznym.

Przemienniki częstotliwości SEW Movitrac B 07

Przemienniki częstotliwości Parker AC 890 SD

■ 3 wyjścia cyfrowe

Urządzenia o następujących parametrach użytkowych:

■ 1 wejście analogowe

■ moc P=0,55 [kW]

■ przemysłowe interfejsy komunikacyjne: PROFIBUS

■ 7 wejść cyfrowych

Zestawy zostały wyposażone również w motoreduktory SEW Eurodrive:

■ 3 wyjścia cyfrowe ■ 4 wejścia analogowe ■ 2 wyjścia analogowe ■ przemysłowe interfejsy komunikacyjne: PROFIBUS, PROFINET Zestawy zostały wyposażone również w silniki elektryczne Siemens: ■ zasilanie: 50 Hz, 230/400 [V] ■ moc znamionowa: 0,18 [kW] ■ znamionowa prędkość obrotowa: 1350 [obr/min] ■ znamionowe natężenie prądu: 0,97/0,56 [A] Przemienniki Parkera napędzające pompy zasilaczy hydraulicznych W trakcie szkolenia możliwa jest tak że prezentacja dwóch dodatkowych przemienników Parker, napędzających pompy zasilaczy hydraulicznych (do 11 kW). Instalację można obciążyć, co poz wala na obser wację pracy układu napędowego w rzeczywistych warunkach.

36

Urządzenia o następujących parametrach użytkowych: ■ moc P=0,25 [kW] ■ 6 wejść cyfrowych

■ zasilanie: 50 Hz, 230/400 [V] ■ moc znamionowa: 0,25 [kW] ■ znamionowa prędkość obrotowa: 1300/405 [obr/min] (silnik z przekładnią) ■ znamionowe natężenie prądu: 1,27/0,73 [A]


TECHNIKI NAPĘDOWE

Podczas szkoleń TNS1-TIA, TNS3-TIA wszystkie miejsca pracy wyposażone są w laptop z oprogramowaniem, sterownik Simatic S7-1500 połączony z nowatorskim stanowiskiem wykonawczym, zawierającym m.in. przetwornicę G120, silnik oraz enkoder do funkcji pozycjonowania.

PRZEKSZTAŁTNIK Siemens SINAMICS G120 (TNS1-TIA) Kursanci mają do dyspozycji indywidualne stanowiska oparte o przekształtnik częstotliwości Siemens SINAMICS G120. Stanowisko składa się z następujących elementów: ■ Falownik SINAMICS G120 z najwyższym modelem jednostki centralnej CU250S-2 (możliwość podłączenia enkodera, pozycjonowanie, bogate funkcje bezpieczeństwa) ■ Silnik asynchroniczny ■ Enkoder inkrementalny ■ Hamulec i sygnalizatory stanu wyjść cyfrowych oraz analogowych ■ Zadajnik sygnałów cyfrowych i analogowych do sterowania lokalnego (silnik z przekładnią) Parametry silników elektrycznych Siemens: ■ zasilanie: 50 Hz, 230/400 V ■ moc: 0,12 kW ■ obroty 1350/min

37


TECHNIKI NAPĘDOWE

PRZKSZTAŁTNIK Siemens SINAMICS S120 (TNS3-TIA) Kursanci mają do dyspozycji indywidualne stanowiska oparte o przekształtnik częstotliwości Siemens SINAMICS S120. Stanowisko składa się z następujących elementów:

■ Jednostki centralnej CU320 w wersji Profinet ■ Modułu mocy w wersji SmartLine z dławikiem sieciowym wejściowym ■ Modułu falownikowego dwusilnikowego ■ Komponenty połączone poprzez magistralę komunikacyjną dla napędów - Drive-Cliq

STEROWNIKI Siemens SIMATIC S7-1516F PN/DP wraz z kartami wejść/wyjść: Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne s tanow i sko p r zez naczone do nauk i zada ń i roz w i ą za ń p r ze my s ł ow ych o p a r t ych o za s to s owa n i e s te row n i ka Siemens S7-1516F PN/PD. Stanowisko szkoleniowe składa się ze sterownika wyposażonego w moduły wejść/wyjść cyfrowych i analogow ych po łączonego z symulato rem sygnałów cyfrowych i analogowych wejściowych oraz wyjściowych.

38


TECHNIKI NAPĘDOWE

Indywidualna praca uczestników to dla nas priorytet, dlatego podczas szkoleń TNS1 zapewniamy każdej osobie szkolonej w pełni wyposażone stanowisko szkoleniowe na wyłączność. Wszystkie miejsca pracy wyposażone są w laptop z oprogramowaniem, sterownik Simatic S7 300 połączony z innowatorskim stanowiskiem wykonawczym, zawierającym m.in. przetwornicę G120, silnik oraz enkoder do funkcji pozycjonowania. Stanowisko szkoleniowe każdego uczestnika zawiera: Sterownik SIEMENS SIMATIC S7-314C PN/DP, posiadający:

Parametry silników elektrycznych Siemens:

■ 24 wejścia cyfrowe

■ zasilanie: 50 Hz, 230/400 V

■ 16 wyjść cyfrowych

■ moc: 0,12 kW

■ 5 wejść analogowych

■ obroty 1350/min

■ 2 wyjścia analogowe

■ prąd: 0,73/0,42 A

■ Interfejs PROFIBUS DP lub PROFINET

Połączony siecią przemysłową z napędem zawierającym: ■ Falownik z rodziny SINAMICS G120 ■ Silnik asynchroniczny ■ Enkoder inkrementalny ■ Hamulec i sygnalizatory stanu wyjść cyfrowych oraz analogowych ■ Zadajnik sygnałów cyfrowych i analogowych do sterowania lokalnego

Parametry stanowisk na szkoleniu TNS2: Siemens Micromaster 440 ■ 6 wejść cyfrowych ■ 3 wyjścia cyfrowe ■ 2 wejścia analogowe ■ 2 wyjścia analogowe ■ interfejsy komunikacyjne: PROFIBUS

39


TECHNIKI NAPĘDOWE

Uczestnicy szkolenia TNS3 oraz TNS4 mają do dyspozycji stanowiska szkoleniowe przeznaczone do nauki konfigurowania i obsługi modułowych przekształtników częstotliwości, składające się z:

TNS3: ■ jednostki centralnej CU320 w wersji PROFINET

TNS4: ■ modułu kontrolera ruchu Simotion w wersji D

■ modułu mocy w wersji SmartLine z dławikiem sieciowym wejściowym

■ modułu mocy w wersji SmartLine z dławikiem sieciowym wejściowym

■ modułu falownikowego dwusilnikowego

■ modułu falownikowego dwusilnikowego

■ Sterownik PLC z rodziny S7300 z obsługą sieci PROFINET

Komponenty połączone poprzez magistralę komunikacyjną dla napędów - Drive-Cliq.

40


SIMATIC PCS7

SIMATIC PCS7 Szkolenie o kodzie: PCS7-UR, PCS1

Każdy uczestnik kursu ma do dyspozycji stacje robocze wyposażone w systemy SIEMENS SIMATIC PCS7. Dysponuje on rozwiązaniami systemowymi dla wszystkich procesów związanych z cyklem produkcyjnym, począwszy od logistyki zamówieniowej, przez właściwy proces produkcyjny, procesy związane bezpośrednio z produkcją, a skończywszy na optymalizacji i rozliczaniu produkcji. Elementem systemu PCS7 jest również pakiet Asset Management pozwalający na zarządzanie utrzymaniem ruchu, przeglądami itd. PSC7 stanowiący rozproszony system sterowania procesami (DCS) korzysta ze standardowych komponentów TIA i oferuje nowoczesne rozwiązania dla wszystkich branż przemysłowych: zarówno dla procesów ciągłych (chemia, petrochemia, hutnictwo, przemysł papierniczy, szklarski), jak i procesów sekwencyjnych oraz wsadowych (przemysł spożywczy i farmaceutyczny). SIMATIC PSC7 jest nie tylko w stanie optymalnie rozwiązać wszystkie zadania związane bezpośrednio z samym procesem technologicznym, lecz również oferuje możliwość automatyzacji procesów pośrednio związanych z produkcją, takich jak transport, pakowanie, magazynowanie, doprowadzenie surowców i mediów, czy też automatykę budynków oraz zasilanie w energię elektryczną.

41


CZUJNIKI PRZEMYSŁOWE

Czujniki przemysłowe Szkolenie o kodzie: S1 - S2

Szkolenia prowadzone są w nowoczesnym laboratorium, gdzie kursanci mają możliwość zapoznania się oraz uruchomienia czujników i monitorów przemysłowych różnych firm. Szeroka gama posiadanego przez nas osprzętu automatyki pozwala na indywidualną pracę nad stawianymi problemami teoretycznymi, zatem każdy uczestnik ma możliwość samodzielnie podłączyć i uruchomić:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

czujniki indukcyjne, pojemnościowe, magnetyczne, optyczne, monitory przepływu, temperatury, obecności mediów płynnych i gazowych, czujniki koloru, czytniki RFID lub kodów kreskowych

oraz wiele innych znajdujących się w naszej pracowni. Dzięki takiemu podejściu uczestnicy samodzielnie dochodzą do wielu wniosków i wraz z prowadzącym szkolenie przekuwają zdobytą wiedzę w praktyczne umiejętności.

42


STEROWNIKI MITSUBISHI PROGRAMOWANIE W C I C++

Sterowniki MITSUBISHI Szkolenia o kodzie: MTB1

Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych, opartych o zastosowanie sterowników MITSUBISHI oraz paneli operatorskich: ■ Sterowniki MITSUBISHI serii FX, na których oparty jest system szkolenia. ■ Panel operatorski GOT2000. ■ Komputer połączony ze sterownikiem oraz pakietem oprogramowania inżynierskiego. ■ Moduły wejść/wyjść oraz symulatory sygnałów wejściowych i wyjściowych. ■ Oprogramowanie GX Works 2. ■ Zestawy elementów wykonawczych podłączonych do wejść/wyjść sterownika.

Programowanie w C i C++ Szkolenia o kodzie: PR1 - PR3

Wyposażenie sali szkoleniowej: ■ Każdy uczestnik ma do dyspozycji indywidualną stację z oprogramowaniem Visual Studio lub Visual C# (PR3). ■ Oprogramowanie do zastosowań komercyjnych: Arduino IDE oraz Atmel Studio (PR2).

43


TRENERZY

Trenerzy mgr inż. Andrzej Kasprzycki Ekspert automatyk z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym przy uruchamianiu rozległych instalacji automatyki przemysłowej, a także w utrzymaniu ruchu dużych linii produkcyjnych, w tym pierwszej instalacji PCS7 w Polsce. Specjalizuje się w produktach i systemach firmy Siemens m.in.: SIMATIC S7-300/400, SIMATIC STEP 7, TIA Portal, PROTOOL, PCS7, WinCC Flexible, WinCC, WinCC Professional, MICROMASTER i napędów SINAMICS S i SINAMICS G. Jest autorem wielu doskonałych dokumentacji i programów szkoleniowych, a prowadzone szkolenia cieszą się szczególnym uznaniem kursantów.

dr inż. Piotr Świszcz Jest autorem ponad 70 publikacji i kilku książek, jak również programów oraz dokumentacji szkoleniowych. Projektant i realizator wielu technologii z dziedziny węgla i stali, petrochemii i chemii, a także przemysłu spożywczego. Kierował ponad trzydziestoma rozruchami technologicznymi realizowanymi na sterownikach PLC, PAC oraz DCS. Jest projektantem AKPiA. Swoje projekty realizuje na sterownikach firm: Siemens, Beckhoff, General Electric, ABB i OMRON, stąd też posiadana znajomość środowisk: Step 7, TIA, TwinCAT 2 i 3, Proficy Machine Edition, Control Builder, Freelance, CXOne. Jest też audytorem przemysłowych sieci komunikacyjnych oraz audytorem wiodącym normy ISO 50001.

mgr inż. Krzysztof Polczyk Automatyk programista PLC, który dzięki ogromnemu doświadczeniu pracuje w kraju i za granicą jako niezależny specjalista wysokiej klasy. Realizuje prace uruchomieniowe i programistyczne. Poza znajomością Siemens SIMATIC S7, czy WinCC Flexible, Protool, ma liczne doświadczenia w pracy ze sterownikami Allen Bradley, systemem InTouch SCADA, sterownikami bezpieczeństwa PNOZ, Siemens S7 Distributed Safety, Sick oraz sieciami przemysłowymi PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, AS-I, Interbus, Controlnet, Devicenet.

dr inż. Piotr Gaj Doktor nauk technicznych z dziedziny informatyki. Specjalizuje się w projektowaniu przemysłowych systemów informatycznych i automatyki oraz bierze czynny udział w realizacjach wielu aplikacji przemysłowych z wykorzystaniem PLC, sieci przemysłowych m.in. PROFIBUS i PROFINET, układów napędowych, systemów SCADA, HMI, oraz MES różnych firm. Posiada 20-letnie doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym.

dr inż. Piotr Michalski Specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, sensoryki przemysłowej oraz sieci przemysłowych z 20-letnim doświadczeniem przemysłowym. Posiada certyfikowane kwalifikacje z zakresu integrowania systemów automatyki, między innymi takich firm jak: Siemens, ifm electronic, Mitsubishi Electric oraz B&R. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej związanej z systemami automatyki przemysłowej. Specjalizuje się w pisaniu oprogramowania dla PLC, TIA Portal, STEP 7, CoDeSys, ze szczególnym uwzględnieniem magistrali AS-interface.

inż. Dominik Bednarek Automatyk z 10-letnim doświadczeniem w zakładach przemysłowych. Jego profil zawodowy obejmuje m.in. programowanie i obsługę przemienników częstotliwości serii 8400 i 9400 LENZE, programowanie i projektowanie z Distributed Safety w sterownikach SIMATIC SAFETY INTEGRATED S7-300 i 400, programowanie sterowników SIEMENS SIMATIC S7-300 i 400, diagnostykę PROFIBUS DP, obsługę i parametryzację przetwornic MOVIFIT, MOVIDRIVE SEW, obsługę i programowanie robotów Kawasaki oraz Durr.

44


TRENERZY

dr inż. Arkadiusz Domoracki Specjalista z zakresu sterowania nowoczesnymi energoelektronicznymi układami napędowymi, bazującymi na silnikach z magnesami trwałymi (BLDC, PMSM, krokowe); projektowania obwodów drukowanych (PCB); sterowników programowalnych i mikroprocesorowych układów sterowania.

mgr inż. Kamil Jastrzębski Ekspert w dziedzinie konfiguracji i diagnostyki przemysłowych sieci PROFIBUS DP i PA. Bardzo duże i wszechstronne doświadczenie przemysłowe zdobył pracując w firmie integratorskiej oraz w utrzymaniu ruchu w zakładzie z branży FCMG, gdzie między innymi wdrażał systemy klasy DCS - SIMATIC PCS7, klasyczne systemy sterowania PLC+HMI, układy napędowe na bazie SIMOCODE i SINAMICS. Wiedza i praktyczne umiejętności z obszaru pracy trenera oraz profesjonalne techniki szkoleniowe są potwierdzone certyfikatem Train The Trainer, który otrzymał po ukończeniu studiów podyplomowych Master of Business Training na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

mgr inż. Jacek Barcik Ekspert programista-automatyk z 15-letnim doświadczeniem zdobytym przy tworzeniu oprogramowania dla sterowników mobilnych, układów mikroprocesowych oraz środowiska MS Windows®. Brał udział w wielu projektach R&D w zakresie projektowania systemów sterownia pojazdów specjalnych oraz cywilnych, opartych o CAN/CANopen® przy współpracy z firmami z terenu Polski oraz Unii Europejskiej. Twórca profesjonalnego oprogramowania o nazwie CANStudio dla magistrali CAN do konfiguracji węzłów CANopen®, monitorowania sieci CAN i loggingu. Specjalizuje się w pisaniu oprogramowania dla PLC, mikro-kontrolerów oraz MS Windows® w C, C++, Delphi, CoDeSys – ze szczególnym naciskiem na magistralę CAN, CANopen® oraz J1939, projektowaniu stosów CANopen® oraz sterowników (driver) dla mikro-kontrolerów CAN, jak również tworzeniu oprogramowania diagnostycznego, konfiguracyjnego i wizualizacyjnego CAN dla środowiska MS Windows®.

dr inż. Jacek Stój Ekspert z zakresu Informatyki Przemysłowej z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania, konfiguracji, oprogramowania, modernizacji oraz utrzymania przemysłowych systemów komputerowych. Posiada kwalifikacje w szerokim zakresie: sterowniki PLC, sieci komunikacyjne, systemy SCADA, MES, systemy mobilne i wbudowane, systemy telemetryczne (w tym oparte o sieć GSM). Specjalizuje się w produktach Siemens SIMATIC S7-300/400, STEP 7, sieciach PROFIBUS, PROFINET oraz w rozwiązaniach sprzętowych i programowych wielu innych producentów (m.in. GE IP, Beckhoff). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej związanej z systemami przemysłowymi, w tym w prowadzeniu warsztatów i szkoleń.

mgr inż. Grzegorz Czekała Konstruktor układów automatyki z wykorzystaniem komponentów firmy Siemens, Mitsubishi oraz LabView. Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Stażysta na Faculty of Mechanical Engineering, Skopje (Macedonia). Nabyte doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje przy współtworzeniu dokumentacji szkoleniowej. Specjalizuje się w produktach i systemach firmy SIEMENS, m.in.: Simatic S7 300/400, Simatic S7 1200, Simatic STEP 7, TIA Portal, WinCC.

mgr inż. Krzysztof Noworyta Wieloletni praktyk w zakresie: usuwania zgłoszonych poważnych awarii maszyn i urządzeń, wprowadzania modyfikacji i usprawnień do zainstalowanego parku maszynowego prowadzących do zwiększenia wydajności i jakości produktu, udziału w instalacji i rozruchu nowych lub przychodzących maszyn, wykonywania projektów nowych instrukcji sterowania i bezpieczeństwa maszyn, programowania robotów, podejmowania kontaktów z serwisami w przypadku wystąpienia awarii, które nie mogą być usunięte przez pracowników działu UR, podejmowania kontaktów z dostarczycielami części zamiennych do wykonywanych projektów, przeprowadzania odbiorów technicznych maszyn pod względem bezpieczeństwa, standardów i wymagań TAEE, koordynowania, zamawiania i dostaw części zamiennych do maszyn i urządzeń, prowadzenia i nadzoru nad bazą danych oprogramowania maszyn i urządzeń, postępowania zgodnie z instrukcjami roboczymi, procedurami, rysunkami i innymi dokumentami technicznym zawierającymi zakres wymagań norm: ISO/TS 16949:2002 oraz ISO 14001 a także specyficzne wymagania klienta.

45


TRENERZY

Projekty zrealizowane przez naszych trenerów ■ Pierwsze na świecie uruchomienie w pełni zautomatyzowanego systemu komór dla nurków głębinowych HMCS (Hyperbaric Monitoring and Control System) dla dwóch klientów na dwóch różnych statkach. Projektowanie i programowanie systemu SCADA/HMI na platformie WinCC (2 pary redundantnych serwerów, 1 para serwerów archiwizujących oraz 8 klientów) – uruchomienie systemu – SAT, FAT, testy IO; znajdowanie usterek, modyfikowanie i testowanie aplikacji (PLC, SCADA, HMI); na obu statkach, wsparcie dla utrzymania ruchu po uruchomieniu; szkolenie personelu, pomoc w znajdowaniu błędów, raportowanie do biura.

■ System sterowania, rozwój oprogramowania (Schneider-Unity Pro) dla transportu karoserii w lakierni fabryki samochodów.

■ System SCADA w mieszalnikach oleju, fabryka w Szanghaju (Chiny) – rozwój oprogramowania do wizualizacji na 2 płyty Pro-Face, rozwój oprogramowania do wizualizacji na stacji PC (WinCC), przygotowanie instrukcji do obsługi oprogramowania, integracja systemu SCADA ze środowiskiem PLC.

■ Wsparcie utrzymania ruchu w fabryce samochodów w Chennai (Indie) – wsparcie w zakresie HMI w lakierni fabryki samochodów; lokalizacja, usuwanie błędów i pomyłek w oprogramowaniu Mitsubishi PLC; dodawanie nowych funkcji do istniejącego oprogramowania; optymalizacja oprogramowania w celu skrócenia cyklu produkcyjnego w różnych obszarach fabryki; przeprowadzanie badań w miejscu akceptacji nowych modyfikacji.

■ Uruchomienie i wsparcie HMI dla dużego producenta narzędzi w Łodzi – rozwój oprogramowania (Step 7 – Siemens S300), przygotowujący do zmian na linii montażowej; tworzenie dokumentacji, instrukcji i szkolenie ludzi z utrzymania ruchu; udział w testach nowych urządzeń i rob otów Ka wa s a ki; p rzy gotowa nie instrukcji oraz szkolenia osób pracujących przy konserwacji systemu; pomoc HMI – rozwiązywanie problemów i optymalizacji oprogramowania.

Pełna lista projektów dostępna na naszej stronie internetowej emt-systems.pl

46


Piony szkoleniowe Inżynieria mechaniczna

Roboty przemysłowe

Jakość Produkcji

Inżynieria materiałowa i metalurgia

Pneumatyka przemysłowa Hydraulika siłowa Frezarki i tokarki CNC Frezarki i tokarki konwencjonalne Mechanika i budowa maszyn Diagnostyka maszyn Kontrola jakości Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Systemy sterowania i wizualizacji Automatyka i Mechatronika Systemy wizyjne SIMATIC Software TIA Portal SIMATIC Software STEP 7 / WinCC SIEMENS S7-300/400 SIEMENS S7 Migracja STEP 7 - TIA Portal SIEMENS S7-300/400 TIA Portal SIEMENS S7-1200 TIA Portal SIEMENS S7-1500 TIA Portal SIEMENS S7-SCL/GRAPH w TIA Portal SIEMENS Safety Integrated HMI/SCADA Sieci przemysłowe SIMATIC PCS7 CODESYS Techniki napędowe Czujniki przemysłowe MITSUBISHI Programowanie w C i C++

Roboty FANUC Roboty ABB Roboty KUKA Roboty WITTMANN Roboty COMAU Integracja ROBOTÓW

Tworzywa sztuczne Kompozyty polimerowe Druk 3D Obróbka cieplna Odlewnictwo Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe

Bezpieczeństwo maszyn

Normy i dyrektywy maszynowe Systemy bezpieczeństwa

Optymalizacja procesów produkcji Utrzymanie ruchu - TPM Metodologia SMED Metodologia FMEA Lean manufacturing

SIEMENS PLM

SIEMENS NX SIEMENS Solid Edge

Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Koncepcja Przemysłu 4.0 jest żywo obecna w naszych programach szkoleniowych.


EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Tel.: +48 32 411 1000 e-mail: info@emt-systems.pl

WSPIERAMY

Zaufali nam:

emt-systems.pl Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. EMT-Systems Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie, kompletność i poprawność zamieszczonych w niej materiałów. Wszelkie nazwy własne, pozostałe zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez EMT-Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. W broszurze wykorzystano również zdjęcia stanowiące własność Siemens AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Profile for EMT-Systems

Systemy sterowania i wizualizacji  

Katalog szkoleń: SSiW szkolenia techniczne, szkolenia inzynierskie, systemy sterowania i wizualizacji, PLC, HMI, SCADA, Siemens, sterowniki...

Systemy sterowania i wizualizacji  

Katalog szkoleń: SSiW szkolenia techniczne, szkolenia inzynierskie, systemy sterowania i wizualizacji, PLC, HMI, SCADA, Siemens, sterowniki...

Advertisement