__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KATALOG SZKOLEŃ

SYSTEMY STEROWANIA I WIZUALIZACJI Automatyka i mechatronika Systemy wizyjne Siemens S7-300/400 Siemens S7 migracja STEP7 - TIA Portal Siemens S7-300/400 TIA Portal Siemens S7-1500/S7-1200 TIA Portal Siemens Safety Integrated HMI/SCADA Sieci przemysłowe SIMATIC PCS7 CoDeSys Techniki napędowe Czujniki przemysłowe MITSUBISHI Programowanie w C i C++


SPIS TREŚCI

O nas................................................................................................3 Polityka jakości. Nagrody i wyróżnienia........................................4 Autoryzowany partner szkoleniowy..............................................5 Specjalistyczne szkolenia z zakresu automatyki przemysłowej..............................................................6 Specjalistyczne szkolenia z zakresu programowania w C i C++..........................................................24 Laboratoria szkoleniowe: Automatyka i mechatronika.......................................................26 Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7.......................................................................28 Programowanie i projektowanie z Distributed Safety oraz Safety Advanced w sterownikach SIMATIC SAFETY INTEGRATED........................................................30 Sieci przemysłowe.........................................................................31 Oprogramowanie CoDeSys........................................................34 Oprogramowanie HMI/SCADA...................................................36 Techniki napędowe......................................................................38 SIMATIC PCS7.................................................................................43 Czujniki przemysłowe....................................................................44 Sterowniki MITSUBISHI....................................................................45 Programowanie w C i C++..........................................................45 Trenerzy..........................................................................................46

emt-systems.com


O NAS

O nas EMT-Systems od lat wspiera przedsiębiorców w  budowaniu zintegrowanych kompetencji technicznych. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko pojmowanych technik inżynierskich. Naszymi głównymi szkoleniowymi są: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

pionami

Systemy sterowania i wizualizacji Inżynieria mechaniczna Inżynieria materiałowa i metalurgia Bezpieczeństwo maszyn SIEMENS PLM Optymalizacja procesów produkcji Roboty przemysłowe Jakość produkcji

Jednocześnie organizujemy warsztaty, prowadzimy konsultacje, zajmujemy się doradztwem i wsparciem wdrożeniowym, sprzedażą oprogramowania i produktów systemów automatyki, a  także prowadzeniem pomiarów i badań. Na rynku szkoleniowym działamy od 2006 roku. Do systemu kształcenia kadr technicznych branż przemysłowych podchodzimy w sposób innowacyjny,

nie bojąc się nowych wyzwań. Szkolenia konstruujemy kompleksowo, a nowe propozycje budowane są pod wpływem wzrastającego zapotrzebowania na kursy z nowoczesnych technologii. Niejednokrotnie są one również odpowiedzią na potrzeby zgłaszane bezpośrednio przez naszych Klientów. Oferowane szkolenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu w zakresie programów szkoleniowych dla firm, instytucji państwowych, szkolnictwa, a  także klientów indywidualnych. To właśnie sukcesy naszych klientów są naszą prawdziwą wizytówką. Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Pomagamy określić rzeczywiste kwalifikacje przyszłego kursanta oraz wytyczyć prawidłową ścieżkę szkoleń. Na rynku szkoleniowym jesteśmy liderem dostarczającym kompleksową ofertę szkoleń technicznych.

Działamy na rynku szkoleniowym od 2006 roku.

3


POLITYKA JAKOŚCI, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Polityka jakości Nagrody i wyróżnienia Podnosząc jakość świadczonych usług szkoleniowych wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normami:

■ PN-EN ISO 9001:2015

Posiadane certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością zobowiązują nas do ciągłego doskonalenia i aktualizowania świadczonych przez nas usług.

ISO 29990:2010

W ramach naszej działalności otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia: ■

Laureat Medalu Europejskiego 2020 przyznanego za praktyczne

■ Laureat godła Firma szkoleniowa roku 2017 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

Tytuł Firmy na Medal 2020 za postawę "Wszystko dla Klienta"

Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2019

■ Laureat Medalu Europejskiego 2017 przyznanego za dział szkoleń "Tworzywa sztuczne" przez Business Centre Club.

Orły Kształcenia 2019

Nagroda Siemens 2019 w kategorii Edukacja

szkolenia z druku 3D

■ Laureat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. ■ Tytuł Firma Dobrze Widziana 2019 i 2020 przyznany za= przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu oraz= politykę wobec pracowników. ■ Laureat Medalu Europejskiego 2019 przyznanego za dział= szkoleń "Automatyka i Mechatronika" przez Business Centre Club.

■ Wyróżnienie Cezar Śląskiego Biznesu 2016 przyznane podczas uroczystej gali Business Centre Club. ■ Laureat Medalu Europejskiego 2016 przyznanego za szkolenie „CNC1: Operator/Programista CNC" przez Business Centre Club.

Prestiżowe złote godło Quality International 2016 w kategorii Services – Usługi

■ Laureat godła Firma szkoleniowa roku 2016 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej. ■

Uzyskany certyfikat Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015.

Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2018.

■ Laureat godła Program szkoleniowy roku 2014 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

Laur Innowacyjności 2018 – wyróżnienie za szkolenie KP1

■ Laureat Medalu Europejskiego 2018 przyznanego za dział= szkoleń "Roboty przemysłowe" przez Business Centre Club.

4

Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2012

■ Tytuł Innowator Śląska 2012 oraz Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego podczas konferencji "Innowacja. Cię rozwija".


AUTORYZOWANY PARTNER SZKOLENIOWY

■ Laboratoria szkoleniowe Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji bogato wyposażone stanowiska szkoleniowe, które umożliwiają realizację ćwiczeń praktycznych. Zapewniamy najnowocześniejsze stacje robocze zbudowane w oparciu o komponenty rzeczywistej automatyki przemysłowej.

■ Metodologia szkolenia Stawiamy na praktykę i wykorzystanie wiedzy naszych trenerów popartej rzeczywistymi przykładami z przemysłu. Zwyczajowo kursy składają się w 30% z zajęć teoretycznych oraz w 70% z ćwiczeń i warsztatów praktycznych, pozwalających nabyć praktyczne umiejętności obsługi urządzeń i systemów.

■ Doświadczeni wykładowcy Trenerzy z działów utrzymania ruchu oraz firm projektowych, posiadający szeroką wiedzę techniczną z zakresu projektowania, wdrażania oraz konserwacji i naprawy urządzeń i systemów automatyki, a także wysokie kwalifikacje dydaktyczne.

■ Podział szkoleń na otwarte i zamknięte Rozwiązanie to daje kursantom możliwość wyboru najlepszej opcji. Szkolenia otwarte skierowane są do pojedynczych osób, a szkolenia zamknięte dedykowane firmom.

■ Materiały i dokumentacja szkoleniowa Uczestnikom szkoleń zapewniamy profesjonalną dokumentację w postaci autorskich opracowań, skryptów, dokumentacji technicznych, instrukcji oraz innych publikacji. Realizujemy także szkolenia w oparciu o materiały i schematy dostarczone przez Klienta.

■ Catering Podczas szkoleń realizowanych w siedzibie naszej firmy zapewniamy każdego dnia dwudaniowy obiad, barek kawowy, zimne i ciepłe napoje oraz ciastka. ■ Wsparcie poszkoleniowe i wdrożeniowe W ramach tematów naszych szkoleń zapewniamy wsparcie i pomoc w trakcie codziennej pracy.

■ Bezpłatne zajęcia dodatkowe Uczestnicy szkoleń mogą korzystać z bezpłatnych zajęć dodatkowych proponowanych w wybrane dni tygodnia, po zajęciach programowych.

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems jest autoryzowanym partnerem szkoleniowym czołowych producentów rozwiązań w zakresie PLC, PLM, CNC – Siemens CNC Training Partner, Siemens PLM Software, MITSUBISHI Electric Europe B.V. Umowy podpisane między instytucjami pozwalają prowadzić kursy certyfikowane. Stały nadzór partnerów przemysłowych gwarantuje najwyższą jakość oraz dostęp do najnowszego oprogramowania i materiałów szkoleniowych.

Autoryzowany partner szkoleniowy

5


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

AUTOMATYKA I MECHATRONIKA

AM1

Symbol kursu Nazwa kursu

Elektrotechnika i aparatura szaf sterowniczych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Potrafi identyfikować aparaty w szafie sterowniczej; posiada umiejętność obsługi multimetrów cyfrowych; dokonuje samodzielnych pomiarów różnego rodzaju sygnałów występujących w elektrotechnice (prąd, napięcie, rezystancja); potrafi posługiwać się narzędziami i zarabiać przewody; posiada umiejętność czytania schematów elektrycznych; potrafi tworzyć połączenia elektryczne zgodnie z dokumentacją (np. podłączanie przekaźników, styczników, przycisków); zna sposoby zabezpieczania obwodów sterowniczych; potrafi zbudować i zdiagnozować przekaźnikowe systemy sterowania (np. układ rozruchowy gwiazda-trójkąt); potrafi znaleźć i naprawić błędy działania aparatów w szafie sterowniczej.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawy elektrotechniki Zagrożenia Przewody, okablowanie i zarabianie Omówienie i demonstracja aparatów elektrycznych Schematy elektryczne Łączenia aparatów w szafie sterowniczej Diagnostyka i lokalizacja usterek w układach sterowania

Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

AM3

Symbol kursu Nazwa kursu

Systemy i urządzenia bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna podstawowe elementy sterowania związane z bezpieczeństwem maszyn - najnowsze rozwiązania czołowych producentów automatyki przemysłowej; posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień ustawodawstwa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa maszyn; zna podstawy dyrektywy maszynowej; zna zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, odnoszące się do projektowania, produkcji i użytkowania maszyn; potrafi zidentyfikować zagrożenia w maszynie – uczestnik zapoznał się z praktycznymi przykładami potrafi opracować koncepcję bezpieczeństwa; posiada wiedzę zdobytą podczas praktycznych ćwiczeń na stanowisku laboratoryjnym.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Symbol kursu

Wprowadzenie do automatyki przemysłowej i sterowania

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna sygnały sterujące w automatyce i przekaźnikowe układy sterowania; potrafi zdiagnozować obwody peryferyjne sterownika PLC; posiada wiedzę z zakresu podstawowych układów regulacji stosowanych w przemyśle; posiada wiedzę z zakresu czujników przemysłowych; zna systemy sterowania oparte o PLC i wizualizację procesów przemysłowych; zna przemysłowe sieci komunikacyjne; posiada wiedzę z zakresu przetwornic częstotliwości.

6

▪ ▪

AM2

Nazwa kursu

Otwarty układ sterowania i zamknięty układ regulacji Sygnały sterujące Obsługa multimetru Schematy podłączania układów automatyki Zabezpieczenia nadprądowe Listwy zaciskowe, przekaźniki i styczniki Zadania – budowanie przekaźnikowych układów sterowania Podstawy elektropneumatyki Zasada działania i podłączenie silniki elektrycznego Czujniki przemysłowe Przetworniki sygnałowe Zadania – budowanie pętli pomiarowych i pomiar sygnałów Podstawowe regulatory Parametry regulatora PID Obwody bezpieczeństwa Omówienie budowy i zasada działania sterownika PLC Przemysłowe sieci komunikacyjne Systemy SCADA i HMI Przetwornice częstotliwości

Bezpieczeństwo w maszynach Dyrektywy europejskie Organizacje normalizacji światowej i europejskiej Identyfikacja zagrożeń Określenie koncepcji bezpieczeństwa Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (czujniki bezpieczeństwa) Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (układy logiczne) Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (układy wyjściowe) Elementy sygnalizacyjne Praktyczne ćwiczenia na stanowisku laboratoryjnym

Czas trwania 2 dni – 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu Nazwa kursu

NAP1

Podstawy techniki napędowej (opis szkolenia na stronie 18)


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SYSTEMY WIZYJNE

Symbol kursu

SW1

Nazwa kursu

Przemysłowe systemy wizyjne 2D oraz 3D

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna metody 2D akwizycji obrazów cyfrowych; zna techniki 3D akwizycji obrazów cyfrowych; posiada wiedzę na temat budowy systemu wizyjnego; zna zasady doboru kamery i obiektywu; zna zasady doboru oświetlenia i filtrów optycznych; potrafi zmontować sy stem wizyj ny; posi ada w i edzę d otyczącą zas tos ow ań w aplikacjach.

Program skrótowy

▪ Podstawy działania kamer CCD/CMOS ▪ Interfejsy komunikacyjne kamer ▪ Podstawowe informacje w zakresie współczesnych rozwiązań komercyjnych ▪ Budowa systemu wizyjnego 2D ▪ Kalibracja kamery oraz dobór obiektywów ▪ Dobór oświetlaczy i filtrów optycznych ▪ Prawidłowy montaż elementów systemu wizyjnego ▪ Warunki środowiskowe oraz utrzymanie systemu wizyjnego ▪ Akwizycja danych 2D/3D – światło strukturyzowane, skanery LIDAR, stereowizja ▪ Przegląd sprzętowych rozwiązań komercyjnych ▪ Omówienie wybranych środowisk programistycznych dla przetwarzania obrazów – LabVIEW, Adaptive Vision, OpenCV itp. ▪ Zagadnienia podstaw przetwarzania obrazów - filtracja, krawędziowanie, segmentacja ▪ Zagadnienia zaawansowane – detekcja obiektów, opis kształtu obiektu ▪ Warsztaty praktyczne: Dobór oraz montaż elementów systemów wizyjnych względem obiektu ▪ Warsztaty praktyczne: Budowa prostej aplikacji do przetwarzania i analizy obrazów

Czas trwania 2 dni – 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

SIEMENS S7 - 300/400

PLC1

Symbol kursu Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400 – kurs podstawowy

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna podstawowe zagadnienia dotyczące programowalnych sterowników logicznych PLC; zna budowę sterowników logicznych SIMATIC S7-300/400 oraz oprogramowania SIMATIC Step 7; samodzielnie wykorzystuje typowe funkcje programowania PLC; potrafi skonfigurować, obsługiwać i monitorować program użytkownika w sterownikach SIMATIC S7-300/400; potrafi edytować i rozwiązywać zadania sterownicze w językach graficznych LAD, FBD; zna podstawowe zasady programowania oraz rozkazy w języku STL.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Historia i rodzina sterowników SIEMENS Tworzenie projektu STEP 7 Konfiguracja połączenia ze sterownikiem Tworzenie konfiguracji sprzętowej Zasady adresacji wejść i wyjść w sterowniku Podstawowa obsługa jednostki centralnej Tablica symboli Zasady pisania programów – struktura i elementy programów Operacje logiczne Programy w języku LAD Narzędzia monitorowania i testowania programu Podstawy programowania strukturalnego – korzystanie z funkcji bez parametrów Pamięć sterownika Przerzutniki i zbocza LAD Typy całkowite INT i DINT Systemy liczbowe (dziesiętny, binarny, szesnastkowy, BCD) Blok MOVE Liczniki Układy czasowe (timer’y) Zarządzanie projektem Wprowadzenie do języka STL Narzędzia monitorowania programu w języku STL Rozkazy porównań INT i DINT w STL Liczniki i układy czasowe w STL

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

7


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS S7 - 300/400

PLC2

Symbol kursu

PLC3

Symbol kursu

Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400 – kurs zaawansowany

Nazwa kursu

Diagnostyka sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada szczegółową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania sterowników logicznych Siemens SIMATIC serii S7-300/400; samodzielnie wykorzystuje zaawansowanie funkcje programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników Siemens SIMATIC S7-300/400; zna metody programowania w języku STL; posiada kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z S7-300/400, stanowiące kontynuację nabywanych kompetencji na kursie PLC1.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Samodzielnie identyfikuje, diagnozuje i usuwa problemy, które mogą pojawiać się podczas pracy istniejących systemów sterowania opartych na sterownikach Siemens SIMATIC S7-300/400; potrafi przeanalizować bloki OB - obsługa przerwań, obsługa błędów; skutecznie monitoruje, analizuje i modyfikuje rozbudowane projekty i programy; diagnozuje przyczyny zatrzymań CPU, błędy modułów sygnałowych oraz wykorzystuje przerwania sprzętowe.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Tworzenie projektu STEP7 Przerzutniki oraz instrukcje wykrywania zboczy Narzędzia monitorowania programów w STL Wywoływanie funkcji z parametrami Operacje matematyczne na liczbach rzeczywistych Schemat blokowy modułu analogowego wejściowego Dokładność przetworników analogowo-cyfrowych Właściwości bloku OB35 Deklaracja zmiennych w blokach danych Różnice między FB a FC Bloki danych typu Instance Narzędzia diagnostyczne w STEP7 Reference data Module information Rozruch sterownika PLC Właściwości bloku OB100 Instrukcje na bitach akumulatora Rozkazy przesuwania i rotacji bitów Słowo statusowe sterownika Zaawansowane instrukcje skoków Operacje logiczne na słowach Struktura jump to labels Pętla LOOP Adresowanie pośrednie Rodzaje wskaźników Rejestry adresowe Archiwizacja projektu

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Komunikacja PG – PLC Nowy projekt i konfiguracja sprzętowa Dobór, instalacja modułów sterownika i adresowanie pośrednie Zaawansowane wykorzystanie bloków DB Rozruch programu sterowania Narzędzia diagnostyczne dla programów strukturalnych Tabela monitorowania i modyfikacji zmiennych VAT – zaawansowane funkcje Narzędzie forsowania zmiennych FORCE WinPLC-Analyzer Diagnostyka błędów CPU oraz modułów sygnałowych Reference data i narzędzie Rewire Bloki OB obsługi przerwań oraz obsługi błędów Blokowanie błędów i przerwań Programowa parametryzacja modułów sterownika

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

PLC4

Symbol kursu Nazwa kursu

PROFIBUS DP Komunikacja sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna funkcje oprogramowania Step 7 oraz protokołów PROFIBUS DP, FMS, MPI i innych, służących wymianie danych pomiędzy urządzeniami systemu sterowania; posiada wiedzę z zakresu elementów, narzędzi oraz zasad konfiguracji połączeń i komunikacji w sieciach przemysłowych, wspieranych przez sterowniki SIMATIC S7300/400; zna szczegółowe rozwiązania integracji, wymiany danych i diagnostyki z uwzględnieniem napędów, paneli OP, urządzeń master i slave różnych producentów.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Przygotowanie projektu dla sterownika PLC Zastosowanie sieci komunikacyjnych w przemyśle Warstwa fizyczna sieci MPI/PROFIBUS, magistrala MPI Praktyczna konfiguracja sieci PROFIBUS – port wbudowany w CPU Rekonfiguracja panelu OP – podłączenie przez sieć PROFIBUS Omówienie działania sieci PROFIBUS DP Obsługa błędów sterownika PLC dotyczących sieci komunikacyjnych ▪ Diagnostyka sieci PROFIBUS z wykorzystaniem dedykowanych testerów – prezentacja na przykładzie produktów firm Softing (PROFIBUS Tester 4) oraz Procentec (ProfiTrace) ▪ Obsługa CPU pracującego w trybie Slave ▪ Procesory komunikacyjne dla sieci PROFIBUS

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

8


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS S7 - 300/400

PLC5

Symbol kursu

SIEMENS S7 MIGRACJA STEP7 - TIA PORTAL

TIAM1

Symbol kursu

Nazwa kursu

S7-GRAPH programowanie sekwencyjne

Nazwa kursu

Migracja projektów ze STEP7 do TIA Portal

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna ideę sterowania sekwencyjnego w środowisku SIMATIC Step 7; potrafi tworzyć zarówno proste, jak i rozbudowane algorytmy sekwencyjne w języku S7-GRAPH; zna możliwości monitoringu i diagnozowania utworzonego sekwencera oraz integracji z resztą programu sterowania; zna przydatne warunki programowalne w językach LAD i FBD; posiada wiedzę z zakresu interloków i superwizji – zna przykłady zastosowania układów czasowych i liczników.

Cel kursu

Program skrótowy

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna najnowszą wersję oprogramowania STEP7, działającą w ramach TIA Portal; posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nowych funkcjonalności wprowadzonych w TIA Portal STEP7, z uwzględnieniem paneli operatorskich; zna proces tworzenia konfiguracji dla SIEMENS SIMATIC S7-300/400, sieci PROFIBUS DP oraz edycji, uruchomienia i diagnostyki aplikacji dla sterownika; posiada wiedzę z zakresu konwersji oprogramowania do TIA Portal STEP7 – przeprowadzenie ze wskazaniem potencjalnych trudności oraz metod ich rozwiązywania.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Zasady sekwencyjnego sterowania Elementy struktury sekwencera Interfejs S7-GRAPH Zapis sekwencera jako FB+DB Akcje i logika zależna od zdarzeń Praca cykliczna oraz zatrzymanie sekwencera Sterowanie sekwencerem – Control Sequencer Sterowanie sekwencerem za pomocą wejść/wyjść funkcji FB Synchronizacja sekwencera Tryby pracy sekwencera Diagnostyka w STEP7 Dokumentacja i archiwizacja projektu

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Czas trwania 2 dni – 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Nowy projekt i konfiguracja sprzętowa sterownika S7-300 w TIA Nazwy symboliczne – tagi, stałe oraz komentarze w programie Upload – pobranie programu ze sterownika Programowanie w języku STL w środowisku TIA Portal Wykorzystanie timerów i liczników w środowisku TIA Porównanie zawartości sterownika z projektem – Compare online/offline Migracja projektu ze STEP7 do TIA – obsługa narzędzia dostępnego w TIA Portal Migracja projektu ze sterownika S7-300 do S7-1500 Migracja wizualizacji z pominięciem programu PLC Wprowadzenie do języka SCL Wprowadzenie do języka S7-GRAPH Archiwizacja projektu

Czas trwania 3 dni – 23 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

PLC6

Symbol kursu Nazwa kursu

S7-SCL programowanie

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna zasady działania i koncepcji wykorzystania strukturalnych języków programowania – na przykładzie środowiska SIMATIC S7-SCL; zna przykłady aplikacji, do jakich warto użyć języka SCL; potrafi tworzyć oprogramowanie – nauka na praktycznych przykładach z wykorzystaniem języka SCL; zna proces diagnozy i monitorowania błędów programów.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wprowadzenie do S7-SCL Tworzenie pliku źródłowego SCL Wstawianie bloków z wykorzystaniem szablonów Tworzenie i kompilowanie funkcji FC Eksport i import plików źródłowych Operacje logiczne i arytmetyczne Operacje warunkowe i pętle Tryb Hold i krokowa realizacja programu Tworzenie bloków danych Sposoby dostępu do zmiennych w blokach danych Struktury UDT i ich tworzenie

Czas trwania 3 dni – 20 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

TIAM2

Nazwa kursu

Obsługa i programowanie S7-1500 w TIA Portal dla użytkowników STEP7

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Obsługuje nowe możliwości sterownika S7-1500 w porównaniu z S7-300 i S7-400; zna rozkazy i narzędzia w środowisku TIA; zna nowe narzędzia programowe i inżynierskie; posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych struktur programowych; zna nowe możliwości, narzędzia i pułapki, jakie może napotkać programista; posiada podstawową wiedzę z zakresu programowania w SCL oraz GRAPH.

Program skrótowy

▪ Mechaniczny i elektryczny montaż modułów S7-1500 ▪ Dostępne moduły CPU i sygnałowe w serii SIMATIC S7-1500 ▪ Specyficzne rozkazy binarne w reprezentacji LAD z wykorzystaniem TIA ▪ Programowanie w języku FBD ▪ Rozkazy wykonywane na zmiennych całkowitych, liczniki, timery ▪ Wprowadzenie do projektowania wizualizacji w TIA Portal ▪ Wykorzystanie tablic do deklaracji zmiennych ▪ Programowanie w języku STL w środowisku TIA ▪ Diagnostyka błędów CPU z wykorzystaniem TIA ▪ Archiwizacja danych w pamięci CPU – Data Logging ▪ Wykorzystanie zegara czasu rzeczywistego CPU ▪ Cyclic interrupt – przerwania cykliczne (OB 30) ▪ Zaawansowane opcje związane z podtrzymywaniem danych w blokach DB ▪ Poziomy zabezpieczeń programu i sterownika ▪ Wprowadzenie do języka GRAPH i SCL Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

9


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS SAFETY INTEGRATED

SIEMENS S7 - 300/400 TIA PORTAL

TIA2

Symbol kursu Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400 w TIA Portal – kurs podstawowy

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna budowę i funkcjonowanie sterowników logicznych serii S7-300/400; posiada podstawowe umiejętności programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników SIEMENS SIMATIC S7-300/400; sprawnie porusza się po środowisku SIMATIC TIA Portal; zna trzy główne języki programowania sterowników SIMATIC - LAD, FBD i STL.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪

Symbol kursu Nazwa kursu

Symbol kursu

TIA3

Symbol kursu

Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400 w TIA Portal – kurs zaawansowany

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna szczegółową budowę i funkcjonowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC serii S7-300/400; posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych funkcji programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników SIMATIC S7; zna metody programowania obiektów przemysłowych w środowisku TIA Portal Step 7, z wykorzystaniem różnych typów bloków oraz języka STL; poszerzył wiedzę i umiejętności nabyte na szkoleniu podstawowym, z którym TIA3 tworzy jednolitą całość. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Nowy projekt i konfiguracja sprzętowa Programowanie w języku STL Moduły analogowe Przerwania cykliczne OB 35 Bloki funkcyjne FB Zakres wykorzystania zasobów sterownika Rozruch sterownika i OB 100 Rozkazy operacji na bitach akumulatora Słowo statusowe sterownika i zaawansowane skoki Operacje logiczne na słowach Adresowanie pośrednie

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

10

Programowanie i projektowanie z Distributed Safety w sterownikach SIMATIC Safety Integrated S7-300 (program taki sam jak w SAF1500)

Fizyczne połączenie między programatorem a sterownikiem Tworzenie konfiguracji sprzętowej Zasady adresacji wejść i wyjść w sterowniku Zasady pisania programów w LAD/FBD z wykorzystaniem operacji logicznych, arytmetycznych oraz układów czasowych i liczników ▪ Język STL – tworzenie i edycja programów ▪ Podstawowe narzędzia do testowania i monitorowania programów w językach LAD/FBD/STL

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Program skrótowy

SAF300

SAF1500

Nazwa kursu

Programowanie i projektowanie w STEP 7 Safety Advanced w sterownikach SIMATIC Safety Integrated S7-1500

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę na temat wykorzystania PLC SIMATIC S7 w wersjach F ( F a i l S a f e ) , d o z a d a ń z w i ą z a n y c h z  r ó ż n y m i f u n k c j a m i bezpieczeństwa; zna ideę Safety Integrated oraz Distributed Safety w rodzinie Siemens SIMATIC; zna certyfikowaną bibliotekę „S7 Distributed Safety” oraz zasady tworzenia programów bezpiecznych poprzez praktyczne zadania; wykorzystuje normy ISO-EN powiązane z bezpieczeństwem funkcjonalnym; zna funkcje bezpieczeństwa dostępne w falownikach - ćwiczenia z przykładowymi zastosowaniami.

Program skrótowy

▪ Bezpieczeństwo funkcjonalne w praktyce ▪ Komponenty stosowane w systemach zabezpieczeń ▪ Zasady podłączania sygnałów dotyczących systemu bezpieczeństwa do sterownika PLC ▪ PROFIsafe – zasada działania ▪ Rozwiązania związane z systemem SIMATIC Safety Integrated ▪ Przygotowanie programu użytkowego dla sterownika PLC ▪ Przygotowanie programu użytkowego dla panelu operatorskiego systemu wizualizacji HMI dla przekształtnika częstotliwości ▪ Zasady tworzenia programu bezpieczeństwa w sterowniku PLC ▪ Omówienie funkcji biblioteki Distributed Safety lub Safety Advanced ▪ Tryby bezpieczeństwa napędów przekształtnikowych na przykładzie przekształtnika SINAMICS G firmy Siemens

Czas trwania 4 dni – 30 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS S7 - 1500 / S7 - 1200 TIA PORTAL

TIAM2

Symbol kursu Nazwa kursu

Obsługa i programowanie S7-1500 w TIA Portal dla użytkowników STEP7

Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-1200 w TIA Portal – poziom 2

Pełny opis na stronie 9

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna zasady konfiguracji i wykorzystania modułów analogowych, przerwań, liczników sprzętowych; wykorzystuje funkcje technologiczne, logowanie danych, serwer www; wykonuje modyfikacje na panelach operatorskich; tworzy aplikacje w języku SCL; posiada wiedzę dotyczącą sposobu konfiguracji i uruchamiania wymiany danych pomiędzy sterownikami poprzez Ethernet.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TIA1200-1

Symbol kursu Nazwa kursu

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-1200 w TIA Portal – poziom 1

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna budowę i funkcjonowanie sterowników logicznych serii S7-1200; posiada podstawowe umiejętności programowania, konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników SIEMENS SIMATIC S7-1200; Posiada wiedzę z zakresu programowania paneli operatorskich SIMATIC HMI Basic Panel przy pomocy środowiska SIMATIC STEP7 Basic.

Program skrótowy

TIA1200-2

Symbol kursu

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Stworzenie projektu TIA Portal Podstawowa obsługa CPU Języki programowania sterowników PLC SIEMENS Podstawowe instrukcje języka LAD Tworzenie podstawowych programów sterowania w języku drabinkowym LAD Nazwy symboliczne – pojęcie Taga Sposób realizacji programu przez sterownik PLC Przerzutniki RS/SR Przestrzeń adresowa „M” Operacja detekcji zbocza Idea programowania strukturalnego Tworzenie bloków FC Podstawy programowania w języku FBD Systemy liczbowe Zmienne typu całkowitego Funkcja MOVE Funkcje konwersji Funkcje arytmetyczne Układy licznikowe (countery) Układy odmierzające czas (timery) Podstawy diagnostyki sterowników PLC Narzędzia Cross-references, Assignment List Wprowadzenie do paneli przemysłowych Tworzenie prostych ekranów Tworzenie animacji na ekranach Modyfikacja zależności pomiędzy ekranami Konfiguracja alarmów na wizualizacji Archiwizacja projektu

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Nowy projekt i konfiguracja sprzętowa sterownika S7-1200 Rozkazy binarne w reprezentacji LAD z wykorzystaniem TIA Nazwy symboliczne – tagi oraz komentarze w programie Upload – Pobranie programu ze sterownika Zmienne typu INT, UINT, DINT, UDINT, REAL i konwersje między formatami zmiennych Moduły analogowe wejściowe i wyjściowe Bloki danych DB Wykorzystanie tablic do deklaracji zmiennych Bloki funkcyjne FB Diagnostyka CPU Analiza projektu z wykorzystaniem Cross-references Porównanie zawartości sterownika z projektem – Compare online/offline Forsowanie zmiennych Wykorzystanie zegara czasu rzeczywistego CPU Time of day interrupt – przerwania na podstawie zegara czasu rzeczywistego (OB 10) Time delay interrput – przerwania opóźnione (OB 20) Cyclic interrupt – przerwania cykliczne (OB 30) Hardware interrupt – przerwania sprzętowe (OB 40) Zachowanie sterownika po przejściu w stan STOP oraz proces rozruchu CPU (OB 100) Zaawansowane opcje związane z podtrzymywaniem danych w blokach DB Szybkie liczniki sprzętowe Funkcje technologiczne – wyjścia impulsowe w sterowaniu silnikiem krokowym Rozkazy przesuwania i rotacji Operacje logiczne na słowach Web server udostępniany przez CPU User Pages – własne strony www na serwerze CPU Archiwizacja danych w pamięci CPU – Data Logging Poziomy zabezpieczeń programu i sterownika Podstawy wykorzystania języka SCL Narzędzie graficznego monitorowania zmiennych Traces Wprowadzenie do projektowania wizualizacji w TIA Portal Archiwizacja projektu

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

11


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS S7 - 1500 / S7 - 1200 TIA PORTAL

Symbol kursu

TIA1500-1

Nazwa kursu

Programowanie Siemens SIMATIC S7-1500 w TIA Portal – poziom 1

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę z zakresu automatycznego sterowania urządzeń za pomocą sterowników logicznych; zna środowisko Totally Integrated Automation Portal; posiada umiejętności obsługi, konfigurowania oraz programowania sterowników SIMATIC S7-1500, wykorzystującego oprogramowanie TIA Portal STEP 7; zna trzy główne języki programowania sterowników SIMATIC - LAD, FBD i SCL.

Program skrótowy

▪ Idea sterowania procesów i maszyn w oparciu o sterownik PLC ▪ Adresacja sygnałów wejściowych i wyjściowych, zasady organizacji pamięci ▪ Podstawowa diagnostyka sterownika PLC ▪ Operacje logiczne w sterowniku PLC ▪ Monitorowanie i testowanie programów ▪ Wprowadzenie do języka FBD ▪ Rodzaje pamięci sterownika ▪ Formaty liczbowe parametrów w sterowniku PLC ▪ Monitorowanie i modyfikowanie zmiennych ▪ Tworzenie zmiennych w blokach danych ▪ Układy zliczające w sterownikach PLC ▪ Porównanie liczników systemowych z licznikami zgodnymi z normą IEC ▪ Typy liczbowe w sterownikach PLC ▪ Operacje porównania – komparatory, funkcje systemowe ▪ Związek pomiędzy rozmiarem, a typem liczbowym ▪ Tworzenie wykresów w środowisku TIA Portal ▪ Parametryzacja timerów ▪ Pobranie projektu ze sterownika ▪ Tworzenie backupów ▪ Wprowadzenie do języka SCL ▪ Zastosowania języka SCL ▪ Obliczenia matematyczne w języku SCL ▪ Instrukcje warunkowe IF…ELSE w języku SCL ▪ Funkcja CASE w języku SCL

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

TIA1500-2

Nazwa kursu

Programowanie Siemens SIMATIC S7-1500 w TIA Portal – poziom 2

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Potrafi wykonać kompletną konfigurację oraz zna i rozumie poszczególne parametry sterownika PLC S7-1500; pisze programy na poziomie zaawansowanym z wykorzystaniem: parametryzacji bloków FC/FB, bloków danych DB oraz tablic i szablonów danych; obsługuje i konfiguruje moduły analogowe oraz bloki przerwań - OB; wykorzystuje wbudowane narzędzia w środowisku TIA Portal do diagnostyki i wyszukiwania usterek oraz ich naprawy; pozna podstawy programowania w języku GRAPH.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

12

Zmienne typu REAL i operacje zmiennoprzecinkowe Szablony danych - PLC Data Types Tabela Watch table - monitorowanie i modyfikacja zmiennych Forsowanie zmiennych Praca z projektem w TIA Portal - narzędzia Cross-references itd. Porównanie dwóch projektów - narzędzie Compare online/offline Zegar czasu rzeczywistego Bloki organizacyjne OB Zarządzanie pamięcią podtrzymania - obszar Retain

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Panel frontowy CPU Web Server Zabezpieczenia programu i sterownika Pobranie projektu ze sterownika - narzędzie Uplad station Online Backups Zaawansowana parametryzacja wykresów – narzędzie Traces Rozkazy przesuwania i rotacji Operacje logiczne na słowach Operacje na tablicach Wprowadzenie do języka STL

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

TIA-DIAG

Nazwa kursu

Diagnostyka Siemens SIMATIC S7-1500/1200 w TIA Portal - poziom 3

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada umiejętności w zakresie detekcji i diagnostyki błędów, która pozwoli na samodzielne usuwanie problemów związanych z niepoprawną pracą urządzeń; posiada wiedzę w zakresie obsługi bloków OB – obsługi błędów sterownika, obsługi przerwań sprzętowych; zna narzędzia diagnostyczne środowiska TIA Portal; zna parametry związane z kompletną konfiguracją sterownika PLC S7-1500.

Program skrótowy

▪ Detekcja sterownika w sieci – narzędzia Accessible nodes / Online access / PRONETA ▪ Pobranie projektu ze sterownika - narzędzie Upload station ▪ Konfiguracja sterownika PLC, modułów wejść/wyjść ▪ Monitorowanie i modyfikacja zmiennych w tabeli Watch ▪ Forsowanie zmiennych ▪ Przepinanie adresów i nazw zmiennych ▪ Praca z buforem diagnostycznym ▪ Porównanie dwóch projektów online/offline oraz offline/offline ▪ Detekcja nakładających się adresów ▪ Znajdowanie źródła przyczyny w oparciu o adres (Search in project) ▪ Monitorowanie struktury zagnieżdżeń ▪ Funkcje systemowe do odczytu błędów sterownika ▪ Pomiar czasu wykonywania bloku ▪ Wykorzystanie bloków cyklicznych do zbierania danych na wykresy ▪ Rozróżnianie przerwań sprzętowych z poziomu bloku OB ▪ Konfiguracja zdarzeń diagnostycznych dla modułów sprzętowych ▪ Obsługa błędów synchronicznych sterownika PLC ▪ Zarządzanie pamięcią podtrzymania ▪ Wykorzystanie panelu frontowego i web serwera w celach diagnostycznych ▪ Zabezpieczenia programu i sterownika ▪ Migracja i archiwizacja projektu

Czas trwania 4 dni – 30 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIEMENS S7 - 1500 / S7 - 1200 TIA PORTAL

TIA-EKSPERT

Symbol kursu Nazwa kursu

Funkcje technologiczne i zaawansowane programowanie SIMATIC S7-1500/1200 w TIA Portal

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada umiejętności w zakresie programowania i parametryzacji złożonych struktur danych, zmienne typu Variant; konfiguruje obiekty technologiczne w środowisku TIA Portal – Axis, PID Controller; samodzielnie implementuje systemy wymiany danych w oparciu o model TCP/IP; zarządza strukturami danych, pracuje na szablonach.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wykorzystanie wyjść impulsowych do sterowania osią Sterowanie osią – biblioteka Motion Control organizacji pamięci Szybkie wejścia – konfiguracja i obsługa Implementacja wymiany danych w oparciu o model TCP/IP Wykorzystanie wykresów do detekcji kodów błędów Konfiguracja regulatora PID w TIA Portal Operacje na zmiennych typu VARIANT Zaawansowane operacje na tablicach i strukturach danych Receptury w TIA Portal Zarządzanie i kopiowanie dynamicznych obszarów danych Dostęp do podobszarów zmiennych – slicing Praca na zmiennych typu Long Praca na zmiennych typu String

TIA-STL

Symbol kursu Nazwa kursu

S7-STL programowanie w TIA Portal

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada umiejętności w zakresie programowania w języku STL; zna zaawansowane narzędzia języka STL, takie jak wskaźniki czy rejestry bloków danych; analizuje program przygotowany w języku STL; zna dobre praktyki związane z tworzeniem programów w języku STL.

Program skrótowy

▪ Podstawowe rozkazy binarne, pojęcie RLO ▪ Realizacja programu w języku STL ▪ Pojęcie akumulatora, funkcje Load i Transfer, obsługiwane typy zmiennych ▪ Operacje na akumulatorach: komparatory ▪ Operacje arytmetyczne w języku STL na formatach INT, DINT, REAL ▪ Konwersja pomiędzy typami zmiennych w języku STL ▪ Rejestry DB, DI – praca z blokami danych w oparciu o adresy ▪ Rozkazy przesuwania i rotacji ▪ Operacje logiczne na słowach ▪ Zaawansowane skoki w języku STLh ▪ Pętla LOOP ▪ Adresacja pośrednia – wskaźnik 16-bitowy oraz 32-bitowy

Czas trwania 3 dni – 22 godziny Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

TIA-SCL

Symbol kursu Nazwa kursu

S7-SCL programowanie w TIA Portal

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna zasady działania i koncepcji wykorzystania języka programowania wysokiego poziomu w środowisku TIA Portal; zna przykłady aplikacji do jakich warto użyć języka SCL; potrafi tworzyć oprogramowanie – nauka na praktycznych przykładach z wykorzystaniem języka SCL; zna proces diagnozy oraz monitorowania błędów programów.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Tworzenie bloków: OB, FC i FB w edytorze SCL środowiska TIA Portal Deklaracja zmiennych w języku SCL Operacje przypisania, logiczne, arytmetyczne, porównania Wykorzystywanie funkcji systemowych Operacje warunkowe IF, CASE OF Pętle programowe FOR, REPEAT, WHILE Instrukcje sterujące: CONTINUE, EXIT, RETURN Skoki do etykiety: GOTO Monitorowanie i debugowanie programu napisanego w języku SCL Wykorzystanie bloków danych Zliczanie zdarzeń i odmierzanie czasu Dodatkowe funkcje dostępne w języku SCL

Czas trwania 3 dni – 22 godziny Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

TIA1500-T

Nazwa kursu

Funkcje Motion Control sterownika S7-1500T

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Parametryzuje, uruchamia i optymalizuje napęd serwo; potrafi oprogramować funkcje Motion Control sterownika S7-1500T; uruchamia funkcje sterowania ruchem z poziomu nadrzędnego sterownika (napęd standardowych oraz serwo, obsługa szybkich IO, enkodera zewnętrznego, kontroli momentu itd.); potrafi zbudować zaawansowany program synchronizacji osi napędowych przez nadrzędny sterownik PLC – sprzężenia liniowe, nieliniowe, układy zrobotyzowane 3-/4D, osie wirtualne; wykonuje diagnostykę napędu, osi technologicznej oraz funkcji Motion Control sterownika; zna strukturę oraz konfiguruje sieć Profinet w trybie IRT, w celu synchronicznej wymiany danych pomiędzy PLC i napędami; wykonuje wizualizację procesu oraz potrafi zaprogramować sterowanie ruchem osi z poziomu urządzenia HMI.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Co to jest serwonapęd Wprowadzenie do rodziny napędów SINAMICS Struktura sterowania napędem Tryby sterowania Sinamics V90 bez PN Konfiguracja napędu w TIA Portal Wstęp do sterownika S7-1500T Obiekty technologiczne S7-1500T Bazowanie systemu Sterowanie prędkością Synchronizacja liniowa prędkościowa Synchronizacja do wartości aktualnej oraz zadanej Podłączenie enkodera zewnętrznego Obsługa szybkich wejść (measuring input) Oś wirtualna, oś symulowana Obsługa precyzyjnych wyjść (output cam) Układy kinematyczne (2/3/4D) Diagnostyka osi technologicznej

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

13


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

HMI / SCADA TIAW1

Symbol kursu

W1

Symbol kursu

Nazwa kursu

WinCC panele HMI w TIA Portal

Nazwa kursu

WinCC SCADA

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Potrafi konfigurować układy PLC i panele HMI; posiada rozwinięte umiejętności tworzenia ekranów wizualizacyjnych przy wykorzystaniu podstawowych i zaawansowanych elementów; zna możliwości różnych paneli i sterowników PLC; posiada doświadczenie związane z wykorzystaniem wbudowanych aplikacji paneli Basic i Comfort. Kursanci mają do swojej dyspozycji jednocześnie sterowniki Siemens Simatic S7-1200 oraz S7-1500.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada fachową wiedzę zarówno z zakresu tworzenia nowych projektów wizualizacji, jak i typowych zadań utrzymania ruchu; zna użyteczne funkcje i możliwości WinCC – nauka na konkretnych przykładach i zadaniach do samodzielnej realizacji.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wprowadzenie do TIA Portal – Sterownik 1200 CPU Wprowadzenie do WinCC Basic - Panel Basic KTP 600 lub 700 Synchronizacja czasu Szablony, zarządzanie ekranami Dołączenie do projektu panel TP1500 Comfort i sterownik S7-1500F CPU Permanent Window Tworzenie własnych skryptów VB Faceplate Aplikacje wielojęzyczne Multipleksowanie adresów Raporty Wykresy i trendy

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

TIAW2

Symbol kursu Nazwa kursu

WinCC SCADA w TIA Portal

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna środowisko WinCC Professional TIA; konfiguruje kanały komunikacyjne; tworzy rozbudowane ekrany wizualizacji; konfiguruje i wykorzystuje systemy archiwizacji i raportowania.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Tworzenie nowego projektu i parametryzacja CPU Formatowanie kart pamięci Tablica tagów dla WinCC Oprogramowanie WinCC Wizualizacje HMI – wprowadzenie i systemy SCADA Podstawy tworzenia plansz i elements Tablica tagów HMI Listy graficzne i tekstowe oraz biblioteka Warstwy i visability Tag connection Rodzaje przemieszczeń i animacje Faceplate i podłączenie skryptu pod faceplate Rodzaje przemieszczeń i animacje Operatory arytmetyczne Pętle i instrukcja wyboru Bezpośrednie modyfikowanie parametrów obiektów z VBS Programowanie obiektowe Zarządzanie użytkownikami Aplikacje wielojęzyczne i SIEMENS Translation tool Alarmy, archiwa i wykresy Receptury, raporty i wydruk Zaawansowane animacje Screen window – podstawowa cegiełka plansz w SCADA Wygodne skrótu klawiszowe Archiwizacja projektu

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

14

Wprowadzenie do systemów wizualizacji Podstawowe informacje o WinCC Praca z projektem Zarządzanie zmiennymi Podstawy tworzenia plansz wizualizacyjnych Skrypty w języku C Skrypty w języku VBS Podstawy diagnostyki w WinCC Zarządzanie użytkownikami Tworzenie plansz wizualizacyjnych – funkcje zaawansowane Aplikacje wielojęzyczne System alarmów Archiwizacja zmiennych Wykresy Tworzenie raportów

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

W2

Symbol kursu Nazwa kursu

WinCC flexible – panele operatorskie

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada fachową wiedzę zarówno z zakresu tworzenia nowych projektów wizualizacji, jak i typowych zadań utrzymania ruchu; zna użyteczne funkcje i możliwości WinCC flexible – zapoznał się z konkretnymi przykładami oraz zadaniami do samodzielnej realizacji.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wstęp do systemów HMI Tworzenie projektu Podstawowe menu i narzędzia Podstawy tworzenia ekranów Nawigacja w projekcie Zarządzanie zmiennymi Listy tekstowe i graficzne Aplikacja wielojęzyczna Projekt dla zaawansowanych paneli Obiekty ekranowe Funkcje Podstawy programowania – Visual Basic Script Komunikacja Obszary komunikacyjne Zarządzanie użytkownikami System alarmów Archiwa Wykresy Receptury Multipleksowanie System raportów Dodatkowe funkcje i programy narzędziowe

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

HMI / SCADA

SIMATIC PCS7

Symbol kursu

Symbol kursu

Nazwa kursu

SIMATIC PCS7 w utrzymaniu ruchu

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemu PCS7; zna architekturę systemu; konfiguruje wszystkie poziomy działania systemu (od urządzeń obiektowych do sterowni); posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rozproszonych we/wy ET200; potrafi modyfikować program w językach CFC i SFC; zna bloki motoru, pomiaru, regulatora, zaworu; potrafi modyfikować wizualizację WinCC w PCS7 (ekrany synoptyczne, stacyjki, trendy, Picutre Tree Manager); diagnozuje PCS7.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

W3

Nazwa kursu

PM-Server / PM-Quality – konfiguracja i administracja

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu konfiguracji PM-Server oraz PM-Quality; Zna metody administracji w PQ-Quality.

Program skrótowy

▪ PM-Server: ▫ Komunikacja OPC DA ▫ Import konfiguracji (alarmy/audit trails) ▫ Mechanizm archiwizacji ▫ Diagnostyka systemu ▫ Life bit monitoring ▫ Administracja użytkownikami ▪ PM-Quality: ▫ Zarządzanie topologią systemu ▫ Edytor raportów ▫ Trendy i tabele procesów wsadowych ▫ Moduł Data Logging

PCS7-UR

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Architektura oraz przegląd systemu Stacja inżynierska ES, stacja automatyki AS, stacja operatorska OS Instalacja PCS7 Komunikacja w PCS7 Instalacja PCS7 Zapisanie/wczytanie kopii zapasowej Typy widoków (Plant view, Component view, Process Object View) Zasada działania sterownika w PCS7 Podstawowe układy na bazie bloków: motoru, zaworu, regulatora i pomiarów Praca z sekwencerami SFC Kompilowanie i wgrywanie zmian do sterownika Omówienie WinCC Explorer – zarządzanie wizualizacją w PCS7 Tworzenie nowych ekranów synoptycznych, stacyjek i trendów Dodawanie pomiarów do archiwów Kompilowanie i wgrywanie zmian na serwer OS Diagnostyka błędów

Czas trwania 3 dni – 22 godziny Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

PCS1

Nazwa kursu

SIMATIC PCS7 – podstawy tworzenia aplikacji

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą przygotowania stacji automatyki (sterowników) do współpracy ze stacjami operatorskimi systemu PCS7; programuje z wykorzystaniem języków CFC i SFC dostępnych w pakiecie PCS7; korzysta z dodatkowej biblioteki PCS7.

Program skrótowy

▪ Ćwiczenia – utworzenie multiprojektu, konfiguracja sprzętowa AS i OS, konfiguracja sieci, hierarchia PH ▪ Działanie sterownika w PCS7 ▪ PIP (Process Image Partition) ▪ Ćwiczenia – programowanie z wykorzystaniem Chart-In-Block, testowanie błędów bloku napędu ▪ Połączenia tekstowe w CFC ▪ Ćwiczenia – wykorzystanie bloków biblioteki APL w projekcie ▪ Bloki komunikatów ALARM_8P, Event ▪ Ćwiczenia – komunikaty z bloków Event ▪ Ćwiczenia – realizacja blokad w projekcie ▪ Podstawy sterowania sekwencyjnego ▪ Podstawy SFC ▪ Kroki i jego fazy, przejścia ▪ Stacyjka SFC (facelate) ▪ Ćwiczenia – sterowanie sekwencyjne przy użyciu SFC ▪ Ćwiczenia – sekwencja z wykorzystaniem strategii sterowania i wartości zadanych

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

15


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIECI PRZEMYSŁOWE

SP1

Symbol kursu

SP3

Symbol kursu

Nazwa kursu

AS-Interface

Nazwa kursu

PROFINET

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Projektuje i uruchamia układ sterowania maszyny pracującej w oparciu o standard sieci AS-Interface; zna problemy komunikacyjne występujące w sieciach bazujących na urządzeniach różnych producentów; Posiada wiedzę na temat diagnozowania sieci AS-i. Zdobyta w trakcie tego szkolenia wiedza jest niezależna od zastosowanego sprzętu, gdyż odnosi się do uniwersalnego otwartego standardu interfejsu AS-i.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę z zakresu systemu PROFINET; zna różnice w instalacjach opartych na komunikacji w systemie PROFIBUS DP; konfiguruje sieci PROFINET oraz integruje urządzenia różnych producentów; potrafi uruchomić, sterować i diagnozować systemy, w których zastosowana jest sieć PROFINET.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do warstwy fizycznej sieci przemysłowej AS-Interface: projektowanie, aspekty instalacyjne, diagnostyka sieci ▪ Współpraca urządzeń łączonych w ramach sieci AS-Interface (inicjalizacja systemu, komunikacja Master-Slave) ▪ Konfiguracja i uruchomienie sieci AS-Interface ▪ Tworzenie oprogramowania, adresowanie zmiennych cyfrowych i analogowych ▪ Analizowanie błędów warstwy fizycznej i warstwy logicznej ▪ Utrzymanie ruchu – diagnostyka urządzeń pracujących w sieci AS-i (diagnostyka modułów, diagnostyka transmisji, wyznaczanie czasu reakcji) ▪ Utrzymanie ruchu - sposoby optymalizowania transmisji w magistrali sieciowej AS-i, sposoby na polepszenie działania całej sieci

Czas trwania 2 dni – 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

▪ ▪ ▪

▪ ▪

SP2

Symbol kursu Nazwa kursu

Diagnostyka PROFIBUS DP

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada zaawansowaną znajomość protokołu DP i mediów transmisyjnych oraz umiejętność zaawansowanego diagnozowania rozległych sieci PROFIBUS DP; zna typowe elementy sieci oraz problemy diagnostyczne i błędy spotykane w sieciach PROFIBUS DP – na podstawie ćwiczeń praktycznych; posiada szczegółową wiedzę z zakresu obsługi, funkcji i metod diagnostycznych analizatora sieci ProfiTrace2 Ultra Pro i PB-Q One.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Sieć PROFIBUS DP na tle przemysłowych sieci komunikacyjnych Dobre praktyki i normy montażowe sieci PROFIBUS Charakterystyka złączy DB9, M12 w sieci PROFIBUS Zasady ekranowania przewodów w sieci PROFIBUS Terminator aktywny oraz dopasowanie sieci Repeater oraz segmentacja sieci PROFIBUS DP/DP Coupler Najczęściej popełniane błędy na poziomie tworzenia sieci Zadanie: Lokalizacja błędów na schemacie/topologii sieci Zadanie: Konfiguracja sieci Wpływ indukcyjności, pojemności oraz impedancji na jakość sieci Detekcja błędów sieci przy pomocy testera PBQ One firmy INDUSOL Tworzenie topologii sieci stanowiska szkoleniowego Analiza pakietów danych sieci PROFIBUS Zadanie: Lokalizacja usterek uszkodzonej sieci na stanowisku szkoleniowym przy pomocy dostępnych narzędzi diagnostycznych ▪ Repeater diagnostyczny ▪ Optical link module oraz światłowody

Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

16

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Ethernet w systemach sterowania Początki i rozwój systemu PROFINET (CBA, IO) Porównanie systemów PROFIBUS i PROFINET Sieć Ethernet: ▫ model OSI ▫ media transmisyjne ▫ protokół i podział ramki ▫ technologie przełączania Protokół TCP/IP i jego funkcje Instalacja sieci PROFINET z poziomu warstwy fizycznej PROFINET IO: ▫ modele i zadania urządzeń w PROFINET IO ▫ kanały komunikacyjne i standardowe protokoły Konfiguracja, parametryzacja i uruchamianie systemu PROFINET IO: ▫ komunikacja pomiędzy stacjami ▫ powiązania pomiędzy aplikacjami (AR) ▫ powiązania komunikacyjne (CR) ▫ sposoby wymiany i odświeżania danych procesowych Inne systemy magistralowe i możliwość integracji z systemem PROFINET IO Wykorzystanie przerwań diagnostycznych do programowej obsługi błędów w PROFINET IO Wykorzystanie protokołu SNTP do celów diagnostycznych Procesory komunikacyjne w sieci PROFINET IO PROFINET CBA jako modułowy system produkcyjny PROFINET jako sieć czasu rzeczywistego, tryby pracy Elementy komunikacji radiowej w PROFINET IO

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIECI PRZEMYSŁOWE

SP3-TIA

Symbol kursu

SP4

Symbol kursu

Nazwa kursu

PROFINET W TIA

Nazwa kursu

Magistrala CAN i CANopen

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę z zakresu systemu PROFINET; zna różnice w instalacjach opartych na komunikacji w systemie PROFINET; konfiguruje sieci PROFINET oraz integruje urządzenia różnych producentów; potrafi konfigurować, uruchomić i wykorzystać sterowanie w systemach, w których zastosowana jest sieć PROFINET; zna podstawowe metody i narzędzia diagnostyki błędów w sieciach PROFINET.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna normy opisujące magistralę CAN; zna budowę oraz możliwości sieci opartych na magistrali CAN; posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu konfiguracji magistrali CAN; potrafi podłączać i konfigurować urządzenia podpięte do magistrali CAN.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Geneza PROFINET PROFINET na tle innych sieci Zasada działania Konfiguracja i uruchomienie PROFINET (komponenty różnych producentów) Pliki GSDML Komunikacja w sieci PROFINET Tryby pracy sieci PROFINET Diagnostyka PROFINET poprzez TIA PORTAL Synchronizacja w trybie REAL-TIME Redundancja PROFINET z wykorzystaniem domeny Funkcje opcjonalne w PROFINET Diagnostyka PROFINET Profile aplikacyjne w PROFINET

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

SP3-DIAG

Nazwa kursu

Diagnostyka PROFINET

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna typowe błędy w działaniu sieci PROFINET; potrafi naprawić typowe błędy w sieci PROFINET; rozpoznaje prawidłowe okablowanie sieci; zna i rozumie działanie sieci PROFINET; zna parametry jakościowe sieci PROFINET; wie jak mierzyć najważniejsze parametry sieci PROFINET; wykorzystuje tylko odpowiednie komponenty przy budowie sieci; wie jak całodobowo monitorować kondycję sieci PROFINET; potrafi prawidłowo zaprojektować sieć PROFINET.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawowe cechy magistrali CAN Podstawowe normy opisujące CAN CAN in Automation Topologia sieci wg ISO11898-2 Elektryczne podłączenie do magistrali, poziomy napięć Podstawowe złącza Standardowa i rozszerzona ramka danych Zasada arbitrażu Ramka danych, żądania transmisji RTR i ramki błędów Stany węzła CAN Specyfikacje CiA Model urządzenia CANopen Usługi CANopen (NMT, SDO, PDO, EMCY, SYNC) Struktura identyfikatora Słownik obiektów Stany pracy urządzenia CANopen Layer Setting Services (LSS) CANopen Safety (EN 50325-5) Obsługa narzędzi do konfiguracji i diagnostyki sieci CAN Konfiguracja typowych czujników (ciśnienia, modułu I/O, rozdzielacze hydrauliczne itp.) ▪ Uruchomienie sieci CAN i testowanie działania, rekonfiguracja Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Podobieństwa i różnice do innych sieci przemysłowych Zasada działania sieci Ethernet Podstawy działania PROFINET Warstwa fizyczna, kable miedziane i światłowody Ćwiczenia poprawnego zarabianie złączy Komponenty infrastruktury sieci PROFINET Wykorzystanie Wireshark do podglądania PROFINET Adresy urządzeń w sieci Łatwa wymiana urządzeń w PROFINET Zastosowanie oprogramowania PRONETA Zasada działania przełącznika i jego rodzaje Najważniejsze funkcjonalności przełącznika Typy komunikacji (NRT, RT, IRT) Zakłócenia elektromagnetyczne Redundancja w PROFINET (MRP) Pomiary pasywne i aktywne parametrów sieci Projektowanie sieci PROFINET Algorytm znajdowania i usuwania awarii Najczęstsze błędy i ich rozwiązania Wyszukiwanie błędów na planie (topologii) sieci Dedykowane analizatory sieci PROFINET

Czas trwania 3 dni – 22 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

17


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

SIECI PRZEMYSŁOWE

Symbol kursu

SP5

CODESYS

Symbol kursu

CDS1

Nazwa kursu

Integrator Systemów Automatyki AS-I/S7

Nazwa kursu

CoDeSys 2.3 – programowanie sterowników PLC

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Projektuje, konfiguruje i uruchamia sieci AS-interface, współpracujące z sieciami nadrzędnymi PROFIBUS oraz PROFINET; konfiguruje ustawienia sieci po stronie środowiska SIEMENS TIA Portal oraz Step7; sprawnie diagnozuje stan sieci AS-interface.

Cel kursu

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do warstwy fizycznej sieci przemysłowej AS-Interface: rys historyczny, projektowanie, podstawowe komponenty ▪ Współpraca urządzeń łączonych w ramach sieci AS-Interface (topologie sieciowe, inicjalizacja systemu, komunikacja, budowa ramki komunikacyjnej) ▪ Konfiguracja i uruchomienie sieci AS-Interface, podstawowe komponenty sieci ▪ Moduły: elektropneumatyczne, czujniki ze zintegrowanym interfejsem sieciowym, rozwiązania specjalne, przydatne akcesoria, czytniki kodów RFID ▪ Możliwości aplikacyjne w ujęciu zapewnienia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń – dyrektywa maszynowa a sieci AS-Interface Safety at Work ▪ Aspekty związane z tworzeniem oprogramowania oraz adresowaniem zmiennych ▪ Wprowadzenie do środowiska programistycznego TIA Portal, tworzenie konfiguracji, testowanie off-line i on line ▪ Tworzenie projektów oprogramowania, semantyka adresowania zmiennych binarnych i analogowych, uruchamianie aplikacji ▪ Konfiguracja od strony sterownika nadrzędnego z zastosowaniem protokołu PROFINET: sterowniki firmy Siemens z serii S7-300/400, S7-1200 oraz S7-1500 ▪ Uruchomienie własnych aplikacji z zastosowaniem sensoryki przemysłowej ▪ Utrzymanie ruchu – rozbudowa, serwisowanie oraz wymienianie urządzeń w ramach posiadanego systemu. Diagnostyka urządzeń pracujących w sieci AS-i (diagnostyka modułów, diagnostyka transmisji, wyznaczanie czasu reakcji)

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna środowisko programowania sterowników CoDeSys; zna najważniejsze, zgodne z normą IEC języki programowania, wykorzystywane w przemyśle; posiada podstawowe umiejętności tworzenia i analizy programów sterujących; posiada bazową wiedzę do dalszego rozwoju w dziedzinie nowoczesnych systemów automatyki.

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do idei sterowania ▪ Sposób działania sterownika PLC ▪ Tworzenie nowego projektu i podstawowa parametryzacja urządzeń ▪ Organizacja pamięci sterownika i zasady adresacji ▪ Obsługa jednostki centralnej sterownika ▪ Rola i definiowanie zmiennych symbolicznych, różne typy danych ▪ Języki programowania sterowników, struktura programowego bloku PLC ▪ Operacje logiczne w językach LD i FBD ▪ Monitorowanie i testowanie programu ▪ Podstawy programowania strukturalnego - różne typy bloków i ich wykorzystanie ▪ Przerzutniki i zbocza ▪ Systemy liczbowe w sterownikach PLC ▪ Instrukcje arytmetyczne, licznikowe, porównań i skoków ▪ Zarządzanie projektem oprogramowania ▪ Wprowadzenie do języka IL

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu Nazwa kursu

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu Nazwa kursu

CoDeSys 3.5 – programowanie sterowników PLC

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Pracuje w środowisku CoDeSys 3.5; zna najważniejsze, zgodne z normą IEC języki programowania, wykorzystywane w przemyśle; potrafi tworzyć i analizować programy sterujące; posiada wiedzę z zakresu sterowania fieldbus (CAN/CANopen®); posiada wiedzę do dalszego rozwoju w dziedzinie nowoczesnych systemów automatyki.

Program skrótowy

▪ Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu programowania sterowników PLC ▪ Sposób działania sterownika PLC ▪ Tworzenie i organizacja projektu w środowisku CoDeSys 3.5 ▪ Monitorowanie i testowanie programu ▪ Stałe, zmienne, tablice, struktury publiczne oraz lokalne ▪ Systemy liczbowe w sterownikach PLC ▪ Operacje logiczne, arytmetyczne, warunkowe ▪ Instrukcje licznikowe ▪ Elementy czasowe, SET/RESET ▪ Praca z symulatorem ▪ Instalacja pakietów Eksport i import projektu ▪ Konfiguracja węzłów komunikacji CAN/CANopen® ▪ Wątki (taski) w sterowniku PLC ▪ Instalacja targetów dla sterowników PLC ▪ Wizualizacja w układzie sterownia oraz pomiarowym ▪ Komunikacja CANopen® ▪ Ćwiczenia praktyczne samodzielne na rzeczywistym sprzęcie ▪ Wprowadzenie do sterownia mobilnego

PLC4

PROFIBUS DP Komunikacja sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 (opis szkolenia na stronie 8)

CDS2

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

18


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

TECHNIKI NAPĘDOWE NAP1

Symbol kursu Nazwa kursu

Podstawy techniki napędowej

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna podstawowe zagadnienia dotyczące techniki napędowej; zna podstawowe zagadnienia dotyczące elektrotechniki przemysłowej; posiada wiedzę na temat odmian silników elektrycznych, w aspekcie zastosowań przemysłowych; potrafi dobrać oraz skonfigurować parametry napędów elektrycznych; rozumie aspekty mechaniki napędów, wpływające na powstawanie awarii oraz usterek napędów elektrycznych; Zna możliwości oferowane przez nowoczesne napędy.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Wstęp do elektrotechniki Podstawowe typy sieci elektroenergetycznych Klasy ochronności urządzeń elektrycznych Wstęp do mechaniki napędów Silniki - podstawowe cechy i parametry Dobór silnika napędowego Silniki prądu stałego Silniki krokowe Silniki prądu przemiennego Silniki serwo Rozruch i sterowanie silników prądu przemiennego Softstartery Przetwornice częstotliwości Sensory w układach napędowych Przekładnie - budowa, smarowanie oraz uszkodzenia Dobór parametrów napędów elektrycznych Diagnostyka układów napędowych Elementy układów elektrycznych Ćwiczenia z konfiguracji oraz parametryzacji przemienników częstotliwości

TECHNIKI NAPĘDOWE SIEMENS

Symbol kursu

TNS1-TIA

Nazwa kursu

Siemens Sinamics G120 w TIA Portal – konfiguracja, uruchomienie, diagnostyka

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Potrafi konfigurować przekształtniki SINAMICS G120 w środowisku TIA Portal; wykorzystuje oprogramowanie SINAMICS Startdrive w połączeniu ze sterownikiem S71500; posiada wiedzę i umiejętności związane z napędami Siemens SINAMICS G; zna metody doboru i diagnostyki układów złożonych z przemiennika częstotliwości SINAMICS G i silnika elektrycznego; posiada wiedzę z zakresu analizy diagnostycznej i serwisowania napędów elektrycznych SINAMICS G.

Program skrótowy

▪ Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości i silnikach firmy Siemens ▪ Elektryczne właściwości napędów ▪ Przygotowanie projektu dla sterownika PLC ▪ Przygotowanie napędu do pracy w sieci PROFINET IO i PROFIBUS DP ▪ Konfiguracja napędu pod kątem wymiany danych ze sterownikiem PLC, testowe uruchomienie napędu, optymalizacja napędu ▪ Wykorzystanie dedykowanej biblioteki do sterowania napędami dostarczanej wraz z oprogramowaniem SINAMICS Startdrive ▪ Diagnostyka napędów z wykorzystaniem oprogramowania SINAMICS Startdrive (okna diagnostyczne, przebiegi czasowe Trace) ▪ Konfiguracja napędu przy pomocy paneli lokalnych BOP i IOP ▪ Różne zestawy parametrów napędowych – CDS/DDS ▪ Wolne bloki funkcyjne – Free Modules ▪ Konfiguracja osi napędowych i wykorzystanie bloków związanych z funkcjami technologicznymi sterownika S71500 do sterowania napędami ▪ Wbudowane funkcje bezpieczeństwa w napędach Sinamics G (na przykładzie STO, SS1, SBC) ▪ Realizacja trybu pozycjonowania – Basic Positioner

Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

TNS1

Symbol kursu Nazwa kursu

Siemens SINAMICS G120

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę i umiejętności związane z napędami Siemens SINAMICS G; zna metody doboru i diagnostyki układów złożonych z przemiennika częstotliwości SINAMICS G i silnika elektrycznego; posiada wiedzę z zakresu analizy diagnostycznej i serwisowania napędów elektrycznych SINAMICS G.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości Elektryczne właściwości napędów Pierwsza konfiguracja napędu Przygotowanie projektu dla sterownika PLC Podstawowe sterowanie napędem za pośrednictwem sieci PROFIBUS DP Różne metody połączenia z napędem do celów konfiguracyjnych Zaawansowane sterowanie napędem za pośrednictwem sieci PROFIBUS DP Praca napędu w sieci PROFINET Inne metody sterowania napędami Diagnostyka napędów Lokalne panele obsługi napędów


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

TECHNIKI NAPĘDOWE SIEMENS

▪ ▪ ▪ ▪

Różne zestawy danych napędowych – CDS/DDS Wolne bloki funkcyjne – Free Modules Funkcje rozszerzające możliwości napędu Wbudowane funkcje bezpieczeństwa

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

TNS2

Symbol kursu Nazwa kursu

Siemens MICROMASTER 4

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę i umiejętności związane z napędami Siemens Micromaster 4; zna metody doboru i diagnostyki układów złożonych z przemiennika częstotliwości Micromaster 4 i silnika elektrycznego; posiada wiedzę z zakresu analizy diagnostycznej i serwisowania napędów elektrycznych Micromaster 4.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości Elektryczne właściwości napędów Pierwsza konfiguracja napędu Diagnostyka napędów Przygotowanie projektu dla sterownika PLC Podstawowe sterowanie napędem za pośrednictwem sieci PROFIBUS DP Różne metody połączenia z napędem do celów konfiguracyjnych Zaawansowane sterowanie napędem za pośrednictwem sieci PROFIBUS DP Inne metody sterowania napędami Diagnostyka napędów Lokalne panele obsługi napędów Różne zestawy danych napędowych – CDS/DDS Wolne bloki funkcyjne – Free Modules Funkcje rozszerzające możliwości napędu

Czas trwania 4 dni – 30 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

20

Symbol kursu

TNS3-TIA

Nazwa kursu

Siemens SINAMICS S120 w TIA Portal – konfiguracja, uruchomienie, diagnostyka

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Konfiguruje przekształtniki SINAMICS S120; wykorzystuje oprogramowanie SINAMICS Startdrive w aplikacji ze sterownikiem S7-1500; wykorzystuje sterownik PLC do sterowania napędami SINAMICS S120; zna sposób diagnostyki napędów; zna funkcje pozycjonowania i bezpieczeństwa.

Program skrótowy

▪ Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości firmy Siemens ▪ Elektryczne właściwości napędów ▪ Przygotowanie projektu dla sterownika PLC ▪ Przygotowanie napędu do pracy w sieci Profinet IO ▪ Konfiguracja napędu pod kątem wymiany danych ze sterownikiem PLC, testowe uruchomienie napędu, optymalizacja napędu ▪ Sterowanie napędem przy pomocy funkcji przygotowanej przez użytkownika ▪ Rozszerzone ramki komunikacyjne ▪ Wykorzystanie dedykowanej biblioteki do sterowania napędami dostarczanej wraz z oprogramowaniem SINAMICS Startdrive ▪ Odczyt i modyfikacja wybranych parametrów przekształtnika za pośrednictwem komunikacji acyklicznej ▪ Inne metody sterowania napędami (np. poprzez we/wy cyfrowe) ▪ Diagnostyka napędów z wykorzystaniem oprogramowania SINAMICS Startdrive (okna diagnostyczne, przebiegi czasowe Trace) ▪ Konfiguracja osi napędowych i wykorzystanie bloków związanych z funkcjami technologicznymi sterownika S71500 do sterowania napędami ▪ Wbudowane funkcje bezpieczeństwa w napędach Sinamics S (na przykładzie STO, SS1, SBC) ▪ Realizacja trybu pozycjonowania – Basic Positioner

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

TNS3

Nazwa kursu

Siemens SINAMICS S120 – konfiguracja, uruchomienie, diagnostyka

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada wiedzę na temat przekształtników częstotliwości SINAMICS S120 oraz właściwości elektrycznych napędów; potrafi wykorzystać sterownik PLC do sterowania napędami SINAMICS S120; zna sposób diagnostyki napędów; zna funkcje pozycjonowania i bezpieczeństwa.

Program skrótowy

▪ Podstawowe informacje o przekształtnikach częstotliwości firmy Siemens ▪ Elektryczne właściwości napędów ▪ Przygotowanie projektu dla sterownika PLC ▪ Praca napędu w sieci PROFIBUS DP / PROFINET IO ▪ Różne metody połączenia z napędem do celów konfiguracyjnych ▪ Pierwsza konfiguracja napędu ▪ Podstawowe sterowanie napędem za pośrednictwem sieci komunikacyjnej PROFINET IO / PROFIBUS DP ▪ Zaawansowane sterowanie napędem za pośrednictwem sieci komunikacyjnej PROFINET IO / PROFIBUS DP ▪ Diagnostyka napędów ▪ Różne zestawy danych napędowych – CDS/DDS


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

TECHNIKI NAPĘDOWE SIEMENS ▪ ▪ ▪ ▪

Wolne bloki funkcyjne – DCC (Drive Control Chart) Funkcje rozszerzające możliwości napędu Funkcja pozycjonowania w napędach S120 Wbudowane funkcje bezpieczeństwa

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

TNS4

Nazwa kursu

Siemens SIMOTION – konfiguracja, uruchomienie, diagnostyka

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna rozwiązania Motion firmy Siemens; posiada wiedzę na temat właściwości elektrycznych napędów; przygotowuje projekty w systemie SIMOTION; programuje, obsługuje i diagnozuje systemy SIMOTION; zna sposoby współpracy systemów SIMOTION z panelami operatorskimi.

Program skrótowy

▪ Podstawowe informacje o systemach Motion firmy Siemens ▪ Elektryczne właściwości napędów ▪ Podstawowe informacje o przekształtnikach SINAMICS S120 wykorzystywanych w systemie SIMOTION ▪ Przygotowanie projektu dla napędu wykorzystywanego na szkoleniu ▪ Podstawowe informacje o systemie SIMOTION ▪ Przygotowanie projektu dla systemu SIMOTION wykorzystywanego na szkoleniu ▪ Programowanie systemu SIMOTION ▪ Diagnostyka i obsługa systemu SIMOTION ▪ Współpraca systemu SIMOTION z urządzeniami HMI typu panel operatorski

CZUJNIKI PRZEMYSŁOWE

Symbol kursu

S1

Nazwa kursu

Czujniki w aplikacjach przemysłowych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Identyfikuje różne rodzaje czujników; dobiera czujniki do odpowiedniej instalacji; zna zakres działania czujników oraz wyskalowania wielkości mierzonej w stosunku do dokonywanego pomiaru; określa wpływ materiału na odczyt z czujników; posiada wiedzę z zakresu adaptacji czujników do rzeczywistych układów pomiarowych.

Program skrótowy

▪ Czujniki: zagadnienia podstawowe, ujednolicenie nazewnictwa ▪ Określenie właściwego sposobu zasilania, przyłącza procesowe ▪ Podstawowe parametry czujników, nabycie umiejętności właściwego doboru ▪ Typoszeregi wielkości, dobór właściwej obudowy ▪ Charakterystyki głównych sygnałów wyjściowych ▪ Podstawy teoretyczne zasady działania czujników zbliżeniowych ▪ Podstawy działania czujników z emisją energii ▪ Aplikacje czujników i monitorów temperatury oraz ciśnienia ▪ Dopasowanie właściwego czujnika przepływu mediów, podstawowe typy przepływomierzy stosowane w aplikacjach przemysłowych ▪ Właściwy dobór czujników ultradźwiękowych, sondy radarowe a kontrola materiałów sypkich ▪ Aplikacje wymagające enkoderów kąta obrotu, enkodery inkrementalne i absolutne w aspekcie wysokich prędkości obrotowych i pamięci położenia W dwudniowy program szkolenia wplecione są ćwiczenia praktyczne odnoszące się do każdego zagadnienia, mające na celu zwiększenie efektywności przyswojenia wiedzy teoretycznej.

Czas trwania 2 dni – 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu Nazwa kursu

TIA1500-T

Funkcje Motion Control sterownika S7-1500T (opis szkolenia na stronie 13)

21


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

CZUJNIKI PRZEMYSŁOWE

Symbol kursu

S2

STEROWNIKI MITSUBISHI

Symbol kursu

MTB-Q1

Nazwa kursu

Interfejs IO-Link – szybka rekonfiguracja parametrów procesowych czujników

Nazwa kursu

Programowanie sterowników Mitsubishi MELSEC-Q – poziom 1

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Uruchamia aplikację z zastosowaniem modułów komunikacyjnych Profinet - IO-Link; konfiguruje aplikację sterującą parametrami wybranego czujnika z poziomu oprogramowania TIA Portal firmy Siemens; diagnozuje systemy wykorzystujące interfejsy IO-Link.

Cel kursu

Program skrótowy

▪ Zagadnienia podstawowe, możliwości i ograniczenia interfejsu IO-Link ▪ Określenie właściwego sposobu zasilania, przyłącza procesowe, sposoby okablowania ▪ Podstawowe parametry, komponenty systemu, niezbędne oprogramowanie ▪ Obsługa plików IODD oraz konfiguracja parametrów czujników optycznych, monitorów temperatury oraz przepływu, czujników zbliżeniowych oraz enkoderów kąta obrotu ▪ Uruchomienie aplikacji z zastosowaniem modułów komunikacyjnych PROFINET – IO-Link ▪ Samodzielne skonfigurowanie aplikacji sterującej parametrami wybranego czujnika z poziomu oprogramowania TIA Portal firmy Siemens

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna i wykorzystuje funkcjonalności środowiska GX Works 2; potrafi projektować oraz programować sterownik Mitsubishi Q w języku LAD (Simple Project); zna architekturę i konfiguruje sterownik Q, wykorzystuje funkcje monitorujące i diagnostyczne; posiada umiejętność obsługi zmiennych binarnych i liczbowych, zna podstawowe funkcje oraz rozkazy.

Program skrótowy

▪ Możliwości projektowania systemów sterowania z wykorzystaniem sterowników Mitsubishi MELSEC-Q ▪ Struktura środowiska GX Works 2 ▪ Konfiguracja połączenia ze sterownikiem Q ▪ Przegląd oraz praktyczne wykorzystanie funkcji online ▪ Parametryzacja CPU ▪ Adresacja modułów wejściowych i wyjściowych ▪ Podstawowe rozkazy budujące logikę programu sterującego ▪ Cykl pracy sterownika Q ▪ Możliwości wprowadzania komentarzy ▪ Narzędzia wspierające monitorowanie pracy sterownika ▪ Etykiety globalne i lokalne Labels ▪ Praca ze zmiennymi binarnymi ▪ Możliwości detekcji zmian sygnałów ▪ Organizacja pamięci w sterowniku Q ▪ Przegląd bitów oraz rejestrów specjalnych sterownika ▪ Monitorowanie sygnałów – narzędzie Watch ▪ Praca ze zmiennymi całkowitoliczbowymi (16 i 32 bitowymi) ▪ Wykorzystanie wbudowanych liczników i timerów ▪ Operacje arytmetyczne ▪ Rozkazy porównań ▪ Skoki i podprogramy ▪ Diagnostyka błędów sterownika Q ▪ Pobieranie programu ze sterownika Q

Czas trwania 2 dni – 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

S3

Nazwa kursu

Czujniki w aplikacjach przemysłowych wg indywidualnych potrzeb Klienta

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna zasadę działania poszczególnych czujników; potrafi budować własne układy automatyki oparte o sensorykę przemysłową – nauka oparta na ćwiczeniach praktycznych.

Program skrótowy

▪ Programowanie czujników magnetycznych, indukcyjnych, pojemnościowych i optycznych ▪ Podstawy działania i programowania monitorów prędkości oraz enkoderów kąta obrotu ▪ Podstawy działania i programowania czujników ultradźwiękowych ▪ Podstawy działania i programowania czujników i monitorów ciśnienia ▪ Podstawy działania i programowania czujników i monitorów temperatury ▪ Podstawy działania i programowania czujników i monitorów przepływu ▪ Podstawy działania i programowania czujników i urządzeń wykonawczych z interfejsem As-i  ▪ Podstawy działania i programowania czujników i urządzeń wykonawczych z interfejsem CANopen ▪ Podstawy działania i programowania monitorów drgań

Czas trwania Do uzgodnienia Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

22

Czas trwania 3 dni – 24 godziny Tryb szkolenia Szkolenie otwarte


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

STEROWNIKI MITSUBISHI

Symbol kursu

MTB-Q2

Nazwa kursu

Programowanie sterowników Mitsubishi MELSEC-Q – poziom 2

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie programowania strukturalnego sterowników Mitsubishi Q w języku FBD; potrafi skonfigurować panel HMI Mitsubishi GOT2000 oraz stworzyć prostą wizualizację programu sterującego; obsługuje inteligentne moduły funkcyjne; Zna i wykorzystuje narzędzia do diagnostyki sterownika Q.

Program skrótowy

▪ Programowanie w języku FBD z wykorzystaniem Structured Project ▪ Konfiguracja sprzętowa sterownika Q ▪ Różnice pomiędzy LAD (Simple Project), a FBD (Structured Project) ▪ Przegląd funkcji dostępnych w języku FBD dla zmiennych binarnych i liczbowych ▪ Wywoływanie i obsługa funkcji i bloków funkcyjnych ▪ Tworzenie własnych funkcji oraz bloków funkcyjnych, definiowanie parametrów oraz wywoływanie ▪ Obsługa inteligentnych modułów funkcyjnych na przykładzie modułów analogowych ▪ Monitorowanie zmiennych (Sampling Trace) ▪ Praca ze zmiennymi zmiennoprzecinkowymi (32 i 64 bitowymi) ▪ Narzędzia ułatwiające pracę z projektem ▪ Obsługa rozruchu sterownika – Initial Program ▪ Obsługa programu cyklicznego – Fixed Scan Program ▪ Obsługa programu na żądanie – Standby Program ▪ Adresacja pośrednia w sterownikach Q ▪ Instrukcje transferu danych ▪ Wprowadzenie do paneli HMI Mitsubishi serii GOT2000 ▪ Konfiguracja połączenia pomiędzy sterownikiem Q, a panelem HMI GOT2000 ▪ Tworzenie ekranów ▪ Wizualizacja stanu zmiennych binarnych i liczbowych ▪ Możliwości ustawiania stanu zmiennych z poziomu HMI ▪ Tworzenie animacji ▪ Zarządzanie pamięcią sterownika Q ▪ Zmienne podtrzymywane ▪ Diagnostyka sterownika Q ▪ Metody ograniczenia dostępu do sterownika Q ▪ Symulator sterownika Q

Tryb szkolenia 5 dni – 35 godzin Czas trwania Szkolenie otwarte

Symbol kursu

MTB-F1

Nazwa kursu

Programowanie sterowników Mitsubishi MELSEC-F – poziom 1

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna i wykorzystuje funkcjonalności środowiska GX Works 2; Potrafi projektować oraz programować sterownik Mitsubishi F w języku LAD (Simple Project); Zna architekturę i konfiguruje sterownik F, wykorzystuje funkcje monitorujące i diagnostyczne; Posiada umiejętność obsługi zmiennych binarnych i liczbowych, zna podstawowe funkcje oraz rozkazy.

Program skrótowy

▪ Możliwości projektowania systemów sterowania z wykorzystaniem sterowników Mitsubishi MELSEC-F ▪ Struktura środowiska GX Works 2 ▪ Konfiguracja połączenia ze sterownikiem F ▪ Przegląd oraz praktyczne wykorzystanie funkcji online

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Czas trwania Tryb szkolenia

Symbol kursu

Parametryzacja CPU Adresacja modułów wejściowych i wyjściowych Podstawowe rozkazy budujące logikę programu sterującego Cykl pracy sterownika F Możliwości wprowadzania komentarzy Narzędzia wspierające monitorowanie pracy sterownika

5 dni – 35 godzin Szkolenie otwarte

MTB-F2

Nazwa kursu

Programowanie sterowników Mitsubishi MELSEC-Q – poziom 2

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie programowania strukturalnego sterowników Mitsubishi Q w języku FBD; potrafi skonfigurować panel HMI Mitsubishi GOT2000 oraz stworzyć prostą wizualizację programu sterującego; obsługuje inteligentne moduły funkcyjne; zna i wykorzystuje narzędzia do diagnostyki sterownika Q.

Program skrótowy

▪ Programowanie w języku FBD z wykorzystaniem Structured Project ▪ Konfiguracja sprzętowa sterownika F ▪ Różnice pomiędzy LAD (Simple Project), a FBD (Structured Project) ▪ Przegląd funkcji dostępnych w języku FBD dla zmiennych binarnych i liczbowych ▪ Wywoływanie i obsługa funkcji i bloków funkcyjnych ▪ Tworzenie własnych funkcji oraz bloków funkcyjnych, definiowanie parametrów oraz wywoływanie ▪ Obsługa inteligentnych modułów funkcyjnych na przykładzie modułów analogowych ▪ Monitorowanie zmiennych (Sampling Trace) ▪ Praca ze zmiennymi zmiennoprzecinkowymi (32 i 64 bitowymi) ▪ Narzędzia ułatwiające pracę z projektem ▪ Obsługa rozruchu sterownika – Initial Program ▪ Obsługa programu cyklicznego – Fixed Scan Program ▪ Obsługa programu na żądanie – Standby Program ▪ Adresacja pośrednia w sterownikach F ▪ Instrukcje transferu danych ▪ Wprowadzenie do paneli HMI Mitsubishi serii GOT2000 ▪ Konfiguracja połączenia pomiędzy sterownikiem F, a panelem HMI GOT2000 ▪ Tworzenie ekranów ▪ Wizualizacja stanu zmiennych binarnych i liczbowych ▪ Możliwości ustawiania stanu zmiennych z poziomu HMI ▪ Tworzenie animacji ▪ Zarządzanie pamięcią sterownika F ▪ Zmienne podtrzymywane ▪ Diagnostyka sterownika F ▪ Metody ograniczenia dostępu do sterownika F ▪ Symulator sterownika F

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

23


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU PROGRAMOWANIA W C I C++

PROGRAMOWANIE W C I C++

Symbol kursu

PR1

Nazwa kursu

Programowanie w C/C++

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna podstawy języka C++; potrafi stosować pętle, funkcje i warunki; posiada wiedzę na temat wskaźników oraz sposobu ich stosowania; posiada umiejętność programowania obiektowego; zna podstawy GUI.

Program skrótowy

▪ Narzędzia pracy: ▫ Dev C++/wxDev C++ ▫ Microsoft Visual C++ Express Edition ▪ Podstawy języka C++: ▫ Struktura programu ▫ Zmienne ▫ Typy danych ▫ Podstawy rzutowania ▫ Stałe ▫ Operatory ▫ Podstawy I/O ▪ Podstawowe struktury języka: ▫ Warunki ▫ Pętle ▫ Funkcje ▪ Tablice, wskaźniki: ▫ Podstawy tablic ▫ Sekwencje znakowe ▫ Wskaźniki ▫ Pamięć alokowana dynamicznie ▫ Inne typy danych ▪ Operacje na plikach: ▫ Standard ANSI C ▫ Standard C++ ▪ Programowanie obiektowe: ▫ Idea programowania obiektowego ▫ Klasy ▫ Przyjaźń ▫ Dziedziczenie ▫ Polimorfizm ▪ Zaawansowane zagadnienia: ▫ Template (funkcje z ogólnymi typami) ▫ Przestrzenie nazw ▫ Zaawansowane rzutowanie ▫ Dyrektywy preprocesora ▪ Podstawy GUI: ▫ Microsoft Visual C++ ▪ Podsumowanie

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

PR2

Nazwa kursu

Programowanie mikrokontrolerów AVR i ARM z wykorzystaniem platformy Arduino i Atmel Studio

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna metodę programowania dostępnych na rynku mikrokontrolerów rodziny AVR oraz ARM; posiada wiedzę na temat zalet i wad dwóch darmowych środowisk służących programowaniu mikrokontrolerów AVR i ARM; zna biblioteki Arduino oraz AVR-GCC począwszy od podstawowych poleceń sterujących mikrokontrolerem, po struktury zapewniające wielowątkową pracę systemu; posiada wiedzę na temat oprogramowania Atmel Studio, które stanowi alternatywę do platformy Arduino; posiada wiedzę na temat programowania platform Arduino dla ARM, a także zestawu ZL3AVR oraz oprogramowania Atmel Studio; potrafi wybrać odpowiednią dla konkretnego zastosowania platformę programistyczną oraz współpracujące z nią układy.

Program skrótowy

▪ Podstawowa terminologia w zakresie układów sterowania (sygnały, logika, architektura mikrokontrolera, metody zapisów danych, działanie mikroprocesora) ▪ Podstawowe zasady funkcjonowania mikrokontrolerów oraz dostępnych na rynku platform programistycznych (w tym także współpracujących z bibliotekami Arduino) ▪ Pojęcie Systemu Wbudowanego (Embedded System) ▪ Metody programowania mikrokontrolerów ▪ Zapoznanie się z platformą Arduino IDE oraz z kompilatorem AVR-GCC ▪ Podstawowa obsługa wejść / wyjść dla mikrokontrolera (budowa wyprowadzeń - dostępne opcje konfiguracji dla programisty – dla mikrokontrolerów AVR i ARM) ▪ Obsługa układów komunikacji z użytkownikiem ▪ Wielozadaniowa obsługa wyświetlacza LED ▪ Pomiar sygnałów analogowych w systemach mikroprocesorowych ▪ Obsługa wyświetlacza alfanumerycznego w standardzie HD44780 ▪ Komunikacja w układach mikroprocesorowych – interfejsy ▪ Port szeregowy w mikrokontrolerze – obsługa UART / USART ▪ Interpretacja pakietów danych – odbiór UART / USART ▪ Wielozadaniowość w systemach sterowania ▪ Klawiatura analogowa ▪ Sterowanie silnikami i podświetleniem z wykorzystaniem sygnału PWM (Pulse Width Modulation) ▪ Oprogramowanie trybu serwisowego ▪ Układy ARM w Arduino IDE ▪ Wprowadzenie do środowiska programistycznego Atmel Studio ▪ Operacje na portach w środowisku Atmel Studio ▪ Obsługa układów peryferyjnych ▪ Komunikacja przez port szeregowy ▪ Inne interfejsy komunikacyjne w mikroprocesorze ATmega32 ▪ Obsługa wyświetlacza HD44780 z wykorzystaniem programowania warstwy sprzętowej

Czas trwania 5 dni – 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

24

23


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ PROGRAMOWANIA W C I C++

PROGRAMOWANIE W C I C++

Symbol kursu

PR3

Nazwa kursu

Programowanie zorientowane obiektowo w języku C/C# - podstawy

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Zna języki programowania: C i C#; zna środowisko programistyczne Visual Studio i zasady pisania czytelnego kodu w języku C w standardzie ANSI oraz w języku C# dla platformy .NET; jest przygotowany do wejścia w zagadnienia programowania obiektowego. Podczas szkolenia wykład teoretyczny dotyczący zagadnień związanych z tworzeniem kodu jest przeplatany ćwiczeniami praktycznymi – uczestnicy sami rozwiązują proste zadania, aby bliżej poznać tłumaczone zagadnienia. Kurs to pełne kompendium wiedzy na temat podstaw programowania w języku C/C#. Jest dedykowany osobom, które wcześniej nie miały kontaktu z językami programowania.

Program skrótowy

▪ Podstawowe narzędzia do opracowywania programów w języku C/C# ▪ Struktura programu ▪ Komentarze ▪ Zmienne i typy zmiennych (nazwy, zasięg nazw, typy danych, deklaracje zmiennych, zasięg zmiennych, inicjalizacja zmiennych, łańcuchy znaków) ▪ Stałe ▪ Operatory (arytmetyczne, logiczne, bitowe) ▪ Operacje wejścia, wyjścia – wizualizacja danych ▪ Wskaźniki ▪ Struktury kontrolne ▪ Instrukcje warunkowe ▪ Pętle i skoki ▪ Tablice, teksty i inne typy referencyjne ▪ Struktury ▪ Funkcje i metody ▪ Przekazywanie argumentów ▪ Zwracanie wartości ▪ Wprowadzenie do tworzenia klas ▪ Klasy i programowanie zorientowane obiektowo ▪ Poprawianie błędów w programach ▪ GUI w Visual Studio ▪ Komponenty Windows Form ▪ Zdarzenia ▪ Delegacje ▪ Przeciążanie metod ▪ Zaawansowane pętle ▪ Klasy statyczne ▪ Interfejsy i podstawy dziedziczenia ▪ Podstawy korzystania z komponentów aplikacji graficznych

Czas trwania 4 dni – 36 godzin Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

PR4

Nazwa kursu

Programowanie mikrokontrolerów STM32 z wykorzystaniem biblioteki HAL, biblioteki CMSIS i systemu FreeRTOS - podstawy

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Nabędzie wiedzę niezbędną do wyboru odpowiedniej dla konkretnego zastosowania platformy programistycznej oraz współpracujących z nią układów; będzie potrafił zaprogramować mikrokontroler rodziny STM32 wykorzystując jego zasoby wewnętrzne – w ramach tego kursu zakłada się wykorzystanie podstawowej obsługi następujących podzespołów: GPIO, NVIC, ADC, DMA, TIM, SysTick, Watchdog (WWDG), USART, SPI, I2C, RCC; pozna zasady tworzenia oprogramowania na systemy wielowątkowe oraz pozna API systemu FreeRTOS; będzie potrafił zidentyfikować problem związany ze sterowaniem i dopasować do niego odpowiedni układ mikroprocesorowy pod względem niezbędnych do konkretnego zastosowania zasobów.

Program skrótowy

▪ Podstawowe zasady funkcjonowania mikrokontrolerów oraz dostępnymi na rynku platformami programistycznymi ▪ Pojęcie Systemu Wbudowanego (Embedded System) ▪ Metody programowania mikrokontrolerów ▪ Struktura programu dla mikrokontrolera, etapy kompilacji programu ▪ Architektura rdzenia ARM Cortex-M ▪ Organizacja pamięci i podstawowe podzespoły mikrokontrolera ▪ Pierwsze kroki z generacją kodu ▪ Biblioteka HAL ▪ STM32CubeIDE ▪ Uniwersalne porty we/wy GPIO ▪ Wielozadaniowa obsługa wyświetlacza LED ▪ Pomiar sygnałów analogowych w systemach mikroprocesorowych ▪ Niekorzystne zjawiska przemysłowe i sposoby ich programowego przeciwdziałania: programowe metody eliminacji drgań zestyków w układach mikroprocesorowych (metody współbieżnego programowania) ▪ Obsługa wyświetlacza alfanumerycznego w standardzie HD44780 ▪ Komunikacja w układach mikroprocesorowych – interfejsy ▪ Port szeregowy w mikrokontrolerze – obsługa UART / USART ▪ Interpretacja pakietów danych – odbiór UART / USART ▪ Wielozadaniowość w systemach sterowania ▪ Kontroler przerwań NVIC ▪ Konfiguracja zegarów TIM i SysTick ▪ Zegar czasu rzeczywistego RTC ▪ Sterowanie silnikami i podświetleniem z wykorzystaniem sygnału PWM (Pulse Width Modulation) ▪ Magistrala SPI i I2C (TWI) – odczyt temperatury ▪ Interpreter poleceń ▪ Liczniki uniwersalne ciąg dalszy ▪ Watchdog i rejestry chronione Backup Domain ▪ Debugowanie programu ▪ Mechanizm DMA ▪ Komunikacja ▪ Opracowywanie oprogramowania wielowątkowego w systemie FreeRTOS ▪ FreeRTOS CMSISv1 oraz FreeRTOS CMSISv2 ▪ Ćwiczenia

Czas trwania 5 dni – 45 godzin Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

24

25


LABORATORIA SZKOLENIOWE AUTOMATYKA I MECHATRONIKA

Automatyka i mechatronika Szkolenie o kodzie: AM1 - 3, NAP1

Stanowiska szkoleniowe AM1 - AM3, dzięki swojej różnorodności i unikatowej konstrukcji opartej o aparaturę wielu producentów, pozwalają uczestnikom zapoznać się w trakcie ćwiczeń ze sposobami montażu aparatury w szafach sterowniczych i diagnozowania usterek układów sterowania. WIELOELEMENTOWA MAKIETA SZAFY STEROWNICZEJ

NARZĘDZIA ELEKTROTECHNICZNE WIELOZADANIOWE

Kursanci mają do dyspozycji indywidualne stanowisko będące makietą szafy sterowniczej. Podczas kursu samodzielnie dokonują połączenia przewodami poszczególnych aparatów elektrotechnicznych. W skład stanowiska szkoleniowego wchodzą:

Kursanci mają do dyspozycji wielozadaniowe narzędzia monterskie: ■ Narzędzie do aplikacji tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228-4 0,5 mm² bis 2,5 mm² z blokadą wymuszoną, magazynkiem, jednostką tnącą, ściągającą izolację, skręcającą i zaciskającą ■ Nożyce do kabli ■ Szczypce boczne ■ Szczypce do ściągania izolacji ■ Matryce do zaciskania ■ Szczypce kombi ■ Szczypce półokrągłe ■ Klucze nastawne ■ Wkrętaki VDE płaskie: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x 5,5, krzyżakowe: PHO/PH1/PH2 ■ Klucze do szaf sterowniczych ■ Zestawy tulejek ■ Noże ■ Taśmy miernicze

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Przyciski w konfiguracjach NO/NC oraz lampki Przetwornik ciśnienia oraz termometr rezystancyjny PT100 Przetworniki sygnału (Rezystancja na napięcie, prąd na napięcie) Styczniki oraz przekaźniki Przekaźniki separujące (mechaniczne oraz półprzewodnikowe) Przekaźniki bezpieczeństwa Przekaźniki czasowe Wyłączniki krańcowe Zasilacz 230VAC/24VDC Układy zabezpieczające (wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik silnikowy, mechaniczny wyłącznik nadprądowy, elektroniczny wyłącznik nadprądowy)

26

25


LABORATORIA SZKOLENIOWE AUTOMATYKA I MECHATRONIKA

NARZĘDZIA POMIAROWE Każdy kursant ma do dyspozycji podstawowe narzędzia miernicze: ■ Cyfrowe mierniki wieloczynnościowe – do pomiarów napięcia stałego i przemiennego, pomiarów przepływu i  oporu napięcia stałego i przemiennego, pomiarów przepływu i pojemności ■ Próbnik napięcia – do napięć stałych i przemiennych od 12 V do 1000 V AC / 1000 V DC, IP65 STEROWNIKI SIEMENS SIMATIC S7-1200

Stanowiska szkoleniowe AM3, dzięki swojej różnorodności i unikatowej konstrukcji opartej o wielu producentów, pozwalają uczestnikom zapoznać się w trakcie ćwiczeń ze sposobami montażu urządzeń, konfiguracji i programowania: ■ ■ ■ ■ ■ ■

przekaźnika bezpieczeństwa awaryjne wyłączniki (e-stop) kurtyny optoelektroniczne kolumny sygnalizacyjne blokady elektromagnetyczne przyciski oburęczne

26

27


PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW LOGICZNYCH SIEMENS SIMATIC S7

Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7 - kursy podstawowe i zaawansowane Szkolenia o kodzie: PLC1 - PLC6, TIA-1200-1, TIA-1200-2, TIAM1 - TIAM2, TIA 1500-1, TIA 1500-2, TIA-DIAG, TIA-EKSPERT oraz TIA2 - TIA3

Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych opartych o  zastosowanie odpowiednich sterowników Siemens S7. Stanowisko składa się z  wyposażonego w  moduły wejść/wyjść cyfrowych i  analogowych sterownika połączonego z  symulatorem wejściowych sygnałów cyfrowych i analogowych. Stanowiska szkoleniowe składają się z  wielu elementów, które wykorzystywane są w  poszczególnych stopniach zaawansowania szkoleń. Głównymi elementami sprzętu i oprogramowania są:

■ Sterowniki Siemens SIMATIC S7 serii 300/400, 1200, 1500, na których oparty jest system szkolenia ■ Komputer połączony ze sterownikiem oraz pakietem oprogramowania inżynierskiego ■ Moduły wejść/wyjść oraz symulatory sygnałów wejściowych i wyjściowych ■ Moduły wejść/ wyjść analogowych oraz symulatory sygnałów wejściowych i wyjściowych ■ Oprogramowanie STEP 7, TIA Portal, Micro/WIN

28

27


PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW LOGICZNYCH SIEMENS SIMATIC S7

W celu wzbogacenia szkolenia, w  skład stacji roboczych włączyliśmy zestawy wykonawcze składające się z rzeczywistych komponentów automatyki: ■ układ przygotowania powietrza z wyspą zaworową z zaworami elektropneumatycznymi 3/2, 5/2, 5/3, ■ układ wykonawczy zbudowany na podstawie dwóch siłowników pneumatycznych oraz chwytaka, ■ czujniki kontraktonowe informujące o stanie położeń skrajnych siłowników, ■ symulator sygnałów binarnych.

Dodatkowo dla kursów podstawowych: ■ układ wejść/wyjść cyfrowych, włącznik ON/OFF impulsowy, sygnał świetlny, wyłącznik bezpieczeństwa.

Dodatkowo dla kursów zaawansowanych: ■ elektroniczny regulator proporcjonalny, silnik krokowy, enkoder kątowy, czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem 0-10 V, przemiennik częstotliwości, silnik serwo z magnesami trwałymi, symulatory sygnałów wejść i wyjść analogowych (0-10V) wraz z elektronicznymi wskaźnikami napięcia.

Dodatkowo dla kursu PLC4: ■ wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe firmy TURCK połączone z siecią PROFIBUS, ■ wyspa zaworowa firmy PARKER, ■ siłowniki pneumatyczne firmy PARKER, ■ czujniki położenia firmy TURCK.

28

29


PROGRAMOWANIE I PROJEKTOWANIE Z DISTRIBUTED SAFETY ORAZ SAFETY ADVANCED W STEROWNIKACH SIMATIC SAFETY INTEGRATED

Programowanie i projektowanie z Distributed Safety oraz Safety Advanced w sterownikach SIMATIC SAFETY INTEGRATED Szkolenia o kodzie: SAF300, SAF1500

Uczestnicy kursu z zakresu Programowania i projektowania z Distributed Safety w sterownikach SIMATIC Safety Integrated mają do dyspozycji indywidualne stanowiska szkoleniowe, wyposażone w zróżnicowany sprzęt produkcyjny:

■ ■ ■

Tradycyjne rozwiązania PLC – CPU 315F 2PN/DP oraz moduły wejść/wyjść z rodziny S7-300 w wydaniu FAIL-SAFE CPU 315F 2PN/DP połączone poprzez sieć komunikacyjną PROFINET z modułami wejść/wyjść z rodziny ET-200S w wydaniu FAIL-SAFE Sterowniki S7-1500 CPU 1516F 3PN/DP wyposażone w moduły wejść/wyjść w wydaniu FAIL-SAFE ■ Całościowe rozwiązania bazujące na CPU z rodziny ET-200S w wydaniu F

Dodatkowe elementy każdego zestawu to także realne komponenty wykonawcze: ■ Bariery optyczne z przemieszczającym się produktem (wymuszenie wyłączenia bariery podczas przejazdu produktu – tzw. muting) ■ „Mini drzwi” wyposażone w krańcówki bezpieczeństwa ■ Zestawy przycisków oburęcznych ■ „Grzybki” bezpieczeństwa z podwójnymi stykami ■ Stacyjki z kluczykiem ■ Podwójne – „bezpieczne” styczniki wykonawcze

30

29


SIECI PRZEMYSŁOWE

Sieci przemysłowe Szkolenia o kodzie: SP1 - SP5, SP3-TIA, SP3-DIAG, PLC4

Uczestnicy szkoleń dotyczących sieci przemysłowych, w szczególności PROFIBUS i  PROFINET, mają do dyspozycji wieloelementowe zestawy tworzące rozbudowaną sieć pozwalającą na wykonywanie ćwiczeń i zadań w szerokim zakresie tematycznym. Stanowisko osprzętu sieciowego składa się między innymi z:

■ Sterownika Siemens SIMATIC S7-300 PN/DP (PROFINET/PROFIBUS) ■ Rozproszonych modułów wejść/wyjść analogowych TURCK ■ Rozproszonych modułów wejść/wyjść cyfrowych TURCK ■ Panelu operatorskiego Siemens OP177B ■ Zdalnych modułów wejść/wyść cyfrowych, analogowych, IO-Link Balluff ■ Zdalnej wyspy zaworowej (cyfrowe wejścia/wyjścia) PNEUMAX ■ Urządzenia diagnostycznego Softing PROFIBUS Tester 4 ■ Pneumatycznego zaworu regulacyjnego Parker ■ Analogowego czujnika położenia/obrotu ■ Zestawu czujników różnych typów Balluff ■ Wysp zaworowych Parker, TURCK, PNEUMAX ■ Zestawu siłowników pneumatycznych z czujnikami położenia Parker ■ Zestawu siłowników pneumatycznych z czujnikami położenia PNEUMAX

■ Sterownik technologiczny 1511TF ■ Sinamics V90: Przekształtnik + silnik serwo ■ Wielofunkcyjny system wejść/wyjść ET 200S ■ Panel SIMATIC HMI KTP8 ■ Switch Scalance X204IRT ■ Sterownik S7-1200 oraz panel HMI KTP700 ■ Switch SCALANCE XB005 ■ System pozycjonowania absolutnego Pepperl-Fuchs PXV + taśma kodowa DataMatrix ■ Rozproszone wejść/wyjść Lumberg 980 ESL 109 oraz 980 ESL 303

■ Symulatora sygnałów binarnych

■ Zdecentralizowany system magistrali I / O LioN-Link 940 ESL 601 oraz moduły 8x IN/OUT, 4x AI 0-10V

■ Symulatora sygnałów wejść oraz wyjść analogowych (0-10V) wraz z elektronicznymi wskaźnikami napięcia

■ Rozproszone wejścia/wyjścia Balluff BNI PNT 502 oraz BNI PNT 302

■ Przycisków NO i NC

■ Programator z oprogramowaniem TIAPortal v15

30

31


SIECI PRZEMYSŁOWE

Kursanci mają do dyspozycji najbardziej znane i popularne urządzenia diagnostyczne, służące do zaawansowanej analizy sieci przemysłowych:

■ ProfiTrace2 Ultra Pro – zestaw diagnostyczny dla sieci PROFIBUS DP i PROFIBUS PA, obejmujący funkcjonalność analizatora protokołu, oscyloskopu oraz Mastera DP-V0/V1. Narzędzie do szybkiej oceny stanu sieci, podglądu amplitudy i kształtu sygnału, detekcji topologii, testowania produktów z interfejsem PROFIBUS, a także przygotowywania profesjonalnych raportów o stanie sieci. ■ SOFTING PROFIBUS Tester 4 / BC-600-PB – narzędzie wykorzystywane do uruchamiania sieci PROFIBUS DP, rozwiązywania problemów z  siecią, diagnostyki oraz wykrywania błędów, okresowej analizy sieci w  celach prewencyjnych, przygotowania dokumentacji w postaci przejrzystych raportów, optymalizacji sieci poprzez ocenę jakości warstwy elektrycznej oraz warstwy komunikacji. ■ Tester PROFIBUS - PB-Q ONE – umożliwia nowoczesną diagnostykę. Użytkownik otrzymuje szybkie wyniki pomiaru, które można łatwo ocenić dzięki graficznej interpretacji stanu sieci.

Podczas szkoleń z zakresu sieci AS-I  (SP1) wykorzystujemy stanowiska wyposażone w  dedykowane sterowniki oraz elementy wykonawcze, takie jak: przyciski, moduły wejść i wyjść umożliwiające podpięcie czujników, pneumatyczne wyspy zaworowe sterujące pracą siłowników.

32

31


SIECI PRZEMYSŁOWE

Podczas szkoleń z zakresu Magistrali CAN i CANopen (SP4) wykorzystujemy:

■ Konwertery CAN-USB z oprogramowaniem narzędziowym (PC)

32

■ Elementy sieci CAN z okablowaniem ■

Programowane CANstudio, które jest zaawansowanym narzędziem programowym przeznaczonym dla projektantów, integratorów oraz serwisantów urządzeń i sieci opartych na technologii CAN.

33


OPROGRAMOWANIE CODESYS

Oprogramowanie CoDeSys Szkolenie o kodzie: CDS1, CDS2

Uczestnikom szkolenia oddajemy do dyspozycji stanowiska szkoleniowe, przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych, opartych o zastosowanie sterowników różnych producentów zgodnych z CoDeSys: ■ ■ ■

Urządzenia firm TURCK oraz ifm electronic Stanowisko szkoleniowe wyposażone w sterownik z odpowiednim dla programu szkolenia zestawem wejść/ wyjść oraz symulatorem sygnałów wejściowych Każdy uczestnik ma także do dyspozycji komputer z oprogramowaniem CoDeSys

STEROWNIKI WAGO PFC200 CS 2ETH RS CAN wraz z kartami wejść/wyjść WAGO 750-8204 | PFC200 to kompaktowy sterownik wchodzący w skład WAGO-I/O-SYSTEM. Obok interfejsów sieciowych oraz obiektowych, wspiera on moduły dwustanowe, analogowe i specjalne z serii 750/753. Dwa porty do sieci ETHERNET i wbudowany switch umożliwiają tworzenie połączeń sieciowych w topologii liniowej. Wbudowany serwer WWW udostępnia użytkownikowi możliwości konfiguracji oraz informacje o statusie PFC 200. Typowe zastosowania PFC200 to automatyka procesowa, automatyka budynkowa, jak również budowa maszyn i urządzeń np. maszyny i urządzenia do pakowania, napełniania, produkcji tekstyliów, obróbki metalu i drewna, maszyny i urządzenia produkcyjne. Możliwość programowania zgodnie z IEC 61131-3.

34

Cechy szczególne: ■ Programowalny przy pomocy WAGO-I/O-PRO V2.3 ■ Bezpośrednie podłączanie modułów I/O WAGO ■ 2 x ETHERNET (z przełącznikiem), RS-232/-485, CAN, CANopen ■ System operacyjny Linux 3.6 z RT-Preemption-patch ■ Konfiguracja przy użyciu interfejsu CODESYS lub przez WWW ■ Bez konieczności serwisowania

33


OPROGRAMOWANIE CODESYS

STANOWISKA WYKONAWCZE Z ELEMENTAMI AUTOMATYKI I MECHANIKI Każdy kursant ma do dyspozycji zestaw elementów wykonawczych połączonych z modułami wejść/wyjść sterownika. Stanowisko pozwala na szybki podgląd efektów programowania w  postaci rzeczywistego ruchu różnych komponentów, programowania cykli, sekwencji ruchów i innych. W  skład ZAAWANSOWANEGO stanowiska szkoleniowego wchodzą: ■ układ przygotowania powietrza ■ wyspa zaworowa z 2 zaworami elektropneumatycznymi 5/2 ■ dwa siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania ■ czujniki kontaktronowe informujące o stanie położeń skrajnych siłowników

SYMULATORY SYGNAŁÓW Elementem każdego zestawu jest również połączony z wejściami/ wyjściami sterownika zadajnik sygnałów. Umożliwia on symulowanie sygnałów binarnych oraz sygnałów wejść/wyjść analogowych (0-10V). Wyposażony jest również w elektroniczny wskaźnik napięcia. Zadajnik zawiera: ■ 8 przycisków zadających sygnały wejściowe ■ potencjometr regulujący zakres napięcia wejścia analogowego ■ wyświetlacz wartości napięcia wejścia analogowego ■ wyświetlacz wartości napięcia wyjścia analogowego

■ elektroniczny regulator proporcjonalny ■ silnik krokowy ■ enkoder kątowy ■ czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem 0-10V ■ przemiennik częstotliwości ■ silnik elektryczny z magnesami trwałymi

34

35


OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA

Oprogramowanie HMI/SCADA Szkolenia o kodzie: TIAW1, TIAW2, W1-W3.

Uczestnicy szkoleń z zakresu WinCC Panele HMI w TIA Portal, WinCC SCADA w TIA Portal (TIAW1, TIAW2) mają do dyspozycji indywidualne stanowisko przeznaczone do nauki i rozwiązywania zadań przemysłowych opartych o zastosowanie oprogramowania WinCC Professional TIA, sterowników Siemens SIMATIC S7-1200, S7-1500F, paneli operatorskich.

STEROWNIKI Siemens SIMATIC S7-1200 wraz z kartami wejść/wyjść: Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych opartych o zastosowanie sterownika Siemens S71200/1214C. Stanowisko szkoleniowe składa się ze sterownika wyposażonego w moduły wejść/wyjść cyfrowych i analogowych połączonego z symulatorem sygnałów cyfrowych i analogowych wejściowych oraz wyjściowych. Dodatkowo sterownik wyposażony jest w zadajnik zawierający:

STEROWNIKI Siemens SIMATIC S7-1516F PN/DP wraz z kartami wejść/wyjść: Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych opartych o zastosowanie sterownika Siemens S71516F PN/PD. Stanowisko szkoleniowe składa się ze sterownika wyposażonego w moduły wejść/wyjść cyfrowych i analogowych, połączonego z symulatorem sygnałów cyfrowych i analogowych wejściowych oraz wyjściowych.

■ 8 przycisków zadających sygnały wejściowe ■ potencjometr regulujący zakres napięcia wejścia analogowego ■ wyświetlacz wartości napięcia wejścia analogowego ■ wyświetlacz wartości napięcia wyjścia analogowego

36

35


OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA

Panel operatorski SIMATIC KTP700 BASIC COLOR PN: Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych opartych o zastosowanie panela operatorskiego SIMATIC KTP700 BASIC COLOR PN zintegrowanego ze sterownikiem Siemens S7-1200/1214C.

Panel operatorski SIMATIC HMI TP1500 COMFORT, Touch Panel z PROFINET i MPI/PROFIBUS DP INTERFACE: Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych, opartych o zastosowanie panela operatorskiego SIMATIC HMI TP1500 COMFORT z PROFINET i MPI/PROFIBUS DP INTERFACE.

Uczestnicy szkoleń z zakresu WinCC, WinCC flexible (W1, W2) mają do dyspozycji:

Stanowisko szkoleniowe oparte o sterownik S7-300, składające się ze sterownika wyposażonego w moduły wejść/wyjść cyfrowych i analogowych, połączonego z symulatorem sygnałów cyfrowych, analogowych wejściowych oraz wyjściowych.

■ Oprogramowanie SIMATIC WinCC/SCADA (szkolenie W1) przeznaczone do wizualizacji i sterowania procesami przemysłowymi. ■ Komputery z oprogramowaniem WinCC flexible (szkolenie W2). ■ Panele operatorskie SIMATIC OP177B (szkolenie W2).

36

37


TECHNIKI NAPĘDOWE

Techniki napędowe Szkolenia o kodzie: NAP1, TNS1-TIA, TNS1, TNS2, TNS3-TIA, TNS3, TNS4, TIA1500-T

Uczestnikom kursu NAP1 oddajemy do dyspozycji stanowiska szkoleniowe przeznaczone do nauki aplikacji i rozwiązań przemysłowych, opartych o napędy elektryczne wykorzystujące przemienniki częstotliwości. Stanowisko składa się z przemiennika częstotliwości wyposażonego w symulator sygnałów cyfrowych i analogowych. Każdy przemiennik połączony jest z asynchronicznym silnikiem elektrycznym.

Przemienniki częstotliwości SEW Movitrac B 07

Przemienniki częstotliwości Parker AC 890 SD

■ 3 wyjścia cyfrowe

Urządzenia o następujących parametrach użytkowych:

■ 1 wejście analogowe

■ moc P=0,55 [kW]

■ przemysłowe interfejsy komunikacyjne: PROFIBUS

■ 7 wejść cyfrowych

Zestawy zostały wyposażone również w motoreduktory SEW Eurodrive:

■ 3 wyjścia cyfrowe ■ 4 wejścia analogowe ■ 2 wyjścia analogowe ■ przemysłowe interfejsy komunikacyjne: PROFIBUS, PROFINET Zestawy zostały wyposażone również w silniki elektryczne Siemens:

Urządzenia o następujących parametrach użytkowych: ■ moc P=0,25 [kW] ■ 6 wejść cyfrowych

■ zasilanie: 50 Hz, 230/400 [V] ■ moc znamionowa: 0,25 [kW] ■ znamionowa prędkość obrotowa: 1300/405 [obr/min] (silnik z przekładnią) ■ znamionowe natężenie prądu: 1,27/0,73 [A]

■ zasilanie: 50 Hz, 230/400 [V] ■ moc znamionowa: 0,18 [kW] ■ znamionowa prędkość obrotowa: 1350 [obr/min] ■ znamionowe natężenie prądu: 0,97/0,56 [A] Przemienniki Parkera napędzające pompy zasilaczy hydraulicznych W trakcie szkolenia możliwa jest tak że prezentacja dwóch dodatkowych przemienników Parker, napędzających pompy zasilaczy hydraulicznych (do 11 kW). Instalację można obciążyć, co poz wala na obser wację pracy układu napędowego w rzeczywistych warunkach.

38

37


TECHNIKI NAPĘDOWE

Podczas szkoleń TNS1-TIA, TNS3-TIA wszystkie miejsca pracy wyposażone są w laptop z oprogramowaniem, sterownik Simatic S7-1500 połączony z nowatorskim stanowiskiem wykonawczym, zawierającym m.in. przetwornicę G120, silnik oraz enkoder do funkcji pozycjonowania. PRZEKSZTAŁTNIK Siemens SINAMICS G120 (TNS1-TIA) Kursanci mają do dyspozycji indywidualne stanowiska oparte o przekształtnik częstotliwości Siemens SINAMICS G120. Stanowisko składa się z następujących elementów: ■ Falownik SINAMICS G120 z najwyższym modelem jednostki centralnej CU250S-2 (możliwość podłączenia enkodera, pozycjonowanie, bogate funkcje bezpieczeństwa) ■ Silnik asynchroniczny ■ Enkoder inkrementalny ■ Hamulec i sygnalizatory stanu wyjść cyfrowych oraz analogowych ■ Zadajnik sygnałów cyfrowych i analogowych do sterowania lokalnego (silnik z przekładnią)

Parametry silników elektrycznych Siemens: ■ zasilanie: 50 Hz, 230/400 V ■ moc: 0,12 kW ■ obroty 1350/min

38


TECHNIKI NAPĘDOWE

PRZKSZTAŁTNIK Siemens SINAMICS S120 (TNS3-TIA) Kursanci mają do dyspozycji indywidualne stanowiska oparte o przekształtnik częstotliwości Siemens SINAMICS S120. Stanowisko składa się z następujących elementów:

■ Jednostki centralnej CU320 w wersji Profinet ■ Modułu mocy w wersji SmartLine z dławikiem sieciowym wejściowym ■ Modułu falownikowego dwusilnikowego ■ Komponenty połączone poprzez magistralę komunikacyjną dla napędów - Drive-Cliq

STEROWNIKI Siemens SIMATIC S7-1516F PN/DP wraz z kartami wejść/wyjść: Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne s tanow i sko p r zez naczone do nauk i zada ń i  roz w i ą za ń p r ze my s ł ow ych o p a r t ych o  za s to s owa n i e s te row n i ka Siemens S7-1516F PN/PD. Stanowisko szkoleniowe składa się ze sterownika wyposażonego w moduły wejść/wyjść cyfrowych i  analogow ych po łączonego z  symulato rem sygnałów cyfrowych i analogowych wejściowych oraz wyjściowych.

39


TECHNIKI NAPĘDOWE

Indywidualna praca uczestników to dla nas priorytet, dlatego podczas szkoleń TNS1 zapewniamy każdej osobie szkolonej w pełni wyposażone stanowisko szkoleniowe na wyłączność. Wszystkie miejsca pracy wyposażone są w laptop z oprogramowaniem, sterownik Simatic S7-300 połączony z innowatorskim stanowiskiem wykonawczym, zawierającym m.in. przetwornicę G120, silnik oraz enkoder do funkcji pozycjonowania. Stanowisko szkoleniowe każdego uczestnika zawiera: Sterownik SIEMENS SIMATIC S7-314C PN/DP, posiadający:

Parametry silników elektrycznych Siemens:

■ 24 wejścia cyfrowe

■ zasilanie: 50 Hz, 230/400 V

■ 16 wyjść cyfrowych

■ moc: 0,12 kW

■ 5 wejść analogowych

■ obroty 1350/min

■ 2 wyjścia analogowe

■ prąd: 0,73/0,42 A

■ Interfejs PROFIBUS DP lub PROFINET

Połączony siecią przemysłową z napędem zawierającym: ■ Falownik z rodziny SINAMICS G120 ■ Silnik asynchroniczny ■ Enkoder inkrementalny ■ Hamulec i sygnalizatory stanu wyjść cyfrowych oraz analogowych ■ Zadajnik sygnałów cyfrowych i analogowych do sterowania lokalnego

Parametry stanowisk na szkoleniu TNS2: Siemens Micromaster 440 ■ 6 wejść cyfrowych ■ 3 wyjścia cyfrowe ■ 2 wejścia analogowe ■ 2 wyjścia analogowe ■ interfejsy komunikacyjne: PROFIBUS

40


TECHNIKI NAPĘDOWE

Uczestnicy szkolenia TNS3 oraz TNS4 mają do dyspozycji stanowiska szkoleniowe przeznaczone do nauki konfigurowania i obsługi modułowych przekształtników częstotliwości, składające się z: ■ jednostki centralnej CU320 w wersji PROFINET

■ modułu kontrolera ruchu Simotion w wersji D

■ modułu mocy w wersji SmartLine z dławikiem sieciowym wejściowym

■ modułu mocy w wersji SmartLine z dławikiem sieciowym wejściowym

■ modułu falownikowego dwusilnikowego

■ modułu falownikowego dwusilnikowego

■ Sterownik PLC z rodziny S7300 z obsługą sieci PROFINET

Komponenty połączone poprzez magistralę komunikacyjną dla napędów - Drive-Cliq.

Podczas szkolenia TIA1500-T uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji indywidualne stanowiska przeznaczone do nauki i rozwiązywania zadań opartych o Funkcje Motion sterownika S7-1500T.

■ Sterownik technologiczny z funkcjonalnością fail-safe 1511TF

■ Panel KTP8

■ Sinamics V90 Przekształtnik + silnik serwo

■ Switch Scalance X204IRT

■ Rozproszone wejścia/wyjśia ET 200S

■ Oprogramowanie TIAPortal v15

41


SIMATIC PCS7

SIMATIC PCS7 Szkolenie o kodzie: PCS7-UR, PCS1

Każdy uczestnik kursu ma do dyspozycji indywidualne stacje robocze wyposażone w systemy SIEMENS SIMATIC PCS7. Dysponuje on rozwiązaniami systemowymi dla wszystkich procesów związanych z cyklem produkcyjnym, począwszy od logistyki zamówieniowej, przez właściwy proces produkcyjny, procesy związane bezpośrednio z produkcją, a skończywszy na optymalizacji i rozliczaniu produkcji. Elementem systemu PCS7 jest również pakiet Asset Management pozwalający na zarządzanie utrzymaniem ruchu, przeglądami itd. PSC7 stanowiący rozproszony system sterowania procesami (DCS) korzysta ze standardowych komponentów TIA i  oferuje nowoczesne rozwiązania dla wszystkich branż przemysłowych: zarówno dla procesów ciągłych (chemia, petrochemia, hutnictwo, przemysł papierniczy, szklarski), jak i procesów sekwencyjnych oraz wsadowych (przemysł spożywczy i farmaceutyczny). SIMATIC PSC7 jest nie tylko w  stanie optymalnie rozwiązać wszystkie zadania związane bezpośrednio z  samym procesem technologicznym, lecz również oferuje możliwość automatyzacji procesów pośrednio związanych z  produkcją, takich jak transport, pakowanie, magazynowanie, doprowadzenie surowców i mediów, czy też automatykę budynków oraz zasilanie w energię elektryczną.

42


CZUJNIKI PRZEMYSŁOWE

Czujniki przemysłowe Szkolenie o kodzie: S1 - S3

Szkolenia prowadzone są w nowoczesnym laboratorium, gdzie kursanci mają możliwość zapoznania się oraz uruchomienia czujników i monitorów przemysłowych różnych firm. Szeroka gama posiadanego przez nas osprzętu automatyki pozwala na indywidualną pracę nad stawianymi problemami teoretycznymi, zatem każdy uczestnik ma możliwość samodzielnie podłączyć i uruchomić:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

czujniki indukcyjne, pojemnościowe, magnetyczne, optyczne, monitory przepływu, temperatury, obecności mediów płynnych i gazowych, czujniki koloru, czytniki RFID lub kodów kreskowych

oraz wiele innych znajdujących się w naszej pracowni. Dzięki takiemu podejściu uczestnicy samodzielnie dochodzą do wielu wniosków i wraz z prowadzącym szkolenie przekuwają zdobytą wiedzę w praktyczne umiejętności.

43


STEROWNIKI MITSUBISHI PROGRAMOWANIE W C I C++

Sterowniki MITSUBISHI Szkolenia o kodzie: MTB1, MTB2

Każdy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji indywidualne stanowisko szkoleniowe przeznaczone do nauki zadań i rozwiązań przemysłowych, opartych o zastosowanie sterowników MITSUBISHI oraz paneli operatorskich: ■ Sterowniki MITSUBISHI serii FX, na których oparty jest system szkolenia. ■ Panel operatorski GOT2000. ■ Komputer połączony ze sterownikiem oraz pakietem oprogramowania inżynierskiego. ■ Moduły wejść/wyjść oraz symulatory sygnałów wejściowych i wyjściowych. ■ Oprogramowanie GX Works 2. ■ Zestawy elementów wykonawczych podłączonych do wejść/wyjść sterownika.

Programowanie w C i C++ Szkolenia o kodzie: PR1 - PR4

Wyposażenie sali szkoleniowej: ■ Każdy uczestnik ma do dyspozycji indywidualną stację z oprogramowaniem Visual Studio lub Visual C# (PR3). ■ Oprogramowanie do zastosowań komercyjnych: Arduino IDE oraz Atmel Studio (PR2).

44


TRENERZY

Trenerzy mgr inż. Andrzej Kasprzycki Ekspert automatyk z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym przy uruchamianiu rozległych instalacji automatyki przemysłowej, a także w utrzymaniu ruchu dużych linii produkcyjnych, w tym pierwszej instalacji PCS7 w Polsce. Specjalizuje się w produktach i systemach firmy Siemens m.in.: SIMATIC S7-300/400, SIMATIC STEP 7, TIA Portal, PROTOOL, PCS7, WinCC Flexible, WinCC, WinCC Professional, MICROMASTER i napędów SINAMICS S i SINAMICS G. Jest autorem wielu doskonałych dokumentacji i programów szkoleniowych, a prowadzone szkolenia cieszą się szczególnym uznaniem kursantów.

dr inż. Piotr Świszcz Jest autorem ponad 70 publikacji i kilku książek, jak również programów oraz dokumentacji szkoleniowych. Projektant i realizator wielu technologii z dziedziny węgla i stali, petrochemii i chemii, a także przemysłu spożywczego. Kierował ponad trzydziestoma rozruchami technologicznymi realizowanymi na sterownikach PLC, PAC oraz DCS. Jest projektantem AKPiA. Swoje projekty realizuje na sterownikach firm: Siemens, Beckhoff, General Electric, ABB i OMRON, stąd też posiadana znajomość środowisk: Step 7, TIA, TwinCAT 2 i 3, Proficy Machine Edition, Control Builder, Freelance, CXOne. Jest też audytorem przemysłowych sieci komunikacyjnych oraz audytorem wiodącym normy ISO 50001.

mgr inż. Krzysztof Polczyk Automatyk programista PLC, który dzięki ogromnemu doświadczeniu pracuje w kraju i za granicą jako niezależny specjalista wysokiej klasy. Realizuje prace uruchomieniowe i programistyczne. Poza znajomością Siemens SIMATIC S7, czy WinCC Flexible, Protool, ma liczne doświadczenia w pracy ze sterownikami Allen Bradley, systemem InTouch SCADA, sterownikami bezpieczeństwa PNOZ, Siemens S7 Distributed Safety, Sick oraz sieciami przemysłowymi PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, AS-I, Interbus, Controlnet, Devicenet.

dr inż. Piotr Gaj Doktor nauk technicznych z dziedziny informatyki. Specjalizuje się w  projektowaniu przemysłowych systemów informatycznych i  automatyki oraz bierze czynny udział w  realizacjach wielu aplikacji przemysłowych z wykorzystaniem PLC, sieci przemysłowych m.in. PROFIBUS i PROFINET, układów napędowych, systemów SCADA, HMI, oraz MES różnych firm. Posiada 20-letnie doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym.

dr inż. Piotr Michalski Specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, sensoryki przemysłowej oraz sieci przemysłowych z 20-letnim doświadczeniem przemysłowym. Posiada certyfikowane kwalifikacje z zakresu integrowania systemów automatyki, między innymi takich firm jak: Siemens, ifm electronic, Mitsubishi Electric oraz B&R. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej związanej z systemami automatyki przemysłowej. Specjalizuje się w pisaniu oprogramowania dla PLC, TIA Portal, STEP 7, CoDeSys, ze szczególnym uwzględnieniem magistrali AS-interface.

inż. Dominik Bednarek Automatyk z 10-letnim doświadczeniem w  zakładach przemysłowych. Jego profil zawodowy obejmuje m.in. programowanie i obsługę przemienników częstotliwości serii 8400 i 9400 LENZE, programowanie i projektowanie z Distributed Safety w sterownikach SIMATIC SAFETY INTEGRATED S7-300 i 400, programowanie sterowników SIEMENS SIMATIC S7-300 i 400, diagnostykę PROFIBUS DP, obsługę i parametryzację przetwornic MOVIFIT, MOVIDRIVE SEW, obsługę i programowanie robotów Kawasaki oraz Durr.

mgr inż. Marcin Podsiadły Programista systemów sterowania specjalizujący się w programowaniu sterowników PLC w środowisku SIEMENS TIA Portal. Wiedzę i praktyczne umiejętności zdobywał w trakcie tworzenia i uruchamiania nowych instalacji zarówno w kraju, jak i za granicą, gdzie do jego obowiązków należało programowanie sterowników PLC i paneli operatorskich HMI, konfiguracja urządzeń automatyki, praca z sieciami przemysłowymi. Doświadczenie zdobywał także w trakcie pracy w dziale Badań i Rozwoju przy projektowaniu systemów nawigacji dla automatycznych wózków samojezdnych AGV. Zwycięzca pierwszej edycji Mistrzostw Polski Programistów PLC, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Z tytułu doświadczenia tworzy dla EMT-Systems nowe dokumentacje szkoleniowe obejmujące zarówno kursy eksperckie, jak i kursy programowania sterowników PLC na poziomach podstawowych i zaawansowanych.

45


TRENERZY

dr inż. Arkadiusz Domoracki Specjalista z zakresu sterowania nowoczesnymi energoelektronicznymi układami napędowymi, bazującymi na silnikach z magnesami trwałymi (BLDC, PMSM, krokowe); projektowania obwodów drukowanych (PCB); sterowników programowalnych i mikroprocesorowych układów sterowania.

mgr inż. Kamil Jastrzębski Ekspert w dziedzinie konfiguracji i diagnostyki przemysłowych sieci PROFIBUS DP i PA, certyfikowany inżynier PROFIBUS i PROFINET. Bardzo duże i wszechstronne doświadczenie przemysłowe zdobył pracując w firmie integratorskiej oraz w utrzymaniu ruchu, w zakładzie z branży FCMG, gdzie m.in. wdrażał systemy klasy DCS – SIMATIC PCS7, klasyczne systemy sterowania PLC+HMI, układy napędowe na bazie SIMOCODE i SINAMICS. Wiedza i praktyczne umiejętności z obszaru pracy trenera oraz profesjonalne techniki szkoleniowe są potwierdzone certyfikatem Train The Trainer, który otrzymał po ukończeniu studiów podyplomowych Master of Business Training na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

mgr inż. Jacek Barcik Ekspert programista-automatyk z 15-letnim doświadczeniem zdobytym przy tworzeniu oprogramowania dla sterowników mobilnych, układów mikroprocesowych oraz środowiska MS Windows®. Brał udział w wielu projektach R&D w zakresie projektowania systemów sterownia pojazdów specjalnych oraz cywilnych, opartych o  CAN/CANopen® przy współpracy z  firmami z  terenu Polski oraz Unii Europejskiej. Twórca profesjonalnego oprogramowania o nazwie CANStudio dla magistrali CAN do konfiguracji węzłów CANopen®, monitorowania sieci CAN i loggingu. Specjalizuje się w pisaniu oprogramowania dla PLC, mikro-kontrolerów oraz MS Windows® w C, C++, Delphi, CoDeSys – ze szczególnym naciskiem na magistralę CAN, CANopen® oraz J1939, projektowaniu stosów CANopen® oraz sterowników (driver) dla mikro-kontrolerów CAN, jak również tworzeniu oprogramowania diagnostycznego, konfiguracyjnego i wizualizacyjnego CAN dla środowiska MS Windows®.

dr inż. Jacek Stój Ekspert z zakresu Informatyki Przemysłowej z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania, konfiguracji, oprogramowania, modernizacji oraz utrzymania przemysłowych systemów komputerowych. Posiada kwalifikacje w szerokim zakresie: sterowniki PLC, sieci komunikacyjne, systemy SCADA, MES, systemy mobilne i wbudowane, systemy telemetryczne (w tym oparte o sieć GSM). Specjalizuje się w produktach Siemens SIMATIC S7-300/400, STEP 7, sieciach PROFIBUS, PROFINET oraz w rozwiązaniach sprzętowych i programowych wielu innych producentów (m.in. GE IP, Beckhoff). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej związanej z systemami przemysłowymi, w tym w prowadzeniu warsztatów i szkoleń.

mgr inż. Grzegorz Czekała Konstruktor układów automatyki z wykorzystaniem komponentów firmy Siemens, Mitsubishi oraz LabView. Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Stażysta na Faculty of Mechanical Engineering, Skopje (Macedonia). Nabyte doświadczenie z powodzeniem wykorzystuje przy współtworzeniu dokumentacji szkoleniowej. Specjalizuje się w produktach i systemach firmy SIEMENS, m.in.: Simatic S7 300/400, Simatic S7 1200, Simatic STEP 7, TIA Portal, WinCC.

mgr inż. Krzysztof Noworyta Wieloletni praktyk w zakresie: usuwania zgłoszonych poważnych awarii maszyn i urządzeń, wprowadzania modyfikacji i usprawnień do zainstalowanego parku maszynowego prowadzących do zwiększenia wydajności i jakości produktu, udziału w instalacji i rozruchu nowych lub przychodzących maszyn, wykonywania projektów nowych instrukcji sterowania i bezpieczeństwa maszyn, programowania robotów, podejmowania kontaktów z serwisami w przypadku wystąpienia awarii, które nie mogą być usunięte przez pracowników działu UR, podejmowania kontaktów z dostarczycielami części zamiennych do wykonywanych projektów, przeprowadzania odbiorów technicznych maszyn pod względem bezpieczeństwa, standardów i wymagań TAEE, koordynowania, zamawiania i dostaw części zamiennych do maszyn i urządzeń, prowadzenia i nadzoru nad bazą danych oprogramowania maszyn i urządzeń, postępowania zgodnie z instrukcjami roboczymi, procedurami, rysunkami i innymi dokumentami technicznym zawierającymi zakres wymagań norm: ISO/TS 16949:2002 oraz ISO 14001 a także specyficzne wymagania klienta.

46


Piony szkoleniowe Inżynieria mechaniczna

Roboty przemysłowe

Jakość Produkcji

Inżynieria materiałowa i metalurgia

Pneumatyka przemysłowa Hydraulika siłowa Frezarki i tokarki CNC Frezarki i tokarki konwencjonalne Mechanika i budowa maszyn Diagnostyka maszyn Kontrola jakości Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Systemy sterowania i wizualizacji Automatyka i Mechatronika Systemy wizyjne SIMATIC Software TIA Portal SIMATIC Software STEP 7 / WinCC SIEMENS S7-300/400 SIEMENS S7 Migracja STEP 7 - TIA Portal SIEMENS S7-300/400 TIA Portal SIEMENS S7-1500 / S7-1200 TIA Portal SIEMENS Safety Integrated HMI/SCADA Sieci przemysłowe SIMATIC PCS7 CODESYS Techniki napędowe Czujniki przemysłowe MITSUBISHI Programowanie w C i C++

Roboty FANUC Roboty ABB Roboty KUKA Roboty YASKAWA Roboty COMAU Integracja ROBOTÓW

Tworzywa sztuczne Kompozyty polimerowe Druk 3D Obróbka cieplna Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe

Bezpieczeństwo maszyn

Normy i dyrektywy maszynowe Systemy bezpieczeństwa

Jakość produkcji

Kontrola jakości Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Optymalizacja procesów produkcji Utrzymanie ruchu - TPM Metodologia SMED Metodologia FMEA Lean manufacturing

Automatyka budynkowa Automatyka budynkowa

SIEMENS PLM

SIEMENS NX SIEMENS Solid Edge

Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Koncepcja Przemysłu 4.0 jest żywo obecna w naszych programach szkoleniowych.


EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Bojkowska 35A 44-100 Gliwice Tel.: +48 32 411 1000 e-mail: info@emt-systems.pl

WSPIERAMY

Zaufali nam:

emt-systems.pl Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w  rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. EMT-Systems Sp. z  o. o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie, kompletność i  poprawność zamieszczonych w  niej materiałów. Wszelkie nazwy własne, pozostałe zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez EMT-Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. W broszurze wykorzystano również zdjęcia stanowiące własność Siemens AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

48

Profile for EMT-Systems

Systemy sterowania i wizualizacji  

Katalog szkoleń: SSiW szkolenia techniczne, szkolenia inzynierskie, systemy sterowania i wizualizacji, PLC, HMI, SCADA, Siemens, sterowniki...

Systemy sterowania i wizualizacji  

Katalog szkoleń: SSiW szkolenia techniczne, szkolenia inzynierskie, systemy sterowania i wizualizacji, PLC, HMI, SCADA, Siemens, sterowniki...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded