Specjalistyczne usługi inżynierskie katalog

Page 1

SPECJALISTYCZNE

USŁUGI INŻYNIERSKIE

Systemy sterowania i wizualizacji

SIEMENS PLM Optymalizacja procesów produkcji

zap ot r ze bowa n ia n a ku rsy z n o w ocze sny ch techn olo g ii

Polityka jakości Nagrody i wyróżnienia

Podnosząc jakość świadczonych usług szkoleniowych wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normą:

■ PN-EN ISO 9001:2015

W ramach naszej działalności otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia:

nas do ciągłego doskonalenia i aktualizowania świadczonych przez nas usług

Medal Europejski 2022 za szkolenia z fotowoltaiki (OZE)

Diament Specjalny oraz Śląski Medal Solidarności Społecznej –

Przyjaciel Ukrainy 2022

Edukacja w zakresie produktów i rozwiązań Siemensa 2022

Marka-Śląskie 2022 – wyróżnienie w kategorii SPOŁECZNA

ODPOWIEDZALNOŚĆ BIZNESU

Gliwicki Lew 2021 – dla prezesa Grzegorza Wszołka za prężne zarządzanie i działania dla lokalnej społeczności

■ Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2021

■ Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego 2021

■ Marka-Śląskie 2021 - wyróżnienie w kategorii GOSPODARKA

■ Medal Europejski 2021 za szkolenia z hydrauliki siłowej i pneumatyki przemysłowej

■ Złote Orły Kształcenia 2020

■ Marka-Śląskie 2020 - nagroda główna w kategorii USŁUGA

■ Firma Dobrze Widziana 2020

■ Medal Europejski 2020 za praktyczne szkolenia z druku 3D

■ Firma na Medal 2020

■ Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2019

■ Orły Kształcenia 2019

■ Nagroda Siemens w kategorii EDUKACJA 2019 za innowacyjne rozwiązania dydaktyczne w automatyce przemysłowej

■ Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”

■ Firma Dobrze Widziana 2019 – tytuł przyznany za przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu oraz politykę wobec pracowników

■ Medal Europejski 2019 przyznany za dział szkoleń

„Automatyka i Mechatronika”

■ Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2018

■ Laur Innowacyjności 2018 – wyróżnienie za szkolenie KP1: Materiały kompozytowe chemo- i termoutwardzalne –wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytowych i metod ich wytwarzania

■ Medal Europejski 2018, za szkolenia z robotów przemysłowych

■ Medal Europejski 2017, za szkolenia z tworzyw sztucznych

■ Medal Europejski 2016, przyznany za szkolenie CNC1: Operator/Programista CNC

■ Firma Szkoleniowa Roku: 2014, 2016 i 2017

■ Cezar Śląskiego Biznesu, przyznany przez BCC najlepszym firmom regionu śląskiego

■ Złote Godło Quality International 2016

■ Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015

■ Lider Przedsiębiorczości Roku 2015

■ Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2012

■ Innowator Śląska 2012

POLITYKA JAKOŚCI, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2
■ ■ ■ ■

Badania materiałów kompozytowych i tworzyw polimerowych

Gwarancja wysokiej jakości, nowoczesne technologie, doświadczeni pracownicy.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów w zakresie przeprowadzenia badań:

▪ Wyznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT) dla żywic i kompozytów zgodnie z normą ISO 75

▪ Wyznaczenie temperatury zeszklenia oraz innych przemian termicznych za pomocą skaningowego kalorymetru różnicowego (DSC)

▪ Doradztwo technologiczne w oparciu o uzyskane wyniki w ramach powyższych usług

▪ Doradztwo w zakresie doboru materiałów do wytwarzania kompozytów (rodzaje wzmocnienia oraz osnowy polimerowej), technik wytwarzania (techniki ręczne, injekcyjne), konstrukcja kompozytu (ułożenie wzmocnienia, grubość kompozytu)

▪ Badanie wytrzymałości na zginanie, ściskanie, rozciąganie, udarność

Cena ustalana indywidualnie z Klientem w zależności od rodzaju badania.

3

Aparat Vicat & HDT ZwickRoell

Urządzenia HDT/Vicat Standard firmy ZwickRoell są idealne do rutynowych badań kontroli dostaw, jakości oraz celów szkoleniowych. Zalety:

▪ prosta parametryzacja i ocena poprzez oprogramowanie badawcze testXpert III firmy ZwickRoell,

▪ opcjonalnie dostępne zewnętrzne urządzenie chłodzące do szybszego uzyskiwania temperatury początkowej,

▪ możliwe wykonywanie badań zgodnie z ISO 306, ASTM D 1525, ISO 75 oraz ASTM D 648.

Analizator DSC 3 METTLER TOLEDO

Właściwości i zalety analizatora DSC 3 METTLER TOLEDO

▪ Trwały czujnik MultiSTARe z 56 termoparami –zapewnia skuteczną detekcję bardzo małych i bardzo dużych efektów termicznych

▪ Sprawdzony pod kątem wytrzymałości i niezawodny podajnik próbek

▪ Uruchamianie badań jednym kliknięciem One Click™

▪ Prosta kalibracja FlexCal®

▪ Modułowa i ergonomiczna konstrukcja

▪ Szeroki zakres temperatur – od –150 do 700 °C w ramach jednego pomiaru

▪ Oprogramowanie STARe Excellence

Analiza termiczna, a zwłaszcza dynamiczna kalorymetria skaningowa (DSC) jest podstawową metodą badań własności termicznych materiałów polimerowych. Stosowana jest jako podstawowa metoda badań do:

▪ wyznaczania temperatury topnienia i przemian polimorficznych polimerów

▪ temperatury zeszklenia

▪ rozkładu temperatury przemian oraz ich zależności od obecności domieszek w polimerze, rozpuszczalnika, stopnia rozgałęzienia, stopnia orientacji, zawartości fazy krystalicznej.

Wszystkim tym przemianom fizycznym towarzyszą duże zmiany własności tworzywa wpływające na jego parametry przetwórstwa. Ich znajomość jest podstawą do prawidłowego ustalania wszystkich parametrów procesów przetwórstwa, takich jak wtryskiwanie, wytłaczanie, termoformowanie i inne.

Analiza umożliwia wyznaczenie:

▪ ciepła właściwego tworzywa

▪ ciepła i temperatury topnienia i krystalizacji

▪ ciepła i temperatury innych przemian fazowych

▪ entropii przemian

▪ ciepła i energii aktywacji reakcji chemicznychdla polimerów utwardzalnych (żywic)

▪ energii adsorpcji itp.

Jest metodą uzupełniającą innych metod badań jak np.: lepkość - pomiar wskaźnika szybkości płynięcia.

Wprowadzenie do programu szkolenia zajęć laboratoryjnych na tym urządzeniu z znacznym stopniu rozszerzy i uzupełni wiedzę o materiałach polimerowych, jako współczesnych tworzywach konstrukcyjnych będących podstawą w wielu dziedzinach techniki. Świadomość ich własności pozwala na celowe i skuteczne zastosowanie wielu znanych i nowych tworzyw polimerowych we wszystkich obszarach wykorzystania materiałów inżynierskich.

LA R RIUM RZ SZTUCZN C
4

Wagosuszarka MA 200/1.X2.IC.A.NS oraz wagosuszarka MA 200/1.X2.A.NS

Wagosuszarki serii MA X2 to nowoczesne urządzenia służące do szybkiej analizy różnych próbek w zakresie wilgotności, zawartości masy suchej oraz innych parametrów dotyczących produktu. Seria MA.X2 posiada innowacyjny system automatycznego otwierania i zamykania komory suszenia. Otwarcie i zamkniecie komory może być uruchamiane przy użyciu czujników ruchu lub przycisku ekranowego.

Automatyczne otwieranie komory suszenia:

▪ przyspiesza studzenie komory suszenia po zakończeniu procesu,

▪ przyspiesza zadozowanie odważki

▪ ułatwia przeprowadzenie procesów kontroli,

▪ ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości, ▪ poprawia ergonomię pracy.

Seria MA X2 posiada wygodny interfejs użytkownika w postaci kolorowego panelu dotykowego. Przyciski szybkiego dostępu (hot-Key), pola informacyjne oraz etykiety jako elementy programowalne pozwalają na swobodną konfigurację panelu operatora. Proces suszenia może być zrealizowany dla dowolnej temperatury lub być powiązany z konkretnym produktem wykorzystując poniższe bazy danych.

5

Piony szkoleniowe

Mechanika i Diagnostyka maszyn

tokarki konwencjonalne

Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Systemy sterowania i wizualizacji Automatyka i Mechatronika

SIEMENS S7-300/400

SIEMENS S7 Migracja STEP 7 - TIA Portal

SIEMENS S7-300/400 TIA Portal

SIEMENS S7-1500 / S7-1200 TIA Portal

In ynieria materia owa i metalurgia Tworzywa sztuczne

Kompozyty polimerowe

Druk 3D

Obróbka cieplna Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe

Normy i tymalizacja rocesów r ji Utrzymanie ruchu - TPM

Lean manufacturing

Programowanie w

SIEMENS PLM SIEMENS NX

Zaufali nam:

N i n i e js z a b r o s z u r a m a r a k t e r i n f o r m ac y j n y i n i e s t an o w i o f e r t y l o w e j w r o z u m i e n i u a § s u C y wi l neg o E MT - S y s t e m s z o o n i e b i e r z e w i z i a l n o c i z a w yk o r z y s t a n i e , k o m l e t n o i r a w n o z a m i e s z c z w n i e j m a t e r i a ó e l k i e n a z w y a s n e , z o s t a e z a str z e o n e z nak i t o w a r o w e i na l e m i o t ó w t r z , s u y w an e z e z E MT - S y s t e m s z w y z n i e w t i i n f o r m broszurze wykorzystano równie j ia stanowi asno Siemen elkie rawa zastrze one

aktualizacja katalogu (25.01.2023)