Page 1

KATALOG SZKOLEŃ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I METALURGIA Tworzywa sztuczne Kompozyty polimerowe Druk 3D Obróbka cieplna Odlewnictwo Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe


SPIS TREŚCI

■ O nas......................................................................................str. 1 ■ Polityka jakości, nagrody i wyróżnienia..............................str. 2 ■ Autoryzowany partner szkoleniowy....................................str. 3 ■ Tworzywa sztuczne................................................................str. 4 ■ Kompozyty polimerowe.......................................................str. 7 ■ Druk 3D...................................................................................str. 8 ■ Obróbka cieplna...................................................................str. 9 ■ Odlewnictwo.......................................................................str. 10 ■ Obróbka plastyczna...........................................................str. 11 ■ Zgrzewanie oporowe..........................................................str. 12 ■ Laboratorium tworzyw sztucznych....................................str. 13 ■ Laboratorium druku 3D.......................................................str. 19 ■ Laboratorium obróbki cieplnej..........................................str. 21 ■ Laboratorium odlewnictwa...............................................str. 22 ■ Laboratorium obróbki plastycznej....................................str. 23 ■ Trenerzy.................................................................................str. 24


O NAS

O nas EMT-Systems od lat wspiera przedsiębiorców w budowaniu zintegrowanych kompetencji technicznych. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko pojmowanych technik inżynierskich. Naszymi głównymi pionami szkoleniowymi są: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Systemy sterowania i wizualizacji Inżynieria mechaniczna Inżynieria materiałowa i metalurgia Bezpieczeństwo maszyn SIEMENS PLM Optymalizacja procesów produkcji Roboty przemysłowe Jakość produkcji

Jednocześnie organizujemy warsztaty, prowadzimy konsultacje, zajmujemy się doradztwem i wsparciem wdrożeniowym, sprzedażą oprogramowania i produktów systemów automatyki, a także prowadzeniem pomiarów i badań.

Na rynku szkoleniowym działamy od 2006 roku. Do systemu ks zta łcenia ka dr techniczny ch bra nż przemy słowych podchodzimy w sposób innowacyjny, nie bojąc się nowych wyzwań. Szkolenia konstruujemy kompleksowo, a nowe propozycje budowane są pod wpływem wzrastającego zapotrzebowania na kursy z nowoczesnych technologii. Niejednokrotnie są one również odpowiedzią na potrzeby zgłaszane bezpośrednio przez naszych Klientów. Oferowane szkolenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu w zakresie programów szkoleniowych dla firm, instytucji państwowych, szkolnictwa, a także klientów indywidualnych. To właśnie sukcesy naszych klientów są naszą prawdziwą wizytówką. Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Pomagamy określić rzeczywiste kwalifikacje przyszłego kursanta oraz wytyczyć prawidłową ścieżkę szkoleń. W trakcie kursów badamy przyrost wiedzy, co automatycznie pozwala na zobrazowanie efektywności naszej pracy. Na rynku szkoleniowym jesteśmy liderem dostarczającym kompleksową ofertę szkoleń technicznych.

Na rynku szkoleniowym działamy od 2006 roku.

1


POLITYKA JAKOŚCI, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Polityka jakości Nagrody i wyróżnienia Podnosząc jakość świadczonych usług szkoleniowych wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normami:

■ PN-EN ISO 9001:2015

Posiadane certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością zobowiązują nas do ciągłego doskonalenia i aktualizowania świadczonych przez nas usług.

ISO 29990:2010

W ramach naszej działalności otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia: ■ Tytuł Firma Dobrze Widziana 2019 przyznany za przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu oraz politykę wobec pracowników. ■ Laureat Medalu Europejskiego 2019 przyznanego za dział szkoleń "Automatyka i Mechatronika" przez Business Centre Club. ■ Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2018

■ Laureat Medalu Europejskiego 2016 przyznanego za szkolenie „CNC1: Operator/Programista CNC" przez Business Centre Club. ■ Prestiżowe złote godło Quality International 2016 w kategorii Services – Usługi w największym projakościowym programie w Polsce, organizowanym pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacji oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000.

■ Laur Innowacyjności 2018 wyróżnienie za szkolenie KP1: Materiały kompozytowe chemo- i termoutwardzalne – wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytowych i metod ich wytwarzania.

■ Laureat godła Firma szkoleniowa roku 2016 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2018 przyznanego za dział szkoleń "Roboty przemysłowe" przez Business Centre Club.

■ Laureat godła Program szkoleniowy roku 2014 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat godła Firma szkoleniowa roku 2017 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ I miejsce – w kategorii Innowacyjna Firma – tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 oraz wyróżnienie - w kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma podczas V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2017 przyznanego za dział szkoleń "Tworzywa sztuczne" przez Business Centre Club. ■ Wyróżnienie Cezar Śląskiego Biznesu 2016 przyznane podczas uroczystej gali Business Centre Club.

2

■ Uzyskany certyfikat Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015.

■ Tytuł Innowator Śląska 2012 oraz Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego podczas konferencji "Innowacja. Cię rozwija".


AUTORYZOWANY PARTNER SZKOLENIOWY

Laboratoria szkoleniowe Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji bogato wyposażone stanowiska szkoleniowe, które umożliwiają realizację ćwiczeń praktycznych. ■

■ Doświadczeni wykładowcy Nasi szkoleniowcy to przedstawiciele przemysłu oraz uczelni wyższych z bogatym doświadczeniem przy pracach wdrożeniowo – naprawczych, którzy na co dzień współpracują z dużymi przedsiębiorstwami, rozwiązując problemy techniczne oraz zlecone zadania inżynierskie.

Materiały i dokumentacja szkoleniowa Uczestnikom szkoleń zapewniamy profesjonalną dokumentację w postaci autorskich opracowań, skryptów, dokumentacji technicznych, instrukcji oraz innych publikacji. ■

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems jest partnerem szkoleniowym czołowych dostawców technologii – C-L, Zwick Roell, Hasco, NERŁO, Meusburger oraz IGUS. Stały nadzór partnerów przemysłowych gwarantuje najwyższą jakość oraz dostęp do najnowszego oprogramowania i materiałów szkoleniowych. Należymy do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.

■ Metodologia szkolenia Stawiamy na praktykę i wykorzystanie wiedzy naszych trenerów popartej rzeczywistymi przykładami z przemysłu. Zwyczajowo kursy składają się w 30% z zajęć teoretycznych oraz w 70% z ćwiczeń i warsztatów praktycznych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności obsługi urządzeń i systemów.

Podział szkoleń na otwarte i zamknięte Rozwiązanie takie daje możliwość wyboru kursantom najlepszej opcji. Szkolenia otwarte skierowane są do pojedynczych osób, a szkolenia zamknięte dedykowane firmom.

Catering Podczas szkoleń realizowanych w siedzibie naszej firmy zapewniamy każdego dnia barek kawowy, zimne i ciepłe napoje, ciastka, owoce oraz dwudaniowy obiad.

Autoryzowany partner szkoleniowy

3


TWORZYWA SZTUCZNE

SZKOLENIA NAGRODZONE

MEDALEM EUROPEJSKIM

Specjalistyczne szkolenia z zakresu inżynierii materiałowej i metalurgii TWORZYWA SZTUCZNE

Symbol kursu

TS1

Nazwa kursu

Tworzywa sztuczne i ich własności

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada kompleksową wiedzę z zakresu tworzyw sztucznych: pojęcia, budowa, podział, grupy; identyfikuje własności tworzyw w stanie eksploatacyjnym i przetwórczym oraz metody ich badań; skutecznie dobiera parametry przetwórstwa decydujące o jakości wykonywanych wyrobów; dokonuje analizy przemian fizykochemicznych zachodzących podczas przetwórstwa tworzyw; dokonuje samodzielnej oceny wpływu komponentów na własności tworzyw; umiejętnie analizuje wpływ warunków eksploatacji na własności tworzyw.

Program skrótowy

▪ Podstawowe pojęcia dotyczące polimerów ▪ Struktura cząsteczkowa, nadcząsteczkowa i jej wpływ na właściwości tworzyw sztucznych ▪ Podstawowe podziały tworzyw polimerowych ▪ Stany fizyczne tworzyw i zachowanie się tworzyw w poszczególnych stanach ▪ Wpływ dodatków na właściwości tworzyw polimerowych ▪ Zmienność właściwości tworzyw polimerowych ▪ Wyznaczanie własności wytrzymałościowych konstrukcyjnych materiałów polimerowych w próbach rozciągania, zginania i ściskania ▪ Wyznaczanie masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia w zróżnicowanych warunkach pomiaru ▪ Pomiary udarności polimerów konstrukcyjnych ▪ Grupy właściwości tworzyw sztucznych ▪ Właściwości tworzyw w stanie stałym (eksploatacyjnym) ▪ Właściwości w stanie uplastycznionym (przetwórczym) ▪ Wyznaczanie własności wytrzymałościowych i przetwórczych konstrukcyjnych materiałów polimerowych, wyznaczanie twardości elastomerów metodą Shore’a ▪ Właściwości i zastosowania wybranych grup tworzyw polimerowych ▪ Metodyka badań tworzyw sztucznych ▪ Wybrane zagadnienia recyklingu ▪ Identyfikacja tworzyw sztucznych

Czas trwania 4 dni - 25 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

4


TWORZYWA SZTUCZNE

Symbol kursu

TS2

Symbol kursu

TS3-O

Nazwa kursu

Projektowanie detali z tworzyw sztucznych

Nazwa kursu

Wtryskiwanie tworzyw termoplastycznych – obsługa i technologia

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada wiedzę z zakresu własności tworzyw w stanie eksploatacyjnym i przetwórczym; posiada wiedzę w zakresie własności poszczególnych grup tworzyw; zna zasady projektowania detali z tworzyw sztucznych; posiada umiejętności w zakresie projektowania przykładowych elementów: łożysk, kół zębatych, prowadnic; potrafi dobrać parametry wytwarzania elementów i odpowiedniej metody; posiada praktyczną umiejętność dokonywania obliczeń wytrzymałościowych elementów z tworzyw sztucznych; zna zasady zastępowania elementów metalowych tworzywami sztucznymi.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada wiedzę na temat przetwórstwa tworzyw sztucznych termoplastycznych metodą wtryskiwania; zna budowę wtryskarki; potrafi ustawić proces wtryskiwania; prawidłowo dobiera parametry procesu; jest świadomy wpływu dobranych parametrów na jakość wypraski; potrafi samodzielnie identyfikować wady wyprasek i wskazać ich przyczynę.

Program skrótowy

▪ Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących materiałów polimerowych ▪ Właściwości przetwórcze tworzyw sztucznych ▪ Właściwości wybranych polimerów ▪ Budowa wtryskarki i procesy w niej zachodzące ▪ Oprzyrządowanie dodatkowe wtryskarek ▪ Proces wtryskiwania ▪ Wady wyprasek i metody ich usuwania ▪ Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości na temat budowy elementów wtryskarki odpowiedzialnych za proces wtrysku ▪ Omówienie najczęstszych błędów w obsłudze wtryskarki i nastawach parametrów ▪ Omówienie najczęstszych wad detali wtryskiwanych ▪ Zajęcia praktyczne przy wtryskarce ▪ Ogólne zasady współpracy wtryskarki z robotem

Program skrótowy

▪ Podstawowe pojęcia dotyczące polimerów ▪ Struktura cząsteczkowa i nadcząsteczkowa i jej wpływ na właściwości tworzyw sztucznych ▪ Stany fizyczne tworzyw i zachowanie się tworzyw w poszczególnych stanach ▪ Właściwości tworzyw w stanie stałym (eksploatacyjnym) ▪ Zmienność właściwości tworzyw polimerowych ▪ Wprowadzenie do wytrzymałości materiałów ▪ Metodyka badań tworzyw sztucznych ▪ Wyznaczanie własności wytrzymałościowych konstrukcyjnych materiałów polimerowych w próbach ▪ Pomiary udarności ▪ Wyznaczanie twardości elastomerów metodą Shore’a ▪ Technologiczność detali wtryskiwanych z tworzyw sztucznych ▪ Specyfika wytrzymałości tworzyw sztucznych ▪ Wybrane zagadnienia zmęczenia tworzyw sztucznych ▪ Projektowanie elementów żebrowanych z tworzyw sztucznych ▪ Projektowanie połączeń zatrzaskowych ▪ Projektowanie połączeń gwintowych i samogwintujących ▪ Projektowanie połączeń wciskowych z udziałem tworzyw sztucznych ▪ Projektowanie łożysk ślizgowych ▪ Projektowanie kół zębatych z tworzyw sztucznych ▪ Sprężyny z tworzyw sztucznych ▪ Zasady projektowania osłon, korpusów i obudów

Czas trwania 5 dni - 35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 2 dni - 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

TS3-Z

Nazwa kursu

Wtryskiwanie tworzyw sztucznych wg indywidualnych potrzeb

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada kompleksową wiedzę na temat przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtryskową; posiada umiejętności w zakresie projektowania procesu wtryskiwania; potrafi dobierać parametry procesu wtryskiwania; zna budowę wtryskarki; potrafi ocenić jakość wyrobu wtryskiwanego; posiada umiejętność diagnozowania wtrysku i zapobiegania potencjalnym wadom wyrobu.

Program skrótowy

▪ Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących materiałów polimerowych ▪ Właściwości przetwórcze tworzyw sztucznych ▪ Właściwości wybranych polimerów ▪ Budowa wtryskarki i procesy w niej zachodzące ▪ Oprzyrządowanie dodatkowe wtryskarek ▪ Proces wtryskiwania ▪ Wady wyprasek i metody ich usuwania ▪ Współczesne metody wtryskiwania ▪ Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości na temat budowy elementów wtryskarki odpowiedzialnych za proces wtrysku ▪ Omówienie najczęstszych błędów w obsłudze wtryskarki i nastawach parametrów ▪ Omówienie najczęstszych wad detali wtryskiwanych ▪ Zajęcia praktyczne przy wtryskarce

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

5


TWORZYWA SZTUCZNE

TS4

Symbol kursu

TS6

Symbol kursu

Nazwa kursu

Wytłaczanie tworzyw sztucznych

Nazwa kursu

Eksploatacja form wtryskowych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada kompleksową wiedzę na temat przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wytłaczania; posiada umiejętności w zakresie projektowania procesu wytłaczania; potrafi dobierać parametry procesu wytłaczania; zna budowę wytłaczarki; potrafi ocenić jakość wyrobu tłoczonego; wie, jak zapobiegać potencjalnym wadom wyrobu.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada wysoką świadomość techniczną jako członek personelu pracującego z formami wtryskowymi; zna zasady obsługi form wtryskowych; dokonuje samodzielnej oceny i wyboru metody naprawy uszkodzeń form wtryskowych; posiada umiejętność obsługi i naprawy układów gorąco kanałowych.

Program skrótowy

W przypadku szkolenia zamkniętego dla zorganizowanych grup z zakładów pracy lub instytucji program szkolenia oraz charakter prezentowanych materiałów mogą zostać dopasowane do indywidualnych wymagań Klienta (w ramach przedstawionego zakresu szkolenia).

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ Przypomnienie podstawowych pojęć dotyczących materiałów polimerowych, podstawowe podziały tworzyw polimerowych ▪ Podstawy procesu uplastyczniania ślimakowego ▪ Technologia wytłaczania tworzyw sztucznych – podstawowe określenia, parametry technologiczne, wytwarzane produkty ▪ Budowa wytłaczarki ▪ Budowa linii wytłaczarskich ▪ Urządzenia wspomagające proces wytłaczania ▪ Teoretyczne podstawy ustawiania procesu wytłaczania ▪ Najczęściej spotykane problemy w procesie wytłaczania i metody ich rozwiązywania ▪ Wykorzystanie wytłaczania w innych technologiach przetwórstwa (wytłaczanie z rozdmuchem, wytłaczanie z termoformowaniem, wytłaczanie z prasowaniem)

Podstawowe wiadomości o procesie wtryskiwania Budowa formy wtryskowej Rodzaje układów wlewowych Materiałoznawstwo w budowie form wtryskowych Powłoki w formach wtryskowych Użytkowanie form Korekty wymiarowe gniazd Odpowietrzenie gniazda formującego Obsługa form z gorącymi kanałami Przeglądy form wtryskowych Magazyn części zamiennych Metody napraw i regeneracji gniazd formujących Problemy z formami wtryskowymi

Czas trwania 2 dni - 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

TS5

Symbol kursu Nazwa kursu

Projektowanie form wtryskowych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: dokonuje szczegółowej identyfikacji poszczególnych elementów formy wtryskowej; samodzielnie dobiera materiały do budowy formy wtryskowej; umiejętnie wykorzystuje fachową wiedzę inżynierską z zakresu projektowania; stosuje zasady komputerowego wspomagania projektowania.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawowe wiadomości o procesie wtryskiwania Dokładność wymiarowa detali wtryskiwanych Ogólna budowa formy wtryskowej Dane wejściowe do projektu formy wtryskowej Zasady doboru liczby gniazd Budowa gniazda wtryskowego Zasady projektowania układu wlewowego Układ termostatowania formy wtryskowej Budowa układu uwalniania wyprasek Układ wypychania wypraski Elementy łączące, ustalające i prowadzące formy wtryskowej Zasady doboru materiałów na elementy form wtryskowych Typizacja i normalizacja elementów form Programy komputerowe wspomagające projektowanie form

Czas trwania 3 dni - 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu Nazwa kursu

Cel kursu

Program skrótowy

TS7

Formowanie elementów metodą wytłaczania z rozdmuchem - Blow Moulding Po ukończeniu szkolenia uczestnik: wie, jak przebiega proces wtryskiwania i wytłaczania z rozdmuchem; posiada umiejętność projektowania procesów wytwarzania elementów z wykorzystaniem technologii blow mouldingu; posiada wiedzę na temat tworzyw wykorzystywanych w produkcji z wykorzystaniem rozdmuchu; potrafi dobierać parametry wytwarzania elementów i odpowiednią metodę. ▪ Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami teoretycznymi z zakresu procesu produkcyjnego na blow moulderach oraz tworzyw termoplastycznych ▪ Technologia wytłaczania metodą z rozdmuchem ▪ Technologia wtryskiwania z rozdmuchem ▪ Tworzywa termoplastyczne stosowane do rozdmuchu ▪ Wpływ poszczególnych parametrów procesu na jakość produkowanych detali ▪ Parametry przetwórcze technologii blow mouldingu

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

6


KOMPOZYTY POLIMEROWE

Symbol kursu

KP1

Nazwa kursu

Materiały kompozytowe chemo- i termoutwardzalne - wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytów i metod ich wytwarzania

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada wiedzę w zakresie wybranych zagadnień chemii polimerów; posiada wiedzę z zakresu materiałów polimerowych i napełniaczy stosowanych do wytwarzania kompozytów; zapoznał się z kompozytami polimerowymi jako materiałami o specyficznych właściwościach użytkowych; posiada teoretyczne i praktyczne podstawy wytwarzania struktur kompozytowych za pomocą wybranych metod; zna praktyczne sposoby badania żywic i materiałów kompozytowych.

Program skrótowy

▪ Podstawowe pojęcia z zakresu materiałów kompozytowych ▪ Podział i charakterystyka tworzyw sztucznych ▪ Budowa chemiczna polimerów i wpływ struktury chemicznej na ich właściwości ze szczególnym uwzględnieniem polimerów chemoutwardzalnych ▪ Omówienie chemizmu procesu sieciowania wybranych żywic ▪ Wytworzenie kompozytu metodą laminowania ręcznego z wykorzystaniem żelkotu, wybranych wzmocnień i żywic - omówienie metody ▪ Wytworzenie wielowarstwowego kompozytu metodą infuzji - omówienie procesu ▪ Wytworzenie wielowarstwowego kompozytu metodą worka próżniowego (vacuum bagging) ▪ Podział materiałów wzmacniających (fazy rozproszonej) – wzmocnienia proszkowe i włókniste oraz ich właściwości ▪ Wpływ metody przetwórstwa polimerów na właściwości użytkowe kompozytów ▪ Właściwości kompozytów – metody badawcze pozwalające ocenić jakość kompozytu ▪ Podstawy procesów wytwarzania materiałów kompozytowych – metody: laminowanie ręczne, wet-up, spray up, infuzja, worek próżniowy (vacuum bagging), LRTM, RTM, metoda nawoju, autoklawowe i bezautoklawowe przetwórstwo preimpregnatów, pultruzja, odlewy i inne ▪ Przygotowanie próbek kompozytów do badań mechanicznych ▪ Badanie procesów sieciowania – wyznaczenie czasu żelowania, piku egzotermicznego reakcji sieciowania ▪ Ocena jakości kompozytów i powłok żelkotowych ▪ Badanie wybranych właściwości mechanicznych (wytrzymałość na zginanie, udarność i twardość) kompozytów wytworzonych przez kursantów w pierwszym dniu szkolenia ▪ Dyskusja dotycząca zagadnień zaproponowanych przez uczestników szkolenia

Symbol kursu

KP2

Nazwa kursu

Ocena techniczna jakości kompozytów polimerowych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: dokonuje samodzielnej oceny jakości produktów z kompozytów; posiada wiedzę na temat rozpoznawania defektów materiałów kompozytowych; umiejętnie ocenia wpływ metody wytwarzania na jakość gotowego komponentu; posiada praktyczną umiejętność wykorzystania technik mikroskopowych i innych metod nieniszczących.

Program skrótowy

▪ Wybrane zagadnienia teoretycznych podstaw wytwarzania polimerów konstrukcyjnych jako osnowy w kompozytach konstrukcyjnych (duroplasty) ▪ Podstawowe materiały wzmacniające i ich charakterystyka ▪ Karty techniczne (TDS) i karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) ▪ Inicjatory, akceleratory, inhibitory, utwardzacze w reakcjach polimeryzacji ▪ Reżim procesowy i skutki jego ignorancji (receptury, parametry procesu, proporcje osnowy do wzmocnienia itp.) ▪ Przegląd metod wytwarzania kompozytów w aspekcie wystąpienia możliwych charakterystycznych defektów ▪ Klasyfikacja jakości kompozytu wg PURSLOVA ▪ Defekty technologiczne ▪ Lokalizacja defektów w kompozytach, instrumentalnymi metodami nieniszczącymi ▪ Termografia w podczerwieni ▪ Mikroskopowa metoda badań optycznych z użyciem penetrantów ▪ Oznaczanie grubości barierowych warstw ochronnych ▪ Oznaczanie twardości wg BARCOLA GYZJ-934-1 ▪ Oznaczanie HDT osnowy i kompozytu PN-EN ISO 75-1, 75-2, 75-3 (A, B, C) ▪ Oznaczanie ciężaru właściwego kompozytu

Czas trwania 2 dni - 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 3 dni - 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

7


DRUK 3D

DRUK 3D

Symbol kursu

3D1

3D2

Symbol kursu

Nazwa kursu

Druk 3D w technologii FDM – szkolenie podstawowe

Nazwa kursu

Druk 3D w technologii FDM – szkolenie zaawansowane

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: potrafi obsługiwać i konserwować drukarki 3D; potrafi w podstawowy sposób przygotować model 3D do wydruku; zna metody diagnozowania problemów w pracy z drukarką 3D FDM; posiada praktykę z ww. zakresu

Cel kursu

Program skrótowy

▪ Omówienie budowy i zasady działania drukarki w technologii FDM ▪ Omówienie materiałów. Różnice, parametrów, zastosowanie ▪ Oprogramowanie tnące. Różnice między programami, obsługa, funkcje, podstawowe profile sprzętowe i materiałowe ▪ Generowanie plików wykonawczych (gcody) ▪ Transfer plików do drukarki ▪ Obsługa drukarki: uruchomienie wydruku, zdjęcie wydruku ze stołu po zakończeniu pracy, przygotowanie drukarki do kolejnego wydruku ▪ Konserwacja drukarki: ▫▫ czyszczenie ekstrudera, wymiana zużytych/uszkodzonych elementów ▫▫ naciąg pasków, czyszczenie prowadnic ▫▫ czyszczenie hotendu, wymiana tulei PTU ▫▫ aktualizacja oprogramowania ▪ Postprocessing: ▫▫ sposoby na wygładzanie wydruku ▫▫ żywice natryskowe ▫▫ obróbka mechaniczna ▫▫ obróbka termiczna i chemiczna ▪ Omówienie najczęstszych problemów z wydrukami ▪ Ćwiczenia: ▫▫ generowanie gcodów i transfer do drukarki ▫▫ wymiana filamentu ▫▫ wymiana dyszy ▫▫ poziomowanie stołu ▫▫ przygotowanie stołu ▫▫ uruchomienie wydruku ▫▫ edycja parametrów w czasie druku (temperatura, prędkość) ▫▫ wykonanie czynności konserwacyjnych ▫▫ postprocessing

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: potrafi dobrać i w pełni wykorzystać właściwości materiałów stosowanych w technologii FDM; w sposób zaawansowany obsługuje slicery – poprawa właściwości i jakości wydruków; rozpoznaje i usuwa problemy mechaniczne; zarządza farmą drukarek 3d; obsługuje drukarki wielogłowicowe.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪

Czas trwania 3 dni - 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Omówienie typów drukarek w FDM Oprogramowanie tnące - zaawansowana obsługa parametrów Oprogramowanie sterujące - omówienie otwartych systemów Szczegółowe omówienie materiałów z naciskiem na materiały techniczne Gcody sterujące M i G Omówienie błędów na wydrukach – przykłady, diagnoza, potencjalne rozwiązania Zdalna obsługa drukarki, wifi, live view Obsługa farmy drukarek Systemy zarządzania farmą drukarek Drukarki wielogłowicowe Podstawy modelowania na potrzeby druku 3D Inżynieria odwrotna – skanowanie 3D Ćwiczenia: ▫▫ drukowanie skomplikowanych modeli – przygotowanie i postprocessing ▫▫ druk kolorowy – kalibracja drukarki, przygotowanie modeli i generowanie plików wykonawczych ▫▫ aktualizacja oprogramowania ▫▫ naprawa podstawowych usterek w drukarce FDM ▫▫ podstawowe modyfikacje

Czas trwania 3 dni - 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

3D3

Nazwa kursu

Druk 3D - przegląd technologii

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: dobiera odpowiednią technologię przyrostową; zna zastosowanie i antyzastosowanie drukarki 3D; dobiera w zależności od potrzeb odpowiednią drukarkę i materiały; zarządza farmą drukarek; zna podstawy modelowania na potrzeby FDM; posiada wiedzę na temat inżynierii odwrotnej - skanowanie 3D.

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do technologii przyrostowych – porównanie do innych technologii wytwarzania ▪ Rodzaje technologii addytywnych – różnice i zastosowania ▪ Druk 3D z żywic światłoutwardzalnych – DLP, SLA ,LCM, Polyjet, MJM ▪ Druk 3D z proszków – SLS, SLM, DMLS ▪ Druk 3d z metalu i pozostałe technologie ▪ FDM – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość ▪ Zastosowanie druku 3D FDM w praktyce ▪ Rodzaje drukarek w technologi FDM/FFF ▪ Dobór drukarki do potrzeb ▪ Omówienie materiałów z naciskiem na materiały techniczne ▪ Oprogramowanie tnące – różnice , wady i zalety poszczególnych programów ▪ Drukarki wielogłowicowe – różnice, zastosowanie, wady i zalety ▪ Zarządzanie farmą drukarek w sieci LAN ▪ Systemy zarządzania farmą drukarek ▪ Podstawy modelowania na potrzeby druku w technologii FDM ▪ Inżynieria odwrotna – skanowanie 3D

Czas trwania 1 dzień Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

8


OBRÓBKA CIEPLNA

OBRÓBKA CIEPLNA

Symbol kursu

OC1

HYDROTRONICS

Symbol kursu

OC3

Nazwa kursu

Obróbka cieplna metalowych materiałów inżynierskich

Nazwa kursu

Obróbka cieplno-chemiczna

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada kompleksową wiedzę z zakresu obróbki cieplnej materiałów metalowych inżynierskich; zna własności metalowych materiałów inżynierskich w stanie eksploatacyjnym i przetwórczym oraz metody ich badań; potrafi dobrać parametry decydujące o obróbce cieplnej i zna ich wpływ na późniejsze własności użytkowe; posiada wiedzę na temat składników fazowych występujących w stopach metali żelaznych i nieżelaznych oraz ich przemian w czasie nagrzewania; posiada wiedzę na temat przemian fazowych w czasie chłodzenia stopów metali żelaznych i stopów metali nieżelaznych; rozpoznaje wady występujące na skutek źle dobranych parametrów obróbki cieplnej.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna ogólne zasady obróbki cieplno-chemicznej materiałów; posiada wiedzę na temat aspektów technologicznych, doboru parametrów oraz wpływu parametrów na właściwości wynikowe materiałów, osiągane wskutek obróbki cieplno-chemicznej.

Program skrótowy

Ogólne zasady w obróbce cieplno-chemicznej ▪ Nasycanie dyfuzyjne pierwiastkami chemicznymi niemetalicznymi: ▫▫ Nawęglanie; azotowanie; siarkoazotowanie; węgloazotowanie wysokotemperaturowe; węgloazotowanie niskotemperaturowe; siarkowęgloazotowanie; tlenoazotowanie; borowanie ▪ Nasycanie dyfuzyjne pierwiastkami chemicznymi metalicznymi: ▫▫ Chromowanie; tytanowanie; wanadowanie; aluminiowanie; chromoaluminiowanie

Program skrótowy

▪ Własności mechaniczne i technologiczne metali oraz metody ich wyznaczania ▪ Struktura i własności ▪ O b r ó b k a p l a s t y c z n a m e t a l i i i c h s t o p ó w : m e c h a n i z m y odkształcenia plastycznego ▪ Metalurgia ▪ Wykres równowagi faz żelazo-węgiel ▪ Krzywe CTPc i CTPi ▪ Wytyczne do hartowania ▪ Urządzenia do nagrzewania oraz chłodzenia ▪ Atmosfery ochronne w obróbkach cieplnych ▪ Metody hartowania i odpuszczania ▪ Obróbka cieplno-chemiczna ▪ Analiza wad i błędów możliwych w obróbce cieplnej ▪ Wyżarzania ▪ Utwardzanie wydzieleniowe (przesycanie i starzenie) ▪ Termiczne nakładanie warstw

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu Nazwa kursu

Cieplne metody wytwarzania warstw powierzchniowych

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna podstawowe metody cieplnej modyfikacji powierzchni materiałów; zna metody cieplno-chemiczne, cieplno-fizyczne oraz cieplno-mechaniczne obróbki powierzchniowej; posiada wiedzę na temat technologicznych aspektów obróbki powierzchniowej materiałów.

Program skrótowy

▪ Metody cieplne: ▫▫ Hartowanie powierzchniowe części maszyn (indukcyjne, płomieniowe, zanurzeniowe); nadtapianie; natapianie; stapianie; powlekanie zanurzeniowe (cynkowanie, aluminiowanie, ołowiowanie, miedziowanie) ▪ Metody cieplno-chemiczne: ▫▫ Nasycanie wspomagane CVD (APCVD, LPCVD, PACVD); stopowanie ▫▫ Metody cieplno-fizyczne PVD ▫▫ Metody cieplno-mechaniczne (natryskiwanie cieplne, platerowanie

Czas trwania 3 dni - 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

OC2

Nazwa kursu

Obróbka cieplna zwykła

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada wiedzę na temat procesów obróbki cieplnej zwykłej; zna technologiczne aspekty obróbki cieplnej zwykłej materiałów; posiada wiedzę na temat wyżarzania i hartowania materiałów metalowych.

Program skrótowy

▪ Wyżarzanie: ▫▫ Ujednorodniające i przegrzewające ▫▫ normalizujące ▫▫ zupełne (konwencjonalne i izotermiczne) ▫▫ rekrystalizujące ▫▫ odprężające i stabilizujące ▪ Hartowanie objętościowe: ▫▫ ogólne zasady ▫▫ martenzytyczne zwykłe ▫▫ stopniowe ▫▫ bainityczne z przemianą izotermiczną ▫▫ patentowanie ▫▫ odpuszczanie (niskie, średnie, wysokie, odpuszczalność stali niestopowych, odpuszczalność stali stopowych, nieodwracalna i odwracalna kruchość odpuszczania, zalecenia technologiczne) ▫▫ utwardzanie cieplne ▫▫ ulepszanie cieplne

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

OC4

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OC5

Nazwa kursu

Technologia obróbki cieplnej części maszyn i narzędzi

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna podstawy teoretyczne i praktyczne obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych; posiada wiedzę na temat wpływu obróbki cieplnej na stale o specjalnych własnościach; potrafi analizować wpływ parametrów obróbki cieplnej na właściwości wynikowe elementu, w zależności od poddawanej obróbce grupie metali.

Program skrótowy

▪ Obróbka cieplna stali konstrukcyjnych (odkuwek, sprężyn i resorów, kół zębatych, łożysk tocznych)

9


OBRÓBKA CIEPLNA ODLEWNICTWO

OBRÓBKA CIEPLNA

▪ Obróbka cieplna stali o specjalnych własnościach: ▫▫ Odpornych na korozję, nierdzewnych i kwasoodpornych; żaroodpornych (zaworowe, oporowe, żarowytrzymałe); o szczególnych własnościach fizycznych (magnetyczne miękkie, magnetyczne twarde, niemagnetyczne, o szczególnym współczynniku rozszerzalności cieplnej) ▪ Obróbka cieplna odlewów staliwnych i żeliwnych ▪ Obróbka cieplna narzędzi: ▫▫ Narzędzia pomiarowe i przyrządy; narzędzia skrawające; narzędzia tnące; narzędzia do obróbki plastycznej metali na zimno; narzędzia do wyciskania i kształtowania innych wyrobów; narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych; narzędzia do obróbki szkła; kokile do odlewania pod ciśnieniem; narzędzia do obróbki plastycznej na gorąco; narzędzia rolnicze; narzędzia górnicze ▪ Obróbka cieplno-chemiczna narzędzi

ODLEWNICTWO

Symbol kursu Nazwa kursu

Podstawy technologii odlewnictwa

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada wiedzę o znaczeniu odlewnictwa jako podstawowej techniki wytwarzania części maszyn; zna podstawowe technologie odlewnicze oraz metody wykonywania form i rdzeni odlewniczych; potrafi wykonywać proste formy odlewnicze z masy kwarcowo-iłowej.

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do odlewnictwa jako najstarszej i podstawowej techniki wytwarzania części maszyn ▪ Podział technologii odlewania, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych metod opartych o masy na osnowie piaskowej ▪ Proces wykonywania odlewu od projektowania do obróbki wykańczającej ▪ Metody wykonywania form i rdzeni odlewniczych ▪ Proces formowania (wykonywania formy) dzielonej z masy formierskiej kwarcowo-iłowej – ćwiczenie praktyczne

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OC6

Nazwa kursu

Wady obróbki cieplnej i kontrola jakości

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna teoretyczne aspekty procesów hartowania i odpuszczania; zna wady hartowania i odpuszczania oraz wady obróbki cieplno-chemicznej i powierzchniowej materiałów; zna zasady kontroli jakości wyrobów poddawanych obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej.

Program skrótowy

▪ Wady hartowania i odpuszczania: ▫▫ Niewłaściwa twardość i miękkie plamy; nieodpowiednie własności mechaniczne; pęknięcia hartownicze ▪ Wady obróbki cieplno-chemicznej i powierzchniowej: ▫▫ Odkształcenia i paczenie; pęknięcia hartownicze i szlifierskie; utlenianie wewnętrzne; niewłaściwa grubość warstwy; obniżona twardość warstwy i niewłaściwa twardość rdzenia ▪ Kontrola jakości wyrobów po obróbce cieplnej i cieplnochemicznej ▪ Zasady BHP w obróbce cieplnej

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OC7

Nazwa kursu

Urządzenia do obróbki cieplnej

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna różnorodne urządzenia wykorzystywane w procesie obróbki cieplnej; potrafi analizować wpływ wykorzystywanego urządzenia obróbczego na parametry wynikowe elementu.

Program skrótowy

▪ Piece i nagrzewnice (niskotemperaturowe, średniotemperaturowe, wysokotemperaturowe) ▪ Urządzenia do wytwarzania atmosfer regulowanych ▪ Urządzenia do chłodzenia wsadu: ▫▫ Wanny hartownicze; studzienki; prasy i przyrządy hartownicze; komory studzenia; wymrażarki ▪ Urządzenia do mycia ▪ Urządzenia kontrolno - pomiarowe ▪ Układy i agregaty piecowe ▪ Linie i gniazda technologiczne

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

10

OD1

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OD2

Nazwa kursu

Odlewnicze stopy metali i metody ich wytapiania

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada wiedzę o podstawowych tworzywach (stopach metali) stosowanych do wytwarzania odlewów; zna procesy wytapiania stopów odlewniczych w typowych piecach odlewniczych; potrafi przygotować i prowadzić wytop w piecu elektrycznym indukcyjnym.

Program skrótowy

▪ Podział stopów odlewniczych – stopy żelaza i metali nieżelaznych ▪ Tendencje w rozwoju i zastosowaniu nowoczesnych stopów odlewniczych (żeliwo ADI, żeliwo wermikularne, nadstopy niklu, stopy aluminium, odlewy szkieletowe itp.) ▪ Rodzaje pieców odlewniczych i procesy topienia w nich prowadzone: ▫▫ Piec elektryczny łukowy; piec elektryczny indukcyjny; żeliwiak; pozostałe (rzadziej spotykane) rodzaje pieców odlewniczych ▪ Obliczanie wsadu do wytopu w piecu odlewniczym – ćwiczenia praktyczne ▪ Proces wytapiania żeliwa w piecu elektrycznym indukcyjnym – ćwiczenie praktyczne

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte


ODLEWNICTWO OBRÓBKA PLASTYCZNA

ODLEWNICTWO

OD3

Symbol kursu Nazwa kursu

Nowoczesne technologie wytwarzania odlewów

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada wiedzę z zakresu rozwoju technologii odlewniczych, zwłaszcza mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów odlewniczych; zna zagadnienia związane z nowoczesnym odlewnictwem ciśnieniowym; potrafi wytwarzać odlewy precyzyjne metodą wytapianych modeli.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪

Tendencje w rozwoju światowego odlewnictwa Automatyczne linie odlewnicze skrzynkowe Automatyczne linie odlewnicze bezskrzynkowe Odlewnictwo ciśnieniowe jako najbardziej zautomatyzowana i zrobotyzowana technologia odlewnicza ▪ Połączenie technologii odlewniczych z innymi technikami wytwarzania (squeeze casting, rheocasting, odlewanie odlewów hybrydowych metal-tworzywo sztuczne itp.) ▪ Proces wytwarzania odlewów precyzyjnych, metodą wytapianych modeli – ćwiczenie praktyczne

OBRÓBKA PLASTYCZNA

Symbol kursu Nazwa kursu

Podstawy technologii tłocznictwa

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada praktyczną wiedzę na temat metod kształtowania za pomocą tłocznictwa; bardzo dobrze zna narzędzia stosowane do cięcia, gięcia i kształtowania; projektuje procesy technologiczne dla wyrobów tłocznych.

Program skrótowy

▪ Teoretyczne podstawy procesu tłoczenia ▪ Nowoczesne tendencje w zakresie metod tłoczenia w warunkach przemysłowych ▪ Produkcja na liniach zmechanizowanych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych różnych wyrobów tłoczonych – przykłady i analiza ▪ Właściwości wsadów do tłoczenia i ich kwalifikacja procesowa ▪ Narzędzia do tłoczenia ▪ Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów tłoczonych ▪ Porównanie tłoczenia z innymi metodami wytwarzania oraz zasady projektowania procesu technologicznego dla wyrobów tłoczonych ▪ Możliwości modyfikowania właściwości materiału narzędzi ▪ Materiały używane do produkcji części zamiennych ▪ Typowe błędy podczas prac projektowych i montażowych narzędzi do tłoczenia: błędy poziomu projektowego, błędy poziomu wykonawstwa narzędzi i ich kompatybilności z liniami pras, błędy procesu przezbrajania i uruchomienia produkcji oraz błędy eksploatacji ustalonej produkcji.

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

OD4

Symbol kursu Nazwa kursu

Wady odlewów i sposoby zapobiegania ich powstawaniu

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: posiada szeroką wiedzę w zakresie terminologii i przyczyn powstania wad w odlewach ze stopów żelaza oraz metali nieżelaznych; zna zasady projektowania odlewów, zapewniające ograniczenie niebezpieczeństwa powstawania wad odlewniczych; potrafi optymalizować technologię odlewniczą dla minimalizacji możliwości wystąpienia wad.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

OD5

Nazwa kursu

Gospodarka zasobami i odpadami w odlewni

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna aktualne przepisy dotyczące odpadów przemysłowych, w tym odlewniczych; posiada wiedzę na temat metod regeneracji masy formierskiej; zna zasady optymalizacji procesów odlewniczych (topienia, formowania, oczyszczania odlewów itd.) w zakresie zużycia zasobów i minimalizacji powstawania odpadów.

Program skrótowy

Czas trwania 3 dni - 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Klasyfikacja wad odlewniczych oraz stosowana terminologia Normy dotyczące wad odlewniczych i jakości odlewów Kryteria odbioru odlewów Wady powierzchni surowej Przerwy ciągłości Wady wewnętrzne Sposoby zapobiegania powstawaniu wad Wspomaganie komputerowe procesu wytwarzania odlewów, jako narzędzie minimalizujące ryzyko wytwarzania odlewów wadliwych

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OP1

▪ Wymagania dotyczące postępowania z odpadami odlewniczymi ▪ Metody regeneracji zużytej masy formierskiej – ich zastosowanie, zalety i wady ▪ Nowoczesne metody ograniczające zużycie różnych zasobów w podstawowych procesach i technologiach odlewniczych ▪ Możliwości utylizacji odpadów odlewniczych w odlewni oraz w innych branżach gospodarki

Czas trwania 1 dzień Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OP2

Nazwa kursu

Technologia tłocznictwa wg indywidualnych potrzeb

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna metody kształtowania za pomocą tłocznictwa; zna narzędzia stosowane do cięcia, gięcia, kształtowania; potrafi zaprojektować procesy technologiczne dla wyrobów tłocznych.

Program skrótowy

▪ Pojęcia podstawowe: proces tłoczenia; nowoczesne tendencje w zakresie metod tłocznia w warunkach przemysłowych ▪ Podział tłoczników i ich funkcje: podział na narzędzia do cięcia metali, wykrojniki, do gięcia metali, tłoczniki gnące, tłoczniki do kształtowania, ciągowniki, do tłoczenia gumą oraz wytłaczania hydraulicznego ▪ Tłoczniki postępowe, transferowe: przegląd charakterystyk podstawowych materiałów stosowanych do wykonywania tłoczników ▪ Możliwości modyfikowania właściwości materiału narzędzi ▪ Materiały używane do produkcji części zamiennych

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

11


ZGRZEWANIE OPOROWE

ZGRZEWANIE OPOROWE

ZO1

Symbol kursu

Symbol kursu

ZO4

Nazwa kursu

Programowanie i parametryzacja zgrzewarek oporowych – kurs podstawowy

Nazwa kursu

Programowanie adaptacyjnych sterowników zgrzewania ARO – kurs specjalistyczny

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania oporowego; zna budowę oraz zasady działania i obsługi układów sterowania zgrzewania oporowego; zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania rezystancyjnego dla różnych rodzajów materiałów; potrafi dobrać odpowiednie parametry, takie jak wartości prądowe, siły docisku i czasy zgrzewania.

Cel kursu

o ukończeniu szkolenia uczestnik: zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania oporowego; zna zasady działania zgrzewania adaptacyjnego; posiada wiedzę i umiejętności z zakresu parametryzacji i aktywacji systemu w trybie Adaptive; posiada wiedzę i umiejętności z zakresu optymalizacji procesu zgrzewania w trybie Adpative.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

Szczegółowe omówienie adaptacyjnych sterowników zgrzewania ARO w oparciu o: ▪ Charakterystykę procesów zgrzewania ▪ Urządzenia do zgrzewania ▪ Podstawy parametryzacji w technologii zgrzewania ▪ Podstawy regulacji w technologii Adaptive ▪ Parametryzację i aktywację systemu w trybie Adaptive ▪ Zgrzewanie specjalistyczne ▪ Ćwiczenia praktyczne - dobór parametrów zgrzewania, optymalizacja procesu, symulacja niezgodności, kalibracja

Charakterystyka procesów zgrzewania Urządzenia do zgrzewania Materiały zgrzewane Podstawy parametryzacji w technologii zgrzewania Niezgodności i kontrola jakości zgrzein Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania 1 dzień Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

ZO2

Symbol kursu Nazwa kursu

Cel kursu

Program skrótowy

Programowanie i parametryzacja zgrzewarek oporowych – kurs zaawansowany Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania oporowego; zna budowę oraz zasady działania i obsługi układów sterowania zgrzewania oporowego; zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania rezystancyjnego dla różnych rodzajów materiałów; potrafi dobrać odpowiednie parametry: wartości prądowych, sił docisku i czasów zgrzewania. Zaawansowane aspekty następujących zagadnień: ▪ Charakterystyka procesów zgrzewania ▪ Urządzenia do zgrzewania ▪ Materiały zgrzewane ▪ Podstawy parametryzacji w technologii zgrzewania ▪ Niezgodności i kontrola jakości zgrzein ▪ Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu Nazwa kursu

Podstawy teorii mikrozgrzewania oporowego

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest dla technologów, techników, inżynierów procesu, pracowników utrzymania ruchu oraz osób odpowiedzialnych za proces zgrzewania rezystancyjnego używanego w procesie produkcji małych komponentów i złączy elektronicznych, silników elektrycznych, czujników, okablowania, urządzeń medycznych, elementów oświetlenie oraz wielu innych urządzeń wymagających precyzyjnych połączeń elektrycznych i mechanicznych.

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania oporowego; zna budowę oraz zasady działania i obsługi układów sterowania zgrzewania oporowego; zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania rezystancyjnego dla różnych rodzajów materiałów; potrafi dobrać odpowiednie parametry, takie jak wartości prądowe, siły docisku i czasy zgrzewania

Program skrótowy

▪ Podstawy technologii zgrzewania: materiały i ich zgrzewalność, zasada działania, charakterystyka procesów zgrzewania ▪ Urządzenia do zgrzewania ▪ Niezgodności i kontrola jakości zgrzein ▪ Typowe zastosowania, przykłady i problemy

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

ZO3

Symbol kursu Nazwa kursu

Programowanie adaptacyjnych sterowników zgrzewania BOSCH – kurs specjalistyczny

Cel kursu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna zagadnienia związane z technologią zgrzewania oporowego; zna zasady działania zgrzewania adaptacyjnego; posiada wiedzę i umiejętności z zakresu parametryzacji i aktywacji systemu w trybie Adaptive; posiada wiedzę i umiejętności z zakresu optymalizacji procesu zgrzewania w trybie Adpative.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Charakterystyka procesów zgrzewania Urządzenia do zgrzewania Podstawy parametryzacji w technologii zgrzewania Podstawy regulacji w technologii Adaptive Parametryzacja i aktywacja systemu w trybie Adaptive Zgrzewanie specjalistyczne Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

12

ZO5

Czas trwania 1 dzień Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Laboratorium tworzyw sztucznych Szkolenia o kodzie: TS1-TS9

Nasze laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowej aparaturze laboratoryjnej i komponentach dostarczanych przez czołowych dostawców technologii – C-L, Zwick Roell, Hasco, NERŁO, Meusburger oraz IGUS. Podczas zajęć wykonujemy wiele ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem różnorodnych stanowisk szkoleniowych i laboratoryjnych.

13


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Wtryskarka marki BOY 25 E ▪ Konstrukcja maszyny cechuje się najlepszą ergonomią i wydajną pracą ▪ Zsyp dla wyprasek, otwarty z trzech stron, gwarantuje optymalny odbiór wyrobów gotowych ▪ Łatwa obsługa i elastyczność w dodawaniu wyposażenia, dzięki niepodpartemu systemowi zamykania ▪ Dzięki intuicyjnej obsłudze optymalna technologia sterowania ▪ Solidna konstrukcja maszyny ze zintegrowanym zbiornikiem oleju ▪ Solidna, dobrze przemyślana konstrukcja z dwupłytowym, niepodpartym systemem zamykania ▪ Wysoka efektywność, dzięki niskiemu kosztowi maszynogodziny ▪ Duże prześwity między kolumnami i płytami BOY 25 E charakteryzuje się najwyższą precyzją i niezawodnością. Niezwykle kompaktowa wtryskarka o powierzchni 1,8 m² jest prosta, przejrzysta i ergonomiczna. Niepodparty system zamykania zapewnia lepszą dostępność i automatyzację. Jednostki wtryskowe w sześciu różnych rozmiarach z siedmioma różnymi średnicami ślimaków gwarantują szeroki zakres opcji wyposażenia. Na BOY 25 E z powodzeniem przetwarzana może być szeroka gama tworzyw termoplastycznych, elastomerów, silikonów i duroplastów, a także proszki metali i ceramiki (technologia PIM).

Robot manipulacyjny WITTMANN W818 ▪ Układ sterowania: WITTMANN CNC 8.3 z blokiem awaryjnym ▪ Programator Ręczny TEACHBOX ▪ Przeniesienie napędu przez koło zębate i zębatkę ▪ 2 x obieg próżni działający w oparciu o zasadę Venturiego z cyfrowo ustawianym wyłącznikiem różnicy ciśnienia ▪ 1 x pneumatyczny zawór 5/2 z funkcją kontroli, dla sterowania elementami chwytaka poruszanymi pneumatycznie ▪ Robot wyposażony w napędy serwo na wszystkich trzech osiach ▪ Oś obrotowa ▪ Niski hałas i komfort pracy

14


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Maszyna wytrzymałościowa (zrywarka) Zwick/Roell ProLine 10 kN Maszynę wykorzystujemy do funkcjonalnych testów komponentów oraz znormalizowanych badań materiałowych. Maszyna wyposażona jest w oprzyrządowanie do próby rozciągania, zginania 3-pkt oraz ściskania wraz z ekstensometrem do pomiaru wydłużenia oraz systemowym stołem do ustawienia maszyny i PC: ▪ zakres obciążeń Fmax 10 kN, ▪ model stołowy, ▪ rama obciążeniowa, dwukolumnowa typu H, ▪ 2 stalowe kolumny prowadzące, ▪ 2 wrzeciona napędowe (kulowo toczne) z wstępnym obciążeniem, gwarantujące bezluzowe prowadzenie i napęd trawersy, ▪ przestrzeń robocza bez zabudowy: 1050 x 440 mm (wys. x szer.), ▪ bezszczotkowy i bezobsługowy serwonapęd AC, ▪ prędkość badawcza w całym zakresie obciążenia 0 – 10 kN: 0,0005 – 1000 mm/min, ▪ dokładność nastawionej prędkości: 0,05 % wartości ustawionej, ▪ dokładność pozycjonowania: +/-2 μm, ▪ innowacyjna elektronika testControl II.

15


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Plastometr Zwick Mflow Plastometr do wyznaczenia wagowego (MFR) oraz objętościowego (MVR) współczynnika płynięcia: ▪ Urządzenie określa współczynnik płynięcia tworzyw sztucznych w zgodności z normami: ISO 1133, ASTM D 1328, ASTM D 3364, NF T51-038, JIS K 7210 ▪ Obciążenia badawcze wchodzące w skład urządzenia podstawowego: 0,325 i 2,16 kg ▪ Elementy: króciec wlewowy, narzędzia czyszczące, kabel USB ▪ Przyłączenie mocy: 500W ▪ Klawiatura obsługowa: foliowa, punktowa ▪ Wskazania: wyświetlacz LCD ▪ Zakres obciążeń: 0,325 do 21,6 kg ▪ Zakres temperatury: +50 stopni C do +450 stopni C

16


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Młot charpy’ego Zwick Na urządzeniu prowadzimy badanie wytrzymałości udarnościowej tworzyw sztucznych. Klasyczny młot Charpy’ego określający przyjętą, prowadzącą do zniszczenia normowanej próbki pracę, poprzez pomiar wysokości wznoszenia młota po uderzeniu.

Twardościomierze analogowe Shore’a Podczas szkoleń wykorzystujemy analogowe twardościomierze ze statywami operacyjnymi do durometrów Shore’a typu A i D oraz zestawami 3 gumowych wzorców twardości durometrowej Shore’a w skali A i D.

17


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Materiały polimerowe do identyfikacji Podczas części praktycznej z zakresu identyfikacji tworzyw sztucznych każdy z kursantów otrzymuje zestaw próbek oraz listę tworzyw do zidentyfikowania. Tworzywa, które wykorzystywane są do identyfikacji to: PE, PP-R, CPVC, PP, PVC, PCV, ABS, PC, PCV SP, PMA, PMMA, PET, PE, PE dużej gęstości, PA, POM, PTFE, POM-C, PEEK, PETP, PU.

Przygotowanie próbek do badań Uczestnicy szkoleń samodzielnie przygotowują próbki do wykonywania ćwiczeń, m.in. z wykorzystaniem twardościomierzy Shore’a.

Próbki i granulaty do badań laboratoryjnych Do wszelkich działań wykorzystujemy specjalnie przygotowane próbki badawcze. Nadrzędnym celem w badaniu materiałów formierskich jest wysoki stopień odtwarzalności. Wymaga to ograniczenia liczby rodzajów próbek: ▪ Wiosełka do badań wytrzymałościowych z 7 rodzajów tworzyw (PMMA, HDPE, PP, PC, PS, PA, PAGF30) ▪ Beleczki do badań udarnościowych z 7 rodzajów tworzyw (PMMA, HDPE, PP, PC, PS, PA, PAGF30) ▪ Granulaty do wyznaczania współczynnika płynięcia z 8 rodzajów tworzyw (POLIETYLEN HD, POLIPROPYLEN HP 456J, POLIPROPYLEN HP 500N, PC 1220 U, POLISTYREN 535, POLIAMID PA6, PA66 G30, PMMA 205)

Do dyspozycji kursantów oddajemy również wagę hydrostatyczną do wyznaczania gęstości próbek i mikroskopy laboratoryjne.

Gotowe elementy i detale z tworzyw sztucznych Wyposażenie laboratorium stanowi także zestaw wielu gotowych produktów z tworzyw sztucznych – elementy tapicerek samochodowych, obudowy, łożyska z tworzyw, przeguby przemysłowe, lampy samochodowe. Elementy wykorzystywane są do prezentacji wzorcowych wykonań lub wad wykonania.

Kompozyty Kursanci mają również możliwość pracy na przemysłowej aparaturze laboratoryjnej i komponentach dostarczanych przez czołowych producentów. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwem C-L Sp. z o.o. – liderem w zakresie dystrybucji surowców i urządzeń do produkcji kompozytów, laboratorium zostało zaopatrzone we wszystkie niezbędne materiały pozwalające prowadzić ćwiczenia praktyczne na najwyższym przemysłowym poziomie. Do dyspozycji kursantów zostały przygotowane: żywice, żelkoty/topkoty, wzmocnienia, inicjatory/utwardzacze, napełniacze, rozdzielacze, materiały rdzeniowe oraz dodatki do produkcji i narzędzia.

18


LABORATORIUM DRUKU 3D

Laboratorium druku 3D Szkolenia o kodzie: 3D1-3D3

DRUKARKI 3D Podczas szkolenia każdy uczestnik otrzymuje do dyspozycji indywidualny zestaw składający się z najnowszej drukarki Ultimaker 3. Jest to dwugłowicowa drukarka 3D z aktywnym poziomowaniem stołu, wymiennymi modułami drukowania i podglądem video. Unikalny system podnoszenia dyszy, profesjonalne materiały budulcowe i podporowe oraz wymienne moduły drukujące (Print Core) pozwalają na drukowanie najbardziej skomplikowanych projektów. Do dyspozycji kursantów oddajemy również drukarki innych producentów, w tym Prusa i3 MK3 z ulepszonym ekstruderem.

Filamenty NOCTUO Do dyspozycji kursantów oddajemy również zestawy filamentów renomowanego producenta NOCTUO. Rozwiązania firmy NOCTUO to sprawdzone receptury i materiały najwyższej jakości. Podczas kursu drukujemy m.in. z następujących tworzyw: ▪ PLA ▪ UltraPLA ▪ ABS ▪ Nylon ▪ Carbon ▪ Flex ▪ MediFlex

19


LABORATORIUM DRUKU 3D

Preparaty i kleje specjalistyczne W trakcie szkolenia korzystamy także z niezbędnych preparatów do adhezji i klejów: ▪ Dimafix - spray adhezyjny dostosowany do drukarek 3D w technologii FDM i FFF o podgrzewanej platformie roboczej. Dzięki Dimafixowi pozbędziesz się problemów w odklejającymi się wydrukami. ▪ Dimafix Pen - klej w sztyfcie dostosowany do druku 3D w technologii FDM i FFF o podgrzewanej platformie roboczej.

Gotowe elementy i detale z druku FDM Wyposażenie laboratorium stanowi również zestaw wielu gotowych produktów wydrukowanych w technologii FDM. Elementy wykorzystywane są do prezentacji wzorcowych wykonań lub wad wykonania.

Oprogramowanie Każdy uczestnik szkolenia posiada indywidualną stację komputerową z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem: Cura i Slic3r. Prezentujemy również możliwości i zastosowania oprogramowania Simplify 3D. ▪ Cura - oprogramowanie rozwijane przez Ultimakera. Bardzo przyjazne, wygodne i szybkie narzędzie. Posiada ogromne możliwości wśród różnych slicerów. Zawiera ciekawy moduł do wtyczek, bardzo mocno rozszerzających możliwości generowania G-code’u. Posiada opcje sterowania drukarką po USB (łącznie z przesyłaniem modelu do druku). ▪ Slic3r - jeden z popularniejszych programów służących do cięcia modelu STL na warstwy w celu ich późniejszego wydrukowania. Daje dużą kontrolę nad sposobem zamiany modelu na instrukcje zrozumiałe dla drukarki. ▪ Simplify 3D - pakiet oprogramowania all-in-one na systemy Windows, OS X i Linux zawierający komplet narzędzi do importu, manipulacji i naprawy modeli w formatach .STL/.OBJ, krojenia i generowania instrukcji G-Code, sprawdzenia ścieżek oraz ostatecznego wydruku 3D. Aplikacja zawiera konfiguracje dla szerokiej listy drukarek 3D i oferuje kompatybilność według producenta z prawie 90% obecnych na rynku urządzeń. ▪ Granulaty do wyznaczania współczynnika płynięcia z 8 rodzajów tworzyw (POLIETYLEN HD, POLIPROPYLEN HP 456J, POLIPROPYLEN HP 500N, PC 1220 U, POLISTYREN 535, POLIAMID PA6, PA66 G30, PMMA 205).

20


LABORATORIUM OBRÓBKI CIEPLNEJ

Laboratorium obróbki cieplnej Szkolenia o kodzie: OC1-OC7

Podczas części praktycznej szkolenia wykorzystujemy sprzęt i park maszynowy dostępny w danym zakładzie pracy. Możemy pracować w oparciu o dokumentację zakładu.

21


LABORATORIUM ODLEWNICTWA

Laboratorium odlewnictwa Szkolenia o kodzie: OD1-OD5

Kursy mogą odbywać się zarówno w siedzibie klienta (odlewnia), jak i w EMT-Systems. Część zajęć prowadzona jest wówczas w laboratoriach współpracującej uczelni, która dysponuje wymaganymi narzędziami i materiałami do przeprowadzenia procesu formowania i badania właściwości mas formierskich.

22


LABORATORIUM OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

Laboratorium obróbki plastycznej Szkolenia o kodzie: OP1-OP2

Podczas części praktycznej szkolenia wykorzystujemy sprzęt i park maszynowy dostępny w danym zakładzie pracy. Możemy pracować w oparciu o dokumentację zakładu – prasy, tłoczniki.

Do szkolenia możemy wykorzystać również bazę laboratoryjną zakładu pracy: próba tłoczności blach metodą Erichsena.

23


TRENERZY

Trenerzy Nasi szkoleniowcy to przedstawiciele przemysłu oraz uczelni wyższych z bogatym doświadczeniem przy pracach wdrożeniowo - naprawczych. Na co dzień współpracują z dużymi przedsiębiorstwami rozwiązując problemy techniczne oraz zlecone zadania inżynierskie. Doświadczenie poparte jest wieloletnią pracą w przemyśle (m.in. jako technologowie procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki cieplnej i plastycznej, odlewnictwa czy zgrzewania oporowego). Trenerzy posiadający duże doświadczenie w zakresie szkoleń na potrzeby zakładów przemysłowych z technologii obróbczych materiałów metalowych oraz tworzyw sztucznych, projektowania elementów i narzędzi do ich przetwórstwa. Szkoleniowcy z druku 3D na co dzień współpracują z dużymi przedsiębiorstwami rozwiązując problemy druku 3D, konstruują i budują drukarki, wspierają duże farmy.

24


Piony szkoleniowe Inżynieria mechaniczna

Roboty przemysłowe

Jakość Produkcji

Inżynieria materiałowa i metalurgia

Pneumatyka przemysłowa Hydraulika siłowa Frezarki i tokarki CNC Frezarki i tokarki konwencjonalne Mechanika i budowa maszyn Diagnostyka maszyn Kontrola jakości Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Systemy sterowania i wizualizacji Automatyka i Mechatronika Systemy wizyjne SIMATIC Software TIA Portal SIMATIC Software STEP 7 / WinCC SIEMENS S7-300/400 SIEMENS S7 Migracja STEP 7 - TIA Portal SIEMENS S7-300/400 TIA Portal SIEMENS S7-1200 TIA Portal SIEMENS S7-1500 TIA Portal SIEMENS S7-SCL/GRAPH w TIA Portal SIEMENS Safety Integrated HMI/SCADA Sieci przemysłowe SIMATIC PCS7 CODESYS Techniki napędowe Czujniki przemysłowe MITSUBISHI Programowanie w C i C++

Roboty FANUC Roboty ABB Roboty KUKA Roboty WITTMANN Roboty COMAU Integracja ROBOTÓW

Tworzywa sztuczne Kompozyty polimerowe Druk 3D Obróbka cieplna Odlewnictwo Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe

Bezpieczeństwo maszyn

Normy i dyrektywy maszynowe Systemy bezpieczeństwa

Optymalizacja procesów produkcji Utrzymanie ruchu - TPM Metodologia SMED Metodologia FMEA Lean manufacturing

SIEMENS PLM

SIEMENS NX SIEMENS Solid Edge

Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Koncepcja Przemysłu 4.0 jest żywo obecna w naszych programach szkoleniowych.


EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Tel.: +48 32 411 1000 e-mail: info@emt-systems.pl

WSPIERAMY

Zaufali nam:

emt-systems.pl Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. EMT-Systems Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie, kompletność i poprawność zamieszczonych w niej materiałów. Wszelkie nazwy własne, pozostałe zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez EMT-Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. W broszurze wykorzystano również zdjęcia stanowiące własność Siemens AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Profile for EMT-Systems

Katalog szkoleń: Inżynieria materiałowa i metalurgia  

Tworzywa sztuczne Obróbka cieplna i plastyczna Odlewnictwo Zgrzewanie oporowe

Katalog szkoleń: Inżynieria materiałowa i metalurgia  

Tworzywa sztuczne Obróbka cieplna i plastyczna Odlewnictwo Zgrzewanie oporowe

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded