Page 1

KATALOG SZKOLEŃ

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I METALURGIA

Tworzywa sztuczne Druk 3D Obróbka cieplna Odlewnictwo Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe


SPIS TREŚCI

■ O nas......................................................................................str. 1 ■ Polityka jakości, nagrody i wyróżnienia..............................str. 2 ■ Autoryzowany partner szkoleniowy....................................str. 3 ■ Tworzywa sztuczne................................................................str. 4 ■ Druk 3D...................................................................................str. 6 ■ Obróbka cieplna..................................................................str. 7 ■ Odlewnictwo.........................................................................str. 8 ■ Obróbka plastyczna.............................................................str. 9 ■ Zgrzewanie oporowe.........................................................str. 10 ■ Laboratorium tworzyw sztucznych....................................str. 11 ■ Laboratorium obróbki cieplnej..........................................str. 17 ■ Laboratorium odlewnictwa...............................................str. 18 ■ Laboratorium obróbki plastycznej....................................str. 19 ■ Trenerzy................................................................................str. 20 ■ Zapraszamy.........................................................................str. 21

emt-systems.pl


O NAS

O nas Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko pojmowanych technik inżynierskich. Naszymi głównymi pionami szkoleniowymi są: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Inżynieria mechaniczna Systemy sterowania i wizualizacji Roboty przemysłowe Inżynieria materiałowa i metalurgia Bezpieczeństwo maszyn SIEMENS PLM Optymalizacja procesów produkcji

Jednocześnie organizujemy warsztaty, prowadzimy konsultacje, zajmujemy się doradztwem i wsparciem wdrożeniowym, sprzedażą oprogramowania i produktów systemów automatyki, a także prowadzeniem pomiarów i badań. Działamy na rynku szkoleniowym od 2006 roku. Do systemu kształcenia kadr technicznych branż przemysłowych podchodzimy w sposób innowacyjny, nie bojąc się nowych wyzwań. Szkolenia konstruujemy kompleksowo, a nowe programy szkoleń opracowywane i modyfikowane są w oparciu o potrzeby i sugestie klientów.

Oferowane szkolenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu w zakresie programów szkoleniowych dla firm, instytucji państwowych, szkolnictwa, a także klientów indywidualnych. To właśnie sukcesy naszych klientów są naszą prawdziwą wizytówką. Misją kadry EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Pomagamy określić rzeczywiste kwalifikacje przyszłego kursanta oraz wytyczyć prawidłową ścieżkę szkoleń. W trakcie kursów badamy przyrost wiedzy, co automatycznie pozwala na zobrazowanie efektywności naszej pracy. Na rynku szkoleniowym jesteśmy liderem dostarczającym kompleksową ofertę szkoleń technicznych.

Działamy na rynku szkoleniowym od 2006 roku.

1


POLITYKA JAKOŚCI, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Polityka jakości Nagrody i wyróżnienia Podnosząc jakość świadczonych usług szkoleniowych wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normami:

■ PN-EN ISO 9001:2015

ISO 29990:2010

Posiadane certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością zobowiązują nas do ciągłego doskonalenia i aktualizowania świadczonych przez nas usług. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, do której przystąpiliśmy w czerwcu 2013 roku. W codziennej praktyce zawodowej przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS. Stosujemy również Standard Usługi Szkoleniowej. Kierujemy się zasadami etyki zawodowej i uczciwości biznesowej.

W ramach naszej działalności otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia:

Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacji oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000.

■ Laureat godła „Firma szkoleniowa roku 2017" otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat godła „Firma szkoleniowa roku 2016" otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat „Medalu Europejskiego 2017" przyznanego za dział szkoleń "Tworzywa sztuczne" przez Business Centre Club.

■ Uzyskany certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015”.

■ Wyróżnienie Cezarem Śląskiego Biznesu 2016 przyznane podczas uroczystej gali Business Centre Club. ■ Laureat „Medalu Europejskiego 2016" przyznanego za szkolenie „CNC1: Operator/Programista CNC" przez Business Centre Club. ■ Prestiżowe złote godło Quality International 2016 w kategorii Services – usługi w największym projakościowym programie w Polsce, organizowanym pod patronatem Polskiej Agencji

2

■ Laureat godła „Program szkoleniowy roku 2014” otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej. ■ I miejsce – w kategorii Innowacyjna Firma – tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 oraz wyróżnienie - w kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma podczas V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. ■ Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego podczas konferencji „Innowacja. Cię rozwija” Innosilesia.


AUTORYZOWANY PARTNER SZKOLENIOWY

Laboratoria szkoleniowe Uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji bogato wyposażone stanowiska szkoleniowe, które umożliwiają realizację ćwiczeń praktycznych. ■

■ Doświadczeni

wykładowcy Trenerzy z działów utrzymania ruchu oraz firm projektowych, posiadający szeroką wiedzę techniczną z zakresu projektowania, wdrażania oraz konserwacji i naprawy urządzeń oraz wysokie kwalifikacje dydaktyczne. Materiały i dokumentacja szkoleniowa Uczestnikom szkoleń zapewniamy profesjonalną dokumentację w postaci autorskich opracowań, skryptów, dokumentacji technicznych, instrukcji oraz innych publikacji. Realizujemy także szkolenia w oparciu o materiały i schematy dostarczone przez klienta. ■

Metodologia szkolenia Stawiamy na praktykę i wykorzystanie wiedzy naszych trenerów popartej rzeczywistymi przykładami z przemysłu. Zwyczajowo kursy składają się w 30% z zajęć teoretycznych oraz w 70% z ćwiczeń i warsztatów praktycznych pozwalających nabyć praktyczne umiejętności obsługi urządzeń i systemów. ■

Podział szkoleń na otwarte i zamknięte Rozwiązanie takie daje możliwość wyboru kursantom najlepszej opcji. Szkolenia otwarte skierowane są do pojedynczych osób, a szkolenia zamknięte dedykowane firmom. ■

Catering Podczas szkoleń realizowanych w siedzibie naszej firmy zapewniamy każdego dnia barek kawowy, zimne i ciepłe napoje, ciastka, owoce oraz dwudaniowy obiad. ■

Wsparcie poszkoleniowe i wdrożeniowe W ramach tematów naszych szkoleń zapewniamy wsparcie i pomoc w trakcie codziennej pracy. ■

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems jest autoryzowanym partnerem szkoleniowym czołowych producentów rozwiązań w zakresie PLC, PLM, CNC – Siemens CNC Training Partner, Siemens PLM Software, MITSUBISHI Electric Europe B.V. Umowy podpisane między instytucjami pozwalają prowadzić kursy certyfikowane. Stały nadzór partnerów przemysłowych gwarantuje najwyższą jakość oraz dostęp do najnowszego oprogramowania i materiałów szkoleniowych.

Autoryzowany partner szkoleniowy

3


TWORZYWA SZTUCZNE

Specjalistyczne szkolenia z zakresu inżynierii materiałowej i metalurgii TWORZYWA SZTUCZNE

Symbol kursu

TS1

TS2

Symbol kursu

Nazwa kursu

Tworzywa sztuczne i ich własności

Nazwa kursu

Projektowanie detali z tworzyw sztucznych

Cel kursu

Nabycie kompleksowej wiedzy z zakresu tworzyw sztucznych: pojęcia, budowa, podział, grupy; identyfikacja własności tworzyw w stanie eksploatacyjnym i przetwórczym oraz metody ich badań; skuteczny dobór parametrów przetwórstwa decydujących o jakości wykonywanych wyrobów; analiza przemian fizykochemicznych zachodzących podczas przetwórstwa tworzyw; samodzielna ocena wpływu komponentów na własności tworzyw; umiejętna analiza wpływu warunków eksploatacji na własności tworzyw.

Cel kursu

Program skrótowy

▪ Podstawowe pojęcia dotyczące polimerów ▪ Struktura cząsteczkowa, nadcząsteczkowa i jej wpływ na właściwości tworzyw sztucznych ▪ Podstawowe podziały tworzyw polimerowych ▪ Stany fizyczne tworzyw i zachowanie się tworzyw w poszczególnych stanach ▪ Grupy właściwości tworzyw sztucznych ▪ Właściwości tworzyw w stanie stałym (eksploatacyjnym) ▪ Właściwości w stanie uplastycznionym (przetwórczym) ▪ Wpływ dodatków na właściwości tworzyw polimerowych ▪ Zmienność właściwości tworzyw polimerowych ▪ Właściwości i zastosowania wybranych grup tworzyw polimerowych ▪ Metodyka badań tworzyw sztucznych ▪ Wybrane zagadnienia recyklingu ▪ Identyfikacja tworzyw sztucznych

Pozyskanie wiedzy z zakresu własności tworzyw w stanie eksploatacyjnym i przetwórczym; pozyskanie wiedzy w zakresie własności poszczególnych grup tworzyw; poznanie zasad projektowania detali z tworzyw sztucznych; pozyskanie umiejętności w zakresie projektowania przykładowych elementów: łożysk, kół zębatych, prowadnic; nabycie umiejętności doboru parametrów wytwarzania elementów i odpowiedniej metody; pozyskanie praktycznych umiejętności dokonywania obliczeń wytrzymałościowych elementów z tworzyw sztucznych; zapoznanie się z zasadami zastępowania elementów metalowych tworzywami sztucznymi.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Czas trwania 4 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

4

Technologiczność detali wtryskiwanych z tworzyw sztucznych Specyfika wytrzymałości tworzyw sztucznych Wybrane zagadnienia zmęczenia tworzyw sztucznych Projektowanie elementów żebrowanych z tworzyw sztucznych Projektowanie połączeń zatrzaskowych Projektowanie połączeń gwintowych i samogwintujących Projektowanie połączeń wciskowych z udziałem tworzyw sztucznych Projektowanie łożysk ślizgowych Projektowanie kół zębatych z tworzyw sztucznych Sprężyny z tworzyw sztucznych

Czas trwania 5 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte


TWORZYWA SZTUCZNE

TWORZYWA SZTUCZNE TS3

Symbol kursu

TS5

Symbol kursu

Nazwa kursu

Wtryskiwanie tworzyw sztucznych

Nazwa kursu

Projektowanie form wtryskowych

Cel kursu

Pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtryskową; pozyskanie umiejętności w zakresie projektowania procesu wtryskiwania; pozyskanie umiejętności doboru parametrów procesu wtryskiwania; zapoznanie się z budową wtryskarki; nabycie umiejętności oceny jakości wyrobu wtryskiwanego; nabycie umiejętności zdiagnozowania wtrysku i zapobiegania potencjalnym wadom wyrobu.

Cel kursu

Szczegółowa identyfikacja poszczególnych elementów formy wtryskowej; samodzielny dobór materiałów do budowy formy wtryskowej; umiejętne wykorzystanie fachowej wiedzy inżynierskiej z zakresu projektowania; wykorzystanie zasad komputerowego wspomagania projektowania.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących materiałów polimerowych ▪ Właściwości przetwórcze tworzyw sztucznych ▪ Właściwości wybranych polimerów ▪ Budowa wtryskarki i procesy w niej zachodzące ▪ Oprzyrządowanie dodatkowe wtryskarek ▪ Proces wtryskiwania ▪ Wady wyprasek i metody ich usuwania ▪ Współczesne metody wtryskiwania ▪ Zajęcia praktyczne przy wtryskarce

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Nazwa kursu

Wytłaczanie tworzyw sztucznych

Cel kursu

Pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wytłaczania; pozyskanie umiejętności w zakresie projektowania procesu wytłaczania; pozyskanie umiejętności doboru parametrów procesu wytłaczania; zapoznanie się z budową wytłaczarki; nabycie umiejętności oceny jakości wyrobu tłoczonego; nabycie umiejętności zapobiegania potencjalnym wadom wyrobu.

Program skrótowy

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

TS4

Symbol kursu

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawowe pojęcia dotyczące materiałów polimerowych Budowa cząsteczkowa i nadcząsteczkowa Podstawowe podziały tworzyw polimerowych Technologia wytłaczania tworzyw sztucznych – podstawowe określenia, parametry technologiczne, wytwarzane produkty Budowa wytłaczarki Budowa linii wytłaczarskich Urządzenia wspomagające proces wytłaczania Teoretyczne podstawy ustawiania procesu wytłaczania Najczęściej spotykane problemy w procesie wytłaczania i metody ich rozwiązywania Diagnozowanie wad elementów produkowanych metodą wytłaczania i zapobieganie ich powstawaniu Wykorzystanie wytłaczania w innych technologiach przetwórstwa (wytłaczanie z rozdmuchem, wytłaczanie z termoformowaniem, wytłaczanie z prasowaniem)

Podstawowe wiadomości o procesie wtryskiwania Ogólna budowa formy wtryskowej Dane wejściowe do projektu formy wtryskowej Zasady doboru liczby gniazd Budowa gniazda wtryskowego Zasady projektowania układu wlewowego Układ termostatowania formy wtryskowej Budowa układu uwalniania wyprasek Układ wypychania wypraski Elementy łączące, ustalające i prowadzące formy wtryskowej Zasady doboru materiałów na elementy form wtryskowych Typizacja i normalizacja elementów form Programy komputerowe wspomagające projektowanie form

TS6

Symbol kursu Nazwa kursu

Eksploatacja form wtryskowych

Cel kursu

Podniesienie świadomości technicznej personelu pracującego z formami wtryskowymi; poznanie zasad obsługi form wtryskowych; samodzielna ocena i wybór metody naprawy uszkodzeń form wtryskowych; obsługa i naprawa układów gorąco kanałowych.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Podstawowe wiadomości o procesie wtryskiwania Budowa formy wtryskowej Rodzaje układów wlewowych Materiałoznawstwo w budowie form wtryskowych Powłoki w formach wtryskowych Użytkowanie form Korekty wymiarowe gniazd Odpowietrzenie gniazda formującego Obsługa form z gorącymi kanałami Przeglądy form wtryskowych Magazyn części zamiennych Metody napraw i regeneracji gniazd formujących Problemy z formami wtryskowymi

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

5


TWORZYWA SZTUCZNE, DRUK 3D

DRUK 3D

TWORZYWA SZTUCZNE Symbol kursu

TS7

Nazwa kursu

Formowanie z rozdmuchem - Blow Moulding

Cel kursu

Zapoznanie się z własnościami tworzyw w stanie eksploatacyjnym i przetwórczym; zapoznanie się z własnościami poszczególnych grup tworzyw; pozyskanie wiedzy na temat podstawowych technik wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych (wtryskiwania, wytłaczania i ich modyfikacji); nabycie umiejętności projektowania procesów wytwarzania elementów z wykorzystaniem technologii blow mouldingu; zapoznanie się z tworzywami wykorzystywanymi w produkcji z wykorzystaniem rozdmuchu; zapoznanie się z zastosowaniem technologii rozdmuchu; nabycie umiejętności doboru parametrów wytwarzania elementów i odpowiedniej metody.

Program skrótowy

▪ Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami teoretycznymi z zakresu procesu produkcyjnego na blow moulderach oraz tworzyw termoplastycznych ▪ Technologia wytłaczania metodą z rozdmuchem ▪ Technologia wtryskiwania z rozdmuchem ▪ Tworzywa termoplastyczne stosowane do rozdmuchu ▪ Wpływ poszczególnych parametrów procesu na jakość produkowanych detali ▪ Parametry przetwórcze technologii blow mouldingu

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

TS8

Nazwa kursu

Materiały kompozytowe chemo i termoutwardzalne - wprowadzenie do tematyki chemii polimerów,właściwości kompozytów i metod ich wytwarzania

Cel kursu

Zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami chemii polimerów; zdobycie wiedzy z zakresu materiałów polimerowych i napełniaczy stosowanych do wytwarzania kompozytów; zapoznanie się z kompozytami polimerowymi jako materiałami o specyficznych właściwościach użytkowych; praktyczne zapoznanie się ze sposobami badań żywic i materiałów kompozytowych.

Program skrótowy

▪ Podstawowe pojęcia z zakresu materiałów kompozytowych ▪ Podział i charakterystyka tworzyw sztucznych ▪ Budowa chemiczna polimerów i wpływ struktury chemicznej na ich właściwości ▪ Chemizm procesów sieciowania ▪ Podział materiałów wzmacniających (fazy rozproszonej) – wzmocnienia proszkowe i włókniste ▪ Wpływ przetwórstwa polimerów na właściwości użytkowe kompozytów ▪ Podstawy procesów wytwarzania materiałów kompozytowych ▪ Ocena procesów sieciowania – wyznaczenie profilu temperaturowego dla sieciującego materiału

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

TS9

Nazwa kursu

Tworzywa sztuczne wg indywidualnych potrzeb

Czas trwania

Do uzgodnienia

6

Symbol kursu

3D1

Nazwa kursu

Druk 3D w technologii FDM – szkolenie podstawowe

Cel kursu

Nabycie umiejętności obsługi i konserwacji drukarki 3D; obsługa drukarki z poziomu komputera; podstawy przygotowania modelu do wydruku.

Program skrótowy

▪ Omówienie budowy i zasady działania drukarki w technologii FDM ▪ Oprogramowanie tnące; podstawowa obsługa i funkcje; podstawowe profile sprzętowe i materiałowe ▪ Generowanie plików wykonawczych (gcody) ▪ Obsługa drukarki ▪ Podstawowe czynności konserwacyjne ▪ Omówienie najczęstszych problemów z wydrukami ▪ Ćwiczenia

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

3D2

Nazwa kursu

Druk 3D w technologii FDM – szkolenie zaawansowane

Cel kursu

Umiejętność doboru i pełnego wykorzystania właściwości materiałów wykorzystywanych w technologii FDM; zaawansowana obsługa slicerów – poprawa właściwości i jakości wydruków; rozpoznanie i usuwanie problemów mechanicznych.

Program skrótowy

▪ Omówienie technologii druku kilka słów o każdej ▪ Oprogramowanie tnące ▪ Szczegółowe omówienie materiałów z naciskiem na matriały techniczne ▪ Postprocesing ▪ Oprogramowanie sterujące ▪ Gcody sterujące; mechanika M i G ▪ Omówienie błędów na wydrukach – przykłady, diagnoza, potencjalne rozwiązania

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

3D3

Nazwa kursu

Druk 3D w technologii FDM – szkolenie uzupełniające

Cel kursu

Umiejętność doboru i pełnego wykorzystania właściwości materiałów wykorzystywanych w technologii FDM; zaawansowana obsługa slicerów – poprawa właściwości i jakości wydruków; rozpoznanie i usuwanie problemów mechanicznych.

Program skrótowy

▪ Omówienie technologii druku kilka słów o każdej ▪ Szczegółowe omówienie materiałów z naciskiem na matriały techniczne ▪ Postprocesing ▪ Gcody sterujące; mechanika M i G ▪ Omówienie błędów na wydrukach – przykłady, diagnoza, potencjalne rozwiązania

Czas trwania 1 dzień Tryb szkolenia Szkolenie otwarte


OBRÓBKA CIEPLNA

OBRÓBKA CIEPLNA Symbol kursu

OC1

Nazwa kursu

Obróbka cieplna metalowych materiałów inżynierskich

Cel kursu

Nabycie kompleksowej wiedzy z zakresu obróbki cieplnej materiałów metalowych inżynierskich; własności metalowych materiałów inżynierskich w stanie eksploatacyjnym i przetwórczym oraz metody ich badań; dobór parametrów decydujących o obróbce cieplnej i ich wpływ na późniejsze własności użytkowe; analiza składników fazowych występujących w stopach metali żelaznych i nieżelaznych i ich przemian w czasie nagrzewania; analiza przemian fazowych w czasie chłodzenia stopów metali żelaznych i stopów metali nieżelaznych; analiza wad występujących na skutek źle dobranych parametrów obróbki cieplnej.

Program skrótowy

▪ Własności mechaniczne i technologiczne metali oraz metody ich wyznaczania ▪ Struktura i własności ▪ Obróbka plastyczna metali i ich stopów: mechanizmy odkształcenia plastycznego ▪ Wykres równowagi faz żelazo-węgiel ▪ Krzywe CTPc i CTPi ▪ Urządzenia do nagrzewania oraz chłodzenia ▪ Atmosfery ochronne w obróbkach cieplnych ▪ Metody hartowania i odpuszczania ▪ Obróbka cieplno-chemiczna ▪ Analiza wad i błędów możliwych w obróbce cieplne ▪ Wyżarzania ▪ Utwardzanie wydzieleniowe (przesycanie i starzenie) ▪ Termiczne nakładanie warstw

Symbol kursu Nazwa kursu

Obróbka cieplno-chemiczna

Cel kursu

Poznanie ogólnych zasad obróbki cieplno-chemicznej materiałów; zapoznanie się z aspektami technologicznymi, doborem parametrów, wpływem parametrów na właściwości wynikowe materiałów, osiągane wskutek obróbki cieplno-chemicznej.

Program skrótowy

Ogólne zasady w obróbce cieplno-chemicznej ▪ Nasycanie dyfuzyjne pierwiastkami chemicznymi niemetalicznymi: ▫▫ Nawęglanie; azotowanie; węgloazotowanie wysokotemperaturowe; węgloazotowanie niskotemperaturowe; siarkoazotowanie; siarkowęgloazotowanie; tlenoazotowanie; borowanie ▪ Nasycanie dyfuzyjne pierwiastkami chemicznymi metalicznymi: ▫▫ Chromowanie; tytanowanie; wanadowanie; aluminiowanie; chromoaluminiowanie

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OC2

Nazwa kursu

Obróbka cieplna zwykła

Cel kursu

Nabycie niezbędnej wiedzy na temat procesów obróbki cieplnej zwykłej; zgłębienie zagadnienia wyżarzania i hartowania materiałów metalowych; technologiczne aspekty obróbki cieplnej zwykłej materiałów.

Program skrótowy

▪ Wyżarzanie: ▫▫ Ujednorodniające i przegrzewające ▫▫ normalizujące ▫▫ zupełne (konwencjonalne i izotermiczne) ▫▫ rekrystalizujące ▫▫ odprężające i stabilizujące ▪ Hartowanie objętościowe: ▫▫ ogólne zasady ▫▫ martenzytyczne zwykłe ▫▫ stopniowe ▫▫ bainityczne z przemianą izotermiczną ▫▫ patentowanie ▫▫ odpuszczanie (niskie, średnie, wysokie, odpuszczalność stali niestopowych, odpuszczalność stali stopowych, nieodwracalna i odwracalna kruchość odpuszczania, zalecenia technologiczne) ▫▫ utwardzanie cieplne ▫▫ ulepszanie cieplne

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

OC4

Nazwa kursu

Cieplne metody wytwarzania warstw powierzchniowych

Cel kursu

Zapoznanie się z podstawowymi metodami cieplnej modyfikacji powierzchni materiałów. Technologiczne aspekty obróbki powierzchniowej materiałów. Poznanie metod cieplno-chemicznych, c i e p l n o - fi z y c z n y c h o r a z c i e p l n o - m e c h a n i c z n y c h o b r ó b k i powierzchniowej.

Program skrótowy

▪ Metody cieplne: ▫▫ Hartowanie powierzchniowe części maszyn (indukcyjne, płomieniowe, zanurzeniowe); nadtapianie; natapianie; stapianie; powlekanie zanurzeniowe (cynkowanie, aluminiowanie, ołowiowanie, miedziowanie) ▪ Metody cieplno-chemiczne: ▫▫ Nasycanie wspomagane CVD (APCVD, LPCVD, PACVD); stopowanie ▫▫ Metody cieplno-fizyczne PVD ▫▫ Metody cieplno-mechaniczne (natryskiwanie cieplne, platerowanie

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

OC3

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OC5

Nazwa kursu

Technologia obróbki cieplnej części maszyn i narzędzi

Cel kursu

Zapoznanie się z podstawami teoretycznymi i praktycznymi obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych; poznanie wpływu obróbki cieplnej na stale o specjalnych własnościach; analiza wpływu parametrów obróbki cieplnej na właściwości wynikowe elementu, w zależności od poddawanej obróbce grupie metali.

Program skrótowy

▪ Obróbka cieplna stali konstrukcyjnych (odkuwek, sprężyn i resorów, kół zębatych, łożysk tocznych)

7


ODLEWNICTWO

OBRÓBKA CIEPLNA ▪ Obróbka cieplna stali o specjalnych własnościach: ▫▫ Odpornych na korozję, nierdzewnych i kwasoodpornych; żaroodpornych (zaworowe, oporowe, żarowytrzymałe); o szczególnych własnościach fizycznych (magnetyczne miękkie, magnetyczne twarde, niemagnetyczne, o szczególnym współczynniku rozszerzalności cieplnej) ▪ Obróbka cieplna odlewów staliwnych i żeliwnych ▪ Obróbka cieplna narzędzi: ▫▫ Narzędzia pomiarowe i przyrządy; narzędzia skrawające; narzędzia tnące; narzędzia do obróbki plastycznej metali na zimno; narzędzia do wyciskania i kształtowania innych wyrobów; narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych; narzędzia do obróbki szkła; kokile do odlewania pod ciśnieniem; narzędzia do obróbki plastycznej na gorąco; narzędzia rolnicze; narzędzia górnicze ▪ Obróbka cieplno-chemiczna narzędzi

ODLEWNICTWO

Symbol kursu Nazwa kursu

Podstawy technologii odlewnictwa

Cel kursu

Nabycie wiedzy o znaczeniu odlewnictwa, jako podstawowej techniki wytwarzania części maszyn; poznanie podstawowych technologii odlewniczych oraz metod wykonywania form i rdzeni odlewniczych; nabycie umiejętności wykonywania prostych form odlewniczych z masy kwarcowo-iłowej.

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do odlewnictwa jako najstarszej i podstawowej techniki wytwarzania części maszyn ▪ Podział technologii odlewania, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych metod opartych o masy na osnowie piaskowej ▪ Proces wykonywania odlewu od projektowania do obróbki wykańczającej ▪ Metody wykonywania form i rdzeni odlewniczych ▪ Proces formowania (wykonywania formy) dzielonej z masy formierskiej kwarcowo-iłowej – ćwiczenie praktyczne

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OC6

Nazwa kursu

Wady obróbki cieplnej i kontrola jakości

Cel kursu

Zapoznanie się z teoretycznymi aspektami procesów hartowania i odpuszczania; poznanie wad hartowania i odpuszczania; zapoznanie się z wadami obróbki cieplno-chemicznej i powierzchniowej materiałów; poznanie zasad kontroli jakości wyrobów poddawanych obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej.

Program skrótowy

▪ Wady hartowania i odpuszczania: ▫▫ Niewłaściwa twardość i miękkie plamy; nieodpowiednie własności mechaniczne; pęknięcia hartownicze ▪ Wady obróbki cieplno-chemicznej i powierzchniowej: ▫▫ Odkształcenia i paczenie; pęknięcia hartownicze i szlifierskie; utlenianie wewnętrzne; niewłaściwa grubość warstwy; obniżona twardość warstwy i niewłaściwa twardość rdzenia ▪ Kontrola jakości wyrobów po obróbce cieplnej i cieplnochemicznej ▪ Zasady BHP w obróbce cieplnej

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OC7

Nazwa kursu

Urządzenia do obróbki cieplnej

Cel kursu

Zapoznanie się z różnymi urządzeniami wykorzystywanymi w procesie obróbki cieplnej; analiza wpływu wykorzystywanego urządzenia obróbczego na parametry wynikowe elementu.

Program skrótowy

▪ Piece i nagrzewnice (niskotemperaturowe, średniotemperaturowe, wysokotemperaturowe) ▪ Urządzenia do wytwarzania atmosfer regulowanych ▪ Urządzenia do chłodzenia wsadu: ▫▫ Wanny hartownicze; studzienki; prasy i przyrządy hartownicze; komory studzenia; wymrażarki ▪ Urządzenia do mycia ▪ Urządzenia kontrolno - pomiarowe ▪ Układy i agregaty piecowe ▪ Linie i gniazda technologiczne

Tryb szkolenia 2 dni Czas trwania Szkolenie zamknięte

8

OD1

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OD2

Nazwa kursu

Odlewnicze stopy metali i metody ich wytapiania

Cel kursu

Nabycie wiedzy o podstawowych tworzywach (stopach metali) stosowanych do wytwarzania odlewów; poznanie procesów wytapiania stopów odlewniczych w typowych piecach odlewniczych; nabycie umiejętności przygotowywania i prowadzenia wytopu w piecu elektrycznym indukcyjnym.

Program skrótowy

▪ Podział stopów odlewniczych – stopy żelaza i metali nieżelaznych ▪ Tendencje w rozwoju i zastosowaniu nowoczesnych stopów odlewniczych (żeliwo ADI, żeliwo wermikularne, nadstopy niklu, stopy aluminium, odlewy szkieletowe itp.) ▪ Rodzaje pieców odlewniczych i procesy topienia w nich prowadzone: ▫▫ Piec elektryczny łukowy; piec elektryczny indukcyjny; żeliwiak; pozostałe (rzadziej spotykane) rodzaje pieców odlewniczych ▪ Obliczanie wsadu do wytopu w piecu odlewniczym – ćwiczenia praktyczne ▪ Proces wytapiania żeliwa w piecu elektrycznym indukcyjnym – ćwiczenie praktyczne

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte


ODLEWNICTWO, OBRÓBKA PLASTYCZNA

ODLEWNICTWO OD3

Symbol kursu Nazwa kursu

Nowoczesne technologie wytwarzania odlewów

Cel kursu

Nabycie wiedzy w zakresie rozwoju technologii odlewniczych, zwłaszcza mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów odlewniczych; poznanie zagadnień związanych z nowoczesnym odlewnictwem ciśnieniowym; nabycie umiejętności wytwarzania odlewów precyzyjnych, metodą wytapianych modeli.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪

Tendencje w rozwoju światowego odlewnictwa Automatyczne linie odlewnicze skrzynkowe Automatyczne linie odlewnicze bezskrzynkowe Odlewnictwo ciśnieniowe jako najbardziej zautomatyzowana i zrobotyzowana technologia odlewnicza ▪ Proces wytwarzania odlewów precyzyjnych, metodą wytapianych modeli – ćwiczenie praktyczne

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

Symbol kursu

OP1

Nazwa kursu

Podstawy technologii tłocznictwa

Cel kursu

Praktyczna wiedzy na temat metod kształtowania za pomocą tłocznictwa; biegła znajomość narzędzi stosowanych do cięcia, gięcia, kształtowania; projektowanie procesów technologicznych dla wyrobów tłocznych.

Program skrótowy

▪ Teoretyczne podstawy procesu tłoczenia ▪ Nowoczesne tendencje w zakresie metod tłoczenia w warunkach przemysłowych ▪ Narzędzia do tłoczenia ▪ Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów tłoczonych ▪ Możliwości modyfikowania właściwości materiału narzędzi ▪ Materiały używane do produkcji części zamiennych

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

OD4

Nazwa kursu

Wady odlewów i sposoby zapobiegania ich powstawaniu

Cel kursu

Rozwinięcie wiedzy w zakresie terminologii i przyczyn powstania wad w odlewach ze stopów żelaza oraz metali nieżelaznych; nabycie umiejętności optymalizacji technologii odlewniczej dla minimalizacji możliwości wystąpienia wad.

Program skrótowy

▪ Klasyfikacja wad odlewniczych oraz terminologia stosowana w tym zakresie ▪ Normy dotyczące wad odlewniczych i jakości odlewów ▪ Kryteria odbioru odlewów ▪ Wady powierzchni surowej ▪ Przerwy ciągłości ▪ Wady wewnętrzne ▪ Sposoby zapobiegania powstawaniu wad. ▪ Wspomaganie komputerowe procesu wytwarzania odlewów, jako narzędzie minimalizujące ryzyko wytwarzania odlewów wadliwych

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

OBRÓBKA PLASTYCZNA

OD5

Nazwa kursu

Gospodarka zasobami i odpadami w odlewni

Cel kursu

Poznanie aktualnych przepisów dotyczących odpadów przemysłowych, w tym odlewniczych; nabycie wiedzy na temat metod regeneracji masy formiarskiej; poznanie zasad optymalizacji procesów odlewniczych (topienia, formowania, oczyszczania odlewów itd.) w zakresie zużycia zasobów i minimalizacji powstawania odpadów.

Program skrótowy

▪ Wymagania dotyczące postępowania z odpadami odlewniczymi ▪ Metody regeneracji zużytej masy formierskiej – ich zastosowanie, zalety i wady ▪ Nowoczesne metody ograniczające zużycie różnych zasobów w podstawowych procesach i technologiach odlewniczych ▪ Możliwości utylizacji odpadów odlewniczych w odlewni oraz w innych branżach gospodarki

Symbol kursu

OP2

Nazwa kursu

Technologia tłocznictwa wg indywidualnych potrzeb

Cel kursu

Nabycie wiedzy na temat metod kształtowania za pomocą tłocznictwa; zapoznanie się z narzędziami stosowanymi do cięcia, gięcia, kształtowania; nabycie umiejętności projektowania procesów technologicznych dla wyrobów tłocznych.

Program skrótowy

▪ Pojęcia podstawowe: proces tłoczenia; nowoczesne tendencje w zakresie metod tłocznia w warunkach przemysłowych ▪ Podział tłoczników i ich funkcje: podział na narzędzia do cięcia metali, wykrojniki, do gięcia metali, tłoczniki gnące, tłoczniki do kształtowania, ciągowniki, do tłoczenia gumą oraz wytłaczania hydraulicznego ▪ Tłoczniki postępowe, transferowe: przegląd charakterystyk podstawowych materiałów stosowanych do wykonywania tłoczników ▪ Możliwości modyfikowania właściwości materiału narzędzi ▪ Materiały używane do produkcji części zamiennych

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Czas trwania 1 dzień Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

9


ZGRZEWANIE OPOROWE

ZGRZEWANIE OPOROWE ZO1

Symbol kursu Nazwa kursu

Programowanie i parametryzacja zgrzewarek oporowych – kurs podstawowy

Cel kursu

Omówienie zagadnień związanych z technologią zgrzewania oporowego; omówienie budowy oraz zasad działania i obsługi układów sterowania zgrzewania oporowego; wyjaśnienie zagadnień związanych z technologią zgrzewania rezystancyjnego dla różnych rodzajów materiałów; dobór odpowiednich parametrów takich jak: wartości prądowe, siły docisku i czasy zgrzewania.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Charakterystyka procesów zgrzewania Urządzenia do zgrzewania Materiały zgrzewane Podstawy parametryzacji w technologii zgrzewania Niezgodności i kontrola jakości zgrzein Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania 1 dzień Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

ZO2

Nazwa kursu

Programowanie i parametryzacja zgrzewarek oporowych – kurs zaawansowany

Cel kursu

Omówienie zagadnień związanych z technologią zgrzewania oporowego; omówienie budowy oraz zasad działania i obsługi układów sterowania zgrzewania oporowego; wyjaśnienie zagadnień związanych z technologią zgrzewania rezystencyjnego, dla różnych rodzajów materiałów; dobór odpowiednich parametrów: wartości prądowych, sił docisku i czasów zgrzewania.

Program skrótowy

Zaawansowane aspekty następujących zagadnień: ▪ Charakterystyka procesów zgrzewania ▪ Urządzenia do zgrzewania ▪ Materiały zgrzewane ▪ Podstawy parametryzacji, w technologii zgrzewania ▪ Niezgodności i kontrola jakości zgrzein ▪ Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania 2 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

ZO3

Nazwa kursu

Programowanie adaptacyjnych sterowników zgrzewania BOSCH – kurs specjalistyczny

Cel kursu

Omówienie zagadnień związanych z technologią zgrzewania oporowego; omówienie zasad działania zgrzewania adaptacyjnego; parametryzacja i aktywacja systemu w trybie Adaptive; optymalizacja procesu zgrzewania w trybie Adaptive.

10

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Charakterystyka procesów zgrzewania Urządzenia do zgrzewania Podstawy parametryzacji w technologii zgrzewania Podstawy regulacji w technologii Adaptive Parametryzacja i aktywacja systemu w trybie Adaptive Zgrzewanie specjalistyczne Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

ZO4

Nazwa kursu

Programowanie adaptacyjnych sterowników zgrzewania ARO – kurs specjalistyczny

Cel kursu

Omówienie zagadnień związanych z technologią zgrzewania oporowego; omówienie zasad działania zgrzewania adaptacyjnego. Parametryzacja i aktywacja systemu w trybie Adaptive; optymalizacja procesu zgrzewania w trybie Adaptive.

Program skrótowy

Szczegółowe omówienie adaptacyjnych sterowników zgrzewania ARO w oparciu o: ▪ Charakterystykę procesów zgrzewania ▪ Urządzenia do zgrzewania ▪ Podstawy parametryzacji w technologii zgrzewania ▪ Podstawy regulacji w technologii Adaptive ▪ Parametryzacja i aktywacja systemu w trybie Adaptive ▪ Zgrzewanie specjalistyczne ▪ Ćwiczenia praktyczne

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

ZO5

Nazwa kursu

Podstawy teorii mikrozgrzewania oporowego

Cel kursu

Omówienie zagadnień związanych z technologią zgrzewania oporowego; omówienie budowy oraz zasad działania i obsługi układów sterowania zgrzewania oporowego; wyjaśnienie zagadnień związanych z technologią zgrzewania rezystancyjnego dla różnych rodzajów materiałów; dobór odpowiednich parametrów takich jak: wartości prądowe, siły docisku i czasy zgrzewania.

Program skrótowy

▪ Podstawy technologii zgrzewania: materiały i ich zgrzewalność, zasada działania, charakterystyka procesów zgrzewania ▪ Urządzenia do zgrzewania ▪ Niezgodności i kontrola jakości zgrzein ▪ Typowe zastosowania, przykłady i problemy

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

Laboratorium tworzyw sztucznych Szkolenia o kodzie: TS1-TS9

Nasze laboratoria szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na przemysłowej aparaturze laboratoryjnej i komponentach dostarczanych przez czołowych producentów – ZWICK/ROELL, Meusburger, IGUS. Podczas zajęć wykonujemy wiele ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem różnorodnych stanowisk szkoleniowych i laboratoryjnych.

11


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH

12


LABORATORIUM TWORZYW SZTUCZNYCH Maszyna wytrzymałościowa (zrywarka) Zwick/Roell ProLine 10 kN Maszynę wykorzystujemy do funkcjonalnych testów komponentów oraz znormalizowanych badań materiałowych. Maszyna wyposażona jest w oprzyrządowanie do próby rozciągania, zginania 3-pkt oraz ściskania wraz z ekstensometrem do pomiaru wydłużenia oraz systemowym stołem do ustawienia maszyny i PC:

■ zakres obciążeń Fmax 10 kN ■ model stołowy ■ rama obciążeniowa, dwukolumnowa typu H ■ 2 stalowe kolumny prowadzące ■ 2 wrzeciona napędowe (kulowo toczne) z wstępnym obciążeniem, gwarantujące bezluzowe prowadzenie i napęd

■ bezszczotkowy i bezobsługowy serwonapęd AC ■ prędkość badawcza w całym zakresie obciążenia 0 – 10 kN: 0,0005 - 1000 mm/min ■ dokładność nastawionej prędkości: 0,05 % wartości ustawionej ■ dokładność pozycjonowania: +/-2 μm ■ innowacyjna elektronika testControl II

trawersy ■ przestrzeń robocza bez zabudowy: 1050 x 440 mm (wys. x szer.)

13


SPIS TRESCI

Plastometr Zwick Mflow Plastometr do wyznaczenia wagowego (MFR) oraz objętościowego (MVR) współczynnika płynięcia: ■ urządzenie określa współczynnik płynięcia tworzyw sztucznych w zgodności z normami: ISO 1133, ASTM D 1328, ASTM D 3364, NF T51-038, JIS K 7210 ■ obciążenia badawcze wchodzące w skład urządzenia podstawowego: 0,325 i 2,16 kg ■ elementy: króciec wlewowy, narzędzia czyszczące, kabel USB ■ przyłączenie mocy: 500W ■ klawiatura obsługowa: foliowa, punktowa ■ wskazania: wyświetlacz LCD ■ zakres obciążeń: 0,325 do 21,6 kg ■ zakres temperatury: +50 stopni C do +450 stopni

1


SPIS TRESCI

Młot charpy’ego ZWICK Na urządzeniu prowadzimy badanie wytrzymałości udarnościowej tworzyw sztucznych. Klasyczny młot Charpy’ego określający przyjętą, prowadzącą do zniszczenia normowanej próbki pracę, poprzez pomiar wysokości wznoszenia młota po uderzeniu.

1


SPIS TRESCI

Twardościomierze analogowe Shore’a Podczas szkoleń wykorzystujemy analogowe twardościomierze ze statywami operacyjnymi do durometrów Shore’a typu A i D oraz zestawami 3 gumowych wzorców twardości durometrowej Shore’a w skali A i D.

Materiały polimerowe do identyfikacji Podczas części praktycznej z zakresu identyfikacji tworzyw sztucznych każdy z kursantów otrzymuje zestaw próbek oraz listę tworzyw do zidentyfikowania. Tworzywa, które wykorzystywane są do identyfikacji to: PE, PP-R, CPVC, PP, PVC, PCV, ABS, PC, PCV SP, PMA, PMMA, PET, PE, PE dużej gęstości, PA, POM, PTFE, POM-C, PEEK, PETP, PU.

Przygotowanie próbek do badań Uczestnicy szkoleń samodzielnie przygotowują próbki do wykonywania ćwiczeń, m.in. z wykorzystaniem twardościomierzy Shore’a.

Próbki i granulaty do badań laboratoryjnych Do wszelkich działań wykorzystujemy specjalnie przygotowane próbki badawcze. Nadrzędnym celem w badaniu materiałów formierskich jest wysoki stopień odtwarzalności. Wymaga to ograniczenia liczby rodzajów próbek: ■ wiosełka do badań wytrzymałościowych z 7 rodzajów tworzyw (PMMA, HDPE, PP, PC, PS, PA, PAGF30) ■ beleczki do badań udarnościowych z 7 rodzajów tworzyw (PMMA, HDPE, PP, PC, PS, PA, PAGF30) ■ Granulaty do wyznaczania współczynnika płynięcia z 8 rodzajów tworzyw (POLIETYLEN HD, POLIPROPYLEN HP 456J, POLIPROPYLEN HP 500N, PC 1220 U, POLISTYREN 535, POLIAMID PA6, PA66 G30, PMMA 205)

Gotowe elementy i detale z tworzyw sztucznych Wyposażenie laboratorium stanowi również zestaw wielu gotowych produktów z tworzy sztucznych – element tapicerek samochodowych, obudowy, łożyska z tworzyw, przeguby przemysłowe, lampy samochodowe. Elementy wykorzystywane są do prezentacji wzorcowych wykonań lub wad wykonania.

1


SPIS TRESCI

Laboratorium obróbki cieplnej Szkolenia o kodzie: OC1-OC7

Podczas części praktycznej szkolenia wykorzystujemy sprzęt i park maszynowy dostępny w danym zakładzie pracy. Możemy pracować w oparciu o dokumentację zakładu.

1


SPIS TRESCI

Laboratorium odlewnictwa Szkolenia o kodzie: OD1-OD5

Szkolenia mogą być prowadzone zarówno w siedzibie klienta (odlewnia) lub w pomieszczeniach firmy. Część zajęć prowadzona jest wówczas w laboratoriach współpracującej uczelni, która dysponuje wymaganymi narzędziami i materiałami do przeprowadzenia procesu formowania i badania właściwości mas formierskich.

1


SPIS TRESCI

Laboratorium obróbki plastycznej Szkolenia o kodzie: OP1-OP2

Podczas części praktycznej szkolenia wykorzystujemy sprzęt i park maszynowy dostępny w danym zakładzie pracy. Możemy pracować w oparciu o dokumentację zakładu – prasy, tłoczniki.

Do szkolenia możemy wykorzystać również bazę laboratoryjną zakładu pracy: próba tłoczności blach metodą Erichsena.

1


SPIS TRESCI

Trenerzy Nasi szkoleniowcy to przedstawiciele przemysłu oraz uczelni wyższych z bogatym doświadczeniem w pracach wdrożeniowo – badawczych oraz współpracujący na co dzień z dużymi przedsiębiorstwami. Doświadczenie poparte jest wieloletnią pracą w przemyśle (m.in. jako technologowie procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki cieplnej i plastycznej, odlewnictwa czy zgrzewania oporowego). Trenerzy posiadający duże doświadczenie w zakresie szkoleń na potrzeby zakładów przemysłowych z technologii obróbczych materiałów metalowych oraz tworzyw sztucznych, projektowania elementów i narzędzi do ich przetwórstwa, a także wiele innych.

1


SPIS TRESCI

EMT-Systems - zapraszamy

1


EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C 44-100 Gliwice Tel.: 32 411 1000 e-mail: info@emt-systems.pl Adres korespondencyjny/Laboratoria szkoleniowe: ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice

WSPIERAMY

Zaufali nam:

emt-systems.pl Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. EMT-Systems sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie, kompletność i poprawność zamieszczonych w niej materiałów. Wszelkie nazwy własne, pozostałe zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez EMT-Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. W broszurze wykorzystano również zdjęcia stanowiące własność Siemens AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Katalog szkoleń: Inżynieria materiałowa i metalurgia  

Tworzywa sztuczne Obróbka cieplna i plastyczna Odlewnictwo Zgrzewanie oporowe

Katalog szkoleń: Inżynieria materiałowa i metalurgia  

Tworzywa sztuczne Obróbka cieplna i plastyczna Odlewnictwo Zgrzewanie oporowe

Advertisement