Frezarki i tokarki CNC

Page 1

KATALOG SZKOLEŃ INŻYNIERIA MECHANICZNA

OBRABIARKI CNC OBSŁUGA - TECHNOLOGIA - PROGRAMOWANIE

FREZARKI I TOKARKI KONWENCJONALNE METROLOGIA I POMIARY


SPIS TREŚCI

■ O nas . .........................................................................................1 ■ Polityka jakości, nagrody i wyróżnienia...................................2 ■ Zaświadczenia i certyfikaty.......................................................3 ■ Frezarki i tokarki CNC.

Szkolenia dla operatorów i programistów..............................4 ■ Frezarki i tokarki CNC.

Szkolenia specjalizowane.........................................................7 ■ Obrabiarki konwencjonalne.....................................................9 ■ Metrologia i pomiary................................................................10 ■ Laboratorium obrabiarek CNC . ............................................11 ■ Narzędzia . ................................................................................15 ■ Oprogramowanie....................................................................16 ■ Laboratorium obrabiarek konwencjonalnych . ...................17 ■ Laboratorium metrologii warsztatowej..................................21 ■ Trenerzy......................................................................................24

emt-systems.pl


O NAS

O nas EMT-Systems od lat wspiera przedsiębiorców w budowaniu zintegrowanych kompetencji technicznych. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko pojmowanych technik inżynierskich. Naszymi głównymi pionami szkoleniowymi są: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Systemy sterowania i wizualizacji Inżynieria mechaniczna Inżynieria materiałowa i metalurgia Bezpieczeństwo maszyn SIEMENS PLM Optymalizacja procesów produkcji Roboty przemysłowe Jakość produkcji

Jednocześnie organizujemy warsztaty, prowadzimy konsultacje, zajmujemy się doradztwem i wsparciem wdrożeniowym, sprzedażą oprogramowania i produktów systemów automatyki, a także prowadzeniem pomiarów i badań.

Na rynku szkoleniowym działamy od 2006 roku. Do systemu ks zta łcenia ka dr techniczny ch bra nż przemy słowych podchodzimy w sposób innowacyjny, nie bojąc się nowych wyzwań. Szkolenia konstruujemy kompleksowo, a nowe propozycje budowane są pod wpływem wzrastającego zapotrzebowania na kursy z nowoczesnych technologii. Niejednokrotnie są one również odpowiedzią na potrzeby zgłaszane bezpośrednio przez naszych Klientów. Oferowane szkolenia oparte są na wieloletnim doświadczeniu w zakresie programów szkoleniowych dla firm, instytucji państwowych, szkolnictwa, a także klientów indywidualnych. To właśnie sukcesy naszych klientów są naszą prawdziwą wizytówką. Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Pomagamy określić rzeczywiste kwalifikacje przyszłego kursanta oraz wytyczyć prawidłową ścieżkę szkoleń. Na rynku szkoleniowym jesteśmy liderem dostarczającym kompleksową ofertę szkoleń technicznych.

Uczestnicząc w naszych kursach poznasz najpopularniejsze

Jesteśmy autoryzowanym

przemysłowe sterowniki maszyn obróbczych:

partnerem szkoleniowym firmy SIEMENS w zakresie szkoleń ze sterowników SINUMERIK oraz oprogramowania SinuTrain.

Na rynku szkoleniowym działamy od 2006 roku.

1


POLITYKA JAKOŚCI, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Polityka jakości Nagrody i wyróżnienia Podnosząc jakość świadczonych usług szkoleniowych wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z normami:

Posiadane certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością zobowiązują nas do ciągłego doskonalenia i aktualizowania świadczonych przez nas usług.

■ PN-EN ISO 9001:2015

ISO 29990:2010

W ramach naszej działalności otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia: Tytuł Firma Dobrze Widziana 2019 przyznany za przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu oraz politykę wobec pracowników.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2016 przyznanego za szkolenie „CNC1: Operator/Programista CNC" przez Business Centre Club.

Prestiżowe złote godło Quality International 2016 w kategorii Services – Usługi w największym projakościowym programie w Polsce, organizowanym pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacji oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000.

Laureat Medalu Europejskiego 2019 przyznanego za dział szkoleń "Automatyka i Mechatronika" przez Business Centre Club. ■

Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2018

■ Laur Innowacyjności 2018 wyróżnienie za szkolenie KP1: Materiały kompozytowe chemo- i termoutwardzalne – wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytowych i metod ich wytwarzania.

■ Laureat godła Firma szkoleniowa roku 2016 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2018 przyznanego za dział szkoleń "Roboty przemysłowe" przez Business Centre Club.

■ Laureat godła Program szkoleniowy roku 2014 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat godła Firma szkoleniowa roku 2017 otrzymanego od Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

■ Laureat Medalu Europejskiego 2017 przyznanego za dział szkoleń "Tworzywa sztuczne" przez Business Centre Club.

Wyróżnienie Cezar Śląskiego Biznesu 2016 przyznane podczas uroczystej gali Business Centre Club. ■

2

Uzyskany certyfikat Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015.

I miejsce – w kategorii Innowacyjna Firma – tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 oraz wyróżnienie - w kategorii Dynamicznie rozwijająca się firma podczas V edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

■ Tytuł Innowator Śląska 2012 oraz Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego podczas konferencji "Innowacja. Cię rozwija".


ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY

Certyfikaty EMT-Systems, TüV NORD Polska, MEN, Siemens Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje imienne certyfikaty opisowo potwierdzające nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 9001:2015 oraz ISO 29990:2010 TüV NORD Polska.

Każdy z uczestników otrzymuje dwujęzyczny, imienny Certyfikat EMT- Systems w języku polskim oraz angielskim. W przypadku szkolenia CNC1 każdy uczestnik otrzymuje 6 certyfikatów w językach: polskim, angielskim, niemieckim, holenderskim, norweskim oraz szwedzkim.

Przystępując do egzaminu przygotowanego przez EMT-Systems oraz organizację TÜV NORD Polska Sp. z o.o. kursanci szkoleń CNC1, CNC2 i CNC3 mają szansę uzyskać dodatkowy certyfikat potwierdzający kompetencje w ramach przedmiotowego szkolenia. Dokument przygotowany jest w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim.

CERTYFIKAT Certificate No.

Nr certyfikatu

R

Pan/Pani This is to certify that Mr/Ms

IMIĘ I NAZWISKO

ukończył(a) kurs z zakresu: has successfully completed the course in:

NAZWA SZKOLENIA

zorganizowany przez Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. w w terminie: organized by The Engineering Training Center EMT-SYSTEMS in in:

W

Data szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na drugiej stronie certyfikatu. See back of this certificate for the detailed training program.

Prowadzący: Instructor:

Gliwice, r. Prezes Zarządu: President of the Management Board: dr hab. inż. Grzegorz Wszołek

Po szkoleniu kursanci otrzymują również ZAŚWIADCZENIE wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Certyfikaty Siemens CNC Training Partner Uczestnicy naszych szkoleń mogą również uzyskać Certyfikat Autoryzowany przez Siemens Motion Control Polska. Chęć uzyskania certyfikatu należy zgłosić w pierwszy dzień szkolenia. Koszt uzyskania dokumentu to 300 zł. Propozycja jest dobrowolna. W ramach kwoty, oprócz Certyfikatu, kursant otrzymuje pełny zestaw materiałów edukacyjnych w formie książek oraz płytę DVD z materiałami w wersji elektronicznej.

3


FREZARKI I TOKARKI CNC SZKOLENIA DLA OPERATORÓW I PROGRAMISTÓW

SZKOLENIA DLA OPERATORÓW I PROGRAMISTÓW

SZKOLENIE NAGRODZONE

MEDALEM EUROPEJSKIM Symbol kursu

CNC1

Nazwa kursu

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – Operator / Programista CNC

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie: Rzeczywistej obsługi przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki FANUC, SINUMERIK, wykorzystane w posiadanych w Centrum Szkoleniowym tokarskich i frezarskich centrach obróbczych; samodzielnej pracy przy obsłudze i programowaniu centrów tokarskich i frezarskich CNC; obróbki wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną; umiejętności kontroli bieżących i ostatecznych wykonywanych wyrobów; doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie; tworzenia i wprowadzania ręcznego programu NC; umiejętności interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania; wykonywania różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy; znajomości oraz prawidłowej interpretacji rysunków technicznych; umiejętności korzystania z różnorakich narzędzi pomiarowych, stosowanych przy stanowisku operatora CNC; umiejętności wykorzystania fachowej literatury (dostępna w trakcie kursów biblioteka) związanej z doborem narzędzi i parametrów obróbki.

Program skrótowy

▪ Zapis konstrukcji – podstawy rysunku technicznego w obróbce skrawaniem ▪ Wiadomości podstawowe dotyczące projektowania procesów technologicznych ▪ Tworzenie się wióra i wpływ parametrów obróbki na łamanie wióra ▪ Typowe operacje wykonywane na tokarkach, frezarkach i centrach sterowanych ▪ Technologia obróbki wybranych detali na tokarkach, frezarkach i centrach CNC ▪ Wstęp do tworzenia programów na obrabiarki CNC ▪ Wprowadzenie do programowania (budowa bloku w programie NC, funkcje modalne) ▪ Funkcje pomocnicze S, M, F, T; Interpolacje liniowe G00, G01; interpolacje kołowe G02, G03 ▪ Tworzenie programów w oparciu o znormalizowany język zapisu poleceń dla urządzeń CNC (G-code) ▪ Ustawianie początku układu współrzędnych przedmiotu na maszynie CNC ▪ Analiza toru ścieżki narzędzia w zależności od zastosowanego rodzaju interpolacji ruchu narzędzia ▪ Kontrola wartości posuwu ruchu narzędzia i prędkości obrotowej wrzeciona ▪ Cykle frezarskie – obróbka kieszeni, wiercenie otworów ▪ Sterownik Sinumerik 828D/840D – omówienie i praktyczna praca ▪ Ustalanie wartości korekcji narzędzi na tokarce ▪ Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego ▪ Programowanie tokarki z wykorzystaniem sterownika SINUMERIK i FANUC ▪ Programowanie cykli stałych ▪ Symulacja obróbki w sterowniku tokarki ▪ Praca na tokarce w trybie ręcznym ▪ Wykonanie detalu na tokarce i frezarce z programu w trybie automatycznym ▪ Kontrola wymiarów; współrzędne biegunowe ▪ Zapis trajektorii ruchu narzędzia we współrzędnych biegunowych ▪ Praktyczna praca z obrabiarką we współrzędnych biegunowych ▪ Zajęcia praktyczne przy obrabiarce CNC weryfikujące zdobytą wiedzę

Czas trwania 5 dni – 51 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

4


FREZARKI I TOKARKI CNC SZKOLENIA DLA OPERATORÓW I PROGRAMISTÓW

SZKOLENIA DLA OPERATORÓW I PROGRAMISTÓW Symbol kursu

CNC2

CNC3

Symbol kursu

Nazwa kursu

Projektowanie procesów technologicznych – Technolog / Ustawiacz CNC

Nazwa kursu

Projektowanie procesów wytwórczych – Programista CAM

Cel kursu

Nabycie umiejętności zaprojektowania procesu technologicznego wybranych elementów części maszyn przy użyciu tokarek i frezarek sterowanych numerycznie; zdobycie wiedzy na temat baz obróbkowych i sposobów ich wyboru; nabycie umiejętności doboru narzędzi oraz sposobu mocowania elementów obrabianych; uzyskanie praktycznych umiejętności przygotowania kart technologicznych oraz instrukcji obróbki; zrozumienie zasad prawidłowego doboru przyrządów pomiarowych do kontroli technicznej.

Cel kursu

Poznanie zasad przygotowania modeli do obróbki; nabycie umiejętności projektowania procesu obróbki frezowania i toczenia; zrozumienie zasad generowania prawidłowego programu CNC procesu obróbki frezowania i toczenia; zdobycie praktycznych umiejętności modelowania i używania prezentowanych narzędzi i funkcji; poznanie zasad ustawień roboczych układu współrzędnych; nabycie umiejętności w konfigurowaniu zabiegów obróbki; przedstawienie sposobów symulowania, obserwowania i interpretowania rezultatów każdego zabiegu i operacji oraz całego cyklu obróbkowego.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Program skrótowy

▪ Czytanie i analiza rysunków wykonawczych wybranych części maszyn ▪ Wybór i ustawienie baz obróbkowych ▪ Tolerowanie wymiarów liniowych, kątowych i stożkowych ▪ Chropowatość powierzchni; falistość powierzchni ▪ Przyrządy i elementy mocujące ▪ Dobór narzędzi w oparciu o katalogi narzędziowe ▪ Dobór parametrów skrawania do materiału i narzędzi wybranych do obróbki ▪ Podział obróbki na operacje i zabiegi ▪ Przygotowanie karty technologicznej uzbrojenia głowicy rewolwerowej ▪ Wykonanie karty kontroli technicznej ▪ Omówienie sposobu mocowania narzędzi i materiału obrabianego ▪ Przygotowanie programu obróbki, wykonanie symulacji ▪ Tworzenie dokumentacji technologicznej elementu frezowanego w oparciu o rysunek wykonawczy ▪ Dobór narzędzi do odpowiednich zabiegów z przygotowania oprawek i elementów mocujących ▪ Dobór parametrów skrawania do rzeczywistych narzędzi i materiału obrabianego ▪ Przygotowanie karty uzbrojenia magazynu narzędzi ▪ Przygotowanie programu obróbki, wykonanie symulacji ▪ Włączenie obrabiarek i przygotowanie ich do realizacji przygotowanych aplikacji ▪ Mocowanie materiałów obrabianych, tokarka i frezarka CNC ▪ Test programu na obrabiarkach i symulacja obróbki ▪ Wykonanie elementów części maszyn na tokarce i centrum frezarskim CNC ▪ Kontrola techniczna, sprawdzenie wymiarów, tolerancji, chropowatości powierzchni ▪ Omówienie sposobu przeprowadzenia korekcji narzędzi podczas jego zużycia ▪ Ustawienie operatora do realizacji produkcji i przekazanie mu najważniejszych wskazówek w celu prawidłowego funkcjonowania obrabiarki z uwzględnieniem przepisów BHP oraz prawidłowym przeprowadzenie kontroli stanowiskowej wykonywanych elementów

Wprowadzenie do środowiska CNC oraz CAM Omówienie środowiska pracy NX Otwieranie i kontrola przydatności modeli Planowanie i zarządzanie procesem obróbki Frezowanie: ▫▫ Przygotowanie modelu ▫▫ Przygotowanie środowiska Manufacturing ▫▫ Układy współrzędnych ▫▫ Tworzenie ścieżek przejść narzędzia dla procesów obróbczych ▫▫ Operacje obróbki konturowej ▫▫ Obróbka powierzchni swobodnych z zastosowaniem wirtualnych maszyn 3-osiowych ▫▫ Post-procesowanie procesu obróbki (tworzenie g-code’ów na dedykowaną maszynę) ▫▫ Symulowanie frezowania z zastosowaniem wirtualnej maszyny w środowisku CAM ▪ Toczenie: ▫▫ Przygotowanie modelu ▫▫ Przygotowanie środowiska Manufacturing ▫▫ Układy współrzędnych ▫▫ Toczenie / wytaczanie ▫▫ Toczenie wzdłużne ▫▫ Toczenie poprzeczne ▫▫ Post-procesowanie procesu obróbki (tworzenie g-code’ów na dedykowaną maszynę) ▫▫ Symulowanie toczenia z zastosowaniem wirtualnej maszyny w środowisku CAM ▫▫ Tworzenie procesu frezowania w środowisku CAM, pod frezowanie na rzeczywistej maszynie CNC ▫▫ Obróbka utworzonych detali w środowisku CAM z zastosowaniem maszyn CNC (tokarka i frezarka)

Czas trwania 5 dni –35 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Czas trwania 5 dni – 38 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Stanowiska szkoleniowe CNC1 CNC2 CNC3

Laboratorium CNC zapewnia: – pracę na rzeczywistych obrabiarkach przemysłowych opartych o najpopularniejsze sterowniki – SINUMERIK i FANUC Szczegóły na stronie 11 – 16

5


FREZARKI I TOKARKI CNC SZKOLENIA DLA OPERATORÓW I PROGRAMISTÓW

SZKOLENIA DLA OPERATORÓW I PROGRAMISTÓW Symbol kursu

CNC4-P

Nazwa kursu

Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN

Cel kursu

Samodzielna obsługa maszyny CNC; realizacja zadań ustawczych na obrabiarce wyposażonej w sterowanie Heidenhain; samodzielne tworzenie programów na sterowaniu Heidenhain; programowanie tekstem otwartym.

Program skrótowy

▪ Praca w środowisku symulacyjnym Heidenhain iTNC Programming Station ▪ Wprowadzanie informacji narzędziowych, wymagania, zasady zarządzania informacją ▪ Wstęp do programowania w tekście otwartym ▪ Praca z 5-osiowym centrum obróbczym DMU50MB, ze sterowaniem Heidenhain iTNC530 ▪ Włączanie maszyny, inspekcja codzienna, okresowa ▪ Ustawienie układu programowanego na maszynie, precyzyjne nastawianie metodami warsztatowymi, pomiar sondą pomiarową w trybie ręcznym ▪ Opracowanie i testowanie programów do planowania powierzchni i obróbki konturów elementarnych ▪ Wykorzystanie funkcji pomocniczych RND / CHF do modyfikacji konturów ▪ Praca z 5-osiowym centrum obróbczym DMU50MB, ze sterowaniem Heidenhain iTNC530 ▪ Programowanie konturów elementarnych z wykorzystaniem współrzędnych kartezjańskich i biegunowych w układzie absolutnym i przyrostowym oraz mieszanych ▪ Manipulacja układami współrzędnych: zmiana / przesuwanie / rotacja / skalowanie ▪ Wykorzystanie struktur podstawowych za pomocą wywołania plików zewnętrznych CALL PRG

Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

CNC4-Z

Nazwa kursu

Zaawansowana obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN

Cel kursu

Zaawansowana obsługa maszyny CNC; praca na maszynie wieloosiowej w zakresie prac ustawczych i programowych z wykorzystaniem sondy pomiarowej; programowanie tekstem otwartym w zakresie obróbki wielostronnej i 5 osiowej z wykorzystaniem układów pomiarowych.

Program skrótowy

▪ Praca w środowisku symulacyjnym Heidenhain iTNC Programming Station ▪ Wprowadzanie informacji narzędziowych, wymagania, zasady zarządzania informacją – szczegółowy opis danych narzędziowych ▪ Programowanie z wykorzystaniem dostępnych układów współrzędnych ▪ Praca z 5-osiowym centrum obróbczym DMU50MB, ze sterowaniem Heidenhain iTNC530 ▪ Pomiar narzędzi do form na stanowisku zewnętrznym Mikroset ▪ Ustawienie wstępne układu programowanego na maszynie z wykorzystaniem sondy dotykowej ▪ Programowanie konturów elementarnych z wykorzystaniem współrzędnych kartezjańskich i biegunowych w układzie absolutnym i przyrostowym oraz współrzędnych mieszanych ▪ Wykorzystanie funkcji PLANE do pracy w płaszczyznach pochylonych, zasady i metody definiowania płaszczyzny ▪ Programowanie obróbki 5 osiowej - zasady pracy maszyny ▪ Funkcje 5-osiowe M128, TCPC ▪ Kontrola dokładności ścieżki ▪ Programy z systemów CAM, wymagania, adaptacja ▪ Parametry maszynowe MP

Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

6

Stanowiska szkoleniowe CNC4-P CNC4-Z

Laboratorium CNC zapewnia: – pracę na rzeczywistych obrabiarkach przemysłowych opartych o najpopularniejsze sterowniki – HEIDENHAIN Szczegóły na stronie 11 – 16


FREZARKI I TOKARKI CNC SZKOLENIA SPECJALIZOWANE

SZKOLENIA SPECJALIZOWANE Symbol kursu

CNC5

CNC6

Symbol kursu

Nazwa kursu

Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem FANUC

Nazwa kursu

Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem SINUMERIK

Cel kursu

Zdobycie wiedzy na temat tworzenia programów obróbczych na sterownikach FANUC; uzyskanie umiejętności tworzenia programów obróbczych dla elementów toczonych i frezowanych; zapoznanie się z budową, zasadą działania i obsługą obrabiarki sterowanej numerycznie; uzyskanie umiejętności obsługi obrabiarki ze sterowaniem FANUC.

Cel kursu

Zdobycie wiedzy na temat tworzenia programów obróbczych na sterownikach SINUMERIK; uzyskanie umiejętności tworzenia programów obróbczych dla elementów toczonych i frezowanych; zapoznanie się z budową, zasadą działania i obsługą obrabiarki sterowanej numerycznie; uzyskanie umiejętności obsługi obrabiarki ze sterowaniem SINUMERIK.

Program skrótowy

▪ Omówienie kinematyki dostępnych obrabiarek ze sterowaniem FANUC, uwzględniając ich punkty charakterystyczne ▪ Praca z symulatorem, tworzenie programów obróbki dla elementów toczonych i frezowanych z możliwością wykorzystania nakładki Manual Guide ▪ Praca z tokarkami CNC ze sterowaniem FANUC, włączenie maszyny, inspekcja codzienna i okresowa ▪ Ustawienie układów współrzędnych z pomiarem i zapisem punktów zerowych ▪ Kontrola wymiarowa z ewentualnym wprowadzeniem poprawek w korektorach narzędzi ▪ Praca z frezarkami CNC ze sterowaniem FANUC ▪ Uzbrojenie magazynu narzędzi i wyprowadzenie ich korekcji, możliwość wykorzystania nakładki Manual Guide ▪ Sprawdzenie poprawności zamocowania i ustalenia przyrządów obróbkowych z wykorzystaniem czujnika zegarowego ▪ Edycja programu obróbki z możliwością zastosowania nakładki Manual Guide ▪ Kontrola wymiarów oraz ewentualne poprawki w korektorach narzędzi

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Obsługa obrabiarki CNC Uruchamianie Mocowanie narzędzi Ustalanie wartości korekcji narzędzi Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego Programowanie obrabiarki z wykorzystaniem sterownika SINUMERIK Programowanie cykli stałych Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki Praca na obrabiarce w trybie ręcznym Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym Kontrola wymiarów Modyfikacja programu obróbczego w sterowniku SINUMERIK

Czas trwania 3 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte Stanowiska szkoleniowe CNC5

Szkolenia prowadzone w zakładach pracy w oparciu o park maszynowy klienta oraz w siedzibie EMT-Systems w oparciu o obrabiarki ze sterowaniem FANUC. Szczegóły na stronie 11 – 16

Stanowiska szkoleniowe CNC6

Szkolenia prowadzone w zakładach pracy w oparciu o park maszynowy klienta oraz w siedzibie EMT-Systems w oparciu o obrabiarki ze sterowaniem SINUMERIK. Szczegóły na stronie 11 – 16

7


FREZARKI I TOKARKI CNC SZKOLENIA SPECJALIZOWANE

SZKOLENIA SPECJALIZOWANE Symbol kursu Nazwa kursu

Cel kursu

Program skrótowy

CNC7

Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem MAZATROL Zdobycie wiedzy na temat tworzenia programów obróbczych na sterownikach MAZATROL; uzyskanie umiejętności tworzenia programów obróbczych dla elementów toczonych i frezowanych; zapoznanie się z budową, zasadą działania i obsługą obrabiarki sterowanej numerycznie; uzyskanie umiejętności obsługi obrabiarki ze sterowaniem MAZATROL. ▪ Układy współrzędnych stosowane w obrabiarkach CNC, sposoby wymiarowania ▪ Wybór i ustawienie punktów zerowych ▪ Funkcje drogi, funkcje przygotowawcze, pomocnicze i dodatkowe ▪ Struktura programu obróbki w kodzie ISO ▪ Tworzenie programu obróbki w oparciu o rysunek wykonawczy części maszyn, program w kodzie ISO ▪ Budowa maszyn MAZAK, wprowadzenie i opis narzędzi, korekcja narzędzi, wprowadzanie danych skrawania, mocowanie materiałów obrabianych, ustawienie punktów zerowych ▪ Ćwiczenia z zakresu opisu narzędzi, wprowadzania danych skrawania, mocowania materiałów obrabianych i ustawiania punktów zerowych ▪ Omówienie programowania dialogowego MAZATROL ▪ Zajęcia praktyczne przy dostępnych maszynach MAZAK ▪ Egzamin praktyczny z obsługi i programowania obrabiarek CNC

CNC8

Symbol kursu Nazwa kursu

Cel kursu

Program skrótowy

Czas trwania 4 dni Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Obsługa i programowanie obrabiarek CNC ze sterowaniem OKUMA Zapoznanie się z budową i zasadą działania obrabiarki ze sterowaniem OKUMA; uzyskanie umiejętności obsługi sterownika; zdobycie wiedzy na temat tworzenia programów obróbczych; nabycie umiejętności tworzenia programów obróbczych dla elementów frezowanych/toczonych; zapoznanie się z budową, zasadą działania i obsługą frezarki/tokarki sterowanej numerycznie. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Cechy obrabiarki sterowanej numerycznie Definicja sterowania numerycznego Układy współrzędnych Sposoby pomiaru narzędzi Sondy pomiarowe narzędzi i przedmiotów obrabianych Programowanie ruchów narzędzi (linia, okrąg, linia śrubowa) Podprogramy Elementy programowania parametrycznego Korekcja promieniowa narzędzi Cykle obróbkowe Cykle transformacji Parametry skrawania Eksploatacja narzędzi skrawających Tryby pracy na obrabiarce Uzbrajanie magazynu narzędzi Pomiar narzędzi przy pomocy sondy pomiarowej Pomiar narzędzi przy braku sondy pomiarowej Ustawianie baz obróbkowych Cykle sondy pomiarowej Kalibracja sondy Tworzenie programów w trybie półautomatycznym (MDI) Funkcje edytora Symulacja programów Programowanie podstawowych elementów geometrycznych Programowanie z wykorzystaniem cykli obróbkowych Tworzenie podprogramów Definiowanie parametryczne (zmienne Q)

Czas trwania Do uzgodnienia Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

Symbol kursu

CNC9

Nazwa kursu

Obsługa i programowanie obrabiarek CNC według indywidualnych potrzeb klienta

Cel kursu

Proponowane szkolenie dedykowane jest dla firm, które pragną przeszkolić określoną grupę pracowników. Oferujemy szkolenie typu „tailor-made”, czyli SZYTE NA MIARĘ. Tematykę oraz program szkolenia ustalamy indywidualnie z klientem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy na podstawie przekazanych nam wcześniej informacji.

Czas trwania Do uzgodnienia Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

8


OBRABIARKI KONWENCJONALNE

OBRABIARKI KONWENCJONALNE Symbol kursu

OBR

Nazwa kursu

Obsługa obrabiarek konwencjonalnych – tokarz / frezer

Cel kursu

Samodzielna praca na obrabiarkach tradycyjnych – tokarki i frezarki; analiza dokumentacji technicznej; prowadzenie prawidłowych pomiarów warsztatowych.

Program skrótowy

▪ Zapoznanie z programem kursu ▪ Omówienie przepisów BHP, obowiązujących w pracowni obrabiarek konwencjonalnych ▪ Omówienie podstaw rysunku technicznego ▪ Analiza dokumentacji technicznej na przykładzie rysunków wykonawczych ▪ Tworzenie planów obróbki, przygotowanie kart instrukcji obróbki dla elementów toczonych i frezowanych ▪ Omówienie narzędzi i przyrządów mocujących ▪ Metrologia warsztatowa – ćwiczenia w posługiwaniu się przyrządami pomiarowymi ▪ Zapoznanie z budową i działaniem tokarki uniwersalnej ▪ Sposoby mocowania elementów obrabianych w tokarkach ▪ Zakładanie szczęk twardych i miękkich do uchwytu tokarskiego ▪ Sprawdzenie poprawności bicia wrzeciona ▪ Zakładanie i ustalanie noży tokarskich ▪ Praca z konikiem – zakładanie uchwytu wiertarskiego i kła obrotowego do pinoli konika ▪ Dobór parametrów skrawania w procesie toczenia ▪ Toczenie poprzeczne – planowanie czoła ▪ Toczenie wzdłużne bez kłowe ▪ Nawiercanie – wykonywanie nakiełków ▪ Toczenie wzdłużne przy użyciu kła obrotowego ▪ Obróbka otworów na tokarce – wiercenie, rozwiercanie wytaczanie, roztaczanie, pogłębianie ▪ Obróbka kanałków i przecinanie ▪ Nacinanie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych przy użyciu noża tokarskiego ▪ Nacinanie gwintów z zastosowaniem narzynek ▪ Gwintowanie przy użyciu gwintowników ▪ Zapoznanie z budową i działaniem frezarek uniwersalnych ▪ Sposoby mocowania narzędzi w oprawkach ▪ Omówienie sprawdzenia bicia narzędzi frezujących, kontrola bicia ▪ Sposoby mocowania elementów obrabianych na stole frezarki ▪ Ustalanie przyrządów mocujących z wykorzystaniem czujnika zegarowego ▪ Dobór parametrów skrawania w zależności od wykonywanych zabiegów, obrabianego materiału i wykorzystanych narzędzi ▪ Frezowanie płaszczyzn, współbieżne i przeciwbieżne ▪ Wykonanie otworów na frezarkach, wiercenie, rozwiercanie i wytaczanie ▪ Gwintowanie przy użyciu gwintowników ręcznych i maszynowych ▪ Frezowanie rowków wpustowych ▪ Frezowanie kształtowe z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi ▪ Frezowanie przy użyciu frezów piłkowych i tarczowych ▪ Frezowanie wpustów i kieszeni

Czas trwania 5 dni – 41 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

9


METROLOGIA I POMIARY

METROLOGIA I POMIARY Symbol kursu

MR1

Nazwa kursu

Metrologia warsztatowa

Cel kursu

Praktyczna wiedza z metrologii warsztatowej w zakresie fundamentalnym; poznanie budowy, działania i obsługi podstawowych przyrządów pomiarowych używanych w metrologii warsztatowej; umiejętność samodzielnej realizacji pomiarów warsztatowych w oparciu o rysunek techniczny; wiedza z zakresu Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej (WTP) i dostępnych narzędzi pomiarowych.

Program skrótowy

▪ Wiadomości wprowadzające z zakresu metrologii warsztatowej (podstawowe definicje, podział metrologii) ▪ Przyrządy pomiarowe stosowane w metrologii warsztatowej: podział, obsługa, budowa, zastosowanie, dokładność ▪ Pomiary otworów (przy użyciu średnicówki czujnikowej dwupunktowej / średnicówki mikrometrycznej dwupunktowej / średnicówki trójpunktowej) ▪ Tolerowanie wymiarów – pasowania (charakterystyka pasowań pod kątem kontroli elementów współpracujących, obliczenia pasowań) ▪ Podstawy pomiaru struktury geometrycznej powierzchni, ze szczególnym uwzględnienie pomiarów dotykowych profilu chropowatości powierzchni (stosowane narzędzia w pomiarach profilu chropowatości, podstawowe parametry opisujące ww. profil) ▪ Specyfika pomiaru kół zębatych (np. kół zębatych walcowych o zębach prostych). Omówienie stosowanych narzędzi (suwmiarka modułowa, mikromierz talerzykowy) oraz metod pomiarowych ▪ Specyfika pomiaru kół zębatych (np. kół zębatych walcowych o zębach prostych); omówienie stosowanych narzędzi (suwmiarka modułowa, mikromierz talerzykowy) oraz metod pomiarowych ▪ Pomiar podstawowych parametrów profilu chropowatości powierzchni ▪ Narzędzia stosowane we współrzędnościowej technice pomiarowej (podział / zastosowanie / dokładności) ▪ Geometria nominalna / rzeczywista / zaobserwowana / skojarzona – sposób interpretacji i występujące odchyłki ▪ Przygotowanie pomiarów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej – wybór układów trzpieni – kwalifikacja – definicja układu współrzędnych ▪ Podstawy pomiarów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej ▪ Podstawy pomiarów przy użyciu ramienia pomiarowego

Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie otwarte

Symbol kursu

MR2

Nazwa kursu

Współrzędnościowa technika pomiarowa

Cel kursu

Wiedza z zakresu WTP – Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej; znajomość budowy WMP – Współrzędnościowych Maszyn Pomiarowych (ang: CMM coordinate measuring machine); prawidłowe uruchamianie maszyny i oprogramowania; samodzielne pomiary podstawowych geometrii; sporządzenie protokołu pomiarowego.

Program skrótowy

▪ Wprowadzenie do współrzędnościowej techniki pomiarowej ▪ Narzędzia / maszyny pomiarowe pracujące w ramach współrzędnościowej techniki pomiarowej ▪ Omówienie budowy maszyn pomiarowych na przykładzie portalowej maszyny Zeiss Accura ▪ Wyposażenie maszyn pomiarowych – głowice, stoły obrotowe, magazynki, pulpity sterownicze ▪ Omówienie oprogramowania stosowanego na współrzędnościowych maszynach pomiarowych np. Calypso (CMM Menager; Focus; Dimension; Power Inspect) ▪ Procedura uruchomienia maszyn pomiarowych; BHP itp. ▪ Procedura uruchomienia oprogramowania np. Calypso, omówienie interfejsu i funkcjonalności ▪ Definicja i tworzenie układów trzpieni pomiarowych: montaż układów trzpieni i ich definicja w Calypso

10

▪ Funkcjonalność magazynków – ich zastosowanie; definicja położenia gniazd w przestrzeni roboczej maszyny ▪ Definicja układu bazowego Metodą Standardową wraz z definicją kostki bezpieczeństwa. Wyjaśnienie jej idei i zastosowania ▪ Pomiary podstawowych geometrii: punkt / prosta / płaszczyzna / okrąg / kula / walec / stożek, omówienie dostępnych strategii pomiarowych ▪ Charakterystyki przypisane do ww. elementów: omówienie, testowanie na przykładowych detalach ▪ Pomiary w odniesieniu do modelu CAD Czas trwania 3 dni – 21 godzin Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte

MR3

Symbol kursu Nazwa kursu

Opracowanie wyników pomiarów

Cel kursu

Ukształtowanie wiedzy dotyczącej opracowania wyników pomiarów; prawidłowej prezentacji i interpretacji wyników pomiaru; określania dokładności pomiaru; określania i poprawa procedur pomiarowych; poznania narzędzi statystycznych do obróbki danych pomiarowych; formatowania wykresów oraz wnioskowania na ich podstawie.

Program skrótowy

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Zapis i zaokrąglanie wyników pomiaru, błędów i niepewności Podstawowy układ warunków fizycznych Wielkości wpływowe i ich analiza Miejsca znaczące i pewne w wynikach pomiarów Błędy metody pomiarowej i możliwości ich kompensacji Interpretacja specyfikacji przyrządów do pomiarów precyzyjnych Filozofia budowy programów statystycznych Systematyczność działań, dobór terminologii, nomenklatura, archiwizacja wyników Podstawowe opcje programu statystycznego do obróbki danych Organizacja obliczeń z wykorzystaniem wyników pomiarów Obliczanie niepewności pomiarów Obliczanie splotów rozkładów, przedziałów ufności i poziomów ufności Analiza ograniczeń obliczeń programowych Opracowanie różnych zbiorów danych według różnych modeli Budowa budżetów niepewności i wnioskowanie na ich podstawie o doskonaleniu eksperymentu

Czas trwania 2 dni - 14 godzin Tryb szkolenia Szkolenie zamknięte


LABORATORIUM OBRABIAREK CNC

Laboratorium obrabiarek CNC

Nasze sale szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na rzeczywistych obrabiarkach przemysłowych opartych o najpopularniejsze sterowniki – SINUMERIK, FANUC, Heidenhain oraz OKUMA.

■ ■ ■ ■ ■

Dwie sale szkoleniowe klimatyzowane i przestronne Łączna powierzchnia około 150 m² 8 obrabiarek przemysłowych Dostęp do najnowszych katalogów narzędziowych Kamery wyświetląjace na monitorach aktualną pracę maszyn

Sterownik SINUMERIK 828D – Centrum obróbcze WAFO MMY450 ■ ■ ■ ■ ■

Centrum przystosowane do wydajnej seryjnej produkcji części Teleskopowe osłony prowadnic osi X, Y, Z Elementy do ustawienia maszyny na miejscu pracy Przekładnie śrubowe toczne w 3 osiach – napęd bezpośredni z silnika Instalacja oświetleniowa

■ ■ ■ ■ ■

Instalacja chłodzenia narzędzia Karuzelowy magazyn narzędzi na 10 sztuk, końcówka wrzeciona HSK-A63 Precyzyjne przekładnie śrubowo-toczne w 3 osiach Łańcuchowy transporter wiórów z wanną Sterowanie SINUMERIK 828

11


LABORATORIUM OBRABIAREK CNC

STEROWNIK Fanuc 0iTF z nakładką Manual Guide – Centrum Obróbkowe Pionowe R550 „Harnaś” Precyzja procesu obróbki na centrum obróbkowym R550 zapewniona jest dzięki zastosowaniu w układzie wrzeciona łożysk o wysokiej klasie dokładności, bezluzowych przekładni śrubowo-tocznych dla przesuwów w osiach X, Y i Z ułożyskowanych na łożyskach o wysokiej sztywności osiowej. Zarówno obroty wrzeciona, jak i wielkość posuwów roboczych posiadają regulację bezstopniową i są programowalne.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Interpolacja w 3 osiach Śruby toczne smarowane smarem stałym Instalacja wodnego chłodzenia narzędzi 16-narzędziowy magazyn narzędzi typu tarcza Teleskopowe osłony prowadnic Zamknięta przestrzeń robocza Graficzne wsparcie programowania – predefiniowane cykle obróbcze ■ Gwintowanie otworów bez oprawki kompensacyjnej (na sztywno)

Sterownik SINUMERIK 828D – Centrum Obróbcze NXV560A-YCM ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Centrum przystosowane do wydajnej seryjnej produkcji części Wrzeciono 18,8 kW / 1200 obr/min ze stożkiem BBT40 Magazyn narzędzi na 20 pozycji z automatyczną wymianą narzędzi Lampa robocza, lampa do manipulacji Przedmuch stożka wrzeciona Nadciśnienie we wrzecionie Chłodzenie narzędzi sprężonym powietrzem

12

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zestaw bloków do poziomowania System centralnego smarowania Chłodzenie szafy sterowniczej System podawania chłodziwa do przestrzeni roboczej Wieniec z dyszami chłodziwa na wrzecionie Gwintowanie sztywną oprawką Pistolet na sprężone powietrze Pistolet do spłukiwania wiórów


LABORATORIUM OBRABIAREK CNC

Sterownik GE FANUC 0i Mate TD – tokarka WAFO TMK 25 ■ ■ ■ ■

Tokarka przystosowana do wydajnej seryjnej produkcji części Sterowanie Fanuc 0i mate Falownik Hitachi Przelotowy uchwyt hydrauliczny Ф = 160

■ Instalacja chłodzenia i oświetleniowa ■ Zamknięta przestrzeń robocza ■ 6-pozycyjna głowica narzędziowa

Sterownik SINUMERIK 840D – Tokarka Spinner SB ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bardzo dokładne toczenie w zakresie µm Powtarzalność pozycjonowania < 0,4 µm Rozdzielczość układu pomiarowego – 0,1 µm Przekładnie śrubowe toczne ETA+ o wysokim współczynniku sprawności Ultraprecyzyjne łożyskowanie wrzecion Liczba gniazd narzędziowych 8

■ ■ ■ ■ ■ ■

Napędzane gniazda narzędziowe Maksymalna prędkość obrotowa 8000 obr/min Moc wrzeciona 7,7 kW Wrzeciono przelotowe Maksymalna średnica 250 mm Maksymalna długość toczenia 285 mm

Sterownik FANUC 0iMD – Frezarka STCNC3D ■ Pole robocze: X = 500 mm, Y = 700 mm, Z = 180 mm ■ Maksymalna średnica narzędzia obrotowego = 8 mm ■ Maksymalne posuwy: dojazdowe – funkcja G0 = 4000 mm/min; robocze – funkcja G1 = 1 – 3000 mm/min ■ Wrzeciono chłodzone cieczą 2,2 kW ■ Obciążalność stołu = 20 kg

13


LABORATORIUM OBRABIAREK CNC

Sterownik SINUMERIK 828D – Tokarka CNC CKT 400 x 700 ■ ■ ■ ■

Tokarka z płaskim łożem Maksymalna średnica toczenia nad łożem 400 mm Maksymalna długość elementu – 700 mm Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona 1800 obr/min

■ Dokładność pozycjonowania – 0,01 ■ Liczba gniazd narzędziowych 6 ■ Moc wrzeciona 5,5 kW

Sterownik SINUMERIK 808D – Tokarka CNC z rewolwerem 6-narzędziowym ■ Głowica rewolwerowa – 6 narzędzi ■ Uchwyt 3-szczękowy Φ = 80 ■ Kompletna elektronika dla 3 osi

Do dyspozycji kursantów oddajemy także: ■ Sterownik OKUMA OSP-P300S – Centrum tokarsko-frezarskie OKUMA MULTUS z innowacyjnymi funkcjami Thermo-Friendly Concept, Collision Avoidance System, Machining Navi.

Kursy CNC4 – poziom podstawowy i zaawansowany Uczestnicy szkoleń CNC4 mają do dyspozycji: ▪ 5-osiowe Centrum Obróbcze DMU60MB ze sterowaniem Heidenhain iTNC530. Heidenhain iTNC530 to wielofunkcyjny sterownik, zorientowany na programowanie bezpośrednio na maszynie sterowaniem kształtowym, dedykowany dla frezarek, wiertarek, wytaczarek oraz centrów obróbkowych. Elementem każdego zestawu kursanta jest również klawiatura sterownika umożliwiająca tworzenie, testowanie i optymalizację programów w trybie smarT.NC (tylko w przypadku iTNC 530), w dialogu tekstem otwartym HEIDENHAIN lub DIN/ISO. Stacja programowania zapewnia istotną redukcję czasów przestoju maszyny. Programowanie na stacji odbywa się przy użyciu takiej samej klawiatury, jak bezpośrednio na maszynie, o identycznym układzie przycisków.

14


LABORATORIUM OBRABIAREK CNC NARZĘDZIA

URZĄDZENIE DO POMIARU I USTAWIANIA NARZĘDZI – ZOLLER smile / pilot 2mT Do dyspozycji kursantów oddajemy również najnowszy przyrząd pomiarowy serii „smile” firmy ZOLLER. Posiada on wszystkie niezbędne funkcje do profesjonalnego pomiaru i ustawiania narzędzi z nową technologią obsługi oprogramowania. Nowo opracowana technologia obsługi ZOLLER myTouch jest obecnie jedynym takim rozwiązaniem na świecie w przyrządach do pomiaru i ustawiania narzędzi. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą bazującą na zasadzie dotyku ekranu zaczerpniętą z najnowszych rozwiązań komunikacji człowiek – urządzenie. Solidna, warsztatowa budowa spowodowała, że przyrząd umieściliśmy bezpośrednio przy maszynach obróbczych CNC.

Funkcje standardowe urządzenia: ■ Dynamiczne zarządzanie pamięcią dla co najmniej 15.000 adapterów i narzędzi ■ Pomiar bicia promieniowego ostrzy ■ Funkcje projektora ■ Pomiar największego ostrza, pomiar narzędzi wielostopniowych ■ Graficzny panel sterowania ■ Automatyczne rozpoznawanie kształtu ostrza i zakresu pomiarowego ■ Dynamiczny krzyż pomiarowy, kontrola ostrza, pomiar w czasie rzeczywistym ■ Przełączanie jednostek mm / cal ■ Wyznaczanie promienia, średnicy wymiaru różnicowego, wymiaru łańcuchowego, blokada zliczania osi; inkrementalny tryb pracy dla obu osi, niezależny od wyboru osi ■ Automatyczna kontrola punktu zerowego ■ Analogowe, kolorowe ustawienie ostrości ■ System nawigacji »compass« z najazdem na pozycję nominalną ■ Funkcja »cris« do wyznaczania maksymalnego konturu narzędzia ■ Drukowanie etykiet

Narzędzia Oprzyrządowanie stanowisk szkoleniowych oraz wyposażenie dodatkowe: ■ Przyrządy pomiarowe: ▫▫ suwmiarki ▫▫ mikrometry ▫▫ wysokościomierz ▫▫ liniały ▫▫ płytki wzorcowe ■ Narzędzia pokazowe: ▫▫ frezy ▫▫ wiertła ▫▫ gwintowniki ▫▫ noże tokarskie z płytkami skrawającymi ▫▫ narzędzia składane ▫▫ narzędzia specjalne ▫▫ głowice frezarskie

15


OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie W trakcie kursu każdy uczestnik ma do dyspozycji INDYWIDUALNE STACJE ROBOCZE wraz z dotykowym monitorem LCD i zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem symulującym pracę z rzeczywistymi sterownikami: ■ ■ ■ ■

NC Guide – rzeczywisty symulator panelu operatorskiego FANUC

SinuTrain Operate firmy Siemens NC GUIDE firmy FANUC HEIDENHAIN symulator NX CAM – wspomaganie obróbki

SinuTrain Operate firmy Siemens – SinuTrain Operate 4.5 SP2 jest nie tylko programem szkoleniowym, ale także pozwala na programowanie sterowania CNC SINUMERIK w trybie offline, dzięki temu, że bazuje na tym samym systemie SINUMERIK Operate. Jest idealnym narzędziem dla operatora, technologa i ustawiacza maszyny CNC.

HEIDENHAIN – rzeczywisty symulator panelu operatorskiego HEIDENHAIN NX CAM - wspomaganie obróbki. Oprogramowanie oferuje szeroki zakres funkcji, od prostego programowania NC po obróbkę wysokowydajną i wieloosiową, pozwalając zrealizować wiele zadań za pomocą jednego systemu. Oprogramowanie NX jest stosowane w wielu różnorodnych branżach, spełniając skutecznie swoją rolę w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, urządzeń medycznych, odlewniczym oraz maszynowym.

16


LABORATORIUM OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH

Laboratorium obrabiarek konwencjonalnych Nasze sale szkoleniowe zapewniają możliwość pracy na rzeczywistych obrabiarkach przemysłowych. Do dyspozycji kursantów oddajemy:

■ ■ ■ ■

Tokarkę uniwersalną CORMAK 410 × 1000/1500 Tokarkę uniwersalną CORMAK TURN 410 × 1000 PREMIUM LINE Wiertarko-frezarkę MAKTEK XZ 6350ZB Wiertarko-frezarkę XL5030 (UWF 125 Servo)

17


LABORATORIUM OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH

Tokarka CORMAK 410 x 1000 / 1500 Może być wykorzystywana do wielu zadań, takich jak toczenie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, stożków, polerowanie, gwintowanie, modułowe i DP, wiercenie i przeciąganie wewnętrzne. Charakterystyka maszyny: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wyposażenie seryjne obejmuje odczyt cyfrowy 3-osi Nowoczesne i precyzyjne łożyskowanie wrzeciona Duży przelot wrzeciona 52 mm Ciężkie łoże z odlewu żeliwnego, szlifowane i indukcyjnie hartowane Koła zębate przekładni wzmacniane poprzez hartowanie i dokładne szlifowanie Większe możliwości obróbki poprzez wyjmowany mostek Osłony bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi normami Dokładność obróbki: odchyłka kołowości poniżej 0,01 mm, odchyłka walcowości nie więcej niż 0,02 mm dla pomiaru o długości 200 mm, wykończenie powierzchni jest idealne ■ Tokarka wyposażona w mechaniczny hamulec nożny

18


LABORATORIUM OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH

Tokarka CORMAK TURN 410 x 1000 PREMIUM LINE Charakterystyka maszyny: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Duże osłony uchwytu tokarskiego oraz przestrzeni roboczej Zintegrowany układ chłodzenia Wyjmowany mostek umożliwia obróbkę elementów o dużej średnicy Indukcyjnie hartowane i precyzyjnie szlifowane prowadnice łoża Nowoczesne łożyskowanie trzpienia zasadniczego z łożyskami kulkowymi Regulacja obrotów i posuwu działająca precyzyjnie Łoże urządzenia jest niezwykle odporne na skręcenia i nie ulega wibracji, dzięki czemu spełniony jest podstawowy warunek dokładnego toczenia

Wiertarko – frezarka MAKTEK XZ 6350ZB Charakterystyka maszyny: ■ Frezarka posiada głowicę pionową oraz wrzeciono poziome ■ Stożek mocowania narzędzia ISO 40 ■ Frezarka posiada posuwy robocze w osi X i Y oraz szybki posuw ustawczy w osi Z ■ Wysuwane wrzeciono głowicy pionowej ■ Posuw mechaniczny w 3 zakresach oraz możliwość automatycznego gwintowania ■ Głowica pionowa skrętna w zakresie 0 – 90° ■ Górna belka wysuwana oraz obrotowa

19


LABORATORIUM OBRABIAREK KONWENCJONALNYCH

Wiertarko-frezarka XL5030 (UWF 125 Servo) Parametry maszyny: ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wymiary stołu: 1270 × 300 mm Max. przesuw stołu (XYZ): 720/300/400 Odległość wrzeciona od powierzchni stołu: 35 – 435 mm Końcówka wrzeciona 7:24 ISO40 Przyśpieszony przesuw stołu: 1000/1000/750 mm/min Posuw stołu: zmienny

20

■ ■ ■ ■ ■

Obroty wrzeciona (12): 35 – 1500 obr/min Moc silnika: 3 kW Servomotor: 10 Nm Wymiary: 1720 x 1680 x 1810 mm Waga: 1500 kg


LABORATORIUM METROLOGII WARSZTATOWEJ

Laboratorium metrologii warsztatowej

Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji narzędzia używane w metrologii warsztatowej: Narzędzia pomiarowe ■ Suwmiarki ■ Mikrometry ■ Głębokościomierze ■ Wysokościomierze ■ Czujniki zegarowe ■ Płytki wzorcowe ■ Kule pomiarowe ■ Wałeczki pomiarowe

21


LABORATORIUM METROLOGII WARSZTATOWEJ

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa ZEISS ACCURA

Charakterystyka wykonywanych pomiarów: ■ Zakres pomiarowy urządzenia: 900 x 1200 x 700 mm ■ Niepewność pomiarowa MPE_P = 1.7um ■ Szybszy wybór optymalnego rozwiązania i oszczędność na

kosztownych przezbrojeniach maszyny, dzięki zastosowaniu

systemu MASS (Multi Application System Sensor)

■ System MASS umożliwia użycie zarówno centralnych,

aktywnych dotykowych głowic skanujących, przegubu

obrotowo – uchylnego z pasywną dotykową głowicą

skanującą, jak również optycznej głowicy skanującej

■ Posiada skaningową głowicę pomiarową Zeiss VAST-XT

22


LABORATORIUM METROLOGII WARSZTATOWEJ

Ramię pomiarowe MCAx z głowicą skanującą MMD x 100 ■ Zakres pomiarowy: 2 m ■ Powtarzalność punktowa: +/- 30 um ■ Dokładność objętościowa: 42 um ■ Sondy pomiarowe: 15 mm, 6 mm, 3 mm ■ Urządzenie wyposażone w skaner laserowy (głowicę

skanującą)

■ Maks. tempo zbierania punktów co najmniej 50000

punktów/s

23


Trenerzy i wykładowcy Grupa naszych prowadzących to doświadczeni programiści i operatorzy z wieloletnim stażem pracy, egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w zawodzie operator obrabiarek skrawających, współpracujący z zakładami przemysłowymi w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz szkoleń kursowych. Projektanci i konstruktorzy wdrażający oprogramowanie NX CAM. Dodatkowo prowadzą działalność doradczą i są ekspertami czasopism branżowych związanych z CNC. W trakcie szkoleń prezentują rzeczywiste sytuacje, z którymi spotkali się w pracy zawodowej. Nasi trenerzy są otwarci na sugestie zgłaszane przez kursantów. Wielokrotnie w trakcie szkoleń rozwijane są zagadnienia odbiegające od standardowego programu, które obejmują specyficzne aspekty pracy kursantów. Zrealizowane kursy prowadzą także do nawiązania współpracy pomiędzy firmą EMT-Systems Sp. z o.o. oraz przedstawicielami zakładów przemysłowych w zakresie: projektów, modernizacji, a także uruchomień linii technologicznych.

24


Piony szkoleniowe Inżynieria mechaniczna

Roboty przemysłowe

Jakość Produkcji

Inżynieria materiałowa i metalurgia

Pneumatyka przemysłowa Hydraulika siłowa Frezarki i tokarki CNC Frezarki i tokarki konwencjonalne Mechanika i budowa maszyn Diagnostyka maszyn Kontrola jakości Metrologia i pomiary Analiza pomiarów

Systemy sterowania i wizualizacji Automatyka i Mechatronika Systemy wizyjne SIMATIC Software TIA Portal SIMATIC Software STEP 7 / WinCC SIEMENS S7-300/400 SIEMENS S7 Migracja STEP 7 - TIA Portal SIEMENS S7-300/400 TIA Portal SIEMENS S7-1200 TIA Portal SIEMENS S7-1500 TIA Portal SIEMENS S7-SCL/GRAPH w TIA Portal SIEMENS Safety Integrated HMI/SCADA Sieci przemysłowe SIMATIC PCS7 CODESYS Techniki napędowe Czujniki przemysłowe MITSUBISHI Programowanie w C i C++

Roboty FANUC Roboty ABB Roboty KUKA Roboty WITTMANN Roboty COMAU Integracja ROBOTÓW

Tworzywa sztuczne Kompozyty polimerowe Druk 3D Obróbka cieplna Odlewnictwo Obróbka plastyczna Zgrzewanie oporowe

Bezpieczeństwo maszyn

Normy i dyrektywy maszynowe Systemy bezpieczeństwa

Optymalizacja procesów produkcji Utrzymanie ruchu - TPM Metodologia SMED Metodologia FMEA Lean manufacturing

SIEMENS PLM

SIEMENS NX SIEMENS Solid Edge

Misją EMT-Systems jest prowadzenie najwyższej jakości szkoleń, których celem jest przystosowanie pracowników do nowoczesnych stanowisk pracy w przemyśle. Koncepcja Przemysłu 4.0 jest żywo obecna w naszych programach szkoleniowych.


EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Tel.: +48 32 411 1000 e-mail: info@emt-systems.pl

WSPIERAMY

Zaufali nam:

emt-systems.pl Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. EMT-Systems Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie, kompletność i poprawność zamieszczonych w niej materiałów. Wszelkie nazwy własne, pozostałe zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez EMT-Systems Sp. z o.o. wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. W broszurze wykorzystano również zdjęcia stanowiące własność Siemens AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.