Page 1

INSCRICIÓN

CPR Plurilingüe CALASANCIAS A CORUÑA

ACTIVIDADES PASTORAIS

D/Dª……………………………………………………………………………………………………

GUITARRA

CORO

pai/nai/titor de …………………………………………………………….………………… do

Movemento Calasancio (4º a 2º ESO)

Voluntariado (VMC)

curso ……………...………….. , autorizo a participación do meu fillo nas actividades de:

1ª COMUÑÓN

Mov. Calasancio, Confirmación

Asdo. Pai/Nai/Titor

ENTREGAR Ó TITOR/A OU NO BUZÓN DO DESPACHO DE PASTORAL ANTES DO DÍA 27 DE SETEMBRO

En ………………….., ……. de ……………….. de 2012

Fanse moitas e divertidas actividades: reunión semanal, marcha trimestral, actividades sociais coa xente da 3ª idade, convivencia cos grupos doutros colexios calasancios en Dorrón (Sanxenxo), marcha mariana o 1º sábado do mes de maio, campamento de verán, participación en outras actividades de toda a diócese, …

Todos os grupos comezan o 5 de outubro, venres.

Estimadas familias: Con ledicia presentámosvos as actividades de pastoral extraescolar para este curso 2012-13. Deste xeito, queremos colaborar con vós na importantísima tarefa de transmisión da fe, da que vós sodes os principais responsables.

Coordinadora de Pastoral: M. Mª LUISA GONZÁLEZ Horario de atención pastoral a familias e alumnos: Martes e mércores, de 9.00 a 10.00 h Xoves, de 16.30 a 17.30 h

A formación na fe é un proceso continuado e, por esta razón, presentamos a oportunidade de vivir en grupo os valores cristiáns, celebrando xuntos a nosa fe, para axudar a construír un mundo máis humano e solidario.

CCC-R-PAST-11 Inscrición en actividades pastorais v.1


ACTIVIDADES 1ª COMUÑÓN

PASTORAIS CORO e GUITARRA

Día e hora

CORO: Dirixido ós alumnos dende

Dirixida ós alumnos de 3º de Primaria que desexen recibir o sacramento da Eucaristía, fonte da vida cristiá. Os pais que inscriban ós seus fillos terán unha reunión informativa o día 2 de outubro, ás 20.00 h e, ademais, comprométense a asistir

1º de Primaria ata Bacharelato que,

Venres,

xunto coa formación musical, de

queiran prestar un servizo a toda a nosa comunidade educativa nas

17.30

celebracións e festividades relixiosas. a

• 4º, 5º e 6º de Primaria

17.30 a 18.30

18.30

• 1º e 2º de Secundaria • 3º e 4º Secundaria, Confirmación

unha vez ó mes á formación permanente de adultos. Coordina:

Os pais dos alumnos de 4º EP a 2º ESO terán unha reunión o día 20 de outubro, na que recibirán información das actividades dos seus fillos.

Lorena Suárez

16.30 a 17.30

Primaria

ESO e BAC. Este grupo ensaia os xoves, de 11.00 a 11.30 h.

GUITARRA: Dirixido ós alumnos de Mércores, de 8.30 Primaria. Coordinan: Cristina López e

espiritualidade calasancia.

Coordina:

os seus dons e cualidades.

En 3º e 4º de Secundaria prepáranse

M. Mª Luisa González

Dirixido ós alumnos que, a partir de 4º de Primaria e ata 4º de ESO, desexan continuar a súa formación cristiá dentro dun grupo, que quere seguir a Xesús dende a

Venres

a 9.30

Alfredo García

VOLUNTARIADO MISIONEIRO CALASANCIO (VMC)

Día e hora

Venres, de 8.30 a 9.30

Fanse dous grupos:

Para inscribirse en Confirmación é imprescindible que tanto pais coma fillos asistan á reunión que terá lugar o día 2 de outubro, ás 19.00 h. De non ser posible a súa asistencia, terán que concertar unha entrevista coa coordinadora de pastoral para poder asumir os compromisos necesarios.

MOVEMENTO CALASANCIO

Día e hora

Día e hora

Dirixido ós alumnos de Bacharelato e exalumnos que teñan ganas de formarse na solidariedade e na entrega ós demais, e que desexen compartir humana e cristianamente

para recibir o sacramento da

Coordina:

Confirmación.

M. Elvira Padrón

1 sábado ó mes

Actividades  
Actividades  

Actividades pastorais

Advertisement