Page 1

www.ek.lt

NEMOKAMAS SAVAITRAŠTIS. LEIDŽIAMAS KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ

D. Butkus: Pirmąjį šoką, kai visus IT specialistus masiškai pradėjo samdyti užsienio bendrovės, jau išgyvenome, dabar stengiamės išlaikyti darbuotojus. Plačiau 10–11 p.

LAIKRAŠTIS LEIDŽIAMAS KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ. 2014 M. KOVO 17–23 D. NR. 10 (148)

ŠIAME NUMERYJE Britas ir itališkos picos Lietuvoje Dar 16 amžiuje Neapolyje gimusi pica buvo laikoma neturtingųjų maistu. Šiandien traškus pagrindas, išskirtinio skonio ingredientai ir prieskonių deriniai nekelia jokių asociacijų su vargingųjų vaišėmis. Būtent tokias picas ketina kepti „Jurgis ir drakonas“. Plačiau 4 p.

Pasaulyje yra vietos lietuviškam verslui Šokolado gurmanai Japonijoje skanauja lietuvių gamybos šokolado, JAV gyventojai gali mėgautis ypač vertinamu lietuvišku alumi, o ukrainiečių kūdikiams mamos greitai pirks kokybiškų lietuviškų tyrelių. Taip, unikalius bei kokybiškus lietuviškus produktus atranda ir pasaulio vartotojai.

Sh. Meyer: Svarbu sukurti inovatyvią aplinką, leisti darbuotojui suvokti, kad jis turi realų poveikį kompanijos rezultatams. Plačiau 14 p.

www.ekonomika.lt

Kariuomenė važinėja „zuikiu“

Plačiau 6–7 p.

Euras lietuvius pavers išmanesniais Prieš keletą metų išmanieji telefonai su „Symbian“ operacine sistema buvo laikomi prabangos arba technologijų fanatizmo simboliu. Šiandien „Nokia“ nebegamina tokių išmaniųjų telefonų, o įprastais mobiliaisiais naudojasi pensininkai ir nostalgiją praeičiai jaučiantys piliečiai. Pasidomėjome, kokie paskutiniai lito metai bus elektronikos rinkai Lietuvoje. Plačiau 8–9 p.

Prekybininkų nuolaidos iš tiekėjų kišenės Keturi po visą Lietuvą išplitę didieji prekybos tinklai savo galia naudojasi ir pirkėjams vilioti, ir tiekėjams spausti. Mažmeninės prekybos tinklai ėmė taikyti skaidresnę savo daromų prekių kainų nuolaidų apskaičiavimo tiekėjams sistemą, tačiau apie santykių su prekybininkais pagerėjimą kalba tik nedaugelis tiekėjų. Plačiau 12–13 p.

Užs. Nr. 148

Tiražas: 20 000

Plačiau 2–3 p.


Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

4BWBJUĂ•TUFNB

2

Âť VienintelÄ— sritis, kuri turi sÄ…lytÄŻ su

privaÄ?iomis investicijomis arba parama, yra rĹŤpinimasis kariais veteranais, rĹŤpinimasis kariĹł gerove. Dr. D. Ĺ lekys TarptautiniĹł santykiĹł ir karybos ekspertas Asmeninio albumo nuotr.

RamĹŤno Vaitkaus pieĹĄ. www.mrcaricature.lt

1HSDVRWLQDPD YHUVORPHLOĹ? 5XVLMDL 3VTJKBJOFUFJTĂ•UBJĂ­WFEVTLBSJVPNFOĂ—Ă­,SZNĂƒ -JFUVWB VğÕNĂ•TUJQSJBTHZOZCPTQP[JDJKBT1SF[JEFOUĂ•LPOFLBT-­ EJFOFLSBOFLBMCĂ•KPWJTLJUPLBSJVPNFOĂ•TQBEBMJOJPGPOF VÄźTJFOJPSFJLBMÄąNJOJTUSBTBLUZWJBJEJSCP#SJVTFMZKF /"50QBSÄŠQJOPNVNTEBSÄ&#x;FÄ&#x;JTOBJLJOUVWVTĚĽHFCĂ•KJ-­ NVTBQTJHJOUJ BUSPEP QBEFNPOTUSBWPNFQVJLJBJ

T

aÄ?iau tai – tik dalies politikĹł pozicija. Netrukus po to kaip iĹĄkiliausias Penktosios kolonos atstovas suĹžibo Seimo narys Remigijus Ĺ˝emaitaitis, ne taip seniai, nesuprasdamas eksporto ir investicijĹł skirtumo, norÄ—jÄ™s griauti valstybines agentĹŤras „Versli Lietuva“ ir „Investuok Lietuvoje“. Ĺ ÄŻkart „tvarkietis“ pasiĹŤlÄ— kitaip tvarkytis ir Rusijos agresijos Ukrainoje klausimais, o Krymo referendumÄ… pavadino tiek pat teisÄ—tu, kiek Lietuvos sprendimÄ… atsiskirti nuo SovietĹł SÄ…jungos. Premjerui netikÄ—tai prasidÄ—jo Rusijos blokada. Jis paskelbÄ— „girdÄ—jÄ™s“, kad kaimyninÄ— agresorÄ— ragina kai kurias pasaulio ÄŻmones, tranzitu per LietuvÄ… gabenanÄ?ias produktus ÄŻ RusijÄ…, mĹŤsĹł ĹĄalÄŻ aplenkti. Pasirodo, dienÄ… jam sugadino vos vienas ÄŻ RusijÄ… gabentas jauÄ?iĹł kepenĹł krovinys, strigÄ™s KlaipÄ—dos uoste. Nesakome, kad uĹžsirĹŤstinÄ™s ir imperiniĹł ambicijĹł apsÄ—stas Vladimiras Putinas nesugalvos uĹžsukti tranzito per LietuvÄ… kranelio, bet mĹŤsĹł VyriausybÄ—s vadovas jau kelintÄ…kart parodo „viena boba sakė“ informacijÄ… priskiriantis patikimĹł ĹĄaltiniĹł sÄ…raĹĄui. Kas pritinka bulvarinei Ĺžiniasklaidai, nebĹŤtinai dera

Konstitucijos pr. 23, 08105 Vilnius Tel.: (8 5) 203 10 86, 203 10 82 Faks. (8 5) 205 95 18 info@ekonomika.lt www.ekonomika.lt ISSN 2029-543X REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS 8 685 69496, reklama@balsas.lt MedĹžiaga, pateikta „Ekonomika.lt“, – leidinio nuosavybÄ—. Kopijuoti ir platinti be sutikimo draudĹžiama. Redakcija uĹž reklamos turinÄŻ neatsako.

Ä?ia jungiasi www.ekonomika.lt draugai

Vyriausybei. Juolab kad nepamatuotais pareiĹĄkimais galime tik pakurstyti tai, ko labiausia bijome. Ĺ˝inant Lietuvos ekonominius interesus Rusijoje, turbĹŤt nekeista girdÄ—ti ir kai kuriĹł verslininkĹł komentarus, kad vertÄ—tĹł prisilaikyti kuklesnio tono. Apie tai praÄ—jusiÄ… savaitÄ™ garsiai prakalbo grĹŤdĹł supirkimo, eksporto ir logistikos bendrovÄ—s „ŠiaurÄ—s vilkas“ savininkas Vilius Kaikaris. LRT eteryje verslininkas peikÄ— politikĹł retorikÄ… Rusijos atĹžvilgiu ir atvirai reiĹĄkÄ— meilÄ™ Rusijai – esÄ… grieĹžta Lietuvos uĹžsienio politika Lietuvos ekonomikai pridarys didĹžiulÄ—s Ĺžalos. Metai iĹĄ metĹł pasikartojantys konfliktai, jei ne dÄ—l darĹžoviĹł, tai dÄ—l mÄ—sos, jei ne dÄ—l mÄ—sos, tai dÄ—l pieno, vis dar nekeiÄ?ia mĹŤsĹł verslo planĹł Rusijoje. Ĺ˝inoma, tai lengvas grobis – ĹĄalimais esanti nepasotinama rinka. Bet nemokamas bĹŤna tik sĹŤris pelÄ—kautuose, o verslas su Rusija turi savo kainÄ… – neĹžiniÄ…, kas bus rytoj. Daug lengviau piktintis politikĹł tonu nei ieĹĄkoti rinkĹł, kur kiekvienas meĹĄkos urgztelÄ—jimas nekirstĹł per kiĹĄenÄ™. Arba bent jau vadovautis pirmuoju investicijĹł principu – rizikÄ… diversifikuoti.

VYRIAUSIOJI REDAKTORÄ– Ingrida MaÄ?iulaitytÄ— AUTORIAI: Karolis Birgilas, GiedrÄ— SankauskaitÄ—, Laura JuozaitytÄ— DIZAINERÄ– AudronÄ— PalukaitytÄ— KALBOS REDAKTORÄ– Jurgita LukĹĄÄ—nienÄ— FOTOGRAFAS Ruslanas Kondratjevas SPAUDOS PLATINIMO VADYBININKAS Osvaldas KaĹĄÄ—ta

TiraĹžas 20 000

Jokia įmonė ar verslininkas  nenupirks ginkluotės ar ťovinių, nes jų įsigijimas yra reglamentuojamas. Daugiausia, ką galima padaryti, – paaukoti į bendrą katilą.

4BWBJUĂ•TUFNB

3

SiĹŤlymas teikti papildomÄ… Âť finansavimÄ… tik dar kartÄ… parodo

ĎMONIŲ NAUJIENOS

valstybÄ—s pajamĹł ir iĹĄlaidĹł planavimo spragas, aiĹĄkiĹł strateginiĹł prioritetĹł nebuvimÄ…, neatsakingÄ… biudĹžeto lÄ—ĹĄĹł naudojimÄ… Lietuvoje.

UĹždirbo 50 proc. daugiau

L. Jurkonis VU TSPMI docentas

A. Matonis Gynybos politikos ekspertass Fotodiena.lt

Asmeninio albumo nuotr.

NUOMONÄ–

.DULXRPHQĹ?YDĂĽLQĹ?MDĂ„]XLNLXÂł "QJF-JFUVWPTLBSJVPNFOĂ•TŃ&#x;OBOTB-­ WJNPHFSJOJNĂƒLBCBNBEWJFNBUWF-­ KBJTQSJFÄ&#x;TWBSTUBOUCJVEÄźFUĂƒJSUBEB LBJVÄźLFMJÄąÄ&#x;JNUÄąLJMPNFUSÄąWZLTUB SFBMÄŠTLBSJOJBJNBOFWSBJ1JSNVPKV BUWFKVEJTLVTJKPTWZLTUBLBTNFU P BOUSPKPOFQSJLMBVTPNPT-JFUVWPT MBJLPUBSQJVEBSOĂ•SBCVWĂ— KAROLIS BIRGILAS karolis.birgilas@ekonomika.lt

LAURA JUOZAITYTÄ– laura.juozaityte@ekonomika.lt

C

iniĹĄka, bet biudĹžetas jau suplanuotas, o iki kito svarstymo Krymas jau gali bĹŤti Rusijos sudÄ—tyje, ir visi bus kariuomenÄ™ pamirĹĄÄ™. Nelikus abejoniĹł, kad Kryme yra dislokuotos mĹŤsĹł didĹžiosios kaimynÄ—s karinÄ—s pajÄ—gos, pasigirdo spÄ—lioniĹł, jog vienÄ… dienÄ… Rusijos imperialistiniai siekiai gali bĹŤti nukreipti Lietuvos link. To pavadinti paranoja negalima. YpaÄ?, kai Lietuvoje dÄ—l viso pikto papildomai dislokuota keletas garsiĹłjĹł JAV naiktintuvĹł F–16. „Sakykim, JAV atsiunÄ?ia papildomĹł naikintuvĹł. Vis daĹžniau Baltijos valstybÄ—s yra minimos kaip labiausiai bijanÄ?ios Rusijos grÄ—smÄ—s – britai ĹĄneka, amerikieÄ?iai ĹĄneka, o kÄ… mes darome? Netgi nesugebame turÄ—ti padoraus gynybos biudĹžeto ir perĹžengti 1 proc. ribos“, – apie Lietuvos kariuomenÄ—s ilgalaikes finansavimo problemas ĹĄiandienos kontekste kalbÄ—jo Vilniaus universiteto TarptautiniĹł santykiĹł ir politikos mokslĹł (VU TSPMI) lektorius Deividas Ĺ lekys.

Nukelia terminą Spausdino UAB „Lietuvos ryto� spaustuvė UŞsakymo numeris 148

Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

Kaip savaitraĹĄÄ?iui „Ekonomika.lt“ sakÄ— gyny-

bos politikos ekspertas Aleksandras Matonis, NATO gairÄ—se aiĹĄkiai ÄŻtvirtinta, kad kiekviena valstybÄ— narÄ— yra ÄŻsipareigojusi savo kraĹĄto apsaugai skirti bent 2 proc. biudĹžeto, taÄ?iau Lietuva derybose vis nukelia terminÄ…, kada bus pasiektas ĹĄis rodiklis. „Remiantis tarptautiniĹł ekspertĹł vertinimu, tokios sumos pakanka kraĹĄto apsaugos finansavimui, Ĺžinoma, ji gali bĹŤti ir didesnÄ—. MĹŤsĹł atveju galima kalbÄ—ti tik apie tolimÄ… siekiamybÄ™, nes politinÄ— valdĹžia realiai ĹĄio rodiklio nedidina“, – teigÄ— jis. Lietuva, nedidindama kraĹĄto apsaugos finansavimo kenkia ne tik savo prestiĹžui NATO viduje, bet ir, kaip mano VU TSPMI docentas Liudas Jurkonis, kenkia visai ĹĄiai sistemai. „Bendros sistemos atĹžvilgiu ĹĄis principas yra labai suprantamas, ypaÄ? Ĺžvelgiant iĹĄ didĹžiĹłjĹł NATO valstybiĹł perspektyvos, mat dÄ—l vis daĹžniau pasitaikanÄ?ios „zuikiavimoâ€? (angl., Free– riding) problemos silpnÄ—ja ne tik pasitikÄ—jimas tarp atskirĹł nariĹł, bet ir visa sistema“, – nuogÄ…stavo jis.

PrioritetĹł stoka SavaitraĹĄÄ?io „Ekonomika. lt“ kalbinti ekspertai sutarÄ—, kad staigiai padidinti finansavimÄ… iki NATO rekomendacijĹł yra neÄŻmanoma, taÄ?iau ĹĄiuo metu

FAKTAI LIETUVOS KARIUOMENÄ–

â 2014 metais Lietuvos biudŞete kraťto apsaugos finansavimui skirta 980 mlrd. litų â Tai sudaro 0,78 proc. ťalies benrdojo vidaus produkto

EstiĹĄko kapitalo banko „Bigbank“ grupÄ— pernai uĹždirbo 10,8 mln. eurĹł pelno – tai 54 proc. daugiau nei 2012 metais. DidĹžiausias iĹĄduotĹł paskolĹł augimas – 142 proc. – uĹžfiksuotas Ĺ vedijos filiale. Antroje vietoje – Ispanijos filialas, kurio suteiktĹł paskolĹł suma pernai augo 55 proc., o treÄ?ioje – Lietuvos filialas, bendrÄ… iĹĄduotĹł paskolĹł sumÄ… 2013 metais padidinÄ™s 46 proc.

„E-Maximą“ keiÄ?ia „Barbora“

â Lietuvos kariuomenė kaip paramos gavėja buvo uŞregistruota 2005 metais.

Kiekviena NATO valstybÄ— narÄ— yra ÄŻsipareigojusi savo kraĹĄto apsaugai skirti bent 2 proc. biudĹžeto, taÄ?iau Lietuva derybose vis nukelia terminÄ…, kada bus pasiektas ĹĄis rodiklis. Fotodiena.lt.

bent jau galima keisti kariuomenÄ—s finansavimo prioritetus ir iĹĄlaidĹł kryptis. „Net latviai su estais geriau atrodo! Mes norime pagalbos iĹĄ VakarĹł, tad bent jau padarykime namĹł darbus. Manau, kad ĹĄiuo atveju tai jau yra politinÄ—s valios ir politiniĹł prioritetĹł klausimas. PinigĹł galima rasti“, – teigÄ— D. Ĺ lekys ir pabrėŞė, kad politikams ĹĄiuo klausimu reikia valios. Pasak jo, akivaizdu, kad didinant finansavimÄ… vienoje srityje, jis turi maŞėti kitoje, ir ĹĄiuo atveju visÄ… atsakomybÄ™ prisiima politikai. „Jeigu mums kyla grÄ—smÄ— ir bijome Rusijos dÄ—l to, kas dedasi Kryme, klausimas Ä?ia paprastas – kam daugiau lÄ—ĹĄĹł norime skirti – ĹĄvietimui, sveikatos apsaugai ar gynybai“, – svarstÄ— karybos ir tarptautiniĹł santykiĹł ekspertas. A. Matonis pabrėŞė, kad KraĹĄto apsaugos ministerija (KAM) jau kelerius metus vadovaujasi 3 metĹł biudĹžeto planavimo principu, kuris uĹžtikrina tam tikrÄ… finansavimo

Âť Toks dalykas rodo, kad valstybÄ—

nebepajÄ—gi savÄ™s apginti tÄ™stinumÄ… ir logikÄ…. „Vis dÄ—lto yra didesniĹł problemĹł negu iĹĄlaidos personalui, kurios turÄ—tĹł bent jau teoriĹĄkai maŞėti. AĹĄ suprantu, kad jokia kariuomenÄ—s vadovybÄ— to nesiims. Kalbant apie ginkluotÄ—s ir pan. ÄŻsigijimÄ…, trĹŤksta tam tikros sistemos, bet tai susijÄ™ su prioritetais, kuriuos nustato kiekviena kariuomenÄ—s rĹŤĹĄis“, – ydas ÄŻvardijo paĹĄnekovas.

tybiniĹł prioritetĹł logika. NenustebintĹł, jei tokiĹł nepagrÄŻstĹł iĹĄlaidĹł suma virĹĄytĹł ne 1 ir ne 2 proc. valstybÄ—s iĹĄlaidĹł, taÄ?iau tenka apgailestauti, kad tokia analizÄ— nÄ—ra atliekama ir prieinama visuomenei“, – svarstÄ— jis. Vis dÄ—lto tai nÄ—ra vienintelis „nemokamas“ bĹŤdas pagerinti Lietuvos kariuomenÄ—s finansavimÄ….

TrĹŤksta skaidrumo

Lietuva ir visas Baltijos ĹĄaliĹł regionas yra itin svarbus tiek Europos SÄ…jungai (ES), tiek NATO. Ĺ alyse driekiasi iĹĄorinÄ—s sienos su treÄ?iosiomis ĹĄalimis – Rusija ir Baltarusija. Taigi mĹŤsĹł sienĹł apsauga yra sÄ…lyginai didesnÄ—, palyginti su valstybÄ—mis, kurios neturi iĹĄoriniĹł ES sienĹł. „Mes paimame pinigus iĹĄ karinio biudĹžeto, nors galÄ—tume naudoti ES lÄ—ĹĄas. UĹžuot ÄŻsigijÄ™ uĹž tuos milijonus prieĹĄlÄ—ktuvinÄ™ gynybos

Apie finansavimą ir jo prioritetus, vengdamas politiťkumo, Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius kalbėti atsisakė. L. Jurkonis suabejojo, ar finansavimas yra prioritetizuojamas. „Iťanalizavę, kaip per pastaruosius 3–5 metus buvo skirstomos valstybės iťlaidos, galėtume rasti ne vieną eilutę, kuri nebuvo iť anksto numatyta ir daŞniausiai nėra pagrįsta jokia vals-

NeiĹĄnaudoja progĹł

sistemÄ…, pinigus iĹĄleisime straigtasparniams, kurie patruliuos ir gelbÄ—s skÄ™stanÄ?ius Ĺžmones... Tai gerai, bet tuos lÄ—ktuvus ir straigtasparnius galÄ—jome ÄŻsigyti uĹž ES pinigus“, – ne itin senÄ… KAM sraigtasparniĹł pirkimo istorijÄ… priminÄ— D. Ĺ lekys. Neretai kariuomenÄ—s funkcijos susipina su pasienieÄ?iĹł, kurie gauna papildomÄ… ES finansavimÄ…, taigi ĹĄiuo aspektu galima taupyti. Vis dÄ—lto, anot A. Matonio, viskas nÄ—ra taip paprasta. „Karo atveju ValstybÄ—s sienos apsaugos tarnyba pereina kariuomenÄ—s Ĺžinion ir pasienieÄ?iai tampa dar viena kraĹĄto gynybos dalimi. Jei tokie papildomi pajÄ—gumai kaip sraigtasparniai naudojami esant taikai, pagal nuostatas jie negali bĹŤti naudojami kariniams tikslams. Kitaip tariant, jei pasienieÄ?iĹł pilotai su sraigtasparniais padeda aviatoriams gelbÄ—jimo operacijose arba gabenant donorĹł organus, kariniam ir koviniam rengimui sraigtasparniĹł naudoti negalima. Tokia

tolima siekiamybÄ— galÄ—tĹł bĹŤti, bet trumpuoju laikotarpiu yra prasilenkiama tarp tikslĹł ir siekiamybiĹłâ€œ, – pabrėŞė jis.

Parama neturi kelti nuostabos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas ArtĹŤras Paulauskas kovo pradĹžioje pasiĹŤlÄ— keisti kariuomenÄ—s finansavimo tvarkÄ…, kad tai galÄ—tĹł daryti pavieniai asmenys ir verslo atstovai. D. Ĺ lekiui toks siĹŤlymas sukÄ—lÄ— nuostabÄ…. „Toks dalykas rodo, kad valstybÄ— nebepajÄ—gi savÄ™s apginti. Kam tuomet iĹĄvis reikalinga kraĹĄto apsauga? Einama ne ten, kur reikia eiti“, – sprendimo nesuprato jis. A. Matonis pabrėŞė, kad jau tarpukariu Lietuvoje buvo tokia galimybÄ—, ir ĹžmonÄ—s noriai aukodavo kariuomenei. Tiesa, toks A. Paulausko siĹŤlymas jam taip pat sukÄ—lÄ— nuostabÄ…, nes, pasak eksperto, Lietuvos kariuomenÄ— turi paramos gavÄ—jo statusÄ…, ir kiekvienas Lietuvos pilie-

tis gali skirti 2 proc. savo mokamo pajamĹł mokesÄ?io. „Kiekvienas galÄ—tĹł pajusti, kad gali prisidÄ—ti prie kariuomenÄ—s stiprinimo. Kitas klausimas, kaip tos lÄ—ĹĄos bus tvarkomos ir kokiais tikslais jas bus galima naudoti. Tai klausimai, ÄŻ kuriuos ĹĄiuo metu atsakymo neturiu“, – abi problemos puses apĹžvelgÄ— jis. L. Jurkonis uŞėmÄ— tarpinÄ™ pozicijÄ… ir teigÄ—, kad toks sprendimas nÄ—ra ydingas, taÄ?iau gali atriĹĄti politikams rankas leidĹžiant pinigus ten, kur jĹł galbĹŤt nereikia, nes dabar nÄ—ra aiĹĄku, kaip efektyviai lÄ—ĹĄos yra naudojamos. Akivaizdu, kad Lietuva viena prieĹĄ didĹžiuosius Europos agresorius neatsilaikytĹł, taÄ?iau kariuomenÄ— nÄ—ra vien gynybos funkcijas atliekanti institucija. Ji gelbsti iĹĄtikus stichinÄ—ms nelaimÄ—ms, vykdant paieĹĄkas ir gelbÄ—jimo darbus. Bent jau ĹĄiandien visĹł akys turÄ—tĹł krypti ÄŻ tuos, kurie patingi kasmet uĹžpildyti pajamĹł deklaracijas.

„Maxima“ elektroninÄ™ prekybÄ… vykdys su prekÄ—s Ĺženklu „Barbora“. BendrovÄ—s nuotr.

Siekdamos plÄ—toti elektroninÄ—s prekybos verslÄ… Lietuvoje, bendrovÄ—s „Maxima“ ir „Barbora“ sudarÄ— dviĹĄalÄ—s strateginÄ—s partnerystÄ—s sutartÄŻ. PraÄ—jusiÄ… savaitÄ™ pradÄ—jo veikti nauja interneto parduotuvÄ— „Barbora“, kuri pakeis iki ĹĄiol veikusiÄ… „E-Maximą“. Ĺ iuo metu apsipirkti interneto parduotuvÄ—je „Barbora“ gali tik esami „E-Maximos“ klientai.

VÄ—l bandys parduoti „AutoĹŤkÄŻâ€œ

VÄ—l bandoma parduoti 87,41 proc. „AutoĹŤkio“ akcijĹł paketÄ…. Fotodiena.lt

ValstybÄ—s turto fondas (VTF) dar kartÄ… bandys parduoti 87,41 proc. aukĹĄÄ?iausiems valdĹžios atstovams paslaugas teikianÄ?ios automobiliĹł nuomos bendrovÄ—s „AutoĹŤkis“ akcijĹł paketÄ…. PradinÄ— jo pardavimo kaina – 4,828 mln. litĹł. Pastarajame aukcione nesulaukta nÄ— vieno dalyvio. Pernai akcijĹł paketÄ… bandyta parduoti ir uĹž 4,2 mln. litĹł, taÄ?iau, iĹĄaugus ÄŻmonÄ—s turto vertei, kainÄ… nutarta padidinti.


4BWBTWFSTMBT

4

5

43

Nr. 8 2014 m. kovo 3–9 d.

Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

SAVAITĖS KLAUSIMAS

4

1

1) Pritarčiau, nes būtų švaresnė aplinka

2

Ar pritartumėte, kad būtų įvestas užstatas parduotuvėse už plastikinę tarą?

46 %

2) Pritarčiau, nes tai skatintų

36 % 3) Nepritarčiau, nes tai apkrautų prekybininkus 1 % 4) Nepritarčiau, nes kiltų kaina 14 % 5) Neturiu nuomonės 2 % Šaltinis: Ekonomika.lt. Apklausoje dalyvavo 187 skaitytojai perdirbti plastiką

Vyriausybė paskelbė ketinanti nuo 2015 metų rudens Lietuvoje įvesti užstato už plastiko ir aliuminio tarą sistemą, kuria prekybininkai jau piktinasi dėl būsimų nepatogumų. Skaitytojų teiravomės, kaip jie vertintų tokią galimybę.

%ULWDVLULWDOLãNRVSLFRV /LHWXYRMH GIEDRĖ SANKAUSKAITĖ giedre@ekonomika.lt

Ŷ Dar 16 amžiuje Nea-

polyje gimusi pica buvo laikoma neturtingųjų maistu. Šiandien traškus pagrindas, išskirtinio skonio ingredientai ir prieskonių deriniai nekelia jokių asociacijų su vargingųjų vaišėmis. Būtent tokias picas ketina kepti „Jurgis ir drakonas“. Gana dažnai išgirstame apie atvykstančius į Lietuvą užsieniečius, tačiau daug rečiau tenka nugirsti, kad užsienio piliečiai čia pradėtų savą verslą. Toks yra Lietuvoje gerai žinomos kulinarės Beatos Nicholson sutuoktinis Tomas Nicholsonas, kurio naujoji misija – Lietuvoje kepti tikras itališkas picas. „Esu britas, kepantis itališkas picas Lietuvoje“, – prisistatė Tomas.

Idėja gimė atostogaujant Daugiau nei 10 metų nekilnojamojo turto srityje dirbęs verslininkas neturėjo jokios kulinarinės patirties. Tačiau tai jo neišgąsdino. Žmonos padrąsintas jis pardavė Londone turėtą verslą ir atsikraustė su šeima gyventi į Lietuvą. „Idėja kepti itališkas picas gimė su šeima atostogaujant Italijoje“, – pasakojo T. Nicholsonas.

ĮDOMU

Idėja kepti itališkas picas T. Nicholsonui gimė su šeima atostogaujant Italijoje. Ragaudami sultingų picų sutuoktiniai suprato, kad tokio skonio Lietuvoje nerasi. „Tada ir kilo mintis, kad būtų šaunu suteikti ir lietuviams galimybę paragauti tokių picų“, – teigė pašnekovas. Leidiniui jis pasakojo, kad naujojo verslo pavadinimas „Jurgis ir drakonas“ pasirinktas neatsitiktinai – poros sūnaus vardas yra Jurgis, o drakonas simbolizuoja ugnį, besiveržiančią iš įkaitusios krosnies. „Mūsų komandoje – visi herojai“, – tvirtino šiuo metu komandą plečiantis ir jos narių ieškantis verslininkas.

» Picos Lietuvoje

gana populiarios, tačiau jų skonis gerokai skiriasi nuo to, koks turėtų būti iš tikrųjų Mokėsi pusę metų Idėja intensyviau rutuliotis ėmė po atostogų. Joms pasibaigus T. Nicholsonas 6 mėnesius įnirtingai tyrinėjo picų gamybos subtilybes. „Pusę metų bandžiau suvokti, kodėl picos Italijoje yra tokios skanios“, – prisiminė verslininkas. Bandydamas perprasti kelis amžius egzistuojančias gamybos

Ruslano Kondratjevo nuotr.

subtilybes, jis lankė picų kepimo mokyklą. „Kulinarijos mokykloje Neapolyje išmokau kepimo technikos“, – leidiniui atskleidė Tomas. Kompanijos „Jurgis ir drakonas“ picos kepamos iš lėtai kildintos tešlos. Jos pašaunamos į tradicines malkomis kūrenamas krosnis, kurios įkaista net iki 500 laipsnių. Aukštoje temperatūroje picos iškepa per vieną minutę. Pasak verslininko, Lietuvoje picos gana populiarios, tačiau jų skonis yra gerokai skiriasi nuo to, koks turėtų būti iš tikrųjų. „Lietuvoje kepamų picų kokybė yra gana

žema“, – tvirtino britas ir pabrėžė, kad jam yra didelis iššūkis patikrinti, ar lietuviai jau pasiruošę priimti kokybiškas picas. Pasak jo, „Jurgio ir drakono“ klientai bus tie, kurie bus pasiryžę kiek daugiau mokėti už kokybišką maistą. Mobilųjį aptarnavimą siūlanti „Jurgio ir drakono“ komanda kepa picas privatiems vakarėliams, vestuvėms ir panašiems renginiams. Šią vasarą T. Nicholsonas žada kepti picas ir festivaliuose. „Suma, kurią teks pakloti norint mus pasamdyti, priklausys nuo dalyvių skaičiaus“, – leidiniui atskleidė Tomas.

www.ek.lt NAUJIENOS TAVO VERSLUI

Samdyti vadovą ar vadovauti pačiam Ekonomikos sunkmečiu didžiojoje dalyje Lietuvos įmonių akcininkai patys stojo į samdomų vadovų vietą. Daugeliui tai padėjo greičiau priimti sprendimus, spręsti krizės sukeltas problemas ir taupyti. Ekonomikai atsigaunant svarstome, kas vis dėlto efektyviau geba valdyti įmonę – savininkas ar samdomas vadovas?

Kaip dirbti efektyviai? Dažnai žmonės skundžiasi susiduriantys su daugybe trukdžių, kurie neleidžia jiems susikaupti ir dirbti. Dėl išsiblaškymo tenka plušėti daug stipriau, nes yra be reikalo išeikvojama nemažai laiko. Mokslininkai aiškinosi, kaip maksimaliai išnaudoti savo potencialą.

Didesnė biurokratija Vienas didžiausių iššūkių Londone verslą turėjusiam T. Nicholsonui buvo susidūrimas su lietuviška biurokratija. „Ji čia kur kas didesnė nei Jungtinėje Karalystėje, – teigė verslą mūsų šalyje pradedantis plėtoti pašnekovas. – Čia yra daug daugiau barjerų pradėti verslą, kur kas didesni mokesčiai nei Britų salyne.“ Vis dėlto Tomas neslėpė, kad jam įdomu pamatyti kontrastus ir iššūkius, su kuriais susiduriama pradedant kurti savą verslą skirtingose šalyse.

Savaitraščiui „Ekonomika.lt“ įdomu, kaip pirmuosius žingsnius sekasi žengti mažam ar vidutiniam verslui. Tik įkūrėte savo kompaniją, pradėjote verslą ar jau sėkmingai veikiate? Papasakokite apie save redakcijai: info@ekonomika.lt , (8 5) 203 10 86

Moterys vadovės uždirba daugiau Aukščiausio lygio vadovės uždirba vidutiniškai 5 proc. daugiau nei tas pačias pareigas einantys vyrai, atskleidė konsultacijų bendrovės „Hay Group“ tyrimas. Jo duomenimis, daugiausia aukščiausio lygio vadovių moterų yra Lietuvos greitojo vartojimo prekių sektoriaus įmonėse (35 proc. visų aukščiausio lygio vadovų), draudimo kompanijose (38 proc.), komunalinių paslaugų bendrovėse (29 proc.) ir bankuose (23 proc.).

čia jungiasi www.ek.lt draugai www.facebook.com/ekonomika.lt

1SPKFLUBJ

5


-JFUVWPKF

6

TIK SKAIÄŒIAI

4,1 %

PER 2013 METUS BUTŲ KAINOS VILNIUJE PAKILO 4,1 PROC.

Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

Ekspertai uĹž milijonus

Lengvatos skurdina biudĹžetÄ…

Ĺś KlaipÄ—dos ir JAV

Ĺś SocialinÄ—s apsaugos ir

Ĺś ValstybÄ—s kontrolei

Naujojo Orleano jĹŤrĹł uostai planuoja glaudĹžiau bendradarbiauti. Lietuvos delegacija ir JAV uosto vadovai treÄ?iadienÄŻ pasiraĹĄÄ— bendradarbiavimo susitarimÄ…, praneĹĄa portalas wdsu.com. Tikimasi, kad memorandumas padÄ—s didinti prekybÄ… tarp KlaipÄ—dos ir Naujojo Or-

leano uostų. Anot portalo, pernai iť Naujojo Orleano į Klaipėdą eksportuota 36,7 tōkst. tonų ťaldytos paukťtienos – 67 proc. viso praėjusių metų eksporto. Tarp Luizianos valstijos ir Lietuvos laivais pernai perveŞta 85,9 tōkst. tonų krovinių. Šią savaitę Klaipėdos jōrų uosto atstovai pasiraťė sutartį ir su JAV Majamio uostu. Tikimasi, kad ji paskatins kruizų laivybą.

darbo ministerija (SADM) uĹž kelis milijonus litĹł samdo ekspertus, kurie turi parengti „Sodros“ reformos siĹŤlymus.

KlaipÄ—dos ir JAV Naujojo Orleano jĹŤrĹł uostai planuoja glaudĹžiau bendradarbiauti. Fotodiena.lt

ÄžPLPMBEPHVSNBOBJ+BQPOJKPKFTLBOBVKBMJFUVWJÄąHBNZCPTÄ&#x;PLPMBEP +"7HZWFOUPKBJHBMJNĂ•HBVUJT ZQBĂ‹WFSUJOBNVMJFUVWJÄ&#x;LVBMVNJ PVLSBJOJFĂ‹JÄąLÄŠEJLJBNTNBNPTHSFJUBJQJSLTLPLZCJÄ&#x;LÄąMJFUVWJÄ&#x;LÄą UZSFMJÄą5BJQ VOJLBMJVTCFJLPLZCJÄ&#x;LVTMJFUVWJÄ&#x;LVTQSPEVLUVTBUSBOEBJSQBTBVMJPWBSUPUPKBJ giedre@ekonomika.lt

P

risotintose pasaulio rinkose vartotojams nebeuŞtenka, kad produktas tiesiog tenkintų esminius jų poreikius. Klientai pradeda ieťkoti pridėtinės vertės, kitoniťkų prekių ir uŞ tai yra pasiryŞę mokėti daugiau. Lietuviťkas verslas

taip pat neatsilieka nuo pasauliniĹł tendencijĹł. Galime didĹžiuotis sÄ—kmingo niĹĄinio verslo, uĹžkariaujanÄ?io uĹžsienio vartotojus, pavyzdĹžiais. „MaĹžam verslui lengviau reaguoti ÄŻ rinkÄ…, iĹĄsiaiĹĄkinti vartotojo ÄŻgeidĹžius ir juos patenkinti“, – teigÄ— „Verslios Lietuvos“ Eksporto departamento direktorÄ— Jurgita ButkeviÄ?ienÄ—. Pasak jos, orientuojantis ÄŻ niĹĄinÄŻ segmentÄ…,

7

Bendradarbiaus su JAV

3DVDXO\MH\UDYLHWRV OLHWXYLĂŁNDPYHUVOXL GIEDRÄ– SANKAUSKAITÄ–

-JFUVWPKF

kuriama didesnÄ— pridÄ—tinÄ— vertÄ—, buriasi lojaliĹł klientĹł ratas, o gaminio ar paslaugos iĹĄskirtinumas gali atverti net tĹł uĹžsienio rinkĹł, kuriose yra didĹžiausia konkurencija, duris. Leidinio „Ekonomika. lt“ kalbinti lietuviĹł verslininkai teigÄ— ÄŻĹžvelgiantys daugybÄ™ niĹĄinio verslo privalumĹł. „BĹŤdami niĹĄiniai, galime bĹŤti lankstesni negu didieji verslai“,

– ÄŻsitikinÄ™s lietuviĹĄko ĹĄokolado „Chocolate Naive“ ÄŻkĹŤrÄ—jas Domantas UĹžpalis. Jo teigimu, tokiam verslui taikyti inovacijas yra daug paprasÄ?iau negu didiesiems koncernams. ÄŽdomu, kad 95 proc. pasaulyje gaminamo ĹĄokolado gamina ant vienos rankos pirĹĄtĹł suskaiÄ?iuojami koncernai. „Kad ir kur jĹŤs valgytumÄ—te masiĹĄkai gaminamÄ… ĹĄokoladÄ…, jis gali bĹŤti to

paties gamintojo“, – leidiniui pasakojo D. UĹžpalis. Paradoksalu, kad, rodos tokiame dideliame ir persotintame pasaulyje yra tik keli ĹĄokolado gamintojai. „Mes orientuojamÄ—s ÄŻ lÄ—tesnÄŻ vartojimą“, – verslo niĹĄÄ… atradÄ™s dĹžiaugÄ—si „Chocolate Naive“ ÄŻkĹŤrÄ—jas. BĹŤti dideliam ir siekti masto ekonomijos nÄ—ra pagrindinÄ— sÄ—kmÄ—s recepto sudedamoji dalis.

„Jei sugebi rasti ir iĹĄgryninti, kas yra svarbiausia klientui, bei parodyti savo konkurencinÄŻ pranaĹĄumÄ…, turi visas galimybes ÄŻsitvirtinti ne tik vietos rinkoje, bet ir tarptautiniu mastu“, – tikino J. ButkeviÄ?ienÄ—. „DidesnÄ—ms ÄŻmonÄ—ms tenka ÄŻveikti daugiau biurokratiniĹł kliĹŤÄ?iĹłâ€œ, – tvirtino rankomis ĹĄokoladÄ… gaminanÄ?ios ÄŻmonÄ—s vadovas D. UĹžpalis.

Tokie veiksmai sukÄ—lÄ— klausimĹł Seime – SocialiniĹł reikalĹł ir darbo komitetas privalo aiĹĄkintis ĹĄio pirkimo aplinkybes ir pagrÄŻstumÄ…, raĹĄo dienraĹĄtis „Lietuvos Ĺžinios“.

„Chocolate Naive“ produkcijos gali pasmaguriauti JAV, Italijos, PrancĹŤzijos, Japonijos, Olandijos, Lenkijos, Kazachstano bei Lietuvos gyventojai. Jau ketverius metus skaiÄ?iuojanti ÄŻmonÄ— dĹžiaugiasi beveik milijonÄ… litĹł siekianÄ?ia metine apyvarta.

IlgesnÄ— perspektyva D. UĹžpalis, kalbÄ—damas apie gamybinius verslus, teigÄ—, kad tokio verslo pradĹžiai reikia daug daugiau iĹĄlaidĹł negu su technologijomis susijusiam verslui. „Kai gamini tam tikrus produktus, turi sekti, kaip veikia ÄŻranga, – pasakojo D. UĹžpalis. – Gaminti sunkiau ir pelningumas maĹžesnis“. Vis dÄ—lto svarbu paminÄ—ti, kad gamybos pramonÄ—s, ypaÄ? maisto, iĹĄliekamoji vertÄ— yra gerokai ilgesnÄ—. „Technologijos keiÄ?iasi Ĺžymiai greiÄ?iau, o prie maisto tableÄ?iĹł ĹžmonÄ—s bent artimiausiais ĹĄimtmeÄ?iais tikrai nepereis“, – apie verslo skirtumus pasakojo D. UĹžpalis.

„Sodros“ pertvarkos gairÄ—s buvo priimtos dar prieĹĄ kelerius metus. Parengti teisÄ—s aktus, kaip teikti siĹŤlymus dÄ—l socialinio draudimo sistemos ir darbo santykiĹł reformos, SADM pasamdÄ— ekspertus uĹž daugiau kaip 3 mln. 150 tĹŤkst. litĹł. SADM informavo Seimo komiteto narius, kad su „Sodros“ pertvarka susijusius ÄŻstatymĹł projektus Seimui planuoja pateikti tik kitÄ…met.

atlikus auditÄ… paaiĹĄkÄ—jo, kad ĹžemÄ—s ĹŤkio subjektai, mokesÄ?iĹł sistemoje dalyvaujantys nuo 2009 metĹł, nors ir gauna lengvatas, sukÄ?iauja.

SADM pasamdÄ— ekspertus uĹž daugiau kaip 3 mln. 150 tĹŤkst. litĹł. Fotodiena.lt

ValstybÄ—s kontrolÄ—s 6-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Romualda MasiulionienÄ— teigia, kad anksÄ?iau nei FinansĹł

ministerija, nei ValstybinÄ— mokesÄ?iĹł inspekcija neĹžinojo, kiek yra taikoma lengvatĹł ir kas jomis naudojasi. „JĹł yra 215, be socialinio draudimo – visiems, ÄŻskaitant ir Ĺžemdirbius. Yra kertiniai akmenys, mes rÄ—mÄ—mÄ—s teisÄ—s aktais, pagal kuriuos turi bĹŤti aiĹĄkiai ÄŻvardyta, ko siekiama lengvata“, – pripaĹžino R. MasiulionienÄ—.

Kadangi skiriasi pateikiami duomenys, valstybÄ—s biudĹžetas kasmet netenka apie 200 mln. litĹł. Fotodiena.lt

FAKTAI LIETUVOS EKSPROTO MASTAS

â Šių metų sausį Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (17,6 proc.), Latviją (10,4 proc.), Vokietiją (8,8 proc.), Lenkiją (7,9 proc.) â Sausį, palyginti su praėjusių metų pirmuoju mėnesiu, eksporto augimas maŞėjo 11 proc. â Lietuviťkos kilmės prekių eksportas sumaŞėjo 21,6 proc.

IdÄ—ja – dar ne viskas „Verslios Lietuvos“ Eksporto departamento vadovÄ— atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ, kad daĹžnai manoma, jog bĹŤti iĹĄskirtiniam – tai taikyti inovacijas, naujas technologijas. „IĹĄ tikrĹłjĹł niĹĄiniame versle svarbiausia yra idÄ—ja, – teigÄ— J. ButkeviÄ?ienÄ—, taÄ?iau pridĹŤrÄ—, kad vien geros idÄ—jos ir graĹžiĹł norĹł neuĹžtenka. – Svarbu sukaupti informacijÄ…, ĹžiniĹł bagaŞą bei Ĺžinoti, kur galima gauti pagalbos ir patarimĹł.“

UĹžsitarnavo vardÄ… KĹŤdikiĹł maistÄ… gaminanÄ?ios „Marmaluzi“ direk-

„Chocolate Naive“ metinÄ— apyvarta siekia beveik milijonÄ… litĹł. Ruslano Kondratjevo nuotr.

torÄ— Rasa GodelaitienÄ— pasakojo, kad ketina savo produkcijÄ… eksportuoti ÄŻ UkrainÄ…, RusijÄ…, Baltijos ĹĄalis ir net IranÄ…. Jos teigimu, lietuviĹĄkas produktas uĹžsienio rinkoje jau asocijuojasi su kokybe ir patikimumu, dÄ—l to, be abejo, lengviau ÄŻeiti ÄŻ naujas rinkas. „Marmaluzi“ vadovÄ— pasakojo matanti

Âť MaĹžam verslui lengviau reaguoti ÄŻ

rinkÄ…, iĹĄsiaiĹĄkinti vartotojo ÄŻgeidĹžius ir juos patenkinti

perspektyvĹł niĹĄiniam savo verslui pasauliniame kontekste. „KĹŤdikiĹł maisto gamintojĹł pasaulyje yra tik 6–8, – teigÄ— R. GodelaitienÄ—. – MĹŤsĹł produktas skirtas tiems, kuriems svarbi kokybÄ—.“ Ĺ˝inoma, nÄ—ra nuvertinama ir Lietuvos rinka, taÄ?iau paĹĄnekovÄ— atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ, kad ÄŻstatymĹł bazÄ— verÄ?ia ieĹĄkoti ir savo vietos uĹžsienyje. Tai lemia skirtinga motinystÄ—s ar tÄ—vystÄ—s atostogĹł trukmÄ—. „Gimus kĹŤdikiui, Lietuvoje galima iĹĄeiti atos-

togĹł iki 2 metĹł, to nÄ—ra nÄ— vienoje kitoje pasaulio valstybÄ—je, – leidiniui pasakojo „Marmaluzi“ direktorÄ—. – UĹžsienieÄ?iai tÄ—vai neturi tiek daug laiko priĹžiĹŤrÄ—ti naujagimius ir jais rĹŤpintis.“

Trunka ilgiau R. GodelaitienÄ— tikino, kad produkcijÄ… sunkiau eksportuoti ÄŻ ne ES ĹĄalis, nes keliami aukĹĄtesni reikalavimai. „Galima skaityti Ä?ia, sÄ—dint Lietuvoje, apie uĹžsienio rinkas, bet be vietiniĹł pagalbos nelabai

kÄ… ir padarysi“, – pridĹŤrÄ— R. GodelaitienÄ—. Pasak jos, paruoĹĄti reikiamus dokumentus, leidĹžianÄ?ius eksportuoti produkcijÄ…, uĹžtrunka iki dvejĹł metĹł. „Vis dÄ—lto ÄŻdÄ—tas darbas nenueina veltui, nes ilgainiui ĹĄios investicijos atsiperka“, – ÄŻsitikinusi „Marmaluzi“ vadovÄ—.

Pirma – susipaĹžinti „Vilniaus alaus“ generalinis direktorius Algirdas Bagatyrius taip pat neabejoja lietuviĹĄko prekÄ—s Ĺženklo kokybe ir sÄ—kme

uĹžsienio rinkose. Jis ÄŻsitikinÄ™s, kad ieĹĄkant eksporto krypÄ?iĹł pirmiausia reikÄ—tĹł gerai susipaĹžinti su uĹžsienio rinkomis. „Tas pats produktas skirtingose rinkose netinka“, – kalbÄ—jo 15 proc. savo gaminiĹł eksportuojantis A. Bagatyrius bei pridĹŤrÄ—, kad didĹžiausias iĹĄĹĄĹŤkis ir yra atrinkti tinkamiausiÄ… produktÄ…. „Savo gaminius eksportuojame ir ÄŻ ĹĄalis kaimynes, ir ÄŻ JAV“, – leidiniui sakÄ— „Vilniaus alaus“ generalinis direktorius.


4LBJUNFOJOĂ•LBSUB

8

Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

UŞ taksi – mobiliuoju

TIK SKAIÄŒIAI

Ĺś SostinÄ—s taksi bendro-

400

tĹŤkst.

LIETUVIŲ STAŽUOTĖMS EUROPOS BRANDUOLINIŲ TYRIMŲ CENTRE NUMATYTA SKIRTI 400 TŪKST. LITŲ

vÄ—s „Jazzexpress“ keleiviai uĹž paslaugas galÄ—s atsiskaityti iĹĄmaniuoju telefonu, o vairuotojas mokÄ—jimÄ… priims taip pat iĹĄmaniuoju ÄŻrenginiu. ÄŽmokas „Jazzexpress“ surinks per mokÄ—jimĹł platformÄ… mokÄ—jimai.lt („Paysera“). Taip sumokÄ—ti uĹž taksi paslaugas galÄ—s bet kuris iĹĄ 100

tĹŤkst. platformos mokÄ—jimai.lt klientĹł. Norint uĹž taksi paslaugas sumokÄ—ti telefonu, keleiviui reikia nemokamos „Paysera“ mobiliosios programÄ—lÄ—s. „Jazzexpress“ taksi yra planĹĄetiniai kompiuteriai, kuriuose ÄŻdiegta „Paysera Retailers“ aplikacija, leidĹžianti priimti mokÄ—jimus QR kodais. Atsiskaitant uĹž paslaugÄ… pinigai nuskaiÄ?iuojami tiesiai iĹĄ mokÄ—jimai.lt sÄ…skaitos.

 Gera pradŞia –

pusÄ— darbo, taÄ?iau tik geros idÄ—jos neuĹžtenka

„Jazzexpress“ keleiviai uĹž paslaugas galÄ—s atsiskaityti telefonu. BendrovÄ—s nuotr.

4LBJUNFOJOĂ•LBSUB

PlanĹĄetÄ—s pigs lÄ—Ä?iau

PrisistatÄ— CEBIT

Ĺś PlanĹĄetiniĹł kompiute-

Ĺś DaiktĹł pirkimo, parda-

riĹł rinka nebeaugs taip verĹžliai kaip iki ĹĄiol, o jĹł pigimo dinamika ims lÄ—tÄ—ti, prognozuoja rinkos tyrimĹł bendrovÄ—s IDC analitikai. JĹł teigimu, 2014 metais pasaulinis planĹĄetiniĹł kompiuteriĹł tiekimo mastas pasieks 260,9 mln. vienetĹł. Tai 19,4 proc. maĹžiau nei pernai. 2013-aisiais planĹĄeÄ?iĹł me-

tinis tiekimo mastas buvo iĹĄaugÄ™s 51,6 proc. Pasak analitikĹł, planĹĄeÄ?iĹł rinka jau yra prisotinta, jĹł kainos stabilizavosi, o pigiĹłjĹł modeliĹł pardavimo mastas maŞėja. IDC analitikai mano, kad vidutinÄ— planĹĄetinio kompiuterio kaina 2014 metĹł pabaigoje nukris vos 3,6 proc. 2013-aisiais ji buvo sumaŞėjusi 14,6 proc., o 2012 metais – 18,3 proc.

vimo ir mainymosi jais socialinis tinklas kickerpicker. com prisistatÄ— pasaulinei auditorijai kasmetinÄ—je technologijĹł parodoje CEBIT 2014, Vokietijoje.

IDC prognozuoja, kad planĹĄetiniĹł kompiuteriĹł rinka nebeaugs taip greitai. Scanpix

Šiemet organizatoriai pakvietė prisistatyti 100 įdomiausių neseniai įkurtų kompanijų, tarp kurių – ir lietuvių projektas.

9

„MĹŤsĹł tinklas padeda parduoti ne reklama, o iĹĄradingumu pristatant produktÄ…. BĹŤtent tokia idÄ—ja parodos organizatoriams pasirodÄ— patraukli ir daug Ĺžadanti“, – sakÄ— vienas projekto ÄŻkĹŤrÄ—jĹł ir jo vadovas Donatas JuĹĄkus. Parodoje bendrovÄ— jos dalyvius stebino interaktyviu Ĺžaidimu, kuris pakeiÄ?ia lankytojo veidÄ… ÄŻ ÄŻĹžymybÄ—s specialiame didĹžiuliame ekrane.

(XUDVOLHWXYLXV SDYHUVLĂŁPDQHVQLDLV karolis.birgilas@ekonomika.lt

ÄŽ

buitinÄ—s elektronikos rinkÄ… pradeda verĹžtis iĹĄmanieji televizoriai ir planĹĄetiniai kompiuteriai. Pastarieji jau antrus metus iĹĄ eilÄ—s tampa mÄ—gstamiausia KalÄ—dĹł Senelio preke.

TyrimĹł bendrovÄ—s „GfK Retail and Technology Baltic“ duomenimis, pernai planĹĄetÄ—s buvo treÄ?ia pagal gaunamas pajamas technologijĹł prekÄ—.

IĹĄmanusis trejetukas SavaitraĹĄÄ?io „Ekonomika.lt“ kalbinti didĹžiĹłjĹł elektronikos prekiĹł par-

duotuvių atstovai teigė, kad pernai lietuviai į savo pirkinių krepťelius daŞniausiai dėjo neťiojamuosius ir planťetinius kompiuterius bei iťmaniuosius telefonus. „2013 metais populiariausios elektronikos prekės buvo iťmanieji telefonai, planťetiniai ir neťiojamieji

kompiuteriai. Taip pat pirkÄ—jai aktyviai pirko ÄŻvairius fotoaparatus, dulkiĹł siurblius. 2013-aisiais elektronikos prekiĹł pardavimas padidÄ—jo maĹždaug 40 proc., palyginti su 2012 metĹł pardavimu“, – teigÄ— elektroninÄ—s parduotuvÄ—s „Pigu.lt“ vadovas Dainius Liulys.

PanaĹĄius pardavimo skaiÄ?ius minÄ—jo ir buities prekiĹł parduotuviĹł tinklo „Technorama“ rinkodaros vadovas Morkus MatkeviÄ?ius. „Pastaruosius 2 metus kone geometrine progresija auga planĹĄetiniĹł ir neĹĄiojamĹłjĹł kompiuteriĹł, televizoriĹł, iĹĄma-

ELEKTRONIKOS PREKÄ–S

â „GfK Retail and Technology Baltic“ duomenimis, pernai Lietuvoje 27 proc. krito televizoriĹł pardavimas â Tai siejama su televizijos tinklo skaitmeninimu â „Google“ duomenimis, 35 proc. Lietuvos gyventojĹł jau naudojasi iĹĄmaniaisiais telefonais.

Âť ProcedĹŤros realiai turi bĹŤti ÄŻvykdytos per 25 darbo dienas, taÄ?iau fiksuojama atvejĹł, kai prireikia nuo 1 iki 3 metĹł

niĹłjĹł telefonĹł pardavimas. Aktyviai perkamos ir Ĺžemiausios, ir aukĹĄÄ?iausios kainos ĹĄios prekÄ—s“, – teigÄ— jis.

Ĺ iandien iĹĄmaniĹłjĹł vartotojĹł amĹžius neturi ribĹł, o tai prisideda prie sparÄ?iai auganÄ?io pardavimo.

Konkurencija ir pasiruoĹĄÄ™ pirkÄ—jai Pasak buitinÄ—s elektrotechnikos parduotuviĹł tinklo „Elektromarkt“

BendrovÄ—s nuotr.

FAKTAI

1SJFÄ&#x;LFMFUĂƒNFUÄąJÄ&#x;NBOJFKJUFMFGPOBJTVĚą4ZNCJBOĚŻPQFSBDJOFTJTUFNBCVWPMBJLPNJQSBCBOHPT BSCBUFDIOPMPHJKÄąGBOBUJ[NPTJNCPMJVÄžJBOEJFOĚą/PLJBĚŻOFCFHBNJOBUPLJÄąJÄ&#x;NBOJÄąKÄąUFMFGPOÄą PĂ­QSBTUBJTNPCJMJBJTJBJTOBVEPKBTJQFOTJOJOLBJJSOPTUBMHJKĂƒQSBFJĂ‹JBJKBVĂ‹JBOUZTQJMJFĂ‹JBJ 1BTJEPNĂ•KPNF LPLJFQBTLVUJOJBJMJUPNFUBJCVTFMFLUSPOJLPTSJOLBJ-JFUVWPKF KAROLIS BIRGILAS

Pasaulinėje technologijų parodoje – ir lietuvių startuolis.

Fotodiena.lt

Rinkodaros skyriaus vadovo Irmanto ViliĹŤno, kuo didesnÄ— konkurencija rinkoje, tuo platesnÄ—s galimybÄ—s atsiveria vartotojui. Elektronikos rinka – ne iĹĄimtis. DidÄ—jant siĹŤlomĹł prekiĹł ir jĹł ĹženklĹł pasirinkimui, pirkÄ—jas gali iĹĄsirinkti ir prieinamiausiÄ… kainÄ…. PirkÄ—jui tampant vis iĹĄmanesniam, pardavÄ—jai taip pat turi prisitaikyti prie jo poreikiĹł. GruodÄŻ „Google“ pateiktas Baltijos ĹĄaliĹł vartotojĹł barometras atskleidÄ—, kad pernai dauguma lietuviĹł ÄŻ parduotuves ateidavo jau Ĺžinodami prekÄ—s duomenis ir jos kainÄ… konkurentĹł parduotuvÄ—se.

Kinta ÄŻproÄ?iai Kol kas lieka viĹĄtos ir kiauĹĄinio dilema – ar vartotojĹł iĹĄprusimas lemia, kad technologijos tobulÄ—ja, ar visgi atvirkĹĄÄ?iai. „Šiuolaikinis gyvenimas darosi vis labiau neatsiejamas nuo iĹĄmaniĹłjĹł

ÄŻrenginiĹł, palengvinanÄ?iĹł ĹžmonÄ—ms kasdienybÄ™, tad dĹžiugu, jog pamaĹžu technologijos tampa prieinamos visiems ir atitinka skirtingus kiekvieno vartotojo poreikius bei norus“, – sakÄ— „Samsung Electronics Baltics“ vadovas Lietuvoje Simonas Skupas. Pasak D. Liulio, tokia tobulÄ—jimo tendencija yra neatsiejama nuo asortimento, o ĹĄis per keletÄ… metĹł gali pasikeisti neatpaŞįstamai. „Manome, kad prie to prisideda kintantys ĹžmoniĹł ÄŻproÄ?iai. PrieĹĄ 3–4 metus iĹĄmanusis telefonas ar planĹĄetinis kompiuteris buvo prabangos prekÄ—, taÄ?iau ĹĄiandien tai jau yra ÄŻrenginys, reikalingas beveik kiekvienam pirkÄ—jui“, – teigÄ— jis. Tiesa, ĹĄioje rinkoje galioja tam tikros mados. Dar metĹł pradĹžioje savaitraĹĄtis „Ekonomika.lt“ raĹĄÄ—, kad 2014-ieji bus iĹĄmaniĹłjĹł laikrodĹžiĹł ir apyrankiĹł metai. I. ViliĹŤnas

tikisi, kad ĹĄiemet iĹĄaugs fizinio krĹŤvio matuokliĹł pardavimas. TokiÄ… tendencijÄ… mato ir M. MatkeviÄ?ius. „JauÄ?iamas bangavimas: uĹžgriĹŤna tam tikrĹł prekiĹł populiarumas, kuris ilgainiui nuslopsta. Ateina tendencijos maiĹĄyti prekes. PavyzdĹžiui, prieĹĄ 5 metus nÄ— viena buitinÄ—s technikos parduotuvÄ— nepardavinÄ—jo laikrodĹžiĹł. Dabar iĹĄmanieji laikrodĹžiai – populiari prekÄ—. Tad tokie naujos kartos produktai, labiau susijÄ™ su gyvenimo bĹŤdu nei vien su technologiniais sprendimais, taps vis populiaresni“, – teigÄ— jis.

IĹĄmaniĹłjĹł koziris I. ViliĹŤno manymu, technologijĹł rinkos tendencijas kuria vartotojĹł

poreikiai. „TikÄ—tina, kad artimiausiais metais Lietuvos elektronikos rinkoje iĹĄvysime didÄ—janÄ?iÄ… moderniausiĹł elektronikos ÄŻrenginiĹł pasiĹŤlÄ…, ji tikrai nemaŞės, nes Lietuvos vartotojas yra ÄŻpratÄ™s Ĺžengti koja kojon su technologijomis“, – sakÄ— jis. PanaĹĄiomis optimistinÄ—mis prognozÄ—mis dalijosi ir kiti paĹĄnekovai. „PlanĹĄetiniĹł kompiuteriĹł pardavimas ir toliau augs, pastebima neĹĄiojamĹłjĹł kompiuteriĹł maŞėjimo tendencija. Tai siejama su auganÄ?iomis planĹĄetiniĹł kompiuteriĹł galimybÄ—mis ir atsiradusiais hibridais: planĹĄetiniais kompiuteriais su klaviatĹŤra ir pele“, – teigÄ— M. MatkeviÄ?ius. D. Liulys prognozavo 35

 Šiemet kalėdinio pardavimo vajus sutaps su dar vienu pardavimo katalizatoriumi – euro įvedimu

proc. augimÄ… jau minÄ—tĹł prekiĹł segmente.

Tikimasi Latvijos scenarijaus Ĺ iemet kalÄ—dinio pardavimo vajus tikriausiai sutaps su dar vienu pardavimo katalizatoriumi – euro ÄŻvedimu. D. Liulio teigimu, kaip rodo Latvijos pavyzdys, ĹĄiemet prieĹĄ KalÄ—das galima tikÄ—tis bene 50 proc. didesnio pardavimo. „Remiantis mĹŤsĹł valdomos parduotuvÄ—s „220.lv“ Latvijoje pavyzdĹžiu, pirkÄ—jai taps ypaÄ? aktyvĹŤs artÄ—jant gruodĹžui, kai bus aktualu realizuoti turimus grynuosius litus, todÄ—l ruoĹĄiamÄ—s itin sparÄ?iam paklausos, kuri gali bĹŤti 50 proc. didesnÄ— nei 2013 metĹł gruodÄŻ, augimui“, – svarstÄ— jis. KiekvienÄ… kartÄ… ÄŻ rinkÄ… ÄŻvedant naujÄ… valiutÄ… pirkÄ—jai susiduria su neĹžinomybe. Jie stengiasi iĹĄleisti santaupas senÄ…ja valiuta, mat baiminasi, kad naujoji atneĹĄ didesnes kainas.

Prekybininkai teigia tokiÄ… tendencijÄ… matantys, taÄ?iau Ĺžymaus kainĹł augimo neĹžada. „MĹŤsĹł partneriĹł VakarĹł Europoje, taip pat Estijoje ir Latvijoje patirtis rodo, kad ÄŻvedus eurÄ… produktĹł kainos neturÄ—tĹł keistis. GalbĹŤt kada nors vÄ—liau, kai keisis elektronikos prietaisĹł modeliai. Paklausa visada padidÄ—ja metĹł pabaigoje, bet tai labiau susijÄ™ su didĹžiosiomis metĹł ĹĄventÄ—mis. DÄ—l euro ÄŻvedimo didesnio poreikio neprognozuojame“, – nuosaikiai metĹł pabaigÄ… planuoja M. MatkeviÄ?ius. D. Liulio teigimu, ĹĄiandien kaimynai latviai renkasi pigesnes elektronikos prekes, taÄ?iau kainos dÄ—l intensyvios konkurencijos nÄ—ra padidÄ—jusios net ĹĄaliai pasitikus pirmÄ…jÄŻ pavasarÄŻ su euru. Belieka laukti, kol Mastrichto kriterijus atitiks Bulgarija ir Rumunija. Gal tada skraidanÄ?ios riedlentÄ—s jau bus atgyvena?


7FSTMPÄ&#x;WZUVSJBJ

10

Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

„Verslo ĹĄvyturiai“ – ne tik dideliĹł, puikiai ĹžinomĹł bei daug pasiekusiĹł ÄŻmoniĹł vadovai, bet ir dar nepastebÄ—tĹł, taÄ?iau jau savo laimÄ—jimais galinÄ?iĹł didĹžiuotis verslĹł savininkai, ÄŻkĹŤrÄ—jai. „Verslo ĹĄvyturiĹłâ€œ serijÄ… „Ekonomika.lt“ pradÄ—jo prieĹĄ trejus metus ir pakalbino daugybÄ™ didĹžiausiĹł, inovatyviausiĹł, labiausiai ÄŻkvepianÄ?iĹł ĹĄalies ÄŻmoniĹł vadovĹł. KiekvienÄ… savaitÄ™ skaitytojams pristatome po vienÄ… iĹĄkilĹł verslo atstovÄ… ir jo vadovaujamÄ… ÄŻmonÄ™.

FAKTAI „BLUEBRIDGE“ GRUPĖ

â Kompanija įkurta 1993 metais

tarpÄŻ, nors ÄŻtampos ir baimÄ—s netrĹŤko. Kiekviena krizÄ— turi teigiamÄ… pusÄ™, nes atskleidĹžia naujus aspektus ir parodo galimybes, kur galima tobulÄ—tiâ€?, – svarsto jis. Ĺ iandien D. Butkaus vadovaujama bendrovÄ— pasiekÄ— prieĹĄ krizÄ™ buvusÄŻ lygÄŻ, taÄ?iau, pasak „BlueBridge“ vadovo, verslo augimÄ… visada gali pakoreguoti pasikeitusi konkurencinÄ— aplinka.

IĹĄĹĄĹŤkiĹł neskirsto

â 2010-aisiais viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo teikti debesų kompiuterijos paslaugas

IĹĄĹĄĹŤkiai kompanijĹł vedliams nÄ—ra skirtingi, o juos paveikti gali nebent iĹĄorinÄ—s prieĹžastys. „Manau, kad visi vadovai susiduria su 5 Porterio jÄ—gomis, kurias sudaro konkurencinÄ— aplinka, tiekÄ—jai, pirkÄ—jai, nauji konkurentai ir pakaitiniai produktai, tad jas reikia valdyti. Kiekvienos iĹĄ ĹĄiĹł jÄ—gĹł ÄŻtaka ir reikĹĄmÄ— gali skirtis, priklausomai nuo industrijos, ĹĄalies ekonominÄ—s ir politinÄ—s padÄ—ties, bet ilgalaikÄ—je perspektyvoje iĹĄĹĄĹŤkiai lieka vienodi. Visur veikia tie patys faktoriai“, – teorinÄ—mis ÄŻĹžvalgomis dalijasi D. Butkus. Svarbiausia, pasak jo, rasti pusiausvyrÄ… tarp

â Bendrovė remia klasikinės muzikos ir dŞiazo festivalius, lauko teniso turnyrus, labdaros akcijas vaikams.

„BlueBridge“ direktoriaus teigimu, ĹĄiandien viena svarbiausiĹł bendrovÄ—s kultĹŤros taisykliĹł yra palaikyti artimÄ… ryĹĄÄŻ su darbuotojais. Ruslano Kondratjevo nuotr.

CV

Dalius Butkus

Mokėsi Baltic Management Institute, LCC tarptautiniame universitete 2001–2011 metais – „Blue Bridge“ pardavimo ir rinkodaros direktorius

/DLNRWDXS\WLQHJDOLPD YĹ?OLDXMLVEUDQJVWD

Nuo 2011-ĹłjĹł –„Blue Bridge“ direktorius.

5BSQUBVUJOJÄąLPNQBOJKÄąTJFLJTĂ­EBSCJOUJEBVHVNĂƒ-JFUVWPTJOGPSNBDJOJÄąUFDIOPMPHJKÄą *5 TQFDJBMJTUÄą TVUBQPTVFLPOPNJLPTLSJ[F-JFUVWJÄ&#x;LPLBQJUBMP*5LPNQBOJKPTĚą#MVF#SJEHFĚŻEJSFLUPSJVJ%BMJVJ#VULVJ BCVWFJLTOJBJCVWPBLTUJOBTUPCVMĂ•UJ KAROLIS BIRGILAS karolis.birgilas@ekonomika.lt

P

ats D. Butkus kompanijoje dirba jau 13 metĹł, o karjerÄ… pradÄ—jo nuo rinkodaros ir pardavimo direktoriaus pareigĹł.

„Čia tuomet dirbo maĹždaug 30 ĹžmoniĹł ir buvo tik viena ÄŻmonÄ—. Dabar 4 bendroviĹł grupÄ—je turime apie 200 darbuotojĹłâ€œ, – pasakoja tuometinio valdybos pirmininko Zbignevo GulbinoviÄ?iaus dirbti pakviestas D. Butkus. Tai, kad ÄŻ kompanijÄ…

perėjo iť kitos srities, jam, kaip vadovui, nebuvo pagrindinis iťťōkis. Pasak D. Butkaus, tuo metu verslas klestėjo, ir nereikėjo imtis radikalių priemonių ar kitų veiksmų, kurie daŞnai siejami su vadovų kaita. „Jei bendrovė yra gera, jos negalima pablo-

ginti. Reikia ieĹĄkoti naujĹł plÄ—tros galimybiĹł. JĹł rasti ir suvaldyti augimÄ… buvo didĹžiausi iĹĄĹĄĹŤkiai. Be abejo, buvo sunku, nes ir verslo ĹĄaka, ir produktai buvo nauji. ReikÄ—jo daug ko iĹĄmokti“, – prisimena paĹĄnekovas ir priduria, kad norint suprasti kom-

panijos veiklos specifikÄ… uĹžtenka poros mÄ—nesiĹł, taÄ?iau siekiant iĹĄsiaiĹĄkinti visus niuansus gali prireikti gerokai daugiau laiko.

Teigiami krizÄ—s aspektai Dauguma Lietuvos verslo atstovĹł krizÄ™ prisimena

kaip juodĹžiausiÄ… pastarojo deĹĄimtmeÄ?io etapÄ…, taÄ?iau D. Butkaus poĹžiĹŤris ĹĄiuo klausimu kiek kitoks. „KrizÄ— paveikÄ— visus, bet dirbome pelningai. Tiesa, teko atsisakyti tam tikrĹł veiklos krypÄ?iĹł, kurios neneĹĄÄ— pelno. Ĺ˝iĹŤriu ÄŻ tai kaip ÄŻ pozityvĹł laiko-

Anot D. Butkaus, golfas leidĹžia ne tik atsipalaiduoti, bet ir plÄ—toti verslo santykius. Asmeninio albumo nuotr.

Âť Kiekviena krizÄ— turi teigiamÄ… pusÄ™,

nes atskleidĹžia naujus aspektus ir parodo galimybes, kur galima tobulÄ—ti

verslo ir klientĹł. „Negali sakyti, kad kuriose nors srityse plÄ—toti verslÄ… yra labai lengva. Kad visi liktĹł patenkinti, reikia idÄ—ti daug darbo: klientai turi gauti kokybiĹĄkÄ… produktÄ… uĹž priimtinÄ… kainÄ…, akcininkai – savo norimÄ… pelnÄ…, o darbuotojams privalu sudaryti geras darbo sÄ…lygas ir mokÄ—ti gerus atlyginimus“, – teigia „BlueBridge“ vadovas. Lietuvos IT rinkoje nuolat trĹŤksta specialistĹł Pasak D. Butkaus, konkuruojama yra ne tik Lietuvos rinkoje, bet ir tarptautinÄ—je, IT specialistai tampa mobilĹŤs ir gali iĹĄvaĹžiuoti. „Pirmasis signalas buvo ÄŻ Lietuvos rinkÄ… ÄŻĹžengÄ™s bankas „Barclays“ ar bendrovÄ— CSC. Tai parodÄ—, kad ĹĄalyje trĹŤksta IT specialistĹł. Dabar vyksta tam tikra rotacija ir konkurencija, taÄ?iau masiĹĄkai ÄŻ uĹžsienio paslaugĹł centrus jau nebesitraukiama. NebÄ—ra vieno ĹžaidÄ—jo, kuris dominuotĹł ir susirinktĹł visus

geriausius“, – apie praoĹĄusiÄ… specialistĹł gravitacijos ÄŻ uĹžsienio kapitalo ÄŻmones bangÄ… pasakoja jis.

Svarbiausia iĹĄlaikyti darbuotojÄ… IroniĹĄka, taÄ?iau gerai ÄŻsiĹžiĹŤrÄ—jus pro „BlueBridge“ vadovo langÄ… matomas „Barclays“ paslaugĹł centro pastatas. D. Butkus sako dÄ—l to nesijauÄ?iantis nepatogiai, nes ĹĄiandien jau yra pavykÄ™ suvaldyti specialistĹł migracijÄ…, kai kurie jĹł netgi grÄŻĹžta. „Šiuo metu neÄŻĹžvelgiu dideliĹł pavojĹł, nes pirmÄ…jÄŻ ĹĄokÄ…, kai visus IT specialistus masiĹĄkai pradÄ—jo samdyti uĹžsienio bendrovÄ—s, jau iĹĄgyvenome, dabar dedame daug pastangĹł norÄ—dami iĹĄlaikyti darbuotojus. AiĹĄku, nÄ—ra lengva konkuruoti, kalbant apie atlyginimus, bet darbo sÄ…lygomis ir atmosfera galime varĹžytis, taigi didelÄ—s baimÄ—s nejauÄ?iame“, – tvirtina jis.

7FSTMPÄ&#x;WZUVSJBJ Anot D. Butkaus, vadovas vienodai turi gerbti visus darbuotojus. Tiesa, ne su visais jĹł tenka susidurti kiekvienÄ… dienÄ…, taÄ?iau su artimiausia komanda „BlueBridge“ vadovo santykiai yra draugiĹĄki.

Dalyvauja darbo pokalbiuose Ĺ iandien viena svarbiausiĹł bendrovÄ—s kultĹŤros vertybiĹł yra tai, kad smagu dirbti kartu. Ĺ˝moniĹł atrankai skiriamas didelis dÄ—mesys. Kiekvienas priimamas specialistas gauna progÄ… per darbo pokalbÄŻ susitikti ir su direktoriumi. „Retais atvejais darbuotojai priimami be mano Ĺžinios. Kartais tenka sprendimÄ… priimti iĹĄ karto, o aĹĄ esu iĹĄvykÄ™s. DaĹžniausiai dalyvauju galutiniuose pokalbiuose, nes tai yra svarbi mĹŤsĹł ÄŻmonÄ—s kultĹŤros dalis“, – pasakoja D. Butkus. Pasak jo, taip iĹĄlaikomas kolektyvo integralumas, nes sprendimÄ… dÄ—l kandidato visĹł lygiĹł vadovai priima kolegialiai. Direktoriui tai irgi yra svarbus etapas, jis taip pat negali pasiteisinti laiko trĹŤkumu. „Vadovo laikas, prii-

11 mant Ĺžmones dirbti, nÄ—ra esminis klausimas, nes priÄ—mus blogÄ… sprendimÄ… jo gali prireikti gerokai daugiau. Darbuotojai ir komandos atmosfera yra viena iĹĄ esminiĹł mĹŤsĹł vertybiĹł. Tokio dydĹžio bendrovÄ—je kaip „BlueBridge“ ÄŻmanoma dalyvauti darbuotojĹł priÄ—mimo procese“, – ÄŻĹžvalgomis dalijasi D. Butkus.

Darbas visada kartu SavaitraĹĄÄ?io „Ekonomika. lt“ paĹĄnekovas tikina, kad darbas nesibaigia uĹždarius kabineto duris, taÄ?iau pripaŞįsta, jog tai pavojinga. „PomÄ—giams visada randu laiko, – juokdamasis sako D. Butkus. – Jo visada uĹžtenka, svarbu tinkamai susidÄ—lioti prioritetus. Reikia suprasti, kad negalima visada tik dirbti, nes vienpusÄ— veikla sekina. Vadovo darbe dominuoja mentalinÄ— ir emocinÄ— energijos, bet jos nÄ—ra begalinÄ—s, jas reikia ne vien tik eikvoti,

bet ir papildyti. Yra labai svarbu palaikyti gera energijos lygÄŻ. Vienas pagrindiniĹł mano prioritetĹł yra saugoti ir balansuoti energijÄ…. TodÄ—l bĹŤtina turÄ—ti ÄŻvairiĹł pomÄ—giĹł, kad gautum kitokios energijos.“ „BlueBridge“ vadovo kabinete neÄŻmanoma nepastebÄ—ti minigolfo duobutÄ—s ir prie durĹł stovinÄ?iĹł lazdĹł. Ĺ˝inoma, direktorius golfÄ… ĹžaidĹžia ir tikruose laukuose. Taip pat D. Butkus mÄ—gsta nardyti, keliauti, Tai ÄŒi, sukiotis virtuvÄ—je. Ĺ˝aidĹžiant golfÄ… ir einant nuo vienos duobutÄ—s prie kitos, pasak jo, yra aptariami bendradarbiavimo klausimai. „Kontrakto golfo lauke nesame pasiraĹĄÄ™, bet su tiekÄ—jais ir klientais bendraujame. Tokioje aplinkoje bendraujama ne taip formaliai. Tai padeda abiem pusÄ—ms plÄ—toti verslo santykius“, – neformalaus bendravimo svarbÄ… pabrÄ—Ĺžia „BlueBridge“ direktorius.

Âť Vadovo laikas nÄ—ra esminis klausimas,

nes priÄ—mus blogÄ… sprendimÄ… jo gali prireikti daugiau


1SFLZCB

12

Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

FAKTAI BAUDOS PREKYBININKAMS

â 2012 metais uĹž prekybos ÄŻmoniĹł nesÄ…ĹžiningĹł veiksmĹł draudimo ÄŻstatymo paĹžeidimus Konkurencijos taryba 360 tĹŤkst. litĹł baudÄ… skyrÄ— „Iki“ prekybos tinklÄ… valdanÄ?iai bendrovei „Palink“. Teismas baudÄ… sumaĹžino iki 280 tĹŤkst. litĹł â Pernai Konkurencijos taryba savo iniciatyva pradÄ—jo 2 tyrimus dÄ—l prekybos tinklĹł veiksmĹł â „Maximai“ uĹž prekybos ÄŻmoniĹł nesÄ…ĹžiningĹł veiksmĹł draudimo ÄŻstatymo paĹžeidimus buvo skirta 40 tĹŤkst. litĹł bauda, „Norfos maĹžmenai“ ir „Rivonai“ – 90 tĹŤkst. litĹł bauda.

NorÄ—dami parduoti savo produkcijÄ… prekybos tinkluose, tiekÄ—jai neturi kitos iĹĄeities, tik tenkinti prekybininkĹł sÄ…lygas. Fotodiena.lt

3UHN\ELQLQNĹžQXRODLGRV LĂŁWLHNĹ?MĹžNLĂŁHQĹ?V ,FUVSJQPWJTĂƒ-JFUVWĂƒJÄ&#x;QMJUĂ—EJEJFKJQSFLZCPTUJOLMBJTBWPHBMJBOBVEPKBTJJSQJSLĂ•KBNTWJMJPUJ JSUJFLĂ•KBNTTQBVTUJ VIDA TAVORIENÄ–

M

aĹžmeninÄ—s prekybos tinklai Ä—mÄ— taikytiskaidresnÄ™ savo daromĹł prekiĹł kainĹł nuolaidĹł apskaiÄ?iavimo tiekÄ—jams sistemÄ…, taÄ?iau apie santykiĹł su prekybininkais pagerÄ—jimÄ… kalba tik nedaugelis tiekÄ—jĹł. Dauguma jĹł tvirtina, kad padÄ—tis nesikeiÄ?ia. Tokias iĹĄvadas padarÄ— Konkurencijos taryba, paskelbusi kasmetinÄ™ MaĹžmeninÄ—s prekybos ÄŻmoniĹł nesÄ…ĹžiningĹł veiksmĹł draudimo ÄŻstatymo stebÄ—senos paĹžymÄ…. Ekspertai sako, kad mĹŤsĹł ir prekybos, ir perdirbimo sektoriams bĹŤdinga oligopolija, tad dÄ—l to nukenÄ?ia vartotojai.

Santykiai nepasikeitÄ— Ĺ iuo metu Lietuvoje maĹž-

meninÄ—s prekybos ÄŻmoniĹł, turinÄ?iĹł didelÄ™ rinkos dalÄŻ, kriterijus atitinka keturios maĹžmeninÄ—s prekybos ÄŻmonÄ—s: „Maxima LT“, „Palink“, „Rimi Lietuva“ ir „Norfos maĹžmena“. Ĺ iĹł tinklĹł parduotuvÄ—s pritraukia daugiausia vartotojĹł, tad tiekÄ—jai neretai sukandÄ™ dantis kenÄ?ia ir taikstosi su prekybininkĹł reikalavimais: jei pasiĹĄakosi, vietÄ… uĹžims konkurentas. TaÄ?iau konkurencijos prievaizdai pastebÄ—jo, kad maĹžmeninÄ—s prekybos tinklĹł ir tiekÄ—jĹł santykiai pamaĹžu gerÄ—ja. Konkurencijos tarybos ekspertai, raĹĄtu apklausÄ™ 100 tiekÄ—jĹł bei 4 prekybos tinklus, konstatavo, kad prekybos tinklai Ä—mÄ— taikyti skaidresnÄ™ nuolaidĹł apskaiÄ?iavimo sistemÄ…. 10 proc. apklaustĹł tiekÄ—jĹł

tvirtino, kad jĹł pozicijos derantis dÄ—l naujĹł sutarÄ?iĹł pasiraĹĄymo sÄ…lygĹł pagerÄ—jo. 82 proc. tiekÄ—jĹł nurodÄ—, kad santykiai su maĹžmeninÄ—s prekybos tinklais nepasikeitÄ—.

VengÄ— iĹĄsamiau kalbÄ—ti Ar Konkurencijos tarybos iĹĄvados atspindi realiÄ… padÄ—tÄŻ? „Pabandykite kÄ… nors parduoti prekybos tinklams ir pamatysite“, – mÄŻslingai tarstelÄ—jo vienas tiekÄ—jĹł atstovas. Dauguma tiekÄ—jĹł, klausiami apie santykius su prekybininkais, kruopĹĄÄ?iai rinko ĹžodĹžius ir kalbÄ—jo labai aptakiai. Nenuostabu, nes ir Konkurencijos tarybai sunkiai sekÄ—si juos prakalbinti. Anot konkurencijos prievaizdĹł, tiekÄ—jai vengÄ— iĹĄsamiĹł atsakymĹł ÄŻ klausimus, nepateikÄ— tyrimui reikalingĹł paaiĹĄkinimĹł.

Toks elgesys suprantamas – jie nenori susipykti su prekybos tinklais. PanaĹĄu, kad dÄ—l to tiekÄ—jai niekam nesiskundĹžia. Nuo 2010 metĹł balandĹžio 1 dienos, kai ÄŻsigaliojo MaĹžmeninÄ—s prekybos ÄŻmoniĹł nesÄ…ĹžiningĹł veiksmĹł draudimo ÄŻstatymas, Konkurencijos taryba negavo nÄ— vieno skundo dÄ—l ĹĄio ÄŻstatymo paĹžeidimo. Ji skelbÄ—, kad pernai savo iniciatyva pradÄ—jo 2 tyrimus dÄ—l prekybos tinklĹł veiksmĹł ir pripaĹžino, jog jie paĹžeidÄ— ÄŻstatymÄ…. „Maximai“ buvo skirta 40 tĹŤkst. litĹł bauda, o „Norfos maĹžmenai“ ir „Rivonai“ – bendra 90 tĹŤkst. litĹł bauda. 2012 metais uĹž minÄ—to ÄŻstatymo paĹžeidimus 360 tĹŤkst. litĹł bauda kliuvo bendrovei „Palink“. Ir pirmos instancijos teismas, ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

patvirtino, kad paĹžeidimas padarytas, taÄ?iau baudÄ… sumaĹžino iki 280 tĹŤkst. litĹł.

Skundais nesiĹĄvaisto Lietuvos mÄ—sos perdirbÄ—jĹł asociacijos direktorius Egidijus MackeviÄ?ius teigÄ—, kad mÄ—sos perdirbÄ—jĹł mĹŤsĹł rinkoje daug, taÄ?iau dalis jĹł iĹĄnaudoja tik apie pusÄ™ visĹł gamybos pajÄ—gumĹł, tad ir jĹł derybĹł galios nÄ—ra tokios stiprios. „TiekÄ—jai neturi kitos iĹĄeities, tik tenkinti prekybininkĹł sÄ…lygas. TaÄ?iau ÄŻmonÄ—s asociacijai jokiĹł skundĹł neiĹĄsako“, – teigÄ— jis. Organizacijos vadovas sakÄ—, kad uĹžpernai rudenÄŻ, kai pasaulinÄ—se rinkose stipriai pabrango kiauliena, mÄ—sos perdirbÄ—jai buvo atsidĹŤrÄ™ spÄ…stuose. DÄ—l pabrangusios Ĺžaliavos iĹĄaugo gamybos sÄ…naudos, taÄ?iau prekybi-

ninkai sutarÄ?iĹł su mÄ—sos perdirbÄ—jais ir kainĹł lentynose nepakeitÄ—. „Tad tiek laiko, kol kainos vÄ—l tapo normalios, ÄŻmonÄ—s dirbo nuostolingai“, – mÄ—sos perdirbÄ—jams nepalankĹł metÄ… prisiminÄ— E. MackeviÄ?ius. Jis atkreipÄ— dÄ—mesÄŻ, kad ĹĄvieĹžia mÄ—sa – bene vienintelis maisto produktas, kurio kaina per pastarÄ…jÄŻ deĹĄimtmetÄŻ beveik nepakito. „Jei dar skelbiama kainos nuolaida, mÄ—sa tampa pigesnÄ— nei turguje ir privilioja daug pirkÄ—jĹł ÄŻ prekybos centrÄ…. Ĺ˝alios mÄ—sos antkainis nÄ—ra didelis, tad parduodant ĹĄÄŻ produktÄ… daug neuĹždirbama. Kas kita – deĹĄros ir kiti mÄ—sos gaminiai. Ekonomistai galÄ—tĹł pasigilinti ir ÄŻvertinti, ar jĹł kaina negalÄ—tĹł bĹŤti palankesnÄ— vartotojui“, – pabrėŞė E. MackeviÄ?ius.

Neliko mokesÄ?io uĹž naujas parduotuves Prekybininkais nesiskundÄ— darĹžoviĹł augintojai, savo iĹĄaugintÄ… produkcijÄ… tiekiantys didiesiems prekybos tinklams. Jie teigÄ—, kad pastaraisiais metais bendradarbiavimas su prekybos tinklais gerÄ—ja. „Dabar problemĹł neturime. Kaina nustatoma atsiĹžvelgiant ÄŻ Europos rinkÄ…, tad nieko Ä?ia nepaspausi. Gerai, kad maĹžmeninÄ—s ÄŻmonÄ—s laiku atsiskaito. Blogiau yra su tomis ÄŻmonÄ—mis, kurios veĹža darĹžoves mokykloms, darĹželiams ir pan. Jos teisinasi, kad laiku negauna pinigĹł iĹĄ savivaldybiĹłâ€œ, – sakÄ— Lietuvos darĹžoviĹł augintojĹł asociacijos valdybos primininkas Vidmantas Kvedaras. Anot ĹŤkininko, vieni prekybos tinklai sumaĹžino logistikos mokestÄŻ iki 1,5–2 proc., kiti jo visai netaiko. Nereikalaujama mokÄ—ti uĹž naujĹł parduotuviĹł atidarymÄ…, atlikti kitĹł papildomĹł mokÄ—jimĹł. „Niekada nepatyriau prekybininkĹł spaudimo ir neturiu jokiĹł paslapÄ?iĹłâ€œ, – atvirai apie produkcijos tiekimÄ… prekybos tinklams kalbÄ—jo vienas didĹžiausiĹł ĹĄalies darĹžoviĹł augintojĹł Gin-

tautas Dominas. Kooperatyvui „Savas derlius“ priklausantis ir didelÄŻ kiekÄŻ bulviĹł bei svogĹŤnĹł iĹĄauginantis ĹŤkininkas pabrėŞė, kad svarbiausias jo uĹždavinys – iĹĄauginti kokybiĹĄkÄ… produkcijÄ… ir jÄ… gerai paruoĹĄti prekybai. TokiÄ… visada galima parduoti. „Su prekybos tinklais sudarome sutartis, kuriomis neÄŻsipareigojame nei dÄ—l konkreÄ?iĹł kiekiĹł, nei dÄ—l kainĹł. Tai bĹŤtĹł rizikinga ir ĹŤkininkams, ir prekybininkams, nes darĹžoviĹł kainos daĹžnai svyruoja, o derliaus kiekÄŻ sunku nuspÄ—ti dÄ—l gamtos sÄ…lygĹł. Prekybos tinklai nuolat rengia kÄ… nors panaĹĄaus ÄŻ aukcionus ir ima produkcijÄ… iĹĄ tĹł, kurie parduoda uĹž palankiausiÄ… kainÄ… bei pasiĹŤlo kokybiĹĄkÄ… prekÄ™. Viskas vyksta tvarkingai“, – aiĹĄkino ĹŤkininkas. G. Dominas pabrėŞė, kad dÄ—l vietos prekybos centre konkuruoja ne tik vietos ĹŤkininkai, bet ir kitĹł Europos SÄ…jungos ĹĄaliĹł augintojai. „Jei mes pakelsime kainas, prekybininkai atsiveĹĄ lenkiĹĄkĹł, olandiĹĄkĹł darĹžoviĹł. Tad Ä?ia nepaĹĄokinÄ—si. MĹŤsĹł augintojai privalo rĹŤpintis produkcijos kokybe ir atsiĹžvelgti ÄŻ vartotojĹł poreikius“, – samprotavo

Âť DÄ—l vietos prekybos centre konkuruoja ne tik vietos ĹŤkininkai, bet ir kitĹł Europos SÄ…jungos ĹĄaliĹł augintojai

stambaus ĹŤkio savininkas.

Nuolaidos iĹĄ tiekÄ—jĹł kiĹĄenÄ—s TiekÄ—jai nevienareikĹĄmiĹĄkai vertina prekybininkĹł pastangas prisivilioti kuo daugiau pirkÄ—jĹł akcijomis ir nuolaidomis. PirkÄ—jui gali atrodyti, kad dosnĹŤs yra prekybininkai. TaÄ?iau, anot tiekÄ—jĹł, tokios akcijos per kiĹĄenÄ™ kerta jiems. Konkurencijos prievaizdams jie nurodÄ—, kad didÄ—ja akcijĹł skaiÄ?ius ir prekiĹł pardavimas jĹł metu. „Ne visos, bet dauguma akcijĹł bĹŤna iĹĄ mĹŤsĹł kiĹĄenÄ—s. Be to, mums neparanku ir tai, kad vienam prekybos tinklui sugalvojus daryti nuolaidas kokiai nors prekei, kiti tuoj pat irgi pareikalauja nuolaidos. DarĹžovÄ—s – perkamos prekÄ—s, tad dÄ—l joms taikomĹł nuolaidĹł priviliojama daug pirkÄ—jĹłâ€œ, – prekybos uĹžkulisius atskleidÄ— V. Kvedaras. G. Dominas pastebÄ—jo, kad akcijomis bĹŤna suinteresuoti ir tiekÄ—jai. „Kartais jas siĹŤlo prekybininkai, kartais mes norime pigiau parduoti ir padidinti apyvartą“, – teigÄ— ĹŤkininkas.

NutraukÄ— tyrimÄ… Parlamentaras, buvÄ™s ĹžemÄ—s ĹŤkio ministras Kazys StarkeviÄ?ius ÄŻsitikinÄ™s, kad Konkurencijos taryba turÄ—tĹł bĹŤti aktyvesnÄ— ir ÄŻvertinti, ar visada pagrÄŻstai kyla maisto produktĹł kainos, kodÄ—l jos nemaŞėja, kai atpinga Ĺžaliavos ir energijos iĹĄtekliai. Kai 2010 metais daugelio maisto produktĹł kainos kilo kaip ant mieliĹł, K. StarkeviÄ?ius bedÄ— pirĹĄtu ÄŻ perdirbÄ—jĹł ir prekybininkĹł stovyklÄ…. „Tais metais pasaulinÄ—se rinkose buvo rekordiĹĄkai pabrangÄ™ grĹŤdai, todÄ—l tai buvo laikoma duonos ir miltĹł gaminiĹł pabrangimo prieĹžastimi. Tvirtinta, kad dÄ—l ĹžaliavĹł esÄ… brangsta ir kiti maisto produktai. TaÄ?iau, pavyzdĹžiui, grĹŤdĹł kainos nukrito, o duona ir kiti gaminiai neatpigo. KodÄ—l? Konkurencijos taryba turÄ—tĹł tai ÄŻvertinti“, – sakÄ— Seimo narys. Konkurencijos taryba buvo ÄŻpareigota iĹĄsiaiĹĄkinti, kas pelnosi iĹĄ brangstanÄ?iĹł maisto produktĹł. TaÄ?iau 2010 metĹł spalio 21 dienÄ… pradÄ—tas tyrimas dÄ—l maĹžmeninÄ—s prekybos maisto produktĹł rinkoje paĹžeidimo pernai vasarÄ… buvo nutrauktas. Parengta pagal „ValstieÄ?iĹł laikraĹĄÄ?io“ informacijÄ…

1SFLZCB

13

Ĺ˝. Ĺ ilÄ—nas: „Ďstatymo rengÄ—jai visiĹĄkai neatsiĹžvelgia ÄŻ tai, kad jĹł „saugikliai“ apribos paÄ?iĹł lietuviĹł galimybes uĹžsiimti ĹžemÄ—s ĹŤkiu.“ Fotodiena.lt

DÄ—l draudimo nukentÄ—s lietuviai 5BVUJFĂ‹JÄąHBMJNZCĂ•TVÄźTJJNUJÄźFNĂ•TÄŠLJVHBMJCÄŠUJ TNBSLJBJBQSJCPUPT TokiÄ… iĹĄvadÄ… Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) priÄ—jo iĹĄnagrinÄ—jÄ™s vadinamÄ…jÄŻ ĹžemÄ—s ÄŻsigijimo saugikliĹł ÄŻstatymÄ…. Projekto autoriai siekia nustatyti ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ—s ÄŻsigijimo sÄ…lygas, kurios bĹŤtĹł taikomos nuo ĹĄiĹł metĹł geguŞės, kai ĹĄalies ĹžemÄ—s rinka bus atverta ir kitĹł ĹĄaliĹł pilieÄ?iams. „Ďstatymo rengÄ—jai visiĹĄkai neatsiĹžvelgia ÄŻ tai, kad jĹł nustatyti „saugikliai“ apribos paÄ?iĹł lietuviĹł galimybes uĹžsiimti ĹžemÄ—s ĹŤkiu. PavyzdĹžiui, ir Lietuvos pilieÄ?iams, ir lietuviĹł ÄŻmonÄ—ms, norinÄ?ioms ÄŻsigyti ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ—s, reikÄ—s bent trejus metus bĹŤti vykdĹžiusiems ĹžemÄ—s ĹŤkio veiklÄ…. Bet juk jaunam pradedanÄ?iam ĹŤkininkui bĹŤtent tam ir reikia ĹžemÄ—s, kad pradÄ—tĹł uĹžsiimti ĹžemÄ—s ĹŤkiu. Ĺ iuo ir kitais reikalavimais iĹĄ esmÄ—s uĹžkertamas kelias norintiems pradÄ—ti ĹŤkininkauti lietuviams patekti ÄŻ rinką“, – teigia LLRI prezidentas Ĺ˝ilvinas Ĺ ilÄ—nas. IĹĄ juridiniĹł asmenĹł, norinÄ?iĹł ÄŻsigyti ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ—s, bus reikalaujama bĹŤti

Âť Kitaip tariant,

jeigu gyveni Kaune, ĹžemÄ—s ÄŻsigyti aplink KlaipÄ—dÄ… negalÄ—si vykdĹžiusiems ĹžemÄ—s ĹŤkio veiklÄ…, atitinkanÄ?iÄ… ĹžemÄ—s ĹŤkio ministro patvirtintÄ… minimalĹł pagamintos ĹžemÄ—s ĹŤkio produkcijos kiekÄŻ. ÄŽstatymu siekiama uĹždrausti keisti turimos ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ—s paskirtÄŻ bent 10 metĹł. Taip pat bus reikalaujama ÄŻsijus ĹžemÄ—s 10 metĹł vykdyti tokiÄ… ĹžemÄ—s ĹŤkio veiklÄ…, kuri atitiktĹł Ĺ˝emÄ—s ĹŤkio ministerijos patvirtintas produkcijos kvotas. Nesilaikant ĹĄiĹł reikalavimĹł ĹžemÄ—s savininkui grÄ—s administracinÄ— atsakomybÄ— bei keliatĹŤkstantinÄ—s baudos. „Žmogus, nebegalÄ—damas konkreÄ?ios ĹžemÄ—s panaudoti efektyviai, bus tikrÄ…ja to ĹžodĹžio prasme ÄŻpareigotas nieko nekeisti ir iĹĄlaikyti ĹžemÄ™. Nesuvokiama, kaip tokiomis sÄ…lygomis Ĺžmogus galÄ—s dirbti efektyviai. ÄŽsivaizduokite, jeigu valdĹžia imtĹł nu-

rodinÄ—ti kirpykloms, kiek ĹžmoniĹł per dienÄ… reikia apkirpti. Apkerpi maĹžiau nei 15 ĹžmoniĹł – kirpyklÄ… uĹždarysime ir dar priversime sumokÄ—ti baudÄ…. O jeigu kirpÄ—ju bĹŤti nesiseka, vis tiek privalai iĹĄlaikyti kirpyklÄ…, nieko negali keisti. Atrodo absurdiĹĄka, bet bĹŤtent taip ir veiks „saugikliĹłâ€œ ÄŻstatymas“, – teigia LLRI jaunesnioji ekspertÄ— AustÄ—ja KazlauskytÄ—. ÄŽstatyme numatyta ir tai, kad ĹžemÄ™ pirkti bus galima tik toje savivaldybÄ—je, kurioje esi registruotas, arba besiribojanÄ?ios savivaldybÄ—s teritorijoje. „Kitaip tariant, jeigu gyveni Kaune, ĹžemÄ—s ÄŻsigyti aplink KlaipÄ—dÄ… negalÄ—si“, – pastebi A. KazlauskytÄ—. Nuo geguŞės 1 dienos Lietuva nebegalÄ—s taikyti draudimo uĹžsienieÄ?iams ÄŻsigyti ĹžemÄ—s, nes baigiasi deĹĄimties metĹł pereinamasis laikotarpis. Tokius ÄŻsipareigojimus Lietuva prisiÄ—mÄ— 2004 metais, tapdama Europos SÄ…jungos nare. Bet kokie ĹžemÄ—s ÄŻsigijimo ribojimai neturi bĹŤti diskriminaciniai kitĹł ES pilieÄ?iĹł atĹžvilgiu. Laisvas kapitalo judÄ—jimas yra vienas iĹĄ pagrindiniĹł ES principĹł.


*Ä&#x;TLJSUJOJTJOUFSWJV

14

Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

Nr. 10 2014 m. kovo 17–23 d.

'LGHOLVDWO\JLQLPDVÂą QHJHULDXVLDPRW\YDFLMD *[SBFMJPLPNQBOJKBĚą8JYĚŻ -JFUVWPKFWFJLJBOUJKBVQVTNFUĂ­ EÄźJBVHJBTJĂ­ÄźFOHVTĂ­Ă­OBVKĂƒJSJLJÄ&#x;JPMKBJ OFQBÄźJOUĂƒSJOLĂƒ,BJQTBLPĚą8JYĚŻBUTUPWBJ JÄ&#x;TLZSVTÄ&#x;BMUBTÄźJFNBT -JFUVWPTEBSCPSJOLBCFWFJLOFTJTLJSJB ĂŠJBCFOESPWĂ•TVCÄŠSĂ•TBWPEBSCPSFJLBMBWJNVTBUJUJOLBOĂ‹JĂƒQSPGFTJPOBMÄąLPNBOEĂƒ TVLVSJB TĂ•LNJOHBJWZLEPOBVKVTQSPKFLUVT LAURA JUOZAITYTÄ–

motyvuoti dideliu atlyginimu?

laura.juozaityte@ekonomika.lt

Ne, mĹŤsĹł kompanija nÄ—ra tokios nuomonÄ—s ĹĄalininkÄ—. Geriausia motyvacija yra suteikti darbuotojui pozicijÄ…, kuriai jis tinkamiausias, bei reikiamÄ… pagalbÄ…. Taip pat svarbu sukurti inovatyviÄ… aplinkÄ…, leisti darbuotojui suvokti, kad jis turi realĹł poveikÄŻ kompanijos rezultatams. Esame linkÄ™ dirbti maĹžose komandose, nes tikime, kad taip ÄŻmanoma iĹĄnaudoti visÄ… darbuotojĹł potencialÄ….

B

endrovÄ—s ĹžmogiĹĄkĹłjĹł iĹĄtekliĹł vadovÄ— Shelly Meyer su leidiniu „Ekonomika.lt“ dalijosi pagrindiniais „Wix“ darbo principais, taisyklÄ—mis, lĹŤkesÄ?iais bei poĹžiĹŤriu ÄŻ motyvacines sistemas.

?

Kokie yra svarbiausi „Wix“ darbo principai, kuriais vadovaujatÄ—s? Viena vertus, skatiname savo darbuotojus bĹŤti kĹŤrybiĹĄkus, taÄ?iau visada reikalaujame ir konkreÄ?iĹł rezultatĹł, labai vertiname profesionalumÄ…. Mums svarbi ir darbo atmosfera, kuriÄ… stengiamÄ—s palaikyti atvirÄ… bei neformaliÄ…, kad darbuotojai jaustĹłsi komfortabiliai. Galiausiai skaidrumas taip pat yra svarbi mĹŤsĹł kompanijos ypatybÄ—.

?

?

Kaip apibĹŤdintumÄ—te bendrovÄ—s darbuotojĹł komandÄ…? StengiamÄ—s ÄŻdarbinti multikultĹŤriĹĄkai ÄŻvairias asmenybes, todÄ—l mĹŤsĹł darbuotojai yra iĹĄ 18 skirtingĹł valstybiĹł. DaĹžniausiai ieĹĄkome patyrusiĹł savo srities profesionalĹł (programuotojĹł, dizaineriĹł), taÄ?iau kartu tikime, kad talentus galima uĹžsiauginti. DÄ—l to daĹžnai priimame kÄ… tik universitetÄ… baigusius ir jokios patirties neturinÄ?ius jaunuolius arba netgi Ĺžmones, neturinÄ?ius aukĹĄtojo iĹĄsilavinimo. „Wix“ dirbanÄ?ius Ĺžmones lengviausia turbĹŤt bĹŤtĹł apibĹŤdinti taip – uĹžsispyrÄ™, atviri naujoms

„Dirbame maĹžose komandose, nes tikime, kad taip ÄŻmanoma iĹĄnaudoti visÄ… darbuotojĹł potencialą“, – teigia Sh. Meyer. Asmeninio albumo nuotr. idÄ—joms, gebantys dirbti komandoje bei nuolat bandantys perĹžengti asmenines savo paÄ?iĹł ribas. Visi ÄŻ savo darbÄ… ĹžiĹŤrime rimtai, bet niekad nepamirĹĄtame, jog laiku atsipalaiduoti ar kartu pasilinksminti taip pat yra svarbus dalykas siekiant, kad komanda dirbtĹł rezultatyviai.

?

Kokiais kanalais JĹŤsĹł kompanija ieĹĄko naujĹł darbuotojĹł? DidĹžiÄ…jÄ… dalÄŻ naujĹł mĹŤsĹł darbuotojĹł sudaro esamĹł darbuotojĹł drau-

Âť Geriausia motyvacija yra suteikti

darbuotojui pozicijÄ…, kuriai jis tinkamiausias, bei reikiamÄ… pagalbÄ…

gai bei paŞįstami. Taip ÄŻ mĹŤsĹł komandÄ… ateina bene 80 proc. naujĹł nariĹł. Ĺ ÄŻ kanalÄ… laikome patikimu – juk mĹŤsĹł darbuotojai, taip pat bĹŤdami komandos dalimi, geriausiai Ĺžino, kokie ĹžmonÄ—s atitinka mĹŤsĹł reikalavimus. Kiti kanalai yra gana ÄŻprasti: socialiniai tinklai, ĹžmogiĹĄkĹłjĹł iĹĄtekliĹł valdymo agentĹŤros, kontaktĹł mugÄ—s bei „Wix akademija“, kurioje patys rengiame naujus specialistus.

?

Ď kokias asmenines Şmogaus savybes kreipiate dėmesį samdydami naują darbuotoją? Svarbiausios savybės – profesionalumas, lankstumas, gebėjimas kokybiť-

kai dirbti ir komandoje, ir individualiai.

?

Ar turite specialiĹł darbuotojĹł motyvavimo sistemĹł? Kaip juos skatinate? DaĹžniausiai siunÄ?iame savo darbuotojus ÄŻ ÄŻvairiausias motyvacines programas visame pasaulyje, nes mums svarbu, kad mĹŤsĹł komanda bĹŤtĹł informuota apie inovacijas. IĹĄ minÄ—tinĹł programĹł iĹĄskirÄ?iau vidinius mĹŤsĹł mokymus ir dirbtuves, kuriose pluĹĄant prie paĹĄaliniĹł projektĹł skatinamas mĹŤsĹł dizaineriĹł ir programuotojĹł kĹŤrybingumas.

?

Ar sutinkate su paplitusia nuomone, kad savo darbuotojus lengviausia yra

Kas yra didĹžiausias iĹĄĹĄĹŤkis dirbant „Wix“?

MĹŤsĹł darbuotojai privalo dirbti su skirtingomis vartotojo sÄ…sajomis, taÄ?iau net neturÄ—dami grieĹžtĹł taisykliĹł ar reikalavimĹł jie privalo pasiekti geriausius ÄŻmanomus rezultatus. Kartais kai kam atrodome pernelyg „atsipalaidavusi“ kompanija kalbant apie santykius su darbuotojais, bet iĹĄties savo komandai keliame itin aukĹĄtus reikalavimus. TurbĹŤt dar verta paminÄ—ti, kad mĹŤsĹł darbuotojai turi sugebÄ—ti greitai prisitaikyti prie pokyÄ?iĹł, mat ĹĄioje rinkoje viskas kinta labai sparÄ?iai.

?

DaĹžnai sakoma, kad ĹĄiandien darbo rinkoje labiausiai reikia jaunĹł, entuziastingĹł bei talentingĹł ĹžmoniĹł, taÄ?iau jĹł ne visada lengva rasti. Ar jauÄ?iate tokiĹł darbuotojĹł trĹŤkumÄ…? Vienas mĹŤsĹł kompanijos idealĹł yra ÄŻvairovÄ—, todÄ—l esame linkÄ™ suteikti galimybÄ™ mĹŤsĹł komandoje pasidarbuoti ÄŻvairaus tipo ĹžmonÄ—ms. NepasakyÄ?iau, kad jauÄ?iame ĹžmoniĹł trĹŤkumÄ… darbo rinkoje.

?

Kaip skatinate savo darbuotojus dirbti efektyviai?

Kaip jau minÄ—jau, mes dirbame maĹžomis koman-

domis. Tai ne tik sukuria tam tikrÄ… „startuoliĹĄką“ atmosferÄ…, bet ir ÄŻpareigoja, nes visi komandos nariai yra priklausomi vieni nuo kitĹł. Taip pat daĹžnai aptariame kompanijos rezultatus, kad darbuotojai aiĹĄkiai matytĹł, kur yra terpÄ— tobulÄ—ti, o kokie rezultatai jau yra pasiekti. Galiausiai svarbi yra ir biuro aplinka – pas mus nÄ—ra sienĹł, kad visi galÄ—tĹł komunikuoti tiesiogiai.

?

Kaip manote, kokia daĹžniausiai daroma klaida puoselÄ—jant darbuotojo ir darbdavio santykius? SakyÄ?iau, daĹžnai yra daromos paprasÄ?iausios klaidos. PavyzdĹžiui, nÄ—ra aiĹĄkiai nustatytĹł vienas kitam keliamĹł lĹŤkesÄ?iĹł arba nevyksta tiesioginÄ— komunikacija. Tai kenkia ir darbo santykiams, ir rezultatams.

?

Investuotojai daŞnai teigia, kad Lietuvos darbo kodeksas nepalankus uŞsienio kompanijoms. Ar turėjote problemų dėl to pradėdami veiklą Lietuvoje? Didelių problemų nebuvo. Žinoma, jōsų darbo kodeksas nėra labai lankstus, bet svarbiausia mums buvo pasamdyti gerą vadovą, kuris Şinotų, kaip susitvarkyti. Izrealyje dėl ťabo bendrovė nedirba penktadienį ir ťeťtadienį, o kai vyksta mokymai, daŞnai praťome, kad lietuvių programuotojai atkeliautų sekmadienį. Lietuvos darbo kodeksas yra visiťkai nelankstus sukeisti darbo dienas. Taip pat keistai atrodo, kai apmokėdami darbuotojams automobilių statymo korteles senamiestyje, kad galėtų ťalia biuro palikti automobilį, turime sumokėti ir gyventojų pajamų mokestį, nes atvykti į darbą savo automobiliu – nauda darbuotojams?!

Stabili, patikima nuolat tobulÄ—janti, naudojanti paĹžangiausias technologijas ÄŻmonÄ—, kuri turi daugiau nei 12 metĹł patirties. Tai viena didĹžiausiĹł transporto ir ekspediciniĹł logistikos kompanijĹł Lietuvoje, veĹžanti automobiliais maĹžus, dalinius ir didelius krovinius vietiniais ir tarptautiniais marĹĄrutais bei teikianti visas logistikos paslaugas. Kompanija nuolat tobulÄ—ja ir siekia, kad jos komandoje dirbtĹł kvalifikuoti specialistai. TurinÄ?iam tvirtĹł siekiĹł ir norÄ…, kompanija suteiks visokeriopÄ… pagalbÄ… ir palaikymÄ…. Ĺ iuo metu darbui Vilniuje reikalingas

TRANSPORTO VADYBININKAS (-Ä–) (VOKIEÄŒIŲ KALBA) Darbo pobĹŤdis: â Eksporto bei importo daliniĹł / pilnĹł kroviniĹł veĹžimo organizavimas; â Transporto paslaugĹł pardavimas verslo klientams, naujĹł klientĹł bei kroviniĹł paieĹĄka ir ryĹĄiĹł su esamais palaikymas; â KroviniĹł gabenimo eigos valdymas ir kontrolÄ—. Reikalavimai: â BĹŤtina bent 2 metĹł analogiĹĄka darbo patirtis; â Geras vokieÄ?iĹł kalbos mokÄ—jimas; â PuikĹŤs bendravimo, organizaciniai, derybiniai ir pardavimo ÄŻgĹŤdĹžiai; â Iniciatyvus poĹžiĹŤris ÄŻ darbÄ…, gebÄ—jimas greitai reaguoti ir priimti sprendimus; â SavarankiĹĄkumas, atsakingumas, orientavimasis ÄŻ rezultatÄ…. Savo gyvenimo apraĹĄymÄ…, nurodÄ™ pareigĹł pavadinimÄ…, siĹłskite elektroniniu paĹĄtu lina@cvonline.lt. KonfidencialumÄ… garantuojame. Susisieksime tik su atrinktais kandidatai

1BTLVUJOJTQVTMBQJT

Tu esi vertas geriausio darbo!

CV-ONLINE LT klientė BOSCH – jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje sėkmingai gyvuojanti tarptautinė įmonė, savo veiklą vykdanti automobilių dalių, elektrinių įrankių, ťiluminių technologijų ir saugos sistemų srityse. Šiuo metu įmonė, atstovaujanti prekės Şenklui BUDERUS, Vilniuje ieťko pardavimo atstovo asistentės (-o) ťildymo įrangos padalinyje.

PARDAVIMO ATSTOVO ASISTENTÄ– (-AS) Darbo apraĹĄymas: â Suteikti techninÄ™ pagalbÄ… pardavimo vadybininkams (daugiausia iĹĄ biuro); â ApskaiÄ?iuoti teikiamĹł pasiĹŤlymĹł kainas; â Konsultuoti klientus telefonu bei biure; â RuoĹĄti informacinÄ™ medĹžiagÄ… apie produktus; â Tvarkyti klientĹł uĹžsakymus sistemoje; â Asistuoti pardavimo atstovui. Reikalavimai: â AukĹĄtasis / aukĹĄtesnysis iĹĄsilavinimas (ĹĄilumos inĹžinerijos srityje – privalumas); â Geri bendravimo ÄŻgĹŤdĹžiai, noras dirbti su technika ir tobulÄ—ti ĹĄildymo ÄŻrangos srityje; â Patirtis, susijusi su pardavimu, – privalumas; â Geros anglĹł ir rusĹł kalbĹł Ĺžinios. ÄŽmonÄ— siĹŤlo: â GalimybÄ™ dirbti stabilioje tarptautinÄ—je ÄŻmonÄ—je, puoselÄ—janÄ?ioje aukĹĄtus standartus; â Visas darbui reikalingas priemones; â Karjeros perspektyvas.

Ă„.URQXV³¹ɨɞɧɚɢɥɤɪɭɊɧÉ&#x;ɣɲɢɯɤɨɌɊɚɧɢɣÉŠÉŞÉ¨É˘ÉĄÉœÉ¨ÉžÉ˘ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŁ ɊɚɼɼÉ&#x;ÉŹÉœČżÉœÉŞÉ¨ÉŠÉ&#x;ɒɏɚɏɤɨɌɊɚɧɢɢÂąɨɤɨɼɨÉŤÉ¨ÉŹÉŞÉ­ÉžÉ§É˘É¤É¨Éœ ɋɏɪɚɏÉ&#x;É?ɢɹÉ&#x;ɍɤɨɣ É°É&#x;ɼɜɸ ɤɨɌɊɚɧɢɢ Ă„.URQXVÂł ÉšÉœÉĽÉšÉ&#x;ÉŹÉŤÉš ɼɢɞÉ&#x;ÉŞÉŤÉŹÉœÉ¨ ÉŤÉŞÉ&#x;ɞɢ ɤɨɌɊɚɧɢɣ ÉŠÉŞÉ¨É˘ÉĄÉœÉ¨ÉžÉ˘ÉŹÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ÉŁ ɊɚɼɼÉ&#x;ÉŹ ɢ ɊɚɼɼÉ&#x;ɏɧɾɯ É›É¨ÉŞÉŹÉ¨Éœ Éœ ČżÉœÉŞÉ¨ÉŠÉ&#x; ɢ ɜɨ ÉœÉŤÉşÉŚ ɌɢɪÉ&#x; ɄɨɌɊɚɧɢɚ Ă„.URQXVÂł É°É&#x;ɧɢɏ Éœ ÉŤÉœÉ¨É˘ÉŻ ɍɨɏɪɭɞɧɢɤɚɯ ÉŤÉŹÉŞÉ&#x;ÉŚÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɤ ÉžÉ¨ÉŤÉŹÉ˘É É&#x;ɧɢɸÉŞÉ&#x;ɥɭɼɜɏɚɏɚÉ?É¨ÉŹÉ¨ÉœÉ§É¨ÉŤÉŹÉśɪɚɛɨɏɚɏɜÉœɤɨɌɚɧɞÉ&#x; ɛɪɚɏɜ ɧɚ ÉŤÉ&#x;ɛɚ É¨ÉŹÉœÉ&#x;ÉŹÉŤÉŹÉœÉ&#x;ɧɧɨɍɏɜ ÉŹÉ&#x;ɤɭɳɢɣ ɨɊɾɏ ɪɚɛɨɏɾ ɢ É É&#x;ɼɚɧɢÉ&#x; ÉŞÉšÉĄÉœÉ˘ÉœÉšÉŹÉśÉŤÉš Éœ ÉœÉľÉ›ÉŞÉšÉ§É§É¨ÉŁ ɊɪɨɎÉ&#x;ɍɍɢɢ É‚ÉŚÉ&#x;ɧɧɨ ɡɏɢɤɚɹÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉšɊɨɌɨÉ?ɚɸɏɪɚɛɨɏɧɢɤɚɌÉŞÉ&#x;ɲɚɏɜɚɌɛɢɰɢɨɥɧɾÉ&#x; ɥɚɞɚɹɢɤɨɌɊɚɧɢɢĂ„.URQXVÂłÉŤÉ¨ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɧɾɯÉ­ÉŤÉĽÉ¨ÉœÉ˘ÉšÉŻ Čź É?ɨɞɭ Éœ É…É˘ÉŹÉœÉ&#x; Éœ ȟɢɼɜɧɸɍÉ&#x; ɛɾɼɨ ɨɏɤɪɾɏɨ ɞɨɹÉ&#x;ɪɧÉ&#x;É&#x;ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɊɪɢɚɏɢÉ&#x;Âą.52186/7ɆɾɪɚɍɲɢɪɚÉ&#x;ÉŚÉŤÉš ɢÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɚÉ?ÉšÉ&#x;ÉŚɊɪɢɍɨÉ&#x;ɞɢɧɢɏɜɍɚɤÉĽÉ˘ÉŹÉ¨ÉœÉŤÉ¤É¨ÉŚÉ­ɤɨɼɼÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ­

CV-ONLINE LT klientei – metalo gamybinei įmonei – ťiuo metu darbui Kaune reikalingas atsakingas:

ɆȿɇȿȞɀȿɊɉɈÉ‰ÉŠÉˆČžČşÉ€ČşÉ†

KOKYBÄ–S VADOVAS (-Ä–)

ȿɍɼɢÉŒÉľÉ­ÉœÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ɧÉœÉŤÉœÉ¨É˘ÉŻɍɢɼɚɯɢɍɹɢɏɚÉ&#x;ɲɜɹɏɨɡɏɚɪɚɛɨɏɚ ɍɨɥɞɚɧɚɞɼɚÉŒÉ&#x;ɛɚɹɢɏɚɣɞɚɼɜɲÉ&#x;ÉœÉ¨ÉĄÉŚÉ¨É É§É¨ɢɌÉ&#x;ɧɧɨÉŒÉľ ɏɨɏɤɨÉ?ɨÉŚÉľɠɞɺɌ

Darbo praĹĄymas: â KokybÄ—s politikos formavimas ir diegimas visose ÄŻmonÄ—s grandyse; â Gamybos procesĹł kokybÄ—s uĹžtikrinimas; â KokybÄ—s dokumentacijos ruoĹĄimas ir valdymas; â NeatitikÄ?iĹł tyrimai bei prevenciniĹł veiksmĹł planĹł ruoĹĄimas ir kontroliavimas; â NeatitikÄ?iĹł statistikos analizÄ— bei ataskaitĹł ruoĹĄimas.

ɑɏɨÉ§É­É É§É¨ɛɭɞÉ&#x;ÉŹÉžÉ&#x;ɼɚɏɜ         â ɉɨɞɞÉ&#x;ÉŞÉ É˘ÉœÉšÉŹÉśɢÉŤÉ¨ÉĄÉžÉšÉœÉšÉŹÉśɍɏɚɛɢɼɜɧɾÉ&#x;ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢɚÉŤ ɤɼɢÉ&#x;ɧɏɚɌɢ â ɉɪɨɞɚɠɚÉŹÉ¨ÉœÉšÉŞÉšɢÉ­ÉŤÉĽÉ­É?ɤɨɌɊɚɧɢɢ â ÉˆÉŞÉ?ɚɧɢɥɚɰɢɚɊɪɨɰÉ&#x;ÉŤÉŤÉšɊɪɨɞɚɠɨɛÉ&#x;ÉŤÉŠÉ&#x;ÉąÉ˘ÉœÉšÉš  ÉœÉľÉŤÉ¨É¤É˘ÉŁÉ­ÉŞÉ¨ÉœÉ&#x;ɧɜÉ¨É›ÉŤÉĽÉ­É É˘ÉœÉšÉ§É˘ÉšÉœÉŤÉ¨É¨ÉŹÉœÉ&#x;ÉŹÉŤÉŹÉœÉ˘É˘ÉŤ É°É&#x;ɧɧɨɍɏɚɌɢɤɨɌɊɚɧɢɢ â É‚ÉŤÉŤÉĽÉ&#x;ÉžÉ¨ÉœÉšÉ§É˘É&#x;ɊɨɏɪÉ&#x;ɛɧɨɍɏÉ&#x;ÉŁɤɼɢÉ&#x;ɧɏɚɢɊɨɞÉ?É¨ÉŹÉ¨ÉœÉ¤Éš ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠÉ&#x;ɧɢɣ É‚ÉžÉ&#x;ɚɼɜɧɾɣɤɚɧɞɢɞɚɏɡɏɨɏɨɏÉ­ɤɨÉ?ɨÉ&#x;ÉŤÉŹÉś â ȟɾɍɲÉ&#x;É&#x;É¨É›ÉŞÉšÉĄÉ¨ÉœÉšÉ§É˘É&#x; â É€É&#x;ɼɚɏÉ&#x;ÉĽÉ&#x;ɧÉŠÉŞÉ&#x;ɞɾɞɭɳɢɣɨɊɾɏɪɚɛɨɏɾɧɚɊɨɯɨɠÉ&#x;ÉŁ ɞɨɼɠɧɨɍɏɢ â ÉˆÉŹÉĽÉ˘ÉąÉ§ÉľÉ&#x;ɥɧɚɧɢɚɪɭɍɍɤɨÉ?ɨɢÉĽÉ˘ÉŹÉ¨ÉœÉŤÉ¤É¨É?ɨɚɥɾɤɚ â É É§ÉšÉ§É˘É&#x;ɚɧÉ?ɼɢɣɍɤɨÉ?ɨɚɥɾɤɚɛɭɞÉ&#x;ÉŹÉŠÉŞÉ&#x;ɢɌɭɳÉ&#x;ÉŤÉŹÉœÉ¨ÉŚ â ɋɊɨɍɨɛɧɨɍɏɜÉ­É›É&#x;ɠɞɚɏɜ â É‰É¨ÉĄÉ˘ÉŹÉ˘ÉœÉ§É¨É&#x;ɨɏɧɨɲÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ɤɠɢɥɧɢɢɪɚɛɨɏÉ&#x; ɑɏɨÉŚÉľɌɨɠÉ&#x;ÉŚÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨɠɢɏɜ â É†É¨ÉŹÉ˘ÉœÉ˘ÉŞÉ­É¸ÉłÉ­É¸ɢɤɨɧɤɭɪÉ&#x;ɧɏɨɍɊɨɍɨɛɧɭɸ  ɥɚɪɚɛɨɏɧɭɸɊɼɚɏɭ â ɉɨɞɞÉ&#x;ɪɠɤɭɨɏɤɨɼɼÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉš â ɉɪɨɎÉ&#x;ɍɍɢɨɧɚɼɜɧɨÉ&#x;ɨɛɭɹÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉŤÉ&#x;Ɍɢɧɚɪɾɢɤɭɪɍɾ â ȟɨɥɌɨɠɧɨɍɏɜɊɪɨɎÉ&#x;ɍɍɢɨɧɚɼɜɧɨÉ?ɨɪɨɍɏɚ É‹ÉœÉ¨É˘ÉŞÉ&#x;ɥɸɌÉ&#x;ɊɪɨɍɜɛɚÉ§ÉšÉŠÉŞÉšÉœÉĽÉšÉŹÉśɧɚHPDLO lina@cvonline.ltÉŤɊɨɌÉ&#x;ɏɤɨɣÉœÉŹÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ŠɆÉ&#x;ɧÉ&#x;ɞɠÉ&#x;ÉŞɊɨ ɊɪɨɞɚɠɚɌªɸ

15

Savo gyvenimo apraĹĄymÄ…, nurodÄ™ pareigĹł pavadinimÄ…, siĹłskite elektroniniu paĹĄtu paulina@cvonline.lt. KonfidencialumÄ… garantuojame. Susisieksime tik su atrinktais kandidatai

Reikalavimai: â Bent 2 metĹł darbo patirtis gamybinÄ—je ÄŻmonÄ—je einant panaĹĄias pareigas; â BĹŤtinos geros anglĹł kalbos Ĺžinios; â Gamybos technologijĹł, procesĹł ir ÄŻrangos iĹĄmanymas; â GebÄ—jimas analizuoti, apibendrinti ir priimti sprendimus; â Stipri orientacija ÄŻ rezultatus, aktyvumas, savarankiĹĄkumas, kruopĹĄtumas, gebÄ—jimas dirbti komandoje; â BĹŤtinas vairuotojo paĹžymÄ—jimas. Kompanija siĹŤlo: â DarbÄ… sÄ—kmingai veikianÄ?ioje tarptautinÄ—je ÄŻmonÄ—je; â DraugiĹĄkÄ… kolektyvÄ…, nuolatinÄŻ asmeninÄŻ tobulÄ—jimÄ…, realias karjeros perspektyvas; â GalimybÄ™ savarankiĹĄkai organizuoti darbÄ… ir priimti sprendimus; â MobilĹłjÄŻ telefonÄ…, kvalifikacijos kÄ—limo kursus, fiksuotÄ… atlyginimÄ….

CV – Online Lithuania client – an international company UAB „SCA HYGIENE PRODUCTS“. With over 40 years experience, TENA is the worldwide leader in the management of incontinence, providing products and services for individuals and healthcare services throughout 90 countries. As the established brand leader (with a 40% market share) in Europe, we are also a growing brand in the USA and are now expanding into Central and Latin America, the Far East, India and other developing regions. We are at the forefront of developing products that meet the needs of individuals, carers, clinicians and healthcare services around the world. TENA is owned by SCA. As well as TENA, SCA owns such wellknown brands as Libresse, Nana, Nuvenia, and Bodyform in feminine hygiene, as well as the Libero and Drypers nappy brands. SCA was founded in Sweden in 1929 by Ivar Kreuger and now employs around 50,000 people with annual sales of â‚Ź11.5 billion At the moment the company is looking for strong, self-motivated and focused on results person for the position of

SALES REPRESENTATIVE Responsibilities: â Responsibility on and development of relationships to institutional customers; â Grow business in defined distributors / accounts / own sales district, to reach financial targets; â Promoting the usage of disposable incontinence care products and services while visiting customers; â Implementing educational and training activities towards institutional staff; â To reach financial goals by formulating and implementing plans most efficient way; â To effectively handle customer queries and complaints; â Communicate relevant market and competitor information to sales and marketing management; â Developing the sales by supporting other members in the team. Required skills and experience: â Minimum 2-3 years experience in sales; â University degree in medicine, pharmacy and/or business administration; â Preferably knowledge of public procurement / business in medical institutional customers; â Educational in the health care and / or commercial; â Credible presenter to different audiences; â Strong personal skills (organizing, Initiative, flexible and adaptable personality); â Ability to work independently; â Fluent English language skills are required (oral and written); â Driving license. Company offer: â The company offers fair remuneration and employee benefits (competitive salary, annual bonus, vertical and horizontal career possibilities, additional health insurance, as well as interesting work in a dynamic international environment. SCA is committed to creating value for its employees based upon respect, responsibility and excellence and to do so in a socially and environmentally responsible manner.

Savo gyvenimo apraĹĄymÄ…, nurodÄ™ pareigĹł pavadinimÄ…, siĹłskite elektroniniu paĹĄtu lina@cvonline.lt

If you are interested in the proposed duties and meet the requirements, please send your resume and cover letter in English indicating the name of position to an e-mail – lina@cvonline.lt.

KonfidencialumÄ… garantuojame. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Confidentiality assured.


Ekonomika.lt 10 (148)  
Ekonomika.lt 10 (148)  

Savaitraštis

Advertisement