__MAIN_TEXT__

Page 1


T채m채n kirjan ja n채m채 taidot omistaa

nimi

luokka


Sisällys Tavoitteista taitoihin Opiskelutaito: tavoitteiden asettaminen ja itsearviointi.....................................................................4 Opiskelutaito: itsearviointi, vertaisarviointi ja oppimista edistävä palaute ........................................ 5 Kiehtovat kirjaimet Sujuva käsiala........................................................................6 Sujuva käsiala ja oikeinkirjoitus .......................................... 7 Pienet kirjaimet: aloitus, kirjoitussuunta, kirjainmuoto ja sijainti viivastolla ................................... 8 Isot kirjaimet ja numeromerkit: aloitus, kirjoitussuunta, kirjainmuoto ja sijainti viivastolla ..... 10 Sujuva käsiala....................................................................... 12 Sujuva käsiala ja oikeinkirjoitus ........................................ 14 Sujuva käsiala....................................................................... 15 Sankarit ja seikkailijat Sujuva käsiala ......................................................................16 Sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen .......................... 17 Oikeinkirjoitus: erisnimet ja pää- ja sivulause ..................19 Oikeinkirjoitus: eris- ja yleisnimet....................................... 20 Oikeinkirjoitus: eris- ja yleisnimet ja sujuva käsiala ......... 21 Oikeinkirjoitus: virketason kirjoittaminen ja sujuva käsiala .............................................................. 22 Luova tuottaminen: kertomuksen kirjoittaminen ........... 24 Ilmiömäistä kauhua Sujuva käsiala...................................................................... 26 Sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen......................... 28 Oikeinkirjoitus: yhdyssanat ja yhdysmerkki..................... 29 Sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen, yhdyssanat.......................................................................30 Oikeinkirjoitus: yhdyssanat ja virketason kirjoittaminen.................................................31 Luova tuottaminen: seurapiiriuutisen suunnittelu ja kirjoittaminen........................................... 32 Luova tuottaminen: seurapiiriuutisen kirjoittaminen ................................................................... 34

Etsivien matkassa Sujuva käsiala ..................................................................... 36 Sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen.........................38 Oikeinkirjoitus: virketason kirjoittaminen ja pää- ja sivulause ......................................................... 39 Luetun ymmärtäminen ja virketason oikeinkirjoitus ..... 40 Oikeinkirjoitus: vuoropuhelu vuorosanaviivan ja johtolauseen avulla ........................................................ 42 Luova tuottaminen: henkilöesittelyn kirjoittaminen ......44 Luova tuottaminen: salapoliisihahmon suunnittelu ......46 Luova tuottaminen: salapoliisikertomuksen kirjoittaminen ................................................................. 48 Vahvasti fantasiaan Sujuva käsiala .....................................................................50 Oikeinkirjoitus: yhdyssanat ja sujuva käsiala ................... 51 Sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen ......................... 52 Sujuva käsiala ja tekstitason oikeinkirjoitus .................... 53 Sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen ......................... 56 Sujuva käsiala ja tekstin korjaaminen ............................. 57 Oikeinkirjoitus: vuoropuhelu lainausmerkkien ja johtolauseen avulla .................................................... 58 Luova tuottaminen: fantasianovellin suunnittelu ......... 60 Luova tuottaminen: fantasianovellin kirjoittaminen ...... 62 Arviointi ...............................................................................64


Hyvä Keskity ja kirjoita -vihkon omistaja! Tämän vihkon avulla pääset harjoittelemaan ja hiomaan käsialaasi, oikeinkirjoitustasi sekä tarkkaavuuden ja keskittymisen taitojasi. Vihkossa on viisi jaksoa, joista jokaisessa on oma kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen liittyvä teema. Jaksoissa on aina sama rakenne. Ensin harjoitellaan sujuvaa käsialaa. Seuraavaksi hiotaan oikeinkirjoitustaitoa. Lopuksi kirjoitetaan omia tekstejä. Voit tehdä jaksot haluamassasi järjestyksessä. Joihinkin tehtäviin liittyy myös värittämistä sekä kuvien jatkamista omilla ideoilla. Muitakin kirjan kuvia voi halutessaan värittää ja rikastaa. Mukavaa ja innostavaa matkaa kirjoittamisen parissa! Tekijät P.S. Voit värittää alla olevan jaksokuvan, kun olet tehnyt kaikki jakson tehtävät.

KIEHTOVAT KIRJAIMET

SANKARIT JA SEIKKAILIJAT – eris- ja yleisnimet – virke ja lopetusmerkit

– sujuva käsiala – oikeinkirjoituksen perusasioita

ETSIVIEN MATKASSA ILMIÖMÄISTÄ KAUHUA – virke – pää- ja sivulause – vuoropuhelun kirjoittaminen

– yhdyssanat – virke

VAHVASTI FANTASIAAN

– vuoropuhelun kirjoittaminen – tekstitason oikeinkirjoitus

3


Tavoitteista taitoihin Tämän vihkon alussa: Lue vihkon tavoitteet yksi tavoite kerrallaan.  Arvioi ja merkitse janalle punaisella värillä, miten hyvin osaat kunkin kirjoittamiseen liittyvän taidon.

Tavoitteet

1. Muistan kirjainten aloituskohdat ja piirtämissuunnat. 2. Muistan kirjainten sijainnin viivastolla. 3. Kirjoitan sujuvasti selkeällä käsialalla. 4. Jaksan harjoitella käsialan kirjoittamista pitkäjänteisesti. 5. Osaan kirjoittaa erisnimet isolla alkukirjaimella. 6. Osaan kirjoittaa yhdyssanat oikein. 7. Osaan kirjoittaa virkkeitä, joissa kerrotaan, kysytään ja käsketään. 8. Osaan erottaa pää- ja sivulauseen toisistaan pilkulla. 9. Osaan kirjoittaa vuoropuhelun vuorosanaviivaa ja johtolausetta käyttäen. 10. Osaan kirjoittaa vuoropuhelun lainausmerkkejä ja johtolausetta käyttäen.

4

opiskelutaito: tavoitteiden asettaminen ja itsearviointi

lä.

aa vie En os

, Sujuu saan! o a kosk


Vihkon lopussa: • Arvioi ja merkitse sivun 4 janalle sinisellä värillä, miten hyvin osaat kunkin taidon. • Kirjoita, missä onnistuit erityisen hyvin. • Pyydä palautetta luokkakaveriltasi ja opettajaltasi. Arvioi itse. Kirjoita, missä onnistuit erityisen hyvin.

Kaveri kuiskaa. Pyydä kaveriasi arvioimaan sivun ______ tehtävä ______.

Ope kuiskaa. Opettajan kehut ja vinkit.

opiskelutaito: itsearviointi, vertaisarviointi ja oppimista edistävä palaute

5


Kiehtovat kirjaimet

Käsin kirjoittaminen on pala persoonallisuutta Nykyisin käytössämme olevat kirjaimistot ovat vuosisatoja vanhoja. Ne ovat muuttuneet ajan kuluessa. Suomessa mallikirjaimia on uudistettu useaan kertaan. Nykyisin koulussa opetetaan vain yhdet mallikirjaimet. Mallikirjaimilla kirjoittamista kannattaa harjoitella pitkäjänteisesti, jotta tekstistäsi tulee selkeää ja helposti luettavaa. Harjoittelun myötä sinulle kehittyy oma persoonallinen käsin kirjoittamisen tapa eli käsiala. Selkeä ja kaunis käsiala on edelleen taito, jota arvostetaan. Nykyisin kirjoitamme yhä enemmän erilaisten laitteiden avulla. Näppäintaidot eivät poista käsin kirjoittamisen merkitystä. Edelleen on tilanteita, joissa käsin kirjoittaminen on kätevin, nopein ja tarkoituksenmukaisin tapa kirjoittaa. Käsin kirjoittaminen voi myös tehostaa oppimistasi ja parantaa ajattelun taitojasi. Tutkijat nimittäin väittävät, että aivot rakastavat käsin kirjoittamista.

1. Vahvista ja kirjoita uudelleen mallin mukaan.

6

a.

Kaunis käsiala on taito, jota arvostetaan.

b.

Aivot rakastavat käsin kirjoittamista.

sujuva käsiala


2. Lue, korjaa ja kirjoita. O a. onko käsin kirjoittamisen taito häviämässä suomesta

(2 isoa kirjainta ja 1 lopetusmerkki)

b. selkeä ja kaunis käsiala on edelleen taito jota arvostetaan

(1 iso kirjain, 1 pilkku ja 1 lopetusmerkki)

c. väitetään että aivot rakastavat käsin kirjoittamista

(1 iso kirjain, 1 pilkku ja 1 lopetusmerkki)

d. harjoittele käsin kirjoittamista jotta siitä tulee sujuvaa

(1 iso kirjain, 1 pilkku ja 1 lopetusmerkki)

3. Kirjoita virkkeille jatkoa. a.

Käsialani on

b.

Käsialani voisi olla

c.

Käsialani ei ole koskaan

sujuva käsiala ja oikeinkirjoitus

7


1. Harjoittele kirjoittamisen rytmiä ja sujuvuutta. Jatka mallin mukaan.

8

pienet kirjaimet: aloitus, kirjoitussuunta, kirjainmuoto ja sijainti viivastolla


pienet kirjaimet: aloitus, kirjoitussuunta, kirjainmuoto ja sijainti viivastolla

9


2. Harjoittele kirjoittamisen rytmiä ja sujuvuutta. Jatka mallin mukaan.

10

isot kirjaimet ja numeromerkit: aloitus, kirjoitussuunta, kirjainmuoto ja sijainti viivastolla


5678

01234 0 1 2 3 4

5 6 7 8

isot kirjaimet ja numeromerkit: aloitus, kirjoitussuunta, kirjainmuoto ja sijainti viivastolla

11


Kalligrafia Kalligrafia on kaunokirjoitustaidetta. Siinä kirjaimet ja niiden osat ovat tärkeässä roolissa. Kalligrafiataiteessa kirjainten avulla luodaan tunnelmia ja kuvitetaan tekstiä. Maailma on täynnä erilaisia kirjaimia ja tapoja kirjoittaa. Itämaisissa kulttuureissa kalligrafiaa on aina arvostettu. Kiinan ja Japanin taiteessa kalligrafiaa arvostetaan yhtä paljon kuin esimerkiksi maalaustaidetta. Kiinassa kalligrafiaa opetetaan kouluissa. Myös islamilaisessa taiteessa sillä on ollut suuri merkitys. Näillä alueilla kaunokirjoitustaide on osa yleissivistystä ja kulttuuria. Euroopassa kalligrafia oli suosittua keskiajalla, jolloin sitä käytettiin uskonnollisissa teksteissä. Nykyään kalligrafia ei ole kovin suosittua eikä arvostettua Euroopassa.

1. Vahvista ja kirjoita uudelleen mallin mukaan. a.

Kalligrafia on kaunokirjoitustaidetta.

b.

Kiinassa kalligrafiaa opetetaan kouluissa.

c.

12

Euroopassa kalligrafia oli suosittua keskiajalla. Euroopassa

sujuva käsiala


Graffitit Graffiti on teksti tai maalaus, joka on usein tehty julkisen rakennuksen seinään. Graffiteja näkee myös vessojen seinissä, junien kyljissä, silloissa ja alikulkutunneleissa. Sana graffiti tulee kreikan kielen sanasta graphein. Se tarkoittaa kirjoittamista. Graffitin peruselementti on nimimerkki tai sana. Klassinen graffiti muodostuu kirjainten ääriviivoista ja niiden värityksestä, taustasta ja erilaisista korostuksista ja koristelusta. Sanotaankin, että graffititaiteen juuret ovat kalligrafiassa. Graffitit voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan, jotka ovat tagi, throw-up ja piissi. Neljäs merkittävä luokka on muraali eli iso seinämaalaus, johon kuuluu paljon värejä, erilaisia hahmoja ja mahdollisesti tarina.

1. Vahvista ja kirjoita uudelleen mallin mukaan. a.

Graffiti tulee kreikan kielen sanasta graphein.

b.

Graffititaiteen juuret ovat kalligrafiassa.

c.

Tagi ja throw-up ovat graffititaiteen tyylejä. sujuva käsiala

13


2. Yhdistä päälause ja sivulause. Kirjoita virkkeet. 1. Oletko nähnyt muraaleja, 2. Sanotaan, 3. Ethän tee tageja seiniin ilman lupaa, 4. Tiedätkö sinä, 5. Graffitin peruselementti on nimimerkki tai sana,

3. Keskity, väritä ja jatka kuvaa.

14

sujuva käsiala ja oikeinkirjoitus

josta teos rakentuu kerroksittain. mikä on graffititaiteilijan tärkein työväline? että graffititaiteen juuret ovat kalligrafiassa. jotka peittävät koko seinän? koska se on kiellettyä.


4. Kirjoita kuvatekstit oikeiden kuvien kohdalle. Väritä kuvat. • Tagit ovat tussilla tai spraymaalilla nopeasti tehtyjä nimimerkkejä. • Throw-upit ovat nopeasti tehtyjä graffiteja, joissa on ääriviivat ja väriä. Ne ovat usein kaksivärisiä. • Piissit ovat saaneet nimensä englanninkielisistä sanoista master piece eli mestariteos. • Muraalit ovat seinään tai muuhun suureen pintaan maalattuja teoksia. Ne ovat usein korkeita ja näyttäviä.

sujuva käsiala

15


Sankarit ja seikkailijat 1. Vahvista ja kirjoita uudelleen mallin mukaan. ROHKEITA SANKAREITA

Mary Kingsley

Apa Sherpa

Neil Armstrong

Dian Fossey

HURJIA MERIROSVOJA

Anne Bonny

Kalikoo-Jack

Jacquotte Delahaye

Francis Drake

SEIKKAILUKIRJAILIJOITA

Jules Verne

16

sujuva käsiala

Daniel Defoe


2. Selvitä, mitä Alexander Selkirkille kävi loppujen lopuksi. • Alleviivaa jokaisesta virkkeestä yksi ylimääräinen sana. • Muodosta alleviivatuista sanoista virke ja kirjoita se. Robinson Crusoen tarina perustuu englantilainen oikeaan 1700-luvun alun tapaukseen. Skotlantilainen Alexander Selkirk oli lyhytpinnainen nuori mies, joka joutui alus jatkuvasti tappeluihin ja riitoihin. Hän päätti paeta ongelmiaan merille ja pestautui perämieheksi pelasti kaapparilaivaan. Laivallakin syntyi hänet ongelmia. Alexander pyysi, että hänet jätetään autiolle saarelle nimeltään Mar a Tierra saarelta. Ensimmäiset neljän viikot Alexander eli saarella huolettomasti. Hän oli varma, että laivan miehistö vain pilaili ja hakisi hänet vuoden pian pois saarelta. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan yksinäisyyden hänen oli opittava elämään saarella. Suurin ongelma ei ollut hengissä selviäminen jälkeen, vaan pohjaton yksinäisyys.

3. Keskity, väritä ja jatka kuvaa.

sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen

17


Hergé Georges Prosper Remi, salanimeltään Hergé, syntyi Brysselissä vuonna 1907. Hergé oli belgialainen sarjakuvataiteilija. Hänet tunnetaan parhaiten sarjakuvistaan, joissa seikkailee neuvokas reportteri Tintti ja hänen uskollinen koiransa Milou. Käytyään lukion Hergé työskenteli sanomalehdessä. Hänen työtehtäviinsä kuului piirtää lehteen toisten käsikirjoittamia sarjakuvia. Eräänä päivänä hänen työnantajansa Norbert Wallez kuitenkin pyysi Hergétä luomaan oman sarjakuvasankarin. Wallez toivoi, että sankari olisi nuori reportteri, joka taistelisi kaikkea pahaa vastaan. Näin syntyi Tintti. Ensimmäinen Tintti-sarjakuva ilmestyi vuonna 1930. Lukijat ihastuivat heti rohkeaan ja reippaaseen reportteriin. Hergé teki yhteensä 24 sarjakuvakirjaa Tintin seikkailuista. Tintti on yksi 1900-luvun tunnetuimmista eurooppalaisista sarjakuvista. Kirjoja on myyty yli 200 miljoonaa kappaletta ja käännetty yli 50 kielelle.

1. Vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä. a. Mikä oli sarjakuvataiteilija Hergén oikea nimi?

b. Minkä niminen on Hergén luoma kuuluisa sarjakuvasankari?

c. Minkä niminen on Tintin uskollinen ystävä?

d. Miten syntyi idea Tintistä?

e. Mitkä asiat kertovat siitä, että Tintti-sarjakuvat ovat suosittuja? Mainitse ainakin kaksi asiaa.

18 sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen


2. Lisää pilkut ja erisnimien isot alkukirjaimet. Kirjoita virkkeet oikein. a. milou on tintin karkeakarvainen kettuterrieri joka seuraa tinttiä kaikkialle. (3 isoa kirjainta ja 1 pilkku)

b. tintin paras ystävä on äkkipikainen kapteeni archibald haddock. (3 isoa kirjainta)

c. tintti-sarjakuvien muita tärkeitä sivuhenkilöitä ovat huonokuuloinen professori teophilus tuhatkauno sekä poliisietsiväpari dupond ja dupont. (5 isoa kirjainta)

d. dupontien esikuvana on ilmeisesti charlie chaplinin kulkurihahmo. (3 isoa kirjainta)

e. tintti on seikkaillut pohjois-amerikassa kiinassa tiibetissä ja tietenkin kuussa. (6 isoa kirjainta ja 2 pilkkua)

f. castafioren koruissa professori tuhatkauno rakastuu laulajatar bianca castafioreen. (4 isoa kirjainta)

oikeinkirjoitus: erisnimet ja pää- ja sivulause

19


3. Kirjoita eris- ja yleisnimet oikein sopiviin kohtiin.

TINTTI TIIBETISSÄ

BIANCA

ORION

MILOU

RASTIHAUKAT

RUOTSALAINEN

XYLIMAX

SYYSKUU

VENUS

KESKIVIIKKO

KETTUTERRIERI

MUNAKAS

BRYSSEL

JOULU

CASTAFIORE

RETKIVARUSTE

KESKIAIKA

KIRJASTO

KESÄ

TULPPAANI

Erisnimiä Yleisnimiä etunimi ruokalaji

sukunimi eläinlaji tai -rotu

paikannimi kieli ja asukas

taivaankappale viikonpäivä

yritys kuukausi

seura juhla

teoksen nimi vuodenaika

tuotemerkki aikakausi

lemmikin nimi yleinen rakennus

tähdistö kasvi

20

oikeinkirjoitus: eris- ja yleisnimet


4. Lisää isot alkukirjaimet. Kirjoita teksti oikein. (17 isoa alkukirjainta) himalajan vuoristoon kuuluva mount everest on maailman korkein vuori. Se sijaitsee nepalin ja tiibetin rajalla. Ensimmäisenä everestin huipulle kiipesivät vuonna 1953 uusiseelantilainen edmund hillary ja nepalilainen sherpa (kiipeilyopas) tenzing norgay. veikka gustafsson on ensimmäinen suomalainen, joka on päässyt everestin huipulle. carina räihä kiipesi ensimmäisenä suomalaisena naisena vuoren huipulle. Tämä tapahtui toukokuussa vuonna 2010. Melkein 300 kiipeilijää on kuollut yrittäessään päästä mount everestin huipulle.

oikeinkirjoitus: eris- ja yleisnimet ja sujuva käsiala

21


5. Yhdistä virkkeen alku ja loppu. Kirjoita virkkeet oikein numerojärjestyksessä. Muista isot alkukirjaimet, pilkut ja lopetusmerkit.

22

1. apa Sherpa aloitti raskaan työn kiipeilyoppaana 12-vuotiaana 2. apa Sherpa on nepalilainen kiipeilyopas

koska oli luvannut vaimolleen lopettaa

3. se on uskomaton saavutus

sillä hän haluaa auttaa toisia kiipeämään huipulle ja kerätä roskia

sillä Everestille kiipeäminen on vaarallista ja matka kestää yli kaksi kuukautta

4. apa kiipesi Everestille viimeisen kerran vuonna 2011

jotta he voisivat käydä koulua eikä heidän tarvitsisi vaarantaa henkeään vuorilla

5. viime vuosina Apa on tosin kiivennyt vuorille

koska Apan köyhä perhe tarvitsi rahaa isän kuoltua

6. hän on kerännyt vuorelta 5 000 kiloa roskaa

joka on kiivennyt Everestille 21 kertaa

7. nykyisin Apa kerää säätiön kautta rahaa köyhille nepalilaisille lapsille

jota kiipeilijät ovat sinne jättäneet

oikeinkirjoitus: virketason kirjoittaminen ja sujuva käsiala


6. Keksi ja kirjoita matkasta. Aloita uusi virke aina edellisen virkkeen viimeisellä sanalla. Esimerkki: Saavuimme yöllä Katmandun lentokentälle. Lentokentällä odotimme pitkään matkatavaroitamme. Matkatavaroiden ilmestyttyä hihnalle olin niin onnellinen!

oikeinkirjoitus: virketason kirjoittaminen ja sujuva käsiala 23


1. Keksi ja kirjoita kertomus. • • • • •

Täydennä virkkeet annetun numeron kohdalta tai keksi itse. Keksi numeron kahdeksan kohdalle kolme vaihtoehtoa. Keksi kertomukselle yllättävä loppu. Kirjoita seikkailukertomus viereiselle sivulle. Keksi kertomukselle otsikko.

Uskomatonta, mutta totta! Tässä minä olen valmiina aloittamaan aarteen etsimisen 1. Onneksi apunani on uskollinen, mutta 2. kärsivä minipossuni herra Seikkailija. Kartan mukaan aarteen pitäisi odottaa meitä 3. Tungin herra Seikkailijan 4. ja aloitin matkani kohti aarteen sijaintipaikkaa. Yhtäkkiä jouduin pysähtymään, koska herra Seikkailija joutui paniikkiin nähtyään 5. Pienen viivästyksemme jälkeen olimme perillä ja osoitin 6. Kumarruin aarteen äärelle, kun tunsin selässäni 7. ja näin, kuinka herra Seikkailija nosti sorkkansa ylös. 8. oli virittänyt meille ansan, mutta ei hätää…

2. 1. • autiolta saarelta • Himalajan vuoristosta • New Yorkin viemäriverkostosta

• ilmavaivoista • korkean paikan kammosta • ahtaan paikan kammosta

4. • maastoauton takapenkille • ahkioon • selkäreppuuni

3. • haaksirikkoutuneessa hylyssä • Mount Everestillä Vihreän saappaan luolassa • Empire State Buildingin alla

5.

6.

• boan • lumimies Jetin • jättiläisrotan

• vesiputouksessa loistavaa kultaista arkkua • jäätynyttä nyyttiä • mustaa laatikkoa

8. 7. • jotain limaista ja kylmää • terävät kynnet • jotain kovaa ja kapeaa

24 luova tuottaminen: kertomuksen kirjoittaminen


luova tuottaminen: kertomuksen kirjoittaminen

25


Ilmiömäistä kauhua 1. Vahvista ja kirjoita uudelleen mallin mukaan.

kreivi Dracula

Frankensteinin hirviö

Pikku vampyyri

kirjailija Mary Shelley

autiotalo myrsky varjo narina aave kurpitsa 2. Keskity ja väritä.

26

sujuva käsiala


3. Vahvista ja kirjoita uudelleen mallin mukaan. a.

b.

c.

d.

e.

Oletko lukenut Pikku vampyyri -kirjoja? Kirjat kertovat ihmislapsi Antonin ja vampyyrilapsi Rydigerin ystävyydestä.

Anton rakastaa vampyyreistä kertovia kauhutarinoita, kuten Draculaa.

Rydiger vierailee Antonin luona vain auringonlaskun jälkeen.

Antonin vanhemmat eivät tiedä, että Antonin ystävä on vampyyri.

sujuva käsiala

27


Mary Shelley Mary Shelley syntyi Lontoossa vuonna 1797. Hän oli kirjailija, joka tunnetaan kirjastaan Frankenstein. Maryn äiti kuoli, kun Mary oli vielä vauva. Lapsena Mary kaipasi hirveästi äitiään. Mary sai lohtua kotinsa valtavasta kirjastosta. Hän otti kirjastosta yhden kirjan joka päivä ja meni lukemaan sitä äitinsä haudalle. Pian Mary myös innostui kirjoittamaan runoja ja tarinoita. 16-vuotiaana Mary tapasi runoilija Percy Shelleyn. Aluksi Maryn isä vastusti heidän seurusteluaan, mutta vuonna 1816 nuoret menivät naimisiin Maryn isän suostumuksella. Matkustaessaan ympäri Eurooppaa pariskunta tutustui muihin kirjailijoihin. Vuonna 1816 he matkustivat Sveitsiin viettämään aikaa ystäviensä kanssa. Eräänä myrskyisenä iltana seurueeseen kuulunut lordi Byron ehdotti, että jokainen heistä keksisi oman kauhutarinan. Kun tarinat olisivat valmiit, katsottaisiin, kenen tarina olisi pelottavin. Maryn tarina tohtori Victor Frankensteinista ja kauheasta hirviöstä voitti kilpailun. Mary Shelleyn romaani oli heti jättimenestys ja on sitä tänäkin päivänä.

1. Vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä. a. Mitä surullista tapahtui, kun Mary oli vauva?

b. Miten Maryn isä suhtautui Maryn ja Percyn seurusteluun?

c. Mitä lordi Byron ehdotti ystävilleen?

d. Mistä Maryn kirjoittama tarina kertoo?

28

sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen


2. Yhdistä. Kirjoita yhdyssanat. Käytä tarvittaessa yhdysmerkkiä. koti

kertomus

myrsky

hirviö

kauhu

kirjasto

16

jännitystarinat

Frankenstein

vuotias

kauhu- ja

3. Korjaa virkkeet. Merkitse yhdyssanat kaarella tai yhdysmerkillä. Kirjoita virkkeet oikein. a. M. Shelleyn kauhu tarina on lähtö laukaus kokonaiselle kirjallisuuden lajille. (3 yhdyssanaa)

b. Victor Frankenstein on ihmis kunnan parasta ajatteleva tiede mies. (2 yhdyssanaa)

c. Hän luo laboratoriossaan yli ihmistä, mutta tuloksena onkin ihmis hirviö. (2 yhdyssanaa)

d. Kirjan lopussa tohtori kuolee takaa ajon seurauksena jää lautalla Pohjoisella jää merellä. (3 yhdyssanaa)

oikeinkirjoitus: yhdyssanat ja yhdysmerkki

29


Bram Stoker Abraham ”Bram” Stoker syntyi Clontarfin rannikkokylässä Irlannissa vuonna 1847. Stoker opiskeli yliopistossa matematiikkaa ja filosofiaa, mutta oli kiinnostunut myös teatterista. Hän työskenteli isänsä tavoin virkamiehenä, mutta haaveili kirjailijan urasta. Stoker kirjoitti vapaa-ajallaan teatteriarvosteluja ja novelleja lehtiin. Kuuluisuuteen hän nousi kauhuromaanillaan Dracula, joka julkaistiin vuonna 1897. Kirjan päähenkilö on kammottava vampyyrikreivi Dracula. Dracula elää ihmisverellä ja on lähes kuolematon. Fiktiivisen hahmon esikuva on todellinen henkilö nimeltään Vlad Tepes, joka tunnettiin myös nimellä Vlad Dracula. Julma hirmuhallitsija Vlad Dracula eli 1400-luvulla Romaniassa.

1. Kirjoita vastauksiin sopivat kysymykset.

a. Hän syntyi Irlannissa vuonna 1847.

b. Se oli kauhuromaani Dracula.

c. Kirjan päähenkilö on vampyyrikreivi Dracula.

d. Hän on hirmuhallitsija Vlad Dracula.

2. Kirjoita sanaparit uudelleen tiiviimmin. • Alleviivaa toistuvat sanat. Kirjoita sanaparit niin, että korvaat toisen alleviivaamasi sanan yhdysmerkillä.

a. päähenkilö ja sivuhenkilö b. etuhampaat ja kulmahampaat c. kummituslinna ja kummitustalo d. verikoe ja verinäyte

30

sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen, yhdyssanat

Esimerkki: kauhutarina ja kummitustarina kauhu- ja kummitustarina


3. Keksi ja kirjoita kuvasta yhdyssanoja.

4. Kuvaile yllä olevaa huonetta. Käytä keksimiäsi yhdyssanoja.

5. Keskity ja väritä. oikeinkirjoitus: yhdyssanat ja virketason kirjoittaminen

31


1. Suunnittele kammottavien otusten juhlat. • Keksi ja kirjoita vieraslista. Esimerkki: Pikku Vampyyri, Ludwig Luuranko • Kirjoita kutsukortti, jossa kerrotaan ainakin seuraavat asiat: - juhlan syy ja teema - paikka ja aika - pukukoodi eli miten juhliin tulee pukeutua - juhlien järjestäjä. • Kirjoita ruokalista eli menu. Kirjoita, mitä on alkuruokana, pääruokana ja jälkiruokana sekä mitä juomia ruokien kanssa tarjotaan.

t

Vieraa

Kutsu

Menu alkuruoka

pääruoka

jälkiruoka

32

luova tuottaminen: seurapiiriuutisen suunnittelu ja kirjoittaminen


• Kirjoita juhlien ohjelma. Ohjelmassa mainitaan nämä asiat: juhlien esiintyjät ja heidän ohjelmanumeronsa sekä mahdolliset seuraleikit ja kilpailut.

Ohjelma

Esimerkki: Juhlien pääesiintyjä kreivi Dracula aloittaa veret seisauttavan taikashownsa klo 22.00.

• Piirrä vieraille jaettavan yllätyspussin sisältö.

luova tuottaminen: seurapiiriuutisen suunnittelu ja kirjoittaminen 33


2. Kirjoita seurapiiriuutinen kammottavien otusten juhlasta. • Kirjoita lyhyt uutisteksti juhlista. Piirrä kuva juhlapaikasta uutisen viereen. Käytä apunasi kysymyksiä: Mitä on tapahtunut? Missä on tapahtunut? Milloin on tapahtunut? Ketä on ollut paikalla?

Esimerkki: Eilen 24.12.2021 Branin linna täyttyi mitä upeimmista ja kammottavimmista vieraista. Sankka toimittajien ja valokuvaajien joukko piiritti linnan pääsisäänkäyntiä nähdäkseen edes vilauksen…

• Valitse edellisen aukeaman vieraslistalta kaksi vierasta. Piirrä heistä kuva. Kirjoita kuvan viereen pieni uutinen.

Esimerkki: Karu Kalmisto poistui juhlista yhdessä puolisonsa Joan Giantin kanssa. Karu kertoi juhlien olleen huikean hauska kokemus, vaikka kreivi Draculan tulishow olikin polttanut…

34

luova tuottaminen: seurapiiriuutisen kirjoittaminen


luova tuottaminen: seurapiiriuutisen kirjoittaminen

35


Etsivien matkassa 1. Vahvista ja kirjoita uudelleen mallin mukaan.

a.

b.

c.

d.

Hercule Poirot ja Agatha Christie

Sherlock Holmes ja Arthur Conan Doyle, Sherlock

Neiti Etsivä ja Carolyn Keene

Lasse-Maijan etsivätoimisto ja Martin Widmark, Lasse-Maijan

2. Keskity ja väritä. 36

sujuva käsiala


3. Vahvista ja kirjoita uudelleen mallin mukaan. a.

b.

c.

d.

Oletko lukenut Arthur Conan Doylen kirjan Baskervillen koirasta? Oletko Salapoliisilla tulee olla hyvä havainnointi- ja päättelykyky. Salapoliisilla Sherlock Holmesin kotiosoite on 221 B Baker Street, Lontoo. Sherlock Sherlockilla on isoveli nimeltään Mycroft Holmes. Sherlockilla

e.

Kuka käyttää deerstalker-hattua?

f.

Holmesin vuokraemäntä on rouva Hudson.

sujuva käsiala

37


Arthur Conan Doyle Sir Arthur Conan Doyle syntyi Edinburghissa Skotlannissa vuonna 1859. Ennen kirjailijan uraansa hän työskenteli lääkärinä. Doyle tunnetaan parhaiten salapoliisitarinoistaan, jotka kertovat yksityisetsivä Sherlock Holmesista. Salapoliisitarinoiden lisäksi Doyle kirjoitti tieteiskirjoja, runoja, tietokirjoja ja historiallisia romaaneja. Doylen lapsuus oli onnellinen. Hänen äitinsä oli taitava tarinankertoja, ja juuri äidin kertomat tarinat olivat Doylen merkittävimmät muistot varhaislapsuudesta. Varakkaat sukulaiset tukivat Arthurin opintoja maksamalla koulun lukukausimaksut. Koulun päätyttyä Arthur aloitti lääkäriopinnot Edinburghin yliopistossa. Hän alkoi kirjoittaa tarinoita edinburghilaisiin sanomalehtiin. Sherlock Holmes esiintyi ensimmäisen kerran kirjassa Punaisten kirjainten arvoitus vuonna 1888. Tästä alkoivat päättelykyvyltään ylivertaisen yksityisetsivä Holmesin ja hänen ystävänsä, tohtori Watsonin unohtumattomat seikkailut.

1. Vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä. a. Missä ja minä vuonna Arthur Conan Doyle syntyi?

b. Mistä Arthur Conan Doyle tunnetaan parhaiten?

c. Mitä teksti kertoo Doylen lapsuudesta ja nuoruudesta?

38

sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen


2. Yhdistä kaksi virkettä pää- ja sivulauseeksi. Lisää pilkku ja sivulauseen aloittava sana. Käytä jokaista annettua sanaa vain kerran. Kirjoita virkkeet oikein. kun

minkä

että

joka

onko

sillä

a. Doylen kirja Baskervillen koira alkaa. Tohtori Mortimer tulee tapaamaan Holmesia.

b. Mortimer uskoo. Baskerville Hallin kuollut isäntä Sir Baskerville on murhattu.

c. Mortimer kertoo Baskervillen kirouksesta. Sai alkunsa hirviökoiran tapettua suvun esi-isän

d. Mortimer epäilee koiran yllättäneen Sir Charlesin. Seurauksena mies kuoli sydänkohtaukseen.

e. Siitä lähtien kyläläiset eivät ole menneet nummille. He uskovat hirviökoiran asuvan siellä.

f. Holmes lähettää tohtori Watsonin selvittämään. Kyseessä yliluonnollinen tapaus vai murha.

oikeinkirjoitus: virketason kirjoittaminen ja pää- ja sivulause

39


Agatha Christie Agatha Christie syntyi vuonna 1890 Englannissa. Perhe asui suuressa maalaistalossa, jossa palveluskunta piti heistä huolta. Agatha ei käynyt koulua, kuten muut perheen lapset. Hänen äitinsä opetti tytärtään kotona. Perheen taloudelliset vaikeudet alkoivat vuonna 1886. Rahahuolet heikensivät Frederick-isän terveyttä, ja hän kuoli vuonna 1901 sydänkohtaukseen. Isän kuoleman jälkeen Agatha meni kouluun, aloitti tanssitunnit ja kirjoitti runoja. Myöhemmin hän opiskeli pianonsoittoa ja haaveili oopperalaulajan urasta. Ensimmäisessä maailmansodassa Agatha työskenteli sairaanhoitajana sekä sairaalan apteekissa. Apteekissa hän oppi paljon myrkyistä, joilla oli myöhemmin merkittävä rooli hänen rikosromaaneissaan. Agatha Christie on maailman rikoskirjallisuuden kuningatar. Hän julkaisi uransa aikana 156 rikosnovellia, 18 näytelmää ja 66 salapoliisiromaania. Christien teoksia on myyty yli kolme miljardia kappaletta. Christien näytelmää Hiirenloukku on esitetty Lontoossa keskeytyksettä vuodesta 1952.

1. Lue teksti ja jatka virkkeiden alkuja ohjeen mukaan. a. Virkkeessä on vain päälause.

Agatha Christie b. Virkkeessä on luettelo.

Agatha harrasti lapsena c. Virkkeessä on pää- ja sivulause.

Kun Agatha työskenteli d. Virkkeessä on pää- ja sivulause. Sivulause alkaa konjunktiolla koska.

Agatha Christie on rikoskirjallisuuden

40

luetun ymmärtäminen ja virketason oikeinkirjoitus


2. Yhdistä pää- ja sivulause. Kirjoita virkkeet viivastolle. 1. Tiesitkö,

se oli Christielle valtava järkytys.

2. Kun Sunday Times paljasti vuonna 1949 salaisuuden,

joissa Christie kertoi yksityiselämästään.

3. Kirjat olivat rakkausromaaneita,

että Agatha Christie kirjoitti kuusi romaania salanimellä Mary Westmacott?

4. Hän päätti ensin lopettaa kirjoittamisen salanimellä, 5. Jos Mary Westmacott olisi saanut jatkaa rauhassa kirjailijauraansa,

tietäisimme Agatha Christien yksityiselämästä paljon enemmän. mutta kirjoitti vielä kaksi kirjaa nimellä Mary Westmacott.

luetun ymmärtäminen ja virketason oikeinkirjoitus

41


1. Tutki sarjakuvaa. Keksi ja piirrä sarjakuvaan viimeinen ruutu.

mauu

Painu kuuseen katti ja vähän äkkiä!!

2. Kirjoita sarjakuvasta vuoropuhelu. Käytä vuorosanaviivoja.

42 oikeinkirjoitus: vuoropuhelu vuorosanaviivan ja johtolauseen avulla

Jahas, lady Lombardin helminauha on varastettu!


3. Lue virkkeet. Lisää virkkeisiin vuorosanaviivat, pilkut, kaksoispisteet ja lopetusmerkit. Kirjoita virkkeet oikein viivastolle. a. Mitä dekkaria suosittelisitte lomalukemiseksi kysyin tutulta kirjastonhoitajalta

b. Kirjastonhoitaja kuiskasi Suosittelen Agatha Christien dekkaria Eikä yksikään pelastunut

c. Eikös se ole aika kammottava murhamysteeri, jossa kymmenen ihmistä murhataan saarelle yksitellen kysyin uteliaana

d. Kirja on aika hurja, mutta se on dekkariklassikko huokaisi kirjastonhoitaja

e. Arvasitko, kuka on murhaaja ennen loppuratkaisua kysyin epäilevänä

f. Kirjastonhoitaja pudisti päätään En arvannut, mutta epäilin puutarhuria

oikeinkirjoitus: vuoropuhelu vuorosanaviivan ja johtolauseen avulla

43


1. Kirjoita henkilöesittely Sherlock Holmesista ajatuskartan avulla. • Kirjoita kuvauksen otsikoksi Sherlock Holmes. • Kirjoita kuvaukseen viisi kappaletta. • Erota kappaleet toisistaan tyhjällä rivillä tai tekstin sisennyksellä. • Aloita esittely kiinnostavasti. • Lopeta esittely mielenkiintoiseen yksityiskohtaan.

KOULUTUS JA TYÖ • yliopistokoulutus • konsultoiva salapoliisi

KYVYT JA LUONNE • ilmiömäiset havainnointi- ja päättelykyvyt • taitava miekkailija, nyrkkeilijä ja kemisti • herrasmiesmäinen • kurinalainen • itsevarma • aamu-uninen nautiskelija • salaperäinen

KOTI • asuu vuokralaisena Lontoossa • Katuosoite on 221 B Baker Street. • Tohtori Watson asuu samassa talossa. • kotilaboratorio tutkimuksia varten

44

luova tuottaminen: henkilöesittelyn kirjoittaminen

PERHE JA YSTÄVÄT • poikamies, ei perhettä • isoveli Mycroft Holmes • opiskelijatoveri Victor Trevor • tohtori Watson • vuokraemäntä rouva Hudson

SHERLOCK HOLMES

ULKONÄKÖ JA PUKEUTUMINEN • pitkä ja hoikka • läpitunkeva katse • mustat hiukset • deerstalker-hattu • pitkä takki tai viitta

MUUTA KIINNOSTAVAA • soittaa hyvin viulua • vihollinen professori Moriarty


luova tuottaminen: henkilรถesittelyn kirjoittaminen

45


1. Luo oma salapoliisihahmo ja kirjoita salapoliisikertomuksen alku. a. Piirrä kuva salapoliisistasi ja täydennä ajatuskartta.

KOULUTUS JA TYÖ

KYVYT JA LUONNE

KOTI

46 luova tuottaminen: salapoliisihahmon suunnittelu

PERHE JA YSTÄVÄT

ULKONÄKÖ JA PUKEUTUMINEN

MUUTA KIINNOSTAVAA


b. Kirjoita kuuden virkkeen esittely salapoliisistasi.

c. Valitse yksi tapahtumapaikka ja väritä valitsemasi kuva.

luova tuottaminen: salapoliisihahmon suunnittelu

47


d. Kirjoita salapoliisikertomuksesi ensimmäinen luku. Käytä minäkertojaa. • Olet saapunut edellisessä tehtävässä valitsemaasi tapahtumapaikkaan. • Aloita kertomus esittelemällä itsesi ja kerro, miksi olet tapahtumapaikalla. • Kuvaile seuraavaksi tapahtumapaikkaa tarkasti.

Millaisia esineitä, kasveja tai eläimiä näet? Näetkö jotain yllättävää, jota päätät tutkia tarkemmin? Mitä erikoista tapahtumapaikassa on? Mitä ääniä kuulet? Kuuletko jotain outoa? Kuuletko oman hengityksesi? Haistatko miellyttäviä tuoksuja tai epämiellyttäviä hajuja? Tunnetko sydämesi lyönnit, tuulen tai pelon väristykset? • Lopeta kertomuksesi ensimmäinen luku koukuttavaan kohtaan.

48

luova tuottaminen: salapoliisikertomuksen kirjoittaminen


luova tuottaminen: salapoliisikertomuksen kirjoittaminen

49


Vahvasti fantasiaan 1. Vahvista ja kirjoita uudelleen mallin mukaan. FANTASIAMAAILMAN TAIKAESINEITÄ

näkymättömyysviitta ja taikasauva lajitteluhattu ja huispausluuta haltiasormus ja piikkimiekka Graalin malja ja Excalibur-miekka Dorothyn punaiset kengät ajankääntäjä ja ajatuseula FANTASIAMAAILMAN IHMEOTUKSIA

50

kentauri ja fauni

feenikslintu

kotitonttu

lohikäärme

sujuva käsiala


2. Keskity ja väritä.

3. Keksi ja kirjoita kuvasta yhdyssanoja. Käytä tarvittaessa yhdysviivaa.

oikeinkirjoitus: yhdyssanat ja sujuva käsiala

51


J. R. R. Tolkien John Ronald Reul Tolkien syntyi Etelä-Afrikassa vuonna 1892 ja vietti siellä elämänsä ensimmäiset neljä vuotta. Tolkienin Arthur-isä ja Mabel-äiti olivat muuttaneet Afrikkaan työn perässä. Perheeseen syntyi vuonna 1894 toinen poika, Hilary. Äidin ja poikien ollessa lomalla Englannissa Arthur-isä sairastui ja kuoli yllättäen. Mabel Tolkien ja pojat jäivät asumaan Englantiin. Tolkien opiskeli arvostetussa Oxfordin yliopistossa ja työskenteli siellä myöhemmin englannin kielen professorina. Yliopistossa hän tutustui muihin kirjallisuudesta kiinnostuneisiin opettajiin, jotka tapasivat toisiaan säännöllisesti The Inklings -kirjallisuusseuran kokouksissa. Kirjallisuusseurassa Tolkien tutustui myös C. S. Lewisiin, joka on tullut tunnetuksi Narnia-tarinoistaan. Miehistä tuli elinikäiset ystävät ja toistensa tukijat kirjailijauralla. J. R. R. Tolkien on valittu useissa äänestyksissä 1900-luvun suosituimmaksi kirjailijaksi. Häntä pidetään nykyaikaisen fantasiakirjallisuuden isänä. Tolkien loi oman Keski-Maan fantasiamaailmansa, jonne sijoittuvat hänen rakastetut teoksensa Hobitti eli sinne ja takaisin, Taru sormusten herrasta ja Silmarillion.

1. Vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä. a. Minkä kirjallisuudenlajin isänä J. R. R. Tolkienia pidetään?

b. Miksi äiti ja pojat muuttivat pois Etelä-Afrikasta?

c. Missä J. R. R. Tolkien opiskeli ja työskenteli professorina?

d. Mikä oli The Inklings?

52

sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen


2. Lue teksti, korjaa virheet ja kirjoita korjattu teksti viivoille. (10 isoa kirjainta, 7 yhdyssanaa, 4 pilkkua ja 6 lopetusmerkkiä) tolkien oli jo koulu aikoina hyvin kiinnostunut kielistä hän tutki innostuneesti muinais kieliä kuten muinais englantia ja muinais norjaa hän perehtyi myös vanhoihin tarustoihin kuten kalevalaan kalevalan tarusto ja suomen kieli tekivät tolkieniin syvän vaikutuksen voitko uskoa että tolkien hankki suomen kieli opin ja luki kalevalan alku kielellä tolkien loi kirjoihinsa haltia kielen joka pohjautuu suomen kieleen

sujuva käsiala ja tekstitason oikeinkirjoitus

53


1. Lue teksti, korjaa virheet ja kirjoita korjattu teksti viivoille. Keskity ja väritä. a. iku turso on kalevalan iki oma meri hirviö louhi on loihtinut meri hirviön tuhoamaan väinämöisen veneen kostoksi (5 isoa kirjainta, 4 yhdyssanaa ja 2 lopetusmerkkiä)

Iku-Turso Kalevalasta

b. meri hirviö lempi nimeltään nessie muistuttaa suku puuttoon kuollutta joutsen liskoa tämä kuuluisa vesi eläin elää loch nessin järvessä skotlannissa (6 isoa kirjainta, 5 yhdyssanaa ja 2 lopetusmerkkiä)

Loch Nessin hirviö Skotlannista

54

sujuva käsiala ja tekstitason oikeinkirjoitus


c. tämä kalevalan tulinen lintu on jättiläis kotka sillä on valtavat kourat ja kynnet joilla se pystyy kantamaan ihmisiä eräässä kalevalan tarinassa kokko pelastaa väinämöisen meri hädästä (6 isoa kirjainta, 2 yhdyssanaa, 1 pilkku ja 3 lopetusmerkkiä)

kokko Kalevalasta

d. aarni kotkalla on leijonan keho tupsu häntä sekä kotkan pää ja etu jalat pesää rakentaessaan tämä vaarallinen lintu käyttää raaka aineena puhdasta kultaa (2 isoa kirjainta, 4 yhdyssanaa, 1 pilkku ja 2 lopetusmerkkiä)

aarnikotka Iranista

sujuva käsiala ja tekstitason oikeinkirjoitus

55


J. K. Rowling Joanne Rowling syntyi Yaten kaupungissa Englannissa vuonna 1965. Hänet tunnetaan parhaiten Harry Potter -fantasiakirjasarjastaan. Kirjat ja niistä tehdyt elokuvat ovat saavuttaneet maailmanlaajuisen suosion. Harry Potter -kirjoja on myyty yli 500 miljoonaa kappaletta. Lapsena Joanne luki paljon kirjoja, kirjoitti tarinoita ja kävi partiossa. Erityisesti Elisabeth Goudgen kirja The Little White Horse ja myöhemmin Tolkienin Taru sormusten herrasta tekivät Joanneen suuren vaikutuksen. Niiden vaikutus näkyy myös Harry Potter -kirjoissa. Vanhemmat toivoivat, että heidän tyttärensä valitsisi taloudellisesti vakaan ammatin. He kannustivat häntä opiskelemaan lakia tai taloustieteitä. Joanne valitsi kuitenkin kirjallisuusopinnot. Joannen kirjailijauran alku oli kivinen. Hän kirjoitti kertomusta velhopoika Harry Potterista köyhänä yksinhuoltajana junissa ja kahviloissa aluksi ilman tietokonetta. Joanne lähetti käsikirjoituksensa useaan kirjankustantamoon, mutta sai käsikirjoituksensa takaisin hylkäyskirjeen kanssa. Lopulta Bloomsbury Publishing kiinnostui kirjasta ja teki Rowlingin kanssa kustannussopimuksen. Vihdoin vuonna 1997 julkaistiin Harry Potter ja viisasten kivi. Kustantamon vaatimuksesta kirjan kannessa ei saanut olla kirjailijan etunimeä, koska epäiltiin, että pojat eivät lukisi naiskirjailijan kirjoja. Nimikirjaimen K Joanne lainasi Kathleen-isoäidiltään. Kustantamon epäilys osoittautui kuitenkin turhaksi. Harry Pottereita rakastavat niin tytöt kuin pojatkin.

1. Vastaa kysymyksiin kokonaisilla virkkeillä. a. Mitä tarkoittavat kirjaimet J. K. kirjailija Rowlingin nimessä?

b. Miksi J. K. Rowlingin etunimeä ei saanut painaa kirjan kanteen?

c. Miksi J. K. Rowlingin kirjailijan uran alku oli hankala?

56

sujuva käsiala ja luetun ymmärtäminen


2. Lue teksti, korjaa virheet ja kirjoita korjattu teksti viivoille. a. tiesitkö että edinburgh ei ole vain skotlannin pää kaupunki vaan koko maailman harry potter

pää kaupunki

(5 isoa kirjainta, 2 yhdyssanaa, 2 pilkkua ja 1 lopetusmerkki)

b. kuvan kaunis edinburgh inspiroi j. k. rowlingin kirjoittamaan harry potterista ja tyly pahkan velho koulusta (8 isoa kirjainta, 3 yhdyssanaa ja 1 lopetusmerkki)

c. rowling luonnosteli kirja sarjan juonen käänteitä kahvila the elephant housessa joka on nykyisin potter fanien suosikki kohde numero yksi (5 isoa kirjainta, 4 yhdyssanaa, 1 pilkku ja 1 lopetusmerkki)

d. kahvilan vierestä löydät hautaus maan jonka vanhoista hauta kivistä rowling etsi ideoita kirjojensa pää ja sivuhenkilöiden nimiin (2 isoa kirjainta, 3 yhdyssanaa, 1 pilkku ja 1 lopetusmerkki)

sujuva käsiala ja tekstin korjaaminen

57


1. Lue virkkeet. Lisää virkkeisiin lainausmerkit, pilkut, kaksoispisteet ja lopetusmerkit. Kirjoita virkkeet oikein viivastolle. a. Olen nyt kuvannut teille huolestuttavan tilanteen kokonaisuudessaan päätti tutkija Lisko Scamander puheenvuoronsa

b. Onko teillä tietoa, missä päin New Yorkia otukset piileksivät kysyi toimittaja

c. Ikävä kyllä tällaista tietoa minulla ei ole huokaisi Lisko

d. Kookas poliisi nousi ylös ja jyrähti Teemme kaikkemme, että saamme haiskut kiinni

e. Toimittaja kysyi huolestuneena Mitä haiskut tekevät

f. Haiskut ovat lempeitä, mutta hajottavat kaiken etsiessään kiiltäviä esineitä huokaisi Lisko

58

oikeinkirjoitus: vuoropuhelu lainausmerkkien ja johtolauseen avulla


2. Tutki sarjakuvaa. Keksi ja piirrä sarjakuvaan viimeinen ruutu. Hahaa, nyt tuli kiire! Hui, kuka siellä?

Mitä täällä on tapahtunut?

Senkin haisku, nyt jäit kiinni!

3. Kirjoita sarjakuvasta vuoropuhelu. Käytä lainausmerkkejä.

oikeinkirjoitus: vuoropuhelu lainausmerkkien ja johtolauseen avulla

59


1. Kirjoita fantasianovelli. • Valitse novellin teema ja kertoja. • Suunnittele ja tee muistiinpanot novellisi teemasta, henkilöistä tai hahmoista, fantasiaolennoista ja taikaesineistä, tapahtumapaikasta, portista fantasiamaailman ja todellisen maailman välillä sekä juonesta. • Kirjoita novelli.

Teema ja kertoja Fantasiakertomusten teemana on usein hyvän ja pahan taistelu tai tavallisen ihmisen kasvu sankariksi, joka pelastaa oman yhteisönsä uhkaavalta vaaralta. Päähenkilöni on

Päähenkilön tai -hahmon kuva

Sivuhenkilöitä ovat

Sivuhenkilöiden tai -hahmojen kuvia

Kerro taikaesineistä ja fantasiahahmoista.

Taikaesineiden ja fantasiahahmojen kuvia

Kerro portista tai tapahtumapaikasta.

Kuva portista tai tärkeästä tapahtumapaikasta

60

luova tuottaminen: fantasianovellin suunnittelu


Miten tapahtumat etenevät? Alkutilanne Aloita henkilöiden kuvauksella, vuoropuhelulla tai toiminnalla.

Takauma Kerro, mitä on tapahtunut aiemmin.

Käänne- tai huippukohta Kerro, miten tapahtumat etenevät. Keksi, mitä yllättävää tapahtuu ja miten asiat ratkeavat.

Suljettu tai avoin lopetus Päätä, kerrotko loppuratkaisun vai jätätkö sen avoimeksi.

luova tuottaminen: fantasianovellin suunnittelu

61


62

luova tuottaminen: fantasianovellin kirjoittaminen


luova tuottaminen: fantasianovellin kirjoittaminen

63


Loppusanat Hyvä Keskity ja kirjoita -vihkon omistaja! Olet lähes maalissa! Tehtävät päättyvät tähän, mutta kirjoitustaidon arviointi vaatii vielä viimeisen viilauksen. Sinun on aika palata arvioimaan taitojasi vihkon sivuille 4 ja 5. Tälle sivulle on kerätty asioita, joita olet saattanut oppia tätä vihkoa tehdessäsi. Tutki kuvaa ja väritä niiden asioiden kuva tai teksti, jotka ovat jääneet sinulle mieleen tai joista olet mielestäsi oppinut lisää. Täydennä kuvaa tarvittaessa.

64 arviointi

Profile for Edukustannus

Kuiske: Keskity ja kirjoita 5–6 -vihko  

Kuiske: Keskity ja kirjoita 5–6 -vihko  

Advertisement