QUADERNS D'ESTIU ROC TEMPESTA. Cicle Superior

Page 1

5è i 6è primària

La innovació pedagògica

s n r e d a u Q u i t s d’e

9242074

r o i r e p u S e l Cic

8

421728 366216


mpesta Em dic Roc Te , riós, juganer u c lt o m c ó s i noi, tot cor, però i u ti a in g iu a im lebrat, impuls e ix e a ic m a n coses a vegades u . I, quan les tre s e ld a m a rtir i una mic m’estic de so o n , é b n a v m no e tirabot. amb algun es o surto eta curta i n b r a b b m a , aviat prim o, usualment, rt o p é b m Ta t. Sóc alt i més alaco o una ense el meu s ls. Em vesteix u íc id r a ic mai de casa s m una ls sóc rts, que són línies genera n E . is u q a pantalons cu c iocca i, amb colors l Coronel Tap e , s e n mica de safar Jo a n de l’India una barreja Gadget. i l’Inspector . c molt de nen n ti s n fo l e En ica trapella, m a n u t, n e c o Una mica inn alent, er p ò força v l·ligent. intuïtiu i inte

Tot el projecte de Quaderns d’estiu d’en Roc Tempesta pretén ajudar a construir una consciència de respecte de l’entorn i del medi ambient. Per aquest motiu, utilitzem materials que garanteixen el bon ús en la fabricació de les matèries primeres de paper, cartró i plàstics, com també els aspectes adequats per a una correcta biodegradació i reciclatge.

r-te e poder explica Ens agradaria d personalment. s te c je ro p s re st tots els no te en contacte rsa o p e d s ti b u No d amb nosaltres.

EDITORIAL BARCANOVA SA Mallorca, 45, 4a planta 08029 Barcelona Tel. 932 172 054 Fax 932 373 469 barcanova@barcanova.cat www.barcanova.cat www.barcanovadigital.cat

XARXA COMERCIAL

25006 LLEIDA Cristòfor de Boleda, 6 Tel. 973 273 388 / 676 991 781 Fax 973 274 719 jsans@cga.es

08029 BARCELONA Mallorca, 45, pl. baixa Tel. 934 948 590. Fax 934 190 297 comandescat@cga.es

07011 PALMA Francesc Vallduví, 18, local 1 Polígon can Enetgistes Tel. 971 253 000. Fax 971 253 003 dllambias@cga.es

17005 GIRONA Montfalgars, 1, local C Tel. 972 243 814. Fax 972 400 086 plastra@cga.es

43203 REUS Domènech i Soberano, 7-9, baixos Tel. 977 327 933 / 650 661 014 jgonzalezs@cga.es


u i t s e ’ d s n r Qu a de a t s e p m e T c d’e n Ro . r o i r e p u s per a l Cicle

xplorador e l’ , a t s e p m e T oc Guiats per en R els nens , s t o t e d id p è r t més divertit i in assar coneixep e r n a r d o p s e i les nen es aventures id t r e iv d e r iu v , ments ics misteris. t à m ig n e e r ld i reso

L’estiu e s convert eix en una gr a n aventur a!


Un projecte de repàs diferent i engrescador, fruit de l’experiència pedagògica dels autors i de l’editorial. Un quadern de repàs, un llibre de lectura i un joc d’enginy. L’estiu és un període de lleure i diversió en el qual també cal reservar temps per recordar i repassar les activitats formatives desenvolupades durant el curs escolar. En aquesta època de l’any, els experts fan les recomanacions següents: part de jugar, els nens i les nenes no han de perdre l’hàbit del treball. A n Els materials educatius de repàs de l’estiu han de tenir un plantejament més lúdic i flexible. n Cal fer lectura, molta lectura, ja que és una magnífica eina d’aprenentatge per potenciar els hàbits lectors en aquestes edats. n

El projecte del treball d’estiu es presenta amb un quadern d’activitats i es complementa amb un llibre de lectura i un joc d’enginy per a cada curs. Tot el projecte de Quaderns d’estiu d’en Roc Tempesta es basa en el treball de les Competències bàsiques que s’ha fet durant el curs escolar. Al final de cada quadern de treball hi trobareu el quadre de les competències bàsiques tractades. Per facilitar als pares i als adults el treball que han de dur a terme els nens i les nenes, el quadern de treball conté el solucionari de les activitats.

Els autors: Núria Murillo

Mestra de Primària, actualment cap d’estudis de l’escola Cervetó. És autora de les activitats dels quaderns de treball i coordinadora de tot el projecte d’estiu.

Joan de Déu Prats

Autor de literatura infantil i juvenil amb més de vuitanta llibres editats, alguns traduïts a diferents idiomes, i guanyador de diversos premis literaris. És el creador del personatge Roc Tempesta i autor de les lectures que acompanyen els quaderns.

Òscar Sardà

Il·lustrador; autor, entre altres, dels personatges del follet Oriol. En Roc Tempesta és com és gràcies als seus dibuixos.

Ignasi Guilà

Mestre de l’enginy, autor dels jocs del projecte. Carpetes


1 Cicle Superior

A les Galápagos hi ha una illa misteriosa que ningú no sap on es troba...

Ín de x

L’encàrrec de l’Amadeu Les illes Galápagos Nuum El galió espanyol Darwin i l’evolució La baula perduda En Roc visita Sir Charles Il·lustracions d’Anna Clar iana

Viatja a la selva boliviana per descobrir la font de la joventut!

Cicle Superior 2

Ín de x

Ai, quin mal! L’encàrrec del ministre Bolívia La conquesta d’Amèrica El llac Titicaca La font de la joventut Tinguem cura del nostre planeta Il·lustracions d’Agustín Comotto


itats iv t c ’a d n r e d a u q El Els quaderns de treball Cicle Superior 1 i Cicle Superior 2 estan dividits en 7 unitats d’activitats, que giren entorn de l’aventura del llibre de lectura i repassen els continguts del curs de les àrees de Llengua catalana, Lengua castellana, Matemàtiques, Coneixement del medi natural i social i Anglès. El protagonista és en Roc Tempesta, un jove, intel·ligent i valent explorador que fa de fil conductor de tot el projecte. L’enfocament de la proposta de treball d’estiu és competencial, perquè, a partir de diferents situacions i contextos, els infants han d’aplicar els seus coneixements per resoldre les activitats. Al llarg dels quaderns es treballen les vuit competències bàsiques recollides en el marc curricular LOE: Competència comunicativa lingüística i audiovisual n Competència artística i cultural n Tractament de la informació i competència digital n Competència matemàtica n Competència d’aprendre a aprendre n Competència d’autonomia i iniciativa personal n Competència en el coneixement i interacció amb el món físic n Competència social i ciutadana n

Les activitats de les diferents àrees s’organitzen mitjançant un codi de colors que acompanya el número de pàgina. Llengua catalana

Coneixement del medi

Lengua castellana

Anglès

Matemàtiques

Aquestes icones indiquen activitats relacionades amb el joc corresponent. Al final de les unitats 2, 4 i 6 trobareu una doble pàgina de Comprensió lectora relacionada amb el llibre de lectura. n

odreu consultar el quadre de Competències bàsiques P i el solucionari que trobareu al final del quadern. Solucionar is


ra El llibre de lectu Hem integrat la lectura com a part fonamental del treball d’estiu per potenciar el seu aprenentatge, l’adquisició de la comprensió lectora i propiciar el gaudi de la lectura, fomentant-la com a oci, expressió i formació del gust personal.

L’illa dels simiots Hi ha illes que desapareixen? En un indret no gaire llunyà de les illes Galápagos, sembla que n’hi ha una. Un vell excèntric contracta en Roc Tempesta per trobar-la. Ajudat pel senyor Morgan, en Roc descobrirà els veritables i inquietants habitants d’aquella illa que només poden veure les persones que saben mirar.

anar a buscar les carJo, com un boig, vaig ríem una tempotes. Em temia que ens passa l’illa… a llarga rada les mans al cap. amb tava lamen es Tothom anar encabint a la Com vam poder, ens vam queviures i quatre llanxa de salvament amb è l’illa no fos un miestris. Vaig resar perqu ratge de fum… r del pesquer, una Quan ens vam separa unes roques i es onada el va encastar contra l era el nostre vaixel va acabar d’estellar. El la civilització. amb únic cordó umbilical el vell Amadeu, en A més, estava segur que fet miques el vaixell, assabentar-se que havia sou. me’l descomptaria del callats. Tot havia Tots vam romandre ben ent que no ho popassat tan precipitadam

a coberta, totQuan vaig tornar a sortir a i contemplacabin hom havia deixat la seva majestuosa d’aquella va extasiat la presència illa misteriosa. als altres, menys Ens vam mirar els uns ulls per a la Pauel pingüí, que només tenia lina. un sotrac. En Jem Tot d’una vam notar s’exclamà: –Esculls a proa! amb la presència Massa tard! Embadalits var la proximitat de de l’illa, no vam obser catacroc fonamenUn a. d’aigu arran s roque er. El casc es va cotal va sacsejar el pesqu via d’aigua va entrar mençar a esberlar. Una í es va llançar al a raig a la sentina. El pingü de salvar-se, covard! mar com un coet per tal

61

60 02/03/10 8:47

La font de la joventut

02/03/10 8:47

dd 61

BT00184301_simiots.in

dd 60

BT00184301_simiots.in

En Roc Tempesta troba a la selva boliviana una tribu formada només per avis. La gent jove ha estat capturada pels homes jaguar dirigits per un inquietant esperit: el còndor del Titicaca. En Roc procurarà trobar el jovent, però, en realitat, té una missió secreta: trobar la veritable font de la joventut. L’home de l’esmòqui

ng

El primer que em va passa r pel cap va ser que jo també acabaria en la cadira de dentista amb un raig de llum ulls. És clar que jo no era enfocant-me als el joventut! Si fins i tot em millor donant de feien mal els galindons quan havia de plour e! No vaig tenir temps de pensar cap bajanada més. La porta es va torna i va entrar un home-jagua r a obrir de cop r que feia gairebé dos metres. Era corpu lent, cepat i se li marcaven tots els músculs. Tenia cara de dòberman estressat.

El jaguar va fer un crit i tothom es va quadrar. Un moment després va aparèixer un individu vestit d’esm òquing. Anava molt elegant i portava un clavel l al trau de l’americana. Tenia la pell de la cara llisa però era grandot. Tenia més anys dels que aparentava. I jo el vaig reconèixer de seguida. Era un famós presentado r de televisió del meu país. També feia anuncis, sobretot de cremes facials, locions per bell, màquines per musc enfosquir el caular, productes per aprimar-se, roba de moda … Formós Puig! L’home que no envellia! Se’m va apropar lentam expressió divertida. I se’m ent. Tenia una va dirigir com si estigués presentant un programa de gran audiència. –Roc… Roc Tempesta! Quina sorpresa! M’agrada rebre visite s, però no d’aquesta manera! Caient del sostre ! Quin poc estil, Roc.

98 99 BT00184401_Font_jov

entut.indd 98 30/03/10 15:37

BT00184401_Font_jov

entut.indd 99 30/03/10 15:37


1 r o i r e p u S e l c Ci Reproducció

reduïda

2. Llegeix les afirmacions següents i escriu al costat si parlen de mamífers, rèptils, peixos, ocells o amfibis (cada frase pot referir-se a més d’un grup de vertebrats).

18


3. Per què les iguanes i les sargantanes es queden tan quietes al sol?

4. Tria un animal de les illes Galápagos i redacta un petit text explicant les característiques del grup de vertebrats al qual pertany (on viu, com es desplaça, què menja, com és el seu cos, de què el té recobert, com es reprodueix…).

Sabies que… Els invertebrats són molt nombrosos a les

illes Galápagos i evolucionen molt ràpidament. Alguns s’han extingit per l’acció de les persones, per la destrucció del seu hàbitat o per la introducció d’espècies externes a l’arxipèlag.

19


Els jocs d’enginy L’objectiu del joc és entretenir l’infant i facilitar-li una proposta lúdica de manera coordinada amb el treball del quadern, aplicant els coneixements adquirits al llarg del curs. Els jocs estan pensats perquè els infants els puguin resoldre sense l’ajut de ningú. Es tracta d’engrescadors jocs de percepció visual on caldrà que els nens i les nenes trobin les lletres adequades per descobrir les paraules amagades. Algunes d’aquestes paraules estan referenciades en els quaderns de treball.

El joc de l’illa del tresor

El joc de la guàrdia inca

Juga a «El joc de l’illa del tresor» i troba totes les paraules amagades! En cada jugada, has de col·locar la plantilla dels mitjans de transport a sobre del mapa i seguir les indicacions. Cal centrar la plantilla en el punt indicat en cada pàgina i seguir les indicacions; en cada cas, hauràs d’anar escrivint en el lloc indicat les sis lletres del mapa que t’han sortit seguint les indicacions. Aquestes sis lletres formaran una paraula.

Juga a «El joc de la guàrdia inca» i troba totes les paraules amagades! En cada jugada, has de col·locar la plantilla de la càmera de fotografies en el tauler de la guàrdia inca. Cal col·locar la càmera fotogràfica en el tauler per trobar les fotografies de cada pàgina. Cada imatge correspon a una lletra que apareix en la càmera fotogràfica, sis en cada pàgina. Aquestes sis lletres formaran una paraula. JUGADA 1

JUGADA 17

L

12/03/10 9:42

BT00184301_Illa_tresor.indd

17


mpesta Em dic Roc Te , riós, juganer u c lt o m c ó s i noi, tot cor, però i u ti a in g iu a im lebrat, impuls e ix e a ic m a n coses a vegades u . I, quan les tre s e ld a m a rtir i una mic m’estic de so o n , é b n a v m no e tirabot. amb algun es o surto eta curta i n b r a b b m a , aviat prim o, usualment, rt o p é b m Ta t. Sóc alt i més alaco o una ense el meu s ls. Em vesteix u íc id r a ic mai de casa s m una ls sóc rts, que són línies genera n E . is u q a pantalons cu c iocca i, amb colors l Coronel Tap e , s e n mica de safar Jo a n de l’India una barreja Gadget. i l’Inspector . c molt de nen n ti s n fo l e En ica trapella, m a n u t, n e c o Una mica inn alent, er p ò força v l·ligent. intuïtiu i inte

Tot el projecte de Quaderns d’estiu d’en Roc Tempesta pretén ajudar a construir una consciència de respecte de l’entorn i del medi ambient. Per aquest motiu, utilitzem materials que garanteixen el bon ús en la fabricació de les matèries primeres de paper, cartró i plàstics, com també els aspectes adequats per a una correcta biodegradació i reciclatge.

r-te e poder explica Ens agradaria d personalment. s te c je ro p s re st tots els no te en contacte rsa o p e d s ti b u No d amb nosaltres.

EDITORIAL BARCANOVA SA Mallorca, 45, 4a planta 08029 Barcelona Tel. 932 172 054 Fax 932 373 469 barcanova@barcanova.cat www.barcanova.cat www.barcanovadigital.cat

XARXA COMERCIAL

25006 LLEIDA Cristòfor de Boleda, 6 Tel. 973 273 388 / 676 991 781 Fax 973 274 719 jsans@cga.es

08029 BARCELONA Mallorca, 45, pl. baixa Tel. 934 948 590. Fax 934 190 297 comandescat@cga.es

07011 PALMA Francesc Vallduví, 18, local 1 Polígon can Enetgistes Tel. 971 253 000. Fax 971 253 003 dllambias@cga.es

17005 GIRONA Montfalgars, 1, local C Tel. 972 243 814. Fax 972 400 086 plastra@cga.es

43203 REUS Domènech i Soberano, 7-9, baixos Tel. 977 327 933 / 650 661 014 jgonzalezs@cga.es


5è i 6è primària

La innovació pedagògica

s n r e d a u Q u i t s d’e

9242074

r o i r e p u S e l Cic

8

421728 366216


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.