Page 1

u i t c a r e Àbac int L’ÀBAC és un entorn de manipulació virtual concebut per facilitar l’aprenentatge dels cinc algorismes bàsics del càlcul aritmètic amb nombres naturals: comptar, sumar, restar, multiplicar i dividir. Ajuda a conceptualitzar la descomposició de nombres i monedes. És un entorn obert que promou el tempteig experimental, l’organització i la representació numèrica dels càlculs amb la finalitat de descobrir i aprendre l’eficiència dels algorismes. És útil per a tota l’Educació Primària.

Permet col·locar els objectes seleccionats a qualsevol lloc de l’àrea de treball. Permet seleccionar grups d’elements per agrupar-los, desagrupar-los…

Permet seleccionar el tipus de càlcul aritmètic que es vol treballar.

Es tracta d’una finestra flotant on s’han d’arrossegar les xifres i on es desenvolupa el càlcul simbòlic.


Permeten agrupar i desagrupar diferents unitats. Només permeten agrupar i desagrupar elements del mateix tipus. Informació de les opcions seleccionades. Efectes d’àudio.

Permet seleccionar el tipus d’objecte amb el qual es vol treballar.

Permet duplicar o copiar elements tantes vegades com vulguem. Una acció imprescindible per a la multiplicació.

També podem accedir al

Permet seleccionar el tipus d’element del dispensador: unitats, desenes, centenes o milers.

S’elimina el que hi ha seleccionat o bé tot el que hi ha en l’àrea de treball.

, per treballar amb les monedes

i els bitllets d’euros i practicar-ne la descomposició, comptatge, etc.

Àbac interactiu  

L’ÀBAC és un entorn de manipulació virtual concebut per facilitar l’aprenentatge dels cinc algorismes bàsics del càlcul aritmètic amb nombre...