Page 1

I

a

s T e i G V n

amb en

s é m e t c e el proj ! u i t s e ’ l e d c i t s à t fan

Roc Tempesta

a i r à m i r p educació quadern revista joc

solucionari

carpeta

esambtiueja


autoria

del projecte:

Núria Murillo De les revistes:

Joan de Déu Prats (1r-2n) Ximo Cerdà (3r-4t) Santi Baró (5è-6è)

il·lustracions d’en Roc Tempesta: Òscar Sardà

dels quaderns i les revistes: Òscar Sardà (1r) Marta Biel (2n) Marie Nigot (3r) Teresa Ramos (4t) Carlos Lluch (5è) Cristina Picazo (6è)

bon esTiu!


InVesTiGa Roc Tempesta amb en

quadern d’estiu Posa’t a punt per al curs vinent!

L’estiu és l’escenari perfecte per endinsar-se en un món fantàstic i misteriós, aprofitar per repassar coneixements i posar-se a punt per al nou curs. Els quaderns d’investigació d’en Roc Tempesta inclouen activitats per treballar de manera competencial continguts de les àrees de Llengua catalana, Lengua castellana, Matemàtiques, Coneixement del medi i Anglès. En cada revista hi ha una narració, textos de diferent tipologia i una gran varietat de recursos, i és aquí on es descobriran els misteris i els enigmes que es van plantejant en cada aventura. Teniu a les mans un projecte nou, divertit i atractiu que…

…els atraparà!


1r

ó i c a g i t s e v n i ’ d n un quader 7

89-4482-

-84-4 ISBN 978

ivitats t c ’a d s e in 96 pàg ials competenc guts amb contin àrees: s e t s e u q ’a d neixement talana Llengua ca stellana Lengua ca ues Matemàtiq

Co del medi

English

Amb adhesius!

amb el solucionari i les instruccions del joc!


una lectura en f

ormat revista

Concert a l’illa d’Igu ana Per què le s balenes han deixa t Què li pas de cantar? sa a la na tura? Vols desc obrir-ho?

ologia p i t t n e de difer recursos; s o t x e t Amb etat de adern. i r a v n a i una gr nat amb el qu cio tot rela

! s è l g n a n e un joc Dòmino amb paraules i imatges Joc per treballar vocabulari

a c i t c à r p t l o a carpeta m

un

Tot dins d’una carpeta de material reciclable per guardar-h o tot!


2n

ó i c a g i t s e v n i ’ d un quadern

4

89-4483-

-84-4 ISBN 978

ivitats t c ’a d s e in 96 pàg ials competenc guts amb contin àrees: s e t s e u q ’a d neixement talana Llengua ca stellana Lengua ca ues Matemàtiq

Co del medi

English

Amb adhesius!

amb el solucionari i les instruccions del joc!


una lectura en f

ormat revista

El missatg e dels dinos aures Vold

ries sa han torna ber per què t els dino Vols troba s r totes le aures? s respost es?

iferent tipologia Amb textos de d t de recursos; i una gran varieta el quadern. b m a t a n io c la re tot

! s è l g n a n e un joc Joc de memòria

Divertit joc per relacionar imatges i paraules en anglès

a c i t c à r p t l o a carpeta m

un

Tot dins d’una carpeta de material reciclable per guardar-h o tot!


3r

ó i c a g i t s e v n i ’ d n un quader ivitats t c ’a d s e in 96 pàg ials competenc guts amb contin àrees: s e t s e u q ’a d neixement talana Llengua ca stellana Lengua ca ues Matemàtiq

amb el solucionari i les instruccions del joc!

1

89-4484-

-84-4 ISBN 978

Co del medi

English


una lectura en f

ormat revista

El secret de la Gen Gent Gran t Menuda , Gent Me nud

a i un art de capgir efa ar la vida dels prota cte capaç Vols sabe r com aca gonistes. ba?

Amb textos de diferent tipologia i una gran varietat de recursos; tot relacionat amb el qu adern.

! s è l g n a n e c o un j Joc per dibuixar i endevinar Joc creatiu per dibuixar conceptes i endevinar-los alhora que s’aprenen noves paraules en anglès

una carpeta molt p

ràctica

Tot dins d’una carpeta de material reciclable per guardar-h o tot!


4t

ó i c a g i t s e v n i ’ d n un quader ivitats t c ’a d s e in 96 pàg ials competenc guts amb contin àrees: s e t s e u q ’a d neixement talana Llengua ca stellana Lengua ca ues Matemàtiq

amb el solucionari i les instruccions del joc!

8

89-4485-

-84-4 ISBN 978

Co del medi

English


una lectura en format revista Misteri a Mart Què p

ensaries s i et diguessin que uns é ssers superiors als human s estan exp lorant Ma rt? Vols sabe r més cos es?

pologia i t t n e r ; de dife s o t x ecursos e r t e d t Amb a n variet el quadern. a r g a n iu at amb n o i c a l e tot r

! s è l g n a n e un joc Joc de mímica

Joc creatiu per representar conceptes amb mímica i endevinar-los

a c i t c à r p t l o a carpeta m

un

Tot dins d’una carpeta de material reciclable per guardar-ho tot!


ó i c a g i t s e v n i ’ d n un quader ivitats t c ’a d s e in 96 pàg ials competenc guts amb contin àrees: s e t s e u q ’a d neixement talana Llengua ca stellana Lengua ca ues Matemàtiq

amb el solucionari i les instruccions del joc!

5

89-4486-

-84-4 ISBN 978

Co del medi

English


una lectura en f

ormat revista

Es bus

ca fantas Al castell ma de Cardon a s’ha pro la desapa du rició de la seva fant ït per un ca as s de segr est i corr ma Vols sabe upció. r com es resol?

ologia p i t t n e de difer recursos; s o t x e t Amb etat de adern. i r a v n a i una gr nat amb el qu cio tot rela

! s è l g n a n e un joc Joc de «false friends» Entretingut joc per aprendre a utilitzar mots en anglès amb precisió

a c i t c à r p t l o a carpeta m

un

Tot dins d’una carpeta de material reciclable per guardar-h o tot!


ó i c a g i t s e v n i ’ d n un quader ivitats t c ’a d s e in 96 pàg ials competenc guts amb contin àrees: s e t s e u q ’a d neixement talana Llengua ca stellana Lengua ca ues Matemàtiq

amb el solucionari i les instruccions del joc!

2

89-4487-

-84-4 ISBN 978

Co del medi

English


una lectura en f

ormat revista

El misteri de l’atrap a-som Ens sub

nis mergim e n l’Amèric dels indis a sioux a la d’un atra r e c e r ca pa-som Vols desc nis desaparegut. obrir el m isteri?

ologia p i t t n e de difer recursos; s o t x e t Amb etat de adern. i r a v n a i una gr nat amb el qu cio tot rela

! s è l g n a n e un joc Joc de frases fetes

Joc interessant per identificar el significat de frases fetes i enriquir el vocabulari

a c i t c à r p t l o a carpeta m

un

Tot dins d’una carpeta de material reciclable per guardar-h o tot!


I

Fotografies de Depositphotos.

a

s T e i G V n

amb en

Roc Tempesta

DISTRIBUEIX COMERCIAL GRUPO ANAYA, S.A. 08019 BARCELONA Maresme, 107-109 Recinte del Parc Industrial Urbà del Poblenou Tel. 934 955 399 Fax 934 190 297 clients@barcanova.cat

07011 PALMA Francesc Vallduví, 18, local 1 Polígon can Enetgistes Tel. 971 253 000 Fax 971 253 003 jmbibiloni@cga.es

GIRONA Tel. 636 481 862 plastra@cga.es LLEIDA Tel. 676 991 781 jsans@cga.es

edbarcanova

m la n

ra

facebook.com/editorialbarcanova

cte

Respe

@EDBARCANOVA

at u

9242350

REUS Tel. 650 661 014 xgonzalez@cga.es

www.barcanova.cat

Investiga amb en Roc Tempesta  
Investiga amb en Roc Tempesta  
Advertisement