Page 1

c Ed u

c Ed u

anys

Ed u

4

i

ca

ció Infanti

5

l

3

i

Infant

l

t

ó Infant

l

A C O To c a

a ci

ó a ci

anys

le b a l u p i n a m e t c Pr o j e anys

n r o t n e ’ l e d a t r e b o c s De ta

scober e d r e p atge Aprenent

Descobreix a t n e m i r e p Ex

Emociona’t


e t c e j o r Un p e n m u l a ’ l è u q en a t s i n o g a t o r p l és e s é c o r p del seu . e g t a t n e n e r p a ’ d

Material per a l’alumne

AUTORES M. Teresa Feu Olga Schaaff Ester Riera

Material manipulable


Quaderns de treball trimestral

QUÈ S’HA BARRE JAT?

TtOoCcAa

descoberta ge per Aprenentat

l’entor erta de

3 anys

n T1

s’adonin infants que els pretén ica es didàct s no. üència an utiliti d’altre ta seq que s’h l’aigua b aques beixen materials CIÓ: Am ials absor amb els ter INTEN ssa ma uns ma eixi la que alg que un a línia Fer un FULL: EL EN . r fer-la zat pe

Descob

Quadernets TÀ BEN S RTA ES TA OU LA MA DA... PIN A IN E F RS. EN O L O C LTS DE MO

LI HA RTA SE LA MA O H! A . T L’OU TRENCA

entre to ts inve AN I, QUst per sabe igarem SQ rUA mésI co S ELse SdeDElePA U V O s A L’ N s , Ó T stanye S ECAca S S A s. S’HAGIN JARDÍ. L A À R AMAGA

R QUÈ TA, PE À TRIS A MOLT… TA EST V R A A D M A LA I AGR L OU L AQUEaLpr endrem i ens di vertirem !

alegria

Festes tradicional s

tristesa

les mir arem, le s tocare les ensu m, marem… enuig

sorpresa

E LS I N SECTE S

TOTS EL 6 P O T S IN S E C T E S ES I 2 T ANTEN ENEN ES.

TOTS

I ALGU

N E IX E

N D ’O US

N S FA N MET AM

.

ORFO

S I.


CARTOL

e t c e j o r p El

INA 1

TOCA TOC A

Descoberta de l’ento rn 5 anys • Full 12

TOCA TOC A

Descoberta de l’ento rn 5 anys • Full 13

activa t a t i s o i r u la c ta inna

TOCA TOCA

Desco

be 4 an rta de l’e ys • Full ntorn 20

TOCA TOC A

Descoberta de l’ento rn 5 anys • Full 3 De

TOCA TOCA

sco be 4 an rta de l’e ys • Full ntorn 4

TOCA TOCA

Desco

be 4 an rta de l’e ys • Full ntorn 3

TOCA TOCA

Desco

berta 4 an de l’e ys • Full ntorn 1

dels inf per apre ants n i descob dre rir.

5

Cartolines i adhesius

Treball de les em ocion

s

QUÈ FAN EN LION I LA MAR GAR IDA?

BENVINGUT, ESTIU!

OCA T t oc a

Aprenentatge per descoberta


Material per al docent

Guia d’aula amb les pautes i orientacions per al mestre. CD amb les cançons i audicions.

www.barcanova.cat

Guia d’aula, programació d’aula, làmines d’educació emocional, etc.

i per a l’aula: Activitats digitals per a PDI www.barcanovadigital.cat

Material manipulable


La innovació pedagògica

EDITORIAL BARCANOVA Rosa Sensat, 9-11, 4a planta 08005 Barcelona Tel. 932 172 054 Fax 932 373 469 barcanova@barcanova.cat

Distribueix COMERCIAL GRUPO ANAYA Tel. 934 955 399 Fax 934 190 297 Atenció a centres escolars: clients@barcanova.cat

www.barcanova.cat 9241114

@EDBARCANOVA facebook.com/editorialbarcanova 8

421728 475918

W blogeducacioinfantil.barcanova.cat

TOCA TOCA. Educació Infantil. Descoberta de l'entorn  

TOCA TOCA. Educació Infantil Descoberta de l'entorn Editorial Barcanova

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you