Page 1

c Ed u

c Ed u

anys

Ed u

4

i

ca

ció Infanti

5

l

3

i

Infant

l

t

ó Infant

l

A C O To c a

a ci

ó a ci

anys

le b a l u p i n a m e t c Pr o j e anys

ta

scober e d r e p atge Aprenent

a u g n L le

Ex

a t n e m i r pe Des

cobreix

t ’ a n o i c o m E


e t c e j o r Un p e n m u l a ’ l è u q en a t s i n o g a t o r p l és e

Material per a l’alumne

s é c o r p del seu . e g t a t n e n e r d’ap

AUTORES Anna Bayer Adelmai Company Ester Riera

Material manipulable L’ANE GUET LLEIG

LA LLEB RE I LA TORT UGA

XIM-XIM, XIM-XIM…

LA RATE TA QUE ESCO MBR AVA L’ESC ALET A

PUM!


Quaderns de treball trimestral

SÓN IGUA LS?

T

TtOoCcAa

descoberta ge per Aprenentat

3 anys percebin infants la comque els en pretén que s’iniciïn ica es i didàct erents üència objectes dif ta seq la b aques pot designar res. Formar . Am : tge la CIÓ llet a ima INTEN mateixa parau rtir de les de cad a a sota les a pa que un LERES de parau raula UL posició r la pa del. ganxa del mo LL: En rtir FU pa Sa EN EL ULLERE paraula

T2 Llengua

Contes dels personatges del curs

ELS FOLLE TS SABAT ERS

ERAD OR EL VESTI T NOU DE L’EMP

QUINA CAPA EM POSO, AVUI?

L: MATERIA lina 2. – Carto


ON HI DIU EL MATEIX

PEIX ESTRE

LLA

–estrella

activa t a t i s o i r u la c ta inna

estrella

mπ¤xilla

MOTXIL

LA

peix

POP

e t c e j o r p El

?

motxill

a

CO M É S UN CAR TELtπ L? §allπ˜a peix

TOVALL OLA

pπ∏

tovallo la

pop 1

dels inf ants pe

12

r aprend i descob re rir.

11

Cartolines i adhesius

Treball de les em ocions i de les f estes trad icional

s


Material per al docent

Guia d’aula amb les pautes i orientacions per al mestre. CD amb les cançons i audicions.

www.barcanova.cat

Guia d’aula, programació d’aula, imatges de pràxies, etc.

i per a l’aula: Activitats digitals per a PDI

Material manipulable

www.barcanovadigital.cat

GAT

–gat

S

A

–a

na o l l a pa p


a c i g ò g a d e p ó i c a La innov

EDITORIAL BARCANOVA Rosa Sensat, 9-11, 4a planta 08005 Barcelona Tel. 932 172 054 Fax 932 373 469 barcanova@barcanova.cat

Distribueix COMERCIAL GRUPO ANAYA Tel. 934 955 399 Fax 934 190 297 Atenció a centres escolars: clients@barcanova.cat

www.barcanova.cat 9241113

@EDBARCANOVA facebook.com/editorialbarcanova 8

421728 475901

W blogeducacioinfantil.barcanova.cat

TOCA TOCA. Educació Infantil. Llengua  

TOCA TOCA. Educació Infantil Llengua Editorial Barcanova

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you