e-Boks Årsmagasin 2019

Page 1Midt i en omskiftelig tid Mens disse linjer skrives, er Danmark og den øvrige verden midt i en gennemgribende nedlukning, forårsaget af det globale udbrud af COVID-19. Det er en ubehagelig og skelsættende tid, og ingen ved endnu, hvordan krisen ender, og hvordan de langsigtede konsekvenser bliver for borgere og virksomheder. I sådanne tider er det utrolig vigtigt, at vores digitale infrastruktur virker og arbejder optimalt sammen for både myndigheder og virksomheder. Et eksempel på vores bidrag i den sammenhæng er, at alle danskere over 15 år, som er tilmeldt e-Boks, i marts 2020 modtog Sundhedsstyrelsens information om COVID-19 i deres e-Boks. Det er første gang nogensinde, at Sundhedsstyrelsen henvender sig direkte til alle borgere på én gang, og det understreger betydningen af, at Danmark har en fælles digital postkasse, som alle danskere kender og bruger. Vi har også uden beregning introduceret en service i vores app, der linker til de respektive myndigheders anbefalinger, og vi er glade for at kunne bidrage med en vigtig kommunikationskanal, selvom omstændighederne bag er triste. Fra 2021 kigger vi ind i en ny virkelighed, når e-Boks ikke længere skal levere den tekniske løsning bag offentlig Digital Post i Danmark. Det er resultatet af det udbud, som blev gennemført i de forgangne år, hvor Digitaliseringsstyrelsen endte med at vælge en anden leverandør af infrastrukturen bag Digital Post. Vi håber og vil fortsat gøre vores for, at borgerne også kan finde offentlig post i deres e-Boks efter 2021. Vi er i en konstruktiv dialog med Digitaliseringsstyrelsen om muligheden for vise den offentlige post via en såkaldt visningsklient, og vi ser frem til at få startet et nyt kapitel om samarbejdet med det offentlige Danmark. Vi glæder os over, at vi i 2019 har fået udviklet en helt ny og internationalt skalérbar e-Boks-platform, som allerede er leveret til den irske stat. Platformen bliver et centralt omdrejningspunkt for alle vores kommende internationale kunder, både i den offentlige og den private sektor, og på sigt også for vores danske kunder. På den økonomiske side er 2019 landet yderst fornuftigt. Vi har realiseret en flot toplinjevækst på knap 8 procent, drevet af fremgang på både dokumentvolumen og på øget salg af vores kerneprodukter. Vi oplever stigende diversificering på både produkter og geografi, så der nu er flere forskellige services og markeder end tidligere, der understøtter salget. Årets driftsresultat bliver på 50,9 millioner kroner og må betegnes som tilfredsstillende. Vi har dog samtidig investeret et rekordstort beløb på over 60 millioner kroner i udviklingsaktiviteter, ikke mindst i transformationen til den helt nye tech stack og lanceringen af vores internationale hybrid cloud-løsning. 2020 bliver frem for alt et konsolideringssår, hvor vi skal eksekvere færdig på projekter, vi allerede har i gang. Vi skal bygge endnu flere værdiskabende Plus-services til selvbetjening i e-Boks appen. Vi vil lancere vores nye produkt e-Boks Express, som vil gøre det langt nemmere for små og mellemstore virksomheder at bruge e-Boks. Og vi skal forhåbentlig levere e-Boks-løsninger til mange flere lande. Vi glæder os til at give dig et indblik i e-Boks’ verden på de kommende sider. Rigtig god læselyst!

Ulrik Falkner Thagesen CEO, e-Boks A/S 5


INDHOLD

6

05

Leder: Midt i en omskiftelig tid

08

Digital sammenhængskraft

12

Grænseløs digital post åbner for ny forretning

14

e-Boks stormer ud på nye markeder

16

Grønland gør digital post fra det offentlige obligatorisk

18

130 millioner kroner sparet i portoomkostninger

19

Norge gik digitalt til valget

20

e-Boks fremtidssikrer med ny tech stack

21

COVID-19: Sundhedsstyrelsen tager et historisk skridt

og bruger e-Boks til massekommunikation

22

Status på GDPR: Tendenser og udfordringer anno 2020

24

Få styr på it-sikkerheden

25

5 gode råd der styrker din virksomheds it-sikkerhed

26

Ny e-Boks app giver brugerne flere services

28

Pretotyping sætter innovation på en effektiv formel

30

3 skarpe til preto-eksperten

31

Nyt virtuelt testmiljø for virksomheder på vej

32

Slut med kilometersnyd

34

Digitalisering giver tilfredse kunder i PensionDanmark

35

LB Forsikring optimerer kommunikationen med e-Boks

36

Kunder i Velliv ønskede digital kommunikation – og fik det

37

Nye kunder hos Gjensidige får hurtigere adgang til vigtig velkomstinformation

38

Nordea og e-Boks løfter kommunikationen til kunder

39

Nu bliver det lettere at sende sikker post for små og mellemstore virksomheder

40

Kom i gang med FN’s verdensmål i din virksomhed

44

En arbejdskultur med tillid, stolthed og fællesskab

47

Støt en god sag i e-Boks

48

Fodboldlinjen Randers løb med Danskernes Idrætspris

49

Caroline Wozniacki og anbragte børn i jubilæums-spil

50

Finansielle milepæle i 2019

54

Øvrige højdepunkter

56

Bestyrelsen og direktionen


SIDE 08

Digital

sammenhængskraft I Danmark tror vi ofte stadig, at vi skal trække læsset selv. Men lige pludselig er der kommet nogle fælles EU-standarder, så nu skal vi ikke nødvendigvis gå forrest og opfinde alting fra bunden. Ulrik Falkner Thagesen, CEO, e-Boks.

SIDE 26

Ny e-Boks app giver brugerne flere services Med lanceringen af den nye app sigter e-Boks efter at blive en platform med nye typer af services, der kan levere større værdi for brugerne.

SIDE 21

COVID-19 Vi har samlet alt relevant information fra myndighederne i vores Plus-univers i appen og sørger på den måde for, at danskerne bliver oplyst fra valide kilder. Kim Konstantin Sølbeck, Head of e-Boks Solutions.

SIDE 14

e-Boks stormer ud på nye markeder 2019 blev året, hvor e-Boks for alvor rykkede ud over de danske grænser og fik fodfæste på det internationale marked.

7


8


Digital sammenhængskraft CEO Ulrik Falkner Thagesen gør status på et 2019, hvor e-Boks nåede en række strategiske milepæle – ikke mindst søsætningen af en ny, modulært opbygget hybrid cloud-platform, som nu skal udbredes internationalt. - Vi har nået rigtig meget! Med de ord indleder Ulrik Falkner Thagesen sit tilbageblik på et år, hvor der har været fuldt tryk på kedlerne i e-Boks. Mainfraime-teknologien er på vej ud, og en ny tech stack er på vej ind. Samtidig udvikler forretningen sig hastigt med nye markeder, kunder og produkter. Den største milepæl i det seneste år er uden tvivl færdiggørelsen af en helt ny hybrid cloud-baseret platform, som er bygget fra bunden og lige nu er ved at blive gjort helt feature complete. Den nye, modulære løsning er hele fundamentet for fremtidens e-Boks, hvor løsninger i forskellig målestok lynhurtigt kan sættes op i nye markeder. - Nu har vi fået en tech stack, der kan flytte sig med os rundt i verden, og vi har implementeret den første løsning i Irland. Vi leverer en platform as a service, der er så god, at de

færreste stater eller øvrige kunder vil have et behov for at lave deres egen platform. Det er en kæmpe bedrift, understreger Ulrik Falkner Thagesen. e-Boks app fra beta til live I 2019 er e-Boks appen med de nye Plus-services desuden gået fra beta til færdigt produkt. Stort set alle danskere har fået den installeret uden problemer, og de møder nu et opdateret design med ekstra services fra både e-Boks og tredjepartsleverandører. Nu fortsætter arbejdet med at modne den nye e-Boks app og få endnu flere services på. - Vi har mange idéer og samarbejdsmuligheder, men nu handler det om at gøre det let og skalerbart at bygge og implementere services – også for vores samarbejdspartnere. Vi er i gang med udviklingen af et 9


I Danmark tror vi ofte stadig, at vi skal trække læsset selv. Men lige pludselig er der kommet nogle fælles EU-standarder, så nu skal vi ikke nødvendigvis gå forrest og opfinde alting fra bunden.

sandbox-miljø, hvor vi stiller et udviklingsmiljø til rådighed for tredjeparter, som vil teste deres service af på e-Boks-platformen, forklarer Thagesen, der samtidig åbner muligheden for, at der i fremtiden kan komme nye og yderligere værdiskabende services ind i appen – også nogle, som brugerne vil få mulighed for at købe. - Vi har kigget på muligheden for, at nogle services i Plus, som ikke er en del af kerneproduktet, på sigt kan tilvælges mod betaling. Det kan være ydelser, som skaber en særlig værdi for brugerne. Foreløbig har vi testet betalingsvilligheden af gennem undersøgelser, og det ser fornuftigt ud. Nye tider for offentlig Digital Post - til fælles fordel År 2019 i e-Boks var naturligt nok også præget af udbuddet om næste generation af offentlig Digital Post i Danmark. Et udbud, som efter en lang proces endte med, at Digitaliseringsstyrelsen valgte en anden samarbejdspartner end e-Boks. Og selvom det ikke rykker tæppet væk under forretningen, ærgrer det Ulrik Falkner Thagesen, at den hidtil velfungerende løsning med én digital postkasse til alle formål bliver udfordret: - Helt fra starten i 2001 blev e-Boks opfundet med det sigte at skabe én fælles digital postkasse. Vi har været dygtige til at tage en masse rudekuverter fra både offentlige og private afsendere og samle dem ét sted, og 10

det har været en del af vores fælles succes med det offentlige Danmark, at det projekt er lykkedes. Derfor gør det også en lille smule ondt for os, at det er på vej væk, pointerer han og fortsætter: - Staten ønskede at hjemtage infrastrukturen og udvikle en helt ny løsning til Digital Post i stedet for at købe et færdigt standardprodukt, som løbende opdateres. Og det skabte en ny situation, hvor vi ikke blev valgt. Vi er dog nu i en konstruktiv dialog med styrelsen omkring en visningsklient, og vi vil arbejde hårdt og loyalt på at få en løsning til at falde på plads, så danskerne fortsat kan få vist offentlig digital post i e-Boks. Det kræver naturligvis, at der fortsat kan skabes en god brugeroplevelse, og at såvel det offentlige som vi arbejder mere med det funktionelle, juridiske og tekniske. Samtidigt skal økonomien på den ene eller anden måde tænkes ind, da det er en meget stor opgave at vise digital post til hele Danmark – noget som vil koste os mange penge, og som vi naturligvis ikke kan gøre helt gratis. Thagesen fremhæver, at e-Boks havde direkte kontrakt med næsten samtlige myndigheder, før den første fælles kontrakt med staten blev indgået tilbage i 2009. Og e-Boks vil fortsætte med at have gode dialoger med kommuner og andre myndigheder, uanset om aftalen om en visningsklient kommer i mål. Dertil kommer de private afsendere, som stadig står for 75 procent af posten i e-Boks.


En dansk tradition for databeskyttelse Uden for Danmarks grænser tiltrækker e-Boks’ løsning fortsat stor interesse, og e-Boks er godt i gang med at eksekvere på visionen om en øget internationalisering. Danmark har historisk set gået foran på beskyttelse af borgenes data, også før EU’s GDPR-direktiv kom i spil, og databeskyttelsen er et aktiv, som e-Boks i de senere år for alvor har gjort til en eksportvare. - Hele vores fundament er at beskytte brugernes data, og det er vores fortsatte fokus. I forhold til persondatabeskyttelse er vi mere modne i Danmark end de fleste andre markeder, og nu fokuserer vi på, hvordan vores viden kan implementeres i andre markeder. Det helt store skridt i de kommende år bliver at få e-Boks mere ud i verden. Mange lande har tænkt nationalt i de første generationer af digital post, og det gælder også Danmark. Men nu bør man, ifølge Thagesen, kigge mere ud i verden og bygge på de nye internationale standarder. Det kommer til at kræve en revideret måde at tænke digitalisering på. - I Danmark tror vi ofte stadig, at vi skal trække læsset selv. Men lige pludselig er der kommet nogle fælles EU-standarder, så nu skal vi ikke nødvendigvis gå forrest og opfinde alting fra bunden. I stedet skal vi være de bedste til at implementere internationale standarder, for de giver stabilitet og nye muligheder for samarbejde. De små europæiske lande rykker hurtigt, og selv stater uden for Europa kigger på EU-normerne. Så de danske myndigheder skal passe på ikke at komme bagud, blot fordi man ønsker at gøre tingene på sin egen måde, advarer han. e-Boks’ kernedagsorden omkring beskyttelse af data er blevet en vigtig del af organisationens arbejde med FN’s verdensmål. De såkaldte SDG’er har e-Boks haft fokus på i længere tid, og det vækker også genklang ude i verden, at e-Boks kan byde ind med viden på et kritisk emne, som ligger tæt på kundernes kerneforretning. En digital sammenhængskraft I takt med at COVID-19-pandemien i foråret 2020 har spredt sig over hele verden, er det blevet mere tydeligt end nogensinde, at digitaliseringen vil spille en væsentlig rolle for sammenhængskraften i mange lande fremover. Mens fysiske møder og fysisk omdeling af post er blevet begrænset, er den digitale kommunikation eksploderet, og den digitale infrastruktur har vist sig at være afgørende, når det handler om at binde et land sammen på tværs af offentlige og private aktører. - Corona-krisen har vist os, at behovet for rettidig og pålidelig information stiger kraftigt i såvel den private

som i den offentlige sektor, når der er en krisesituation. De lande, der har en digital post-infrastruktur på plads, er langt bedre stillet end andre, når det gælder om at kunne kommunikere til borgerne og dermed sikre en fælles forståelse og sammenhængskraft, fremhæver Ulrik Falkner Thagesen. Han fortsætter: - Når verden forhåbentlig snart kommer på den anden side af COVID-19, tror jeg, vi vil stå med en stærk bevidsthed om, at digitaliseringen faktisk spiller en afgørende demokratisk rolle i vores samfund. e-Boks har en vigtig funktion som sammenbinding mellem borgere, virksomheder og myndigheder, og vores skandinaviske model baseret på menneskerettigheder, datasikkerhed og høj forretningsmoral giver os en ret unik position, som er et godt udgangspunkt for at udbrede det, vi kan, til lande over hele verden

Ulrik Falkner Thagesen

11


Grænseløs digital post åbner for ny forretning Da seks europæiske lande i 1957 underskrev Rom-traktaten og skabte EU’s forløber, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, var det ud fra en tanke om, at lande, der er tæt forbundet via samhandel, ikke går i krig. Nu skal EU’s stater, borgere og virksomheder også forbindes digitalt – og det betyder nye internationale muligheder for e-Boks. Der går en lige linje fra Rom-traktatens vision til det nutidige arbejde med EU’s Digitale Indre Marked, som i de kommende år skal gøre det nemmere at arbejde på tværs af grænser for både virksomheder og offentlige myndigheder. Selvom arbejdstagere i dag kan rykke frit på tværs af EU-lande, er den digitale del endnu kun på vej til at

Christian Vindinge Rasmussen

12

blive grænseløs. Vi har fået fjernet de udskældte roaming-afgifter, der før kostede dyrt på mobilopkald uden for hjemlandet. Men de fleste nationale ID-løsninger taler for eksempel ikke sammen. Og derfor skal den digitale sammenhængskraft styrkes markant i årene fremover. – Fra EU’s side har man udarbejdet flere sæt lovgivninger, som er blevet udrullet frem mod 2020. Persondataforordningen, GDPR, er den mest kendte, men derudover er der også lavet rammer for blandt andet elektronisk ID, betaling, fakturering og tilbudsgivning. For at det kan fungere i praksis, kræver lovgivningen dog også nogle digitale services og byggesten, som er modulære, og som går på tværs af grænser og systemer. Og de skal først for alvor til at blive bygget nu, fortæller Christian Vindinge Rasmussen, som er Senior Business Development Manager og eGovernment-ekspert hos e-Boks. Mange kigger på digital post Det ultimative skridt i EU’s Digitale Indre Marked bliver indførelsen af fælles standarder for sikker digital post. Det er et område, som mange lande lige nu er ved at kigge på. Men også her er der et stykke vej, før målet er nået, konkluderer Christian Vindinge Rasmussen: – Kun seks ud af 27 lande har på nuværende tidspunkt taget skridtet og implementeret en løsning til sik-


Kun seks ud af 27 lande har på nuværende tidspunkt taget skridtet og implementeret en løsning til sikker digital post mellem ker digital post mellem myndigheder, borgere og virksomheder. Så der er en lang række lande, som i de kommende år skal forholde sig til, hvordan de skal gå til deres digitale kommunikation. Landenes fokus på de nye digitale postløsninger har fået e-Boks til at satse mere internationalt, og der har derfor ikke hersket nogen tvivl om, at næste generation af e-Boks-platformen skal inddrage den nye åbne EU-standard CEF eDelivery, som er en den komponent, der skal forbinde EU-landenes postløsninger. – e-Boks er faktisk en af de eneste service providers, der har en digital post-platform, som kan operere på tværs af landegrænser med kapacitet til at validere både afsender og modtager. Det gør os til en attraktiv partner, som er enestående både i EU og i resten af verden. Lige nu har vi en dialog i gang på forskellige niveauer med 1214 lande, og vi kan se, at vores system bliver tænkt ind i mange andre kontekster, end vi selv havde forestillet os. Små lande rykker - Danmark er uafklaret Ifølge den nye EU-rapport eGovernment Benchmark 2019 - Empowering Europeans through trusted digital public services rykker den europæiske førertrøje inden for digitalisering mod de unge og mindre nationer, såsom de Baltiske lande, Malta og Cypern. De står ikke med en tung digital arv eller et administrativt bureaukrati, og det gør dem i stand til at rykke hurtigere end mange af de større lande, inklusive Danmark. – Lande som Danmark, der var hurtigt i gang med digital post, har lavet en masse investeringer og høstet en masse værdifuld erfaring. Men det er også dyrt og ensomt at være først, fremhæver Christian Vindinge Rasmussen og fortsætter: – Nu skal der udvikles en ny generation af offentlig

myndigheder, borgere og virksomheder. Så der er en lang række lande, som i de kommende år skal forholde sig til, hvordan de skal gå til deres digitale kommunikation.

Digital Post i Danmark, men paradoksalt nok har den danske stat ikke stillet som krav, at den skal understøtte eDelivery. Hvis borgere fra andre lande skal til Danmark, skal systemerne kunne snakke sammen, men det er endnu uklart, hvordan den danske løsning skal forholde sig til andre digitale postkasser i Europa. Vores nabolande har derimod nogle konkrete målsætninger om sikker digital post gennem eDelivery i løbet af 2020. EU og e-Boks som forbillede Selvom en del europæiske virksomheder har haft deres udfordringer med GDPR, er der en stor interesse også uden for EU i forhold til at blive tilsluttet de europæiske standarder. - EU har en førende position inden for økonomi, handel og produktion, og mange lande vil gerne handle med os, fordi vi eksempelvis ikke er en del af handelskrige. Derfor er det ikke urealistisk, at andre regioner og organisationer vil koble sig på GDPR, eIDAS og eDelivery. Det lover godt for de internationale muligheder fremover, slutter Christian Vindinge Rasmussen 13


e-Boks stormer ud på nye markeder 2019 blev året, hvor e-Boks for alvor rykkede ud over de danske grænser og fik fodfæste på det internationale marked. I maj 2019 offentliggjorde e-Boks, at de var valgt som leverandør af digital post i Irland, og i august kom nyheden om, at også Grønland havde valgt e-Boks som leverandør af digital post.

14


Den irske regering har siden maj sidste år arbejdet målrettet med at implementere en ambitiøs strategi for offentlig digitalisering. Den indebærer blandt andet indførslen af digital post, som e-Boks er leverandør af. – Potentialet i Irland er på størrelse med offentlig Digital Post i Danmark, fortæller Søren Thiel, der er Product Manager i e-Boks med ansvar for implementeringen af digital post i Irland. Han giver her et indblik i forberedelserne bag implementeringen af digital post til irerne. – Det er første gang, Irland indfører en digital post-løsning. Og derfor ligger der en del forberedelser bag implementeringen. Før jul udførte vi en række tests for at sikre, at løsningen var køreklar og virkede efter hensigten, fortæller Søren Thiel. I modsætning til Danmark er der ikke tale om en obligatorisk løsning i Irland, hvilket betyder, at borgerne selv kan tilvælge, om de vil modtage digital post fra det offentlige. To-trins-proces Første trin i implementeringen af løsningen bliver at få de irske myndigheder ombord. Dernæst borgerne. – Den irske stat er lige nu i gang med en slags charmeoffensiv overfor myndighederne for at vise dem hvilke muligheder og potentialer, der ligger i digital post-løsningen. Andet trin i processen bliver at onboarde de irske statsborgere, når myndighederne er koblet på, fortæller Søren Thiel. Det er vigtigt, at borgerne oplever en gevinst ved at vælge løsningen til, og det kommer først, når myndighederne er koblet på og kan tilbyde en række relevante services. – Ambitionen er derfor at få mest mulig kommunikation ud via digital post fremover, så borgerne fra første færd oplever fordelene ved en mere effektiv og sikker kommunikation med myndighederne, siger han. Planen er, at myndighederne skal være onboardet indenfor det første halve år af 2020.

skal møde op fysisk eller kommunikere via brevpost, fortæller Søren Thiel. I første omgang går man efter at onboarde de knap 300.000 irere, der har et MyGovID – pendanten til det danske NemID. Til forskel for danskerne kan irerne vælge, om de vil bruge MyGovID, hvor NemID og Digital Post er bestemt ved lovgivning i Danmark. International platform Løsningen, som leveres til irerne, understøtter fælleseuropæiske standarder som for eksempel eDelivery og eIDAS, der gør det nemmere for borgere, virksomheder og myndigheder at udveksle data på tværs af landegrænser. – I Norden tager vi det som en selvfølge, at alle borgere har et elektronisk ID. Det er langt fra tilfældet, når vi kigger ud i verden. Så vores internationale platform er bygget op omkring, at vi skal kunne understøtte landene der, hvor de er digitalt. Derfor har vi blandt andet udviklet alternative loginmekanismer, vi kan identificere brugerne på, hvis de ikke har et elektronisk ID, siger han. Interesse fra andre lande Siden e-Boks vandt udbuddet i Irland, har interessen for e-Boks’ løsninger langt fra været dalende fra andre lande. e-Boks modtager stadig flere henvendelser fra udlandet, og der er lige nu en række dialoger i gang med forskellige lande. – Om Irland har haft en effekt i forhold til de stadig flere henvendelser, vi modtager fra udlandet, kan vi kun spå om. Men det er klart, at Irland selvfølgelig er en reference for os i forhold til det internationale spor. Og det har givet os nogle gode erfaringer i forhold til, hvordan vi griber sådan en opgave an, når vi bevæger os udenfor Norden, fortæller Søren Thiel

Fra manuel til digital adfærd Irland er det første land uden for Skandinavien, som e-Boks skal levere offentlig digital post til. Sammenligner man Irland med Danmark, er de knap så langt, når det kommer til udrulningen af digitale services fra det offentlige. – Der ligger en opgave i at omstille irerne til en mere digital adfærd i forhold til det offentlige. Generelt foregår meget af kommunikationen mellem borgere og myndigheder i dag manuelt, hvor de enten 15


Grønland gør digital post fra det offentlige obligatorisk I 2020 tager Grønland et epokegørende skridt, når det bliver obligatorisk for borgere og virksomheder at modtage digital post fra det offentlige. Grønlands Selvstyre har siden sommeren 2017 arbejdet med at implementere den nye digitale postløsning, som e-Boks er leverandør af. Fremover bliver det nemmere for både borgere og virksomheder i Grønland at holde styr på breve og meddelelser fra myndighederne med indførslen af obligatorisk digital post fra det offentlige. Samtidig medfører den nye digitale postløsning en stor forenkling af administrationen og millioner af kroner sparet på papir og porto for de grønlandske myndigheder. Katrine Hjelholt Nathanielsen, der er styrelseschef i Grønlands Digitaliseringsstyrelse, fortæller her om arbejdet og forberedelserne frem mod at gøre digital post fra

Katrine Hjelholt Nathanielsen

16

det offentlig obligatorisk: – Det har været et stort ønske i en del år at indføre digital post i Grønland. I første omgang forsøgte man sig med en frivillig digital post-løsning, men den fik ikke stor nok tilslutning. Derfor besluttede man ved lov, som et led i den nationale digitaliseringsstrategi, at alle skulle modtage post fra det offentlige digitalt, fortæller hun. En del borgere i Grønland kender i forvejen e-Boks fra private organisationer. Men fra 2020 vil det blive obligatorisk for alle over 15 år samt virksomheder at modtage


post fra det offentlige i e-Boks. Postkassen vil være tilgængelig på grønlandsk og dansk. Ny praksis i hverdagen De seneste år har myndighederne arbejdet sammen om at gøre Grønland klar til digital post. Digitaliseringsstyrelsen har blandt andet trukket på de danske erfaringer i forbindelse med overgangen til obligatorisk digital post. – Der er nogle do’s and don’ts, vi kan tage ved lære af fra Danmark. Blandt andet har vi været i tæt dialog med kommunerne fra start for at klæde dem på til bedre at kunne hjælpe borgerne i overgangsfasen. Det bliver uden tvivl en omvæltning for nogen – og det skal vi være åbne for og acceptere. Men det er en nødvendig vej at gå for et land, der vil øge digitaliseringen, siger styrelseschefen. Hun fremhæver samtidig de fordele, som borgeren vil opleve ved den digitale postløsning: – Den digitale kommunikation giver større fleksibilitet og frihed i hverdagen, når man fra computer, tablet og smartphone har adgang til sin post fra det offentlige. Det kræver selvfølgelig nye vaner for både borgere og myndigheder, anerkender Katrine Hjelholt Nathanielsen. Grønland er it-parat Katrine Hjelholt Nathanielsen vurderer, at Grønland er på niveau med Danmark, når det kommer til it-parathed. – I forhold til digitaliseringsgraden blandt borgerne i Grønland vurderer jeg, at den er en-til-en som i Danmark.

Vi har selvfølgelig udkantsområder, hvor internetdækning ikke er på samme niveau som i storbyerne, så her vil der typisk være flere borgere, der er mindre digitale. Og så er der den ældre befolkning, som kan have udfordringer i forhold til digitaliseringen – ligesom i Danmark, siger hun og tilføjer: – Omvendt er brugen af smartphones vokset stødt i Grønland i takt med udbredelsen af mobildata-netværket. Det giver borgerne nogle gode muligheder for at koble sig på. Den store afstand mellem byerne i Grønland gør, at mange bruger smartphonen til at holde kontakt til familiemedlemmer, der bor langt væk, via for eksempel Messenger eller Facetime. Opgaven ligger fremover, ifølge Katrine Hjelholt Nathanielsen, i at få kommunikeret til borgerne, at de nu også via deres smartphone kan tilgå digital post fra det offentlige. Hurtig og sikker kommunikation Den digitale postløsning skal bidrage til, at kommunikationen mellem myndighed og borgere bliver langt hurtigere og mere effektiv end tidligere. – Med indførslen af digital post kommer posten først og fremmest langt hurtigere frem. På grund af de store afstande i Grønland, kunne forsendelser førhen være måneder undervejs, og en korrespondance med det offentlige kunne tage flere måneder. Så dialogen med myndighederne bliver langt mere effektiv og mere sikker, slutter hun 17


Udbredelsen af digital post i Norge har ladet vente på sig. Noget der blandt andet kan forklares med, at nordmændene selv vælger, om de vil benytte digital post. Til gengæld har nordmændene førertrøjen på, når det kommer til at gå digitalt til valg. Ved sidste års kommunestyre- og amtsrådsvalg var 18 kommuner med i en forsøgsordning, hvor borgerne modtog valgkortet elektronisk i e-Boks eller Digipost, som er en anden norsk digital postkasse.

130 millioner kroner sparet i portoomkostninger I Norge er digital post kommet for at blive. Det gavner både borgere, miljø og bundlinje. For hvert brev, der sendes digitalt, sparer stat og kommuner store summer, som i stedet kan komme samfundet til gavn. I 2019 sparede digital post det norske samfund 130 millioner kroner alene i portoudgifter. Og ser man på de samlede omkostninger forbundet med forsendelse af fysisk post, er besparelserne langt højere. Det forklarer Torgeir Strypet, afdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet i Norge: – Hvert år sender det offentlige cirka otte breve ud per indbygger. Det svarer til 40 millioner breve om året, som løber op i omkostninger på cirka 400 millioner kroner. Penge som for eksempel kunne være brugt på 655 lærerårsværk, 668 sygeplejerskeårsværk eller 2736 børnehavepladser, siger han. Og hvis man tager miljøbrillerne på, er der endnu en god grund til at anvende digital post: – Forsendelse af 40 millioner fysiske breve svarer til et dagligt CO2-udslip fra cirka 250.000 personbiler. For ikke at snakke om ressourceforbruget, der også bliver reduceret drastisk ved digital post, siger Torgeir Strypet. Nemmere hverdage Digitaliseringsdirektoratet har på vegne af hele den norske offentlige sektor indgået en aftale med blandt andet e-Boks om at levere digital post til nordmændene. Hensigten med samarbejdet er at gøre det så let som muligt for borgerne at sende post. Når alt kommer til alt, handler digitalisering om forenkling af processer, som giver en 18

række positive bi-effekter, og ifølge Torgeir Strypet er digitaliseringen kommet for at blive: – Kommuner, amtskommuner og statsejede virksomheder er lige nu i en digitaliseringsproces, hvor fokus er på at udvikle brugerorienterede, sammenhængende og effektive digitale tjenester. Borgerne bliver mere digitale, det offentlige bliver mere digitalt, og den private sektor bliver mere digital. Digital post, som vi kender det i dag, vil udvikle sig yderligere i fremtiden – og sandsynligt vil løsningen ændre sig i forhold til den, vi kender i dag, siger han. I Danmarks fodspor Det er ingen hemmelighed, at digital post i Norge har ladet vente på sig. Ifølge Torgeir Strypet kan den manglende udvikling blandt andet forklares med ”frivillighedsmodellen”, som betyder, at nordmændene selv vælger, om de vil benytte digital post. – I Danmark er det blevet besluttet ved lov, at alle indbyggere skal have en digital postkasse. Og det medfører en lang højere tilslutning og anvendelse. Set i bakspejlet var det muligvis en model, Norge også skulle have forfulgt, siger han. Nordisk digital post I Norge er man i gang med at undersøge muligheden


Norge gik digitalt til valget

for at sende digital post på tværs af de nordiske landegrænser. I den sammenhæng forudser Torgeir Strypet, at e-Boks har gode muligheder for at spille en vigtig rolle i udviklingen. – e-Boks er en koncern med stor innovationskraft og stærk international kompetence. e-Boks vil uden tvivl stå stærkt i feltet af potentielle leverandører af digital post på tværs af nordiske grænser, konkluderer han

Torgeir Strypet

Ved sidste års kommunalstyre- og amtsrådsvalg i Norge modtog knap en halv million nordmænd valgkortet digitalt i e-Boks eller Digipost. 18 kommuner deltog i forsøget med brug af elektronisk valgkort, som Valgdirektoratet stod bag. Målet var, dels at gøre det lettere for vælgerne at tilgå valgkortet direkte fra deres mobiltelefon, og dels at reducere produktions- og distributionsomkostninger, bruge mindre papir og samtidig øge indsigten i brugen af ​​valgkort. SMS-link på mobilen De stemmeberettigede, der deltog i forsøget, modtog op til valget en SMS med et link til valgkortet. Linket førte til deres digitale postkasse – enten e-Boks eller Digipost, hvor de kunne hente valgkortet ned på mobiltelefonen eller tage et screenshot, som de kunne fremvise på valgstedet. Lige nu er Vagdirektoratet i Norge i gang med at evaluere på brugernes oplevelse af brugen af elektroniske valgkort for at se på, om det er noget, man vil gøre brug af ved fremtidige valg. I Danmark er der blevet stillet et borgerforslag om at digitalisere valgkort. Forslaget går på, at valgkort ikke længere skal sendes som brev, men i stedet digitalt til danske borgere, der er tilmeldt e-Boks. Men indtil nu er dette blot et forslag. 19


e-Boks fremtidssikrer med ny tech stack e-Boks er godt på vej til at omlægge til ny tech stack. Den originale mainframe-løsning bliver udfaset i 2020, og i fremtiden venter en cloud-baseret SaaS-løsning. Her fortæller e-Boks’ CIO Mogens Hansen om skiftet. Inden for en nær fremtid vil den sidste mainframe-server blive slukket hos e-Boks’ hosting-partner KMD. Det markerer afslutningen på en teknologi-epoke, der går helt tilbage til e-Boks’ begyndelse i 2001. I 2020 er mainframe-teknologien både for tung og dyr at drifte, så derfor er der behov for en ny tech stack – et nyt teknisk fundament for hele e-Boks. Fremtidens vej hedder Software-as-a-Service. Næste generation af e-Boks-platformen skal køre i skyen med en modulopbygget arkitektur, hvor faste enkeltkomponenter i systemet kan opgraderes eller udskiftes uafhængigt af hinanden – lidt som en samling af LEGOklodser, der kan samles på forskellige måder alt efter, hvilken løsning kunden ønsker. - Vi leverer et helt nyt applikationssæt, der kan servicere alle vores kunder. Det er nemt at skalere, fordi vi løbende kan rulle standardfunktionalitet ud til alle, når vi har lavet noget nyt. Det kan vi ikke i dag, hvor løsningen er meget mere sammenkoblet, og hvor vi har leveret meget kundespecifik funktionalitet. Vi omlægger også vores udviklingsarbejde, så vi fremover blandt andet kan arbejde ud fra DevOps, som er en tæt sammenkobling mellem udvikling og drift, fortæller Mogens Hansen, CIO i e-Boks. Er lanceret i Irland e-Boks’ udviklere har i lidt over et år arbejdet på en helt ny platform. Den første leverance er gået til den irske stat, som har valgt e-Boks til at stå for en ny løsning til offentlig digital post. Som udgangspunkt kan løsningen køre 100 procent cloud-baseret på tjenester hos Amazon Web Services, 20

men der er også mulighed for en hybrid cloud-løsning, hvor de centrale data lægges lokalt. Det har irerne blandt andet valgt. - Vi har leveret en fuldstændig nøglefærdig løsning, som rummer al den grundlæggende funktionalitet, der dækker irernes ønsker til digital post. Det har været en fantastisk god proces, hvor vi har samarbejdet om at finde de bedste løsninger, og irerne har været meget åbne i forhold til de forslag, vi er kommet med, forklarer Mogens Hansen. Det er et bevidst valg, at den nye platform får sin debut uden for Danmark. Med omkring fire millioner potentielle brugere på samme løsning repræsenterer Irland nemlig en relativt enkel og veldefineret ramme for lanceringen. - Vi har en strategi om at starte småt, så vi kan lave en kontrolleret udrulning af den nye teknologi. Det giver os en ro til at se løsningen i drift i markedet. Så kan vi stille og roligt bygge ud derfra, forklarer Mogens Hansen. Internationalisering rykker I de kommende år vil den nye platform blive rullet ud på flere markeder. Og her vil arbejdet med at standardisere for alvor vise sit værd, konkluderer CIO’en: - Vi kan genbruge næsten hele løsningen på tværs af lande, så vi kan hurtigt koble nye kunder på. Vi skal kun have afklaret, hvor data skal placeres, og vi skal lave en sikker logon-komponent samt tilpasse sprog og brugerflade. Rent teknisk vil vi derfor kunne rulle en løsning ud i et nyt land inden for et par måneder, og så kommer der et par måneder med test og overdragelse. Men det er en helt anden kadence, end vi har i dag


COVID-19:

Sundhedsstyrelsen tager et historisk skridt og bruger e-Boks til massekommunikation Hvis du er over 15 år og er tilmeldt e-Boks, har du formentlig modtaget et brev den 20. marts 2020 fra Sundhedsstyrelsen med information om COVID-19. Brevet indeholdt blandt andet information om, hvad du skal gøre, hvis du oplever symptomer eller bliver syg, og hvordan du beskytter dig selv og andre mod smitte. Det er første gang nogensinde, at Sundhedsstyrelsen henvender sig direkte til alle borgere på én gang via e-Boks. – I denne tid er det vigtigere end nogensinde at sikre, at informationer om COVID-19 når alle danskere. Vi ser det som vores pligt at udstikke korrekt information fra sundhedsmyndighederne på en lettilgængelig måde. Samtlige danskere har mulighed for at komme på e-Boks, og 94 procent af den digitale post fra det offentlige læses i dag via e-Boks. Så derfor er e-Boks en relevant kanal, når myndighederne skal kommunikere om corona-tiltag, fortæller Hans Henrik Hasforth Holm, Sales Manager i e-Boks. Samler information et sted e-Boks har samlet de danske myndigheders informationer om COVID-19 i e-Boks appens Plus-univers, så brugerne har den seneste information lige ved hånden og let kan tilgå de korrekte retningslinjer fra myndighederne. – I appens Plus-univers har vi oprettet en service, hvor både borgere og virksomheder kan tilgå myndighedernes fælles informationer om COVID-19. Samtidig har vi også oprettet en funktion, hvor du som borger kan tilbyde din arbejdskraft, da der kan opstå behov for ekstra arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation. I løbet af cirka 10 dage har denne service fået 250.000 views, siger Kim Konstantin Sølbeck, Head of e-Boks Solutions. e-Boks har indgået et samarbejde med de danske regioner, så borgere med en sundhedsfaglig baggrund, der ønsker at tilbyde deres arbejdskraft, kan registrere sig i regionernes jobbank.

Stigning i antal forsendelser I en krise som denne er kommunikation alfa og omega. Informationsflowet er massivt, og befolkningens evne og lyst til at tilegne sig viden er større end under normale omstændigheder. – Vi har samlet al relevant information fra myndighederne i vores Plus-univers i appen og sørger på den måde for, at danskerne bliver oplyst fra valide kilder, siger Kim Konstantin Sølbeck. Samtidig oplever e-Boks også en stigning i antallet af forsendelser, der vidner om et langt større kommunikationsbehov fra virksomheder og myndigheder. – Vi er klar over, at vi bærer et stort samfundsansvar i denne situation – og vi arbejder hurtigt og effektivt i forhold til at imødekomme virksomheders og myndigheders behov for at kommunikere hurtigt og effektivt under COVID-19, siger Kim Konstantin Sølbeck

I e-Boks appens Plus-univers kan borgere og virksomheder nu tilgå alle myndighedernes informationer om COVID-19. Borgere kan samtidig tilbyde deres arbejdskraft i den region, de bor i, direkte fra appen. Virksomheder kan via appen tilgå Virksomhedsguiden, som Erhvervsstyrelsen står bag, og finde svar på alt fra vejledning om kompensation til forebyggelse af smitte på arbejdspladsen. e-Boks’ corona-service er udviklet i samarbejde med de danske sundhedsmyndigheder, Erhvervsstyrelsen, Rigspolitiet og regionerne. 21


STATUS PÅ GDPR:

Tendenser og udfordringer anno 2020 EU’s persondataforordning ramte danske virksomheder og resten af Europa for omkring to år siden. Men hvordan går det med at implementere og efterleve GDPR i virksomhederne? Michael Hopp, partner og advokat i Plesner, gør status og giver sit bud på, hvilke udfordringer virksomhederne står overfor, når vi taler GDPR anno 2020. De fleste virksomheder har nu både persondatapolitikker og interne retningslinjer om GDPR på plads. Databeskyttelse er dog et område, der stadig er under udvikling, men persondata-politikkerne er kun noget værd, når de bliver efterlevet. Blot en måned inden deadline for GDPR tilbage i maj 2018 viste en undersøgelse, at hver tredje

Michael Hopp

22

danske virksomhed ikke var klar til, at reglerne trådte i kraft. Hvordan billedet ser ud i dag, er endnu ikke opgjort. Men Michael Hopp giver et kvalificeret bud: – Langt fra alle danske virksomheder har så godt styr på deres processer, at de med sikkerhed kan sige, at de er compliant med GDPR, siger han. Ifølge ham er det som sådan ikke svært for virksomhederne at forstå GDPR-reglerne. Der, hvor skoen trykker, er, når det skal omsættes til praksis. – Vores erfaring er, at det typisk ikke er svært for virksomhederne at forstå reglerne. Det svære er at gennemføre reglerne ude i forretningen, siger Michael Hopp. De største udfordringer Succesfuld implementering af GDPR i virksomheder og organisationer forudsætter en forretningsorienteret gennemgang af procedurer og et indgående kendskab til virksomheden. – Et succesfuldt complianceprojekt kræver dyb indsigt i organisationens processer for håndtering af data. Men mange virksomheder har ikke den indsigt. Derfor bevæger data sig rundt og bliver ofte opbevaret på lidt tilfældig vis. Særligt i større organisationer kan der opstå uhensigtsmæssige processer i de enkelte afdelinger. Processer der ofte er fuldstændigt ukendte for andre afdelinger, for ledelsen og ikke mindst for complianceafdelingen, fortæller Michael Hopp. Han pointerer desuden, at det, som mange overser, er, at compliancearbejdet ikke stopper, når man er færdig med implementeringen – der skal følges op med styring


Et succesfuldt complianceprojekt kræver dyb indsigt i organisationens processer for håndtering af data. Men mange virksomheder har ikke den indsigt. Derfor bevæger data sig rundt og bliver ofte opbevaret på lidt tilfældig vis.

og løbende forbedring af procedurerne. Det er alfa og omega, at arbejdet bliver forankret i de forskellige afdelinger, som “bruger” persondata i det daglige. Netop arbejdet i og på tværs af de forskellige afdelinger, forventer Michael Hopp, bliver en vigtig faktor i 2020. – I de afgørelser, vi har set fra Datatilsynet, bliver det en gang for alle slået fast, at virksomheder og myndigheder ikke kommer uden om at foretage risikovurderinger forud for næsten alle væsentlige beslutninger vedrørende persondata. Et fyldestgørende arbejde med risikovurderinger kræver mange ressourcer og det rigtige team bestående af medarbejdere fra forretningen, IT og Legal, siger han. I forlængelse heraf opfordrer Michael Hopp - først og fremmest – virksomheder til at kigge deres it-systemer og databehandlere efter i sømmene. Og gøre sig klart, hvorvidt virksomhedens data overføres til tredje lande i form af cloud-baserede løsninger. Ifølge ham vil netop cloud medføre en række administrative udfordringer, som de færreste virksomheder er rustet til at håndtere på nuværende tidspunkt. – Det er essentielt, at virksomheder får overblik over hele deres behandlingsstruktur, herunder virksomhedens kæde af databehandlere og under-databehandlere. Man skal have fuld indsigt i alle lag i leverance-modellen. Det er ikke nok at vide, at data bor på et datacenter i Europa, hvis der samtidig er tale om, at data kan tilgås fra et servicecenter uden for Europa. Det er et stort administrativt arbejde, og der er mange virksomheder, som ikke kender til den leverance-model, som de køber sig ind i, fortæller Michael Hopp.

Under-databehandlere vil ofte arbejde fra lande uden for EU, og det skal virksomhederne være bekendt med, før de indgår databehandleraftaler, så de relevante bestemmelser i GDPR overholdes, og det sikres, at data lovligt kan overføres

e-Boks sikrer GDPR-compliance e-Boks’ løsninger er tilpasset GDPR, så de lever op til kravene til en sikker it-infrastruktur. Det betyder, at alle dokumenter, som sendes gennem e-Boks, overholder forordningen – hvad enten der er tale om ansættelseskontrakter, lønsedler, helbredsoplysninger, kontoudtog eller andet. Det, som bliver sendt mellem afsender og modtager i e-Boks, bliver krypteret, således at den data ikke er tilgængelig for andre. Det sikrer fortrolighed mellem afsender og modtager. Derfor er det ikke kun en fordel for virksomhederne at bruge e-Boks som kanal, men også for modtagerne.

23


Få styr på it-sikkerheden Øget digitalisering går hånd i hånd med en stigende trussel fra cyberkriminelle, der angriber virksomheder i form af for eksempel phishing, CEO-fraud eller ransomware. En ud af fire danske små og mellemstore virksomheder har ikke implementeret de mest grundlæggende it-sikkerhedstiltag. Det viser en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen. It-sikkerhed er for de fleste små og mellemstore virksomheder en kompleks og ressourcekrævende opgave - særligt når det kommer til digital kommunikation. Det kan være udfordrende at håndtere i en travl hverdag, hvor alle medarbejdere løber stærkt for at fokusere på kerneforretningen og den daglige drift.

– Selvom mange danske virksomheder hvert år rammes af cyberangreb, er it-sikkerhed ofte et spørgsmål om prioritering af tid og ressourcer blandt mange andre opgaver for SMV’er, og derfor står det ikke øverst på agendaen ude i SMV’erne, fortæller Frank Bødtker Madsen, Head of Security i e-Boks.

Om undersøgelsen ”IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er” Deloitte har for Erhvervsstyrelsen lavet en analyse af IT-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV’er. Analysen giver en række indsigter i danske SMV’ers IT-sikkerhedsniveau – blandt andet: Undersøgelsen viser, at 16 procent af danske SMV’er potentielt kan miste deres forretningsgrundlag, hvis forretningskritiske eller andre følsomme data lækkes. Der er en markant sammenhæng mellem IT-sikkerhedsniveauet i danske SMV’er og virksomhedsledelsens engagement og viden herom. Dertil kommer, at viden og engagement hos medarbejdere og IT-ansvarlige også har en positiv korrelation med IT-sikkerhedsniveauet.

24

Tæt ved en ud af fire danske SMV’er har ikke implementeret de mest essentielle IT-sikkerhedstiltag (systematisk og løbende opdatering af software/styresystemer og dokumenterede og gennemtestede backup-procedurer). 39 procent af danske SMV’er har ikke det rette match mellem risikoprofil og IT-sikkerhedsniveau, hvilket øger deres sårbarhed for IT-sikkerhedsbrud. Kilde: Erhvervsstyrelsen


gode råd der styrker din virksomheds it-sikkerhed

GDPR stiller krav Selvom Danmark er et af de mest digitaliserede lande i Europa, viser Erhvervsstyrelsens undersøgelse, at it-sikkerheden i danske virksomheder ikke har fulgt med den høje digitaliseringsgrad. 39 procent af SMV’erne har et it-sikkerhedsniveau, der vurderes utilstrækkeligt og mange af disse har haft brud på it-sikkerheden, og endnu flere er i risikozonen. – En stor del af virksomhederne har ikke implementeret såkaldte grundlæggende sikkerhedstiltag, som blandt andet faste processer for håndtering af persondata. Men overgangen til digital kommunikation og indførslen af skærpede krav i EU’s persondataforordning, GDPR, stiller nye krav til sikkerhed i virksomhederne, siger Frank Bødtker Madsen. SMV’erne har, ifølge e-Boks’ Head of Security, behov for viden og rådgivning om løsninger og tiltag, der kan styrke it-sikkerheden

Få styr på din virksomheds digitale sikkerhed med disse fem konkrete råd, som sikkerdigital.dk står bag.

Få overblik over de vigtigste data og systemer

Det er afgørende, at I tager stilling til, hvilke typer data og systemer der er vigtigst at beskytte i jeres virksomhed. Så kan I bedre sætte ind, hvor det er nødvendigt og bruge jeres ressourcer mest optimalt.

Opdater programmer og styresystemer

It-kriminelle opdager hele tiden nye huller i computerprogrammer, som de kan bruge til at angribe din virksomhed. Hvis du husker at holde dine systemer opdaterede, lukker du hullerne.

Invester i en it-sikkerhedspakke med backup

Du bør investere i en it-sikkerhedspakke for at sikre din virksomhed bedst muligt - og husk backup.

Få gode digitale vaner

Vær kritisk overfor nye e-mails og husk, at en god adgangskode er lang og ny. Mange sikkerhedsbrud sker på grund af fejl og manglende viden blandt medarbejdere. De kan for eksempel blive narret til at klikke på et usikkert link eller udlevere deres adgangskode.

Stil krav til sikkerheden hos it-leverandøren

Mange virksomheder outsourcer it-drift og it-sikkerhed. Derfor er det vigtigt, at du stiller krav til, at dine leverandører og samarbejdspartnere har styr på dine data og it-sikkerhed. Kilde: sikkerdigital.dk

25


Ny e-Boks app giver brugerne flere services Der er nu kommet en række nye funktioner og services i e-Boks’ app til glæde for de 4,4 millioner app-brugere. Brugerne kan nu både følge med i deres energiforbrug og få påmindelser om vaccinationer – og en masse andet. Mens indbakken med den digitale post ligner sig selv, er e-Boks-appen blevet ændret markant på en række områder. Det gælder blandt andet tilføjelsen af en række helt nye services i e-Boks Plus, der skal gøre hverdagen nemmere for den enkelte bruger, fordi en lang række funktioner nu samles ét sted. Med lanceringen af den nye app sigter e-Boks efter at blive en platform med nye typer af services, der kan levere større værdi for brugerne. Indholdet til e-Boks Plus vil primært leveres af eksterne samarbejdspartnere, og alle virksomheder uanset størrelse kan i princippet blive e-Boks service provider, så længe servicen er relevant og lever op til kriterierne for brugerværdi og synergi med e-Boks. I forbindelse med lanceringen har e-Boks selv udviklet en række services, som forhåbentlig også vil inspirere potentielle tredjepartsleverandører til at koble sig på appen og tilbyde egne services til e-Boks’ brugere. – Vi håber, at vi med de services, der ligger på platformen nu, kan inspirere potentielle samarbejdspartnere, der kan få en ide om, hvad platformen kan bruges til og samtidig se værdien i at byde ind med deres services i e-Boks’ Plus-univers, fortæller Mads Bach, Product Manager i e-Boks. e-Boks har stået for udviklingen af eDonation, Kodehusker, Vaccinationer og Energiforbrug, mens funktionerne Storebox, Digital Servicebog, Livsguiden og Fremtidsfuldmagt er udviklet af eksterne samarbejdspartnere. Fra postkasse til selvbetjeningsplatform Opgaven for e-Boks ligger nu i at få ændret både brugere og potentielle samarbejdspartners opfattelse af, hvad e-Boks kan bruges til. – Med den nye app går vi fra at være en digital postkasse til en selvbetjeningsplatform, hvor brugerne får 26

mulighed for at skræddersy deres indhold og vælge til og fra blandt en masse services, der ikke nødvendigvis har med dokumenter at gøre, siger Mads Bach, og tilføjer: – Vi er langt fra eksperter på alle de områder, vi gerne vil kunne tilbyde services indenfor. Derfor vil vi langt hellere indgå et samarbejde med en partner, der kan levere en kvalitetsservice på et bestemt område, som de er specialister i. Allerede nu får e-Boks flere henvendelser fra eksterne partnere, der kan se muligheder i at udstille deres services i e-Boks-appen. Brugerdrevet udvikling Mange af de services, der ligger tilgængelige i appen nu, skal ses som en første fase af services, som løbende skal udvikles i tæt samarbejde med brugere og samarbejdspartnere. – Brugerne er i centrum, når vi udvikler services. Indholdet skal give mening for dem for at give mening for os. Derfor tester vi alle nye services hos brugerne, inden vi færdigudvikler dem. På den måde kan vi få et indblik i, om det er noget brugerne vil benytte, siger Mads Bach. e-Boks evaluerer i øjeblikket ugentligt på de nuværende services ud fra brugerfeedback og engagement. – Da vi er en platform, er det vigtigt for os at måle på engagement. Vi ser især på, i hvor høj grad brugerne interagerer med de nye services. Det er vigtigt for os, at brugerne har lyst til at investere tid i platformen og de services, der er tilgængelige, fordi de kan se en værdi i dem. Ser vi, at der ingen interesse er for en given service, så bliver det i sidste ende brugerne, der bestemmer, om servicen skal ligge i platformen, siger Mads Bach


Med lanceringen af den nye app sigter e-Boks efter at blive en platform med nye typer af services, der kan levere større vÌrdi for brugerne.

27


Pretotyping sætter innovation på en effektiv formel Kan man teste, hvordan en ny service bliver modtaget blandt brugerne, før den er færdigudviklet? Svaret er ja – med metoden pretotyping, der gør det lettere at forudse hvilke idéer, der fejler, og hvilke der bliver en succes.

28


Efter e-Boks for nyligt relancerede e-Boks appen med et nyt selvbetjeningsunivers kaldet e-Boks Plus, hvor tredjeparter kan udstille deres egne services til brugerne, har pretotyping været en vigtig ingrediens i udviklingsarbejdet for at teste nye services. Metoden er med til at kvalitetssikre og markedsvalidere nye ideer. Stort set alle de services, der i dag findes i appen har været igennem pretotyping. – I dag bruger vi pretotyping til at validere og teste om nye services giver værdi for brugerne. Vi vil gerne validere en idé hurtigt og for færrest ressourcer. I princippet vil vi gerne ”fail fast” og hurtigt komme videre med de idéer, der viser størst potentiale. Pretotyping hjælper os med at sortere ”dårlige” ideer fra tidligt i processen, fortæller Mads Bach, Product Manager i e-Boks. ”Lade som om” Ordet pretotyping kommer af ordet pretend – på dansk at lade som om – og prototyping. Hvor prototyping alene går ud på at teste funktionalitet og selve produktet, går

pretotyping ud på at teste selve ideen, inden man går i gang med at udvikle noget. Brugerne får præsenteret servicen, som om den er fuld funktionsdygtig. På den måde er det muligt at få indsigt i, om det er et produkt eller en service, brugerne rent faktisk vil bruge eller interagere med. – Det unikke ved pretotyping er, at vi får en mere ærlig reaktion fra brugerne, fordi de rent faktisk tror, at servicen eksisterer. Ved at måle på brugerens interaktioner kan man få en klar indikation af, om en service er relevant eller ej. Med den statistik i hånden får vi et bedre billede af, om brugere vil benytte den, inden servicen er færdigudviklet, siger Mads Bach. En pretotype kræver ikke nødvendigvis mange ressourcer og kan oftest udvikles på få dage – det kan for eksempel være en simpel landingpage, der præsenterer en service eller et produkt, som brugerne kan interagere med. På den måde kan man hurtigt indsamle værdifulde data, der kan tages med videre i udviklings- og beslutningsfasen

Det unikke ved pretotyping er, at vi får en mere ærlig reaktion fra brugerne, fordi de rent faktisk tror, at servicen eksisterer.

29


3

skarpe til pretoeksperten Pretotyper Anders Brandt fra virksomheden Pree.to, der underviser og rådgiver danske og udenlandske virksomheder i pretotyping-teknikker, svarer her på tre skarpe spørgsmål om pretotyping.

Hvad er pretotyping? Pretotyping er en serie af værktøjer, metoder og taktikker til at validere en ny idé hurtigt, objektivt og præcist. Formålet med en pretotype er at finde ud af, om du arbejder på den rigtige idé, inden du fører den ud i virkeligheden.

Hvorfor er det smart? Fordi det er så omkostningseffektivt og hurtigt at teste nye idéer med pretotyping, kan vi teste langt flere idéer på samme tid, hvilket gør det nemmere at ramme rigtigt og opfinde de løsninger, brugerne er interesseret i. Men den største fordel ved metoden er, at den gør os i stand til i højere grad at tænke ud af boksen og hæve innovationsniveauet for de projekter, vi sætter i søen. Grunden til, vi normalt ikke tænker ”vildt nok”, er, at nye vilde idéer ofte er forbundet med høj risiko, men med pretotyping er vi i stand til at lave små eksperimenter med ekstremt lave omkostninger og meget få risici – hvilket gør, at vi også kan teste de idéer, vi normalt ville dræbe eller lægge tilbage i skuffen, inden de overhovedet havde fået lov at vise deres værd.

Hvorfor skal man bruge pretotyping? Hvis du arbejder på et nyt produkt, en ny feature eller et hvilket som helst nyt projekt, har jeg både gode og dårlige nyheder. Først den dårlige nyhed: De fleste nye idéer fejler, uanset hvor godt de er eksekveret. Faktisk viser de fleste undersøgelser på området, at op mod 90 procent af alle nye produkter fejler. De fejler ikke på grund af forkert markedsføring, et haltende design eller dårlig ledelse – nej, størstedelen af nye idéer fejler, fordi der ikke er efterspørgsel på dem. Det er det, vi i vores verden refererer til som ”The Law of Market Failure”. Men her kommer så den gode nyhed: Du kan værne dig mod ”The Law of Market Failure” ved meget tidligt i processen at undersøge, om brugerne rent faktisk er interesseret i den idé, du ønsker at føre ud i livet. Det er her du skal væbne dig med pretotyping

30


Nyt virtuelt testmiljø for virksomheder på vej Potentielle samarbejdspartnere får snart adgang til et testmiljø, der en-til-en ligner app-universet e-Boks Plus. På den måde kan idéer hurtigere afprøves. I løbet af 2020 lancerer e-Boks et testmiljø, der giver samarbejdspartnere adgang til at teste, hvordan en potentiel service vil fungere i e-Boks Plus. Testmiljøet kommer til at fungere som en slags sandkasse, hvor potentielle samarbejdspartnere kan teste deres services af. – Sandkassen bliver et åbent, uafhængigt testmiljø, hvor samarbejdspartnere blot skal oprette en konto for at få adgang. Så snart det er gjort, får de mulighed for at teste servicen i et univers, der ligner e-Boks Plus. På den måde får de indsigt i, hvilke muligheder der er i e-Boks Plus, så det bliver lettere at vurdere, om deres service vil passe ind, fortæller Mads Bach, Product Manager i e-Boks.

Tanken bag sandkassen er at give partnere mulighed for selv at teste services af, så de ikke er afhængige af at skulle i dialog med e-Boks’ udviklere: – De kan komme i gang med det samme, og på den måde undgår vi at skabe flaskehalse. Og vi kan hurtigere få noget volumen på antallet af nye services og nye partnerskaber. Med denne løsning tilbyder vi et testmiljø, hvor parterne er selvhjulpne i hele udviklingsfasen, siger Mads Bach

31


Slut med kilometersnyd

Bilejere og værksteder kan nu spare papiret, når der skal registreres udført service eller eftersyn på bilen. Fremover kan bilens servicebog tilgås direkte i e-Boks’ app via tjenesten Digital Servicebog. Det sikrer bilejerne mod kilometersnyd og letter arbejdet for værkstederne.

32


Det skal fremover være slut med at rode rundt i handskerummet efter bilens servicebog, når bilen skal på værksted. Og hvis du står over for at skulle købe brugt bil, skal du med et hurtigt online-tjek kunne kontrollere, at sælgerens oplysninger om kilometerstand og servicebesøg nu også er rigtige. Et nyt samarbejde mellem Digital-Servicebook.com og e-Boks betyder nemlig, at bilejere nu kan finde deres servicebog digitalt direkte i e-Boks’ app. Det nye samarbejde betyder først og fremmest en større sikkerhed for bilejerne. – Samtlige biler i verden har en servicebog. I papirform er der en risiko for, at oplysningerne kan blive væk eller ændres. Digitaliseringen af servicebogen sikrer, at bilejere altid har adgang til oplysninger om service og eftersyn, der er udført på bilen. Dermed vil brugerne kunne tilgå deres bils servicedata online og sikre bilens værdi og dokumentation, forklarer Martin Jensen, der er direktør i Digital-Servicebook.com, som leverer den nye tjeneste. Service sprænger grænser Selvom Digital-Servicebook.com er en dansk opfindelse, er det ikke kun danske bilejere, der får glæde af servicen. Den digitale servicebog er også tilgængelig for svenske og norske brugere af e-Boks samt en lang række værksteder. – Samarbejdet med e-Boks kommer til at løfte standarden i bilbranchen. Fremover kan værksteder, der anvender Digital-Servicebook.com, sende oplysninger og dokumentation på køretøjer direkte til kunder i e-Boks, uanset hvilket bilmærke de har. Og via e-Boks kan vi nå samtlige brugere i Skandinavien, fremhæver Martin Jensen. Ifølge Erik Hastén, Head of Digital Solutions fra den sven-

ske koncern ProMeister Solution, der leverer løsninger til bilindustrien, tilfører den digitale servicebog stor værdi for både kunder og værksteder. – Med den digitale servicebog får vores kunder mulighed for at samle alle oplysninger om deres køretøjer ét sted, og de kan samtidig nemt opdatere den med nyeste serviceinformation. Det er en klar fordel, hvis de skal sælge deres køretøj videre, siger han og tilføjer: – For værkstederne tilfører servicebogen også en stor værdi. De sparer tid og ressourcer på, at servicen nu kan registres og overføres digitalt. Forbrugere bliver snydt for milliarder Ifølge en rapport fra Europa-Parlamentets researchenhed bliver de europæiske forbrugere snydt for store beløb, blandt andet fordi der svindles med bilernes kilometertal i forbindelse med salg. – Vores mål er at lave et system, der både sikrer forbrugeren og hjælper værkstederne. EU’s undersøgelser anslår, at der snydes for op mod 65 milliarder kroner hvert år, især grundet manglende dokumentation og kilometerspoling. En opdateret digital servicebog øger bilens gensalgsværdi, fordi den nye ejer nemt kan kontrollere servicehistorikken. Samtidig sikrer løbende registrering af bilens kørte kilometer, at der ikke kan laves snyd med antallet af kørte kilometer, siger Martin Jensen. For e-Boks er samarbejdet endnu et skridt i retningen mod at blive selvbetjeningsplatform, hvor eksterne leverandører kan udstille deres services i e-Boks appen til gavn for e-Boks’ brugere

Mange bruger elektronisk servicebog Mazda var det første bilmærke med en elektronisk servicebog, men i dag har også Mercedes, BMW, Ford, Skoda, VW, Audi, Hyundai, Seat, Landrover og Jaguar sendt den gamle papirbog på pension og skiftet den ud med en elektronisk servicebog.

33


Digitalisering giver tilfredse kunder i PensionDanmark Al kundehåndtering i PensionDanmark foregår i et digitalt flow mellem rådgivere, robotter og e-Boks. Det har resulteret i øget kundetilfredshed blandt medlemmerne. Machine learning og robotter har betydet en reduktion i de administrative omkostninger i PensionDanmarks kunderådgivning, hvilket i sidste ende tjener til fordel for medlemmerne. De får nu en bedre rådgivning, hurtigere service og svar på deres sager direkte i e-Boks. Ifølge Flemming Tovdal Schmidt, direktør i PensionDanmark for kundeservice og IT, kan man bruge digitalisering til at skabe bedre interaktion med pensions- og forsikringskunderne: – Robotter og machine learning tager sig af alt det administrative arbejde i forbindelse med at indhente dokumentation til forsikringssager, der førhen var en tung og tidskrævende proces for både vores medlemmer og rådgivere. Det betyder, at vi nu kan forenkle ansøgningsprocessen for medlemmerne og frigive ressourcer hos rådgiverne til den mere direkte rådgivning og dialog med medlemmerne. For eksempel i forbindelse med ansøgning om førtidspension er processen for medlemmerne kortet ned

Flemming Tovdal Schmidt

34

til to klik og en fuldmagt, efter at flowet blev digitaliseret. Herefter sørger machine learning og robotteknologi for at indhente den nødvendige dokumentation til behandling af sagen. Når sagen er færdigbehandlet, afleverer robotten svaret i medlemmets e-Boks. Tre wins at hente Efterhånden som det er muligt at hente flere og flere informationer ind digitalt, kan liv- og pensionsbranchen tilbyde en bedre rådgivning. Noget PensionDanmark kan nikke genkendende til. For dem er der tre klare wins ved digitalisering og brug af machine learning og robotter; det bliver billigere, hurtigere og enklere til gavn for kunderne. – Vi evaluerer løbende på kundetilfredsheden i forhold til brugen af robotter. Her giver kunderne robotterne tommelfingeren op, fordi processen er gjort nem og hurtig. Samtidig får vi mange positive tilbagemeldinger på vores rådgiveres konkrete rådgivning. Det skyldes, at vi automatiserer ”rugbrødsarbejdet”, som rådgiverne tidligere tog sig af. I stedet kan de nu fokusere på at give medlemmet en god rådgivning og oplevelse i en svær periode, hvis det for eksempel handler om kritisk sygdom, siger Flemming Tovdal Schmidt. Processerne vedrørende kritisk sygdom er fuldt ud automatiserede og har ført til, at sagsbehandlingstiden er faldet fra 16 dage til blot nogle få dage i dag. Brug for varme hænder Selvom PensionDanmark har skruet kraftigt op for machine learning og robotter i de sidste år, er der stadig brug for ”varme hænder”: – Robotteknologi er med til at spille vores rådgivere gode. Det komplimenterer hinanden, og derfor bliver det aldrig et valg mellem kun robotter eller mennesker. Det bliver et både/og. Brugen af robotter gør det muligt at holde omkostningerne nede, så vi på samme tid kan få frigjort varme hænder i vores kundekontakt, siger Flemming Tovdal Schmidt


LB Forsikring optimerer kommunikationen med e-Boks Forsikringsselskabet LB Forsikring har dagligt kontakt med næsten 400.000 medlemmer. For at spare omkostninger på fysiske forsendelser har man konverteret medlemskommunikationen fra fysisk post til e-Boks. Forsikringsoverblik, påmindelser og loyalitetsrabatter er blot nogle af de emner, LB Forsikring løbende kommunikerer med sine medlemmer om. Før i tiden foregik det via udsendelse af fysiske breve, men i løbet af de seneste år har LB Forsikring i større og større grad benyttet digitale platforme til medlemskommunikation. Kommunikationshuset InterMail, der er en af e-Boks’ distributører, har hjulpet LB Forsikring med at konvertere medlemmerne fra fysisk til digital post via e-Boks. I dag har de overført næsten 40 procent af medlemmerne. – Fysiske breve er generelt meget omkostningstunge, og vi arbejder derfor hele tiden med at digitalisere så stor en del af vores medlemskontakt som muligt. Det indebærer også, at vi konverterer medlemmerne over på e-Boks. I samarbejde med InterMail har vi overført næsten halvdelen af vores medlemmer. Det sparer os for syv kroner pr. forsendelse, hvilket bliver til en hel del i det lange løb, siger Driftschef hos LB Forsikring, Henrik Hansen. Enkel og nem konvertering Konverteringen til e-Boks kan ske direkte i e-Boks, når medlemmerne er aktive. Her bliver de tilbudt at modtage post fra LB Forsikring i e-Boks i stedet for med fysiske breve. Det er, ifølge Henrik Hansen, en nem måde at konvertere til e-Boks, da medlemmerne allerede befinder sig i e-Boks’ univers. LB Forsikring kommunikerer i dag minimum en til to gange årligt med hver enkelt af sine 400.000 medlemmer via e-Boks. – Vi sender hver måned op til 100.000 dokumenter via e-Boks. Det er enkelt og nemt at bruge, og det sparer os hver dag for omkostninger og ressourcer, siger Henrik Hansen.

Kontrakter underskrives direkte i e-Boks Det er dog ikke kun den eksterne kommunikation med medlemmerne, som LB Forsikring bruger e-Boks til. Også LB Forsikrings HR- og juridiske afdeling kommunikerer med nuværende og nye medarbejdere og sender for eksempel lønsedler og ansættelseskontrakter via e-Boks. – Det er slut med at sende ansættelseskontrakter frem og tilbage via posten, når vi ansætter. Nye medarbejdere modtager og læser nemlig ansættelseskontrakten direkte i e-Boks og kan efterfølgende underskrive kontrakten med deres NemID, fortæller Henrik Hansen og tilføjer: – Det sparer os for meget tid og omstændige processer, når vi kan sende ansættelseskontrakter og lønsedler ud gennem e-Boks. Portalen fra InterMail er skræddersyet specielt til os, så den har lige præcis de funktioner, vi har behov for. Vores nyansatte er også glade for processen, da ansættelsesprocessen bliver mere effektiv, fortæller HR-konsulent hos LB Forsikring, Henriette Wager 35


Kunder i Velliv ønskede digital kommunikation – og fik det Frem til 2015 sendte pensionsselskabet Velliv størstedelen af sin post til kunderne som fysisk post. Det var dyrt, og løsningen stemte ikke overens med kundernes forventninger. I dag kommunikerer parterne hovedsageligt via e-Boks. Velliv leverer pensionsløsninger til mere end 300.000 danskere og er Danmarks tredjestørste firmapensionsselskab. Alligevel sendte selskabet størstedelen af sin post til medlemmerne som fysisk post indtil 2015, hvilket var dyrt for virksomheden, og det stemte heller ikke overens med kundernes forventninger. Langt de fleste kunder foretrak digital post. Derfor faldt valget på e-Boks’ løsning. – Med vores nye løsning kan vi kommunikere med kunderne på en hurtig måde. Fra vi har afsendt meddelelsen og til, at den havner i kundens e-Boks, går der kun trefem sekunder. Det betyder, at vi kan sidde med en kunde i telefonen og sende et dokument, som vedkommende kan modtage og læse i løbet af samtalen. Med almindelig post ville det jo tage omkring fem-seks dage, siger Per Lyngh Sørensen, it-ekspert hos Velliv. Stor besparelse Velliv sender nu post, der havner i kundernes e-Boks. Kunderne får en bedre oplevelse – og Velliv opnår en stor økonomisk besparelse. – Udover at kunderne får en bedre oplevelse end tidligere, så er der naturligvis et stort økonomisk incitament ved at digitalisere forsendelserne, da vi sparer porto, hver gang vi sender digitalt, siger Per Lyngh Sørensen. Kunden modtager sin post hurtigere end tidligere, men det giver også nogle interne fordele for Velliv. – Vi har kunnet optimere en række arbejdsgange. Dels er det lettere at håndtere de manuelle forsendelser, men derudover har vi også en række systembreve som for eksempel oversigter, rykkere og lignende. Dem kører systemet automatisk om natten, og de frigives og bliver sendt om morgenen, uden at vi skal bekymre os om det. 36

Kommunikation i e-Boks Langt de fleste af pensionsselskabets kunder foretrækker at modtage breve i e-Boks. – På nuværende tidspunkt har omkring 75 procent af vores kunder givet os tilladelse til at sende post til dem i e-Boks. Vi benytter løbende en slags ”banke-på-løsning” for at få flere til at tilmelde sig, og vi modtager cirka 140 tilmeldinger om dagen, så det går støt fremad, siger Per Lyngh Sørensen


Nye kunder hos Gjensidige får hurtigere adgang til vigtig velkomstinformation Fremover vil nye kunder med en sundhedsforsikring i Gjensidige Forsikring modtage velkomstinformation i deres e-Boks. For kunderne betyder det hurtigere adgang til den nødvendige information. Det tidligere Mølholm Forsikring, som for nyligt fusionerede med Gjensidige Forsikring, har taget et digitalt gearskifte. Selskabets post er blevet digitaliseret, og derfor kan nye kunder med sundhedsforsikring nu få deres velkomstmateriale langt hurtigere end de 10 dage, det før kunne tage med brevpost. I dag modtager kunderne deres velkomstpakke i e-Boks i løbet af 24 timer efter, at de er blevet omfattet af en sundhedsforsikring hos Gjensidige. – Tidligere blev velkomstpakken sendt som fysisk post, hvilket gav kunderne en lang ventetid, før de modtog deres forsikringsmateriale. Det ville vi gerne gøre bedre, fortæller Morten Thrysøe, leder for IT. Konvertering til digital forsendelse har resulteret i en besparelse på både produktion og tryk, portoomkostninger og mandetimer. – Udover besparelsen på tryk af kuverter og brochurer, pakning og forsendelse, så betyder e-Boks-løsningen, at vi kan arbejde langt mere agilt og time, hvornår materialet skal lande i kundernes e-Boks. Vi får løbende nye aftaler ind, hvor materialet skal være fremme på en bestemt dato – for eksempel når et ansættelsesforhold træder i kraft – og det kan vi styre langt bedre med denne løsning, siger Morten Thrysøe.

tager en e-mail, når vi har sendt ny post, de skal forholde sig til. Men når vi skal oprette aftaler med nye forsikrede, har vi ofte kun et navn og cpr-nummer til rådighed, og har derfor ikke mulighed for at sende dem en notifikation. Og her giver e-Boks-løsningen stor værdi, siger han og fortsætter: – Med integrationen af e-Boks, der har en automatisk mail- og sms-notifikationsservice indbygget, får kunderne nu besked, når vores velkomstmateriale er landet i deres e-Boks. Derfor giver løsningen rigtig god mening i lige præcis dette kontaktpunkt i onboarding-processen af kunden. Med samspillet med e-Boks har vi skabt en motor, som er meget hurtigere, mere sikker og langt mere kundevenlig. Digital forsendelse af forsikringsforhold er ifølge Morten Thrysøe også en fordel, når det kommer til sikkerhed: – Der ligger en større sikkerhed i at sende digitalt, da vi med løsningen matcher forsendelsen op på kundernes cpr-nummer og ikke en fysisk adresse. På den måde undgår vi at sende til en forkert adresse. Kort sagt ved vi, hvad vi sender til hvem, og at materialet når frem

Samspil med e-Boks For to år siden lancerede det tidligere Mølholm Forsikring en selvbetjeningsplatform, hvor eksisterende kunder kunne logge ind og se deres forsikringsforhold. e-Boks er nu blevet integreret som en del af løsningen, som spiller naturligt sammen med forsikringsselskabets egen platform. – Den primære dialog med eksisterende kunder foregår via vores egen selvbetjeningsplatform, hvor de mod37


Nordea og e-Boks løfter kommunikationen til kunder En ny samarbejdsaftale betyder, at e-Boks i de kommende tre år skal levere e-Boks løsningerne Sikker distribution, Sikker digital dialog og Digitale underskrifter til Nordeas forretning i hele Norden. De næste tre år skal Nordea benytte tjenester fra e-Boks til deres kunder. Det er resultatet af en ny samarbejdsaftale mellem Nordea og e-Boks. – Vi glæder os rigtig meget over den nye aftale, som bygger videre på et samarbejde, vi gradvist har opbygget over de seneste år. Nordea er en af Nordens største finansielle virksomheder og en førende aktør i Europa, og vi er glade for at kunne hjælpe banken med en pakke af digitale kommunikationsværktøjer, som forhåbentlig skaber endnu flere gode digitale kundeoplevelser, der gør hverdagen både lettere og mere sikker for banken og dens kunder, siger Ulrik Falkner Thagesen, CEO i e-Boks. Effektiv betjening af kunderne er afgørende For Nordeas vedkommende har drivkraften bag aftalen

38

især været et ønske om at tilbyde kunderne en række velfungerende services, der gør kommunikationen med banken nemmere, hvad enten det handler om privatkunder, der skal skrive under på lånepapirer, eller erhvervskunder, der hurtigt skal kunne indgå aftaler. – Med partnerskabet får Nordea adgang til en række eksisterende standardservices fra e-Boks, som løbende udbygges og har en kort time-to-market, siger Ulrik Falkner Thagesen. Mod åbne standarder Hos e-Boks ser Ulrik Falkner Thagesen lige nu, at tendensen i markedet går mod mere åbne løsninger, som betyder, at banker i højere grad kan bygge standardiserede services fra andre udbydere ind i deres portaler frem for at udvikle alting selv. Derfor er det også blevet en vigtig del af e-Boks’ strategi at understøtte de åbne standarder. – De fleste banker har historisk set selv stået for at udvikle deres digitale services og gør det stadig på en del områder, men i kraft af ny lovgivning og direktiver som PSD2 bevæger sektoren sig mere og mere mod åbne standarder, som gør det muligt at integrere systemer fra forskellige leverandører. Det gør det mere attraktivt at købe komponenter som dem, vi leverer i e-Boks, som er gennemprøvede hos en stor brugergruppe over flere år, forklarer Ulrik Falkner Thagesen. Der lægges desuden op til et tæt samarbejde om forretningsudvikling, som skal føre til en bred vifte af løsninger i takt med, at kundernes behov udvikler sig. – Nordea bidrager med en konkret forretningsmæssig indsigt baseret på kundernes brug af bankens digitale løsninger i de nordiske lande. Vi kommer omvendt med teknologien, der gør det muligt at udvikle nye løsninger og hurtigt bygge dem ind i deres univers. Så vi forventer, at samarbejdet også vil betyde en styrket innovationskraft på begge sider – til gavn for Nordeas kunder, slutter Ulrik Falkner Thagesen


Nu bliver det lettere at sende sikker post for små og mellemstore virksomheder I lyset af GDPR er efterspørgslen efter løsninger, der understøtter sikker kommunikation, steget markant fra afsendersiden. Det gælder særligt for den store gruppe af små og mellemstore virksomheder – også kendt som SMV’er. Derfor er e-Boks i gang med at udvikle en online selvbetjeningsportal kaldet e-Boks Express, der skal imødekomme netop SMV’ernes behov for hurtigt og sikkert at kunne sende dokumenter. ̶ Vi oplever et stigende behov for sikker kommunikation også blandt små og mellemstore virksomheder. Derfor er vi nu i fuld gang med at udvikle en simpel løsning målrettet SMV’er, som vi kalder for e-Boks Express, til forsendelse af dokumenter, som indeholder følsomme personoplysninger. Vi forventer at have løsningen klar i løbet af sommeren 2020, siger Erik Abildgaard Knudsen, Product Director i e-Boks. Ikke kun for de store e-Boks er kendt for at være en løsning til de store virk-

somheder som for eksempel banker, pensions- og forsikringsselskaber. Men med e-Boks Express er det nu også muligt at imødekomme behovet for at sende sikker post hos de mange mindre virksomheder – helt uden store, omkostningstunge systemintegrationer. – Efter GDPR-lovgivningen trådte i kraft har mange små og mellemstore virksomheder efterspurgt en simpel løsning, hvor de sikkert kan sende dokumenter, der indeholder følsomme personoplysninger, til deres kunder eller klienter. e-Boks Express sikrer, at virksomhederne lever op til reglerne i GDPR, og så kræver løsningen ikke integration med virksomhedens eksisterende IT-systemer, så det er let at komme i gang, siger Erik Abildgaard Knudsen. e-Boks er i gang med at køre en række pilottests blandt en gruppe af små og mellemstore virksomheder for at indsamle feedback forud for lanceringen. På den måde kan e-Boks finjustere løsningen og sikre, at den imødekommer virksomhedernes behov

39


Susanne Søndahl Wolff

40


Kom i gang med FN’s verdensmål i din virksomhed For mange små og mellemstore virksomheder kan arbejdet med FN’s verdensmål virke ressourcekrævende og uoverskueligt. Men sådan behøver det ikke at være. e-Boks har gennem de seneste år arbejdet strategisk med målene, og giver her en række gode råd til at komme i gang. I 2018 tilsluttede e-Boks sig FN´s Global Compact med ønsket om at bidrage til en positiv global udvikling gennem et fokuseret arbejde med samfundsansvar og FN´s verdensmål. I dag deler de ud af deres erfaringer med arbejdet for at inspirere andre SMV´er til at komme i gang. Ifølge Susanne Søndahl Wolff, kommunikationsdirektør i e-Boks, bør man som SMV se verdensmålene som et strategisk afsæt for at gøre en forskel i verden – et strategisk afsæt som samtidig kan betyde vækst på bundlinjen. – Klimamål og bæredygtighed er en bølge, der kun tager til i styrke. De største virksomheder har for længst taget verdensmålene til sig – simpelthen fordi det er en nødvendighed for at kunne agere på verdensmarkedet i dag. SMV’er er ofte underleverandører, og derfor er det kun et spørgsmål om tid, før kravet om at tage stilling til verdensmålene bliver “sparket nedad”. Og netop derfor giver det endnu mere mening at prioritere arbejdet med FN’s verdensmål, siger hun.

”Det behøver ikke være indviklet” Den gode nyhed er, ifølge Susanne Søndahl Wolff, at det ikke behøver være så indviklet at komme i gang med verdensmålene, som flere SMV’er går og tror. Hvis en virksomhed allerede i dag arbejder med bæredygtighed og CSR, er de faktisk godt på vej. – Selvfølgelig kræver det en indsats, hvis man vil arbejde aktivt med CSR og verdensmålene. I e-Boks har vi især brugt ressourcer på at sætte os grundigt ind i FN’s verdensmål og analysere, hvad det er for en intention, der ligger bag målene – og hvad det reelt er for en effekt, FN ønsker at skabe med det enkelte mål. Men i de fleste tilfælde ligger der ikke en stor, ny opgave i arbejdet. Indsatsen vil på mange måder være en naturlig forlængelse af det, vi i forvejen gør i forretningen, forklarer hun. e-Boks har blandt andet sat ambitiøse mål for reduktion af papir- og vandforbrug og borgernes ret til databeskyttelse. Alle sammen indsatser, der på mange måder er en forlængelse af det arbejde, der udføres i dag. 41


I 2030 har e-Boks et mål om at nedbringe papirforbruget med tæt på 25.000 tons papir – eller det, der svarer til 8,6 milliarder liter vand – og kerneprocessen omkring opbevaring og distribution af data skal være CO2-neutral. Derudover planter e-Boks 10.000 træer om året gennem Trees for the Future.org, hvilket vil være lig med 120.000 plantede træer i 2030. Forstå og prioriter En måde arbejdet med verdensmålene kan gribes an på er ifølge kommunikationsdirektøren at fokusere på de områder, din virksomhed allerede arbejder med. – Kortlæg, hvor virksomheden har særlige kompetencer eller forudsætninger, der kan bidrage til verdensmålene. Dernæst er det vigtigt, at man som virksomhed starter med at sætte specifikke mål for indsatsen for løbende at kunne måle sine fremskridt, fortæller Susanne Søndahl Wolff. Opbakning er alfa og omega Skal ens virksomhed lykkes i arbejdet med verdensmålene, afhænger det i høj grad af evnen til at organisere, forankre og formalisere arbejdet i hele organisationen. – Det er vigtigt, at arbejdet med verdensmålene ikke bliver til noget, man “gør” en gang i mellem. Det skal være en integreret tankegang i alle afdelinger af virksomheden. Det er vigtigt at få indarbejdet og holde fast i initiativerne, men også at sikre hele organisationens opbakning, hvis man skal lykkes, lyder det fra Susanne Søndahl Wolff. e-Boks vandt i 2019 prisen for bedste SMV COP-rapportering til UN Global Compact. CSR-udvalget* bag kåringen fremhæver blandt andet rapportens oversigt over kerneaktiviteter og værdiskabelse og fokus på at frem42

hæve delmål. Rapporten indeholder desuden konkret data, og sætter e-Boks eksisterende arbejde i relation til FN’s verdensmål

e-Boks og Global Compact e-Boks har siden sin begyndelse i 2001 bygget sin forretning på at levere bæredygtige digitale løsninger. I dag er e-Boks en vigtig infrastrukturkomponent ikke bare i det danske samfund, men også på tværs af Europa, hvor e-Boks samlet set har rundet mere end 18 millioner brugere. De 513 millioner dokumenter, som bliver sendt gennem e-Boks, sparer hvert år samfundet for mere end 8464 tons papir. e-Boks’ vision er at skabe bedre og velfungerende digitale samfund og dermed fortsat bidrage til en bæredygtige samfundsudvikling. I forlængelse heraf tilsluttede e-Boks sig FN Global Compact den 28. april 2018. * CSR-udvalget i FSR – danske revisorer er repræsenteret ved følgende: Deloitte, EY, KPMG, Beierholm og PwC


Klimamål og bæredygtighed er en bølge, der kun tager til i styrke. De største virksomheder har for længst taget verdensmålene til sig – simpelthen fordi det er en nødvendighed for at kunne agere på verdensmarkedet i dag.

43


En arbejdskultur med tillid, stolthed og fællesskab Som organisation stræber e-Boks efter at have en stærk arbejdskultur, hvor medarbejderne har tillid til hinanden, samarbejder og er stolte over det arbejde, de udfører. Organisationen Great Place to Work har udviklet en anerkendt metode til at sætte god arbejdskultur på formel, og e-Boks har netop fået certificeringen igen. For tredje år i træk er e-Boks kåret som Great Place to Work-arbejdsplads. Certificeringen er vigtig i et employer branding-perspektiv, da den sender et klart signal om, at e-Boks er en god arbejdsplads. – Det er ingen hemmelighed, at der er rift om medarbejderne i tech-branchen. For os er Great Place to Work-certificeringen et kvalitetsstempel, der viser, at vi gør en indsats for at være en god arbejdsplads. Der er masser af signalværdi i at få certificeringen, og vi tror på, at den kan være med til at fastholde dygtige medarbejdere, tiltrække de største talenter og udvikle forretningen, siger Tine Hjort Trolle, HR-administrator i e-Boks. En organisation i bevægelse e-Boks har i de seneste år bevæget sig fra at være et dansk brand til at være en global leverandør, og fra at være en afdelingsbaseret, hierarkisk organisation til at være en teambaseret, tværfaglig organisation. – e-Boks er en arbejdsplads i bevægelse. Vi vil gerne kendetegnes ved værdier, som at have en nysgerrighed til hinanden og verden omkring os, dømmekraft i vores 44

beslutninger, reaktioner og kommunikation samt tillid til hinanden og vores omgivelser, siger Tine Hjort Trolle. Certificering forpligter Certificeringen består af tre dele, som virksomheder skal levere på for at opnå certificeringen. En medarbejderundersøgelse, en datadel og en kulturprofil, der beskriver organisationen, som den er i dag – men også hvor den ønsker at bevæge sig hen i fremtiden. Derfor er certificeringen, ifølge Tine Hjort Trolle, både et stillbillede af e-Boks nu, men også hvor man ønsker at være i fremtiden. – Certificeringen forpligter – og du skal bakke dine ord op med handling. Hvis ikke du leverer på dine løfter, vil det hurtigt afspejle sig i medarbejderundersøgelsen. Vi gør meget ud af at fejre vores succeser og have en åben dialog – særligt, hvis tingene ikke går helt efter planen. Vi sørger for, at medarbejderne altid er velinformerede, og vi gør meget ud af at være ærlige og transparente, så folk føler sig sikre i deres job, fortæller Tine Hjort Trolle.


Mads Hilmer Bundgaard Nielsen Compliance Specialist i e-Boks Uddannet fra IT-Universitetet i København i Digital Innovation & Management. Mads har været ansat i e-Boks siden 2018.

Sanne Øst Product Manager i e-Boks Uddannet ingeniør fra Ingeniørhøjskolen i København i 2007. Sanne har været ansat i e-Boks siden 2019.

45


”Frihed under ansvar styrker arbejdsglæden” En udpræget grad af tillid og lydhørhed gør e-Boks til en attraktiv arbejdsplads, hvis du spørger Sanne Øst, der er uddannet ingeniør og sidder med produktudvikling i e-Boks. Selvom Sanne Øst kun har arbejdet i e-Boks siden 2019, er hun ikke i tvivl om, at e-Boks hører til blandt de bedste arbejdspladser, hun har haft. – Min læringskurve har været stejl fra dag ét – og jeg har udviklet mig meget på de 10 måneder, jeg har været ansat, fordi jeg er omgivet af så mange kompetente mennesker. e-Boks er en organisation med stor innovationskraft og et helt særligt drive, som præger kulturen, og det smitter af ved skrivebordene. – I e-Boks har jeg oplevet at blive en del af en Sanne:

kultur, hvor jeg har mulighed for at tage ansvar og løbe med egne udviklingsprojekter. Der er stor lydhørhed over for input til procesoptimering, og du får mulighed for at teste nye ideer og få konstruktiv feedback. For Sanne er særligt en ting rigtig vigtig i forhold til hendes job: – Frihed under ansvar og mulighed for at vise, hvad jeg kan og vil. I e-Boks er der tiltro fra både chefer og kollegaer til, at jeg kan løfte de opgaver, jeg sidder med, og at de beslutninger, jeg træffer, er de rigtige. Respekt og tillid gennemsyrer organisationen.

”Du arbejder med en løsning, hele Danmark bruger – det forpligter” I jobbet som Compliance Specialist i e-Boks’ sikkerhedsafdeling er Mads Hilmer Bundgaard Nielsen med til at sikre, at e-Boks er ajour med gældende regler, lovkrav og sikkerhedskrav, når det kommer til produktudvikling og implementering af nye services. – Det er vigtigt, at man kan se muligheder og er forandringsparat, men samtidig står ved sin ekspertise og kan give klare retningslinjer for, hvad der er muligt. Det gælder for eksempel i situationer, hvor en kollega fra udviklingsafdelingen kommer med et forslag til en ny service eller funktion og har brug for rådgivning om, hvilke krav der skal opfyldes for at bevare en tilstrækkelig beskyttelse af brugernes data, siger han. For Mads er det en stor driver, at han arbejder med en løsning, som hele Danmark bruger. Mads:

46

– Du har en brugermasse, der stort set tæller hele Danmark og store dele af Norden. Det forpligter – og du skal være oppe på dupperne, for hvis tingene ikke spiller, har det en direkte indflydelse på borgerne. Det føles godt at vide, at ens arbejde spiller en vigtig rolle, siger han og tilføjer: – e-Boks er en organisation i udvikling, hvor pilen peger opad både i forhold til organisations- og produktudvikling, men i høj grad også på det personlige og faglige plan. Jeg er blevet mødt af en åben og nysgerrig kultur, hvor der bliver gjort meget ud af videndeling på tværs. I e-Boks er der en stor motivation for at skabe resultater. Hvis du arbejder dedikeret, kan du virkelig drive dit arbejde langt og skabe noget meningsfyldt. Du får ansvar fra dag ét og stor diversitet i de opgaver, du skal løse.


Støt en god sag i e-Boks Med den nye e-Boks app får brugerne en genvej til en række nye services. Det gælder blandt andet muligheden for at støtte en god sag gennem servicen e-Donation.

SMILfonden, Danmarks Naturfredningsforening og Red Barnet er nogle af de organisationer, som brugerne kan give et bidrag. De sætter hver især ord på, hvilken værdi samarbejdet med e-Boks tilfører.

Sisse Fisker

Lars Midtiby

Henrik Reichel Bartholdy

DIREKTØR I SMILFONDEN

DIREKTØR I DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

HEAD OF CORPORATE PARTNERSHIPS & CSR HOS RED BARNET

Et samarbejde med en stor spiller som e-Boks betyder rigtig meget for en relativ lille organisation som os. Alle danskere kender og bruger e-Boks. Ved at være koblet på e-Donation-servicen, opnår vi synlighed og eksponering over for danskerne. At indgå i e-Boks’ univers hjælper os med at blive ”kendte” og få en plads i folks bevidsthed. Med samarbejdet får vi nu lettere adgang til den enkelte dansker, som forhåbentlig vil resultere i flere donationer.

Vi er naturens og klimaets stemme i Danmark – og næsten udelukkende finansieret gennem bidrag og kontingent fra private. Derfor har det stor betydning, at en virksomhed som e-Boks gør det muligt og let for deres brugere at give en donation til støtte for naturen. Naturen og klimaet er presset som aldrig før. Og der er brug for politisk handling. Men vi kan ikke bare læne os tilbage og vente på politikerne. Derfor har vi brug for, at virksomheder og hver enkelt dansker tager ansvar. Og det bliver nu endnu lettere, når du kan swipe en donation direkte i din e-Boks-app.

e-Donation er et nyt og spændende initiativ med et stort potentiale, som vi er glade for at være en del af. For os som hjælpeorganisation er det et spørgsmål om hele tiden at finde nye veje til at komme i kontakt med danskerne på. Og gennem e-Boks får vi en direkte distributions- og kommunikationskanal ud til alle danskere. Det, at vi kan komme ud til så mange danskere, giver nogle åbenlyse fordele, da vi kan kommunikere og fundraise på en anden og mere direkte måde, end vi plejer. Derfor er samarbejdet superinteressant for en organisation som Red Barnet. 47


Fodboldlinjen Randers løb med Danskernes Idrætspris Nordens største fodboldlinje – Fodboldlinjen i Randers – vandt Danskernes Idrætspris ved Sportsgalla 2019. De kan noget, som de fleste forældre vil misunde – nemlig få de unge tidligt ud af fjerene, så de kan nå træningen, inden skolebænken kalder. 500 folkeskoleelever i Randers er beviset på, at matematik, fysik og fodbold sagtens kan kombineres, så længe børnene er villige til at stå tidligt op og arbejde for det. Og det tyder alt på, at mange unge er. – Det er ganske imponerende, at op imod 500 børn og unge fra 14 forskellige skoler står op om morgenen for at træne fodbold. Og det er vel at mærke ikke kun dem, der drømmer om en professionel fodboldkarriere. Initiativet henvender sig til alle og har således et tværgående socialt element, siger formand for DIF, Niels Nygaard. Fodboldlinjen Randers er en breddelinje for folkeskoleelever fra 5.-9. klasse, som gerne vil spille fodbold. Der er plads til eleven, der drømmer om at blive den næste Ronaldo, men også til ham eller hende, der bare vil lære at spille fodbold. Det begyndte for 10 år siden med 20 elever. I dag har fodboldlinjen udviklet sig til Nordens største med de 500 folkeskoleelever fra 14 forskellige skoler. Netop det vokseværk, som Fodboldlinjen Randers har været igennem, er en af årsagerne til, at den vinder Dan-

skernes Idrætspris. Derudover inspirerer Fodboldlinjen Randers på flere niveauer, lyder begrundelsen fra bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Danskerne har stemt I alt har 12.755 danskere stemt på deres favorit til prisen, der gives til den bedste idé eller det bedste projekt, der er med til at styrke idrætslivet i Danmark. – Vi glæder os over, at vi hvert år får præsenteret så mange forskelligartede initiativer, og at prisen er med til at inspirere andre til at sætte nye tiltag i gang. Prisen er skabt for at hylde projekter og ideer, som hver dag året rundt styrker idrætslivet og er med til at give alle – store og små – gode oplevelser i idrætsforeningerne, siger kommunikationsdirektør i e-Boks Susanne Søndahl Wolff. Danskernes Idrætspris er blevet uddelt siden 2014. Den bliver givet af e-Boks i samarbejde med DIF og DR P4. Udover hæderen følger der også 100.000 kroner med til at videreudvikle projektet

Tidligere vindere af Danskernes Idrætspris 2018: LykkeLiga 2017: FC Thy Piger 2016: FC Prostata 2015: Odense Sportscentrum FOTO LARS MØLLER

2014: Svendborg Gymnastikforening og SG-Huset

48


Caroline Wozniacki og anbragte børn i jubilæums-spil Der var stjernedrys og sveddryppende pander på programmet, da 24 anbragte børn og unge i november 2019 krydsede ketsjer med verdensstjernen Caroline Wozniacki. e-Boks og organisationen Børnehjælpsdagen afholdt traditionen tro en tennis-event for femte år i træk for at inspirere de anbragte børn til mere fysisk aktivitet i hverdagen. Glade børn og store smil. Træningstøj og sved på panden. Duel og stjernestatus. Alt dette dannede rammen om en helt særlig event arrangeret af e-Boks og organisationen Børnehjælpsdagen, hvor 24 anbragte børn og unge svingede ketsjeren i intens duel mod verdensstjernen Caroline Wozniacki. Børnene, der til hverdag bor hos en plejefamilie eller på et opholdssted, kom fra alle dele af landet. Jeg er verdens heldigste pige 13-årige Jasmin fra Høng var én af de mange deltagere, der fik lov til at kridte tennisskoene og dyste mod den danske tennisstjerne. Og det var ikke første gang, hun fik lov til at krydse ketsjer med verdensstjernen. Hun er nemlig ’genganger’ og har været med til tennis-eventen både i 2017 og 2018. Mødet med Caroline har direkte inspireret Jasmin til at starte til tennis. Siden januar 2019 har hun spillet to gange om ugen i Gørlev Tennisklub. − Jeg synes, det har været rigtig sjovt at spille mod Caroline i dag. Jeg har lært ny teknik, og så har jeg også fået gode kammerater - både drenge og piger i forskellige aldre. Mit mål er bare at spille så meget tennis som muligt, fortæller Jasmin efter mødet med sit store idol. Sport øger trivsel og personlig succes Eventen havde fokus på at inspirere de anbragte børn til mere fysisk aktivitet i hverdagen. Et særligt fokus var at vise og italesætte, at man kan opnå større mål og drømme indenfor en sportsgren, som for eksempel tennis, ved at sætte sig delmål. Disse delmål øger chancen for ”små sejre”, som kan give fornyet energi og motivation. Noget børnene kan bruge i livet generelt.

Caroline Wozniacki fungerede som rollemodel og inspiration for de unge, der i særlig grad kan have brug for motivation og et ekstra skulderklap til at nå i mål med deres drømme: − Det er femte år i træk, at jeg mødtes med børnene, og det er en dag, jeg hvert år ser frem til. Jeg synes, børnene er mega seje og modige, at de tør møde op og kaste sig ud i en sportsgren, som de måske ikke før har prøvet. Udover at vi hygger os og har det sjovt sammen, så håber jeg også, at jeg kan være med til at vise, at det er vigtigt i livet at turde tage springet, at tage det første skridt i en retning og sætte sig nogle delmål. Og så huske at nyde de små sejre undervejs, som jeg selv i min tenniskarriere har gjort, siger Caroline Wozniacki. En oplevelse for livet Det var femte gang, Caroline Wozniacki var med til eventen sammen med sin danske sponsor e-Boks, der også støtter organisationen Børnehjælpsdagen. Hos e-Boks glæder man sig over at gentage succesen, og at super-serveren endnu engang gav børnene en oplevelse for livet. − Vi er glade for, at vi for femte år i træk kan bringe Caroline og børnene sammen om tennis og forhåbentligt give børnene en hel særlig oplevelse. Flere af børnene er kommet igen, og flere er endda startet på at spille tennis. Det er så skønt at følge denne udvikling hos børnene, og vi håber, at arrangementet kan bidrage til endnu mere motivation hos det enkelte barn, siger Susanne Søndahl Wolff, kommunikationsdirektør i e-Boks 49


Finansielle milepæle i 2019 2019 lander yderst fornuftigt. Der er realiseret en flot toplinjevækst drevet af fremgang på både dokumentvolumen og på øget salg af kerneprodukterne.

+7,7%

Med en vækst i nettoomsætningen på knap 8 procent sammenlignet med 2018 og en fremgang i driftsresultatet på mere end 50 procent kan e-Boks se tilbage på 2019 i et positivt skær.

ift. 2018

Her præsenterer vi nogle af højdepunkterne fra året i tal.

61,4

millioner investeret i teknologiudvikling

Udvikling i omsætning e-Boks lander et solidt resultat i 2019 med en nettoomsætning på 231 millioner kroner, hvilket er 16,4 millioner kroner mere end 2018.

25,2

33,2

52,0

59,3

73,2

85,2

101,1

107,2

147,8

170,1

174,4

192,3

214,6

231,0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

50


Hoved- og nøgletal for koncernen e-Boks A/S

2019

2018 2017 2016

HOVEDTAL Nettomsætning

231.044 214.570 192.292 174.375

Bruttoresultat

104.731 75.637 84.803 69.146

Driftsresultat

50.914 22.323 25.334 9.047

Årets resultat

39.459

Samlede aktiver

17.707

19.968

473

212.105 142.015 109.483 82.358

Egenkapital

81.069 41.724 36.227 17.251

Pengestrømme fra driftsaktivitet

77.237

46.636

19.187

12.839

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

(61.425)

(53.334)

(15.103)

(5.355)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-

(12.000)

(81)

(11)

79

71

70

64

Antal medarbejdere (Gns. stk) NØGLETAL Overskudsgrad

22,0 10,4 13,2 5,2

Afkastningsgrad

23,7 15,7 23,1 11,0

Egenkapitalens forrentning i procent

64,3

Soliditetsgrad i procent

38,2 29,4 33,1 20,9

45,4

74,7

2,8

Hoved- og Nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings gældende version af “Anbefalinger & Nøgletal”.

51


Omsætning

Årets resultat 39,4 mio.

171,5 mio. Omsætning fra private kunder

59,6 mio.

Omsætning fordelt på kunder

Omsætning fra offentlige kunder

Stigning i signeringer De digitale signeringer har vundet indpas hos brugerne, og stadig flere skriver under digitalt. I 2019 blev over 4,6 millioner dokumenter underskrevet digitalt i e-Boks. 52


Omsætning geografisk

Sverige 5,3 mio.

Danmark er fortsat e-Boks’ stærkeste marked, men 2019 bød også på en stigning i aktiviteter udenfor de danske grænser. Udvikling af en ny, internationalt skalerbar platform øger e-Boks’ gennemslagskraft på det internationale marked. Ud af den samlede omsætning udgør øvrige markeder 1,9 million kroner.

Irland

1,9 mio.

Danmark 195,1 mio.

Finland

13,9 mio.

Norge

12,9 mio.

53


Øvrige højdepunkter

Sendte dokumenter i 2019, fordelt på 18 mio. brugere globalt

19 år med succes og ekspansion. e-Boks’ historie tog sin begyndelse i 2001, og siden er det kun gået en vej: Frem! Den unikke kompetence inden for digital håndtering af dokumenter på en effektiv og sikker måde har medført over 18 millioner brugere globalt.

Fordeling af login på e-Boks Brugerne tjekker e-Boks på telefonen. e-Boks er blevet en integreret del af danskernes hverdag. I 2019 var der i gennemsnit 25 millioner logins på e-Boks per måned i Danmark, hvor hele 74 procent i snit er foregået via app.

Web

Mobil

e-Boks Plus services I 2019 er e-Boks-appen med nye Plus-services gået fra beta til færdigt produkt. Stort set alle danskere har fået den installeret, og de møder nu et opdateret design med ekstra services fra både e-Boks og tredjepartsleverandører. Plus services i appen i 2019

54

29%

26%

71%

74%

2018

2019

2018

2019

• • • • • • • • • • •

Storebox Digital Servicebog Kodehusker Livsguiden Vaccinationer Energiforbrug e-Donation Fremtidsfuldmagt Feedback e-Boks anbefaler Tips & tricks

I 2019 havde 100.000 tilføjet servicen Kodehusker i e-Boks appen


e-Boks in

numbers

ers

e-Boks us

2019

nts l docume

Digita

d 34% of

We reache

Paper

34%

Water

Target: Progress:

0 sent by 203 documents 9 1.5 billion sent in 201 documents 513 million

s 2019

number e-Boks in

60%

ss model

Our busine

po Set for pur

bal agenda ds the glo ati Europe lea a democr isation as for digital d force for goo

0 users by 203 30 million 9 Target: users in 201 18 million Progress:

2030 saved by 54,000 tons 9 Target: saved in 201 18,468 tons Progress:

18,468 tons

ld tners to bui e-Boks par solution in Irelan st a digital po of the dig the heart People at ation transform

CO 2

90%

7.7%

8%

nted Trees pla

growth in

sh of the Dani n uses populatio e-Boks

revenue

s planted 120,000 tree in 2019 Target: s planted 10,000 tree Progress:

lity

ate rea A new clim

ersity

Gender div

er

saved pap (tons)

(kg)

An e-Boks hour

7

24,172 ns

mobile logi

10,375 web logins

t trusted No 2 mos in company and liked Denmark

es

All employe

467

55,365

documents

3,236

93 number of in 2019

) Men: 67 (72% (28%) Women: 26

72%

employees

Sources

25%

75%

Status on

itment to

30 comm

e-Boks 20

tions and solu d al platform committe is As a digit e-Boks, ainable provider, UN Sust ering on 12: Responsible to deliv l uction. ent Goa Prod lopm Deve and the .1: Reduce per Consumption 12.2 SDG and Targeting per capita of footprint an ambition to material ts have set al documen GDP, we des billion digit number inclu ks’ enabling 1.5 2030. This from e-Bo be sent by ments sent ‘white-label’ digital docu well as as ties. In orms own platf by third-par digital , driven n platforms 513 millio t of reached 2019, we which is the equivalenliters ts, d, 3 billion documen of paper save 68 tons 18.4 tons and 8464 e saved, of water usag d. of CO2 save

28%

payslips a stored dat (Gb)

SDG 12

l 12: SDG Goa ble Responsi and Consumption n. Productio

100% a vision of Pursuing utral data ne e at im cl

.1: SDG 12.2 material Reduce the capita footprint per and per GDP

data on neutral . 100% carb re suppliers that on data cent to note has also from our pleased , e-Boks boration y We are Towards 2030 annually plant gh a colla stainabilit KMD, throu energy provider al e-Su s for mitted to sh The Glob I) estimates that their com through Tree with Dani (GeS reduced 10,000 trees g, resulting in a to 2% e has Initiative 8.6 ribut ed, with Ørst re.or res cont umption the Futu planted by and that data cent 000 trees energy cons over a five year emissions, total of 120, 10,000 trees were of total CO2 th of data and the first million kWh their CO2 g the reduced 2030. The with the grow of large ‘hyper, supportin 0 tons. period and ent re of ted in 2019 energy with 5,40 developm KMD plan of Trees for the Futu can centres, emissions n Ørsted, that scale’ data from IT could gy visio rding to t gardens tion their ener ting fores The Acco farmers all crea de. rs er consump next deca now cove gh Ørsted’s provide smallhold poverty and triple in the ning digitalisation tion throu s of ump Horn out cons farm ways urgent windmill key to gree in path the offshore solution fore, d er le there Clou wab hung is, rene Rev 2. Our powered by wind. ation to partners transform also provider Ireland is gy. e-Boks al platform growth ides our green ener , who prov re, and As a digit national with KMD inter of cent with nal data the ambition recently internatio rely ntial, it is we have 2030 we can loud pote in Ireland ks that by a Hybrid-C e-Bo ed establish solution.

cuments

Digital do

0 Target: sent by 203 documents 1.5 billion 9 Progress: sent in 201 documents 513 million

8,464 tons Paper 24,750 tons 2030 saved by

Target: :

Progress

8,464 tons saved in 2019

34%

3 billion liters Water liters 8.6 billion 2030 saved by 3 billion liters saved in 2019

18,468 tons CO 2 54,000 tons 2030 saved by 18,468 tons saved in 2019

ally plant d to annu rg s committe the Future.o e-Boks ha Trees for es through 10,000 tre s by 2030 s planted

Target: Progress:

120,000 tree

s planted

10,000 tree

tree

in 2019

23

22

e-Boks’ COP-rapport 2019 til FN’s Global Compact e-Boks har siden sin begyndelse i 2001 bygget sin forretning på at levere bæredygtige digitale løsninger. I 2018 tilsluttede e-Boks sig FN’s Global Compact i ønsket om at fortsætte med at sætte mål for den bæredygtige samfundsudvikling. De over 500 millioner dokumenter, som bliver sendt gennem e-Boks, sparer hvert år samfundet for mere end 8.464 tons papir.

icator

mance ind

Key perfor

) Men: 6 (75% (25%) Women: 2

4

t l Compac UN Globa Progress n o n icatio Commun 2019

3

Senior man

invoices t for paymen

468

320,513

s

saved tree

uments

signed doc

1,999

1

er

saved wat (ltr)

agement

#2

ing bu

way of do

The e-Boks

by 2030

saved CO2

growth

se-driven

d by 2030 liters save 8.6 billion 2019 Target: s saved in 3 billion liter Progress:

3 billion liters

O

m our CE

A letter fro

our 203

2030 saved by 24,750 tons 9 Target: saved in 201 8,464 tons Progress:

8,464 tons

Content

al to: 0 target equ

Download e-Boks Communication on Progress rapporten 55


To nye profiler i e-Boks’ bestyrelse Pia Jørgensen

Henrik Malling

GROUP CIO OG EXECUTIVE VICE PRESIDENT I NETS

CHIEF DIGITAL OFFICER I POSTNORD

Jeg har beskæftiget mig med teknologi gennem hele min karriere i forskellige roller på globalt plan. Det bragte mig i 2014 til Nets og dermed hjem til Danmark, hvor jeg siden har stået i spidsen for den teknologiske transformation af virksomheden. De første år for at konsolidere virksomheden i Norden og nu med ambitionen om det europæiske marked. e-Boks har på samme måde begivet sig ud på en nordisk rejse, og her tror jeg min erfaring særligt fra Nets vil være til gavn. e-Boks er en væsentlig motor for den digitaliseringsrejse, vi er på - særligt i Danmark, men også i Norge. Det har medvirket til at gøre Norden til den mest digitaliserede region i Europa. Det er lykkes at skabe en effektiv og brugervenlig digital platform, der gør hverdagen nemmere for både slutbrugere og virksomheder. Det skal vi udbrede i endnu flere lande. For at etablere e-Boks som en nordisk FinTech skal vi løbende være i stand til at udvikle og skalere vores it-platforme, så de hele tiden understøtter kundernes behov. Jeg håber, at jeg gennem bestyrelsesarbejdet kan være med til at fremme en effektiv og kundefokuseret teknologisk transformation, som samtidig lever op til de højeste standarder for sikkerhed og stabilitet.

56

Jeg har arbejdet med teknologi, digitalisering og digital innovation de seneste tyve år – det seneste år som CDO i PostNord. Jeg har derfor en dyb viden om digitalisering – herunder effekter og konsekvenser af digitalisering. På baggrund af min personlige indsigt og professionelle erfaring som tidligere ansat ved et af verdens største rådgivningshuse kan jeg rådgive om, hvad der virker i markedet. e-Boks er et utroligt stærkt brand – som der i den grad skal bygges og kapitaliseres på. Kombineret med det faktum at e-Boks når stort set alle danskere og mange på tværs af Norden, så er der et uovertruffen potentiale. Men det er vigtigt, at man ikke hviler på laurbærrene - og det kræver et benhårdt fokus på den serviceydelse, som fastholder e-Boks’ relevans for brugerne. De nye muligheder i e-Boks’ app er spændende, men for mig er der ikke nogen tvivl om, at potentialet er større, og det skal udnyttes bedre. Der er ingen tvivl om, at potentialet rækker ud over danske grænser – så fremover handler det om at sikre en balanceret ekspansion. Når markederne bliver mere heterogene med flere forskellige udbydere af ydelser, der ligger lige op ad e-Boks’ – så ser jeg for mig, at e-Boks i den grad kan vinde rollen som værende en ”trusted provider”, fordi brugerne har stor tillid til e-Boks. En sund og lønsom forretning er et vigtigt fundament. Når det er sagt, er det centrale fokus for mig i bestyrelsesarbejdet at understøtte den entreprenante ånd – at hjælpe til med, at den muskel, der har skabt e-Boks, fortsætter med at pulsere og levere innovation. Det for at fastholde e-Boks som relevant i markedet – og samtidig sikre, at e-Boks er på forkant med udviklingen.


Bestyrelsen

Direktion

PETER KJÆR JENSEN

MARTIN SKOV

ULRIK FALKNER THAGESEN

Født 1969

Født 1976

Født 1971

Bestyrelsesmedlem siden 2016.

Bestyrelsesmedlem siden 2018.

Administrerende direktør siden 2017.

Deputy CEO of PostNord & Head of

Finance Director i Nets.

PostNord DK / CEO in Post Danmark A/S Øvrige tillidsposter: Øvrige tillidsposter:

Bestyrelsesmedlem i

Bestyrelsesmedlem i PostNord

Nets Card Processing A/S,

Logistics A/S, PostNord Logistics

Nets Sweden AB, StoreBox ApS,

Germany GmbH, PostNord Logistics

Paytrail Oy samt Paytrail Technology Oy.

TPL A/S, Nordic Infrastructure A/S, eHUBnordic ApS, Enigma samt Bestyrelsesformand i Direct Link.

HENRIK MALLING

PIA JØRGENSEN

JESPER LIND BREUM

Født 1972

Født 1964

Født 1969

Bestyrelsesmedlem siden 2020.

Bestyrelsesmedlem siden 2020.

Executive Director / CFO siden 2017.

Chief Digital Officer i PostNord.

Group CIO og President i Nets. Øvrige tillidsposter: Bestyrelsesmedlem i Nets Denmark A/S, Nets Holding A/S samt Centurion DK A/S.

57


e-Boks A/S Hans Bekkevolds AllĂŠ 7 DK-2900 Hellerup Telefon 70 21 24 00 www.e-boks.com Cvr.nr.: 25 67 41 54 Hjemstedskommune: Gentofte