BASISCURSUS CELLULAIRE GENEESKUNDE

Page 1

BASISCURSUS CELLULAIRE GENEESKUNDE

Als onderdeel van de adviseurs-training

in de Dr. Rath

Gezondheidsalliantie

© Dr. Rath Health Foundation
1

BASISCURSUS

CELLULAIRE

GENEESKUNDE

In deze cursus komt het volgende aan bod:

Inleiding

Basisprincipes van Cellulaire Geneeskunde

Cellulaire Geneeskunde bij hart- en vaatziekten

Cellulaire Geneeskunde bij kanker

Vitale celstoffen en

Cellulaire Geneeskunde

Cellulaire Geneeskunde wetenschappelijk bevestigd

Historische terugblik

Wie, als niet wij

2 © Dr. Rath Health Foundation

KUNT U ZICH VOORSTELLEN

DAT ER OP EEN DAG GEEN

HARTINFARCT MEER BESTAAT?

Al meer dan 20 jaar geleden:

Dr. Matthias Rath en tweevoudige

Nobelprijsdrager Prof. Dr. Linus Pauling voorspelden het einde van de hartinfactepidemie.

Pauling, 1992:

“Ik ben er volledig van overtuigd, dat we hartaandoeningen als hoofdoorzaak voor ziekte en overlijden kunnen elimineren, wanneer we dagelijks een optimale hoeveelheid vitamine C innemen.”

Foto: Dr. Matthias Rath (links) en Prof. Dr. Linus Pauling (rechts), 1992

© Dr. Rath Health Foundation 3

BASISPRINCIPES VAN CELLULAIRE GENEESKUNDE

Cellulaire Geneeskunde is de wetenschap en leer van de kleinste functionele lichaamseenheden – onze cellen – en wat deze voor optimaal functioneren nodig hebben.

4 © Dr. Rath Health Foundation

ELKE CEL IS ALS EEN KLEINE STAD

Endoplasmatisch

Reticulum

Productiebedrijf

Celmembraan

Stadsmuur

Celkern

Stadhuis/bestuur

Mitochondrium

Energiecentrale

5 © Dr. Rath Health Foundation

Lichaam Organen Cellen Basisbegrip:

1. PRINCIPE VAN CELLULAIRE GENEESKUNDE

Over gezondheid en ziekte van het lichaam wordt beslist op het niveau van miljoenen lichaamscellen waaruit het lichaam en de organen opgebouwd zijn.

• De kleinste levende eenheid in ons lichaam is de cel.

• Ons lichaam is opgebouwd uit miljarden lichaamscellen.

• Hun functioneren beslist hoe vitaal wij ons voelen.

© Dr. Rath Health Foundation 6

Vaatwandcellen

De cel: CELTYPEN

Zenuwcellen

Levercellen

Spiercellen

Bloedcellen

Erytrocyten

Trombocyten

Lymfocyten

Bindweefselcellen

7 © Dr. Rath Health Foundation

Basisbegrip: 2. PRINCIPE VAN CELLULAIRE GENEESKUNDE

Elke cel heeft vitale celstoffen (microvoedingsstoffen) nodig voor een groot aantal biochemische reacties.

© Dr. Rath Health Foundation 8

Basisbegrip: 3. PRINCIPE VAN CELLULAIRE GENEESKUNDE

Een chronisch tekort aan vitale celstoffen leidt tot verminderde cellulaire functie en op den duur tot chronische aandoeningen.

© Dr. Rath Health Foundation 9

Basisbegrip: 4. PRINCIPE VAN CELLULAIRE GENEESKUNDE

Een optimale dagelijkse verzorging met vitale celstoffen is een cruciale aanpak voor succesvolle preventie en behandeling van chronische aandoeningen.

© Dr. Rath Health Foundation 10

De cel: WAT HEEFT DE CEL NODIG?

Zuurstof

Water

Macrovoedingsstoffen (eiwitten, vetten, koolhydraten)

Microvoedingsstoffen (vitamines, mineralen, aminozuren, andere plantenstoffen)

11 © Dr. Rath Health Foundation

Het probleem bij een tekort aan vitale celstoffen: EERSTE

TEKENEN VAN EEN TEKORT

Zonder zuurstof

Ademnood

Zonder water

Dorst

Een groot aantal factoren dragen bij tot een tekort aan vitale celstoffen, zonder dat we het opmerken:

Zonder macrovoedingsstoffen

Honger

• Voedselbereiding

Zonder

vitale celstoffen

Geen alarmsignalen

• Vitale celstoffen rovers

• Verhoogde behoefte

12 © Dr. Rath Health Foundation

De cel: WAARVOOR HEEFT DE CEL DIE STOFFEN NODIG?

13 © Dr. Rath Health Foundation
Cel-opbouw Cel-
… en
bescherming Cel-energie
andere functies

De cel: CEL-ENERGIE

Vitamines

Mineralen

Spoorelementen

Aminozuren

Microvoedingsstoffen

(= vitale celstoffen): „ontstekers“ van de stofwisseling

Eiwitten

Koolhydraten

Vetten

Macrovoedingsstoffen: „briketten“

(brandstofdragers) van de celstofwisseling

In de mitochondriën (energiecentrales) van de cellen wordt de bio-energie voor de celstofwisseling opgewekt.

14 © Dr. Rath Health Foundation

Celfunctie: CEL-BESCHERMING TEGEN

SCHADE DOOR VRIJE RADICALEN

Bronnen van vrije radicalen:

Sigarettenrook

Alcohol

Stress

Medicijnen

Uitlaatgassen

Vervuild water

Andere milieufactoren

15 © Dr. Rath Health Foundation

Cel-functie: COLLAGEEN: BESCHERMING EN STABILITEIT VOOR HET LICHAAM

Collageenvezels hebben een stabiliteitsfunctie die te vergelijken is met die van staalbetondragers voor een wolkenkrabber.

Miljoenen van die biologische stabiliteitsmoleculen vormen het bindweefsel van ons lichaam (botten, huid, bloedvatwanden etc.)

Collageenvezels onder de microscoop (links): Afzonderlijke strengen worden in elkaar gedraaid en door “bruggen” met elkaar verbonden. Die brugvorming is vitamine C-afhankelijk.

© Dr. Rath Health Foundation 16

Onafhankelijkheid

Optimaal verzorgd: Hoe mensen van alle leeftijden daarvan kunnen profiteren

Wanneer onze cellen goed verzorgd zijn met vitale celstoffen, brengt dat voelbaar algehele voordelen in verschillende situaties.

Levenskracht

Welzijn

Beweeglijkheid

Sport

Beroep

Werk

Huishouden

Ontspanning

Sterk immuunsysteem

Behoud van gezondheid

Weerstand

Vrijetijd Studie

Tuin Kinderen

Steun aan lichaamsstructuren

Afweer

Bescherming

17 © Dr. Rath Health Foundation

CELLULAIRE GENEESKUNDE BIJ

HART- EN VAATZIEKTEN

18 © Dr. Rath Health Foundation
Vitale celstoffen ter bescherming tegen veel voorkomende ziekten

De ernstige gevolgen van HART- EN VAATZIEKTEN

Hoewel het aantal overlijdens aan hartinfarct gehalveerd is, overleden in 2016 wereldwijd nog zo’n 17,9 miljoen mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten.

Dat komt overeen met een derde van alle overlijdens wereldwijd.

Bron: WHO

© Dr. Rath Health Foundation
19

Onderliggende aandoening van een hartinfact: SLAGADERVERKALKING (ATHEROSCLEROSE)

Oorspronkelijke slagaderwand

ATHEROSCLEROSE

► Angina Pectoris

ATHEROSCLEROSE + TROMBUS

► hartinfarct

Bloedprop (trombus)

Atherosclerotische aanslag

Afbeelding: dwarsdoorsnede van een kransslagader onder de microscoop

20 © Dr. Rath Health Foundation

Opzienbarend inzicht van Cellulaire Geneeskunde bij: HARTINFARCT

EN BEROERTE

Chronisch tekort aan vitale celstoffen in miljoenen cellen van bloedvatwanden

• Instabiliteit van de slagaderwand

• Scheurtjes en beschadiging

• Atherosclerose

Optimale dagelijkse toevoer van vitale celstoffen, met name: vitamine C, lysine en proline

Verzwakt bindweefsel!

Vult aan

Helpt voorkomen en herstelt

Helpt voorkomen

Afsluiten van kransslagaderen

Afsluiten van hersenslagaderen

Beroerte Hartinfarct

Helpt voorkomen

21 © Dr. Rath Health Foundation

Afb.1

Afb.2

Opzienbarend inzicht van Cellulaire Geneeskunde

VOOR HET EERST IN DE GENEESKUNDE BEWEZEN: SLAGADERVERKALKING IS OP NATUURLIJKE WIJZE

OMKEERBAAR

Deze CT-beelden tonen de atherosclerotische aanslag in de kransslagaderen van een 51-jarige patiënt.

Afbeelding 1 en 2: voor inname van vitale celstoffen (afb.1); na een jaar met suppletie (afb.2).

© Dr. Rath Health Foundation
22

Nieuwe inzichten: MENSEN MET ATHEROSCLEROSE HEBBEN NU EXTRA

MOGELIJKHEDEN OM HUN SLAGADERWANDEN TE VERSTEVIGEN

CONVENTIONELE BEHANDELING

MET MEDICIJNEN

Statine (cholesterolverlager)

Beschadigde slagaderwand

MODERNE CELLULAIRE

GENEESKUNDE

Microvoedingsstoffen

Stabiele slagaderwand

23 © Dr. Rath Health Foundation
Vitale celstoffen Cel Collageen

Bloeddrukverlager

Nieuw inzicht: MENSEN MET HOGE BLOEDDRUK

HEBBEN NU EXTRA MOGELIJKHEDEN

OM HUN SLAGADERWANDEN TE

ONTSPANNEN

CONVENTIONELE

GENEESKUNDE

Hoge bloeddruk wordt behandeld door begrenzen van de motor (hart).

MODERNE CELLULAIRE GENEESKUNDE

Specifieke vitale celstoffen kunnen de slagaderwanden ontspannen en op die manier de verhoogde bloeddruk normaliseren.

© Dr. Rath Health Foundation
24

MENSEN MET KRANSSLAG-

ADERAANDOENING HEBBEN NU

EXTRA MOGELIJKHEDEN

Mechanische reparatie CONVENTIONELE AANPAK

Bypass operatie

MODERNE CELLULAIRE GENEESKUNDE

Tekorten met microvoedingsstoffen op celniveau ongedaan maken en op natuurlijke wijze herstellen

Dotteren (Angioplastie)

Statine

© Dr. Rath Health Foundation
Nieuw inzicht:
25

CONVENTIONELE AANPAK

Harttransplantatie

In conventionele geneeskunde is vervangen van het hart (harttransplantatie) het laatste redmiddel

Nieuw inzicht: MENSEN MET HARTZWAKTE HEBBEN

NU EXTRA MOGELIJKHEDEN

Hartspiercel

MODERNE CELLULAIRE GENEESKUNDE

Microvoedingsstoffen

Optimale verzorging van de hartspiercellen met microvoedingsstoffen verbetert het opwekken van celenergie – en daarmee de hart-pompfunctie.

© Dr. Rath Health Foundation
26

Vitale celstoffen ter bescherming

CELLUALIRE GENEESKUNDE BIJ KANKER

27 © Dr. Rath Health Foundation
tegen veel voorkomende ziekten

De verschrikkelijke gevolgen van KANKER

In 2018 overleden wereldwijd circa 9,6 miljoen mensen aan de gevolgen van kanker.

Wereldwijd is ongeveer 1 op de 6 overlijdens gerelateerd aan kanker.

Fotos: CT-opname van een hersentumor (omcirkeld).

De patiënte wordt voorbereid voor de CT-scan.

Bron: WHO

© Dr. Rath Health Foundation
28

Collageenvezels

Collageen-afbrekend

enzym

Basiskennis: HOE KANKERCELLEN ZICH

UITBREIDEN

Kankerontwikkeling:

• Kankercellen produceren biologische scharen (enzymen) waarmee ze het omliggende bindweefsel doorknippen.

• Alle kankersoorten – ongeacht in welk orgaan ze ontstaan – maken voor hun uitbreiding gebruik van dit mechanisme van collageenvertering.

Hoe meer enzymen een kankersoort produceert, des te kwaadaardiger is de kanker en des te korter de levensverwachting.

© Dr. Rath Health Foundation
29

Oorspronkelijke tumor in de lever

Losrakende

leverkankercel

Basiskennis:

HOE KANKERCELLEN ZICH IN HET

LICHAAM UITBREIDEN

Bloedvat in de lever

Collageenvertering is ook cruciaal voor de uitbreiding van kanker en vorming van uitzaaiingen in andere lichaamsorganen (metastasering). 2. 1.

1. Eerste stap van metastasering:

• Met hulp van collageenverterende enzymen “eet” de kankercel zich een weg in een bloedvat.

• Kankercel laat zich met de bloedstroom meevoeren en bereikt zo andere organen (bv. longen).

2. Tweede stappen van metastasering:

• Met hulp van dezelfde collageenverterende enzymen “eet” de kankercel zich weer uit het bloedvat en dringt zo bv. in het longweefsel binnen.

• De leverkankercel vormt in de longen een uitzaaiing (metastase).

© Dr. Rath Health Foundation
30

Lysine = remmen van weefselafbraak

Vitamine C = hulp bij weefselopbouw

Beide moleculen kunnen niet door ons lichaam aangemaakt worden.

Optimale verzorging met vitamine C, lysine en andere vitale celstoffen (bv proline, polyfenolen) is een wetenschappelijk onderbouwde manier van biologische kankerbestrijding.

Opzienbarend inzicht van Cellulaire Geneeskunde:

HOE VITALE CELSTOFFEN

KANKERCELLEN KUNNEN

BLOKKEREN

Kanker onder controle:

• Cruciaal is het blokkeren van de collageenverterende enzymen van kankercellen.

Daartoe zijn vooral de volgende vitale celstoffen in staat:

• Vitamine C

• Lysine en proline (aminozuren)

• Polyfenolen (uit groene thee)

• Andere microvoedingsstoffen

© Dr. Rath Health Foundation
31

• Longkanker

• Slokdarmkanker

• Borstkanker

• Prostaatkanker

• Darmkanker

• Leverkanker

• Huidkanker

• Alvleesklierkanker

• Botkanker

• Bindweefselkanker

• en andere

Onderzoek onder leiding van:

Dr. A. Niedzwiecki

Opzienbarend inzicht van Cellulaire Geneeskunde

WETENSCHAPPELIJK BEVESTIGD: KANKER IS GEEN DOODSOORDEEL

MEER

• Het Dr. Rath Research Instituut is wereldwijd leidend op het gebied van natuurlijke kankerbestrijding

• De onderzoeksresultaten laten zien dat alle onderzochte kankercelsoorten (links) door vitale celstoffen volledig gestopt kunnen worden.

Dit is echter geen garantie voor genezing, vooral dan niet, wanneer

• de kanker al te ver gevorderd is.

• het immuunsysteem van de patiënt door voorafgaande chemotherapie-behandelingen beschadigd is.

© Dr. Rath Health Foundation
32

Opzienbarend inzicht van Cellulaire

Geneeskunde: SUCCES BIJ LONGKANKER

Röntgenbeelden van de longen van een 70-jarige patiënt

Overzicht

Voor de inname van vitale celstoffen

Na 7 maanden suppletie

Vergroting

33 © Dr. Rath Health Foundation

CONVENTIONELE

AANPAK

Chemotherapie

• Doden van kankercellen en gezonde cellen

Nieuw inzicht: MENSEN MET KANKER HEBBEN NU EXTRA MOGELIJKHEDEN

• Ernstige bijwerkingen

MODERNE CELLULAIRE

GENEESKUNDE

Microvoedingsstoffen

• Tumor-inkapseling

• Blokkade van uitbreiding

• Kankercellen sterven

© Dr. Rath Health Foundation
34

ZONDER VITAMINE C Tumor

breidt zich uit

MET VITAMINE C

Tumor is ingekapseld

Opzienbarend inzicht van Cellulaire Geneeskunde

WIJ WAREN DE EERSTEN DIE ...

De wetenschappelijke basis legden voor de natuurlijke preventie en het onder controle brengen van kanker.

Meer informatie: Boek van Dr. Rath en Dr. Niedzwiecki

 In 10 talen vertaald

 Miljoenen exemplaren wereldwijd

© Dr. Rath Health Foundation
35

De rol van VITALE CELSTOFFEN

IN DE CELLULAIRE

GENEESKUNDE

36 © Dr. Rath Health Foundation

Hoe we aan vitale celstoffen komen: LEVENSMIDDELEN – EEN GESCHIKTE BRON

VOOR VITALE CELSTOFFEN?

PROBLEEM VOEDSELPRODUCTIE

PROBLEEM TE BEPERKTE

OPNAME

PROBLEEM VERHOOGDE

BEHOEFTE

37 © Dr. Rath Health Foundation

Afname

1985 – 2002

Calcium Magnesium

Wortelen

Calcium Magnesium

Boontjes

Calcium Vitamine C

Afname van microvoedingsstoffengehalte in fruit en groente tussen 1985 en 2002 als gevolg van industriële voedselproductie.

Levensmiddel – een geschikte bron voor vitale celstoffen?

PROBLEEM VOEDSELPRODUCTIE

Verbouwen in monoculturen

heeft als gevolg:

• Eenzijdig bodem-verarming

• Bemestings- en bestrijdingsmiddelen

Referenties:

1985 Farmaconcern

Geigy (Zwitserland)

Aardbeien

Vitamine B6 Magnesium

2002 Levensmiddelenlaboratorium

Karlsruhe/Sanatorium Oberthal.

Andere problemen in de voedselproductie:

• Voortijdige oogst

• Extreem lange transportwegen

• Bewerking van voedsel

Bananen

© Dr. Rath Health Foundation
38

Levensmiddelen – een geschikte bron voor vitale celstoffen?

PROBLEEM VAN LAGE INNAME

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheden

groente en fruit worden door veel mensen niet gehaald.

Bovendien wordt daarbij vaak uitgegaan van te lage referentiewaarden.

© Dr. Rath Health Foundation
39

Levensmiddelen – een geschikte bron voor vitale celstoffen?

VERHOOGDE BEHOEFTE

Versnelde afbraak van vitale celstoffen in het lichaam op grond van:

Vitale celstoffen rovers

Sigarettenrook

Alcohol

Stress

Levenssituaties

Groei

Zwangerschap

Borstvoeding geven

Milieufactoren

Medicijnen

Prestatiesport

Ziekte

Veroudering

40 © Dr. Rath Health Foundation

Extra toevoer van microvoedingsstoffen: GEBRUIK VAN VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Voedingssupplementen kunnen hiaten opvullen, wanneer de toevoer via de voeding niet toereikend is;

en zo bijdragen tot preventie van tekorten.

41 © Dr. Rath Health Foundation

Waar goede voedingssuppletie aan moet voldoen:

CRUCIALE CRITERIA VOOR

EFFECTIEVE

VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Ze worden op basis van wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld en getest.

Ze bevatten zorgvuldig geselecteerde en hoogwaardige grondstoffen

 van natuurlijke oorsprong, als maar enigszins mogelijk

 vrij van pesticiden, conserveringsmiddelen en andere schadelijke stoffen, en tevens non-GMO

Ze zijn doelgericht op bepaalde celsystemen afgestemd en zonder bijwerkingen.

Ze maken gebruik van het synergie-principe, om een zo hoog mogelijk voordeel te bereiken.

42 © Dr. Rath Health Foundation

Voedingssuppletie: DE JUISTE SYNERGIE VAN

MICROVOEDINGSSTOFFEN IN DE CELLEN

Synergie

Phytobiologica

Aminozuren

Mineralen

Vitamines

Totale werking

Phytobiologica

Aminozuren

Mineralen

Vitamines

Synergie-effect: biologische werking op de celstofwisseling met extra voordeel

43 © Dr. Rath Health Foundation

Cellulaire Geneeskunde

WETENSCHAPPELIJK BEVESTIGD

44 © Dr. Rath Health Foundation

TWEE CRUCIALE MECHANISMEN

SPELEN BIJ DE PREVENTIE VAN

BIJNA ALLE MENSELIJKE ZIEKTEN

EEN BELANGRIJKE ROL

1. Weefselstabiliteit

Microscopisch

beeld van collageenvezels

Slagaderdoorsnede met stabiliserende collageenvezels

2. Celenergieverzorging

Mitochondrium

ATP-molecuul

Hartspiercel

45 © Dr. Rath Health Foundation

1. GEZONDHEIDSPROBLEMEN

DOOR GEBREK AAN COLLAGEEN

EN

WEEFSELZWAKTE DOOR

EEN TEKORT AAN MICROVOEDINGSSTOFFEN

Botten

• Osteoporose

• Atherosclerose

Huid

• Dermatitis

• Cellulitis

• Hernia Bloedsomloop

Gewrichten

• Artrose

• Hartinfarct/beroerte

• Aneurysma

Breuken

• Liesbreuk

• Middenrifbreuk

Bloedvaten

• Beenvaatjes

• Spataderen

46 © Dr. Rath Health Foundation

Wetenschap:

DE INVLOED VAN GECOMBINEERDE SYNERGIEN OP DE AANMAAK

VAN COLLAGEEN-STABILITEITSMOLECULEN (COLLAGEEN TYPE 1)

Collageen-productie in de gladde spiercellen van de menselijke slagaderwand

Wetenschappelijk ontwikkelde microvoedingsstoffencombinaties kunnen de aanmaak van collageen in de gladde spiercellen van de menselijke aorta – stapsgewijs – tot meer dan 400% verhogen.

Controle in procenten

Controle Basis-synergie + Opvolg-synergie + Specifieke synergie

47 © Dr. Rath Health Foundation
© Dr . Rath Research Institute

2. GEZONDHEIDSPROBLEMEN DOOR EEN TEKORT AAN CELLULAIRE ENERGIE

ALS GEVOLG VAN MICROVOEDINGSSTOFFEN-TEKORT

Nieren

• Filtratiestoornis

Chronisch vitale celstoffen-tekort

Afweer

• Verhoogde infectiegevoeligheid

Hormonen

• Diabetes

• Trage schildklier

Voortplanting

• Verstoorde vruchtbaarheid

• Zwangerschapscomplicaties

Bloed

• Anemie

Gehoor

• Gehoorverlies

Ogen

• Staar

Vertering

• Functiestoornis van lever en alvleesklier

• Trage darm

Bloedsomloop

• Hartzwakte

• Ritmestoornissen

• Hoge bloeddruk

Hersenen

• Epilepsie

• Alzheimer

• Dementie

Zenuwen

• Spierzwakte

• Zenuwfunctiestoornis

© Dr. Rath Health Foundation 48

Wetenschap:

DE INVLOED VAN GECOMBINEERDE SYNERGIEN OP DE PRODUCTIE

VAN ATP-ENERGIEDRAGENDE MOLECULEN IN DE HARTSPIERCELLEN

Productie van het energiemolecuul

ATP in hartspiercellen

ATP (Adenosinetrifosfaat) is het cruciale celenergie-dragende molecuul.

Wetenschappelijk ontwikkelde microvoedingsstoffencombinaties kunnen de productie van ATP in de menselijke hartspiercellen –stapsgewijs – tot meer dan 350% verhogen.

in procenten

Controle Basis-synergie + Opvolg-synergie + Specifieke synergie

49 © Dr. Rath Health Foundation
Controle
© Dr . Rath Research Institute

Wetenschap:

DEZE RESULTATEN ZIJN

GEEN TOEVAL

Ze zijn het gevolg van:

• Jarenlang onderzoek en ontwikkeling

• Het synergie-principe toepassen

• Hoogwaardige grondstoffen uitzoeken

• Wetenschappelijke toetsing

Foto:

Onderzoeksleidster Dr. A. Niedzwiecki (midden) met team in het Dr. Rath Research Institute, Californië

50
© Dr. Rath Health Foundation

OF HEEFT U AL EENS GEHOORD VAN FARMA-MEDICIJNEN DIE

de aanmaak van

stabiliteitsmoleculen in de cellen van uw lichaam kunnen bevorderen?

de productie van bio-energie in uw lichaamscellen kunnen verhogen?

niet zoals chemotherapie alle cellen beschadigen, maar doelgericht alleen de kankercellen doden?

51 © Dr. Rath Health Foundation

Tegenover elkaar gesteld: CELLULAIRE GENEESKUNDE TOV FARMA-GEORIENTEERDE GENEESKUNDE

Cellulaire Geneeskunde

Bedrijfstak

Doel op lange termijn

Gezondheid

Ziekten doen verdwijnen en verhinderen

Focus

Celniveau

Hoofddoel

Oorzaken bestrijden

Toepassing

Kennisverspreiding

Economische gevolgen

Afname van zorgkosten

(ziekten worden bestreden, geen octrooikosten)

Farma-georienteerde geneeskunde

Investering

Ziekten als markt behouden

Orgaanniveau

Symptomen bedekken

Medicijnen voorschrijven

Exploderende kosten

(vooral door octrooikosten)

© Dr. Rath Health Foundation 52

Brochures, gezondheidsbrieven, vaktijdschrift voor leden, informatiemateriaal uit ons onderzoeksinstituut, kinderboeken en veel meer op issuu: https://issuu.com/drrath

VERDERE INFORMATIE

Boek van Dr. Rath: Waarom dieren geen hartinfarct krijgen… maar mensen wel

• In meer dan 20 talen

• Miljoenen exemplaren wereldwijd

Online:

https://www.dr-rath-foundation.org/2018/07/why-animalsdont-get-heart-attacks-but-people-do/

Boek van Dr. Rath en Dr. Niedzwiecki:

De overwinning op kanker – Iets onvoorstelbaars wordt mogelijk

• In 10 talen

• Miljoenen exemplaren wereldwijd

Online: https://www.dr-rath-foundation.org/2018/08/victoryover-cancer/

53 © Dr. Rath Health Foundation

 Online Journal ‚Cellulaire Geneeskunde‘ https://www.jcmnh.org/

 Onafhankelijke online bibliotheek

http://www.healthlibrary.info/nl/

 Website van de Dr. Rath Gezondheidsalliantie https://www.dr-rath-health-alliance.org/nl/

 Dr. Rath Gezondheidsstichting op Facebook https://nl-nl.facebook.com/DrRath.Stichting

 Dr. Rath Health Foundation op YouTube (Engelstalig) https://www.youtube.com/user/RathFoundation

 Dr. Rath Health Foundation op Instagram www.instagram.com/drrathhealthfoundation

 Dr. Rath Health Foundation op Twitter https://twitter.com/drrath_stiftung

 Dr. Matthias Rath op Twitter https://twitter.com/drmatthiasrath

54 © Dr. Rath Health Foundation WAAR U ONS OP HET INTERNET VINDT

Een historische terugblik:

HOE ALLES BEGON

55 © Dr. Rath Health Foundation

1998: OPRICHTING VAN DE DR. RATH GEZONDHEIDSALLIANTIE

Het betrekken van mensen als de belangrijkste belanghebbenden bij de Dr. Rath Gezondheidsalliantie

• Bijeenkomsten met gezondheidsinformatie

• Lokale lezingen over gezondheid

Fotos

1999: Gezondheidsalliantie Codex-Demo voor vrije toegang tot natuurlijke geneeswijzen

2019: Fridays for Future!

56 © Dr. Rath Health Foundation

Andere mijlpalen:

HET DR. RATH RESEARCH INSTITUTE VOOR CELLULAIRE

GENEESKUNDE

1999 opgericht door Dr. Rath en Dr. Niedzwiecki

Onderzoeksfocus: Werkzaamheid van microvoedingsstoffen-synergiën in de strijd tegen

• Hart- en vaatziekten

• Kanker

• Infectieziekten

Foto:

De oprichters van het onderzoeksinstituut

Dr. Rath en Dr. Niedzwiecki

57
© Dr. Rath Health Foundation

Andere mijlpalen:

CELLULAIRE GENEESKUNDE IS WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN

• Onafhankelijk basisonderzoek naar preventie/bestrijden van ziekten

• Ontwikkeling van (verdere) effectieve vitale celstoffen-programma’s

• Basis leggen voor educatie en gezondheidsinformatie

• Bereiken van wereldwijde wetenschappelijke acceptatie van natuurlijke geneeswijzen

• In totaal bijna 200 publicaties in toonaangevende online/offline (vak)tijdschriften

• Studieresultaten vrij toegankelijk voor deskundigen/leken

Foto:

Medewerkster van het onderzoeksinstituut aan het werk

58
© Dr. Rath Health Foundation

WIE, ALS NIET WIJ?

• Doelen van de Dr. Rath Gezondheidsalliantie

• Wie achter de Dr. Rath Gezondheidsalliantie staat

• Wat de Dr. Rath Gezondheidsalliantie bereikt heeft

59 © Dr. Rath Health Foundation

De doelen vanaf het begin: DE DR.RATH

GEZONDHEIDSALLIANTIE

• Overkoepelend doel: opbouw van een preventief gezondheidsstelsel, gebaseerd op werkzame, bijwerkingsvrije en betaalbare natuurlijke geneeswijzen

• Gezondheid voor allen: uitleg over de werkzaamheid en de voordelen van wetenschappelijk onderbouwde natuurgeneeswijzen, zoals de Cellulaire Geneeskunde

60 © Dr. Rath Health Foundation

Wereldwijd present: DE DR. RATH GEZONDHEIDSALLIANTIE

61 © Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Research Institute

• Farma-onafhankelijk

• Onderzoek naar natuurlijke geneeswijzen

Inkomsten

Gezondheidsinformatie

• Cursussen, presentaties

• Boeken, brochures

• Video, internet

Dr. Rath Stichting

Gezondheidsalliantie

Wie, als niet wij:

WIE ACHTER DE DR. RATH GEZONDHEIDSALLIANTIE STAAT

Wij behoren tot de weinige wereldwijd

actieve bedrijven binnen de gezondheidsbranche, bij wie

alle inkomsten in een non-profit stichting vloeien.

Deze worden voornamelijk gebruikt voor:

 Onderzoek met vitale celstoffen

 Informeren over de gezondheidsbetekenis van vitale celstoffen

 Gezondheid voor allen!

62
© Dr. Rath Health Foundation

Wie, als niet wij:

WAT DE DR. RATH

GEZONDHEIDSALLIANTIE BEREIKT HEEFT

• Sinds begin 90-er jaren:

Enorme toename van het aantal wetenschappelijke vitaminestudies wereldwijd

• Steeds meer acceptatie:

Natuurlijke geneeswijzen met behulp van vitale celstoffen winnen steeds meer terrein

• Vandaag de dag:

Meer dan 80.000 studies documenteren de gezondheidsbetekenis van vitamines

Publicatiejaar van wetenschappelijke vitaminestudies (Pubmed)

© Dr. Rath Health Foundation
63
Aantal
gepubliceerde vitaminestudies
wereldwijd

Wie, als niet wij:

WAT DE DR. RATH

GEZONDHEIDSALLIANTIE BEREIKT HEEFT

• Enorme toename van vitamine Cproductie wereldwijd, volgend op de eerste publicaties van Dr. Rath en Dr. Pauling

• De wereldwijde gevolgen …

Bron: Bernheim, B. Douglas. 2002. Expert Report of B. Douglas Bernheim, In Re: Vitamins Antitrust Litigation, MDL No. 1285, Misc 99-0197.

Global Vitamin C Market Insights, Forecast to 2024.

Jaarlijkse wereldwijde productie in tonnen

© Dr. Rath Health Foundation
64

Het wereldwijde gevolg:

ENORME DALING VAN DE STERFTECIJFERS AAN HART- EN VAATZIEKTEN IN VELE LANDEN IN SLECHTS 30 JAAR

65 © Dr. Rath Health Foundation
Bron: WHO

Sterfgevallen door hartaanvallen per 100.000 inwoners (Duitsland)

Wat de Dr Rath Gezondheidsalliantie

bereikt

heeft:

ELK TWEEDE MENSENLEVEN

GERED VAN EEN HARTAANVAL

Redenen:

Vooruitgang in de medische zorg

Onze bijdrage aan de verspreiding van informatie en doeltreffende oplossingen in de gezondheidszorg

Bron: European Heart Network

66
© Dr. Rath Health Foundation
Heren Vrouwen

Dr. Rath

Gezondheidsalliantie

Wat we bereikt hebben (uittreksel): ONS TUSSENRAPPORT NA 20 JAAR

• Miljoenen mensen gered

• Duizenden mensen gekwalificeerd tot ambassadeurs van kennis over Cellulaire Geneeskunde

• Aanvallen op vitaminevrijheid tot dusverre afgeslagen

• Eigen onafhankelijk onderzoeksinstituut opgebouwd

• Vitamineonderzoek wereldwijd gestimuleerd

• Wereldwijd preventieve gezondheidspolitiek gepromoot

67
© Dr. Rath Health Foundation
Sinds 1999 JAAR

Bannertekst op foto:

"Stop Codex!

Voor vrije toegang tot natuurgeneeswijzen

Wereldwijd present:

ZONDER DE INZET VAN ONZE

GEZONDHEIDSALLIANTIE ZOU HET

NIET MOGELIJK ZIJN GEWEEST DE

ENORME OPZIENBARENDE

WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN VAN CELLULAIRE GENEESKUNDE

TE VERDEDIGEN!

Onze Gezondheidsalliantie heeft …

• deze inzichten tegen alle aanvallen van de status quo verdedigd en over de hele wereld verspreid.

• daardoor voor miljoenen mensen het recht op natuurlijke gezondheid veroverd.

• daardoor de eerste steen voor opbouw van een preventief gezondheidsstelsel gelegd.

68
© Dr. Rath Health Foundation

Wie, als niet wij:

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN

EEN GEZONDHEIDSSTELSEL DAT

ZICH

OP PREVENTIE RICHT?

• Effectieve preventie van volksziekten

• Uiteindelijke afwezigheid van volksziekten

• Langer leven en meer levenskwaliteit

• Miljoenen mensenlevens redden

• Besparen van miljarden zorgkosten

• Wereldwijde kans op “gezondheid voor allen”!

69 © Dr. Rath Health Foundation

Wie, als niet wij:

WE ZOEKEN MENSEN ZOALS U …

• Mensen die verantwoording voor hun eigen gezondheid willen nemen.

• Mensen die zich bekommeren om de gezondheid van hun medemens.

• Mensen die een bijdrage willen leveren om de gezondheid van mensen in hun eigen woonomgeving te verbeteren.

• Mensen die toekomstige generaties een betere wereld willen nalaten.

• Mensen die misschien zelfs hun beroepsmatige toekomst willen combineren met de opbouw van een nieuw preventief gezondheidsstelsel.

70 © Dr. Rath Health Foundation

Wereldwijde gezondheidsuitleg: PREVENTIEVE GEZONDHEID VOOR ALLEN!

Uniek natuurgeneeskundig onderzoek voor het terugdringen van:

• Hart- en vaatziekten

• Diabetes

• Kanker

• Vele andere

71 © Dr. Rath Health Foundation

Gezondheid voor allen: betekent „educatie voor allen”

SCHOOLTUINPROJECT VAN DE DR. RATH HEALTH FOUNDATION

IN UGANDA

• Projectstart: 2014

• Ondersteund en gecoördineerd door „Movement of Life”

• Kinderen leren Cellulaire Geneeskunde in hun klaslokaal

• Doel: verbeteren van gezondheid en leefomstandigheden

• Stand eind 2019: meer dan 50 scholen nemen deel aan het project

72
© Dr. Rath Health Foundation

Gezondheid voor allen: zelfverantwoordelijkheid

SCHOOLTUINPROJECT VAN DE

DR. RATH HEALTH FOUNDATION

IN UGANDA

De kinderen passen toe wat ze geleerd hebben:

• Ze verenigen zich in gezondheidsschoolparlementen.

• Ze bespreken actuele gezondheidsthema’s

• Ze plannen het opzetten van gezondheidsprojecten.

73
© Dr. Rath Health Foundation

Gezondheid voor allen:

‚Gezondheid groeit in de tuin‘ SCHOOLTUINPROJECT VAN DE DR. RATH HEALTH FOUNDATION

IN UGANDA

De kinderen passen toe wat ze geleerd hebben:

• Ze leggen een fruit- en groentetuin aan bij de school.

• Ze zorgen ervoor dat ieder project succesvol verzorgd en afgerond wordt.

74
© Dr. Rath Health Foundation

Gezondheid voor allen:

Duurzaamheid

SCHOOLTUINPROJECT VAN DE

DR. RATH HEALTH FOUNDATION

IN UGANDA

Het schooltuinproject werpt zijn vruchten af:

• Inmiddels zijn meer dan 12.000 fruitbomen bij scholen en in de directe omgeving gepland.

• Enkele scholen zijn met het verbouwen zo succesvol, dat de kinderen door verkoop van de vruchten zelfs geld verdienen.

75
© Dr. Rath Health Foundation

Gezondheid voor allen:

SCHOOLTUINPROJECT VAN DE DR. RATH HEALTH FOUNDATION

IN UGANDA

Het schooltuinproject bereikt de lokale

gemeentes:

• De kinderen brengen de gezondheidsinformatie naar de lokale gemeentes.

• Ook thuis leggen ze fruit- en groentetuinen aan.

• Met de verkoop van overtollige levensmiddelen kunnen ze de schoolkosten betalen.

76
© Dr. Rath Health Foundation

Gezondheid voor allen:

SCHOOLTUINPROJECT VAN DE DR. RATH HEALTH FOUNDATION

IN UGANDA

Schooltuinproject verbetert

gezondheid & verandert leven:

• De kinderen kunnen zich tegoed doen aan de geoogste levensmiddelen.

• De kinderen kunnen zich op school beter concentreren.

• Het project heeft inmiddels meer den 100.000 mensenlevens positief beïnvloed

77
© Dr. Rath Health Foundation
Gezondheid voor allen: SCHOOLTUINPROJECT VAN DE DR. RATH HEALTH FOUNDATION IN UGANDA 78 Ondersteun het project van „Movement of Life” en help levens te verbeteren. © Dr. Rath Health Foundation www.movement-of-life.org Meer informatie:

WE NODIGEN U UIT OM ACTIEF TE WORDEN IN DE DR. RATH GEZONDHEIDSALLIANTIE,

OM DE BOODSCHAP VAN ONZE UNIEKE BEWEGING

TE VERSPREIDEN

79 © Dr. Rath Health Foundation
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.