Flaput nov 2017

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Slachtmoanne

Novimber 2017


Mondzorg Stiens

06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan ‘e Redaksje Beste lezer, Hier hebben we dan alweer het novembernummer. Deze heeft veel informatie van en over onze dorpen, zoals de nieuw geplaatste bor-

den over de historie van Jelsum en Koarnjum. Ook bij ‘Alde foto’s’ staat er een interessant artikel over de geschiedenis van De Bining. We zijn erg blij met de ingezonden kopij en foto’s. Hieruit kunnen we concluderen dat De Flapût leeft in onze dorpen om elkaar op de hoogte te houden.

Dit noemen wij MIENSKIP.

De studenten van het Friesland College hebben hun creativiteit gebruikt 3


Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum Jaarvergadering 6 november Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van vereniging van dorpsbelangen Jelsum – Koarnjum. Deze zal gehouden worden op maandag 06.11.2017 om 20.00 uur in de Bining te Koarnjum. Agendapunten voor de jaarvergadering kunt u een week voor de vergadering vinden op onze website: http://www.jelsumkoarnjum.nl Het jaarverslag van 2016 kunt u ook lezen op onze site. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. Het bestuur Ver. v. Dorpsbelang Jelsum - Koarnjum

Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum: Auke Rijpstra Janna Prosé Mirjam van Heumen René Hofman Jaap Keizer

voorzitter secretaris, penningmeester algemeen lid algemeen lid

Algemeen emailadres Ver.v. Dorpsbelang Jelsum–Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl 4


Wist u dat…. De woningen aan de Martenawei volledig gerenoveerd worden… De Âld skoalle in Jelsum weer bewoond gaat worden.… Onze energiewerkgroep om tafel is geweest bij de Sinnetafel… U daar meer over kunt horen op onze jaarvergadering… En ook de laatste stand van zaken betreffende het verplaatsen van de speeltuintoestellen en de pannakooi kunt horen... Maandag 6 november 2017 de jaarvergadering is…

Prachtige foto van de ijsbaan ingestuurd door Jitske Dankert-van Dijk 5


6


Ouderenproject Data Ontmoeten & Koken voor elkaar Start 15.00 uur in De Bining 17.00 uur eten in Túnmanswente

Doarpshûs De Bining •

Dinsdag 31 oktober 2017 Activiteit: Suzan van Veen Wijkverpleegkundige Leeuwarde radeel vertelt over haar werk

Dinsdag 14 november 2017 Activiteit: spelletjes (sjoelen, biljarten, kaarten) / handwerken

Dinsdag 28 november 2017 Janna Prosé en Marian Makelaar uit Koarnjum komen vertellen over hun bedrijfje Vandaag Anders Eten.

Dinsdag 12 december 2017 Activiteit: spelletjes (sjoelen, biljarten, kaarten) / handwerken

Dinsdag 19 december 2017 (26e is het 2e Kerstdag) Activiteit: verrassing!

Dinsdag 3 oktober in dorpshuis De Bining: een optreden van dorpsgenoot Hendrikus Dijkstra! Heerlijk meezingen met oude liedjes, daarna gezellig eten in Túnmanswente!

7


Burendag 2017 bij TĂşnmanswente

Alle buren en vrijwilligers van TĂşnmanswente hebben op zaterdag 23 september de handen uit de mouwen gestoken!

Heel veel dank daar voor! In het bijzonder Henk Boorsma, ontzettend bedankt voor het helpen straten!

Dit is het resultaat, wij zijn er erg blij mee!

8


9


10


Bezorger gezocht Er wordt al een hele tijd geen Stienser en Huis aan Huis meer bezorgd in Jelsum, ze zoeken met spoed een bezorger.

Folderbezorging op zaterdag of uiterlijk maandag Aanlevering drukwerk is op vrijdag. Folders moeten nog tot pakketjes worden gevouwen. Gemiddeld* 11 folders per week . Gemiddelde* verdienste is 30 euro per 4 weken voor bijgevoegde wijken van in totaal 130 adressen. Daarnaast is ook de bezorging van de HUIS aan HUIS beschikbaar. Verdienste is 3 cent per krant, is de krant dikker dan 40 pagina ’s dan gelden er weer gewichtstoeslagen. De kranten worden op woensdagochtend aangeleverd en moeten diezelfde woensdag vóór 20:00 worden bezorgd. Daarnaast kan het voorkomen dat er een losse bijlage mee bezorgd moet worden, verdienste is dan 1 cent per bijlage. Mocht het totaal niet geheel meer kloppen, dan dient dit wel binnen de eerste weken van het bezorgen doorgegeven te worden. * gebaseerd op de huidige aantallen voor de wijk en gemiddeld aantal folders van dit jaar. Voor de bezorging zijn er fiets- of schoudertassen beschikbaar, de borg voor deze tassen is 5 €. Indien van toepassing wordt deze verrekend met de bezorgvergoeding. Er zijn adressen met een sticker op de brievenbus; Indien dit een Nee/Ja sticker betreft, krijgen ze wel HAH kranten Indien dit een Nee/Nee sticker is mag er niets worden bezorgd. Zondagbezorging is absoluut niet toegestaan!

11


Bezorger gezocht Verder vragen we nieuwe bezorgers ook altijd de aantallen te checken en up tot date te houden. Deze willen in de loop der tijd nog wel eens veranderen i.v.m. nieuwbouw, sloop of het wisselen van stickers. Het eventueel restant pakketjes mag beslist niet hoger dan 5 zijn. Voor de vakanties wordt men geacht zelf vervanging te regelen en deze tijdig aan ons door te geven. Lukt het niet met vervanging, dan is een vroegtijdige opgave zeker belangrijk, zodat we de tijd hebben om een oplossing voor de wijk te zoeken. Bij ziekte of andere verplichtingen waardoor de bezorging vertraging oploopt, dient ten allen tijde aan ons door gegeven te worden, via mail of telefoon. Mocht je weer willen stoppen bedraagt de opzegtermijn de lopende week + 4 weken. Mocht er binnen deze periode al een vervanger worden gevonden, kun je eerder stoppen. Mocht je de wijk accepteren, krijg je via de mail de overeenkomst toegestuurd, waarvan we er graag één ingevuld en ondertekend retour willen met toevoeging van de kopieën ID kaart, of bijschrijving in een paspoort, voor o.a. de financiële afhandeling. Voor meer informatie over FRL en een uitgebreide bezorginstructie kijk op onze site: www.post.frl Ik ontvang graag jouw reactie op bovenstaande, Met vriendelijke groet, Elly Bouius FRL Verspreidingen b.v. Zwettestraat 29d 8912 AV Leeuwarden T: 058-2154157 E: e.bouius@frlpost.nl

I: www.post.frl Op woensdagmiddag en vrijdag afwezig

12


13


Concerts & More @ De Wier Klassiek gitaarconcert met Thijs Kevenaar Vrijdagavond 10 november 2017 Huiskamertheatertje De Wier, De Wier5, 9056 PM Koarnjum Aanvang 20.30 uur Deur open 20.00 uur Entree € 10,- pp incl. gratis koffie en …..nootjes!! Thijs Kevenaar, geboren in 1993 in Leeuwarden, begon al op 14 jarige leeftijd met zijn eerste gitaarlessen. Al snel bleek dat dit zijn grote muzikale passie zou gaan worden en oefende hij uren per dag. Met als resultaat…….. In 2010 begon hij zijn studie aan het Artez Conservatorium in Zwolle bij Jacob Vlijm. In 2012 zette hij zijn studie voort bij Sabrina Vlaskalic aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Hier studeerde hij in 2016 af met een 8,5. In 2015 kreeg Thijs de bijzondere kans om een masterclass te krijgen van de wereldberoemde gitarist en componist Leo Brouwer. Naast deze masterclass van Leo Brouwer kreeg hij masterclasses van o.a. Hopkinson Smith, Costas Cotsialis, Zoran Dukic, Göran Söllscher, Goran Krivokapic, Tadashi Sasaki en Gerhard Reichenbach.

Als gitarist gaf Thijs, zowel solo als in ensembles, meerdere recitals in Noord Nederland. Zo speelde hij onder andere in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden, de Oosterpoort in Groningen, het Peter de Grote Festival in Groningen en op het Grachtenfestival Amsterdam. Deze vrijdagavond is deze bijzondere gitarist te gast in het kleinste huiskamertheatertje in noordwest Friesland. Van harte welkom!! Toegang is alleen mogelijk na reservering op telnr, 0654763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com Meer informatie vindt u op: http://www.pinupsanddowns.com/programma/ En op www.thijskevenaar.nl 14


15


Dekema State oktober/ november Oktober kindermaand viel een beetje in het water omdat Leeuwarden niet meer meedeed aan het programma eromheen. Er waren dus ook geen boekjes verspreid over alle scholen in het gebied zoals vorig jaar. Ook waren de weersomstandigheden begin oktober niet florissant, wat vast en zeker ook meegespeeld zal hebben. Weinig kinderen dus over de vloer om te verkleden, behalve natuurlijk met kastanjemiddag. Dat was zeker gezien het prachtige weer een feest!! De kijkbegeleiders (folderboekjes met uitleg wat er te zien is bij Dekema) zijn op; vanaf volgend seizoen komt er een aangepaste kijkbegeleider, waarin alle wijzigingen en aanwinsten zijn opgenomen. Na oktober kindermaand is het weer tijd voor bezinning; Vanaf november zijn we voor groepen nog opengesteld voor publiek tot half december, maar kan er niet meer een los bezoek aan Dekema State worden gebracht., tenzij je bereid bent het minimale groepstarief te betalen. In een ander artikel kunt u de uitnodiging lezen voor de Dekema Lezing op donderdag avond 23 november aanstaande, georganiseerd door de Vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema State in de kerk van Jelsum.

Op kantoor en met diverse werkgroepen zijn we nu alvast aan de slag voor het nieuwe seizoen 2018, een bijzonder jaar met alle activiteiten rond Kulturele HaadstĂŞd LF 2018.

16


Dekema State november 4 november Natuurwerkdag op Dekema State Dit jaar gaan we wilgen knotten en ander snoeiwerk doen; wil je deze zaterdag de handen uit de mouwen steken en meedoen geef je dan op via Landschapsbeheer Friesland of via Dekema State rechtstreeks.

Lintje voor inzet bij Dekema State Jelsum Auke Koopmans (91) uit Leeuwarden is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Crone reikte hem een lintje uit voor zijn werkzaamheden in Dekema State en de scouting. Koopmans werd in 1982 actief op de state in Jelsum en gaf er talrijke rondleidingen. Van 1990 tot 1996 was hij voorzitter van de Ver. Van Vrienden en Vriendinnen van Dekema State.

Nog altijd fietst de 91-jarige naar Dekema State om rondleidingen te verzorgen.

17


Lezing Dekema State Na het succes van de eerste Dekema Lezing vorig jaar, organiseert de Vereniging van Vrienden en Vriendinnen van Dekema State op donderdag 23 november 2017 weer een lezing in de kerk van Jelsum met als titel: ‘Beelden van Dekema State in context’. Tijdens de restauratie van Dekema State werden in 1997 in de kelder en onder de vloer van een van de vetrekken fragmenten gevonden van vier gipsen beelden. Bij nadere beschouwing bleken het delen te zijn van een vroeg 17de-eeuwse schouw. Spreker Ben Olde Meierink deed er onderzoek naar en ontdekte dat ze waarschijnlijk zijn gemaakt door rondreizende Italianen, die met behulp van een mal de beelden ter plekke maakten. Soortgelijke beelden zijn op slechts twee andere plekken in Nederland aangetroffen. Tijdens de lezing zal Olde Meierink ingaan op de functie en betekenis van de beelden die gerestaureerd zijn en een plek hebben gekregen op de zolder van Dekema State. Drs. Ben Olde Meijerink is werkzaam bij het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis in Utrecht. Ook is hij als wetenschappelijk medewerker bij de Kastelenstichting betrokken bij bouwhistorisch onderzoek van vele kastelen en buitenplaatsen. De lezing, die om 19.30 uur begint, is gratis toegankelijk. Wel wordt er, evenals vorig jaar, een collecte gehouden om de kosten (deels) te dekken. Opgave is mogelijk tot 28 oktober 2017 door het sturen van een mail naar: info@dekemastate.nl. Bellen met Piet Rozenga kan ook: 058- 266 59 18. Er zijn 120 plaatsen beschikbaar.

Bij de foto: De opstelling van de beelden op de zolder van Dekema State. (foto Dik van der Mey)

18


19


Alde Foto’s Doarpshûs ‘’De Bining’’ 50 jier yn gebrûk. It is dit jier fyftich jier lyn dat ‘’De Bining ‘’ de doarren iepene hat, sadat eltsenien út ús doarpen en dêr om hinne gebrûk meitsjen koe fan”de Bining” foar bygelyks gearkomsten en feestjúnen. Dit om’t der yn Jelsum en Koarnjum gjin plak wie wer’t ferienigings harren gearkomsten hâlde koenen.

Op dit stuit wennet de famylje Bos yn dit hûs, de loadsen, wer’t Anske Agema syn bedriuw hat, wiene der eartiids noch net.

Yn 1951 hawwe in stik as wat boeren it timmermans-bedriuw fan Reinder Feitsma en Frans Miedema oan de boarnsylsterwei kocht mei de bedoeling om hjir in doarpshûs fan te meitsjen. Om it spul te keapjen wie der jild nedich en dit besochten se bijelkoar te krijen troch yn lammen te hanneljen. Se kochten in oantal lammen, brochten dizze lammen yn de maaitiid by de boeren yn harren lân om weidzje te litten. Dernei ferkochten se de lammen mei hoop op winst. Dit wie dochs net genoch om it doarpshús fan de grûn te krijen nim ik oan. Yn dizze tiid hat de fam J. Brouwer dêr wenne en it is letter ferkocht oan de fam. Terpstra dy’t harren leanbedriuw dêr hiene. 20


.

21


Alde Foto’s

Dizze akwarel waard makke troch de âld doarpsman en keunstskilder Douwe van der Heide bij it 25 jierrich bestean fan ,,De Bining’’ yn 1992

Ele Fierstra, fan Kafé it Haantje, en de frou hâlden der goed 50 jier lyn mei op. Ele sútele mei bôle bij de doarren lâns en sy’n frou hie oerdei sa no en dan ris in klant. Jûns wiene der gearkomsten, kaartjúnen, biljerten en wie der rippetearen fan ‘’Vriendenkring‘’ yn it winterskoft. Kafé it Haantje waard ferkocht en der kaam in bar-dansing yn, wertroch it net mear geskikt wie foar gearkomsten en ferienigings. Op dat stuit wie der yn Koarnjum of Jelsum net in plak wer’t ferienigings harren gearkomsten hâlde koene. Yn 1962 kamen der in nij inisjatyf troch in kommisje fan njoggen minsken mei stipe fan de gemeente, provinsje en it ryk. By de iepening fan de nije skoalle die it bliken dat der in potsje mei jild “oer” wie. Yn 1963 waard “stichting dorpshuis te Cornjum” oprjochte. Yn 1965 is oannimmer Douwenga út Stiens mei de bou begûn. De tekeningen waarden fersoarge troch arsjitekten buro Sipma/ Groeneveld út it Hearrenfean.

22


23


24


De foarkant fan de lêste ferbouwing.

Op 12 jannewaris 1967 wurdt doarpshûs “DE BINING” offisjeel iepene troch dhr. de Jong (ministearje fan maatkipik wurk Fryslân). It earste bestjoer yn 1967 bestie út de kommisjeleden, te witten:Frou G. Bijlsma- Boersma, A. Bijlsma, P.D.Boelstra, frou J.Hazenberg-Faber, Y. Heeg, K.P.Kalma, A. Palsma, J. Stelwagenen en T. Kuipers. Dêr waard in behearder yn fêste tsjinst oannommen, dat wiene Piet en Goitske Boersma. Dit koe net út en doe is it bestjoer mei in frijwillegersploech úteinsetten, besteande út in skjinmakkers- en barploech. Tuskentiids hawwe der ferskate minsken yn it bestjoer sitting hân. De Bining wurket al sa’n 35 jier mei frijwilligers. Ien kear yn it jier fersoargje de bestjoersleden foar dizze minsken in gesellige jún, de oanhang mei dan ek mei en de ynfolling is eltse kear wer oars. It bestjoer fan ‘’de Bining ‘’ bestiet no út : Louis Hooghiemstra, foarsitter, Dick Rijpstra, de man fan it ûnderhâld, Wiepie Hoekstra beheart de post fan de frijwilligers, Yvon Wolfslag is de skriuwster en Jelle van der Meer de ponghâlder.

Dit is in foto fan de allerlêste ferbouwi ng in pear jier ferlyn.

Piet 25


Theaterschuur Jelsum

Tryater had vrijdagavond 20 oktober een uitverkochte voorstelling in de boerderij van de fam. Dijkstra. Het stuk werd gespeeld door vijf enthousiaste spelers die met improvisatie ons een uur lang vermaakten. —————————————————————————————————-

IJsbaan Koarnjum, foto ingestuurd door Jitske Dankert-van Dijk 26


27


Collectes Collecte Brandwondenstichting 2017 In de week van 8 tot 14 oktober is de landelijke collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting gehouden. Ook in Britsum, Koarnjum en Jelsum zijn een aantal collectanten hier huis aan huis geweest om hun collectebus te vullen. De totale opbrengst is dit jaar € 531,66. Namens de stichting worden alle dorpsbewoners bedankt die een bijdrage in de bus hebben gedaan. Ook gaat die dank uit naar de collectanten die elk jaar in weer en wind langs de deuren gaan. Nils Buit, coördinator en Germ Althuizes, assistent coördinator ——————— Collecte Nierstichting 2017

De landelijke collecteweek Nierstichting in september was een groot succes! In Jelsum-Koarnjum-Britsum is een prachtig bedrag opgehaald van €667,03. Alle gevers bedankt voor de bijdrage en alle collectanten voor hun inzet!! Collectant gemist? Het is mogelijk een donatie over te maken naar NL70INGB0000088000. Of sms NIER naar 4333 en doneer eenmalig €2,00.

Wilt u zich ook inzetten voor de Nierstichting? Collecteren kost maar 2 uurtjes van uw tijd. Meld u aan als collectant. mail naar mirjamvanheumen@gmail.com of bel 06-29452912. Mirjam van Heumen, Coördinator Nierstichting _____________________________________________________

Ideaal paardenvoer grasbrok in zak à ca. 23 kg voor € 7,50 mdevries028@gmail.com 28


Tel. 06- 577 786 14

29


Vriendenkring Toanielselskip Vriendenkring Jelsum-Koarnjum-Britsum 1860------- 2017 Yn de wike fan 18 septimber binne trije groepen útein set mei de repetysjes fan in ienakter. De rezjy fan de jong folwoeksen ploech is yn hannen fan Anita Dijkstra. De middelste jeugd stean ûnder rezjy fan Wietske Dijkstra en Maaike van Huizen en de jongste ploech wurdt begeliede troch Yvonne van Huizen en Lieuwkje Boomsma. Op 8 en 9 desimber bringe de groepen harren stikken foar jim op de planken, dus skriuw de data fêst op de kalinder sadat jim dit net misse! Yn de folgjende Flapút krije jim mear oer de stikken te lêzen. Ek foar it maartstik yn 2018 binne de tariedings al begûn. Brecht Wassenaar hat tasein de rezjy wer foar har rekken te nimmen en sy sil in moai stik útsykje om op de planken te bringen. Wy wolle jim ek noch witte litte dat wy moandei 13 novimber ús jiergearkomste op de kalinder ha. De aginda foar dizze jûn stiet op de oare side. Wy hoopje dat we jim moetsje op de jiergearkomste! Titus Sinnema Richt van der Velde Louis Hooghiemstra Theunis Dijkstra Lieuwkje Boomsma Sjoch ek ris op ús Facebookside: https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/

30


Vriendenkring Jergearkomste op moandei 13 novimber 2017 Plak : doarpshÝs De Bining te Koarnjum Oanfang : 20.00 oere AGINDA 1. Iepening 2. Ynkommen stikken en meidielings 3. Ferslach jiergearkomste 14 novimber 2016 4. Jierferslach fan de skriuwster 5. Jierferslach fan de ponghâlder Ferslach kaskommisje en beneaming nije kaskommisje SKOFT 6. Oersjoch winterskoft 2017 / 2018 7. Omfraach 8. Sluting Kontaktadres skriuwster: Richt van der Velde, Lieuwe Jellingastrjitte 29, 9055 MX Britsum e-mail: vriendenkring1860@hotmail.nl

31


Doarpswurk Onze dorpen zijn in transitie. Dit betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen waarin ideeën, samenwerking en realisatie weer leiden tot mooie dingen zoals bijvoorbeeld een levendig dorp of een nieuwe manier van besturen. Dit is de reden dat Doarpswurk vier beknopte boekjes uitbrengt met daaraan verbonden twee inspiratie/scholingsavonden. Het is bedoeld voor iedereen die zich druk maakt over de toekomst van zijn of haar dorp. De dorpen die aangesloten zijn bij Doarpswurk, ruim 270, ontvingen het eerste boekje in de bus. Deze gaat over de Mienskip en Leefbaarheid; twee containerbegrippen die weer betekenis moeten krijgen. Wat hierbij helpt is leren kijken naar de oorspronkelijke ideeën. Wat was ook alweer de bedoeling van een gemeenschap? Wat is in essentie een levendige democratie? En wat is leefbaarheid? ‘We realiseren ons dat niet iedere dorpsbewoner interesse heeft in deze vaak meer abstracte vraagstukken. Maar met bewoners, bestuurders, initiatiefnemers en professionals die wel behoefte hebben aan verdieping willen wij kennis delen. Zo helpen wij bij het vormen van gedachten en het zoeken naar - en vinden van – antwoorden. Door anders te leren denken en te begrijpen waar dingen vandaan komen, kun je beter omgaan met de veranderingen. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, maar ook vraagstukken met betrekking tot bestuurskunde versus initiatiefkunde en individualisering’, aldus Jaap Koen Bijma adviseur bij Doarpswurk en tevens de persoon die de inspiratie avonden presenteert.

De reden dat Doarpswurk dit initieert is enerzijds logisch want het is haar taak om dorpen te helpen bij moeilijke vraagstukken. Daarnaast voelt Doarpswurk zich verantwoordelijk en leeft de stichting mee met de dorpen. Het wordt steeds moeilijker om bestuursleden te vinden voor bijvoorbeeld een dorpsbelang, de vraag is dan ook; zijn we niet toe aan een andere vorm van besturen? Is een dorp nog steeds een mienskip of is het meer een woonplaats dan een leefplaats? En als dat zo is hoe kunnen we dan een nieuwe vorm van een mienskip bedenken waarin de juiste verwachtingen naar elkaar toe passen. ‘We merken dat mensen worstelen met vragen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn, maar het zijn zeker vragen waar je samen over kunt praten om ze helder te krijgen en om er mee leren om te gaan. Ik kijk er naar uit om naar aanleiding van het eerste boekje met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Dat is waar de inspiratie avonden toe moeten leiden’, besluit Jaap Koen. 32


Op 7 en 21 november vinden de inspiratie avonden ‘Initiatiefkunde voor vrijwilligers’ plaats die passen bij het eerste boekje. Je kunt je gratis inschrijven via de website waar je tevens het boekje kunt downloaden: doarpswurk.frl. _____________________________________________________

Ek doarpswurk!!!!!!!!!!!!!!

33


States project Borden-projecten Leeuwarderadeel onthuld! Doop historische fietsroute Informatieborden bij fietspad Spoardyk De Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft in samenwerking met de Kultuerried Ljouwerteradiel en een flink aantal sponsors het ‘statesproject’ kunnen realiseren. Het project gaat over states en stinsen in het Noorder trimdeel (derde deel van de oorspronkelijke gemeente Leeuwarderadeel). Op zaterdag 14 oktober a.s. om 14.00 uur zal wethouder Rinske van de Meulen het eerste bord formeel onthullen. Bij de dorpen binnen de gemeente is nu een dergelijk informatiebord geplaatst met daarop de belangrijkste state die binnen het betreffende dorpsgebied heeft gestaan. Naast een afbeelding en de plaatsbepaling staat er op de borden ook informatie over welke states nog meer binnen dat dorpsgebied hebben gestaan en tevens wie de belangrijkste bewoner van de state is geweest, veelal ook met afbeeldingen. In totaal zijn er zes van dergelijke borden geplaatst, te weten in, van noord naar zuid: Hijum, Aebingastins; Feinsum, Holdingastate; Stiens, Burmaniastate; Britsum, Lettingastate; Koarnjum, Wijdeveldstate en Jelsum, Hinnemastate.

Verwijzing naar de vroegere Wijdeveldstate,Brédijk Koarnjum 34


Naast deze borden is er door de Documentatiestichting onder meer langs die borden een prachtige historische fietsroute van c. 40 km. ontwikkeld, die ook in delen gefietst kan worden. De fietsroutes zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, de VVV en historische/ recreatieve instellingen.

De borden samen vormen, in combinatie met de fietsroute, een mooi stukje historische informatie waardoor fietsers en ook wandelaars in het kader van Leeuwarden/ Fryslân CH 2018, in het noorden van de nieuwe gemeente Leeuwarden de CULTUUR HISTORIE kunnen komen snuiven! Het zijn allemaal borden waarop de historie van de verschillende objecten wordt beschreven

Foto boven: verwijzing naar de vroegere Hinnemastate, Aldlân Jelsum

Kaart uit 1847 35


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum Seizoen 2017/2018 Sneon 4 novimber * o o o o

Tryater ( yn gearwurking mei De Bining) Reservearjen: itnutjkb@gmail.com of fia www.Tryater.nl tickets telefonysk 058 2882335

Sneon 25 novimber 2017

o Paul de Haas en Marian Makelaar

Sneon 16 december o Kerststerren

Sneon 3 febrewaris 2018 o Weima en van der Werf.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum, It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

36


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum Sneon 4 november 2017 Wat jo wolle (gjin Shakespeare) De ideale teaterjûn

20.00 uur Entree: € 16,- Freonen/CJP € 14,50 Nutsleden ha dizze jûn gjin koarting Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: in jûn dêr’t elkenien krijt wat hy of sy graach wol! Tryater makket de ideale teaterjûn. Nóch mear as oars wurdt alles yn it wurk setten om it publyk it nei it sin te meitsjen. De ultime romantyske leafdessêne, in klucht mei doarren, in Fryske poëzyfoardracht of spektakel; alles is mooglik. It publyk kin foarôf oanjaan wat it graach sjen wol; de akteurs sille it spylje. As út in toverdoaze wurde de sênes delsetten. It wurdt firtuoas, lykas in revu dêr’t fan alles yn foarby komt. Ynspirearre troch alle opfettingen en ideeën fan it publyk giet Tryater foar in ûnferjitlike jûn teater. Smout en smûk. En as it oan ús leit, komt dy ferlotting (mei ‘fette’ prizen) yn it skoft der ek. ‘All the world ‘s a stage and all the men and women merely players.’ (toch noch Shakespeare J)

Konsept en regy:Tatiana Pratley Skriuwer: Wessel de Vries Spilers: Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Nynke Heeg en Ali Zijlstra Foarmjouwing: Sacha Zwiers Muzyk: Hilbrandt

37


Pakhûs SOLO Stiens Wytske Holtrop, cello 17 november, aanvang concert 20.15 u., koffie/thee vanaf 19.45 Vrijdag 17 november zal Wytske Holtrop het programma Dialogue voor cello solo verzorgen in het Pakhûs SOLO in Stiens. We zijn blij dat Wytske opnieuw naar Stiens komt om in het Pakhûs SOLO op te komen treden. Ze is opgeleid in o.a. Groningen, Zwolle en Brussel. Ze won diverse prijzen en is sinds vorig jaar bezig met een vervolgstudie in Genève. Vorig jaar verzorgde ze het openingsconcert van Pakhûs SOLO dat een groot succes was en een mooie start van onze muziekprogrammering. Het was fascinerend om haar niet alleen te horen, maar ook om haar te zien spelen. Wytske schitterde vorig jaar in haar interpretatie van de modernere stukken en we kijken daarom uit naar dit nieuwe boeiende programma waarin Wytske de dialoog aangaat met componisten uit Duitsland, Hongarije, Polen en Spanje. Deze componisten blijken op hun beurt weer op muzikale wijze in gesprek te gaan met collega’s. Het programma opent klassiek met de Cello suite no.1 van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Het is de eerste uit een serie van zes suites die Bach schreef omstreeks 1717-1723 toen hij ‘Kapellmeister’ was van de muziekliefhebber Leopold von AnhaltKöthen. Daarna klinkt de Sonate voor cello solo van Hongaarse componist György Ligeti (1923-2006). Dit is een vroeg werk van hem. Hij schreef het eerste deel, Dialogo, in 1949 voor een medestudente op wie hij heimelijk verliefd was. Deze celliste heeft het stuk nooit gespeeld. Ligeti’s werk stond in die tijd dicht bij de composities van zijn landgenoten Bartók en Kodály. Het tweede deel, een snel Capriccio, is geschreven in 1953 op verzoek van een bekende celliste en vergt virtuositeit zoals dat ook geldt voor de Caprices van Paganini waarnaar Ligeti met zijn eigen Capriccio verwijst. De Sonate mocht onder het communistisch bewind niet uitgevoerd worden. Inmiddels is het een zeer gewaardeerd stuk dat regelmatig wordt uitgevoerd.

38


Het stuk Per Slava (1986) van de Poolse componist Krzysztof Penderecki (geb. 1933) is opgedragen aan de cellist Mstislav Rostropovich. De eerste noten B-A-C-H zijn een soort muzikaal cryptogram. Het stuk kent geen maatstrepen. De musicus heeft dus een grote vrijheid bij de interpretatie van het stuk en kan daarmee zelf een significante bijdrage leveren aan het stuk. In het eerste deel van de Suite voor cello solo (1926) van de Spaanse componist Gaspar Cassadó (1897-1966) komen fragmenten voor uit een compositie voor cello van de Hongaarse componist Kodály dat enkele jaren eerder verscheen, en uit de beroemde fluit solo van het ballet Daphnis et Chloé van Maurice Ravel. De Sardana is een traditionele Catalaanse dans. Tot slot de virtuoze Flamenco van de Spaanse componist Rogelio Huguet y Tagell (1881-1956), een stuk dat zowel speler als luisteraar volledig in de ban houdt. Toegang 15 € (incl. koffie/thee vooraf en glaasje na), beneden 18 jaar € 8. Er zijn 35 plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te voorkomen is het goed u vroegtijdig aan te melden via: http:// www.stinze-stiens.nl/nieuws/agenda/ In het pand is een lift. Er is beperkt toegang voor rolstoelen en men kan gebruik maken van de aanwezige rolstoel. Bezoekadres Pakhûs SOLO: Smelbrêge 9, 9051BH Stiens http://www.stinzestiens.nl/nieuws/ agenda/

Fotograaf: Marije van den Berg

39


Kalinder 31 okt

Ouderenproject

04 nov

It Nut

04 nov

Natuurwerkdag Dekema State

06 nov

Jaarvergadering Dorpsbelang

10 nov

Concerts & More De Wier

13 nov

Jaarvergadering Vriendenkring

14 nov

Ouderenproject

17 nov

Pakhรปs Solo Stiens

23 nov

Lezing Dekema State in kerk Jelsum

25 nov

It Nut

28 nov

Ouderenproject

08 dec

Vriendenkring

09 dec

Vriendenkring

12 dec

Ouderenproject

16 dec

It Nut

19 dec

Ouderenproject

40


41


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent, 24 uur/7 dagen per week) Brandweer (niet urgent, via gemeentehuis)

0900-8844 058-257 6666

Huisartsen Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht: Dhr. Noordhoek:

058-257 058-257 058-257 058-257

1969 1254 3572 3407

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131 Het gebiedsteam Leeuwarderadeel Voor alle vragen over zorg, welzijn en jeugd Adres: De Skalm, Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens – spreekuur op werkdagen van 9-12.30 uur Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9-16 uur: 058-585 3790 E-mail: info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Voor vragen over een bijstandsuitkering en Wmo: 0517-380 200 (werkdagen van 9-12 uur), e-mail: contact@sozawe-nw-fryslan.nl Zorgaanbieders Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (wwwthfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200 Begraffenisferiening Eare en Plicht / Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of 058-257 4388 Helpboade dhr. Joh. van der Galiën: 058-266 7722

42


Ynformaasje foar ús ynwenners Gemeentehuis Gemeente Leeuwarderadeel Ljipstrjitte 1, Stiens (www.leeuwarderadeel.nl)

058-257 6666

Meldingen klein leed Het kan zijn dat u een melding of klacht heeft over uw woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld een losse stoeptegel, een verstopte kolk of een kapotte lantaarnpaal (nummer betreffende lichtmast wordt gevraagd). Of u wilt een melding doen over een vermist straatnaam- of verkeersbord. De melding is mogelijk aan de balie van de gemeente in Stiens, u kunt een formulier invullen op de website van onze gemeente, of u kunt het telefonisch melden via het Klantcontactcentrum van de gemeente Leeuwarden, op werkdagen van 9-17 uur (op donderdag tot 19.30 uur), tel.: 14058 Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 27/10 – 10/11 – 24/11 Groene container (Biobak): op vrijdag 3/11 – 17/11 Papiercontainer: op dinsdag 31 oktober na 18:00 uur

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel. via: 0900-210 0215 Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en zaterdag: 9-13 uur. Zwembad It Gryn Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Vliegbasis Leeuwarden: 058-234 6700 Online klachtenformulier vliegbewegingen via www.defensie.nl.

43


Ferskiningsdata 2016/2017 Nรป. 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

12-12-16 16-01-17 13-02-17 13-03-17 17-04-17 15-05-17 12-06-17 14-08-17 11-09-17 16-10-17 13-11-17 11-12-17

23-12-16 27-01-17 24-02-17 24-03-17 28-04-17 26-05-17 23-06-17 25-08-17 22-09-17 27-10-17 24-11-17 22-12-17

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

44


Tsjerken Protestantse gemeente Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei

Tiid

Foargonger

Doarp/ Bysûnderheden

29 okt.

9.30

Ds. L. Oost

De Hoekstien Britsum.

5 nov.

9.30

Ds. M. Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum / Oogstdienst

12 nov.

9.30 19.30

Ds. G. Wesssels De Hoekstien Britsum. Liturgiecommissie. De Hoekstien Britsum / Vesper

19 nov.

9.30

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum.

26 nov.

9.30

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum / Herdenkingsdienst.

De poes ‘Jansen’ voelt zich prima thuis op de Wier 5 bij Bob….hoewel zijn baasje op nr 1 woont!!

45


Redaksje 37ste jiergong nr. 376

oplage 500 eksimplaren

Yvon Wolfslag, Swarte Singel 2 Corrie v.d. Meer. H. de Jongstrj. 16 Beitske Homsma, Martenawei 1,

Koarnjum Jelsum Koarnjum

058-2153671 058-2572550 06 12743436

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl 058-2572600 Drukker: E-mailadres:

KSB Repro Leeuwarden doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Ibannummer.: NL98INGB0004348900 Fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde.

De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 24-11- 2017 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 13-11- 2017 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

46


47


48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.