__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Blommemoane

Maaie 2019


WOUDSTRA BORGERS - IRENES BILDTSTAR Menno van Coehoornwei 27 Britsum, tel. 058 - 257 1670

Zeg het met BLOM… voor al uw gelegenheidsbloemwerk Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691, bloembinderijblom.nl 2


Fan de Redaksje De rust is weergekeerd in Jelsum en Koarnjum. Frisian Flag is voorbij. De Voorjaarsfair op Dekema State was weer een groot succes en druk bezocht. Vele mensen, ook buitenlanders, wisten Dekema State te vinden. Ze vonden daar een afwisselende Fair en iedereen trof het met het prachtige weer. Het seizoen loopt op het eind wat

veel verenigingen aangaat, maar we hebben toch weer een afwisselende Flapút voor jullie kunnen maken. Er staat voor iedereen wel wat in; of het nu concerten zijn, nieuws over het dorpsfeest of naslagwerk van wat geweest is. We zouden niet zonder onze Flapút kunnen. We hebben weer prachtige foto’s voor jullie verzameld. Helaas kunnen we die alleen in de digitale versie, in kleur laten zien. De Flapút zetten wij maandelijks op de website:

jelsumkoarnjum.nl zodat De Flapút voor iedereen ook in kleur te zien/lezen is. Ook bestaat uiteraard de mogelijkheid De Flapút per email toegestuurd te krijgen. Hoe minder papieren Flapúts, hoe beter voor het milieu. Hierdoor kunnen de drukkosten ook omlaag. We wensen jullie veel leesplezier met De Flapút.

3


Doarpsbelang Heeft u vragen of ideeĂŤn? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelang Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna ProsĂŠ secretaris Germ de Jong penningmeester Sandra van der Meer algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

Verhuisbericht Na 61 jaar op het hoekje in Jelsum te hebben gewoond, is de tijd gekomen om te verhuizen. Vanaf 18 april zal mijn nieuwe adres zijn; Woonzorglocatie Hayemastate

Mevr. van der Honing-Regnerus Moundyk 14-A kamer 14 9051 AH te Stiens Ik heb met heel veel plezier in Jelsum gewoond en zal mijn buurtgenoten erg missen. Iedereen die mij op mijn nieuwe adres wilt bezoeken, is van harte welkom. Hartelijke groeten, Mevr. van der Honing en kinderen.

4


4 Mei Dodenherdenking Zaterdag 4 mei – dodenherdenking Jelsum Het is de laatste jaren gewoonte geworden om voorafgaand aan de dodenherdenking samen te komen voor een korte vesper in de kerk van Jelsum. Dit jaar krijgt deze samenkomst een iets andere invulling. We zullen een ervaringsverhaal horen van Fetsje de Vries uit Britsum (89 jaar) over haar ervaringen in oorlogstijd. Naar aanleiding van haar verhaal kunnen we met haar en met elkaar in gesprek gaan. Na deze bijeenkomst is er gelegenheid om aan te sluiten bij de mensen die zich verzamelen op de terp voor de rondgang over het hof in Jelsum, en om 20.00 uur stil te staan en stil te worden bij de oorlogsgraven. U bent op 4 mei om 19.00 uur van harte welkom in de kerk van Jelsum.

Foto: Bob de Boer

Ook dit jaar wordt er weer een 4 mei herdenking gehouden op het kerkhof van Jelsum. De herdenking wordt gehouden op zaterdag 4 mei te Jelsum. We komen om 19.45u bij elkaar bij de consistorie te Jelsum. Met vriendelijke groeten Namens het bestuur van dorpsbelangen. Voorzitter Dhr. A. Rijpstra Secr. p/a Mw. J. ProsĂŠ Aldlansdyk 3 9056 LK Koarnjum Tel. 058-2572954 Email: jannaprose@planet.nl 5


24 / 7 Verse boerderij melk tappen Ook luxe vleespakketten Aldlânsdyk 20, Jelsum 06-44852207 Webshop: www.biomelktap.nl

6


Ouderenproject Meezing-middag Dinsdagmiddag 26 maart was het in De Bining weer gezellig bij het Ouderenproject. Hendrikus Dijkstra kwam zingen en het was de bedoeling dat we met z’n allen meezongen. Alle aanwezigen kregen een boekwerk met teksten uitgereikt en zong iedereen uit volle borst mee! Veel liedjes van vroeger maar ook moderner werk. Geweldig bedankt Hendrikus voor de mooie middag die je ons allemaal bezorgd hebt en we hopen dat je volgend jaar weer bij ons wilt komen!

7


Ouderenproject Bloemschikken met Corrie Ook een terugkerend succes is de bloemschikmiddag die het Ouderenproject rond Pasen organiseert. Onder leiding van vrijwilligster Corrie van der Meer is dat elk jaar weer een groot succes. Dit keer waren er veel dames die meededen en weer een prachtig paasstukje hebben gemaakt.

Programma activiteiten Ouderenproject 7 mei 2019

Spelletjes (Haak/brei ochtend in Nicolaaskerk)

21 mei 2019

Gerard en Sjoukje Veldman vertellen over hun reis naar Iran

4 juni 2019 18 juni 2019

8

Spelletjes Afsluiting: verrassing!


9


PEDICURE In mijn praktijk of ambulant. Behandeling op afspraak. Janna Prosé Aldlânsdyk 3, 9056 LK Koarnjum 06-22563553 jannaprose@planet.nl

10


Ouderenproject

Foto’s gemaakt door Bob de Boer tijdens het eten in Túnmanswente na een gezellige middag met bloemschikken en spelletjes in De Bining 11


12


Feestbestjoer Beste dorpsgenoten, Dit jaar op 14, 15 en 16 Juni houden we alweer het 102ste dorpsfeest! Als bestuur hebben we ons kunnen versterken met twee nieuwe jonge bestuursleden: Andries van der Werff en Marrit Hovenga. Het thema van dit jaar is Aprés-ski, helaas zonder sneeuw, maar wel met bier en flugel. De vrijdag trappen we af met de bernespultsjes en in de middag hebben we ook weer een activiteit voor de ouderen uit onze dorpen. ’s Avonds zien we graag iedereen terug in de tent in zijn of haar beste Anton of Heidi pakje. Zaterdagochtend staat er een heerlijke brunch voor u klaar, zodat u goed gevoed bent voor die Bierspiele later op de ochtend. Voor de zaterdagmiddag kunnen de kinderen zich opgeven voor het kaatsen. We sluiten de middag af met een Aprés-ski matinee onder muzikale begeleiding van Marco TC en in de avond zal ‘ik wil feesten’ voor de echte skihut sfeer zorgen. Zondag mogen de heren en dames weer kaatsen en is er na de uitreiking tijd voor het zondag-matinee met Van Geeft’ M. We nodigen hierbij alle bewoners van Jelsum-Koarnjum en een ieder ander die zin heeft om te komen van harte uit om er dit jaar weer een gezellig feest van te maken! In week 23, 3 tot 9 juni, komen we langs de deuren voor de vrijwillige bijdrage. Hou facebook in de gaten voor het volledige programma, foto’s en andere berichten! It Feestbestjoer

13


Build and Be naar Tanzania Build and Be naar Tanzania: help ons helpen Zoals in het aprilnummer aangekondigd, gaan we in juli 2020 met een groep van 10 jongeren en 5 volwassenen uit Britsum, Koarnjum en Jelsum in Tanzania meehelpen met het bouwen van stenen huisjes voor de allerarmsten, die nu vaak in heel primitieve hutjes wonen. Om dit project mogelijk te maken is heel veel geld nodig. Om dit geld bij elkaar te sparen, zijn we begonnen met allerlei acties. Eén van de langdurige acties is, dat we plastic statiegeld flessen verzamelen. In alle drie dorpen hebben wij een kist geplaatst voor het inzamelen van de plastic statiegeld flessen. De kisten zijn geschilderd in de kleuren van de vlag van Tanzania. De kisten staan op de volgende plaatsen: in Britsum bij school ‘de Swirrel’, in Koarnjum bij dorpshuis ‘de Bining’ en in Jelsum op ‘e Terp op het erf van de fam. Tamminga.

14


Wylstrjitte 2 9051 AX Stiens Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl www.middelsee-assurantiën.nl 15


Build and Be naar Tanzania

Wij hopen dat u ons wilt steunen en uw lege plastic statiegeld flessen in ĂŠĂŠn van deze kisten wilt gooien. Alle kleine beetjes helpen! Maar ook buiten de acties om is natuurlijk elke donatie van harte welkom. Trouwens: op zaterdag 11 mei is het nationale molendag en gaan wij van 10u tot 16u pannenkoeken bakken bij de molen in Stiens. Kom langs voor kennismaking, lekkere pannenkoeken en nog meer..... Contact: Lysbeth Lubberts 058-2575855 / Dorien Zijlstra 0582573641 E-mail: buildandbe@hotmail.com Facebook: Build and be Instagram: @build.and.be bankrek.nr. NL41RABO3294580746 D. Zijlstra inzake Build and Be

16


www.vellingaoptiek.nl

17


Breihaakreisje ‘Breihaakreisje’ opnieuw in de Nicolaaskerk in Koarnjum Op dinsdag 7 mei is het ‘breihaakreisje’ net als vorig jaar te gast bij de Plaatselijke commissie Jelsum Koarnjum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken in Koarnjum.

In 2018 is in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad medio april in Koarnjum het Grien Festival georganiseerd. In de Nicolaaskerk was toen een expositie over “De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld”. Groepen haaksters uit o.a. Stiens, Leeuwarden, Oranjewoud en ook mensen uit de dorpen zijn in de kerk aangeschoven om te haken en te praten. Iedereen was zeer enthousiast. De groepen zijn nog steeds actief en komen wekelijks bij elkaar. Het haken is vervangen door het breien van nuttige voorwerpen zoals mutsen, shawls en carebags die naar Tsjechie, Zien, Fier Fryslân, enzovoort gaan. Dit jaar hebben we de groepen, ze spreken zelf al van het ‘breihaakreisje’, opnieuw uitgenodigd. Dorpsgenoten die het leuk vinden om 7 mei aan te schuiven zijn van harte welkom. Vanaf 9.45 uur is de kerk op en en staan de koffie en thee klaar. Plaatselijke Commissie Jelsum Koarnjum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

18


19


Yogalessen in De Bining Op maandag 6 mei begint er weer een nieuwe serie yogalessen. Deze nieuwe zomerserie loopt van maandag 6 mei tot en met vrijdag 28 juni. Tijdens deze zomerserie komen een aantal favoriete series uit het afgelopen jaar weer aan bod. Door een combinatie van yogahoudingen en ademhalingsoefeningen worden je lichaam en gedachten tot diepe ontspanning gebracht. Daardoor kom je weer in balans. Uitgangspunt is steeds het hervinden van het stiltepunt in jezelf. Tegelijkertijd zullen de heupen en het gebied van je lage rug het aandachtspunt zijn van deze serie. En natuurlijk vergeten we in de zomeryoga de hartopeners niet, die je kunnen helpen weer meer plezier te ervaren en te genieten. Je weet dat je welkom bent! Ook als je niet zo fit bent; overal zijn aanpassingen voor te vinden. Deze zomerserie is ook bij uitstek geschikt voor mensen die yoga eens willen proberen om te kijken of het ook wat voor hen is.

Aanmelden:

Graag uiterlijk voor maandag 29 april 2019 opgeven. Je geeft je op voor de gehele serie van 8 lessen, zodat je Data: optimaal profijt zult hebben van Maandagavond de opbouw van de serie. 6 mei – 24 juni (10 juni PinkAls je eens verhinderd bent kun je stermaandag, wel yogales) de les in dezelfde serie 19.00 - 20.15 uur elders inhalen. Donderdagochtend Vermeld bij aanmelding je naam 9 mei – 27 juni en dag van jouw les. (30 mei Hemelvaart, wel yogales) Aanmelden via 9.30 -10.45 uur mkiestra.ppe@gmail.com, of via Vrijdagochtend rbuising.ppe@gmail.com . 10 mei – 28 juni Locatie: (31 mei Hemelvaartweekend, Dorpshuis De Bining/ Koarnjum wel yogales) (Matjes en dekentjes zijn 9.30 -10.45 uur aanwezig) Kosten: 8 lessen voor € 80,20


Impressie Voorjaarsfair Dekema State

21


Dekema State We hadden een drukke maar super mooie maand april!! 17 groepsbezoeken, openstelling tijdens de weekenden met de opening van de expositie, het monumentenweekend en de voorjaarsfair... Een vliegende start van het seizoen kunnen we wel zeggen! Maar in de maand mei zitten we ook niet stil. Ook in mei staan er weer allerlei groepen en groepjes op het rooster, van klein (bijvoorbeeld 8 personen) tot wel 100 personen, en van fotoreportage tot huwelijk, tekencursus, fietstocht tot uitgebreid bezoek met lekkere picknick Uiteraard kan je in de weekenden Dekema State ook bezoeken tussen 13 en 17 uur. Leuk idee voor als je gasten hebt! En een romantische of typisch Fries gevulde picknickmand, geleverd door bakker Nico en Aeltsje de Groot uit Stiens (2 dagen van tevoren bestellen)! daar kunnen we ook een cadeaubon voor maken; leuk als cadeau voor moeder-of vaderdag, of een andere gelegenheid, en het hele seizoen in te leveren dus je kiest zelf het moment uit! Zondag 19 mei dag van de theetuin 13-17 uur Zondag 19 mei doen we mee aan de dag van de theetuin, en als je dan een bezoek aan de state brengt kom je helemaal in de sfeer van weleer; je ziet er Dames en Heren die onder het genot van een kopje thee en wellicht wat sterkers u een inkijkje bieden in een theemomentje van een Friese voorname familie van vroeger. Uiteraard is het ook goed toeven op het terras waar de thee en de koffie vers wordt gezet!

22


Dekema State Praamvaren

Zondag 26 mei praamvaart “Mee met de melkvaarder” (op inschrijving, minimaal 12 personen, maximaal 20, vol=vol) Een mooi tochtje via het water; opstappen in Leeuwarden om 11 uur en via stad, Dokkumer Ee, Leeuwarder bos en de velden naar Dekema State. Voor € 25,— bent u tot 15 uur zoet; bij Dekema State bezoek en koffie met oranjekoek, weer terug naar Leeuwarden (eigen lunchpakketje mee is handig). Voor 5 juni hebben we een mogelijkheid om alleen heen (of mee terug) te varen voor een leuk tarief; informeer naar de mogelijkheden of kijk op onze website!! Andere mogelijke data zijn: 7 juli, 10 juli of 17 juli. En voor groepen vanaf 12 personen ook op afspraak mogelijk op een door jezelf gewenste datum!

23


Wat is dat……? Dit kregen we als antwoord op de vraag Wat is dat…? Beste dames van de redactie! In deze nieuwe FlapUt (leuke editie weer!) staat een foto met de vraag: "Wie weet waar deze pijp voor dient?" & 'Wat is dat ...?'. Ik denk dat ik het antwoord wel weet: Vaak staat er ook een klein rood fietsje in het gras tegen deze buis geparkeerd. Het is namelijk het kachelpijpje van Momfert de Mol die daar woont en tijdens koude dagen komt er dan ook regelmatig rook uit, afkomstig van zijn houtkacheltje. Aangezien op het moment van het schieten van dit kiekje door redactielid Corrie er geen rood fietsje stond neem ik aan dat Momfert niet thuis was op dat moment. Mijzelf is het nog niet gelukt dit aardige diertje op de gevoelige plaat vast te leggen, daarom maar een schets van hem. Ik blijf het proberen! Hopende de vraag hiermee te hebben beantwoord, mei groetnis fanôf De Wier, fan Bob de Boer - (natuer)fotograaf Koarnjum

En de bijbehorende foto toen ie thuis was, het is gelukt, een paar dagen geleden! Bob

24


25


Toanielselskip Vriendenkring Toanielselskip Vriendenkring Jelsum-Koarnjum-Britsum 1860 ----------------- 2019 Wat in feest wie it yn maart! De foarstelling “de God fan de slachting” is troch in protte minsken besocht en de reaksjes wiene tige posityf. Dat is fansels altyd leuk foar de spilers en de regisseur. Foar dizze lêste wie it al hielendal in feest wykein. It stik “de God fan de slachting” wie nammentlik it eksamenstik fan Anita Dijkstra. Freed kamen der twa eksaminators de rezjy keunsten fan Anita beoardieljen, in tige spannende jûn mei in goede ôfrin: Anita is nammentlik slagge foar de oplieding ta “regisseur amateurtheater”. Wy wolle Anita fan herte lokwinkje mei dizze prestaasje, in moaie beleanning foar it hurde wurkjen! No’t it toanielseizoen wer nei de ein rint geanne wy as bestjoer alwer dwaande mei it neikommende seizoen. It jeugdtoaniel foar desimber sille we wer op poaten sette en de rezjy foar maart moatte we no al regelje. Ek sette we ús frijwilligers noch efkes yn it sintsje op in gesellige jûn as ôfsluting fan it seizoen, want sûnder al dizze frijwilligers soene wy it net rêde. Lykas ús sponsors. Kapsalon it Waad, Christa Rooks haarstylist en schoonheidssalon Moai binne fêste krêften efter de skermen. Mar ek Etsje en Piet fan de Primera yn Dokkum en Stiens sponsorje ús mei priizen en betankjes. Wy binne tige wiis mei jim ynset foar ús feriening!

Titus Sinnema Theun Dijkstra Louis Hooghiemstra Lieuwkje Boomsma Sytske Nicolay

26


.

27


Huiskamertheater De Wier      

 

Zaterdag 27 april – S.M.A.M.F. lezing luchtoorlog boven Friesland in WO II Zaterdag 18 mei – Leeuwarder Kamerkoor @ Nicolaaskerk Zondagmiddag 19 mei: ‘Leafdesbrieven’ met Inez Timmer & Tseard Nauta Vrijdag 31 mei 2019 – lezing Henk Popma (Martenastate – Proeftuin van het Paradijs) & mini orgelconcert na afloop @ Nicolaaskerk door Barteld Postma Vrijdag 7 juni 2019 – voorronde Singer Songwriter Contest 2019 i.s.m. Friesland Pop - OPTIE Zaterdag 8 juni –Een bijzonder programma: zanger Ernst de Corte met “De liedjes van mijn vader”, begeleid door Guus Westdorp op de piano. Inderdaad … liedjes van Jules de Corte! Vrijdag 21 juni – “Midzomeravond Vertellingen” – @ park Martenastate Zondagmiddag 23 juni – Robert Jan Stips & Marieke Brokamp @ Nicolaaskerk, aanvang 15.30 uur Na de zomer …:

         

28

Vrijdagavond 13 september: vrolijk openingsconcert @ De Wier met ‘De Diva’s’: Anneke Douma, Lammy Bruyns & Mary Veldkamp Zondagmiddag 29 september: vocaal ensemble KoarBizzNizz @ Nicolaaskerk, 15.00 uur Vrijdagavond 11 oktober 2019:Beano Vrijdagavond 18 oktober – Ella and her man, winnaar Friese Anjer 2018 (Myn Skip) Zondagmiddag 27 oktober – Andries Kobus en Jan van Erp, met nieuw luister-liedjes-programma en o.a. teksten van Baukje Wietsma Vrijdagavond 1 november: singer songwriter Zippora Tieman Zaterdagavond 9 november: (reünie)concert met Roel Slofstra & anderen …! Zondagmiddag 17 november: “Vijf Minuten voor Aanvang” met Inez Timmer @ Nicolaaskerk Dinsdagmiddag 10 december: besloten voorstelling ‘Ouderenproject jelsum - Koarnjum Zondagmiddag 15 december: klassiek kerstconcert met het Risata Kwartet @ Nicolaaskerk Koarnjum


2020:

• • •

Vrijdagavond 10 januari 2020: de Groningse liedjeszanger Jan Henk de Groot Zaterdagavond 8 of zondagmiddag 9 februari: lezing Stichting Alde Fryske Tsjerken door Liuwe van der Meer, met kort orgelconcert na afloop @ Nicolaaskerk Zaterdagavond 15 februari: Klassiek ensemble ‘Regina Forte’ @ Nicolaaskerk

Van harte welkom! U kunt zich nu al opgeven voor al deze evenementen bij Bob: ” Huiskamertheater De Wier” De Wier 5 9056 PM Koarnjum tel. 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com toegang is alleen mogelijk na reserveren. Meer info op www.pinupsanddowns.com Ook op Facebook onder ‘concerts and more @ de wier’

Dorpsgezicht Koarnjum/ foto Bob de Boer

29


Vrijwilligers Jelsum en Koarnjum Donderdagavond 11 april 2019 vond er een bijzonder moment plaats in dorpshuis De Bining in Koarnjum. Deze avond werden het boekje "Vrijwilligers geven Jelsum en Koarnjum een gezicht" en de daaraan gekoppelde fotoexpositie officieel gepresenteerd: in het kader van Culturele Hoofdstad hebben de dorpen Jelsum en Koarnjum een aantal maanden gewerkt aan een uniek fotoproject waarbij de vele vrijwilligers in het zonnetje werden gezet. Meer dan 30 foto’s met gemiddeld 10 vrijwilligers: honderden vrijwilligers zijn jaarlijks belangeloos actief in beide dorpen. Als dat geen Mienskip is… Van alle foto’s is nu eveneens een fraai boekwerkje uitgekomen. Initiatiefnemer Pieter van der Werff sprak deze avond de toehoorders toe en legde uit hoe één en ander tot stand is gekomen. Fotograaf Bob de Boer lichtte een tipje van de sluier op hoe een aantal foto-sessies verliepen ... 'ijs en weder dienende...'. Wethouder Herwil van Gelder van de Gemeente Leeuwarden nam deze avond het eerste exemplaar in ontvangst, de dorpencoördinator Anja Reus van deze gemeente ontving het tweede exemplaar. De aanwezige vrijwilligers ontvingen elk natuurlijk ook een exemplaar, maar wat minstens zo belangrijk is: ‘Doarpsbelang Jelsum Koarnjum’ zorgt er voor dat in de komende jaren nieuwe inwoners eveneens een boekje krijgen. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen dan de mogelijkheden van vrijwilligerswerk eveneens worden besproken. Bij elke foto wordt informatie meegeleverd m.b .t. tijdsbesteding en contactadressen. Anneke Douma zorgde met haar feestelijke en vrolijke muziek voor een geslaagde avond: meer dan 70 bezoekers kwamen op deze bijzondere gebeurtenis af en dat was boven de verwachting van de organisatie. En dat bewijst maar weer hoe graag men als vrijwilliger deze bijzondere bijdrage met veel enthousiasme levert binnen deze dorpen. Bob de Boer

30


Huiskamertheater De Wier Bijzondere lezing van de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation @ De Wier zaterdagavond 27 april 2019 door Douwe Drijver en Alexander Tuinhout. De lezing behandelt een drietal crashes rondom Damwoude, waar de SMAMF in 2017 en 2018 i.s.m. het comité “Se foelen foar ús” informatiepanelen heeft geplaatst. Het verhaal wordt door de sprekers toegelicht over de Boston die bij Akkerwoude is neergekomen en de twee Short Stirling bommenwerpers die begin mei 1943 bij Murmerwoude en Rinsumageest crashten. De S.M.A.M.F. spant zich al jaren in om de herinnering aan de luchtoorlog in de provincie Fryslân levend te houden, onder andere door historisch onderzoek, het oprichten van monumenten - informatiepanelen en het houden van spreekbeurten ter nagedachtenis van de bemanningsleden van deze geallieerde vliegtuigen. Toegang tot deze lezing is alleen mogelijk na aanmelding via tel. 06 -54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com Van harte welkom en met groet van Bob de Boer

Let op! Annuleren is altijd mogelijk, alleen dan 3 dagen van te voren, anders wordt de entreeprijs verrekend.

31


De Wier en Nicolaaskerk in Koarnjum Leeuwarder Kamerkoor @ Nicolaaskerk in Koarnjum “Pourqouy non? – Componisten uit de Lage Landen” Zaterdag 18 mei 2019 Aanvang 20.15 uur, deur open 19.45 uur De Wier 7 9056 PM Koarnjum i.s.m. Huiskamertheater De Wier – Bob de Boer en de Plaatselijke Commissie Jelsum-Koarnjum (SAFT) “Pourqouy non? Componisten uit de Lage Landen” Het Leeuwarder Kamerkoor duikt voor deze concerten in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Vanaf de tijd in de Lage Landen tot aan de moderne hedendaagse koormuziek. Oude muziek van o.a. de beroemde componist Sweelinck, waarvan 3 prachtige Psalmen worden uitgevoerd en een aantal oude liefdesliederen van Antoine Busnois en Pierre de la Rue. Ook komt Jacob Vredeman de Vries de Friese componist even langs. Dan langzaam verder in de tijd met composities van de moderne componisten Alphons Diepenbrock, de Leeuw, Andriessen, Strategier en Daan Manneke. De jonge Mathilde Wantenaar vertegenwoordigt de huidige nieuwe generatie componisten. Een gevarieerd programma met prachtige a capella koormuziek o.l.v. dirigent Eduardo López Cabello. Kom luisteren naar deze reis door de tijd en ontdek hoe de muziek in al die eeuwen zich heeft ontwikkeld. Dit concert wordt ook gegeven op: Zondag 19 mei - 16.00 uur Sint-Martinuskerk Boazum Tsjerkebuorren 1, 8635 MC Entree normaal €15,-, 12-16 jaar €10,-, t/m 12 jaar gratis Achtergrondinformatie, e-tickets en kaarten reserveren: kijk op www.leeuwarderkamerkoor.nl 32


Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u

33


Alde foto’s Dizze kear kom ik werom op in stikje dat ik yn nr. 387 fan oktober 2018 skreaun ha oer de “Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Jelsum” en de fúzje mei de “Leeuwarder Melk Inrichting” oan de Emmakade yn Ljouwert.Op 26 novimber 1956 waard it nije fabryk offisjeel iepene. Undertusken bin ik yn it besit kommen fan in stikmannich foto’s. In pear dêr fan steane yn dit nûmer fan ús doarpskrante. No wol ik graach jimme help ynroppe, want net alle nammen binne bekend. Faaks binne der noch wol lêzers dy’t my fierder helpe kinne. Op foto nr. 1 fan ±1955, dus noch nommen yn Jelsum, steane op de efterste rige f.l.n.r.:Jantje Hiemstra, ús doarpsgenoat Jan Stelwagen, en Aukje de Vries. Jantje wie de dochter fan karrider Sjoerd Hiemstra fan Britsum en Aukje wie de dochter fan Eelke de Vries. Dizze Eelke wie û.o. oargelspiler yn de Britsumer tsjerke. It frommeske dat foaroan sit, soe Hieke Kruizinga fan Ouwesyl wêze kinne, de dochter fan de herberch dat no “Het Grauwe Paard “ as namme hat.

34


Op foto nr. 2, dy’t sûnder mis yn Ljouwert nommen is en tinklik by de iepening yn 1956, steane ek in stikmannich minsken fan wa de namme noch net efterhelle is. Graach rop ik ek hjir jimme help yn. Op ‘e 1-ste rige f.l.n.r. : Mefr. A.Sonnega, Hr. H.Nijboer (direkteur), Mefr. Wip-Walthaus, Hr.Pen, Hr. Blanken. 2-de rige: Hr. J.Stelwagen, Mefr. T.Weistra, Hr. A.Kuipers, ûnbekend, Hr. Flootman. 3-de rige: Fan dizze trije minsken is gjin namme bekend. Graach hear ik jimme reaksjes. Tel. 2574208 of fia de mail: b.beeksma@upcmail.nl.

Beeke Beeksma

35


It Nut Jelsum, Koarnjum, Britsum seizoen 2019/ 2020

Sneon 12 oktober 2019 Grytz en Grize

Sneon 9 novimber Tryater : raze om protters. Gearwurkingsjûn mei De Bining.

Sneon 21 desimber 2019 Great Lake

freed 22 febrewaris 2020 Jan Arendz en Marijke Geertsma De man fan dyn libben

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum, It Bestjoer Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prosé Email: itnutjkb@gmail.com Facebook: it nut

36


Grytz en Grise

Tryater : raze om protters.

Great Lake

Jan Arendz en Marijke Geertsma 37


Pakhûs SOLO Stiens Vincent van Amsterdam klassiek accordeon, nieuwe muziek 17 mei 2019, aanvang concert 20.15 u., koffie/thee vanaf 19.45 Vincent van Amsterdam won in 2016 de Dutch Classical Talent Award. Hij wordt wel de promotor van klassiek accordeon genoemd maar heeft veel interesse in nieuwe muziek. Net als het Duo Verso, is ook hij nieuw in ons Pakhûs. Zijn repertoire past prima bij de muziek die wij in het Pakhûs SOLO brengen. Sofia Gubaidulina (*1931) is een van zijn en onze favoriete componisten. Deze Russische componiste, die na de val van de Soviet Unie teruggetrokken leefde in Duitsland, heeft 10 stukken geschreven voor klassiek accordeon. In Nederland wordt haar werk regelmatig uitgevoerd. Vincent zal het stuk De Profundis uitvoeren uit 1978, ‘uit de dipeten’, oorspronkelijk een psalm, een smeekbede van de mens tot God en een gebed voor een overledene. Deze psalm is door veel componisten op muziek gezet. Uit dezelfde periode, 1979, dateert het stuk Melodia van de Japanner Toshio Hokosawa, eveneens op het programma. Diens muziek vormt een brug tussen de Oosterse muziek en die van de vroeg modernen als Olivier Messiaen en Toru Takemitsu. De Sequenza XIII van Luciano Berio is een van de veertien composities die hij schreef voor soloinstrumenten. Hij begon in 1958 met deze serie en dit stuk voor accordeon is uit 1995. De overige uit te voeren stukken zijn van recente datum. De Deense componist Martin Lohse, van wie het stuk Menuetto gespeeld wordt, is ook beeldend kunstenaar. Vincent heeft voor de Dutch Talent Award competitie de Russische componist Maxim Shalygin gevraagd om een stuk voor hem te schrijven. Het is een fascinerend meditatief stuk geworden. Vincent heeft al meerdere CD’s op zijn naam staan. Zijn laatste CD ‘Red Dark and Blue’ is recent zeer positief beoordeeld in de Leeuwarder Courant door Rudolf Nammensma. Vincent van Amsterdam werkt veel samen met Nederlandse componisten. In het Pakhûs SOLO hoopt hij een aantal nieuwe composities te kunnen brengen. De bedoeling is dat er een voorpremière wordt gegeven van het nieuwe werk voor Vincent door de Nederlandse componist Christiaan Richter, dat 20 minuten duurt. Het is nog even afwachten of dit stuk op tijd klaar zal zijn. Christiaan heeft onder andere een prachtig stuk voor slagwerk solo geschreven dat Droplets heet en dat geïnspireerd is op het verschillende ritme van vallende regendruppels. 38


Daarnaast is het de bedoeling dat er ook nieuwe stukken van twee andere componisten gespeeld zullen worden, van Berry van Berkum, een componist die zelf orgel studeerde en ook concertorganist is in binnen- en buitenland. De jonge componiste Heather Pinkham zegt zelf over haar werk dat ‘communicatie het belangrijkst element is in haar muziek. Twee belangrijke’s thema die in haar werk terugkomen zijn ‘intermenselijke relaties’ en ‘de menselijke relatie tot technologie en kunstmatige intelligentie’. Zij beoogt dat haar muziek de weerslag vormt van haar generatie. We hopen dat zeker enkele van deze nieuwe composities uitgevoerd kunnen worden.

Een uitgebreid CV is te vinden op de website https:// www.vincentvanamsterdam.nl Toegang 15 € (incl. koffie/thee vooraf en glaasje na), beneden 18 jaar € 8. Er zijn 35 plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te voorkomen is het goed u vroegtijdig aan te melden. In het pand is een lift. Er is beperkt toegang voor rolstoelen en men kan gebruik maken van de aanwezige rolstoel. Bezoekadres Pakhûs SOLO: Smelbrêge 9, 9051BH Stiens Informatie en reserveren: http://www.stinzestiens.nl/agenda/ Fotobijschrift: Vincent van Amsterdam. Fotograaf: © Marco Borggreve 39


Interview bioboer Langhout

Het is de eerste maandagavond in de zomertijd. Jos is nog buiten als we aan komen fietsen. Jos woont samen met Sander en hun 3 kinderen op de boerderij. Een rondleiding kan net voor het donker wordt. We lopen naar het land. De koeien leven zich lekker uit. Hier had pake samen met de vader van Jos 70 koeien, boerden haar ouders met 70 koeien en ook Jos en haar man Sander hebben nog steeds 70 koeien. Het is een bewuste keuze om kleinschalig te blijven. De ouders van Jos maakte het bedrijf biologisch en Jos en Sander hebben dat doorgezet. Het hele systeem op de boerderij is biologisch. Ook alle producten die worden aangekocht vallen onder de wet en regelgeving voor biologische productie en worden gecontroleerd door Skal. Het was niet vanzelfsprekend dat Jos de boerderij van haar ouders zou overnemen. Als je boer bent draait alles om de boerderij. Hoe moest dat dan, er is meer dan de boerderij. Hoe organiseer je ruimte voor gezin, 2 bedrijven en bijvoorbeeld voor reizen? Het is een puzzel, maar Jos en Sander leggen hem iedere dag. Sander, die geen boerenachtergond heeft, werkt ook mee in het bedrijf. Zo kunnen ze het werk voor en achter mixen. Sander: “Ik ben altijd in voor iets nieuws. Ik heb twee werelden en dat heb ik ook nodig. Naast boer zijn bouw en verkoop ik campers. Ik ben een salespersoon, ben altijd bezig me aan te passen aan de situatie. Ik ben degene die zo nu en dan het anker wat probeert te lichten�. 40


Jos is opgegroeid op de boerderij: “ Je beseft soms niet wat je van jongs af aan allemaal meegekregen hebt”. Ook van haar baan als adviseur bij boeren heeft ze veel over het vak geleerd. Jos is daarom degene die op de boerderij het dagelijkse management doet. Ze noemen het een paar keer: leven op de boerderij is een lifestyle. Elke dag is anders. Het gaat om rust en ruimte, je bent vrij om (binnen de kaders) te ondernemen. Vrij om te doen wat je wilt, niemand die zich aan je stoort. En soms is er ook die andere kant, dat het voelt of je publiek bezit bent en dat iedereen een mening heeft over jouw bedrijf en manier van werken. Jos: “Myn ferhaal is net better as dat fan de buorlju, it is oars. Om’t wy minder mest brûke groeit der ek minder gers en mear klaver en oare krûden.We hawwe derom mear grûn om self-sufficient to wezen yn gers en kuilfoer. Der is dan ek in legere produksje fan de kei. Wy kinne biologysk buorkje omdat it troch de klanten yn de winkel betelle wurdt. It is net swart/wyt. Biologysk buorkje is in beleving. It past by hoe’t wy it wurk moai fine. Gjin dong en pestiziden, de kij bûten, in soad romte om mei de natoer in moai produkt te meitsjen. Wy fine it in sport en útdaging om it sa te dwaan”.

41


Jos en Sander zijn gefocust op optimaliseren, niet op groei. Dat kan ook omdat ze meer voor de melk krijgen. Het maakt het voor hen mogelijk om er dingen naast te doen. Naast verkoop van rauwe melk wordt ook vlees van eigen koeien verkocht. Op de voorjaarsfair bij Dekema State kon je de heerlijke worsten proeven die van hun eigen koeien gemaakt worden, dus biologisch!! Het volgende project is het ombouwen van een oude brandweerwagen tot een foodtruck. Met die truck willen op pad om het vlees van eigen koeien nog beter te verwaarden. IdeeĂŤn genoeg! Wil je meer weten, onder andere ook over de BioMelktap? Kijk dan op www.biomelktap.nl

42


De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen.

43


Kalinder Za 27 april

Lezing St. Missing Airmen Memorial Found. De Wier, 20.00 u, deur open 19.30 u, pag. 31

Za 4 mei

Dodenherdenking Kerk Jelsum, aanvang 19.00 en/of 19.45 uur zie pag. 5

Di 7 mei

Breihaakreisje Kerk Koarnjum Vanaf 9.45 uur zie pag. 18

Di 7 mei

Ouderenproject, Spelletjes, De Bining, 15.00 u, zie pag. 8

Za 11 mei

Molendag, pannenkoekendag door Build en Be, zie pag. 16

Vr 17 mei

Vincent van Amsterdam, Pakhuis SOLO 20.15 uur, koffie/thee vanaf 19.45, zie pag. 38

Za 18 mei

Leeuwarder Kamerkoor @ Nicolaaskerk in Koarnjum, Aanvang 20.15 uur, deur open 19.45 uur zie pag. 32

Zo 19 mei

Dekema State, dag van de theetuin 13-17 uur zie pag. 22

Di 21 mei

Ouderenproject, Lezing over Iran De Bining, 15.00 u zie pag. 8

Zo 26 mei

Dekema State, praamvaren zie pag. 23

Di 4 juni

Ouderenproject, Spelletjes, De Bining, 15.00 u, zie pag. 8

14-15-16 juni

Dorpsfeest zie pag. 13

Di 18 juni

Ouderenproject, Surprise uitje De Bining, 15.00 u

44


45


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Huisartsen

Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:

058-257 1969 058-257 1254 058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Dorpenteam Noord

Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens werken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 058-585 3790. Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op www.lwdvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

46

058-257 4388 058-266 7722


Ynformaasje foar ús ynwenners Vanaf 1 januari 2018 bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden. Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl.

Vliegbasis Leeuwarden

058-234 6700 Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder 0800-022 6033 of invullen van het online klachtenformulier Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Zwembad It Gryn

Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op zaterdag: 9-13 uur.

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel.

0900-210 0215

Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 10 - 24 mei Groene container (Biobak): op vrijdag 3 - 17 - 31 mei Papiercontainer: op dinsdag na 17:00 uur op 14 mei

47


Ferskiningsdata 2019 `

Nรป. 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

Moanne Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

14-01-19 11-02-19 18-03-19 15-04-19 20-05-19 17-06-19 19-08-19 16-09-19 14-10-19 11-11-19 09-12-19

25-01-19 22-02-19 29-03-19 26-04-19 31-05-19 28-06-19 30-08-19 27-09-19 25-10-19 22-11-19 20-12-19

Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres), inkomensgegevens, BSN nummer en huidige woonsituatie. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

48


Tsjerketsjinsten

Dei/Tiid

Foargonger

Doarp/Bysรปnderheden

4 mei 19.00u

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum Dodenherdenking

5mei 09.30u

Drs. J.L. de Haan

De Hoekstien Britsum.

12 mei 09.30u

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum.

19 mei 09.30u

Ds. M. Hulzebos

Johannestsjerke Britsum

26 mei 11.00u

Ds. M. Hulzebos

Feesttent Britsum.

30 mei 09.30u

Ds. D. Schreurss

Genovevatsjerke Jelsum Hemelvaartsdag.

49


Redaksje 39ste jiergong nr. 393

oplage 500 eksimplaren

Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum Annewiep Bloem, Boarnsylsterwei 1, Jelsum

tel.: 2572550 tel.: 0612743436 tel.: 0611641742

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl tel.: 2572600 Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde.

De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 31-05-2019 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 20-05-2019 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

50


51


Doarpshûs

De Bining

De Bining, it brûzjende sintrum fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben yn en rûn Koarnjum In pân op in treflike lokaasje mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken Yn De Bining binne jo te plak foar in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing, presentaasje of kursus By ynteresse kinne jo skilje mei Baukje vd Burg 058-257 4282 of maile nei baukje62@hotmail.com Webside:www.debining.nl Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 9056 PW Koarnjum 058– 257 1690

52

Profile for Doarpskrante Flapút

Flapút mei 2019  

Flapút mei 2019  

Advertisement