__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Gersmoanne

April 2019


WOUDSTRA BORGERS - IRENES BILDTSTAR Menno van Coehoornwei 27 Britsum, tel. 058 - 257 1670

Zeg het met BLOM… voor al uw gelegenheidsbloemwerk Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691, bloembinderijblom.nl 2


Fan de Redaksje By it meitsje fan de foarige De Flapút wie it klearebare maitiid. No sitte wy as redaksje wer achter de kompjûter en it wurdt op ’e nij maitiid. In tiid fol tsjinstellings liket it wol. Foarige wike foel troch de hurde wyn in beam út it bosk krekt goed achter de âlde skoalle. De oare moarns waarden we wekker mei in fûgelkonsert. De hagel fleach ús om de earen en de knoppen steane op iepenbarsten. De maitiid yn de loft en ús besoarger Lieuwe Jansma stoar. Yn dizze mear as folle Flapút steane we hjir as redaksje stil by syn ferstjerren.

Wy krigen it drôvige berjocht dat Lieuwe Jansma der net mear is. In besoarger yn ‘hart en nieren’. In taak dy’t hy 30 jier foar de Flapút dien hat. Samar ynienen en noch sa jong! Lieuwe, dankewol foar alle jierren datsto der wiest foar de Flapút. We winskje de famylje in soad sterkte.

Redaksje De Flapút 3


Doarpsbelang Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelang Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris Germ de Jong penningmeester Sandra van der Meer algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl WIST U DAT:

    

zo’n 50 vrijwilligers Eric Hettinga niet hebben laten (mest-)zakken? Koarnjumers met maar één aangeleverde kerstboom bij De Bining slechte verzamelaars zijn? de provincie Jelsum weer een station gunt, maar (volgens een ambtelijk advies) de gemeente er anders over denkt? dus zonder spoor er ook wel dwarsliggers zijn…..? de “Dekema-surfplank” weer op thuisbasis Finsterbuorren ligt?

Foto’s mestzakken bij Eric Hettinga

4


Wel en Wee Tankbetsjûging

…………………………………………………………………...…………………………………. “ Even wuive………. '' In tillefoantsje, kaartsje, blommen en jim kommen. It die ARNOLD o sa goed tidens syn sykte. En nei it ferlies wie al dat omtinken foar ús. Wat docht ús dat goed! Tige tank dêrfoar. Stien Beckers Rufus Rutger

…………………………………………………………………………………... Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken die, op welke manier dan ook, aan Willem gedacht heeft tijdens een heftige periode.

Willem, Plony, Petra en Agnes Fernee …………………………………………………………………………………… Bertenijs……………………………………………………………... Onze zoon en broertje is geboren!

............................................................................................................... MICHA NOUT ❤19 februari 2019 ❤14.10 ❤ 3850 gram Raymond, Anke, Lyan en Ilva Takarbessy Finsterbuorren 2, 9057 LD Jelsum 5


24 / 7 Verse boerderij melk tappen Ook luxe vleespakketten Aldlânsdyk 20, Jelsum 06-44852207 Webshop: www.biomelktap.nl

6


Uitnodiging Vrijwilligersproject “ Jelsum en Koarnjum geven de vrijwilligers een gezicht ” In het kader van Culturele Hoofdstad hebben de dorpen Jelsum en Koarnjum een aantal maanden gewerkt aan een uniek fotoproject waarbij de vele vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Meer dan 30 foto’s met gemiddeld 10 vrijwilligers: honderden vrijwilligers zijn jaarlijks belangeloos actief in beide dorpen. Als dat geen Mienskip is… Op donderdag 11 april 2019, 20.00 uur worden de foto’s geëxposeerd in dorpshuis De Bining in Koarnjum. We maken er een gezellige avond van met medewerking van zangeres Anneke Douma. Van alle foto’s is eveneens een fraai boekwerkje gemaakt. De vrijwilligers ontvangen elk een exemplaar. ‘Doarpsbelang Jelsum - Koarnjum’ zorgt er voor dat in de komende jaren nieuwe inwoners eveneens een exemplaar krijgen. Wethouder Herwil van Gelder van de Gemeente Leeuwarden neemt deze avond het eerste exemplaar in ontvangst, de dorpencoördinator Anja Reus van deze gemeente ontvangt het tweede exemplaar. Staat u niet op de foto, geen nood, van harte welkom! Pieter van der Werff & Bob de Boer

“De schoonmaakploeg van dorpshuis De Bining (Koarnjum)” © Bob de Boer 7


Te keap Beste dorpsgenoten, Sinds maart 2018 wonen we met veel plezier in 't Skipperspypke in Koarnjum. Het gebouw wordt langzaamaan steeds minder een school en steeds meer een huis en dat is fijn. Nu is het velen van jullie wel opgevallen dat het stuk (Skeltedyk 2A) van de school gelegen tussen onze kant en het kleuterschooltje nog niet onder handen is genomen, terwijl dit oorspronkelijk wel het plan was. Het idee was dat er bedrijvigheid/ initiatieven zouden ontstaan, maar door omstandigheden komt dit maar niet van de grond en dat is erg spijtig. De huidige eigenaren van nr 2A zijn van plan om hun deel te gaan verkopen en willen graag dat het dorp de eerste mogelijkheid krijgt tot eventueel kopen van het deel van de school. Wij als directe buren hopen dan natuurlijk dat er een partij komt of een collectief van mensen welke het een uitdaging lijkt om er gezamenlijk (eventueel met ons) iets moois van te maken. Mocht je of jullie geinteresseerd zijn dan kan er contact opgenomen worden met Robert Boonstra (boonstrarobert@gmail.com telefoon: 06-28304136) We zien met plezier de reacties tegemoet. Groetnis, Alette en Robert It Skipperspypke GARAGE - EN OPRITVERKOOP IN KOARNJUM 20 APRIL 2019

Welkom in Koarnjum, bij deze gezellige verkoop van 2e hands spulletjes. De verkoop is vanaf 09.30 - 14.30 uur. Iedere deelnemer heeft een vlag in tuin. Kom kijken en kopen! Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u toch meedoen, of heeft u vragen, bel dan Antje Zwiers 058-2573254 Tot ziens.

8


9


10


Lêzing De Traanjagers De pleatslike kommisje fan de tsjerken fan Koarnjum en Jelsum hat Anne-Goaitske Breteler útnoege om op sneon 6 april, 20.00 oere yn de Genovevatsjerke yn Jelsum te fertellen oer har boek De Traanjagers. De kofje stiet dan klear! Als scholier werkte Anne Goaitske Breteler, dochter van Gerrit Breteler en Anke Bijlsma, in café De Bûnte Bok in Lioessens, voorheen een walvisvaarderscafé. Door het café en de sterke verhalen van de stamgasten raakte ze gefascineerd door het walvisvaartverleden. Een verleden, net na de tweede wereldoorlog, waaraan wij tegenwoordig niet graag meer denken, terwijl de walvisvaart in de tijd van de wederopbouw een trotse bijdrage leverde aan de Nederlandse economie en identiteit.

-

Anne-Goaitske beschrijft de herinneringen die de walvisvaarders nog op hoge leeftijd hebben. De sfeer aan boord, de achtergronden en motieven van de vaarders en de avonturen in de havens passeren de revue, evenals de walvisjacht zelf.

Anne-Goaitske geeft door heel Nederland lezingen over haar boek. Daarin bespreekt zij niet alleen deze vergeten geschiedenis aan de hand van de reisverhalen van de mannen die ze sprak, maar ze laat het tevens zien met originele foto's en fragmenten uit een polygoon-film. Een groot deel van de oud-walvisvaarders is afkomstig uit Fryslân. De Traanjagers is in ferhaal om net te missen! Dus wês derby! Plak reservearje kin fia Ytzen Tamminga, mail: PCKoarnjumJelsum@gmail.com of telefoan: 06 3300 5299 De entree foar de lêzing is € 7,50 en kinne jo by de yngong kontant betelje. 11


Interview Interview met Duurt en Carla van der Veen “Wij zochten een bijzonder gebouw dat groot genoeg zou zijn om ons werk aan huis te kunnen doen. We zijn op Funda gaan zoeken en vonden deze âlde skoalle. We wisten meteen: dit willen wij”. Sinds 9 december 2017 bewonen Duurt en Carla van der Veen de âlde skoalle. Hij een Drentse boerenzoon uit Nieuwlande en zij kapiteinsdochter uit Hoogvliet. Carla heeft er haar shiatsupraktijk aan huis en organiseert iedere week workshops. Het is Duurt z’n droom om er een glas-in-lood atelier te vestigen. Voorlopig heeft hij echter sinds kort een nieuwe baan als machinaal houtbewerker. Duurt en Carla hebben een zoon (Anne) en een dochter (Lotte) die beide al uit huis zijn. “Mensen verklaarden ons voor gek. Dan heb je de kinderen niet meer thuis en ga je groter wonen!” Maar wij vinden het heerlijk, al die ruimte”. Duurt en Carla hebben er bewust voor gekozen om meteen in het pand te trekken. Dat kon ook omdat de basisvoorzieningen (keuken, wc, douche) in orde waren. Van te voren ga je je een beeld vormen van wat je met zoveel ruimte kunt doen. Als je er woont veranderen die inzichten weer. Eigenlijk kun je dan ook pas bedenken hoe je het wilt hebben. De grootste uitdaging was om van de grote ruimte iets huiselijks te maken. Duurt en Carla bedachten zelf hoe ze de school wilden verbouwen. Gelukkig hadden ze ervaring, hiervoor verbouwden ze al drie huizen. Voor de grote klussen riepen ze hulp in, maar het overgrote deel van het werk deden ze zelf. En het resultaat mag er zijn: een levensloopbestendige woning met veel ruimte en licht, die er toch huiselijk uitziet en voelt. En een prachtige praktijkruimte. “Mensen vragen ons vaak naar wat we met de buitenkant gaan doen. We kunnen iedereen gerust stellen, die houden we in stand zoals het is”. Duurt en Carla krijgen veel positieve reacties. “Het is natuurlijk een bijzonder pand, de skoalle valt op. Mensen vinden het mooi dat we het opknappen en dat het er weer levendig is”. Soms hebben mensen niet in de gaten dat de skoalle en het ‘plein’ privé terrein zijn. “Een auto kwam het erf oprijden en de inzittenden zouden zich met koffiekan en al installeren voor een picknick. Toen heb ik ze toch maar naar een andere mooie plek gestuurd”, vertelt Carla>>>>>

12


Wylstrjitte 2 9051 AX Stiens Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl www.middelsee-assurantiën.nl 13


Interview Het wonen in Jelsum bevalt Duurt en Carla prima. Het voelt vertrouwd. We zijn meteen naar het dorpsfeest gegaan en werden niet vreemd aangekeken maar betrokken. En natuurlijk gevraagd voor allerlei dingen. Duurt is ondertussen bij de biljartclub. Carla: “Wat me erg aanspreekt is dat we hier niet op elkaar letten, maar wel op elkaar passen”. Naast het klussen aan de âlde skoalle (het is nog lang niet klaar!) en het werk rijden Duurt en Carla allebei motor. En eindelijk waren de omstandigheden er naar dat ze honden konden hebben. Carla volgt met één van de honden een speurderscursus en vindt dat geweldig: “Nero vindt iedere vermiste”. Muziek luisteren doen beide ook graag. De droom voor de toekomst is om heerlijk met een boek op de bank te zitten, lekker een muziekje op de achtergrond. Voorlopig is er echter nog genoeg te doen.

Fynst it ek leuk dat we foar in interview by dy komme? Lit it ús witte! Vind je het ook leuk dat we voor een interview langskomen? Laat het ons weten! 14


www.vellingaoptiek.nl

15


It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum .................................................................. seizoen 2019/ 2020

……………………………………...……………………  Sneon 12 oktober 2019 Grytz en Grize

 Sneon 9 novimber  

Tryater : raze om protters. Gearwurkingsjûn mei De Bining. Sneon 21 desimber 2019 Great Lake freed 22 febrewaris 2020 Jan Arendz en Marijke Geertsma De man fan dyn libben

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. It Bestjoer Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prosé Email: itnutjkb@gmail.com Facebook: it nut

16


17


Dekema State We zijn weer klaar voor het seizoen:

Foto Jacomine Hoogendam

Alle woensdagen hebben we schoolklassen ontvangen met diverse lesprogramma’s zoals museumschatjes en het lesprogramma Stins en archeologie voor kleuters. Het was een super leuke manier om de kinderen in aanraking te brengen met ons cultureel erfgoed. Tot en met 10 april ontvangen we elke week 1 à 3 schoolklassen.

In de tuin is tijdens onafgebroken regen en ondergelopen parkeerplaats en paden gewerkt aan het aanleggen van water tappunten vanuit de gracht met in het achterhoofd de droge zomer van 2018. Inmiddels wordt ook gewerkt aan de ontwatering van de parkeerplaats. Foto Wim Glas

Een recordmelding; de vroegste bostulp in jaren; op 17 maart jongstleden zagen we de eerste bloeiende bostulp. We zijn benieuwd hoeveel er nog in bloei staat tijdens de voorjaarsfair. Om de bloei te volgen kan je de stinzenplanten monitor bekijken. https://www.stinze-stiens.nl/stinzenfloramonitor/stinzenplanten/ In het NRC heeft een mooi artikel over de stinzenflora gestaan.

Foto Wim Hoogendam

18


Dekema State Arrangementen April 6 april: opening seizoen en expositie, Gratis toegang!! Het was er altijd gezellig” Jan van Wageningen, 1950-1970. Met foto’s van en interviews met mensen die in deze tijd veel tijd doorbrachten op Dekema State. 13 april: stinzenarrangement (zie elders in dit blad) mogelijkheid tot inschrijving via informatie@tunmanswente.nl

Museumweekend 13 en 14 april: toegang € 1,—. Meestal staan rond deze tijd de stinzenflora volop in bloei. Voorjaarsfair: zaterdag 20 april van 10-17 uur Gratis parkeren en toegang tuin. Toegang state € 2,— (kinderen € 1,—). Kramen met tuin en brocante artikelen, wandeling door het park met de stinzenplanten, boogschieten en voor de kinderen: knutselen en speurtocht buiten.

Het seizoen 2019: nieuwe arrangementen Naast alle vaste agendapunten kan er dit jaar worden ingetekend op arrangementen zoals het stinzenflora –arrangement (met fiets of met paardentram). Verder komen er een aantal data dat je kunt inschrijven voor een tocht per kleine praam (maximaal 20 personen) vanuit Leeuwarden naar Dekema State. De data zijn: zondag 26 mei, zondag 7 juli, woensdag 10 en 17 juli. Voor 5 juni hebben we een alternatief arrangement met alleen heenvaart of heen en direct terugvaren zonder bezoek aan Dekema State (zie onze website) De tochten gaan door wanneer er voldoende aanmeldingen zijn (minimaal 12) Op andere momenten zijn deze arrangementen natuurlijk ook met groepen te boeken. Info op www.dekemastate.nl

Foto stichting praamvaren Leeuwarden

19


Dekemastate Oproep Wie lijkt het leuk om te komen helpen met de volgende dingen tijdens het seizoen 2019 (en wellicht ook volgende jaren) Ben jij handig met o.a. het programma excell? Op kantoor kunnen we je goed inzetten voor van alles.

Parkeerbegeleider vooral bij de voorjaarsfair (en eventueel andere evenementen na oproep) Zodat het verkeer niet vastloopt in het mooie Jelsum‌. Gastvrouw/gastheer state museum Rondleider/gids Deze 2 functies kunnen gecombineerd worden. Je krijgt bij aanvang voldoende informatie en begeleiding. Je loopt in ieder geval altijd mee met ervaren gastheren en gastvrouwen. Je hoeft natuurlijk niet direct rondleidingen te verzorgen; pas als je ingewerkt bent! Dit kan gerust een seizoen in beslag nemen. Ook als je uiteindelijk ervoor kiest om alleen gastheer of gastvrouw te blijven kunnen we je assistentie goed gebruiken. Vanwege ziekte, overlijden en afscheid van een aantal doorgewinterde gastheren en gastvrouwen zoeken we weer versterking van ons team.

We vragen van onze gastheren en gastvrouwen een minimale inzet van 6 dagdelen per jaar. Dat betekent 1 x per maand tijdens ons seizoen van april t/m oktober. Uiteraard mag je ook meer komen, graag zelfs. We werken met een rooster, waarin vaak ook nog regelmatig geschoven wordt, en voor groepsbezoeken worden aparte oproepen gedaan waar je op kunt reageren. Heb je meer zin in een andere functie dan kun je natuurlijk ook reageren. Er zijn altijd voldoende klussen in en om Dekema State. Wie weet tot ziens bij ons gezellige vrijwilligersteam! 20


Op ‘e Terp Jelsum Voorlichting over plannen Op ’e Terp 16 Jelsum 30 april 2019 20.00 uur Boersmazathe (kantine in boerderij Dekema State) U bent van harte welkom om geïnformeerd te worden over de plannen die Stichting Dekema State heeft met het huis Op ‘e Terp 16 (voormalig huis van Barbara Harrisson) in Jelsum. Architect Dhr. Siebe van Seijen zal de plannen Toelichten met behulp van een presentatie. ****************************************************** Wie weet waar deze pijp voor dient! Te zien op fietspad tussen Jelsum en Koarnjum. Graag bericht naar De Flapút

Foto: Corrie van der Meer

21


Túnmanswente expositie Expositie vanaf 12 april tot 12 augustus 2019 Graag willen we iets over onszelf en ons werk vertellen. Wij hebben elkaar ontmoet tijdens een zomeracademie van de C.N.V. kunstenbond, waar we enkele jaren lid van zijn geweest. Tijdens deze week was een vast onderdeel "schilderen op locatie" onder begeleiding van docenten. De locatie kon binnen zijn, maar was ook geregeld een plek in de natuur. Zo is bij ons de volgende gedachte ontstaan: "wat we met een grote groep kunnen, kan ook met z’n tweeën". We wonen allebei in Leeuwarden en dus handig om van daaruit met z’n tweeën op pad te gaan. Bij voorkeur zoeken we een rustige plek op in onze mooie provincie Friesland. Bij het zoeken van een mooie plek beoordelen we of we daar een mooie compositie kunnen vinden. Deze keuze is heel persoonlijk. Soms is de keuze hetzelfde, maar ook vaak verschillend. Wat we hetzelfde ervaren is de vreugde van het buiten zijn en de verwondering over de schepping, de wisseling van het licht en de verbazing over zoveel verscheidenheid in kleur en vorm. Dan komt de uitdaging om dit over te brengen op je schilderij, het kiezen wat je wel en wat je niet weergeeft, waar je het accent wilt leggen enz. Deze worsteling houdt ons meestal een hele dag bezig en resulteert in soms een geslaagd schilderij en soms een minder goed geslaagd schilderij. In de wintermaanden, als we niet naar buiten kunnen, maken we de landschappen die nog niet klaar zijn af. Daarnaast werken we één dag in de week aan een opdracht die we samen uitzoeken om ons verder te verdiepen en te verbreden. Ook werken we aan een thema dat ons aanspreekt. Dit werken we uit in heel verschillende stijlen en materialen. Het samen werken ervaren we als een grote stimulans. Het is dan ook heel leuk om hier op Martenastate in Túnmanswente te mogen exposeren. We hopen dat u er kijkplezier aan mag beleven. Hilly Roozeboom en Jellie Bergsma -------------------------------------------------------------------------Heeft u belangstelling voor één van de schilderijen of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met Jellie Bergsma tel. 058-2883637 of Hilly Roozeboom, tel.nr. 058-2886406. -------------------------------------------------------------------------22


Martenastate Hilly

Achter Martenastate Jelly

23


Pearkebiljerten Op 22 febrewaris wie it wer sa fier; priisbiljerten yn ‘e mande mei de froulju. Om’ t it frouljusklupke net sa grut is moat der bij de manlju altiten lotte wurde wa oft der yn oanmerking komme om dizze gesellige jûn mei te meitsjen. De wedstriidlieding hat dizze kear de 10 pearen ferdield oer 2 pûles fan 5 pearen fan sawat deselde sterkte. Dizze opset hat it grutte foardiel dat eltsenien 4 kear spylje moat. Om 7 oere waard der “ôftrape”. Earste reserve Evert Helfferich waard noch gau oproppen omt eltsenien ûntgien wie dat Dick en Ina Ubbels noch mei fakânsje wienen. Der waard yn alle pûles omraak striden en lekker flot spile; alles wie sa om ende by 11 oere oan kant. Yn pûle 1 wie it pear Klaske Span/Bob Rijpstra oppermachtich.Se wûnen al har partijen en op ‘e ein hienen se neist de 8 winstpunten 32 karamboles op it scoreboerd stean. De preemje wie foar Wiepie Hoekstra en Evert Helfferich mei 6 punten en –yn harren pûle it heechste oantal - 44 karamboles De tredde priis wie foar Pietsje Brunner en Henk Holtman mei 4 punten en 33 karamboles. De poedel wie foar Wietske Postema en Geert Wigarda. Se koenen gjin partij winne en eindigen mei o punten en 13 karamboles op it leste plak. Aukje Bijlsma en Andries v.d. Werff eindigen noch krekt foar dizze beide mei in score fan 2 punten en 20 karamboles. Yn pûle 2 gie it yn de earste 2 partijen mei it pear Renske de Boer/ Beeke Beeksma as it slytjage; se hienen doe 4 punten en 43 karamboles. Doe kaam der efkes in tebeksetter mei in score fan 0 punten en 7 karamboles Doe ha se mekoar ris efkes goed oansjoen en sein: “Wij gean hjir net wei sûnder priis, dy litte we ús net troch de noas boarje!” De lêste partij waard yndie wûn en dêrmei wienen se mei 6 punten en 63 karamboles net mear te berikken foar de oare pearen. Wendy Hogerhuis en Jake van Nek, dy ’t in spannende partij tsjin Renske en Beeke yn de lêste beurt ferlern hienen, waarden twadde mei 4 punten en 45 karamboles. De tredde priis gie nei Korrie Nijdam en Jaap Keizer; se hienen likefolle punten as Haakje Stielstra en Douwe Hoekstra, mar dizze lêsten hienen mei har 21 karamboles krekt trije minder as Korrie en Jaap. 24


Foar ús wedstriidlieder Peter Keizer en syn maatsje Tineke Helfferich bleau neat oars oer as de poedelpriis. Se hienen oan ‘e ein fan de jûn 2 punten en 19 karamboles.produsearre. Al mei al ha we in moaie wedstriidjûn hân Dat is mei te tankjen oan de wedstriidlieding; it run as it spoar en we binne eins de hiele jûn “oan it wurk “ holden. It sil in oare kear wol tûzen om trettjin wurde, mar der wienen in pear priiswinners bij dy’t elkoar taflústeren: “never change a winning team”.Ik kin net oars sizze as dat ik it dêr fan herte mei iens bin, mar………in oar moat ek ris de kans ha om winnen, is ’t net sa? Beeke Beeksma

Statiegeld actie t.b.v. kinderkoor UP4S In de maand April Bij AH-WASSENAAR Stiens Optredens scholen Op scholen zal het koor een optreden en workshops gegeven. Ouders zijn welkom om het optreden mee te maken. Het koor geeft graag speciaal voor de ouders een slotoptreden. Ook verkoopt de Oegandese groep Afrikaanse spulletjes. Tijdens de workshops leren de leerlingen dansen, zingen en drummen in Afrikaanse stijl. Het programma op uw school kan in overleg met de medewerkers van de stichting worden samengesteld. In de kerken verzorgt het kinderkoor een optreden met Afrikaanse Christelijke muziek. Dit spectaculaire optreden met zang, dans en drum is een waar Afrikaans feest in uw kerk! Het programma van het kinderkoor in de kerken zal afhangen van de wensen van de kerk. In mei tot half juli 2019 komt het koor weer naar Nederland. Op 19 mei 2019 om 15.00 uur zal het koor optreden in de zalen van Talant te Stiens. U bent welkom op Ieleane 10 9051LP Stiens. 25


Build and Be Build and Be naar Tanzania: help ons helpen Eind vorig jaar is er onder de naam ‘Build and Be’ (bouwen en er zijn) een initiatief ontstaan om met een groep jongeren uit Britsum, Koarnjum en Jelsum mee te doen aan een project in een derdewereldland. Dit heeft inmiddels concrete vormen aangenomen. Er is een groep ontstaan van 10 jongeren en 5 volwassenen die in juli 2020 gaan meehelpen met het bouwen van stenen huisjes in Tanzania voor de allerarmsten, die nu vaak in heel primitieve hutjes wonen. Ook gaan we meehelpen op een lokale school. Om dit project mogelijk te maken is heel veel geld nodig: globaal 2000 € per persoon, dus in totaal 30.000 €. In dit bedrag zijn de reis- en verblijfskosten inbegrepen, maar ook een aanzienlijk deel wordt gebruikt voor de bouwkosten van de stenen huisjes. En we leveren natuurlijk arbeid: samen met lokale mensen helpen wij hun om deze huisjes te bouwen. Om dit aanzienlijke geldbedrag bij elkaar te sparen, gaan we het komende jaar allerlei acties organiseren. U zult dus nog regelmatig van ons horen. We hopen van harte dat u deze acties financieel zult ondersteunen: help ons helpen! Maar ook buiten de acties om is natuurlijk elke donatie van harte welkom. Kijk voor meer informatie over het project op: www.stichtingbouwwoningentanzania.nl

Contact: Lysbeth Lubberts 058-2575855 / Dorien Zijlstra 058-2573641 E-mail: buildandbe@hotmail.com Facebook: Build and be / Instagram: @build.and.be bankrek.nr. NL41RABO3294580746 D. Zijlstra inzake Build and Be

26


27


Ouderenproject Programma activiteiten 26 maart 2019

Zingen met Hendrikus!

9 april 2019 16 april 2019

Spelletjes Paasstukjes maken met Corrie

7 mei 2019 21 mei 2019 4 juni 2019 18 juni 2019

Spelletjes Gerard en Sjoukje lezing Iran Spelletjes Afsluiting: verrassing!

Rabobank Word ook lid en stem! Van woensdag 27 maart tot en met zondag 7 april kunnen Rabobankleden weer stemmen op hun favoriete clubs tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Een campagne waarmee verenigingen en stichtingen in het werkgebied van Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland ondersteuning krijgen. En hoe meer stemmen, hoe groter de bijdrage! Daarom roepen we alle Rabobankleden op hun stem uit te brengen! Op 26 maart valt bij alle leden een persoonlijke uitnodiging met stemcode en link naar de stempagina in de brievenbus. Wil jij ook stemmen? Maar ben je nog geen lid van de Rabobank? Dan kun je dat heel eenvoudig regelen. Via Rabo Online Bankieren en de Rabo Bankieren App kunnen klanten via het tabblad 'Zelf regelen’ en dan vervolgens ‘Profiel’ en ‘Contactgegevens wijzigen’ bekijken of zij lid zijn. Het lidmaatschap is gratis.

Wat houdt het lidmaatschap van de Rabobank in?  

Je wordt uitgenodigd voor lezingen, evenementen en netwerksessies ontvangt meerdere keren per jaar ons ledenmagazine of digitaal Magazine  kunt meedenken over de bank als gesprekspartner in de ledenraad  kunt gebruik maken van mooie ledenaanbiedingen;  mag stemmen op jouw favoriete clubs tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Vraag je het lidmaatschap voor 20 maart aan, dan krijg je een stemcode toegestuurd en kun jij ook van 27 maart tot 7 april stemmen. Ook ‘jouw’ club is ermee geholpen!

28


.

29


Alde foto’s De winkel fan Yne Porte en syn frou Trijntsje Bilstra oan de Brédyk te Jelsum. Op dit stuit is der neat mear fan te sjen, mar oan de bredyk yn Jelsum hat de winkel fan Yne en Tryn Porte stien . Hja ferkochten deistige saken, lykas únder oaren waskmiddel, piiptabak, mar ek snobbersguod. Foarhinne wie op it plak fan dizze winkel in rinteniers wenning fan ( nei ik miende ) de famylje Kramer. Dêrfoar wie de winkel fan Yne en Tryn sa’n 100 meter fierder op nei Stiens ta. Mar troch dat dêr in nij fytspaad komme moast en de Brédyk oanpakt waard, moasten dêr earst in pear huzen ôfbrutsen wurde, wêrûnder de winkel fan de famylje Porte. Op de earste foto stiet links efter de âlde winkel. Op de twadde foto stiet links de nije wente yn oanbou foar de fam. L. Hamstra en rjochts noch ien fan de besteande wenten. Dizze lêste stiet klear foar de sloop. Hendrik Hamstra wenne hjir mei syn âlden, hij wie doetiids in jier as 10-12 en binne dan letter ferhuze nei de nije wente. Dan de tredde foto. It twadde hús links wie de nije winkel en wenhûs fan de famylje Porte. Op boppesteande foto, fan likernôch 1920-1930 wie foar de huzen noch in sleat mei ferskate brechjes te sjen. Letter is de sleat tichtmakke en om likernôch 1955-1956 hinne is der in fytspaad op datselde plak kommen. De dyk is doe wat ferbrede en derfoar moast der wat ôfbrutsen wurde. Yn dit gefal ek de âlde winkel fan de 30


Faber en sy’n frou wennen oan de oare kant fan de Brêdyk en binne letter nei de wâlden ferhuze. Hy hie syn wurk altyd op de bûterfabryk yn Jelsum. En dan frou Yke OostenbrugMiedema út it Jelsumer âldlân, frou fan Ate Oostenbrug. Oostenbrug hie dêr in buorkerij. Nei de ruilferkaveling binne hja mei harren soannen Durk en Theunis nei it ‘’Pieter Rindertsreedsje’’ yn it Jelsumer nijlân ferhuze. Gerard Nielsen en syn frou binne doe op de pleats yn it Jelsumer âldlân komme te wenjen. Gerard is doe ridende hoefsmid wurden en dat is hy noch. It sil yn de jierren 1960-1970 west wêze doe’t dizze foto nommen is. Yn die jierren wie der wol efkes tiid foar in praatsje. Moarns nei de kofje waard der in lyts boadskipke helle en efkes in praatsje makke. Kaam der tuskentroch in klant dan waard it praatsje ûnderbrutsen en dizze klant earst efkes holpen, dernei waard yn de regel it ferhaal noch ôfmakke.

Op dizze foto steane Tryn Porte-Bilstra efter de toanbank en Ruurd Faber, in oerbuorman, foar de toanbank. Soe de pyptabak op wêze? De oare frou is frou Yke Oostenbrug-Miedema. Piet 31


Voorjaarsarrangement

32


Pakhûs SOLO DUO VERSO: panfluit en gitaar, een niet-alledaagse combinatie 12 april 2019, aanvang concert 20.15 uur koffie/thee vanaf 19.45 Pakhûs SOLO in Stiens biedt een podium aan veelal jonge ambitieuze professionele musici en streeft ernaar musici te volgen in hun ontwikkeling. Daarnaast brengen we ook voor ons nieuwe musici met nieuwe instrumenten. Zo treedt het Duo Verso, dat bestaat uit panfluitist Matthijs Koene en klassiek gitarist Stefan Gerritsen, bij ons voor het eerst op. De muziek die dit duo brengt past prima in het type muziek dat wij in het Pakhûs promoten. Het Duo Verso zal een verrassend programma brengen voor gitaar en panfluit. Panfluitist Matthijs Koene is cum laude afgestudeerd aan het conservatorium in Amsterdam. Diverse vooraanstaande componisten hebben werk voor hem geschreven. Met het Zerafin Ensemble ging hij op tournee met de Nederlandse singer/songwriter Spinvis. Stefan Gerritsen is een veelzijdig klassiek gitarist die zowel oude muziek als hedendaagse composities op het repertoire heeft. In 2005 gaf Stefan samen met Ravind Sanga een recital oude muziek voor de toenmalige koningin Beatrix. Het duo heeft vele concoursen gewonnen. In 2007 maakten ze hun debuut in de Carnegie Hall in New York. Een uitgebreid CV is te vinden op de website http://www.panflute-guitar.nl Toegang € 15,00 (incl. koffie/thee vooraf en glaasje na) beneden 18 jaar € 8,00. Er zijn 35 plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te voorkomen is het goed u vroegtijdig aan te melden via: http://www.stinze-stiens.nl/agenda/ In het pand is een lift. Er is beperkt toegang voor rolstoelen en men kan gebruik maken van de aanwezige rolstoel.

Bezoekadres Pakhûs SOLO: Smelbrêge 9, 9051BH Stiens http://www.stinze-stiens.nl/agenda/

Duo Verso, Panfluitist: Matthijs Koene en klassiek gitarist: Stefan Gerritsen Fotograaf: © Claudia Hansen

33


Europa Kinderhulp Jouw huis. Haar thuis. Wat is thuis? Is thuis op dezelfde plek als daar waar je huis staat? Is thuis een gebouw of een gevoel? De dikke van Dale omschrijft thuis als de plaats waar iemand zich thuis voelt. Thuis hoort een plek te zijn waar je tot rust kan komen, waar je je goed voelt en waar je jezelf kan zijn. Kan iemand zich op meerdere plekken thuis voelen? Ja hoor! Al is het maar voor eventjes…..

Europa Kinderhulp is op zoek naar mensen (jong, oud, samen of alleen) die deze zomer hun (t)huis voor eventjes willen delen met kinderen uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Door hen in de zomervakantie simpelweg mee te laten draaien bij jou of jullie thuis, kunnen deze kinderen even op adem komen. Samen eten, samen spelen. Kind zijn. Wordt jou of jullie huis deze zomer voor eventjes haar thuis? Neem contact op met Joke de Vries voor meer informatie. Telefoonnummer 0518-841942 of stuur een mailtje naar friesland@europakinderhulp.nl.

Data van de verschillende kinderreizen in Friesland in 2019 Nederlandse kinderen : 22 juli – 31 juli Belgische kinderen : 22 juli – 5 augustus Franse kinderen : Secours Populaire Francaise 23 juli – 6 augustus Duitse kinderen : Hannover 15 juli – 26 juli Schneeberg/Delitzsch : 22 juli - 9 augustus Oldenburg : 12 juli – 26 juli —————————————————————————————————— ——————————————————————————————————

34


Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u

35


PEDICURE In mijn praktijk of ambulant. Behandeling op afspraak. Janna Prosé Aldlânsdyk 3, 9056 LK Koarnjum 06-22563553 jannaprose@planet.nl

36


KF It Partoer Algemene ledenvergadering KF It Partoer U bent van harte welkom op onze algemene ledenvergadering! Vrijdag 5 april 2019 om 20.00 uur in De Bining te Koarnjum

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Opening Vaststellen van de agenda Ingekomen stukken Verslag vergadering 2018 Mededelingen -Trainingspakken Financiën over 2018 Verslag kascommissie Bestuursverkiezing: -Ytzen van der Werff is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk drie dagen voorafgaand van de vergadering melden bij het bestuur. Pauze Wedstrijdagenda van ‘It Partoer’ , de KNKB en de Federatie Jeugdzaken Prijsuitreiking competitie en klassement Rondvraag Sluiting

Harde werkers! 37


Huiskamertheater De Wier Cees Hiep en Hero Wouters, zaterdag 30 maart Cees Hiep en Hero Wouters gaven hun eerste gezamenlijke concert in 1994 in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ze kennen elkaar al erg lang en zijn muzikaal nooit meer uit elkaar gegaan. Dat resulteerde in het maken van cd’s en het geven van concerten: bijzondere muzikaal-visuele evenementen. Hun band met de beeldende kunst is gebleven: beiden componeerden voor theater en film. Cees heeft nationale en internationale faam verworven met zijn innovatieve composities, waarbij de mogelijkheden van de piano als instrument ten volle worden uitgebuit. Hero construeerde een eigen instrument, de zogenaamde UltraKorg, samengesteld en gegroepeerd rondom modulaire electronica en analoge synthesizers. Cees vertaalt deze avond o.a. een tekening naar muziek en Hero speelt bij een paar van zijn films. Beiden staan garant voor een bijzondere avond, ingevuld met een rijkdom aan klanken en muzikale verrassingen: een unieke audiovisuele ervaring @ De Wier. Cees Hiep en Hero Wouters Zaterdag 30 maart 2019 @ De Wier 5, Koarnjum Toegang alleen na aanmelding via bobdeboer@pinupsanddowns.com of via 06-54763154

38


Marjolein Meijers, zaterdag 13 april 2019 Het ‘kleinste huiskamertheater van noordwest Friesland’ biedt ook in dit seizoen weer een grote verscheidenheid aan muziek en lezingen:‘Concerts & More @ De Wier’. Onder de noemer “Concerts” is in de maand april de beurt aan Marjolein Meijers. Wie kent haar niet van het uiterst succesvolle duo ‘de Berini’s’ uit de jaren 80 & 90 …?! Marjolein komt met het programma “MUZIEK!”, samen met haar begeleider en multi-instrumentalist Onno Kuipers. Al meer dan 40 jaar leeft ze van en voor de muziek en dat is een goede reden voor een feestelijk muzikaal programma! Naast de humorvolle verhalen is het nu vooral de gevarieerde muziek die je wakker schudt en je naar het puntje van je stoel trekt. Opzwepende Ierse deunen, jazzy cajun uit de moerassen van Louisiana, aanstekelijke Amerikaanse country en Balkanmuziek, ingevuld met Nederlandstalige topteksten die ontroeren en die zijn gelardeerd met echte verhalen. Aanvang concert: 20.30 uur Deur open : 20.00 uur Toegangsprijs : €17,50 p.p. Toegang tot dit optreden is alleen mogelijk na aanmelding via tel. 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com

Foto: Sjoerd Hogerhuis

Let op! Annuleren is altijd mogelijk, alleen dan 3 dagen van te voren, anders wordt de entreeprijs verrekend.

39


Programma “huiskamertheater De Wier” – Koarnjum Voorjaar….: Zaterdag 16 maart & zondag 17 maart – Robert Jan Stips (NITS) - ‘solo’ Zaterdag 30 maart – ‘audiofonisch visueel luisterproject’ met Cees Hiep (piano) en Hero Wouters (electronics - synthesizers) Zaterdag 13 april – Marjolein Meijers met het programma ‘Muziek!’ Zaterdag 27 april – S.M.A.M.F. lezing luchtoorlog boven Friesland in WO II Zaterdag 18 mei – Leeuwarder Kamerkoor @ Nicolaaskerk Zondagmiddag 19 mei: ‘Leafdesbrieven’ met Inez Timmer & Tseard Nauta Vrijdag 31 mei 2019 – lezing Henk Popma (Martenastate – Proeftuin van het Paradijs) & mini orgelconcert na afloop @ Nicolaaskerk door Barteld Postma Zaterdag 8 juni –Een bijzonder programma: zanger Ernst de Corte met “De liedjes van mijn vader”, begeleid door Guus Westdorp op de piano. Inderdaad … liedjes van Jules de Corte!

Na de zomer …: Vrijdagavond 13 september: vrolijk openingsconcert @ De Wier met ‘De Diva’s’: Anneke Douma, Lammy Bruyns & Mary Veldkamp Zondagmiddag 29 september: vocaal ensemble KoarBizzNizz @ Nicolaaskerk, 15.00 uur Vrijdagavond 11 oktober 2019:Beano Vrijdagavond 18 oktober – Ella and her man, winnaar Friese Anjer 2018 (Myn Skip) Zondagmiddag 27 oktober – Andries Kobus en Jan van Erp, met nieuw luister-liedjes-programma en o.a. teksten van Baukje Wietsma Vrijdagavond 1 november: singer songwriter Zippora Tieman Zondagmiddag 17 november: “Vijf Minuten voor Aanvang” met Inez Timmer @ Nicolaaskerk Zondagmiddag 15 december: klassiek kerstconcert met het Risata Kwartet @ Nicolaaskerk 40


Vooruitblik 2020….: Vrijdagavond 10 januari 2020: de Groningse liedjeszanger Jan Henk de Groot Zaterdagavond 8 of zondagmiddag 9 februari: lezing Stichting Alde Fryske Tsjerken door Liuwe van der Meer, met kort orgelconcert na afloop @ Nicolaaskerk Zaterdagavond 15 februari: Klassiek ensemble ‘Regina Forte’ @ Nicolaaskerk

Van harte welkom! U kunt zich nu al opgeven voor al deze evenementen bij Bob: ” Huiskamertheater De Wier” De Wier 5 9056 PM Koarnjum tel. 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com toegang is alleen mogelijk na reserveren. Meer info op www.pinupsanddowns.com Ook op Facebook onder ‘concerts and more @ de wier’

=========================================

Foto: Bob de Boer

41


42


Dorpenteam Noord

Waarvoor kunt u terecht bij Dorpenteam Noord? U kunt bij het Dorpenteam Noord terecht met al uw vragen op het gebied van: zorg en welzijn jeugd en gezin wonen werk en inkomen U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Binnenlopen kan tussen 9 en 12.30 uur, de koffie/thee staat klaar. Het Buurt Service Punt kan u helpen bij vragen over of hulp bij het invullen van formulieren (bv. kwijtschelding belastingen, aanvraag uitkering) of ondersteuning bij het regelen van zaken (bv. schulden, bellen met instanties). Het Buurt Service Punt is aanwezig op dinsdag en donderdag van 14-16 uur en op vrijdag van 9-12 uur. Voor uw vragen over huren bij Woon Friesland kunt u terecht bij het spreekuur op donderdagochtend van 10-11 uur. Dorpenteam Noord Pyter Jurjenstrjitte 17 9051 BR STIENS 058 585 3790 www.amaryllisleeuwarden.nl

43


Midzomeravondvertellingen Zet alvast in uw agenda‌‌.

Foto: Bob de Boer

44


Martenastate Nieuws van Martenastate Om de stinzenflora op Martenastate - bestaande uit een verscheidenheid van maar liefst 16 verschillende soorten - op het juiste moment van bloei te bezoeken zal een voorafgaand digitaal bezoek aan www.stinzenflora-monitor.nl u helpen om een actueel beeld te krijgen. De natuur laat zich niet altijd volledig voorspellen, maar de verschillende bloeitijden voltrekken zich in de regel in de eerste zes maanden. Na raadpleging van de monitor kan ook een herhaald bezoek beantwoorden aan de verwachtingen. Echter de andere deelnemende zeven historische locaties met stinzenflora in Fryslân zijn ook de moeite meer dan waard. De monitor, dit jaar alweer voor de vijfde keer in successie, bewijst steeds weer zijn grote waarde.

Vanaf 9 februari jl. is de site online en wordt er wekelijks actuele informatie over stinzenflora op alle vindplaatsen verstrekt. Dit jaar is het motto: “OndersteBoven van Stinzenplanten”. Want naast de schoonheid van de voorjaarbloeiers zijn ook andere aspecten zeer de moeite waard om weet van te hebben. Denk aan de optimale gesteldheid van de bodem en de vormgeving van de bollen zelf. Op deze wijze kan de kennis van stinzenplanten ook worden verdiept hetgeen een bezoek alleen maar plezieriger maakt. Tenslotte worden alle data van rondleidingen, open dagen en arrangementen van álle deelnemers aan de monitor vermeld. Honden aan de lijn Samen met je hond wandelen is prachtig voor mens en dier en een heerlijke ontspannende bezigheid. Honden zijn binnen ons landschapspark dan ook van harte welkom, echter ze zullen altijd kort aangelijnd moeten zijn. De uitwerpselen kunnen worden opgeruimd en gedeponeerd worden in de afvalbak voor de poort. Loslopende honden kunnen de door ons zorgvuldig onderhouden planten, bomen en struiken beschadigen. Kleinere dieren kunnen opgejaagd worden. Ook onze vrijwilligers in het groen worden wel eens onaangenaam verrast door achterblijvende hondensouvenirs. Bij elke toegang tot het park wordt deze spelregel op een bordje duidelijk weergegeven: honden aan de lijn krachtens artikel 461 van het wetboek van strafrecht. >>>>> 45


De aanlijn- en opruimplicht is ook van kracht in het nieuwe bos oostwaarts dat wordt omgetoverd tot een nieuw stinzenfloraeldorado. In het komende stinzenflora-seizoen zullen met enige regelmaat controles op de naleving van de spelregels worden uitgevoerd door een buitengewoon opsporingsambtenaar van It Fryske Gea. In een deel van de nieuwe toegevoegde singel ten noorden van het park met zicht op Britsum zal gedurende het komende jaar een proef worden gehouden om alleen hier een losloopgebied voor honden toe te staan met een opruimplicht van de uitwerpselen. Deze mogelijkheid zal met bordjes worden aangegeven en begrensd zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Op deze wijze zullen mens en dier op ontspannen wijze kunnen genieten. Nieuw boek over Martenastate valt in de smaak. Dat over Martenastate een tweede boek is verschenen zal niet onopgemerkt zijn gebleven. Voorafgaande aan de feestelijke boekpresentatie op 2 november jl. in de Nicolaaskerk in Koarnjum, ten overstaan van vele aanwezigen, hebben de beide Friese dagbladen veel aandacht geschonken aan het nieuwe boek waarin de bewonersgeschiedenis centraal staat. Ook zijn enkele positieve recensies verschenen op websites van koepelorganisaties van staten en stinzen. Tijdens de eerste zondag-lezing dit jaar bij het Historisch Centrum Leeuwarden stond het boek ook centraal. Samenstellers/schrijvers Henk Popma en Tjitte Kamminga trokken een aandachtig en omvangrijk gehoor. Het met vele prachtige kleurenfoto’s geïllustreerde boek Martenastate. Proeftuin van het paradijs? kan in de boekhandel, maar ook in Túnmanswente, worden gekocht en zal de lezer meenemen in de rijkdom van de alhier geschreven geschiedenis van Fryslân. Wandelnetwerk Marrekrite Het recreatieschap Marrekrite verzorgt de toeristische basisinfrastructuur in Fryslân, niet alleen op het water maar ook op het land. De wandelroutes worden gemarkeerd door de bij een ieder ongetwijfeld bekend zijnde paaltjes met de verwijzingen van de richting naar het volgende knooppunt. Het fijnmazige wandelnetwerk is vrijwel provincie-dekkend. Ook Koarnjum maakt onderdeel uit van twee wandelroutes. De route vanaf knooppunt 03 en 04 bij de kruising Martenawei / De Wier ging tot nu toe oostwaarts via de Aldlânsdyk. Met nieuwe paaltjes wordt het tracé nu echter verlegd langs de Swarte Singel en verder via het landschapspark. De wandeling zal hierdoor ongetwijfeld aan schoonheid winnen naar onze mening. 46


Bezoek ook Túnmanswente Een bezoek aan Martenastate kan aan genoegen winnen als voor of na een wandeling een bezoek wordt gebracht aan Túnmanswente. In onze voormalige tuinmanswoning, maar ook in de theetuin, is het prima toeven, heerlijke consumpties worden hier geserveerd. Toeristisch informatiemateriaal en streekproducten zijn hier eveneens verkrijgbaar. En wellicht is het ook goed om te weten dat een B&B voor een of meer overnachtingen en een groepsrestaurant voor het vieren van verjaardagen en jubilea in toenemende mate de veelzijdigheid aangeeft van deze prachtige voorziening in het groen. Voor aanvullende informatie zie www.tunmanswente.nl

Foto’s: Sjoerd Hogerhuis

Inrichting nieuwe stinzenflorabos en -singel Elke donderdag verrichten de vele vrijwilligers met name werkzaamheden in de twee nieuwe aan het landschapspark Martenastate toegevoegde gebieden. Bezoekers zullen de vorderingen opvallen. De paden zijn aangelegd en het kappen van in de weg staande of zieke bomen is grotendeels achter de rug. De nieuwe inrichting van dit 2,5 ha. groot voormalige ruilverkavelingsgebied naar een stinzenflorabos en stinzenflorasingel verloopt zeer naar wens. Meerdere takkenrillen voegen zich op enkele plaatsen langs het padenpatroon. Hier zullen ook tapijten van stinzenflorabollen worden aangelegd. Vele nieuw geplante bomen en struiken maken het groene aanzicht zeer gevarieerd. Houten hekken sieren inmiddels de toegangspaden. Enkele zitbanken geven straks de gelegenheid om al het fraais binnen en buiten het bos te aanschouwen. Bij de beide toegangen aan de Aldlânsdyk wordt een publieksvriendelijk hek geplaatst. Als u het volledige ontwerp en het beplantingsplan van de uitbreiding met stinzenflorapark en -singel nog eens wenst te bekijken, dan verwijzen wij u graag naar www.martenastate.nl/ nieuws

Tot slot Indien u de band met Martenastate wenst te verstevigen, dan is het mogelijk om tegen een geringe bijdrage Vriend te worden. Zie hiervoor onze website of meld u aan via mail info@martenastate.nl 47


Kalinder Di 26 maart

Ouderenproject, zingen met Hendrikus, De Bining, 15. 00 uur

Za 30 maart

Concert Cees Hiep en Hero Wouters, De Wier, 20.00 u, deur open 19.30 u, zie pag. 38

Za 30 maart

Wandelexcursie, Stinzenflora, Martenastate, 10.00 u –12.00 u, zie www.itfryskegea.nl

Di 2 april

Natuurfotografie Stinzenflora, Martenastate, 13.30—15.30 u

Di 2 april

Nine-enders, Tijd voor bezinning, Túnmanswente, 20.00 u

Vr 5 april

Algemene ledenvergadering KF it Partoer, Britsenburg Britsum, 20.00 uur, zie pag. 37

Za 6 april

Wandelexcursie, Stinzenflora, Martenastate, 10.00 u –12.00 u, zie www.itfryskegea.nl

Za 6 april

Anne-Goaitske Breteler mei lêzing De Traanjagers, Genovevatsjerke Jelsum, 20.00 u, sjoch side 11

Di 9 april

Ouderenproject, Spelletjes, De Bining, 15. 00 u

Do 11 april

Expositie Vrijwilligersproject, De Bining, 20.00 u, zie pag. 7

Vr 12 april

DUO VERSO: Pakhûs SOLO, 20.15 u koffie/thee vanaf 19.45, zie pag. 33

Za 13 april

Concert Marjolein Meijers, De Wier, 20.30 u, deur open 20.00 u, zie pag. 39

Di 16 april

Ouderenproject, Paasstukjes maken met Corrie, De Bining, 15. 00 u

Vr 19 april

Klaverjassen, De Bining, 19.45u

48


49


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Huisartsen

Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:

058-257 1969 058-257 1254 058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Dorpenteam Noord

Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens werken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 058-585 3790. Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op www.lwdvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

50

058-257 4388 058-266 7722


Ynformaasje foar ús ynwenners Vanaf 1 januari 2018 bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden. Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl.

Vliegbasis Leeuwarden

058-234 6700 Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder 0800-022 6033 of invullen van het online klachtenformulier Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Zwembad It Gryn

Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op zaterdag: 9-13 uur.

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel.

0900-210 0215

Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 12 en 26 april Groene container (Biobak): op vrijdag 5 en 19 april Papiercontainer: op dinsdag na 18:00 uur op 16 april

51


Ferskiningsdata 2019 `

Nรป. 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

Moanne Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

14-01-19 11-02-19 18-03-19 15-04-19 20-05-19 17-06-19 19-08-19 16-09-19 14-10-19 11-11-19 09-12-19

25-01-19 22-02-19 29-03-19 26-04-19 31-05-19 28-06-19 30-08-19 27-09-19 25-10-19 22-11-19 20-12-19

Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres), inkomensgegevens, BSN nummer en huidige woonsituatie. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

52


Tsjerketsjinsten

Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei/Tiid

Foargonger

Doarp/Bysûnderheden

07 april 09.30u

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum

14 april 09.30u

Ds. A. Bouman

Nicolaastsjerke Koarnjum Palmpasen

18 april 19.30u

Ds. M. Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum Witte donderdag, HA

19 april 19.30u

Liturgiegroep

Nicolaastsjerke Koarnjum Goede Vrijdag

20 april 21.30u

Liturgiegroep mmv. “De Welle” en “Twalûd”

De Hoekstien Britsum Stille zaterdag

21 april 10.00u

Ds. M. Hulzebos mmv. Kerkkoor

De Hoekstien Britsum Pasen

28 april 09.30u

Dhr. H. Gileam

Nicolaastsjerke Koarnjum Fryske tsjinst

53


Redaksje 39ste jiergong nr. 391

oplage 500 eksimplaren

Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum Annewiep Bloem, Boarnsylsterwei 1, Jelsum

tel.: 2572550 tel.: 0612743436 tel.: 0611641742

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl tel.: 2572600

Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De redaksje fan de doarpskrante hâldt it rjocht om ynstjoerd materiaal yn te koartsjen, oan te passen of net te pleatsen. De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen.

De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 26-04-2019 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 15-04-2019 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 54


55


Doarpshûs

De Bining

De Bining, it brûzjende sintrum fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben yn en rûn Koarnjum In pân op in treflike lokaasje mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken Yn De Bining binne jo te plak foar in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing, presentaasje of kursus By ynteresse kinne jo skilje mei Baukje vd Burg 058-257 4282 of maile nei baukje62@hotmail.com Webside: www.debining.nl Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 9056 PW Koarnjum 058– 257 1690

56

Profile for Doarpskrante Flapút

De Flapút april 2019  

De Flapút april 2019  

Advertisement