Basunen 2015 nr. 1

Page 1

28. ürgang - marts 2015 • basunen

1


2

basunen • marts 2015 - 28. ürgang


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Check stregkoder i Basunen med din smartphone

Forside Who Killed Bambi Pressefoto

Generalforsamling i Aarhus Bestyrelsens beretning DMF-Upcoming - Who Killed Bambi Kurser i foråret Hvorfor DIT og hvorfor DAT Domkantor Carsten Seyer-Hansen CD-udgivelser Siden Sidst Unge Spiller Klassisk Nashville - Here I Come Markant gaffelprismodtager Et liv med musikken Til Monda med Bus Coaching for musikere Gearkassen Mindre snak - mere musik Aarhus Sangskriverværksted Stadig med på noderne Fotos fra året der gik Beretning fortsat Regnskab og budget Temaaften på Ny V58 Berlin lejligheden

04 05 06 09 09 10 12 14 15 16 17 18 20 22 23 24 27 28 29 30 33 34 35

06 10 24

UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Martin Sørensen (annonce- og infografik • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. maj 2015. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Who Killed BAmbi

28. årgang - marts 2015 • basunen

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Vibeke Bonde Persson Dronningborg Boulevard 76 8930 Randers NØ Tlf: 2872 9527 vibekebondepersson@gmail.com

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 8686 9300 - Mobil: 2028 7720 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7887 - Mobil: 2241 7701 beejaymusic@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Jann Guldhammer Søndergade 19 B - 7480 Vildbjerg Tlf: 9721 2875 - Mobil: 2297 5449 formand@dmf-herning.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobil: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen Østervangsvej 95 8830 Tjele Tlf: 8669 0089 - Mobil: 4061 3282 jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • marts 2015 - 28. årgang

Århus Orkesterforenings Stiftelse

Århus Orkesterforenings Stiftelse afholder ordinær generalforsamling lørdag, den 25. april 2015 - kl. 10:30 i stiftelsens kælderlokaler i Langelandsgade 39, 8000 Aarhus C. Dagsorden iflg. vedtægter. Alle DMF medlemmer i Aarhus afdelingen kan deltage. På bestyrelsens vegne - Lars Kiehn formand


Generalforsamling Beretning for 2014

Af Lars Kiehn 2014 blev endnu et travlt år med mange medlemsaktiviteter og møder. Som noget nyt har vi fået etableret regionsmøde med de andre DMF afdelinger i regionen. Vi holder nogenlunde medlemstallet og budgetterne, og bestyrelse og personalegruppe er velfungerende. Vi har nogle gode samarbejdspartnere rundt i miljøet. På den vis er der et fint flow i afdelingen. Vi prøver dog hele tiden at forbedre funktionerne og finde på nye initiativer til glæde for medlemmerne. Men i visse tilfælde er vi i konkurrence med andre aktører. Medlemsskaren og de lønsikringsordninger der udbydes til dem i dag, er skruet sådan sammen, at vores medlemmer er på konstant jagt for at tjene til dem selv og deres familiers hverdag. Ofte har de flere forskellige arbejdsgivere og arbejdstyper, hvor man har sit faste job og spillejobbene ved siden af. For dagpengene er ikke et særligt skarpt redskab længere, og mange melder i øvrigt bevidst A-kassen fra. Det betyder at tilmeldingen til flere af de udbudte aktiviteter ind imellem ikke er som vi drømmer om. Det ødelægger dog ikke glæden for dem, der møder frem. Aarhus Teater

Teateret fortsætter med at spille forestillinger med masser af musik og med levende musikere – altså DMF- medlemmer i orkestergraven. Den nye producent på teateret Ebba Bethelsen kommer fra en stilling i Aalborg Symfoniorkester. Hun startede på teateret i slutningen af 2013, og har taget fat der, hvor hendes forgænger slap. Hun er i kraft af sin erfaring fra den symfoniske verden en fornuftig og seriøs samarbejdspartner. Det er vi glade for. I 2014 har der været musikkontrakter på forestillingerne Les Miserables, Chess, Kim Larsen teaterkoncert, Cabaret og Lizzie.

Forbunds udvalg Afdelingen sidder som en naturlig del af DMF fællesskabet med i de forskellige bestyrelser og udvalg. Bl.a. varetager vi poster i forretningsudvalget og i hovedbestyrelsen ved undertegnede og Mads Bærentzen. I år har der yderligere været ekstra opgaver med ansættelsessamtaler for at finde en ny regnskabschef, da den tidligere gik på pension. Samtidig sidder jeg i udvalg vedr. Rytmisk musik i Danmark og i kursusudvalg. På den måde kan vi så være med til at påvirke beslutningerne og udviklingen. Musikskolen Laura Musikskolen Laura kunne i foråret 2014 fejre 25 års jubilæum. Det skete bl.a. ved et stort arrangement på Godsbanen med en masse koncerter med musikskolens mange elever. Det var en festlig dag og en smuk fejring og markering af en af byens store musikskoler. Jeg blev spurgt, om jeg ville holde en fødselsdagstale for musikskolen. Dette kunne jeg af gode grunde ikke afslå og benyttede lejligheden til at rose skolen og lærere for deres indsats. Jeg fik sat spot på Musikskolens mange gode kvaliteter og roste deres plads og indsats for byens mange børn. Jeg fik her lejlighed til at skose Aarhus Kommune, at de ikke kan/vil finde flere midler til musikskolerne. Det har den konsekvens for de private musikskoler – som er alle musikskoler undtagen den kommunaldrevne Aarhus Musikskole – at de ikke kan give musiklærerne tryghed i ansættelsen i form af en overenskomst. Derfor arbejder musiklærerne bl.a. uden pensionsordning og til en mindre timeløn end den, der for eksempel udbetales på Aarhus Musikskole, der har en overenskomst. Aarhus Musikskole I 2013 oplevede vi en afklaring på voldgiftssagen som DMF og DMpF i fællesskab anlagde i forbindelse med ophævelserne af timereduktionerne på forskellige undervisningsformer. Her i 2014 har vi ikke været ude i konfliktfyldte sager på det niveau. I dagligdagen har vi et fint samarbejde med ledelsen, hvilket vi selvfølgelig kun kan være tilfredse med. Det betyder, at vi fortsat samarbejder og støtter med

økonomisk opbakning til forskellige projekter og initiativer bl.a. på MGK linjen. Samtidig støtter vi fortsat Unge spiller Klassisk med finansiering af 2 af de priser, som de dygtige elever konkurrerer om. Temaaften arrangementer

Igen har vi afviklet 4 temaaftenarrangementer siden sidste generalforsamling. 3 af de 4 arrangementer blev afviklet på Låsby Kro. De 3 arrangementer der er tale om er: Bedre lyd i hjemmestudiet v. Nils Harbo, Anlægsaften med Carsten Jensen fra Thisted, Carsten Bo og Jon Kjærran fra Vejle og Rie Damgaard fra Vejle og Tekster der rammer plet v. Lars Borup. Som noget nyt prøvede vi i samarbejde med 4Sound at afvikle et Temaaften arrangement på Ny V 58. Det var denne gang med overskriften: Digital mixer og Ipad. Det blev meget vellykket. Chili & Chill Out

Vi holdt i 2014 endnu et Chili & Chill Out arrangementet på Promus i Vester Alle – nærmere bestemt den 9. april. Beretningen fortsætter på side 30:

28. årgang - marts 2015 • basunen

5

>


Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Fotos: Pressefotos.

Pop og Rock får stryg

Rod Stewart, Oh Land, Teitur og Dúné ved det. Skal musikken løftes af en strygergruppe, ringer de til seks piger fra Aarhus. ”Da vi skulle finde navnet, ville vi gerne adskille os fra en ”almindelig” strygekvartet. Vi talte frem og tilbage og var helt ude omkring ”lejenkvartet. dk”. Det holdt vi os fra, heldigvis. Der var en, der foreslog Who Killed Bambi - og så forelskede vi os i navnet. Vi syntes, det var både feminint og råt på en gang. Sidenhen har navnet dog fået en mere konkret betydning, efter en af vores musikere havde et uheld på en biltur i en sen nattetime”, smiler Mette Dahl Kristensen, der spiller bratsch og laver strygerarrangementer i Who Killed Bambi.

Et sammensat “Girl-band” Mette Dahl Kristensen har en klassisk bachelor og en rytmisk kandidatuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium, hvor pigerne mødte hinanden og dannede Who Killed Bambi i 2009. “Vi blev af konservato-

Musikalsk nysgerrighed Who Killed Bambi består i dag af i alt seks rutinerede strygere, der sammen Who Killed Bambi på scenen med Oh Land har specialiseret sig som studiemusikere og live backing inden for de rytmiske riet sat sammen i forbindelse med en genrer. Karakteristisk for gruppen er koncert på SPOT det år med bandet en musikalsk nysgerrighed og trangen When Saints Go Machine. Herefter til at afprøve nyt og nedbryde grænarbejdede vi med bandet We Invented ser. Alle har de rødder i den klassiske The Night omkring tilblivelsen af deres musik, hvilket kommer til udtryk i en debutalbum”. Følgende sommer tog veludviklet fælles klang. De er alle bandet Dúné Who Killed Bambi med sammen velbevandrede inden for folk, på turné - og siden har tingene taget jazz og improvisation, og de ser det fart. som en fordel at kunne integrere den klassiske musiks klangidealer i andre genrer.

6

basunen • marts 2015 - 28. årgang

Rosende ord fra kollegaer Om samarbejdet med Who Killed Bambi siger Dúné: ”Da vi i Dúné satte os ned og begyndte at overveje vores festival-set, snakkede vi meget om, hvad vi kunne gøre af forskellige ting hen over sommeren, for at vi ikke skulle kede os, men specielt for at kunne præsentere nogle mere eller mindre unikke koncerter hver gang. Ét element, der gik igen, var en strygekvartet. Vi kontaktede Who Killed Bambi - og det er vi i dag meget glade for! Vi havde utroligt travlt op til touren og havde kun tid til én øvegang med pigerne, og det var endda uden vores fulde live set-up, men kun med akustiske trommer, et klaver, en bas og de fire skønne piger. Men mere skulle der ikke til. De havde modtaget arrangementet et par dage tidligere, og med enkelte rettelser sad det hurtigt i skabet. De har virkelig styr på deres tekniske kunnen og kan samtidig være kreative - de er ikke låst af deres noder, hvilket hjalp os et par gange hen over sommeren, hvor vi ”on-stage” improviserede lidt formmæssige ændringer.


WHO KILLED BAMBI KLASSISKE STRYGERE OG RYTMISK MUSIK

Når det så er sagt, skal det også nævnes, at de er nogle rigtig søde piger, og de har været et friskt pust og dejligt selskab hen over sommeren. De har i hvert fald formået at pushe vores lille Dúnéverden et hak opad - på scenen såvel som bag!”. Mere end bare lange toner ”Ofte oplever jeg, at rytmiske og klassiske musikere kan tale helt forbi hinanden, men jeg synes altså ikke, at forskellen er så stor! Det er jo bare musik”, siger Mette. “Strygere er klassiske instrumenter. Men det handler også om for eksempel at kunne arbejde kreativt og udnytte, hvad de faktisk kan. Vi vil gerne vise, at strygere kan meget mere end bare at være den pæne gruppe i baggrunden, der spiller lange toner. Noget, vi i Who Killed Bambi især også har oparbejdet, er en forståelse for “time” og “perioder”. I den klassiske musik arbejder man med time på en anden måde, og med en anden fleksibilitet, hvor vi i de mere rytmiske genrer har lært meget om,

for eksempel om man ligger fremme eller tilbage på slaget”, siger Mette. Who Killed Bambi hyres både til at spille strygearrangementer skrevet i forvejen, men tilbyder også både at skrive og spille dem. Man kan få Who Killed Bambi med Dúné i Skive hele pakken, og de er også tit ude for eksempel i Østrig, og én er for tiden violinunsom trio. derviser i en flygtningelejr i Ramallah, Palæstina. Fra backing til hovednavn Who Killed Bambi har allerede et flot Mette bor i Aarhus og fungerer som CV både mht. studieindspilninger og gruppens orkesterleder og administralive erfaring. (se faktaboks). Og så har tive omdrejningspunkt. I øjeblikket er de netop udgivet deres debutalbum, pigerne blevet geografisk spredt ud, ikke som backing – men i front i eget da én studerer i Malmö, én er i Graz navn. Strygevenlige stof covers “Vi har bestilt 30 broderede special-LP covers, som er håndlavet af kvinderne nede i flygtningelejren i Ramallah. Fra hver af disse solgte albums går 150 kr. derfor tilbage som hjælp til disse flygtninge i Ramallah”. Who Killed Bambi’s debutalbum “Who Killed Bambi +” udkom den 26. januar 2015 som streaming, download og vinyl. Ideen til det noget anderledes koncept opstod i efteråret 2013. “Vi lavede en liste over musikere, som vi gerne ville arbejde sammen med på pladen. Ideen er, at vi har taget kunstnernes egne sange og fremført dem i arrangementer skrevet og spillet

Who Killed Bambi i studiet - indspilning med Alice Boman 2014

28. årgang - marts 2015 • basunen

7


WHO KILLED BAMBI KLASSISKE STRYGERE OG RYTMISK MUSIK

ved hjælp af vores instrumenter. Ingen trommer, tangenter eller elektriske instrumenter som hjælpemidler”.

Benedikte Borum

Louise Drengsgaard

Musikerne Pernille Rosendahl, Ane Brun, Turboweekend, Nanome, Hanne Hukkelberg, Jonas H. Petersen, Alice Boman, Hannah Schneider kan sammen med Who Killed Bambi opleves på pladen i et lydbillede, der altså udelukkende er bygget op af vokal og strygere. I fællesskab har musikerne skabt et unikt lydunivers, der får pladen til at fremstå som et helt nyt eksempel på en sammensmeltning af stryger- og populærmusik. Derudover findes også tre instrumentale numre komponeret af Who Killed Bambi selv.

FAKTA Louise Gorm

Maria Isabel Edlund

Mette Dahl Kristensen

Sofie Thorsbro

Who Killed Bambi er: Louise Gorm, violin. Louise Drengsgaard, violin. Sofie Thorsbro, violin. Mette Dahl Kristensen, bratsch og arrangement. Maria Isabel Edlund, cello. Benedikte Borum, cello. FAKTA: Who Killed Bambi har bl.a. arbejdet sammen med navne som: Rod Stewart, Oh Land, Teitur, Dúné, Ane Brun, Søren Huss, Mikael Simpson, Hannah Schneider, Asbjørn, Mariam Wallentin (Wildbirds & Peacedrums), Siri Nilsen, Alice Bomann, Nanome, Islets Of Dust, Ukendt Kunstner, NovemberDecember, Green Lives, Ulvetimen, Flødeklinikken og mange flere. www.whokilledbambi.dk

8

basunen • marts 2015 - 28. årgang


28. ürgang - marts 2015 • basunen

9


Musikken folder sig ud under domkirkens hvælvinger Aarhus Domkirke er ikke udelukkende rammen om gudstjenester og kirkelige højtider, bryllupper og begravelser. Kirken er også hjemsted for et rigt musikliv, arrangør af en lang række forskelligartede koncerter. Vi har besøgt Carsten Seyer-Hansen, der siden 2003 har været ansat som domkantor med ansvaret for en stor del af disse musikalske aktiviteter. Af: Thorkild Dalsgaard Domkantoren. Carsten, hvad vil det egentlig sige at være ”domkantor” - hvad gemmer der sag bag en sådan titel? Min hovedfunktion er at levere musik til højmesserne om søndagen – jeg leder Domkirkens Kantori, som er et professionelt kor med 16 sangere. Derudover ligger der i stillingen en forpligtelse til at arrangere et levende koncertliv i Domkirken. Den forpligtelse deler jeg med Domorganist Kristian Krogsøe og David Schmidt, der er 2. organist. I 2014 arrangerede vi 41 koncerter, og i 2015 kommer vi op på mindst det samme antal. Vores koncertsæson falder i tre perioder, forår – (nytår, faste- og påsketiden) – sommer (med hovedvægt på besøg af internationale orgelsolister), og efteråret (Allehelgen, advent og jul).

oprette Skt. Clemens Drengekor, men du er ikke selv vokset op i et drengekor, som f.eks. i Herning? Jeg er vokset op i Givskud, tæt på Jelling – og er faktisk lidt misundelig på dem, der har

I arrangerer også instrumentalkoncerter? Ja. De fleste instrumentalkoncerter i Domkirken er naturligvis orgelkoncerter med ”husets egne” organister og med gæstesolister, gerne lokale, men også koncerter med internationale orgelsolister. Skal man have en særlig teologisk indsigt, eller ballast, for at være Domkantor? Carsten Seyer-Hansen - foto: Thorkild Dalsgaard Man skal i hvert fald have en levende interesse for det ”årets hjul”, som udspiller sig gennem kirkeåret, vide hvordan haft den mulighed. Alle burde have chanmusikken understøtter højtiderne, men cen, synes jeg, så da jeg kom til Aarhus for også udfylde de perioder, hvor der ikke at studere ved universitetet, kastede jeg sker så meget. Musikken, vi laver i Dommig ud i en meget aktiv tilværelse som korkirken, har for det meste kirkeligt indhold sanger: i Vokalensemblet Gaia, som Søren Det er musik, som spiller i den ramme, som K. dirigerer og Det jyske Kammerkor med gives af den ”teologiske retorik”. Efter min Mogens Dahl. De to dirigenter har betydet opfattelse giver passionsfortællingen ikke rigtig meget for mig. Det blev til 10 år som mindre mening i 2015, end den gjorde på aktiv korsanger, inden jeg i 1995 stiftede Bachs tid i 1700-tallet. Aarhus Universitetskor. To år senere, i 1997, stiftede jeg Vokalensemblet Concert Korinitiativer. Clemens, som jeg stadig dirigerer. Du er mest kendt som ”kormenneske” korleder, kordirigent. Hvorfra stammer den Drengekoret. interesse? Du har fx taget initiativ til at Og så var du klar til at stifte et drengekor?

10

basunen • marts 2015 - 28. årgang

Ja, det var umiddelbart efter min tiltrædelse som Domkantor i 2003 – og i dag tæller det 58 medlemmer – og 11 aspiranter. Efter de 12 år går vi nu ind i en stabiliseringsfase – de første år sang drengenes fædre med i koret som tenorer og basser – dem har vi nu sagt farvel til – og koret består nu af drenge og unge mænd, der er ”vokset op” i koret, drenge af egen avl, så at sige. Der er jo optagelsesprøve til drengekoret – hvilke forudsætninger skal drengene have for at bestå denne prøve? Jeg undersøger naturligvis deres naturlige musikalitet generelt – og finder ud af, hvilken stemmetype de tilhører – vi optager kun sopraner. Men så ser jeg også i deres øjne, om der kan skabes kontakt, og om de reagerer på mine inputs – den personlige kontakt, synes jeg, er meget vigtig i korarbejdet. Hvordan rekrutterer I drengene – hvad gør I for at få nye medlemmer til koret? Vi har mange initiativer i gang: en gang om året afholder vi ”Drengekorets dag” - åbent hus, hvor alle kan opleve hvordan koret arbejder – vi er på Facebook – i det hele taget er korets drenge de bedste ambassadører for koret - vi udsender information via Aarhus Musikskole, som er en meget vigtig samarbejdspartner omkring korarbejdet. – Og så er der naturligvis koncerterne, den ”udadvendte virksomhed”. Vi skal i foråret samarbejde med Aarhus Symfoniorkester i Carl Nielsen ”Fynsk Forår” og ”Hymnus Amoris”. Vi opfører selv Mozarts Requiem i Domkirken til juni, og optræder vel i alt 20 gange årligt i forskellige sammenhænge. Hvad er det specielle ved drengekor – klangen, lyden? Jeg vil pege på den pædagogiske oplevelse og opgave at åbne deres ører for de mesterværker, vores kultur har at byde på. Som 10-årige lærer de værker som Bachs Juleoratorium, Matthæuspassion og Händels ”Messias” at kende helt indefra. De samarbejder med højt kvalificerede


Der findes så svimlende stor og vigtig musik inden for det, vi kalder ”klassisk musik”. Hvis den var det, hvilket jeg slet ikke mener, så er det vel fordi den klassiske musiks udøvere ikke har argumenteret overbevisende for dens eksistensberettigelse og så må det være op til dem at gøre noget ved det! M-e-e-n... der kommer jo stadigvæk masser af tilhørere til koncerterne, og på Det jyske Musikkonservatorium er antallet af ansøgere til den klassiske afdeling større end nogensinde. Så præmissen om at den klassiske musik skulle have udlevet sig som musikform, køber jeg ikke. Men det er vigtigt at udvikle både den udøvende og den lyttende side af sagen.

Carsten Seyer-Hansen - dirigent professionelle musikere og solister, og stifter bekendtskab med deres arbejdsform ”indefra”. Men noget der adskiller arbejdet med drengekoret fra alt andet korarbejde er kapløbet med tiden. Fra det øjeblik man starter i koret som 8-9-årig i 2. klasse til stemmen går i overgang omkring 7. klasse, skal man lære som én af de ”gamle” sopraner, at kunne styre en hel stemmegruppe og være ”koncertmester” – det er altså en helt særlig form for ”bjergbestigning”, vi der er på sammen! Visioner og ønsker. Hvordan ser du på fremtidsudsigterne for musiklivet i Domkirken – ønsker, visioner? Vi skal fortsætte koncertvirksomheden: 1/3 af sæsonen med orgelkoncerter, 1/3 med kor og 1/3 ”andet”, d.v.s. samarbejder med andre ensembler. Vokalt har vi f.eks. dette halvår besøg af bl.a. Ars Nova, Musica Ficta og DRVokalensemblet, men vi har også et godt samarbejde med Aarhus Bach-Orkester, Baroque Aros, Ensemble MidtVest, Esbjerg Ensemble og Aarhus Jazz Orchestra, der typisk alle optræder op til flere gange i kirken hvert år. Desuden kunne jeg ønske mig, at drengekoret udbygges - gerne i samarbejde med flere skoler i Aarhus - at vi får etableret et professionelt, lønnet vokalensemble, og at vi evt. får tilknyttet et lille instrumentalensemble fast til Aarhus Domkirke. Endelig skal vi arbejde for, at Domkirken er et sted, der kan tiltrække de ypperste solister. Domkirken er en stor, central kulturinstitution, som skal samarbejde bredt i Aarhus – også i forhold til f.eks. Musikkonservatoriet – hvor Domorganisten og jeg selv i øvrigt virker som lærere. Sangkraft. Udover at være Domkantor har du også været med til at oprette ”Sangkraft Aarhus”

hvor du er kunstnerisk leder? Sangkraftcentrene i hele landet blev oprettet takket være en milliondonation fra Det Obelske Familiefond. Bevillingen er netop blevet forlænget yderligere i tre år. Sangkraft Aarhus har som opgave ”at sørge for mere og bedre sang blandt børn i Aarhus” at udvikle og koordinere sanglige aktiviteter for børn i Aarhus og omegn - vi ønsker at 1) Alle børn i Aarhus skal synge hver dag 2) at flere børn i Aarhus skal synge i kor 3) at flere børn i Aarhus skal synge i elitekor. Vi arbejder med at fremme sangen for både bredde og elite og arrangerer forskellige aktiviteter i skoler og kor. Dertil kommer, at vi i sommeren 2014 arrangerede en kæmpe kor koncert i Aarhus Domkirke – hvor 300 korsangere medvirkede sammen med Aarhus Jazz Orchestra. I foråret 2015 arrangerer vi lærerkurser for de sanglærere på folkeskolerne, der har kor på deres skole. Klassisk – rytmisk? Sangkraft handler mest om klassisk musik, klassisk korsang? Det er til dels rigtigt, og skyldes bl.a. at den klassiske musik er blevet noget stedmoderligt behandlet i folkeskolen de sidste 30-40 år. Og så det faktum, at den klassiske musik kræver, at der nødvendigvis etableres nogle tekniske forudsætninger: - du kan ikke gå lige ind fra gaden og synge med i ”Messias”. Men der ligger ikke i dette fokus nogen form for ringeagt over andre genrer. For mit eget vedkommende er jeg meget glad for rytmisk musik. Hjemme på anlægget lytter jeg mindst lige så meget til jazz og rock. Når den klassiske musik bliver stedmoderligt behandlet, som du formulerer det, er det så fordi den er udlevet som musikform?

Fakta om: Carsten Seyer-Hansen (f. 1971) er uddannet cand.mag. i musikvidenskab og filosofi ved Aarhus Universitet. Han underviser i dag i kor- og ensembleledelse samt musikhistorie ved Det Jyske Musikkonservartorium i Århus. Siden januar 2003 har han været kantor i Århus Domkirke. Carsten Seyer-Hansens primære virke er korledelse, og han har selv stiftet flere kor i Århus. Først Aarhus Universitetskor i 1995, siden Vokalgruppen Concert Clemens i 1997 og senest Skt. Clemens Drengekor i 2003. Han er koncertaktiv både med egne ensembler og som gæstedirigent for en række ensembler, f.eks. Aarhus Bachorkester, Ensemble MidtVest, Esbjerg Ensemble og Aarhus Strygerensemble.

28. årgang - marts 2015 • basunen

11


CD UDGIVELSER

SPRITNYE UDGIVELSER FRA DEN DANSKE MUSIKSCENE The Boy That Got Away: The Boy That Got Away Århusianske The Boy That Got Away har rumsteret på rockscenen i nogle år. I 2012 vandt de Student Music Award, og de har været landet rundt på spillesteder og festivaler som SmukFest, Jelling Musikfestival og Nibe Festival. Trioens lyd har visse lighedspunkter med en anden kendt rock trio, Dizzy Mizz Lizzy, og dennes Tim Christensen har også udtalt: ”Jeg glæder mig meget til at høre mere til The Boy That Got Away. Der er en sound, en attitude, en suveræn melodisk sans og ikke mindst en masse energi”. Så er man til Dizzy Mizz Lizzy, Soundgarden og Foo Fighters, så kan dette debutalbum trygt erhverves også. Medvirkende: Tim Alvin Boström, Matias Bager, Casper Simonsen. Mere info: www.theboythatgotaway.com. Admiral Awesome: Makeout music for moderne lovers Inde i superhelten fra Aarhus – Admiral Awesome - befinder der sig en jazz trio, som udgav deres debutalbum for tre år siden med gæsteoptræden af den svenske saxofonist Fredrik Ljungkvist. Denne gang hedder det skandinaviske gæsteindslag Mikko Innanen - finsk saxofonist, som vi herhjemme kender bl.a. fra samarbejdet med Stefan Pasborg og Delirium. Admiral Awesome spiller den selvopfundne genre ”kapowjazz”. Hårdtslående, humoristisk, vidtfavnende, swingende, oprørsk, rent fra hjertet, eventyrligt, smukt og sentimentalt, præcis som en godt fortalt tegneserie. Pladen er indspillet live på turne og med et glimt i øjet og noget på spil, afleveres det hele med stålsat dedikation. Medvirkende: Christian Windfeld, Thomas Sejthen, Jacob Danielsen. Samt Mikko Innanen og Bo Jacobsen. Mere info: www.admiralawesome.dk. Maskinvåd: SOS Maskinvåd spiller moderne, dansksproget rock. De to sangskrivere har lommerne fulde af nye sange, der vidner om et sangskriverpar, som ikke frygter at give sig hen til popmusikkens hensynsløse saxofonsoli og

12

basunen • marts 2015 - 28. årgang

vrikkende hofter, mens de lægger an på tør punk uden distortion. Lyrikken flirter med lydløs deroute og uforløst verdenslede ala 80’ernes litterære koryfæer. Debut- pladen blev udgivet på Nikolaj Nørlunds pladeselskab Auditorium og blev flittigt spillet på P6 og på Det Elektriske Barometer. Maskinvåd er oprindeligt dannet i Aarhus, men nu bosiddende i Kbh. Trods det har de alligevel været hjemme og hente assistance fra bysbarnet Steffen Brandt, som medvirker på nummeret ”Det synger”. Medvirkende: Mathias Winther Kjeldsen, Peter Skibsted, Lars Bech Pilgaard, Asker Bjørk, Henrik Melbye. Mere info: www.maskinvaad.tumblr.com Ghost of Belle Starr: Ghost of Belle Starr Ghost of Belle Starr er inspireret af navne som The Walkmen, Wolf Parade og Grizzly Bear. Med de fire sange på denne deres selvbetitlede EP søger de deres egen niche inden for indie-rocken. De klassiske rockinstrumenter finder sammen med omnichord, glockenspiel og diskrete synths i et udtryk, som er vidtfavnende, men stadig organisk. Ghost of Belle Starr har på indspilningerne fået assistance fra blandt andre Troels Abrahamsen fra Veto. Medvirkende: Mikkel Drejer Bertelsen, Martin Mygind, Julius Stefan Nielsen, Jakob Mygind Andersen, Anders Bloch Bruus, Kenneth Nielsen. Mere info: www.facebook.com/ghostbellestarr. Søren Bendixen: Lykkelig Søren Bendixen udgiver nu sit bud på Povl Dissing’s “Lykkelig”, en sang hvis originalversion er at finde på albummet ”Lykkeland” fra 1977. Nummeret, der oprindelig var en akustisk sag tilsat Dissing’s karakteristiske vokal, fremtræder nu som en let funky, langsom ode, smukt formidlet af Ulla Bendixen. Ulla Bendixen er Søren Bendixens søster, men er nok mest kendt som sangerinde i Sorten Muld. Søren Bendixen, der har

en lang og broget karriere i musikkens tjeneste, arbejder i dag primært som komponist og lyddesigner. Cover og video til musikken er lavet af Anette Krag. Det forlyder i øvrigt, at Povl Dissing fik forelagt versionen og vældig godt kunne lide den. Mere info: www.soerenbendixen.com. Bebe Buchanan Tagel: Gone Jazztrioen Bebe Buchanan Tagel, også kaldet BeBuTa, fandt sammen med den engelske saxofonist Julian Arguelles og trommeslageren Helge Andreas Norbakken fra Norge og spillede en række danske koncerter i 2013. Siden har de fem musikere ledsaget af elektronisk sound design af Jacob Schjødt Worm været i studiet og indspille kompositioner skrevet af de tre danskere. Samarbejdet tager form af et kooperativ uden decideret musikalsk ledelse, men hvor hver musiker har plads og rum til at træde ind og ud af rampelyset. Udgivelsen er af Jazznyt blevet betegnet som ” dansk jazz i international klasse”. Medvirkende: Søren Bebe, Jakob Buchanan, Kasper Tagel, Julian Arguelles, Helge Andreas Norbakken, Jacob Schjødt Worm. Jakob Elvstrøm: Play it back! På Play It Back! har altsaxofonist Jakob Elvstrøm komponeret og indspillet 12 numre, der er inspireret af 1960ernes og 1970ernes funky og udadvendte dansejazz og i særdeleshed saxofon legenden Lou Donaldson. Donaldson har altid været en stor inspiration for Elvstrøm, og ønskedrømmen gik i opfyldelse, da han indvilligede i at spille med på nummeret Go, Go, Go, der indleder albummet. Play It Back! er et konceptalbum, hvor alle numre er programmeret af Jakob Elvstrøm. Ud over sax medvirker der en solist på hvert nummer. Fra det danske jazzmiljø er det Hammondorganisten Kjeld Lauritsen, guitaristen Per Gade og basunisten Steen Hansen begge DR Big Band, sangerinden Veronika Mortensen, keyboardentusiasten Lasse Storgaard og den aarhusianske trommeslager Lars Daugaard. Mere info: www.elvstroem.com


Who Killed Bambi: Who Killed Bambi + Den kvindelige sekstet med speciale i studie og live strygerarrangementer albumdebuterer nu i eget navn med en række sange skrevet af albummets medvirkende kunstnere. Sangene er således fortolket og spillet udelukkende på og ved hjælp af strygerinstrumenter, som får pladen til at fremstå som et helt nyt eksempel på en sammensmeltning af stryger- og populærmusik. Derudover findes også tre instrumentale numre komponeret af Who Killed Bambi selv. Albummet gæstes af: Pernille Rosendahl, Ane Brun, Turboweekend, Nanome, Hanne Hukkelberg, Jonas H. Petersen, Alice Boman og Hannah Schneider. Medvirkende: Louise Gorm, Louise Drengsgaard, Sofie Thorsbro, Mette Dahl Kristensen, Maria Isabel Edlund, Benedikte Borum. Jakob Sørensen: Bagland Bagland er en kvintet bestående af fem musikere, som alle har deres rødder stærkt forankret i den skandinaviske lyd. Musikken er komponeret i et afsides sommerhus midt i det øde og bakkede vinterlandskab. Langt væk fra alting. Det bærer musikken præg af. Lyriske og melankolske melodier kendetegner kompositionerne, og lyden er ren og skrøbelig med klare referencer til den nordiske klang. Med orkesterets originale udtryk blender genrerne sammen og danner lyden af Bagland. Bagland har bl.a. optrådt i Musikhuset Aarhus og til Aarhus Jazzfestival samt fået airplay på DR P8 Jazz. Flere af orkesterets medlemmer har, foruden tilknytning til Det Jyske Musikkonservatorium, studeret i udlandet i henholdsvis Berlin, Paris og Göteborg og er blevet hædret bl.a. i form af nominering ved Danish Music Award Jazz. Medvirkende: Jakob Sørensen, Alex Jønsson, Mathias Jæger, Frederik Sakham, Frej Lesner. Mere info: www.baglandquintet.com The Embla: The Embla The Embla vil ind til benet. Skrælle alle unødvendige lag af og finde det oprindelige. Det inderste. Det rå udtryk. I deres søgen efter essensen lader duoen sig inspirere af trommesang fra forskellige folkeslag: inuit-

ter, siuox-indianere, afrikanere, samere og mange andre shamankulturer. De tager den nøgne konstellation i trommesangen op og tolker den ind i en nutidig sammenhæng. Nana Cecilie og Frej Lesner har derfor fjernet alt overflødigt og står tilbage med én tromme og én stemme. Der er kun essensen tilbage kun det rå udtryk. Med ærlighed og inderlighed fremmaner duoen et på én gang primitivt og moderne lydbillede. De kalder selv denne genre Savage Pop; en enkel og nøgen musik, der taler til urmennesket i os med et nutidig sprog. Medvirkende: Nana Cecilie, Frej Lesner, Jacinta McQueen, Eliza Boye Mouritsen, Rose Risager, Tobias Dalager, André Hansen og Alexander Bak Sagmo. Mere info: www.theembla.com Soundtrack: At fortælle menneskene Forfatter Svend Åge Madsens roman ”At fortælle menneskene” fra 1989 har nu fået sit eget soundtrack, skabt af guitarist og komponist Ask Kjærgaard. Pladen, der udgives på dobbelt vinyl samt til stream/download, er en abstrakt fortolkning af Svend Åge Madsens roman. I rollen som fortæller blander Jens Albinus tekstlige uddrag fra bogen sig med Ask Kjærgaards instrumentale musik som én stor kunstnerisk collage. Igennem denne fortolkning får romanen et nyt liv, og pladen står som et selvstændigt værk. Som Svend Åge Madsen på bedste postmoderne vis væver forskellige litterære genrer sammen til en sammenhængende enhed, spænder soundtracket også over så forskellige genrer som bl.a. jazz, surf, blues, stemningsfuld ambient og apokalyptisk doom metal. Mere info: www.targetgroup.dk Duo Classics: Brahms, Schumann og Kodaly for cello og klaver Cellisten Mihalyka Telmanyi og Pianisten Jørgen Thomsen – har udgivet en ny cd med tre værker for cello og klaver: Johannes Brahms’ (1833-97) sonate i e-mol opus 88, Robert Schumanns (1810-1856) Fatasiestücke og ungareren Zoltan Kodalys (1882-1967) sonate opus 4. Brahms og Schumann repræsenterer den romantiske

musik – Zoltan Kodaly var, som landsmanden Bela Bartok, inspireret af folkemusikken. Cellosonaten op. 4 (fra 1910) beskrives som ”ægte nationalromantik, fuld af af lidenskab og livsglæde”. Med sin dybe, sonore klang kan celloen udtrykke inderlighed, vemod og skønhed. Disse muligheder udnyttes i rigt mål af alle tre komponister. Mihalyka Telmanyi var ansat i Aarhus Symfoniorkester fra 1969 – fra 1975 som 2. solocellist. Hun har desuden medvirket i mange kammermusikalske sammenhænge med bl.a. Telmanyi Kvintetten. Jørgen Thomsen er uddannet hos Georg Vasarhelyi og Claudio Arrau. Han har virket som docent ved Det jyske Musikkonservatorium i 38 år – frem til 2001 – og har sideløbende med undervisningen haft en omfattende koncertvirksomhed. Trio Sono: J.S. Bachs Goldberg-Variationer arrangeret for strygetrio Musikeren og Musikproduceren Jesper Jørgensen har arrangeret Bachs berømte Goldberg-Variationer for strygetrio. Dette arrangement er indspillet på cd af Trio Sono, hvis medlemmer er Julie Meile, violin, Astrid Christensen, bratsch og Karin Dalsgaard, cello. Trio Sono mødte hinanden i DR symfoniorkestret og besluttede efter en uformel kammerkoncert i 2010 at fortsætte samarbejdet i en ny strygetrio. Goldberg-Variationerne fra 1741 er musiklitteraturens største cembaloværk og et af barokkens hovedværker. Det er skrevet som øvelsesstykker – vistnok til sønnen Wilhelm Friedemann Bach – men har senere fået sit navn efter den unge cembalovirtuos Johann Gottlieb Goldberg (1727-56), der var elev af Wilhelm Friedemann. Jesper Jørgensens arrangement for strygetrio er skrevet til og uropført af Trio Sono.

28. årgang - marts 2015 • basunen

13


SIDEN SIDST NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER

Ny rektor for Det Jyske Musikkonservatorium

skiftet til 2015 passeredes de 10 mio. kroner i udbetalinger til musikerne for salg af udgivelser i fysisk form, streaming og downloads. Gateway Music er det musikselskab i Danmark med absolut flest danske udgivelser. Selskabet har i skrivende stund godt 10.000 tracks ude på de forskellige digitale musikportaler.

Rockshoppen har taget imod betaling for varer uden at levere dem til kunderne. LisbjergMøller erkendte sig skyldig i de fleste forhold, men blev dømt i yderligere fem forhold, hvor han nægtede. I den europæiske top

Den gode galskab

Kulturminister Marianne Jelved har udnævnt Claus Olesen til rektor for Det Jyske Musikkonservatorium. Han afløser rektor Thomas Winther, der fratrådte stillingen d. 1. februar 2015. Claus Olesen er 38 år og solistuddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og Conservatorium van Amsterdam. Han har været saxofonlærer og studielektor ved Det Jyske Musikkonservatorium siden 2000 og fra 2008 studieleder ved konservatoriet. Claus Olesen har desuden virket ved Det Jyske Musikkonservatorium og givet master-classes ved konservatorier i Danmark og i udlandet. Han har også en karriere som udøvende kunstner med CD-udgivelser og koncerter. Claus Olesen er i bestyrelsen for orkesterefterskolen i Holstebro og medlem af Aalborg Symfoniorkesters repræsentantskab. (Fotograf: Veronica Stubberud). 10 mio. kroner til Gateways musikere DMF etablerede musikselskabet Gateway Music for otte år siden for at hjælpe danske musikere og bands med en god adgang til at få distribueret musikudgivelser. Lige inden års-

Sammen med Peter Sabroe Seminariet og Aarhus kommunes socialforvaltning har musiker Jacob Hogrebe udviklet projektet ’Den gode galskab’, som arbejder med at inddrage og få hjemløse, psykisk sårbare, flygtninge, indvandrere og skæve eksistenser til at bidrage til kulturlivet. Projektgruppen arbejder på at få midler fra Kulturby 2017, så den kan sætte sit skæve præg på kulturhovedstad 2017. Jacob Hogrebe, som fyldte 60 år den 18. januar 2015, har siden 1990 været leder af gruppen ”De Splittergale”. En musik- og teatertrup som i musikkens tegn siden da har været forkæmpere for musikken som samværsform for psykisk belastede personer samt mellemfolkeligt kultursamarbejde med sigøjnere. Rockshoppen dømt skyldig Instrument netbutikken Rockshoppen ved Bo Bruno Lisbjerg-Møller og med fysisk beliggenhed i Gl. Rye blev i februar måned dømt skyldig i 15 tilfælde af bedrageri. Dommen lød på seks måneders betinget fængsel mod udførelse af 120 timers samfundstjeneste, og at der ikke begås ny kriminalitet i to år. Dommen faldt på baggrund af en række sager, hvor

Sidste år vandt de guldmedaljer ved World Choir Games i Riga. Aarhus Pigekor med dirigent Helle Høyer i spidsen hører under Aarhus Musikskole og har 35 medlemmer i alderen 15-25 år. I år har de kvalificeret sig til finalen i den prestigefyldte korkonkurrence, Let The People Sing, som afholdes 11. oktober 2015 i München. Aarhus Pigekor rejser meget over hele verden og blev på baggrund af en CD indspilning hos Danmarks Radio sidste år valgt af en international jury til at dyste mod to andre børne- og ungdomskor i München. Dagpenge i de første 14 sygedage Fremover vil du fortsætte på dagpenge, hvis du er syg i mindre end to uger. Reglerne er dog anderledes, hvis du får supplerende dagpenge. Fra 2015 gælder der nye regler for sygedagpenge til ledige. Hidtil har du fået sygedagpenge fra kommunen, hvis du har været syg. Men nu er reglerne blevet forenklet, så du fortsætter på dagpenge, hvis du er syg i mindre end 14 dage. Først derefter får du sygedagpenge fra kommunen. De nye regler gælder for fuldtidsledige, som får almindelige dagpenge. Har du derimod deltidsarbejde og modtager supplerende dagpenge, vil du fortsat få sygedagpenge fra kommunen fra din første sygedag.

Betænkelige miner Der var fuldt hus i DMF’s lokaler i Vestergade i Aarhus d. 12. febr. 2015, da forbundsformand Anders Laursen og chefjurist fra FTF-A Lars Toft Simonsen lagde vejen forbi. Det er altid dejligt med stort fremmøde, men det er nu unægtelig på en alvorlig baggrund. De ny ændringer i tolkningen af a-kasse reglerne har meget alvorlige konsekvenser for mange af vore medlemmer, og det bar mødet også præg af. Det er på nuværende tidspunkt svært at danne sig et generelt billede af situationen, og konklusionen på mødet var derfor at medlemmerne henvender sig til FTF-A og DMF og får en individuel vurdering af deres situation.

14

basunen • marts 2015 - 28. årgang


Unge Spiller Klassisk Af: Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole - fotos: Aarhus Musikskole Den 13årige violinist Aoi Tomioka blev tildelt Dansk Musiker Forbunds Talentpris, og den 18årige pianist Kristian Riisager blev tildelt Sydbanks Talentpris. Begge priser er på 5000 kr. Finalen i Unge spiller Klassisk 2014 blev afholdt i november i Lille sal i Musikhuset. Forud var gået to indledende runder i henholdsvis Viborg for den vestlige og i Randers for den østlige del af Region Midtjylland. Kammermusikprisen blev vundet af Aarhus Klaverkvintet bestående af Cassandra Juul, violin, Rebecca Nyengaard, violin, Johannes Bærentzen Pihl, bratsch, Anna Rebekka Ross, cello og Emma Rasmussen, klaver. Desuden blev der uddelt to opmuntringspriser fra Sydbank til pianisten Johannes Stenberg Olsen og sangerinden Sofia Frandsen Warden.

Ligeledes blev der delt to opmuntringspriser fra Dansk Musiker Forbund ud til violinisten Kirse Westerberg og basunisten Sune Pedersen. Dommernes talsmand, pianisten Emil Gryesten Jensen, udtalte, at niveauet havde været meget flot, og at alene det at deltage i finalen var en triumf. Det vigtigste er den forberedelse, der er gået forud for konkurrencen samt det at møde op og yde sit bedste under pres. Det er nødvendigt for at klare sig i det game, der hedder klassisk musik på verdensplan. Ud over Emil var dommerne violinisten Therese Andersen og klarinettisten Bue Skov Thomassen.

muligt at præsentere så flot en finale. Det er det største samlede antal unge musikere, der har deltaget i de to indledende runder. Næsten 100 stillede op med deres musik, både solistisk og med kammerensembler. Det er skønt at mærke, at interessen er stigende for det at gøre sig umage og spille flot musik. Det lover godt for fremtiden. En særlig tak til Sydbank og til Dansk Musiker Forbund som via deres donationer gør arrangementet muligt.

Aarhus Musikskole takker igen både deltagere, forældre, lærere og sponsorer for endnu en gang at gøre det

Kirse Westerberg.

Aoi Tomioka

28. årgang - marts 2015 • basunen

15


Nashville - here I come Siden Henrik Bank i en alder af bare tre år kunne spille melodier på sit lille legetøjsklaver, har det ligget i kortene, at musikken skulle være mere end blot en hobby.

Af Jann Guldhammer - DMF Herning Henrik Bank har spillet i adskillige orkestre gennem tiden og mange spillesteder i Danmark kender ham som den ene halvdel af den populære duo ”Bank og Røverne”. På trods af mange år på landevejene i forskellige bands har tanken om en solo karrierer altid luret i baghovedet. På spørgsmålet om hvorfor det så ikke er blevet til noget endnu, siger Henrik: ”Vejen dertil har bare været brolagt med dårlige undskyldninger”. Som så mange andre musikere har Henrik Bank også prøvet kræfter med at indspille selv. Lyden er bare aldrig blevet som den lyd, han gerne vil høre fra sin radio. Andre dygtige producere har været ind over nogle demo indspilninger, men Henrik har dog altid følt, at han ikke hørte meget af sig selv i de færdige miks. Det var deres projekt og ambitioner og ikke hans eget udtryk, der kom ud af projekterne. Hen ad vejen har Henrik Bank erkendt, at meningen nok er, at han skal skrive sine sange, men lade andre komme med gode bud på arrangementerne. Han rettede derfor henvendelse til forskellige danske producere, dog uden det helt perfekte tilbud kom ind gennem brevsprækken. Google fandt Nashville En aften sad han og surfede lidt på nettet efter inspiration og prøvede nærmest for sjov at søge på studier i Nashville. Ud af cyberspace kom Larry Beaird Studie frem på skærmen.

Inspirationen til de tekster, Henrik Bank skriver, kommer fra livet på godt og ondt. Musikken komponeres på det flotte Yamaha flygel, som familien har stående i stuen.

Sammen med sin hustru Gitte regnede de lidt på budgettet, og det viste sig, at det ikke var økonomien, der skulle afgør om albummet skulle indspilles i Danmark eller i Nashville. Studiet i Nashville blev booket, og en prøveindspilning blev sat i værk via en online forbindelse. Hjemme i stuen i Aulum sad Gitte og Henrik og fulgte med i, at seks studiemusikere i løbet af kun tre takes havde fået testnummeret i kassen med q-vokal og det hele. Henrik Bank siger, at han gladeligt godkendte første take, som bare lød helt fantastisk. Nu var der ingen tvivl; hans musik skulle produceres i Nashville. Henrik Bank pakkede kufferten, kyssede hustruen og ungerne farvel og fløj til countrymusikkens hovedstad i USA.

Studiet er nærmest en almindelig villa med en masse rum, som hver tjener sit eget formål. Her er Dave Buchanan ved at mikse. Rummets belysning ændres i forhold til den stemning, musikken skal have.

16

basunen • marts 2015 - 28. årgang

Da han steg ud af udlejningsbilen udenfor det lille studie kl. 10:00 en tirsdag morgen, var det med en vis ærefrygt. Den blev ikke mindre, da han i entreen så guldplader for det ene store country ikon efter det andet, som havde arbejdet med Larry Beaird og solgt millioner af albums. Han syntes lige pludselig, at Henrik Bank fra Danmark var meget lille. Han blev dog glædeligt overrasket, for han blev selv behandlet med stor respekt. Der var ikke noget krukkeri fra nogen side. Som på en helt almindelig arbejdsplads var der mødt seks musikere frem for at indspille grundsporet til Henrik Banks numre. Det hele var bare så perfekt og tjekket, og musikerne så dybt professionelle, at det var svært at være kritisk. Han prøvede at være cool og komme med forslag til ændringer, og alt blev modtaget positivt. Så stak de seks musikere hovederne sammen, fiflede med nogle akkorder og skrev lidt ind i deres Nashville Charts. På få øjeblikke var tanker og ønsker forvandlet til musik. Da klokken var 13:00, stemplede de seks musikere ud. På bare tre timer var grundsporet færdigt.

>


De følgende dage blev der lagt lead vokal og kor, mens familien hjemme i Danmark kunne følge med online på computeren.

til den lyriske side. Man mærker tydeligt, at teksterne kommer fra Henriks egen erfaringsbank.

Det var en stor oplevelse at se de dybt professionelle korsangere arbejde. I løbet af 5-10 minutter, havde de lært sig melodien og teksten, de aldrig havde hørt før. Alle stemmer sad lige i skabet. En enkelt gang ”glippede” det dog, så korsangeren bad om at måtte synge første halvdel af ordet ”the” om. Det var ligegodt noget der imponerede Henrik Bank, ikke mindst fordi teknikeren fik det til at lykkes. Efter ti dage i USA, hvor der også var rigeligt med tid til at være turist, vendte Henrik Bank hjemad med seks færdige miks, som blot skulle have the final touch af Jan Eliasson.

Hustruen Gitte fik for seks år siden konstateret sclerose, og de har begge oplevet at stå uden arbejde i samme periode. Dagligdagen har af og til været noget af en udfordring. I 2009 deltog han i et foredrag, hvor især én sætning har sat sig fast i bevidstheden. Hold op med at sige ”det er så synd for mig”, når man kan vælge at kikke fremad og bygge noget nyt op sammen. Det var præcis den inspiration, der skulle til for at sætte skub i drømmen om en solokarriere.

Tekster med mening Den sprøde og luftige vokal fra Henrik Bank passer perfekt til de fantastiske country-rock arrangementer. Vokalen og harmonierne passer også ”som fod i hose”

Fremtiden er på landevejen På mange måder er Henrik Bank glad for, at projektet har modnet nogle år. Hans stemme og sangteknik har udviklet sig enormt, ikke mindst pga. et fire dages sangcoach kursus, som DMF arrangerede med Renee Grant Williams for nogle år

siden. Han har også gået til talepædagog for at lære at bruge vejrtrækning og mavemuskler ordentligt. Det har alt sammen givet stemmens formåen et gevaldigt løft. Henrik Bank, der til dagligt er direktør i reklamebureauet Boogii i Aulum, er nu helt klar til at samle et hold af dygtige musikere. Gerne et hold med god countryfeeling, som vil med på tour til de danske spillesteder.

FAKTABOKS Navn: Henrik Bank Alder: 41 år Instrument: Piano / keys. Hjemmeside: www.bankmusic.net facebook.com/HenrikBank.dk

Markant prismodtager Af Lars Borup - Foto: Poul Nyholm Gaffelprisen, som uddeles af Jazzselskabet i Århus, blev lørdag uddelt i Caféen i Musikhuset Aarhus. Årets prismodtager blev pianisten, komponisten, arrangøren og underviseren Butch Lacy, der er bosat i det østjyske og arbejder på Det Jyske musikkonservatorium.

”Butch Lacy favner utrolig bredt. Han kan sine standards, kender symfonisk musik og har gospel/soul feeling. Han kan få klaveret til at vokse til en hel symfoni.

Han har et cv, der kan tage pusten fra de fleste. Han er en ener”. Dette nævnte formanden for Jazzselskabet, Jes Halding, i sin tale, hvor han begrundede valget af Butch Lacy som modtager af Gaffelprisen.

sammen med saxofonisten Jesper Løvdal og Marius Ungureanu på viola. Butch Lacy er den 35. modtager af Gaffelprisen, som er Danmark ældste jazzpris. Med prisen følger et beløb på 10.000 kr. som er sponseret af Nordea.

Butch Lacy er født i Virginia, USA i 1947 og var allerede som 12 årig kapelmester og akkompagnerede i en årrække en perlerække af de bedste jazznavne. Han kom til Danmark i 1982 som arrangør og komponist for DR’s Big Band. Det førte ham videre til Klüvers Big band i Århus, hvor han bl.a. i 2001 komponerede et stort værk, som blev opført ved Domkirkens 800 års jubilæum. Fra 1980’erne har han været klaverunderviser på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor han har været fastansat siden 2002. I forbindelse med prisuddelingen gav Butch Lacy koncert

Butch Lacy med saxofonisten Jesper Løvdal og Marius Ungureanu på viola.

28. årgang - marts 2015 • basunen

17


Bjarne Brodtkorb - et liv med musikken

Af: Bjarne Brodtkorb - mangeårigt medlem af DMF Kort tid før jul fik jeg uventet besøg som glædede mig meget. Det var vores formand, Lars Kiehn, der ville aflægge mig et besøg. Under vores hyggelige samtale foreslog Lars, at jeg skulle lave et indlæg til Basunen. Så nu gør jeg det. Min musikalske karriere begyndte i slutningen af 30’erne, hvor jeg begyndte at gå til klaverundervisning hos Chr. Filtenborg, Skovfaldet 13 på Trøjborg. Da begge mine forældre spillede violin og klaver, ja så skulle jeg i gang med klaverspillet. Jeg terpede skalaer, etuder og mange kedelige ting. Min interesse for jazz var blevet vakt i restaurant Aarhus Hallen af Svend Asmussens kvintet, der spillede der i 1938.

den. Jeg var klar, da han lukkede bogen og så, at den hed ”Swingpianisten” af Vilfred Kjær. Dagen efter havde jeg købt bogen i en musikforretning i Nørregade. Jeg gik i gang med ”studierne”, men det voldte mig problemer at finde ud af det. På den tid gik jeg til dans hos Nedergaards danseskole,

spille i et koldt forsamlingshus på et klaver der ikke stemte ret godt. Ilddåb med Ramsing En del år senere hvor jeg ikke var aktiv, gik jeg nede i Asylgade, som den hed dengang, nu hedder den Hans Hartvig Seedorffstræde og luftede min hund, da min gamle ven fra mit band, Uffe Jensen, kom og spurgte mig: ”Hvad laver du her, for du skal ned for at spille med Poul Ramsing i Aarhus Hallen”. Jeg fik min ilddåb i Ramsings kvintet, og det må åbenbart have været tilfredsstillende, for bortset fra pauser, når Poul spillede på restauranter, var jeg med igennem godt 50 år.

”Bjarne, gå ned og dans” Efter at have gået til klaverundervisning i flere år kom jeg en dag Optagelse i for tidligt til undervisning, så jeg Aarhus Orkesterforening fik lov til at sidde i et hjørne af unPå et tidspunkt blev jeg dervisningslokalet og lyttede med Bjarne Brodtkorb, Jørgen Lumbye, Frede Lyngfeldt og Alex Hartmann klar over, at det nok var store ører til eleven før mig. Han bedst at blive medlem af hed Kurt Ibsen og blev senere Aarhus Orkesterforening, i livet min advokat. Kurt spillede lige min og her i restaurant Otiums lokaler sad en så jeg meldte mig til optagelsesprøve med musik efter en node og et tegn under nogod pianist, nemlig Poul Kaae. Jeg sad et ”Pick-up band”. Betingelserne var ikke nærmest oppe i nakken af ham for at lure så krævende som tidligere, så man kunne Bjarne Brodtkorb den ædle kunst at tyde becifringstegn. Til gå til optagelsesprøve som orkester. Vi spilsidst sagde Poul Kaae: ”Bjarne, gå ned og lede en engelsk vals og en tango. Vi troede dans, så kan du i stedet komme ud til mig i første omgang, at det var nok. Men nej. i Læssøesgade og få noget undervisning”. En af dommerne, en hr. Kannegaard, ville Sådan kom jeg godt i gang, og de mange, høre en rheinlænderpolka. Da vi kun havde jeg senere har spillet med, har kunnet give en klaverstemme, spillede trompetisten mig mere ballast i ryggen, blandt dem især efter denne, men det kunne de herrer godt Viggo Bjerregaard. høre, så jeg redegjorde for, hvilke tonearter vi suste rundt i, og så var den hjemme. På job på trehjulet budcykel I Fru Laursens Realskole hvor jeg gik, fik Folkevognsrugbrød til almindelig jeg stablet et lille band sammen, violin, kilometertakst trompet, trommer og klaver. Og vi var ikke Poul Ramsing havde nu sammensat et alene, der blev lavet et band mere af Max show- og danseorkester, der havde 60 jobs Mich. Vores trommeslager havde kun en fra september til ind i maj i 1957-58; i påtromme fra spejderkorpset, så når der sken havde vi fem jobs i rap. Vi havde lejet endelig var job, lejede vi et trommesæt i en et folkevognsrugbrød hos en taxavognslikbutik i Frederiksgade. Transporten foremand i Viby, og da en af musikerne, Poul gik på en trehjulet budcykel, som vi lånte Erik Jørgensen, (ikke ham fra symfonien) fra min fars forretning. Jeg husker især et havde erhvervskørekort, var det til almindejob, vi skulle til Hjortshøj for at spille i det lig kilometertakst. Det mellemste sæde var lokale forsamlingshus. Det var i vinterhalvpillet ud, så der stod alle instrumenterne året, så velankommet med tog, måtte vi inklusiv lysanlæg.

18

basunen • marts 2015 - 28. årgang


Poul Erik Jørgensen, Bjarne Brodtkorb og Poul Ramsing I grøften på vej til Skjern På en tur til Skjern var det blevet et kraftigt snevejr, så lige før Skjern kørte vi i grøften. To mand ind på en gård i små tynde sko og ringe efter Falck. Da de kom og trak os op, sagde de, at de var de sidste på stationen, så vi var heldige. Da vi skulle starte, var batteriet helt fladt, så de trak os ind til hotellet, hvor vi skulle spille. Vi fik nogle værelser, for bilen skulle til opladning næste morgen. Da der grundet vejret ikke kom ret mange gæster, prøvede bestyrelsen at få prisen ned, men den gik ikke. Vi havde jo endda fået flere udgifter end i budgettet. Pallis Tivoli Men vi havde mange andre, og heldigvis gode oplevelser på denne turne. Engang fandt vi ud af, at den på den tid meget kendte tyske sangerinde Lise Lotte Malkowski skulle synge i Pallis Tivoli i Carl Blochs Gade. Poul Ramsing ringede til Palle Sørensen, der var direktør for Pallis Tivoli og opfordrede ham til at engagere os i stedet for en solopianist. Palle sagde OK, vi hentede noder på Hotel Royal, hvor fruen og hendes mand boede. Senere ankom fruen i sin nye, lysegule Mercedes op i Asylgade til den gamle bygning, Mejlen. Vi prøvede nogle numre, men da vi kom på jobbet, sang hun kun tre af disse.

Først malkes køer, så spilles I 1961 kom jeg med Alex Hartmanns rekordshow, hvor vi ligeledes lavede underholdning med dans bagefter. Den første besætning var Preben Vang på trommer (senere Odense Byorkester – og død alt for tidlig), Jørgen Johansen på bas, undertegnede på piano og Hartmann på alverdens instrumenter. Engang på et job på Malling kro, hvor vi var ved at pakke sammen, udbryder Jørgen Johansen: ”Jeg gider ikke at pakke din gamle bas sammen”. Til det svarer Hartmann på sin typiske måde at sige tingene på: ”Jørgen, Jeg synes, at du skal søge din afsked”. Senere kørte vi uden trommer, men med guitar i stedet og så mig på vibrafon. Engang var vi oppe i Himmerland i noget, der hed Skivum Krat ikke langt fra Års, men til gengæld langt fra en transformator. Vi fik besked på at vente med at starte, til bønderne var færdige med at malke, før var der ikke strøm nok til anlæg og vibrafonen. Ja, det var dengang.

Stadig aktiv Jeg har så senere spillet på flere dansesteder lørdag, nemlig Ørnereden, Skovbakken i Odder og på Sabro kro. De sidste job har været suppe, steg og is arrangementer med Poul Ramsing trio. Jeg stoppede lige før julen 2001, men fandt hurtigt frem til Skt. Pauls Band i Pauls Gade i Frivillighuset, hvor jeg sammen med 25 dejlige gutter og en ”gutinde” inklusiv dirigent, sangerinde og lydmand spiller dejlig swingmusik. Jeg håber, at jeg kan fortsætte i nogle år endnu.

28. årgang - marts 2015 • basunen

19


TIL MONDA MED BUS

Af: Lars Knudsen, DMF Aarhus. Foto: Bent Højsholt. Igennem 10 år har vi med stor fornøjelse oplevet glade musikere vende hjem fra Monda i Spanien, hvor feriehuset Citronhuset ligger. Dette alternativ til den formstøbte charterferie er stadig meget populært, og flere af DMF Aarhus afdelingens medlemmer bliver ved med at vende tilbage, da feriestedet kan afstedkomme en regulær forelskelse i den andalusiske kultur og livsstil. At rejse ned og bebo vores eget hus i Spanien i en periode er med andre ord noget, vi kan bruge – hvad enten vi ferierer og slikker sol med familien eller rejser ud for at finde tid til fordybelse og arbejdsro.

Fin ferie uden bil Flere har spurgt, om man behøver at investere i mere end flybilletten tur/retur og huslejen, som udgør i alt kr. 1100 for en

hel uge? Svaret er - nej, det behøver man ikke. En ferie i Citronhuset kan sagtens lade sig gøre, uden at man behøver at bekoste leje af en bil. Bussen kører Nærmeste spanske lufthavn er i Málaga, som de fleste DMF’ere plejer at flyve til fra Billund. Fra busstationerne i Málaga og Marbella findes der et utal af forbindelser til andre byer både i og uden for Andalusien. Granada, Sevilla, Gibraltar, Madrid etc. ”Bussen mod Marbella afgår fra pladsen med springvandet. Bussen til Málaga by afgår fra stoppestedet i Calle Málaga. De gældende køreplaner ligger i huset og kan tjekkes i nedenstående link”, fortæller vores lokale husvært, Bent Højsholt. Málaga-Marbella-Monda Moderne busser forbinder Monda rimelig godt og billigt med omverdenen. Mellem Málaga Airport og Marbella busstation er der en hurtig og billig lufthavnsbus. Køretiden er 50 minutter og billetprisen ca. €7 (kr. 55). Fra Marbella er der flere daglige afgange med bussen til Monda. Billetpris ca. €2 (kr. 15)

Hvis du fravælger udlejningsbilen, kan du fint tage bussen via Marbella til Monda. Men kun hvis dit fly lander senest kl. 18. Den sidste bus fra Marbella afgår kl. 21. Herefter er det taxi, pris ca. €25 (kr. 190). Retur Vejen tilbage til lufthavnen kan klares med bus, hvis dit fly afgår efter kl. 12. I Monda arrangerer Bent alternativt en taxi, som koster €55 (kr. 413) for turen til lufthavnen. Bustider Nedenfor et link til bustider til og fra Marbella og Monda. De første tider er for lufthavnsbussen mellem Marbella og Aeropuerto de Malaga. Lidt længere nede finder du rute L-80 til endestation Coín. Denne bus stopper i Monda efter ca. 40 min. kørsel. Bussen fra Monda til Marbella afgår fra Coín og passerer Monda ca. 20 min. efter køreplanens afgangstid i Coín. Venligst bemærk de indskrænkede tider lørdage samt søn- og helligdage. https://www.avanzabus.com/web/archivos/ base/File/Horarios/Portillo/Horario-deautobuses-de-Marbella.pdf Vil du vide mere om Citronhuset, er du mere end velkommen til at kontakte Lars Knudsen på afdelingens kontor, tlf. 86184599, email lak@dmf.dk. Buen viaje + hasta la vista! www.citronhuset.dk

20

basunen • marts 2015 - 28. årgang


DMF Holstebro generalforsamling Lokalafdelingen i Holstebro afholder generalforsamling torsdag den 12. marts kl. 19.00. Det sker på Rådhuskælderen, Kirkestræde 3 7500 Holstebro. Bo Jacobsen, formand i DMF Djursland, deltager som repræsentant fra hovedbestyrelsen.

28. årgang - marts 2015 • basunen

21


Rabat på formstøbte høreværn Husk, at du som medlem af DMF får 15% rabat på formstøbte høreværn og in-ears hos Audiovox. Audiovox har fire butikker i København, men ingen fysisk butik/showroom her i Jylland. Men de har en konsulent herovre, som du kan ringe til og aftale tid for at få lavet et aftryk. Han hedder Keld Navntoft - tlf. 31410533 kna@audiovox.dk og kan træffes efter aftale på DMF Aarhus kontoret.

Se også mere på www.audiovox.dk.

22

basunen • marts 2015 - 28. årgang


GEARKASSEN 10 SPØRGSMÅL OM GEAR Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Koncertfotoaarhus.dk Musiker, producer og komponist Kim Sagilds meritter er alenlange. Igennem de sidste årtier har han spillet, produceret og arbejdet med et hav af de største navne inden for dansk pop og rock. Sidste år albumdebuterede han i eget navn med pladen ”Gå”. I øjeblikket arbejder han på en album opfølger. Og desuden er han koncertaktuel med bandet Sand, som også barsler med en kommende udgivelse. 1. Hvad er dit yndlingsinstrument/-gear for tiden? Nummer et er min Gibson ES 345 TD guitar fra 1970. Den købte jeg som 20-årig i ´72. Den har mest været brugt til studiearbejde siden ´79, men er hovedinstrument i mit nye soloprojekt. Nummer to: Blueridge BG 180 RW, som er den fedeste akustiske guitar, jeg har kunnet finde. 2. Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig af med? En Les Paul goldtop fra 1952. Jeg byttede den væk for to andre fede guitarer, som jeg ikke engang har mere. Og jeg kunne nævne en del andre guitarer, som jeg har ejet – men det er prisen for at være glad for at finde nyt gear uden at have råd. 3. Hvad har du købt for nylig? En Boss Loopstation 300. Den er vældig inspirerende og praktisk som øve- og demoværktøj. 4. Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale/studie? Helt sikkert min Fender Stratocaster 65 (eller 62?) som jeg har haft siden ´79. Min Gibson ES 345 TD og så min akkustiske Levin guitar fra 1973.

Kim Sagild 7. Den bedste handel? Fender Stratocaster’en fra 65 (eller 62?) som jeg købte i New York for 5000 kr. Wurlitzer 200a som jeg byttede med en bas, jeg ikke havde brug for. Og min Fender Jazz bas 1965, byttet for en Stingray bas og et mindre beløb. De tre instrumenter er jeg meget glad for at have i mit studie. 8. Har du et tip til et godt køb? Ja, en Blueridge guitar. Man får rigtig meget for pengene.

9. Seneste musik gadget? Det er nok Boss Loopstation 300’eren. Det er det mest inspirerende gadget, jeg har arbejdet med i lang tid. 10. Det urealistiske ønske? En meget dygtig tekniker/musiklytter/up-todate kammerat der bor i min inderlomme, og som altid er villig til at arbejde på de mærkeligste tidspunkter – når jeg ligesom har lysten og den hellige inspiration.

5. Hvad er næste instrument/gear på listen? Det skal være en luksus vintage ¾ guitar til rejsebrug. Sådan en skal man ha’, når man er blevet ældre. 6. Den dårligste investering? To Akai DR 16 harddiscrecordere i slut 90’erne. Uforholdsmæssigt dyre i forhold til deres korte levetid.

28. årgang - marts 2015 • basunen

23


Mindre

snak - mere musik

En snak om musik, grej og processer med Flemming Bloch, Mindless Studio

Tekst og foto af Svend Seegert Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det - Flemming Blochs Mindless Studio ligger godt gemt i udkanten af Århus’ øgadekvarter. Igennem en baggård, ind ad en dør man først ser, når man er der og så op ad en trappe der hverken er glamourøs eller handicapvenlig. Bag den næste dør begynder tingene dog at falde på plads, og man står pludselig i studiets største indspilningslokale. Der er reoler med bøger, vintage trommesæt, klaver, würlitzer piano, orgler og meget andet godt. Igennem et hyggeligt lille køkken og et diminutivt mellemlokale så er man i kommandocentralen i Mindless Studio. Og her finder jeg chefen selv, klar til en snak om ham, studiet og om kreativitet og processer. Der er musikgrej og instrumenter alle vegne, men mangfoldigheden er garneret af noget, der ligner sans for stemning, hygge og en vis form for orden, selv om Flemming betoner, at det med orden mere er af nød end lyst.

Flemming Bloch i studiet

Hvordan kom du ind i musik - var det et ”hjem med klaver”? ”Nej – det var et hjem med et trommesæt. Min far var trommeslager, og da jeg kom til verden i slutningen af 60’erne, var han ude at spille pigtråd hver weekend, og ofte var både jeg, min mor og min lillebror med ude. Med tiden fik jeg lov til både at stille trommerne op og til at spille på dem. Jeg begyndte også at spille el-orgel og gik til undervisning i flere år. Da jeg blev ældre, kom jeg med i forskellige skolebands og begyndte også at købe keyboards, selv om det kun var brugte ting, der var råd til.” Fusionsjazz, hvidt læderslips og computere. Flemming fortsatte med at spille keys og fusionsjazz i nogle bands,”med hvidt læderslips og hele molevitten”. Desuden havde hans far en Fona-forretning, og det betød, at Flemming og hans lillebror som nogle af de første fik en Commodore 64 og et primitivt midi interface. Midi var det sidste nye, og Flemming fik sin første synthesizer med midi og indspillede og afspillede via midi på computeren. Siden gik det slag i slag. Flemming købte flere dimser og lidt senere en Atari computer og kørte

24

Steinbergs pro 16 og 24 på den. Alt sammen stadig på hobbybasis. ”I 90’erne fik jeg en Mac med Yamaha-lydkort, hvilket betød at jeg pludselig kunne optage lyd og afspille det synkront med mine synthesizere og rytmebokse. Og så var det, at jeg fik stedet her. I starten var det bare det her rum til at stille grejet op i og et lille hjemmestudie, og så boede jeg med min daværende kæreste ovre på den anden side af gaden.”

basunen • marts 2015 - 28. årgang

Bitter musikskolelærer eller Feedback? Sideløbende med alt dette havde udsigten til, hvad han med et smil kalder, ”en lang og lovende fremtid som bitter musikskolelærer” fået Flemming til at tage en kandidatgrad i idehistorie på universitetet. Men om vejen frem skulle være akademisk, eller om det skulle handle om at lave musik var usikkert, også selv om det at lave musik var drengedrømmen. ”Så skete der dét, at jeg gennem Turid Nørlund fik kontakt til Feedback studiet ude i Viby. Hun havde gjort rent hos dem, fået studietid i betaling og var endt med at lave en del korting og andet for dem, og hun sagde, at jeg ”da bare skulle derud og arbejde”. Jeg kendte ikke nogen derude, men hun tog mig med til et morgenmøde med Jakob Riis og sagde ”Du skal ansætte ham her, han er pissegod!” Jakob Riis, et utroligt venligt menneske sagde: ”Nå hmm, jamen det lyder da spændende. Kan du starte i morgen? Vi har lige et projekt…” Dagen efter sad jeg med min hjemmestudieerfaring ved en 44 kanalers SSL-pult, som jeg ikke kendte, to båndoptagere, som jeg heller ikke kendte samt en utrolig masse grej og et krydsfelt, som jeg slet heller ikke kendte noget til.” Livlinen var reparationsteknikeren Jakob Erland, som hjalp Flemming til at få styr på det,

og det gik faktisk så fint, at han sad der de næste 4-5 år. Ikke fastansat men så fast, at han kunne leve af det og desuden kunne fortsætte med at købe udstyr og grej til sin egen lille biks. Omkring 2002-3 havde teknologien dog efterhånden gjort mindre studier i stand til at levere næsten alt det, der før skulle et stort studie til, så mange store studier fik økonomiske problemer. Således også Feedback der af samme grund fik svært ved at vedligeholde og udvikle tingene og grejet. London og international pendling I takt med denne udvikling blev Flemming Blochs eget lille studie langsomt udvidet med flere rum og faciliteter. Desuden kom han via internettet ind i et netværk af studieteknikere, producere og filmkomponister, mv., som udvekslede erfaringer og brugte hinanden til forskellige produktioner. ”Vi var en 25-30 stykker, der dagligt loggede på den samme server. Det udviklede sig til, at vi mødtes en to-tre gange om året, typisk i London, og på den måde fik jeg ret hurtigt en erfaring, som man normalt skulle arbejde i mange år for at få. Jeg kom desuden til at arbejde med musik og med grupper f.eks. Massive Attack, som jeg ellers aldrig ville være kommet i kontakt med. Jeg fik også arbejde i et studie i London og levede de næste 3-4 år en pendlertilværelse mellem Århus og London.” Hjemme bedst Pendlertilværelsen havde dog sin pris, og på et tidspunkt besluttede Flemming sig for at rykke hjem og denne gang ”helt hjem” og bare være sig selv med eget studie. Den beslutning blev kun lettere af, at det også i England var blevet sværere for de store studier at overleve og lettere for studier som hans eget at levere professionelle produktioner. ”Jeg fandt ud af, at det, jeg gerne ville lave i mit eget studie, var musik, jeg godt kunne lide. Musik jeg kunne se udfordringer i, noget der var interessant, og noget jeg gerne selv ville høre. Det er ikke noget, jeg bliver rig af, men det løber rundt, og alt i alt er det jo en privilegeret situation at sidde her som 46 årig og leve af det, jeg drømte om som barn. Det er der nok i virkeligheden ikke så mange, der gør. Så jeg har været heldig med netværket og heldig med urimeligt uerfaren at træde ind i et stort professionelt studie som Feedback og så have et arbejde dagen efter.


Musikalsk altmuligmand og medspiller Du er musikalsk altmuligmand og byder gerne ind med ideer i løbet af processen. Er det et kendetegn for dig? ”Ja – der er ikke mange projekter, som jeg har lavet de sidste ti år, jeg ikke selv spiller på. Så hvis man gerne vil et sted hen, hvor der bare sidder en tavs mand og optager helt uden at komme med input, er det nok ikke mig, man skal have fat i. Jeg har en holdning til, hvordan ting skal lyde. Det kan selvfølgelig føles intimiderende, at andre blander sig i ens guldkorn, men sjovt nok er der en ret tydelig tendens til, at jo mere studieerfaring folk har, desto mere hilser de mine inputs velkommen. Det ER selvfølgelig sket, at tingene går i retning af hårknude, men så er det jo mit arbejde at få det hele tilbage på rette spor igen. I øvrigt er det for mange musikere svært at forholde sig til, at de ikke skal spille så meget, som de kan, og at de skal ikke lave det sværeste, de kan, når de laver plade. Hellere spille to toner med overskud, der sidder lige der, hvor de skal, end to tusind der hele tiden halter en anelse. Hvis der spilles med underskud, eller man bruger al sin energi på det tekniske, og der ikke er noget overskud tilbage til at lave musik, kommer lytteren på arbejde, og i længden taber man sin lytter på gulvet. Desuden glemmer mange, at det for langt de fleste lyttere handler om sangen og melodien. Den almindelige lytter hører en der synger, og så er der ”noget musik” bagved. Og jeg ser det som min opgavet at repræsentere lytteren, når jeg optager og producerer. Det bør handle om, hvordan sangen bliver leveret bedst muligt, om at give plads til hinanden, om helhed og ikke så meget om det enkelte instrument. I hvert fald ikke, hvis det enkelte instrument kommer til at stå i vejen for sangen, altså vokalen, teksten og melodien. Tydelighed er et vigtigt begreb her. Jeg kan godt lide tydelighed i udtrykket.” Øjeblikkets magi Hvordan er det med improvisation i forbindelse med producerrollen? Jeg ved, at du lægger vægt på det beslægtede begreb ”leg” og på, hvad du selv har kaldt ”øjeblikkets magi”. ”Det er lidt dobbelt. I det øjeblik jeg går i gang med et nummer med et band, og de har spillet det for mig i øvelokalet, har jeg allerede en relativ klar ide om, hvor det i store træk skal hen, men vejen derhen kan byde på mange uforudsete oplevelser. Og hvert nyt lag, ja hver ny detalje føjer noget til helheden, som igen gør, at man skal lytte med friske ører og vurdere, hvad det næste

naturlige skridt er. Det sker jo alt sammen i fælles ping pong, og det er nok det, jeg holder allermest af i mit job – at spille arrangementsmæssig bold med et band og at realisere det, de gerne vil opnå, også selvom de måske ikke engang er klar over, at det er der, de eller deres musik vil hen. Man kaster sig i fællesskab ud på dybt vand, men kommer i land og laver noget i øjeblikket, som opstår i en vekselvirkning af ideer og inputs, og noget som i sig selv er større end delene, musikerne og mig, tilsammen. Og det ER virkelig øjeblikkets magi, og det er vildt fedt. Det er en proces, der både kræver et element af styring og en stor portion åbenhed både af producer og musiker. Åbenhed overfor processen. Det kan lyde, som om jeg er enormt procesorienteret, men det ved folk, der har været her, at jeg faktisk ikke er, og det er der jo heller ikke råd til! Man har et begrænset antal timer til at lave et nummer…” Men det er godt at holde af processen, at kende den og dens ressourcer… ”Præcis, den er superfed, men samtidig er resultatet dét der er vigtigst. At arbejde på den måde kræver som sagt stor åbenhed fra musikerens eller bandets side. Hvis jeg beder et band om at spille lige i stedet for shuffle, og de på trods af indledende protester gør det, så skal der selvfølgelig mod til at træde ud på den tynde is. Det fede ved det er, at så skal alle lige pludselig til at slå ørerne ud. Hvis det er gode musikere, sker der ofte noget mere interessant, end hvis de bare spiller det, de har øvet sig på og altid gør.” Mindre snak - mere musik Har professionelle studier en fremtid? Eller vil det ende med, at alle laver deres ting hjemme? ”Jeg tror, at studier, der er trimmet til forholdene, har en fremtid. Den grundtekniske erfaring gør en stor forskel, som især bliver tydelig, når man f. eks. får ting ind til mix udefra, som ikke er i orden optageteknisk. Optagelse af trommer og akustiske instrumenter kan være svært, med mindre man som mig har gjort det

nærmest hver dag de sidste 20 år. Så selvom man vil producere selv, kan der stadig være rigtigt gode grunde til at gå ind i et studie og få optaget i hvert fald nogle af de mere komplicerede dele. Også fordi det at starte et mix med ting, der rent teknisk er i orden, er så meget bedre end at starte med noget, der hele tiden skal ”reddes” eller er optaget dårligt.” Det er på tide for intervieweren at slutte af. Flemming Bloch er, som andre der brænder for det de laver, velformuleret og reflekteret omkring sin metier, og han spørger: ”Må jeg sige en sidste ting?” ( Yes… ) ”I situationen er det så meget lettere at prøve noget af i stedet for at snakke om det. Uanset om det er i studiet eller i øvelokalet. Diskussioner kræver energi og ender i diskussioner. Og det bør jo handle om, hvad der lyder bedst og ikke, hvem der har de bedste argumenter. Så derfor er et af mine mottoer:”

”Mindre snak – mere musik.” Flemming Bloch omkring grej. Flemming Bloch har et par hjemmelavede tommelfingerregler mht grej. En af dem er, at man ALDRIG skal sælge grej, med mindre man er sikker på aldrig at skulle bruge det senere, og selv der bør man nok lade være. For eksempel er studiets trommesæt, som næsten alle spiller på, hans fars gamle. Og så er det Flemmings øjne smart at købe gammelt og utrendy grej og passe på det, for på et eller andet tidspunkt er det lige det, man mangler. ”Jeg kom fra en computerbaggrund, fik så en 6-7 år med analoge pulte og bånd og tilbage igen, så jeg har prøvet begge verdener og føler mig ikke ”gearsnobbet”. Hvilket grej, man har, er i sig selv ikke vigtigt, det er, hvordan man bruger det, der betyder noget. Hvis noget virker, virker det. Uanset mærke eller pris. Det handler om at bruge sine ører og det imellem dem.”

28. årgang - marts 2015 • basunen

25


GATEWAY I AARHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2015 fortsat være at træffe regelmæssigt i Aarhus afdelingen.

FINK REVISION & RÅDGIVNING Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

26

basunen • marts 2015 - 28. årgang

www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere.

Fink Revision Borggade 1, 2.th 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen


Aarhus Sangskriver Værksted uddeler årlige Åse-priser

Af Lars Kiehn - DMF Aarhus Onsdag d. 21. januar uddelte Aarhus Sangskriver Værksted deres Åse-priser til sangskrivere m.m. ved et festligt arrangement på Gyngen i Mejlgade. Arrangementet forkælede publikum med optrædener og med uddeling af forskellige priser, foruden en fælles sangskrivningsopgave lavet af det fremmødte publikum, der indeholdt en del sangskrivere og musikere tilknyttet værkstedet. Aftenens vært var Sangskriver Værkstedets tidligere formand Svend Seegert, der kædede aftenen sammen med snak og sange igennem de forskellige indslag, og som akkompagnatør og musikalsk hjælper havde han Søren Sonny Jensen på klaver. Priser der blev uddelt: Bedste co-write blev Kasper Lapp. Årets sang vandt Søren Lyhne. Årets sangskriver og Vandreguitaren gik til Viktoria Lundberg. Dansk Musiker Forbund Aarhus modtog årets Ærespris. Undervejs i aftenens program underholdt Svend Seegert, Daniel Rasmussen, Søren Lyhne, Kristian Mikkelsen, Misha Hoekstra og Klara Molitva, og til slut spillede vinderen af årets sangskriverpris 2014 Viktoria Lundberg. Hun sluttede en fin aften af med tre af sine egne sange og beviste det seriøse og rigtige i valget af hende som årets sangskriver.

28. årgang - marts 2015 • basunen

27


DMF HERNING

Stadig med på noderne Af Jann Guldhammer - DMF Herning

Poul Lützhøft på 77 år har samlet noder hele livet og har i dag en samling på mindst 1.000 orkesternoder og nok fem gange så mange noder for enkeltinstrumenter. Interessen stammer helt fra barndommen hvor faderen, Walther Lützhøft, var en kendt janitshar og sanger i det aarhusianske musikmiljø. Faderen, der var medlem af DMF Aarhus i mere end 50 år, prægede sin søn musikalsk. Nodelæsning var lige så naturligt som at læse Aarhus Stiftstidende i det lille hjem. For Lützhøft er det blevet en hel mani at samle noder, som i mange tilfælde er rene klenodier. Senest har han modtaget en hel kasse med 500 komplette orkesternoder fra USA. Mening med galskaben Poul Lützhøft, der bor i Lind ved Herning, drømmer om at samle otte medlemmer til sit orkester, som skal spille “melodiøst dansemusik“, som han udtrykker det. Det er svært for ham at sætte præcise ord på begrebet ”melodiøst dansemusik”, men han peger i retning af, at det er swingmusik krydret med Viwex toner og smukke fejende wienervalse.

Han vil gerne samle et ensemble, som kan underholde det modne publikum med musik i den uddøende Palmehavestil. Det skal være musikere, der som han selv brænder for at gøre en musikalsk forskel for de mange mennesker på hans egen alder. Alle de som vil få tårer i øjnene, når vi spiller ”Glemmer du” eller ”Lille sommerfugl”. Musikelskende modne danseglade som vil nyde fortidens nostalgiske toner og slippe fri af nutidens ”gadagung musik”, som han betegner de mere moderne rytmer. De, som ikke længere har fysik til at danse, kan nyde toner fra deres ungdom i et par timer og måske synge og nynne lidt med. Ældredans genopstår Poul Lützhøft er meget inspireret af Birkums fra Næstved, som i starten af 90’erne opfandt begrebet ”ældredans”. Det er et fantastisk koncept, som vi også skal kunne tilbyde det modne publikum i det midtjyske, siger han.

Poul Lützhøft har netop modtaget 500 komplette orkesternoder, som han har købt hjem fra USA. Det er bl.a. nogle af disse noder, der skal danne grundlag for musikken til ældredans.

Dette segment er helt overset, mener han, og det skal vi gøre noget ved. Han er udmærket klar over, at det honorar, man kan få for 2 x 45 min, skal afspejle målgruppens økonomiske formåen, men lad os se på den side af sagen, når der er noget konkret at byde ind med, understreger han.

28

basunen • marts 2015 - 28. årgang

Musikere søges Drømmeholdet til dette projekt, er et orkester bestående af otte mand: Trompet, saxofon, klarinet, trombone, klaver, trommer og bas. Den ottende musiker er i drømmescenariet en sangerinde. Skulle det lykkes for Poul Lützhøft at samle nodekyndige musikere til sit ældredansprojekt, så vil øve sessions komme til at foregå i Herning. Han kan kontaktes på telefon: 97121221 eller via mail på: poullutzhoft@gmail.com.


FOTOS fra året der gik

Chili&ChillOut, kurser, demonstrationer, julestue, temaaftener

28. årgang - marts 2015 • basunen

29


sieband primært fra Øst, Midt og Nordjylland. Og der er forskellige fine præmier man kan vinde, hvor DMF bl.a. finansier et betalt spillejob på et århusiansk spillested. Vi har Lars Knudsen siddende i dommerpanelet Vi her efterhånden deltaget i en 6 - 7 år, og kvaliteten af bands er mærkbart stigende. I år vandt orkesteret Rapture Plains fra Thisted.

>

Fortsat fra side 5 Igen var der stor søgning til de forskellige workshops og foredrag m.m. Denne gang havde vi dog i fællesskab eller i samarbejde med Jesper Mardahl lavet en paneldiskussion der skulle slutte hele arrangementet af under overskriften: Fremtiden for musikken. I panelet havde vi valgt nogen tunge drenge fra branchen – Jacob Sørensen tidl. direktør i Copenhagen Records, Jesper Bay tidl. direktør fra IFPI, Kim Kix Jeppesen musiker, Ole Dreyer formand for Dansk Musikforlæggerforening, Bo Andersen Sandinavian Booking Management og Rasmus Hamann direktør og ejer KnowTheirName til at komme med deres syn på emnet. Og det afstedkom nogen meget rabiate og interessant synspunkter om bl.a. spillestedslovgivningen. Dagen indeholdt kurser, foredrag og workshops. Desuden var der mulighed for at frekventere forskellige musikorganisationer og firmaer med spørgsmål. Der var bl.a. Musikken i reklamerne m. Kim Kixx Jeppesen, Klik pressefoto, Sangskriverworkshop med Søren Sko og Palle Torp, Lav din egen hjemmeside med Wordpress, D.I.Y Anno 1976, Hvad laver en publisher?, Musik på bestilling, Speed Coaching, Lyn-skat, Pas på hørelsen. Aarhus Musik Messe

Der er ved at være tradition for at den århusianske musikbranche mødes på Aarhus Musik Messe, der afholdes på

30

basunen • marts 2015 - 28. årgang

Godsbanen midt i januar hvert år. Det er et meget fint initiativ, som ligger sammen med de mange gratis koncerter på de regionale spillesteder. Det er interessant arrangement og giver os mulighed for at snakke med de andre århusianske aktører, foruden den menige borger og musiker kan gå i dialog med os. I år var vi repræsenteret med 3 fra afdelingens bestyrelse/ansatte og en faglig medarbejder fra forbundet. Sammen med branchemessen havde man inviteret til plademesse, som denne gang blev afviklet inde i teatersalen. Aarhus Sangskriver Værksted Sangskriver værkstedet har eksisteret siden 1998, og sangskriver klubben har i alle årene brugt DMF’s lokaler som værksted på deres klubaftner. I dag er der godt 50 betalende medlemmer i klubben, der er fantastisk gode til at lave aktiviteter for deres medlemmer. Bl.a. har de haft deres månedlige præsentationsaften på Gyngen, hvor der hver gang præsenteres 3 sangskrivere. Den aktivitet på Gyngen, klubaftnerne på værkstedet sammen med deres sommer- og vintercamp har været det, der i alle årene har været med til at klubben har kunnet overleve, og så selvfølgelig igennem alle årene nogle engagerede bestyrelsesmedlemmer og formænd. DMF har altid haft en fint forhold til sangskriverne og vi har ofte støttet deres aktiviteter. Det blev DMF Aarhus afdeling belønnet for her i januar måned, da vi til deres Award 2014 arrangement fik tildelt Aarhus Sangskriver Værksteds æres pris (Aase-prisen 2014). GymnasieSpot 2014 Igen i år deltog afdelingen i det arrangement, der for anden gang blev afviklet en hel lørdag nede i Atlas. GymnasieSpot er en musikkonkurrence for de unge gymna-

Loppemarked Vi afviklede igen i 2014 afdelingens loppemarked i samarbejde med Trykkeriet og DC Rental ude i Trykkeriet i Viby. I år havde vi som noget ekstra rejst et telt ude i baggården af Trykkeriet, så vi på den måde fik udvidet plads at boltre os på. Det var rigtig mange sælgere og de kom fra hele landet med deres instrumenter og en masse grej af forskellig fabrikat og kvalitet. Det var som om interessen lige havde fået et hak opad. Til at underholde gæsterne havde vi engageret Michael Vestbo Trio, der leverede nogle meget delikate musikindslag. En sjov og anderledes dag, der er ved at udvikle sig til en årlig tilbagevendende begivenhed. Regionsmøde Vi har nu afholdt 3 møder i regionsregi. Regionen er DMF afdelingerne i Silkeborg, Djursland, Randers, Holstebro, Viborg, Herning, Nordvestjylland og Aarhus. Det er næsten den samme kreds der deles eller samarbejder om Basunudgivelsen. Møderne er skabt for at udvikle en bedre dialog afdelingerne imellem, og for at inspirere og lave forskellige samarbejder bl.a. på kursus-, workshop- og clinicområdet. Festivaler m.m. Afdelingen er hvert år repræsenteret på Spot Festivalen, og det var vi også i 2014. Det er en branchefestival og derfor er det noget både afdeling og forbund prioriterer at være en del af. Danmarks Smukkeste Festival og North Side er to andre væsentlige festivaler, hvor vi også i år var forbi. Også Aarhus Jazz Festival har høj prioritet, og vi støtter forskellige aktiviteter og koncerter i den uge. Vi var repræsenteret ved Lars Knudsen på metalfestivalen Copenhell. Lars Knudsen holdte senere på året et oplæg på et MetalDanmark seminar i København. Vi var med på DG14 Guitar Messen. Vi deltog også som dommere og støttede Fatter Eskils to konkurrencer i 2014, nemlig Fatter Eskil prisen og Fatter Eskil prisen metal. Aarhus Jazz Orchestra Aarhus Jazz Orchestra var igennem et turbulent år, der takket være en række indgåede kommunale delaftaler, sikrede orkestrets overlevelse og et økonomisk fundament til det fremtidige virke. I starten


af året tiltrådte Peder Udengaard en stilling som administrativ leder, og takket være hans netværk og indsigt i de lokalpolitiske forhold, lykkedes det at få Århus Kommune til at bevilge de kr. 500.000, der manglede for at kunne indgå en 3-årig aftale med Statens Musikudvalg. De ekstra penge blev hentet via aftaler med magistraten for Sundhed og Omsorg og magistraten for Børn og Unge. Det forpligter orkestret fremadrettet til i endnu højere grad at tilgodese børn og ældre i Århus Kommune. Kunstnerisk var 2014 et godt år. Det blev til en lang række spændende projekter, af højdepunkter kan bl.a. nævnes en turné med dansk jazz’ Grand old man, Jesper Thilo, i samarbejde med den amerikanske trommeslager Dennis Mackrel, en indspilning af Jakob Buchanans Requiem i samarbejde med Århus Domkirkes Kor, guitaristen Jakob Bro, percussionisten Marilyn Mazur og en lang række andre navne. Den tyske technogruppe Kraftwerk og deres musik blev taget under kærlig behandling i forbindelse med Spot Festivalen, foruden big bandet spillede på en stor festival i Bremen og i Bruxelles. I Århus Festuge fik orkestret æren af at spille i Mindeparken foran 20.000 feststemte publikummer som et led i den folkelige åbning. Det foregik med solisterne Per Vers og Dicte og blev til en perlerække af århusianske hits i big band-forklædning. Så trods lidt finansielle startvanskeligheder endte året rigtig godt, og der er nu lagt en økonomisk handlingsplan for orkestret. Aarhus Symfoniorkester 2014 vil især blive husket for valget af den franske dirigent Marc Soustrot, der her fra

Den 6. oktober 2014 var hele det aarhusianske musikliv på gaderne i en fælles protest mod Danmarks Radios lukning af RadioUnderholdningsOrkesteret. Initiativtager var Henrik Larsen fra Det Jyske Musikkonservatorium. Musikere fra Aarhus Symfoniorkester og studenter fra konservatoriet deltog i protesten. august måned 2015 tiltræder som orkesterets 9. chefdirigent. Det dirigentvalg har udløst en masse positive tilkendegivelser, så det kunne ligne endnu et pletskud i valget af chefdirigenten. Ellers har året været beriget med en del polemik i pressen, der har handlet om Aarhus Symfoniorkesters økonomiske besværligheder og eventuelle fyringer m.m.. Mange syntes at kommunens økonomiske prioritering af dette flagskib er helt galt, og det kan vi kun tilslutte os. Orkesteret er her i begyndelsen af 2015 stort set på samme tilskudsniveau som i 2001. Det fortæller desværre en del om den prioritering og opbakning, som de lokale politikere giver ASO. Alle med en kærlighed til orkesteret og den klassiske musik gør hvad de kan for at hjælpe, men det virker som om at politikerne helt har låst sig fast i deres standpunkt og holdning til orkesteret. Orkesteret holder fanen højt og overgår sig selv år efter år i repertoire og præstation. Men det er nok

noget, man skal overveje nøjere. Det er nok ikke en farbar vej at følge, da det slider voldsomt på de ansatte i de forskellige personalegrupper. Måske tiden er inde til at man overvejer en anden strategi og nogle andre muligheder. Men det er forståeligt meget svært at løse dette ulykkelige problem, der er blevet til en gordisk knude. Vi har igen her i 2014 støttet musikerne med et økonomisk tilskud til deres fortsatte arbejde med Mindfullnes og yoga ved coach Birgitte Due. I de her spare- og stress tider er det et fint tilbud, som kan hjælpe de interesserede i deres hverdag. DR Underholdningsorkester I 2014 rasede kampen om Danmarks Radios Underholdningsorkester, som ledelsen i DR besluttede at spare væk. Beslutningen udløste et ramaskrig og en bølge af protester over det ganske land, hvor DMF og forbundet spillede en væsentlig rolle. Situationen og beslutningen afstedkom at Peter Larsen, der er perkussionistunderviser på Det Jyske Musikkonservatorium, tog initiativ til en støttekoncert her i Aarhus, hvor en del af byens symfoniske musikere og elever fra konservatoriet deltog i musikaktionen / demonstrationen mod lukningen af orkesteret. Man spillede på aktionsdagen koncerter i Bruuns Galleri og på flere af byens store torve, mens man uddelte støtteerklæring til DRunderholdningsorkesteret. Smukt initiativ af Peter og musikerne, som DMF støttede med arrangementshjælp og økonomi.

Kommende chefdirigent for Aarhus Symfoniorkester - Marc Soustrot

28. årgang - marts 2015 • basunen

31


Basunen Som i alle de tidligere 27 år udkommer Basunen 4 gange årligt. Vi har igennem en proces over et år opdateret layoutet, foruden vi har fokuseret og prioriteret artiklerne endnu mere. Det er som om at den opgradering bladet har fået med det nye layout og ved at blive et 100 % farve magasin har højnet artiklernes niveau. Bladet skrives dog stadig af frivillige medlemmer uden journalistisk erfaring eller baggrund og af afdelingens ansatte. Men ved fælles hjælp får vi udgivet et blad med forskellige artikler fra vores egen lille verden, som mange medlemmer er glade for og læser. Det ved vi ud fra en spørgeundersøgelse vi lavede i 2013. Berlin lejlighed og Citronhuset Udlejningen af de 2 boliger i henholdsvis Berlin og Monda Sydspanien går godt. Der er stadig fin efterspørgsel på de to boliger. Dog har vi her i den nye kontrakt for Citronhuset fået justeret lejeperioden, så de 3 koldeste måneder nu er pillet ud aftalen, og vi har ikke længere ansvaret for at leje dem ud. Der er dog stadig muligt at komme i Citronhuset i de måneder, hvis man som medlem ønsker det. Det var klart i de kolde vintermåneder, vi har sværest ved at leje Citronhuset ud. Medlemmerne forbinder en tur til Spanien med solskin, og det er der ingen garanti for i vinterperioden. Kurser Vi afholder hvert år en del kurser i afdelingen. Nogen i samarbejde med Artlab og nogen laver vi alene. I 2014 afholdt vi i foråret og i efteråret Grundtræning for musikere v/Jesper Daus, Mindfullnes v/ Birgitte Due og dette blev ligeledes afholdt over en del gange i både forår og efterår, Brænd igennem som sanger v/Majbritt Sørensen også dette blev afholdt forår og efterår, Wordpress v/Anders Larsson, Mix v/Dennis Ahlgren i Åbyroad studiet, Logic Pro X v/Thomas Qvist, Logic Pro X del 1 & 2 v/Thomas Qvist, Sibelius v/Ole Visby forår og efterår, Indspilning v/Asger Christensen i Århus Lydstudie forår og efterår, Mastering v/ Rene Damsbak forår og efterår, Publishing v/Ole Dryer, Branding v/ Søren Gaden og Tekster der fænger 1 & 2 v/Lars Borup. Gramex Hvert år får vi en blokbevilling fra Forbundet og dets Gramexpulje. Disse midler kan afdelingen bruge til musikfremmende formål i lokalmiljøet. Der er pres på spillestederne, og derfor er der stor søgning på midlerne. Men vi prøver at komme lidt rundt med støtten, så pengene ikke ryger ned til den samme smalle genre eller går til de samme arrangører. Pengene må

32

basunen • marts 2015 - 28. årgang

Fin musik til julestuen i Vestergade blev leveret af Kim Sagild Trio, der bestod af Kim Sagild: sang og guitar, Lene Nørgaard: sang og percussion og Hans Esbjerg: piano.

gerne skabe spillejobs og betyde starten på noget nyt og forhåbentlig vedvarende. Men midlerne skaber altid stor glæde, der hvor de bliver delt ud. Modtagerne af midlerne var i år Pop-revo, Jazzteltet i jazzfestivalen, Musik i Sallings Bistro, Aarhus Sommerfestival, GymnasieSpot 2014, Foredrag / Temaaften for selskabsmusikere, Aarhus Sangskriverværksted, Phonognom, Metal Royal, Ny V. 58, Ambassaden og Unge spiller Klassisk.

kulturhus/kultursted, som er åben for gæster. Efter at have beset fængslet og dets faciliteter gik turen tilbage til Aarhus og ”Kohalen”, hvor frokosten blev indtaget. Julefrokosten, der dog først blev afholdt i starten af februar måned, blev for første gang afholdt på ”Ny V. 58”, som havde faciliteterne så de deltagende musikere kunne musicere og underholde hinanden. Begge arrangementer havde fin tilslutning og tilfredse deltagere.

Julestue

Afdelings økonomi Vi har i 2014 fået ny revisor i afdelingen. Vi har nu Knud Bendtsen fra Kulturrevision til at revidere regnskaberne. Vi har et underskud på 37.610 kroner, som fremkommer hovedsagelig ved øget arrangementsaktivitet og ved stigninger i administrationsomkostningerne. Vi har siden 2011 kørt med samme kontingentbeløb/kontingentsats, og da de fleste andre omkostninger stiger årligt, ender det med at blive svært at få enderne til at nå sammen. Vi har dog mulighed for at anbefale generalforsamlingen en mindre kontingentstigning, eller vi kan beskære aktivitetsniveauet som en anden mulighed etc. etc.

Vi har i nogen år i december måned og lige op til juleferien afholdt julestue for interesserede medlemmer. I år havde vi Kim Sagild Trio til at stå for underholdningen af de fremmødte medlemmer. Udover det musikalske indslag serverede vi gløgg, øl og vand, æbleskiver og godter. Et rigtigt hyggeligt arrangement, som der er en del, der deltager i. Seniorarrangementer Vi har i 2014 afholdt de sædvanlige to medlemsaktiviteter. Julefrokost og sommerudflugt. Sommerudflugten gik til Horsens Statsfængsel, der i dag er et


Ø KON O M I E N R ES ULTATO PGØ REL SE

Ø KONO MIEN - B UDGET

28. årgang - marts 2015 • basunen

33


Temaaften for selskabsmusikere mandag den 2. februar 2015

Tekst og foto - Flemming Både DMF, Aarhus

Denne aften på NyV58 i Vestergade, Aarhus lavede DMF i samarbejde med 4sound, Aarhus City. Emnet for denne aften var digitale mixere samt iPad styring af mixere. Ca. 30 havde trodset vintervejret og fundet vejen ind til det spændende spillested V58, der til lejligheden var fyldt op med en masse digitale mixere og andet nyt spændende musikudstyr. Poul Ibsen, der er daglig leder i 4sound, Aarhus City fortalte om de digitale mixeres historie, og viste eksempler på nogle af de sidste nye på markedet. En spændende udvikling på kun ganske få år. Derefter viste William Dion fra EM Nordic deres nye spændende QSC digitale mixer til 13.500 kr. frem. QSC har tænkt i brugervenlighed, der er således både en skærm og en del knapper til betjeningen, ligesom alt kan fjernbetjenes fra iPad.

Vi skulle have set en ligeledes ny spændende mixer fra uMix, men den blev desværre taget af markedet sidst i januar. I stedet viste Bose deres L1 mrkII søjler med B2 basbunde frem, tilkoblet den lille Bose mixer

Tone Match. Desuden stillede Yamaha op og viste deres sidste nye aktive højtalersystemer frem. For at kunne høre hvordan alt dette lød, var der levende musik fra både Bjarne Langhoff, der spiller klaver og synger formidabelt. Desuden spillede og sang duoen TM/Friborg, der består af Thorsten og Mathias både nye og gamle hits. Der var rig mulighed for at stille spørgsmål om instrumenterne, og det benyttede mange sig af. De fremmødte fik en hyggelig aften og masser af opdateret viden om markedet for digitale mixere. Bjarne Langhoff

Thorsten og Mathias - som du også kan møde til generalforsamlingen i Aarhus afdeling d. 23. marts

34

basunen • marts 2015 - 28. årgang


28. ürgang - marts 2015 • basunen

35


DMF Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2 • 8000 Aarhus C • 8618 4599 36 basunen • marts 2015 - 28. årgang www.dmf-aarhus.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.