Basunen 2014 nr. 4

Page 1

27. ürgang - basunen • december 2014

1


2

basunen • december 2014 - 27. ürgang


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Check stregkoder i Basunen med din smartphone

Forside Tuba: Beth Wiese Foto: Michael B. Nielsen

Faglig kamp om arbejdspladser Find musikken i Aarhusup DMF-Upcoming - Fjer Julestue DMF åbningstider jul-nytår 25 år med J.S. Bach CD-udgivelser Nyt fra DMF Djusland Lyden af identitet - Søren Sko Siden Sidst Temaaften Sangerinde Christina Dahl Musikken mellem noderne Bryd isen Coaching for musikere Gearkassen Spillende for integration Syg med sang Berlin Summit Aktion mod lukning af DRUO PigeBeat Citronhuset

04 05 06 09 09 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 26 28 31 34 35

06 14 24

UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Martin Sørensen (annonce- og infografik • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. febr. 2015. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Tuba: Beth Wiese

27. årgang - basunen • december 2014

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Vibeke Bonde Persson Dronningborg Boulevard 76 8930 Randers NØ Tlf: 2872 9527 vibekebondepersson@gmail.com

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 8686 9300 - Mobil: 2028 7720 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7887 - Mobil: 2241 7701 beejaymusic@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Jann Guldhammer Søndergade 19 B - 7480 Vildbjerg Tlf: 9721 2875 - Mobil: 2297 5449 formand@dmf-herning.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobil: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen Østervangsvej 95 8830 Tjele Tlf: 8669 0089 - Mobil: 4061 3282 jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • december 2014 - 27. årgang

Faglig kamp om arbejdspladser Af Lars Kiehn - formand DMF-Aarhus Vi har igennem en del år oplevet, at ”den faglige kamp” om arbejdspladser, og om løn- og ansættelsesforhold m.m., er noget der efterhånden og for det meste går stille for sig. Lønmodtagerne og deres organisationer reagerer sjældent voldsomt eller uhensigtsmæssigt på et givent resultat eller en uretfærdig eller hensigtsmæssig lovgivning. Man accepterer snart hvad som helst uden personlig modstand. Strejker, blokader og arbejdsnedlæggelser bruges sjældent som et bevidst kampmiddel i bestræbelserne på at få sine synspunkter igennem. Det er en tendens og en udvikling, der startede i 80’erne, og som er blevet mere og mere udbredt. Der er mange grunde til den udvikling. Men personligt kan jeg godt savne, at det enkelte menneske viser sin integritet og modstand mod urimelige forhold. Er det mon det, der har gjort sig gældende for slagtøjsspilleren Henrik Larsen? Mon ikke en vis indignation har været med i spil, da Henrik i starten af oktober måned tog initiativ til, at det århusianske musikliv skulle lave en musikalsk og fredelig demonstration, hvor vi aarhusianere viste vores holdning og modstand mod den katastrofale beslutning om at nedlægge DR’s Underholdningsorkester. Med koncerterne den 6. oktober på Hovedbanegården/Bruuns Galleri og på nogen af byens torve, formåede man ved hjælp af musikere fra Aarhus Symfoniorkester og mange af de unge studerende fra konservatoriet, at lave en smuk og kulturel manifestation, hvor man fik vist sin utilfredshed med beslutningen og sin støtte til DR-orkesteret. Det blev en smuk manifestation og en kollegial opbakning til nogen trængte kolleger i København. Om det hjælper, ved man af gode grunde ikke, for det kan ikke måles. Men det har helt sikkert været med til at holde gejsten og kamplysten oppe hos kollegerne i København, og det er et rigtig vigtigt element og bidrag. Men dagen blev en skøn og smuk gestus fra Aarhus, som Henrik Larsen, musikerne og de studerende skal have stor tak for. Stor respekt for det initiativ. Forbundet har, siden det blev en offentlig hemmelighed, at orkesteret skulle lukke, været dybt engageret i processen. Vi har på alle HBog FU møder siden beslutningen haft det på dagsordenen og til drøftelse. Hovedbestyrelsen har været enig om, at sagen skulle have alt den fokus, som det var os muligt at give den. For 42 tabte arbejdspladser er rigtig meget. Jeg ved vores forbundsformand Anders Laursen, og flere ansatte har brugt al deres

tid på opgaven siden slutningen af september måned. Det har haft første prioritet, og alle muligheder er blevet undersøgt og forsøgt i bestræbelserne på at redde orkesteret. Anders Laursen har stort set været i alle de eksisterende medier, hvor han utrættelig har diskuteret og argumenteret for bevarelsen af orkesteret. Han har networket og lobbyet den i stor og dygtig grad. Han har skabt alliancer både blandt vanlige og ikke vanlige samarbejdspartnere. Der er samtidig skabt lydhørhed generelt overfor den dårlige beslutning. DMF var medarrangør af en støttekoncert på spillestedet Vega, hvor bl.a. mange borgerlige politikere var til stede. Der fik orkesteret vist sit store potentiale og dets musikalske spændvidde, som er unik i Danmark. Ikke et øje var tørt, for kvalitet fornægter sig aldrig. Kampen raser stadig, og intet er afgjort eller sikkert. Om DR’s Underholdningsorkester reddes i sidste ende? Ja det kan absolut ikke afvises. Der er p.t. et politisk flertal imod beslutningen, idet Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten er enige om at ville bevare orkesteret. Men vores kulturminister Marianne Jelved er stædig og fastholder beslutning om at lukke orkesteret med henvisning til armlængdeprincippet. Hun argumenterer også for DR bestyrelsens ret til at beslutte på Danmarks Radio’ vegne. Lige nu er der sat nogen kompromisforslag i spil. Kompromisforslag der endnu ikke er skabt lydhørhed og politisk opbakning til, så de kan ikke gennemføres.--- De konservative truer med at tage sagen ind i folketingssalen og trumfe en bevarelse af orkesteret igennem der. Om Enhedslisten og deres kulturordfører Jørgen Arbo-Bæhr har is i maven og pondus og vilje til at lade den siddende regering falde på spørgsmålet om, DR’s Underholdningsorkesterets lukning? Ja det kan man nok være i tvivl om. Alt er i spil og alt er muligt lige nu. Men uanset hvad det hele ender i, så vil jeg gerne rose musikere og forbund for en forbilledlig fight, hvor vi i fællesskab har formået at sætte dagsorden og vi har lagt al vores energi i at ændre en håbløs beslutning. Det faktum er jeg meget stolt over at være en del af. For uanset hvor sagen ender, så har DMF gjort alt, der var i vores magt for at hjælpe vores medlemmer i orkesteret. GLÆDELIG JUL OG ET LYKKEBRINGENDE NYTÅR TIL ALLE JER MEDLEMMER OG JERES FAMILIER.


Find frem til den

levende musik i Aarhus Af Lars Kiehn

Aarhus har nu fået en portal, hvor næsten al live-musik er lagt ud. Man har som forbruger derved fået en let adgang til de respektive koncerter, der foregår på dagen og i fremtiden på koncertstederne i Aarhus.

Ronny Buelund http://musia.dk eller www.musikiaarhus.dk er to måder, at komme frem til en ny portal, der er lavet ud fra et ønske om at have én overskuelig liste over de musikarrangementer, der aktuelt er annonceret på spille- og koncertstederne i Aarhus. Koncertinformationerne indsamles automatisk fra de respektive spillesteders hjemmesider, og siden opdateres hver eneste nat. Derved er den altid opdateret. Siden er også renset for unødig arrangementer, der ikke er relevante, fordi de er afviklet. ”På grund af den automatiske dataindsamling, kan der dog ske fejl, hvis et af spillestederne pludselig ændrer i opsætningen af deres hjemmeside, ændrer i programmet, eller hvis oplysninger fra spillestederne ikke er rigtige”, fortæller Ronny Buelund, der er ophavsmand til siden. ”Men det sker dog sjældent, at der er fejl i koncerter og datoer. Det plejer at fungere”. Ikke alle spillesteder er med? Nej. Eksempelvis er Backstage og Tir Na Noq ikke med på listen – endnu, selvom de præsenterer meget musik. Men det håber jeg, de kommer, fortæller Ronny Buelund, der er uddannet musiklærer, og fungerer som sådan på en døgninstitution i det daglige. Så siden er

kun lavet som ren og skær interesse. ”Jeg har lavet hjemmesider i mange år og er interesseret i det. Jeg synes det er sjovt ”. Men du må være aktiv koncertgænger i en grad? ”Det er jeg. Det var også baggrunden for at gå i gang. Jeg syntes, der var brug for en side, hvor man kunne se dagens, ugens eller månedens koncertudbud i Aarhus. Det positive ved portalen er, udover at den er meget overskuelig for brugerne, at den er tilrettet, så den også kan bruges på mobiltelefonen og tablets. Den repræsenterer samtidig alle former for musik og de respektive koncertsteder, der præsenterer musikken. Ingen stilarter eller koncertsteder er holdt ude med vilje. Dog kræves det for at være en del af den nye portal, at stederne har en hjemmeside, og at den opdateres jævnligt, for det er her, oplysningerne hentes. På portalen kan man også søge på genre, men da ikke alle spillesteder skriver en genre ud for den enkelte koncert, er den funktion ikke optimal endnu. Hvad gør man, hvis man ikke er med og gerne vil være med fremover: ”Er du arrangør, og ønsker du at få dine arrangementer med på musikiaarhus.dk, så brug kontaktformularen på siden ”musikiaarhus.dk”. Jeg vil derefter kontakte dig med henblik på at afklare, hvilke små ændringer på din hjemmeside, der skal til, for at det kan fungere og lade sig gøre. For man skal have en ensartet kalender på hjemmesiden, som jeg kan hente oplysninger fra”. Koncertarrangøren har fået et vigtigt instrument, til at promovere deres koncerter på, hvilket flere spillestedsejere har ønsket sig og drømt om længe. Nu er den der, og Ronny er i gang med at lave en for Odense, så de også kan få en side. Ronny slutter med en opfordring til musikerne, ”Spiller I nogle steder, som ikke er med på portalen, så bed de respektive steder at tilmelde sig. Det er absolut nonkommercielt, det koster intet for hverken bruger eller forbruger, så intet burde holde nogen tilbage”.

FAKTABOKS: Spillesteder/foreninger som p.t. er tilsluttet: Aarhus Bluesforening Aarhus Jazzfestival Atlas Fairbar Fatter Eskil Gyngen HeadQuarters

Musikhuset Radar Tivoli (Fed fredag & Hermans) Train Vestergade 58 Voxhall Waxies http://musia.dk www.musikiaarhus.dk

27. årgang - basunen • december 2014

5


Af: Lars Knudsen, DMF Aarhus. Foto: Michael B. Nielsen, koncertfotoaarhus.dk.

En fjer der kan blive til mere end fem høns

New York har været hendes hjem i ét år. Den 22-årige sangerinde, sangskriver og DMF’er Maja Barløse - med kunstnernavnet ’Fjer’ - er tilbage i Aarhus, fuld af inspiration og ambitioner. Fjer er flasket op med musik igennem sin opvækst i Aarhus forstaden Viby J. Moderen er musiklærer og tidligere udøvende musiker. Hendes fem år ældre bror er rapperen Julaw, som i 2013 udgav albummet ’Aarhus City Slang’, som hun også medvirker på. Aktuelt har hun selv udgivet to Ep’er på et amerikansk label. Forfølg drømmen ”Jeg er glad for Aarhus og har boet her hele mit liv”, fortæller hun. I 2012 mødte Fjer den amerikanske rapper og producer Peter Anthony Red, som var i Danmark. Et møde der gjorde, at hun fik lyst til at prøve kræfter med sin musik i USA. ”Jeg havde aldrig været i New York før. Jeg fik orlov fra konservatoriet og tog en spontan beslutning om at forfølge drømmen om musikerlivet ved at rejse ud i verden”.

Ind i New York miljøet Ud over Peter Anthony Red så kendte hun ingen derovre, da hun pakkede kufferten og steg ombord på flyveren. Fast besluttet på at få etableret en dagligdag og et netværk fik hun efterhånden kontakt til musikmiljøet i byen ved at spille til open mic-arrangementer. Fra de små scener spillede hun sig op til steder som The Bitter End, Tammany Hall og B.B. King’s på Times Square. Hendes tidligere møde med Peter Anthony Red udviklede sig til et samarbejde, der siden har resulteret i foreløbig to Fjer Ep udgivelser; ”A New Start” og ”Beautiful Home” på hans label, Quintic. Inspiration ”Jeg boede hos en 90-årig kvinde i et gammelt hus i Brooklyn. Som hendes personlige assistent hjalp jeg med de daglige gøremål. Hun var oprindelig fra Danmark, men var emigreret som 20-årig og boet derovre de seneste 70 år. Hun har været en af mine inspirationskilder, da vi jo begge rejste ud som tyveårige,og på en måde kunne spejle os i hinandens liv. ’Beautiful Home’ er skrevet ud fra den tid, vi havde sammen, og de historier hun kunne fortælle”. Anderledes live koncept I forlængelse af ’Beautiful Home’ har Fjer tænkt ud af boksen og udviklet konceptet ’Beautiful Home Experience’. Et live koncept

6

basunen • december 2014 - 27. årgang

der skal give en anderledes koncertoplevelse af den historie, som fortælles på pladen. Konceptet går ud på at integrere sangene på Ep’en i en visuel oplevelse, som genkalder stemningen i det gamle hus i Brooklyn. Under koncerten bliver scenen ved hjælp af projektor, kostumer og rekvisitter omdannet til forskellige af husets rum, som repræsenterer hver enkelt sang. Mange af husets specielle og stemningsfulde reallyde, knirkende gulve, utætte vinduer og larmende rør, har hun optaget og sat i scene i samarbejde med scenograf Carla Bøg. Desuden har modeduoen Dueberg designet en række til lejligheden specielt fremstillede kostumer. Intentionen er at komme ud og spille på skoler, i kirker, på museer og alternative steder. Musikken og teksterne I øjeblikket er en række skandinaviske, kvindelige musikere genstand for hype internationalt. Navne som for eksempel Oh Land, Quadron, MØ, Lykke Li. Fjer regner ikke med, at hun på den samme måde bliver den næste popstjerne, men hun oplevede i New York lidt af den samme interesse omkring ”den kolde nordiske lyd” i musikken. Hendes musikalske univers er blevet beskrevet som atmosfærisk electrosoul. Under opholdet lærte hun at prioritere sine sangtekster og det sproglige engelsk i langt højere grad, end hun gjorde, før hun tog afsted. Mange dygtige danske musikere har ambitioner om udlandet, men hun mener, at det er meget vigtigt, at vi danskere husker på, at vi taler til publikum på deres modersmål. ”Tekster skal være fuldstændig gennemarbejdede, der skal tænkes over hvert et ord”. Skub grænser Et helt år i New York uden ’livrem og seler’ bygger en tro op på både sig selv, men


Fjer - Foto: Michael B. Nielsen, koncertfotoaarhus.dk

27. ürgang - basunen • december 2014

7


også på sin musik, mener Fjer. Det er nemt at komme til at leve og ligge under for janteloven som ung musiker herhjemme, føler hun og fortsætter omkring sin musik: ”Det er jo i det hele taget fantastisk, at der er nogen, der rent faktisk elsker min musik, som jeg også selv har elsket andres musik. Jeg vil rigtig gerne have, at min musik kan komme ud og være med til at påvirke folk, skubbe grænser og ændre liv. At nogen for eksempel vil opleve at møde deres kæreste til en af mine koncerter. At en person måske kan vende en dårlig dag efter at have været til koncert med mig”. New York er min elsker Fjer besluttede at melde sig ud af konservatoriet, da hun kom tilbage til Aarhus. ”Jeg er enormt glad for al den teknik, stemmetræning og teori, som jeg har lært der. For mig er det også bare vigtigt at

8

basunen • december 2014 - 27. årgang

tage ud og slå sig på den virkelige verden, for det er dér, man finder det kunstneriske i sig selv”. Fra sin lille hyggelige lejlighed i Aarhus midtby arbejder hun i øjeblikket med musik på fuld tid. ”Jeg har ikke booking eller management, så jeg bruger nok 60 % af min tid på opsøgende arbejde, skrive e-mails, være på de sociale medier. Kommunikation tager enormt meget tid”. Samtidig er hun ved at lægge sidste hånd på sangene til det første fuldlængde album med Fjer, som udgives af Quintic, digitalt og på CD i begrænset oplag. ”Efter jeg er kommet hjem til Danmark, er mine muligheder ved at åbne sig mere op. Jeg vil nok altid have New York som min ”elsker”. Jeg vil helt sikkert vende tilbage dertil og kommer nok også til at bo der en dag. Men lige nu er det i Danmark, der sker noget for mig”.

FAKTA FJER: http://fjermusic.bandcamp.com/ http://www.quinticsound.com/fjer/ https://www.facebook.com/Fjermusic https://twitter.com/fjermusic http://instagram.com/fjermusic


27. ürgang - basunen • december 2014

9


25 år med J.S.Bach Af: Thorkild Dalsgaard - Formand for Aarhus Bach-Selskab

I januar 2015 kan Aarhus Bach-Selskab fejre 25-års jubilæum. Selskabet blev stiftet 18. januar 1990 af en gruppe aarhusianske Bach-entusiaster, som så en opgave og udfordring i at udbrede kendskabet til Bachs musik, især de mindre kendte og spillede værker, herunder de mere end 200 bevarede kirkekantater. Der har i årenes løb været afholdt omkring 150 koncerter: flere end 60 kantater, motetter, Påskeoratorium, Juleoratorium, Markus-, Johannesog Matthæuspassion, H-mol messe, Psalme 51, fløjte- og gambesonater, cellosuiter, værker for soloviolin, instrumentalkoncerter, kammermusik, orgelværker - foruden musik af baroktidens store mestre, Bachsønnerne C.Ph.E. Bach, W.F. Bach, G.F. Händel, G. Ph. Telemann m.v.

Koncerterne De medvirkende ved koncerterne har fortrinsvis været ”rekrutterede” fra det lokale musikliv.. Grundstammen i Aarhus Bach-Orkester er musikere i Aarhus Symfoniorkester. Mange dygtige lokale kor har medvirket, og de medvirkende solister har

Stifterne Selskabets første bestyrelse bestod af Per Rasmussen (formand), korsanger og tandlæge, Sven Munksgaard Kruse, (næstformand),oboist og nodearkivar, Thorkild Dalsgaard (kasserer),fløjtenist, Mogens Svane, fagottist, Merete Ankjær, korsanger og pressesekretær, Knud Svendsen, organist, Bachforsker og – fysioterapeut. Inddraget i bestyrelsesarbejdet blev også Bent Frederiksen, organist Thorkild Dalsgaard ved Vor Frue Kirke, og Jesper Kiil, som var – og er - præst ved Vor Frue Kirke. i mange tilfælde fået deres uddannelse på Det jyske Musikkonservatorium (Christina Kirker Åstrand var Aarhus Bach-Orkesters første Aarhus Vor Frue Kirke har været Bachkoncertmester!). selskabets faste tilholdssted – og har dannet den smukkest tænkelige ramme om Dirigenterne koncerterne. De store passionsopførelser Også dirigenterne har været blandt de har dog været afholdt i Aarhus Domkirke – toneangivende i det aarhusianske musikspecielt efter at dirigenten Carsten Seyerliv: Søren Kinch Hansen var i de første år Hansen blev ansat som domkantor (2003). en af dirigentfavoritterne – i de senere år I 2013 opførte Aarhus Bach-Selskab også har Carsten Seyer-Hansen, domkantor Juleoratoriet i Viborg Domkirke. ved Aarhus Domkirke og docent på det

10

basunen • december 2014 - 27. årgang

jyske Musikkonservatorium, markeret sig stærkt som kunstnerisk leder af de store passionsopførelser i Domkirken – Johannespassionen, Matthæuspassionen og h-mol messen. Det er også Carsten, som dirigerer, når forårets store satsning, opførelsen af h-mol messen løber af stabelen onsdag den 1. april i Aarhus Domkirke. Fonde Aarhus BachSelskabs koncerter ville ikke kunne gennemføres uden økonomisk støtte fra en lang række velvillige Fonde. Her i jubilæumsåret der al mulig grund til at rette en stor tak til disse fonde. Jubilæumskoncert 2015 Jubilæumsårets store satsning bliver som nævnt opførelsen af Bachs h-mol messe i Aarhus Domkirke den 1. april 2015. Det er lykkedes for Aarhus Domkirkes kantor, Carsten Seyer-Hansen, at få tilsagn fra den verdensberømte kontratenor Andreas Scholl om at medvirke som solist. Ligeledes er der forhåndstilsagn fra solisterne Ditte Højgaard Andersen, Anna Wierød, Peter Lodahl og Jens Søndergaard. Aarhus Bach-Selskab vil således kunne præsentere stjernesolister på højeste internationale niveau – en fornem markering af 25-års jubilæet!


Faktaboks: Johann Sebastian Bach (1685-1750) er en af de største komponister i den vesteuropæiske musiks historie. Født i Eisenach, komponist, organist og kammermusiker i flere byer i Thüringen. Dør i 1750 i Leipzig efter 27 år som kantor ved Thomasskolen og byens musikdirektør med ansvar bl.a. for musikken i kirkerne. Var ansat som kantor ved Thomasskolen i Leipzig 1723-50. Bach har komponeret over 1000 værker: Passioner, messer, oratorier, orkestermusik, kammermusik, instrumentalmusik for forskellige besætninger. Bach var gift to gange og fik i alt 20 børn (hvoraf kun 7 overlevede og nåede voksenalder.) ”Bach var en åbenbaring for mig; her var noget, der overhovedet ikke tilhørte nogen tidsalder eller stilart, noget eviggyldigt. Det er på dette punkt, Bach adskiller sig fra alle andre komponister. Med undtagelse af nogen få Beethovenværker, der står helt for sig selv, tilhører alle andre værker deres egen tid. Men skønt Bach overfladisk set taler det attende århundredes sprog, tilhører han ingen skole eller periode.” Citatet stammer fra den engelske komponist, Vaughan Williams. Læs mere på hjemmesiden: www.aarhusbachselskab.dk Thorkild Dalsgaard: Formand for Aarhus Bach-Selskab siden 1997. Nuværende bestyrelse: Knud Svendsen, næstformand, Jørgen Madsen, kasserer, Poul S. Jacobsen, Mogens Svane, Jesper Kiil Jørgensen.

27. årgang - basunen • december 2014

11


CD UDGIVELSER

SPRITNYE UDGIVELSER FRA DEN DANSKE MUSIKSCENE TV-2: Kalaallit Nunaat Nuannarisara / Greatest Greenland I 1988 besøgte TV-2 for første gang Grønland i forbindelse med et stort indsamlingsshow i Nuuk til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Det er blevet til mange koncerter siden - fra Nanortalik i syd til Uummannaq i nord. Sidste år kunne TV-2 markere sit 25 års jubilæum ved to koncerter i Nuuk, hvor bandet havde inviteret gæster, Nukaka, Maasi, Malik og Nina Kreutzmann, Frederik og Christian K. Elsner fra bandet Nanook og Peter Hammeken. Koncerten blev optaget og er netop udsendt på CD i Grønland. På albummet findes bl.a. en helt ny sang, Lucky You, inspireret af de mange rejser i Kalaallit Nunaat. For første gang kan også høres en udgave af det meget ønskede ’Sæler, hvaler og solskin’ foruden en lang række af TV-2 ́s store hits gennem tiderne. CD’en fås hos Pisiffik i Grønland og i de grønlandske huse i Danmark. Mere info: www.tv-2.dk. Medvirkende: Sven Gaul, Hans Erik Lerchenfeld, Georg Olesen, Steffen Brandt. Telestjernen & Manden De Kaldte Lefty: Det kolde Hawaii Med surfdrømmende twangguitar og passioneret og smågal storytelling hylder Telestjernen & Manden de kaldte Lefty det store, magiske Vesterhav. Udkanten af Danmark har været i fortællingens skarpe fokus for Telestjernen på hans fire første albumudgivelser. På sit femte albumudspil kører Telestjernen den her helt ud til vandkanten, da han denne gang deler udgivelse med guitarist Kasper ”Lefty” Vegeberg, der stammer fra vestkysten ved Klitmøller - det danske surfparadis kaldet Det kolde Hawaii. Albummet er ifølge Telestjernen hverken anslaget til en ny rocktrilogi eller en opfølger til ”Populærmusik fra Øster Tørslev” for den sags skyld. Der er snarere tale om et alene stående album, hvor Telestjernen har grebet chancen for at hylde hele Jyllands elskede Vesterhav og tilmed præsentere en aldeles fremragende guitarist.

12

basunen • december 2014 - 27. årgang

Mere info: www.telestjernen.dk Medvirkende: Rasmus Johansen, Kasper Vegeberg, Nikolaj Heyman, Cecilia Krill, Cahlo Heyman Krill, Elvin Heyman Krill, Anders Pedersen, Marie Frank, Janus Carstens, Bjarke Staun, Jasper Staffensen. Blood Sweat Drum + Bass: In the spirit of… Blood Sweat Drum + Bass blev i sin tid samlet som et en gangs indslag i Aarhus Festuge 2001. Men her 13 år senere stadig i fuld vigør, kan der ses tilbage på en lang perlerække af koncerter og udgivelser. Seneste udgivelse fra det produktive og eksperimenterende big band med Jens Chr. ”Chappe” Jensen i førersædet, indeholder koncertoptagelser med Palle Mikkelborg og David Liebman, som er kendt for sit arbejde med Miles Davies. Foruden navne som Bilal Irshed, Moslen Rahal, Maher Mahmoud og Habib Meftah Boucheri. På den tilhørende bonus DVD ses koncerter fra de seneste 7 år, blandt andet fra Roskilde Festival, Gimle i Roskilde, Aarhus Musikhus og fra JazzAhead i Bremen i år. Mere info: www.bloodsweat.dk Eberl42: Blindfold 2.0 Bag navnet Eberl42 står pop-electronica producer og rockguitarrist Johannes Eberl Smed. På en ny smeltedigel af en eksperimenterende klangplade med titlen ”Blindfold 2.0” har han inviteret musikere ind fra forskellige miljøer til at levere deres bud på klange ud fra reaktioner på lyde og tekstmateriale. Musikken er opstået ud af spontaniteten, improvisationer og den uafgrænsede tilgang til komposition. Udgivelsen er et digitalt album med ti numre – produktion og musik af Johannes Eberl Smed med hjælp på numrene af freejazz trommeslageren Thomas Eiler, den klassiske violinist Emilie Ganderup, jazzpianisten Rene Gade og funksaxofonisten Jakob Elvstrøm. Tidligere har Johannes Eberl Smed som producer og musiker blandt andet arbejdet med Soffie Viemose/Nanome, Sofia Hedia, TheboyTheManThePale og Vibeke

Falden. Under navnet Eberl42 går han i en anden mere udforskende retning. Mere info: www.johannessmed.com Poul Krebs: Sådan Nogen Som Os – og alle de andre Gennem fire årtier har Poul Krebs skildret mennesker han har mødt på sin vej. Nu har han samlet 25 af karrierens bedste sange sammen med en række fortolkninger af andres værker. Hårdt arbejde og en konstant nysgerrighed efter nye musikalske fortælleformer har præget Poul Krebs’ løbebane. Og det står tydeligt frem på opsamlingen ’Sådan Nogen Som Os – og alle de andre’, hvor Poul Krebs kaster et blik ned over sin karriere. Foruden de skiftende nuancer i musikken udstiller kompileringen et sangkatalog med fokus på at fortælle nærværende historier om virkelige mennesker. Helt som forbilledet Bob Dylan gør det i en af Poul Krebs’ yndlingssange ’Blind Willie McTell’. Mere info: www.poulkrebs.dk Djurslandsspillemænd Jeppe Aakjær - Nu er dagen fuld af sang I 2014 har Djurslandsspillemænd fejret deres 40 års jubilæum ved at udsende en CD med Jeppe Åkjærs uforgængelige sange. Åkjær er for os danskere en central del af vores opvækst og kulturarv, og musikken er skrevet af en perlerække af vore største komponister: Carl Nielsen, Oluf Ring, Thomas Laub og Thorvald Aagård, for at nævne dem der har leveret musik til dette album. Albummet er indspillet i foråret 2014 og medvirkende er Helge Sørensen, voc & guitar; Rasmus Stenholm, keyboards; Nikolai Banke, trommer; Mette Damiri, voc; Carsten Sørensen, bas; David Glowasky, violin. Blandt de øvrige medvirkende musikere høres bl.a Michael Bladt, sax og Louise Vangsgaard, violin. Helge Sørensen siger i denne anledning: ”Jeg har kendt Jeppe Åkjærs sange siden min barndom og med deres fine melodier og tekster vil de altid være en del af mit livs lydspor”


NYT FRA DMF DJURSLAND Af Bo Jacobsen, formand DMF Djursland Franks studie Jeg kørte på besøg hos trommeslageren Frank Thøgersen, som har spillet med stort set alt hvad der kan krybe og gå i dansk rytmisk musik, bl.a Bamses Venner i 16 år og Kandis i de seneste par år. Jeg ville se - og høre - hans nye studie, som han har indrettet i sin kælder med alt til faget henhørende inden for at kunne levere live-trommer som filer på indspilninger, som man sender til ham pr mail, fx som mp3-fil. Man kan få det helt som man vil have det. Man kan fx sende et digitalt trommespor med som key til stil, breaks, osv, så Frank kan høre hvordan. Men man kan også sende noder med. Så spiller han dem. Frank sender så en returfil i waw/ audio, som man downloader. Og uden ret meget besvær har man de trommer på sit lydspor, som man vil have. Forskellen på resultatet ved den traditionelle måde at

indspille på og denne måde, er – når det er gennemarrangeret musik, der er tale om – nærmest ikke eksisterende. Trommesporet kan leveres mixet i stereo eller som multitrack. Det åbner store muligheder, da man i princippet kan sidde i hver sin del af verden og skabe musik uden at mødes. Det har man kunnet længe, men denne skribent har ikke før set hvordan det fungerer i virkeligheden. Det gir virkelig muligheder for at arbejde med sine drømme, både kommercielt og kunstnerisk. Er man selskabsmusiker kan trommesporet leveres som backtrack i stedet for midi-trommer. Det gir både bedre lyd og mere levende akkompagnement. Frank har netop lagt trommer på Kandis’ seneste album ”Kandis 16”; på ”Bjørn og Okay’s” 50 års jubilæums album, som netop er sendt til Søren Bundgaard i Toscana for at blive mixet.

Frank arbejder p.t. på Henrik Skrivers nye country-rock album ”Shane”. Virkelig spændende og innovativt set med tidens øjne, hvor vi musikere hele tiden må finde nye veje for at kunne følge med. Ikke mindst for en inkarneret Live-musiker som mig.

27. årgang - basunen • december 2014

13


LYDEN AF IDENTITET Han har siden 1990’erne været aktiv musiker og bl.a. spillet med Sanne Salomonsen og Poul Krebs. Han udgør i dag den ene halvdel af Sko/Torp-duoen og lever af de mange spillejobs, som weekenderne byder på. Siden sommer har Søren Sko arbejdet på et nyt projekt, kaldet Brand in Music, hvor formålet er at hjælpe dansk erhvervsliv med at lave musikalske brandstrategier.

Af: Kiera Lynch. Foto: Jacob Bloch.

Fra ide til produkt Det startede et helt andet sted, som sådan noget ofte gør. Ideen til det nye projekt om musikalsk virksomhedsbranding blev til i Frankrig på en ferie, hvor ideer udviklede sig til produkter. En af Søren Skos første opgaver var en musikpræsentation af byen Cannes i forbindelse med den årlige Cannes Filmfestival i 2011. Brand in Music Søren Sko og hustruen Henriette Schou tog efterfølgende brand ideen med til Danmark og har siden sommer hjulpet mange virksomheder med at lave brandstrategier. ”Vi startede med at være et formidlingsselskab for komponister, der skal nå ud til virksomheder, men er nu blevet til et

Palle Torp og Søren Sko

14

basunen • december 2014 - 27. årgang

bureau, som hjælper med at lave musik til store holistiske kampagner for danske virksomheder, fortrinsvis igennem reklamebureauer”, siger Søren og fortæller, at de pt. laver opgaver for bl.a. Danmarks største mediekoncern, Aegis/Promovator, og reklamebureauet Simpatico. Det foregår typisk sådan, at Søren får en melding fra sine mediepartnere om, at en brand gerne vil associeres med den magiske musikalske verden. Herefter gennemgår de i fællesskab brandens DNA, hvorefter de gennemtænker en reklamekampagne, som involverer musik og artister. ”Et eksempel på en opgave kunne f.eks. være en EDM livestreaming af tre koncerter”, siger han og fortæller, at opgaverne også kan tage udgangspunkt i en kreativ sync-ide.

Ønsker at hjælpe musikken I takt med at Søren forsøger at hjælpe virksomheder med brandstrategier, mener han også, at formålet med sit nye projekt er at hjælpe musikken på vej. ”Som musiker befinder man sig ofte i et limbo. Vi ved ikke altid, hvad vi skal gøre, og hvad vi skal gribe i”. Ved at navigere rundt i de forskellige aspekter af denne branche og få placeret de forskellige musikstrategier er det muligt at brande et produkt eller en virksomhed. Det er alfa omega for ham, at denne aktivitet er til gavn for både virksomhederne, musikerne og forbrugerne. ”Min kone og jeg gør det af et godt hjerte”, siger han og fortæller, at de altid møder ind på kontoret med et stort smil på læben.


Søren Sko

Henriette Schou

Godt supplement til et aktivt musikerliv Begejstringen for det nye projekt er stor for Søren. ”Jeg synes, det er rigtig fedt at kunne bruge musikken på den måde og hjælpe virksomheder med at brande sig selv på den bedst mulige måde”. I arbejdet trækker han på den viden og det netværk, han har inden for branchen. Selv om der siden sommer er brugt en del tid på det nye projekt, elsker han stadig at tage med Palle Torp og bandet på job i weekenderne. På den måde er arbejdet et godt supplement til livet som aktiv musiker. At gå fra det vante til det uvante Selv om arbejdet med Brand in Music stadig er nyt, forsøger Søren og Henriette at få det hele til at gå op i en højere enhed. De har begge stor interesse for branding og musik og nyder at bruge tid på virksomheden. At gå fra det vante aktive

musikerliv til noget mere uvant som at starte en ny musik virksomhed har været en stor udfordring. ”Når jeg er ude at spille med Palle Torp, er det en slags terapi for mig. Dét ved jeg nemlig, at jeg er god til”, udtrykker Søren. Han ved, at han kommer til at vokse med opgaven og håber, at musikvirksomheden udvikler sig og bliver en virksomhed, der kan hjælpe mange i fremtiden.

Faktaboks

Nyt album på vej Sideløbende med Brand in Music har Søren med Palle Torp og band indspillet en del musik siden sidst, og nu er der igen kommet et album ud af det. Indspilningerne fandt sted på Christianshavn i København og læner sig op af gruppens akustiske set-up. Albummet udkommer til januar, og han glæder sig meget til udgivelsen.

Søren Sko Spiller med Palle Torp og band Opstartet musikvirksomheden Brand in Music i sommer med hustruen Henriette Schou Nyt album på vej til januar Kontaktoplysninger: Mail: info@brandinmusic.dk Kontortelefon: 3699 2949

27. årgang - basunen • december 2014

15


SIDEN SIDST NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER

52 millioner til forskning

Bassist, professor og hjerneforsker Peter Vuust har fået 52 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond til et nyt forskningscenter, Center for Music In The Brain. Siden 2006 har han forsket i hjernens aktivitet når den modtager og bearbejder musik. Den hidtidige forskningsgruppe er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium og er tilknyttet Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN) på Aarhus Universitetshospital. ”Forskningen har potentiale til at påvirke den måde, vi spiller, underviser, bruger og lytter til musik på. Samtidig vil den have betydning for vores forståelse af menneskets hjernefunktion i almindelighed,” sagde Vuust i en artikel fra Aarhus Universitets nyhedstjeneste. Høj tilfredshed med Aarhus Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester har i 2013 indsamlet data ved flere koncerter og har i samarbejde med virksomheden Ennova, der har bearbejdet de indkomne data, lavet en generel brugerundersøgelse blandt publikum. I 2010 blev der gennemført en lignende undersøgelse som resultaterne i den nye rapport blev sammenlignet med, hvor det var muligt. Aarhus Symfoniorkester kunne heraf glæde sig over analyserne som viste, at den generelle tilfredshed fortsat er meget høj også hvad angår repertoire og priser.

16

basunen • december 2014 - 27. årgang

To Fatter Eskil Priser uddelt Fatter Eskil Prisen blev stiftet og uddelt første gang i 2013, hvor de lokale DMF’ere i Keep Camping løb med sejren. I år blev prisen delt op i to kategorier, Pop+Rock, og Hard Rock+Metal. Aarhus bandet Bunker løb med Pop+Rock prisen og i Hard Rock+Metal blev vinderen i 2014 københavnske Franklin Zoo. Hovedpræmien lød på rådgivning ved Copenhagen Music, samt 25.000 gode danske kroner sponsoreret af TAK ROCK, Fatter Eskil og Dansk Musiker Forbund. Ny festival og dobbelt Smukfest Sagen om Odense kommunes tilskud på 25 mio. kr. til en kommende Tinderbox festival, med bl.a. det tyske festivalagentur FKP Scorpio, aarhusianske Skandinavian og Beatbox Booking som samarbejdspartnere, har skabt bølgegang i andedammen af hjemlige festivaler og agenturer. Festivalerne i Skanderborg, Jelling, Nibe og Roskilde gik ud med en boycut af kunstnerne tilknyttet Skandinavian og Beatbox. Og siden valgte to af Skandinavians indehavere, Flemming Myllerup og Brian Nielsen her at stoppe deres aktivitet, for at hellige sig arbejdet med Tinderbox og Northside festivalerne. Danmarks Smukkeste Festival – Smukfest – reagerede desuden med udmeldingen, at man arbejder på at ruste sig, ved ideen om at afvikle Smukfest II. En ide der går ud på, at afholde to identiske festivaler i træk om året. Skanderborg Byråd har endnu ikke godkendt dette, og om det sker, bliver Smukfest II tidligst i 2016. Nordisk Råds Musikpris til Aarhusianer Den Aarhusianske komponist Simon SteenAndersen har modtaget Nordisk Råds Musikpris 2014, for værket Black Box Music. I nomineringen motiverede Nordisk Råd forinden: ”Et enestående og radikalt anderledes værk. Black Box Music er knivskarp partiturmusik, som både indeholderen ustyrlig craziness og er humoristisk, legende og hardcore instrumentstøjende”. Den 38-årige komponist har tidligere vundet

betydningsfulde priser som i 2013 - Kunstpreis Berlin Jubiläumsstiftung 1848/1948 fra Akademie der Künste i Berlin, samt den hjemlige Carl Nielsen-Prisen 2013. Og for nylig den prestigefyldte orkesterpris 2014, ved Domaueschingen Festival for moderne kompositionsmusik. Med Nordisk Råds Musikpris fulgte ved overrækkelsen på Stokholms Rådhus en check på kr. 350.000. AGF’er i direktørstolen Jan Christensen(50) rykker fra fodbolden og op i kulturens superliga. Ved årsskiftet tiltræder den tidligere direktør i Aarhus Elite med den trængte fodboldklub AGF, som ny direktør for Musikhuset Aarhus. Han udtalte bl.a. til Aarhus Stiftstidende, at han har tænkt at holde den kurs som Musikhuset er på. Det er næppe på baggrund af AGF’s resultater på fodboldbanen, men nok nærmere Christensens mange årige ledelseserfaring fra erhvervslivet med bl.a. oplevelsesøkonomi og sponsoraftaler, der har gjort at han har scoret jobbet. Musikhuset havde i 2013 godt 1500 kulturarrangementer, ca. 500.000 besøgende, og et overskud på 2,3 mio. kroner. Festival turisme Den regionale turismepris skulle i år findes i et bruttofelt på 33 kandidater fordelt over hele regionsområdet. Den midtjyske region kan bryste sig af mange spændende tilbud som kan lokke besøgende til fra nær og fjern. Men formand for regionsrådet Bent Hansen og rådets øvrige medlemmer valgte at belønne NorthSide festivalen som årets højdespringer i det midtjyske turismeerhverv. Talsmand for festivalen, John Fogde, sagde til Aarhus Stiftstidende: ”Vi har oplevet en raketagtig vækst i løbet af de fem år, vi har eksisteret. For andet år i træk har vi haft udsolgt med 35.000 gæster”. Prisen bestod af en skulptur af kunstneren Thomas Andersson, samt en medfølgende beløb på 75.000 kroner.


Forlaget Klim Det århusianske bogforlag Klim, der har udgivet en del musikbiografier med bl.a. Bob Dylan, Jimi Hendrix, Lou Reed og Mick Jagger m.fl., skulle i oktober have udsendt selvbiografien med den engelske rockikon Morrissey, der skabte sig sin stjernestatus i navnkundige The Smith. Den 55-årige brite har trukket tilladelsen til oversættelsen tilbage. Tilladelse til at oversætte den engelske udgave var ellers givet til 14 forlag i 14 forskellige lande. Så måske der ligger et sagsanlæg forude? Forlaget Klim vil muligvis søge erstatning for de mange udgifter, som oversættelsen og trykning allerede har kostet forlaget. Fradrag for faglig kontingent fordobles Som led i finansloven, der netop er indgået for 2015, bliver skattefradraget for kontingent til fagforening sat op fra 3.000 kr. til 6.000 kr. årligt. Den kommende ændring betyder, at hele kontingentet til DMF igen bliver fradragsberettiget. Hvad det betyder i kroner og øre for den enkelte, afhænger bl.a. af, hvilken kommune man bor i. Kontingentet til a-kassen har hele tiden været uberørt, dvs. hele beløbet har været fradragsberettiget. DMF glæder sig over denne forbedring, som understøtter muligheden for at være med i det faglige fællesskab.

Musketérfestival 2014 Kulturhus Pavillonen, Grenaa Lørdag den 13. december 2014 kL. 19.00 ALLE ER VELKOMNE Gratis adgang for alle DMF medlemmer SHOWMASTER KRESTEN OSGOOD - trommeslager og musikalsk altmuligmand, TV-smagsdommer 2012, Ken Gudmand Prismodtager 2013, foruden internationalt anerkendt jazzmand og en hvirvelvind af en ildsjæl og igangsætter - vil lede slagets gang med alle mulige gakkede påhit og stor seriøsitet. Forvent det uventede - Et musikalsk træf hvor spændende musikere fra nær og fjern, fra mange forskellige genrer og egne af landet mødes under overskriften ’En for alle, alle for En’ med inspiration og festlige ideer som det bærende element. Et væld af talent og musikalitet lige fra proffe koryfæer til musikskoleelever, der mødes for at skabe en uforudsigelig og underholdende begivenhed, hvor indholdet kan være alt fra Samba, Swing, Reggae, Jazz, Blues, Folk, Country mm iklædt humor og et højt musikalsk niveau, hvor kærligheden til musikken er det vigtigste. Deltagere bl.a Kresten Osgood, Niels Præstholm m Sønderborg Ensemble, Jens Balder, Søren Frieboe, Niels Vincentz, Butch Lacy, Jacob Danielsen og Admiral Awesome, elever fra Norddjurs Musikskole og Grenaa Gymnasium, samt medlemmer fra DMF DJURSLAND og Bo Jacobsen - Formand DMF Djursland

27. årgang - basunen • december 2014

17


MUSIKERPORTRÆT

Sangerinde blandt meget andet

Af Lars Kiehn - DMF Aarhus

Der er mange måder at sammensætte et liv i musikken på. Sangerinde Christina Dahl har gjort det på en måde, som tager udgangspunkt i hendes drømme, skæve ønsker og evner. På mange måder ligner det andres måde at

gøre det på og dog. For Christina bevæger sig helt bevidst i en musikalske niche, der er fjern fra massekulturens kommercielle muligheder. På trods af det valg klarer hun sig fint og er en tilfreds kvinde med musikken som arbejdsplads.

her i forbindelse med fødslen af mine børn, har det været godt at kunne koncentrere sig om projektledelse og undervisning, da det passer fint til situationen med børnefamilien”.

Kvalifikationer Mezzosopran, sanger, performer, projektleder, underviser, oplægsholder, job-coach og menneske er det, Christina Dahl vælger at omtale som værende det vigtige ved hendes faglighed og person, når hun sælger sig selv på sin hjemmeside. Det er en ordentlig mundfuld, men også et godt billede af hendes person. Det er bl.a. igennem de kvalifikationer, hun tjener til sin og familiens hverdag. Traditionel vej Christina startede med at synge i skolekor som 7-årig. Derefter gik vejen forbi Danmarks Radios Pigekor og videre til Det Fynske Musikkonservatorium, hvor hun studerede på musiker/performerlinjen med lærerne Lars Waage og Solveig Lumholt. Det viste sig hurtigt, at Christina havde evner som projektleder og tovholder, da det ofte var hende, der sad med de praktiske opgaver i de forskellige musikalske sammenhænge. Som Christina Dahl en konsekvens af det tog hun i 2006/09 en cand. mag. uddannelse i Kultur og Elfenbenstårnet Formidling fra Syddansk Universitet med fokus Når man kigger på dit CV, så er det ofte i den på strategisk kommunikation og organisationsmoderne klassiske genre – altså ude i den analyse. smalle og nicheprægede genre - du har bevæget dig. Har du aldrig frygtet at bevæge dig i et Tovholder og blæksprutte musikalsk rum, der var så lidt kommercielt? ”Det var helt naturligt, at jeg tog tovholderrollen ”Når man tager en konservatorieuddannelse, så på mig. Jeg kunne godt lide arbejdet med at uddanner man sig i elfenbenstårnet og bliver en planlægge, og ofte havde de andre jeg spillede del af en elite. Men der fandt jeg mig aldrig helt med, ikke lyst til den del af jobbet”, fortæller tilrette. Kun at skulle synge de store partier eller Christina Dahl og fortsætter: ”Et arbejde som i de store kendte operaer som det eneste har på mange måder er en nødvendighed ved det aldrig tiltrukket mig. De fleste operaroller er jo at spille musik. Derfor tog jeg efter nogen tid til fortolket igennem mange, mange forestillinger Syddansk Universitet for at tage uddannelse igennem flere århundreder. Jeg elsker udforder. For jeg havde stor lyst til at udvikle mig på dringer og variationen, og det at skabe en rolle det felt og gøre det til et værktøj og en del af fra bunden, finder jeg spændende, selvom jeg mit arbejdsliv.” bestemt også synger en del af den mere traditiI dag kan Christina i kraft af sine uddannelser onsbundne del af det klassiske sangrepertoire”. tage job som sanger / performer, underviser og projektleder. Det er en sjælden palet af Frugtbart samarbejde kvalifikationer, som gør, at det helt sikkert er Christina havde i mange år et samarbejde med nemmere at hente en rimelig årsløn hjem. ”Det guitaristen Anne-Mette Skovbjerg i Duo Orfeus, har været godt med de muligheder, for især

18

basunen • december 2014 - 27. årgang

hvor de opførte ”Den Mørke Kærlighed”, som var inspireret af de to spaniere, komponisten Manuel De Falla og digteren Garcia Lorca, der i øvrigt var den store inspirator til datidens surrealistiske bevægelse i Europa tilbage i 1920’erne. I 2006 uropførte de komponisten Hans-Henrik Nordstrøms værk Anna Livia. Et værk der var skrevet specifikt til Duo Orfeus. Opsætningen havde tekstgrundlag i James Joyce’ roman ”Finnegans Wake”. Peter Laugesen læste under forestillingen op af sin danske version af ”Finnegans Wake”. En speciel forestilling og et frugtbart samarbejde med komponisten Hans-Henrik Nordstrøm, der varer ved den dag i dag. Art On Stage Art On Stage var et andet, mere åbent ensemble, men stadig med Anne-Mette Skovbjerg på guitar, hvor man i forestillingen Picasso & Cronhammar eksperimenterede med koncertinstallationen og den elektroakustiske musik og interaktiv videoprojektion som væsentlige dele af forestillingen sammen med digtoplæsning i en komisk roadmovie for sanger, guitarist, komponist og digter. Musik og tekst var lavet af Barry Moon og Janus Kodal. Med deres næste forestillingen Close Orbit gentog Art On Stage formen, dog var det denne gang med musik af amerikanske, herboende Wayne Siegel og med projektioner af Janni Vad. Operamonolog I 2004 stod Christina bag Danmarkspremieren på Peter Maxwell Davies’ anmelderroste operamonolog ”The Medium”, der blev opført i Århus, København og Esbjerg. I 2010 spillede hun igen forestillingen på Den Fynske Opera. The Medium er stadig en forestilling, Christina har på sit repertoire og rejser rundt med. To som elsker hinanden Her i efteråret var Christina senest af sted med forestillingen ”To som elsker hinanden” sammen med pianist Kamilla Sørensen. Musikfortællingen var med musik og tekster fra de seneste 350 år, nemlig danske sange fra barokkens Ambrosius Stub til vores dages digter Henrik


Nordbrandt. Det er en forestilling, der bevæger sig mellem teater og koncert. Igen var anmeldelserne fine og modtagelsen positiv. Forestillingen har også spillet på Svalegangen i Aarhus og i Odense og Roskilde. Med denne forestilling kom man helt over på den anden side af Atlanterhavet, nemlig til Wisconsin, USA. Her kom du til USA? ”Ja, det gjorde jeg. En gang til Wisconsin og en gang til Arizona. Det var personlige relationer, der gjorde det muligt. Barry Moon, som jeg har arbejdet en del med, underviser på et universitet i Arizona, og vi kendte hinanden fra tidligere sammenhænge. Vi arbejdede sådan ping pong over nettet og fik en forestilling lavet på den måde. Jeg var et par uger i Arizona, og vi øvede og opførte forestillingen et par gang på universitetet og en enkelt gang på et undergrundsspillested”. Seneste CD Christina Dahls seneste cd-produktion ”Terra” er tilbage fra 2012 og er en portræt-cd af den førnævnte amerikanske komponist Wayne Siegel. Et fint eksempel på et skævt projekt, der opererer ude i det eksperimentale felt med et strejf af electronica, men dog stadig med den klassiske musiks traditioner som klangbund. Du har samarbejdet med Wayne Siegel nogle gange? ”Ja, det har jeg. Jeg tror, det var via Barry Moon, at jeg kom i kontakt med Wayne og blev en del af Cd’en Terra”. En del af den musik, Christina optræder med, er nyskrevet og komponeret til hende, og derved bliver hun den første, det sætter sit aftryk og præger musikken. ”Ja det er jo smigrende og skønt at få lov at fortolke et sangparti som den første”, bekræfter Christina med smilende ansigt. Du har også fået en del gode anmeldelser? ”Ja, det har jeg været heldig at få. Jeg tror, det var Peter Maxwell Davies forestilling The Medium, der startede det hele. Jeg lærte den at kende under mine studier og var af den overbevisning, at man ikke kunne lave en 45 minutters

soloforestilling for sanger, der var interessant. Altså solo og helt uden ledsagende instrumenter. Så det måtte jeg selvfølgelig kaste mig ud i at prøve. For kunne man det, var man sej. Nu var komponisten anerkendt i de kredse, der beskæftigede sig med den nye kompositionsmusik, og mange af dem kendte stykket. Så da jeg skulle opføre stykket, som samtidig var en Danmarkspremiere, mødte den danske musikpresse talstærkt frem. De var heldigvis begejstrede, og derefter blev det lettere at få dem i tale på de senere forestillinger. Og de gode anmeldelser gjorde, at jeg fik lettere ved at få andre ting igennem”.

og workshops for kor. Der er blog med indlæg af forskellig karakter – bl.a. indlægget: Syng jer til en bedre kommunikation på arbejdspladsen osv. osv.

Men nu synger du ikke kun. En væsentlig del at dit arbejdsliv er også andre ting – bl.a. projektledelse og undervisning. ”Ja, det er det. Jeg arbejder for Kulturprinsen i Viborg kommune, hvor jeg bl.a. er musikalsk rådgiver og samtidig har været med til at starte Kulturcrew forløb med nogle af kommuneskolens elever. Vi lærer dem at afvikle kulturarrangementer og koncerter. Ofte bruger vi LMS koncerterne på skolerne til at udvikle de nævnte elevers kompetencer. Det er derfor ofte skolebørn, der er tovholdere og kontaktpersoner på de mange koncerter. Tidligere har jeg også været souschef og sangpædagog på Den Kreative Skole i Fredericia. Jeg har været tovholder og iværksætter på flere forskellige kulturprojekter i Fredericia. Jeg er p.t. i gang med nye projekter med Suså-festivalen foruden opgaver for Kulturprinsen i Viborg kommune. Så der er masser af opgaver med projektledelse”. Samtidig har du tohjemmesider, herunder en undervisningsportal? ”Ja, jeg har jo mine to hjemmesider – www. voiceproduction.dk og www.syngbedre.dk . Syngbedre.dk er en undervisningsportal, mens voiceproduktion.dk mere er en platform, jeg bruger i forhold til mine mange forskellige produktioner”. Syngbedre er Christinas sangundervisningsportal. Den indeholder en blog, en brevkasse, undervisning i hold og soloundervisning for øvede som uøvede. Der er et online sangkursus, et online opvarmningsprogram, fyraftenskurser

Hvordan synes du, dit arbejdsliv er? ”Jeg synes, det er godt. Jeg har fundet mine styrker og svagheder og har fået et overskud, så jeg kan holde det, jeg lover, hvilket er meget tilfredsstilende ikke mindst over for bidragsyderne af projektmidlerne. Det jeg vil, det kan jeg, og det lykkes derfor ofte at skaffe midlerne. En af mine styrker som sanger er, at jeg er god til at sætte mig ind i et nodebillede og levendegøre selv ret indviklede ting og til at lære komplicerede værker. Derved bliver jeg interessant for komponisterne at samarbejde med. I starten af min karriere sang jeg nok en del mere, end jeg gør i dag. Men i perioden med små børn passede projektleder- og underviserrollen perfekt der. Nu kan jeg mærke, at jeg føler mig tiltrukket af igen at sætte forestillinger op og synge i dem. Jeg er lige nu i opstartsfasen med en forestilling eller en koncertinstallation for babyer og deres forældre. Det er en forestilling med musik af Eyvind Gulbrandsen, og den hedder Ammestuehistorier. Den er en videreudvikling af et mindre projekt, som jeg var med til at lave for et par år siden for AUT (Aarhus Unge Tonekunstnere). Forestillingen eksperimenterer med form og indhold, som sædvanlig når jeg er involveret og er halvvejs improviseret. Så spændende hvad fremtiden byder sig af opgaver”.

FAKTABOKS www.christinadahl.net www.voiceproduction.dk www.syngbedre.dk

27. årgang - basunen • december 2014

19


It Don’t Mean a Thing If It Ain’t Got That Swing

Af: Thorkild Dalsgaard

Swing i klassisk musik? Skal den perfekte gengivelse af et nodebillede være det kunstneriske idealmål for musikere? Hvor stor frihed har musikeren til at ”fortolke” de udødelige og andre mesterværker? Disse – og mange andre spørgsmål har orgelprofessor ved Det jyske Musikkonservatorium, Ulrik Spang-Hanssen, skrevet en bog om: ”Musikken mellem noderne”. Ulrik Spang-Hanssen er en utrolig alsidig musiker. Han har spillet utallige koncerter i hele Europa og i USA, både som solist og akkompagnatør, og han har indspillet mere end 35 Cd’er i eget navn, blandt andre Carl Nielsens, Buxtehudes, Hartmanns og Mendelssohns samlede værker for orgel. Men han har også gjort sig gældende som en meget aktiv jazzmusiker i forskellige sammenhænge. Derudover er Ulrik tillige en meget belæst og vidende person – har studeret en mangfoldighed af komponisters og musikfolks udsagn gennem tiderne om, hvordan musikken skal udføres, god og dårlig smag m.m. Overraskende nok drager han den konklusion, at fortidens musikere ikke kun har spillet det, der står i noderne – de har spillet alt muligt andet! Med det formål at få musikken til at swinge og opnå det bedst mulige udtryk. Men han har også aflyttet indspilninger fra århundredets begyndelse til i dag af såvel klassiske komponister, der spiller egne værker

som forskellige stilarter fra jazz, folkemusik og flamenco til Hiphop. Bl.a. finder han lighedspunkter mellem Edward Griegs og Oscar Petersons klaverspil! Forskydninger i rytme og betoning gør en forskel i forhold til, om musikken swinger, både i klassisk og anden musik. De klassiske komponister udfører i vid udstrækning deres egen musik anderledes, end den er noteret – selv Strawinsky, der ikke ønskede at hans musik blev ”fortolket”, fremfører sine egne værker vidt forskelligt fra indspilning til indspilning! Op gennem det 20. århundrede er kravene til den perfekte gengivelse af komponistens partitur skærpet, ikke mindst som følge af de tekniske muligheder for gengivelse på grammofon, cd, radio o.s.v. Ulrik bruger vendinger som ”arbejdskrævende og kontraproduktiv præcisionsfiksering”. Han argumenterer overbevisende, synes jeg, for at musikere og musikstuderende i en vis udstrækning frigør sig fra nodebilledet og bruger deres fantasi og dermed får musikken til at ”swinge”. ”Jeg har skrevet denne bog i håb om, at musikerne i højere grad bruger deres fantasi, og at publikum kræver det..” ”Musikken mellem noderne” er i min optik en sprænglærd bog – nørdet? Åh ja, men også skrevet i et underholdende sprog med mange finurlige pointer og humoristiske indfaldsvinkler.

DMF Aarhus afdeling generalforsamling Husk afdelingens generalforsamling for året 2014 på ”Ny V. 58” Vestergade 58 i baggården. Det er mandag d. 23. marts 2015 kl. 19:00. Dagsorden følger vedtægterne.

20

basunen • december 2014 - 27. årgang


Bryd isen Af Lars Knudsen - DMF Aarhus - læs mere på: www.breaktheice.dk ”Prøv lige at klikke dér. Vi lagde nogle flere videoer på nettet i går”, peger Kristoffer Fynbo Thorning. Sammen med Tine Fris har han forfattet den første bogudgivelse om de såkaldte ’Icebreakers’. ”Icebreakers - eller startere - er noget, vi har med os fra vores tid som studerende på konservatoriet. Til alle SDS (sang, dans og spil) timer startede vi med at lave små opvarmnings/ ryste-sammen lege. Nogle som tidligere elever havde lavet, eller folk for eksempel havde med fra idrætsklubber. Og nogle vi selv fandt på og lavede til timerne”. Sådan fortæller sanger Kristoffer Fynbo Thorning. Til daglig er både han og sangerinde Tine Fris en del af vokalkvintetten Postyr. God stemning En Icebreaker er en lille leg, sang eller øvelser, der skaber en god stemning i en større gruppe af mennesker. ”Undertitlen til vores bog er netop ‘en praktisk tilgang til gruppedynamik’, og vi prøver på den måde at vise, at øvelserne og legene kan bruges af alle, der har med grupper af mennesker at gøre. Som udgangspunkt kan alle bruge dele af vores bog, der indtil nu kun er på engelsk. Vi har dog rettet den mod kor- og musikundervisere, da nogle af sangene og legene i bogen er ret rytmisk og musikalsk udfordrende”. Skal man ind og møde en gruppe mennesker, om det er et band, et kor eller en gruppe nye studerende, er bogen tænkt som en hurtig måde at finde en god øvelse, leg eller sang til at bryde isen og få folk til at slappe af. Nogen skal jo gøre det ”Igennem Postyr laver vi ofte workshops, og vi blev efterhånden opmærksomme

på, at der er stor interesse herhjemme og udenlands for at få samlet øvelserne i en fysisk bog”. Kristoffer undrer sig over, at der tilsyneladende ikke før nu er lavet en sådan udgivelse. ”Ja, så blev det altså os, der skulle gøre det!” griner han. Derfor samlede han og Tine en række af de Icebreakers, de havde og udarbejdede tekster og beskrivelser. Foruden deres egne indeholder bogen desuden også en række sjove og udfordrende Icebreakers lavet af andre. De besluttede sig for at udgive den selv med opbakning fra Statens Kunstfond og foreningen SYNG. ”Vi har prioriteret det grafiske og selve trykket af bogen højt, og vi har selv sørget for alt indhold og for selve opsætningen”. Bogen udkom i år på eget forlag/selskab Postyr Project, der også tidligere har udgivet noder og albums. Aktiv publikums- og kundebase Ved købet af den fysiske bogudgivelse følger også muligheden for online adgang via både egen Facebook gruppe og bogens hjemmeside www.breaktheice.dk, til fora, video klips, demonstrationer af Icebreakerne og meget mere. ”For os er det en rigtig god måde at holde kontakt til køberne. Vi kan for eksempel kommunikere ud, omkring hvor og hvornår vi er af sted og ude at holde workshops, kurser osv. Vi kan spørge om nogen har ideer, meninger eller råd og på den måde engagere og interagere med vores modtagere”. Research Ved mange af Icebreakerne indeholdt i bogen står der ”ukendt” ved forfatteren. Hvor de stammer fra, og hvor Icebreaker begrebet i det hele taget kommer

fra, er der vist ingen der nøjagtig ved. Som med gamle sange og vandrehistorier er de ofte blevet overleveret, videreudviklet og spredt rundt om i verden. Kristoffer bladrer i bogen og stopper op ved en Icebreaker, der hedder ’It’s Christmas time’. ”Vi ringede til Hanne Dalsgaard, som har lavet den danske tekst, for at høre, hvor den kom fra. Hun havde den fra Benedicte Sten Andersen. Benedicte kunne dernæst fortælle os, at hun havde den med hjem fra Vestafrika. Under en bustur langs kysten ved Guinea’s hovedstad Conakry havde hun siddet bag en flok børn. På et tidspunkt stemte de i med sang, som med sjove trin og skæv tonalitet blev sunget på deres eget sprog, hvor kun ”yeah” gik igen. Efterfølgende skrev hun den ned og tog den med hjem til Danmark. Det er 20 år siden, og vi har så, på baggrund af den danske tekst, skrevet en engelsk tekst til den”. Positiv respons Mange af øvelserne starter nemt, men bliver hurtigt så svære, at alle skal holde tungen lige i munden for at følge med. ”Folk tager det altid meget positivt og er glade for at få lov til at grine og være aktive sammen. Når vi er i udlandet og lave workshops, er tilbagemeldingerne overvældende. Min foretrukne er nok min egen ’Good Morning’ sang samt ’The Sheriff Game’. Begge nogle med masser af humor og bevægelse”. Bogen har allerede solgt første oplaget på 200 stk. Kristoffer og Tine har sendt bøger ud til mere end ti forskellige lande, inkl. Kina og USA. ”Vi arbejder på en tysk udgave af bogen og tænker da, at en 2’er måske skal laves om et par år”. Bogen kan bestilles fra hjemmesiden www. breaktheice. dk for 250 kr. + forsendelse. Som et godt tilbud til medlemmer af DMF har vi et begrænset antal stående på DMF Aarhus kontoret til fordelagtig medlemspris: 200 kr.

27. årgang - basunen • december 2014

21


Rabat på formstøbte høreværn Husk, at du som medlem af DMF får 15% rabat på formstøbte høreværn og in-ears hos Audiovox. Audiovox har fire butikker i København, men ingen fysisk butik/showroom her i Jylland. Men de har en konsulent herovre, som du kan ringe til og aftale tid for at få lavet et aftryk. Han hedder Keld Navntoft - tlf. 31410533 kna@audiovox.dk og kan træffes efter aftale på DMF Aarhus kontoret.

Se også mere på www.audiovox.dk.

22

basunen • december 2014 - 27. årgang


GEARKASSEN 10 SPØRGSMÅL OM GEAR Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Jørgen Nielsen Rasmus Stenholm har i over 20 år turneret med sine orgler, klaverer og andre tangenter som sideman og som udgivende kunstner. Han er, med sin orgeltrio som udover ham selv på orgel tæller Uffe Steen på guitar og Morten Ærø på trommer, pladeaktuel med albummet “Free”. 1. Hvad er dit yndlingsinstrument/gear for tiden? Det er svært at give et entydigt svar på. Ét orgel er fedt til nogle ting og så fremdeles. Men oftest har jeg mit Hammond B3 fra 1973 og en Leslie 147 fra 1964 i min bil. Det er et fedt rockorgel og har en dejlig påtrængende klang. 2. Hvad skulle du aldrig have solgt/ skilt dig af med? Jeg havde på et tidspunkt et fedt Hohner clavinet, som jeg kom til at lade indgå i en byttehandel for et eller andet monstrum, der var hipt på det pågældende tidspunkt. Det har jeg så siden skilt mig af med uden at se mig tilbage. Mener det var et Korg SG Pro-X... se bare, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Øv, det savner jeg tit! 3. Hvad har du købt for nylig? Min nyeste erhvervelse er et Hammond A100 og en Leslie 122. Det glæder jeg mig til at få justeret, så det har den helt rigtige sound. Jeg er så småt i gang og har da også haft det med på nogle jobs. 4. Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale/studie? Jeg har for det meste mit vigtigste gear i bilen, så jeg kører bare derfra efter at have ringet 112, det si’r sig selv. Men det er svært at vælge! Hvis bilen ikke var pakket den dag, ville jeg nok vælge mit B3. Men scenariet, hvor jeg skynder mig ud af døren med det, er nok lidt tænkt. 5. Hvad er næste instrument/gear på listen? Jeg leder altid efter det perfekte instrument. Orgler er unikke ligesom guitarer.

Rasmus Stenholm De allerfærreste instrumenter er perfekte i alle henseender, nogle har en fed sound, andre har fede tangenter, nogle har et flot finish, og nogle ganske få har hele pakken. Jeg er ikke stødt på det perfekte orgel endnu, ej heller prøvet det. 6. Den dårligste investering? Jeg har købt en Neo ventilator, som er en Leslie simulator, for alle tilfældes skyld at mine forstærkere skulle stå af en dag. Den bruger jeg godt nok sjældent. 7. Den bedste handel? Købte en gang et A100, et PR40 og Leslie 122 i en lade i Midtjylland og med i handlen fik jeg smidt et klaver i nakken. Det har jeg stadigvæk.

9. Seneste musik gadget? Logic X er vist det seneste stykke software, jeg har købt. Det bruger jeg en del til at indspille ting og sager for folk med hang til orgel og andet. Jeg bruger også en række forskellige software instrumenter, herunder et flygelsample på 270GB. På den måde kan jeg også fylde hele døgnet ud og tage nætterne i brug, når jeg har tid og lyst. 10. Det urealistiske ønske? Det perfekte orgel!

8. Har du et tip til et godt køb? Gode instrumenter er personlige, så hvad, der er fedt for den ene, er skod for den næste. I disse tider er det meget nemt for selv lægmand at tjekke priser på de mest mærkværdige ting, så røverkøb findes næsten ikke mere.

27. årgang - basunen • december 2014

23


Spillende for Integration Omkring et frugtbart europæisk sangskriver-netværk i vækst

Af Svend Seegert Vi er på noget der næsten ligner en stroppetur. Den pensionerede katolske præst trækker os med en gennemsnitsfart der ligner en motionsløbers igennem de stemningsfulde omgivelser ved Glendaloch i Wicklow Mountains i Irland. Vi er 25 sangskrivere, hvoraf 7 er ”århusianere”, på sangskriversummit i Donard små 50 km fra Dublin. Sangskriverne er fra vidt forskellige dele af Europa, og alle deltagere i det EU-støttede Playing for Integration. Udflugt Den travle præst har nærvær og gennemslagskraft nok til at fortælle smukt og indlevende om det han tager os igennem. Glendalough er et gammelt kristent pilgrimssted der har en historie og et klosterkompleks med ruiner, der daterer sig mere end 1500 år tilbage. Stedet nærmest emmer af historie og gode fortællinger. Præsten er ikke længere særlig interes-

seret i religion som institution eller trosretning. Det handler om ”growth”, vækst og han minder på flere måder om den vaskeægte druide der guidede os gennem en session i en ældgammel stencirkel dagen før. Han anbefaler som den hedenske druide, at vi ikke glemmer at nyde en pint eller to, prefarebly Guinness. I bussen på vej hjem til vores indkvartering sidder vi to og to og snakker om, hvad vi har oplevet. Jeg sidder og snakker med Misha Hoekstra – amerikansk sangskriver bosat i Aarhus, og på sædet bagved udveksler Katarina Juvančič og Claudia Schwarz fra hhv. Slovenien og Østrig indtryk. Meningen er nemlig, at vi tager dagens oplevelser som afsæt til en co-write, der skal med som en færdig sang til den afsluttende offentlige koncert dagen efter. Og ja sangen bliver fremført, og applauderet på den store scene i et fyldt Civic Theater i Tallaught, i selskab med en

Playing for Integration, Irland 2012, foto: Katarina Juvancic

24

basunen • december 2014 - 27. årgang

masse andre fine co-writes, og efterfulgt af en smuk concert med John Spillane, en af Irlands bedste sangskrivere og performere. En fin afslutning på nogle dage præget af gensidig inspiration, kreativt fællesskab, og af det som både præsten og druien talte om – nemlig vækst. Fra spidse albuer til fælles flow At være sangskriver og singersongwriter har ellers ofte været forbundet med en til tider albuespids konkurrence om at tilkæmpe sig en plads. Den gensidige faglige respekt har ikke sjældet været ledsaget af en holden på sine hemmeligheder, der i stor udstrækning har været forbundet med angsten for at nogle skulle lure ens egne tricks og tilgangsvinkler af. I Aarhus har lysten til at udvikle sin sangskrivning i konstruktivt fællesskab fået frit løb i Århus Sangskriver Værksted (ÅSV), som siden den spæde start i 1998 har udviklet sig til en bæredygtig og dynamisk forening bestående af sangskrivere i alle


aldre, af begge køn og strækkende sig fra glade amatører op til performere på højt professionelt niveau. Dette netværk fik i 2011 en saltvandsinsprøjtning af international karakter, da ÅSV deltog i før nævnte ”Playing for Integration”, (p4i) et projekt der bestod af fællesfaglige sangskriver summits i hvert af de 8 lande der deltog, og hvor workshops, co-writing, kulturudveksling samt interne og eksterne koncerter var de gennemgående temaer. For Dan Plews, englænder og i selskab med en håndfuld andre engelske sangskrivere deltager i ÅSV’s vinterlejr i både 2013 og 14, har Playing for Integration samarbejdet sat stadigt aktive spor: ”Til tider kan et andet sæt øjne og ører forvandle ens ellers tvivlsomme sang, og når man ikke skriver sit på modersmål kan man komme til at sige ting på ”nye og interessante måder”. Så sproglige barrierer får til tider en positiv virkning. Katarina Juvančič formulerer det således: ”Jeg tror, at vi alle erfarede, at det at skrive sange trancenderer etniske, sociale, kulturelle og politiske grænser, fordi sange først og fremmest er ”the expressions of a soul”. De er udtryk for intimitet, følelser og grundmenneskelige forestillinger som er fælles for alle.” Man kan lidt opsummerende sige, at det flow, synergi og kreative opblomstring der nævnes ovenfor, også normalt opstår i lokale workshops og undervisningsforløb. Men mod- og medspil på tværs af landegrænser giver det hele en ekstra dimension og en større horisont. Et ekstra og internationalt pift om man vil.

Tyskland 2013, I front: Shane O’Fearghail, Jonas Dahl, Katarina Gade & Karin Rabhansl gration deltagerne efterhånden har spillet. Han betoner sin respekt for ÅSV’s måde at organisere sig på som sangskriver, og brænder for et udviklet samarbejde på tværs af landegrænser. På det lidt ledende spørgsmål ”Does the term ’open source’ bear any resemblence to the exchange of ideas that took place during P4i?” svarer han kategorisk, ”Certainly does, that was the best part!”. Melodica Festival Samarbejdet har også flere berøringsflader med Melodica Festival, som er et vidtforgrenet festival-netværk med sangskriverfestivaler i vidt forskellige dele af

FAKTABOKS Playing for Integration (P4i) EU-støttet projekt under ”Grundtvig Partnership - Lifelong Learning Programme - 2011-2013.” Grundlægger og ide-udvikler Christof Fink, Østrig. Deltagende lande: Danmark, Irland, England, Tyskland, Polen, Rumænien, Slovenien og Østrig.

Tyskland 2013, Guy Fletcher, Dan Plews. Foto: Playing for Integration Open source For Peter Andrej, slovensk musiker og sangskriver, har Playing for Integration desuden betydet en større bevidsthed om værdien og mulighederne omkring et fortsat og vedligeholdt sangskriverfællesskab. Han er medarrangør af den slovenske musik og sangskriver-festival Kantfest International, hvor flere af Playing for Inte-

Samarbejdet og de 8 workshops, én i hvert land, resulterede dels i en sangbog med co-writes fra de forskellige workshops, og en guide med retningslinier for afholdelse af internationale kreative workshops. De forskellige workshops havde forskellige temaer og tilgangsvikler men havde samtidig workshops, co-writing, kulturudveksling samt interne og eksterne koncerter som fællesnævnere. http://playingforintegration.com

verden og også i Aarhus. Disse festivaler er med interaktion imellem de forskellige optrædende, og i Aarhus co-writes på tværs af landegrænser, med til at vedligeholde og udvikle de internationale bånd mellem sangskrivere fra nær og fjern. Så, selvom Playing for Integration-projektet er historie, er der er stadig gang i udveksling af kreativitet og input mellem sangskrivere både i Aarhus, andre steder, og på tværs af landegrænser.

Århus Sangskriver Værksted: Hjertet i ÅSV er sangskriverværkstederne hvor man mødes og giver hinandens sange og deres fremførsel konstruktiv, kompetent og kollegial kritik befriet for den slags ”alt du laver er godt” opbakning, som kærester, familie og venner typisk vil stå for. Man deler med andre ord ud af sin viden og sine preferencer til alles bedste, og højner det fællesfaglige niveau bevidsthedsmæssigt og håndværksmæssigt. ÅSV arrangerer månedlige koncerter på Gyngen i Aarhus, og arrangerer desuden vinter og sommerlejre med workshops, co-writings og kreativ networking. DMF Aarhus har gennem en længere årrække lagt lokaler til værkstederne, og guitarbutikken Akustikken sponsorerer den såkaldte ”Vandreguitar”, en guitar af mærket Martin, som via nominering og afstemning skifter ”indehaver” en gang om året, til gavn og instiration for den pågældenes sangskrivning og udvikling. www.sang-skriver.dk www.facebook.com/groups/aarhus. sangskriver

27. årgang - basunen • december 2014

25


Syg med sang

Skt. Johannes Kirke ligger på Montmartre i Paris. Af Jan Morell Det er palmesøndag. Solen skinner, og de fleste buske og træer er sprunget ud. Det stærke forårslys skinner på en kulørt karrusel. Der er megen snak på det lille torv. På vej ind i kirken bliver man blind i nogle sekunder. Man omsluttes af mørket, og kun langsomt får man øje på rudernes mosaikker.

tilbage og har en IPad liggende foran sig, afslører at hun lytter til musik. Indimellem ser hun ned på os, men skifter fokus igen. Jeg kan ikke holde et smil og et lille vink tilbage. Solen står op i hendes mørke ansigt, hendes øjne funkler som juveler og fortæller os, at det, vi troede var en lille pige, er en moden kvinde. Jeg vinker igen. Hun

En mand går rundt på det møgbeskidte parketgulv med kost og fejebakke og samler skidt på må og få. Imellem de enkelte parketstave ligger et mørkt lag af snavs. Og træet tørster efter olie og lak. En posedame og en hjem- og tandløs mand går rundt i kirkerummet. Tydeligt hjemmevante. En anden kvinde tigger om penge til vedligeholdelsen af kirken. På væggene ser man tydeligt at der er behov for netop sådan en indsamling. Midt på kirkegulvet står nogle meget små og lette fletstole, som fire og fire er bundet sammen af en tynd træpind. Den anordning afstedkommer, at hvis man rejser sig bare lidt skævt, snurrer alle fire stole rundt på det glatte parketgulv. På et pinkmalet podie midt i rummet står en karismatisk kvinde med en meget tynd dirigentstok. Foran sig har hun et kor med 30 sangere. Der snakkes mere, end der synges. På sin venstre hånd har hun et mindre orgel, som to mænd tydeligvis er ved at gøre klar. Der prøves og justeres og prøves og indstilles. Hun får koret til at synge et par strofer. Hun afbryder og demonstrerer med sin egen stemme, hvornår koret skal synge forte, piano og pianissimo. På sin højre hånd ved siden af de yderste sopraner sidder på stentrappen en meget lille skikkelse med kulsort og langt hår. Pandehåret er klippet lige over øjenbrynene. Hun sidder lettere foroverbøjet og klør den ene hånd med den anden. At hun rokker frem og

26

basunen • december 2014 - 27. årgang

nal. Koristerne har fået mørkt tøj på. Osse kvinderne. Men de har til gengæld store tørklæder på i alle regnbuens stærkeste farver. En eksplosion af forår. Der klappes begejstret, indtil alle sangere er på plads. Så kommer dirigenten ind. Smilende og næsten løbende. Hun afbryder selv applausen med et varmt MERCI BEAUCOUP ET BIENVENUE. Hun holder et lille foredrag. Hendes eget og publikums grin afslører, at humoren er til stede i rummet. Et af værkerne er en krævende messe af den franske komponist, Louis Vierne. Messen er for kor og to orgler. Kirkens faste orgel lyder bestemt ikke, som om det mangler vedligeholdelse, som gulvet og murværket gør.

vinker tilbage og smiler stort. En lille, fin solsorteagtig fløjte flettes ind i korets sang. Hun kan fløjte. Det lyder meget smukt og er rent. Efter prøven hilser vi på dirigenten, der inviterer os til koncerten senere på eftermiddagen. Vi håber, den fløjtende kvinde vil være med til koncerten. Det er hun. Men hun sidder på 7. række sammen med en ældre hvidskægget mand. Han har hele tiden fysisk kontakt med hende og aer hende vedholdende og blidt på ryggen, da hun laver snorkelyde. Vi er enige om, at han er kvindens far, og at dirigenten er moderen. Det skal vise sig at være rigtigt. Der er vel 125 tilhørere. Der bliver snakket og grinet højt, mens koret står halvdiskret ude til højre i kirken og venter på et klarsig-

Dirigenten står ikke et sekund stille på det grimme, lyserøde podie. Håret og jakken flagrer igennem de tre

store påskemesser. Koret er tændt, og flere gange rejser hovedhårene sig på en, når koret sammen med de to orgler bygger et crescendo op, som ender med at få det dårligt vedligeholdte tag til at lette. På den anden side må vi et par gange krumme stortæer i skoene, når f.eks. en solist ikke rammer tonen eller konsekvent ligger en kvart til en halv tone for lavt. Med i lydbilledet hører osse den kendte snorkelyd og den fortryllende smukke solsorteagtige fløjtemelodi. Dirigenten holder tre-fire miniforedrag mellem værkerne på et fransk, som er for hurtigt til at vi får et ordenligt udbytte af det. Vi begynder at få den tanke, at det er et helt specielt kor. Og at der måske er et bestemt formål med det. Flere gange må nogle af koristerne trække sig lidt tilbage for at sætte sig på en stol. En korist, der under koncerten sidder ned, falder med mellemrum i søvn og synger meget af tiden ikke med.


Efter halvanden times koncert finder vi frem til en korist, som kan tale og forstå engelsk. Hun fortæller, at koret har et bestemt værdigrundlag og budskab. Dirigenten, som har etableret koret, finder det således diskriminerende, at mennesker, der i gængs forstand ikke kan synge, ofte holdes uden for det såkaldt gode musikselskab og dermed forhindres i at opleve den glæde, det kan være sammen med andre at skabe musik, hvad enten det drejer sig om instrumentalmusik eller vokalmusik. Her rammes jeg af gammel indignation, jeg husker fra min skoletid. Flere af mine skolekammerater sang forfærdeligt falsk og blev såkaldte brummere, som i stedet for at synge som de fleste synger monotont og nogle gange så at sige ”snakker” melodien. Dengang i tresserne mente jeg, at miljøet var afgørende for, hvad man kunne blive god til. Miljøet, ja. Og kun miljøet. Stædigt holdt jeg på, at min skolekammerat godt kunne synge i kor, hvis bare han havde lyst og fik lov til at være med. Et år efter sang han i skolens lillekor. Et kor for de udvalgte. Siden har jeg, i omgangskredse med stor tradition for megen sang og musik, set det ene eksempel efter det andet på, at såkaldte umusikalske så at sige bliver musikalske og lærer at synge rent. Genetiske anlæg er altså langtfra nok.

I Johanneskirken i Paris fik vi at vide, at en del af kormedlemmerne stadig havde problemer med at synge helt rent, og at de fleste i koret var alvorligt syge. Psykisk eller fysisk. Den engelsktalende korist kunne fortælle os, at hendes korveninde var døende og ofte faldt i søvn under en koncert.

er at samle kor, som på forskellig vis har et særligt formål og en særlig filosofi ud over det at synge med en professionel tilgang. Et omfattende symposium med koncerter, workshops og foredrag skal sætte en dagsorden der handler om, at smuk kormusik også kan skabes af mennesker, der ikke altid har de bedste forudsætninger for at dyrke korsang. Endsige give koncerter. Vi vil sætte fokus på, at mangfoldigheden og kærligheden til musik er noget centralt. Ja måske på bundlinjen det allervigtigste.

Den skarpe kontrast mellem en parisisk, katolsk kirke i fysisk forfald og så den kraft, som strålede ud af koristerne, de to organister og deres dirigent her på Montmartre, blev jeg meget berørt af. Det her var andet og mere end et musikterapeutisk projekt. Snarere er det en tanke værd, at så svært tilgængelige værker opføres af mennesker, som bl.a. har det tilfælles, at de er syge. Her er ikke tale om en beskyttende og forsigtig, individuel rundkreds-musikterapi, men snarere en tosset ide om, at selv syge har noget at bidrage med, når det drejer sig om at opføre et krævende klassisk værk sammen med en professionel dirigent og to professionelle organister. Ja, og bidrage med noget til verden i det hele taget. Når man er syg er det ofte nødvendigt at modtage noget fra andre. I 2017 får også syge, indsatte, døve, psykisk sårbare etc. muligheden for det at give en koncert. Og det kan være en stor oplevelse, når man er syg med sang. Der er nu dannet en lille arbejdsgruppe, som arbejder på at få det franske kor fra Normandiet til Århus i forbindelse med byens rolle som kulturhovedstad i 2017. Planen

Jan Morell

27. årgang - basunen • december 2014

27


Berlin Summit

Rapport fra et inspirerende sangskriverophold i Berlin Af Josefine Skov Efter et par søgende blikke i lufthavnen spottede vi hurtigt hinanden. Vi var jo dem med guitarerne, der stod dér et sted ved 7/11, mellem terminal 2 og 3. Ni vidt forskellige sangskrivere, svingende i både aldersgruppe og dialekt, skulle snart forenes i et musikalsk samarbejde og fællesskab til dette års co-writer workshop i Berlin - ”Berlin Summit”. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente af turen andet end, at jeg ville vende hjem derfra med et fornyet syn på tilværelsen og masser af kreativ energi. Tanken gjorde mig spændt. Benjamin Aggerbæk som var vært på projektet, samlede tropperne og fodrede os af og introducerede os for hinanden, før vi boardede og fløj af sted den tyske metropol. Blot fyrre minutter senere ankom vi til den historiske storby. Vi blev snart indlogeret i de to store Berliner-lejligheder i det smukke og efterårsfarvede kvarter Prenzlauerberg. Ugen bød på et intenst program med to co-writes om dagen à tre timers varighed pr. session. Vi blev parret sammen med en sangskriver, fik et emne og skulle så ellers gå i fordybelse med den første sang. Efter tre timer skulle vi opføre

sangene for de andre, spise frokost og så startede en ny co-write med en anden partner. Ud over de ni danske sangskrivere, (Joachim Ersgaard, Nanna Bottos, Selma Higgins, Lea Kampmann, Nanna Elizabeth, Jeanette Frederiksen, Josefine Skov) deltog der også et par sangskrivere fra Berlin på workshoppen - blandt andet Paula Tebbens som bor i København. Derudover deltog tre tyskere, Moritz Ecker, Mya Nydegger og Martin Rose og en amerikansk kvinde, Liz Carlton og hendes partner fra England, Poul Bonin. Det var pirrende at skulle i gang med at skrive den første co-write. Vi kendte jo ikke rigtig hinanden endnu, og så var alle selvfølgelig nervøse for, om de nu kunne skrive ’noget godt’ i samarbejde med hinanden. Men allerede efter de første sange var skrevet og opført i fællesrummet, var det helt tydeligt, at vores hold havde en rigtig god kemi og var utrolig dygtige og kreative sangskrivere. Tre af aftenerne var vi ude og spille koncerter på små lysdæmpede scener i charmerende caféer, som findes i alle afkroge af Berlin. Her optrådte vi med de co-writes, vi havde skrevet i løbet af ugen, og alle sangskriverne sang og klappede med nede blandt publikum. Det var meget

stemningsfuldt og festligt, og vi blev alle en stor del af hinandens sange den uge, også dem man ikke selv havde været med til at skrive. Den sidste aften optrådte vi på en Open. mic, før alle skulle flyve hjem til Danmark om natten. Men vi var to sangskrivere, der var så heldige at blive i Berlin en uge mere. Nanna Elizabeth og jeg mødte hinanden på Songwriter Summit sidste år og stiftede siden et rock-band sammen, ”Duel & Death”. Vi mødte sidste år en tysk producer på en af de caféer, vi optrådte på, og siden har vi haft et samarbejde kørende med ham og nogle andre lydteknikere. De har hjulpet os med at indspille vores EP i deres studie i Berlin, som vil blive udgivet engang i det nye år. Berlin og Songwriter Summit har derfor fået en helt særlig plads i mit hjerte. Det har for mig været her, hvor musik, kreativitet og muligheder forenes og skaber nye veje og gør drømme til virkelighed. Det var fantastisk givende at bruge to hele uger på noget, man elsker at lave - nemlig skrive sange og spille musik og indspille det - og så endda få lov til at skrive og spille med så mange forskellige sangskrivere og musikere, både internationale og danskere. I løbet af co-writer-ugen opbyggede vi alle et helt specielt bånd og fællesskab på holdet, som blev grobund for en blomstrende kreativitet, der skabte en masse fantastiske sange i alle genrer. Det var en befrielse at opleve støtte, åbenhed og et fællesskab omkring musikken, som ellers godt kan være et meget konkurrencepræget felt. Men i denne uge var der ingen spidse albuer, - der var plads til alle og frirum til at udfolde sig, både menneskeligt og musikalsk. Og det skabte en følelse af mening for mig. Jeg glæder mig til at skulle til Berlin igen, hvor jeg nu har et fantastisk netværk af musikere og venner, og så glæder jeg mig også rigtig meget til både at drikke øl med sangskriverne fra turen og spille og skrive flere nye sange sammen her i Danmark. Tusind tak til DMF for et rigtig godt projekt, som bestemt kan anbefales til andre!

28

basunen • december 2014 - 27. årgang


27. ürgang - basunen • december 2014

29


GATEWAY I AARHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2015 fortsat være at træffe regelmæssigt i Aarhus afdelingen.

FINK REVISION & RÅDGIVNING Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

30

basunen • december 2014 - 27. årgang

www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere.

Fink Revision Borggade 1, 2.th 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen


Den 6. oktober 2014 var hele det aarhusianske musikliv på gaderne i en fælles protest mod Danmarks Radios lukning af RadioUnderholdningsOrkesteret. Initiativtager var Henrik Larsen fra Det Jyske Musikkonservatorium. Musikere fra Aarhus Symfoniorkester og studenter fra konservatoriet deltog i protesten. Strygerne fra orkesteret stemte i med Holbergsuiten af Grieg, mens træblæserne spillede nogen satser fra Carl Nielsens blæserkvintet. Det var vigtigt at vise beslutningstagerne at DRUO også havde opbakning udenfor København. Læs også lederen på side 4. - Fotos: Michael B. Nielsen, koncertfotoaarhus.dk

27. årgang - basunen • december 2014

31


Jazzet sammenrend Af: Lars Borup

Jens Balder og AIO

23 musikere både yngre og ældre fra det århusianske jazzmiljø har fundet sammen i et nyt stort orkester AIO, Aarhus Improvisers Orchestra. Gennem et stykke tid har orkesteret arbejdet på kompositionerne og målet er i første omgang en koncert på Atlas, mandag 16. februar 2015. Inspirationen ”Inspirationen til orkesteret dukkede op ved en koncert med Fire Orchestra,” fortæller idémanden Jens Balder. ”Jeg spurgte rundt blandt de tilstedeværende musikere, om de ville være med til at lave et stort improvisations band. Der var straks interesse for ideen”. ”Orkesteret repræsenterer det der i gamle dage blev kaldt free jazz og nu også kan betegnes som intuitiv improvisation. Vi er 11 der skriver AIO’s musik, som udvikles i forbindelse med prøverne. Der bliver således 11 forskellige dirigenter, da hvert værk dirigeres, styres af komponisten. Nogle

32

basunen • december 2014 - 27. årgang

værker er skrevet ud på godt gammeldags nodepapir andre noder har mere form af skitser, der beskriver forløbet i musikken.,” siger Jens Balder. Samarbejde ”Nogle er kommet til siden vi startede forløbet og andre har forladt projektet. Det har især været musikere, som ikke kunne afsætte den nødvendige tid på grund af andre opgaver, der har måttet stige af. I dag er vi cirka en tredjedel af de noget ældre og resten er fra den yngre ende af musikmiljøet.” Selve koncerten i februar er blevet en realitet som et resultat af et samarbej-

de med Phonognom, Sunship, DMF, Atlas og Jazzselskabet i Århus. Efter koncerten er det tanken at videreføre AIO, som et samlende punkt for musikerne. Dele op ”Det er urealistisk at det altid kan blive koncerter med 23 mands orkester, men man kan så dele op med mindre grupper og arrangere prøvearbejde op til de enkelte koncerter. I første omgang håber vi at kunne lave noget igen i forbindelse med Aarhus Jazz Festival 2015,” slutter Jens Balder.


Musikerne i AIO:

Scott Westh - trompet, Jakob Sørensen - trompet, Jens Bang - trombone, Jens Balder - trombone, Ole Kühl - tenorsax, Simon Skov - tenorsax, Jonas Enevoldsen - altsax, Niels Hoppe - sopransax, Jacob Danielsen - basklarinet, Johannes Gammelgaard - barytonsax, Peter Brem - altsax, Filt Christensen - barytonsax og piccolofløjte, Lauge Dideriksen - bratsch, Kim Mikkelsen - elbas, Mathias Maagaard - kontrabas, Gorm Askjær - guitar, Søren Raaskou - guitar, Jens Munch - keyboard, Olga Witte - flygel, Mette Marie Ørnstrup - sang og perkussion, Jesper Bo Knudsen - trommer, Kasper Tom - trommer, Frej Lesner - trommer

27. årgang - basunen • december 2014

33


PigeBEAT I foråret 2014 afholdt Grobund Bandakademi sin første PigeBEAT Bootcamp. Der deltog 12 piger fra Aarhus i alderen 14-21 år. Af Kristine Bjørg Markussen Ideen om en musikalsk bootcamp udelukkende for piger opstod i efteråret 2013, inspireret af den tydelige, kønsmæssige uligevægt inden for rytmisk musik i Danmark, som det er fastslået i Kulturministeriets rapport ”Kønsbalancen i rytmisk musik” fra 2012. Her konkluderes det, at der i det rytmiske musikmiljø er en kønsfordeling på 20% kvinder og 80% mænd. PigeBEAT er et skridt på vejen til at ændre dette billede. PigeBEAT Bootcamp fandt sted i bededagsferien i Grobund Bandakademis øvelokaler i Monorama, Åbyhøj. De 12 piger transporterede sig hver dag ud til bootcampen med fælles interesse og passion for musikken: ”Mega ekstremt hyggeligt! Altså, man fik lært en masse, men også stemningen var fed! Det var fedt at være et sted, hvor der KUN var piger!”, som en af pigerne berettede efterfølgende. Tre pigebands Pigerne blev delt op i tre bands, hvor de hver havde en kvindelig banddoktor til at guide sig igennem tre dages intensiv musik bootcamp. De skulle lære om rytmik og groove, skrive sangtekster, og komponere melodier og harmonier. De tre kvindelige banddoktorer, henholdsvis Maria Timm, Katrine Stochholm og Kristine Bjørg Markussen, videregav deres erfaring som musikere, undervisere og komponister ud fra forskellige metoder. De viste pigerne de kreativt udviklende og spændende musikalske muligheder, der er i selv at spille på instrumenter og komponere egen musik og tekst. Hvert Grobund øvelokale blev omdannet til pigernes egne øvelokaler. I retrolampernes

34

basunen • december 2014 - 27. årgang

skær jammede pigerne sig til frem til musikalske ideer, mens andre sad i sofaerne og arbejdede intensivt med tekstskrivning, eller hele bandet lå på gulvet på deres egne medbragte tæpper og arbejdede med ”Flowwriting”. En af pigerne beskrev en af tekstøvelserne således: ”At kunne kigge på en bestemt ting (f.eks. en lampe) og så beskrive den så spændende som muligt, så ingen kunne gætte sig frem til, at det var en lampe, der blev beskrevet.” Leg og kreativt flow Øvelokalerne var forsynet med rytmiske instrumenter, som pigerne kunne forsøge sig på eller fordybe sig i, samt en musikkasse fyldt med alverdens percussion instrumenter, som pigerne brugte til lydproduktions- og kompositionsprocesser. Pigerne komponerede musikken ud fra bestemte kompositoriske metoder, som banddoktorerne satte rammerne for. Banddoktorerne fokuserede på, at der skulle leges med musikken og findes ind til pigernes individuelle musikalske udtryk, men gennem et samlet kreativt flow. Det virkede: ”Altså jeg lærte mere på de tre dage, end jeg har lært på et helt år på efterskole.”, fortalte en af pigerne begejstret. Sange tager form En af pigerne beskriver det at komponere egen musik som lærerigt og inspirerende: ”Jeg synes bare jeg begynde at høre musikken på en anden måde. Man kan virkelig lave noget musik, som bliver sin helt egen genre.” Som kompositionerne efterhånden formede sig i øvelokalerne skulle der findes på en titel til hver komposition. Hvert band formåede at komponere to originale kompositioner af meget forskelligartet karakter. Og så skulle

pigerne finde på et bandnavn, også selv om de kun spillede sammen i tre dage. Musikdeling og afslutningskoncert Om lørdagen fik pigerne serveret lækker vegetarisk mad, som de indtog i et af de hyggelige øvelokaler, mens de hver især præsenterede musik for hinanden, som havde en betydning for deres musikalske udvikling. Det viste sig at betyde meget for pigerne at dele deres musik med hinanden, for som en af pigerne sagde: ”Jeg synes det har været rigtig spændende, og udfordrende. Det har også været rigtig hyggeligt, at være sammen med de piger, fordi vi alle sammen godt kunne lide at spille og høre musik.” Søndag eftermiddag blev PigeBEAT afsluttet med en koncert, hvor hvert band spillede deres kompositioner.”Det har været spændende, lærerige, sjove, hyggelige og ikke mindst nogle dage, jeg altid vil huske.” Formålet med PigeBEAT var at præsentere pigerne for nogle rollemodeller, som de kunne identificere sig med. Det er derfor vigtigt, at PigeBEAT bliver en begivenhed, der gentages. Derfor vil PigeBEAT også fortsætte som bootcamp i 2015 i de tre første dage inden påskeferien d. 30. marts til 1. april 2015. PigeBEAT Bootcamp blev støttet af Aarhus Musikskole, ROSA, Aarhus Musikpulje, Aarhus Børnekulturpulje og Dansk Musiker Forbund.


27. ürgang - basunen • december 2014

35


DMF Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2 • 8000 Aarhus C • 8618 4599 36 basunen • december 2014 - 27. årgang www.dmf-aarhus.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.