Basunen 2013 nr. 1

Page 1

basunen • marts 2013

1


2

basunen • marts 2013


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife

Forside Go Go Berlin Foto: Casper Lind Christensen

www.basunen.dk

INDHOLD Udlændinge i de symfoniske orkestre Invitation til generalforsamlingen Gaffelprisen Jens Balder Temaaften på Låsby Kro Louise Ring Vangsgaard Så chiller vi igen Mere chili - Musikpanelet Go Go Berlin Nyt fra Aarhus Afdeling CD-udgivelser DMF kurser i foråret Siden Sidst Temaaften for selskabsmusikere Berlin Summit Tour 2012 Klezmer Duo - 25 års jubilæum Gearkassen AJO i Gambia Masterclass og workshop i Ebeltoft På turne langt hjemmefra Beretning om året der gik Økonomi resultatopgørelse Økonomi Balance Økonomi Budget Berlin og Citronhuset

04 05 06 06 07 08 10 12 13 14 15 16 16 17 18 21 22 25 26 28 31 32 33 34

07 12 26

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. maj 2013. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE GoGoBerlin • FOTO Casper Lind Christensen

basunen • marts 2013

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Henning Pedersen Kragh Eskildsvej 11 - 8960 Randers SØ Tlf: 8643 9063 mail@moonshine.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 8686 9300 - Mobil: 2028 7720 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7887 - Mobil: 2241 7701 beejaymusic@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobil: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen Østervangsvej 95 8830 Tjele Tlf: 8669 0089 - Mobil: 4061 3282 jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • marts 2013

Udlændinge i de symfoniske orkestre Af Lars Kiehn Her i midten af januar måned oplevede vi, at den danske presse begyndte at sætte spot på de udenlandske musikeres store indtog på pladserne i de danske symfoniske orkestre. Det skabte både forargelse og overraskelse visse steder. Nu er det ikke en blomst, der er vokset i Dansk Musiker Forbunds baghave, men derimod blandt nogen af landets politikere på Christiansborg. Situationen er den, at den procentvise andel af udenlandske musikere i de symfoniske orkestre varierer fra 45 % i Sønderjyllands Symfoniorkester til 33 % i Aarhus Symfoniorkester. Det er i det spænd, den udenlandske repræsentation i de danske orkestre ligger. Det er de tal, landspolitikerne nu finder bekymrende. Der er ingen tvivl om, at de udenlandske musikers indtog i det danske musikliv har haft en gunstig og positiv virkning på orkestrene, uddannelsesmiljøer, ja i hele musikmiljøer. Eksempelvis kan nævnes, at dansk jazz ikke havde stået der, hvor den står i dag, hvis det ikke havde været for den invasion i 60’erne og 70’rerne af de store amerikanske musikere. De var en kæmpe inspiration og kvalitetsindsprøjtning til dansk jazz. Så de amerikanske jazzmusikere kan vi takke meget for. Det samme gør sig også gældende i Aarhus Symfoniorkester. Der sidder mange dygtige udenlandske musikere, der har været med til at gøre orkesteret til et rigtigt dygtigt af slagsen. Mange af dem er i øvrigt uddannet på danske konservatorier. Så lad os lige huske at rose og værdsætte de mennesker, der har kæmpet sig til en plads i Aarhus Symfoniorkester.

Men når landspolitikerne begynder at sætte en dagsorden, så er man fra orkestrene selvfølgelig nødt til at tage det til efterretning, for det er trods alt de samme politikere, der sidder med bevillingerne til orkestrene. I mange år har kriteriet for en få en plads i et symfonisk orkester været, at man naturligt tog den bedste blandt dem, der deltog i konkurrencen om pladsen. Man har som vindende musikere en prøvetid i orkesteret, så man kunne vurdere musikerne i sammenspilsituationen og socialt m.m… Så derfor er man temmelig sikker på, at det er den mest kvalificerede, der får pladsen. Nu er det jo ansættelsesudvalget og orkesterchefen, der ansætter nye musikere. DMF har ikke nogen speciel holdning, vi vil fremture med. Dog vil vi til enhver tid forsvare vores medlemmer i orkestrene uanset nationalitet. Men måske nogle af de symfoniske orkestre skulle overveje at gøre tingene lidt anderledes? Måske skal man også ind at kigge på uddannelsen. Gør konservatorierne det godt nok, eller ligger hunden begravet et andet sted? Det er politikerne, der bevilger pengene. Fortsætter udviklingen derhen, at de danske, symfoniske orkestre overvejende begynder at bestå af musikere fra udlandet, så er faren for nedlæggelse af et enkelt eller to danske orkestre en mulighed, man ikke skal være blind for. Spørgsmålet er, om det vil være godt for musiklivet og de klassisk uddannede musikere, hvis det skete.


GENERALFORSAMLING I AARHUS

Beretning til årets generalforsamling

Af Lars Kiehn Kongres 2012 2012 blev et helt almindeligt og gennemsnitligt arbejdsår i afdelingen. Dog var det også kongresår i DMF. Den blev denne gang holdt i LO-skolen i Helsingør. Modsat kongressen for fire år siden blev det denne gang en helt anderledes positiv oplevelse. Der var en forsonende og konstruktiv dialog i debatten, og Aarhus afdelingens delegerede var i fin balance og harmoni med hinanden og kongressens øvrige deltagere. De fire dage bød på mange fine debatter og vi forlod mødet med tro på fremtiden i DMF. Der var 4 udskiftninger i hovedbestyrelsen. Fra Aarhus blev Mads Bærentzen valgt ind i hovedbestyrelsen, og han erstattede det mangeårige hovedbestyrelsesmedlem Bjarne Gren, der ved samme lejlighed blev hædret for sin mangeårige indsats i HB/FU. Bjarne Gren blev æresmedlem i forbundet. Lars Kiehn blev genvalgt til hovedbestyrelsen for en ny 4-årig periode. Læs Lederen i Basunen 3/2012.

Generalforsamling i DMF Aarhus afdeling Mandag, den 18. marts 2013 kl. 19:00 på Godsbanen, ”Remisen”, Skovgaardsgade 3 – 5, 8000 Aarhus C. Dørene åbnes kl. 18:30 med musikalsk underholdning af Claude Chichon Duo. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Beretning fra afdelingens virksomhed det forløbne år. 4. Fremlæggelse af regnskabet (og beslutning om decharge). 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af kasserer. På valg Thorkild Dalsgaard. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Bjarne Gren, Mads Bærentzen og Thomas Lassen. 9. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Christian Dietrichsen. 10. Valg af kritiskrevisor. På valg Jens Klüver. 11. Valg af revisorsuppleant. På valg Jørgen Nielsen. 12. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest onsdag, den 13. marts 2012. Efter endt generalforsamling er afdelingen vært ved en hyggelig sammenkomst, hvor vi serverer noget skøn mad og drikke tilsat musikalsk underholdning af Claude Chichon Duo.

Pas på hørelsen Sidste sommer afviklede forbundet, Musikeren og Aarhus afdelingen det fine arrangement ”Pas på hørelsen” på spillestedet Atlas. Arrangementet var lavet for at vi som fagforening fik sat fokus på emnet. Mange af vores ældre medlemmer døjer med tinnitus i større og mindre grad, fordi de ikke har været bevidste om farerne for hørelsen. Høreværn er en forholdsvis ny ting i denne sammenhæng. Arrangementet var en blanding af underholdning, foredrag om landvindinger på området og den psykologiske betydning af at have tinnitus. Der var opstillinger af de støjfrie øvelokaler og instrumenter. Læs Basunen 2/2012. Aarhus Teater Det har været et år med masser af musik på Århus Teater, der igennem de seneste år har opnormeret hele musikteaterområdet,

så der i dag bruges flere millioner kroner på musik. Ledelsen har formentlig set, hvad musikken kan på teateret? Musikteater kan sælge billetter, hvis det laves godt, og det gør Aarhus Teater. Siden teateret havde sit sine store underskud i sæsonen 2008/09 og i 2009/10, er der blevet strammet op eller ændret på forskellige områder. Det har efterfølgende givet en del dårlig stemning og frustration blandt musikerne. Bl.a. det faktum, at det ikke er muligt at køre med assistenter på de forskellige pladser, er et stort problem for teatermusikerne. Vi har været i dialog med teateret om forholdene. Vores forbundsformand har skrevet til direktøren om samme, men uden resultat. Vi sidder med et dilemma og et problem for musikerne. Det er sørgeligt og trist, at teateret ikke kan anerkende problemet og lave en fornuftig løsning. Vi vil dog fortsat arbejde på at finde en konstruktiv løsning. I år har vi tjekket kontrakterne på forestillingerne Mozart, Turneen på Leonard Cohen, Snehvide og turneen på Chess. Bl.a. havde vi overspils

problem på Chess, og der var uoverensstemmelse om afregning af lydprøverne på turneen Chess. Vi fandt løsninger på sagerne, men det bidrager ikke til den gode stemning eller et godt arbejdsklima. Fredericia Teater Fredericia Teater er en anden fin arbejdsplads, hvor mange af vores teatermusikere i perioder tjener deres løn. Vi har altid haft et fint samarbejde med de respektive teaterchefer dernede, og de betaler tariffen og overholder aftaler og overenskomst. Men i år overså musikchefen en passus i overenskomsten. En passus der skulle udløse en time pr. fremmøde pr. musiker på Disney forestillingen Snehvide. Vi holdt efterfølgende et møde med teaterets Musikchef og et møde med musikerne, og så løste problemet sig. Vi har også tjekket kontrakterne på Aladdin, der skal turnere og spille 61 forestillinger i København her i sommeren 2013. Beretningen fortsættes på side 28

basunen • marts 2013

>

5


Gaffelprisen til Jens Balder Af Lars Borup - Foto: Poul Nyholm

Prismodtager har gjort jazzlivet frodigere

Jes Halding overrækker Stemmegaflen til Jens Balder

Årets Gaffelpris gik lørdag den 26.01.13 til musikeren Jens Balder, som gennem en lang årrække har været drivkraften bag en lang række eksperimenterende og tværkulturelle aktiviteter. Han er den 33. modtager af prisen, som uddeles af Jazzselskabet i Aarhus og prisoverrækkelsen skete ved en koncert i cafeen i Musikhuset Aarhus. Den musikalske del af arrangementet var lagt i hænderne på bandet QUATRO4FIRE, hvor Jens Balder er et af medlemmerne.

”Jens Balder er en musiker, der gennem adskillige år har gjort det århusianske jazzliv frodigere,” fastslog Jazzselskabets formand, Jes Halding ved prisoverrækkelsen. ”Balder, som bl.a. spiller basun og tuba, er altid klar med ny ideer til projekter og originale konstellationer. Han har samtidig et imponerende musikalsk netværk både i Danmark og udlandet. Ofte har han været manden bag besøg af markante internationale navne f. eks. John Tchicai. Jens Balder har været fødselshjælper og inspirator for et utal af unge musikere,” konstaterede formanden. Med Gaffelprisen følger en check på 10.000 kr. Prisen er i år sponsoreret af Nordea.

Tips og tricks til Tyros 4 - Temaaften på Låsby Kro Referat og foto: Flemming Både - DMF Aarhus Mandag den 28. januar havde DMFAarhus inviteret Jens Munkholm fra Sorø til Låsby kro for at give en flok på hele 45 musikere, tips og tricks til det mest brugte keyboard blandt selskabsmusikere – Yamahas Tyros 4. Jens Munkholm har været professionel musiker i mange mange år. Dels i forskellige bandsammenhænge, dels som akkompagnatør for bl.a. Kirsten Siggaard gennem en årrække. Og ikke mindst i denne sammenhæng som en særdeles

Jens Munkholm

6

basunen • marts 2013

kompetent selskabsmusiker. Jens er en fremragende musiker, der med stor musikalitet og ikke mindst stor opfindsomhed bruger sine instrumenter langt ud over, hvad de egentlig var tænkt til. Og så har Jens en stemme i særklasse – en dejlig tenor, der er i stand til at formidle og fortolke store stemmer som fx Steve Wonder så det er en ren fryd. Denne aften var vi heldige at få Jens til at give os nogle af sine fiduser og tricks, som han har udviklet i sit arbejde med Tyros 4. Det var meget lærerigt – ikke mindst fordi der var rig mulighed for at stille spørgsmål og diskutere indbyrdes bland de mange

fremmødte musikere. Vi håber at bl.a. denne aften måske kan give basis for evt. opfølgende deciderede kurser med vægt på at udnytte sit keyboard bedre senere. Det er en stor glæde for arrangørerne fra DMF, at der er så stor tilslutning til disse TEMA-aftner for selskabsmusikere, som afholdes ca. 4 gange årligt.


MUSIKERPORTRÆT

Louise Ring Vangsgaard Louise brænder for det irske

Af Lars Borup - Foto: Henrik Bruun Jensen ”Det er altid dejligt og givende med kvalificeret musikalsk leg med gode musikvenner,” fastslår Louise Ring Vangsgaard, violinist, sanger, underviser og meget mere. ”Jeg brænder for den irske musik og den irske session, som har været en rød tråd gennem hele mit musikalske liv,” fortsætter hun. Hun har i dag base i Århus og er medlem af trioen Tradish sammen med John Pilkington og Brian Woetmann. Samtidig spiller hun i kirkeensemblet Prisme og arbejder sammen med Esben Langkniv, Instinkt, Søren Korshøj og Anja Fønss. Ofte er hun også at finde som indhopper i både ny og gamle konstellationer. På det seneste bl.a. med Djursland Spillemændene. Hun er uddannet Suzuki-lærer og underviser bl.a. på musikskolen Laura. Det hele begyndte i Rødovre, hvor hun startede med violinspil på musikskolen som syvårig. ”Jeg blev undervist efter Suzukimetoden og denne metode har fulgt mig lige siden. I dag bruger jeg selv denne metode mere og mere og prøver hele tiden at videreuddanne mig på dette felt”, fortæller hun. ”Jeg havde en meget entusiastisk dansklærer i skolen, og han var med til at inspirere mig. Jeg begyndte at synge i kor og har siden været rigtig glad for at synge og optræder i dag både som frontvokal og som backingsanger.” ”Vi var en flok violinelever i musikskolen, som fik fin opbakning fra forældrene i retning af at spille folkemusik. Forældrene kunne lære at danse folkedans, og vi børn blev deres orkester,” beretter Louise. ”Jeg kom til at lytte til den irske musik og var straks fascineret. Jeg lærte to Dubliners tunes af en veninde. Dem tog jeg med i bagagen til irsk session på Rådhuskroen i København. Her blev grunden lagt for mit liv med den irske musik og utallige sessions. Disse søndags sessions var en dejlig legeplads og så vidste jeg, hvad jeg skulle og behøvede ikke kede mig om søndagen”. Louise Vangsgaard gik på Det Alternative Rytmiske Konservatorium i København. Og flyttede senere til Silkeborg, hvor hun på Center for Rytmisk Musik og Bevægelse blev uddannet musiker og musikpædagog med sang som hovedinstrument. Det er også blevet til en diplomuddannelse fra det Jyske Musikkonservatorium.

Louise Ring Vangsgaard - jam med irsk folkemusik på Waxies

I det jyske blev hun hurtigt en del af det århusianske musikliv og især folkemusikken. Hendes liv som deltager i irske sessions fortsatte i Århus. Først på Færgekroen, siden på Paddy Go Easy ved åen og i nyere tid på Tir Na Noq og nu på Waxies. Hun blev også medlem af bandet Moving Cloud, som i mange år var et markant navn på den danske folkemusikscene. ”Jeg er vild med at prøve noget nyt og forsøger mig i mange genrer både som violinist og sanger. Jeg prøver hele tiden at udvikle mig også som underviser. Det er f. eks. fantastisk, når det lykkes at undervise og inspirere børn. Dejligt at give dem gode oplevelser med musikken, sådan som jeg også selv har fået dem,” fortæller den engagerede musiker. ”Musikken må gerne røre mig, sådan at jeg tænder på det. Uanset hvad det er. Et godt eksempel er den irske musik. Det er nogle fantastiske stærke melodier, de skaber og allerede har skabt. De går dybt ind i mig, og besøg i det irske giver fantastisk meget inspiration. Jeg kan godt lide at folk danser til en koncert. Det viser, de er ramt af musikken. Den rører også ved dem. Jeg er også selv vild med at danse. Det dyrker jeg på flere små festivaler. På den årlige irske ølejr på Omø er jeg dog mere musikalsk igangsætter og spiller til danseundervisningen. ”Det er vigtigt for mig, at der er plads til ro og fordybelse, hvor jeg også kan finde ud af, hvad jeg selv har at gøre med. Jeg er sådan set glad og tilfreds med det, jeg er nu. Jeg ønsker blot at vokse og udvikle mig i det, jeg er nu. Som Suzukilærer tager jeg nu kurser og er nået til niveau to. Som sanger og violinist sker udviklingen gennem de mange

udfordringer, jeg hele tiden får gennem projekter med forskellige samarbejdspartnere,” fastslår Louise Vangsgaard, som altid er på vej for at finde ny inspiration og nye musikalske stier. Altid med afsæt i folkemusikken men med afstikkere i de mange andre retninger, som hun også mestrer.

Faktaboks: Louise Ring Vangsgaard Født 1969 i Rødovre Rødovre Musikskole Det alternative rytmiske konservatorium i København Center for Rytmisk Musik og Bevægelse, Silkeborg Det jyske Musikkonservatorium

Undervisning:

Uddannet Suzuki lærer (niveau 1) Underviser på musikskolen Laura

Bands

Tradish Prisme Søren Korshøj Band Esben Langkniv Anja Fønss … og mange flere! Ny udgivelser hvor Louise er med: Pladeaktuelle Tradish med ”Roots and Shoots” Søren Korshøj med “ I skyggen af lys” Esben Langkniv med ”Hat og briller”

basunen • marts 2013

7


Så chiller vi igen! Denne gang mødes vi hos Promus

Af Lars Knudsen - DMF Aarhus

Tør du møde djævlens advokat og gi’ dit band en tur i ”syrebadet”? Eller hvad med en snak med Tina Dickow’s onlinemanager om hemmeligheden bag hendes online aktiviteter? Tre gange tidligere har DMF-Aarhus afholdt arrangementet ”Chili & Chill Out”. Sidst, i april 2012, i samarbejde med øvelokaleforeningen MONO, ude i MONORAMA, Tomsagervej i Åbyhøj. En dag der var spækket med foredrag, oplæg og inputs fra en række musikbranche eksperter og kapaciteter. Nu er vi klar med en ny omgang unikke muligheder og tilbud til alle medlemmer og interesserede musikere. Så nu lægger du lige bladet her fra dig, finder kuglepen og kalender frem, og så sætter du et X…

TIRSDAG DEN 9. APRIL 2013. Skab din karriere!

Under denne overskrift kører vi tre oplæg, der tager fælles afsæt i temaet, at komme i gang med at ”gøre det selv”.

D.I.Y. - Do-ityourself

om at rykke på den, også på den forretnings- og afsætningsmæssige del. Vi har inviteret Snævar Njall Albertsson aka. Dad Rocks! til at komme og dele ud af sine omfattende erfaringer med at være turnerende musiker med eget pladeselskab.

Dad Rocks

Kris Herman er ligeledes en musiker der formår at tænke fuldstændig anderledes, og som anvender alKris Herman ternative metoder, når der bookes jobs, fundraises, laves PR og udgives musik.

8

basunen • marts 2013

Nu gør vi det igen! I år laver vi igen et ’sceneskift’, så det hele denne gang foregår hos Promus – Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus, Vester Allé 15, 8000 Aarhus C, imellem klokken 15.00-21.00, tirsdag den 9. april 2013. Der er endnu en gang skruet op for tilbuddene til dig og dit band, om hjælp, vejledning, værktøjer og inspiration til at komme ud over rampen med din musik. Rundt om i bygningen hos Promus, Vester Allé 15, vil der være programsat en masse aktiviteter. I det følgende lidt eksempler på hvad du kan opleve. På vores hjemmeside www.dmf-aarhus.dk kan du finde mere detaljerede informationer om tidspunkter for de enkelte forløb .

Booking/management og labels

Det tredje oplæg holdes af Stefan Facius og Thomas Bredahl - begge musikalske iværksættere. Stefan har mange års erfaring indenfor den etablerede del af booking/ management og labels (bl.a. Alive Music og Copenhagen Records), og Thomas er nok mest kendt for sin Stefan Fabricius tid som medlem af Danmarks internationale musikalske eksport succes, bandet Volbeat. Sammen har de to herrer startet Heartbeat Music, så deres aktuelle arbejde med at banke en ny forretning op, vil uden tvivl være inspirerende. Thomas Bredahl

Social Media Management

Det kom os for øre, at sangerinde Tina Dickow har en enormt dygtig ekspert til at styre alt hvad der hedder online artist management, for hende. Vi har fået fat i ham, navnet er Hans Tosti, og han vil sammen med Anne Jensen fra NorthSide festivalen lukke op og føre os ind i komHans Tosti munikations- og markedsføringsverdenen i et oplæg om de sociale medier.

Anne Jensen

mere info – www.dmf-aarhus.dk


DMF i Tyskland – The Danish Invasion

DMF har siden 2008 været en del af det danske musik fremstød, der arbejder på at åbne døren op til det tyske- og de udenlandske markeder. Projektleder for DMF’s virke i Tyskland, Mads Mazanti, fortæller om DMF’s arbejde og erfaringer med at tage danske musikere og bands Mads Mazanti med til Tyskland.

Ud over scenekanten Hvordan musikere bliver bedre på scenen

Kristian Kock leverer et underholdende foredrag om, hvordan vi som musikere kan få vores musik udover scenekanten og give publikum en fantastisk og unik koncertoplevelse – uden at gå på kompromis med Kristian Kock vores musik og troværdighed! Foredraget henvender sig til alle rytmiske musikere, ligegyldigt hvilket instrument du spiller, eller om du synger.

Crash-kursus i musikbranchen Et ”crash-kursus” for alle der ønsker en nogenlunde objektiv introduktion til musikbranchens til tider komplekse strukturer, rettigheder, pengestrømme m.v. Leder af Promus, Jesper Mardahl, giver sit bud på hvordan branchen tager Jesper Mardahl sig ud anno 2013, kortlægger og fører os ad både ”hoved- og afvejene” rundt i musikbranchen landskaber.

Mød ”djævlens advokat”

Kom med din case! Hvis du går rundt med et projekt – en udgivelse, turné, arrangement eller lign. – så har du nu muligheden for at møde ”djævlens advokat” og gi’ dit projekt en tur i ”syrebadet”. Som djævlens advokat møder du leder af Promus, Jesper Mardahl. Her får du kvalificeret modstand, kritiske spørgsmål og konstruktive indspark til dit projekt. For som man jo siger; ”Hvad du ikke dør af, bliver du stærk af!” Projektbeskrivelse, strategi, budget, målgruppe og målsætning - er f.eks. noget af dét, du kan forvente at få mere klarhed over.

mere info – www.dmf-aarhus.dk

Få styr på din skat

Revisor Uffe Fink Isaksen gennemgår de almindeligste og mest benyttede skattefradrag for musikere. Og du skulle derfor gerne få afklaret nogen af de mange spørgsmål i denne specielle disciplin, inden selvangivelsen for 2012 skal indsendes til Skattevæsnet. Hvad er forskellen på A og B-indkomst? Hvad Uffe Isaksen kan jeg trække fra af mine instrument køb? Hvad og hvor kan jeg trække min kørsel fra? Kan man trække kørsel til øvning fra? Kan man trække alle udgifter fra indtægterne? og meget andet. Disse spørgsmål og alle mulige andre relevante skattespørgsmål vil du få mulighed for at få afklaret ved dette foredrag.

Klik

Åh nej! Jeg skal udgive en cd

Det kører bare når vi komponerer nye sange, trykker dem af live, går i studiet og indspiller dem. Så kommer det uundgåelige! Hvad nu med: regnskab, skat, A-kasse regler, rettigheder, registrering og en række andre praktiske ting ved at udgive en cd? Esben Bøgh Laursen holder et oplæg der gør dig klogere på ”det praktiske” – altså alt andet end det kreative, i forbindelse med cd udgivelser.

Få taget nye pressefotos! Så kører vi igen vores populære Klik-fotosession koncept. Fotograf Peter Svendsen har et godt øje for at fotografere musikere og bands, og vil i og omkring Vester Allé 15 finde egnede locations til at skyde top professionelle bandfotos til den meget overkommelige pris af kr. 300.

Faktaboks: Dagen byder på meget meget mere…. Tjek det ud på www.dmfaarhus.dk . Alle interesserede, også ikke-DMF medlemmer, er velkomne. Vi glæder os til at se dig. Og … DET HELE ER GRATIS!! (Med undtagelse af fotosessions).

mere info – www.dmf-aarhus.dk basunen • marts 2013

9


Mere chili !

på gensyn hos Promus den 9. april Af Lars Knudsen - DMF Aarhus

Musik panelet Musik panelet - skal forstås på den måde, at vi sørger for at invitere en række dygtige fagfolk og eksperter, som har til opgave at stå til rådighed for dig, og dine spørgsmål i forhold til musikken. Og de kommer for at blive bombarderet med spørgsmål, så kom endelig og brug dem. Spørg f.eks. DMF’s forsikringsekspert Søren Wrist om alt vedrørende forsikring af dine instrumenter m.m. Mød Audiovox der denne dag giver 20% rabat på formstøbte ørepropper. Få en gratis speed-coaching session af musiker og certificerede coach Jørgen Klok. Snak med direktør for Gateway Music, MetteEllebye-Larsen, om udgivelse/distribution. Mikael Højris og Lasse Fischer fra DMF vil bistå med råd om aftaler og kontrakter i alle afskygninger. Musiker/ Mette Ellebye-Larsen iværksætter Steffen Rasmussen stiller op til kommunalvalget i 2013 – kom og få en snak med ham om, hvad der bør gøres for musikken fra lokalpolitisk hold. Øvelokaleforeningen MONO v/Ricco Jensen vil også være til stede. Kulturforvaltningen har også lovet at stille med en mand, så du bl.a. kan få afklaring om kommunens støttemuligheder og kulturpuljer m.m.

Mød blandt andet:

Mikael Højris

Søren Wrist

Ricco Jensen

Steffen Rasmussen

Jørgen Klok

Rabat på formstøbte høreværn Husk, at du som medlem af DMF får 15% rabat på formstøbte høreværn og in-ears hos Audiovox. Audiovox har fire butikker i København, men ingen fysisk butik/showroom her i Jylland. Men de har en konsulent herovre, som du kan ringe til og aftale tid for at få lavet et aftryk. Hun hedder Sonja Stilling og kan træffes ved aftale på DMF Aarhus kontoret. Sonja kan kontaktes for en aftale på sin tlf. 60224930.

Se også mere på www.audiovox.dk.

10

basunen • marts 2013

Lasse Fischer


Kom og hold videokonferencer hos DMF Aarhus Har du brug for at holde et møde ”på langdistancen”, så tilbyder DMF Aarhus nu muligheden for, at du kan komme og gøre det i vores møde/videokonference lokale. Lokalet er indrettet således, at du/hele dit band komfortabelt kan sidde omkring et stort mødebord og holde online møder via Skype. Det kan være f.eks. vores konsulenter/eksperter i hovedforbundet i København, I ønsker at tale med på vores store fladskærm med tilhørende kamera samt hurtig forbindelse. Eller for den sags skyld hvem du/I ellers måtte ønske at kommunikere med omkring musikken. Så har du en mødeaftale, så har vi kaffen til dit møde - og vi hjælper naturligvis gerne mødet i gang omkring det praktiske med at få hul igennem og billede på til dem i den anden ende. Kontakt DMF-Aarhus v/Lars Knudsen for mere info. Tlf. 86184599, e-mail lak@dmf.dk.

basunen • marts 2013

11


D M F - U P C O M IN G

Go Go Berlin

Vi gør hvad vi har lyst til inden for tøj, musik og damer! Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Casper Lind Christensen Antallet af rockbands fra Aarhus, som kan leve professionelt af egen, original musik, er af en helt anden størrelse end tidligere. Men heldigvis bliver der stadigvæk ved med at pible nye talenter frem. Go Go Berlin er et af de nye skud på stammen, der har talentet, troen på det og viljen til at tage det lange seje tilløb. Hos Heartbeat Music er forventningerne til fremtiden høje. En af grundene til det er fem unge musikere, som en onsdag formiddag i starten af 2013 lidt efter lidt indfinder sig i Promus fælleskontorene i Vester Allé 15, hvor deres aarhusianske booking/management bureau holder til. Imens kaffen hældes op, inden interviewet med undertegnede går i gang, stikker gutterne til hinanden, uddeler spydige men kærligt mente kommentarer og kører lidt mandehørm og jokes af. En helt obligatorisk del af at spille i rock band, sådan har det vel alle dage været. Og det er det også i dette nye fremadstormende band, Go Go Berlin. Det startede på højskolen “Vi mødte hinanden på Performers House højskolen i Silkeborg i 2010”, starter forsanger Christian Vium. “Det startede med en The Doors jam. Vi er fem drenge i starten af tyverne med en fællesnævner i det band. Men hurtigt begyndte vi at skrive vores egne numre”. Snart var der sange nok til et sæt, som de begyndte at tage ud med. Efter deltagelse og sejr i en lokal talentkonkurrence, vandt Go Go Berlin finansiering til indspilning af deres første EP med fem numre på. Go Go Berlin på skoleskemaet Ikke mange unge upcoming musikere og bands i dag har muligheden for at tage et

12

basunen • marts 2013

halvt år, hvor det udelukkende er bandet, det drejer sig om. “Vi var så heldige, at vi under vores højskoleophold kunne fokusere 100 procent og super intensivt på bandet i et halvt år. Vi startede klokken

8.00 om morgenen med dagens øvning og undervisning, hvor fokus hele tiden var på vores band og egen musik. Når vi var færdige om eftermiddagen, pakkede vi traileren og kørte ud og spillede jobs på efterskoler rundt om i Danmark”. Noget der må siges at have givet pote i form af en selvtillid, energi og attitude på scenen, samt en vilje og professionalisme omkring musikken, som er sjælden set hos så ungt og nyt et orkester. Beat Rock Spørger man dem selv, er dét, hvad Go Go Berlin er.”Vi har hørt rigtig mange forskellige bud på, hvordan folk beskriver og hører vores musik. Vi er blevet beskrevet som et 60’er-70’er band. Nogen kan også høre blueselementer. Måske er der også noget 80’er inspiration i det. Jeg tror, det er fordi, vi måske har en instrumentering og en sound, der knytter sig til én tidsperiode og en form og sangskrivning, der måske ligger i en anden”, tænker tromme-

slager Christoffer Møller Østergaard. Bassist Emil Rothmann har musikalske rødder i metalmusikken, tangentspiller Anders Søndergaard kommer ud af jazz og soul. Ellers er der også en fælles inspiration i bandet fra nyere navne som Killers, Strokes o.lign. Go Go Berlin er blevet sammenlignet med The Blue Van, som de var på Danmarkstourne med sidste år. Sangene op imod hinanden er der ikke den iøjnefaldende lighed at hente. Men der er måske alligevel noget tilfælles i udtrykket, måden at spille på, i lyden og i energien. Og så i udseendet. Vi er jo fucking grimme! ”Det med band image – der er så mange bands, der er så cool, snakkede vi om forleden. Snakken lød nogenlunde hen ad: ’Vi er ikke cool’ var der en af os, der sagde. ’Hvad snakker du om, vi har sgu da samme frisurer?’ Ja, men har du set andre ha’ det? -Vi er jo fucking grimme! Ja, men det er da det, der er cool! Bandet skraldgriner, og Christian fortsætter: ”Når jeg kommer gående alene, er der ingen der fatter mit hår. Folk tror bare man er en tysker. Men når jeg har mine bandkammerater med – mine wingmen – så ligner jeg én fra et Rock ’n Roll band. Det er super vigtigt, at man afspejler det, man godt kan li og i det hele taget gør det, man har lyst til. Og ja, der kommer kommentarer, når man som fyr går med en pige pelsjakke fra H&M. ”Det bedste i verden er at være musiker” lyder det, ”...og damer!”. Vi gør, hvad vi har lyst til, inden for tøj, musik og damer!”. Nazi-øvere Guitarist Mikkel Dyrehave Hansen: ”Vi har som sagt fra starten været så privilligerede, at vi har haft tiden til at gå helt ind i detaljerne i musikken ved for eksempel at bruge to timer på at stå og øve et enkelt


break. Vi kører nogle gange den slags ”nazi-øvere”, hvor vi nørder fuldstændig igennem”. Den hårde måde at terpe tingene på sammen, kombineret med en bunke live erfaring, er der enighed om omkring bordet, er det, der gør, at de har et ekstra overskud til at lege og improvisere med deres numre på scenen. Tit er der en, der pludselig breaker et nummer ned, og så opstår der en masse spontane ting til koncerterne. Arbejdet med musikken og teksterne ”Når vi laver numrene, er vi bevidst om, at vi skal prøve at følge ideerne til dørs. Hvad der umiddelbart kan lyde som en dårlig ide, skal have chancen, for måske længere fremme kan det blive rigtig godt. Vi arbejder lige nu for eksempel på en sang, hvor vi bare ved at det er en guldklump, men lige nu er den bare begravet inde midt i et bjerg. Fucking frustrerende! Men det er bare på med arbejdstøjet og så se at få den ud”, fortæller Mikkel. Omkring teksterne er det vigtigt for Christian, at de er musikalske. At det, der synges, kommer ’i rigtigt gode stavelser’. ”Det er virkeligt vigtigt, at teksterne er gode. De må gerne

være simple, bare der er noget klogt i dem. Jeg kan rigtig godt li’, når ord er fede og passer godt til musikken”. Teksterne omhandler for det meste forskellige typer af mennesker, stemninger og tankegange. Sangen ’I Want You’ handler f.eks om sex, men der er ikke et eneste frækt ord i den. ’Bad Motherfucker’ om en person der ser sig selv større end Gud. ”Det er noget med at finde de menneskelige følelser, der ligger i os alle og så puste dem fuldstændig op”. Nok at gøre i 2013 “Vi kører den af på Rock ‘n’ Roll og banklån. Og vi klynker ikke på nogen måde”. Der lyder igen en høj fælles latter, for sådan er realiteterne for medlemmerne i bandet. De har alle fem sagt deres jobs op og kvittet skoler og uddannelser til fordel for en professionel musikerkarriere. Deres øvelokale i et gammelt savværk i Odder har de ikke set meget til i løbet af det sidste halve år. For koncerter har der været en del af, 44 jobs i løbet af 2012. Heartbeat Music er mere end tilfredse med både interessen og responsen fra

spillesteder og de etablerede festivaler omkring det unge Beat Rock band. “Når pigerne er begyndt at genkende selv tour manageren på gaden, så må vi have fat i noget med det band her!”. Heartbeat Music forhandler med et par danske major labels i øjeblikket, og i starten af foråret kom deres første single, som Go Go Berlin har indspillet i de legendariske Grapehouse Studier et par dage efter dette interview. En EP planlægges senere på året og et fuldt album til efteråret. Go Go Berlin spiller hele foråret i Danmark og Tyskland, en massiv sommer tour på danske festivaler og igen et smut til udlandet i september/oktober, når deres debutalbum udkommer. Der forventes en Danmarkstourne i november 2013 - Så til alle fædre derude, pas på jeres teenagedøtre!” Go Go Berlin: Christian Vium. Vokal, guitar Christoffer Møller Østergaard. Trommer. Emil Rothmann. Bas. Anders Søndergaard. Keys. Mikkel Dyrehave Hansen. Guitar.

NYT fra Aarhus bestyrelsen Af Lars Kiehn Citronhuset Vi har genforhandlet aftalen om Citronhuset. Vi vil derfor fortsætte med at kunne sende medlemmer og deres familier til Citronhuset i Monda, Spanien. Vi har denne gang måtte give lidt mere for ydelsen, men set i lyset af, det efterhånden er et stykke tid siden, vi sidst har fået en lejeforhøjelse, må det være ok. Chili & Chill Out Vi er fortsat i fuld gang med planlægningen af Chili & Chill Out arrangementet, der afvikles 9. april på Promus i Vester Alle. Der er mange aftaler, der skal laves. Denne gang laver vi det i samarbejde med Promus, og det er vores håb, at vi kan komme ud til alle hjørner af byens rytmiske musikliv. Programmet er stort og flot, så alle sejl er rebet. Musik Aarhus messen Afdelingen deltog i den nye Musik Aarhus Messe, som blev afviklet nede på Godsbanen her i januar måned. 35 lokale aktører fra musiklivet havde hver fået deres standplads. Det var et strålende initiativ, der tiltrak en del nysgerrige mennesker. Vi arbejdende i musiklivet kunne netværke, og det er jo altid fint. Så alt i alt en positiv oplevelse, vi kun kan opfordre til fortsætter næste år. Ansøgninger Vi behandlede ansøgninger fra Melodica Festivalen og Nørgaards Højskole (Gymna-

sie Spot 13). Vi besluttede at støtte Melodica Festivalen med fire tariffer. Vi besluttede at fortsætte samarbejdet med Gymnasie Spot 13, hvor vi betaler et betalt job på V. 58 til det vindende band og giver de tre bedst placerede bands en karrieresnak. Temaften Vi afholdt her d. 28. januar en aften på Låsby Kro, hvor en af landets fremmeste selskabsmusikere, Jens Munkholm fra Sjælland, kom til Østjylland og gennemgik Yamaha keyboardet Tyros 4 for de 45 fremmødte interesserede selskabsmusikere, der fik tricks og fiduser med hjem om dette populære instrument. Generalforsamling Vi har været i gang med planlægning af dette vigtige arrangement. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed, så det skal køre efter en snor. Vi har aftalt at holde det på Godsbanen denne gang. Regnskaber er lavet og beretningen ligeså. To vigtige elementer der skal udsendes i Basunen inden generalforsamlingen. Basunen Vi har været i gang med at skrive artikler til næste nummer af Basunen, der skal udkomme medio marts. Stof omkring Generalforsamlingen og vores Chili & Chill Out arrangement fylder meget. Men ellers er bladet som vanligt en blanding af stof fra

medlemmerne og stof, vi i bestyrelsen og ansatte selv producerer. Aarhus Teater Formanden har haft et møde med Aarhus Teater omkring et par kontraktforhold, som musikerne og vi er kede af. Det handler især om det faktum, at det ikke i en periode har været muligt at få afløsere til at vikarer musikerne på kontrakt. Vi fik lovning på en lempelse i de krav til musikerne. Det håber vi så vil ske. Hvervning Bestyrelsen har været i gang med en proces omkring hvervning. Hvad kan vi gøre for at få nye medlemmer ind i foreningen. Vi har ved fælles hjælp fundet en masse fine ideer, som vi hen ad vejen skal se, om vi kan få søsat. Julehygge Som noget nyt havde vi i år inviteret medlemmerne til julekomsammen d. 21. december. Det var der ca. 35 - 40 medlemmer, der deltog i. Vi serverede glögg, æbleskiver, øl og vand samt julehygge et par timer før lukketid. Det blev en skøn og hyggelig eftermiddag, som vi sikkert vil gentage næste jul.

basunen • marts 2013

13


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Sammensurium & Michael Blake: Tusmørkedyr og andre historier Den aarhusianske jazztrio Sammensurium har forenet kræfterne med newyorkersaxofonisten Michael Blake, og skabt et stemningsfuldt album dersom den gode fortælling rummer både behagelig skønsang og kradsbørstige, kraftfulde toner. Hjernen bag projektet er Gorm Askjær, som bl.a. er komponiststuderende på Det Jyske Musikkonservatoriums solistlinje. Hans musik spænder vidt med kompositioner der involverer både klassiske og rytmiske musikere, råbekor, papirklip og meget andet. Her finder vi ham i det mere jazzede hjørne. Michael Blake har i en årrække været aktiv på jazzscenen i New York. Herhjemme kender vi ham bl.a. fra ”Blake Tatare”, sammen med Søren Kjærgaard, Jonas Westergaard og Kresten Osgood. Musikere: Michael Blake, Gorm Askjær, Jesper Smalbro, Søren Mehlsen. Mere info: www.gormaskjaer.dk Esben Langkniv: Hat & Briller Trubaduren Esben Langkniv er i det muntre hjørne på sin nye CD. Her bobler livsglæden frem i reneste form, og da han selv er en ynder af godt øl er der - apropos bobler – både i ”De 7 små dværge” og i ”Haandbryggervisen” sange der går godt til et velskænket et af slagsen. Humoren er underfundig i den 70’er agtige ”Womiwaders” og alvoren finder også sin plads i ”Den vanskeligste vej”. Musikalsk bevæger sangene sig rundt imellem pop, viser, rock, blues og folkesang. ”12 fjollede sange i farver” som det hedder sig i pladens indholdsfortegnelse… og det hele ender i … ja… ”Hat & Briller”. Musikere: Esben Langkniv, Klaus Thrane, Henrik Skriver, Tom Bilde, Kristian Fog, Louise Vangsgaard og Emir Bosnjak. Mere info: www.langkniv.dk Kolonihaven unikum: Saltö Saltö er en affolket ø, der ligger i Klosterhavet ved Sveriges vestkyst. Her har duoen Kolonihaven ladet sig inspirere

14

basunen • marts 2013

til improvisationer på præpareret flygel, slagtøj og vand, der er indspillet i en øde beliggende koncertsal på øen. Ved hjælp af afdæmpede elektroniske effekter fremstår musikken både dragende, dyb og meditativ, Efterfølgende blev det desuden til et samarbejde om en udstilling, afholdt på Godsbanen i Aarhus primo 2013, med billedkunstner Peter Ole Pedersen og lyriker Rasmus Klitgaard Hansen. Disse supplerede med lyrik og træsnit inspireret direkte af musikken. Musikere: Christian Windfeld og Anders Ørbæk. Mere info: www.saltö.com Megabody, Hjorth & Lewandowski: What you see is not what you get Trioen med det umiddelbart advokatklingende navn ”Megabody, Hjorth & Lewandowski” er en speciel konstellation af guitar/vokal, keys og percussion. I front er den farverige Frank Damgaard, der bedre adlyder kunstnernavnet Frank Megabody. Tidligere har han spillet i mange sammenhænge, udgivet seks børneplader, spillet glitter rock og et utal af koncerter. Over årene har han sideløbende samlet en bunke sange sammen i skrivebordsskuffen, som nu får luft på dette album. Både melankolske og alvorlige sange som langt fra er dystre. Teksterne er pakket ind i et smukt, særegent og kantet popunivers, hvor Hjorths spil og Lewandowskis stemme smyger sig om hans karakteristiske og dybe og fyldige røst. Musikere: Frank Megabody, Palle Hjorth, Marianne Lewandowski. Mere info: www.facebook.com/ MegaHjorthLewandowski Rye: En stund for stundesløse Personlig og intim sangskriverplade fra 32-årige Niels Rye. Hans tilgang til musikken kan på den ene side sammenlignes med kvaliteter der findes hos veteranerne

Sebastian, Stig Møller og Kim Larsen. Og på den anden side ligger han heller ikke langt fra en yngre kunstner som Søren Huss. Albummet sætter ord på den tid vi lever i, tilsat en intim instrumentering med den akustiske guitar i centrum. Pladen er tilgængelig via Gateway Music. Musikere: Niels Rye, Christian Petersen, Asger Christensen. Mere info: www.ryemusik.dk Fire Slag: Fire Slag Fire Slag er en erfaren besætning bestående af lige dele musikere og Dj’s. De fire rutinerede herrer trækker på erfaring fra pladeforretninger, dansegulve og film/ teater musik, og har alle fællesnævneren Techno i nervebanerne. Med passionen for elektronisk musik og lyden af klassiske synthesizere, har de skabt en lyd de betegner som ”så sort som olie og så hvid som nyfalden sne”. Bandet trækker på inspiration fra navne som Kraftwerk, Giorgio Moroder, Torsten Fenslau, Underworld og Aphex Twin. Musikere: René Kirkegaard, Hans Hansen, Jakob Domino, Henrik Munch. Mere info: www.fireslag.com Duo Classics: Beethovens sonater for cello og klaver Cellisten Mihalyka Telmanyi og pianisten Jørgen Thomsen har udgivet en ny cd, denne gang udelukkende værker for cello og klaver af Ludwig van Beethoven. Det drejer sig om tre sonater, i F-dur, A-dur og C-dur. Desuden rummer cd’en Beethovens 12 variationer over et tema fra Mozarts ”Tryllefløjten”. Dermed har duoen indspillet alle Beethovens fem sonater for klaver og cello. De to andre sonater findes, sammen med flere variationer for klaver og cello, på Duo Classics første cd, ”Beethoven Live”. Musikere: Mihalyka Telmanyi og Jørgen Thomsen. Mere info: www.duoclassics.dk


basunen • marts 2013

15


SIDEN SIDST

NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER Overblik med ny netportal Aarhus har fået en samlet portal, der skal gøre det nemmere at finde rundt i kringelkrogene omkring tilladelser, myndigheder og arealer, når man laver koncerter i byen. Portalen har fået navnet, ”Arrangør i Aarhus. ”Aarhus skal være Danmarks mest attraktive sted at lave begivenheder. Byen har en unik beliggenhed og gode alsidige faciliteter. Den nye portal giver et helt nyt overblik over kommunens mange muligheder, og jeg er sikker på, at den vil føre til flere spændende begivenheder frem mod, at Aarhus bliver hele Europas Kulturhovedstad i 2017,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Marc Perera Christensen. Portalen er en del af Aarhus kommunes hjemmeside, og findes nemt ved at Google: ”Arrangør i Aarhus”.

70.000 kroner til kulturuddannelse Frontløberne og Promus er gået sammen om et nyt uddannelsestilbud til kulturinteresserede unge mellem 18 og 30 år. De to kulturinstitutionerne modtog 70.000 kroner af 2017-fondens udviklingspulje, og planlægger at gennemføre pilotprojektet med de første 15 deltagere til efteråret. ”Vores ambition er, at byen har nogle stærke kulturelle aktører, når vi skal vise verden, hvad vi kan - både nu og i 2017,” lød det fra Signe Lund Juhler, der er leder af Frontløberne. Hun understreger, at unge, der har engagement og drive til at arbejde i det kulturelle felt, skal styrkes med pilotprojektet, så de har en mulighed for at komme ind på en videregående uddannelse inden for kulturbranchen.

Syv millioner til musikalske talenter Musikskolerne får syv millioner kroner fra Statens Kunstråds Musikudvalg til fortsat udvikling af talenter inden for klassisk og rytmisk musik. ”Én musikscene – mange genrer” hedder kulturministerens musikhandlingsplan 2102-2015. Planen giver Statens Kunstråds Musikudvalg mulighed for at styrke de danske musikskolers målrettede arbejde med talentudvikling. Musikudvalget har desuden forudsat, at der ydes en rimelig lokal medfinansiering til talentudviklingen på musikskolerne. Interessen for at udvikle musikalske talenter er stor. Musikudvalget modtog 57 ansøgninger og har uddelt mellem 100.000 og 700.000 kr. til 30 et- og toårige talentudviklingsprojekter på musikskolerne. Der var ansøgt for i alt 27.365.890 kr.

Temaaften for selskabsmusikere.

Line Array Så har DMF-Aarhus næste arrangement for selskabsmusikere i støbeskeen. Denne gang har vi valgt at fokusere på små og mellemklasse Line Array højtaler systemer til brug for solo musikere og mindre bands. Med ”Line Array” forstås at man placerer en række højtalere så tæt sammen, at de interagerer med hinanden. Derved opnår man at lyden kan nå længere ud i salen uden at tabe energien, samtidig med at man undgår at sende lyden op i loftet, hvor den kan forårsage uheldige refleksioner. Resultatet er at lyddækningen i salen bliver bedre og klarere defineret. Til at stå for denne aften, har vi været heldige at få Carsten Vrå, som dels er musiker i www.bogarts.dk og til daglig arbejder i Ottos Musik Hobro. Carsten Vrå er kendt og respekteret for sin enorme viden og erfaring med praktisk anvendelse af PA og højtalere blandt musikere i alle klasser. Denne aften har vi valgt at holde på Pigernes kro i Onsild mellem Hobro og Randers, hvor vi har fundet de optimale lydforhold til at lege med disse systemer. Vi kan bl.a. præsentere FBT systemer, der er et stort mærke indenfor PA i mindre sammenhænge, K-array - et i Danmark relativt nyt og spændende mærke, Bose – som nok var det mærke, der startede den nye bølge af de nye typer højtalere, der stabler en masse små enheder ovenpå hinanden. Der kommer 2-3 mærker mere, og alle i prisklassen for et sæt (stereo) fra ca. 15.000 til 50.000.

Reserver allerede nu mandag den 6. maj 2013 kl. 19.00 og bemærk at det denne gang er på: Pigernes Kro, Viborg Landevej 56, Sdr. Onsild, 9500 Hobro. DMF-Aarhus er vært ved en lille forfriskning, der er ingen tilmelding – bare mød op! Vi glæder os til at se dig!

16

basunen • marts 2013


Berlin Summit Tour 2012 Af Benjamin Aggerbeck Woll. Foto: B-Joe En broget skare af sangskrivere mødtes i Kastrup lufthavn en efterårsaften sidst i oktober. Broget både mht. alder og erfaring inden for musikbranchen. Det var ikke indlysende, at disse seks sangskrivere sammen med to tyske og to canadiske sangskrivere fra Berlin på blot fem dage skulle skrive næsten 30 co-writes og skabe et stærkt og spændende netværk, der forhåbentlig også i fremtiden vil vise sig frugtbart. Det var tæt ved midnat mandag aften, før vi landede i den lækre lejlighed i det tidligere Østberlin. Her var der stillet lidt natmad på bordet, men der gik ikke lang tid, før lyset blev slukket, da vi skulle være klar til at være kreative kl. 10.00 næste morgen – og resten af ugen. Ugens tætpakkede program kommer her: Tirsdag, Onsdag & Torsdag Sangskrivning fokus og opgavestilling: 10.00 – 10.45 Første Co-write: 10.45 – 13.45 Kort præsentation af co-writes: 13.45 – 14.00 Frokost: 14.00 – 15.00 Anden co-write: 15.00 – 18.00 Kort Præsentation af co-writes: 18.00 – 18.30 Om fredagen sørgede alle sangskriverne for at dokumentere deres co-writes ved enten at video-og/eller lydoptage deres sange. Fredagens program gik også ud på, at alle sangskrivere skulle vælge de co-writes, de gerne ville spille til aftenens koncert. Koncerten foregik på den intime og hyggelige cafe Myxa i Neukölln, som havde en fin lille scene – stedet blevet hurtigt fyldt med et interesseret og dejligt publikum. Sidste aften, lørdag, inviterede vi venner til en huskoncert i lejligheden. Det blev en hyggelig og intens aften, men med kun fire gæster udefra var det godt, at vi havde haft en masse interesserede lyttere om fredagen. Derudover gik lørdagen med at dokumentere co-writes og ikke mindst

sove rigtig længe efter et brag af et after party dagen forinden. En gennemgående diskussion ugen igennem gik på, hvordan man kan få cowrites til at leve videre. Diskussionen fik ikke mindst perspektiv og næring af det inspirerende foredrag, som DMFs konsulent Mikael Højris holdt om ophavsrettigheder i forhold til co-writing og om de muligheder, en sang har for at få sit eget liv efterfølgende: Enten ved at man selv eller den anden co-writer spiller den, eller ved at man forsøger at sælge sangen til en anden kunstner eller et pladeselskab. Man kan også prøve at få den indspillet og dernæst spillet på radioen. Ambitionsniveauet for sangskriverne på denne tur var meget forskelligt, men jeg kan afsløre, at fem-seks af sangene fra berlinturen allerede er blevet en del af repertoiret for flere af sangskriverne. Jeg tror også, at flere af sangene vil blive indspillet og forhåbentlig sendt til dansk radio, så de kan komme ud i æteren til endnu flere lyttere. På vegne af sangskriverne fra Songwriters Summit 2012: På genhør.

FAKTA: Songwriters Summit Songwriters Summit er et ugelangt sangskrivningsseminar, som for femte år i træk blev afholdt i DMF’s lejlighed i Rykestrasse, Berlin. Fire københavnske, to århusianske og fire berlinske sangskrivere mødtes i en uge til co-writing, erfaringsudveksling og networking. Opholdet blev afsluttet med showcase på spillestedet Myxa og intim houseconcert i lejligheden. Deltagerliste på Songwriters Summit 2012 • Peter Ulf (Kbh), peter@bongobeat.dk, http://puj.dk/ stop-revolutionen/ • Anja Bjodstrup (Kbh), anjabass@gmail.com, www. myspace.com/anjabjodstrup • Pernille Rübner-Petersen (Kbh), r_bner@get2net. dk, http://www.pernillerp-mix.dk/ • B-Joe (Kbh), info@b-joe.com, www.b-joe.com/ • Andreas Kristiansen (Aarhus), andreas1060@ hotmail.com, www.facebook.com/okfrasiden • Anders Sofus (Aarhus), https://www.facebook.com/ ANDERSSOFUS • Martin Rose(Berlin) • Laura Gladwell (Berlin/ Canada) https://soundcloud.com/lgtunes • Yusuf Sahilli (Berlin) • Ryder Havdale (Berlin/ Canada) http://whitewhale. ca/label/artist/themohawklodge/

basunen • marts 2013

17


Klezmer Duo

25 år med klezmer musikken Af Lars Knudsen - DMF Aarhus Henrik Bredholt og Ann-Mai-Britt Fjord var nogle af de første til at indføre den stemningsfulde jødiske folkemusik i Danmark. Sammen som Klezmerduo har de nu i 25 år levet af og dyrket klezmer musikken.

Den Blå Hest, ledet af den polske instruktør Aleksander Jochwed, førte ham blandt andet på teaterturneer igennem mange af de østeuropæiske lande. ”Glæden ved at optræde har vi altid haft. Det at stille sig op og skabe kontakt og formidle.

Vi hører det ofte – markedsføring er en vigtig del af arbejdet. Vi skal være bevidste om at synliggøre os selv og vores musikalske bredde for på den måde at åbne markedet mest muligt og derved øge vores afsætningsmuligheder. Klezmerduo har valgt at gøre det modsatte. De har, allerede før man satte ord på begrebet ”branding”, bygget deres strategi op omkring markedet inden for en noget smal, musikalsk niche. Og det har de formået at holde aktivt og kørende i et kvart århundrede. De har levet af klezmer musik, som nok ikke lige umiddelbart er bekendt for det brede publikum. Klezmer er kort fortalt en blanding af jødisk, østeuropæisk, sigøjner og balkan musik. Altså musikalske subgenrer der indekseres et sted inde under folkemusikken Klezmerduo i Regnbuen på Aros - Foto Pernille Klemp og verdensmusikken. Teknikken har vi så bygget mere og mere Det startede med en motorcykel på, nok modsat mange andre som starter De mødte i hinanden til koncert på det heden”inde i musikken” og så skal ud og lære at gangne Husets Musikteater i Aarhus i startformidle den. I klezmer musikken, som jo går 80’erne. Siden har de dannet par privat såvel ind og rammer flere lag, der handler om både som musikalsk. Foruden tre store drenge og sorg og glæde, mærkede jeg hurtigt, at her et dejligt hjem i Højbjerg har de netop haft 25 var et rum, hvor man kan kommunikere og års jubilæum sammen som Klezmerduo. formidle på mange forskellige planer”, fortælAnn-Mai-Britt’s opvækst i Vestjylland var fuld ler Ann-Mai-Britt og fortsætter: ”Vi købte i af musik, men det var, da hun mødte Henrik, 1986 en kassevogn og tog på en lang rejse, at det blev en levevej. Noget af det første, hvor vi spillede os ned igennem Europa. I de gjorde sammen, var at tage til Skotland det tidligere Jugoslavien stod vi en dag og på Henriks gamle Nimbus motorcykel. De spillede på gaden, hvad man i virkeligheden medbragte guitar samt et repertoire af forskelikke måtte. Pludselig kom en ung pige hen og lige danske folkesange og spillede på gader sagde: ”You have saved my life!”. Hun forklaog stræder under Edinbourgh festivalen. ”På rede, at hun netop havde taget beslutningen vej hjem på Nimbussen fortalte Henrik, at om at ende sine dage. Men klezmer musikken han havde en klarinet, og om ikke jeg kunne havde ramt noget i hende, som ville livet. Der tænke mig at spille harmonika. Og sådan en – blev jeg, som helt ung klar over, at der altså en gammel engelsk en af slagsen fra fyrrene er noget i den musik, som kan mere end at - havde min far stående i skabet derhjemme underholde”. på gården i Vestjylland. Det var mere eller mindre sådan vi startede tilbage i 1982”. Branding og arbejdsform At ”brande” sig. At finde sit publikum, marked Mødet med klezmer og arbejdsfelt kan også handle om at begive Henriks tidligere arbejde som teatertekniker i sig ind på et område, der på overfladen ser det eksperimenterende, aarhusianske teater afgrænset ud, mener Henrik og Ann-Mai-Britt.

18

basunen • marts 2013

”Det er som at gå ind igennem et nåleøje, og så åbner der sig en dør til et helt nyt og stort univers”. Ved at fokusere kan der i nicher lukke sig en verden af utroligt mange lag og muligheder op. Og, som Henrik kommer i tanke om, et gammelt citat lyder: ”Gud ligger i detaljen”. ”Det, der har været vores niche, foruden selve klezmer musikken som nichegenre, har været, at vi helt fra starten har haft fortællingen med. Kombinationen af at spille noget fremmed musik og så at fortælle om den. Små historier og anekdoter som knytter musikken til noget, folk kan sætte sig ind i. Det kunne for eksempel være bryllupsfester eller til situationer omkring sabbatten eller andet, som har med det jødiske liv at gøre”. Klezmerduo har også evnen til at fungere i højskole- og kirkelige sammenhænge ved at formidle den fremmede musik som en god og nær oplevelse. Det kan de, fordi historierne om den er nøglerne til at tage musikken til sig og forstå den. For duoen er forberedelserne omkring det, de siger og fortæller bestemt lige så vigtig, som det er at forberede musikken. Det er story telling, og ikke bare snik-snak imellem numrene. ”Havde vi bare stillet os op og spillet klezmer musik, så havde vi ikke haft så meget at lave igennem de sidste 25 år. Det havde i hvert fald tidligere virket alt for anderledes”. Men Henrik og Ann-Mai-Britt oplever efterhånden, at det er blevet lettere også at spille et helt sæt uden fortællingerne, da specielt balkanmusikken men også klezmeren er blevet mere kendt. Sange på rejse Klezmerduo har udgivet i alt fire cd’er. ”Oy Oy Oy”(1997) er jiddish sange og klezmer. ”Itzik Spitsik”(2001) er bygget op omkring jiddish sange, som er skrevet her i Danmark. På ”Shabes Tsimmes”(2007) flettes balkanmusikken ind. Og ”A Bisele Freyd”(2012) der bevæger sig over i ”en fætter” til klezmeren, den sefardiske musik. Klezmer tager ofte udgangspunkt i de traditionelle jødiske sange. Henrik og Ann-Mai-Britt arbejder desuden også med at bearbejde ar-


Prøv også at kigge efter Klezmer Duo på Google og YouTube er”, smiler Henrik. ”Nogle gange når vi har spillet sammen med dem, oplever vi, at dansen og musikken bruges på en intensiverende måde, hvor man ikke må stoppe med at spille. Man skal blive ved, så festen kommer helt ind i et flow og i en stemning. En insisteren på festen hvor folk kommer væk fra det pæne, det formelle og hverdagen. Sådan var det også i gamle dage herhjemme, hvor spillemændene spillede ’bønderne ud af skoene’ hele natten. Det er ekstatisk, nærmest udrensende og fylder folk med en fantastisk energi. Måske lidt på den samme måde som unge kender det i dag ved ”techno raves”. Samspil I bogstaveligste forstand har tilværelsen for Henrik og Ann-Mai-Britt på alle måder været et sammenspil af arbejdsliv og familieliv. Deres tre sønner på nu 15, 19 og 23 år har også både været - og spillet med, når mor og far rejste ud. I Basunen Klezmer Duo på Atlas - Foto Franseska Mortensen nummer 4 fra 2005 har vi tidligere bragt artiklen rangementerne, tilføje f.eks. helt nye variatio”Folkemusik på stylter” om familien på musiner, mellemspil, overgange og meget mere. kalske eventyr i Storbritannien. (Find den på Tilbage fra 1905 indspillede man i USA www.basunen.dk). klezmer musikken på lakplader. Mange gamle traditionelle sange er blevet transskriberet til nodehæfter og genudgivet på cd. For Klezmerduo har det også altid været en vigtig arbejdsproces at rejse. ”For eksempel kan vi herhjemme arbejde med forskellige numre og så i forbindelse med vores rejser møde folk, som også kender dét specifikke nummer. Så får det pludselig en historie og begynder at leve. Der skal ligesom den ekstra dimension til, så musikken knytter sig til en oplevelse eller et møde, og på den måde finder musikken sin vej”.

Musikkens kraft ”Vi har fået meget i vores møder med polakker. De er sgu lidt mere gale, end vi danskere

”Det har været fantastisk at kunne dele alle de store oplevelser med Henrik. Virkelig en gave og alle barnepigepengene værd. Det kan godt være lidt svært at holde fri, for det her er jo vores liv”. ”Man kan sige, at der ikke er så meget rock ’n’ roll over det, og julefrokosterne i foretagenet er også lidt kedelige”, griner de sammenstemmende. Arbejdsopgaverne tager de sig af og fordeler i fællesskab. Henrik tager sig ofte af de tekniske ting og arbejdet med hjemmesiden. AnnMai-Britt er dygtig til tekster og indhold. Alle administrative og praktiske opgaver omkring kommunikation, booking af jobs osv. arbejder de begge med. ”I virkeligheden er vi, og har

Klezmer Duo på Atlas Foto Franseska Mortensen

Klezmer Duo i Bulgarien Foto: Ruben Fjord Bredholt

vi altid været, meget privilligerede ved, at det ene job altid har ført det næste med sig”. Minder og mod på fremtiden Musikken har ført Henrik og Ann-Mai-Britt vidt omking, ud på et hav af fantastiske oplevelser rundt om i verden. Alt lige fra musiceren i det meste af Østeuropa til store koncertsale i Argentina, til oplevelser på gader og stræder i USA, Europa og Mellemøsten. Med glæde ser de tilbage på både rejseeventyrene og ikke mindst alle de inspirerende og personlige møder musikerlivet igennem de forløbne 25 år har ført med sig. Klezmerduo spiller omkring 100 jobs om året i mange forskellige sammenhænge: kirker, skoler, konferencer, kongresser, musikforeninger, højskoler, spillesteder, festivaler. Duoen har i årene spillet en række skolekoncerter igennem LMS – Levende musik i skolen og arbejder løbende med at udvikle og tilføje nye koncerttilbud til børn og unge. I øjeblikket har de aktuelt en ny koncert for de mindste børn på programmet, som hedder ”Find Festen”. Det handler om dialogen med børnene, omkring hvad, de synes, er en god fest. ”Vi oplever, at mange børn og unge gerne vil festen, de opsøger og leder efter festen, men hvad er det, der skaber en fest? Det er vores mission, at vi vil prøve at hjælpe og lede tankerne hen imod, hvad det er, der skal til, og som gør den gode fest”. Som musikken har bygget bro imellem Henrik og Ann-Mai-Britt, har de fremtidigt tænkt sig at arbejde ufortrødent videre med udgangspunkt i kærligheden til klezmer musikken for fortsat at glæde, underholde og samle mennesker på tværs af alder, religion og kulturelle baggrunde.

FAKTABOX:

http://www.klezmerduo.dk/

Fakta om Henrik Bredholt:

Er fra Virum uden for København.

Fik sin første guitar som 12-årig. Uddannet automatikmekaniker. Har arbejdet som teatertekniker på Teaterværkstedet Den Blå Hest og Århus Festuge. Musiker i forskellige sammenhænge bl.a. Danish Dia Delight, Jydsk Danseorkester, Komsu og Danseteatret Nordenfra. Komponist og underviser. Spiller i Klezmerduo: Sopran saxofon(og ikke som mange tror, klarinet), dulcimer, tuba, sang.

Fakta om Ann-Mai-Britt Fjord: Kommer fra Vestjylland.

Er fjerde generations musiker ud af en spillemands slægt. Drømte oprindelig ikke om at blive musiker, men om skuespil og teater. Har gået på Journalisthøjskolen, Århus Teater Akademi og Institut for Dramaturgi. Er uddannet Storyteller fra “Storytelling as a Healing Art” Arbejdet som skuespiller og instruktør i mange forskellige sammenhænge, seks år som teaterlærer på Testrup Højskole. Musiker og skuespiller i Danseteatret Nordenfra. Spiller i Klezmerduo: Harmonika, sang.

basunen • marts 2013

19


20

basunen • marts 2013


Gearkassen Af Lars Knudsen - DMF Aarhus Mikkel Bøggild er i øjeblikket ved at færdiggøre sin ”100% analoge LP”, som han kalder den, der udkommer til april/maj under kunstnernavnet Barrow. Desuden er han aktuelt medvirkende på en ny EP med Deer Bear, som han også har produceret i sit eget studie Sliberiet i Åbyhøj. Samtidig underviser han på konservatoriet i Americana og glæder sig meget til den nye holdstart her i foråret. Men inden da svarer han her på ti spørgsmål om gear. 1. Hvad er dit yndlingsinstrument/-gear for tiden? Den plade, jeg er i gang med at færdiggøre, er indspillet på en 2-tommer 24 spors Lyrec båndmaskine. Den tvinger mig til at gøre mit arbejde godt og udtryksfuldt, når jeg indspiller, fordi jeg ikke kan redigere og flytte rundt på lyden. Og så lyder det hele bare dejligt varmt og færdigt, og det er nemt at mixe bagefter. 2. Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig af med? For godt 10 år siden havde jeg et guitar setup, der bestod af en 70’er Orange top, en Fender rørrumklang og et 4x12” Fender kabinet. Når jeg hører optagelser fra dengang, synes jeg, det lyder fantastisk! Men forstærkeren gik i stykker hele tiden, kabinettet var tungt og stort, og rumklangen lød som et tordenvejr, hvis der gik en baggearsmand forbi den på et vuggende scenegulv. Så det måtte jeg lade gå. Men jeg savner det stadigvæk! 3. Hvad har du købt for nylig? Jeg har købt et studie! Jeg er gået fra at være 50% studieejer til 100% studieejer - så det må siges at være det største gearkøb, jeg nogensinde har gjort. Det er lidt vildt, men jeg kan mærke, at det er en fed kombination for mig med live jobs, egne projekter i studiet og at være mixer og producer for udvalgte bands og kunstnere. 4. Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale/studie? Min ´64 Gibson J-50 westernguitar, min ´69 Gibson SG og min ´67 Telecaster! Jeg er så glad for de tre instrumenter, og jeg har aldrig prøvet nogen, der kommer helt tæt på..! Og hvis jeg er i gang med et projekt, er der nok også et par spolebånd,

jeg ville sørge for kom ud. 5. Hvad er næste instrument/gear på listen? Jeg skal have ny mixer til studiet og har kig på to af Chandlers Mini Mixere. Det er en mixer, hvor alt det overflødige er skrabet fra, men til gengæld er lyden helt i top og i klasse med de fineste Neve og API mixere, som jeg slet ikke kan komme i nærheden af. Og så er de lavet efter de gamle EMI-mixere i Abbey Mikkel Bøggild Road, så det passer lige i mit vintage-øre! 6. Den dårligste investering? Ud over at få stjålet en dobro, jeg lige havde købt, og ikke havde fået tilmeldt instrumentforsikringen, tror jeg ikke, jeg har lavet nogle rigtigt dårlige investeringer. Da jeg lærte at spille, havde jeg en masse forskellige ting, som jeg solgte igen, efterhånden som jeg blev bedre og lærte mine egne præferencer bedre at kende - men det er jo nærmest uundgåeligt! 7. Den bedste handel? Min bedste handel er nok den 1964 Gibson J50, jeg fandt i Austin efter SXSW 2011. Den havde den lidt dårlige justerbare stol, som blev brugt dengang, men jeg havde en fornemmelse af, at den kunne blive rigtigt god, hvis jeg fik den lavet om til en almindelig stol. Jeg fik et værksted derovre til at lave den, og pludselig blev dækket meget mere levende, og jeg havde fået mig en fantastisk guitar. Til 2000$ plus ca. 28% told og importmoms. Jeg har set tilsvarende guitarer til mellem 25.000-35.000, så jeg synes, det var et rigtigt godt køb! 8. Har du et tip til et godt køb? Gå efter de lidt uoriginale modeller, hvis du vil have gode vintage instrumenter, du

kan betale dig fra. Lidt ligesom Gibson’en fandt jeg for 10 år siden min ’65 Stratocaster i en butik i Hamborg. Den havde fået sort slagplade og kromknapper på, så den lignede en 80’er bastardguitar. Jeg skiftede delene til replicaer, der passede til 1965, og sådan fik jeg for €2500 en fantastisk guitar, som jeg heller ikke skal være så øm over, som havde det været en 100% original. 9. Seneste musik gadget? Hmmm... hvad tæller som gadget? Vil nok fremhæve min ZOOM Q3 HD, der er en stereo optager med HD kamera. Jeg bruger den til at lave min videodagbog, optage koncerter og øvere osv. Det er ikke det bedste kamera, men man bliver overrasket over, hvor meget lyden betyder i forhold til billedet, når man fx lægger noget ud på YouTube. 10. Det urealistiske ønske? En gang vil jeg gerne eje en stor API pult. Jeg elsker deres ting, og har både deres hardware EQs, kompressorer og preamps. At indspille og mixe gennem sådan én, hvor de sidder på hver eneste kanal må være fantastisk! Men til minimum 100.000 $, så skal der altså sælges nogle plader, før der bliver råd!!

basunen • marts 2013

21


AJO i Gambia Musikalsk workshop i Afrika

Af Mads Bærentzen - DMF Aarhus, Aarhus Jazz Orchestra Fredag d. 4. januar 2013 satte 3 musikere (Claus Waidtløw, Morten Ramsbøl og undertegnede) samt kunstnerisk leder Lars Møller fra Aarhus Jazz Orchestra sig i flyveren for at begive sig ud på ikke så lidt af et eventyr. Nærmere bestemt skulle vi en tur til Gambia for at studere den afrikanske Wollof trommetradition på allernærmeste hold i den lille gambianske landsby N’Jawara. Det blev på alle tænkelige måder en både inspirerende, anderledes og udbytterig tur ind i den afrikanske kultur såvel musikalsk som socialt.

mod N’Jawara i to tætpakkede, noget bedagede Toyota Hiace’s, der dog fik os sådan nogenlunde sikkert frem til bestemmelsesstedet, selvom turen, der normalt er berammet til ca. 5 timer kom til at tage

Efter et ophold i Frankfurt, hvor vi mødtes med 6 norske musikere, der også skulle deltage i workshoppen, satte vi kursen mod Banjul, hovedstaden i Gambia, en helt anden verden og et helt andet klima. Vi blev i lufthavnen mødt af utroligt mange meeeget hjælpsomme folk, der hellere end gerne ville bære al Afrikansk koraspiller og Lars Møller - AJO vores bagage, men ret hurtigt gik det op for os, at de bestemt ikke havde tænkt sig at gøre det gratis, og der knap 10, ikke mindst på grund af en lænstod vi med alle vores talenter og for store gere ventetid ved færgen, der skulle fragte Euro-sedler, 1-0 til de lokale… os over Gambia-floden. Normalt besejler 3 færger ruten, men de to var desværre Efter en overnatning på et noget udtjent ude af drift, og efterspørgslen var ikke ”luksus”-hotel i hovedstaden satte vi just aftaget af den grund. Med lidt ”ekstra” næste dag kl. 14.00 (oprindeligt afgangspenge op af lommen og et sandt kaos tidspunkt var sat til 11.00, så det pasved færgelejet kom vi dog langt om længe sede fint i forhold til Gambian time) kurs ombord på noget, der mest af alt kunne

22

basunen • marts 2013

minde om en færge til en af de sydfynske øer, hvor man havde fjernet al tænkelig komfort, stuvet ca. tre gange så mange mennesker ombord som tilladt og sat den ene motor (af 2) ud af kraft. Sent om aftenen var vi så endelig fremme i campen, hvor vi skulle tilbringe den næste uge i selskab med de lokale trommehelte i noget primitive omgivelser. Der var masser af hjertevarme og gæstfrihed, det var også nødvendigt, når man så på de sanitære forhold og lejrens hytter, der mest af alt mindede om en overordentlig primitiv spejderlejr, men i løbet af kort tid vænnede man sig til forholdene, og heldigvis var der så mange ting, der opvejede og totalt overskyggede manglerne i den henseende. Tankevækkende var også fraværet af strøm, internet og for det meste mobilnetværk, man savnede det faktisk ikke. Dagen efter påbegyndte vi så undervisningen i de komplekse afrikanske rytmer, og vi blev opdelt i 2 grupper, den ene med de mere avancerede ”elever”, der har besøgt lejren adskillige gange og studeret musikken indgående og så et hold med os andre, der først for nylig har stiftet bekendtskab med kulturen og musikken. Det øvede hold talte bla. den norske pianist og komponist Jon Balke,


percussionisten Helge Norbakken samt trommeslageren Jonas Johansen, der efter eget udsagn var udtaget til de øvede, ”fordi han primært kunne spille kraftigt og længe…”. Lærerstaben bestod af en lokal trommegruppe, der havde et fuldstændig vanvittigt højt niveau inden for denne genre, og det var en stor oplevelse at høre dem udfolde sig i ekvilibristiske og imponerende trommeudladninger i et tempo og en dynamik, hvor vi slet ikke kunne være med, men de var heldigvis utroligt gode til at formidle traditionen på et mere grundlæggende plan også, så alle fik mulighed for en musikalsk indføring i de komplekse figurer i de 6-stemmige rytmer, som musikken for det meste er bygget op af. En ting jeg virkelig bed mærke i, var den pædagogiske tilgang, hvor tingene blev gentaget næsten i det uendelige. Flere gange undrede vi os over, hvorfor vi skulle øve de samme ting så meget, men som dagene skred frem var det fantastisk at opleve, hvordan de forskellige elementer pludselig ”lagrede” sig i en hukommelse, hvor de sandsynligvis vil blive siddende for evigt. Her i den vestlige verden har vi måske for ofte en tendens til at gå for hurtigt frem i forbindelse med tilegnelsen af eksempelvis et instrument i stedet for at fokusere på langsommere men sikrere fremgang, det gav stof til eftertanke.

At gå en tur i landsbyen og komme tæt på de lokale beboere, primært børnene og de unge, var ligeledes en særdeles spændende og meningsfyldt oplevelse. De var enormt hurtige til at skabe kontakt, vældigt nysgerrige og meget interesserede i, hvad vi nu var for nogen. Ligeledes fik vi en dag lov til at komme på besøg i den lokale skole, hvor de på trods af næsten umulige forhold (noget så elementært som blyant og papir fandtes ikke) alligevel formåede at gennemføre noget undervisning, der lod til at berige de små poder. Altså ikke noget med iPads, skolebibliotek og SFO her. I løbet af ugen fik vi desuden besøg af forskellige andre musikere, blandt andet 3 sangere, der en aften sang for os til akkompagnement af 4 relativt højt spillende trommeslagere, godt de havde medbragt egen megafon! En anden dag fik vi så besøg af kora-spilleren Jali Mamodou Suso, et dejligt musikalsk bekendtskab, ikke mindst fordi der ligeledes igen kom lidt tonalt fokus i en ellers meget percussiv, rytmisk fikseret verden. Den sidste aften var hele landsbyen inviteret til afslutningsfest, og sikke en fest. Der blev danset, spillet trommer af folk i alle aldre. Blandt andet lagde en gruppe små drenge ud med at spille, som gjaldt det liv og død. Sikke en energi og spille-

glæde, voldsomt imponerende og rørende at se. Det lod til, at alle havde et særdeles stærkt forhold til traditionen, og at det virker fuldstændig integreret i hele det lokale samfund. Mætte af oplevelser satte vi os næste formiddag igen til rette i de to Toyota’er, hvorefter turen gik tilbage til føromtalte hotel, der nu pludselig fremstod som noget nær Hotel Hilton efter turen på landet. Pludselig kunne man se det meget luksuriøse i en stikkontakt med strøm, varmt vand i bruseren og som Jonas Johansen udtalte: ”Neeeeej, der er gulv…”. På trods af dette var det nu mest af alt nogle overordentligt positive oplevelser og inspiration, vi havde med i bagagen, da vi atter satte os i flyveren mod Europa efter mødet med den afrikanske kultur. Det kan godt være, at de slet ikke er i nærheden af vores vestlige luksusliv og komfort på den materielle front eller for den sags skyld nogen sinde kommer det. Til gengæld bliver det så rigeligt opvejet af en livsglæde og en fokuseren på andre værdier såsom fællesskab, sammenhold og TID på den mest antistressende måde frem for den evige fokuseren på innovation, videreudvikling og finansiel rigdom, der virker som de mest fremherskende dyder på disse breddegrader.

basunen • marts 2013

23


G AT E WAY I ÅRHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2013 være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere. Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Fink Revision Ny Munkegade 8 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

24

basunen • marts 2013

Mvh Uffe Fink Isaksen


”Vincentz, Hart & Brown” Masterclass og workshop i Ebeltoft

Af Niels Vincent Master class for DMF medlemmer og koncert 28. april i Maltfabrikken, Ebeltoft. To af verdens førende jazzmusikere, der har været med i front på New York scenen gennem mere end 40 år afholder master class og spiller med saxofonisten Niels Vincentz på Maltfabrikken i Ebeltoft. Niels Vincentz beretter om projektet: “Trioen mødtes i New York tilbage i 1999, hvor vi lavede en indspilning i et kælderstudie i Soho. Bassisten Cameron Brown, som jeg havde mødt via trommeslageren Mikkel Hess, havde hjulpet mig med at sætte denne session op med en af byens skarpeste lydfolk, David Baker, og den lige så skarpe trommelegende Billy Hart. Inden indspilningen havde vi haft nogle øvesessions i forskellige lejligheder og øvelokaler rundt omkring på Manhattan, og det var gået overraskende godt. Det var første gang, jeg spillede med Billy Hart, og det var på mange måder en life changing experience. Som jeg ser det, eksponerer Billy alt det bedste fra jazztraditionen - dedikation, formsans, power, smagfuldhed, et dybt swing og en nærmest plastisk fornemmelse for beat og “time”. Derudover har vi mange af de samme musikalske forbilleder, så det var nærmest et omgående hook up. Cameron er ud over at være en personlig og utrolig energisk bassist (Charlie Mingus’ sidste rytmegruppe valgte at fortsætte med ham i basrollen efter Mingus’ død i George Adams/ Don Pullen Quartet) også en overdrevent fin fyr. Sjældent hjælpsom og proaktiv. Han satte kontakterne op, og i maj 1999 gik vi i studiet. Indspilningen fandt sted på en typisk solrig forårsdag i NYC. Jeg var en smule forsinket

og måtte småløbe. Skulle sørge for dollars til bandet og studiet, købe et engangskamera og de forskellige ting, der skulle være i orden. Cameron var der allerede, da jeg kom, men Billy var ikke dukket op endnu. Lavede hul igennem til saxen. David Baker havde medbragt en overhead mikrofon, jeg aldrig havde set før, der lignede noget fra en gasovn fra 30erne. Men lyden var meget levende. Billy ankom tre kvarter forsinket. “No drum solos for me today”. Han havde været ude og hænge med gamle venner på Sweet Basil dagen før. Det endte med, at han spillede solo på alle takes. Det er sjældent, man får lov at opleve en mere inspireret session. Magisk. De første par numre tog vi et par gange, men det gik op for os, at det egentlig ikke var nødvendigt, og da vi var færdige halvanden time før tid kiggede vi på hinanden og konkluderede, at det var det. “We are a first take kind of band” konkluderede Cameron. Fik optagelserne på DAT bånd. The precious. Flyet hjem til DK. Der gik nogle dage med at knibe mig selv i armen. Problemerne startede først, da jeg skulle prøve at afsætte det. Jeg havde lige udgivet en CD på Stunt med Chris Potter, og jeg tror, de syntes, det var for meget med endnu en plade på dette tidspunkt. Prøvede forskellige danske og europæiske selskaber. Havde ikke hul igennem. Andre projekter kom indover, og det endte med, at DAT båndet forblev i skuffen indtil 2011, hvor jeg spillede med Billy igen. Pudsigt nok skete det af alle steder ved en torvekoncert i Ebeltoft i selskab med Uffe Steen og Klaus Nørgård, hvor Billy var afløser i mit daværende band. Ved den lejlighed pressede Billy på, for at jeg skulle se at få det udgivet. Han kunne godt huske indspilningen. Han opfordrede mig til at køre videre med trioen og udgive pladen. SteepleChase udgav den. Den blev døbt “Early Reflections” og fik fire stjerner i DownBeat. Gode anmeldelser. En DMA nominering. Men vigtigst af alt gav den mig alibiet til at genoptage samarbejdet med d’herrer, som jeg oprigtigt beundrer for deres musik, erfaring, og arbejde med at bære flammen videre. Deres

FAKTABOKS: Master class for DMF medlemmer og koncert 28. april i Maltfabrikken, Ebeltoft. Workshoppen er i ArtLab regi og varer to timer. Der er efterfølgende koncert med trioen. Der er mulighed for at få gourmetmad fra restaurant Smag. Tidspunkter: Master class 15 - 17 Pris 100 kr. for DMF medlemmer Koncert 18 - 20 Pris 110 kr.

evne til at leve og overleve på USA’s præmisser som kreative mennesker i en presset branche. Vi spillede en del sidste år, turné i USA og Danmark. Ny indspilning der kommer i marts. Københavns jazzfestival. I år har vi så denne to ugers tur i DK, Norge og Sverige. Vi afslutter turnéen den 28. april i Ebeltoft med denne kombinerede master class og koncert. Rammerne bliver noget nær optimale i den gamle maltfabrik , og med mulighed for at købe mad fra Smag er banen kridtet op til en formidabel jazzdag. Jeg håber at se og gense en masse DMFere fra Århus og omegn.”

basunen • marts 2013

25


DM F - OR KE ST ER PO RT RÆ T

Duo Paganini På turne langt hjemmefra

Af Thorkild Dalsgaard - DMF Aarhus Det hører ikke ligefrem til hverdagskost for danske musikere at gennemføre en længere- varende turné i Sydafrika. Ikke desto mindre var det tilfældet for den århusianske violin/guitar duo, Duo Paganini (Ian van Rensburg og Søren Bødker Madsen), som i oktober sidste år turnerede i 14 dage i det kæmpestore land - i fremmedartede og storladne omgivelser. Det var oven i købet fjerde gang, duoen gæstede Sydafrika - der er tale om tætte, gode kontakter til arrangører og musikforeninger.

møde Søren i en anden duokonstellation i DRs kulturkanal. Her optræder han med præsentation og gennemgang af Beatles numre sammen med Karoline Budtz (denne duo kalder sig ”The Blackbirds”) i en programserie, hvor The Beatles musikeksperten Per Wium også medvirker.

Jeg møder Søren Bødker på afdelingskontoret i Vestergade for at høre ham berette om turnéerne og om Duo Paganini. Den består af koncertmester i Aarhus Symfoniorkester, Ian van Rensburg, på violin og Søren selv på guitar. Duoen er opkaldt efter den navnkundige violinIan Van Rensburg og Søren Bødker Madsen troldmand Nicolo Paganini (1782-1840), Nå, men det var turnéen til Sydafrika, vi som udover at være datidens største violinvirtuos også komponerede værker for skulle høre om...? Søren indleder med at takke DMF for netop violin og guitar. Duo Paganini debuøkonomisk støtte til turnéerne. En god terede i 1999 og har siden haft en omfathjælp til de dyre fly- billetter, og det bringer tende koncertvirksomhed og har desuden os med det samme til spørgsmålet om indspillet tre cd-er. økonomien: Hvordan kan det lade sig gøre at finansiere en så omfattende turné? Netop i den uge vi mødes, (uge 7 febr. - 2013 red.) er både Duo Paganini Den seneste turné har været finansieret og Søren selv aktuel på flere fronter. I af koncerterne og af de master classes på Jyllands-Posten giver avisens klassiske anmelder, John Christiansen, en rosende konservatorie- niveau, som vi afholder i omtale af Duo Paganinis seneste cd-udforbindelse med dem. Det er en aktivitet, vi meget gerne vil udbygge i fremtiden. givelse, ”Sarasate for 2”. Den kommende søndag optræder duoen ved en uformel Hvordan fik I kontakterne til spillestebrunchkoncert i Musikhuset med klassiske musikalske perler akkompagneret af knader og arrangører? sende rundstykker og klirrende kaffekopVores første turné fandt sted i 2003. Den blev arrangeret af en koncertarrangør, per. Samme aften kan man minsandten

26

basunen • marts 2013

som Ian havde kontakt med. Ian er jo født og opvokset i Sydafrika, i Johannesburg. Vi spillede i Cape Town området og på vingårde i de verdenskendte vindistrikter, La Motte og Stellenbosch. For eksempel var en af koncerterne arrangeret af Cape Towns Symfoniorkesters venneforening. I Port Elizabeth spillede vi for 500 mennesker. En stor oplevelse at spille, også for sologuitar, foran et så stort og entusiastisk publikum! På den turné fik vi så mange kontakter, at vi selv kunne arrangere og aftale koncerterne. Der er en stor interesse for klassisk musik, for eksempel rejste nogle af tilhørerne tre timer for at høre koncerten i Oudshoorn i en nystartet musikforening der. Hvor kommer publikum fra, hvordan er ”publikumssammensætningen”? Flertallet af publikum udgøres af det hvide mindretal, dog kan man i Johannesburg også se farvede blandt tilhørerne. Man kan sige, at publikum til klassisk musik kom lidt i klemme efter gennemførelsen af den politiske frihed. Det sorte flertal var skeptisk over for de gamle magthavere og deres kultur. Derfor bæres den klassiske musik af folk, der i særlig grad brænder for musikken. For eksempel i Pretoria, hvor to ildsjæle har indrettet koncertsal, cd-forretning m.v. i et renoveret teater, ”Brooklyn Theatre”. Koncertsalen har en fremragende akustik og et Steinway flygel. Her fik vi forresten en rigtig god anmeldelse, som sluttede med ordene.” Their suberb ensemble playing rounded off their concerts into something greatly memorable. What a fine export product for Denmark indeed!”


Hvornår fandt så jeres anden turné sted – hvor i selv stod for hele arrangementet? Det var i 2008. Vi var otte dage i Garden Route, hvor vi oplevede en vidunderlig natur og var privat indkvarteret, dels hos Ians familie, dels hos medlemmer af de musikforeninger, vi spillede i. Tænk dig at sidde og spise morgenmad med udsigt til det Indiske Ocean! Mange steder var folk glade for at tage os med ud for at vise os deres by og omegn. Det er et ufatteligt kontrastfyldt land med kæmpestor forskel mellem rig og fattig. Det er kontraster, som på en måde afspejles i naturen. Der er både frodige marker og helt golde ørkener. I 2010 var vi igen af sted 8-10 dage. Og igen i oktober 2012, hele 14 dage. Vi har slet ikke talt om jeres koncertprogrammer, hvad er det for noget musik i spiller? Udgangspunktet er naturligvis originalkompositioner af Nicolo Paganini, den berømte violinvirtuos. (Historien fortæller, at Paganini blev forelsket i en kvindelig guitarist, og at han faktisk tilbragte fem år sammen med hende. Koncentrerede sig om dels at lære selv at spille guitar, dels at komponere værker for violin og guitar.) Men jeg har også arrangeret andre værker af Paganini for vores duo. På den første turne lyttede vi til Paganinis seks koncerter for violin og orkester, mens vi kørte gennem ørkenen. Da vi hørte anden sats af 3. violinkoncert kiggede vi på hinanden og sagde:” Den må vi lave”! Så måtte jeg i gang med at omarbejde orkesterstemmerne til guitarakkompagnement! Desuden spiller vi værker af en anden violinvirtuos, spanieren Pablo de Sarasate (1844-1908) og af den brasilianske tangomester Astor Piazolla (1921-92). Jeg har arrangeret klaverpartiturerne for guitar. Desuden spiller vi populære baroktoner: Bach, Händel, Albinoni. Nå ja, så spiller vi også nogle af mine kompositioner.

Du komponerer også? Ja, først og fremmest for sologuitar (Søren har indspillet fire cd’er med musik for sologuitar, bl.a. med egne kompositioner red.), men også for Duo Paganini. Jeg synes, at der var megen lydhørhed over for min musik i Sydafrika. Vi rejser ikke med flere programmer som sådan. Vi har et grundprogram, som hele tiden udvikler sig. Det er en stor tilfredsstillelse at få lov at gentage et program. I stedet for at indstudere og ”aflevere” et program for derefter straks at gå i gang med det næste, så virkelig at udforske og gå i dybden med værkerne. Hvor mange koncerter spillede I og hvor? Vi spillede en koncert i Johannesburg, tre i Pretoria, hvor vi også afholdt to master classes, en koncert i Stellenbosch på musikkonservatoriet dér, en koncert i musikforeningen i Still Bay og i Oudshoorn. I alt syv koncerter på 14 dage, og vi kørte forresten over 3000 km i en lejet bil! Når man så lægger rejsetiden tilbage til Aarhus oven i, så må I have været godt brugte da I kom hjem! Men er der allerede nu planer om en ny turné og flere koncerter i Sydafrika? Vi har helt klart et ønske om at fortsætte samarbejdet og vedligeholde kontakterne, ikke mindst at udbygge det pædagogiske arbejde med master classes og anden undervisning, og ja, noget er i støbeskeen, men det er nok for tidligt at udtale sig om konkrete steder og tidspunkter. Lige nu arbejder vi på at komme frem i Tyskland. Det er Ian, der er i gang med at skabe kontakter der.

Det kunne måske være noget for Jer? Ja, hvis man finder det interessant at præsentere et klassisk violin/guitarensemble i Berlin, så er Duo Paganini helt klar! Søren ser ud, som om han næsten allerede har pakket kufferten – lysten til at gå i gang med nye projekter og initiativer er i alt fald ikke til at tage fejl af! Men i første omgang skal det lokale publikum tilgodeses ved søndagens koncert i Musikhuset.

FAKTA: Søren Bødker Madsen, født 1956, er udannet hos Maria Kämmerling og Leif Christensen på Det Jyske Musikkonservatorium I 1986 vandt han 1. prisen i den internationale Kutna Hora guitarkonkurrence i Tjekkiet – med deltagelse af over 100 guitarrister. Både som solist og som medlem af Den Danske Guitarduo og Duo Paganini har Søren Bødker Madsen haft en omfattende koncertvirksomhed i både ind- og udland. Siden 1981 har han været lærer på Kolding musikskole. Som komponist og arrangør leverer Søren underlægningsmusik til DR gennem bl.a. TV-DOK. Ian van Rensburg, født 1964 i Sydafrika. Vandt i 1984 Cape Town Symphony Orchestras violinkonkurrence. uddannet i New York (Juillard School of Music) og derefter i Wien. Ian har siden 1992 været koncertmester i Aarhus Symfoniorkester. Han har optrådt med violinkoncerter at Beethoven, Bruch, Dvorak – i marts 2009 var han solist i Samuel Barbers violinkoncert med Aarhus Symfoniorkester

DMF har haft efterhånden en hel del initiativer i gang med hensyn til at præsentere dansk musik og danske musikere i Tyskland, ”Denmark meets Berlin”, for eksempel. basunen • marts 2013

27


GENERALFORSAMLING I AARHUS

Beretning om året der gik Af Lars Kiehn - DMF Aarhus Basunen Vi kunne her i 2012 fejre 25 år med Basunen, Aarhus afdelingens lokale blad og talerør. Vi indgår i et samarbejde om bladet med afdelingerne Djursland, Randers, Herning, Silkeborg og Holstebro. Vi syntes selv, der er mange fine portrætter og interview med lokale navne. Vi forsøger helt bevidst at lægge os et andet sted i dækning af musik- og kulturstof end forbundets Musikeren, som udkommer 10 gange årligt og udsendes til alle medlemmer. Vi er bevidst om, at vi i de 4 årlige Basunudgivelser, skal skrive historier om Aarhus afdelingens medlemmer og andre lokale aktører i musiklivet, foruden vi skal skrive og kommentere de kulturpolitiske initiativer og strømninger. Dog uden at konkurrere med Musikeren. Samtidig skal bladet også informere medlemmerne om

Arrangementet lå i forlængelse af Musik Aarhus Festival, som blev afviklet i perioden 10. – 19. januar. 35 organisationer og deres repræsentanter havde fået tildelt en messestand hver og selvfølgelig også DMF. DMF Aarhus og forbund deltog i initiativet, som vi kun kan rose. Det var en rigtig fornem mulighed for at pleje netværk og få snakket med de aktører i musikmiljøet, som man ikke er i kontakt med i det daglige. Der var også en del interesserede borgere forbi messen. Håber det gentages igen næste år. Citronhuset/Berlin lejligheden Vi fortsætter med at sende medlemmer til Monda og Berlin. Der er stadig interesse for at leje sig ind de to steder, og der er kun lutter ros, når folk kommer hjem fra deres ophold. Så vi syntes fortsat, at det skal være en del af afdelingens tilbud til medlemmerne og deres familier. Begge initiativer deler vi sammen med DMF København. Gramex-midlerne Vi uddelte igen i år vores blokbevilling til en blandet skare af ansøgere. Vi prøver at nå så langt ud med midlerne som muligt. Derfor har vi i de fleste tilfælde støttet arrangører, som kan lave koncerter til glæde for musikerforbundets medlemmer. I år har afdelingen støttet Jam session på Fatter Eskil, klassiske koncerter i Årslev, Talentkonkurrencen ”Unge spiller Klassisk”, Gymnasie Spot 12, 1700-tals Festival, Melodica Festivalen, Århus Sangskriver Værksted, POPREVO og Jazz Mig i Øret.

vigtige medlemstilbud og initiativer. Vi har en række dygtige skribenter, som også er musikere, tilknyttet bladet. Dem er vi meget glade for at kunne benytte os af . Derudover leverer de to ansatte artikler til hvert nummer. Aarhus Musikmesse For første gang prøvede man at samle byens musikaktører til en musikmesse, hvor byens borgere, musikere og byens øvrige aktører var inviteret til arrangementet. Messen blev afholdt på den nye Godsbane, som var meget anvendelig.

28

basunen • marts 2013

Demonstration Formanden deltog i demonstrationerne på henholdsvis Rådhuspladsen i København og i parken foran hovedbiblioteket i Aarhus, som var arrangeret af græsrodsbevægelsen Folkets Parlament. Begge demonstrationer var en markering og en modstand mod de mange nedskæringer den siddende regering har rettet mod samfundets svageste og de ydelser de får. Det handlede om bl.a. fleksjob, dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension og i det hele taget hetzen mod arbejdsløse og handicappede. Brugtmarked Instrumenter og gear Vi holdte for første gang et brugtmarked eller loppemarked. Musikere og alle DMF-

medlemmer kunne komme og få en bod, hvor de kunne sælge deres brugte udstyr, eller de kunne købe brugt grej af enhver art. Det blev en fornøjelig og utrolig hyggelig søndag ude i Trykkeriet i Viby. Hvor vi til lejligheden havde engageret Mike Andersen og Kristian Dam til at underholde de mange fremmødte gæster. Også dette initiativ vil vi forsøge at gentage. Aarhus Symfoniorkester Vi satte i 2012 et mindfullnesforløb over 10 gange i værk for musikerne i byens symfoniske orkester. Det skete i et samarbejde med musikerne i orkesteret. Vi sikrede forløbet ved et fælles økonomisk tilskud, hvor afdelingen skaffede nogen midler, musikerne og orkesterkassen fandt ligeså et bidrag, foruden en beskeden brugerbetaling. Birgitte Due, der har erfaring fra Det jyske Musikkonservatorium, kørte hele forløbet. Der kan være nogen belastende og hårde arbejdsforhold i de symfoniske orkestre. Ved at tilbyde dette forløb, har vi forhåbentlig givet musikerne nogle værktøjer, som gerne skulle være med til at forbedre deres egne og deres kollegers psykiske arbejdsmiljø. Det er 20 – 25 musikere i orkesteret der har tilmeldt sig forløbet. Meget tilfredsstillende. I 2013 oplevede vi også en ophedet diskussion om de mange udenlandske musikere, der sidder i de danske symfoniske orkestre. Det hele startede med at en tv-kanal havde set på udviklingen i Norge, og derfor ville man finde ud af, om der var en parallel til situationen i Danmark. Det fik flere af politikerne på Christiansborg til at udtale sig voldsomt uheldig og stødende. Jeg håber det hele er faldet til ro igen, og at vi sammen kan glæde os over de mange fantastiske og dygtige udenlandske musikere, der beriger orkestrene, og som sammen med deres danske kolleger gør en kæmpe indsats for at levere musik til glæde for det århusianske og østjyske publikum. Aarhus sangskriverværksted DMF lægger lokaler til denne forenings mødeaftener. Vi støtter også jævnligt deres aktiviteter og initiativer. I det forløbne år støttede vi bl.a. deres 2 dages workshop med den amerikanske singer/ songwriter Michael Weston King, der tilfældigvis var forbi Aarhus.


Jubilæumsarrangement Grenaa I 2012 blev vores naboafdeling DMFDjursland 100 år. Dette blev markeret med nogle flotte koncerter og kaffebord på koncert- og kulturhuset Pavillonen. Vi var naturligvis til stede og fejrede dagen med afdelingen, der havde lavet et stort og flot arrangement med masser af musik spillet af afdelingens egne medlemmer. Hæderspris På den første dag Klüvers Big Band – eller Aarhus Jazz Orchestra som det hedder nu - og solisterne Jesper Thilo/Dennis Macrel

Jens Klüver, hædersprismodtager og Lars Kiehn - DMF Aarhus spillede i Ridehuset under jazzfestivalen, blev afdelingens mangeårige medlem, dirigent og orkesterleder Jens Klüver hædret med forbundets hæderspris 2012. Forbundsformanden talte ved lejligheden og fremhævede Klüvers kvaliteter og de mange initiativer han i sin lange karriere har været involveret i. Foruden hæder fulgte der en pengegave på 50.000 kroner til prismodtageren. Læs Basunen 3/2012. Aarhus Jazz Orchestra Klüvers Big Band er blevet til Aarhus Jazz Orchestra, og med den nye leder og dirigent Lars Møller har orkestret åbnet sig endnu mere imod samarbejder med andre regioner og kulturaktører foruden, at man har valgt en mere moderne orientering i sit repertoirevalg. Bl.a. resulterede det i en meget hypet koncert under Spot Festivalen 2012, hvor orkestret spillede numre af det amerikanske metalorkester Slayer. Der var lang publikumskø inden koncerten, og interessen for at overvære denne koncert med orkesteret var overvældende og nåede nye højder. Orkestret deltog også i den mindeværdige værkopførelse af Jacob Buchanans Re-

Lars Møller

qium i bl.a. Domkirken i Aarhus. Så alt i alt er man i en god og spændende videreudvikling med den nye Leder, der naturligvis stadig vil sørge for, at orkestret også vil lave projekter, der er mere forankrede i den historiske big band-tradition. Afdelingens bestyrelse På generalforsamlingen i 2012 blev 2 nye valgt ind i bestyrelsen. Det var hornist i Aarhus Symfoniorkester Flemming Aksnes, og selskabsmusiker og foredragsholder Flemming Både. De erstattede Ole Holmgaard og Carsten Bastrup Med Flemming Aksnes har afdelingen fået en aktiv symfoniker i bestyrelsen, og derved en kontakt til Aarhus Symfoniorkester. Det er positivt, og godt. Vi er begyndt at rapportere fra bestyrelsesmøderne i Basunen, sådan at medlemmerne kan følge lidt med i de ting vi arbejder med. Hovedbestyrelse og FU Mads Bærentzen og Lars Kiehn sidder begge de næste 4 år i forbundets hovedbestyrelse. Lars Kiehn blev denne gang valgt ind i forretningsudvalget, sådan at Aarhus afdelingen stadig er repræsenteret i dette organ. Thomas Lassen fra afdelingens bestyrelse blev valgt ind som 2. suppleant til hovedbestyrelsen. GymnasieSpot Det var 3. år vi deltog i GymnasieSpot, som afvikles på Nørgaard Højskole i Bjerringbro. Arrangementet bliver bedre og bedre. Kvaliteten på orkestrene er stigende og har nu nået et rigtig flot niveau. Fra at være en Midt/Østjysk konkurrence oplevede vi i år at der var orkestre også fra København. Thomas Lassen og Lars Kiehn sad i dommerpanelet, og var derfor med til at gøre rockorkesteret Mettro fra Skive, til vinder. Mettro vandt et spillejob på V. 58 og pressefotos taget af fotograf Peter Svendsen, samt en karriererådgivning af Steffen Rasmussen. Læs Basunen 2/2012 SPOT Festivalen Igen i år var vi i afdelingen på SPOT Festivalen sammen med forbundet og ungdomsudvalget UrU. I år havde UrU lavet en lille sangskriverscene i vores sorte pavillon, som er en fast del af DMF’s bod på festivalerne. Til at friske lidt op på standen havde man inviteret islandske Halla Nordfjord, Kasper Bai og Nanna Schannong. Læs Basunen 2/2012 Tema-Aftener En mandag hvert kvartal præsenterer vi et spændende program, som er målrettet den mange selskabsmusikere i Midt- og Østjylland. Vi har i afdelingen lavet et selskabsmusikerudvalg med Axel Boel, Flemming Både og Lars Kiehn, der udvikler ny arrangementer. Vi bruger normalt Låsby

Kro til at afvikle arrangementerne, da det ligger fint centralt for de mange tilrejsende musikere, og samtidig er faciliteterne passende.

iPod i Musikken på Låsby Kro I år afviklede vi ”iPod i Musikken ved Flemming Både og Axel Boel”, ”Anlægsaften med Lars Hinge, Bendt Aaen og Erik Sletting”, ”Intro og inspirationskursus med emnerne Posio ved Niels Skovmand, Promovideo ved Nils Harbo, På job med Mainstage ved Axel Boel og salg og markedsføring ved Michael Bødker Sørensen” og ”Tyros 4 – tips og tricks ved Jens Munkholm”. Alle sammen lutter gode foredrag/workshops, som evnede at tiltrække et stort og interesseret publikum. Grill & Chill Out I år afviklede vi vores 3. Chill Out arrangement på Klamsagervej i Åbyhøj i samarbejde med Øvelokaleforeningen MONO. Vi havde et flot og tæt program, hvor Søren Arnholt fra succesbandet Nephew fortalte om Nephew’s kamp fra ukendt men ambitiøst rockband til at blive det mest succesfulde navn i dagens rockmusik. Skuespiller og musiker Kristian Kock talte om appearance og sceneoptræden. Ole Rosenstand Svidt Gaffa om musikjournalistik. Vi havde lavet en omgang ”40 Gode Råd” med Snævar Njall Albertsson (Dad Rocks m.fl.), som også fortalte om Creative Commons, Lasse Dahl (trommeslager Minas) om det at sætte job op i udlandet, Erik Martens (Koda)om Koda og rettigheder. Mikael Højris (DMF) om pladeudgivelser. Ind imellem de mange indslag var der Grill Pølser og håndbajere til de mange deltagere. Kim Kixx sluttede en forrygende aften af med en solooptræden, der var medrivende, intens og dynamisk. Læs Basunen 2/2012. Berlin Music Week Afdelingen samarbejder med Københavner afdelingen om dette arrangement under overskriften ”Danish Invasion”. Det hele foregår under det, der hedder Berlin Music Week. Arrangement og samarbejdet har nu kørt i fire år, og det var også fjerde gang vi var dernede med en håndfuld bands. Vi havde i 2012 udgaven inviteret Waldo & Marsha, Boho Dancer, Tako Lako og Schultz and Forever med. Vores

basunen • marts 2013

29


venue var i år lagt på spillestedet Rosi’s, hvor DMF inden koncerterne om aftenen havde linet et interview op mellem de deltagende bands og den berlinske radio ”Fritz” og journalisten Christoph Schrag. Koncerterne var halvtimers showcases til hvert band. Dagen efter var de deltagende bands forskellige steder i Berlin, hvor de spillede mindre showcases. Århusianske Waldo & Marsha var så heldige, at journalist Kieron Tyler fra Mojo, Billboard, der var i Berlin til Berlin Music Week, var kommet til Rosi’s specifikt for at høre dem. Læs Basunen 3/2012.

Berlin Songwriter Summir Berlin Songwriter Summit Igen i år sendte vi sangskrivere til Berlin til en uges intensiv sangskrivning. Der co-writes og komponeres i en uge. DMF lejligheden i Rykestrasse, Prenzlauer Berg dannede ramme om de daglige udfoldelser Der var indlagt forskellige foredrag og oplæg udover der var sat et job op på den intime scene på Cafeen Myxa i Neukölln for de deltagende sangskrivere fra København, Aarhus og Berlin. Coaching Vi har nu i snart et par år tilbudt medlemmerne, at de til stærk nedsat pris og med tilskud fra afdelingen kan få en session/ coaching ved coach Jørgen Klok. Det er der en del, der har benyttet. Tilbagemeldingerne har været meget fine, og de har fået en hjælpende hånd. Læs Basunen 3/2012. Regnskab og Økonomi Vi har haft et næsten stabilt år forstået på den måde, at der ikke har været de vilde udskejelser eller store indkøb. Vi har ikke skullet foretage store investeringer. Driften er samtidig nu lagt til rette, så den har et roligt og jævnt flow igennem året. Huslejen i de nye lokaler i Vestergade er billigere end dem vi havde i Grønnegade. Dog var der i år ekstraordinært en kongres i Helsingør, som afdelingen selv måtte finansiere. Det er yderligere aftalt, at afdelingen ikke længere modtager et forbundsfinansieret administrationsbidrag på 20.000 kroner årligt. Det er en konsekvens af de nye aftaler mellem forbundet og afdelingen, der er lavet efter vi er flyttet til Vestergade. Regnskabet er meget tilfreds-

30

basunen • marts 2013

stillende og viser et overskud på 69.231 kroner. Egenkapitalen er nu på 694.972 kroner plus. Praktikant Vi har i den forløbne periode haft en ung mand i jobtræning. Han henvendte sig om en mulig ansættelse i en periode, da han havde været nede med sygdom og stod og skulle i jobtræning, for at finde sit ståsted på arbejdsmarkedet. Han er grafiker og vi har brugt ham i forskellige sammenhænge med Basunen og til annoncer for vores arrangementer. Dog på et roligt og afslappet arbejdsniveau med den realitet for øje, at processerne skulle fungere som jobtræning for ham. Tillidsmandsmøde I juni er der det tilbagevendende tillidsmandsmøde på Kobæk Strand. Det er det sted, hvor tillidsfolk fra hele landet mødes engang om året. Det er halvanden dag med beretning fra forbundets ledelse og indslag eller oplæg fra udefrakommende foredragsholdere. I år deltog vi 6 fra afdelingens bestyrelse. Hjemmeside Vi har - godt bistået af medlem Lars Borup - løbende igennem året arbejdet med afdelingens hjemmeside. Vi har forbedret den og forsøgt at gøre den mere brugervenlig, sådan at medlemmer forhåbentlig bedre kan finde det, de søger efter. Vi har også prøvet at få den til at korrespondere med forbundets hjemmeside, sådan at der kan linkes fra afdelingen til forbundets hjemmeside. Vi har samtidig udviklet på et nyhedsbrev, så vi får en ny platform for vores mange arrangementer og andre aktiviteter i afdelingen. Der har været en del overvejelser om udsendelsen. Vi har besluttet, at nyhedsbrevene skal udsendes med afsæt i forbundets medlemskartotek, da vi derved får et opdateret kartotek, som vi ikke skal vedligeholde. Samtidig skal det hele virke fra dag et. Vi kan ikke begynde at sende ud før det hele er gennemtjekket og afprøvet. En lidt længere udviklingsproces end vi nok havde troet fra starten. Dialogmøder Her i 2012 prøvede vi at udbyde en række nye møder med vores medlemmer – dialogmøder kaldte vi dem. Vi afviklede 5 dialogmøder i første halvår og det nye ved denne foredragsrække var, at medlemmerne blev inviteret ind i ”maskinrummet” på oplægsholdernes arbejdspladser. Ellers var modellen den, at de 5 oplægsholdere startede med at fortælle om deres respektive fagområde, og derefter gik man over til spørgsmål og snak på en hyggelig og afslappet måde. Som oplægsholdere og foredragsholder havde vi Stefan Facius booker og agent, Thomas Rohde Leder MXD (Danish Music Export), Christian

Fløe Svenningsen manager (CFS Management), Ole Rosenstand Svidt journalist (Gaffa) og Dennis Ahlgren optagerteknik (AabyRoad studie). Kurser m.m. Vi har som tidligere år afholdt en række fine og relevante kurser i afdelingen. Nogle af kurserne har været dagskurser, og nogen har haft flere dages forløb, og nogle har varet en hel uge: Aleksander teknik kursus med Axel Nielsen, Logic Start-up ved Thomas Qvist, PR med power ved Bo Skjoldborg og Christian Have, sådan laver du app ved Martin Breghøj, udnyt dit kreative potientiale ved ErikAlgren Petersen, plastik symfoniorkester ved Niklas Schak, Logic instrumenter og plug-ins ved Nils Harbo, Pro Tools Dub & Editering ved Henrik West, Sibelius 7 ved Ole Visby, Logic Start-up ved Nils Harbo, hjemmeside/blog i wordpress ved Anders Larson, Booking 101 ved Lisbeth Rysgaard og Karen Abrahamsen, sådan gør jeg, når jeg arbejder som teknikker og producer ved Louise Nipper, sådan gør jeg, når jeg looper live med Maria Timm, sådan gør jeg, når jeg laver visuals ved Kasper Rasmussen og Thea Collett. Seniorklubben Seniorerne har igennem mange år haft 2 store arrangementer årligt. Den ene er sommerudflugten, som i år gik til Elvis Museet i Randers, og bagefter gik turen med bus til den Japanske Have i Trige, hvor frokosten blev indtaget. Det andet store arrangement i året er julefrokosten, som igen foregik i Salonen i Grønnegade. Et dejligt og passende sted, hvor der kan musiceres og hygges uden at genere naboer. Samtidig er der den 1. mandag i måneden mulighed for at seniormedlemmerne kan komme og hygge et par timer med hinanden i afdelingens lokaler.


Ø KON O M I E N R ES ULTATO PGØ REL SE

> basunen • marts 2013

31


ØKO N O M I E N - BALANCE

32

basunen • marts 2013


ØKO N O M I E N - BU DGET

basunen • marts 2013

33


Berlin lejligheden 2013 Så er der for DMF-Aarhus afdelingens medlemmer igen mulighed for at lægge billet ind på én uges ophold i vores fantastiske lejlighed, beliggende i Prenzlauer Berg, Berlin. Nu trækker vi lod om fem uger fordelt hen over andet halvår af 2013. Kik i kalenderen og overvej om du har tid og mulighed for et inspirationsbesøg i en af Europas mest spændende storbyer, for så kan du nu lægge billet ind på en uge i den dejlige lejlighed. Du kan nu byde ind på følgende uger i efteråret: Uge 33 - 37 - 41 - 46 - 50. Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er 6 faste sengepladser og der er instrumenter og gear til rådighed, så det til en vis grad er muligt at øve i lejligheden. Har du lyst til at byde ind med ønsket om at leje lejligheden, skal det ske senest fredag den 10. maj 2013. Umiddelbart herefter vil vi trække lod imellem de interesserede.

Prisen for et uge ophold er i alt 2250 kr. Ugen går fra mandag kl. 17.00, til næste mandag kl. 13.00. Betaling for leje skal ske kontant på DMF-Aarhus afdelingens kontor, hvor lejeaftale samtidig underskrives. Vær opmærksom på at der også lægges et depositum på 1000 kr. Du har mulighed for at søge om støtte til opholdet i Forbundet. For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/ Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem 10-18 eller tirsdage til fredage mellem 10-14. Læs mere om lejligheden og se billeder og videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus.dk. Velkommen til Berlin! Tjek www.dmf-aarhus.dk http://www.youtube.com/user/dmfaarhus

Vi oplever at det er meget forskelligt hvor meget efterspørgsel der er, på de uger vi lejer lejligheden ud i. Men man må gerne byde ind på to forskellige uger hvis man vil.

Citronhuset i Spanien Forkæl dig selv og den/de nærmeste med et skønt ophold i vores sydspanske feriehus i bjergbyen Monda. Er du medlem af Aarhus afdelingen har du mulighed for at leje huset, foreløbig frem til april 2014. Huset er ikke så stort – men det er hyggeligt! Og så ligger det i den lille charmerende og autentiske spanske bjerglandsby Monda, ikke langt fra Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn.

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på www.citronhuset.dk Du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99 Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Prisen er 1100 kr. pr. uge uafhængig af sæson. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske.

Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga.

Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk

Følg Citronhuset på Facebook

34

basunen • marts 2013

Mere information på www.citronhuset.dk


Musikefterskolen på Fyn

DEN RYTMISKE EFTERSKOLE I BAARING

Sang-, Klassisk-, R ytmisk& Producer linie Solounder visning

www.rytmiskefterskole.dk

... et år for livet !

basunen • marts 2013

35


DMF Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2 • 8000 Aarhus C • 8618 4599 36 basunen • marts 2013 www.dmf-aarhus.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.