Basunen 2012 nr. 4

Page 1

basunen • december 2012

1


2

basunen • december 2012


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife

Forside Mike Hawkins Foto: Jonas Højgaard

www.basunen.dk

INDHOLD Forbedring af net-kommunikationen Unge spiller klassisk Historien om Det Jyske Ensemble Portræt af Lars Boye Jensen Syrisk og dansk musik mødes Temaaften på Låsby Rockradio i Randers Julestue i Aarhus Afdeling Bogudgivelser CD-udgivelser Siden Sidst Musikstøtte til nyskabende musik Inger og Trykkeriet Gearkassen Mike Hawkins upcoming musiker Festival 100 cellister Blues er mere end museum For the Win Musikpris til Søs Nyengaard Musik-evalueringer Pavillonen fylder 110 år Berlin og Citronhuset

04 05 06 08 10 11 11 12 13 14 16 17 18 21 22 25 26 29 30 32 33 34

06 08 18

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. febr. 2013. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Mike Hawkins • FOTO Jonas Højgaard

basunen • december 2012

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Henning Pedersen Kragh Eskildsvej 11 - 8960 Randers SØ Tlf: 8643 9063 mail@moonshine.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 8686 9300 - Mobil: 2028 7720 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7887 - Mobil: 2241 7701 beejaymusic@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobil: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen Østervangsvej 95 8830 Tjele Tlf: 8669 0089 - Mobil: 4061 3282 jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • december 2012

Forbedring af

net-kommunikationen Af Lars Kiehn

Afdelingens kontakt til medlemmerne har ændret sig gennem årene. For 10 år siden havde medlemmerne i højere grad deres gang i afdelingen, end de har i dag. Dengang afleverede blandt andet en del A-medlemmer deres dagpengekort en gang om måneden på kontoret. Ved samme lejlighed fik de deres kaffe og kage foruden de havde en mulighed for en kollegial snak med andre medlemmer i samme situation. Samtidig havde de ansatte også chancen for en snak om løst og fast. Man smuttede som medlem også ofte lige forbi kontoret, hvis man havde noget andet, man skulle have klaret. Stille og roligt har den situation ændret sig, ligesom så mange andre funktioner i vores afdeling har ændret sig over de sidste år. I takt med at færre og færre af vores medlemmer går ledige i hverdagen og i takt med den teknologiske udvikling, så er det kun ved personlige sager og når folk skal på kursus og nogen gange, når der skal laves aftaler omkring Citronhuset og Berlin lejligheden, at vi er i fysisk kontakt med medlemmer. Ellers foregår det meste over telefonen eller over mailen. Det har vi i en periode begrædt, men det står nok ikke til at ændre. Vi ville gerne i højere grad være i personlig kontakt med medlemmerne, men det ligger ikke i tiden. Vi har derfor i en periode været ved at analysere vores afdelings hjemmeside(r) og de andre af afdelingens internetbaserede kommunikationsveje. For i takt med at det er den kanal, medlemmerne har deres kontakt til DMF Aarhus, er det vigtigt at det sammenspil fungerer optimalt og bedst muligt. Det ved vi, ikke er tilfældet i dag, men det skulle gerne

Ny adresse eller e-mail

blive bedre, når vi engang er færdige med opgaven. Men det er omfattende og en stor sag, som ikke bare klares i et snuptag. Vi er samtidig også optaget af de andre af afdelingens arbejdsopgaver, og det hele skal spille samtidig. Men det skal nok lykkedes på et tidspunkt at nå i mål. Og gerne ret snart. Grunden til den prioritering og forhåbentlig forbedring er den, at når nu medlemmernes henvendelse i højere og højere grad sker ad den vej, så skal servicen derigennem også være optimeret. Det vil lette processerne for medlemmerne såvel som for os på kontoret. Der er ikke noget, der er så irriterende, som at surfe rundt på en hjemmeside uden at kunne finde det, man søger. Yderligere er sammenspillet mellem forbundets og afdelingens hjemmeside heller ikke hensigtsmæssigt sat op. Det skal også forbedres. Vi går ligeså og overvejer at udvikle et nyhedsbrev fra afdelingen, hvor vi kan orientere om de mest nødvendige og vigtige tiltag m.m. i afdelingen. Det er meningen, at nyhedsbrevet skal udsendes ca. en gang månedligt. Men vi skal foruden layout på nyhedsbrevet have afklaret problemet med vedligeholdelsen af medlemmernes data m.m., for det er en ikke ubetydelig opgave i den sammenhæng. For uden at det fungerer og den opgave er løst, vil et nyhedsbrev ikke have den nødvendige gennemslagskraft. Vi arbejder videre på projektet, og håber snart at kunne vende tilbage med godt nyt herom. Jeg ønsker alle jer medlemmer og jeres familier en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


Unge spiller klassisk finale i Region Midtjylland

Af Lars Ole Vestergaard, foto: Sara Marie Stent Efter to indledende runder i Randers og Viborg har 15 solister og 3 kammerensembler søndag den 25. November dystet i Musikhusets Lille sal om Dansk Musikerforbunds Talentpris og Sydbanks Talentpriser. De 15 er udvalgt blandt over 80 deltagere i de indledende runder. Dansk Musikerforbunds Talentpris på 5000 kr. blev i år tildelt pianisten Peter Guang, 16 år, for en helstøbt og meget fornem præstation. Peter har haft sin opvækst i Aarhus Musikskole og deltaget i Unge spiller Klassisk igennem de sidste mange år. Kirse Westerberg, 15 år, violin og Ina Rasmussen, 17 år, klaver delte Sydbanks Talentpris på 2 x 4000 kr. Også hun er vokset op i Aarhus Musikskole.

De samlede vindere, Peter Guang, Ina Rasmussen, Mikkel Nørgaard, Aleksander Jakobsen, Cassandra Juul, Sebastian Pickering, Kristian Bordoy og Kirse Westerberg. blandt unge fra Regionen, der spiller klassisk musik. Ingrid Haking udtalte på dommerkollegiets vegne, at dommerne altid siger, at niveauet er særdeles højt, men at det denne gang faktisk var tilfældet. Det var en oplevelse at sidde til en så inspirerende og afvekslende koncert, var dommerne enige om.

Der blev uddelt 3 Sydbank Spirepriser til Cassandra Juul, violin, Sebastian Pickering. Guitar, begge fra Aarhus Musikskole og sidst til Kristian Bordoy, sang fra Den Jyske Sangskole. Duo Clarimba, Mikkel Nørgaard og Aleksander Jakobsen Kammermusikprisen gik til Aleksander Jakobsen, marimba og Mikkel Nørgaard, klarinet. MGK Vestjylland.

Lars-Ole Vestergaard. leder af Aarhus Musikskole og ansvarlig for Unge spiller Klassisk, takkede såvel Sydbank som Dansk Musikerforbund for deres engagement i talentudviklingen i Regionen, ligesom samarbejdspartnerne Musikskolerne i Regionen, Musikhuset Aarhus og Det jyske Musikkonservatorium også fik stor ros for deres medvirken.

Dommerne Ingrid Haking Raaby, Bue Skov Thomassen og Thomas Tronhjem fra Det Jyske Musikkonservatorium kunne samstemmende glæde sig over det meget høje niveau, som findes Ina Rasmussen, Vinder af Sydbanks Talentpris

Jubel og glæde bag scenen

basunen • december 2012

5


Historien om

Det Jyske Ensemble

Af Thorkild Dalsgaard

Den 1. december i år nedlægges Det Jyske Ensemble. 24 års arbejde for at udbrede kendskabet til og for at formidle klassisk musik i Nord - og Vestjylland (udkantsdanmark?) er slut. Oboisten Henrik Husum er en af de musikere, som har været med hele vejen: fra oprettelsen i 1988 til utallige koncerter gennem årene. Efter at have stået forrest i kampen for ensemblets overlevelse har Henrik været med til at forhandle om opsigelses- og fratrædelsesvilkår. Basunen har talt med Henrik om hans oplevelser og tanker i forbindelse med ensemblets nedlæggelse – og om hans arbejdssituation og fremtidsudsigter. Henrik, nu har du i mange år været ”bannerfører” for udbredelsen af kendskabet til klassisk musik, hvordan kom du selv i kontakt med musikken? Jeg startede med at spille klaver på musikskolen i Frederikssund, hvor min familie var flyttet til fra Aalborg. Jeg købte LP-plader med klassisk musik, og i stedet for at gå i byen fredag aften sad jeg sammen med en skolekammerat, der havde den samme inte-

resse som jeg og hørte klassisk musik. Det var i grunden ret nørdet! Efter godt 1½ år fik jeg Amalie Malling som lærer og var det, der gav mig det helt store skub. Jeg ville egentlig have været dirigent, og så var det jo nødvendigt at lære sig at spille et orkesterinstrument. Det traf sig så heldigt, at Radiosymfoniorkesterets solooboist boede i nærheden af mit hjem, så jeg tog simpelthen min cykel en lørdag formiddag og ringede på hans dør. ”Godaw, jeg hedder Henrik, vil du lære mig at spille obo?” Selv om han var noget udkørt efter en travl koncertuge, inviterede han mig indenfor. Jeg havde ikke engang selv en obo – han fandt et eller andet gammelt monstrum, frem, som jeg kunne gå i gang med. Jeg var tretten år dengang. Jørgen Hammergaard blev senere min lærer på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor han blev ansat som professor i1984. Du valgte at søge ind på konservatoriet med obo som hovedfag? Ja, men jeg studerede sideløbende musik på universitetet – og samme år som jeg fik diplomeksamen fra konservatoriet, afsluttede jeg uddannelsen fra universitetet som cand. mag i musik. Vi er nu fremme ved året 1986. Jeg havde orgel som tillægsfag og tjente til studierne ved at spille til gudstjenester, bryllupper og begravelser m.v. Resultatet var, at jeg gennemførte de to uddannelser uden nævneværdig studiegæld! Overvejede du at blive gymnasielærer? I en periode havde jeg undervisningsjob på et gymnasium og kunne formentlig godt have fået et job, men jeg skulle også have en pædagogisk overbygning, og det kom jeg ikke i gang med. Det var musikerambitionen, der sejrede? Ja, efter diplomeksamen fik jeg tilbudt kontrakter som orkestermusiker, først i Ystad, senere i DRs Underholdningsorkester, syv måneder hvert sted. Jeg spillede også en del teaterjobs, men så var det, at Det jyske Ensemble blev oprettet i 1988.

Henrik Husum - obo

6

basunen • december 2012

Og du søgte så stillingen? Der blev afholdt konkurrence i Esbjerg, jeg husker ikke præcist hvor mange ansøgere, der mødte op, men i alt fald vandt jeg konkurrencen og var med til at starte ensemblet sammen med fire andre blæsere – i alt en klassisk blæserkvintet med fløjte, obo, klarinet, fagot og horn + klaver.

Det Jyske Ensemble Der var også andre opgaver end lige netop at spille koncerter? Ensemblet sad på en ”trebenet stol”, 1/3 af tiden skulle bruges til undervisning, 1/3 til symfonisk musik bl.a. som grundstamme i det amtslige amatørsymfoniorkester og den sidste tredjedel til ensemblets egne koncerter. I starten fra 1988-91 udgjorde Det Jyske Ensemble sammen med Randers Kammerorkester Den Danske Sinfonietta med Milan Vitek som chefdirigent. Så en del af orkesterdelen var dette orkester. Det varede kun i tre år, fordi hvert af ensemblerne havde alt for meget at lave i deres ’eget’ område. Det må have været en stor opgave at få alle disse brikker på plads – hvem var leder af ensemblet? Selve ideen til oprettelsen af ensemblet kom fra en af de meget ihærdige, musikalske ildsjæle i området, nemlig Otto Lindum, der var seminarielærer i Skive. Han var ensemblets forretningsfører det første år. Han var jo den oprindelige idémager, og skulle ’kun’ sætte skibet i søen. Samtidig var han seminarielærer samt leder af Salling Musikskole (i dag Skive Musikskole). Tanker om at oprette et ensemble i et ”udkantsområde” spirede allerede i 1977 i dialog mellem tidligere musikrådsformand Hans Gammeltoft-Hansen og Otto Lindum. Jeg


tens konklusion blev, at der var for mange ensembler i Vestjylland. Der blev fremlagt to løsningsforslag: enten, at der skulle ske nedskæringer i samtlige basisensembler eller en nedlæggelse af enten Ensemble MidtVest eller Det Jyske Ensemble. (Udtalelsen om, at der er for mange basisensembler i Vestjylland, må være et Københavnersynspunkt – det ser anderledes ud, når man sidder i Vestjylland!)

finder det tankevækkende, at det tager lang tid at oprette og opbygge en musikinstitution, i dette tilfælde 11 år, men det tager ikke ret lang tid at bryde den ned... Du flyttede til Skive? Nej, i første omgang bosatte min kone, harpenisten Mette Nielsen, og jeg os i Viborg. Men i 1991 flyttede vi til Aarhus. Mette var i mange år freelance harpenist i hele Danmark. Flytningen til Aarhus var i høj grad begrundet med, at der var betydeligt bedre togforbindelser end fra Viborg.. Det betød naturligvis, at megen tid blev brugt på transport, ikke bare afstanden fra Aarhus til Skive og Viborg, men også til de mange forskellige koncertsteder i Nord- og Vestjylland, for slet ikke at tale om skolekoncerterne i området. Skolekoncerterne var i øvrigt meget efterspurgte, der var stor søgning og stor interesse fra skolerne for at høre og se ensemblet. Det jyske ensemble blev oven i købet udvidet! Ja, i 1998 blev den oprindelige besætning udvidet med en strygetrio, således at vi kom op på ni musikere. Det gav naturligvis flere muligheder, flere strenge at spille på, i forbindelse med opgaverne omkring VASO (Viborg Amts Symfoniorkester) og flere muligheder i sammensætningen af repertoire m.v. I har også indspillet mange cd’er? (Henrik smiler skævt) Ja, restoplaget blev uddelt som ”afskedsgaver” til publikum... Vi har spillet ny musik og musik i alle tænkelige kombinationer. Man hører ofte om, at samarbejdet i et så lille ensemble kan være svært, til tider konfliktfyldt, musikerne er meget tæt på hinanden, dag efter dag? Jeg synes, at vi har været gode til at samarbejde. Musikerne havde en fælles kunstnerisk ledelse – der har været megen lydhørhed over for de forskellige ensemblemedlemmers ideer, og en stor loyalitet i forhold til at bakke op om dem. Hvornår begyndte de mørke skyer at trække sammen om ensemblet? Efter nogle magre år siden 2001, hvor fremskrivningen af musikbevillingerne stoppede, blev der i 2008 udarbejdet en rapport om basisensemblerne til kunstrådet. Rappor-

Og så begyndte kampen for overlevelse? I den grad! Vi kæmpede en stor kamp for at overbevise alle om, at ensemblet skulle fortsætte. Vi havde foretræde for folketingets kulturudvalg med opbakning fra borgmestrene i Skive, Viborg og Mors, møde med Kunstrådets musikudvalg, møder med politikere fra alle partier osv. Det var et samarbejde mellem bestyrelse, politikere og publikum. Vi har haft stor opbakning fra vort publikum. Men nu er et klassisk musikpublikum ikke så rebelsk indrettet – de er ikke samfundsomstyrtere. De er pæne mennesker, der opfører sig pænt! Også Dansk Musiker Forbund har deltaget i overlevelseskampen – og bidrog med professionel hjælp til branding, pressemeddelelser, kampagner osv. Hvordan påvirkede nedlæggelsestruslerne arbejdet i ensemblet? Folk har holdt fanen højt! Man prøvede at fortrænge tanken om den trussel, der hang over ensemblet – samtidig arbejdede vi videre med udviklingen af koncertformen og formidling af musikken: Ved ”forsamlingshuskoncerterne” mødte vi publikum i øjenhøjde – jeg synes, at vi på en måde knækkede koden for den klassiske musik. Vi oplevede, at folk, som første gang hørte klassik musik ved en forsamlingshuskoncert, begyndte at komme til de”rigtige” koncerter. Ellers hører man ofte folk sige om klassisk musik:” Det har jeg ikke forstand på…” Vi var de første, der spillede de såkaldte ”sixty minutes” koncerter, hvor vi mødte publikum før koncerten og evaluerede med dem i fællesskab efter. Det kunne være et blandet program med musik fra ”Harry Potter”, tangoer af Piazolla, klaverkvintet af Mozart f.eks. Ved en af de sidste koncerter havde vores fagottist, Uffe Munksgaard, skrevet et arrangement af ”Glemmer du – så husker jeg…” Det klang rigtig godt for klaver og fire blæsere! Tidspunktet for ensemblets endelige nedlæggelse nærmer sig; hvilke følelser og stemninger melder sig i en sådan situation? Jeg synes selv, at jeg efterhånden er rimeligt afklaret med situationen. Selvfølgelig er det rigtigt ærgerligt at skulle afslutte et arbejde, som jeg har været rigtig glad for. Og det er jo de bedste arbejdsår, jeg har tilbragt med det. Undervejs har der da også været mange søvnløse nætter. Men en afslutning kan jo også være en god begyndelse på noget nyt! De allersidste koncerter bliver to opførelser

Henrik Husum af Händels ”Messias” i Skive og Nykøbing 24. og 25. november. Hvordan er afviklingen foregået på det juridiske, ansættelsesmæssige plan? Vi er ansat efter funktionærloven, så på den led kører det helt efter bogen. Ved forhandlingerne har vi fået god hjælp af DMFs faglige sekretær, Steen Jørgensen, og Esben fra Aarhuskontoret. Det er lykkedes at få en aftale på plads, der indebærer, at hver musiker får en sum på kr. 30.000 som er til rådighed for efteruddannelse, opkvalificering, jobsøgning m.v. Desuden har vi fået lov til at beholde de biinstrumenter, som ensemblet ejer, for mit vedkommende engelsk horn og obo d’amore. Hvad med din egen situation – ikke mindst jobmæssigt? Jeg ved ikke, hvordan det vil være at være arbejdsløs, om jeg i det hele taget egner mig til at gå hjemme – jeg har aldrig prøvet det... Men som vi tidligere har talt om, så havde jeg orgel som tillægsfag på konservatoriet og ernærede mig som organist. Så jeg har søgt nogle organiststillinger. Ved en ansættelsessamtale til en stilling en god times kørsel fra Aarhus blev jeg spurgt, om afstanden ikke afskrækkede mig. Jeg måtte jo svare, at jeg ville have kortere til arbejde, end jeg har haft de sidste 24 år, og at det var det samme arbejdssted – så nej, det gjorde det ikke! Og du fortsætter med at spille obo? Selvfølgelig – jeg var med til at oprette Aarhus Sinfonietta, som netop nu medvirker i operaforestillingen ”Orpheus 68” af den amerikanske komponist Paul Schwartz. Det er en forestilling, som produceres i et samarbejde mellem ”Operaen i Midten” og ”Den fynske Opera”. Der er også stadigvæk brug for oboister i de store oratorieopførelser af Bach og Händel, bl.a. i Aarhus Bach-Orkester. Det lyder ikke, som om du kommer til at gå meget hjemme. Held og lykke og tak for samtalen! Henrik har først i november fået tilbudt og accepteret en stilling som organist ved Skibet Kirke v/ Vejle. Tillykke herfra!

basunen • december 2012

7


NSEN

PORTRÆT AF LARS BOYE JE

George Gerschwin

Den moderne musiks store mester fejres Af Lars Kiehn

Et portræt af Lars Boye Jensen Når man som pianisten Lars Boye Jensen er freelancemusiker, skal man til stadighed genopfinde sig selv og skabe interesse om sin person og sin musik. Som solist har man i mange år kunnet gøre det ved at udsende en cd. Den mulighed er ikke så anvendelig mere for de fleste. Noget ekstraordinært Lars Boye Jensen markerer 75 året for Gershwins død. Det sker ved udgivelsen af Gershwins musik på cd’en ”From Manhattan to Catfish Row” og med Gershwin biografien ”Den rytmiske romantiker”. Det var de tre realiteter, der skulle gøre det hele noget ekstraordinært. For Lars Boye Jensen ved flygelet som Lars udtrykker det: ” for bare få år siden. Internettet har gjort Bare at lave endnu en cd det kommer der alt nemmere, men det er også alles kamp ikke noget ud af. Vi drukner i udgivelser. mod alle for at blive set og hørt. Det er en Samtidig skrives der heller ikke så mange spændende verden, men det tager desanmeldelser mere i den danske dagspresværre tid fra det, jeg allerhelst vil: at sidde se. Så med mindre du har gang i noget ved klaveret”. ekstraordinært, har man ikke en chance, og det håber jeg, at jeg har med mit nye Hvordan fik du modet til at kaste dig ud projekt”. i sådant et projekt? ”Hvo intet vover intet vinder. Af de tre dele PR-strategi mit Gershwin-projekt består af, er der Lars Boye Jensen deltog tidligere i år i ganske vist kun én, der er hel ny for mig. PR-guruen Christian Haves DMF kursus Med hensyn til koncerten har jeg spillet ”PR med Power”. Dette forløb inspirerede de samme stykker for en del år siden, da Lars til den strategi, der skulle følges, nu Gershwin blev 100 år. Og jeg har også da han havde sat sig i hovedet at ville efterhånden fået optaget fire solo-cd’er i markere George Gershwin og dennes mit eget studie. Men at skrive en bog er musik. Med en strategi der kom til at gå på noget helt nyt”, fortæller Lars, mens han tre ben, skulle projektet gerne finde frem til tænker sig om. medierne og interesserede danskere. ”Man skal vide, hvor man vil hen, og ”Jeg fik idéen for et år siden. Der undrede hvordan man vil nå dertil. Kurset lærte mig det mig, at der ikke var skrevet en eneste at gøre mit musikalske projekt synligt for bog på dansk om Gershwin. En bog kunne omverdenen. Hvordan får man medierne være med til at gøre opmærksom på min og dermed publikum i tale? Min egen cd og mine koncerter. På engelsk var der i fornemmelse er, at der i dag skal bruges forvejen stabler af biografier og afhandlinuendeligt meget mere energi på PR end ger om Gershwin, så hans historie skulle

8

basunen • december 2012

fortælles med mine egne ord. Helt uvant med at skrive var jeg dog ikke, selvom det tidligere havde drejet sig om pladenoter, pressemeddelelser og den slags korte ting. Alligevel var jeg usikker på, om jeg kunne beholde skindet på næsen. Heldigvis trøstede jeg mig med ordsproget, der lover, at man sagtens kan spise en hel elefant. Bare man tager én bid ad gangen!” Gershwins musikalske arv Den amerikanske pianist og komponist George Gershwin og hans musikalske arv lever stadig og fortolkes hver dag af musikere og sangere over hele kloden. Eksempelvis spilles Gershwins symfoniske værk, ”Rhapsody in Blue,” i de store klassiske koncertsale og er en del af orkestrenes store klassiske repertoire, foruden hans musicalforestillinger opføres på teatrene rundt om. Gershwins musik afspejlede den tids tempo, kaos og vitalitet, og en dynamik der også er repræsentativ for vores tidsånd her omkring 75 år efter, og måske derfor er George Gershwin stadig aktuel.


Hvad er det, der er så specielt ved George Gershwins musik, der gør den så attraktiv at kaste sig ud i? ”Jeg tror, det er den rytmiske energi og livsglæde, der går igen i alle hans værker. Gershwin stod midt i et vadested, og hans musik peger jo både frem og tilbage i tiden. Det er fascinerende”. Musikalsk spænd Lars Boye Jensen har i rigtig mange år haft en forkærlighed for Gershwin og hans musik, der i sine værker lånte flittigt fra klassisk, jazz og underholdningsmusikken. Det musikalske spænd har alverdens dygtigste pianister altid set en kæmpe udfordring i at beherske. Karriereforløb Lars Boye Jensen er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium tilbage i 1982. Han har siden spredt sig over store dele af den musikalske palet, hvilket hans alenlange CV vidner om. Hele tiden med

ansat på konservatoriet i Esbjerg og på skuespillerskolen i Aarhus. Han har akkompagneret solister inden for alle genrer. En imponerende liste af kendte: Anker Buch, Finn Ziegler, Otto Brandenburg, Kirsten Siggard og Ulla Pia er et meget lille udpluk af de mange solister, der er blevet akkompagneret, og som tydeligvis viser den musikalske alsidighed, der har været et varemærke igennem hele karrieren. Mange forskellige slags jobs Lars har været kapelmester på forskellige danske teatres musicalforestillinger og på diverse teaterstykker. Han har været kapelmester og komponist på revyer og kabaretter, foruden han har komponeret og indspillet musik med Danmarks Radio. Det er også blevet til flere koncerter med Odense Symfoniorkester. Der er indspillet cd med Stig Rossen og Sønderjyske Symfoniorkester, foruden Lars selv har spillet en række koncerter rundt omkring med et klassisk repertoire. Mange af de jobs har været korte ansættelser på højest et måske to år med én undtagelse. I jazzorkesteret Kansas City Stompers var Lars pianist i perioden 1985 – 1999. Har du aldrig haft lyst til at gå i en mere direkte retning i stedet for at sprede dig over så mange, forskellige, musikalske udtryk? ”Hvem har ikke det? Men i et lille land som Danmark er man tit nødt til at skyde med haglgevær for at skabe sig en karriere. Faktisk tror jeg, at der også er nogle sidegevinster ved at drive en blandet landhandel som min. Masser af fremragende klassiske pianister har fortolket Gershwin. Men lidt baggrund i andre genrer som jazz og underholdningsmusik skader nu heller ikke”, slutter Lars.

nye forestillinger og koncerter år efter år i sine bestræbelser for at markere sig, gøre sig interessant og selvfølgelig for at tjene en løn. Lars har i alle årene undervist i klaver på Århus Musikskole. Desuden har han været

Bogen om George Gerschwin og hans musik Porgy and Bess” fortalte om Gershwin og hans arbejde med at skabe en ny tids tonesprog. Arrangementet var udsolgt, så nu er der bare at vente og se, om hele initiativet er nok til, at presse og publikum vil tage det til sig. Se mere: www.larsboye.dk

Markering Her den 27. november afholdt Lars en koncert og et Gershwin arrangementet. Musikhusets Kammermusiksal dannede ramme om fejring af Gershwins mærkedag og de to udgivelser, nemlig bogen ”Den Rytmiske Romantikker” og cd’en ”From Manhattan to Catfish Row”. Et arrangement hvor Lars imellem numrene ”Concerto in F” og ”Grand Fantasy on

basunen • december 2012

9


Når syrisk og dansk musik skal finde sammen

Af Lars Borup - Foto: Albert Meier

I mellemtiden var opstanden i Syrien startet, og situationen var kaotisk, hvilket gjorde, at det var blevet vanskeligt at få de to syriske musikere fra cd- produktionen til Danmark for at spille koncert. Danmark har ikke repræsentation i Syrien, men vi prøvede på mange forskellige måder at få skaffet visum til de to syrere. Det indebar, at de også måtte rejse til nabolandene for at forsøge at få de nødvendige papirer. Det var meget småt med hjælpsomheden, og et par uger før koncertturen havde vi kun fået nej til visum, men havde flybilletterne klar.

Det kræver udholdenhed at forene Mellemøstlig musik og dansk Big Band Jazz. Det konstaterer Jens Chr. ”Chappe” Jensen, leder af big bandet Blood, Sweat, Drum + Bass, som netop har afsluttet en turné, hvor mellemøstlig musik og moderne dansk big band smeltes sammen. Samtidig udgav bandet cd’en ”On the Road to Damascus”. Både koncerterne og albumudgivelsen var kulminationen på flere års arbejde. ”Det hele startede i 2007, hvor en gruppe unge musikere fra bl.a. Syrien og Iran besøgte Det Jyske Musikkonservatorium, hvor jeg underviste. Vi prøvede at integrere dem i den daglige undervisning, så meget som det overhovedet var muligt. Det betød også, at jeg havde dem med i big band undervisningen. Her fødtes ideen hos mig om at prøve at spille big band musik inspireret af den mellemøstlige musiktradition”, siger Chappe. Festugekoncert Han fortsætter: ”Det tændte min nysgerrighed og affødte i 2009, at vi kunne lave en koncert i Århus Festuge med Blood, Sweat, Drums + Bass og to syriske gæstemusikere.” Året efter havde Chappe et halvt års orlov og fik lyst til at tage til Damascus for at få den syriske musiktradition helt ind på livet. ”Det var et forunderligt møde. Jeg mødte bl.a. en musiker som spillede præcis som Stan Getz, men han havde aldrig set eller hørt om ham,” fortæller Chappe.

10

basunen • december 2012

Han mødte mange lokale musikere og fik et tæt indblik i musiktradition og lærte meget om den. Det blev afsættet til, at jeg kunne skrive arrangementerne til albummet, hvor solisterne var Essam Rafea på strengeinstrumentet oud og Moslem Rahal på fløjten ney. Udgivelsen blev et miks af mange musikalske elementer, men det mellemøstlige som bindemidlet. Projektpenge Samtidig gik jagten ind på penge, for at projektet kunne realiseres og munde ud i en koncertturné. ”Det er en udfordring at finde økonomi til at præsentere et big band med 27 medlemmer plus et par musikere fra Syrien, og flere gange var jeg ved at give op, men det lykkedes. Det er især svært at holde sammen på det, når man ikke har en fast bevilling,” konstaterer Chappe. Vi fik penge og anden hjælp fra Statens Kunstråd, Aarhus kommune, Herning kommune og DSI Swinging Europe. Koncerten i Århus blev en realitet med afsæt i et samarbejde mellem Jazzselskabet, Musikhuset Aarhus, DMF og Det Jyske Musikkonservatorium. Fem koncerter Det var lykkedes at få fem koncerter på plads, hvor vi kunne præsentere projektet. Vi skulle besøge Copenhagen Jazzhouse, Musikhuset Aarhus, Fermaten i Herning og musikefterskolerne i Ollerup og Baaring.

Jagt på afløsere Derfor gik jagten ind på mulige afløsere. Helt hen til tæt på den første koncert . Vi benyttede alle mulige typer af kontakter på kryds og tværs af Europa for at finde egnede syriske musikere, der var i stand til at komme på koncerttur i Danmark. Det lykkedes at finde Bilal Irshed til at spille oud. Men vi manglede stadig en nay spiller. ”Vi havde fat i Morten Carlsen, som bl.a. spiller med Pierre Dørge. Han har mange kontakter. Men det endte med at blive ham, der kom med på koncerterne. Han havde plads i kalenderen, og begge erstatningsmusikere gjorde det fremragende, og det blev en stribe fine koncerter. Det har været alt besværet værd,” slutter Jens Chr. ”Chappe” Jensen beretningen om projektet, der bragte Mellemøsten og Danmark musikalsk sammen.

”On The Road to Damascus” distribueres af www.pladekisten.dk Hjemmesider: http://www.bloodsweatdrumnbass.com http://www.bsd-b.com/


Temaaften for selskabsmusikere.

Tyros 4 - tips og tricks Den 28. januar kl. 19.00 til 22.00 på Låsby kro Jens Munkholm har været selskabsmusiker og keyboard-demonstratør gennem mange år. Den 28. januar kl. 19.00 til 22.00 kigger han forbi Låsby Kro, hvor DMF-Aarhus arrangerer temaaften for selskabsmusikere med fokus på Yamahas keyboard, Tyros 4.

Jens Munkholm

Jens er en fremragende tangentspiller, sanger og musiker, og han er kendt for ofte at gå alternativt til værks, når han bruger sine instrumenter. Man skal altså ikke forvente at Jens spiller melodi med højre hånd, planter den venstre på en akkord med 3 toner og lader automatikken om resten. Der bliver vendt op og ned på hvordan et keyboard kan anvendes. Jens har et indgående kendskab til Tyros 4, der nok er det mest anvendte keyboard for selskabsmusikere. Tyros 4 er et all-in-one keyboard med stor lydbank, arrangementdel, midifilafspiller, audioafspiller m.v. Det er egentlig bygget til privat hjemmebrug, men går man lidt ned i de mange editeringsmuligheder, keyboardet bygger på, er der masser af gode muligheder for at få dette keyboard til at yde en professionel lyd. Det er slet ikke så svært og farligt, som mange frygter, og Jens Munkholm vil denne aften give os en masse tips til hvordan man får meget mere ud af dette keyboard. Så har du speciel interesse i Tyros 4, er der masser af gode idéer at hente, og vil du gerne bare høre en fremragende musiker øse af sine tips og fremføre noget skønt musik, så mød op til temaaften for selskabsmusikere den 28. januar på Låsby Kro. DMF er vært ved en lille forfriskning. Der er ingen tilmelding, mød blot op.

Rock af den gamle skole Er du også træt af, at de samme sange spilles igen og igen i radioen? Så er ”Rock af den gamle skole” programmet for dig. Hør det på Radio Randers – byens lokalradio hver tirsdag kl. 19.00. Første gang den 27/11, 2012. Det bliver genudsendt hver torsdag, kl. 11.00 ”Rock af den gamle skole” vender op og ned på FM-bølgerne og udfordrer dine ører med alverdens rockmusik, f.eks. fra Belgien, Japan, Peru og New Zealand, fra genrens tre første årtier. En unik radiooplevelse, hvis lige sjældent er hørt. Alle er de samlet i ”Rock af den gamle skole” - programmet der pirrer dine øregange.

Programmet bliver sendt hver tirsdag, kl. 19.00. Første gang den 27/11, 2012. Det bliver genudsendt hver torsdag, kl. 11.00 ”Rock af den gamle skole” går på opdagelse i rockens musikhistorie og spiller; - De mere ukendte numre med de kendte bands - Kunstnere, som er blevet glemt med tiden - Artister, som udgav en enkelt plade og derefter forsvandt sporløst - Musikere som ikke har fået succes udenfor deres respektive hjemlande Bag mikrofonen sidder værten, Kenneth Glad, klar til at underholde jer uge efter uge med små facts og anekdoter om musikerne og musikken. Stil ind på FM 104,9 - Hybrid 94,4 Fiberflex 107,8

Anja Dybris Leder Radio Randers – byens lokalradio www.radioranders.dk

basunen • december 2012

11


NYT fra Aarhus bestyrelsen Af Lars Kiehn Ansøgninger Vi har behandlet ansøgning fra Trykkeriets Blues Jam (bevilget 4 tariffer). Behandlet en henvendelse fra Jamsession holdet på Ambassaden om hjælp til reparation af trommesæt (bevilget 2.000 kroner). Høreværn Vi har lavet aftale med Audiovox, at de kan bruge vores mødelokale i Vestergade. Når de laver aftaler med musiker i regionen, om at få taget aftryk til høreværn, sker det hos DMF i Vestergade 19.

Afdelingens hjemmeside Vi er stadigvæk i gang med en evaluering af afdelingens hjemmeside, der gerne på et tidspunkt i en nær fremtid fremstår i forbedret og mere overskuelig udgave. Vi arbejder også på et nyhedsbrev fra afdelingen.

Aarhus Teater Har gennemgået kontrakterne på kommende musicalforestilling Snehvide. Er samtid i dialog med teateret for at få ændret et par forhold i kontrakterne.

Chill Out/Musik Aarhus Festival Er ved at planlægge Chill Out dagen, der gerne skulle afvikles 9. april. Denne gang vil vi prøve at lave det i et samarbejde med Promus i Vester Alle. Vi har sagt ja til at deltage i Aarhus Musik Festival, der afvikles på Godsbanen lørdag d. 19. januar. Det er en festival hvor spillesteder, produktionssteder m.m. deltager og eksponere det musikalske Aarhus. Festivalen er gratis og for byens borgere.

Fredericia Teater Har været til møder på teateret omkring er kontraktforhold på musicalforestillingen Aladdin, der ikke var ledelsen bekendt. Vi fandt en løsning på problemet.

Tema-Aften Vi havde tema-aften d. 29. Oktober for selskabsmusikere. Denne gang var det intro og inspirationskursus, hvor 4 emner blev præsenteret på Låsby Kro. Podio et

12

basunen • december 2012

online bookingværktøj – Promovideo for selskabsmusikere – På job med Mainstage - Salg og markedsføring for selskabsmusikere. Du kan se mere om arrangementet på hjemmesiden: DMF temaaften på Låsby Kro http://dmf-aarhus.dk/wordpress/?p=1451 Kurser Der har i den forløbne periode været afviklet en del kurser i huset: Sådan gør jeg, når jeg arbejder som producer. Sådan gør jeg, når jeg laver visuals. Sådan gør jeg, når jeg looper live. Dub og editing i Pro Tools. Sibelius. Logic Start up. Logic plug-ins og instrumenter. Plastik symfoniorkester og hjemmeside med wordpress. Samtidig har vi sat et Mindfullnesforløb med Birgitte Due i gang i Aarhus Symfoniorkester. Det er lavet i samarbejde med orkesteret og vil løbe over 10 uger med en ugentlig session.


Bogudgivelser Af Lars Kiehn

Drengen der gerne ville fløjte og Det store fløjtekursus Børns sprog og musikalitet styrkes, når de lærer at fløjte! Det er postulatet fra forfatteren og stemmespecialisten Hans Toft-Olsen, og dette har han skrevet en bog om. Hans Toft-Olsen er en af landets fineste stemmespecialister, som via sit 20-årige arbejde med alverdens forskellige stemmer har indsamlet en unik viden og tilgang til stemmen. Han har samtidig set, at det at fløjte er god stemmetræning for børn. Børnene lærer at styre stemmens energi/ lufttryk, når de fløjter og bliver derved mere artikulerende. Det er den samme måde, man styrer luftstrømmen på, når man synger og taler. Ved at artikulere

mere kommer børnene derved til at stave og læse bedre. Ved at fløjte styrkes børnenes finmotorik, og som bonus forbedres deres musikalitet. Fløjtebogen er historien om Oscar, der er ked af det, fordi hans søster Carla er blind. Hun siger, han skal lære at fløjte, for så kan hun høre, når han er glad. Lykkes det Oscar at lære at fløjte, inden historien tager en overraskende drejning? Fløjtebogen byder også på det store fløjtekursus, der på en simpel og pædagogisk måde lærer de mindste at fløjte med munden. Bogen er illustreret af Bodil Band Heinemeier, og den udgives på forlaget Advice Pulishing. Prisen for bogen er 128 kroner.

Klassisk Musik Gennem Tiderne Klassisk Musik Gennem Tiderne er titlen på en ny bog, der er forfattet af lektor dr. Phil Gorm Busk. Bogen er musikhistorisk, men samtidig også en indføring i musikkens begrebsverden. Bogen starter i 700-tallet med en gennemgang eller beskrivelse af den gregorianske sang/messe, og derfra bevæger den sig igennem middelalderens musik og videre til renæssancen, barokken, wienerklassik den romantiske periode og slutter med den moderne musik. Igennem de 157 sider får man bl.a. en indføring i et hav af komponister og deres musikalske særkende, foruden man bliver indført i operaens forskellige stilarter, og om hvordan og hvorfor den opstår i de forskellige europæiske lande. Der er beskrivelser af de mange klassiske musikstilarter og de forskellige tiders væsentligste

musikstrømninger. Der er udredning af musikfaglige begreber og sluttelig en lang litteraturliste. For en person som har stor veneration for den klassiske musik, men ikke har den store indsigt i dens væsen og historie, er det en overordentlig fin bog, der indeholder masser af interessant information og viden. Den er godt skrevet og koncentrerer sig meget om det væsentlige. Klassisk Musik Gennem Tiderne kan også fungere som opslagsbog og inspirationskilde til at udforske nye og ukendte musikformer, komponister og deres værker m.m.. Jeg vil derfor mene, at bogen er for alle, der er interesseret i klassisk musik, ønsker at vide mere og få et overblik. Det vil kun kunne fremme forståelsen af gammel og ny musik og derved givetvis bidrage til en større musikoplevelse. Bogen er udgivet på forlaget Struktur og kan erhverves for 185 kroner.

basunen • december 2012

13


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Corfitsen: Weltraum Nyt soloalbum af multiinstrumentalist, komponist og producer Henrik Corfitsen. Albummet er nummer fjorten i rækken, siden hans debut ”Genkomst” fra 1987. Den markerer således hans 25 års jubilæum som solist. Weltraum tager lytteren med på en rejse i et særegent lydunivers, genremæssigt varierende fra eksperimentel rockover pop og ambient stemningsmusik. Teksterne spiller en markant rolle for Corfitsen, der har valgt at publicere dem på albummets omslag. Mere info: www.corfitsen.net Negash Ali: GettoPOP Negash Ali kom for alvor på det danske publikums læber i 2008. Som 17-årig rapper, og det yngste medlem af den succesfulde gruppe Majors, blev han kastet direkte ind i rampelyset med en omfangsrig albumudgivelse og Danmarksturné samt store optrædener på bl.a. Roskilde Festival og Europas to største hiphop festivaler, Splash og Hip Hop Kemp. I 2009 udgav Negash sit anmelderroste soloalbum ”Asmarino”. Nu er han klar igen med en ny distinkt stil & lyd, som han har valgt at kalde ”GettoPOP”. På dette album udfolder han de elektroniske musikgenrer i et urbant sammensurium af dub, dance, pop og rap. GAFFA gav fem stjerner: ”Ali har internationalt format, og med GettoPOP viser han, at genrekombinationer sagtens kan lykkes, uden at det hele falder til jorden”. Mere info: www.facebook.com/negashali Blood, Sweat, Drum + Bass: On The Road To Damascus Slentreturene i Damaskus’ snørklede gader og samtalerne med gamle musikere hen over dampende the gav komponist, arrangør og dirigent Jens Chr. ’Chappe’ Jensen, inspirationen til dette album. De hårdkogte horn er intakte, men aldrig før har Blood, Sweat, Drum + Bass haft så smuk en

14

basunen • december 2012

klang. Instrumenterne nærer ingen fordomme, og det udnytter Chappe i arrangementerne, hvor mellemøstlige og vestlige traditioner flyder sammen. Ney-fløjten og strengeinstrumentet oud spiller en væsentlig rolle i den nye lyd, men Chappe komponerer uden fløjlshandsker, og på albummet trækker han både blues-harpen og Jimi Hendrix’ genfærd op af gemmerne. Blood Sweat Drum + Bass har dobbelt rytmesektion, to sangerinder, 16 musikere i blæsersektionen og denne gang to syriske gæstemusikere. Moslem Rahal, nay fløjte og Essam Rafea, oud. Mere info: www.bloodsweatdrumnbass.com Jeppe Bai: Er det det der skal til Jeppe Bai er uddannet guitarist fra Det Jyske Musikkonservatorium. Han har turneret med stomp gruppen DaDunk, og som han siger spillet med ”et hav af forskellige bands”. Nu udgiver han sit første soloalbum, og der er her tale om dansksproget singer-songwriter pop musik. Jeppe kredser om sin egen uperfekte version af den rigtige mand. Med selvudleverende humor tager han fat i det, der gør allermest ondt: ”Jeg tror det går nemmere hvis, jeg får et glas rødvin og et til…og et til…og et til…”, synger han på titelnummeret, hvor overspringshandlingerne står i kø for at aflede opmærksomheden fra det faktum, at alderen trykker. Medvirkende: Jesper Ormstrup, Jakob Meyland, Christian Borghus, Tormod Ween, Lisa Diserée, Jacob Danielsen. Mere info: www.jeppebai.dk Krauka: Gjørningur Til forskel fra deres fine produktion på albummet Odinn fra 2009, følger danskislandske Krauka med deres nye udspil Gjørningur op med et album, hvor de har valgt at gå produktionsmæssigt helt ind til benet: fire mikrofoner, take one, mix og mastering. Ingen rettelser og overdubs. Sangene på pladen er indspillet under et ti dages ophold i Studio One, som ligger i den lille islandske fjord, Bjarnafjord. Under opholdet var der også tid til at skære cd´ens albumcover ud i et stykke drivtømmer. Siden 1999 har Krauka turneret på spillesteder, museer og vikingetræf i både Skandinavien, Europa og i USA.

Medvirkende: Gudjon Rudolf, Aksel Striim, Søren Koldsen-Zederkof, Jens Villy Pedersen. Mere info: www.krauka.dk Suzann & the Davies Suzann & the Davies udgav sidste år deres første EP og har siden spillet en række support jobs for navne som Magtens Korridorer, Tim Christensen, Carpark North og Surfact. Nu er de tilbage med udgivelsen All Songs Are Ment To Be Played, der indeholder i alt syv skæringer. Udover at have allieret sig med producer Asger Christensen i Aarhus lydstudie, er første singlen In Your Eyes også inkluderet i en radio mix af producer Chief 1. Medvirkende: Laura Lundfold, Daniel Sand, Mark Arge Egebjerg, Kenn Jacobsen, Jesper Svane. Mere info: www.suzannandthedavies.com Shoes For Julia: Shoes For Julia Den erfarne musiker Søren Sko og den unge sangerinde, og medlem af gruppen The Fireflies, Julia Fabrin, udgør til sammen Shoes For Julia. Selv om Sko har en række kendte sange og hits på CV’et, er det faktisk Fabrin, der har stået for hovedparten af de 11 sange på denne debutplade. Hun har blandt andet også tidligere leveret sange til popkometen Christopher og rockmama Sanne Salomonsen. Men her er der tale om hitmageri fra to generationer med klare referencer til navne som Tom Petty og Fleetwood Mac. Mere info: www.shoesforjulia.com Klezmerduo: A Bisele Freyd Klezmer er betegnelsen for den livsbekræftende, jødiske musiktradition, der har sine rødder i Østeuropa. I år er det 25 år siden, Henrik Bredholt og Ann-Mai-Britt Fjord som Klezmerduo gav deres første offentlige koncert i Danmark. I dag giver de over 100 koncerter om året i mange, forskellige sammenhænge: kirker, skoler, konferencer, kongresser, musikforeninger, højskoler, spillesteder, festivaler. Begge musikere har baggrund i

>


teatret og er kendte for at skabe intense koncertoplevelser med både nerve og humor. Og det er blevet til en lang række koncerter og bevågenhed også internationalt. Duoen har tidligere modtaget flere Danish Music Awards nomineringer for deres tre tidligere udgivelser, og nu er den fjerde CD, A Bisele Freyd, udkommet, indeholdende tolv klezmer, balkan og romani (sigøjner) sange. Medvirkende: Henrik Bredholt, Ann-Mai-Britt Fjord, Jacob Venndt og Lars Bo Kujahn. Mere info: www.klezmerduo.dk Jane Winther: Power Mantras Jane Winther har skabt ”Power Mantras” i samarbejde med musikere fra USA og Himalaya og forener således tusinde års kraftfulde, østerlandske mantras med vesterlandske rytmer og harmonier. Musikken består af flerstemmig, harmonisk sang over mantraet ”Om Mani Padme Hum” understøttet af en dynamisk klangbund af klaver, bas, percussion, fløjte og tanpura. På en gang meditativ og dynamisk og rummer både lethed og dybde. Medvirkende: Jason McKensie, Dave Madden, Steve Zirkel, Quesh Raagi, Raman Maharjan/ Rudra, Rupkamal Kshetri, Henrik Corfitsen. Mere info: www.janewinther.com. TV-2: Bag duggede Ruder TV-2 fejrer 30 års jubilæum i år ved, foruden de spillede jubilæumskoncert for byens borgere på Bispetorv i Aarhus den 26. oktober, at udgive bokssættet ”Bag Duggede Ruder”. Boksen indeholder 22 discs. Alle 17 studiealbums fra ”Fantastiske Toyota” (1981) frem til ”Showtime” (2011). Herudover albummet ”Om sommeren er alting anderledes” som TV-2 indspillede under navnet Beautifuls i 1982, og som aldrig før er blevet udgivet på CD samt ”Manden der ønskede sig en havudsigt” indspillet sammen med Radio Underholdnings Orkestret. Plus to CD’er med et overflødighedshorn af ikke tidligere udgivne remix og nyindspilninger med bl.a. Rosa Lux. I boksen medfølger også 1 booklet for hvert årti på ca. 60 sider, billede- og tekstmateriale på knap 200 sider. Og så er der en DVD med jubilæumskoncerten fra Shepherd’s Bush Empire i London, der blev optaget d. 11.11.11. Musikere: Sven Gaul, Steffen Brandt, Hans Erik Lerchenfeld og Georg Olesen. Mere info: www.tv-2.dk

med de to stjerneproducere Mark Ralph, som bl.a. producerede for Hot Chips, og Dave M. Allen som er manden bag størstedelen af The Cure’s plader, Sisters of Mercy, Human League m.fl. “Albummet indfanger præcis dén vildskab og dynamik, som bandet mestrer på scenen. Det var det største succeskriterium i produktionsfasen,” udtaler den danske producer, Kasper Bjørke, som bl.a. opdagede og udviklede det internationale komettalent, Oh Land. Kasper Bjørke fungerer også som A&R og executive producer på Reptile Youth’s debutalbum. Pladen indeholder ti energiske sange, der genremæssigt navigerer mellem både rock, pop, electro og psychedelica. Mere info: www.reptileyouth.com USO: Elektrisk Det er fem år siden, Aarhus V hurtig-rapperen USO sidst var albumaktuel, hvis de to mixtapes, han udgav i 2009 og 2010, som i øvrigt blev downloaded mere end 70.000 gange, ikke medregnes. Men USO har ikke ligget på den lade side og har bl.a. hærget radiostationerne herhjemme med landeplagerne ”Hey Shorty” og ”Momentet”. På Elektrisk findes både store internationale og danske features. På den internationale side medvirker den amerikanske r’n’b sanger Johnny P på nummeret ”In My Room”, og på titelnummeret ”Elektronisk” optræder ligeledes fra US rapperen Shawnna. Af danske medvirkende kan nævnes Jon Nørgaard, Kato, L.O.C. Og på nummeret ”Fuldt hus” medvirker intet mindre end 16 af DK’s finest, blandt andet: Marwan, J-Spliff, Pede B, Ataf, Tue Track, Johnson, Niarn, Young m.fl. Mere info: www.facebook.com/usomusic Illdisposed: Sense The Darkness En af dansk dødsmetals stolte grundpiller, aarhusianske Illdisposed, har siden dannelsen i 1991 og albumdebuten i 1993 begået i alt 12 albums. ”Tungere og endnu mere mørk, beskidt og dyster end de seneste tre plader”, mener guitarist Ken Holst om ”Sense The Darkness”. I 2011 afløste Holst tidligere guitarist Franz Hellboss (ex. Volbeat) og kom dermed

ombord på den aarhusianske metal-skude, der anno 2012 tæller sanger Bo Summer som eneste tilbageværende oprindelige medlem. Sense The Darkness er produceret i Antfarm studiet af den lokale stjerne producer Tue Madsen. Musikere: Bo Summer, Jonas Kloge, Jakob Batten, Thomas Jensen, Kenn Holst. Mere info: www.illdisposed.dk Lars Boye Jensen: From Manhattan to Catfish Row Pianisten Lars Boye Jensen har netop udsendt et nyt album med musik af George Gershwin. CD’en indeholder to af komponistens vigtigste værker i fængende udgaver for soloklaver. Det drejer sig om klaverkoncerten fra 1925, samt en forrygende fantasi over temaer fra Porgy and Bess. Uden at ændre én eneste nodeværdi i operaens melodier har pianist og arr. Earl Wild skabt en hel ny komposition, der her serveres med både alvor og glimt i øjet. Mere info: www.larsboye.dk Louise Juul: Austin Singer/songwriter Louise Juul har udgivet CD’en Austin, der indeholder 12 selvkomponerede numre. Mange af dem er inspireret af et længere ophold i USA i sommeren 2012. bl.a. i House of Songs i Austin, Texas – heraf navnet på albummet. I House of Songs arbejdede hun sammen med amerikanske sangskrivere, som repræsenterer den amerikanske folk/roots musikstil. Tre af sangene er skrevet i sommeren 2011 i Paris, og er inspireret af storbyen og oplevelser under opholdet. Teksterne er på engelsk, menlouise er først og fremmest dansk og albummet er indspillet og produceret i Aarhus med musikere fra det Jyske Musikkonservatorium. Medvirkende: Simon Becker, Turid Nørlund, Johannes Hejl, Peter Dombernowski, Flemming Bloch, Thomas Eskild, Steffan Søgaard Sørensen, Hans Chr. Illskov Erbs, Scrappy Jud Newcomb. Mere info: www.louisejuul.dk

Reptile Youth: Reptile Youth Esben Valløe og Mads Damsgaard, tilsammen Reptile Youth, har de seneste år fået stort hul igennem på den internationale livescene. Bandet har ud over at spille et utal af koncerter i Europa og Asien indspillet deres længe ventede debutalbum i London basunen • december 2012

15


SIDEN SIDST

NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER ROSA varetager støtte til folkemusikken Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA, Dansk Rock Samråd, har opnået enighed om, at ROSA fra 1. januar 2013 varetager musikudvalgets støtte til den professionelle del af folkemusikområdet for de kommende fire år. Opgaven omfatter rådgivning, formidlingsopgaver og tilskudsvirksomhed til fremme af folkemusik og beslægtede genrer. Formand for Statens Kunstråds Musikudvalg, Erik Bach, udtaler: ”Det ligger udvalget meget på sinde, at folkemusikken i Danmark og dansk folkemusik i udlandet understøttes bedst muligt. Vi er glade for, at det er lykkedes at opnå enighed med ROSA om de overordnede rammer for støtten til området de kommende fire år.” Ny hjemmeside for klassiske klaverpædagoger Klaverprofessor Anne Øland står bag en ny hjemmeside om klaverpædagogik, www. klaverkufferten.dk. Hjemmesiden er gratis at

Anne Øland bag ny hjemmeside bruge og henvender sig til alle klaverpædagoger, uanset niveau. Anne Øland er en af landets mest søgte klaverpædagoger og har uddannet en række af landets yngre koncertpianister. Som professor ved Det Jyske Musikkonservatorium underviser hun bl.a. i klaverpædagogik og arbejder således med de studerende, mens de underviser børn. På sin hjemmeside beskriver hun professionel klaverundervisning fra begynder- til konservatorieniveau og giver klare anvisninger på det pædagogiske arbejde, der danner grundlag for en klassisk skoling. Det sker bl.a. gennem videosekvenser og materialehenvisninger og især i form af en masse opslag, hvor Øland giver en detaljeret indføring i fagets forskellige områder. De enkelte opslag kan efter behov downloades eller printes ud, kvit og frit. Koncertmarkedsføring på gadeplan I oktober måned åbnede spillestedet Voxhall en såkaldt pop-up shop i Frederiksgade 31 i Aarhus. Det 35 kvadratmeter store butikslokale fungerer dels som billetsalg og dels

16

basunen • december 2012

et sted, hvor man kan møde og opleve små in-store koncerter med nogle af de musikere, som samme aften skal spille på Voxhall. Marketingmanager Mikael Juul Larsen fortæller til Basunen, at initiativet er en test for at se, om man kan komme tættere på byens koncertgængere og potentielle, nye koncertpublikummer. ”Foreløbigt er butikken lejet for et halvt år med mulighed for at forlænge. Hvis, altså det er et sted, som viser sig, at folk vil bruge”. Musikmesse på Godsbanen Godsbanen vil i dagtimerne den 12. januar 2013 summe af mange slags musikinteresserede mennesker. Promus og Musik Aarhus Festival arrangerer i samarbejde en musikmesse, hvor en række af byens musikbrancheaktører vil være til stede, DMF inklusiv. En lang række stande vil blive stillet op, og så er der ellers mulighed for musikere og bands at tage turen rundt og trække viden, hjælp, sparring etc. ud af musikbranchen. Ud over det vil det også være mulighed for at stå på hovedet i kassevis af vinyl- og cd- samlinger, da Pladebørsen i Aarhus til lejligheden her vil line op til det helt store køb-salg-bytte som ved deres sædvanlige plademesser i DGI-Huset. Arrangementet er gratis. Rdio forsøger sig med ny kunstnerinddragelse Selvom Spotify og WiMP måske er nogen af de største streamingtjenester i Danmark, så findes der alternativer. En af dem er tjenesten Rdio, der i et forsøg på at etablere sig stærkere på markedet har fundet en alternativ måde at nå ud til flere. Rdio.com, der er repræsenteret i 14 lande, også i Danmark fra i sommer, har nemlig lanceret et såkaldt ’Artist Program’, hvor kunstnerne får ti dollars direkte ind på kontoen, når og hvis de via deres sociale medier får nye kunder til Rdio. Manden bag Rdio, Janus Friis, også kendt som grundlæggeren af Skype, udtalte: ”Der er ikke nogen kunst uden kunstnere. Som en del af denne industri ved vi, at en virksomhed, som ikke belønner sine vigtigste bidragende, bør ændres. Innovationen på internettet bør ikke være en barriere for musikalske kunstneres succes, det burde tværtimod bidrage til, at den voksede”. Er man medlem af en A-kasse, bør man undersøge, om det kan påvirke dagpengeretten, inden man begiver sig ud i dette. Om Rdio er for godt til at være sandt? Basunen har endnu ikke kunne dokumentere for eller imod. Dpa-jazzvinder er kåret Det blev Live Foyn Friis, der løb med DPAprisen som ‘Årets unge jazzkomponist’ Fredag d. 16. november 2012 blev vinderen af DPA’s jazz-konkurrence kåret, og det blev talentfulde Live Foyn Friis, der løb med prisen, som en af de nye stjerner på den danske jazzscene.

Kåringen fandt sted i DR’s koncertsal, og DR Big Bandet satte toner til de tre finalisters kompositioner. Udover DR’s Big Band

Live Joyn Friis blev Årets unge Jazzkomponist og de tre finalister leverede jazzsolisterne Allan og Veronica Mortensen sammen en smuk optræden, og Ole Koch Hansen havde komponeret et stykke musik specielt til denne finalekoncert. Live Foyn Friis er soliststuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, og udgav sidste år sit debutalbum, Joy Visible, som er nomineret til Danish Music Awards Jazz 2012 for Årets Vokaljazzudgivelse. Dødsfald Den internationalt anerkendte jazz/avangarde saxofonist John Tchicai døde i oktober, han blev 76 år gammel. Tchicai (f. 1936) kom til verden i Aarhus i mellemkrigstiden, hvor han som søn af en dansk kvinde og en mørk congolesisk far tidligt stak ud, hvilket han også

John Tchicai kom til at gøre musikalsk resten af livet. John Tchicai spillede en stor rolle i det danske jazzmiljø som mentor, inspirator og med-musiker for bl.a. Pierre Dørges New Jungle Orchestra. Derudover spillede han med en lang række internationale jazzmusikere som Archie Shepp, Carla Bley, Steve Swallow, Don Cherry etc. John Tchicai døde på hospitalet i Perpignan i Frankrig, hvor han boede i sine sidste år.


Støtte til nyskabende Aarhus-musik Af: Bjarne Gren Flere aarhusianske musikarrangementer har fået økonomisk støtte fra Statens Kunstråd i 2013. Der er blevet uddelt 90 mio.kr. til musikformål i hele landet i 2013. De såkaldte frie midler som Statens Kunstråds Musikudvalg uddeler hvert år, er også denne gang kommet flere aarhusianske musikarrangementer og ensembler til gode. Aarhus Sinfonietta Aarhus Sinfonietta, der sidste år modtog 400.000 kr. fra kunstrådet, får nu 650.000 kr. til koncerter i 2013. ”Det er en fornem opskrivning for os og en accept af vores arbejde,« siger kunstnerisk leder Erik Kaltoft.

Aarhus Sinfonietta Jazz Festival og Spor Festival Derudover har Aarhus Jazz Festival igen i år fået støtte på godt 300.000 kr., efter at festivalen glemte at søge støtten sidste år. Og der er igen i år blevet 200.000 kr. til afholdelse af Spor Festival i maj Aarhus Took It Og så har Foreningen Aarhus Took It fået 250.000 kr., selvom hiphop-festivalen blev afholdt for sidste gang i 2011. Erik Kaltoft er kunstnerisk leder for Aarhus Sinfonietta. og er siden 2005 professor ved Det Fynske Musikkonservatorium. Mobiltelefon-event Ensemblets hovedrepertoire er ny, dansk kompositionsmusik og lederen har mange bud på, hvordan de ekstra støttekroner skal bruges. ”Vi vil bl.a. lave en stor mobiltelefon-event, hvor publikum ikke skal slukke deres mobiler, men tværtimod have dem tændt under koncerten, fordi de bliver en aktiv del af musikken. Vi laver også en kompositionskonkurrence for unge under 20 år, hvor vi stiller vores musikere til rådighed og guider de unge i arbejdet med musikken”, fortæller Erik Kaltoft, der siden 2000 har været leder af Aarhus Sinfonietta, der i dag har 17 faste medlemmer.

Henning Winther, der er manden bag foreningen, forklarer: »Vi har søgt pengene i Aarhus Took It-regi, men de går ikke til en ny Aarhus Took It, men til et større projekt med en lokal samarbejdspartner. Og så kan jeg ikke sige mere på nuværende tidspunkt.« Statens Kunstråds Musikudvalg har lagt vægt på nyskabende projekter og kunstnerisk udvikling i det danske musikliv. I hoveduddelingen har musikudvalget behandlet mere end 600 ansøgninger og uddelt 18,9 mio. kr. Udvalget har desuden indgået flerårige aftaler for godt 72 mio. kr. med genreorganisationer, institutioner og ensembler.

Henning Winther

Faktaboks: Musikpenge fra staten Århus Sinfonietta - 650.000 kr. Aarhus Jazz Festival - 325.000 kr. Foreningen Aarhus Took It - 250.000 kr. Spor Festival - 200.000 kr. Gelleraps - 60.000 kr. Aarhus Latin Jazz Corner - 60.000 kr. Aarhus Unge Tonekunstnere - 60.000 kr. Se alle støtte modtagere på www.kunst.dk

basunen • december 2012

17


Inger og Trykkeriet Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Michael B. Nielsen Uden på ligner det en ganske almindelig erhvervsejendom i røde mursten, som man ser dem i industrikvarterer overalt i Danmark. Men stedet overrasker, når man træder indenfor og ser den på én gang rå og stilfulde indretning. I Trykkeriet på Lykkesholms Allé 98 i Viby J kan man slænge sig i dansk møbeldesign, imens rock’en ruller og blues’en svinger. Og sidder man godt, så kan man også købe møblerne med hjem.

Inger Boysen Blues og dansk design Det primære hos Trykkeriet er dog hverken tryksværte eller luksuriøst interiør, men derimod live- musik. I den ene ende af det aflange lokale står scenen, fuldt udstyret med PA, backline, monitors, lys og storskærm. Foruden et godt backstage lokale til de optrædende forefindes også en hyggelig bar, hvor publikum kan forfriske sig i et fint sortiment. Møblementet er som sagt til salg, og står man lige og mangler en guitar, så er der også lidt forskelligt grej man kan kigge på. Ildsjælen Inger Boysens Blues Venner (tidl. Trykkeriets Blues & Rock Club) er en frivillig, almennyttig musikforening for blues- og rock musik, som blev stiftet i år. Bag denne står Brian Søndergård Graae, som ejer stedet. Og så er der entusiasten Inger Boysen, der er bookingansvarlig. Hendes navn er kendt af de fleste bluesinteresserede i byen for sit mangeårige, vedholdende arbejde og engagement i og for bluesmusikken i Aarhus.

18

basunen • december 2012

Bluesen har det godt ”Bluesmiljøet i Aarhus blomstrer, idet vi nu er to bluesforeninger i byen, og flere spillesteder tager også blues på deres program. Så jeg vil sige, det går godt”. Det mener Inger Boysen. ”Bluesen her i byen gik lidt død for ca. 10 – 15 år siden, og blues-jammen stoppede mere eller mindre på Fatter Eskil, Glazzhuset og Vores Sted, som jeg husker det”. I 2008 Publikumstemning i Trykkeriet oprettede Inger en gruppe på Faceat skabe en tourmulighed for udenlandbook under titlen: Mere Blues i ske bands. Herudover er meningen med Aarhus. Ud fra den stiftede hun netværket også, at medlemmerne i de syv efterfølgende i oktober samme år bluesforeninger kan komme ind til medAarhus Bluesforening, fordi hun lemspris i alle foreningerne. savnede at høre blues i Aarhus. Siden er bluesen i den grad vendt Aktiviteter tilbage til byen. Ambitionen med Boysens Blues Venner er at afholde ca. to koncerter om måneden. I september 2011 forlod Inger Foreningen holder lukket december-januar Aarhus Bluesforening af personsamt juli og første halvdel af august. Så lige grunde, men havde inden man håber på i gennemsnit noget, der da iværksat Jysk Blues Netværk, ligner 18 koncerter om året. I år har de som består af syv bluesforeninger i Østjylmodtaget underskudsgaranti fra Aarhus land. Meningen med netværket er at ”dele” Kommunes Kulturforvaltning. Man har et dyrt band ved f.eks. at være med til


ansøgt kommunen om honorarstøtte til aktiviteterne i 2013, men har desværre fået sig en overraskende skuffelse, da ansøgningen blev afslået. ”Miljøet støtter heldigvis op om Trykkeriet. Der var 170 mennesker inde til vores støttekoncert den 17. august til en entrepris på 100 kr. Gennemsnitlig, oplyser Inger, er der ca. 70 publikummer pr. koncert. Trykkeriet bruges, foruden til blues og rock koncerter, også til diverse events; vin/ whiskey/ølsmagning, clinics, workshops, produktionsøvere, A/V præsentationer og outlets. ”Her og nu” og jams ”Jeg vil også sørge for at have luft i kalenderen til ”her og nu” koncerter, som vi f.eks. gjorde i år, hvor bookeren Bjarne Rask havde Allan Haynes på turne. De havde et hul i deres kalender, og vi sprang til og åbnede stedet for en koncert med ham. Der kom godt 70 mennesker, så en god aften for alle parter. Og så ønsker vi at prøve med blues jam, og her har vi fået et pænt ja fra Ole Frimer til at være fast jamvært”.

Inger slutter med et par generelle ord om sin elskede musikgenre: ”Det jeg føler for bluesmusikken er svært at forklare, men når jeg hører f.eks. Chicago blues eller Westcoast blues, så bliver jeg varm og glad - bluesrytmen går lige ind i sjælen på mig. Jeg hører ikke til dem, der lytter til teksterne, det er helheden jeg kan lide. Heldigvis oplever vi, at der er flere og flere unge mennesker, som har fået ørerne op for bluesmusikken, både som musikere og som publikum. Så længe jeg kan, vil jeg arbejde for bluesmusikkens udbredelse”.

FAKTA: I skreven stund er der følgende arrangementer på plakaten i starten af 2013: Februar: ølsmagning v/Mik Schack og Bluesjamboree Februar: Uffe Steen Trio Marts: Ole Frimer Band + Ole Sveigaard ”Bag de sorte bjerge” April: Blues’n’Food med HP, Hugo og Troels (Med forbehold for ændringer - flere oplysninger kommer.)

Relevante webadresser: www.aarhusbluesforening.dk www.trykkerietsbluesrockclub.dk www.jyskbluesnet.dk

basunen • december 2012

19


Rabat på formstøbte høreværn Husk, at du som medlem af DMF får 15% rabat på formstøbte høreværn og in-ears hos Audiovox. Audiovox har fire butikker i København, men ingen fysisk butik/showroom her i Jylland. Men de har en konsulent herovre, som du kan ringe til og aftale tid for at få lavet et aftryk. Hun hedder Sonja Stilling og kan træffes ved aftale på DMF Aarhus kontoret. Sonja kan kontaktes for en aftale på sin tlf. 60224930.

Se også mere på www.audiovox.dk.

20

basunen • december 2012


Gearkassen Af Lars Knudsen - DMF Aarhus, foto: Anders Bach

Gearkassen spørgsmål om gear til Carsten Knudsen. Hvad er dit yndlingsinstrument/ -gear for tiden? For tiden er min Kamaka tenor ukulele vejen til det følsomme poetiske sind hos mange blandt mit publikum. Hvad skulle du aldrig have solgt/ skilt dig af med? Jeg skulle aldrig have solgt min Futurama elguitar. Den var allerede dårlig, da jeg fik den, men jeg har set David Bowie posere med en mage til. Alt efter om jeg spillede med løse greb eller barrégreb, så skulle den stemmes om. Men jeg lærte hurtigt, hvordan den lige skulle twistes, så de andre i balorkesteret ikke skulle vente på mig. Hvis jeg havde den endnu, skulle den bare hænge på væggen som et trofæ. Hvad har du købt for nylig? Det sker, jeg spiller afsides steder som Maniitsok, Grønland. Man ved aldrig helt, hvad der forefindes af udstyr, så jeg har ofte min egen rumklang (Alesis mikroverb) og mikrofoner med (dpa til den trådløse Sennheizer, og en Neumann KMS 105), og jeg har for nylig udvidet den tekniske afdeling med en linedriver. Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale/ studie? Min Gretsch model Country Club fra 1958, hun er uerstattelig. Hun er bare så lækker.

Hvad er næste instrument/gear på listen? Overvejer at købe et strengeinstrument måske en Oud eller en cubansk Tres, men jeg kaster mig ikke ud i det, før jeg har en musikalsk ide med instrumentet. Den dårligste investering? Indtil videre en Mesa Boogie trem reverb med to 15 tommer højtalere. Og den er til salg. Den er skabt til crunchy og heavy musik. Den bedste handel? Min sidste bedste handel var, at jeg fik solgt min sav. Puha, så slap I for at høre på den; det tror I, men nej, nej. Jeg solgte den til Klaus Wunderhits, meget billigt og med bue. Det var en lettelse at slippe af med den. Den stod der og krævede at blive spillet på. Men buksebenet var flået og fingrene Carsten Knudsen og ukulelen blødte. Det skal lige nævnes, at det var en ægte Sandviken Stradivarius. Seneste musik gadget? Jeg købte for nylig en stemmemaskine med metronom af mærket Supreme, en lille billig sag. Det vil så med tiden vise sig, hvor supreme den er. Stemmemaskinen er en uundværlig ting, når man laver indspilninger. Men når jeg turer rundt solo, så bruger jeg sjældent en stemmemaskine, så det er muligt jeg af og til spiller i gef dur.

basunen • december 2012

21


D M F - U P C O M IN G

Tredjegenerations professionel musiker

Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Jonas Højgaard Hans repertoire har indfundet sig på nogle af verdens hotteste klubber og labels. 21-årige Mikkel Kauczki Cox fra Aarhus har siden 2008 været aktiv som musiker, sangskriver, DJ og producer under pseudonymet Mike Hawkins. At han er i fuld fart, på vej opad på den internationale klubscene, vidner navne som Paul Oakenfold, Tiesto, Guetta, Swedish House Mafia og flere andre af den elektroniske genres største superstjerner om, da de har taget Mike Hawkins’ musik til sig og hærger både dansegulve og radiostationer med den globalt.

på. Men det er nok i virkeligheden alle de jazzplader, min mor spillede derhjemme, som indirekte sivede ind på lystavlen. Jeg husker, at det var som otte-niårig, at min fornemmelse for akkorder begyndte at folde sig ud. Jeg hadede musiktimerne i skolen. Det var frustrerende for mig at stå med en triangel, når det eneste, jeg ville, var at akkorder og polyfoni skulle folde sig ud”. Ville spille alle instrumenter Mike fortæller, at han aldrig blev rigtig god til hverken klaveret eller trommerne. Han havde gåpåmodet, men mange timers øvning på ét instrument føltes ikke rigtigt

Mike sammen med kollegaen Sander van Doorn under Sanders optræden til Amsterdam Dance Event Musikken lå lige for Mike har det ikke fra fremmede. Med et af de store dansktopnavne, Lis og Per, som sine bedsteforældre og jazzsangerinde Lone Boyd som sin mor, er Mike født med musik i blodet. ”Tilbage som hel lille knægt, når jeg var ude at køre i bil med min far, hørte vi tit hans glam-rock plader. Det har givet mig en kæmpe forkærlighed for rockmusikken. Jeg elskede, at der var knald

22

basunen • december 2012

for ham. Han tænkte musik i helheder og kompositioner frem for enkelte instrumenter. ”Jeg er vokset op, som det man måske kan betegne som den første generation af musikere, hvor software er hovedinstrumentet”. Som 12-årig kom han i gang med at rode med computere og faldt over Sony Creative softwaren Acid og sequenceren Fruity Loops. Disse redigerings- og samplingprogrammer dannede meget hurtigt grundlaget

for hans arbejde med kompositioner. Og siden da har han, ligesom musikere i mere traditionel forstand, øvet sig op til at mestre sit instrument. Et instrument som i dag udgør Mikes studie set up - se fakta boksen med hans favoritgear. Teknisk eksperimentering Efter fem-seks års selvstændig træningslejr med at dreje knapper på kompressorer, equalizere, synthezisere, sequencere og meget andet, havde interessen for teknik udviklet sig fra at være ’legetøj’ til at være et seriøst instrument og arbejdsredskab. ”Min tilgang er ofte sådan, at musikken ikke bliver skabt i softwaren, men i mit hoved. Det er 50 % af processen. Den anden halvdel er så at få den ned i hænderne og ind i Logic, mit DAW (digital audio workstation, red.). Det betyder bl.a., at musikken så at sige kun eksisterer digitalt, men jeg føler selv, jeg har en meget akustisk tilgang til den elektroniske musik. Det maskinelle udtryk har sin charme, men jeg arbejder meget med at give min musik varme og sjæl gennem akustiske indspilninger, som en software synthesizer sjældent formår at replicere helt”. En færdig komposition, inklusiv den tekniske del, tager for det meste Mike mellem en-to ugers arbejde for et nummer. ”Tit sidder jeg med omkring 150 spor, som sammen udgør det færdige track. Med det antal elementer og spor ville en ‘elektronisk komposition’ af den art aldrig nogen sinde kunne eksistere uden for det digitale domæne, noget der blandt andet kan komplicere live optrædener. Men også tankevækkende i den forstand at så snart man ‘trækker stikket til strømmen’, så eksisterer min kunstform stort set ikke”. Major-label samarbejde Mike forklarer bl.a., at han finder det meget givende at få den professionelle sparring og respons på sit arbejde som et major-label kan give. Han er glad for samarbejdet med EMI, der har udsendt Mike Hawkins tracket ”Shut the Place Down”, som har ligget i høj rotation på bl.a. DR’s P3 i løbet af de sidste tre måneder. ”Når jeg sidder midt i det kunstneriske workflow, ‘låst inde’ og laver musik, så vil jeg helst ikke forstyrres eller have nogen feedback. Men efterfølgende er det rigtig sjovt at lade den forretningsmæssige side, f.eks. en label, møde musikken i


knudepunkter. ”Lidt ude i fremtiden vil jeg selvfølgelig gerne en dag lave et album, hvor jeg får lov at være så kunstnerisk, som jeg vil være, men lige nu står den på arbejde med singler og remixes. Specielt ved elektronisk musik synes jeg, at noget af charmen er, at scenen er meget levende og i konstant fremdrift. DJ’s går mest af alt op i at have den allernyeste musik, så scenen er næsten kun styret af singler og remixes, da de er hurtige at ’skyde ud’ og ikke bliver ‘forældede’ i samme stil som et album. Man laver ikke en CD med 10-12 tracks og tager på turné. Man holder sit repertoire friskt på hotelværelser og hvor man ellers befinder sig. En klub-udgivelse lever for det meste et par måneder, så ved at smide single-tracks ud forlænger man levetiden på sin musik i stedet for at bundte alle numrene sammen i én udgivelse med samme levetid som en single”.

Mike Hawkins billboard under sin Brazilien-tour i foråret samarbejdet om at få den gjort kommercielt gangbar og tilgængelig for publikum. Det er spændende, fordi man bliver udfordret i sin egen musikalitet, og hvad, man selv føler, er ‘rigtigt at gøre’, og for det meste (i et godt samarbejde) ender man et sted på midten med et track, der både har sjæl og kampkraft - så længe man selvfølgelig tør stå ved sin egen mavefornemmelse, og det der gav en mod på tracket i første omgang. Det skal aldrig steriliseres”. “Firmanavn” Han fortæller, at “Mike Hawkins” egentlig bare er et ret tilfældigt valgt kunstnernavn. Mikkel bruger det både i sin rolle som producer for andre, når han er ude at DJ’e og som musiker. ”Det kan i teorien sidestilles med at have et firmanavn. Det er rart, at der tegnes en linje, og at der er forskel på, hvad Mikkel laver privat, og hvad Mike har kog i”. Ghostwriting for internationale navne Introduktionen til den kommercielle musikscene kom for et par år siden, da han begyndte at arbejde tæt sammen med en svensk producer på pop produktioner til en del store artister i hele verden. Basunen har forsøgt at lægge et helt umenneskeligt benhårdt journalistisk pres på ham for at afsløre detaljer om, hvilke store artister han har skrevet numre til og produceret for, men de såkaldte Non-Disclosure agreements, som Mike indgik i dette arbejde som ghostwriter, forhindrer ham desværre i at lække oplysninger om kunderne. ”Tre, fire af dem er rigtigt store artister”. Kommercielt er ikke nødvendigvis klamt ”For min samarbejdspartner var arbejdet i musik udelukkende et “helt reelt job”, som

han lavede udelukkende for pengenes skyld. Den mentalitet har lært mig at kunne stå op og ‘gå på arbejde’ derhjemme i mit studie, også de dage det ikke altid er lige sjovt eller interessant”. Mike fortæller dog, at han ikke selv havde helt samme evne som sin svenske kollega til bare at kunne ’slå knappen til og fra’. Som ghostwriter oplever man at skabe musik, som andre høster al ære og succes for. Mike ville gerne mere med sin musik end bare at skabe den og sælge den væk. ”Hele perioden har dog lært mig rigtigt meget om musikbranchen, og det er jeg super glad for. Blandt andet også at de her mennesker i musikbranchen, der betragter deres arbejde som et kommercielt otte-til-fire job, altså ikke nødvendigvis er sådan nogle klamme, blodsugende typer. Men som oftest rent faktisk er dygtige, hårdtarbejdende, gode og kreative folk. At være kommerciel er ikke nødvendigvis forkert, det handler bare om, hvad man helst selv vil”.

Live elementet Det med at tage ud og DJ’e er reelt set din måde som elektronisk musiker at komme ud og spille din musik for folk på. ”Nogle acts står måske og klimprer lidt på en synth, men de førnævnte 150 elementer i en komposition er altså svære at omsætte direkte til live. Til gengæld er der så lagt enormt meget energi i showdelen, med lys, visuals osv. Et rock-band kan eksempelvis have stor fokus på livedelen, men helt glemme “showet” der ikke rigtig følger med. Der er tit meget snak om, hvorvidt det er i orden at spille sine tracks live fra en CD, men i bund og grund handler det om at skabe en oplevelse, og de fleste elektroniske acts har lagt så meget tid og energi i at skabe et flot og stort show og oplevelse, at de oftest er mere personligt involverede i, og hårdtarbejdende med, deres live-performances end de fleste ‘ikke-elektroniske’ bands - foruden selvfølgelig at de oftest har siddet med hele kompositionen derhjemme. Med andre ord er de oftest involveret helt fra undfangelsen af nummeret, til produktion, udgivelse og fremførelse”.

Album Mikes musikkarriere byder i øjeblikket på en masse positive og spændende muligheder. Derfor er han og hans kæreste i 2012 flyttet til Holland for en periode, da det er en af den elektroniske musikbranche største Foto fra Mike’s signing med EMI i starten af året

basunen • december 2012

> 23


D M F - U P C O M IN G

Tredjegenerations professionel musiker

Foruden at Mike Hawkins bliver hypet og spillet af store kendte DJ’s, strømmer der også tilbud ind til ham selv om jobs på nogle af de hippe klubber verden over. For nylig spillede han på Green Valley i Brasilien, som er én af de to mest anerkendte club venues i verden i følge den trendsættende “DJ-Mag” (der også årligt kårer verdens DJ-top100 liste). Han har nået et punkt, hvor han kan takke nej til eksempelvis 10 faste jobs og i stedet tage to udvalgte jobs, der både brandingmæssigt og økonomisk bedre kan betale sig. På den måde arbejder han bevidst med stille og roligt at forøge sin markedsværdi. Styr på karrieren Der er stor forespørgsel på at få Mike Hawkins til at remixe lige nu. Nogle af de største kunstnere i Danmark har henvendt sig, og Mikes pladeselskab har da også revet sig i håret til tider, hvor han har takket nej. “Det er vigtigt for mig at jeg kan identificere mig selv med dem, jeg remixer og lægger mit arbejde i.” Han har is i maven, passer på sit brand og sørger for, at det udvikler sig, så det forhåbentligt kan holde længe. Hans arbejdsuge består oftest dagligt af tre-fire timers administration, papir, networking og møder - og så efterfølgende fire-fem timer i studiet. Mike har haft en meget pakket kalender i år med masser af jobs og opgaver, og flere store internationale pladeselskaber byder sig til. To af de største agenturer i både Holland og USA har for nylig ønsket et samarbejde. ”Jeg er åben over for alle muligheder og forhandler også, hvor jeg kan - det vigtigste for mig er dog, at jeg vil være med i tingene selv, så længe det er muligt. Det er min karriere, og businessdelen af det hele er rigtigt spændende og hjælper til at holde gejsten oppe de dage, man ikke lige har lyst til at lave musik - og jeg prioriterer lige nu muligheden for personligt at være beslutningstageren og både at leve med mine fejl, men også “træffere” for at lære både branchen og min egen mavefornemmelse godt at kende”. Mike har dog en dansk manager, som også ’får lov’ til at lave lidt, som han siger med et smil.

24

basunen • december 2012

FAKTABOKS: - Mike Hawkins har spillet sammen med en del kendte DJ’s, deriblandt Sander van Doorn, Trentemøller, Fedde le Grand, Sebastien Leger, Ferry Corsten, m.fl. - I 2010 havde han hele tre tracks i verdens største radioshow, BBC Radio 1’s Essential Mix der hjalp ham til at sætte skub i karrieren, deriblandt singlen ”Cherrycoke” i samarbejde med Pablo Oliveros, der udkom marts 2011. - Mike Hawkins har opnået support på sine udgivelser fra bl.a. Sander van Doorn (hvis label, Spinnin’ Records, han også har udgivet på), Bingo Players, Faithless, Erick Morillo, Fedde Le Grand, Abel Ramos, Cedric Gervais, Tiësto m.fl. - Mike Hawkins blev for to år siden nævnt i det toneangivende engelske DJ MAG som Årets Breakthrough Producer. Samtidig havde han sin første optræden i dansk radio (i desværre nu afdøde) Kjeld Tolstrups Unga Bunga på P3 - Er signet til EMI (Swedish House Mafia, Deadmau5, Daft Punk, Chemical Brothers mfl.) og har bla. også sit eget label til “niche-udgivelser”. - Har remixet bl.a. danske Turboweekend, John Dahlback, Erick Morillo, Wally Lopez mfl. - Spillede i år på b.la. Green Valley og til Amsterdam Dance Event - verdens største konference for elektronisk musik.

FAVORIT SOFTWARE/GEAR: - Logic Studio 9 - Native Instruments Massive - Fabfilter Pro series - Waves - Alt fra Slate Digital - Alle East West / Quantum Leaps produkter. ”Jeg har for nyligt købt dem alle sammen, de er uden tvivl verdens bedste sample libraries til ting som strygere, guitar, klaver med mere. Er rigtig glad for dem!”.

ONES TO WATCH:

- ”Nogle af de største talenter lige nu er helt klart min partner-in-crime, Pablo Oliveros, og blandt andre vokalister som Gregory Boyd og rapperen Jay Colin, der hver især er verdensklasse og hamrende dygtige musikere som jeg er stolt af at have arbejdet sammen med. Derudover er Jay Adams (hvis nyeste single Mike netop har signet til sin label) et af de store danske håb!”.

NOTABLE NUMRE:

- Shut the Place Down (EMI/VIRGIN/POSITIVA) - This is How We Roll (MEGATON) - Slump (SPINNIN’ RECORDS) - More Machines (Gratis nummer, der indenfor de første 24 timer fik tæt på 3000 downloads) (se mere på www.soundcloud.com/mikehawkins )


Festival 100 cellister 2012 Af: Cellist Dorte Rolff-Petersen, Århus Musikskole, foto: Sara Marie Stent

For tredje gang afholdte Århus Musikskole i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium cellofestival fra d. 28. – 30. september. En festival, der afholdes hvert 2. år, er med et flot ord en BIENNALE. Det kan man efterhånden kalde den festival, der nu for tredje gang er løbet af stabelen. Festivalen er udsprunget af samarbejdet mellem kraftcentrene Konservatorium Musikskole. De muligheder, vi fik for seks år siden, da musikkonservatoriet flyttede ind i Musikhuset, åbnede op for nye samarbejdsmuligheder mellem Musikskole og konservatoriet, og en af udløberne af dette samarbejde har været en festival for cellister. Tre dage under samme tag Festivalens initiativtagere, Cellolærer Peter Oest fra Esbjerg Kulturskole og undertegnede, fik lyst til at samle 100 cellister, og Henrik Brendstrup, professor i cello på Konservatoriet, var straks med på ideen. Musikskoleleder Lars-Ole Vestergaard støttede ideen med det samme, og herefter kørte Festival-toget. Tanken var, at Musikskole-elever og konservatorieelever skulle arbejde sammen i tre dage under ”samme tag”. De skulle have mulighed for at udnytte hinanden, således at de konservatoriestuderende fik mulighed for at få større indblik i det pædagogiske arbejde, og de unge børne-cellister skulle få chance for at opleve cellister på højt plan. Og som det store CLOU skulle festivalen ende med en koncert, hvor ALLE var på scenen, samtidig!

Cello mester kom fra Chicago Igen i år havde Festival 100 cellister en hovedgæst: Cellisten Hans Jørgen Jensen. Hans Jørgen Jensen er gammel Århus-dreng. Han uddannede sig hos professor Asger Lund Christiansen, da denne var celloprofessor på Det Jyske Musikkonservatrium. Hans Jørgen er blevet en af den internationale celloverdens store mestre. Cellister fra hele verden valfarter til ham i Chicago, hvor han på magisk vis underviser og uddanner en ny generation af dygtige musikere. Vores egne Toke Møldrup, Samira Dayyani, blandt mange flere, har taget studieophold i Chicago for at få undervisning af Hans Jørgen. Musikalske løft Det havde længe været en drøm at få Hans Jørgen Jensen hertil, og i år lykkedes det. Han kom hertil tre dage for selve Festivalen, og startede med at lave masterclass for Henrik Brendstrups celloklasse, samt for Musikskolens MGKelever. Det kan kun undre, at det ikke er sket før. Det var en sand mester, der var blandt os. Ydmygheden selv, parret med en enorm koncentrationsevne, samt en blomstrende kreativ indstilling til det at undervise. Ikke én elev gik fra hans undervisning uden at være blevet løftet, stimuleret, udfordret. Alle der fik lov til at overvære det, og som fik lov at være sammen med Hans Jørgen i fem dage, blev løftet af hans næsten grænseløse energi-reservoir. Tre dages Masterclass forløb på konservatoriet I løbet af fredagen begyndte det at vælte ind med yngre cellister og deres lærere og

familier. De ankom med celloer på ryggene fra Suzuki-instituttet i København, fra Kulturskolen i Esbjerg, fra Vojens, fra Silkeborg, fra hele fire musikskoler på Fyn, fra Steinerskolen i Århus. De indkvarterede sig rundt omkring i byen på vandrerhjem, på hoteller, og i private hjem. I år måtte vi anstrenge os for at holde deltager-tallet nede på 100 cellister! I løbet af tre dage blev der afholdt følgende: Suzuki-workshops med standard-repertoire fra suzuki-hefterne. (ledet af Anders Grøn og Dorte Rolff) I samarbejde med Balletelever fra Kulturskolen i Esbjerg en ”ballet-koncert” med helt ny koreografi, skabt til værket, opførtes ”Dukketeatersuite” af Siegried Tiefensee. Ledelse Peter Oest, Esbjerg. Middagskoncert med Cellisten Samira Dayyani og Aya Olesen. Celloensemble-koncerter under ledelse af Henrik Brensdsrup og Hans Jørgen Jensen. Og til sidst ”THE BIG BANG” CELLO CABANA, under direktion af komponisten selv, Lars Søgaard: Et fem stemmigt vidunderligt, swingende festpragtstykke for kæmpe-ensemble, med alle mand på scenen! Vi kan kun være stolte. Tak til Musikskolens ledelse for opbakning, til konservatoriet, og til Symfoniorkestrets leder, Palle, for at give os mulighed for at gennemføre alt dette i Symfonisk Sal.

basunen • december 2012

25


Blues er ikke en museumsgenstand Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Henrik Bruun Jensen. Blues - ikke bare en efterligning af sig selv. Blues er ikke bare en museumsgenstand. Det er en genre, som hele tiden rykker sig. På den danske musikscene spirer nye orkestre frem, som både har det ene ben plantet i blues og roots traditionerne og det andet i Danmark år 2012. Ordene er Hans Christian Bugges. ”Jeg elsker selv at spille shuffles og den slags”, starter han, ”men jeg synes samtidig, at det er forfriskende at flytte tingene nye steder hen. Det prøver vi i hvert fald i orkesteret”. Det startede med jam Hans Chr. synger og spiller guitar i det aarhusianske blues/roots band, Live Bleeding Fingers. Bandet stiller desuden med denne stærke holdopstilling: Rasmus Stenholm, keys., Joakim Øster, bas, Eddi Jarl, trommer. Deres fælles forkærlighed er for ’ting der swinger’. Dét, der i sin tid fangede Hans Chr., var den elektriske Chicago blues med B.B. King. Rasmus har en forkærlighed for de gamle jazzede orgelhelte. Eddi og Joakim har noget med hele New Orleans scenen. Elementer der tilsammen tegner meget godt, hvad de hver især byder ind med i Live Bleeding Fingers.

Rasmus Stenholm Bandet kommer ud af jam scenen på Fatter Eskil for seks-syv år siden. Først som trio med standard blues repertoire. Efter lidt udskiftninger kom Joakim og Rasmus med, og derfra kom der lige så stille egne numre ind. Numrene laver de sammen

som band, ofte ud fra nogle ideoplæg, klodser, og tekst. Når de er ude at spille, er der stadig et vist element af jam og uforudsigelighed. Der er stadig plads til at lege og improvisere med og i numrene, som Hans Chr. på det nyeste album fra i år - Peaceful Man, ikke vil kalde ’decideret’ blues. En del af deres fælles jam sessionopdrag lever således i bedste velgående. På stand-by ’Bedste velgående’ er måske ikke den helt rette betegnelse for jam scenen i Aarhus lige for tiden, da den i øjeblikket på de sædvanlige steder er på stand-by. Blues jam på Fatter Eskil lukkede ned i starten af 2012, og for tiden holder blues jam på V58 også en kunstpause. ”Der er også en del nye helt unge bluesmusikere i byen, så mon ikke det bare er et spørgsmål om tid, før der igen popper flere blues jams op i Aarhus”. Bluesen jammes dog stadig om søndagen ved Hos Anders på Telefontorvet.

Eddi Jarl, Joakim Øster, Hans Chr. Bugge og Rasmus Stenhlom

26

basunen • december 2012

Spillejobs ”Vi forsøger at have som mantra, at vi kun vil spille de steder, hvor folk gerne vil høre os. Dermed sagt at hvis der ’bare’ er en


lille bodega, der gerne vil have den her slags musik, så kommer vi meget gerne og spiller, hvis vi kan blive enige om pris osv. Vi spiller også private fester og selvfølgelig spillesteder. Når man ikke er et stort orkester, så skal der selvsagt tænkes kreativt”.

ren. ”Det bliver jeg også selv lidt træt af at lytte på. Det skal virkelig være en, der vil noget, hvis det skal holde”. Hans Chr. synes, at vi i øjeblikket oplever en revival af yngre musikere og bands,

i sig. Det at turde gøre det til sit eget. Et eksempel herpå, godt nok ikke dansk, er den internationale succes, amerikanske The Black Keys. I mine øjne er det bluesmusik”.

”Vi spiller tit på steder for det lidt mere modne publikum. Men der er jo også unge publikummer, der får sig forvildet derind. Og det fantastiske er jo, når de bliver fænget af musikken. Tiden, hvor et hvert værtshus havde levende musik, er der ikke mere. Også min generation går i byen efter et helt andet mønster i dag, hvor det er diskotekerne, der trækker dem. Det kræver, at vi der spiller nichemusik tænker i andre baner også mht. at få musikken ud”. Ny blues bølge Den klassiske fordom om, at bluesmusikken er gamle mænd med et hårdt liv, der har det dårligt, vil Hans Chr. gerne være med til at nuancere. ”Blues og jazzmusik er jo også dansemusik. Jeg ser det som en måde at ”lette låget på”, ja at bruge musikken i et socialt formål til at more sig”. Eksemplerne med de laaange numre med laaange og langsomme guitarsoloer står nogle gange frem som stereotyper på gen-

som tager bluesmusikken, den rytmiske musiks dna, til sig. Interessant at man godt tør vedkende sig sine rødder, trække åbenlyse veksler på blues såvel som folkemusikgenren og udfordre det kendte. ”Mange af de gode gamle koryfæer er jo allerede væk, så der skal foryngelse til. Peter Thorup, som jo også er død, var også en fornyer og var om nogen jo også the blues. Han spillede ikke kun gamle standards, men var også fremadskuende musikalsk. Mange yngre musikere, der kommer frem i tiden, har lidt det samme

Fremtiden Live Bleeding Fingers ambition er dybest set at komme ud at spille en masse jobs. Det er den grundliggende spilleglæde, der driver værket. ”Jeg har ikke oplevet, at der er noget musik, der kun er sjovt at stå og spille i øvelokalet. Så det er dét med at få musikken ud og få det til at leve. Om det er på en bodega eller på et regionalt spillested, det kommer sig ikke så nøje. Bare det giver mening musikalsk og økonomisk”. Live Bleeding Fingers har en halv liveplade liggende og går og pusler lidt med ideen om evt. at fylde den anden halvdel ud.

basunen • december 2012

27


G AT E WAY I ÅRHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2013 være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere. Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Fink Revision Ny Munkegade 8 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

28

Mvh Uffe Fink Isaksen

basunen • december 2012


For The Win 2012 Af: Jens Munch I uge 43 og 44 afholdt Det Jyske Musikkonservatorium sine traditionsrige projektuger. Alle de tre rytmiske linjer i Aarhus er i disse uger beskæftiget med at stable vidt forskellige forestillinger på benene. For RM’ernes vedkommende kulminerede det i en-dags-festivalen For the Win på spillestedet V58 i Aarhus torsdag d. 1. november.

sidste ende at kunne præsentere et godt resultat. Jeg tror, at det handler om, at det er deres egen musik, de arbejder med, og der er jo ingen, der har lyst til at stille sig op og spille en dårlig koncert.

Forberedelser Jeg træder indenfor i lokalerne på V58 en regnvåd eftermiddag. Det er den første dag i november, der lugter af gammelt øl, og der er et frygteligt rod overalt. Umiddelbart virker det usandsynligt, at disse lokaler kan nå at blive klar til de 55 rytmiske konservatoriestuderende, der om tre timer træder ind ad døren for at gøre klar til aftenens koncerter. Det er sidste aften i turnéugen, som vi afslutter med at præsentere alle ni projekter på de tre scener, som V58 råder over. Forud for dette går en lang og intens øveuge samt tre turnédage, hvor de forskellige projektbands har været af sted på kryds og tværs af Jylland. Det er generelt gået rigtig godt, og jeg har stort set kun fået positive tilbagemeldinger fra de turnerende bands. Jeg har dog stadig til gode at høre bandene spille! Jeg har selv gået på RM (Rytmisk Musiklærer)-linien i Aarhus og har i den tid været involveret i mange forskellige projektuger. Ét år spillede vi på diskoteksfærgen ’Broen’ i Aarhus havn. Et år spillede vi fra fem scener på én gang i Toldboden. Vi har også været i Skolegade og fyldt diskotekerne op med livemusik. Fælles for projektugerne på RM er, at vi altid har fokuseret på individuelle projekter, hvor de studerende dyrker lige præcis den musik, som de tænder på. Der er ingen, der bestemmer, hvad de studerende skal spille, det må de selv finde ud af og tage ansvar for. Og de tager det sjovt nok hamrende seriøst og øver dag og nat for i

Tilbage i lokalerne på V58 tager ejerne Ejner og André tingene med ophøjet ro; de har stået i denne situation mange gange før, og stille og roligt får vi da også i løbet af eftermiddagen forvandlet de trøstesløse lokaler til et tophyggeligt, effektivt og professionelt spillested, klar til at tage imod gæsterne, der strømmer ind, da dørene åbnes kl. 19.30. Kalejdoskopisk Det er et sandt kalejdoskop, som møder publikum i løbet af aftenen. Vi åbner på

hovedscenen Main med bandet More is More, gedigen og hårdtslående rockmusik, hvorefter musikken bevæger sig rundt på de tre scener, som ud over Main består af den mellemstore scene Trinbrædtet samt den lille hyggelige kælderscene, Analog Bar. Vi bliver præsenteret for folkog countrybandet Moonshiners, sangskriverprojektet Teenage Keyboards, elektronikaduoen Oomph og improbandet Triptyk, der har taget musikalsk udgangspunkt i moderne maleri, som bliver fremvist på bagvæggen, mens de spiller. Senere på aftenen spiller Don’t waste money on saxophones med el-violin i én af hovedrollerne, jazz kvintetten Fred Astaires Hot Sauce samt Take away, hvor udgangspunktet har været, at instrumenterne skulle være akustiske og mobile. Aftenen sluttes af med bandet Reconstruction, der spiller traditionel funk og soul, og kl. 24.00 er det hele slut. Tilbage står man med et væld af indtryk og musikalske oplevelser fra et bredt spekter af stilarter. Man kan i hvert fald ikke beskylde de kons-studerende for at være ensporede! Det er forfriskende at kunne gå direkte fra swingende jazz til fri impro til funk til hård rock osv, alt sammen i et bragende højt niveau og som det naturligste i verden. Det er dejligt at se, at kreativiteten og begejstringen for musikken storblomstrer hos de studerende. Pludselig har man glemt alle de lange hårde dage ved telefonen, computeren og i øvelokalet, og det, der står tilbage, er glæden ved musikken, og det der er blevet rykket i løbet af de sidste to uger, både hos de studerende og hos det publikum, de har optrådt for. Det er det, der tæller, og det er det, vi gør det for. Endnu en projektuge er ovre, og hverdagen vender tilbage. Men en masse gode oplevelser har sat sig fast i erindringen, og næste år så gør vi sgu’ det hele igen!

basunen • december 2012

29


Musikpris til Søs Nyengaard Af: Mariann Sejer Nielsen - informationschef Aarhus Symfoniorkester, fotograf Thomas Søndergaard,

Musikpris til alsidig violinist med dansk/australske rødder Violinist Søs Nyengaard Aarhus Symfoniorkester modtog ved symfonikoncerten 4. oktober 2012 Sydbanks regionale musikpris på 50.000 kr. Prismodtageren er en alsidig musiker, der favner klassisk, underholdningsmusik og den mere eksperimenterende kunst – og så har hun en spændende baggrund. Fra verdens mest isolerede storby til verdens mindste Søs Nyengaard er født i Danmark i 1962, men er opvokset i Australien. Først som 28-årig kom hun til Danmark igen, nu som uddannet violinist fra Elder Conservatorium of Music i Adelaide og med en kontrakt på et assistentjob i Aarhus Symfoniorkester i tasken. Hendes første job var i West Australian Symphony Orchestra i Perth, verdens fjernest beliggende storby, men to år efter trak båndene til Danmark alligevel i hende. Siden har hun gjort Aarhus, verdens mindste storby, til sin hjemby.

hovedsageligt spiller underholdningsmusik, og som medlem og medstifter af kunstergruppen Culturesheart. Om vinderen siger musikchef Palle Kjeldgaard: ”Hun er alsidig og kreativ, og hun er en fremragende musiker. Hun er med til at give musiklivet et løft i hele Aarhus gennem sit arbejde i alle mulige kunstneriske sammenhænge, og så er hun præcis lige så driftsikker og dygtig, som en god tuttiviolinist skal være.” Palle Kjeldgaard understreger, at det er vigtigt at påskønne tuttimusikernes arbejde og ikke kun at lade priserne gå til solospillerne i orkestret. ”Sydbanks musikpris er vores mulighed for at kunne vise anerkendelse af alle musikernes arbejde og at sætte spotlight på nogle af dem, der arbejder hårdt for at få orkestret til at fungere. Det gør Søs, både som musiker og som tillidsmand.”

En pris, der gør en forskel Områdedirektør i Sydbank Torben R. Rasmussen siger: ”Musikken ligger os meget på sinde i Sydbank, og vi vil gerne være med til at støtte navnlig den klassiske musik. Så vi har valgt at gøre det på en måde, så det kan mærkes, med beløb, der kan være med til at gøre en forskel for den enkelte vinder.” Prisen på 50.000 kr. blev overrakt til Søs Nyengaard af områdedirektør Torben R. Rasmussen og musikchef Palle Kjeldgaard ved Aarhus Symfoniorkesters koncert torsdag den 4. oktober. Sydbanks Musikpris uddeles hvert år og er samlet set en af Danmarks største priser til klassiske musikere. Hvert af de fem landsdelsorkestre finder en regional vinder, og blandt de fem vindere udvælges en national vinder, der i foråret 2013 modtager en pris på 100.000 kr.

Nu hædres hun altså med Sydbanks regionale musikpris. ”Jeg blev noget overrumplet. Jeg har aldrig drømt om, at jeg skulle få en så prestigefyldt pris, så jeg er meget beæret over det. Jeg glæder mig nu også på mine kollegers vegne, for det er ikke så tit, tuttimusikerne får hæder – det er ikke os, der oftest stiller os frem i rampelyset.” En alsidig prisvinder Søs har været ansat i Aarhus Symfoniorkester siden 1990, først som assistent, siden som violinist i andenviolingruppen. Søs er desuden en vellidt tillidsmand for musikerne i orkestret. Også uden for orkestret kan man opleve Søs, blandt andet som medlem af HerregaardsTorben R. Rasmussen, Sydbank, Søs Nyengaard og musikchef Palle Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester Kapellet, et orkester, der

30

basunen • december 2012


Søs Nyengaard modtog Sydbanks Musikpris

Ni hurtige spørgsmål fra infochefen til Prismodtageren Søs Nyengaard…. Hvornår vidste du, at du ville være musiker? Det skete efter at jeg, grundet ydre omstændigheder, blev nødt til at lægge violinen på hylden i et par år fra jeg var 17 til 19 år. Her blev jeg klar over hvor fundamental musikken var for mig og var ubetinget klar til at gøre den store indsats, der skulle til for at blive dygtig på mit instrument. Violinen har været en uundværlig del af mit liv lige siden.

Hvad er din egen bedste koncertoplevelse? Det er rigtigt svært at svare på, da der har været SÅ mange, især siden vi har fået vores fantastiske symfoniske sal. Med denne sal er vi også mere attraktive for de helt særligt dygtige dirigenter, som får en koncert til at gå op i en højere enhed. Vi er så heldige at få lov, sammen med vores publikum, at opleve dette med jævne mellemrum!

Hvornår valgte du violinen - (eller valgte violinen dig)? Da jeg var 8 år spurgte jeg om jeg kunne få lov at spille på en violin som lå i mit hjem – det blev så kærlighed ved første strøg.

Hvilken musik lytter du selv til, når du skal slappe af? Med 3 teenagerbørn, får jeg lyttet til al slags musik – for det meste med glæde. Men det er helt klart, at hvis jeg skal slappe af, så vælger jeg et klassisk eller jazz repertoire.

Betyder det noget for dig, at du er født og opvokset i Australien? Er der noget specielt du har med dig som Aussie? ;) Der er selvfølgelig en stor del af mig der stadig er ”Aussie”, det er jeg stolt af og glad for. Der er heldigvis mange ligheder i den dansk/australske mentalitet, men det som jeg vil betegne som særligt australsk, er en afslappet, åben og nysgerrig holdning overfor forskelligheder hos mennesker.

Du modtager nu 50.000 kr. fra Sydbanks regionale pris. Ved du, hvad pengene skal bruges til? Jeg må indrømme at det hele har været så uventet og overvældende, at jeg slet ikke har haft tid til at gøre mine overvejelser endnu. Jeg har længe haft en drøm om en studierejse, så det vil nok være et oplagt emne.

Hvordan holder du dig i form? Snakker vi kroppen, eller fingrene? På begge svarer jeg træning – dog vil jeg sige at mine fingre har et betydelig højere kondital end resten af min krop. Udover din plads i symfoniorkestret har du også overskud til at spille/ arbejde med andre kvinder i en kunstnergruppe, der hedder ”Culturesheart” – hvad giver det dig personligt? Muligheden for at prøve mig selv af i nogle uvante roller, sammen med nogle fantastiske spændende, dygtige og samtidige utrolig søde kvinder, der har meget på hjerte. Vi udfordrer hinanden, vi lærer af hinanden, vi inspirerer hinanden, vi griner og græder med hinanden, vi udvikler os sammen og hver for sig. Jeg synes, at vi har nogle helt unikke muligheder for at få det bedste (og nogle gange også det værste) ud af hinanden. Det er en ekstrem kreativ og krævende proces, som vi oplever i fællesskab, og som giver mig utroligt meget igen. Hvad betyder musik for dig? Det er, som sagt, et vigtigt fundament i mit liv. Det er en uudtømmelig udtryksform. En ”sjæleven”. En stor livsglæde.

basunen • december 2012

31


Evaluering på

LMS, Spot Festivalen og Aarhus Jazz Orchestra Af Lars Kiehn Så foreligger der en ny evalueringsrapport fra Statens Kunstråds Musikudvalg. Evalueringerne er bl.a. lavet på de tre Aarhusbaserede institutioner, Levende Musik i Skolen (LMS), Spot Festivalen og Aarhus Jazz Orchestra (tidligere Klüvers Big Band). Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger, der er i de aftaler, der eksisterer imellem de tre institutioner og Statens Kunstråds Musikudvalg. Positive evalueringer Alle tre evalueringer er som udgangspunkt rigtigt positive. Vurderingen er den, at der gøres et godt og solidt stykke kulturarbejde. Men Musikudvalget undlader dog ikke at komme med nogle anbefalinger på tre institutioners vegne. De vil i fremtiden have mere af forskellige kvaliteter og tiltag. Det er i det store og hele mere af det samme, som institutionerne i forvejen arbejder på at udvikle.

LMS LMS beder man være mere proaktive i deres tilgang til det kunstneriske udviklingsarbejde. Man beder dem være mere opsøgende og selv tage kontakt til kunstnere, der måske ikke umiddelbart ser sig selv som formidler i skoler. Musikudvalget ser også, at den kunstneriske validitet kunne styrkes gennem anmeldelser, priser eller andet, som det f.eks. sker på børneteaterområdet. Musikudvalget synes, det er positivt, at LMS samarbejder med konservatorierne omkring skolekoncertfestivalen, sådan at de nyuddannede musikere får interesse for skolekoncertområdet som en spændende kunstnerisk formidlingsplatform. Spot Festivalen Spot Festivalen skal stort set bare videreudvikle det, de allerede har godt gang i. An-

32

basunen • december 2012

befalingerne er, at Spot skal videreudvikle nye præsentationsformer. Spot skal udvikle sin netværksdannede position i forhold til musikbranchen, erhvervslivet og brancheorienterede aktiviteter. Festivalen bør fortsat præsentere, styrke og udvikle nyere dansk rytmisk musik samt fastholde og udvikle sin direkte kontakt med de enkelte kunstnere.

Og til sidst foreslås det, at Spot bør bidrage til den professionelle udvikling i dansk musikliv og fortsat bidrage til dansk musiklivs netværksdannelse med det formål at styrke nationale samt internationale samarbejdsrelationer.

Aarhus Jazz Orchestra Aarhus Jazz Orchestra skal forfine og videreudvikle bigband-genren. De skal også forsat arbejde på en optimal balance mellem arbejdet med mindre ensembleformater og bigbandformatet. De skal videreudvikle arbejdet med børn og unge, både ved en fortsættelse af de nuværende koncepter og med børn og unge som mere aktive deltagere i de musikalske skabelsesprocesser. Så skal orkesteret videreudvikle talentarbejdet, også uden for det lokale regionale område. Der skal udvikles nye attraktive formidlingskoncepter med henblik på at tiltrække nye publikumsgrupper. Der bør også tages strategiske initiativer til, at der etableres samarbejder med sponsorer. Og som sidste anbefaling bør orkesteret i sit formidlingsarbejde intensivere inddragelsen af lokale ressourcepersoner, amatørmusiklivet, spirende talenter og lokale professionelle i samarbejdskommunerne. Hele rapporten kan findes må kulturministeriets hjemmeside og indeholder foruden de tre nævnte institutioner også en samlet evaluering af de andre af landets basisensembler. www.kunst.dk/kunstomraader/musik/ udvalg/statens-kunstraads-musikudvalg/ evalueringer/


PAVILLONEN i Grenaa fylder i år 110 år Af Poul Nowack PAVILLONEN i Grenaa fylder i år 110 år, og er dermed nok Danmarks ældste spillested som stadig bruges til formålet. Jeg har i den anledning skrevet en lille artikel om hovedtræk af Pavillonens udvikling i den netop udkomne lokalhistoriske bog ”Grenaa og Omegn, før og nu 2012”.

SOUND og fik indspillet en singleplade hos Jack Records på Mors, og The Silver Stars har været gendannet flere gange som opvarmningsband til vores nuværende årlige 60eraftener i februar/marts.

Artiklen hedder ”Fra Pavillon til Kulturhuset Pavillonen” og beskriver forvandlingen til det nuværende Kulturhuset Pavillonen, nogle af de traditioner som knytter sig til stedet, eksempler på de bands/solister som har optrådt i 50erne, 60erne, 70erne og 80erne, samt en forklaring på, hvorfor Pavillonen spiller en særlig rolle i dansk rock historie. De nye årlige 60eraftener, som startede i 2005, omtales også kort. Den her viste annonce fra en stor pigtrådsdag i Pavillonen i Grenaa den 27.03.1967, har jeg fået som et scan fra Torben Sardorf, som har oplyst årstallet og som selv deltog med Hitmakers. Som det fremgår, er de 2 nederste bands fra Grenaa, og ”Pierre et les Carcons” ændrede senere navn til MAD

Den lokalhistoriske bog ”Grenaa og Omegn, før og nu 2012”

Kom og hold videokonferencer hos DMF Aarhus Har du brug for at holde et møde ”på langdistancen”, så tilbyder DMF Aarhus nu muligheden for, at du kan komme og gøre det i vores møde/videokonference lokale. Lokalet er indrettet således, at du/hele dit band komfortabelt kan sidde omkring et stort mødebord og holde online møder via Skype. Det kan være f.eks. vores konsulenter/eksperter i hovedforbundet i København, I ønsker at tale med på vores store fladskærm med tilhørende kamera samt hurtig forbindelse. Eller for den sags skyld hvem du/I ellers måtte ønske at kommunikere med omkring musikken. Så har du en mødeaftale, så har vi kaffen til dit møde - og vi hjælper naturligvis gerne mødet i gang omkring det praktiske med at få hul igennem og billede på til dem i den anden ende. Kontakt DMF-Aarhus v/Lars Knudsen for mere info. Tlf. 86184599, e-mail lak@dmf.dk.

basunen • december 2012

33


Citronhuset i Spanien Forkæl dig selv og den/de nærmeste med et skønt ophold i vores sydspanske feriehus i bjergbyen Monda. Er du medlem af Aarhus afdelingen har du mulighed for at leje huset, foreløbig frem til april 2014. Huset er ikke så stort – men det er hyggeligt! Og så ligger det i den lille charmerende og autentiske spanske bjerglandsby Monda, ikke langt fra Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn.

Mere information på www.citronhuset.dk

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på www.citronhuset.dk Du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99 Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Prisen er 1000 kr. pr. uge uafhængig af sæson. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske.

Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga.

Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk

Følg Citronhuset på Facebook

Berlin lejligheden 2013 Så er der fordelt uger for DMF-Aarhus afdelingens medlemmer, der søgte om at komme i betragtning til en uges ophold i vores fantastiske lejlighed, beliggende i Prenzlauer Berg, Berlin. Næste lodrækning om reservation af uger i efteråret 2013, vil blive annonceret i marts nummeret af Basunen . Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er 6 faste sengepladser og der er instrumenter og gear til rådighed, så det til en vis grad er muligt at øve i lejligheden. Tjek www.dmfaarhus.dk.

34

basunen • december 2012

Vi oplever at det er meget forskelligt hvor meget efterspørgsel der er, på de uger vi lejer lejligheden ud i. Men man må gerne byde ind på to forskellige uger hvis man vil.

For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/ Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem 10-18 eller tirsdage til fredage mellem 10-14.

Prisen for et uge ophold er i alt 2250 kr. Ugen går fra mandag kl. 17.00, til næste mandag kl. 13.00. Betaling for leje skal ske kontant på DMF-Aarhus afdelingens kontor, hvor lejeaftale samtidig underskrives. Vær opmærksom på at der også lægges et depositum på 1000 kr. Du har mulighed for at søge om støtte til opholdet i Forbundet.

Læs mere om lejligheden og se billeder og videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus.dk. Velkommen til Berlin! Tjek www.dmf-aarhus.dk

http://www.youtube.com/user/dmfaarhus


Musikefterskolen på Fyn

DEN RYTMISKE EFTERSKOLE I BAARING

Sang-, Klassisk-, R ytmisk& Producer linie Solounder visning

www.rytmiskefterskole.dk

... et år for livet !

basunen • december 2012

35


36

basunen • december 2012


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.