Basunen 2012 nr. 2

Page 1

basunen • juni 2012

1


2

basunen • juni 2012


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife

Forside Kris Herman Foto: Pressebillede

www.basunen.dk

INDHOLD Branchefestivaler Generalforsamling i Aarhus Sæsonprogram i ASO Donation til Grobund Kris Herman, sanger og købmand Songwriters Summit Temaaften på Låsby Melodica Festival CD-udgivelser Siden Sidst Foredrag med frankfurtere Seniorklubbens udflugt Gearkassen Toner fra himlen Playing for integration Pas på hørelsen Gymnasiespot 2012 Rock’n’roll scenekunst Ny medarbejder i DMF Farvel og på gensyn Bandøkonomi Networking med penge i SPOT Festival Berlin og Citronhuset

04 05 06 07 08 10 11 12 14 16 18 20 21 22 24 26 27 28 28 29 30 31 33 34

06 12 24

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 10. sept. 2012. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Kris Herman • FOTO Pressebillede

basunen • juni 2012

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Henning Pedersen Kragh Eskildsvej 11 - 8960 Randers SØ Tlf: 86439063 mail@moonshine.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 86 86 93 00 - Mobil: 20 28 77 20 Fax: 86 86 93 60 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7515 - Fax: 8638 7887 nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobiltlf: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen Østervangsvej 95 8830 Tjele Tlf: 86690089 - Mobil: 40613282 jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • juni 2012

Branchefestivaler Af Lars Kiehn Afdelingen og forbundet var igen at finde på Spot Festivalen, der efter et hårdt år i 2011 igen var tilbage på sporet. Spot festivalen og andre branchefestivaler og messer har vundet mere og mere frem de seneste år. Det er vigtige steder at være, har vi erfaret. Det er et sted, hvor man som ungt og fremadstormende band har mulighed for at skabe sig kontakter og spillemuligheder i udlandet m.m. Afdelingen har også igennem de seneste fire år været på POPKOMM i Berlin med forskellige unge bands. Det har været meget givende og er pæne succeser. Vi er ved at undersøge, hvordan vi evt. kan komme til Reeperbahn i Hamburg også. I takt med at Reeperbahn har fået mere og mere succes, er prisen for at få spillemulighed dér sat gevaldigt i vejret. Mange vil deltage i disse branchefestivaler. Der er rift om pladsen. Derfor er det også vigtig for Aarhus og dansk musik i det hele taget, at Spot Festivalen gør det rigtige.

ikke igen er et for stort økonomisk efterslæb, der skal lukkes og dækkes ind her efterfølgende. Til gengæld har festivalen en ny og ikke helt lille udfordring. De mange lange køer, som vi alle sammen oplevede i en ikke tidligere set grad, skal der gøres noget ved. Lokaliteterne på Godsbanen - som ellers er et skønt og et lækkert sted – er simpelthen for små. De mange indendørsscener på godsbanen kan tage et sted mellem 100 og 300 mennesker. Det er ikke ret meget, når festivalen har besøg af omkring 4.000 mennesker. Derfor kommer der utroligt pres på køerne. Men kunne heller ikke forestille mig, at ledelsen ikke er bevidst om den udfordring.

Man havde i år lagt koncerterne inden døre og havde i den sammenhæng lagt en masse koncerter på det nyombyggede Godsbanen. Det var første gang, man havde inddraget Godsbanen i Spot Festivalen. Med udsolgte huse kunne man sige, at succesen og økonomien var hjemme, hvilket af gode grunde er utroligt vigtigt. For endnu et stort underskud i 2012 kunne måske have kostet festivalen livet. Men sådan gik det heldigvis ikke. Spot er udstillingsvindue for århusiansk og dansk musik. Man kunne hele weekenden se et hav af unge, ældre og etablerede navne fra især den danske rockscene.

Har man som publikum betalt et anseeligt beløb for at komme ind og høre musikken, har man som brancheansat sat kursen mod Aarhus og måske ulejliget sig at pejle nogen navne og muligvis oven i købet lavet aftaler med bands, man vil spotte, så er det at blive fanget i en kø et uholdbart og et frustrerende irritationsmoment, som man ikke kan leve med i ret stort omfang. Man kan nok acceptere det i forhold til de helt store og populære navne, men ikke når vi snakker navnene fra den anden liga, og når vi snakker om de mange upcoming bands. Der må ikke være en evig kø til de ting. For så tror jeg, at man stopper med at rejse til Aarhus og Spot Festivalen. Hvis branchefolkene og de mange udenlandske pressefolk ikke gider tage til Aarhus, så mister festivalen en væsentlig del af sin berettigelse. Det ville være skammeligt og ærgerligt. Spot Festivalen er alt for vigtig til, at det må ske.

Masser af god musik. Personligt så jeg ikke noget, der ikke var godt. Så der er masser at komme efter de to - tre dage i Aarhus. Derfor er det også vigtigt, at der

Tak for de skønne festivaldage og held og lykke med planlægningen af 2013. DMF vil igen med fornøjelse være at finde på festivalen til den tid.

Ny adresse eller e-mail

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


Generalforsamling i Aarhus

Af Thorkild Dalsgaard

Genvalg af formand Lars Kiehn – valg af nyt bestyrelsesmedlem og ny bestyrelsessuppleant = 2 x Flemming i bestyrelsen. Den årlige generalforsamling i DMF Aarhus blev afholdt 26. marts på spillestedet Vestergade 58. Traditionen tro blev det en hyggelig og indholdsrig aften med musikalsk underholdning, gode faglige diskussioner, politiske udmeldinger og markeringer fra bestyrelse og fra de indbudte gæster fra forbundsledelsen – og ikke at forglemme, den lækre natmadsbuffet til lige at runde aftenen af med. Valg Formand Lars Kiehn blev, ikke uventet, genvalgt med applaus. Til posterne som bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant var der imidlertid kampvalg: Resultatet blev, at Kim Mikkelsen blev genvalgt til bestyrelsen, og at Flemming Aksnes, solohornist i Aarhus Symfoniorkester, blev indvalgt som nyt medlem af bestyrelsen. Flemming Både Jensen, der beskriver sig selv som selskabsmusiker, foredragsholder og troubadur, blev valgt som bestyrelsessuppleant. Bestyrelse Aarhus afdelingens bestyrelse har efter generalforsamlingen følgende sammensætning, idet Bjarne Gren på et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev enstemmig valgt som næstformand: Lars Kiehn, formand, Bjarne Gren, næstformand, Thorkild Dalsgaard, kasserer, Flemming Aksnes, Mads Bærentzen, Thomas Lassen, Kim Mikkelsen, suppleanter: Flemming Både Jensen, Christian Dietrichsen. Præsentation Vi har bedt Flemming Aksnes og Flemming Både om at præsentere sig selv – og at beskrive deres bevæggrunde til at engagere sig i det faglige arbejde i DMF. Flemming Aksnes skriver: ”Jeg arbejder som 1. solohornist i Aarhus Symfoniorkester og er endt i Århus efter at have spillet i flere orkestre i Danmark, bl.a. DR Symfoniorkesteret og Det Kongelige Kapel. Oprindelig kommer jeg fra Norge og har syv års uddannelse fra konservatoriet i Stavanger og Norges Musikhøgskole. Jeg har valgt at træde ind i bestyrelsen fordi jeg mener, at det er vigtigt, at byens største

kulturinstitution er repræsenteret i DMF Aarhus’ bestyrelse. Jeg synes også, det er vigtig at vise, at Aarhus Symfoniorkester vil være en aktiv medspiller i det århusianske kulturliv, også når det gælder om at arbejde på tværs af genrerne. I DMF har jeg mulighed for at skabe kontakter, som måske kan ende op i nogen gode kulturelle og faglige samarbejdsrelationer. På det fagforeningsmæssige plan er jeg optaget af, hvordan vi kan finde løsninger på udfordringer i forhold til, hvordan dansk musikliv skal Flemming Aksnes møde fremtiden og ny teknologi. Hvordan skal vi sikre, at musikernes rettigheder bliver varetaget i ”cyberspace”? Hvordan kan symfoniorkestrene blive bedre til at bruge sociale medier i sin markedsføring? Min drøm er, at vi i Aarhus skal have et vibrerende musikliv, med spillesteder som ikke skal kæmpe for overlevelse, med et fuldt udbygget symfoniorkester, som har midler til at give det århusianske publikum de oplevelser, de fortjener, med festivaler som gør byen til en levende kulturby. For at opnå dette må vi hæve musikkens og musikerens status i samfundet. Det er ingen advokater eller læger, som arbejder til kl. 03 en lørdag aften, uden at man får godt betalt. Vi må melde klart ud, og vi må stå sammen! Musik er ikke noget som bare flyder ud af højtaleren eller violinen af sig selv, fordi man har talent. Der ligger arbejde bag. Tusindvis af timer. Hvad enten man er musikpædagog, operasanger, jazzmusiker, symfoniker, sing and songwriter, rockmusiker etc., så ved man det. Det er den historie, vi skal ud at fortælle. Desværre er historien om hårdt arbejde lidt kedelig i dagens X-faktor samfund, men desto vigtigere er det, at nogen fortæller den. Med disse ord vil jeg bare sige, at jeg glæder mig tilat tage fat på arbejdet i DMF Aarhus’ bestyrelse.

Og her giver vi ordet til Flemming Både: Jeg har spillet til fester, siden jeg var 13 år. For 17 år siden blev interessen for musik til en fuldtidsbeskæftigelse, og samtidig startede jeg med at studere musik ved Aalborg Universitet, hvor jeg afsluttede en bachelor i 1998. Sideløbende begyndte jeg at drage rundt som troubadour med harmonikaen på maven og synge viser for selskaber, foreninger og arrangementer. Med udgangspunkt i min uddannelse holder jeg desuden ca. 80 musikalske foredrag om Flemming Både året gennem FO, FOF, samt diverse foreninger, menighedsråd m.v. over hele landet. Det er foredrag om fx Benny Andersen, Sigfred Pedersen, Højskolesangbogen m.fl. Jeg håber, at jeg med min plads som suppleant i bestyrelsen kan være med til at formidle kontakt mellem selskabsmusikerfaget og DMF. Selskabsmusikere er ofte selvstændige og har ikke en daglig kontakt med kollegaer eller det netværk, der kendetegner almindelige ansatte i fx. orkestre og bands. Derfor er det vigtigt med en opmærksomhed på at holde kontakten indbyrdes. Det vil jeg bl.a. gøre ved at være med til - i samarbejde med Lars Kiehn og Axel Boel - at arrangere forskellige temaaftner for selskabsmusikere med forskelligt interessant indhold for selskabsmusikere. Vi ønsker Flemming A. og Flemming B. tillykke med valget - vi glæder os til samarbejdet. Og stor tak til Ole Holmgaard for hans indsats og for et godt samarbejde i bestyrelsen.

basunen • juni 2012

5


Sæsonprogram 2012-13

Stor symfonisk sæson i Aarhus Af Thorkild Dalsgaard

Gustav Mahlers 8. symfoni opføres for første gang nogensinde i Aarhus i et regionalt samarbejde med over 300 medvirkende.

ved opførelserne af Haydns ”Skabelsen” 4. og 5. april 2013. Mon ikke det er første gang, at dette værk opføres i Aarhus med drenge(mands)kor i en hovedrolle?

Europæisk kulturhovedstad 2017 – Sæson uden chefdirigent. Aarhus Symfoniorkester er parat! Giancarlo Andretta, som i en årrække har Det var en synlig stolt musikchef, Palle været Aarhus Symfoniorkesters chefdiriKjeldgaard, der på et pressemøde 20. april i Musikhuset præsenterede Aarhus Symfoniorkesters sæsonprogram. Flere af sæsonens koncerter peger direkte frem mod Aarhus’ ambitioner om at blive Europæisk kulturhovedstad i 2017, både indholdsmæssigt og i et intensivt regionalt samarbejde. Ved opførelserne af Mahlers 8. symfoni 3. og 4. maj 2013 medvirker således Randers Kammerorkester, Prinsens Musikkorps samt ikke mindre end otte kor fra Aarhus, Thisted og Herning! Koncerterne 4. og 5. oktober (Fransk Galla) arrangeres Brazz Brothers - Norge i samarbejde med Holstebro Musikteater og byder bl.a. på en dansk førsteopførelse af Eric Tanguis gent, og som har en stor del af æren for ”Incanto”. Fransk musik spiller en fremtræorkestrets nuværende meget høje kvalitetsdende rolle i årets løb – også fordi den stilniveau, fratræder med udgangen af denne ler særlige krav til musikerne med hensyn til sæson – og hvad så? Er der en afløser i balance og raffineret klangbehandling. kikkerten? I så fald vil Palle Kjeldgaard ikke Et af verdens førende drengekor, Choir of afsløre navnet på nuværende tidspunkt. St. Johns College fra Cambridge, medvirker Men i sæson 2012-13 vil mange af koncersammen med Herning Kirkes Drengekor terne blive lagt i hænderne på unge talenter, hvis potentiale så kan vurderes nærmere. Vi vil se nogle spændende kvindelige dirigenter - ikke ud fra ønsker om kønskvotering - der er udelukkende tale om kvalitetskriterier, understreger musikchefen. Publikum vil desuden kunne glæde sig over et genhør med erfarne og velkendte dirigentkapaciteter som f. eks. Michael Schønwandt og Aleksander Vedernikov.

Choir of St. Johns College fra Cambridge

6

basunen • juni 2012

Travlhed og store kunstneriske udfordringer for Aarhus Symfoniorkester musikere. Store udfordringer venter orkestrets musikere straks fra sæsonens start. Efter koncerten på Skanderborg Festival 12. august starter prøverne på dette års særforestilling på Den jyske Opera: Wagners ”Tristan og Isolde” dirigeret af Den jyske Operas

afgående chef Giordano Bellincampi, – og 1.-2. september er der Festuge Classic i symfonisk sal – også med Bellincampi på dirigentpodiet. Så er sæsonen ligesom skudt i gang! Mahler – Rodrigo – Tjaikovskij – Brazz Brothers. Også Mahlers syvende symfoni er på programmet - ved to opførelser den 26. og 27. september. Koncerterne den 26. og 27. oktober byder på noget så sjældent som en guitarsolist, den spanske guitarvirtuos Pablo Saint Villegas spiller Rodrigos guitarkoncert. Ved denne koncert får publikum en forsmag på musikken til Tjajkovskijs eventyrballet ”Tornerose”. Hele balletten opføres i Musikhuset 29. og 30. december i et (nyt) samarbejde med Den kongelige ballet. Der bliver ikke megen tid for musikerne til at pleje eventuelle nytårstømmermænd – første nytårskoncert af i alt 7 spilles 4. januar 2013. Nytårskoncerterne bliver i øvrigt helt forskellige fra det traditionelle nytårsrepertoire – fem ”gale” nordmænd, også kendt som Brazz Brothers, indtager scenen sammen med Aarhus Symfoniorkester. Nytårskoncerterne betegner Palle Kjeldgaard i øvrigt som en ”succeshistorie uden sidestykke”. Symfonisk orgelfestival. Treklangen Aarhus Symfoniorkester, Symfonisk sal og Klais-orglet har en central position ved Aarhus Symfoniske Orgelfestival november 2012. Giancarlo Andretta vender tilbage og dirigerer åbningskoncerten med bl.a, Mendelsohns Reformationssymfoni. Men samarbejdet omkring denne festival er bredt: byens kirker, Mariager kirke, Det jyske Musikkonservatorium og – naturligvis – Aarhus Symfoniorkester. Jul i Aarhus – for alle. Efter den symfoniske orgelfestival er der lagt op til julestemning. 1. december står dirigenten Peter Ettrup Larsen i spidsen


Aarhus Pigekor for ”Jul i Aarhus”, et koncertdrama, der flettes sammen af korsange, fællessange, dans, historier og symfonisk musik. 6.-7. december skal vi høre Bachs prægtige juleoratorium dirigeret af Morten SchuldtJensen, som for første gang står i spidsen for Aarhus Symfoniorkester. Han er en meget anerkendt kordirigent, blandt andet som korsyngemester ved Gewandhaus i Leipzig og som mangeårig leder af Sokkelund Sangkor. En anden kendt og velmeriteret kordirigent, Michael Bojesen, dirigerer orkestret den 18. december: ”Syng julen ind”. Her medvirker også Aarhus Pigekor, et kor på meget højt niveau, med deres dirigent, Helle Høyer. Men også publikum får lejlighed til at synge med... Komponist med lokale rødder – med kinesisk citarkoncert. Ved koncerten den 17. januar 2013 præ-

senteres at helt utraditionelt værk af Simon Steen-Andersen – noget så eksotisk som en koncert for kinesisk citar, den såkaldte guzheng. Simon er opvokset i Aarhus, nu bosat i Berlin, men underviser på Det jyske Musikkonservatorium. Palle Kjeldgaard beskriver ham som ”en af de mest begavede yngre komponister. Og meget eksperimenterende, bl.a. med en meget utraditionel behandling af orkestrets instrumenter.” Titlen på Simons værk lyder: Ouvertures (Koncert for forstærket gu-zheng, sampler og orkester). Der benyttes samplede taler af formand Mao – og her er det komponisten selv, der sidder ved mixerpulten! Samme aften opføres en amerikansk klassiker, Aron Coplands 3. symfoni og ”The Chairman Dances” af John Adams (Hvor formand Mao danser foxtrot med sin hustru...) Talentarbejde. Aarhus Symfoniorkesters arbejde for udvikling af nye talenter antager mange forskellige former: Orkestret arrangerer således sammen med det jyske Musikkonservatorium Aarhus International Piano Competition 24. februar- 2. marts 2013. Her konkurrerer unge pianister fra hele verden i

forskellige aldersgrupper. Samtidig arrangeres masterclass´ og andre aktiviteter. ”Alle deltagere i konkurrencen er vindere” siger Palle Kjeldgaard,” det er ikke sådan, at ”the winner takes it all”, alle vender hjem med et udbytte af konkurrencen. Visual Classics – familiekoncerter. Hele familien inviteres indenfor i symfonisk sal 3. november til en anderledes koncertform med pianisten Jacob Nielsen, der præsenteres som multimediekunstner. På et stort lærred over orkestret vil der blive projiceret video-nærbilleder af orkestret og animationsfilm! Senere på sæsonen, 16. marts, vender Sigurd Barrett tilbage med et symfonisk show, ”Verden Rundt med Sigurd”. Samme dag holder Aarhus Musikskole deres årlige festival med workshops, instrumentprøvning, og masser af koncerter. Og minsandten om man ikke kan nyde en brunch ved samme lejlighed! Forhåbentlig er det lykkedes at give et billede af de utrolig mange spændende og mangfoldige koncerttilbud, der er indeholdt i Aarhus Symfoniorkesters sæsonprogram. Man kan roligt sige, at orkestret cementerer sin position som det absolutte omdrejningspunkt ikke bare for klassisk symfonisk musik i Aarhus, men også som bannerfører for talentudvikling, pædagogisk formidling og et ultimativt bredt samarbejde med alle relevante musikaktører og musikinstitutioner i byen – og regionen! Se hele sæsonprogrammet på www.aarhussymfoni.dk

Donation fra Henning trommeslager - En glad lille historie om nogle utrolig betænksomme og søde mennesker Af: Caspar Quorning, musiker og daglig leder i musikforeningen Grobund. Jeg blev i starten af året ringet op af Dansk Musiker Forbund - Aarhus, som var blevet kontaktet omkring et dødsbo, hvoraf noget skulle gå til velgørenhed. Afdøde var trommeslager og ville af den grund efterlade noget til musikken, og gerne et projekt som havde med unge mennesker og vækstlaget at gøre. DMF henviste til mig og Grobund. Senere samme dag kom jeg i kontakt med Henrik, som havde været en god ven til Henning (afdøde), og derfor stod for at ad-

ministrere denne del af boet. Henrik kom ud og besøgte mig i Grobund, og jeg viste ham rundt i øvelokalerne, hvor han blandt andet hilste på et af bandsene, imens jeg fortalte om Grobund. Efter rundvisningen roste Henrik projektet meget, og var slet ikke i tvivl om, at det lige netop var sådan et projekt som Henning ville have støttet. Besøget sluttede med at Henrik overrakte mig 10.700 kr. til Grobund. Jeg blev selvfølgelig meget meget glad og takkede på bandsene, min kollega Jens’ og mine vegne, hvorefter Henrik kørte af sted. Sikke en dag! Vi takker og sender varme tanker til Henning trommeslager - hvor end du måtte befinde dig. Også tusinde tak til Henrik og DMF, fordi I lige netop fandt frem til Grobund.

Caspar Quorning - Grobund

basunen • juni 2012

7


Sanger, med en købmand i maven Af Lars Knudsen Han har skabt en forretning omkring sin musik med udgangspunkt i partnerskaber. Musiker Kris Herman kan et og andet, når det kommer til at bane veje for utraditionelle og kreative måder at få markedsført sin musik på. Kris Herman er ved at bygge en virksomhed op. Sidste år med en omsætning på 650.000 kr., udelukkende ved at spille og sælge egen original musik. Egentlig meget godt gået af en ung og upcoming solist. Kopi-musik på skoleskemaet ”Jeg har et drive både på scenen og i arbejdet med musikken, som helt klart kommer fra min tid i kopiorkester”, starter den 30-årige aarhusianer. Danmarks mest sporty festorkester, Tennis, kan i år fejre 10 års jubilæum. Kris var med fra starten, men valgte for fem år siden at stå af for at fokusere 100 % på sin solokarriere. Siden 2009 har han med sig haft sine faste musikalske sidemænd Rasmus Friis Tvørfoss og Jakob ”Jønne” Juul Nielsen. ”Jeg kommer ud af en kopimusik-branche, hvor der er gode jobmuligheder og mange penge at tjene. At spille kopimusik gav mig en enestående oplæring i, hvordan man kan lave forretning på sin hobby og leve som professionel musiker. ’Balle-musik’ burde simpelthen være et obligatorisk fag på konservatoriet”, siger Kris. Selv har han papir på en bachelor fra informationsvidenskab. Han har gået tre år på konservatoriet, men valgte ikke at læse videre på kandidatuddannelsen, da der i studietiden allerede var kommet rigtig meget gang i musikken. Banke på I maj 2009 blev anpartsselskabet Kris Herman Aps oprettet. Blot få måneder forinden blev ideen om det født, og af de 125.000 kr. i startkapital som skulle rejses, var Kris hurtig til at tilvejebringe investorer svarende til halvdelen af beløbet. Nu var der lidt at starte op på lønmæssigt, og derfra gik Kris i gang med at opsøge samarbejdspartnere. ”Jeg satte mig ind i min bil sammen med min guitar. Kørte ud i industri-kvartererne og gik fra dør til dør og bankede på og spurgte

8

basunen • juni 2012

om jeg måtte spille en sang. Mange steder måtte han gerne lægge en CD, og ud af 120 virksomhedsbesøg var der ét firma, hvor han rent faktisk fik lov til at spille et nummer. ”Det var sgu hårdt at stå der helt alene med sin guitar og modtage afslag efter afslag, men efterfølgende fulgte jeg telefonisk op på kontakterne, og det store benarbejde viste sig alligevel at kastede jobs af sig.” Med en

hit-rate på cirka 10 procent, endte Kris med at skabe en pæn omsætning, og enkelte af kunderne fra dengang har han spillet for flere gange gennem årene. Mærkbar merværdi I en baggård i Ryesgade, hvor Ufo & Yepha havde bygget studie, havde Kris sine faste daglige arbejdstider fra 9.00-16.00. Her begyndte han at bygge sine ideer op omkring nye muligheder for samarbejder med firmaer og potentielle investorer. En af de første ting, han gjorde, var at indlede et samarbejde med 17 af landets festivaler, hvor han tilbød at møde op med sin egen scene, eget gear, eget crew og egen musik for at underholde publikum i pauserne fra de store navne. Samtidig fik han et godt samarbejde op at køre med Hi-Fi Klubben, som så blev eksponeret på festivalerne. En merværdi for både festivaler, publikum, Hi-Fi Klubben og naturligvis ikke mindst værdifuld eksponering for Kris Herman. En utraditionel vej der yderligere resulterede ,i at han året efter blev booket til at spille på en række af de danske festivalscener. Kris forklarer, at

hans strategier altid tager sit udgangspunkt i at skabe merværdi for alle involverede. Han kommer ikke bare med hatten i hånden for at få. Hans mantra er, at alle skal have noget ud af deres engagement og af samarbejdet generelt. Tænk mig som en Shawarma bar Når man taler med Kris Herman, står det hurtigt klart, at det går stærkt oppe i hovedet på ham. Ideerne og medfølgende udfordringer kommer lynende hurtigt. Sætningen ’Jeg har en ide eller et problem - hvordan og med hvem kan jeg løse det’, lader til hele tiden at presse sig på. Han ser muligheder og har en gudbenådet tyrkertro på, at ting kan lykkes. Hvordan gør han? ”Det kræver kapital”, kommer svaret prompte. I arbejdet med at promovere sit aktuelle album ”Satisfy” er han her ude i samme ærinde som massevis af andre dygtige musikere. Derfor har han besluttet at bygge sit produkt op mere i retningen af en event eller et indslag, frem for kun en ren musikalsk live optræden. ”Hvis jeg kan tilbyde f.eks. en festival eller en detailkæde at komme og sørge for lidt godt miljø ude på parkeringspladsen, på lige fod som shawarma baren, fiske bilen eller lignende, så gør jeg det med glæde”. Og her er det,at Kris så sørger for at koble en partner mere på – et firma som vil betale ham for eksponering. Urokkelig og optimistisk Kris fortæller, at det i høj grad handler om at tage sine samarbejdspartneres behov seriøst og at tro på, at man har noget, de kan bruge. ”Da jeg var ude på festivaler sidste år, havde jeg fået en idé om nogle vævede armbånd, der skulle fungere som et markedsføringsredskab på håndleddene af alle dem, der hørte mine koncerter. De kostede 12.000 kr. at producere, og de penge havde jeg ikke stående i banken. Jeg fik derfor lavet en aftale med producenten om at skyde betalingen et par måneder og til gengæld komme forbi og spille en koncert til en billig pris. Den var de med på, og jeg endte således med at tjene penge på problemstillingen”. Man skal ikke bilde sig ind, at man ved,


hvad man drømmer om, siger Kris. Jeg ændrer gerne mine strategier, så de passer til markedet, og mine mål flytter med. Så længe jeg bare kan holde fast i mine sange og mine tekster; der er jeg helt urokkelig. Han er tit blevet spurgt, om han tror, han vil lykkes med sin musik. ”Jeg ved, hvilken retning jeg vil i, og i den er der hele tiden muligheder og ting, der lykkes. Det er ikke sikkert, de lykkes, præcis som jeg har tænkt dem, men det giver mig et spændende og godt liv. Jeg har is i maven og hviler i det, jeg har”. Krisherman’s Friends En del af hele tankegangen i Kris’ måde at gribe tingene an på er at dele ud af ejerskabet omkring hans brand. Han vil gerne lukke døren op og invitere folk, der kan lide musikken inden for i projektet. En lang række mennesker er på den måde blevet grebet af stemningen omkring Kris Herman og har bestemt sig for at ville gøre en forskel. Over hele landet er der således privatpersoner, der aktivt involverer sig i markedsføring, afvikling af koncerter og med albummet Satisfy nu også udgivelse af Kris’ musik. Et engageret ’community’ med navneinspiration fra en kendt salmiakpastil – Krisherman’s Friends. ’Hold kæft hvor er din hjemmeside grim. Må jeg ikke programmere en ny til dig?’ Det var omtrent sådan, det startede. ”Det er et netværk af ildsjæle og personer, som fra deres individuelle baggrunde bidrager til fællesskabet om at lave Kris Herman projekter”. Kort fortalt er Kris omdrejningspunktet i Krisherman’s Friends. En administrationsgruppe bestående af tre personer har hver ansvaret for et antal byer i Danmark. Der er i alt små 30 bygrupper etableret. Bygrupperne fungerer som lokale netværk og ’streetteams’, som har fingeren på pulsen lokalt og som hjælper til med at arrangere og afvikle Kris Herman koncerter og aktiviteter. Det er den aktive fanklub, og her får man lov til at være med. Kris har erfaret, at en helt masse dygtige mennesker faktisk får en masse ud af at deltage. Både socialt, nogle er sågar blevet kærester igennem Krisherman’s Friends, men også i forhold til, på egne ambitioners vegne, at gøre sig gode erfaringer med arbejdet inden for kulturen. ”Til at starte med er det fans, der er med i det for min skyld. Men når de står med en problemstilling, så er jeg der også for dem. Jeg giver gerne rigtig meget tilbage til fællesskabet”. Der er cirka 300 medlemmer af Krisherman’s Friends. To albums i bagagen I 2010 udkom debutalbummet I see you see me. Uden pladeselskab i ryggen er det solgt i mere end 4.000 eksemplarer. Singlen Lovers er blevet spillet massivt på P4 og downloadet mere end 10.000 gange. Siden starten af 2011 har hans kontor og arbejds-

adresse været i ’Sliberiet’ på Frejasvej, Åbyhøj. Et kreativt fællesskab der også tæller bl.a. vokalcoach Anne Hjort og studiet Skråplan skabt af musiker Mikkel Bøggild og lydmand Søren Flecks. Det andet album Satisfy blev indspillet her, og hele processen blev løbende filmet og dokumenteret så fans, partnere og investorer kunne følge med. Crowdfunding Et begreb der kort fortalt går ud på at få rejst penge til et projekt ved at sælge anparter til fans, investorer etc. (Læs også artiklen i dette blad om Michael Vestbo Trio). Satisfy pladens samlede budget beløb sig til 550.000 kr. inklusiv markedsføring. Udgifterne til album produktionen: 300.000 kr. Kris satte sig for, at 49 % af pengene skulle rejses blandt hans fans, som dermed blev medejere af albummet. Det lykkedes, og Kris Herman ApS ejer således de 51%, mens resten af indtægterne for såvel fysisk som digitalt salg, fordeles blandt de små 20 investorer. Gymnasieelever, sekretærer, direktører, taxachaffører. Kris ejer sit andet album sammen med en lang række forskellige mennesker, som alle dermed har dedikeret sig til at bakke hans musik op fremtidigt. Rich, gør det ikke for at blive rig Lise Rich, 47, er en af de privat investorer der har købt sig en anpart i Kris Herman’s nyeste plade. ”Jeg oplevede for halvandet år siden Kris live for første gang i Aarhus Festuge. Mine to store piger kom hjem og snakkede ikke om andet i flere dage, så jeg var nødt til selv at høre ham. Efter koncerten mødte jeg ham, købte en CD, og så hvor dygtig og engageret han er i sin musik og i sit publikum”. Lise meldte sig ind i Krisherman’s Friends, hvor hun deltager i netværksmøder og kommer til koncerterne. Ved at følge de ugentlige video-reportager omkring processen med den nye plade, erfarede hun at det ikke kun var firmaer og større investorer der gik ind med økonomi i projektet. Men også almindelige private fans og musikelskere. ”I stedet for at købe en aktie i et eller andet, så kunne det da være sjovt og meningsfyldt at hjælpe en kunstner på vej”. Lise har i mange år været tæt på musikbranchen via sin eks-mand, og hun kender til det hårde benarbejde der skal til for at få en karriere op at stå. ”I sin tid overvejede jeg at investere i Michael Learns To Rock, men fik desværre ikke taget det sidste skridt og gjort det. Men nu skal det være”, griner Lise. Hun har købt en anpart i Satisfy for 5.500 kr. Men understreger at hun ikke har gjort det for at blive rig på det, overhovedet. Det handler om at give noget tilbage. ”Foruden en god portion timing og held, skal man have noget ud over det sædvanlige for at bryde igennem som ny artist”, og det er det, hun ser hos Kris Herman. Foruden hans åbenlyse musikalske talent.

Masser af muligheder for at opleve Kris Herman Kris Herman har i sin solokarriere ind til nu spillet omkring 500 jobs. I maj og juni måned har han blandt andet været en del af DMF’s eventkampagne ’Pas på Hørelsen’. Aktuelt fortæller Kris at han har fået en aftale i hus med Via biler, der stiller en Toyota Avensis Stationcar til rådighed med navn og logo på siderne. Planen er at lave en rullende promotion kampagne for den nye plade. Lige nu arbejder han på at få Pioneer til at installere et fedt anlæg og DVD skærme i hele bilen og få Hi-Fi Klubben med på at levere et system med trådløse hovedtelefoner, så Kris kan sætte musikken på ørene af forbipasserende. Kris Herman ruller fra juni til september ud i sommer festival landet, for at markedsføre og spille sangene fra sin nye plade.

Faktaboks: Hjemmeside: www.krisherman.com Musikere i Kris Hermans band: Rasmus Friis Tvørfooss – Trommer Jakob Pagaard – Bas Jakob ”Jønne” Juul Nielsen – Guitar Peder Bæk – Guitar Jeppe Pilgaard Ulrichsen – Keys og orgel Thomas Ousager – Percussion Petsi Friis Tvørfoss – Kor Iben Romme - Kor Diskografi: The Progress (EP), 2006 I See You See Me (album), 2010 Satisfy (album), 2012

basunen • juni 2012

9


10

basunen • juni 2012


Temaaften for selskabsmusikere.

Anlægsaften

DMF-Aarhus inviterer til temaaften for selskabsmusikere på Låsby kro mandag den 20. August kl. 19.00 til 22.00. Denne gang ”Anlægsaften”. De deltagende musikere er: Bendt Aaen, Erik Sletting og Lars Ginge Skov. Musikerne er vidt forskellige i deres måder at arbejde på, men resultatet er godt gedigent musikalsk håndværk. Bendt Aaen spiller guitar og sax og bruger primært midi Bendt Aaen som backing, Lars Ginge Skov spiller bl.a. fodbas og bruger arrangementkeyboard, mens han spiller tangenterne, og Erik Sletting bruger primært audio som backing og bruger derudover kun én synth/klaver til at spille på. Alle tre musikere vil fortælle om deres opbygning af grej og vil selvfølgelig komme med eksempler på deres repertoire. Vi er sikre på at der er masser af inspiration at hente, uanset hvordan man selv spiller og arbejder med musikken. Alle er velkommen og afdelingen byder som sædvanlig på en lille forfriskning. Vi håber på stort fremmøde og en hyggelig aften med godt fagligt indhold og en masse kollegasnak i pauserne. Tid og sted: Låsby Kro, mandag den 20. August kl. 19.00. Der er ingen tilmelding til arrangementet.

Erik Sletting

Lars Ginge Skov

iPad aften på Låsby kro Fotos: Bjarne Gren og Axel Boel

basunen • juni 2012

11


Melodica Festival

netværk på tværs af landegrænser Af: Steen Fabrin Michelsen - foto: Ole Holmgaard I weekenden d. 19. - 20. maj blev den danske afdeling af Melodica Festival, en international sangskriver-festival, afholdt for tredje gang i Aarhus. Festival er non-profit, og løber økonomisk rundt med hjælp fra række sponsorer, heriblandt DMF. Basunen har mødt Bjørn Giesenbauer, initiativtager på dansk side, til en snak om, hvordan festivalen er opstået, og hvilke visioner der ligger bag. Giesenbauer og jeg mødes på Café Pustervig i Aarhus C. Der er et par dage til, at festivalen løber af stablen netop her på denne café, som efterhånden er ved at udvikle sig til et centralt mødested for århusianske sangskrivere. Hver uge afholdes Klub Eik - en sangskriverscene med både programsat musik og åben scene på Café Pustevig. Vi bevæger os ned i kælderlokalet og finder et bord i det ydmyge lokale. Om få dage vil kunstnere fra blandt andet Australien, Tyskland, Holland, Finland, Frankrig og selvfølgelig Danmark (både lokale og udenbys) fylde scenen i dette lokale foruden scenen ovenpå med musik. Musik der på den ene eller den anden måde har udgangspunkt i sangskrivergenren. I Melodica-regi defineres genren bredt, og hvis nogen tror, at der på en sangskriverfestival kun optræder kunstnere, der spiller alene med akustisk guitar og mundharpe og synger sørgmodige navlebeskuende sange, så tager man fejl. På Melodica Festivalen kan man opleve en bred vifte af sangskrivere med vidt forskellige udgangspunkter. Eksempelvis er der sangskrivere, der inddrager elektroniske elementer i deres musik etc. etc.. Fællesnævneren er blot den gode sang og det gode sangskriverhåndværk. Jeg spørger Giesenbauer om, hvordan Melodica Festivalen er opstået, og hvilke tanker der ligger til grund herfor. ”Det sjove er, at festivalen opstod så langt væk som i Melbourne, Australien. Det var den australske sangskriver Pete Uhlenbruch, der fik ideen”, fortæller Giesenbauer og forklarer, at Uhlenbruch, en dag

12

basunen • juni 2012

han kiggede i sin telefonbog på mobilen, opdagede, at nærmest halvdelen af numrene var på sangskrivere, han havde mødt på sine turneer i hjemlandet Australien og i udlandet. Han vidste, at alle disse sangskrivere hver især knoklede for at finde steder og lokaliteter at spille, så ideen var at skabe dette sted. Den første festival tog navn efter den café i Melbourne, hvor festivalen blev afviklet. Senere ændrede den navn og kom til at hedde Melodica Festival. ”Denne grundlæggende idé om at hjælpe og støtte hinanden i et stærkt netværk er stadig gældende og bærende”, fortæller Giesenbauer og pointerer, at det blandt andet indebærer, at man som optrædende bliver så længe som muligt for at støtte de kolleger, der følger efter én selv. Festivalen har ingen nedskrevne retningslinjer, fortsætter Giesenbauer, men den kan dog godt beskrives som ”en festival af kunstnere for kunstnere”. Efter den første Melodica Festival spredte ideen sig som ringe i vandet. Det var i de gyldne Myspace-år, og den første, der stablede en Melodica Festival på benene uden for Australien, var tyskeren Torben Stock, og derefter fulgte Svavar Knútur fra Island. Også danske Giesenbauer fik færden af Melodica Festival gennem Myspace, hvor han var venner med netop Svavar Knútur. Giesenbauers problem var blot, at han på daværende tidspunkt ikke kendte ret meget til det lokale sangskrivermiljø. En dag mødte han dog Jacob Alsbjerg på Teater Katapult, som på daværende tidspunkt havde en sangskriverscene fredag eftermiddag. Alsbjerg havde gennem sit virke i Århus Sangskriver Værksted kontakterne til den lokale scene. Senere kom Ole Holmgaard til, og resten er historie, som man siger. ”Netværk, netværk, netværk”, høres gentaget igen og igen, når nogen søger et job uanset hvilken genre og branche, man befinder sig i. Jeg spørger Giesenbauer, om han kender eksempler på, at et net-

Bjørn Giesenbauer værk skabt i Melodica-regi, har ført noget med sig. Han nævner Maria Fjeldsted fra Penny Police, som i dag har udgivet en meget anmelderrost plade. Hun spillede på Melodica Festival for nogle år siden og skabte sig kontakter i det islandske. Det medførte, at hun kom til at spille på den store festival, Icelandic Airwaves off venue. Så måske er der noget om det dér med netværk.

Foto fra Melodica Brett Winterford (AUS) gadekoncert Jakob Mouridsen - Kristine Kier Mijo Biscan (AUS) med fællessang Prita (AUS) med John Bæk fra Aarhus Luisa (D) Martin Møeller (DK) fra Snejegast Aarhusbandet Snejegast


basunen • juni 2012

13


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Kris Herman: Satisfy Satisfy er økologisk pop/rock uden digitale tilsætningsstoffer eller forprogrammerede smagsforstærkere. Kris Herman skriver sange i en amerikansk sangskrivertradition, pakket ind i nærværende arrangementer. Albummet starter med lyden at et Hammond B3, der tændes og langsomt starter op. Orglet overrumples af et guitarrif, og så er titelnummeret Satisfy sendt afsted. Live feelingen er i høj grad til stede på albummet”, fortæller Kris. Som f.eks. den to minutter lange instrumental outro på nummeret Someone Beautiful, hvor orglet og straten får frit løb. Kris Herman magter det kække og insisterende, som på nummeret No ma’am, men har også et hjerteskærende og intenst udtryk, som på nummeret In need of angels, hvor strygerkvartet, elguitar og et intenst støjspor sammen med Kris skaber et voldsomt og sårbart miljø omkring et tekst, der ender et liv. På albummet sender Kris Herman komplimenter afsted til kunstnere som Gavin DeGraw, The Beatles, The Doors, James Blunt m.fl. Originaliteten skal således ikke findes i lyden, men i Kris Hermans historier og hans evne til at formidle dem. Medvirkende: Rasmus Friis Tvørfoss, Jakob Pagaard, Jakob ”Jønne” Juul Nielsen. Peter Dencker Andersen, Jeppe Pilgaard Ulrichsen, Andreas Lund, Mikkel Bøggild, Thomas Ousager, Jan Kaspersen, Jeanette Bonde Mikkelsen, Johs Stærk, Pernille Jönsson, Katrin Sønnichsen, Nikolaj Lind Pedersen, Jon Anderskou. Mere info: www.krisherman.com Frederick Delius: English Masterworks BBC har valgt Aarhus Symfoniorkester som det gennemgående orkester i en stor tv-udsendelse om den britiske komponist Frederick Delius. Valget af det danske orkester skyldes, at dirigenten Bo Holten og Aarhus Symfoniorkester allerede har lavet to meget roste

14

basunen • juni 2012

indspilninger af dansk og norsk inspireret musik af Delius. I december 2011 lagde orkester og dirigent sidste hånd den tredje cd i rækken. Denne gang med nogle af hans meget engelske værker. North Country Sketches er en orkestersuite med stemningsbilleder fra Yorkshire, og også Songs of Sunset er ærketypisk Delius: Mættet, sensuel musik der gløder i sin magiske skumringspragt. Medvirkende: Henriette Bonde-Hansen, sopran. Johan Reuter, baryton, Aarhus Symfoniorkester og Kor. Dear Bear: House Behind The Eyes Den albumdebuterende aarhusianske duo Deer Bear følger op på deres EP, The Other Side fra sidste år med albummet House Behind The Eyes. Modsætninger mødes. Albummet er præget af smukke vokale harmonier fra Anne Hjort og Lars Bjørn Hansen, der hver især kommer fra så forskellige verdener som Death Metal genren og electropoppen. Resultatet er en portion organiske sange af nærmest opløftende melankoli. Fans af Nick Cave og lignende mørk folk-pop tristesse går ikke galt i byen her. Mere info: www.deerbear.com Telestjernen: Hvidt Skidt Hvidt Skidt er en gedigen sammensmeltning af rock, pop, surf og disco, hvor det er sangen og guitaren, der bærer projektet.”Jeg turnerer jævnligt rundt i det jyske for at finde eller ’genopleve’ historier. Mine sange er beretninger om mennesker på randen af tilværelsen – på godt og ondt – det er hos dem, de gode historier findes”, fortæller Telestjernen alias Rasmus Johansen. Med denne udgivelse inviterer han for en stund til at sparke døren op til skurvognen i vores egen indre trailerpark. Hvidt Skidt er 11 rockdokumentariske sange fra Telestjernens egen indre trailerpark: ’En umanerlig vigtig påmindelse om, at vi ikke alle har fået tildelt samme

skæbne’. Pladen runder kompromisløst af på den albumtrilogi som Telestjernen startede i 2009 med ’Ungt Blod’, og’Roxy Grill’ i 2010. Medvirkende: Rasmus Johansen, Kasper Vegeberg, Jeppe Lindgren, Tim Alvin Boström, Jakob Pagaard, Dan Hjernø, Anders Bækgaard Pedersen, Rasmus Lindgren, Rikke Simonsen, Emma Acs, Hank Robot, Jakob Meyland, Atusa Zamani, Manoj Ramdas, Martin Poulsen. Mere info: www.telestjernen.dk Lydmor: A Pile Of Empty Tapes Den aarhusianske sangerinde Lydmor er ude med sit længe ventede debutalbum, som har høstet store forventninger hos landets største musikmedier. Bl.a. magasinet Gaffa, som har spået hendes store gennembrud i 2012. Bag kunstnernavnet Lydmor står 22-årige Jenny Rossander, og skal hun selv beskrive sin musik, kalder hun det ungdoms-solo-elektronisk-singer‐ songwriter-chillout-beatmusik. På debut albummet “A Pile Of Empty Tapes” trækker hun, med skæve melodier og støvede beats, lytteren ind i sin egen lille verden, hvor hun med eftertænksomhed fortæller om sit liv og sine tanker. En verden det er svært ikke at lade sig drage af og samtidig også en verden, hvor man skal være vågen for at kunne følge med. Mere info: www.facebook.com/lydmor Pil & Liv: Hangovers Debutalbum ude med søsterduoen Pil & Liv. Sammen med produceren Kent Olsen (der bl.a. har arbejdet med Marie Frank, Tina Dickow, Poul Krebs og Giant Sand) har de færdiggjort og udgivet deres debutalbum, der under titlen ”Hangovers” havde release den 26. marts 2012. Med musikalsk inspiration fra bl.a. Feist, Ane Brun, Angus & Julia Stone og Jaymay giver Pil & Liv med deres selvskrevne sange et godt bud på Indie-folk af den både personlige og nærværende slags. Politiken gav fire

>


stjerner. Ligeledes tildeltes fire stjerner i GAFFA samt ordene: Uimodståelige og knuselskelige duo… To søstre med noget på hjerte og en musikalsk mission af de både betydelige og betagende”. Blandt de medvirkende musikere finder man den charmerende US-multimusiker Matt The Electrician, der er blevet en god ven og musikalsk samarbejdspartner for Pil & Liv. Mere info: http://da-dk.facebook.com/ PilandLiv Duo Classic med en buket musikalske miniaturer og med klaverværker af Haydn. Cellisten Mihalyka Telmanyi og Pianisten Jørgen Thomsen – tilsammen Duo Classic – har udgivet to cd’er. På den ene, ”En buket af miniaturer”, spiller de sammen som duo afvekslende med solostykker for klaver i et fint sammensat program med populære, kendte og elskede klassiske toner, som f.eks. ”Svanen” af SaintSaêns, ”Salut d’amour” af Elgar, ”Für Elise” af Beethoven og mange andre. På den anden cd fremfører Jørgen Thomsen værker for klaver solo af Franz Joseph Haydn. Vi hører tre sonater (Haydn skrev i alt 52 klaversonater!) i henholdsvis g-mol (nr 32), As dur(nr 31) og Es-dur(nr. 62) samt Variationer i f-mol. ”Typisk for Haydn er den vidunderlige humor.. sommetider

lun og underfundig...mens det formelig bobler af livs-og spilleglæde i finalesatserne..” skriver Duo Classic. Mihalyka Telmanyi var ansat i Aarhus Symfoniorkester fra 1969 – fra 1975 som 2. solocellist. Hun har desuden medvirket i mange kammermusikalske sammenhænge med bl.a. Telmanyi Kvintetten. Jørgen Thomsen er uddannet hos Georg Vasarhelyi og Claudio Arrau. Han har virket som docent ved Det jyske Musikkonservatorium i 38 år – frem til 2001 – og har sideløbende med undervisningen haft en omfattende koncertvirksomhed. Ulla Philbert: Nogle dage – her og der Ulla Philbert har i mange år beskæftiget sig med musik, som lærer, kursusholder og komponist. Musikken og teksterne hun har skrevet her, er en blanding af jazz, latin og ballader. Teksterne beskriver stemninger, mennesker, årstider – glimt af hverdagens poesi. Med sig i Kasper Vorbecks Future Force studie har hun haft et hold musikere der desuden kan høres i mange andre sammenhænge. Det er der kommet i alt 8 numre ud af, som er udgivet på eget forlag via DIGIDI. Medvirkende: Jan Kaspersen, Lars Vissing, Kristian Fogh Mathiasen, Thomas Sejthen, Jens Kristian Dam.

Broadway Killers: Broadway Killers (The Red EP) Den aarhusianske trio, Broadway Killers, har ingen intentioner om at starte en revolution, men derimod at lave simpel autentisk rock musik, inspireret af energien i melodisk punk, som Green Day, Bad Religion, Millencollin etc. Tilsat både sound og energi fra grungen og den alternative amerikanske rock scene. Bandet har i år udgivet Broadway Killers(The Red EP) som en afslutning på en EP trilogi. Fremtidsplanerne er at lave en fuldlængde, som de i lighed med EPerne vil skabe sammen med producer Jakob Bredahl. Medvirkende: Jakob Thalund Møller, Anders Bæk Albrektsen, Emil Johnsen. Mere info: facebook.com/broadwaykillers Mike Andersen: Mike Andersen Mike Andersens debutalbum, My Love For The Blues, udkom i 2002, og i de efterfølgende år har han været en aktiv del af den danske såvel som den udenlandske musikscene. Mike Andersens store kærlighed til de gamle blueslegender skinner igennem på hele hans nye album, men sammensætningen af blues og soul er meget hans egen. Hans forkærlighed for genrene, brænder klart igennem på hans nye album! Den aarhusianske sanger får flere gange selskab af de jamaicanske korsangerinder Nicole Nikki Burt og Abbygaye Dallas, og det giver en god dynamik og kontrast i numrene. Albummet er velproduceret, og der er en god rød tråd igennem hele albummet. Mere info: www.mikeanderson.com eller www.facebook.com/ MikeAndersenArtistPage

basunen • juni 2012

15


SIDEN SIDST

CD UDGIVELSER • NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER Albert Meier fotos i sidste Basunen I sidste nummer af Basunen fik vi uheldigvis ikke krediteret fotografen bag de flotte fotos til artiklen om Jens Chr. Chappe, skrevet af Lars Borup. Billederne er taget af Albert Meier. Vi beklager fejlen. Nyt navn til Klüvers Klüvers Big Band kan med det nye navn ’Aarhus Jazz Orchestra’ i 2012 fejre 35 års jubilæum. Big bandet spiller mere end 60 koncerter om året og har gennem tiden

Aarhus Jazz Orchestra

samarbejdet med et hav af store solister fra ind- og udland. I 1988 blev orkesteret udnævnt til Danmarks første rytmiske basisensemble, og siden har orkesteret fået økonomisk støtte fra både Staten og Aarhus Kommune. Da Klüvers Big Band i februar fik ny kunstnerisk leder, var man enige om, at det var en ny start med en ny profil og derfor naturligt med et nyt navn. Gennem pressen bad Klüvers Big Band om gode idéer til et nyt navn, og flere foreslog Aarhus Jazz Orchestra, som også var øverst på listen over forslag fra musikerne.

kommende åbning bliver således også med navne fra toppen af poppen – denne gang den aarhusianske, da Thomas Helmig og Steffen Brandt er gået sammen i et unikt samarbejde om dette. Således forventes en stribe såvel kendte som mindre kendte sange og måske endda helt nye af slagsen skrevet i fællesskab til lejligheden. Begge sangere har en fælles interesse for Bob Dylan, så mon ikke der kan forventes en Dylan fortolkning eller to. Backing bandet vil foruden Brandt og Helmig bestå af Gustaf Ljunggren, Palle Hjort og Rune Harder Olsen. L.O.C. træder sine egne stier Aarhus V rapperen Liam O’Connor har i årevis udgivet sine storsælgende album igennem Virgin og EMI. Nu har han taget røret over i den anden hånd og er gået selv på eget label SelvGjortMillionærDrøm – og i samarbejde med teleselskabet TDC omkring distributionen af det sjette album ” ”Prestige, Paranoia, Persona Vol. 1”. Albummet der blev lagt ud til gratis download slog alle rekorder, og blev hentet ned 100.000 gange alene på det første døgn. Derudover har albummet sendt hele rapperens bagkatalog ind på iTunes’ Top 100 liste, hvoraf blandt andet ”Libertiner” fra 2011 den 23. marts steg til tops på listen. Amerikansk arbejdsvisum – søg i god tid! Det ultra hypede Aarhus band Reptile Youth (læs evt. portræt artikel i Basunen nr. 3, 2011) måtte ved selvsyn sande, at

Helmig og Brandt i Festugen Aarhus Festuge har de senere år afholdt uofficielle åbningskoncerter i Rådhushallen med blandt andre C.V Jørgensen. Den

Reptile Youth

Thomas Helmig og Steffen Brandt

16

basunen • juni 2012

ansøgningsproceduren ved at anskaffe et arbejdsvisum til USA kan være langhåret. Bandet måtte i marts måned aflyse deres optræden ved den eftertragtede branchefestival South By SouthWest (SXSW) i Austin, Texas, efter at deres ansøgning

om midlertidig arbejdstilladelse trak så længe ud, at det til sidst var for sent. Reptile Youth benyttede organisationen Tamizdat til at hjælpe med at udføre den snørklede del af processen, nemlig at få ansøgningen godkendt ved de amerikanske immigrationsmyndigheder. Bandet startede på ansøgningsarbejdet i meget god tid. Faktisk tre måneder før afrejsedatoen, men selv med så grundig forberedelse var det ikke tids nok. Deres visum gik igennem halvanden dag efter afrejsetidspunktet. Metalforeningen bløder Den aarhusianske metalarrangørforening Metal Royale er uforvarende kommet ud i et økonomisk uvejr. Foreningen gisper for overlevelse, efter at deres flagskib - Royal

Metal festivalen, afholdt på Voxhall den 30.-31.marts, fik et sviende underskud. Grunden hertil skal findes i omstændighederne at Danish Defence League’s demonstration, lige udenfor døren i Mølleparken, også medførte et stort fremmøde af autonome samt massivt politiopbud. Således var spillestedet og omkringliggende gader i mange timer spærret af for både ind- og udgang. Efterfølgende afholdtes der i april måned et støttearrangement for metalfestivalen på V58. Underskuddets omfang er i skrivende stund ikke endeligt opgjort. Men foreningens ulønnede bestyrelsesmedlemmer har måttet ty til egne lommer for at dække udgifter til både danske og internationale optrædende. Metal Royale er den største og mest aktive musik- og arrangørforening inden for metal musik genren i Danmark. Foreningens formand, Morten Bager, udtaler, at fremtiden i øjeblikket er meget usikker for Metal Royale.


Bamses Boulevard Umiddelbart efter Flemming Bamse Jørgensens død den 1. januar 2011 rejste der sig et folkekrav om, at Aarhus kommune skulle opkalde en vej eller en plads efter det landskendte bysbarn. Forvaltningsmæssig praksis vil, at man skal vente minimum ét år, før man navngiver efter afdøde personer. ”Vi er meget beærede over henvendelsen fra kommunen, og jeg er sikker på, at Flemming ville være meget stolt” udtalte Käte Jørgensen for nylig til Aarhus Stiftstidende. Om det bliver en boulevard, en vej eller en plads, og om det bliver i nærheden af stadion eller på havnen, som har været nogle af familiens ønsker, ligger i øjeblikket til behandling hos kommunen. Fungerende rådmand for teknik og miljø Bünjamin Simsek garanterer dog, at det ikke bliver en udstykning langt uden for byen. Familiens ønsker går i retningen af at Flemming Bamses Jørgensens navn indgår i navnet. Mange Bamse fans så også gerne en Vimmersvej i Aarhus. Lyden af millioner Nordea-Fondens donation til Musikhuset Aarhus på 2,5 mio. kr. til et nyt lydanlæg i Store Sal er nu installeret. I 2009 tog Musikhuset hul på moderniseringen af Store Sal. Sidste etape var det nye lydanlæg, som nu er på plads og i fuld funktion. Forbedringerne løber dermed i alt op i 33,5 mio. kr., hvoraf en tredjedel er tilvejebragt af Nordea-fonden og Købmand Herman Sallings Fond. Lydrenoveringen betyder, at publikum vil opleve en bedre og mere ensartet lyd, lige meget hvor i salen man sidder. Den store aarhusianske sangbog Under den kommende Aarhus Festuge, 31. august til 9. september 2012, afholdes en særlig koncert - ’Den store aarhusianske sangbog’. Konceptet er 12 Aarhus-sange i helt nye gevandter, spillet af tre-fire forskellige konstellationer af både lokale og internationale musikere. Koncerten vil foregå på en specialbygget 70 meter lang scene, og hver af de tre-fire musikerkonstellationer vil repræsentere en genre. Hvilke musikere, der kommer til at stå på scenen, er op til Aarhus Festuge. Til gengæld kan alle være med til at bestemme, hvilke numre de skal spille.

Annilese Miskimmon Politikens musikanmeldere Erik Jensen og Simon Lund har givet deres 43 bud på, hvilke numre, de mener, kandiderer til de bedste Aarhussange gennem tiden. På www.stiften.dk/aarhussange findes linket, hvor man kan afgive sin stemme på sange fra så forskellige kunstnere som Thomas Helmig, Lost Kids, Illdisposed til Spleen United, L.O.C. og mange flere. Lyd i Radar Spillestedet Radar (det tidligere Musikcaféen), der er flyttet ind på Godsbanen i

Aarhus, lukkede op for koncerter den 30. marts. Få uger efter kunne de også lukke pengepungen op, og modtage 290.000 kr. i tilskud fra Tuborgfondet til optimering af lys og lydforhold. Pengene faldt på et tørt sted, faktisk var de allerede brugt på at indrette det nye koncertrum, med ny lyd- og lysmixer og nye fleksible lamper. Stedet, med plads til 300 stående publikummer, er dog ikke helt som det skal

være endnu. Radar venter nemlig på en specialkonstrueret mobilscene, der gør det muligt også at anvende rummet til mindre intimkoncerter f.eks. med færre, siddende gæster. Den mobile scene arbejdes der i øjeblikket på på Godsbanens metalværksted. Radar håber, at den kan komme i brug i løbet af 2012. Ny operachef Når Giordano Bellincampi til næste år forlader chefstolen i Den Jyske Opera, bliver det den 38-årige irer/britte Annilese Miskimmon, der tager over. De seneste otte år har hun været chef for den turnerende opera, Opera Theatre Company. Denne er i årene med Miskimmon som chef vokset til at være irlands største operakompagni. Sideløbende har hun haft en omfattende international karriere som sceneinstruktør. Den Jyske Opera har i mere end 65 år arbejdet med at skabe og opføre operaforestillinger på høj international niveau. Den støttes årligt af Kulturministeriet med ca. 35 mil. kr. og af Aarhus Kommune med 1,5 mill. kr. Hertil kommer en egen indtjening på ca. 8 mil. kr. samt bidrag fra virksomheder og fonde på gennemsnitlig ca. 3 mil. kr. i de sidste 5 år. Annilese Miskimmon tiltræder 1. september i år.

basunen • juni 2012

17


Foredrag

med frankfurtere

Af: Lars Knudsen. Foto: Palle Schultz.

Det var ikke det bare pølsesnak, da DMF Aarhus for en dag rykkede ind i Monorama for sammen med øvelokaleforeningen Mono bl.a. at give eksempler på, hvad DMF har at tilbyde. Foruden sennep, ketchup, kartoffelsalat osv. til grillpølserne blev det en dag med stor interesse og deltagelse i en række faglige aktiviteter.

foredrag, hvor turen gik med Nephew fra bandets helt spæde start til tiden i Mono øvelokalerne, til gennembruddet, kæmpekoncerter på Roskilde’s Orange scene, helt frem til i dag, hvor der aktuelt arbejdes

40 Gode Råd og en omgang Kix Succesen med vores ’100 Gode råd’ fra tidligere havde vi barberet ned til halvdelen – ’40 Gode Råd’. Mikael Højris om pladeudgivelser, Erik Martens (Koda) om Koda, Lasse Dahl (trommeslager i Mimas) om selv at sætte turné op i udlandet, Snævar Njall Albertsson (Dad Rocks!) om Creative Commons.

Chill Out med kul på Når det fra ledelsen i Monorama øvelokalekomplekset forlyder, at der Efter en lang dag blandt medlemsskaren med mange gode af de omkring 500 unge og hyggelige timer udøvende musikere er var kun tilbage at få interesse for at komme en koncertoplevelnærmere i kontakt med se med frontmanDMF, lader vi ikke dette den i Powersolo – ønske stå forgæves. Der’The hardest workfor gik vi i samarbejde med ing man in Rock foreningen om torsdag ’n’ Roll’, Kim Kix. den 26. april at stable Alene på scenen, vores sædvanlige DMF kun bevæbnet med medlemsdag-koncept Chili Foredrag og frankfurtere guitar, mikrofon og & Chill Out på benene for fodtromme, fyrede musikerne i MONO samt også for interespå det kommende album. Deltagerne fik Kim Kix et super intenst og dynamisk sæt serede DMF’ere. Den sædvanlige stærke et helt eksklusivt indblik og lyt på blandt sange af, som den perfekte afslutning på kulinariske side af sagen, den gode chili andet nogle af de tidlige optagelser, et arrangement der gik over al forventning. con carne, blev til lejligheden udskiftet skitser og demoindspilninger. Som Søren Alt i alt en fantastisk event, hvor DMF fik med en af vore nationalspiser; pølser med demonstrerede med eksempler, så kunne vist flaget med manér. brød og tilbehør. Således omskrivning af det godt høres, hvorfor bandet lige skulle overskriften ’Chili & Chill Out’ - til ’Grill & af med blandt andet en fremtrædende Chill Out 2012’. båndløs bas, før det store gennembrud trådte ind. Fuldt hus fra start Vores dygtige KLIK-fotograf Peter SvendStort og indlevende publikum sen startede dagens første workshop Med publikum og deltagerne nu klokken 14.00, hvor i alt syv bands og godt varmet op tog Kristian Koch, solister hen over dagen fik skudt nye fede musiker/skuespiller og band pressefotos. Klokken 17.00 blev der tændt coach, over og leverede et forryop i grillen, og da GAFFA journalist Ole gende underholdende samt fagligt Rosenstand Svidt gik på med det første meget spændende foredrag om oplæg omhandlende musikken set fra appearance og sceneoptræpressens vinkel, var der fra start fyldt helt den. Et element som vi i Aarhus op med publikum og deltagere i Monoraafdelingen før har præsenteret, mas koncertsted ’Ægget’. men som Kristian Koch konstant udvikler på, i formen en guidet Nephew med båndløs bas rundtur igennem og ved hjælp af Søren Arnholt, trommeslager i Nephew, videoklip og liveoptagelser. Mikael Højris, Lars Knudsen og Søren Arnholt gav følgende et meget spændende

18

basunen • juni 2012


Ole Rosenstand Svidt - Gaffa om journalistik

Kristian Kock - appearance og sceneoptræden

Søren Arnholt - Nephew

Ole Rosenstand Svidt basunen • juni 2012

19


SENIORKLUBBENS ÅRLIGE UDFLUGT Reserver allerede nu mandag den 13. august 2012 til den årlige sommerudflugt, og som noget nyt mødes vi kl. 09:30 i Valdemarsgade, hvor vores bus holder. Af hensyn til den manglende plads på kontoret, og for at nå hele programmet, springer vi over morgenmaden på kontoret. Vi kører til Randers, hvor vi skal besøge Elvis Presley Museet, og efter en rimelig tid der, kører vi til Trige, for at besøge den Japanske Have, og senere spise frokost i havens restaurant. Vi forventer, at være tilbage i Valdemarsgade ved 17:00 – 17:30 tiden. Tilmelding til Lars Knudsen på tlf.: 86 18 45 99 senest mandag den 6.august 2012. På gensyn Bjarne Brodtkorb

20

basunen • juni 2012

Kom og hold videokonferencer hos DMF Aarhus Har du brug for at holde et møde ”på langdistancen”, så tilbyder DMF Aarhus nu muligheden for, at du kan komme og gøre det i vores møde/videokonference lokale. Lokalet er indrettet således, at du/hele dit band komfortabelt kan sidde omkring et stort mødebord og holde online møder via Skype. Det kan være f.eks. vores konsulenter/eksperter i hovedforbundet i København, I ønsker at tale med på vores store fladskærm med tilhørende kamera samt hurtig forbindelse. Eller for den sags skyld hvem du/I ellers måtte ønske at kommunikere med omkring musikken. Så har du en mødeaftale, så har vi kaffen til dit møde - og vi hjælper naturligvis gerne mødet i gang omkring det praktiske med at få hul igennem og billede på til dem i den anden ende. Kontakt DMF-Aarhus v/Lars Knudsen for mere info. Tlf. 86184599, e-mail lak@dmf.dk.


Gearkassen Af Lars Knudsen - DMF Aarhus

Ti spørgsmål om gear: ”Som alle andre kreative mennesker beskæftiger jeg mig med lidt af hvert. Jeg har lige mixet Mike Andersens nye album, været på Island og indspille Tina Dickows næste album, produceret og spillet de fleste instrumenter på et dansksproget folk-album, produceret EP’er med nye fantastiske bands som Keep Camping, Waldo & Marsha og Ulvetimen. Det er også blevet til et par singler, lidt løse mix, lidt jazz, et par koncerter, og så skal vi altså også ha’ lavet det nye Vincent Van Go Go album færdigt inden sommeren...”. Vi tager denne gang et kig ned i Gearkassen sammen med musiker, producer og ejer af AabyRoad Studios Dennis Ahlgren. Hvad er dit yndlingsinstrument/gear for tiden? Min revox-båndoptager har kørt mange meter det sidste stykke tid. Den er ganske enkel uundværlig i mine mix. Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig af med? Jeg fik engang stjålet en smuk, gammel Telecaster ud af en trailer. Bilen holdt ubevogtet et kort øjeblik foran et hotel, mens en af mine venner var inde og tjekke ind... Den fortryder jeg stadig, jeg fik stjålet. Hvad har du købt for nylig? Jeg har overtaget et par mikrofoner fra Feedbacks samling. To hårdtprøvede U87ere der lyder helt fantastisk, og som jeg har haft et forhold til siden mine tidlige år derude. RIP. Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale/studie? Måske det der krøllede A4 ark med kaffepletter og birkeskrummer, hvor der også er alle mine notater til de projekter, jeg arbejder på. Det vil alligevel ikke være til at vælge mellem alle instrumenterne, når først det brænder på.

Hvad er næste instrument/gear på listen? Jeg er faktisk på vej ned i RockCity for at købe flatwound strenge - både til guitar og bas. Men det er jo ikke rigtig et instrument som sådan. Jeg leder efter en Fender Bassman 50. Det er jo heller ikke et instrument. Måske har jeg instrumenter nok... Den dårligste investering? Som traditionel investering er alt digitalt jo håbløst (selvom noget af det nok har tjent sig hjem i arbejdstimer). Fx har jeg en kæmpe stor computer, som dybest set er værdiløs og aldrig blir’ brugt til noget. Den bedste handel? Jeg solgte en ’69 Fender Jazzbass for ca. det dobbelte af købsprisen lige da vintagemarkedet var på sit allermest absurde niveau. Taget i betragtning af at jeg aldrig spillede på den, var det nok en go’ handel. Har du et tip til et godt køb? En Cloudlifter er en fantastisk lille dims. Kort fortalt gir den din dynamiske (eller bånd-) mikrofon masser af gain og mindre støj ... køb den til dit soveværelseshjemmestudie og tak mig senere!

Dennis Ahlgren - Foto: rasmusbundgaard.com

Seneste musik gadget? En Cloudlifter - eller skal det være højteknologisk og iPad kompatibelt? Det urealistiske ønske? En højteknologisk iPad kompatibel musikgadget, der gør livet nemmere, så jeg har mere tid til alt det sjove.

basunen • juni 2012

21


Toner fra himlen Af Klara Fleischer Githa Ben-David er lydhealer. Hun arbejder med lyd og klang ud fra et andet perspektiv, end man måske forventer af en musiker. Men Githa er skam musiker – hun beskæftiger sig med lydens helende og spirituelle potentiale.

tone. Ved at synge ’aaaaaar’ på én tone mindst én time dagligt erfarede Githa, hvordan hendes stemme åbnede sig. I starten troede hun, at der var nogen, der kopierede hende ude på gaden. Det viste sig, at hendes stemme udtrykte flere toner på én gang – de såkaldte over- og

Jeg møder Githa en forårsdag med strålende solskin og klar blå himmel. Jeg har sat hende stævne i hendes hjem, en smuk ejendom i nærheden af Odder. Her bor hun sammen med sine to sønner og sin mand, Lars Muhl, som også er hendes musikalske og spirituelle partner. Her er lyst, roligt og venligt. I haven står et gingo bilbao træ med små messingklokker på, et såkaldt klokketræ. Klokkerne ringer i vinden og skaber et behageligt lydtæppe af høje, klare toner. Klokketræet er tænkt som en symbolsk manifestation af opfyldte ønsker, forklarer Githa. Kursusdeltagere, som har oplevet at få et ønske opfyldt, kan sende en lille klokke og få den hængt op i træet. Githa Ben-David ved klokketræet Vi drikker en kop te sammen, og jeg er nysgerrig efter at høre undertoner. mere om Githas bemærkelsesværdige Når Githa gav slip og hengav sig fuldt arbejde med lydhealing. Først vil jeg gerne og helt til klangen, oplevede hun at føle vide lidt om hendes vej fra konservatoriesig hel, tryg og fuld af energi. Tonen uddannet musiker til lydhealer. Jeg har strømmede som fra himlen ned i kroppen læst, at hun er uddannet saxofonist på Det og kunne holdes usædvanligt længe. Kongelige Musikkonservatorium. Det er en noget anden boldgade end lydhealing, så hvad var det, der gjorde, at Githa valgte at ændre sit fokus i livet?

Vendepunktet Githas erfaringer med sangens og tonens kraft tog sin begyndelse på en studierejse til Indien vinteren 1985/ 86. Hun var ung konservatoriestuderende og blev tildelt legater til at prøve kræfter med indisk musik i to måneder. I Indien lagde hun saxofonen til side for en stund for at fordybe sig i sin stemme og dens klang. Hendes indiske sanglærer, Mangala Tiwari, lærte hende at abstrahere fra indre krav om præstation og teknik. Sangen skulle handle om noget andet: Om guddommeligt nærvær, om at være til stede i nuet og koncentrere sin opmærksomhed på klangen i en enkelt

22

basunen • juni 2012

Tonen fra Himlen Via den indiske sangtræning lærte Githa Ben-David, at hun kunne synge sig ind i en sitrende værenstilstand, som hun kalder ”Tonen fra Himlen”. En tilstand hvor man som menneske giver slip på sit ego og udtrykker sig selv gennem sin stemmeklang. Denne klang har en helende effekt på den menneskelige krop og psyke. Alle, uanset musikalske forudsætninger, kan lære at synge sig fri på den måde, for det handler ikke om præstation eller avanceret sangteknik. Githa Ben-Davids bog ”Tonen fra Himlen” giver udførlig beskrivelse af, hvordan man kan lære at synge sig selv. At synge Tonen fra himlen er at hengive sig fuldt og helt til nuet og klangen. Musik-

ken bliver en spirituel tilstand. Ordet spirituel dækker i denne sammenhæng over et fænomen, som de fleste musikere kender til: at der er ’hul igennem’, at man glemmer sig selv, at man er helt og aldeles til stede i musikken. Musikkens væsen er af spirituel karakter ifølge Githa. Det ligger i selve dens væsen. Når der er hul igennem, og du lader musikken flyde frit igennem dig – da er du i en spirituel tilstand. Lydhealing Efter at have lært Tonen fra Himlen at kende havde Githa Ben-David mest af alt lyst til at sidde derhjemme og synge ’aaaaaar’… hele dagen helst! Det, hun var kommet i kontakt med, var så spændende, at hun brændte for at udforske det nærmere. Hun færdiggjorde dog sin konservatorieuddannelse i 1986 og spillede herefter nogle år med forskellige orkestre. Men hun fornemmede tydeligt, at hendes passion lå et helt andet sted. Ordet ’lydhealing’ var ikke blevet til endnu, men Githa vendte gang på gang tilbage til – og arbejdede videre med – de oplevelser, hun havde fået under studieopholdet i Indien. Der skulle gå nogle år, før hun opdagede, at Tonen fra Himlen også kunne heale. Githa havde i mellemtiden taget en healeruddannelse i Israel, hvor hun boede og ernærede sig som musiker i fire år. Ved et tilfælde opdagede hun, at hendes healing havde en ekstra kraftig effekt, hvis hun sang på folk, samtidig med at hun healede dem! Et nyt kapitel tog sin begyndelse. Githa begyndte at heale folk ved at synge på dem. Synge på dem… jeg spørger, hvordan dette foregår? Githa forklarer mig, at det handler om resonans. Lige som en stemmegaffel i A vil klinge med, når man synger en frekvens på 440 Hz, således har cellerne i kroppen deres unikke frekvenser, som kan livgives med lyd. Lydhealeren står tæt på en persons krop, i mens hun ved at glide ganske langsomt med stemmen søger en klang/


vokal, som resonerer med en kropsdel. Tonen ændrer sig, alt efter hvilken lydfrekvens kroppen resonerer med. Når Githa finder en tone, som resonerer, indkredser hun det sted, hvor klangen er mest intens. Herefter afprøver hun, hvilken vokal der giver det rigeste klangspektrum. Efterhånden erfarede Githa, at lydhealing har udsædvanligt stærke helbredende egenskaber på den menneskelige organisme – i såvel fysisk som psykisk henseende. Alt liv på jorden er skabt af frekvens og dermed af lyd. Menneskekroppen besidder grupper af celler, hvor hver cellegruppe har sin egen lydfrekvens. Psykiske traumer og ubalancer kan påvirke kroppens celler, således at deres lydfrekvens ændres. På den måde opstår somatiske sygdomme og lidelser i kroppen. Lydhealing, og også musik, er i stand til at påvirke cellernes lydfrekvens og rette op på eventuelle ubalancer. Dermed kan både krop og psyke heles. Jeg bliver overrasket over, at det lader sig forklare så struktureret og stringent. Jeg forbandt ordet healing med noget, som er svært definerbart og handler om vage følelser og fornemmelser. Men den disciplin, Githa beskriver, er ganske eksakt. Det lyder faktisk som en videnskab. Og lydhealing placerer sig da også midt i mellem det naturvidenskabelige og det spirituelle – en cross-over disciplin, så at sige. Stor interesse for lydhealing Lydhealing er blevet Githa Ben-Davids store lidenskab, for hun har erfaret, at det virker. Healingen har helbredt både tinnitus og døvhed og endda fået kræftsvulster til at formindskes eller forsvinde. Og netop fordi det virker, er det vigtigt at forsøge at skabe dialog med den etablerede natur- og lægevidenskab. Hvilket kan være en ganske vanskelig opgave! Githa har erfaret, at vestlig naturvidenskab har stor skepsis overfor såkaldt spirituelle tilgange til at behandle og helbrede den menneskelige organisme. Alligevel oplever hun, at der er stor interesse - og behov - for lydhealing i vores kultur. Både fra folk som gerne vil heales ved hjælp af lyd og folk, som gerne vil invitere hende til at holde foredrag om og kurser i lydhealing. Den store efterspørgsel gjorde, at Githa i 2011 valgte at etablere en to-årig certificeret uddannelse i vokal lydterapi. Det ligger hende meget på sinde, at der uddannes flere lydhealere i Danmark. Der findes allerede en håndfuld med gode resultater, men jo flere der kan arbejde sammen om faget desto bedre. Både for at kunne møde efterspørgslen blandt folk som gerne vil lydheales, og fordi en bred vifte af resultater vil afmystificere lydens kraft og øge muligheden for et samarbejde med den etablerede naturvidenskab.

Der er flere professionelle musikere og sangere blandt de 44 kursister på Githa Ben-Davids uddannelse. Musikerhvervet er oplagt at kombinere med lydhealing. Lydhealing er ét aspekt af det spirituelle rum, som musikken kan hensætte én i. Publikum lytter med kroppen frem for med et bedømmende intellekt. Med en ændret bevidsthed omkring måden publikum placeres på, og deres lyttende attitude, kan kompositioner, improvisationer og i det hele taget koncerter hele publikum på krop og sjæl. Lydhealing som levebrød Den studierejse, hvor Githa opdagede Tonen fra himlen, endte med at blive en skelsættende begivenhed i hendes liv. Lydhealing er blevet hendes kald og hendes levebrød. Virket som lydhealer giver Githa mulighed for at kunne bruge sig selv, sine evner og sin personlighed på en konstruktiv og skabende måde. ”Det slider ikke på organismen at heale folk, tværtimod”, fortæller hun. Det er ren energi, som strømmer igennem hende, når hun synger på folk. Hun modtager altså selv energi, samtidig med at hun gør noget godt for andre. Githa Ben-David har beskæftiget sig med mange forskellige facetter af lydhealing. Efterhånden healer hun ikke så meget selv, men vil hellere være kreativ og udvikle nye tilgange til lydhealing. Hun betragter sig selv som lydhealingsforsker, som pionér inden for området. Heldigvis er hun også i stand til at leve af det, hun brænder for, primært via indtægter fra bøger og cd’er samt kurser og foredrag. Sideløbende skriver hun også musik sammen med Lars Muhl, som hun optræder sammen med til koncerter og i forbindelse med deres fælles Mysterieskole i Skanderborg og København. Githa Ben-David er lydhealer, fordi det er hendes passion. Fordi det virker, og fordi hun kan hjælpe folk. Lydhealing skal ikke handle om profit eller om at blive brandet i medierne. Der er andre parametre i spil: at kunne bruge sig selv - sit hjerte og sine evner - til at have et godt og helt liv. Og til at hjælpe andre til det samme. Efter nogle timers samtale siger jeg farvel til Githa for at begive mig tilbage mod byen. Klokkerne i klokketræet vugger og klinger i vinden og synes at vinke farvel til mig på min vej ud. Det var været et inspirerende og spændende besøg, og jeg har fået lyst til at udforske lydhealing nærmere. Githa giver mig et eksemplar af sin nyeste bog, ”Lyd er liv. Vokal Lydhealing”, med hjem. Den glæder jeg mig til at læse.

Faktaboks:

Cd-udgivelser: ”Sound of light”, “Tonen fra himlen”, ”Rising”, “Tryllesange”,”To Heal The Space Between Us” (med Lars Muhl) Bogudgivelser: “Tonen fra himlen” (2002), “Syng dig fri” (2008), “Lyd er liv. Vokal Lydhealing” (2011), ”Terapeuternes Mysterieskole – Energi, Lyd og Bevidsthed (2012) sammen med Lars Muhl Læs mere på hjemmesiden www.githabendavid.dk Sammen med sin mand, Lars Muhl, har Githa Ben-David grundlagt ”Institut for Energi og Bevidsthed”, på Gilalai i hjemmet i Odder. Her afholdes mindre kurser og gives behandlinger. Desuden har instituttet sit eget forlag, Gilalai Publishing. Derudover har Githa og Lars grundlagt Mysterieskolen, som har eksisteret siden 2010. Læs mere på hjemmesiden www.gilalai.com.

Fakta:

Ghita Ben-Davids hoved instrument er vokal og saxofon. Hun startede i sin tid op i et salsaorkester i Vejle. Sidenhen har hun spillet i en lang række sammenhænge: Med Acapulco Salsaorkester. Afro-Griaf (jazz-afro-rock). Atilla Engin Band (med Jens Jefsen, Ole Mathiesen, Mehmet Ozan, Atilla Engin, Ole Thøger) med hvem hun bl.a. turnerede i Tyrkiet og indspillede album. Bigbandet Tyrkis. Konservatoriets Big Band. Chægs Blues Band. Duo med Pia Boysen (klassisk sax og orgel). Desuden har hun siddet ind rundt omkring samt spillet og komponeret musik til ”Bustan ha Siporim” og ”Notzot ba Ruach” . To x trio med historiefortælling sat i musik i samarbejde med Omri Ben-David – med i alt ca. 300 forestillinger over 3 år i Israel. Ghita spillede med i to forestillinger med Anatomisk teater og skrev dele af musikken. Hun var medlem af komponistforeningen Skræp fra 1988-1991. ”Jeg havde en duo med Omri BenDavid fra 1994 til 1998 i Israel, hvor vi lavede naturkoncerter. Vi havde blandt andet en fast klippehule, som vi optrådte i. Og så har jeg skrevet musik til flere kunstudstillinger i Danmark og Israel”.

basunen • juni 2012

23


Playing for Integration

et europæisk integrationsprojekt Af Sten Fabrin Michelsen - foto Ole Holmgaard

Kan musik nedbryde grænser og være med til at skabe større interkulturel forståelse? Det mener folkene bag det EU-støttede integrationsprojekt, Playing for Integration, hvor sangskrivere fra otte lande, heriblandt Danmark, deltager. Basunens skribent har mødtes med Lars Graulund, næstformand i Århus Sangskriver Værksted og én af projektets drivkræfter på dansk side, til en snak.

foreninger. “Det var derfor oplagt at holde det her, da de kunne møde flest mulige deltagere her”.

I perioden fra 28. marts til 1. april var 17 sangskrivere fra Østrig, Tyskland, England, Irland, Rumænien og Slovenien på besøg i Danmark.

Idéen til Playing for Integration er østrigeren Christof Finks. Han arbejder for organisationen Fun and Learn, Jonas Dahl, Danmark: guitar og vokal, Marco, Slovenien: som blandt andet guitar, Maria Andreea Balanean, Rumænien: violin, Katharina arrangerer sangskriGade, Tyskland: klaver og kor. verworkshops og på sange på tværs af landegrænserne med en af disse workshops, CO-writing sangskriverne imellem ”. hvor der deltog sangskrivere fra forskellige europæiske lande, blev grundstenen Jeg spørger om, hvilke danske sange der for projektet lagt. Den danske deltager på blev arbejdet med? Graulund fortæller, workshoppen var Jonas Dahl, og han var at den ene var “Syv kærester”, men den således initiativtager til, at Århus Sangskrianden kan han ikke lige på stående fod ver Værksted blev en del af projektet. huske. Han tænker sig om et kort øjeblik, så synger han en linje fra sangen: “Jeg Fink udfærdigede et stort fællesdokument kan se på dine øjne”. “Hvad hedder den?” om projektet. De enkelte lande skulle Han vender sig mod sin kone, der sidder blandt andet selv søge støtte til projektet og lytter med. Den hedder vist bare “Jeg gennem Grundtvig-programmet, som kan se på dine øjne”, bliver de enige om er finansieret af EU. Århus Sangskriver efter lidt diskussion frem og tilbage. Værksted blev tildelt 15.000 euro. For de penge skulle de tolv sangskrivere sendes ud over landets grænser i løbet af de to år, projektet varer.

Christof Fink spiller i Musikhuset. Det er Christof har startet hele P4I projektet op, Han er fra Østrig. “Polen er egentlig også med i projektet, men de deltog ikke i dette første af i alt seks møder i projektet”, fortæller Graulund. Han forklarer, at Danmark sidste år blev valgt som arrangør af første møde eller komsammen, idet Århus Sangskriver Værksted, som har tolv sangskrivere med i projektet, er den største af de deltagende

24

basunen • juni 2012

Senere på året bliver der afholdt møder og koncerter i blandt andet Slovenien, Irland og Tyskland.

Hvad er formålet med Playing for Integration? “Vi har to hovedformål. Det ene er, at vi skal lære hinandens musikkultur at kende ved at oversætte nogle af hinandens folkesange. De skal så med i en fælles sangbog med musik fra de deltagende lande. Det andet er sangskrivning, hvor det gælder om at få skrevet nogle

Koncert på Vestergade 58 - Jonas Dahl, Danmark: Guitar og vokal Ole Holmgard, Danmark: banjo - Shane Ó Fearghail, Irland, guitar Maria Andreea Balanean, Rumænien: violin - Katharina Gade, Tyskland, klaver og kor.


Med hensyn til co-writing, fortæller Graulund, har han under mødet i Danmark har været med i tre co-writing projekter med tre forskellige sangskrivere. Men kun de to sange blev helt færdige. Den ene sang var inspireret af den nynazistiske demonstration, der paradoksalt nok fandt sted i Aarhus netop i de dage, hvor Playing for Integration blev afholdt. “Den handler om, at man ikke skal lade sig intimidere, og at man ikke altid skal vende den anden kind til”, fortæller Graulund. Udover de to ovennævnte hovedformål, var der selvfølgelig også andre ting på programmet. Der blev afholdt koncerter på blandt andet Vestergade 58 og i Musikhusets Foyer. Foredrag af Louise Kaya Martin fra Koda og Michael Højris fra DMF om den danske organisationskultur (blandt andet om, hvad man gør med en co-writer, der går over landegrænser), og sidst men ikke mindst blev der selvfølgelig tid til diverse sociale arrangementer såsom sightseeing i Aarhus. På dagen for den nynazistiske demonstration i Mølleparken foran hovedbiblioteket kunne deltagerne således iagttage de ophidsede gemytter på behagelig afstand fra regnbuen på toppen af Aros Kunstmuseum. Meget symbolsk.

Co-write mellem Kasper Lapp, Danmark og Maria Andreea Balanean, Rumænien.

Dirk fra Tyskland spiller i Musikhuset.

Co-write mellem Danmark og Rumænien.

Mikael Højris fra DMF holder foredrag om musikbranchen og om DMF generelt.

Hvorfor mener du musik kan noget i forhold til integration? “Jeg tror musik kan åbne hjerter og afmystificere mennesker og derfor være med

til at styrke den indbyrdes forståelse i en verden, der bliver mere og mere globaliseret”, slutter Graulund, der glæder sig til, at han selv skal af sted på udveksling.

basunen • juni 2012

25


Pas på hørelsen i Aarhus

SPÆNDENDE TEMAAFTEN PÅ ATLAS

OM TINNITUS HØREVÆRN IN-EAR-MONITOR SYSTEM Af Bjarne Gren, fotos Henrik Bruun Jensen og Bjarne Gren

DMF-medlemsaften med fokus på ørerne. DMF var en tur i Aarhus som led i en 4 dages turne, hvor også Aalborg, Odense og København blev besøgt. Med Henrik Strube fra Fagbladet Musikeren i spidsen fik medlemmerne en fin gennemgang af de nyeste teknologiske muligheder for at passe på musikerens måske vigtigste sans, nemlig hørelsen.

bruger systemet, og forklarede om fordele og ulemper som musiker. Der var mulighed for at stille spørgsmål. På aftenen var der mulighed for at få støbt ørepropper med mulighed for in-earmonitor-system hos Audiovox. Medlemmer af Dansk Musiker Forbund fik 25 % rabat denne aften.

Der var også mulighed for at afprøve hørevenligt gear, der Afdelingsformand kan bruges Lars Kiehn bød uden Per Vers er førstegangsbruger af in-ear-systemet. velkommen til de at man Han fortalte om opstartsproblemer og tilvænning fra mange interesgenerer støbning af ørepropper til brug på scenen. serede og Henrik naboerne. Strube præsenteBl.a. Silentrede aftenens program. instrumenter fra Yamaha, elektroniske V-Drums fra Roland og det lydløse ”øveloHenrik Strube, der har selv tinnitus, har kale” Jamhub fra Crafton. gennem årene skrevet både artikler og Se også fotoserie på nettet: bøger om høreskader, og han fortalte om http://dmf-aarhus.dk/fotos/ forskellige hørelidelser, samt gav gode råd pas_paa_hoerelsen/ til musikerne om, hvordan man kan passe på hørelsen.

Audiovox præsenterede publikum for formstøbte ørepropper og in-ear-produkter. Og der var lang kø for at få mål/støbning af in-ear-propper samme aften.

X-Factor trioen

X Factor Trioen er superbrugere af in-earsystemet. De demonstrerede, hvordan de

Psykolog Philip Sibelle fra Tinnitusklinikken fortalte om, hvad der sker med én, og hvad man skal gøre, hvis man har fået en hørelidelse. Kris Herman og X-Factor trioen

26

basunen • juni 2012


GymnasieSpot 2012 Af: Lars Kiehn Lørdag d. 28. april var der endnu engang Gymnasie Spot på Nørgaards Højskole i Bjerringbro. DMF var igen på pletten til arrangementet, hvor 10 talentfulde, unge bands kæmpede om at vinde konkurrencen. På to scener - en scene i hver sin festsal, blev der præsenteret 10 forskellige bands rundt om fra forskellige jyske gymnasier foruden et enkelt fra Christianshavns Gymnasium. Mettro fra Skive vandt 2012 udgaven af Gymnasie Spot.

Christianshavner band Christianshavns Gymnasium var repræsenteret ved ”Against the Nations”, et ungt band med rock- attituderne på plads. De

klart noget meget spændende potentiale, som kunne være interessant at følge. Vinderne Mettro Mettro fra Skive Gymnasium vandt dette år konkurrencen. De spillede et yderst dynamisk velspillende og showorienteret rock sæt. Mettro er et band, der ved, hvad de vil, og hvor de skal hen med deres musik. De havde tydeligvis det fremmødte publikum med i deres halvtimesæt. Mettro var også klart det mest rutinerede band på denne skønne aften i Bjerringbro. De fire års samspil fornægtede sig ikke.

Spændende koncert Fra Aarhus Katedralskole deltog ”Snabeltyr2. og 3. pladsen kersko”, som med deres På 2. pladsen valgtes to kvindelige og meget Woodhouse, som var en velsyngende sangere ung vokal/folk duo fra lavede en sjælden fin Fjerritslev Gymnasium. Mettro fra Skive Gymnasium koncert. De havde et Smukke vokalharmonier meget drømmende og var deres kendemærke. var godt spillende, men blev dog overhalet oversøisk musikalsk udtryk, men blandet Meget lækkert og vellykket. 3. pladsen gik flere gange af nogle af de andre deltagenmed nogle klare og melodiske sanglinjer, til rapperen Mik V fra Favreskov Gymnaside bands. Men flot at de havde taget toget foruden nogen konstante beats, der holdt um. Også et meget rutineret og flot udtryk, hele vej fra Christianshavn til Bjerringbro det hele i kog. Jeg ved ikke, om genren, der virkede på publikum. for at deltage. de spiller, hedder Electro Pop, men det kunne den godt hedde. Den kunne også Originalitet hedde Artpop. Meget spændende og helt Hvis det vindende band af Gymnaklart aftenens mest originale og spænsie Spot 12 skulle findes blandt de dende koncert. mest personlige og originale deltagere, så havde ”Snabeltyrkersko” vundet konkurrencen. Men originalitet var ikke det eneste kriterium. Dommerpanelet opforDet vindende band Mettro drede de unge århusianere til at tilmelde sig konkurrencen igen næste år. For orkesteret besad

Mik V. basunen • juni 2012

27


Rock’n roll scenekunst Af Klara Fleischer Teatret ’Ambassaden’ er en ny medspiller i det aarhusianske teater- og musikliv og er netop åbnet i det tidligere Teater Katapults lokaler i Rosensgade. Omdrejningspunktet er samme teaterscene, som tidligere udgjorde hjertet i Katapults repertoire af koncerter og forestillinger. Nu lever den lille teaterscene i Aarhus midtby videre under navnet ’Ambassaden’ – som ramme om teater- og musikforestillinger with a twist. Det skæve teater Intentionen med Ambassaden er, ifølge teaterleder Mette Rønne, at give sit publikum shows, forestillinger og koncerter, som ikke kan opleves andre steder. Her er der plads til det skæve twist; det nye perspektiv på velkendte genrer. Der er plads til at eksperimentere, endda plads til at ’dumme sig’. Hvis der altså er noget der hedder det. Cross-over Den lille teatersal sætter scenen for comedy, teater, dans, koncerter… Og en hel masse som er midt imellem, som

eksisterer i et cross-over mellem forskellige kunstneriske udtryksformer. Musik, lyd, kropslig performance, ord. Digtoplæsning med baggrundsmusik og video. Elektronisk musik-koncert med ord og dans . Kabaretforestilling med skuespillere, dansere, liveband og trapezartister. Det er blot et lille udpluk af forårets shows på Ambassaden. Koncerter Ambassaden danner også ramme for koncerter, som normalt ikke finder vej til en teaterscene. Således optrådte rockbandet Go Go Berlin i april måned med en koncert specielt designet til lejligheden. Musikken er stadig rock, men tilpasset teaterscenens auditive og scenografiske forhold. Der er altså tale om en lydmæssigt afdæmpet version af en rockkoncert, som udspiller sig foran et siddende publikum! I forbindelse med Phonognoms Vinterjazz har scenen budt på jazzkoncerter, herunder improvisationsjazz med save, træstubbe og metalplader. Under Aarhus Jazzfestival i juli måned vil der ligeledes foregå jazzkoncerter på Ambassaden.

Ny medarbejder i DMF Cand. jur. Dorte Bang er tiltrådt stillingen som faglig sekretær i Dansk Musiker Forbund. Dorte har fra tidligere ansættelser, bl.a. i Favrskov Kommune samt Landsforeningen af Menighedsråd, opnået et indgående kendskab til alle aspekter af ansættelsesret i den offentlige sektor. Endvidere har hun stor erfaring i rådgivning på mange niveauer og er forhandlingsvant. Dorte har boet i Grønland i seks år. Gennem sin ansættelse som juridisk fuldmægtig i Socialdirektoratet under Grønlands Hjemmestyre opnåede hun et grundlæggende kendskab til lovgivningen på både det sociale og det kommunale område. Hun har praktisk erfaring med forvaltningsret, lov udarbejdelse samt lovog overenskomstfortolkning.

28

basunen • juni 2012

Siden 1. marts 2012 har Dorte i det daglige været at finde på DMF sekretariat i Vestergade 19, Aarhus. Hendes arbejdsområder i DMF er hele musikskoleområdet, kirkemusikeransættelser, ansættelsesret og forvaltningsret generelt samt forfaldende juridisk rådgivning. Dorte er født og opvokset i Aarhus forstaden Åbyhøj. På hjemmefronten har hun mand, hus og to voksne sønner. Musikalsk er hun ivrig koncertgænger og er genremæssigt alsidig. Lige fra Metallica til operetter.

Dorte Bang

Cafe Casablanca Hvis man husker Katapults teaterscene, husker man sikkert også caféen i stueetagen. Denne er genåbnet i marts, men i helt nye klæder. Og det er ikke kun det visuelle, som har fået et make-over. Også caféens koncept har ændret sig. Caféen drives nu af Café Casablanca, og hver eftermiddag og aften kan man erhverve sig en kop kaffe, en øl eller gå på nettet, hvis det er det, man har lyst til. Cafe koncerter Der bliver også mulighed for at høre livemusik. Som et supplement til teaterscenens shows vil der i caféen blive etableret en hyggelig intimscene til forskellige slags musik. Booker Jacob Danielsen planlægger, at caféscenen skal byde på en bred vifte af musikgenrer. Elektronisk musik, jazz, singer-songwriter, klassisk… Kun fantasien sætter grænser. På den måde afspejler caféscenen Ambassadens profil: alle tiltag er velkomne - meget gerne med et twist!


Farvel og på gensyn Af Lars Borup - foto Albert Meier ”Musikken har siden 80’erne gennemgået en fantastisk udvikling. Musikere og bands er blevet markant meget bedre og dygtigere. I 80’erne var der bands, hvor vi var i tvivl, om de kunne holde stilen gennem blot en times koncert. I dag er kvaliteten ekstrem høj, og udbuddet af god musik fuldstændig fantastisk. Det skyldes bl. a. konservatorieuddannelserne, musikskolerne og de mange rytmiske uddannelsestilbud.”

direktør Poul Koch. Hun blev dog hurtigt indblandet i arrangementsvirksomheden og kaldte sig fuldmægtig i showbizz. Senere blev titlen arrangementschef. For et par år siden trak hun sig som chef af hensyn til helbred og fremtid, men blev ved med at

Getz på afbud Inden for jazzen er rækken af mindeværdige koncerter lang, men især Stan Getz i 1989, hvor han sprang ind på afbud fra Sarah Vaughan, var en markant oplevelse.

Dette fastslår Ilse Vestergaard, som efter 31 år i Musikhuset Aarhus fratræder jobbet i huset. I de fleste af årene har hun arbejdet som arrangementschef og dermed i høj grad den person, som har været med til at skabe husets kunstneriske profil. Sideløbende har hun dyrket sin passion for jazzmusikken, har i alle årene været med til at lave Aarhus Jazz Festival (tidligere Aarhus International Jazz Festival), hvor hun har været næstformand i bestyrelsen. På det seneste har hun også været i dommerkomiteen ved DMA jazz og ”Ung Jazz”. Fortsætter Det er dog ikke et farvel til musikken og arrangementsvirksomheden, når hun forlader Musikhuset. Hun vil blot blive ved inden for andre rammer. Ilse Vestergaard kommer fra et hjem med musik. Hun kommer fra Klovborg ved Horsens, hvor familien havde kro, og bedstefaderen spillede violin. Derfor var det meget naturligt, at Ilse lærte at spille klaver. ”Der har altid været musik i mit liv, og det har været fantastisk at have det som sit arbejdsliv. Det stopper ikke her. Jeg er ikke på vej til at blive pensionist. Jeg er blot nået til et vendepunkt i mit liv. Jeg blev skilt lige før jeg startede i Musikhuset, som efterfølgende blev mit livs partner i 31 år. Nu skal vi også skilles, men jeg bliver ved med at lave arrangementer bl.a. som en del af jazzfestivalen i Århus. Jeg bliver ved, til jeg styrter. Det vil være smukt at dø i en stol i Symfonisk Sal.” Fuldmægtig i Showbizz Ilse Vestergaard kom til Musikhuset Aarhus med baggrund i Handelsskolen i Horsens og Den sociale Ankestyrelse i Højbjerg. Hun blev ansat som sekretær for musikhus-

I et andet genrehjørne nævner hun talentkonkurrencerne på Amfiscenen under titlen ”Vi har scenen. Har i musikken?”. Her mødte publikum første gang navne som Michael Learns to Rock, Nice Little Penguins, og ved det sidste af disse arrangementer i 2000 var Tina Dickow på scenen.

Inden for dansen husker hun Martha Grahams besøg, Maurice Bejars opsætning af Ring um den Ring fra Deutsche Oper og Sacha Waltz & Friends med opera- og danseforestillingen Dido og Aeneas. Blandt de markante sangpersonligheder har Leonard Cohen markeret sig to gange. Først i store sal og igen for nogle år siden ved en friluftskoncert i Musikhusparken.

Ilse Vestergaard arbejde med husets aktiviteter. ”Det har hele vejen været en stor udfordring, at stå for Musikhusets aktiviteter. Uanset hvad du laver, er der stort fokus på det. Det er et offentligt hus, og derfor vil både publikum, presse og politikere gerne mene noget både om husets drift og de arrangementer, der serveres.” Svendestykke og talenter Spørger du Ilse Vestergaard om, hvilke arrangementer hun især mindes fra de 31 år i Musikhuset, er hun næsten ikke til at stoppe. Rækken er uendelig, og hun er stolt af de mange projekter, hun har været med til at skabe. Bolshoi-gæstespillet i 1987 var svendestykket. Det var Bolshoi-operaen fra Moskva med 350 personer på turné. Et spændende men stort projekt.

”Det, der altid har drevet mig, har været at kunne skaffe noget unikt til Århus. Jeg har altid været på jagt efter ny inspiration og ny ideer. Det har sådan set været underordnet, hvad det var, blot det havde kvalitet og kom til Århus. Dette opnår man bedst ved at kunne skabe godt samarbejde.” Markant personlighed Der er ingen tvivl om, at Ilse Vestergaard er og har været en markant personlighed, når det gælder kulturarrangementer. Spørger man rundt, kommer ord som: Altid engageret, professionel til fingerspidserne, kontant og altid klar i mælet. Hun har altid været kendt og respekteret i branchen, men i forhold til publikum og befolkningen i Århus har hun været ukendt. Hun mindes med et grin en aften, hvor hun deltog i et møde i jazzmiljøet. Hun tog ordet og lige efter blev hun spurgt: Hvem er du? Det passer hende sådan set godt. Det har jo været arrangementsvirksomheden, der altid har været det primære. Det var mindre vigtigt, at hun også blev profileret. Sådan er Ilse fra Klovborg, der er klar til nye musikalske mål og nye musikalske oplevelser. Helt sikkert med jazzen centralt placeret i aktiviteterne.

basunen • juni 2012

29


AT FÅ STYR PÅ BANDETS ØKONOMI 5 gode råd til bandets drift

Af Steffen Rasmussen For nyligt lavede det aarhusianske firma Earmaster en større rundspørge. De fik 2.000 musikere til at svare på en række spørgsmål. Svarene var forholdsvist interessante. Bundlinjen er: 60% af deltagerne fortalte, at de havde haft problemer med økonomien internt. 5% af deltagerne fortalte, at bandet var gået i opløsning pga. dette. Evige pengeproblemer Som musiker må jeg jo indrømme, at det er ret let at nikke genkendende til. Interne udlæg, et medlem som ikke får overført tingene til tiden og de evige problemer med huslejen, penge til studie-besøg etc. Én ting er, at vi som musikere sjældent har de penge, vi har brug for. Det er nok en helt anden sag. Men en anden ting er også at få styr på den økonomi, vi så rent faktisk har. Hvem skylder hvem hvad, hvad er status på bandkasssen etc. Nødvendighed For nogle er disse problemstillinger ren logik og bliver oftest yderst professionelt udført. For andre er selv de helt grundlæggende elementer til stor forvirring og forstyrrelse. Helt forståeligt. For økonomi er bare ofte en væsentlig problemstilling især i den kreative verden, hvor det ofte er den mere abstrakte tankegang, som skaber fremdriften. Men som musiker i vækstlaget (som er hvor jeg som udøvende musiker befinder mig), må man også erkende at man sjældent har råd til at få andre til at holde styr på det. Men derfor kan det godt gøres så let som muligt. Nyt produkt Så hos Earmaster er der nogen, som har sat sig ned og forsøgt at lave et redskab, som kan hjælpe med at få styr på sagerne. Nemlig bandloot.com. Det vil jeg fortælle om om lidt. Men én ting er at have styr på de bevægelser, der sker økonomisk. En anden ting er at have styr på, hvordan man overhovedet driver et band. Så hermed først 5 bud der måske kan hjælpe de musikere, som endnu ikke lever af tonerne. 1. Smid kodapenge i bandkassen. 2. Vigtigt ang. penge fra koncerter. 3. Lav en bandkontrakt. 4. Faste betalinger. 5. Fundraising.

30

basunen • juni 2012

1. SMID KODAPENGE I BANDKASSEN Man fristes let til at diskutere opdeling, procenter etc. Drop diskussionen, del procenterne ligeligt, og aftal, at når man modtager Kodapenge, så føres de direkte ind i bandkassen. Alternativet er alligevel, at I selv skal ud og finde en masse penge, når I skal indspille, trykke etc. Kodapenge kan man komme langt med. Og alle er lige meget værd i et band. Mon ikke også sangskriverens nummer lyder en hel del anderledes, end da han kom med det? 2. VIGTIGT ANGÅENDE PENGE FRA KONCERTER Ofte begår bands den fejl, at én person kvitterer for hyre med navn, adresse, cpr og underskrift. Men husk, at så betaler den ene person skat for hele hyren. Så få lavet et dokument med navn, adresse og cpr. nr. på alle, der spiller. Så kan I altid sende det til arrangøren, og når I så signerer, fordeles indtægten/skatten på jer alle. Det er kun fair. 3. LAV EN BANDKONTRAKT Forhåbentligt forbliver I gode venner for evigt. Og forhåbentligt bliver bandet rockstjerner, I bliver rige, og det kører bare. MEN, det er jo ikke uset, at bandmedlemmer forlader et band. Og hvis nu Claus har lagt 10.000 ligesom alle andre i bandet til at lave den nye plade, skal Claus så stadig have penge hver gang der sælges en cd, selvom han ikke er med mere? Og hvor lang tid har Søren til at betale sin bandgæld hvis han går ud? Og hvem ejer hvad? Det og meget mere skal ned i en kontrakt, som alle er enige om – så slipper I for dårlig stemning om økonomi, hvis nogen træder ud. Og worst case – slagsmål og retssager hvis det bliver større. 4. FASTE BETALINGER Lad være med at bøvle med husleje til øvelokale, etc. Få sat en fast overførsel op fra bandkonto til udlejer, og få så alle lavet faste betalinger fra hvert medlem til bandkassen hver måned. Simpelt og vigtigt. 5. FUNDRAISING En potentiel hovedindtægt i vækstlaget er fonde og puljer. Google, få styr på dem i et excel ark, noter fristerne og søg, søg, søg. Og gør jer umage!

Og nu tilbage til bandloot. Earmasters gratisprogram til at hjælpe med at holde styr på bandkassen og/eller de interne udlæg etc. Bandloot Bandloot startede egentligt som en snak imellem de ansatte i en frokostpause hos Earmaster. Efter en periode hvor en af de ansatte havde bøvlet med sit aarhusianske band omkring intern gæld efter en række udlæg, blev det pludselig udviklet til en snak om, at man kunne bruge noget fælles fritid på at lave en gratis form for doodle-program - så de bands, de ansatte selv spillede i, kunne få styr på pengesagerne. Ligeledes blev det ret hurtigt til en tanke om at kunne skabe noget, som også kunne bruges af andre, uden det skulle koste noget. Men i takt med at der blev arbejdet på siden, blev det hele en smule mere omfattende. Så bandloot blev inddraget som en del af arbejdet, og det er nu Earmaster, som lancerer bandloot.com Forskellige versioner Det er egentligt gået hen og blevet et internationalt projekt, da siden findes både på dansk, engelsk, tysk og fransk – men det er startet i Århus, og det er her, det hele laves fra. Gratis Økonomi Efter måneders programmering og test er Earmaster endelig klar til at dele programmet til de mange bands, som dagligt kæmper med intern økonomi. Så hermed en opfordring til at give det et forsøg. Det er ganske gratis og ganske annonceløst. Besøg selv siden på www.bandloot.com, opret en bruger og prøv programmet af. Og overvej gerne de fem råd, næste gang økonomisnakken er aktuel i øvelokalet.

FAKTABOKS: OM EARMASTER Earmaster ApS er en dansk musik software virksomhed fra 1994 med kontor i Egå.

Her sidder en række musikere og udvikler hørelæreprogrammet under samme navn. Programmet Earmaster er solgt til ca. 100.000 brugere og bruges på konservatorier, universiteter og i andre sammenhænge i mere end 34 lande. Earmaster er desuden oversat til 25 sprog. Bandloot.com er Earmasters seneste projekt.


Networking med penge i Af: Lars Knudsen – foto: Sahlfoto.dk Crowdfunding er en relativ ny form for fundraising, hvor man ved hjælp af sit netværk rejser penge til sine projekter. Snakker vi crowdfunding inden for musikindustrien, er en af pionererne det engelske rock band Marillion. Eller rettere deres amerikanske fans. Med internettets komme kom også en platform, som var lige til at gå til, når det handler om donationer. I 1997, inden bandet selv vidste af det, havde deres amerikanske fanbase udtænkt og sat en kampagne i gang, som indbragte cirka 60.000 dollars. Penge som muliggjorde en Marillion turné i USA. Sidenhen har bandet taget metoden til sig og finansieret flere af deres albumudgivelser. Crowdfunding i Aarhus Har du en god ide til et projekt, men ikke lige finanserne der skal til, så er crowdfunding en af de muligheder, der kan overvejes. Den store amerikanske hjemmeside, kickstarter. com, er en af de største og førende websites inden for crowdfunding. Kickstarter er dog kun anvendelig, hvis man bor i USA. Men som med så meget andet der ser dagens lys ’over there’, så er det kun et spørgsmål om tid, hvornår vi her ovre på den anden side af dammen også får herlighederne importeret. En af de første musikere i Aarhus, som har taget ideen til sig, er Michael Vestbo. I 2010 udkom Vestbo Trio’s første EP, men i år udgav de deres debutalbum ”Less talk”, blandt andet ved hjælp af donationer og økonomiske håndsrækninger fra fans og netværk. Frynsegoder til folket Pengene de stod og manglede var til tryk og mastering af 1000 Cd´ere og 300 Lp´er. Via en hjemmeside kunne enhver med interesse i projektet donere, hvad de ville til Vestbo Trio. Michael Vestbo: ”Jeg valgte platformen www. indiegogo.com, fordi jeg syntes, det virkede som et godt site. Jeg skrev lidt med folkene bag, og de virkede som nogle cool mennesker”. Det tiltalte Michael, at man her får udbetalt de penge, der kommer ind, også selvom man ikke når helt i mål. Sådan er det ikke alle steder, fortæller han. Konceptet er, at man opretter sig og sætter nogle ’perks’ op. Perks er frynsegoder, der følger med donationer fra ti dollars og op efter. Ti dollars gav eksempelvis en personlig hilsen fra bandet. 35 dollars gav det samme plus et eksemplar af den kommende CD tilsendt. Listen fortsætter således : Ved donation på 80 dollars fik man navn nævnt i cover noterne samt et eksemplar. 125 udløste en særlig ekstra optagelse af tre numre. For 175 dollars

fulgte der desuden en halv times guitarundervisning med. Og for 750 dollars tilbød Vestbo Trio også en 50 minutter lang koncert hvor som helst i Danmark. ”Det er bare om at finde på”, siger Michael. Mange bække små Vestbo Trio satte beløbet 5000 dollars som deres indsamlingsmål. Det lykkedes dem faktisk at få samlet hele 1700 dollars ind, et rigtig fint tilskud til udgivelsen. ”Det koster ikke noget at oprette sig på indiegogo.com og bruge sitets muligheder for at lave tekstopdateringer og videoer om den løbende proces, som de interesserede kan følge med i. Når man sit mål, så tager sitet fire procent i gebyrer. Hvis man ikke når det, er der et gebyr på ni procent af det indsamlede”. Hvilket er fair nok, synes Michael. Firma-spons ”Dét, at få sit navn i coveret, er ikke attraktivt for firmaer i dag. De vil hellere betale for en oplevelse, for eksempel en koncert for deres medarbejdere”. Med hensyn til at få firmaer involveret var Vestbo Trio dermed mere heldige med helt regulært at sælge deres koncerter. Finansieringen i pladeprojektet bestod procentvis i cirkatal: 20 % funding, 40% koncerter og resten i egenbetaling. Planlæg det på forhånd I forløbet hvor pladen blev til i AabyRoad studiet i Åbyhøj, sørgede Michael og trioen som sagt for, at der løbende blev lavet filmklip, som blev lagt ud. ”En god ide er at gøre det hele klar, inden man søsætter crowdfunding kampagnen. Altså i god tid at tænke over den skriftelige pitch, de forskellige perks og på den måde planlægge det lidt, så der kommer opdateringer og nyheder ud henad vejen. Og så er det ellers bare at komme i gang med at reklamere for projektet, som man kan synce med Facebook, Twitter og andre sociale medier. Indsamlingsperiodens længde bestemmer man selv, dog max fire måneder. Gode råd ”Jeg satte indsamlingsperioden til at vare 120 dage – og det er alt alt for lang tid! Lige i starten når man launcher det med f.eks. en god video osv., så tænker folk wow, det er fedt! Og så donerer de penge. Men så er der altså en mellemperiode på lang tid, hvor man skal sørge for, at der sker noget for til sidst at sætte slutspurten ind igen. Skulle jeg gøre det igen, ville jeg sætte perioden til halvanden - to måneder. Og så ville jeg ikke sidde med det selv, men lave et lille team omkring det, som hjælper hinanden med at trække på forskellige netværk. Lav nogle gode videoer. Vores var ikke fantastiske, men de var informative

Vestbo Trio med rimelig høj billedkvalitet. Og så var de ikke for lange”. Michael slutter: ”Det er med crowdfunding, som med alt muligt andet – man skal arbejde aktivt for det. Folk finder ikke frem til din crowdfunding kampagne på egen hånd, så du må lokke dem lidt. Men det er faktisk et meget sjovt element at lægge til arbejdet med sin musik. Kun kreativiteten sætter grænser”. I følge dagbladet Information slog den amerikanske spilproducent Tim Schaeffer for nylig alle rekorder, da han på under 24 timer rejste en million dollar gennem kickstarter. com. Én ting er, hvad der sker ovre i mulighedernes land. En anden er, at vi også er i gang herhjemme, og via crowdfunding har chance for at samle lidt god mønt ind og samtidig promovere vores musik og kulturprojekter.

Faktaboks: Crowfunding sites: www.kickstarter.com www.indiegogo.com www.booomerang.dk www.crowdfunded.dk, www.sellaband.com Vestbo Trio: Eddi Jarl: Trommer Jesper Smalbro: Bas Michael Vestbo: Guitar www.vestbotrio.com

basunen • juni 2012

31


G AT E WAY I ÅRHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2012 være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere. Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Fink Revision Ny Munkegade 8 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

32

basunen • juni 2012

Mvh Uffe Fink Isaksen


SPOT - festivalen 2012 Af Lars Kiehn - foto Morten Fischer Her i dagene 3., 4. og 5. maj afvikledes Spot-festivalen for 17. gang i Aarhus. I år var festivalen flyttet fra Ridehuset og Officerspladsen ned til arealet i og omkring Godsbanen. DMF havde, som så mange andre år, stillet deres pavillon op og var klar til at møde de mange musikere på festivalens to dage. To gange om fredagen og en enkelt gang om lørdagen præsenterede vi tre forskellige sangskrivere i vores lille teltscene. Det var vores håb at få kastet lidt opmærksomhed og interesse på København og Aarhus afdelingens Songwriter Summit i Berlin senere på året. Islandske Halla Nordfjord, Kasper Bai og Nanna Schannong var de udvalgte sangskrivere, der skulle kaste spot over DMF teltet ved deres meget flotte optrædener. Imens De spillede, blev der serveret chips og en lille sjat champagne til de lyttende festivalgæster, bare sådan for synets og hyggens skyld.

Thomas Lassen

Karen Bendix og Christian Winfeldt

Spot-festivalen havde sidste år et ikke helt beskedent underskud efter nogen regnfulde festivaldage. Derfor havde Rosa flyttet det hele inden døre i år. Ikke en eneste udendørs scene var der på festivalen. Fredag eftermiddag kunne man melde udsolgt til hele festivalen, så øvelsen må på en eller anden måde have virket. Heldigvis for det. Det ville være trist og ærgerligt, hvis man måtte ende med at lukke ned for denne branchefestival på århusiansk grund. Vi her i DMF havde en fantastisk festival. Vi fik mødt en masse af vores medlemmer samt forhåbentlig en masse kommende medlemmer, foruden at vi havde mulighed for at høre noget af alt den nye og skønne musik, der udfoldede sig på de mange scener. Tak til Rosa for initiativet og indsatsen. Vi er klar igen i 2013.

Nanna Schannong

Ida Bjørg og Benjamin Aggerbeck Woll

VenueLab Naja Rosa Spejderrobot

Mads Mazanti - høreværn hos Audiovox

basunen • juni 2012

33


Citronhuset i Spanien Forkæl dig selv og den/de nærmeste med et skønt ophold i vores sydspanske feriehus i bjergbyen Monda. Er du medlem af Aarhus afdelingen har du mulighed for at leje huset, foreløbig frem til april 2013. Huset er ikke så stort – men det er hyggeligt! Og så ligger det i den lille charmerende og autentiske spanske bjerglandsby Monda, ikke langt fra Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn.

Mere information på www.citronhuset.dk

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på www.citronhuset.dk Du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99 Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Prisen er 1000 kr. pr. uge uafhængig af sæson. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske.

Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga.

Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk

Følg Citronhuset på Facebook

Berlin efterår 2012 og forår 2013 I april måned blev der trukket lod blandt DMF-Aarhus afdelingens medlemmer om at blive den heldige, der fik en en uges ophold i vores fantastiske lejlighed, beliggende i Prenzlauer Berg, Berlin. Der var rigtig mange som lagde billet ind for at komme i betragning, så efteråret er nu fuldtegnet. Der bliver mulighed for at søge igen til efteråret, og du kan i september nummeret læse mere om hvilke uger, der bliver til rådighed i foråret 2013. Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er seks faste sengepladser, og der er instru-

34

basunen • juni 2012

menter og gear til rådighed, så det til en vis grad er muligt at øve i lejligheden. Vi oplever, at det er meget forskelligt, hvor meget efterspørgsel der er på de uger, vi lejer lejligheden ud i. Men man må gerne byde ind på to forskellige uger, hvis man vil. Prisen for et ugeophold er 2250 kr. Ugen går fra mandag kl. 17.00 til næste mandag kl. 13.00. Betaling for leje skal ske kontant på DMF-Aarhus afdelingens kontor, hvor lejeaftale samtidig underskrives. Vær opmærksom på, at der også lægges et depositum på 1000 kr. Du har mulighed for at søge om støtte til opholdet i Forbundet.

For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/ Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem 10-18 eller tirsdage til fredage mellem 10-14. Læs mere om lejligheden og se billeder og videofilm fra Berlin og Prenzlauerberg på afdelingens hjemmeside. Velkommen til Berlin! Tjek www.dmf-aarhus.dk http://www.youtube.com/user/dmfaarhus


Musikefterskolen på Fyn

DEN RYTMISKE EFTERSKOLE I BAARING

Sang-, Klassisk-, R ytmisk& Producer linie Solounder visning

www.rytmiskefterskole.dk

... et år for livet !

basunen • juni 2012

35


36

basunen • juni 2012


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.