Basunen 2012 nr.1

Page 1

basunen • marts 2012

1


2

basunen • marts 2012


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife

Forside Jimmi Riise Foto: Ole Holmgaard

www.basunen.dk

INDHOLD Talentudvikling Beretning til generalforsamling Nyt fra bestyrelsen Singer/songwriter til Aarhus Chappe - Grib de mange muligheder Gaffelprisen MGK- Østjylland Videokonference fra Aarhus Peter Bødker CD-udgivelser Siden Sidst Søs Nyengaard Gearkassen Dad Rocks! Erhvervspraltik Dialogmøder Generalforsamlingsberetning Regnskab Budget Nekrolog Berlin og Citronhuset DMF Djursland fylder 100 år

04 05 06 07 08 09 10 10 12 14 16 18 21 22 24 25 26 29 31 32 34 35

08 16 24

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. maj 2012. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Jimmi Riise • FOTO Ole Holmgaard

basunen • marts 2012

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Henning Pedersen Kragh Eskildsvej 11 - 8960 Randers SØ Tlf: 86439063 mail@moonshine.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 86 86 93 00 - Mobil: 20 28 77 20 Fax: 86 86 93 60 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7515 - Fax: 8638 7887 nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobiltlf: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen Østervangsvej 95 8830 Tjele Tlf: 86690089 - Mobil: 40613282 jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • marts 2012

Talentudvikling og handlingsplaner for spillestederne Af Lars Kiehn Her i januar måned, var hele musiklivet i Aarhus inviteret til kulturmøde i Musikhusets Rytmiske Sal. Mødet skulle bruges til at få oplistet nogle visioner for kulturpolitikken i Aarhus frem til 2017. Det er mit ønske og håb, at man vil benytte lejligheden til at få ryddet op i alt rodet på byens spillesteder. Mit budskab til tænketank og kommune skal derfor lyde, som følger. Vi har nu igennem det seneste årti oplevet at talenterne og upcoming navnene er blevet udnyttet på det groveste. Nogle af byens regionale spillesteder har spist de lokale orkestre af med 500 kroner. Andre af byens spillesteder har været lukket land og en ikke eksisterende mulighed. Andre betaler slet ikke for musikken. Der er flere steder i byen, som udelukkende kører på gratis musik. Det ser tilsyneladende ud til, at der desværre kommer flere og flere af den slags scener. Byen er efterhånden helt uden regler eller rammer, når vi snakker koncertøkonomi til musikerne. Der er selvfølgelig også nogle, som ikke har penge til musikken, men så skulle man måske lade være at slå sig op på musikken. Andre er gået efter den hurtige, økonomiske gevinst. Den situation presser de andre spillesteder. For når man som publikum sidder og drikker øl på et af de steder, hvor der musik, så kommer pengene ikke ned i kassen hos dem, der prøver at drive deres forretning ud fra devisen, at musikerne skal honoreres minimum med en tarif pr. musiker pr. spillejob. Det måtte ligeledes stå tydeligt for enhver musiker, at man ved at stille op til den slags gratis spilleri underminerer sine egne muligheder for på noget tidspunkt at lave penge ud af sin musik på andre af byens steder. Yderlige forringer man de musikeres chancer, som prøver at gøre deres musik til mere end en fritidsinteresse. Derfor er det mit håb, at de bevilgende instanser foruden spillestederne indser

Ny adresse eller e-mail

nødvendigheden af at nurse og pleje talenterne. Der skal stilles helt anderledes krav til spillestederne, end der bliver gjort i dag. Man skal som musikbooker have kvaliteter og evner, så man formår at spotte talenterne. Samtidig skal de give talenterne de fornødne chancer på respektable vilkår. Den erkendelse har man for længst gjort andre steder, hvor man eksempelvis arbejder med begrebet talent. I sportens verden har man puljer og muligheder specifikt målrettet talenterne. For der har man indset, at udviklingen af talenterne er en fornuftig investering, hvis man skal fremme sporten og hjemtage resultater og hæder. Det burde også være indlysende for enhver, at det er nødvendigt for musikken og dens talenter, at der bliver taget hånd om dem. Det måtte være muligt at lave en strategi for musikken og dens talentfulde udøvere. Lige nu tabes alt for meget musiktalent, da deres muligheder for at skabe et liv med musik for tiden er et næsten håbløst forehavende. Kommunen bør i deres bevillingspuljer prioritere de spillesteder, værtshuse og musikforeninger, der overholder tarifferne og betaler de unge musikere en anstændig løn for deres indsats på alle jobs. Det må være en af vejene. Kulturministeriet har i sin seneste og nyligt udkomne musikhandlingsplan, ”Én musikscene – mange genrer”, som omhandler årene 2012 – 2015 også et afsnit med om talentudvikling af talenterne uden dog at nævne noget konkret. En ting er fine ord i kulturelle handlingsplaner. Det er efterhånden fundamentet i enhver handlingsplan, om den kommer fra kommunen eller fra kulturministeriet. Intentionerne er altid de bedste. Den daglige virkelighed er desværre en helt anden. Tiden må være til at der samles op på problemerne på spillestederne, så der nu sættes handling bag ordene.

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


GENERALFORSAMLING I AARHUS

Beretning til årets generalforsamling

Af Lars Kiehn Jubilæum 2011 var et lidt ekstraordinært arbejdsår. Et jubilæum er nu noget helt særligt. Højtideligheden brugte forbundet til at markere DMF og hele standen på spillesteder og på andre lokaliteter, hvor der spilles musik. Ved en lang række koncerter, som blev lavet i et tæt samarbejde med lokalafdelingen, fik DMF vist fanen – eller for at være helt nøjagtig fik DMF vist sit jubilæumsbanner, og nogle af de kvaliteter, vi som fagforbund står for. Vi lavede en del koncerter her i Aarhusområdet på den konto. Koncerter som vi ellers ikke ville have haft mulighed for at afvikle. Dødsfald Et dødsfald i den inderste kreds af ansatte påvirker naturligvis de tilbageværende. Flere af os på lokalkontoret har arbejdet tæt sammen med Kjartan i 12 år. Derfor var det også et stort chok, da vi kort før jul fik beskeden om hans alt for tidlige død. Kjartan var et dejligt og rart mennesker. Han var også yderst kompetent. Samtidig var han en respekteret og værdsat sagsbehandler, der kunne sit kram. Hvis vi var i tvivl om, hvor meget han betød for medlemmerne, så fik vi syn for sagn ved hans bortgang. Positive tilkendegivelser på telefonen og flotte og deltagende mails fra nær og fjern. Ja også fra flere personer som var hans modpart i forhandlingssituationerne. Desværre er virkeligheden også den, at han efterlader et kæmpe hul i vores organisation. Et hul der selvfølgelig skal lukkes hurtigst muligt. Men hans erfaring og kompetence tager år at genopbygge. Selskabsmusikerne Her i 2011 er det lykkedes at få etableret et lille selskabsmusikerudvalg i afdelingen. Carsten Bastrup, Axel Boel, Flemming Både, Robert Andersen og undertegnede mødes med jævne mellemrum og diskuterer nogle af de ting, der rører sig i den del af branchen. (Robert og Carsten er dog stoppet i udvalget nu). Samtidig prøver vi at få arrangeret temaaftener, så vi kan opkvalificere denne gruppe af musikere. Det har resulteret i følgende arrangementer: Bliv synlig ved Lars Borup, Sceneoptræden for selskabsmusikere ved Kristian Kock, Optimal højtaleropstilling og mikrofonteknik ved Lars Frederiksen, TC Electronics og Bjarne Langhoff demonstrerede forskellige sangeffekter

Generalforsamling i DMF Aarhus afdelingen Mandag, den 26. marts kl. 19:00 på ”V 58” – Vestergade 58 – 8000 Aarhus C. Dørene åbnes kl. 18:30 med musikalsk underholdning, hvor vi præsenterer ”Bødker og Budtz spiller Beatles”. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Beretning fra afdelingens virksomhed det forløbne år. 4. Fremlæggelse af regnskabet (og beslutning om decharge). 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af formand. På valg Lars Kiehn. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Ole Holmgaard & Kim Mikkelsen 9. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Carsten Bastrup. 10. Valg af kritiskrevisor. På valg Jes Halding. 11. Valg af revisorsuppleant. På valg Hans Magnussen. 12. Forslag til Kongressen 2012. 13. Valg af delegerede til Kongressen 2012. 14. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest onsdag, den 21. marts 2012. Efter endt generalforsamling er afdelingen vært ved en hyggelig sammenkomst, hvor vi serverer noget skøn mad og drikke tilsat musikalsk underholdning fra ”Bødker og Budtz spiller Beatles. og muligheder baseret på TC-produkter. Vi har et Loppemarked eller brugt-salgsmarked i støbeskeen. Det afvikles søndag d. 1. april 2012. Det er meningen, at der skal udbydes et arrangement cirka hvert kvartal i dette regi. Chili & Chill Out arrangement Her i 2011 afviklede vi vores andet Chili & Chill Out arrangement. I år havde vi sat fokus på det at udgive sin musik. Vi havde Lars Muhl, Jimmi Riise og forbundets Mette Ellebye-Larsen til hver at holde oplæg om det at udgive sin musik enten på eget label, på major labels eller igennem DMF’s Gateway. Igen havde vi en omgang ”KLIK”, hvor medlemmer kunne få lavet nogle professionelle pressebilleder af fotograf Peter Svendsen. Som noget nyt havde vi Søren Wrist fra DMF forsikring og Mikael Højris med kontraktrådgivning. Som noget nyt havde vi lavet et koncept under overskriften ”100 gode råd”, som vi afviklede på spillestedet ”V 58”. Ideen var, at have ti eksperter, der repræsenterede hvert deres musikfaglige område. De skul-

le svare på ti spørgsmål hver. Et andet nyt tiltag var, at vi havde inviteret afdelingens coach til at afmystificere hele begrebet coaching for vores nysgerrige medlemmer og give prøver på sit håndværk. Dagen igennem serverede vi bl.a. chili con carne og frisklagret velsmagende øl. Det blev endnu et velbesøgt og succesfuldt arrangement. Læs Basunen 3/2011 og Basunen 4/2011. Spørgeskema. For første gang sendte lokalafdelingen et spørgeskema ud til medlemmerne. Et spørgeskema der skulle kaste lys over medlemmernes vaner og læselyst i forhold til Basunen og afdelingens hjemmeside. Hvad kan vi gøre bedre? Mangler der nogen artikeltyper? Læser man overhovedet Basunen? Foretrækker man en forbedret hjemmeside med et nyhedsbrev? Etc. etc. Vi fik 130 udfyldte besvarelser, som vi kunne analysere. Besvarelser der kan inspirere bestyrelsen til fremtidige tiltag og beslutninger. Tak til dem der deltog.

Fortsæt på side 26. >>

basunen • marts 2012

> 5


LØST OG FAST

Nyt fra bestyrelse og afdeling Af Lars Kiehn Forberedelser til generalforsamlingen På sidste bestyrelsesmøde gennemgik vi regnskaber for 2011 og budgetterne for 2012 på dagsordenen. Regnskabet viser et overskud på 63.713 kroner. Vi har dog stadig nogle uafklarede mellemværender med forbundet efter vores flytning fra Grønnegade til Vestergade. Det kan få indflydelse på det endelige regnskab Ansøgninger Vi har behandlet en række ansøgninger: Vi har givet bevillinger til 1700-tals Festivalen, Spil Dansk Dagen på Fatter Eskil, Kammerkoncerterne i Årslev, Blues Night på Fatter Eskil, GymnasisieSpot 12, ”Jazz mig i øret” under jazzfestivalen 2012, Instrument-brugt-marked i Viby. Instrumentbrugt-markedet laver vi i samarbejde med Trykkeriet og DC udlejning. Det er vores tanke, at medlemmer, der har instrumenter og grej liggende i deres gemmer, som de vil af med, kan deltage i markedet.

Møde om Musikhandlingsplan Formand Lars Kiehn har på bestyrelsens og afdelingens vegne deltaget i et møde i forbundet vedr. kulturministerens Marshallplan. Læs om dette i beretningen på s. 26. Deltage i kommende musikfestivaler Vi overvejer, om afdelingen skal deltage i Reeperbahn Festivalen i Hamburg med et hold musikere fra Aarhus. Festivalen finder sted 14 dage efter, at vi har været på POPKOMM i Berlin her i efteråret. Vi ved dog ikke om vi har økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer til at køre begge dele. Hjemmeside og nyhedsbrev Vi overvejer, om vi skal lave en opdatering af afdelingens hjemmeside. Vi overvejer også, om vi skal lave et nyhedsbrev til medlemmerne. Kommende kurser Vi har fået afsluttet vores gramex-regn-

Øvelokale i Århus midtby!! Lokalet er 55 m2 stort og egner sig til øvning for kor eller mindre ensembler/bands/solister, der spiller enten akustisk eller halvakustisk. Det egner sig også til afholdelse af mindre kurser og workshops. I lokalet findes et akustisk klaver. Der er scene med scenelys, fri gulvplads og sammenklappelige stole til 50 personer. Desuden kan man lave kaffe og te og have mad på køl under øvningen. Endvidere er der mulighed for at leje PA og andet gear. Vi er to musikere, der bruger lokalet, og vi er interesserede i at leje det ud med en fast ugentlig aftale, men kan også være interesserede i udlejning på løs timebasis. Kontakt: jacobvenndt@jacobvenndt.dk Tlf: 22811984 eller 22861267

6

basunen • marts 2012

skab og afrapportering for 2011 bevillingen, Desuden har vi lavet ansøgninger til 2012. Vi har søgt og fået bevilget penge til et Alexander-teknik-workshop i afdelingen med Axel Nielsen. Vi er ved at lave en Chili & Chill Out dag i samarbejde med Mono. Det skal afvikles hos MONO for deres medlemmer. Aarhus Teater Vi har været i dialog med musikere på Aarhus Teater om forskellige teaterkontrakter, bl.a. fortolkningsspørgsmål vedrørende teaterkoncerten Leonard Cohen. Forestillingen Mozart, som også er en teaterkoncert, og Jeppe på Bjerget, har vi også været involveret i. Møde om kommunal musikhandlingsplan En stor del af bestyrelsen samt afdelingens ansatte deltog i kommunens møde om musikken i Århus 2013 – 2016 i Rytmisk Sal i Musikhuset.

Brugtmarked med instrumenter og gear

køb-salg-byttedag

Søndag den 1. april 2012 kl. 14.00-17.00, afholder DMF-Aarhus sammen med DC Baggear udlejning og Trykkeriet, køb-salgbyttedag med brugte instrumenter og gear. Kig forbi med dit instrument, forstærker, pedaler med mere, og mød interesserede købere - eller kom og gør et godt køb selv. Tilmeld din stand gratis på ec@dc-udlej.dk. Entreen er gratis. Arrangementet er kun for private, og altså ikke for forretninger og firmaer. Mike Andersen Duo vil underholde, og der vil være amerikansk lotteri over sponsorgaver. Foruden der kan købes forfriskninger. Arrangementet afholdes hos Trykkeriet, Lykkesholms Allé 98, 8260 Viby J. Annonceres også via Facebook


Copenhagen Singer/Songwriter Academy

rykker til Aarhus

Af Steen Fabrin Michelsen

I september 2011 startede det første hold elever på sangskriver-uddannelsen på Copenhagen Singer/Songwriter Academy. Nu udvider uddannelsen og opretter en afdeling i Aarhus, hvor kursusforløbets opstart er mandag d. 5/3 2012.

Selve sangskrivnngen udgør derfor kun ca. 25 procent af undervisnngen, resten af tiden vil blive brugt på alle de andre elementer, som er en del af det at være singer/songwriter: performance og udvik-

Basunens medarbejder har telefonisk talt med uddannelsens grundlægger og daglige leder, Karen Stidsen og har mødt den kommende underviser i Aarhus, Svend Seegert, på DMF-Aarhus afdeling i Vestergade.

Svend er cand. mag i musik og kunsthistorie fra Aarhus Universitet og har været aktiv musiker i mange år. I sin studietid var han kapelmester i Studenterrevyen i to år, og senere også kapelmester i Århus Revyen i to år. Han spillede klaver og keyboard i folkemusik-foretagendet Kætter Kvartet, 1994-2002 samt 2010-11. I de senere år har han koncentreret sig om singer/ songwriting. Han har i mange år undervist i musik, og har før undervist i sangskrivning i forskellige sammenhænge.

Ikke mindre end 196 ansøgninger modtog Rytmisk Musikkonservatorium i 2009, da de introducerede deres sangskriver-uddannelse i 2009. Da uddannelsen kun optog seks studerende må interessen derfor siges at have været overvældende. I det hele taget er singer/ songwriter-genren populær i disse år. Overalt i landet vokser der en underskov af sangskriverklubber frem, og i Midtjylland er Århus Sangskriver-Værksted (ÅSV) en af de landets største med over 200 medlemmer. Copenhagen Singer/Songwriter Academy Inspireret af disse tendenser i tiden tog sangerinden, Karen Stidsen, initiativ til oprettelse af en ca. tre måneder lang sangskriver-uddannelse og grundlagde Copenhagen Singer/Songwriter Academy, som har til huse på Kulturhuset Råhuset Svend Seegert på Vesterbro. Karen Stidsen fortæller, at hun blev inpireret til uddannelsen, fordi konservatorie-uddannelsen blev introduceret som værende en uddannelse, der sigtede mod, at de studerende skulle lære at skrive sange, som, i kommercielt øjemed, kunne afsættes til andre. Hun ville derfor oprette en uddannelse, der i højere grad tog udgangspunkt i den enkeltes virke som aktivt udøvende singer/songwriter.

Copenhagen Singer/Songwriter Academy – Aarhus Egentlig var det mening, at Ole Holmgaard, formand for ÅSV, skulle have været den daglige underviser i Aarhus, men grundet personlige årsager har han valgt at hoppe fra. I stedet har Svend Seegert, nyvalgt bestyrelsesmedlem i ÅSV, overtaget.

ling af personligt udtryk, CD-inspilning, fundraising, PR, royalties, pitching af sange i film/reklamer og mange flere ting, som man kan læse om på www. www. songwriteracademy.dk I København har det været den herboende amerikanske singer/songerwriter, Brett Perkins, der har varetaget den daglige undervisning, men i løbet af kurset har der indgået 3-4 gæstelærere.

Uddannelsen i Aarhus vil, som i København, også rumme fokus på PR, fundrasing mm. Det er dog primært selve sangskriver- og performance-delen Svend Seegert vil stå for. Han forklarer, at undervisningen med udgangspunkt i den enkelte sangskrivers niveau både vil kredse om sangskrivninghåndværk, teknikker og værktøjer samt en indkredsning af hvad der kan være givtigt i den kreative proces. Det hele med henblik på at bevidstgøre kursisterne omkring musikalsk stil og udtryk. ”Hvad enten man er til det komplekse eller til det enkle, er der et håndværk, som det er godt at kunne flere facetter af. Især når man husker, at rammer og ”regler” godt kan tåle at blive udfordret en gang imellem. Det handler ikke om at folk skal blive ens, men om, at man hver især får en bredere palet med flere musikalske værktøjer at arbejde med. Alt sammen for bedre at kunne blive den optimale udgave af sig selv”, fortæller Svend Seegert.

basunen • marts 2012

7


Portrætinterview

Grib ud efter

de mange muligheder Tekst og foto Lars Borup Han sidder i sit hjemmestudie omgivet af saxofoner og spiller den ene musikbid efter den anden og fortæller begejstret om nye og gamle projekter og samarbejdet med mange forskellige typer af musikere.

var alvorligt smittet af big band musikken og har spillet i stort set alle eksisterende big bands. I 20 år var han medlem af Klü-

Jeg er på besøg hos den 54- årige musiker, underviser, arrangør, komponist og bandleder, Jens Chr. ”Chappe” Jensen i hans hjem i en villa i det nordlige Århus. Han emmer af begejstring for musikken og den mangfoldige inspiration, der kommer fra alle verdenshjørner. Åbenhed ”Åbenhed er en vigtig egenskab, når man vil leve af og med musikken i mange år. Det er vigtigt at gribe ud efter de muligheder, der dukker op,” konstaterer Jens Chr. Jensen. Undervisning og store orkestre har været de faste elementer i ”Chappes” liv med musik. Allerede i skoletiden begyndte musikken at fylde meget. Det hele startede i Rindum ved Ringkøbing i skoletiden, og lige siden han var 15 år, har han undervist. Baljobs Det startede med et spejderorkester, hvor han spillede euphonium. Jens Chr. ”Chappe” Jensen Senere begyndte han at spille saxofon i Ringkøbing Big Band. Det blev vers Big Band. Det er også blevet til en del også til baljobs som guitarist i et band der år i rockbranchen bl.a. i Henning Stærk bl.a. spillede Beatles og Kinks. Band og sammen med Lis Sørensen. Ny inspiration fik han i denne periode, da han I 1976 rejste han til Århus og kom med studerede jazzsax på Berklee College of i Peder Pedersens Big Band. Året efter Music i Boston fra 1983-84. begyndte han at spille klassisk guitar på konservatoriet. Senere specialiserede han I 1992 blev han ansat på konservatoriet, sig i big band direktion og blev den første, hvor han siden har været et markant omsom gik til musikpædagogisk eksamen drejningspunkt for mange unge musikere. med et fuldt big band. Det kreative Big band ”Det kreative skal være med helt fra starI Århus lærte han Jens Klüver og Holger ten i uddannelsen og gå hånd i hånd med Laumann at kende og de blev hans indudviklingen af det håndværksmæssige,” gang til det århusianske musikmiljø. Han siger Jens Chr. Jensen.

8

basunen • marts 2012

”Det er også vigtigt at skabe sig gode netværk. Det har været vigtigt for mig i forhold til at finde gæstelærere og starte nye projekter. Jeg har rejst meget i min tid på Konservatoriet og har deltaget i mange internationale møder. Her har jeg mødt mange spændende kolleger og fået masser af input, der kan bruges i den hjemlige hverdag,” fortæller han. Projektmager Chappe er manden bag et utal af projekter og nye er altid på vej. Man kan nærmest få åndenød, når man kigger på hans cv på Konservatoriets hjemmeside. Et af hans mange musikalske børn er ensemblet Blood Sweat Drum’n’ Bass Big Band, hvor navnet naturligvis er inspireret af det legendariske band Blood Sweat and Tears og det er også et band, der blandt meget andet dyrker de gamle rockdyder. Det opstod med afsæt i Konservatoriet i 2001, og Kunstrådet har støttet det som specialensemble. Støttemidlerne er dog skrumpet ind på det seneste. Dette big band har prøvet mange forskellige musikalske veje. Senest samarbejde med syriske musikere og rappere. Fundraising ”En vigtig og tidskrævende disciplin, når man arbejder med projekter, er at være god til at søge penge. Det er vigtigt at have et godt projekt, der også er en god historie. Ellers får du ikke noget ud af ansøgningerne. Du skal være rigtig god til fundraising. Det er vigtigt at være god til at finde og ansøge om legater. Det er også en vigtig del af arbejdet som musiker,” fortæller Chappe. ”Jeg har siddet med mange administrative opgaver, mens jeg var studieleder på Konservatoriet, men det gik ud over det kreative. Derfor er jeg nu gået på deltid og har fået mere tid til selv at spille musik.” Det er bl.a. blevet til samarbejde med blues bandet Shades of Blue og det fynske big band Tip Toe, fortæller Jens Chr. Jensen.

>


Gaffelprisen

Prismodtager brænder for jazzen Af Lars Borup Årets Gaffelpris gik til Ilse Vestergaard, som i en lang årrække har været arrangementschef i Musikhuset Aarhus. Hun er den 32. modtager af prisen. I dag arbejder hun stadig i huset men nu som programog projektkoordinator. Ilse Vestergaard er vokset op med Musikhuset i Århus lige fra starten i 1982. Hun har altid brændt for jazzmusikken, som har været hendes helt store interesse. Det har også udmøntet sig i det daglige arbejde. Jazzen har altid fået god plads i husets program. Samtidig har Ilse Vestergaard også været en meget aktiv del af bestyrelsen for Aarhus Jazz Festival. Gaffelprisen uddeles hvert år af Jazzselskabet i Århus. Årets prisuddeling foregik i Musikhuset Aarhus i forbindelse med en koncert på caféscenen med orkesteret Indra, som ved denne lejlighed var udvidet med Uffe Steen. Netop dette orkester var valgt til lejligheden, fordi det er et af prismodtagerens favoritorkestre. I sin begrundelse for valget af Ilse Vestergaard som årets prismodtager nævnte

jazzselskabets formand Jes Halding bl.a.: ”Ilse Vestergaard er jazzens førstedame i Århus. En gæv pige med en aldrig svigtende forkærlighed for jazzen. En dygtig forhandler, der har skaffet et utal af markante kulturbegivenheder til byen. Hun har et brændende engagement for jazzen, en stor viden og et netværk, der kan tage pippet fra de fleste.” Med Gaffelprisen følger en check på 10.000 kr. Årets pris Ilse Vestergaard med stemmegaflen, der blev overrakt af Jes er sponsoreret af Halding Fonden Voxhall.

Strygere Der er altid nye projekter på vej. Næste punkt er at arbejde med kor, og så har Chappe aldrig arbejdet med strygere.

Faktaboks:

”Det må også prøves, og det kommer nok. Det kan f. eks. være et samarbejde med strygerne på Konservatoriet, men jeg er åben over for alle mulige andre muligheder. Jeg er klar til at arbejde i mange forskellige formater,” erklærer den initiativrige musiker, mens han finder endnu et eksempel på computeren for at demonstrere den musikalske mangfoldighed og de mange muligheder.

Jens Chr. Jensen fortæller selv: ”Jeg er blevet kaldt Chappe siden jeg var dreng.

Hvorfor bliver du kaldt ”Chappe”?

Jeg har arvet det fra en ”landevejsridder, som sammen med ”Bomme” holdt til uden for min fars købmandsbutik, hvor de nød en flaske kogesprit i ny og næ. Da jeg blandt vennerne var meget glad for at kende disse eksotiske skikkelser (Bomme var bror til min barnepige), ja så har jeg vel overtaget navnet, da salig Chappe døde af lidt for meget kogesprit.”

”Chappe” basunen • marts 2012

9


MGK Østjylland - en stor succes Af Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole Fra 1. januar 2011 blev strukturen for de statsfinansierede Musikalske Grundkurser ændret på foranledning af tilskudsmyndigheden Kunstrådets Musikudvalg. Sammenlægning 18 MGK steder blev kogt ned til syv MGK Centre. Målsætningen var, at der skulle satses såvel på en styrkelse af de musikalske miljøer som på et større, lokalt engagement. Ved at samle eleverne i et center ville miljøet blive større og ved at give mulighed for at decentralisere dele af undervisningen, så hele talentmassen uanset geografi ville få mulighed for at få et tilpasset MGK kursus på den lokale musikskole, ville engagementet lokalt blive styrket.

fra bl.a. Horsens, Silkeborg, Odder og Syddjurs nu en styrket mulighed for at modtage en del af undervisningen på deres lokale musikskole. Og miljøet på MGK Østjylland ved Aarhus Musikskole har aldrig været bedre. På turne I uge 44 har alle MGK Østjyllands elever været på turné rundt på musikskolerne for dels at spille og dels reklamere for MGKs fortræffeligheder. Undervisning lokalt ”Pt. har vi 5 unge, som får en del af deres undervisning på deres egen musikskole”, fortæller koordinator for MGKØ Morten Skott.

Hvordan gik det så i Østjylland? I Østjylland betød strukturændringen, at Randers og Aarhus MGK blev sammenlagt til MGK Østjylland med base på Aarhus Musikskole. 30 elever på MGK ved Randers Musikskole og tilsvarende i Aarhus Musikskole skulle nu udgør et center.

Styrket miljø ”Vi har oplevet en stor glæde ved at få styrket miljøet – bedre holdsammensætninger, mere differentieret kammermusik, et kor på næsten 60 mand og masser af nye muligheder. Samtidig har vi også fået et bedre udbygget samarbejde og et større engagement fra Region Østjyllands musikskoler.

Tab for Randers Randers Musikskole oplevede et tab, idet de ved sammenlægningen mistede en række unge talenter, som foretrak at flytte til storbyen. Det er svært at kæmpe imod den udvikling. Modsat så fik elever

Repræsentantskab Ifølge Statens tilskudsbetingelser skal hvert MGK center styres af et koordinationsudvalg med repræsentanter fra de deltagende musikskoler, og der er også nedsat et repræsentantskab, som har

Fakta: MGK blev etableret for 26 år siden som konservatoriefremmende kursus. I 2011 blev 18 kurser samlet til syv centre. Ca. 600 unge er optaget på kurserne, som er berammet til at vare i tre år. Kurset er statsfinansieret og underlagt Kunstrådet. Kurset er ikke SU berettiget , men tænkes fulgt parallelt med anden uddannelse eller arbejde.

medlemmer fra hele musiklivet omkring MGK. Det er noget, som øger engagementet. Det lover godt for fremtiden, og vi er allerede på vej med ansøgning om nye linjer til supplering af de tre, som pt. findes på MGKØ. World Linje i fremtiden Vi har Rytmisk Linje, Klassisk Linje og Lydskaberlinjen og vil på sigt arbejde mod en World linje, så vi kan få en større spejling af det musikliv, som faktisk buldrer af sted parallelt med MGK,” slutter Morten Skott.

Kom og hold videokonferencer hos DMF Aarhus Har du brug for at holde et møde ”på langdistancen”, så tilbyder DMF Aarhus nu muligheden for, at du kan komme og gøre det i vores møde/videokonference lokale. Lokalet er indrettet således, at du/hele dit band komfortabelt kan sidde omkring et stort møde- bord og holde online møder via Skype. Det kan være f.eks. vores konsulenter/eksperter i hovedforbundet i København, I ønsker at tale med på vores store fladskærm med tilhørende kamera samt hurtig forbindelse. Eller for den sags skyld hvem du ellers måtte ønske at kommunikere med omkring din musik. Så har du en mødeaftale, så har vi kaffen til dit møde - og vi hjælper naturligvis gerne mødet i gang omkring det praktiske med at få hul igennem og billede på til dem i den anden ende. Kontakt DMF-Aarhus v/Lars Knudsen for mere info. Tlf. 86184599, e-mail lak@dmf.dk.

10

basunen • marts 2012


basunen • marts 2012

11


Peter Bødker -

musikerliv ved en skillevej

Af: Klara Fleischer. Foto: Henrik Kristensen Peter Bødker er musiker med krop og sjæl. Hans musikalske virke spænder bredt, hovedinstrumenterne er piano, orgel, guitar og bas, og sideløbende er han en rutineret producer med eget lydstudie. I 15 år har han arbejdet for den samme arbejdsgiver, på fuld tid og med fast månedsløn. Det er ikke ofte, man ser det i den rytmiske musikbranche i dagens Danmark. Men sådan var vilkårene, da arbejdsgiveren hed ’Bamses Venner’, og frontfiguren var Flemming ’Bamse’ Jørgensen. Men en sådan konstellation har en indbygget sårbarhed, for hvad sker der den dag, frontfiguren pludselig ikke er der mere? Livet med Bamses Venner Jeg møder Peter Bødker til en kop kaffe og en snak på DMF’ s kontor i Vestergade. Jeg er interesseret i at høre om den pludselige drejning, hans liv tog den 1.januar 2011, da Flemming ’Bamse’ Jørgensen uventet døde af et hjertestop. Hvordan håndterer man det, når de rammer, som har struktureret éns musikalske arbejdsliv i 15 år, pludselig er revet væk? Det går hurtigt op for mig, at der ikke bare var tale om Peters professionelle liv som musiker. En band-konstellation som Bamses Venner er en helhedspakke, som udover de professionelle bånd skaber tætte relationer bandmedlemmerne imellem. Venskabsrelationer som rækker langt ud over et professionelt og fagligt samarbejde. ’Bamses Venner’ var altså mere end bare et job, snarere en hel livsstil. Orkestret blev grundlagt i 1973, med Flemming ’Bamse’ Jørgensen som forsanger og sangskriver. Hans mange iørefaldende sange er velkendte og populære i hele Danmark: ’Vimmersvej’, ’Så går Louise til bal’, og ’I en lille båd der gynger’ har nærmest status af evergreens. ’Bamses Venner’ bestod foruden Flemming selv af fire medlemmer, som dog igennem årene er blevet udskiftet adskillige gange. Peter Bødker begyndte sit samarbejde med Flemming og ’Bamses Venner’ i 1996, hvor han gik til audition som ny pianist. Den musikalske kemi var til stede med det samme, og optagelsesprøven udviklede sig til en timelang jamsession. Peter blev bandets nye medlem, og siden hen blev det også ham, som sad ved flygelet, når Flemming optrådte til intimkoncerter rundt i landet.

12

basunen • marts 2012

Det musikalske samarbejde med Flemming og de to andre musikere i bandet udviklede sig til et venskab. Og hvordan kan det også andet…? Når man er på turné sammen, er man sammen 24 timer i døgnet, hele tiden. Det er ikke muligt at melde sig syg - man må få musikken til at leve og samarbejdet til at fungere, også selvom man har 40 i feber. Man kommer til at dele alle slags livssituationer med hinanden og må rumme både hinandens glæde og sorg. Bandet bliver en slags lille familie. Efter Flemmings død Flemming ’Bamse’ Jørgensen døde pludseligt af et hjertestop. For Peter Bødker og de to andre medlemmer i bandet betød det, at de fra den ene dag til den næste måtte orientere sig fuldstændigt på ny i forhold til deres musikalske levevej. Peter forklarer da også, at den første tid efter Flemmings død var både overvældende og sorgfuld. Mindekoncerten for Flemming ’Bamse’ Jørgensen den 7.februar 2011 i NRGI Arena i Aarhus hjalp musikerne i ’Bamses Venner’ til at bearbejde situationen. De fungerede som husorkester og havde en lang række dygtige sangere til at fortolke Flemmings sange. Koncerten var en hyldest til hans musik og til Flemming som menneske. Efterfølgende har bandet turneret med Flemmings sange, fremført af Stig Rossen, i orkestret ’Stig Rossen og Vennerne’. Bassisten Allan Nagel er tiltrådt som bassist, en rolle som tidligere blev udfyldt af Flemming selv. I efteråret 2011 producerede Peter mindealbummet ’De Store og de Gemte’. Albummet består af tre cd’er: én med de kendte danske sange, én med engelske covers, samt en cd med hidtil uudgivne sange fra Flemmings hånd. Sangene på den sidste cd blev udvalgt efter gennemlytning af mange timers råmateriale på cd’er og kassettebånd. I et samarbejde med Flemmings familie – og en skelnen til hvad der er teknisk muligt – har Peter således produceret en posthum cd med Flemmings kompositioner. Peter forklarer, at det var en både givende og nødvendig oplevelse at være i studiet med ”Flemming” en sidste gang og skabe et album i Flemmings ånd. Fra fuldtid til freelance I Danmark er det ikke mange rytmiske musikere forundt at have fast ansættelse i et orkester i en lang årrække. De fleste musikere

strukturerer deres arbejdsliv efter midlertidige ansættelsesforhold og freelancevirke. At skifte fra fuldtid til freelance må derfor være lidt af en udfordring. Jeg spørger Peter, hvordan han har mestret overgangen fra den ene struktur til den anden? Et aktivt og hjælpsomt netværk har været en del af det, men der er bestemt plads til flere opgaver, forklarer han. I det forgangne år har Peter arbejdet med forskellige musikalske projekter og har lige så stille vænnet sig til den nye livsstil. På godt og på ondt for livet som freelancer er en slags tve-ægget sværd. På den ene side savner han den fastansattes stabile arbejdsforhold, som giver ro og tryghed i hverdagen. Freelancerens vilkår er anderledes, man må hele tiden være fremme i skoene og sørge for at ’netværke’, så man kan skabe gode jobmuligheder for sig selv. De nye vilkår rummer dog også muligheder, som lå uden for rækkevidde i årene med ’Bamses Venner’. Nu er der nemlig en større variation i Peters arbejdsopgaver, og det er en spændende oplevelse at få mulighed for at sprede det musikalske virke over mange forskellige former for jobs. I dag arbejder Peter både som producer, som studiemusiker, som lyddesigner til reklamespots og teaterforestillinger… og selvfølgelig som optrædende live-musiker. For uanset hvordan man vender og drejer den, så banker de fleste musikerhjerter for live-oplevelsen. I hvert fald hvis man spørger Peter Bødker. At skabe den fede koncertoplevelse - spille til sveden hagler af én, lade sig drive fremad af sit orkesters energi og fornemme kontakten med publikum. Peter er derfor aktiv i forskellige bandsammenhænge, for selvfølgelig skal live-oplevelsen altid have en fremtrædende plads i hans musikerliv. Ét af orkestrene er ’Stig Rossen og Vennerne’, som har stor succes med at spille Flemming ’Bamse’ Jørgensens populære sange. I 2012 er der planlagt en Danmarksturné med ikke mindre end 30 koncerter rundt i landet. På den måde holdes Flemmings minde i hævd, og hans musik lever videre, både for publikum og for musikerne fra ’Bamses Venner’.


basunen • marts 2012

13


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Shades Of Blue: Do Right By Me Nogle ting må man som bekendt vente på, og når der er tale om en ny studie CD med Shades Of Blue, ja så blev ventetiden på 19 år. Heldigvis blev ventetiden dog for fire år siden krydret med den dobbelte live CD ”Feels Like The First Time”, men nu er der altså 11 nye numre ude, som på nær to er eget materiale. Der er stadig tale om tight Chicago blues fra de fire herrer, men på denne nye skive er de forstærket med blandt andet blæsere og korpiger. ”De mange koncerter gennem det sidste års tid gør, at publikum nok allerede har hørt numrene. Vi kan godt mærke den store forhåndsinteresse og den lille drejning, bandet trods alt har lavet, falder i god jord hos live publikummet”, lyder det i pressemeddelelsen. Dette gælder både for Chicago blues numrene som for de mere Tamla-Motown inspirerede, som er med til at flytte Shades Of Blues en smule siden sidst. Medvirkende: James Loveless, Uffe Steen, Morten Brauner, Claus Daugaard og Veronica Mortensen, Helle Hansen, Jens Chr. Chappe Jensen, Martin Jønsson, Jens Daugaard. Mere info: www.shadesofblue.dk Lars Boye Jensen: Piano Souvenirs Med sin nye CD, Piano Souvenirs, inviterer pianisten Lars Boye Jensen publikum med på en rejse tilbage til klaverets guldalder. Albummet består af transskriptioner for klaver, en charmerende genre, der fejrede sin storhedstid i saloner og koncertsale fra midten af 1800-tallet og et stykke ind i 1900-tallet. For Lars Boye Jensen er det blevet en hel lidenskab at spille denne slags musik, som han mener desværre bliver spillet alt for sjældent nu om stunder. Men med Piano Souvenirs vil han forsøge at påvise, at den stadig byder på boblende livskraft og masser af udfordring – både for lytterne og udøveren. Af indholdet kan nævnes to operaparafraser over temaer fra »Carmen« og »Barberen i Sevilla«, lidt Chopin i jazzet foxtrotudgave og den smægtende operetteklassiker »Dein ist mein ganzes Herz«, spillet af venstre hånd alene. Mere info: www.pianopassion.dk

14

basunen • marts 2012

Randers Kammerorkester: Händels orgelkoncerter nr. 13-16 Händels orgelkoncerter nr. 13-16 er nu udgivet på en ny cd indspillet af orgelprofessor Ulrik Spang-Hanssen og Randers Kammerorkester under ledelse af David Riddell. CD’en ligger i forlængelse af et samarbejde om en tidligere cd fra 2007 med Händels orgelkoncerter op. 7, der på forlaget Classico blev kåret som ”årets udgivelse”. CD Klassisk står for den nye udgivelsen i samarbejde med Det jyske Musikkonservatorium og Randers Kammerorkester. På cd’en finder man orgelkoncerterne nr. 13-16 samt en Sonata for orgel og orkester. Mere info: www.randers-kammerorkester.dk Carpark North: Best Days Carpark North har sendt et eksklusivt nodealbum på gaden. Det indeholder et mere end 120 sider stort gennemarbejdet nodealbum, der rummer detaljerne i Carpark North’s 14 største hits, henvendt til sangere, guitarister, pianister, bands og musikskoler. For at give bandets fans mulighed for selv at opleve glæden ved at spille alle disse hits, er musikken skrevet ned præcist som den spilles på CD udgivelserne. Diverse riffs, soli og korstemmer er kommet med både som noder og TABS. Best Days node albummet er udgivet på forlaget Stepnote Publishing i eksklusivt samarbejde med Carpark North. Mere info: www.stepnote.dk SONO: Playground Vokalgruppen SONO blev startet i 1990 under navnet Can’t Help It! af Rytmisk Korprofessor Jim Daus Hjernøe. Koret har siden 2002 været ledet af Tine Ohrt Højgaard. Med stemmerne som eneste instrument eksperimenterer de 22 medlemmer af vokalgruppen med lyde, rytmer og nyfortolkninger. På Playground leger SONO med udtryk og lyd inden for genrene rock, pop og elektronisk musik. Albummet

indeholder således både upbeat numre, og mere sjælfulde ballader, der indbyder til fordybelse. Mere info: www.sonovokal.dk. Vestbo Trio: Less talk... Vestbo Trio sender nu debutalbummet ”Less talk...” på gaden. Siden trioens debut-EP blev udsendt i 2010, har Vestbo Trio, med guitarist Michael Vestbo ved roret, arbejdet målrettet på at få instrumental musik ud til et bredere publikum, end man normalt forbinder med denne genre. Trioens instrumentale musik kombinerer det bedste fra jazz’ens dyder med popmusikkens brede appel. Resultatet er et nyt bud på instrumental musik for et bredt publikum. Vestbo Trio har fået massiv opbakning til projektet. Således har gruppens fans crowdfundet 1/3 af pladens budget, mens de resterende midler er rejst ved et samarbejde med erhvervslivet i Aarhus. Desuden har SydbankFonden og Aarhus Kommune nikket anerkendende til projektet, som Vestbo Trio markerede med album release i Aarhus Kunstbygning den 14. marts. Medvirkende: Michael Vestbo, Eddi Jarl , Jesper Smalbro og Ask Kjærgaard, Samuel Hejslet, Lasse Enøe, Nis Myrtue, Jonas Enevoldsen. Mere info: www.vestbotrio.com Spleen United: School of Euphoria Der har været stille omkring synth-rock bandet Spleen United siden udgivelsen “Neanderthal” i 2008. Men nu er ventetiden slut – 28. januar udkom kvartetten med deres tredje studiealbum ”School of Euphoria”. Albummets førstesingle ’Days of Thunder’ har cirkuleret på landets radiostationer siden november. På albummet fortsætter Spleen United sit karakteristiske elektroniske udtryk, og lydbilledet krydres med melodiske hooklines og rock-attitude. I forbindelse med udgivelsen af ”Days of Thunder” er bandet taget på Danmarksturné rundt i 17 danske byer. Turnéen afsluttes 4.april i Rønne. Medvirkende: Bjarke Niemann, Kasper Nørlund, Rune Wehner, Janus Nevel. Mere info: www.spleenunited.dk.


TEMAAFTEN FOR selskabsmusikere

C S Nielsen: Man of the Fall Sangeren og sangskriveren C S Nielsen udkom den 16. januar med sit andet album, ”Man of the Fall”. Nielsens musikalske afsæt er amerikansk folk- og countrymusik, særligt koryfæerne Johnny Cash og Bob Dylan. Albummets melankolske og eftertænksomme grundtone bærer præg af dette, og kan betegnes som en cross-over mellem folk og country, med inspiration fra både blues, roots og spirituals. Nielsen filosoferer over menneskelivets eksistentielle vilkår med stor indlevelse og patos. Gaffa gav fire stjerner, og ifølge anmelderen fra Fyens Stiftstidende har C S Nielsen ”begået den bedste danske countryudgivelse i det nye årtusinde”. Mere info: www.myspace.com/csnielsen Waldo & Marsha: Smiling at the Ground 31.januar udkom Aarhusbandet Waldo & Marsha med debutEP’en “Smiling at the Ground” på selskabet Speed of Sound. Bandets otte medlemmer demonstrerer her evnen til at levere solid shoegaze-rock af bedste skuffe. EP’ens

fire numre befinder sig i et lydlandskab af guitarstøj, støjtrance og melodi. De unge århusianere formår med denne foreløber for debutfuldlængden at imponere anmelderne og honoreres med 4 stjerner hos Gaffa og Politiken. Medvirkende: Victor Groth, Victor Egebo, Mathias Klysner, Morten Danielsen, Mikkel Kruse, Niklas Grool, Jakob Vinther, Mads Muurholm. Mere info: www.myspace.com/waldoandmarsha Lone Boyd: All my Tomorrows Den danske jazzvokalist, Lone Boyd, udkom 14. februar med sin anden CD. I 2004 debuterede hun med en CD med sange af komponisten Kai Normann Andersen. På trods af dette føles All my Tomorrows for sangerinden som hendes egentlige CD debut: ”Den er et hjertebarn og et projekt, jeg har drømt om at realisere i meget lang tid, men først nu har haft mulighed for at springe ud i.” Sangene er udvalgt med omhu. Boyd har samlet 12 numre med stor indbyrdes variation i en skønsom blanding af jazzstandards og originalkompositioner. Sidstnævnte består af sange af blandt andet Boyd selv samt Jesper Bodilsen og Lars Jansson, som også medvirker som musikere på pladen.

CD’en blev til på blot to dage, i Nilento studiet i Gøteborg. Boyd har allieret sig med fire jazzmusikere i verdensklasse, som bakker op om hendes stærke og nærværende jazz-vokal. Medvirkende: Lars Jansson, Morten Lund, Tomas Franck, Jesper Bodilsen. Mere info: www.listn.to/loneboyd Jane Winther: A New Beginning Siden 1997 har Jane Winther udgivet ti cd’er, hvor hun anvender sin klare sangstemme som instrument til at skabe en meditativ stemning. Sangen benyttes som kilde til bøn, og fokus er det sjælelige udtryk. Winthers musik skaber en følelse af ro og nærvær – det handler om at være til stede i nuet. På denne udgivelse benyttes naturens egne toner som lydlandskab for Winthers vokal. Cd’en er blevet til over hele jordkloden, den er nemlig optaget så forskellige steder som Texas (USA), Santorini (Grækenland), Melbourne (Australien) og Samsø (Danmark). Medvirkende: Craig Ross, Henrik Corfitsen. Mere info: www.janewinther.com

basunen • marts 2012

15


SIDEN SIDST

CD UDGIVELSER • NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER Aarhusiansk musiklegende takker af Der var en gang, hvor stedet man opsøgte for at stille sin musikalske købelyst, var de gode gammeldaws pladeforretninger. Nogle steder gør man det skam endnu. Badstue Rock i Aarhus er nordens ældste, stadigt eksisterende af slagsen. Siden 1974 er den blevet drevet af musikentusiasten og ildsjælen Mick D’Astugues. Men i udgangen af februar 2012 trak han sig velfortjent tilbage efter 38 års tro tjeneste ”in the name of Rock ’n’ Roll”. Mick’s livsværk føres heldigvis videre i samme ånd, da stafetten er videregivet til yngre kræfter, i og med at medarbejder Björn Lydén og partnere har overtaget butikken. DMF Aarhus vil på vegne af musikerne i Aarhus sige Mick stor tak for indsatsen, og ønske de nye ejere den bedste fremtid for Badstue Rock.

Bjarne Langhoff Lokal DMF’er i TV finale I starten af dette år har sanger Bjarne Langhoff gjort flot figur af sig på landsdækkende TV. I TV2’s lørdagsunderholdnings show ’Voice – Danmarks største stemme’ sang Bjarne Langhoff sig i gennem program rækken, foran hundredvis af sangkonkurrencens deltagere, og endte på en flot tredje plads. Bjarne har været professionel musiker i mange år, og blandt andet også deltaget i Dansk Melodi Grand Prix. Han er uddannet på musikkonservatoriet og arbejder i øvrigt på sit debut album. MXD lancerer ny PR platform The Danish Music Zeitgeist er en ny online PR-platform, som den danske musikbranche kan anvende til at markedsføre dansk musik over for medier og musikbranchefolk på en række internationale markeder. The Danish Music Zeitgeist vil

16

basunen • marts 2012

Jakob Alsgaard Bahr fungere som en slags ”album-klub”, som internationale branchefolk og journalister kan indmelde sig i og derigennem få digital adgang til ny dansk musik. Platformen er tænkt som et kampagneværktøj omkring forskellige temaer – f.eks. den danske deltagelse på branchefestivaler og begivenheder som Eurosonic (Groningen, Holland), by:Larm (Oslo, Norge), SxSW (Austin, USA), Reeperbahn Festival (Hamburg, Tyskland). Men som navnet antyder, vil der især være et stort fokus på det tyske marked, hvor dansk musik igennem de senere år har nydt en voksende opmærksomhed. MXD’s nye initiativ vil - ud over en teknologisk løsning - blive forankret og markedsført i MXDs ekstensive netværk, som skabes via omfattende rejseaktivitet i forbindelse med internationale messer og festivaler, SPOT On Denmark-fremstød i diverse europæiske storbyer, den fællesnordiske JaJaJa-platform i London, SPOT Festival osv. En kvart million til klaverstuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium Den 10. december modtog pianisten Jakob Alsgaard Bahr 250.000 kroner fra Harby Fonden, der hvert år uddeler en stor pris til unge, danske musiktalenter. Jakob Alsgaard Bahr studerer i solistklassen hos professor Anne Øland ved konservatoriet i Aarhus og forventer at debutere i efteråret 2012. Han har allerede ved flere lejligheder været solist ved symfonikoncerter, bl.a. med Aarhus Symfoniorkester (2011, Brahms’ 1. klaverkoncert) og med Odense Symfoniorkester (2003, Mendelssohns Klaverkoncert i g-mol). Prismodtageren er også en ivrig kammermusiker og har fast duo-samarbejde med sopranen Stine Elbæk Rysgaard. Han har medvirket ved en lang række festivaler og

masterclasses i både ind- og udland og har eksempelvis spillet koncert i Aarhus Musikforening og ved Copenhagen Summer Festival. Ingeniør Eigil Harby og hans hustru holdt meget af musik, og det barnløse ægtepar besluttede generøst at deres formue skulle komme unge musiktalenter til gode. Legatet uddeltes i 2011 for 17. gang. Denne gang var der igen to legatmodtagere, som hver modtog 250.000 kroner. Udover Jakob Alsgaard Bahr var det akkordeonspilleren Bjarke Mogensen. Musikundervisning i Risskov Risskov Kreative Skole er navnet på et nyt lokalt tiltag, søsat af private kræfter på baggrund af ønsket om flere muligheder for musikundervisning i lokalområdet i den nordlige Aarhus forstad. Bag initiativet står forældre fra nærmiljøet, der i musiker Mads Bloch har fundet Risskov Kreative Skoles tovholder. Mads Bloch er konservatorieuddannet sanger og har blandt andet i flere år ledet musikskolen på Børnenes Friskole, hvor han også underviser i musik. ”Risskov Skole har været ualmindeligt imødekommende. Vi er rigtig glade for, at de ser så positivt på vores tiltag, for tanken er jo, at børnene skal kunne gå til fritidsaktiviteterne i deres eget nærmiljø, kort efter skoledagen er afsluttet”, sagde en af initiativtagerne Gunvor Ganer Krejberg, til Lokal avisen/Aarhus. Aarhus Symfoniorkester på BBC Symfonisk Sal har i flere omgange summet af Delius’ skønne romantiske klange i forbindelse med indspilninger af kommende CD-udgivelser, og den britiske musik har givet anledning til ganske mange anmelderroser til Aarhus Symfoniorkester for de første to Delius-indspilninger. I januar måned havde symfoniorkesteret besøg af et engelsk tv-produktionsselskab, der optog musik til et Delius-portræt. I spidsen for optagelserne står den anerkendte og prisvindende producent og forfatter, John Bridcut. Han var i Aarhus for på vegne af BBC Four at lave optagelser til Deliusportrættet i Symfonisk Sal med Aarhus Symfoniorkester som musikalsk aktør. Det bliver den første fuldlængde film om Delius siden Ken Russells film ”Song of Summer” fra sidst i 1960’erne. Filmen med Aarhus Symfoniorkester bliver vist på BBC Channel four i løbet af 2012.


Helt tyst i Feedback I 2011 bragte vi her i Basunen Thomas Qvists artikel om det legendariske lydstudie, Feedback, der offentliggjorde sin lukning efter knap 40 års tro tjeneste i dansk pop og rock. Nu er tonerne endegyldigt klinget helt ud, og lyset slukket i faciliteterne på Haraldsgade i Viby J. Studieejer Jacob Riis-Olsen fortalte i februar måned til Aarhus Stiftstidende, at stedet er solgt til en psykologpraksis. Nogle af de unge musikere og studiefolk, der huserede i Feedback i de sidste år, er flyttet ind i lokaler hos Filmværkstedet, hvor noget af det gamle Feedback udstyr er fulgt med. Selv vil Jacob Riis-Olsen nyde pensionen i selskab med sin klassiske guitar og se, om ikke han kan ”spille lidt som i de unge dage”. Musik- og kulturskolerne får nyt socialt netværk Region Midtjyllands musik- og kulturskoler har sat et nyt socialt netværk i gang. På hjemmesiden SINUS – www.sinusnetwork.

dk kan eleverne mødes omkring deres fælles musikalske interesse og få inspiration og faglige inputs fra både læreren og hinanden. Region Midtjylland finansierer udviklingen af SINUS. Musik- og kulturskolerne i Viborg, Silkeborg, Skanderborg, Aarhus og Herning bliver de første, der rider med på SINUS-bølgen. De får mulighed for at sætte deres præg på et netværk, der i løbet af 2013 gerne skal skylle ind over alle 17.000 elever og lærere i regionen. Herefter åbner SINUS dørene for samtlige af landets 100.000 elever og lærere på musik- og kulturskolerne. Musikcafeen til Godsbanen Musikcaféens lokaler i Mejlgade 53 har været brugt til spillestedsdrift siden 1978. Fra midtfirserne er udviklingen gået fra primært amatørscene og undergrundsklub til

en differentieret professionel scene. Den 10. december 2011 afholdtes den sidste koncert i Mejlgade. For i marts måned har man efter mange års ønske fundet nye og mere velegnede og tidssvarende lokaliteter til spillestedet, der nu har fået nyt navn – Radar – og er rykket ind på Aarhus’ gamle godsbanegård i Skovgårdsgade 3-5. Her vil der årligt afholdes cirka 120 arrangementer. Den 30. marts 2012 åbnes for den første koncert, med navnene Tako Lako, Snejegast og The Artems. I de nye omgivelser vil publikumskapaciteten blive 300 stående gæster. Radar er et af Danmarks 17 regionale spillesteder, med tilskud til musikpræsentation og drift fra Aarhus Kommune og Statens Kunstråd. Ny uddannelse - Rytmisk kirkemusiker Som det første konservatorium i Danmark efterkommer Det Jyske Musikkonservatorium nu et behov fra store dele af landets

og en PO-eksamen (præliminære organister). Der er informationsmøde på konservatoriets afdeling i Aalborg, Ryesgade 52, d. 18. april 2012 kl. 19.30. Ansøgningsfristen er d. 23. april 2012. Nyt netværk for kvindelige sangere og musikere Et netværk for kvindelige sangere og musikere ser nu dagens lys i Aarhus. Ideerne er bl.a. at der kan gives sparring på hinandens individuelle projekter, samarbejde om sangskrivning/produktion og indspilning, fælles PR-indsats, etablering af 50’er/60’er-kvindekopiband. Netværket for kvindelige professionelle sangere og musikere er initieret af Jytte Johansen, som selv er sangerinde. ”Jeg er professionel sanger og vil lave et netværk for professionelle kvindelige sangere eller instrumentalister. Tanken er at sparre med hinanden i den proces, vi er i eller skal til at starte. Og at få mulighed for at finde den musiker eller samarbejdspartner som vi måske går og mangler til hver vores projekter. Jeg står selv pt. og mangler en kvindestemme til et nyt pladeprojekt, hvor det er meningen, at vi sammen laver to numre, som vi ser, om vi kan komme i radioen med. Tage til radiointerviews over til play-liste udvalget, og ser om det kan komme i rotation - osv. Give koncerter hvor musikken passer til stedet, blandet med nogle sange fra evt. tidligere udgivelser og måske et par kopinumre. Desuden har jeg tænkt på at lave et kvindekopiband, der spiller 50’er og 60’er-numre. Jeg har altid arbejdet sammen med mænd, har haft mange gode erfaringer med det, men synes det kunne være sjovt og spændende med et kvindeband!” Jytte Johansen kan kontaktes på tlf. 40738572.

kirkelige miljøer for en ny type kirkemusiker. En musiker som med lige stor autoritet kan lede et band eller et rytmisk kor og samtidig tage sig af konventionelt gudstjenestespil fra orglet. Fra september 2012 udbydes både en bachelor- og en kandidatuddannelse i rytmisk kirkemusik. Og senest fra 2013 udbyder konservatoriet yderligere en videreuddannelse i rytmisk kirkemusik på både diplom- og masterniveau. Videreuddannelsen henvender sig bl.a. til organister med nogle års erfaring

basunen • marts 2012

17


Symfonisk tillidsrepræsentant Stort ansvar - store udfordringer

Af: Thorkild Dalsgaard Du går til symfoniorkesterkoncert i Musikhuset – hører dine yndlingssymfonier af Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler – alt synes at gå op i en højere enhed – perfekt samarbejde og samspil mellem dirigent og orkester – kommunikation og præcision på et højt niveau, alt sammen i en her og nu oplevelse – levende musik der går rent ind! Du hører ikke, tænker ikke over – og skal heller ikke høre eller gruble over – de mange timers arbejde, kunstnerisk, planlægningsmæssigt og organisatorisk, der går forud for, at den symfoniske koncert kan blive en vellykket og helstøbt oplevelse. Søs (Susan) Nyengaard er som tillidsrepræsentant en af nøglepersonerne i orkesterets organisatoriske arbejde. Hun blev valgt i april 2009 og har således efterhånden tre år ”på bagen”. Søs er en dygtig violinist, vellidt og respekteret som kollega og tillidsrepræsentant. Også DMFs faglige sekretær, Steen Jørgensen, udtaler sig særdeles anerkendende om Søs’ indsats i det faglige arbejde, overenskomstforhandlinger m.m.

Hvad er ”Ny løn”? Ny løn er en total omlægning af det kommunale lønsystem, som trådte i kraft for landsdelsorkestrene omtrent samtidig med, at jeg blev valgt som tillidsrepræsentant. Ny løn indebærer, at det gamle anciennitetssystem bortfaldt (en lav be-

i lønnen. Dog er der nogenlunde faste regler for solostillingers lønforhold. Har du nogen til at hjælpe dig med disse vurderinger? Ja, jeg har haft et vældig godt samarbejde med de faglige sekretærer i Dansk Musiker Forbund, Steen Jørgensen og Toni Dürr. Det har jeg været glad for. Følger du nogle overordnede retningslinier i lønforhandlingerne? For mig er det vigtigt, at der vises solidaritet, og at vi værner om fællesskabet. Der er naturligvis mulighed for, at der opstår misundelse, mistro. Der skal være tillid til, at det resultat, der opnås, er retfærdigt.

Føler du dig godt nok ”klædt på” til at varetage det store ansvar – løn handler jo om folks eksistensgrundlag. Det er rigtigt – ja, jeg har været på mange kurser arrangeret af DMF. Jeg har f.eks. ingen økonomiuddannelse, og de kurser har været helt uundværlige! Også i forhandlingsteknik. Jeg har desuden mulighed for at drøfte tingene med Pernille (Jönsson), Vi bad Søs om at fortælle, orkesterets formand og mine kolhvordan hun oplever det faglige leger i musikernes bestyrelse. Jeg arbejde som de symfoniske muhavde tidligere Jesper Rosenkilde sikeres tillidskvinde. fra Odense Symfoniorkester som sparringspartner – men han er Hvordan vil du beskrive tilblevet orkesterchef for orkesteret Søs Nyengaard, tillidsrepræsentant i Aarhus Symfoniorkester lidsrepræsentantens opgaver i dér – og sidder nu ”på den anden symfonisk sammenhæng? gyndelsesløn, som steg hvert andet år side af bordet” - ærgerligt! For det første medvirker TR ved alle automatisk, indtil man nåede slutlønnen.) forhandlinger mellem medarbejder og Der er nu kommet en bedre startløn og Hvordan har orkesterets musikere orkesterchef: F.eks. lønforhandlinger, enklere indplaceringsordninger. Men dermodtaget ny løn? også for kontraktansatte og assistenter. udover er det TRs ansvar, at alle ansatte Det har været en konstruktiv proces – hvor Efter indførelsen af ”ny løn” har TR faktisk får den løn de er berettiget til... vi, i tæt samarbejde med DMF og LMF vetoret i lønforhandlingerne! Så er der (Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd, opgaven med at formidle information fra Hvordan gør du det? red.) har informeret grundigt på adskillige DMF, f.eks. om overenskomst og arbejdsÉn gang om året skal alle lønninger genmedlemsmøder. Vi har fremlagt vores tidsregler. På disse områder har TR ret nemgås og vurderes – der fremlægges forslag til ændringer og redegjort for de til at fortolke regler, høringsret, inden en forslag til ændringer/forbedringer – det konsekvenser der ville blive resultatet, afgørelse træffes. TR deltager også i alle er tillidsmandens ansvar-, et ret så tungt såfremt forslaget blev fulgt. Efterfølgende forhandlinger om afskedigelse og ansætansvar, synes jeg. Det er vigtigt, at ingen har vi informeret grundigt om det endelige telse af musikere. kommer i klemme, at der sker en udvikling

18

basunen • marts 2012


resultat, så jo, musikerne har accepteret det nye lønsystem. Jeg kan godt forstå, at lønforhandlingerne og indførelsen af et helt nyt lønsystem har krævet ”sin kvinde” - er der overhovedet blevet tid til andre opgaver? Jeg kan naturligvis ikke udelukkende koncentrere mig om lønspørgsmål. TR har – ifølge retningslinierne i overenskomsten – pligt til at arbejde for ”gode, rolige arbejdsforhold”, så jeg bliver også inddraget i konfliktløsning, når det er påkrævet. Og ja, (Søs smiler) jeg har også været på konfliktløsningskurser...også i DMF.. Hvis en konflikt opstår kommer folk til TR. Jeg har så mulighed for at drøfte den pågældende sag med formand og/eller bestyrelse. Du nævnte arbejdstidsreglerne? Ja, det er også et TR-ansvar, at de arbejdstidsregler, der er aftalt i overenskomsten, overholdes. Her i Aarhus gør v i det bl.a. på den måde, at jeg inddrages allerede i planlægningsfasen og deltager i programudvalgets møder, som afholdes to gange om året. En god arbejdsplanlægning er jo i alles interesse. Vi har set, at Aarhus Symfoniorkester også måtte deltage i de kommunale besparelser og nedskæringer, hvordan har det påvirket jer... og dig som tillidsrepræsentant? Nedskæringerne betød, at to administrative stillinger blev nedlagt, og at to dygtige og engagerede medarbejdere beklageligvis måtte afskediges. Jeg er ikke tillidsmand for medarbejderne i administrationen, men vi har fra musikernes side gjort, hvad vi kunne for at støtte og bakke op om vore kolleger i administrationen – desværre, i dette tilfælde, forgæves.. Og så har vi fået ny kulturminister! Det har godt nok været nervepirrende for os – lige siden Uffe Elbæks valgoplæg ”En Marshall-plan for kulturen” blev kendt. Her foreslog han en reduktion af antallet af symfoniorkestre. Hvem skulle det gå ud over? Jeg har på den ene side så godt som muligt orienteret mine kolleger om, hvorledes sagen udviklede sig, på den anden side deltaget i ”rådslagningsmø-

der”, bl.a. i DMF-regi, om argumentation og strategi i forhold til planen. Det var skønt, at kunne informere kollegerne om, at den endelige plan, den såkaldte ”musikhandlingsplan”, ikke indeholdt tiltag i retning af at ”fjerne” et symfoniorkester. Hele musiklivet stod sammen mod en ”kannibalisering” og indbyrdes grøftegravning genrerne imellem! Får du overhovedet tid til musikken, eller kredser dine tanker konstant om TR-opgaver? (Søs smiler, slår undskyldende ud med armene) Ja, du må undskylde, hvis denne her snak bliver lidt tør og kedelig... Jeg er meget glad for at spille i orkesteret – det er en dejlig arbejdsplads – jeg er stolt over mine kolleger, deres arbejde og... deres sociale moral og empati. Jeg er faktisk rørt! Naturligvis reducerer det faglige arbejde muligheden for at kaste sig ud i andre opgaver og projekter. Men jeg har alligevel heldigvis kunnet deltage i en masse kammermusik, både i og uden for orkesteret – glæder mig også over at spille Bach i Aarhus Bach-Orkester, folkemusik i ”Herregårdskapellet” o.s.v. Noget, jeg brænder særligt for, er gruppen ”Culturesheart”, som beskæftiger sig med, hvad man vist kalder fusionskunst: Gruppen består af en balletdanser, en billedkunstner, en operasanger, en musiker (mig), en dramaturg og en forfatter og skaber forestillingerne i fællesskab. Vores første forestilling var i festugen 2003, og vi har bl.a. fået støtte fra Kunstrådet til forestillinger i musikhuset i maj 2009. Det lyder, som om du er vældig god til at planlægge din tid – kan du løfte sløret for dine fremtidsplaner, hvad angår arbejdet som tillidsrepræsentant? Ja, min nuværende valgperiode går til 2014 – jeg har meddelt min bestyrelse, at jeg ikke ønsker at fortsætte i en ny periode, men jeg vil gerne fortsætte som suppleant for at sætte en ny TR ind i arbejdet. Det er jo også nok nødvendigt, således som opgaverne har udviklet sig... Vi ønsker Søs held og lykke – og fortsat god arbejdslyst!

Søs Nyengaard

FAKTA Susan (Søs) Nyengaard voksede op i Australien - begyndte at spille violin som otteårig. Hun blev uddannet som violinist ved ”Elder Conservatorium of Music” i Adelaide. Søs vandt en fast stilling i ”The West Australian Symphony Orchestra” i Perth. I 1990 valgte hun at vende tilbage til Danmark (også på grund af det danske vejr, som hun holder meget af!). Hun blev ansat på kontrakt i Aarhus Symfoniorkester og blev fastansat i 1994. ”Et godt år”, fortæller Søs:” Jeg blev gravid, blev fastansat og blev gift!”. Søs bor i Viby, er gift med Jens Randel Nyengaard, som er professor på Stereologi og Elektronmikroskopi Forskningslaboratoriet ved Aarhus Universitet. Sammen har de tre børn på 17, 15 og 12 år, som alle spiller violin! Søs modtog i 2009 Gustav Albecks mindelegat.

basunen • marts 2012

19


G AT E WAY I ÅRHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2012 være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere. Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Fink Revision Ny Munkegade 8 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

20

basunen • marts 2012

Mvh Uffe Fink Isaksen


Gearkassen Af Lars Knudsen - DMF Aarhus

Ti spørgsmål om gear: ”Vi har bygget et top-prof studie på Christianshavn, som bliver vores base. De næste ni måneder kommer til at stå på intensivt arbejde med nyt materiale og indspilninger”, fortæller trommeslager Morten Thorhauge fra Carpark North. Lidt solskin, frisk luft og adspredelse fra studi arbejdet bliver det dog også til, da der er lagt festivaljobs ind hen over sommeren 2012. Foruden trommerne dyrker Morten også en lang række musik hardog software... og så sit ældgamle klaver. Hvad er dit yndlingsinstrument/gear for tiden? Native Instruments’ Kontakt (sampler plugin). Jeg har siddet i mit hjemmestudie de sidste mange måneder og skrevet sange og lavet demoer til Carparks næste album, og jeg vender hele tiden tilbage til Kontakt under mit arbejde. Det er simpelthen et fabelagtigt stykke værktøj, og der er nærmest ingen grænser for, hvad man kan lave med det plug-in. Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig af med? Mit første rigtige trommesæt. Mine forældre købte det af nogle venner, som havde det stående i kælderen. Det var et gammel Pearl jazz-sæt i Blue Sparkle. Dengang var jeg ikke synderligt imponeret og syntes ikke rigtigt, at der var tammer nok. Jeg solgte det efter et års tid og købte et DC Custom line med lidt flere tammer… Det fortryder jeg nok lidt den dag i dag.

Morten Thorhauge Soundtoys etc. Det andet instrument, jeg ville redde, er min gamle Ludwig Supraphonic lilletromme fra 1964. Den lyder fantastisk og er ganske enkelt uerstattelig. Jeg ville også gerne redde mit elskede Hornung og Møller klaver, men det er sgu nok for tungt.

for mange år siden, da jeg kun var en knejt, at renovere klaveret fra top til tå… Jeg elsker det klaver – og så fik jeg det endda gratis! Har du et tip til et godt køb?

Jeg har lidt kig på den nye Sample-Pad fra Roland, SPD-SX. Ikke så meget til studiebrug, men mere til livebrug med Carpark. Jeg har lidt en plan om at lege lidt mere med samples live.

Hvis man ikke har så mange penge, men alligevel har fået råd til en Mac, har jeg hørt, at GarageBand skulle være et fortræffeligt program – I hvert fald hvis man er begynder inden for det felt af musikalske værktøjer. Jeg har selv arbejdet med Logic i mine unge år, men skiftede af forskellige årsager til Cubase for seks år siden. Et program jeg er yderst tilfreds med.

Den dårligste investering?

Seneste musik gadget?

Jeg købte et rigtigt godt midikeyboard for nogle år siden. 88 vægtede tangenter i vildt god kvalitet – rigtig fint… men hvor var det dog et stort skrummel. Ud med det igen!

TNR-i til iPhone. En app-version af Yamahas syrede Tenori-On sequenser/trommemaskine/WTF? En meget omfattende app med rigtigt mange muligheder.

Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale?

Den bedste handel?

Det urealistiske ønske?

Min MacBook Pro, for den er jo spækket med dyre plugs - Cubase 6, hele Native Instruments-pakken, Arturia-pakken, Korgpakken, Omnisphere, Softtube, Waves,

Mit føromtalte elskede Hornung og Møller klaver er et 100 år gammelt arvestykke, som jeg har fået lov at beholde. For at gøre handlen endnu bedre valgte mine forældre

Et flygel. Men så længe jeg bor i byen, får jeg sgu nok ikke plads.

Hvad har du købt for nylig? En ny mikrofon. Nærmere bestemt en billig Audio-Technica 2020. Det er en rigtig fin mikrofon til mit hjemmestudie. Jeg bruger den hovedsagelig til vokaler, lidt akustisk guitar og så til at optage mit gamle Hornung og Møller klaver. Nå ja, og den nye synth – Razor, fra Native Instruments.

Hvad er næste instrument/gear på listen?

basunen • marts 2012

21


Med favnen fuld af musik og børn

Af Lars Knudsen - DMF Aarhus

Opvokset i det tyndt befolkede nordlige Island, nu musiker og familiefar bosat i Aarhus. Snævar Njáll Albertsson har med sit soloprojekt, Dad Rocks! fået hul igennem internationalt. Heavy metal og alternativ rock Snævar Njáll Albertsson er født i 1984 og vokset op i den lille nordislandske havneby, Blönduós, med 850 indbyggere. Pengene var ikke altid store, og med en mor der arbejdede på fiskefabrikken, var det ofte givet, hvad dagens menu stod på. Stedfaren fik tømrerarbejde i Danmark, så familien flyttede i sluthalvfemserne fra Island og stiftede hjem i Spørring uden for Aarhus. Ansporet af sin onkels smag for Metallica samlede Snævar som 13-årig guitaren op og kampøvede deres første fire plader op. Med teenageårene kom nye inspirationskilder til som Radiohead, Pixies og fra hjemstavnen et af Islands- og post-rock genrens største navne, Sigur Ros. En genredrejning over imod den mere alternative rock, som den dag i dag stadig er den scene, han begår sig i. Kvartet med internationalt potentiale Snævar har siden 2004 været forsanger og desuden trakteret guitar og trompet

Snævar Njáll Albertsson

22

basunen • marts 2012

i Aarhus bandet Mimas. ”Death-Indie” betegner de selv musikstilen, der trækker tråde fra post- og støj rocken, over alternative rock og tilbagelænet lo-fi. I parallel til bands som Pavement, Why?, Mogwai og Do Make Say Think. Bandet udgav i 2005 selv EP’en Hands Will Carry, som kastede flotte anmeldelser af sig, og desuden affødte et spillejob på Roskilde Festivalen samme år. Det engelske label Worst Case Scenario udgav nummeret Thought Discuss fra EP’en i 2006. I 2008 signede Mimas med engelske Big Scary Monsters der her udgav debut albummet The Worries. Interessen fra udlandet omkring den aarhusianske kvartet bredte sig hastigt, i takt med at Mimas turnerede intensivt i England og resten af Europa, fra 2008 og de næste par år frem. Det franske label Distile Records udgav The Worries i resten af Europa og i USA. I 2010 annonceredes album opfølgeren Lifejackets til udgivelse via tyske Sinnbus Records i Europa. Mimas har siden hen stået som en af de fineste eksponenter for den alternative rock genre herhjemme fra. Dad Rocks! Led Zeppelin, Black Sabbath og lignende bands fra dén tid går ofte under betegnelsen ”Dad Rock”. Altså - rock musik som

vor fader lyttede til. Snævar fortæller: ”Jeg blev første gang far for 3 1/2 år siden, og følte at der var nogle personlige ting rent kunstnerisk som jeg skulle ud med på en anden måde og i eget regi”. Som et spejlbillede på hans personlige og sammensatte musikalske referencer, samt tanker om egen musik, set fremtidigt igennem hans egne børns optik, kom navnet og soloprojektet Dad Rocks! helt naturligt til verden. Skabt ud af kontraster Om fotoet af Dad Rocks! hvor Snævar er omgivet af børnelegetøj i alverdens glade farver, og iført en heavy metal Jackson Flying V guitar. ”Der er en del ironi i det. Musikken i Dad Rocks! er jo overhovedet ikke ”Dad rock”. For mig at se, så ligger der et patos i det. Dad Rocks! er noget jeg virkelig vil, mener og alvorligt føler for inderst inde. Samtidig ligger der en ironisk distance som er med til at ramme patos og ironien ind i ét udtryk”. Snævars karakteristiske fornemmelse for melodi, går igen fra Mimas over i Dad Rocks! Teksternes humor, varme og indsigt har lidt større spillerum i en mere musikalsk laid back og folk’et stil. Udenlandske ambitioner Dad Rocks! debut albummet Mount Modern udkom i november 2011, og er i handlen i både Europa, USA og Japan. ”De udenlandske ambitioner havde jeg nok ikke haft, hvis det ikke var for Mimas, som jo arbejder meget på udlandet. Vi har en vis fanbase i England, så der var fra starten af en del fokus på mit projekt også”. Han har altid valgt at booke udenlandske jobs selv, og har derfor med Dad Rocks! kunne arbejde videre i forlængelse af alt gør-det-selv maset med, selv at opbygge relationer og kontakter til bookere, spillesteder og andre bands. I februar 2012 var Snævar således derovre


DMF - Upcoming

og spille en række koncerter. Det er også blevet til optrædener på festivaler som Popkomm i Berlin, CMJ i New York, Iceland Airwaves på Island. Det er ikke så tit der er betaling fra de større branchefestivaler, men de er vigtige mener Snævar, der lægger mange kræfter i at søge midler og støtte til at tage udenlands. ”Men når jeg eksempelvis turnerer solo i England så tjener jeg penge”. Travl dagligdag Til dagligt studerer han Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet, men han har haft et halvt års orlov, da der har været rigtig meget at se til med musikken. Hverdagen er typisk at følge ungerne Elva og Asbjørn i institution om morgenen. Arbejde hele dagen bag computerskærm og med telefon i hånd, på musikken. Øve en gang ugentligt med Mimas. Og så sangskrivningen, som helst er når det er blevet aften. Værktøjet I hjemmet i Aarhus midtby har han indrettet sig med et TC Electronic Konnekt 8 lydkort som er koblet til Mac computeren, hvorpå der er installeret sequenser programmet Logic. Skitser og cue tracks bliver sunget og spillet ind på guitar ved hjælp af forskellige kondensator mikrofoner. Og så bliver der suppleret med ”diverse skrækkelige midi-lyde”, blot for at få overblikket over instrumenteringen. Alle de cue tracks som Snævar lavede i forbindelse med Mount Modern pladen blev taget med ned i Aarhus Lydstudie, hvor albummet således blev til. Teksterne ”Det er sjovt med tekster. De kan ofte nemt blive underlagt en sangs strukturmæssige rammer, takter og klangflader”, tænker han, da snakken falder på ord og tekster. Musikken på Mount Modern albummet blev primært skrevet, hvorefter teksterne kom til. ”I øjeblikket arbejder jeg på at forsøge at skabe og lade teksterne komme så frit og uden rammer som muligt. Udfordringen er at få den til at passe ind som sangtekster. Har man noget på hjertet burde man i princippet ikke indordne det for hårdt i en sangstruktur. Teksterne betyder uendeligt meget for mig, men jeg ser heller ikke min musik som særlig elegant”.

Budskaber Han ser selv sin musik som forholdsvis politisk betonede protestsange. ”Jeg har ikke et behov for at pege fingre, men mere lyst til at vise folk at vi alle har fingre at pege med”. Nogle af numrene han arbejder på til den kommende plade, handler eksempelvis om teknologi og kreativitet. ”Jeg mener der i en tid som denne, via en for firkantet forvaltning af ophavsretten, bliver lagt bånd på kreative udfoldelser helt overordnet, i forhold til hvad teknologien nu muliggør for enhver der har lyst til at lave musik. Jeg vil ikke prædike specifikke svar eller bestemte overordnede holdninger”. Remix og sampling Organisationen Creative Commons stiftedes i 2001, og har med sin kongstanke om at gradbøje ophavsretten, også i musikbranchen delt vandene. Kort fortalt opererer denne organisation ud fra ideen om at man foruden fuld ophavsret, også kan slække på suveræniteten over egne værker, og sammensætte løsere ophavsretslige vilkår. Altså dermed helt eller delvist også give andre lov til at bearbejde og distribuere nye fortolkninger af værker. Snævar ser remixning og bearbejdning af kunst og musik som en effektiv mulighed og udbredelse af hans musik. Han arbejder meget bevidst på alternativt at markedsføre sin musik blandt andet igennem hans sites på Facebook, Tumblr, Twitter og diverse andre sociale medier. Dad Rocks! har taget valget at åbne op for at fans og andre bands kunne henvende sig og få filerne fra Mount Modern albummet tilsendt. Det har resulteret i at der kom 13 remix versioner tilbage, som er lagt ud til gratis download, som supplement til hans online CD og merchandise salg. ”Naturligvis skal der være regler for at vores ophavsret ikke udnyttes kommercielt. Men eksperimentet har kreativt og markedsføringsmæssigt givet god mening for mig”. Ambitioner og drivkraften At leve af musikken er idealet som Snævar gerne vil stræbe efter. Baseret på alle hans hidtidige erfaringer og på almindelig fornuft ved han godt det er svært. Men musikken, og den velsignelse og til tider forbandelsen der ligger i at have et medfødt kunstnerisk gen, driver ham fremad.

Der er ikke nogle definerede ambitioner om at blive signet til et stort label. Han har det ikke så godt med tanken om at udlicitere arbejdsopgaverne. Han vil gerne selv tage hånd om dette. Og det ser ud til at gå meget godt på den måde. For Dad Rocks! turnerede i England i februar 2012. Marts byder på en tur til SXSW – South by South West festivalen i Austin, Texas. Til juni ligger en længere Europa turne i vente. Der arbejdes på festival jobs til sommer. Og så er Snævar så småt begyndt at skrive nye numre til den kommende plade, som han håber udkommer til efteråret. På familie- og den faderlige front er der ikke planer om ’udgivelser’. ”Lige så uplanlagt som sangene kan være, lige så uforudsigeligt er det med børn i princippet. Men vi er meget glade for de to vi har fået ind til nu”.

basunen • marts 2012

23


Musiker i erhvervspraktik Af Lars Knudsen / Anton Jakobsen, musiker

”Da jeg påregner at gå på efterløn om 1 ½ år, er det jo på høje tide at få skudt gang i karrieren”, siger musiker Anton Jakobsen med et smil. Han skulle ud i erhvervspraktik i fire uger og valgte at bruge muligheden til med musikken at forsøde tilværelsen for de ældre og syge.

det Kai Normann Andersen og ”Fiskerpigens sang” og i den dur. Disse blev spillet ved de efterfølgende koncerter, og dét gav pote. ”Det er ikke så tit man møder nogen, der kender ”Glemmer Du” fra filmen ”Odds 777” fra 1932”, fortæller Anton. ”Publikum sang med, og mange af sangene var jo også i deres sangbøger”. Da det var ved at være op til jul, blev repertoiret krydret med en del julesange.

Dagjobs i ældresektoren ”Jeg havde altid haft en lille drøm om at spille rundt om på lokalcentre, plejehjem og lignende, da man her ligesom jeg ofte kan se kvaliteten i de gode gamle sange. At spilletidspunkterne typisk ligger formiddag og eftermiddag var heller ikke uvæsentligt for mig”. I forbindelse med sin jobplan igennem Jobcenter Aarhus, forelagde Anton Jakobsen jobcenteret ideen, og her sagde man god for den, hvis bare han kunne finde en virksomhed, der kunne tage ham ind som praktikant. Tilbage til de helt gamle sange ”Jeg henvendte mig på DMF’s kontor i Aarhus, og de var også med på ideen om et praktikophold i ugerne op til julen 2011. Det første, jeg gjorde, var at sende et tilbud ud pr. mail til samtlige lokalcentre i Aarhus. Det drejede sig om én times koncert over temaet ”Om

barndom og tiden frem”. Det var 15 numre med Søren Kragh-Jacobsen, Allan Olsen, Lars Lilholt, C.V. Jørgensen med flere. Efter en uges tid havde jeg ti arrangementer linet op”. ”Efter den første forestilling spurgte jeg selvfølgelig lidt til, hvad folk syntes om det. De syntes det lød rigtig godt, men de kendte ingen af numrene, og det kunne de godt tænke sig”. Så det var hjem og lave et nyt repertoire. Nu var

Én guitar med sang, er det der skal til Anton kørte en spansk guitar og en sangmikrofon over et Bose L1 Compact anlæg, og det var rigeligt. Et par af arrangementerne kunne godt have været afviklet helt uden forstærkning, hvis det var. Men med det lille anlæg kan der spilles lidt anderledes på den spanske guitar, og det er heller ikke så hårdt for stemmen, synes Anton. ”Alt i alt synes jeg projektet var en succes. Meningen med det hele er jo selvfølgelig, at det skulle kaste nogle jobs fra sig, men også inden for ældresektoren er det sparetider. Kun fremtiden vil vise, om der kan blive plads til mig i deres budgetter. Tak til DMF Aarhus fordi I ville ha’ mig som praktikant, håber ikke, jeg har gået for meget i vejen”.

DIALOG MØD EXPERTERNE JAZZ BASUNEN ROSA BOOKING MXD CHILL OUT 24

basunen • marts 2012


basunen • marts 2012

25


GENERALFORSAMLING I AARHUS

SYMFONIORKESTER RÅDMAND ATLAS V58

SPOT 11 JAZZ I FESTUGEN POPKOMM Af Lars Kiehn Aarhus Symfoniorkester 2011 må have været et underligt år for Aarhus Symfoniorkester og dets mange ansatte. Først proklamere rådmand Marc Perera, at han vil støtte orkesteret med en

udvidelse, sådan at det i forbindelse med Kulturby 2017 endte med at være et fuldt udbygget symfonisk orkester på 96 musikere. Den glippede bl.a. i skyggen af den store økonomiske krise, som fejede hen over det meste af verden og Danmark her i 2011/2012. Dog vides det ikke, om rådmanden kunne finde politisk opbakning til sine visioner. Men set i lyset af det faktum kommunen skulle spare 227 millioner kroner i 2012 og de næste 3 år (2013-2016), skal der årligt hentes 300 millioner kroner på budgetterne. Derfor var det ikke muligt og et realistisk håb med en orkesterudvidelse. Til gengæld skulle orkesteret nu finde besparelser for 600.000 kroner. Dette betød, at man blandt andet måtte sige farvel til to ansatte i orkesterets administration. Lidt fra den ene yderlighed til den anden. Som om det ikke var nok, så havde regeringens nye

26

basunen • marts 2012

kulturminister Uffe Elbæk i sin ”Marshall – plan” lovet at skaffe 40 millioner til den rytmiske musik. Disse midler skulle så hentes fra den klassiske scene. Det ville betyde, at minimum et symfonisk landsdelsorkester skulle nedlægges, for der var ikke andre muligheder at finde de 40 millioner kroner på. Her i starten af februar 2012 opgav kulturministeren sine planer indtil videre. SPOT 11 Som tidligere år deltog afdelingens ansatte samt en del af bestyrelsen i SPOT 11. Festivalen blev i år brugt til at spotte århusianske talenter, som afdelingen kunne bruge til at sende til POPKOMM i Berlin senere på året. Imponerende så mange kvalitative bands Aarhus kan blive ved med at mønstre. På grund af det dårlige vejr og den nystartede festival North Side, var der ikke helt så mange gæster som sædvanligt. Hvilket betød et større underskud til Rosa, der er arrangør af festivalen. Men der er en ny Spot 12 på vej. Gymnasiespot 11 GymnasieSpot er en konkurrence for gymnasieband. Deltagerne kommer hovedsagelig fra Midt- Øst- og Nordjylland. Selve arrangementet afvikles på Nørgaard højskole i Bjerringbro. Afdelingen har deltaget i tre år nu og mener, det er et godt sted at profilere DMF overfor de unge. Samtidig har afdelingen sponsoreret 1. 2. og 3. præmierne til konkurrencen. Vinderne eller det vindende band vinder et spillejob på Vestergade 58, foruden en fotosession og karriererådgivning. Coaching Vi har nu godt et årstid tilbudt sessions med Coach Jørgen Klok. Igennem året har der været et pænt flow til dette. Men der er bestemt plads til flere. Det er som om medlemmerne lige skal finde ud af, at han er til rådighed for et beskedent beløb. Men den service kommer sikkert til at vokse stille og roligt.

Rådmand I sommer havde afdelingen besøg af kulturrådmand Marc Perera. Vi havde en god drøftelse af hele musikområdet i kommunen. Marc Perera er tydeligvis interesseret i musikområdet og virker meget oprigtig. På mødet drøftede vi især Aarhus Symfoniorkester og en mulig udvidelse af orkesteret. Der er ingen tvivl om, at rådmanden vil gøre alt, der står i hans magt for en udvidelse. Men ellers var mødet en generel gennemgang af hele musikområdet. Vi forklarede om afdelingen kerneområder, og om de initiativer vi gik og havde gang i. Rådmanden forklarede os om de steder, kommunen prioriterer. Her i starten af det nye år var hele det århusianske musikmiljø indkaldt til stormøde.

Stormøde i Rytmisk Sal i Musikhuset Her blev der snakket kulturpolitikken 2013 – 2016. På mødet havde man bl.a. inddelt deltagerne i 16 grupper, som hver især skulle komme med deres bud på indsatsområder i kommunen. Bagefter blev der nedsat en tænketank med ni deltagere, der skal gå videre med de indkomne inputs. Konservatoriets Rektor Thomas Winter er formand for tænketanken. Jazz i Festugen Igen i år optrådte DMF som en af flere sponsorer for Aarhus Festuges store jazzarrangement. Under overskriften Beautiful Mistakes, afvikles denne endags jazz festival på spillestedet Atlas, Klostertorv, Råbar, Promus og de tilstødende lokaliteter i Vester Alle. Denne gang var der en utrolig mange unge mennesker blandt publikum. Festugen havde solgt koncerterne til 4-Sound som storsponsor. De delte billetterne til arrangementerne gratis ud i butikken Vestergade. Smart træk, der sikrede et stort publikum. Dagen var en blanding


af gode århusianske navne blandet med københavnske og mere kendte ting. Den århusianske og internationale saxofonstjerne John Tchicai pyntede på plakaten og det samme gjorde William Blakes, der spillede en improviseret koncert på Atlas. Læs artiklen Basunen 2/2011 - www.basunen.dk POPKOMM 11 I år tog afdelingen i samarbejde med DMF København til POPKOMM med fire bands. Dear Bear, CallMeKat, Let Me Play Your Guitar og Lydmor. 4 Bands som de to

stor interesse og aktivitet på lejligheden i Berlin året igennem. Bestyrelsen følge nøje udviklingen.

CallMeCat afdelinger finansierede turen for. Foruden de fire bands havde vi tre andre bands med derned: Dad Rocks, Emma Act og The New Spring. De syv bands blev markedsført i POPKOMM kataloget som ”Danish Invasion”. Det var sikkert en af grundene til, at der var proppet med mennesker på det berlinske spillested til denne koncertrække. Vi formåede denne gang at skaffe de deltagende bands showcases bl.a. på Tempehof, og en stor koncertaften som Danish invasion på spillestedet White Trash. Hver band havde to jobs på de tre dage turen varede. Songwriter Summit Berlin Dette arrangement har vi lavet i samarbejde med DMF København i fire - fem år nu. Igen i år sendt vi seks sangskrivere til Berlin - to århusianske og fire københavnske. I Berlin skulle de samles med fire udenlandske sangskrivere. Sammen skulle de co-write og coache hinanden igennem ugen. Der var indlagt besøg af bl.a. forbundets Mikael Højriis, der holdt et oplæg om sangskrivernes rettigheder. Endvidere var der lagt en enkelt optræden ind på et lokalt spillested i Berlin. Fra Aarhus deltog Niels ”Nello” Østerhåb Mogensen og Nanna Schannong. Citronhuset/Berlin lejlighed Citronhuset er et mangeårigt medlemstilbud. Mange medlemmer har været dernede igennem årene. Mange har været der flere gange, for det er nemt at forelske sig i stedet og byen Monda, der er så spansk, som det kan blive. Dog har vi her på det seneste oplevet en afmatning og ubenyttede uger. Det er især vintermånederne, det kniber at leje ud. Så måske har vi nået en mætningsgrad? Til gengæld er der stadig

Aarhus Musikskole Vi oplevede desværre her i 2011, at arbejdsklimaet på Aarhus Musikskole led et alvorligt knæk. Musikskolen stod over for forskellige besparelser og havde mod alle aftaler og procedurer sat de ansattes fagligt valgte udvalgsmedlemmer i MED-udvalget (tidligere samarbejdsudvalget) ud af forhandlingerne om spareplanen, trods det at de var kørt i stilling tidligere i processen. Ledelsen anviste selv sparemålene i Musikskolens budgetter, og de var ultimative. Det har store lønmæssige konsekvenser for en del af lærergruppen. Bl.a. har man skåret i reduktionerne, som er en ekstra betaling, man får for at undervise i hold, samspil og for småbørnsundervisning. Disse reduktioner har skolen udbetalt siden 1987, og derfor er vi (DMpF og DMF) af den overbevisning, at de ikke bare kan fjernes med et pennestrøg. Vi er af den overbevisning at det bl.a. vil kræve en opsigelse over overenskomstperioden, hvis den i det hele taget kan opsiges. Sagen er på vej til Faglig Voldgift og til afgørelse der. Vi har deltaget i flere forhandlinger for at få forhandlingerne ind på et andet spor. Læs Basunen nr. 2/2011. Seniorklubben Seniorklubben mødes den første mandag i måneden i afdelingens lokaler. Ud over det er der to større arrangementer årligt. Sommerudflugten og seniorjulefrokosten. To tilløbsstykker. I år gik sommerudflugten til Norsminde og Hou med frokost i restaurant Stilling Sø. Julefrokosten blev holdt i Jacob Nielsens salon i Grønnegade. Kulturnatten Forrige gang der var Kulturnat, havde afdelingen valgt at gå aktivt ind i arrangementet og afviklede et stor arrangement sammen med MONO på det gamle godsbaneareal. I år havde vi valgt at droppe det. I stedet støttede DMF Kulturnatten med 10.000 kroner til koncertprojekter på dagen.

Teaterområdet Hvert år gennemser vi en lang række kontrakter på forskellige teaterforestillinger. De fleste af de kontrakter giver ikke anledning til problemer, da der er overenskomst mellem langt den overvejende del af danske teatre og Dansk Musiker Forbund. Her i 2011 trådte der en nye aftale i kraft, som gik på teaterkoncerterne, som er anderledes end den traditionelle musicalforestilling. I år spillede man Leonard Cohen som teaterkoncert. Da den forestilling spillede, rejste der sig nogle overenskomstmæssige spørgsmål. Hvilket er helt naturligt, når man sådan får en ny form for overenskomst. I skrivende stund er vi stadig i dialog om fortolkningerne. I år har vi tjekket kontrakter på Leonard Cohen, Mozart, Jeppe på Bjerget og Chess. Forbundsjubilæum Som beskrevet tidligere i beretningen, så fyldte vores forbund 100 år her i 2011. Det betød, at vi i Aarhus afdelingen og vores region helt ekstraordinært fik en del koncerter hertil. Fatter Eskil, HeadQuarter og Bridgewater havde to aftner med et par måneders mellemrum, hvor de fejrede DMF’s 100 års jubilæum. Under overskriften ”3 scener – 3 bands og 3 sæt”. For god orden skyld skal det nævnes, at den første koncertaften betalte spillestederne selv. Men vi fik fuld kredit for den. Musikken, der blev præsenteret, var Now That We Know, That You Know, Mettro og Lydmor Solo. Den anden koncertaften præsenterede vi Power Solo, The Broken Beats og Vincent Van Go Go.

3 scener – 3 bands og 3 sæt Den sidste række koncerter kastede utroligt megen presse af sig, da vi havde arrangeret koncerterne sådan, at de tre bands skulle cykle fra koncert til koncert. Den gimmick syntes pressen godt om, så vi fik en masse spalteplads og TV tid. Ude i Kaløvig Havn på restaurant Kaløhus præsenterede Grenå afdelingen Sko/Torp med Morten Wood. På Vestergade 58 præsenterede vi Power Solo og Dipper. Derudover blev der afviklet en række klassiske koncerter forskellige steder i byen og udenfor: Anders Borbye på Cafe Smagløs, De tre fløjter på Cafe Ørnsø, Duo Aldente på Aros, Duo Paganini på Cafe Englen og Trio Aurora på Aros. Afdelingen og forbundet har været meget tilfredse med jubilæumskoncerterne. Det

>

basunen • marts 2012

27


har givet arbejde til en del musikere. Med koncerterne støttede vi også de trængte spillesteder. Samtidig skal vi ikke glemme den gode presseomtale. Klüvers Big Band 2011 var året, hvor orkesteret fik et markant gennembrud. Klüvers Big Band havde en længere turne i jazzens hjemland USA med verdensnavnet, sangeren Kurt Elling. Orkesteret spillede bl.a. i New York seks dage i træk på det legendariske jazzspillested Birdland. I Festugen blev der spillet to koncerter med den amerikanske verdensstjerne, guitaristen John Scofield og trommeslageren Bill Stewart på spillestedet Atlas

Lars Møller - ny leder for Klüvers Big Band Ellers bar året vel præg af meddelelsen om Jens Klüvers afgang som orkesterets leder igennem 32 år. Med virkning fra jazzfestivalen 2012 slutter han i Ridehuset, den sal hvor Jens og orkesteret har fejret mange flotte succeser igennem årene. Som ny leder af orkesteret, har man ansat den københavnske saxofonist, Lars Møller. Læs artiklen Basunen 4/2011. Basunen Basunen kører nu på 25. årgang og er en afdelingens vigtige informationskanaler og kontaktled til medlemmer og verden uden for DMF. Basunen er det informationsorgan, hvor vi kan annoncere og melde ud om arrangementer, workshops, kurser, medlemstiltag m.m.. Derved kan vi forvente at nå ud til et bredt udsnit af medlemsskaren. Basunen er også det sted, hvor vi kan manifestere vores meninger og politiske holdninger til forskellige kultur- og musikpolitiske initiativer (mest lokalpolitiske). Så det er et vigtigt informationsinstrument og vel også derfor, at det har overlevet 24 års skiftende bestyrelser. Vi udkommer fire gange årligt, og nu ligger bladet også på nettet. Normalt omhandler artiklerne det nære, det lokale og det, der sker omkring os. Forbundets Musikeren dækker det landspolitiske. De fleste artikler skriver vi selv, men efterhånden har vi en god skare af freelance skribenter: Jørgen Nielsen, Steen Michelsen, Niels Mathiasen og Lars Borup, som ind imellem bidrager til bladet. Nu har vi også tilknyttet en fotograf. Andre artikler får vi tilsendt fra venlige medlemmer, der har noget på hjerte.

28

basunen • marts 2012

Gramex-midlerne Afdelingen får hvert år en blokbevilling, som vi kan dele ud til musikfremmende arrangementer. Disse midler kommer fra den forbundsadministrerede gramex-pulje. Samtidig kan afdelingen søge på vegne af byens ildsjæle på enkelte arrangementer. Yderligere er der mulighed for at søge til lokalkurser og workshops m.m. Det plejer at afstedkomme en del midler til glæde for medlemmerne og musiklivet i Aarhus. De midler prøver vi så at få mest muligt ud af. Derfor uddeles pengene langt overvejende til byens koncertarrangører. På den måde går de videre til musikerne. I år har vi uddelt midler til BluesNight på Fatter Eskil, Melodica-Festivalen, ”I Love Gellerup”, Royal Metal Festival, Talking Metal 1 + 2, HeadQuarter, Talentprisen Aarhus Musikskole, GymnasisieSpot 11, Julestuen, Spil Dansk dagen på Fatter Eskil. Dialogmøderne, Teateret Ambassaden, spillestedet V. 58, Tunø Festival. Skype-møder I sensommeren 2011 etablerede vi Skype på vores nyligt indkøbte 42” TV-skærm, som hænger i vores mødelokale. Her vil medlemmer og ansatte kunne holde Skype-møder. På den måde kan man af og til undgå rejser for at holde møder. Vi har medlemmer, der bl.a. holder møder med Mette Ellebye Larsen fra Gateway over Skype. Lad det være en opfordring til at bruge det. Se mere på side 10. Afdelingens Bestyrelse Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen været samlet ni gange. På møderne orienteres om det daglige arbejde i afdelingen, foruden der diskuteres og snakkes om nogle af de problemer, vi som branche og afdeling står med. Medlemstal og budgetter følges også kvartalsvis og løbende. Derved sikrer vi, at det ikke kører af sporet, uden vi opdager det. Samtidig behandler vi de indkomne ansøgninger og andre løbende sager. Kurser To gange årligt kommer forbundet med et kursuskatalog med tilbud på et højt fagligt niveau. Mange af de kurser finder vej til Aarhus. I afdelingen supplerer vi med lokale kurser, der er målrettet specifikke grupper. I år har vi afviklet ”optimering af hjemmestudie produktion”. De fem dialogmøder, der afvikles januar – maj med 5 forskellige kompetente musikpersonligheder fra forskellige dele af musiklivet – Ole Rosenstand Svidt (Gaffa) - Thomas Rohde (MXD) - Dennis Ahlgren (AabyRoad studiet) - Stefan Facius (Copenhagen Music) og Christian Fløe Svenningsen (CFS management). Foruden de fire årlige Temaaftener for selskabsmusikerne (læs afsnittet Selskabsmusikerne på side 5). Se Basunen 4/2011 - www.basunen.dk Regnskaber/økonomien Regnskabet for 2011 viser et overskud på 63.713 kroner. Året har ikke haft de store

og voldsomme udsving. Dog har vi haft udgifter til mødelokale og etablering af Skype på kontoret. Medlemsbladet er til gengæld blevet billigere. Det skyldes, at portoudgiften er faldet. Som den eneste portogrænse er den porto, der gælder Basunforsendelse, faldet i 2011. Lokaleudgifterne er også mindre i forhold til 2010. Det skyldes, at flytning nu er slået fuldt igennem på huslejeudgiften. Vi flyttede til noget billigere, da vi rykkede fra Grønnegade til Vestergade. Foreningens egenkapital er nu 625.741 kroner. HB/FU Bjarne Gren og Lars Kiehn har været afdelingens repræsentanter i forbundet hovedbestyrelse. Bjarne har også været med i forretningsudvalget og haft posten som forbundets næstformand. Foruden de fire årlige hovedbestyrelsesmøder af to dages varighed har BG deltaget i ca. ti forretningsudvalgsmøder foruden specielle næstformandsopgaver. De to afdelingsrepræsentanter har sammen med de oplistede mødedage også været til møder i hovedbestyrelsens forskellige udvalg. Praktikanter m.m.. Vi har siden sidste generalforsamling ansat en enkelt studiepraktikant, der kom fra æstetik- og kulturinstituttet Aarhus Universitet og et par musikere, der havde mulighed for fire- fem ugers ansættelse via Jobcentret. Det har især bidraget med artikler til Basunen. Alt muligt Vi har i året også været til en del receptioner for at vise flaget, når der sker noget i det lokale musikmiljø. Vi har også hjulpet Svend Nikolajsens orkester - et helt nyt initiativ - med at finde musikere til flere forskellige af pladserne i orkesteret. Dette genopstandne orkester, der er genetableret her i Østjylland området, har fast øvelokale i Rønde. Afdelingen har deltaget i møder i København om kulturministerens proklamerede besparelser i landsdelsorkestrene til fordel for den rytmiske scene. Møder hvor orkestrenes musikchefer samt orkestrenes tillidsfolk deltog. Fra DMF deltog de DMFformænd fra de respektive byer, der huser et landsdelsorkester. Vi var ude med ni julekurve til afdelingens ældre medlemmer, som er svækkede helbredsmæssigt, og som sidder alene uden for mange penge at rutte med. Her i sommer havde vi besøg i kontorerne af arbejdstilsynet, men der var intet at komme efter. I året har vi også hjulpet DMF Esbjerg med at få lavet Talking Metal 1. for deres medlemmer. Arrangement var en succes i MONO i Aarhus, så det var klart et arrangement, der kunne eksporteres til andre byer. I dette tilfælde til Esbjerg som også fik en flot succes på den konto.


ØKONOMIEN RESULTATER UDGIFTER RESULTATOPGØRELSE AKTIVITETER

> basunen • marts 2012

29


30

basunen • marts 2012


Budget

basunen • marts 2012

31


Dødsfald Jakob Gadegaard Frandsen, Niels Juels Gade, Aarhus, (tidl. Skive), 45 år

Jakob Gadegaard Frandsen var både en musikalsk og en matematisk begavelse.

Jakob Gadegaard Frandsen blev fundet død i sin lejlighed. Han havde kæmpet med et alkoholproblem i mange år. Hans nærmeste kendte til det, men - som en nær ven har formuleret det - lukkede han sig inde i et »smertens rum« med alkoholmisbrug, hvor man ikke kunne nå ham.

Det sidste kom ham også til gavn i studiet, når der skulle laves computerberegninger i forbindelse med musikken.

Jakob Gadegaard Frandsens liv var præget af kærlighed til musikken. I mange år arbejdede han sammen med Henrik Koitzsch i både Skive og Randers omkring et lydstudie. Kollegerne beskrev ham som en genial musiker med originale ideer. Han var først og fremmest keyboardspiller, men komponerede også selv og lod mange helt originale instrumenter og lyde indgå. Han arbejdede først og fremmest indenfor afspændingsgenren, men også indenfor ambient og rock. Hans musikalske karriere begyndte i Skive i orkestret Electric Toyz, der senere blev til Tina and the Toyz. De vandt blandt andet en talentkonkurrence på den udendørs amfi-scene ved Musikhuset i Aarhus. I 1990’erne lavede de en cd med Erling Rask Band og turnerede derefter sammen. Senere blev det især arbejdet i studiet, som fangede Jakob Gadegaard Frandsens interesse. Sammen med Henrik Koitzsch komponerede og producerede han de to new ageinspirerede cd’er Deep Blue og Woodlands. Deep Blue solgte over 100.000 eksemplarer. I lydstudiet arbejdede de også for en række andre bands.

32

basunen • marts 2012

Jakob Gadegaard Frandsen arbejdede også kommercielt med musikken. Han var med til at designe TV2’s lyd og arbejdede også med jingles og underlægningsmusik. Han arbejdede også med musik til film og tegnefilm. Animationsværkstedet i Viborg var han i mange år en fast samarbejdspartner for. I en periode har han også været beskæftiget som servicemedarbejder (portør) på Aarhus Kommunehospital og på Aarhus Amtssygehus samt som operatør i biografen Cinemaxx i Aarhus. Jakob Gadegaard Frandsen var født i Estvad. Hans forældre var Peder Gadegaard Frandsen, præst i Estvad og Vridsted, og seminarielektor Brita Cathrine Frandsen. Efter barndommen i Vridsted boede Jakob Gadegard Frandsen nogle år i Skive, inden han slog sig ned i Aarhus. Han var et privat, men samtidig meget varmt og følsomt menneske. Med en underfundig, ofte lidt skæv humor og et charmerende, behageligt væsen. Jakob Gadegaard Frandsen efterlader sig mange venner og en stor familie, heriblandt fire ældre søskende og sin mor i Skive. Thomas Johansen Redaktionssekretær

Jakob Gadegaard Frandsen


Farvel Kjartan Mandag d. 19. december var en mærkelig dag på DMF kontoret i Vestergade i Aarhus. Mærkelig fordi Kjartan ikke dukkede op, og mærkelig fordi der ikke var nogen besked fra ham. I løbet af dagen blev vores undren til frygt for at der var sket noget. Det viste sig desværre at være en velbegrundet frygt, da vi fik meddelelsen om Kjartans alt for tidlige død. Det ubegribelige var sket. Ubegribeligt da vi jo så sent som fredag eftermiddag havde set dit lune smil, og at det uden varsel skulle blive sidste gang vi så hinanden. Så kom sorgen, og igen det at begribe at du var væk for altid. Det hjalp lidt med at begribe det da dine to sønner tog afsked med dig ved begravelsen, og din ældste søn Bjarke sang din yndlingssang af CV Jørgensen – du ville have været stolt, og smilt dit lune smil!

Nu kommer savnet. Det er stort. Du var altid omhyggelig og grundig med dit arbejde, og samtidig havde du en engels tålmodighed. Det var egenskaber som vore medlemmer sattes stor pris på. Problemerne blev løst, og samtidig på en personlig og tryg måde. Savnet er stort, det viser alle de varme tanker medlemmerne har udtrykt. Savnet er også stort for os, dine daglige kollegaer. Du var altid en god kollega, loyal og hjælpsom. Kjartan, som den sindige jyde du var, var det sjældent de store ord og armbevægelser der blev brugt. Men en gang imellem skal de store følelser have udtryk, og det skal de her for vores vedkommende. Kære Kjartan, du er dybt savnet, hvil i fred og ære være dit minde. Farvel Kjartan Dine kollegaer

Den irske stemme er blevet tavs Den irske stemme fra Århus er blevet tavs. Den irske århusianer, musikeren P’sen, Per Rohde Nielsen er død 63 år. P’sen kunne som ingen anden fange publikum med sin karakteristiske stemme, når han sange de irske sange. Især var han en mester i at synge de irske ballader. Selv i Irland troede man, at han var lokal og bedømte ud fra hans accent, at han var fra Cork. P’sens musikalske liv startede i folkemusikmiljøet, der bl.a. var samlet omkring de daværende restauranter Kompasset og Stenkalven. En del af denne flok fandt også til Tunø og skabte musik og liv i Det gamle Mejeri på øen, som dengang ejedes af legendariske Ingeborg. Her fandt Per Rohde sammen med Peter Egsmark, Eigil Bräuner og undertegnede, Lars Borup og startede Mac P’sens, som har eksisteret i mere end 25 år. Bandet har spillet overalt i Danmark både på store festivaler og på små ydmyge steder. Det blev også til et koncertture til Irland og Skotland. P’sen indspillede med Mac P’sens 2 album og en ep. Mac P’sens spillede med samme grundbesætning de første 25 år. P’sen førte orkesteret videre lige til sin død. Udover Mac P’sens spillede

Per i mange andre konstellationer bl.a. gruppen Tømmermænd. Det blev også til et tæt samarbejde med banjospilleren Kim Sørensen, som døde for et par år siden. På det seneste har han lavet en del job sammen med musikeren John Nørgaard. Per Rohde Nielsen var sammen med Ernst Hornslet med til at starte Tunø Festival, som sidste sommer kunne fejre 25 års jubilæum. P’sen var også formand for Tunø Festivals Støtteforening. Ved siden af musikken havde Per Rohde bl.a. ansættelse hos Thorengaard Møbler og drev i en årrække farvehandlen, Juuls Eftf. på hjørnet af Graven og Mejlgade. P’sen var som musiker aktiv lige til det sidste og spillede et job ganske få dage før sin død. Han efterlader sig Karin, datteren Mai og to børnebørn Lars Borup Musikkammerat og meget andet gennem flere årtier

basunen • marts 2012

33


Citronhuset i Spanien Forkæl dig selv og den/de nærmeste med et skønt ophold i vores sydspanske feriehus i bjergbyen Monda. Er du medlem af Aarhus afdelingen har du mulighed for at leje huset, foreløbig frem til april 2012. Huset er ikke så stort – men det er hyggeligt! Og så ligger det i den lille charmerende og autentiske spanske bjerglandsby Monda, ikke langt fra Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn.

Mere information på www.citronhuset.dk

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på www.citronhuset.dk Du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99 Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Prisen er 1000 kr. pr. uge uafhængig af sæson. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske.

Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga.

Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk

Følg Citronhuset på Facebook

Berlin lodtrækning for efteråret 2012 Så er der for DMF-Aarhus afdelingens medlemmer igen mulighed for at lægge billet ind på én uges ophold i vores fantastiske lejlighed, beliggende i Prenzlauer Berg, Berlin.

Har du lyst til at byde ind med ønsket om at leje lejligheden, skal det ske senest fredag den 27. april 2012. Umiddelbart herefter vil vi trække lod imellem de interesserede.

Nu trækker vi lod om seks uger fordelt henover andet halvår af 2012. Så har du lyst til at bo billigt i DMF lejligheden, samtidig med at du oplever én af Europas mest spændende storbyer - så kan du nu byde ind på følgende uger: Uge 28 - 32 - 37 - 41 - 45 - 50.

Vi oplever, at det er meget forskelligt, hvor meget efterspørgsel der er på de uger, vi lejer lejligheden ud i. Men man må gerne byde ind på to forskellige uger, hvis man vil.

Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er seks faste sengepladser, og der er instrumenter og gear til rådighed, så det til en vis grad er muligt at øve i lejligheden.

34

basunen • marts 2012

Prisen for et ugeophold er 2000 kr. Ugen går fra mandag kl. 16.00 til næste mandag kl. 13.00. Betaling for leje skal ske kontant på DMF-Aarhus afdelingens kontor, hvor lejeaftale samtidig underskrives. Vær opmærksom på, at der også lægges et depositum på

1000 kr. Du har mulighed for at søge om støtte til opholdet i Forbundet. For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/ Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem 10-18 eller tirsdage til fredage mellem 10-14. Læs mere om lejligheden, og se billeder og videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus.dk. Velkommen til Berlin! Tjek www.dmf-aarhus.dk.


Musikefterskolen på Fyn

DEN RYTMISKE EFTERSKOLE I BAARING

Sang-, Klassisk-, R ytmisk& Producer linie Solounder visning

www.rytmiskefterskole.dk

... et år for livet ! basunen • marts 2012

35


36

basunen • marts 2012


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.