Basunen 2011 nr.3

Page 1

basunen • oktober 2011

1


2

basunen • oktober 2011


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Forside Fredrik Ljungkvist og Jacob Danielsen Foto: Albert Meier

Check stregkoder i Basunen med din smartphone Iphone App Store Scanlife

www.basunen.dk

INDHOLD Lederen DMF Herning fejrer 100 år Orkesterudvidelsen Jacob Danielsen Chili & Chill Out Senior julefrokost Temaaften: Synlighed CD-udgivelser Siden Sidst Feedback Studiet lukket DMF arrangementer Gearkassen Klassisk hos Waschi På jagt efter succes i LA POPKOMM 2011 Tilbage i Stakladen På Tour med Nalle DMF’ere på vej Reptile & Retard Berlin og Citronhuset Life Coaching

04 05 06 08 10 13 14 15 16 18 20 21 22 24 26 28 30 31 32 34 35

06 18 24

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Lars Borup (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. nov. 2011. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden • FORSIDE Fredrik Ljungkvist og Jacob Danielsen • FOTO Albert Meyer

basunen • oktober 2011

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Henning Pedersen Kragh Eskildsvej 11 - 8960 Randers SØ Tlf: 86439063 mail@moonshine.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen Asklevvej 2 - 8653 Them Tlf: 86 86 93 00 - Mobil: 20 28 77 20 Fax: 86 86 93 60 ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7515 - Fax: 8638 7887 nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobiltlf: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF - Viborg

Jeanette Hougesen Østervangsvej 95 8830 Tjele Tlf: 86690089 - Mobil: 40613282 jeanette-musik@mail.tele.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

POPKOMM& Valget 2011 Af Lars Kiehn Som fagforening er man hele tiden på udkig efter nye mulige tiltag for medlemmerne. Tiltag, der kan hjælpe medlemmerne i deres bestræbelser på at skabe en karriere med musikken, er altid kærkomne og interessante. DMF Aarhus og København har de sidste 3 gange, der har været POPKOMM i Berlin, deltaget med en række talentfulde, rytmiske upcomming bands og musikere. Dette års POPKOMM afviklede man i dagene 7. - 9. september. I år var DMF i kraft af en række møder med POPKOMM’s leder Paul Cheetham rykket frem i geledderne. Under overskriften ”Danish Invasion” var vi nu i festivalprogrammet og programsat som et officielt dansk POPKOMMarrangement. På det kendte berlinske spise/spillested Whitetrash afviklede vi vores showcase med deltagelse af 7 danske navne. Foruden hovedarrangementet på Whitetrash, havde vi fået tildelt 2 showcases på messe scene La Vie En Rose. Vi var dagen efter også en del af showcasen på spillestedet Wohnzimmer. Alt i alt var der godt gang i den for de deltagende danske bands. På afdelingens hjemmeside og på Facebook siden kan man læse nogle af de mange anmeldelser og omtaler af arrangementerne, samt se forskellige videoklip. Responsen har været flot. De deltagende bands samt pressen, branchen, publikum og POPKOMM´s ledelse tog rigtig godt imod vores arrangementer. Det kan kun give mod på noget mere. Der er ingen tvivl om, at de deltagende bands har høstet gode erfaringer ved turen. Fremtiden må vise om der kommer konkrete aftaler ud af det. Den 22. - 24. september afvikledes Reeperbahn Festivalen i Hamburg, som er en anden højt profileret branche messe/festival. Der er voldsom interesse for dansk musik i Tyskland i disse år, så det er med at udnytte interessen, så længe den er til stede. Vi overvejer Reeperbahn som en ny mulighed. Hamburg er geografisk lige om hjørnet. Tyskland er et utroligt spændende marked med et voldsomt potientiale. Så det er meget nærliggende at lave noget der også. Intentionerne og lysten er klart tilstede. Inden vi tager beslutning herom, skal vi have evalueret POPKOMM

turen. Hvad har de deltagende bands fået ud af turen? Er der kommet konkret interesse fra selskaberne ud af deltagelsen? Det er et par af de vigtige parametre. Desuden vi skal finde ud af, om de to 2 afdelinger København og Aarhus har flere midler at kaste efter sådan et nyt projekt? Kan vi løfte endnu en stor opgave? Men spændende – det er det. Torsdag d. 15. september gik Danmark til valgurnerne. Resultatet blev, at Danmark fik en ny regering med Helle Thorning i spidsen. I skrivende stund er Helle Thorning i gang med at skabe et regerings grundlag sammen med De Radikale og SF. Jeg har flere gange på disse sider beklaget mig over den foregående regerings kultur- og beskæftigelsespolitik. Da det hovedsagelig var her de to store problemer for vores medlemmer lå begravet. Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen har flere gange under valgkampen sagt, at hvis Socialdemokratiet kom til magten, så ville de starte med at smide 100 millioner mere i kulturstøtten. De har også proklameret at de vil forlænge dagpengeperioden med yderlig et år, så den kommer til at gælde 3 år mod de nuværende 2 år. Efterlønnen vil de bevare i den nuværende form. Om der kan skaffes opbakning til denævnte punkter blandt støttepartier i den røde blok er tvivlsomt, for det går imod De Radikales politik. Til gengæld kan man sikkert enes om forslaget blandt A, SF og Enhedslisten. Et speget og et svært spil er i gang. Det er umuligt at forudse resultatet af de forhandlinger, der kører i disse dage. Forhandlingerne kan trække ud og vare en uge – 2 uger – ja måske 3 uger. Får vi en 3 partis regering (A, B & SF)? Bliver det kun en A & SF-regering? Eller måske en A & B-regering? Det kan også ende i en ren S regering. Måske slutter det med noget helt femte. Vi kan bede til de højere magter og ønske os, at regeringsskiftet vil betyde fremgang for kulturen, for det trænger vi voldsomt meget til. Og lad os så få en dagpenge reform hvor dagpengeperioden forlænges til minimum 3 år og lad os få afskaffet begrænsningsreglerne på supplerende dagpenge. Den regel er døden for hele freelancemarkedet. Det må være vores højeste ønsker på vores medlemmers vegne.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • oktober 2011

Ny adresse eller e-mail

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


DMF Herning 100 års jubilæum

Med hilsen fra Palle Persson - formand i Herning Foto: Bjarne Gren

Dansk Musiker Forbunds Herning-afdeling fejrede 100-års-jubilæum den 5. august 2011. Rap’n’Drums Canon Rock, D’jazz, DMF-Jamband, The Bob Nova Project, Moonlight, Søby Banjohelvede og Kjurious var på scenen i løbet af aftenen.

basunen • oktober 2011

5


Orkesterudvidelsen der lader vente på sig

Af Palle Kjeldgaard - Aarhus Symfoniorkester Fotos - Nikolaj Lund Som Musikchef for Aarhus Symfoniorkester tænker jeg ind imellem på Cato, der som bekendt afsluttede enhver tale i det romerske senat med de berømte ord: ’Og for øvrigt mener jeg Khartago bør ødelægges’. Og for øvrigt mener jeg, at Aarhus Symfoniorkester skal udvides til fuld symfonisk størrelse. Dette mål og denne vision har nu i mere end 25 år været en ledetråd for byen orkester, men desværre lader en udvidelse vente på sig - ja faktisk har der i de seneste 5 år reelt være tale om en indskrænkning af orkestrets størrelse! Seneste udvidelse var relativt begrænset med 4 strygerstillinger midt i 90’erne takket være en statslig udvidelsespulje, som alle fem Landsdelsorkestre kunne benytte sig af. I 1996 opnåede Aarhus Symfoniorkester en størrelse på 72 fastansatte musikere, men siden er det gået den gale vej med antallet af musikere. I 2006 måtte orkestret indefryse en stilling, således er der nu er 71 fastansatte musikere. Samtidigt har midlerne til ad hoc ansatte musikere, såkaldt partitur bestemte assistenter være uforandret i en årrække, ligesom midlerne til dirigenter, solister og markedsføring ikke er steget i de seneste fem år. Faldende tilskud Aarhus Kommune har i sin nuværende kulturpolitik for 2008-12 ’Kulturen på skinner’ truffet en principbeslutning om, at orkestrets skal udvides til fuld symfonisk størrelse på 96 medlemmer, og i forbindelse med kulturforliget om Godsbanen blev orkesterudvidelsen placeret i prioriteringsgruppe 1 i forhold til kommende udvidelse af kulturbudgettet. Til trods for disse gode hensigter er der sket i historisk fald i det kommunale tilskud til Aarhus Symfoniorkester. Et par nøgletal taler sit tydelige sprog herom:

Flot billetsalg til trods for finanskrisen Ovenstående tal er regnskabstal/faktiske tal fra de pågældende år. Indregnes inflation eller den generelle udvikling i løn og priser er der således tale om et bekymrende fald i de offentlige tilskud

Musikchef Palle Kjeldgaard - det kommunale i særdeleshed. I forbindelse med ibrugtagning i Symfonisk Sal i 2007 ændredes orkestrets vilkår ang. husleje, idet orkestret pr. juli 2007 ikke længere havde udgifter til lokaler, hvilket blev modregnet i det kommunale tilskud, således at dette faldt i 2008 til 19,8 mio. kr. Som det vil fremgå, har orkestret oplevet en markant stigning i billetsalget i perioden, hvilket især fandt sted i forbindelse med indvielsen af Symfonisk Sal. Hvor en række større kulturinstitutioner i disse år oplever vigende billetsalg, er det lykkedes for orkestret at fastholde denne stigning også her under finanskrisen.

2003: Kommunalt tilskud: 22,3 mio. kr. Stats tilskud: 17,3 mio. kr. Lønudgifter orkester og adm. 32,9 mio. kr. Billetindtægt 2.3 mio. kr

6

basunen • oktober 2011

2011: 20.9 mio. kr. 21,1 mio. kr 41,3 mio. kr 4,6 mio. kr.

Bedre end nogensinde Aarhus Symfoniorkester spiller bedre end nogensinde (ifølge John Christiansen JP og undertegnede). Vi har et godt publikum, som i seneste brugerundersøgelse udarbejdet af ENNOVA i 2010 udtrykker stigende tilfredshed med orkestrets koncerter. Aarhus Kommunes Kunstråd roser orkestret i den seneste evaluering fra maj 2011 og anbefaler en udvidelse af orkestret, så der er mange ting at glæde sig over. Men den økonomiske virkelighed vist med ovenstående tal giver naturligvis anledning til bekymring. De seneste 2 år har Aarhus Kommune været igennem sparerunder, som også har ramt orkestret med samme procentsats som alle andre offentlige institutioner – den såkaldte grønthøstermetode. Nedlæggelse af administrative stillinger Sidste års besparelse var svær, hvor alle konti blev gennemgået med en tættekam, men dette års opgave er endnu sværere. Det er efterhånden en kliche, men sidste år måtte vi skære ind til benet, og denne gang er det desværre nødvendigt at skære i selve benet. Således er der stillet forslag til byrådet om at nedlægge to administrative stillinger i orkestret for at imødekomme dette års sparekrav på 650.000 kr., som vil være en blivende reduktion i det kommunale tilskud. Byrådet har pålagt mig ikke at skære i antal musikere på 71, ligesom besparelserne skal mærkes mindst muligt af borgerne, hvilket i orkestrets tilfælde vil sige, at der ikke må spares på udgifterne til dirigenter og solister. De danske landsdelsorkestres administrationer er blandt de mindste i Verden, og i Norden er det kun i Finland, at man kan præstere samme effektivitet som i Danmark. Med denne indskrænkning af orkestrets administration vil vores administration være blandt de mindste i landet, kun Sønderjyllands Symfoniorkester har samme antal medarbejdere. Efter denne besparelse er administrationen således nede på et absolut minimum, og det er udelukket at reducere antal medarbejder yderligere, hvis orkestret skal fungere.


Musik er Liv, t. som dette uudslukkeliglsen citat: Carl Nie

Aarhus Symfoniorkester fotograferet i landets vel nok fineste koncertsal Den hårde økonomiske virkelighed Den offentlige debat i løbet af 2010-2011 har på ingen måde givet befolkningen et retvisende billede af orkestrets økonomiske virkelighed. Hvor det af medierne kunne fremstå, som orkestret blot må vente med en udvidelse, mens alle andre offentlige institutioner må spare, har der i en årrække reelt været tale om ganske alvorlige besparelser. Der er en ubalance i orkestrets økonomi, og det er helt centralt, at orkestret både har tilstrækkelig antal musikere, en velfungerende administration og frie midler til dirigenter, solister, markedsføring og pædagogiske aktiviteter. I 2011

modtager Odense Symfoniorkester (med 73 fastansatte musikere) 8,4 mio. kr. mere i kommunalt tilskud end Aarhus Symfoniorkester. Selv om orkestret nu er i en situation, hvor det at fastholde status quo er en udfordring, vil jeg alligevel slutte denne artikel med mit udsagn: Og for øvrigt mener jeg, at Aarhus Symfoniorkester skal udvides til den ideelle størrelse på 96 musikere i 2017 - samt 3 nye administrative medarbejdere, som skal forøge orkestrets udadrettede aktiviteter og administrere et større orkester. Det fortjener byen, publikum, musikken og

orkestret - af kunstneriske årsager, for at kunne tilbyde det komplette symfoniske repertoire og af hensyn til arbejdsmiljøet. Lad mig slutte med at citere gode gamle Carl Nielsen: Musik er Liv, som dette uudslukkeligt. Til trods for de nuværende svære besparelser kæmper Aarhus Symfoniorkester videre for at opnå flere musikere, og jeg håber alle gode kræfter vil støtte os i dette.

basunen • oktober 2011

7


Vi har brug for hinanden Af Lars Borup, musiker, journalist – www.lars-borup.dk - Foto: Albert Meier ”Vi skal række ud efter hinanden og blande os langt mere på kryds og tværs. Også de mere etablerede musikere skal komme ud og blande sig på spillestederne. Vi har brug for hinanden til inspiration og fælles udvikling. Vi skal væk fra de mange grupperinger. Det går bedre, men det kan blive endnu bedre.”

med samme frihed som i fri improvisation. Alt for mange spiller standards kedeligt, uden humør og er alt for meget bundet af traditionen. Standardnumre skal præsenteres med samme friskhed som originaler. Musikken må gerne få lidt nordisk kant og uforudsigelighed. Det uforudsigelige er med til at få publikum til at blive fanget og fascineret. Musik må gerne betragtes som kunst og have indhold,” konstaterer Jacob. Bliver Han er Aarhusianer, og bortset fra en kort afstikker til Aalborg som meget ung har han altid været i Aarhus, og her vil han blive. Modsat mange andre vil han ikke forlade byen for at prøve kræfter med musikken andre steder. Han vil blive og udvikle sig musikalsk i Aarhus og være med til at præge musikmiljøet. Det har han allerede gjort i en del år og han er i dag medlem af en række spændende ensembler. Han er desuden underviser på musikskolerne i Viborg og Randers.

Jacob Danielsen Sådan siger den aarhusianske musiker Jacob Danielsen. Han er her og der og alle vegne i det aarhusianske musikmiljø, primært der hvor der spilles og eksperimenteres med jazzmusikken. Jacob Danielsen, 37 år er saxofonist og klarinetist. I hjemmet i Jægergårdsgade på Frederiksbjerg i Aarhus har han sopran-, alt-, tenor- og barytonsax samt klarinet, basklarinet og den sjældne kontrabasklarinet. Udover instrumenterne har han kone og 2 børn. Det uforudsigelige ”God musik skal røre publikum,” fastslår Jacob Danielsen, der som udgangspunkt har lyst til at kaste sig ud i alle typer musikalske udfordringer. Jeg spiller rimelig ofte standards, men jeg prøver altid at gøre dem vedkommende. De skal serveres

8

basunen • oktober 2011

Bølgedal ”Det er ikke helt nemt at eksistere som musiker, men det går. Det århusianske musikmiljø er ok, men vi er nede i en bølgedal. Der var langt mere gang i den for et par år siden. Det skyldes bl.a. de konservatorieelever som forlader byen for en periode, men de vender jo tilbage med ny inspiration,” konstaterer Jacob Danielsen

oplever at murene langsomt brydes ned. Før var det meget klikeopdelt, men det går i den rigtige retning. Bl.a. Jazzselskabet i Århus er med til at skabe rum til mange stilarter og også vækstlagenes projekter. Det er prisværdigt. Det handler jo om at få flest muligt til at opleve det vi arbejder med, men det kræver masser af benarbejde.” mener Jacob Danielsen. Jacob D., som han kaldes i dagligdagen, kom i gang med saxofonen efter et FDF kursus. Senere mødte han en arbejdskollega, hvor det gik op for ham at man skal øve for at komme videre med musikken. Han kom med i Århus Musical Trup og fik lærere som f. eks. Hans Ulrik. Inspirationen Han kom ind på Center for Rytmisk Musik og Bevægelse i Silkeborg, som senere blev en del af Konservatoriet. På Konservatoriet sluttede han med hovedfag i big band ledelse. Når det senere passer ind i familielivet vil han ind på konservatoriet på solistuddannelsen, men indtil da holder han den musikalske udvikling i gang ved at arbejde i forskellige bandsammenhænge og udvælge forskellige undervisere. ”Jeg finder inspirationen på mange måder. Jeg får mange ideer ved at læse bøger. Det fører bl.a. til forskellige typer titler til numre, jeg selv har skrevet. Det giver

”Vi kunne godt bruge nogle flere spillesteder også på cafeerne, selvom det er et følsomt emne. Det bliver spændende at se hvad Godsbanen fører med sig. Der var også forventninger til Atlas, men foreløbig har stedet skuffet. Det er ikke blevet helt så ideelt som man kunne ønske.” Klikeopdelt ”Publikum har tidligere skelnet meget mellem de forskellige Koncert med Admiral Awesome sammen med svenske Fredrik Ljungkvist og Jacob Danielsen - Foto: Albert Meier jazzgenrer, men jeg


Koncert med Jacob Danielsen 5 - Foto Albert Meier også meget at lytte til forskellige musikudgivelser sammen med andre musikere. Det er med at være åben. Det er også meget givende at lytte til ældre udgivelser. Sonny Rollins er en af dem der har givet mig meget. Nettet giver også uanede inspirationskilder. Senest fandt jeg den amerikanske musiker Colin Stetson, som er helt unik.” Undervisning ”Instrumentalt benytter jeg enhver lejlighed for at deltage i master class eller få undervisning, når spændende musikere passerer Aarhus. Bl.a. prøver jeg at udvikle mit klarinetspil. Når det passer ind har jeg også planer om at vende tilbage til stævnerne på Vallekilde Højskole, og så drømmer jeg da også om at komme et smut til Berlin og New York og prøve kræfter med musikken der,” fortæller Jacob Foreløbig er fundamentet primært Århus og Danmark. I en længere periode har han været med i Blood Sweat Drum’n’Bass Big

Band og har af og til afløst i Klüvers Big Band og kunne godt tænke sig at prøve at have en fast plads der. Fine anmeldelser Blandt mange forskellige bandsammenhænge er hans eget band Jacob Danielsen 5, hvor han selv skriver alle numrene. Et andet projekt, som han brænder meget for er Admiral Awesome, som i juli udgav deres første cd. Den har fået fantastiske anmeldelser både herhjemme og i udlandet. I dette band har Jacob D. arbejdet sammen med svenske Fredrik Ljungkvist. Admiral Awesome og samarbejdet med Ljungkvist har høj prioritet hos Jacob i det kommende år. Jacob Danielsen bobler med ideer, musikalsk energi og initiativ og er et centralt omdrejningspunkt for jazzen i Aarhus. En musiker det bliver spændende at følge i årene der kommer.

Fakta: Jacob Danielsen - 37 år Sopran-, alt-, tenor- og barytonsaxofon Klarinet, basklarinet og kontrabasklarinet Bosat i Aarhus Kone og 2 børn Spiller bl.a. i: Blood Sweat Drum’n’Bass Big Band Jacob Danielsen 5 Kasper Tom 6 Duo med Thomas Sejthen Fiery Banana Djengis Khan Admiral Awesome med bl.a. Fredrik Ljungkvist Flowers of Destruction Alle skovens dyr She Lay Sleeping .... og i mange andre sammenhænge

basunen • oktober 2011

9


Af: Lars Knudsen , DMF Aarhus

CHILI & Chill Out

Ud fra devicen: Gentag altid en succes – giver DMF Aarhus igen i år alle interesserede musikere en dag med spændende tilbud på hylderne. Tirsdag den 1. november 2011 inviterer vi til åben hus dag hos DMF Aarhus, Vestergade 19, 2.sal, 8000 Aarhus C. Og om aftenen har vi et helt unikt arrangement på Vestergade 58, hvor 10 fremtrædende branchefolk vil overhælde dig med gode karriereråd om, hvordan du manøvrerer rundt i musikbranchen. Hygge og faglig hjælp og sparring Konceptet ”Chili & Chill Out” blev første gang afholdt sidste år. Ideen er, at du kan komme forbi og deltage i en uformel dag, hvor der fra eftermiddag til ud på aftenen er mulighed for at få råd, faglig sparring og specifik vejledning i forhold til din musikkarriere. Dagen indeholder en række spændende musik relevante oplæg og workshops, som du kan læse nærmere om her længere nede. Vi byder på lidt forplejning til dig, og alle gæster og besøgende der kommer for at deltage i workshops, høre oplæg, snakke med de forskellige indbudte eksperter, eller bare for at hænge ud og hygge sig. Nogle af de der kommer. Til stede på dagen vil være en række musikfaglige eksperter, som du kan komme og snakke med. Gateway Music direktør Mette Ellebye-Larsen er klar til at fortælle dig om Gateway Music, og alt hvad der er forbundet med at udgive din musik selv. DMF Hovedforbundets egne konsulenter Mikael Højris og Lasse Fischer er også til stede, og er til rådighed for dine spørgsmål om pladekontrakter, booking-, management, publishing aftaler.. ja, i det hele taget hvad du har af spørgsmål til samarbejdsaftaler, aflysninger af jobs og så videre. Søren Wrist fra DMF Forsikring er også at træffe om eftermiddagen på kontoret i Vestergade 19. Han er til rådighed for alle spørgsmål, der må være omkring både pensioner samt dét som musiker at forsikre dig og dine instrumenter. Meningen med Chili & Chill Out arrangementet, er at lave en hyggelig dag, hvor

10

basunen • oktober 2011

du kan komme forbi, og få en sludder med de ansatte på DMF kontoret, de inviterede branchefolk og dine musikerkollegaer. Stærk mad og øl så det pumper Fra køkkenet vil Chili-Maria i løbet af dagen sørge for, at der er hot chili con carne til alle der kommer forbi. Til at skylle efter med, vil Esben Laursen fra kontoret, som udover musikerhvervet også er en habil øl brygger, til lejligheden brygge en speciel DMF øl. Sidste år var det en rødlig engelsk ale med bær fra den jyske hede, som skulle pumpes ud af fustagen ved hjælp af en cykelpumpe. Meget underholdende – og ikke mindst meget velsmagende. Spændende bliver det at se hvad brygmesteren serverer for os i år? Altså varm mad og koldt øl – ind til gryde og anker er tømt. Tryk dine plakater Nogle gange står man lige og skal bruge et lille antal plakater til at gøre opmærksom på den kommende koncert, eller CD udgivelse. Vi starter plakatmaskinen op, og hjælper dig med gratis at få trykt et mindre oplag farve plakater i op til A2 størrelse. Medbring dit print-klare materiale i enten jpeg eller pdf fil format. Foto workshop Vores populære Klik-fotosession koncept kører igen. Fotograf Peter Svendsen har et godt øje for at finde locations, og vil i og omkring Vestergade 58 tage top professionelle pressefotos til en symbolsk pris af kr. 300. Bemærk at workshoppen ved udgivelse af dette blad allerede er i udbud via afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus. dk og vores Facebook side, hvor der er tilmelding og lodtrækning om de begrænsede pladser senest den 24. oktober. Coaching Lifecoaching giver dig redskaber til at agere og leve mere kreativt – som menneske og musiker. Vores tilknyttede coach i afdelingen, Jørgen Klok, kommer og fortæller kl. 15.00 om coaching og hvad man kan bruge det til som musiker. Efterfølgende er der rig mulighed til at snakke med Jørgen, og få en kort en-til-en smagsprøve på lidt coaching.

Pladeudgivelsen - set fra tre forskellige vinkler Med afsæt i temaet omkring pladeudgivelse har vi inviteret tre forskellige oplægsholdere til at komme og fortælle om dette, ud fra hver deres vinkel. Mette EllebyeLarsen taler om mulighederne i selv at udgive og få distribueret sin musik ud via Gateway Music. Lars Muhl har mange års erfaring både med udgivelser på de store pladeselskaber, og så har han udgivet sit seneste album selv, og solgt det igennem Gateway. 3000 solgte eksemplarer i løbet af de tre første uger – Muhl fortæller om hvordan han gør det selv. Og så vil Jimmi Riise, Copenhagen Music, komme og snakke blandt andet om: Udgivelser igennem major/indie labels, vigtigheden af markedsføring på udgivelser samt koncerter, samarbejdet imellem artister og selskaber. Alt sammen baseret på egne erfaringer som musiker og som del af A&R board og management teamet på Copenhagen med Universal som partner. 100 Gode Råd: ”Top møde” på Vestergade 58 Klokken 18.00 åbner vi spillestedet V58, lidt længere henne af gaden i nummer 58, og afholder mellem. kl. 19.00-21.00 et helt eksklusivt arrangementet kaldet ”100 Gode Råd”. En aften sprængfyldt med gode råd til hvordan du kan komme langt som musiker. Ti fremtrædende branchefolk vil hver på ti minutter give 10 gode råd indenfor temaer som: Medier og Presse, Booking, Management, Udlandet, Promotion, Pladeselskaber, KODA/NcB/Gramex, Musikere og firma, indspilning, producerrollen. 100 Gode Råd er en unik mulighed for denne aften at snakke med et tungt lineup af musikbranchens kapaciteter. De kommer for din skyld – kom og mød dem. Arrangementet er for alle medlemmer af DMF samt alle andre interesserede. Tag en ven med og kom til dette gratis arrangement. Se dagens program på side 12. Mere info finder du på afdelingens hjemmeside: www.dmf-aarhus.dk. Vi håber at se dig!


basunen • oktober 2011

11


CHILI & CHILL OUT 2011 - dagens program Tirsdag d. 1. november Fra kl. 14.00 starter vi servering og hygge i Vestergade 19. Men kontoret er som sædvanlig åbent allerede fra kl. 10. Workshops/oplæg: 12.00-18.00 15.00-18.00 15.00-16.00

Klik fotosession Plakat workshop Om Coaching for musikere. Oplæg v/ Jørgen Klok

Pladeudgivelsen – set fra tre forskellige vinkler: 15.00-15.45 16.00-16.45 17.00-17.45

Mette Ellebye-Larsen. Om at udgive via Gateway Music Lars Muhl. Om at udgive selv. - De etablerede gør det også! Jimmi Riise. Om at udgive på indie/major labels

100 Gode Råd

Dørene åbner på Vestergade 58 kl. 18.00. Oplægsholderne starter kl. 19.00. 10 branchefolk. Hver har 10 minutter til at svare på 10 spørgsmål om musikbranchen. Ole Rosenstand Svidt (Gaffa) Dennis Ahlgren (AabyRoad Studiet) Stefan Facius (Copenhagen Music) Carsten Heller (Heller Productions) Mogens Kjeldsen (Crunchy Frog) Chr. Fløe Svenningsen (CFS Management) Erik Martens (KODA) Esben Laursen (DMF) Thomas Rohde (MXD) Steffen Rasmussen (Strange Ears)

- Presse og medier - Indspilning - Booking - Producerrollen - Labels - Management - KODA/NcB/Gramex - Om musikere og firma - Udlandet - Promotion

SENIORKLUBBENS JULEFROKOST Husk at tilmelde dig samt evt. ledsager til den årlige senior julefrokost,der finder sted: Onsdag den 30. november 2011 kl. 13.00. Julefrokosten afholdes ligesom sidste år i Jacob Nielsen Salon, Grønnegade 61 B, baghuset. Da der kun er plads til cirka 30 personer, går det efter først-til-mølle princippet. Ring eller skriv allerede nu til afdelingen, og meld dig/jer til ved Lars Knudsen på tlf. 8618 4599 eller e-mail lak@dmf.dk.

På gensyn. Hilsen Seniorklubben NB! Senior musikere: Husk også de hyggelige seniormøder den første mandag i hver måned, hvor vi mødes til kaffe, brød, en øl og en god uformel hygge snak.

12

basunen • oktober 2011


TEMAAFTEN FOR selskabsmusikere

BLIV SYNLIG Så er det igen tid til at sætte kryds i kalenderen, hvor DMF-Århus indbyder til en hyggelig aften i selskab med andre selskabsmusikere. Det sker: Mandag den 14. November kl. 19.00 på Låsby Kro Emnet denne gang er SYNLIGHED Under overskriften ”Bliv synlig” vil lektor, journalist, kommunikationsrådgiver og musiker Lars Borup lave en kursusaften, hvor han med udgangspunkt i praktiske eksempler vil give os indsigt i, hvordan vi kan gøre os mere synlige som musikere.

Lars Borup

Lars Borup har arbejdet som journalist i forskellige sammenhænge og arbejder p.t. primært med undervisning og rådgivning vedr. pressekontakt, hjemmesider og anden god effektiv formidling samt andre freelanceaktiviteter. Desuden er Lars Borup en gammel garvet musiker med mange forskellige spilleopgaver og sammenhænge bag sig. Han har bl.a. spilleT som bassist i Mac P’sens og spiller i dag med i De eviggrønne, De2, Hjorting Jam og Men In Black. Desuden har Lars medvirket som tilrettelægger og konferencier i Musikhuset, Ridehuset og Kongreshuset i Århus.

Vi synes derfor at Lars må være yderst kvalificeret til at fortælle os om at være synlige! Der er ingen tilmelding til selve kurset – man kan bare møde op. Men Lars Borup skal bruge noget materiale at arbejde med, og hvis du har lyst til at blive ”brugt” i hans kursus, må du gerne sende navn, hjemmeside og evt. papirmateriale til undertegnede senest en uge før – altså senest mandag den 7. November. Vi vil klart anbefale at melde sig på banen med materiale, du risikerer allerhøjest at du bliver mere synlig. Send tilmelding med materiale til Flemming Både, Øster Alle 18, 8260 Viby eller på mail@ flemmingbaade.dk DMF-Århus vil som sædvanlig være vært ved en lille forfriskning, og det er selvfølgelig gratis at deltage i kurset. Tid - Sted: Mandag den 14. november kl. 19.00 på Låsby Kro Ingen tilmelding - Alle er velkomne. (Læs dog ovenfor vedr. tilmelding som ”forsøgsperson”)

basunen • oktober 2011

13


Sangskriver se her: Hvis du gerne vil have et bud på en produktion af din sang, kan du kontakte Musiklinien på Århus Produktionsskole, hvor eleverne lærer at producere musik. Hør eksempler på: www.myspace.com/aapssangskriverprojekt, og kontakt joakim.oester@aaps.dk for yderligere info.

14

basunen • oktober 2011


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Carsten Knudsen: En hel del lidt mere og noget helt andet Ny CD og DVD udgivelse fra Carsten Knudsen der som titlen antyder, indeholder et bredt udsnit af det han kan; både underholde og spille musik. ”Led ikke efter den røde tråd”, siger Carsten selv om udgivelsen. ”Ligeså mange genrer, som der bliver repræsenteret, lige så spraglet er det når jeg optræder. Og jeg har en hel del at byde på, lidt mere i skufferne, og noget helt andet oppe i ærmerne”. CD’en indeholder 15 numre sunget på både dansk,tysk og engelsk. Og på DVD’en ligger ekstra materiale samt 60 minutters show optagelser blandt andet fra DMF Aarhus’ store 125 års jubilæumskoncert i Toldboden i Aarhus. Udgivelsen er distribueret via Gateway Music. Mere info: www.carstenknudsen.dk Peter Viskinde: Can’t Escape From You På sit nye udspil fortolker Peter Viskinde, sammen med sit faste hold af Aarhus musikere, tolv Bob Dylan sange. Siden Viskinde som 14-årig hørte storebror Flemmings slidte eksemplar af Bob Dylans ”Blonde on Blonde”, har han været dybt fascineret af hans sange. Fascinationen slår ud i lys lue på det nye album, der er blevet til hjemme i Viskindes stuer i Aarhus. BT kvitterede med 4 stjerner og skrev: ”Peters uforstilte kærlighed og respekt for Dylan og ikke mindst hans naturlige musikalitet og ufejlbare teknik resulterer nemlig i 12 hjertelige Dylan-fortolkninger, der ubesværet slår bro fra Viskindes musikalske fortid til vores alle sammens nutid”. Medvirkende: Steffen Van Norde, Jesper Berg, Lasse Nyrup, Jakob Viskinde. Mere info: www.peterviskinde.dk

national og international interesse. Således roses Aarhus Symfoniorkester i magasinet ”Klassisk” for at være det danske orkester, som bedst varetager opgaven med at indspille dansk musik. Ligesom det ansete engelske tidsskrift ”Gramophone” i juni måned overværede indspilningen af CD nummer to i serien, og roste orkesteret for projektet og det høje niveau. Mere info: www.aarhussymfoni.dk Suzann and the Davies: Suzann and the Davies Guldager 4, Ølholm, typisk villakvarter i østjylland. Her skulle man tro at der boede en pligtopfyldende hustru og mor til to. Men Suzann er aldrig blevet rigtig ”voksen”, og da garnet blev for stramt, var der kun en vej. Med et aflyst bryllup, blod, sved og tårer og utallige kampe i kufferten står hun nu klar til at skyde sin første udgivelse med seks numre af sted, sammen med bandet Suzann and the Davies. Stikordene er hårdtpumpet rock. Energiske riffs. Powerfuld og forførende vokal. Medvirkende: Laura Lundfold, Martin Pagaard Wolff, Jan Lauridtsen, Kristian Bast, Michael Dalgas. Mere info: www.suzann.dk

Lars Muhl og Githa Ben-David: To Heal The Space Between Us Efter nogle år med fokus på sit forfatterskab er Lars Muhl nu tilbage med en ny og helt aktuel pladeudgivelse, sammen med sin viv, musikeren, forfatteren og lydterapeuten Githa Ben-David. ”Havde det ikke været for Githa, ville jeg aldrig have været i stand til at skrive sange og at synge igen. Kun når jeg synger sammen med hende føler jeg, at min stemme er hel. En helt nødvendig forudsætning for dette projekt var, at vi på forhånd udelukkede computerstyring med den efterhånden allestedsnærværende og tyranniske kvantisering, samt enhver brug af digitale instrumenter. Et digitalt instrument slår musikken og dens overtoner ihjel. Det svarer til dåsemad. Friske madvarer er levende. Vi har bestræbt os på at være tro overfor sangenes inderste kerne ved at bibeholde deres medfødte enkelhed uden at postulere noget, som ikke er. På den måde bliver der somme tider plads til noget udefinerbart, noget sandt, som for mig har helende virkning”. Udgivelsen indeholder 14 engelsksprogede sange, og er ude via Gateway Music. Medvirkende: Frank Lorentzen, Niels Nello Mogensen, Per Kolling, Jon Anderskou. Mere info: www.larsmuhl.dk

Aarhus Symfoniorkester: Knudåge Riisager – The Symphonic Edit. Vol. 1 Aarhus Symfoniorkester er påbegyndt indspilningen af i alt tre CD’ere med musik af Knudåge Riisager, en af de mest spændende og originale danske komponister i midten af det tyvende århundrede. Projektet har vakt basunen • oktober 2011

15


SIDEN SIDST

CD UDGIVELSER • NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER Spillesteder og festivaler fusionerer Efter flere år med tæt samarbejde er sammenlægningen af organisationerne Spillesteder.dk og Festival Danmark nu en realitet. Den nye fusion kaldet ”Dansk

Live” vil samlet repræsentere 80 af landets spillesteder samt 20 festivaler. ”Festivaler og spillesteder har samme politiske dagsorden. Vi arbejder kulturpolitisk, erhvervspolitisk og lovgivningsmæssigt for de bedste rammer for live musikken, og da alle vores medlemmer dagligt arbejder i musikkens tjeneste, giver vores nye fælles forening på mange måder rigtig god mening”, siger Henrik Bondo Nielsen fra Roskilde Festival, den ene af Dansk Lives nyvalgte formænd. Dansk Live vil fortsætte arbejdet med at holde politikerne og Statens Kunstråd fast på, at tilskuddet til spillestedsområdet skal udvides og revitaliseres, og at festivaler i fremtiden skal kunne opnå tilskud til vækstlagspleje og præsentation af smalle genrer. Roskilde Festival den mest omtalte En undersøgelse fra Infomedia Analyse, der har undersøgt medieomtalen af 19 af landets musikfestivaler for kalenderåret 2010, viser ikke overraskende at Roskilde Festival er Danmarks mest omtalte festival. Med 13.538 omtaler i 2010 må den dermed siges at være mediernes darling. Skanderborg Festivalen ligger på en klar 2. plads med 4.499 omtaler, mens Grøn Koncert med 1.732 omtaler presser sig ind på 3. pladsen foran Tønder Festival med 1.172. Hvad angår publikumsantal må den lokale SPOT Festival betegnes som relativt lille (6.500 gæster i 2010). Alligevel fik den 917 medieomtaler i 2010,

16

basunen • oktober 2011

og er dermed den 6. mest omtalte festival. Undersøgelsen viser også, at nettet er den fortrukne medieplatform at bruge ved omtaler af musikfestivaler.

de mest musikalske, mest spændende og mest swingende orkestre jeg nogensinde har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med. Det er et band spækket med talent”.

Spotify kommer til Danmark KODA har indgået aftale med den svenske streaming tjeneste Spotify. Mens den danske musikbranches omsætning sidste år nåede et hidtidigt lavpunkt på under en halv milliard kroner, har efterspørgslen på lovlige streaming muligheder de senere år været stigende. Med KODA’s aftale med svenske Spotify, vil danske musikbrugere kunne erhverve sig et abonnement for et månedligt beløb i omegnen af 100 kroner. Dette vil give adgang til verdens største streaming tjeneste, som p.t. har over en million betalende brugere. Tjenesten, der

Postyr vinder international kor konkurrence

foreløbig er tilgængelig i U.S.A., England, Spanien, Sverige, Norge, Finland, Holland og Frankrig, tillader brugerne at vælge imellem ikke mindre end 13 millioner numre. Aarhusiansk jazz turné med royalt protektorat Den verdensberømte jazzsanger, Kurt Elling, har bedt Klüvers Big Band om at komme til USA, for i slut oktober til start november, at spille 10 koncerter sammen med ham, på nogle af de mest berømte jazz-spillesteder i verden. Og musikken bliver ikke kun badet i det varme lys fra scene-spots - der kommer også til at stråle et royalt skær over koncerterne. Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har nemlig sagt ja til at være protektor for turnéen, og det giver selvsagt en enestående mulighed for at profilere Klüvers Big Band i USA – og rige muligheder for positiv afsmitning på dansk musik- og kulturliv generelt. Klüvers Big Band har tidligere i flere omgange samarbejdet med Kurt Elling, som har udtalt: ”Klüvers Big Band er et af Europas bedste bigbands! Det er et af

Den aarhusianske vokalgruppe Postyr Project har vundet førsteprisen ved den nyligt afholdte internationalt velrenommerede Tampere Vocal Music Festival i Finland. Kort efter gruppen vandt i Finland, fik de et tilbud fra en stor festival i München om også at optræde dér. I det hele taget er der mange europæiske festivaler, der har sendt forespørgsler med henblik på koncerter i 2012. Foreløbig venter yderligere koncerter i Tyskland og Slovakiet. Postyr Project består af Tine Fris, Line Groth, Andreas Bech, Anders Hornshøj og Kristoffer Fynbo Thorning. Alle er de enten studerende eller uddannede fra Det Jyske Musikkonservatorium. Og flere af dem gør sig tillige gældende i grupperne Vocal Line og Vox 11. Postyr Project har udgivet et selvbetitlet debutalbum. Her udforsker medlemmerne, med egne ord, ”et udtryk, som er defineret midt mellem stemmens organiske varme og den kantede lyd, man finder i den elektroniske musik”. Der arbejdes på spillested i Gellerup 2009 var året hvor Musikcaféen udarbejdede projektet REAL, som skulle danne ramme for koncerter med udgangspunkt i ikke-danske musiktraditioner, der skulle fremføres af herboende musikere med en flerkulturel baggrund. I samarbejde med blandt andre beboere fra Gellerup området ville Musikcaféen udvikle idéer til et levedygtigt koncept. Og det koncept er netop ved at tage form. Om projektet har Musikcaféens bestyrelsesformand Morten Lervig tidligere udtalt: ”I arbejdet med at etablere et spillested, som en del af de nye initiativer i Gellerup, skal der virkelig tænkes nyt i etableringsfasen. Vi forestil-


ler os nogle partnere, som man normalt ikke vil se i forhold til et spillested. Kan for eksempel nogle af byens stærke uddannelses institutioner se muligheder, der på forskellig vis kan bakke op om initiativet? Der er helt sikkert eksisterende aktiviteter og aktører, der kan medvirke til at kvalificere udviklingsarbejdet. Musikcaféen arbejder i det daglige med inddragelse og samarbejde som del af grundlaget for de mange forskellige stilarter og projekter på spillestedet. Det vil også være Musikcaféens tilgang til dette projekt. En række workshops, hvor interesserede og fagfolk involveres, vil kunne bidrage til at udvikle konceptet. Mon ikke idéen også kan blive inspireret af erfaringer med koncertpræsentation fra andre kulturer?”. DJBFA hiver Konservative i retten Det Konservative Folkeparti (C) skal i retten med et krav om at betale 100.000 i erstatning på grund af brug af støttesangen ”Afrika” uden tilladelse. Komponistforeningen DJBFA anklager på vegne af Nanna Lüders, som besidder ophavsretten til støttesangen ”Afrika”, for overtrædelse af dansk ophavsret. Sekretariatschef i DJBFA, Tjill Dreyer sagde i en pressemeddelelse: ”Vi har desværre forgæves forsøgt at få et forlig med Det Konservative Folkeparti, som helt oplagt har overtrådt reglerne for ophavsret. Nu ser vi derfor ikke anden mulighed end, at retten må tage principiel stilling”. ”Vi har hele tiden håbet på og regnet med, at vi kunne nå til enighed om en fornuftig kompensation for den ulovlige brug af sangen...”.”… Det er jo vores medlemmers levebrød at skabe musik. Der er lavet klare regler for, hvordan man skal opføre sig, hvis man vil bruge musikken efterfølgende. De regler skal alle overholde. Og det gælder naturligvis også for de politiske partier”. Sidste år inviterede C den samlede danske presse til at overvære det konservative landsmøde fremføre en konservativ udgave af støttesangen ”Afrika”. Tjill Dreyer: ”Man kan hverken tale om privat brug eller en lille familiefest. Det var tydelig politisk forvanskning af en sang, som oprindelig er skrevet for at støtte et trængende kontinent”. MBO Group solgt til Universal Music MBO Group (The Music Business Organization), der ejer pladeselskaber som

Copenhagen Records, A:Larm og RecArt, samt mindre selskaber i Sverige og Norge, er blevet en del af verdens største pladeselskab Universal Music. MBO har hidtil med så forskellige kunstnere som Lars Lilholt og Trentemøller, tegnet sig for 33 procent af omsætningen i den danske pladebranche. I en pressemeddelelse sagde Universals danske direktør Casper Bengtson om købet: ”De tre labels kommer til at fortsætte som hidtil, både hvad angår deres musikalske profiler og den individuelle markedsføring. De bliver separate enheder med samme bemanding som før fusioneringen, da vores primære motivation netop består i ønsket om at arbejde tættere sammen med de dygtige A&R og marketingsfolk, der er på de tre labels”. MBO Group blev stiftet i 2004 af Michael Ritto og Benny Bach. I 2006 solgte MBO halvdelen til Nordisk Film, hvor Michael Ritto indtog direktørstolen. I 2008 forlod Ritto Nordisk Film, købte Bach ud af MBO og satte sig i direktørstolen. De to seneste regnskabsår har store underskud drænet MBO’s egenkapital, hvilket sandsynligvis har stimuleret lysten til at salg – ikke mindst fra Nordisk Films side, som ikke har andre aktier i musikbranchen. Michael Ritto: ”Jeg er stolt af det, vi har skabt i løbet af syv år, mens branchen har gennemlevet en udfordrende periode. Samtidig føler vi os som ejere sikre på, at de forskellige MBO-labels vil vokse sig endnu stærkere som en del af Universal Music. Der er mange klassiske synergier på spil, men også mange kommercielle muligheder i Danmark såvel som internationalt”. World Nordic Xchange Festival I starten af oktober fik folke- og verdensmusikken et energifyldt spark fremad, da World Nordic Xchange Festival (WNX) blev afholdt i 6 byer i det midt- og østjyske. Det er festivalens mærkesag at bringe mangfoldige musikalske kulturer sammen med musikere fra hele verden og dansk-nordiske folkemusikere. På den måde skabes de nye musikalske møder, der er så livgivende for folke- og verdensmusikkens udvikling og rodfæstelse i samfundet. Festivalens koncerter fandt sted ved større offentlige spillesteder, som f.eks. V58, Atlas, Musikhuset, Rampelys og Pavillonen, men også som sociale projekter i flerkulturelle boligområder, asyl-

centre, kvindehuse og varmestuer. Her mødtes forskellig musik, lige fra afrikansk sang af Gimo Mendes og Karen Mukupa til østeuropæisk, nordisk ’bastard-etno’ fra Afenginn, med et publikum, der ikke kunne forventes at tage del i den danske koncertgængerkultur. De offentlige koncerter

Afenginn fandt sted som en række dobbeltkoncerter, der gensidigt kunne belyse hinanden efterfulgt af en simultan forening i en afsluttende session, hvor forskellighederne kunne gå ind og skabe noget musikalsk helt nyt. I år lod WNX 2011 blandt andet argentinsk tango møde dansk folkemusik og Mellemøsten møde Norden. World Nordic Xchange Festivalen startede første gang i 2009 som en rent aarhusiansk festival. Festivalen afholdes hvert andet år og voksede i år til også at omfatte Silkeborg, Grenå, Randers, Viborg og Skanderborg. Men festivalen har et håb om at kunne udvide sig til at dække hele Region Midtjylland og derved også udbrede festivalens særlige koncept. Et koncept, hvis projekt er at bringe flerkulturelle, musikalske møder og udvekslinger til et land, der allerede er flerkulturelt og derfor har mulighederne i sig for at skabe en rig musikalsk mangfoldighed.

basunen • oktober 2011

17


Haraldsgade 27

Feedback Studiet er lukket Af: Thomas Qvist, lydtekniker på DJM, musiker, tekniker, producer, ansat i Feedback Recording 1994-1997 Min mave trak sig sammen og en ganske anseelig klump samledes i min hals da jeg forleden læste at Haraldsgade 27 var blevet solgt til private købere og at ét af Danmarks allerbedste pladestudier igennem tiderne, Feedback Recording, hermed var lukket ned.

Haraldsgade 27 i Viby Jeg var for første gang på besøg i Feedback i 1989, da min svoger lavede plade med Arvid, en dengang lovende ung kunstner som indspillede sin debutplade. Allerede da jeg trådte ind i haven blev jeg overvældet af den magi som så mange ansatte, musikere, teknikere, prinser og andre har været med til at skabe. Det varme lys fra studierne, den blå keramikhund der lå rullet sammen i græsset og den tykke fornemmelse af at være i det allerhelligste indenfor dansk musik. Fire år senere var jeg så heldig at blive ansat i Feedback Recording på en rookie kontrakt, det var i en tid hvor man kunne fås med tilskud. Efter en måneds tid kom jeg med som teknikerassistent på en Gnags plade og herfra åbnede sig en helt ny verden, hvor jeg lærte faget helt fra bunden i et miljø og en historie som er helt uden sidestykke. Den fede ruller Overskriften hentyder ikke til reggaetobak, men det var en vending man kunne høre i studiet, når teknikeren bekræftede at den store Otari MTR 90 2 tommer båndmaskine kørte og var klar til at optage ét af de utallige hits, der er blevet indspillet i Kongsvang. Listen er omfangsrig; Gnags, Helmig, Stærk, Fenger, Krebs, Sko&Torp, Nice Device, Cut´n´Move og mange flere.

18

basunen • oktober 2011

Alle kender pladerne fra især 80´erne og 90´erne, som må betegnes som ikke bare Feedbacks men Danmarks guldalder når det kommer til rock og pop. Den næste generation fandt også vej til Feedback i 00´erne. Under Byen, Tina Dickow, Carpark North, Powersolo, Peter Sommer er blandt de nyere kunstnere, der har været en del af magien i Feedback.

arbejdet i døgndrift. Når aften/natholdet var færdigt kunne man være heldig at få klemt en times rengøring ind før dagholdet startede en anden produktion. På et tidspunkt i slutningen af firserne var fem ud af de ti øverste plader på salgslisten indspillet i Feedback; det siger en hel del om ikke bare produktiviteten men også hvor massiv succesen var.

Del af en ring Historien starter i 1971 da Gnags på et banklån køber Haraldsgade 27 og etablerer deres kollektiv. I 1974 starter de deres eget pladelskab, Genlyd og har på den måde et fast greb over deres udgivelser. I 1975 udvider de med pladestudiet Feedback Recording og grundstenen til en af de største magtfaktorer i dansk rockhistorie var hermed sat.

Den store musikalske gæstfrihed der herskede i Viby kunne man nyde godt af hvis man besad noget vilje og nye ideer. Der kunne altid findes et kælderrum, en

Gnags har naturligvis været omdrejningspunktet i Feedback og deres evne til at invitere folk og skabe relationer var deStudie 1 indspillerum res og studiets helt store styrke. Rigtigt mange mennesker har mødtes i de relativt krog eller et loftsværelse man kunne låne, ydmyge omgivelser, der danner ramme hvis man gerne ville arbejde med sine om studierne og netop den store sociale ideer. Det har kunstnere som Nice Device, pleje gjorde, at næsten alle i den danCut´n´Move, Shirtsville og andre nydt godt ske musikbranche valfartede til Viby. Da af og har til gengæld honoreret med nogle ”Afrika” pladen skulle indspilles under den massive hits som et helt klart produkt af storstilede kampagne i 1985 var Feedback Feedbacks ånd. et symptomatisk valg. Der blev i disse år En anden side af Feedbacks profil var det selskabelige miljø. Utallige grillaftener, bordfodboldturneringer og almen meningsudveksling har kørt sideløbende med produktionerne og oftest ledsaget af ”Chili” John Rasmussens helt unikke kulinariske univers. Man har altid været velkommen til at kigge forbi og deltage i løjerne. Disse relationer forgrenede sig helt ind i Kongehuset. En hyppig gæst var Kronprinsen, der i starten kom forbi med fuld ledsagelse Ny pult til Studie 2 af security, men senere kom han uden


Thomas Qvist

portefølje og hang ud til en øl og et slag bordfodbold. Vi lod ham som regel vinde, da man nødigt ville lægge navn til en majestætsfornærmelse. Fra Abba til Feedback Feedback har det meste af tiden været et state-of-theart analogt studie med noget af det bedste gear der kunne opdrives. Studiet var i firserne udrustet med en særdeles vellydende ”Afrika-sangen” skrevet af Nanna Lyders (th) blev indspillet i Feedback i 1985. Fra venstre: Lise Dandanell, Amek Angela der samGitte Naur, Lis Sørensen og Nanna - Foto: Steen Tronsgaard (arkiv) men med Otari MTR 90 båndmaskinen var grundpillen i den fabelagtige gode lyd der er på Personerne bag…. en engelsk producer der også var teknipladerne fra denne periode. I slutfirserne I den samlede Feedback historie er mit ker. Peter var ikke tilfreds med lyden og valgte man at etablere et studie 2 som en eget fodspor, om end meget stolt, dog situationen var gået lidt i hårdknude. Peter naturlig konsekvens af den omfattende ganske ydmygt. Udover Gnags som ejer bad om at få Tom Andersen hentet ind til succes. Det faldt på et tidspunkt hvor det og stifter er der nogle personer der har at lave lyden, hvorefter Tom pillede lidt ved danske pladesalg begyndte at stagnere og været rygrad og sjæl i succesen. ”The Egg Box” (en aparte udseende tysk tilløbet til studie 2 var ikke stort. En typisk equalizer). Peter udbrød” Yes! Now we Gnags/Feedback beslutning blev at opruHenrik Kjærgård, studiemanager fra are making records”. Tom betroede mig ste sig ud af denne situation. Amek´en fra 1982-1995. Henrik er vel om nogen, senere at han ikke trykkede eller drejde på studie 1 blev flyttet over i studie 2 og fra personificeringen af Feedback. Hans evne noget. Hans blotte tilstedeværelse gjorde Polar studiet i Sverige blev der hentet en til at tiltrække de rigtige folk og give dem forsangeren tryg nok til at fortsætte sit Calrec M-Series, måske en af de bedst den nødvendige plads er ganske unik. I vokalarbejde. lydende pulte nogensinde og som Abba en mildest talt uforudsigelig branche har har lavet adskillige af deres hits på. Nu Henrik styret Feedback usvigeligt sikkert Jakob Erland, tekniker. Jakob har stået kunne man tilbyde to top-studier og i løbet igennem op- og nedture. for teknisk vedligehold og udvikling af af kort tid var der fuld belægning i begge både studie 1 og 2 og har en stor del af bygninger. Tom Andersen, lydtekniker. Tom kom fra æren for at den tekniske kvalitet altid har København til Århus i midten af firserne. været høj. Både nat og dag er han mødt Han var på det tidsop hvis der har været problemer. Med fast punkt allerede et meget base i kælderen har Jakob også udviklet respekteret navn som adskillige maskiner til studierne og disse tekniker og han har sat går i dag under navnet Gyraf som er et et solidt fingeraftryk på meget respekteret og benyttet produkt i lyden af firserne. Tom er dag. en af de mest garvede studieteknikere og når Et kapitel er slut. Drengene fra Stillwalker han en sjælden gang der de sidste år har drevet Feedback har siger, ”Ska´ far lige haft et særdeles aktivt studie med maslære dig nogen tricks” ser af kunder, men nu er det definitivt slut så er det med at ha´ og roen sænker sig atter over Kongsvang øjne på stilke, for det er efter 40 år som dansk rocks centrum. guldkorn af høj karat. Under en vokal session med Peter AG var det Dennis Ahlgren og Tina Dickow

basunen • oktober 2011

19


J.S. Bachs Juleoratorium i Aarhus Vor Frue Kirke 1. søndag i advent Søndag den 27. november kl. 19.30 opføres Johann Sebastian Bachs berømte Juleoratorium i Aarhus Vor Frue Kirke. Opførelsen ledes af den engelske dirigent Murray Stewart, der er bosiddende i Aarhus. Han står i spidsen for Jysk Akademisk Kor og Aarhus Bach-Orkester. De medvirkende solister er Laura FlenstedJensen,sopran, Trine Bastrup Møller, alt, Mathias Hedegaard, tenor og Niels Bo Emgren, baryton. Bachs Juleoratorium (BWV 248) blev komponeret imellem 1734 og 1735. Værket er en cyklus af seks kantater for juletiden, som blev opført på hver af julefestdagene 25., 26, og 27. december (historien om Jesu fødsel efter Lukasevangeliet) samt 1. nytårsdag, søndag efter nytår og Helligtrekongersdag 6. januar. Ved opførelsen i Aarhus Vor Frue Kirke den 27. november spilles del I-III og del VI.

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere. Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Fink Revision Ny Munkegade 8 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

20

Mvh Uffe Fink Isaksen

basunen • oktober 2011


Gearkassen Af Lars Knudsen - DMF Aarhus

Ti spørgsmål om gear: Denne gang med Marie Højlund. Marie er tidligere keyboardspiller i hedengangne Tiger Tunes. Hun har en bachelor i Musikvidenskab og er uddannet audio designer ved Aarhus Universitet. Blandt mange danske musikelskere med hang til den mere alternative del af den hjemlige musikscene, er hun bedst kendt som frontkvinde i Marybell Katastrophy - et band der med en række udgivelser lader til at kende opskriften på, hvordan man gang på gang begejstrer de danske musikanmeldere. Aktuelt er Marie ved at være klar til den forestående danmarksturne, som består af 10 jobs i november på spillesteder i hele landet. Koncerterne byder på både helt nye numre, samt eksklusive optrædener med et kor fra hver by, i starten af hver koncert. 1. Hvad er dit yndlings instrument/ gear for tiden? Efter vores sidste tour hvor vi eksperimenterede med en videosynth er jeg blevet helt vildt hooked på ideen og den skal bare udvides til vores næste tour. Det er jo ikke et decideret instrument, men bare en midipad som er koblet sammen med GrandVJ i computeren hvor jeg så trigger videoklip med lyd på som passer i musikken. Så har jeg en projektor ved siden af computeren og et gammelt lærred - tilsammen en videosynth! 2. Hvad skulle du aldrig have solgt/ skilt dig af med? Jeg er faktisk ret ked af at jeg lige har skilt mig af med et gammelt opretstående klaver, som ikke engang var mit, men som jeg har haft i mange år i min gamle lejlighed. Det kunne ikke stemmes mere, men det er jo egentlig bare charmen ved det. Jeg har indspillet mange numre og samples fra dette klaver og jeg savner det mere end jeg troede. 3. Hvad har du købt for nylig? Vi køber meget ind i disse dage, da hele vores setup skal laves om til den nye

tour. Bl.a. har vi lige købt en ny synth som hedder MicroGothar (bygget af Gotharman). Den er helt vildt langt ude både af udseende, opbygning og jeg kan slet ikke forstå manualen, men til gengæld lyder den sindssygt godt. 4. Hvilket instrument/ gear henter du ud af det brændende øvelokale? Jeg er ikke ret tæt knyttet til nogen ting heller ikke Marie Højlund instrumenter, så jeg tror egentlig jeg bare ville sørge at komme væk i en fart - især taget i betragtning at vi øver i en gammel fryseboks på havnen hvor man hverken kan komme ind eller ud hvis der var brand. Men jeg er da meget glad for min gamle Electro Harmonix Holy Grail reverb pedal, og den kan man jo nemt have i lommen. 5. Hvad er næste instrument/gear på listen? Jeg køber TCs voicelive2 fordi vi til vores november tour har brug for masser af korstemmer, men ikke har hverken lyst eller penge til at have 3-4 korpiger med. Den er virkelig fed fordi der er et midi input, så man kan styre den med et midi keyboard og den lyder meget godt, så jeg kan spille mine mærkelige vokalharmonier og de sidder hvor de skal. 6. Den dårligste investering? Det gør jeg ikke så meget i, men jeg har egentlig ikke fået brugt den Micro Synth (Electro Harmonix) nok endnu, som jeg købte sidste år. Så det kan vel godt betragtes som en dårlig investering. Men den skal nok blive til en god en af slagsen på et tidspunkt.

carnhilltransformere og NOS Motorola N3055 output transistor, tror jeg endte med at give ca 4.000 for en helt igennem fantastisk lydende preamp. Jeg bruger den fast i mit vokal setup sammen med en SM7B og en Gyraf Gyratec X. 8. Har du et tip til et godt køb? Alt hvad Jakob Erland bygger (Gyraf). 9. Seneste musik gadget? Jeg købte en Suzuki QChord - det er virkelig en corny dims - en rigtig halvfemser digital omnichord, selv om det er et must at smide den igennem en masse pedaler så den bliver forvrænget og mister lidt af sit midi udtryk. Det går lige op for mig hvor mange gange der står MIDI i den her artikel...er lidt bange for mit image - der er ikke så meget streetcred i MIDI er der? 10. Det urealistiske ønske? Sådan nogen har jeg ikke på gearfronten.

7. Den bedste handel? Min moddede GAP PRE73 preamp. Jeg købte den af en svensker der tilbød at modde fabriksmodellen med

basunen • oktober 2011

21


Klassisk hos Waschi Af Lars Knudsen - DMF Aarhus Lydenskab er et nyt ungt klassisk ensemble, der sidste år etablerede sig med formålet at præsentere klassisk musik i nye og anderledes rammer - og gerne for et andet publikum end man lige umiddelbart er vant til. Og hvad har det så med vandmeloner og bananer at gøre? Ikke så meget....og dog alligevel. Seks unge professionelle klassiske musikere støver gerne af, tørrer spindelvæv eller pudser vinduer, hvis muligheden for en lidt aparte koncert lokation byder sig. Alle er de uddannede fra danske og europæiske konserLydenskab koncert hos Waschi vatorier; førnævnte arbejdsopgaver er derefter har vi tilsat musik – altså begyndt ikke noget man her sædvanligvis forbeat spille sammen. Alle i Lydenskab spiller reder musikere på. Men i aarhusianske mange traditionelle klassiske koncerter Lydenskab er der udover medlemmernes i andre sammenhænge og derfor skulle individuelle virke i symfoniorkestre og jobs Lydenskab også være noget helt andet.”. og koncerter i etablerede koncertsale, Musikerne havde, på nær et par af dem, også en fælles iværksætter trang til at tage slet ikke spillet sammen før helt frem til en den klassiske musik med ud i byrummet, måned inden deres første koncertprodukhvor den kan få ”jord under neglene”. tion. ”Fællesskabet fungerer som en enhed af forskellighed og dynamik, og er sammensat mere ud fra dette, end rent faktisk ud fra det musikalske”, fortæller Thea Visti. Jeppe Uggerhøj fortsætter: ”Vi har faktisk vent tingene lidt på hovedet. Frem for det med at ”nu skal vi spille sammen, og så ser vi hvor vi kommer hen”, så har vi i gruppen først brugt lang tid på at fastlægge vores indgangsvinkel, ide og mål med at spille klassiske koncerter. Og først

22

basunen • oktober 2011

Fra Mellemøstlige delikatesser til Brahms Den nu lukkede grøntsags butik ”Hos Waschi” i Christiansgade, Aarhus C, hvor man indtil 2009 igennem næsten fyrre år har kunnet få alt i feta, falafel og fersken, udgjorde fra den 1.-6. juni 2011 en noget anderledes kulisse og koncertsal. I den tomme butik skabte Lydenskab et rum, som udfordrede konceptet omkring den klassiske koncertscene. Her kunne

musikken opleves helt tæt på, i korte intense koncerter tilsat interaktiv digital mediekunst. Butikken var åben således at publikum kunne komme ind fra gaden - og enten stående, liggende eller siddende alt efter magelighed og behov - overvære både prøver samt de adskillige koncerter der udspillede sig i løbet af ugen. Det musikalske sortiment spændte fra Brahms til nykomponerede cross over produktioner mellem rytmiske og klassiske komponister. Interaktion med publikum Musikbutikken havde et størrelsesmæssigt maksimum på 25-30 mennesker af gangen, men det var ikke besøgsantal der var succes kriteriet. ”Jeg syntes det var rigtig fedt for eksempel at der blandt publikum også en dag sad fem fyre i badetøj, som tilfældigt var kommet forbi butikken på vej hjem fra stranden”, siger Jeppe Ugger-


Lydenskab PR foto høj. Konceptet var at skabe en hyggelig og uhøjtidelig atmosfære, med f.eks. lidt kaffe, jordbær, et glas champagne og lignende. Samt relativ korte prøver og koncerter som muliggjorde at nysgerrige forbipasserende kunne få en lille smagsprøve på klassisk musik. Fra velkendt mainstream til ny avantgarde performance musik. ”I starten bukkede vi når koncerterne var færdige. Men det ændrede vi ret hurtigt til, i stedet at sætte os ned og tale med tilhørerne. Når koncerterne var så intime og forsøgte at bryde med de klassiske rammer på alle tænkelige måder, gav det jo heller ingen mening, at vi som musikere stadig opførte os, som om vi var i de gamle rammer”. Musikbutik konceptet gjorde at musikerne i Lydenskab fik snakket meget med publikum både før og efter koncerterne, og derved fik en masse umiddelbare reaktioner feedback og gode oplevelser. Fornyende og fremadrettet Udover den såkaldte ”drømmemaskine” hvor publikum interaktivt fik mulighed for med lyd frekvenser at blande sig i koncer-

terne, ligger det også i konceptet omkring Lydenskab ensemblet at invitere andre musikere og kunstnere ind. Samarbejdet tæller kunstnere som Line Tjørnhøj, Gorm Askær, Rasmus Lunding, Signe Klejs, Kristina Holgersen og Morten Ladehoff. Efter debut arrangementerne i den gamle grønthandler, kan Lydenskab efterfølgende med tilfredshed se tilbage på en succesfuld uge - helt fri for kast med rådne tomater. Gruppen arbejder i øjeblikket med at gå kommuner og cityforeninger rundt om i landet på dørene, med konceptet omkring klassisk musik i anderledes former som en attraktion. Fremtidigt er der planer om flere produktioner. Den næste Musikbutik har netop løbet af stabelen i Horsens i første uge af oktober, hvor Lydenskab i egenskab af titlen som ”Bykunstner” samarbejdede med blandt andet biblioteket og skuespiller trupper i det lokale miljø. Jeppe Uggerhøj slutter: ”Lydenskab ser vi gerne som en base, hvorfra der på kryds og tværs kan udspringe både foredrag, erhvervslivskoncepter, skolekoncerter og koncerter både solo og i forskellige sammensætninger. Alt sammen med fornyelse som omdrejningspunkt”.

FAKTABOKS

Lydenskab er: Mikkel Ib; Slagtøjsspiller, uddannet solist fra Det Jyske Musikkonservatorium. Sofia Olsson; Cellist, uddannet ved Falun Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium. Thea Visti; Solistuddannet klassisk guitarist fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus og Escola Superior de Musica de Catalunya, Barcelona. Karolina Leedo; Uddannet klassisk fløjtenist fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun supplerer sin uddannelse på Solistklassen samme sted med Debutkoncert i november 2011. Jeppe Uggerhøj; Uddannet trompetist fra Det Jyske Musikkonservatorium og University of Salford, England. Derudover bachelor i Musikvidenskab og Erhvervsøkonomi fra Aarhus Universitet. Eskild Winding; Solistuddannet klassisk pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium.

basunen • oktober 2011

23


På jagt efter succes i

Los Angeles

Af Jesper Svane - trommeslager

bedste af L.A.’s session musikere hænger ud.

Efter at have færdiggjort min diplom i rytmisk musik og bevægelse fra DJM med trommer som hovedinstrument, besluttede min kæreste og jeg os for at prøve lykken i L.A. Forventningerne var store, kufferten var fyldt med musikinstrumenter og i telefonen havde jeg indtastet numre på folk jeg skulle kontakte med henblik på at udvide mit musikalske netværk når jeg kom til ”the capital of Entertainment”, som Los Angeles populært kaldes. Jesper og Ricky i hans hjemmestudie i West L.A. Drengedrøm Lige siden de tidlige teenageår har jeg haft en drøm om at i musikerkredse. Jeg blev optaget på studere musik i udlandet og ende som skolen efter en kort audition og fik sågar studiemusiker. Flere bekendte og venner et scholarship på 8000$. Dette beløb lyder umiddelbart som meget, men ikke set i forhold til at hvert semester koster 7500$, og jeg minimum skulle gennemføre 4 semestre for at få et diploma og dertil lægge mine leveomkostninger. Derfor besluttede jeg mig efter lang tids overvejelser for at springe fra inden undervisningen var gået i gang, og bruge pengene på privat undervisning i stedet. Ricky demonstrerer sit fantastiske groove, der har gjort ham til en af de mest efterspurgte trommeslagere havde på forhånd anbefalet Musicians Institute (MI) og Los Angeles Music Academy (LAMA), som begge beregnes som værende de bedste musikskoler i byen. Jeg fandt hurtigt ud af, at LAMA havde et af de bedste intensive tromme undervisningsforløb med undervisere som Ralph Humprey og Joe Porcaro, som i 90’erne var med til at skabe MI’s fantastiske ry

24

basunen • oktober 2011

I begyndelsen af december sker der så det de fleste kun turde håbe på. Min kæreste og jeg står i en kø til en event med den legendariske producer Quincy Jones uden for musikforretningen Guitarcentre i Hollywood. Her falder vi i snak med nogle fyre, der viser sig at være i et svensk band. Det viser sig at de har boet og studeret i LA de sidste 4 år, og at de lige har smidt deres trommeslager ud af deres band. På dette tidspunkt er min kæreste og jeg på vej til New York, hvor vi skal tilbringe lidt over en uge inden vi atter rejser tilbage til DK for at holde jul sammen med familien. Vi aftaler derfor, at jeg skal komme til audition når jeg er tilbage i LA. Da jeg atter er tilbage i LA mødes vi som aftalt og det viser sig hurtigt at kemien passer og jeg bliver tilbudt pladsen i bandet, der får navnet CONCRETE ANIMALS. Bandet består ud over mig af trillingerne Calle (vokal), Pelle

Tilfældigt møde Jeg havde nu fået afkræftet min drøm om at blive studiemusiker, hvilket betød at jeg nu kunne satse alt på at finde et band i stedet. Jeg begyndte at øve regelmæssigt i nogle øvelokaler Cascade Studios, tæt på hvor vi boede på grænsen mellem Hollywood og West Hollywood. Desuden begyndte jeg at opsøge Møde og autografskrivning med den legendariske diverse jamsessions på bl.a. Cafe Cordiale, hvor mange af de producer Quincy Jones


Mange af spillestederne i LA kører efter konceptet ”pay to play”

(keys, kor) og Nisse Landeberg (bas) samt Erik Henrikson (guitar, kor) Vi begynder på at komponere, arrangere og øve intensivt for at komme ud at spille og får hurtigt et repertoire op at køre. Det er sådan, at mange af spillestederne i LA kører efter konceptet ”pay to play”, hvor bandet køber f.eks. 100 billetter til 10$ stykket, og derfra står for at sælge disse videre. Hvis de ikke kan sælge billetterne står de selv med udgiften. På denne måde får spillestederne god økonomi, fulde huse og god PR uden at yde den helt store indsats. Dette betyder ligeledes at de som oftest booker 3 bands pr. aften, som ca. får 30 minutter hver til at vise deres potentiale. Undervisning af en legende Midt i alt øveriet med bandet får jeg pludselig en dag en opringning fra selveste Ricky Lawson. Han var især særdeles anerkendt i slut 90’erne og start 00’erne, hvor han var en af de mest efterspurgte studietrommeslagere. Blandt hans mange meritter står bl.a. diverse tours med og indspilninger med Michael Jackson, Yellowjackets, Maria Carey, Whitnet Houston m.fl. Ikke i min vildeste fantasi havde jeg regnet med at han ville reagere på mine mails og opringninger, men det er hvad der kan ske når man tager til L.A. Vi aftalte at mødes ude i hans hjemmestudie og dette blev starten på i alt 8 undervisningstimer, som jeg aldrig vil glemme. Studieindspilning Samtidig med at jeg får privat undervisning af Ricky øver vi meget intenst i øvelokalet og vi beslutter os for at indspille en EP med 3 numre som vi kan sende ud til diverse pladeselskaber m.m. Igennem min rigtig gode ven saxofonisten Samuel Hejslet har jeg fået en del musikkontakter på Facebook. En af disse er produceren Carsten Lindberg, der har været bosiddende i LA de seneste 14 år. Jeg sender ham et par øvetakes fra øvelokalet og han bliver så begejstret for musikken, at han indvilger i et samarbejde. Carsten har gennem sine mange år i den amerikanske musikbranche opbygget sig et stort netværk af kontakter, som vi hurtigt nyder godt af i bandet. Han introducerer

Bandet samt producer Carsten Lindberg efter indspilning i Tranzformers studio, Burbank, CA Planen er, at jeg atter sætter kursen mod LA i midten af Oktober, hvor vi skal spille flere koncerter og diverse showcases for spændende folk i musikbranchen. Hvad der sker derudover kan kun tiden vise, men tænk hvad et tilfældigt møde kan føre med sig!

Foran det legendariske spillested Whiskey A Go Go på the sunset strip sammen med nogle af drengene fra bandet os for Bryan Carlström, der i de hedengangne 90’ere arbejdede som tekniker og producer i nogle af L.A.’s største studier og bl.a. er kendt for at have arbejdet sammen med Off Spring, Alice in Chains m.fl. Bryan har nu opbygget sit eget studie, Tranzformers studio i Burbank og her fik vi mulighed for at indspille grundsporene til vores kommende EP. Retur DK I skrivende stund har vi released 2 numre fra vores kommende EP, hvoraf 1.singlen ”Stop the rain” nu kan købes på Itunes.

SE, FØLG & LYT:

www.jespersvane.net www.facebook.com/bandsvane www.myspace.com/bandsvane www.facebook.com/concreteanimalsofficial www.myspace.com/concreteanimalsofficial www.carstenlindberg.com www.bryancarlstrom.com/ www.myspace.com/popjazzsax www.Rickylawson.com www.cascadestudios.com www.lamusicacademy.com/ www.mi.edu

basunen • oktober 2011

25


Deer Bear POPKOMM 2011 Af Lars Bjørn-Hansen fra den århusianske gruppe Deer Bear - Foto: Rikke Braderup Det store udstillingsvindue. Sådan tænker jeg om Popkomm mens jeg sidder med næsen trykket mod et andet, og mindre billedligt, vindue: sideruden i bandbussen. Der vil altid være en vis ængstelse forbundet med at skulle deltage i disse ting, og de hundredvis af røde baglygter, stråler da ind imellem også som advarselslamper da vi sent på aftenen, presset mod autobahn’en af et skybrud, farer mod Berlin.

gode sang, den rørende tekst, den komplette integritet. Nogle ord som muligvis klinger ligeså naivt som mine ovennævnte

Tempelhoff og Whitetrash Vi skal spille to koncerter på én dag: én på den officielle messe som afholdes i den

Den beskrevne ængstelse udgør selvfølgelig kun en brøkdel af de følelser, der udspiller sig i det forventningsfulde sind, i den spændte krop. Lyst er den store dominerende følelse. Lysten til at spille og gøre det godt! Følelsen sidder i fingrene, som er blevet rastløse i bilens fængsel, og nu bevæger sig nervøst mellem hinanden. Måske leder de blot ivrigt efter de guitarstrenge og de tangenter de senere skal finde forløsning i? Popkomm for første gang Vi er bandet Deer Bear og det er første gang vi skal spille på den store europæiske branchefestival Popkomm. Jeg kender godt til Popkomm, men alligevel ved jeg ikke hvad vi går ind til. Skal vi mon bedømmes af en branche, der som en mur af korslagte arme vil beskue os, dømme os ude eller inde? Jeg fortæller mig selv at det er en koncert som alle andre og det eneste der reelt betyder noget er den

Mikkel Bøggild

26

basunen • oktober 2011

Anne Hjort fordomsfulde ord om branchen. Når alt kommer til alt, så glæder vi os til at spille og er taknemmelige for at spille på Popkomm. I sig selv er det ubeskriveligt betydningsfuldt, uanset hvad der så end måtte komme ud af det, karrieremæssigt. I den forbindelse skal det også nævnes, at grunden til vi overhovedet skal spille den ene af de to Popkomm koncerter, direkte er afledt af, at Popkomm’s Paul Cheetham, så os til den danske branchefestival, SPOT, tidligere på året. Så dynamikken er til at få øje på.

historiske berliner lufthavn, Tempelhof og én på det stilfulde rockabilly inspirerede spillested, Whitetrash. Ved arangementet på Whitetrash spiller vi som en del af det danske fremstød, der bombastisk klinger under parolen: The Danish Invasion. Vi

Faktaboks: Deer Bear:

Lars Bjørn-Hansen: Guitar og sang Anne Hjort: Fender Rhodes og sang Mikkel Bøggild: Guitar, Lap steel, banjo, percussion, klokkespil og kor Mads Uldall-Jessen: Kontrabas

Danish Invasion:

CallMeKat Let Me Play Your Guitar Deer Bear Lydmor Dad Rocks Emma Acs The New Spring


Emma Acs

The New Spring

er altså ikke alene i Berlin. En håndfuld håbefulde danske bands er blevet udvalgt af DMF Aarhus og København til at repræsentere Danmark ved dette års Popkomm. Vi er ét af disse. Endelig koncert Men hvad vil vi overhovedet her i ultra hippe Berlin? Og hvad er endnu vigtigere, tror berlinerne at danskerne har noget at byde på? Et hurtigt, spændt kig ud gennem revnen i tæppet, der skiller scenen fra publikum, synes at svare ja, åbenbart! til sidstnævnte. Det næsten komplet mørke rum lyses op af flasker, der som en universel hilsen er strakt i vejret. Og mellem de svævende flasker bydes vi også velkomne af smil og berusede røster. Tæppet glider fra og vores scenelys afslører et endnu mere tætpakket gulv end mit forsigtige smugkig gav fra sig. Et par ekstra svedperler pibler frem fra panden, men det er den gode sved. Den fortjente sved. Vi spiller vores 9-numre-lange sæt og publikum synes bestemt ikke fjendtligt stillet overfor vores lille private danske invasion. Der bliver taget meget, meget godt imod os. Stemningen er god, trods sangenes melankolske og fortvivlede

CallMeKat grund. Det er en særegen følelse at synge om ulykkelighed, med et smil på læben. Vi forlader scenen og bunder iskolde øl backstage. Vi griner og fortæller hinanden hvor fedt det var. Vores to faste, og vanvittig begavede musikere, Mads Ulldahl og Mikkel Bøggild, bliver tilbage mens Anne og jeg går ud for at møde de mennesker, der måske vil snakke med os.

Positiv om fremtiden Der gives hånd til den ene efter den anden. Og de råber deres rosende ord ind i vores ører, en nødvendighed med højtalernes iver for at råbe med. Vi råber tak tilbage. Der kommer både ros fra helt almindelige tilhørende samt fra branchens mange forskellige udsendte. Jamen bliver det så til noget? Det vil tiden vise. Mange ting bliver sat i gang, sikkert bliver nogle ting også stoppet igen. Det er svært at være konkret, men det ser positivt ud for Deer Bear.

basunen • oktober 2011

27


Tilbage i

Stakladen

Af Lars Knudsen - DMF Aarhus Den 1. juli 2010 flyttede Studenterhus Aarhus fra de gamle lokaliteter i Pakhuset, Toldboden på Aarhus Havn til de nuværende rammer i De Studerendes Hus på Aarhus Universitet, bedre kendt som Stakladen. Basunen har talt med Musikog Eventkoordinator William de Feuth Michaelsen om byens studenterhus og tilhørende venue, som nu er vendt tilbage til den oprindelige beliggenhed igen. Det var i Stakladen ved Aarhus Universitet at de studerende samledes tilbage i 1960’erne til koncerter med legendariske navne som Grateful Dead, Procol Harum, Oscar Peterson og Dizzy Gillespie. Og det var navnkundige Bent J., der startede Studenterbaren i kælderen, som stadig drives videre i bedste velgående og står mere eller mindre uændret.

Musik- og Eventkoordinator William de Feuth Michaelsen

28

basunen • oktober 2011

I løbet af 1970’erne og 1980’erne lagde Stakladen scene til et utal af især danske kunstnere som Gnags, TV2 og mange flere. Denne glansperiode ophørte dog omkring 1990, da den daværende studenterforening blev opløst. At Studenterhuset med tilhørende spillested sidste år vendte tilbage til Stakladen, rejste derfor muligheden for enten at vende tilbage til gamle traditioner, eller for at starte noget nyt. William de Feuth Michaelsen fortæller: ”Vi har valgt det sidste, både i forhold til den gamle Staklade, men også i forhold til vores virke og profil i Pakhuset. Det er lykkedes rigtigt godt, i og med at vores besøgstal helt naturligt er mangedoblet, da vi nu bor side om side med de studerende, som er vores primære målgruppe, uanset om vores koncerter og events er for alle. Samtidig

er vores økonomiske situation forbedret, først og fremmest i kraft af en lavere husleje, men naturligvis også af de højere billetindtægter som følge af førnævnte besøgstal. Vi råder nu både over en koncertsal, en bar og en café, og det giver mulighed for at lave forskelligartede arrangementer – endda på samme tid. Flytningen har kort sagt affødt mere fleksibilitet, større kapacitet og bedre økonomi”. Foreningsdrevet Foreningen ”De studerendes hus i Aarhus” blev stiftet i 2003. Det er denne forening, der i dag står bag Studenterhus Aarhus. Foreningens bestyrelse består af tre erhvervsmedlemmer, tre repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og tre studerende. Ledelsen består af en direktør og fire fuldtidsansatte, nemlig en Musik- og Eventkoordinator, en PR- og Kommunikationskoordinator, en Barchef og en Økonomiansvarlig. I sekretariatet sidder der igennemsnit tre praktikanter, og til den daglige drift er der ansat en håndfuld timelønnede bar managers. Husets aktiviteter afvikles af de godt 150 frivillige, der sammen med foreningens 8.500 medlemmer, fordelt på studerende, uddannelsesinstitutioner og erhvervsmedlemmer, udgør grundstammen i Studenterhus Århus. Studenterhus Aarhus erklærede mission er at være “et socialt, tværfagligt mødested for studerende på de videregående uddannelser i Aarhus, hvor de studerendes kompetencer bringes i spil i krydsfeltet mellem uddannelse, kultur og erhvervsliv med det formål at skabe vækst og udvikling i Aarhus og den omgivende region”.


Stakladen brochurefoto fra 1964 Profilen ”Vi hører nu til blandt byens tre, største spillesteder sammen med Train og VoxHall, altså hvis man ikke regner Musikhuset som et decideret spillested. Der er derfor naturligt sket en udvikling i vores profil og eksistensberettigelse som spillested i forholdt til tiden på havnen, hvor vi især markerede os inden for undergrund, alternativ- og upcoming-scenen. Profilen tegner sig inden for både professionelle, etablerede artister samt upcoming bands i genrer som Alternativ rock, Indie, Rock, Electro, Electronica, Metal, HipHop, Hardcore, Club, House, Techno, Minimal, Pop, Balkan, Folk, Dub, Big Band, Jazz, Rock ’n’ Roll, Singer/songwriter, Mainstream, Americana og Disco. Vi er ikke i samme grad som tidligere en scene for amatørbands eller de helt smalle artister. Det har desværre også betydet, at vi indtil videre kun præsenterer jazz under Vinterjazz-perioden, hvor vi har Vinterjazz-sekretariatets markedsføring i ryggen. Der bliver dog i fremtiden plads til jazzkoncerter og andre akustiske setups i vores café”. Tanker og planer for spillestedet ”Ved indflytningen sidste år fik vi bygget ny scene efter standardmål, indkøbt et nyt, skræddersyet d&b-system og designet et professionelt lys system både på scenen og i salen. Vi havde en akustiker til at rådgive os i at få bygget et nyt loft, og har derfor i det hele taget en moderne koncertsal, hvor det kun er de karakteristiske træsøjler, der minder om gamle dage. Vi har lidt forsinket fået indkøbt en

ordentlig røg maskine, og arbejder nu på en hensigtsmæssig måde at kunne opdele rummet på ved mindre koncerter; salen har en kapacitet på 850 mennesker, og det er ikke hver weekend, vi laver udsolgte koncerter – der skal trods alt også være plads til de smallere genrer i programmet. Planen er med andre ord at drive et topprofessionelt spillested, hvor teknik og produktionsforhold er i orden, og hvor både musikere, lydmænd, publikum og afviklere føler et tilhørsforhold til stedet og spreder det gode ord ude i det ganske land”. Hvad gør man for at få spille job? ”Vil man gerne engageres til et spille job, og har man ikke en agent, skal man undlade at ringe med sin bedste sælgerstemme. Jeg kan ikke tage stilling til et band, hvis musik jeg aldrig har hørt, lige meget hvor mange fans, man har hjemme i Thy. Send i stedet en mail med et link til musikken, en liste over de vigtigste tidligere koncerter, en overskuelig pressemeddelelse med billede og en KORT beskrivelse af genren – ikke af bandets musik og hvor unik den er, men af genren. Er man ikke selv i stand til at sætte betegnelse på sin musik, fordi man mener, at den nedbryder alle genrer og er helt sin egen, så få en anden til det. Det hjælper ikke bandets sag, hvis bookeren først har læst om, hvor fantastisk musikken er, og så derefter hører en middelmådig eller dårlig sang. Sørg derfor også for, at indspilningerne, som der linkes til, er rimeligt tjekkede og rimeligt opdaterede – show it, don’t tell it. Vores musikprofil vægter det kunstneriske og nyskabende, ikke det sikre og velkendte eller det sjove og studentikose”.

Det gælder ikke kun koncerter, men også events, fester og noget så simpelt som barens åbningstider. Kvantitet forstås ikke som modsætning til kvalitet, men simpelthen med hvilken hyppighed, de studerende forventer udbud fra os sammenholdt med den hyppighed, de rent faktisk gør brug af dem”. Rent musikalsk er visionen at lave nogle flere, store profilkoncerter, så de store bookingbureauer vænner sig til at bruge Stakladen, og derved også har stedet i bevidstheden i forhold til de store koncerttilbud i fremtiden. ”Jeg har dog allerede at par esser i ærmet, så hold øje med plakaterne…” siger William. Og han slutter: ”Jeg vil gerne aflive myterne om, at Studenterhus Aarhus på trods af navnet og på trods af placeringen på universitet kun er for universitetsstuderende. Vi er for alle, både studerende på andre videregående uddannelser, og for alle helt almindelige koncertgængere.

Fremtidsvisioner William mener at målet er at få defineret stedets niche endnu skarpere. På den måde kan Stakladen finde et naturligt ståsted i byens musikmiljø uden at skulle konkurrere alt for meget med de andre promotors om de relevante navne. ”Vi er ved finde den helt rigtige balance mellem kvalitet og kvantitet, som uværgelig vil tage et par sæsoners erfaringer at finde. William de Feuth Michaelsen

basunen • oktober 2011

29


På tour med Nalle Blues Carzola, Spanien

Af Dion Egtved - bassist i Nalle & His Crazy Ivans Rock Nalle bør i virkeligheden hedde Blues Nalle. Det er i hvert til fald Nalle`s blues fortolkninger, der får festivalarrangører fra hele verden til at spærre øjnene op. Sommeren 2011 var igen et bevis på, at Nalle bliver mere og mere populær ude i den store verden som tiden den går. Jobbene spilles og albummene sælges.

Carzola ligger 450 km syd for Madrid, og de sidste 50 km til byen tager cirka ligeså lang tid at tilbagelægge, som de første 400, men så ender man til gengæld også i Spaniens største naturreservat Sierra Carzola i ca 1,5 km højde, med alt lige fra Kongeørne til vilde ulve.

Nalle and His Crazy Ivans som Nalle`s bluesband hedder, spiller mange klub- og festivaljobs i Danmark, men nu er Nalle også begyndt at blande sig med de helt store internationale bluesnavne på de udenlandske scener. Navne som Big Bill Morganfield, Blind Boys of Alabama, Mavis Staples, Lil` Ed and his blues imperials etc. etc. Ja Nalle er rykket op i bluesens 1. division. Nu er det Mainstage og Primetime, og der bliver ved med at komme tilbud ind om turnerer i USA, Canada, Spanien, Frankrig og ikke mindst Lydprøve i tyrefægterarena Norge, Sverige og Schweiz. Det gør det jo bare endnu sjovere at være en af Nalles Crazy Ivans. Det var Vi landede i Madrid lufthavn torsdag også i denne forbindelse, at vi havde fået eftermiddag, og blev afhentet af Jorge i jobbet i Carzola Spanien. en 9 personers bus. Efter 5 timers kørsel ankom vi omkring midnat til vores Hotel EL Nalle måtte desværre takke nej til den CURRO, som ligger i nabobyen Burunchel største bluesfestival i Schweiz “Blue Ball”, ca. 5 km fra Carzola. Efter en god nats da den blev afholdt på samme tidspunkt søvn stod vi op til den mest fantastiske udsom “Blues Carzola” i Spanien, men “Blue sigt udover Sierra Carzola. Pragtfuld natur. Ball” får glæde af Nalle and His Crazy Ivans allerede i 2012. Lydprøve i 45 grader Blues Carzola, som festivalen hedder, er Efter en veloverstået brunch, og en “morkendt for stort set kun at have udenlandfar” til de ældste, blev hele holdet hentet ske navne på plakaten - fortrinsvis amerikl. 15:30. Turen gik nu ned ad bjerget, ned kanske. Koncerterne afvikles og afholdes i i tyrefægter-arenaen “Escenario CruzcamSpaniens sidste aktive tyrefægter-arena. po”. Der skulle nu laves lydprøve. Det

30

basunen • oktober 2011

foregik i øvrigt i 45 graders varme, så den blev hurtigt overstået. På grund af den overvældende varme, starter underholdningen på de her breddegrader sent, og “Candye Kane” som var første band på scenen, begyndte deres show kl. 23. Derefter fulgte “Bobby Rush” med sit fascinerende 10 mands Las Vegas show og “Lil` Ed & Blues Imperials”. Klokken 03:30 var det så vores tur. Med 2 akustiske guitarer og en bas, lagde Nalle vanen tro det spanske publikum for sine fødder. Sikke en fantastisk oplevelse at spille i en propfyldt tyrefægter-arena for et inkarneret spansk bluespublikum, der bare ville have mere og mere. Vi gik trætte, men tilfredse i seng den morgen, sikke en weekend og kontrakten til næste års “Blues Carzola” er da også underskrevet - leve for musikken, musikken for at leve. Vi er i øvrigt lige kommet hjem fra Canada, 4 job på 5 dage - Fantastisk.

FAKTABOKS:

Nalle and his crazy Ivans: Nalle - Vokal Ivan Sand - Guitar Henning Kaae - Guitar Dion Egtved - Bass


DMF’ere på vej frem Af Lars Knudsen - DMF Aarhus Under temaet ”DMF - Upcoming” vil Basunen fremover stille skarpt på nogle af de nye DMF musikere og orkestre der er på vej frem. Betegnelsen ”upcoming”, kan man måske nok sige er ganske relativ. Tag en musiker som de fleste kender til: Tim Christensen. Er han at betegne som upcoming? Ja, det er han måske nok, når han præsenteres på SPOT Festivalen, ud fra den betragtning at nok har de fleste musikinteresserede i Danmark hørt om ham, men det har festivalens mange tilrejsende branchefolk fra de store udenlandske markeder givetvis ikke.

1300-1400 professionelle musikere I Aarhus og den midtjyske region har DMF en medlemsskare på 1300-1400 medlemmer, der med stor spredning i musikgenrer, arbejdsområde, erfaring, aldersgrupper og meget andet, må siges konstant og på mange måder at være på vej. De medlemmer, vi vil sætte særlig fokus på i artikelserien om ”DMF Upcoming”, er de forholdsvis nye og unge acts, der står klar på trapperne til en professionel musikkarriere.

I den første DMF - Upcoming artikel prøver vi at give et nutidsbillede af en act, der med en blanding af jysk realisme og selvsikkerhed omkring deres internationale potentiale, har den første pladeudgivelse foran sig. Duoen Reptile & Retard kommer fra Aarhus. De har ikke udgivet noget som helst. Alligevel har de optrådt på mange store festivaler og veletablerede venues rundt om i både Asien og Europa. Læs mere på næste side.

basunen • oktober 2011

31


DMF – Upcoming:

Reptile & Retard Af: Lars Knudsen. Foto: Rasmus Weng Karlsen. Det siges, at den der vil gøre drøm til virkelighed, skal starte med at vågne op. Mandag formiddag, ovenpå en travl SPOT Festival i maj 2011, kunne Mads Damsgaard Kristiansen og Esben Valløe, fra Aarhus-duoen Reptile & Retard, stå op til en virkelighed, som de fleste fremadstormende unge musikere drømmer om.

”Det har været en skide go’ weekend”, siger Esben og knapper en cola op, imens Mads bider i en croissant. Reptile & Retard er på vej til fotosession, men slår forinden et smut forbi DMF kontoret i Vestergade 19. Oven på et par hårde dage, skal der lidt til at genoprette væskeog sukkerbalancen. ”Vores koncert på SPOT i lørdags har fået en masse ros i Jyllands Posten, på Gaffa.dk og Soundvenue.dk. Og så lå der lige en mail fra EMI, der gerne vil have noget musik”. Forberedelser til SPOT ”Esben er den tekniske wizard, der står for en stor del af det hårde forarbejde i bandet. Han sørger for at alle programmeringer, beats og den slags er klar op til koncerterne”, forklarer forsanger Mads, om forberedelserne op til den vigtige weekend. ”Jeg får lov til at komme dalrende på slap line, og skal bare være ham der fyrer den fuldstændig af.

32

basunen • oktober 2011

Vi havde et helt nyt nummer med denne gang, som også lige skulle masteres til allersidst. Og så skulle der øves op, gear set-uppet skulle klargøres og pakkes, og der har været journalister, bookere, pladeselskaber som vi skulle mødes med oven i det hele”. Foruden selve deres optræden, så har tidsplanen for hele weekenden været ret intens. ”Vores kinesiske manager for hele Asien (amerikanske Michael Ohlsson, red.) kom til Danmark. Vi havde en aftale om at lave en gang mad til ham, og hygge os lidt sammen. Så i løbet af tre timer over aftensmaden, har vi nu en hel skitse for vores kommende tur derude; hvornår vi starter, hvilke lande vi skal rundt og spille i, økonomien i det, og det hele. Mejlgade-Trøjborg-Shanghai Mads og Esben startede begge på Kaospilot uddannelsen i 2007. Her begyndte de at spille i band sammen. Det blev senere til duoen Reptile & Retard. Da de spillede det første live job i 2009 i Trøjborg Beboerhus foran vennerne, havde de ingen anelse om at næste gang de skulle optræde ville være i Kina. Reptile & Retard kan faktisk bryste sig af, at være det danske band der har turneret længst tid i ”Riget i midten”. En turné, de som et kaospilotprojekt satte sammen, indeholdende 11 jobs på alt fra svedige punk klubber til de største spillesteder og store festival venues med tusindvis af tilhørere. Året efter i 2010, var de tilbage og spillede 11 koncerter i løbet af 2 1/2 uge. Lige i kødet på branchen Lørdag aften primetime klokken 23.20 på SPOT Festival 2011. Mads har ligget syg fra om søndagen inden, til om torsdagen hvor han skulle optræde på SPOT åbningsaftenen med rock bandet Bang Bang Brain, som han også er forsanger i. Hans krop er medtaget af sygdom og efterfester, og et par minutter før Reptile & Retard skal spille, står han ude bagved Pickup Scenen og hyperventilerer. For ilt i massevis bliver der brug for, når Mads, Esben plus trommeslager Emil Vissing, har tænkt sig at gå på scenen, og brændemærke bandets ekstremt

dansable elektrorock ind i SPOT publikum, anmeldere og tilstedeværende branchefolks bevidsthed. Om lidt vil de eneste med nedadgående mundvige, ud af de flere hundrede mennesker som opholder sig i det helt fyldte telt, være security vagterne. ”I feel kinda major up here” og ”I mean business” var nogle af budskaberne som Mads efterfølgende, med et scenetække som en aarhusiansk blanding af Jim Morrison og Iggy Pop, fik skreget ud fra scenekanten, til musik business folket på SPOT. Hjerner der forstår hinanden, men forskellig ryg grad Numrene skriver de i fællesskab. Det foregår ikke i øvelokale, men foran computeren derhjemme. Det starter tit med en tekst eller melodi linje fra Mads, som Esben lægger klaver eller guitar til. Der jammes med ideerne og tingene samles i sequenser programmet Cubase, hvor de ”beatificeres”. ”Vi kan godt blive uvenner over tingene, men det er på en konstruktiv måde, og vi har endnu ikke været oppe at slås”. ”Men vi er meget åbne overfor at lege med den kreative proces. Vi er faktisk begyndt på at skrive sange sammen med andre også. På det seneste har vi arbejdet med blandt andre Søren Christensen fra The Blue Van og Frederik Thaae fra A Kid Hereafter”. Esben tilføjer: ”Vi er ikke gift med hinanden, men det er sgu tæt på. Vi vil meget gerne have andre med i en trekant, men ikke noget fast tredje hjul”. Musikalsk er de sammen meget ens, men grundlæggende hver i sær meget forskellige. Esben er til hårdt pumpende bas, og Mads til vild guitar og skrigende vokal. En snak om deres favoritplader igennem de seneste 10 år blusser op, og det begynder at se ud som om de vil komme for sent til dagens fotosession, men så bliver de pludselig enige: Mads: Bright Eyes, I’m wide awake, it’s morning (2005). Esben: Modeselektor, Happy Birthday (2007). Mads og Esben = Reptile & Retard: The White Stripes: Elephant (2003).


Af med tøjet, og videre til næste show ”Når vi er ude at spille koncerter så løber det tit på en eller anden måde løbsk for mig. Når jeg gør noget på scenen, og der kommer en publikumsreaktion tilbage, så gør jeg noget mere, og så kommer der en ny reaktion”, fortæller Mads. På trods af at de slet intet har udgivet, er Reptile & Retard et af de nye danske bands der har formået at sætte en steppebrændende hype igang omkring sig. Deres ry som et formidabelt live act som går helt partyamok, cementerede de på SPOT i år. Lige gode vokal præstationer leverede Mads, om han stod med begge ben på scenen, hang og dinglede i lysriggen, som da han trådte ud oven i publikum, og i bogstaveligste forstand stod oprejst ovenpå dem og sang. ”Jeg tænkte mig overhovedet ikke om. Da vi var færdige klokken midnat, stod jeg kun i ført underbukser og tænkte: Shit, jeg skal jo videre!”. En halv time senere skulle Bang Bang Brain på scenen til DMF’s store after party nede på Godsbanen. Sammen med mikrofonstativer var al Mads’ tøj i løbet af showet blevet smidt ud til den psykotiske publikumsmasse foran scenen. ”Manageren fandt den ene sko, nogle fandt noget andet tøj, og det endte med at jeg nåede ned til den næste koncert”.

Album på vej De bor på fine hoteller, spiser på dyre restauranter, flyver rundt imellem de relativt store spille jobs i Kina, og oplever hvordan musikstjerner behandles i østen. Men Reptile & Retards fokus på markedet i Asien er økonomisk set stadigvæk et tilløb og en investering i musikkarrieren, som på sigt forhåbentlig gerne skulle komme til at give afkast. ”Der sker i hvert fald en masse for os derude, som vi kan bruge herhjemme til at komme frem. Det giver en masse erfaring og inspiration”. I sommeren 2010 blev Esben og Mads færdige som Kaospiloter. ”Vi kan ikke leve af musikken endnu, men det kan vi snart”, lyder det optimistisk omkring fremtiden. I august måned har Reptile & Retard været i London for at arbejde med deres første album. Dette i samarbejde med producerne David M. Allen, der har produceret The Cure, Depeche Mode, The Sisters of Mercy, The Human League. Og Mark Ralph, som har referencer i postpunken, og blandt andet har produceret Digitalism og har remixet Lady Gaga. ”Ralph har helt tjek på knapperne, og Allen er den mere flyvske type – lidt ligesom Mads og mig”, griner Esben.

Finansieringen af pladen har Reptile & Retard foreløbig lånt i banken, uden den mindste tvivl om at de kommer ind igen. ”Vi har en masse stående tilbud om pladekontrakter fra både ind- og udland”. Ambitionen er klar; at gå fra at føle sig som et major label band, til at blive det. ”Vi har fra starten sigtet på mere end blot Danmark. Vi vil ud world wide”. Med succesfulde optrædener på Roskilde Festival, Icelandic Airwaves, Montreaux Jazz Festival og mange flere, ser det ud til at Reptile & Retard også har et godt europæisk netværk i gang. Mads og Esben forlader DMF kontoret, fotografen venter. Et par billeder der kom ud af det, ses her i artiklen. Spændende bliver det fremover at holde øje med disse unge DMF’ere i jagten på drømmen om den virkelige succes.

basunen • oktober 2011

33


Citronhuset i Spanien Forkæl dig selv og den/de nærmeste med et skønt ophold i vores sydspanske feriehus i bjergbyen Monda. Er du medlem af Aarhus afdelingen har du mulighed for at leje huset, foreløbig frem til april 2012.

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på www.citronhuset.dk

Huset er ikke så stort – men det er hyggeligt! Og så ligger det i den lille charmerende og autentiske spanske bjerglandsby Monda, ikke langt fra Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn.

Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Prisen er 1000 kr. pr. uge uafhængig af sæson. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske. Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk

Mere information på www.citronhuset.dk

Du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99

Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga. Følg Citronhuset på Facebook

Berlin 2012 Så er der for DMF-Aarhus afdelingens medlemmer igen mulighed for at lægge billet ind på én uges ophold i vores fantastiske lejlighed, beliggende i Prenzlauer Berg, Berlin. I første halvår af 2012 er der nu mulighed for at byde ind på følgende uger: Uge 2 – 6 – 11 – 15 – 19 – 24. Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er 6 faste sengepladser og der er instrumenter og gear til rådighed, så det til en vis grad er muligt at øve i lejligheden. Tjek www.dmfaarhus.dk. Har du lyst til at byde ind med ønsket om at leje lejligheden, skal det ske senest mandag

34

basunen • oktober 2011

den 14. november 2011. Umiddelbart herefter vil vi trække lod imellem de interesserede. Vi oplever at det er meget forskelligt hvor meget efterspørgsel der er, på de uger vi lejer lejligheden ud i. Men man må gerne byde ind på to forskellige uger hvis man vil. Prisen for et uge ophold er i alt 2250 kr. Ugen går fra mandag kl. 17.00, til næste mandag kl. 13.00. Betaling for leje skal ske kontant på DMF-Aarhus afdelingens kontor, hvor lejeaftale samtidig underskrives. Vær opmærksom på at der også lægges et

depositum på 1000 kr. Du har mulighed for at søge om støtte til opholdet i Forbundet. For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/ Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk eller ring på tlf. 8618 4599 mandage mellem 10-18 eller tirsdage til fredage mellem 1014. Læs mere om lejligheden, og se billeder og videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus.dk. Velkommen til Berlin!


basunen • oktober 2011

35


36

basunen • oktober 2011


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.