Basunen 2008 nr. 2

Page 1

basunen • juni 2008

1


2

basunen • juni 2008


Grønnegade 93 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

www.basunen.dk

INDHOLD Lederen Siden Sidst Når ulykken er ude Gør musikken synlig Aha oplevelser i Grønnegade Forår på Konservatoriet CD-udgivelser Generalforsamling i Århus Isenkram til sangstemmen Operation Befri Buchanan David og Goliat Fra New York til Minnesota Symfoni Program Blue Junction vinder DMA Ferieboliger i Berlin og Spanien Kære Claus Hjort Metal Workshop Konservatorie Studerendes Landsråd Ansøgningsfrister

04 05 06 09 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 29 32 33 34

10 18 33

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Grønnegade 93 2.sal • 8000 Århus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 10. sep. 2008. Folder med annoncepriser kan bestilles. • FORSIDE JC & Nothing But Trouble • FOTO Ole Holmgaard

basunen • juni 2008

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Århus

Lars Kiehn Grønnegade 93, 2 - 8000 Århus C Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Kasper Schou Pedersen Hospitalsgade 7, kld - 8900 Randers Tlf: 86 42 38 56 - Fax: 86 42 38 56 dmf-randers@mail.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 86 38 75 15 - Fax: 86 38 78 87 beejaymusic@vip-cybercity.dk

DMF-Herning

Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Kirsten Saurus Mehlsen Langelandsgade 39 st th - 8000 Århus C Tlf: 86 25 12 86 kirsten@frk-olsens.dk

DMF - Viborg

Kent Jungslund Vestervangsvej 16 B, 1.6 8800 Viborg - Tlf: 86 64 51 54 kentjungslund@mail.dk

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Grønnegade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email. DMF Århus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskotor

Grønnegade 93, 2 - 8000 Århus C Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78

4

basunen • juni 2008

Kritik af forbundet Af Lars Kiehn Vi har nu igennem flere måneder kunnet læse en del kritiske indlæg rettet mod den siddende hovedbestyrelse. Især forbundsformanden er blevet kritiseret skarpt. Mange har været skuffede over ledelsens håndtering af regeringens dagpengestramninger. Kritikken har været ført af vores berørte og frustrerede medlemmer i Musikeren. På kontoret i det daglige har vi også mødt stor frustration og manglende forståelse overfor regeringens stramninger. Jeg har hver gang ulejliget mig med at forklare hovedbestyrelsens strategi og den lidt defensive tilgang til disse regeringstiltag overfor de mange medlemmer, der har ytret sig om situationen. Det har i mange tilfælde givet en vis forståelse og en indsigt, som medlemmerne har kunnet bruge, sådan at de har accepteret og forstået balancegangen. Om det så har været den rette strategi, ja det kan sagtens diskuteres. Det er alt andet lige nemmere at vurdere tingene i bagklogskabens klare lys. Jeg er af den overbevisning, at uanset hvad forbundet havde gjort i den situation, så ville intet være anderledes. Ikke et komma ville være blevet ændret. Det står helt klart for mig. Dog havde vi så overfor vores medlemmer manifesteret noget mandsmod og hjerte, som mange efter temperament ville have nydt set udfoldet. Det havde været formålstjenstligt. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så har vi en regering, der igennem hele sin regeringsperiode har overøst det kunstneriske område den ene nedskæring efter den anden. Jeg vil undlade at forholde mig til regeringens politik i øvrigt, men på det kulturpolitiske niveau, har det været en meget hård periode. I Musikerens maj og juni numre - på debatsiderne - er der to fremragende indlæg af Erik Moseholm, Per Nørgaard og Svend Erik Jensen. Det er indlæg, som samtidig er en gennemgang og en oplistning af de mange besparelser og forringelser, vi har set her de sidste 5 – 6 år under VK- regeringen og godt hjulpet af Dansk Folkeparti. Sørgelig læsning men desværre realiteter. Mange musikere og kunstnere er under et voldsomt og urimeligt pres i det daglige. På trods af at vi er en faggruppe, der er meget omstillingsparate, så er det alligevel til tider

temmelig belastende at holde skruen lige i vandet og skaffe det daglige brød til sig selv og familien. Det har flere af Basunens artikler på det sidste bekræftet. Også i dette nummer er der læsning fra det virkelige og baske liv, hvor man er afhængig af a-kassen og de systemer, der forbinder sig hertil. Dagpengesystemet er stort set ubrugeligt efterhånden. Forsikringen er så ringe nu, at det er en overvejelse værd, om det stadig skal være en del af en musikers sikkerhedsnet? En del må nok berede sig på at påtage sig arbejde udenfor det musiske fagområde, for at få mosaikken til at gå op. Desværre bliver det nok ikke nemmere. Alt er under pres. Derfor er det også vigtigt, at vi musikere kan samles i et stærkt og handlekraftigt Dansk Musiker Forbund. For uanset hvor meget man vil beklage håndteringen af dagpengeforringelserne, så er det et faktum, at forbundet har udviklet sig astronomisk her de sidste 10 år. DMF fremstår i dag som et fagforbund, der har en lang række servicetilbud og tiltag, som langt overgår de fleste andres. Kulturpolitisk har vi gjort en forskel mange steder. Men med den nuværende regering er vi oppe imod noget, der er meget større end os selv. Forringelserne er kommet med en fart og en kraft, der ikke er set tidligere. Set i det lys synes jeg hovedbestyrelsen og forbundsformanden har klaret sig ganske flot. Vi har en regering, der kulturelt interesserer sig for flagskibene, resten kommer til at klare sig på de gældende markedsvilkår, hvis den siddende regering får lov at fortsætte. Det er mit postulat. Og set i det lys bliver der endnu mere brug for et stærkt DMF. Et DMF der har modet til at tage kampen op. Men jeg kunne også ønske mig, at nogle af landets mange markante musikere og kunstnere ville blande sig i debatten. Derved ville de være med til at kæmpe kampen, så det ikke kun er os i de faglige systemer, der til stadighed og for 117. gang skal fortælle offentligheden om de urimeligheder, der er ved at kvæle store dele af branchen. Det kunne give en synergieffekt, der var mange gange stærkere, end den effekt hver enkelt kan frembringe.


SIDEN SIDST NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER Århus-nomineringer til DMA Jazz Fredag den 6. juni skal årets bedste jazzudgivelser kåres. Det foregår ved DMA Jazz 2008. Med i opløbet om de eftertragtede statuetter findes to uhyre forskellige århusianske udgivelser – men ikke desto mindre er de rent faktisk nomineret i den samme kategori, Årets Danske Vokaljazzudgivelse. Det drejer sig om Klüvers Big Bands live plade med Cecilie Nordby ”I Had A Ball”, der blev indspillet i Ridehuset under Århus Internationale jazz Festival 2007. Den anden kan godt betegnes som en overraskelse, da det er første gang at en jury i DMA-jazzens historie har inddraget begrebet jazz & poesi i kategorien Årets Danske Vokaljazz-udgivelse. Her er det trompetisten Jakob Buchanan, der sammen med saxofonisten John Tchicai, leverer toner, mens digteren Peter Laugesen står for diverse ord – til sammen Consul Pepsi And The Sweet Thunder Parade. DMF-Aarhus ønsker begge de nominerede århusianere held og lykke.

Århus komponister de mest spillede Af KODAs årsberetning for 2007 kan det konstateres, at det er de østjyske kræfter, der sidder tungest på listen over de mest spillede danske komponister. Ud af de første seks pladser har fem et århusiansk islæt. Den mest spillede danske komponist herhjemme er Steffen Brandt. Derefter kommer Thomas Helmig, Kim Larsen, Anne Linnet, Poul Krebs og Peter A.G. Nielsen. Om bedriften sagde Steffen Brandt til KODAs magasin: ”Det er en stor ære at være med på listen over de mest spillede komponister, og hvis det på nogen måde kan virke ansporende for unge kunstnere, der læser dette, kan jeg da godt røbe, at det ikke lige

var det, der lå i kortene, da vi startede i TV-2, for det vi kalder mange år siden. Jeg er på bandets vegne glad for tilliden. Det er da et ekstra incitament til at blive ved med at gøre os umage”. Automatiser din jobsøgning Installér et lille program på din computer. Så kan du automatisk skrive, registrere og sende fire ugentlige ansøgninger - og dermed bevise at du som ledig står til rådighed for arbejdsmarkedet. I praksis er der tale om, at programmet Checkjobnet, som er udviklet af dr. scient Søren W. Rasmussen fra Århus, kobler sig på Jobnet, finder fire ledige stillinger, som det sender en ansøgning til. Og den husker oven i købet at vedhæfte en kopi af det CV, som alle ledige har lagt ind på Jobnet. På denne måde kan alle ledige, og hermed også ledige musikere, indfri beskæftigelsesministerens krav om mindst fire, ugentlige jobansøgninger hurtigt og effektivt – og samtidig have tid til at koncentrere sig om arbejdet med musikken. Faktisk er der her hverken tale om snyd eller forsøg på at omgå rådighedsreglerne for ledige. Man skal dog huske, at en ansøgning sendt af sted via programmet naturligvis er juridisk bindende. Og hvis en arbejdsgiver vender tilbage og ønsker dig til samtale, er man som ledig naturligvis forpligtet til at tage det alvorligt. Mere information om Checkjobnet kan findes på http://www.checkjobnet.dk/. Claus Hjort holder fast - arbejdsløse kunstnere skal i arbejde Kunsterne som ikke kan forsørge sig selv og derfor er på supplerende dagpenge, skal se at finde sig et job, hvis de kunstneriske udfoldelser ikke giver brød nok på bordet Det er en af grundene til, at regeringen nu har strammet reglerne for danskere på supplerende dagpenge. Der skal nemlig ikke være tale om kunststøtte, når dagpenge bliver udbetalt, slår beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) fast. - Jeg skal understrege, at dagpenge er en forsikring mod manglende arbejde, ikke kunststøtte, siger han i et svar til Folketingets arbejdsmarkedsudvalg. Claus Hjort Frederiksen peger på, at en af grundstenene i ordningen med supplerende dagpenge netop er, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, også selvom man er kunstner. - Hvis man modtager dagpenge, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være villig til at tage de job, der nu engang

Claus Hjort Frederiksen kan gøre, at man kan forsørge sig selv - uanset branche, slår beskæftigelsesministeren fast. Han peger på, at Danmark i dag står med en stor mangel på arbejdskraft og at der derfor bør være rige muligheder for at finde et job. Fart på online musiktjenesterne MySpace er gået sammen med giganterne Sony BMG, Universal og Warner om at lancere platformen MySpace Music, der indeholder alt, hvad man allerede kender fra siden, men nu også tilbyder salg af restriktionsfri musikfiler med kunstnere fra de tre selskaber. Med dette tiltag melder MySpace sig for alvor ind i kampen om online salg af musik, der ellers længe har været domineret af Apples Itunes. Itunes har i starten af 2008 overhalet supermarkedskæden WalMart som den største musik-leverandør til det amerikanske marked – og dermed den suverænt største, internetbaserede musikbutik overhovedet. Herhjemme lancerede TDC i april deres download tjeneste, Play, hvor teleselskabets kunder uden at gribe yderligere til pengepungen kvit og frit kan hente al den musik, de ønsker. Både Apple og Nokia forventes at komme med lignende tiltag, men TDCs model er unik, ved at musikken er gratis – til gengæld dur den kun på den specifikke pc eller mobil, hvorpå den er hentet, og så længe man er TDC kunde. Mere SIDEN SIDST på side 13

basunen • juni 2008

5


Mit Medlemskab

DMF er der

Når ulykken er ude Af Lars Knudsen Jacob Riis fortæller her i det første afsnit af ”Mit Medlemskab” om, hvorledes et styrt ned fra et stillads gjorde, at han ikke længere er i stand til at ligge på knæ og fyre guitarsoloer af. Og om hvordan han efter ulykken via Dansk Musiker Forbund modtog et ikke ubetydeligt pengebeløb. Lav sol over Kongsvang Måske lige med undtagelse af de hørehæmmede og nyankomne kan man nok godt med god samvittighed postulere, at samtlige indbyggere i kongeriget Danmark, på et eller andet tidspunkt i deres liv har hørt Jacob Riis spille guitar. Siden 1966 har han i 40 år frem til 2006, betjent guitaren i et af landets gennem tiden største orkestre, Gnags. Alle kender dem, så mere vil vi ikke sige om dem her. Det er af en lidt anden grund at Jacob Riis i telefonen dagen før Basunen besøgte ham, sagde til nærværende skribent: ”Bare kig forbi og få en kop kaffe!”. Fra køkkenlokalet der ligger ved siden af Studie 1 i det legendariske Feedback Studie i Viby J, er døren slået op ud til gårdhaven, som i alt omsluttes af en trelænget tilbygning til det gamle lyseblå toetagers hus i Haraldsgade. Forsommersolen skinner tirsdag den 7. maj 2008 for første gang i år rigtigt ned på gårdhavens græs og sporadiske ukrudt. Studieejer Jacob Riis er i gang med at brygge middagskaffe, imens han drøfter med studieteknikeren Magnus, hvad der skal handles ind i Metro senere på dagen. Jacob kommer ud med kaffen og slår sig mageligt ned ved havebordet. Han tænker et par år tilbage. Helt eksakt til den skæbnesvangre dato, den 10. september 2005. Uheldet var ude Han smager på kaffen, og begynder derefter at fortælle: ”I forbindelse med mit drivhus derhjemme havde jeg besluttet mig for at lave et slags spir foroven, så jeg havde opstillet et murerstillads. Jeg stod oppe på stilladset og var i gang med nogle skruer. På et tidspunkt trådte jeg forkert og faldt ned og fik på en eller anden måde benet i karambolage med selve foden på stilladset.

6

basunen • juni 2008

Jeg fik en flænge i benet og røg på hospitalet, hvor jeg fik det renset”. Jacob kunne mærke den var gal, og insisterede på at få foretaget et røntgenfoto. Beskeden lød: ”Det ben har du brækket godt og grundigt!”. Der viste sig at være komplicerede brud i højre knæ og skinneben. Jacob blev opereret, og i de efterfølgende 5 måneder havde han påmonteret tre ringe rundt om underbenet, hvorfra der gik 4 ”strikkepinde” ind i benet for at holde sammen og fast på knoglerne. Fra september og frem til juletiden 2005 skulle benet have fuldstændig ro, og først herefter måtte han komme op og begynde at støtte på det igen. Da Jacob på grund af det grimme benbrud altså Jacob Riis pludselig fra den ene dag til den anden blev dømt ude fra alt, hvad der hed hverdags- og arbejdsmæssige aktiviteter, havde han som altid en del jern i ilden, og disse måtte jo så ”bankes til og tage form” efter omstændighederne. På det tidspunkt havde han gang i et salg af huset to numre længere henne af Haraldsgade, som dengang også var ejet af Feedback. Og udover at der som sædvanligt var boo-

ket orkestre ind i studiet i perioden – ”..og der var vist nogle som aldrig fik tilsendt en regning, da situationen gjorde at der var lidt uorden i systemet”, smiler Jacob – var det mest markante at Gnags den kommende sommer 2006 skulle fejre deres 40 års jubilæum med en stor turne. Som følge af ulykken måtte Gnags gennemføre denne uden Jacob Riis.


DMF udbetaling At få kørt ulykkesforsikringssagen igennem hos Codan hvor Jacob har sine private forsikringer, husker han som en lidt omstændig affære. ”Og da det endelig så var overstået, så fik jeg oven i købet et brev, hvor der stod, at på grund af ”den seneste tids mange skade så de sig nødsaget til at hæve min præmie”. Samtidig lød også beskeden om, at hvis der fremtidigt opstår en skade, der er relateret til benskaden, så dækker forsikringen ikke. Det alvorlige styrt medførte, at Jacob kom så slemt til skade, at han blev erklæret 20 % uarbejdsdygtig. At Jacob blev opmærksom på, hvad han faktisk ikke var klar over, nemlig, at man automatisk via sit medlemskab af DMF, ud over en døds- og erhvervsansvarsforsikring, også er omfattet af en gratis ulykkesforsikring - var lidt af et tilfælde: ”DMF Aarhus formand Lars Kiehn var herude i Feedback en dag i slutningen af 2007. Vi kom tilfældigvis til at snakke om erstatning og så videre, og Lars sagde: ”Jamen, så har du da også noget til gode fra DMF!”. Jeg tog kontakt til DMF’s forsikringsmedarbejdere, der fik en kopi af de papirer, jeg havde sendt til mit andet forsikringsselskab i forbindelse med anmeldelsen af ulykken. Det gik bare helt glat igennem hos DMF. Tre uger senere modtog jeg en check på 50.000 kr. Det var en stor fornøjelse at opleve! På benene igen I dag er han tilbage i fuld vigør, men dog stadig generet af benbruddet. Benet kan ikke bøjes helt. Og han har en tendens til at få vand i benet, fordi en del af arbejdet i Feedback studiet foregår siddende. ”Jeg har fået en lidt mærkelig skavank, der gør, at det er bedst, hvis jeg har en pude imellem knæene når jeg sover. Lidt ligesom de gravide”, siger han med humoristisk distance til den ikke ukomplicerede ople-

Mit Medlemskab ny artikelserie

Baggrund for artikelserien I løbet af de sidste år er medlemstallet i Dansk Musiker Forbund steget støt og stabilt. I disse tider, med blandt andet A-kasse stramninger som har ramt en del musikere, oplever vi i DMF, i modsætning til andre fagforeninger, faktisk, at stadig flere melder sig ind i vores forbund. På landsplan er der cirka 6800 medlemmer, og i Aarhus afdelingen er vi omkring 1100. Vi ved, at den personlige vejledning og sagsbehandling er en af grundene. Vi ved også, at mange musikere har bemærket, at DMF’s arbejde for at påvirke kulturpolitikken i Danmark urokkeligt fortsætter på trods af landets skiftende politiske vinde. velse. Og endnu mere alvorligt kunne det have udviklet sig, hvis ikke en efterfølgende blodprop i benet i starten af 2006 var blevet opdaget og behandlet. Jacob læner sig tilbage i havestolen og bedyrer som en sidebemærkning til historien, sin forståelse og sympati med de danske sygeplejersker som netop i øjeblikket strejker i kampen for at få mere i løn. Hans ufrivillige nærkontakt med hospitalssystemet har gjort, at han nu i højere grad tænker over at holde kroppen i form. Jacob dyrker sekvenstræning, og turen imellem hjemmet i Åbyhøj og hans daglige arbejdsplads i Haraldsgade foretages ofte ved to-hjulet pedalkraft. ”Og på søndag skal jeg ud og hente vores lille nye border collie hundehvalp, Max”.

”Jamen, så har du da også noget til gode fra DMF!”.

Og så ved vi, at der for både semi- og professionelle musikere findes et væld af muligheder og tilbud i DMF. Der sker meget på mange fronter i Dansk Musiker Forbund – så meget at mængden af medlemstilbud nogle gange måske kan føles svære at overskue. Frem for blot at liste en masse af fordelene ved DMF medlemskabet op her, vil vi i stedet, fra og med dette nummer af Basunen, i artikelserien ”Mit Medlemskab”, besøge medlemmer og lade dem berette om konkrete eksempler og situationer, hvor de har haft brug for og gavn af at være medlem af Dansk Musik Forbund. Den første, vi har besøgt, er guitarist Jacob Riis. Så er man beboer i Kongsvang og omegn, vil det nok ikke fremover være et sjældent syn, at se Danmarks bedst motionerede studiehund Max, med en guitarist efter sig i snor. Jacob Riis´ historie illustrerer her, hvordan et af de aspekter, som medlemskabet af Dansk Musiker Forbund indbefatter, skulle vise sig uforvarende at være meget nyttigt. I dette tilfælde var det forsikringsdelen af DMF medlemskabet, der gik ind og kompenserede, ikke for de varige fysiske mén, men dog for en del af de tabte arbejdsindtægter Jacob stod overfor i sin sygeperiode. Har du en beretning om, hvordan du har oplevet at dit medlemskab af Dansk Musiker Forbund har hjulpet dig – og som du kunne have lyst til at fortælle om til Basunen - så er du velkommen til at kontakte DMF Aarhus v/ Lars Knudsen på tlf. 86184599, eller på lak@dmf.dk.

basunen • juni 2008

7


8

basunen • juni 2008


Gør musikken synlig! I København har de Promote it, Hammer PR og Maria Theessink m.fl. Promotionbureauer og enkeltpersoner, der tilbyder hjælp til musikere, der selv udgiver deres musik

Århus har nu fået et tilsvarende initiativ, PromoXon, startet af Bo Johansen, som tidligere har hjulpet en række musikere og artister på bl.a. InTheHouse Records med at få musikken ud i verden. Basunen mødte initiativtageren til en lille snak på en varm forårsdag i DMF’s lokaler i Grønnegade. Det handler om engagement ”Jeg har ofte, både i mit arbejde som musiklærer ved f.eks. Frontsession/ Byhøjskolen i Århus, som orkesterleder for div. salsa bands og senest som daglig leder af et lille pladeselskab, set det som min fornemste opgave at hjælpe talentfulde og kreative musikere med at komme videre i karrieren” – ”Og den goodwill, jeg har mødt i de seneste måneder i forbindelse med, at jeg har startet PromoXon, tyder da også på, at jeg er på rette vej,” svarer Bo Johansen på Basunens spørgsmål om, hvordan det hele startede. Udover støtten fra musikere og kolleger har en række samtaler med bl.a. DMF’s Mette Ellebye-Larsen og Mikael Højris givet modet til at sætte PromoXon i gang. Hjælp til selvhjælp Det er jo blevet en del nemmere og frem for alt billigere at indspille og udgive sin musik selv uden at gøre brug af et pladeselskab. Mange bands og musikere står derfor med et færdigt produkt, som de har lagt en masse timer, hjerteblod og penge i. Og her går mange i stå eller begynder at skyde med spredehagl for at komme videre. Nogle har måske bare brug for en målrettet promotionplan og en strategi – et stykke papir med en checkliste og nogle konkrete adresser og telefonnumre på – og kan så selv gøre arbejdet færdigt. Andre har brug for hjælp til det hele: Layout, fremstilling, distribution, markedsføring, radiopromotion, pressemeddelelser, nyhedsbreve osv. I de fleste tilfælde indgår man en samarbejdsaftale og fordeler opgaverne mellem bandet og promotion bureauet.

Og vinderen er….. Aftalen mellem Blue Junction og PromoXon er et godt eksempel på sådan et samarbejde: Bandet har selv stået for

Bo Johansen - PromoXon en del pressekontakt til anmeldere f.eks., og PromoXon har stået for kontakten til radioerne, nyhedsbreve til butikker og div. internationale kontakter. Der er også planer fremadrettet omkring annoncering for ”Årets danske blues album” Live – Out of Love, som Blue Junction modtog en Danish Music Award for. ”Det var en stor oplevelse, at modtage awarden på vegne af bandet, som desværre ikke selv kunne være til stede… Og champagnen var heller ikke dårlig” – husker Bo Johansen med et smil. Ratslør Det århusianske rockband Ratslør har haft en omtumlet tid omkring udgivelsen af deres debutalbum ”Dødens venteværelse”. Det selvfinansierede projekt har klaret sig igennem trods næsten alle de forhindringer, man kan forestille sig på vejen: En produktions- og fremstillingsfase der bare trak ud i det

uendelige – et pladeselskab, der lukkede ned for aktiviteterne i mellemtiden og en enkelt skilsmisse, blev det også til undervejs. Men albummet blev heldigvis færdigt samme dag, som der skulle holdes releaseparty, og det efterfølgende, nyetablerede samarbejde med PromoXon har bl.a. resulteret i en lokalradioturné, airplay på P4 og Instore koncerter i Fona. Også her er der tale om et velfungerende samarbejde mellem bandet og PromoXon, der er i næsten daglig kontakt med hinanden og kan udveksle idéer og respons omkring musikken. Kvalitet og mavefornemmelse På spørgsmålet om hvordan man vælger, hvilke kunstnere/bands der skal laves promotion for, svarer Bo: ”Det er vigtigt for mig, at musikken og udtrykket har en kvalitet, som jeg selv kan stå inde for. Det kan være meget bredt rent genremæssigt, og der kan være mange parametre, der spiller ind. Jeg bruger selvfølgelig også min mavefornemmelse og prøver ofte at give folk noget ærlig respons, som de kan bruge, selv om jeg måske ikke mener, at et samarbejde med promoXon er vejen frem for dem lige nu. Jeg skal have en tydelig fornemmelse af, at et evt. samarbejde vil bære frugt og gøre en forskel for kunstneren, ellers er det lige meget.” Fremtiden I øjeblikket har PromoXon udover Blue Junction og Ratslør, aftaler med den dansk/afrikanske R’n’B sanger Shor-Tey og bluesbandet Live Bleeding Fingers om promotion af henholdsvis en radiosingle og et debutalbum. I skrivende stund arbejdes der desuden på nye oplæg og promotionplaner for yderligere et par Århus-baserede bands og et enkelt fra Randers. ”Det er jo svært at sige, hvad fremtiden vil bringe, men jeg glæder mig meget over at være kommet godt i gang. Et af de nyeste initiativer handler om at producere radioprogrammer i samarbejde med Mediehus Århus, hvor vi præsenterer en række lokale kunstnere og først og fremmest spiller ny musik”.

basunen • juni 2008

9


Aha oplevelser i Grønnegade Af Lars Knudsen For en del medlemmer er lommebogen heldigvis ofte travlt fyldt ud med spillejobs, turnéer, indspilninger, og hvad der ellers ligger af musikalsk gøren og laden hen over året. Og det er jo sådan, det skal være. Men husk på: For at kunne levere varen, skal man også sørge for at tanke inspirationsmæssigt brændstof. DMF Aarhus sørger jævnligt for at fylde vores medlemmer op med viden, undervisning og nye inputs af absolut højeste oktan. Det gør vi ved løbende at invitere en række top- professionelle kursus- og foredragsholdere forbi afdelingens lokaler i Grønnegade i Århus. Det-var-lige-godt-sørens Ja, du kender sikkert godt fornemmelsen. Muligheden for at pådrage sig en aha-oplevelse i hverdagen er rent faktisk overhængende, hvis du husker at bruge de foredrags- og kursustilbud, som løbende kører, og som jo er en del af de mange ting, der tilbydes i DMF- medlemskabet. I Aarhus afdelingen er det en fornøjelse at opleve alle de positive reaktioner og tilfredse tilbagemeldinger, vi får fra de medlemmer, som benytter sig af det relativt store udbud af mangfoldige kurser, som DMF skræddersyer til musikere og afholder på kontoret i Grønnegade. Bløde værdier I DMF Aarhus tog vi hul på 2008 med en lille serie af lokalkursustilbud, der hver især er gået ind og har berørt og understøttet de ”bløde” værdier omkring det at leve og ernære sig som professionel musiker. Vi har ved at fokusere knap så fagteknisk som sædvanligt prøvet at skabe en bevidsthed blandt vores medlemmer omkring, hvordan man passer på sig selv, bruger sig selv på en mere hensigtsmæssig og effektiv måde - og den vej i læng-

10

basunen • juni 2008

den forlænger sit musikerliv. Vi har i den sidste tid haft følgende på kursusprogrammet: coaching for selskabsmusikere, v/ coach teamet Tulle Jansberg og Kari Einarsson. Kursus i det visuelle udtryk, kemi og nærvær på scenen, v/ musiker og skuespiller Kristian Koch. Kost & Stress kursus for musikere, v/ musiker og kostvejleder Annemette Juul Pedersen. Således har vi med andre Annemette Juul Pedersen ord rundet temaom udstråling og nærvær, hvad bandet i erne personlig udvikling, kommunikationsfællesskab kan gøre og roller/rollefordeling og psykologiske mekanismer og værktøjer på de skrå brædder. i forbindelse med optrædener og ligeledes sund ernæring i sammenhæng med en ofte Den århusianske sangerinde Michelle stressfyldt tilværelse som musiker. Birkballe deltog i aftenen med Kristian Bliv en bedre performer At vi som sagt med denne kursusrække har bevæget os lidt ud i udkanten af, hvad der i gængs forstand kan betegnes som musikhåndværksmæssig dygtiggørelse, afstedkom på et tidspunkt en kommentar fra et medlem: ”Foredrag om hvordan man står på scenen? – Det behøver jeg da ikke, for det har jeg jo gjort tusindvis af gange!”. Hertil kan man jo sige, at det af og til kan være givende at ”ryste posen” med rutinerne lidt og indsamle nogle nye inputs og ideer, som man kan eksperimentere lidt videre med. Denne mulighed viste sig i hvert fald da banddoktor Kristian Koch kom forbi den 4. marts 2008 og afholdt et meget underholdende og spændende foredrag om sceneoptræden.

Koch, og sagde efterfølgende: ”Kristian Kochs foredrag ville jeg da høre, da jeg spillede i funk band med ham for 11 år side, og ikke havde set ham siden. Han var ligeså frisk, vittig og udadvendt, som jeg huskede. Vi var ikke så mange, der hørte hans foredrag om sceneoptræden den aften, men det gjorde nu ikke mig noget, for stemningen var hyggelig, og så var der masser af æbletærte til hver! Jeg synes virkelig, han gjorde det godt. I forvejen vidste jeg godt noget om meget af det, han fortalte om, men alligevel var der da lige nogle fifs om kropssprog og kommunikation, som jeg aldrig ville have skænket en tanke, hvis jeg ikke havde hørt dette foredrag. Alt i alt en hyggelig aften som jeg tror, der var mange, der kunne have fået meget ud af”.

”Mange musikere koncentrerer sig om det musikalske udtryk og glemmer det visuelle udtryk. Målet med min undervisning er at forstærke både det visuelle og det musikalske. Fokus ligger på at skabe kemi og nærvær på scenen, så du og din musik når ud over scenen og ned til de bagerste rækker”, siger Kristian overordnet om sit foredrag, hvor han blandt andet med videoeksempler denne aften kom omkring gennemslagskraft på scenen, bevidsthed

Hvad er der nu i vejen med pølsen på Ejer Bavnehøj? Den er der jo egentlig ikke noget i vejen med. Den smager jo meget godt. Og så er man hurtigt inde i bilen og videre på vejen til eller hjem fra spillejobbet. Som musiker kommer man nemt ind i kostvaner som f.eks. suppe-steg-og-is indtil flere gange om ugen. Eller hurtigmad fra rastepladsen, skyllet ned med et par baljer kaffe og sup-


pleret med for lidt søvn og nogle gange for mange Prince. Dét med at ”hjerte rimer på smerte”, må jo sådan set godt forblive i sangteksten og ikke bogstaveligt talt gå i kroppen på musikeren. Derfor inviterede vi kostvejleder Annemette Juul Pedersen til at lave et oplæg omkring sund kost i sammenhæng med stress, specifikt til medlemmerne af Dansk Musiker Forbund. Og det var ikke bare en omgang ”østrogen-salat-snak”, der blev disket op med – halvdelen af deltagerne i hendes undervisning i Grønnegade den 7. april 2008 var faktisk af hankøn. Annemette - der udover at være kostvejleder også er uddannet fagottist og lever som freelance musiker og musikskoleunderviser - viste, at hun er en særdeles inspirerende foredragsholder. Undertegnede har i lang tid prøvet på at tænke lidt mere over det med vægten og den tvivlsomme kost. Men efter at have del-

taget i Annemettes kursus bliver der nu tygget salater i takt med, at kiloene rasler af. En del kursusdeltagere fik altså også denne aften ”en på opleveren”, og vi lader billedet stå et øjeblik med et par udtalelser: Carsten Bastrup: ”Det var en rigtig god og informativ aften, der handlede om det, der er det allervigtigste ved det hele, nemlig kroppen. Underviser Annemette Juul Pedersen var god til at fortælle og forklare, så alle forstod, og samtidig var hun meget underholdende at høre på. De 3 timer fløj af sted, og jeg fik virkelig lyst til at ændre nogle ting ved mit liv og ved min kost. Det ville være rigtig rart at få flere af den slags kurser om, hvordan vi bruger hovedinstrumentet (læs: kroppen) - uden at ødelægge den for tidligt. Måske var det også en ide med et opfølgningskursus eller måske et trin 2?”.

Annemette Juul Pedersen Helle Bull Sarning: ”Det var et rigtigt godt og koncentreret foredrag, Annemette gav. Og jeg synes, det er meget flot, at hun efterfølgende har givet os alle sine Power Point slides fra foredraget. Dem er jeg virkelig glad for”. Birgitte Mosegaard: ”Tak for en fin aften med et rigtigt dejligt foredrag. Annemette havde mange ting på hjerte, ligesom vi alle gerne ville vide noget om mange, mange ting. Alt i alt en fin aften med mange gode fif til et liv med mindre sukker. Jeg kan anbefale at tage et tilskud af chrom. Det kan godt sænke sukkertrangen!”. Få nålen helt op på ”fuld tank” Her fra DMF Aarhus skal der altså lyde en stor venlig opfordring til at tjekke afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus.dk, nyhedsbrevet e-Nyt, Artlabs kursusprogram eller også at slå på tråden eller kigge forbi DMF i Grønnegade for at høre nærmere om, hvad der foregår af spændende aktiviteter i afdelingen. Har du for eksempel en god ide til et kursus eller foredrag, som du kunne tænke dig, kan det jo være, du ikke er den eneste – og at vi måske kan stable det på benene.

Kristian Koch

basunen • juni 2008

11


Forår på Det Jyske Musikkonservatorium Af Thorkild Dalsgaard Det jyske Musikkonservatorium har fået ny rektor. Thomas Winther, hedder han. Har tidligere været producer i Danmarks Radio og konstitueret rektor på Det kongelige danske Musikkonservatorium. Siden 1. februar har beklædt posten som rektor på det jyske Musikkonservatorium, en institution, der indtager en betydningsfuld position, ikke bare i det århusianske, men også i det nationale musikliv.

Kan Jeres kandidater leve op til meget høje, konstant stigende kvalitetskrav? Det vil jeg svare ja til! På det klassiske område ser vi rigtig mange, der konkurrerer sig ind i orkestrene. For freelancere, både klassiske og rytmiske, er der faktisk en ret høj

Det er hans første forår som rektor, tænker jeg, mens jeg forsøger at finde frem til hans kontor. Det er midt i eksamenstiden, jeg vil sikkert møde en skare hændervridende og neglebidende kandidater og deres lærere. Men alt ånder fred og ro. Thomas Winther tager imod, venlig, smilende, afslappet. Men også veloplagt, levende og engageret med hensyn til at fortælle om sine tanker om og planer med jobbet. Hvor mange studerende er der i grunden på konservatoriet? Thomas Winther Der optages flere studerende i år end tidligere, 310 i alt. Nogenlunde ligeligt fordelt mellem den klassiske og rytbeskæftigelsesgrad. Det viser de statistikker, miske linie. Ja, også inklusiv afdelingen med som udarbejdes hvert år. den elektroniske musik. Her er der 4-5 studerende pr. årgang, i alt 15-20 studerende. Hvordan ser du rektors rolle i en kunstnerisk institution som Det jyske MusikHvordan er fordelingen mellem musikere konservatorium? Kunstner eller adminiog pædagoger? strator? Alle er musikere! Vi uddanner rigtig gode Min fornemste rolle er jo at ”facilitere” kunstmusikere. De fleste af dem får det privilegineriske processer, så jeg skal kunne begge um at få en pædagogisk uddannelse. Pædadele. En pianist skal jo også kunne spille gogikken er indarbejdet i uddannelsesforlømed begge hænder! Men efter min mening bet, kun få er det jeg kalder ”rene” musikere, er det at lede en kulturinstitution egentlig et A musikere. (Pædagogerne er A+!). fag i sig selv! Hvor mange lærere er ansat? I måtte jo gennem en nedskæringsrunde for et års tid siden? Vi har 45-50 fastansatte lærere og rigtig mange timelærere. I øvrigt anser jeg vilkårene for lærerne for meget utilfredsstillende og vil gerne arbejde for bedre forhold for dem. Det må være et mål at sikre flere lærere fuldtidsansættelse, at sikre den enkelte lærer bedre. For institutionen vil det også være en fordel at kunne tilbyde lærerne ansættelse her som deres primære arbejdssted. Nej, vi har ikke haft problematikken omkring beskæringerne af retten til supplerende dagpenge inde på livet.

12

basunen • juni 2008

Hvad er dine egne musikalske præferencer? Jeg kan godt lede musik, der fylder meget klangligt, kompleksitetsmæssigt. Det kan for eksempel være de store senromantiske værker, men jeg lytter lige så gerne til 80’er pop. Jeg er til både ABBA og Xenakis! Hvornår var du sidst til koncert? Det var jeg for et par dage siden, her på konservatoriet. I vores interne musikforening ”Kalabassen”, hvor de studerende spillede en koncert med forskellige genrer repræsenteret: Der var kammermusik af Rued Langgaard, sangskrivere som spillede deres egne numre, live elektronik o.s.v. Det er den

bedste musikalske oplevelse jeg har haft længe, musikken blev afleveret med stor overbevisning. Når musikken bliver løsrevet fra den kulturelle kontekst, føles den mere vedkommende, synes jeg. Den klassiske musik er barn af et borgerligt dannelsesideal – den rytmiske musik er udsprunget af 50’ernes og 60’ernes ungdomskultur. Når musikken opleves uafhængig af disse kulturelle bindinger får den sit eget sprog – det rene musikalske udtryk. Men genrerne kan lære af hinanden, forskellige vinkler kan opstå og der kan etableres dialoger på tværs. Det er denne mangfoldighed, som er en fantastisk styrke for Det jyske Musikkonservatorium. Har de studerende overskud til at gå ind i sådanne dialoger, skal f.eks. de klassiske musikere, sikkert også de rytmiske, ikke bruge mange timer i øvelokalerne for at dygtiggøre sig? Det nytter jo ikke noget at isolere sig. Genrerne skal selvfølgelig ”være sig selv”, men også have udfordringer. Ellers bliver det hele for kedeligt, og det kan vi jo ikke være tjent med, musikken kan ikke være tjent med det. Hvilken rolle kan og skal musikkonservatoriet spille lokalt set? Med udgangspunkt i dette fantastiske hus med de øvrige samarbejdspartnere i huset har vi de bedst tænkelige forudsætninger for at være en levende og aktiv del af musikmiljøet. Musiklivet i Århus er omvendt en del af studiemiljøet, som sammen med lærerne er afgørende for, at de studerende netop vælger at søge ind hos os. Er Århus ”international” nok, eller er vi trods alt stadig lidt provinsielle? Århus har et variabelt og spændende udbud af koncerter af høj kvalitet. Det er tåbeligt at sammenligne med London, Berlin o.s.v. Koncerterne er let tilgængelige, d.v.s. man skal ikke rejse langt for at opleve musikken. Men mange af konservatoriets lærere er stadig ”tilrejsende”? Det ville måske nok være ønskeligt, at flere af vore lærere boede i Århus. På den anden side markerer rigtig mange af dem sig i det lokale musikliv, foruden at de, hvad der


er nok så vigtigt, er markante profiler i det danske musikliv. Hvordan ønsker du at Det jyske Musikkonservatorium skal udvikle sig i din rektorperiode? At konservatoriet udvikler sig på en sådan måde, at vi uddanner bedre og bedre kandidater. At mangfoldigheden styrkes med klare definitioner på hvad de enkelte genrer står for. En højt profileret kunstnerisk og pædagogisk skoling. Det skal være så attraktivt at søge ind hos os, at de studerende står i kø helt ovre fra rådhuset for at komme ind, således at vi kan vælge og vrage mellem de aller- allerbedste. Hvordan vil den teknologiske udvikling præge fremtidens musik og musikundervisning? Det er totalt uforudsigeligt. De forestillinger, man kan have om teknikkens udvikling, viser sig ofte at være forældet i løbet af kort tid! Dog mener jeg, at der er sket en demokratisering af de optagetekniske muligheder, med billig og nem adgang til at optage koncerter, øvning og undervisning. Her får de unge musikere et godt værktøj i deres studium. Men generelt er den teknologiske udvikling inden for musikken lige så uforudsigelig som i samfundet generelt.

Vi har netop set X-factor på TV, hvor vinderne lige netop ikke havde en musikalsk uddannelse bag sig. Er det ikke lidt forstemmende for studerende, som bruger år til at forberede sig på en karriere inden for musiklivet? Nu er der altså forskel på en god amatør og så en professionel musiker. Vi giver vore studerende redskaber til at udvikle sig videre i et livslangt arbejde med at fordybe sig i musik og musikformidling. Ser du ikke en fare i, at konservatoriet bliver for elitært? I skal leve af en politisk opbakning som måske igen er afhængig af bredere folkelig opbakning? Al musikudøvelse på det her plan er elitært. Det kan jeg bestemt ikke benægte. Vi siger jo nej til 2/3 af de mennesker som søger ind hos os! Og nogle musikformer er naturligvis mere tilgængelige end andre, uden at det siger noget om den musikalske kvalitet. Men der ligger en stor opgave i at formidle, at udbrede det musikalske budskab. I øvrigt mener jeg ikke, at der er uoverensstemmelse mellem det elitære og folkelige. Tag for eksempel sporten: Hvor mange vil ikke hellere se en Champions League fodboldkamp end en i serie 3? De store kunstneriske oplevelser er jo i virkelighederne baseret på et kunstnerisk arbejde, som sigter ultimativt elitært! Og det aspekt af konservatoriets arbejde er fantastisk vigtigt!

Her takker jeg Thomas Winther for en spændende samtale og ønsker ham held og lykke i det videre arbejde!

SIDEN SIDST Smuk fotobog Naja Koppel, der er datter af Annisette og Thomas Koppel, har lavet en meget smuk fotobog. I fotobogen ”Til min far – mine rejser og billeder”, beskriver Naja med ord og billeder det liv hun lever, forholdet til faderen og den verden hun ser og rejser i. Her er et citat fra bogen: ”Jeg hører lyden af den harmonika, jeg hører hendes stemme. Og fremmede trommer…. Jeg blev født med musik og musikken var altid nærværende. Jeg rejste ud med mine forældre, kørte af sted igennem landskaber og stod i næste øjeblik på scenen et fjernt sted eller på gaden i et helt fremmed land. Jeg elskede det!” Til min far: Mine billeder og rejser/ af Naja Rosa Koppel, Sony BMG i samarbejde med Turbine forlaget. 144 sider. Vejl. Pris i boghandel 299,- kroner. Sammenhæng imellem musikalitet og høj intelligens Hvis du scorer højt i IQ-testen, er der større chance for, at du også kan finde ud af at holde rytmen. Det viser en svensk undersøgelse fra Karolinska Institutet og

Universitet ledede forskningsteamet. Om hvorvidt Claus Hjort Frederiksen synger i badet eller udøver anden form for musikalsk hobbyvirksomhed i sin fritid vides ikke herfra – men i så fald vil vi gerne sende hans naboer i Humlebæk vores dybeste medfølelse.

Umeå Universitet. Forskerne understreger, at forskningsresultaterne ikke viser noget om, hvorvidt man har en bedre rytmisk sans rent musikalsk, men derimod kun, at folk med høj intelligens har større rytmisk nøjagtighed. De personer, der scorede højst i intelligenstesten, havde mindst tidsvariation i den rytme, de skulle banke i eksperimentet. ”Det er interessant, at opgaven ikke involverede nogen form for problemløsning”, siger Fredrik Ullén fra Karolinska Institutet, der sammen med Guy Madison fra Umeå

Hjerneforskning på Det Jyske Musikkonservatorium Torsdag den 15. maj 2008 afholdte det Jyske Musikkonservatorium tiltrædelsesforelæsning ved Professor Peter Vuust. Vuust introducerede til de banebrydende studier af forskellene mellem musikers og ikke-musikers hjerner, som har ført til dannelsen af forskergruppen ”Music In The Brain”. Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og spiller musik, og hvordan påvirker øvning hjernen funktionelt og anatomisk? Det er nogle af de spørgsmål som Professor Vuust blandt andet har haft mulighed for at undersøge igennem et tværfagligt samarbejde mellem Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab ved Århus Universitetshospital og Det Jyske Musikkonservatorium.

basunen • juni 2008

13


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Ratslør: Dødens Venteværelse Ratslør spiller dansk rockmusik, der lyder som - Ratslør. Ofte beskriver teksterne følelsen af at være rigtigt i live. Så levende man er, lige før man dør. Eller så levende man er, når man ikke kan få det, man så gerne vil have. Ratslør har en solid krog i den danske rockhistorie, som jo til gengæld altid har været meget amerikansk inspireret. Det er Ratslør også, og hvis der lugter lidt af komøg en gang imellem, er det ikke tilfældigt. Ratslør er Ratslør, men ville ikke have noget imod at være i stue med kunstnere som Gasolin’, Gram Parsons, C.V. Jørgensen, Sort Sol, Neil Young og John Mogensen. Musikere: Søren Sørensen, Lars Levin Hansen, Hans Bruun, Henrik Pedersen, Kristian Sanden. Mere info: www.ratsloer.dk. Marianne Leth: Flutronics Flutronics er den første solo CD fra fløjtenisten Marianne Leth. Og sandsynligvis også den første klassiske udgivelse i Danmark som Dual Disc (hvilket er en ”vendbar” disc med CD på den ene side, og DVD på den anden side). Udgivelsen består udelukkende af dansk musik for fløjte og elektronik, hvor det er gældende for alle værkerne, at det er første gang, de er indspillet. CD’en indeholder 4 kompositioner af Wayne Siegel, Anders Brødsgaard, Jexper Holmen, og Hans Hansen og er et mix af store flotte klangflader – næsten meditativt – og rytmiske elementer. På DVD’en har Jacob Nielsen lagt grafisk design til 2 af stykkerne samt en lille backstage optagelse. Mere info: www.marianneleth.dk. Annika Aakjær: Lille Filantrop Lille Filantrop er den 25-årige Annika Aakjærs bud på, hvordan man som sanger og sangskriver anno 2008 træder ind i den danske musikbranches rampelys med et debut- album i hænderne. Og den samlede danske musikpresse må siges at have slået håndflader sammen over entreen fra denne unge musiker, med hendes karakteristiske knaldrøde hår og ditto holdninger. ”Normal Danmark” får i Aakjærs tekster en over nakken, albummet er produceret af Ibensbassist og debattør Henrik Marstal og ude via Playground. Annika Aakjær er på GAFFAs liste over ”De Bliver Store I 2008”, og om hende

14

basunen • juni 2008

skrev de blandt andet: ”Annika Aakjær har en højst usædvanlig, både smuk og hæs stemme og skriver fængende melodier og usædvanligt ligefremme, dansksprogede tekster, der kalder en spade for en spade”. Mere info: www.myspace.com/annikaaakjaer. Ivan Johnsen: Victory Boulevard Efter mere end 25 år på den danske countryscene har Ivan Johnsen endelig fået opfyldt sin store drøm, nemlig at komme til USA og indspille et album med amerikanske supermusikere. Guitarist og producer på ”Victory Boulevard”, som indeholder 10 nye originale sange, er ingen ringere end Dwight Yoakam’s guitarist og producer igennem mere end 15 år, Pete Anderson. Og Anderson har samlet en flok af sine gamle venner til denne indspilning. Blandt andet den gamle trommeslager fra de første mange Yoakam albums Jeff Donavan, tidligere forsanger og keyboardspiller fra superbandet ”REO Speedwagon” Michael Murphy, violinisten fra ”South Mountain” Don Reed, Ricky Skaggs’ rytmeguitarist og korsanger igennem de seneste 15 år Darrin Vincent samt Pete’s studiemakker, steelguitaristen Bob ”Boo” Bernstein, som blandt andet har medvirket på soundtracket til storfilmen ”Brokeback Mountain”. Musikere: Ivan Johnsen, Pete Anderson, Michael Murphy, Bob Bernstein, Jeff Donovan, Paul Malingagio, Tim Goodwin, Don Reed, Darrin Vincent. Mere info: www.ivanjohnsen.dk. Stuen th: Mærkelige Verden I starten af 2006 indgik Århusianske Stuen th. i et samarbejde med producer Henrik Munch i Studie 8. Siden hen har en flok musikalske skitser taget form og er efterfølgende blevet færdiggjort også i samarbejde med producer Boe Larsen fra Millfactory-studiet i København. Foruden Henrik Munch og Boe Larsen medvirker bl.a. Thor Madsen - guitar, Simon Bekker - guitar, Berit Fridahl - guitar, Goye Godtfredsen - kor og Martin Preisler – kor. ”Det ville ikke være dårligt at blive sammenlignet med f.eks. Lamb, Bjørk, Entakt eller Blue Foundation. Men måske vil sammenligningerne gå mere i retning af Anne Linnet pga. det lettere mumlende, århusianske sangforedrag. Ikke, at det ville gøre noget!” lyder det blandt andet i en pressemeddelelse. Musikere: Charlotte Vestergaard, Lotte Norup, Henrik Munch, Boe Larsen, Thor Madsen, Simon Bekker, Berit Fridahl, Goye Godtfredsen

og Martin Preisler. Mere info: www.myspace.com/stuenth Michelle Birkballe: Kræver egentlig ikke meget Michelle Birkballe er efterhånden kendt som den rå, direkte og humoristiske sangerinde fra Djursland med en stemme så hæs, at hun kan sandblæse en rusten cykel. Dette er hendes tredje album, og det viser en blanding af den Michelle, vi kender, men nu også med en håndfuld mere alvorlige sange. Disse er inspireret af de sidste par år af hendes liv, hvor et par alvorlige indlæggelser med hendes toårige søn, der er født med en livstruende hjertefejl, har fyldt meget i tilværelsen. Ud over en coverversion af ”Skib foruden sejl”, en duet med Jakob Baumgartner, byder albummet på 9 dansksprogede sange. ”Min (foreløbig) sidste selvskrevne danske plade” siger Michelle – der fremover planlægger at gøre lidt mere i den amerikanske blues rock. Mere info: www.michellebirkballe.dk Musikere: Søren Lund, Mads Løkkegaard, Nicholas Findsen, Jesper Andersen, Palle Hjort, Jakob og Josef Baumgartner, Dion Egtved, Per Hougaard, Jørgen Fagernæs, Søren Jacobsen, Flemming Olsen, Helge Solberg, Ivan Pedersen. Veto: Crushing Digits Siden debutalbummet There’s A Beat In All Machines fra 2006 er det nærmest regnet ind over Veto med både priser og anerkendelse. På album nummer to Crushing Digits fortsætter det århusianske rock håb deres færd ud af de elektroniske rockskinner, som blev lagt på debuten, samt på forsanger Troels Abrahamsens soloudgivelse under navnet I Know That You Know. GAFFA tildelte dette album 4 stjerner, 5 stjerner i Soundvenue, 5 stjerner i Politiken, 4 stjerner i Jyllands Posten. Den danske musikpresse har blandt andet med udsagn som, ”Det næste store navn i dansk musik”, taget vel imod Vetos ”svære toer”. Musikere: Troels Abrahamsen, David Krogh Andersen, Mark Lee, Jens Skov Thomsen, Mads Hasager. Mere info: www.vetonet.com. DIBAP Filt Kristensen er komponisten bag disse 12 stykker musik. Barytonsaxofonen har sin helt særlige plads i jazzhistorien, og ikke mindst i dens skandinaviske kapitler, hvor svenskeren


Lars Gullin har sat sit helt personlige aftryk. Personlig er også denne CD, hvor man hører fire århusianske jazzmusikere fra mellemgenerationen boltre sig i skiftevis stramt ensemblespil og legende improvisation. Navnet DIBAP er inspireret af den lyd, man bruger, når man skal efterligne en blæser. Indspilningen, der stammer fra 2001, blev den sidste dokumentation af Poul Poulsens rige trommetalent, idet han kort tid efter blev alvorligt syg og døde i 2006. I de mellemliggende år har projektet ligget stille, men nu er tiden kommet til at afslutte kapitlet. Filt´s kvartet vil fremover kunne høres live med ny trommeslager. Musikere: Niels Jacob ”Filt” Kristensen, Kim Mikkelsen, Søren Bo Addemos, Poul Poulsen. Mere info: www.filt-kristensen.dk og www. gateway.dmf.dk. Lonnie Kjer: Tæt På Lonnie Kjer er uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium i Århus. Sammen med en veninde driver hun firmaet ”Beck&Kjer – musik i arbejdet...”, som arbejder med musikalsk teambuilding, stemmetræning, vejrtrækning mm. I 1990 blev hun landskendt, da hun vandt Dansk Melodi Grand Prix med sangen ’Hallo hallo’. Og nu er hun ude med sit første soloalbum Tæt På – en rockudgivelse der stiller lige dele skarpt på singlelivets frustrationer og parforholdets til tider groteske og uforklarlige mangler. Albummets 10 numre spænder vidt fra de skæve, vrede, frustrerede sange til balladerne og de helt igennem melodiøse sange. Musikere: Henrik Askou, Assi Roar, Michael Stern, Søren Andersen, Carsten Skov, Nis Tyrrestrup, Christian Itzchaky. Mere info: www.myspace.com/lonniekjer. Christian Frank Quartet: Scenery Jazzguitarist, -komponist, og –kapelmester Christian Frank udgav i 2006 debutalbummet “Decisions”, der med eget repertoire tog udgangspunkt i en klassisk enkelthed, der findes hos de erklærede inspirationer, Jim hall og John Abercrombie. På udgivelse nummer to “Scenery” har Frank valgt at lege videre med samme besætning fra debuten. CD’en er ude via Gateway Music, der efterhånden kan bryste

sig af en række fornemme jazzudgivelser. I coveret til denne udgivelse skriver David Reuss om albummet: ”By the way, it’s always an enjoyment to hear musicians playing what they want to as opposed to what they can. ()..this is poetry we’re listening to, not a guidebook on how to repair your kitchen sink!”. Musikere: Christian Frank, Søren Bebe, Thomas Ovesen, Chano Olskær. Mere info: www.christianfrank.dk. Live Bleeding Fingers: Live Bleeding Fingers Live Bleeding Fingers er udsprunget af det århusianske bluesmiljø med spillestedet Fatter Eskil som base. Orkesteret vandt i 2007 B’sharp’s nyindstiftede MØBLOMANIAPRIS, der gives til nye lovende bluesartister. Kombinationen af bluesstandards, blandet op med egne numre samt et par enkelte afstikkere til countrygenren, spillet med en rå kant og masser af nerve, er kendetegnende for Live Bleeding Fingers, såvel live som på debut CD’en. De tre musikere har udover Live Bleeding Fingers spillet og arbejdet med så forskellige kunstnere som Gregory Boyd, Ronni Boysen, Richard Lindgren, Niell C. Furio, Popfilter, Henning Stærk og Gnags. Live Bleeding Fingers har allerede spillet sig indenfor i varmen på mange af landets blues spillesteder og festivals. Senest har orkesteret spillet support koncerter for Memo Gonzales, Louisiana Red og legendariske Johnny Winter. Musikere: Joakim Øster, Eddi Jarl, Hans Christian Bugge. Mere info: www.myspace.com/livebleedingfingers. Frank Megabody: Quite Frankly! Selvom Frank Megabody nærmer sig de 50 år og har udgivet 9 albums og medvirket på en række andre, kalder han albummet ”Quite Frankly!” for en debut. Der er nemlig tale om et markant stilskifte, og det er det første album, hvor han har skrevet al tekst og musik selv. ”Det er første gang jeg har brugt min fortid og de sider af min personlighed, i forhold til såvel sangene som udtrykket. Det skulle tage den tid at komme dertil. Med på CD’en er en række musikere, som kommer fra forskellige musikalske universer som rock, pop, folk, jazz. Det giver et færdigt resultat, som er svært at putte i en fortrykt kasse. Det lever i sit eget univers. Musikere: Knud Møller, Kristian Fogh, Martin Jønsson, Nikolai Land, Frank Thøgersen, Poul

Vase, Louise Ring Vangsgaard, Ole Frank Sørensen, O. P. Riis, Morten Maltesen, Laura Katborg. Mere info: www.frankmegabody.com. Larsen & Furious Jane: Zen Sucker Debut albummet ”I’m Glad He’s Dead” fra 2004 fik anmelderne til at juble over dette århusianske band. I 2005 fulgte toeren ”Tourist With A Typewriter” der igen fik enstemmig medvind og bandet blev nomineret til en Steppeulv. I maj 2008 udkom deres tredje fuldlængde ”Zen Sucker”, igen i samarbejde med det lokale Morningside Records, der nu i øvrigt er rykket til Stavanger, Norge. Denne udgivelse er i klar tråd med bandets tidligere udgivelser, men en række af sporene tilbage til ophavet i songwriter-genren, americana, og den alternative folk er hvisket ud. På tracklistens i alt 13 numre høres bl.a. fængende rock i ”A Deadbed Conversation” og ”Widowers”. Støjende rock i ”Local Nobility”. Natte- eller lighter rock i ”A Car That Comes With The Job”, “The People Person Is A Zen Sucker”. En sang til den ukendte fjende “Vietnamese Pool boy” . og som der skrives i pressemeddelelsen: ”..Attitude og nogle minutlange hashhuller. Og så begynder man at lytte til teksterne”. Musikere: Mikkel Ibsen, Tore Johansen, Keld Jørgensen, Tom Jørgensen, Torsten Larsen, Søren Andersen, Nils Grøndahl, Bastian Kallesøe. Mere info: www.morningsiderecords.dk. Jens Jefsen Quartet: “For Good And All” Live at Copenhagen Jazzhouse Jens Jefsens basspil har været en stabil klippe i det århusianske jazzmiljø siden 1969. Hans motto er ”lydhørt spil i personlig stil.” At han også har en lyrisk åre som komponist, vil være velkendt for dem, som har fulgt hans arbejde med egen trio og kvartet, og 5 ud af 7 numre på denne CD kommer fra kapelmesterens hånd. Samarbejdspartneren siden 1975, guitaristen Uffe Steen var selvfølgelig også med, da kvartetten blev foreviget på Jefsens 61- års fødselsdag i april 2007, og sammen med de øvrige veloplagte og virtuose musikere fuldendte den trilogi, der påbegyndtes i 2002 med ”Bejazzled”, fortsatte med ”Don´t Quit” i 2006 og foreløbig altså kulminerer med ”For Good And All.” Musikere: Jens Jefsen, Uffe Steen, Dave Wilczewski, Jukkis Uotila. Mere info: www.kontrabas.dk.

basunen • juni 2008

15


Billeder

fra en generalforsamling Foto: Axel Boel

Chris Kromann og Lars Kiehn

Forbundsformand Anders Laursen

Æresmedlem Karl Kraul og Lars Kiehn

Lissa Ladefoged, Karl Kraul og Paul Marcmann

JC & Nothing But Trouble

Bjarne Gren og Mads Bærentzen

16

basunen • juni 2008

JC & Nothing But Trouble

Henrik Strube og Lars Knudsen

John McQuaid og Hans Jørgen Brændsgaard


Isenkram til sangstemmen Johnny Hansen, popsolist og forsanger I Kandis, lægger stemme til - Kinovox stiller værktøjerne til rådighed og lyd- og studioteknikeren Pelle Gjøbel vil coache os, når DMF-Århus sætter fokus på mikrofonindgangen i dit PA. Mød op til en spændende demo af nogle af de lidt dyrere mikrofon-pre amp’s, EQ’s, compressorer m.v. Og for et kursus i anvendelsen af disse værktøjer samt hvordan du kan optimere din sang og aflaste din sangstemme ved brugen af dette isenkram. En spændende aften, der helt sikkert giver stof til eftertanke næste gang du plotter mikrofonen i din “gamle” mixer. Eskildsen på Viborgvej i Århus er igen med på ideen og stiller deres musikforretning til rådighed. I pauserne vil der være mulighed for at ”ose” i deres nyindrettede omgivelser med en mangfoldighed at musikinstrumenter. Vi byder selvfølgelig også på en forfriskning til de fremmødte.

Tid: mandag den 11. august 19-21.30 Sted: Eskildsen Musik, Viborgvej 155A, 8210 Århus V Tilmelding: Ingen – Gratis adgang

Sommerudflugt for Seniorer Traditionen tro afholder Seniorklubben sin årlige sommer-udflugt den første mandag i august, så reserver allerede nu mandag den 4. august 2008. Vi mødes på kontoret i Grønnegade til morgenkaffe med mere kl. 9:00. Kl. 9:45 er der afgang med bus til Silkeborg hvor vi kl. 11:00 sejler med én af bådene til LUDVIGSLYST hvor vi dels skal besøge hotel- og restaurantmuseet og dels indtage noget fast og flydende føde. Sidst på dagen går turen hjem til Grønnegade med bus. Tilmelding på telefon nr. 86 18 45 99 e-mail: lk@dmf.dk senest mandag den 28. juli 2008. Vel mødt.

G AT E WAY I ÅRHUS Nye datoer for Gateway møder i Århus Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2008 fortsat være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen. Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du/I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Mette træffes på Aarhus kontoret d. 16. juni og d. 21. juli - begge dage fra 11.00 - 17.00. Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

basunen • juni 2008

17


Operation Befri Buchanan Af: Bjarne Gren • Video: Lars Knudsen En solrig april eftermiddag samledes en stor gruppe musikere og kunstnere fra det århusianske kulturmiljø, for at vise hvad man mener om behandlingen af ledige, der bliver sendt i de mest besynderlige tvangsaktiveringstilbud i forsøget på at ”motivere” dem til at finde arbejde uden for deres fagområde.

Formålet med aktionen var, at sætte fokus på konsekvenserne af de strammede regler på dagpengeområdet, og det firkantede krav om, at ledige skal sende 4 jobansøgninger om ugen, hvad enten der findes relevante jobåbninger eller ej.

øvrige aktivister lidt før klokken 13 den eftermiddag, hvor det hele var klar til at løbe af stabelen.

Og selv om du er et veluddannet og fornuftigt menneske med masser af erhvervserfaring inden for en række områder, så bliver du straks sendt på et kursus i at skrive jobansøgninger hos et konsulentfirma, som scorer kassen på at undervise folk i noget de fleste af deltagerne kan i forvejen.

Hvorfor står i her uden for Mercuri Urvals kontor i Århus Nord i dag?

En af drivkræfterne og idemand bag arrangementet er Christian Dietrichsen. Vi fangede ham sammen med de

Vi rullede mikrofonen ud og stillede ham spørgsmålet:

Vi står her, fordi vi skal ind og bortføre Jakob Buchanan, en herlig trompetist. Han skal bortføres og bringes tilbage til de kunstneriske oprørte vande, hvor han hører hjemme. Lige nu er han på et aktiveringskursus, som er ved totalt at destruere hans indstilling til verden. Hvad er det for mennesker, der er mødt op i dag? Det er forskellige musikere og aktivister, som er med på at gøre noget ved situationen. Hvad er meningen med aktionen i dag? Hvad vil I opnå med det? Vi vil for det første opnå at Jakob får et bedre liv og han kommer tilbage til kunsten, og at han bliver glad igen. Han er

18

basunen • juni 2008

blevet meget deprimeret af at være på det her jobsøgningskursus, og være omgivet af alle de her konsulenter, der forsøger at hjernevaske ham til alle mulige ting. Kan du beskrive strategien for det I skal til at udføre her om lidt?

Ja, hurtigt ind og hurtigt ud! Gerne med Jakob. - Det skal være en positiv aktion, men vi er jo også individuelle mennesker, så man kan godt synge smædesange, hvis man har lyst. På et spørgsmål fra aktivistgruppen om man eventuelt også kan søge


arbejde, når man nu er derinde, bliver der svaret positivt. ”Man kan godt slå to fluer med et smæk. Det er jo et rekrutteringsbureau, så du kan altid vise dem dit CV.” Selve aktionen forløb godt, og efter en tur gennem kursuscentrets lokaler og gange, hvor de øvrige indforskrevne kursister sad stumme tilbage, fandt man lokalet med Jakob Buchanen og fik ham hentet med ud af hovedindgangen med den imponerende gulvmåtte med inskriptionen:

eller hvad skal vi kalde det på dansk, aflusning. Man kan mærke på ham, at han lider af Stockholms syndrom og at han stadig har et tillidsforhold til sine tidligere bortførere, Claus Hjort Frederiksen og de andre, så nu skal han være sammen med os i et stykke tid, så han kan komme tilbage til normal tilstand igen. Vi håber det kan gøres uden at vi bliver nødt til at binde ham.

Den rigtige person I det rigtige job På det rigtige tidspunkt Det er svært at overgå en måtte med sådan et slogan! Alle samledes uden for på en solrig plet, hvor de første forårsblomster livede op i græsset. Man gjorde status og gennemgik dagens begivenheder. Christian: Ja, nu er Jakob så en løsladt trompetist, og han er nu på D-Tox,

Jakob: Ja, men jeg glemte bare min jakke og min telefon.

Kommentarer fra YouTube

Christian: Sådan går det i krig og kærlighed. Og vi skal nok få dig fravænnet.

steffenbrix Det er den fedeste video jeg nogensinde har set...og fantastisk ide!

Hvis der skulle opstå abstinenser, er vi sikre på at DMF har et kursus, der kan klare problemet. Ellers skal vi nok for at få slået et op.

ronni2297 Fantasisk aktion! Rart at se at der stadig findes socialistiske ballademagere. Med ét er det blevet lidt tryggere at være musiker!

Se videoen på YouTube:

Gå ind på DMF Århus afd’s hjemmeside

www.dmf-aarhus.dk

Zebeaune Hov hov hov - ka’ i så lige holde op med at ...være kunstnere ! Har da aldrig kendt magen til .....kunstnerisk opførsel !

basunen • juni 2008

19


David og Goliat Af Lars Knudsen tunge på gled, så kan psykiske overgreb og trusler imod familiemedlemmer. I vores trygge og rare Danmark hører det heldigvis til sjældenhederne, at vi i arbejdsmarkedets navn må sætte vores eget og vores kæres ve og vel over styr. Alligevel kan der måske efterhånden sættes spørgsmålstegn ved, om vi med de betingelser, der gør sig gældende for mennesker, der lever og arbejder i brancher, som ikke opererer med gængse 9-17 rutiner, ikke er på vej mod arbejdsmæssige livsbetingelser, der er psykisk usunde, nedbrydende og under lavmålet for, hvad vi herhjemme indtil nu har tilladt os at byde arbejdsvillige folk. ”Jeg syntes da ikke, det er sjovt at være på supplerende dagpenge! Jeg tjener jo ikke en pind i forhold til alt det arbejde, tid og energi, der skal lægges i at være professionel musiker”. Ordene er Jakob Buchanans. Selv om han er en af de måske ypperligste inden for sit hverv i Danmark, må han som musiker leve med usikkerheden og den kortsigtede uvished om sine muligheder for at kunne bidrage til at forsørge familie og børn. Men på trods af dette findes der i ham ikke den mindste antydning af bekymring og tvivl om hans uforudsigelige tilværelse og hans arbejde som professionel musiker. Hans stolthed og tro på dét, han bruger sit liv på, er overbevisende og klippefast. Men selv klipper skal på jobsøgningskursus i disse tider. En fredag sidst i januar 2008 sidder den 39-årige trompetist Jakob Buchanan til møde på Jobcenteret i det nordlige Århus. Han oplever, at hans evner og hans håndværk - alt hvad han kan, vil, kæmper og arbejder hårdt for og har uddannet sig til – bliver fuldstændig bagateliseret og pakket sammen. Beskeden er: ”Du skal på jobtræningskursus og lære at søge faste fuldtidsstillinger”. Stadig med den smag i munden træder han to dage senere søndag eftermiddag frem på scenen i Musikhuset og modtager den fornemme Gaffelpris 2008. Prisen uddeles af Århus Jazzselskab for ”virket for jazzmusikkens udbredelse i Danmark og for kendskab til jazzmusikken som kunstart”. I bananrepublikker og inden for torturbranchen er det et alment kendt faktum, at hvis uhyrlige, fysiske pinsler ikke kan få offerets

20

basunen • juni 2008

CD’er både i eget navn med sine orkestre, Jakob Buchanan Sextet og Dream Factory samt med trioen Pauseland. Med orkesteret Consul Pepsi And The Sweet Thunder Poetry Parade er han i øjeblikket nomineret til en Danish Music Award Jazz 2008. Jakob Buchanan er en respekteret musiker og kapacitet på den danske jazz scene. To uger på udskiftningsbænken Men det faldt ikke underviseren på det jobsøgningskursus som Jakob i april måned deltog i hos rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval ind at spørge ham om, hvem han er? Hvad han laver? Hvad hans arbejdsmæssige drømme og ambitioner er? Jakob har igennem de sidste tre år fået puslespillet til at hænge sammen ved hjælp af sine musik indtægter og timerne optjent herfra, der udløste muligheden for at modtage supplerende dagpenge. Han er nu i sin 3. aktiveringsfase og skulle derfor modtage undervisning i ”konventionel” jobsøgning i et forløb af 3 perioder: 4 uger, 5 uger og igen 4 uger. Jakob ophørte sit kursusforløb hos Mercuri Urval efter blot 2 uger. Han mener ikke, man her er gode nok til at takle specielle faggrupper som de kunstneriske, der afviger fra det gængse arbejdsmarked. En grund til at være på kursus Jakob fortæller, at der var 13 meget forskellige mennesker på hans jobsøgningshold, som skulle lære at skrive CV’er og stille jobansøgninger op. En varmemester, kontorassistenten, sælgeren med speciale i landbrugsmaskiner, pædagogen med universitetsoverbygning, en multi-medie fyr fra Afghanistan, en kok der arbejder på en højskole. Med det Jakob foretager sig, har han aldrig i sit liv haft brug for at skrive en decideret ansøgning. ”Det foregår jo på helt

Kort om Jakob I 2001 blev Jakob Buchanan uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og umiddelbart herefter ansat i Klüvers Big Band, hvor han spillede frem til 2004. Sidenhen har han undervist som timelærer på Vestjysk Musikkonservatorium, Nordjysk Musikkonservatorium og på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor han stadig er tilknyttet. Jakobs brede viden om musik førte til, at han i en treårig periode fra 2005-2008 har været ansat som musikfaglig konsulent og medlem af Århus Kommunes Rytmiske Udvalg. Sideløbende har han spillet en lang række koncerter i mange forskellige sammenhænge og konstellationer, og udgivet Jakob Buchanan


på kurset hos Mercuri Urval, var særdeles kritisk”, mener han og sætter tingene i perspektiv med et eksempel: ”Jeg kan huske, at vi engang på konservatoriet havde Steffen Brandt på besøg en dag. Han sagde: ”Kommunikation er, når du er okay, og jeg er okay. Så kan vi kommunikere. I det øjeblik du ikke synes, jeg er okay, så kommunikerer vi ikke - så handler det om helt andre ting”.

Han skønner, at mellem 300-500 ledige vil modtage undervisningen. Prisen for disse kurser kan han desværre ikke udtale sig om. Og med hensyn til udbyttet så vil der blive udfærdiget en evaluerende rapport, som bliver offentliggjort, når det igangværende forsøg er afsluttet.

Jakob fortæller, at undervisningsstilen derfra var lagt i en patroniserende tone og demo- Pauseland i Paris tiverende retorik, som hurtigt Forsøg med intensive skabte en meget dårlig stemning i lokalet. jobsøgningskurser Selve dagene i forløbet var vekslende imellem Efter at have fulgt undervisningen i to uger undervisnings- og selvstændige jobsøgningsoplevede Jakob at være en del af et så dedage. Lokalet havde for få og for langsomme motiveret hold mennesker, at han var nødt computere, og i det hele taget syntes Jakob til at sige fra og samtidig indlevere sin klage det var umuligt at sidde og søge jobs i et lokale til jobcenteret over Mercuri Urvals kursusafmed 13 andre mennesker. vikling. Jakob mener, at det, der foregår hos Mercuri Urval, blot er afvikling af timer, hvor Kommunikation og helt andre ting en underviser bruger tiden på at gentage et Jakob klør sig i nakken og mindes en anden undervisningsmateriale, som er blevet udle”helt almindelig dag” på kursus: ”Underviseveret til kursisterne og læst på forhånd. ”Jeg ren spørger i et meget lig B.S. Christiansen kunne godt tænke mig, vi var blevet budt tonefald: Hvad er det for en type, vi aldrig velkommen med udsigten til motiverende og ser på disse jobtræningskurser?” Efter at konkrete opgaver. Som lektier og hjemmehave smagt på spørgsmålet flere gange og opgaver hvor man så kunne få feedback på ikke modtaget det rigtige svar afslører han: sit arbejde”. Alligevel føler han, at han gav ”Det er terrieren. Det er ham, der gik ud af 8. kurset en chance. Men efter 14 dages tilløb klasse, men han er ligeglad”. Underviseren til noget der aldrig rigtig havde udsigt til at lader, som han går ind i væggen med et tage afsæt i noget brugbart, valgte han altså brag og fortsætter: ”Nå, der var en væg! Så at ”ophøre samarbejdet”. går jeg da bare videre”. Til sidst lader han, som om han vil smadre hovedet ind i vinJobcenter Århus duet, og med en indstuderet bemærkning, Hvor mange mennesker sender jobcentrene der viser, at han har spillet dette eksempel i mon på jobsøgningskursus hos private undervisningen mange gange før, siger han: kursusudbydere? Hvad mon det koster det ”Ja, det ville I jo sikkert gerne se mig gøre!”. offentlige sat op imod, hvad der kommer ud Jakob ryster på hovedet: ”Jeg mener, det er af denne undervisning? voksne mennesker, han underviser – nogle ældre og mere arbejdserfarne end han Basunen ringede til Leder af Jobcenter selv!” . Århus, Jens Anker Hassager, for at finde ud af dette. Men ifølge ham er det ikke muligt at Jakob er skuffet over, at der ikke fra kursussvare entydigt på dette, da det afgøres af en start var lagt an på de individuelles meget række omstændelige faktorer. forskellige situationer og behov. ”Nogle af Han fortæller, at der fra politisk hold er blekursisterne var fra starten tydeligt mærket af vet vedtaget at køre et forsøg med specielle ikke at have noget job og dermed et meget ”Intensive jobsøgningskurser” i en periode lavt selvværd. Den form for undervisning i 2008, og at de forsøgsvis afvikles i Århus. og kommunikation, der blev lagt for dagen

Og så fortsatte han med det, han gør. Spiller jazzmusik og engagerer sig i projekter, hvor musikken kan gå ind og samarbejde med andre felter på nye og utraditionelle måder. Efter Jakobs kursusexit har han blandt andet deltaget i ledelseskonferencen ”Creating Innovative Leadership” den 26. og 27. maj. Her forenede Professor i Management, Frank Barret, improviserende ledelse med jazz. Jakob indgik i en jazzkvintet, som vekslede Barretts ledelsespointer til medrivende musik. Jakob har gang i projekter omkring at skrive musik til hjemmesider og web. Han har arbejdet med forskere og fysikere fra Århus Universitet. Han laver soundscapes blandt andet til museer. Og så er samarbejdet med virksomhedskonsulenter omkring workshops for ledere og kursuskonsulenter rent faktisk også noget af det, han gør i. ”Det kunne jo være, du skulle prøve at ringe og høre, om du kan afsætte et kursus til Mercuri Urval?” spørger Basunen. På trods af at Jakob, som det her er beskrevet i artiklen, indgik i et David og Goliat’sk møde med Mercuri Urval, som er et af landets største firmaer på området, spores ikke det mindste gran af nag. ”Nårh ja, det kunne faktisk godt være, jeg kunne hjælpe dem med noget der”, overvejer han helt oprigtigt, afslutningsvis.

andre betingelser i musikbranchen”. Men alligevel gik han i gang med kurset med et åbent sind. Den første dag kunne Jakob desværre ikke deltage, da han skulle i studiet i København med Billi Koppel i forbindelse med CDindspilning med hendes band Catbird. Men da han kom ind i kursuslokalet dagen efter, oplevede han den første af en række efter hans mening både groteske og demotiverende scenarier. Underviseren, en mand i sin bedste alder med jakkesæt og slips, knalder skoen matchoagtigt op på bordkanten. Læner sig ind over sit knæ og knipser sit visitkort ud på bordet foran os og spørger, om han må se vores visitkort. Der er ingen af os, der har et visitkort. Jeg bruger ikke visitkort til noget. Jeg har jo mine CD’er, som jeg bruger til den slags. Nå, men da der ikke kommer noget visitkort tilbage til ham, siger han: ”Ja, så er det jo ikke så mærkeligt at I sidder her, vel?!”.

Hvem er hvem i sidste ende? Til Basunen har Jakob givet eksempler på en lang række af de oplevelser, han gjorde sig i mødet med det intensive jobsøgningsforløb. Og lad os her nøjes med at konstatere, at summen af disse historier er mere lig pisk end gulerod til de mennesker, der af den ene eller anden grund ikke sidder i en sikret 37 timers ansættelse og derfor må lære at søge en sådan. Jakob trådte vande i 14 dage hos rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval, men så tog han altså hjem. ”Jeg tog hjem og var vred. Jeg var blevet ramt et sted, hvor jeg ikke var blevet ramt i mange, mange år. På min ære”.

Kassen med supplerende dagpenge klapper ned over Jakob Buchanans fingre i uge 43. Som så mange andre af landets dygtige kunstnere, der klæder nationen på med værdifuld kunst og kultur, vil det så vise sig, om remmer og tøj kan holde til at skabe og spille musik på de frie markedskræfters vilkår.

basunen • juni 2008

21


Fra New York til Minnesota Af Esben Laursen Sanger og sangskriver Esben Lauersen pakkede i april 2008 guitar, videokamera og fotografiapparat og tog til U.S.A i godt 2 uger. Formålet var at spille koncerter både for travle New yorkere og danske efterkommere i Minnesota. Og desuden at gå i Woody Guthries fodspor samt at lave research og samle materiale og inspiration til Esbens kommende CD + DVD udgivelse. Ankomsten Vi kom lidt skævt ind på hinanden, New York og mig. Selvom den blandt andet kaldes ”Byen der aldrig sover” – kunne jeg da godt tænke mig at sove lidt. Jeg var oppe før en vis herre fik sko på for at nå flyveren, som med tysk grundighed afgik og fløj fuldstændig planmæssigt. Selvom vi normalt betragter USA som værende lidt fremme i skoen så er de altså 6 timer efter tidsmæssigt. Jeg blev afhentet i JFK lufthavnen i en limousine. Det har jeg aldrig prøvet før, og det føltes også lidt mærkeligt, når man sad der selv. Yuri, som chaufføren hed, var meget sød og øjeblikkelig indstillet på at lave en handel til næste mandag, hvor jeg skulle til lufthavnen igen og videre til Minneapolis. ”Special price for you my friend, the company won’t know. You’re happy, I am happy, that’s a happy deal. Whatayasay... hah?”. Han kørte mig til Djbfa’s lejlighed nær Times Square, hvor jeg skulle bo. Den næste, jeg mødte, var dørmanden i den bygning, hvor lejligheden lå. Han lød ligesom en mellemting mellem Al Pacino og Robert Di Nero. Hver gang jeg gik forbi ham sagde han: ”How are you duuuin?”. Min eneste opgave var altså at forsøge at holde mig vågen så lang tid som overhovedet muligt

den første dag. Jeg klarede det til omkring kl. 21 lokal tid (kl. 3 i DK), så var jeg altså også meget træt. Efter et par timers søvn startede radioen pludselig af sig selv for fuld tryk med jazzmusik. Jeg ravede rundt for at finde nogle ledninger, jeg kunne rykke ud. Så fik jeg et par timers søvn mere. Så ringede telefonen, og en meget dyb stemme spurgte efter John. Jeg sagde, jeg troede, han havde fået forkert nummer. Så spurgte han logisk nok, hvilket nummer han havde ringet? Hvortil jeg måtte svare, at det vidste jeg faktisk ikke. Så spurgte han, om jeg var sikker på,at John ikke var hjemme. Det vidste jeg ikke noget om, men i hvert fald var han ikke her. På besøg i arkivet Jeg var derfor noget træt og muggen da jeg vågnede. Men det gik hurtigt bedre, da jeg så ud af vinduet på det lune forår. Jeg skulle denne dag besøge The Woody Guthrie Archives. Og det viste sig, at de her var utroligt søde. De skulle have en håndskrevet version af min udgave af ”Ingen der kan synge som mig”. Og den blev de meget glade for. Jeg fik lov til at se de originale manuskripter til sangene. Det er et ufatteligt stort materiale, han har efterladt. Det er hans datter Nora Guthrie, der leder arkivet. En søster til Arlo Guthrie (Alices Resturant). Jeg fik lov til at få en kopi af den originale tekst fra 1946 ”Way over yonder in the minor key”. Han har skrevet et par sjove kommentarer på teksten. Hvad der også viste sig, som jeg ikke havde nogen anelse om, var, at Woody Guthrie faktisk var en fin tegner/maler. Han har lavet små billeder til nogle af sine tekster. Det var også tilfældet med ”Way over yonder in the minor key”. Et fint lille maleri på nogle sekvenser af teksten. De printede en meget fin farve kopi på specielt karton til mig – det gør de ellers aldrig. Er man så glad!? Jeg sluttede aftenen på klubben The Bitter End. En klassisk klub som faktisk har overlevet som musikklub gennem rigtig mange år. Det var her, Bob Dylan startede med at spille sammen med Van Ronk gennem en længere periode, da han forlod Minnesota til fordel for New York. Jeg tror, de lige har flyttet det værste af de tomme flasker og glas hen ad vejen, ellers tror jeg ikke, der er lavet så meget om. Et dejligt råt murstenslokale og god lyd. Jeg hørte 3-4 unge sangere/sangskrivere. Det var tilsyneladende ”Tax day” tirsdag, hvilket betyder, det var sidste frist for at afregne med skattefar. Gud hjælpe mig om ikke en af de unge mennesker startede med at sige ”Happy tax day everybody”. Hendes personlige coach burde her have tabt sin mobiltelefon ned i den kop kaffe alle herovre går rundt med i den anden hånd. Ellis Island Jeg skulle spille i den danske sømandskirke. Der var ikke ret mange, men det var meget hyggeligt. Da vi efterfølgende drak kaffe og fik hjemmebagte boller, gik det op for mig, at flere af dem, der var mødt op, havde kørt i flere timer

22

basunen • juni 2008

for at komme – så bliver man altså lidt ydmyg. Jeg startede ellers dagen med at skulle til Ellis Island og filme lidt. Da jeg ventede på kajen, blev jeg grebet af drømmen om en Oscar og pakkede hele skidtet ud og begyndte at filme over mod Ellis Island og Frihedsgudinden. Pludselig kom der en dum færge imellem. Det viste sig at være den, jeg skulle have været med. Da jeg vendte mig om, var der noget der lignede 3 timers kø til den næste. Så klappede Fellini lige så stille sit udstyr sammen og gik hjem. Så jeg fik straffen dagen efter, da jeg måtte op kl. 7 for at komme af sted igen. Jeg fandt selvfølgelig den allerstørste historienørd af en arkivar på Ellis Island (artsfæller mødes). Jeg kom med ud bagved og fandt nogle ret sjove billeder. Jeg sluttede dagen med at besøge Coney Island, Mermaid Avenue, hvor Woody Guthrie skrev en stor del af sine tekster. Huset var revet ned, men da jeg nu havde fået det fine billede af ham, gik jeg ned på Beach #36, hvor Guthries aske blev spredt, for lige ”at hilse på”. Ud og se New York Der var blevet lagt en besked på telefonsvareren fra en fyr, som havde en af mine plader og ”Was dying to meet you!”. Det skulle jeg lige tænke over. Jeg ringede tilbage, og han var da heldigvis ikke død i mellemtiden. Det var en rigtig flink fyr ved navn Hillel Arnold, og vi gik ud og spiste aftensmad sammen. Han havde arbejdet i Guthrie arkiverne og kendte min CD derfra. Jeg havde et job på noget, der hedder Banjo Jims Club, hvor jeg skulle spille sammen med en masse andre. Det var meget sjovt. Det var meget ambitiøse unge mennesker. Klubben var fyldt, men det viste sig, at stort set alle skulle spille, og folk var generelt meget optaget af sig selv – så selvom de alle sammen arbejdede på at oparbejde et publikum, så tror jeg ikke, det er måden. Der blev ikke lyttet meget. Jeg blev introduceret som: ”Esben - directly from Copenhagen, Denmark”. Jeg sang en dansk sang. Og blev efterfølgende mødt med følgende kommentar fra en af de andre. ”Hey man, I loved your work! Was that Spanish?” Sjovt var det. Da jeg herefter gik hjem fra klubben, var det helt fantastisk forårsvejr, og træerne sprang ud. Jeg gik med min guitarkasse i hånden og blev pludselig stoppet af en fyr, som pegede på DK


mærket på guitarkassen: ”Hey man, are you with the Dead Kennedys?”. Jeg skyndte mig at sige: ”No, no it means Denmark” . Han kiggede lidt på mig og svarede: ”Sorry man, I don’t know that band”. Ja, ja - det ville jo ikke en gang nytte at sige boller fra Kohberg, dem kender han jo heller ikke. Ellers indbød New York mig til en musiknørde rundtur: Bitter End (hvor Dylan startede), Mermaid Ave. (Woody Guthries gade på Coney Island), Mulberry Street (Er det ikke en sang af Billy Joel?), The Fillmore East (Legendarisk koncertsted – nu en bank), Carnegie Hall (Stadig et meget stort koncertsted – Herbie Hancock spillede der dagen før), Dakota byg-

Carnegie Hall ningen (Det var her i porten John Lennon blev skudt), Electric Lady Studio (Den er god nok, det er Jimi Hendrix og Eddie Kramers Electric Lady Land Studie – det er bare noget med en konkurs, og derfor er ”Land” forsvundet ud af navnet) Jeg modtog en mail fra en Paul Christensen i Askov, Minnesota, som havde set, at jeg kom til byen, så han ville gerne give en kop kaffe. Efter en uges tid i New York glædede jeg mig til at komme ud i landet. Askov Rejsen fra NY til Minneapolis gik uden problemer. Da jeg skulle have bilen i lufthavnen, viste det sig, præcis som jeg var blevet advaret om, at de ikke lige havde den bil, jeg havde bestilt, jeg var blevet ”upgradet” (pænt ord for snydt). Damen forsøgte at overbevise mig om, at jeg nærmest havde vundet i lotto, og jeg da kunne få en Hummer eller noget lign. Også convertible! Jeg fastholdt stædigt, jeg ikke havde brug for nogen kampvogn med soltag og endte langt om længe med at få det absolut mindste, hun havde – ja hun kunne næsten ikke få øje på den: en Chrysler! Vi skiltes uden nogen form for aftale om at skulle ses igen, nogensinde. Endelig var jeg kommet ud på landet - og det var et spændende land. Jeg kom frem til Askov og blev modtaget overvældende og fik alverdens gaver. Jeg besøgte også Bertha Hansen, som er den sidste i Askov, der taler dansk. Hun er født og har levet hele sit liv i Askov og

taler fint dansk med en lidt vestjysk accent. En meget sød dame som var glad for at kunne tale dansk igen. Bertha havde fået en af mine CD’er, og hun var meget glad for min sang ”Mormors ruskomsnusk”. Hun fik tit ruskomsnusk som barn. Hun ville ikke fotograferes, men vi aftalte, at jeg skulle kigge forbi, næste gang jeg kommer på disse kanter. Jeg boede en god times kørsel fra Askov, og de advarede mig mod råvildt på vejen. Jeg skulle da lige love for, det var godt. Tre gange måtte jeg klodse bremsen, en af gangene var Chrysleren meget tæt på at blive ”downgraded” – men det gik. Det blev en lang tur hjem, og jeg var ret træt. Da jeg kom tilbage til hotellet, viste det sig, at de syntes jeg skulle upgrades – (på deres regning) så jeg fik en suite – med jacuzzi inde i suiten. Det var en pragtfuld aften i Askov, helt overvældende. Der var omkring 100 mennesker, og de var klar. De kunne rigtig godt lide Jens Langkniv, og selvom ingen af dem talte dansk mere, skulle jeg lige hilse og sige, at de altså kan synge ”Ruskomsnusk” – jeg var ved at blive blæst bagover. Præsten var meget interesseret i Jens Langkniv. Fin fyr. Som han sagde: ”Alle har skeletter i skabet, men i min familie har vi en kirkegård”. Publikum og jeg blev enige om, at jeg skulle komme igen. Vi fandt ikke nogen dato, men vi fastholdt kl. 19. Så var det ellers ud i bilen og køre hjem igen. Jeg tog ingen chancer, men det var ikke rådyr denne gang. Det var stinkdyr. De lignede fuldstændig noget fra en tegnefilm. Og vaskebjørne. Der løb også kalkuner frit rundt. Det var en helt ny disciplin for mig at køre hjem fra job på den måde. Jeg havde allerede hjemmefra planlagt at gøre forsøge på at se om byen Hibbing i sig selv

kunne give et svar på Bob Dylans fantastiske egenskaber som sangskriver. Det kunne den ikke. De havde da omdøbt 7th Ave, om ikke andet. Jeg tog et billede af hans barndomshjem. Jeg havde altså lidt svært ved at forestille mig ham løbe rundt og lege i korte bukser, og fru Zimmerman stå på trappen og råbe: ”Bobsemanse vi skal spise”. Men det var måske bare min fantasi der ikke rakte.

Amerikanske flækker Vejret i Minnesota viste tænder. Jeg stod en lørdag morgen op til en regulær snestorm. Det var ikke sjovt at forlade min suite, men ”The show must go on”. Det var en meget barsk tur til byen Brainerd. Jeg forventede også mere eller mindre, at min koncert var blevet aflyst, men jeg skulle jo videre under alle omstændigheder. Men sandelig om ikke der dukkede omkring 20 mennesker op, og det blev en meget hyggelig eftermiddag. Jeg havde ellers moret mig med at omdøbe ”Det er hvidt derude” til ”Det er vådt derude” men ikke i dag. Koncerten afholdtes i et meget smukt kirkecenter, hvor hele den ene væg var et vindue – meget autentisk. Derefter nogle timers barsk køretur sydpå. Jeg var forberedt på lidt af hvert rent dyremæssigt, men de var alle sammen blevet inde i dag, klogt af dem. Jeg holdt mig indendøre da jeg nåede frem til mit hotel. Jeg læste i Eric Claptons selvbiografi. En lidt sjov oplevelse at sidde og læse om hans behandling for alkoholisme. Han var indlagt på en klinik ”nær en flække ved navn St. Cloud” - det var af alle flækker i verden (den er nu større en Stavtrup) netop i St. Cloud, jeg sad og læste det. I solidaritet med Eric Clapton undlod jeg at tage en øl i baren. Min sidste koncert i Minneapolis var i Det Dansk Amerikanske Kulturcenter, som lå helt fantastisk med udsigt over Mississippi. Det blev en fin eftermiddag. Meget glade mennesker, meget slidt musiker. U.S.A. er et stort land, og de sidste dage var rå transport. Jeg sagde farvel til min Chrysler i Minneapolis og fløj via New York hjem til Danmark igen efter i alt 16 begivenhedsrige dage i det amerikanske.

basunen • juni 2008

23


Et orkester med vind i sejlene Med sit nye sæsonprogram følger Århus Symfoniorkester op på Symfonisk Sals succes

Af Thorkild Dalsgaard - Foto: Thomas Juul orkestrets egne rækker: Solofløjtenist Lena Kildahl, soloklarinettist og stortalent Mathias Kjøller, solofagottist Eric Beselin, solooboist Merete Hoffmann og på strygersiden - koncertmester Ian van Rensburg og solobratschist Christine Hagge Larsen.

Det var en stolt, glad og meget optimistisk Palle Kjeldgaard, der sammen med informationschef Mariann Sejer Nielsen offentliggjorde Århus Symfoniorkesters sæsonprogram 2008-09 ved et velbesøgt pressemøde i Musikhuset den 23. april. Programmet er det første, som Palle Kjeld har ansvaret for som musikchef i Århus. Koncerterne er planlagt sammen med orkestrets programudvalg, hvor orkestrets musikere er repræsenteret af Ingrid Bakke, Merete Hoffmann og Ian van Rensburg. Musikchefens optimisme for den kommende sæson, ja for orkestrets fremtid generelt, har mange årsager: Symfonisk sal har i indvielsesåret fuldt ud levet op til de forventninger, som på forhånd var stillet til den. Salen vil i endnu højere grad være rammen om orkestrets koncertvirksomhed. Det gælder i første omgang for sommerkoncerterne, som tidligere blev afholdt i Ridehuset. Også flere af orkestrets kammerkoncerter vil blive afholdt her, samt de mange familiekoncerter ” for børn, unge og deres familier” som er et led i orkestrets pædagogiske strategi for at skabe kontakt til et endnu bredere og større publikum. Mange af familiekoncerterne er oven i købet gratis! ”Salen symboliserer Aarhus Symfoniorkesters klang og identitet – på samme måde som det er tilfældet for Wiener Philharmonikerne i ”Singverein” og Gewandhaus-orkestret i Leipzig” og Concertgebouw i Amsterdam, sagde Palle Kjeldgaard. Chefdirigenten Giancarla Andretta er fortsat krumtappen i det kunstneriske arbejde og står i spidsen for godt 1/3 af symfonikoncerterne. Med en omfattende repertoiremæssig spændvidde! Et par eksempler: Han står for uropførelsen af Ib Nørholms symfoni nr. 11, dirigerer Richard Strauss romantiske tonedigte og har givetvis et godt bud på baroktidens opførelsespraksis, når det gælder koncerten med ”Venetiansk barokmusik”. Festugekoncertens overskrift ”Aus Italien” kunne udmærket være en cadeau til den alsidige chefdirigent! Sæsonens øvrige dirigenter er dels velrenommerede og velkendte for det århusianske musikpublikum, dels spændende nye talenter!

24

basunen • juni 2008

Intenst og perspektivrigt samarbejde som konsekvens af, at flere kulturinstitutioner nu er flyttet under samme tag i det udvidede Musikhus. Det gælder først og fremmest et mangesidet samarbejde med Det jyske Musikkonservatorium. ”Vi mener det alvorligt med samarbejdet. Det giver mulighed for at berige og inspirere hinanden”, sagde Palle Kjeldgaard. Adskillige af konservatoriets fine lærerkræfter medvirker som solister i sæsonens løb. De studerende indgår i samarbejdet om opførelsen af Olivier Messiaens store ”Turangalila” symfoni. På scenen kommer vi også til at høre unge solisttalenter fra musikkonservatoriet - det handler om at tilgodese den berømte musikalske fødekæde. Men listen over samarbejdspartnere er lang: som vanligt medvirker orkestret ved ”Den jyske Operas” forestillinger, samarbejder med Musikhuset om at præsentere internationale stjernesolister, med børneteatret ”Filuren”, kulturnat Århus, spil dansk dag o.s.v. Orkestret er på alle måder et helt uundværligt kraftcenter i det århusianske/danske musikliv. Sæsonprogrammet byder på fremragende instrumentalsolister, hvoraf rigtig mange er hentet fra

Sæsonprogrammet i sig selv er alsidigt og righoldigt, ”en blanding af tradition og fornyelse”, fortæller Palle Kjeldgaard. Tre komponistjubilæer markeres: Olivier Messiaen (f.1908), Felix Mendelssohn (f. 1809) og Joseph Haydn (d. 1809) med værker, som sjældent opføres i Århus, f. eks. Haydns oratorium ”Årstiderne” og Messiaens førnævnte ”Turangalila” symfoni. Fransk musik indtager i øvrigt en fremtrædende plads i sæson 2008-09. ”Fransk musik bidrager til at raffinere orkesterklangen og rummer interessante udfordringer for blæserne” konstaterer Palle Kjeldgaard.. Tre danske uropførelser vídner om, at et symfoniorkester ikke kun står for de store klassikere i historisk perspektiv, men også er eksponent for samtidskunsten. Derfor ser vi naturligvis også Århus Symfoniorkester give koncert ved Spor-festival’en for ny kompositionsmusik. Under overskriften ”Det bedste til de mindste” øges den pædagogiske indsats. I den kommende sæson vil dobbelt så mange børn og unge som tidligere, også førskolebørn, 15.000 i alt, få lejlighed til at høre orkestret.


Medvinden for Århus Symfoniorkester giver sig tillige udtryk i en udvidelse af fadderskabskredsen, d.v.s. sponsorer, som står bag Århus Symfoniorkesters fond. Fonden har doneret en koncertmesterviolin (pris: ½ million) samt en harpe nr. to til 275.000,- kr. Ja, det er faktisk ikke så sjældent at repertoiret kræver to harper, f.eks. Bartoks koncert for orkester, som fik en blændende opførelse ved sæsonafslutningskoncerten 24. april. (Der er selvfølgelig stadig et stykke vej til de seks harper, som Richard Wagner har forlangt i orkestergraven til opførelser af ”Ringen”!) Blikfang Sæsonprogrammets forside prydes af to distingverede herrer, Mogens Svane og Lars Borup, som åbenbart hygger sig med at spille en duet for kontrafagot og basklarinet – burde en CD ikke følge med? Ifølge Palle Kjeldgaard havde de to kunstnere frabedt sig at optræde på side 9!

Stor gave til Aarhus Symfoniorkester

Ved symfonikoncerten fredag 4. april overrakte formanden for Aarhus Symfoniorkesters fond af 1983, direktør Finn Nielsen, musikchef Palle Kjeldgaard et gavebrev på 500.000 som en markering af fondens 25 års fødselsdag. Finn Nielsen udtalte om gaven til Aarhus Symfoniorkester: ”Vi er i bestyrelsen meget glade for den kontante opbakning til Fondens arbejde med at forbedre vilkårene for orkesteret, der er et af Århus Kommunes kulturelle flagskibe. I forbindelse med kulturforliget i januar i år blev der fra kommunens side stillet i udsigt, at Aarhus Symfoniorkester over de kommende år skal udbygges til

fuld symfonisk størrelse ved successiv ansættelse af flere strygere. Fondens bestyrelse vil derfor gerne følge op på Århus Kommunes intentioner med at markere 25 års dagen ved at overrække Aarhus Symfoniorkester et øremærket gavebrev på kr. 500.000 til indkøb af et kvalitetsstrygeinstrument. Samtidig med at vi tilsiger støtte i årene fremover.” Fonden har gennem de 25 år , den har eksisteret, støttet orkestret med 5.625.000 kr, der er blevet anvendt til indkøb af instrumenter og til støtte for CD-indspilninger og turneer. I alt 88 virksomheder, fonde og private tegner sig for de 131 såkaldte fadderskaber, der udgør fonden.

Har jeg mon glemt noget i denne præsentation af Århus Symfoniorkesters sæsonprogram? JA, mon ikke!! Der er rigtig mange spændende oplysninger, som ikke kan bringes her af pladsmæssige grunde! Heldigvis kan man granske samtlige detaljer på netadressen www.aarhussymfoni.dk God fornøjelse!

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere.

Fink Revision Åbyhøjgård 32 st tv 8230 Åbyhøj tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen

basunen • juni 2008

25


Alle gode gange tre

Blue Junction vinder DMA Af Jørgen Nielsen To gange tidligere var de troppet op til Danish Music Awards - Folk i Tønder, den ene af gangene med en nominering for Årets Danske Bluesalbum i lommen. Og måttet konstatere, at der er langt hjem fra Tønder, når man kun har været nær ved og næsten at vinde. ”Live - Out of Love”, som er Blue Junctions fjerde fuldlængde- cd på ti år, var åbenbart det, der skulle til for at overbevise dommerkomitéen. Men netop i år havde blueskvartetten valgt at blive hjemme fra festen. ”Jeg véd simpelthen ikke, hvad kriterierne er; indtil nu havde de jo kun givet prisen for Årets Danske Bluesalbum til folk, der sidder med en akustisk guitar i en gyngestol,” siger Ole Frimer, som er sanger, sangskriver og den ene af de to guitarister i Blue Junction. Han betegner gruppens musik- hvis den absolut skal hedde noget - som bluesrock, og antyder dermed også, at den derfor måske falder lidt udenfor den ”folkvibe,” der præger Tønder-begivenheden. ”Men på den anden side, så uddeles priserne på basis af ca. tohundrede branchefolks vurderinger.”

Profeterne anerkendes Det er ikke første gang kvartetten modtager priser in absentia: Bedste europæiske live bluesindspilning år 2000, og Årets udenlandske bluesnavn i Amerika 2004, begge kåringer kom fra det anerkendte bluesmagasin Real Blues. Men det er første gang, bluesprofeterne anerkendes officielt i deres fædreland. ”Jeg havde en fornemmelse, efter vi havde indspillet pladen, at det var den hidtil bedste, vi havde lavet. Ligesom med bandets debut- CD fra 1998, var jeg villig til at bruge noget energi på at få den anmeldt i udlandet; det er et kæmpe stykke arbejde, og jeg syntes, pladen fortjente det. Udgivelsen er egentlig også beregnet på udlandet, forstået på den måde, at der sådan set ikke er noget nyt i den, det er live-udgaver af vores studieindspilninger, bortset fra et par numre. Så det er en slags promotionskive for at sælge bandet

26

basunen • juni 2008

i udlandet,” siger Ole Frimer, som gennem det lange træk helt tilbage fra starten i 1979 med Jensen Band er modnet til én af de fremmeste eksponenter for århusiansk, og senere dansk blues. Blue Junctions line-up er på nær Ole Frimer identisk med et andet af landets førende bluesbands, Shades of Blue, som for nylig genopstod og kom på gaden med live-indspilningen ”Feels like the first Time.” Også Kaspar Vorbeck, lydteknikeren, som må have Århusrekord i liveindspilninger, arbejder for begge grupper. Derfor stod det fra begyndelsen klart, at pladens endelige miks skulle lægges i hænderne på en helt tredje. Men forskellige omstændigheder medførte, at det alligevel blev Kaspar Vorbeck, som fik ansvaret, oven i købet uden bisiddere fra bandet. ”Han fik blot den melding, at da musikken var indspillet nogle ret store steder, skulle


han ikke lave klub-lyd på Blue Junction, sådan som han havde gjort på Shadespladen.” Til slut blev musikken masteret af Adam Ayan, der bl.a. har samarbejdet med Rolling Stones og Eric Clapton. Fortællinger fra scenen Den voksende respekt og popularitet, som Blue Junction har opnået igennem de ti år, har flyttet jobbene ud af bodegakredsløbet og ind på de større klubber og kulturhuse. ”Det bevirker, at den måde, vi spiller på og i det hele taget gebærder os på scenen bliver med nogle lidt større armbevægelser, og det har jeg det rigtig fint med.” Fortællingerne i teksterne er vigtige for Ole Frimer, når han står på scenen: ”Jeg har hele tiden forsøgt at skrive således, at jeg kan læse dem i kronologisk rækkefølge, og så skal de virke som en slags dagbog; det skal være noget aktuelt fra ens liv, man står og hyler op om. Jeg har altid lagt meget mærke til tekster, og da jeg hørte Bonnie Raitt´s ”Nick of Time”, slog det mig som et spark i røven, at nu skulle der altså noget mere dybde i de tekster, jeg skrev. En anden stor inspiration er Don Henley fra Eagles, fordi han skriver om sit eget liv, om mand/kvindeforhold, og om den politiske og historiske side af livet.”

Han ved godt, at mange af de ”fundamentalister”, der holder blueskredsløbet i gang, interesserer sig mere for guitarsoloer end tekster, men han har oplevet, at de forstokkede har fået ørerne op for flere aspekter af musikken. Man kan med god ret kalde Blue Junctions musik for en slags Blues, version 2.0; de klassiske ingredienser: hamrende fed tråd og en solidt swingende rytmegruppe er kombineret med meningsfulde, modne tekster og gode melodier. Ole Frimer har selv en simpel forklaring på, hvorfor Blue Junction løb med prisen i år: ”Fordi vi er pissegode!” Basunen ønsker tillykke med den fornemme pris!

Årets danske bluesalbum er indspillet tilbage i marts 2007 ved koncerter i Støberihallen, Hillerød og Slagelse Musikhus.

Blue Junction er:

Ole Frimer, sang Uffe Steen, guitar Morten Brauner, bas Klaus Daugaard, trommer

1998 CD: ”22:17 – Live in Aarhus” - prisbelønnet med den fornemme amerikanske Real Blues-pris for ”Best Live European Blues Recording 2000”. 2002 CD: Diamond On A Dump” – nomineret ”Bedste Danske Roots Album” ved Danish Music Awards 2003, og igen tildelt den amerikanske Real Blues Award for ”Årets udenlandske bluesnavn i Amerika”. 2004 CD: ”The Journey”. 2005 DVD/DualDisc: ”Dating” - Danmarks første DualDisc udgivelse (DVD og CD på vendbar disc). 2005 Single: ”Glade Jul”. Duet med Peter Thorup /Ole Frimer og Blue Junction. 2007 Single: ”Black Magic Woman.” 2007 CD: ”Live – out of love”: Danish Music Award- vinder marts 08 for årets bedste bluesudgivelse Øvrige singleudspil: No Reason (2004) En Gydehistorie (2005) Net Date (2005) Øvrige nominerede i kategorien: Alain Apaloo Thorbjørn Risager The Fried Okra Band

basunen • juni 2008

27


Kom en uge til Berlin Århus afdelingens medlemmer har mulighed for at lægge billet ind på en uge i Berlin lejligheden, hvor vi råder over 13 uger om året, idet vi har en uge pr. måned. Ring til Lars Knudsen og hør hvilke uger, det konkret drejer sig om. Her har du også mulighed for at blive skrevet op til ledige uger. Flere af afdelingens medlemmer har allerede besøgt den fantastisk beliggende lejlighed i Prenzlauer Berg, som er lige på grænsen til Mitte ved Alexander Platz. Og responsen på opholdene i lejligheden og den skønne by er forrygende! Lejligheden er på 109 kvm., og der er 6 faste sengepladser. Læs mere på www.dmf-aarhus.dk. Prisen for et uge ophold er 2000 kr. Ugen går fra mandag kl. 16.00 til næste mandag kl. 13.00. Betaling for leje sker kontant på DMF Aarhus afdelingens kontor, hvor lejeaftale samtidig underskrives. Vær opmærksom på at der også lægges et depositum på 1000 kr. Du har mulighed for at søge støtte til opholdet i Forbundet. Kontakt Aarhus afdelingen v/Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem 10-18 eller tirsdage til fredage mellem 10-14. Læs om lejligheden og se billeder og videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus.dk.

Feriehus i Spanien DMF-Aarhus har sammen med DMF’s afdeling i København forlænget muligheden for at råde over det dejlige feriehus Citronhuset, beliggende i den lille by Monda ikke langt fra Marabella. Huset er ikke så stort, så det kan kun udlejes til 2 eller max. 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn. Afdelingerne har delt ugerne imellem sig, så der er en ligelig fordeling i gennem året.

Prisen pr. uge er 600 kr. i lavsæsonen og 1100 kr. i højsæsonen. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske. Prisen pr. uge er: kr. 1100,- i højsæsonen og kr. 600,- i lavsæsonen. Du kan se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på hjemmesiden www.citronhuset.dk.

Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk

Eller du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99

En del af afdelingens medlemmer har efterhånden besøgt vores dejlige sydspanske feriehus, Citronhuset. Nogle er blevet så vilde med huset og livet i den lille by Monda, at de har været dernede op til flere gange. De mange tilfredse tilbagemeldinger og kommentarerer, som ”Citronhuset er lidt vores hjem i det spanske”, er ikke til at tage fejl af.

Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje. Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga.

28

basunen • juni 2008


Kære Claus Hjort - angående dit angreb på dagpengereglerne Af Joacim Øster - 9. januar 2008 Prisen for samfundet, hvis man ændrer i dagpengereglerne, vil være, at man kraftigt nedbarberer en stor del af kulturlivet - selvfølgelig bortset fra den allermest kommercielle del af det Kære Claus Hjorth Frederiksen, I anledning af dit ’angreb’ på systemet med supplerende dagpenge sidder jeg med en følelse af, at du ikke har den store indsigt i arbejdsvilkårene for bl.a. musikere, og jeg vil derfor gerne oplyse dig lidt om disse, samt stille dig et spørgsmål om min fremtidige beskæftigelse. Min personlige baggrund er 20 år som professionel musiker samt en fem-årig musiklæreruddannelse fra musikkonservatoriet. Jeg ernærer mig ved dels at spille ’løse’ koncerter på spillesteder, festivaler, caféer osv, dels har jeg indimellem lidt længerevarende engagementer som turnéer, teaterforestillinger og skolekoncertrækker. Derudover underviser jeg i en fast deltidsstilling på en musikskole samt som løst tilknyttet timelærer på musikkonservatoriet. Og endelig modtager jeg supplerende dagpenge i de perioder, hvor der ikke er nogle spillejobs. I alt modtog jeg sidste år 22.000 kr i supplerende dagpenge (i øvrigt ca. det samme beløb jeg betalte i arbejdsmarkedsbidrag). Du har et billede af, at vi, der indimellem modtager supplerende dagpenge, gør det, fordi vi ikke

gider arbejde på fuld tid, men i stedet nyder et behageligt liv, hvor vi arbejder mindre end andre borgere. Det rene vås Denne påstand er det rene vås; der er da ikke noget, jeg hellere ville end at kunne kræve minimum seks måneders fuldtidsbeskæftigelse, når et spillested henvender sig for at få levende musik en aften, eller en musikskole gerne vil have en lærer til at undervise deres tre baselever en time om ugen, men sådan er virkeligheden jo ikke skruet sammen. Hvis arbejdsgiverne skulle ansætte musikere og musiklærere på fuld tid, ville et musiksted jo have det samme band til at spille hver aften, og musikskolen have den samme lærer til at undervise i alle instrumenter... Jeg synes, du overser, at der er visse brancher, hvor der simpelthen ikke findes faste fuldtidsjobs, samt at vi i Danmark har et fleksibelt arbejdsmarked, hvor arbejdsgiverne forholdsvist let kan op og nedjustere arbejdsstyrken med løs- og deltids-ansættelser - til gengæld har lønmodtagerne en tryghed i form af dagpengesystemet. Og hvis lønmodtagernes vilkår bliver forringet, må man også kunne stille større krav om beskæftigelsesgrad til arbejdsgiverne. Da det kun er 10-15 pct. af min årsindtægt der udgøres af dagpengene, ville jeg kunne klare

mig uden økonomisk hjælp, men det ville være svært at undvære trygheden i at kunne vide sig sikker på, at man har en vis minimumsindkomst, også i de ’stille’ måneder. At fjerne muligheden for supplerende dagpenge er et angreb på og en underminering af de brancher, der er afhængige af løs- og deltidsarbejdere, og vil betyde at kun de allerbedst lønnede musikere, skuespillere, billedkunstnere, forfattere osv. vil kunne have en anstændig årsindtægt. Resten vil så enten skulle skifte branche, eller hutle sig igennem uden økonomisk tryghed. Prisen for samfundet vil være at man kraftigt nedbarberer en stor del af kulturlivet - selvfølgelig bortset fra den allermest kommercielle del af det. Gevinsten for samfundet vil være, at man får besat nogle få ubesatte stillinger, samt sparer lidt understøttelse til de der vælger at droppe a-kassen. Så mit spørgsmål er som følger: Mener du virkelig at jeg skal sige mine jobs op, droppe min branche og min uddannelse, for i stedet at tage et ufaglært fuldtidsjob - som måske endda ikke findes om to-tre år? Joakim Øster er musiker og musiklærer

Levebetingelserne for blandt andre havnearbejderne, tagdækkeren, kunstneren og musikeren er under pres Regeringens jobplan vil ramme en række fagområder. Det ødelægger levebetingelserne for blandt andre havnearbejderne, tagdækkeren, kunstneren og musikeren. Sådan lyder det fra Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, der er gået samlet til angreb på beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). »Hvilke af disse erhverv er det, ministeren ønsker nedlagt? Skal alle med deltidsarbejde til at være sosu-assistenter?«, lyder det blandt andet fra Line Barfoed fra Enhedslisten. Kilden til harmen er regeringens jobplan, som blev vedtaget tidligere på året med støtte fra Dansk Folkeparti, De Radikale og Ny Alliance, og som indfører begrænsninger på, hvor lang tid, man kan modtage supplerende dagpenge. Må supplere med vikariater Og det rammer ifølge de tre oppositions-

partier en række erhverv, der ikke er garanteret fuldtidsarbejde – enten på grund af generel usikkerhed forbundet med erhvervet, som det blandt andet kan være tilfældet for kunstnere, eller afhængighed af ydre omstændigheder, som tagdækkere og havnearbejdere. I løbet af samrådet slog Claus Hjort Frederiksen dog fast, at ordningen ikke afskaffer supplerende dagpenge, men blot vil gøre det sværere at etablere sig med de supplerende dagpenge som en fast del af sin indkomst. Og han delte ikke bekymringen for de udsatte fag: »Hvis folk ikke er fuldtidsansatte i en uge, så findes der jo vikariater. Og for nogles vedkommende må de gå over i et andet erhverv. Jeg vil ikke sige, hvad de skal lave, men der er ledige stillinger, det gælder over hele landet«, lød det herefter fra beskæftigelsesministeren.

Hvad med musikskolerne? Men hvad med de folk, der er ansat i yderområderne, lød indvendingen fra blandt andre Eigil Andersen fra SF og Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne. »Jeg tror ikke på at lave et dagpengesystem, der er differentieret fra landsdel til landsdel. Vi skal også vise fleksibilitet her«, sagde Claus Hjort Frederiksen. Ifølge beskæftigelsesministeren vil det også være en konsekvens af de ændrede regler, at arbejdsgiverne i højere grad vil blive tvunget til at oprette fuldtidsstillinger. »Hvad så med musikskolerne, de får jo ikke pludselig brug for at ansætte en underviser i obo på fuld tid«, lød det fra Line Barfoed. Med regeringens jobplan er retten til at modtage supplerende dagpenge begrænset til en periode på 30 uger om året

basunen • juni 2008

29


Halvtredsernes Århus: Læderjakker og hestehaler Af Jørgen Nielsen Rockmusikken er stadig en ung kultur. Men halvtreds år er alligevel lang tid, når det drejer sig om at finde præcise oplysninger om fortiden. Datidens aviser er en uvurderlig støtte i arbejdet, og samtidig støder man også på den evige diskussion om, hvorvidt medierne blot afspejler virkeligheden eller er med til at forme den. Det afslører debatten efter den første rock ´n´ roll-koncert i Århus Den 5. oktober 1956 kunne man på forsiden af Århusavisen Demokraten læse om ”Tusinde københavnere i ekstase efter rock and roll stævne i KB- hallen.” Den konkurrerende avis, Aarhuus Stiftstidende mente oven i købet, at der var tale om ”4000 rock´n´roll - begejstrede københavnere så voldsomt i ekstase i og uden for KB Hallen, at et halvt hundrede, stavbevæbnede betjente måtte gribe ind for at dæmpe gemytterne.” Der kunne ikke ignoreres længere: det nye, farlige var på vej. Den københavnske danselærer Børge Kisbye havde, efter at have væltet hovedstaden med Danmarks første rock ´n´ roll- begivenhed, sat sig for at erobre provinsen med sit musikog danseshow. Med i felttoget var Ib Glindemann og hans orkester og et hold dansere. I Århus havde han allieret sig med den farverige Palle Sørensen, ejeren af Pallis Tivoli. Denne måtte i hårde forhandlinger med politimyndigheden i byen om tilladelse, og den blev først givet, da arrangementet, der var planlagt som tre shows søndag d. 14. oktober, blev flyttet fra midtbyen op til hjørnet af Vestre Ringgade og Paludan – Müllersvej, dér hvor Vanggaardscentret ligger i dag. Pressen fulgte levende med i Jyllandsturnéen og kunne oplyse byens avislæsere om, at rockkaravanens besøg i Silkeborg var forløbet roligt, mens besøget i Randers derimod var endt med gadeslagsmål. Mere rok, mere rok Dagen før dagen kunne Demokratens bagside under overskriften ”Rokkesangeren kommer med,” meddele at ”Den

30

basunen • juni 2008

såkaldte syngende sadelmager Ib Jensen, der er et uundværligt indslag i den almindelige rock-dille, har givet tilsagn om at komme til Århus på søndag og medvirke i tivoliejer Palle Sørensens Rokke-koncer-

ter.” (Demokraten, 13. oktober 1956) Avisen fortsatte i en kommentar på bagsiden: ”Det er jo egentlig ganske sjov, når danskerne en sjælden gang bliver så kåde, at de danser ud på gaderne. Lad os få lidt af stemningen herover - men ikke krydret med polititilkaldelser og slagsmål.” Om det var de negative forventningers skyld, at det alligevel gik galt under det første rockshow i Århus, var der bagefter delte meninger om, men faktum er, at dagen derpå var aviserne fulde af billeder af knippelsvingende politi og halvnøgne unge og overskrifter som ”Rock´eri – fra sindssygens grænseland” og ” To rock- forestillinger, så var det slut” og ”De unge angreb

bilerne - politiet trak stavene.” ”Eftermiddagsforestillingen var yderst stilfærdig, men til forestillingen kl. 19 var der 1200 begejstrede unge i teltet, og orkestrets rytmer satte dem i mægtigt humør. Men selv om det boblede og sydede, var det hele harmløst. Men udenfor ventede læderjakkerne og deres beundrerinder, der ikke havde set forestillingen og startede taktfaste råb: mere rok, mere rok. Hoben af råbende og skrigende unge begyndte at standse biler, åbne dørene og smække dem i så ruderne sprængtes.” hed det i Demokraten d. 15. oktober. 35 betjente tilkaldtes og gik løs på mængden, og det gik også ud over den 24-årige sangstjerne Ib ”Rock” Jensen, som havde vovet sig uden for teltet. Aftenens 3. show blev aflyst og adspurgt, om det nu var slut med rock ´n´ roll i Århus, svarede politifuldmægtig Moltke. ”Det er der ikke taget stilling til. I øvrigt tror jeg ikke, at det er rock ´n´ roll i sig selv, der skaber balladen. Skylden må i højere grad lægges på pressen, der fortæller om, at rock ´n´ roll kan give anledning til uro, og så kommer bøllerne.” Den ville lederskribenten i Stiften ikke have siddende på sig: ”Politiet siger, det er avisernes skyld, men pressen ved sig i alt fald fri for at have opfundet de tossestreger, der i land efter land giver anledning til optøjer. Den kender derimod sin forpligtelse til at holde publikum underrettet. ” (16.10.56) Et fund indenfor forlystelsesbranchen Dengang attenårige Birthe Bach fra Silkeborgvej var blandt de heldige, der slap bag om politiets kæde efter 19 - forestillingen og sammen med veninderne flygtede op ad Jens Baggesensvej. Og selv om balladen også gik ud over ruder i de tilstødende ejendomme, blev politiet mødt med hånlige tilråb som ”tøsedrenge” og ”Gestapofolk” fra vinduerne. Birthe Bach har stadig gemt sin entrebillet fra den uforglemmelige dag.


Heldigvis for eftertiden havde avisens udsendte tid til også at observere det, som det hele drejede sig om, nemlig musikken: ”Skal der tales om kunst eller talent i forbindelse med rock´n´roll, har vort land i sadelmager Jensen en kapacitet, som rangerer højt. Han sang til sin særprægede gymnastik, og det lød i cirkusteltets akustik som en blanding af en fiskemands ”sild er godt” og de lyde, man frembringer for at hidkalde høns, der skal fodres om morgenen.” Videre hedder det: ”Orkestrets fyldige danske trommeslager, Jørn Elniff, betjente sine trommer og bækkener i en stil og med et håndelag, der ville have fået 10 mand med lufthamre til at føle sig knugede af tavshed. Det var rytmer, der begejstrede.” (Aarhuus Stiftstidende. 15.10.56) For Palle Sørensen betød aflysningen af det tredje show, at han måtte refundere 1200 billetter, men alligevel var han en glad mand: ”Det var den dyreste aften, jeg har haft, men ih hvor var den dejlig, og jeg er ikke færdig med rock ´n´ roll. Dette er virkelig et fund inden for forlystelsesbranchen. Denne gang kunne jeg byde på noget, der var værd at gå efter.” Han holdt sit løfte og præsenterede gennem årene masser af pigtråd og pop i sit tivoli. Orgeltyven fra Brammersgade Allerede dagen efter igen skulle en bizar episode komme til at optage sindene i Århus. Under overskriften ”Den musikalske orgeltyv gav igen nattekoncert” har Demokraten den 16. oktober 1956 på forsiden historien om den 23-årige Henning Åge Nielsen, som på en stjålen budcykel

Ib ”Rock”Jensen - fra Aarhus Stiftstidende, 15. maj 1956 kørte rundt med et ligeledes stjålet orgel, der hørte hjemme i et missionshus i Brammersgade: ”Politiet foretog en nærmere eftersøgning, og undervejs hørte man pludselig orglet tone med nogle ret ukirkelige melodier. Politiet gik efter lyden og blev ledt hen til parken ved Sct. Annagades skole. Her så man orglet stillet op på en åben plads, medens en mand hengivende sig til tonerne lod det hyle af al kraft.” Blandingen af musik og ungdom må siges at have voldt ordensmagten kvaler det år. Og det var absolut ikke sidste gang, en rockkoncert i Århus endte i kaos. Dette afsnit, og meget mere fra Århusrockens lange og brogede historie helt op til nutiden, kan læses i bogen ”Rock i Århus”, der udkommer til efteråret på Århus Byhistoriske Fond´s forlag. Redaktion: Jørgen Nielsen Skribenter: René Wiborg, Lars Knudsen, Erik Barkmann, Martin Blom Hansen, Uffe Normand, Charlotte Rørdam Larsen, Lars Dideriksen, Jørgen Nielsen.

Panserbasse sender koncertgængerne hjem

Der vil blive mulighed for DMF – medlemmer at købe bogen med rabat.

basunen • juni 2008

31


MetalWorkshop Af Kristian Danielsen - DMF-Djursland Den 02. april 2008 havde DMF-Djursland arrangeret en metal-clinic/workshop på Gæstgivergården i Hornslet. Henrik ”Heinz” Jacobsen (guitar) fra Koldborn og tidligere Hatesphere samt Rasmus Salskov (trommer) også fra Koldborn stod for indholdet.

Rasmus bruger sine Yamaha trommer af ældre dato. Derudover bruger han Anatolian bækkener og Axis pedaler til sine to stortrommer. Han har en lækker tør trommelyd, der sammen med hans præcise

Arrangementet startede med en kraftig opfordring til de unge fremmødte musikere om at huske at bruge ørepropper. Djurslands afd. havde sørget for, at der var lagt ørepropper frem på bordene, og Heinz brugte lejligheden til at opfordre alle til at bruge dem både denne aften og ude i øvelokalerne. Workshoppen blev en stor succes, og vi kom igennem mange emner. Heinz og Rasmus havde forberedt et Koldbornnummer, som blev grundig gennemgået, og vi var nok lige et par stykker, som skulle hjem og øve lidt skalaer igen. Flere deltagere havde medbragt deres guitarer og deltog aktivt hele aftenen. Udover det rent spilletekniske kom vi også ind på stemning af instrumenterne, som også foregår helt specielt inden for metal-genren. Guitarerne er oftest stemt ned for at opnå den crunchede mørke lyd. Trommestemning og brug af triggere kom vi også ind på. Heinz anvender Schecter guitarer og havde medbragt et større arsenal af dem. Netop anvendelsen af drop stemninger og brugen af tykke Heinz strenge stiller krav til guitarens hals, og her skulle Schecter guitarerne iflg. Heinz have en stor styrke. Jeg prøvede et par stykker af dem, og det er rigtig fede guitarer til fornuftige priser

32

basunen • juni 2008

Rasmus og Heinz

Thomas fra Parasite prøver Rasmus´ trommer timing gør, at hans trommespil lægger sig helt tight op af Heinz guitar. De to har spillet sammen, siden de var store drenge ”på Fyn”, og det høres i deres samspil. Til slut summede deltagerne rundt og fik en grej/metal-snak med Rasmus og Heinz, og alle forlod arrangementet med ny inspiration og med stor respekt for Heinz og Rasmus, som ved dette arrangement gav alle de unge metal-knægte et seriøst og positivt indblik i alle de detaljer, der ligger bag musik. Der er stor interaktion blandt de østjyske metalbands, og det er godt at opleve, hvordan de etablerede giver de unge en hånd og skubber dem i den rigtige retning. På vegne af deltagerne vil vi fra DMFDjursland sige tak til Koldborns Heinz og Rasmus for en super clinic.

Michael fra Parasite

Heinz´ Schecter guitarer

Begejstrede tilhørere

Rasmus


Nyhedsinformation fra DKL Af Niels Chr. Hansen - afgående formand for DKL MUSIKKENS DAG 2008 SLÅR ALLE REKORDER! Det er vist ingen overdrivelse at sige, at Musikkens Dag torsdag d. 10. april i år slog alle rekorder:

• Der blev afholdt ca. 130 koncerter rundt omkring i hele landet! • Begivenheden blev dækket af både store og små lokale, regionale og landsdækkende medier – herunder TVAvisen, TV2-Nyhederne, P1, P2, P3, P4! • Der blev samlet næsten 100.000 kr. ind til velgørenhedsprojekter med en musikalsk vinkel! • De Konservatoriestuderendes Forening for Musikalske Humanitære Formål ”KonsAid” er blevet etableret! • DKL samarbejdede med bl.a. Roskilde Festival, Dansk Røde Kors, Sangens År, Dansk Musiker Forbund samt diverse spillesteder og virksomheder!

Fra DKL skal der først og fremmest lyde en stor tak til alle medvirkende musikere. En særlig varm tak går i øvrigt til landskoordinator Ricco Kjær samt til de lokale taskforces og taskforce-chiefs, der i perioden op til Musikkens Dag trak et ekstra stort læs. Det ville aldrig have været muligt

at realisere projektet uden jer! De to heldige vindere af den store konkurrence om 2 x 2 billetter til Roskilde Festival 2008 blev Sophie Ziedoy og Johannes Nilsson, som begge er konservatoriestuderende og var ude at spille koncerter på Musikkens Dag.

”Jeg har stor tiltro til, at dette stærke makkerpar kan føre DKL videre og bringe ny dynamik ind i landsrådsarbejdet. Det er derfor med ro i sindet, at jeg giver bolden videre.”

Hvis du gik glip af dette års Musikkens Dag, så kommer muligheden for at spille koncerter på alternative steder og bringe musikalsk livsglæde til det hjemlige publikum heldigvis snart igen: DKL har nemlig udråbt torsdag d. 23. april 2009 til næste års Musikkens Dag – Her vil vi arbejde endnu mere målrettet med at stille vores talent til rådighed for musikalsk velgørenhed!

DE KONSERVATORIESTUDERENDE INDTOG CHRISTIANSBORG DKL var onsdag d. 23. april i foretræde for Folketingets Kulturudvalg for at pege på den manglende studenterinddragelse. Her uddybede vi arbejdspapiret fra januar ”Årelang udhuling af styrelsesreglerne for musikkonservatorierne”. Ligeledes kommenterede vi det svar, som Brian Mikkelsen havde givet DKL.

MUSIKERNE SKAL UNDERVISE I FOLKESKOLEN Undervisningsminister Bertel Haarder og kulturminister Brian Mikkelsen har fået en god idé: For at højne kvaliteten af musikundervisningen skal de konservatorieuddannede nu have lov at undervise i Folkeskolen! DKL skrev allerede i 2005 til ministrene med samme forslag, så det glæder landsrådet, at budskabet endelig er nået igennem. Vi afventer derfor spændt sagens videre udvikling. NYT FORMANDSKAB FOR DKL DKL’s formand gennem to år Niels Chr. Hansen fortalte op til årets sidste DKL-møde, at han er blevet optaget på konservatoriet i Amsterdam, hvor han fra efteråret skal fortsætte sine hovedfagsstudier i musikteori. Derfor stopper han som formand for landsrådet. Niels Christian vil dog fortsat være formand for De Konservatoriestuderendes Forening for Musikalske Humanitære Formål ”KonsAid” og kommer på denne måde også fremover til at sætte sit præg på, hvad de indsamlede midler fra både dette års og fremtidige udgaver af Musikkens Dag kommer til at gå til. Også DKL’s næstformand Jakob Holtze stopper efter to begivenhedsrige år på posten. Ny formand for DKL bliver studerende ved Nordjysk Musikkonservatorium Morten Mosgaard, og næstformandsposten overtages af Thomas Hansen fra Rytmisk Musikkonservatorium. Det nye formandskab har allerede mange gode idéer i ærmet – bl.a. en DKL-turné, hvor landsrådet til foråret vil rejse rundt til de enkelte konservatorier, spille koncerter og fortælle om DKL. Morten og Thomas får disse ord med på vejen fra den afgående formand:

I korte træk lagde DKL vægt på flg.: 1) Nærdemokratiet på konservatorierne er gradvist blevet udhulet fra 1992 til 2007. 2) De konservatoriestuderende har langt mindre indflydelse end fx de universitetsstuderende. 3) Der er både principielle og helt konkrete problemer ved de nuværende styrelsesregler. 4) DKL foreslår en omskrivning af styrelsesreglerne, der på en række punkter giver indflydelsen tilbage til de studerende og til konservatorielærerne. Også formanden for Danske Studerendes Fællesråd (DSF) mødte op på Christiansborg for at bakke op om DKL’s synspunkter. Mange musikalske hilsner på vegne af DKL Niels Chr. Hansen Afgående formand for DKL basunen • juni 2008

33


Ansøgningsfrister for tilskud til musik Frist

Ansøgning stiles til

Telefon

Bemærkninger

Løbende

Statens Kunstfond

33113601

www.statenskunstfond.dk

Løbende

Kunstrådet Transportstøtten Nye musikprojekter International Musikudveksling Tilsk. til prof. orkestre/ensembler

33744500

www.kunststyrelsen.dk

Løbende

33454300

www.dkjazz.dk

Dansk Jazzforbund Dynamisk pulje Jazzpuljen

Løbende

ROSA – Dansk Rock Samråd

86128444

www.rosa.org

Løbende

Transportstøtte til folkemusik

86761141

www.folkemusik.dk

Løbende 01.04 / 15.08 / 15.11 25.09

Foreningen for verdensmusik i Danmark

33244013

www.worldmusic.dk

Århus Kommune Orkesterkontoen

89402000

www.aarhuskommune.dk

Århus Kommune Spillestedskontoen 2007

89402000

www.aarhuskommune.dk

Løbende Århus Kommune Puljen for elektronisk Musik 01.02 Dansk Musiker Forbund 01.08 Kollektive midler

89402000

www.aarhuskommune.dk

86184599

www.dmf.dk

01.02

KODA Kollektive båndmidler

33306300

www.koda.dk

01.09

KODA Nationale midler

33306300

www.koda.dk

01.07

Kunstrådet Musikdramatik

33744500

www.kunststyrelsen.dk

15.08

Kunstrådet Tilskud til musik

33744500

www.kunststyrelsen.dk

Statens Kunstfond Igangsætningsstipendier

33113601

www.statenskunstfond.dk

15.09.

UDGIVER Dansk Musiker Forbund, Aarhus afdeling Grønnegade 93, 2, 8000 Aarhus C

REDAKTION

TLF: Aarhus afd / AK Fax-nr. Aarhus Randers afd. Viborg afd. Grenå afd. Herning afd. Holstebro afd.

Bjarne Gren (grafisk produktion og internet)

: 86 18 45 99 : 86 13 07 78 : 86 42 38 20 : 86 64 51 54 : 86 38 75 15 : 97 14 18 78 : 86 25 12 86

KONTORTIDER I AARHUS Mandag : 10 - 18 Tirsdag - fredag : 10 - 14

34

basunen • juni 2008

Lars Kiehn (ansv.)

Jes Halding (korrektur) Deadline for artikler og annoncer. Kontakt DMF - Århus afd. Folder med annoncepriser kan bestilles på: 86 18 45 99 eller pr. email: aarhus@dmf.dk

Husk adresseændringer: til Aarhus afdelingen og postvæsenet. Basunen udgives i 1500 eksemplarer og udsendes til medlemmerne af Dansk Musiker Forbund i Midtjylland. Basunen på Internet www.basunen.dk Tryk: CS-grafisk A/S


basunen • juni 2008

35


36

basunen • juni 2008


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.