Basunen 2008 nr. 1

Page 1

basunen • marts 2008

1


2

basunen • marts 2008


Grønnegade 93 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

www.basunen.dk

INDHOLD Medlemsfest i Århus Bent J lukker Musik i en kold tid Nyt oprørsk pladeselskab Mac P’sen DMFonTour Monorama CD-udgivelser Siden Sidst Temaaften - Spil Live Fest i metallets hovedstad Musketer Festivalen Søndag - hvad nu ? Arosia fylder 50 Sund kost - foredrag Ferieboliger i Berlin og Spanien Konservatorie Studerendes Landsråd Beretning fra Århus afdeling Medlemsfest - generalforsamling

04 05 06 09 10 11 12 14 16 17 18 20 21 22 27 28 29 30 35

06 18 20

www.dmf-aarhus.dk UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Grønnegade 93 2.sal • 8000 Århus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 19. maj 2008. Folder med annoncepriser kan bestilles. • FORSIDE Fra DMFonTour - Lis Sørensen • FOTO Axel Boel

basunen • marts 2008

3


Medlemsfest i afdelingen Af Lars Kiehn Vi har igennem de seneste år flere gange ændret på generalforsamlingens afvikling og form. Det gør vi endnu engang og med det håb, at vi derved formår at gør dagen mere tillokkende for medlemmerne at deltage i. I 2004 ændrede vi formen på generalforsamlingen og med meget stor succes. Vi sendte samtidig et helt generalforsamlingsblad ud til alle medlemmer, hvilket bl.a. resulterede i, at 120 deltog i den efterfølgende generalforsamling. Desværre er det så efterfølgende gået stærkt ned ad bakke med medlemmernes interesse, med sidste generalforsamling i 2007 som et absolut lavpunkt. I år prøver vi at justere med et par ændringer. Generalforsamlingen bliver kortet ned til det lovformelige – uden musikalsk underholdning og for meget udenoms dikkedarer. Samtidig har vi valgt at afvikle den på en søndag eftermiddag, og Stakladen lægger lokale til. Det helt nye i år bliver, at vi samtidig inviterer alle medlemmerne i afdelingen til medlemsfest i Stakladen fra kl. 18-23 i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Det er dog ikke nogen forudsætning, at man som medlem deltager i generalforsamlingen for at få adgang til at deltage i medlemsfesten. Man må gerne deltage i det ene uden at deltage i det andet! Det er bestyrelsens håb, at vi med dette nye initiativ formår at tiltrække flere og måske nye medlemmer. En årlig tilbagevendende medlemsfest er et tiltag, vi i bestyrelsen mange gange har snakket om at

D M F DMF-Århus Lars Kiehn Grønnegade 93, 2 - 8000 Århus C Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

-

få op at stå. Nu sparker vi medlemsfesten i gang og prøver, om vi måske kan gøre det til en tradition, som medlemmerne vil deltage i. Det kan jo bliver en chance for medlemmerne til at komme og få en god snak og en hyggelig aften med deres kolleger - og man må gerne tage konen, manden eller kæresten med til festen, hvis det er aktuelt. Det må man dog ikke til generalforsamlingen - den er ifølge vedtægterne kun for medlemmer og inviterede gæster.

Viborg skulle indgå i Basunsamarbejdet, som i forvejen har Herning, Randers, Grenaa og Aarhus afdelingerne som omdrejningsakse og er dem, der betaler og udgiver bladet. Derfor vil vi gerne benytte siden til at ønske Viborg afdelingen tillykke med beslutningen. Vi håber, I må få lige så meget glæde af bladet og de muligheder, som ligger heri, som alle vi andre har. Vi synes selv, at Basunen efterhånden har nået et helt udmærket og præsentabelt niveau.

Til festen sørger vi for gratis drikkevarer og mad. Vi har desuden foranstaltet, at det nye, fremadstormende og roste bluesband, JC & Nothing But Trouble, vil komme og lægge en musikalsk klangbund til en forhåbentlig rar og hyggelig stemning i Stakladen. Så derfor kære medlem - kom og hjælp os med at gøre denne medlemsfest til en succes!

Nyt Basun-samarbejde Regionen og Basunen har igennem et lille stykke tid forhandlet med Dansk Musiker Forbunds Viborg og Holstebro afdelinger om at indgå i et tættere regionssamarbejde, hvori Basunen skulle indgå som et centralt samlingspunkt for dette. Yderlige har vi overvejet, om vi ligeledes kunne lave nogle fælles kurser og workshops i dette regi. Søndag den 24. februar havde Viborg afdelingen generalforsamling, og der besluttede de fremmødte medlemmer, at

Kent Jungslund - formand i Viborg afdeling Vi glæder os til samarbejdet, og forhåbentlig vil det betyde nogle vedkommende artikler fra musiklivet i Viborg og omegn.

M I D T J Y L L A N D

DMF-Randers Kasper Schou Pedersen Hospitalsgade 7, kld - 8900 Randers Tlf: 86 42 38 56 - Fax: 86 42 38 56 dmf-randers@mail.dk

DMF-Djursland Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 86 38 75 15 - Fax: 86 38 78 87 beejaymusic@vip-cybercity.dk

Har du brug for at kontakte afdelingen vedr. faglige spørgsmål !

DMF - Viborg Kent Jungslund Vestervangsvej 16 B, 1.6 8800 Viborg - Tlf: 86 64 51 54 kentjungslund@mail.dk

DMF-Herning Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

Eller har du spørgsmål om A-kassen, overenskomstsspørgsmål m.v., er du altid velkommen på kontoret. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Århus kontor har åbent: Mandag: 10 - 18 - Tirsdag - fredag: 10 - 14

4

basunen • marts 2008


Bent J lukker - jazzen spiller videre

Af Jørgen Nielsen

Skandinaviens ældste jazzbar Bent J i Nørre Allé nåede lige at fejre sin 35-års fødselsdag 1. marts 2008. Lukningen har længe ligget i luften, og nu blev det alvor. En epoke slutter, og et unikt spillested er slettet fra de turnerende jazzmusikeres i forvejen reducerede liste over arbejdspladser. Hvad byen og jazzmiljøet hermed har mistet, vil sikkert først gå op for alle, når det hele er slut.

et ærkeårhusiansk spillested og samtidig en førende dansk leverandør af jazzmusik. Endelig er det ikke forkert at betegne Jazzbar Bent J. som en

Et andet nyt tiltag på jazzfronten er Århus Jazzklubs lørdagsjazz mellem klokken 13 og 16 på Hos Anders på Telefontorvet. Siden januar har der været stuvende fuldt til klubbens arrangementer, som erstatter de tidligere fredagsarrangementer i Løvens Hule under Cafe Pustervig.

Bent Jørgen Jensen har fået mange skulderklap undervejs, og det trange spillested blev i 2003 af Dansk Jazzforbund udnævnt til Årets Jazzspillested. Et bevis på at det ikke altid er de ydre rammer, det handler om. Formanden for Dansk Jazzforbund Ole Østerby sagde i sin tale bl.a., at Bent J blev hyldet, fordi han gennem alle disse år har sørget for, at musikere og publikum i det lille jazzhus i Århus´ hjerte finder et rum, hvor de kan opleve jazzmusikkens magiske øjeblikke. Ligeledes i 2003 skrev afdelingsformand Lars Kiehn: - Bent J har på forunderlig vis formået både at være

Bent J - arkivfoto 2003

den traditionsrige fredagsjamsession for fremtiden vil blive gennemført på et andet af byens stemningsfulde spillesteder, Det sker på Fatter Eskil tre fredage om måneden.

Hvad planerne om et jazzspillested i det tidligere Huset ender med, er endnu uvist. Adressen i Vester Allé har siden 1972 borget for spændende musikalske oplevelser af enhver slags, og hvorfor skulle det ikke kunne fortsætte? Og miljøet? Det udgøres dybest set af de mennesker, der færdes i det, så det er med at komme ud af røret og bruge løs at de tilbud, der utvivlsomt stadig vil være. decideret international scene, og listen af udenlandske stjernemusikere synes næsten uendelig lang. Det helt unikke miljø, der er skabt af idealisme og god timing, findes ikke andre steder i Danmark - og vil aldrig kunne genskabes på andre steder, da det bunder i historie, rette omgivelser og ikke mindst de rette mennesker.” Nu skal vi i stedet i Den Gamle By for at gense interiøret, men der vil nok mangle noget af den gode stemning. Midt i tristessen kan man glæde sig over, at

basunen • marts 2008

5


Musik i en kold tid Af Lars Knudsen Der findes ikke noget, der hedder ”et typisk arbejdsliv” for en musiker. For de fleste musikere er det som bekendt livets lod at stykke arbejdsliv og tilværelse sammen, ud fra hvordan vejen løbende bugter sig. Arbejdsmarkedet er stort set uden faste stillinger, så det at leve med usikkerheden om hvordan tingene ser ud ofte blot måneder frem kræver selvstændighed. Men det giver også en frihed med mange valgmuligheder. En stor frihed uden en fast og vanlig blød stol at falde helt ned i. For som den århusianske musiker Claus Petersen siger om sit liv: ”Jeg har selv taget mange valg – og på gulvet mellem stolene er der trods alt meget mere plads”.

Kogekone, underviser, tegner, rengøring, handicaphjælper, chauffør og pedel. Claus Petersen, 40 år, har udover sin musikprofession gang i mange kasket-skift ved siden af for at få livet som kunstner i dagens Danmark til at hænge sammen. ”Med de fornylig skærpede dagpengeregler ved jeg godt nok ikke, om jeg kan blive ved med at holde dampen oppe og musikken ved lige”, siger han. Det er sådan set ikke, fordi han synes, at der er noget

6

basunen • marts 2008

i vejen med det fuldtidschauffør job, han er nødsaget til at have i øjeblikket. Men det vanskeliggør i høj grad det formål, som den danske stat har investeret en af landets dyre videregående uddannelser efter, at han kan spille og levere professionel musik til gavn og glæde for det danske samfund. Et arbejdsliv som musiker kræver som bekendt langt mere end blot selve fremførelsen, selve afleveringen i koncertsituationen. Musik skabes ved hårdt arbejde med megen forberedelse, megen øvning og som resultat af kreativt begavede menneskers fordybelse og evner for nyskabelse inden for dette kunstfelt. Kreativitet er et råstof, som man ikke bare kan lire af eller kopiere billigt i Taiwan. Sangen om, at vi herhjemme skal være en fremadrettet nation med know-how og innovation som en af vores fornemmeste kernekompetencer, har været populær at synge med på blandt politikere, der gerne ønsker at fremstå visionære. Dissonansen er derfor skærende, når man fra regeringens side med de nye dagpengestramninger udviser en manglende forståelse for værdien af freelance arbejde. Og dermed manglende ønske om at Danmark skal have en kreativ samt kultur- og kunstproducerende arbejdsstyrke.

Claus Petersen

”Min far er født her i gaden. Mig og min bror gik lige ovre på Ny Munkegade skole”, fortæller Claus Petersen, imens han kigger ud af vinduerne på bagsiden af det lille byhus i Hjortensgade. Lidt lige som Woody Allen der rammes af fysisk ubehag, når han forlader Manhattan, har Claus også en inkarneret forkærlighed for sin by. Han er århusianer helt ind til benet. Har boet her altid på nær en lille musikalsk afstikker til Esbjerg. Huset, hvori ”Jeg tror på musikken. han har sit lille ”værksted”, er hans gamle Det har jeg altid gjort” barndomshjem i Hjortensgade. Gaden der Tvivlen, om det kan lade sig gøre at leve et med sin hældningsgrad er det tætteste liv med og af musik, har sådan set aldrig før vi i Århus kommer på San Franciscos været til diskussion for Claus. Men for tiden stejle gader. Her må han i bogstavefinder Claus stor ligste forstand løbe Kreativitet er et råstof, som inspiration og hjem fra arbejde for velbehag ved at nå at øve en times man ikke bare kan lire af at opholde sig tid på celloen, før der eller kopiere billigt i Taiwan og arbejde, tæt skal hentes unger i på byens kerne institutionen. Og når og puls. For der så poderne er fodret kommer hele tiden nogen forbi. Og der er og puttet, kan der lige klemmes lidt tid ind næsten altid nogen i huset. Enten Clauses om aftenen til øvning, viser, at hverdagen far der stadig bor der eller Anne Catrine, som udøvende musiker der skal honorere Clauses kæreste, som er syerske, og som et fuldtidsjob ”i fritiden”, kræver en mildt sagt har sit værksted med dertil indrettet systue næsten overnaturlig stram planlægning og øverst oppe under tagryggen på husets overmenneskelig energi. 3. sal. Portræt af en ”almindelig musiker”


Vandede viser Da Claus var 6 år gammel gik hans far ned i Børge Overballe Musikhandel i Vester Allé for at købe en melodika til sønnike. Men den gæve instrumenthandler, der selv spillede harmonika, havde talegaverne i behold, og far Holger kom hjem med en harmonika til knægten. Claus klemte på med krum hals. Og et hav af skipperviser og sømandssange senere mestrede han nodelæsning i en meget tidlig alder. Men da vennerne i 1978 begyndte at gå til discodans og spille rock musik, blev det ikke ved med at være lige sjovt at sidde derhjemme og øve ”Calle Schewens vals”. Så Claus greb el-bassen og tilbudet om at spille med i Overballe band, opkaldt efter førnævnte musikhandlers søn. Teenageårene blev tilbragt med at øve rockmusik i Huset i Vester Allé. ”Jeg gik i starten af 1980’erne ud af niende klasse og kom direkte ind på et reklamebureau. Først som piccolo og derefter i lære som reklametegner. Al min tid gik med at tegne og så spille i vores punkband Mojique. Vi kæmpede med drømmen, side om side med orkestre som Picnic. Vi spillede forskellige småjobs og endte med en mini tour til London i 1986. Til sidst måtte vi indse, at verden ikke var klar til vores musik - hvilket den nok stadigvæk ikke er!”. Fra punk til cello Claus havde kæmpet lidt med en kontrabas, men som han selv siger, så havde han ikke kondition til dette instrument og tænkte derfor, at nummeret mindre - celloen - måtte være lige soloinstrumentet for ham. Så han solgte sin gamle motorcykel og gik ned til violinbygger Hartmann på Skolebakken og smed de 6000 kr. og sagde, han skulle have en cello med hjem. Overraskelsen var stor, da han opdagede at den var stemt i kvinter. Men Claus gik lige i kødet på den og ”monsterøvede”. ”Det varede ikke længe, inden jeg var klar til at komme ud og spille. Jeg husker blandt andet en syret rock koncert nede på Huset, hvor jeg sad og spillede cello i lyserødt jakkesæt, og så kørte der nogle skærme med pornofilm på og sådan noget”, griner han. Efter at have slidt ”Cello for begyndere” hæftet op meldte Clauses mor ham ind i Dorit Hermansens Musikskole, hvor han gik, til han som 21-årig var udlært reklametegner. Da spurgte en kammerat, om de ikke skulle tage på højskole. Claus sagde ja, men da vennen tog i håndtaget til øvelokalet med trommer, guitarer og bas, tog han selv celloen og den klassiske linje.

Piano Pianissimo Et par år senere i 1989 skulle Claus i forbindelse med optagelsesprøven på Det Jyske Musikkonservatorium, foruden sin kunnen på hovedinstrumentet celloen, også vise sine færdigheder på klaver. ”Mine evner på celloen var på det tidspunkt tvivlsomme, men på klaveret direkte fraværende. Men jeg har en jernvilje og øvede i døgndrift i flere måneder op til prøven. Det resulterede i et så voldsomt mareridt, at jeg vågnede og udgivet. Man kan læse mere om den på med et skrig og tårerne løbende ned af www.snabelart.com. kinderne. I drømmen sad jeg og øvede, da klaveret begyndte at klemte med. Det blev Forskellige musikprojekter mere og mere, og til sidst sprang flygelet Efter i starten af 1990’erne at have spillet frem mod mig med små teaterforeog klappede lå”Med de fornylig skærpede stillinger og en tur get i efter mine rundt i diverse amafingre med et dagpengeregler ved jeg godt tørsymfoniorkestre sønderrivende kom Claus med sin nok ikke, om jeg kan blive brag”. Oplevelkvartet igennem det ved med at holde dampen sen var lige til kommunale initiativ en tegneserie, Århus” oppe og musikken ved lige” ”Musikprojekt og manuskriptet ud at spille en hel er igennem de masse jobs på plejesidste femten år røget op og ned af skrihjem i og omkring Århus. Herefter i 1993 vebordsskuffen. Men tegneserien ”Piano kom han ind på konservatoriet i Esbjerg. Pianissimo” er nu endelig færdiggjort, trykt ”Jeg har altid været tiltrukket af det lidt skæve. Så vi var nogle studerende, der dannede ”Strada kvartetten”, som spillede avantgarde musik på gadeplan. Først var den tænkt til at skræmme turister i Tønder med, men vi udviklede os og spillede improvisionskoncerter på kunstmuseer og var på en (DMF støttet) tur til Amsterdam også”. Claus har skrevet musik til større orkestre som The Very Big Band og har blandt andet skrevet musikstykket ”Talende sten”, som også blev spillet i Tyskland og Holland, for ”endnu et undrende publikum”. Efter konservatoriet som afsluttedes i 1998, spillede han i forskellige konstellationer, blandt andet en trio som spillede en del kirkekoncerter. Claus havde en ven på Egmont højskolen, der havde adgang til film- og redigeringsudstyr. Så i tiden efter konservatoriet tog han sig også et handicaphjælperjob for samtidig at kunne koncentrere sig om at filme træer til drømmeprojektet ”Wunderbüme”, hvor han også har komponeret musikken. ”Projektet blev ikke færdiggjort, men når jeg får tid, så ligger der stadig i alt otte timers råbånd med natur-

basunen • marts 2008

7

>


optagelser af træer, som skal redigeres sammen med musik”. Efterfølgende har han igennem de sidste 7 år spillet persisk klassisk musik med ”Persepolis”, spillet op til dans med ”Tango Marplata”, skolekoncerter med ”Pancake”, bryllupsmusik med ”Salon Duoen” og Wienervals med ”Wiener Expressen”. Mad og musik Siden tiden i kollektivet ”Freden” i Fredensgade, hvor han flyttede ind som 16-årig, har han altid været glad for at lave mad og mestret kunsten også at gøre det i større mængder. For seks år siden havde Claus gang i et autodidakt catering projekt, der ret beset bestod af at hamre opslag op rundt om i byen - og så drage af sted med mormors gamle gryder og indkøbsposer fyldt af råvarer, når folk ringede. I flere år gav han den som kogekone til fødselsdage, konfirmationer og bryllupper. ”Det var bare med livet i hænderne, når jeg stod til konfirmation i Ry, og der ikke var nok kartofler. Sommetider lavede jeg en konceptpakke, som indeholdt hele entreprisen - både forplejning og underholdning. Så serverede jeg argentinsk mad for gæsterne og spillede for dem med Tango Marplata. Jeg plejede at tage ud og forberede det meste af maden i forvejen. Men det var nogen gange noget med både

8

basunen • marts 2008

at stå og spille og så storme ud i køkkenet! Men til sidst når man stod der på vej hjem i den sidste bybus med jerngryder og celloen på ryggen, godt nok med 5 ”kilo” i hånden, men trods alt også en arbejdsdag fra kl. 7.30 om morgenen, så var det en hård arbejdsform, som jeg vidste, kun skulle være for en periode i mit liv”. Ellers kan Claus snakke med om musikundervisning, som han har erfaring med bl.a. fra Vejen Musikskole, Århus Musikskole og Rudolf Steiner Skolen i Vejlby, foruden handicaphjælp, som han i flere perioder har arbejdet med ofte i 24 timers vagter, så der var tid til musikken også. Og altså i øjeblikket ligger han og kører rundt i Kommunehospitalets hvide varevogne imellem hospitalerne med blod, medicin og den slags. For Claus er der i hans nuværende situation tale om fravalg af alle tidsmæssige unødvendigheder i hverdagen som for eksempel at lukke op for TV. Men det værste er, at den kunstneriske arbejdsfront desværre på flere punkter må lide under prioriteringer grundet for få timer i døgnet. Clauses CD projekt Deploy, hvor han eksperimenterer med celloens strygerklange i samspil med elektronisk skabt musik, er også hensat til at ligge og ulme for svagt blus. ”Alle mine kreative kræfter bliver der desværre ikke tid til i øjeblikket”.

Med diverse små jobs har det løbende for Claus været muligt at opretholde en nogenlunde middel levestandard. I dag, hvor den politiske tendens og vilje går i retningen af, at der levnes mindre og mindre plads til musikere, kunstnere og freelance folk med et personligt iværksætter-gen, synes han, det er vanskeligt. Det er ikke, fordi Claus på nogen måde er typen, der sætter sig ned og piver over tingene. Af og til er det skam fint nok at blive motiveret på den hårde måde, mener han rent faktisk. ”Men i det lange løb tror jeg, at tingene er så hårdt strammet til nu, at tendensen generelt går mod det snævre og forudsigelige. Der bliver ikke plads til det skæve og rum til udvikling og nytænkning”.


Nyt oprørsk pladeselskab i Århus Kakofone er navnet på et nyt århusiansk pladeselskab, der udgiver to cd’er, som hver især præsenterer sit bud på moderne jazz i en moderne verden. Af Jeppe E. Mehlsen

Et nyt pladeselskab ser snart dagens lys i det østjyske. Eller indfinder sig på svagt belyste gadehjørner i natten, fristes man til at sige. Kakofone hedder pladeselskabet, der lancerer sig med to avantgardejazz pladeudgivelser af henholdsvis Opération Zéro og SAFT. “Der mangler simpelthen et selskab, hvor der kan prøves nogle grænser af,” siger Kristian Westergaard, guitarist og medstifter af Kakofone, om beslutningen at oprette et pladeselskab. Kakofoniske eksperimenter Kristian Westergaard (guitar), Kasper Bjerg (klaver) og Søren Mehlsen (trommer) er drivkræfterne bag pladeselskabet og musikken, der må siges at bevæge sig i et nicheområde. De to udgivelser udmærker sig begge ved at bestå i hvert fald delvist af frie og improviserede stykker. Og det vil være standarden fremover for Kakofone: “Kakofone er græsk og betyder slet lyd, mislyd eller grim og ond lyd. Og det er pladeselskabet kommet til at hedde, fordi

mange mennesker nok vil opfatte noget af det, der vil udkomme på det pladeselskab, som værende en grim lyd eller en forkert lyd i en eller anden forstand,” fortæller Kristian Westergaard, guitarist i og komponist til Operation Zero. Inspirationskilderne strækker sig nemlig fra nogle af de store klassiske komponister som Beethoven og Schönberg over avantgarde-ikonet Tim Berne til den moderne eksperimenterende støjrockscene, blandt andet i form af saxofonisten John Zorn og multiinstrumentalisten Mike Patton. “Der er nok en del jazzfolk i konventionel forstand som vil synes, at SAFT er rigtigt fedt, hvor jeg tror, der måske er nogle jazzfolk, der vil synes, at Operation Zero er noget værre larm. Til gengæld tror jeg, der er nogle heavyfolk, altså folk, der hører støjmusik, som Operation Zero appellerer mere til,” reflekterer Kristian Westergaard. Visionært Kakofone er grundlagt som en reaktion på den smalle kunsts forhold i en verden styret af markedsøkonomi. Som en følge

deraf rækker økonomien ikke til at udgive mere og andet end egne udgivelser: “I første omgang er det vores egne cd’er, Kakofone udgiver. Men på sigt kan man sagtens forestille sig, at andre udgiver på Kakofone,” siger Kasper Bjerg, der skriver det meste af musikken til SAFT og fortsætter: “Vi vil gerne lave et navn, et brand, der repræsenterer nogle bestemte ting, og vi vil sådan set gerne have nogle folk med ind under vingerne”. At lave denne type musik er ikke ligefrem en guldgrube, der blot ligger og venter på at blive fundet: “Der er ikke nogen pladeselskaber, der har råd til at lave sådan nogle plader, som vi har lyst til at lave. Og det har vi sådan set heller ikke. Men det tager vi os råd til,” fastslår Kristian Westergaard. Visionen er at skabe et rum, hvor der er plads til alternative fortolkninger af musik uafhængigt af økonomiske interesser: “Målgruppen er bare folk, som er interesserede i musik, der prøver at være lidt anderledes, end hvad man hører i radioen” supplerer Kasper Bjerg

basunen • marts 2008

9


Et af de sjældne Af Jes Halding Det hører ikke til hverdagsbegivenhederne, at et orkester kan holde 25 års jubilæum med den samme besætning gennem alle årene. Det er ikke desto mindre tilfældet med det på alle måder seje sammenrend fra længst hensvundne dage kendt under navnet Mac P’sens. Det hele startede på Tunø. Den legendariske indehaver af Det gamle Mejeri, Ingeborg, lagde i de første år lokale og øre til sammenrendet med det resultat, at hun som betingelse for at være med i det projekt, som blev til Tunø Festivalen, forlangte, at hendes drenge, Lars Borup, Per Rohde, Eigil Bräuner og Peter Egsmark skulle være en del af musikerholdet. Det blev de da også i den grad, at de sammen med enkelte andre orkestre hurtigt indgik i inventarlisten. Tunø By-orkester Og foruden at have en finger med i afviklingen af festivalerne kan de med en vis stolthed bryste sig af at være det hyppigst repræsenterede orkester i festivalens 21 årige historie med koncerter vekslende mellem festivalteltet og Thunø Kro. Øens faste beboere tog ligeledes også hurtigt Mac P’sens til sig og udnævnte det til Tunø By-orkester. Men der er som bekendt en verden uden for den smukke ø, og man åd sig sideløbende langsomt men sikkert ind på det jyske kontinent, som gennem årene har lagt ryg til medlemmernes fælles interesse for skotsk og irsk folkemusik, som besætningen harmonika, guitar, violin og senere bas samt flerstemmig sang også indbød til, eller også var det omvendt! Orkestret har også ved flere lejligheder opsøgt rødderne med optræden i både Irland og Skotland, og især mødet med den irske gruppe ”Gypsy Lacey” har ført

10

basunen • marts 2008

til flere udvekslinger med ubetinget succes. Enhver inkarneret tunist mindes med glæde og en vis vemod irernes fejring på Tunø af den danske finalesejr ved EM i fodbold i 1992. Men det er ikke kun blevet ved det oprindelige udgangspunkt. Orkestret har overlevet adskillige musikalske strømninger ud fra standpunktet: Kan vi ikke undgå dem, så stjæler vi lidt fra dem alle, uden det af den grund undgår det genkendelige Mac P’senske touch. Kun jazzen har de holdt sig fra. Det overlader de til jazzmusikere. Også firemandsbesætningen har ved mange lejligheder fået tilskud af en sand strøm af kendte og mindre kendte blæsere, guitarister, banjospillere, pianister og trommeslagere, som lydigt har indordnet sig gældende regler, men dog med ret til solistiske udfoldelser under navnet Mac P’sens Party Band. Lars Borup, Bose kaldet, har med vanlig beskedenhed også døbt denne udvidelse skrammelorkestret. Samme beskedenhed gjorde sig også gældende ved tiårsjubilæet, hvor man udtrykte, at hvis de måske ikke var byens bedste band, så var de et af de mest efterspurgte. Og årsagen til denne popularitet skal findes i noget håndværksmæssigt, som ikke kun handler om at holde takten og tonearten, men i lige så høj grad drejer sig om at stikke fingeren i jorden og fornemme, hvad publikum vil ha’. Denne indstilling har givet en vis kontinuitet i jobbene. Man har spillet for de samme til både 40, 50 og 60 års fødselsdage og som noget helt særligt til to bryllupper med samme mand. Det er også blevet til to cd’er og en single, som demonstrerer spændvidden rent genremæssigt samt en enkelt dags besøg

på dansktoppen med Humlehunden. At det ikke blev af længere varighed kunne skyldes, at visse lyttere mente, at der blev gjort grin med Himmelhunden, og det gør man ikke ustraffet. At de har overlevet så mange år, har også andre årsager. Det er vigtigt at være et velfungerende festorkester, men det er lige så vigtigt at det interne har gode kår. At være lejlighedsvis medvirkende i den Mac P’senske sammenhæng er ikke for kostforagtere. Der er fest på både de ydre og indre linier. Pæsen, Bose, Gille og lille Peter, tillykke med sølvbrylluppet.


DMF på tur Af: Lars Knudsen. Foto: Axel Boel

Med det formål at inspirere og hverve selskabsmusikere landet over afholdt Dansk Musiker Forbund i samarbejde med de lokale afdelinger af DMF i januar og februar fem flotte koncertaftener under overskriften DMF ON TOUR. Selskabsmusiker og medlem af DMF Aarhus afdelingens bestyrelse Erik Sletting, der var tovholder på projektet, kan efterfølgende konkludere, at DMF ON TOUR koncertprojektet både indholds- og publikumsmæssigt har været en succes hele vejen rundt. Den rullende musikkaravane DMF ON TOUR besøgte i starten af 2008 Odense, Aalborg, Roskilde, Esbjerg og Herning. Med Jørgen de Mylius som konferencier kunne publikum opleve Ivan Pedersen, Bamse og Lis Sørensen, som alle blev bakket op af det særdeles kompetente og velspillende århusianske orkester Festmaskinen. Derforuden gav Mads Bærentzen, Bjarne Langhoff, Nicolai Damgaard, The Flying Hotdogs, Jens Munkholm, Benni Chawes og Steen Lindegaard også deres forskelligartede musikalske bud på, hvordan musik til festen kan leveres. En gruppe på cirka 15 personer steg søndag den 10. februar kl. 16.00 ombord i bussen, som afgik fra afdelingens kontor i Grønnegade, mod det femte og allersidste show i Herning Kongrescenter. Det var både det flotte koncertprogram,

Jørgen de Mylius

der lokkede, men også samværet og gensynet med andre kollegaer, der gjorde, at humøret i bussen var i top.

Vel ankommet til Herning åbnede dørene kl. 18.00 for de i alt 800 publikummer denne aften. I foyeren var der mulighed for at tjekke musikgrej og udstyr ud, quizze og indhente nyttige informationer om DMF´s medlems- og servicetiltag fra de tilstedeværende repræsentanter fra forbundet. Formand Anders Lauersen bød velkommen til aftenens arrangement fra salens store scene, hvorfra Festmaskinen med solister efterfølgende optrådte. På hver sin side af den store scene var opstillet 4 små scener, to på hver sin side. Aftenens musik blev således afviklet vekslende imellem scenerne, hvilket virkede meget tjekket og professionelt. Alt i alt bød aftenens show på usædvanlig flot underholdning over hele linjen. Efter der var blevet ”smøget af” udenfor, vendte bussen snuden tilbage mod Århus omkring 22.30 tiden. Snakken gik livligt om de mange forskellige facetter af underholdningsmusikken, som aftenen havde budt på. Alle tilkendegav stor tilfredshed med arrangementet. DMF ON TOUR dannede grundlag for, at musikere, både medlemmer og potentielt nye medlemmer, kunne mødes og danne nye netværker. En del er blevet klogere på, hvad der findes af mangeartede tilbud i DMF. Udover at DMF ON TOUR også har givet god synlighed og opmærksomhed i branchen, så har initiativet også budt på en række aftener med topunderholdning og på god stemning og gode oplevelser for musikerne, deres familier, venner og kollegaer – nye som gamle.

basunen • marts 2008

11


Monorama - ægte flerkanals - lyd! Af Søren Bech 40 helt nye øvelokaler, et tilhørende caféfælleslokale med en lille scene og desuden et projekteret lydstudie har siden den 2. november 2007 været en realitet på Tomsagervej i det vestlige Århus. På trods af en betrængt økonomi i forbindelse med stedets tilblivelse, som en direkte konsekvens af voldsomme prisstigninger i kølvandet på de sidste års byggeboom, har man nu endelig – med en forsinkelse på cirka to år i forhold til den oprindelige målsætning - i det nedlagte brandværnsmuseums 2.500 kvadratmeter store hal formået at etablere det, der er blevet omtalt som landets vel nok største, bedst opbyggede og mest tidssvarende øvelokalekompleks. Et sandt øvelokale-mekka Det første jeg ser, efter at jeg i forgangen er blevet budt velkommen af Monoramas daglige leder, Lene Ethelberg, er den æggeformede samlingsplads, centralt placeret i den store

Lene Ethelberg bygning, hvor der både er plads til en café med høje barstole, en lille scene ovre i det ene hjørne og endda et bordfodbold-arrangement. Mit helt umiddelbare indtryk af lokalet er, at det er meget tidssvarende og opfindsomt indrettet; at det har et godt lysindfald, og at det i det hele taget er rigtigt rart at være i – et forhold der også skal vise sig at gælde for gangarealerne, der med farvestrålende vægge og bevidst synliggjorte rørinstallationer i loftet også bidrager positivt til stedets atmosfære. Selve øvelokalerne, der naturligvis er stedets vigtigste omdrejningspunkt, adskiller sig på mange måder fra de øve-faciliteter, der tit har været (og stadig er) vilkårene for mange musikere, hvor for eksempel dårligt indeklima, ditto lyddæmpning og mangelfuld eller blot trist belysning oftest blot er nogle af kendsgerningerne. Ej således i Monoramas øvelokaler: her er der nemlig god plads, og takket være varme/ventilationsanlægget i loftet et rigtigt

12

basunen • marts 2008

godt indeklima, og der er desuden et passende belysningsniveau, hvilket i de lokaler, der grænser op til bygningens ydermur, suppleres med dagslyset fra vinduerne. At lokalerne er bygget specielt med henblik på øvende bands ses tydeligt ved, at der er rigeligt med stikkontakter i væggene, ”so you just go and turn up that guitar...!” Sidst - men jo bestemt ikke mindst - er lyddæmpningen i disse nye lokaler udført efter alle kunstens regler. Med akustik-ingeniøren Jens Bak i spidsen er lokalerne blevet indrettet således, at de kun reflekterer lyden i lige præcis den ønskede grad, hvilket egentlig ikke står klart ved første øjekast, hvor det tilsyneladende kun er nogle bølgede og dekorativt gennemhullede metalplader på væggene, der danner en smule kontrast til rummenes ellers ret hårdt udseende væg- og gulvflader. Men efter et smuglyt med egne ører under en øve-session hos jazzfusions-bandet The Weather Report Project, er undertegnede overbevist om, at akustikken vitterligt er meget fint afbalanceret – og en yderligere bonus skulle efter sigende være, at overhøringen i forhold til nabolokalerne er absolut minimal. Store band-flyttedag Al begyndelse er som bekendt svær, og dette gamle mundheld gjorde sig også gældende i forbindelse med selve flytningen af de mange bands - fra de gamle lokaler i det nordlige Århus, på Jens Baggesens Vej og i Åbogade, til den nye adresse på Tomsagervej 25 i Åbyhøj. Lene Ethelberg forklarer således, at den forudgående kommunikation i sig selv var en betragtelig udfordring: ”Hvordan kunne vi få mest mulig information ud til flest mulige medlemmer [af musikforeningen Mono], så de vidste, hvornår de skulle flytte – hvilken dag og hvilket lokale,” og hun fortsætter i samme åndedrag med at konstatere, hvad vi jo alle godt ved i forvejen – nemlig at musikfolk ikke altid er just nemme at få til at modtage (og ikke mindst huske) en besked, hvilket i et enkelt tilfælde kom til udtryk i form af et band, der på flyttedagen stod og øvede lystigt i deres gamle lokale og ikke anede, hvad der var under opsejling… Vel ankommet i Monorama-bygningen var udfordringerne kun lige begyndt at vise sig, for der var ikke numre på ét eneste af øvelokale-dørene!, og varme/ventilations-anlægget var af håndværkerne blevet indstillet til at være aktivt i tidsrummet 7:00 – 16:00, der jo lige præcis er den tid på døgnet, hvor der sædvanligvis bliver spillet mindst musik. Som udgangspunkt uproblematisk ja, hvis det altså ikke lige var fordi, at der endnu ikke var kommet nogen instruktionsmanual til dette

computerstyrede anlæg, hvilket gjorde det ekstra ualmindeligt heldigt, at Lene tilfældigvis en dag mødte en af ventilationsfirmaets medarbejdere på stedet, som straks kunne gøre skaden god igen. Og sådan er der udfordrin-

Søren Bech ger hele tiden, når man lander et nyt sted – for eksempel med de kodede magnetbrik-nøgler, kaldet proxy’er, der er ”adgangskortet” til den næsten 100% nøgleløse bygning, og som hver bruger har kun ét styk af, hvilket jo er ret hensigtsmæssigt rent administrationsmæssigt. Den individuelle kodning af disse proxy’er er til stadighed en udfordring for Lene, da der heller ikke er medfølgende instruktionspapirer på dette område, så det hele foregår, med hendes egne ord, lidt efter ”trial and error-princippet”. Det er imidlertid et klart mål, at der skal fremstilles en brugermanual med alskens information til Monorama-musikerne, så snart denne information rent faktisk er samlet sammen. En anden kategori af udfordringer består i de ting, der først viser sig, når man er flyttet ind på et nyt sted. Her bør først og fremmest ”rush hour-problematikken” nævnes, for det jo rigtigt ofte, at det er på næsten samme tidspunkter, at bands skal afsted på job, tidlig aften, og at de desuden vender hjem på cirka samme tid, sent på natten – og så bliver der altså kø ved hoveddøren! Dette flaskehalsproblem afhjælpes imidlertid snarligst ved at få installeret proxy-låse også ved døren ud til parkeringspladsen ved siden af bygningen. Men en vis ventetid er der jo altid, og idet dette elektroniske udstyr ikke var med i den oprindelige enterprise, hører en sådan forbedring desuden til kategorien ”uforudsete udgifter”, således at anskaffelsen af lys- og lydudstyr i fællesrummet enten må vente lidt længere eller baseres på sponsorater, fortæller Lene. Ligeså er etableringen af foreningens faste kontor i Monorama også blevet udskudt. Da der ikke var medregnet tyverisik-


ring af selve kontoret i enterprisen på grund af en kommunikationsbrist, må foreningen selv afholde udgifterne til at etablere dette. Men man regner med at kontoret flytter i løbet af et par måneder. Lydstudiet og Ægget Efter lige at have kigget indenfor i stedets kommende lydstudie, er vi på rundvisningsruten nået tilbage til udgangspunktet for mit besøg – det føromtalte æggeformede fælleslokale som derfor, meget passende, officielt er blevet døbt ”Ægget”. Således begge udstyret med et krus kaffe snakker vi videre om de nuværende realiteter og fysiske rammer såvel som om nogle af visionerne for Monorama i fremtiden. Overordnet set kunne det økonomiske råderum mildest talt godt være større, da udgifterne i opstartsfasen har været mange og store, hvilket skal holdes op imod et fast driftstilskud fra Århus Kommune samt de ret beherskede priser på leje af øvelokaler, hvilket er de eneste to indtægtskilder stedet har. Således er sponsorater som før nævnt mere

end kærkomne, og højt på ønskesedlen står scenelys og et lydanlæg til Ægget, sådan at det for alvor kan komme til at danne rammen om en bred vifte af musikarrangementer og dermed danne basis for stedets store synergipotentiale. Dog udnytter man ”ventetiden” konstruktivt, og man lejer sig således frem lige p.t., hvad angår lys og lyd. Af planer for 2008 er der aktuelt en aftale med Steffen Rasmussen fra Strangeears [booking- og pladeselskab] om afvikling af et par større musikarrangementer på Æggets scene i løbet af året. De nære fremtidsplaner inkluderer dog meget mere end blot disse arrangementer, ”for det er jo meningen,” forklarer Lene, ”at der skal være workshops, clinics og små koncerter herude – og folk kan jo leje fællesrummet selv, til egne arrangementer [for 1.000,- og et depositum på 500,-] – altså en lidt udvidet ’medlems-service’.” Æggets nøjagtige kvadratmeterantal skal jeg ikke forsøge at gøre mig klog på, men jeg får at vide, at der i netop dette område vil være forståelse for mange musikeres helt naturlige rygetrang, ”når musikken spiller”, og den digitale kommunikation med omverdenen vil også blive tilgodeset i form af trådløst netværk på selv samme sted. De fysiske rammer i umiddelbar tilknytning til Ægget vil desuden komme til at byde på en lounge med et sofaarrangement og standerlampe, i et tilstødende lokale. Lydstudiet, der som tidligere nævnt stadig befinder sig et sted i etableringsfasen, er

blevet ”kablet” på bedste vis af folk fra Dansk Audio Teknik, og det faste instrumentinventar inkluderer et klaver og et trommesæt sponsoreret af Modern Drums, der dog snildt kan skubbes ind i et af bygningens mange depotrum, såfremt musikerne medbringer deres egne instrumenter, hvilket jo oftest er tilfældet. Foreningen kan dog se frem til, at lokalet også bliver udstyret med sponsorater i form af forstærkere fra hhv. Rock City og Eskildsen. Foruden at fungere som et egentligt indspilleforum for Monoramas egen stab af musikudøvere skal dette lydstudie desuden kunne udlejes som et produktionsøvelokale på timebasis og også til ”udenforstående musikere”, for som Lene siger: ”Hvis der nu er nogen, der gerne vil finde ud af, om de nu også passer sammen, rent musikalsk, i stedet for at de skal til at betale depositum og tre måneders leje af et øvelokale hos os ” Et eksempel på en sådan produktionsøvnings-aftale i en måske lidt større skala end normalt er SPOT Festivalen, der har ønsket at leje studiet en uge før koncertbegivenhederne løber af stabelen, hvilket netop sker med henblik på at kunne afvikle nogle intensive produktionsøvninger forud for selve arrangementet. Geografisk placering i Århus Vest At flytte samtlige af Monos øvelokale-aktiviteter ud i et industrikvarter i det vestlige Århusblot et velrettet stenkast fra indersiden af Viby Ringvej har været forbundet med både fordele og ulemper: ”Vi havde jo helst set, at det lå midt i byen, men det ville blive alt for dyrt, og desuden er der noget at forholde sig til med hensyn til støjgrænser.” Lene fortæller i øvrigt, at afstanden inde fra midtbyen ikke er større ud til den nye lokalitet end til de gamle øvelokaler i nordbyen, og som en kærkommen bonus er der ingen bakker at skulle overvinde på den nye strækning, hvilket jo ikke er uvæsentligt, hvis man begiver sig afsted på sin gamle jernhest og i forvejen er sent på den… En anden fordel ved Tomsagervej-adressen er, at der er masser af gratis parkeringspladser, hvilket jo ikke gjorde sig gældende for P-pladsen ved siden af Jens Baggesens Vej, hvor Carpark-kontrollørerne var ret så aktive på alle tider af døgnet. Når der skal provianteres, er der desværre lidt langt til den nærme-

ste tankstation eller købmandsbutik, hvilket har haft følgende, helt konkrete effekt: ”Vi kan faktisk se det på ølsalget, der er steget markant – men der er selvfølgelig også flere mennesker herude, da antallet af øvelokaler er øget fra 30 til 40.” Desuden er Ægget – blandt andet i kraft af tilstedeværelsen af både køle-

skab og kaffemaskine - en oplagt mulighed for en udvidelse af ens sociale netværk, hvilket en musiker fra metal-bandet Exmortem heller ikke havde været sen til at indse: ”Jeg har aldrig snakket med så mange andre musikere før – hvor er det fedt!” Alt i alt ser det altså ud til, at fordelene ved den nye Monorama-lokalitet klart overskygger de eventuelle ulemper. Et musikalsk vækstbed Som nævnt i det indledende afsnit var der fredag den 2. november 2007 den længe ventede indvielse af Monorama-komplekset, hvor DMF-bidraget til gavebordet var et underholdende tretimers ”musikalsk overlevelseskursus” med Michael Højris og Søren Reiff. Og der kan jo sikkert være brug for sådanne konstruktive indspark fra flere kanter, hvis missionen med stedet skal lykkes 100 procent, hvilket ifølge Lene Ethelberg er følgende: ”Vores primære formål er selvfølgelig drift af øvelokaler, og vores sekundære formål er så at få musikken gelejdet videre ud i verden – for det er jo et ’vækst-bed’, det her.” Set i det lys er det logisk, at Mono nu betegner sig selv som en musikforening og ikke (som tidligere) blot en øvelokaleforening. Og lidt musikalsk fødselshjælp til at komme ud og spille, og dermed at blive synliggjort, har der nok aldrig været så megen brug for som netop nu, da hun aktuelt fornemmer et rigtigt stort udbud af bands – meget større end for blot fem år siden, da der i denne periode har været en enorm vækst i interessen for at spille musik. Et forhold der i øvrigt kommer til udtryk i form af en meget stor diversitet, hvad angår brugerne af Monoramas øvelokaler, og det er både med hensyn til musikgenre, alder og ambitionsniveau. Samarbejde med udefrakommende aktører vil således blive en helt central overskrift for stedet, og foruden de allerede omtalte musikalske medspillere kan nævnes Musikcaféen i Mejlgade, Århus (dvs. Mono i Stereokoncerterne) Voxhall og RMF i samspil med Fatter Eskil, ligeledes i Århus. Desuden er der, via et formaliseret samarbejde gennem den landsdækkende øvelokaleforening ORA, planlagt en række band-udvekslinger under navnet Plekter.dk på tværs af regionerne med ”søsterforeningerne” på Fyn og Sjælland, som henholdsvis hedder Kansas City (Odense) og Refshalen (København). Så om ikke før skal Ægget i hvert fald nok få lov til at stå sin prøve som live-scene til den tid! Yderligere info: www.mono.dk

basunen • marts 2008

13


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Tøbrud: Sensommer 20 år efter Tøbruds sidste album, Musik fra Lavlandet fra 1987, har gruppen fundet sammen igen i forbindelse med EMI’s udgivelse af Sensommer. Denne er en opsamling indeholdende 18 perler fra gruppens tidligere i alt fire LP produktioner. De fire medlemmer i denne danske instrumentalkvartet har siden 1987 udgivet adskillige solo CD’er og har hver i sær indgået i mange musikalske sammenhænge inden for jazz, folk og world music både i Danmark og internationalt. Slutningen af 2007 bød på en vellykket turné i Jylland, og Tøbrud drager nu igen sammen ud i landet på en længere egentlig turné i løbet af 2008. Musikere: Christian Alvad, Gary Snider, Jens Jefsen og Steen Raahauge. Mere info: www.myspace.com/tobrud. Marybell Katastrophy: This is The One & You Are The Two Marybell Katastrophy har sagt pænt nej tak til de pladeselskabs tilbud, bandet fik efter optrædener henholdsvis på SPOT og Roskilde Festivalen. I stedet har de valgt selv at tage styringen på udgivelsen af eget materiale, som kun udkommer på vinyl samt som download på bandets hjemmeside. Forventningerne og hypen omkring Århustrioen er allerede tårnhøj. Musikalsk svæver beskrivelserne mellem ”Bangles på syre”, ”Kate Bush vendt på hovedet i et nyt årtusinde” og ”Et forrygende kollektiv, der har imaginære beboere fra både Pixies og Chicks on Speed. En slags spraglet avangarde-pop”. Bandets to udgivelser This is The One & You Are The Two kan helt i tidens ånd downloades for et beløb, der er helt op til køberens eget valg og samvittighed. Musikere: Marie Højlund, Maria Timm, Emil Thomsen. Mere info: www.marybell.dk. Pauseland: Palindrome Det andet udspil fra den århusianske kvartet som nu får diskret hjælp af den norske

14

basunen • marts 2008

trommeslager Knut Finsrud. Lytteren inviteres ind i et land, hvor den tilbagelænede, melodisk pulserende musik virker akut blodtryksænkende. Her er ingen featured solist, men et blødt sammenvævet tæppe af lyd, og alle ni kompositioner er signeret kollektivt. Gruppen sammenligner selv musikken med en dæmpet samtale, og pladen er tilegnet afdøde trommeslager Poul Poulsen. Den nybagte modtager af Jazzselskabets gaffelpris, Jacob Buchanan spiller flygelhorn, Christian Vuust tenorsax, Søren Dahl Jeppesen guitar og Klavs Nørgaard kontrabas. Produceret af Pauseland og Anton Johannes Hejl, www.onemic.dk Mere info: www.pauseland.com. Spleen United: Neanderthal Med debutalbummet Godspeed Into The Mainstream fra 2005 slog synthrockerne i Spleen United deres navn fast på den danske rockscene. Siden har det, når man lukker op for DR P3, stort set været umuligt at undgå at høre orkesterets sange, der lydmæssigt er helt særegne med referencer til 1980’er orkestre som Depeche Mode. På det nye album Neanderthal, der også er udgivet i et flot dobbelt LP format på hvid vinyl, er der denne gang lidt mere fart på, og inspirationen hentes også fra 1990’ernes dansable discotek hits. Musikere: Bjarke Niemann, Gaute Niemann, Kasper Nørlund, Rune Wehner, Jens Kinch. Mere info: www.spleenunited.dk. Thorstein Q. Hemmet: Vi skal nok lade høre fra os... Thorstein Q. Hemmet har hørt på andres gode sange i de sidste 50 år - nu udgives 9 af hans egne skrevet i løbet af de sidste 30 år. Sangene er for børn og voksne med sans for det finurlige ordspil. Der er mange musikalske stilarter i spil; calypso, bossa nova, disco, popballade og det mere rockede. Sangene er samlet i udgivelsen Vi skal nok lade høre fra os... som består

af en bog med tekst og becifringer og en CD. Sangene er lavet i sing back versioner, så man kan øve sig med orkestret. Bogen kan købes på forlaget GuFs hjemmeside www.guf.biz for kr. 150 inkl. CD’en. Musikere: Thorstein Q. Hemmet, Nienke Kanzler, Jan Østergaard, Thomas Ousager, Jørn Hansen, Jara Kanzler Hemmet, Marianne Müller-Nielsen. Dawa: Body Electric Pianist og laptop lyddesigner Niels Ulbrandt og sanger og multiinstrumentalist Søren Frieboe udgør tilsammen world duoen Dawa. På deres nye album har de inviteret to kapaciteter med som gæster: Den tibetanske nonne og chantmaster Ani Choying Drolma og percussionisten Marylin Mazur. Resultatet er blevet en dans imellem den kropslige, afrikanske musiktradition og den mere meditative østlige. I det hele taget et meget varieret album hvor duo samt gæster arbejder i grænselandet mellem akustisk og elektronisk lyd. Imellem det flydende organiske og det energifyldte rytmiske. Musikere: Niels Ulbrandt, Søren Frieboe, Marylin Mazur, Ani Choying Drolma, Steen Raahauge, Vibe Ulbrandt. Mere info: www.dawa.dk. Illdisposed: The Prestige De århusianske death metal veteraner i Illdisposed er den 28.03 klar med albummet The Prestige. Et album som er bandets 10. i rækken siden dannelsen. De sidste to udgivelser fra henholdsvis 2004 og 2006 udkom på Roadrunner Records. Illdisposed har skiftet label, og The Pristige er således bandets første udgivelse på AFM Records. Pladen er mixet af svenske Fredrik Nordström, der tidligere har arbejdet med store navne som At The Gates, Soilwork, In


Flames, Arch Enemy og mange flere. Musikere: Bo Sommer, Jakob Batten, Thomas Jensen, Jonas Kloge, Franz Hellboss. Mere info: www.illdisposed.com Trio Before: En Yndig og Frydefuld... Efter en tur i Puk Studiet har Trio Before i januar 2008 udgivet CD’en En Yndig og Frydefuld…, hvor de giver deres bud på nye og anderledes arrangementer af den rige danske kulturarv fra forskellige årtier og århundreder. Melodierne er nøje udvalgte, og repertoiret spænder vidt fra ”Nu Falmer Skoven Trindt Om Land” og ”Jeg Ser De Bøgelyse Øer” til ”Den Blå Anemone”. Melodierne til de danske sange og salmer er spillet og arrangeret med stor respekt og kærlighed til den danske tradition og historie. Trio Before har beholdt ægtheden og den oprindelige stemning i melodierne, men samtidig også tilført noget nyt og et tvist af jazz. Musikere: Niels Erichsen, Claus Behrens, Per Folke. Mere info: www.triobefore.dk. Maria Guttesen: Wide Open Wide Open er Maria Guttesens fjerde udgivelse, og navnet viser, at Guttesen med dette album blotlægger sin musikalske sjæl, åbner sig, blomstrer og giver verden

sit musiske billede. Det eneste, Maria Guttesen ikke selv har leveret, er teksterne, som er skrevet af tekstforfatteren Lene Drachmann – ellers er både vokal og alle instrumenter indspillet af hende selv. Det er blevet til en glad og positiv plade, som handler om stor kærlighed, om glæde og smerte og om skabertrang og nysgerrighed over for livet. Musikere: Maria Guttesen. Mere info: www.mariaguttesen.dk. Blood Sweat Drum´n´ Bass Big Band: Live with Jørgen Munkeby Blood Sweat Drum´n´Bass Big Band havde i forbindelse med sommerens festivaler i 2007 et helt igennem elektrisk møde med guitarist, saxofonist m.m. Jørgen Munkeby fra det norske kultorkester Shining. Optagelserne er fra Roskilde Festival og Århus International Jazzfestival fra sommerens turne 2007, og disse har nu resulteret i big bandets tredje udgivelse. De elleve skæringer tæller både egne kompositioner samt lånte blandt andet fra Shining, Jaga Jazzists og Tokyo Teck Breakbeats. Mere info: www.bloodsweatdrumnbass. com.

Moving Cloud: Welcome: Who Are You? For anden gang har Moving Cloud været i Jaoan for at samarbejde med Dónal Lunny. Denne gang i Mana Studio på Okinawa. Masteringen er udført af Tim Martin i U2’s Windmill Lane Studios i Dublin. Albummet rummer en række traditionelle sange og ballader, hentet fra felt-optagelser at irske sigøjnere. Der er tale om materiale, som ikke tidligere er indspillet kommercielt. Bandets medlemmer har til albummet bidraget med syv kompositioner samt en perkussiv komposition. Og tidligere bandmedlemmer har bidraget med tre originale melodier. Dónal Lunny medvirker selv som gæstemusiker, og derudover optræder jazztrompetisten Gunnar Lautrup. Musikere: Klavs Vester, John Pilkington, Christopher Davis Maack, Svend Kjeldsen, Mette Løvschal. Mere info: www.movingcloud.dk.

basunen • marts 2008

15


SIDEN SIDST NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER Ny rektor på musikkonservatoriet Efter at forhenværende rektor på det Jyske Musikkonservatorium, Finn Schumacker i starten af 2007 opsagde sin stilling, har kulturminister Brian Mikkelsen ved udgangen af 2007 udnævnt hans efterfølger, nemlig den 50-årige Thomas Winther som tiltrådte stillingen den 1. februar 2008. Thomas Winther, der afløser Astrid Elbæk som siden Schumackers afsked har fungeret som konstitueret rektor, blev efter to års studier i musikteori og musikhistorie ved Det Jyske Musikkonservatorium ansat i Danmarks Radio, hvor han gennemgik institutionens uddannelse som producer/producent og virkede som fastansat producent for Radiounderholdnings orkestret igennem en længere periode. Siden 2000 har Thomas Winther været ansat som uddannelsesleder for tonemesteruddannelsen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han blev protektor i 2005 og var konstitueret rektor i 2006-2007. Der var i alt 15 ansøgere til stillingen som rektor på Det Jyske Musikkonservatorium. Dansk musiksite prøver England Internetportalen Stepnote.dk., gennem hvilken man kan finde frem til den ideelle musikunderviser, udfordrer nu med Stepnote.co.uk også det engelske marked, der har vist sig at tage særdeles godt imod den populære danske matchservice.

”I London er der rigtig mange, som søger privat musikundervisning. Byen har et højt tempo, og der passer vores service godt ind i”, siger Bo Lauenborg, en af kræfterne bag initiativet. Han fortæller, at de allerede efter to ugers annoncering efter musiklærere fik over 300 henvendelser fra musikere, der ønskede optagelse som underviser. Planen er at udvide, så Stepnote.dk bliver en verdensomspændende internetportal for musikundervisning, lyder det i en pressemeddelelse fra Stepnote.dk. Elektronisk musik på Ærø Ærø Højskole bryster sig nu af et tilbud, der er helt unikt i dansk højskolesammenhæng. ”Efter at Det Jyske Musikkonservatorium oprettede linjen for elektroniske musikere, er det kun

16

basunen • marts 2008

naturligt at oprette et tilbud, der kan fungere som en forsmag på denne uddannelse”, lyder det i en pressemeddelelse. Kurset er ikke nødvendigvis kun en forskole til konservatorieu ddannelsen, men snarere en linje, der historisk, teknisk og æstetisk fokuserer bredt, uden genrebestemt undervisning. ”Vi har indledt et samarbejde med konservatoriet og fungerer nu som praktikskole for de konservatoriestud erende”. I forlængelse af linjen på højskolen planlægges der til efteråret 2008 en decideret elektronisk musikfestival på Ærø. Færre skoleelever vil synge med i Sangens År Planen om 2008 som Sangens År blev lanceret af DR, Kultur samt undervisningsministeriet i august 2007, som et projekt der skal få danskerne til at synge. Imidlertid er LMS - Levende Musik i Skolen, der har hovedkvarter i Saltholmsgade i Århus, blevet ramt hårdt af en reduceret bevilling fra Kunstrådet. Det årlige tilskud på 3 mio. kr. er nu skåret ned til 1 mio. Hidtil har ca. 230.000 skoleelever i 46 danske kommuner på årsbasis kunne opleve en professionel afviklet skolekoncert. Men som følge af nedskæringen i bevillingen må der derfor afholdes et mindre antal koncerter - hvilket i følge LMS direktør Ebbe Høyrups udsagn til JP Århus vil betyde, at 50.000 færre børn landet over fremover vil gå glip af denne mulighed. Nye udvalg i Statens Kunstfond Statens Kunstfonds nye udvalgsmedlemmer for perioden 2008-2010 blev i slutningen af januar beskikket. Udvalget for den klassiske tonekunst er således: Komponist, lektor Juliana Hodkinson, formand, komponist Anders Brødsgaard og komponist Olav Anton Thommesen. I udvalget for den rytmiske tonekunst sidder komponist, lektor Juliana Hodkinson, formand, komponist og percussionist Marilyn Mazur samt komponist, sanger og musiker Tobias Trier. Det er kulturministeren, der beskikker udvalgsmedlemmerne. De to medlemmer til hvert udvalg udpeges af Statens Kunstfonds repræsentantskab, mens det tredje udvalgsmedlem udpeges af kulturministeren, som også udpeger, hvem der skal være formand for de i alt otte kunstkyndige tremandsudvalg. Den sjette salut DR har siden 2001 igennem projektet Karrierekanonen i alt fem gange sat fokus på de nye og endnu ikke kendte danske musikere med sans for sangskrivning. Et projekt der tidligere har været et springbræt for navne som Popfilter, Rasmus Nøhr, Sterling, Tue West med flere. I modsætning til tidligere år er der

her i 2008 ingen krav til, hvilket sprog sangene skal synges på. Og man må også gerne have udgivet musik tidligere. Man har i år mulighed for at uploade sin musik elektronisk og direkte til DR på dr.dk/kanon. Dette skal dog gøres inden 28. marts 2008. Som altid skal musikken være original og må ikke indeholde genkendelige samples. Se mere på www.dr.dk/P3/karrierekanonen. KODA aftale med Creative Commons KODA har indgået en aftale med Creative Commons, hvilket betyder, at musik med en Creative Commons licens kan downloades og anvendes, uden at det koster en rød reje. Folkene bag Creative Commons vil i deres arbejde gøre op med den gældende opfattelse af ophavsretten, som de mener, begrænser musikkens frie bevægelse. Foreløbig har det danske electronicaprojekt Tone som det første i verden tegnet en Creative Commons licens på albummet ”Small Arm of Sea”, som altså ganske kvit og frit kan downloades og lovligt videredistribueres. Som musiker er det meget vigtigt at være opmærksom på, at aftaler med Creative Commons er uopsigelige. Riis stopper Efter tre år i rollen som daglig leder af MXDMusic Export Denmark er Kristian Riis stoppet pr. 1. februar 2008. Grunden er, at Kristian Riis i nærmeste fremtid starter egen virksomhed inden for musikbranchen. ”Det har gennem MXD været fantastisk at samarbejde både med professionelle danske bands og branchefolk. Efter tre år på posten som daglig leder er det både naturligt og en fornøjelse at give stafetten videre til nye kræfter, der skal være med til at løfte den sprudlende danske musikscene endnu mere på den internationale musikscene”,

siger Kristian Riis. Der er i skrivende stund ikke fundet navnet på Kristians afløser. Vi ønsker Kristian Riis god vind fremover med de nye projekter.


Spil live med - ”fra Midi- til Audiosequenser” Mange selskabsmusikere bruger i dag midifiler eller midisequenser, når de spiller ude. I lyset af at teknologien og tilgængeligheden indenfor Audio indspilning og redigering er nået til det punkt hvor alle kan være med. Og i sammenhæng med at udbudet af hardware lydmoduler er blevet mindre og software instrumenter større, har flere taget konsekvensen og erstatter midi med audiosequenser i live sammenhæng. Vi sætter derfor fokus på anvendelsen af dette og har indbudt Bjarne Langhoff til at fortælle om emnet. Bjarne er en ung lovende musiker og ikke mindst sanger, som mange måske oplevede i forbindelse med DMFonTour. Han er uddannet fra rytmisk konservatorium i Århus og har optrådt i mange sammenhænge. Bl.a. Le Freak, De Syngende Lussinger og forskellige musical opsætninger. Han er komponist og underviser. Og endelig har han også beskæftiget sig med selskabsmusikken, hvor han bl.a. bruger audiosequenser i sin optræden. Aftenen starter med en introduktion og præsentation af ”Spil live med - ”fra Miditil audiosequenser”. Her efter vil Bjarne fortælle om værktøjerne og mulighederne i både indspilnings- og afviklings fasen med eksempler fra det virkelige liv. Endelig er der en gennemgang af fordele og ulemper i forhold til traditionelle midifiler.

Tid: mandag den 7. april 19-22 Sted: KE-Musik Viborgvej 155A, 8210 Århus V Tilmelding: Ingen – Gratis adgang

Generalforsamling i Århus afdeling søndag den 30. marts kl. 15:30 STAKLADEN, Nordre Ringgade 3, Aarhus C Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretning om afdelingens virksomhed det forløbne år 4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse (og beslutning om decharge) 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand. På valg Lars Kiehn 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Benjamin Graneberg og Erik Sletting 9. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Axel Boel 10. Valg af kritisk revisor. På valg Jes Halding 11. Valg af kritisk revisor suppleant. På valg Hans Magnussen 12. Forslag til kongressen 13. Valg af delegerede til kongressen 14. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest tirsdag, den 25. marts 2008. Efter endt generalforsamling er afdelingen vært for en medlemsfest med dertil hørende mad og drikke. Se annoncen på side 35. MVH Lars Kiehn, Formand

G AT E WAY I ÅRHUS Nye datoer for Gateway møder i Århus Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2008 fortsat være at træffe en dag om måneden i Aarhus afdelingen. Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du/I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Mette træffes på Aarhus kontoret d. 25. marts, d. 21. april, d. 5. maj, d. 16. juni og d. 21. juli - alle dagene fra 11.00 - 17.00. Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk basunen • marts 2008

17


Fest i

hovedstad

Af: Lars Knudsen En perlerække af fremragende lokale, nationale og internationale metal orkestre spyede benhårdt metalmusik ud over et udsolgt Voxhall ved festivalen Royal Metal Fest 08 den 8. og 9. februar.

Faktisk har det nok aldrig gået så godt for byens metalmusik-miljø, som det gør i øjeblikket. Dette vidnede Royal Metal Fest 08, som var arrangeret af byens metalforening Metal Royale med støtte fra DMF om, både musikalsk, tilskuer- og

Attila Csihar fra Mayhem

18

basunen • marts 2008

Mayhem blev dannet i 1983 og er et af den nyere musikhistories mest kontroversielle bands på grund af en enorm mængde skrøner og vandrehistorier, der omfatter selvmord, mord og en lang række andre hedenske afsindigheder. (Læs evt. herom i bogen Lords of Chaos af M. Moynihan & D. Søderlind). At det ikke var helt almindelige mennesker, der her var med at gøre, stod klar, da forsanger Attila Csihar under hele koncerten sang og lavede besværgelser med jord og appelsinjuice ud over en globus, som orkesteret på forhånd havde insisteret på skulle købes ind - og som de gode festivalarrangører så måtte over og hente i Magasin. Tankevækkende er det, at black metal-genren, og hermed også Mayhem, som var et af denne festivals hovednavne, står for langt størstedelen af den norske musikeksport overhovedet. De lokale vandt Men det var de lokale metalhelte, der tog stikket hjem og viste, at vi her i byen godt kan prale af at have nogle af de ædleste

Illdisposed Jylland og i særdeleshed Århus har siden 1980’erne ubestridt holdt fanen højest på den danske metalscene. Den jyske hovedstad har fostret en del orkestre, der har signet med udenlandske pladeselskaber, og som turnerer og spiller mange koncerter rundt om i Europa og resten af verden.

Hollandske Sinister og norske Blood Red Throne leverede medrivende dødsmetal optrædener, men det var det norske blackmetal band Mayhem, der på forhånd havde tiltrukket sig opmærksomheden.

stemningsmæssigt. De 500 publikummer, fortrinsvist husarer i sorte t-shirts, der fyldte spillestedet helt op hver aften, fik sig en lektion i metalmusikkens mest hårdtslående genrer. Københavnere Københavnske A Kid Hereafter er sædvanligvis et relativt hypet indie-orkester. Men i deres sideprojekt A Kid Hereafter in The Grinding Light vender de vrangen ud og spiller en arrig omgang hæsblæsende, eksperimenterende grindcore metal, tilsat besynderlige indfald, der leder tankerne i retningen af, hvad danske Düreforsög kunne finde på. Ligeledes fra København optrådte de gamle danske thrash metal pionererer Artillery, som til lejligheden havde banket rusten af numrene, der gik helt tilbage til 1985.

Peter Dolving, The Haunted


Bo Sommer fra Illdisposed

metalbands i tiden. Metal-bysbørnene og konger af dansk dødsmetal Illdisposed gjorde rent bord med både gamle numre samt smagsprøver fra den 10. og aktuelle udgivelse The Prestige. Det unge orkester Rageborne fra Herning/Århus trådte til og gjorde en ganske habil figur, da engelske Burning Skies meldte fra på selve dagen. De nye lokale håb, Scamp, der i metal kredse er store forventninger til, samt The Burning, som for nylig har fået meget ros for deres debutalbum, leverede i overbevisende stil varen og var således medvirkende til at baromsætningen på Voxhall slog alle rekorder. God stemning Det er ikke nogen hemmelighed, at metaltilskuere sætter pris på rigelige mængder humle til musikken. Men dertil skal siges, at til trods for kombinationen høj alkoholpromille og en fetish for brutale lydbølger forløb hele festivalen i god og fredelig ånd. Som en af dørmændene sagde: Der er mere fredeligt til en metalkoncert med 500

mennesker end til en hip hop koncert med 20. Tyve til tredive publikummer rykkede lørdag aften 6-8 borde sammen i Voxhalls cafe, og der blev på bedste vikingemaner drukket ved langborde og sunget fællessang til tonerne fra DJ’ens anlæg, hvor den norske metal klassiker Oppe i Fjeldet med gruppen Storm snurrede. Et sammenhold imellem mennesker der ikke på forhånd kender hinanden, som man ikke så ofte oplever til andre slags musikarrangementer. Svenske The Haunted Festivalens andet hovednavn det store svenske orkester The Haunted havde inviteret deres pladeproducer, lokale Tue Madsen, indenfor til at lave lyd på deres optræden, som lukkede og slukkede festivalen lørdag nat. The Haunted spillede et ekseptionelt og sublimt stramt set, som bankede den sidste energi ud af tilskuerne på Voxhall. Undertegnede skal meget langt tilbage i rækken af metalkoncerter for at huske en koncert med så god lyd. Flot gået af Tue og The Haunted med danske Per M. Jensen bag kedlerne. Også et stort skulderklap til arrangørerne i foreningen Metal Royale for en hele vejen igennem meget vellykket festival.

Fredag Spectral Mortuary (DK) Urkraft (DK) Rageborne (DK) Illdisposed (DK) Mayhem (N) Lørdag A Kid Hereafter in The Grinding Light (DK) Scamp (DK) The Burning (DK) Blood Red Throne (N) Sinister (NL) Artillery (DK) The Haunted (S)

Blasphemer fra Mayhem

basunen • marts 2008

19


MusketerFestivalen Af Bo Jacobsen, formand DMF Djursland Under denne overskrift fandt en spændende begivenhed sted på Kulturhuset i Grenaa mandag 10.december 07. En koncert, måske rettere en Art-event, et møde mellem et hold tilrejsende, professionelle musikere og nogle på Djursland boende, professionelle musikere – samt et amatørkor.

En musikfestival der havde til formål at hylde spontanitetens og kreativitetens kraft lagt i hænderne på nogle af landets bedste jazzmusikere og improvisatorer. De tre musketerer udgjordes af trommeslageren, pianisten, digteren, sangeren og altmuligmanden Kresten Osgood. Bassisten Niels Præstholm, der både som komponist og kapelmester var projektets koordinator. Og som 3. musketer den legendariske Blue Sun-trommeslager Bo Jacobsen, der ved denne lejlighed mest lod sig høre som saxofonist. De øvrige deltagere i Grenaa var pianisten Søren Nørbo, Bergmund Skaslien på bratch begge fra ensemblet ”Embla

Nordic” samt de lokale kræfter Butch Lacy, klaver, Niels Vincentz, sax, sangerinden Karoline Skriver og ”Lystens Tone” alias Vibe og Niels Ulbrandt. Desuden deltog ”Zesong koret”, som er et lokalt rytmisk amatørkor ledet af Christien van der Hoeven. Koncerten var støttet af midler fra Kunstrådet, DMF, Norddjurs kommune og Kulturhuset Pavillonen Grenaa, der lagde lokaler, forplejning, annoncering og velvilje til.

Musikere og publikum var tændte fra start til slut i en sjælden symbiose, der gjorde begivenheden til en uforglemmelig oplevelse. Næste dag drog Musketerholdet – Osgood, Præstholm, Jacobsen, Nørbo, Skaslien videre til Sønderborg, hvor to koncerter afvikledes, og hvor nye musketerer stødte til, bl.a. digteren T.S. Høegh, Kim Menzer fra ”Burnin’ Red Ivanhoe” på deriadoo og trombone, cellisten Tobias Wallin, bassisten Jesper Hindø fra det hedengangne hippieorkester ”Dr.Dopo Jam”, trommeslageren Jonas Johansen, bl.a. kendt fra DR’s Big Band og saxofonisten Anders Banke samt Sønderborg Mandskor. Det blev to vidt forskellige koncerter, men med samme glød og intensitet som i Grenaa.

Den gamle Pavillonsal i Kulturhuset var den helt rigtige ramme for koncerten, der var både stemningsfuld og medrivende. Indslagene kædedes sammen med stor inspiration og humor. Alt fra frie improvisationsforløb over unikke kompositioner til helt usædvanlige forløb af sammenspil mellem koret og til lejligheden skabte events gjorde den tre timer lange koncert til en fængslende oplevelse. Det var ikke kedeligt på noget tidspunkt.

Alle deltagende musikere udtrykte stor entusiasme, og det er hensigten, at projektet bliver gentaget i 2008 og forhåbentlig bliver en tradition, gerne med flere byer involveret.

Sp i l dansk da g e n 2 5 . o k t o b e r 2 0 0 7 I et samarbejde mellem DMF Djursland og DMF Roskilde blev dagen fejret som en ny og kreativ måde at arbejde sammen på forbundets afdelinger imellem. I alt 41 musikere fra de to afdelinger – alle medlemmer af DMF - var i arbejde i henholdsvis Grenaa og Roskilde, hvor lokale spillesteder, cafeer, værtshuse osv. var indgået i samarbejde om at præsentere afdelingernes medlemmer – bands, trioer, duoer og solister – med dansk musik som det gennemgående tema.

20

basunen • marts 2008

Alle deltagere spillede for en tarif plus rejse og ophold betalt. Støttet af midler fra Gramexfonden og en pæn portion penge fra de to afdelinger. I Grenaa var aftenen henlagt til Kulturhuset Pavillonen, og programmet bød på en koncert med deltagelse de to DMF Djurslands orkestre: ”Ivan Sand Band” og ”Jytte Johansen Trio” og fra Roskilde det effektive rockorkester ”Effy og Eliten”.

En rigtig god aften med masser af stemning og et godt fremmøde. Et arrangement der kalder på en gentagelse. To Djursland-bands tog til Roskilde. Det var ”Djurslandsspillemænd” og ”Mogensen & Sax & Warburg”, der spillede på to cafeer i byens centrum. De meldte tilbage om en god oplevelse og reengagement. Nye kontakter blev skabt, og folk kom i arbejde.


Søndag - hvad nu ? Af Jørn Okbo Det var en mild vintergrå søndag jeg stod op til. Lyden af stilhed var kompakt og let flydende, som den honning jeg valgte til min ristede franskbrødsskive. Min indbyggede dovenskab havde udsigt til en dag uden forpligtelser, godt støttet af en omsiggribende duft af friskbrygget kaffe. En god dag begynder uden skyndsomhed med at komme ud af sengen, for derefter at bevæge sig direkte til en god stol med armlæn.

I tøjvalg har jeg mange muligheder. Udfordringen ligger i, at jeg skal tage bestemmelse til hvilke aktiviteter jeg skal belemres med, eller med lyst vil bruge dagen til. Dilemmaet bliver løst af min neutrale hjemmeuniform, jeans, T-shirt og en bomuldsforet canadisk skjorte. Jeg tuller videre, fylder brændespanden op i tilfælde af en uforudset snestorm, velvidende, at vi har den grønneste vinter i mands minde. Jeg føler jeg gør nytte med en overdreven stor portion rettidig omhu. Eller spilder jeg tiden unødigt ? Spildtid trækkes ud af søndagens alt for få timer, der bør tilegnes en anelse selvforkælelse i luksus.

Mit velvære styrkes med avisen, der holder mig siddende i den næste time. Jeg får indsigt i en heftig aktivitet der foregår i mit over-ordentlige samfund, hvori tilpasningsevnen for mange er en unfair prøvelse udi selvdisciplinens svære kunst. Ungdommelige kvaler, vold og anden turbulens, der strider imod normen, dominerer avisens første sider. Tung læsning for en sorgløs mand, der helst vil se det humoristiske i tilværelsen. Jeg læser om bøvlet og anskuer det på afstand, som en tilskuer til boksekamp har ideer til hårdhændede løsninger. Og dog forholder jeg mig nærmest ligeglad. Det er jo søndag. Jeg vil ikke tungsindes. Slåbrok-tiden trækker ud, før brusebadet vækker mig ved middagstid. Friskhed på krop og i sind gør mig opvakt til handling. Jeg tuller lidt rundt i rastløshed og gør ligegyldige ting som at tømme opvaskestativet, lægge en hammer på plads og fodre holderen med ekstra toiletruller til fyldt stand. Jeg smiler af min iver, og gør klar til aftensmad - sætter en høne i ovnen til langtidsstegning. Søndag, hvad nu ? Slåbrokken må falde.

Jeg beslutter, at jeg vil ind til byen og klæder passende om. Jeg vil ind og høre den jazzmusik, der pludselig er opstået i mit hoved. Jeg kender repertoiret, jeg kan se musikerne for mig og de mange gæster i den lille hule, der hver søndag eftermiddag byder på uforpligtende socialt samvær med ligesindede i en sjælden fællesinteresse om uhøjtidelig jazz.. International musikalsk underholdning på topplan i et intimt lokale henne om hjørnet. Kun jazz connaisseurer ved det sker. Menigmand foretrækker P4, eller en tur i skoven.

Jørn Okbo af det spøjse vokale indfald. Der grines og applauderes behørigt. Jeg træder nærmere. Baren er ligefor, og den høje barstol med fodstøtte og rotationsmulighed bliver et naturligt hvilested de næste par timer i nærkontakt med aldeles underholdende musikalske udfoldelser. Et medlevende, selskabeligt anlagt publikum gør rummet til et totalteater med sans for vaudeville. Musikere og gæster virker i topform med levemands-attituder, der afslører praktiseret vellevned med en usagt foragt for moralprædikener om øl og røg. Livet leves indendørs i jovialitet, mens vejrets tristhed afspejles i de forbipasserendes mutte og distancerende signaler.

Hurtigere end sædvanligt nærmer jeg mig bestemmelsesstedet. Lyden af kontrabas og basun går fint igennem gaden, tydeligt nok til, at jeg allerede kan fornemme stemningen. Jeg åbner døren og bliver fluks genkendt af musikerne, der sætter i gang impromptu med flerstemmig scat sang i højt humør, som en kærlig ment parodisk velkomsthilsen. Jeg storgriner i genkendelsens glæde, mens det rygvendte publikum drejer en halv omgang, for ikke at gå glip

Jeg befandt mig i lystig harmoni med venners nærvær, snak, tant og fjas og musikkens formål: ”Have a nice day”. Vi fik det på denne vintergrå søndag i februar, og tak for det. Og så var det ellers hjem til hønen. Levende musik skal der til ! En særlig tak til: Mike Owen, basun, Finn Fåborg, kontrabas, Bjarne ”Stub” Juul, guitar og Anders Haugaard, trommer. Cockney Pub, Maren Smeds Gyde / Clemens Stræde, 8000 Århus C. Hver søndag kl. 14-18. fri entré

basunen • marts 2008

21


Arosia fylder 50 Af Jørgen Nielsen - Vi går lige under mulde,” siger Botha Christensen og peger på døren til kældertrappen. Arosias orkesterleder fylder godt i entreen i rækkehuset i Viby. Hvis ikke trækbasunen allerede var opfundet, havde man været nødt til at gøre det for at få et instrument, der passede til mandens statur. Nede ”under mulde” kommer man ind i et rum, der ligner bestyrelseslokalet i Korsbæk Bank. De højryggede, håndskårne stole omkring det lange bord stammer fra den ungdomsinstitution, hvor Bothas svigerfar arbejdede, og på væggen hænger hele den danske kongerække. Selv kommer han balancerende bagefter ned ad trappen med kaffe til sine gæster, Tom Kronbo, Jeppe Jeppesen og undertegnede. Husets beboer er orkesterleder og ”bestyrelsesformand” i firmaet Arosia, som har eget SE-nummer og fælles orkesterbil. Han er også den, der fører ordet i forsamlingen; en rollefordeling hans kolleger ser ud til at have accepteret for mange år siden. Kan man gå på væggen I 1958 startede orkestret under navnet Aarhus Fodvarmere, men ingen af de nuværende medlemmer har været med helt fra begyndelsen, heller ikke Botha, som først steg på vognen efter et par måneder. Navnet Arosia City Jazzmen - senere blot Arosia - kom til i midten af tresserne. I oktober 2008 nås en ny milepæl i en imponerende historie om godt sammenhold trods talrige udskiftninger, en evne til at tilpasse sig skiftende tider, og - først og fremmest - godt musikerhåndværk. Den første inspiration kom fra Louis Armstrong, men senere blev musikerne også inspireret af den engelske revival-jazz, som tit gæstede Århus, og kunne høres på Radio Luxemburg.

22

basunen • marts 2008

- Vores klarinettist Bjarne Duelund kunne holde cigaretten på samme måde som Mr. Acker Bilk mens han spillede, ” mindes Botha.

Bent J. Jensen blev orkestrets manager i 1960, og det år besøgte man bl.a. Tilburg i Holland. I 1962 kom Jeppe med. - Da spillede Arosia en måned på Club Pigalle i Hamburg. De havde en ung trommeslager med, og han måtte kun spille der i 14 dage for sine forældre, og så ringede de og spurgte, om jeg ville komme ned og afløse. Og så har jeg været med siden.” I Hamburg, hvor Beatles samme år spillede på Star Club, optrådte orkestret seks timer hver eneste aften, og var indlogeret hos en Frau Funke, som ind i mellem måtte sende sin nevø ind og give de unge danskere en opsang, som f.eks. efter den aften hvor én af dem havde afprøvet en teori om, at han kunne gå på væggen. Det tyske publikum satte stor pris på Fodvarmernes version af ”Sølvstænk i det gyldne

hår” og bemærkede ikke det særlige eftertryk, danskerne lagde på linien ”Tak for gode som for onde år.” Jazz i drivhuset Arosia og den århusianske jazzhistorie har hængt uløseligt sammen gennem flere menneskealdre – fra tiden i halvtredserne og tresserne med de mange jazzklubber som Korovi, Harlem, Jazz Circle, Paname og Saratoga, over halvfjerdserne på Jazzhus Tagskægget, til i dag hvor orkestret kan se tilbage på mange år som synonymt med den folkelige del af Århus Festuge i Boblen. Stilen er traditionel jazz – og dog. I perioden, hvor orkestret spillede fast på Max Hansens Jazzhus Tagskægget, var banjo og klarinet sat i skammekrogen til fordel for tenorsax og klaver, og stilen var swingmusik. Det var også her bandet kom til at spille med en masse amerikanske jazzmusikere. Gene ”Mighty Flea ” Connors, Wild Bill Davison, Champion Jack Dupree og en række af Ellingtons musikere. - Tagskægget var noget særligt. Når vi bagefter kom ud, hvor vi plejede at spille, gad folk ikke høre på det, og jeg måtte til sidst fyre pianisten, for der var ikke råd til at være syv mand,” fortæller Botha. Samtidig havde beat og diskoteksmusik overtaget en del af det marked, hvor jazzen havde været enerådende. Da spillestedet Trinbrædtets bestyrer Jens Helm Petersen i en festuge i de tidlige halvfjerdsere stillede sit musiktelt op ved siden af rytterstatuen på Bispetorv, fik det navnet ”Boblen.” Det halvrunde plasticbeklædte rør havde en fortid som drivhus, og hedt blev der, når Arosia og andre af byens populære orkestre som Spillemændene trak festugens største publikum. Det


var i flaskeøllets tid, og de underjordiske toiletter lukkede en time før musikken stoppede. - Der blev klaget over at folk stod og pissede op ad Kong Christian!” siger Botha og giver hermed én af forklaringerne på, at politimester Trolle efter fire festuger inddrog bevillingen til Boblen. Der skulle gå flere år, før Boblen igen blev en del af Århus Festuge, og denne gang var Arosia og Botha direkte involverede. - Der kom en ny politimester, og ham var Poul Koch og jeg oppe og snakke med 1979. Da jeg fortalte, at vi kun ville servere øl i plastickrus, fik vi tilladelsen. Jeg stod for at leje telt, stole og det hele. Men det gjorde bare, at når vi stod og spillede dernede, så gik mine øjne sådan her rundt i teltet i stedet for at tænke på at spille, og det var noget lort.”

rundt,” siger orkesterlederen, som er iført en let falmet T- shirt med teksten ”Boblen tilbage til Bispetorv – Lars Seeberg ud af Århus.” En ukærlig hilsen til den festugegeneral der på dette tidspunkt parkerede på øretævernes holdeplads. - Den er også blevet for stor, den intimitet, der var i gamle dage, er væk,” siger trommeslager Jeppe Jeppesen. Måske er dette kapitel i jazzens og festugens historie slut. Seneste nyt er, at efter sidste års fiasko på den forblæste mole, tør ingen restauratør binde an med at drive den ærkeårhusianske tradition videre.

Alzheimers Blues - Man kan jo snakke i dagevis om de forskellige kapitler, for satan der er mange historier. Bare når jeg tænker på alle dem, vi har mødt og spillet med. Vi har spillet med nogle af vores store idoler, og dem ville vi aldrig have mødt, hvis ikke der var noget, der hed Tagskægget, hvor vi nærmest var husorkester,” siger Botha. Max Hansen betalte ikke altid tariffen til de lokale, for der skulle være penge til de mange udlændinge, og det kunne give problemer med fagforeningen.

Det var også det år, hvor en orkan rev en tolv meter lang flænge i teltdugen. - Det skete, mens vi stod og spillede. Jeg havde lige fået gipsen af efter en knæoperation, men vi afbrød nummeret og kravlede op uden på teltet med en rulle gaffa. Folk sad og grinede, men vi kunne jo være faldet ned i deres øl!” Året efter overlod Botha ansvaret til Jacob Evar og nøjedes med at spille. - Så kørte vi et hårdt ræs gennem alle omskiftelserne. Der er ikke nogen festugeattraktion, der er blevet flyttet så meget basunen • marts 2008

23

>


Kapitler i en jazzhistorie:

Arosia fylder 50

levetid. De har ikke oplevet surhed, heller ikke når nogen har forladt orkestret. Og musikere er kommet og gået. En stribe af byens bedste jazzmusikere har gennem tiden haft Arosia som fast base. Pianister som Ole Nordenhof, som var den eneste, der nogensinde har haft tilladelse til at ryge sjov tobak i orkestret. Og blæsere som Verner Worck, Gunnar Lautrup, Finn Odderskov, Niels Barfod o.m.a. Musikerne er lønnet af firmaet Arosia. Jeppe fortæller: - Der var altid bøvl med skattevæsenet, og så blev vi enige om at få et SE-nummer, og det gjorde det lettere. Det er bare en indtægtsside og en udgiftsside, og så dividere resten med syv. Som regel kører vi med tarifløn, og det, der er i overskud, ryger i kassen. Det hænger også sammen med, at vi jo ikke har været full-time nogen af os, så der har ikke været det pres på for at få alt udbetalt.” Arosia er første prioritet for musikerne. De kan ikke sige ja til andre jobs længere end fire uger frem, ellers hænger det ikke sammen.

Botha Christensen - En aften var der blevet ringet efter Per Hillers, daværende formand for Århus Orkesterforening. Anmelderen mente, der var uorganiserede musikere på arbejde. Da han kom ind og så os på scenen, udbrød han: ”Hvad satan, det er jo vores medlemmer alle sammen!” Og så gav han en omgang øl!”

sunget i bandet i 17 år og betegner sig selv som fundamentalist, rent musikalsk. - Men det er også dejligt udfordrende, når der kommer noget nyt. Vi er syv musikere med hver vores tæft, interesse og temperament, og det skal gå op i en højere enhed.”

I modsætning til næsten alle andre traditionelle jazzbands har Arosia også eksperimenteret med egne kompositioner, og det er især i disse numre, at tidens toner har sneget sig ind, og det er måske forklaringen på, at også yngre lyttere har ladet sig rive med af de gamle drenge. Til den kommende CD har Botha komponeret ”Alzheimers Blues” - Men jeg kan ikke huske det” griner han.

Orkesterlederen fastslår: - Bortset fra dengang Bent J var vores manager, har vi gjort alting selv, og det har været præget af den enighed, der altid har været i orkestret. Både med hensyn til repertoire, økonomi, alt muligt. Vi har været os selv. Når en ny mand kommer med, bliver han orienteret om, hvordan orkestret hænger sammen. Alle anskaffelser tilhører orkestret, og man får ikke noget med, når man holder op.”

Selvgjort er velgjort Tom Kronbo har spillet banjo, guitar og

De tilstedeværende er enige om, at det er én af hemmelighederne bag Arosias lange

24

basunen • marts 2008

- Vi kan jo ikke stå og øve på noget nyt for så at stå med afløsere på næste job. Vi spiller højst med én afløser ad gangen, ” siger Jeppe, som er hovedansvarlig for bookingen, og Tom supplerer: - Når der er afløsere med, kan vi kun spille standardnumre. Det er en tryghed, når vi er med alle sammen.” Snakken går over på det kommende jubilæum. Bestyrelseslokalet summer af snak om løbesedler, billetsalg og andre detaljer, som skal være på plads inden koncerten 5. oktober i Musikhus Aarhus. Det sidste kapitel om det århusianske jazz-byorkester er ikke skrevet endnu.

www.arosia.dk


FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere.

Fink Revision Åbyhøjgård 32 st tv 8230 Åbyhøj tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen

basunen • marts 2008

25


KAN MAD STRESSE DIN KROP? Lær meget mere om stress og sund mad

En aften hvor du finder ud af hvad stress er, og hvordan du kan hjælpe dig selv til mere energi og fokus i din hverdag som musiker. Møder du ”muren” hver eftermiddag kl. 16? Er det svært at falde i søvn efter en koncert? Kommer du op om morgenen? Hører du efter hvad din krop fortæller dig? Hvad gør et øget stressniveau ved din krop? I løbet af 3 timer kommer vi igennem den konkrete forklaring på hvad stress er og hvad det gør ved din krop. Vi snakker om vigtigheden af at holde sig gode venner med sin krop og hvordan vi bedst ”snakker” med den. Hvilken kost er stressende for kroppen og hvilken kost hjælper kroppen til at holde til det du gerne vil have den skal holde til. Vi kommer igennem hvad der sker inde i kroppen, hvilke hormoner det handler om, hvorfor disse hormoner er af afgørende betydning i forbindelse med fysisk stress, og hvordan man hjælper kroppen ved at spise den rigtige kost. Du lærer om blodsukker, og hvordan det påvirker kroppen, hvad er ”sundt” fedt, hvordan kan man lægge sin kost om, så det ikke er helt uoverskueligt, og også lidt om hvilke vitaminer og mineraler, der er gode i forbindelse med stress. Kostvejleder Annemette Juul Pedersen er også uddannet musiker med fagot som hovedinstrument, og har i 15 år levet som freelance fagottist. Ganske langsomt gik det ned ad bakke med helbredet pga. skiftende arbejdstider, manglende viden om hvornår der var arbejde og sidst, men ikke mindst, manglende viden om hvilken mad, der kan hjælpe i de situationer. Annemette arbejder i dag som musiker, musikskolelærer og kostvejleder med eget firma, hvor hun laver individuelle vejledninger, holder foredrag og underviser i sund mad. Annemettes speciale er stress og kost. Tid: Mandag den 7. april Sted: DMF´s lokaler i Grønnegade kl. 19-22. Pris: kr. 100 Tilmelding: ring eller mail til Lars Knudsen Mere info kan findes på www.helhedskost.dk

26

basunen • marts 2008


Sund kost, hvorfor og hvordan Et foredrag til musikere om sund mad og stress

Af Annemette Juul Pedersen Hvorfor er det vigtigt at spise sundt? Sådan spørger mange, og mange synes det er svært og uoverskueligt at leve sundt. Maden er vores måde at tale med vores krop på, og derfor er det vigtigt at vi taler et sprog kroppen forstår; dvs. spiser vi noget, som er godt for kroppen kan den med det samme ”oversætte” det til noget nærende og brugbart. Spiser vi, på den anden side, noget, som kroppen ikke kan ”oversætte”, så kan den ikke finde ud af hvad det betyder, og må så lægge det på lager. Lageret er f.eks. fedtdepoter. Annemette Juul Pedersen er 41 år, uddannet klassisk musiker og har spillet med diverse symfoniorkestre herhjemme. Hun har levet som freelancefagottist i 15 år og har oplevet på sin egen krop, hvordan stress kan påvirke. At arbejde som freelance musiker er at befinde sig i et højtstressende spændingsfelt. Stadig skiftende arbejdstider, arbejdsopgaver, man skal sige ja til med kort varsel osv. ”En dag opdagede jeg, at jeg var blevet overvægtig, at jeg arbejdede alt for meget, bl.a. kørte jeg i en periode 300km om dagen for at komme på arbejde, og at jeg var så stresset, at min livskvalitet var alvorligt truet. Jeg fik det dårligere og dårligere, havde store problemer med forstoppelse og fik eksem over det hele. Jeg gik til en kostvejleder og fik omlagt min kost. Vi ved jo alle sammen godt, hvad vi ikke skal gøre. Det svære er at tage skridtet til en ny livsstil. I dag er jeg selv uddannet kostvejleder fra Hover Sundhedshøjskole og har

ændret min livsstil totalt. Jeg spiser slet ikke sukker, hvede eller mælkeprodukter. Det sværeste ved at leve sundt og være i balance, er ikke at falde i. Jeg kan mærke, hvor meget det betyder at opretholde den sunde livsstil, få sund mad, sove godt om natten og bevæge sig”.

holde til mere og har mere energi. Vi skal indse, at det er hormonerne, der styrer de kemiske processer i kroppen, mener hun.

Det er helt klart, at du kan afhjælpe stress med sund mad. Hvis ikke jeg havde lagt min kost om, havde jeg uden tvivl været hundesyg i dag. Sørg for, at det, du spiser, er mad, som kroppen kan bruge til noget. Det er det mindste, man kan gøre over for sig selv.

- Vi kan ikke styre vores krop med vores hjerne. Vi kan selvfølgelig påvirke den, ved at vi kan slappe af, meditere, tænke mere positivt osv., men i bund og grund er det hormonerne, der styrer kroppen ved at flyve rundt i kroppen og sender beskeder om, hvad der skal ske. Så er det vores ansvar at sørge for, at der er balance i hormonerne. Det er det, der er kunsten. Det er derfor, at mad er så vigtig.

STRESS OG MUSIKERNE Mange musikere lever dagligt med et meget højt stressniveau. Det er en del af branchen, og efter min mening er det derfor vigtigt at man tager sig af sig selv og sin krop. Skiftende arbejdstider, hårdt pres til koncerterne om at ”levere varen”, pres fra dirigenter (og måske kolleger), usikkerhed om hvornår, og hvad man har at lave (her tænker jeg på de rytmiske musikere, som ikke kan få faste stillinger), ræset omkring dagpengene osv. Disse er alle sammen ting, der stresser.

HVAD KAN DU LÆRE DENNE AFTEN I løbet af denne aften finder du ud af hvordan du evt. kan starte med at lægge din livsstil om. Jeg snakker om hvad stress egentlig er, og hvordan det påvirker kroppen, hvordan får du energi til at holde til dit liv?, hvorfor feder sukker?, er morgenmad vigtig?, hvad er blodsukker egentlig?, hvorfor har jeg ondt i maven når jeg er nervøs?, hvad er tallerkenfordeling?, hvordan med fedt? Og mange andre ting, og der er nok noget du gerne selv vil spørge om, når du sidder der.

En ting, der sjældent tales om er hvordan mad kan stresse kroppen. Et godt eksempel er f.eks. en morgen uden morgenmad (dvs. to krus kaffe og måske en cigaret), så er man allerede i gang med at stresse kroppen, allerede inden man møder på arbejde.

Tid: Mandag den 7. april kl. 19 - 22 Sted: DMF´s lokaler i Grønnegade Pris: kr. 100 Tilmelding: ring eller mail til Lars Knudsen Mere info kan findes på www.helhedskost.dk

Ved bl.a. gennem kosten at sørge for at holde sin egen sundhedstærskel højere, så man ikke så nemt bliver syg, kan man

basunen • marts 2008

27


Kom en uge til Berlin Nu er der for Århus afdelingens medlemmer mulighed for at lægge billet ind på en uge i vores Berlin lejlighed i anden halvdel af 2008. Følgende uger kan der søges om: 27 - 33 - 37 - 43 - 46 - 50. Sidste frist for at byde ind er mandag den 5. maj 2008, hvorefter der vil blive trukket lod blandt de interesserede. Flere af afdelingens medlemmer har allerede besøgt den fantastisk beliggende lejlighed i Prenzlauer Berg, som er lige på grænsen til Mitte ved Alexander Platz. Og responsen på opholdene i lejligheden og den skønne by er forrygende! Lejligheden er på 109 kvm., og der er 6 faste sengepladser. Læs mere på www.dmf-aarhus.dk. Prisen for et uge ophold er 2000 kr. Ugen går fra mandag kl. 16.00 til næste mandag kl. 13.00. Betaling for leje sker kontant på DMF Aarhus afdelingens kontor, hvor lejeaftale samtidig underskrives. Vær opmærksom på at der også lægges et depositum på 1000 kr. Kontakt Aarhus afdelingen v/Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem 10-18 eller tirsdage til fredage mellem 10-14. Læs om lejligheden, og se billeder og videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside www.dmf-aarhus.dk.

Feriehus i Spanien DMF-Aarhus har sammen med DMF’s afdeling i København forlænget muligheden for at råde over det dejlige feriehus Citronhuset, beliggende i den lille by Monda ikke langt fra Marabella. Huset er ikke så stort, så det kan kun udlejes til 2 eller max. 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn. Afdelingerne har delt ugerne imellem sig, så der er en ligelig fordeling i gennem året. Du kan læse mere om Citronhuset på Basunens hjemmeside. www.basunen.dk En del af afdelingens medlemmer har efterhånden besøgt vores dejlige sydspanske feriehus, Citronhuset. Nogle er blevet så vilde med huset og livet i den lille by Monda, at de har været dernede op til flere gange. De mange tilfredse tilbagemeldinger og kommentarerer, som ”Citronhuset er lidt vores hjem i det spanske”, er ikke til at tage fejl af. I øjeblikket er der følgende ledige uger til rådighed i 2008 og 2009 for Aarhus afdelingens medlemmer: 22-23-34-35-38-39-43-46-47-50-512-3-7-10-11.

28

basunen • marts 2008

Prisen pr. uge er 600 kr. i lavsæsonen og 1100 kr. i højsæsonen. Det er efter ”første til mølle” princippet muligt at booke både én eller to sammenhængende uger efter ønske. Prisen pr. uge er: kr. 1100,- i højsæsonen og kr. 600,- i lavsæsonen. Du kan se, hvornår huset er ledigt og finde mere information på hjemmesiden www.citronhuset.dk. Eller du kan ringe til DMF og tale med Lars Knudsen på 86 18 45 99 Aftale med biludlejningsfirmaet Helle Hollis Som et ekstra plus er der indgået en aftale med et af Costa del Sol’s førende biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje. Eneste betingelse er at reservationen sker via DMF, som så formidler kontakten til Helle Hollis i Malaga.


Nyhedsinformation fra DKL Af Niels Chr. Hansen - formand for DKL DKL KÆMPER FORTSAT FOR STUDENTERINDDRAGELSEN! Lige efter nytår sendte DKL et åbent brev til kulturministeren samt til kulturordførerne for de politiske partier i Folketinget. Anledningen var, at ministeriet endnu engang har indskrænket medarbejdernes og de studerendes mulighed for at få medindflydelse, når der skal træffes centrale beslutninger, fx om valg af ny rektor og prorektor. DKL mener, at den tiltagende ministerielle topstyring kan være skadelig for den faglige udvikling samt svække ledelsernes troværdighed lokalt ude på konservatorierne. ”Det er mit klare indtryk, at graden af de studerendes medindflydelse på institutionerne ikke afhænger af de specifikke formuleringer i de forskellige styrelsesbekendtgørelser…”

(Brian Mikkelsen i sit svar til DKL) I sin svarskrivelse til DKL skriver Brian Mikkelsen, at han sætter pris på DKL’s henvendelse, men at han ikke tillægger styrelsesreglerne den store betydning for de studerendes grad af indflydelse. Vi kan imidlertid konstatere, at styrelsesreglerne er langt mere topstyrede og mindre demokratiske end på universiteterne og en lang række af de andre kunstneriske uddannelser. I DKL mener vi, at inddragelse er en forudsætning for engagement, og selv kulturministeren er helt enig med os i, at engagement er betingelsen for et godt, fagligt velfunderet og dynamisk studiemiljø! Eftersom Brian Mikkelsen således ikke underkender et eneste af vores konkrete argumenter, har DKL nu i sinde at søge om foretræde for Folketingets Kulturudvalg for at opfordre til, at politikerne ser lidt mere nuanceret på sagen. DKL MØDER ”MUREN”! Den 11. marts mødes DKL med ”MuR” på konservatoriet i Århus. ”MuR” står for ”Musikkonservatoriernes Rektorer” og er sam-

menslutningen af rektorerne fra hvert af de seks danske musikkonservatorier. Det årlige dialogmøde er de studerendes mulighed for at tale til rektorerne i samlet flok og søsætte nye idéer for udviklingen på konservatorieområdet. Her vil DKL fx kunne tale om studenterinddragelse, præsentere vores tanker om en alumneordning for tidligere konservatoriestuderende og et netværk for kompetenceudvikling for konservatorielærere samt diskutere andre aktuelle emner såsom evaluering, akkreditering og aftagerpaneler. Hvis du har andre gode forslag, så tøv derfor endelig ikke med at fortælle dem til dit landsråd DKL inden begyndelsen af marts! HVOR SKAL DU SPILLE TIL MUSIKKENS DAG D. 10. APRIL 2008? Traditionen tro skal alle Danmarks 1.300 konservatoriestuderende ud og profilere konservatorierne og fylde Danmark med suveræne musikoplevelser på Musikkens Dag. Som noget helt nyt er Musikkens Dag 2008 også et velgørenhedsarrangement, hvor der samles penge ind til instrumenter og undervisning for børn og unge i fattige lande. Denne musikalske humanitære hjælp udføres af Dansk Røde Kors, som Musikkens Dag i år samarbejder med. Som konservatoriestuderende skal du selv booke en koncert på Musikkens Dag, og de penge, du kan få for arrangementet, skal gå 100 % ubeskåret til de velgørende formål. Tænk kreativt og kom i gang med bookingen allerede nu! Det kan være koncerter på virksomheder, spillesteder, institutioner, sygehuse, caféer, fængsler, asylcentre, banegårde, rådhuse, ministerier, skoler og offentlige steder. Kun fantasien sætter grænser! Måske kan du tjene penge ind på Musikkens Dag ved at undervise eller lave teambuilding-arrangement for en virksomhed. DKL har oprettet KonsAid som er De Konservatoriestuderendes Forening for Musikalske Humanitære Formål. KonsAidbestyrelsen består af studerende fra alle konservatorierne og vil blandt andet stå for at forvalte de penge, der spilles ind på Musikkens Dag. DKL har igen ansat Ricco Kjær som landskoordinator for Musikkens Dag: ”Der er en fantastisk motivation blandt de konservatoriestuderende på alle seks konservatorier i år, så det skal nok blive en

suveræn Musikkens Dag 2008. Det er vigtigt, at alle er med, og selv en lille koncert af blot 15 minutters varighed kan være et godt bidrag til den gode sag, så vi håber, at alle tager del i det fælles projekt. Musikkens Dag 2008 skal videregive musik og livsglæde til børn og unge i Dansk Røde Kors´ projekter i Zimbabwe, Montenegro og Indonesien. Her er musik også en vigtig brik i at få børn og unge på fode igen efter forfølgelse, hungersnød, katastrofer og sygdom,” siger Ricco Kjær. Læs også om samarbejdet mellem Musikkens Dag og Dansk Røde Kors på: http://drk.dk/sw81563.asp

Læs meget mere om Musikkens Dag og KonsAid på vores hjemmeside: www.musikkensdag.dk DKL’S STRATEGI FOR SU-OMRÅDET! For første gang i lang tid er vi studerende på de kunstneriske uddannelser nu igen repræsenteret i SU-rådet, der skal rådgive undervisningsministeren i spørgsmål om SU. Dette skete, da Bertel Haarder ved årsskiftet udpegede DKL’s formand Niels Chr. Hansen til rådet. DKL vil på denne måde arbejde for, at SUlovgivningen tager hensyn til de særlige forhold, som gør sig gældende for studerende ved de kunstneriske uddannelser. Derfor vil DKL nu forsøge at formulere en strategi for SU-arbejdet. Hvis du har gode idéer til, hvordan vi kan gøre SU-ordningen endnu bedre for de konservatoriestuderende, eller hvis du kender til eksempler, hvor der er problemer med de nuværende SU-regler, så kontakt derfor Niels Chr. Hansen på formand@DKLnet.dk eller tlf. 25 33 88 33. Du kan læse meget mere om SU-rådet på www.su-raadet.dk og om SU-reglerne på www.su.dk. Mange musikalske hilsner på vegne af DKL Niels Christian Hansen Formand, DKL

basunen • marts 2008

29


Bestyrelsens beretning for 2007 Generalforsamlingen afholdes søndag den 30. marts 2008 kl. 15:30 i Stakladen, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C

Se også indbydelsen til Medlemsfest på side 35 Siden sidste års generalforsamling har vi kunnet observere, at flere af afdelingens gamle ”heste” er blevet lidt trætte og må stilles til hvile. Her tænkes eksempelvis på juletræsfesten og den elektroniske julestue. Interessen er mærkbart aftagende. Det er den desværre også for afdelingens højeste myndighed - generalforsamlingen. Spørgsmålet er så, om vi som bestyrelse skal opgive de aktiviteter, eller om vi skal genopfinde dem og prøve at få sparket noget mere liv i det? Som bestyrelse hælder vi nok mest til at forsøge at få det til at fungere, og derfor justerer vi på skruerne. I 2004 nytænkte vi hele generalforsamlingen og havde meget stor succes med det. 120 mennesker var samlet ved den lejlighed. Siden er det gået støt og roligt ned af bakke med medlemmernes interesse herfor. Hvorfor? Det er nemt at se konsekvenserne og udviklingen i vores medlemsaktiviteter, det er nogen gange sværere at gennemskue, hvorfor tingene begynder at blegne. I forhold til generalforsamlingen så er det jo baseret på en dagsorden, der skal holdes til punkt og prikke, da den er en del af fundamentet i afdelingens vedtægter. Vedtægterne, som er de overordnede juridiske præmisser, som afdelingen drives ud fra. Det er foreningens lovgrundlag, og står ikke til at ændre. Derfor har bestyrelsen besluttet ovenpå sidste års skuffende generalforsamlingsinteresse, at vi fortsætter i nogenlunde samme form. Dem, der kommer, de kommer, og bestyrelsen gør det den skal i forhold til vedtægterne. Til gengæld piller vi underholdningen ud af generalforsamlingen. På den måde kan den tidsmæssigt kortes ned, og derved syntes flere medlemmer måske de bedre kan overskue det. Samtidig har vi flyttet dagen fra mandag aften til søndag eftermiddag. NU ser vi, hvad der sker. Medlemsfest Til gengæld har bestyrelsen besluttet, at vi vil prøve at stable en medlemsfest på benene umiddelbart efter årets generalforsamling, hvor afdelingen er vært for en hyggelig aften. Og vi håber selvfølgelig, at der vil være stor interesse for det. Det ville være en drøm, der ville gå i opfyldelse, hvis vi kunne lave en årlig tilbagevendende medlemsfest, som medlemmer havde lyst til at deltage i. Det ville være en flot manifestation og fejring af foreningen, medlemmerne og afdelingen. A-kassen og supplerende dagpenge Mange af vores medlemmer har oplevet store frustrationer i forbindelse med deres A-kasse. Problemet har været, at landets beskæftigel-

30

basunen • marts 2008

sesminister har været ude efter alle A-kassemedlemmer, der er på supplerende understøttelse, og i den kategori finder man en del af DMF’s medlemmer. Nu skulle disse mennesker flyttes fra deltidsstillinger til fuldtidsstillinger - der var brug for deres arbejdskraft. Stramning på stramning samt forøgede krav til den ledige, har gjort hverdagen i A-kassen så besværlig, at mange medlemmer nu har valgt at melde den forsikring fra. Alene kravet om, at man som ledig skal søge mindst 4 fuldtidsstillinger om ugen, for at bevare dagpengeretten, råber til himlen! Det er helt uhørt og kan meget nemt ses som en hetz mod nogle faggrupper, der bidrager til samfundet på en måde, der er svær at måle i produktionstal og statistikker. Ikke desto mindre er kunstnernes bidrag til samfundet af stor betydning på mange planer. Hvad var samfundet uden det brede kulturudbud, som er en del af danskernes hverdag? De medlemmer, der af økonomiske og andre grunde ikke har haft mulighed at framelde dagpengene, har til gengæld måttet leve med frustrationerne over udviklingen, hvor den seneste politiske øvelse har været at få dagpengeretten beskåret fra 52 uger inden for 3 år til 30 uger inden for 2 år. Det bliver hurtigt meget svært at besætte stillinger på deltid på musikskolerne, men i øvrigt også i en lang række andre servicefag som pædagogmedhjælpere, SOSU-området osv., så det kommer til at mærkes som forringet service på en lang række samfundsområder. Det er et utroligt vanskeligt og for medlemmerne et følelsesladet område. Det er svært at håndtere for medlemmerne, og det har også været vanskeligt at gå til modangreb set fra forbundets side. Via afdelingens hovedbestyrelsesmedlemmer, har vi kunnet følge forløbet på tætteste hold. Forbundets strategi har været at få beskæftigelsesministeren i tale, og derfra få ham til at indse problemerne for freelanceområdet. Samtidig har forbundet prøvet at få placeret kursusvirksomheden ArtLab som samarbejdspartner og som en organisation, der kunne give musikere, artister og skuespil-

lere øgede kvalifikationer til job indenfor det kreative område, og den vej rundt skabe bedre indtjeningsmuligheder for medlemmerne. Vores medlemmer har i vid udstrækning ønsket en mere synlig og aggressiv fremtoning fra vores forbunds side. Forbundet har generelt valgt en afdæmpet form bl.a. i forhold til pressen, for ikke at skabe en konfrontation til det politiske system, som ville umuliggøre en løsning, der kan tage særlige hensyn til freelancerne. Derfor har man valgt forhandlingens vej. Det har man bevidst gjort for ikke at grave unødige grøfter mellem parterne. Desværre har den strategi ikke rigtig haft den ønskede virkning, må vi i bagklogskabens klare lys nok erkende. Spørgsmålet er, om en mere aggressiv fremgangsmåde havde fremmet sagen yderligere? DMF og medlemmerne må nok indse, at der er kommet nye tider. Nu ved vi af erfaring, at vores medlemmer er meget omstillingsparate. Der er ikke mange faggrupper, der evner at tilpasse sig et arbejdsmarked bedre end musikerne. Derfor skal folk nok også klare sig på den ene eller den anden måde. Men det er et problem, at den siddende regering med kulturministeren i spidsen er ved at beskære og omkalfatre kulturområdet. Fordi det sker ud fra devisen om, at det der ikke kan stå, det må falde. Det betyder, at kulturen kommer til at leve på de almindelige markedsvilkår. Gider folk købe billetter eller gør de ikke? Og så giver man kulturstøtte til de store flagskibe, hvor man samtidig placerer nogle gode borgerlige kulturpersoner, der kan føre regeringens politik og ønsker ud i livet. Man kan også sagtens postulere, at Claus Hjort Frederiksen nok ikke vil have problemer med at blive personificeringen og manden, der fik æren, som den der skabte så dårlige forudsætninger for A-kasserne og dens medlemmer, at man umuliggjorde a-kassernes eksistensgrundlag og dermed hele dagpengesystemet som en brugbar forsikring. Hans klare mål er tilsyneladende at få smadret ”den danske model”. Det er disse scenarier DMF og medlemmerne er oppe imod. Symfonisk Sal Nu har det hele ikke været den rene elendighed. En af årets dejlige begivenheder i afdelingen var, at Aarhus Symfoniorkester her i 2007 kunne tage en ny stor symfonisk sal i brug til både øvning og forestillinger. Her skal ikke gåes på kompromis. Salen står 100 % til symfoniorkesterets disposition døgnets 24 timer hele året rundt. Det var derfor en kæmpe glæde og lettelse at konstatere, at salens lyd lever fuldt og aldeles op til forventningerne. Den verdensberømte danske violinist Nikolaj


Sneider klassificerer salen som værende en af de ypperste i Europa. Et flot skudsmål fra en musiker, der har en omfattende erfaring, at udtale sig ud fra. Alt andet lige må det give et kæmpe boost til spilleglæden og til musikernes lyst til at yde. Orkesterets udviklingsmuligheder er bestemt heller ikke blevet ringere med de nye muligheder, de har fået med den nye sal i Musikhuset.

Levende musik i Skolen (LMS) LMS har igennem mange år været et sted, hvor mange af vores medlemmer tjente deres løn. Ved at rejse rundt til de danske folkeskoler og spille og holde foredrag for folkeskolens elever, har mange af vores medlemmer haft LMS som en væsentlig indtægtskilde. Bevillingerne til de årlige koncerter er beskåret fra ca. 3.2 millioner til godt 1 million – en nedgang på over 60 %, som har den konsekvens, at 50.000 skolebørn ikke får mulighed for at opleve skolekoncerten det næste år. En mærkbar forringelse for børnene, men så sandelig også for de optrædende musikere. En masse job for vores medlemmer forsvinder derved og dermed indtægter. En trist udvikling også her. Regnskaber/økonomi 2007 har regnskabsmæssigt været et fint år. Med et overskud på ca. 34.000 kroner, kan vi som bestyrelsen kun være tilfredse med resultatet. En stor del af overskuddet skyldes det faktum, at afdelingen har modtaget et ikke uvæsentligt beløb fra sygedagpengekontoret, som refusion på formandens løn, da han i en lang periode af året har været deltidssygemeldt. Dog har vi for at afhjælpe den situation, brugt en del af pengene igen, idet vi pr. 1. oktober opnormerede Lars Knudsens stilling fra en 24 timers stilling til fuldtid. GATEWAY Forbundets pladeselskab GATEWAY er i stærk stigende vækst. Mange af vores medlemmer ønsker at bruge dette medlemstilbud, når de skal have deres musik udgivet. 300 udgivelser har Gateway nu udsendt her siden deres start. Gateways direktør Mette Ejby-Larsen er derfor i Århus en til to dage om måneden, for at møde de mange interesserede medlemmer i Vestdanmark. Afdelingen forsøger at skabe kontakterne til de mange medlemmer, for hvem Gateway kunne være en mulighed. Aarhus Symfoniorkester 2007 har været et begivenhedsrigt år for orkesteret. Først på sommeren forlod den tidligere musikchef Leif Baltzersen sit mangeårige virke i ASO. Han var en af drivkræfterne i realiseringen af den nye symfoniske sal og af musikhusudvidelsen. En dygtig mand for orkesteret. Han blev erstattet af Palle Kjærgård, der kom fra en lignende musikchefstilling i Aalborg

Symfoniorkester. Ham er der tydeligvis store forventninger til. Som en af Palles første opgaver som musikchef, valgte man at forlænge kontrakten med den meget kompetente chefdirigent Giancarlo Andretta. Sammen med processen med at få det udvidede Musikhus færdigt, skulle orkesteret efterfølgende flytte deres aktiviteter fra Frichsparken og beboerhuset i Langelandsgade/Saltholmsgade til de nye faciliteter i det udvidede Aarhus Musikhus. Man kan vist godt konstatere, at de nye forhold har været værd at vente på. En førsteklasses prøve- og koncertsal. Et top moderne nodearkiv med elektrificerede reoler og nye administrationslokaler. Og oveni det hele er det alt nu samlet på et sted - nemlig i Aarhus Musikhus. Et ønske for orkesterets fremtid og de nye udfoldelsesmuligheder må være, at man får taget hul på en udvidelse fra de nuværende 72 musikere, hvilket gør Aarhus Symfoniorkester til provinsens andet største, idet Odense Symfoniorkester er på 75 musikere. Målsætningen må være et Aarhus Symfoniorkester med 88 musikere i orkestergraven.

Seniorudflugt og julefrokost Traditionen tro sendte afdelingen også denne sommer seniormedlemmerne af sted på udflugt den første mandag i august. Turen gik i år efter anbefaling til Mariager fjord og den gamle Postgård i Mariager. Sædvanen tro var seniorerne og deres ægtefæller i glimrende humør og solen skinnede, hvilket den har for vane at gøre den dag. Vi startede med morgenmad og gammel dansk i afdelingens lokaler. Dog var det kun første etape på en begivenhedsrig sommerdag, og med forventningens glæde i øjnene tog de fremmødte seniorer af sted nordpå med bussen, to kasser øl og en kasse sodavand. Som sædvanlig returnerede der ca. 32 festglade seniormedlemmer fra udflugten til det nordlige. Busturen til og fra destinationerne, sejlturen på Mariager Fjord og frokosten på Postgården havde været en succes, så de ældre medlemmer kunne spredes i hver deres retning med endnu et godt minde i erindring. Julefrokosten var endnu engang traditionel og blev afholdt i afdelingens lokaler. Til frembringelser og musikalsk fremførelse af medlemmernes eget repertoire, blev de mange små anretninger spist og skyllet ned af små klare snaps og dertil øl og sodavand. Og uden at prale for meget, kan man vist godt kalde de to arrangementer for seniormedlemmerne for vellykkede. Der er altid stor ros til de initiativer. Grønnegade 93 Her i slutningen af 2007 solgte forbundet

lokalerne i Grønnegade 93 efter samråd med afdelingens bestyrelse. Forbundet fik et økonomisk tilbud, der var for stort at sige nej til. Samtidig med salget tegnede vi en huslejeaftale med den nye ejer, som betyder, at vi kan blive siddende i lokalerne i Grønnegade med en uopsigelig huslejekontrakt i 10 år. Vi sonderer nu terrænet uden at have travlt. Bl.a. er vi i forhandlinger med Music Town Denmark, som vi finder er et meget interessant initiativ. Music Town Denmark er et privat initiativ taget af nogen kendte mennesker i det lokale musikmiljø. Modellen for Music Town Denmark er hentet i filmbyen ved Advedøre. En model man vil prøve at kopiere her i Aarhus, bare med musikken som omdrejningspunkt. Ideen er, at man vil samle det professionelle musikmiljø under samme tag. Der skal være plads til alt fra detailforretninger, studier, pladeselskaber, bands, øvelokaler, spillested, booking bureauer etc. etc. Et ambitiøst initiativ, der har modtaget over en kvart million af kommunen, så man kan lave en ordentlig undersøgelsesfase. Overenskomst – KBB I år skulle vi igennem overenskomstforhandlinger med Klüvers Big Band. Aftalerne er to årige, så der skal jævnligt kigges på det aspekt ved big bandet. Forhandlingerne gik uden de store sværdslag. Musikerne i orkesteret var langt hen ad vejen på det rene med præmisserne. Og da der som så ofte før endnu engang ikke var nogen økonomisk midler at dele ud af til lønstigninger, så var det hele relativt nemt at overse. Dog fik vi justeret flere steder i overenskomsten, foruden der andre steder blev forbedret i teksten. Det er et spørgsmål, om det er acceptabelt at fortsætte uden lønstigninger til musikerne. De sidder efterhånden i et lønefterslæb i forhold til andre offentligt støttede orkestre. Ellers kunne orkesteret fejre 30 års jubilæum her i 2007. Det gjorde man bl.a. med storstilet turne med den amerikanske jazzsanger Kurt Elling, der regnes for en af branchens fineste. Et samarbejde der gensidigt arbejdes videre på. I 2007 udgav orkesteret også deres hidtil mest sælgende cd, Cæcilie Norby og Klüvers Big Band – ”I Had A Ball”. En udgivelse som er en manifestation af det samarbejdet i Aarhus Internationale Jazzfestival uge, hvor Cæcilie Norby og Klüvers Big Band afviklede en række meget succesfulde koncerter sammen i Ridehuset. Der er igennem de sidste par år blevet arbejdet ihærdigt på at få orkesterets musikere op på ¾-tids ansættelser, i stedet for de 1/3-tids ansættelser, som musikerne arbejder under og kontrakterne lyder på i dag. Vel ikke helt urimelige krav for det eneste statsstøttede rytmiske basisensemble. Aarhus Internationale Jazzfestival I 2007 afholdes festivalen for 19. gang. De sidste mange år har festivalen kunne præsentere ca. 200 koncerter i jazzugen. DMF har fast plads i Aarhus Internationale Jazzfestivals bestyrelse. Desværre mærker man tydeligt, at mediebevågenheden bliver mindre og mindre. Så snart festivalen ikke præsenterer de allerstørste verdensnavne, er det mere end svært at gøre pressen interesseret i koncerterne – det kan også være svært at gøre publikum

basunen • marts 2008

31


interesseret, hvis der ikke lige er et stort verdensnavn, der kan trække på plakaten. Men der er mange danske og lokale jazzmusikere, der har en masse jobs i den uge, og det er jo på mange måder en kæmpe kvalitet for hele det regionale og lokale jazzmiljø. Festivalen arbejder til stadighed på at få større offentlige tilskud, men det er ikke lykkedes i afgørende omfang. Derfor har festivalen befundet sig på nogenlunde samme niveau i en årrække. Festivalen har fundet et leje, som den ikke rigtig kan komme videre fra. Måske hænger det sammen med Aarhus Musikhus og den ombygning, der har foregået igennem flere år, og med deraf nedsatte aktiviteter bl.a. i jazzfestival ugen. Men det kunne være godt for byen og for festivalen, om den kunne udvikle sig lidt mere frem mod en endnu større og en endnu mere international profil. KLIK 07 Igen i 2007 iværksatte vores forbund dette tiltag. Hvilket betød, at medlemmerne fik mulighed for at få nogen nye pressebilleder til deres plakater m.m.. Dette tilbud er populært og eftertragtet, og da der er begrænset med pladser, er vi igen ved at planlægge en ny omgang ”Klik” – forhåbentlig her i 2008. Citronhuset og Berlin lejligheden Til stadig stor fornøjelse for medlemmerne har afdelingen også i 2007 kunnet tilbyde ophold i det herlige traditionelle spanske byhus Citronhuset, beliggende i den lille bjergby Monda, cirka 10 km fra Marabella ved den sydspanske kyst. Siden 2006 har Aarhus- og Københavns afdelingerne delt lejemålet. Samarbejdet om udlejningen kører meget tilfredsstillende. Og vores medlemmer kommer til stadighed hjem fra ophold i Citronhuset med mange roser om de gode oplevelser fra det dejlige sted.

Fra august 2007 har vi også haft mulighed for at sende afdelingens medlemmer ned i en stor lejlighed i Berlin. Lejligheden er på 109 kvm., moderne indrettet med 6 faste sengepladser og beliggende i Prenzlauer Berg lige på grænsen til Mitte ved Alexander Platz. Et hot og stemningsfuldt bohemekvarter, som ligger tæt på Berlins mange rytmiske klubber og de store klassiske koncertsteder. Også her vender der glade medlemmer tilbage med masser af roser og gode oplevelser fra denne kulturelle musiske metropol. Juletræsfest Igennem efterhånden en del sæsoner er der blevet afholdt juletræsfest i DMF Aarhus til glæde for medlemmerne og deres børn. Som tidligere blev festen i december 2007 afviklet i Folkedansens Hus i Åbyhøj. Traditionen tro bød arrangementet på masser af god stem-

32

basunen • marts 2008

ning og underholdning fra Ramsings Nisseorkester, julemanden og hans hjælpere samt denne gang en tryllekunstner/sabelsluger. Der var kæmpe godteposer til børnene og afdelingen havde sørget for mad og drikke til priser, så alle kunne være med. De mange sponsorer og samarbejdspartnere leverede atter et stort antal flotte gaver, som der blev spillet om i det amerikanske lotteri. Alt i alt en hyggelig dag. Desværre må det konstateres, at der igen i år var nedgang i antallet af deltagere til arrangementet. Da interessen for juletræsfesten desværre ikke helt balancerer i forhold til de ressourcer og den økonomi, afdelingen skal lægge i planlægningen og afviklingen, har bestyrelsen besluttet at lægge juletræsfesten til hvile i 2008. Juletræsfesten holder således en pause på ubestemt tid, men kan selvfølgelig altid genoptages i en eller anden form, hvis medlemmerne viser interesse herfor.

Elektronisk Julestue Tirsdag den 11. december afholdtes der julestue på kontoret i Grønnegade. Sædvanligvis var der tændt op i pejsen og julepyntet på behørig vis. Traktementet bestod af de for årstiden traditionelle lækkerier: Glögg, pebernødder, brunkager, knas, øl og vand osv. I år havde vi besøg af den elektroniske musiker Karsten Pflum, som henover aftenen lagde det elektroniske lydspor. Også i år var der både alders- og genremæssigt stor spredning på de fremmødte medlemmer – fra symfonikere, sangskrivere til rock og jazzmusikere. Men også ved dette julearrangement bemærkede vi et antalsmæssigt mindre fremmøde i år, så vi overveje nye muligheder for at bedre interessen for arrangementet, da vi stadig mener, det har store kvaliteter og derfor bør fortsætte. Samtidig er det så en del lettere at stable på benene end juletræsfesten, foruden det heller ikke koster en 10-del af det arrangement. PULS I maj 2007 realiserede det meste af Århus´ rytmiske musikliv i fællesskab projektet PULS. Grundideen med PULS var, at man ville se hvor meget energi man kunne generere når en hel bys musikliv går sammen om et fællesprojekt, og for en stund lægger hverdagens dagsorden til side. 282 bands/koncerter med original musik – der blev arrangeret af mere end 50 organisationer, foreninger, cafeer, værtshuse og spil-

lesteder. En uforglemmelig dag for de mange mennesker, der bevægede sig ud i byen. DMF lagde kontorlokaler, råd, vejledning og penge til projektet, da grundideen var yderligere, at PULS skulle skabe nye samarbejder i byen og nedbryde gamle fordomme imellem forskellige lag af miljøet. De intensioner var så flotte, og det ønskede vi i DMF Aarhus, at være en del af. PULS bliver ikke gentaget trods den overvældende succes. Derfor er foreningen midlertidig sat til hvile indtil en ny strålende ide viser sig.

DMF koncerter på Klostertorv I 2007 ansøgte og modtog vi i Aarhus afdelingen et ekstraordinært tilskud på 50.000 kr. fra hovedforbundets Gramex pulje, som vi i kraft af de samarbejder, vi etablerede, fik til at blive til 125.000 kroner. Formålet med midlerne var i første omgang at præsentere en stribe koncerter med nye danske navne på spillestedet Fabriken i Klostergade. Beklageligvis blev Fabriken i 2007 solgt og måtte lukke ned. Derfor så vi os om efter en anden mulighed for at stable upcoming koncerter på benene. Vi indgik samarbejde med restauratør Kim Lykke fra Café Smagløs om at lave en række koncerter på Klostertorvets scene i Århus Festuge. Rødt gulvtæppe var lagt på hele torvet, og på den røde arkitekttegnede scene havde vi i løbet af tre eftermiddage og aftener i alt 61 musikere i arbejde. Pernille Vallentin, Ehlers/Thejsen, Michel Belli, Amalie Bruun, Ckristian Brøns, Michelle Birkballe, Rolf Heitmann, Jan Daggry, Nikolaj Rysager og Kong Salami, samt mange flere. Den sidste lørdag i Festuge samlede vi under overskriften ”Århus Finest and More” et fyldt torv til hip hop koncerter med landets bedste hip hoppere bl.a. USO, Marwan, C.A.K, Negash Ali, Mo & Mo J, Milo, Angie, Inspired, D J Diverse, Julius Mark Merek, Chadi, Oscar & Boom Blastez. Indsatsen omkring koncerterne i festugen var alt i alt yderst tilfredsstillende – hvor både musikerne og DMF blev eksponeret såvel i dagspressen som i landsdækkende TV.


Jazzsammenslutningen Jazzsammenslutningen – som DMF er en del af - har nu igennem det forløbne år fortsat sit arbejde for den ide, at byen skal have etableret et nyt jazz/verdens/folkemusikspillested i de nedlagte lokaler - ”Huset” i Vester Alle. Den ide er nu en del af kommunens handlingsplan, så den side af sagen er fuldstændig på plads. Dog er der uenighed om en del ”detaljer” omkring det nye sted. Bl.a. vil jazzsammenslutningen have etableret en mindre cafescene til især de lokale unge talenter m.m. – cafescenen skal have åbnet dagligt, så der kan skabes et musikmiljø. Det mener kommunen ikke der er penge til at etablere. Der er endvidere uenighed om, hvordan styringen af det nye spillested skal sammensættes. Kommunen foreslår at Voxhalls ledelse skal drive det nye sted, så det bliver en del af Voxhall. Det ønsker vi ikke sker i Jazzsammenslutningen. Sammenslutningen ønsker en selvstændig ledelse og bestyrelse bestående af folk med indsigt i jazz/verdens/folkemusik, og med personer med kærlighed til de stilarter, der skal præsenteres på det nye sted. Den seneste knast på tråden er den, at Musikcafeen har bemeldt deres interesse for at få deres spillested flyttet fra Mejlgade til Vester Alle også. Det synes jazzsammenslutningen af flere grunde ikke er en god ide. Der er rigeligt at forholde sig til. Indenfor de næste par måneder afgøres det, hvem der skal have status som regionalt spillested og hvem der skal have honorarstøtte. Et meget interessant spil der kan koste byen et regionalt spillested, idet Kunststyrelsen sidste gang påpegede det uheldige i, at Aarhus havde 3 regionale rock-spillesteder, der lignede hinanden til forveksling. Hvor bliver det endnu ikke etablerede jazz/verdens/folkemusik spillested placeret i den proces? Får stedet status som regionalt spillested eller får det tildelt et antal honorarklip? DMF er bekendt med, at der er mange og vægtige kræfter i Østdanmark der forsøger at få placeret det nye sted på højeste niveau, som en konsekvens af det faktum, at der er hårdt brug for et kvalitativt og ordentlig Jazzspillested i Vestdanmark, til gavn for alle jazzmusikere i Danmark, foruden der også er

et klart behov for et århusiansk spillested, der kan tage vare på verdensmusikken også. Jazzsammenslutningen arbejder ihærdigt videre og prøver at påvirke de kommende beslutninger, så de går i den for os ønskede retning. Men der er mange aktører på banen og mange har et ønske om at påvirke, og være en del af det nye spillested.

Gramexmidlerne Igen i år modtog vi en blokbevilling på 75.000 kroner. Penge som afdelingen kunne bruge til musikfremmende aktiviteter. Sammen med blokbevillingen modtog vi samtidig en ekstraordinær bevilling på 50.000 kroner, som var øremærket til koncerter med talenterne indenfor det rytmiske område. Jf. beskrivelsen ovenfor. En pæn portion penge, som vi fik rigtig meget ud af. I 2007 bevillingen har vi støttet Kammerkoncerterne i Årslev, Aarhus Sommerfestival, Unge Spiller Klassisk (talentkonkurrence), Jamsessions på Bent J., festivalen PopRevo, 4 koncerter hos Juhl Sørensen, festivalen Oppenheimers Eftermiddag, KÅNS – konservatoriets nationale sangdyst, Århus Musikskoles 75 års jubilæumsarrangement, samarbejdsprojekt med bokseklubben FAK om et boksestævne & hip hop arrangement i Skt. Anne Gade skoles store aula.

Tema-aftener Hver tredje – fjerde måned afvikler afdelingen tema-aftener for selskabsmusikerne. I februarmåned på Sabroe Kro præsenterede Thomas Valter, Niels Adrian og Nicolai Damgaard deres grej til ”anlægsaften”. De fortalte de fremmødte, hvordan de arbejder med faget, foruden tilhørerne fik en gennemgang af deres anlæg og smagsprøver på deres repertoirer. I august afholdtes arrangementet hos Juhl Sørensen på Skovvejen, hvor de flotte lokaler og de mange lækre flygler dannede ramme om aftenens tema, der især satte fokus på selskabspianisterne. Mads Bærentzen, Niels Dal, Niels Erichsen og Paul Marcmann spillede for de fremmødte musikere, og ind imellem fortalte også de om faget. Mange kloge erfaringer blev videregivet, men også sjove anekdoter var med til at gøre aftenen uforlignelig.

I November var der stor højtaler test på Sabro Kro. Arrangementet var et stort tilløbsstykke, hvor 70 – 80 medlemmer mødte frem. Lars Bo Baadsgaard var lydkoordinator og musiker Jørgen Sølvsten leverede de populære toner til testene. 7 importører stillede udvalgte højtalersystemer op, så de fremmødte havde rig lejlighed til at vurdere kvaliteten og prisen på de forskellige anlæg imod hinanden. Der skal lyde en stor tak til de medlemmer, der igennem 2007 har stillet sig til rådighed i forbindelse med temaaftenerne til stor glæde og gavn for de fremmødte deltagere. Basunen At afdelingen og region Midtjyllands medlemsblad Basunen i 2007 faktisk havde 20 års jubilæum, var ikke noget vi gjorde et større væsen ud af. Udover at vi med tilfredshed kunne se tilbage på en lang række vedkomne, spændende, sjove og seriøse artikler og historier igennem årene. At tilbyde afdelingens medlemmer et velskrevet faglig relevant medlemsblad, er noget vi vælger at prioritere. Det er derfor med glæde, at vi kan konstatere at tilbagemeldingerne og tilfredsheden med Basunens indhold og form, linie og layout er meget positive. Det er godt forum, hvor bestyrelsen også har mulighed for at annoncere diverse kurser, workshop, nye tiltag og fagpolitiske holdninger. Basunen udkommer fortsat 4 gange årligt. Forud for udgivelserne afholdes redaktionsmøder, hvor forslag til artikler diskuteres. Hertil er medlemmerne som altid velkomne til at byde ind med gode ideer, tekster, artikler osv. Lars Knudsen koordinerer indsamling af materiale og han skriver en stor del af indholdet, men vi er også heldige, at have flere skrivende medlemmer. Jørgen Nielsen leverer fine artikler om især jazz og til dels rockområdet, Thorkild Dalsgaard har sit speciale inden for det klassiske og uddannelsesmæssige område, og Lars Kiehn tager sig bl.a. af det kulturpolitiske stofområde og opgaven som chefredaktør. Basunen kan også læses på internettet. Bladet har været på nettet siden 1997, og man kan klikke sig baglæns gennem de seneste 11-12 årgange af Basunen. I øjeblikket arbejder vi med en endnu mere avanceret digital udgave efter samme princip som på MUSIKEREN. På lidt længere sigt vil det måske ende med at afløse den trykte udgave? Vi er p.t. i gang med forhandlinger med Viborg og Holstebro afdelingerne om et muligt udvidet Basun samarbejde, hvori de to afdelinger kan deltage.

basunen • marts 2008

33


Århus afdelingens hjemmeside. DMF-Aarhus har været på nettet med egen hjemmeside siden midten af 90’erne. I det forløbne år har vi arbejdet ihærdigt på at gøre indholdet mere aktuelt med udvalgte nyheder om arrangementer og kurser m.v. Samtidig skulle hjemmesiden gerne blive mere interessant og aktiv bl.a. ikraft af de videoindslag fra forskellige begivenheder og arrangementer, som er noget helt nyt vi er begyndt på. Der har eksempelvis været indslag fra - temaaften med højtalertest - fra hiphop/bokse-arrangementet - og juletræsfesten. Du kan også gå ind på hjemmesiden og se en lille film, der præsenterer lejligheden i Berlin. Et interessant medie, der især kan være med til at sælge DMF til de unge musikere. Derfor vil der helt sikkert komme meget mere, når vi får rigtig får gang i teknikken. Afdelingen har i den forbindelse fået deres egen profil på YouTube. Check: www.youtube.com/dmfaarhus

HB og FU Lars Kiehn, Bjarne Gren og Mads Bærentzen er medlemmer af Hovedbestyrelsen. Det betyder 4 årlige HB-møder af 2 dages varighed plus diverse fagudvalgsmøder: PR-udvalg, kursusudvalg, IT-udvalg, tillidsmandsmøder m.v., så der er mange spændende arbejdsopgaver i forbindelse med arbejdet i forbundets hovedbestyrelse. Bjarne Gren er desuden medlem af forretningsudvalget, som afholder ca. 10 en dags møder om året. Forbundsarbejdet betyder, at vi må overvåge de strømninger, der rører sig på det landspolitiske plan, især når det gælder kultur - og arbejdsmarkedspolitikken. To områder der har givet store problemer for en masse musikere og andre, der arbejder inden for freelanceområdet med afhængighed af supplerende dagpenge. Kurser og Workshops Igennem året har der været afviklet en lang række meget kvalitative kurser. Langt de fleste har været afholdt af forbundet med opstartshjælp af afdelingen. Kurserne er af meget høj kvalitet og lærerkræfterne er de bedste, der kan opdrives i landet. Responsen er derfor stort set altid meget positiv og begejstret. Prisen for at deltage i de annoncerede kurser, er også oftest symbolsk, så det er en fin måde og mulighed for medlemmerne at få opjusteret sin viden og erfaring. Afdelingen har dog også selv taget initiativ til at afholde lokale workshops og kurser. Bl.a. afviklede vi et to dages kursus ”Coaching for selskabsmusikere” her i slutningen af året.

34

basunen • marts 2008

har vi en række servicetilbud, som medlemmerne kan deltage i, i det omfang de lyster og finder dem relevante. De tiltag skal også findes på og realiseres. Samtidig prøver vi som bestyrelse at hjælpe, og leverer sparring på det kulturpolitiske område, sådan at vi kan få udviklingen dirigeret i en gunstig retning til glæde for det professionelle musikliv i byen.

SEMU-udvalg Forbundet eller mere korrekt hovedbestyrelsen nedsatte i 2007 et SEMU-udvalg (selskabsmusikerudvalg). Et udvalg der skulle fokusere på selskabsmusikken og musikerens interesse og arbejdsområde. Erik Sletting og Axel Boel – Aarhus afdelingens bestyrelsesmedlemmer – blev anmodet om at træde ind i dette udvalg. Erik blev ansat tovholder på det første projekt herfra, som var ”DMF On Tour”. Det stort anlagte ”DMF On Tour” blev præsenteret i 5 byer, og med projektet ville DMF prøve at vise sit ansigt over for landets organiserede såvel som ikke organiserede selskabsmusikere. Samtidig præsenterede man nogen af branchens fineste kunstnere og musikere. Håbet var at hverve en del af de mange uorganiserede selskabsmusikere rundt i det ganske land ved at vise dem, hvad DMF stod for. Publikumsmæssigt var det en flot succes. Men det er for tidligt at sige, om det har skaffet flere medlemmer. Huset - Vester Alle DMF har ved bestyrelsesmedlem Christian Dietrichsen været meget involveret i arbejdet med et projekt, der hedder ”Netværk for flere fristeder”. Efter ”Huset” i Vester Alle er blevet rømmet her pr. 1. januar, og da man ikke påtænker at starte ombygninger af det nye rytmiske produktionscenter og spillested førend i august 2008, har ”Netværket for Flere Fristeder” budt ind på at lave et ultimativt brugerstyret kulturhus i dele af huset i den mellemliggende periode. Planerne er godkendt af kommunens kulturudvalg, og det er meningen, at stedet skal huse alle mulige former for kultur fra så mange forskellige miljøer som muligt. Ved mere info og interesse for projektet – kontakt Christian Dietrichsen på 5050 2002. Teaterområdet Afdelingen tilser kontrakterne fra en lang række teatre, ensembler og teaterforeninger m.m. i hele Øst og Midtjylland. I en del tilfælde er afdeling med til at lave overenskomsten med de mange nye aktører, der igennem en lang periode er poppet op indenfor området. Ellers består arbejdet i at tilse, at det aftalte og kontraktlige, samt det overenskomstmæssige overholdes, sådan at musikerne ikke snydes af arbejdsgiveren. Opstår der problemer og tvister, ja så stiller afdelingen sin ekspertise og erfaring til medlemmernes tjeneste. Afdelings arbejde og dagligdag Arbejdet i afdeling er mangesidet. Først og fremmest skal vi, der er ansatte, hjælpe medlemmerne med de erhvervsmæssige problemer, de møder i deres hverdag. Ud over det

Kontoret og telefonlinierne har åbent 24 timer ugentligt. De ansatte sidder i det tidsrum parate til at tage varer på de medlemmer og andre henvendelser, der tilflyder afdelingen i et væk. Samarbejdet mellem afdelingens ansatte og de to forbundsansatte fungerer upåklageligt. Vi supplerer hinanden flot og prøver at strukturere og tilrettelægge tingene til medlemmernes bedste. Tilbud til kulturmiljøet Samtidig stiller vi vores lokaler til rådighed for hele det århusianske musikmiljø. Hvis der er ledigt, kan man som aktører i miljøet altid booke sig ind til et møde eller anden aktivitet, hvilket faktisk mange benytter sig af. Det forøger naturligvis også aktiviteten i det daglige, og derfor er der ofte også gang i biksen. Der er rigeligt at forholde sig til. Og set i lyset af den seneste udvikling på kultur- og arbejdsmarkedsområdet, så er det ikke blevet lettere at være professionel musiker i Danmark. Dermed er henvendelserne og kommunikation med frustrerede medlemmer også i stigende grad en del af hverdagen. Konstante forringelser Desværre er der ikke umiddelbart nogen ændring at se. Forringelser og besparelser tilflyder kunstnerne og området i et væk. Desværre ser det ikke ud som om, der er ret mange af Folketingets partier, der ønsker at beskytte kunstnerne og dermed også musikerne. Det virker som om, at man fra regeringens side – godt hjulpet af Dansk Folkeparti - ser kulturområdet som en torn i øjet på samfundet, og derfor ønsker man at skabe så ringe vilkår for kunsten, at kun de stærkeste og mest velstillede kunstnere overlever i den orkan. I skrivende stund har de samme partier startet et frontalt angreb på Statens Kunstfonds livsvarige ydelser til kunstnerne. Et eksempel ud af en lang række angreb og forringelser det forløbne år. Derfor er det også vigtigt, at vi fastholder DMF som en stor og stærk kunstnerorganisation, for i fremtiden bliver der endnu mere brug for DMF i kampen mod nedskæringer og forringelser og for at bedre vilkårene og muligheder for et ordentligt eksistensgrundlag for medlemmerne. Bestyrelsen håber derfor, at rigtig mange af afdelingens medlemmer har lyst til at deltage i generalforsamlingen, der denne gang er flyttet til Stakladen og bliver afviklet søndag eftermiddag. For det er på generalforsamlingen, at man som medlem bl.a. har mulighed for at ytre sig og kommentere året der gik. Samtidig er det også i det forum, at man har mulighed for at byde ind og påvirke arbejdet i fremtidens DMF.


basunen • marts 2008

35


36

basunen • marts 2008


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.