Basunen 2006 nr. 3

Page 1

basunen • oktober 2006

1


2

basunen • oktober 2006


Grønnegade 93 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

www.basunen.dk

INDHOLD Budgetforliget og kulturen Debutkoncert Music Export Denmark World Philharmonic Orchestra Juletræ Koncert i Kattegatcentret Baskoncert i Grenå CD-udgivelser Siden Sidst Når musik vurderes Min nye CD er på gaden Ny støtteforening for Bent J Hit på hit på hit på HITS Temaaften Dansk firma headhuntet Danmarks grimmeste festival Kærlighed på skemaet Tue Madsen Eigil Madsen Konservatorie Studerendes Landsråd Ansøgningsfrister

04 05 06 08 10 12 13 14 16 18 20 22 23 24 25 26 27 28 30 33 34

06 22 25 30

www.dmf.dk/aarhus UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Grønnegade 93 2.sal • 8000 Århus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Bjarne Gren Jensen (grafisk produktion og web) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. nov. 2006. Folder med annoncepriser kan bestilles. • FORSIDE Jacob Venndt • FOTO Martin Dam Kristensen

basunen • oktober 2006

3


Budgetforliget og kulturen Af Lars Kiehn Politikerne har nu afsluttet den lange proces, som hele budgetforliget har været et udtryk for. Kulturen slap nådigt i denne omgang. Bent J fyldte 75 år og fortsætter sin kamp for sin jazzbar.

de lokale beboerhuse. Det er meget trist, at den enes død bliver den andens brød, men det er beslutningen fra politikerne. Yderligere er der bevilget 300.000 kroner som anlægsbevilling til øvelokalekomplekset på Tomsagervej i Åbyhøj.

De kulturelle besparelser Århus Kommune skulle spare 410 millioner kroner i deres budgetter, og det udsendte sparekatalog, som er et udtryk for de mulige kommunale besparelser, er nu udmøntet i realiteter. Og jeg vil tillade mig at mene, at kulturen og herunder musikkulturen slap nådigt fra det forlig.

Alt i alt er det svært at være utilfreds med slutresultatet på besparelserne. Jeg ved også, at de implicerede institutioner tager besparelserne med oprejst pande og glæder sig over, at det ikke gik værre, hvad det sagtens kunne have gået.

Århus Musikskole skal spare 165.000 på voksenundervisningen, og det vil ske ved takstforhøjelser. Aarhus Symfoniorkester skal spare ca. 240.000 på administrative besparelser. Det betyder, at musikerne beholder deres job og orkesteret dets størrelse. Til gengæld bliver en del af ”Huset” i Vester Alle lavet om til produktionscenter for rytmisk musik og en anden del af lokaliteterne bliver til et spillested for jazzen / verdensmusikken & folkemusikken. Det sker på baggrund af det faktum, at Huset lukkes og flyttes til bl.a. Brobjergskolen og

Kommunen vil i den kommende tid iværksætte flere musikkulturpolitiske høringer. Jeg håber, at der er nogle af jer medlemmer, der har modet og lysten til at blande jer og give jeres besyv med, sådan at det professionelle musikliv bliver repræsenteret af andre end formand Lars Kiehn. Det kunne være skønt at se nogen af jer deltage i debatten. Bent J fyldte 75 Bent J. fyldte 75 år den 8. september. Fødselsdagen blev fejret på behørig vis med reception og fødselsdagsjamsession under Louis Hjulmands ledelse. DMF, Jazzselskabet og Århus Kommune

DMF - MIDTJYLLAND DMF-Århus Lars Kiehn Grønnegade 93, 2 8000 Århus C Tlf: 86 18 45 99 Fax: 86 13 07 78 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers Carlo Boisen Hospitalsgade 7, kld 8900 Randers Tlf: 86 42 38 20 Fax: 86 42 38 56

DMF-Grenå Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 8500 Grenå Tlf: 86 38 75 15 Fax: 86 38 78 87

DMF-Herning Palle Persson Solvænget 20 7400 Herning pallepersson@jubii.dk

Har du brug for at kontakte afdelingen vedr. faglige spørgsmål ! Eller har du spørgsmål om A-kassen, overenskomstsspørgsmål m.v., er du altid velkommen på kontoret. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Århus kontor har åbent: Mandag : 10 - 18 Tirsdag - fredag : 10 - 14

4

basunen • oktober 2006

bekostede en fejring af fødselaren med et arrangement mandag den 11. september. Saxofonisterne Jesper Thilo, Christina Von Bülow, Jens Søndergaard og Michael Bladt ”battlede” sig igennem aftenen på en rytmisk baggrund, der blev båret oppe af Alex Riel, Peter Vuust og Mads Bærentzen. Alt i alt en forrygende og anderledes aften på et gammelt århusiansk spillested, der nægter at give op, og som fortsat kæmper for at holde fanen høj og jazzmusikken i live. Respekt til Bent Jensen for den kamp. Var der generelt så meget gejst og overlevelseskraft i de mange initiativer i byen, som den Bent Jensen præsterer, så meget anderledes ud. Derfor skal vi passe på Bent og hans sted, for snart kan det være forbi. Hvem sidder så for bordenden med dirigentstokken og initiativet? Derfor et stort tillykke og et længe leve til Bent Jensen. Det er virkelig godt gået, det Bent har præsteret i sine mange år i Nørre Alle 66. Jes Halding skrev engang i Basunen om Bent og hans jazzbar: ”Bent J i 25 år – på den anden side burde en humlebi heller ikke kunne flyve.”


Debutkoncert med Jacob Venndt Af Jørgen Nielsen • se også forsidefoto ved Martin Dam Kristensen - De har holdt mig indespærret på Jydsk Musikkrematorium i otte år, men nu er jeg fri”, erklærede en sveddryppende og storsmilende Jacob Venndt efter sin én time lange debutkoncert foran en fyldt Lille Sal i Musikhuset d. 12. september. Under overskriften ”Venndt på en tallerken” serverede multitalentet en 9-retters menu, hvor man smagte på nogle instrumentale færdigheder af meget høj klasse. Men den 27-årige el- og kontrabassist, sanger, mundharmonikaspiller, pianist, trommeslager m.m. rummer mere end det. Han bruger sine instrumenter og sin stemme som værktøjer i menings-

fulde performances, hvor humor, alvor og galskab er med til at skabe en gribende forestilling. Med sig på scenen havde debutanten vekslende grupperinger: trio, big band, strygekvartet, foruden sin faste makker, guitaristen Jens Chr. Kwella og en rigtig digter. Og så var der lige Niels, der spillede på sav! Prismodtager i Holstebro Debutkoncert er et begreb, der stammer fra dengang, hvor de konservatoriestuderende ikke måtte optræde

offentligt, før de havde færdiggjort deres uddannelse. Jacob Venndt har unægtelig været meget synlig i musikverdenen allerede, og det har man fået øje på helt i Holstebro. Den 14. december 2005 fik han tildelt Holstebro Musikpris på 30.000,- Som begrundelse for valget anfører juryen, at ”Jacob Venndt er en musiker, som forener en overlegen teknisk kunnen på sit instrument med en stor og visionær musikalitet. Han behersker ikke blot kontrabas og elbas, men spiller fremragende på adskillige andre instrumenter, bl.a. mundharpe, klaver og trommer. Som komponist er Jacob Venndt i besiddelse af en enestående sans for det uventede. Hans musik er både smuk, poetisk, vild og humoristisk og kan ikke sættes i bås. Det er juryens opfattelse, at Jacob Venndt vil blive en afDanmarks toneangivende musikere.” Hele koncerten blev filmet af Jacob Nielsen med henblik på udgivelse af en DVD.

G AT E WAY T I L Å R H U S DMF´s egen musikdistribution kan nu kontaktes i Aarhus. Direktør for GATEWAY Mette Ellebye-Larsen er at træffe i Århus her i oktober, november og december. Går du / I med planer om at udgive jeres musik på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så har du chancen for at få en snak med Gateway Musics direktør Mette Ellebye-Larsen. Mette træffes på Aarhus kontoret mandagene 23. oktober / 13. november og 11. december - alle dagene fra kl. 11 – 17. Kontakt Mette på 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk basunen • oktober 2006

5


MUSIK EXPORT

MXD - Music Export Denmark

Tekst og foto Lars Knudsen ”Lige nu rammer mine to liv ret meget sammen”. På en helt almindelig onsdag morgen fanger Basunen Nephew-guitarist og daglig leder af MXD - Music Export Denmark, Kristian Riis, på vej ind af døren til Copenhagen Records. Vi får en snak om arbejdet med at eksportere dansk musik. Et arbejde der for alvor blev skudt i gang i 2005. Her bevilgede Kulturministeriet årligt 3,5 mil. kr. til musikeksport, og projektet kører indtil videre til 2007.

Målet med MXD På længere sigt er målet at få opbygget en række internationale karriereforløb for danske orkestre. Meningen er ikke at fokusere på at lave ”one hit wonders”, men kontinuerligt at være med til at støtte de mest etablerede bands og de bands med det største eksportpotentiale herhjemme og på den måde sørge for, at musikerne kan opbygge en karriere ud fra arbejdet med deres musik.

Kristian Riis har nok at give sig til i øjeblikket. Det er ingen hindring for hans engagement i Nephew, at han arbejder for MXD. Og omvendt påvirker hans arbejde for MXD heller ikke, at han er professionel, udøvende musiker. Denne onsdag formiddag har Kristian Riis netop færdiggjort et morgenmøde, og vores interview om MXD er for Kristian Riis dagens første i en lang række interviews, der primært vil dreje sig om det nye Nephew album. Men for den rolige nordjyde er det ”just another day at the office”. I torsdags tog han til Kristian Riis Grønland for at spille med Nephew. Han landede i Danmark igen mandag aften. Tirsdag morgen var han til møde i København i MXD regi og kørte derefter hjem til Århus til en lytte-session på det nye Nephew album. Samme aften kørte han tilbage til København, for at arbejde på et oplæg til et møde med Kulturminister Brian Mikkelsen, i ugen der kommer. Oplægget lå færdigt onsdag morgen. Tilsyneladende frisk fortæller Kristian Riis: ”Min indgangsvinkel i forhold til MXD er, at jeg har en ide om, hvad det vil sige at være kunstner og holde et band på landevejen. Altså omkring det at lægge en strategi og så realisere den. Og så har jeg en grundlæggende indsigt i det at sætte koncerter op samt erfaring som musiker i et band, der både spiller i ind- og udland”.

6

basunen • oktober 2006

MXD har to primære opgaver. Den ene er turnestøtte. Her støttes danske bands som regel via deres pladeselskaber, der henvender sig til MXD med et budget over, hvordan en turne gribes an. Den anden del er at sætte show-cases med danske navne op rundt omkring i verden. MXD har altså både en passiv ansøgningsbehandlingsdel og et aktivt udadvendt virke. Formålet med MXD er at få danske bands ud i verden og sørge for at opbygge et stærkt internationalt netværk, som kan komme danske bands og den danske musikbranche til gode. ”I det at MXD er finansieret af Kulturministeriet, har vi muligheden for at brande dansk kultur og Danmark som sådan. Men det primære for os er at arbejde med mu-

sikken og de enkelte bands. Når vi tager ud og laver show-cases, så hænger vi ikke danske flag op og sådant. Der er det musikken, det handler om. Og følgevirkningen er så, at hvis der er et dansk band, som har succes, så er der andre, som kan følge med i kølevandet. Så jo, der er selvfølgelig en kulturel branding i det, men i høj grad er det, vi laver, med business for øje. At tjene penge hjem til Danmark. Før man kan få penge hos MXD, skal man lave en gennemarbejdet forretningsplan, og musikken skal have et bagland i form at selskaber, der bakker op om den, både økonomisk og arbejdsmæssigt”. I det daglige Kristian Riis er den eneste fuldtidsansatte i MXD. Hans fornemmeste rolle er, i følge ham selv, at agere som ambassadør for dansk musik ude i verden. Men dette afføder naturligt også en del praktisk sekretariatsarbejde med ansøgningsbehandling og administration. Kristian Riis rejser ud, når der sættes show-cases op og deltager i en del forskellige konferencer. For eksempel har han netop deltaget i to konferencer i Los Angeles. Her deltog han blandt andet i et panel, hvor man diskuterede de europæiske metoder til eksport at musik. Derudover er en vigtig del af hans arbejde at pleje og holde de internationale kontakter ved lige. Og så er der hele den hjemlige del af arbejdet, der drejer sig om at være i tæt kontakt til hele den danske musikbranche, både orkestre og selskaber. Den måde, MXD konkret fungerer på til dagligt er, at man har lejet sig ind hos ROSA - Dansk Rock Samråd i Århus og kan i et vist omfang trække på hjælp fra ROSAmedarbejdere til det praktiske kontorarbejde. Den største udfordring At skabe et fundament som der kan arbejdes ud fra, har indtil nu været den største


MUSIK EXPORT

udfordring for MXD vurderer, Kristian Riis. For at der kan laves effektiv eksport, kræver det et godt og stabilt grundlag. ”Det tager tid at opbygge en platform som MXD. Det vil ske over en periode. På tirsdag i næste uge har vi et evalueringsmøde med Brian Mikkelsen, hvor MXD projektet som helhed skal fremlægges og diskuteres. Efterfølgende vil Kulturministeriet vurdere, om man ønsker at fortsætte MXD eller lukke projektet ned. Dette er en stor politisk udfordring. Og så er det en stor udfordring at være ude i verden og skulle overbevise folk om, at det rent faktisk er godt, det musik vi har i Danmark. Dette er spændende og udfordrende for MXD, men også for mig personligt”. Et typisk projekt MXD fungerer også som et rådgivende organ. Mange musikere henvender sig for at få råd. Men det er især musikere sammen med deres pladeselskaber, der bruger MXD. ”Vi forsøger at involvere bands og musikere omkring projekterne, da de har en vigtig bevidsthed om, hvad det er der foregår. Men vi er nødt til at have et professionelt bagland, og derfor taler vi meget med pladeselskaberne”. Helt praktisk ligger der et ansøgningsskema på www.mxd.dk, som man anvender til at søge om støtte. Herefter bliver ansøgningen behandlet, og MXD’s bestyrelse afgør, hvilke projekter der støttes. ”Vel og mærke uden at jeg har noget med de beslutninger at gøre”, understreger Kristian Riis. Indtil videre er det primært turne aktiviteter, der støttes. Der arbejdes typisk med etablerede bands i størrelsen Kashmir, Saybia, Outlandish og lignende. Men MXD går også ind og arbejder mere bredt for den danske musik som helhed ved for eksempel at stå for at invitere en lang række internationale branchefolk til SPOT festivalen. Upcoming projekter støttes ikke af MXD - og dog alligevel indirekte, da MXD yder økonomisk støtte til ROSA, som tager sig af disse. MXD støtter med maximum op til 50 procent af et budget. Typisk er det projekter med en vis tyngde i størrelsesordenen 100.000 kr. og op efter.

De 3,5 mil. kr., som årligt ydes fra Kulturministeriet til MXD, går ubeskåret til at støtte musikeksport projekter. Alt, hvad der hedder sekretariatsudgifter, løn og administration, finansieres derudover af kontingenter, som de organisationer, der har plads i bestyrelsen, betaler. Medlemmerne i MXD’s bestyrelse er Danmarks Radio, Venue Fonden, IFPI, DUP - Danske Uafhængige Pladeselskaber og ROSA. I forhold til, hvilke bands der er blevet støttet, finder man Veto, Spleen United, Tina Dickow, Under Byen, Pinboys, Powersolo og en lang række andre bands, som kan ses i oversigterne på www.mxd.dk. De 3,5 mill. kr. er ikke øremærket til at støtte bestemte aktiviteter. Men i MXD vurderes det, at turnestøtte og show-cases er de vigtigste indsatsområder lige p.t. Stolte bedrifter Kristian Riis synes, der er en del flotte resultater og succesfulde MXD projekter at se tilbage på indtil nu. ”Det var sgu cool, da Carpark North på baggrund af at have medvirket på show-casen på Popcom sidste år fik opvarmning af engelske Moby på nogle jobs i Tyskland. Moby er en fantastisk kunstner, og det er fantastisk, at et dansk band kan opnå det. Og så er jeg ret glad for arbejdet omkring Figurines der har turneret i U.S.A. flere gange, hvor de fik super anmeldelser i diverse, anerkendte medier. Grundlæggende er jeg meget glad for, at vi kan se, at den sgu hjælper, den indsats vi gør med bandene. Det hjælper med til at give bandene det ekstra skub, der skal til, for at de kommer ud at spille de koncerter der skal til, så de kan få mere fat. Vi har ikke noget verdensact i Danmark i dag, men det kommer forhåbentligt med den proces som vi har gang i i øjeblikket”. Hvis MXD får lov til fortsat at eksistere, er Kristian Riis overbevist om, at der inden for de næste 5-10 år kan skabes ret store resultater, og at den danske branche kan hjælpes til at komme meget mere ud. ”På det tyske marked har vi ret meget hul igennem også takket være ROSA’s Skandall projekt. På Popcom sidste år havde vi en udsolgt klub med 1300 mennesker, der var kommet for at høre danske bands. Vi kan mærke, at vi har fat i Tyskland -

tyskerne anser Danmark lidt som ”det nye Sverige”. Ellers arbejder vi ret meget med det canadiske marked lige nu. Her ser tingene lovende ud. Og så arbejder vi på det franske marked, bl.a. med en showcase til november. På Roskilde festivalen i år havde jeg møde med ledelsen fra Midi festivalen i Beijing, og vi har planer om at lave en dansk aften i Beijing til maj. Og her forhåbentligt suppleret med nogle koncerter i Japan, når vi nu er derude. I princippet er verden åben, men vi disponerer selvfølgelig vores midler på en måde, der giver mening”. Hvordan fremtiden ser ud for arbejdet med at eksportere dansk musik, vides ikke med sikkerhed. MXD har planer om nogle nye spændende tiltag, men Kristian Riis kan ikke løfte sløret for disse endnu. Den nærmeste fremtid er dog planlagt og byder på MXD show-cases og deltagelse på Popcom i september, en SPOT opfølgningsshow-case i Paris, deltagelse på Eurosonic festivalen i Holland til januar, Midem i Cannes, By:larm i Norge, Canadian Music Week i Canada, SXSW i Texas og Midi festivalen i Kina. Tirsdag eftermiddag Kristian Riis ved ikke, om han vil blive klogere på MXD’s fremtid efter evalueringsmødet i Kulturministeriet den følgende tirsdag. Men da det bliver tirsdag, ringer Basunen ham alligevel op. ”Efter vores møde i dag i Kulturministeriet med Brian Mikkelsen, hvor jeg sammen med MXD-bestyrelsesformand Morten Pankoke (DR) og bestyrelsesmedlem Gunnar Madsen (ROSA), fik fremlagt, hvordan det går med MXD, synes jeg absolut, at det ser positivt ud for fremtiden. Nu har vi evalueret på tingene og fået en rigtig god snak – og så bliver der afholdt et opfølgningsmøde i januar 2007, hvor der kigges konkret på fremtiden”. Kristian Riis styrter videre til et møde omkring Infernal, som han arbejder på i forbindelse med Popcom festivalen. Men inden han lægger på, når han lige at svare: ”Om jeg skal eksportere musik i aften? Jeg skal ihvertfald lige lave et oplæg i aften til vores venner nede i European Music Office i Belgien.”

basunen • oktober 2006

7


CLASSIC

Solospillere i alle lande, forener Eder! - 102 musikere fra 80 lande i fælles orkesterprojekt

Af Thorkild Dalsgaard Aarhus Symfoniorkesters Solotrompetist Martin Schuster i World Philharmonic Orchestra Paris 2006 Da Aarhus Symfoniorkester modtog invitationen fra WPO til orkestrets solotrompetist om at deltage i orkestrets 2006 projekt i Paris, bad orkesterchef Leif Balthzersen Martin Schuster om at sammenkalde sine trompetkolleger Anders Larsen og Kim Hansen: ”I spiller jo alle tre solo, så kan I ikke trække lod om, hvem der skal af sted?”, foreslog han... Og med tubaisten Hans Andersen som overdommer trak de så lod om, hvem der skulle repræsentere Danmark på messingblæserfronten i det fornemme ensemble. Det gik hverken værre eller bedre, end at det var Martin som trak den længste tændstik! Dermed var det ham, der måtte i gang med at pakke såvel kuffert som et til formålet passende antal trompeter og forberede sig på indstudering af repertoirets orkesterstemmer m.v. The World Philharmonic Orchestra sammensættes til hvert orkesterprojekt af solospillere i symfoniorkestre fra over 80 lande. ”Med musikkens universelle sprog sendes et budskab om fred og broderskab til det internationale samfund”, hedder det i den overordnede formålserklæring. Såvel musikerne som dirigenten ”udskiftes” hvert år. Orkestrets første optræden fandt sted i Stockholm 1985 ved festlighederne omkring uddelingen af Nobel-Prisen, som en hyldest til Alfred Nobel. Orkestret har siden givet koncerter i bl.a. Brasilien, Japan, Canada, og U.S.A., dirigeret af internationale stjernedirigenter som Carlo Maria Guilini, Lorin Maazel og Giuseppe Sinopoli. Dirigent for World Philharmoniv Orchestra i Paris 2006 var japaneren Yutaka Sado, som er uddannet i U.S.A. studerede hos bl.a. Leonard Bernstein og Seiji Ozawa, og som netop er udnævnt til Kunstnerisk leder for Operaen i Kobe. Martin Schuster fortæller: ”Afhentningen i Charles de Gaulle lufthavnen var et kapitel for sig. Arrangørerne skulle koordinere ankomsterne fra 80 forskellige lande og bringe de 102 musi-

8

basunen • oktober 2006

kere til det hotel, hvor hele orkestret skulle indkvarteres, bo og spise sammen under hele prøve- og koncertforløbet. Men det lykkedes fint, og da alle var ankommet mødtes vi i plenum på hotellet til velkomst,

Martin Schuster præsentation og praktiske oplysninger. Ja, og så skulle vi også skrive under på, at vi fraskrev os alle rettigheder i forhold til TV, Radio og CD-optagelse af såvel prøver som koncerter. Det skyldes, at orkestret i meget høj grad er afhængig af sponsorater, og her spiller navnlig salget af TV-rettigheder en stor rolle. Orkesterprøverne Næste dag begyndte orkesterprøverne, og det var virkeligt hårdt arbejde, omkring 6 timers prøve dagligt (”det skal man måske ikke tale så højt om i fagforenings sammenhæng”) Men der var en vældig god stemning i orkestret, alle var åbne og lydhøre, og indstillede på at indrette sig efter hinanden, at respektere forskellighederne i spillestil, klangidealer o.s.v. Det var både spændende og lærerigt at følge så mange forskellige udtryksmåder, en garvet (fra sovjettiden) russisk solofagottist fra Skt. Petersborg, en slagtøjsgruppe

fra Sydamerika, musikere som virkelig forstod at udfolde sig solistisk og personligt, ”at trykke den af”! Der var også en fin kollegial opbakning omkring udførelsen af solopræstationer o.s.v. Planlægningen og organiseringen af prøvearbejdet, var noget utraditionel, ja nærmest lidt ustruktureret, i modsætning til herhjemme, hvor det kører mere stramt. Men i den givne situation bidrog det til at mindske stress-niveauet… på den gode måde… Muhammed-krisen På grund af det intense og tidkrævende prøveforløb var der ikke så megen tid til at være turist i Paris, men imellem koncertdagene var der mulighed for se sig lidt om. Som sagt boede vi og spiste sammen på hotellet, og det gav selvfølgelig gode muligheder for kontakter imellem de forskellige nationaliteter.! Jeg var mest sammen med min trompetkollega fra Sveriges Radios symfoniorkester, amerikaneren Mark Schrello og den norske basunist Leif Larsen. For I praksis delte de sproglige barrierer i nogen grad musikerne i engelsktalende, spansk-, russisk- og arabisktalende grupperinger. Men jeg nåede da helt sikkert også at gøre en stor indsats for at løse Muhammed-krisen! Koncerterne Orkestret spillede to koncerter i Paris, 21. juni ”open air” (i regnvejr, desværre) på Cour d’Honneur foran Hotel des Invalides, den 23. juni i Katedralen Saint-Louis des Invalides. (Hotel des Invalides er et slot, som Ludvig den 14. byggede til hjemvendte sårede soldater og officerer. Slottet har stadig stor national og historisk betydning.) Den første koncert blev overværet af den franske kulturminister, Renaud Donnedieu de Vabres, som også holdt en velkomst- og hyldesttale til orkestret. Programmet bestod af franske symfoniske highlights med musik af Georges Bizet (”Carmen- og L’arlesienne suiter), Paul Dukas ”Troldmandens lærling”, ”Dance Macabre” af Saint-Saens, ”Symphonie Fantastique” af Berlioz, Nocturner af Debussy og endelig Ravels berømte ”Bolero”, hvor jeg fik til opgave at udføre den krævende piccolotrompetstemme. Den 22. juni spillede vi i Reims, i en


kæmpestor Basilika, ved åbningen af sommerfestival’en ”Les Flaneries Musicales de Reims”. Foruden en del af det franske repertoire var også Dvoraks 9. symfoni, ”Fra den ny Verden”, på programmet i Reims. En rigtig hård dag: bustransport, middag, 2 timers prøve, prøve med henblik på TV transmissionen, middag, koncert… og tilbage til hotellet i Paris. Yotaka Sado dirigerede med stort overblik, havde overskud til at inddrage og udfordre musikernes intentioner spontant ved koncerterne, nærmest at ”lege” med orkestret og dets muligheder. Unge talenter hjælpes på vej Sideløbende med koncertprojekterne har organisationen WPO igangsat et humanitært/musikalsk projekt: talentfulde, musikbegavede børn fra fem af verdens

fattigste lande (som dog skal have mindst et nationalt symfoniorkester) tildeles tre års stipendier til musikstudier, som de ellers ikke ville have mulighed for at deltage i. I 2006 var de fem udvalgte lande Indien, Rumænien, Thailand, Tunis og Venezuela, og børnene, i alderen 6-12 år, spillede alle strygeinstrumenter. Både børnene og deres forældre fulgte WPO i Paris, og der udspillede sig totalt gribende scener ved afskeden… Stof til eftertanke At være medlem af World Philharmonic Orchestra var en enestående oplevelse, helt anderledes end hvad jeg tidligere har oplevet, og helt anderledes end min ”dagligdag” som orekestermusiker her i Århus. Man mærker de ting hos en selv, som fungerer godt, og tester sin evne til

CLASSIC

>> Med musikkens universelle sprog sendes et budskab om fred og broderskab til det internationale samfund <<

at fange de udspil, som kommer fra andre musikere med en helt anden baggrund og skoling. Det var utroligt inspirerende, samtidig med, at det gav stof til eftertanke… kan absolut anbefales!” slutter Martin Schuster.

Martin Schuster: f. 1955, uddannet på Det kongelige Danske Musikkonservatorium og Det jyske Musikkonservatorium. Solotrompetist i Århus Symfoniorkester siden 1978. Optrådt som solist med de fleste af landsdelsorkestrene. Docent ved Det Jyske Musikkonservatorium.

basunen • oktober 2006

9


Juletræ i Århus afdeling Endnu engang vil Århus afdelingen invitere alle til juletræsfest for børn og voksne. Reserver allerede nu søndag d. 3. december 2006, så vi kan mødes med børn og venner til hyggeligt samvær, levende musik og underholdning.

Musik: Poul Ramsings Nisseorkester. Julemanden og hans hjælpere • Cirkus Skunk • Godteposer til børnene. Sted: Folkedansens Hus - Gjellerupvej 83 C - 8230 Åbyhøj Søndag d. 3. dec. 2006 - kl. 14.00 - 19.00 Mad leveres i samarbejde med frokost- og iscafe COCO fra Storcenter Nord. COCO vil byde på lækker mad tilberedt af friske råvarer og inspireret af det italienske køkken samt solens køkken i Provence. Misha, som selv er opvokset med sydens køkken, står for maden, han er også musiker, men vil den 3. december kun koncentrere sig om, at I får noget godt i maven !! Godtepose skal bestilles på forhånd:...........................................kr. 35,Snaps, øl, vin og vand kan købes. Tilmeldingsblanketten kan klippes ud og sendes til kontoret. Du kan også henvende dig personligt eller tilmelde dig pr. telefon - 86 18 45 99 Antal børn:__________

Antal voksne: ___________

Godteposer til børn á kr. 35,-

Ialt kr. ___________

Navn: ___________________________________________________________ Tlfnr.: ______________ Adresse: _________________________________________________________ Postnr.: ____________ By: ___________________________________________ Beløbet indbetales til afdelingskontoret senest d. 27. november 2006.

Feriehus i Spanien DMF Århus afdeling vil også i 2006 og et stykke ind i 2007 råde over et feriehus i Andalusien i Sydspanien. ”Citronhuset” er beliggende i den lille by Monda, ikke langt fra Marbella. Ugeprisen er blevet hævet en smule i forhold til sidste år, men det er stadig et meget favorabelt tilbud, som vi tror afdelingens medlemmer vil benytte sig af. Vi forventer, at rigtig mange vil være interesserede, og du kan søge løbende gennem hele året. Du kan vælge at booke dig ind på 1 eller 2 uger efter ønske og vi fordeler ugerne efter ”først til mølle” princippet. DMF-Århus afdeling disponerer over huset i perioden frem til uge 12 i 2007. Huset er ikke så stort, så det kan kun udlejes til 2 eller max. 3 personer. Der kan dog også være plads til et par med 2 børn.

10

basunen • oktober 2006

Hvis du ønsker at komme i betragtning skal du kontakte DMF-Århus Afd. DMF Århus afdeling Grønnegade 93, 2 8000 Århus C Pris Kr. 1100,- højsæson Kr. 600,- lavsæson

CITRONHUSET Du kan se hvornår huset er ledigt og iøvrigt finde mere information om huset på hjemmesiden:

www.citronhuset.dk

eller du kan ringe til DMF og tale med Mads Mazanti på 86 18 45 99. DMF Århus afdeling • Grønnegade 93, 2 • 8000 Århus C


basunen • oktober 2006

11


GRENÅ

Legesyge supermusikere i Kattegatcenteret

Af Rex Sidste år startede den lokale jazzmusiker og Dansk Musiker Forbund-formand Bo Jacobsen en tradition med at lave højst utraditionelle koncerter i Kattegatcentret. Idéen er at samle nogle af de bedste og mest kreative musikere fra den danske jazzscene – og på stedet lade dem inspirere hinanden til at lave øjebliksmusik, altså ikke-nedskrevet musik. Det er Bo Jacobsens mange gode kontakter i jazzmiljøet, som gør ham i stand til at samle musikere omkring koncerter i Kattegatcentret. Sidste år var det pianisten Butch Lacey, der var projektets keyboardankermand, men ved koncerten d. 25. juni var han skiftet ud med Søren Kjærgaard. Han er et særdeles ”hot” navn i yngre jazzkredse både i ind- og udland ligesom sin fætter, det formidable trommefænomen Kresten Osgood. På bassen kunne man høre den fine Niels Præstholm, mens blæsergruppen foruden Jacobsen selv på sax bestod af endnu et

allerede etableret ungt jazznavn, trompetisten Jakob Buchanan. Herudover kunne Butch Lacy ikke holde sig fra scenen og overtog klaveret på et tidspunkt, mens Søren Kjærgaard fyrede nogle fede jazzorgel-riffs af. Det siger sig selv, at det ikke er nemt at beskrive øjebliksmusik – ikke mindst når man som undertegnede ikke har den store ”forstand” på jazz. Men det gør det jo også bare endnu nemmere at sige det uden omsvøb: det var en uforglemmelig aften i selskab med disse herlige musikere! For lige meget om man er til fri jazz eller ej, var det svært at sidde stille. Jeg blev i den grad smittet af den sprudlende spilleglæde på scenen, at jeg måtte tage mig selv i flere gange at få lyst til at danse! Det siger vist mere om min jazzforstand end om musikken! For mig er jazz nemlig alt for tit noget med at sidde og se intellektuel ud, mens man hænger over en fadøl. Men, ikke tale om, hér skete der virkelig forunderlige ting. Musikken fremstod

godt nok som ”almindelig” jazz med både soloer og ensemblespil, selv om den blev skabt på stedet. Sommetider udviklede den sig frit harmonisk, hvorefter den øjeblikket senere blev til ”rigtige” tonearter. Og det samme med det rytmiske, der også indimellem blev sluppet fri, men sjældent mere, end at der næsten hele vejen igennem var noget, der lignede et fast pulsslag. Jeg håber ikke, jeg gør nogen af de dygtige musikere kede af det, når jeg skriver, at aftenens helt store oplevelse for mig var det boblende trommefænomen Kresten Osgood. Men alt i alt leverede alle musikerne en stor og indfølt ”Concert by the Sea”. Det er lidt af et genialt tiltag at bruge det stemningsfulde Kattegatcenter som ramme for en sådan koncert. Med det blå hav som bagtæppe på scenen er det svært at forestille sig smukkere omgivelser. Det må da virkelig også sætte sine spor i musikernes egen oplevelse af en sådan koncert. I alt fald er det fantastisk at opleve som publikum, skulle jeg hilse og sige.

Hjælp til at skrue ned på alkoholen Af Lars Knudsen Har sangen fået en lidt for omtåget lyd? Er du ved at miste grebet om tilværelsen, og er alkohol forbruget ved at blive en alt for dominerende last - så kan dagbehandling være et godt alternativ.

dom, som kan bekæmpes med hjælp og behandling. Ved en typisk Minnesota-kur bor og lever man i de uger, behandlingen varer, på behandlingsstedet. Men på det nye behandlingscenter i Mejlgade foregår behandlingen i tidsrummet 9.00 til 14.00.

Alkoholikere, der endnu er rimeligt velfungerende socialt og arbejdsmæssigt, men af den ene eller den anden grund ikke ønsker eller kan overskue en døgnbehandling, tilbydes nu Minnesota-dagbehandling i Multihuset Tjele, Mejlgade 54 i Århus.

Stedets daglige leder Birgit Hageneier mener godt, at man kan give en effektiv behandling, der begrænser sig til dagtimerne. Hun udtaler til Århus Stiftstidende: ”Vores tilbud retter sig mod folk, som har noget at komme hjem til – uden at drikke. De kan være kommet ud i et alkoholforbrug, som de ikke længere selv kan styre. Nu har de brug for at få gjort noget ved det. De har måske familie og job, som passes. De er kommet dertil, hvor det gælder om at redde, hvad reddes kan – inden det er for sent”.

Dagbehandlingen er en knopskydning af døgnbehandlingscentret Tjele vest for Hobro, der arbejder efter Minnesota-princippet. Det vil sige ud fra den overbevisning at alkoholisme er en syg-

12

basunen • oktober 2006

Alle kan henvende sig til Multihuset Tjeles faste personale, der består af alkoholrådgivere, læge, sygeplejerske, psykolog, psykiater, socialrådgiver og familieterapeut – hvoraf de fleste selv tidligere har været afhængige af alkohol, men nu lever et ædru liv. Multihuset Tjele – Århus Mejlgade 52-54 8000 Århus C Tlf. 86203420 www.tjele.com


GRENÅ

Pædagogisk baskoncert i Grenå Af Rex

Der blev demonstreret, hvordan man kan spille både med og uden plekter, og hvordan man i sidstnævnte tilfælde kan variere mellem at bruge én eller flere fingre. Og hvad tonerne angår, blev vi også ført rundt i forskellige måder at gribe bassen an på. Om den udgør bunden i musikken – hvad den oftest gør – eller om den også har en melodisk rolle, fik vi demonstreret. Og nogle rigtigt flotte eksempler på akkordspil på bassen gav Henrik Deleuran også flere prøver på.

At der er masser af gode grunde til at være medlem af Dansk Musiker Forbund, er vi mange, der kan skrive under på. Selv i så lille en afdeling som vores i Grenå (50 medlemmer) kan vi f.eks. jævnligt forkæle vore medlemmer med informative arrangementer af høj standard. Da folk spænder vidt rent genremæssigt, bestræber vi os hele tiden på at dele sol og vind lige, så der på langt sigt bliver noget spændende at komme efter for alle. Derfor er arrangementerne ikke altid ligefrem tilløbsstykker, men hovedforbundets utrolige velvilje og økonomiske støtte har især i de seneste år betydet, at vores medlemmer har haft lejlighed til at møde store musikalske kapaciteter.

Henrik Deleuran

Vi har før afholdt mageløse workshops med både Billy Cross og SP, Just & Frost. Det er især arrangementerne for de rytmiske musikere, vi har haft stort held med, mens selskabsmusikerne er lidt sværere at trække af huse. Men også for dem er vi i Grenå bestyrelsen åbne for nye og gode idéer.

Søndag d. 28. maj havde vi så på ny et spændende arrangement. Denne gang var det ikke en egentlig workshop, men nærmere en pædagogisk koncert vi blev præsenteret for. Vi havde besøg fra Århus af en bassist, der skulle vise sig at være både en fremragende musiker og pædagog. Han hedder Henrik Deleuran og har på det seneste fået flot kritik (bl.a. i Musikeren) for sin basinstruktions-DVD, Bassline – den første af sin art i Danmark.

At Henrik Deleuran ikke er nogen hr. Hvemsom-helst, skulle man ikke høre mange toner fra hans hånd for at forstå. Som elev af afdøde Niels Henning Ørsted Pedersen må man jo sige, at manden har baggrunden mere end i orden. På sin DVD gennemgår Deleuran både mange forskellige stilarter og et utal af forskellige teknikker. Han stillede foruden med sin Fender-bas op med en lille fiks sag af en båndoptager, en slags loop-maskine. Med forudindspillede rytmespor kunne han sidde og lege med forskellige måder at betone basgangene på. Han kunne, alt efter hvor mange instrumenter bassen skulle spille sammen med, øve sig på, om basspillet skulle fylde meget eller lidt. På samme måde gennemgik han bassens forskellige teknikker inden for de enkelte musikalske genrer. Med små historier om et udvalg af netop de bassisters måde at spille på, der har inspireret ham selv, følte selv de tilstedeværende ikkebassister sig særdeles godt både oplyst og underholdt.

Det hele var ren guf for øregangene, om det var funk, blues, bossa nova, rock eller andre af de stilarter, vi nåede at blive præsenteret for, så var det ren fryd! Og det hele swingede helt fantastisk, når Henrik Deleuran spillede flerstemmigt med sig selv oveni nogle overraskende vellydende computer-trommebeats. Arrangementet havde desværre trukket lidt for få folk (omkring en halv snes). Der er ikke så mange bassister i afdelingen, men blandt de fremmødte sås da også flere keyboard-spillere (og sågar enkelte festmusikere), der jo i deres daglige arbejde spiller mange basgange. Men det var helt tydeligt, at alle nød den lille baskoncert, og også for undertegnede, der er sanger, var det en stærk oplevelse. De heldige, der var til stede, og ikke mindst dem, der ikke var, kan få nogle smagsprøver på, hvad de gik glip af, ved at klikke ind på Henrik Deleurans hjemmeside: www.basundervisning.dk.

basunen • oktober 2006

13


CD UDGIVELSER NYT • OMTALE • UDGIVELSER Baconflex: Mind manipulator Baconflex startede oprindeligt som en pasningsordning for Picnic medlemmer, men fik i 2003 ny pige i klassen ved Merete Jacobsen på vokal. Debut cden Mind Manipulator udkom d. 14. august, og cdens 13 numre beskrives af gruppen selv som ”electro glam og tricky disco med kyniske ørehængere og en sound, der har klare referencer til 80’ernes New Wave, House og Electro scene”. Musikere: Peter Fenger, Jens Mønsted, Merete Jacobsen. Mere info: www.baconflex.com.

Danseteatret NordenFra: Vildesten Brag Musik, fortællinger, balladesang og kædedans er hovedingredienserne i et af de ældste danseensembler i Danmark. Vildesten Brag er en ny cd med musikerne fra Danseteatret NordenFra. Musikken, der er forankret i den nordiske ballade- og folkemusik, er et bud på mødet imellem det traditionelle og forvandlingen. Musikere: Henrik Bredholt, Stefan Groot, Ole Jensen, Jeppe Nørgård, Ann-Mai-Britt Fjord, Karl Bille. Mere info: www.nordenfra.dk.

Jens Jefsen: Don’t quit Jens Jefsen Trio har i november 2005, med Dave Wilczewski som gæstesolist, været på turne og derefter i Nilento studiet i Göteborg for at indspille Jefsens 6. solo-album, Don’t quit. Gruppen, som nu i realiteten er en kvartet, udsendte i år albummet, der består af kompositioner af Jefsen og Uffe Steen. Udgivelsen markerer Jefsens 60 års fødselsdag, og skal man tro albummets titel, er der mange gode år endnu i Jefsens bas. Musikere: Jens Jefsen, Uffe Steen, Jukkis Uotila, Dave Wilczewski. Mere info: www.kontrabas.dk.

Birgitte Laugesen: Love Being Here En længe næret drøm er gået i opfyldelse for sangerinden Birgitte Laugesen. D. 2. oktober udkom CD´en ”Love Being Here”, som indeholder 14 numre, hvor jazz- og blueskunstneren følges til dørs af Klüvers Big Band. Det er en tæt oplevelse! De gider mig, og jeg gider dem, og der er en helt vild god stemning. Det er ren luksus at kunne råde over et så godt band, og til CD´en har jeg selv valgt repertoiret. Numre, som jeg kan lide at synge, og som orkestret har ligget inde med arrangementer af,” fortæller Birgitte Laugesen. Det er pladeselskabet IntheHouse, der udgiver. Mere info: www.inthehouse.dk

Kaare Norge: Fantasia Danmarks vel nok mest kendte klassisk guitarvirtuos, Kaare Norge, har for nylig udgivet et helt nyt soloalbum. ”Fantasia” er Kaare Norges 17. udgivelse og er det første album, der udelukkende indeholder egne kompositioner. Stilen er klassisk med et touch af spansk flamenco og latinamerikanske rytmer. Men også nordiske toner er at finde på albummets 12 skæringer. Mere info: www.kaare-norge.dk

14

basunen • oktober 2006

Helle Hansen & Tiptoe Bigband: Here there be monsters Samarbejdet mellem Helle Hansen og Tiptoe Bigband er ikke nyt. Allerede i 2001 fandt en liveindspilning fra en mindeværdig koncert i Copenhagen Jazzhouse vej til pladehylderne i form af Cd’en Big smile. Hvor Big smile omfattede en blanding af standards og Helle Hansens egne sange, er der på Here there be monsters udelukkende tale om

Helle Hansens egne kompositioner (med en enkelt undtagelse), omarrangeret for bigband af bl.a. Jesper Riis, Niels Jørgen Steen, Nikolai Bøgelund Pedersen og Helle Hansen selv. Musikere: Chano Olskær, Christoffer Møller, Finn Henriksen, Guy Moscoso, Jesper Riis, Jimmi Riise, Kasper Tagel, Morten Øberg, Poul William Falck, Rune H. Olsen, TipToe BigBand Mere info: www.hellehansen.dk, www. tiptoebigband.dk. The Broken Beats: In the ruin for the perfect Singlen ”Essentials” har været P3’s uundgåelige og i heftig rotation på selv samme station. Nu er den, i selskab med et dusin andre sange fra Kim Munk og Co., udgivet i Danmark på det 3. The Broken Beats album, In the ruin for the perfect. Orkestret har de seneste år haft travlt uden for landets grænser med flere hundrede jobs primært i det tyske. De to foregående albums kan kun erhverves i Tyskland, men nu har det danske pladeselskab A:larm fået øjnene op for det musikalske kollektiv og har sørget for, at albummet også udsendes herhjemme. Musikere: Kim Munk, Nis Neubert Klougart, Mads Tønder, Leif Sommermeyer, Line Hoeck, Rick Heart, Lise Blaase. Mere info: www.brokenbeats.de 50/50: Version 5.01- Beta Det startede med sangen ”NuDu50”, som tidligere i år blev lagt ud på nettet. Men nu har Uffe Nordmand, der til dagligt er rockjournalist på Århus Stiftstidende, sammen med musikeren Steen Gjerulff udgivet et album med 11 sange, der omhandler livet omkring de 50. ” Nu er det natpisseri og for meget mavegas, men jeg har penge i banken, så jeg har klaret mig godt” synger den modne duo bl.a. Og med titler som ”DuForUng” prikkes der til ungdommen,


der opfordres til at forlade rap-scenen. Musikere: Uffe Nordmand, Steen Gjerulff. Mere info: www.50-50.dk Poul Krebs: Ku den næste dans blive min? Sidste studie album fra Poul Krebs var ”Usund Skepsis” fra 2003. Men nu har den østjyske sangskriver igen et nyt album ude, som bl.a. har fået ***** stjerner i BT, **** stjerner i Gaffa og ditto i Fyens Stiftstidende, der også gav den disse ord med på vejen: ”Hvis jeg på det seneste har været ved at drive mine naboer til vanvid, undskylder jeg. Forklaringen er, at Poul Krebs’ nye sange lyder bedst, hvis man skruer HØJT op for anlægget”. Musikere: Per Chr. Frost, Peter Kjøbsted, Christer Jansson, Morten Buchholtz. Mere info: www.poul-krebs.dk Kristian Svenningsen: Ingenmandsland Sangskriveren Kristian Svenningsen, tidl. DeMarco, har på sit første soloalbum

fundet sig til rette med en stak gedigne sange med hudløse betragtninger fra verden omkring os. Stilmæssigt ligger Ingenmandsland et sted i nabolaget omkring americana, roots og country. Her kunne Daniel Lanois, Chris Isaak og John Hiatt sagtens finde sig til rette. Musikere: Thøger Lund, Peter Dombernowsky, Mikkel Rørbæk, Palle Hjorth og Lise Blaase. Mere info: www.kristiansvenningsen.dk Circles: Circles (4 tracks) Århusbaserede Circles har været en tur i Airplay studiet, og det er der kommet 4 lækre akustiske popsange ud af. Inspirationen er hentet fra det Norah Jones - James Taylor’ske univers, der centrerer sig omkring den gode melodi. Pia Trøjgaard formidler de sødmefyldte, melankolske tekster om angst, håb og kærlighed, og jazz- og blues guitarist Uffe Steen opleves her for første gang i popsammenhæng.

Musikere: Pia Trøjgaard, Uffe Steen, Thomas Reil, Ida Gormsen, Ricco Kjær, Per Trøjgaard Andersen. Mere info: www.reil.dk. Instinkt: Grum Instinkt har efter sidste sommers turné i Canada været fordybet i at komponere og indspille deres andet album ”Grum”. ”Grum” indeholder ligesom Instinkt´s første album udelukkende original musik og er indspillet i Sweet Silence Studios i samarbejde med producer Finn Jansen. Op til albummets udgivelse i august har Instinkt spillet sig varme på sommerens festivaler i Norge, Belgien, Wales og i Danmark på Tønder Festival. De ”grumme” sange kan henover efteråret også opleves herhjemme bl.a. i Roskilde, Ballerup, Odense og Bornholm. Musikere: Martin Seeberg, Louise Ring Vangsgaard, Søren Korshøj, Vivi Di Bap, Malene Daniels Beck. Mere info: www.instinkt-dk.dk.

basunen • oktober 2006

15


SIDEN SIDST NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER Ny administrationschef på Det Jyske Musikkonservatorium Kirsten Wisborg, cand. jur., blev d. 15. august ansat som administrationschef på Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har en bred og alsidig ledelsesmæssig erfaring fra kommunale og amtslige toplederstillinger, herunder som Social- og Kulturdirektør i Odder Kommune. Hun er ved at færdiggøre en MBA i forandringsledelse og har i den forbindelse opnået et godt kendskab til en række århusianske kulturinstitutioner – herunder nogle af de institutioner, som bliver en del af det nye musikhus. Succes for MyMusic.dk Unge musikere og nye håbefulde bands over alt på kloden strømmer til nettets community-sites som for eksempel det globale MySpace.com. Herhjemme oplever MyMusic.dk en støt og massiv fremgang og har nu flere end 8.000 bands i databasen - fra spæde nybegyndere til Carpark North og Veto. ”En ny oplyst kultur”, kalder ansvarshavende redaktør Martin Buck på MyMusic.dk udviklingen. Siden starten i 1998 og med en relancering i 2004 som mellemstation er musiksitet vokset fra at være et lille host i undergrunden til et afgørende udstillingsvindue og kontaktsted for danske bands. Statistikken fortæller følgende: Der kommer omkring 15 nye bands og 160 nye brugere til hver dag. MyMusic.dk´s database indeholder cirka 30.000 sange/mp3-filer. I gennemsnit har sitet 12.000 daglige besøgende. Der bliver downloaded godt 4.500 sange og afspillet op mod 10.000 sange hver dag. Rift om lokale udgivelser Nye udgivelser med århusianske musikere er meget efterspurgte

16

basunen • oktober 2006

blandt brugerne af de århusianske biblioteker. Lister, som Århus Kommunes Biblioteker er begyndt at udarbejde, viser, at blandt de 10 mest udlånte musikudgivelser hen over sommeren, ligger Tina Dickow på 4. pladsen med cden ”In the red”, og som nr. 10. med ”Far”. Også Århus bandet Under Byens cd ”Samme stof som stof” er med i top på en delt plads som nr. 6. Listerne opdateres jævnligt og kan findes på www.aakb.dk under emnet nyheder. Århusianer megastjerne i Rusland En af de helt store popstjerner i Rusland hedder N’Evergreen.

Bag dette kunstnernavn gemmer sig Århus-musikeren Tomas Christensen. Tomas’ sang ”Every time I see you smile” har ligget nummer 1 i Ukraine, nummer 3 i Rusland og været i rotation på russisk MTV og Europa Plus, med 80 mil. daglige lyttere. Efterfølgende har Tomas indspillet sangen ”Since you been gone” som er gået hen og blevet en regulær popklassiker i Rusland. Denne har tilbragt et helt år som nummer 1 på hitlisten, hvilket har affødt et salg på intet mindre end 250.000 plader.

Århusianske kor høster guld i Kina Akademisk Kor Århus ryddede bogstaveligt talt bordet ved den 8. internationale korfestival ”World Choir Games” i Beijing, hvor mere end 30 kor fra hele verden deltog. Under ledelse af Ole Faurschou vandt koret festivalens prestigefulde hovedpris som bedste kor samt prisen for bedste fortolkning af et kinesisk værk. Derudover blev Ole Faurschou vinder af prisen for bedste direktion. Også Århus Pigekor fra Århus Musikskole repræsenterede Århus ved ”World Choir Games”. I den indledende runde vandt pigerne et ”gulddiplom af 4. grad” og gik samtidig videre til finalerunden, hvor korets fine nordiske klang sikrede en guldmedalje. Århus Pigekor endte på en flot samlet 5. plads. Solotrompetist fra Aarhus Symfoniorkester i verdensorkester Martin Schuster, mangeårig solotrompetist i Aarhus Symfoniorkester, deltog i juni måned sammen med musikere fra hele verden i World Philharmonic Orchestra. Orkestret, der er et ad hoc symfoniorkester med professionelle musikere fra hele verden, blev samlet i Paris i dagene 15. juni til 24. juni med ca. 90 musikere fra ikke mindre end 80 lande. Der blev spillet 3 koncerter med TV transmission, bl.a. i slotsgården ved Hôtel des Invalides, et mindre Vesailles-lignende slot fra 1670. Fra Danmark deltog desuden Yonas Ben-Hamadou, der er kontrabassist i Det Kgl. Kapel. Læs mere side 16. Kontoret lukkede 284 gange TV-2 sangen ”Kontoret lukker nu” har i den sidste tid undergået en forvandling ikke mindre end hele 284 gange. Så mange

indsendte remix blev det til i www.mymusic.dk’s TV-2 remix konkurrence, hvor The Jepptunes har fået kåret deres remix ”TV2*K.L.N. feat. Anne-Stine (The Jepptunes remix)” til det bedste. ”Det har været meget svært at skulle vælge bare de 17 bedste bud ud til afstemningen, men at lytte til mixene har under alle omstændigheder været en kæmpe inspiration”, siger Steffen Brandt. TV-2 havde fundet de 17 bedste mix af de mange indsendte forslag og gav i juli måned lytterne mulighed for at stemme på det bedste af disse mix for at finde den endelige vinder af konkurrencen. The Jepptunes vinder-remixet af ”Kontoret lukker nu” kan hentes gratis som MP3-fil her: http://tv-2.dk/index-biografen. html. Jazzpris Silkeborg 2006 Ved en festaften d. 27. oktober 2006 i Jysk Musik & Teaterhus, blev Jazzpris Silkeborg 2006 ud-

delt til trommeslager Alex Riel. Prisen, der er stiftet af Riverboat Jazz Festival og Frokostjazzen Silkeborg, er på 50.000 kr. og blev ledsaget af en statuette lavet af Peter Hesk. Jazzpris


Silkeborg er Danmarks største personlige jazzpris og er tre gange tidligere blevet uddelt. De tidligere års modtagere er Finn Ziegler (2005), Ole ’Fessor’ Lindgren (2004) og Jacob Fischer (2003). Alle skal kunne se Tivoli Friheden i Århus har i år haft stor succes med deres ” Fed Fredag” koncertarrangementer. Men sommerens 6 koncerter i de grønne omgivelser med bl.a Gnags, Marie Frank, Powersolo og Tina Dickow, har ikke just været en fornøjelse, hvis man er under 1,50 meter høj. Udsynet til friluftsscenen har vist sig ikke at være optimalt, da publikumsinteressen for koncerterne har været stor. Eksempelvis trak Gnags 10.000 mennesker til, og Tina Dickow op imod 7000 mennesker, hvilket begrænsede udsynet til den kønne sangerinde fra de bagerste rækker. Dette får Tivoli Friheden til at lave en permanent hævning af scenen til næste års program. Musikprogrammet for næste sæson er endnu ikke lagt, men hold øje med www.friheden.dk Klagesange på gaden Af frygt for at puste til Muhammed-karikaturkrisen valgte Morningside Records tidligere på året, kun at lægge udgivelsen ”Skandinaviske klagesange” med Jomi Massage i selskab med DR’s Big Band, ud på nettet. Årsagen, at coveret prydes af en kvinde hyllet i en dannebrogsburka. Nu er klagesangene imidlertid udgivet rigtigt og har fået fin omtale med bl.a. fire hjerter i Politiken. Jomi Massage kunne bl.a. opleves under Copenhagen Jazz Festival, hvor sangene blev fremført sammen med big bandet. Musik til BBC tv-serie Powersolo’s sang med den franske titel ”Dans les Rues de Paris” har begejstret folkene bag den populære engelske tv-serie ”Sugar Rush”. Sangen kommer til at fungere som soundtrack til serien og kommer dermed til ugentligt at lyde ud af de engelske fjernsynsapparater,

når serien løber over skærmen på den landsdækkende britiske tv-kanal Channel 4. Powersolo er efterhånden ikke uvant med tv-mediet, da deres musik desuden er blevet anvendt i en reklamefilm for de franske jernbaner og i en verdensomspændende reklamekampagne for en af Renaults seneste modeller. Etablering af Videncenter for Unge Stemmer Den Jyske Sangskole og Det Jyske Musikkonservatorium har indgået en samarbejdsaftale om etablering af Videncenter for Unge Stemmer. Videncentret har adresse på Den Jyske Sangskole i Herning. Formålet er at styrke fødekæden for unge sangere med henblik på at fremme det danske sangmiljø, herunder det professionelle sangmiljø, for såvel solister som korsangere. Ny 2. solobratsch i Aarhus Symfoniorkester Christine Hagge Larsen er blev fastansat som 2. solobratschist i Aarhus Symfoniorkester. Hun er uddannet dels fra Det Jyske Musikkonservatorium, dels tog hun i 2003 diplomeksamen fra Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin med førstekarakter, og i januar 2007 skal hun debutere fra solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Hun har med sine 27 år en del praktisk erfaring med sig og har bl.a. tidligere udfordret flere genrer - hun har bl.a. spillet backing-strings for så forskellige musikere som Lis Sørensen, På slaget 12 og Robbie Williams.

Christine Hagge Larsen

Fra Jacob til Jakob Den ene af årets to store musiklegater fra Jacob Gades Legat til unge talenter går i år til Jakob Alsgaard Bahr. Jakob Alsgaard Bahr begyndte at spille Suzukiklaver som 5-årig. I 2001 blev det til en 1. plads ved Steinway Klaverfestival på Fyn og en 3. plads i den landsdækkende konkurrence. Han blev i 2004 optaget på Det Jyske Musikkonservatorium, og vandt i foråret 2005 konservatoriets solistkonkurrence, og dermed retten til at være solist i konservatoriets orkester ved en koncert i Musikhuset i år. L.O.C. som tv-vært Hiphopmusikken har for første gang fået sit eget tv-show på dansk tv. MTV blændede d. 29. august op for det første af efterårets i alt 12 danske udgaver af det legendariske amerikanske tv-program ”YO! MTV Raps”. Programværten er Århus V’s eget bysbarn og bedst sælgende rapper, L.O.C., der informerer homeboys og flygirls om alt, hvad der rører sig inden for hiphopverdenen. Netbaseret ordbog om musik Musikordbogen.dk er en netbaseret og gratis ordbog om musik. Den er udviklet i et samarbejde imellem Handelshøjskolen i Århus og Kolding Kommunale Musikskole. Den indeholder 3.644 ordbogsartikler fra betydningsangivelse og historisk baggrundsstof, musikfaglige udtryk, musikinstrumenter fra hele verden til fremmedsproglige udtryk og meget andet. Find f.eks. ud af, hvad salmecykel,

seriel musik og mbira er for nogle størrelser. 5-årig udgiver cd Øvelokaleforeningen i Århus, MONO, kan i år fejre 5 års jubilæum. Dette fejres med udgivelsen af cd’en MONOtoner, der præsenterer et udvalg af upcoming bands, både helt nye, men også mere etablerede, som har til huse i foreningens øvelokaler. Målet med cd’en er at slå et slag for vækstlagsmusikken og samtidig tage et aftryk af den århusianske upcoming scene år 2006. De medvirkende er: Tonekontroll, Fran Go Heep, January Jaunt, Lloyd, Larsen & Furious Jane, Pinboys, Artside, Under Byen, Juni, Penelope Leaves, Ruined By Martin, Pas: age, Xantom, Spleen United, Murky, Second Society, The Stairs og Mimas. Festival kommer igen Den første udgave af Midtjysk Folkemusik Festival afholdtes i Silkeborg i januar 2006. På baggrund af den store tilfredshed med arrangementet, er det nu besluttet at gentage succesen igen d. 26. til 28. januar 2007. Lokale musikere står bag initiativet, der skal skabe en samlende ramme for folkemusikken i det midtjyske. Midtjysk Folkemusik Festival, der præsenterer forskellige genrer inden for folkemusikken samt folkedans, vil igen finde sted i Jysk Musik og Teaterhus og på spillestedet Rampelys i Silkeborg. Hjemmeside for øvelokaler Lanceringen af hjemmesiden www.musiklokaler.dk skal give bands muligheden for at finde et øvelokale. Hjemmesiden henvender sig både til udlejere og musikere, og ideen er at give et landsdækkende overblik over mulige øvelokaler og gøre formidlingen mellem parterne nemmere. www.musiklokaler. dk er gratis at bruge for både udlejere og almindelige brugere. Den er udviklet af Martin Ploug og Thomas Vestergaard - øvelokaleforeningen MONO, der driver og formidler 30 øvelokaler, har været med som sparringspartner.

basunen • oktober 2006

17


MUSIK STØTTE

Når musik vurderes Tekst og foto Lars Knudsen

Cd’en med hjerteblodet kommes ned i boblekuverten sammen med pressemeddelelsen og ansøgningen, og på med portoen. Så er det på med overtøjet, op på cyklen og hen til postkassen. Kling siger brevsprækken, og forsendelsen forsvinder ned i maven på den røde jernkasse. Og hva’ så? Ja, nu er det bare at vente, håbe, bide negle, og så vente lidt mere. Men hvad sker der nu, fra ansøgningen er sendt - og så i tiden frem til der dumper et svar ind af døren? Der findes flere muligheder for at søge støtte til musikprojekter. Men hvad er det egentlig der foregår i den anden ende af boblekuverten, når cd’en havner i ansøgningsstakken?

For at kunne vurdere musik påpeger udvalgsmedlem i Århus Kommunes Rytmiske Udvalg, Jakob Buchanan, vigtigheden af at have erfaring med at arbejde professionelt med musik igennem nogle år, og gerne inden for forskellige genre. ”Jeg syntes det er vigtigt at man har arbejdet kreativt og kunstnerisk med musik, at man er vant til at lytte meget, og at man stadig

Conny Jørgensen er til dagligt souschef hos ROSA – Dansk Rock Samråd i Århus. Hun har en del erfaring med arbejdet i kunstneriske udvalg og lytteudvalg. Både i ROSA regi, men også da hun sidder i lytteudvalget, som er tilknyttet Danmarks Radio’s Karriere Kanonen. Vurdering De fleste lytteudvalg består generelt af minimum 2 personer, og ofte flere. Conny Jørgensen har erfaret at udvalgsmedlemmer stort set altid er relativt enige i deres vurderinger af musik. ”På en eller anden måde er der et eller andet udefinerbart kvalitetsparameter, som folk på tværs af egen smag og egne referencer kan lytte igennem. Langt de fleste der sidder i udvalgsposter, har en slags fælles referenceramme. Man kan godt høre hvornår noget er godt, hvornår noget har potentiale, og hvornår noget trænger til en ekstra bearbejdning. Min erfaring er, at når det ikke er godt nok, så handler det ikke om at musikken ikke er indspillet ordentligt. Det handler om at materialet ikke fungerer kompositorisk, arrangementsmæssigt eller tekstmæssigt. Det er der på en eller anden måde vurderingsmæssigt enighed om”. Jesper Brodersen fra Morningside Records fungerer som sekretær for SPOT festivalens lytteudvalg. Han fortæller: ”Der kan opstå uenigheder i SPOT lytteudvalget, f.eks. hvis én ved at et band sparker røv live, men altså lyder dårligt på pladen. Men i forhold til at der bliver lyttet til mere end 700 orkestre i den årlige ansøgningsrunde, er det fantastisk hvor sjældent der er uenighed i SPOT lytteudvalgsmedlemmernes vurdering af musikken”.

18

basunen • oktober 2006

er nysgerrig på tidens musikstrømninger. Jeg tror aldrig der vil findes et perfekt objektivt lytteudvalgsmedlem, og det er derfor godt at musik lyttes på af flere forskellige ”smagsdommere”, med vidt forskellig baggrund og vinkler på musikken i dag”. Hos den Århusianske musikforening Oppenheimers Eftermiddag har man i følge Michala Mellson nu udvidet lytteudvalget til at bestå af 7 personer, hvor det tidligere var 3. Dette fordi man mener at musik miljøet i Århus ikke er større end som så, og at man derfor nemt kan være inhabil. Udvalget består af blandt andet af musikere, musikentusiaster og management folk. ”I forhold til udvælgelseskriterierne har vi udformet en ”Vote-book” der indeholder forskellige parametre der vurderes udfra. Nogle af nøgleordene er energi, dynamik, performance, tekster – altså et defineret udgangspunkt for i lytteudvalget at kunne diskutere musik”. Gode råd Om man søger om økonomisk tilskud til indspilning af sin musik, eller søger om tilskud til at komme til at spille på en festival, eller tilskud til noget helt tredje, er der blandt de udvalgsmedlemmer Basunen har talt med, enighed om at det først

og fremmest er det musikalske udtryk, der lægges vægt på, frem for om man har de helt rigtige pressefotos, pressemeddelelse, indpakning osv. Hos Oppenheimers Eftermiddag opleves det at nogle ansøgere kun sender ét nummer, og det kan Michala Mellson ikke vurdere udfra. Andre sender 10 numre hvilket er for mange. 3 numre er passende. ”Kort sagt - skær ind til benet i ansøgningen, og lad vær med at sende en masse gejl med” siger hun. Jakob Buchanan: ”Skriv en ansøgning der er enkel og nem at forstå. Det er unødvendigt for mig med alle mulige personlige, finurlige kryptiske sætninger i ansøgningen. Ansøgningen behøver ikke at være charmerende, da det er 100% musikken der tæller - hvis ellers ansøgningsskemaet er rigtigt udfyldt og et dokumenteret budget er vedlagt. Læg al energien i musikken så den er spændende, rørende eller vild. Og vedlæg så for min skyld gerne et enkelt halvkedeligt og korrekt udfyldt ansøgningsskema med et nemt forståeligt budget”. Jesper Brodersen: ”I og med at der er så massiv en ansøgermængde der gerne vil spille på SPOT festivalen, er det vigtigt at sørge for at det man sender ind, svarer til det der er blevet bedt om. Nogle gange får vi faktisk bare tilsendt en cd med musik på og intet andet. Man skal huske at vedlægge 3 eksemplarer af lyttematerialet, og af pressematerialet. Man skal også huske at skrive kontaktadresse og info på – formaliteterne skal først og fremmest være på plads”. Derefter råder Jesper Brodersen til, at man både i lyd og skrift prøver at tænke over at målrette ansøgningen. ”Der er meget lidt tid til at behandle hver ansøgning. Lav derfor en kort og præcis pressemeddelelse, med essensen først. Man kan så vedlægge alle de supplerende oplysninger. Ligeledes når det kommer til musikken” fortsætter han. ”Gør det klart hvilket materiale der er repræsentativt for bandet. Bagkatalog og nye skitser kan ligeledes vedlægges. Fremsender man et studiealbum kan man for eksempel skrive lyt til nr. 2,5 og 7”. ”Nogen gør meget ud af indpakningen af selve ansøgningen. Det kan være flot, men det kan også være unødvendigt


at man skal til at pakke cd’er ud, der er svejset ind i plastik eller lignende. Det er da forståeligt at man som orkester gerne vil have sin cd til at ”stikke ud fra mængden”, men i realiteten bliver ansøgningerne bare pakket ud og gjort klar til lytteudvalget, som får det hele i klargjorte kasser. Så spar på energien med hensyn til indpakningen. En anden ting, som man også godt kan spare på, er papirudgaver af pressefotos. Bliver man booket til SPOT festivalen, er der en presseafdeling der tager sig af at indhente alt billedmateriale digitalt. Kort sagt, gør din ansøgning så enkel og målrettet som muligt”. At lytte Conny Jørgensen tror at dét som mange folk der sidder i udvalg lytter efter, er en eller anden særlig form for ægthed eller originalitet i musikken, snarere end håbet om at finde noget der aldrig nogensinde er blevet hørt før. Hvis der er en sammenhæng imellem for eksempel en bestemt klang i vokalen, Conny Jørgensen teksten og en sang der bare kompositorisk hænger sammen, så vil udtrykket blive meget ægte. Hun mener at det er svært at komme udenom en rigtig god sang, også selvom den bare er spillet på guitaren hjemme ved køkkenbordet. ”Hvis det er en god sang – så er det en god sang. Omvendt, hvis man ikke har det rigtigt materiale så er det sværere at komme igennem med noget der bare er gennemproduceret. Jeg lytter meget ind til helheden”. Om musikalske referencer fortsætter hun: ”Fordi der er noget musik der minder om noget andet, så diskvalificeres det ikke per automatik hos mig. Er der noget fra England eller U.S.A. der er meget oppe i tiden, og der så er et seriøst dansk bud på den genre, så syntes jeg det er helt fint. Musik er på en eller anden måde udtryk for en masse referencer, noget man genkender eller som man hører i en anden form. Når man komponerer musik bliver man ikke kun inspireret af det man ser, læser, livet omkring sig, men også af det musik man hører. Sådan tror jeg også man lytter til musik”.

Jesper Brodersen Morningside Records ”Der kan opstå uenigheder i SPOT lytteudvalget, f.eks. hvis én ved at et band sparker røv live, men altså lyder dårligt på pladen.”

I sit arbejde med at bedømme ansøgere til Århus Kommunes Orkesterkonto, lytter Jakob Buchanan meget efter om det er orkestre der arbejder med et kunstnerisk personligt udtryk, og som virker til at have noget på hjertet. Og derefter om man vil kunne begå sig på scenen og i musikmiljøet generelt. Hovedet på blokken Når man ansøger med sin musik udsætter man sig selv for et potentielt afslag. Ligeså vel som man ikke kan forvente, at der starter et samarbejde når man sender materiale til pladeselskaber, kan man heller ikke forvente at søge de offentlige instanser og få tilskud. For i alle sammenhænge finder der en vurdering sted, af flere grunde. For det første er der de begrænsede økonomiske ressourcer i alle de forskellige regier, der gør at man i udvalgsarbejdet er nødt til at foretage en selektion. Med den ansøgningsmængde der kommer ind alle steder, kan man slet ikke imødekomme alle ansøgere. ”Som orkester kan man måske godt opfatte det at ansøge, som om der er folk, der skalter og valter med ens blod, sved og tårer. Sådan er det også, på et eller andet plan. Men det er den afvejning man må gøre sig” siger Conny Jørgensen. ”Offentlige støttemuligheder er baseret på, at det er de bedst egnede der får bevilget støtte. Det gør at en 20-årig kan komme ind fra gaden med sine sange fra i sidste uge, og ”overhale” musikeren der har arbejdet seriøst med sin musik i mange år. Det, der er vigtigt, når der arbejdes med vurdering af musik, er et kvalitetsparameter mere end et ”ihærdighedsparameter”. Det hjælper ikke altid kun at være ihærdig og arbejdsom. Det er naturligvis gode egenskaber at have, når man arbejder med musik, men der er en lille detalje: Det man skaber skal på en eller anden måde ind og røre nogle mennesker. Med mindre man er så heldig at have penge til bare at gå igang med at lave det hele, hvilket man teoretisk set ikke er afholdt fra. Der hvor man afholdes fra at få indfriet sine forventninger, er når man støder panden imod at andre ikke syntes at projektet skal financieres. Der hvor man beder andre om financiering har man allerede sagt: ”Du må være med til at bestemme noget”.

Michala Mellson Oppenheimers Eftermiddag ”Nogle af nøgleordene er energi, dynamik, performance, tekster”

Faglighed på spil Når man sender sit materiale med henblik på vurdering, og man får et afslag, er det en god ide at sætte sig ned og tænke over hvorfor. Det er selvfølgelig godt at have selvtillid i forhold til sin musik, men det er også godt at evaluere. Det er en god ide at man ikke låser sig fast i en proces, hvor man sidder og lytter tilfreds på eget materiale - men de der modtager det, kan bare ikke høre det. Det kan som musiker være en god ide at tage en snak med personer fra kunstneriske udvalg. Dog skal man være klar til at modtage konstruktiv kritik. Dét at en person som ikke har nogen personlig tilknytning til musikken, bruger tid på at sætte sig ned med en, og tage en snak om hvad man kan gøre, kan måske give nye ideer i forhold til at udvikle sit udtryk. ”Musik handler ikke om at man skal være verdensmester på sit instrument. Rigtig mange folk har skabt sig en musikalsk karriere som halvdårlige guitarister eller sangere. Men de har udviklet et personligt udtryk. Og det personlige udtryk er det lytteren gerne vil høre. Det er troværdigt, og man føler man får noget fra den person, som vedkommende gerne vil udtrykke. Det tror jeg betyder noget, og jeg tror på at man kan gå ind og arbejde med tingene. Nogle gange skal man huske at søge sin faglige inspiration, udvikling og mulighed for at komme videre. Jeg syntes det er vigtigt at man forstår, at det faktisk også er en proces at ansøge. Jeg tror de fleste der sidder i udvalgssammenhænge kender følelsen af for 5 gang at modtage materiale fra et orkester, hvor det så lige pludseligt har rykket sig og bare holder. Det kan man komme totalt op og køre på. Jeg har kun gode erfaringer med at vurdering af musik bliver taget meget seriøst. Som udvalgsmedlem sætter man sin egen faglighed på spil” siger Conny Jørgensen. På spørgsmålet: ”Hvad hvis man tager fejl, og sorterer et orkester fra, som så får en hit-single 1/2 år senere”, svarer hun: ”Det vil jeg aldrig være træt af, tværtimod. Jeg vil glæde mig over at orkesteret selv får skabt det udtryk, eller den mulighed, som gør at det kommer videre. Min opgave som udvalgsmedlem er jo ikke at sidde og give afslag. Arbejdets fokus er rettet på alt det musik, som med lidt hjælp kommer afsted”.

basunen • oktober 2006

19

MUSIK STØTTE

Jakob Buchanan: Medlem af Århus Kommunes Rytmiske Udvalg ”Skriv en ansøgning der er enkel og nem at forstå... det er 100% musikken der tæller”


CD UDGIVELSE

Min nye CD er på gaden .... og hvad så ?

Tekst og foto Lars Knudsen I lokalerne hos DMF-Århus i Grønnegade står DMF’s konsulent Mikael Højris sammen med guitarist Søren Reiff klar til at fortælle medlemmerne om, hvilke overvejelser man bør gøre sig, når man skal sende en cd på gaden.

Højris & Reiff

Gode råd Højris starter med at ridse forholdene op omkring rettigheder og rettighedsindtægter - Gramex, KODA og NcB. Dagen før blev kurset afholdt i Viborg, og her var dette noget af det, der specielt interesserede de fremmødte medlemmer. Denne aften i Århus er distribution via Gateway noget, medlemmerne meget gerne vil tale om. Men inden Gatewaysnakken gives lige et par gode råd med på vejen, når bandet, udgivelsen eller pladeselskabet skal døbes; Gør ikke som bilproducenten Ford, da de navngav deres model Pinto. Pinto er brasiliansk slang for små genetialer. Eller ølmærket Coors slogan ”Turn it Loose” der på spansk giver en lidt anden mening: få diarré. Eller firmaet Indian Curry Dinner der ville lave Bundh, der på indisk punjabi dialekt betyder: røv.

Kaffen er varm, øllene og sodavandene er kolde, Søren Reiff’s guitar er sat til sanganlægget, og Mikael Højris tænder for fremviseren. En skare på 15-20 medlemmer er mødt op for at høre mere om cd-udgivelse, promotion, markedsføring og alt det andet, der skal til for at skyde den ”hjemmelavede cd” i gang. Aftenens specialkursus ”Min nye cd er på gaden... og hvad så?” starter denne gang ikke ved Adam og Eva. ”Det er lidt ligesom med italiensk for begyndere og øvede. Vores sidste kursus startede helt fra starten med hvilke elementer, man tumler med i forhold til at få karrieren på skinner og så videre. I aften forudsætter vi, at man ligesom er videre derfra – og vi fortæller her de øvede, der måske allerede har en trykt master liggende under sengen derhjemme, hvad man kan gøre herfra for at få den ud” siger Mikael Højris. Og problemstillingen er relevant for mange af aftenens deltagere. ”Jeg er spændt på at høre lidt mere om blandt andet Gateway, og hvilke muligheder og facetter der er, i forbindelse med at udgive sin musik selv”, siger Per Weile Bak. Et andet medlem, Ivan Børsting, fortæller med et smil, at han er kommet for at høre, om han har glemt noget. Han er selv midt i udgivelsesprocessens mange overvejelser. Skal han udgive selv eller overveje de muligheder, han i øjeblikket har på hånden fra to pladeselskaber, som har kontaktet ham.

20

basunen • oktober 2006

Et andet tip er at orientere sig om den pladebranche, man overvejer at blive en del af som producent. Tjek for eksempel www. ifpi.dk, www.dup.nu, eller pladebranchen. nu. Dette er nogle af aftenens gode råd. Hold øje med de multinationale pladeselskaber, EMI, Sony/BMG, Universal og Warner Bros. Undersøg, hvornår de udgiver deres kunstnere, og manøvrer gerne uden om deres store udgivelser, hvor de kører den heftige markedsføring frem. Gateway Gateway er DMF’s egen udgivelsesplatform. Musikernes egen musikdistribution. Vælger man selv at udgive sin egen cd på eget pladeselskab, kan man via Gateway distribuere udgivelserne til landets pladebutikker gennem GDC, som er den største cd-distributør herhjemme. Aftenens deltagere rykker frem i sæderne. De er meget interesserede i regnestyk-

kerne, der opstilles og sammenlignes i forhold til valget imellem enten selvudgivelse med Gateway distribution kontra en normal dansk pladeselskabs royalty beregning. Talvrimlerne glider over i marketing, som afløses af Søren Reiff’s lækre guitar, smooth jazz. Reiff spiller og supplerer imellem numrene med sine erfaringer og oplevelser med det at være selvudgiver. Han beretter om, hvordan pressen herhjemme i Danmark overhovedet ikke reagerede på udgivelsen, og om hvordan internettet i stedet for meget hurtigt blev mediet, der gav Reiff kontakter og et stort netværk til smooth jazz entusiaster, radioer og magasiner verden over. Salg på nettet En del af de cd’er, som Søren Reiff sælger, sælges fra hans egen hjemmeside. Han har på www.reiff.dk valgt at benytte sig af Paypal. Via Paypal, som er en international bankkonto og betalingsmiddel på nettet, tikkede den første bestilling ind fra Japan, kun ca. 3 minutter efter at han havde aktiveret Paypal-knappen på sin hjemmeside.

Søren Reiff Godt 3 timers kursus ender omkring 22.00 tiden med at Reiff spiller et sidste nummer på guitaren fra sin cd ”Funky Flavas”. Deltagerne snakker af, med hinanden og Reiff og Højris, imens jakker og overtøj tages på, og guitar kabler rulles sammen. Formen på aftenens kursus, hvor Mikael Højris´ viden og ekspertise kombineres med Søren Reiff’s praktiske erfaringer med at udgive sine egne cd’er selv, tilsat musikalske intermezzoer, giver alt i alt en både spændende og hyggelig aften i Grønnegade.


ProTools professionel audio design

Protools software er den mest kraftfulde og nemmeste platform at bruge til produktion af professionel musik. ProTools er det førende harddiskrecordingprogram og det benyttes i dag i de fleste lydstudier rundt omkring i verden. På kurset får deltagerne indblik i grundpillerne inden for harddisk-recording. Simpelt og uhyre effektivt. Vi gennemgår hvordan man enkelt kan automatisere alt fra volume til panorering. Vi vil arbejde med hvordan man kombinerer audio og MIDI, så de integreres i det endelige resultat samt se på hvordan man laver et remix. Man lærer opsætning af OMS til styring af MIDI moduler. Efter kurset er man i stand til at indspille, mixe og mastre og gøre resultatet klar til at brænde sin egen CD. ProTools Anatomi System folder: DAE folder, plug in preferens: DAE, digi setup, pro tools Controls panel: Sound Pro tools folder/session struktur optagelse - import - export - bounce Hardware gennemgang, I/O Data disiplin

Automation Plug in Routing Mastering/nedmix Loop (no clik) TrackTransfer Allocator User tools

Nærmere oplysninger om kurset kan fås ved henvendelse til:

DanMedia • Åbogade 36-38 8200 Århus N • tlf: 86 16 49 99 www.danmedia.dk

basunen • oktober 2006

21


Skrantende

jazzbar støttes af ny forening

Af Jørgen Nielsen

Af Jørgen Nielsen Jazzbar Bent J har eksisteret i 33 år og er berømt i hele den internationale jazzverden for sin intime stemning, og listen over de berømtheder, som har optrådt her, er næsten identisk med Who´s Who in Jazz. Alligevel har Bent J. Jensen, som fyldte 75 i september 2006, svært ved at skaffe de nødvendige bevillinger, specielt efter kommunalreformens afskaffelse af amterne. Den aldrende jazzmand kæmper imidlertid ikke alene. Mandag d 14. august var der orienterende pressemøde, efterfulgt af stiftende generalforsamling for ”Jazzklub Bent J”. Formålet er, gennem en udskillelse af musikvirksomheden, at stå bedre over for de bevilligende myndigheder. Det politiske system er skeptisk over for at støtte privat business, og den gamle jazzbar er jo også et traditionelt værtshus. Foruden altså at være provinsens mest berømte hjemsted for ”god gammeldags moderne jazz”, som formand Jens Søndergaard fra den nystiftede klub/forening udtrykte det under pressemødet. Jens Søndergaard var i sin tid initiativtager til de ugentlige mandags-koncerter, som

22

basunen • oktober 2006

gennem en del år har været jazzbarens væsentligste aktivitet, sammen med de traditionsrige fredags-jamsessions. ”Det var tilfældigt, at det blev mandag aften. Det var, fordi jeg var herovre hver mandag for at holde prøve med Klüvers Big Band, som jeg dengang var medlem af,” fortæller Jens Søndergaard, der som han siger ”går på arbejde hver dag som tandlæge for at få råd til at være jazzmusiker”. Den ugentlige koncert skal stadig afholdes, men ikke nødvendigvis mandag aften, idet Klüvers Big Band afholder sine Monday Nights i Studenterhuset Toldboden. Et godt bud kunne være torsdag. Rådmand Flemming Knudsen, Kultur og borgerservice, var til stede under pressemødet og lagde ikke skjul på sin store personlige interesse i jazzmusik og jazzbarens overlevelse, men kunne ikke aflokkes bindende løfter. Det er ellers beskedne 75.000,- , som er den nødvendige kapital for at sikre musikken frem til årsskiftet. Men som nævnt er den hellige treenighed Stat, Amt og Kommune ude af sync. efter bortfaldet af amterne fra 2007. Ingen tør

rigtig melde ud om, hvem der skal udfylde hullet. Og hullet er dybt, for hvis aktiviteten skal opretholdes i 2007, er der brug for 200.000,Hvis man antager, at kagen kun har en vis størrelse, vil en ekstrabevilling til jazz på Bent J i værste fald betyde, at andre jazzentrepenører i byen skal beskæres, og det er den nye forening ikke interesseret i. ”Vi betragter de andre arrangører som samarbejdspartnere, frem for konkurrenter,” udtaler formand Søndergaard. Den øvrige bestyrelse udgøres af Ole Ulvedal, næstformand, Mogens Nielsen, kasserer, Albert Meier, sekretær, John Nehen Hansen. De har alle tæt tilknytning til Bent J. Ole Ulvedal som bassist og ankermand ved fredags-jam´en, John Nehen som trommeslager og aktiv ved torsdagens ”Singers Lounge”, Mogens Nielsen som pianist gennem mange år, og Albert Meier som jazzfotograf og aktiv i Jazzselskabet. Medlemskab koster kr. 50,- for resten af 2006 og kan tegnes ved henvendelse på Bent J.


Hit på hit på hit på HITS Af: Lars Knudsen, Foto: www.bookhits.dk

Man kan selv designe sit fodtøj, man kan sammensætte en teblanding efter egen smag, man kan lave sin helt egen individuelle barbercreme – og man kan klikke sig til præcist de numre, man allerhelst vil svinge om til, når der holdes fest eller fødselsdag. Selvbetjeningen kender efterhånden ingen grænser. Internettet er fuld af alverdens påhit. Nu er der i cyberspace også mulighed for, at vi til privatfesten fremtidigt kan slippe for at have fulde onkler hængende ind over det til lejligheden hyrede orkester, brølende ”Spil den der no-no-no-there’s-no-limit”. HITS er et unikt koncept på den danske musikscene. Det er et orkester, der på internettet tilbyder at komme og levere en række sange, som man selv på forhånd kan sammensætte til lejligheden. Ud fra en hitliste på mere end 150 sange kan man på www.bookhits. dk vælge alt lige fra AC/DC til Village People. Sammen med den ønskede spilleliste vinger man oplysninger af om: hvor eventen skal foregå, starttidspunkt, antal gæster/publikummer. Når man har svaret på disse oplysninger, sendes de til www. bookhits.dk, som så vender tilbage med en pris på, hvad det vil komme til at koste at engagere HITS. Siger man ja til prisen, og aftalen kommer i stand, kan man forvente at få besøg af et feststemt orkester, der tæller musikere, der spiller/har spillet med bl.a. Poul Krebs, Booze Brothers, Serras, Sko & Torp, Le Freak og mange flere. Forud for at HITS kommer og spiller til et arrangement, kan man også vælge, at medarbejdere, kollegaer, venner og onkler

kan logge ind på HITS’s hjemmeside og stemme på, hvilke numre de gerne vil høre den pågældende aften. De numre, der får flest stemmer, bliver da spillet. Og der tikker en del stemmer ind på hjemmesiden. ”I øjeblikket modtager vi ca. 100 stemmer om dagen på de forskellige HITS arrangementer. Publikum

kan godt lide at være en del af sætlisten”, fortæller orkestrets basspillende impressario Ejner Dam. ”Ideen til konceptet HITS opstod en dag, hvor Sune Rahbek og jeg talte om, at en stor del af musikbranchen ikke altid var så tjekket. Vi kunne godt tænke os at lave et orkester, som tog udgangspunkt i publikums behov, og hvor vi kunne vælge at spille med musikere, som var såvel søde, som dygtige mennesker til deres fag - og som fandt stor glæde ved musik. Udover det har vi begge spillet /spiller med koncept bands som Le Freak, Blues Brothers Souvenir Show,

Booze Brothers m.fl., og det er jo begrænset, hvilke numre man kan spille i de koncepter. Vi havde lyst til at spille alle de fede numre, der er blevet skrevet de sidste 5 - 6 årtier. Og så opstod HITS”. Konceptet har været et stort projekt at sætte op. Både arbejdet med at få fat i de rigtige musikere, grafikere, programmører og udviklingen af hjemmesiden. I fremtiden er det planen at udvide med en blæsergruppe. HITS er løbende i udvikling, bl.a. med forskellige typer konkurrencer og afstemninger så som HITsms service, hvor man kan tilmelde sig nyheds sms’en på tlf. 3028 0102. På spørgsmålet om der er grænser for hvad man kan få HITS til, svarer Ejner Dam: ”Jo, der er grænser. Vi vælger selv de numre, som passer til besætningen”. Michael Bolton? ”Nu siger du Michael Bolton, så siger HITS. Prøv det! Vi tager imod ønsker, selvfølgelig har vi ikke alle de numre med, som kunne være fede at spille. Så vi bliver glade, når nogen minder os om et godt nummer. Det er en fornøjelse, at vi ved, at kunden har bestilt de numre, vi skal spille. Men vi er også åbne overfor fulde onkler, der engang selv har spillet klaver”. Besætningen i HITS er: Ena Egelund: Vokal Kasper Falkenberg: Guitar & Vokal Stephen Nørrelykke: Keys & Vokal Sune Rahbek: Trommer Ejner Dam: Bas De 3 mest ønskede sange: TV-2 ”De første kærester på månen” AC/DC “Highway to Hell” Gloria Gaynor “I Will Survive”

basunen • oktober 2006

23


Opfølgningskursus til

Sangkursus for selskabsmusikere Af Jesper Daus og Axel Boel

I forlængelse af Sangkursus for selskabsmusikere afholdes nu et opfølgningskursus med særlig vægt på hver enkelt kursusdeltagers medbragte sang. Underviser: Jesper Daus er uddannet sanger fra det Jyske Musikkonservatorium´s rytmiske afdeling med diplomoverbygning i sangpædagogik og performance som special.

foregående kursus (så evt. nye deltagere har en chance!), hvorefter hver enkelt kursusdeltager får mulighed for at fremføre sin medbragte sang. Vi vil arbejde med hver enkelt sanger i den udstrækning som tiden tillader.

Foregående kursus handlede primært om, hvordan man får skabt det rette fundament for sangen med kroppen og åndedrættet i centrum. Når man sidder længe og spiller spisemusik, kan kroppen blive stiv og uregerlig, og det kan have konsekvenser for hvor godt stemmen fungerer, når dansen går i gang. Kurset fokuserede også på, hvad Jesper Daus man kan gøre i hverdagen for at afspænde kroppen og stimulere / træne åndedrættet, så man hele tiden holder Fremførelsen vil foregå med mikrofon, hele sang apparatet frit og smidigt. og der vil være et el-klaver til rådighed. Der må også gerne medbringes eget På opfølgningskurset vil vi starte med instrument, så længe det ikke bliver en kort overordnet gennemgang af for omfattende at stille op og gøre klar.

Dette kan evt. foregå umiddelbart før kurset starter. Der kan være koncentrationsmæssige fordele ved ikke at skulle akkompagnere sig selv, så det kan evt. være en mulighed indbyrdes at aftale at akkompagnere hinanden. Hvis man har mod på det, kan man også synge uden at der bliver spillet til. Er man interesseret i, at jeg spiller til sangen, kan dette også lade sig gøre, hvis sangens titel og toneart mailes til mig på forhånd. Man skal dog være forberedt på, at jeg ind i mellem vil forlade klaveret, for at gå hen og arbejde med sangeren. Endeligt kan man også indspille sit akkompagnement hjemmefra, men sørg selv for afspilningsmediet. Tid: 9. okt. 2006 kl. 19.00-22.00 Sted: Grønnegade 93, 8000 Århus C Kursusgebyr: 100.Max kursusdeltagerantal: 10 Tilmelding til kontoret på 8618 4599

- Og så er der anlægsaften på Hotel Sabro kro! DMF-Århus inviterer regionens selskabsmusikere på Hotel Sabro kro til en anlægsaften med Torben Melgaard, Jesper Daus og Flemming Både. De fremviser hver især deres isenkram for kollegaerne. Selvom hovedvægten måske kommer til at ligge på gennemgangen af de tekniske detaljer: højtalere, forstærkere, mixere, lyde osv., har vi selvfølgelig også bedt dem om at give eksempler fra deres spille repertoire. Endelig fortæller de om hvordan de hver især udfører deres håndværk ud i det selskabsmusikalske – spilleteknik, spillestil osv. Det er ikke nødvendig at tilmelde sig arrangementet. Vi håber på et stort

24

basunen • oktober 2006

fremmøde og en hyggelig aften med god faglig indhold. Afdelingen byder på en forfriskning.

Dato: 30. okt. 2006 Tid: kl. 19.00 – 22.30 Sted: Hotel Sabro kro PS: Hvis du ønsker at komme på en mailingliste der informerer om fremtidige temaaftner for selskabsmusikere, så mail til musiker@axel-boel.dk

Hvad spiller de på?

Jesper: Sang, klaver (Motif), MP3

Torben: Sang, guitar, Flemming: Sang, Motif ES, Tyros2, harmonika, Tyros2, fodbas, fodbas


Dansk firma headhuntet

af internationale eventfirmaer til musikprojekt i Østrig Af Dorthe Klyvø • Fotos: Ray Madhome (af bandet) og Martin Dam Kristensen (af Jimmi) Århusfirmaet Riise Aps, der ejes af musikeren Jimmi Riise, har formået at etablere tætte relationer til eventfirmaer i både Danmark, England og Tyskland. Og i skrivende stund har Riise Aps således et hold på fem danske kvindelige musikere i Østrig, hvor de kører shows for General Motors 32 dage og aftener i træk.

jeg var interesseret i at samarbejde tættere i fremtiden og løse opgaver for dem i udlandet”.

Bandet nyder på venue godt af de bedste afviklere i branchen. Blandt andet er Derrick Zieba bag mixerpulten. Han har arbejdet med navne såsom James Taylor, Kylie og Madonna.

”Jeg har tidligere samarbejdet med det engelske firma PCI Fitch, og da de i samarbejde med det tyske firma Maritz skulle arrangere lanceringen af den nye Opel Corsa i Salzburg, kontaktede de mig for at bede mig udfylde rollen som music director for dem”, forklarer Jimmi Riise. En rolle i hvilken han efterhånden færdes fuldstændig scenevant efter års erfaring på den danske musikscene. I sommeren 2005 havde Jimmi Riise således i samarbejde med det danske eventfirma, Dypång Management, og engelske PCI Fitch samlet tre stærke hold af musikere til at udfylde forskellige roller i forbindelse med lanceringen af den nye Opel Zafira i København. De tre hold spillede alle 21 jobs i træk og underholdt mere end 8.000 internationale forhandlere og kunder. Et hold bestod af musikere, der spillede klassisk musik på en guidet backstage tour i det nye operahus. Et hold bestod af en strygekvartet, der spillede lounge musik til et forud indspillet track med musik specielt komponeret til lejligheden. Strygekvartetten performede og spillede som underholdning under middagen i Tappehallerne. Det sidste og største hold bestod af et 11 mand stort band. Sammensat specielt til netop denne lejlighed med kor, blæsere og såvel mandlig som kvindelig vokal i front. Repertoiret blev sammensat og , så det stemte overens med publikums internationale profil. Endvidere spillede bandet også til afsløringen af den nye bil. Og hertil måtte både skrives og samples ny musik. ”Jamen, det gik rigtigt godt”, siger Jimmi Riise. ”Og kort tid efter dette blev jeg kontaktet af PCI Fitch, der spurgte om,

Bandet optræder på en toptunet scene, stylet i hvidt tøj og i ført et moderne Rock’n Roll repertoire. Bandet spiller til et hård programmeret sequence track, udarbejdet af Berit Fridahl. Alt i alt et topmoderne udtryk der matcher General Motors produkt.

”Efterhånden har vi etableret et netværk af kompetente professionelle musikere samt kræfter inden for komposition, arrangementsskrivning og afvikling, hvilket jo kommer kraftigt i brug ved sådanne projekter”, forklarer Jimmi Riise, der forventer, at fremtiden kommer til at byde på endnu flere jobs i samarbejde med PCI Fitch og andre store eventfirmaer.

Jimmi Riise Jimmi Riise sagde ikke nej, og i foråret 2006 blev han så bedt om at udvikle et musikalsk projekt til Salzburg og lancereringen af den nye Corsa. Og når PCI Fitch siger udvikling af et projekt, mener de hele projektet. Så Riise står bag såvel at idéudvikle som at lægge budget og forhandle pris. Og da projektet blev accepteret også til at hyre og caste danske musikere til at udfylde rollerne. Det blev et hold bestående af fem kvindelige musikere fra både København og Århus, samlet specielt til denne lejlighed, hvor de spiller 32 shows i træk for et eksklusivt publikum på 400 personer pr aften.

”De er meget direkte”, siger han med et smil, ”der er ingen tvivl om, at de kun samarbejder med os århusianere, så længe vi er gode. Men det må vi jo så blive ved med at være”. www.riise-aps.dk

Bandet blev: Trille Palsgaard • Vocal Berit Fridahl • Guitar Sisse Hyldested • Bas Anne Steen Hansen • Keys Signe Videbæk • trommer

basunen • oktober 2006

25


Danmarks Grimmeste Festival

Af Molo Poulsen For tredje gang løb Danmarks Grimmeste Festival af staben på Grimhøjvej i Brabrand den 4. og 5. august. Traditionen tro var der rigget rigtigt hyggeligt til med både skateboardrampe og graffiti-væg samt de 2 scener. Bonzaiscenen præsenterede hip hop og reggae, mens Skovscenen præsenterede alt fra rock til Donkey Punk. Festivalen var arrangeret af Aage Stokholm, Mette Pedersen og Theis Smedegaard. Men uden de over 110 frivillige ville det hele ikke kunne lade sig gøre. Festivalen i baghaven på Grimhøjvej var i år heldig med vejret, og alle kunne nyde de fantastiske omgivelser, som festivalen afholdes i.

Aimology

26

basunen • oktober 2006

Ikke noget grimt ved det overhovedet. Tvært imod en super dejlig atmosfære midt i det grønne, hvor selv barerne er dekorerede med flotte blomster. I det hele taget en stemning og atmosfære som ikke findes andetsteds, og så er det tilmed Danmarks billigste festival. Billetten kostede 150 kr. i forsalg eller 250 kr. på stedet for begge dage. Øl og vand til 15 kr. og spændende drinks fra 20 kr. I år nåede deltagerantallet op på 1100. Blandt de lokale bands på programmet kan nævnes: Powersolo, Jøden & Hefty, Vincent van Gogo, Livets Brød, Robudo (uden band), Vectormusik, Analogik, Bo Marley, Haven Morgan og Junkyard Productions.

Skaterrampen

Bonzaiscenen Vi håber meget, at dette års festival giver overskud, så vi atter får fornøjelsen af Danmarks Grimmeste og hyggeligste festival.


Kærlighed på skemaet Af Gary Snider

Basunen har modtaget nedenstående indlæg og konstruktive forslag fra den garvede guitarist og sangskriver Gary Snider (kendt fra Tøbrud og utallige skolekoncerter). Sammen med sønnen Robert og sangerinden Sarah Krogh Møller er han aktuel med projektet Standing Under som netop har sendt en cd på gaden, der naturligvis bærer navnet Love…

S

at skabe fælles normer, repertoire og indstilling til faget og selve musikken. Det er en anerkendelse af musikkens vigtige samfundsmæssige værdi og samtidig et bevis på det overskud og den rigdom vi nyder godt af i Danmark. Derfor kan jeg undre mig meget over kærlighedens kår. Der findes ganske vist naturtalenter indenfor dette område. Men

om musiker burde man tage en større faglig interesse i kærlighed. Mindst 90% af de sange, som vi beskæftiger os med, handler jo netop om dette emne. Måske var der noget at lære blandt de utallige tekster, hvad enten de hedder ’Kvinde Min’ eller ’Don’t know much about Love’. Den sidste titel hæftede jeg mig ved, fordi den rammer plet for de allerflestes vedkommende. Hvis vi kaster et kritisk blik på kærlighedstekster, vil vi opdage at de fleste handler om forelskelse eller kærestesorger. Det er stensikkert at begge tilstande fordrer kreative udfoldelser – den første af lyst, den anden snarere af nødvendighed. Men det behøver ikke nødvendigvis at forholde sig sådan at ’Love is a Loser’s Game’. Tænk hvis det passede at ’Love is in the Standing Under Air’ og ’All You Need is Love’. Måske kunne antallet af sange der handler om kærlighedens andre hvor tager man hen for at blive dygtig ansigter vokse kolossalt! eller i det mindste kompetent hvis man besidder begrænsede evner? Hvorfor skal Der er mange lighedspunkter mellem kærlighed være så svær og tabubelagt? musik og kærlighed: følelser, intensitet, Det er værd at nævne at et af de meste samhørighed, noget der tangerer det grundlæggende af buddene i kristendom guddommelige. Der er nogle der er er at ’elske sin næste’. Det var et oplagt musikalske naturtalenter, folk som sted at bruge som udgangspunkt for et spiller med samme selvfølgelighed og mere kærligt samfund. lethed som vi andre trækker vejret. Og hvor findes der et mere oplagt sted Disse begavede personer bliver dygtige end skolen når det drejer sig om at lære med eller uden undervisning, støtte af noget nyt. nogen art eller anerkendelse. Men der er god grund til at vi har musikskoler, Når man kigger på kærlighed, er der konservatorier og forskellige uddannelser mange færdigheder og kvaliteter man skal indenfor musik. Undervisning er med mestre: empati, kommunikation, respekt, til at højne det generelle niveau, og til tolerance, selvforståelse og forståelse

for andre m.m. Noget af det vigtigste, er hvordan man udtrykker og styrer sine følelser. Vi kan se så mange eksempler på børn og folk, der agerer meget uhensigtsmæssigt og destruktivt. Og det koster den enkelte, de nærmeste og hele samfundet enormt. Kærlighed er jo mange ting, men til syvende og sidst, er der tale om noget levende, som skal passes på og plejes. Hvad gør man når man er blevet såret eller fornærmet, eller ikke får sin vilje? Kommer man i ’følelsernes vold’ eller bruger man sin fornuft til at overveje handlingsmuligheder? Så jeg glæder mig til den dag hvor vi, vores børn eller børnebørn skal op til eksamen i fag som ’følelsesmæssig intelligens’, ’madlavning og hjemmeøkonomi i det nye millennium’ eller ’girafsprog og konfliktløsnings modeller’. Der er brug for mere kærlighed i vores samfund og især for værktøj til at tænke og handle mere positivt og kærligt. Og jeg er sikker på, at der nok skal komme mange gode sange ud af det!

STANDING UNDER CD: LOVE 2006: Sarah Krogh Møller: lead vocal, harmonies Gary Snider: acoustic, electric and slide guitars, harmonies, bass guitar, organ/piano Robert Snider: rap, beats, co producer

basunen • oktober 2006

27


CD PRODUKTION

Tue Madsen - heavy producer

Tekst og foto Molo Poulsen Tue Madsen er Producer og har sit eget studie i Åbyhøj ved navn Antfarm. Hovedsagligt er han producer på Heavy plader, men der er også Hardcore og andre genrer på hans liste.

Det gør ikke så ondt på Tue, når det ikke lige lykkes for et af de bands, han har produceret, selv om han selvfølgeligt vil grupperne det bedste og selv har interesse i at de plader han har produceret, bliver solgt.”Selvfølgelig vil jeg gerne have, at alle de bands, jeg har med at gøre, kommer frem i verden, men der er så mange,

Tue valgte at være fuldtidsproducer i stedet for musiker, da han ikke længere havde tid til at være musiker. ”Det var en glidende overgang. Jeg har altid godt kunne lide at lave studiearbejde, også med mine egne bands. Det har altid været et ret stort trækplaster, det man skaber i studiet, og alt det man kan fuske sig til. Med fusk mener jeg som det var for 15 år siden, og ikke sådan som det er i dag med Protools, hvor man snyder folk bedre, end de er. Dengang skulle man trods alt kunne spille. Det var mere noget med at være 20 mands orkester, selv om man kun var fire på coveret. Sådan noget, synes jeg, er skide sjovt, og så lavede jeg demo for nogen i et øvelokale. Ikke fordi jeg kunne, men jeg sagde ja, fordi de spurgte. Tue Madsen Og så var det jo lidt sjovt, og så lavede jeg et par stykker mere og så begyndte jeg lidt i et studie. Det var dårligt jeg har kontakt med, så om et af dem ikke nok noget, jeg fik penge for i lang tid. I begør, så er det ikke min bekymring. Det er gyndelsen var det bare for venner, og så jo bandets bekymring, hvad der sker med havde nogle venner nogle venner, og så dem, men jeg håber selvfølgelig, at de alle lige pludseligt så er man uden for sin egen sammen bliver megastjerner.” vennekreds. Så har det bare spredt sig stille og roligt, og så har jeg været heldig Tue er kendt i den store verden for sine at lave, primært to plader, som gav mig et gode produktioner, og jeg spørger, om der navn ude i verden, og så har jeg ikke haft ligger en hemmelighed bag hans evner. tid siden.” Tues studie er booket næsten ”Der er ikke noget, der er hemmeligt. I et år frem i tiden som regel, og han ved virkeligheden er det meget umystisk for i hvert fald altid, hvad han skal lave de mig. Jeg har aldrig gjort noget for at tæknæste 6 måneder. kes. Jeg har selvfølgelig gået på et par lyduddannelser, DanMedia blandt andet. Tidligere medlem af Grope Teknisk skole lyd og lys. Det var sgu Tue spillede i mange år i Århus bandet udmærket, jeg lærte da en masse grundGrope, men da jeg spørger, om han savlæggende. Jeg vidste det meste, men jeg ner at spille i band siger han: vidste det via praksis. Det at komme ind ”Jeg kan godt lide at spille guitar, men jeg og få forklaret hvordan tingene arbejder, kan ikke lide at øve sæt. Jeg HADER at og hvad der sker, når de gør sådan og øve sæt, og det skal man jo for helvede, sådan, det forklarede jo lige pludseligt en for det er jo ikke sjovt at tage ud at spille, masse ting for mig, som jeg ikke vidste, hvis man ikke er god. Hvis man så stiller hvorfor skete. Det kan jeg mærke, at det sig op på scenen og er til grin, så er det er en utrolig hjælp at kunne noget teori bare flovt, så man er nødt til at øve de der om, hvordan mikrofoner og kompressorer kedelige ting.” og EQ’s virker. Der er nogle ting, man kan

28

basunen • oktober 2006

gå lidt nemmere til når man ved, hvad der sker. Jeg holder nu stadig meget fast i, at det ikke nødvendigvis skal være sådan, som det står i bogen. Det skal være sådan, som ens øre byder en det. Det er netop det, jeg altid har gjort, og det er derfor, jeg synes, det er så umystisk. Jeg har altid bare gjort det sådan, som jeg gerne selv vil høre det, og så i de senere 5-6 år hører jeg nærmest ikke noget brok fra orkestrene, så det er åbenbart også sådan, de også selv vil høre det. Nu er det selvfølgelig sådan i kraft af, at mit navn bliver større, så vælger de mig også ud fra det, de kan høre på plader, at jeg gør. Jeg har også et par kæpheste. Jeg har selvfølgeligt en stak forstærkere og nogle præference for, hvordan jeg synes, ting lyder, men det prøver jeg aldrig at gennemtrumfe. Selvfølgeligt skal det være sådan, at jeg også selv kan stå inde for det, men hvis en guitarist kommer med en forstærker og et kabinet, som jeg synes af erfaring lyder ad helvede til, men han synes det lyder fantastisk, så skal jeg i hvert fald være 100% sikker på, at vi har gennemtestet og fundet ud af, at det lyder forfærdeligt, før jeg fyrer det, for jeg vil hellere få hans lyd til at fungere end bare at smide den ud og bruge min egen.” Hvorfor det lige er Heavy, som Tue producerer, kommer af, at han selv spillede i Grope. Heavy er en genre, der har udviklet sig meget inden for de sidste år, og ifølge Tue er visse dele af genren ved at blive mere kunstigt konstrueret musik end alt det, som det skal forestille sig at være et opgør med. Tue mener, at heavy var en reaktion mod discoårtiet og kunstige maskiner, der gjorde deres indtog i firserne. Derimod var heavy altid bas guitar, trommer og vokal, færdig. ”Det er det også stadigvæk, men det er også bare, som det der er det forkerte ved maskinerne, eller det vi ikke kunne lide, det er bare blevet inkorporeret i dele af den her metalgenre, så jeg har svært ved at høre musikken, fordi det går meget op i, hvad man kan fikse i Protooles. Jeg hader autotuner, og


CD PRODUKTION

>> Med fusk mener jeg som det var for 15 år siden, og ikke sådan som det er i dag med Protools, hvor man snyder folk bedre end de er. Dengang skulle man trods alt kunne spille <<

jeg hader beat-detective, og alle dem som har prøvet at være i et Protool studie, de ved, hvad det er. Det er fjenden. Det betyder ikke, at jeg ikke bruger det, for selvfølgeligt bruger jeg de virkemidler, der er, men der har været en tendens i nogle år til at bruge det ALT for meget og køre alting på 100% hele tiden. Jeg er sikker på, at om 5-10 år vil man se tilbage på de her år, på samme måde som vi kigger tilbage på 80’erne og siger, kunne de ikke selv høre, at der var for meget rumklang på alting? Mest heavy-producer Tue startede med at producere hvad, som helst for at fylde kalenderen, men i øjeblikket producerer han mest heavy. Årsagen hertil var de to plader, som virkeligt satte fut i hans internationale karriere. Den ene var med et Hollandsk band ved navn Born from Pain og den anden med Mnemic fra Ålborg.”De to plader gjorde bare, at jeg lynhurtigt fik meget travlt; altså lige pludseligt gik mine bookninger fra at være sådan lidt sporadiske til at være blok booket et halvt år ind i fremtiden, minimum. Det er naturligvis ikke en masse indiebands, der reagerer på de plader, så derfor er det heavy, jeg laver. Jeg har lavet LUXUS, som nogen måske husker som det band, Michael Simpson var med i. Lige nu er jeg booket ind til nytår, og det er heavy. Jeg kommer jo fra en heavy baggrund, så det er ikke noget, der generer mig, jeg elsker dens slags musik, lige så meget som jeg elsker al mulig anden slags musik, men jeg føler mig jo godt hjemme. Jeg vil dog ikke afvise, at jeg laver noget helt andet om nogle år.” Dansk Heavy og udlandet Dansk Heavy har klaret sig rigtigt godt på den internationale scene de seneste år, og ifølge Tue er det fordi bandsene er blevet bedre, end den gang han selv spillede. Blandt de rigtigt gode nævner Tue Hatesphere, Raunchy, Ildesposed, Mnemic, As we fight, Exmortem og Volbeat. ”Jeg tror også, at en del af forklaringen ligger i, at alle de her bands er begyndt at søge udenlandske deals, hvor vi i gamle dage alle sammen var meget fokuserede på at få en deal med et selskab, der lå lige rundt om hjørnet og med folk, vi kendte. Det, tror jeg lidt var en hemsko, både for

selskaberne og for os. Selskaberne fik et ry for at være dem, der har alle de danske bands og det gav sådan et lille samfund, der aldrig rigtigt fik lov til at integrere sig i verden. Det er helt anderledes nu, og det at komme ud og spille så meget ude i verden som de her bands også gør, det modner jo bands utroligt meget. Det var jo ikke kæmpe store selskaber, der var herhjemme dengang, og når man signer med Roadrunner eller Neuclear Blast , så har de jo en helt anden magt til at skaffe turneer til band, og sådan noget som at få en god anmeldelse i et blad. Så betyder det noget, om man er på et lille selskab i Hammel, eller om man er på et af verdens største metalselskaber.” Starten på eget studie Tue havde ikke råd til bare at starte et studie, det var noget, der skete hen ad vejen. Han lånte lidt penge i banken og købte et lille Protools system og en mikrofon. Så måtte han leje sig ind i et studie for at lave trommer og så sidde hjemme i stuen og lave resten. Så måtte han leje sig ind et studie, når det skulle mixes. ”Så en måned er der lige tusind kroner i overskud eller 3, og så kan man lige prøve at købe en anden slags mikrofon, og sådan er det faktisk gået. Det har været MEGET skrabede forhold, jeg har lavet nogle af tingene under. Tjent pengene før jeg kunne bruge dem. Af samme grund vil jeg så sige, at det er ikke fordi mit studie indeholder en skid, der er specielt, dyrt og fancy pants, for jeg har i lang tid været nødt til at købe billige ting.” I dag er det meget billigere at starte et studie, for teknologien har udviklet sig meget siden Tue startede. ”Det kræver selvfølgelig noget viden om, hvad man skal gå uden om, og hvad der holder og ikke holder, men man kan få høj kvalitet for meget, meget få penge nu om dage. Skræmmende. Kineserne er gode til at planke det, som har været dyrt at udvikle, og kineserne er ligeglade.” Internationale navne på referencelisten Tue har store internationale navne som Sick of It All på sin referenceliste, og da jeg spurgte: hvordan det kom i stand, svarer han:

”Det er samme historie som med alt det andet. Fra mund til mund eller fra pladecover til øjne i et band. Det er kommet langsomt. Jeg lavede en plade med Born from Pain. Den plade viste sig at være en bombe på den europæiske hardcore scene. Det havde jeg INGEN anelse om, da jeg gjorde det. Det viste sig bare at være den plade, folk havde gået og ventet på i Europa fra lige præcis det band. Det var der at bandet Cataract, som var ved at signe med metal blades, hørte den plade, og så ville de have mig til at lave deres næste plade. Cataract er gode venner med Sick of It All. Alle er jo venner med alle på et eller andet tidspunkt. Så meget som folk turnerer, så møder de jo hinanden hist og pist. Det, som de gør nogle gange på nogle af de store selskaber, er at tage en stak på 50 CD’er og giver til et band og siger prøv at høre dem her, og så sig, hvilke nogen, I synes, der lyder godt, og hvem I gerne vil have til at producere. Det var det, de havde gjort med Sick of It All, og så sagde Sick of It All (det er deres ord), at når der var noget, der lød fedt, så vendte de coveret om, og så stod mit navn på det.” Til folk der overvejer at gå vejen som producer, har Tue følgende råd: ”De skal gøre det, hvis de brænder for det, og hvis ikke de synes, at DET er det sjove, så skal de lade være. Fordi sure mennesker der har et studie, og laver lorteting for bands og i virkeligheden ødelægger bands, de er kraftedeme bare nogle idioter, der ikke fortjener at være i den her branche. Det her skal være sjovt. Alle, der starter et band, starter jo ikke, fordi det er surt arbejde, de tjener jo ikke en skid på det i lang tid i hvert fald. Man skal gøre, det fordi det er sjovt, og det samme gælder dem, der laver studier, man skal gøre det, fordi man ikke kan lade være. Og så ellers bare klø på. Jeg gjorde det jo bare, for at mit eget band selv kunne få lidt gavn af det, og så udviklede det sig bare. Go for it.” Læs mere om Tue Madsen og hans studie på www.antfarm.dk

basunen • oktober 2006

29


Skal du ikke snart have dig et rigtigt job? Eigil Madsen: Fyrre år bag trommesættet Af Jørgen Nielsen deren” i hans karriere. Det blev nogle år, som satte sig dybe spor, og hvor der blev knyttet varige venskaber. Lige nede ved Åbyhøj torv bor Poul Erik Vejgaard, som var forsanger, og den fra Samsø ”repatrierede” Lars Muhl, og vi havde bedt dem om at kigge forbi, netop for at få kastet lys på Daisy-perioden, ud fra en ide om at flere hjerner husker bedre end én. Det viser sig, at Eigil har masser - Man ved jo aldrig, om det af materiale til støtte for ligner det, man har set på hukommelsen. - Jeg henter nettet, så det er spændende” lige Muhls gamle orgelsiger Eigil, medens han med bænk!” Lidt efter kommer en saks går løs på den store han slæbende med en benpapkasse, som bør indeholde løs bænk, under hvis låg der en lilletromme. Frem af dybet gemmer sig en guldgrube af dukker en flot, lys træ-lilletrommemoirer fra hele hans og me med forgyldt hardware . Daisy´s karriere. Foruden - Det er vist i orden”, siger han den førnævnte kvittering på tilfreds, og børster lidt støv af det første trommesæt, ligger reifen. Eigil Madsens første her dekorerede kvadrerede sæt kostede 588 kroner i 1966, regnehæfter, fyldt med hede og det var konfirmationspendrengedrømme, blandet gene, der gik til det. med sætlister fra det første - Jeg havde ikke spurgt om lov band, sort-hvide fotos fra først, og da det ankom, sendte øvelokalet, og de gradvis min mor det tilbage. Jeg mere professionelle presplagede så længe, at hun gav sefotos af Daisy´s forskelsig, men det blev hendes navn, lige konstellationer. En billet Daisy, Jacob Perbøll - Lars Muhl - Eigil Madsen - Frank ”Okla” Lorentzen. til The Who, pris kr. 10,- . der kom til at stå på købekontrakten med Hagstrøm musik.” Et kort fra hudklinikken på Han finder papiret frem, og Marselisborg Hospital. ganske rigtigt, hans fornavn er streget ud, finde ham på DMF´s kontor, når kortet - Ja, vi led alle sammen af en skrækkelig og estattet med et myndigt ”Inger”. Eigil skal afleveres. - Jeg går til en del møder i tør hud på knæene dengang”, klager Poul valgte tidligt musikervejen til forældrenes systemet, og der er tit nogen, der spørger Erik, og alle brøler af grin. De tre fortaber fortrydelse. om jeg ikke skal have et almindeligt job. sig i minderne, for denne skatkiste har Men så siger jeg til dem: Hvis jeg skal ikke været åbnet i mange år. Gnisten er - Selv efter mange år, kunne min nu spille til jeres julefrokost, så går det jo ved at være tændt. Souvenirs i form af afdøde stedfar finde på at sige: Skal du ikke, at jeg har været oppe siden klokken mønter og cola-kapsler med hebraisk skrift ikke snart have dig et rigtigt arbejde? Og seks om morgenen. - Jeg har forskubbet fra den herostratisk berømte 1969-tur til jeg svarede: - ikke så længe jeg tjener min døgnrytme, således, at jeg ikke kan Israel. Den 2 ½ måneds turne til det modmere end dig! Og det gjorde jeg beviseligt, tænke klart før klokken 12, men til gensætningsfyldte, krigshærgede land satte og med en kortere arbejdstid.” Det næste gæld kan jeg spille hele aftenen og - ikke sig dybe spor i de unge musikere. Eigil sæt blev købt kort efter, og kostede hele mindre vigtigt - holde mig vågen bag rattet var den yngste med sine 17 år, alders4500,- hos Alfred Christensen i Holstebro, på vej hjem fra job om natten. præsidenten var deres chauffør og mentor en formue i 1966. Det var blevet alvor. I de sidste 19 år har Soul Meeting været Robert Hauschildt på 22. I Lars Muhls Forbilledet var Ginger Baker, den legendaEigils base og faste arbejde. Sammen erindringsbog ”Sjæl i flammer” fra 1993 riske trommeslager i Cream. med guitaristen og sangeren Lars Schroekan man læse om en flok eventyrlystne - Når jeg hører ham den dag i dag, får jeg der og skiftende bassister som Erik Falck, danskere, som kom gennem hele møllen, stadig lyst til at sætte mig over i baghuset Nello, Robert Nilsson, Frits Christensen inklusive et mareridtsagtigt ophold i et isog øve”. og senest Erik ”Knas” Sandager, har han raelsk fængsel. Det hårde koncertprogam, spillet i alle afkroge af landet, fra hjertet af oplevelserne af de evige konflikter med Hvad orgelbænken gemte København til yderste klitrække i Vestjylpalæstinenserne og mødet med smukke, Vi mødtes allerede kl.11, og det er lige land. Men det er måske årene 1968-75 eksotiske kvinder og amfetamin-afhængiglovlig tidligt for en natarbejder. Dagen med bandet Daisy, som står som ”guldalhed fik den danske virkelighed til at tage Selv om det er fyrre år siden, han købte sit første trommesæt, er Eigil Madsen aldrig ophørt med at lede efter den optimale trommelyd. Midt på den solrige september-eftermiddag, dukker pakkeposten op foran den lyserøde villa i Åbyhøj hos den 54-årige trommeslager og sanger. Eigil har endnu engang handlet på eBay.

30

basunen • oktober 2006

forinden har den energiske trommeslager spillet seks sæt i festugeteltet udenfor ”Hos Anders”. Men det er stadig lysten, der driver ham. Eigil Madsen har hovedsagelig levet af musikken siden han lærte sig at spille, og er stadig i fuld beskæftigelse, så godt som det nu kan lade sig gøre med det vigende udbud af spillesteder. Det bliver til ca 100 jobs om året med trioen Soul Meeting. Og man kan altid


sig uendelig fjern ud. ”Sultne og en del, som skulle i lære, forfrosne, kun iført sommertøj, og så var der dem, der ville trætte og flere år ældre, humpenoget med musikken”. de vi over grænsen til et iskoldt Eigil supplerer: - Det der Danmark”. Således beskriver med at gå i lære, det var liLars Muhl hjemkomsten. Det er gesom ikke inde over. Man 37 år siden, men de tre venvidste hvad man ville!” Det ners fælles historie går endnu blev ikke til god, borgerlig længere tilbage. Eigil debuteuddannelse for nogen af rede i 1966 med bandet ”Nice” dem. og bl. a. guitaristen Mogens Fiil Poul Erik: - Jeg havde på Katrinebjergskolen. Navnet i gymnasiet kigget lidt i blev ændret til ”Nice and Faith”Hvad kan jeg blive”, og unful” for at undgå forveksling der ”A” stod der ”Arkitekt”, med Keith Emersons berømte og der kunne man komme symfoniske trio. De nåede at ind uden det store genindspille en singleplade for nemsnit, så jeg tænkte: den ”Jacks Beatrecords” i Nykøbing napper jeg. Jeg hørte mine Mors. - Jeg fik den overspillet til forældres stemme sige: CD for nylig, og blev overrasket Eigil Madsen -Man kan jo ikke spille muover, hvor godt det lød,” siger sik hele livet. Så forsøgte impresario Ulf Kjærgaard, som fortalte om Eigil, som selvfølgelig også har jeg det et par måneder”. det her orkester, som Poul Erik og Gummi en serie fotos fra den lange rejse til Mors (Flemming Walsø) var ved at starte. - Hvis i den hjemmemalede bandbus, og fra Touperet hår og sminke du vil være med i det band, kan du få et session´en i æggebakkestudiet. Det faste samarbejde med Eigil tog fart, Hammondorgel. Jeg tænkte mig om et da Daisys trommeslager Ulf ”Luffe” Larhalvt minut, og sagde - Det er i orden! Fårene skilles fra bukkene sen, allerede efter bandets debutkoncert Jeg fik orglet, men der gik flere år, og jeg Snart 58-årige Poul Erik fortæller: - Min på Hornslet Gæstgivergård, blev taget i betalte det selv! Jeg havde på det tidsmusikalske karriere startede i en kælder hoved og røv af sin far og sat i lære på punkt mødt Eigil på Boom, og vi aftalte, lige herovre i kælderen under brugtvognsen møbelfabrik. Eigil aflagde prøve, blev forhandleren, Kjeldsens Auto. antaget på stedet, og var helt Der havde vi ”Blue Boys-klubmed på Daisy´s musikalske ben”. Det var i 57-58. Instruideer og ekstravagante stil. menterne lavede jeg nede i Håndsyede, hjemmedesigmin fars kælder af pap og træ nede dragter af brokadestofmed nylonstrenge på. Det fer fra Poul Eriks fars manuskulle bare se ud som om, og fakturforretning, kalvekrøs, så sang vi til. Så fik jeg et par touperet hår og sminke bongotrommer til 37,50,- af vakte opsigt i det århusianske min mormor. Senere, da jeg gadebillede; pigerne elskede blev syg, kan jeg huske hun dem, og fyrene så til med slet sagde: ”Jeg er så ked af at skjult misundelse. Til forskel jeg gav dig de trommer. Se, fra mange af de københavnhvad det har ført til!” Der griske orkestre, som spillede i nes omkring bordet, men der Århus iført nyeste mode, men er det alvorlige i det, at Poul uden at kunne leve op til det, Erik på et tidspunkt oplevede rent musikalsk, var Daisy´s et psykisk sammenbrud. I musikalske ambitioner skyhvert fald var det bongotrom- Rosy, Britta Kristensen - Peder Lindbjerg - Eigil Madsen - Erik Falk og Bent Warny høje. mernes skyld, at Poul Erik Og sliddet i øvelokalet med blev trommeslager og forsansammenspil, flerstemmig at vi burde lave noget sammen. I Århus ger i ”Shakin´Phantoms”, ét af provinsens sang og egne kompositioner betalte sig. dengang var der noget i luften, man kunne kendeste bands i de tidlige tressere. Opvarmning for store navne som The mærke, at der skulle ske noget. Fårene Lars Muhl, 56, som dengang spillede på et Move, Steppenwolf, Johnny Winther og blev skilt fra bukkene i den periode. Af de Teisco-orgel i Christiansbjergbandet DraBlack Sabbath og airplay på radio Luxemmange, der havde spillet i band, var der gon Five, fortæller: Jeg blev opsøgt af en burg var nogle af de mange drømme, de

basunen • oktober 2006

31

>>


Et liv efter Daisy Daisy lukkede butikken endegyldigt i 1975, men forinden var Eigil via den legendariske roadmanager Ole ”Bown” Andreasen med brilleglas som flaskebunde kommet i kontakt med de nye stjerner Brødrene Olsen, og opnåede at spille direkte i Eurovision fra Montreaux-festivalen. - Når vi var ude og spille, fik de 5000,- og vi musikere fik 300,- hver. Sådan var det, og det var i orden. Det var først senere, at der kom rigtig Soulmeeting: Lars Schroeder, Eigil Madsen og Erik ”Knasen” Ssanager mange penge i det. Sammen med skidt, men følte altid, at jeg blev bakket bl. a Erik Falck, Okla, Britta Kristensen, op af de andre. Der kunne simpelthen Peder Lindbjerg og senere guitaisten Bent ikke ske mig noget ondt!” Lars Muhl: - Jeg Warny i orkestret Rosy turnerede Eigil mener den dag i dag, at det skyldes at vi rundt i Danmark og det øvrige Skandihavde siddet dér og sunget sammen. Dels navien i 80-erne. Det var en god periode var det hørelære af højeste klasse, dels med masser af beskæftigelse for et seriøst var det med til at binde os sammen som band, som lagde ud med originalt matemennesker.” riale, men også var et godt kopiband. De fem venner gjorde i de år alting i fælDet må også med, at det er Eigil, der lesskab, og de kunne finde på kollektivt at spiller trommer på TV-2´s første LP, melde sig til forskallingskursus på SpecialFantastiske Toyota, og at han ved konkurarbejderskolen. - Vi fik jo penge for at gå der, og så kunne vi bruge aftenerne på at øve!” fortæller Poul Erik med et grin. Eigil erindrer: - Da vi sad i spjældet i Israel, sang vi også, så de andre fanger klappede, og det var fedt, så steg humøret i cellen!” skulle få opfyldt. Kemien mellem de fem, som også talte guitaristen Okla (Frank Lorentzen) og bassisten Gummi, var perfekt. - Vi skændtes aldrig, sådan som man gør i mange andre orkestre,” siger Eigil, og Poul Erik supplerer: - Jeg havde det ofte

Eigils sangtalent kunne man nogle år senere opleve, da han sammen med jambandet Slikmund på Trinbrædtet i Vestergade 58 optrådte som en slags free-style rapper. Aften efter aften jammede han nye ord til sin ”Jensens Blues”, medens han samtidig passede sit solide trommearbejde. - Det var vist ret populært”, indrømmer han beskedent. - Vi blev lidt af et kultband, den sommer.” Slikmund var identisk med Daisy, minus den sygdomsramte Poul Erik, med deltagelse af gæster som Ole Berg og Henning Stærk. Da Poul Erik Vejgaard var kommet ovenpå igen, satte han sig igen bag trommerne og akkompagnerede bl. a. Jørgen Mogensen og ”Slabadubadelle-Mette”, hvorefter han arbejdede som fotograf og fik eget trykkeri. Han og Lars Muhl skal videre ud i septembersolen, men inden de går siger Poul Erik: - Jeg kommer forbi en dag med min transportable scanner og gennemgår orgelbænken!”

32

basunen • oktober 2006

der hed Crossfire, og der spillede Lars Schroeder guitar. Efterhånden skiftede vi ud i personalet, og da vi fik Erik Falck Johansen med på bas, skiftede vi navn til Soul Meeting, et navn som stammede fra et gammelt Århusband, han havde været medlem af i 60-erne. Soul Meeting optræder oftest som trio, men har fast samarbejde med en blæsergruppe, når anledningen er der, og økonomien tillader det. Eigil kigger på en falmet sætliste for hans orkester Nice fra 1966, skrevet på kvadreret papir fra et skolehæfte. - Det er stort set det samme repertoire, vi spiller i dag i Soul Meeting!” siger han med et smil. Se, det kan man kalde at være trofast mod sine rødder! På Soulmeetings hjemmesiden finder man en alenlang liste over det repertoire, der er at øse af. - De skiftende bassister sætter deres individuelle præg på musikken, specielt i en trio, og med den senest tilkomne, Knas, er der kommet nye numre på,” fortæller Eigil. Halvtreds års engelsk og amerikansk rock, pop, soul og blues, og et par håndfulde fra de bedste danske kunstnere som John Mogensen og Kim Larsen. Så er der musik til tre generationer, når der skal spilles til familie- og firmafester, og det er her markedet ligger i dag for den travle trio. Når man ser bort fra en periode, hvor han og Poul Erik Vejgaard arbejdede med at renovere Ringgadebroen, har Eigil Madsen arbejdet som professionel musiker med base i Århus. Ikke noget med at søge nye udfordringer i København, selv om der kom et fristende tilbud om at afløse Ken Gudman i bandet Mo – I – Rana. Siden 1982 har han med kone og fire børn resideret i villaen i Åbyhøj. Og der er ikke skodder mellem familieliv og musikerliv. Han har en datter, der hedder Daisy, Daisy - 1968 fra venstre mod højre: Flemming Walsøe Therkelsen (Gummi) - Frank og en søn, der Lorentzen (Okla) - Lars Muhl - Eigil Madsen og siddende Poul Erik Veigaard spiller trommer i metalbandet Zenith. Og rencen ”Vi har scenen – har I musikken?” i såmænd også et barnebarn på 4, som 1982 deltog med hele to bands. Tommy´s viser stor interesse for Eigils trommesæt. Hysteriske Trio og Niller Band. Det blev Omme i baghaven har han et lille hus, sidstnævnte, der gik af med sejren! hvor han kan øve. Æble- og blommetræer står tunge af frugter på den grønne plæne. - På et tidspunkt manglede jeg arbejdsHer er fred og ro. Og god tid. Hvis hans far dage, og så ringede jeg til Woodoo-Benny. kunne se Eigil her i dag, burde han være Han satte mig i kontakt med et band, stolt.


Præsentation af ny formand for DKL Af Niels Chr. Hansen - ny formand for DKL Der sker så mange afgørende omvæltninger på musikuddannelsesområdet i disse år, at de studerende på landets seks musikkonservatorier skal stå ualmindeligt tidligt op for blot at bevare overblikket. Nu er der hjælp på vej! Fremover vil De Konservatoriestuderendes Landsråd (DKL) fylde denne spalteplads med dugfriske nyheder og holdninger fra konservatorieverdenen samt informere om rådets politiske arbejde. Vi håber, at dette kan bidrage til at styrke den engagerede dialog både blandt konservatoriets studerende og lærere og i forhold til det professionelle musikliv.

F

ør sommerferien havde jeg den store ære at blive valgt som formand for De Konservatoriestuderendes Landsråd - i daglig tale DKL.

kan blive bedre plads og mere tid til det vigtige politiske arbejde, og at vi alligevel kan videreføre en god, gammel DKL-tradition af mere social karakter.

Gennem min tid som næstformand er jeg gang på gang blevet bekræftet i, at der er brug for en landsdækkende organisation af konservatoriestuderende som vores. I det forløbne år spillede vi eksempelvis en vigtig rolle i kritikken af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums oplæg for de nye kandidatstudieordninger, som ligeså førte til voldsom kritik fra bl.a. de danske orkestre – Udspillet er siden hen blevet skrinlagt, men lagde i sin oprindelige form op til en markant pædagogisk oprustning med en uhensigtsmæssig vægt på den teoretiske frem for på den vedkommende, praksisnære pædagogik. Desuden formåede vi at gå i dialog med rektorerne og opfordrede dem til større indbyrdes samarbejde. Ligeledes rettede vi henvendelse til undervisningsminister Bertel Haarder og videnskabsminister Helge Sander for at opfordre til, at konservatorieuddannede kunne opnå undervisningskompetence i folke- og gymnasieskolen. Vi har siden hen modtaget positivt svar på denne anmodning.

Konservatorierne står i øjeblikket over for store udfordringer med de forestående udfærdigelser af kandidatstudieordninger samt nye politiske krav om at levere forskningsbaseret uddannelse og opprioritere de musikpædagogiske fag. Det ligger DKL stærkt på sinde at sikre musikerskabet en afgørende og helt central placering i de nye studier, således at den pædagogiske oprustning ikke sker på bekostning af det instrumentale hovedfagsniveau.

I det kommende år vil vi fortsat koncentrere vore kræfter om det studiepolitiske arbejde. Vi har derfor valgt at slå en stilling op som landskoordinator for Musikkens Dag. Koordinationen af Musikkens Dag har tidligere været en af DKL’s kerneaktiviteter, men på denne måde håber vi, at der

end to år, før man påbegynder en videregående uddannelse. Det er en betingelse for at opretholde konservatoriernes høje faglige niveau, at kommende studerende har gunstige muligheder for at forberede sig grundigt til optagelsesprøven ved fx MGK- eller privatundervisning. Ligeså vil en reduktion af SU’en nødvendiggøre studiejobs, der igen vil stjæle vigtig tid fra studierne og dermed svække det faglige niveau betydeligt.

MØDEKALENDER 2006/2007 De Konservatoriestuderendes Landsråd (DKL)

Det er også altafgørende, at de studerende sikres tilstrækkelig indsigt og medinddragelse i disse processer. Den manglende studenterinddragelse var netop en af de mest kritisable forhold omkring rapporten fra DKDM’s kandidatstudieordningsudvalg i december, og en mere åben proces ville have foregrebet mange af problemerne. DKL vil igennem større udadvendthed over for de studerende forsøge at styrke interessen for de studiepolitiske emner – hvilket må anses for en forudsætning for studenterinddragelse samt skabe et tiltrængt tværgående forum for de konservatoriepolitiske spørgsmål.

Lørdag d. 28. oktober 2006 kl. 14: - DMF’s lokaler, Skt. Hans Torv 26, 2200 København N.

På det mere generelle uddannelsespolitiske plan bekymrer det i øvrigt DKL, at regeringens velfærdsudspil lægger op til at begrænse SU’en med kr. 1.000,- pr. måned, hvis man venter mere

Lørdag d. 28. april 2007 kl. 14: - DMF’s lokaler, Skt. Hans Torv 26, 2200 København N

Lørdag d. 2. december 2006 kl. 14: - DMF’s lokaler, Grønnegade 93, 2. sal, 8000 Århus C. - I samme forbindelse afholdes DKLjulefrokost. Lørdag d. 27. januar 2007 kl. 14: - DMF’s lokaler, Skt. Hans Torv 26, 2200 København N. Lørdag d. 3. marts 2007 kl. 14: - DMF’s lokaler, Grønnegade 93, 2. sal, 8000 Århus C.

Vel mødt til årets seks DKL-møder

DKL - De Konservatoriestuderendes Landsråd

• DKL er den eneste landsdækkende studenterpolitiske sammenslutning af konservatoriestuderende. • Rådet mødes seks gange årligt og varetager de studerendes interesser i sager med relevans for landets seks musikkonservatorier. • Møderne er åbne for alle konservatoriestuderende og afholdes i dette studieår i DMF’s lokaler på Skt. Hans Torv, København, lørdagene 2/9, 28/10, 27/1, 28/4 kl. 14 samt 2/12 og 3/3 kl. 14 i DMF’s lokaler i Grønnegade 93, 2. sal, Århus C. • DKL er i jævnlig dialog med bl.a. Kulturministeriet, Dansk Musiker Forbund, konservatorieledelserne og lærerne samt en lang række øvrige repræsentanter for det danske musikliv. basunen • oktober 2006

33


Ansøgningsfrister for tilskud til musik Frist

Ansøgning stiles til

Telefon

Bemærkninger

Løbende

Statens Kunstfond

33113601

www.statenskunstfond.dk

Løbende

Kunstrådet Transportstøtten Nye musikprojekter International Musikudveksling Tilsk. til prof. orkestre/ensembler

33744500

www.kunststyrelsen.dk

Løbende

Dansk Jazzforbund Dynamisk pulje Jazzpuljen

33454300

www.dkjazz.dk

Løbende

ROSA – Dansk Rock Samråd

86128444

www.rosa.org

Løbende

Transportstøtte til folkemusik

86761141

www.folkemusik.dk

Løbende

Foreningen for verdensmusik i Danmark

33244013

www.worldmusic.dk

01.04 / 15.08 / 15.11

Århus Kommune Orkesterkontoen

89402000

www.aarhuskommune.dk

25.09

Århus Kommune Spillestedskontoen 2007

89402000

www.aarhuskommune.dk

Løbende

Århus Kommune Puljen for elektronisk Musik

89402000

www.aarhuskommune.dk

01.02 01.08

Dansk Musiker Forbund Kollektive midler

86184599

www.dmf.dk

01.02

KODA Kollektive båndmidler

33306300

www.koda.dk

01.09

KODA Nationale midler

33306300

www.koda.dk

01.07

Kunstrådet Musikdramatik

33744500

www.kunststyrelsen.dk

15.08

Kunstrådet Tilskud til musik

33744500

www.kunststyrelsen.dk

15.09.

Statens Kunstfond Igangsætningsstipendier

33113601

www.statenskunstfond.dk

UDGIVER Dansk Musiker Forbund, Aarhus afdeling Grønnegade 93, 2, 8000 Aarhus C

REDAKTION

TLF: Aarhus afd / AK Fax-nr. Aarhus Randers afd. Silkeborg afd. Grenå afd. Herning afd.

Bjarne Gren Jensen (grafisk produktion og internet)

: 86 18 45 99 : 86 13 07 78 : 86 42 38 20 : 86 86 93 00 : 86 38 75 15 : 97 14 18 78

KONTORTIDER I AARHUS Mandag : 10 - 18 Tirsdag - fredag : 10 - 14

34

basunen • oktober 2006

Lars Kiehn (ansv.)

Jes Halding (korrektur) Deadline for artikler og annoncer. Næste nummer er: 20. nov. 2006 Folder med annoncepriser kan bestilles på: 86 18 45 99 eller pr. email: aarhus@dmf.dk

Husk adresseændringer: til Aarhus afdelingen og postvæsenet. Basunen udgives i 1400 eksemplarer og udsendes til medlemmerne af Dansk Musiker Forbund i Midtjylland. Basunen på Internet www.basunen.dk Tryk: CS-grafisk A/S


basunen • oktober 2006

35


36

basunen • oktober 2006


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.