Basunen 2018 nr. 1

Page 1

31. ürgang - marts 2018 • basunen

1


2

basunen • marts 2018 - 31. ürgang


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Forside The Rusty Trombones Foto fra Facebooksiden

Nye initiativer - nye veje Generalforsamling DMF Aarhus HvalfuglSkattemøde Gaffelprismodtager - Jacob Danielsen Queen Machine Jakob Sommerlund Nikolai Bøgelund Tal til publikum Korlivet i Aarhus Siden sidst Gearkassen Citronhuset Ny udgivelser Siden sidst Generalforsamling beretning Det gamle arkiv Temaaften Tal til dit publikum Aarhus Echo Berlin lejligheden MF Aarhus medlemstilbud

04 05 06 08 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 26 29 30 31 32 34 36

06 14 21

UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Lars Knudsen (koordinator, skribent og fotograf) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Martin Sørensen (annonceog infografik) • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. maj 2018. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden.

31. årgang - marts 2018 • basunen

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778 aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Vibeke Bonde Persson Dronningborg Boulevard 76 8930 Randers NØ Tlf. 2872 9527 vibekebondepersson@gmail.com

DMF-Silkeborg

Kim Schulz Jensen Holbergsgade 18 8600 Silkeborg Tlf: 2020 4646 kim.schulz@jensen.mail.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7887 - Mobil: 2241 7701 nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobil: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF-Viborg

Nils-Anker Margon Mobil: 2636 4361 Mail: namargon@gmail.com

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 9 - 16 Tirsdag - onsdag: 10 - 15 Torsdag: 9 - 15 Fredag: 10 - 13

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • marts 2018 - 31. årgang

Nye initiativer - nye måder - nye veje Af Lars Kiehn - formand DMF-Aarhus

I januar måned afholdt vi et gå-hjemmøde i afdelingen. Vi havde medlem og musiker Kris Herman som oplægsholder, så medlemmerne, Kris og DMF kunne diskutere og snakke om hans nye initiativ Uncover, der bliver almentilgængeligt engang i april måned. Uncover er en net-baseret salgsplatform for originalmusik og et sted hvor forbrugerne, som er hr. og fru Danmark, kommer til at kunne købe original musik til en hvilken som helst lejlighed. Kris fortalte om hans baggrund for at lave platformen: Han vil give originalmusikken bedre vilkår for at komme ud til forbrugeren. Han mener, at platformen vil henvende sig til et publikum, som normalt ikke køber og bruger originalmusik. Samtidig vil platformen akkumulere økonomi til en gruppe af musikere, som har haft svært ved at få adgang til et musikmarked med sin originalmusik. Man kan altid spørge, og med rette, om vi skal åbne DMF’s døre for sådan nogen private initiativer. For blåstempler man projektet ved at invitere indenfor? Det er spørgsmålet. Selvom projektet ser fint og interessant ud, så ligger der også et aspekt, som vi af helt naturlige grunde ikke er begejstrede for i DMF. Derfor kan vi heller aldrig blåstemple det. Tarifmæssig betaling er ikke et krav platformen stiller sine solister og brugere p.t. Man kan derfor dybest set tilbyde sig selv for ingenting. Det er musikerne, der fastsætter deres eget honorar. Man kan frygte, at for nogen kommer det til at handle om at skaffe spillejobs i højere grad, end det vil handle om at tjene penge. Fordi konkurrencen om jobbene er hård, kan det ende i underbudskrig. Nogen nystartede musikere er parate til at spille for meget få penge eller næsten ingenting i deres iver for at komme ud at spille. Nogen forbrugere er klar til at købe musikken så billigt som muligt. Det kan DMF ikke styre. Desværre.

Selvom man som medlem af DMF har committed sig til at spille til minimum tarifmæssig betaling - ikke kun på den her nye platform – så er der altid både medlemmer og ikke medlemmer, der er parate til at tage jobs uanset tarif eller ikke tarif. Jeg mener, at vi som fagforening for musikerne, er nødt til at rette vores opmærksomhed mod de nye initiativer, som udvikles i rivende fart i de her år. Teknikken på nettet åbner op for nye muligheder. Kan vi ændre udviklingen? Sikkert ikke. Selvom meget af det, ikke er til musikernes bedste. Alligevel er vi nødt til at være åbne og prøve at forstå, hvad det er der sker ude på markedet. Hvad er det for værktøjer medlemmerne tilbydes? Ved at deltage i dialogen med initiativtagerne og iværksætterne, kan vi måske påvirke dem. Så har DMF spillet den rolle, DMF kan spille i udviklingens hellige navn. Generalforsamling Mandag d. 19. marts afholder Aarhus afdelingen sin årlige generalforsamling. Fatter Eskil ligger i år lokaler til arrangementet Jeg håber medlemmerne vil komme og deltage. Generalforsamlingen er et vigtigt forum, hvor man som medlem kan påvirke nogen beslutninger og kommentere årets indsats. I år har vi er par bestyrelsesmedlemmer, der stopper. Vi skal derfor minimum have valgt et par nye bestyrelsesmedlemmer ind. Jeg håber, at de af jer, der har interesse i det faglige arbejde, vil overveje jeres kandidatur til bestyrelsen. Alle I andre medlemmer håber jeg kommer og deltager, fordi I bare er almindelig interesserede, og ønsker at blive opdateret om arbejdet i DMF og få en hyggelig aften sammen med kolleger og musikervenner. Efter generalforsamlingen serverer vi mad og drikke, foruden den fremragende guitarist Søren Bødker Madsen underholder med klassiske toner fra sin guitar.


31. ürgang - marts 2018 • basunen

5


Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Josefine Mølvig Exner, portrætfoto: Anders Liingaard Jespersen.

D

er var anmelderros til Aarhus bandet Hvalfugl for debutalbummet ’By’ i 2017. De spiller koncerter på festivaler, spillesteder, i kirker og til private arrangementer. Har været i ’mesterlære’ og blevet hjulpet af københavnske Afenginn og blev indstillet til en Danish Music Award Folk som ’Årets nye talent’. Folkemusikken fik en revival i 1960’erne-70’erne, og i disse år er den over os igen. Et væld af nye, unge bands og musikere griber i folk- og folkemusiktraditionerne og skaber nye og nutidige udtryk i en masse musikalske retninger. Guitarist Jeppe Lavsen, pianist Jonathan Fjord Bredholt og bassist Anders Bomholt udgør tilsammen den aarhusianske folk-jazz trio, Hvalfugl. Musikalsk har de tidligere hver især afsøgt forskellige græsgange, som grunge, metal, world, blues, rock, fusion og især folk og jazz. Men her har de fundet sammen omkring en nordisk tone, hvor den svenske folkemusik med sine klare og stærke melodier fusioneres med jazzen og skaber et smukt musikalsk univers af melankoli af den gode slags. Inspiration fra alle retninger ”Der er nok aldrig nogensinde nogen, som vil tænke: ’Det der minder da om Soundgarden’, når de hører os”, siger Jeppe. ”Når vi skriver melodier og numre, så opstår de ud af lyd og musik, som vi har spillet og beskæftiget os med tidligere, og som har lagret sig i os. Hvordan melodien springer, akkorderne skifter osv. kommer fra det kartotek af erfaringer, man gør sig, og vores tre kilder er løbet sammen i Hvalfugl”. Jonathan, Anders og Jeppe er midt i tyverne og mener, at deres generation

Jonathan Fjord Bredholt

6

basunen • marts 2018 - 31. årgang

af musikere generelt skaber musik anderledes end f.eks. musikere, som er 10 år ældre. ”Det med inspiration er noget helt andet end tidligere. Da vi startede som musikere, eksisterede internettet allerede. Så vi var ikke begrænset til musik, man opdagede, fordi et band kom til byen og spillede, eller udvalgte numre der hørtes i radioen. Nej, alt har været tilgængeligt for os helt fra starten. Vi kunne høre, lige hvad vi ville og sidde og øve til et afrikansk world band eller et gregoriansk kor, hvis det var det. Vi har kunnet blande, lige hvad vi vil, og det har været interessant og formet os som musikere. Alting har noget fedt – og meget har også noget, der ikke er så fedt. At tage en ekstrakt af noget fra en genre og blande det sammen med noget fra andre. Med internettet behøver du ikke være i et bestemt ’mode’ - du kan få det hele på en gang og samtidigt”. Hvalfuglen dykker og letter Jonathan, Anders og Jeppe mødtes i 2010 i gymnasietiden, hvor de spillede på kryds og tværs. Jonathan er, som søn af Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt fra Klezmer Duo, opvokset med folkemusik. På MGK begyndte han og Anders at lege med Anders’ interesse for svensk folkemusik, som siden bragte ham til Sverige på Musikhögskolan i Göteborg. ”Vi begyndte at deltage i ROD, et årligt folkemusikstævne for unge mellem 1525 år og fik kendskab til den unge folke-

Jeppe Lavsen

musik. At man godt kan lave et band og spille den slags, selvom at man er ung”. Jeppe spillede balkan, afrikansk- og lidt mere rytmebaseret ’varmlandsmusik’, men interesserede sig for instrumental musik og begyndte også at spille med Jonathan. Dermed kom fabeldyret Hvalfuglen til verden ud af inspiration hentet i spændet imellem musikalsk tyngde og lethed. En fusion af world, jazz og folk som de udviklede sideløbende i tiden som konservatoriestuderende. I starten af 2017 gik trioen i Finlandstudiet hos producer Jacob Schjødt Worm og indspillede 12 originale numre til debutalbummet ’By’, som udkom i sommer. Instrumental storytelling Hvalfugl skaber instrumentale stemningsbilleder. De former al musikken sammen og fokuserer på melodien og ligevægt og balance i de forskellige instrumenter, den flyttes rundt imellem. Af og til udfordres konceptet alligevel, og de har optrådt med bl.a. sangerinde og med lyrikoplæsning. Men i udgangspunktet er fravalget af en vokalist helt bevidst. ”Lyrikken i folkemusikken er en ting, som traditionen måske ikke i så høj grad som musikken har båret videre. Traditionen i det folkemusiktekstlige er ofte historier, som er en smule ’lige ud af landevejen’. Vores musik har et melankolsk lag, hvor den slags historier ikke rigtig passer ind. Man kan selvfølgelig godt skrive nutidige tekster til folkemu-

Anders Bomholt


Hvalfugl

Har fundet sammen omkring en nordisk tone

sik, men det er et match, som vi bare ikke har valgt”, fortæller Jeppe. Jonathan fortsætter: ”Vi vil meget gerne fokusere på stemningen og skabe følelser og billeder i folks hoveder uden en tekst som rettesnor. Til vores koncerter bruger vi pauserne mellem numrene til at fortælle anekdoter, historier og guide publikum og på den måde lægge op til musikken”.

nye numre som er udkommet her i december-januar-februar. Vi har arbejdet med, hvordan vi kan få vores musik op i et større format på større scener. Og så har vi spillet nogle jobs sammen med dem”. Jeppe, Anders og Jonathan er enige om, at bandet har rykket sig meget på administration, struktur og al det praktiske omkring bandet.

DMA Folk og mentorforløb I 2016 blev Hvalfugl nomineret til en Danish Music Award Folk i kategorien ’Årets nye talent’. ”Vi havde ikke så meget musik ude på det tidspunkt, og nomineringen hjalp os helt sikkert til at skabe mere opmærksomhed om bandet”. Efterfølgende blev de udvalgt af CPH World, Tempi og DMF til et års støtte til karriereudvikling og mentorordning hos det københavnske orkester Afenginn. ”Vi har blandt andet mødtes med Afenginn og fået feedback og rådgivning omkring marketing, fundraising, strategier og brug af sociale medier, specifikt omkring vores nyeste musikvideo trilogi ’En dag i oktober’ – tre

Intimkoncerter med mersalg Hvor går I hen med den her slags musik? ”Vi har fra starten kørt på begge profiler og henvendt os til både jazz og folk foreninger/klubber og arrangører i hele landet samt naturligvis alle de genrebrede spillesteder og festivaler. Sideløbende kører vi rigtig meget med

stuekoncertformatet. Det prioriterer vi faktisk højt, da både lyden og oplevelsen altid er god. Vores musik passer godt til de intime og nære rammer. Og sjovt nok så sælger vi faktisk flere cd’ere til stuekoncerterne end til de større koncerter”. Arbejder på nyt materiale Hvor ’By’ musikalsk er præget af Anders’ ophold i Sverige, fortæller bandet, at arbejdet med at skrive til deres opfølgende plade på mange måder er blevet mere fritsluppen og samtidig ikke stikker i alle mulige retninger, men på sin vis er inspireret af sig selv. ”Det musikalske udtryk har vi i udgangspunktet konsolideret, og publikum har taget godt imod det. Så arbejdet med at tilkoble historie og mening ind i instrumentalmusik, som jo ellers er åben for fortolkning, er en spændende udfordring. Det kunne for eksempel være at tage til Island eller England og derved sætte billeder på og gøre rejsen omkring indspilninger dér til en fortælling”. Hvalfugl er kommet med i LMS – Levende Musik i Skolens program til efteråret, hvor de skal ud og spille for en masse folkeskoleelever.

31. årgang - marts 2018 • basunen

7


GAFFELPRISMODTAGER - JACOB DANIELSEN

Kom trinvis ind i musikken – Tekst Jørn Gade - foto: Jørn Gade og Albert Meier

FDF, free jazz, syrede eksperimenter, standard – og musik til teater. Det er nogle af stationerne i musikeren Jacob Danielsens musikalske karriere. Lørdag den 27. januar modtog den 44-årige musiker årets Gaffelprisen – den ældste danske jazzpris – ved et arrangement i Musikhuset Aarhus. Giveren var Jazzselskabet Aarhus. Jacob Danielsen – eller bare Jacob D. som han er kendt i byens yngre jazzkredse, er født i Tranbjerg syd for Aarhus. Han blev indmeldt i FDF og med sin trompet sendt på et musikkursus. Det var starten musikalsk set for Jacob Danielsen, der siden med sine forældre tog til Aalborg. Musikken var der uden dog at fylde meget. Efter studentereksamen kom han tilbage til Aarhus – og et midlertidigt job, så han kunne få tjent lidt penge. På virksomheden var der en anden ung mand, der ligesom Jacob spillede saxofon, men modsat Jacob øvede denne sig for at blive bedre – og ikke kun for at jamme med vennerne. Så blev Silkeborg for nogle år Jacobs by. Musikken var med, men endnu ikke med noget klart ønske om at blive musiker. Silkeborg havde en række musikkurser, som den unge Danielsen fulgte. Og her var ikke mindst også nogle musikalske venner, som ville mere musikalsk – og med dem kom Jacob Danielsen tilbage til Aarhus og søgte i 1996 ind på musikkonservatoriets rytmiske linje. Sejthen, Bladt og Ulrik Når han tænker tilbage på den første tid på konservatoriet, så står den ikke klar. Han spillede i fritiden blandt andet med bassisten Thomas Sejthen, der dog ikke på det tidspunkt endnu var søgt ind på konservatoriet. Men det musikalske samarbejde sammen med Thomas, der stadig er en nær ven og musikerkollega, gav næring og inspiration til at gå videre.

8

basunen • marts 2018 - 31. årgang

På konservatoriet fik han Michael Bladt som lærer: – Med Bladt begyndte der musikalsk at falde noget på plads for mig. Senere kom også Hans Ulrik til og ikke mindst

hans nordiske tone. Det inspirerede mig meget, fortæller Jacob Danielsen, der gik seks år på konservatoriet, når man tæller hans orlov med. Men der var også en vildskab i Jacob Danielsen, som blandt andet blev udlevet sammen med andre nyudklækkede fra konservatoriet. De tog til New York, tog kurser og væltede sig for en tid ud i free jazz, avantgarde og eksperimenter. Musik med kant – Det var den vildere New York-scene, vi oplevede og tog del i. Men startskuddet for at komme videre var nok gruppen JÆRV, hvor jeg kom til at arbejde sammen med blandt andet den svenske saxofonist og klarinettist Per ”Texas” Johanson. Det gav mig meget, forsikrer Jacob Danielsen, der også i flere omgange kom med i det århusianske bigband BLOOD SWEAT DRUM + BASS. Det blev til en tid med mange oplevelser, grupperinger og stilarter. – Jeg kan li’ musik med kant. En vis vildskab ligger lige til mit højre ben. Der skal ikke lægges fingre i mellem. Men der må samtidig også være en sjælelig dybde – musikken skal komme fra hjertet. Jeg tog afstand fra standards i starten. Ikke at jeg

ikke kunne se kvaliteten i for eksempel en Stan Getz. Men jeg tror, det måske dækkede det over, at jeg ikke evnede det godt nok. Så blev det til: Jeg kan ikke li’ det. Jeg forkastede det, indrømmer Jacob Danielsen. – I dag spiller jeg rigtig meget standards. Min spændvidde er blevet meget større, siger han, der hygger sig med standards med kant i duoen med vennen Thomas Sejthen. Lære af teater Men Danielsen er stadig klar til at gå overraskende veje. For et par år siden blev det til en solokoncert ved Jazzselskabet Aarhus, hvor diverse husholdningsmaskiners analoge lyd via loopstationer og effekter blev koblet sammen med Danielsens saxofoner og klarinetter. En meget anderledes og næsten provokerende koncert. Sidste efterår så man Jacob Danielsen i teaterforestillingen ”Slagballe Banke”. En forestilling, som hans svoger teatermanden Hans Rønne og Jacobs teaterhustru Mette fik ham lokket ind i. Forestillingen om en tænkt danserestaurant fik stor succes. Jacob var festligt udklædt og sminket. – Det var helt fantastisk, men også både angstprovokerende, sjovt og lærerigt at stå på scenen med otte ægte skuespillere. Som musiker kan man være ret selvoptaget. Her var jeg med i noget, der var større. Aften efter aften på scenen. Jeg tror, det har givet mig noget – en indsigt, som jeg kan bruge i andre situationer, når jeg er ude at spille. På spørgsmålet om, hvad musik Jacob hører, når han kommer hjem fra øvelokalet i det tidligere slagteri ved Spanien eller fra en koncert, lyder svaret: – Jeg hører ikke meget musik hjemme. Det er mest noget, som kommer på sammen med børnene. Og så gerne noget, som, jeg mener, giver dem noget. Det er


– og finder nye former ikke helt rigtigt. Jeg hører faktisk noget selv. Gerne lp’er med musikere, som jeg ikke kender så nøje, og som jeg, mener jeg, kan give mig noget. Jeg streamer ikke musik. Jeg køber gerne lp’er – men kun én med hver musiker. Det inspirerer og udvider mit spil. Tør være anderledes I sin tale i Musikhuset til prismodtageren Jacob Danielsen bemærkede Jazzselskabets formand, Jes Halding, at Danielsen aldrig har gjort sig det let, men ofte har valgt ikke lethåndterlige instrumenter som f.eks. kontrabasklarinetten. Halding roste ham for mange oplevelser med vilde, eksperimenterende og flotte koncerter med såvel improviseret som nedskrevet musik. Altid højest fascinerende ligesom gruppernes navne som ”Raketseptet” eller ”Admiral Awesome”. Også priskoncerten i Musikhuset blev en stor oplevelse. For at publikum ikke i forvejen skulle vide, hvem der var Gaffelpris-modtager, var dagens koncert annonceret med gruppen ”98 Parker Points” featuring Karsten Aaholm og Jens Chr. ”Chappe” Jensen. Trioen ”98 Parker Points” består af Thomas Sejthen på elog akustisk bas, Morten Nottelmann på trommer og så Jacob Danielsen selv på en stribe saxofoner og klarinetter. Ikke mindst Danielsens duetter med ”Chappe” – basklarinet og barytonsaxofon - var enestående.

Arbejde sammen på tværs I sin takketale kom en rørt Jacob Danielsen også med en opfordring til byens forskellige musikere om at være mere åbne til på tværs af alder, generer og dogmer at stå sammen: – Hvis vi alle rækker ud til hinanden og inviterer hinanden, prøver at spille sammen, tænker muligheder og ser det spændende i vores forskelligheder, så tror jeg, at vi kan få Aarhus til på ny at

blomstre som musikby. Der har aldrig været mere talent til stede end i disse år. Lad os glædes over det, udnytte potentialet, lød det fra prismodtageren.

FAKTA Jacob Danielsens virke kan følges på: http://www.jacobd.dk/

Gaffelprisen 2017

Gaffelprisen er landets ældste jazzpris. Udover æren og en stemmegaffel følger der 10.000 kr. Prisen, der uddeles af Jazzselskabet Aarhus, er blevet uddelt 40 gange siden 1973. Blandt de seneste modtagere er: Christian Vuust, saxofonist (2016) H. C. Vartenberg, kapelmester/ saxofonist (2015) Butch Lacy, pianist (2014) Michael Bladt, saxofonist (2013) Jens Balder/basunist (2012)

Jacob Danielsen

Morten Nottelmann

Thomas Sejthen

Karsten Aaholm

Det var firmaerne Grauballe Bryghus, Skous Musikhus samt Juhl Sørensen, der var sponsor for årets Gaffelpris.

31. årgang - marts 2018 • basunen

9


Queen Machine

agerer som original band, selvom musikken ikke er deres egen. Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: SplitArt.

Vil man optræde med Queen’s musik, så lægger man samtidig hovedet på blokken og forpligter sig til at yde alt for at matche bandets storhed. Tribute bandet Queen Machines shows er orkestreret fra start til slut. De forsøger hele tiden at optimere musikken, lyden og hele showet generelt for at komme så tæt på originalen som muligt. Trommeslager Paolo Torquati fortæller lidt om arbejdet bag den velsmurte koncertmaskine. Det legendariske engelske band Queen, med frontmand Freddie Mercury i spidsen fra 1970 til sin død i 1991, står for et enormt bagkatalog af velkendte, udødelige klassikere. ’Bohemian Rhapsody’, ’We Will Rock You’, ’I Want To Break Free’ - det ene storladne megahit, inklusive følelsesladede ballader, efter det andet. Ingen formår at løfte arven fra Freddie Mercury, men det aarhusianske tribute band, Queen Machine, kommer utroligt tæt på originalen. De er i dag Skandinaviens største tribute band i det hele taget. Og muligvis det mest autentiske alternativ, der findes derude, når vi taler om at genskabe og viderebære Queens musikunivers og liveshows. Starten Trommeslager Paolo Torquati fortæller: ”I 2008 besluttede barndomsvennerne fra Ikast, Peter Møller Jeppesen (guitar) og Henrik Østergaard (keys) sig for at samle et hold Queen dedikerede musikere. Siden kom sanger Bjarke Baisner Laursen til, og lineuppet består i dag desuden af Jens Lunde på bas og jeg selv på trommer”. Deres første offentlige koncert var i kemisk kantine på Aarhus universitet i 2009, og blot efter få koncerter stod det ret hurtigt klart, at QM var leveringsdygtige i et koncertkoncept, der virkelig trækker publikum.

10

basunen • marts 2018 - 31. årgang

Hvert år, ny produktion Da Paolo trådte ind i bandet i 2010, var fortagenet allerede professionelt kørende med rigtig mange jobs under vesten og i kalenderen. ”Det var et sindssygt ambitiøst band at komme ind i. Dét, det handler om i Queen Machine, er kontinuerligt at øve nye shows og produktioner op hvert år. For vi laver jo ikke nyt materiale, men til gengæld er der enormt meget materiale at dykke ned i og bruge af. Jeg tror, at det er noget af det, som publikum elsker, altså at det aldrig er det samme, de kommer og oplever. Da vi altid kører indendørs turne i foråret, udendørs om sommeren, og indendørs igen om efteråret, så er der hele tiden noget at forberede”. Hvert år spiller QM et sted imellem 40-50 større shows på festivaler, spillesteder og store koncerthuse osv. I år er der desuden tre koncerter i Tyskland, og der arbejdes i skrivende stund på at komme tilbage til USA, som bandet gæstede i 2017.

Et studie i Queen ”Der er rigtigt meget arbejde i at få numrene til at ligge så tæt på originalerne som overhovedet muligt. Vi studerer musikken og alle de virkemidler, Queen brugte live, helt ned i detaljerne. Det er hele tiden en afvejning, om numrene skal ligge op ad Queens album eller live versioner. Live versionerne er ikke altid nødvendigvis de bedste. Så kan vi beslutte at gå efter albumversionen. Vi er altid tro imod Queen og behandler musikken med den største respekt. Ikke noget med at fortolke musikken. Tværtimod er vores fornemste opgave at forfine det så meget som muligt og altid komme tættere og tættere på, hvordan Queen gjorde. Der er mange virkemidler at arbejde med, alt fra overgange imellem numrene og helt ned i at opøve og spille med den samme hi-hat teknik som Roger Taylor. Vi giver den fuld spade hver gang, for vi vil både underholde publikum og samtidig gerne imponere de totalt dedikerede ’die-hard’ kendere af Queen”.


Tæt på følgerne Paolo mener, at en af grundene til den store succes skyldes, at de på trods af at være et tribute band bevidst agerer ud fra ideen om at drive og arbejde som et original band. ”Det har vi gjort helt fra et tidligt tidspunkt, og det gør vi stadig ved blandt andet at interagere med publikum og fans på de sociale medier, hvor vi har en voksende Facebook fanbase p.t. på omkring 27.000 fans. Og naturligvis med egen merchandisebod, caps, t-shirts, kaffekrus med videre, hvor vi kommer ud efter shows og snakker med publikum. Mange dyrker os som et originalt band, som bare spiller Queen sange. En pige købte på efterårsturneen billet til sin Queen Machine koncert nummer 75. Sidste år indspillede vi en julekalender med gamle julesange i vores versioner, vi afholder konkurrencer og har med de ting en fantastisk kontakt med vores følgere. Når de skriver til os, så er det os selv, der svarer”. Guldgruppe af numre Sætlisten ligger sædvanligvis et sted imellem 20-30 numre. Indendørs spiller QM 2 x 50-55 minutter, og udendørs varer sættet 75 minutter. ”Sætlisten er en demokratisk proces. Vi har efterhånden fået erfaring med, hvilke numre der virker fedest, men som sagt så skifter vi altid ud i numrene. Der er nogle klassikere, som vi ikke kommer uden om, altså ’Bohemian Rhapsody’, ’We are the Champions’, ’Under Pressure’, ’Somebody to Love’ og den slags. Skulle man holde en pause med nogle af dem? … nej, det dur altså ikke… og vi er faktisk ikke engang trætte af at spille dem”. Bandet mødes og øver en gang om ugen. Og mere intenst op til produktionsøvning, som plejer at forløbe over seks dage; tre dage med teknik og efterfølgende tre med musik og hele set uppet. Lys, lyd, konfetti og det hele skal spille. QM er efterhånden oppe i lastbilproduktion størrelsen, der ruller af sted med produktionsmanager og seks personers live-crew. Administration, foto, teknik Foruden det musikalske medfølger naturligvis rigtigt meget bandmæssig

administration. De sociale medier og meget af regnskabet og økonomien tager bandet sig selv af. SplitArt tager sig af alt video- og billedmateriale. ”Førhen havde vi faktisk et amatørfotograf forum, som fik fri adgang til vores koncerter. Dvs. fotograferne kunne melde sig på gæstelisterne rundt om og komme ind og tage billeder. Derfor har vi et vanvittigt stort katalog af rigtigt fede live billeder. Rigtigt nyttigt – bestemt noget jeg anbefaler, man kan prøve at gøre som band”. Look-alike, læder og spandex Siger man Freddie Mercury, så siger man også kostumer. Spandex, læder, uniformer, kongekrone og hele udtrækket. ”Vi har en skrædder til at lave udstyr og kostumer til Bjarke… og han har en del efterhånden. Lige fra den kendte gule uniformsjakke med hvide bukser fra Magic Tour 1986 til mange af de mindre kendte outfits, som vi har fået genskabt i tro kopi. Fansene går op idet. Vi har den vej bl.a. fået fat i et par originale, hvide Adidas boksestøvler fra 80’erne, som faktisk passer Bjarke perfekt”. QM er udelukkende et look-alike band i forhold til Freddie Mercury, ikke noget med Brian May parykker osv. – de andre er ikke klædt ud. Velgørenhed Som bekendt gik Freddie Mercury bort som følge af AIDS. Ifølge Paolo er

et af Queen Machines højdepunkter deres koncert i Skandinavian Center i Aarhus i 2011 i forbindelse med World AIDS Day, hvor de samlede 300.000 kroner ind til AIDS Fonden. Bandet har løbende støttet både AIDS fonden samt den af Queen oprettede, Mercury Phoenix Trust Fond ved salg af QM effekter, CD’ere af deres live optræden på Smukfest 2012 samt live koncerter, hvor pengene er gået ubeskåret. Da ’de rigtige’ Queen spillede i Herning i 2015, blev QM forsanger Bjarke inviteret bag scenen, hvor han mødte de to tilbageværende medlemmer Brian May og Roger Taylor, som gav anerkendelse og skulderklap for Queen Machines arbejde. Booking og management Queen Machine forretningen har vokset sig støt op i en størrelse, hvor bookere og branche efterhånden anerkender dem som mere end ’bare et tribute band’. Et band som både selv håndterer de store scener og kan lukke dem ned med et festshow efter de største danske bands. Festivaler som NorthSide og Roskilde ligger måske ikke lige først for, men ved hjælp af Ole Nielsen - In Ear Music, og Stefan Facius – Heartbeat Music, som varetager booking og management i Danmark, er dørene i stedet banket ind mange andre steder, hos festivaler og større events og koncertarrangø-

31. årgang - marts 2018 • basunen

11

>


Uppsala i 2012. ”Der er mange Queen tribute bands i udlandet, så der er selvfølgelig et økonomisk aspekt i at importere os fra Danmark. Via Kenneth Svoldgaard, CSB Booking, som kører udland for os, har vi haft flere internationale bookere heroppe, og det er blandt andet mundet ud i tysklandsshows her i foråret”. Et amerikansk agentur fik øje på QM, og sidste år fløj bandet til USA, hvor de turnerede ni dage i Tennessee, Illinois, Kentucky og Florida.

rer herhjemme som bl.a. sommerens koncert på Smukfests Bøgescene. Skolefest til store scener Booker Stefan Facius har været med fra starten: ”Jeg var inviteret til en koncert med dem til en fest på Tandlægehøjskolen i Aarhus en oktoberaften i 2009. Jeg kom ind i et lokale hvor der var total ’Paradise Hotelstemning’ og tænkte: De bliver slagtet! Bandet gik på scenen, og folk gik pænt meget amok. Lyden røg i første nummer. Det eneste lys på scenen var en Coca-cola automat og en dør ind til et rum bag scenen, hvor der stod en mand på en stige og fumlede med et lysstofrør. Med andre ord, de havde alle odds imod sig. Men de vandt publikum, som elskede det og

12

basunen • marts 2018 - 31. årgang

ville ha’ autografer på brysterne og alt muligt bagefter. Min merkantile hjerne sagde mig: ”Hvis det kan gå her, så kan det gå rigtig langt”. Fra den aften involverede jeg mig i Queen Machine. PR-materiale, musikvideoer, sceneshow og koreografi til koncertbooking. De har altid været enormt sikre på deres vej, og vi har fået det bygget op, så der årligt sælges sammenlagt ca. 20.000 billetter til egne shows i forår og efterår foruden hele festivalsæsonen om sommeren. De er et band, der altid har gjort sig umage. Tilbage fra starten og frem til nu har vi tidoblet honoraret”. Udlandet Drømmen om, at spille i udlandet startede så småt med en koncert i

Fravalg af fuldtid I takt med større produktioner, mere crew, bedre udstyr osv. har Paolo, Peter, Henrik, Jens og Bjarke holdt fast i, at firmaet Queen Machine ikke skal være deres fuldtidsbeskæftigelse, selv om det godt kunne blive det. I det civile, når han ikke er Freddie Mercury, er Bjarke læge, Paolo arbejder som tekniker på Det Jyske Musikkonservatorium, Peter er elektroingeniør, Henrik er lektor og Jens er adjunkt. Og dog, for lige p.t. har Peter og Henrik dedikeret sig fuld tid til bandet. ”Vi har jo ikke en ny plade ude og nyheder at reklamere med – det eneste vi har haft til at banke det her op på, er at levere varen og showet til publikum, som er man tilstede og oplever legenderne på selveste Wembley stadion”. Fremadrettet vil Queen Machine gerne skrue op for aktiviteterne i udlandet, hvor Japan er drømmen. Herhjemme arbejdes der blandt andet på ideer om at lave nogle større indendørs tematiske rock shows for et siddende publikum.


Ny på den århusianske musikscene:

Fremtiden - det bliver nok noget med musik Tekst:og foto Jørn Gade

I efteråret fik Jakob Sommerlund Moestrup afleveret sin bacheloropgave i digital design på Aarhus Universitet, men det er ikke lige det, der her og nu fylder i hans liv og bevidsthed. Lige nu er det posten som guitarist i Hugo Helmigs orkester, der tager de fleste aktive timer. Der er en masse koncerter, festivaler og tv-optagelser lagt ind i kalenderen til langt hen i efteråret. Musikken var som fodbold Jakob Sommerlund Moestrup er 26 år og vokset op i Aarhus. – Min storebror spillede klaver. Ikke meget, men nok til at jeg også ville prøve. Så kom jeg på Kochs Skole, og der var meget musik. Så i 6.-7. klasse havde jeg et band sammen med nogle af klassekammeraterne. Det var mest Kashmir og Pink Floyd. Det var startet med min fars støvede guitar fra kælderen. Den blev skiftet ud med en guitar, som jeg købte for mine konfirmationspenge. Så fulgte et efterskoleophold på Balle Musik- og Idrætsefterskole - og efter det et år på Den Rytmiske Højskole. Der blev spillet meget, og der var gode tekniske forhold og gode lærere. Jeg valgte musiklinjen på Aarhus Katedralskole, hvor vi også lavede en masse musik. Så kom jeg på universitetet. Digital design ligger ikke så langt væk fra musikken for mig. Det handler om samspillet mellem mennesker, computere og kultur – og dermed musik, fortæller Jakob Sommerlund. – Jeg var måske ikke helt motiveret, men har holdt ved og har så afleveret min bacheloropgave, som netop handler om forholdet mellem musik og kunstig intelligens. – På andet år på universitetet søgte jeg og var så heldig at komme ind på MGK Østjylland, Musikalsk Grund Kursus. Det var fedt. Så fik jeg prøvet det af, lyder det tilfreds. På spørgsmålet om at nå både universitet og musik svarer Jakob, at andre måske ville gå til fodbold eller gå i byen i fritiden. Han nåede i hvert fald begge dele. MGK’en blev afsluttet i 2016.

Super travlt I tiden på MGK var Jakob Sommerlund med til at danne bandet AySay, der fik sin helt store opmærksomhed ved at spille ved den officielle åbning af Aarhus Kulturhovedstad i januar 2017 sammen med Aarhus Orchestra. AySay forbinder med sin dansk-tyrkiske forsanger Luna Ersahins inspiration vestlig og orientalsk kultur – etnisk og electronica. En anden af Jakobs musikalske legekammerater, der har brugt Jakob, er den nu 19-årige Alexander Oscar, der sidste år røg ind som en étter på Spotify med nummeret ”Ocean View”. Her er Jakob også med i Oscars liveband. Alexander Oscar afbrød et samarbejde med producerduoen Remee og Chief 1 for at skrive kontrakt med plademærket Sony om yderligere tre singler. Det blev med Alexander Oscar til Spot Festival og en tur til Færøerne. Men mest opmærksomhed og aktivitet er der måske omkring Hugo Helmig, der i efteråret sprang ud af sin far Thomas Helmigs skygge med pop-rock hittet ”Please Don’t Lie”. Samarbejdet med Helmig kom via dennes trommeslager, der kendte til og anbefalede Jacob. Starthittet førte til en P3 Guld-placering, tv-job og en stor koncert i Royal Arena. Herfra videre til opmærksomhed fra tysk side, hvor Hugo – næsten før sin rigtige start – allerede er blevet et større hit, end Thomas endnu har opnået. Det er blevet til præsentation i tv og en flot placering på hitlisterne i vores naboland. Hugo Helmigs succes har givet travlhed for Jakob. Når Jakob Sommerlund tæller op for 2017, blev det til mere end 100 koncerter. Og her stopper det ikke. Han har også sammen med Hugo Helmig været i gang i januar og her i februar – for ikke at tale om aftalerne for marts, forårsmånederne med koncerter landet over, sommerens festivaler og en turné til Tyskland i efteråret. Tid til at lege Jakob Sommerlunds travlhed med at være med i diverse mere etablerede

Jakob Sommerlund grupper betyder ikke, at han glemmer sig selv. Selv efter en koncert udenbys har han nået, at komme hjem og jamme på Fatter Eskil – ligesom i gamle dage før succeserne. – Det er, når man jammer og spiller live, at man kan give sig selv mulighed for at afprøve noget selv. Selvfølgelig er der ikke den samme plads til at improvisere med soloer i kendte numre til koncerter. Men Hugo er rigtig flink til at give plads, så jeg får sat mit præg. Jeg føler ikke, at de andres succeser begrænser mig, forsikrer Jakob. – Jeg har flere identiteter. I en periode var det fusionsjazz, der interesserede. Jeg kan også godt li’ pop og rock fra 60’erne og 80’erne. Jeg elsker lap- og pedalsteel. Det er super fedt. –Ligesom man kan give sig selv i et almindeligt standardjazznummer, kan man lægge sin stil ind i et pop- eller rocknummer. Det vigtigste er, at det swinger. Og jeg elsker, når jeg på Fatter Eskil eller på Sherlock Holmes kan spille gamle Dylan eller Beatles numre, lyder fra guitaristen, der pt. overhovedet ikke får tid til at kede sig. – Jeg ved, at mange musikere er blevet slidt og måske er kørt ned med misbrug. Det er nu ikke det, jeg ser for mig. Der er jo også masser af musikere, der er blevet ved langt op over tiden, hvor de kunne være gået på pension. 80-90 år. Sådan ser jeg mig. Det drejer sig om at have et sundt mindset – og ikke blive kørt over i ræset.

31. årgang - marts 2018 • basunen

13


Jeg er vild med det hele Af Lars Borup - Foto Albert Meier m. fl.

Harmonikamusik på kajen, Big Band, Lukas Graham og hyggejazz. Nikolai Bøgelund er begejstret for det det hele. Nikolai Bøgelund, basunist, arrangør, kapelmester plus meget mere brænder for musikken og alle dele af det, han beskæftiger sig med. Han udstråler engagement og fortæller begejstret om de mange forskellige musikalske udfordringer han siger ja til. ”Jeg nyder det hele. Uanset om jeg er en del af et harmonikaorkester på røgepladsen i Juelsminde, dirigerer eller spiller i bigband, er med i Lukas Graham og Rusty Trombones, laver job med Kansas City Stompers eller er festmusiker,” fastslår Nikolai Bøgelund. Legolandgarden Han er i dag 44 år. Han voksede op med musikken allerede i barndomshjemmet i Billund med en far der var pigtrådsmusiker. Hans far havde tegnestue i Legoland, og det var derfor nærliggende, at han og broderen Rasmus kom med i Legolandgarden. ”Det var et godt sted at blive musikhåndværker.

Der var masser af opgaver og fede ture bl.a. til udlandet.” Garden førte Nikolai til Kolding Musikskole og derfra til Esbjerg, hvor han i 1994 kom på konservatoriet, og han blev samtidig fast medlem af Klüvers Big Band, som nu er Aarhus Jazz Orchestra. I dag er han ofte dirigent for dette orkester. Kone og børn Siden er det gået over stok og sten. ”Jeg fik min kone Anni og et barn. Jeg har nu tre børn og stadig samme kone. Jeg skylder hende alt. Det er hende, der har holdt sammen på det hele,” konstaterer Nikolai. ”Musikalsk kom jeg med i mange ting ud over Klüvers Big band. Jeg blev medlem af Kansas City Stompers , som jeg stadig spiller med, når der er plads i kalenderen. Jeg er også med i Festmaskinen, som akkompagnerer alle mulige typer solister. Det kan eksempelvis være shows for de helt store firmaer. Jeg skriver arrangementer og er kapelmester og er den, der styrer afviklingen.” Lukas Graham ”For seks år siden blev jeg kontaktet af holdet bag Lukas Graham. Lukas var først lige begyndt at vokse som navn, men de havde brug for en blæsergruppe til deres koncerter. En produktionsmanager på holdet havde foreslået at kontakte mig. Jeg lavede hur-

14

basunen • marts 2018 - 31. årgang

tigt et hold med mig selv, Lars Vissing, trompet og Thomas Edinger på saxer. Blæserholdet fik navnet The Rusty Trombones. Siden gik det stærkt, og det er blevet til nogle lange opslidende turneer i USA, Europa og Asien. Et par gange har vi været af sted i flere måneder. Det var fedt at spille de mange shows, men ventetid og rejsetid slider, ja man bliver ganske enkelt godt slidt. Man har også for god tid til at savne familien, men det har også givet mange fantastiske oplevelser undervejs,” fortæller Nikolai Bøgelund. Dirigent ”Her og nu har jeg senest dirigeret de legendariske skolekoncerter, som Aarhus Jazz Orchestra fortsat spiller. De var altid en speciel oplevelse som musiker, og oplevelsen er ikke blevet mindre, efter at jeg dirigerer. Senest har jeg også stået for et større arrangement for TV 2 OJ og har kort efter dirigeret DR’s Big Band. Tidligere var jeg med til at skrue musikken sammen til TV 2’s ”Lyden af Radio Mercur”. ”Det er pudsigt pludselig at stå i dirigentrollen. Før i tiden var jeg sikkert den irriterende musiker i bandet, der hele tiden stillede spørgsmål til dirigenten. Nu er det mig, der står for skud, men jeg drager virkelig god nytte af at have været en del af ensemblet fra mine mange år som menigt medlem af diverse orkestre.” Nyder at tage ansvar ”Jeg vil ikke mene, at jeg er et magtmenneske, men jeg kan godt lide at være den, der styrer. Jeg nyder at have ansvar. Jeg siger ja til stort set alt, og så kan det godt være, at jeg en dag kikser og ryger på halen. Det er ikke sket endnu, men sker det må jeg jo bare op på hesten igen.”


Privat bor Nikolai Bøgelund i Borum vest for år med konen, Anni og de tre børn. Hans bror Rasmus bor ikke langt derfra, og de har det godt sammen, og børnene har meget glæde af hinanden, fastslår Nikolai. Det er også i hjemmet i Borum, at han arbejder som arrangør og forbereder de mange opgaver. De to Bøgelund-brødre har også et lille firma. De importerer helt specielle mikrofoner fra USA. ”Det er der ikke penge i. Det er rent nørderi, men det er nogle helt specielle, fantastiske blæsermikrofoner,” fastslår Nikolai, Nye udfordringer Til slut må jeg spørge den travle musikmand, om der er noget, han endnu ikke har oplevet, som han drømmer om at kaste sig ud i? ”Næh…. Det ved jeg egentlig ikke. Jeg får jo hele tiden nye udfordringer, som gør, at jeg igen skal bevise, hvad jeg kan, og det er det, der fascinerer mig og holder mig i gang. Jeg er bare bidt af det brogede og udfordrende liv med musik,” slutter Nikolai Bøgelund. Nikolai Bøgelund

The Rusty Trombones - med Lukas Graham jorden rundt - fotos fra Facebooksiden

31. årgang - marts 2018 • basunen

15


Det daglige liv i den symfoniske verden Tekst og foto: Jørn Gade

V

i sidder en tidlig formiddag i Aarhus Symfoniorkesters fællesrum, loungen for orkesterets musikere. Arbejdsdagen er knap begyndt endnu. Et par stykker sidder ved et bord og taler sammen. En tredje henter sig en kop kaffe ved kaffemaskinen, mens andre igen går til og fra de små tætte, lydisolerede øverum med deres instrumenter. Folk nikker venligt til hinanden.

I sofaen over for mig sidder Pernille Jönsson og Flemming Aksnes. De er henholdsvis violinist og hornist i det, der er Aarhus’ største, musikalske arbejdsplads. De er også begge med i DMFs lokale bestyrelse og fortæller gerne om deres arbejde og hverdag. For en udenforstående virker et klassisk orkester som noget meget ordentligt, noget pænt og noget dybt seriøst. Det udsagn udløser en let kluklatter ved Pernille og Flemming. Så slemt er det nu heller ikke. Ind i musikken Pernille Jönsson har været med i symfoniorkesteret siden 1996. Hendes indgang til musikkens verden var et opslag i den lokale avis om, at Århus Folkemusikskole dengang i Guldsmedgade oprettede et violinbegynderhold, der skulle øve efter Suzuki-metoden. Med far ved hånden tog den seksårige pige sine første skridt ind i musikkens verden. Det er blevet en lang tur, der gik fra musikskolen over konservatoriet til en plads her i byens store orkester. Efter 10. klasse var Pernille dog i tvivl, om hun ikke hellere skulle være kok. Hun valgte at tage en tur forbi gymnasiet. Og dermed blev det musikken og violinen. På konservatoriet var hun så heldig at få Det Jyske Musikkonservatoriets stjerneviolinist og professor Tutter Givskov som lærer. Det rykkede, så efter konservatoriet fortsatte Pernille et år med at spille og tage kurser i London. I 1996 kom hun til symfoniorkesteret.

16

basunen • marts 2018 - 31. årgang

Flemming Aksnes er, selvom det næppe kan høres, nordmand – eller skulle man sige tidligere nordmand – for efter 11 år i Aarhus, virker det, som om han med familie er faldet helt til i det jyske. Han

startede som niårig i et skolemusikkorps først i Kristianssand og kom senere på musikgymnasium og konservatorium i Stavanger. Blokfløjte blev til klarinet, engelsk horn og valdhorn. Han fik undervejs på musikkonservatoriet i Oslo en række særligt dygtige lærere, der lige gav et ekstra løft. En tur til udlandet med andre top lærermestre for at komme til DRs symfoniorkester, et år senere til Det Kongelige Kapel og så i 2007 videre til symfoniorkesteret i Aarhus, hvor han hurtigt blev solohornist. Hvorfor blev Pernille og Flemming så musikere? Tilfældighed? Ja, de er enige om, at muligheden for at dyrke musik i barndommen er helt afgørende for at komme i gang – og med muligheden for nogle siden at gå videre. At det blev den klassiske musik, var bare det, som var muligt.

Også andre genrer – Jeg spillede som ung sammen med nogle af mine venner – pop, rock og forskelligt. Og også i dag lytter jeg også gerne til meget forskelligt. Når jeg kommer hjem, har jeg haft meget musik i ørerne og er måske på den måde lidt træt, siger Flemming, og Pernille nikker. Fra et aktiv liv med daglig musik er der så noget, I holder mere af, favoritter? – Nej. Det er forskelligt – alt efter ens stemning, men der kan være mere udfordring i en slags musik end i noget andet. Noget, der er svært, er en udfordring. Vi spiller så meget forskelligt her i symfoniorkesteret, og en af de ting, der betyder meget, er, hvordan værkerne præsenteres for os. Vores nuværende dirigent, Marc Soustrot, er fantastisk til at komme med noget nyt og give sine tolkninger videre til os. Det er helt fantastisk, fortæller Pernille. – Der er faktisk meget rytmisk i vores program. Filmmusik blandt andet. Det er godt blandet. Det er rigtig godt, at vi nu er blevet mere blandet her i huset med musikkonservatoriet som nabo. Det giver meget at have andre genrer tæt på. Jeg tror, at den rytmiske musik kan lære os noget om timing, mener Flemming. Hverdagen og stress En almindelig dag i symfoniorkesteret begynder typisk kl. 10, hvor musikerne er klar til gå i gang med fire-fem timers fælles prøver. Inden da kan musikerne enkeltvis have været i gang med lidt


Pernille Jönsson

Flemming Aksnes

generel opvarmning og øvning af svære passager af dagens program. Efterfølgende bliver der igen øvet privat i løbet af eftermiddagen og aftenen, som det nu kan passe familien og omgivelserne. – Når vi performer, så skal den bare være der. Det skal være perfekt. Men vi er ikke bedre end den sidste tone, vi har spillet. Det kan give og giver stress, som også flere undersøgelser har påvist ved os musikere, siger Flemming og fortsætter: – Vi spiller meget Mozart og wienerklassikere. Det lyder og skal lyde så let, men det er som med linedanseren: Let – og alligevel svært, så er det som at falde ned, når det ikke er i orden. Men vi må acceptere, at det kan ske. I snakken om prøverne, roen og tilgangen til de forskellige værker nævnes også dirigentens indstilling og personlighed. Dirigent Marc Soustrot roses igen, modsat dirigenter, der kan have stjernenykker, og som kan lide at dunke enkelt musikere og grupper i orkesteret.

med Aalborg Symfoniorkester og tre kor. Noget der gav et vist pladsproblem på scene og i omklædning.

Det skal lyde af noget Aarhus Symfoniorkester er et af de fem landsdelsorkestre og ifølge Pernille og Flemming slet ikke det ringeste. Egentlig skulle det være ”opgraderet” til 96 faste medlemmer, men økonomien spiller også ind her, så de p.t. må nøjes med 66. Så er der en mulighed for, at orkestrets ledelse kan indforskrive ekstra og særlige musikere til de enkelte koncerter. Det hjælper lidt, men giver ikke helt den ro, som et stort og kendt ensemble ville kunne give. I december blev Mahlers 3. symfoni fremført i et Kulturhovedstadsprojekt med musikere fra hele EU. Det gav 90 på scenen plus kor. I januar gjaldt det Schönbergs Gurrelieder i et samarbejde

At være et attraktivt orkester Hvis antallet af musikere blev hævet til normen for symfoniorkestre, ville det betyde, at mange af de enkelte musikere ville blive mindre arbejdsbelastet, når alle opgaverne i og uden for huset skulle dækkes. Det ville kunne tage noget af presset og stresset. Symfoniorkesterets lyd og succes hænger også på en anden måde til dels sammen med økonomi. Hvis der var et større orkester, ville det være mere interessant for de store dirigenter, der tager verden rundt. Og når der tales om god lyd, så skal Musikhusets nu ti år gamle symfoniske sal ikke glemmes. Den er funktionel og god. Udover at træværket er smukt og lyst, så har salen en lang række akustiske indstillinger, hvor loft og sider kan stilles til at give den bedst mulige akustik og balance i forhold til netop de værker, der skal spilles. Det udnyttes, men måske ikke så meget, som det kunne ønskes. Hvis det er en koncert med flere værker fra forskellige tidsaldre, kan teknikerne blive nødt til at vælge en mellemløsning. – Hvis der var tid, kunne man helt sikkert gøre mere for akustikken, tror Flemming. Gnidninger mellem grupper I filmen ”Olsen Banden ser rødt” fortælles om kampen mellem faggrupper på Det Kongelige Teater, hvor blandt andet musikerne kæmper mod eller generer danserne og vice versa. Tilsvarende kampe kender hverken Pernille eller Flemming til mellem blæsere, strygere og slagtøj i symfoniorkestret. Der er

et godt kollektivt forhold grupperne i mellem. Spændinger kan opstå mellem dirigenter og ensemblet. Eventuelt kan nogle dirigenters musikalske udgangspunkt som pianister betyde, at de ikke tænker så meget på blæserne og deres behov for en god vejrtrækning. Mens den rytmiske musiks udøvere har en stor overvægt af mænd, så gør det samme sig ikke gældende i symfoniorkesteret i Aarhus. Her er der en kun lille overvægt af mænd både i ensemblet og blandt solisterne, men heller ikke her mærkes spændinger. At der er forskel på kønnene mærker man på vej fra loungen og ind til instrumentrummet. Her skal mændene gå til højre og kvinderne til venstre i gennem deres respektive køns omklædningsrum. Næste opgave venter Fra instrumentrummet går turen via baggangen til den symfoniske sal, hvor de forskellige musikere er ved at finde deres pladser og så småt begynder at stemme. Pernille går til violinerne, men Flemming finder sin plads bagved hos de andre blæsere. Alt er roligt, og musikerne nikker varmt til hinanden. Nu gælder det om at komme i fransktyske svingninger til Debussy, SaintSäens og Brahms. Når den koncert løber af stablen bliver det med franske cellostjerne Camille Thomas. Hun er den første kvindelige solocellist på Deutsche Grammophon og udgav i oktober en cd med Debussy og Offenbach. Før det en cd med Saint-Säens. Den blev sidste år kronet som årets bedste franske kammermusikindspilning. Så Pernille, Flemming og hele symfoniorkesteret har meget at skulle leve op til.

31. årgang - marts 2018 • basunen

17


Temaserie: Korlivet i Aarhus

Tove Fonager: Månedens kor på Dokk1 K

orlivet blomstrer i Aarhus i en grad, som få steder i Danmark kan måle sig med. Hvis man googler ”kor i Aarhus”, vælter det op med kor i alle genrer, og det kan derfor virke som om, at Aarhus kan noget specielt, når det kommer til kor. Denne artikelserie kredser om nogle af de aktører, der er med til at løfte korlivet i Aarhus. De giver deres bud på, hvad det er, Aarhus kan i forhold til kor, men også hvad det i hele taget er, kormusikken kan.

Af: Mette Hessellund I denne sidste artikel i serien om korlivet i Aarhus tager jeg en snak med Tove Fonager, der står for ”Månedens Kor” på Dokk1. Månedens Kor foregår klokken 11 lørdag formiddag en gang hver måned. Tove er tovholder på projektet og fortæller i denne artikel om, hvad bevægegrunden for projektet er samt modtagelsen af det. Her skal være sang Idéen til månedens kor kom, da medarbejderne på biblioteket, i forbindelse med flytningen til Dokk1, blev bedt om at gentænke biblioteket, og hvad det nye hus kunne rumme. ”Sommetider nede på det gamle bibliotek henvendte der sig kor, der gerne ville have et lidt uformelt publikum og prøve deres program af. Vi tog nogle gange kor ind lørdag formiddag, og det fungerede rigtigt godt. Jeg havde set den store rampe og tænkt: ’Der skal være noget,

18

basunen • marts 2018 - 31. årgang

der fylder noget – der skal være noget lyd, der skal være noget sang.’ Jeg tænkte det egentligt meget pragmatisk, fordi korsang ikke kræver noget stort set up, da de jo medbringer deres egne instrumenter og i princippet bare kan stille sig op og synge.” Tove fik løbet idéen i gang ved først at tage kontakt til Samrådet for Amatørkultur, fordi hun ikke var helt sikker på, hvor hun skulle starte, og hvordan hun skulle finde korene, og på den måde blev de to første sæsoner fyldt op. ”Da det så kom på programmet og ind på hjemmesiden, så opdagede korene det og begyndte at tage kontakt til mig for at komme i betragtning til arrangementerne. Det endte med, at der kom en venteliste ud af det, som bliver afviklet i den rækkefølge, de har henvendt sig i. Det har været en fantastisk, overvældende interesse, der har været for det.”

Tove Fonager

Diversiteten i det blomstrende korliv Der lå dog også en anden tanke bag projektet end at fylde rummet med sang. ”Jeg har tænkt det som en måde at vise noget af diversiteten i


Koriosum på Dokk1

Aarhus, men også som en måde at give korene en platform og en mulighed for at komme ud og præsentere sig og nå et andet publikum. Det er en måde at vise dem, der tilfældigvis kommer på biblioteket, at der også er nogen i Aarhus, der synger i kor. Det er også derfor, vi laver det ude i rummet og ikke inde i en af de lukkede sale, fordi det skal være en lille popup oplevelse og en tilgift, som folk får, når de kommer i huset.” Tove har via Månedens Kor fået lidt fornemmelse for korlivet i Aarhus på trods af, at hun ikke havde så meget indblik, da hun startede. ”Jeg synes, at jeg fornemmer, at korlivet i høj grad blomstrer i Aarhus. Jeg kendte ikke ret mange kor, da jeg begyndte på det her, men så kradsede jeg lidt i overfladen, og så væltede det op. Jeg er ikke sikker på, hvad det skyldes, men jeg kan da have nogle bud: Der arbejdes mere fokuseret på sang. Jeg tænker her på Sangkraft Aarhus, som jeg også arbejder sammen med omkring fællessang hernede. Men jeg tror også,

at de toneangivende kor, som for eksempel Vocal Line, har været med til at opdyrke et kormiljø i Aarhus.” Det har også vist sig i løbet af de 2 ½ år, som Månedens Kor har kørt, at diversiteten er stor, når det kommer til kor. ”Det har været vidt forskellige kor, der har spændt over hele paletten af køn, alder, genre og niveau. Jeg synes, det er vigtigt at vise spændevidden, så man også viser, at der er noget for alle, og at hvis man har lyst til at starte til kor, så er der rig mulighed for det. Der er selvfølgeligt noget ansporende i at vise de kor, der er på meget højt niveau, men det er også livsbekræftende at høre nogle knap så gode kor, som også har en masse at byde på. Jeg håber da, at det kan være bare en lille brik i det store spil, der styrker korsang her i byen.” Fælles for dem alle er glæden Den store bredde i de kor, der bliver præsenteret via Månedens kor, har vist nogle fællestræk i, hvad kormusik giver både tilhørere og korsangere.

”Jeg er dybt imponeret over spændvidden, men fælles for dem alle har været den glæde, de udstråler. Den sangglæde og en glæde ved at præsentere det, de nu har arbejdet med. Jeg havde et ældre herrekor hernede, hvor den ældste var langt over 80, hvorefter en i publikum fortalte mig, hvor livsbekræftende det havde været at se dem nyde at udfolde deres musik. Selvfølgelig er der klanglig forskel på at høre et ungt, skolet kor og at høre et seniorkor, men der er altså ikke forskel i den glæde, de udstråler ved at stå og synge - og det er det vigtigste. Det at synge bliver man aldrig for gammel til, og den glæde, folk har ved det, kompenserer også for eventuelt manglende musiske detaljer. Kor kan noget. Det løfter simpelthen bare én indeni, og det løft spreder sig og smitter. Det er kropsligt og intimt at synge, og jeg tror, at det er sundt for krop og sjæl.”

31. årgang - marts 2018 • basunen

19


Italiensk 1700-tals violin til Randers Kammerorkester Af: Bjarne Gren Sparekassen Kronjylland har investeret i en italiensk 1700-tals violin til Randers Kammerorkester. En violin, som har været i hænderne på nogle af verdens bedste violinister, kan fremover skabe smuk lyd for Randers Kammerorkester. Her er Clara Richter-Bæk koncertmester og dermed mellemleder mellem dirigent og det øvrige orkester.

Clara Richter Bæk Violinen er bygget i Firenze i 1790, og i 1908 blev den opdaget af en læge efter et jordskælv i Italien. Der lå den her violin i en kasse og var fuldstændig uskadt, fortæller Clara Richter Bæk. Violinen tilhørte i en lang årrække violinisten i den verdensberømte trio Trio Di Trieste, der har spillet koncerter i hele verden. Den er fra 1790, koster små 2 millioner kroner, og er nu blevet det daglige arbejdsredskab for Clara Richter Bæk fra Randers. Violin med klang og historie Musikudøvelse på det allerhøjeste plan kræver et instrument på samme niveau. Det er Randers Kammerorkesters koncertmester Clara Richter-Bæk nu i besiddelse af takket være Sparekassen Kronjylland, der har købt en italiensk violin fra 1700-tal-

20

basunen • marts 2018 - 31. årgang

let, som er stillet til rådighed for orkestret. Violinen til knap to millioner kroner blev første gang præsenteret for publikum i forbindelse med Randers Kammerorkesters nytårskoncert lørdag den 6. januar. - Vi har et langvarigt og godt samarbejde med Randers Kammerorkester, og derfor var vi selvfølgelig også interesserede, da David Riddell præsenterede os for sin ide om, at vi skulle købe og låne dem en violin. Det er mig bekendt ikke mange danske virksomheder, der har gjort noget lignende, men vi ville rigtig gerne støtte en samarbejdspartner, der år efter år leverer store musikalske oplevelser til tusindvis af mennesker, og så gør vi gerne noget nyt. Nu glæder vi os bare til at høre violinen udfolde sig i hænderne på en af Danmarks bedste violinister, fortæller Klaus Skjødt, der er administrerende direktør i Sparekassen Kronjylland. Violin med karakter og personlighed Det kræver en vis alder og karakter, hvis en violin skal leve op til de krav, der bliver stillet i koncertsalen af musikere og publikum. Det er ofte italienske violiner fra 1700-tallet, der er i besiddelse af de rigtige egenskaber. Violiner af denne karat er kun til låns fra generation til generation. Den violin, som nu står til rådighed for Randers Kammerorkesters koncertmester, har således en spændende og dramatisk forhistorie og har gennem de sidste godt 200 år gået fra hånd til hånd - fra violinist til violinist. Historien om en violin Sparekassen Kronjylland og Randers Kammerorkesters nyerhvervede violin er bygget i Firenze omkring 1790 af den

italienske violinbygger Luigi Piattellini. Godt 100 år senere dukker instrumentet op i ruinerne efter et altødelæggende jordskælv, der i 1908 ramte den syditalienske by Messina. Midt i murbrokkerne ligger violinen mirakuløst intakt og uden skader. I 1948 lander instrumentet i hænderne på den berømte italienske violinist Renato Zanettovich, der spillede på violinen gennem hele sin karriere som den ene tredjedel af den legendariske ”Trio di Trieste”. I en periode har violinen desuden været udlånt til violinisten Federico Agostini, der var violinist i det lige så legendariske ensemble ”I Musici”. Man kan således høre violinen på både Trio di Trieste og I Musicis mange pladeindspilninger for Decca, Deutsche Grammophon og Philips. Efter ønske fra Renato Zanettovich bærer violinen i dag navnet ”Trio di Trieste”. Fra Italien og Köln til Randers Som et særligt kuriosum kan nævnes, at den vidtberømte italienske pianist Arturo Benedetti Michelangeli i 1948 stillede den nødvendige sum til rådighed for den unge Zanettovich, så det var muligt for ham at erhverve violinen. Gennem en omvej omkring instrumenthandleren Alfredo Clemente i Köln befinder violinen sig nu i Randers, hvor den takket være Sparekassen Kronjyllands sponsorat fremover vil være til glæde for Randers Kammerorkester og orkestrets publikum.

Fakta Violinens navn: Trio di Trieste. Bygget af Luigi Piattellini i Firenze omkring 1790. Violinen er købt og ejes af Sparekassen Kronjylland og stilles til rådighed for Randers Kammerorkesters koncertmester. Et instrument af denne kaliber fra violinbyggernes guldalder i 1700-tallet er også en investering, der sandsynligvis stiger i værdi over årene.


GEARKASSEN 10 SPØRGSMÅL OM GEAR

Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Per Bergmann/Love-U Studio

Ti spørgsmål om gear til Jonas Sharpe DMF’er Jonas Sharpe, 27, er forsanger i The White Dominos og har derudover sin daglige gang på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Han driver et projektstudio i Skanderborg, Sharpe Studio, hvor han blandt andet samarbejder med det nærtliggende Studio Comunale. 1. Hvad er dit yndlingsinstrument/- gear for tiden? Jeg kan simpelthen ikke vælge et enkelt favoritinstrument/stykke gear, men jeg skal prøve at holde mig kortfattet og inden for rimelighedens grænser, så jeg har besluttet at fortælle om mine to primærguitarer. I lang tid var mit weapon of choice min Gibson Les Paul Traditional, som efter min mening er en dejlig guitar, men tilbage i 2014 investerede jeg så i en Hansen G-Tone Goldtop i Woodstock Guitars. Den har både vist sig at være behagelig at spille på, den lyder godt, er holdbar og så vejer den stort set ingenting. Sidstnævnte værdsætter jeg højt, hver gang jeg spiller. Det var en stor forandring at gå fra LP til G-tone. 2. Hvad skulle du aldrig have solgt/skilt dig af med? Jeg hader at skille mig af med gear for uanset hvad, så har det vist sig, at jeg kunne bruge det senere i mit liv. Jeg var engang i besiddelse af et dejligt Roland keyboard (model udgået, men kan ikke huske navnet), som jeg ville have haft stor glæde af i dag, da min interesse for klaver og synthesizer er stærkt stigende. Derudover har jeg bl.a. haft Nova System, G-System og G-major 2 gennem systemet, og specielt G-major2 kunne jeg sagtens have haft glæde af i lydstudiet nu. Men man må jo ikke græde over spildt mælk, som man siger. Det gør jeg nu alligevel, hver gang jeg sælger gear. 3. Hvad har du købt for nylig? Mit seneste køb... hmm... Jeg prøver faktisk at lade være med at købe så meget gear for at lære det, jeg allerede har, bedre at kende. Men hvis jeg regner alle mine spontane, digitale plug-in køb fra og holder mig til fysisk gear, så er mit seneste køb vist nok en B&O transistorradio som mix-monitor og et par Yamaha HS8 nearfields.

4. Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale/studie? Det hele! Så må det koste mig nogle forbrændinger. Men derudover ville jeg nok gribe hurtigt ud efter min computer og eksterne harddisks. 5. Hvad er næste instrument/gear på listen? Når pengene er til det, skal jeg investere i nyt lydkort til mit studio. Jeg tænker muligvis noget Apollo QUAD. Jeg kunne også godt tænke mig at investere i nogle bedre mikrofoner til bl.a. vokal og trommeindspilning, men listen ville nok blive for lang til denne artikel. 6. Den dårligste investering? Jeg kan ikke rigtigt huske en direkte dårlig investering. Jeg er før blevet snydt på DBA, hvor jeg ikke fik min mikrofon tilsendt. Det kan man vist godt kalde en dårlig investering. Politiet har så til gengæld fundet svindleren, så jeg får muligvis refunderet beløbet i løbet af 2018. 7. Den bedste handel? Det er klart et bundle fra Presonus med alt, hvad man skal bruge for at komme i gang med at indspille. Siden da har jeg

opgraderet, men jeg husker stadig følelsen af at komme hjem og i gang som helt ubeskrivelig. 8. Har du et tip til et godt køb? 1. Tjek altid priser på alle udbydere, før du trykker ”tilføj kurv” eller kører kortet gennem debit-terminalen. Det kan godt betale sig af og til. 2. Godt gear gør ikke en musiker god, men det kan få en god musiker til at lyde bedre. Et tip fra mig er at investere i dit øve-space, så du føler dig inspireret og afslappet, der hvor du skal øve dig. Gør det lækkert at øve. 9. Seneste musik gadget? Jeg har ikke købt nogen gadgets i lang tid. Ellers vil jeg anbefale alle musikere at købe et computerprogram som f.eks. Transcribe! Perfekt til at aflytte numre. Det har jeg haft stor glæde af. 10. Det urealistiske ønske? Pas. Jeg drømmer om at drive lydstudio og være praktiserende musiker. Det er ikke et helt urealistisk ønske, men jeg kan ikke komme i tanke om noget gear, som jeg bare MÅ eje, men ikke kan skaffe med tiden. Jeg bliver bare ved med at øve mig, spille, indspille, nørde og tweake, og så går det hele nok.

31. årgang - marts 2018 • basunen

21


GATEWAY I AARHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2018 fortsat være at træffe regelmæssigt i Aarhus afdelingen. Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk 22

basunen • marts 2018 - 31. årgang

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere.

Fink Revision Borggade 1, 2.th 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen


MUSIK UDGIVELSER SPRITNYE UDGIVELSER FRA DEN DANSKE MUSIKSCENE Ester Brohus: Heart of the Country Ester Brohus udgav den 26. januar sit 11. album, Heart of the Country. På den nye plade har hun allieret sig med musikalske gæster, bl.a. Maggie Björklund, Knud Møller og Mike Andersen. ”Hele albummet er komponeret mellem kl. 04-07. Det er åbenbart der, at numrene trænger sig på”, fortæller Brohus. En håndfuld af sangene er i øvrigt cowritet, hvilket er 17 år siden, hun sidst har gjort. I starten af 2018 har hun desuden været aktuel i et nyt koncertkoncept ”Musik på Hjemmebanen”, hvor hun spillede koncerter i boligforeninger i Aarhus-området. www.esterbrohus.dk Per Frost: The Calling The Calling byder på et miks af Per Chr. Frosts egne sange, instrumentalnumre og coverversioner. Albummets titel stammer fra instrumentalnummeret af samme navn, er brugt som indrammende titel af hele pladen og dermed som en invitation til at stille ind i lyttehøjde og tilbringe en stund i selskab med Frosts udtryksfulde og gennemmusikalske spil. Musikken står med et stærkt og personligt udtryk, men også med tydelige referencer til de mange indflydelser, der har været med til at sætte sit præg på Frost gennem fem årtier, og som udfoldes i krydsfeltet mellem rock, reggae, r’n’b, pop, singersongwriter, blues og jazz. www.per-chr-frost.dk Uffe Steen Trio & Vestbo Trio: Doppler effect Livealbummet Doppler Effect præsenterer samarbejdet mellem Uffe Steen

Trio & Vestbo Trio. ”Det er en helt ideel indføring i trioformatets muligheder at høre to så forskellige trioer på ét album. Michael Vestbo og jeg angriber det simple format med guitar, kontrabas og trommer meget forskelligt, så jeg synes det er blevet et spændende album at lytte til”, siger Uffe Steen. Albummet indeholder 11 numre og byder på både eventyrlysten triojazz, groovy bluesstemning, smukke ballader, guitarduette og det helt store brag med begge trioer på scenen på én gang: Uffe Steen, Thomas Sejthen, Jesper Bo Knudsen, Michael Vestbo, Jesper Smalbro, Eddi Jarl. www.guitarist.uffesteen.dk www.vestbotrio.com Katrine Hald: Quiet Riot Sanger og sangskriver Katrine Hald har sammen med Anton Johs. Hejl som producer og legekammerat indspillet solodebutudgivelsen Quiet Riot. De syv sange er komponeret, spillet og indspillet af Katrine selv på Helpinstill piano, western guitar og ukulele, på helt simpelt udstyr i sommerhus eller i halmhuset på Friland, hvor Katrine bor. Johs har i produktionen fremhævet lyden af mekanikken, som i nogle tilfælde næsten bliver et instrument i sig selv og giver varme og liv til det samlede lydbillede. www.onemic.dk Allan Østerdahl: Puzzle & Pop/Trifoliate Allan Østerdahl spænder bredt på sin tredje plade, hvor han afsøger de hemmelige hjørner af den progressive rock – fra den atmosfæriske, drømmende

luftighed på ”Pitchblack Pontiac” - til den næsten desperate dancehallstemning på ”Me Me Me”. ”Puzzle & Pop” udkommer på streamingtjenesterne, men også på cd sammen med en bog med titlen ”Trifoliate”, der også indeholder de to foregående albums. Gennem ord og billeder fortæller Allan Østerdahl i bogen om den rejse, han har været på som sangskriver på en evig jagt efter den komplette sang, der både gennem tekst og toner rammer hjertet, sulten og nysgerrigheden. www.facebook.com/songwriter.dk Kirstine Birk & Helene Bak: On The Flipside Ny EP med de to sangerinder, sangskrivere og musikere Kirstine Birk & Helene Bak. En samling af fem smukke, nyskrevne sange, hvor udtrykket fremstår både intimt og dragende stort. ‘On The Flipside’ kredser om livet, som det ser ud, når man kommer lidt ind under overfladen. Sangene rummer både blød melankoli og ærlig styrke. Teksterne cirkler om de historier, de stille eksistenser rummer: om at prøve at trænge igennem til en ven, om at være fastfrosset i månelyset og om, hvordan dage kan have mistet deres farve. Begge musikere Birk og Bak, har to solo-udgivelser bag sig. Kirstine Birk debuterede med albummet ’On A Day Like This’ i 2006 og udgav 2013 ’Patience’. Helene Bak udgav debutalbummet ’Oh So Quiet’ i 2015 og har netop udgivet EP’en ’Still There Is Me’. www.ontheflipside.dk

31. årgang - marts 2018 • basunen

23


SIDEN SIDST NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER

Stort rejselegat til Aarhus-studerende Aennchen og Eigil Harbys Fond uddeler hvert år et beløb til to særligt talentfulde unge studerende på hhv. Det Jyske Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Den norske saxofonist Anja Nedremo modtog i december 2017 fondens legat på 250.000 kr. Siden 2011 har hun været studeret på Det Jyske Musikkonservatorium i solistklassen, konservatoriets højeste niveau, med særlig interesse i nyere kompositionsmusik. Fondens primære formål er at uddele rejselegater til støtte for solistklassestuderende, og desuden ejer den en samling af musikinstrumenter, der udlånes til konservatorierne. Original pop musik på TV Flere DMF’ere har medvirket som både solister og i husorkesteret i TV showet ’DanskPOP Talent 2017’ – et program med ny original musik som har kørt på kanalen dk4 i de seneste måneder. Den 20. januar 2018 kulminerede det i et live finale show fra Horsens Forum, hvor Anders Graae fra DMF Aarhus afd. var blandt de tre sidste deltagere. Seerne kårede ’Isse’ Mare Louise Sandorf Jacobsen fra Gjern mellem Aarhus og Silkeborg som årets vinder. Ud over titlen følger bl.a. en Subaru Outback at køre fra job til job i det næste år, en udgivelse produceret af Søren Runge samt rådgivning fra Dansk Musiker Forbund.

24

basunen • marts 2018 - 31. årgang

Nyt rytmisk professorat Nyt professorat i ”Komposition og ledelse af Big Band og store ensembler” er blevet tildelt saxofonist Jens Christian ”Chappe” Jensen.

Der er langt mellem professorer inden for rytmisk musik i Danmark, og Chappe er den første professor med den specifikke opgave, der ligger i hans nye titel, og han er blot den anden professor inden for det rytmiske hovedområde ved Det Jyske Musikkonservatorium. Rektor Claus Olesen udtalte i forbindelse med udnævnelsen: ”Chappe har fået stillingen i benhård konkurrence med et stærkt internationalt ansøgerfelt, og han skal nu fortsætte sit arbejde med at sætte en faglig retning for det rytmiske område i både Aarhus og Aalborg.” I sin nye stilling skal Chappe især fokusere på at udvikle komposition og musikalsk udtryk for store ensembler inden for rytmisk musik; og han skal medvirke til, at også konservatoriets afdeling i Aalborg får opbygget en solid tradition for at arbejde med store ensembler. Pris for musical-indsats Dansk Kapelmesterforening hædrede kapelmester og producent Mikkel Rønnow med legat på kr. 10.000. Han modtog legatet for ”sit store engage-

ment og entreprenørvirksomhed som initiativtager til og medvirken i talrige store, landsdækkende musicalopsætninger, som er kommet hele det danske musikliv til gavn og glæde”. Rønnow er uddannet sceneproducent fra Statens Teaterskole og fejrede for nylig 25-års jubilæum som teaterproducent. I øjeblikket er han aktuel med den anmelderroste opsætning af musicalen Chess, som spiller i København, Aarhus, Odense, Vejle og Holstebro. Teaterkoncert- og musicalproducent lukker ned Den 24. marts 2008 havde Musical Danmark premiere på første egenproduktion, teaterkoncerten ”Firserne – Den store gensynsfest”. Præcis på dagen, den 24. marts 2018, lukker foretagenet ned igen med aller- sidste forestilling, teaterkoncerten med samme tema: ”Time of My Life – Den ultimative 80’er rockhyldest”. Manden bag, Michael Bentholm, udtalte til Århus Stiftstidende: ”Det har vitterligt været 10 år med fantastiske oplevelser. Det har også været 10 år med op- og nedture undervejs. Det er jo i årenes løb blevet markant sværere at lave kultur og få det til at løbe rundt. Men det vigtigste er, at vi slutter med en optur, endda den største vi har oplevet”. I de 10 år blev det til i alt 10 egenproduktioner fra Musical Danmark. Nye medlemmer i Musikudvalg Aarhus kommunes Musikudvalg blev nedsat for første gang i 2014. Musikudvalget erstattede Rytmisk Udvalg, der havde eksisteret siden 1996. Medlemmerne Marie Koldkjær Højlund, Jakob Næslund Madsen, Jesper Bay og Nanna Schannong har siddet i 4 års perioden, fra 2014 frem til og med 2017. Byrådet har udpeget de 4 afløsere og nye medlemmer af Musikudvalget, som i perioden 2018-2021 er Christian Vuust, Mette Dahl Kristensen, Anne Jensen og Mathias Jæger.


Aarhus skal have ny kulturchef I december måned meddelte den 65-årige Ib Christensen at han i 2018 stopper som chef for kommunens kulturforvaltning efter næsten to årtier på posten.

Ib Christensen begyndte i Aarhus Kommune 1. januar 1980. Ti år senere blev han administrationschef i Aarhus Festuge og i 1995 blev han sekretariatsleder i Kulturhus Aarhus. I 1999 blev han chef for Fritids- og Kulturforvaltningen. Han har som kulturchef blandt andet medvirket i etableringen af Filmby Aarhus og Godsbanen, og står bag samtlige af kommunens kulturpolitikker og indførelsen af armslængdeorganer som Kunstrådet og øvrige kunstfaglige råd. Ib Christensen har sidste arbejdsdag i Kulturforvaltningen den 31. maj 2018.

Veto: 16 Colors I marts måned tager Veto på deres første tour i fire år, rundt på spillesteder i landets fire største byer.

Med sig har de sangene fra det nye album 16 Colors. Gruppens seneste udgivelse er ep’en ”Point Break” fra 2013. Siden har sanger Troels Abrahamsen haft travlt med det akustiske soloprojekt Exec, og bassist Jens Skov Thomsen som en del af bandet Mantua. Veto blev dannet i Aarhus i 2004 og har udgivet tre albums og fem ep’er. I 2007 blev de kåret som Årets Nye Navn ved Danish Music Awards, og fik i 2009 P3prisen. Jyllands-Posten gav 16 Colors 5 stjerner og kaldte det for deres bedste album siden debuten. www.vetonet.dk.

Perry Stenbäck indstillet til Vejle Kommunes Kulturpris Vejle Kommunes Kulturpris gives til kulturelle aktører som fortjener en særlig anerkendelse for deres arbejde. I år er guitarist og medlem af DMF Aarhus afdelingen, Perry Stenbäck blandt de fem finalister som juryen bag Kulturprisen har udvalgt. I begrundelsen lyder det:

”Musikeren Perry Stenbäck er valgt, fordi han bidrager til at berige musiklivet med sit engagement, sin varme personlighed og sit format som musiker på mange forskellige instrumenter”. I skreven stund er vinderen endnu ikke kåret, da dette vil ske i Spinderihallerne i Vejle den 6. marts 2018. Vi ønsker Perry held og lykke, og bifalder den foreløbige hæder det er at være nomineret til prisen.

31. årgang - marts 2018 • basunen

25


Generalforsamling Beretning for året 2017 - DMF Aarhus afdeling Af Lars Kiehn 2017, som var europæisk kulturår, er nu vel overstået. Mange af arrangementerne har udløst nogen flotte anmeldelser og stor opmærksomhed. Her tænker jeg især på den officielle åbning og senere på sommeren forestillingen Røde Orm på Moesgård foruden flere af symfoniorkesterets store satsninger. Selvom det kan være svært at vurdere hvilke af årets arrangementer, der blev lavet på grund af kulturåret, og hvilke af dem, der ville være lavet under alle omstæn-

digheder, så må man konstatere, at det har været et fint og succesfuldt år til trods for den vanskelige opstart organisationen fik. Om Aarhus og de samarbejdende regionsbyer har fået fuld valuta for de mange millioner, der er investeret i kulturåret, kan være svært at vurdere. Men der er på grund af kulturåret skabt relationer i byen og regionen, som kommer til at præge en del af kulturlivet i mange år fremefter. Om det kommer DMF`s medlemmer til gode, kan kun tiden vise. Ungeudvalget Det ungeudvalg afdelingen fik etableret i 2016, har fortsat de gode takter fra 2017. Udvalget holder møde cirka en gang om måneden, hvor de

26

basunen • marts 2018 - 31. årgang

diskuterer projekter og andet, der kan forbedre de unge musikeres situation generelt. I 2017 fik vi på udvalgets foranledning købt en Christianiacykel. DMF-medlemmerne kan låne den sammen med et minianlæg afdelingen ejer. Medlemmerne kan køre det lånte anlæg og grej på cyklen til deres jobs rundt i byen. Ungeudvalget lavede 4 glimrende koncerter på A-huset på Godsbanen i forbindelse med Jazzfestivalen. De lavede også et par middagsmøder med nogle af byens unge musikere. Møder hvor man får taget temperaturen på de unges synspunkter om musikpolitiske temaer mm. Samtidig var udvalget repræsenteret på SPOT-festivalen, og de deltog i Musiker-dag på MONO. Flere af udvalgets medlemmer deltog i forbundets tillidsmandsuddannelse og i forbundets Repræsentantskabsmøde. I 2017 fik vi også lavet en lille udgivelse ”Mit/Dit DMF”, som er en fortælling om DMF – en intro til DMF – lavet som tegneserie - som deles ud på relevante steder.

Musikerdag 2017 Siden 2010 har vi inviteret medlemmerne, samt potentielle nye medlemmer til et årligt heldagsarrangement, som byder på masser af kurser, workshops, foredrag, coaching, clinics, livemusik og networking. Den 5. oktober holdt vi igen Musikerdag

i MONORAMA. De sidste tre år har vi haft et velfungerende samarbejde med musikforeningerne MONO og ORA om arrangementet. Dagen bød på et ambitiøst program med bl.a. Carsten Holm (DR), producerne Eloq og Carsten Heller, Fotograf Morten Rygaard, trommeslager Bastian Thusgaard, Sebastian Wolff (Kellermench), Nana Jacobi, Chr. Windfeld, Karen Sangvin. Samt foruden DMF’s egne konsulenter også Audiovox, KODA og flere andre branchefolk og organisationer. En fin dag, som blev rundet af med Steffen Westmark. Konceptet ”Musikerdag” blev i 2017 også afviklet i Aalborg og Roskilde. Ansatte Vi har i 2017 ansat Ulla Schøler, som bogholderi- og regnskabskvinde. Hun skal fremefter varetage alt omkring betaling af regninger, bogføring og håndtering af de mange mellemregningskonti vi opererer med. Denne omlægning var nødvendig, da denne funktion trængte til en opdatering på grund af ændrede processer og omfanget af opgaver. Vi havde i en periode praktikant Mette Hessellund ansat. Hun er studerende på Aarhus Universitet.

Brugt marked Igen i år afviklede vi brugtmarked i Trykkeriet, hvor medlemmer og interesserede kunne komme og handle udstyr og instrumenter mm.


Igen havde vi en fin søndag med god stemning. Igen havde vi hyret en duo. Denne gang Tom Lindby og Robert Snider. Festivaler Vi deltog igen i 2017 i Spot-festivalen, Aarhus Jazz Festival og Mariehavefestivalen. 2017 var første gang vi var repræsenteret og deltog i festivalen i Mariehaven. Dejlig oplevelse. Der var fin stemning og masser af god musik. Mange af vores medlemmer spillede dernede. Deltagelsen var i et samarbejde mellem et større antal DMF afdelinger. Regionssamarbejde Vi har nu i et par år samarbejdet med andre DMF afdelinger i regionen. Vi mødes to gange årligt, hvor vi støtter hinanden i at udvikle arbejdet i de forskellige afdelinger. Desuden laver vi fællesprojekter og andet samarbejde. I 2017 afviklede vi et fælles musikskoleprojekt, som gik under overskriften: Musikskolernes Bandevent – DMF M8. Projektet handlede om at promovere og inspirere den originale musik blandt de unge bands på musikskolerne og i øvelokalerne. Projektet var en stor succes med deltagelse af 19 af regionens musikskoler. Konkurrencen var med indledende runder på musikskolerne, og for de århusianske bands var der semifinale på spillestedet Radar og finale på spillestedet Gyngen. Der var indlagt clinics- og workshops weekender, som en del af forløbet. Alt i alt et flot samarbejde mellem DMF regionens afdelinger og regionens musikskoler. Det vindende band 2017 blev Natmaskinen fra Horsens. Foruden DMF M8, bød regionssamarbejdet på samarbejder om Citronhuset og Basunen. Basunen Basunen udkommer 4 gange årligt. Bladet skrives af frivillige tilknyttede skribenter, af medlemmerne og af afdelingens ansatte. Bladet indeholder cirka 13 – 15 artikler pr. udgivelse og fortæller overvejende historier om medlemmerne. I 2017 fik vi en ny journalist tilknyttet, idet journalist Jørn Gade, der er med i bestyrelsen for Jazzselskabet, begyndte at levere

artikler til bladet. Hans indsats samt bidrag fra de andre frivillige journalister, er vi rigtig glade for. Gramex-midlerne I 2017 har vi brugt Gramex-midler på en del arrangementer, kurser mm: Håbets Alle´ festival 2017 – Loppemarked – Gaffelpris arrangementet – Dr. Tjek – Unge spiller Klassisk – Julestuen – Aarhus sangskriver Værksted – Polaritetens Paradoks – Frank Thøgersen foredrag – Aarhus for mangfoldighed – One Night Fits All jam - Lydhealings kursus - Masterclass Gregory Zuber. Repræsentantskabsmøde 2017 var første gang vores forbund holdt repræsentantskabsmøde. Mødet var en konsekvens af en kongresbeslutning i 2016 og en erstatning af de tidligere afholdte tillidsmandsmøder. Aarhus havde prioriteret deltagelse af afdelingens ungeudvalg og havde som en konsekvens deraf inviteret dem med, foruden andre fra afdelingens bestyrelse. Mødet foregik i en atmosfære af diskussionslyst og rimelig fordragelighed. Vi fik diskuteret nogen væsentlige dagsordenspunkter og behandlede de indkomne forslag: Fremtidens arbejdsmarked for musikere –DMF’s holdning til alkohol og stoffer - politik i musikbranchen – DMF debatforum – præsentation af forbundets regnskab 2016 – en drøftelse af musikernes supplerende indkomstmuligheder – Drøftelse af afdelingsgrænsestridigheder i midt og Sydsjælland. Foruden drøftelserne valgte repræsentantskabet to af de 5 opstillede unge kandidater ind i forbundets hovedbestyrelse. Stina Tølbøll (Odense) og Thomas Thomsen (Hjørring) blev valgt ind i hovedbestyrelsen. To gode dage på Kobæk Strand, der viste at DMF er klar til at møde fremtidens udforinger. Citronhuset og Berlinlejligheden Vi sendte en del medlemmer afsted til de to destinationer. Medlemmerne er meget tilfredse med at besøge de to steder, og vender altid tilfredse og glade tilbage. Berlin lejligheden er lydisoleret og kan bruges som øve-

lejr og studie. Citronhuset i Monda er ren afslapning og spansk idyl. Det bliver ikke mere spansk. Citronhuset kan dog også bruges som arbejds- og inspirationssted. Regionsafdelingerne er med i samarbejdet om huset. Dog har Herning og Holstebro afdelingerne trukket sig fra dette samarbejde fra starten af 2018.

One Night Fits All Vi holdt 10 jamsessions på Fatter Eskil i 2017. De blev ledet af kapelmester og keyboardspiller Kristian Fogh sammen med et fire mands band. En skøn blanding af yngre og lidt ældre skrappe musikere kommer og gør aftenerne til noget særligt. Vi har hver gang haft en solist på programmet, der har spillet 2-4 selvskrevne sange akkompagneret af bandet. For at give projektet lidt ekstra opmærksomhed, bekostede vi en promo-video, som vi udsender på de sociale medier med passende mellemrum. Forbund HB og FU Lars Kiehn og Søs Nyengaard (Aarhus Symfoniorkester) er Jyllands repræsentanter i forbundet og sidder med i hovedbestyrelsesarbejdet. Der kræver 3 x 2 mødedage årlig plus udvalgsarbejde i forbindelse med hvervet i HB. Lars Kiehn sidder også i forretningsudvalget, som mødes en gang om måneden. Freelance/teaterområdet Det er et område med masser af aktivitet. Den ene musicalforestilling spilles efter den anden i vores by og region. Hvilket jo betyder fast arbejde til en masse musikere i længere perioder ad gangen. Heldigvis er der en masse gode folk på området og dygtige seriøse musikere i orkestergraven, så det er sjældent, der er faglig konflikt eller uløselige problemer. Men det kan dog ske at arbejdsgiver og

31. årgang - marts 2018 • basunen

27

>


vi fortolker overenskomsten forskelligt. For det meste forhandler vi os til rette. Eksempelvis var vi i dialog med Aarhus Teater i det forløbne år vedr. musicalen Jesus Christ Superstar. Musikerne var på scenen og agerede i forestillingen. Der findes ikke en klar overenskomsttekst eller en præcedens, der står kun anden medvirken. Det har betydet, at der til de kommende teateroverenskomstforhandlinger, vil blive forsøgt at få gjort teksten mere klar på dette punkt. På Aarhus Teater og musicalen West Side Story, havde vi ligeså en uenighed om repetitørkontrakten, som dog løste sig. I Herning Messecenter var der optakt til en uro blandt musikerne om overtidsbetaling på Les Miserables. Det løste sig i mindelighed. Aarhus Teater har spillet musical og teater på følgende forestillinger: Lyden af de skuldre vi står på, West Side Story, Narnia, Jesus Christ Superstar & Momentet. Chess the Musical har spillet: Chess. Fredericia Teater: Shu-bi-dua & Seebach. Silkeborg Musical: Cabaret. MusicalDanmark: På bænken. Wilhelmsborg Festspil: 9 to 5. Aarhus Jazz Orchestra Aarhus Jazz Orchestra ydede flere væsentlige bidrag til Aarhus 2017. Orkestret spillede til den officielle åbning, og ugen efter gik turen så til Paphos, hvor orkestret deltog i den officielle åbning af deres kulturbyår. Året igennem præsenterede orkestret blandt mange andre projekter, “On Rosenhill”, et nyskrevet værk af Jakob Buchanan, “SolarWalk”, et samarbejde med Animationsskolen i Viborg om en animationsfilm med musik af Susi Hyldgaard og Niels Marthinsen, og slutteligt genopførtes Lars Møllers projekt Bollywood Beats and Big Band i samarbejde med Randers Kammerorkester og 2 indiske solister. På den administrative front sagde orkestret farvel til Orkesterchef Peder Udengaard og Programchef Rasmus Bøgelund, der begge sagde deres stillinger op. Dorthe Andersen er big bandets nye orkesterchef, og i 2018 bliver der

28

basunen • marts 2018 - 31. årgang

opslået en stilling som ny kunstnerisk ansvarlig. Ligeledes sagde organisationen farvel til den afgåede bestyrelse med den mangeårige formand Frands Mortensen i spidsen. En helt ny bestyrelse er blevet sammensat for de næste 4 år og er blevet konstitueret i januar 2018. Tillidsmandsuddannelse I år havde vi 3 medlemmer fra afdelingens ungdomsudvalg med i uddannelsesforløbet, der faciliteres af forbundet. TEMA-Aftner Vi afvikler 4 tema-aftner hvert år. Arrangementerne er specielt målrettet selskabsmusikerne. I år havde vi sidst i januar måned 2017 tre produktdemoer v. Henrik Bonné der fremviste højtaler fra L-Acoustics X- Midas digitalmixer og Shure KSM8 dobbeltmembran mikrofon. I april var det Christian Daugaard og Esben Lausen der lavede oplæg om livemusik og DJ og A-kassesystemet i funktion. Den

28. august holdt Frank Thøgersen en talk/clinic, hvor han fortalte om sit karriereforløb og sine øvevaner mm. Han gav også prøver på sine evner bag trommerne. Vi fortsatte med inspirationsaften med tre pianister i november: Jørn Olsen, Kim Maarup og Jens Kjeldgaard Olesen. Tre dygtige pianister og musikere, der hver fortalte lidt om deres liv i musikken krydret med musikalske indslag. Aarhus Symfoniorkester Aarhus Symfoniorkester er byens største arbejdsplads for musikere. Orkesteret er toptunet som aldrig før. De leverer varen hver gang, og publikum strømmer til koncerterne. Dog må musikerne i orkesteret og i admi-

nistrationen hele tiden forholde sig til sparespøgelset, som efterhånden er blevet et fast mantra. I skrivende stund er forhandlingerne om den nye overenskomst på området i gang. Forhandlingerne, der laves i forhandlingsfælleskabet for samtlige offentlige ansatte i kommuner og regioner, ser svære ud. Aarhus Symfoniorkester var meget aktiv som leverandør af musik til flere store arrangementer i forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturby 2017. Bl.a. var man en del af åbningsarrangementet. Kurser, foredrag & workshops mm. I 2017 afviklede vi følgende kurser, workshops mm. i afdelingen: Sanger- og blæserkropstræning v/A. Krüger. Forløb i foråret. Grundtræning for musikere v/ J. Daus. Forløb i foråret. Lav bedre film. (3 dages kursus) Mød Musikbranchen - Bookerne. Sibelius. (2 dages kursus) Lig ikke vågen om natten – DMF hjælper med skatten. DIY PR. (2 dages kursus) Brug Facebook som strategisk redskab. Klaversalonen Live og online V./Ivar Sørensen Mød Musikbranchen – Anmelderne. Tjen penge på din egen YouTube kanal. UHØRT bandworkshop v/L.Rysgaard Lydbrud. Har du tinnitus &/eller mistanke om nedsat hørelse. Ny inspiration og værktøjer til din sang og sangundervisning. (4 dages forløb) Fotoredigering i GIMP. Booking Bootcamp. (3 dages forløb) Freelance workshop. Stemmerehabilitering. Temaaften for selskabsmusikere: Tre produktdemoer. Christian Daugaard livemusik & DJ – A-kassesystemet. Clinic med Frank Thøgersen. 3 ePianister (Jørn Olsen, Kim Maarup & Jens Kjeldgaard Olesen). Din personlige lyd. (3 dages forløb) Bliv fundet på nettet.


DET GAMLE ARKIV

Basunen bragte i året 1998: På den anden side burde en humlebi heller ikke kunne flyve...

Finn Ziegler og Bent J

Bent J. fylder 25 den 1. marts 1998, ja ikke manden selv forstås, men den ydmyge jazzbar i Nørreallé 66. Siden 1973 har denne lille oase i midtbyen haft åben for jazzen og dens udøvere både på lokalt og internationalt plan. Stedet fremfører stolt, at der er tale om Nordens ældste jazzbar. Og der er noget at være stolt af, for med sine officielt kun 60 pladser bør man ikke kunne overleve med det kvalitetsniveau, der præsteres. En perlerække af store navne fra Amerika og Europa, ofte i selskab med lokale musikere, har gæstet Bent J. i de forløbne år. Og man må ikke forglemme den lovbundne jamsession om fredagen, hvor der er en glædelig udvikling i gang, manifesteret ved flere og

flere unge blandt deltagere og tilhørere. Med så mange år på bagen har Bent J også sin egen tone, som man med lidt held kan opleve, når Bent selv har indtaget tronstolen for enden af stambordet. Tonen er ikke blot rå men hjertelig, den spænder fra de mest gemene platheder til samtaler på højt intellektuelt niveau (så længe det varer). Atmosfæren er af en art, der bringer en udødelig bemærkning fra miljøet i erindring: ”Det er ikke fordi, jeg bryder mig særlig meget om jazz, at jeg kommer her. Det er alt det, der følger med.” Telefonmusik Har du problemer med at få Skatteforvaltningen til at godkende dine fradrag for erhvervsmæssig brug af telefon? Måske er løsningen her: Når du taler med skattemedarbejderen over telefonen, siger du til hende, at du skam bruger din telefon som instrument. Når hun derefter udbryder “AHVA?!”, spiller du en lille melodi for hende på telefonens trykknapper. F.eks. 333, 333, 39123, 666, 6633, 3332232, 9, 333, 333, 39123, 666, 66333399621 (Bjældeklang) eller 1231, 1231, 369, 369, 9*9631, 9*9631, 111, 111 (Mester Jakob). Instrumenter kan som bekendt trækkes fra… TILLYKKE til Arosia! Det er de færreste orkestre der kan fejre 40 års fødselsdag. Ikke desto mindre gør Arosia det d. 7. november i år. Arosia er vel

Billede fra Berlin indsendt af Botha Christensen efterhånden blevet legendariske i det århusianske jazz miljø. Ikke mindst via festugen, hvor Arosia i den grad fik boblen på Store Torv til at swinge. De seneste par år har de dog måtte vige pladsen på Store Torv, men hvis det står til Arosia er den sag ikke afgjort endnu. At orkesteret stadig har masser af livskraft blev bevist i august i år, med udgivelsen af CD’en “Forty and Tight”. Fødselsdagen afholdes i Kongreshuset i Amaliegade lørdag d. 7. november 1998 mellem kl. 15 og 17. Et stort tillykke fra DMF.

31. årgang - marts 2018 • basunen

29


TEMAAFTEN FOR SELSKABSMUSIKERE Af: Flemming Både - DMF-Aarhus

Den 7. maj kl. 19.00 samles vi igen til en tema-aften for selskabsmusikere på: Trykkeriet, Lykkesholms Allé 98, 8260 Viby J. Denne gang er det YAMAHAs nye arrangør keyboard GENOS, der er i Centrum. Genos kom på gaden lige før jul, og er afløseren for den gamle Tyros serie, som har været på banen i 14 år. Selvom konceptet på mange måder er det samme, er GENOS et stort spring fremad med helt ny brugerinterface – og selvfølgelig en masse nye lyde, styles o.s.v.

30

basunen • marts 2018 - 31. årgang

Vi vil kort demonstrere GENOS, fortælle lidt om nyhederne og spille lidt eksempler på den, og så vil Carsten Bo fra MIDI-spot fortælle lidt om MIDI-spots arbejde og tilbud i forbindelse med GENOS.

Der bliver rig mulighed for at komme tæt på GENOS og spørge ind til hvordan den arbejder. DMF Aarhus er vært ved en forfriskning og der er ingen tilmelding, du møder bare op.


31. ürgang - marts 2018 • basunen

31


AARHUS ECHO et online hjemsted for musik i Aarhus Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Anna Marín Schram.

Breaking News. Minut-til-minut opdateringer. Hurtige notitser med seneste nyt. Kapløbet om at formidle store og små sensationer kører stærkere og stærkere i medierne, og mantraet er med fastholdende hyppighed at ramme vores ”feeds” hurtigt, kort, præcist. Midt i kappestriden om at levere historierne næsten inden de er sket, er der dukket en musikjournalistisk redaktion op i Aarhus, som vil noget andet. Musikjournalist på Danmarks Radio igennem 25 år, Carsten Holm, laver radio på DR P6 Beat og skriver artikler på dr.dk. For et år siden fik kærligheden Carsten til at flytte til Aarhus. Selv om han også altid har haft et tæt forhold til byens musikmiljø, opdagede han, at her er et hav af historier og interessante hjørner, som er værd at fortælle om. Sammen med vennen Torsten Stistrup Cubel, guitarist og sanger i bandsne Keminova Cowboys og Hverdagens Helte og til daglig label manager hos distributionsfirmaet Danmark Music Group, har de to velskæggede fyre startet Aarhus Echo. Tankerne bag Februar 2017 til The Dillinger Escape Plan koncert på Voxhall kom Torsten og Carsten til at snakke om menneskerne, som lever og ånder for og i musikken her i byen, men som aldrig rigtig selv kommer i overskrifterne. ”Vi satte os for at få organiseret et sted, hvor man kan dykke ned i information om de vidt forskellige genrer, bands, virksomheder, aktører, personer og miljøer, som Aarhus har. Og ikke mindst se tilbage og formidle historierne om scenens udvikling”. Tilsammen kender de to Gud og hvermand i musikken, og de elsker at fortælle de gode historier fra branchen. Ideen blev til Aarhus Echo, en hjemmeside som samler og favner historierne om den rytmiske originalmusik i Aarhus.

32

basunen • marts 2018 - 31. årgang

Carsten Holm og Torsten Stistrup Cubel

Tager over fra Rock i Århus Carsten havde gået og ruget på ideen om at skrive en bog om ROSA/SPOT leder Gunnar Madsen. Men når bøger er skrevet, læst og lukket sammen, så ophører historierne. Det gør de ikke på en hjemmeside, hvor man kan blive ved med at fortælle og tilføje til den samme historie med flere og andre vinkler og krøller på. Torsten: ”Bogen ’Rock i Århus’ er fantastisk! Men den udkom i 2009, og den stopper ligesom der. Så der finder du ikke noget om Lowly, Gurli Octavia og mange andre ting, som er sket i byen siden. Der er hele tiden nyheder og nye bands at berette om. Og der er også hele tiden mere at fortælle og lægge til de gamle historier”. En del af Kulturhovedstaden Aarhus Echo blomstrede i 2017 og blev et af de projekter, som voksede ud

af kulturhovedstadsåret. Lanceringen af www.aarhusecho.dk skete den 9. december 2017, hvor sitet officielt gik i luften og samtidig var vært på spillestedet Radar ved en af flere koncerter rundt om i byen denne dag i forbindelse med Kulturhovedstadens afslutningsarrangement. Redaktionen www.aarhusecho.dk indeholder en aktuel koncertkalender specifikt for byen. På hjemmesiden kan bands også tilmelde sig databasen, som på sigt vil blive et oversigtsværk over nye som tidligere eksisterende Aarhuskunstnere. ”Ud fra ideen om at starte med at skrive om aktuelle emner vil vi også gerne supplere med at fortælle om, hvordan tingene musikhistorisk hænger sammen”. Til daglig har Aarhus Echo hjemme i Promus Fælleskontor, hvor


Carsten, Torsten og cirka 10 skribenter arbejder på redaktionen. Tre gange ugentligt publiceres nye artikler om alt fra de store publikumssucceser til det smalle og eksperimenterende. ”Her i starten beskæftiger vi os primært med rock, pop og indie, men også metal, hip hop og elektronisk. Jazz og klassisk har vi ikke kastet os over, da vi ikke selv har den nødvendige indsigt”. Branding, fællesskab og publkumskontakt ”Tilbage fra guldalderen i 1980’erne er der sket en del, og der sker fortsat rigtig meget i musikken, som er medvirkende til at fylde Aarhus op og gøre den til dén by og personlighed, som den er”. Carsten og Torsten vil med Aarhus Echo gerne være med til at vise den store værdi, Aarhus besidder, i et rigt

musik- og kulturliv. ”Vi vil på sigt meget gerne arbejde sammen med erhvervslivet i byen omkring branding, storytelling og identitetsopbyggelse, som både på nationalt og internationalt plan har en kommerciel værdi”, siger Torsten og nævner det interessante aspekt, at www.aarhusecho.dk statistisk set har en geografisk meget stor andel – næsten 40 % - af brugere/besøgende i københavnsområdet. En indikation af at aarhusiansk musik også har interesse uden for Ringgaden. Kærlighedsprojekt Fra at være et lille ’kærlighedsprojekt’ som Torsten kalder det, har der rent faktisk vist sig at være både interesse og forbrugere i den anden ende af pølsen, som modtager og læser redaktionens artikler. ”Mål og succeskriterier

havde vi ikke, da udgangspunktet har været, at det skal være sjovt og spændende at bygge Aarhus Echo op. Vi vil gerne skabe en stemning og en sammenholdsskabende atmosfære omkring musikken”. ”Og så virker sitet også som bro imellem musikken og publikum. Der er f.eks. årligt cirka 63.000 studerende i byen, som givetvis ikke alle ved, hvad der foregår i musiklivet. Vi vil gerne medvirke til at oplyse et potentielt stort publikum om de mange tilbud, som musikken i Aarhus byder på”. Aarhus Echo hjemmesiden er en ambitiøs platform med musikjournalistik og indhold af høj kvalitet, drevet af lyst, interesse og kærlighed til musikken i Aarhus. Et lokalpatriotisk talerør og vindue af for og om musikere og musikelskere.

31. årgang - marts 2018 • basunen

33


Rabat på formstøbte høreværn Husk, at du som medlem af DMF får 15% rabat på formstøbte høreværn og in-ears hos Audiovox. Audiovox har fire butikker i København, men ingen fysisk butik/showroom her i Jylland. Men de har en konsulent herovre, som du kan ringe til og aftale tid for at få lavet et aftryk. Han hedder Keld Navntoft - tlf. 31410533 kna@audiovox.dk og kan træffes efter aftale på DMF Aarhus kontoret.

Se også mere på www.audiovox.dk.

34

basunen • marts 2018 - 31. årgang


31. ürgang - marts 2018 • basunen

35


DMF Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2 • 8000 Aarhus C • 8618 4599 36 basunen • marts 2018 - 31. årgang www.dmf-aarhus.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.