Basunen 2017 nr. 3

Page 1

30. ürgang - oktober 2017 • basunen

1


2

basunen • oktober 2017 - 30. ürgang


Vestergade 19, 2. sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk

Forside Niels Nello Mogensen og Johnny Madsen Foto: Rasmus Laurvig

Pengeregn til Symfoniorkestret Jazzfestival har fået mere bredde NordnordnordSkattemøde 2017 Musik Kulturhovedstad Sistema Højvang Klüver blev hyldet Ny Buddha i baggården Lån gratis ladcykel og PA Korlivet i Aarhus Siden sidst Gearkassen Ny udgivelser 60 års jubilæum i Randers Grejaften i Viborg Nello har vind i sejlene Citronhuset siger tak for 2017 Temaaften for selskabsmusikere GrooveBuddy app Mørkværk - Studie i fremgang Gateway i Aarhus DMF Aarhus medlemstilbud

04 05 06 09 10 12 14 16 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 34 36

06 12 18

UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2.sal • 8000 Aarhus C • 86 18 45 99 • aarhus@dmf.dk • www.basunen.dk • REDAKTION Lars Kiehn (ansv.) • Lars Knudsen (koordinator, skribent og fotograf) • Bjarne Gren (grafisk produktion og web) • Martin Sørensen (annonceog infografik • Jes Halding (korrektur) • TRYK CS Grafisk a/s • DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 10. november 2017. Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden.

30. årgang - oktober 2017 • basunen

3


DMF - MIDTJYLLAND DMF-Aarhus

Lars Kiehn Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778 aarhus@dmf.dk

Pengeregn til

Aarhus Symfoniorkester

DMF-Randers

Af Lars Kiehn - formand DMF-Aarhus

DMF-Silkeborg

Aarhus Symfoniorkester har fået godt 4 millioner kroner fra 2 fonde. Det er Nordea-fonden, der har støttet med 3.535.000 kroner og Den Obelske Familiefond, der støtter med en halv million til et projekt, der hedder Musikkens Børn.

Vibeke Bonde Persson Dronningborg Boulevard 76 8930 Randers NØ Tlf. 2872 9527 vibekebondepersson@gmail.com

Kim Schulz Jensen Holbergsgade 18 8600 Silkeborg Tlf: 2020 4646 kim.schulz@jensen.mail.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå Tlf: 8638 7887 - Mobil: 2241 7701 nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen Gammel Struervej 36 7500 Holstebro Tlf: 9740 3355 - Mobil: 4019 3355 henrik@radioholstebro.dk

DMF-Viborg

Nils-Anker Margon Mobil: 2636 4361 Mail: namargon@gmail.com

Har du brug for at kontakte DMF vedr. faglige spørgsmål ! Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster, kontraktsforhold m.v. er du altid velkommen på DMF-regionskontoret i Vestergade. Du kan også kontakte os pr. telefon, fax eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent: Mandag: 9 - 16 Tirsdag - onsdag: 10 - 15 Torsdag: 9 - 15 Fredag: 10 - 13

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4

basunen • oktober 2017 - 30. årgang

Projektet skal køre i perioden 2018 – 2024 og har til formål at invitere en hel årgang indenfor i musikkens verden. På den måde håber man at danne en grobund og en forbindelse og et livslangt forhold mellem den klassiske musik og det enkelte barn. Med projektet får Aarhus et dannelsesprojekt, der indeholder sociale og inklusionsmæssige aspekter, som giver børnene bevidsthed og en musikalsk stimulering, en adgang til kroppens og følelsernes udvikling gennem musikken og musikkens sprog. Det er et meget spændende og visionært projekt, der vil nå ud til 4.000 nyfødte børn og deres familier. Det bliver interessant at se, hvad det får af fremtidig betydning for de implicerede børn og familier samt for orkesteret. For vil det give en positiv afsmitning på de unges interesse for at lytte til den klassiske musik, og vil de og deres familier så opsøge orkesterets koncerter efterfølgende? Der sker bestemt positive ting for Aarhus Symfoniorkester. Gaveregn og penge til kunstnerisk udfoldelse er jo altid kærkomment og skønt. Orkesteret har heller aldrig spillet bedre end de gør nu, så meget godt sker der i orkesteret. Det skal man huske at glæde sig over set i lyset af den håbløse 2 % orkester besparelse, der skal iværksættes i 2018 og hvert år indtil 2020. Det er glædeligt, at mulighederne for midler kan løbe fra andre kanaler end fra den offentlige. En 2 % besparelse over en 3 års periode efter de mange besparelser, som orkesteret i forvejen har været underlagt

de sidste mange år fra kommunal side, men nu er det staten, der gennemtvinger besparelser. Det er helt vanvittigt i min optik. Jeg spørger mig selv, om dagens politikere egentlig er interesserede i, at vi fortsat har symfoniske orkestre her i landet. Det ligner på nogle måder den samme strategi, som politikerne kører over for Danmarks Radio for tiden. Jeg kan godt skimte følgende scenarie for mig: Nu iværksætter politikkerne ekstremt hårde sparerøvelser og udsulter hvert symfonisk orkester i Danmark. Når så orkestrene er blevet møre efter en periode med voldsomme besparelser og deraf følgende dyb frustration, så justerer man og fjerner bevillingerne til de orkestre, man mener, det ikke længere er muligt at finansiere i den givne situation. Måske nedlægger man et orkester eller slår et par stykker sammen, så de kan varetage opgaverne bredere. Af frygt for at miste jobbet, vil man som musiker acceptere situationen. Jeg kan samtidig være bange for, at orkestrene og musikerne vil være modtagelig for deltidsansættelser, som også bliver en del af øvelsen. Det er godt nok uhyggeligt. Man kan smadre en hel branche, og det vil få stor betydning for fødekæden. Personlig tror jeg ikke, det er argumenter, der rykker en tøddel på mange af politikkernes ageren og deres beslutninger. Det vil klinge hult i deres ører, og de vil fortsætte ufortrødent og stålsat med at ignorere sande og alvorlige argumenter til forsvar for den symfoniske musik og musikkens virkelighed. Men husk nu på det, den dag I står og skal stemme til kommunevalget og senere til folketingsvalget. Stem på de politikere og partier, der støtter musikken og kulturen.


Jazzfestivalen har fået mere bredde Tekst og foto: Jørn Gade

Der var masser af musik i Aarhus i midten af juli. Aarhus Jazz Festival nummer 29 blev gennemført i en våd sommer, men vejrguderne holdt så nogenlunde paraplyen over byen i jazzugen. Meget er sket, siden den første festival løb af stablen. – Jazzfestivalen i år er nok den med størst bredde, lyder det indledende og tilfreds fra Jens Klüver, der i vinter forlod posten som formand for festivalen efter 20 år på posten. Han har været med siden starten i 1989. – Jazzfestivalen eller ønsket om en festival udsprang fra Musikhus Aarhus, hvor den daværende leder, Poul Koch, syntes, at der manglede noget i Aarhus om sommeren. Han fik sat sin sekretær, musikhusets arrangementschef Ilse Westergaard, på sagen – og så kom det i gang med musikhuset som centrum. Der kom kontakter ud i byen, og blandt andet Bent Jensen, manden bag Bent J., blev kontaktet. En overgang var han formand for jazzfestivalen. Det var også her, at Jes Halding og jeg blev inddraget, husker Jens Klüver. Fra Musikhus til torve Og trioen Klüver, Halding og Vestergaard har da også i alle årene været den hårde kerne i byens jazzfestival – med alt hvad det har givet af arbejde, larm og glæder. – Vi startede jo som international jazzfestival. Det skulle jo være noget særligt. Reelt var det musikhuset, der havde trukket byen kulturelt med nogle store navne. Kommunen ønskede at få stablet en selvstændig organisation på benene, en forening af arrangører, hvor man så hjalp med underskudsdækning, fortæller Jens Klüver, der allerede dengang var anerkendt i byens musikliv som lederen af Klüvers Big Band. – Der var også et ønske om at komme ud på torvene. Dansk Musiker Forbund med Lars Kiehn stod i et telt på

Store Torv. Så kunne man også sikre, at der blev betalt tariffen. I andre telte kom der musik i et samarbejde med en række restauratører. Vi kom med musikken – og delte så udgifterne. Men Klüvers Big Band, ROSA og RMF stod også for musik og udskænkning.

Jens Klüver

Vokset stille – Det har altid mest været danske navne, der er blevet præsenteret i Aarhus Jazz Festival – nationale og så lokale. Og så har der været udenlandske navne, men slet ikke så mange, at ordet international har været dækkende. Det har der aldrig været penge til, siger Klüver. – Priserne på de store navne er steget voldsomt. I 2014 tog jazzugen så navneforandring fra Aarhus Internationale Jazzfestival til Aarhus Jazzfestival. – Der findes store jazzfestivaler som North Sea Jazz Festivalen i Rotterdam, hvor publikum planlægger en rute og går rundt fra koncert til koncert i alle dage. Sådan er det ikke her – og det har aldrig været målet. Men det er mit indtryk, at jazzfestivalen i Aarhus er blevet stadig mere folkelig og med en stigende kvalitet. Den er også vokset lige så stille. Der bliver hygget – og drukket. Det er selvfølgelig noget med gyngerne og karrusellerne, men det har aldrig været en guldgruppe, mener Klüver. Der er flere årsager til den positive udvikling. Byen har fået et musikkonservatorium med en masse dygtige talenter, der løfter kvaliteten. Der er skolekoncerter for de unge og koncerter for de ældre på lokalcentrene. Begge de to nævnte områder har

Klüver med sit bigband gjort meget for. Det betyder, at stadig flere kommer ind og hører jazz. Det er ikke så farligt. Afslappet – Der er nok ikke så meget jazzpoliti. Grænserne er flydende. Vi tager det mere afslappet og flyttede i år åbningskoncerten fra Musikhuset til teltet på Bispetorv. Det viste sig at være en rigtig fin ramme, mener Jens Klüver. Han tænker med tilfredshed på, hvordan børnene i år blev inddraget i musikken både i Bispeteltet og med arrangementerne på DOKK1. Det er fremtidens musikforbrugere. – Vi skal heller ikke glemme vores samarbejde med JazzDanmark og i år med 12-Points festivalen. Sidstnævnte bragte en masse unge, europæiske jazztalenter til byen. De kom med ny energi. Så samlet står Aarhus Jazz Festival rigtig godt rustet, mener Jens Klüver. Efter 20 år hedder formanden for Aarhus Jazz Festival nu Mads Kjær Jensen. Han er studieleder for musikkonservatoriets rytmiske uddannelse. Skiftet giver Jens Klüver tid til at dyrke sine egne projekter – og dem er der mange af, så helt sikkert vil Klüver selvfølgelig være at finde på næste års jazzfestival.

30. årgang - oktober 2017 • basunen

5


Af Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Sigurjón Pall Jónnson

”Det var på et hotelværelse i Berlin. Jeg havde aldrig hørt Johannes synge, men efter jeg havde spillet nogle af mine sangskitser, blev vi enige om at starte et band”, fortæller Frederik Snæland fra det opkommende band Nordnordnord. En studietur til Tyskland i oktober 2015 med MGK Midt/Vest blev starten på bandet Nordnordnord. Frederik Snæland (guitar), Johannes Brandstrup (vokal), Aske Vang Rasmussen (keys), Lasse Lykke (trommer), Jeppe Gottlieb (bas) og Karl Kristian Thuesen (guitar) er alle mellem 21-23 år, kommer fra Holstebro og Viborg og mødtes på MGK. For nylig er de flyttet til Aarhus, hvor Johannes og Lasse er startet på Det Jyske Musikkonservatorium, og tingene er begyndt at bevæge sig fremad for den midtjyske sekstet. Tilfældig besætning Efter Berlinturen sendte Frederik sine sange til Johannes, som arbejdede med vokalideer til dem. ”I starten af 2016 samlede vi resten af bandet. Det var ret tilfældigt det hele. Når vi sad og arbejdede på materialet i studiet på MGK, og nogen kom forbi og syntes det var fedt, kom de med i bandet. Derfor er vi seks. Det var lige dem, der kom forbi”. Selv beskriver de musikken som en kæmpe mur af lyd. En masse konstrueret af melodiøse

6

basunen • oktober 2017 - 30. årgang

guitarer, tunge synths og lys vokal. Lyrikken beskæftiger sig med følelser, alle kan nikke genkendende til. Om det er glæden ved et blik eller lettelsens suk. Skal man hæfte musikalske ligheder på; tænk navne som Coldplay, Sigur Ros og Mew. Rock The Region og management De sendte et par numre til Rock The Region projektet og blev sammen med fire andre bands valgt ud i blandt 70 bands til at spille fem koncerter, bl.a. en på SPOT festivalen. ”Vi havde aldrig spillet sammen live, og da vi skulle optages til en livesession video, skyndte vi os at øve dét ene nummer. Efter kun fire koncerter stod vi altså der på SPOT og skulle være seriøse over for branchen. Så gik vi egentlig bare i gang med at skrive til folk for at se, om der skete noget ved det. Vi meldte os til konkurrencen Make It Rock i Holstebro, og vandt studietid og 25.000 kr. Og Battle of The Bands i Herning hvor vi så også vandt”. Her opdagede Lone Bechmann Klemar fra Empress Music Management (She’s A Sailor, Guldpige, Sultan

Den Første etc.) bandet, og en managementaftale blev indgået. Første udgivelse ”Så stod vi der fuldkomment grønne og nystartede og skulle i det tjekkede Apparat studio i København, hvor vi indspillede vores fem track EP ”Faster Than Ever Before”, som er udkommet her i foråret 2017”. Det er gået så stærkt fra start fra det ene job til det andet, at bandet nærmest ikke har nået ’at lande’ og få overblikket over fremtidsplaner, PR, markedsføring osv., fortæller de. Senest efter bl.a. at have opvarmet for Scarlet Pleasure i Tivoli Friheden i Aarhus og Carpark North i Husby på deres TAK ROCK! Sommertur. Naturlig og nordisk Med EP udgivelsen er det gået op for bandet, at der er lige så meget arbejde med markedsføring som med selve musikken. ”Vores ting med Nordnordnord er det umiddelbare. At gøre dét, man synes, er fedt. Vi er seks mand i bandet, for det gav tilfældigvis mening, der hvor vi var. Alt, hvad vi laver, bliver spillet


Nordnordnord

Storslået, skrøbeligt og massivt

på scenen. Vi har ikke nogle specifikke inspirationskilder, for vi prøver på at lade tingene komme naturligt og af sig selv, når vi spiller sammen. Det bliver til en slags nordisk indierock og deraf vores navn. Storslået, skrøbeligt og massivt er nøgleordene. Vi er meget opmærksomme på, hvad publikum gerne vil have og reagerer på, når vi er ude at spille. Det er en rigtig vigtig ting at tage med hjem og bruge i skriveprocessen, synes vi”.

Her og nu De unge DMF’ere er klar til at sætte ind på PR- markedsføringsarbejdet og networking. Efterspørgslen på Nordnordnord er fra start nærmest kommet af sig selv, og de har haft travlt med at udvikle musikken for at følge med. Som sagt har de pakket gearet og er flyttet til Aarhus, hvor de netop har spillet på Festugens åbningsdag d. 25. august i Mølleparken og på Godsbanen d. 1. september. Det kommende arbejde

vil koncentrere sig om kontakt til branchen, miljøet og den hjælp, samarbejde og de muligheder, som findes hos ROSA, PROMUS og hos DMF. ”Vi vil gerne være i god tid i forhold til UHØRT, SPOT og en række andre festivaler i 2018. Og så arbejder vi på en efterskole- og højskoleturné. Vi har masser af materiale liggende, som ikke er indspillet endnu, og planen lige nu er samtidig at udgive nogle singler i kommende fremtid”.

30. årgang - oktober 2017 • basunen

7


8

basunen • oktober 2017 - 30. ürgang


Kulturby 2017

2017 - MUSIK

Aarhus Jazz Festival indeholdt to af de mange musikprojekter i Kulturhovedstadsåret Af Lars Borup 2017 - Kulturhovedstadsåret præsenterer et større antal musik- og lydprojekter. To af de internationale projekter indgik som en del af Aarhus Jazz Festival. De to projekter var den irske 12 Points Festival og Japan Now. ”Det var Lars Winther fra JazzDanmark, der kontaktede os med ideen om at få 12 Points til Aarhus. Festivalen har base i Dublin, hvor den holdes hvert andet år. De øvrige år bliver den placeret i de europæiske kulturhovedstæder. I år skulle den egentlig have været i Dublin, men da det næste år er 12. gang ville man gerne vente til næste år med at være i hjembyen”, fortæller Gorm Askjær fra Aarhus Jazz Festivals sekretariat.

husker at søge om at komme med. Det er en enestående chance at komme med, men mange glemmer at søge,” siger Gorm Askjær. De tre dage med 12 Points i Aarhus var placeret på Atlas, Headquaters og Det jyske Musikkonservatorium. Festivalen er finansieret af sponsorer bl.a. diverse fonde. Det andet markante, Japan Now - Foto: Jørn Gade internationale projekt, som havde fundet vej til Aarhus Jazz Festival, var endags festivalen Japan Now.

Faktaboks

Close Up - Foto: Jørgen Nielsen Attraktivt udstillingsvindue 12 Points er et attraktivt udstillingsvindue for musikere og bands. Hvert år præsenterer festivalen 12 orkestre fra 12 lande i løbet af tre dage. I år var det danske bidrag Lars Fiil Frit Fald. Tidligere har danske navne som Ibrahim Electric, Girls In Airports og SVIN været på plakaten i forbindelse med den irske festival. 12 Points har tidligere fået en pris for ”Adventurous Programming” i forbindelse med Europe Jazz Networks Awards. ”Det er irerne, der udvælger de bands, der skal med, men det er vigtigt, at orkestrene

Japansk musik ”Formålet var at sætte fokus på japansk musik i kulturhovedstadsåret og 150-året for de diplomatiske relationer mellem Danmark og Japan,” fortæller Gorm Askjær. Japanerne var repræsenteret ved åbningen af Jazzfestivalen med det farverige brassband Mitamurakandadan. Resten af de japanske koncerter var primært placeret i det nyåbnede spillested Hotel Carmel. Det danske islæt var den herboende pianist Makiko Hirabayashi med trio m. bl.a. Marilyn Mazur. Saxofonisten Julie Kjær spillede ved Japan Now med en trio med to japanske musikere. Dette projekt kom til Aarhus gennem kontakt med EU/ Japan Festival Foundation og er finansieret af en række af de største, japanske firmaer. I forbindelse med Japan Now er et større antal danske musikere i Japan for at optræde der. Gevinst for Jazzfestivalen ”12 Points og Japan Now var en gevinst for Jazzfestivalen, og med hjælp fra Kulturhovedstadssekretariatet lykkedes det at realisere disse to unikke musikalske projekter,” slutter Gorm Askjær. Vil du vide mere: Hvis du vil have indblik i de mange musikog lydprojekter i 2017 Kulturhovedstadsåret, skal du bruge dette link: http://www.aarhus2017.dk/da/program/ musik-og-lyd/

Her er 2017 - Kulturhovedstadens bud på kommende Highlights – Musik Anohni in concert Ved en eksklusiv aften præsenterer vi vores Aarhus 2017 Artist-in-Residence, Anohni. Hun giver en særkoncert, hvor hun optræder med sange fra sit nye album, der er arrangeret og indspillet her i Aarhus i samarbejde med det fantastiske Aarhus Symfoniorkester. ”Anohni – artist in residence” er støttet af British Council. En del af Legends som støttes af Knud Højgaards Fond og Pressalit. Præsenteret af Aarhus 2017, Aarhus Symfoniorkester og Musikhuset Aarhus Kan opleves 18. november i Musikhuset Aarhus Philip Glass Legenden Philip Glass gæster Musikhuset med en eksklusiv koncert, der byder på Glass´ kompositioner for soloklaver. Værkerne spilles af Glass selv samt gæstepianisterne Anton Batagov, Aaron Diehl og Maki Namekawa. Koncerten afsluttes med verdenspremieren på Glass’ nye værk ’Distant Figure, Passacaglia For Piano’, der er komponeret særligt til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Kan opleves 18. november i Musikhuset Aarhus Præsenteret af Aarhus 2017 og Pomegranate Arts, New York. Støttet af Købmand Herman Sallings Fond. En del af Legends som støttes af Knud Højgaards Fond og Pressalit

På scenen - Foto: Albert Meier 30. årgang - oktober 2017 • basunen

9


MUSIK OG BØRN

Hende den kedelige med Af: Lars Kiehn, DMF-Aarhus. Foto: Lars Knudsen og Charlotte Kirk Elkjaer

S

istema Højvangen startede som et 12 ugers pilotprojekt og et musiktilbud til 0., 1. og 2. klasserne i Skanderborg. Allerede andet år besluttede man, at der skulle en violinlærer og papvioliner med i projektet. Dette har så udviklet sig til musik- og violinundervisning i børnehaverne i kommunen, og fuld violinundervisning i 0. og 1. klasserne. Instrumentundervisning i bratsch, cello og bas, foruden Strygeorkester på 2. årgang. Stryge- og blæseorkester på 3. årgang, foruden instrumentundervisning i klarinet, trompet og tværfløjte, samt et fritidsorkester på godt 30 elever med både strygere og blæsere. Violinist og folkemusiker Pia Nygaard er underviser, projektkoordinator og engageret i det daglige arbejde med børnene og ansat af Kulturskolen til projektet. Vi har inviteret Pia til en snak om det specifikke orkesterprojekt, og om musikundervisningen på Niels Ebbesens første 4 klassetrin. Undervisning Når børnene starter i børnehaven, får de en gang ugentligt mulighed for at gå til El Sistema inspireret undervisning. Her lærer børnene om orkestret og instrumenternes anatomi og særlige egenskaber. Børnene får samtidig udleveret en papviolin, som de selv kan farvelægge. På den papviolinen lærer de at holde og stå med ”instru-

mentet”. Det er første læringstrin, og en måde at få børnene gjort interesseret og få dem i gang med musikken. Kan man fange børnene med en papviolin? - De elsker det. Jeg mødte en elev, der nu er på 4. klassetrin, men som jeg underviste dengang. Hun har stadigvæk sin papviolin, pointerer Pia. Når børnene begynder i 0. klasse, over-

tager Pia Nygaard undervisningen af dem. Pia lærer børnene at spille på et rigtigt instrument. Attrappen er skiftet ud med børnevioliner. I den nuværende 0. klasse har Pia 28 violinelever, hvilket er en udfordring. På 1. klassetrin modtager børnene fortsat violinundervisning, og det fortsætter på 2. klassetrin. På det trin får de foruden violinundervisning også instrumentundervisning i bratsch, cello og bas. På det klassetrin er der yderligere et strygeorkester på skolen, som børnene kan spille i. Orkesteret fortsætter på 3. klassetrin og der bliver tilføjet klarinetter, tværfløjter og trompeter. Hvordan håndterer I holdundervisningen? - Når jeg har gruppeundervisning med børnene, deles klassen op i to halvdele. Skolens musiklærer underviser halvdelen af børnene i noget af det obligatoriske stof for folkeskolens musikundervisning, mens jeg laver gruppe- og instrumentundervisning med de andre elever. Underviser du alle de her instrumenter og elever? - Vi er en musiklærer på hver instrumentgruppe. Større samarbejde Pia mener, det kunne styrke projektet, hvis der var et større samarbejde omkring det. Det kunne skabe en anden forståelse.

10

basunen • oktober 2017 - 30. årgang


violinerne Men det er naturligt, at det er os musiklærere fra Kulturskolen, der underviser i instrumentundervisning og orkesterundervisning. Sidste år var der en folkeskolelærer tilknyttet, som lærte Pia om klasserumsledelse. Lige på den disciplin er musikunderviserne normalt ikke så stærke. For de er ikke vant til at undervise 28 larmende elever. Pia har været ansat i 4 år. Projektet startede et par år før hun kom til. Men det hele er vokset stille og roligt ud af børnehaven og videre til 1. klasserne og på den måde har det med tiden udviklet sig til det det er i dag. Orkester tilbud Er der undervisning i 4. 5. og 6. klasse? - Ikke decideret instrumentundervisning. Men der er et gratis orkestertilbud efter skoletid en gang om ugen, som er frivilligt. Trods frivilligheden er der p.t. 30 elever tilmeldt orkesteret. Her får børnene mulighed for at låne et instrument med hjem at øve sig på. Modsat undervisningen vi giver i klasserne, hvor instrumenterne skal blive på skolen. Der er vel også nogen der køber instrumenter til deres børn? - Det er faktisk kun meget få. Spiller orkesteret så til skolearrangementer og lignende? - Ja det gør vi. Vi har også eksempelvis været i Gøteborg de seneste 2 somre, for at deltage i et El Sistema arrangement, Side By Side Festivalen. Sidste år havde vi 17 elever med, men i år var det vokset til 23 elever. Sammen med eleverne var der i år også 17 forældre og 5 lærere. Kommer der nogen dygtige musikere ud af det her – er der en plan? - Visionen er at bruge musikken i de her skoler, for der er virkelig en del børn, der har det vanskeligt. Social demografi Jeg troede Skanderborg var et smørhul? - Højvangen, som er et område i Skanderborg, fik for nogle år siden æren af at havne på Ghettolisten. Der er de forkælede børn, som får lov til alt, men som ikke fungerer optimalt, og som har brug for noget. Så er der alle de etniske børn, der er børn med diagnoser, og så er der selvfølgelig de almindelig velfungerende børn. Så det er ikke specielt et smørhul.

Ligner det ikke en demografi, som på mange andre skoler. - Jo det gør det måske. Hvad er jeres opgave? - I skoletiden handler det om, at lære dem disciplin i forhold til at skulle sidde i et orkester. Jeg bruger megen energi på at få eleverne til at sidde ordentlig med instrumentet, mens de holder deres mund og er fokuserede. Når vi eksempelvis sidder og hører celloerne og violinerne, så skal de andre være stille. Respekten for musikken, og de andre i orkesteret, skal læres. Det arbejder vi meget på. Pia Nygaard Interesse i musikken? Men der er vel også nogen børn, der ikke er interesseret i at spille? - Helt sikkert. Mange af dem. Mange af de elever jeg møder fra 4. klassetrin, er nogen jeg har undervist engang. Der er måske 10 af dem, der gider komme hen og sige hej, men for resten af børnene er jeg bare hende den kedelige med violinerne - hende der tvang dem til at spille på de skide violiner. Du har vel også dygtige elever? - Jeg har en elev nu, som får soloundervisning. Hun bliver dygtig – ingen tvivl om det. Der er nok cirka 10 elever ud af de 30, der p.t. går i orkesterklubben efter skoletid, som får soloundervisning ved siden af. En svær og (u)mulig drøm Har I en vision for det hele? - Vi har jo et ønske og en drøm om, at skolen ender med at få et godt skoleorkester. At der sidder en enkelt elev på hver instrumentgruppe, der virkelig kan noget. Vi er i gang med at finde ud af, hvad vi gør

med de dygtige, for der kommer hele tiden nye ind i orkesteret. I violingruppen må de jo komme ind allerede fra 1. klassetrin, og de kan ikke spille andet end løse strenge lige nu. De kan ikke ret meget mere. At få dem til at syntes, at det er sjovt, og samtidig få de dygtige, der kan spille melodier til at syntes, det er sjovt. Det er en interessant opgave.

FAKTABOKS - OM PIA: Pia er uddannet på folkemusiklinjen på konservatoriet i Odense. Pia spiller i Norrøn (Nordisk folkemusik), Intsåring (Trad Folk), Dennis Mclaughlin (Irsk folkemusik) plus en del småprojekter. Hun er ansat i en 16 timers stilling på Kulturskolen – onsdag og torsdag underviser hun fast og engang imellem tirsdag.

30. årgang - oktober 2017 • basunen

11


Den store rorgænger blev fejret Af: Lars Kiehn, DMF-Aarhus. Foto: Poul Nyholm

U

nder Aarhus Jazz Festival 2017 kunne byens big band leder og dirigent Jens Klüver fejre et par jubilæer. Dette skete i Bispejazz teltet på Bispetorvet i starten af Jazzfestivalen. Et fyldt telt fejrede og glædede sig med den mand, der har haft stor indflydelse på jazzen i Aarhus.

Jens kunne markere 40 års jubilæum som big band leder og dirigent. Det hele startede i 1977, hvor Jens samlede big bandet Bred Ymer. Det blev senere til Klüvers Kapel og kort efter til Klüvers Big Band. En bedrift af de ekstraordinære. Samtidig kunne Jens fejre, at han igennem 20 år har varetaget formandskabet i Aarhus Jazz Festival. En post han forlod tidligere på året. Aftenen i Bispeteltet startede med at jeg som formand for Dansk Musiker

Lars Kiehn og Jens Klüver

12

basunen • oktober 2017 - 30. årgang

Forbunds Aarhus afdeling holdt en tale for jubilaren. I talen roste jeg bl.a. Jens’ musikpædagogiske evner, hans vedholdenhed og hans arbejde for at talentudvikle Klüvers Big Band, som umiddelbart efter Jens stoppede med orkesteret i 2012 blev til Aarhus Jazz Orchestra. Derefter holdt Jes Halding, formand for Jazzselskabet Aarhus og mangeårigt medlem af jazzfestivalens bestyrelse en tale, hvor han roste Jens for arbejdet og indsatsen i Jazzfestivalen. Efter de mere officielle markeringer spillede Jens, der til lejligheden havde inviteret John Riddell (dr), Uffe Steen (gui), Martin Scharck Lars Borup og Jens Klüver (org) og Miriam Mandipira (voc), hvor hans saxofonder kun gisnes om, men han var i sit spil på fremragende vis blev støttet af es, og spillede bedre end jeg personlig disse eminente musikere. Om al den har hørt ham tidligere. Hans kommunimegen ros og tilkendegivelse af hans kation med publikum mellem numrene betydning, havde inspireret Jens, kan var fra munter til det meget underhol-


iComplete og Miriam Mandipira

Jes Halding

dende og til tider befriende morsomt. Det var tydeligt at langt de fleste af gæsterne var kommet for at fejre Jens. Der var derfor stadig fint kog i teltet, da den sydafrikanske sangkvartet iComplete sidst på aftenen indtog scenen som gæstesolister, og sang nogle numre med Jens og hans gruppe. Det var de samme sangere, der senere på ugen gæstede Aarhus Jazz Orchestra som solister ved deres koncerter i Ridehuset.

Jens Klüver og Ilse Westergaard

Publikum var begejstret og de kunne lide det de hørte. Hele aftenen havde Jens, og hans dygtige hold af musikere, publikummet i deres hule hånd og iComplete endte med at få teltet helt i kog. Finere og mere fornem fejring af

en af byens betydelige musikere og jazzpersonligheder kunne ikke ønskes. Tak for det og meget velfortjent og passende at fejre jubilaren på den måde.

30. årgang - oktober 2017 • basunen

13


Ny Buddha i baggården Tekst og foto: Lars Knudsen, DMF-Aarhus.

”Vi er tit styret af vaner, når vi køber vores instrumenter. Inden du køber det udvalgte instrument, er det vigtigt at have det i hænderne. For der er utroligt meget musikalsk udviklingspotentiale i at teste, sammenligne og prøve sig frem, til du finder det helt rigtige, inden du investerer”. Det mener bassist Morten Ehlers, som netop har åbnet ”Bass Buddha”, der specialiserer sig i high-end el-basser. ”Jeg har stået med en bas i hånden til 80.000 kr. og tænkt: Den her kan jeg bare slet ikke spille på. Omvendt har jeg også f.eks. spillet på en Fodera Matt Garrison model, hvor den bare lukkede fuldstændig op for mit basspil”. Hvis du er guitarist, er der stadig forhandlere som Woodstock og Akustikken, hvor du kan afprøve og udforske et bredt udvalg af guitartyper. Jeg synes også, der mangler et sted på basområdet, hvor man kan nørde helt igennem, prøve og få hjælp og sparring. Årsagen er, at detailhandlerne jo kæmper med Thomann og lignende netbutikker og derfor kører med på discount- og kampagnepriser på sortimentet. Det er nærmest umuligt at konkurrere med, derfor tror jeg man skal skille sig ud, og det kan gøres ved at specialisere sig”, siger Morten Ehlers.

totypen på den første TC Electronic bas forstærker, RH450. ”Der var et rum ude på TC, jeg ikke måtte gå ind i de første måneder, jeg var der. Altså, hvad fanden foregår der derinde, tænkte jeg? Ha ha! Men jeg startede fra bunden med at lære at lodde kabler og kom til at arbejde meget med elektromagnetisk kompabilitet, dvs. udvikling af beskyttelse imod mobiltelefonsignaler og andre forstyrrende elektromagnetiske apparater”. Morten har igennem 10 år været med til at udvikle og positionere TC Electronic, der i dag er et af de førende basgear brands i verden. ”Der har været rigtig mange, fantastiske oplevelser, hvor TC’s bas produkter har været med på scenen med nogle af de største verdensstjerner. Mange stolte øjeblikke. Men nu har jeg startet en ny virksomhed op for mig selv”.

Bas i boltefabrikken I en baggård i Mejlgade i Aarhus har han for nylig åbnet ”Bass Buddha”. Det er som at opleve et sceneskift tilbage til 1950’erne, når man træder ind i de gamle bygninger, der indtil for nylig husede den næsten 100 år gamle virksomhed, Dansk Special Boltefabrik. Sjælen i det nænsomt restaurerede, gamle kontormiljø er bevaret, og Morten har skabt hyggelige og kreativt inspirerende kontor- og showroom omgivelser, i et mix af stilfuld retro interiør, store rå industrilamper og spændende basser, forstærkere + kabinetter, pedaler og diverse gear.

Alsidig baggrund ”Jeg droppede ud af handelsgymnasiet som 16-årig”, fortæller han. ”Jeg havde spillet fem jobs i løbet af weekenden med mit band. Så da jeg vågnede op til tysk, mandag morgen… der gik jeg ind og meldte mig ud”. Derpå hjem og meddele familien at beslutningen var taget: El-bassen skulle være hans karriere. Det var der fuld forståelse for, da Mortens far er Aarhus bassisten Poul Ehlers, som bl.a. var ankermand i legendariske Blue Sun, blev kåret som årets danske jazzmusiker i 1970 og har spillet med navne som Yusef Lateef, Stuff Smith og Dexter Gordon. Også storebror Rasmus Ehlers er gået den professionelle musikervej og er en velanset jazzpianist og komponist. I 1992 mødte Morten Sofus

Udviklingsarbejde ”Jeg startede på elektronik fagteknikeruddannelsen på teknisk skole sammen med knallertbøller og 16-årige coladrikkende gamere”, griner den 43-årige bassist. Han fik læreplads i udviklingsafdelingen hos aarhusianske TC Electronic i 2007, hvor man stadig ikke havde færdigudviklet pro-

14

basunen • oktober 2017 - 30. årgang

Forsberg i Orkestergraven i Vestergade, og sammen med Vivi Di Bap og Mads Geertsen fik de hurtigt masser at lave i funk/rap/metal fusionsbandet Impotators. Siden har han både spillet electronica i Mofus, rock i Dawn, salsa med Latin Dance Band,samt fest- og café jobs. Mere eller mindre levet som udøvende til han var i starten af 30’erne. Internationalt netværk På TC Electronic blev Morten koblet på udviklingen af basprodukterne og blev bindeled imellem de tekniske specialister og den udøvende praktiske musikervirkelighed. Han endte som produktspecialist og produkt- og business manager for basafdelingen. Med TC Electronic’s megasucces i lanceringen af Toneprint pedalerne, som er signature versioner af en lang række TC effekter, eksploderede arbejdet i Artist Relations afdelingen, og Morten tog over på al TC Electronic’s kontakt med bassister. ”Jeg rejste rigtigt meget i min tid hos TC Electronic og har lært alle mulige at kende. Ikke kun en masse internationale stjernebassister og musikere, men også alle mulige producenter, basbyggere, små firmaer som laver fede bas amps osv., som jo ikke har


det store markedsførings- og distributionsapparat i ryggen som f.eks. TC har.” Forbedring med rette instrument Jeg kunne godt tænke mig at være med til, at bassister åbner op for at opdage, lære og blive inspireret. For som regel tager vi nogle ret ”sikre” valg, når vi vælger instrumenter. Ofte ud fra det vi kender, de relaterede kunstnere vi dyrker, eller det der er normalt inden for den genre, som vi bevæger os i. For mit vedkommende var det en Musicman bas, for det skulle jeg bare ha’, ligesom Flea (Red Hot Chili Peppers), Tim Commerford (Rage Against The Machine) osv. Jeg tænkte aldrig over HVORFOR? Jeg kunne jo have spillet den op imod en Fender jazz bas og andre typer. Det er altid vigtigt at udvikle sig som musiker. Her er det gear og de instrumenter, vi benytter, også en af de ting, man kan arbejde med for at komme videre. Det er egentlig dét, som er hele grundideen bag Bass Buddha, og det jeg brænder for, at hjælpe mine baskollegaer med. Kend dit gear ”Hvad er det, der gør, at et instrument bare klikker på dig?”, spørger han, imens han rækker ud efter en sort femstrenget Stenbäck, som Bass Buddha er den ene forhandler ud af to på verdensplan. ”For mig er den her bas fuldstændig fantastisk! Men det er jo ikke ensbetydende med, at den klikker på dig. Det, jeg mener, er, at man holder sig skarp ved hele tiden at skabe sig præferencer. Det gælder også pedaler, amps osv. Og det er lige så vigtigt du lærer det værktøj ,du spiller på at kende, som det er, at du ved, om der skal spilles et A eller et C”.

Bassist Morten Ehlers

Fysisk og online ”Jeg håber på, at mit udvalg bliver så hårdt, at både lokale og tilrejsende bassister tænker - okay, det er jeg simpelthen nødt til at besøge! Jeg starter ud med 20-25 forskellige basser som ligger i prisklasser fra 9.000 kr. og op”. Hos Bass Buddha forhandles basser fra Sadowsky NYC Line, Dingwall, F bass, Stenbäck, Marleaux, Bass Mods, Sandberg, Overwater. Pedaler fra bl.a. Darkglass, MXR, Emma, Earthquaker devises. På forstærker siden: Jule Amps, Vanderkley, Trickfish, Aguilar og Darkglass. Og endnu flere brands er på vej. Hele online salg og marketingdelen er også ved at blive rullet ud med masser af indhold, både egne produktvideoer omkring hver enkelt bas som føres samt interviews og demo- og spillevideoer med højt profilerede bassister.

erfarne bassister. Og på den måde også selv tage ved lære, siger han. ”Det handler om at slippe for de ”begrænsninger”, som instrumenter kan give, og i stedet udvide og opdage mulighederne i at udforske de nuancer, som kan vindes ved at finde det rigtige og individuelt passende gear for dig”. Tjek www.bassbuddha.com.

’Buddha’ betyder på sanskrit ’den oplyste’. Bass Buddha i Mejlgade er et rum, som er dedikeret til bas, og der er ikke noget, Morten Ehlers hellere vil, end at vejlede og ’oplyse’ musikerkollegaer – fra den 16-årige upcoming, som er vant til sin Fender Squier til de topprofessionelle,

30. årgang - oktober 2017 • basunen

15


16

basunen • oktober 2017 - 30. ürgang


30. ürgang - oktober 2017 • basunen

17


Temaserie: Korlivet i Aarhus

Helle Høyer Vedel: Musikskolekor, K

orlivet blomstrer i Aarhus i en grad, som få steder i Danmark kan måle sig med. Hvis man googler ”kor i Aarhus”, vælter det op med kor i alle genrer, og det kan derfor virke som om, at Aarhus kan noget specielt, når det kommer til kor. Denne artikelserie kredser om nogle af de aktører, der er med til at løfte korlivet i Aarhus. De giver deres bud på, hvad det er, Aarhus kan i forhold til kor, men også hvad det i hele taget er, kormusikken kan. Af: Mette Hessellund. Foto: pressefotos I denne artikel snakker jeg med Helle Høyer Vedel om hendes syn på korlivet i Aarhus. Helle arbejder med kor på musikskolen i Aarhus og har gjort det i cirka 35 år. Hun dirigerer blandt andre Aarhus Pigekor og Konservatoriets pigekor. Den dag i dag tæller hun i alt otte kor på musikskolen, hvilket er en stor udvikling fra de tre kor, der var, da hun startede. Især Aarhus pigekor har udmærket sig, ved at tage til konkurrencer i udlandet, og komme hjem med flotte placeringer. Mere sang og flere kor i folkeskolealderen Helle arbejder lige nu mest med børneog ungdomskor, og mener i øvrigt, at der burde være flere kor både i folkeskolen og på musikskolen, samt generelt mere sang i folkeskolen. ”Dem der er rigtige børnekor, fra cirka 8-13 år, dem er der ikke så mange af.” siger hun. Dette er dog noget, de i Sangkraft Aarhus arbejder på via forskellige initiativer på området. Sangkraft Aarhus er en selvejende institution, hvis vision er, at alle børn i Aarhus skal synge hver dag, og at flere børn i Aarhus skal synge i kor og elitekor. ”Vi har i Sangkraft Aarhus, lavet forskellige tiltag, der handler om elitekorene, hvor søjlerne er Skt. Clemens drengekor og Aarhus Pigekor. Vi laver også en helt masse bredde projekter, som blandt andet er hængt op på en julekoncert, som er med skolekor alene og med skiftende dirigenter og en koncert om sommeren i domkirken, med det vi kalder kæmpekor, som er en kombination af elitekor og skolekor. Når vi laver det, så inviterer vi simpelthen skolekor ind. Det betyder, at vi får kontakt med lærerne og laver lærerkurser, gennemgår musikken og har nogle sangkonsulenter ude på skolerne, hvor vi får nogle musikuddannede ud, der laver noget med børnene og snakker med lærerne. Jeg synes, jeg kan høre det på julekoncerterne og

18

basunen • oktober 2017 - 30. årgang

kæmpekorskoncerterne, at kvaliteten er blevet bedre - og det er jo glædeligt. Det, at vi har nogle hjælpere ude, gør, at der er flere lærere, der tør binde an eller blive ved med at lave skolekor. Det er super vigtigt, at børnene lærer at synge rigtigt ude på skolerne, og så kan det være, at nogle lærere kan sende nogle af børnene videre ind på musikskolen. Men der sker noget ude på skolerne, har jeg på fornemmelsen. Der sker en styrkelse af skolekorene, og det er glædeligt, for de er jo også vores fødekæde. Det er vores rekruttering derude.” En fødekæde både for sangere og dirigenter Til spørgsmålet omkring, hvorfor der er så mange elitekor i Aarhus, svarer Helle, at det måske godt kunne hænges op på en god og stærk fødekæde for sangerne, men at det er noget, der kun kan gisnes om. ”Det er jo også centreret om nogle dirigenter, der gerne vil have et kor, der synger godt, og som arbejder på at skrue niveauet op. Og det får man jo ikke fra én dag til en anden. Kigger man på dirigenterne for de gode kor i Aarhus, så er det alle sammen nogle, der har en høj uddannelse i musik. Det tror jeg godt kunne være en af grundende til, at vi inden for de sidste 10-20 år har fået flere dygtige kor.” Undersøger man korlivet i Aarhus nærmere, er det meget de samme navne, der kommer op, og det virker som om, at der er en håndfuld ildsjæle, der står for de bedste kor og har oprettet flere kor selv. ”Vi skal virkeligt passe på, at der kommer en generation efter os. Jeg tænker da selv allerede lidt på, hvad der skal ske med mine kor. Jeg vil super gerne have, at det lever videre. Jeg mener, at AM’ere og organister burde have børnekorledelse, fordi mange af dem går ud og laver eller har børnekor. Vi skal passe meget på vores dirigentfødekæde, da det er en vigtig del af det.

Helle Høyer Vedel

Der er mange (af de korledere, der har elitekorene, red.), der er mellem 45 og 60, så det er vigtigt, at vi får de unge på banen nu.” Musik, fællesskab og en masse sidegevinster Spørger man til, hvad det er, kormusikken kan, er der ifølge Helle mange lag i det dog med ét aspekt, der er det vigtigste, nemlig fællesskabet. ”Det er et dejligt fællesskab, fordi der er ingen der konkurrerer med hinanden. Vi skal faktisk hjælpe hinanden, for at det bliver et fantastisk resultat. Jeg tror, at dét, at man kreerer musik sammen, nærer den åndelige side, og at man får en åndelig tilfredsstillelse og nydelse, når man arbejder sig frem imod noget. Der ligger en tilfredsstillelse i, at man starter med noget, der ikke lyder ret godt og spørger sig selv: ’Kan vi nogensinde komme til at lære det?’, og at man derefter langsomt bygger noget op, som lykkedes til sidst – og alle kan jo høre det, også børn. Jeg tror, at den tilfredsstil-


skolekor og fremtiden

lelse betyder meget for os mennesker.” Men dog er fællesskabet ikke det eneste, som kormusikken kan give. ”Der er en masse gode sidegevinster som for eksempel koncentration, disciplin, og at man lærer at vente. Man ved jo også, via videnskabelig undersøgelse, at korsang involverer flest områder af hjernen på én gang. Der er så mange facetter i det at synge i kor. Man skal både synge i stemmer, måske synge udenad, man skal frembringe tonen selv og intonere med sin krop og ikke et instrument. Jeg mener helt oprigtigt, at man udvikler sin hjernekapacitet ved at synge i kor. Man skal jo kunne multitaske på højt niveau: man skal lytte til korlederen, følges ad, intonere, synge en vanskelig tekst, måske endda på et fremmedsprog, hvor man har gennemgået udtalen. Jeg bruger altid den undersøgelse som eksempel, når jeg møder forældrene, selvom jeg jo ikke synes, at det er det, der er målet, men at man har en masse sidegevinster. Målet er primært at skabe musik.”

slet ikke, at det er dårligt. Det handler også om at møde andre kor, der synger super godt og møde en masse forskellige kor. Det er med til at give en helt fantastisk oplevelse. Men jeg vil også gerne tillføje, at jeg synes, den, man konkurrerer med, er sig selv. Det handler om, hvor god man kan blive, og at man får en stor oplevelse, og en oplevelse af ’nej, hvor blev vi gode’. Det er jo selvfølgeligt helt fantastisk, når man vinder, men det er også fantastisk, selvom man ikke vinder.

Kor i Aarhus, en lille hemmelighed Det er svært at vide, at der findes så stort og blomstrende korliv i Aarhus, hvis man ikke selv synger i kor eller på anden vis opsøger kormiljøet. På den måde virker det lidt som en niche eller en velbevaret hemmelighed, at Aarhus virkeligt kan noget med kor. ”Det er lidt en hemmelig verden, og det er jo så spørgsmålet: Hvis man ikke bor i byen, hvordan skulle man så vide, at der fandtes så mange dygtige kor? For vi kommer jo ikke i medierne, da der ikke er nogen medier, der gider sende kor, fordi det ikke giver seertal. De, der tager til korkoncerter, er oftest pårørende og en meget lille del af interesserede. Jeg synes, at det er lidt ærgerligt, at medierne ikke vil bruge lidt tid på os, men jeg kan også godt se hvorfor. De prøvede for en del år siden at sende fra et dansk finalestævne, og det var simpelthen dødens pølse. Så jeg tror desværre, at det lidt er den, der stadig hænger i medierne. DR har jo deres eget pigekor, men alligevel kunne de jo måske godt sende noget fra nogle andre kor, hvis de synes, der var noget godt.” Vi fortsætter artikelserien om korlivet i Aarhus i næste nummer af Basunen, hvor vi taler med Jens Johansen og Kristoffer Thorning.

Inspirationen i at møde andre og blive bedre selv Til hvorvidt hun tror, at konkurrencer kunne medvirke til, at flere ville starte til kor, svarer hun, at det godt kunne være en faktor. ”Det tiltaler mange, og jeg tror faktisk, det kan gavne meget - jeg tror

30. årgang - oktober 2017 • basunen

19


SIDEN SIDST NYHEDER • OMTALER • ANMELDELSER • BØGER

Aarhus Jazz Orchestra får ny topchef Bestyrelsen for Aarhus Jazz Orchestra har besluttet at ansætte Dorthe Andersen som orkesterchef. Dorthe Andersen er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium med sang som hovedfag og har i perioden 2006-2015 været ansat i Küvers Big Band og Aarhus Jazz Orchestra dels som administrator dels som producent. Siden 2015 har hun været projektleder ved Kulturprinsen i Viborg. I 2016 afsluttede hun diplomuddannelsen i ledelse. Dorthe Andersen er tiltrådt den 1. september, og den første store opgave bliver afviklingen af uropførelsen af Jakob Buchanans nye storværk “On Rosenhill” i Musikhuset i Aarhus. Streaming udgør 80 procent markedsandel I 2012 blev fire kr. ud af hver 10’er danskerne brugte på at købe musik, brugt på streamingtjenester såsom Spotify og lignende. Tal fra Gallup, som har kortlagt danskernes musikforbrug for 2016, viser, at streamingtjenesternes markedsandel nu ligger på 80 %. Salg af fysiske medier faldt fra i 2012 at udgøre cirka halvdelen til i 2016 til at ligge på 16%. Downloading faldt fra i 2012 at udgøre 28 % til i 2016 at udgøre under 10 %. Gallup konkluderede, at digitale downloads ser ud til at have været et overgangsfænomen, imellem salg af musik på fysiske medier og streaming. Det samlede salg af musik er steget fra 408 mio. kr. i 2012 til 494 mio. kr. i 2016, altså en stigning på godt 20 %. Dansk musik klarer sig desværre mindre godt i forhold til udenlandsk musik. Fra i 2012 at have udgjort ca. halvdelen er salg af dansk musik faldet til omkring en tredjedel, fra 200 mio. kr. til nu 167 mio. kr. Musikkæde i problemer For fjerde år i træk måtte Music Retail Denmark, der står bag de danske butikker i den skandinaviske kæde 4Sound, offentliggøre årsregnskab med røde tal på bundlinjen med et underskud i 2016 efter skat på 10 mio. kr. Music Retail Denmark fusionerede i 2011 Danmarks to førende leverandører af musik-instrumenter, Musikhuset Aage Jensen, grundlagt i Kbh. i 1948

20

basunen • oktober 2017 - 30. årgang

og Eskildsen Musik, grundlagt i Aalborg 1966, under det nye fællesnavn, 4Sound. Regnskabet for helåret 2016 viste en negativ egenkapital, og det norske moderselskab Music Retail Holding har ifølge Jyllands-Posten siden i et forsøg på at spare og centralisere koncernen opsagt en række chefer i Norge, Sverige og Danmark heriblandt Music Retail Denmark’s adm. direktør Jens Eskildsen. Music Retail Denmarks butikker i Aarhus, Kbh. Odense, Aalborg og Esbjerg refererer derfor til svenske Patrick Johanssons kontor i Stokholm. Musik til alle nyfødte århusianere i 2018 Aarhus Symfoniorkester har lanceret det nye ambitiøse projekt ”Musikkens børn”, der løber fra 2018-2024 og har til formål at invitere en hel årgang indenfor i musikkens verden og skabe grobund for et livslangt forhold mellem børnene og den klassiske musik. Projektet skal give børnefamilierne gode musikalske oplevelser og idéer til værdifuldt, inspirerende og legende samvær. Musikkens Børn er inddelt i tre faser. Fase 1 indledes med en velkomstpakke udleveret af Sundhedsplejen i 2018 til alle nybagte forældre i Aarhus Kommune og fulgt op af nyhedsbreve og hjemmeside, hvis indhold har til hensigt at styrke udviklingen af børnenes sociale, motoriske og sproglige udvikling samt bidrage til at øge hele familiens almene musikkendskab og interesse. I fase 2 (2019-2021) inviteres forældre og børn til lokale babykoncerter og i fase 3 (2022-2024) inviteres der til særlige symfonikoncerter hos Aarhus Symfoniorkester. Nyhedsbrev og hjemmeside vil gennem hele forløbet blive opdateret med relevant indhold – og være tilgængelig for alle, ikke kun familierne i Musikkens Børn. Læs også artiklen på side 4. Vinyl på Østbanetorvet I sidste udgave af Basunen havde vi en notits om vinylpladeforretningerne i Aarhus, og siden er der minsandten poppet endnu en af slagsen op i byen. En ny butik med brugte Lp’er er dukket op på Østbanetorvet – Østvinyl. Et stort landkort over det gamle Østtyskland

og en DDR militærfrakke pryder væggen bag sofaen, hvor indehaver Henrik Pedersen gerne serverer en kop kaffe til kunderne, som kommer og bladrer igennem trækasser med en lang række udgivelser, fortrinsvis af ældre dato, i alle genrer. Travl fødselar Så længe, der er en kær lille mormor, som har fødselsdag, er der brug for Dansktoppen. Det har en af genrens store navne igennem en lang årrække været med til at sikre. Der er naturligvis tale om den aarhusianske sanger Richard Ragnvald, som fyldte 70 år den 10. august. Som 12-årig fik han sin første guitar i fødselsdagsgave og har siden sunget og optrådt. Først til skolefester og amatørkonkurrencer med The Rich’s til han i 1963 fandt sammen med Solveig Sønderholm, som han turnerede med til 1980. I nogle år blev musikerindtægterne suppleret med portørjob på Marselisborg hospital og som bingovært på lokal TV. I start 1990’erne bragede Ragnvald igennem med kæmpehittet ”Kære lille mormor”, der siden har været med til at holde ham kørende på landevejene med omkring 200-250 jobs årligt. Første sygemelding i 40 år Igennem sin mere end 40-årige karriere har Lars Lilholt aldrig aflyst et eneste spillejob. Men læger og rygspecialister gik ind, lige inden sommerens sidste 3 koncerter var spillet, og på det kraftigste henstillede til, at Lilholt ikke måtte belaste ryggen yderligere. Lars Lilholt blev opereret i ryggen for to diskusprolapser og en forsnævring af rygmarvskanalen. Problemerne med ryggen startede allerede på Jelling Festival i foråret, men alligevel er turneen blevet gennemført indtil nu. De sidste mange jobs var dog med forsangeren på krykker og meget kraftige rygsmerter. Bandet lover at vende frygteligt tilbage i 2018, og inden da bruges vinteren, foruden ryggenoptræning, til at færdiggøre et nyt album. God bedring, Lilholt.


GEARKASSEN 10 SPØRGSMÅL OM GEAR Af: Lars Knudsen, DMF-Aarhus.

Ti spørgsmål om gear til Jakob Skytte Bassist Jakob Skytte spiller fast med Michelle Birkballe, Baumgartner Brødrene og Shaky Ground og har ellers nærmest spillet med Gud og hvermand. Hen over sommeren har han været afsted med Birthe Kjær og Feel Good Band og haft jobs med Rock Nalle og Peter Belli. 1. Hvad er dit yndlingsinstrument/ gear for tiden? - Det er uden sammenligning min Fender Precision bas fra midt 70’erne. Har efterhånden haft den i 15-16 år, og den har aldrig svigtet. 2. Hvad skulle du aldrig have solgt/ skilt dig af med? - Det må være min 5-strengede Tokai Jazz bas. Den var super fed til pengene. 3. Hvad har du købt for nylig? - Mit seneste køb er et sæt nye hovedtelefoner, BeyerDynamic DT 990 Pro. Dem er jeg virkelig glad for, for de lukker ret godt til. Og så er prisen på dem også ganske fornuftig. 4. Hvilket instrument/gear henter du ud af det brændende øvelokale/ studie? - Igen må jeg fremhæve min Precision bas. Den er uvurderlig for mig. 5. Hvad er næste instrument/gear på listen? - Jeg har to basser i tankerne. 1. En kontrabas. 2. En hollowbody bas, f.eks. Gibson EB-2 eller Hagström Viking. Derudover er jeg på udkig efter et gammelt Fender Bassman setup med en 135w top og et matchende kabinet. 6. Den dårligste investering? - Jeg synes ikke rigtigt, at der har været nogle dårlige investeringer. Men der har været nogle kabinetter, som jeg godt kunne have undværet.

7. Den bedste handel? - Det var, da jeg byttede min 5-strengede Fender Precision bas til en 5-strenget Fender Jazz bas Deluxe. 8. Har du et tip til et godt køb? - Uha, den er svær! I disse tider hvor de fysiske butikker lukker én efter én, skal man passe på med at købe en bas via nettet. Jeg kan kun anbefale, at man har bassen i hænderne, inden man køber den.

9. Seneste musik gadget? - Kan ikke lige komme i tanke om noget… 10. Det urealistiske ønske? - Gad virkelig godt prøve at spille sådan et stort amerikansk TV-show med en lige så stor artist. Det kunne da være blæret.

30. årgang - oktober 2017 • basunen

21


MUSIK UDGIVELSER SPRITNYE UDGIVELSER FRA DEN DANSKE MUSIKSCENE Hvalfugl: By Hvalfugl har eksisteret siden 2014. I starten af 2017 gik trioen i studiet hos producer Jacob Schjødt Worm i Finlandstudiet, Sabro, og indspillede 12 originale folkjazz numre med rødder i nordisk folkemusik og referencer til jazzen. Hvalfugl er meget inspireret af både musikalsk tyngde og lethed, som også afspejler sig i det valgte bandnavn. ”Der har hele tiden ligget nogle underliggende dualiteter i vores musik. Vi blander nyt og gammelt, dansk og svensk, tungt og let. Det sidste halvandet års tid har især været præget af en dualitet, da vores bassist har boet i Sverige. Det at bo forskellige steder i verden har både givet os nogle udfordringer og nogle muligheder. Anders har skrevet nogle sange, der handler om rejser og hjem. Hans sang By er en af disse, og vi syntes, at den beskrev temaet for vores oplevelser op til albumskabelsen rigtig godt”. Medvirkende: Jonathan Fjord Bredholt, Jeppe Lavsen, Anders Juel Bomholt. www.hvalfugl.dk. Toft-Olsen: Kinky Beat Toft-Olsen har udgivet debut jazzalbummet Kinky Beat på selskabet Aarhusart. Musikprojektet Kinky Beat blev opfundet og indspillet i 1999 og er siden finpudset, mixet samt masteret. Resultatet er en sjælden vellykket fusion mellem klassisk og rytmisk musik på et jazzet fundament. Kinky Beat bevæger sig i grænselandet mellem det ophøjede og ”street”. Som en god flaske vin har musikken ventet på sin egen mo-

22

basunen • oktober 2017 - 30. årgang

denhed. Med prominente navne som Birgitte Frieboe (sopran) Ida Nielsen (bas) Skuespiller Niels Olsen (2 tekster) Peter Vuust (1 komposition) er musikken tilført det ypperste. ”Når man har en bred musiksmag som jeg, kan det nogle gange være svært at nå ind til kernen af den stil, man brænder for. Jeg satte mig derfor for at formulere de musikalske, harmoniske og rytmiske elementer, der tænder mig”, siger Toft-Olsen. Medvirkende: Hans Toft-Olsen, Hans Esbjerg, Ida Nielsen, Sune Haansbæk, Jesper Bo Knudsen, Birgitte Frieboe, Nikolai Bøgelund, Kristian Gislason. Karen Troldborg: Over Revet Langt Ude, Live Baggrunden for debutalbummet Over Revet Langt Ude, Live er, at Karen Troldborg i 2015 udgav digtsamlingen Over Revet Langt Ude i samarbejde med sin mor, som er død. Bogen er en digtedialog mellem morens digte om at være kræftsyg og have tre børn skrevet i 19871992 og Karens egne nutidige digte. Bogen modtog god omtale: Johannes Møllehave skrev f.eks.: ”Til de mange i Danmark, der enten har siddet på hospice eller følt sig afmægtig overfor en kræftsyg far eller mor, er her et mesterværk.”. Siden har Karen Troldborg sat musik til og oplyser: ”Sangene er arrangeret for strygerkvartet af Mette.DK, som desuden består af musikere fra Århus Symfoniorkester. Min bror, Niels Troldborg, er klassisk pianist og medvirker på to sange. Skuespilleren Vigga Bro oplæser ni af min mors digte. Musikken er indspillet live i Odder Kirke, hvor min mor er be-

gravet. Det er knirkende kirke live-lyd, medrivende sammenspil, hvor sorgen og i sidste ende kærligheden får plads i det store kirkerum”. www.karentroldborg.dk Badun: QS Oliver Duckert og Aske Krammer står bag det elektroniske projekt Badun. Med en række EP og albumudgivelser i bagkataloget har de i år føjet endnu en fuldlængde til. Titlen er QS og er indspillet og produceret på Institut for (X), Godsbanen i Aarhus, denne gang desuden i samarbejde med den erfarne saxofonist og fløjtenist Henrik Jespersen. QS er tilgængeligt via streaming, download samt på vinyl i begrænset oplag. Coveret er flot illustreret af kunstneren Ole Finding. www.badun.dk. Trio Before: Den Danske Sang Trio Before er igen CD-aktuel efter en længere indspilningspause. Repertoiret er atter sange og salmer fra den danske sangskat. Det har været vigtigt for trioen at give de smukke melodier et personligt udtryk ved at tilføje improvisationer. Denne gang har de også valgt at indspille to egne kompositioner. Melodierne på CD’en er alle arrangeret af Trio Before, og det musikalske univers er baseret på ro og vellyd. Musikken præsenteres med kærlighed og respekt for den danske tradition og kulturarv. Udtrykket er intenst, nærværende og kan i passager opleves næsten meditativt. Medvirkende: Claus Behrens, Niels Erichsen, Peter Friis. www.triobefore.dk.


The Boy That Got Away: Moonsick Rocktrioens anden fuldlængde er indspillet over det sidste år i samarbejde med producer Tue Madsen, som har siddet bag knapperne for bands som Meshuggah, Hatesphere, The Haunted, m. fl. ”Valget af Tue Madsen kom efter et ønske om et mere råt og beskidt lydbillede og et mere kantet bud på en rockplade i 2017”, fortæller de. ”Ordet ”Moonsick” er en gammel betegnelse for en form for sindssyge eller galskab. For mange af os kan tankerne om de til- og fravalg, vi gør os her i livet – og især konsekvenserne deraf – være genstand for megen bekymring og mange søvnløse nætter. På ydersiden konkurrerer vi alle om at fremvise vores perfekte liv med succesfulde karrierer og en veltrimmet livsførelse. Men indeni buldrer tvivlen og angsten derudaf. Moonsick er kort fortalt en række fortællinger fra indersiden, hvor der ikke bliver glattet ud eller pudset op. Her giver vi plads til tvivlen, håbløsheden og de tabte drømme”. Medvirkende: Tim Alvin Boström, Mathias Gregersen, Casper Simonsen. www.facebook.com/ theboythatgotaway. Schwarze Fiktion: Im Bunker Bo Skjelmose og Søren Raaschou udgør tilsammen Schwarze Fiktion, som

netop d. 8. september 2017 har udgivet deres debut EP, Im Bunker.”Duoen Schwarze Fiktion indrammer i sin lyd både det stramt minimalistiske og det brusende storladne – med referencer til blandt andre danske Trentemøller, canadiske Suuns og amerikanske The Soft Moon. Majestætiske synthflader, tunge baslinjer, atmosfæriske guitarfigurer og en vokal vekslende mellem dyb bas og falset karakteriserer bandets udtryk, der inviterer til både eftertænksomhed og dans”, skrev Thomas Nygaard, Aarhus Stiftstidende. Den er tilgængelig på alle streamingsites. www.facebook.com/schwarzefiktion. Wayne Siegel: Celebration I 60 minutter tager fire robotmusikere kontrollen med et gigantisk orgel – uden menneskelig indgriben. Den californiskfødte komponist Wayne Siegel (f. 1953), professor i elektronisk musik ved Det Jyske Musikkonservatorium og leder af DIEM, Dansk Institut for Elektronisk Musik, er en pionér inden for computerbaseret musik. I værket Celebration befinder

vi os i Reykjavik, hvor Hallgrímskirkjaorglets fire manualer styres af fire virtuelle musikere, der alle er ivrige efter at udtrykke sig individuelt, men samtidig er programmeret til at spille sammen. Islandske salmer og livedata fra en vejrsatellit fortolkes af de virtuelle organister, hvorved menneskets kultur og vores planets klima bliver indlejret i hver en tone, vi hører. www.dacapo-records.dk. Pust: Ventriloquist Pust er et art-pop band der trækker tråde til dream-poppens smukke melodier og art-rockens storslåede univers”. På dette debut album puster de liv i deres musik ved at sammensætte Tobias Kaastrup’s melodiske baslinjer, Mikkel Rosengaard’s atmosfæriske guitar, Jonas Kardyb’s eksperimenterende beats med Kasper Staub’s svævende synthfigurer og Gry Colding’s nærværende og legende vokal. Formen er bevægelig og utraditionel, i håb om at kunne skubbe til og provokere synet på popmusikkens traditioner og dogmer. I teksterne tages fat på politiske dilemmaer, filosofiske strømninger, og inspirationen hentes fra tidens tænkere, fortidens filosoffer, fra kunstnere, forfattere og samfundsdebattører.

30. årgang - oktober 2017 • basunen

23


Musik er troldom Af Anja Dybris - DMF Randers afdeling

”Musikken har en magisk evne til lynhurtig kommunikation”, mener to gange jubilar Martin Petersen, Randers. ”Musik er trolddom, musikere er troldmænd og hele livet har jeg brugt musikken som tilgang til andre mennesker”, siger Martin Petersen, pianist med meget mere. Martin Petersen kan i år fejre 60 års medlemskab af Dansk Musiker Forbund, og i begyndelsen af oktober inviterede han familie, venner og kolleger til sin 80 års fødselsdag i Café No 38 i Randers, som han ejer og hvor live-musikken lever. Den unge Martin Petersen begyndte sin karriere som pianist på højfjeldshoteller i Norge og fortsatte på kabareter i Tyskland. Det gav musikeren erfaring til at åbne de landskendte spillesteder Maxim i Randers og Maritza i Aarhus. ”Her fik jeg også chancen for at spille med et utal af tidens store solister. Senere solgte jeg ’bedriften’ og flyttede til Spanien i ti år. Da jeg vendte hjem, startede jeg musikcaféen Café No 38 i Randers”.

24

basunen • oktober 2017 - 30. årgang

Martin Petersen - 80 års fødselsdag og 60 års jubilæum af Dansk Musiker Forbund - foto: Kristina Jensen Via caféen har Martin Petersen god kontakt til unge musikere i Randers, og han er en aktiv suppleant i DMF Randersafdelingens bestyrelse.

Martin Petersens største musikalske oplevelser er de gratis optrædener på Kofoeds skole, for fængselsindsatte, på ældrecentre og hospice og til Sølund Festival.

Og den musikalske fremtid? ”I de næste ti år vil jeg spille med min svigersøn Morten Simonsen i Den Gule Flyver og Bo Young Band og med mit barnebarn Sebastian, som vil være operasanger”.

DMF Randersafdelingen ønsker Martin Petersen tillykke med de 80 år og de 60 års medlemskab af DMF.


Grejaften i Viborg Af Henning Pedersen - foto: Lars Norden

V

iborg afdelingen havde den 8. juni indbudt sine medlemmer til en spændende grejaften i Vestermarkens Forsamlingshus, og for at gøre aftenen endnu mere medlemsorienteret havde afdelingen opfordret medlemmer til at møde op med deres eget anlæg. Otto`s Musik fra Hobro kom med EVox serien af højtalere, samt Yamaha’s nye TF-Rack digitalmixer og Shure`s KSM8 dynamiske mikrofon med dobbelt membran. Keld Navntoft repræsenterede Dansk Audiovox. Pas på ørerne Formand Nils Anker Margon indledte aftenen med at byde de 25 fremmødte medlemmer velkommen. Derefter præsenterede og informerede Keld Navntoft, om in-ear monitors, foruden han gennemgik de positive ting ved at bruge høreværn. Keld forstod at appellere til de deltagende musikeres dårlige samvittighed. Ikke mange musikere forstår at passe på deres ører. Efter Kelds oplæg, kunne deltagerne få taget gratis afstøbning af ørerne, hvilket mange benyttede sig af. Instrument demo Aftenens næste oplægsholder var Karsten Vrå fra Otto`s Musik. Han startede med at demonstrere de super lette RCF E-Vox 5 – 8 – 12 højtalere. Bestyrelsesmedlem Lars Norden havde desuden taget sit Dynacord A–Line system med til en A-B test. Lars havde allerede erhvervet sig den nye digitalmixer fra Yamaha, så derfor var der lavet et setup, hvor Karsten Vrå kunne styre alle anlæg fra sin IPad. Denne demonstrati-

on udløste stor spørgelyst fra publikum. Der var tydeligvis forskel på lydbilledet, når der blev skiftet højtaler. Så der blev rigtig ”kloget” i frekvenserne. Musik demo Efter en kort pause var Henning Pedersen klar til at spille på sit nye E-Vox-8. Lyden blev styret af Yamaha`s MG16XU analog mixer. Normalt spiller Henning solo, men i dagens anledning havde han inviteret sin tidligere musikalske makker guitaristen Sven Engelbrecht med. Det var for at presse grejet. Henning fortalte, at anlægget var stort nok til de fleste forsamlingshuse og restaurationer med op til 100 gæster. Undervejs i indlægget byttede Henning sin Beta Shure mikrofon ud med den nye mikrofon KSM8 Shure, der har dobbelt membran. Den nye Shure mikrofon giver stemmen en større fylde og større klarhed.

Prime Time Aftenens sidste indlæg var duoen Prime Time, der består af Jens Åge Jørgensen (guitar) og Per Beider (trommer). De spillede på deres eget anlæg og gav smagsprøver på deres repertoire. De bruger et Yamaha PA-anlæg DSR 112-118 serien. Til at styre lyden havde de en Midas mixer kombineret med en masse forskellige special effektmaskiner, som var et helt kapitel for sig. Som musikunderlægning anvendes Audio-filer. Det var tydeligt for enhver, at De har arbejdet meget på at perfektionere lydbilledet, hvilket publikum kvitterede for. Alt i alt en rigtig lærerig og hyggelig aften med musikalske venner, stor spørgelyst, socialt samvær og røverhistorier fra det virkelige musikerliv, og en kvalificeret gennemgang af det forskellige grej. Den gode og succesfulde medlemsaften sluttede ved 22 tiden.

30. årgang - oktober 2017 • basunen

25


Du skal lade tilfældet råde Bassisten Nello har vind i sejlene Af Lars Borup

”Man skal være åben, når man står på scenen. Lade sig inspirere af øjeblikket, sine medmusikanter, publikum og det rum, man står i. Ikke være bange for at tage chancer. Det er det, der kan give de magiske øjeblikke i musikken, som er det hele værd. Det er i det hele taget en god idé at lade tilfældet råde, at opsøge heldet i tilværelsen.” konstaterer Niels Nello Mogensen, basveteran og på det seneste også booker med eget firma. Punk, blues og rock Han er vaskeægte århusianer, har fundet sin indre hippie, er 57 år og mest kendt under navnet Nello, et navn han fik tidligt i karrieren. Han har altid været bidt af musik og startede midt i 70’erne med at spille med naboen og kammeraterne i Brabrand på Gjellerupskolen (nu Sødal skole). Bassen har altid været det primære instrument og musikrammen rock og blues. Han har prøvet det meste og har spillet overalt i Danmark. Fra de største til de mindste steder. Knap 25 gange på Bøgescenen i Skanderborg og bl.a. to gange på Orange Scene under Roskilde Festival. ”Det er nu

noget helt enestående at spille bassolo ude på catwalken midt i det enorme menneskehav”, siger Nello. Han kom i 1980 med i det legendariske punkband Lost Kids. Det var her han fik navnet Nello eller mere korrekt ”Nello Bordello”. Alle havde et ekstra navn, som de blev kaldt i bandet. Jan Jet, Kose og Jan Hurtig. Ingen plade Dernæst bandet Beauty And The Beast der blev dannet på ruinerne af Lost Kids. Efterfølgeren Beauty & the Beat fra ’85 var også med Charlotte Skadhauge, og her skrev Nello hovedparten af musikken. De vandt i 1986 konkurrencen ”Vi har scenen - Har I musikken”. ”Vi endte efter et par år med at stå med en pladekontrakt fra Genlyd i hånden. Bandet sang på engelsk, men pladeselskabet ville have danske tekster. Det fik projektet til at falde til jorden, og i 1988 gik vi i opløsning. Det var meget sort/hvidt dengang.” Næste stop var Hang Ups, og i 1989 kom Nello ind i bluesmiljøet i Don’t Mess. ”Jeg mødte guitaristen Martin Blom Hansen og trommeslageren Svend Eeg. Vi lagde hovedvægten på eget materiale, og det var Martin og jeg, der sang. Det blev til et utal af café og klubjobs. Bl.a. som et af de ”fastansatte” bands på Fatter Eskil i Skolegade. Vi spillede med mange gæstesolister, bl.a. den københavnske organist Kjeld Lauritsen.”, fortæller Nello.

Niels Nello Mogensen og Johnny Madsen - foto: Rasmus Laurvig

26

basunen • oktober 2017 - 30. årgang

Nello - Skanderborg Bluesen foto: Rikke Østerhaab

Johnny Madsen Nello har spillet med et ufatteligt stort antal solister og bands og også en længere periode på både Aarhus og Aalborg teater. Han er også en flittig sangskriver i sit eget projekt, Nellovator, med et tredje album på vej, og hans ballast er her bl.a. Neil Young, The Beatles og beslægtede bands fra dengang. ”Det er min musikalske DNA”, siger han. I dag har han især to markante musikalske omdrejningspunkter, Johnny Madsen og Grarup Allstars. ”At jeg havnede hos Johnny for 21 år siden var også lidt af et tilfælde. Jeg havde egentlig tænkt at tilbyde mig til Poul Krebs, men han havde lige fået Madsens bassist. Jeg kom så til prøveøver hos Johnny og band. Fik i forvejen en stak cd’er og fik at vide, at jeg ikke skulle lytte efter, hvad bassen spillede, og tonearterne kunne jeg ikke regne med. Jeg kom så til øveren, men vi fik ikke spillet. I stedet mente Johnny, at vi skulle gå i byen. Det gjorde vi så, og den fik ikke for lidt bl.a. nogle heftige diskussioner


Johnny Madsen og Niels Nello Mogensen - foto: Rasmus Laurvig med kapelmester Madsen. Næste dag havde vi noget ondt i håret, men vi spillede, og med det samme var der et helt unikt, magisk sammenspil med især trommeslager From. Det var som at komme hjem, at finde sine musikalske soulmates,” fortæller Nello. Allstars Det andet band er drømmeorkesteret, som nu hedder Grarup Allstars. En samling af de bedste musikere her fra området. ”Vi mødtes alle sammen til et træf i Vejle for bluessangerinder. Med Birgitte Laugesen som sangerinde dannede vi Laugesen All Stars. Da hun to år senere døde pludseligt, stod vi lige foran en længere turné. Midt i chokket og sorgen lykkedes det os at reetablere bandet med Margrete Grarup som ny sangerinde. Efter 152 forskellige navneforslag endte vi alligevel med Grarup Allstars, og Margrete har siden været den markante frontfigur i bandet,” beretter Nello. Booking ”Jeg har altid booket egne bands. I 2012 startede jeg ved en tilfældighed i

et mindre bureau, og sidste år sprang jeg så ud i at lave mit eget firma ”Life Is Good Music”. Jeg er et kendt ansigt på spillestederne og festivalerne, og man har altid kunnet stole på mig. Derfor falder det mig forholdsvis nemt, og det er siden gået helt fantastisk. Jeg har kun solo-booking og booker bl.a. Electric Guitars, Burnin Red Ivanhoe, Ida Nielsen & Band og mange andre. Det er et stort arbejde og jeg har travlt, når jeg også skal passe musikerjobbene. Jeg spillede ca. 80 jobs sidste år plus etablerede eget fima. Men jeg har det fantastisk med det,” understreger han. Magien i samspillet ”Mine planer for fremtiden er at fortsætte, hvor jeg er lige nu. Life Is Good Music har efterhånden etableret sig som bureau. Samtidig vil jeg passe min anden lidenskab, der stadig handler om at spille musik. Jeg bliver stadig tændt af energien i musikken. Og magien i nærværet og sammenspillet er stadig det helt centrale,” slutter Niels Nello Mogensen, der lige har afsluttet en fuld festivalsæson

med Johnny Madsen Band og her i efteråret kan se frem til en tour med Grarup Allstars og også den amerikanske bluesmusiker Hook Herrera.

Nello Aalborg Blå festival foto: Frank Nielsen

30. årgang - oktober 2017 • basunen

27


28

basunen • oktober 2017 - 30. ürgang


TEMAAFTEN FOR SELSKABSMUSIKERE Af: Axel Boel

Temaaften for selskabsmusikere - Inspirationsaften med 3 ePianister Der er mange gode grunde til at spille akustisk klaver, men også gode grunde til at vælge et el-piano når man spiller til selskaber. Mød op til en spændende og inspirerende aften med 3 dygtige ePianister. Hør dem spille, og fortælle hvordan det er at være pianist til selskaber og hvordan de udvider mulighederne med et mindre PA. Arrangementet forgår d. 13. november på Trykkeriet i Viby, hvor Brian som sædvanlig hygger om os. Stedet ligger tæt ved Århus syd motorvejen. Der er gode parkeringsmuligheder. Fakta om de 3 musikere: Jørn Olsen: Pianist, tangentspiller, sanger, arrangør, Instr.: Yamaha MOX8 - Orkestermusiker i både Danmark, Norge, Sverige og Finland - Kendt for flotte Four Freshmann vokalarrangementer - Dannede sit eget Jørn O’s Orkester - Fast orkester om Sommeren i Botanisk have i mere end 20 år - Hædret med DMF’s ”Fatter pris” - Spillede på scenen i Tivoli Friheden - Akkompagneret utallige artister og solister - 1973 festmusiker i solo-, duo-, trio-sammenhæng - Festmusik efterhånden mest levevejen - I dag hovedsagelig solo pianist. Kim Maarup: Pianist, tangentspiller, sanger, Instr.: Studiologic stage - Solo festjob som 14 årig - Gik ud af 2.g og blev fuldtids musiker - 4 år i Norge med 5- 4- og 3-mands danseband - Lavede et Jerry Lee Lewis soloshow - Spillede på pianobarer og hoteller i Norge - Har spillet i mange Band sammenhænge - 3 år med Max Five - 3 år med Fenders - I dag klaverjob, teatermusik, alm. festmusik - Mest solo Jens Kjeldgaard Olesen: Pianist, tangentspiller, trompet, underviser, Inst.: Nord piano - Udannelse: AM’er fra DJM, Musikvidenskab AU - Undervist på MGK samt HF enkeltfag - Korleder og leder af Viborgs Bigband - Som 14 årig med i et band der spillede Skiffle musik - Midt 60’erne ansat 1 år på Ambassadør i Aalborg som trompetist i et tyrolerorkester - Senere en del solo klaverjob på Englandsbådene - Med i flere dansebands - Medstifter af det Emerson, Lake & Palmer inspirerede band Iron Duke - På Hammond C3! - Spiller i dag mest klaverjob - solo duo eller trio - Har Martin Stig Nielsen med på kontrabas

Tid/Sted: Mandag d. 13. november kl. 19-22 på Trykkeriet, Lykkesholms Allé 98, 8260 Viby J. Der er ingen tilmelding - Bare mød op! DMF-Århus er værter med en lille forfriskning. Alle er velkomne.

30. årgang - oktober 2017 • basunen

29


MUSIKTEKNOLOGI

Ny app for trommeslagere

G

rooveBuddy er en ny app som hjælper, inspirerer og dygtiggør trommeslagere over hele verden. Der sidder i øjeblikket cirka 3200 musikere og groover til beats og rytmer rundt omkring i 40 forskellige lande på kloden. Og der kommer flere til hver eneste dag. Af Lars Knudsen, DMF-Aarhus. Foto: Frank Nielsen.

USA, Kina og Tyskland er de lande, hvor GrooveBuddy har flest brugere. DMF’erne Jens Kristian Damm og Thomas Gundal, som står bag udviklingen af app’en, er sikre på, at lanceringen og udbredelsen også vil tage fart herhjemme, nu hvor musikundervisningen er gået i gang igen efter sommerferien. ”Vi kan se, hvor mange sessions der kører, og hvor meget tid der bliver brugt i appen og kan konstatere, at der er rigtig mange, som bruger det som øveværktøj”, lyder optimismen fra Jens Kr. og Thomas, der begge er fuldtidsprofessionelle, både udøvende og undervisende trommeslagere. De var frustrerede over kvaliteten af det

øvemateriale, de kunne tilbyde deres elever og valgte derfor at udvikle noget selv. Du bliver hvad du hører ”For to år siden satte vi os ned – to voksne mænd med en masse farvekridt og papir - og designede GrooveBuddy”, griner Thomas. Hele ideen, design og funktionalitet, som de skitserede op den dag, er stort set præcis som appen i dag tager sig ud. ”Det er, efter vores mening, ikke godt at øve sig til midifiler, plastiklyd og maskine feeling. Det resulterer meget, meget let i en hel masse trommeslagere uden swing og musikforståelse. Du bliver, hvad du hører”. De kontaktede musiker og datalog Henrik Lynbæk, som var begejstret over projektet og har stået for programmeringen af GrooveBuddy sammen med Mikkel Cortnum og Martin Pedersen, der har designet grafikken.

dy kan også købes én gang for alle for 99 kr. med adgang til alle tracks, samt alt hvad der løbende fremtidigt bliver tilføjet af nyheder. Et band lige ved hånden Alle de tracks, som ligger i GrooveBuddy, er originale numre, indspillet af top professionelle studiemusikere. Du vælger således et track og kan derefter gå ind og hæve, sænke, eller mute de forskellige instrumentspor, om du vil spille med et fuldt band eller blot nogle af instrumenterne. Tempo skrues op eller ned efter behag, og det sker, uden at musikken pitcher. Desuden kan udvalgte stykker i tracket nemt vælges og loopes, så

Begrænset eller fuld adgang Når du downloader GrooveBuddy gratis i App Store, følger der et rock, jazz og percussion track med. Du er i gang med det samme, for det er en meget intuitiv og nem anvendelig app. En lang række numre som funk, rock, jazz, reggae, shuffle, soul osv. kan desuden tilkøbes for otte kr. pr. stk. Men GrooveBudJens K Dam

30

basunen • oktober 2017 - 30. årgang

Thomas Gundal


man kan koncentrere sig om f.eks. at arbejde med kun omkvæd, eller vers. Se dig selv spille GrooveBuddy udmærker sig særligt ved sin unikke videodel, hvor du som bruger kan filme dig selv eller en anden, evt. en elev, imens man spiller til et GrooveBuddy track. Appen
mixer automatisk den nye audiofil samt videofil sammen med det eksisterende backing-track, så du både kan se dig selv spille og høre musikken som

helhed. Udover at være et redskab i trommeundervisningen, hvor den sparer forberedelsestid, kan disse videoer også være et værktøj, når man øver, hvor en visuel reference kan være brugbar og lærerig. Jens Kr. og Thomas fortæller, at i forbindelse med fjernundervisning har de fået god feedback, da man med app’en nemt deler filer lærer-elev imellem i stedet for filoverførsler osv. via Dropbox o.lign.

YouTube promovering I en tid hvor mange musikere oplever kæmpestor interesse på de sociale medier med store antal følgere/’likes’, kan videoer, man selv optager i GrooveBuddy, også anvendes til promovering på nettet, f.eks. YouTube o.lign. ”Vi forestiller os, at GrooveBuddy – fordi der jo ikke ligger trommer på i forvejen - også bliver et kreativt værktøj, hvor man indspiller sine trommer til numrene, lægger dem op online, så andre kan blive inspireret. På www.groovebuddy.rocks hjemmesiden ligger en ret underholdende video, hvor 17 trommeslagere har spillet til et track, som så er blevet klippet sammen. Fra Jens Kristians og Thomas’ ideer skitseret med farvekridt for to år siden er GrooveBuddy nu en realitet, som får positive tilbagemeldinger fra musikere over alt i verden. Lige fra trommeslagere og undervisere i det lokale musikmiljø til internationale verdensstjerner som bl.a. italienske Piero Perelli og Manu Katché, der har spillet med Peter Gabriel, Sting, Jeff Beck, Dire Straits, Joe Satriani med flere, som bruger app’en. GrooveBuddy er tænkt som en app for trommeslagere, men kan også sagtens anvendes til øvning med alle mulige andre instrumenter. Er du bassist, ja så muter man bare bastracket og spiller med resten af instrumenterne.

30. årgang - oktober 2017 • basunen

31


Mørkværk - et studie Tyve kilometer udenfor Aarhus ligger Mørkværk, som er et lydstudie, der har eksisteret siden 2006. Studiet nyder god fremgang og Christian Agaton og Anders Christiansen, der driver studiet, kunne for tre år siden tage skridtet videre og gøre studiet til deres fuldtidsbeskæftigelse. Tekst og fotos: Mette Hessellund.

Mørkværk ligger langs en lang landevej og ligner mest en normal landejendom. Når man skal derud, får man besked på, at man ikke skal gå hen til hovedhuset, men hen til den anden bygning på ejendommen. Efter et møde med matriklens hund bliver jeg mødt af de to smilende ejere, Christian Agaton og Anders Christiansen, som byder mig velkommen og starter med at vise mig rundt i studiet. Der er svag belysning i hele studiet, som gør, at stedet er rigtigt hyggeligt. Studiet består af et indspilningsrum, et separat rum til tekniker/produceren, et mixingrum samt lounge til at slappe af i. De flyttede ud i lokalerne for cirka seks år siden og blev ifølge Christian ”voksne og ansvarlige og har nu adskillige hundrede kvadratmeter, og det hele føles lidt mere som en arbejdsplads”. Studiets historie Studiet blev startet i 2006 af Christian, Anders og en tredje part, der ikke længere er en del af studiet. De tre spillede i band sammen og havde i den forbindelse været i forskellige studier for at optage, hvilket de fandt rigtigt spændende. Det var i den forbindelse, de startede studiet – simpelthen for at indspille deres eget musik. ”Vi fandt efterhånden ud af, at der var andre, der var interesseret i at få indspillet noget hos os, og langsomt begyndte vi at synes, det var sjovere at være producere end at være musikere, og at det var dér vores passion måske i

32

basunen • oktober 2017 - 30. årgang

Anders Christiansen og Christian Agaton

virkeligheden lå. Og så har det bare været slag-i-slag siden, og vi har altid kigget fremad og arbejdet på at få det til at ske”, fortæller Christian. Learning by doing Hverken Christian eller Anders har en uddannelse inden for musik. ”Vi har lært det ved at gøre det”, forklarer Christian, ”Hvis vi nu havde fået en guideline over det, så kunne vi godt føle, at nu var vi færdige. På den her måde bliver vi ved med at vide, at der altid kommer problemer, så vi føler aldrig, at vi er færdige. Vi ved, at der altid er mere at hente. Jeg ser det som en fordel, fordi vi så bliver ved med at være nysgerrige på det næste niveau”, tilføjer Anders. ”Det giver også en åbenhed, hvor vi bliver ved med at eksperimentere med tingene”, siger Christian, hvortil Anders tilføjer, at ”jeg tror også det er derfor, vi indspiller så mange

forskellige genrer. Det er for at prøve ting af. Vi er egentligt bare interesseret i musik, helt generelt.” Fra Iransk pop til dødsmetal I Mørkværk indspiller de alle genrer. Det er dog fortrinsvist bands og ikke solister, der bruger studiet. For Mørkværk har alle genrer samme værdi. ”Hvis man kigger på mange af de producere, som vi holder mest af selv, er de også nogle, der mixer rigtigt bredt, og som ikke er bundet af én specifik genre”, reflekterer Christian. ”Jeg synes også, at det er det samme, der gør sig gældende i al musik, når man bliver rørt af det. Det er de samme skift og bevægelser, der gør det”, tilføjer Anders. ”Tager man et perfekt skrevet popnummer, er det nøjagtigt ligeså fedt som det bedste Lamb of God nummer. Musik handler om impact og om at skabe nogle af de der følelsesmæssige ting, der sker


i fremgang i en. På den måde er al musik ens i det forsøg på at drive en følelse frem i lytteren”, afrunder Christian Med musikkens eget udtryk i fokus Noget, der er vigtigt i Mørkværk studiet, er kunstnerens eget udtryk. ”Vi tænker ikke på os selv som et studie, med en bestemt lyd. Vi prøver på at finde folks lyd, men der er ingen tvivl om, at vi har en æstetik, og at den måske skinner igennem over tid.” Et eksempel på en holdning, der kunne skinne igennem på lyden af produktionerne, er deres holdning til Melodyne og Autotune: ”Vi bryder os ikke om de programmer, og bruger dem ikke. Det er et fedt redskab, når det skal bruges, men hvis det er for at redde en sanger, der har svært ved at pitche, så er det ikke the way to go. Du får automatisk dræbt lidt af sangerens udtryk ved ikke at tillade dem at bevæge sig på tonen på en bestemt måde. Her handler det bare om at tage nok takes og blive ved, indtil man får det udtryk og den renhed, man gerne vil have.” Generelt går Mørkværk meget efter at finde de takes, hvor musikeren virkelig performer, eller der sker noget, der kun skete i det ene take, fordi det ifølge dem ”er det, der bliver medrivende, og det der føles, som om man lytter til et menneske, fremfor at det er produceret så meget, at man står tilbage med noget, der knapt nok lyder som et menneske.” Generelt vil de gerne opnå et udtryk, som passer den givne kunstner og så få dem til at lyde bedre, end de nogensinde har lydt før. ”Der er noget meget givende ved at arbejde på en produktion sammen med et band, som ender med at sidde og ’bobbe’ deres hoveder til det og er enige om, at ’det her er det bedste, vi nogensinde har lydt’. Det er et resultat af, at de rigtige beslutninger er taget, at det har ramt den rigtige sound.” Fremtiden og Frank Ocean Selvom Anders og Christian begge drømmer om at få det største studie i verden – ”for hvem vil ikke det?” - er visionen og håbet ikke kun det. ”Visionen i det lange løb er at kunne blive ved med at lave produktioner, der er smukke og medrivende, og som bevæger menne-

sker”, siger Christian. ”Det er vigtigere for os, at produktet, der kommer ud, konsekvent er af kvalitet. Men måske også at folk føler sig bedre, når de kommer hjem, end da de kom”, kommenterer Anders. Tidligere har Mørkværk også tilbudt kunstnere at få hjælp til at skrive sange. Det er gået så godt, at de nu pønser på at gøre sangskrivningen til noget selvstændigt, der ikke nødvendigvis har direkte forbindelse til Mørkværk studiet. Dette er dog ikke helt blevet til noget, da der lige nu er ”rigeligt med arbejde.” Spørger man til den overflod af undergrundsbands, man finder i Mørkværks katalog, forklarer de, at det ikke er med vilje, men at det måske har noget med geografien at gøre i forhold til, at mange

bands, der er slået igennem, befinder sig i København og måske ikke vil ”helt til Jylland for at indspille, når der måske ligger et studie 500 meter nede af gaden.” Men med historien om da Frank Ocean brugte studiet, fordi han skulle færdiggøre nogle sange, mens han var i gang med hans verdensturné og derfor manglede et studie i Jylland, hvorefter valget faldt på Mørkværk, er de ikke i tvivl om, at studiet har potentiale til de helt store produktioner. ”Vi kan sagtens blive valgt af Frank Ocean, når han skal bruge et sted i Jylland, men vi får ikke rigtigt nogen fra København. Vi har da også haft nogle kunstnere på P3s barometerliste, så det er ikke kun de helt små og nystartede bands, der kommer her.”

30. årgang - oktober 2017 • basunen

33


GATEWAY I AARHUS Mette Ellebye-Larsen fra DMF’s egen musikdistribution Gateway Music vil i 2017 fortsat være at træffe regelmæssigt i Aarhus afdelingen.

FINK REVISION & RÅDGIVNING www.finkrevision.dk Gør det du er bedst til og lad mig gøre resten. Jeg har specialiseret mig i skatteregler og regnskab for musikere.

Fink Revision Borggade 1, 2.th 8000 Aarhus C tlf.: 61 60 62 67 info@finkrevision.dk

Skal du have hjælp til selvangivelsen så ring for en uforpligtende samtale. Mvh Uffe Fink Isaksen

Går du/I med planer om at udgive på eget label, eller ønsker du / I blot at afdække udgivelsesmulighederne i det hele taget, så kom og få en snak med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18 for en aftale.

www.gateway.dmf.dk Rabat på formstøbte høreværn Husk, at du som medlem af DMF får 15% rabat på formstøbte høreværn og in-ears hos Audiovox. Audiovox har fire butikker i København, men ingen fysisk butik/showroom her i Jylland. Men de har en konsulent herovre, som du kan ringe til og aftale tid for at få lavet et aftryk. Han hedder Keld Navntoft - tlf. 31410533 kna@audiovox.dk og kan træffes efter aftale på DMF Aarhus kontoret.

Se også mere på www.audiovox.dk.

34

basunen • oktober 2017 - 30. årgang


30. ürgang - oktober 2017 • basunen

35


DMF Aarhus afdeling • Vestergade 19, 2 • 8000 Aarhus C • 8618 4599 36 basunen • oktober 2017 - 30. årgang www.dmf-aarhus.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.