Page 1

c urant

Gratis • Free

71.7%

Hugenotestraat 24, Malmesbury

19 Oktober 2016

Uitgawe 392

GROOTSTE onafhanklike gemeenskapskoerant in die Wes-Kaap

Bergrivier

Swartland

se 1ste keuse

dié

1 Weskus

Tel: 022 487 3221

Belowende oes nou gestroop

Produsente van die Swartland is nou druk besig om kanola te oes. Henk Walters (bo) wat tans besig is om kanola op Bakenfontein te stroop, het aan dié courant gesê die kanola lyk baie beter as verlede jaar. Volgens Petru Fourie van Graan SA, is daar vanjaar sowat 70 500 ha kanola regoor die land aangeplant. Dit is 9,67% of 7 550 ha minder as die 78 050 ha wat verlede jaar aangeplant is. Byna al die kanola word in die WesKaap aangeplant, waarvan 20-25% daarvan in die Swartland is (dus ongeveer 16 000 ha). Neels Welman van Wes-Kaap Graan Produsente sê vanjaar se oes lyk belowend danksy goeie weersomstandighede.

•SWARTLAND 17.5% OP; BERGRIVIER +9.01%

Streektalle styg

Die Swartland Munisipaliteit het uit al die Weskus-munisipaliteite die grootste bevolkingsgroei sedert die 2011 Sensus-opname getoon. Hierdie syfers is verkry met Statistiek SA se nasionale gemeenskapsopname. Hiervolgens het die Swartland met 17.5% van 113 762 inwoners in 2011 tot 133 762 inwoners in 2016 gegroei. Dit kan afgebreek word tot ongeveer 3.3% gemiddeld jaarliks oor die afgelope vyf jaar. Die Bergrivier het in dieselfde tydperk vanaf 61 897 tot 67 474, of met 9.01%, gegroei. Die Weskus Distriksmunisipaliteit het vanaf 2011 tot nou ook in inwonertal vanaf 391 766 tot 436 403 vermeerder. Die steekproef word hoofsaaklik gedoen om inligting rondom die bevolking en huishoudelike statistieke op munisipale vlak aan die regering en die privaat sektor te verskaf, wat weer sal help met toekomsbeplanning en besluitneming. Dié opname, behartig deur Statistiek SA, vind

tussen elke sensusopname plaas. Die vorige gemeenskapsopname is in 2007 gedoen met die nasionale sensus-opname wat in 2011 plaasgevind het. Die mees onlangse opname het op 7 Maart in die Swartland se munisipale area afgeskop. Die data is deur veldwerkers van Statistiek SA gedoen, waartydens geselekteerde huishoudings ‘n elektroniese vraelys gedurende Maart en April vanjaar moes voltooi. Die Swartland Munisipaliteit beoog om hul eie studie te doen wat ‘n nie-amptelike syfer sal toon. Volgens die uitvoerende burgemeester, Tijmen van Essen, is dié syfers baie belangrik om toekomsbeplanning te doen. Met die vooruitgang in tegnologie, gebruik baie selfoongebruikers hul slimfone om toegang tot die internet te verkry. In die Swartland het 16 048 inwoners toegang tot die web via hul selfone, terwyl 20 260 nie het nie. Dit is uit ‘n totaal van 39 198 inwoners waar-

van 2831 nie gespesifiseer is nie. In die Bergrivier het 8 028 mense volgens die opname toegang tot die internet via hul selfone, terwyl 8 944 nie het nie, uit ‘n totaal van 19 027 waarvan 2 100 nie gespesifiseer is nie. Inwoners met toegang tot hoër onderwys in die Swartland, is sowat 4 311, terwyl 1 656 inwoners in die Bergrivier toegang daartoe het. In die Swartland praat die meeste inwoners Afrikaans met ‘n totaal van 104 513 uit ‘n bevolking van 133 762. Die taal wat die tweede meeste deur inwoners gepraat word is Engels met ‘n totaal van 6 871, terwyl 16 506 huishoudings isiXhosa praat. Dit blyk dieselfde geval in die Bergrivier te wees met 62 211 inwoners wat uit ‘n inwonertal van 67 474 Afrikaans praat. Die taal wat die tweede meeste in dié munisipale area gepraat word is Engels, wat 1 691 inwoners praat terwyl 2 149 isiXhosa praat. Die Wes-Kaap het van 5 822 734 tot 6 279 730 inwoners gegroei.

NUUS • NEWS

19 Oktober 2016


NUUS • NEWS

2

19 Oktober 2016

HDU laat koppe draai by Jeugskou Die wolskaap skoumanne van die Hoërskool Dirkie Uys op Moorreesburg het vanjaar vir ‘n agtereenvolgende keer koppe laat draai nadat hulle eerste, tweede en derde plekke by die nasionale jeugskoukapioenskappe behaal het. Die 17de jeugskou het op Morgenzon in Mpumalanga vanaf 2 tot 5 Oktober plaasgevind. Sowat 384 leerders van nege provinsies het teen mekaar meegeding. Pierre van Heerden (graad 8) is as die Kampioen Junior Wolskaap Skouman aangewys met Hannes Mostert (graad 8) as Reserwe Kampioen Junior Wolskaap Skouman en Pieter Fourie (graad 8) in die derde plek. Die leerders het ook die Junior

Wolskaap Groepskou gewen en is as die Nasionale Junior Wolskaap Groepskou Kampioene vir 2016 gekroon. Suzanne Kotze (graad 10) is as die Kampioen Senior Wolskaap Skouman by die Wes-Kaap Jeugskou-toernooi, asook die Nasionale kampioenskappe aangewys. Lene Mostert (graad 11) is as Reserwe Kampioen Senior Wolskaap Skouman gekroon. Kotze en Mostert is ook aangewys as die Nasionale Senior Wolskaap Groepskou Reserwe Kampioene vir 2016. Die Wes-Kaap Jeugskou Span het vanjaar vir ‘n 11de agtereenvolgende keer die nasionale kampioenskappe algehele verower.

Links: Suzanne Kotze (graad 10), Lene Mostert (graad 11- Senior wolskaap skoumanne), Hannes Mostert (graad 8), Pierre van Heerden (graad 8) en Pieter Fourie (graad 8 - Junior Wolskaap Skoumanne).

Laaste kans vir nominasies

Nominasies vir die Malmesbury Sakekamer se Diensverskaffer van die Jaar-kompetisie sluit Donderdag. Besoek www.sakekamer.co.za om jou nominasie te laat geld. Die wenners word by die galadinee op 11 November in die Malmesbury Stadsaal bekend gemaak. Kaartjies beloop R200 per persoon. Die jaarlikse safari-ete, wat 'n hoogtepunt op die kalender is, neem Vrydag lede op 'n ontdekkingstoer. Almal kom vanjaar op die parkeerarea voor die munisipale swembad om 18:30 bymekaar, waarna daar stiptelik om 19:00 met busse vertrek word. Die bestemmings van die aand bly 'n groot verrassing. Daar is slegs 80 sitplekke beskikbaar, so bespreek vroegtydig om teleurstelling te voorkom. Kaartjies beloop R100 per persoon vir lede en R140 per persoon vir nie-lede en sluit ‘n ligte ete in. Besprekings moet teen vandag om 16:00 by Heléne Nel (076 921 1163 of info @sakekamer.co.za) gemaak word.

Lede van die sakekamer het verlede Dinsdag meer geleer oor vennootskappe en boedels met aanbiedinge deur Old Mutual (Spies Praktyk). Bo is Carl Muller, Paul Glendininy, Johan van Zyl, Geline Derbyshire (sekretaresse Malmesbury Sakekamer) en Hendrik Spies (borg: Old Mutual Spies Praktyk).

Helpende hand vir Aandskemering:

Dié groep vroue van Malmesbury het hul tyd, kennis en omgee gewy aan die Aandskemering Tehuis vir Bejaardes op Malmesbury. Vriende van Aandskemering, oftewel VVA soos hul ook bekend staan, verteenwoordig die kinders, familie en vriende van inwoners van Aandskemering. Hulle bied spesiale geleenthede aan vir inwoners, organiseer uitstappies en ander bederfdae. VVA moet alles self finansier en dus doen hierdie groep ook fondsinsamelings om hierdie dienste moontlik te maak. Hulle deel hul ervaringe en behoeftes op sosiale media op Facebook onder "VVA". Hier is Alba van Zyl, Mareta Stodart (voorsitter) Maretha Walters en Luda Retief. Voor is Christine Bester, Elrika Lesch en Margaret vd Merwe. Afwesig: Coreen Barkhuizen, Johanna le Roux, Brenda van der Vyver en Desiree Havenga. • Dié tehuis hou volgende naweek op 29 Oktober hul jaarlikse basaar vir fondse. Vanjaar is daar ‘n spesiale kinderafdeling, ‘n nuutjie op die spyskaart. Soos oudergewoonte sal smullekker etes en ander lekkernye te koop aangebied word. Kontak 022 482 1466 met navrae.

AVBOB PROVIDES

FUNERAL SERVICES FOR POLICYHOLDERS

AND NON-POLICYHOLDERS à ®(FREEIHZPJM\ULYHS[V[OL]HS\LVM9  à ®FREE[YHUZWVY[H[PVUVM[OLKLJLHZLK^P[OPU[OL IVYKLYZVM:V\[O(MYPJH à ®(R1 000JHZO\WMYVU[WH`TLU[MVYPUP[PHSL_WLUZLZ à ®PLUS H HKKP[PVU[V[OLZ\THZZ\YLKVU[OL THPUSPML^OPJOPMULLKLKTH`ILJVU]LY[LK[VH ZP_TVU[ORETRENCHMENT BENEFIT* FREEEHQHÀWV DUHover and above\RXUIXOOSROLF\ YDOXH3ROLFLHVWKDWDUHDFWLYHIRUOHVVWKDQWZR\HDUV TXDOLI\IRUDGLVFRXQWRIXSWR5RIIWKHIXQHUDO 

(ZZPZ[HUJL VI[HPUPUN YLX\PYLK KVJ\TLU[Z

4VY[\HY`HUK JVVSPUNMHJPSP[PLZ

-\ULYHS HYYHUNLTLU[Z

9[V^HYKZH M\ULYHSUV[PJLPU HUL^ZWHWLY of your choice

7YLWHYPUN`V\Y SV]LKVULMVY I\YPHSVYJYLTH[PVU

(UHZOJVMÄU PMYLX\PYLK

(ZWLJPÄLK JVMÄU

The use of a ZWLJPÄLKhearse

The use of a SV^LYPUNKL]PJLH[ [OLNYH]LZPKL

.YH]LZPKL[LU[ HUKJOHPYZ

CALL YOUR NEAREST AVBOB BRANCH FOR MORE INFO: BRANCH

REPRESENTATIVE

TEL NO

PHYSICAL ADDRESS

Vredenburg

1-6PLWK 1LFR

 

3URVHV6WUHHW 9UHGHQEXUJ

Piketberg

%6DVV %HQ 

 

&KXUFK6WUHHW 3LNHWEHUJ

7HUPVDQGFRQGLWLRQVDSSO\AVBOBLVDQDXWKRULVHG)LQDQFLDO6HUYLFHV3URYLGHU )XQHUDOEHQHÀWVRQO\DSSO\LIAVBOB )XQHUDO6HUYLFHFRQGXFWVWKHIXQHUDO AVBOBLVDOHYHO%%%((FRQWULEXWRU )63www.AVBOB.co.za

(=)F*47F

AVBOB policyholders qualify for:

THE FREE BASIC FUNERAL BENEFIT TO THE VALUE OF R9 600* INCLUDES:


NUUS • NEWS

3

19 Oktober 2016

VRL:

Die Hoërskool Swartland op Malmesbury het Donderdag hul top-presteerders in sport en akademie vereer. By dié geleentheid is 2017 se hoofleiers en die verteenwoordigende raad van leerders gekies. Micke Smit is as hoofmeisie en Beyers Strydom as hoofseun aangewys. Hulle word bygestaan deur: Liezel van der Merwe, Anje Botha, Eleonore Basson, Thea Nel, Elouise Coetzee, Doné Botha, Anel Basson, Chloë Gouws, Anri Joubert, Mariëtte Brand, Gerrit Calitz, Marcell van Lill, Sam Walters, Marcus Engelbrecht, Boeta van Reenen, Braam Esterhuizen Middel: Karel Botha, Bronwyn Wells, Kelsey Ziegers en Marnic Ligthart. Voor: Franco Rheeder, Dewald Vrey, Inalise du Plooy, Caylin Hopley (onderhoofmeisie), Micke Smit (hoofmeisie), Beyers Strydom (hoofseun), Daniel du Toit (onderhoofseun), Carla Steyn, Jacomien Steyn, Willbur Jasson, Jay-Cee Kotze, John Turner, Jude Johnson en Clayton Feris.

•'SIEN MALMESBURY AS VOORSTAD'

Jul het beste van albei - Roodt teland, dat kleiner salarisse nie werklik saak maak nie. RDie dagvaarding om minister van finansies, Pravin Gothan op ‘n bedrogklag in die hof te laat verskyn, kon volgens Roodt, nie op ‘n slegter tyd gekom het nie. Volgens hom is die stap baie gevaarlik in die lig van die huidige situasie wat FeesMustFall betref, die hoë werkloosheidsyfer en (byna) geen groei in die ekonomie nie. Hy meen die politici is die magtigste mense in die land. “Hulle kan beleid maak en dit implementeer,” verduidelik hy. “Die minister van finansies se posisie is nou in gedrang. Die probleem hier is dat ons nie weet wat die beleid van ‘n nuwe minister gaan wees nie en dit veroorsaak onsekerheid, veral by beleggers. Ons het reeds ‘n moeilike makro-ekonomie.” Roodt sê verder die land is in die middel van ‘n storm. “Nou wil hulle die kaptein vervang. Jy vervang nie ‘n kaptein in die middel van ‘n storm nie.” Die rand het verlede Dinsdag binne 50 minute met 3% verswak nadat die nasionale Vervolgingsgesag (NVG) met sy mediakonferensie begin het. Chris de Jager, direkteur van van BGR De Jager Boshoff op Malmesbury, stem saam dat die plaaslike ekonomie onder druk is, soos ook in die

res van die wêreld. “Dit kan onder andere ook gevoel word met die stram wynmark in Europa, omdat die ekonomie in Europa ook onder druk is, en wys die verkope van wyn dat mense eerder die goedkoper wyne koop as die meer duurder prestige wyne,” sê hy. Volgens hom het dit kleiner winsmarges vir wyndruiweboere tot gevolg en is die winste van wyndruiweboere gevolglik erg onder druk. Hy sê dat dieselfde omstandighede in SuidAfrika heers en pryse van produkte vinniger styg as salarisse. Hy sê ’n verdere bydraer, is die impak wat die Nasionale Kredietwet op die aankope het, aangesien krediet nie so maklik meer deur banke verleen kan word nie. Dit bring mee dat daar in die huismark ook ondervind word dat mense eerder huise huur as koop. Hy sê egter daar is nie werklike groot verskille tussen die metropole en die platteland nie. “

OKLB 113334/27/A

Kleinhandelverkope landwyd ervaar al vir ‘n geruime tyd druk. Die rede vir huidige swak kleinhandelverkope word grootliks toegskryf aan rentekoerse wat aan die styg is, hoë vlakke van werkloosheid en vertrouensprobleem in die land, sê Dawie Roodt, hoof-ekonoom van die Efficient Group. Roodt sê dit is belangrik dat Swartlanders hulle nie moet inperk en beskou as die platteland nie, maar ‘n voorstad van Kaapstad as gevolg van die relatiewe kort afstand. “Julle het eintlik die beste van beide wêrelde. Niks keer iemand om op Malmesbury te bly en hulle besigheid vanuit die stad te bedryf nie.” Volgens hom wil verbruikers nie nou langtermyn finansiële besluite neem nie, veral in die lig van die politieke storm wat die land tans ervaar. Roodt sê egter almal ervaar finansiële druk, of jy nou in die stad of op die platteland bly. Die werklikheid bly dat mense die stede bo die platteland verkies, voeg hy by. “Die realiteit is dat mense weer besig is om te verstedelik, aangesien salarisse groter is en daar meer besigheidsgeleentheid is.” Hy sê egter dit is gevaarlik om die twee te vergelyk, want die lewenskwaliteit en omstandighede is dalk soveel beter op die plat-

GROOT GEUR. KLEIN PRYS. Kry ’n enkel Jalapeñoof Boerieburger, skyfies en koeldrank vir slegs

R19.90. *

*Aanbod geld vir ’n beperkte tydperk. Solank voorraad hou. Aanbevole prys vir ’n klein ete alleenlik. Coca-Cola® is ’n handelsmerk van die Coca-Cola© -maatskappy 2016.


NUUS • NEWS

courant

19 Oktober 2016

dié

4

Al meer mense in die winkels en op die paaie te sien Die Swartland is lankal nie meer die rustige plattelandse "dorpie" waaraan ons altyd gewoond was nie. Talle buitestaanders sien dalk vandag nog die streek so, maar word aangenaam verras as hulle eers hier gedraai het. Met die opgradering van die N7, is die skakeling tussen Malmesbury en die stad soveel makliker en kan ons maklik en vinnig al die geriewe en luukshede daarvan bereik. Al meer mense stroom hierheen. Al sit hulle net in die aand hul koppe hier op die kussings en werk elders. Hulle soek die plattelandse atmosfeer, waar hulle veiliger voel en eerder hul gesin wil grootmaak. Met die nuutste bevolkingsgetalle is dit duidelik dat die Swartland 'n "hot spot" word en stadig maar seker uit sy nate begin bars. As jy nou al hier die "verkeer" in aanmerking moet bring as jy soggens jou kroos by die skool wil aflaai en nog betyds by die werk wil uitkom, moet jy weet dinge is aan die verander. Al meer vreemde gesigte begroet jou in die gange van die winkels. Mense wat jy van geen kant ken nie en ook nie in jou daaglikse omswerwinge ontmoet nie, het hul heil hier, tussen die kanola en koring, kom soek. Is die Swartland dan besig om sy plattelandse atmosfeer te verloor? Of op te offer? Dit mag nie gebeur nie, want dan is dit nie meer ons tuiste nie. Wat ons egter anders maak en waarin ons identiteit ook opgesluit lê is die menslikheid, vrygewigheid, opregtheid en sorgeloosheid van ons gemeenskap se mense. Mag dit altyd so bly, ten spyte van die toenemende getalle.

Darling wil blomme met herbarium bewaar Darling kry sy eie herbarium. Só vertel Con Meyer en Martin Halvorsen wat al vir baie jare by die dorp se Veldblomme Vereniging betrokke is. Die Darling Veldblom Bewarings Trust is besig om grond in Darling te bekom om die droom vir die bewaring en voortbestaan van die area se veldblomme te verwesenlik. Volgens Halvorsen bestaan die inisiatief om ‘n herbarium te bou, al vir baie jare. Die Darling Veldblomme Vereniging wat sedert 1917 hul heel eerste veldblommeskou aangebied het, is tot vandag steeds getrou aan die stigterslede se missie om die streek se veldblomme te bewaar en bewaring van hul natuur erfenis so uittebou. Die Darling area wat deel vorm van die Kaapse Fynbos Koningkryk, spog met oor die 1500 tot1600 spesies van blomplante. Sowat 10% hiervan is eie aan die Darling-area, danksy die diverse botaniese samesteling en veldtipes wat

bestaan uit Strandveld, Renosterveld en Sandveld. Darling val ook binne die Kaapse Weskus Biosfeer Reservaat. Darling beskik alleenlik oor sowat agt reservate, waarvan die Tienie Versfeld, Oudepost, Contreberg, Darling Renosterveld, Darling Groenekloof -en Waylands reservate kan maklik vanaf teerpaaie bereik word. Hy vertel die vereniging se amateur botaniste het gedurende die laat 90’s en begin 2000 met behulp van die Nasionale Botaniese Instituut se CREW-program ‘n opname van die plantegroei in die omgewing van Darling begin doen, waartydens monsters voorbeelde van spesifieke plante en spesies gevat en gedroog is vir statistiek –en bewaringsdoeleindes, vertel Halvorsen. “Die idee is om soortgelyke botaniese en bewaringsorganisasies by een plek bymekaar te bring.,” voeg Meyer by. Die Florasentrum sal bestaan uit ‘n herbarium,kantoor spasie, ‘n biblioteek, konferensiefasiliteite, ‘n winkel

en ‘n inheemse reddingstuin. Die vereniging wat volgende jaar die 100ste bestaansjaar van die Darling Veldblommeskou vier, het deur die jare genoeg geld ingesamel vir die herbarium, waarin die versameling van spesies voortaan bewaar sal word. Vanjaar het oor die 7000 mense die skou besoek. Meyer vertel ook dat ‘n gedeelte van die surplusse van die skou jaarliks aan die Darling Sportklub, waar die skou plaasvind, geskenk word. Die vereniging hoop om instansies wat vir die bewaring van flora en fauna is, te betrek om die herbarium op die been te bring. Volgens Halvorsen sal dit ‘n sentrale punt van inligting wees waarna enigiemand kan kom met navrae oor die streek se veldblomme, maar ook bewaring van flora en fauna oor die algemeen. Dit is op die stadium nog nie duidelik wanneer daar met konstruksie begin word nie, maar die vereniging is baie opgewonde oor die toekoms.

Duiwe vlieg voor vir fondse Die gedenkvlug van die Malmesbury Posduifklub ten bate van die Christelike Privaatskool Malmesbury, se uitslae is soos volg: (Plek, Duif Naam, Eienaar, Prysgeld, Koper Naam, Prys)

It’s Good News

Dr Marc Blackwell Snr

1 Blue Lady, G Horn, R 2000, C Bestbier, R 1 400 2 Poker Face, Hayman Fam, R 1 000, H Hayman, R 220 3 Van Loon, C Basson, R 800, Lammie Louw, R520 4 Tollie, J Steenkamp R 700, Charlie Gerber R 520 5 Lady Di, F Meintjes R 600,Charlie Gerber,R800 6 Miss Molly3, F Meintjes,R500,C Bestbier, R 1020 7 Pollie,J Steenkamp,R400,Charlie Gerber,R580 8 Blue Bells,G Williams,R300,Lammie Louw,R 300 9 G Horn, C Bestbier, R720 10 Boesman, L van Dalen, Sakkie Rumboll, R200 11 Voorvlieg, C Basson, Renier van Wyk, R440 12 Princess D, De Villers, D De Villiers, R400 13 Claassens, C Basson, A Spangenberg, R300 14 Blue Beauty, Hayman Fam, H Hayman, R300

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Rockey, G Horn, I Leukes, R560 Carel, G Williams, W Pretorius, R400 Rusty, G Horn, Sakkie Rumboll, R500 Jollie, J Steenkamp, C Bestbier, R520 Rum, F Meintjes, A Lubbe, R550 Shaggy, G Horn, Lammie Louw, R500 Nollie, J Steenkamp, J Steenkamp, R520 Lekker Ou Jan, M Hill, Janneman Loubser, R300 Skywalker, F Meintjes, T Durr, R550 Dollie, J Steenkamp, M van Zyl, R460 Tommie, G Williams, C Bestbier, R 620 Ludo Claassens, C Basson, C Bestbier, R 1 050 The Rock, M Hill, Kobus Marais, R240 NOA, Sunday Bordeaux, L Pieter Loubser R 700 Tombola, Bordeaux L, C Bestbier, R400 Lady D, De Villiers, D De Villiers, R320 Blue Pied, Hayman Fam, Garth Sheldon, R340 Nataly, M Hill, Renier van Wyk, R700

Koring- en skaapstudie kom byeen

Your will be done, or... Prayer “should be the most humble expression of submission to the will of the Father in heaven, but too often “it appears to be an attempt to impose our will upon the Almighty.” It is as though we give God our plan and ask Him to place His stamp of approval upon it. We ALL TOO OFTEN focus too much upon our problems and greed for how we wish things were instead of upon praise and glory to God. Our prayer should be “that we may not displease God in any thing we do, nor be displeased at any thing God does.” When His providence or provision or care for us does not line up with our prayers, we can become guilty of the sin of discontentment. This hinders our fellowship with Him as well as our service for Him. Love for God, trust in God and obedience to God bring the peace of God that all things are working together for good - something that affirms are hope in Christ but something that also recognizes that our heavenly Father can and will mold us into the image of Christ. As we pray for His will to be done in our lives - then, at this point we can gladly resign our- selves as bond servants to doing all for His glory and the eternal good of others. Like the prayers of our Saviour, Jesus Christ, we should be found sincerely praying, “Your will be done!” We should be considering the question of how our own desire for God’s glory is above all else. We declare our confidence in God and through humble prayer we find our submission to, His divine providence for today, for times ahead and for eternity.

Die Koring- en Skaapstudiegroep van die Malmesbury Landbouvereniging nooi almal uit na hul algemene jaarvergadering wat vanaand om 19:00 by die Laerskool Swartland se sportsentrum sal plaasvind. Die spreker, Gerrie Vosser van Drone World, gaan met besoekers kom gesels oor hommeltuie.

Bergklim:

Die AGS Corpus Christi op Malmesbury het op die 15 Oktober hul bergklim-ontbyt op die Riebeekvallei se bergroete geniet onderleiding van pastoor Piet Smit.

Hou dié courant se Facebook-blad dop vir al jou nuus en gebeure!


NUUS • NEWS

5

19 Oktober 2016

Shop online at www.picknpay.co.za Also at HYPERMARKETS

WEEKEND SAVINGS PnP Lamb Pack

PnP Bulk Grabouw Boerewors

R

R

79

County Fair Fresh Chicken Breast Fillets 4s

66

R

Per kg

Per kg

49

90

Per kg Equates to R21.50 Each

no nameTM Shredded Tuna in Salt Water 170g WAS R12.89

R

9

90

SAVE R11

PnP Fresh Milk Assorted 1 Litre Sachet Each

R

no name Large Eggs 18s TM

R

25

8

Danone NutriDay Low Fat Fruit Yoghurt Assorted 1kg

BUY ANY 2 FOR

45

R

43

70

Nola Mayonnaise or Salad Dressing Assorted 730-790g Each

Jacobs Krönung Regular Instant Coffee 200g (Excluding Decaf) WAS R109.99

R

85

90

SAVE R6

SAVE R10

PnP Pure Sunflower Oil 2 Litre

PnP Super Maize Meal 5kg

R

R

35

90

R

42

54

WAS R79.99

R

R

90

10

90

PRICES SO LOW YOU WON’T BELIEVE YOUR EYES

TRESemmé Shampoo, Conditioner or Treatment Assorted 200-900ml Each

90

18

WAS R24.79

5kg

Sparletta Carbonated Soft Drink Assorted 2 Litre Each

90

209

SAVE R40

R

Heineken Lager Cool Cans or Non-Returnable Bottles 24 x 330ml Per Case

Black & White Blended Scotch Whisky 750ml

R

Cuddlers Comfort Value Pack Disposable Nappies or Pants Assorted Per Pack

R

98

Twinsaver Luxury 2 Ply Toilet Tissue Assorted 9s Per Pack

Sunlight Dishwashing Liquid Assorted 750ml Each

R

R

WAS R56.99

42

90

18

90

R

109

Ariel Auto Washing Powder 2kg, Liquid 1.5 Litre Assorted or Capsules 15s Each

R

40

90

Alcohol Not for Sale to Persons Under the Age of 18. Drink Responsibly.

Excluding George, Jeffreys Bay, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn, Plettenberg Bay, Camps Bay, Express, Franschhoek Daily and Local stores. Butchery lines not applicable to Bellville, Camps Bay and Lakeside. Promotional stocks are limited. Prices include VAT, where applicable. Smart Shopper terms and conditions apply. No traders. E&OE. Selected products may not be available at all stores. Selected products have been styled for photography. Visit www.picknpay.co.za, or call 0800 11 22 88. Cellphone rates apply.

PRICES VALID 20 - 23 OCTOBER 2016 AT PICK N PAY SUPERMARKETS AND HYPERMARKETS IN WESTERN CAPE MMWCHS466

119

Klipdrift Export Brandy 750ml


NUUS • NEWS

6

19 Oktober 2016

How to compare retirement villages • see as many as possible that fit your location and financial requirements. Ask each operator the same range of questions (see the questions to help you compare retirement villages below) • ask for the standard factsheet when you enquire about each village, to help you compare the similarities and differences in what they offer (by law, the village must provide one on request) • talk to residents about what they like and don’t like about the village

• talk to friends and family and ask them to come with you • compare the retirement villages’ contracts. Before you sign up to one, make sure it reflects any verbal assurances you receive. Retirement village contracts are not the same as ordinary residential property contracts. Before signing, take all documents about the retirement village to a legal practitioner and/ or financial adviser who understands the legal and financial implications of retirement village contracts.

’n Ouetehuis is ’n inrigting wat aan ’n kerk, ’n trust of ’n welsynsorganisasie behoort en wat voorsiening maak vir mense wat met moeilike ekonomiese omstandighede te kampe het. Dikwels is dit ook van regeringshulp afhanklik. Hulle het streng maatstawwe en reëls vir toelating wat te doen het met inkomstevlakke, verblyfreëls en so meer. Eienaarskap is meermale glad nie vir die inwoners ter sprake nie. ’n Aftree-oord is ’n ekonomies uitvoerbare

ontwikkeling wat voorsiening maak vir mense wat kapitaal vir belegging beskikbaar het en wil toesien dat hulle geld: • bykomende leefstylvoordele koop •’n moontlike wins op hulle belegging lewer en/of •’n hoër vlak van ondersteunende dienste voorsien soos gespesialiseerde mediese dienste en etes op die perseel. Die keuse van ’n aftree-oord is baie soos die keuse wat jy maak wanneer jy ’n huis koop.

To compare one village to another:

Die verskil tussen 'n aftree-oord en ouetehuis

Promosie

Laaste kans vir koop in Fonteine Village

Tyd is besig om stadig maar seker uit te loop om jou tuiste binne die eerste fase van die splinternuwe Fonteine Village-leefstyl en aftree-landgoed in Malmesbury te bekom. Verkope van die tweede fase het alreeds begin en daar is net ‘n handjievol wonings oor in die eerste fase, wat veral beleggers laat regop sit het. Fonteine Village is ‘n eiesoortige eiendomsontwikkeling vir mense bo 50 met 'n sterk fokus op nie net veiligheid nie, maar ook op lewenskwaliteit. Die lieflike wonings in die ontwikkeling is van

hoë gehalte, met luukse afwerkings en ontwerperstuine. Buiten die ongeëwenaarde uitsigte vanaf die koppie waarop Fonteine Village staan, sal inwoners ook vele ekstras geniet, soos ‘n gemeenskaplike eetsaal, kroeg, gimnasium, swembad, braai- en kuiergeriewe, asook tuisverpleging en verswakte en na-operatiewe sorg. Besoek ons gerus daagliks tussen 10:00 en 16:00. Volg Fonteine Village-skouhuis borde vanaf Piketbergweg. Of vir verdere inligting, kontak asb vir Mark Perks op 083 4090 354 of stuur 'n epos na mark@fonteinevillage.co.za .


NUUS • NEWS

7

19 Oktober 2016

Smit se Swart Mamba palm talle gesogte trofeë in

Black Mamba Nelene van Jaco Smit se Black Mamba Angus Stoetery is vanjaar as die BKB Vleisbees-koningin tydens die Agri-Expo Livestock Interras Vleisbeeskampioenskappe gekroon. Van links staan hanteerder Kallie Skippers, Jaco Smit, beoordelaars Herman Duvenhage, Martin Seyffert en Hein Vollgraaff van BKB met hanteerder Salmon Diedericks heel voor. Foto's verskaf Die pragtige Black Mamba Nelene van Black Mamba Angus Stoet in Morreesburg het haar titel suksesvol verdedig by die onlangse Agri-Expo Livestock Vleisbees Interras Kampioenskappe op Sandringham, Stellenbosch toe sy gekroon is as die BKB Vleisbeeskoningin vir die tweede agtereenvolgende jaar. Jaco Smit, eienaar van hierdie gesogte dier, sê "Agri-Expo Livestock is die beste skou in SuidAfrika, waar ons weet ons die beste blootstelling voor en na die gebeurtenis kry. Om die BKB Vleisbeeskoningin vir die tweede jaar in 'n ry te wen en hierdie jaar teen 12 ander rasse te kompeteer was 'n voorreg en 'n fantastiese ervaring". Hein Vollgraaff, bestuurder lewende hawe van BKB in die Wes-Kaap, sê sy maatskappy gee graag erkenning aan mense wat die moeite doen om die verskillende rasse te bevorder en hul ondersteuning aan die ekspo verleen verdere motivering hiertoe. “BKB borg graag die ekspo omdat ons hierdeur erkenning gee aan ‘n bedryf wat deur ons ondersteun word, maar van wie ons ook graag ondersteuning verlang”. Agri-Expo Livestock word ondersteun deur meer as 20 telersgenootskappe en was gasheer vir die grootste vleisbees interras kampioenskappe in die land, met 13 verskillende rasse wat vanjaar deelgeneem het. Hierdie interras kampioenskappe bestaan uit vyf verskillende klasse en die wenners kompeteer vir die uiteindelike eer om as BKB Vleisbeeskoning of –koningin gekroon te word. Die beste junior en senior vroulike kampioen sowel as die beste interras paar was toegeken aan die Angus ras. Die beste junior kampioen bul was ‘n Limousin en die beste senior kampioen bul was ‘n Santa Gertrudis. Die interras kampioenskappe was beoordeel deur die kundiges Herman Duvenage, senior beoordelaar van alle vleisbees- en suiwel rasse

en Martin Seyfferdt, senior beoordelaar en ook voorsitter van die interras Beoordelaarspaneel in Suid-Afrika. Volgens Seyfferdt is die ekspo ideaal geleë en die groot aantal toeskouers om die ring is ‘n bewys dat daar goeie ondersteuning vir die

'n Spesiale meriete-toekennings is aan Blanck Mamba Angus Stoetery van Jaco Smit, tydens vanjaar se SA Stamboek Elitestreektsoekenningsgeleentheid by die Agri-Expo Livestock op Sandringham oorhandig. Links staan Johan Ehlers, hoof uitvoerende beampte van Agri-Expo wat die toekenning aan Smit oorhandig.

kampioenskappe is. Hy het verder uitgebrei oor die kwaliteit van die diere en dit vergelyk met ‘n skou wat hy bygewoon het in Frankryk waar 13 rasse meegeding het. “Om 13 vleisbeesrasse en 3 suiwelrasse by

‘n skou te hê is uitsonderlik en is ‘n bewys dat Agri-Expo Livestock op internasionale standaard is. Die kwaliteit van al die diere is uitsonderlik en Angus koei wat gewen het kan enige plek in die wêreld meeding”, sê Seyfferdt.


NUUS • NEWS

8

19 Oktober 2016

Trek:

Die toutrekspan van die Hoërskool Swartland op Malmesbury het by dié naweek se Bakgat Môreson-plaasfees teen verskeie ander skole meegeding. Die 520kg-seunspan het hier (regs) teen die span van Helderberg deelgeneem. Erhard Buhr, afrigter en aanvoerder van Swartland se span, gee regs leiding en ondersteuning. Dié span het algeheel sesde geëindig, terwyl die 520kg gemengde span 'n goue medalje gewen het en die 600kg seunsspan 'n brons.

Gimnastiek: Die gimnaste van die Malmesbury Gimnastiekklub het in Oktober aan

die Suid-Afrikaanse-kampioenskappe deelgeneem. Hulle het deur die jaar aan vier klubkompetisies deelgeneem. In Augustus het hulle aan die distriks- en provinsiale uitdunne deelgeneem en daar die provinsialespan gehaal. Daar was 250 roetines (Gauteng, Mpumalange, Noord wes, Wes-Kaap) wat opgedeel is in die verskillende vlakke en ouderdomme. Malmesbury het 27 roetines gehad wat deelgeneem het. Hierin is ‘n eersteplek, agt tweede plekke, twee derde plekke, sewe vierde plekke, vyf vyfde plekke, drie sesde plekke en ‘n sewende plek behaal. Bo is Anke Mouton, Anke Horne,Jani Broman, Hilge Geldenhuys, Mia Styger, Megan Koch, Teneal Joubert, Anja Burger, Marjani Jerling. Mari Borman, Juanri Liedeman, Luka le Roux, Sanri Cloete, Lizan Engelbrecht, Nico du Plessis, Carla Joubert, Albert Bester, Luke Kotze, Yvonne Bester, Gretchen Fortuin. Afwesig: Hendri Brits, Shannon Els, Inge Landsberg, Johane Steyn, Jacques Olivier.

Kapteine:

Die Wes-Kaapse Jeugskouspan het vanjaar vir ‘n 11de keer skoonskip gemaak tydens die Nasionale Jeugskou Kampioenskappe wat vanaf 2 tot 5 Oktober in Mpumalanga plaasgevind het. Erik Lambrecht (gr.10 )van Malmesbury (Boland Landbouskool ) en Lene Mostert (gr.11)van Hoërskool Dirkie Uys was vanjaar as spankapteine gekies. Albert Loubser van Veeplaas Tydskrif het die beker aan hulle oorhandig. Lambrecht is vanjaar as die senior kampioen in die pluimvee-afdeling gekroon. Dit was ook Mostert se laaste kampioenskappe. Sy gaan volgende jaar poog om as Junior Beoordelaar te kwalifiseer.

Promosie:

Pick n Pay Malmesbury het by die vroue-oggend van die Malmesbury Skou 'n kompetisie geloods waartydens 'n gas van die oggend n R1000 Pick n Pay-koopbewys kon wen indien hulle die winkel se Facebook-blad besoek en 'Like'. Hier oorhandig Lizette Lewis (kliëntediens-bestuurder van Pick n Pay Malmesbury) die koopbewys aan die wenner, Theresa Loubscher Basson.


NUUS • NEWS

9

19 Oktober 2016

Dagboek • Calender

Join us for a Family friendly day in the country side and indulge in the ever popular Groote Post Country Market afterwards Bookings : info@evokeevents.co.za Laerskool Swartland 31 Oktober: Begrotingsvergadering om 19:00 by Laerskool Swartland in die Skoolsaal. Porterville Lionsklub 5 November: Potjiekoskompetisie by Porterville Dam. R150 per pot (span van 2 lede). Ingangsfooi beloop R30 vir toeskouers. Inligting en inskrywings by alle Lions lede. Evita se perron 5 November: Evita se perron present Mike McCully and the Harmonix at 19:00 (show starts at 20:00) Duration of 2 hours and 40 min. R100 per person For bookings call 022 492 3930 or bookings@evita.co.za

Kansa en Die Nessie 19 Oktober: Kansa en die Nessie bied op Darling ‘n pretstap ter bewusmaking van borskanker aan. Deelnemers spring om 09:00 by Die Nessie weg tot by Die Fokus-gebou om te luister na ‘n borskanker-inligtingspraatjie. Vroue sal hier ook geleer word om hul eie armbandjies te ontwerp. Deelnemers stap daarna weer tot by die sportgronde waar hulle Zumbalesse sal ontvang. Verversings sal deur die oggend uitgedeel word. Donansies is welkom, maar toegang is gratis. Onthou om pienk aan te trek. Koring & Skaapstudiegroep 19 Oktober: Die Koring en Skaapstudiegroep hou hul Algemene Jaarvergadering om 19:00 by die Sportsentrum Laerskool Swartland. Die spreker is Gerrie Vosser van Drone World oor die Gebruik van UAV's (drones vir landbou en sekuriteit op plase) Moorreesburg Sakekamer 20 Oktober: Die ledevergadering van die Moorreesburg Sakekamer om 18:30 by Jan Basson-saal. Die spreker vir die aand is David Malherbe van Jedidiah. Kostes beloop - Lede @ R50 en Nie -Lede is R60. Navrae - Kontak Ennerien by 084 307 3855 of e-pos: info@bolanddiesel.co.za

on of 1 hour. R120 per person / R100 students For bookings call 022 492 3930 or bookings@evita. co.za Kansa op Darling 26 Oktober: Inwoners is welkom om ‘n gesondheidsdag, aangebied deur Kansa op Darling by te woon waartydens borsondersoeke, bloedrukmetings en voetmasserings vir vroue binne die VGK Kerk beskikbaar sal wees. Mans is ook welkom om PSA vingerprikke vir prostaatabnoramiliteite te laat doen. Die Kansa-kantoor op Malmesbury gaan op 26 Oktober ‘n tydelike kliniek vanaf 08:00 open. Materiaal vir Pink Trees for Pauline is ook teen R25 per meter by die kantoor beskikbaar ACVV Aandskemering 26 Oktober: Kom geniet heerlike afvalkerrie of vaal teen R50,00 per bakkie. Vir navrae kontak : 022 482 1466 Moorreesburg RVK 29 Oktober: Moorreesburg RVK hou hul jaarlikse afskeid en bekeruitdeling om 16:00 - 23:45 by die Rosenhof Gemeenskapsaal. Kostes beloop R75 per persoon. Kaartjies is beskikbaar by bestuurslede

Malmesbury Rugbyklub Bloues 22 Oktober: Malmesbury Rugbyklub hou hulle jaarlikse bekeruitdeling om 16:30 by die Malmesbury Gevangenes. Kostes beloop R50 per enkel en R80 vir dubbelkaartjie. Kleredrag is semi-formeel. Partytjie vanaf 18:30 tot 02:00. Kaartjies is beskikbaar vanaf 10 Oktober by spelers en bestuurslede.

Basaar - Aandskemering 29 Oktober: Kom hou basaar saam met Aandskemering met al die lekkernye wat daarmee saamgaan. Bestellings vir wegneem-middagetes kan geplaas word. Die ete sluit in - braaitjoppie, wors, sosatie, aartappelslaai en kerriewortels @ R60,00. Ook nagereg teen R5,00 Verdere navrae kontak : 022 482 1466

Evita se perron 22 October: Evita se perron present The Magic of Charles Tertiens at 19:00 (show starts at 20:15) Durati-

Groote Post Country Run 30 October: 4 km fun run (Ommie Dam); 13.5 km (Atlantic View); 18 km (Bobejaanberg Challenge).

Darling College Golf Day 12 November: Come join in the golf day at the Darling Club. American Scramble. Maximum of 2 / min 1 - beginner in a 4 ball. Staggered start at 9:30. Cost : R250 per person or R1000 per four ball.

Contact : Wilna de Clerk 0826553208 / wilna@grootepost.co.za or Darling Gholf Club at 022 492 3013 CCHS Awareness Day 12 November: It is CCHS Awareness Day. Join us as we take the streets. Start at 10:00 from the St Thomas School with music, jumping castle, food stalls fun activities, lucky draws and prizes to win. R10 per person. Come show your support. For further information contact Liezel at 072 445 3650 or Christopher at 082 604 7023 Evoo Expo 12 November: Come join us for the Extra Virgin Olive Oil Trade Expo at the Olive Boutique in Riebeek Kasteel For further information : www.evoo.co.za St Michaels Primer 18 & 19 November: Funfair/Pretpark op St Michaels Primer sportgronde. Vrydag om 15:00 tot laat en Saterdag vanaf 15:00 tot 24:00. Kaartjies vir ritte is reeds beskikbaar by opvoeders. Toegang is R10. Verskillende kompetisies gaan gehou word. Navrae : 022 485 7101

Kerke • Churches

AGS Corpus Christi, Malmesbury 23 Oktober - Sondag-oggenddiens om 09:30 en die Prediker is Beth Arendse. Sondagaand diens om 18:30, en Magrieta van Rooyen bring die woord. Navrae: 073 447 2902.

Shofar 23 Oktober: De Waal Esterhuizen preek Sondag om 9:30, Voortrekkerweg 48. Malmesbury Navrae: 022 482 4640.

Volle Evangelie Kerk Wesbank Sondag-erediens 10:00, kinderbediening 09:00, biduur Dinsdae 19:00 by die kerk, Fresialaan 17. Navrae: 022 486 4498; Pastoor Andrew Mesani, 076 827 9054.

Victory Praise Chapel Christian family church services at 09:00 every Sunday, prayer starts at 08:30, Dr Euvrard Street Malmesbury. Contact Pastors Hannie: tel 074 153 0519 or email: info@vpci.org.za.

PPK Bethesda Malmesbury Om 10:00 oggenddiens en aand om 18:30. Navrae: Pastoor Kobus du Plessis, 083 722 7787. Malmesbury Methodist Church Methodist Church in St. Thomas Street, Malmesbury; 09:15 Sunday Worship Service - All are welcome. 08:15 Sunday School; Tuesday Evening Prayer meeting 19:00 at the church. Any further enquiries contact Rev. Anele Bonoyi 083 633 7017. Royal Impact Temple Sundays : Empowerment : 09:00 - 10:45 am Tuesdays : Miracles & Deliverance : 06:00 - 7:20 pm Thursdays : Bible Study : 6:00 - 7:20 pm Your host : Pastor Benson & Dr Sisalindele Okposio, Venue : 7 Hoog Street, Off Bokomo Road, Malmesbury 022 487 1224 or 074 2497168

River of Life Christian Fellowship Sunday Service 10:00. Home cells: Wed evening services in English. Church in Darling Rd (opposite Prima Bande). Enquiries: Pastor Joshua Motemeri, 084 471 7914. Pro Gratia Malmesbury Volgende diens sal 23 Oktober om 09:30 wees by Mount Royal se konferensiefasiliteit. Navrae: Maandae tot Donderdae, 08:00 - 14:00 by 022 487 3233. House of Prayer/Huis van Gebed Malmesbury Sondae om 10:00 by St Thomas Primêr in Wesbank; Dinsdae om 19:30 by Tortelduifstr 46. Kontak Hein Marais, 072 170 9766 of past. Ken Pattison, 083 498 2990.


10

NUUS • NEWS

19 Oktober 2016


NUUS • NEWS

11

19 Oktober 2016 Betrekking Vacancy Join my AVON TEAM Today. Earn money. Be your own BOSS. Work from HOME. Contact 076 122 9972 #2800 ---------------------------------GESOEK : Elektrisiën Malmesbury. Faks asb cv na 086 539 1632 #2934 Dienste Services ABC Partytjies - Jy kies die tema, ons doen die res. Ook verhuring van dekor en springkastele. Elsa 078 544 2038 of elsa@ abcpartytjies.co.za #2393 Gelukwensings Congrats

Gelukkige tweede verjaardag ELIGH MATTHEW. Alles wat voorspoedig is vir jou lewenspad. Baie lief vir jou grootseun. Van: Mamma #2935 ---------------------------------WHO TURNS 10 ON 18 OCTOBER

Mamma's Queen. You'll never see a heart as beautiful, fight so tough, focused, wearing her own crown proudly. So you ask, whats a hand with a Queen included - A Winner. Don't leave God's hand. From: Mamma, Pa en Boeta Luchiano #2936 ---------------------------------Happy Birthday, Ma's big girl. You must enjoy your day. God bless. From: Ma Annie & Pa Jerry #2937

LUCHIANO, Happy Birthday my baby. Don't worry. God is never blind to your tears, never deaf to your prayers and never silent to your pain. He sees, and hears and will deliver. From: Mom, Dad & Tiahana #2938 ---------------------------------Happy Birthday my grandson. When I think of the goodness of Jesus and all He has done for you - My soul cries out Thank God for saving you. From: Grandma Annie & Grandpa Jerry #2939 ----------------------------------

WOW! vandag vier ELIZABETH LAURIKA SKIPPERS (Betty) haar 45ste verjaarsdag. Ons sê dankie vir ons Hemelse Vader vir 45 jaar. Baie dankie vir Mamma se liefde en geduld vir ons. Mamma is en bly ons steunpilaar. Ons is baie lief vir jou. Van: Justine, Kusay, Brioné en kleinkind - Otavia #2940 ---------------------------------Raai wie word 45. Elizabeth Laurika Skippers. Baie geluk met jou geboortedag ou sus. Ons is baie lief vir jou. Jy

moet altyd lief bly om te draf. Van jou vier susters van Mitchell's Plain #2941 ---------------------------------Wow!!! Bettie, baie geluk op jou geboortedag. Mag daar nog baie jare voorlê vir jou. Ons is baie lief vir jou. Van: Regan en Brioné #2942 ---------------------------------Raai wie word 45??? Bettie ons Vinkstraat se vriendinne sê baie geluk met jou geboortedag. Lekker verjaar. Louisa, Annemarie, Antie Christina, Lorna en Lizzie #2943 ---------------------------------KYK WIE WORD 10 JAAR OUD OP 20 OKTOBER NATHAN KYLE BRILL

Ek is baie lief vir jou my tortelduifie. Jy moet lekker verjaar en mooi leer. Van: Ouma, Oupa en Mischa #2944 ---------------------------------Geluk Boeta met jou verjaarsdag. Mag jy 'n mooi dag hê. Baie lief vir jou. Van: Mammie, Daddy, Ousus en Ouma #2945 --------------------------------RAAI WIE WORD 31 OP 19 OKTOBER

RIDUAN DYASON Baie geluk met jou verjaarsdag. God se rykste seën word jou toegebid. Jy moet lekker verjaar en geniet die dag. Bly die persoon wat jy is. Liefde: Ant Tessa, oom Michael en kinders #2946 ---------------------------------MELKIESA WARRIES 18 Oktober 2016

Baie geluk met jou eerste verjaarsdag en alles wat mooi is. Van: Mammie, Daddy, Suster, Ouma, Oupa, Peetpa en Peetma #2947 ---------------------------------RAAI WIE WORD 21 OP 19 OKTOBER

Baie geluk met jou mondigwording. God se rykste seëninge op jou pad vorentoe. Stel God eerste in jou lewe en al die ander dinge sal bygevoeg word. Geniet jou dag!!! Liefde: Rachel Goliath (Tietie), Daniels familie en Monnies familie #2948 ---------------------------------Raai wie raak 21 op 19 Oktober - DENIEL APRIL. Geluk met jou mondigwording. Mag jy 'n geseënde dag hê. Van: Anneke en kinders #2949 ---------------------------------Raai wie verjaar vandag op 19 Oktober 2016. DANIEL APRIL (Myre). Mag jy al die geluk ontvang wat jou hart kan hanteer, al die glimlagte wat 'n dag kan bring en al die seëninge wat 'n leeftyd kan gee. Lekker verjaar. Liefde: An Nobie, oom Pikes, Zane en Cloé. #2950

---------------------------------Baie geluk Daniel met jou verjaarsdag. Ons wense vir jou is dat God jou moet bewaar en styf aan Sy boesem moet hou. Baie lief vir jou. Priscilla en Kyra #2951 ---------------------------------Mag jy vandag heeldag jou koffie uit jou piering drink, omdat jou beker oorloop van seëninge direk van Bo!! Wonderlike, geseënde daggie vir jou. Christolene, Vincent en Zia #2952

DENEAKE PETERSEN. Op 23 Oktober 2016 vier jy jou eerste verjaarsdag. Mag God jou ryklik seën. Van: Mamma en Dadda #2953 ---------------------------------RAAI WIE WORD EEN

20 Oktober 2016 - Geluk Mammie se engel met jou eerste verjaarsdag. Jy moet lekker verjaar. Van: Mammie, Daddy, Vantéen Haygen #2954 ---------------------------------Geluk ons engelkind Howard April, met jou eerste verjaardag. Lekker verjaar en ons is baie lief vir jou. Van: Ouma en Oupa #2955

Aan 'n vriend en suster in die Here. Baie geluk met jou 30ste verjaarsdag op 16 Oktober. Alle seënwense vorentoe en mag daar nog vele wees Mulla. Ons is baie lief vir jou. Van die Shakers and Movers in die Kliek en Fabulous 4. #2956 -----------------------------KYK WIE IS EEN OP 18 OKTOBER

NATHAN PIETERSEN - Ma se blompot. Geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog vele jare wees vir jou. Jy moet jou dag geniet. Van: Ouma, Ma, Pa, Glenda, Tesnick en Antie Pellie #2957 ----------------------------------

Raai wie is 'n volle vyf op 20 Oktober 2016. Baie geluk PIHAYCO ARRIES. Hoop jy gniet jou dag. Mag ons Liewe Vader jou nog vele jare met ons spaar. Van: Mammie, Darra en ousus Aliyah #2958 ---------------------------------Geluk Boeta met jou vyfde verjaardag. Hoop jy geniet die dag met ons. Klompe liefde. Van: Weezy en Nithe. #2959 ---------------------------------Baie geluk met jou

verjaardag. Mag jy nog altyd die woelwater en glimlaggende seuntjie in die Arries familie wees. Liefde - Tannies en Ooms. #2960

HAILLEY-JANE - Raai wie word drie op die 23ste Oktober. God se rykste seëninge vir jou . Van Mamma, broers en susters. #2961 ---------------------------------Hailley-Jane. Happy Birthday. Enjoy your day. Lots of love from uncle Brain #2962 ----------------------------------

CELESTON GOMAS 24 Oktober en MARILY GOMAS - 23 Oktober Baie geluk met die herdenking van julle geboortedae. Mag dit super spesiale dae wees en mag die nuwe lewensjaar vir elkeen net die beste inhou. Dankie vir die absolute staatmakers wat julle is. Liefde: Zandré, Rendal en Zayron #2963 ---------------------------------Baie geluk met Mammie en Pappie se verjaarsdae. Dankie vir al jul liefde en opofferinge vir ons twee. Ons waardeer dit baie. Liefde Andrid en Aiden. #2964 ---------------------------------My mooiste wense gaan aan julle op jul verjaarsdae. Mag liefde vrede en geluk julle daagliks vergesel. Dankie dat ek en ons familie altyd op jul kan steun. Baie geluk my kinders. Liefde Mamma en uncle Pieter #2965 ---------------------------------Baie geluk met julle twee se verjaarsdag. Ek wens vir julle alles wat mooi is vorentoe. Sussa, my "partner", jy maak my dag - jy weet net hoe. Dankie vir julle liefde teenoor my en my kinders. Liefde: Hannelie, Yulin en Grayton #2966 ----------------------------------

My beste Sussa. Baie geluk met jou verjaarsdag en alles wat mooi is vir jou met die pad vorentoe, en dat daar net goeie dinge op jou pad sal kom. Dankie vir alles wat jy vir my en die ander twee helftes van my beteken. Ons waardeer alles opreg. Jy is elke dag dieselfde, altyd met 'n glimlag op jou gesig. Jy moet lekker verjaar. Met liefde: Mashe, Caylum en Marno #2967

ANNA ARENDSE - Baie geluk met jou verjaarsdag en ek bid dat God jou ryklik sal seën en nog baie jare spaar. Van: Mariehet Arendse en familie #2968

CARL (KALLIE) WANEBURG (19.10.2015)

Baie geluk met jou sesde verjaardag, ons engeltjie ANDREA. Jy is 'n sonstraal in ons lewe. Dankie Liewe Here vir haar lewe. Van: Oupa, Ouma, Tannie, Uncle, Ouboet, Mammie, Pappie, Willnica & Duane Jnr #2969

DILLIAN B. B. BESTER Vier sy 22ste verjaarsdag op 21 Oktober 2016. Ons is baie lief vir jou en mag jy 'n geseënde dag geniet. Van: Mamma, Pappa, Berenice, Brendeline en Kayla #2970 Memorium In Memoriam

SARIE ARENDSE 18 Oktober sal dit twee jaar wees dat u, u aardse woning verlaat het. Ek dank God dat Hy u op my pad gebring het. Ek mis u oneindig baie. Ja, die leiding, grappies en net saam wees. Weet u is veilig. Rus sag. Van: Georgina #2971 ----------------------------------

STEPHEN MARTIN WEST Op 19 Oktober is dit twee jaar wat die Hemelse Vader jou kom pluk het. Die gemis is nog groot. Van jou ma, suster Debbie, Kayla en Norton #2972 ---------------------------------JOHN EDAS

My man, dit is vandag 'n jaar na jou dood. Omdat jy weg is, beteken dit nie my liefde vir jou is verlore nie. Ek verlang na jou. Ons huwelik was en is die mees belangrikste teken in my lewe. Die gemis is groot, maar die genade van ons Vader hou my op koers. Lief vir jou. Tot weersiens. Jou vrou, Sarah #2973 ---------------------------------Oupa, ons mis vir jou baie. Die verlange eet ons op. Dit voel Oupa bly nog steeds by ons. Ek sal nooit die dae vergeet hoe Oupa my getug het as ek stout was nie. Dit het my herinner hoe lief Oupa vir my was. Ek is lief vir Oupa ook. Van jou kleinkind: Jamie-Lee #2974 ---------------------------------Ons verlang verskriklik na Dare. Dit is alweer amper 'n jaar na Dare se dood, maar dit voel nog steeds soos gister. Daar is nie 'n dag wat verbygaan wat ek nie aan Dare dink nie. Dit voel Dare het nie vir ons verlaat nie. Van jou seun: Dowayne #2975 ----------------------------------

'n Jaar is verby. Die skeiding was so skielik, maar vrede en berusting het gekom, alleen van die "Vredemaker". Van: Betta en kinders #2976 ---------------------------------In a twinkling of an eye you left us to a better place. We treasure your memories. From all the Family #2977 Te Huur To Let Kantoorspasie te huur in Malmesbury - 200m². Kontak 078 801 8137 vir meer besonderhede of om te besigtig #2123/48 Te Koop For Sale Gekomposteerde mis te koop tot einde November. 50kg sakke, R40/sak, aflewering ingesluit, minimum bestellings van 10 sakke. Skakel Laetitia Walters 082 780 9422 #2768 ---------------------------------MOORREESBURG - 6x Eenman woonstelle (Bachelors). Goed geleë naby N7 @R500 000,00. Goeie huur-inkomste, Skakel 082 780 1380 #2978 ---------------------------------Stokvis Fillette @ R200/ boks; Stokvis porsies @ R150/boks; Stokvis @ R55/kg asook Snoek. Visvingers en Viskoekies @ R45/kg. Skakel 022 487 3265 / 084 250 2460 #2871


courant

Tel: 022 487 3221

Kampioene:

Dié sewesrugbyspan van Schoonspruit Sekondêr het aan die Wes-Kaap se skole-sewestoernooi deelgeneem en is as die kampioene gekroon. Bo is Theodre Louw, Adrian September, Keanan Majiet, Lee-Jo Joubert, Jason Sass (kaptein), Manuel Geduld en Ajay Larey. Agter is Terence Lesch, Damian Fredericks, Keanan Solomons en Conner Mahoney.

Krieket: Die Malmesbury Krieketklub

se spanne het die naweek kragte gemeet teen Worcester, Piketberg en Clanwilliam. Bo is Donovan Dudley van die tweedespan in aksie teen Piketberg. Die eerste span het teen die span van Worcester te staan gekom en met 84 lopies gewen. In die tweede spanne se kragmetings, het Piketberg met nege paaltjies geseëvier. Die derde span van Malmesbury het Clanwilliam Essex met 11 lopies verslaan. Saterdag speel die klub weg teen Saron. Sien uitslae regs.

SA se kampioen van kampioene: Anrich Philips van Malmesbury is by die onlangse SA-gewigoptelkampioenskappe as die Kampioen van Kampioene gekroon. Anrich, met 'n liggaamsgewig van 54.9kg, het in die 56kg-afdeling deelgeneem. In die opraap-en-hurksit het hy 93kg opgetel en in die opraap-en-uitstoot het hy 120kg bo sy kop uitgestoot. By hom is sy afrigter-pa en ook skeidsregter, Willem Philips.

19 Oktober 2016

19 Oktober 2016

Rugby: Kea-

nan Solomons van Schoonspruit Sekondêr op Malmesbury is aangewys as die o.15 speler van die jaar. Hy is ook benoem as mees toegewyde speler van 2016. Solomons is ook onlangs in die o.15-Wes-Boland rugbyspan opgeneem.

NUUS • NEWS

SPORT

dié

12

Tennis:

Malmesbury Tennisklub se vroue A-span het Saterdag tuis teen die span van Vlottenburg gespeel. Bo voer Antonette Snyman 'n perfekte hou uit. Sien uitslae regs.

Sportuitslae

Sports results

Riebeek Vallei Wedvlug Klub Springfontein 1 Mentoor Hokke; 2 Alex Fam; 3 Mentoor Hokke; 4 Persens Hokke; 5 Mentoor Hokke; 6 James Hokke; 7 James Hokke; 8 Alex Fam; 9 Mentoor Hokke; 10 Alex Fam Malmesbury Gholfklub Woensdag Sundowner- 12 Oktober : Enkel Stableford Cara Vlok 22; Eric Februarie 21; Peter February 20; Gerhard Spangenberg 20 Vrydag Sundowner- 14 Oktober : Enkel Stableford Andre Uys 22; Kobus Myburgh 21; Pieter February 20; Sakkie Klasen 17 Saterdag, 15 Oktober- Beterbal Vermenigvuldiger N White & D van Onselin 83; Appie van der Merwe & Frans Destroo 80; Rosco Liedeman & Ian Adams 79; Eben Lingeveldt & John Smith 78 Malmesbury Krieketklub MKK2 kolf eerste en teken 80 lopies aan. Beste kolwers is Donovan Dudley met 18 en Marco Dyson met 18. Piketberg2 wen met 9 paaltjies. MKK1 teen Worcester op Worcester. MKK kolf eerste. Teken 202 aan. Beste kolwers Keith Bruintjies 42, Divann Robertson 32, Devon Smith 36. Worcester Moslems teken net 118 aan. MKK beste boulers is Divann Robertson 2/14, Edwin Leander 2/11 en Devon Smith 2/23. MKK wen met 84 lopies. Sondag 16/10/16 speel MKK1 teen Clanwilliam Essex op Moorreesburg. MKK kolf eerste en teken 91 lopies aan. Beste kolwers was Tevin Timotheus 18, Divann Robertson 15, Riaan Vercuil 14. Clanwilliam Essex teken aan 81 almal uit. MKK beste boulers was Divann Robertson 3/16 en Krisnan Oosthuizen 2/11. MKK wen met 11 lopies. MKK se volgende wedstryd is die komende Saterdag 22 Oktober 2016 teen Saron (weg) se tweede span. Piketberg Krieket Klub Piketberg 1 teen Worcester United Beste Kolwers: P. Dietrich 59 G. Brink 39 Beste Boulers: D. April 4/27. L. Ochkhuis 2/23 Piketberg wen met 19 lopies Piketberg 1 teen Spes Bona (Sondag) Beste Kolwers: L. Fredericks 121 Not Out Beste Boulers: G. Brink 3/23, V. De Wee 2/23 ,R. Maarman 2/21. Piketberg wen met 7 Paaltjies Piketberg 2 teen Malmesbury KK Beste Kolwer: R. Maarman 48 Not Out, W. Kayster 30 Not Out Beste Boulers: V. Titus 2/19 T. Kok 2/15 C. Brink 2/25. Piketberg wen met 9 paaltjies Malmesbury Tennisklub Mans: Malmesbury A verloor teen Van der Stel met 4 wedstryde teen 2 Braam Isaacs v Federico Coppini 6-4;3-6;8-10 Dmitri Marais v Casper Steenkamp 3-6;3-6, James Howard k Gianluca Sola 7-5;6-0; Jarryd Howard v Onbekend 6-7;61;6-10 Braam Isaacs & Dmitri Marais k Frederico Coppini & Gianluca Sola 6-4;6-3; James Howard & Jarryd Howard k Casper Steenkamp & Onbekend 0-6;2-6 Malmesbury B verloor teen Country Club 4 wedstryde teen 1 Daniel Beukes v Abrie Nel 2-6;0-6; Wian Beukes k Gerald Painter 6-3;1-6;10-6; Irwan Tuirner & Johan Burger v Ubert Brondy & John Seamore 3-6;3-6; Daniel Beukes & Wian Beukes v Ubert Brondy & John Seamore 1-6;2-6; Irwan Turner & Johan Burger v Abrie Nel & Gerald Painter 4-6;0-6 Malmesbury C wen Rekreasie met 4 wedstryde teen 1 John Turner k Pieter Joubert 7-5;0-6;11-9; John OReily v Attie Britz 1-6;5-7; Gerald Howard & Martin Nel k Athol Woods & Danie Olivier 6-1;6-1; John Turner & John OReily k Athol Woods & Danie Olivier 6-2;6-1; Gerald Howard & Martin Nel k Pieter Joubert & Attie Britz 6-0;6-0 Vroue: Malmesbury A verloor teen Vlottenburg 4 wedstryde teen 1; Kim Titus v Lene Ehlers 1-6;1-6; Antonette Snyman v Rianne Oosthuizen 0-6;1-6; Zandra Prinsloo & Elizma White v Riana Bezuidenhout & Magrieta Bothma 4-6;3-6; Kim Titus & Antonette Snyman k Riana Bezuidenhout & Magrieta Bothma 6-4;7-5; Zandra Prinsloo & Elizma White v Lene Ehlers & Rianne Oosthuizen 0-65;2-6 Malmesbury B teen Paarl – Paarl gee wedstryd prys.

Die courant swartberg 19 okt 2016 392  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you