Page 1

courant

gratis

Uitgawe 193

die

swartland en weskus

tel 022 487 3221

3 Oktober 2012

hugenotestraat 24, malmesbur y

Oktober is nasionale maand vir die bejaardes en ons fokus op bladsye 4, 5 en 6 op diegene wie se grysstof ons nooit verlore kan laat gaan nie! Swartlandse fotograaf en kunstenaar Tracey Derrick het hierdie foto verlede jaar gebruik in haar projek ‘The Domino Effect’; ‘n kunsprojek waartydens sy op Hermon gefokus het vir haar deelname aan ‘n VANSA (Visual Art Network of South Africa)-kunsaanbieding, met die tema ‘2010 Reasons to Live in a Small Town’. Sy het hierdie foto genoem: ‘Senior Burgers, Rondeheuwel’, nadat die foto destyds op dié plaas buite Hermon geneem is. Tracey se foto-uitstalling van die Dominoprojek is tot 21 Oktober te sien in die Goeie Hoop Galery in die Kasteel in Kaapstad, as deel van die Maand van Fotografie-Fees in Kaapstad.

Stewige graanoes verwag

Graanvooruitskattings vir koring, kanola in Swartland gunstig

‘n Koringoes van 470 000 ton word vanjaar vir die Swartland verwag, volgens die graanoesvooruitskattings van Johan de Lange, hoofbestuurder: produkte van Kaap Agri op Porterville. Sy skatting vir die Suid-Kaap is 280 000 ton, wat neerkom op ‘n verwagte WesKaapse oes van 750 000 ton. Die verwagte koringoes van 470 000 ton in die Swartland vanjaar is byna 45 000 ton meer as verlede jaar se oes van 425 580 ton in die Swartland. In die vorige jaar (2010-11) was die oes heelwat laer, 372 360 ton. In 2007-08 is ‘n volle 65 000 ton meer as vanjaar se koringoesvooruitskatting. As vanjaar se vooruitskatting reg is, sal dit presies dieselfde wees as die oes van 2005-06, toe dit ook 470 000 ton was. Vanjaar is daar volgens De Lange ongeveer 12 000 ha kanola in die Swartland aangeplant, teenoor ongeveer 170 000 ha koring. Die eerste produksieskatting van die nasionale oesskattingskomitee vir die WesKaap beloop 734 400 ton. Die gemiddelde opbrengs oor die afgelope agt jaar beloop 2,4 ton/ha, volgens De Lange. “My verwagting is dat graankwaliteit, ten spyte van bogemiddelde oesverwagtinge, steeds goed gaan wees, aangsien kumu-

latiewe reënvalsyfers nie bogemiddeld gedurende die produksieseisoen was nie. “Dit veroorsaak dat die doeltreffendheid van stikstof-toediening deur die seisoen baie goed was,” het De Lange per e-pos op navraag van die courant oor die oesvooruitsigte geantwoord. Volgens hom het die Wes-Kaap (Swartland, Suid-Kaap en Overberg ingesluit) vanjaar feitlik die helfte van Suid-Afrika se koring aangeplant. In 1990 was dit minder as 30%. Sedert 2005/06 het koringaanplantings in die Swartland met 16,1% gedaal, terwyl die daling sedert 2008/09 reeds 27,5% beloop.

Daar word volgens De Lange egter ‘n stadig stygende tendens in kanola aanplantings in die Swartland waargeneem. Lupienaanplantings toon ook ‘n stygende tendens en ongeveer 14 500 ha soetlupiene is vanjaar in die Swartland aangeplant. Wat reënval betref het sowel Malmesbury as Porterville baie hoë reënvalsyfers in Augustus gehad, gemeet aan die afgelope vier jaar se gemiddeld. In albei distrikte het meer as 100 mm reën geval, teenoor Malmesbury se gemiddeld van onder die 80 mm en net bo 60 mm in die Porterville-omgewing. Daarteenoor was Julie en September ef-

fens ondergemiddelde reënmaande in sowel die Malmesbury- as Porterville-omgewings. Die geakkumuleerde gemiddeld by Malmesbury vir die eerste nege maande vanjaar is oor die 400 mm – feitlik dieselfde as 2010, maar teenoor 2011 se onder die 400 mm, en 2008 en 2009 wat albei bo die 600 mm was. Die afgelope vier jaar se gemiddeld in die Malmesbury-omgewing is bo 500 mm en byna 600 mm in die Porterville-omgewing. Die damvlakke lyk eweneens gunstig. Die Voëlvleidam naby Gouda is tans 101% vol, teenoor verlede week se 100%. Die waterinhoud beslaan tans 158,6 miljoene kubieke liter. Dit is meer as 9 persentasiepunte meer as die 91,8% op die ooreenstemmende tyd verlede jaar. Die Misverstanddam in die Bergrivier is tans 118,1% vol, meer as 3 persentasiepunte meer as verlede week se 114,4%. Die waterinhoud beslaan tans 6,5 miljoen kubieke liter. Die Misverstanddam was op dieselfde tydstip verlede jaar 112,1% vol. Al die damme in die Wes-Kaap is tans gemiddeld 92% vol, teenoor verlede week se 91,4% en verlede jaar se 85,6%, volgens die Departement van Waterwese. Die provinsie is effens beter voorbereid op die droeër somermaande, met 1,85 miljard kubieke liter se algehele waterinhoud.


courant

die

2

Lakse ouers of kinders Die groen koring op die lande van die Swartland lyk belowend en boere sien (effe versigtig optimisties) met afwagting uit na oestyd. Natuurlik (met die klem op natuur) is daar invloede van buite, maar ook heelwat wat die boer self kan doen. Net soos elkeen wat kinders grootmaak (groen koring op die lande) sommige invloede nie kan beheer nie, is daar genoeg wat jy kan doen in die opvoedingsproses. Daar is ook verantwoordelikhede. Een van daardie verantwoordelikhede is om jou kind verantwoordelikheid te leer en (volgens wet) ook om hom/haar skoolonderrig te laat kry. Daardie onderrig word nie om dowe neute gedoen nie en behels ook nie net eng akademiese opleiding nie. Ongelukkig is daar ‘n groeiende tendens van ouers wat kinders goedsmoeds uit die skool laat wegbly vir elke bakketel en hul eie gerief. Ander ouers neem ‘n laissez faire-houding in oor hul kinders se opvoeding en leer hulle so dat dissipline en verantwoordelikheid op die skouers van ander, soos onderwysers, rus. Dat die tendens van kinders wat ná hul eksamens uit die skool kan wegbly “omdat daar niks aangaan nie” moontlik sy oorsprong by ledige skooldae het, mag in sommige gevalle so wees. Maar dan sou die antwoord baie eerder wees om dit met die betrokke skoolhoof op te neem en aan te dring op onderrig of programme eerder as dat dit nou in hierdie hedendaagse massaafwesigheid ontaard het. Met die beperkte onderrigdae sou mens dink dat dit van kardinale belang is dat elke dag optimaal vir onderrig aangewend word en dat ouers allermins sal bydra tot ‘n tipe onderwysverval. Hoe jy jou groen koring voorberei op die terreine waar jy wel ‘n rol kan speel, hang van jouself af. Wil jy ‘n slapgat geslag grootmaak en die wêreld instuur?

Kontak die courant by 022 487 3221 Faks: 086 699 6276; Redaksie - epos: redaksie@diecourant.co.za Advertensies - epos: admin@diecourant.co.za Rekeninge - epos: accounts@diecourant.co.za www.diecourant.co.za

dis goeie nuus deur: Dr. Andrew Bosman

Wat Verlang U?

Jesus en sy dissipels het naby Sigar gekom terwyl Hy en sy dissipels deur Samaria gegaan het. Die dissipels het gaan kos koop en Jesus het by die put van Jakob gesit . Dit was die sesde uur of twaalfuur middag, ‘n vrou het kom water skep. Met die terugkeer van die dissipels het hulle Jesus in gesprek met die vrou gesien. Tog het niemand dit gewaag om Hom te vra wat verlang Hy van haar nie? Waarom was Hy met haar in gesprek? Sy was ‘n Samaritaanse vrou en die Jode het nie met die Samaritane verkeer nie. Die dissipels het ‘n vrou gesien, Jesus het ‘n getuie gesien. Sy het haar waterkan daar gelaat en na die dorpie gehardloop. Sy het ‘n sewende man ontmoet!, maar is Hy nie dalk die Christus nie? Baie het haar gevolg en in Jesus geglo. Hulle het ook aan haar gesê dat hulle nie meer op grond van haar getuienis glo nie, maar op grond van wat hulle self gesien en gehoor het. Wat is die potensiaal wat ons in mekaar sien?

courant nuus

3 Oktober 2012

Pieter-Dirk Uys plant op Darling Keith Kirsten, bekende tuinboukundige, het Saterdag 500 bome na Darling gebring. Hy en Darling se bekendste tannie, Pieter-Dirk Uys (regs), het Acacias langs Evita Bezuidenhout-laan af geplant onder luide applous van omstanders. Op die foto lê Pieter-Dirk Uys die graaf in, terwyl Ivy Johnson (middel) en Keith Kirsten (regs) ook hand bysit.

Skoolgaan verpligtend tot op laaste dag, sê Mouton

Die verskynsel dat kinders deesdae tuisbly ná die eksamen of toetsreeks afgehandel is, of dat Ma, Pa, kind en hond gaan vakansie hou nog vóór die skoolklok vir die kwartaal lui, het die courant vrae hieroor aan skoolhoofde en die verteenwoordigers van die Wes-Kaapse Departement van Onderwys op Malmesbury, laat vra: By St Thomas Primêr sê die hoof, Michael de Kock: “Die ouers moet toesien dat hulle kinders skool toe kom, want ons gaan tot op die laaste dag aan met werk!” De Kock erken wel dat dit moeilik is om met werk aan te gaan as die helfte van die klas leeg is.”Ek sal bly wees as die ouers eers skool toe bel om te kontroleer as die kinders in kwartaaltyd sê dat hulle mag tuis bly.” Die hoof van Hoërskool Piketberg, Marius Scholtz, erken dat elke skool met dié probleem te kampe het. “Maar ons probeer dit voorkom deur eksamen/ toetse te skryf tot teen die einde van die

gewerk om afwesigheid te verminder en dit het goed gewerk: Ons skryf so gereeld as moontlik eksamen en toetse tot die einde van die kwartaal en verder moet die ouers wat hul kind huis toe of dokter toe laat gaan, self die kind by die skool kom afhaal. Dan moét hulle die volgende dag ‘n sertifikaat van die dokter of kliniek bring om hul mediese toestand te verduidelik.” Smit sê dat sy skool daarin glo dat hierdie gedrag (om tot die laaste dag skool by te woon) ‘n belangrike waarde van selfdissipline demonstreer. “Ons glo daarin om waardes by ons leerders vas te lê en nie bloot gedrag af te dwing nie.” Ian Erasmus van Laerskool RiebeekKasteel stem saam: “Ons het so ‘n tendens gehad, maar ons het dit verander: As ons vroeër eksamen skryf, gaan ons daarna met ons normale rooster aan, werk deur die vraestelle en bied ons aktiwiteite aan om die kinders te betrek tot die einde van die kwartaal. Ongelukkig leen die departement se vroeë datums vir punte inhandig einde November hom tot probleme, maar ons probeer dit omseil deur ons kleuresport en prysuitdeling te hou net Die Kringspanbestuur by Kring 1 op Malmesbury is Dianne voor die skole in Desember sluit. Philips, Johannes Mouton en Tony Johnson. Verder hou ons kwartaal, soos ons Juniemaand gemaak redenaarskompetisies en algemene kenhet. Ons kon dit nie hierdie kwartaal doen nis-vasvrae om die kinders te interesseer.” Reginald Kortje van Wesbank Senie, weens die prysuitdeling vroeg volkondêr op Malmesbury sê: “Ons het begende kwartaal. “Maar nou glo die ouers die leerders paalde regulasies en voorskrifte in plek dat hier niks aangaan nie - dit terwyl ons – ons moet dit maar net uitvoer! As die die vraestelle deurgewerk en vaslegging skole eers Vrydag sluit, het die prinsipaal by die leerders gedoen het! Die wegblyers gewoonlik ‘n probleem, want die kinders loop die werk mis en ons sien die tendens steur hulle net nie daaraan nie, al sit ons dat die ouers na die kinders luister en nie alles in plek daarvoor.” By Hoërskool Swartland op Malmesandersom nie!” By Hoërskool Dirkie Uys op Moorrees- bury stem die skoolhoof, Dirk Marais, burg, sê die waarnemende skoolhoof, saam: “Dié neiging (om tuis te bly) is Louwtjie Smit: “Ons het vanjaar baie hard kommerwekkend! Dis ‘n onding en die

ouers maak dit vir ons almal moeilik as hulle die kinders toelaat om tuis te bly. “Die vreemde verskynsel is dat dié leerders wat goed presteer, meestal dié is wat skool toe kom en ernstig is oor hul skoolwerk. Met Caps sukkel ons om deur die sillabus te kom, dus moet ons wérk en kan ons nie bekostig om een hele week te verloor nie! “Ons hou volgende maand ons strategiese beplanning en ons sal moet besluit om in 2013 ons toetse en eksamens tot aan die einde van elke kwartaal te skryf.” Die Swartlandse skoolhoofde stem daaroor saam dat die ouers hul verantwoordelikhede moet nakom en sorg dat hulle kinders skool toe kom totdat die skole amptelik sluit. Die kringspanbestuurder op Malmesbury, Johnnes Mouton, gebruik min woorde om sy mening oor die situasie te gee: “Dit is eintlik alles baie eenvoudig: Kinders moét elke dag hul volle skooldag in die skool wees, al skryf hulle eksamen. Die wet verplig kinders van 7 tot 15 om skool toe te gaan vir 27 en ‘n halwe uur per week en ons as kringspanbestuur én skoolhoofde is volgens die Departement se beleid daartoe verbind om toe te sien dat dit gebeur! “Dié reëling sluit graad 12’s in, behalwe vir die September-eksamen, wanneer martikulante voorberei vir die eindeksamen. “Ons maak geen vergunning in die November-eksamens nie – kinders moét elke dag in die skool wees tot op 7 Desember! Elke skool moet ‘n aktiwiteitsrooster aan ons voorlê oor hoé hulle die leerders gaan besig hou tot op die laaste dag – ek sal baie teleurgesteld wees as ek in kring 1 van één onderwyser hoor wat die leerders aanbeveel om in kwartaaltyd eerder tuis te bly!” Volgens Mouton gee die departement jaarliks die kwartaaldatums vir die volgende jaar baie vroeg uit (reeds in September), dus kan ouers hul vakansies vroegtydig só beplan dat kinders nie onnodig uit die skool gehaal hoef te word nie.


3 Oktober 2012

courant nuus

Wêreld se beste kortfilms op Darling te sien Van die wêreld se beste kortfilms is vandeesweek op Darling te sien. Evita se Perron op Darling is tot Sondag een van 300 plekke op 6 vastelande wêreldwyd waar gekyk en daarna gestem word vir die finaliste in die 15de Manhattan Short Film Festival. Darling is een van net twee plekke in Afrika waar na die tien finaliste, wat uit 520 inskrywings vanuit 49 lande gekies is. Dit is die derde jaar dat Darling op die

wyse vereer word. Elke kortfilm is 18 minute of korter. Almal wat die kortfilm bywoon mag agterna stem, waarna die stemme vanaf die nagenoeg 300 wêreldwye teaters aan die feeshoofkwartier voorgelê word, waar die wenner eerskomende Sondag in New York aangekondig sal word. Die vertonings is om 15:00 of 18:30. Besoek die webwerf www.evita.co.za of bel 022-492 3930 of rig navraag aan bookings@evita.co.za per e-pos.

Reeds 325 wilde varke geskiet op plase Altesame 325 wilde varke is reeds vanjaar in die Malmesbury-omgewing van kant gemaak in die Swartland-tak van die Suid Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging se wilde varkprojek. Die varke is op 22 plase in die omgewing van Malmesbury en omliggende gebiede geskiet as deel van die projek om die uitheemse varkprobleem wat die boere teister, op te los. Die vereniging het pas sy jaarvergadering gehou. Daar word beoog om een van die varke lewendig te vang sodat ‘n elektroniese kraag aangebring kan word ten einde sy eet- en trekgewoontes te monitor, aangesien dit kort-kort verander soos die verskillende gewasse wat verbou word, verander. Die spreker op die vereniging se jaarvergadering was Anton Bredell, die provinsiale minister van plaaslike regering, omgewingsake en beplanning. Hy het gepraat oor die voor- en nadele van skaliegasontginning by wyse van hidrouliese breking (“fracking”). Bredell het verwys na sy besoek aan Amerika en gesê niemand wil bekend maak watter soort chemikalieë gebruik word om volgens hierdie metode vir die gas te boor nie.

Hoewel ‘n groot hoeveelheid van die chemikalieë uitkom, is daar ‘n gedeelte wat ondergronds agterbly. Niemand is seker wat sal die langtermyninvloed hiervan wees op mens, dier en natuurlike waterbronne in die Karoo nie. Daar sal waarskynlik ‘n ontsoutingsaanleg by Mosselbaai opgerig moet word om in die groot vraag na water te voorsien. Dit sal dan met ‘n pypleiding of vragmotors tot by die mynperseel gebring moet word, wat reuse-pad- of spoorinstandhoudingskoste kan meebring. ‘n Ander moontlikheid is om eers gas te koop by Mosambiek, wat heelwat meer as Suid-Afrika het. Dit kan dan per see of pypleiding ingevoer word totdat hier ‘n besluit geneem is oor gasontginning. Die huidige bestuur is eenparig herkies vir nog ‘n jaar. Tersius Myburgh is gekoöpteer op die bestuur om te help met junior opleiding. Die volledige bestuur is Marius Cronjé (voorsitter), Dirk Bester (ondervoorsitter), Albert Theron (tesourier), Nellis Lotz (sekretaris), Riaan Muller (senior opleiding), Nico van Schalkwyk en Tersius Myburgh (junior opleiding), Louis Vermaak en Stephan Kühn (skietkoördineerders).

3

Maand vir Bejaardes: Op Malm-

esbury wag die ouer persone nie op die maand vir bejaardes om fees te vier nie: In die huis van Ian en Wendy Fleming is daar altyd musiek en hul kleinkinders is altyd welkom. Links van Ian is Fred Turner (10), voor is Irvan Turner (6) en regs is John Turner (13) en Bianca Turner met die dwarsfluit.


4

courant nuus

3 Oktober 2012

Aandskemering Tehuis vir Bejaardes

By op Malmesbury het ‘n nuwe nooduitgang aan die westekant van die siekeboeg groter veiligheid vir die inwoners verseker. Dié trap is vooraf vervaardig deur Landstaal en is later geïnstalleer deur Markus Koen. Jacques Swartz was die projekbestuurder. Op die foto is voor, van links: Markus Koen, Belinda Steenkamp (verpleegkundige); Vivien Steenkamp (Bestuurder van die Tehuis); Marieta Jooste (verpleegkundige), met Jacques Swartz agter.

Vier generasies

vroue het Maandag saam gekuier by Aandskemering Tehuis vir Bejaardes op Malmesbury. Ouma Elsie Kotzé (89) is ‘n inwoner van die tehuis. Hier is sy saam met haar agterkleindogter, Bianca MacLachlan, kleindogter Elmaré MacLachlan en haar dogter, Rina van Zyl (agter).

Stop osteoporose vroegtydig

Osteoporose is `n toestand waar beenweefsel verminder, die mikro-argitektuur van die been verander, wat dan kan lei tot `n verhoging in frakture byvoorbeeld die heup, werwelfrakture en die polsgewrig. Osteoporose of “die Stille Epidemie” word beskou as `n ernstige toestand wat pynloos vir jare kan voorkom en eers gediagnoseer word as die pasiënt `n fraktuur opdoen. `n Beendigtheidsmeting kan die diagnose van osteoporose bespoedig. Risiko faktore is kortliks • Ouderdom;

• Familiegeskiedenis van osteoporose of frakture (beenbreuke); • Liggaamsbou (klein geboude individue); • Rook / Alkohol misbruik; • Wanvoeding ; • Onaktiewe lewenstyl; • Langdurige gebruik van glukokortikoïde (kortisoon) en sommige ander medikasie; • Vroeë menopause; • Vorige frakture na minimale trauma. Bespreek spoedig met u huisdokter die risiko’s en moontlike verwysing vir `n beendigtheidsmeting.


3 Oktober 2012

courant nuus

5

Liggaam wil senior burgers help Die eerste dag van Oktober word wêreldwyd gevier om mense bewus te maak van die impak van ‘n ouer wordende bevolking en om te verseker dat mense met waardigheid verouder. Vanjaar se tema is “Die toekoms van langlewendheid” en gedurende Oktober sal Badisa en vele ander organisasies die soeklig op die ouer wordende geslag in Suid-Afrika laat val. Daar is duisende tehuise en bejaardesorg organisasies in Suid-Afrika, met Badisa onder die vernaamste verskaffers van dié diens in die Wes-, Oos- en Noord-Kaap, asook in dele van die Swartland. Die lewens van sowat ‘n miljoen mense is verlede jaar positief deur die organisasie beïnvloed. Badisa bestuur tehuise vir minder gegoede bejaardes, sorgbehoewende kinders en mense wat uit middel-afhanklikheid gerehabiliteer word - alles met uiters beperkte staatstoekennings, bydraes deur die publiek en bystand van

’n klein korps getroue vrywilligers, lui ‘n mediaverklaring van Badisa. Volgens ’n woordvoerder, Annemarie Bezuidenhout, volg die organisasie ’n effe ander benadering tot bejaardesorg as ander welsynsliggame en word op individuele behoeftes gefokus sonder om bekostigbaarheid en volhoubaarheid in te boet. “Ons streef ook na diens gegrond op geregtigheid, uitnemendheid en aanspreeklikheid,” sê sy. “Ons erken terselfdertyd ook die waardevolle bydrae van ouer persone tot ons gesinne, gemeenskappe en ons land. “Badisa is bevoorreg om na 8 968 ouer persone in 47 tehuise en 23 gemeenskapsgebaseerde sentrums om te sien. Dis ons strewe om die regte van ouer persone en hul regmatige plek in die samelewing te beskerm.” Bedrywighede is daarop ingestel om mense wat van die samelewing vervreemd geraak het weer daarby te laat inskakel en die negatiwiteit

Nadat die IGH-foundation (In God’s Hands) op Moorreesburg in Augustus ‘n gholfdag gehou het om geld in te samel vir toerusting vir die outehuis op die dorp, het AD en Kolie Spangenberg 22 beddens, 3 analise-masjiene en een suig-apparaat aan die tehuis oorhandig. By AD is Henry April van die Tehuis, saam met van die matrasse.

wat met eensaamheid en verveling gepaard gaan teen te werk. Deur aktiwiteite soos godsdiensbeoefening, gebedsbyeenkomste, fisiese oefening, orkeste, speletjies en stokperdjies word hul belangstelling gewek en potensiaal na vore gebring. Interaksie met plante en diere word ook aangemoedig en geleenthede geskep waar ouer mense andere, soms baie jonger as hulle self, kan help. Buiten dat dit hulle weer bruikbaar laat voel, word die gesinsmilieu waarin ons almal opgegroei het, herskep. Soos van ouds is ons weer omring deur familie en vriende van verskillende ouderdomme, lui die mediaverklaring. Bezuidenhout sê deel van hul unieke benadering is om familielede en ander vrywilligers aan te moedig om personeel en ander beroepsmense met die versorging van ouer mense te help. “Die fokus bly uiteraard op liefdevolle, opregte persoonlike sorg. Kinders en klein-

kinders word ook aangemoedig om gereeld besoek te bring en die proses van veroudering beter te verstaan.” Vrywilligers is ook welkom hul naaste versorgingsoord vir bejaardes te besoek. “Baie van die ouer mense het geen familie oor nie. Dis hoekom hulle ’n besoekie en ‘n geselsie so hoog op prys stel, ook om speletjies te speel of ’n entjie te gaan stap of by ‘n takie in die tuin betrokke te raak. Hulle waardeer dit ook verskriklik as iemand vir hulle kom lees of vir inkopies neem,” verduidelik Bezuidenhout. Skool- of voorskoolse groepe wat iets kom opvoer of sing word net so geniet. Bezuidenhout wys egter ook op die ewigdurende probleem om alles met kwynende bronne gefinansier te hou. Meeste van die inwoners is op klein maatskaplike toelaes of pensioene aangewese wat nie genoeg is om die volle koste van hul verblyf te dek nie. Daarom word hulp van individue en maatskappye baie waardeer.


6

courant nuus

3 Oktober 2012

‘Ek voel nie na aftree nie’ Pastoor Rezant (83) “Ons het deur twee tente heen kerk gehou. Die Here het ons daar beskerm! “Om in ‘n tent kerk te hou, is vir enige dominee ‘n groot uitdaging! Dis maar goed die nuwe kerk is nou amper klaar gebou, want as die wind waai, moes ons soms in die nag opstaan om die toue styf te trek sodat ons die tentkerk kon behou! “Dan moes ek my seun, my kleinseun en ander lidmate wakker bel om my te help.” Só sê afgetrede pastoor Henry Rezant van die AGS Kerk in Chatsworth, 83 jaar oud en steeds nie afgetree nie. Toe hy en sy vrou, Stella, ná hul eerste aftrede by hul seun in Chatsworth kom kuier het, was hy só aangegryp deur die geestelike hongerte in die omgewing, dat hy begin het om bidure en dienste in Chatsworth te hou. Ná hul vakansie in Chatsworth verstryk het, kon hy dit nie oor sy hart kry om die mense te

verlaat nie, sodat hy en sy seun daaroor gesels het, ‘n huis langsaan sy seun bekom het en sedertdien woon en werk pastoor Rezant en sy vrou op dié dorpie aan die buitewyke van Malmesbury. Reeds vir twaalf jaar wy pastoor Rezant hom geheel en al toe aan die behoeftes van ‘sy’ mense: Elke Maandag ry hy op eie koste na die Kaapse mark en Pick n Pay in die stad, waar hy die groente en vrugte wat uitgegooi word, in sy bakkie laai om Dinsdae uit te deel vir die bejaardes van die dorp. Donderdae ry hy weer Kaap toe, dié keer om gratis vrugte vir die tieners te bekom en dit Vrydae vir hulle uit te deel. Al is sy eie inkomste beperk, geniet hy dié diens aan sy medemens. “Dis vir my lekker om te sien as mense dit waardeer! Die behoeftes is so groot, want daar

Familiebyeenkoms by Huis Bergsig Die Beheerraad en personeel van ACVV Huis Bergsig nooi alle belangtellendes uit na ‘n gesellige familie byeenkoms Saterdag by Huis Bergsig, Riebeek Wes. Die tyd is 10h00 vir 10h30. Die amptelike program sal niks langer as ‘n halfuur duur nie. Johan Niewoudt, seun van mev. Bettie Niewoudt en sy boereorkes van Moorreesburg gaan sorg vir musiek.

Geen familiebyeenkoms kan natuurlik sonder lekker eetgoed wees nie: Ons bied skaap- en hoenderpotjie met rys aan, asook pannekoek, basaarpoeding en vars gebakte brood. Vanjaar wil ons graag die tuin uitbrei en sal dit waardeer as u ‘n stiggie of plantjie uit u tuin kan saambring. Bevestig asseblief u teenwoordigheid by 022-461 2535.

Kontak die courant gerus om te adverteer by 022 487 3221

is geen werksgeleenthede in Chatsworth nie en die vervoer na Malmesbury en Atlantis kos baie duur.” Terwyl die kerkdienste in die tentkerke voortgeduur het, het Pastoor Rezant begin bid vir grond om ‘n eie kerkgebou staan te maak vir sy gemeente. Hy het reeds op Robertson ‘n kerk vir sy gemeente daar gebou, toe hy die ou Lions Vrugtefa- Pastoor Henry Rezant briek vir R10 gekoop en omskep het in ‘n kerk vir die AGS-gemeente daar. “Daardie dag toe dié kerk geopen is, het die hele Robertson tot stilstand gekom om die inwyding te vier!” Intussen het ‘n oop erf oorkant sy huis op Chatsworth die pastoor se aandag getrek: “Toe ek die oop erf oorkant ons huis sien, het ek ‘n klip gevat, ons het dit gesalf en daar rondom gebid dat die Here gee dat ons die erf kry. “Ons het gebid dat as die Here dit vir ons laat kry, ons daarop ‘n kerk vir die Here sal bou. Nét daarna het die balju briewe uitgedeel oor dié erf en ons het ‘n bod ingesit om die erf te koop. Mnr. Anton Bredell (destyds die burgemeester) het my gebel dat almal wat tenders ingesit het vir Chatsworth-erwe, moet by wees as hulle die kissie oopmaak. Net ek het (namens die AGS-moderatuur) vir daardie erf aansoek gedoen. Toe kry ons die erf (nr. 485) vir R10 000! “Daardie klip (die bid-klip) is nou ingebou in die hoeksteen van ons kerk - ‘n teken daarvan dat die Here ‘n tafel dek in die woestyn!” Tans is dié beoogde kerk se fondasie reeds gegrawe, die sysaal is klaar gebou en die gemeente hou reeds weekliks hul dienste in dié sysaal.

Die “Greater Chatsworth Centre’ is die naam van die gebou, op die hoek van Milnerstraat en Vierde Laan, waarvoor Pastoor Rezant en sy gemeente letterlik elke sent vir die bouwerk van die Here afbid. “Ons is maar ‘n arm gemeenskap, maar die sysaal bied reeds plek vir 350 mense. As die kerk die dag klaar is, sal daar 1 000 mense in die kerk en sysaal kan pas.” Rezant vertel dat sy vrou baie hard saam met hom gewerk het in die verlede. Haar gesondheid vereis egter dat sy nie meer so aktief saamwerk soos vroeër nie. En die pastoor, wat nog daagliks hard werk? “Ek voel nogal nie na aftree nie, eers as die laaste kerkafronding gedoen is – miskien dan!” verklaar dié man, wat nog droom oor die aftreeoord wat nog opgerig moet word langs die kerk, sodat die bejaardes van Chatsworth die voordele van ‘n dienssentrum kan geniet, “met etes, uistappies en speletjies”. En as dit vir ons onmoontlik klink, vertrou dié stil man steeds, want “God kán die onmoontlike moontlik maak! “As Abraham met die Here kon onderhandel, kan ons dit ook doen, tot die voordeel van Chatsworth en sy mense!”

ACVV Dienssentrum hou Damestee Die ACVV Dienssentrum op Malmesbury het hul jaarlikse Damestee gehou met die gasspreker R Mostert, ‘n voorkomskonsultant van “Colour Me Beautiful”. Die Dienssentrum en mev Mostert het goedgedink om vir een persoon van die gemeenskap uit te sonder deur ‘n “makeover” te gee.

Die onderwerp van die oggend was “‘n Nuwe Jy“. Elke vrou het daar uitgestap met nuwe entoesiasme om haarself te laat goed lyk en goed te voel. Die Gim Trim-lede het ook hul vernuf gewys met drie lyndanse en so het hulle ook die vrouens geinspireer dat alles moontlik is.


3 Oktober 2012

courant nuus

Sakekamer hou Safari-ete Die Malmesbury Sakekamer hou eerskomende Dinsdag weer sy jaarlikse Safari-ete. Daar is voorsiening gemaak vir 100 persone op die busse, wat tussen 18:00 en 18:30 vanaf Basson en Louw in Vredestraat, oorkant die gimnasium, vertrek.

Mense wat die Safari-ete wil meemaak word versoek om vroegtydig te bespreek. Besprekings sluit op Vrydag 5 Oktober. Kaartjies kos R80 vir lede en R100 vir nielede. Mense met navrae kan Annabelle by 022-4821060 bel.

7

Kunste en Wyn in Riebeek

Kansa-pretloop word Saterdag gehou Kansa bied Saterdag ‘n 5km-pretloop aan op die Lelieblom-plaas naby Darling. Die wegspring is om 10:00. Pannekoek, worsbroodjies en koeldrank sal te koop aangebied word. Perderitte en speletjies vir kinders. Om na die plaas Lelieblom te ry draai ‘n mens vanaf die N7 in die Vredenburgpad af en hou vir nagenoeg 37 km aan.

HOKKIE:

Helen Halvorsen van Laerskool Swartland op Malmesbury is in die Boland Foxes-span opgeneem en neem in Desember aan die Psi nasionale kampioenskappe in Durban deel.

Kari van den Berg, ‘n graad Rleerder van Laerskool Dirkie Uys op Moorreesburg, het by die Akro-Gimnastiek ‘n bronsmedalje in haar afdeling gewen.

Draai dan by die tweede Darling-bordjie af dit is ‘n grondpad. Die toegangsgeld is R30 vir volwassenes en R20 vir kinders ouer as twee jaar. Daar is perderitte vir kinders, speletjies en boeresport om heerlike ‘n gesinsdag te waarborg. Bel Donna of Jessica by 082 370 9492 om ‘n navraag te rig, of stuur dit aan sdjkvermaak@ telkomsa.net per e-pos.

By die Shiraz- en Kunsfees die naweek, het verskeie kunstenaars die geleentheid gehad om hul talent en kunswerke bekend te stel. Mike Hillier, bekend vir sy beeldhouwerk en skommelperde en deesdae ook sementbeelde, het veral die oog getrek. By Hillier staan Chritine Kirstein van Riebeek-Kasteel.


8

courant nuus

3 Oktober 2012


3 Oktober 2012

courant nuus

9

St Michaels Primêr kry klasse by

Tydens die dwelmbewusmakingsveldtog wat Vrydag in Abbotsdale gehou is, was die aksiekomitee wat gehelp reël het, agter van links Zade Dolmaght, raadslid Aubrey Sedeman, Wilmaine Kellerman (sameroeper), Trisha Worship, Duane Jantjies, Heinelize Knoesen en Valerie McQuire (seremoniemeester). Voor is Johaar Williams, Alfonso Adonis en Matthew Warrios.

Dwelmbewusmaking in Abbotsdale

St Michaels Primêr se twee klasse is Vrydag feestelik ingewy. Op die foto is Desiree Hopley, John Write (Tip Trans), Martin Boks (voorheen waarnemende skoolhoof by St Michaels Primêr), John Cyster (seremoniemeester), Pedro Berling (skoolhoof) en Jackie en Johannes Mouton (kringspanbestuurder vir kring 1). Inlas: Die jong leerders het gaste met hul dansies vermaak. ‘n Feestelike stemming het Vrydag by St Michaels Primêre skool in Abbotsdale geheers toe twee nuwe klaskamers by dié skool in gebruik geneem is. Tip Trans, wat in die nabye omgewing ‘n sandmyn bedryf, het die meeste geld vir dié ontwikkeling geskenk. Tydens die seremonie het twee dansgroepies die gaste vermaak en Martin Bocks, voorheen die waarnemende skoolhoof by dié skool en die persoon direk betrokke by die beplanning van die gebou waarin die twee klaskamers gehuisves word, het verwys na die komponente waaruit onderwys bestaan: die ouers, die gemeenskap en die onderwysers. “Tip Trans was deel van die gemeenskap wat gewys het dat hulle omgee, daarom het hulle hier betrokke geraak en die klaskamers aangebou – Tip Trans kan met trots kyk na hierdie produk wat ons vandag in gebruik neem!” Die kringspanbestuurder van kring 1, Johannes Mouton, het St Michaels Primêr as die

vlagskipskool vir vroeë kind-ontwikkeling uitgesonder. “Die Wes-Kaapse onderwysdepartement het ‘n strategiese vyfjaarplan vir elke skool in die Wes-Kaap, met die doel om die geletterdheidsvermoë van skole jaarliks met minstens 5% te verhoog.” Volgens dié beplanning sal onder andere die onderwysers se moraal verbeter en prestasie geëvalueer word. Die kwaliteit van handboeke en leermateriaal word ook gemonitor, die skole beveilig, agterstande ingehaal en die skep van situasies dat goeie onderrig in elke lokaal van elke skool kan plaasvind. “Ons doel is om kinders te onderrig dat hulle maksimaal ontwikkel. Privaatondersteuning en vennootskappe soos dié wat Tip Trans gebied het, is broodnodig in ons departement!” Mouton het ‘n uitdaging aan St. Michaels Primêr gerig: “Watter beleggings ons ookal ontvang, uiteindelik is dit die ‘scoreboard’ wat praat; die punte wat ons leerders behaal, is die finale kriterium!”

Ongeveer 200 skoolkinders en inwoners van Abbotsdale is Vrydag bewus gemaak van die gevare van dwelms en –afhanklikheid. Wilmaine Kellerman, ‘n vierdejaar maatskaplikewerk-student van die Hugenote Kol-

lege op Wellington, het as praktiese deel van haar opleiding, ‘n program gereël waartydens drama- en dansgroepe en sprekers voorkomende inligting oor dié onderwerp uitgedeel het.

Streekmark in Kaap

Die Swartland Wyn en Olyfroete se Countrymarket word weer Saterdag by The Stone Cottages by Kirstenbosch in Kaapstad gehou. “Ontmoet die wynmakers en die vriendelike mense van die Swartland. “Proe die wyn en olywe van die streek en geniet sy gebakte en ingemaakte produkte,” lui die reklame vir die mark. Daar is ook hope pret vir kinders met ‘n springkasteel en diere-“plaas”, asook skilderye, kuns, klere, kase, essensiële olies en handwerk. Die gedagte met die mark is om die streek na die Kaap te neem en onder meer die Swartland se wyn-, olyf- en toerismeprodukte bekend te stel. Volgens Carlen Vorster sal Swartland Toer-

isme ook by die mark wees. “Almal dink mos die Swartland is vreeslik ver van die Kaap en die idee is om die persepsie te verander en die Kapenaars te wys, daar is meer in hul onmiddelike omgewing as Franschoek en Stellenbosch!” Almal wat in die Swartland woon en ‘n produk het of iets maak, is genooi om deel te neem. Die mark duur van 10:00 tot 16:00. Toegang is gratis. Dit kos R30 vir ‘n proeglas, wat tien proekaartjies insluit. Vir meer inligting kan die webwerf www. swartlandwineandolives.co.za besoek word, of bel 022-487 1133 om ‘n navraag te rig.


courant nuus

10

3 Oktober 2012

Matriekafskeid in die Swartland

Caleb Jooste het sy metgesel na Hoërskool Swartland se matriekafskeid, Alexa Adams, ewe swierig op ‘n kruiwa aangebring, onder groot applous. Zandre van Heerden, FC Louw, Wiaan Engelbrecht en D’niel Rossouw, graad 11-leerders, het Hoërskool Swartland se matriekafskeid aangebied met ‘Titanic’as tema, al vier geklee in tradisionale wit hemp en swart strikdas.

Onder die uitgelate teenwoordiges by Hoërskool Swartland se matriekafskeid, wat hier ‘n glasie op hul skoolloopbane klink, was van links Mirisna Carstens, Roxanne Poulton, Diane van Wyk, Yvonne de Villiers, Hele Kritzinger, Helena le Roux, Sulette Kotze en Esté Nel.

Hoërskool Dirkie Uys op Moorrees- Allistair Herman, Jacquin Links, Heshron Sovath, Eugene Berburg se matriekafskeid het vanjaar ling en Gary Basson van Wesbank Sekondêr het saam hul laaste by die Groenrivier onthaalsentrum jaar as skoliere by die skool se matriekafskeid gevier. plaasgevind, met die tema ‘Parys’. Hier is Marcel Wagner en Danya Engelbrecht (bo), en Esna van der Merwe en Jurgens Hanekom (onder) by dié geleentheid.

By Wesbank Sekondêr se matriekafskeid was van links Lenaye Liedeman, Laycon van Diemel, Bendolene Nero en Kaylin Davids.

Wesbank Sekondêr op Malmesbury se matriekafskeid is ook èbygewoon deur Tamsin Franse, Anastacia Soulse en Tiffaney Cicero.


courant nuus

3 Oktober 2012

11

Eerste crèche vir Chatsworth

Tydens die amptelike inwyding van Jenny’ Day Care in Chatsworth verlede week, is die plaat onthul deur Ashley Adams, die algemene bestuurder van AfriSam, die waarnemende burgemeester, Maude Goliath, Nwabisa Mgcotyelwa (departement van minerale hulpbronne) en die eienaar, Jenny du Plooy.

Jenny’s Daycare is die eerste amptelike dagsorgsentrum vir Chatsworth se voorskoolse kinders en het verlede Donderdag in reënweer amptelik geopen. Afrisam en die Centre for Early Childhood Development (CECD) het ‘n leidende rol in dié verband gespeel. Nadat Jenny du Plooy en haar man van Athlone af na Chatsworth verhuis het, het sy die groot behoefte aan dagsorg in die area bemerk. Nadat sy met slegs twee kinders begin het, het sy later baie gesukkel weens ‘n gebrek aan ruimte toe die bywoning begin groei het. Daarna was te min speelgoed, ruimte en ondersteuning ook ‘n probleem, maar sy het nou, danksy Afrisam en die ondersteuning van CECD, ‘n fasiliteit met twee speellokale vir die 37 kinders en drie personeellede, ‘n kombuis,

‘n veilige speelruimte en ‘n kantoor. Verder het die CECD haar ondersteun deur opleiding en program-ondersteuning te bied. Die ontwikkeling van vaardighede, opleiding, die voorsiening van speel- en leermateriaal en die hulp met registrasie, is faktore waarmee Jenny’s Dagsorg hulp ontvang het sodat die voordeel nou na die kinders van die omgewing kan gaan. Die algemene bestuurder van AfriSam SuidAfrika, Ashley Adams, het gesê dat AfriSam graag betrokke raak by bemagtigingsinisiatiewe soos hierdie en graag ‘n verskil maak in die lewens van jong kinders en hul ontwikkelingsomstandighede. “Werk nou hard en benut hierdie voordele!” het hy die ouers, kinders en personeel gemotiveer. “As julle dit kan droom, kan julle dit ook doen!”

TELEVISIE:

Elmarie Smit, vervaardiger van ‘n televisiereeks, Agriculture and Biodiversity, het Donderdag ‘n voertuig van Malmesbury Toyota ontvang om dié reeks van 13 episodes vir SABC te verfilm. Smit het pas “Op Verre Roetes” op Kyknet voltooi. By haar is Robert Orchard en Dirk van Zyl van Malmesbury Toyota wat haar voertuig geborg het.

Malmesbury Superspar het die afgelope maand se wenner in sy kompetisie

vir kasregisteroperatrises aangewys. Van links verskyn Des Moller, Graig Fennen, Clemencia Arendse, Melanie Goedeman, Sharlene Lambrechts, Suzanne Prins, Wendi Maci, Jacoba Booisen (wenner, ontvang wentjek), Charlene Manuel, Elwina Merka, Eugene Ronne, Ansie Cronje en Albie Coetzee.


courant nuus

12

3 Oktober 2012

Cherry Lane het vandeesweek vir ons resep gesorg. Besoek hulle gerus in Hugenotestraat vir ‘n heerlike ontbyt of middagete en nog vele meer...

Rooi Fluweelkaaskoek -blokkies

kalender september

Borskankerbewustheid te Perd 6 Oktober - Dié gewilde jaarlikse instelling vind weer vanaf 9:00 plaas by die Lapa, Schoongezicht, naby die N7 (Philadelphia). R100 vir volwassenes en R50 vir kinders, verversings en ete plus rit te perd/trekker/ sleepwa oor 25km. Bel 021 689 5347 of 079 525 3510 met u navrae. Kook- en Bakkompetisie 6 Oktober - Die derde Swartland Kook- en Bakkompetisie saam met Kuier en Maritz Jakobs (sjef van ‘The One and Only’ in Kaapstad) om 18:30 in die Wesbank-gemeenskapsaal. Goeie pryse gewaarborg! Inskrywingsvorms @ R30 by Adriaan Januarie by 073 028 7170 of rig navraag aan ajajanuarie@gmail.com per e-pos Big Walk for Relay for Life 6 Oktober - Kom deel in die 5km-pretloop vanaf 10:00 op die Lelieblomplaas buite Darling, gereël deur Donna en Jessica Vermaak. R30 vir volwassenes; R20 kinders. Bel 0823709492 of sdjkvermaak@ telkiomsa met navraag per e-pos. Familiekuier by Huis Bergsig, Riebeek Wes 6 Oktober - Vanaf 10:00 ‘n kort formele byeenkoms (30 minute), met potjiekos en pret vir die hele familie. Bring ‘n steggie of plantjie saam vir die Tehuis se tuin! Skakel Willemien vir navrae by die Tehuis. Kerkdiens by AGS Malmesbury 7 Oktober - Die oggenddiens om 09:30 met die prediker: Roderick Onverwacht. Die aanddiens volg om 18:30 met die prediker: Venter Archer. Bel 073 447 2902 met navrae. Sakekamer se Safari-ete 9 Oktober – Die Malmesbury Sakekamer hou sy jaarlikse Safari-ete vanaf 18:00 vir 18:30 vanaf Basson en Louw. Daar is gereël vir 100 persone op busse. Sluiting vir besprekings is 5 Oktober: R80 vir lede; R100 vir nie-lede. Skakel Annabelle by 022-4821060 om u navraag te rig. Bandanadag 12 Oktober - Koop en dra jou bandana ter ondersteuning van alle lyers van leukemie. Skenk dit daarna aan die leukemie-saal by Constantiaberg-hospitaal vir hergebruik in vrolike bedlinne. Skakel Kobie Koegelenberg by 074 3296843 om jou gebruikte bandanas in te handig. Kerkbasaar by Allesverloren 13 Oktober - Die NG Kerk op Riebeek-Wes beloof allerlei bederf-produkte en vermaak vir kinders by die basaar om 10:00 met ‘n braaivleis-ete om 12:00 @ R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bel Irma by 0722206699 of 022-4481171 om te bespreek of vir navrae. Bergklim op Kasteelberg 13 Oktober - Die AGS-gemeente en vriende nooi almal wat wil saamklim op

Bestanddele:

Kasteelberg, op die plaas Goedgedacht. Dis ‘n Groen roete (nie te moeilik nie) en bied ‘n pragtige uitsig oor die Swartland. Vertrektyd is om 07:00 (daag asb voor 07:00 op!) vanaf die AGS Corpus Christi Malmesbury, Baroccastr. 19. Bel 073 447 2902 vir navrae. Walk For Jesus 13 Oktober - By Goedverwacht Sondagskool om 7:00. Almal welkom. Navraag kan aan Gerhard Esau by 0813623065 gerig word. Hoërskool Swartland hou eeufees 17 Oktober - Skemerkelkie by die Hoërskool teen R110 pp vanaf 19:00; kaas en wyn vanaf 20:00. Bel 022-4821469 in skooltyd. HSS atletiekbyeenkoms 18 Oktober - SPAR-uitnodigingsatletiekbyeenkoms by Hoërskool Swartlandvelde vanaf 14:45. Bel 022-4821469 in skooltyd. Kunsfees vir eeufees 19 Oktober - ‘n Kunsfees in die klaskamers vanaf 14:30 teen R20 pp. ‘n Toneelfees teen R30 pp in die saal vanaf 18:30. Kaartjies te koop by finansieskantoor in skool-ure. CPM modeparade 20 Oktober - Die jaarlikse gr. R-modeparade in die Malmesbury stadsaal vanaf 10:00 teen R80 p.p. Skakel 072 2005 875 om navraag te rig. CPM Karnavaldans 20 Oktober - Heerlike karnavaldans in Malmesbury se stadsaal om 19:00 teen R100 p.p. Bring eie piekniekmandjie. Skakel 072 2005 875 om u navrae te rig. Coram Deo-konferensie 20 Oktober – Die Coram Deo-gemeente op Malmesbury hou van 9:00 tot 17:00 ‘n konferensie met die tema: ‘Uit die derde Hemel - Die vuur van die Here.’ Toegang is gratis; kaartjies is beskikbaar by Salon Azalea, op die hoek van Lang- en Duthiestraat. Bel Annemarie van Zyl by 072 3459557 of Alba van Zyl by 07231 71340 om navrae te rig. Gospelkonsert op Piketberg 20 Oktober - Bradley in Worship Gospelkonsert om 18:00 by die VGK Piketberg. Bradley in Worship & Your Love never fails CD’s sal beskikbaar wees teen R80 en R50. Toegang kos R20. Mense met navrae kan dit aan Brackley Mien­nies by (022) 921 2457 of 073 633 7799 rig. Museum-aand op Darling 26 Oktober - Kenner van stamboomnavorsing, Annemie Lourens van Malmesbury, bied die ‘A-Z van Ginealogie’ aan vanaf 19:00. R50 vir Vriende van die Museum en R60 vir ander belangstellendes; dit sluit verversings in. Bel Dianne by 022-492 3361 om u plek te bespreek of navraag te rig. Kalenderinskrywings moet voor 16:00 op ‘n Maandag na redaksie@diecourant.co.za ge-e-pos word.

250ml botter 120g donker sjokolade 4 eiers 10ml vanieljegeursel 1 x 30ml botteltjie rooi voedselkleursel 500 ml strooisuiker 240 ml koekmeel Knippie sout Roomkaas bolaag 500 g roomkaas 160 ml strooisuiker 2 eiers 5 ml vanieljegeursel

Metode:

Verhit oond tot 160°C. Voer die pan uit met bakpapier en smeer met botter. Smelt botter en sjokolade saam oor matige hitte. Voeg eiers, vanieljegeursel, kleursel en suiker by. Klits goed. Voeg meel en sout by. Meng tot gladde mengsel. Gooi in pan. Roomkaas bolaag: Klits al die bestanddele saam tot gemeng. Skep lepels vol van die mengsel bo-op die koekbeslag tot alles opgebruik is. Meng liggies met lepel tot dit soos marmer lyk. Bak vir 35 minute of tot gestol. Sit in yskas tot heeltemal afgekoel en keer uit. Sny in blokke en sit voor.


3 Oktober 2012

courant nuus

Hoërskool Swartland vier 100-jarige herdenking Hoërskool Swartland op Malmesbury, wat op 17 en 19 Oktober die 100-jarige herdenking van sy skoolgebou vier, is die onderwerp van Anna-Mart Steyn, ‘n graad 10-leerder van dié skool, se 15 minuut-lange Power Point-aanbieding wat sy verlede kwartaal opgestel het met die oog op deelname aan die “Albert Luthuli Young Historians’ Toekennings”. Met geskiedenis as ekstra vak, het sy die geskiedenis van die skool gaan haal by die dae toe Baron von Imhoff in 1745 die stigting van die eerste Swartlandse kerkskool gemotiveer het met sy verwysing na die ‘fertile field for school facilities due to the ignorant children of the Swartland’. “Ek is nou liewer vir die skool as wat ek voorheen was!” verklaar Anna-Mart oor dié stuk werk wat sy aangepak het. “Ek het baie geleer en baie hulp gekry van Swartlanders. Veral Bianca Turner was ‘n engel met die Engels!” Die onderwerp het gehandel oor die impak wat die skool op die breër Swartlandse gemeenskap het, asook die breër Suid-Afrikaanse geskiedenis. Ter wille van die aanbieding Saterdag in die Sherathon Hotel in Pretoria, het sy die taak metafories in vier afdelings ingedeel, naamlik: 1. Die Swartlandse element (Koring; die vrugbare grond: Geskiedenis van die skool); 2. Die skool-uniforms (Almal lyk dieselfde soos die koringkorrels. Tog het elkeen sy eie potensiaal en groeiwyse); 3. Die tradisionele sport- en kultuurbedrywighede (Soos die koringkorrels van die weer afhanklik is, het die leerders ook ander faktore nodig om te groei); 4. Die oes (Hier het Anna-Mart gekyk na die prestasies van ‘n paar bekendes wat die Hoërskool al opgelewer het - o.a. die internasionale spiesgooier Robert Oosthuizen, die aktrise Trix Pienaar, tennisspeler Braam Isaacs, en Ceagan Goliath met sy ballroom en Latynse danse). Om haar aanbieding visuele trefkrag te gee, het sy goiingsakkies vol koring vir die beoordelaars

saamgeneem. • Interessante brokkies uit die geskiedenis, is volgens Anna-Mart die volgende: Die hui­dige Herehuis het vroeër (in 1849) die seunskool gehuisves.Die seunskool op die dorp het sedert 1912 die huidige gebou betrek en die dogterskool is gehuisves in die geboue van die huidige laerskool. Die hoërskoolseuns en -dogters het in 1944 geamalgameer. Die amptelike opening van die huidige gebou as gemengde hoërskool was op 4 Februarie 1944, met 240 leerders. Huis van Imhoff (vroeër die seunskoshuis) is in 1923 gestig en Huis van Zyl (dogterskoshuis) in 1949. • Die skoolwapen is van 1947 af op die skooluniforms aangebring, met die leuse ‘werk en wen’ - die bydrae van ‘n onderwyser, ene J.S Potgieter met die bynaam Ou Pote. Die skoolbaadjie het eers 10 jaar ná die wapen amptelik geraak, vanweë ‘n gesukkel om die geskikte materiaal te vind. • Matriekafskeide het eers in 1956 tradisie geraak, maar matrikulante kon nie self hul maats kies nie: Die hoofseun en –dogter het lootjies met die leerders se name uit ‘n hoed getrek en só bepaal watter matrieks maats vir die aand sou wees. Matriekafskeide is in skooluniforms bygewoon en die standerd neges (graad 11’s) het die kos voorberei (met soetkoekies en rooi koeldrank as bederfies). Volgens die bron het die onderwysers op die verhoog gekuier en die matrieks in sirkels op stoele in die skoolsaal. • Interkleure atletiek en swemgala’s was van die begin af deel van die tradisie. Interskole was eers teen Hoërskool Dirkie Uys (Moorreesburg) totdat Wellington sedert 1971 die opponent geraak het. Die skoollied bestaan ook sedert 1944, maar dit is gereeld deur die jare verander. Die oorspronklike skepper van die skoollied was CJ Swanepoel. • Faktore wat Anna-Mart glo die skool beter sou maak? ‘Toegang tot ‘n verhitte swembad in die winter, ‘n Astro hokkiebaan en verbeterde dissipline, ‘ glo sy.

13

Argitektuur van die Prima Sentrum

“Vir ons beplanning van die nuwe Prima Sentrum het ons eerstens gekyk na die oorspronklike geboue in die kompleks wat op die terrein was,” sê Stephan Weyers, argitek van die TRE-groep in Somerset-Wes en mede ontwerper en toesighoudende argitek op die projek. “Ons het ons met die Prima Sentrum laat lei deur die bekende skuins saagtanddak profiel van die oorspronklike geboue op die Smuts en Koch perseel. Die ligte industriële gevoel het behoue gebly en is deurgetrek na die nuwe vleuel. In die proses is weggebreek vanaf die konvensionele na die meer indus-

triële gevoel en voorkoms.” “Die geut- en afvoerpyp-detail, asook die afdakkies, is ‘n bietjie groter en growwer gedetailleer om die oorspronklike gevoel deur te trek na die eindproduk,” verduidelik Marais. “Die teël-afwerking teen die gebou en winkels het baie debat tot gevolg gehad! Die eind­resultaat was die praktiese en robuuste donker houtskoolkleur teëls, hulle is funksioneel en komplimenteer die argitektuur.” “Die eindresultaat - die Prima Sentrum - is na my mening tydloos, neem die verlede in ag en sal vir lank nog ‘n baken in Malmesbury wees.” sê Weyers.

!Khwa ttu wen toekenning !Khwa ttu, die San-kultuursentrum aan die Weskus, het verlede week ‘n landwye kompetisie gewen en met die gesogte Golden Shield Heritage-toekenning teruggekom huis toe. Dié toekenning gee erkenning aan !Khwa ttu as ‘n uitstaande gemeenskapsprojek, nadat !Khwa ttu sedert 2006 die belange van

die San beskerm. Dié toekenning kom op ‘n tydstip dat daar van nuuts af ‘n lewendige belangstelling aan die groei is in die waardes, kultuur en geskiedenis van die San. !Khwa ttu het dit juis ten doel om die Sankultuur, met hul vaardighede en tradisies te beskerm en uit te bou.


14

Sportuitslae Rugby SUPERLIGA-HALFEIND­ WEDSTRYDE: Never Despair 17 (11) vs Moorreesburg 13 (6); Hawston 35 (3) vs Abbotsdale 19 (14).

Duiwe Vlug vanaf Hopetown na Malmesbury. Die laaste kolom is die spoed in meters per minuut.

courant dienste

5 J Steenkamp 1065.612; 6 F Meintjies en Seuns 1061.319; 1 J Steenkamp 1073.881; 7 F Meintjies en Seuns 1042.319; 2 G Williams 1065.564; 8 F Meintjies en Seuns 1021.901; 3 F Meintjies en Seuns 1048.973; 9 F Meintjies en Seuns 1009.610; 4 F Meintjies en Seuns 1041.206; 10 G Horn 967.834 5 J Steenkamp 894.434; 6 F Meintjies en Seuns 891.036; Vlug van Hopetown na Moor7 F Meintjies en Seuns 889.224; reesburg 8 G Horn 872.145; 1 HMO Smit en seun 1065.4254 9 G Horn 867.791; 2 Frans Jooste 1043.8234 10 M Hill 859.098 3 Frikkie en Johan 1043.6756 4 Boetie’s Lofts 1028.5142 Vlug vanaf Modderrivier na 5 Frans Jooste 1018.3403 Malmesbury 6 HMO Smit en seun 990.4815 1 G Horn 1118.628; 7 HMO Smit en seun 930.2611 2 G Williams 1099.701; 8 Boetie’s Lofts 823.9900 3 J Steenkamp 1083.822; 9 Bester en Theron 823.8192 4 F Meintjies en Seuns 1072.380; 10 HMO Smit en seun 816.7558

WISKUNDE:

Hierdie leerders van Laerskool Swartland op Malmesbury het presteer by die finale ronde van die departementele wiskunde kompetisie op Piketberg. Hulle is Voor: Yvonne Bester (gr 1: derde), André Pienaar (gr. 3: eerste); Corné Pieterse (gr. 3: derde); Albert Bester (Gr. 4: eerste); Junelle Rossouw (gr. 5: derde - afwesig met die neem van die foto). Agter: JD Bester (gr. 6: derde); Van Zyl Bester en Beyers Strydom (gr. 7: eerste en derde).

RUGBY: Hier-

die leerders van Laerskool Swartland op Malmesbury is in die o.12 Boland B-rugbyspan opgeneem. Hulle is Marinus de Jager, Erik Lambrecht en Raad Basson.

Die Swartland Voortrekkers

op Malmesbury het Aandskemering-tehuis vir bejaardes besoek om die lente te vier. Die inwoners is bederf met geskenkpakkies wat toiletware en eetgoed bevat het.

Wynbedryf krimp onverpoos Die wynbedryf in Suid-Afrika krimp teen 1 300 hektaar per jaar, het Koos van der Merwe, wingerdboukundige van Leeuwenkuil, op VinPro se Swartland Inligtingsdag by die Swartland Wynkelder gesê. Die onderwerp van die Inligtingsdag by die Swartland Wynkelder was: “Is winsgewende wyndruifproduksie in die Swartland moontlik?” Van der Merwe het gesê: “Die aangeplante hektaar wyndruiwe word al minder. Dit krimp ook nagenoeg 700 hektaar per jaar in die Swartland. Die norm in die bedryf is dat jy 5% per jaar moet hervestig ten einde dieselfde produksievlakke te handhaaf. Ons raak egter agter met hervestiging. In die Swartland is die hervesti­ging per jaar maar nagenoeg 218 hektaar.” Boere maak nie geld met wyndruiwe nie weens ‘n kombinasie van redes, onder meer omdat hulle nie geld maak nie weens lae produksie, weens droogte en watertekorte in die Swartland, wynpryse wat onder druk is en die swak aanvraag weens die stand van die

wêreldekonomie. Van der Merwe moedig wynboere egter aan om te volhard. Die uitgangspunt van sy lesing was “dat daar juis geleenthede in die bedryf is omdat so baie produsente uitklim.” Hy is van mening dat daar ‘n draaipunt in die bedryf Koos van der Merwe wag. “Dan gaan daar weer groot geleent­ hede wees.” Niemand weet egter wanneer hierdie draaipunt sal aanbreek nie. “Dit kan oor vyf, tien of twintig jaar gebeur. “Ek weet net as daar ‘n tekort aan iets ontstaan, is daar ‘n geneigdheid dat pryse weer styg.”

3 Oktober 2012

Wedding Wardrobes is ‘n moét vir elke bruid

Wedding Wardrobes is dié nuwe, opwin­ dende uitweg vir die moderne bruid wat iets spesiaals vir haar groot dag wil hê. Buiten trourokke, maak Imelda Snyders ook alle ander aandrokke of uitrustings vir daardie spesiale geleentheid waarvoor ‘n mens ‘n tikkie spesiaals wil aantrek. Sy het nie ‘n spesifieke voorkeur wat styl betref nie en is ontvanklik vir enige voorstelle of smaak van haar klante. Met haar vorige ondervinding in die modelbedryf, kan sy goeie advies verskaf vir mense wat onseker voel oor hul keuses. Imelda het vyf jaar gelede in Kaapstad met kleremaak begin en intussen het twee ander takke ook geopen, een in Upington en

‘n susterstak in Knysna. “My liefde vir modes, vir mense en alles wat mooi is, het daartoe gelei dat ek met kleremaak begin het,” sê sy. “My klere is bekostigbaar, ek gee graag raad en eerlike advies en help mense wat dalk nie dadelik kan besluit wat hulle wil dra nie. “Soms bring mense net vir my die prentjie, dan maak ek dit vir hulle.” Wedding Wardrobes is nou in Wellington gestasioneer en die kliënte kom van ver af, sodat Imelda se ontwerpe en rokke wyd gedra word. Sy ontvang mense net per afspraak en kan geskakel word by 082 705 5828.


3 Oktober 2012 Algemeen

1

ALGEMEEN-PASTORALE BERADINGSkakel Theresa van Vreden by 083 310 3823 vir afspraak. (Assosiaat berader ABBO/Radiokansel. Reg: SAAP AO20/80.

Gesoek Wanted

2

Huis gesoek vanaf Des/Jan-3 slaapk, 2 badk, dubbel mh, swembad, ens. Veilige area. Kontak Crystelle 083 552 9486.

Te koop For sake

4

54cm Nuwe kleur televisie (Swart). Soos nuut met remote. R650 (Malmesbury) Skakel 079 985 7427 ----------------------------Cocktail tamatie en spinasie plantjies te koop-6 in n bakkie @ R10.00/bakkie. Kontak 072 245 1850 na 5nm. ----------------------------Grootmens doeke te koop-30 doeke @ R195.00 of 10 doeke @ R65.00. Kontak Ashlin Arendse 076 954 9244. ----------------------------Adult nappies for sale-30 nappies @ R195.00 or 10 nappies @ R65.00. Contact Ashlin Arense 076 954 9244. ----------------------------EGTE LEER MANSSKOENE-(Vellies, stewels en sandale). Alle nommers beskikbaar, asook groot nommers(1-15) teen baie spesiale pryseMalmesbury. Kontak Max 083 275 8266.

Voertuie te koop

5

Aan Almal aanbeveel: Soek motors en bakkies te koop. Ons doen ook bankaflosse. Skakel of sms 078 930 0278. ----------------------------Aandag! Voertuie dringend gesoek! Ek betaal kontant vir enige voertuig of bakkie. Doen bankaflosse ook. Kontak 083 464 6960.

Te Huur To Let

7

1 slaapkamer woonstel te huurCash Crusaders gebou @ R2300 per maand. Kontak 083659 5556. Malmesbury. -----------------------------120m2 kantoorruimte te huur in Voortrekkerweg Malmesbury, met eie privaatgeriewe en lugversorging op 1ste vloer asook 30 vierkante meter moderne kantoorruimte met ontvangsarea te huur met eie privaatgeriewe op grondvloer. Albei bogenoemde persele het outomatiese sekuriteitshekke en alarm. Kontak 022 487 1811 vir verdere navrae. -----------------------------

Sakepersele te huur-Garage grootte sakeperseel te huur. Rainierstraat. R2 100/ maand. Kontal 083 991 7350. ----------------------------Sleepwaens en kar sleepwa “piggyback” asook skaap spitbraai te huur. Kontak 022 482 1767/072 237 2349.

Dienste Services

12

Aandag Alle Mammas! Soek u n kinderoppasser op Saterdae vanaf 7H00-13H00? Felicity werksaam by ‘n Dagsorgsentrum akkommodeer ouers wat ‘n behoefte aan bogenoemde het. Skakel gerus vir verdere navrae: 073 920 0449/022 485 7317 na 5nm. ----------------------------ABC KINDERPARTYTJIES-Kindertemapartytjies, dekor, tafeltjies, stoeltjies, koeke en versiersuiker prints. Kontak Elsa 078 544 2038, abcpartytjies@gmail.com of www.abcpartytjies. weebly.com ----------------------------Beginner Duitslesse. Kontak Edith Rust by 082 331 3853. Interaktiewe onderrig moontlik. ----------------------------Die Tuin Guru’s-Sny van gras, afmaak van bome. Verwydering van tuinvullis. Billike pryse. Skakel 084 677 4488. ----------------------------KITSMURE-Vervaardigers en oprigters van Vibacrete mure en betonprodukte. Vir gratis kwotasies kontak kantoor-022 482 1220 of na ure 083 321 9357. ----------------------------Kontantlenings vir maandelikse persone. Persone op swartlys ook welkom. 074 114 2554. ----------------------------MELIETA’S KITCHENSout en soet platters, geleentheidskoeke, terte, groot koeke en heerlike kaaskoeke. Kosse vir elke geleentheid...uit ons kombuis. 082 589 1785/082 492 4485 of www.melietaskitchen.co.za ----------------------------Nuwe diens: Ontvang op jou inkomende oproepe. Vir meer inligting: r_malan@msn.com of 022 931 2478. ----------------------------Raak u liasseerwerk te veel en u tyd te min: Jou stoorkamer te vol met voorraad en jou hande te min: Kort jou kantoor ‘n regruk en skoonmaak? Bel my, ek doen dit vir jou: 022 482 4703 of annekevdwes@gmail. com ----------------------------TOP CARPETS EN BLINDS-Teëls, matte laminering, vinylvloere, blindings en hersteldiens. Gratis kwotasies en profes-

sionele diens. Skakel 022 482 2100. ----------------------------Uithaal en verwydering van bye. Kontak Kobus du Plessis by 083 722 7787/022 482 2767. ----------------------------Vir al u sweisbehoef­tes. Tralies, diefwering,

courant smalls

veiligheidshekke en vele meer. Kontak 076 780 7254. Dienste word na-ure verrrig. ----------------------------YSKASTE HERSTEL. Ook binne lekke. New Freeze, Kerkstraat 18, Moorreesburg. Skakel 082 573 1589/083 651 5547.

27

geklassif iseer


courant agterblad

die

swartland en weskus

3 Oktober 2012

Helfte van Boland-span uit die Swartland

Ses van die twaalf spanlede wat verlede week in die onder 18 Boland-sewesspan opgeneem is, kom uit Swartlandse skole, waaronder drie leerders uit Hoërskool Dirkie Uys op Moorreesburg. Op Malmesbury is Valentino Wellman en Angelo Stubbs (Schoonspruit Sekondêr) in die finale groep opgeneem, asook Duncan

Matthews (Hoërskool Swartland), wat pas van sy beserings herstel het. Die Hoërskool Dirkie Uys-spelers wat in die sewesspan is, is Pierre du Preez, Flippie Jacobs en Dirk de Jager. Die enigste ander skool wat ook drie spelers gelewer het, is Hoërskool Overberg in Caledon.

Wenner van Galjoen Derby op Yzerfontein

Never Despair in eindstryd:

van Malmesbury se rugbyspan is die Swartland se groot hoop in sy Superliga-eindwedstryd teen Hawston op Wellington. Benewens die Superligakroon wink verhoogde Premierligastatus vir die wenspan. Hawston het Abbotsdale in die afgelope Saterdag se een halfeindwedstryd met 35-19 geklop, nadat die Abbotsdalers rustyd nog met 14-3 voorgeloop het. In die ander halfeindwedstryd op die Boland Stadion het Never Despair egter seker gemaak van sy plek in die eindstryd deur Moorreesburg-Samoa met 17-13 te troef, nadat hy rustyd reeds met 11-6 voorgeloop het.

Boland-rugby maan klubs teen nuwe unie

Rugbyklubs in die Boland is gewaarsku om weg te bly van die “sogenaamde Weskus-unie” wat besig is met die reël van rugbykompetisies waarheen Bolandse klubs genooi is om aan deel te neem. Die courant het verlede week berig as die voorgestelde planne van nasionale regering met teikendatum 1 Januarie 2014 ingestel word, sal die huidige sportprovinsies vervang word met distriksfederasies. Dit beteken daar moet in die Wes-Kaap voortaan ses sportfederasies wees, geografies bepaal volgens die grense van die distriksmunisipaliteite en die metropool. In ‘n brief van Ivan Pekeur, bestuurder: klubrugby van die Boland Rugbyunie, aan klubs, skryf hy: “Die sogenaamde Weskusunie onder leiding van mnr. Johan Muller is besig met die reël van rugbykompetisies waarheen hy klubs wat by die Boland geafillieer is, uitnooi om deel te neem.

“Ignoreer asseblief hierdie uitnodigings, want dit voorspel probleme vir u klub sou u onregmatig daaraan deelneem,” lui die brief aan Bolandse rugbyklubs. “L.W: Geen wedstryde, vriendskaplike wedstryde ingesluit, mag sonder vooraf toestemming van die Unie gespeel word nie,” word die brief afgesluit. Volgens die nuwe bedeling wat beoog word, sal die Weskus Sportfederasie dan bestaan uit sportunies vir elkeen van die onderskeie sportdissiplines. Die effek is ook dat Wellington en Stellenbosch se spanne en fasiliteite in die Wynland Sportfederasie sal val. Daar word vir Maart aanstaande jaar ‘n inligtingsdag beplan waar verteenwoordigers van die provinsie met rolspelers in die Swartland sal byeenkom om die herorganisasie van sport in die streek te bespreek en bespoedig.

Die Galjoen Derby is die afgelope naweek op Yzerfontein gehou. Die eerste prys ter waarde van R3 500 is deur Christiaan van der Nest (regs) gewen met ‘n vis van 1,95 kg. Op die foto oorhandig Annemarie Halvorsen Smuts die prys terwyl Franzaan van Heerden van die KWV behulpsaam is.

die courant 3 oktober 2012  

jou goeie nuus vennoot

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you