Page 1

courant

Gratis • Free

hugenotestraat 24, malmesbury

Gee hoop dié Kersfees

swartland en weskus Uitgawe 250

die

Bekroon: Nommer 1-Streekkoerant

27 November 2013

Kook-Derby by Riebeek-Kasteel

tel: 022 487 3221

Gaan snoekrekord vanjaar spat?

‘Santa’ verbly kinderharte met hul Skoenbokse Ruststasie Primêr:

Jennike Alkaster, Ricarda Afrikaner en Cornelia Jantjies, leerders van Ruststasie Primêr, nagenoeg 20 km buite Malmesbury, kyk grootoog na hul vroeë Kersgeskenke. Santa Shoebox-inisiatiewe probeer om alle kinders wat dit benodig, se harte te verbly met Kersfees en hierdie doel is beslis verlede week bereik by Ruststasie Primêr. Die meeste skole is reeds besig met hul eindeksamens, dus begin die Kers-stemming al sterker posvat onder die jongklomp.

•Beswaar teen ontginning nou ingewag

Kalkmyn kruip nader

Die Swartlanders wat kommentaar wil lewer op die beoogde ontginning van kalksteen op nagenoeg agt plase in die streek, moet dit teen einde aanstaande week inhandig. Openbare inligtingsvergaderings oor die beoogde vestiging van kalksteenmyne is reeds in Junie vanjaar gehou in die Riebeek-Wesstadsaal, Moorreesburg-stadsaal, asook op Piketberg. Prospekteerregte is geruime tyd gelede reeds deur die streekbestuurder vir mineraalregulering in die Wes-Kaap toegeken aan die maatskappy Gondwana Exploration and Mining, wat hom tans beywer om ook mynregte te bekom kragtens die Wet op die Ontwikkeling van Minerale en Petroleum-Bronne van 2002 op die terreine naby Riebeek-Wes, Moorreesburg en Piketberg. Die maatskappy Osho Ventures van Johannesburg fasiliteer die huidige proses vir Gon­ dwana Exploration and Mining. Die Swartlandse plase waarop prospekteerregte toegeken is, is luidens inligting wat deur Osho Ventures verskaf is, Vondeling 212, Zwart-

fontein 414, Zwartfontein 416, Plaas 1066, Allesverloren 642, Weltevreden 497, Middelpos 696, Knolfontein 696, Plaas 640 en De Nieuwe Gift 968. Dit is egter moontlik dat van die grond onder ander plaasname in die omgang bekend is. In die gemeenskap word ekonomiese beleggings enersyds verwelkom, maar andersyds is daar vrese dat die vestiging van kalksteenmyne die waterbronne kan uitput, die natuurskoon van die Swartland geleidelik kan aftakel, en gevolglik boonop eiendomspryse kan laat daal. Op Moorreesburg se inligtingsvergadering vroeër vanjaar is ‘n voorbeeld genoem van ‘n titaanmyn in die omgewing wat daartoe gelei het dat die boorgate in die omgewing leeggetrek is. Danielle Welgemoed, destydse assistantprojekbestuurder van Osho Ventures, het ten tyde van die inligtingsvergaderings aan die courant gesê daar sal minstens 40 werkgeleenthede in die Swartland geskep word indien mynregte later aan Gondwana toegeken word. Luidens ‘n e-pos van Trevor Jefferies, ‘n myn-

ingenieur van Osho Ventures, moet kommentaar en besware op die aansoek om kalksteenprospekteerregte teen Vrydag 6 Desember ingehandig word. Sy kontakinligting in Midrand, Johannesburg is trevorj@oshoventures.com of 011 318 0922 (faks) of 011 653 1740 (telefoon). Kommentaar en besware moet versend word na Pumla Mntuyedwa in Kaapstad by pumla.mntuyedwa@dmr.gov.za of 021 427 1046 (faks) of 021 427 1037 (telefoon) en haar adres is Privaatsak X09, Roggebaai, Kaapstad 8012, hoek van Laer-Burg en Riebeeckstraat, 9 Attebury, 8012 Die omgewingsbestuursplan, waarin potensiële omgewingstoornisse soos skade aan die plantegroei, boorwerk, skade aan die paaie, stof en geraas behandel word, kan by http://filegooi.co.za/get2/5e196518eb85 8e351224050329802382/DRAFTEMPGONDWANARIEBEEKWESTWC30511210193PR.pdf nagegaan word. Net matige, maar geen ernstige omgewingsimpak hoef gevrees te word nie, luidens die plan.


2

NUUS•News

27 November 2013

By die Swartland Drankforum se jaarafsluitingsfunksie was agter: Marlene van Zyl, Sumyne du Preez, Pierre en Nicolene Burger, Gerda en Niels Nilsson, Brenda en Henfré Brand. Voor: Johann Kie­ ser, Inus Viljoen en Morris en Maria Uberstein. Tydens die Drankforum se jaarafsluiting was ook agter: Maria en Morris Uberstein en Kobus van Tonder (SAB). Voor is Linda van Tonder saam met Carin en Chris Hunsinger.

•‘beskerm sy lede’

Lof vir Swartland Drankforum “Ek kan skaars my oë glo dat SAPD-lede en die raadslede saam met die Swartlandse Drankforum hulle jaarafsluiting hou,” het Sanele Gaqua van die SA Brouery Donderdagaand op Mal­ mesbury gesê tydens dié forum se afskeidsgeselligheid. “Dis nie iets wat ons baie sien nie!” Ook Marvin Jackson van SAB het die Swartland Drankforum geloof vir die werk wat hulle doen: “Die baie belangrik om meer drankforums reg deur die land te stig, forums wat die belange van sy lede op die hart dra en bevorder soos wat ons hier sien. Die Swartland Drankforum is ’n goeie voorbeeld vir al die ander streke in ons land.”

Die stasiebevelvoerder van die Malmesbury polisiestasie, kol. Niels Nilsson, het ook die werk en toewyding en ‘onderhandelings agter die skerms ter wille van die lede’ geloof. “Die ontwikkeling van ’n effektiewe drankforum is nie ’n maklike pad nie, maar met die toewyding van die voorsitter, Morris Uberstein, funksioneer hierdie forum effektief en dit beskerm sy lede.” Chris Hunsinger, SM-raadslid, het daarop gewys dat Malmesbury soos inwoners dit nou ken, sal verander sodra die N7 vanaf Kaapstad verdubbel is: “Die SM wil fokus op die jeug en verantwoordelike drankgebruik en wil daarvoor goeie samewerking met die Drankforum hê.”

‘Grys areas in nuwe wet’ “Dis baie belangrik om nou aansoek te doen vir die nuwe jaar se drankhandel-lisensie anders verval jou lisensie,” het Morris Uberstein, die voorsitter van die Swartland Drankforum, verlede week tydens die jaarvergadering op Malmesbury gesê. “Vanjaar is handelaars se lisensies nog outomaties oorgedra, maar van 1 Januarie af is niks meer outomaties nie. Jy kan van nou af aansoek doen tot 31 Maart vir jou handellisensie; lede is welkom om die Forum te kontak vir hulp indien hulle probleme ondervind. Maak intussen seker dat al jou borde en tekens duidelik aangebring word in jou winkel. Die Swartland Drankforum se bord kan ook net aangebring word op ’n perseel as elke bepaling korrek uitgevoer is,” het

Uberstein gemaan. Volgens hom is daar steeds te veel grys areas in die nuwe drankwet en dat daar nou opnuut na dié wet gekyk word. “Verder is daar nou nog slegs 13 000 aansoeke vir handellisensies in die Wes-Kaap agterstallig – ’n groot verbetering sedert die Wes-Kaapse tribunaal die aansoeke oorgeneem het!” Die waarnemende hoof van die verkeers- en wetstoepassingsafdeling by die SM, Neville Matthys, het gemaan dat die toepassing van handelsure baie streng gereguleer gaan word. “Ons en die SAPS gaan baie sigbaar wees regdeur die Kersgety. Mense moet asseblief nie geld gee aan bedelaars nie en moenie betrokke raak by bakleiery voor op straat nie aangesien dit noodlottige gevolge kan hê – ontbied eerder die polisie.”

FANTASTIC FESTIVE PRICES!

Santa’s Choice in Meat

Smoked Gammon, Corned Ox Tongue & Corned Beef. ONLY

49.99 p/kg

Boneless Gammon

55.99 p/kg

Corned Tongue

49.99 p/kg

Prices valid at all Brito’s stores from Wednesday 27 November until Saturday 30 November 2012. While Stocks Last. E&OE

4 kg Chicken Freezer Bag

99.99

Brito’s Meat Centres Customer Information: Tel: 021 950 1000. Address: Cilmor Street, Kaymor, Stikland, 7535. www.britos.co.za

each

10kg Chicken Leg Quarters

212.00

p/box


3

NUUS•News

27 November 2013

•projek om honger mae te vul

Gee klein, gee Hoop hierdie Kersfees

Om te kan gee, is soveel beter as om te ontvang. Só het die uitgewer van die courant, Johan Viljoen, gesê met die afskop van die Gee klein, gee Hoop hierdie Kersfees-projek wat aangebied word in samewerking met al die ACVV-kantore in die Swartland. “Vir baie mense is die realiteit van die nood nog ver. Ander kere wil mense gee, maar hulle weet nie wat nie en hulle het ook nie altyd baie om te gee nie. ‘‘Daarom hierdie projek waar enigiemand enige nie-bederfbare produk by hul naaste kantore van die ACVV of die courant se kantore in Malmesbury kan afgee. Enige bydrae, groot en klein, is welkom om honger mae hierdie Kersfees te help vul.” Die Gee klein, gee Hoop hierdie Kersfeesprojek strek regoor die lesersgebied van die courant en enigeen kan deelneem om genoeg kos in te samel sodat maatskaplike werkers dit net voor Kersfees kan versprei. Die insamelingsprojek strek tot 13 Desember. Enigiemand wat wil bydra - ‘n blikkie kos, pakkie suiker, pakkie jellie of enige ander niebederfbare produk - skakel die ACVV-kantoor naaste aan jou: ACVV Malmesbury (022 482 2245); ACVV Riebeek-Kasteel (022 448 1748); ACVV Moorreesburg (022 433 1109); ACVV Piketberg (022 913 1525); ACVV Porterville (022 931 2789).

Op die foto bo is die maatskaplike werkers van Moorreesburg Brandon Gouws (nuut by die tak), Cornel Nel (links, vertrek eersdaags na die ACVV op Piketberg) en sekretaresse Renata van Dyk (regs) by van die kos wat ons lesers reeds ingehandig het.

Laurie Hugo kry nuwe prinsipaal uit Karoo

Laurie Hugo Primêr op Moorreesburg se nuwe er Primêr naby Vredendal begin het. In Januarie prinsipaal is Johan Januarie, tans skoolhoof van 2003 aanvaar hy sy eerste pos as prinsipaal aan Koekenaap Primêr, waar hy tot Desember 2012 John D. Crawford Primêr op Beaufort-Wes. Hy is die opvolger van Clive Rafferty, wat aangebly het. In Januarie vanjaar neem hy sy pligte op as einde Junie reeds afgetree het. Gerald van der Spuy, ‘n afgetrede prinsipaal van Kuilsrivier, het sedertdien as hoof by Laurie Hugo waargeneem. Januarie het sy visie vir Laurie Hugo soos volg aan die courant verduidelik: “Om gehalteopvoeding aan al die leerders te verseker. En om ‘n gesonde leeromgewing en positiewe etos te skep waarin opvoeders en leerders kan ontwikkel en gelukkig is. ‘’ Hy word as ‘n reguit mens met integriteit en ‘n veerkragtige persoonlikheid beskryf. ‘n Woordvoerder van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement in Kaapstad het JanuPrinsipaal: Johan Januarie, wat in Januarie 2014 by Lauarie se aanstelling, wat op 1 rie Hugo Primêr op Moorreesburg oorneem as prinsipaal. Januarie 2014 van krag word, aan die courant bevestig. hoof van John D Crawford LS, ‘n skool met 908 Johan Michael Januarie is ‘n boorling van kinders, min wetende dat ‘n bevorderingspos as Lutzville aan die Weskus wat aan Laerskool Nu- prinsipaal binne ‘n jaar by Laurie Hugo op hom werus en Vredendal Sekondêr sy skoolopleiding wag in die Moorreesburg-gemeenskap. ontvang het. Buiten sy pligte as prinsipaal die afgelope Hy het meer as 21 jaar in die onderwys agter tien jaar, was hy ook betrokke met afrigting in die rug sedert sy loopbaan in 1992 by Ebenhaes- atletiek, krieket en op die sokkerveld.

Snuffel rond vir geskenke Malmesbury Toerisme se jaarlikse Kersligmark word Vrydagaand by die Stadsaal gehou. Soos elke jaar sal daar ook ook musiek onder leiding van pastoor Piet Smit in die Stadsaal aangebied word. Stalletjies met allerlei kers-persente en heerlike kos is al sinoniem met die mark waar Kersvader ook elke jaar sy opwagting maak. Die mark vind van 15:00 tot 22:00 plaas en val ook tradisioneel ook saam met die aanskakel van die dorp se kersliggies wat dan in fases gebeur. Vir enige navrae, skakel die toerismekantoor by 022 487 1133.


menings•nuus

courant

27 November 2013

die

4

Dis die natuurlike gekla wat pla

Realiteit-TV (weet nie of mens die ontstaan daarvan voor die deur van karakters soos Jerry Springer kan lê nie) is met sy raakboor van die mens se natuur om ander se wel en weë tot derms uitryg-toe dop te hou, seker inderdaad ‘n gevorderde vorm van een of ander joernalisitiek. Nog ‘n siekerige realiteit ten opsigte van die mens se natuur is die halfaangebore natuur om te moet kla. Ene Evinda Lepins word aangehaal met: “Complaining opens the door to conflict and thankfulness slams it shut!” Wel, niemand sê dit gaan altyd goed met almal nie, maar die kans dat daar altyd mense is met wie dit slegter gaan as met jou, is eintlik 100%. As jy hier in die Swartland of sommer in jou eie dorp rondgaan en werklik oop is vir ander se swaarkry, sal jy sidder aan die gedagte dat jy ooit weer moet kla oor jou eie lot. Om verslae kindergesiggies dop te hou as hulle (moontlik die enigste) Kersgeskenk van die jaar oopmaak en uit hul nate wil bars van dankbaarheid oor ‘n stukkie klere (wat vir baie nie as ‘n kerskgeskenk kwalifiseer nie) of om te kyk met hoe min kinders by ‘n kerkbasaar tevrede kan wees as hulle oë blink oor een toffie-appel (wat R2 kos) waaraan hulle lank en smaaklik smul (toegegee, daardie toffie is so taai, dit hou vir ewig), is dodelike gif vir die kla-natuur. Realiteit-TV is ‘n onding, maar daar is ook goed. Net voor jy wil begin kla of in ‘n neerslagtigheid verval, probeer toegang kry tot internet en gaan kyk bietjie na ongelooflike beeldmateriaal van deelnemers soos Emmanuel aan X-factor of die operaduo Charlotte & Jonathan op Britain’s Got Talent of Jonathan Allen op Americas Got Talent. Dit móét jou inspireer en dankbaar laat.

Dis Goeie Nuus

dr. Andrew Bosman

In die volheid van die tyd Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet. Ons herdenk die koms van Christus, of dit in Oktober met die loofhutte fees was, of in Desember, en gee geskenke aan mekaar, maar kennis van God raak al minder. Ons leef in interessante tye, daar is seker niks wat die mens nie voor kans sien om te doen, of aan te pak nie. Allerlei planne word gemaak met kragopwekking, behuising en tegnologie. Mense in hulle eie professionele veld sukkel om by die kennis ontploffing by te hou. Maar daar is steeds geen ander oplossing vir die sonde as om in Jesus die Christus of Gesalfde van God te glo nie. In die laaste dae sal dit weer wees soos in die dae van Noag; mense sal koop en verkoop en in die huwelik uitgee. Die aarde was vol geweld in die dae van Noag. En hierdie tendens van geweld is besig om hand oor hand toe te neem, veral ook in ons mooi land. Dit vind plaas uit gebrek aan kennis van God. God het sy Seun gestuur om diegene wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders van God kan ontvang.

Jaarvergadering: By die jaarvergadering van die Landbougenootskap Maandagaand, was van links Simeon Watson, Liam Viljoen, Frikkie Bothma, Carina en Ben Marais asook die spreker, Lee Stoch. Die vergade­ ring het veral gewentel om die jaarverslag van die skoukomitee, asook Stoch se riglyne vir veilige versekering.

Swartlander ontvang Orde van die Buffel ‘n Swartlander is met ‘n gesogte toekenning bekroon op die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsver­ eniging (SAJWV) se jaarlikse kongres wat onlangs in Lynnwood, Gauteng plaasgevind het. Riaan Muller, een van Swartlandtak se bestuurslede, is vereer met die Orde van die Buffel (brons), die hoogste toekennig wat verkry kan word op takvlak. Hy het by die vereniging aangesluit in 2004 nadat die Swartland skietklub, waar hy voorsitter was, nie by ander organisasies kon inskakel om ‘n tak op Malmesbury te vestig nie. Hy het toe op sy eie onkoste na die SAJWV se hoofkantoor in Pretoria gegaan en aangesluit. Muller het toe onder die WesKaapse tak ingeval en gou as ondervoorsitter gedien. Hy het ‘n belangrike aandeel daarin gehad om die Overberg-tak af te stig. Daarna stig hy die Swartland as ‘n satelliet-tak en nie lank daarna nie word dit ‘n volwaardige tak onder sy voorsitterskap. Hy het ook nie te lank stil gesit nie en gou

Skarumba:

Sanger Pieter Naude het verlede week in die Swartland ‘n draai gemaak en by die Gouda Hotel en die Allesverloren Funksielokaal opgetree. Hier is hy by een optrede saam met Jolandi en Tiaan Vermeulen en Theresa en Popeye Basson.

Dirk Bester, voorsitter van die SAJWV Swartland tak, wat die Orde van die Buffel aan Riaan Muller (regs) oorhandig. is Weskus as satelliet-tak gestig en later ook as volwaardige tak. Die SAJWV het meer as 71 takke landswyd en meer as 36 000 lede is op die kongres verteenwoordig. Dit maak dit die grootste jagters/sport/ skietvereniging in Suid Afrika. By die

geleentheid word lede wat uitsonderlike prestasies behaal het vereer, asook lede wat ‘n uitsondelike bydrae tot die vereniging gebring het. Riaan dien tans as die SAJWV se senior opleidingsbeampte en doen opleiding tot so ver as Vanrhynsdorp.


nuus • news

5

27 November 2013

SMS nou vir Riebeek-wyn Ons vra vandag die derde en laaste vraag in die kompetisie vir ‘n gemengde 12-bottelkis van Riebeek Kelder se heerlike wyne. Die kompetise val saam met die onlangse bekendstelling van die nuwe “baadjie” waarin die kelder se Riebeek Cellars Collection deesdae op winkelrakke pronk. Dit is nou somer en tradisioneel meer witwyn-tyd, maar daar is altyd die geleenthede en disse wat perfek paar met ‘n rooiwyn soos die Riebeek Cellars Collection Merlot. Wynmaker Alecia Boshoff, ‘n gebore Swartlander, vertel dat die wyn gemaak word van wingerde wat teen die koeler hellings aangeplant is. Die wyn is gemaak in ‘n vrugtige styl en het op die meeste ‘n dag of twee dopkontak gehad. Ons voeg 10% ouer wyn by vir die karakter

asook ‘n gedeelte ongehoute wyn.” Die kelder ontvang sowat 500 ton van dié kultivar per jaar. * Om in aanmerking te kom vir die 12-bottelkis van die Riebeek Cellars Collection, SMS voor Maandag 2 Desember die antwoorde op die drie vrae, saam met jou naam, dorp en ouderdom na 084 8333 813. Sms’e se pryse is NIE gelaai nie. Vraag 1: Van watter kultivar word die Riebeek Cellars Collection se pienk Rosé gemaak? (die courant, 13 November) Vraag 2: Hoeveel spesiaal-uitgesoekte tenke Chenin Blanc is versny en vroeg gebottel vir die Riebeek Cellars Collection? (die courant, 20 November) Vraag 3: Met watter woord beskryf wynmaker Alecia Boshoff die styl van haar Riebeek Cellars Collection Merlot? (Vandag se vraag)

Windplaas toe:

‘n Reuse-vragmotor met ‘n byna 80 meter lange windlaaier op sy bak, kry sy draai vanuit die Hopefieldpad op die N7 hoofweg by Malmesbury, op pad na ‘n wind­plaas by Koekenaap. Verkeersowerhede het motoriste gemaan om versigtig te wees terwyl die toerusting oor die volgende jaar aangery sal word vanaf Saldanha in die noordelike rigting.


nuus • news

6

27 November 2013

Groen:Harold Cleophas

(burgemeester:WKDM), Joggie Scholtz (munisipale bestuurder: SM), Piet van Zyl (hoof: dept. Omgewingsake/Ontwikkelingsbeplanning), raadsheer Maude Goliath, burgemeester Tijmen van Essen en raadslid Chris Hunsinger verlede week by die toekenningsaand in die Protea-Hotel op Stellenbosch. Die WKDM is die tweede groenste distriksmunisipaliteit en die SM het derde in die kompetisie geëindig.

•kompetisie skep plaaslike groei

Swartland: Jacobus Jansen, Freddie Bruwer, Raadsheer Maude Goliath en Raadsheer Tijmen van Essen van die SM met die toekkenning van die derde groenste munisipaliteit in die Wes-Kaap. Die SM deel dié toekenning met die Overstrand Munisipaliteit (Hermanus-streek).

Swartland, Bergrivier van die groenstes Die Swartland Munisipaliteit (SM) het derde geeïndig in die Wes-Kaapse regering se kompetisie vir die groenste munisipaliteit en hiermee prysgeld van R50 000 ontvang. Mosselbaai Munisipaliteit was eerste en die Drakenstein tweede. Overstrand Munisipaliteit (Hermanus) het saam met die SM derde geëindig. Die SM het verlede jaar ook derde gekom. Minister Anton Bredell (plaaslike regering), het gesê die projek fokus op die verbetering van munisipaliteite. “Die hoeveelheid werk wat munisipa­liteite insit vir die kompetisie, skep ‘n ruimte van sosio-ekonomiese groei en maak dit vir die inwoners moontlik om ‘n gevoel van ‘behoort aan en trots op’ hul omgewing te beleef. Juis dit skep ‘n bestendige omgewing vir ons inwoners en hul nageslag,” het Bredell gesê. Die Weskusdistriksmunisipaliteit het tweede gekom in die afdeling vir distriksmunisipaliteite en wen daarmee R80 000, wat aan groen projekte gewy sal word. Dis die eerste keer dat die kompetisie distriksmunisipaliteite insluit. In die kategorie ‘Innoverende Projekte’, het die SM erkenning ontvang vir sy Wonderbag-projek, waarmee hy armoede-verligting, werkskepping

en sosio-maatskaplike verbetering teweeg gebring het. In hierdie afdeling het die Bergrivier Munisipaliteit (BM) erkenning gekry vir hul Klimaatsveranderingsondersteuningsprogram. Hieroor sê Hanlie Linde,munisipale bestuur­ der op Piketberg: “45% van ons ekonomie bestaan uit die landbou-sektor en ons is hard besig om die effek van klimaatsverandering na te vors saam met volhoubare vennote met baie kennis en ervaring. Ons werk ook met groot projekte in die Bergrivier om ons omgewing te bewaar, die waterkwaliteit te verbeter en indringerplante uit te roei. Die BM glo in effektiewe vennootskappe en ons sorg dat ander sterk organisasies graag met ons saamwerk, sodat die hele omgewing daarby baat vind.“ “Ons het nie verwag om toekennings te wen nie, maar dit is lekker as harde werk raakgesien en erken word. Jaco Breunissen en sy span en Tracy Stone is die voorlopers by ons munisipa­ liteit wat uitstekende diens in hierdie rigtings dryf. Ons is baie trots op dié toekenning , want dit beloon ons vir ons baanbrekerswerk saam met Departement van Provinsie en die Universiteit van Kaapstad om ‘n aanpassingsplan uit te

werk vir die invloed van klimaatsveran­ dering in ons streek.” Die BM het nog ’n sertifikaat ontvang vir ‘Meeste Verbeter - afvalbestuur en waterbewaring’. Bergrivier: Jaco Breunissen (bestuurder tegniese dienste), Han“Hierdie kom- lie Linde (munisipale bestuurder), Evert Manuel (uitvoerende burgepetisie kan gesien meester) en Tracy Stone (bestuurder strategiese dienste) by die toekenword as ‘n maatstaf nings wat hulle gewen het in die groenste munisipaliteit-kompetisie. van hoe omgewings­groen en -vriendelik die munisipaliteit is in vergelyking met ander munisipaliteite. Die R50 000 prysgeld gaan bestee word aan omgewingsbewusma­kingsprojekte, soos opvoedkundige pamflette aan lae inkomste-huishoudings en skole, asook bewusmakingsborde by dorpsingange oor besparings van hulpbronne”, het Joggie Scholtz munisipale bestuurder van die SM, gesê. Tijmen van Essen, burgemeester, sê: “Ek dra die SM se derde plek op aan al Swartland se personeel en inwoners, want elkeen het bygedra tot hierdie wen. By die vraelys word alle

departemente van die munisipaliteit betrek en ek is voorwaar trots op SM dat ons oor alle departemente heen van die beste dienste lewer aan ons inwoners. “Elke inwoner kan sy steentjie bydra deur nie rommel te strooi nie en gebruik te maak van ons groen igloes om die herwinbare afval in te gooi. En ek bedoel ‘ingegooi’ en nie langs of rondom daardie bin nie,” het Van Essen gesê. “Daarby versoek ek ook dat die mense nie moet rommel strooi of net eenvoedig êrens afgooi nie. Help ons om die Swartland skoon en netjies te hou vir jou en jou nageslag.”


nuus • news

1 1 8 1 8 4 3 _ 3 9 x 6 . pdf

Pa ge

1

2 0 1 3 / 1 1 / 2 2 ,

9 : 4 8

AM

7

27 November 2013

Kook-Derby Saterdag op Kloovenburg

Die Riebeekvallei se voorslag-kosmakers sal mekaar Saterdag op die wyn- en olyflandgoed Kloovenburg by Riebeek-Kasteel die stryd aansê in vanjaar se Riebeekvallei Cook-Off-kragmeting. Die gewilde kookkompetisie, met groot klem op pret vir die gemeenskap en waarvan die opbrengs vir liefdadigheid geskenk word, begin om 11:00. Verlede jaar se wenners, Kloovenburg en Bartholomeusklip, is soos gebruiklik die gashere en sal alles in die stryd werp om vanjaar se trofee te buit. Hulle het op “beef chuck” ofte wel dikrib as die hoofbestanddeel vir vanjaar besluit. Alle spanne moet dit gebruik, maar kan verder self besluit wat hulle wil byvoeg. Spanne mag ‘n maksimum van ses lede hê, maar op die ondersteunerstal is daar geen beperking. Voorbereiding kan vooraf gedoen word, maar die finale kookwerk moet op die groot dag vanaf 11:00 gedoen word. Die inskrywingsgeld is R250 per span. Die publiek is welkom om die geleentheid by te woon en kan ‘n kaartjieboekie met sewe kaartjies teen R140 pp aankoop. Dit sal insluit ‘n wynglas, ‘n koskoepon, wynkoepon en ‘n gratis glas wyn by elke stalletjie. Deelnemers kan navraag rig aan sales@ kloovenburg.com Spanne moet hul eie toerusting saambring, soos braaidromme, gasbraaiers, hout, ‘n oond indien nodig, borde en eetgerei, maar elektrisiteit sal voorsien word. Die dag se verrigtinge duur tot 18:00.

Festive savings

from South Africa’s favourite supermarket.* UPERMARKET* S E T IT I R U O V A F FA s ’ ’s A S ROM FR F

BUY BOTH FOR

58

35

R

R

Nestle Ricoffy In Tin 750g

Olive Pride Extra Virgin Olive Oil & Seed 1 Litre and Green Olive Pitted 180g

Moorreesburg word rooi vir Kersfees

Kellogg’s Corn Flakes 750g

FREE

Die Toerismeburo op Moorreesburg het ‘n Rooi-lap-projek vir die Kers-seisoen van stapel gestuur­. ‘’Die doel is om ons dorp te verfraai en ons te herinner aan die boodskap rondom Kersgety,’’ lui die Toerismeburo se kennisgewing aan die gemeenskap. Rooi lap kan teen R20 per meter aangekoop word by die Toerismeburo-kantoor by Kerkstraat 28. Die publiek word aangemoedig om enige verfraaiing met die lap te doen, soos strikke of om ‘n lamppaal of bome te draai. Kontak die kantoor by 022 433 1072 of Annelize by 082 574 0357 of Hermien by 084 406 4194 vir nog inligting.

BUY ANY 3 GET 1 FREE

7

R

Pink Trees-projek – waarheen nou met die pienk lap? Vanjaar se inisiatief om vrouekanker tydens Oktober met pienk materiaal onder die vergrootglas te plaas, het ’n splinternuwe kant van die Swartlandse inwoners na vore gebring. Met die aankondiging dat die pienk lappe meter vir meter rondom die bome, pilare, blompotte en tralies van die Swartlandse geboue gedraai mag word, het dit spoedig ’n vrolike gesig van herinner, gedenk en viering geword. Tydens die amptelike opening van die Pink Trees-projek het die burgemeester van die Swartland Munisipaliteit, Tijmen van Essen, die organiseerders verras met die aankondiging dat die 6km lap vir ’n verdere maand, tot einde November, in die Swartland gedrapeer mag bly. Die projek het R 109 000 vir Kansa ingesamel. Hoe nou gemaak met die meters en meters pienk materiaal? ’n Leser van Malmesbury het hierdie klompie voorstelle aangebied: Gebruik dit vir kop- en nekdoeke vir beskerming teen muggies en blindevlieë in parstyd; broekies, rokkies en pajamas vir behoeftige kinders, tafeldoeke en ‘overlays’, gordyntjies, voorskote, lakens en matras-oortreksels vir ’n bababedjie – selfs vir bababedjies in ’n creche; vervoermaatskappye kan die lappe gebruik om meubels te beskerm; as beskerming in jou kar se kattebak; oortreksels vir fietse en motorfietse wat lank in garage of onder ‘n afdak bly staan, kussingslope vir tuinstoele of kampgereedskap en toeryg-sakkies vir sortering van speelgoed, as geskenksakkies of vir selfone en sleutels wat altyd verloor, asook boekoortreksels. “Diegene wat dit nie self wil gebruik nie, kan die materiaal bring na die Kansa-kantoor in Tru­ terstraat, vanwaar dit na welsynsorganisasies versprei sal word,” sê Hester Smit van Kansa.

29

90

R

Each

Mccain Frozen Vegetables Assorted 250g

35

R

Sunlight Dishwashing Liquid (Excludes Anti Bacterial) Assorted 750ml

Most Trusted Retailer 2012

Most Reputable Retailer 2013

Each

3kg for the price of 2kg

Buy Any 2

BUY ANY 2 FOR

15

PnP 100% Fruit Juice Blend Assorted 1.5 Litre

50

R

Skip Intelligent Washing Powder 3kg

69

R

PnP 2 Ply Toilet Tissue 18s

Best Customerr amme 2013* Loyalty Programme

PRICES VALID 26 NOVEMBER - 1 DECEMBER 2013 AT PICK N PAY SUPERMARKETS AND HYPERS IN WESTERN CAPE ONLY Excluding Beaufort West, George, Jeffreys Bay, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn, Plettenberg Bay, Namibia, Express and Daily stores. smart shopper points will still apply in Express and Daily stores. Liquor not for sale on Sundays, excluding Canal Walk. www.picknpay.co.za Customer Care 0800 11 22 88. Toll free landline only. Cellphone rates apply. Pick n Pay endeavours to meet the demand for these promotional items, but stocks are limited. Some stores may not stock some of these products. Please check availability. We strive to ensure all printed information is correct, but will not be liable for any print errors that may occur. Advertised prices are inclusive of VAT where applicable. We reserve the right to limit quantities. smart shopper terms and conditions apply. Certain products are excluded from the smart shopper programme, please see in store or go online for more details.

MMWCPS0156_198x390_E

1181843B


8

Daardie stroper is nou oud. Amper soos iemand wat jare hard gewerk het en nou welverdiend afgetree op die stoep van die aftree-oord sit en gesels oor die goeie ou dae. Swartland Veteraneklub se manne het Saterdag oesdag gehou op Klein Amoskuil buite Malmesbury en heelparty splinternuwe uitvindings van EERgister weer afgestof. Teen die afdraand het dié stroper uit rat geglip en soos ‘n vlugvoetige springhaas oor die kontoere gewip met drywer klouend aan die stuur tot hy weer gelykte kon vind. Oud, maar nog nie koud. Een van die stukke masjinerie wat afgestof is, was ‘n dorsmasjien met bande aangedryf van die poelie van ‘n trekker. Op sy dag was dit ‘n wonderlike uitvinding en beskou as sy tyd vêr vooruit. Vandag is dit GPSstropers en is daar min van hierdie ou soort oor. Die meeste vergete en vergaan en selfs lankal op skrootmetaal-kapwerwe opgekap en weggery. Vandag se “WOW”-uitvindings word vinnig môre se vergete skrootwerfuitskot. Soms, net soms, is daar nog veteraanliefhebbers en net soms laat hulle weer die ou dae herleef. Aan die bopunt van die leer is daar maar altyd tegnologie wat soos die wegholstroper oënskynlik buite beheer voortstorm en die gaping rek. Musiek is al vir baie eeue ‘n kardinale komponent van die mens se alledaagse bestaan. Van die eerste musiek wat in motors gespeel is, anders as radio-uitsendings, was die ou “8-track”-kassette. Jong manne wat daardie spelers kon bekostig, was baie ingenome met hul gevorderde tegnologie. Daarna was dit die kleiner kassette wat met elke speelslag die liedjies so effe gerek het om later die Briels sommer ‘n heel paar minute langer en nóg stadiger te laat sing. Kompakskywe sou ‘n nuwe era inlui met suiwerder klank en min plek. Verby is die dae van eers die hele een kant “fast forward” (en die band verder uitrek) en dan die kasset laat uitskop voor jy die ander kant kan luister. Nou lyk dit of dié era ook moet begin plek maak. Ons ry met Perdeberg Motors se nuwe Chevrolet

motors • motoring

27 November 2013

Die wegholstroper, toeps en Chev Sonic se My Link

Sonic 1.4 en sy nuwe (opsionele) My Link-media­ stelsel. Van CD’s is daar geen sprake meer nie. Druk net die stokkie in. Kies van ‘n raakskerm af jou gunste­ ling kunstenaar of album of liedjie. Luister of kyk sommer videos as die wiele stil staan. Of koppel jou foon via Bluetooth en luister jou musiek van daar. Natuurlik kan jy sommer met die stelsel telefoongesprekke voer met jou kontakte en oproepgeskiedenis op die raakskerm. Leon Schuster is al weer aan die gekskeer met mense in ‘n nuwe fliek....... Wel, hy was by Chevrolet ook. Hier binne in die stuur sit ‘n klein Leontjie, of is dit maar net kleinsus (of straks GrootBoet)? As jy praat oor jou i-Phone, dan luister sy. Hier op die stuurwiel sit haar oor en sy maak nét soos jy sê. Dan is daar nog toeps (ek hoor dit is die nuwe

‘n Paar feite van belang:

Chevrolet Sonic 1.4 Luikrug 4 silinder Krag: 74kW @ 6000 r/min Wringkrag: 130Nm @ 4000r/min Verplasingsinhoud: 1398cm3

Afrikaans vir Apps) wat jy op jou foon kan aflaai om nóg beter funksionaliteit uit hierdie mouter met die besondere hoë IK te haal. Een van die gewildste musiekmediums van alle tye was daardie swart “CD’s” wat in verskillende groottes en wisselende omwentelinge die musiek, gemeng met al die stof- en krapgeluide, deur middel van ‘n sensitiewe naald uitgebasuin het. Wel, daardie meester se stem herleef deesdae so ‘n bietjie. Jy kan nou so ‘n platespeler aanskaf wat sommer die musiek “rip” en dadelik op jou stokkie of SD-kaart laai terwyl dit speel. Plateklank op jou stokkie. Nostalgie, dié krapgeluide net soos die springende raampies van destyds se rolprentfilms op film en skyfie-aande. Maar wat was vóór daardie kassette waarop

5-spoed handrat Lengte: 4,039m , Breedte: 1,735m Hoogte: 1,517m, Waarborg: 5 jaar/120 000km Standaardprys: R178 600 My Link-stelsel opsioneel - R4000

ons musiek direk van Springbokradio kon opneem? Wel, toentertyd se mense het musiek op rolle draad opgeneem en teruggespeel. En toe die kasette kom? Toe sê die mense die tegnologie is aan die weghol soos ‘n wegholstroper. Chevrolet se Sonic 1.4 luikrug is ‘n motor nommerpas in sy klas. Die 2014-model het ‘n paar kosmetiese veran­ derings ondergaan, waaronder flikkerligte nou ook in die kantspieëls en spoedkontrole is voortaan standaard op al die modelle. Natuurlik is daar standaard ‘n lugreëlaar, elek­ triese vensters voor en agter, hoogte en reikverstelbare stuurwiel met klankkontroles, agterruit-ontwaseming, elektriese gekleurde verhitte wegvou-kantspieëls en liggie in die laairuimte. Daar is ook die ritrekenaar, hoogteverstelbare bestuurdersitplek, twee mossieneste (waarvan een onder andere die USB-sok huisves), ABS, hoogge­ plaaste remlig, standaard vier lugsakke vir bestuurder, passasier en op die sye, misligte voor en ou­tomatiese sluit wanneer die voertuig ry. Rygerief - sommer vir die lang pad en in die stadsverkeer - ruimte en stylvol afgewerk. Sonic is ontwerp met volop pakplek en sy agtersitplekke wat onafhanklik platslaan om juis meer te kan laai en ‘n besonder diep laaibak agter. Hierdie kar is doodreg vir die klein gesin of die jong motoris wat spoggerig, soos die manne met die “8-Track” van toentertyd, sommer net hul tyd alleen of saam met vriende op die pad wil geniet. Gaan loer gerus in by Perdeberg Motors en ervaar hierdie kar EN sy moderne mediastelsel. Cheers, tot die wiele weer rol en die stropers wip!


MOTORS • MOTORING

9

27 November 2013

Nissan 4x4 vehicles boast with top towing capacities with its straight-six petrol engine is able to tug 3 500 kg. SUV Product Manager at Nissan South Africa, Terry Mashoko, said: “Nissan SUVs are widely regarded to be the best in the business in many respects, and the class-leading towing capacities offered by both the Pathfinder and Patrol are testament to their might and prowess. “Simply put, if it needs towing, a Nissan SUV can tow it.”

The Pathfinder range boasts other classleading elements including 140kW of power from the 2.5 dCi turbocharged diesel engine.

Nissan’s Pathfinder and Patrol SUV ranges are not only famous for their legendary reliability, versatility, durability and off-road capabilities, but each boasts an equally significant attribute which elevates them to the top of their class: towing capacity. The Pathfinder range boasts other class-leading elements including 140kW of power from the 2.5 dCi turbocharged diesel engine. This, when coupled with torque of 450 Nm, translates

into a towing capacity of 3 000 kg. The top-of-the-range Pathfinder V9X trumps its competitors too with a towing capacity of 3 500 kg, thanks in no small part to the 3.0-litre turbocharged V6 diesel engine which produces 170 kW and 550 Nm from as low as 1 750 rpm. The Nissan Patrol, a legendary icon in the offroad fraternity, also boasts high towing capacities – the 380 Nm 3.0Di GL is able to haul 2 700 kg while the 190 kW/ 425 Nm Patrol 4.8 GRX


10

motors • motoring

27 November 2013

Honda: Unlike older-generation Ballades, which were rebadged Civics, South Africa’s latest Ballade is in fact a Honda City that wears a nostalgic badge. This means that the allnew Honda City, revealed in India on Monday, is in fact our new Ballade. Although the new model hasn’t grown in length or width, extending the wheelbase by 50mm has freed up more interior space to make it roomier than its class rivals. The City goes on sale in India in January 2014, although the South African on-sale date has yet to be confirmed.


courant

Gratis • Free

hugenotestraat 24, malmesbury

swartland en weskus Uitgawe 250

die

Bekroon: Nommer 1-Streekkoerant

27 November 2013

tel: 022 487 3221


promosie • promotion

11

27 November 2013

Hoe gemaak.......

....met my tuin terwyl ek met verlof is?

George Retief gee raad oor die somertuin. 1. Noudat dit warmer word, moet ons tuiniers baie noukeuriger oplet na die plante se waterbehoeftes. Jy moet nou vir langer tye of meer gereeld natspuit. Sorg dat die water goed intrek in die grond. Om die vog in die grond te bewaar, kan jy jou tuinbeddings met ‘n dik laag kompos bedek vir ‘n grondkombers. Maak dit aantrekliker met gewone dennebas bo-oor die grondkombers om verdamping teen

te werk. ‘n Belangrike wenk: Moenie strooi (kaf) of grassnysels rondom jou plante gooi nie. Die kaf weerkaats die sonstrale en dit skroei jou plante. Die vars grassnysels broei hopeloos te veel, sodat die hitte jou plantwortels brand. Gebruik eerder die bogenoemde twee en maak eers kompos daarmee voordat jy dit in die tuin gebruik. Wenk vir almal wat gelukkig genoeg is om

met verlof te gaan: Sorg dat jou besproeiings­ rekenaar korrek geprogrammeer is en dat die ‘back up’-battery nuut genoeg is. 2. Daar is twee ander produkte wat in die grond ingewerk kan word (Stockosorb en Aquasoil) om die plante deur die warmer tye te help. Dit is veral handig wanneer jy met vakansie gaan en jou potplante vir langer tye met minder water moet regkom. Dié middel neem water op wanneer dit beskikbaar is en stel dit stadig vry sodra die grond begin uitdroog. Jy werk bloot ‘n sekere hoe­veelheid in die grond in voor of na jy geplant het. Doen gerus navraag by jou plaaslike kwekery of tuinsentrum. 3. Indien jy nog nie jou tuin genoeg kleur gegee het met blomplantjies nie, is dit nou die tyd om dit te doen. Gaan loer gerus in by jou plaaslike tuinsentrum en sien hoe baie soorte saailinge nou beskikbaar is - reeds in die blom, sodat jy jou tuin in ‘n kits kan inkleur! Belangrik: Plant net nuwe plantjies indien jy tuis bly of indien jou gawe bure na hulle sal omsien terwyl jy weg is. Daar is ook nou baie soorte klein struikies wat vrolik blom - en jou tuin vinnig baie mooi sal laat lyk. Indien jy tuis bly dié feestyd, geniet jou tuin deur mooi daarvoor te sorg. Onthou: Koop plaaslik en sorg so ook vir jou plaaslike gemeenskap.

Vintage is die wagwoord…

“Vintage” dekor-idees is deesdae hoogmoode. Besoek jou naaste winkel vir tydskrifte met blink idees oor hoe om nooit uit die mode te wees nie!

Geseënde Kersfees en voorspoed vir 2014 vir elkeen van u.

Groot seleksie van uitgesoekte, handgemaakte, individuele meubels

George Retief

*15% afslag op Geselekteerde Swarthout, Sleeper Hout en Leermeubels Aanbod geldig tot 31 Desember 2013 *Voorwaardes en bepalings geld.

‘omskep vandag se droom in more se erfstuk’

Vancouver Ox 2-sitplek was R13 615 Nou R11 575

Sleeper 1.9 Buffet R 9 350

Swarthout Tafel & 6 Stoele R10 335

Esme 2-sitplek R12 499

Wingback R8 225

Plasma 1.9m was R8 225 NOU R6 995

Swarthout Koffietafel

Wakis Oregon was R3 070 NOU R2 610

Sleeper 1.6 Buffet was R7 582 NOU R6 715

was R2 855 NOU R2 430

Ons waarborg om enige kwotasie te klop*

VERVAARDIGER VAN KWALITEIT HANDGEMAAKTE SLEEPER-, OREGON PINE-, WITGEWASTE-, EN LEERMEUBELS CapeGate-021 981 2611 | N1 Stad-021 595 3056 | Willowbridge-021 914 7970 Paarl-021 863 3258 | Malmesbury-022 482 4000 | Vredenburg-022 713 3903 Vredendal-027 213 5038 | Clanwilliam-027 482 1637 | Worcester-023 347 8271 *Slegs geldig op meubels in winkels / Terwyl voorraad hou / Voorwaardes en bepalings geld


12

promosie • promotion

27 November 2013

Versier jou Kersboom vir hierdie Kersseisoen só HAAL jou Kersboom uit die kas en stof hom af of koop ’n nuwe een. Onthou jou Kersboom moet by jou tema pas, koop dus jou versierings (of selfs jou boom) daarvolgens. Begin by die Kersboom tuis. Waar is daardie engeltjies, kerse, klokkies, liggies en kaartjies waarmee die kinders die boom jare gelede altyd versier het? Haal dit uit die karton, stof dit af en vryf blink waar nodig. Gaan dan só te werk om ’n spogboom te maak wat die verbeelding van oud en jonk aan die brand sal steek: • Sit liggies en versierings op die boom; • Wanneer jy jou Kersboom versier, sit die liggies eerste op, dan die linte en laaste die ornamente. • Werk van binne na buite • Begin deur die liggies op die takke naby die stam van die boom te plaas. Weef die stringe liggies van binne na buite deur die takke. Hoe plaas jy ornamente? Moenie al die ornamente aan die punte van die takke hang nie. Hang dit ook naby die stam en in die middel. Dit gee diepte aan die boom en laat dit interessant lyk. Basiese ornamente Hierdie ornamente is daar om die spasies te vul en die boom ekstra kleurvol te laat lyk. Dit sluit soliede gekleurde balle in. Kies kleure wat by jou tema pas.   Spesiale ornamente Hang besonderse ornamente tussen die basiese ornamente. Hierdie ornamente moet die aandag trek en strategies geplaas word. Gebruik ongeveer die helfte minder spesiale ornamente as basiese ornamente. Maar wat nou gemaak as ’n regte denneKersboom nie bekombaar is nie? Enigiets anders kan natuurlik ingespan word. ’n Kaalgestroopte tak, ’n nuwerwetse boom wat uit bloudraad gevorm is of enigiets soortgelyk kan as Kersboom diens doen. Tooi dit met droë sade, papierblomme, lekkergoed, lint, krale, kerse of selfs rooiwangappels as die engeltjies, wat uit jou stowwerige kartondoos te voorskyn kom, al afvlerk en onbruikbaar is en ander gekoopte versierings te duur is. Basiese versierings as vullers Rangskik jou vuller-versierings reëlmatig oral oor die boom. Dit sluit die basiese veelkleurige balle wat maklik by enige winkel bekombaar is, in. Die balle kan jou kleurskema en tema aanvul. Spesiale ornamente en versamelstukke wat oor jare bymekaargemaak is, kan tussen die ander basiese versierings gerangskik word. )  Bron: Your Guide to Interior Decorating by Coral Nafie.


promosie • promotion

13

27 November 2013

Moet niks reël vir die naweek van 28 Februarie tot 2 Maart 2014 nie, want jy het reeds ‘n afspraak by die 7de kykNET Buite Ekspo by Môreson plaas slegs 10 km buite Malmesbury op die N7 op pad Kaapstad toe. Die uiters gewilde kykNET Buite Ekspo is jaarliks sedert 2011 aangebied naby Swellendam, maar daar is besluit om dit nader aan die Kaap te skuif en vandaar die nuwe terrein wat tans ontwikkel word spesiaal vir die ekspo. Weens die gewildhied van die konsep word dit ook jaarliks in Limpopo naby Warmbad (Bela Bela) aangebied met groot sukses. Die ekspo spog ook met prominente media en borge – kykNET (hoofborg); Radio Tygerberg; WegSleep/WegRy en Weg; Tygerburger, Campworld, Olof Bergh en LekkeSlaap. Sonder hierdie senior vennote sou die ekspo nie moontlik gewees het nie. Daar word beoog om ten minste 10 000 besoekers hierheen te lok. Die ekspo is hoofsaaklik gemik op buitelewe- en relevante uitstallings en beloof om die nuutste in hierdie veld aan besoekers te bied. Uitstallers bly die hele naweek op hul uitstalterreine en rig hulleself so in dat die publiek eerstehands kan ervaar hoe die produkte funksioneer. Alle uitstal-areas het maklike toegang tot krag, water en badkamerfasiliteite. Verder wag lekker pretaktiwiteite vir

ww w. e

a

Neem jy enige stappe om te versker dat jou huis behoorlik beveilig is voordat jy elders met vakansie gaan? Daar is baie ander stappe wat die huiseienaar kan doen om te verseker dat sy huis beveilig word teen skade en inbraak: Prioriteitslys om na te gaan: Die volgende aspekte moet die hoogste prioriteit geniet: • Dat die alarmstelsel geaktiveer en in wer­ kende toestand is wanneer jy vertrek; • All hekke, diefwering en elektriese heinings in werkende toestand is. • Waardevolle items toegesluit is in ‘n kluis en jy die sleutels veilig bêre. • Alle vensters goed toegemaak is. • Verseker dat alle deure behoorlik gesluit is en jou koerantaflewering gestaak is. • Ontkoppel elektriese toestelle wat nie gebruik word nie. • Sluit tuinmeubels, gereedskap en ander waardevolle buite-items veilig toe. • Vertel die bure van jou rondswerwinge en vertek en vra dat hul ‘n ogie hou. Maak seker dat hul weet hoe om jou in die hande te kry. • Probeer dat iemand, al kan die persoon dalk nie in die huis bly nie, van tyd tot tyd die pos kom verwyder of die tuin kom natlei. Sodoende sal verbygangers nie begin vermoed dat die huiseienaars weg is nie. • Verwyder bederfbare produkte uit die yskas en vrieskas. Jou huis behoort nou goed beveilig te wees – en jy kan jou vakansie geniet! Onthou om jou versekeringspolis na te gaan en waardevolle items wat nuut aangekoop is gedurende die jaar te spesifiseer.

Reuse Buite-ekspo tref Swartland vroeg in 2014

.co.z po ks

Beveilig jou huis vir die komende vakansie

Promosie

die hele gesin – Andre de Villiers van Safari 4x4 Roetes bied 4x4-ritte aan; veld­renritte saam met N1 4x4 Pretoria; naelbyt 4x4 ‘Extreme Challenge’ kompetisies saam met Western Cape Challenge Club; ‘n braaikompetisie met kykNET sepie-sterre en ook ‘n pannekoek-uitdaging! Ons stel ook ‘n paar nuwe dinge voor in samewer­king met M4 Events van Malmesbury in die vorm van damesprodukte-uitstallings; Swartland Produkte area; teateraanbiedings, en ‘n teetuin. Ons bied talle gekeurde kosverskaffers om in almal se smaak te val! Saam met die wyntuin is daar ook ‘n ruim Olof Bergh-kroeg en biertuinarea. Die kykNET Buite Ekspo is nie ‘n musiekfees nie, maar Olof Bergh borg die verhoog met ‘n paar uitstekende kunstenaars om in almal se smaak te val - vermaak as een van die aktiwiteite by ons hoofarena terwyl daar lekker afgekoel en gekuier word. Bring gerus die kinders saam – daar sal genoeg wees vir hulle om te doen, terwyl Ma en Pa die uitstallings geniet! Kontak vir Marius by marius@ekspo.co.za /082 570 5758 vir bemarkings, borgskap of medianavrae en vir Jacquelene by admin@ekspo.co.za / 082 201 6722 vir uitstallersnavrae. Besoek ons webwerf by www.ekspo. co.za vir meer inligting.


14

nuus • news 27 November 2013

lss groet hoof van 20 jaar

Tot siens: By die afskeidsgeselligheid wat Saterdag gehou is vir Hennie en Cobie Weideman van Laer-

skool Swartland, het verskeie skoolhoofde en hul gades meegedoen. Agter is Willie Taylor (CPM), Michael en Catherine de Kock (St Thomas), Reginald en Gail Kortjé (Wesbank), Cobie en Hennie Weideman en Johannes Mouton (WKOD). Voor is Patricia Taylor, Michael en Dianne Phillips (WKOD) en Jacky Mouton.

Dorstyd:

Die Swartland Veteraneklub het ‘n Saterdag oesdag op Klein Amoskuil buite Malmesbury aangebied. Hier staan Freddie Truter bo-op ‘n ou dorsmasjien wat met bande aangedryf word terwyl ander lede toekyk.

Leiers: Ook by die afskeid van Weideman (middel), wat na 20 jaar as hoof by Laerskool Swartland groet, was links Gary Jordaan (vroeër hoof van HSS) en Dirk Marais (huidige hoof HSS).

Oud-kollegas:

Ook by Weideman se afskeid is voor: Elsa van der Merwe en Helene du Toit (afgetrede sekretaresses van LSS) en Nico du Toit. Agter van links is Elraminne en Johan Moller, Johanna Fourie, Wimpie Nell en Chris Fourie.

Portuguese Day: Carlos de Gouveia (left) and Eduardo Pereira (right) handed over a cheque to the Red Cross Children’s Hospital being the proceeds from the Portuguese Family Day held at the Yzerfontein Boat Club supported by the Portuguese community of Cape Town.


nuus • news

15

27 November 2013

Ete vir kinders: Hierdie jong kinders van die Khaya Langa-creche op Malmesbury en

bejaardes van die omgewing wat verlede week deur Ebrahim Meyer en Sanzaf bederf is, is eers met dansies vermaak voordat hulle self ‘n bederf-ete in die tuin van Meyer geniet het. Meyer is op Mal­mesbury die sameroeper van die welsynsorganisasie Sanzaf en het onder meer ‘n hand van ondersteuning reg deur die jaar uitgesteek na die kinders van dié creche en die leerders van Riverlands Primêr.

Presteerders:

Die graad 1 tot graad 3-toppresteerders van Chatsworth Primêr is van links Leila Baron (gr.1), Gadeeja Viljoen (gr.3), Kylie Oppelt (gr. 3), Barry Smith (gr.2), Mariam Viljoen (gr.1) en Nurraan Martin (gr.2). By hulle is skoolhoof Elgin Hendricks.

Santa Shoebox: Kersfees het vanjaar vroeg gekom vir hierdie leerders van Ruststa-

sie Primêr toe die weldoeners wat dié inisiatief dryf om aan soveel as moontlik kinders wat andersins sonder Kersgeskenke moes bly, hulle besoek het. In die middel voor is skoolhoof Alan Felix, met twee van die organiseerders, Gertrude van der Westhuizen en Nikky Matthyse, agter regs.

First English class:

Chatsworth Primary’s first English Grade R class was introduced this year in preparation for Trots: Chatsworth Primêr is baie trots op hierdie groep leerders the school’s first English Grade 1 class in 2014. At the back is van die grondslagfase, wat aangewys is as die toppresteerders in hul onderskeie grade. the class teacher, Ms Y. Meyer, with the learners.

West Coast College changes lives HOUSTON ISAACS completed his Welding Apprenticeship at the Vredenburg Welding Centre in 2010 and in 2011 he qualified as international welding specialist and international welding instructor. In 2013 he was named ‘Young Welder of the Year’ by the South African Institute of Welding, and represented South Africa at the World Skills Competition in Germany. The ‘Young Welder of the Year’ competition comprises three welding categories - carbon steel, stainless steel and aluminium. Houston won all three categories and was the first participant to do so since the inception of the competition in 2005, when another West Coast College Student, Thembinkosi Matyeka, won the competition. For Houston it was a dream come true when he won the competition. “I cannot describe the feeling. I was just very excited to represent South Africa in Germany. One day I will look back proudly on this achievement.” Over its 60-year history, World Skills International (formerly known as the "Skill Olympics") has come to symbolise the pinnacle of excellence in vocational training. Every two years hundreds of young skilled people, accompanied by their teachers and trainers, get together from around the world to compete in front of the public in the skills of their various trades and test themselves against demanding international standards. They represent the best of their peers, drawn from regional and national skill competitions held currently in 67

Houston Isaacs Engineer “Nothing in life comes easy...”

countries. During his Internship at Afrox Gas the company was so impressed they appointed Houston as Demo Centre Supervisor at their Johannesburg branch, giving technical advice to customers and internal sales people. He also does welding trials for customers such as Eskom and demonstrates the company’s machines, wires and electrodes to customers. In 2011 Houston featured in the do-it-yourself television show, DIY met Riaan, with well-known personality Riaan Venter, where he was one of the assistants for the presenter.

As part of the FET colleges’ Work Integrated Learning Programmes, students are expected to be exposed to the workplace during their studies. This takes place during college holidays and involves students having to observe and perform menial duties in workplaces. Houston is one of the many success stories of the colleges’ placement programmes supported by the Setas and industry. Companies and organisations wishing to participate in this National Skills Development effort, may contact the Placement Coordinator Mr Lumkile Ralarala at 021 577 1727, or Gert Witbooi 022 482 1143.


16

KALENDER • nuus

Volop vermaak by Koringfees Die tyd het aangebreek vir die Malmesbury Koringfees wat uniek aan die Swartland is en beloof om Saterdag ‘n genotvolle dag vir oud en jonk op die plaas Nassau, langs die R302 Klipheuwelpad te wees. Vermaak deur gewilde kunstenaars soos Unison, Michael Gilman, Willie van Schoor en sy Weskus band en vele meer behoort ‘n lekker feestelike atmosfeer te skep vir die dag. Daar is ‘n springkasteel en ponieritte vir die jongspan en ‘n verskeidenheid van stalletjies, asook ‘n kroeg vir diegene wat die kele wil natmaak. Gedurende dag sal daar ook heelparty promosies, wat deur

promosiedames hanteer sal word, beskikbaar wees. Nog een van die hoogtepunte op die program is die beligtingsvertoning wat van 22:00–23:00 aangebied sal word. Daar is ook ‘n groot skerm vir sport en musiekvideo’s vir die hele gemeenskap. ‘n Busdiens is ook beskikbaar om feesgangers vanaf Malmesbury na die feesterrein en terug te vervoer. Skakel Uli’s Charter Services (076 742 0154) in dié verband. Kaartjies vir die fees is te kry by Malmesbury Toerisme-kantoor asook by Liquorland. Skakel die feesbestuur by 082 920 4586 vir nog inligting.

swartland kalender/diary

27 November 2013

Afrikaans: Dané Viljoen, Gr 3-leerling aan die Laerskool Swartland het met ‘n punt van 92% ‘n platinumtoekenning vir Afrikaans in die onlangse Conquesta-kompetisie behaal.

30 November - Die Esterhof-kleuterskool by Angelierstraat 1 op Riebeek-Kasteel bied aan ‘n Debutantekroning en optrede deur die band “All Sounds” plus disko en vingerete vir net R120 pp. Kaartjies verkrygbaar by die kleuterskool sowel as by ouers van die kleuterskool. Dit begin om 17:00 in die Kleuterskoolsaal. Kom en geniet dit saam met ons. Kontak Desire Wildskut by 0766159928.

Balletkonsert op Malmesbury 27 November - Balletleerders van die Swartland bied hul jaarlikse konsert om 18:30 aan in die saal van Laerskool Swartland. R40 volwassenes en R30 kinders. Skakel 082 899 1071 vir navrae.

GPF hou jaarvergadering 28 November - Die gemeenskaps-polisiëringsforum (GPF) op Malmesbury hou hul jaarvergadering om 19:00 in die klubhuis van die Bloues-rugbyklub en alle belangstellendes is welkom.

Koringfees op Nassau 30 November - Malmesbury Koringfees 2013 met verskeie kunstenaars op die plaas Nassau langs die R302-pad. Ter nagedagtenis aan wyle Bennie Lambrechts. Kontak 082 920 4586 of 082 224 1142 vir nog inligting.

Vergadering by AGS 28 November - Die AGS Wefes (“We Feeds”), wat onder behoeftige mense werk, se algemene jaarvergadering vind om 18:00 plaas by Hibuskusstraat 49 in die kerksaal van die AGS Wesbank op Malmesbury. Kontak Elsie Kastoor vir nog inligting by 0730644713 of 022-4865178.

AME-tee op Chatsworth 30 November – Die AME-gemeente hou ‘n jaarlikse tee-afsluiting in die AME-kerk om 15:00 teen R--- pp en alle belangstellendes in die gemeenskap is welkom. Skakel Julie by 082214 8354 vir nog inligting.

AGS Corpus Christi 28 November - Die AGS Corpus Christi (Christelike Afhanklikheidsdiens) op Malmesbury is om 19:00 die gasheer vir die gesamentlike CAD en almal is welkom. Navrae: 022-487 2200. Vigsdag op Piketberg 29 November – Die jaarlikse Vigsdag is ‘n geleentheid om jou MIV-status te laat nagaan. Daar sal vanaf 9:00 hope vermaak en stalletjies by Loopstraat 68 wees en vanaf 14:00 tot laat sport by Watsonia Park en dans en sang. Kontak Collette May by colletteg_may@yahoo. com of 022 913 3373 of 071 4211178 vir nog inligting. Kerk hou Kers-Dankfeesmark 29 November - Die NG Moedergemeente Swartland op Malmesbury hou ‘n Kers-Dankfeesmark by die De Bron Kerkterrein in Voortrekkerweg, van 17:00 tot laat. Belangstellende uitstallers kan teen R70 per perseel en Kinder-entrepreneurs teen R20-00 pp. spasie kry. Cornelle by 022 4822411 vir nog inligting Sang-, musiekaand op Abbotdale 30 November - Die Getshemane Missions Gemeente in Abbotsdale bied aan ‘n sang- en musiekaand met Bella in die Getshemane Mission Kerksaal om 18:00. Toegangsgeld is R40 vir volwassenes en R20 vir kinders tot 12jr oud. Sis Bezuidenhout is by 073 915 9536 of Br Maarman by 078 649 6010 vir nog inligting. Verkopings op Moorreesburg 30 November - Die maandelikse markdag en ‘bootsale’ word op die terrein van die Moorreesburg museum gehou vanaf 08:00 tot 12:00. Inskrywingsfooi: R30 per stalletjie. ‘n Tuisnywerheid met talle lekkernye sal beskikbaar wees. Kontak Annelize by 022 433 1072 of 0825740357 vir nog inligting. Dorings hou Bekeruitdeling 30 November - Die Dorings Rugbyklub se Bekeruitdeling vind om 19:00 in die Malmesbury Landbousaal plaas. Kaartjies R60 pp. by raadslede Klasie, Audrey of Tinus. Kersmark op Riebeek Kasteel 30 November – Die Plein is van 09:00 tot 16:00 die gasheer van verskeie stalletjies ten bate van die Afrikaanse Christelike Vrouevereni­ ging: Pannekoek, boereworsrolle, roosterkoeke, sosaties, tuisgemaakte konfyte, olywe, biltong, kolwyntjies, koekies, geskenke, sementbeelde, handwerk, plante, juwele, speelgoed, skilderye, servette, kaartjies. Stalletjies en tafels beskikbaar teen R30; môre is die laaste dag om te bespreek by 022 448 1748. Esterhof hou Debutantekroning

Navorser praat by Kansa 30 November - Kansa hou hul oggendtee met Carl Albrecht, hoofnavorser van Kansa, gasvrouens en die gewilde Michael Gilman in die skoolsaal van Laerskool Swartland om 10:00. Nog ‘n paar gasvrouens word benodig. Kaartjies teen R100 pp is beskikbaar by die Kansa-kantoor by 022 482 1111. Staptog vir Jo Dolphin APD 30 November - Jo Dolphin APD hou hul jaarlikse staptog op Malmesbury om internasionale dag vir persone met gestremdhede te vier en om bewusmaking in die dorp te verbeter. Dit begin 8:00 by die Malmesbury-swembad tot by die gronde van Laerskool Swartland. Almal is welkom om saam te stap - kom wys jou ondersteuning! 022-4864 186 / 086 751 0021/ jodolphinmbury@telkomsa.net Kerkdiens op Malmesbury 1 Desember - Die AGS Corpus Christi hou hul oggenddiens om 09:30 in die vorm van ‘n Kinderkerk-diens & Nagmaal. Geen aanddiens. Navrae: 073 447 2902 vir nog inligting Methodist weekly activities December 1 - Morning worship at 9:15 - situated in St Thomas street across Swartland Primary School. Sunday School starts again in January. Bible Studies on different days of the week - all are welcome. Contact 022 482 3623 for enquiries. Spanneaand vir Relay for Life 2 Desember - Die Relay for Life (Moorreesburg/Koringberg en Piketberg) hou hul bekendstelling- en spanneaand om 18:00 by Huis van Heerde. Almal welkom. Juanite Nobbs 082 605 3021 of Neels Nieuwenhuys 079 607 8663 het nog inligting. Hugo Nieuwoudt sin op Riebeek-Kasteel 3 Desember – Dié gewilde sanger tree om 19:00 in die ACVV-saal. Kaartjies & R30 vir volwassenes en R5 vir laerskoolleerders is nog tot môre beskikbaar by 022 448 1748. St Thomas Primêr hou konsert 4 Desember - St Thomas Primer kombineer hul ballet-uitvoering en skoolkoor-optrede met die bekendstelling van die koor se eerste CD in die gemeenskap. Kaartjies @ R80 pp (CD ingesluit) is by skool beskikbaar. Konsert begin 19:30 in Skoolsaal. Bring eie piekniekmandjies saam. Kontak Liezel Farao by 084 5900 827 vir nog inligting.


SPORT • news 27 November 2013

17 LINKS: By die Riebeeck-Vallei Spesiale Skool word leerders uitgeplaas om praktiese opleiding te ontvang. Die Nedbank Wisseltrofee vir Beste leerder in Kantoorpraktyk word links­ oorhandig aan Leiers: Hierdie leerders is die nuwe leerderraad wat by die Riebeeckdie skoolhoof, Vallei Spesiale Skool aangewys is om die skool in 2014 te lei. Jeff Pieterse.

Naaldwerk:

Riebeeck-Vallei Spesiale Skool op Riebeek-Wes se tweedejaar-naaldwerkstudente het rokke en kussings in hul praktiese klas gemaak onder leiding van me. Verity Herbert. Van links na regs staan Desmonia Booys, Wilma Wilscut, Maryke Vlok, Chante de Klerk, Simone Maarman en Trudie Muller.


dienste • SPORT

18

27 November 2013

Duifkampioen:

Die drie top-vlieërs in die Malmesbury Posduifklub voor die klubkampioen Frits Meintjes se duiwehokke, is van links na regs Frits Meintjes (algehele kampioen vir die twee jaar agtereenvolgens met een van sy kampioenduiwe in die hand), Johan Steenkamp (2de in klub) en Gerhard Horn (3de in klub). Meintjes het die volgende afdelings gewen - vir ope punte, jongduif punte, ouduif punte, kort-afstand punte, middel-afstand punte en langafstand punte. Steenkamp het die trofee ontvang vir die meeste wedvlugte gewen.

Gholf:

Die Moorreesburg Gholfklub se nuwe komitee is agter van links na regs Buks Koekemoer - tesourier, Morris Carr (klubkaptein), Jannie Durr (onder-kaptein/ wedstrydsekretaris), Johnnie Weil en Coenraad Botha (sekretaris). Voor van links na regs is Fredi Linder (president), Innis Linder en Henry April.

Sport Uitslae/Results: Malmesbury Gholfklub WOENSDAG: Sundowner Individuele Stableford: Piet Kemp 21 Ernest Thompson 19 Jannie Kemp 18 Appie vd Merwe 17 Vrydag: Rola Sundowner Individuele Stableford: Adriaan Vlok 20 Appie vd Merwe 20 Peter Februarie 18 Jacobus Snyders 17 Saterdag Jaco, Jannie & Ernest Vleisdag

Individuele Stableford Amos Schreuder Mike Stockdale Koos Loubser Du Toit van Zyl Adriaan Louw

44 43 41 41 41

Langste afslaan No. 1: George Prinsloo Naaste aan die pen 3 & 12: Ewald Liedeman Naaste aan die pen 6 & 15: Coenie Basson Langste set 9 & 18: Damien Brennan Moorreesburg Gholfklub Saterdag: Houespel Afdeling A A Marcus 69

B Smit 72 Afdeling B D Kuhn 63 E Van Niekerk 70 M Carr 73 Afdeling C J Nieuwoudt 67 M Wiese 71 A Smit 74 Tennis Op Saterdag 30 November word ‘n streekwedstryd tussen Suid-Boland teen Noordweste op Malmesbury gespeel. Die wedstryde begin 9:00 en heelwat spelers uit die Malmesbury-gemeenskap sal in aksie wees.


smalls & dienste

19

27 November 2013 Gesoek Wanted GESOEK/OP SOEK NA AANDAG! Welkom Meubels soek goeie 2de handse bruikbare meubels. Beddens, kaste, yskaste, sitkamerstelle, ens. Ook op soek na: Kombuisware, bv breekware, ornamente, potte, panne, beddegoed, gordyne, asook mans en vroue winterskoene. Kom besoek ons gerus in Tuinstraat 6, oorkant Cash Crusaders. Kontak 022 487 1547 of 082 851 0915. --------------------------------HUISHULPKWARTIERE te huur GESOEK vir 2 nagte per week vir middeljarige vrou met sober gewoontes. Tafelzicht of Panorama-omgewing. 082 979 4778.

Dienste Services

ALLE HUISEIENAARS LENINGS beskikbaar. Enige bedrag gerugsteen deur miljoene rande. Baie reeds gehelp. Kontak 074 650 6123. Faks: 086 298 3977. --------------------------------FRIDGE REPAIRS at low cost. Free quotes in Malmesbury & surrounding areas. Contact Cliffie 078 213 9857. --------------------------------GAAN U met vakansie? Ek sal na u tuin en troeteldiere omsien terwyl u heerlik rus. Kontak my asb - Johan - 072 199 7004. --------------------------------INDEPENDENT HERBALIFE DISTRIBUTOR - Petra Jardim. Tel: 076 725 7858. CALL NOW FOR A FREE ASSESSMENT. --------------------------------JK SKOONMAAKDIENS - Jou alles in een tuindienste. Sny van grasperke en rante. Snoei van bome en struike. Skoonmaak van beddings. Uitleg van tuine, verkoop en le van gras. Verwydering van tuinvullis. Kontak Jaco vir gratis kwotasies by 083 227 5937. --------------------------------KITS-MURE: Oprigters en vervaardigers van “vibacrete” mure. Kontak ons vir gratis kwotasies. Tel 022 482 1220 k/u of sel: 083 321 9357 n/u. --------------------------------LOOSE WEIGHT the natural way: JS Slim 60 Caps @ R160.00. Cayene Pepper 60 Caps @ R40.00. (Helps speed metabolism). Goodbye Flab Gelatine Caps (120) @ R70.00. (Helps get rid of loose unwanted skin). Hoodia Gordinii Caps (120) @ R140.00. Botanical gel Slimming Caps MSV @ R120.00. Charlene’s Secret Caps (60) @ R95.00. Please contact me for more info, other products and postage options. Email: nss.nerichia@ gmail.com. BBM Pin 2A566BFB. Whatsapp: 073 301 6556. --------------------------------MELIETA’S KITCHENDaagliks vars gebak: Soet & Sout Platters/Dosyne. Geleentheidskoeke, kaaskoeke en terte, asook heerlike kosse vir enige geleentheid. www. melieta’skitchen.co.za. 082 589 1785/082 492 4485. --------------------------------SKULD KONSILIDASIE tot en met R230000.00. Geswartlys, swak krediet rekord welkom. 061 460 6669/021 910 4743. ---------------------------------

SKUUR en Behandel van Houtvloere asook Woodstrippers. Kontak Philip 082 261 0770. --------------------------------REKENAAR herstelwerk en opgradering. Skakel Van der Westhuizen. 083 881 3065. --------------------------------YSKASTE HERSTEL: Ons verkoop ook 2de handse kaste met waarborg. Diens en installeer ook lugversorgers. New Freeze, Kerkstraat 18, Moorreesburg. 022 433 3831 of 071 953 1292.

Te Huur Gesoek To Let Wanted TE HUUR GESOEK 3/4 Slaapkamerhuis om te huur vanaf 15 Februarie 2014. Prysklas tussen R6 -R8 000. Skakel Corlia Basson - 084 207 7133. ---------------------------------

Eiendom Property

Te Koop For Sale HEALTH WALKER in goeie toestand @ R400.00. Kontak 083 395 5327. --------------------------------HOUT per sak - Rooikarans @ R10.00 p/sak. Black Wattle @ R8.00 p/ sak. Bloekom @ R7.50 p/ sak. Wingerdstompies @ R10.00 p/sak. Kaggelstompe @ R30.00 p/ sak. Firestarters @ R5.00 p/sak. Port Jackson @ R5.50 p/sak. Kole Krapper @ R10.00 elk. 3 Poot staanders @ R25.00 elk. Kontak Gustaff 073 675 0964. --------------------------------RALEIGH (NOMAD) mans-bergfiets. 8 Ratte. Nooit gebruik. Slegs R1900.00 o.n.a. (Nuut R3000.00) 084 588 4066 of 022 482 3527. --------------------------------PETROL houtsaag masjien en banksaag Stihl 08 S @ R2500 vir beide. Weggee prys. Skakel Hein 072 170 9766.

Betrekking Vacancy

WAITORS en kombuispersoneel vir Malmesbury restaurant. Faks CV en afskrif vn ID na 086 621 6858. ---------------------------------

Te Huur To Let

KANTOORSPASIE te huur, Biccardstraat 6D, 2 vertrekke, 40 vkm @ R2000 pm. Kontak 083 438 9735. --------------------------------SAKEPERSEEL in middedorp. 60vkm @ R4400 pm. kontak 083 991 7350.

TAFELSIG, Malmesbury @ R1,500 000 - 3 bed, study, 2.5 bath, stove, airconditioner, inside and outside braai & fireplace plus sprinklers. Contact owner 076 811 7309.

Vir advertensies in ons dienstegids of geklassifiseerdeafdeling, kontak Theresa van Wyk by accounts@ diecourant. co.za. Moenie aan die slaap gevang word nie!

Family Market 7 December

Saturday 11h00 - 17h00 10km before Malmesbury

Tractor rides • Jumping castle • Secure playing area Pancakes • Bunches of flowers • Indigenous plants Coffee • Refreshments / bring your own picnic!

Directions to the market on the website call 082 8999 600


courant

die

SPORT

tel 022 487 3221

27 November 2013

Piketberg straf besoekers

Krieketstryd: Y. Marthinus van Malmesbury se tweede krieketspan speel ‘n hou na sy bykant in die oorwinning oor Klapmuts die afgelope Saterdag. F. Theron is die kolwer met sy rug na die kamera.Malmesbury teen Mamre. Malmesbury se eerste span het Mamre met 201 lopies geklop. Malmesbury 316/9 in 50 boulbeurte, met D. Robertson 58 R. Verkuil 56 en B Howburg 50. Mamre het met net 115 geantwoord.

Piketberg het die afgelope Saterdag sy Bolandse klubkrieketwedstryd teen Easterns van Kraaifontein met vier paaltjies gewen. Die besoekers het eerste gaan kolf in die wedstryd op Piketberg en het in hul toegelate 50 boulbeurte 211 lopies geslaan. Hul beste kolwer van Darryl Losper met 109, wat 6 sesse en 11 viere ingesluit het. Hy is ongelukkig drie keer op pad na sy honderdtal deur Piketberg se veldwerkers laat val. Jeffrey Marcus het Easterns se kolwers behoorlik laat bonstaan met sy spoed. Hy neem 5/29 en is goed ondersteun deur Herma Redelinghuys (3/39). Piketberg moes gevolglik 212 lopies aanteken van 50 boulbeurt en

•hope pryse op yzerfontein

Gaan snoekrekord van 6,44 kg spat?

Die 8ste jaarlikse Snoek Classic met prysgeld van R320 000 word vanjaar op Saterdag 14 en Sondag 15 Desember by die Yzerfontein Boothengelklub aangebied. Die wenprys, vir die hengelaar wat die swaarste snoek vang, is ‘n Seacat 465 ter waarde van R230 0000, kompleet met 2 Yamaha-enjins van 40 perdekrag, asook ‘n gegalvaniseerde sleepwa. Die afdelings sluit pryse in vir die 10 topsnoek-pryse, beste junior, beste vroue-hengelaar, die 5 grootste eetbare vis en verskeie gelukkige trekkings. die courant is een van die primêre borge van hierdie gewilde hengelkompetisie. Die kategorie vir die 5 grootste Weskus-krewe moet uiteraard vanjaar laat vaar word weens die jongste regulasies van die ministerie van vissery. Daar word per span ingeskryf, met ‘n skipper en volledige bemanning. Die inskrywingsgeld is R400 per persoon. Volgens Eduardo Pereira, woordvoerder van die organiseerders, sal die aantal inskrywings weer tot hoogstens 80 bote beperk word. Deelnemers sal hoop op gunstige toestande ten einde te verbeter op onlangse jare se pres-

tasies. Die groot vraag is of iemand Sakkie van Niekerk se rekord vir die swaarste snoek in die bestaan van die Snoek Classic kan verbeter. Hy het dit verlede jaar opgestel deur ‘n meneer van ‘n snoek van 6,44 kg in te bring. In 2011 het Nollie Neethling op die boot Why Knot die swaarste snoek van 5,68 kg ingebring. Die top 8 was almal swaarder as 5,2 kg. Altesame 298 hengelaars het toe vanaf 73 bote kragte gemeet. Daar was 13 juniors en 14 vroue-hengelaars. Verlede jaar was daar 343 hengelaars op 80 bote, onder wie 16 vroue-hengelaars en 18 juniors. Die swaarste eetbare vis in 2011 was Boetie van Reenen op Fire Bird se geelstert van 4,94 kg. Die grootste snoek deur ‘n o.16-hengelaar, een van 5,335 kg, is gevang deur Terence Green. Die vroue-hengelaar wat die grootste snoek in 2011 ingebring het, was Marie Maritz, wat ‘n snoek van 5,335 kg gevang het. Die grootste kreef was 137 mm, gevang vanaf Ietsie, gevolg deur ‘n knewel van 133,5 mm, gevang vanaf Dolwyn. Besoek www.yzerboatclub.co.za of kontak Eduardo by 082 320 3513 vir nog inligting.

Swartland Atletiek gee pryse Die Swartland Atletiekklub het die naweek hul 25ste bestaansjaar gevier en dit gekombineer met hul Jaarafsluitingsfunksie en prysuitdeling. Bo is die pryswenners in die verskillende kategorieë. Regs is die sportman van die jaar, Richard Butcher, saam met Adri Visser wat as sportvrou van die jaar aangewys is.

slaan dit binne 37 boulbeurte en beklink die wedstryd in sy guns met 4 paaltjies staande. Piketberg was aanvanklik teen die planke op 48/3, maar danksy ‘n pragtige vennootskap van 80 lopies tussen Herman Redelinghuys en die talentvolle jong kolwer Darrhyl Fortuin, bring hulle Piketberg terug in wedstryd. Piketberg se beste kolwers was Herman Redelinghuys met 69, wat 6 sesse en 3 viere ingesluit het, Wilden Kayster se onoorwonne 26 en Darrhyl Fortuin se 24, met 4 viere. Easterns se beste boulers was B Dhingee 3/38 en J Grobbelaar 2/33. Piketberg se volgende wedstryd is eerskomende Saterdag teen Paarl-Oos op New Orleans in die Paarl.

Die courant 27 november  

die courant 27 November 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you