Page 1

courant swartland en weskus

die

Uitgawe 264

Bekroon: Nommer 1-Streekkoerant

Gratis • Free

hugenotestraat 24, malmesbury

26 Maart 2014

tel: 022 487 3221

bou waardes

By #Imagine, die eerste Christelike Jeugkamp van sy soort wat die afgelope naweek op die Môreson-terrein buite Malmesbury gehou is, het sowat 4000 jongmense en groepleiers tot laat in die aand groepsessies en lofprysingsdienste bygewoon. ‘n Soortgelyke kamp is ook in Pretoria gehou. Kampgangers tussen 12 en 18 vanoor die hele Wes-, Suid-, en Noord-Kaap het by #Imagine Suid saamgetrek. Volgens die organiseerders is die doel van die #Imagine-beweging om die jeug met die regte morele waardes toe te rus om verandering teweeg te bring.

• Gemiddelde verhoging van 7%

SM pas tariewe aan Die voorgestelde verhogings in munisipale tariewe vir inwoners van die Swartland word môre op ‘n spesiale raadsvergadering aan die Swartland Munisipaliteit (SM) voorgelê. Die aanpassings vir die volgende boekjaar (2014/2015) sluit ‘n gemiddelde verhoging van 7% vir huishoudelike munisipale uitgawes in. Die konsep- en meerjarige kapitaal- en bedryfsbegroting sluit ‘n gemiddelde 7,39%-verhoging in elektrisiteitstariewe vir inwoners in, wat ooreenstem met die bedrag wat Nersa ook aanbeveel vir die nuwe boekjaar. Nersa is die nasio­ nale energiereguleerder. Burgemeester Tijmen van Essen het aan die courant gesê daar is weer gepoog om verhogings so laag as moontlik te hou, maar dat die volgende faktore dit baie moeilik maak: “Een van die faktore is die enorme salarisverhogings wat op nasionale vlak beding word en waarin die plaaslike owerhede geen seggenskap het nie. Dit behels die verhoging van werknemersalarisse van 6,7% vir 2014/2015, uitgesluit die

salarisse van die munisipale bestuurder en artikel 56-aanstellings, met ‘n verdere verwagte 6,7% -verhoging vir munisipale personeellede vir die volgende twee boekjare.” “Ook is daar sprake van ‘n groter verhoging van elektrisiteitstariewe deur Eskom. “Ons raak bekommerd dat munisipale dienste te duur raak vir die gewone man, hoewel die SM hul uiterste bes doen om die verhogings steeds tot enkelsyfers te beperk,” het Van Essen bygevoeg. Die 2014/2015 konsepbedryfsbegroting toon ‘n begrote bedryfsinkomste van R476 466 231 miljoen, met ‘n begrote bedryfsuitgawe van R508 578 210 - ‘n tekort van R32 111 979. Volgens die agenda wat voor die Raad sal dien, neem die SM “met kommer kennis van die tekorte in die bedryfsbegroting vir 2014/2015”. Dié begrotingsbedrae is nog onderhewing aan publieke insette gedurende April. Die tarief vir eiendomsbelasting op sakepersele styg van 0.667c tot 0.707c vir elke eien-

doms-randwaarde terwyl die tarief vir algemene huishoudings van 0.573c styg tot 0.596c. Pensioentrekkers wat kwalifiseer, betaal 60% van dié tarief. Die huishoudelike kiloliterwatertarief vir die eerste 24 kiloliter ná die gratis 6 kiloliter styg van R8,68 tot R9,29 terwyl die tarief vir gebruik van 31 tot 60 kiloliter voortaan R12,79 sal wees met die hoogste tarief (61 kiloliter en meer) op R19,80. Vullisverwydering sal voortaan R93,62 kos teenoor die huidige R88,32 en die tarief vir gewone rioolkostes styg van R143,18 tot R161, 79. Van Essen het daarop gewys dat die Weskusdistriksmunisipaliteit (WKDM) die water met net oor die 12% verhoog en die SM het dit met rondom 7% verhoog. “Verder kon ons weer eens daarin slaag om al die outehuise finansiële steun te gee, soos die vorige jaar. Ons gaan ook ons bes doen om Huis van Heerde en Jo Dolphin te ondersteun. Ook het ons weer daarin geslaag om vir elk van die 12 wyke R100 000 beskikbaar te stel vir ontwikkeling.”


nuus • news

2

26 Maart 2014

Gemeenskap pak stryd teen dwelms •‘vroeë ingryping baie belangrik’

Die komiteelede op die foto is voor: Gertrude van der Westhuizen, Cindy Lazaro, Mavis Ndamane, sersant Nicolette Visagie, Ursula Titus, Joyce Jasson, Melinda Schade, raadslid Marlene van Zyl, Cathleen Februarie, en Melonice Blanckenberg. Agter staan Thomas Engelbrecht, Morris Uberstein, Henfre Brand, kolonel Nils Nilsson, Rynold Sedeman, pastoor Piet Smit, burgemeester Tijmen van Essen, Marguerite Holtzhausen, Wessel Badenhorst, Cedric Stuurman, a.o. Cloete, Johnny Philander, a.o. Johnvin Saayman en Dennis Parson. Afwesig met die neem van die foto is: Henry du Rand, Berenice Coetzee, Evenlencia Petersen, Annatjie Rainsford, a.o. Clyde Smit, Lynette Theron en Raïel le Roux.

Musiekaand onder die sterre in die Berg Die wenners van vanaand se konsertkaartjies vir die vertoning ‘Musiekaand onder die Sterre’, ongeveer 20 km buite Malmesbury op die Paardeberg-pad, is Lené Palm van Malmesbury en Elizabeth Peters. Baie Geluk, julle dubbelkaartjies wag vir julle by die kantoor van die courant in Hugenotestraat 24 op Malmesbury.

Musiekaand onder die Sterre bied ‘n uurlange interessante program van jazz tot ligte klassieke musiek, terwyl die wyn van pryswenner Adi Badenhorst en etes deur Southern Smoke te koop aangebied sal word. Kaartjies is nog beskikbaar by die Malmesbury Toe­ rismekantoor by 022 487 1133 of soek meer inligting by www.aabadenhorst.com

“Ek is baie bly dat die Dwelm-aksiekomitee (DAK) vandag gestig is, want vandat ek begin lees het oor die skade wat dwelms aan die menslike brein en liggaam aanrig, het my oë behoorlik oopgegaan! “Ek het gelees van die vreeslike effek wat middelafhanklikheid kan hê op die mens se gees, sy werk en finansies, sy liggaam en sy familiebande. Daarom glo ek die nuwe DAK sal, in vennootskap met ander organisasies, baanbrekerswerk doen om middelafhanklikheid teen te werk.” Só het Tijmen van Essen, burgemeester van die Swartland Munisipaliteit (SM) verlede week in die Malmesbury Stadsaal gesê tydens die stigting van die Dwelm-aksiekomitee. Dié komitee word volgens wetlike voorskrifte onder die stuur van die burgemeester aangestel, met Marlene van Zyl, raadslid van Moorreesburg, wat as leier sal instaan wanneer die burgemeester ander dringende verpligtinge het. 29 lede is hierna aangestel om ook op dié komitee te dien. Die lede verteenwoordig die polisie, onderwys, maatskaplike, geestelike en ge-

sondheidsorg van elke dorp. Nadat ‘n gerehabiliteerde dwelmverslaafde sy verhaal vertel het, het Van Essen aangedui dat dié verhaal hom ‘enorm geruk’ het. “Kom ons bemagtig onsself met kennis oor die simptome van verslawing, kom ons ondersteun sonder verwyte en skep as voorkoming goeie gesinsbande in ons huise. “As elkeen van ons wat vandag hier teenwoordig is, doen wat ons moet doen, gaan ons ‘n verskil maak in die Swartland – Kom ons verklaar oorlog teen dwelmmisbruik!” het Van Essen afsluitend gesê. Tydens die voorhou van die wetlike aspekte van dié komitee, het Marguerite Holtzhausen van die SM gesê dat middelafhanklikheid kompleks is: “Daar bestaan nie iets soos ‘one size fits all’ nie! Dit wat voorkomend werk in een gemeenskap, sal nie vanselfsprekend slaag in die volgende omgewing nie. Daarom is voorkoming, vroeë ingryping én nasorg baie belangrik in die hante­ ring van dwelmverslawing. “Die stigting van dié komitee is die begin van baie harde werk,” het Holtzhausen afsluitend gesê.

Promosie

RSA Agri Santam se 2013 top-landbou-makelaars

Penny Louw, Thys Cronje, Ericka Visser, Mariska Pool en Amore von Wielligh Santam, Suid Afrika se grootste versekeraar, se jaarlikse prestige toekenningsgeleentheid het plaasgevind op Woensdag 19 Maart 2014 by die Grand Roche-hotel in die Paarl. By hierdie geleentheid is RSA Agri Makelaars aangewys as Santam se Landbou Makelaar van die jaar vir 2013 in die Boland. Die beoordeling vind plaas op grond van die groei en winsgewendheid gedurende die betrokke kalenderjaar. Dis die tweede keer dat RSAM hierdie eer te beurt val nadat hy ook vir 2010 die toekenning gekry het. Volgens Philip Faure (Besturende Direkteur) beskou RSAM dit as ‘n groot eer en is “ons geweldig baie dank verskuldig aan ons kliënte se lojale ondersteuning”. Hy benadruk dat sonder hierdie ondersteuning van hul kliënte én RSAM se personeel se volgehoue toewyding tot uithalerdiens, dit nie moontlik sou wees om toekennings soos hierdie te ontvang nie. RSAM fokus op die bemarking van korttermynversekering en alhoewel hierdie toekenning spesifiek vir sy rol in die landbousektor was, is RSAM ook baie betrokke in die versekering van alle kommersiële besighede en persoonlike bates. Agtien hoogs kundige adviseurs wat verspreid is in tien kantore in die Wes Kaap, hanteer ‘n portefeulje met ‘n jaarlike premie-inkomste van meer as R150m. Dit maak RSAM een van die grootste onafhanklike makelarye in die Wes-Kaap. Toe Philip Faure gevra is om in een sin op te som hoekom hy reken RSAM nou vir so lank al so suksesvol is, het hy geantwoord: “Ons verkoop nie produkte nie, maar verhoudings”. Volgens hom kom baie van hul kliënte al oor geslagte saam met RSAM en om dit reg te kry, moet jou fokus op uithalerdiens nooit verslap word nie.


3

nuus • news 26 Maart 2014

Die luiperdmannetjie Doc Martens sluip in die nag rond, salig onbewus van die kamera wat sy bewegings vaslê.

•luiperds is skaam diere

Doc, ’n ‘meisie’ en ander speel model

“Doc Martens se gebied sluit die Elandsberge buite Hermon in, maar hy is ook voorheen in Bainskloof opgemerk. As dit nie was vir die nuwe tegnologie en kameras nie, was sy bewegings dalk nie aan ons bekend nie.” Doc Martens het hierdie keer net mooi niks met die nuutste skoene te doen nie, eerder met ‘n luiperdmannetjie wat deur die Kaapse Luiperd-trust so gedoop is. “Elke luiperd se kolpatrone is uniek,” sê Bernard Wooding van die Elandsberg Natuurreservaat buite Hermon oor die groot vreugde nadat drie luiperds onlangs daar waargeneem is. “Doc Martens is voorheen afgeneem deur die Cape Leopard Trust en hulle gebruik die kolpatroon van die luiperd om die dier te identifiseer en gee vir elkeen ‘n naam en nommer. Dit help om elke luiperd te identifiseer as hy/sy weer afgeneem word. Die mannetjie (Doc Martens) wat vroeër vandeesmaand afgeneem is, is al voorheen in 2012 in die Elandsberge afgeneem, asook die wyfie en die jonger mannetjie. “Ons is opgewonde om luiperds in die area te sien, want dit wys dat hulle nog nie uitgesterf het nie. ‘n Luiperd speel ‘n baie belangrike rol in die ekosisteem as ‘n roofdier en is die hoofroofdier in die Kaap-area wat ander diere se populasiesyfers beheer. ‘n Luiperd in die omge­ wing beteken vir ons dat dit ‘n goeie omgewing is met ‘n goeie werkende ekosisteem. Die luiperds was eintlik nog al die jare hier, ons het hulle net nooit gesien nie omdat hulle sulke skaam diere is en meestal net in die nag rondloop en partykeer ‘n tydjie na dagbreek ook, maar met die nuwe tegnologie kan ons “trap cameras” opsit in die reservaat,” verduidelik Wooding. “Ons kan glad nie die ouderdom van die luiperds bepaal nie, aangesien ons net die foto’s het. Die liggaamsbou van ‘n mannetjieluiperd en -wyfie-luiperd verskil ook. Mannetjies is groter en swaarder as wyfies (gemiddelde gewig van ‘n mannetjie Kaapse luiperd is ±35kg en wyfies ± 21kg). Ons kon sien die een mannetjie was ‘n jonger luiperd omdat hy nog nie volgroeid was nie, maar die ouderdomme is onbekend.’’ Luiperds is vroeër jare gejag deur boere omdat hulle vee gevang het, maar landbouontwikkelings veroorsaak ook dat hul natuurlike habitat drasties minder raak. Dit het veroorsaak dat die luiperd­­getalle gedaal het. Tot vandag toe word daar luiperds in vanghokke en slagysters

gevang. Dit het die luiperds heeltemal beperk tot die bergareas. Omdat hulle klipperige hellings en goed begroeide rivier-gebiede in plaas van oop areas verkies, maak dit baie moeilik om te bepaal hoe groot die luiperd-populasie vandag is. Die Kaapse luiperdpopulasie is meer bedreig as enige ander luiperd-populasie omdat hulle so beperkte habitat het en ook sulke groot territoriale gebiede (home ranges) het. “Mens-wildelewe konflik bly ‘n komplekse kwessie en dit is verstaanbaar dat ‘n boer sy vee wil beskerm. Om ‘n luiperd dood te maak gaan nie veel help nie, want daar kan dan net ‘n ander luiperd in daai area inbeweeg of die area kan deel word van ‘n ander luiperd se territoriale gebied. Boere kan Anatoliese herdershonde of ander honde gebruik om skape op te pas of veewagters kan gebruik word. “Luiperds is slegs gevaarlik as hulle in ‘n hoek vasgedruk word. ‘n Luiperdwyfie sal enigiets doen om haar welpies te beskerm en kan dan ook baie gevaarlik wees,” sê Wooding. “Daar is nog geen berigte van aanvalle op mense nie.”


menings•nuus

courant

26 Maart 2014

Goud en brons by SA-byeenkoms vir Ruststasie se William

die

4

Daag jouself uit

Het jy geweet...... Dat daar elke jaar meer as 100 000 mense in Suid-Afrika en 14 miljoen wêreldwyd die volgende woorde die eerste keer hoor: JY HET KANKER. Kansa spandeer jaarliks tussen R5 miljoen en R6 miljoen aan navorsing. Kansa is nou betrokke by onderstuenings- en versorgingsdienste aan kankerlyers in die Swartland. Soos met enige ander soortgelyke organisasie word daar grotendeels gesteun op die publiek om te help sodat hierdie noodsaaklike dienste aan die gemeenskap gelewer kan word. Daarom hierdie beroep op elke vermoënde persoon - en met vermoënd word nie net na geld verwys nie, maar ook na vrywillige tyd en kennis en hulp - om op een of ander manier ‘n bydrae te maak aan ‘n diensorganisasie om die lewe vir ‘n ander behoewende makliker en meer draaglik te maak. Hier is ‘n geleentheid: Vandag - van 9:30 tot 16:00 - is Shavathondag op Malmesbury by die De Bronsentrum. Dis tyd vir Kleurkoppe of Kaalkoppe vir Kansa. Elke bydrae is nodig om ‘n verskil te maak in die stryd teen kanker en die onderstuening van pasiënte met dié siekte. Verskeie ondernemings het reeds hul steun aan die projek toegesê om vandag deel te neem en hierdie is ‘n uitdaging ook vir jou onderneming of skool om jul koppe te kom kleur vir Kansa. Ook elke individu is welkom om ‘n bydrae te kom maak in die stryd. Elke sent gaan vir Kansa. Daag jouself uit en maak vandag ‘n verskil.

Knewel: Christie Brand van Yzerfontein pronk by die yslike pampoen van 210 kg wat hy gekweek het. Volgens sy vrou, Marlene, het die pampoen nagenoeg 250 liter water in twee sarsies daagliks ontvang. Die pampoen het vier maande gegroei tot hierdie grootte. Die bemesting was weekliks ‘n oplossing van vis-emulsie en dan sowat 300 gram 3:1:5 tweeweekliks.

Dis Goeie Nuus

dr. Andrew Bosman

Die regter en die Redder

Pilatus vra aan Jesus of Hy die Koning van die Jode is, Jesus antwoord hom: “U sê dit.” Daar was baie beskuldigings deur die owerpriesters gebring, maar Jesus het nie daarop geantwoord nie. Pilatus het hom daaroor verwonder. Hy was gewoond om een van die gevangenes op die fees los te laat. Daar was ‘n sekere Barábbas wat in ‘n opstand ‘n moord gepleeg het. Die skare het gevra dat Barábbas losgelaat word. Pilarus het geweet dat die owerpriesters Jesus uit nydigheid oorgelewer het. Hy is die regter, maar wil aan die volk hulle sin gee en laat Jesus gesel, om oorgelewer te word om gekruisig te word. Soveel vir die reg van daardie tyd. Hoe maak ons met Jesus? Wil ons Hom ook stil maak soos die owerpriesters en Fariseërs, verkoop soos Judas, of oorgee soos Pilatus? Jesus is die Weg en die Waarheid en die Lewe. Wie Hom mis, mis sy doel op aarde en die geleentheid om gered te word.

Regstelling: Die drukkersduiwel het in verlede week se uitgawe van die courant die nuwe bestuurslid van Malmesbury Sakekamer, Johan van Zyl, se van na Albertyn verander. Ons vra om verskoning vir die fout. (Weet self nie of die drukkersduiwel bestaan nie) - red

Vieringe: Die Moorreesburg-biblioteek vier hierdie week sy tiende verjaarsdag met sprekers, sangoptredes en uitstallings. Alle lede van die publiek is welkom om dit by te woon. Maandag was die spreker Hanlie van Wyk (voor op foto), met Ilse Loock, Cecelia Larey, Elna Willems (sanger) en Madelaine Terblanche by haar. Skrywers soos Alta Cloete en ander sangers, soos Melissa du Bois, tree die res van die week hier op.

William de Bruin van Rust-stasie Primêr het die derde plek in die 100m vir seuns o.12 op die SA Kampioenskappe behaal. Hy was ook deel van die aflosspan van die Wes-Kaap wat die eerste plek behaal het by die kampioenskappe.


5

nuus • news 26 Maart 2014

Kinders weer terug op skool Die groep laerskoolleerlinge wat meer as ‘n maand gestrand gesit het op hul plaas weens ‘ n probleem met busvervoer, is terug op skool. Die leerlinge van die skool Anne Pienaar Gedenk, nagenoeg 25 km buite Malmesbury op die Paarlpad, is kinders van werkers op die plaas De Grendel. Die buskontrakteur, Henry Magerman, het aan die courant gesê die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het verlede week aan hom bevestig dat hy voortaan vir die bykomende 8 km vergoed sal word en dat die oplaaipunt by De Grendel nou geregistreer is. Sedertdien word die kinders weer daar opgelaai. Sedert Magerman sy dienste tot by De Grendel noodgedwonge

moes opskort omdat versekeraars in geval van ‘n ongeluk nie daar sou uitbetaal nie omdat dit nie ‘n geregistreerde oplaaipunt was nie, moes die kinders soggens en saans ‘n bykomende 2 km tot by die volgende oplaaipunt stap. Die prinsipaal, Jan Sass, was bekommerd hieroor aangesien hy gevrees het dat die kinders daar langs die hoofpad ontvoer en verkrag kon word. Die eienaar van De Grendel, Truter de Kock, het ook geweier dat die kinders daardie bykomende ent stap. Dit is van sy personeel se kinders. Nagenoeg 48 kinders word daagliks met die bus vervoer na Anne Pienaar Gedenk, ‘n skool met 250 kinders.

Mannetjies praat by Riebeek-Kasteel-toernooi Mannetjies Roux is ‘n groot trekpleister op Laerskool Riebeek-Kasteel se sporttoernooi wat van Maandag 31 Maart tot Woensdag 2 April aangebied word. Roux, Springbok-rugbylegende, is Dinsdag­ aand die gasspreker op die organiseerders se Donateursaand. Nagenoeg 25 skole vanoor die hele land trek dan op Riebeek-Kasteel saam vir dié 17de jaarlikse sporttoernooi. Nog ‘n gewilde trekpleister is die oud-Protea-netbalafrigter, Burtha de Kock, tans Kovsies se breier, wat elke jaar ‘n afrigtingskliniek kom aanbied. Rugby- en netbalspanne van Richardsbaai, Pretoria, Bethlehem, Jeffreysbaai, HJS Paarl, Worcester Primêr, Lochnerhof in die Strand, De Hoop op Somerset-Wes, Laerskool Eikestad, Hermanus, Riversdal, Panorama en Wel-

Easter specials Selected products on this page have been styled for photography

BUTCHER’S

BEST

BUYS Meat prices cut to the bone

PnP Bulk Country Classic Boerewors

59

54

R

R

Per kg

PnP Half Lamb Pack Consists of: Roast, Braai Chops, Riblets and Stew Cuts Per kg Cheapest on shelf

gemoed sal kragte meet in die toernooi wat deur Laerskool Riebeek-Kasteel aangebied word. ‘’Ons praat van so 900 kinders en so 3 000 besoekers aan die dorp,’’ het SG du Toit van Laerskool Riebeek-Kasteel aan die courant gesê. Die leerlinge word plaaslik gehuisves vir die drie nagte, van die koshuise op die dorp tot die ACVV-saal. Elke rugbyspan sal sowat ses wedstryde speel en elke netbalspan vyf. Du Toit het benadruk dat daar geen amptelike wenner is nie. ‘’Dis ‘n ontwikkelingstoernooi en ons wil vir die kinders blootstellling gee. Daar word wel pryse gegee vir die beste ontwikkelingspeler en die skool met die beste spangees, maar daar is geen rugbyspeler van die toernooi of pryse van daardie aard nie.’’

FRESH

31

Cheapest on shelf

95

36 R 59 R

PnP NO NAME™ Frozen Chicken Braaipack 2kg

PnP NO NAMETM Fresh Chicken Braaipack 5s or 16s Per kg

30

R

Humpty Dumpty Large Eggs 30s

PnP Bulk Unwaxed Gouda Per kg

29

90

59

R

Crown Blended Cooking Oil 2 Litre

Nescafé Ricoffy 750g Tin

22

90 Selati White Sugar 2.5kg

26

R

PnP 1 Ply Toilet Tissue 9s

17 13 90

Snowflake Cake Wheat Flour 2.5kg

50 Maggi 2-Minute Noodles Assorted 5 x 73g Mega Pack Per Pack

PRICES VALID 27 - 30 MARCH 2014 AT PICK N PAY MALMESBURY AND WELLINGTON ONLY

www.picknpay.co.za Customer Care 0800 11 22 88. Toll free landline only. Cellphone rates apply. Shop in store or online at www.pnp.co.za/shop

Best Customer Loyalty Programme 2013*

Pick n Pay endeavours to meet the demand for these promotional items, but stocks are limited. Some stores may not stock some of these products. Please check availability. We strive to ensure all printed information is correct, but will not be liable for any print errors that may occur. Advertised prices are inclusive of VAT where applicable. We reserve the right to limit quantities. smart shopper terms and conditions apply. Certain products are excluded from the smart shopper programme, please see in store or go online for more details.

1185485_39 x 4


nuus • News

6

26 Maart 2014

Cravenstadion wemel van Swartlanders Lions wil geld in met potjiekos Die Lions op Malmesbury bied ‘n potjiekoskompetisie aan op Saterdag 12 April. Hiermee wil die Lions geld insamel vir Huis Bergsig op Riebeek-Wes, asook Groeneweide, die tehuis vir bejaardes op Darling. Vir hierdie doel soek die Lions na borgskappe en donasies van R500/R750 of R1 000 sodat spanne geborg kan word vir deelname aan die kompetisie. Besighede kan dié geleentheid ook aanwend vir spanbou, maar privaatspanne kan ook inskryf. Stalletjies word vanaf 11:00 op die Malmesbury Skougronde opgestel, met die beoordeling vanaf 15:00. Skakel Andy (083 256 8178) vir verdere navrae.

Chris Rossouw

Wesley Adonis

Andrew Beerwinkel

Koos Loubser

‘n String Swartlanders was in verlede Maandag se Varsitybekerwedstryd tussen Maties en Tukkies in die Danie Cravenstadion in aksie. Oud-leerlinge van Hoërskool Swartland wat daar uitgedraf het is John-William Durr, op vleuel vir Maties en Koos Loubser, ‘n Matie-voorspeler. Aan Tukkie-kant was Duncan Matthews, senter, ook ‘n oud-leerling van Hoërskool Swartland. Wesley Adonis, voorspeler van Maties, is ‘n oud-leerling van Laerskool Swartland en Andrew Beerwinkel, wat later as stut vir Tukkies opgekom en ‘n drie gedruk het, is ‘n oud-hoofseun van Hoërskool Porterville. Dan het die Matie-afrigter, Chris Rossouw, ook Swartland-bande. Sy ma woon nog op Malmesbury en hy was in Laerskool Darling op laerskool. In ‘n voorwedstryd het Onderstepoort van Pretoria teen Medies van Maties gespeel. Hier het Gys Neethling, oud-leerling van Hoërskool Swartland, vir Medies gespeel. En Andries Lesch, ook ‘n oud-leerling van Hoërskool Swartland, is die afrigter van Onderstepoort.

John-William Dürr

Duncan Matthews

Andries Lesch

Gys Neethling

•vroue wil nou HUL VOETSPOOR uitbrei NA DIE buiteland

Groen sake-waagstuk nou geslaagd

“Ek dink Growing Paper se groen konsep lok die mense se belangstelling, want ons papier word 100% met die hand gemaak – slegs die pulpmasjien in die proses! Ons gebruik slegs tweehandse papier (meestal banke se gedrukte A4-papiere), die hele proses is omgewingsvriendelik en die saadjies verseker dat die produk nie bloot weggegooi word nie, maar geplant word.” Só vertel Nileta Knoetzen, mede-eienaar van Growing Paper wat buite Malmesbury bedryf word. Growing Paper het in 2010 sy eerste onsekere treë gegee toe Roxanne Vorster en Nileta besluit het om saam te span om Roxanne se droom van herwinde papier met saadjies, na te jaag. Beide is oud-leerders van Hoërskool Swartland en beide was opgelei in ander rigtings, toe hulle besluit het om saam dié nuwe mark te betree. Nileta het gehou van Roxanne se voorstel en het die risiko aangedurf. Hulle het ‘n lening aangegaan en die toerusting gekoop – die meeste by ongeïdentifiseerde ‘hippies’. Nileta is opgelei as terapeut met refleksiologie en was ‘n Gr. R-onderwyseres by St Michaels Primêr in Abbotsdale, terwyl Roxanne argeologie en rekenaarwetenskap studeer het. “Ons het in 2010 afgeskop, kort daarna die Organiese Ekspo in die Kiks (Kaapstadse internasionale konferensiesentrum) bygewoon en dit was ‘n uitstekende bemarkingsgeleentheid. ‘n Mens leer ongelooflik baie by die Ekspo’s. Dis harde werk, maar elke keer die moeite werd. ‘n Rooikat wat op ‘n vreemde manier in ‘n dorpserf beland, terwyl die twee staffordshire bulterriërs op die erf geen skraapwonde het nie, het die eienaars van dié erf behoorlik aan die raai. “Toe ek Saterdagoggend vroeg uitstap en dié vreemde kat op my erf sien lê, was ek dadelik bekommerd oor my staffies. ‘‘Die rooikat se pote en voorkop is darem baie groter as ‘n gewone kat!” vertel Zaan Schreuder van Die Wingerd, ‘n woonbuurt teen die bui­ terand van Malmesbury.

Nileta Knoetzen “Ons grootste bestellings is nou by die kettingwinkels Melissas en Poetry – laasgenoemde die damesafdeling van Cape Union Mart. “Ons gebruik drie soorte saad in ons groot-

maat-produkte: Kruie (roket en basilie), gewone blomme (heuningblomme en poppies), asook inheemse sade, soos vygies en African daisies. “Wanneer kliënte vra vir spesiale produkte, kan dit enige saad behels: Ons het al tamatie-, chillie- of mostertsaad gebruik. Verder het ons ook ‘veggie’-kalenders gemaak, dan plaas ons verskillende groentesaad in die papier vir die verskillende maande van die jaar! “Hierdie werk is nooit vervelig nie, want daar is gedurig afwisseling in die opdragte waaraan ons werk. Ons gebruik 14 kg papier en 700 liter water daagliks, terwyl ons sewe vroue van die omgewing opgelei het om vir ons te werk. Ek, Roxanne en my skoonsus, Franza Louw, vorm die bestuurspan (Franza doen die boeke). Ons is ‘n baie lekker span en as ek terugkyk na die vier jaar wat verby is, besef ek dit alles is ‘n seëning!” ‘n Tipiese oggend verlede week het behels: Die voorbereiding van troukaartjies vir twee troues (dit sluit in die drukwerk, sny, gaatjies druk, lint deurryg en verpak vir versending), besigheidskaartjies vir ‘n maatskappy en die maak van algemene produkte vir die winkels waar hulle gereeld hul produkte lewer. Die papiermaak-proses behels dat papier in groot houers water verpulp raak, die afgooi van die water na ‘n sekere hoeveelheid ure, en dan weer die water, papier en saadjies vermeng, die deurgooi van die water deur ‘n tipe sif binne houtrame en die uitgooi van die verpulpte mengsel op ‘n sterk tipe mat. Dertig mat- en papierlae

Raaisel oor rooikat in dorp Die rooikat was dood, sonder enige skrape of teken van ‘n skermutseling en die honde het ook geen teken van ‘n geveg gedra nie. Niemand kan uitwerk op watter manier dié wilde dier in hul erf beland het nie. “Ons het baie meer vrae as antwoorde,” sê Zaan. “Mens dink jy woon in die dorp en dat jy en

jou kinders veilig is, maar nou hou dié raaisel ons behoorlik besig,” sê Zaan, die ma van twee jong kinders. Ná ‘n gesprek met ‘n staatsveearts, beveel sy aan dat eienaars van troeteldiere moet seker maak dat hul diere se inentings gereeld gedoen word om onder meer hondsdolheid te voorkom.

word bo-op mekaar gepak, voordat dit deur ‘n spesiale masjien ‘gepress’ raak. Wanneer die dertig papierlae versigtig uitgehaal word, word dit gehang om te droog voordat die hele proses van ‘print’, knip en verpak kan begin. Uitdagings vir die pad vorentoe? “Ons produksieproses bied nou ‘n paar uitdagings, soos die mat waarop ons die papier vorm, wat skielik min raak (die mat moet ‘n sekere kwaliteit hê), die ‘print’- en sny-masjiene vir die papier wat ‘n uitdaging bly (die saadjies in die papier breek gewone masjiene), die droog van ons papier in die winter ... ons oorweeg nou die bou van tonnels waarin dit kan droog. Verder kan die saadjies maklik ontkiem as die papier nie gou genoeg droog raak nie! “Wêrelde het vir my oopgegaan en in elke faset van my lewe het ek ongelooflik baie gegroei! Ek en Roxanne leer en groei steeds elke jaar. Ek sien nou masjiene, plekke, fabrieke en mense wat ek nooit andersins sou leer ken nie!” Roxanne (nou Schumann) woon tans saam met haar gesin in Deneysville, vanwaar sy die bemarking en ontwerpe doen. Die toekoms vir Growing Paper? “Ons is aan die uitbrei buiteland toe! Ons voer reeds uit na Noorweë, Dassies in Londen is ons volgende fokuspunt en wie weet, dalk ook binnekort na ander lande toe. Daar is wel lande wat ‘n uitda­ ging kan wees weens die saadjies binne die papier, maar met die regte dokumentasie sal ons dáárdie hekkie ook binnekort oorkom!” “Sodra ‘n dier gedragsveranderinge openbaar en byvoorbeeld geen vrees toon nie, is die kans groot dat dit hondsdolheid opgedoen het. “‘n Mens kan nooit kanse waag met hondsdol diere nie en die hartseer is dat die enigste manier om dit vas te stel, is om die dier van kant te maak en sy brein na Onderstepoort te stuur vir ontleding. “Hou dus eerder jou dier se inentings op datum om sulke hartseer en onnodige spanning te vermy,” maan sy.


MOTORS • news 26 Maart 2014

Nissan brings more Silverstone cries foul over new track GT-R excitement

The all new GT-R supercar. ROSSLYN, South Africa, (24 March 2014) – Nissan has released the updated version of the revered GT-R supercar in South Africa adding a host of improvements for the 2014 model year. While staying true to GT-R’s core virtues including mind-blowing power, exhilarating speed, exceptional handling and a raft of futuristic technical equipment, the new evolved version brings even more to the table – or the road – than ever before. At the same time it maintains its reputation for being a bedroom wall poster and one of the fastest production vehicles the world has ever seen. The Nissan GT-R is powered by a formidable front-mounted twin-turbocharged 3.8-litre V6 petrol engine, mated to a 6-speed automated dual-clutch gearbox. With power going to all four wheels, the GT-R makes use of a staggering 397 kW at 6 400 rpm and 628 Nm between 3 200 and 5 800 rpm. The eye-popping results are a 0-100 km/h sprint time of just 2.9 seconds and a top speed of 315 km/h. Says Nissan GT-R Product Manager at Nissan South Africa, Nancy Reddy: “The GT-R is of course Nissan’s performance flagship with a cult following the world over. For 2014, we have introduced updates and changes which benefit the vehicle’s all-encompassing characteristics

in various ways. More comfortable, safer, more luxurious and still reasonably priced – the Nissan GT-R delivers supercar performance in luxury. The GT-R is now also fitted with Dunlop SP Sport Maxx GT 600 DSST CTT tyres as standard (255/40 ZRF20 at the front and 285/35 ZRF20 at the rear) which offer outstanding road holding and precise response in all conditions thanks to stiffer sidewalls which reduce deformation and improve steering response under hard cornering. Braking calibration has been retuned for a firmer and more linear response at everyday speeds, allowing for smoother braking to be more intuitive which generates greater confidence especially in the wet. A new body colour, Gold Flake Red Pearl, reinforces visual appeal thanks to microscopic gold-tinted glass flakes in the paint which creates a spectacularly deep and lustrous colour. On the inside, a new red interior colour scheme is available, while the semi-aniline leather seats are now further embellished with stitched accents which impart the ambience of a genuine GT designed for first-class cross-continental travel. The infotainment and satellite navigation unit has also been upgraded with the latest in in-car entertainment and GPS technology.

British Formula One Grand Prix host Silverstone Circuits Limited has asked prime minister David Cameron to confirm that a proposed new circuit in South Wales will not receive government financial support. Silverstone, which risks losing the British MotoGP round to the Welsh newcomer, said on Monday it had sought clarification as to how the Circuit of Wales in Ebbw Vale would be funded. The BBC reported last week that developers behind the proposed £280 million (R5 billion) venture wanted government in Wales and Britain to commit up to £50 million (R895 million) towards it. The Heads of the Valleys Development Company has said it hopes to create 6000 jobs. Others have criticised the scheme as a ‘white elephant’ that would not live up to its ambitious plans to regenerate a deprived region. Silverstone said its own application for help, when it had sought support to secure the future of the British F1 race, was denied “on the basis that this would be classed as illegal state aid”. “In the absence of such aid, Silverstone had to sell off assets to ensure the British Grand Prix was retained in the UK,” it said. “It is Silverstone’s view that the Circuit of Wales project is not viable.” The premier British circuit said it had no objection to competition but the addition of a government-funded circuit would threaten the British motorsport industry. “Motor sport at circuit level is not particularly profitable and is often loss-making,” it added. “Many UK circuits are under-utilised and

7

struggle for revenue. It is unrealistic to suggest Circuit of Wales will be the exception.” - Reuters

KOOP VANDAG BETAAL LATER… M 50 000 K 6-JAAR/1RBORG WAA

NISSAN X-TRAIL 2.0 4X2 MT XE Vanaf

R3 000p.m. BTW ingesluit

Prys: R330 800 Termyn: 60 maande Deposito: R66 160 Rentekoers: 2.69% Reswaarde: R115 780 Totale terug betaling: R294 820

NISSAN NP200 1.6 8V BASE Vanaf

R1 500p.m. BTW ingesluit

Prys: R129 950 Termyn: 60 maande Deposito: R25 990 Rentekoers: 6.61% Reswaarde: R45 482 Totale terug betaling: R131 882

NISSAN JUKE 1.6 ACENTA Vanaf

R2 500p.m. BTW ingesluit

Prys: R219 200 Termyn: 60 maande Deposito: R43 840 Rentekoers: 6.0% Reswaarde: R76 720 Totale terug betaling: R217 540

Maandelikse paaiement en totale bedrag sluit nie maandelikse diensgeld van R57 en verpligte versekering in nie, maar sluit aanvangs-en administrasiekoste in. Rentekoers word aan prima uitleenkoers gekoppel en is onderworpe aan bankgoedkeuring. Voorwaardes geld. Finansiering beskikbaar deur Nissan Finance, ‘n afdeling van Wesbank en FirstRand Bank Bpk, ‘n gemagtigde kredietverskaffer en finansiële dienste. NKRKV20. Aanbiedinge slegs geldig op voertuie wat deur Nissan Finance gefinansier word. Pryse en spesifikasies onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. Aanbiedinge sluit loopkoste, lisensie- en registrasiegeld uit. Beperkte voorraad beskikbaar

finance@jbnissan.co.za • Sontie 082 453 4656 • Denise 074 965 3504 • Andries 083 283 9916 • Gordon 083 607 5798 • Sienie 082 874 2786

JB’s Nissan Bokomoweg 54, Malmesbury Tel 022 482 1124 www.jbnissan.co.za

INSERT DEALER


news • landbou

8

26 Maart 2014

Boet le Roux wen Swartland Kanolakompetisie Boet le Roux van die plaas Vlakkenheuwel by Hermon is die wenner van die 13de Swartlandse Kanolakompetisie. Hy het die hoogste opbrengs van 2,54 ton per hektaar behaal, asook die beste bruto marge van R7065 per hektaar. Le Roux se seun, Frederick le Roux, wat saam

met hom boer, is reeds die vyfde geslag op die plaas aan die voet van die Porseleinberg. Hul bestuurder is Evert Grobbelaar. Koring en medics word hier verbou, met kanola wat as wisselboustelsel toegepas word saam met ‘n intensiewe skaaplamhokstelsel, asook 72 hektaar wyndruiwe, verduidelik Boet.

Frederick le Roux (seun), Evert Grob­ belaar (bestuurder) en Boet le Roux, wenner van die Swartlandse Kanolakompetisie. Vlakkenheuwel was al die wenner van die Rembrandt-trofee vir beste kwaliteit tabak, die Riebeek Kelder se wingerdprodusent van die jaar en Karoo Ochse se slaglamkampioen. Toe die courant Boet gepols het oor sy benadering tot die boerdery, het hy geantwoord: ‘’Wees altyd ‘n student van jou vakgebied, wees betrokke by studiegroepe en woon inligtingsdae by. En ken jou kamp se onkruidgeskiedenis en besluit dan op ‘n kultivar.’’ Die doel van die kanolakompetisie is om kanolaproduksie in die Swartland te verbeter, winsgewendheid te verhoog deur optimale bestuurspraktyke te bevorder en om kanola as wisselbougewas in die streek te vestig. Boet se kultivar was Aga Max, wat hy teen 4 kg per hektaar geplant het, luidens inligting wat hy aan die courant verskaf het. Hy het verlede jaar op 24 April geplant na 38 mm reën op 17 April geval het. Met die plantslag in Kopkamp, ‘n stuk grond van 31,7 hektaar, het hy 20 kg stikstof toegedien, wat hy op 20 Junie met 50 kg opgevolg het en daarna, op 26 Julie met nog 20 kg versterk het. Boet het ook met swawel bemes. Met die plant is 6 kg ingesit, gevolg deur 12 kg op 20 Junie en 9 kg op 26 Julie, luidens ‘n voorlegging van Sakkie Slabbert van die Wes-Kaapse Departement van Landbou op Skogdag. Onkruidbeheer is toegepas deur Roundup voor die plantslag toe te dien,

‘Wees altyd ‘n student van jou vakgebied.’

opgevolg met Trif met die plantslag. Volgens Boet het hy ook ‘n luismiddel, Metamidiphos, toegedien. Boet het nagenoeg 41 plantjies per vierkante meter geplant. Daar het 13 boere vanoor die hele Swartland aan die kompetisie deelgeneem. Hulle is ingedeel in die Hoë reënvalgebied, Middel Swartland-gebied en die Rooi Karoo-gebied. Kanola-verbouing het reeds in 1993 in die Swartland begin en teen 2012 is nagenoeg 11 000 hektaar gesaai. ‘’Die belangrikste aspek van hierdie kompetisie is nie wie die wenners gaan wees nie, maar die geleentheid wat dit skep om kennis en ondervinding uit te ruil en verskillende produksiepraktyke te besigtig. “Hier kry boere en landboukundiges die geleentheid om gedagtes, kennis en ondervinding uit te ruil,’’ volgens Slabbert. Die prys van kanola verlede jaar was oor die R4000 per ton (agterskotte uitgesluit) en die insetkoste was onder die R4000 per hektaar. “Die bruto marge (direkte kostes afgetrek) het oor die R3000 beloop, luidens ‘n voorlegging van Slabbert.


nuus • agriculture 26 Maart 2014

•bevorder toerisme

Landbou bly grootste landelike werkskepper Die landbousektor bly die grootste enkele bron van werkskepping in die landelike ontwikkeling van Suid-Afrika, het die ekonoom dr. Roelof Botha, op die Swartland Kleingraan Ontwikkelingsgroep (Skog) se jaarlikse Voorsaai-Boeredag op Moorreesburg gesê. Die landbou se bydrae tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk (BBP) het egter afgeneem van 1994 se nagenoeg 3,4% tot die huidige 2,4%. Wat uit die landelike werkskepping voortvloei, is die insette vir sekondêre voedselverwerking en die insette vir verwante bedryfstakke. Die landbou is strategies belangrik vir voedselsekerheid en ‘n bron van buitelandse valutaverdienste. Die ‘’korrekte beleid’’ hier kan die pas van verstedeliking verlangsaam, sê Botha. Die landbou is ‘n spilpunt van omgewingsbewaring, bevorder die land se toerismepotensiaal, dra by tot BBP en die land se belastingbasis. Hy het tien verwagte wêreldwye tendense op pad na 2020 uitgesonder. Dit is dat meer supermoondhede te voorskyn gaan tree, ‘n nuwe fase van globalisering te wagte is, die bevolking sal bly groei, ontluikende markte sterk sal groei, per capita-inkomste eweneens sterk sal groei, toerisme sal bly groei, energie-doeltreffendheid sal bly verhoog, infrastruktuur uitgebrei sal word en daar ‘n voortdurende verskuiwing in die rigting van dienstesektore sal plaasvind. Suider-Afrika se wêreldwye bydrae tot metale beloop tans soos volg: chroom 84%, platinum 84%, mangaan 80%, diamante 55% en goud 54%. Botha het gesê die wêreld se top tien ontluikende ekonomieë tans is China, Brasilië, Rusland, Indië, Mexiko, Indonesië, Turkye, SaoediArabië, Pole en Argentinië. Die volgende stel van tien ontluikende ekonomieë is Suid-Afrika, Venezuela, Thailand, Maleisië, Nigerië, Chili, die Filippyne, Pakistan, Peru en Kazakhstan. Die top tien ekonomieë in Afrika suid van die

Dr. Roelof Botha Sahara is Suid-Afrika, Nigerië, Angola, Ethiopië, Kenia, Ghana, Tanzanië. Kameroen, Ivoorkus en Uganda. Gemeet aan internasionale mededingendheid vaar Suid-Afrika die swakste met arbeidsverhoudinge, aanstellings- en afdankingspraktyke, MIV-voorkoms, gehalte van onderwys, buigsaamheid van lone, betaling en produktiwiteit, lewensverwagting, sakesektor se uitwerking op tuberkulose en misdaad en geweld en die las van regeringsregulasie. Gemeet aan internasionale mededingendheid vaar Suid-Afrika egter die beste met die doeltreffendheid van direksies, oudit- en verslagdoen-standaarde, regulering van sekuriteite, stabiliteit van banke, beskikbaarheid van finansiële dienste, doeltreffendheid van anti-mono­poliebeleid, gehalte van lugvervoerinfrastruk­tuur, gehalte van bestuurskole en doel­treffendheid van die regsraamwerk. Volgens Botha het die Suid-Afrikaanse ekonomie nou in reële terme vir 18 agtereenvolgende kwartale gegroei.

Bek- en klou: Uitvoer na Afrika, Asië gou hervat Suid-Afrika het jaarliks ongeveer R4 miljard verloor weens die land se verlies van sy bek-enklouseer vrye status. Nie net die rooivleisbedryf nie, maar ook die huide-, velle- en leerbedryf sowel as die stoetbedryf en ander bedrywe soos suiwel en wol sal voordeel trek uit Suid-Afrika se heringestelde bek-en-klouseer-vrye status, wat op 14 Februarie 2014 in werking getree het. Met die huidige wisselkoerse kan uitvoere waarskynlik gou op hoër vlakke wees as wat dit was voordat daar in Februarie 2011 ‘n verbod op uitvoere geplaas is toe positiewe gevalle van bek-en-klouseer in die noordelike gedeelte van KwaZulu-Natal bevestig is. Die uitvoer van stoetdiere behoort hopelik binne een maand hervat te word. Vleisuitvoere sal langer neem om te hervat, terwyl die uitvoer van huide en velle binne ‘n paar maande hervat kan word. Die markte waarheen daar uitgevoer gaan word, sal hoofsaaklik in Afrika wees en op die lang termyn dalk die Ooste. Dit sal langer neem om die genetiese mark te herstel. Daar moet aanvaar word dat Australiese genetika tans baie gewild is. Verder het Australië ook ‘n baie hoë gesondheidstatus. Die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye, me Tina Joematt-Pettersson, het tydens ‘n perskonferensie laat blyk dat sy die departement reeds opdrag gegee het om Suid-Afrika se biosekuriteitsmaatreëls op te skerp om te verseker dat die land sy nuwe bek-en-klouseer vrye status behou. Volgens haar is die aangeleentheid ook een van die aangeleenthede wat hoë prioriteit in die Landboubeleidsaksieplan (APAP) geniet. Dié plan is in die finale beplanningsfases voor dit aan die kabinet voorgelê gaan word. Joematt-Pettersson het gesê die departement het nou saam met die wetenskaplike kommissie vir dieregesondheid, ‘n spesialisliggaam van die wêreldorganisasie vir dieregesondheid, die OIE, gewerk om druk toe te pas dat Suid-Afrika sy bek-en-klouseervrye-sone-status herwin. Die OIE se wetenskaplike kommissie het tot die slotsom gekom dat Suid-Afrika aan al die

9

voorwaardes voldoen het om sy status te herwin. Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye is besig met kort- en langtermyn ingry­pings om Suid-Afrika se biosekuriteitsmaatreëls te versterk. Ander aspekte wat in APAP aangespreek word is die doeltreffendheid van Suid-Afrika se voorligtingsdienste, die uitbreiding van vete-rinêre dienste deur verpligte gemeenskapsdiens en die ontplooiing van mobiele veterinêre klinieke. Die departement werk ook nou saam met provinsiale departemente om ‘n vee-identifikasie en opspoorbaarheidstelsels in die bek-enklouseer gebiede in werking te stel. Sodoende sal elke dier in die besmette gebied gevolg en opgespoor kan word omdat elke dier ‘n peutervrye oorplaatjie met ‘n unieke kode sal hê. Fondse is bewillig vir die oprigting van ‘n moderne veterinêre heining teen R500 miljoen onder die beskerming van die Landbounavor­ singsraad, terwyl fondse ook aan Onderstepoort Biologiese Produkte toegestaan is vir opgrade­ ring. Verder is die konstruksiewerk aan ‘n entstof-fasiliteit in ‘n gevorderde stadium. Sodra dit voltooi is, sal dit ‘n groot rol speel om die land se siektebeheerstelsels te versterk. Dit sal die produksie van broodnodige entstowwe moontlik maak, insluitende ‘n entstof teen bek-en-klouseer, wat tans van Botswana ingevoer word. Dit sal nie net beteken dat Suid-Afrika selfvoorsienend gaan wees nie, maar ook sy buurlande van entstof sal kan voorsien. Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye werk ook saam met die Departement van Binnelandse sake om toe te sien dat daar beter grensbeheer is en dat vleis en ander verbode produkte wat ons landbousektor kan bedreig, uit die land gehou word. Die OIE se wetenskaplike kommissie sal in Desember na Suid-Afrika terugkeer om seker te maak dat Suid-Afrika wel al sy beheermaatreëls in plek geplaas het. Die bek-en-klouseer beheerde gebiede sal ook besoek word. - Gerhard Schutte, hoof uitvoe­rende bestuurder, RPO.


nuus • news

10

Tweekamp: Chloë Lottering en Tiaan Walters van

Laerskool Swartland het onderskeidelik eerste en tweede gekom by die Boland-tweekamp-kampioenskap. Hulle is egter te jonk om by die SA-byeenkoms te kompeteer. Die ander atlete van LSS wat opgeneem is in die Boland-twee­ kampspan, is Jana Nel (4de), Mariaan Malan (2de, veterane) en Dirk Malan (1ste, veterane). Die SA-byeenkoms is op 4 en 5 April op Potchefstroom.

26 Maart 2014

Karate: CP Nelson wat sy swart

gordel, eerste dan in karate verwerf het. By hom is sy afrigter, sensei Harry Pieterkosky, wat reeds die afgelope 38 jaar na Piketberg ry vir karate-afrigting. Foto: Marietha Goosen

Atlete: Jasmine Klaasen

van Stawelklip Primêr het ‘n derde plek verower in die 100m vir dogters (14 jaar) op die Wes-Kaap byeenkoms op Oudtshoorn, en Netwin Engelbrecht is gekies om die Boland te verteenwoordig by die SA Jeug kampioenskappe in die 3000 m seuns 17 jaar op Stellen­bosch. By hulle is hul opvoeder, George Esau.

Tennis: Die volgende tennisspelers van Laerskool Dirkie Uys op Moorreesburg is in die Boland B- en Boland A-spanne opgeneem. Boland B: Dirk Bester, Derick Bester en Anlia Erwee. Boland A: MJ van Zyl en Margerite Hartung. Margerite is nommer 1 van Boland A en gaan 27 Maart - 1 April in Bloemfontein aan die SA Skole week deelneem. Die Synergy Cup vir Boland A spelers vind 28-30 Maart plaas.

Enterpreneurs: Die flukses word gehelp “Dié tenk is ‘n wonderwerk vir my tuin!” Dit was die woorde van organiese tuinier Andries van der Horst van Malmesbury, toe hy verlede week ‘n watertenk ontvang het om te help met sy behoefte aan besproeiingswater. Uie, boontjies, patats, aartappels wortels en koljander - dit is die produkte waaraan hy daagliks sy tyd en energie wy. “Ek verkoop groente ook, maar meestal die plantjies, ek het al kliënte wat jaarliks plantjies by my kom koop. Ek spuit amper nooit gif nie.”

Marlow: Hierdie leerders van Laerskool Swartland vertrek Vrydag na Marlow by Cradock waar leerders kragte meet met skole vanoor die hele land en sal weer terug wees op 2 April. Op die foto agterste is Dirk Malan en Zach Jackson (afrigters), Kallie Rautenbach (skoolhoof), Joanne Muller (KaapAgri), Daniël Prins (JB’s Nissan), Nico Pieterse (Tyre Mart/Prima Bande), Theo Willemse en Hugo van Wyk (Rola Volkswagen Malmesbury), Marlo Bester, Tyler Bocks en Nevin Edas (afrigter). 3de ry: Estean Herman, Corburn Muller, Joseph Lekganyane, Duane Muller, Willbur Jasson, Keaton Vermeulen, Chad Nutt, Fernnin Arendse. 2de ry: Deon Joubert, Louis de Jager, Hans Neethling, Hanru Pool en Javier Farmer. In die voorste ry is Bertus Malan, Tony Louw, Renier Muller, Aldo Wlaters en Tiaan Huisamen. Afwesig: Ernest en Charlie Thompson (EFT / Teufelberger), Johan Engelbrecht (Kaap Agri) en Gerhard du Toit (Viking Malmesbury). Dit is al die 15de jaar wat Laerskool Swartland die toer Marlow toe onderneem.

Mavos: Top-studente van 2013 is Charmain Adams, Nicolene Louw, Wardah Williams en Amy van Rheede. Foto: David Howburgh

Andries van der Horst, Chris Hunsinger en Franco Boks in die organiese tuin wat Van der Horst oor die jare opgebou het.

Ná sy aftrede het sy tuin vir hom rigting gegee, ‘n rede om soggens op te staan, vertel hy. Van der Horst het op die plaas Sandfontein tussen Riebeek-Wes en Moorreesburg grootge­ raak en skoolgegaan by die Grootvleiskool, waar na hy Malmesbury toe getrek het. Hy het eers gewerk by Bokomo Voere en daarna vir 24 jaar by die Swartland-hospitaal. “Maar ek het verslaaf geraak aan rook, só erg dat dit my gesondheid aanget­as het. Ek moes aftree. Eers toe ek tot bekering kom, kon ek die rook los. Toe ek bevry is, het die Vader in die hemel my die wysheid gegee om tuin te maak. Toe kom die mooiheid van God wat binne-in ‘n mens is, weer terug in my lewe. Die liefde vir die grond het eers ná my bekering te­ruggekom, al die jare van rook het ek dit verwaarloos. “Ek het streepsakke vol kompos gaan bymekaarmaak by die rivier; dit dan oor my rug teruggedra tuin toe. Hierdie watertenk wat ek vandag present gekry het, gaan nog reënwater opvang vir my!” • “Van der Horst is een van 28 verdienstelike mense wat in hierdie ronde begunstig is om ‘n watertenk te ontvang,” verduidelik raadslid Chris Hunsinger van Malmesbury. “Hierdie is ‘n produk van die samewerking tussen die departement van Landbou en die Swartland Munisipaliteit met dié doel om mense te ondersteun wat graag iets wil doen en reeds begin het om hulself te help. Dit gee dus aandag aan die ele­ mentêre behoeftes van enterpreneurs wat op klein skaal begin, maar fluks is en hard werk om hul doel te bereik.” • Die ander begunstigdes woon in Illengulethu, Abbotsdale en Chatsworth en Moorreesburg. Franco Bocks is die plaaslike kontrakteur wat aangestel is om die tenke aan die afvoerpype te koppel.

Stigters

: Die stigterslede wat 21 jaar gelede MAVOS begin het, is Reginald Kortjé, Frank Fry, Dianne Phillips, Michael Phillips, Thirz Liedeman en Hennie du Randt.

Drankforum:

Gholf

: Marcell van Lill van Hoërskool Swartland is verkies tot die Boland Gholfspan.

Blaas: Sowat 25 orkeste van die Ou Apostoliese Kerk was op Bloues se veld op Malmesbury in aksie.

Swartland Drankforum se lede het in 2013 ‘n houer vir donasies by elke vergadering ondersteun. Die gelde is gelykop verdeel onder die vier Swartlandse polisiestasies en verlede week aan die stasiebevelvoerders vir hul traumakamers oorhandig. Die SDF glo daarin om terug te ploeg in die gemeenskap. Links is kapt. N. van Zyl (M/Burg), kol N. Nilsson (M/Bury), Cynthia Slingers (M/Bury GPF Voorsitter), kapt. Sarmien Gerber (Riebeek) en kapt. Gabriels (Darling). Op die foto regs is Shawn Willemse, Philip Prinsloo en Thys Giliomee van die Kaapse Drankowerheid, saam met Morris Uberstein, voorsitter van die Swartland Drankforum verlede week op Malmesbury.


11

nuus • news 26 Maart 2014

Hoe Gemaak ... Vir ‘n vrug- Doen dit met Ombré bare Swartlandse tuin? Nêrens is ons nader aan ons Skepper, as in ons tuin nie. Verder kan enige tipe grond kan reg “GEDOKTER” word deur ‘n paar basiese dinge te doen, sê George Retief: In ons reeks ‘Hoe Gemaak’ kyk hy verder na die slim voorbereiding vir ‘n tuin: 1. KOMPOS, KOMPOS EN NOGMAALS KOMPOS. 2. Bedek jou beddings met ‘n deeglike grondkombers (mulch). Hoekom praat ons van ‘n grondkombers? Deur die gebruik van organiese produkte soos kompos, boombas, houtsplinters, perske- en/of appelkoospitte, verrotte strooi of dennenaalde, bedek ons die grondoppervlak met ‘n ‘kombers’ wat baie positiewe eienskappe het: Dit hou die grond koel, dit beperk die verdamping van vog uit die grond - tot 70%, dit onderdruk die ontkieming & groei van onkruid, verhoed grond-kompaktering, beperk die vinnige afloop van water, bekamp gronderosie deur wind en water en dit kan ook baie mooi lyk en jou tuin lyk meer afgerond. Maak “mulch” deel van jou tuin en onthou om die beddings gereeld (minstens jaarliks) op te top. Ander produkte soos rivierspoelklip of gruisklip kan ook gebruik word. Dit is dalk op die korttermyn duurder, maar dit hou baie langer. 3. Plant in die regte seisoen. In die winterreënvalgebied dink ek die beste tyd om te plant is die herfs & vroeë wintermaande (Maart tot Junie). Die weer is meer gematig en die vooruitsig vir lekker reën is altyd daar. Die plante kry ‘n beter kans om hul wortels sterk te vestig voordat die droë warm weer begin. Onthou, al groei ‘n plant nie sigbaar bo die grond nie, sy wortels bly groei om homself sterk te maak vir die kwaai somer wat voorlê. 4. Maak jou tuin reg nat. Die meeste van ons gee ons tuine te veel water! Slegs ‘n baie klein groep plante wil gedurig met “nat voete” staan. Daar word verseker miljoene liters water vermors deurdat ons nie reg besproei nie: Die eerste belangrike ding is om te bepaal watter tipe grond jy in jou tuin het; sand; leem

Ombré is Frans vir “met skakering” en word deesdae oral in dekor- en ontwerpersbladsye te sien. Volgens kenners is die neiging hier om te bly en behoort jy dit “te verf, te dra en selfs te eet!”. Die ombré-effek kan baie maklik met verskillende skakerings verf op meubels, ornamente en mure aangebring word. Onder en regs is ‘n paar idees:

of klei. Die waterhouvermoë van elke tipe verskil drasties. Hoe baie en hoe gereeld om nat te maak, sal bepaal word deur die tipe grond, asook die groepering van plante. Pas jou besproeiing aan om aan dié behoeftes te voldoen. Hoe weet ek wanneer my tuin water nodig het ? • Krap met jou vinger in die grond of gebruik ‘n vogmeter. • Indien die boonste 5 tot 8cm droog is, maak deeglik nat. • Maak deeglik nat, ± 10mm water. • MOENIE BIETJIE-BIETJIE NAT MAAK NIE !!!! • Die beste tyd is vroeg-oggend of indien dit nie anders kan nie, laat namiddag/ vroegaand, maar nooit op die hitte van die dag of wanneer sterk winde waai nie. • Daar kan ook dammetjies om struike en bome gemaak word. • Handstelsel versus besproeiingstelsel? ‘n Goeie besproeiingstelsel kan baie water spaar indien dit reg geïnstalleer is en die besproeiingstye reg geprogrammeer is. Om met die hand nat te maak kan baie terapeuties wees indien jy tyd het, maar dit is nie ‘n baie sinvolle manier om jou tuin te besproei nie. Sterkte met die tuinmaak. Tuingroete. George Retief. Malmesbury & Moorreesburg Kwekerye.


nuus • calender

12

swartland kalender/diary

Moorreesburg-biblioteek vier 10 jaar Tot 28 Maart - Gasspreker Hanlie van Wyk, skrywers E. Kotze en Alta Cloete is die gaste by die vieringe van dié mylpaal. Verder is daar stalletjies, potjiekoskompetisie en pret. Skakel Cecilia vir verdere navrae.

Kerkdiens op Malmesbury 30 Maart - Die AGS Corpus Christi op Malmesbury hou om 09:30 hul oggenddiens deur die pastoor Piet Smit. Die titel is Vas & Gebed. Geen aanddiens. Navrae: 073 774 2902

Shavathon op Malmesbury 26 Maart - die courant en Kansa bied ‘n shavathon aan in die De Bronsentrum teen R20 kleur of R25 skeer (volwassenes) en R10 kleur vir kinders. Kom raak betrokke en doen jou deel vir Kansa. Ure: 9:30 tot 16:00. 022 4821111 vir navrae.

Sporttoernooi by Laerskool Riebeek-Kasteel 31 Maart - Netbal- en rugbytoernooi tussen die spanne van 26 skole, ongeveer 950 skoliere van so ver as Richardsbaai, Betlehem en Pretoria. Skakel die skool by 022 448 1228.

Musiekaand onder die sterre 26 Maart - Paardeberg Musiekaand op die plaas Kalmoesfontein buite Malmesbury (Paardeberg, R45), vanaf 19:00; hekke open 17:30. Ligte klassieke tot jazzmusiek en kos, wyn en verver­sings te koop. R80 per volwassene, R20 per kinders onder 14 Kaartjies by Malmesbury Toerismekantoor (022 4827 1133) of aabadenhorst.com Sosiale Indaba op Piketberg 27 Maart - Bergrivier Munisipaliteit wil van 12:00 tot 16:30 saam met die gemeenskap in die Biblioteeksaal, Kerkstraat, Piketberg besin oor armoede en morele verval op Piketberg en Eendekuil ten einde ‘n toekomsvisie te ontwikkel. RSVP aan me. W. Koordom by 022 913 6087 of sbadmin@bergmun.org.za me. R. Pietersen by 022 913 6011 of pietersenr@ bergmun.org.za. Navrae aan adv. Hanlie Linde, munisipale bestuurder by 022 9136011 of mm@bergmun.org.za Oorslaap op Kasteelberg 28 Maart - Vertrektyd vanaf die AGS Corpus Christi Malmesbury (Baroccastr. 19) is 17:00. Noodhulptoerusting is beskikbaar. Almal is welkom Navrae: Piet Smit by 073 447 2902 Verkoping op Moorreesburg 29 Maart - Bootsale/ markdag op die terrein van die Moorreesburg koringbedryfmuseumterrein vanaf 8:00 tot 12:00. Stalletjies kos R30 elk en almal is welkom. Skakel Hermien: 022 433 1072. Gholfdag op Moorreesburg 29 Maart - Vierbal American Scramble - R200 per speler (steak-ete ingesluit). Baie pryse vir almal! Projek ter wille van die voortbestaan van Huis van Heerde. Skakel Ilza van Niekerk by 022 433 1042 of admin@heerde.co.za ACVV Dienssentrum hou markdag 29 Maart - Die Malmesbury-dienssentrum hou hul markdag en almal wat stalletjies wil bespreek, is welkom by die N.G. Kerksaal oorkant Pick ‘n Pay van 9:00 tot 12:00. Van ‘n teetuin tot plantvoeding. Kom verkoop jou goedere of kom loer in en koop. Riana by 022 4822245 het nog inligting. Lewende Woord-diens op Moorreesburg 30 Maart - Die Veepossaal op Moorreesburgskougronde is die tuiste vir die kerkdiens om 17:00. Alle belangstellendes is welkom.

Rotariërsgesondheidsdag op Malmesbury 4 April - Gratis gesondheidsdienste van 9:00 tot 16:00 by Badisa Carneys Educare in Saamstaan; almal is welkom. Vigstoetse en berading, TB-toetse, diabetes, bloeddruk, inenting teen masels, ontwurming en verskaffing van vitamine A waar nodig. Dit word deur ‘n wêreldwye aksiegroep van Rotary aangebied en ouers, kinders en bejaardes kan hierby baat. Mareta Stodart 082 574 0696 het nog inligting. Charity Run op Moorreesburg 4 en 5 April - Dié tweede jaarlike insameling vir plaaslike welsyn op die skougronde beloof twee dae van pret, musiek en stalletjies. Vrydag van 16:00 tot 24:00 en Saterdag vanaf 8:00 met Voices du Bois, Viljoen Retief en Burger le Roux, met Live Band tot laat. Skakel Francois by 083 956 0606 vir inligting. Sangmiddag op Moorreesburg 6 April - Die GPF reël ‘n sangmiddag te Rosenhof Gemeenskapsaal. Verskillende sangitems sal gelewer word en die hele gemeenskap word uitgenooi om die sangmiddag te ondersteun. Tyd: 15:00. Volwassenes R10-00 en kinders R5. Die Doringsrugby-tye 6 April - ‘n Voorbiddingsdiens vir die 2014-seisoen om 9:30 in die VGKerk op Malmesbury en alle belangstellendes is welkom. Om 15:00 volg die eerste algemene vergadering by die Babbel en Krabbel-bewaarskool in Alfastraat, Wesbank. Skakel die voorsitter by 073 937 0785 vir navrae. Vroue byeen vir biduur 8 April - Interkerklike vroue-biduur om 19:30 by St. Paul AME Kerk in Wesbank, Malmesbury. Die kontakpersoon is me. L . Volmink (0733604403). Imbizo op Moorreesburg 10 April - Die Polisie Gemeenskapsforum hou om 19:00 ‘n Imbizo te Rosenhof Gemeenskapsaal. Die breë gemeenskap word uitgenooi om die vergadering by te woon. Jou bydrae kan help om misdaad in ons dorp aan te spreek en te verminder. Skakel die GPF Voorsitter P Geswind by 076 6404104 of kapt. van Zyl by 022 4338680 / 4338660 tussen 07:30 tot 16:00. Passiespele op Darling 18 April - ‘n Aangrypende vertolking van die kruisgebeure, met deelnemers van verskeie kerke en koorgroepe en die Darling blaasorkes om 17:00 by Die Vlei op Darling. Die teks wat 28 jaar gelede deur Anna M. Louw afgerond en by die Maynardville Buitelug-teater in Wynberg met die hulp van spelers van die SAUK en KRUIK opgeneem is, word weer deur Marie Hammann wat ook destyds die regie waargeneem het, vir hierdie vertoning gebruik.

26 Maart 2014

Swartlanders jaag In Cape Epic

Johann Rabie (links) van Malmesbury jaag sedert Sondag saam met Neil MacDonald van Johannesburg vir die professionele span Fedgroup Itec in die Cape Epic-bergfietswedren. Die twee was Sondag ná die proloog algeheel 10de. Maandag se eerste en veral gister se tweede skof was moeilik en Rabie skryf op Twitter dat gister ‘n “modderfees” en nie een van sy gelukkigste dae op ‘n fiets was nie. Hulle beklee met ‘n tyd van 11:06.20,0 tans die 17de plek algeheel. Die span het tot dusver ‘n gemiddelde spoed van 20.89km/h gehandhaaf. Die egpaar Jaco en Hildegarde Geldenhuys (regs) is die ander Swartlanders in die Cape Epic. Hulle ry vir Nexus in die gemengde afdeling en is ná gister se tweede skof 15de in hul afdeling met ‘n tyd van 14:38.53,6. Die Cape Epic strek oor ‘n afstand van 718 km en eindig Sondag.

Wenner: Louw Kotze, bestuurder van Pick n Pay Liquor, oorhandig die wenprys in die Smart Shopper Castle Lite Extra Cold Summer Competition aan Nelia Smit. Die prys is ‘n koelhouer.


13

nuus • news 26 Maart 2014

Atletiek: Hierdie ­le­er­­­­­­­­­­­ders van Hoërskool Swartland het op Oudts­ hoorn aan die Wes-Kaap kampioenskap deelgeneem en 10 medaljes huis toe gebring. Hier is agter van links Mic­­­ke Smit, Ester van der Merwe, Thando Magingxa en Petro Bower. Voor is Allison de Wet, Sam Walters en Lebo Masinga. Annereen Malan was afwesig met die neem van die foto.

VACANCIES West Coast Further Education and Training College has the following Support vacancies. These are performance based College Council contract positions. Recruitment / Placement Administrator (Ref no: WCC 28/14) Central Office, Malmesbury R 96 363 plus 37% (in lieu of benefits) per annum Minimum requirements: National diploma in a business related field (or equivalent qualification); appropriate experience, specifically in the placing of students; knowledge of placement programmes; initiative; service-orientated; proficient in MS Office; good communication, interpersonal, presentation and networking skills. Key performance areas: Ensure student targets are met; monitor and identify opportunities for placement; negotiate employment opportunities with employers; promote jobseekers for vacancies; co-ordinate and implement job readiness programmes; administrative duties relating to employment services, contractual and legislative requirements; maintain and report statistics related to employment placement services; liaison with employers, community groups and other agencies to facilitate positive and effective relationships; co-ordinate and implement job shadowing programmes for all Level 4 students and related staff; co-ordinate internal and

external internship programme.

Administrator: Finance (Ref no: WCC 29/14) Central Office, Malmesbury R 96 363 plus 37% (in lieu of benefits) per annum Minimum requirements: Grade 12 / NCV Level 4; at least 12 months experience in a similar position; excellent computer and typing skills; good telephone etiquette; good communication and interpersonal skills; strong administrative skills; ability to work under pressure; attention to detail; good time management skills; able to maintain confidentiality. Key performance areas: Assist with processing debtors, bursaries and procurement transactions; assist with administration of fixed assets; administer supplier data application processes; gathering supporting documentation for month end reports; general office administration; report writing; assist in planning and managing finance related events and meetings; filing and general upkeep of finance documentation.

West Coast Further Education and Training College has the following Academic vacancies. These are performance based College Council contract positions. Lecturer: Electrical (Ref no: WCC 32/14) Atlantis Campus, Atlantis R185 184 plus 37% (in lieu of benefits) per annum Minimum requirements: Grade 12; four-year teaching qualification; other relevant qualifications; assessor and moderator training advantageous; four years’ teaching experience strongly recommended; computer literacy and the ability to use IT effectively for learning; course management and associated administrative duties; effective communication and interpersonal skills; ability to develop appropriate programmes to meet needs and requirements; able to adapt and be flexible towards different student needs. Key performance areas: Teaching and assessment of students; set tests and assignments; mark scripts and prepare mark sheets; prepare portfolio of assessments and portfolio of evidence files. Instructor: Fitting and Turning (Ref no: WCC 31/14) Atlantis Campus, Atlantis R185 184 plus 37% (in lieu of benefits) per annum Requirements: National trade test certificate or national standard test; teaching qualification; assessor and moderator training advantageous; SAIW inspector or practitioner advantageous; five years’ related experience; computer literacy and the ability to use IT effectively for learning; course management and associated administrative duties; effective communication and interpersonal skills; planning and organisational abilities; ability to develop appropriate programmes to meet needs and requirements; able to adapt and be flexible towards different student needs. Key performance areas: Provide theoretical and practical welding teaching and training to students to obtain a fitting and turning qualification; evaluate the performance of students in the drawing centre; administer training and relevant records; knowledge of drawing inspection standards; assist with the recruitment of students into the fitting and turning school; ensure the delivery of training and development programmes; assist with the co-ordination of the fitting and turning school and resources. Head of Department: Early Childhood Development and Education and Development (Ref no: WCC15/14) Central Office, Malmesbury R277 194 plus 37% (in lieu of benefits) per annum Minimum requirements: Teaching qualification and appropriate management qualification; minimum of five years’ teaching experience and two years’ management experience; registered assessor

and moderator; experience in managing staff; good organisational and planning skills; knowledge of ECD and E&D; ability to work under pressure. Key performance areas: Co-ordinate, evaluate and assess staff; co-ordinate ECD, E&D and Report 191 studies; develop facilitators and assessors; assess and moderate students and facilitator portfolio of evidence; prepare and manage budgets; report writing; develop strategies to enhance student performance and results; monitor lecturer performance; advise campus managers on staff work allocation; improve administration efficiency in the department and the college.

WESKUS DISTRIKSMUNISIPALITEIT Weskus Distriksmunisipaliteit – met sy hoofkantoor op Moorreesburg – strewe na dinamiese en effektiewe dienslewering aan die gemeenskap van die Distriksmunisipaliteit. As ’n Gelyke Indiensnemingwerkgewer, beskik ons tans oor die onderstaande vakatures vir toepaslik gekwalifiseerde en ervare persone.

DEPARTEMENT: KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER Afdeling: Menslike Hulpbronne

Menslike Hulpbronbeampte: Beroepsveiligheid (1 pos) Vereistes: • ’n 3-jaar toepaslike diploma in Veiligheidsbestuur/NKR 6-kwalifikasie met ’n SAMTRACsertifikaat en 5 jaar ervaring • goeie wetgewende vertolkingsvaardighede • goeie verslagskryfvaardighede • ’n geldige Kode B-rybewys • die vermoë om onafhanklik te werk • rekenaargeletterdheid en vaardigheid in MS Word, Excel, PowerPoint en Outlook • vaardigheid in twee van die drie amptelike tale van die Wes-Kaap. Pligte: Om te verseker dat die voorkoming van ongelukke en skade ’n noodsaaklike voorvereiste vir alle aktiwiteite is en om ’n effektiewe en doeltreffende Beroepsveiligheidstelsel te verseker, ten einde Munisipale werknemers teen beserings en beroepsiektes te beskerm. Sleutelprestasiegebiede: • ontwikkel en implementeer ’n Veiligheidstelsel vir die Weskus Distriksmunisipaliteit en bevorder, koördineer, gee uitvoering aan en bestuur Beroepsveiligheidsverwante beleide, programme, prosedures en inisiatiewe in oorleg met die Beroepsveiligheidskomitee • lewer bystand met die voorsiening van gehalte Menslike Hulpbrondienste deur middel van effektiewe en doeltreffende professionele Beroepsveiligheidsadvies, -ondersteuning en -dienste aan die organisasie en personeel • ontwikkel, gee uitvoering aan en monitor doeltreffende beseringsbestuurstrategieë • verseker organisasiewye Beroepsveiligheidsimplementering en -nakoming deur middel van stelsel-/ prestasie-oudits en -monitering • verrig inspeksies, evaluasies en ondersoeke by alle werksplekke en konstruksieterreine • voorsien advies en onderrig aan alle bestuurders en werknemers aangaande Beroepsveiligheidsopleiding na gelang van die organisasie se behoefte • wees behulpsaam met prosedures wanneer wangedrag van ’n werknemer tot ’n onveilige werksomgewing kan lei • neem verantwoordelikheid vir die agenda en logistieke reëlings vir die Veiligheidskomitee se vergaderings • inisieer en voorsien advies by onbevoegdheidsondersoeke. Standplaas: Moorreesburg Salaris: R177 500 – R230 413 per jaar (TASK-gradering 11) Verwysingsnommer: MM17

Afdeling: Strategiese Dienste

Administratiewe Beampte (1 pos)

Vereistes: • ’n toepaslike Nasionale Sertifikaat of Hoër Nasionale Sertifikaat/GOP-leerlingskap (NKR5) • ’n Kode B-rybewys • gevorderde rekenaargeletterdheid (MS Word, Excel, Outlook & PowerPoint) • goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede • goeie beplannings- en organisatoriese vaardighede • goeie skryf-, verslagdoenings- en fasiliteringsvaardighede • vaardighede in openbare deelname • noukeurigheid • die vermoë om in twee van die drie amptelike tale van die Wes-Kaap te kommunikeer • die vermoë om onafhanklik te werk • die vermoë om doeltreffend onder druk te funksioneer • goeie tydsbestuur • 2 jaar toepaslike GOP- en strategiese ondervinding binne die Plaaslike, Provinsiale en Nasionale Regering. Pligte: Voorsiening van administratiewe ondersteuning aan die Kantoor van die Senior Bestuur: Strategiese Dienste deur die Afdeling se administratiewe funksionaliteit te koördineer en te bestuur. Hantering van die implementering van prosedures, toepassings, stelsels en kontroles, ten einde die aantekening, opdatering, verspreiding en byhou van inligting vanaf/na die interne en eksterne belanghebbendes (interne departemente, B-Munisipaliteite & Provinsiale en Nasionale belanghebbendes), ten opsigte van die verskeie Strategiese Diensteprogramme te fasiliteer en te ondersteun. Standplaas: Moorreesburg Salaris: R150 357 – R195 160 per jaar (TASK-gradering 10) Verwysingsnommer: MM7

Afdeling: Interne Oudit

Internskap (1 pos) Campus Manager (Ref no: WCC 01/14) Vredendal Campus R277 194 plus 37% (in lieu of benefits) per annum Requirements: An appropriate recognised tertiary degree or equivalent qualification backed by a professional qualification in education; five years’ relevant management experience; extensive knowledge of the FET Act, PFMA and all other related education and training legislation; bilingual; experience in managing an FET institution, school or department; knowledge in change management and leadership; diversity management skills. Key performance areas: Responsible for the professional management of the campus; lead and co-ordinate day-to-day management of staff, students and campus activities; lead and support designated staff to ensure learner attainment; recruitment of students; support and contribute to the implementation of college transformation policies and strategic plans; lead and co-ordinate the construction and development of the campus plan; promote college strategies for the development and effective use of information and learning technologies; maintain contact with parents, guardians and sponsors relating to the behaviour and performance of students; develop strong and vibrant relationships with social and community organisations; provide relevant and timely management information; contribute to the audit review and monitoring process related to corporate objectives; manage facilities and infrastructure and student support services; monitor usage of funds allocated to the campus; marketing of services and networking with industry; accountable for institutional quality assurance at campus level. Recommendation: Extensive knowledge and understanding of the FET sector; sound knowledge and experience of financial management, project management and human resource development strategies; strong interpersonal, communication, motivational, negotiation and problem solving skills; well-developed organisational, planning and management skills.

Instructions to applicants: Applicants for the Support positions should submit a covering letter, quoting the reference number of the position. Applicants for the Academic positions should submit a covering letter, quoting the reference number of the position, AND a form Z83, obtainable form any Public Service Department All applicants must also submit a comprehensive CV, certified copies (not older than three months) of qualifications; ID and where applicable, a certified copy of a driver’s license. Applications without this documentation will not be considered. Applications must be forwarded as follows: Hand delivered to the West Coast FET College Central Office, Clicks Building, 1st Floor, 48 Voortrekker Road, Malmesbury, 7300; or fax: 086 599 2009; or email: careers@westcoastcollege.co.za. Attention: Ms Alice Arosi. Closing date: 9 April 2014 @ 16:00. No late applications will be accepted. Applicants who do not receive any response within three weeks of the closing date, should consider their applications as unsuccessful. It will be expected of candidates to be available for selection interviews on a date, time and place as determined by the college. West Coast College is an equal opportunities employer and is guided by the principles of Employment Equity.

(Eenjaar- Hernubare Kontrak) Vereistes: Ten minste ’n 3-jaar Baccalaureusgraad of Nasionale Diploma in Interne Oudit met inbegrip van Risikobestuur • bereidwilligheid om benewens die indiensnemingskontrak ’n internskapooreenkoms te onderteken (om toewyding aan die program te verseker, wat onder meer volledige deelname aan die opvoedkundige en werkplekopdragte en waarneming van beleid en prosedures verg) • ouderdom van 21 – 35 jaar. Oorsig van internskap: Die MFMIP is ’n gestruktureerde, professionele opleidings- en werkservaringprogram met die doel om hoëgehalte-opleiding en praktiese blootstelling aan alle aspekte van ’n Munisipale Begrotings- en Tesouriekantoor te verskaf, wat onder die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, Wet 56 van 2003, en die onderliggende wysigings val. Die program het ’n logiese volgorde van opleiding wat voortbou op die vaardighede en vermoëns wat tydens universiteits- en technikonopleiding verwerf is. Dit eindig waar toepaslik, met die krediete vir of ’n kwalifikasie in Munisipale Finansiële Bestuur in ooreenstemming met die Munisipale Regulasies vir Minimum Vaardighede, Staatskoerant 29967 van Junie 2007. Fokusareas: Interne oudit Kontraktermyn: Eenjaarkontrak met die opsie van hernuwing vir ’n verdere jaar Standplaas: Moorreesburg Salaris: R96 000 – R144 000 per jaar (allesinsluitend) Verwysingsnommer: MM5

DEPARTEMENT: FINANSIES Afdeling: Uitgawes

Kontroleur: Uitgawes (1 pos)

Vereistes: • toepaslike B-graad/diploma in Finansiële Bestuur (NKR6) • ’n Kode B-rybewys • noukeurigheid • toesighoudingsvaardighede • goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede • die vermoë om onafhanklik te werk • goeie beplannings- en organisatoriese vaardighede • goeie rekenaarvaardigheid (MS Word, Excel & DB4) • die vermoë om in twee van die drie amptelike tale van die Wes-Kaap te kommunikeer • goeie skryf-, rekenkundige, administratiewe vaardighede • 2 jaar toepaslike ervaring. Pligte: Verrig aktiwiteite/take verwant aan ’n ondersteuningsdiens met betrekking tot finansiële besteding, aan die Direktoraat: Finansiële Dienste aangaande besteding en krediteure, ten einde ’n doeltreffende ondersteuningsdiens vir finansiële besteding aan die Weskus Distriksmunisipaliteit te verseker. Standplaas: Moorreesburg Salaris: R150 357 – R195 160 per jaar (TASK-gradering 10) Verwysingsnommer: FS8 Benewens die salarisse vermeld vir die permanente poste en onderhewig aan sekere voorwaardes, bied die Distriksmunisipaliteit mededingende byvoordele, soos ’n behuisingsubsidie, ’n bonus, lidmaatskap aan ’n pensioen-/aftree- en mediese hulpfonds, asook voorwaardelike dekking van meubelvervoerkoste. Sluitingsdatum: 11 April 2014 om 14:00 (geen aansoeke sal na 14:00 aanvaar word nie) Die voorgeskrewe aansoekvorms is gedurende kantoorure beskikbaar by me. P.S. Boer by 022 433 8400 of op die webtuiste by www.westcoastdm.co.za/vacancies.html Voltooide aansoekvorms, vergesel van volledige CV’s en gewaarmerkte afskrifte van diplomas/sertifikate/registrasies en rybewyse, moet gerig word aan Weskus Distriksmunisipaliteit, Menslike Hulpbronne: Werwing & Keuring, Posbus 242, Moorreesburg 7310. Let wel: Die Raad behou die reg voor om geen aanstellings te maak nie. Geen laat aansoeke of aansoeke per faks of e-pos sal aanvaar word nie. CV’s sal nie aan kandidate terugbesorg word nie. Gunswerwing sal kandidate diskwalifiseer. Indien geen terugvoering binne 60 dae na die sluitingsdatum vanaf hierdie kantoor ontvang is nie, kan aanvaar word dat ’n aansoek onsuksesvol was. 117334

www.ayandambanga.co.za


14

smalls • dienste 26 Maart 2014


15

smalls & dienste 26 Maart 2014 Algemeen General AANDAG! Welkom Meubels soek goeie 2de handse bruikbare meubels. Beddens, kaste, yskaste, sitkamerstelle, ens. Ook op soek na: Kombuisware, bv. breekware, ornamente, potte, panne, beddegoed, gordyne, asook manskoene. Kom besoek ons gerus in Tuinstraat 6, oor­ kant Cash Crusaders. Kontak 022 487 1547 of 082 851 0915. -----------------------------GOOI OF GEE jy jou ou klere, skoene, kombuisware, gordyne, beddegoed, kinder­ klere, kinderskoene en kinderspeelgoed weg? Ek sal dit koop teen ‘n redelike prys. Kontak my asb dringend by 072 245 1850. (Mal­ mesbury) -----------------------------SAAMRYGELEENTHEID gesoek daagliks vanaf Panorama woongebied na Swembad/ Gym - Malmesbury. Kontak 082 349 3205/082 652 1715. -----------------------------SAAMRYGELEENTHEID gesoek - Iemand wat in Paarl werk en wil petrol deel. Maandag tot Donderdag 7:3016:30 en Vrydag 7:3016:00. Kontak 079 512 7060/022 482 3058 (na 18h00)

Dienste Services AANDAG!- CJ TUINDIENSTE EN VULLISVERWYDERING! Skoonmaak van beddings. Sny van gras en rante. Afmaak van bome. Tuinuitleg. Verwyder vullis en bourommel. Gratis kwotasie. Skakel 071 274 4782. -----------------------------ALLE HUISEIENAARS LENINGS beskikbaar. Enige bedrag gerugsteun deur miljoene rande. Baie reeds gehelp. Kontak 074 650 6123. Faks: 086 298 3977. -----------------------------ALLES in een tuindiens- JK Skoonmaakdiens - Sny van grasperke en rante. Snoei van bome en struike. Skoonmaak

van beddings. Uitleg van tuine. Verkoop en le van gras. Verwydering van tuinvullis. Kontak Jaco vir gratis kwotasies by 083 227 5937. -----------------------------ASSORTED edible photos/pictures for cakes and cupcakes @ R50.00 per sheet. Contact 022 482 2741. -----------------------------IS JOU KIND se take ‘n kopseer? Hier is hulp. School projects getting you down? I can help! 022 482 2741 of stoffbergr@yahoo. com -----------------------------JUST 4 FUN BALLOONS- (Malmesbury) Helium Balloons & Balloon Decor. Kontak 082 565 3722. -----------------------------KONTANTLENINGS geswartlys welkom. Kontak 061 460 6669/021 910 4743. -----------------------------MELIETA’S KITCHENVir alle soet en sout gebak en ook vir enige spesiale geleenthede. Dosyne, platters, groot koeke, terte, kaaskoeke en geleentheidskoeke. -----------------------------SKULD KONSOLIDASIE Geswartlys welkom. Ons reël vir slegs een bekostigbare paaiement. 061 460 6669/021 910 4743. -----------------------------TOP CARPETS AND FLOORS: voorsien en installeer van Lamina­ ting, Matte, Novilon, Teëls, en Blindings. Ons doen ook omso­ ming van los matte. Vir gratis kwotasies skakel 022 482 2100. -----------------------------YSKASTE HERSTEL: Ons verkoop ook 2de handse kaste met waarborg. Diens en installeer ook lugversorgers. New Freeze, Royalstraat 44, Moorreesburg. 022 433 3831 / 071 953 1292 of 082 573 1589.

JONG MANSPERSOON gesoek met ‘n liefde vir kosmaak en om te help op verskeie skoue, feeste, funksies, troues, ens in die Boland en Swartland omgewing. Kontak Dawid by 082 652 0751. -----------------------------SENTRAAL BAKWERKE soek: Qualified SPRAYPAINTER in Malmesbury. Salary negotiable. Pension scheme available. email CV to sentrabak@telkomsa. net or fax to 022 487 2504. Call office: 022 487 1283. After hours: 022 482 3897. -----------------------------SENTRAAL BAKWERKE soek: Computerised/ Colour Matcher with experience to prepair colours only. Must have tinting experience. email CV to: sentrabak@telkomsa. net or fax to 022 487 2504. Call office: 022 487 1283. After hours: 022 482 3897.

Te Koop For Sale

voorraad ingesluit. Skakel 072 471 8655.

Eiendom te koop Property for sale WESBANK - @ R490 000.00. Netjiese 3 slpk huis. Nuut oorgedoen. Oopplan kombuis met nuwe kaste en ingeboude stoof met oond. Sit/eetkamer. Badkamer met gaste toilet. Slpk het houtvloere en die res van die huis is geteël. Netjies omhein met hekke. Kontak 022 486 5219 of 082 780 1830.

Erwe te Koop Erf for Sale WESBANK - Erwe in goeie area te koop vanaf R150 000.00. Kontak 082 780 1830.

Te Huur To Let STOOR te huur: 11.5 x 11.8 onmiddellik beskikbaar @ R3800 per maand. Skakel 082 366 7300.

Ons Onthou We Remember

TWEEDEHANDSE klere in goeie toestand te koop @ goeie pryse. Kontak 082 656 2376 (Malmesbury).

Besigheid te Koop

Business TE forKOOP Sale BESIGHEDE WINKEL TE KOOP. Verskeidenheid lekkers, chips, roomyse, koeldranke, ens. Vrieskaste, yskaste en

Jody Jane Stringer - Dit is jou eerste verjaarsdag weg van ons: Maandag sou jy

een (1) jaar oud wees! Ons sou jou graag hier wou hê, maar is dankbaar vir 5 maande wat ons Hemelse Vader jou vir ons geleen het. Ons mis jou so baie, maar rus in vrede. Van Abrahams en Stringer Familie, Darling.

Betrekkings Vacancies VERDIEN EKSTRA as survey assistente. Wonderlike geleentheid. SMS asb u volle naam, tel, faks en/ of epos adres na 074 114 2554 vir meer inligting. ------------------------------

Swartland Group Group, leading manufacturer of guaranteed wooden windows and doors, with a track record that has stood the test of time. And, it’s not just about the wood – it’s about initiative, innovative people, team spirit and camaraderie. That’s why you can expect real skills enrichment when you join us.

APPRENTICE: ELECTRICAL Moorreesburg Minimum requirements: • Grade 12 with Mathematics and Physical Science or N2 qualification • further studies will serve as an advantage • fully bilingual in both English and Afrikaans • a Code EB driver’s licence and own reliable transport • ability to handle pressure well • ability to work independently, as well as in a team • self-motivation and enthusiasm with high energy levels • willingness to study at a tertiary institution and to do practical work at the company (a payback contract will be applicable). The company offers the following: • salary based on MERSETA rates • membership of a medical aid and retirement fund. Should you meet the above requirements, please send your complete CV via email to personeel@swartland.co.za (in your email please indicate the position you are applying for, your notice period, your current salary, as well as your expected salary). Closing date: 31 March 2014 (at close of business) Should you not hear from us within 30 days after the closing date, please consider your application as unsuccessful. APPLICANTS WILL NEED TO BE PREPARED TO UNDERGO EVALUATIONS/ASSESSMENTS AND INTERVIEWS, IF AND AS REQUIRED. IF THE PRESCRIBED PROCEDURE IS NOT FOLLOWED, THE APPLICATION WILL NOT BE CONSIDERED. www.ayandambanga.co.za 117467


courant

die

SPORT

tel 022 487 3221

Renelda wen 7 keer goud

26 Maart 2014

•hamiltons te sterk

Impala kom Wesbank aandurf

Renelda Scholtz (regs) saam met haar afrigter, Olinka Steyn Nege items, sewe goue medaljes, een silwer - Renelda Scholtz van Hoërskool Swartland het die naweek op Oudtshoorn behoorlik stem dikgemaak in die swembad. Haar prestasies by die vlak 2-kampioenskappe, waar die OP, WP en SWD en Grens gekompeteer het, was goud in 50m vryslag; 100m vryslag; 200m vryslag; 50m borsslag; 200m borsslag; 200m individuele wisselslag en 50m vlinderslag. Haar silwer medalje was vir die 100m borsslag. Die toernooi het oor drie dae gestrek. Renelda het elke oggend drie uitdunne geswem, waarin sy in elke item die finaal gehaal het. Bo en behalwe die persoonlike beste tye wat sy gedurende die uitdunne geswem het, het sy dit telkens in die finaal verbeter - die beloning op haar strawwe oefenprogram, wat ingesluit het dat sy drie oggende van die week reeds vanaf 5:15 swem geoefen het. * Die vlakke begin met vlak 1, dan vlak 2, dan vlak 3, in die volgorde van 1 na 3, met vlak 3 as die top-vlak. Alle swemmers, hoofsaaklik klubs, moet dan kwalifiserende tye swem om aan vlak 1, 2 en 3 deel te neem. Renelda het die afgelope drie jaar - voor vanjaar- telkens gekwalifiseer vir vlak 3, maar vanjaar was die kwalifiserende tye so kompeterend, dat sy dit nie gemaak het nie. Renelda het uiteraard toe gekwalifiseer vir die vlak 2-byeenkoms in Oudtshoorn, wat ‘n interprovinsiale swemkampioenskap is.

SA 800m kampioen

Jana Relihan van Laerskool Swartland op Malmesbury het tydens die SA atletiekbyeenkoms vir laerskole die naweek, ‘n goue medalje verower deur die 800m met ‘n tyd van 2:17,83 te wen.

Sportuitslae - Sports results Op die foto dra Wesley Isaacs die bal met Edwill Solomons en Angelo Johnson van Wesbank wat hom ondersteun, terwyl Morgan Newman en Christho Mcnice van Hamiltons toekyk. Foto: David Howburgh Wesbank se eerste rugbyspan kry Saterdag kans om te vergoed vir sy loesing van 41-12 teen Hamiltons wanneer hy in sy volgende Gemeenskapsbekerwedstryd teen Impala van Rustenburg te staan kom. In die afgelope naweek se kragmeting was die rustydtelling 12-0 in Hamiltons se guns. Die afskop van eerskomende Saterdag se kragmeting is om 16:00 in die Wesbank-stadion. Volgens Andre Coetzee, kaptein van Wesbank wat Saterdag weens longontsteking nie kon speel nie, het die Wesbankers ‘n klomp geleenthede wat in punte omskep moes word, verbrou. Arno Hendricks, flank, het as kaptein waargeneem. Die Wesbankers het vir minstens tien minute gedurende die eerste helfte op Hamiltons se doellyn geboer, maar kon net nie deurkom nie. Later in die wedstryd toe die voorsprong te groot geraak het, het Wesbank noodgedwonge nie meer pale toe geskop nie, maar kantlyn toe gegaan in die hoop om met drieë in te haal op Hamiltons se groot voorsprong.

‘’Ons eerste fases – skrums en lynstane – was boonop nie goed nie en ons het foute op die verdediging gemaak. Hamiltons was op die dag beter as ons,’’ het Coetzee gesê. Coetzee het daarop gewys dat Hamiltons ‘n begroting van R5 miljoen het om salarisse aan spelers te betaal. Daar is van die klub se spelers wat R25 000 per maand verdien, wat selfs meer is as wat sekere Boland Kavaliers verdien. Op die vraag hoeveel Wesbank se spelers verdien, het Coetzee geantwoord: ‘’Ons spelers word glad nie betaal nie. By Wesbank speel ons vir ons trots en vir die gemeenskap.’’ Daar is boonop nagenoeg vyf spelers van die Westelike Provinsie se Vodacombekerspan, onder wie Morgan Newman, in Hamiltons se opdrafspan. ‘’Vanjaar se Gemeenskapsbekerkompetisie is vir ons ‘n leerfase sodat ons volgende jaar meer kompeterend kan wees.’’ Die besoekende span van Impala op Rustenburg is ‘n gedugte vyftiental met Naas Olivier, voormalige WP-losskakel, in sy span.

Malmesbury Gholfklub Woensdag: Enkel-Stableford: SUNDOWNER Donato Stelluto 19, Gerhard Bester 18, George Prinsloo 17 Malmesbury Gholfkampioenskappe: 36 putjies houespel A-Divisie: Peter Willemse 2014 kampioen 151, Dick Ross naaswenner 152, Piet Basson 3de 152, George Prinsloo 4de 153, Nic Goosen 5de 153, Joey Harder 6de 154 B-Divisie: Martin Mostert 1ste 159, Leon Carstens 2de 167, Kennith Julies 3de 168, Eben Lingeveldt 4de 170 ALGEHEEL NETTO: Joniel Coetzee 139, NAASWENNER NETTO: Sakkie Klasen 140. Saterdag: Enkel-Stableford: Bren Natie Smith 40, Andre Ackerman 37, Gary Walsh 36, W. Adriaanse 32, Lionel Vice 32.

uitslae geborg deur

Die courant 26 maart 2014  

die courant 26 Maart 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you