Page 1

courant

gratis

tel 022 487 3221

Vanjaar se 16 dae van aktivisme teen vroue- en kindergeweld is Maandag op Yzerfontein ingelui. Die veldtog begin Vrydag. ‘n Draf- en fietsrygroep, onder leiding van kolonel Johan Vorster, het van Vredendal met die Fakkel van Hoop hier aangekom. Regs is a.o. Garron Payne en sers. Jenisten Julius net buite Yzerfontein. Bo (van links bo, kloksgewys) is kol. Jakkie von Litsenborgh, kaptein Roland Gabriels, kol. Johan Vorster en Hennie Schreuder (voorsitter van die Yzerfontein gemeenskapsforum).

Loubser en Van der Westhuizen-gesinne sê dankie: Susan van der Westhuizen sê:

Baie dankie aan die hele gemeenskap van Malmesbury, vir al die ondersteuning wat ek en my twee ander kinders die afgelope tyd weer eens van dié dorp belewe het. My opregte dank aan die polisie, MSS, die hospitaal en geneeshere vir hulle flinke reaksie. Dankie aan almal wat my daar by die hospitaal kom ondersteun het, en ‘n spesiale dankie aan Johan Loubser wat ten spyte van sy eie spanning, my gebel en die hele tyd ondersteun het terwyl ek

Uitgawe 151

die

swartland en weskus

23 November 2011

hugenotestraat 11, malmesbur y

Fakkel gee Hoop in aksie teen geweld op pad was hospitaal toe. Sorita, jou ondersteuning beteken vir ons net so baie! Ons waardeer elke blyk van ondersteuning, elke indraf en drukkie, al die kos, gebede en hulp. Baie dankie, Malmesbury, julle is ongelooflik!

Johan Loubser sê: Nie net Malmesbury nie,

maar die hele land het ons ongelooflik ondersteun die laaste paar dae! Ons het selfs oproepe gekry uit Duitsland en ons Simmentaler-vriende uit Amerika het ook gebel. ‘n Predikant van De Wetsdorp het ons Saterdag gebel en gesê hulle sal die middag by die gholfbaan vir ons bid en dit die volgende dag in die kerk ook doen.

HOOFARTIKEL

Daar is Maniere

In tye van ‘n oproep om op te staan teen hierdie verkeerde, is dit nodig om rustig en onemosioneel te bly. Dit is nodig om te onthou dat gister verby is en wat jy daarmee maak, eintlik baie belangriker is. Vashaak is vir verloorders, vir doodgaan. Opkyk, vorentoe kyk en voortgaan is vir oorwinnaars en lewe. Almal is een of ander tyd slagoffers - erg of minder erg - maar ALMAL kan ook oorwinnaars wees. Saamstaan, hande vat is so nodig en is dit ongelooflik om ‘n gemeenskap in aksie te sien. WOW Swartland! Tog is dit dít wat voortspruit - die resultaat - wat eintlik karakter wys. Op watter manier jy dink, op watter manier jy die gister in ‘n sege omskep. Die toets lê dus eintlik eers by môre. -(red)

Onthou.... • Kersfees vir Kinders

Op presies hierdie manier het die hele Swartland en Boland se mense ons ondersteun die laaste tyd. Noem ‘n plek - en daar het ‘n ondersteunende oproep vandaan gekom! Die bemoedigendste van alles is dat almal gesê het hulle sal vir ons bid. Ons waardeer die gebede vreeslik baie! Ons is baie dankbaar teenoor die Hemelse Vader vir Sy voorsiening en vir almal se hulp en ondersteuning!

• Fokus op Kersfeesinkopies en geskenke

Sorita Loubser sê: Ons is baie dankbaar vir almal se ondersteuning. Bid asseblief nog steeds vir ons almal - ek en Pieter sal weer later praat!

• Kriel draf 250km kaf


2

dis goeie nuus

deur: Dr. Andrew Bosman

Laat julle nie deur die kwaad oorwin nie…

Sommige Bybelgedeeltes is moeilik om te hanteer. Mense verkies om “koringkorrels” of maklike en mooi sprekende teksgedeeltes te lees. Die hele Woord van God is vir ons gegee, en is nuttig vir lering, teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees. In die brief aan die Romeine in hoofstuk twaalf hanteer Paulus van die moeliker gedeeltes. Hy beskryf ons redelike godsdiens. Hy beskryf ook die riglyne vir die Christelike lewe. Oor die eersgenoemde skryf hy dat ons ons liggaam as lewende, heilige en aan God welgevallige offer moet wy. Ons liggaam is ‘n tempel van God en as iemand dié tempel skend, sal God hom skend. Diep binne ons moet ons toelaat (dit is in ‘n passiewe vorm) dat God ons verander deur die manier waarop ons dink, nuut te maak. Hy maak ons nie net beter nie, maar heeltemal nuut! In die tweede gedeelte; insake die Christelike lewe, skryf hy dat ons nie kwaad met kwaad moet vergeld nie. Ons moet plek maak vir toorn of woede. Dit is vir my die moeiliker deel. Die Bybel is tweeledig, God beskryf ons opdrag en dan Sy belofte. Met ander woorde ons het ‘n taak en God het ‘n taak. Dit is Sy idéé. Ons moet getuig, ons wil graag óórtuig, dit is Sy deel. Ons wil graag vergeld, Hy sê Hy sal vergeld, dit is Sy voorreg. Hoekom tree ek op asof ek Sy deel wil doen, asof ek Hom graag wil help? Ek is nie eens in staat om my deel te doen as God my nie daartoe in staat stel nie. Ek besef nie dat God Sy eer met niemand deel nie. Paulus sluit af met die woorde dat ons die kwaad moet oorwin deur die goeie. Ons moet nie toelaat dat ons deur die kwaad oorwin word nie. Kontak die courant by 022 487 3221; faks 086 699 6276; epos admin@diecourant.co.za www.diecourant.co.za

Pieter-Steph in SA-groep opgeneem

Pieter-Steph du Toit van Malmesbury, wat vanjaar as o.19speler by die Sharks aangesluit en uiteindelik as ‘n Sharks o.21-speler uitgedraf het, is opgeneem in die oefengroep van ongeveer 46 wat van 27 November tot 7 Desember op Stellenbosch oefen vir die Junior Wêreldbeker. Die finale span vir die junior wêreldbeker sal uit hierdie groep gekies word.

23 November 2011

courant HAB

BolandBorg ‘n spesiale engel vir Kersfees kleure vir

die courant span saam met Swartlandse sakelui en ontwerper Paul-Muller de Kock om spesiale engel-poppe te borg vir kinders in Rooi-Kruis en Groote Schuur hospitale wat hierdie Kersfees in die hospitaal moet deurbring. Ons publiseer tot 21 Desember al die name van die sakelui en ondernemings wat engele geborg het teen R150. Hierdie spesiale engele sal voor Kersfees by die hospitale uitgedeel word. U kan die geld by ons kantore te Hugenotestraat 11, Malmesbury, be-

taal en so help om daardie kinderharte te verbly. Ons wil graag 100 engele gaan uitdeel.

Grant

Die eerste name op ons erkenningslys is: 1. Carel Viljoen Loodgieters 2. Letitia Frank 3. Anoniem 4. Therons Onderdele 5. Annette Frank

As deel van ‘n gemeenskapsprojek het ‘n groepie vroue van Malmesbury besluit om vroue van die plaaslike nagskuiling te bemagtig en in te span om items soos sakke, kersringe en meer te maak van geskenkte materiaal. Hierdie items kan bestel en aangekoop word. Agter is Annemarie Steyn, Ina de Waal, Anita van Niekerk, Tersia O’Kennedy en Sanet Basson. Voor is Johanna Pieterse, Clara Basson, Sarie Swarts en Alida Ashmore. Kontak 022 482 1231 of 022 487 2526 met bestellings.

Grant McCarthy van Hoërskool Swartland het verlede week sy Boland o.17-kleure by Omar Henry van Bolandkrieket ontvang. Hy vertrek volgende week na Gauteng om as deel van die Boland o.17-span deel te neem aan ‘n Krieket Suid-Afrika 20/20 toernooi vanaf 9 tot 15 Desember. Die SA o.17-span sal tydens hierdie toernooi verkies word en sal aangekondig word tydens die afsluitingsdinee aan die einde van die toernooi. Grant se kostes word ten volle geborg deur Securimed Response.

REGS: Die ABSA-verteenwoordigers vir die projek is Adrian Parsadh, Sulfah Osmon en Theo Steenkamp, saam met Marguerite Holtzhausen en Ilse Loock van die Swartland Munisipaliteit.

Studeer met beurs en Absa

Vir die afgelope sewe jaar bied Swartland Munisipaliteit die Sondeza Afri-Jeug leierskapkamp by Ganzekraal teen die Weskus aan. Jaarliks word 23 hoërskole uit die Weskus-streek uitgenooi om aan die kamp deel te neem. In 2009 het Absa, een van die borge, die Sondeza/ Absa beursskema in samewerking met die Sondeza Inisiatief en Swartland Munisipaliteit bekend gestel. Die beurs bied finansiële ondersteuning aan voltydse

akademiese studente vir geselekteerde B graad-studies aan ‘n geakkrediteerde Suid Afrikaanse Universiteit nadat hulle Graad 12 voltooi het. Die beurs is beskikbaar vir 5 kwalifiserende Sondeza deelnemers per jaar, ingesluit deelnemers wat die kamp gedurende vorige jare bygewoon het. Kandidate wie die Sondeza kamp voorheen bygewoon het, kan Ilse Loock by die Swartland Munisipaliteit skakel (022 4879400) vir aansoekvorms.


23 November 2011

courant nuus

Nuwe sakeperseel in residensiële area beplan Die eienaar van ‘n woonhuis in Bergzight op Malmesbury wil dit in ‘n motorvertoonlokaal met motorwasfasiliteite, kantore en ‘n koffiewinkel omskep. Die motorhandelaar en eienaar van Becker Auto op Malmesbury, Reiner Becker, het aansoek gedoen vir die hersonering van Erf 1581 (hoek van Bergzichtstraat en Voortrekkerweg) vanaf enkelresidensiële-sone na sakesone soos deur die Malmesbury skemaregulasies bepaal. Die status van die betrokke aansoek is nou in die 30 dae advertensieproses vir publieke kommentaar en is by die Swartland Munisipaliteit beskikbaar. Volgens Pierre Jordaan, stads- en streeksbeplanner van CK Rumboll en Vennote, is die hoofrede vir die hersonering hoofsaaklik die gebrek aan vertoonspasie by die huidige Becker Auto fasiliteit, die gebrek aan parkering en die feit dat die voertuie bedags buite moet staan en dus waarde verloor vanweë die elemente. “Daar is ook huidiglik ‘n behoefte in Malmesbury vir die tipe professionele (dokters, prokureurs, rekenmeesters) kantoorspasie wat hier voorgestel word met die verdere bonus van maksimum bloot-

stelling vanweë die ligging op Voortrekkerweg. “Die erf gaan dus dienooreenkomstig die terreinontwikkelingsplan hierby aangeheg ontwikkel word ten einde voorsiening te maak vir Becker Auto se motorvertoonfasiliteit, kantore (Becker Auto verkoopspersoneel) sowel as addisionele kantoorspasie en ‘n koffie-winkel (coffee shop) wat vir die publiek ook toeganklik sal wees. “Die bestaande huis op die erf sal behoue bly en gerehabiliteer word ten einde die ontwikkeling te akkommodeer,” sê Jordaan.

Kersfees vir Kinders Die nuwe hoofleiers van die Laerskool RiebeekKasteel, Mare-Louisa Koegelenberg en Daniël du Toit (bo) het Maandag die kersgevoel gekry en aan die ‘Kersfees vir Kinders-projek’ wat deur die courant en vyf Spar-winkels in die Swartland gedryf word, aangesluit. Met dié projek kan inwoners op Malmesbury, Moorreesburg, Riebeek-Wes, Porterville en Darling R50-geskenke vir kinders van baba

tot 18 jaar in houers wat vir dié doel aangebring is, in ‘n Spar in hul dorp plaas. Geskenke wat op ‘n dorp ontvang word, word op daardie dorp versprei, sodat elkeen wat iets skenk, ‘n verskil kan maak in dié dorp waarin hy of sy woon. Kontak die Spar op u dorp of skakel die courant by 022 487 3221. Die projek loop tot 8 Desember.

3


4

courant nuus

23 November 2011


23 November 2011

courant kersfeeskopies

Winkels getooi en reg vir Kersinkope Kersfees sluip al nader en voor jy jou oë uitvee, is dit D-dag. Dan word daar geskenke uitgeruil, lekker geëet en gekuier. Die feesgevoel is stadig maar seker om ons te bekruip en oral in die plaaslike winkels begin kersliggies, geskenkies, toedraaipapier en allerhande verfraaings uitgepak te word. Dis egter nie so wys om tot die laaste nippertjie te wag om jou kersinkopies te doen nie. Begin sommer nou. En dit is ook glad nie nodig om weer in jou tjor te klim en die Kaap met sy aanloklike liggies in te vaar nie. Op Malmesbury self kan jy tog te lekker inkopies doen en iets baie spesiaals vir daardie spesiale persoon of persone in

jou lewe vind. Moet ook nie vergeet om die plaaslike kersmarkte te ondersteun nie. Hier kan jy lekker rondsnuffel en uitsoek en op ‘n regte avontuur gaan om die regte geskenkie te koop. Maak sommer ook die toedraai van jou geskenke iets spesiaal en gebruik allerhande nuwe metodes van versiering. Daar is opwindende alternatiewe om geskenke toe te draai: • Gebruik ou koerant- of tydskrifbladsye wat geskik is vir die ontvanger, • Ou chiffon- of kantgordyne kan nuwe betekenis kry deur as pragtige Victoriaanse toedraaimateriaal te dien, • Gekleurde sneespapier is goedkoop en verskillende kleure kan prettig gemeng word.

Ambianté Geskenke en Dekor in die De Bronsentrum op Malmesbury se jaarlikse Kersuitstalling is reeds gedoen en, soos gebruiklik, weer ‘n besonderse belewenis. Die tema vanjaar is Crystal Rain en ligspel van kleur en kristal kenmerk hierdie besonderse uitstalling. Die winkel bied weer ‘n groot verskeidenheid geskenke en kerstema-produkte.

Naas sy wye reeks geskenke, boeke, kunsprodukte en skryfbehoeftes, het PNA in die De Bronsentrum op Malmesbury nou ook ‘n unieke reeks kersversierings teen bekostigbare pryse.

5


6

courant nuus

50 000 melkterte vir Naomi Nadat die courant vroeër vanjaar berig het dat Naomi Basson van Malmesbury baie naby aan haar 50 000ste verkoopte melktert beweeg, het sy Maandag laat weet dat dié mikpunt teen Vrydag of Saterdag bereik sal word. Ter viering van dié groot mylpaal, koppel sy ‘n geskenkbewys vir ‘n ete vir twee by Kontreispens vir die koper wat haar 50 000ste melktert by Kontreispens koop. Omdat Naomi reeds vir 24 jaar rekord hou van haar verkoopte produkte, verduidelik sy dat sy met die bak van haar 50 000ste melktert, een en ‘n halwe ton mar-

23 November 2011

Laurie Hugo Primêr op Moorreesburg het pas hul toppresteerders aangewys. Hulle is Elgrazane Julies (gr 7), Jeneva April (gr 4) en Casy Lee Smith (gr 8). Leerkragte Gerhard Erasmus en Matthew Mouton staan by hulle op die foto.

Naomi Basson garien, 225 000 eiers en 24 840 liter melk sou gebruik het om dié gewilde produk die Swartland in te stuur.

REGS: Laurie Hugo Primêr se dux-leerder is Winona van Aarde. By haar is skoolhoof Clive Rafferty.

Laerskool Riebeek-Kasteel het Vrydagaand sy nuwe leerderraad vir 2012 aangewys. Hulle is agter: Jacolet Steenkamp (leerkrag), skoolhoof Iain Erasmus en S.G. du Toit (leerkrag). Tweede ry van agter: Van Niekerk Truter, Roux Walters, hoofmeisie MareLouisa Koegelenberg, hoofseun Daniël du Toit, Ronaldo Botes en Janico Lambrechts. Derde ry: Marcus Engelbrecht, Jesse Lötter, Madre Arendse, Max Gordon Turner, Ironé Coetzee en Mervyn Nicholson. Voor: Madalyne van Heerden, Julia Christen, Cristina Kirstein en Minanca Basson.


Resep van die week: Heerlike Kersfeeskebabs

kyknet

mnet

eTV

SABC 22 SABC 1 SABC 3 SABC

Woensdag 23/11

TV-courant 23 November tot 30 November

Donderdag 24/11

Vrydag 25/11

Saterdag

26/11

Maandag 28/11

Dinsdag 29/11

07:00YO.TV Paws & Claws 07:30YO.TV Ntunjambili 08:00 Captain Planet 08:30 Samurai Jack 09:00 Gospel Gold 10:00 Spirit Sundae 11:00 The Chat Room 11:30 Agape 12:15 An Nur - The Light 12:30 PlayYour Part 13:00 Imizwilili 14:00 Soccer 411 14:50 Laduma - Build Up 15:00 Laduma: Telkom KnockOut 2011 17:30 Gospel Gold 18:00 Roots 18:30 Asikhulume - The Debate Show 19:30 News 20:00 ATL 22:00 Funky Monkey

12:00 Imizwilili 13:00 Ses’khona 13:30 Shift 14:30 Infomercials 15:00 Matrics Uploaded 15:50 Infomercials 16:00YO.TV Extension 4 16:15YO.TV Supersonic 16:30YO.TV Axn Diski 16:53YO.TV Extension 4 17:00 Teenagers On A Mission 17:30 Siswati/Ndebele News 18:00 The Media Career Guide Show 18:30 The Bold And The Beautiful 19:00 My Perfect Family 19:30 Zulu News 20:00 Generations 20:30 Zone 14 21:00 Soccer Zone 22:00 Human Target 23:00 Music Lounge

12:00 Gospel Gold 13:00‘Sgudi‘Snaysi 13:30 Shift 14:30 Infomercials 15:00 Matrics Uploaded 15:50 Infomercials 16:00YO.TV Extension 4 16:07YO.TV Comedy Khona 16:25YO.TV Blue Couch 16:53YO.TV Extension 4 17:00 Ed, Edd‘N’Eddy 17:30 Siswati/Ndebele News 18:00 Jozi Moving The City 18:30 The Bold And The Beautiful 19:00 Real Goboza 19:30 Xhosa News 20:00 Generations 20:30 Soul City 21:00 Where Are They Now? 22:00 The Unit 23:00 InYour Defence 23:30 Music Lounge

05:30 Infomercials 05:57 Op Pad 06:00 Thabang Thabong 06:30 Whip The Chef 07:00 Weekend Live 08:30 DIY Met Riaan 09:00 House Call 09:50 Takalani Sesame 10:30 Hack Shack 11:00 Living Land 11:30 The Final Verdict 12:00 Mother Of All Professions 13:00 Muvhango 15:00 Four Weddings USA 16:00 Parenthood 18:00 Nuus 18:30 In Plain Sight 19:30 News 20:00 America’s Got Talent 21:00 The Mo’Nique Show 22:00 Without A Trace 23:00 Navy NCIS

05:00 Infomercials 05:57 Bethesda 06:00 Jakkals Jol 06:30 BBC Songs Of Praise 07:00 Weekend Live 08:30 Psalted 09:00 Issues Of Faith 10:00 Hercules 11:00 Eastern Mosaic 12:00 Sunday Sadhana 12:15 Simcha 12:30 Sport On 2 14:30 Pasella 15:30 7de Laan 18:00 Nuus 18:30 Fokus 19:00 Ga Re Dumele 19:30 News 20:00 Gospel Classics 21:00 Man Made Marvels... 22:00 Navy NCIS 23:00 Hercules

10:20 Rivoningo 10:50 It’s Gospel Time 11:50 Dr Phil 12:40 Judge Mathis 13:25 Days Of Our Lives 14:10 As The World Turns 15:00 7de Laan 15:30 Speak Out 16:00 Hectic Nine - 9 16:30 Roughing It Out 17:00 Legion Of Superheroes 17:30 News 18:00 When Duty Calls 18:30 7de Laan 19:00 Nuus 19:30 50/50 20:30 News 21:00 Muvhango 21:30 Motswako 22:00 National Lampoon’s Animal House 23:45 Matrix Uploaded

10:50 Hola Ha Monate 11:20 Talk SA 11:50 Dr Phil 12:40 Judge Mathis 13:25 Days Of Our Lives 14:10 As The World Turns 15:00 7de Laan 15:30 Muvhango 16:00 Hectic Nine - 9 16:30 Against All Odds 17:00 Legion Of Superheroes 17:30 News 18:00 NgulaYa Vutivi 18:30 7de Laan 19:00 Nuus 19:30 Erfsondes 20:30 News 21:00 Muvhango 21:30 Powerball 21:37 90 Plein Street 22:00 The Mo’Nique Show 23:00 Matrix Uploaded

08:09 Foster’s Home For Imaginary Friends 08:36 Challenge SOS 09:03 Techno Geeks 09:30 Marvel Comics X-Men 10:00 X-Men: Evolution 10:30 The Crocodile Hunter 11:30 The Power Within 12:00 30 Rock 13:00 Dr Oz 14:00 The Chronicles Of Riddick 15:00 Deep Sea 16:00 Charly’s Cake Angels 16:30 Cooked Out Of The Frying Pan 17:00 Situation Comedy 18:00 Celebrity Biographies 19:00 News 19:30 Monsters, Inc. 21:30 Law & Order 23:30 Brotherhood 09:00 Sistahood 09:30 Rhythm City 09:50 Rhythm City 10:10 Rhythm City 10:30 Rhythm City 10:55 Rhythm City 11:20 Infomercials 11:30 WWE Bottom Line 12:30 e-Shibobo 13:00 Malcolm & Eddie 13:30 Bad News Bears 15:50 Infomercials 16:00 WWE Vintage Collection 17:00 WWE: NXT 18:00 eNews Early Edition 18:05 AXN Action TV 18:30 The Showbiz Report’s Ten Biggest... 19:00 eNews Prime Time 19:30 So What 20:00 Hitch 22:25 Booty Call 06:30 Animal Mechanicals 06:45 Animal Mechanicals 07:00 G.I. Joe: The Rise Of Cobra 09:00 Private Practice 10:00 Franklin & Bash 11:00 NCIS: Los Angeles 12:00 Hawaii Five-O 13:00 America’s Got Talent 13:45 America’s Got Talent 14:30 America’s Got Talent 15:15 America’s Got Talent 16:00 The Wild 16:30 The Wild 17:00 The Wild 17:30 The Wild 18:00 The X Factor USA 20:00 Better WithYou 20:30 Hot In Cleveland 21:00 Lottery Ticket 22:50 Endgame 23:50 True Blood 07:00 Projek Aardwolf 07:30 Ontbytsake 09:00 Villa Rosa 09:30 Villa Rosa 10:00 Villa Rosa 10:30 Villa Rosa 11:00 EGOLI - Plek van Goud 11:30 Binneland 12:00 Inkopie-uur 13:00 Maatband 13:30 Hier Gaan Ons Alweer 14:00 DEKAT-TV 14:30 Agter Elke Man 15:30 Huisgenoot Skouspel 2011 17:00 Molly & Wors 17:30 BVP: Krieketgeselsprogram 18:00 Kwêla 19:00 eNuus 19:30 Bok Vir Sports 20:00 DKNT 20:30 10 Uit 10 21:00 Varstrap 22:00 Boer Soek‘n Vrou 23:00 Kwêla-videokompetisie 23:30 eNuus

07:15 Foster’s Home For Imaginary Friends 07:42 The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes 08:09 Take A Trip To 08:36 The Crocodile Hunter 09:30 Isidingo: The Need Omnibus 11:30 Dtv 12:00 Top Billing 13:00 The Ride 14:00 The Land Before Time XIII: The Wisdom 16:00 Hello Doctor 17:00 Top Gear 18:00 National Geographic 19:00 News 19:30 A Bug’s Life 21:30 Interface 22:00 Issues Of Faith 23:00 Law & Order 07:55 e-Insert 08:00 Grassroots 08:25 e-Insert 08:30 Spirit Of Praise 09:00 Hillsong 09:30 Microscopic Milton 09:35 Cool Catz 10:00 Pokemon 10:30 Shiz Niz 11:00 T.J. Hooker 12:00 UEFA Magazine 2011/2012 12:35 Postcards From China 13:35 Hitch 16:00 Fear Factor International 17:00 WWE Raw 18:00 eNews Early Edition 18:05 AXN Action TV 18:30 Rolling With Zola 19:00 eNews Prime Time 19:30 How I MetYour Mother 20:00 Hancock 21:55 GoldenEye 02:45 Showbiz News 03:15 Repeaters 05:15 Alice In Wonderland 07:00 The Wild 07:30 The Wild 08:00 The Wild 08:30 The Wild 09:00 Minute To Win It 10:00 The AristoCats 11:30 Showbiz News 12:00 Army Wives 13:00 Endgame 14:00 The Big Bang Theory 14:30 The Defenders 15:30 Mr. Sunshine 16:00 The X Factor USA 18:00 The X Factor USA 19:00 Carte Blanche 20:05 Little Fockers 21:45 Nikita 22:45 Streets Of Blood 07:00 Maatband 07:30 La’t Wiel 08:00 Hier Gaan Ons Alweer 08:30 Die Woord Erediens & Vat My Hand 09:00 Boer Soek‘n Vrou 10:00 Varstrap 11:00 EGOLI - Plek van Goud 11:30 Molly & Wors 12:00 Inkopie-uur 13:10 Kwêla 14:00 10 Uit 10 14:30 Ouverture 16:13 Ouverture 17:00 Daar Doer In Die Fliek 17:30 Tuine En Tossels 18:00 Vere 18:30 DKNT Gospel 19:00 eNuus 19:30 Robinson Regstreeks 20:00 Projek Aardwolf 20:30 Molly & Wors 21:00 Jukebox 22:30‘n Lewe Met... 23:30 eNuus

09:50 Cop 17 10:40 Generations 11:10 Isidingo: The Need 11:40 7de Laan 12:10 Mission Impossible 13:00 News 13:30 Africa News Update 14:00 All My Children 14:50 The Oprah Winfrey Show 15:45 Dr Oz 16:40 3 Talk With Noeleen 17:40 Days Of Our Lives 18:30 What I Like AboutYou 19:00 News 19:30 Isidingo: The Need 20:00 Expedition Impossible 21:00 My Family 21:40 30 Rock 22:10 Law & Order: Special Victims Unit 23:10 The Good Wife 14:30 Paddle Pop Adventures 14:35 Cool Catz 15:00 Zoboomafoo 15:30 Thomas The Tank Engine & Friends 16:00 Sistahood 16:35 e-Insert 16:40 TheYoung And The Restless 17:30 Medical Detectives 18:00 eNews Early Edition 18:25 Coca Cola Happiness Machine 18:30 Rhythm City 19:00 eNews Prime Time 19:30 Scandal! 20:00 The Steve Harvey Show 20:30 Blame It On Fame 21:00 eKasi: Our Stories 22:00 eNews Late Edition 22:30 WWE Afterburn 23:30 Fear Factor International 01:50 My Bloody Valentine 03:30 Adam 05:10 Alice In Wonderland 07:00 Hollywood’s Top Ten 07:30 Minute To Win It 08:30 The Talk 09:30 Ghosts Of Girlfriends Past 11:10 Showbiz News 11:30 Better WithYou 12:00 Hot In Cleveland 12:30 Raising Hope 13:00 The Talk 14:00 Hawaii Five-O 15:00 The X Factor USA 17:00 The X Factor USA 18:00 The Wild 18:30 America’s Got Talent 19:30 Army Wives 20:30 Private Practice 21:30 Game Of Thrones 22:30 Leaves Of Grass 10:30 Bok Vir Sports 11:00 EGOLI - Plek van Goud 11:30 Molly & Wors 12:00 Inkopie-uur 13:00 BVP: Krieketgeselsprogram 13:30 Projek Aardwolf 14:00 Robinson Regstreeks 14:30 Huis Van Davids 15:00 Kwêla-videokompetisie 15:30 DKNT Gospel 16:00 Tuine En Tossels 16:30 DKNT 17:00 Koowee-Kinderuur 17:30 Bring & Braai 18:00 Villa Rosa 18:30 Binneland 19:00 eNuus 19:30 Fiësta 20:00 Molly & Wors 20:30 SuperRugby 21:30 2012 As Geld Nie Meer Geld Nie 22:30 Villa Rosa 23:00 Binneland 23:30 eNuus

10:40 Generations 11:10 Isidingo: The Need 11:40 7de Laan 12:10 Mission Impossible 13:00 News 13:30 Africa News Update 14:00 All My Children 14:50 The Oprah Winfrey Show 15:45 Dr Oz 16:40 3 Talk With Noeleen 17:40 Days Of Our Lives 18:30 What I Like AboutYou 19:00 News 19:30 Isidingo: The Need 20:00 Top Billing 21:00 Desperate Housewives 22:10 Law & Order: Special Victims Unit 23:10 Nip/Tuck

13:00‘Sgudi‘Snaysi 13:30 The Media Career Guide Show 14:00 Ziyawa La 14:30 Infomercials 15:00 Matrics Uploaded 15:50 Infomercials 16:00YO.TV Extension 4 16:15YO.TV Crib Notes 16:30YO.TV Z’yakhipa 16:53YO.TV Extension 4 17:00 Johnny Bravo 17:30 Siswati/Ndebele News 18:00 Ses’khona 18:30 The Bold And The Beautiful 19:00 Turn It Out 19:30 Xhosa News 20:00 Generations 20:30 Skeem Saam 21:30 Cutting Edge 22:00 The Weight 23:00 The Dream Team

09:30 Muvhango 10:00 Amen 10:30 Turn It Out 11:00 Jam Alley 11:30 Judge Joe Brown 12:00 Friends Like These 13:00Yilungelo Lakho 14:00 Selimathunzi 14:30 Infomercials 15:00 Matrics Uploaded 15:50 Infomercials 16:00YO.TV Extension 4 17:00 Johnny Bravo 17:30 Siswati/Ndebele News 18:00 Jam Alley 18:30 The Bold And The Beautiful 19:01 Nomzamo 19:30 Zulu News 20:00 Generations 20:30 Intersexions 21:00 Live 22:00 A Kiss Before Dying

06:00 Agape 06:30 Siyakholwa - We Believe 07:00 Captain Planet 07:30YO.TV’s Big Breakfast 08:30 Teen Titans 09:00 One Day Leaders 10:00 Generations 12:20 Infomercials 12:30 Where Are They Now? 13:30 The Bball Show 14:00 Soccer 411 15:00 Laduma - Build Up 15:30 Laduma - NFD Playoffs 17:30 The Cypher 18:00 Daddy’s Girls 18:30 Club Culture - The Movement 19:30 Xhosa News 20:00 Laduma - Build Up 20:15 Laduma: Telkom KnockOut 2011 22:15 How High

09:50 Takalani Sesame 10:20 Rivoningo 10:50 Open University 11:50 Dr Phil 12:40 Judge Mathis 13:25 Days Of Our Lives 14:10 As The World Turns 15:00 7de Laan 15:30 Muvhango 16:00 Hectic Nine - 9 16:30 Wise Up! 17:00 Legion Of Superheroes 17:30 News 18:00 NhlalalaYa Rixaka 18:30 7de Laan 19:00 Nuus 19:30 Pasella 20:30 News 21:00 Muvhango 21:30 Moferefere 22:00 Medium 23:00 Matrix Uploaded

10:20 Rivoningo 10:50 Open University 11:50 Dr Phil 12:40 Judge Mathis 13:25 Days Of Our Lives 14:10 As The World Turns 15:00 7de Laan 15:30 Muvhango 16:00 Hectic Nine - 9 16:30 My Matric Dance 17:00 Legion Of Superheroes 17:30 News 18:00 Leihlo La Sechaba 18:30 7de Laan 19:00 Nuus 19:30 America’s Got Talent 20:30 News 21:00 Muvhango 21:30 Speak Out 22:00 The Final Verdict 23:00 Matrix Uploaded 23:30 As The World Turns

10:20 Rivoningo 10:50 Ratanang 11:20 Health 365 11:50 Dr Phil 12:40 Judge Mathis 13:25 Days Of Our Lives 14:10 As The World Turns 15:00 7de Laan 15:30 Muvhango 16:00 Hectic Nine - 9 16:30 Treasure Hunt 17:00 True Jackson 17:30 News 18:00 Ken Jou Laan Show 18:30 7de Laan 19:00 Nuus 19:30 Noot Vir Noot 20:30 News 21:00 In The Name Of Love 21:30 Powerball 21:37 Afro Cafe 22:30 The Sugarland Express

05:30 Expresso 08:00 AM Shopping 09:50 American Idol 10:40 Generations 11:10 Isidingo: The Need 11:40 7de Laan 12:10 Mission Impossible 13:00 News 13:30 Africa News Update 14:00 All My Children 14:50 The Oprah Winfrey Show 15:45 Dr Oz 16:40 3 Talk With Noeleen 17:40 Days Of Our Lives 18:30 What I Like AboutYou 19:00 News 19:30 Isidingo: The Need 20:00 The Voice 21:00 The Mating Game 22:00 Nip/Tuck 23:00 Prison Break 15:00 Abu The Little Dinosaur 15:15 Abu The Little Dinosaur 15:30 LazyTown 16:00 Shiz Niz 16:30 Infomercials 16:40 TheYoung And The Restless 17:30 Medical Detectives 18:00 eNews Early Edition 18:25 Coca Cola Happiness Machine 18:30 Rhythm City 19:00 eNews Prime Time 19:30 Scandal! 20:00 My Name Is Earl 20:30 WWE Smackdown! 21:30 Live Lotto Draw 21:35 Late Nite News With Loyiso Gola 22:05 eNews Late Edition 22:20 UEFA Champions League 2011/2012 07:00 The Wild 07:30 Retired At 35 08:00 Mr. Sunshine 08:30 The Talk 09:30 Alice In Wonderland 11:20 Showbiz News 11:30 The Wild 12:00 America’s Got Talent 13:00 The Talk 14:00 Private Practice 15:00 Minute To Win It 16:00 Retired At 35 16:30 Mr. Sunshine 17:00 Franklin & Bash 18:00 The Wild 18:30 America’s Got Talent 19:30 The Big Bang Theory 20:00 Two And A Half Men 20:30 NCIS: Los Angeles 21:30 Boardwalk Empire 22:30 Dinner For Schmucks 09:00 Villa Rosa 09:30 SuperRugby 10:30 Fiësta 11:00 EGOLI - Plek van Goud 11:30 DKNT 12:00 Inkopie-uur 13:00 Molly & Wors 13:30 Vere 14:00 Maatband 14:30‘n Lewe Met... 15:30 Sterretjie 16:30 Huis Van Davids 17:00 Koowee-Kinderuur 17:30 Tuine En Tossels 18:00 Villa Rosa 18:30 Binneland 19:00 eNuus 19:30 Kwêla 20:30 Kwêla-videokompetisie 21:00 10 Uit 10 21:30 BVP: Krieketgeselsprogram 22:00 Bring & Braai 22:30 Villa Rosa 23:00 Binneland 23:30 eNuus

10:40 Generations 11:10 Isidingo: The Need 11:40 7de Laan 12:10 Mission Impossible 13:00 News 13:30 Africa News Update 14:00 All My Children 14:50 The Oprah Winfrey Show 15:45 Dr Oz 16:40 3 Talk With Noeleen 17:40 Days Of Our Lives 18:30 Gabriel 19:00 News 19:30 Isidingo: The Need 20:00 Outsourced 20:30 Two And A Half Men 21:00 Special Assignment 21:30 Kings 22:30 Worst Week 23:00 30 Rock 23:30 My Family 12:00 The Road To Xnau 12:30 Backstage 13:00 News Day 13:30 WWE Raw 14:30 Paddington Bear 14:35 Cool Catz 15:00 Chucklewood Critters 15:30 Pokemon 16:00 Craze World Live 16:30 Infomercials 16:40 TheYoung And The Restless 17:30 Medical Detectives 18:00 eNews Early Edition 18:25 Coca Cola Happiness Machine 18:30 Rhythm City 19:00 eNews Prime Time 19:30 Scandal! 20:00 Mad AboutYou 20:30 High School High 22:10 She’s The One 07:00 The Wild 07:30 The Big Bang Theory 08:00 Two And A Half Men 08:30 The Talk 09:30 I Am Number 4 11:30 The Wild 12:00 America’s Got Talent 13:00 The Talk 14:00 Franklin & Bash 15:00 Hot In Cleveland 15:30 Raising Hope 16:00 The Big Bang Theory 16:30 Two And A Half Men 17:00 NCIS: Los Angeles 18:00 The Wild 18:30 America’s Got Talent 19:30 The Defenders 20:30 Hawaii Five-O 21:30 Love Bites 22:30 Damages 23:30 Boardwalk Empire 09:30‘n Lewe Met... 10:30 Huis Van Davids 11:00 EGOLI - Plek van Goud 11:30 Maatband 12:00 Inkopie-uur 13:00 Landbousake 13:30 10 Uit 10 14:00 Kwêla-videokompetisie 14:30 Kwêla 15:30 BVP: Krieketgeselsprogram 16:00 Projek Aardwolf 16:30 Bok Vir Sports 17:00 Koowee-Kinderuur 17:30 Jip 18:00 Villa Rosa 18:30 Binneland 19:00 eNuus 19:30 Boer Soek‘n Vrou 20:30 Daar Doer In Die Fliek 21:00 DEKAT-TV 21:30 Molly & Wors 22:00 Tuine En Tossels 22:30 Villa Rosa 23:00 Binneland 23:30 eNuus

09:00 Shoreline 09:50 American Idol 10:40 Generations 11:10 Isidingo: The Need 11:40 7de Laan 12:10 Mission Impossible 13:00 News 13:30 Africa News Update 14:00 All My Children 14:50 The Oprah Winfrey Show 15:45 Dr Oz 16:40 3 Talk With Noeleen 17:40 Days Of Our Lives 18:30 Wicket 2 Wicket 19:00 News 19:30 Isidingo: The Need 20:00 Entertainment Tonight 21:00 Flash 21:30 Nurse Jackie 22:00 Momma’s Boys 23:00 Total Dance 12:00 Club 808: Make Some Noise 12:30 Backstage 13:00 News Day 13:30 WWE Smackdown! 14:30 Heck’s Way Home 16:20 Frenzy 16:40 TheYoung And The Restless 17:30 Medical Detectives 18:00 eNews Early Edition 18:25 Coca Cola Happiness Machine 18:30 Rhythm City 19:00 eNews Prime Time 19:30 Club 808: Make Some Noise 20:00 Malcolm & Eddie 20:30 Delta Force 2: The Colombian... 22:50 State Property: Blood On The Streets 06:30 Animal Mechanicals 06:45 Animal Mechanicals 07:00 The Wild 07:30 The Defenders 08:30 The Talk 09:30 Going The Distance 11:15 Showbiz News 11:30 The Wild 12:00 America’s Got Talent 13:00 The Talk 14:00 NCIS: Los Angeles 15:00 Carte Blanche 16:00 The Defenders 17:00 Hawaii Five-O 18:00 Better WithYou 18:30 Hot In Cleveland 19:00 Raising Hope 19:30 Minute To Win It 20:30 Endgame 21:30 Faster 23:05 Love Bites 07:30 Koowee-Kinderuur 08:30 Binneland 09:00 Villa Rosa 09:30 Tuine En Tossels 10:00 Kwêla 11:00 EGOLI - Plek van Goud 11:30 Kwêla-videokompetisie 12:00 Inkopie-uur 13:00 La’t Wiel 13:30 Daar Doer In Die Fliek 14:00 Jip 14:30 Molly & Wors 15:00 Boer Soek‘n Vrou 16:00 Huis Van Davids 16:30 DEKAT-TV 17:00 Koowee-Kinderuur 17:30 Maatband 18:00 Hier Gaan Ons Alweer 18:30 Binneland 19:00 eNuus 19:30 Agter Elke Man 20:30 Huisgenoot Skouspel 2011 22:00 Kobra Elf 23:00 Binneland 23:30 eNuus

10:00 Emzini Wezinsizwa 10:30 Spirit Sundae 11:45 Judge Joe Brown 12:00 Live 13:00‘Sgudi‘Snaysi 13:30 It’s Just Ispani 14:30 Infomercials 15:00 Matrics Uploaded 15:50 Infomercials 16:00YO.TV Extension 4 16:07YO.TV What’s In The Fridge? 16:30YO.TV Let’s Get Quizzical 17:00 Teen Titans 17:30 Siswati/Ndebele News 18:00 Selimathunzi 18:30 The Bold And The Beautiful 19:00 Daddy’s Girls 19:30 Zulu News 20:00 Generations 20:33 Zone 14 21:00 Khumbul’ekhaya 22:00 Laduma - Build Up

Sondag 27/11

Hoe gemaak met veiligheid op jou eie perseel

14:35 Cool Catz 15:00 Gormiti 15:30 Pokemon 16:00 Frenzy 16:30 Infomercials 16:40 TheYoung And The Restless 17:30 Kaelo Stories 18:00 eNews Early Edition 18:25 Coca Cola Happiness Machine 18:30 Rhythm City 19:00 eNews Prime Time 19:30 Scandal! 20:00 All New Planet’s Funniest Animals 20:30 Style By Jury 21:00 Skin Deep 21:30 3rd Degree 22:00 eNews Late Edition 22:30 Gracie’s Choice: A Story of Love 07:00 The Wild 07:30 Army Wives 08:30 The Talk 09:30 Dr Seuss: How The Grinch Stole... 11:15 Showbiz News 11:30 The Wild 12:00 America’s Got Talent 13:00 The Talk 14:00 Endgame 15:00 Better WithYou 15:30 Mr. Sunshine 16:00 Army Wives 17:00 Private Practice 18:00 The Wild 18:30 America’s Got Talent 19:30 Retired At 35 20:00 Nikita 21:00 Franklin & Bash 22:00 Damages 23:00 United States Of Tara 09:00 Villa Rosa 09:30 2012 As Geld Nie Meer Geld Nie 10:30 Robinson Regstreeks 11:00 EGOLI - Plek van Goud 11:30 DKNT Gospel 12:00 Inkopie-uur 13:00 Landbousake 13:30 Molly & Wors 14:00 Bring & Braai 14:30 Fiësta 15:00 SuperRugby 16:00 Bok Vir Sports 16:30 Maatband 17:00 Koowee-Kinderuur 17:30 La’t Wiel 18:00 Villa Rosa 18:30 Binneland 19:00 eNuus 19:30 Huis Van Davids 20:00‘n Lewe Met... 21:00 Sterretjie 22:00 Projek Aardwolf 22:30 Villa Rosa 23:00 Binneland


8

courant nuus

23 November 2011

Sudoku 151 Sudoku 150 antwoord

die courant kalender November

Konsert vir Petrolene en Stroebel 23 November - Verskeidenheidskonsert ten bate van Petrolene de Beer en Stroebel Geldenhuys in die De Bronsentrum om 19:00 @ R50 pp, voorskoolse kinders gratis. Sangers soos Le Lue, Unison, Helene Henn, Dillon Lerm en Hugo Nieuwoudt tree op. Skakel Sonette Basson by 082 326 2285 of 022 482 2303. ACVV Kersmark 25 November Kersmark Riebeek-Kasteel Die ACVV Dienssentrum op Riebeek-Kasteel bied van 17:00 tot 22:00 ‘n Kersmark by die Dienssentrum in Sarel Cilliersstraat aan, met allerlei eetgoed en geskenke. Skakel Claudine (022-448 1715) met navrae. Epilepsie Opleidingsdag 25 November - Jo-Dolphin in samewerking met Epilepsy SA hou ‘n opleidingsdag oor epilepsie en hoe om dit te hanteer. Almal is welkom om dit by te woon. Plek: Goue Aar Ouetehuis. 09:00 vir 09:30 Kursusfooi: R20.00 p/persoon. Duur van opleiding: 2 uur en 30 minute Skakel Anita vir meer inligting by 022-4864 186/082 818 5543 Morsjorsies afsluiting 25 November - Die Morsjorsies se jaarlikse afsluiting vind vanaf 09:00 tot 12:00 op die CPM sportgronde op Malmesbury plaas. Almal welkom. Kontak Anneline Louw by 082 926 1264 met navrae.

AGS Corpus Christi Malmesbury 27 November - Die AGS Corpus Christi se Sondagoggenddiens vind om 09:30 plaas met ‘n selgroep-diens. Die aanddiens word gelei deur Roderick Onverwacht. Kontak 073 447 2902. Business Link 30 November - Die laaste byeenkoms van die Business Link word om 08:00 in die Mount Royal Gholfland-goed, Malmesbury, gehou met Marius Falck as spreker. Hy is ‘n sanger en geestelike berader. Sy praatjie handel oor emosionele volwassenheid in die werksplek. Uitstaltafels is teen R100 elk beskikbaar. Kontak 083 281 8218 met navrae. Kiwi- en Bok-aand met Rotary 30 November - Die Malmesbury Rotary bied ‘n rugbyaand aan by die Malmesbury Rolbalklub om 18:30. Kostes beloop R120 per persoon en sluit ‘n driegang-maaltyd in met ‘n veiling van aandenkings wat tydens die Rugby Wêreldbeker in Nieu-Seeland bymekaar gemaak is. Kontak Gert van Staden by 022 482 3134 of Mia de Beer by 082 325 9330 of Mareta Stodart by 082 574 0696. AGS @ Kersligmark 2 Desember - Indien enige groep, orkes, koor of individu tydens die Kersligmark van 2 Desember 2011 in die Stadsaal van Malmesbury wil optree, moet hulle vir Piet Smit kontak by 073 447 2902, nie later nie as 12 November 2011. Jo Dolphin bewusmaking Desember Jo-Dolphin Swartland APD hou ‘n sport- en bewusmakingsdag vir persone met gestremdhede op die Wesbank sportgronde. Die staptog begin 07:00 vir 07:30 in Jasmynstraat (voor Dr Frey se spreekkamer), na die sportgronde. Jo-Dolphin nooi al hul donateurs en die hele Malmesbury uit om die dag te kom geniet. Lek3

dankie

ker boeresport, sokker en sewes-rugby vir vermaak. Kom stap saam en gee jou steun aan persone met gestremdhede. Kontak 022-4864 186/082 818 5543 vir meer inligting. Oesdag 3 Desember 2011 - ‘n Oesdag word deur die Swartland Veterane Trekkerklub op Moorreesburg aangebied. By die oop grond agter Moorreesburg Abattoir (naby N7). Dit begin met ‘n demonstrasie van verskillende sakstropers en verskuif dan na Moorreesburg Museum. Die verskillende oesmasjiene van toeka tot nou word onder andere uitgestal. Koste; R30.00 Volwassene/ R 10.00 Kind Kontak Paul Lambrechts (083 651 3130). Kloovenburg Kersmark 17 Desember - Kom koop jul Kersgeskenke, kies tussen ‘n groot verskeidenheid wyne en olyf geskenkbokse vanaf 08:30 tot 15:00. Verskeidenheid varsprodukte te koop. Snoekfees Kersmark 20-22 Desember - Die Snoekfees Kersmark vind daagliks vanaf 09:00 tot 16:00 in die Yzerfontein Gemeenskapsaal plaas. Stalletjiebesprekings is nog oop tot 3 Desember. Kontak Rhinda by 022 451 2246. Volle Evangelie Kerk van God Sondae: Sondagoggenddienste vind om 10:00 in Fresiastraat plaas. Kontak 022 486 4498 of 082 5000 513.


23 November 2011

Cherry Lane op Malmesbury het hierdie week se resep voorberei. Besoek hulle in Hugenotestraat op Malmesbury vir heerlike tuisgebak, lekkernye, middagetes en koffiekuiers.

Heerlike Kersfees-kebabs

Bestanddele 1kg ferm vis 1 1/2 ciabatta brood 8 roosmaryntakkies (sosatiestokkie lengte) 1 knoffelhuisie 250ml olyfolie sout en varsgemaalde swartpeper 8 repies parmaham balsamiese asyn Metode • Stroop 3/4 van die roosmaryn-

9

koscourant en nuus

blare van die stingel af. • Sny ciabatta en vis in blokkies en ryg dit op die roosmarynstokkie. • Draai parmaham losweg om die vis. • Stamp die knoffel, roosmaryn, sout en peper fyn. • Meng olyfolie by. • Vryf die sousie oor die vis en bak sowat 15 minute by 180ºC. • Sit warm voor met balsamiese asyn. Genoeg vir 8 stokkies.

Hoe gemaak...

... om veiliger te leef

Die volgende wenke kan die verskil maak tussen veiligheid of groot probleme (lewe of dood) vir jou en jou gesin of kollegas se veiligheid. Maak hierdie riglyne deel van julle lewens, sodat elke gesins- of personeellid paraat is en bydra tot jou perseel se veiligheid: * Het jy diefwering, veiligheidshekke of ‘n alarmstelsel? “Huise sonder hierdie noodsaaklikhede stel hulself bloot as ‘n sagte teiken vir inbrekers,” sê konstabel Henry du Randt van Malmesbury SAPD. * Maak seker dat jy veiligheidshekke gesluit hou wanneer jy in- of uitbeweeg. Selfs wanneer jou huishulp gaan wasgoed ophang, moet die deur of veiligheidshek gesluit wees. * Moenie hoë, soliede mure rondom jou erf of besigheid bou nie, want dan kan niemand van buite af sien as daar verdagte persone binnekom nie. Heinings moet eerder bestaan uit gespasieerde relings wat vertikaal of horisontaal gebou is. * Waak daarteen om potensieel gevaarlike wapens buite of binne jou huis te los. Bêre jou graaf, pik en messe as jy dit klaar gebruik het, voordat dit dalk teen jou gebruik word. * Span saam met jou bure om ‘n veilige omgewing te skep en kommunikeer met mekaar oor wanneer julle met vakansie gaan of wanneer julle ‘n verdagte persoon in die buurt opmerk. Stop by verdagte vreemdelinge wat deur die buurt drentel en vra uit: Waar werk hy/ sy? Hoe lank werk hy/sy al daar? Hoe het hy/sy die werk gekry? * Neem ‘n foto van nuwe werknemers, sodat niemand later sommer net kan verdwyn nie. * ‘n Aanranding is dikwels die gevolg van ‘n klomp ander gebeure - hou jou oë altyd oop vir vreemde gesigte of verdagte drentelaars, onvredige afdankings, ‘n reeks inbrake in die omgewing of iemand wat self net vir kos/by-

draes kom vra. * Wees baie versigtig watter inligting oor ‘n telefoon gegee word ten aanhoor van die publiek. Soos bv. wanneer julle uithuisig sal wees. * Sommige mense beveel aan dat ‘n groot waghond buite moet diens doen en ‘n kleiner “waarskuwingshond” binne die huis. * Opinies veskil baie oor die volgende punt, maar sommige meen, indien moontlik, baklei terug – dit kan later kosbare DNS-bewyse van die aanvaller op jou liggaam oordra. Soms, wanneer jy gedreig word met erge geweld teen ander familielede gee samewerking en probeer kalm bly en die saak beredeneer. Indien ‘n aanval wel op jou plaasvind * Neem doelbewus ‘n voorraad-opname en span al jou sintuie in, want alles kan later as bewyse dien: Die stem(me), die reuke, klere, tekstuur van materiaal, kleur van die oë, ‘n litteken of woorde wat herhaal is. * Moenie bewyse van hande en liggaamsdele afwas nie - gaan dadelik eers hospitaal toe sodat monsters geneem kan word. * Vat ‘n vertroueling of die trauma-berader vir ondersteuning saam, maar ook om jou te help met die verklaring wat afgelê moet word, al kan daardie persoon net help om weer die verklaring deur te lees voordat jy dit teken. * Alle inligting (al dink jy dit is onbenullig) moet aan die polisie gegee word. Selfs al onthou jy eers later van iets, laat weet die polisie onmiddellik. * Kry die volgende nommers, memoriseer hulle én bring dit by jou huistelefoon en selfoon aan: Polisie: ................................................ Hospitaal: ......................................... Ambulans: ........................................ Jou huisdokter: .............................. Brandweer: ...................................... Munisipale Polisie: ........................

Kontak ons by 022 487 3221 met u nuuswenke of epos dit na admin@diecourant.co.za

BO: Sunél Laubscher is die akademiese en kultuur-dux van Laerskool RiebeekKasteel.

Laerskool Riebeek Kasteel se sportvrou van die jaar was Mare-Louisa Koegelenberg. Sy het dié toekenning ontvang vir haar reeks atletiekprestasies.

Bo is die o.13A-krieketspanne van St Thomas Primêr en Laerskool Riebeek-Kasteel. Hulle het in die laaste wedstryd van die Swartland-liga gespeel. Riebeek-Kasteel het die wedstryd gewen.


courant nuus

10

23 November 2011

REGS: Die Graad 10 en 11 dramagroep van Hoërskool Swartland het aan die Weskus Toneelfees op Clanwilliam deelgeneem. Die graad 10’s (regs) se produksie, “Mal genoeg” het tweede geëindig. Hierdie leerders gaan dus volgende jaar by die Suidoosterfees in die Kunstekaap-teater optree. Voor regs is hul afrigter, Marzanne Hattingh.

BO: St Thomas Primêr op Malmesbury se skoolkoor het ‘n goue sertifikaat ontvang by die Koorsig Koorfees wat deur die Universiteit van Stellenbosch se Woordfees geloods is. As deel van die prestige van die toekenning is hulle uitgenooi na die WOW-Kerskonsert wat by Neethlingshof Wynplaas op 27 November gehou word. Hulle sal die verhoog deel met bekende kunstenaars soos Jak de Priester, Niel Rademan, Dowwe Dolla en vele meer.

BO: Vicky-Lee Deelman van St Michaels Primêr op Abbotsdale is as die skool se dux-leerder vir 2011 aangewys.

BO: Doné Botha van die Laerskool Swartland is as die skool se mees veelsydige leerder op kultuur-vlak aangewys.

BO: Jandré Hanekom is as Laerskool Swartland se sportman van die jaar aangewys. Allison de Wet is as die sportvrou van die jaar aangewys.

Alchrizé Julies van Laurie Hugo Primêr op Moorreesburg het ‘n toekenning gekry vir uitstekende prestasie in blokfluit-solo A en B.

REGS: Johann Spies is aangewys as die voorsitter van die Boland Hoërskole Swem. Martin Dyason (regs) is aangewys as die Boland o.15-krieketspan se spanbestuurder asook die afrigter van die o.15 Wes-Boland rugbyspan. Albei is onderwysers van die Hoërskool Swartland op Malmesbury.

Laaste kwalifiserende WP-gala van seisoen op Malmesbury gehou Die Baracuda Swartland swemklub het Saterdag gasheer gespeel vir die laaste kwalifiserende WP-gala van die seisoen - die Baracuda Swim Challenge, geborg deur Malmesbury Superspar. Daar was 1568 inskrywings hiervoor. Sewe van dié klub se swemmers het WP-kampioenskaptye geswem. Hulle is Renelda Scholtz, Lara Coetzee, Berdine Dürr, Karla Smit, Micke Smit en Marné Walters. BO: Die afsitters het tydelike lafenis teen die son gehad en kon onder sambrele skuil. Renelda Scholtz in aksie.

BO: Petro Rossouw na afloop van ‘n item in die swembad.

BO: Karla Smit kry haarself gereed vir die stryd in die swembad.

Die swemmers word afgesit en duik in die water.


23 November 2011

courant nuus

11

LINKS: Dr. Carl Albrecht, navorser vir Kansa, het verlede week die forum van Malmesbury Mediese Praktisyns toegespreek oor veilige produkte om kanker te beperk. Hy het veral gefokus op die onveiligheid van sekere bababottels om seker te maak dat die publiek veilige bababottels aankoop. Links is Lisna Hugo (Kansa), dr. Carl Albrecht, dr. Winnie-May van Niekerk en Hester Smit (Kansa).

REGS: Die NG Noordgemeente op Malmesbury se Kerssangdiens is Sondagaand aangebied. Sondagaand, 27 November, word die NG Moedergemeente se Kerssangdiens gehou.

BO: Huis Bergsig op Riebeek-Wes het met ‘n Lotto-donasie ‘n splinternuwe Toyota Verso by Malmesbury Toyota aangekoop. Met die aankoop van die voertuig is ‘n jarelange ideaal van die tehuis verwesenlik. Bo is Ria van der Westhuizen, uitvoerende bestuurder van ACVV Huis Bergsig, en Fritz de Jager van Malmesbury Toyota.

BO: Die Malmesbury Drankforum het Donderdag uitgebrei om die hele Swartlandstreek te dek. Agter is ao. Theresa Basson, ao. Trompie Koegelenberg, Sumyne du Preez, Adriaan Truter en Henfré Brand. Voor is adv. Alicia Adams, Morris Uberstein (voorsitter), lt.-kol. Scholtz Southey, Johan Kieser en Debbie Swart.

Swartland Winery’s winning Idelia, a cut above the rest The Pinotage Association was satisfied with the number and quality of entries received for the Perold Absa Cape Blend competition, said deputy chairman, De Wet Viljoen. The Chairman of the panel of judges, Charles Hopkins, remarked that it was im-

portant to note that the five finalists came from five diverse areas, namely Durbanville, Swartland, Stellenbosch, Wellington and Botriver. The five finalists were Altydgedacht,

Swartland Wynkelder, Beyerskloof, Bosman Family Vineyards, and Wildekrans Wine Estate. Swartland Winery’s Idelia 2009, one of the three winners, got its name from the Teutonic word meaning ‘nobility’, Idelia captures the top notes of red culti cultivars in a truly exceptional blend. It represents the fullness of the fruit and the power of masterful blending. The result of 60 years of Swartland’s wine making ex experience, Idelia is a limited-release wine. The final product is the result of the highestquality wines, blended together, each contributing its own character to capture the essence of nobility. Idelia is a soft, multidimensional wine with layers of fruit, berries, cof coffee and vanilla flavours. It is evocative of all that is ripe, yet with an underlying softness. Well-integrated oak complements the palate. This wine also has a lingering aftertaste and well-balanced tannin structure.

Die moeder-ondersteunersgroep van Malmesbury, wat al vir jare maandeliks byeenkom vir verrykingsdoeleindes, het verlede week hul jaarafsluiting by Het Vlock Kasteel op Riebeek-Kasteel gehou, waar Ansie Vlok hulle op ‘n besigtigingstoer deur die olyfproduksie-proses vergesel het.


12

courant nuus

23 November 2011


23 November 2011

courant nuus

13


14

die courant

23 November 2011

dienste

Maracor voorsien in jou boubehoeftes By Maracor kry jy iets van alles in die boubedryf en as jy dit nie vind nie, sal hulle jou help om dit in die hande te kry. Maracor het twee takke, een op Malmesbury en een op Riebeek-Wes. Dit staan onder eienaarskap van die Lotz-familie met Hannes Lotz (pa), André (albei op Malmesbury) en Nellis (RiebeekWes). Die Riebeek-Wes-tak was deel van die onderneming se uitbreidings vyf jaar gelede. “Hier kan ons kliënte help met kwotasies en die uithaal van materiaal van bou-

planne. Ons pryse is ook baie kompeterend. Kliënte hoef nie na ander dorpe te ry en hul voorraad daar te koop nie. “Ons het volledige reekse teen baie kompeterende pryse,” sê André Lotz. Die senior lede van Maracor bied ook saam baie jare se ondervinding. Besoek Maracor Malmesbury op die hoek van Arcadia- en St Johnstraat of kontak hulle by 022 487 3808. Die Riebeek-Wes-winkel is geleë in Voortrekkerstraat. Kontak hulle by 022 461 2051.


die courant 23 November 2011

Persoonlik

2

Pastoor Andrew Mesani en gesin wil almal hartlik bedank wat hulle ondersteun het met die heengaan van hulle seun, Gradwone Mesani. -------------------------• PRIVAAT SPEURDER - Alle ondersoeke. Skakel George 079 368 3097 -------------------------• NEED MONEY IN A HURRY? - Up to R15 000. No ITC checks. Blacklisted & garnishee welcome. Contact Willem on 022 482 3852 / 078 317 0991 or fax to 022 482 4389

Gesoek Wanted

4

• OPSOEK NA 2DE HANDSE MEUBELS - Asook Breekgoed, Linne, en Skoene. 022 487 1547 / 084 794 7528

Te koop For sale

6

• JO-DOLPHIN VERKOOP VOLWASSE KIMBIES EN LINERS - Xl Supreme Fit R250.00 [14 Per Pak]. L Molicare Good Fit R245.00 [20 Per Pak]. Maxi Lights Liner Vir Doeke R100.00 P/ Pak [28 Per Pak] Skakel Jo Dolphin By:022-4864186 [7H30 En 14H00]/ Anita 082 818 5543 -------------------------• EGTE LEER MANSSKOENE - (Vellies, stewels en sandale) Alle nommers beskikbaar, asook groot nommers (5 - 15). Teen baie spesiale pryse. Verskeiekleure. Malmesbury. Kontak Max 083 275 8266 -------------------------• LEKKER DROË NAMIBIESE DORINGHOUT - 20kg sakke teen R35elk. Groter bestellings welkom. Minimark Kafee, Malmesbury 022 4821386 / 082 774 3691. -------------------------• ROOIKRANS R12-50per sak 7kg,

R50per sak 28kg, R550per 500, R980per 1000. Aflewering, Malmesbury ingesluit. HCS 022 487 3333

Te Huur To Let

7

Dienste Services

12

• REALTY 1 MALMESBURY R3723 - 3 Slp, 1 Badk, Ooppl. Komb/ Sitk/Scullery, Enk. Mh. Moet 1 Des. 2011 kan okkupeer. R6700 - 3Slpk, 2badk, braaikamer, sit/eetk, dubbel motorhuis ens. Kontak Louise 084 702 4428

• VOETSPOORTJIES BABA DAGSORG - 081 326 5338. Gerty du Toit. Vanaf 3mnde tot 3jaar. Ons kan u baba versorg gedurende desember vakansie van 7:30 tot 5:30. R250 n week. -------------------------• NASORG 2012 - Vir Hoërskool leerders. Kontak 082 857 4450 -------------------------• DUITSE KLASSE Bied basiese beginners duitseklasse op Moorreesburg aan. Kontak Edith Rust 082 331 3853 -------------------------• KLEIN PAKKIE AFLEWERINGS Skakel Bertus 072 342 4150, 082 378 9184 ------------------------• VERWYDERING VAN TUINVULLIS - Skoonmaak van erwe groot en klein asook skoonmaak van beddings, tuine ens. Gratis kwotasies. Skakel 083 227 5937 ------------------------• VERWYDERING VAN BYE - Uithaal en verwydering. Kontak Kobus du Plessis by 083 722 7787 of 022 482 2767 -------------------------• NEGOSIKAS KOOP EN VERKOOP - Porselein, enemel, wit linne en alles wat interessant is. Op die hoek van Hill en Vredestr, Malmesbury. Skakel 022 487 2601 -------------------------• ABC PARTYTJIES - Kinder-temapartytjies, dekor, tafeltjies, stoeltjies, koeke en versiersui-

ker-prints. Kontak Elsa 078 544 2038, abcpartytjies@ gmail.com of www. abcpartytjies.weebly.com -------------------------• HOUTVLOERE - www.woodstripper.co.za Skuur en behandel van houtvloere, deure en rame sowel as bou en verfwerk. Skakel Phillip 082 261 0770 -------------------------• BLINDINGS - Verkoop en installeer van alle soorte blindings. 082 788 7210. -------------------------• MOTORHUISDEURE & VEILIGHEIDSHEKKE Herstelwerk & verkope, asook “automations”. Derick 082 804 4550

Diere Animals

dienste courant

mini gigs

naargeletterdheid is verpligtend. Faks CV na 022 492 2939

Betrekking gesoek

19

• DAME SOEK VAKATURE - 62jaar as huishoudster, geselskapdame, hulp vir bejaarde persoon. Op plaas of dorp. Skakel 082 460 1514

15

• HASIMO BOARDING CATTERY Exclusive Holiday accommodation for cats. Quality care and personal attention. Individual runs. To book, phone Dalene @ 072 525 0725.

Betrekking beskikbaar

18

• DEBITEURE KLERK - Word benodig vir 3dae per week vanaf 9 Januarie 2012. Ondervinding van Pastel en Excell is ‘n vereiste. Faks of epos CV’s na 022 482 3253 / ferdic@ mweb.co.za ------------------------• ADMINISTRATIEWE KLERK / KONSULTANT - ‘n Finansiele besigheid in Darling benodig ‘n administratiewe klerk/ konsultant. Reke-

Skakel ons gerus by 022 487 3221of kom besoek ons in Hugenotestraat nr 11.

15

& dienste


courant agterblad

die

swartland en weskus

Kriel lê 250km af in 52ºC

Stephan Kriel van Darling is ‘n ywerige drawwer wat die afgelope ruk twee groot uitdagings aangepak het. Hy het die Kalahari Xtreme, wat oor 250km strek, voltooi. Hierdie afstand moet binne 7 dae voltooi word. “Al wat jy kry is ‘n gazebo en 5 liter water daagliks. Hiervan moet jy drink en bad,” sê hy. Dit is ‘n sirkel-roete wat by Augrabies begin en weer daar eindig. Vir Kriel was dit baie uitdagend, aangesien hy op ‘n dag wat die kwik op 52ºC in die skadu gestaan het, 74km moes aflê. “Ons kon eers 11:00 begin draf het, want ons moes in die skadu van die nag draf om bietjie lafenis teen die fel son te kry,”

sê Kriel oor sy ondervinding. Hy het ook onlangs die SkyRun oor ‘n afstand van 100km vanaf Lady Grey tot die War Trail Country Club voltooi. Hier het hy op die kruin van die berge tussen Suid-Afrika en Lesotho gedraf. “Die natuurskoon was asemrowend,” vertel hy. Hy het hierdie afstand binne 29:15 voltooi en deur die nag gedraf. “Dit was bitter moeilik om soggens 03:00 wakker te bly. Jy raak sommer so in die draf aan die slaap en dan raak jy wakker net voor jy die grond tref,” sê Kriel. Kriel draf vir die Altech Autopage Swartland Atletiekklub en is die afgelope 15 jaar al “verslaaf” aan draf.

Die Weskus-netbalspan is as die span van die jaar by die onlangse Weskus Sporttoekennings aangewys. Agter is Manfred Smit (tegniese beampte - RiebeekKasteel), Nadine Scherman (afrigter - Malmesbury), Jana Nel (Citrusdal), Surietha Burger (spanbestuurder - Malmesbury) en Corrine Fortuin (Clanwilliam). In die middel is Esti van de Vyver (Weskus Militêre Akademie), Mardine Cleophas (Vredenburg), Lindia van Zyl (kaptein - Malmesbury), Susanne Groenewald (Clanwilliam) en Lenore Alberts (Malmesbury). Voor is Louween Bock (Citrusdal), Alexa Pieters (Vredenburg) en Jackie Steenkamp (Malmesbury).

Ashleig MoolmanPasio (25), fietsryer van Riebeek-Kasteel, het weer op haar fiets uitgeblink. Sy het onlangs eerste plekke in die Amoshova Classic in Durban, OFM Classic in Bloemfontein en African Continentalkampioenskappe in Eritrea behaal. Haar jongste sege was Sondag in die Momentum 94.7-wedren.

die courant 23 November 2011  
die courant 23 November 2011  

die courant, jou goeie nuus, swartland

Advertisement