Page 1

courant

tel 022 487 3221

Uitgawe 214

die

swartland en weskus

20 Maar t 2013

hugenotestraat 24, malmesbury

Nuwe era vir St.Thomas Primêr Sewe nuwe klasse van St. Thomas Primêr op Malmesbury is verlede Donderdag betrek, terwyl die res van die skool in die Paasvakansie na die nuwe gebou sal oortrek. Dié nuwe skoolgebou huisves die­ selfde hoeveelhede klasse as in die verlede, maar die nuwe gebou, wat R30 miljoen tot R34 miljoen sal kos, is deel van die onderwys­ departement se projek vir veilige skole. Die ou skool is onveilig be­ vind weens die groot hoeveelheid asbes daarin. Op die foto help Chante Simmers (links voor) en Moseline Adonis (regs voor) om dié 'groot trek' af te handel. Die skool nooi die publiek uit om môre vanaf 11:00 te kom deel in 'n geselligheid en formele afskeid van die ou ge­ bou op die terrein - dit dien ook as 'n fondsinsamelingsgeleentheid.

•Ure verkort, lisensiegeld styg skerp

Drankwet aangepas

Die nuwe drankwet geld van 1 April af en elkeen van die 190 lisensiehouers in die Swartland sal dié wet moet ken en handhaaf, maan die voorsitter van die Swartland Drankforum, Morris Uberstein. Die veranderinge wat die nuwe wet meebring, lê hoofsaaklik in die verhoogde lisensiegelde vir handelaars, vasgestelde ure wat vir almal binne die grense van die Swartland Munisipaliteit geld en ‘n nuwe visie vir die handelaars, soos verteenwoordig deur die Swartland Drankforum. Verder is die tipes lisensies vir drankverkope van twaalf na vier verminder. Drankhandelaars se jaarlikse lisensiegelde het drasties gestyg, met drankwinkels wat nou R3 000 moet betaal (R1 000 in die verlede) en gastehuise wat ook R3 000 moet opdok, teenoor R250 in die verlede. “Die omset by die mees­ te gastehuise is kleiner, dus het baie bloot nie hul dranklisensie hernu nie,” sê Uberstein. Waar die ou wet (27 van 89) die handelaar se tye gestipuleer en op sy voorwaardes aangedui het, hang die ure volgens die hersiende wet wat in die Wes-Kaap sedert 1 April 2012 geld, af van die handelaar se sonering. Die tipes lisensies behels buiteverkope, verbruik op die perseel (restaurante, pubs en klubs), verkope en verbruik

gekombineer (soos wynwinkels) en spesiale geleenthede. Die grootste verandering in ure vir die Swartland-grense behels die verkope wat van 4:00 soggens vervroeg is tot 2:00. Sondagverkope in winkels is steeds verbode en dit sluit Goeie Vrydag en Kersdag in. Verbruik op die perseelverkope is geldig van soggens 11:00 af, behalwe in gevalle van ‘n sjampanje-ontbyt. Sondagverkope in wynwinkels, waar hoërprys-wyne verkoop word, is steeds geldig. In klubs, pubs en restaurante is drankverkope Sondae slegs toelaatbaar as die koper ook ‘n maaltyd daarmee saam geniet. Verder geld buiteverbruik-verkope weeksdae eers van 9:00 af, nie meer 8:00 nie. In teenstelling met die vorige nasionale drankwet, wat die hele Suid-Afrika met een wet beheer het, kon elke munisipaliteit nou sy eie tye bepaal. Uberstein is vol lof vir die wyse waarop die SM dié proses van onderhandeling met die Swartlandse Drankforum gelei het en die eerste in die Wes-Kaap was om sy ordonans te adverteer (reeds op 20 April 2012). “Die Stellenbosch Munisipaliteit adverteer nóu hulle ordonans, en dis ‘n presiese replika van die Swartland s’n!” Morris is egter beswaard oor die verskillende (botsende) tye wat naburige munisipaliteite toe-

laat en dan klandisie van buite die munisipale grense lok: “Party munispaliteite laat verkope op Sondae toe en hoewel Kaapstad se ure ook tot 2:00 vervroeg is, het die burgemeester van Kaapstad, Patricia de Lille, bepaal dat spesiale aansoeke vir verlengde ure moontlik is – en dan moontlik ook mense van buite Kaapstad lok!” Die ou drankraad het ‘n baie groot agterstand op onafgehandelde aansoeke opgebou: “Die 7 000 tot 10 000 agterstallige aansoeke het ‘n groot impak op lisensiehouers – die Tribunaal is nou by die 2010-aansoeke - dit is ‘bad for business!’ Die goeie nuus is dat vandat die nuwe wetgewing wérk, die toestand verbeter en die agterstand stelselmatig uitgewis word,” sê Uberstein. “Ten spyte van die agterstand, tree die nuwe wetgewing vir alle nuwe aansoeke (ná 20 April 2012) dadelik in werking. Vir die huidige lisensiehouers geld die nuwe wette van 1 April af - en dis geen Aprilgrap nie!” sê hy. “Die voordeel wat die Swartland het, is dat die Swartland Drankforum in plek is. Dié Drankforum is die enigste in die Wes-Kaap met ‘n grondwet en wat erken word! Ons het gereelde vergaderings met ‘n 80%-bywoningsyfer en ons eie webtuiste (www.swartlandliquorforum. co.za) om ons lede ingelig te hou.”


2

NUUS•News 20 Maart 2013

Nuwe Bestuur:

Die Malmesbury Sakekamer het sy nuwe bestuur verlede week verkies. Van links staan Eric Louw (Basson en Louw), Margot Kemp (Swartland Wynkelder), Liezl Coetzee (FNB Makelaars), Wessel Badenhorst (Pick n Pay), Werner Schreibe (FNB), Johan Viljoen (die courant), Rico Kruger (Inspirato), Oddette Boshoff (BGR De Jager Boshoff), Patrys Bester (Bester en Vennote), Johan Coetzee (Battery Centre) en Rudolf Knoetze (@malmesbury).

•Armste skole kry 2 tot 4 keer meer as ryker skole

Só word subsidie bepaal Die staatsgeld wat jaarliks aan skole uitbetaal word, word volgens ‘n sogenaamde Nasionale Kwintielstelsel bepaal. Na aanleiding van die skoolgeld wat deur Swartlandse skole gehef word en verlede maand op die courant se voorblad gepubliseer is, is daar by onderwysowerhede navraag gedoen oor die staatsgeld wat jaarliks aan elke skool toegeken word, ten einde verdere perspektief oor skole se finansiële vermoëns te bied. Die Nasionale Kwintielstelsel is ‘n beleid van die nasionale departement van onderwys wat landwyd, ook deur alle provinsiale onderwysdepartemente, toegepas word. Daarvolgens word skole in Suid-Afrika in een van vyf kwintiele geklassifiseer. Die ‘’armste’’ skole word in kwintiel 1 geplaas, en die ‘’minste arm’’ skole in kwintiel 5, volgens Paddy Attwell, woordvoerder van die Wes-Kaapse departement van onderwys. ‘n Skool se graad van armoede word bepaal op grond van inligting van die Statistiekdiens se bevindings oor die jongste sensus, byvoorbeeld inwoners in die omtrek se inkomste en besittings in die huis, soos yskas, stoof, televisiestel

KOM ONS SPOOR TB VROEG OP EN HANTEER ONS GESONDHEID BETER TESAME

Hoes jy langer as 2 weke? Of ervaar jy die volgende? Nagsweet Borspyne Uithoes van bloed Gebrek aan eetlus Gewigsverlies Voel moeg en swak

Ter ondersteuning van Wêreld-TB-dag op 24 Maart 2013, sorg dat jy vir TB getoets word. As jy enige van die bogenoemde simptome ervaar. Gaan na jou naaste kliniek vir ’n gratis TB-toets en kom ons pas jou gesondheid beter tesame op.

en elek­trisiteit, asook die werkloosheid in die omgewing. Volgens Attwell het skole in kwintiel 1 verlede jaar R960 per kind per jaar ontvang, terwyl skole in kwintiel 2 en 3 R880 ontvang het. Skole in kwintiel 4 het gemiddeld R480 en in kwintiel 5 gemiddeld R213 ontvang. Daar is mettertyd vasgestel dat skole in kwintiel 1, 2 en 3 dikwels dieselfde hoeveelheid armoede in hul omgewings het, daarom is die plan om vanjaar dieselfde bedrag aan skole in kwintiel 1, 2 en 3 toe te ken, naamlik R1010 per kind vir 2013, en gemiddeld R550 vir kwintiel 4 en gemiddeld R239 vir kwintiel 5. Skole in kwintiel 1, 2 en 3 kry dus byna dubbeld die staatsgeld wat skole in kwintiel 4 ontvang en nagenoeg 4,2 keer meer as skole in kwintiel 5.

Skole in kwintiel 1, 2 en 3 hef ook nie geld vir leerders se ouers of voogde nie, maar skole in kwintiel 4 en 5 kan wel skoolgeld vra. Die tabel hiernaas toon die kwintielindeling van Swartlandse skole, volgens ‘n Buitengewone Provinsiale Koerant wat op die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se webwerf as riglyn geplaas is.


3

NUUS•News 20 Maart 2013

Skink:

Beste Bestemming:

By die Getaway Skou in die Lourensford-landgoed in Somerset-Wes die naweek, het Weskus Toerisme die eerste prys ontvang as die beste toerisme-bestemming vir 2013. Dié skou het meer as 250 interaktiewe uitstallings gehad en het bestemmings, akkommodasie, buitelug-drag, 4x4 produkte en bybehore, karavane, treilers, kamptoerusting en avontuur-operateurs aan die publiek bekend­ gestel. Volgens Kiewiet van Rooyen van die Kaapse Weskus Toerisme, het hulle vir die tweede jaar saam met Sederberg en die Weskus Skiereiland uitgestal en het hulle gekompeteer teen oorsese bestemmings, distriksmunisipaliteite en ander toerismerade. Op die foto is Janine Samuels van Duinepos Chalets, (Weskus Nasionale Park), Gurshell Abrahams van Weskus Toerisme, Lorika Malan en Edith Gomez, beide van die Wes­ kus Skiereiland.

•Wes-Kaapse ministers kom praat

Standaarde in oënskou

Joggie Scholtz, ministers Alan Winde en Anton Bredell, burgemeester Tijmen van Essen en Kenny Cooper verlede week tydens die oorhandiging van die finansiële standaarde wat deur die SM opgestel is en nou deur die res van Wes-Kaapse munisipaliteite gebruik gaan word. “As ons dit nie kan meet nie, kan ons dit ook nie bestuur nie.” Só het die Wes-Kaapse minister van ekonomiese ontwikkeling, Alan Winde, op Malmesbury gesê oor die bestuur van munisipaliteite nadat hy die Swartland Munisipaliteit (SM) se konsep vir finansiële standaarde vir munisipaliteite in ontvangs geneem het. Dié finansiële standaarde is ontwikkel deur Kenny Cooper, die direkteur van finansies by die SM en Joggie Scholtz, die munisipale bestuurder. Dié stel standaarde is ontwikkel met dié doel dat munisipaliteite hulself en hindernisse teen vasgestelde standaarde kan evalueer en is aan die Wes-Kaapse parlement oorhandig sodat dit ook gebruik kan word deur die munisipaliteite in die res van die Wes-Kaap en Suid-Afrika. Winde het die SM gelukgewens met dié ontwikkeling van maatstawwe: “Die SM maak dit moontlik om plaaslike regerings te verbeter. Die Wes-Kaap wil die beste in plaaslike regerings wees en hiermee maak die SM en sy standaarde dit vir ons moontlik!” Winde het verwys na die nuutste sensusbevin­ ding dat die Swartland een van die tien vinnigsgroeiende munisipaliteite in die land is: “Ons mense soek na politieke stabiliteit en goeie

diens­lewering en met die SM se tweede skoon oudit, bevoordeel dit die mense van die Swartland. Omdat die SM reaktief is en groei, sal dit nywerhede na die Swartland lok, wat die finansiële vooruitgang van die streek sal versterk. “ Die minister van plaaslike regering vir die Wes-Kaap en voorheen burgemeester van die SM, Anton Bredell, het gesê: “Dit is altyd lekker om terug te kom na die Swartland! Dit gaan relatief goed met die Wes-Kaap se munisipaliteite en hierdie beplannings-gereedskap (die finansiële standaarde) bevorder munisipale bestuur in die Wes-Kaap.” Bredell het gewaarsku dat dié stelsel nie gebruik moet word om kleiner of minder effektiewe munisipaliteite negatief te vergelyk nie, maar dat elke plaaslike owerheid homself moet meet teen die gemiddelde en teen die ‘benchmark’, wat ‘n objektiewe standaard stel. “Ons moet onsself voortdurend afvra of ons regtig ‘n bekostigbare, volhoubare stelsel het om munisipaliteite mee te bestuur en of ons ander modelle moet oorweeg, veral om die kleiner munisipaliteite mee te akkommodeer.” Die SM gaan nou ook diensleweringstandaarde vasstel vir elektrisiteit, water en ander kernfunksies soos rommel en sanitasie.

Darling Brouery, gestig in 2010, het ook by die Getaway skou in Somerset-Wes uit­ gestal. Dié brouery produ­ seer 20 000 liter bier per maand, met 'n personeel van twaalf. Op die foto is Tufwane Mwakameka be­ sig met 'n demonstrasie.


menings•opinion

courant

20 Maart 2013

die

4

Respek vir keuse en oordrewe sportfokus

Beriggewing die afgelope week oor die kwessie van kinders wat uit die gemeenskap na ander skole gestuur of van elders weggelok word, het tot groot reaksie en ontevredenheid by van die betrokke ouers gelei. Dié reaksie asook heftige oproepe en anonieme briewe, het beklemtoon dat die onderwerp baie sensitief én relevant is. Om elke kind, ouer en grootouer se besluite oor kinders se beweging te respekteer, behoort ononderhandelbaar te wees. Daarteenoor is dit ook noodsaaklik om instellings in die gemeenskap te respekteer. Daarom is dit jammer dat die kantlynstaners (wat nog nooit dáár gespeel het nie) dikwels die grootste geraas maak en kritiek te lewer het op die skeidsregter en die spelers op die veld. Van sport gepraat. Die oordrewe klem op sport en sportprestasies is ook ‘n onding. Skole is primêr akademiese instellings. Sport - uiters noodsaaklik vir ‘n gebalanseerde en gesonde lewenstyl - is ‘n klein bydraer tot suksesvolle loopbane van die meerderheid. Bitter min matrikulante van die duisende wat skole jaarliks verlaat, volg uiteindelik suksesvolle sportloopbane. Sport maak deure vir ‘n klompie oop, maar as die kort sportloopbane vir hulle verby is, is alternatiewe opleiding meesal noodsaaklik vir volhoubare loopbane. Dit is daarom jammer dat skole in die samelewing dikwels eerder gemeet word aan hul sportprestasies as die akademie en die sukses wat hul oudleerders in die loopbaan- en sakewêreld behaal.

By olyfboomplante: As deel van hul praktiese modules, het die eenheidsklas van Willemsval­

lei Primêr buite Porterville, die Porterville kwekery besoek, waar meer geleer is oor plante, bome en kruie. Aan die einde van die besoek is hulle bederf met 'n yskoue koeldrank en kon hulle dit tussen die plante geniet. Hier by 'n paar olyfbome is Ruthan Ruiters, Wilfred Koopman, Felicity Brandt en Mary-Ann Jackson.

Eerlike onskuld van die opregte kind

Dis goeie nuus

deur dr. Andrew Bosman

Hiervoor is Ek gebore

Jesus is voor Pilatus en dié vra Jesus uit oor Sy koningskap. Jesus antwoord Pilatus deur te sê: “Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom - om vir die waarheid te getuig.” Die wat uit die waarheid is, sal na Hom luister. Daarop het Pilatus die vraag aan Jesus gestel: “Wat is waarheid?” In Johannes- evangelie se eerste hoofstuk beskryf hy dat die wet deur Moses gekom het, maar dat die genade en die waarheid deur Jesus gekom het. Die wat nie Jesus aangeneem het nie, of wat nie aan Hom behoort nie, het ook nie genade of waarheid ontvang nie. In hoofstuk veertien spreek Jesus self en erken dat Hy self die Weg en die Waarheid en die Lewe is. Daar is nie ‘n ander weg na die Vader as deur Jesus nie. Dit is die waarheid wat ons moet hoor, en aangryp. As ons hieraan twyfel, het ons geen deel aan Jesus nie. Pilatus het erken dat hy geen skuld in Jesus vind nie, maar hy laat Hom gésel, om guns by die volk te kry. Hy het ook aan hulle eis om Hom dood te maak toegegee, veral toe hy ‘n moordenaar loslaat, en vir Jesus aan hulle oorgee om te laat kruisig. Ons kan nie die wêreld en ook vir Jesus liefhê nie.

Barre eerlikheid, ongerepte onskuld en vasgebore opregtheid is van daardie eienskappe waarmee opvoeders van veral jong kinders daagliks te make kry. Dit is daardie eerlikheid wat dikwels - juis omdat dit later al dieper en verder weggesteek word en selfs verdwyn - vir volwassenes snaaks en vreemd is. Natuurlik ook dikwels ouers en onderwysers bietjie verleë laat as dit op onwelkome plekke en tye uitdop. Die opregtheid in hierdie “Word gou gesond”- briefies verlede week van klasmaats aan ‘n klein 8-jarige dogtertjie wat siek was, het my weer laat dink, besef en ... smag na die onskuld. Verskuil agter klein spelfoutjies is dit inderdaad barre eerlikheid wat tref. - Johan Viljoen


nuus • news

5

20 Maart 2013

Biblioteekweek geopen: Die provinsiale minister van Sport en Kul­

tuur, dr Ivan Meyer, het verlede week Biblioteekweek amptelik op Darling geopen. Biblioteekweek duur nog tot Vrydag en elke biblioteek in die Swartland het 'n program om die waardering van boeke te bevorder. Barney's Angel's Creché (foto onder) het die verrigtinge opgevrolik met 'n dansie.

Paasherlewingsfees op Goedverwacht Die gemeenskap van Goedverwacht naby Piketberg hou 'n Paasherlewingsfees op 29 en 30 Maart. Dit is die eerste keer in die geskiedenis van Goedverwacht dat dit in die gemeenskap sal plaasvind, het Lorraine Cornelius van Goedverwacht Toerisme aan die courant gesê. ''Die verrigtinge sluit aan by die bestaande verrigtinge van die Paasfees. In die straat van Goedverwacht wil ons 'n Passiespele hou vir die Vrydag. ‘‘Ons hou gewoonlik die blommemark, waar blomme vir die grafte gekoop kan word op PaasSaterdag.

''Die godsdienstige program is interkerklik en verskillende predikers sal optree. Die jeug sal bedien word met 'n jeugprediker en sal ook afwisselend geleentheid kry om hulle getuienis te lewer. ''Die Paas-Sondag is 'n godsdienstige sangprogram. Sentraal by die fees is die herdenking van die sterwensuur van Jesus aan die kruis,'' volgens Cornelius. Geen toegangsgeld word gevra nie. Daar sal wel stalletjies wees wat kos verkoop. Vir nadere inligting besoek die webwerf www.goedverwacht.com of kontak 022 9124410 ten einde 'n navraag te rig.


6

NUUS•News 20 Maart 2013

Klaus Warnich, Truter de Kock, Willie Liebenberg en Michiel Smuts is van die landbouers wat met die Swartland Munisipaliteit vergader het oor die nuwe waardasies en belastingtariewe vir plase. Warnich en Liebenberg is van Moorreesburg en De Kock en Smuts van Malmesbury.

Kinderbybels: Dié elf leerders van die junior Sonskyn-

klas van Laerskool Swartland op Malmesbury het elk Bybelboe­ kies ontvang. Christelle Vorster, bedryfshoof van die Christelike Lek­ tuurfonds het dié boekies, geskryf deur aartsbiskop Des­ mond Tutu, aan elke kind oorhandig om huis toe te neem. Een ekstra boek in die skool maak dit ook moontlik dat hul juffrou, Sandra Snyman, soggens vir hulle daaruit voorlees. Op die foto is Christelle Vorster (Christelike Lektuurfonds) Sandra Snyman, Klara van Rhyn (klasassistent) en Louzetta Lindhorst van die SOS Swemskool, waar die leerders weekliks swemterapie ontvang. Links hou Viglin Andrews haar eie boekie styf vas.

CLF Vrouedag 2013 ten bate van die Een miljoen Bybels vir een miljoen kinders-projek

31 Augustus 2013; Eensgezind; 09:00 vir 09:30 - 13:00 Koste: R260 pp Sluit in propvol geskenksakke, drie-gang maaltyd en puik vermaak. Hope pragprodukte by stalletjies te koop. Besprekings by info@clf.co.za of 021 873 0198

Gaskunstenaars: VonWest Gasspreker: Kona Brown, Mev Verenigde Nasies 2012

Gesprek oor belastings

Landbouers binne die grense van die Swartland Munisipaliteit (SM) het ‘n vergadering met die SM gehou om hul kommer oor verhoogde belastings op plase te bespreek. Die nuwe waardasies het gelei tot verhogings - in sommige gevalle so veel as 300%, het van die boere gesê. “Woensdag se gesprek is in ‘n goeie gesindheid gehou en was deel van ‘n reeks samesprekings wat nog verder gevoer gaan word,” het Michiel Smuts van die plaas Grasrug buite Malmesbury gesê. Die munisipale bestuurder, Joggie Scholtz, het aan die courant gesê dat daar konsensus was gedurende die 2012-gesprekke met die landbouers dat die waardasie-bepaling van landbougrond korrek was. “Verder is daar vir elke addisionele 5% korting wat gebied word, die verlies

VLV byeen: Die Vroue- Landbou­

vereniging (VLV) van Moorreesburg was verantwoordelik vir die jaarlikse kon­ ferensie van Sirkel Weskus. Elke tak kry een keer in 15 jaar geleentheid om hier­die byeenkoms te reël. Ongeveer 150 ampsdraers en dagbesoekers het dié dag bygewoon. Die dames is toe­ gespreek rondom die tema ‘My droom .... My inspirasie’. 'n Hoogtepunt was die besoek van die minister van Kultuur en Sport, Dr Ivan Meyer. Mev Anna Basson van Moorreesburg, wat onlangs 100 jaar oud geraak het, is deur die sirkelpresi­ dente, Louwna Hoving, vereer vir haar lewenslange bydrae tot dié vereniging op Moorreesburg.

aan inkomste vir die SM wat ongeveer R2 miljoen sal beloop. “Om vir dié verliese te vergoed, sal dit dan deur die residensiële en kommersiële komponente in die Swartland betaal moet word, terwyl daar nie in die wetgewing enige regverdiging daarvoor gevind kan word nie.” Scholtz het verder gesê dat die landbouers die geleentheid tussen 3 en 23 April moet benut om kommentaar te lewer op die munisipaliteit se 90-dae begroting met inbegrip van die belas­ ting vir landbouers. Verder sal daar gedurende September 2013, wanneer daar weer ‘n gesprek tussen die SM en die landbouers is, ‘n raamwerk opgestel word van hoe uitsonderlike belastingverhogings in die toekoms op ‘n meer egalige basis geïmplementeer gaan word.


nuus • news 20 Maart 2013

7


8

NUUS•News 20 Maart 2013

'Ek is steeds dieselfde Rowan’

Na SA toernooi:

Die span van Hoërskool Swartland wat op 22 en 23 Maart in die SA Junior Toutrek kampioenskap gaan kragte meet op Kimberley, het vanoggend per bus vertrek.Die span is agter van links na regs: Lana de Jongh, Selma vd Heever, Wiana Muller (k), Shana Sproule, Bianca van Dalen, Charlize Saayman, Kayla de Beer, Paul Janse van Rensburg, JP van der Nest, Adrian Theron, Franco Coetzee, Michael Lamprecht en Zuna Koen. Voor van links na regs is: André de Jager, Karien Wiid, Gemma Anderson, Michael Basson, FC Louw, Karlo van Blerk (k), Lambert Basson en Marnus Steenkamp.

Rowan Hermanus, wat op 4 Augustus verlede jaar verlam is tydens ‘n rugbywedstryd, sê daar is altyd maats wat hom ondersteun en help by die skool. Hier is van sy vriende in aksie: Reece Bocks (agter), Chadley Cloete (links) en Aiden Davids (regs) by Rowan. Vir die 15-jarige Rowan Hermanus is die lewe deesdae baie anders as sewe maande gelede, toe hy op 4 Augustus ná ‘n duikslag tydens 'n rugbywedstryd op die velde van Hoërskool Swartland, nie weer kon opstaan nie. Hy was van sy skouers af verlam was en is inderhaas gehospitaliseer, waar hy tot 14 Desember moes bly. Nou, na baie ure onder doktersbehandeling en rehabilitasie, is hy terug in Hoërskool Swartland – en glo hy vas dat hy heeltemal gesond gaan raak. Intussen het die Chris Burger Petro Jacksonfonds die gesin gehelp om hul huis in Atlantis rolstoel-vriendelik te maak en stort sy ouers, Rowland en Priscilla Hermanus, baie ure daarin om dié jongste seun van hulle se lewe te vergemaklik. “Die eerste dag, op pad na Hoërskool Swartland met my rolstoel, was ek senuweeagtig en die gedagtes was maar skrikwekkend, maar almal het my lekker terugverwelkom en gehelp – en die hulp het nog nie minder geraak nie! Ek het in die tyd toe ek weg was, al so baie verlang na my vriende! Maar Hoërskool Swartland is ‘n statige gebou met baie trappe – hoe oorkom hy daardie pro­ bleem? Rowan se maats help hom elke dag getrou teen die trappe uit mét sy rolstoel, terwyl die grappe steeds gereeld oor en weer trek. “Mense moenie my aankyk en jammer kry nie!” sê hy. “Ek is steeds dieselfde Rowan! Rowan beskryf homself as ‘n baie positiewe mens, wat hou van grappies. “Ek vat nie die lewe te ernstig op nie!” Hy het sy toekomsplanne al aangepas vandat die ongeluk sy beweeglikheid begin inperk het: “Krieket was my lewe en ek het net aan krieket gedink vir ná skool. Maar nou het ek my planne verander – ek gaan leer vir ‘n inge­ nieur.” Wat het deur sy kop gemaal ná die besering daar op die rugbyveld? “Ek het gewéét ek is ver-

lam, ek kon dit dadelik voel. My eerste gedagte was ‘Sal ek óóit weer kan krieket speel’?” Rowan sê met die tyd het die gevoel in sy skouers en arms teruggekom, só dat hy nou beide arms grootliks kan gebruik. Sy regterarm is sterker as sy linkerarm, maar die linkerhand is meer beweeglik. Met bad- en aantrektyd doen hy soveel as moontlik self en sy pa help hom om sy onderlyf afgedroog en aangetrek te kry. “Elke dag is daar ‘n stukkie vordering, soos die gevoel wat teruggekom het as iemand my beenhare trek en sulke stukkies verbetering maak my baie positief. Ek glo ek gaan binnekort weer ten volle gesond wees! My wilskrag gaan my deur dit alles bring! ” Het hy ‘n wrok teen iemand ná die ongeluk? “No grudge! Die Bybel sê mos niks sal met ons gebeur sonder ‘n doel nie!” Is dit altyd maklik of is daar soms frustrasies? “My ma-hulle doen regtig hulle bes om my te help met alles. Maar soms is hulle besig wanneer ek hulp nodig het en ek hou nie daarvan om aanmekaar hulp te vra nie! Soos wanneer my pa nie tuis is nie en ek en my ma iewers moet ry. Ek oefen nog om self in en uit ‘n ryding te kom; dis my huidige uitdaging.” Weens die impak op die familie ná die ongeluk, is Rowan se pa, Rowland, nou werkloos en reël hulle verkopings en funksies vir fondse om Rowan se fisioterapie te betaal. Op dié stadium lê die fondse vir mediese uitgawes laag, dus is sy fisioterapie vir eers gestaak. Hy doen egter tuis bolyf-oefeninge so ver moontlik. En sy getroue helpers by die skool? “Reece Bocks is my hoof-aanvoerder! Hy en manne soos Chadley Cloete en Aiden Davids help my altyd.” En as daardie manne dalk die dag nie by die skool is nie? Rowan huiwer nie vir ‘n oomblik nie: “Daar sal altyd helpers wees, dit het ek al baie kere gesien!” Sien die Faceboek-groep Rowan Hermanus vir meer inligting oor die gesin.


nuus • news 20 Maart 2013

Gethsemane-kerk open sy deure op Abbotsdale

By die amptelike opening van die Gethsemane Missions-gemeente op Abbotsdael verskyn die onderburgemeester van die Swartland-munisipaliteit, Maude Goliath, saam met past. Herzil en Susan Sedeman en Doreen Siebritz, wat die onthulling waargeneem het. Daarna is die lint deur Doreen Siebritz geknip, wat ook die deure oopgesluit het.

Garth Titus mik na SA-titel Garth Titus, seun van Alvienia en Andre Titus, almal reeds jarelange inwoners van Malmesbury, is tans die 13de van 50 finaliste vir die Mnr SA-kompetisie, wat einde Augustus beslis word. Andre is 'n oudskoolhoof van Wesbank Sekondêr en Alvienia was 'n onderwyseres by St Thomas Primêr voordat sy begin het om eiendomme te verkoop. Garth beskryf homself as iemand wat onlangs sy vinnige lewe in oënskou geneem en besluit het om met ‘n nuwe, gesonder lewenstyl te begin nadat sy sussie op ‘n jong ouderdom in ‘n motorongeluk gesterf het. Die jongste dogter in die gesin is Kim Titus, tennisster van formaat. Hy is baie ingestel op gemeenskapsaksies, is betrokke by Dahliahuis in Wesbank en het saam gestap by die pas afgelope Kansa Relay for Life op Malmesbury. Sien sy facebook-blad vir meer inligting oor sy deelname aan die Mnr. SA-kompetisie. die courant vra verskoning vir enige ongerief weens die fout wat ingesluip het met Garth se naam in die vorige uitgawe.

In volksmond bekend as Maartlelie 'n Leser van Yzerfontein, Christa van Ellewee, het die courant daarop gewys dat die Amaryllis belladonna of die Maartlelie soos dit bekend staan in die volksmond, nie dieselfde is as die kandelaarblom nie. die courant het verlede week die pragtige voorbeeld van die Maartlelie in die courant gehad.

Die nuwe kerkgebou van die Gethsemane Missions-gemeente is amptelik op Abbotsdale geopen. Dit is voorafgegaan deur blaasorkes-begeleiding van St. Michaels Primêr, waar die gemeente se dienste begin het. Daarna het hulle na ‘n dubbele motorhuis verskuif namate die gemeente gegroei het, tot by die nuwe kerkgebou wat deur plaaslike bouers uit die gemeenskap asook die kerk­raad voltooi is. Die geleentheid het begin met die onthulling van die hoeksteen. Onder die aanwesiges was die onderburgemeester van die Swartland-munisipaliteit, Maude Goliath, saam met past. Herzil en Susan Sedeman en Doreen Siebritz, wat die onthulling waargeneem het. Daarna is die lint deur Doreen Siebritz geknip, wat ook die deure oopgesluit het. ‘’Die diens is ondersteun deur gemeentelede, spesiale gaste en ander pastore van omliggende kerke wat gelukwensing aan die gemeente oorgedra het. “Die Here Jesus Christus is geprys en geloof vir sy goedertierenheid en seëninge,’’ lui ‘n verklaring van die kerk. Die tema van die dag was, ‘’Kyk, Ek het vir jul­ le ‘n geopende deur gegee,’’ uit Openbaring 3:8.

9

Daar is na afloop van die diens ‘n heerlike maaltyd bedien en die gemeenskap het baat daarby gevind. ‘’Gethsemane Missions het deur die genade van God gegroei en die gemeente beoog om die hele gemeenskap van Abbotsdale tot diens te wees en te ondersteun. “Alle dank aan ons plaaslike kerkraad met hierdie suksesvolle poging om die huis van die Here te voltooi.’’ In die verklaring word die volgende mense se samewerking hoog op prys gestel deur die kerkraad: pastoor Herzil Sedeman, Martin Folding, Rynold Sedeman (ouderling), Roy Rodgers, Doreen Siebritz (vise-voorsitter), Pedro Berling (diaken), Jackson Bezuidenhout (diaken), Trevor Folding en Freddie Fredericks. “So ‘n gebou wat kontant opgerig is sonder enige banklenings, is inderdaad ‘n groot prestasie. Dit gee ‘n mens moed om voort te bou en uit te reik na ‘n gemeenskap wat waarlik die belange van die Here in hul lewens en harte sal koester. ‘’Gods rykste seën op sy werke en bediening vanuit ‘n pastorale oogpunt – Emmanuel – God met ons,’’ lui die verklaring. Die eredienste is op Sondag om 10:00. Kontak 078 695 0297 of 022 4857008 ten einde ‘n navraag te rig.


10

kalender•diary 20 Maart 2013

Laerskool Swartland hou kermis ONDER: Ruben Tharrat, Jo­ han Durr, George Eksteen kry ‘n kaskar beet.

e

BO: André Smit, Mia Louw en Mari Borman by die troeteldier­ skou by Laerskool Swartland se kermis.

BO: Karateka wys hul slag vir kermisgangers.

LINKS: Bejamin Jacobs is as Mnr. Swartland Junior aangewys.

REGS: Thalita Myburgh, Mej. Swartland junior.

swartland: entertain - kalender - diary

Dra swart teen geweld 21 Maart - Ten einde hul afkeur van geweld teen vroue en kinders in die Swartland te toon, word almal wat die Thursdays in Black-veldtog wil steun, opgeroep om elke Donderdag in Maart, tot op 21 Maart, swart klere aan te trek. Eugene Beukes, voorsitter van die Malmesbury Ekume­ niese Forum, ‘n interkerklike liggaam, het almal uitgenooi om aan te sluit by die veldtog. Dit volg op die gruwelike verkragting en moord op Anene Booysen by Bredasdorp, wat wêreldwyd opslae gemaak het. Kontak Eugéne Beukes by 022 486 5254 of mazar@telkomsa.net per e-pos ten einde ‘n navraag te rig.

Malmesbury Netbalklub oefen Oefeninge voortaan elke Dinsdag en Donderdag om 18:00 by Laerskool Swartland. Almal welkom. Skakel Nadine by 082 824 8103 om ‘n navraag te rig.

Kunsuitstalling op Riebeek-Kasteel Tot 7 April - Die kunstenaar Andre van Vuuren se uitstalling ‘’Picking up Threads’’ in The Gallery, Hoofstraat, Riebeek-Kasteel is daagliks oop van 10:00 tot 16:00. Kontak astridmcleod@mweb.co.za met ‘n e-pos of 083 6533 697 ten einde ‘n navraag te rig.

Strategiese werkswinkel in Malmesbury 21 Maart - Die voorlopige Swartland Sosiale Ontwikkelingsbeleid en -strategie word voorgelê gedurende ‘n strategiese werkswinkel in die Malmesbury Stadsaal van 8:30 tot 13:00. Die voorlopige beleid is opgestel en word bespreek. Deelnemers sal die geleentheid kry om insette te lewer en vrae te vra. Daar sal ook voorleggings wees oor ekonomiese ontwikkelings-initiatiewe soos die Rise Up-bakkery wat tans in die Swartland ontwikkel word. Skakel Marguerite Holtzhausen of Michelle Morris by 022-4879400 ten einde ‘n navraag te rig.

Enjindag op Piketberg Saterdag 23 Maart - Piket Veteraan Trekker- en Implementeklub bied vanaf 10:00 sy Piket Enjindag aan op die Hoerskool Piketberg se sportterrein. Die aktiwiteite sluit in ‘n veteraan- en antieke enjinskou, antieke meulemaal-koring en trekkerritte vir kinders. Middagete uit Eerste Wereldoorlogse veldkombuis, kosstalletjies, koeldrank en nagereg. Toegang vir volwassenes R20, kinders R5, deelnemers en helpers gratis. Kontak Jan Ellis by 022 9132231 of 832256186 of rig e-pos aan ellislaw@lantic.net ten einde ‘n navraag te rig. Kerkdiens op Malmesbury 24 Maart - Die AGS Corpus Christi bied om 09:30 sy oggenddiens aan met die titel ‘Lofprysing En Aanbidding (3)’ deur past. Piet Smit. Die aand om 18:30 volg die aanddiens oor ‘Die Loofhuttefees (2)’ deur past. Piet Smit Navrae: 073 447 2902 Musiekaand by kerk 25 Maart - ‘n Musiekaand met plaaslike kunstenaars word aangebied by die NG Gemeente Swartland-Noord om 19:00. Kom geniet ‘n lekker saamkuier geleentheid! Kaartjies teen R25 per persoon, verversings in-

Passiespel word die eerste keer in die geskiedenis van Goedverwacht gehou. Die godsdienstige program is interkerklik en verskillende predikers sal optree. Die jeug sal bedien word met ‘n jeugprediker en sal ook afwisselend geleentheid kry om hulle getuienis te lewer. Die Paas-Sondag is ‘n godsdienstige sangprogram. Sentraal op die fees is die herdenking van die sterwensuur van Jesus aan die kruis Geen toegangsgeld word gevra nie. Daar sal stalletjies wees wat kos sal verkoop. Vir nader inligting besoek die webwerf www.goedverwacht.com of kontak 022 9124410 ten einde ‘n navraag te rig. Malmesbury Rugbyklub oefen Die Malmesbury Rugbyklub oefen elke Maandag, Dinsdag en Donderdag om 19:00. op sy tuisveld. Almal welkom. Besoek die klub se Facebookblad by Malmesbury Rugbyclub Bloues of volg op Twitter @Malmesbury RFC. Kontak Enrico Franse by 0722079153 of Henfre Brand by 082 703 8666 ten einde ‘n navraag te rig. Sokkerklub in Wesbank oefen Die Wesbank United Sokkerklub oefen van Maandag tot Donderdag om 17:30 op die Wesbank

gesluit, is beskikbaar by Johanna Smit, Loubserstraat 4. Kontaknr 022 482-3651 of 082 979 2814 om ‘n navraag te rig. St Thomas Primêr vaarweldiens 21 Maart – St Thomas Primêr hou ‘n vaarweldiens om 11:00 vir die ou skoolgebou wat binnekort gesloop gaan word. Oud-leerders en ondersteuners word genooi om deel te hê in die fondsinsameling deur ‘n baksteen van die ou gebou te koop. Bring jou eie piekniekmandjie en geniet die dag saam. ‘n Braai-verkoping sal gehou word. Kontak 022 486 4840 ten einde ‘n navraag te rig. Kerkdiens op Riebeek-Wes 24 Maart - Kerkdiens om 10:00 in die AGS-kerk op die hoek van Merindol- en Sendingstraat. Almal is welkom. Skakel pastoor Clifton Fredericks vir navrae by 083 7459117. Bidure Woensdagaande om 19:00. Reeks kerkdienste deur Attie Smit 24 Maart tot 26 Maart - Attie Smit hou by die Volle Evangelie-kerk in Freesiastraat in Wesbank, Malmesbury ‘n reeks profetiese dienste op die volgende tye: 24 Maart om 18:00; 25 Maart om 19:00 en 26 Maart om 19:00. Smit is ‘n pastoor van Evangelic Outreach Ministries in Elsiesrivier. Almal is welkom. Skakel 022-486 4498 ten einde ‘n navraag te rig.

Toutrekkers oefen Malmesbury se Senior Toutrekklub oefen op Dinsdae en Donderdae vanaf 19:00 tussen die Hoërskool Swartland se A-veld en die Ou Gevangenis. Die klub doen ‘n beroep op alle ou toutrekkers en nuwes om aan te sluit. Kontak Gert by 083 656 2960 of Bennie by 083 412 3069 om enige navraag te rig. Gebedsbyeenkoms vir mans ‘n Uur van gebed elke Saterdagoggend om 06:00 by die AGS-kerk in Wesbank. Kontak past. David Davids by 076 686 6002 of 022 486 5656 ten einde ‘n navraag te rig.

Passiespele op Malmesbury 29 Maart - Die AGS Corpus Christi in Barroccastraat hou hul Passiespele om 9:30 en alle belangstellendes is baie welkom. Paasherlewingsfees op Goedverwacht 29 en 30 Maart - ‘n Paasherlewingsfes en

Die Piket Veteraan Trekker- en Imple­ menteklub bied Saterdag vanaf 10:00 sy Piket Enjindag aan op die Hoerskool Piketberg se sportterrein.

Sportterrein se C-veld. Die span speel vanjaar in die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging se LFA-liga. Die afrigter is Barend Gideon en die voorsitter Arnold Huyser, wat by 083 864 2850 gekontak kan word ten einde ‘n navraag te rig. Hardloop op Malmesbury Die Altech Autopage Swartland Atletiekklub bied elke Dinsdag om 18:00 ‘n tydtoets/draf/stap aan by die park in Toscastraat, Panorama, Malmesbury. Almal welkom. Kontak Zelda Burger by 022-482-8000 of Laura Schreuder: 073-888-5014 ten einde ‘n navraag te rig. Hardloop op Moorreesburg Die Altech Autopage Swartland Atletiekklub bied elke Dinsdag en Donderdag om 17:30 ‘n tydtoets/ draf/stap aan by die Gene Louw Sportgronde op Moorreesburg. Almal welkom. Kontak Albertus Myburgh by 072-383-4942 of Surina Myburgh by 071-145-2878.

AA-byeenkomste Dinsdae om 18:30 vergader die AA by die Suiderkruis-sentrum in Esterhof, Riebeek Kasteel. Skakel Daniel by 082 871 6992 om navraag te rig. Kalenderinskrywings moet voor 16:00 op ‘n Maandag na redaksie@diecourant.co.za ge-e-pos word.


nuus • news 20 Maart 2013

Rolbaltoernooi Cor Cronjé (regs), bekende fo­ tograaf en kaptein van die courant se span in die Besighede-rolbal­ toernooi op Malmesbury, lei sy span se aanslag. Op die foto onder rol Eugene Sauerman en Jack de Clerck van Malmesbury Paneelkloppers hul balle in die toernooi op die Malmesbury-baan.

11 Finaliste:

Hoër­ skool Swartland het ‘n sesaan-‘n-kant-kriekettoernooi aangebied waarin spanne van Kaap Agri, Coastal Hire, Hoërskool Swartland, Rov­ ers, Laerskool Swartland en Spar kragte gemeet het. Ná die groepwedstryde het Spar en Laerskool Swart­ land die halfeindwedstryde gewen teen Hoërskool Swartland en Coastal Hire. Laerskool Swartland het in die finaal eerste gekolf en ‘n telling van 76 in hulle 5 boulbeurte aangeteken. Spar kon ongelukkig net 52 lopies aanteken, wat beteken Laerskool Swartland wen met 24 lopies. Die seëvierende span van Laerskool Swartland is van links na regs: Johann Alberts, Nevin Edas, Stephan Goosen, Daniel Prins, Stephan Elsbury en Dirk van Niekerk, gevolg deur die naaswenners, Spar: Albie Coetzee (k), Wiehan Pietersen, Albert Coetzee, AW Nelson, Hannes Coetzee, Rodney Barkhuizen en Ian Saayman.

Liebenberg:

Hier­ die leerders van Liebenberg Primêr op Malmesbury het deelgeneem aan die Boland atletiekbyeenkoms: Agter is Nalady Kesilwe, Eden Daniels, Kia van Staden, Lounique Engelbrecht en Danielle Lambrechts. Mid­ del: Amber Joseph, Romy Philander, Anuska August en Gail Damon. Voor is Deacon Dirks, Lorenzo Goliath, Jero­ my Titus, Jaydon van Neel en Klusener Carolus.

Karate:

Hierdie drie seuns het sewe jaar gelede met hul karateloopbane, as 5 jariges, by Swart­ land Dojo begin. Van links na regs is Blaze Nicholas, Joubert du Bois, Jeanne Steyn (af­ rigter) en Liam O’Callaghan.Al drie het die bruin­ gordel-gradering onder die eksaminator, sensei Bakkies Laubscher, ge­ slaag.

Swemmers:

Die Swartland Swemklub op Malmes­ bury het 13 medaljes gewen by die WP Klub Series Kampi­ oenskappe, wat by die UWK gehou is. Van links is Wihan Eras­ mus (2 silwer), Mariette Brand (3 goud, 1 silwer en 2 brons) en Braam Esterhuizen (3 goud en 2 brons).

ONS MAAK MEDIESE MANSBESNYDING GRATIS. WORD BESNY EN KOM ONS MAAK MANSGESONDHEID BETER TESAME. WAT IS MEDIESE MANSBESNYDING? Dit is ’n prosedure waartydens die voorvel heeltemal verwyder word; die peniskop word dan ten volle blootgestel. HOEKOM MOET ’N MAN BESNYDING LAAT UITVOER? • Dit verminder die risiko vir MIV-infeksie met 60%. • Dit is die beste metode om die risiko vir seksueel oordraagbare infeksies te verminder. • Dit maak dit makliker om die penis skoon te hou. • Dit verminder die risiko vir servikskanker en kanker van die penis. HOEVEEL KOS DIT? Besnyding is GRATIS. KAN ’N MAN BESNY WORD AS HY MIV-POSITIEF IS? Ja, hy kan. Vind meer uit by jou gesondheidswerker. IS DAAR ENIGE OUDERDOMSBEPERKING? Nee, daar is geen ouderdomsbeperking nie.

Om ’n afspraak te maak, skakel Ms J. Parsons 022 487 9334. Maak seker jy doen die regte ding en help ons jou te help. Laat ons HIV/AIDS saam weg en Tesame kan ons jou gesondheid Beter maak.

Atlete:

Liebenberg Primêr-leerders in die Wes-Kaapse atletiekgroep is agter: Kia van Staden en Lounique Engelbrecht. Voor is Dea­ con Dirks en Klusener Carolus.


12

in en om die huis 20 Maart 2013

Rate vir huis en haard Asblik : kalk en ammoniak in bodem van asblik Besem : Om die hare van ‘n besem weer styf te maak, plaas besem in ‘n oplossing van 1 eetlepel sout en 4 ½ liter water; Beskuitblik : Gooi 1 teelepel suiker in die blik om vars te hou; Broodblik : ‘n Halwe aartappel in die blik hou brood vars. As jy aangebrande kos vinnig uit ‘n kastrol wil verwyder, kan jy dit vul met kookwater waarby twee eetlepels koeksoda of sout gevoeg is; Kerse : Brand egalig en stadig as dit eers 24 uur in die yskas gelê het. Krane : Om ‘n kraan mooi blink te kry, vryf dit met ‘n halwe aartappel. Messe : Vryf messe met suurlemoensap blink mooi. Oond : Plaas ‘n spons of ‘n lap wat in ammoniak gedoop is, oornag in die oond. Om vet te verwyder, gooi 1 koppie sout, 1 koppie koeksoda en 1 ketel kookwater in ‘n riool wat met vet verstop is. Die vetterigheid los dadelik op. Gooi elke aand nadat die finale skottelgoed gewas is, ‘n handvol sout in die afvoerpyp af. Die sout sal langsamerhand in die pyp afbeweeg en dit vry van vetterigheid hou. Plastiekware : Verwyder koffie- en teevlekke deur dit met koeksoda te skuur. Rasper : Hou ‘n ou tandeborsel byderhand in die kombuis. Dit is handig om die kos van ‘n rasper uit te borsel. Staalwol : Om te verhoed dat staalwol roes, hou ‘n bakkie met water waarin koeksoda opgelos is by die opwasbak en sit die staalwol daarin na gebruik. Teevlekke : Vryf teevlekke met fyn tafelsout van teekoppies af. Tregter : Sny die boonste gedeelte van ‘n plastiekbottel oop en gebruik as ‘n tregter. Vullisblik : ‘n Paar motbolletjies onder in die blik voordat jy die plastieksak daarin plaas, verwyder alle reuke. Waterketels : Kook ketels wat aangepak is met asynwater. Asynwater in ‘n elektriese ketel sal ook die kalk verwyder. Bottels : Om die ou reuk uit bottels te kry, vul met ‘n oplossing van water en koeksoda. Miet : ‘n Lourierblaar of twee in ‘n houer met pasta sal miet daaruit hou. Om te voorkom dat miet in meel of poeiermelk inkom, sit ‘n kers daarin. Vleis : Om vleis sag te maak wanneer jy dit stowe, gooi 2 teelepels gemmer by. Asyn kan ook oor vleis gesmeer word. Moet nooit braai­ vleis met ‘n vurk steek wanneer jy dit op die kole omdraai nie, gebruik eerder ‘n braaitang. As vleis aangebrand het, voeg bietjie melk daarby en kook weer. Dit neem die brandsmaak weg. Taai vleis kan saggemaak word deur vooraf bakpoeier oor te sprinkel. Asyn en sout aan vleis gesmeer, sal verhoed dat dit gou bederf. Bredie : Voeg ‘n avokadopeer by ‘n bredie net voordat u dit opskep, dit gee die bredie ‘n heerlike smaak. Hoender : Om hoendervleis sag en sappig te hou, gooi ‘n koppie suurlemoensap oor voordat u dit gaar maak. Spek : Krul nie om as dit natgemaak word voor dit in ‘n pan gebraai word nie. Vark : Vir geurige varktjops, rol elke tjoppie eers in fyngedrukte corn flakes of brood krummels voordat dit in olie gebak word. Strooi fyn gemmer oor gebraaide varkvleis; dit gee ‘n heerlike geur. Vis : ‘n Stukkie brood in die pan waarin vis gebak word, sal voorkom dat die olie spat. Ontdooi

bevrore vis in melk. Die melk gee ‘n lekker vars geur aan die vis. Wors : Om te keer dat worsies oopbars wanneer jy hulle braai, prik hulle goed, doop in kookwater en droog af voordat jy dit in die braaipan sit. Rys : Kook rys en macaroni in melk pleks van water; dit is heerlik. Pas net op dat dit nie aanbrand nie. Om rys los en wit te hou wanneer jy dit kook, gooi ‘n bietjie suurlemoensap by. Groente : Om te verhoed dat jou hande vlek wanneer jy aartappels en pampoen skil, smeer die hande vooraf met bietjie botter of vet. Om groente langer vars te hou, draai dit in waspapier toe voordat dit in die yskas gebêre word. Om groente gouer te laat sag kook, voeg ‘n teelepel suiker by terwyl dit kook. Aartappels : Kook aartappels in twee dele melk en een deel water om dit smaakliker te maak. Voeg 12,5 ml asyn by olie waarin aartappelskyfies gebak word. Dit maak skyfies bros en die olie skuim nie. Voeg ‘n vleisekstrakblokkie in die olie waarin aartappelskyfies gebak word. Vir ‘n heerlike geur, voeg ‘n knypie bakpoeier by wanneer kapokaartappels gemaak word; dit maak dit baie lig. Voeg ‘n rou gerasperde ui by kapokaartappels vir ‘n ander smaak. Aartappels braai baie mooi bruin as dit eers in meel gerol word. Laat aartappels eers in melk lê voordat jy dit braai, dan braai hulle mooi bruin. Beet : Om te verhoed dat beet oorkook, voeg ‘n mespunt botter en ‘n eetlepel asyn by die water - dit sal die beet gou laat sag kook. Blomkool : Om blomkool mooi wit te kook, voeg 1 koppie melk by water. Kook blomkool in melk in plaas van water om die smaak te verbeter. Die melk kan dan vir die witsous gebruik word. Eiers : Wanneer jy eiers bak, sprinkel ‘n bietjie sout of meel oor die olie voordat jy die eier in die pan breek. Die eier sal dan nie aan die boom van die pan vassit nie. Om te keer dat eiers bars wanneer jy dit kook, sit ‘n speld of teelepel in die kastrol. ‘n Gekraakte eier bly bruikbaar as jy die kraak met botter verseël en die eier dan kook Kaas : Kaas sal nie muf as ‘n klontjie suiker in die bak gehou word nie. Voordat jy kaas rasper, smeer botter oor die rasper om die skoonmaak agterna te vergemaklik. Sout : Om te verhoed dat sout in soutpot vassit, gooi twee of drie ryskorrels in die potjie. Reuke : Om muwwerige reuk in laaie te verwyder, kan ‘n suurlemoenskil in laaie geplaas word. Om die reuk van mottegif te verwyder, kan watte met twee of drie druppels vanilla daarop gebruik word. Stoele : Stoele wat met leer oorgetrek is, kan pragtig nuut lyk as dit met ‘n bietjie melk gewas word. Baddens : As jy geel vlekke uit ‘n bad wil verwyder, moet jy ‘n suurlemoen halveer, sout daaroor strooi en die vlekke daarmee vryf. Meng 2 eetlepels kalk, 2 eetlepels sout en ‘n halwe bottel parrafien om baddens mee skoon te maak. Spieels : Vryf spieëls en ruite met ‘n lappie gesprinkel met ‘n bietjie asyn – dit hou vlieë weg Tandepasta op? Maak jou tande skoon met ‘n mengsel van sout en bakpoeier. Handdoeke : Om enige vlekke op ‘n handdoek te verwyder, vryf met ‘n bietjie dettol en dis weer silwerskoon! Matte : Meng lou water met ‘n handvol sout en 60 ml of meer asyn. Borsel matte met mengsel. Dit bring die kleur weer mooi na vore. Rooiwyn-vlekke op ‘n mat kan met sodawater behandel word. Om van onaangename reuke op


13

your house 20 Maart 2013

Talle uitdagings in en om die huis kan betreklik eenvoudig opgelos word, sonder om astronomiese uitgawes aan te gaan en hulp ten duurste in te roep. matte ontslae te raak, strooi koeksoda op en los ‘n rukkie. Stofsuig soos gewoonlik. Gordyne : Voeg asyn by uitspoelwater van gordyne. Dit sal verhinder dat stof maklik aan gordyne vaskleef. Was kantgordyne in ‘n kussingsloop sodat dit nie beskadig raak in die wasmasjien nie. Handsakke : Maak handsakke en skoene skoon met dettol. Kant : Om kant wit te hou, was dit gereeld in melk. Sokkies : Week wit sokkies in soutwater voordat jy dit was, dit verwyder alle vlekke. Bloedvlekke : Om bloedvlekke uit te kry, week goed in paraffien en dan weer in koue water. Juwele : Maak jou juwele skoon deur liggies met ‘n tandeborsel en ‘n bietjie tandepasta onder lopende water te borsel. Bêre juwele in eierkartonne. Deure : wat kraak : Gebruik ‘n bietjie sjampoe pleks van olie. Dit werk net so goed. Noodhulp Blaas op hakskeen : Klits wit van eier en sit op beseerde hak. Bloukol : Om te verhinder dat bloukol vorm waar jy geval of jou gestamp het, smeer onmiddelik botter aan - dit werk! Brand : Smeer dadelik asyn aan enige brand wond; dit neem die brand weg en keer blase. Bysteek : ‘n Bietjie asyn op ‘n bysteek trek die seer uit. Of smeer uie oor ‘n bysteek nadat die angel afgekrap is – dit neem die brand weg. Doring : Om ‘n doring uit te trek, smeer ‘n mengsel van engelse sout en vaseline op die plek en plak pleister bo-oor. Hik : Vir ‘n lastige hik, trek asem diep in en hou 25 sekondes lank so of eet 1 teelepel suiker. Een teelepel bruinsuiker gedoop in asyn neem enige hik weg. Muskietbyte : Doop ‘n stukkie watte in engelse sout en warm water en plaas op bytplek. Kakkerlakke : Om ontslae te raak van kakker­ lakke, plaas piesangskille in kaste en op rakke. Miere : Sit ‘n stukkie suurlemoen neer waar miere in die huis pla of loop. Strooi bakpoeier rondom voedsel wat jy wil beskerm teen miere. Meng ewe veel koeksoda en engelse sout en strooi oral rond. Die miere sal die wyk neem en dis nie gevaarlik vir kinders en troeteldiere nie. Sny ‘n ui of kap dit fyn en sit dit op die spoor van swartmiere. Hulle vlug Motte : Engelse sout in kaste waar linne ens.

gebere word, hou motte weg. Droog lemoenskil in die oond en plaas dit in laaie en kaste om motte uit te hou. Plaas ‘n paar koekies seep in linnekas. Dit sal die vismotte weghou en gee ook ‘n aangename reuk aan die linne Muise : Gooi pepermentolie by muisgate. Muskiete : ‘n Piering asyn langs die bed hou die muskiete weg. ‘n Paar druppels sitronellaolie op jou nagklere en kussingslope hou ook muskiete weg. Persoonlike versorging Elmboë : Suurlemoensap maak skurwe elmboë en hande wat deur groente gevlek is, weer mooi wit of gebruik ‘n halwe suurlemoen, gemeng met 1 teelepel suiker. Vingernaels : Om vingernaels te beskerm wanneer jy tuinmaak, druk jou naels vooraf in ‘n koekie seep. Hare : Die sap van 1 suurlemoen, geklits met die geel van 1 eier is ‘n goeie haarwasmiddel vir ligte hare. Skilfers : Was die hare en spoel af met 1 eet­ lepel engelse sout of ‘n teelepel koeksoda, opgelos in 500 ml water. Kamme : Sal gou skoon kom as dit ‘n rukkie geweek word in warm water waarin 2 teelepels koeksoda opgelos is. Mond : Kou teeblare of pietersielie om van ‘n ui- of visreuk in die mond ontslae te raak. Suur­ lemoen, gemeng met koeksoda, maak gevlekte tande mooi wit. Vensters : Voeg paraffien by die water – maak baie mooi skoon. Flitsbatterye : Wanneer die batterye pap is, sit oornag in plastieksakkies in die vrieskas. Hulle is dan weer volsterkte (Toets dié raat eers uit!). Krapmerke : Op ‘n bril of horlosie gebruik ‘n stukkie watte met braso op Warmwatersak : Gooi ‘n teelepel sout saam met die warm water in die sak - só bly langer warm Slakke : Maak beddings goed nat en sodra slakke te voorskyn kom, besprinkel hulle met tafelsout of gooi fyn eierdoppe in beddings. Motor Batterye : vir ‘n pap motorbattery, gooi net 2/3 teelepel engelse sout by elke gat van die battery in. Dit sal sommer nuwe krag hê. Lang motorrit : Eet kort-kort ‘n stukkie kaas of ‘n kaastoebroodjie. Dit hou jou wakker. Hou ‘n pakkie rosyne in die motor, dis ryk aan kalium, yster vitamien B en tiamien.


14

dienste•services

20 Maart 2013

‘Raadpleeg ons vir al jou begrafnisbehoeftes’

Opgeknap: Swartland Munisipaliteit is tans besig om die Malmesbury Rugbyklub se paviljoen te verf. Mini mark Kafee het die manne wat verf, met 'n burger en koeldrank verras. Bloues het die afgelope Saterdag die span van Pella in 'n vriendskaplike kragmeting met 1210 geklop.

Malmesbury Funeral Services maak sy deure oop vir die gemeenskap op Malmesbury en omliggende gebiede. Dié begrafnisondernemer se strewe is: ‘’Om ons gemeenskap te dien.’’ Sy dien­ste sluit in begrafnisse, verassings, begrafnis­polisse en stoorgeriewe. “Die besigheid het inderwaarheid drie ver­ takkings, naamlik Malmesbury Funeral Services, wat die begrafnisondernemervertakking is, CK Mortuary, die lykshuis en CMKL Creations, wat in die kismaakbedryf is, wat mekaar aanvul,” verduidelik die eienaar Mark Meyer (44). ''Die kismaakvertakking is reeds sedert 2008 op dreef. My groot steunpilare is my vrou, Colleen, my moeder, Stella, en my kinders Kurt en Leighthan.’’ Die onderneming is in Malmesbury se nywerheidsgebied te eenheid 2 en 3 in Nywerheidsingel, Malmesbury. Meyer, wat as ‘n volwaardige begrafnis-

ondernemer geregistreer is, het ‘n ope uitnodi-­ ging aan alle begrafnisondernemers in die streek gerig om van sy lykstoorgeriewe gebruik te maak. ‘’My dienste sluit in die verwydering van ‘n liggaam, asook die stoor, registrasie en voorbereiding daarvan vir besigtiging. Dit is ‘n 24 uur diens. ''U kan my te enige tyd kontak vir die verkryging van begrafniskwotasies.'' Wat begrafnispolisse betref, is begrafnisdekking by hom beskikbaar vanaf net R35 per maand. Volgens Meyer sluit sy visie in ‘n passie vir superieure uitkomste, gegrond in liefde, respek, vertroue en geregtigheid, asook om kulturele verskille te respekteer, eerlikheid en opregtheid. Kontak Mark Meyer by 022 4864793 of 083 506 6590 of stuur ‘n e-pos na Malmesburyfuneralservices@gmail.com ten einde ‘n navraag te rig.


15

kleintjies•smalls 20 Maart 2013

2 Gesoek Wanted Welkom meubels betaal harde kontant vir 2de handse goeie meubels, linne, breekgoed, mans skoene, vroue skoene, handsakke, ens. Kontak 022 487 1547/084 794 7528. ------------------------------

12 Dienste Services

DIENSTE AANGEBIEDGOOGLABLE - Laat ek jou google werk vir jou doen. Van skooltake en mondeling tot vakansie idees.... tarief per uur. Kontak Andrée Truter 078 209 9089/022 482 3809. ----------------------------BENODIG U IEMAND om na u tuin en diere om te sien gedurende naweke en vakansies? Malmesbury area. Skakel my gerus. Chantal 082 768 1984. -----------------------------DU TOIT TRAILERSSleepwaens te huur, asook kar sleepwa “piggy back”, asook skaap spitbraai te huur. Kontak 022 482 1767/072 237 2349. ----------------------------ENGELS en DUITSKLASSE word aangebied. English & German Classes offered. Moorreesburg. R100/1.5 hours. Skakel: 078 329 0508. ----------------------------FRIDGE REPAIRS at low cost and all household appliances in Malmesbury and surrounding towns. Contact 078 213 9857. ----------------------------HUIS PALEIS MEUBELS- Verskaffer van alle Truform en Cloud Nine bedens en matrasse, asook alle parte vir huishoudelike toebehore. Skakel 022 482 2100. ----------------------------KONTANTLENINGS vir maandelikse persone. Persone op swartlys ook welkom. 074 114 2554. -----------------------------TOP CARPETS en Blinds, Teëls, matte, laminering, vinylvloere, blindings en hersteldiens. Gratis kwotasies en professionele diens. Skakel 022 482 2100.

UITHAAL en Verwydering van bye. Kontak Kobus 083 722 7787/022 482 2767. ----------------------------WISKUNDE (Gr 7-12) Vir individuele onderrig en persoonlike aandag, kontak REGINA 022 482 2292. -----------------------------YSKASTE HERSTEL. Ook binne lekke. New Freeze, Kerkstraat 18, Moorreesburg. Skakel 082 573 1589/083 651 5547. ------------------------------

koop 4 Te For sale

EGTE LEER MANSKOENE-(Vellies, stewels en sandale). Teen spesiale pryse. Malmesbury. Kontak Max 083 275 8266. -----------------------------NEGOSIKAS: Op die hoek van Hill en Vredestraat. Soek en verkoop gister en eergister se ware, veral wit linne en porselein asook alles wat interressant en oud is. Skakel Tannie Juna: 022 487 2601. -----------------------------COMOTO POEGIE-so goed soos nuut. 150cc met 560 km, helmet, reënoortreksel en boks agterop ingesluit @ R9300.00. Skakel Theresa 082 552 4848. -----------------------------DEFY automatiese frontloader wasmasjien-13kg, wit, baie goeie toestand. Malmesbury @ R1500.00 ohb. 079 985 7427/071 958 6379. -----------------------------GARAGE SALE Meubels, los goed, beddegoed, gordyne en vele meer te koop Saterdag 23 Maart in Jasmynstraat 20, Wesbank. Kontak 082 727 7433. -----------------------------GESONDE HEUNING TE KOOP @ R26 per potjie van 500ml. -----------------------------Heuning te koop. 3kg emmertjie @ R150.00. Skakel Kobus 083 722 7787/022 482 2767. ------------------------------

Kontak ons by 022 487 3221 vir advertensies wat werk!

te 14 Voertuie koop

VOERTUIE TE KOOP Aandag! Alle kliënte. Alleenlik kontant. Voertuie dringend gesoek! Ek betaal kontant vir enige voertuig of bakkie en doen ook bankaflosse. Kontak 083 464 6960. -----------------------------FORD BANTAM 1.3, 5spoed, swart, 1993, netjies @ R18 500.00. 083 464 6960.

16 Betrekkings Vacancies JUSTINE VELSORGVerdien ekstra geld, verkoop Justine. SMS naam en area na 084 655 1983. -----------------------------OFFICE ADMINISTRATOR Working environment/industry: Workshop environment, in a technically specialized industry General Duties: Answering phones, sending faxes, monitor & respond to e-mail messages (English & Afrikaans) Filing, typing of documents, letters, certificates and data packs of equipment Any other related duties as and when required for 4 entities/companies Financial Duties: Entries of debtor and creditor invoices on Pastel accounting system, Reconcile wages, creditors, cost of sales, VAT. Skills Base Requirements: Excellent communcation and computer skills in English and Afrikaans Experience in ISO

and SANS accredited, Quality Management Systems advantageous, Full working knowledge of Pastel, MS Outlook, MS Office and internet searching, Willing to adapt and acquire technical knowledge in the commercial diving industry, Ability to compose detailed technical documentation, Be able to work overtime and meet deadlines when necessary. Qualifications Required: Minimum Grade 12 with Bookkeeping as subject, Valid driver’s license Experience: Minimum of 4 years Admin/Accounts experience of candidate Contact Details: Send a comprehensive CV to Fax: 022 481 3642 / e-mail: drcdive@ mweb.co.za Closing Date: 25 March 2013 Starting Date: 01 May 2013 -----------------------------BETREKKINGS ONS BENODIG: ‘n Gekwalifiseerde kleremaakster en ‘n patroonontwerper om in Swellendam te werk. Kontak Annalena 028 514 2927.

Huur 7 Te To Let RUIM 3 slaapkamer woonhuis met dubbel motorhuis @ R6800.00 pm. Skakel 022 482 3993. ----------------------------TWEESLAAPKAMER woonstel (geen kinders) @ R3100.00 pm. Skakel 022 482 3993.


courant

die

SPORT

tel 022 487 3221

20 Maar t 2013

Bloues op wenpad: Gerhard Januarie van die Malmesbury Rugbyklub maak skoon in Saterdag se vriendskaplike wedstryd teen Pella. Bloues het die wedstryd op sy tuisveld met 12-10 gewen.

Joubert Spies van Malmesbury is die Ma­ ties se gholfkampioen vir 2013. Hy is 'n in­ woner van die Stellenbosse manskoshuis Wilgenhof.

Swartlander Maties se gholfkampioen

Dylan derde: Dylan Nel van Mal-

mesbury het ‘n algehele derde plek op die podium behaal in ‘n ovaalbaan-wedrenby­ eenkoms in Bloemfontein waarin 13 van die WP se top-jaers, almal lede van Tyger­ berg Raceway in Kraaifontein, mekaar voor 9000 rasende toeskouers behoorlik opdraand gegee het. Dylan (15) jaag in die 2.1 gemodifiseerde klas. Sy motor het ‘n Opel Corsa bakwerk met ‘n 2.1 liter Nissanenjin. Dylan het in die eerste rondte 6de weggespring en tweede klaargemaak uit 13 jaers. In die tweede ronde was hy in die agtste wegspringposisie en het ‘n derde plek behaal, en in die finale rondte het hy derde weggespring en ook die derde plek behaal.

Netbalstryd:

HesMare Duminy van BGR De Jager Boshoff en Lindia van Zyl van Raïel (Jack Attack) spook sake uit in die Mal­ mesbury Netbalklub se Be­ sighedetoernooi. Raïel het 7-5 gewen.

Renelda onder top-12 in SA:

Renelda Scholtz van Hoërskool Swartland op Malmesbury het aan vyf items deelgeneem by die level 3-swembyeenkoms in Durban, waarvan sy in vier nommers 'Persoonlike Beste'-tye geswem en onder die top 12-swemmers in SA in die ouderdomsgroep 16 jaar geëindig het. Sy het kwalifiserende tye geswem, om vanaf 15 tot 20 April aan die gekombineerde senior en junior nasionale toernooi in Port Elizabeth deel te neem. Om hiervoor in aanmerking te kom, moet 'n swemmer aan twee kriteria voldoen, naamlik 16 jaar oud wees en kwalifiserende tye swem.

L S PLU EARN EA POINTS

AN EASTER FEAST OF GREAT SAVINGS

VREDENBURG, LANGEBAAN & MALMESBURY

7499

8999

Smirnoff 1818 Vodka 750ml

Richelieu Brandewyn 750ml

ck Per pack

Joubert Spies van Malmesbury is die Maties se nuwe gholfkampioen. Dié oud-leerling van Hoërskool Swartland is tans ‘n bedryfingenieurswese-student in sy tweede jaar aan die Universiteit van Stellenbosch. Die Maties se klubkampioenskap vir 2013 is oor twee rondtes beslis op die Stellenbosch- en die De Zalze-gholfbaan. Danksy die voortreflike prestasie gaan hy begin Julie in ‘n toernooi in Skotland speel en is hy ook lid van die Boland Plattelandspan wat van 10 tot 19 Mei op Upington gaan kragte meet. Joubert, wie se voorgee tans 0 is, het in 2011 aan die Hoërskool Swartland gematrikuleer. Hy is tans ‘n inwoner van die Stellenbosse manskoshuis Wilgenhof.

7999 Amarula Cream Liqueur 750ml

17999 2299 Elk

Lavoka Likeur Verskeie 750ml

Darling Cellars Reserve Chenin Blanc 750ml

per 6 pak

5299

8599

per pak

per pack

Hunter’s Extreme Nieinruilbare Bottels of Blikke 6 x 275ml

Castle Lite Blikke 12 x 440ml

8999

percase pack per

Carling Black Label Draught Cans 12 x 440ml

Each

per pack

Always th there here ffor o you PRICES VALID 21 - 24 MARCH 2013 AT PICK N PAY LIQUOR VREDENBURG, LANGEBAAN & MALMESBURY ONLY

(NOT FOR SALE ON SUNDAYS AT MALMESBURY LIQUOR)

Pick n Pay endeavours to meet the demand for these promotional items, but stocks are limited. Please check availability: 0800 11 22 88 (toll free landline only. Cell phone rates apply). We strive to ensure all printed information is correct, but will not be liable for any print errors that may occur. Advertised prices are inclusive of VAT where applicable. We reserve the right to limit quantities. smart shopper terms and conditions apply. Certain products are excluded from the smart shopper programme, please see in store or go online for more details.

Alcohol Not for Sale to Persons Under the Age of 18. Drink Responsibly.

10001M/Bil

die courant 20 Maart 2013  

die courant

Advertisement