Page 1

courant

gratis

Uitgawe 182

die

swartland en weskus

tel 022 487 3221

Ploeg(Sater)dag

Die Swartland Veterane Trekkerklub se jaarlikse Ploegdag word Saterdag buite Abbotsdale aangebied. Die dag se verrigtinge skop om 10:00 af met die beginparade en opening deur Fanie Basson. Om 10:15 begin die klein trekkers ploeg en om 10:30 die groot trekkers, het ‘n woordvoerder gesê. Vanaf 12:00 is dit tyd vir middagete, demonstrasies en uitstallers. Die wynveiling kom om 14:00 aan die beurt en die prysuitdeling volg om 14:30. Rugbygeesdriftiges sal die dag se wedstryde in die groot markiestent kan volg. ‘n Kontantkroeg sal beskikbaar wees. Daar sal ook springkastele wees vir kinders se vermaak en ‘n Damestent met verversings. Daar sal ook ‘n uitstalling van die Erfenisgroep wees oor toerusting en voertuie wat in die Tweede Wêreldoorlog gebruik is, asook ‘n Veteraanmotortentoonstelling. Die afsluiting is om 15:30. Toegangsgeld is R30 vir volwassenes en R10 vir kinders. Mense met navrae kan Freddie bel by 072 252 5381 of Linda by 084 887 7843. Almal is welkom by die Ploegdag.

18 Julie 2012

hugenotestraat 24, malmesbur y

Swartlander SA se beste pluimbalspeler

Andries Malan van Malmesbury is pas as Suid-Afrika se Junior Pluimbalkampioen gekroon. Sy verbysterende loopbaanstatistiek tot dusver lui dat Andries 74 provinsiale titels verower het, hetsy in enkelspel, dubbelspel en gemengde dubbelspel, asook 21 Suid-Afrikaanse titels en 2 Afrikatitels. Hy is ook reeds in die nasionale senior oefengroep opgeneem. Lees berig op bladsy 5.

Lees meer... Duncan Matthews gesels oor die Bulle en meer

‘Strewe na gehaltediens’ Nuwe hospitaalhoof wil voortbou

Die nuwe superintendent van die Swartland-hospitaal op Malmesbury is dr. André Stoffels, ‘n boorling van Hopefield. Hy sal vanaf 1 Augustus dié pos beklee. Stoffels het met die courant gesels oor sy lewe, sy beroep en sy nuwe werk. Hy is die oudste van vier kinders, wat op Hopefield grootgeword en aan Weston Sekondêr gematrikuleer het. “Ek sien my nuwe pos as ‘n uitdaging om eerstens voort te bou op die suksesse en goeie werk wat my voorganger, dr Anita Jacobs en haar span hier verrig het,” sê Stoffels. “Verder wil ek gestalte gee aan die missie van die Wes-Kaapse departement van gesondheid, wat grootliks behels dat uitstekende, kwaliteit- en bekostigbare dienste aan alle pasiënte beskikbaar is. Verder moet dié diens gelewer word deur bekwame, passievolle personeel in skoon fasiliteite met genoeg ‘stakeholders’ en gemeenskapbetrokkenheid.” Stoffels sien die uitdagings vir die mediese beroep as dié om goed opgeleide personeel te bekom en te behou, die uitbreiding van kuratiewe teenoor voorkomende sorg en die

implementering van die nasionale gesondheidsorg-beleid. “Dit kom grootliks daarop neer dat ‘n toeganklike kwaliteitsisteem geskep en onderhou word ter wille van almal in die omgewing.” Stoffels het in 1993 sy MB.ChB aan die Universiteit van Stellenbosch behaal, waarna hy ook verskeie ander kursusse oor MIV en TB gedoen het, sodat hy tans ‘n ervare MIV/TBklinikus is. Hy het sy M.Sc in sportmedisyne aan die Universiteit van Pretoria gedoen, maar moet nog die M-tesis voltooi voordat ook dié graad agter sy naam kan pryk. Stoffels het verskeie poste by die Vredenburg-hospitaal beklee, wat periodiek onderbreek is met verskeie dienstye in hospitale in Skotland en Engeland. Hy het van 2003 tot 2010 sy eie huisartspraktyk op Vredenburg hanteer en was ook ‘n mediese beampte in die Bergriviergebied, verantwoordelik vir die vestiging van ‘n MIVkliniek, asook die MDR-TB-uitreikdienste deur die Weskusdistriksmunisipaliteit (WKDM). Terwyl hy hierdie werk gedoen het, het hy na-ure by die Swartland-hospitaal gewerk, dus is hy bekend met die opset by die hospi-

taal en het hy ‘n breë kennis van die streek se mediese dienste. Stoffels het die afgelope 10 maande as ‘n mediese beampte by die Prins Albert-hospitaal in die Karoo gewerk. Stoffels en sy vrou, Natasha, het twee kinders. Hy beskryf homself as iemand wat belangstel in die kunste - hy is lief vir mosaïek- en loodglaswerk en skilder, asook jazz-musiek . “Verder hoop ek die gholfgogga gaan weer byt as ek ’n Swartlander raak – die stof- en klipbane van die Karoo kon dit nooit vir my doen nie!” Stoffels se lewensmotto word grootliks deur sy ouers geïnspireer: Sy pa, ‘n winkelbestuurder, het hom geleer dat harde, eerlike werk nog niemand doodgemaak het nie. Sy ma, Johanna Stoffels, die eerste vroulike burgemeester van Hopefield en vir die WKDM en bekleër van twee raadsheerskappe, het hom geleer dat mens nooit te oud is om te leer nie, en dat gemeenskapsdiens ongeag sosiale status, ras of ouderdom moet wees. “Verder glo ek vas dat wedersydse respek verdien moet word. En streef daarna om altyd jou beste te lewer, ongeag jou omstandighede!”

Dr. Andre Stoffels is vanaf 1 Augustus die nuwe superintendent van die Swartland-hospitaal op Malmesbury. Hy is ‘n boorling van Hopefield en het reeds in vorige betrekkings die mediese opset van die Swartland- en Weskusstreek goed leer ken.


courant

courant nuus

18 Julie 2012

die

2

Behou net perspektief

Don’t judge my path, if you haven’t walked my journey. Daar word deesdae baie gepraat oor provinsies wat jong rugbyspelers van die hul huise weglok met groot kontrakte. Kopery is niks nuut nie, maar dit neem al groter afmetings aan. Waarskynlik is die rede hiervoor juis groterwordende druk op sportspanne wat niks anders is as multimiljoen-ondernemings nie. Soos in groot korporatiewe omgewings is daar ‘n prys op kundigheid. Kandidate word aangestel/gekoop om ten alle koste te presteer en te help dat aandeelhouers beter opbrengste kry. Skole doen dieselfde. Sommige koop sportlui, ander weer akademiese sterk leerders. Die dikwels onervare kinders word in hul ouerhuise gelei om besluite hieroor te neem. Elkeen (ook ouers help) besluit elke dag met die beperkte lig tot hul beskikking en dink op daardie tydstip dit is die regte besluit vir hul toekoms. Daarvoor kan niemand hom of haar verkwalik nie. Daar is egter dikwels onderhandelinge waar die partye mekaar druk en sommige groot getalle hard en duidelik voor hulle sien flikker. Ongelukkig word daardie beperkte lig baie keer met ‘n rookskerm verder beperk en word die geelwortels wat die kopers voorhou, blou gedruk met beloftes. Behou net perspektief en besef dat saam met die groot syfers kom groot druk en groot vraagtekens. Gaan hulle nog in jou belangstel as jy beseer is en nie week na week vir hul aansien kan bring nie? Gaan dit oor jou of oor dit wat jou liggaam kan bied? * Ons het vandeesweek (sien bl. 4) met Duncan Matthews gesels oor sy ervaringe die afgelope 18 maande en is bly om hom terug te hê in die Swartland.

KANOLA BLOM: Die groen Swartland kry nou ook tradsionele geel skynsels van kanola wat begin blom. Hierdie foto is op die N7 noord van Malmesbury op plaas Tweefontein van Truter de Kock geneem. “Ons het goeie reën gehad. Ons kan nie kla nie,” het De Kock gesê.

Twee kandidate pak mekaar in Wyk 6 se tussenverkiesing

Kontak die courant by 022 487 3221 Faks: 086 699 6276; Redaksie - epos: redaksie@diecourant.co.za Advertensies - epos: admin@diecourant.co.za Rekeninge - epos: accounts@diecourant.co.za www.diecourant.co.za

dis goeie nuus deur: Dr. Andrew Bosman

Vanwaar, Gehási? ‘n Klein dogterjie word gesteel uit Israel deur ‘n Aramese bende. Sy word ‘n bediende in die huis van Naäman die leërowerste. Hy is melaats. Sy vertel die vrou van Naäman dat daar in Israel ‘n profeet van God is wat Naäman kan genees van sy melaatsheid. Wanneer Naäman gesond word, en terugdraai na Elisa, weier die profeet om enige geskenk te aanvaar. Gehási gaan wel agter Naäman aan met die hoop om ‘n geskenk te ontvang. Op sy terugkeer na sy heer Elisa word die vraag aan hom gestel: “Vanwaar Gehási?” Hy ontken dat hy weg was. Elisa antwoord dat sy hart saamgegaan het toe ‘n man van sy wa afgeklim het Gehási tegemoet. Elisa vra is dit ‘n tyd om silwer te neem, klere, olyfbome, wingerde en slawe en slavinne? Daarom sal die melaatsheid hom en sy familie aankleef. Gehási het daagliks in die teenwoordigheid van die profeet geleef, maar die dinge van die wêreld was vir hom belangriker, maar nie sonder ‘n prys nie.

Michael Rangasamy

Met twee weke oor voor die tussenverkiesing in Wyk 6 van die Swartland Munisipaliteit is daar twee kandidate wat by die OVK geregi-streer is om op 1 Augustus sake vir dié Darling-wyk uit te spook. Die ANC het verlede week sy kandidaat, Carol Adams (regs), gefinaliseer terwyl die DA reeds vroeër sy kandidaat, Michael Rangasamy (links), aangewys het. Adams (40), ‘n boorling van Darling, is ‘n weduwee en naas haar betrokkenheid by die VGK op Darling was sy ook voorheen sekretaris van die plaaslike ANC-tak. Sy is betrokke by ‘n rekenaaronderneming. Rangasamy (44) ook van Darling woon die afgelope 18 jaar op dié dorp en is ‘n priester in die Nuwe Apostoliese Kerk. Hy is betrokke by ‘n bou-onderneming, asook een wat vuurmaakCarol Adams hout in die stad verkoop.

Bennie trek weer vir Suid-Afrika Bennie Geldenhuys van Malmesbury, afrigter van die Swartlandse skole-toutrekspan en voorheen reeds vir vier keer Springboktoutrekker, is pas vir die vyfde keer opgeneem in die SA toutrekspan. Hy gaan van 4 tot 9 September in Appenzell in Switzerland aan die wêreld-kampioenskap deelneem.


18 Julie 2012

courant nuus

Nuwe Caps-leerplan positief ontvang Die nuwe leerplan van die departement van onderwys, Caps (curriculum assessment policy statement), oftewel KAPV (kurrikulum assesseringsbeleidsverklaring) word reeds van verlede jaar af geleidelik ingefaseer. Een honderd en vyftig laerskoolleerkragte asook skoolhoofde het verlede week opleiding in dié nuwe kurrikulum by Hoërskool Swartland ontvang. Dié nuwe leerplan word allerweë positief verwelkom, omdat dit baie duideliker instruksies vir die onderrigproses gee en baie rompslomp uitskakel. Daar bestaan ook nou minder ruimte vir persoonlike interpretasie by die meer spesifieke slaagvereistes. “Die vorige kurrikulum is hersien en ‘gestreamline’. Sommige vakke is uitgeskryf en die slaagvereistes word ook duideliker omskryf,” het Dianne Philips van die kringkantoor op Malmesbury gister gesê. Nadat grade 1, 2 en 3 reeds van Januarie af CAPS gebruik, gaan dit van 2013 af vir grade 4 tot 6 ingespan word. Graad 7-leerders van volgende jaar gaan nie deur die veranderinge Die kinders van Chatsworth het ‘n vertoning van die brandweer as deel van ‘n vakansieprogram geniet. Hulle het ook gehelp om die gebied skoon en netjies te kry. Fotos: Derrick Young

geraak word nie. Ekonomiese bestuurswetenskappe (EBW) vir alle ander laerskoolleerders gaan verval en deel raak van die wiskundeleerplan. Wiskunde kry meer onderrigtyd. By Laerskool Darling sê die waarnemende skoolhoof, Jannie Crafford, dat die huidige graad 1 tot 3-onderwysers “baie in hul skik is met dié leerplan. Dis meer gerigte onderwys; ‘n welkome terugkeer na die basiese beginsels en die vaslê daarvan. Verder behels dit meer huiswerk en klastoetse en die leerder word aan die einde van die jaar getoets oor die hele jaar se werk.” In die hoërskole geld CAPS vir vanjaar se graad 10’s en sal saam met dié groep leerders aanskuif na grade 11 en 12. “CAPS is grootliks ‘n stap in die regte rigting,” sê skoolhoof Dirk Marais van Hoërskool Swartland. “Dit help die leerder om die feitelike inligting toe te pas. Só moes Rekeningkundeleerders byvoorbeeld ‘n taak doen waarvoor hulle na besighede moes gaan en self die BTWvorms sien en gebruik. Graad 8 en 9-leerders sal eers in 2014 met CAPS begin.”

3


courant nuus

4

18 Julie 2012

Doen alles voluit – Duncan Matthews “Beserings was nie net sleg...”

In die lig van herhaalde koerantberigte oor te kom. Ek wou uit HSS matrikuleer. Met die berugbyspelers wat tussen provinsies wissel, het sering het ek besluit om Waterkloof te verlaat. Toe ek die Waterkloof-onderwysers aan die die courant gesels met Duncan Matthews, ‘n einde van die tweede kwartaal begin matriekleerder van die Hoërskool Swartland op Malmesbury, gesels nadat sy lewe die laaste jaar baie veranderinge ondergaan het: Duncan het in 2010 die aandag van die land se rugbybase getrek toe hy as senter in die SA o.16 Elitegroep opgeneem is. Hierna het die Blou Bulle ‘n spelersooreenkoms met hom gesluit, wat behels het dat hy in Hoërskool Swartland aanbly terwyl SA Rugby hom ondersteun in terme van oefenprogramme en indien nodig, mediese uitgawes. Volgens dié ooreenkoms sou hy tot die einde van matriek geen ander rugby-kontrak sluit sonder konsultasie met die Blou Bulle nie. lmal het geglo jy sal tot matriek in HSS bly – wat het gebeur dat jy Januarie verlede jaar Pretoria toe geskuif het? My skoolklere en boeke vir HSS was reeds gekoop toe ek een aand met ‘n rugbyvriend wat reeds by Hoërskool Waterkloof was, per selfoon gesels het. Hy het só ‘n aanloklike prentjie geskets van die blyplek en omstandighede daar, dat ek baie haastig besluit het om ook te gaan! Ek het my boeke en skoolklere teruggegee en baie vinnig verhuis! ertel ons van jou sport by Waterkloof? Ek het die sport baie geniet! Ek het ‘n goue medalje in verspring gewen by die SA skolebyeenkoms en ek was die Atlantic Sevens se speler van die toernooi (dis ‘n sewes-toernooi vir Gauteng-skole). Du ncan Matthews Ek het die Blou Bulle-Cravenweekspan gehaal en was genooi na die SA sewestoernooi vir o.18, toe ek my kruis-ligament groet, het verlede jaar op 18 Mei beseer het. Die tel- hulle dit verstaan. eurstelling was baie groot - ek was dóód! Die Blou Bul-kamp wou my oortuig om eerder te bly; selfs ‘n gesprek met Heyneke Meyer at het gebeur dat jy teruggekom het? Dit was nog altyd my plan om terug het gevolg.

A

V

W

Hulle was bewus van aanbiedinge van skole soos Boishaai en Bishops en het goedgekeur dat ek terugkeer na Boishaai. Ek was van die derde kwartaal af in die Paarl, maar hier het alles verkeerd geloop met die rehabilitasie-proses van my knie! Op ‘n stadium het dit daar vir my gevoel of my belange en my knie se herstel te na gekom word. Nadat ek dit duidelik gestel het aan die mense van Pretoria, kon ek vanjaar terugkom huis toe. oe is jy terug ontvang in HSS? Almal, my maats én die onderwysers, het my terug verwelkom. Niemand het my laat voel ek het misluk nie! ink mense jy het misluk omdat jy teruggekom het? Dalk dink mense so, maar dis nie hoe ek dit sien nie! oe sien jy alles wat met jou gebeur het? Ek is baie dankbaar vir die geleenthede wat ek verlede jaar gekry het! Maar ná my besering het ek baie begin terugverlang na my maats en my bekende omgewing - dis lekker om terug te wees op Malmesbury. Hierdie was my eerste groot terugslag, maar ek het op dié manier agtergekom dat ek ook baie ander vermoëns het! Ek het geleer daar is baie meer in die lewe is as rugby, en dat ek vreeslik baie het om voor dankbaar te wees! Ek het begin harder werk aan my skoolwerk. Ek het ook besef dat ek nog eintlik niks bereik het nie en dat harde werk nog voorlê. aar kom jou sporttalent vandaan? My ma. Sy kon hoogspring, 100m

H

D

H

W

hardloop en netbal speel. oe lyk jou planne vir jou toekoms? Ek het klaar ‘n kontrak met die Blou Bulle geteken om vir die volgende twee jaar by hulle te speel. Hoewel ek ‘n senter is, lyk die kanse goed dat ek in die toekoms as heelagter sal uitdraf. Verder is ek reeds ingeskryf om BSc fisioterapie of sportwetenskap by Tukkies te swot. Dan bly ek by Loftus en loop net langsaan klas by Tukkies. Intussen werk ek hard aan goeie matriekpunte en het ek alles klaar gereël vir die drie matriekafskeide wat ek nog hierdie kwartaal gaan bywoon. eheer die Blou Bulle jou lewe? Hulle het my nog nooit op enige manier forseer nie! In graad 10 was hulle bereid dat ek op Malmesbury aanbly, met die ooreenkoms dat ek ‘n sekere gimnasiumprogram volg. Hulle het geen ander voorskrifte nie en het my nog nooit aangesê om nie sekere inligting iewers te weerhou nie. oe verloop die rehabilitasie van jou knie/ wanneer mag jy weer speel? Ek is die laaste tyd onder die sorg van ‘n knie-spesialis en ‘n biokinetikus en ek sal binnekort hoor of ek nog vanjaar dalk aan interskole kan deelneem. Ek mag nooit weer ver- of hoogpring nie. Op die oomblik help Elismarie (biokinetikus) my om te oefen aan my maag- bobeen- en stabiliseringspiere. Ná ‘n Cybex-toets sal ek finaal weet of my spiere herstel het. Ek hoop ek is reg, al is dit net vir die tweede helfte van die interskole-wedstryd! In my hart bly ek ‘n HSS’er! Ek sal baie tevrede voel as ek nog weer vir HSS kan rugby speel! et jy ‘n boodskap vir ander jongmense? Jou omstandighede bepaal nie jou geluk nie. Doen altyd alles voluit! Geniet altyd dit wat jy doen!

H

B

H

H

Nuwe gesig vir crèche Jenny du Toit is bekend by die ouers van Chatsworth waar sy tans 40 kinders in haar crèche oppas. Sy is al sowat sewe jaar in dié bedryf en pas tans kinders tussen die ouderdom van 18 maande en 6 jaar op. Sy kry hulp van verskeie organisasies af en is self deel van ‘n NGO. Bouwerk vind in die hoofstraat plaas, waar Du Toit se crèche tot stand sal kom. “Die gebou sal einde Augustus klaar wees, maar weens die weer is dit moeilik om te sê,” het sy gesê. Wat dié gebou se ligging ideaal maak, is die

feit dat dit naby aan die skool geleë is. Bo is Jenny by die bouwerk van haar nuwe créche.

Skrywer kuier by skole Die skrywer Carina Diedericks-Hugo besoek vandag Laerskool Dirkie Uys op Moorreesburg en Laerskool Riebeeck Kasteel. Haar besoek word opgevolg met die LAPA -uitgewers boekuitstallings waar boeke vir oud en jonk te koop sal wees.

REGS: Riana Lamprecht van Malmesbury het die Purity-kompetisie van die Malmesbury Superspar gewen. By haar is haar seun, Francois, en Debbie Swart van Mal mesbury Superspar.

Die uitstallingsdae by Laerskool Dirkie Uys is 18 en 19 Julie en by Laerskool Riebeeck-Kasteel 20 en 23 Julie. Diedericks-Hugo (getroud met die skrywer Daniel Hugo) is die skrywer van die Thomas@-reeks. Skakel die skole vir meer inligting.


18 Julie 2012

courant nuus

5

“Almal gelyk in liefde Andries is SA se beste vir perde” - Bester junior pluimbalspeler

UITHOURIT: Madelaine Bester op Cyrus, saam met Ruan Zeeman op Alex tydens die uithouperderit by Fauresmith. Madelaine Bester van Riebeek-Kasteel het vroeg in Julie deelgeneem aan die ‘n uithouperderit wat jaarliks op Fauresmith gehou word. Ongeveer 400 perde het deelgeneem, maar slegs 63% van hulle het klaargemaak. Die uithourit strek oor 201 km en oor drie dae en word beskou as een van dié grootste perdebyeenkomste op die uithouritkalender. Madelaine vertel dat in die maande wat dié byeenkoms voorafgaan, daarop gefokus word om die perde voor te berei en te oefen sodat elke deelnemer die rit suksesvol en voorbereid aanpak. Madelaine het op Cyrus, ‘n agtjaar-oue Arabierperd deelgeneem. Haar spanmaat, Ruan Zeeman van Wolseley, het op Alex, ‘n twaalfjarige Arabierperd

gery. “Ons sou dit nie kon doen sonder ons ‘grooms’, Karin van der Merwe en Jacoleen Zeeman nie, want die ‘groom’ (perdeversorger) is net so belangrik soos die ruiter!” “Die rit was baie straf, met baie klippe in die berggedeeltes. Gelukkig het die weer saamgespeel vanjaar en dit was nie te koud nie. Volgens Madelaine sit die baie perde wat heen en weer beweeg, baie druk op perd en ruiter. Madelaine het 53ste in die standaardgewigen Ruan 46ste in jongruiterklas klaargemaak. “Die lekker gedeelte is dat almal, groot of klein, rond of maer, ryk of arm, almal gelyk is in hul liefde vir perde! “Dit was ‘n belewenis, wat nie vergeet sal word nie en baie nuwe vriendskappe word in dié tyd gesmee.”

Dit is in een woord opoffering wat Andries Malan van Malmesbury gebring het waar hy is as voorste junior pluimbalspeler in die land. Hy het pas die Suid-Afrikaanse junior pluimbaltitel, asook die nasionale dubbelspeltitel verower. Andries is tans eerste gekeur op die nasionale lys vir o.19-spelers. Hy is in die nasionale oefengroep waaruit die SuidAfrikaanse span gekies sal word wat einde Oktober by die Junior Wêreldkampioenskappe in Japan gaan kragte meet. Hy het die afgelope twee maande die Noord-Gautengse mans-enkelspeltitel gewen, asook aan die Oostelike Provinsie Ope deelgeneem waar hy die mans-enkelspeltitel en die mans-dubbelspeltitel ingepalm het. By die Vrystaatse Ope het hy die mans-enkelspel- en gemengde dubbelspeltitel gebuit. Gevra oor sy toekomsplanne, het Andries in ‘n e-pos aan die courant gesê: ‘Ek is in die groep wat voorberei word vir die 2016 Olimpiese Spele en gaan vir die Andries Malan volgende vier jaar baie hard moet werk om wel die Olimpiese span te haal. Dit sal baie harde werk van my kant kos en ek sal alles insit om die droom te bewaarheid. Om dit te doen, moet ek onder die top- 50 spelers wees op die wêreldranglys wees. Dit is vir hom moeilik om die hoogtepunte van sy loopbaan uit te sonder: “Sjoe, dit is baie moeilik om te sê wat die eintlike hoogtepunt was. Die eerste een is seker toe ek in 2010 gekies is vir die span wat na die Junior Wêreldkampioenskappe in Mexico gegaan het, maar verlede jaar het ook baie hoogtepunte gehad. Eers is ek saam met die senior span na Marokko vir die Afrika Kampioenskappe, daarna is ek na Indonesië waar ek deelgeneem het aan ‘n Internasionale toernooi. Skaars terug is ek saam met die SA o.19 span na die Junior Afrika Kampioenskappe waar ek die dubbels en gemengde

dubbelstitels gewen het, asook die spankampioenskappe. In September is ek ook saam na die Junior Statebondspele op die Isle of Man. So in kort kan seker maar gesê word dat 2011 tot dusver die hoogtepunt van my pluimballoopbaan was.” Andries se algehele loopbaanstatistiek getuig van ‘n briljante junior loopbaan. As junior het hy 74 provinsiale titels verower, hetsy in enkelspel, dubbelspel en gemengde dubbelspel, asook 21 Suid-Afrikaanse titels en 2 Afrikatitels. Hy is dan ook pas in die Suid-Afrikaanse oefengroep vir senior pluimbalspelers opgeneem. Andries ondergaan tans sy skoolopleiding by wyse van tuisonderrig. Op die vraag waaraan hy sy sukses toeskryf, het hy as volg geantwoord: “As ek moet dink waaraan my sukses toegeskryf kan word, kom een woord na vore. OPOFFERING. Opoffering van my ouers, want hulle ondersteun my geweldig baie en dit kos ongelooflik baie geld om my na al die toernooie te stuur, maar ook opoffering in hulle tyd, want hulle moet my na oefeninge in die Kaap neem en ook partykeer na toernooie. ‘Ek moes ook my voltydse skool opoffer aangesien ek baie weg is van die skool en baie agtergeraak het. Ek doen tans tuisonderrig (Homeschool) deur Nukleus. Dit kos baie dissipline en ek het ook kontak verloor met van my skoolvriende omdat ek gewoonlik moet oefen of op toernooi is wanneer hulle saam kuier. “En dan natuurlik baie, baie harde oefening. Dit is egter alles die moeite werd, want ek doen waarvoor ek lief is en geniet dit ongelooflik baie. “Ek maak ook baie vriende in die land, maar ook in die buiteland. Ek het vriende regoor die wêreld.”


promosie courant

6

40

73

S

0 : l e

8 4 2

18

18 Julie 2012

lar hin

e@

pa

arl

on

lin

e.c o.z a

Op La Rhine is jóú vleis óns besigheid Top-fasiliteite vir die verwerk van Wildsvleis en maak van Biltong en Droëwors raak al meer gewild

“Ons doen alles wat ‘n gewone slaghuis doen, plus ons lewer af op plekke soos Malmesbury, in die Paarl, op Wellington en selfs in die Kaap as die bestelling groot genoeg is,” verduidelik Christo Smit die slaghuis-vertakking van hul boerdery. Hy boer saam met sy pa en ma, Nollie en Marietjie Smit, op die plaas La Rhine op die R45pad tussen Malmesbury en die Paarl. “Gedurende verlede jaar se jagseisoen het ons meer as 5 ton wildsvleis verwerk. Ons is nou halfpad deur vanjaar se seisoen en trek al by meer as 10 ton.” Die wildsvleis sluit in gemsbokke en ribbokke, maar is meestal springbokke en kudu’s. Die onderneming sal in Oktober vanjaar al vier jaar aan die gang wees. Benewens die wildsvleis, word alle snitte skaap-, bees- en varkvleis verwerk. In die droogkamer word wilds- en beesbiltong en droëwors gedroog, voordat dit teen onderskeidelik R180 per kilogram vir biltong en R160 per kilogram vir droëwors verkoop word.

La Rhine vra ‘n vleisverwerkingsfooi van R4,50 per kilogram. Christo (26) het ná matriek aan die Hoër Landbouskool Boland eers sy veekunde-kennis en -vaardighede aan die Grootfontein Landboukollege by Middelburg in die OosKaap gaan opskerp. Hy het ses jaar gelede by die boerdery aangesluit. “Met die slaghuis wou ons waarde toevoeg tot die plaas en die middelman uitskakel. Dit het darem al redelik gegroei,” vertel Christo.

Nollie, Christo en Marietjie Smit van La Rhine staan slaggereed vir jou vleisbehoeftes.

Beskik nou ook oor landelike abattoirlisensie

Heerlike afkookwildsvleis is ideaal vir ‘n wildspastei of ander wildsvleisgeregte. Bestel vandag by Christo teen R40 per kilogram.

Hy het SA Vleismerino- en Dormer-kuddes vir hul vleisbehoeftes op die plaas. Andersins is daar ook wyndruiwe, hawer, lusern en korog op La Rhine se lande. Die publiek kan enige tyd tussen 8:00 en 17:00 op week-

dae hul vleisinkopies op die plaas gaan doen. Wildhandelaars, verskaffers of -jagters is welkom om selfs op Saterdag en Sondag bokke af te lewer. “Ons vat hom selfs net so in die vel.” La Rhine se vleisprodukte is ook elke eerste Saterdag van die maand by ‘n mark by die Windmeul-kelder op die R44-pad by

Agter-Paarl te koop. La Rhine het ook onlangs ‘n landelike abattoirlisensie bekom. “Dit was ‘n lang pad en het drie jaar geneem om deur deur die betrokke owerhede goedgekeur te kry,” vertel Nollie. Mense met navrae kan Christo Smit bel by 073 182 4840 of e-pos by larhine@paarlonline.co.za.

Die La Rhine-slaghuis se personeel op hul pos aan die werk, van links Chrislene Solomons, Rosalene September, Elizabeth Pieters, Amalia Wessels en Christina Hendricks.


18 Julie 2012

courant promosie LINKS: Jannie du Toit (heel links) het Saterdagaand sy vertoning, Onderweg met Jannie du Toit, na Malmesbury gebring. By hom is nuwe Swartlanders, Lida en Johan Botha, Clinton Zerf (pianis) en Susan Mouton (tjellis).

In die snerpende koue van die afgelope weke het die druk op sopkombuise en welsynsorgansiasies geweldig toegeneem. Op Moorreesburg gee Clive en Vivien Papers elke week by twee sopkombuise kos. Op Dinsdae is dit by Sibanya Square en Olyfboomstraat en op Donderdae is dit by Patryssirkel en Sonneblomstraat.

Wintertoernooi lewer taai stryde Die Hoërskool Swartland het Donderdag en Saterdag vir die derde jaar ‘n wintertoernooi op hul tuisvelde aangebied. Links is Chuma Bentele (met bal), Steven Burger, Chemandré van Schalkwyk, Alvin Felix van dié skool se eerste rugbyspan in aksie in hul wedstryd teen Bishops. Die eindfluitjie het geblaas met altwee spanne wat op 7 punte gestaan het, nadat daar met rustyd nog geen punte aangeteken was nie.

Shermoné Dyers van Hoërskool Piketberg strek om ‘n bal op die netbalbaan weg te raap.

Erica Bruwer (Swartland o.19B) raap ‘n bal voor Nicolene Smit (Swartland o.19A) weg.

LINKS: Sulette Kotze van die Hoërskool Swartland se eerste meisiehokkiespan probeer om eerste by die bal te kom in hul wedstryd teen Despatch.

7


8

courant promosie

18 Julie 2012

By SJW Civils is gehalte die wagwoord REGS: SJW Civils se personeel druk besig om ‘n pad te bou.

Personeellede van SJW Civils is van links Samuel Matthews, John Raqa, Jamie Bolligelo, Philip Blaauw, Johnny Mayo, Mzoli Fandileki, Oxlley Madikane, George Janse, Nithaum Salie, Colin Osmond, Riaan Vogel, Claude Raman en Johan Nel, Wes-Kaapse hoof van SJW Civils.

SJW Civils, siviele ingenieurs by die projek van R35 miljoen om die Paarlpad uit Malmesbury op te knap, is in Julie 2000 deur Steven White gestig. Die onderneming het so vinnig gegroei dat Calvyn Ferreira in Februarie 2007 as mede-eienaar by SJW Civils aangesluit het. Die opknapping en verbreding van die Paarlpad by Malmesbury is goed op dreef en behoort binne twee weke voltooi te wees as die weer saamspeel. Volgens die terreinagent, Claude Raman, is van die werk reeds weens reën vertraag, maar hy is hoopvol dat die spertyd vir die projek nog gehaal kan word. Hy het verduidelik dat die kroonlaag eers voltooi moet word, voordat die bindlaag bo-op dit gelê kan word. Eers daarna kan die heel boonste asfalt-laag deur die konstruksiespanne gelê word. Benewens die bou, opknapping en verbreding van paaie, het die bestuur van SJW Civils omvattende ervaring in die aanlê van diep pypleidings en projekte in waterweë. “Sedert die stigting het SJW Civils hom gevestig as teikengedrewe en is trots op sy gehaltediens en word wyd gerespekteer deur private ontwikkelaars en plaaslike munisipaliteite,” lui ‘n inskrywing op die onderneming se webwerf www.sjw.co.za. Op die groep se webwerf staan die slagspreuk: “Quality is our strength to a solid foundation.” Onder die groep se prestasies is ‘n pad in die

Van Stadenskloof in die Oos-Kaap. Die hele projek aan die Paarlpad by Malmesbury behels ‘n afstand van 4 km wat opgeknap en verbreed word. Dit sluit in Piet Retiefstraat, Malmesbury en ‘n gedeelte van die R45 verby die Swartland-wynkelder, oftewel die Paarlpad. Volgens Raman behoort die pad tien jaar te hou voordat instandhoudingswerk weer nodig is. Hoe swaar die verkeer is, en hoeveel swaarvoertuie die pad moet dra, sal die lewensduur uiteindelik bepaal. White is reeds sedert 1990 in die siviele ingenieursbedryf betrokke, waar hy vir Catlow Construction en Stocks & Stocks gewerk het, voordat hy SJW Civils op die been gebring het. Hy het reeds hope siviele ingenieursprojekte afgehandel. Ferreira het ‘n graad in siviele ingenieurswese aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit (destyds die Universiteit van Port Elizabeth) behaal. Hy was voorheen in diens van WK Construction en het reeds kontrakte wat wissel van R2 miljoen tot R60 miljoen behartig. Johan Nel, Wes-Kaapse hoof van SJW Civils, het plaaslike verskaffers bedank vir hul bydrae, asook die publiek vir hul geduld en samewerking. SJW Civils se kantoor is by Blommelaan 76, Greenbushes, Port Elizabeth. Hulle kan gebel word by 041 372 1845, of gefaks word by 041 372 1821 of navrae kan ook gerig word aan admin@sjw.co.za per e-pos. Bron: www.sjw.co.za


18 Julie 2012

courant koscourant en dagboek

9

Karin Rabbets van die die Deli in die Checkers-sentrum op Malmesbury het hierdie week se heerlike Kerriehoender-naanbroodjie voorberei. Besoek die Deli vir heerlike tuisgebak, smaaklike wegneemetes.

Kerriehoendernaanbroodjie

kalender Julie

Skrywer besoek skool 18 Julie - Die skrywer Carina DiedericksHugo besoek Laerskool Dirkie Uys op Moorreesburg en Laerskool Riebeek-Kasteel. Skakel die skole met navrae. Boek-uitstallings by skool 18 en 19 Julie - LAPA boek-uitstallings by Laerskool Dirkie Uys op Moorreesburg. Swartland drankforum vergader 19 Julie om 14:00 by Allesverloren tussen Riebeek-Wes en Riebeek-Kasteel. Mense wat teenwoordig sal wees, is lt. kol. Southey wat oor die polisiëring van die nuwe Wes-Kaapse drankwet sal praat, adv. Sanet Botha van die Wes-Kaapse drankraad en Madelein Terblanche van die Swartlandmunisipaliteit. Mense met navrae kan Morris Uberstein, voorsitter, bel by 022 481 3898. Snoekbraai op Riebeek-Kasteel 20 Julie - Die ACVV Riebeek-Kasteel bied ‘n snoekbraai aan. Kuier saam vanaf 10:00 by die ACVV teen R20 pp; etes beskikbaar vanaf 12:00. Snoek of hoenderdy, patat, broodtafel en poeding en koffie/tee, om daar te geniet of vir wegneem. Skakel Marietjie (0224481424) of Gloudine (0224481715/084 2915088) op 19 Julie. Interkerklike Koffiekroeg 20 Julie – ‘n Interkerklike koffiekroeg word om 19:30 by die AGS Wesbank aangebied met die tema Noot vir Noot. Toegang is gratis. Kontak Johan Smit by 082 781 9794 met navrae. Boek-uitstallings by Riebeek-Kasteel 20 en 23 Julie - LAPA boekuitstallings by Laerskool Riebeeck-Kasteel. Dans op Moorreesburg 20 Julie - Jaarlikse geldinsamelingsdans van Huis van Heerde met Christo en Cobus Snyman by die Ebenhaeser-skuur op Moorreesburg. Hope pryse te wen. Navrae kan aan Ilza van Niekerk by 022 433 1042 of 084 583 4505 gerig word. Swartland Veterane Ploegdag 21 Julie - Die Ploegdag word op ‘n plaas op die Kalbaskraalpad by Abbotsdale aangebied. Volg die padaanwysings. Navrae kan gerig word aan Linda Carstens by 0848877843 of aan ckb@lantic.net per e-pos. Kerkdiens in PPK Betesda 22 Julie – Pastoor Kobus du Plessis preek om 18:30 oor die wegraping in die Pinkster Protestantse Kerk Betesda op die hoek van St. Thomas- en Dr. Euvrardstraat, regoor Laerskool Swartland op Malmesbury. Bel 022 482 2767 vir navraag.

Interkerklike Vrouevereniging byeen 24 Julie - Die Interkerklike Vrouevereniging hou hul maandelikse byeenkoms om 19:30 by die Calvyn Protestantse Kerk. Die spreker is Trudi Fredericks. Malmesbury museum vergader 25 Julie - Malmesbury museum se jaarvergadering om 19:00 by die museum, met die burgemeester, Tijmen van Essen, as spreker. Hy sal gesels oor sy voorgestelde rivierprojek. Versnaperinge sal die aand afsluit. Toegang is gratis. Bel 022-48 22332 vir navrae. Stef Kruger op Malmesbury 25 Julie - Stef Kruger in die De Bron Klein Teater. Hy is bekend as een van ons land se beste liedjieskrywers. Dozi het al 36 van Stef se liedjies opgeneem, asook ander kunstenaars soos Jannie Moolman en Nadine, bv. Tussen jou en My, Ma se Song, Grassade in die Wind en Pennies op die Spoor. R100 p.p. Die deure open 18:30, daar is ‘n wynproe om 18:45 en die vertoning begin om 19:30. Kaartjies is beskikbaar by Superfoto of skakel 022-4872000 of koop kaartjies by Hofstraat 10, Malmesbury (naby Malmesbury Kwekery). Kaartjies kan by die deure afgehaal word.

Bestanddele 2 Hoenderborsies gevlok 1 Handvol vars koljander grof gekap 2e Gewone jogurt 1t Kerriepoeier 1e Mayonnaise 1t Suiker 1 Tamatie gekap ½ ui fyn gekap Sout en Peper

Metode Meng al die bestandele goed deur en skep tussen 2 groot naanbrode en maak toe. Rooster in ‘n toebroodjierooster.

Helizè Dippenaar, Bianca Engelbrecht, Amaï Bester en Minke Koch van Dirkie Uys het deelgeneem aan ‘n netbalkliniek van die Westelike Provinsie Netbal Akademie op ‘n koue en nat Worcester. Hulle het elkeen ‘n sertifikaat ontvang. Van links is Bianca Engelbrecht, Amaï Bester, Minke Koch en Helize Dippenaar.

Gerfie-Dans op Malmesbury 27 Julie - Gerfie Dans om 18:30 vir 19:00 in die Laerskool Swartland-skoolsaal. Bring eie eetgoed & drank. Tema: ‘H’ Dance – ‘Heros, Hobo’s or just your handsome self.’ Kaartjies R60 p.p. Pryse vir “bes gekleede paartjie, “spot” dans. Vir navrae kontak Elrien by 076 960 4634. Nagskuiling hou jaarvergadering 2 Augustus - Die Swartland Haven Nagskuiling hou sy jaarvergadering om 19:30 by Varingstraat 5 in Wesbank, Malmesbury. Bel 022 486 5191 om ‘n navraag te rig. Mnr. en Mej. Wesbank aangekondig 2 Augustus om 19:00 Mnr. en Mej. Wesbank word aangekondig in skoolsaal van Wesbank Sekondêr. R30 toegang. Bel Christine Love bel by 079 499 7719 of die skool by 022 4864868.

Wen met Stef Kruger Die courant gee in samewerking met M4 Events & Promotions aan twee gelukkige lesers elkeen ‘n dubbelkaartjie vir die vertoning van Stef Kruger op 25 Julie om 19:30 in die Klein de Bron Teater op Malmesbury. Om in aanmerking te kom vir die kompetisie, sms voor 16 Julie om 14:00 jou naam, dorp en die naam van die betrokke kunstenaar wat optree na 084 8333 813.

Margerite Hartung (0/12) van Dirkie Uys het aan 2 SATA tennistoernooie deelgeneem. Sy het derde geëindig by die WP Winter Toernooi en die Boland Winter Toernooi gewen.

Peter Theron van Laerskool Dirkie Uys het in die vakansie aan die Boland Junior Ope deelgeneem in Langebaan. Hy het die C-Afdeling met ‘n telling van netto 92 gewen.

Oefen veilig die vetrolletjies af Heel dikwels word daar gekla dat bestuurders nie fietsryers, stappers en drawwers, soggens vroeg of saans laat, kan sien nie. Hier is ‘n paar eenvoudige wenke vir die fikse bukse om hul veiligheid enige tyd van die dag te verseker: 1) Kies ‘n goed beligte pad wat jy ken, 2) Hardloop teen die verkeer, maar ry fiets

saam met die verkeer. 3) Dra helder kleure soos wit, geel of oranje sodat jy maklik sigbaar is, 4) Dra bykomstighede wat reflekteer, 5) Dra ‘n kopliggie. Dit klink dalk laf, maar dit kan jou lewe red. Met die vyf eenvoudige wenke, kan jy veilig daardie paar ekstra vetjies afskud.


courant dienste

10

die courant

Om te adverteer in die grootste gratis courant in die Swartland, kontak ons by 022 487 3221 of stuur ‘n epos na admin@diecourant.co.za

vacancy bulletin eXciting oPPortunities for Persons Who Want to maKe a Difference

DEPARTMENT OF HEALTH WEsT COAsT DisTRiCT OFFiCE, MALMEsbuRy

Administration Clerk: information Management (HAsT) REMuNERATiON: R 101 007 PER ANNuM

sERviCE bENEFiTs: 13th cheque, employer’s contribution to the pension fund, housing and medical aid allowance. REquiREMENTs: MiNiMuM EDuCATiONAL quALiFiCATiON: Senior Certificate (or equivalent). ExPERiENCE: Appropriate experience in data capturing and Health Information Systems. iNHERENT REquiREMENT OF THE jOb: Valid driver’s licence (Code B/EB) and willingness to travel. COMPETENCiEs (kNOWLEDgE/skiLLs): • Computer literacy (MS Word, Excel, PowerPoint and Health Information Systems) • Effective communication and interpersonal skills and the ability to analyse data • Ability to communicate in at least two of the three official languages of the Western Cape • The ability to handle confidential records. DuTiEs (kEy REsuLT AREAs/OuTPuTs): • Provide an effective and efficient administrative and general support service to the Management Team (inclusive of procurement duties) • Responsible for the arrangements and co-ordination of all appointments, meetings, transport and training • Validate and capture Sub-district HIV/AIDS/STI/TB data (ETR.net, Tier.3.net, Sinjani, PHCIS & EDR. net) and preparation of presentations, compilation of reports and documents • Efficient and effective management of communications and correspondence within the HAST and PHC component • Ensure the integrity and quality of data, which includes site visits • Assist with validation of campaign data, information management activites and other ad hoc activities. NOTE: Shortlisted candidates will be subjected to a practical test. ENquiRiEs: Ms H Van Zyl: 022 487-9277 Please submit your aPPlication for the attention of mr e sass to the District Director: West coast District, Private bag X15, malmesbury 7299. iNsTRuCTiONs TO APPLiCANTs: Z83 forms (obtainable from any Government department or www.capegateway.gov.za) must: Be completed in full, clearly reflect the name of the position, name and date of the publication (candidates may use this as reference), be signed, accompanied by a comprehensive CV, the names of 3 referees and certified copies of ID, driver’s licence and qualification/s. Applications without the afore-mentioned will not be considered. Applications must be forwarded to the address as indicated on the advertisement. No late, faxed or e-mailed applications will be accepted. CV’s will not be returned. Excess personnel will receive preference. Applications, which are received after the closing date, will not be considered. Further communication will be limited to shortlisted candidates. If you have not received a response from the Department within 3 months of the closing date, please consider your application as unsuccessful. It will be expected of candidates to be available for selection interviews on a date, time and place as determined by the Department. As directed by the Department of Public service & Administration, applicants must note that further checks will be conducted once they are shortlisted and that their appointment is subject to positive outcomes on these checks, which include security clearance, qualification verification, criminal records, credit records and previous employment.

P Os i T i v E A b O u T P E O P L E W i T H D i sA b i L i T i E s

dienste

Spaar geld met Pocket Payroll ‘n Nuwe loon- en salarisstelsel van Henk Myburgh is nou ook beskikbaar aan Swartlandse werkgewers wat baie tyd en geld sal spaar wanneer dit kom by die hantering van data rondom personeelvergoeding en administrasie. Met meer as 30 jaar se ondervinding in die bedryf, het Henk die ‘Pocket Payroll’ -stelsel op Malmesbury bekendgestel. “Van nou af sal elkeen wat hierdie stelsel implementeer, baie tyd en geld kan bespaar,” sê hy. “Die hele loon/salaris administrasie-stelsel vir tydelike, uurlikse en maandeliks besoldigde personeel word vereenvoudig met Pocket Payroll’. Omdat die kostes vir die gebruik van die stelsel op ‘n glyskaal bereken word, beteken dit dat die kostes per werknemer goedkoper raak hoe groter die personeelgetalle is. Indien daar verwag word dat “Pocket Payroll” die volle

The Western Cape Government is guided by the principles of Employment Equity. Disabled candidates are encouraged to apply and an indication in this regard would be appreciated.

18 Julie 2012

Closing Date 10 August 2012 Human Communications C95009E

administrasie moet doen, sal die totale kostes per werknemer R 25.00 per maand wees, maar wanneer die werknemer self die administrasie doen, is die maandelikse koste R15.00 per werknemer. Volgens Henk is van die grootste voordele vir die werkgewer wat ‘Pocket Payroll’ instel, die volgende: • Geen lisensiefooie is betaalbaar. • Voldoen aan SAID vereistes • Kan aangewend word deur huishoudings, besighede en plase • Skep betaalstate en word aangestuur per e-pos of aan die verantwoordelike ampte- naar. • Doen EMP 201,501, IRP 5 en ook ander ver slae. Vir hierdie en meer voordele, of vir navrae, skakel Henk by 081 270 9524.


18 Julie 2012

die courant Algemeen

1

GELUKWENSING-

Raai wie word 2 op 18 Julie 2012? Cassidy Genevive Laubser. Geluk met jou verjaarsdag en lekker verjaar. Van almal, Mammie en Daddy. ----------------------------PASTORALE BERADING - Skakel Theresa van Vreden By 083 310 3823 vir afspraak. (Assosiaat berader ABBO/Radiokansel. Reg: SAAP AO20/80

Gesoek Wanted

2

OP SOEK NA…… Welkom Meubels betaal harde kontant vir 2de handse goeie meubels, linne, breekgoed, winterklere (mans), skoene ens. Kontak 022 487 1547/084 794 7528 ----------------------------SAAMRYGELEENTHEID vir skoolkind vanaf Prospectstraat omgewing na Laerskool of Hoërskool soggens en smiddae @ R250.00 pm. Kontak 079 985 7427/079 204 1515

Te koop For sake

4

EGTE LEER MANSSKOENE - (Vellies, Stewels en sandale) Alle nommers Beskikbaar, asook groot nommers (5-15) Teen baie spesiale pryse. Malmesbury. Kontak Max 083 275 8266 ----------------------------TE KOOP - Klein koekies, karringmelk beskuit, asook gesondheidsbeskuit. Kontak 072 245 1850

Voertuie te koop

5

VOERTUIE TE KOOPAANDAG! VOERTUIE DRINGEND GESOEK! Ek betaal kontant vir enige voertuig of bakkie. Doen bankaflosse ook. Kontak 083 464 6960 ----------------------------AANDAG! VOERTUIE DRINGEND GESOEK! Ek betaal kontant vir enige voertuig of bakkie. Doen bankaflosse ook. Kontak 083 464 6960 ----------------------------DADELIK KONTANTSoek motors of bakkies. Ons kom kyk. Skakel 073 444 3749 ----------------------------KONTANT DADELIKOns koop alle motors en bakkies vir kontant, doen ook bankaflosse. Lopend en nie lopende voertuie is ook welkom. Skakel 079 544 2824

Eiendomme

6

3 SLAAPKAMERHUIS 3 Slaapkamerhuis te koop, oopplan kombuis, enkelmotorhuis. Ekstra 3 vertrekke kort afronding. Ruim erf - Goeie area. Skakel 084 585 6663

Te Huur To Let

7

RIEBEEK VALLEI R 4500 Riebeek-Wes: 3 slpk huis , oop plan sit/eetkamer en moderne kombuis te huur . Onmiddelik beskikbaar; R 3500 1 slpk huis, krag uitgesluit, tuindiens en water ingesluit vanaf 1 Augustus. Kontak Anita van Schalkwyk 082 722 3330 022 4481 232 anita@wykland.com ----------------------------TE HUUR - Kamer in sekuriteitskompleks vir enkel persoon. Elektrisiteit ingesluit. Toegang tot motorhuis. Ingeboude kaste en mat. R1200 pm + deposito-R600. Onmiddelik beskikbaar. Kontak 079 985 7427/079 204 1515 (Malmesbury) ----------------------------R1960 - Bachelor woonstel, R45503 slaapkamer meenthuis + mh, R3370-2 slaapkamer woonstel, R12000-3 slaapkamer huis + dmh + woonstel. Skakel 022 487 1264 ----------------------------RUIM 1slpk woonstel met binnebraai. Onderdak parkering agter veiligheidshek met alarm. Veilige area - Malmesbury @

R2500 pm. Krag en water ingesluit. Onmiddelik beskikbaar. Kontak 083 613 4899

Dienste Services

12

DU TOIT TRAILERS Sleepwaens te huur, asook kar Sleepwa “piggyback”, asook skaap Spitbraai te huur. Kontak 022 482 1767/072 237 2349 ----------------------------LOFTY-EATON DIY SUPPLIES - Bearings, Hydrolic, Belting, Fasteners, Pneumatic, Welding, Cutting disk, Cleaners, Paints, Hardware, Tools. Tel 022 487 3916 ---------------------------YSKASTE HERSTEL Ook binne lekke. New freeze, Kerkstraat 18, Moorreesburg. Skakel 082 573 1589 Of 083 651 5547 ----------------------------JK SKOONMAAKDIENSTEJou ales in een tuindienste. Sny van grasperke en rante. Snoei van Bome en struike. Skoonmaak van beddings. Utleg van tuine, verkoop en lê van gras. Verwydering van tuinvullis. Kontak Jaco vir gratis kwotasies by 083 227 5937 ----------------------------XTREME GRAFSTENEMALMESBURY Vir kwotasies, nuwe grafstene, herstelwerk, Bewoording, ens. Beste pryse gewaarborg. Kontak 082 550 5859 of 082 561 3291 ----------------------------TOP CARPETS EN BLINDS - Teëls, matte, lamine-ring, vinylv-

courant smalls loere, Blindings en hersteldiens. Gratis kwotasies en professionele diens. Skakel 022 482 2100 ----------------------------ABC KINDERPARTYTJIES Kinder-temapartytjies, dekor, tafeltjies, Stoeltjies, koeke en versiersuikerprints. Kontak Elsa 078 544 2038, abcpartyjies@ gmail.com of www. abcpartytjies.weebly. com ----------------------------BOEKHOU/ADMINDIENSTE - Voorbereiding van BTW, debiteure, krediteure, bank rekonsiliasies - inlees van inligting op Pastel. Salarisse en lone op VIP Payroll. Kontak Eileen Basson 082 373 0220.

Kontak ons gerus om hier te adverteer vir advertensies wat werk by 022 487 3221

11

smalls


courant agterblad

die

swartland en weskus

18 Julie 2012

McGregor weer bo op Berg

Hank McGregor (voor) en Grant van der Walt kom saam by Sonquasdrift aan op die einde van die eerste dag van verlede week se Bergrivier Kanomarathon. McGregor het die titel vir die negende keer ingepalm, maar sy spanmaat moes op die derde dag onttrek weens ‘n maagvirus.

Streekspanne vat mekaar

In Saterdag se eerste streekspan-rugbykompetisie het die spelers mekaar behoorlik die stryd aangesê. Die o.20 Swartlandspan het met 17-8 teen die span van Sentraal geseëvier. Voor maak Clyde Brown reg vir die duikslag op sy teenstander met Johan Koch (links) en Jeniel Carolous (regs) wat nader draf vir ondersteuning.

Kavaliers in Wesbank

val vas

Die Boland Kavaliers het Vrydag op die Wesbank Sportgronde vir ‘n Curriebekerwedstryd teen die Luiperds van Noordwes uitgedraf. Die Kavaliers het naelskraap met 23-21 verloor (die halftydtelling was 10-7). Bo voer die oud-Springbok, Bolla Conradie, skrumskakel en kaptein van die Boland-span, sy agterlyn.

die courant  

die courant grootste gratis courant in die swartland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you