Page 1

courant

Bekroon: Nommer 1-Streekkoerant

Uitgawe 231

die

swartland en weskus

tel: 022 487 3221

Madiba se dag

hugenotestraat 24, malmesbury

17 Julie 2013

Wesbank pak Roses

Skoolhoofde verskuif

Bome vir St Thomas

Hennie Moses, Cynthia Slingers, Garth Titus, Hennie Smith en Hilton Mapikana (Atuba), Ralph Cuttings en Alucci Moller het gehelp om bome te plant by St Thomas Primêr op Malmesbury. - Sien berig op bladsy 2.

•jongste oor n7 bespreek

Snelweg-planne

Die omvattende opknapping en verbreding van die N7 hoofweg word einde Julie op ‘n inligtingsvergadering in die Malmesbury-stadsaal bespreek. Inwoners van die Swartland sal hier al hul vrae oor die omgewingsimpak en ander vraag­ stukke rakende die pad kan opper. Die projek beslaan drie fases. In die eerste fase word die N7 tussen die Melkbosstrand-afrit en die Philadelphia-afrit opgradeer na ‘n dub­ belbaan-snelweg oor ‘n afstand van 8 km. Die projek sluit ook in die bou van ‘n paar toegangs­ paaie tot die N7. Die enigste uitsondering is die Engen-vulstasie, wat na voltooiing van die projek net ‘n links-in en links-uit-toegangspad sal hê. Die konstruksietyd strek oor 30 maande. Dit

het reeds in Mei 2012 begin en behoort teen November 2014 klaar te wees, wat beteken die projek is nou halfpad. ‘’Die kontrakteur is tans effens agter skedule weens die swaar reën, maar alle aanduidings is dat die projek steeds op tyd afgehandel sal word,’’ het Alta Groenewald, ‘n woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap (Sanral), aan die courant gesê. Die Melkbosstrand-wisselaar behoort egter reeds binne vier maande gereed te wees om vir verkeer oop gestel te word. Die kontrakteur is tans besig met die bou van ‘n ompad sodat werk aan die Philadelphia-afrit kan begin. Dit behoort ook teen November 2014 gereed te wees, volgens die oorspronklike plan. ‘’Een van die groot probleme tans is die hoë spoed waarteen motoris­ te deur die konstruksiege­ bied jaag. Alle pogings word aangewend om die verkeersontwrigting tot die minimum te beperk met behulp van ompaaie. Die verkeer moet soms tydelik gestop word om­

konstruksievoertuie kans te gee om die pad oor te steek. ‘’Sanral doen egter ‘n beroep op motoriste om by die verminderde spoedbeperkings te hou en alle verkeersreëls in die konstruksiegebiede te gehoorsaam.’’ In die tweede fase sal die nagenoeg 17 km van die Atlantis-afrit tot by die plaas Leliefontein opgeknap word. Daarna volg die derde fase, van die plaas Leliefontein tot by die Hopefield-afrit, noord van Malmesbury ten einde die veiligheid daar te verhoog. Die N7 sal uiteindelik na voltooiing ‘n dubbel­ baan-snelweg van Kaapstad tot by Malmesbury wees. Die derde fase is in fases onderverdeel. Eers sal ‘n strook noord van die bestaande Abbots­ dale-afrit tot by die Darling-afrit by Malmesbury gedoen word, en daarna vanaf die Darling-afrit tot by die Hopefield-afrit. Die totale konstruksietyd vir al hierdie fases sal nagenoeg ses jaar beloop, luidens Sanral se inligting. Die inligtingsvergadering in die Malmesburystadsaal op 30 Julie begin om 16:00 met ‘n ope dag, gevolg deur ‘n formele aanbieding van 18:00 tot 19:00.


2

NUUS•News 17 Julie 2013

•Simbool van groei

Bome geplant vir St Thomas Primêr Terwyl die laaste fase van die bouwerk by St Thomas Primêr op Malmesbury nou aandag geniet, beplan die argitekte reeds lankal aan die estetiese voorkoms van dié pragtige nuwe gebou, met sy nuwe, goed toegeruste saal wat ruimte bied vir 1 200 stoele en ruim sport­ gronde, wat ekstra waarde sal toevoeg aan dié nuwe skool. Hoewel die nuwe St Thomas Primêr presies dieselfde hoeveelheid leerders as in die verlede sal kan huisves, is die hoeveelheid klaskamers dieselfde, met slegs die uitsondering van een ekstra pre-primêre klaskamer. Die huidige fase fokus op die sportterrein en parkeerterrein van die skool, wat nou voorberei word op dié grond waar die ‘ou’ skool gebou was. Die kontrakteurs en argitekte het reeds begin kers opsteek by die plaaslike boomken­ ners om waterwys bome, wat die Swartlandse

somers kan oorleef, te plant. Intussen het die courant en Cynthia Sling­ ers, die beskermvrou van Dahlia-huis op Mal­ mesbury, deel geraak van die soektog vir meer bome vir St Thomas. Verlede week is die eerste bome op die ter­ rein geplant. Die Chine­se­doringboom, Kaapse essenhout Rooi­-­els is van die bome wat as gehard genoeg beskou word om vinnig te groei. Die bome is geskenk deur die vriende en familie van Garth Titus van Malmesbury, wat onder die 20 finaliste van die Mnr. SA-kompeti­ sie geëindig het, asook deur Alluci Moller (die wenner van Mej. Pre Teen SA en die Klein Mej. Wêreld) vir 2013 en die Malmesbury Kwekery. “Bome is ‘n simbool van groei en van die nuwe ontwikkeling wat hier plaasvind,” het Claudia Degenaar, mej. Kaapstad, gesê.

Komberse@die Koue: Komberse wat aan die courant geskenk is, word hier aan komiteelede van die ACVV Dienssentrum op Malmesbury oorhandig. Op die foto is Sarie Nell van die courant (links) by die voorsitter van die Dienssentrum, Annelize Bester, Riana Smit (bestuurder) en Wilma Jooste (sekretaresse).

Verskuiwings in hoofposte by Welgemeend en OJ ‘n Aantal verskuiwings in senior onderwys­ poste is by kleiner skole in die Malmesburyomgewing weens die aftrede van Archie Daniels, hoof van OJ Erasmus Primêr op Kalbaskraal, genoodsaak. Francois Arendse, skoolhoof van Welge­ meend Primêr naby Malmesbury, neem tans waar as skoolhoof by OJ Erasmus Primêr. Dit volg na Daniels se die aftrede uit die onderwys. Arendse het aan die courant gesê terwyl

hy tydelik daarheen gesekondeer is, sal die vakante hoofpos by OJ Erasmus nou geadver­ teer word met die oog op ‘n nuwe aanstel­ ling. Pam Esau neem tans in Arendse se plek waar as hoof by Welgemeend Primêr. Welgemeend het tans nagenoeg 160 leerders en vyf onderwysers en OJ Erasmus het bykans 280 leerders en 8 onderwysers. Albei skole bied onderwys van graad R tot graad 7 aan.

Wingerdstudie:

Beyers Truter, wynmaker van Beyerskloof, het gisteraand in die Fluitjiebar van die Skougronde die Malmesbury Landbouvereniging se wingerdstudiegroep tydens sy jaarvergadering toegespreek oor sy ondervindinge in die wynbedryf en ook ‘n wynproe aangebied. Hy het veral gefokus op sy pinotage. Op die foto is Liam Viljoen (voorsitter), Truter en Bennie Lambrechts (ondervoorsitter).

‘Droom Piketberg Mooi’ motiveer inwoners

“Piketberg is só ‘n mooi dorp, maar vandat ek begin foto’s neem het van sypaadjies en hoekies wat kan verbeter, besef ek hoeveel ruimte ons dorp het vir verbetering.” Só het inwoner Marietha Goosen Maan­ dagaand tydens die vergadering vir ‘Droom Piketberg Mooi’ gesê. “As elkeen sy eie sypaadjie, tuin en be­ sigheid opbou en mooi hou, sal ons ‘n trots op ons dorp kan opbou.” Dié vergadering Maandag het ten doel ge­ had om dorpenaars te motiveer om weer hul eie omgewing te evalueer en te verfraai.

“Ons het besluit om nie ‘n komitee te stig nie, maar die vordering slegs deur foto’s te evalueer,” sê Georgia Esau van die Toerisme­ kantoor. Volgens Georgia het eienaars van ‘n paar besighede, waaronder die plaaslike kwekery, aangebied om te help met advies oor waterwys plante, die vrae oor uitleg te beant­ woord en praktiese raad te gee. Die burge­ meester, Hanlie Linde, het die munisipaliteit se steun aangebied en die inwoners aange­ moedig om advies by die munisipaliteit te vra voordat hulle diep gate op sypaadjies maak en dalk waterpype oopkap.

die courant - jou nr. 1 koerant van keuse admin@diecourant.co.za • 022 487 3221 • www.diecourant.co.za


3

NUUS•News 17 Julie 2013

Mooie meisies:

Dié leerders van die Hoërskool Swartland op Malmesbury het hul vakansie gebruik om hul span te ondersteun by dié skool se wintertoernooi. Annelize Steyn, Helen Truter, Marné Walters, Monique van Tonder, Alicia Visagie, Elaine Steyn en Bianca Retief sit op ‘n ry.

•simbool van oorbrugging

95 Bome vir Madiba Die Korrektiewe Dienste van die Swartlandse gevangenisse het Maandag saam met die Swartland Munisipaliteit en Shapers Community 95 bome by die ingange van RiebeekWes en Riebeek-Kasteel geplant ter viering van Madiba se lewe en sy verjaardag môre. Dié witstinkhoutbome, wat tussen die twee dorpe ontmoet, word beskou as ‘n brug wat nie net skuiling nie, maar ook ‘n oorbrug­ ging tussen verskille in gemeenskappe en in dorpe bied.

Tydens die boomplanting is ook ‘n steen onthul wat die seremoniële boomplan­ting herdenk, met dié aanhaling van Nelson Man­ dela daarop: “It always seems impossible, un­ til it is done.” By die onthulling van die gedenksteen was Hanri Ehlers van Cape Town Global Shapers, Dilikile Klaas, die streekskommissaris van die Wes-Kaap (Korrektiewe Dienste) en Tijmen van Essen (burgemeester van die Swartland Munisipaliteit) ook teenwoordig.

Om 95 bome te plant vir Madiba ... Gevangenes sit Maandag ‘n handjie by om te help bome plant in die Riebeek-Vallei, met die streekskommissaris, Dilikile Klaas (agter), die burgemeester Tijmen van Essen (middel) en Sabelo Mzanywa (regs).


menings•opinion

courant

17 Julie 2013

die

4

Die nalatenskap van Nelson Mandela

Ons is bevoorreg om hom in 2013 nog met ons te hê, al lê hy tans in ‘n kri­ tieke toestand in die hospitaal. Op Madibadag vier Suid-Afrikaners oudpres. Nelson Mandela se nalaten­ skap. Daardie nalatenskap is ‘n gesindheid van versoening, van ubuntu, van regverdigheid, van barmhartigheid, van liefde, van medemenslikheid, van deernis. Dit is die uitdaging van Mandela, moontlik die grootste geskenk aan SuidAfrika. Dit is die man wat byna 50 jaar gelede in die Rivoniaverhoor getuig het dat hy bereid is om die doodstraf te aanvaar vir sy beginsels teen die politieke bestel van destyds. En wat 27 jaar later oënskynlik sonder bitterheid hier digby die Swartland uit die tronk gestap. Vandag beskou die oorweldigende meerderheid van die bevolking hom as die grootste Suid-Afrikaner wat nog geleef het. Dit is danksy sy beginselvaste protes voor en gedurende sy tronkstraf. En die statuur as staatsman wat hy wêreldwyd verwerf het met sy deurslaggewende rol in die onderhandelingsproses wat op ‘n demokratiese grondwet vir Suid-Afrika uitgeloop het en die herstel van miljoene burgers se waardigheid. Die Madiba-nalatenskap stel aan ons die uitdaging om sy gesindheid van versoening en medemenslikheid môre, en in die volgende dekades, na te jaag. In ons verhoudings, maar ook deur ‘n hand uit te steek na die weerloses, die mense wat in ons gemeenskap in armoede vasgevang is.

Dis Goeie Nuus

dr Andrew Bosman

Geen klein opskudding met betrekking tot die Weg nie In die handeling van die Heilige Gees met die apostels word die bring van die evangelie of goeie nuus, die Weg genoem. ‘n Sekere silwersmid met die naam Demetrius het ‘n aansienlike ver­ dienste verskaf met die maak van beeldjies van die tempel van Diana of Artemis. Hy het met sy kollegas gepraat en gesê dat hierdie Paulus nie alleen in Efese nie, maar in die hele Asië ‘n aansienlike skare oorhaal, deur te sê dat dit geen gode is wat met hande gemaak word nie. Nou is Demetrius bekommerd dat dit hulle bedryf in die gedrang kan bring. Toe die mense dit hoor, is hulle met woede vervul en het geskreeu “groot is Diana van die Efesiërs!” Die stad het in verwarring geraak omdat baie nie presies geweet het wat aan die gang is nie. Die stadsklerk het die skare tot bedaring gebring deur te sê dat die go­ din Diana nie beledig word nie en dat hulle van ‘n onwettige vergadering aangekla kan word. Die Goeie Nuus is veronderstel om ons vry te maak en nie om ons on­ rustig te maak nie. Die onrus kom wanneer ons nie op die Koninkryk van God ingestel is nie, maar op ons eie koninkryk.

Spuittyd: Saam met die groen Swartland kom ook die noodsaaklikheid om peste en plae te bestry. Agter voltooi ‘n windpomp die prentjie. Fred Walters agter die stuur van sy John Deere langs die R44.

Belydenis van ‘n Blou Bul My jong vriendin Kayla was Maan­ dag baie ontsteld. Ek ontmoet haar oor koffie - verbaas dat sy my op ‘n Maandag ‘ móét sien’. Dit verg min aanmoediging voor sy vertel: Sy en haar gesin het Saterdag saam met hul vriende rugby gekyk. Almal het alles geniet, totdat Kayla vergeet het om haar ware rugbyvoorkeur weg te steek; met rampspoedige gevolge. “Ek is gebore en getoë in Blou Bul-land, het in die Boland kom studeer en toe net hier gebly.” As student het sy gou geleer om eerder in Stormer- of WP-klere Nu­ weland toe gaan, dus het die BlouBulsentiment effe verlep. “Toe ek vir Niel ontmoet en met hom trou, het die Blou Bul-gevoel agterweë begin bly - my lewe was propvol ander, wonderlike ondervindings. “Ná die geboorte van twee dog­ tertjies in twee jaar, het ek vergeet dat dit sonde is om geneëntheid te openbaar vir enigiets in blou op die rugbyveld. Toe ek Saterdag onbeskaamd bly raak vir Morné se goéie skop vir die blou span (– in ‘shocking’ pienk, sê my gedagtes), was ek meteens baie bewus van die spanning in ons midde. “Die mans was skielik náár, die vroue afsydig. En ek – vervies! “My beste vriendin het gevra van wanneer af ek vir die Bulle skree; sy ken my nie so nie. Ek het begin stamel, gesê dis vandat die

pragtige Morné so goed skop. ‘Dis omtrent van altyd af,’ het iemand gesnou. Iemand het vir Niel gevra of ek dalk hard op my kop geval het.” Ek sit met ingehoue asem. “Hoé het Niel die probleem opge­ los?” vra ek versigtig. “Eintlik is hy ‘n wonderlike mens,” skerm Kayla, na-aan trane. “Maar hy het my glad nie onder­ steun nie.” Niel het gesorg dat al die ander jong vroue iets het om te drink en toe gaan braai sonder om een keer na haar te kyk. Kayla is die hele aand netjies geïgnoreer. “Om te dink ek en Niel het vir twee jaar hard saamgewerk met ons babatjies sonder om één nag vies te gaan slaap, en nou dié span­ ning in ons huwelik!” Kayla se onderlip bewe. “Ek kan

sweer ek het prewels gehoor soos “Ek kan my ore nie glo nie...” en “dit in die middel van die Boland ...” “Jy het mos nie van geloof ver­ ander of vir Niel verneuk nie!” sê ek. “Toe ek my beste vriendin van universiteitsjare af bel - steeds my beste vriendin - het sy die gesprek kortgeknip toe ek haar dit vertel. Sy kon dit nie hanteer nie; moes kam­ tig gaan koek bak vir die basaar – sy kóóp altyd koek, want sy kan nie eens bak nie,” ween Kayla. “Dis tragies,” sê ek dubbelsinnig en troos haar met lemon meringue. “Ek leer my kinders al hou jy nie self daarvan nie, moet jy ‘n ander mens se voorkeure respekteer,” paai ek kwaai. ‘n Grys ou tante wat naby ons tafel sit, het alles aangehoor en kom staan by ons voordat sy vertrek: “My susterskind is seker so oud soos jy, Kayla. Pragtige meisiekind, voor­ spoedig. Tot sy verlede week gehoor het sy het ‘n aggressiewe kanker met ‘n swak prognose. Sy is verloof, staan op die punt om te trou. “Besef julle hoé min tel haar rugby-sentiment vandag by haar of haar verloofde? Hulle sou wát wou gee dat sy tog net gesond kan raak.” ‘n Lang stilte tussen ons. Beide besef skielik dat die lewe só vinnig kosbaar raak as jy dit dalk kan ver­ loor. En dat die werklik belangrike dinge in die lewe regtig nie rugbyvoorkeure insluit nie!


nuus • news

5

17 Julie 2013

Tijmen van Essen (regs), burgemeester van die SM, oorhandig ‘n bewaringsverklaring aan Eric Sboneno Zondi van KwaZulu Natal.

SM steun projek vir Bergrivier-bewaring

Die burgemeester van die Swartland Munisipaliteit (SM), Tijmen van Essen, het Donder­ dag ‘n verklaring waarin die SM hom verbind tot die bewaring van die Bergrivier, aan een van die roeiers, Eric Sboneno Zondi van KwaZulu Natal, oorhandig. Van Essen het aangedui dat die SM hom op elke bestuursvlak daartoe verbind om die water en riviergebied te bewaar. Dié verklaring van die SM, saam met dié van die Drakenstein- en Bergrivier Munisipaliteite, is Saterdag by die wenstreep op Velddrif aan die burgemeester van die Weskus-distriksmuni­

sipaliteit, Harold Cleophas, oorhandig. Van Essen het aangedui dat die SM ook die inisiatief ondersteun om die gemeenskappe en kinders van die Swartland op die roete van die Bergrivier te betrek. “Die skoolkinders en gemeenskappe kan betrek word in ‘n karnaval-atmosfeer langs die roete en by die eind- en vertrekpunte van die marathon om sodoende meer mense te betrek, terwyl die Bergrivierroete deur ons streek loop. “Ons beleef al meer dat sport dié medium is om die mense van ons streek bymekaar uit te bring,” het Van Essen gesê.

Ligloop vir die mense se rekenaar-slenter Alle rekenaargebruikers moet bedag wees op die oproepe van mense (dikwels 'n persoon met 'n uitlandse aksent) wat beweer hul skakel vanaf Microsoft in Johannesburg. Alhoewel die persoon wat skakel klaar­ blyklik jou persoonlike kontakbesonderhede het, blyk dit 'n skelmspul te wees. Hul poog om jou te oorreed om via die internet toe­ gang tot jou rekenaar aan hulle te gee en dit is dan wanneer hul sagteware op jou reke­ naar installeer wat eerstens 'n groot aantal vals positiewe foute op jou rekenaar opspoor en tweedens jou rekenaar onbruikbaar maak. Nadat die skade aangerig is, bied hul aan om die skade (wat hul veroorsaak het) teen 'n koste te verwyder. Indien die gebruiker nie daartoe instem nie, moet hy/sy in elk geval daarna van 'n rekenaarkenner se dienste gebruik maak om die skade te herstel - wat ook 'n koste-implikasie het. Sou die gebruiker met die gesprek met "Microsoft" voortgaan en kre-

dietkaartbesonderhede verskaf om die soge­ naamde skade te herstel, kan die gebruiker tot hul ontnugtering later uitvind dat talle buitensporige transaksies vanaf hul krediet­ kaart gedoen is. Dit blyk ook dat bank- en kredietkaart­ maatskappye onwillig is om die transaksies terug te skryf, aangesien die gebruiker uit eie vrye wil die kredietkaartbesonderhede aan die persoon van "Microsoft" verskaf het. die courant, wat self so 'n oproep van "Mi­ crosoft" ontvang het, het met 'n rekenaaronderneming op Malmesbury gesels. Die eienaar wil nie sy naam laat publiseer nie, omdat hy meen dit "kan lyk na 'n reklamefoe­ fie van sy kant". Volgens hom sal geen hardeware- of sagteware-verskaffer jou kontak indien jy nie een of ander ondersteuningskontrak met hul het nie. Indien jy onseker is, kontak 'n rekenaarkenner wat jy vertrou voordat jy enige vreemdeling op jou rekenaar of kredietkaart loslaat.


kalender•diary

6

17 Julie 2013

•Streek maak bydrae op Madibadag

67 minute: Van Piketberg tot Riebeek

Mandeladag het reeds ‘n instelling in die land geraak en Swartlanders met visie begin nou al planne maak hoe dié dag tot voordeel van die gemeenskap benut kan word. * Die burgemeester, Tijmen van Essen, se 67 minute vir Madibadag word môre volgemaak met sy besoeke aan ouetehuise om dié tjeks wat die SM aan elke Swartlandse outehuis skenk in ooreenstemming met die hoeveelheid inwoners, te oorhandig. Sy program lyk so: * Goue Aar Ouetehuis op Malmesbury om 09:00; Groeneweide Tehuis op Darling om 10:00; Huis Moorrees/Huis Immmanuel op Moorrees­ burg om 11:00; Huis Bergsig op Riebeek-Wes om 14:00 en laastens Deo Gloria in Riebeek-Kasteel om 15:00. Aandskemering op Malmesbury het reeds sy tjek van die SM ontvang - sien die cou­ rant van 19 Junie. * Aandskemering-tehuis op Malmesbury se versoek vir vrywilligers se 67 minute lyk só: Kom besoek ons van 09:30 - 10:37. Ons verskaf die tee /koffie. Jy bring saam: Jou eie handwerk om saam met ons te kom sit en kuier, ‘n bordjie eetgoed (vir jou en een ander per­ soon) en dalk wol wat jy nie meer gebruik nie. Vir die van julle wat nie handwerk doen nie, kom kuier sommer net lekker saam! Ons sien uit daarna om julle by ons te hê! * Op 18 Julie bied die Goedgedacht Trust buite Malmesbury aan belangstellendes die kans om toebroodjies te help maak vir minderbevoor­ regte kinders uit die gemeenskap. Dié broodjies help die kinders uit agtergeblewe gebiede om beter te konsentreer op skool. Jong tieners help elke oggend vanaf 5:00 op Goedgedacht om dié broodjies voor te berei en versprei dit dan van 6:00 af onder die leerders wat per bus skool toe vertrek. As jy op Madiba se verjaardag jou bydrae wil maak, kan jy vanaf 04:55 op 18 Julie gaan help broodjies maak. Skakel Ingrid Lestrade van Goedgedact by 082 596 6284 vir meer inligting. Donasies wat sal help om Goedgedacht se werk onder die behoeftes van die omgewing te verlig, is verf (om huise te verf), enige kos om

mee toebroodjies te maak, warm klere en komberse en toiletware vir kinders. Goedgedacht is ‘n lid van die Nelson Mandela Children’s Fund. * Op Riebeek-Wes wil Huis Bergsig die vol­ gende doen: “In plaas van die publiek betrek by 67 minute direkte betrokkenheid, wil ons die gemeenskappe van Riebeek-Wes en RiebeekKasteel uitdaag om pannekoeke te koop - ons wil R6 700 wins maak met pannekoekverkope. Huis

Hanri Ehlers van Cape Town Global Shapers, Dilikile Klaas, die streekskommissaris van die Wes-Kaap (Korrektiewe Dienste) en Tijmen van Essen (burgemeester van die Swartland Munisipaliteit) by die onthulling van die gedenksteen.

* Koringberg: Badisa Carneys Educare reik vanjaar uit na Koringberg, waar ‘n nuwe kleu­ terskool op die been gebring moet word. Depar­ tement Maatskaplike Ontwikkeling het hierdie ongeregistreerde creche geïdentifiseer en ‘n paar geregistreerde creches genooi om op Man­ deladag hierdie creche te besoek. Ongeveer vier creches gaan ‘n seremonie daar bywoon en toe­ rusting aan hul skenk sodat hul aan die gang kan kom. Skakel 082 574 0696 vir meer inligting. * Op Malmesbury het die ACVV Dienssen­ trum ‘n behoefte aan ‘n redelike grootskerm TV vir die wys van DVD’s vir die bejaarde lede vir wie die waarde van sosialisering met tydgenote nooit oorbeklemtoon kan word nie. * Op Piketberg word honderde olyf-, sitrus-

Bergsig gaan die fondse aanwend vir ‘n mobiele boekrak en stoepstoele. Bestel teen 17 Julie by 022 461 2535 om die mikpunt van R6 700 moontlik te maak. “ * Op Darling wil die SPCA die volgende doen: Ondersteun die Dierebeskermingsvereniging van Darling - bring jou hamer tussen 12:00 en 16:00 en kom help om hondehokke te bou! Alle ander materiaal sal voorsien word.

en inheemse bome geplant in die groen strook langs die Asla-huise en inwoners en belangstel­ lendes word genooi om te kom help plant. Doen jou deel, bring jou graaf en kamera en kom sit ‘n handjie by! * Die courant verneem graag van nog aktiwiteite rondom Madiba-dagvieringe in jou gebied. Stuur gerus vir ons jou foto met onderskrif na redaksie@die courant.co.za


nuus•news 17 Julie 2013

Sprekers: Isabella Jacobs (gr. 5) en Ben-

jamin Jacobs (gr. 2) van Laerskool Swartland het by die ATKV se Semi-finaal by Laerskool De Kuilen-redenaars onder die top 21 deelnemers in die Wes-Kaap geëindig.

Gholf:

Tian van Lill van Laerskool Swartland het die C-afdeling van die Boland Junior Ope op Langebaan en Stellenbosch met onderskeidelik die beste netto- en bruto-telling gewen.

Driedrukker:

Darling Kollege se JP Groenewald het die vakansie vir die Bolandspan by die Nashau XV-toernooi in Sasolburg uitgedraf. Deur die loop van die toernooi het die Boland-span vyf drieë gedruk waarvan JP twee gedruk het.

Onderwyspos: Kim Titus, boorling van

Malmesbury, het vandeesweek ‘n pos by die Spesiale Skool Riebeeck Vallei aanvaar.

s c 1 6 8 7 9 _ wh y _ s h o p _ a r . p d f

Pa ge

1

2 0 1 3 / 0 7 / 1 5 ,

9 : 1 9

AM

7


8

PROMOSIE•PROMOTION

17 Julie 2013

•fokus op vandag se ondernemings in

Malmesbury se Rainierstraat

Seeff

CK Rumboll en Vennote

J & T Verhuring Op Malmesbury dateer Rainierstraat reeds uit 1820. As een van die oudste strate in die Swart­ land, fokus die courant op dié bedrywige straat: *CK Rumboll en Vennote word bedryf uit ‘n historiese gebou met ses stads- en streeksbe­ planners, ses landmeters en Sakkie Rumboll en Alwyn Steyl as vennote. Grondbeskrywings vir transaksies soos die on­der­verdeling en hersonering van eiendomme is hul missie. Sakkie het in 1982 dié maatskappy op Malmesbury gevestig en werk nou tot so ver as die Noord-Kaap. “My doel is om almal wat eiendom besit, toe­ gang te gee tot eiendomsreg – iets iets wat ons moet beskerm. Verder wil ek die Swartland Mu­ nisipaliteit gelukwens met die milieu wat hulle vir ontwikkeling in die Swartland skep!” “By CK Rumboll het ons die mense én die toe­ rusting om alle uitdagings op ons terrein doeltreffend te hanteer! *CK Signs and Ink staan vir die laaste ses jaar onder die bekwame hande van Santie Lotz en fokus op die maak van tekens vir baniere, ad­ vertensieborde, voertuie en klere; die druk van boeke, pamflette en besigheidskaartjies; asook lamineer-, fotostateer- en faksdienste. Verder vorm veiligheidstekens (Chromo-borde), gemaak van duursame Chromodec, wat buite of binne

fabrieke en op plase baie gewild is, ‘n belangrike deel van hulle dienste. Kontak gerus vir Santie en haar bekwame span by 022 4822610 of cksigns@cksigns.co.za of in Rainierstraat 6 tydens kantoor-ure. *By J&T Huurdienste verhuur Benita Bester breekware, linne, dekor-items, servette en kerse vir alle tipes onthale, etes of vieringe. Sy het in Maart haar verskeidenheid drasties uitgebrei toe sy Lawrence Smit se reeks gekoop het met die sluit van Cherry on Top. Sy ondersteun almal wat partytjie-items wil huur met advies en kreatiewe idees of loop die ekstra myl met die versier van die saal en tafels as haar kliënt dit verlang. “Eintlik het alles be­ gin toe ek jare gelede spitbraaie begin reël het. Ek doen ook ‘catering’ met enige tipe ete soos kookkos of platters,” sê Benita. J&T Huurdienste bestaan reeds vir 21 jaar en is die laaste 18 maande onder die stuur van Be­ nita. Kontak haar by benita.okasi@gmail.com of loer in by J& T Huurdienste in Rainierstraat. *Malmesbury Minimark is een van die oud­ ste kafees in die dorp, met die unieke Pinotageburger - ‘n resep uit die dae van die Hoekkafee naby die huidige Spar- eie aan die Minimark. “Minimark is die kafee met die langste oop


PROMOSIE • PROMOTION

9

17 Julie 2013

een van swartland se ou strate

dateer reeds uit die 1820’s Steers

CK Signs ure vir alles wat ‘n mens skielik mag nodig kry – 5:45 tot 22:00,” sê die eienaar, Alwyn Jooste. Alwyn is trots op dié ‘Indraf-kafee’ soos sy ge­ troue klante dit noem, want benewens sy ‘koopeen-kry-een-aanbod’ van Pinotage-bur­ gers op Maandagaande, ry hy ook bestellings van weg­ neem-etes wat meer as R15 kos, na waar dit bestel word. Hy loop ook die ekstra myl wanneer iemand bel en vra dat die bestelling oor ‘n tydjie gereed moet wees. “Ek wil my getroue klante bedank vir hulle ondersteuning die laaste agt jaar. Kom loer gerus in by die Minimark en kom sien self watter ver­ skeidenheid ons aanbied,” nooi Alwyn. *“By Steers weet mense altyd hulle gaan vars produkte van gehalte kry,” sê die eie­naar, Jackie Jordaan. “Ons patties is 100% suiwer, terwyl ons nooit ou olie gebruik vir ons handgemaakte chips nie. Behalwe vir die lekker Steers-burgers, bly ons vegetariese burgers en hoenderburgers (gemaak van hoenderfilette) ook gewild.” Jackie het Steers drie jaar gelede gekoop en bedryf dit saam met 12 toegewyde, goed opgeleide personeellede wat nie huiwer om hul klante te bedien van 9:30 tot 21:30 nie. Saterdae is Steers oop van 8:30 tot 22:30 en Sondae van 10:00 tot 21:00. “Dankie aan die gemeenskap vir

Mini Mark al die jare se getroue ondersteuning!” sê Jackie aan al haar lojale ondersteuners. * By Redlum is Corrie van Niekerk reeds vir 23 jaar op sy pos vir die koop en herstel van alle fiet­ se en -onderdele. Redlum verkoop en hervul gas, sny sleutels en hou letterlik enigiets van musiekinstrumente, speletjies, knipmesse en allerlei in die ware sin van die woord aan, met vriendelike, kundige advies en hulp waar nodig. * Simon Mouton van Seeff Eiendomme op Malmesbury is sedert 1 November 2004 in die Swartland met die hoofkantoor in Rainierstraat 18A, vanwaar alle administrasie behartig word. Seeff se waardes is Passie, Voortreflikheid, Integriteit, Familie, Kreatiwiteit en Ervaring, met die doel om mense te help om voordele uit eien­ dom te verkry. Kliënte ontvang professionele advies en verkopers/verhuurders se eiendom word op ‘n professionele wyse bemark. Simon Mouton is ‘n toegelate advokaat, aktebesorger en prokureur. Hy het van 1992 tot 2004 voltyds gepraktiseer as ‘n advokaat en praktiseer steeds. Mouton is ook op Seeff se regskomitee en verseker dat Seeff se dokumentasie te alle tye aan die wetlike vereistes voldoen. Seeff se leuse is Smart Move - Maak dus die slim skuif en kon­ tak Seeff vir al u eiendomsbehoeftes!

Redlum Fietse


10

NUUS•News 17 Julie 2013

Ook die blasers word beoordeel

Barlinka:

ATKV:

Herbst van der Merwe het gedurende die vakansie die ATKV-Jeugberaad op Goudini bygewoon.

Hanneke Pieters het gedurende die vakansie vir die Bolandse o.14 Barlinka-netbalspan op Worcester deelgeneem aan die Interstreektoernooi en teen die SWD en WP meegeding. Uit die ses spanne wat deelgeneem het (elke streek het ‘n A- en B-span), het Hanneke en haar span derde geëindig.

Tydens die winter-sporttoernooi wat Hoërskool Swartland verlede week aangebied het, is ook die gehalte van skeidsregters beoordeel. Mark Lawrence (derde van links), voormali­ge skeidsregter, is sedert Januarie 2013 in diens van die WP-unie om skeidsregters te ont­wikkel. Indien ‘n skeidsregter hom onderskei, kry hy verdere opleiding en ontwikke­ling.­“Ons moet rigting gee oor die nuutste tendense in rugbyreëls. Gelukkig het die WP­hope talent,” het Lawrence gesê. Lawrence het oor 15 jaar as skeidsregter opgetree in 77 superrugby-wedstryde, 111 Curriebeker-wedstryde en 30 toetse. Bo is Ray-Niel de Jager, Freek Stander (HSS), Lawrence, Dirk Marais (skoolhoof), Schreuder Brand (afrigter) en Francois Myburgh.

Protea: Karate: Wickus Bronkhorst, die derde gekeurde O.16-karateka in Suid-Afrika, het gedurende die vakansie deelgeneem aan die Suid-Afrikaanse Skopboks-kampioenskap op Oudtshoorn.

Tinus Bronkhorst, die derde gekeurde O.18-karateka in Suid-Afrika, het gedurende die vakansie deelgeneem aan die Suid-Afrikaanse Skopboks-kampioenskap op Oudtshoorn. Hy het tweede geëindig en is opgeneem in die nasionale span, die Proteas. Hy was baie besig gedurende die vakansie, aangesien hy ook die MHI Media Lab Naweek op Stellenbosch bygewoon het.

Proef:

Die proefstudente wat in die derde kwartaal by Hoërskool Piketberg praktiese kennis opdoen, is agter Waronique Kriel, Auxilarry Makaza, Johan Geldenhuys en Tanja Olesen. Voor is Kristen Coetzee, Melanie Fourie, Danika du Plessis en Leann Breunissen.


NUUS • NEWS

11

17 Julie 2013

Vanaf

R274 950

BTW ingesluit Terme en voorwaardes is van toepassing

finance@jbnissan.co.za • Daniel 082 831 1598 • Andries 083 283 9916 Sienie 082 874 2786 • Sontie 082 453 4656

JB’s Nissan Bokomoweg 54, Malmesbury Tel 022 482 1124 www.jbnissan.co.za


12

kalender•diary 17 Julie 2013

swartland: kalender - diary

Mathys Roets vanaand op Malmesbury: Die gewilde

sanger Mathys Roets (links) tree op by die De Bron-teater in Voortrekkerweg op Malmesbury. Kaartjies kos R100pp. Kom ontspan saam met jou vriende en dié balladesanger van formaat. Bring eie eet- en drinkgoed saam. Die deure open reeds 19:00. Skakel 022-4872000 vir kaartjies of vir navrae.

Fokus op mansgesondheid Julie - In Julie fokus Kansa op mansgesond­ heid: Besoek ‘n deelnemende dokter (Malmesbury: Dr. Lategan/Dr. Van Zyl - 022 4824788 /Dr. Brits & Vennote - 022 482-1640 / Dr. Fry - 022 486-4355 / Dr. Nel/Dr. Neethling - 022 482-2552 / Dr. Van Niekerk - 022 4824589 / Dr. Kritzinger - 022 482-113. RiebeekWes/Kasteel: Dr. Oosthuizen: 022 461-2517 / Yzerfontein: Dr. Walters - 022 451-2941) en laat doen ‘n PSA (prostaat spesifieke antigeen) toets @ R85. Bloed word gratis deur dokters getrek en die uitslag word ook deur hulle behartig. Kontak Hester Smit by KANSA 022 482-1111. Matthys Roets op Malmesbury 17 Julie - Dié gewilde sanger tree op by die De Bron-teater. R100pp; Bring eie eet en drink­ goed saam. Skakel 022-4872000 vir kaartjies. Deure open 19:00. Swartland Drankforum vergader 18 Julie - Die Swartland Drankforum se verga­ dering sal om 14:00 in die Bloues-klubhuis op Malmesbury plaasvind. Die gassprekers is Alan Winde, Wes-Kaapse minister van finansies, ekonomiese ontwikkeling en toerisme, en Thys Giliomee van die Wes-Kaapse drankowerheid. Kontak Johann Kieser by 0835818151 ten einde navraag te rig. Mandeladag in die Swartland 18 Julie - Bestel Huis Bergsig se gewilde panne­ koeke @ R5-00 per pannekoek. Bestel teen 17 Julie by 022 461 2535. Donasies tot 11 Junie, om die mikpunt van R6 700 moontlik te maak. Fondse word gebruik vir mobiele biblioteekrakke en stoepstoele. Mandeladag t.b.v. die SPCA 18 Julie - Ondersteun die Dierebeskermings vereniging van Darling - bring jou hamer tussen 12:00 en 16:00 en kom help om hondehokke te bou! Alle ander materiaal sal voorsien word. Sandra Prinsloo op Darling 19 Julie - OSKAR en die Pienk Tannie, ‘n veelbekroonde stuk met Sandra Prinsloo, is te sien in die Darling Sportklub om 19:00 teen R100 pp. Anneline by 082 898 6835 vir nader inligting. Retha McPherson op Moorreesburg 19-21 Julie - Retha McPherson tree op in Moorreesburg se stadsaal. Besoek www.rethamcpherson.com vir inligting of rig u navraag aan Ina Lambrechts by 082 434 5447 of betesda@hotmail.co.za per e-pos.

Swartland se skoolsaal om 14:30 vir 15:00. Die gaskunstenaar is Louwtjie Rothman. Kaartjies is by die lede van die Verteenwoordigende Raad van Leerders beskikbaar. Die funksie word aangebied ten bate van “Reach for a Dream.” Kom ondersteun asseblief hierdie geleentheid. Die koste is R80 per persoon. Talenteaand op Malmesbury 21 Julie - Die AGS Corpus Christi: Almal welkom om te kom deelneem. Kontak 073 447 2902 om in te skryf. Almal het talente, kom verheerlik God daarmee. AGS Corpus Christi Kerkdiens op Malmesbury 21 Julie - Die AGS Corpus Christi hou oggenddiens om 09:30, met die titel: God se Liefde Vir Sy Kinders. Aanddiens: Talente-aand 18:00. Skakel 073 447 2902 vir navrae. West Coast Bird Club Meeting 24 July - West Coast Bird Club’s July meeting takes place at 18:30 for 19:00, at Windstone Centre on the R45 to Hopefield. The speaker will be Tony Williams whose topic is his work with the several penguin species he encoun­ tered on Marion Island. The modest R20 fee covers home-made soup and bread after the talk. Visitors and potential new members are most welcome! More information: Jeannie 082 571 6367

Rugbyklub hou Piekniekdans 26 Julie - Wesbank Rugbyklub hou ‘n ‘Piekniek­ dans’ om 20;00 met die orkes New Strings. Skakel Teen Lategan by 0837457794 of Andre Adams by 0837972858 vir kaartjies. Wynparing met plaaslike talent 26 Julie - Hoërskool Dirkie Uys bied ‘n kom­ binasie van plaaslike munsiektalent en wyne van Riebeek Cellars in die Jan Basson-saal op Moorreesburg aan @ R100 pp. Kontak Stephan Basson by sport@dirkieuys.co.za of by 083 452 8032. AGS Potjiekoskompetisie 27 Julie - Die AGS Corpus Christi op Malmes­ bury bied ‘n Potjiekoskompetisie vanaf 8:00 aan. Susan Smit is by 082 214 2511 vir navraag. Ploegdag van Swartland Veteraneklub 2013 27 Julie - Die Swartland Veterane en Enjin-klub hou jaarlikse ploegdag net buite Abbotsdale, Malmesbury. Skakel Ferdinand van Rensburg by 082 719 7017 indien u meer wil weet

Malmesbury-rugby 20 Julie - Malmesbury se eerste en tweede rugbyspanne speel op sy tuisveld teen die ligavoorloper, Villagers Newton van die Paarl. Die tweede span se afskop is om 14:45 en die eerste span om 16:00.

Piet Byleveld op Yzerfontein 29 Julie - Die Yzerfontein Buurtwag bied dié gesprek om 19:00 in die NG Kerk met Byleveld aan ter stywing van hul fondse. Kaartjies teen R50 by Buddy de Beer by 022 451 2320 of 083 2347 319.

Ma-en-dogter tee 20 Julie – Ma-en-dogter tee in Hoërskool

Rugby:

Christie van der Merwe was deel van die Boland o/18-Akademiespan wat gedurende die vakansie deelgeneem het aan die Coca Cola Rugbyweek in Durban.

Janét Stander en Janke van Schalkwyk was onderskeidelik deel van die O/14- en O/12-Wes-Kaapse netbalspanne wat in die vakansie by die Ugo-stadion in Margate deelgeneem het aan die All Schools Netball Championships. Janke en haar span het derde geëindig en Janét en haar span sesde.

Sunflower Fund op Malmesbury 25 Julie - Die Sunflower Fund is in die Malmes­ bury-stadsaal van 15:00 tot 19:00 om skenkers te registreer. Vir inligting om in Malmesbury by die Beenmurg-register aan te sluit, bel 0800121082 tolvry voor 19 Julie 2013. Vir meer inligting omtrent die hele proses be­ soek die webwerf www.sunflowerfund.org.za

Aglow meeting in Malmesbury July 20th - The next Aglow meeting at Malmesbury House of Prayer, commencing at 3 p.m. The speaker is Rita Manshon and every­ one is welcome. Refreshments will be served. Phone Elaine Walker at 0725906636 for further information.

Gratis snoei-demonstrasie op Malmesbury 20 Julie - Dis snoeityd en elke jaar voel jy on­ seker! Woon die gratis snoei-demonstrasie om 10:00 by in die Malmesbury Kwekery. Skakel 022 4822612 vir navrae.

Netbal:

PPC Marathon, Halfmarathon 3 Augustus - Die PPC Marathon oor 42,2 km en Halfmarathon oor 21,1 km word in die Riebeekvallei aangebied, met 22 Julie as sluitingsdatum vir inskrywings. Besoek www.championchip.co.za vir nader inligting.

Uitruilstudente:

Twee uitruilstudente besoek vir die volgende maand of twee Piketberg. Op die foto is Jared Whitfield, gr 11 by PHS, met sy gas, Lukas Tischendorf van Jena in Duitsland en Sofia Peressotti van Udine in Italië by haar gasvrou, Nina Cillié, gr 10 by PHS.


nuus•news

13

17 Julie 2013

Jo Dolphin wil nóg gestremdes help

Tydens die jaarvergadering wat Jo Dolphin Swartland APD verlede week gehou het, is teruggekyk na die jaar wat verby is. Die nuwe voorsitter, Cecil Errens, wat sedert Januarie die leisels by John Durr oorgeneem het, het aangedui dat die hoogtepunte van die laaste jaar die volgende was: Die verkryging van ‘n eie bussie vir die sen­ trum - met die hulp en ruim ondersteuning van die Childlife Foundation, Perdeberg Motors en die GM Stigting; asook die aankoop van ‘n eie erf in Albaniestraat vir Jo Dolphin se eie sentrum, met die ondersteuning van die Swartland Muni­

sipaliteit en die Malmesbury Lions. Errens se mikpunt vir die nuwe termyn is: Die aanvang vir die bou van die lang verwagte Jo Dolphin-sentrum sodat dit ‘n voldag-sorgsen­ trum sal kan raak en meer gestremde persone kan huisves. “Verder wil ek graag help om ‘n gemeenskap te skep waar die mense van die omgewing om­ gee vir mekaar en ons droom waar maak om ‘n volledige databasis te skep van alle Swartlanders wat saamleef met gestremdhede.” Hy het ook die gemeenskap geloof vir hul ondersteuning en hulp met donasies en fondsinsamelings.

By Jo Dolphin se jaarvergadering verlede week was Marhileen Basson, Reggie van der Westhuizen, Cathy Solomons, Jacques Swarts, Cecil Errens, Elsabe Sheldon en Maude Goliath, onderburgemeester van Swartland Munisipaliteit.

Uithourit op Fauresmith: Bergrivier-kanomarathon: Kanovaarders spring Donderdag weg by Zonquasdrift in die jaarlikse Bergrivier-kanomarathon, wat oor vier dae strek tussen die Paarl en Velddrif. Vanjaar se wenner was Lance King, gevolg deur Graeme Solomon en Ivan Kruger. Die eerste vrou was Jenna Ward, wat deur Kirsten Penderis gevolg is.

Radie Heyns van Malmesbury het pas aan sy eerste uithourit op Fauresmith deelgeneem. Sy agtjaar-oue perd, Monsoor, het mank geraak en dus moes hulle onttrek voordat die roete voltooi is. Die Fauresmith-rit is bekend vir die strawwe eise wat dit aan deelnemers stel. Heyns, wat die voorsitter is van die Swartland-klub, sê dat uithouritte besig is om ‘n al gewilder sport te raak. Daar is vyf klubs in die Wes-Kaap. Heyns is ‘n boorling van Malmesbury en ry sedert sy kinderjare perd.


14

dienste• services 17 Julie 2013

Op spoed:

Lastag Adams van Wesbank storm deur in Saterdag se rugbywedstryd teen Robertson. Lalla Laserus is by om te ondersteun. Wesbank het die wedstryd met 35-14 gewen.

Netbalstryd:

Carla Smit van Hoërskool Piketberg rank hoog tydens die Hoërskool Swartland se winter-netbaltoernooi.

Uitslae/Results:

Malmesbury Gholfklub

Woensdag Sundowner: Enkel-Stableford Eben Lingeveldt 23, Josef de Beer 20, Jacob Goosen 20, Freek Stander 20 Vrydag Sundowner: Enkel-Stableford Coenie van Graan 22, Aldrin Soudien 21, Koos Loots 20, McNiel Hendriks 20, Marcelle Prinsloo 17. Sanlam Kankerdag: Enkel-Stableford Doppies Coetzee 40, Amos Schreuder 33, Mornay Coetzee 32, Wayne Van Tonder 42, Josef de Beer 36, Johann vd Merwe 36, Donato Stelluto 35, Linday Meyer 33, D. Erasmus 30 Vroue: Michel de Goede 24

Malmesbury Posduifklub

Vanrhynsdorp na Malmesbury: Jaaroud-uitslag, met spoed in meter per minuut: C Basson 1186.0567; G Williams 1129.6482; 3 G Williams 1128.4141; C Basson 1095.1763; S Niemann 1085.4431; G Horn 1075.9814; F Meintjes en seuns 1075.6875; G Williams 1075.3514; G Horn 1042.3345; G Williams 1019.6199; Vanrhynsdorp Ope na Malmesbury: G Horn 1258.5886; E Kotze 1238.5770; 3 F Meintjes en seuns 1210.3848; F Meintjes en seuns 1208.0250; 5 S Niemann 1193.6208; 6 E Kotze 1182.6756; 7 C Basson 1169.7112; 8 C Basson 1167.2871; 9 G Williams 1155.4489; 10

F Meintjes en seuns 1102.9746

Moorreesburg Posduifklub

Vanrhynsdorp na Moorreesburg: Frans Jooste 1973, HMO Smit en seun 5890, HMO Smit en seun 7008, Frans Jooste 4156, Frans Jooste 3839, Frans Jooste 4141, Yt & Tuis 1097, Frikkie en Johan 3552, Frikkie en Johan 6430, Israel Saunders en familie 03027. Vanrhynsdorp na Moorreesburg: Jaarouduitslag: Israel Saunders en familie 03926, P de la Qeurra 4120, Yt en Tuis 3408, P de la Qeurra 41617, P de la Qeurra 4112, P de la Qeurra 41478, Frans Jooste 3850, P de la Qeurra 4139, Frikkie en Johan 3538, Yt & Tuis 3401. Moorreesburg: puntestand HMO Smit en seun 160, P de la Qeurra 124, Frans Jooste 123, Yt & tuis 47, Frikkie en Johan 43, Israel Saunders en familie 39, KB Huister en seun 14.

Omega Posduifklub

Beaufort-Wes na Omega-klub op Malmesbury: Stan the Man, K. Edas, D Daniels, K Benjamin, E Liedeman, D. Daniels, Marlon en Brian, S. Zimri, K. Edas, K. Edas. Leeu-Gamka na Omegaklub op Malmesbury: K. Edas, Stan the Man, J. Morris, J. Morris, K. Edas, Stan the Man, Stan the Man, Leukes-familie, S. Zimri, Leukes-familie.

Om die sport-uitslae te borg, skakel ons by 022 487 3221


15

kleintjies•smalls 17 Julie 2013

Gesoek Wanted

AANDAG! Welkom Meubels soek goeie 2de handse bruikbare meubels. Beddens, kaste, yskaste, sitkamerstelle, ens. Ook op soek na: Kombuisware, bv breekware, orna­ mente, potte, panne, beddegoed, gordyne, asook mans en vroue winterskoene. Kom besoek ons gerus in Tuinstraat 6, oorkant Cash Crusaders. Kontak 022 487 1547 of 082 851 0915. -----------------------------

Dienste Services

HUIS PALEIS MEUBELS - Verskaffer van alle Truform en Cloud Nine beddens en matrasse, asook alle parte vir huishoudelike toebehore. Skakel 022 482 2100. ----------------------------JK SKOONMAAKDIENS. Jou alles in een tuindienste. Sny van grasperke en rante, snoei van bome en struike, skoonmaak van beddings, uitleg van tuine, verkoop en lê van gras en verwydering van vullis. Kontak Jaco vir gratis kwota­ sies by 083 227 5937. ----------------------------KITS-MURE: Oprigters en Vervaardigers van “Vebacrete” mure. Kontak ons vir gratis kwotasies. Tel: 022 482 1220 k/u of Sel: 083 321 9357 n/u. -------------------------------

KONTANTLENINGS vir maandelikse persone. Persone op swartlys ook welkom. 074 114 2554. ------------------------------MELIETA’S KITCHENDaagliks vars gebak: Soet & Sout Platters/ Dosyne. Geleent­ heidskoeke, kaaskoeke en terte, asook heer­ like kosse vir enige geleentheid. www. melieta’skitchen.co.za. 082 589 1785/082 492 4485. -------------------------------NAMIBIESE Kudu Biltong @ R195 p/kg. Droëwors @ R175 p/ kg. Ideaal vir geskenke. Kontak Jaques 073 294 3343. Malmesbury aflewerings ingesluit. -------------------------------TOP CARPETS en Blinds, Teëls, matte, laminering, vinylvloere, blindings en hersteldiens. Gratis kwotasies en professionele diens. Skakel 022 482 2100. -------------------------------YSKASTE HERSTEL: Ons verkoop ook 2de handse kaste met waarborg. New Freeze, Kerkstraat 18, Moor­ reesburg. 022 433 3831 of 083 651 5547 of 082 573 1589. -------------------------------NEGOSIKAS: Op die hoek van Hill- en Vredestraat. Soek en verkoop gister en eergister se ware, veral wit linne en porselein asook alles wat interes­ sant en oud is. Skakel Tannie Juna: 022 487 2601.

Te Huur To Let

VERKOELDE toe 4-ton vragmotor te huur. Ry weekliks Malmesbury en Kaapstad en elke 2 weke Vredendal. Skakel gerus vir Marcel vir Transport of Courier by 082 802 1403. -------------------------------STOOR TE HUUR: Groot erf, 250 vkm of 330 vkm of gesamentlik. 3 Fase krag, beskikbaar einde Julie 2013 @ R5 000.00 plus btw en R6000.00 plus btw. Kontak 022 487 3817/8 of 083 256 8188.

Te Koop For Sale

BESIGHEID TE KOOP. Malmesbury. Mobiele eenheid/”take aways” met toerusting. Goeie ligging, nywerheidsge­ bied. R30 000.00 plus voorraad. Uitstekende werker-ten volle opera­ sioneel.Kontak Chrissie 083 483 8789. --------------------------------

Voertuie Vehicles

VOERTUIE TE KOOP AANDAG, ALLE KLIëNTE! Alleenlik

kontant. Voertuie dringend gesoek. Ek betaal kontant vir enige voertuig of bakkie en doen ook bankaflosse. Kontak 083 464 6960. ------------------------------HYUNDAI ATOS 2007, Silwer, goeie toestand, volle diensgeskiedenis, AC, lig op brandstof @ R40 000.00 skakel 072 168 1716. DAE­ WOO NUBIRA 2002, 2.0 CDX, 138500km, volle diensgeskiedenis, 1 eienaar, uitstekende toestand @ R35 000.00 Alle ekstras. Kontak 076 636 2082. -------------------------------

Diere Animals

BASSET PUPPIES te koop @ R1500 elk Malmesbury. Kontak Heidi by 084 206 5373.


courant

die

SPORT

tel 022 487 3221

17 Julie 2013

Wesbank pak Roses

Op die water: Die Swartlander Barend Brand (22) het 65ste klaargemaak in sy tweede Bergrivier-kanomarathon. Dit is ‘n bedui-

dende verbetering op verlede jaar se 93ste plek in sy eerste Bergriviermarathon. Brand is ‘n vlieginstruktureur van Koringberg wat in die kleure van die Matie-klub meegeding het. Brand het aan die courant gesê hoewel hy ‘n paar keer gedurende die wedvaart ‘’geswem het’’ en dit telkens ‘n tyd geneem het om terug te kom in sy kano, is hy tevrede met sy verbetering op die vorige jaar. Barend se pa, Arnold Brand, het die wedvaart reeds 16 keer voltooi en sy suster Anneke, het dit verlede jaar ook gedoen. Barend het die vier skofte in ‘n algehele tyd van 22 uur, 11 minute en 59,76 sekondes geëindig.

Wesbank het Saterdag daarin geslaag om die rugbyspan van Robertson met 35–14 te klop. Wesbank het vanuit die staanspoor ingeklim en Robertson met goeie voorspelerspel uitoorlê. Voorlangs het Denzil Adams, Andre Coet­ see en Mario Samson Robertson se voorspelers harde bene laat kou. Deston Wellman en Rod­ well Jonkers is ook agterlangs bygestaan deur Naduis Solomons en Dieke Diedricks. Die rustydtelling was 21–9 nadat die span drie vinnige drieë gaan druk het. Wesbank se bo­ nusdrieë het laat in die twee helfte plaasgevind deur goeie voorspelerspel deur veral Johan Sep­ tember en Mario Samson. Wesbank speel Saterdag teen die span van Roses op Malmesbury. Roses is tans 7 punte voor Wesbank en die Wesbankers moet die wedstryd wen om sy liga-drome lewendig te hou. * Die Malmesbury-rugbyklub het Black Vul­ tures van Mbekweni, Paarl met 32-18 geklop en Malmesbury se tweede span het Vultures met 20-0 gewen. Malmesbury se eerste en tweede rugbyspanne speel Saterdag tuis teen die ligavoorloper, Villagers Newton van die Paarl. Die tweede span se afskop is om 14:45 en die eerste span om 16:00.

Op wenpad:

Die rugbyspan van Moorreesburg se Ryno Cordon word deur ‘n speler van St Helenabaai grond toe gebring terwyl Karl Adams (links) en Florico Fielies (regs) nader hardloop om te ondersteun in hul kragmeting Saterdag op Moorreesburg. Die Samouers het die kragmeting met 14-9 gewen.

Robert oes silwer: Vat hom!: Gavin Pretorius van Swartland kry beheer oor die bal in sy skool se wintertoernooi. Links van hom is Michael Beattie, regs SJ Steyn en voor is Aziz Esterhuizen byderhand.

Die 26-jarige Robert Oosthuizen van Malmesbury het verlede Woensdag tweede gekom by die 27ste Somer-studente Wêreldspele in Kazan, Rusland. Hy het verlede Maandag die finaal gehaal deur met die eerste gooi van 76,48m te kwalifiseer. Hy het uiteindelik met 81,63m sy silwer medalje verower, teenoor die 83,11m van die wenner, Demitry Tarabin van Rusland.

PLUs EaRn PoInTs

Langebaan, malmesbury, Vredenburg & Wellington

1999 elk

StoneDale Chenin Blanc of Shiraz 750ml

2399

Sedgwick’s Old Brown 750ml

6799

russian Bear Vodka 750ml

7799

firstwatch Whisky 750ml

so many Ways To

get more for your money

7995

8495

olof Bergh Brandewyn 750ml

KWV 3 Year Old Brandy 750ml

5999 per pak

Castle Lite 8 x 440ml Nie-inruilbare Bottels

most Trusted Retailer 2012

most Reputable Retailer 2013

PrICeS VALID 18 - 21 JuLy 2013 aT PIck n Pay LIqUoR LanGEBaan, maLmEsBURy, VREDEnBURG & WELLInGTon onLy (noT foR saLE on sUnDays aT maLmEsBURy oR WELLInGTon LIqUoR)

Pick n Pay endeavours to meet the demand for these promotional items, but stocks are limited. Please check availability: 0800 11 22 88 (toll free landline only. Cell phone rates apply). We strive to ensure all printed information is correct, but will not be liable for any print errors that may occur. Advertised prices are inclusive of VAT where applicable. We reserve the right to limit quantities. smart shopper terms and conditions apply. Certain products are excluded from the smart shopper programme, please see in store or go online for more details.

Alcohol Not for Sale to Persons Under the Age of 18. Drink Responsibly. 10406M/Bil

Die courant 17 julie 2013  

die courant 17 julie 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you