Page 1

c urant

Gratis • Free

Swartland

se 1ste keuse

dié

1 Weskus

62.9%

Hugenotestraat 24, Malmesbury

30 November 2016

Uitgawe 398

Tel: 022 487 3221

GROOTSTE onafhanklike gemeenskapskoerant in die Wes-Kaap

•KAN NIE RUGBYBALLE EET - HOOF

‘Akademie kom eerste’

is.” Hy sê hulle het “baie koshuiskinders by Witteberg wat oor 'n radius van omtrent 100km na die skool aangery word. "Die bedoeling is nie om dit by Swartland te doen nie, want dan maak jy ander skole seer. Maar iets wat gaan verander, is dat die koshuise volgemaak gaan word. “Dit is belangrik om strukture in plek te hê en ook 'n sterk bemarkingsbeen. Ons gaan beslis kyk na bemarking.” Gepols oor ‘n paar kwessies het Schoonraad só gereageer: Oor die wegstuur van kinders na ander skole kan hy “verstaan as boere wat ver van dorpe woon, hul kinders in koshuise sit, maar om andersins 'n kind onder jou invloed uit te laat gaan na 'n koshuis, is nie goed nie. Jy haal nooit die verlore tyd in nie.” Die koop van kinders vir akademie of sportprestasies “is ek nie ten gunste van nie. Die kind word 'n speelbal. Om 'n kind wat reeds ingeskryf is en dalk finansieel swaar kry, te help, is iets anders.” Ontgroening “is onwettig. Daar kan 'n bekendstellingsprogram wees die dag voor die skool begin waar die nuwe leerlinge in groepe deur die skool geneem word om nie op hul eerste dag vreemd te wees nie. Ek het vir die betrokke mense gevra om die bekenstellingsprogram vir my te stuur, sodat ek daarna kan kyk.

'n Goeie skoolhoof steun op 'n sterk personeel. Hy moet visioenêr wees, sterk wees en voor loop met idees. Só gesels Justus Schoonraad, wat op 1 Januarie die leisels as skoolhoof oorneem by die Hoërskool Swartland op Malmesbury tydens sy besoek met dié courant. Schoonraad het buite Kempton Park grootgeword. Sy vrou, Erna, kom van Groblersdal. “Akademie is eerste prioriteit. Ek het met die VRL van Hoërskool Swartland gepraat en gesê ons streef na 'n syfer van 80% matriekvrystelling. Al is jy hoe goed in rugby. Jou kinders kan nie eendag rugbyballe eet nie. Daar is min mense soos Bakkies Botha wat gelukkig is om soveel uit rugby te verdien. “Maar sport is ook baie belangrik. Dit is waar ek ‘n kind se kop swaai vir die akademie.” Hy sê verhoudinge met die kinders is ononderhandelbaar. “Ek het nog nooit gehoor van ‘n kind wat jou teleurstel as jy 'n goeie verhouding met hom of haar het nie.” Schoonraad sê: “In Suid-Afrikaanse skole is rugby baie belangrik en die skool se rugby moet sterk wees. Dit help weer om kinders wat goed is in netbal en hokkie ook na die skool te lok.” Wou jy altyd Kaap toe kom? “Ek het eintlik Oor die verskille tussen gedink ek sou lekker in ons huis in Pretoria gaan hom en sy huidige skoolwoon. Maar ek het nie beheer oor my lewe nie. hoof, Coenie Venter wat Die Here het beheer. Ek is hierheen gestuur om 'n vanjaar as die beste skoolverskil te maak.” hoof in die land aangewys Gevra of hy geweet het van die hofsake en is, sê Schoonraad dat hulle mediadekking oor die gebeure tussen die huidige Nuwe skoolhoof van die Hoërskool Swartland, Justus Schoonraad. mekaar goed aangevul skoolhoof en die vorige voorsitter van die beheerhet. “Coenie doen en werk self baie hard terwyl ek liggaam. “Ek het niks geweet van die onaange- teer en “dissipline is vir my baie belangrik”. Schoonraad, wat sy BEd-graad in onderwys- meer laat werk.” name gebeure nie. Ek lees nie die Huisgenoot nie.” In sy vrye tyd hou Schoonraad van twee dinge bestuur gedoen het, sê hy het met die personeel Hy meen die onderskeie pligte van die beheerliggaam en skoolleierspan is eintlik dat akademie van Swartland gesels en “ná die afgelope 48 uur is .“Ek speel graag 'n potjie gholf en hou van fotograen verwante sake onder die skoolhoof en leierspan ek baie opgewonde en beïndruk met die ongeloof- fie. My kamera is altyd by my. Ek neem graag die natuur af. val en die res van die sake en buitemuurse aktiwi- like kwaliteite op die personeel. “My vrou doen graag naaldwerk en sy lees baie. “Alle lof aan mnr. Dirk Marais. Hy het skitteteite weer grotendeels onder die beheerliggaam. rende werk hier gedoen en dit blyk ook uit my ge- Ek lees ook 'n paar boeke in die jaar, maar nie op “Dit is ook hoe die wet dit voorskryf.” “Ek is baie stabiel en kalm en hanteer sake sprekke met die personeel. Ek gaan net voortbou die skaal wat my vrou doen nie. Hy het ook nog altyd graag sport gedoen. “Op holisties en raak nie emosioneel voor 'n oplossing op die goeie werk van hom en sy voorgangers soos ‘n stadium het ek 13 sportsoorte kon doen omdat mnr. Gary Jordaan.” gevind is nie. Ek bly ook nie kwaad nie. Ek het nie dit lekker is sonder om eintlik daarin te presteer.” So wat gaan jy verander? tyd daarvoor nie. Lees volledige onderhoud op die internet. Sien “Ek gaan aanvanklik die status quo handhaaf en Sy vakgebiede is geografie (aardrykskunde) en wiskunde. Hy het die dissipline by Witteberg han- dan dinge mettertyd verander soos ek sien nodig skakel op dié courant se facebook-blad.

"Nog nooit gehoor van ‘n kind wat jou teleurstel as jul 'n goeie verhouding het ."

Ds Lafras Moolman se legende leef voort

Oud-studentebond hernu ou vriendskappe

Auden Julies het groot gholfdrome

NUUS • NEWS

30 November 2016


NUUS • NEWS

2

30 November 2016

Optog:

Malmesbury se strate is Saterdag gevul met die klanke van 'n orkes en gepaardgaande optoggangers wat deur die dorp se strate beweeg het. Dié optog, onder leiding van MSO, het die inwoners se aandag gevestig op die afskop van die 16 dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders. Kersvader en sy helpers het ook die kinders gegroet en geskenkpakkies uitgedeel.

Bouwerk aan Piketberg-paaie begin Alternatiewe roetes sal eersdaags op Piketberg gebruik moet word, wanneer herstelwerk aan paaie in en rondom die dorp gedoen word. Die verbindingspad tussen die verlenging van Langstraat (uitgang in N7-rigting Kaapstad aan PPC se kant van Piketberg-dorp) na Velddrif se pad bo-kant PPC gesluit sal wees vanaf Desember 2016 tot Junie 2017 vir herstelwerk. Die pad word herbou en ook heelwat breër gemaak. Die beplanning is dat hierdie pad en die Velddrif Piketberg pad teen Junie 2017 klaar moet

Goue Aar:

Op 23 November het ‘n oorhandigingseremonie deur Slimsun, by Goue Aar Tehuis op Malmesbury plaasgevind. Slimsun het verskeie goedere aan die Tehuis geskenk, as deel van hul Sosio-ekonomiese Ontwikkelingsdoel. Dit het onder andere ingesluit: ‘n Hospitaalbed, beddegoed en kombuistoerusting en het gepaard gegaan, met ‘n geskenk vir elke inwoner en heerlike eetgoed tydens teetyd.

wees. Die bouwerk aan die Piketberg Porterville pad het vandag begin. Die PPC pad tussen die N7 en PPC se hoofingang sal oop wees vir die publiek en ook die pad verby Org de Rac. "Ons is baie dankbaar vir die opgradering van ons paaie en hierdie ongerief sal klein wees teen die heerlike vooruitsig van ‘n nuwe pad. "Die alternatiewe paaie sal deur padborde aangedui word," sê munisipale bestuurder, Hanlie Linde.


NUUS • NEWS

3

30 November 2016

•GRAFSTEEN TUSSEN ANDER PIONIERS BY MOEDERKERK

Ds Moolman se legende leef voort 'n Geliefde oudleraar van die Swartland NGgemeente op Malmesbury wat vroeër vanjaar op 91 oorlede is, se as en grafsteen staan nou saam met dié van ander oud-leraars op dié kerk se terrein. Ds. Lafras Moolman, 'n boorling van Port Elizabeth, is in 1951 in die moedergemeente georden en het vir tien jaar hier gewoon voor hy ook in diens van die Vishoek- en Rawsonvillegemeentes en eerste leraar van Welgemoed was. Op Rawsonville is die tehuis van bejaardes onder sy leiding opgerig en is dit ook na hom vernoem. Die Nasionale Orde vir Voortreflike Diens is in 1992 deur die Kanselary van Ordes aan Moolman toegeken en in Pretoria deur die destydse staatspresident, F.W. De Klerk, oorhandig. Hy is as derde leraar na Swartland beroep in die plek van ds. Nick Treurnicht, wat 'n beroep na Riebeek-Kasteel aanvaar het. Sy medeleraars was ds. Willie Landman en ds. J.G. du Plessis. Moolman het Landman later ook opgevolg as tweede direkteur van Inligting van die Nederduits Gereformeerde Kerk. Sy een seun Tommy, mede-eienaar van die Tomis Abattoir-groep, vertel hulle het in die ou pastorie in Sarel Cilliersstraat tussen Arcadia- en Moorreesstraat gewoon. Hy onthou'n amandelboom en 'n swaai wat sy oupa daar gebou het. Tommy was in Sub A in Laerskool Swartland toe sy pa in 1961 die beroep

na Vishoek aanvaar het. Hy vertel hy is op Malmesbury gebore en deur dr. Gordon Atta gevang. Hy was die middelste kind met 'n ouer suster, Miemie, en 'n jonger broer, James. Met die geboorte van sy broer (twee jaar jonger) was daar komplikasies en is sy moeder, 'n nooi Kriel van Riviersonderend, oorlede. Sy het baie bloed verloor en die ambulans wat die bloed uit die Kaap moes bring, het 'n ongeluk gemaak. Ds. Moolman was later ook buitelandse sekretaris van die NG Kerk veral gemoeid met sendingaksies in Malawi, die destydse Rhodesië, Mosambiek en Botswana. Hy het op verskeie liggame gedien waaronder die Suid-Afrikaanse Mediaraad, die Kommissie van Christelike Publikasies, Raad van Christelike Opnames, Streekraad vir Europese Immigrasie, die Bybelgenootskap en vele meer. Ds. Moolman het aan die engelse Hoërskool Grey in Port Elizabeth studeer alvorens hy sy teologiese studies op Stellenbosch voltooi het. Tydens sy jare by Swartland is die kerksen-

Adviesforum vergader ‘n Vergadering, aangebied deur die Swartland Munisipale Adviesforum, vind op Dinsdag 6 Desember om 14:00 by die Malmesbury Stadsaal plaas. Die munisipaliteit nooi alle inwoners uit om die vergadering by te woon. Die doel van die vergadering is om inwoners in te lig oor die huidige denke ten opsigte van die nuwe vyf jaar strategie vir die Swartland.

Inwoners kry ook die geleentheid om voorstelle te maak en kommentaar te lewer. Inligting oor die jongste wysigings aan die Swartland Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk word gedeel. Meer oor die derde generasie Geïntegreerde Afvalbestuursplan van Swartland Munisipaliteit (aanbieding deur Jan Palm Consulting) sal ook voorgelê word.

Bo: Tommy Moolman, Ds. Lafras Moolman se seun, by sy grafsteen. Inlas: Ds. Moolman trum ontwikkel met die ouditorium en Sondagskool-klaskamers. Met die toekenning van die Orde vir Voortreflike Diens (Silwer) het die motivering onder meer melding gemaak van sy “ fyn sin vir diplomasie asook die besonder bekwame en suksesvolle manier waarop hy sy roeping op 'n breë terrein aangepak het.” Ook dat hy 'n “goeie onderhandelaar” was en deur die destydse minister van buitelandse sake, Pik Botha, versoek is om die VSA as lid van 'n drukgroep teen sanksies te besoek.

“Vir hoogstaande verdienstelikheid deur voortreflike diens in die algemene openbare belang, word Die Orde vir Voortreflike Diens, Silwer, toegeken aan ds. Lafras Moolman.” Hy is ook deur die Maatskappy vir Immigrasie (MVI) met 'n goue toekenning vir sy diens vereer. Ná sy eerste vrou se dood, is ds. Moolman met Elaine, 'n nooi Visser van Richmond, getroud. Sy is in Desember verlede jaar op 85 oorlede. Moolman het sy laaste jare in die Helderberg Village-aftree-oord op Somerset-Wes deurgebring.


NUUS • NEWS

courant

30 November 2016

dié

4

Moenie jou blindstaar teen ander se geslote deure Ons lees in vandag se daaglikse koerante oor die gebeure teen vroue en kinders. Dit is sekerlik nie iets nuuts nie, maar met menseregte en die bewusmaking van vroue- en kinderregte, kom hierdie dade meer tot die voorgrond. Om hierdie situasies en gebeure hok te slaan, sit nie in een of twee persone se broek nie. Dit neem 'n gemeenskap om na mekaar om te sien, mekaar te beskerm en mekaar se beste belange op die hart te dra. Ons is nou in die tydperk waar ons reflekteer oor die afgelope jaar se gebeure. Ons onthou, ons dink en ons gedenk. Ons leef nader aan familie, want die Kerstyd bring dit outomaties te weeg. Ons besef nou weer opnuut hoe kosbaar die lewe is. Dit is tragies dat daar dinge in ons gemeenskappe gebeur waaroor ons ons koppe wil laat sak. Kinders en vroue is net so belangrik soos al die ander lede van die gemeenskap. Hoekom moet hulle dan soveel keer die onderspit delf? Kinders is ons toekoms. Hulle is weerloos. Dit is ons almal se plig om te verseker dat hulle beskerm word. Moenie net jou rug draai as jy sien iets gebeur êrens nie, kontak die nodige owerhede om in te gryp. Moenie blind wees vir dit wat rondom jou aangaan nie. Jy sal nooit weet wat agter ander se geslote deure gebeur nie.

Dis Goeie Nuus

Dr. Andrew Bosman

Voordat die seun van die mens kom

Die koms van die Here Jesus Christus na hierdie wêreld word hierdie tyd van die jaar gevier. Of dit die werklike periode van tyd was waarin die Here na hierdie aarde gekom het, is nie nou die onderwerp nie maar Sy koms was voorspel, en Hy het in die volheid van die tyd gekom. Terwyl Jesus op aarde was het Hy aan sy dissipels gesê dat hulle die goeie boodskap van die koninkryk van die hemele het naby gekom, moet gaan verkondig. Die twaalf dissipels het mag van die Here Jesus ontvang oor onreine geeste, om hulle uit te dryf, en om elke siekte en elke kwaal te genees. Hulle moes na verskillende dorpe gaan en die siekes gesond maak en die mense groet. As die huis dit waardig was moes hulle hulle vrede daarop laat kom, maar as dit nie so was nie moes hulle die stof van hulle voete afskud teen daardie plek. Hulle het ook gehoor dat dit met hulle moeilik sal gaan en hulle sal vervolg word, maar hulle moet volhard, en dan hulle na ‘n ander stad gaan, want hulle sal nie klaar kry met die stede van Israel voordat Jesus weer kom nie. Die kom van Jesus, sy wandel, lyde, dood, opstanding, hemelvaart en weerkoms is ‘n geheel, ons vier Sy koms, maar ook Sy wederkoms, is ons gereed om Hom te ontmoet?

Soete sukses vir Darling Sweet

As een van altesaam 33 finaliste by die Premier se gesogte Entrepreneurskapserkenning Toekenningsgeleentheid (PERA), het Darling Sweet vanjaar tweede in sy kategorie, Opkomende Landelike Besigheid gekom. Die geleentheid wat in 2013 deur die departement van ekonomiese geleenthede en toerisme geloods is, het op 23 November by die Century City-konferensiesentrum plaasgevind. Vanjaar is 333 inskrywings ontvang met prysgeld van oor die R2 miljoen op die spel. Darling Sweet is in 2013 deur Frits van Ryneveld en Hentie van der Merwe op Darling begin, nadat hulle besluit het om ‘n toffiefabriek oop te maak. Hulle visie én missie was om ‘n

reeks hoë-kwaliteit toffies met tradisionele metodes te produseer. In 2014, het hul eerste drie geure, naamlik Tannie Evita’s Classic, Honey & Salt, en Sour Fig op die rak verskyn. Sedertdien het Darling Sweet 18 voltydse werknemers in diens geneem. Vir hulle is die geheim tot sukses harde werk, fokus en absolute fokus op die kwaliteit van hul produk. “Sukses is nie slegs ‘luck’ nie, dit vat ure se agter die skerms werk en konsentrasie. Ons het ook ’n wonderlike span wat geleer het om te kan saam werk vir ’n gemeenskaplike doel,” voeg Frits by. Hulle het tans twee produklyne en bemark en verkoop ook plaaslike produkte onder die Darling Sweet handelsmerk, wat nege toffiegeure, drie toffiesmere, heuning en fleur de sel insluit. Daar is egter groot planne om hul produk uit te brei. Hul nuutste geskenkboks, is die afgelope naweek by die Kamer Irene bekend gestel. Hulle is ook aktief betrokke in die gemeenskap. “Een van ons hoofdoelwitte van Darling Sweet is om werk te skep vir die Darling gemeenskap, asook om loopbaangeleenthede en vaardigheidsontwikkeling te vestig. Ons kan ons eie land en ons eie ekonomie red.” Vir nou fokus hulle hard op al die ekspo’s van volgende jaar en bekyk ook die internasionale mark.

Frits van Ryneveld en Hentie van der Merwe is die trotse eienaars van Darling Sweet, wat 'n tweede plek in die Premier se entrepreneurstoekenning in die Opkomende Landelike Besigheid-afdeling ontvang.


NUUS • NEWS

30 November 2016

5


NUUS • NEWS

6

30 November 2016

Oud-studentebond gee ou skoolvriendskappe nuwe lewe 'n Splinternuwe nuutjie het pas, na 18 maande se harde werk en bloedsweet, die lig gesien: die Hoërskool Swartland Oud-Studentebond. Drie oud-leerders het 'n behoefte in die skoolmondering gesien en tesame met die aanvanklike idee van Johann Spies, onderwyser by Hoërskool Swartland, ‘n besluit geneem om die behoefte in ‘n realiteit te omskep en sodoende 'n bydrae tot hul alma mater te kan maak. ‘n Interim-bestuur bestaande uit, Hendrik Spies, William Koch en Wilhelm Sadie is verkies, en die harde werk is begin om Hoërskool Swartland se Oud-Studentebond (hierna “die Bond”) te stig. Verskeie maniere is ondersoek hoe om dié nuutjie te bedryf en daar is besluit dat die Bond as 'n onafhanklike entiteit bedryf sal word, met sy eie identiteit, grondwet, besluitneming en bankrekening. Volhoubaarheid was ‘n groot besprekingspunt vir dié drie oud-leerders en daarom is die besluit geneem om 'n betroubare sagteware-diensverskaffer, Alumnet, te nader. Alumnet skep alumni webtuistes en het verskeie skole soos Paarl Boys' High, Paarl Girls' High, Bloemhof, Boland Landbou,

Paarl Gimnasium, Oakdale, Affies, Jeppe, Grey College Bloemfontein, Paul Roos Gimnasium en vele meer op hulle boeke. Nou kan die naam van Hoërskool Swartland ook by dié lys gevoeg word. Die webtuiste dien as 'n veilige platvorm waar oud-studente, ondersteuners en vriende drade kan optel en 'n netwerk van ondersteuners kan skep, met die doel om Hoërskool Swartland en die Bond se lede te baat. Hier kan jy na 'n spesifieke jaartal se oud-studente soek, jou klasmaats opspoor, sien wat hulle doen, waar hulle hulself bevind, hul kontakbesonderhede verkry, met mekaar kommunikeer en vele meer. Jy kan altyd op hoogte van sake wees met geïntegreerde en opgedateerde kalenders. Die stelsel kan ook e-posse, sms'e, en kennisgewings oor die Bond aktiwiteite aan al die lede stuur en video's en foto's kan op stelsel gekyk word. Nuusbriewe sal ook hier geplaas word vir maklike toegang oor die skool se geskiedenis en gebeure. Die program sal ook gebruik word om in die toekoms reünies en verskeie funksies te reël om weer op so 'n manier klasmaats van ouds bymekaar te kry. Dié netwerk kan ook voordelig vir die individu of sakeman wees, aangesien jy nie net met ou vriende weer in kontak kom nie, maar ook sakeondernemings kan adverteer en ou vriende in spesifieke loopbane kan kontak. 'n Webwerf-winkel is ook in die pyplyn,

waar allerhande Oud-Bond klerasie en memorabilia aanlyn te koop sal wees. Dit is gebruikersvriendelik en ingestel op die gebruiker se persoonlike behoeftes. Hul slagspreuk is nie verniet "We preserve memories through technology" nie en daar is reeds 5 000 name en inligting van oud-studente op die stelsel gelaai. Dit is vir die Bond uiters belangrik dat die skool baat vind by al die projekte wat hulle vir die toekoms beplan. "Die Bond moet ‘n daadwerklike verskil in die skool-gemeenskap maak en Hoërskool Swartland bystaan om die prestasies van dié skool nog verder uit te brei. Al die fondse wat deur die Bond geïn word, sal in die skool en gemeenskap teruggeploeg word," vertel die interim-bestuur. Soos genoem het die Bond op hede ‘n voorlopige interim-bestuur. ‘n Volledige en funksionerende bestuur sal by die eerste Bond vergadering op 22 April 2017 verkies word. Tot dan staan Spies in as voorsitter, Koch as onder-voorsitter en sekretaris en Sadie as tesourier. Die interim-bestuur het ook vir Annemie Lourens as argivaris ge-koöpteer. Gaan loer gerus na die stelsel by https//:swartland.alumnet.co.za en dateer jou inligting op. Video’s en foto’s sal binnkort beskikbaar wees asook ‘n volledige onderhoud met die nuut-aangestelde hoof, Justus Schoonraad, wat op 1 Januarie 2017 by die skool aansluit.

Uit die pen van die voorsitter...

Beste oud-leerder, ondersteuner en vriend van Hoërskool Swartland Dit is met groot opgewondenheid en dankbaarheid dat ons vandag die Hoërskool Swartland Oud-Studentebond (“die Bond”) amptelik bekend maak. Ons is opgewonde oor die pad vorentoe en dankbaar vir die rol wat Hoërskool Swartland (“HSS”) in elke oud-student, ondersteuner en vriend se lewens al gespeel het óf nog in die toekoms sal speel. Die Bond se oprigting het sy oorsprong uit ‘n jare-lange behoefte om ‘n onafhanklike en volhoubare wêreld-wye netwerk van oud-studente, ondersteuners en vriende van HSS op een platvorm bymekaar te bring ter voordeel en ondersteuning van ons alma mater en mekaar. Die Oud-Leerder en Ondersteunersklub of “OLOK”, soos dit algemeen bekend gestaan het, is met die Bond saamgesmelt om een liggaam te vorm. Ons nooi alle oud-studente, ondersteuners en vriende van HSS uit om ons Facebook blad te “like” en aan te teken op ons webtuiste by https://swartland.alumnet. co.za met volgende stappe: 1) Tik u huidige e-pos adres in en kliek “wagwoord vergeet”. U sal dan ‘n e-pos ontvang om u eie wagwoord te registreer en u het dan toegang tot die webtuiste. 2. Indien u nie ‘n e-pos ontvang nie, moet u op die webtuiste registreer voor u kan aanteken. Die eerste vergadering van die Bond sal op 22 April 2017 te Malmesbury plaasvind en meer inligting daaroor sal op die stelsel se “aankondigings” bekend gemaak word. Indien enige oud-student, ondersteuner of vriend van HSS meer inligting oor die Bond versoek of ‘n finansiële bydrae tot die Bond wil maak, kontak ons gerus by swartlandbond@gmail.com. Indien enige van die bogenoemde nie toeganklik is nie, kan ‘n skrywe aan die Bond gerig word by Posbus 26, Malmesbury, 7299. Oud-Bond groete, Hendrik Spies

Hoe werk die webtuiste? https://swartland.alumnet.co.za

Teken in: Hoe die stelsel lyk as jy hom oopmaak. Vul jou epos-adres in en kliek op “wagwoord vergeet”, indien jy dan nie ‘n wagwoord ontvang nie, kliek op die “nog nie geregistreer nie”-skakel. Profiel: Hier kan jy heel onder kies om gelys te word in “Memberzone” wat dan vir jou onder die “Netwerk” skakel sal vertoon. Indien 'n gebruiker byvoorbeeld iemand soek wat ‘n loodgieter, sal hulle daar gelys wees – as die persoon gekies het om gelys te word – daar word geen persoonlike inligting openbaar nie. 'n Epos sal dan aan die loodgieter gestuur word wat aandui dat iemand na hom gesoek het.

Forum: Dan is daar natuurlik ook die borge waarna ‘n mens kan gaan loer. Kalender: Die kalender (regs) sal jou op hoogte van al die gebeure hou. Vriend: Die "verwys ‘n vriend"-skakel sal jou toelaat om 'n klasmaat na die tuiste te verwys. Hier lys

dit almal in jou jaargroep wat nie epos-adresse by het nie. 'n Epos sal deur die webtuiste na hulle gestuur word om hulle te vra om deel te word van die stelsel.


NUUS • NEWS

7

30 November 2016

Wees altyd op die voorpunt van gebeure en raak deel van ons Facebook-blad by @diecourant.


NUUS • NEWS

8

30 November 2016

Pick n Pay Riebeek-Wes hou groot eerste makietie Pick n Pay Riebeek-Wes het op 25 November hul eerste verjaarsdag gevier nadat die winkel hul deure ‘n jaar gelede vir ‘n opgewonde publiek oopgemaak het. Dit was ‘n besonderse opwindende jaar, vertel die bestuur. Sedert die bestaan van Pick n Pay Riebeek-Wes se spoggerige nuwe winkel, is baie goeie groei getoon, juis danksy hulle nou baie meer vir hul kliënte en voornemende kliënte kan bied. Die jaar was vol hoogtepunte. Volgens die bestuur, is dit altyd lekker om in ‘n nuwe gebou te werk. Die afgelope jaar se uitstekende groei, het egter die nuwe gebou en die hele ontwikkeling absoluut die moeite werd gemaak. Pick n Pay Riebeek-Wes het in hul eerste bestaansjaar die Jaggernaut-prys losgeslaan, nadat hulle die beste groei in verkope en aankope in die hele Pick n Pay-groep reg oor die Wes-Kaap getoon het. Die eienaars het boonop as gevolg van hul goeie groeisyfers, ‘n vakansie na die eksotiese Zanzibar-eiland gewen, wat ‘n absolute bonus is. Van die grootste uitdagings was om die vertroue by hul kliënte te waarborg en kliënte die versekering te kon gee dat beter diens in die nuwe gebou gelewer sal word. Vertroue is ook in die Pick n Pay Brand gewaarborg en word beloof om nie daardie vertroue te breek nie.

Eienaars Nicky en Ann-Doree Koegelenberg.

Daar word nie regtig volgens een of ander filosofie gewerk nie. Vir Pick n Pay Riebeek-Wes, kom alle kliënte altyd eerste en almal is vir hulle spesiaal, maak nie saak hoe groot of klein die inkopies is nie. Vir hulle is die sleutel tot sukses, harde werk en om baie tyd en ure in hul produk en besigheid te spandeer. Hulle is betrokke by die gemeenskap en kliënte word gelukkig gemaak en gelukkig gehou. Om kliënte te oortuig om van hul diens en produk gebruik te maak, is eenvoudig. Dit wat Pikc n Pay Riebeek-wes nie beskikbaar het nie, word spoedig moontlik gekry. Met die Smart Shopper-kaart, kan kliënte baie geld deur die jaar bespaar en hul inkopies vir die komende feesseisoen met ‘n glimlag geniet. Met “Brand Match” hoef kliënte nie ver te ry vir beter pryse nie. Die winkel bied ook genoeg spasie om ‘n onvergeetlike inkopie-ervaring te bied. Verdere uitbreidings word in die nuwe jaar verwag. Kliënte kan uitsien na ’n PnP-drankwinkel op dieselfde perseel. Pick n Pay Riebeek-Wes bedank elke kliënt in die Riebeekvallei, asook al hul buitekliënte vir die afgelope jaar se ondersteuning. Hulle gee die versekering dat hul verhouding met kliënte net van krag tot krag sal gaan. “Dankie dat julle in ons glo. ‘n Geseënde Kersfees en ‘n Voorspoedige 2017.”


NUUS • NEWS

9

30 November 2016

Gee: Leerders van die Hoër-

skool Swartland, onder leiding van Interact (Junior Rotary) het besluit om ‘n verskil te maak. Alle leerders is aangemoedig om toiletware in te samel vir Aandskemering Tehuis vir Bejaardes. Daar is amper 800 leerders by die skool en binne een maand is 800 items bymekaargemaak. Vivien Saayman, hoof van Aandskemering, het die produkte by die skool ontvang. Die wenklas (wat die meeste items ingesamel het) is Graad 11A, onder leiding van hulle klasjuffrou, Madaleen Jordaan en hulle word eerskomende Vrydag met koek en koeldrank beloon.

•SONDAG LAASTE DIENS

O’Kennedy groet oesland Ná 38 jaar in die bediening, sien Ds. Johan O’Kennedy baie uit na ‘n permanente vakansie by die see. Sy laaste preek, sal op 4 Desember wees. Daarna trek hy en sy vrou Tertia na hul jarelange vakansiedorp, Sandbaai. Hy beskou homself as ‘n strandloper wat moontlik al 1000km langs die kus per voet afgelê het. Hy gaan binnekort baie kilometers daarby kan voeg. O’Kennedy het die Swartland Moedergemeente vir 31 jaar bedien nadat hy as jong predikant van Uitenhage uit die Oos-Kaap gestuur is. Hy beskou Malmesbury sy huis, nadat hy gedurende sy hele skoolloopbaan op 12 verskillende dorpe en stede gebly het. Sy pa, Dr. Kenney O’Kennedy wat op Moorreesburg groot geword het, was ook ‘n dominee wat baie rondbeweeg het. O’Kennedy is een van vyf broers, waarvan vier elk predikante is. Hy hou egter daarvan om rond te beweeg. Dis immers as kindsbeen in sy bloed. Hy het al gewonder of hy nie ander poste moes aanvaar of voor aansoek gedoen het nie. Tog is hy glad nie spyt nie. Sy kinders Nina, ‘n onderwyseres op Malmesbury en Johan, ‘n geoloog wat weer op pad is Antarktika toe, het op een plek grootgeword. Hy vertel hoe trots hy op hulle is. Hy en Tertia het onlangs hul 39ste huweliksherdenking gevier. Hy skryf sy suksesvolle loopbaan aan haar toe wat hom elke dag bygestaan het. “Sy het my baie gehelp as ek nie geweet het wat om nou te doen nie. “Tertia, wat ook onderwys studeer het, het as ‘n pastorale terapeut opgetree. Sy wil steeds kinders help wat veral in moeilike omstandighede groot geword het. O’Kennedy deel sy passie vir natuurlewe, avonture en sport. Hy sal binnekort die geleentheid kry om die land en sy kontinent te verken. Hy ry graag fiets en het al twee keer die Comrades gehardloop. Hy het ook al ‘n paar keer die Visrivier Canyon gaan stap.

die Here mense se lewens verander het, voeg hy by. “Hy was ook baie bly toe die gemeentelede hom as jong predikant aanvaar het.” Dit was vir hom lekker om te preek en mense te vertel van die Here. En vertel ook hoe lekker hy saam met sy kollegas gewerk het. Hy sal eendag weer betrokke wil wees by kerklike dienswerk. Vir nou wil hy eers sy “permanente vakansie” geniet, waar hy tyd het om tyd met sy vrou, kinders, famillie en vriende te spandeer. O’Kennedy het al vir ‘n paar kurusse gegaan vir predikante wat aftree. Een daarvan is Brug Predikantskap, waar hy gemeentes wat nie domiees het nie, help om ‘n dominee te kry. Hy sal moontlik ook Predikantsbegeleiding oorweeg waar hy die jong predikante help en bystaan. O’ Kennedy en sy vrou groet miskien vir Malmesbury. Sy kinders en hul eerste kleinkind, is egter ‘n groot rede hoekom hulle steeds baie van die plattelandse dorp sal sien. Links: Ds. Johan O'Kennedy saam met sy vrou Tertia en Wynand Steenkamp, hul kleinkind van sewe maande

Sy gunsteling sport is om te roei, waartydens hy elke aand in die “miljoenster hotel” op die rivieroewers kan slaap. O’Kennedy het gereeld ‘n toer onder gemeentelede na die Oranjerivier georganiseer. Hy sal graag nog eendag dié rivier verder wil roei en verken, vertel hy. O’Kenndey het baie hoogtepunte gedurende sy bedieningsjare op Malmesbury beleef. Die gemeente was sekerlik bestem vir hom en sy gesin. “Die eerste O’Kennedy wat uit Ierland in SuidAfrika gekom het, is in die Swartland Moederkerk se begraafplaas begrawe,’ voeg hy by.” Om vir ander mense iets te beteken, was ook baie bevredigend, vertel hy. “Dit was beslis ‘n hoogtepunt as ek sien hoe

Kersboomwense vir kinders Die 17de Kersfees funksie vir behoeftige kinders in die omgewing van Piketberg, vind vanjaar wéér op die 17de Desember plaas. Die geleentheid poog om dié feesseisoen vir 1200 geïdentifiseerde kinders spesiaal te maak en hulle met kersgeskenke en pakkies vol lekkernye te bederf. Daar word vanjaar ‘n beroep op inwoners gedoen om by die projek betrokke te raak en geskenke of lekkerpakkies vir die kinders tussen die ouderdomme van twee en 13 jaar oud te borg. Kinders se name saam met hul wense aan Kersvader, kan op die Kersfeesbome by Boland

Superspar en Shoprite gevind word. Haal die naam af, koop die item, draai die geskenk toe, en plaas dit weer onder die boom. Geskenke, lekkers, skyfies en koeldranke kan ook gekoop word. Hou ook dié kinders se gesiggies ingedagte wanneer jy volgende keer jou huis of waenhuis skoon maak en uitsorteer. Die geleentheid vind vanjaar weer in Rhinopark in Loopstraat op Piketberg plaas. Geskenke kan by Calendula str. No. 23 of by Bergrivier Munisipaliteit afgegee word. Skakel Ray van Rooy by 022 913 6054 of 083 657 9615 vir meer inligting.


NUUS • NEWS

10

30 November 2016

IMPORTANT NOTICE FORM 5

NOTICE OF APPLICATIONS FOR LIQUOR LICENCES IN TERMS OF SECTION 37(1) OF THE WESTERN CAPE LIQUOR ACT, 2008 [Reg. 10(1)] Notice is hereby given that the following applications for liquor licences have been lodged with the Western Cape Liquor Authority (the Authority) and with the designated liquor officers at the indicated South African Police Services offices. The applications concerned may, up to and including the 28th day from date of this notice, upon request and free of charge, be inspected by any person, at the offices of the Authority or the designated liquor officer listed hereunder. Copies of the application can be obtained from the Authority after payment of the prescribed fee. Representations must be lodged in writing with the Authority and the designated liquor officer in accordance with section 39 of the Act.

VORM 5

KENNISGEWING VAN AANSOEKE OM DRANKLISENSIES INGEVOLGE ARTIKEL 37(1) VAN DIE WES-KAAPSE DRANKWET, 2008 [Reg. 10(1)] Hiermee word kennis gegee dat die volgende aansoeke om dranklisensies ingedien is by die Wes-Kaapse Drankowerheid (die Owerheid) en by die aangewese drankbeamptes by die aangeduide Suid-Afrikaanse Polisiedienskantore. Die betrokke aansoeke kan, tot en met die 28ste dag vanaf die datum van hierdie kennisgewing, op versoek en gratis, deur enige persoon, by die kantore van die Owerheid of van die aangewese drankbeampte hieronder gelys, geïnspekteer word. Afskrifte van die aansoek kan by die Owerheid na betaling van die voorgeskrewe fooi verkry word. Vertoë moet ooreenkomstig artikel 39 van die Wet skriftelik by die Owerheid en die aangewese drankbeampte ingedien word.

IFOMU 5

ISAZISO SOKUFAKWA KWESICELO SEPHEPHA MVUME NGOKWECANDELO 37(1) LOMTHETHO 2008 ISAZISO [Reg. 10(1)] Isaziso siyanikezelwa ukuba ezi zicelo zilandelayo zamaphepha mvume otywala zifakiwe kwabasemaGunyeni ezoTywala eNtshona Koloni (abasemaGunyeni) nakumagosa ajongene nemiba engotywala kwii-ofisi ezixeliweyo zeeNkonzo zamaPolisa aseMzantsi Afrika. Izicelo ekubhekiselelwa kuzo zingakwazi kwiintsuku ezingamashumi amabini anesibhozo (28) ukususela ngomhla wesi saziso, xa eceliwe kwaye simahla, ziye kuhlolwa nguye nawuphi umntu okwi-Ofisi esemaGunyeni okanye yegosa elijongene nemiba engotywala elixelwe apha ngezantsi. Iikopi zesicelo zingafumaneka kwabasemaGunyeni emva kwentlawulo emiselweyo. Iingxelo ezixhasayo ezibhaliweyo ngokwecandelo 39 loMthetho.

No.

zingafakwa

kwabasemaGunyeni

nakwigosa

elijongene

nemiba

engotywala

Full name of applicant

Name under which business will be conducted

Address of the proposed premises

Kind of licence applied for

South African Police Services designated liquor officer office where the application has been lodged

Volle naam van aansoeker

Naam waaronder die besigheid bedryf sal word

Adres van voorgenome perseel

Tipe lisensie waarom aansoek gedoen word

Suid-Afrikaanse Polisiedienskantoor van die aangewese drankbeampte waar die aansoek ingedien is

Igama elipheleleyo lomfaki-sicelo

Igama ishishini eza kushishina phantsi kwalo

Idilesi yesakhiwo

Uhlobo lwephepha mvume olucelayo

i-Ofisi yeGosa elijongene nemiba engotywala yeeNkonzo zamaPolisa eMzantsi Afrika apho isicelo sifakwe khona

1.

Ntlhompheng Gladys Lefefa

Lefefa’s

Erf 9836, 9836 Masiphumelele Street, Phola Park, Malmesbury

Offconsumption

Malmesbury

2.

Shoprite Checkers (Pty) Ltd

Shoprite Liquorshop Moorreesburg

Erf 1223, MKB Centre, Shop 2, C/o Lang and Main Street, Moorreesburg

Offconsumption

Moorreesburg

3.

Dendospot (Pty) Ltd

Antebellum Winery

Moreson Farm, Antebellum Winery, Farm Number 03561, R46, Riebeek Kasteel

Micromanufacturing (Offconsumption)

Malmesbury

1506825/COU

Malmesbury Superspar Malmesbury

Malmesbury Superspar


NUUS • NEWS

11

30 November 2016

spog trots met blink nuwe voorkoms

Malmesbury Superspar spog vandag met ‘n splinternuwe winkel. Malmesbury Superspar wat sy deure in Februarie 2008 op Malmesbury geopen het, het nou byna agt jaar later ‘n totale gedaanteverwisseling ondergaan. Dít kom nadat mede-eienaars Albie Coetzee en Des Möller besluit het om die winkel uit te brei, op te gradeer en ‘n nuwe voorkoms te gee. Die ontwikkeling het op 4 Julie vanjaar afgeskop. Dit is byna ses maande later en kliënte word begroet met ‘n blink nuwe voorkoms en aangesig. Na baie vrae en navorsing, het Superspar besluit om op te gradeer om kompeterend te bly, nie te verouder nie, klante op Malmesbury te bied wat hulle wil hê en uiteindelike die voortbestaan van die winkel te verseker. Daar is vir byna drie tot ses maande vooraf beplan, wat strategiese sessies en baie navorsing geverg het. Die ontwikkeling sluit onder meer groter spasie in. Klante kan uitsien na ‘n groter vleisafdeling, ‘n uitgebreide en opgegradeerde warmkos-afdeling wat gemoderniseer is om aan alle voedselstandaarde te voldoen. Die bakkery is gekonsolideer

en die vrugte en groente-afdeling is ook groter. So is ander afdelings ook gekonsolideer en beter gestruktureer. Moments is vervang met ‘n nuwe en groter koffiewinkel, BeanTree Café. Die ontwikkeling sluit ook nuwe tegnologie, blink nuwe tille, nuwe teëls en ‘n nuwe laag verf in. Tot die parkeerarea se sekuriteit is opgeskerp. Daar is intussen meer personeel aangestel om die groter winkel en al die klante te kan akkommodeer. Van die grootste uitdagings was om steeds normaal operasioneel te wees. “Die proses is goed gekoördineer sodat die opgradering steeds vir die klante aanvaarbaar moes wees,” voeg Coetzee by. Slegs die koffiewinkel was tydelik gesluit. Superspar bedank al sy klante wat hulle gedurende die opgraderings getrou ondersteun het en begrip gehad het vir die ongerief, wat nou iets van die verlede is. Hulle bedank ook elke rolspeler, van die bouers tot die elektrisiëns. ‘n Groot dank en waardering is teenoor SKH Beleggings, die eienaars van die gebou uitgespreek.


12

NUUS • NEWS

30 November 2016

Neels Neels Neethling van Malmesbury boer al vir meer as 30 jaar in die Swartland. Neethling, wat vandag ‘n gemengde boerdery op Malmesbury en Colesberg bedryf, het as jong kind, ‘n melkkudde van slegs 12 beeste onder leiding van sy pa begin. Hy het vir twee jaar saam met sy pa op Saamstaan geboer voordat hy oorlede is. Dit is nou meer as 30 jaar later, nádat hy die boerdery oorgeneem het, waartydens sy kudde tot ‘n totaal van 8600 vroulike diere gegroei het. Saamstaan Boerdery melk vandag sowat 4000 koeie drie maal per dag op die plaas Môrester. Die veelsydige, tog nederige boer, lewer daagliks 130 000 ℓ melk. Hy is ook alleenvoorsiener vir melk aan Clover in die Wes-Kaap. Daar word 150 000 t se produkte op 16 plase van 8000 ha grond saam, gelewer. Dit sluit 130 000 ℓ per dag se melk en 25 000 t kleingraan per jaar in. Altesaam 1400 ha van sy plase is onder besproeiing wat hy onder spilpunte benut om ruvoer te maak vir sy beeste. Nóg ‘n verdere 400 ha opgeleide wyndruiwe is onder drupbesproeiing. Sowat 5000 ton rooi en wit wyndruiwe word aan Piekenierskloof en Overhex-kelder gelewer. Hy produseer ook lusern, mielies en koring op drie besproeiingsplase naby Colesberg. Neethling, ‘n pa van twee seuns en een dogter, se boerdery is beslis gediversifiseer. Hy produseer dus melk, wyndruiwe, mielies, koring, lusern, wintergraankuilvoer en mieliekuilvoer. Saamstaan-boerdery se koringopbrengs oor die afgelope 31 jaar was ‘n gemiddeld van 3 ton per hektaar. Volgens hom, was vanjaar nog die beste koringjaar in die 31 jaar sedert hy boer. Opbrengste van 4.4 t/ha tot 5.5 ton/ha is op verskillende lande verkry. Vir dié nederige boer, is die sleutels tot ‘n suksesvolle boerdery onder meer om ‘n goeie verhouding met sy werknemers te handhaaf. Dit is ook belangrik om die regte mense in sleutelposisies aan te stel. Goeie behuising speel volgens hom ook ‘n groot rol. Hy is nie net betrokke by boerdery aktiwiteite nie. Saamstaan Boerdery het ‘n paar jaar gelede die skool, Masekane Dagsorg, vir sy plaaswerkers se kinders geopen. Die kinders, wat se ouderdomme van tussen ses maande en Gr. R toe wissel, word elke dag van die plase met ‘n bus na en van die skool vervoer. Sy raad aan jong mense wat ook eendag op ‘n suksesvolle boerdery wil terug kyk, is om definitief na skool te gaan studeer. Indien jy nie grond besit nie, is sy raad om by ‘n groot boerdery opset aan te sluit. Hy stel ook voor om jou kant te bring. “Staan uit op alle vlakke en stap ‘n ekstra myl saam met jou mentor en probeer daardeur aandele in die groot boerdery te bekom,” voeg hy by. Hy herinner jong boere om altyd nederig en konserwatief te bly en nie te huiwer om by hul buurmanne in die omgewing te leer nie. “Jou buurmanne kan nie al 50 jaar verkeerd boer nie. En jy wen daardeur met die wete dat hulle al baie skoolgeld betaal het.”


NUUS • NEWS

13

30 November 2016

Neethling oor sy 30 jaar:

- meester-landbouer uit die Swartland Jurie de Kock ken die werkinge op die plase soos die palm van sy hand.

Neels Neethling in sy melkery waar hy sy dae spandeer.


NUUS • NEWS

14

Hoe gemaak met...

30 November 2016

...Desemberverlof in my tuin

Hierdie tyd van die jaar wonder jy of jy in Pretoria is wanneer jy deur Malmesbury ry, want dit is net blou Jakarandabome sover jy kyk, mooi bly maar mooi, jammer dat die mooi boom ook op die indringerlys geplaas is. Hierdie tyd van die jaar is maar ‘n gesukkel om jou tuin genoeg water te gee en die vog te bewaar, want dit is warm en winderig , daarom kan ek nie genoeg beklemtoon hoe belangrik dit is om jou tuin behoorlik met ‘n deklaag te bedek nie (kompos / bas). Werk ook “Stockosorb” in jou gond in, dit help baie . Ek kry baie navrae die tyd van die jaar oor ‘n verskeidenheid tuinplae, maar die volgende drie is huidiglik die grootste sondaars: 1. BLAASPOOTJIES (Thrips): Dit is ‘n baie klein insek wat van amper deurskynend wit in die nimfstadium tot pikswart in die volwassestadium , plante aanval. As jou rose se blomknoppe nog in die amper blom stadium lyk of dit sonbrand opgedoen het en nie wil oopgaan nie, kan jy maar inspeksie doen. Ander plante se blare “rol” toe (dit lyk amper soos ‘n samoosa) met die goggas binne in. 2. ROOISPINNEKOP (Red spidermite): Hierdie is ook

‘n baie klein insek (amper mikroskopies) wat aan die onderkant van plante se blare wegkruip en die plantsap uitsuig, die blare kry so ‘n “sout en peper” voorkoms op die bokant en soms kan die fyn spinnerakweb tussen stingel en blare gesien word. 3. SNYBEKKEWER / WINGERDKALANDER: Dit is ‘n vaalgrys tot ligswart kleinkewer wat plante se blare vreet dat dit lyk soos iets wat met donshael geskiet is, hulle kom snags uit en bedags skuil hulle in die grond rondom die plant wat gevreet word. Indien jy probleme met enige pes of plaag in jou tuin ondervind, bring ‘n paar blare of ‘n takkie of selfs van die insekte in ‘n verseëlde houer saam na jou kwekery en ons sal die regte middels aanbeveel wat jy kan gebruik. (Maak ook ‘n lysie van produkte wat jy reeds by jou het) Indien jy tuisbly die vakansietyd, geniet jou tuin, indien jy weggaan sorg dat iemand bekwaam ‘n ogie hou oor jou tuin. Geseënde Kersfees en voorspoed vir 2017 Tuingroete tot einde Januarie 2017 George Retief


NUUS • NEWS

15

30 November 2016 DIENSTE SERVICES ABC Partytjies – Jy kies die tema, ons doen die res. Ook verhuring van dekor en springkastele. Elsa 078 544 2038of elsa@abcpartytjies.co.za #2393 --------------------------------GESOEK WANTED AANDAG!!!!! WELKOM MEUBELS: Op soek na goeie tweedehandse meubels, breekgoed, potte, panne, linne, ensovoorts. Oorkant Cash Crusaders. Kontak 022 487 1547/084 794 7528 #2005 --------------------------------TE HUUR TO LET Kantoorspasie te huur in Malmesbury - 200m². Kontak 078 801 8137 vir meer besonderhede of om te besigtig #2123/55 ------------------------------TE KOOP FOR SALE CLIVIAS - Geel en oranje/ rooi. Kontak: 022 482 3753 of 076 305 1429 #3224 ----Miniatuur Pinchers "Bokkie"Hondjies - drie tewe en een reun. Twee jaar oud - Prys @ R8000 (almal). Kontak 084 569 7742 #3225 ----Miniatuur Pinchers "Bokkie" hondjies - Nege weke oud. Tefies @ R2000 en Reuntjies @ R1800. Kontak 084 569 7742 #3226 ----Gekomposteerde mis te koop tot einde November. 50kg sakke, R40/sak,aflewering ingesluit, minimum bestellings van 10 sakke. Skakel Laetitia Walters 082 780 9422 #2768 ----Stokvis Fillette @ R200/ boks; Stokvis porsies @ R150/boks; Stokvis @R55/kg asook Snoek. Visvingers en Viskoekies @ R45/kg. Skakel 022 487 3265 / 084 250 2460 #2871 --------------------------------GELUKWENSINGS CONGRATS

Lilah "ANGEL" JANZA – 1 Desember - Geluk pappa se "prinsessie" en mammie se "baby". Ons engelkind. Baie lief vir jou. Pappa, Mammie en Quwin #3227 ----Geluk Lilah. Mag God jou ryklik seën. Baie lief vir jou - Merltine #3228 ----Nanna se kind baie geluk met jou verjaarsdag. Mag God jou nog baie jare spaar met jou babbelbekkie. Lief vir jou #3229 ----Dankie Here vir die sonstraal in ons lewe. Mag U haar nog vir vele jare spaar. Ontsettend baie liefde - Tietie en Caleb #3230 --------------------------------

DARREL BAADJIES 21 op 3 Desember- Baie geluk met jou verjaardag. Mag die Here jou seën – Liefde jou suster Bokkie, Tom, Lauren, Rochelle en Juhane #3233 ----Geluk met jou mondigwording – Van : Mamma en Pappa. Ons is baie lief vir jou #3234 -----------------------------------

Liewer laat as nooit. Van: Hessie #3243 -----------------------------------

MYLEIGH FRANIQUE JOSIAS – Raai wie word Drie? Baie geluk. Mamma en Pa is baie lief vir jou, en bly so soet soos jy nou is - Mamma en Pa #3231 ---Drie jaar oud op 30 November – Hoop Liewe Jesus skenk jou baie verjaarsdae. Baie lief vir jou – Ouma Sheila, Oupa Jan en Morné #3232 ---------------------------------

LINZÉ – Vier Jaar oud op 28 November. Baie geluk met jou verjaardag. Liefde van Mammie, Daddy, Ma, Pa en Alrene #3235 ---------------------------------

CHANTEL BOOYSEN 18 op 1 Desember – Geluk met jou verjaardag. Prediker 12 vers 1 – “Dink aan jou Skepper ….” Van jou vriendin Rochelle #3236 ---------------------------------

TRISTAN PAPIER – Geluk met jou sewende verjaardag op 1 Desember. Liefde – Mammie, Daddy, boeties en almal wat jou liefhet #3237 ---------------------------------

KEISHA MEYER - Hoop jy het lekker verjaar op 27ste November – Liefde : Mammie, Pappie en Devo #3238 ---------------------------------

HEZIRON-LEE HENRIC VAN STADEN - 28/ 11/ 2016 het jy 18 geword. Baie geluk. Van : Mama, Witny en Eugene #3239 ------------------------------------

EDWINA HERRINGS. Geluk met jou verjaars-dag op 18 November. Wens jou alle geluk en voorspoed toe – Jou ma Doreen, Jaydean en Gino #3240 ----It was your birthday with well wishes and surprises. May God bless you abundantly. Love : Fenna, Johaynnen and Lee-Hagen #3241 ----Geluk met Mammie se verjaarsdag. Mag daar nog vele jare wees – U seuns, Kevin, Chriswin en Kaylim #3242 ----Geluk met jou verjaardag. Hoop jy het dit geniet.

ROSELINE HENDRICKS – Geluk met jou verjaarsdag op 29 November. Geniet jou dag en lees Spreuke 31: 10-18 – Theresa, Carlo en kinders #3244 ----Geluk met Mammie se verjaarsdag. Mag daar nog vele jare wees. Geniet Ma se dag. Van u seun, Anwhar #3245 ----Geluk vriendin met jou verjaarsdag. Mag God jou ryklik seen en nog vele jare spaar. Van: Foenkel, Doreen en Edwina #3246

Alles wat mooi is op jou lewenspad – Marius, Landie en gesin #3257 ----Geluk met jou verjaarsdag. Mag God jou nog baie jare uitspaar. Liefde – Ma Florence, kinders, susters en broers #3258 ----Baie geluk “Hanna” met jou 50ste verjaardag. Mag God jou seën – Theresa & Muller gesin #3259 --------------------------------

Raai wie word 45?? Mr Bands – RICHARD BIKKIES. Baie mooi dag – Mary, Mammy, Macleron en Marony #3260 --------------------------------

----29 November is Mammie n jaar ouer. Ons wens Mammie alle geluk, voorspoed en gesondheid toe. Van: Muriël, Kylo en M.J #3247 --------------------------------VANASHREE - Baie geluk met jou twaalfde verjaardag op 28 November. Ek is baie lief vir jou - Jou Pa Kevin #3261 --------------------------------MARIA WILLIAMS (Basson) – 83 Jaar op 30 November – Mammie, ons bid vir goeie gesondheid en krag vanaf ons Hemelse Vader – Jou dogter Florencia en Steven #3248 ----Mammie Ria, baie geluk. God se rykste seëninge op jou 83ste verjaarsdag. Edwin, Aldean, Mellnecia & Loren #3249 ----Aan ‘n groot-ouma wat nog die lekkerste koek en poeding kan maak Liefde: Ashton, Abigail, Elienah, Leigh-Haygen, Cornel Junior en Lorden #3250 ----Geluk Ouma – Ek kan nog agter Mammie se rug slaap. Baie geluk en dankie vir die omgee moeder. Charmaine, Ivan, Wilmarie & kinders #3251 ----Baie geluk met Mammie se 83ste verjaardag. Mag God u nog ryklik seën – Anna Muller, kinders en kleinkinders #3252 ----As ons terugdink kan ons net sê die Here is goed en Hy sorg vir sy kinders – Jou dogter Esmé, Alfred, kinders en kleinkinders #3253 ---------------------------------

JOSEPHINE DAMONSE – 28 November. Baie geluk met mammie se verjaarsdag. Ons kan met lof opkyk na Ma. Liefde – Landie, Joseph, Theresa, Empie en Jo-Allen #3254 ----Baie geluk met ons beste ouma se verjaarsdag. Dankie vir alles wat Ouma vir ons doen. Lief vir Ouma – al ouma se kleinkinders en agterkleinkind #3255 ----Baie geluk met Mammie se verjaarsdag. Mammie is ons eie “vonkelvrou". Mag God Ma seën – Theresa, Cornell, Corburn, Shanell Muller #3256 ---------------------------------

MARIANA CUPIDO – 29 November. Baie geluk met jou 50ste verjaarsdag.

-----------------------------------

Baie geluk met jou tiende verjaarsdag WILLNICA. Ons is baie lief vir jou prinses. Ons hoop jy het jou dag geniet. Mag die Here jou nog vele jare uitspaar. Van: Ouma, Oupa, Tannie, Uncle Ouboet, Mammie, Pappie, Andrea en Duane Junior #3268 ---------------------------------

Raai wie word Nege op 1 Desember?? Geluk MEGAIL met jou verjaardag. Ons is baie lief vir jou. Van: Mammie Dadda & Eltie #3269 -----------------------------------

Raai wie word 21 op 3 Desember - INGÉ MANUEL. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy geseënd wees. Liefde Mammie, suster, ouma en familie #3276 -----------------------------------

EUNITHE FLORIS - Baie geluk met jou verjaardag. Mag God jou nog vele jare met ons spaar. Geniet jou dag. Mammie, Pa en familie #3262 ---------------------------------

Sweet Sixteen - Happy Birthday to my first born granddaughter. May God bless and keep you. Love you always - Ouma Dot #3263 ---Happy sweet 16th birthday LOGAN. May God bless you abundantly. Love - Dadda, Mommy, Chelsea and Britney #3264 ---------------------------------

MICHELLE (Micky) - 40 op 5 Desember. Baie geluk en geniet jou dag ten volle. Van: Jou susters en broers #3277 ----Baie geluk Mammie met u 40ste verjaardag. Geniet Mammie se dag - Liefde: jou man Greg en kinders #3278 ------------------------------------

Geluk met Mammie en Pappa se huweliksherdenking. Mag julle vir vele jare saam gespaar wees. Ons is baie lief vir julle - Admer, Lilah en Merltine, Aduwaan, Shaskia en Caleb #3270 ----Baie geluk op jul huweliksherdenking baie lief vir Mammie en Pappa - Julle dogter Lineve #3271 -----------------------------------

Geluk MARIUS en LANDIE met julle huweliksherdenking. Mag die Here julle nog vele jare saam uitspaar. Van : Cupido familie #3272 ----------------------------------

To the most loving couple. Slamat on your 17th anniversary. May the flame of love never fade away between the two of you. From - The "Juweeltjies" #3273 ----To our beloved parents. Slamat on your anniversary. Love you always and forever. From your loving sons - Zayeed, Zuhayr & Muzakkir #3274 ---------------------------------

Geluk met julle 10 jaar huweliksherdenking op 2 Desember. Van: Mammie, Juan en die kinders - Lief vir julle #3275 --------------------------------MEMORIUM IN MEMORIAM

NAZRA - 16 op 2 Desember. Alles wat mooi is op jou lewenspad. Lief vir jou - Ma, oom Gavin, ouma en hele Gousblomstraat #3288 ANGWETH EN GEAHAN

Raai wie is 21. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy jou dag geniet. Jou meisie Charné, Ma en klein dogtertjie #3265 ---------------------------------

Fifty and Fabulous Geluk op Mamma se 50ste verjaarsdag. Rykste seën. Mag daar nog baie 50's wees. Geniet die dag.Liefde Jan, kinders en kleinkinders #3266 ---------------------------------

Raai wie word 50 op 1 Desember - Geluk Mamma, ons baie lief vir jou. Van: Man. kinders, kleinkinders en Yvonne #3267 ------------------------------------

MARTINS - Op 29 November is dit een jaar wat julle van ons weggeneem is. Mis julle elke dag, maar weet julle is veilig in Jesus arms – Merle & Fransciscus #3278 ----Ons koester die mooi herinneringe. Ons harte nog baie seer, maar wat God gedoen het, is welgedaan – Baie liefde – Julle Niggies #3279 ----Alreeds een jaar nie meer by ons – Sal vir altyd in ons harte wees - Ouma Sarie #3280 ---------------------------------

EDWARD HENDRICKS (Etta) – 17 November was jou eerste verjaarsdag in die hemel. Koester mooi herinneringe van jou. Mis jou baie – Doreen en Vissie #3281 ------Jou eerste verjaarsdag weg van ons. Ons sal altyd jou grappe en snaakse sêgoed altyd onthou. Mis jou nog elke dag – Jou susters en broers #3282 ----Jou eerste verjaarsdag in die hemel. Wens die hemel het besoekure gehad om ‘n drukkie vir te gee. Mis jou - Foenkel #3283 ---------------------------------

CHEVONE THERON – Jy het vreugdevolle herinneringe nagelaat. Jou liefde en omgee is steeds ons gids – Mammie, Daddy, jou susters en Atta #3284 ---------------------------------

STEPHEN WEST “Fanie” – 24 November was u ‘n jaar by die Hemelse Vader. Verlange is groot. Mis jou grappies – Vrou, Debbie, Kayla, Norton Hendriks familie #3285 -----------------------------------

ANNA APRIL (Antjie) Mamma op 29 November is dit u 10de verjaardag in die hemel, Ons verlang baie. Hannes, Ria, Willie, Gerrit en Kitty #3286 ----Ouma se 10de verjaardag. Van skoondogters, seuns, kinders, kleinkinders en agter-kleinkinders #3287 -------------------------------STERFGEVALLE OBITUARY

SOFIE SAMPSON 10.09.1949 – 22.11.2016 Begrafnisdiens : Saterdag, 3 Desember – Besigtiging te Vinkstraat 27, Malmesbury om 07:30 en die Kerkdiens om 08:45 by Baptiste Kerk, Malmesbury #3289


courant

dié

16

SWARTLAND SPORT

NUUS • NEWS

30 November 2016

Tel: 022 487 3221 30 November 2016

•PALM REEDS TITELS IN

Sportuitslae Sports results

Auden droom van gholfroem Hy is dalk net 11 jaar oud, maar sy droom om eendag ‘n bekende beroepsgholfspeler te word, klink dalk nie te vergesog nie. Auden Julies (regs), ‘n leerling van Laerskool Swartland, het oë behoorlik laat rek, toe hy onlangs sy talent vir die spel tydens die RSAM Malmesbury Meesters-gholftoernooi gewys het. Hy het saam met Piet Basson gelykop geëindig, maar is met die uittelling geklop. Julies het Januarie vanjaar begin gholf speel. Dit is ook in dieselfde jaar waartydens hy reeds sy eerste gholftoernooi gewen het. Die kranige sportman het op sewejarige ouderdom as gholfjoggie vir sy pa Calvin begin optree. Sy liefde vir dié sport het egter al van ‘n baie vroeë ouderdom begin toe hy as ‘n jonger seuntjie agter sy pa op die gholfbaan aangehardloop het. Sy grootste rolmodel en internasionaal bekroonde gholfspeler is Ricky Fowler van Amerika. Hy kyk graag gholf op die kassie. Rolle het intussen gewissel en vandag tree sy pa as gholfjoggie vir hóm op. Julies vertel hoe

hy altyd vir sy pa en ander gholfspelers op die baan bekyk het. Op negejarige ouderdom het hy vir sy pa gesê, hy wil ook speel en besluit om self die stok vas te hou. Sedertdien was daar geen keer aan hom nie. Hy het eers vanjaar teen opponente begin speel nadat hy deur die Boland Gholfklub genader is, waar hy tans in die o. 13-span speel. Julies het reeds sewe gholftoernooie op sy kerfstof, waarvan ‘n toernooi op die Theewaterskloof Gholfbaan gewen is. Hy het ook ‘n oorwinning in die Swartland Junior Classic met ‘n uitstekende 47 Stableford punte gevier en het in die tweedeplek in die Glacier Junior Reeks-gholftoernooi in die Paarl geëindig. Julies staan tans agtste op die meriete ranglys vir Boland. Tans kry hy net naweke geleentheid om te oefen wanneer sy pa hom na die gholfbaan kon neem. Van sy pa se beste advies aan hom, was om gat vir gat te speel en ook nooit te stres nie,

Krieket: Die Mal-

Fietsry:

Die Malmesbury Fietsryklub het Saterdag die hul jaarlikse "Malmesbury2Sea" aangepak en voltooi oor sowat 100km. Die groep het op Malmesbury weggespring, op Spekulasie-plaas gaan kuier, by Darling Cellars 'n draai gemaak en by Darling Brew middagete geniet. Hierna het hulle die finale trek tot die kus aangepak.

mesbury Krieketklub se eerstespan het Saterdag op Moorreesburg teen die span van Piketberg kragte gemeet. Piketberg het as oorwinnaars uit die stryd getree en met 'n oorwinning van vier paaltjies geseëvier. Regs nael William Bruintjies van Malmesbury tussen die paaltjies. Die klub se tweedespan het op Darling teen Paarl-Oos te staan gekom. Foto: Ghida Visser • Ywerige krieketgeesdriftiges kan op 16 Desember aan dié klub se ses-aan-'n-kant-toernooi deelneem op die Malmesbury krieketveld. Kontak voorsitter Gregory Claasen by 060 319 0376 met inskrywings of navrae.

aangesien dit jou spel negatief kan beïnvloed, vertel hy. Julies is ook deel van die laerskool se o.13 gholfspan. Dit is egter nie al nie. Hy speel ook in die skool se o. 13 B-rugbyspan. Volgens hom sal hy eendag graag wil rugby speel, indien hy nie kan gholf speel nie, maar bieg dat ‘n mens baie makliker kan seer kry op die rugbyveld as op die gholfbaan. Daar lê geen toernooie vir vanjaar voor nie. Hy sien wel reeds baie uit na wat volgende jaar mag inhou. Julies het wel nog baie balle om te slaan voordat sy drome kan waar word, maar een ding is verseker. Hy kán gholf speel.

Gholf Porterville (70) : Enkel-Stableford: B Hauptfleish 36; P Badenhorst 36; R van der Merwe 35; W van der Westhuizen 35; R van der Merwe 32 Malmesbury (72) : Enkel-Stableford: S Conrad 51; A Julies 48; W Beukes 45; F Pennels 43; F Beukes 43; D van Zyl 42; D van den Bergh 42; J Durr 41; J Geldenhuys 41 Moorreesburg (72) : Houespel : A Theron 62; H de Kock 62, M Carr 63; S Fourie 65; B Smit 67; A Kriel 68; J Nieuwoudt 69, P Joubert 69 Darling (72) : Enkel Stableford: J Duckitt 40; F Johnson 38, G Duckitt 37; J Engelbrecht 35; B Kirsten 35; G Steyn 35 Malmesbury Krieketklub MKK1- Malmesbury t Piketberg : Malmesbury 96 (Devon Smith 29; Paul Diedrich 3/15; Ducan April 3/25) Piketberg 97/6 (Paul Diedrich 28; Lorenzo Ockhuis 27, Divann Robertson 2/20) Piketberg wen met 4 paaltjies. MKK2 - Paarl Oos t Malmesbury : Malmesbury 76 (Wayling September 6/19) Paarl-Oos 77/3 (Werner Erasmus 59; Divann Robertson 2/20) Paarl-Oos wen met 7 paaltjies Piketberg Krieket Piketberg t Kraaifontein. Piketberg 91 (Paul Diedrich 52; Errin Ewerts 3/11, Urlan Adams 2/0) Kraaifontein 95/3 (Helvin Manuel 43, Paul Diedrich 2/12) Kraaifontein wen met 7 paaltjies

Dié courant swartland 30 november 2016 (398)  
Dié courant swartland 30 november 2016 (398)  
Advertisement