Page 1

courant

• Bergrivier 1Swartland Wellington

dié

16 Mei 2018

• Free • Gratis

Wes-Kaap se #1

Bou saam met goeie nuus

Uitgawe 469

16 Mei 2018

•BURGEMEESTER EN MINISTER GEE TOEKENNINGS

Onderwysers vir hul welslae vereer •Jaomi Zeeman Plaaslike opvoeders is op Dinsdag 8 Mei deur die burgemeester van Drakenstein Munisipaliteit, Conrad Poole, vereer. Hoërskoolonderwysers van regoor die munisipale-area het tydens ‘n deftige dinee in die Paarl se Stadsaal toekennings vir hul goeie werk en hul leerders se uitstekende uitslae in die 2017 matriekeksamen ontvang. Die burgemeester gee elke jaar erkenning aan alle onderwysers in sy munisipale gebied wat ‘n 100% slaagsyfer in hul onderskeie vakke tydens die matriek-eindeksamen kon behaal. Met hierdie Burgemeester-toekennings vir Uitnemendheid in Opvoeding, wil hy hulde bring aan onderwysers se harde werk, maar ook plaaslike opvoeders aanmoedig om elke leerder se volle potensiaal te ontwikkel. Die leerders van Klein Nederburg Sekondêr, Labori Hoërskool, sowel as Gimnasium Hoërskool het vir vermaak tydens die glansryke geleentheid gesorg en die gaste met dans, sang en vioolspel trakteer. Die burgemeester het die onderwysers met hul leerders se uitstekende uitslae in die 2017 matriekeksamen gelukgewens. “Ek bring hulde aan die onderwysers vir die wonderlike werk wat hulle elke dag doen. Ten spyte van persoonlike uitdagings bly hulle by hul doelwitte en offer hulle daagliks hul tyd en vele ander dinge op om aan ons streek en land se toekoms te help bou. As munisipaliteit is ons verbind tot gehalte-onderrig en die daarstelling van die nodige hulpbronne. Ons vier vandag die werk van goeie onderwysers wat die uitdagings van die onderwys verstaan en opvoeding verskaf wat van toewyding, onselfsugtigheid en goeie leierskap getuig,” het hy gesê. Die geleentheidspreker by die dinee was Debbie Schäfer, minister van onderwys in die Wes-Kaap. Sy het by Poole aangesluit in haar lof vir die onderwysers in ons area wat help om die Wes-Kaapse onderwys op ‘n hoë standaard te hou. “Dit is ‘n voorreg om kwaliteit-onderrig en professionele onderwysers in die opvoedkundige sektor te erken. Ek bring hulde aan elke onderwyser in die Drakenstein-area wat die ekstra myl loop en verder as die minimum-vereistes van hul werk gaan - alles ter wille van die leerders in hul klas. Goeie opvoeding is een van die provinsie se grootste doelwitte en ek hoef nie aan hierdie onderwysers die betekenis van

‘n Trotse Wikus Naude ontvang Hugenote Hoërskool se toekennings namens sy onderwysers.

Bergrivier Hoërskool se skoolhoof en onderwysers wat toekennings ontvang het saam met dr. Fernholdt Galant van die WKOD.

Dr. Fernholdt Galant van die WKOD saam met Wellington Hoërskool se skoolhoof en onderwysers wat toekennings ontvang het.

opoffering te verduidelik nie. Hulle is die draers van die universele waardes wat die provinsiale regering ten opsigte van opvoeding nastreef,” het sy die onderwysers lof toegeswaai. Schäfer het ook klem gelê op die feit dat daar ‘n ommeswaai in die benadering ten opsigte van onderwys in die Wes-Kaap moet wees. “As ons leerders se houding na een van ‘I entered to learn, I will leave to serve’ kan veran-

der, sal leierskap, diens en leer die boustene van die volgende generasie word,” het Schäfer gesê. Burgemeester Poole en minister Schäfer het toekennings aan al die hoërskole in die area oorhandig wat in hul onderskeie vakke ‘n 100% slaagsyfer behaal het. Die skoolhoofde van elke skool het die toekennings namens hul onderwysers in ontvangs geneem.

NUUS • NEWS


2

16 Mei 2018

Ashraf Shamal se nuutste boek bekendgestel Ashraf Jamal is ‘n kultuur-analis wat tans by die Fakulteit van Ontwerp en Informatika aan die Cape Peninsula University of Technology as lektor optree. Hy het ook al as lektor in literatuur, post-kolonialisme, media studies en visuele kultuur by die Universiteite van Kaapstad, Natal, Rhodes, Stellenbosch, Maleisië en Siprus klasgegee. Hy is ‘n bekroonde skrywer van verskeie boeke en akademiese werk en is al vir die MNETprys vir een van sy boeke benoem. Hy het ook die Sanlam-prys vir een van sy stories gewen. Ashraf is boonop al as spreker by ‘n TEDx-praatjie genooi. Hierdie veelsydige intellektueel het op Saterdag 12 Mei sy nuwe boek, In the World, in die Breytenbach-galery bekendgestel. Dié nuwe boek bestaan uit essays waarin Jamal verskeie kunstenaars en kunswerke in die Suid-Afrikaanse geskiedenis en konteks onder die loep neem. Tydens bekendstelling van sy boek, het Ashraf die verband tussen hoe ons die werklikheid ervaar en die manier waarop dit in ons mense se kuns gestalte kry, bespreek. “Sommige kuns weerspieël nostalgie, ‘n vervliete moment of ‘n herinnering. Dit gaan nie noodwendig altyd daaroor om dit wat sigbaar is uit te beeld nie, maar die binne-oog en die kunstenaar se verwysingsraamwerk speel ook ‘n rol,” het hy gesê. Volgens Ashraf is sy nuwe boek uit die soeke na hoe ons onsself in die wêreld sien, gebore. “Ons wil altyd onsself en ons omstandighede en omgewing beter verstaan. "Ons ken onsself baiemaal deur hoe ons in en deur die wêreld en deur ander mense tot wording kom.

"Die gevaar van kunsgeskiedenis is dat dit dinge in boksies plaas en dus ons verstaan van die dinge rondom ons beperk,” het hy gesê. Volgens Ashraf sukkel Suid-Afrikaners om buite die grense van politieke korrektheid te leef. Ons tref die hele tyd kompromieë binne die wêreld wat ons leef en dit is, in sy opinie, die oorsaak van fundamentalisme, verdeling en woede. “Die idee om te behoort of nie te behoort nie, maak dat mense hul empatie verloor en ‘n ‘ons’ en ‘hulle’ mentaliteit kweek. "Die probleem in ons land is heel waarskynlik nie polities van aard nie, maar as gevolg van geestesongesteldheid,” het hy voortgegaan. Volgens hom is om te skryf en te lees die enigste manier waarop ‘n mens die wêreld op ‘n beter manier kan verstaan. “Dít is wat ek met my boek wil bereik. Dit gaan nie oor reg of verkeerd nie, maar om jou brein en gedagtes die hele tyd aan nuwe idees en ander invalshoeke bloot te stel ten einde die wêreld waarin jy funksioneer beter te begryp,” het hy afgesluit.

NUUS • NEWS

•SLEGS TWEEDE PERSOON IN SA

Dosent verwerf PhD in isiXhosa •Jaomi Zeeman Xolani Sikhomo Mavela is ‘n dosent in isiXhosa Kommunikasie en Metodologie aan die plaaslike CPUT-kampus. Hierdie nederige, hardwerkende en inspirerende man kan nou ook doktor voor sy naam skryf. Wat hierdie prestasie ekstra spesiaal maak, is die feit dat hy slegs die tweede persoon in die land is wat sy doktorale tesis in sy moedertaal, Xhosa, geskryf het. Xolani het buite Stutterheim, wat hy ‘n “plaasdorpie” noem, in die Oos-Kaap grootgeword. “Ek het by 'village' skole in Stutterheim skoolgegaan. Nomathemba Primary, Mlungisi Senior Primary en Jongile Nompondo High School is die skole wat my as kind gevorm het. My ma, Nokhuselo Priscilla Mavela, was ‘n huishulp vir die eienaar van ‘n houtfabriek en my pa, Ngqayimbana Livingstone Mavela, was ‘n busbestuurder. Ons hoërskool was ag kilometer van ons nedersetting af, wat beteken dat ons elke dag 16 kilometer, oor twee riviere en deur ‘n bos, moes aflê om ‘n opvoeding te kry,” vertel hy. Xolani was die top-matrikulant in sy distrik in 1992 en het ook die prys vir die hoogste prestasie in isiXhosa en Landbouwetenskap in matriek verwerf. Hy het sy BA-graad in Menslike Wetenskap in 1995 behaal en sy HOD in 1997 voltooi - beide aan die Universiteit van die Wes-Kaap. Hierna slaag hy sy BA-Honneurs met ‘n cum laude en verwerf ook sy Meestersgraad in Afrika Tale en Literatuur met ‘n cum laude aan die Universiteit van Stellenbosch (US). Hy het as ‘n junior lektor by die US begin werk en is in 2006 daar weg om isiXhosa as Eerste Addisionele Taal by Edgemead Hoërskool te gaan onderrig. Xolani het later ook by Westerford Hoërskool gaan skoolhou en is toe terug na die US, waar hy die Teaching Excellence-toekenning in 2009 en 2010 gewen het. Hy het in 2012 by CPUT in Wellington aangesluit. Alhoewel Xolani slegs die tweede persoon in ons land is wat sy doktorale tesis in Xhosa voltooi het, voel hy dat dit eintlik ‘n algemene doelstelling van talle studente is. Volgens hom is alle Afrika-studente wat hul Meestergrade wou voltooi, terwyl hy by die US klasgegee het, aangemoedig om dit in hul moedertaal te doen. Hy moes ook al as mede-toesighouer vir studente wat hul Meesters- en Doktorale studies by Rhodes, NMU en die Fort Hare Universiteite wou voltooi, optree. “Ek het aanvanklik my eie doktorale navorsing in Engels geskryf, omdat dit ‘n vereiste van die akademiese en etiese komitees by alle universiteite is. Toe my voorstel eers goedgekeur is, het ek aan my studieleier en verskillende komitees geskryf oor die belangrikheid dat die tesis in isiXhosa geskryf word. Aangesien ek die probleem rondom die onderrig en leer van isiXhosa-literatuur ondersoek het, het dit sin gemaak dat dit in Xhosa is, omdat dit in die behoeftes van die Xhosa onderwysers en studente moes voorsien. Verder het ek, sedert ek by CPUT in Wellington is, meer oor die belangrikheid van moedertaalonderrig te wete gekom,” vertel hy. Volgens Xolani het die feit dat Afrikaanse studente wat in hul moedertaal onderrig word en hul studies en navorsing in hul moedertaal kan onderneem, ‘n baie gunstige invloed op hul akademiese prestasies. “Die uitstekende akademiese uitslae en goeie onderwysers wat van CPUT in Wellington die land ingestuur word, hou direk met hul moeder-

taalonderrig verband. Ek wil hierdie benadering met die ander opvoedingsfakulteite in die Oos-Kaap deel sodat Xhosa teen dieselfde pas en op dieselfde hoë vlak as Afrikaans kan groei,” deel hy sy visie. Hy voel baie sterk oor die rol wat inheemse taal in ons opvoeding- en akademiese stelsel kan speel. “Vir al die jare is Engels nog maar ‘n gegewe in ons opvoedingstelsel. Engels kon dus groei sonder dat daar enige vrae oor gevra is en omdat dit ‘n sogenaamde internasionale taal is. Wie het in elk geval hierdie status aan die taal toegedig? Dit is tyd vir ander, inheemse tale om uit te styg, om te ontwikkel en te groei. As ons nie in ons tale gaan skryf of onderrig nie, sal dit vergaan en ons sal met ‘n verlore generasie sit,” deel hy sy filosofie. Xolani vertel dat hy baie by die Afrikaanse taal geleer het. “Een ding wat ek geleer het, is dat Afrikaanse mense trots is op hul taal en dat dit iets is wat hulle saamsnoer. Ek het die Afrikaanse Taal Monument en Museum in die Paarl besoek en dit het my gemotiveer om aan verskillende taal-entiteite en regeringsdepartemente ‘n versoek te rig oor die moontlike oprigting van ‘n isiXhosa Literêre Museum in die Oos-Kaap waar die meerderheid mense Xhosa praat. Xhosa word al sedert 1849 geskryf en dit is daarom belangrik dat die geskiedenis hiervan lewendig gehou en vir toekomstige generasies bewaar word,” sê hy. Vir hom beteken hierdie prestasie baie. “Dit wat ek hiermee reggekry het, beteken dat ‘n nederige familie se vlag hoog in die lug gehys is. Dit beteken dat daar nou van my klein dorpie van herkoms notisie geneem word. Dit is dus nie net my prestasie nie, maar die hele Xhosa-sprekende menigte s’n. Dit gee ook erkenning aan die massiewe werk wat ou Xhosa-skrywers soos SEK Mqhayi, JJR Jolobe en LK Siwisa gedoen het,” sê Xolani trots. Wat is die wenresep wat hy met studente wat in sy voetspore wil volg, sal deel? “Kry jou prioriteite reg, organiseer jou tyd optimaal, moet nooit ophou lees nie, omring jou met positiewe, kreatiewe mense en bly altyd nederig,” sê Xolani.

Alistiar Bobbejee, uitvoerende direkteur van Tip Trans knip die lint gedurende die amptelike bekendstelling van die splinternuwe ACVV Malmesbury Dienspunt op Abbotsdale. Inwoners het nou toegang tot die verskeie maatskaplike dienste wat deur dié nie-winsgewende organisasie aangebied word. “Tip Trans is trots op die projek en ek sien uit na die resultate wat hieruit gaan kom, sê Pieter Visser van Tip trans. Die projek is moontlik gemaak deur Tip Trans, Red Hill en Doornkraal Myne, die departement van minerale hulpbronne en die Swartland Munisipaliteit.


NUUS • NEWS

16 Mei 2018

3

Kranslegging: Alreeds in 1880 het

die leiers van die Hugenote Seminarium op Wellington besluit om Andrew Murray se verjaarsdag op ‘n spesiale wyse te vier. Hierdie besluit het uitgeloop op die herdenking en verering van alle onderwysleiers se bydraes tot die ontwikkeling van die opvoedingsinstansies op Wellington. Die Stigtersdag is gewoonlik op die Vrydag naaste aan 9 Mei (Dr. A Murray se verjaarsdag) gevier. Die gebruik het later doodgeloop, maar vanaf 1984 vind dit jaarliks weer plaas. Tans word dit herdenk op die Sondag die naaste aan Murray se verjaarsdag. Tradisioneel lê Hugenote Hoërskool die krans by Andrew Murray se graf. Die hoofleiers van ons skool, Reinard Reitsma en Suzaan Janse van Vuuren het vanjaar se kranse gelê

Projek: Breaking Barriers het onlangs hul dwelmbewusmakingsprojek by die skole af-

geskop. St Albans Primêr is die eerste laerskool waar hierdie projek geloods is. Breaking Barriers se doelwit met die projek is eerstens om die leiers van môre bewus te maak van die gevare rondom dwelms. Tweedens wil hul kinders onderrig aangaande die verwoestende gevolge van dwelms. ‘n Yslike groot banier met die opskrif: “Truth about drugs” sal, as deel van die bewusmakingsprojek, vir ‘n week lank by die skool hang. Die bewusmakingsprogramme sal met alle leerders, maar ook dié wat gedragsprobleme het, gefassiliteer word. Die banier sal dan ook by ander skole in die dorp roteer.

Stakeholders have their say in IDP

Highlighting the different services, support and projects delivered to the Drakenstein community by the different spheres of government, Drakenstein Municipality’s Integrated Development Plan (IDP) Representative Forum Engagement last week offered around 120 stakeholder representatives more insight into service delivery plans for 2018/19. The session, held in the Paarl East Thusong Centre on 3 May 2018, sparked lively public participation, with questions and comments on various subjects - ranging from water-harvesting best practice, local business expansion, job cre-

ation, security, to school transport. Starting the session, Councillor Conrad Poole, Executive Mayor of Drakenstein, said: “We should all use this opportunity to address those key issues that, if addressed, will unlock the potential opportunities for socio-economic growth in our area.” Sector departments (such as health, social services, engineering services and planning) of Drakenstein Municipality, the Cape Winelands District Municipality and the Western Cape Government gave insight into their draft budgets, projects and plans for the upcoming financial

year. “The National Department of Cooperative Governance, SALGA and the Provincial Department of Local Government strongly recommend municipalities to establish IDP Representative Forums to strengthen public participation in the participatory democracy processes of municipalities,” said Executive Mayor Poole. He invited the attendees to join hands with Drakenstein Municipality. “Through the efforts of all of us, we can develop Drakenstein. I believe your input will be constructive and will move us all further towards our vision of a city of excellence.”


4

NUUS • NEWS

16 Mei 2018

Tyd vir nuwe kapsel met Klaasen aangewys as nuwe seisoen wenner van Rust-toekenning ‘n Snit-verandering is nie die enigste manier waarop jy jou voorkoms kan verander nie. Hierdie winter kan jy, deur jou haarkleur ‘n hupstoot te gee, ‘n “nuwe jy” skep en jou selfvertroue laat blom. Daag jou haarkapper jou uit met nuwe tendense, of lyk jy jaar na jaar dieselfde ? Wanneer laas het jy ‘n kompliment oor jou kapsel gekry? Is dit nie miskien tyd om ‘n nuwe haarstillis te probeer nie? Onthou: wie nie waag nie, wen nie.

Wenke vir 'n wintervel SKILFER AF

Dit is ’n goeie idee om een keer per week ’n afskilferaar op jou gesig en jou lyf gedurende die winter te gebruik – dit is ’n wonderlike manier om jou vel vars te hou en van dooie selle ontslae

te raak.

DRINK WATER Jou vel sal van binne af goed gehidreer bly as jy genoeg water drink. Dit sal ’n pragtige vel met ’n gesonde gloed verseker. BEVOGTIG Dit is goed om jou gewone vogroom vir een met ’n oliebasis te ruil. Dit sal jou vel help om vog binne te hou. SONSKERMMIDDEL Onthou om minstens 30 minute voordat jy uitgaan ’n sonskermmiddel te gebruik. Net omdat dit koud is, beteken dit nie dat die son se UV-strale weg is nie. VERMY BAIE WARM BADDENS EN STORTE Ja, dis winter en niks is so lekker om soos om ’n warm bad te tap nie. Maar so groot soos die versoeking is, moet dit nie te warm maak nie aangesien dit jou vel kan uitdroog.

Die wenner van die tweede Winnie Rust-toekenning is op 5 Mei tydens die Stasiefees aangekondig. Conrad Poole, burgemeester van die Drakenstein Munisipaliteit, het die genomineerdes, Florencia Michaels van Bergrivier Hoërskool, Anneline Arries van Weltevrede Hoërskool en Christina Klaasen, ‘n onderwyseres, aan die gaste voorgestel. Winnie Nel, dogter van die ontslape skrywer Winnie Rust, het tydens haar toespraak gesê dat hierdie toekenning gestalte gee aan dít waarvoor haar ma haar beywer het. “Ek hoor my ma se stem baie duidelik vandag. Sy het altyd gesê: opvoeding, opvoeding, opvoeding - dít is wat ons gemeenskap en land ‘n beter plek kan maak. "Sy het altyd mense wat swaarkry moet oorkom, bewonder en was lief daarvoor om die bruin gemeenskap se stories te vertel. "Sy het geweet dat julle sterker is en julle bewonder. Dit is met trots dat ons met hierdie toekenning haar erfenis kan eer,” het sy gesê. Dr. Elna von Schlicht, uitvoerende burgemeester van die Kaapse Wynlande, het tydens haar toespraak by die geleentheid hulde aan die genomineerdes gebring. Sy het uit Gaireyah Fredericks, wat ‘n toekenning vir haar bydrae tot Kaapse Afrikaans vereer is, se digbundel, Kaaps is Hollands, voorgelees. Die oud-Wellingtonner, dr. Marlene le Roux, is ook as die “Trots van Wellington” vir haar bydrae tot bewusmaking van gestremdes, sowel as in die kunste vereer. By die ontvangs van hierdie toekenning het Marlene na haar onlangse toekenning van die Britse Koningshuis verwys. “Hierdie toekenning uit Wellington is vir my groter as die koningin s’n. "Ek wil die jeug aanmoedig om die wonderwerk van die lewe raak te sien en te ontgin. "Ek wil hê mense aan alle kante van die treinspoor, van verskillende kerke, mense uit die

courant

voordorp en die agterdorp moet begin saamloop om die beste van hierdie wonderlike dorp te maak,” het sy gesê. Christina Klaasen is as die wenner van die Winnie Rust-toekenning aangewys. Christina het slegs ‘n graad 7-kwalifikasie, maar het besluit om haarself by die Wamakersvallei-sentrum in Kleutersorg te bekwaam. Sy het so goed in dié kursus gevaar dat sy by Boland Kollege haar N-kursusse voltooi het en in 2012 as graad 1-onderwyseres by Soetendal Primêr aangestel is. Sy het haar droom om ‘n gekwalifiseerde onderwyseres te wees nagejaag en is in 2016 by CPUT aanvaar. Sy het haar kursus in 2017 geslaag en lewer gereeld motiveringspraatjies. Hierdie toekenning eer die nalatenskap van Winnie Rust wat op 10 Mei 2016 voortydig uit ons gemeenskap weggeskeur is. Haar familie en ander rolspelers het besluit om hierdie toekenning ‘n jaarlikse instelling te maak om hulde te bring aan haar skryfwerk en die rol wat sy in opvoeding en versoening in Wellington se gemeenskap gespeel het. Die kriteria vir die toekenning vereis dat dit ‘n viering van die stories en boeke van Winnie Rust moet wees en dié mense wat ‘n dapper stryd voer om moeilike omstandighede te oorkom, moet bemagtig. Dit moet vervolgens ook aan iemand wat ‘n held of heldin in sy of haar gemeenskap is en wat bo hul omstandighede uitstyg, toegeken word. Ander kriteria sluit in dat die ontvanger ‘n persoon wat swaarkry en uitdagings tot iets goeds kan transformeer, moet wees. So ‘n persoon moet geleenthede raaksien, dit benut en boonop teruggee in die gemeenskap. Christina is, volgens Winnie Nel, ‘n baie waardige wenner van hierdie toekenning en ‘n perfekte vergestalting van dít waarvoor haar ma, Winnie Rust, haar beywer het.

dié

Is jy gereed vir ‘n verandering? Instagram-persoonlikehede, modeweke en bekendes inspireer daagliks ons nuutste tendense. 2018 is beslis die jaar vir groot nuwe dinge wanneer dit by haarstyle en -kleure kom. Terme soos “rose gold”, “millennial pink”, “colour bleed”, “denim blues”, “margarine blonde”, “balayage”, en natuurlik hierdie jaar se gunsteling - “nude hair” - is gonswoorde by al die beste salonne.

Die jong Chris Truter se onlangse hartoorplanting het mense uit verskillende plaaslike gemeenskappe, kerkgroepe en kultuurgroepe se verbeelding aangegryp. Hierdie wonderwerk wat onder ons almal se neuse ontvou het, het nie net die kollig weer op die gawe van lewe geplaas nie, maar ook ons hoop in goeie dinge laat opvlam. Wat vir Chris se familie egter uitstaan bo al die ander positiewe dinge wat hulle in hierdie moeilike tyd ervaar en geleer het, is die diensbaarheid en goeie harte van die mense in Wellington. Met Chris se nuwe hart gaan dit klopdisselboom. En met die hartklop van Wellington se mense is daar ook nie veel fout nie. Daar is talle voorbeelde van plaaslike mense wie se harte om die regte redes vir verdienstelike dinge warm klop. Doktor Xolani Sikhomo Mavela se Xhosa-wortels was die hartklop wat hom gedring het om sy doktorale tesis in sy moedertaal te voltooi - ‘n ongewone prestasie in die Suid-Afrkaanse akademiese landskap. Avron Appollis van Breaking Barriers se hart klop warm vir ons plaaslike jeug en loods talle projekte, soos die onlangse dwelmbewusmakingsinisiatief, om ‘n gesonde toekoms vir hulle

Dis Goeie Nuus

Hartklop te verseker. Hugenote Hoërskool se warm hartklop vir kultuur het die hele dorp se harte die afgelope week warmer laat klop met die uitstekende Grease-produksie wat hulle op die planke gebring het. Met die jaarlikse kranslegging by Andrew Murray se graf, hou ons dorp die hartklop van ons erfenis lewendig. Die rolbalklub doen hierdie jaar dieselfde met die viering van hul 80ste bestaansjaar. Drakenstein se burgemeester hou die hartklop van ons onderwysers aan die gang deur hulle vir hul onbaatsugtige, goeie werk te beloon. Die Boland Ruby Unie se hartklop pomp bloed in die ontwikkeling van dogtersrugby om só aan kinders nuwe geleenthede te skep. Die Vroueklub van die Bosman Adama plase se harte klop warm vir diensbaarheid in hul gemeenskap en die Moedersdagbederf wat hul vir bykans 100 vroue gereël het, getuig hiervan. Wellingtonners se warm hartklop is voorwaar die geheim agter al die positiewe, opbouende dinge wat elke dag in ons dorp gebeur. Mag elkeen se hart hierdie week warm klop vir iets of iemand. En mag dit deel word van die gemeenskaplike positiewe hartklop van ons dorp.

Dr. Andrew Bosman

Teken van volwassenheid

Sommige plekke in die Woord van die HERE is baie name, en dan is daar karakters wat uitstaan en hulle naam word nie eens vemeld nie. In die tweede boek van die Konings word ‘n verhaal van so ‘n klein dogterjie beskryf. Sy is deur ‘n bende Arameërs van Sirië as gevangene weggevoer. Ek het aan kinders gevra hoe oud hulle dink ‘n klein dogterjie sou wees? Die antwoord was, nie ouer as tien jaar nie. Sy het in Naäman se huis in diens van sy vrou gekom. Hy was die leërowerste van die Arameërs ‘n groot man en hoog in aansien voor die koning maar melaats. Hierdie dogter kyk by haar eie probleme en hartseer verby en sien die probleem van haar meesteres se man raak. Sy bly ook nie stil nie en sê aan haar meesteres dat die profeet van die HERE in Israel haar man gesond kan maak. Op daardie jong ouderdom het sy reeds genoeg van die Here geleer en gehoor om self in die HERE te glo dat sy van Hom kon getuig. Is ons kinders ook so toegerus met die geloof in die HERE, dat hulle in moeilike omstandighede die geloof kan behou? Het ons geloof in die Here om die geloof met ons kinders te deel, sodat hulle op tien reeds toegerus is?


NUUS • NEWS

Contact Drakenstein Municipality now toll free Drakenstein Municipality has officially launched its new toll-free number, 080 131 3553, to give the Drakenstein community (Paarl, Wellington, Gouda, Hermon, Saron and Simondium) easier access to its services. Residents, businesses and other members of the public can now contact the Municipality toll free on 080 131 3553. During office hours they will reach the Municipality’s switchboard and after hours its emer-

gency services. Please note that Drakenstein Municipality’s normal contact numbers are still valid and operational, at normal telephone costs. These are: Life-threatening Situations: 021 872 2323 Service Emergencies: 021 807 4500 Reporting Hotline Number: 0800 428 429 (To report fraud, theft and corruption related to the Municipality, as well as water wastage, illegal dumping and arson)

Experience the tranquil coastline with Greens Accommodation

Just over a two hour drive from Cape Town on your way to the scenic Garden Route and Knysna. The tranquil towns of Struisbaai and Cape Agulhas lie at the Southernmost Tip of Africa where the Indian & Atlantic Oceans meet. Whether you are backpacking in and around Cape Town, or visiting the garden route and Knysna, Green’s Accommodation is a nice stop over for overnighters, backpackers, weekenders and holidaymakers staying overnight, for a weekend and for longer periods. Though we are not the traditional backpacker accommodation, our tariffs are affordable and our facilities are suitable for backpackers as it is situated close to the Southernmost Tip of Africa • We welcome travellers of all ages • A variety of house/units to choose from, with some having Sea views • Fully-equipped kitchens. • Laundry facilities available. Our house/units have their own lounge with DStv, kitchen and shower. All our houses/units have braai facilities. Houses/units are offered separately and therefore are not shared with other groups/ guests. There are many places of interest and activities to do: • Southernmost Tip of Africa • L’Agulhas Lighthouse • Bredasdorp Shipwreck museum • Hiking trails • Whale watching • Fishing • Water sports • Nature and marine reserves At the SOUTHERNMOST TIP OF THE AFRICAN

5

16 Mei 2018

continent where the Indian and Atlantic Oceans meet, lie the tranquil coastal towns of Struisbaai and Cape Agulhas in die Scenic Overberg district of the Western Cape. The ideal stop over for backpackers, overnighters, weekenders and holiday makers at the SOUTHERNMOST TIP OF AFRICA! Contact 018 786 1728 or send an email to greensag@mweb.co.za or visit www.greensaccommodation.co.za.

Só gaan dit nou met Chris Die mooi verhaal rondom die hartoorplanting wat die jong Chris Truter op Maandag 19 Februarie in die Christiaan Barnard Hospitaal ondergaan het, het mense regoor die land in verwondering gelaat. Chris se storie het nie net die kollig op orgaanskenking laat val nie, maar ook hoop gebring en die mense van Wellington met hierdie lewensveranderende gebeurtenis saamgesnoer in hul ondersteuning. Sedert die operasie het Chris, ten spyte van sporadiese komplikasies, uitstekend herstel. Die lang herstelproses is egter nog lank nie verby nie en hy en sy gesin sien uit na die dag wat hy weer kan skool toe gaan en normaal tussen sy maats sal kan speel. Volgens Chris se ma, Celeste, is sy vordering en herstel goed op koers. “Jong, ek dink hierdie week is die eerste keer wat dit vir my voel of ons dalk weer ‘n ‘normale’ roetine gaan hê. Vir elkeen in ons gesin is dit verskillend. Dit is vir Chris waarskynlik die ergste, want vir hom is ‘n normale lewe om weer skool toe te gaan – iets wat vir nou eers nie moontlik is nie. Ek het ook vroeër vandag gehoor dat die ander seuntjie wat op die oorplantingslys is vandag sy nuwe hart ontvang het. In vergelyking met hoe sý ouers nou voel, het die verligting by ons definitief al ingeskop,” sê sy dankbaar. Alhoewel dit baie goed gaan met Chris, is sy herstelproses ‘n wipplank-ervaring. Hy moes elke derde dag vroegoggend vir bloedtoetse gaan. Hy het intussen ook vyf dae in die hospitaal deurgebring as gevolg van ‘n aansteeklike virus. Hy moes al vir vier biopsies gaan en hy drink elke dag hande vol pille, waarvan sommige sy immuniteit onderdruk om verwerping te voorkom. “Dit beteken hy mag nie saam met groot groepe mense of siek persone wees nie. Ons, en hy, moet die heeltyd hande was en ons moet maar versigtig wees met drukkies en mag geen soentjies gee nie, en dit terwyl mens hom wil op soen en druk,” vertel Celeste. Tog sê sy dat, alhoewel hy baie graag weer wil skool toe gaan, dit baie goed met hom gaan en dat hy by die dag fisies en emosioneel sterker word. Die Truter-gesin moet baie voorsorgmaatreëls tref om Chris se pad na herstel te verseker. “Slegs een gesin mag op ‘n slag by ons kuier, en daar mag geen kleintjies naby hom kom nie. Alkohol-handewasseep is orals in die huis en almal moet hande was wanneer hulle in die huis inkom. ‘n Mens mag nie eintlik aan hom raak nie. Die kombuis, badkamers, handvatsels, ligskakelaars en krane word ook daagliks gewas,” vertel Celeste. Hulle maak wel soms toegewings om Chris weer deel van alledaagse dinge te maak. “Ons buig maar bietjie die reëls, anders sal Chris baie ongelukkig wees om heeltyd by die huis te wees. Ons gaan doen vinnig inkopies op tye wanneer daar minder mense in Checkers is. Hy dra dan ‘n masker en ons was maar die hele trollies en hy mag aan niks vat nie. Sy maats kom maak ‘n draai wanneer hulle kan en hy gaan speel ook graag by sy vriend Ruan en het al lekker saam met Jakes yo-yo koekies gebak - só lekker dat Jakes nou vir sy ma ‘n halwe klitser skuld!” lag Celeste.

Volgens haar is hul reis sedert hul gehoor het dat Chris ‘n skenker-hart gekry het, ‘n ongelooflike een. “Ek weet nie of dié courant genoeg drukspasie het hom hierdie reis te beskryf nie. Ek kan wel sê dat ek dit geen vyand toewens nie en dat ek dit vir geen geld in die wêreld sal verruil nie. Dit is die moeilikste pad wat ons kon droom om te stap, maar dit is besaai met wonderwerke. Wonderwerke gee vir ons ‘n blik op die hemel – wanneer jou gesindheid reg is, sien mens honderde wonderwerke op jou daaglikse pad,” sê sy dankbaar. Volgens Celeste is die grootste les wat hulle die afgelope tyd geleer het, is dat liefde tyd is. Alhoewel die baie narkose wat Chris rondom die operasie gehad het veroorsaak het dat hy min van die hele proses kan onthou, weet hy presies wat hy graag sal wil doen as hy weer heeltemal gesond is. “Ek is baie, baie bly om by die huis te wees. Ek kan nie wag om weer saam met my broer Basson op die swartroete te gaan mountain bike ry nie!” sê Chris. Die Truter-gesin is baie dankbaar vir soveel dinge wat die afgelope tyd vir hulle meer waarde gekry het. “ Ons het nog tyd as gesin deur God se genade gekry, ons het ouers wat hierdie pad saam met ons kan loop, ons het familie wat onvoorwaardelik lief is vir ons, ons het vriende wat enigiets vir ons sal doen en ons woon in ‘n gemeenskap wat ons oorlaai met diensbaarheid. Mense wat ons nie ken of ooit ontmoet het nie, bid vir ons,” sê Celeste dankbaar. Vir hulle is Chris se storie net soveel die storie van ‘n jong orgaanskenker wat hierdie wonderwerk moontlik gemaak het. “Vir al die vreugde wat ons beleef, is daar ook ‘n ma, pa en suster wat hartseer is. Hulle vind wel troos in die wonderlike manier hoe Wellington ons ontvang het en die vordering wat Chris maak. "Ons kan nooit ‘n ons storie vertel sonder erkenning vir hierdie onbaatsugtige geskenk nie,” sê Celeste.


6

Dagboek • Diary

NUUS • NEWS

16 Mei 2018

Rolbalklub hou vrouetoernooi

Zosia Greaves van Wellington Rolbalklub in aksie.

Wellington CLC Matriek-aandklasse by Wellington CLC, Hospitaalstraat. Dinsdae en Donderdae vanaf 18:00 tot 20:00. Navrae skakel 021 864 2418 Wellington-rugbyklub Wellington-rugbyklub se oefeninge vind plaas vanaf 19:30 by die Wellington-rugbyklub, reg langs Boland-stadion. Vir meer inligting kontak Jaco van Deventer 081 488 5457 of Francois Coertze 083 443 3081 Darling Museum 19 May: Darling Museum have International museum day from 10:00 till 14:00. Free entry and all is welcome. Also two hands-on workshops (R70 per workshop). Make your own beaded sandals at 10:30 and make your own hypertuta pot at 11:30. Coffee, tea and homemade cakes plus boerewors and chicken rolls Booking is essential for the workshops at 022 492 3361 Gouda Hotel 26 May: ABBA tribute with Mike and the Harmonix (Mike McCullagh) at 20:00 For any further enquiries, please contact 023 232 0212

Wintech - Vinpro 29 Mei: Inligtingsdag te Nelson Estate, Paarl. Koste beloop R230 per persoon. Vir enige navrae kontak Gaynor Fortuin by 021 276 0432 of stuur e-pos aan gaynor@vinpro.co.za Darling Museum 20 June: Darling Museum presents candlelight theatre and dinner, with sort stories "Theatre of the Mind" at 19:00. Costs are R125 per head with a 2 course meal (lamb potjie and cheese cake) Bookings by 15th latest For any further enquiries, please contact Dianne 022 492 3361 Riebeek Valley MTB & Trail Run 18 August: The MTB distances are 60 at 08:00, 40 at 08:05 and 12 km at 08:10. Trail distance - 12 km at Riebeek Cellars at 08:15 Registration from 06:00 on 18 August at Riebeek Cellars. Pre-online entries available. Late entries on the day. Enter online - www.roag.co.za

Die Wellington Rolbalklub het op Woensdag 9 Mei ‘n spesiale toernooi vir vroue aangebied. Hierdie jaarlikse damesdag is al ‘n geruime tyd ‘n instelling op die klub se kalender en dames van regoor die Boland het hierdie jaar weer aan dié toernooi deelgeneem. Volgens Charmaine Theron, ‘n bestuurslid by die plaaslike rolbalklub, reël hulle elke jaar hierdie spesiale toernooi vir dames. “Dames van regoor die Boland word genooi om aan die toernooi deel te neem en ons kuier ook heerlik agterna in die klubhuis,” het sy gesê. Die onderskeie spanne het elk drie wedstryde teen mekaar gespeel, waarna die top tien posisies tydens die prysuitdeling aangekondig is. Elke span het ‘n prys ontvang wat deur plaaslike besighede geborg is. Volgens Charmaine is alles wat hulle hierdie jaar by die klub aanpak ‘n spesiale geleentheid

omdat die klub dié jaar sy tagtigste bestaansjaar vier. Talle ander geleenthede om hierdie groot mylpaal te vier word ook vir die res van die jaar beplan. Charmaine, en ander klublede wat by die organisasie van die oggend betrokke was, was uitgetof in die rolblal-klubdrag wat oor die afgelope paar dekades deur dames by die klub gedra is. ‘n Kuitlengte wit rok met ‘n baadjie, klubhemde van weleer en netjiese hoedjies en skoene uit die klub se argief het tydens die damesoggend herleef toe dit deur bestuurslede en klublede gedra is. “Ons is dankbaar om die erfenis van die afgelope tagtig jaar by ons rolbalklub te kan vier en sien uit na al die ander aktiwiteite waar ons hierdie jaar aan ons voorgangers en geskiedenis kan hulde bring,” het Charmaine gesê.

Talle Wellingtonner neurie nog treffers soos Summer Nights, We go together, Hand Jive en Beauty School Dropout nadat Hugenote Hoërskool die afgelope week die gewilde Greasemusiekblyspel in hul skoolsaal aangebied het. ‘n Hele span talentvolle leerders het maande lank geoefen om die bekende storie en onvergeetlike musiek van die Pink Ladies en die T-Birds die afgelope week gestalte te laat kry. Uitstekende toneelspel en sang, energieke danspassies, ‘n ongelooflike stel, uitspattige kostuums en ‘n lewendige orkes het dorpenaars in verwondering gelaat toe hierdie immergewilde storie voor hul oë in Hugenote se skoolsaal ontvou het. Gehore kon hulself van 8 tot 11 Mei in die kattekwaad wat die bendes aanjaag, jong liefde en die doen en late van uitdagende karakters verlustig. Al die vertonings het vol sale gelok en die positiewe reaksie uit die gemeenskap oor die produksie was oorweldigend. Grease is Hugenote Hoërskool se derde musiekblyspel in die afgelope drie jaar. Na die wegholsukses en uitverkoopte sale van Beauty and the Beast en The Sound of Music, was hierdie jaar se keuse ‘n maklike een. Johann Enslin was aan die stuur van sake

en het die musiek behartig. Leandé Strömbeck en André Terblanché was die regisseurs. Nicolene During was, soos met die skool se vorige produksies, weer die choreograaf. ‘n Hele Hugenote-span, bestaande uit tegniese helpers, verhooghande, kostuumbestuurders, hare- en grimeerdeskundiges, fotograwe, administratiewe helpers, spyseniers, snoepie-helpers, musikante, sowel as skoonmakers, het gesorg dat hierdie reuse-produksie seepglad verloop. Volgens Johann was Hugenote se Grease-produksie ‘n groot hoogtepunt. “Ons staan elke jaar verstom oor die talent en deursettingsvermoë van die leerders en hele span wat by ‘n produksie soos hierdie betrokke is. Dit is ongelooflik hoe hierdie treffer uit die sewentigerjare in al sy glorie hierdie week in ons skool herleef het. Ek is baie dankbaar vir die ondersteuning van al die ouers, die gemeenskap, ons kollegas, sowel as ons beheerliggaam en skoolhoof,” sê hy. 11 Mei is die Gala-aand. Kaartjies in die saal sluit ‘n ete in. Galery-kaartjies is steeds vir hierdie aand teen normale pryse te koop.

Hugenote se produksie van Grease ‘n reuse-sukses

!Khwa ttu 6-7 Oct: 24 hour MTB. Teams can be solo, team of two or team of four - 10km multi lap relay challenge For any further enquiries, please contact 022 451 2202 or send an email to info@darlingttu.co.za Swartland Heritage Festival 2-3 Nov: The Swartland Independent Producers will be back in Paternoster on the West Coast for an incredible

Kerke • Churches Anglican Church Sunday morning: April to Sept at 08:00; Oct March at 07:30; Wed. Morning : 09:30 (end Jan to mid Dec); 4 Milner Street, Wellington. Enquiries: 021 873 1425. Joshua Generation Sunday morning 09:00 (English), Sunday evening (Afrikaans) 17:00. Provence, Milner Road. Enquiries: 021 873 6541. Kerk van Macedonië Sondagdiens om 10:00; Groenberg. Navrae: 062 836 1316 of 074 608 0519 NEW Sunday morning at 09:00 (English service); HJN Training Centre, College Street, Wellington. Enquiries: 082 355 3280. NGK Moeder-gemeente Sondagoggend om 09:00. Sondag-aanddiens Leefkerk om 18:00. H/v Kerk- en Piet Retiefstraat, Wellington. Navrae: 021 873 1561. NGK Noord-gemeente Eerste en vierde kwartaal begin die dienste om 9:00 en tweede en derde kwartaal is die diens

op Sondagoggende om 09:30: MacCronestraat 11, Wellington. Navrae: 021 873 2763. NGK Wellington-Oos Sondagoggend om 9:00 en Sondagaand om 19:00 op die h/v Barlinka en Cummingsstraat, Wellington. Navrae : 021 873 2690 St George's Presbyterian Church Sunday mornings at 09:30 (English); 22 Jan van Riebeeck Street. Enquiries: 021 873 2021. Shofar Sondagoggend om 09:00 Laerskool Hugenote, Kerkstraat 41. Navrae: 021 873 7677 AGS Wellington Dienstye en Junior Kerk : Sondae 09:00 asook 18:00 by Terracestraat 3, Wellington. Kontak: 083 258 8717 of 021 873 3375 Crystal Gates Outreach Ministries Sondag-oggende om 10:00 en Vrydag-aande om 19:00, te Bergrivierstraat 32, Vanwyksvlei, Wellington. Alle besoekers welkom.

Foto's: Jan-Hendrik Stander #itellyourstory


NUUS • NEWS

16 Mei 2018

7

Basson Skoene vier 22 jaar Vroue van Bosman Adama op Wellington bederf met moedersdag Wellingtonners koop al jare lank hul skoene by Basson Skoene is Kerkstraat. Hierdie staatmaker-winkel staan dié jaar sy skoene as Wellington se voorste verskaffer van skoeisel vir ‘n hele 22 jaar lank vol. Volgens die eienaar, Basie Basson, het hy die deure van Basson Skoene vir die eerste keer op 1 Maart in 1996 geopen. Hy was destyds nog ‘n dosent by OKB (nou CPUT) en het die skoenwinkel deeltyds bedryf. Die eerste winkel van Basson Skoene was op die hoek van Fontein- en Kerkstraat, in die eertydse gebou van die Vogelman Apteek, geleë. Die winkel het vir ses jaar lank hier diens gedoen. In 2002 het Basie die gebou by Kerkstraat 41 gekoop, gerestoureer en sy skoenwinkel na die nuwe gebou verskuif. “Ek onthou die trek van die ou na die nuwe winkel nog baie goed. ‘n Lorrie het al die bokse met skoene van die ou na die nuwe winkel vervoer en die rakke is sommer deur ‘n klomp manne straataf na die nuwe winkel gedra en dadelik weer in die nuwe winkel se mure vasgeskroef. Die hele trek het seker net drie ure geduur,” lag hy. Basie se idee vir ‘n skoenwinkel het ‘n nederige begin gehad en hulle was met die aanvang van die besigheid glad nie te groot vir hul skoene nie. “Ek het ‘n krieketskool gehad met so 60 seuns wat Vrydagmiddae vir krieketafrigting gekom het. Die seuns het altyd gevra of ek weet waar hulle tekkies of krieketskoene kan kry en dit het my met ‘n vrou in Stellenbosch, wat skoene uit haar garage verkoop het, in verbinding gebring. Sy het my op die spoor van die Jordan-skoenfabriek geplaas,” vertel hy. Die res is, soos hulle sê, geskiedenis. Basie het skoenaankope by die skoenfabriek begin maak en het ook handgemaakte plakkies by stalletjies by strandoorde begin verkoop. Die mark en behoefte wat hy hierdeur raakgesien het, het 22 jaar gelede tot die opening van Basson Skoene gelei. Ten spyte van die feit dat hy vinnig moes leer om dinge soos kontantvloei te bestuur en nie paniekerig te raak wanneer die winkel ‘n slegte maand beleef het nie, kan Basie vandag sy ou skoene agterna gooi as hy op die sukses van sy winkel terugkyk. “Daar gaan maar baie opofferings met so ‘n besigheid gepaard. Naweke en vakansiedae bestaan nie. Maar die wonderlike personeel wat ek oor die jare in die winkel gehad het, het gehelp om van Basson Skoene ‘n sukses te maak,” sê hy. Volgens Basie is ‘n deel van hul suksesresep hul vriendelike diens en die feit dat hulle hul in ander mense se skoene probeer plaas. “Ons puik, vriendelike diens laat beslis die mense terugkeer na ons winkel. Ons gee ook regtig om vir ons kliënte en probeer help waar ons kan. Mense uit alle vlakke van die gemeenskap en uit verskillende inkomstegroepe raak altyd by ons geholpe omdat ons hulle altyd probeer tegemoetkom. Ons probeer regtig om vir elke soort voet in Wellington ‘n gepaste skoen aan te hou,” sê hy. Geen moeite is te groot wanneer dit by die behoeftes van hul kliënte kom nie. Basie vertel dat hy al meermale mense na-ure uit hul skoen-penaries moes help. “Hier was al hoeveel benoude bruidegomme wat hul trouskoene vergeet het en dan dringend gehelp moet word. Die pa van ‘n bruid het selfs

Lede van die Bosman Adama Vroueklub wat die Moedersdagbederf georganiseer het saam met Klaas Morkel, Raadslid Rita Andreas en die Poole-egpaar.

eenkeer skoene en ‘n broek op die nippertjie voor sy dogter se troue hier kom kry. Hy het toe ook nie ‘n baadjie gehad nie en ek het sommer vir hom een van my baadjies by die huis gaan haal om te leen,” lag hy. Basie, wat van mense hou en graag ‘n geselsie met sy kliënte aanknoop, ken ook al sy verkoopsverteenwoordigers en verskaffers persoonlik. Basson Skoene het in die afgelope 22 jaar van krag tot krag gegaan en gegroei. Hul hou tans ‘n groot verskeidenheid skoene, wat met enige groot skoenwinkel in die Kaap kan kompeteer, teen baie billike pryse aan. Hierdie winkel staan beslis sy skoene as ons dorp se voorste skoenwinkel stewig vol.

Spesiale aanbieding!

Enigeen wat van Woensdag 16 Mei tot Saterdag 19 Mei ‘n kopie van dié courant met die aankoop van skoene by Basson Skoene vertoon, sal 30% afslag op hul aankope kry.

Die dames het heerlik saamgekuier. Op Sondag 13 Mei kon vroue van die Bosman Adama-plase ‘n heerlike agtermiddag vol bederf geniet. Die Vroueklub van hierdie plase het ‘n spesiale geleentheid vir al die vroue wat by Bosman Adama betrokke is, gereël om hul op Moedersdag te bederf. Die bykans 100 vroue kon by pragtig versierde tafels in die skadu van die bome by die Bovlei-kerk aansit. Heerlike eetgoed, eregaste en spesiale sprekers het ekstra luister aan hierdie pragtige herfsmiddag verleen. Drakenstein se burgemeester, Conrad Poole, het die dames toegespreek en hul gemotiveer om hul potensiaal te ontwikkel. Hy het ook

hulde gebring aan die vroue wat ‘n reuse-rol as moeders in die gemeenskap speel. Johan Links, hoofseun van Bergrivier Hoërskool, het die dames toegespreek en meer oor sy verlede, omstandighede en hardepad na sukses vertel. Raadslid Rita Andreas het geskenkbewyse aan drie gelukkige vroue oorhandig. Sy het die vroue ook aangemoedig om by gemeenskapsaktiwiteite betrokke te raak en waarde tot hul eie en ander se lewens toe te voeg. Elke vrou het ‘n heerlike geskenkpak, wat deur die Bosman Adama Vroueklub, sowel as skenkings van plaaslike besighede moontlik gemaak is, ontvang.


8

courant

NUUS • NEWS

dié

16 Mei 2018

WELLINGTON SPORT

Tel: 022 487 3221

Boland se visier nou op meisierugby gerig

16 Mei 2018

•DE KOKER SE 50STE

Kavaliers sëevier oor SWD se Arende

Bo: Die kaptein, Zandré Jordaan, druk een van die Boland se drieë in die tweede helfte. Onder: Sergio Torrens druk een van die Bolandspan se laaste drieë in die wedstryd.

Bo: Die meisies is touwys gemaak in die basiese beginsels van rugby.

Links: Die meisies leer hoe om te skrum. •Jaomi Zeeman Die Boland Rugby Unie is tans besig met hul voorbereiding vir dogtersrugby vir die komende seisoen. Hulle het vir hierdie doel alle belangstellende leerders en opvoeders na hul eerste sessie van voorbereiding in die Swartland- en Sentraalstreek uitgenooi om op Saterdag 12 Mei by Boland Stadion bymekaar te kom. Volgens Thomas Chowles, hoofafrigter van die Boland o/16 en o/18-dogterspanne, neem Boland se provinsiale dogterspanne aan SARU se nasionale weke vir dogters deel. Hierdie toernooi sal vanjaar tydens die wintervakansie in Gauteng plaasvind. “Die sessies wat ons in al die verskillende streke van die Boland aanbied, is om talent te identifiseer en ook die dogters se rugbyvaardighede te slyp. Die sessies is oop vir almal wat belangstel,” het Thomas gesê. Ongeveer 50 meisies het Saterdag by Boland Stadion opgedaag om ‘n twee-uurlange sessie, spesiaal vir dogtersrugby, by te woon. Sommiges het reeds verlede jaar aan dié sportsoort deelgeneem en die Boland by die nasionale toernooi verteenwoordig. Vir ander was dit die eerste keer dat hulle met hierdie sport te doen kry en aan die basiese vaardighede, reëls en bewegings blootgestel is.

Volgens Danver August, die hulpafrigter van Boland se dogterspanne, bly die beginsels van afrigting in dogtersrugby dieselfde as dié by mans. “Die beginsels bly dieselfde, maar vroue se temperament en bou verskil. Die manier waarop jy dissipline in ‘n vrouespan toepas, sal ook van dié by die mans verskil. Met die meisies se afrigting fokus ons meer op die basiese dinge. Met harde werk en goeie verduideliking snap hulle die spel gou,” het hy gesê. Die dogterspan se fiksheidsinstrukteur, Ivan Klein, stem saam met Danver. “Omdat die dogters fisiek anders as die seuns aanmekaar gesit is en hulle natuurlike fisiese vaardighede van dié van seuns verskil, konsentreer ons op basiese kondisionering wat hul fisies vir rugby sal voorberei,” het hy gesê. Thomas, Danver en Ivan hoop om hierdie jaar weer die prestasie van hul dogterspanne by die 2017 Nasionale Toernooi te ewenaar. “Ons het verlede jaar vierde in Suid-Afrika by die toernooi geëindig - ‘n baie groot prestasie vir ‘n klein unie soos ons. Ons het ook agt o/18-spelers in die vroue-Springbokspan gehad en drie van hulle is vir die o/20-kamp teruggeroep,” sê Thomas trots.

Die Boland Kavaliers het op Saterdag 12 Mei as deel van die Super Sport Rugby Challenge met die SWD Arende op Boland Stadion kragte gemeet. Dit was die Boland skrumskakel, Jovelian de Koker se 50ste keer dat hy vir die Kavaliers uitgedraf het en hy is met ‘n goeie wedstryd op sy tuisveld vir hierdie mylpaal beloon.

Die Bolandspan het die wedstryd van die begin af gedomineer en was halftyd 19-7 voor. In die tweede helfte het hulle hul segetog voortgesit. Die laaste twee drieë deur die Bolanders Zandré Jordaan en Sergio Torrens het SWD se doppie finaal geklink en die plaaslike span as wenners uit die stryd laat tree. Die eindtelling was 37-12 in die Bolandspan se guns.

469 dié courant wellington  
469 dié courant wellington  
Advertisement