Page 1

courant

gratis

Uitgawe 184

die

swartland en weskus

tel 022 487 3221

1 Augustus 2012

hugenotestraat 24, malmesbur y

GROEITYD: Dis groeityd

in die Swartland en die kanolalande laat reeds menige besoeker na sy kamera gryp. Die Swartland skud ook sy vere reg vir die jaarlikse landbou- en blomskoue wat op die onderskeie dorpe gehou word. Porterville kom eerste aan die beurt op 23 tot 25 Augustus, met Piketberg op 30 Augustus tot 1 September. Moorreesburg se Swartlandskou volg van 6 tot 8 September, waarna Darling se blommeskoue van 13 tot 16 September sal plaasvind. Die Malmesbury Landbouskou vind vanjaar van 20 tot 22 September plaas. Hier is dié dorp se skoukoningin 2011, Zandre Hugo, Maandag in die kanola.

SM en WKDM lewer die enigste skoon oudits in Wes-Kaap Net twee uit dertien munisipaliteite in die WesKaap kon vir die afgelope boekjaar ‘n skoon oudit kry: Die Weskusdistriksmunisipaliteit (WKDM; gesetel in Moorreesburg) en die Swartland Munisipaliteit (SM). Hoewel die aankondigings hieroor reeds vroeër gedoen is, het die nuus pas weer die dagblaaie gehaal. Waarom is ‘n skoon oudit so skaars soos hoendertande in Suid-Afrika en hoe lyk die personeel wat dié skaars toekennings kry? Op Moorreesburg is Henry Prins (regs) reeds drie jaar die munisipale bestuurder, met 14 jaar se vorige ondervinding op senior bestuursvlak in plaaslike regering. “Ek hou baie van my werk in die munisipale wese,” sê hy. “Of die oomblik goed of sleg is, ek geniet my werk!” Prins sê dat die WKDM Henry Prins reeds vir nege jaar ‘n ongekwalifiseerde oudit gekry het. “Dié skoon oudit was dus die logiese volgende stap! Ons werk met min woorde – die dade moet self praat!” “Die interne oudit-afdeling moes hárd werk hiervoor. Voorheen was alles nie rekenaarge-

baseerd nie, maar nou het ons ‘n effektiewe rekenaarstelsel om die goeie bestuur wat oor die afgelope jare gevestig is, betroubaar te meet en in ons ouditverslag te boek te stel. Ons kon dalk al voorheen die toekenning verdien het, maar ons kon dit nog nie bewys nie! Ons prestasiestelsel is nou direk gekoppel aan die geïntegreerde ontwikkelingsplan.” Prins skryf die suksesse toe aan die leierskap van die burgemeester, Harold Cleophas en sy span. “Hulle gee vir ons duidelike riglyne en propageer ‘n kultuur van eerlikheid en verantwoordbaarheid. Hulle meng nie in nie en ondersteun ons! Die kundige, goed opgeleide personeel en ons verhouding met die ouditeur-generaal se kantoor vorm deel van ons wenresep. Ons het gereeld met die OG gekonsulteer en saam hard gewerk om ons probleme uit te stryk. “Die Bloudruppelstatus skep vertroue en sê dat ons dinge op die regte manier doen. Ons grootste uitdaging is nou om dié skoon oudit nog ‘n keer te kry,” glo Prins.

By die Swartland Munisipaliteit is Joggie Scholtz (regs) vir die tweede termyn die munisipale bestuurder, nadat sy ooreenkoms in Junie 2011 eenparig verleng is. “Omdat ‘n skoon oudit so ‘n rare verskynsel is, is dit ‘die kersie op die koek’ van my loopbaan! Maar die uitdaging is om dit te behou. Al die erkenning en blootstelling wat ons nou kry, sal ongedaan wees indien ons die prestasie nie kan herhaal nie.” Scholtz sê dat die SM in die 2009/2010 finansiële jaar baie naby aan ‘n skoon oudit was. Om ‘n skoon oudit te kry, beteken nie net ‘jouboeke-klop’ nie, maar die Joggie Scholtz fokus is veel meer op die aspekte van ‘Good Governance’ en of daar aan die meer as 100 stukke wetgewing voldoen is. “Enige geringe aspek (byvoorbeeld nie voldoende dae kennisgewing van statutêre voorskrifte nie), kan ons ‘n skoon oudit kos. “Daar word te veel klem gelê op ‘skoon oudits’, terwyl ‘n ongekwalifiseerde oudit al ‘n prestasie is,”

verklaar Scholtz. Die twee aspekte waaraan die SM hard gewerk het, was leierskap en ‘governance’. “Sonder die regte personeel in die regte posisies sou dit beslis ook nie moontlik gewees het nie - dit is hier waar baie owerhede te kort skiet. “Die SM se groot voordeel is dat daar die afgelope tien jaar stabiliteit was, met inbegrip van die behoud van kundigheid,” glo Scholtz. “Die interne oudit is verbeter met ‘n benadering van zero toleransie teenoor bedrog en diefstal.” Scholtz glo die wegdoen van die prestasiebonusse (wat ingevolge wetgewing tot 14% kan beloop) het verseker dat uitdagende en innoverende teikens gestel word om die dienslewering te verbeter. “Met die implementering van ‘n prestasiebestuurstelsel vir alle raadslede ingevolge waarvan elke raadslid se prestasie op ‘n kwartaallikse basis gemeet word, is die fondasie gelê van ‘n omgewing waar prestasie vir elke personeellid belangrik is. Die stelsel is beslis nog nie vervolmaak nie en ons poog om jaarliks te verbeter.”


courant

die

2

‘n Stem vir môre

Om die hoogste sport te bereik op enige terrein is gewis nie die maklikste ding nie, maar om op daardie sport te bly staan (as die elemente die leer laat wankel), is nóg ‘n hele ent moeliker. Presies dit wat Swartland se munisipale bestuurder sê en nastreef as hy noem dat die unieke prestasie van ‘n skoon oudit ongedaan sal wees as dit nie herhaal word nie. Die feit dat male sonder tal hierdie owerheid by monde van sy bestuurder (én in die praktyk as jy na die prestasies kyk) hom verbind tot voortgesette en verdere verbeterde diens, is ‘n groot plus vir die streek. Ook die Weskus Distriksmunisipaliteit se bestuurder wat oor hulle skoon oudit trots opmerk dat hulle eerder met dade as woorde werk, is ‘n bevestiging dat ons in die streek as’t ware in goeie geselskap is. Dit beteken nie dat daar nie altyd ruimte vir verbetering is nie. Soos in die vrye mark waar ‘n besigheid se diens en prys en die kwaliteit van sy produk van kardinale belang is, sal Swartland en die Weskus inderdaad deurlopend deur hul kliënte ge-evalueer word, veral met hoër as normale standaarde wat daar gestel is. Vandag is verkiesing in Wyk 6 van die Swartland en 3 partye met elkeen sy eie kandidaat en elkeen sy eie storie gaan om die stemme wedywer. Om ‘n bestel wat werk, uit te daag en te probeer omkeer, is seker ‘n vraagteken werd. Aan die ander kant, om ‘n potensiële burokrasie na te streef, laat ook wenkbroue lig. Wonderlik die Demokrasie. Mag die uitkoms van die verkiesing in die toekoms ‘n positiewe verskil maak aan die lewe van inwoners nie net van Wyk 6 nie, maar die hele streek.

Kontak die courant by 022 487 3221 Faks: 086 699 6276; Redaksie - epos: redaksie@diecourant.co.za Advertensies - epos: admin@diecourant.co.za Rekeninge - epos: accounts@diecourant.co.za www.diecourant.co.za

courant nuus

1 Augustus 2012

Kiesers in Wyk 6 stem vandag Die kiesers van Wyk 6 in die Swartland Munisipaliteit gaan vandag stembus toe om ‘n nuwe raadslid te kies. Wyk 6, in die Darling-omgewing, het vakant geraak met die onlangse dood van Abe Johnson van die DA. Die drie kandidate wat staan is die DA-kandidaat, Michael Rangasamy, die PAC-kandidaat, Deon Olivier, en die ANC-kandidaat, Carol Adams. Die stembusse open om 7:00 vanoggend en sluit om 21:00 vanaand. Daar is drie plekke waar kiesers kan gaan stem. Dit is by Korhaansrug Primêr, die

Verenigende Gereformeerde Kerk op Darling, en by die Middel-Swartland Boereverenigingsaal. Verskeie wyksverkiesings word vandag landwyd gehou. Volgens die Onafhanklike Verkiesingskommissie is daar tans 3658 geregistreerde kiesers in Wyk 6. In die vorige verkiesing, wat net meer as 14 maande gelede op 18 Mei 2011 gehou is, was die stempersentasie oor die 77%. Destyds het die DA geseëvier met 1422 stemme, byna drie keer meer as die ANC se 502. Kleiner partye wat toe ook in die wed-

loop was, maar nie hierdie keer deelneem nie, het destyds weinig steun ontvang. Cope het net 123 stemme gekry, die ACDP ‘n beskeie 16, Tpico 8 en die VF Plus ook net 8. Adams het werkloosheid, die verskaffing van behuising en dienslewering in arm gebiede soos Wyk 6 as die grootste uitdagings in die Swartland beskryf. Rangasamy meen ook “dorpsgebiede waar agterstande heers” is die grootste uitdaging, terwyl Olivier MIV/vigs, dwelmen alkoholmisbruik en werkloosheid uitgesonder het.

Pioneer Foods maak aanbod vir Darling Chickens Pioneer Foods kan Darling Fresh Chicken binnekort oorneem. Dié voedselreus het reeds ‘n voorlopige koopaanbod voorgelê, wat tans by die Kompetisie-kommissie vir oorweging is. Die operasionele bestuurder van Darling Fresh Chicken, Niel Liebenberg, wou

nie enige kommentaar lewer alvorens ‘n beslissing van die Kompetisie-kommissie ontvang is nie, en daar aan ander verkoopvoorwaardes voldoen is. Die courant verneem dat van die ander voorwaardes verband hou met ‘n boorgat wat geregistreer moet word en waterregte waaroor nog uitsluitsel ver-

kry moet word. ‘n Woordvoerder van Pioneer Foods, Johannes van Niekerk, het by navraag geantwoord: “Ons kan nie kommentaar lewer voor die transaksie afgehandel is nie. Daar is nog ‘n paar goedkeurings uitstaande, sover ek verstaan,” lui sy e-pos.

Yzerfonteinse volstruise ‘nie ontwerp om te swem’ Die skipper Johan Basson en sy bemanning jaag die twee avontuurlike volstruise geduldig terug strand toe.

dis goeie nuus deur: Dr. Andrew Bosman

God is getrou In Psalm 119 is daar twee en twintig gedeeltes van agt verse elk wat almal verwys na die Woord, die wet, die insettinge en die verordeninge van die Here. Elke agt verse begin met ‘n ander letter van die Hebreeuse alfabet. In vers 67 lees ons dat die psalmis skryf voordat hy verdruk was het hy gedwaal, maar nou onderhou hy die Woord van die Here. In vers 71 skryf hy dat dit goed was dat hy verdruk was, want daardeur het hy die insettinge van die Here geleer. In vers 75 skryf hy dat hy weet dat die oordele van die Here regverdig is en dat die Here hom uit getrouheid verdruk het. As ons terugkyk lyk die pad reguit maar nie wanneer ons in ‘n probleemsituasie is nie, dan lyk dit donker en ons verloor maklik moed. Hierdie gedeelte leer ons dat dit wat ons beleef is deel van ‘n proses en ons kan die Here vertrou met ons lewe en dit wat ons beleef. Om God se Woord te ondersoek, leer ons Sy insettinge ken, en kan ons beter besluite in die toekoms neem.

Twee lieftallige volstruise wat droomverlore in die see rondswem. Dit was die toneel wat verdwaasde Yzerfonteiners aanskou het. Nugter weet waarheen die reuse van die voëlryk op pad was. Daaroor gis die hele Yzerfontein nog. “Hulle was ‘n bietjie rigtingbeneuk,” meen Johan Basson, wat die twee reusevoëls onderweg terug van ‘n hengeluitstappie sowat 150 meter van die land naby Schaapeiland in die see voorgekeer het. Presies wat die danige volstruispaar alles daar in die water aangevang het, sal niemand ooit weet nie, maar Basson besluit toe hulle het hulp nodig. “Soos ‘n skaaphond ‘n trop skape aanjaag, begin

ek hulle toe maar met die boot al swemmende terug land toe aanjaag,” vertel Basson, wat met sy bemanning by Dasseneiland gaan hengel het. “Ek weet nie of hulle ooit weer op die land sou uitgekom het nie. Ek druk hulle toe maar kort-kort in die regte rigting. Dan ‘n bietjie links, en dan weer ‘n bietjie regs,” vertel Basson oor sy geduldige laaste 150 meter toe hy hulle ewe behulpsaam tot by die Yzerfonteinse vasmeerplek aangehelp het. “Hoe hulle daar in die see beland het, weet ek nie. Ek het hulle so ‘n halfuur lank aangejaag, tot by die sleephelling. “Hulle stap toe daar uit, kierts-regop, asof niks fout is nie, tot in die veld, en begin daar eet asof hulle regtig morsdood

van die honger geswem is,” vertel ‘n geamuseerde Basson oor sy vermeende reddingsdaad. ‘n Veearts, dr. Adriaan Oliver van Oudtshoorn, het aan die courant gesê dit sou afhang van die strome en die wind of die volstruise weer self die land sou gehaal het. “Volstruise swem gereeld in riviere, maar hulle verdrink tog as hulle voete vashaak of hulle moeg word. Hoewel hulle swem, is hulle nie ontwerp om te swem, maar om te hardloop met hul gewebte pote, en hulle het nie ‘n olielaag soos ‘n gans.” Luidens webwerwe is daar volop voorbeelde wêreldwyd van volstruise wat al te lustig in die water baljaar, op see en op land.


1 Augustus 2012

courant nuus

‘Hardloop is my werk’ Bruce Fordyce

Net voor PPC Sement se 27ste Bergmarathon die naweek, het die atlete saamgekuier en bekendes soos Bruce Fordyce ontmoet. Op die foto is van links Jan Vorster (PPC Sement), Bruce Fordyce (30 Comrades-marathons), Esther Fraser van Midrand (2 Comrades), Riaan van Zyl van Malmesbury (8 Comrades), Andra Muller van Pietersburg (13 Comrades), Hercu Hofmeyr van Malmesbury (31 Comrades), Hennie Vlok van Riebeek-Kasteel (10 Comrades) en Frikkie van Zyl (PPC Sement). Bruce Fordyce, marathon-atleet van formaat en die enigste persoon wat nege Comradeswenne agter sy naam kan skryf, het Saterdag as eregas van PPC op Riebeek-Wes die halfmarathon gehardloop. Hy het vriendelik ingestem om met die courant te gesels. Wanneer en hoekom het jy begin marathons hardloop? In Junie 1976, toe ek 21 jaar oud was. My doel was daardie tyd al om die Comrades te hardloop. Jy het geweldig baie prestasies op sporten ander gebiede behaal – watter een daarvan beteken vir jou die meeste? Die dag toe ek my universiteitsgraad gekry het! Jy het 11 keer die Londen-marathon gehardloop en verskeie kere ook die New Yorkmarathon. Nege wenne by die Comrades (agt keer na mekaar en twee keer met presies dieselfde wentyd) nadat jy dit 30 keer voltooi het en ook die Duzi-kanomarathon – wat wil jy nog bereik in terme van jou sport en persoonlike lewe? My werk is om te hardloop! Ek dink nie ek is meer aktief as ander mense nie! My droom is om so goed soos Wally Hayward te hardloop as ek nog ouer raak. Verder wil ek graag ‘n betekenisvolle bydrae lewer aan die mense rondom my. Op die oomblik raak ek baie opgewonde oor Parkrun, waarvan ek die uitvoerende hoof in Suid-Afrika is. Die konsep is dat drawwers van alle fiksheidsvlakke elke Saterdag gratis en veilig 5km hardloop en hul tyd gemonitor word. ‘n Suid-Afrikaanse vriend van my wat nou in Londen woon, het aanvanklik met 10 drawwers begin – daar is nou 360 000 drawwers wat wêreldwyd hieraan deelneem. Suid-Afrika het tans vier parkruns en ons hoop om binnekort 50 te hê! (Sien http://www. parkrun.co.za vir meer inligting). Wat maak dat jy aanhou draf? Draf is grootliks verslawend. Verder het ek vyf goeie maats wat op hierdie oomblik (Vrydagaand) besig is met die Washy naby Port Alfred en my gereeld laat weet hoe hulle vorder – draf is my leefstyl! Is daar ‘n marathon waarvoor jy ooit nee gesê het? Die Washy, wat oor 160 km strek. As ‘n mens dit gehardloop het, kry jy net nooit weer jou spoed en jou stamina terug nie. It kills your speed forever!

Het jy ook gereeld daardie wintersrus ná die Comrades geneem? Net vir vyf dae! Dan begin ek ‘grumpy’ raak en dan moét ek weer gaan draf! My een seun sê altyd as ek die dag ophou draf, immigreer hy, want om naby my te lewe as ek nié draf nie, is net te erg! Vertel ons van jou gesin? Ek het in 1988 met Gill getrou en ons het drie kinders. Jy het argeologie op Universiteit studeer – het jy dit ooit gebruik? Ek het vir ‘n tydjie klas gegee by Wits en was ‘n navorsingsbeampte vir my vakgebied (Boesman Rotskuns). Wat is jou grootste berou en jou grootste lesse geleer? Ek is oor niks spyt nie! My lewensles: Jaag dié dinge na waarvoor jy lief is en die beloning sal vanself volg. Bruce Fordyce hardloop Saterdag in die PPC Cement Riebeek Halfmarathon.

3


4

Om ‘n roudiens by te woon, stem mense meesal tot hartseer en ‘n half leë gevoel van die leemte wat gelaat is. Verlede week woon die uwe ‘n roudiens op Wellington by en die openingslied plaas die gebeure net in ‘n totaal ander lig. “Om jonk te wees bring lekker dae Die son skyn dan op elke dag Die kinders skaats en ry fiets in die strate Jongmense luister na nuwe plate Niemand dink aan die tyd wat verby gaan en dat die lewe net nie stil sal staan.” - (Gê Korsten, ironies dat hy hierdie Lied van die Lewe so met gevoel kon sing en later ‘n selfdood sou sterf.) Om op ‘n roudiens die Lied van die Lewe te speel, is amper soos om op ‘n mooi manier vir die dood tong uit te steek.

Die kontras. Ja, die lewe gaan verby, maar daar is volop Lewe om te lewe veral as jy jonger is. Lees gister op Carme se Facebook (terloops, geluk met die verjaarsdag) haar gunsteling aanhaling: ‘Dream as if you’ll live forever. Live as if you’ll die today. ‘ As jy deur die Swartland ry en die grasgroen koringlande afgewissel met goudgeel kanola golf by jou verby, stem dit jou tot opgewondenheid. Dis asof die kwistige kwaste (straks die boere in die Vader se hand) net nie uitgeverf kon raak nie. Die vooruitsig van goeie oeste en dat dit dan goed sal gaan, bring ook nuwe Lewe in die gemoed. As jy dan Saterdag die jaarlikse PPC Riebeek

1 Augustus 2012 courant motors Lied van die lewe, meisiekoshuis se koek en die Juke Bergmarathon meemaak (eintlik maar vasklou aan die gemak agter die stuur van ‘n ietwat aweregse, woelwater-Nissan) is dit ook die kontras wat opval. Soos die atlete van die Riebeeksrivierpad uithardloop om Botmaskloof van die weste-kant aan te durf, is dit die stem van ‘n moërige atleet aan sy maat: “Hier kom ons Polly Shorts”, wat bly vassteek. (Polly Shorts natuurlik die opdraande by Pietermaritzburg wat al deur Bruce Fordyce

oog stylvolle Nissan Juke verander na ‘n Julyperd wat nie vir enigiets, allermins ‘n ou Botmaskloofhindernissie of “Polly Shorts” , terugdeins nie. In etlike voertuie al daardie pas uit, maar met respek aan al die ander. No Joke, hierdie Juke is woelig en vol Lewe. Om lewe (dikwels ‘n anderste lewe) te sien, gaan kuier gerus bietjie tussen studente. En al is daar ook vir baie van hulle moeliker

beskryf is as die Comrades-atlete se Mount Everest). Weer die kontras as jy (aangevuur deur JB’s Nissan se Jan, wat die Coke-stalletjie daar beman) in die Nissan Juke daar lekker wegtrek teen die “Polly Shorts” en niks van die jellie-bene ervaar nie. Maar die Juke se indrukwekkende het láter eers gewag, toe ons die pas van die ander kant benader en die lepel bietjie platter trap. Die krag toe daardie turbo inskop en hierdie kar letterlik van ‘n aanvanklik-vreemd-op-die-

tye, is dit ongelooflik om te sien en te hoor hoe studente die lewe kan Lewe. So word ek vertel van twee sussies in ‘n universiteitskoshuis wat bietjie uit die boks uit begin dink het deur saans hul koshuiskamer in ‘n kombuis en naaldwerkfabriek te omskep om die term entrepreneur bietjie verder te voer. In daardie koshuiskamer - glo in ‘n braaipan van die mooiste (en die uwe het die produk self gesien) moderne troukoeke gebak en sommer vir die blommemeisies rokke ook met omkapmasjien en elke ding. (Wel, wie het gesê trou-

‘n Paar feite van belang:

Juke 1.6 DIG-T Tekna 4 silinder - Turbo Krag: 140kW @ 5600 r/min Wringkrag: 240Nm @ 5000 r/min Verplasingsinhoud: 1618 cm3 6-spoed Handrat

Lengte: 4,135m - Breedte: 1,765m Hoogte: 1,565m ABS remme met EBD Brandstoftenk 46 l Diensintervalle: 10 000 km 3 jaar/100 000km waarborg Prys: R271 925

koeke hoort nie in ‘n meisiekoshuis nie?) Uit die boks uit. Wel, dit is sekerlik hoe jy die ontwerp van die Nissan Juke kan beskryf. JB’s Nissan op Malmesbury het hulle Juke 1.6 DIGT Tekna (met leer) vir ons gegee om op verlief te raak. Hierdie kar is lekker kompak sonder om klein en beknop te wees. Hy voel veilig en hanteer soos ‘n droom. Om op te noem (net ‘n paar van die sakvol wat die Juke jou bied): Outomatiese hoofligte, voorruitveërs, sleutellose oop- en toesluit, asook aan- en afskakel, drie rymodusse - ekonomies, normaal en sportief, as jy hierdie reeds lewendige kar nog bietjie meer woema wil laat gee, vier lugsakke, 60/40 platslaanagtersitplek, elektriese toevou-kantspieëls, verhitte leersitplekke voor, ritrekenaar en stuurkontroles met spoedbeheer en bluetooth telefoonversoenbare radio/cd met i-pod en usb-sok, en, en, en........ Maar ná alles, bly dit daardie ekstra spark (vonk, as jy wil) wat hierdie kar anders maak. Juke is inderdaad (D)Jonk en Vol Lewe. Gaan bestuur gerus die Juke en ervaar so ‘n bietjie van die Lewe by JB’s Nissan. Jy sal nie spyt wees nie.

“Dae kom en dae gaan Die jonges trou en gaan op hul eie Nou kom daar soms sware tye Almal werk net vir die hede Ure, maande en jare vlieg soos die wind verby” Lewe!!! Cheers tot die wiele weer rol.


1 Augustus 2012

courant kankerweek

5

‘Dis nie kanker wat toeneem dis oorlewing wat groei’ - Carl Albrecht Met die oog op nasionale kankerweek (31 Julie tot 3 Augustus) het Dr. Carl Albrecht met die courant gesels. Hy is plaaslik en internasionaal ‘n gerekende kankernavorser en reeds vir 29 jaar die voorsitter van die Wes-Kaapse KANSAkantoor. Tans omskep hy kankernavorsing in beleidsdokumente vir Suid-Afrika. Waaraan skryf u die verhoogde voorkoms van kanker toe? Deesdae hoor ek ook dikwels dat kanker toeneem. Ek weet egter van geen FEITE wat dit ondersteun nie. Die sogenaamde toename kan wees as gevolg van: Mense is deesdae meer openlik oor hul kankerdiagnose; Omdat daar so baie daaroor gepraat word, skep dit die indruk dat dit toeneem; KANSA is meer betrokke by pasiënte as ooit tevore. Dit is die hoof-uitgawe van KANSA. Dit skep ‘n klimaat van kommunikasie oor kanker; KANSA-navorsing is meer aktief as ooit tevore met 40 projekte waarvan 10 gefokus is op omgewingsfaktore wat kanker kan veroorsaak. Dit skep ‘n groter bewustheid. Daar is meer en meer wat die siekte oorleef - omtrent 1 miljoen in Suid-Afrika. Hulle is nie stil nie. Dit skep ook ‘n verkeerde indruk dat kanker toeneem. Eintlik is dit oorlewing wat toeneem. Hoekom kry ‘n mens kanker? Volgens ons navorsing kry 10% kanker weens genetiese foute; 30% - rook (alle soorte); 20% - Infeksie (Hepatitis B, Mens Papilloomvirus (HPV), HIV); 15% - Chemikalieë in omgewing; 15% - Vetsug; 5% - alkohol; 5% - sonlig (melanoom). Wat kan die gewone persoon doen om die risiko te verlaag? Leer ken die vroeë waarskuwingstekens

en reageer vinnig daarop. As enigiets abnormaals vir meer as twee weke aanhou, raadpleeg jou dokter. Vermy alle rook. Word ingeënt teen hepatitis B indien jy voor 1996 gebore is. (Daarna is alle babas ingeënt en dit voorkom lewerkanker). Beoefen veilige seks. Vermy chemikalieë wat kanker kan veroorsaak. (Soos BPA in polikarbonaat bababottels, wat verlede jaar in RSA verban is.) Eet gesond en gebalanseerd: Divers en vars. Behou ‘n toepaslike liggaamsgewig en kry genoeg kort- en langketting omega-3 vetsure in deur canola en visolie in te neem. Vermy kos wat te veel versadigde vetsure bevat. Gebruik suiker en verwerkte vleis baie spaarsaam. Gebruik ‘n goeie sonroom, maar vermy die son as jy maklik brand Opsommend: Matigheid, matigheid, matigheid! Hoe gaan dit met kankernavorsing in ons land?? KANSA speel die dominante rol met kankernavorsing in Suid-Afrika – R6 miljoen per jaar. Alle geld hiervoor kom van die publiek af - oor die afgelope 40 jaar is dié geld belê om te groei. Daar is nou ‘n sterk navorsingsfonds. KANSA finanseer tans 30 projekte by universiteite en 10 projekte binne-in KANSA, wat fokus op daadwerklike omgewings-uitdagings soos die uraan in die drinkwater van Potchefstroom; soeke na die beste visolieaanvuller; vergelyking van sonrome ; vergelyking van margariene; analise van molekules in ‘n gewone huis; vergelyking van

goedkoop filtreerapparate vir drinkwater; vergelyking van aartappelskyfies ten opsigte van akrielamied; analise van bababottels vir BPA; analise van kleefplastiek vir plastiseerders; ontwikkeling van veilige kosmetika. Die sogenaamde Tipe B navorsingsprogram wat in 2007 begin het, is baie suksesvol en fokus op gewone gebruiksartikels en veral kos. Dr. Carl Albrecht Die idee is dat die verwydering van sekere chemikalieë wat kanker help veroorsaak en die klemverskuiwing na voedsel en drank-produkte wat die risiko kan verlaag, die globale risiko sodanig kan beïnvloed dat die voorkoms van kanker eendag nie een in vier sal wees nie, maar een in veertig! Ons filosofie is dat nuwe anti-kankermiddels nie baie moontlik in SA is nie. ‘n Nuwe middel kos deesdae $1 biljoen dollar (R1000 miljoen) - die prys van ‘n nuwe goudmyn en niemand gaan dit op ‘n geneesmiddel hier by ons waag nie. Daar is nog nooit ‘n enkele geneesmiddel in Suid-Afrika ontwikkel nie. As ons kyk na voorkoming, glo ek, het Suid-Afrika ‘n uitstekende toekoms. Ek sien toekomsdrome van inenting van alle 10-jaar oue meisies teen die mens papilloom virus; ek sien ‘n uitstekende kankerregistrasie-sisteem (wetgewing hiervoor is

reeds deur die parlement); ek sien KANSA as ‘n voorbeeld vir die hele wêreld van hoe navorsing gedoen kan word, met openbare geld, om omgewings-chemikalieë hok te slaan wat kanker kan veroorsaak. Ons globale visie is dat Suid-Afrika een van die top 5 lande sal woord ten opsigte van kankervoorkoming. Wanneer al die faktore wat kanker veroorsaak, hok geslaan is en ons biochemiese weerbaarheid so hoog as moontlik is deur reg eet, drink, slaap en oefen, sal die einde van kanker in sig wees: Kundiges voorspel dat dit binne die volgende 50 jaar gaan gebeur. Ons doen dit omdat dit gedoen moet word en ons kinders, kleinkinders en agterkleinkinders ons nog sal bedank dat ons hierdie stryd gewen het en sodoende ook die planeet ‘n beter plek gemaak het om in te woon.


nuus courant

6

KANSA: Dit is nasionale

KANSA-week en gister het sr. Anna Visser gratis vingerpriktoetse vir die vroeë opsporing van prostaatkanker gedoen, asook borsondersoeke. Swartlanders word uitgenooi om die KANSA-kantoor in Truterstraat op Malmesbury te besoek vir advies. Op die foto is agter: Sr. Anna Visser (KANSA), Marlene Owies, Hester Smit (KANSA) en Magdalene Jeffreys. Voor is Benita Bantom en Berilnice Baron.

Skenk bloed...

Mnr Vicky Victor van Malmesbury het ‘n bietjie meer as ‘n jaar gelede gehoor dat hy aggressiewe beenmurgkanker het. Sy behandeling by die Tygerberg-hospitaal het hom só siek laat voel dat hy ná deeglike oorweging besluit het om behandeling te staak en terug te kom huis toe - teen alle mediese advies in. Vandag nog is hy geensins spyt oor dié besluit nie. Beenmurg-oorplanting was nooit ‘n moontlikheid vir hom nie en tans is sy enigste redding die eenhede bloed wat Vicky en Jeanne Victor. hy maandeliks by die SwartlandVictor beskryf sy situasie tans as ‘n wonhospitaal ontvang. derwerk. “Deur die genade van God en die “Hierdie bloed gee vir my nuwe lewe, elke maand,” sê hy. Omdat sy immuniteit so maandelikse bloed wat my organe aan die verswak is, daal sy HB só laag dat hy baie af- gang hou, beleef ek nou genadetyd. Ek drink hanklik is van dié nuwe lewe wat weldoeners geen ander pille as vitamiene-aanvullings nie en ek plaas elke dag my lewe in die Here maandeliks skenk. Victor vertel dat hy die geldinsamelings se Hand.” Hy erken dat sy situasie wel ‘n mate van vir ander pasiënte met belangstelling gevolg en tot die slotsom gekom het dat, hoewel spanning meebring. “Maar alles hang af van Suid-Afrikaners graag geld skenk, almal nie ‘n mens se gesindheid en jou verhouding met die Here. Ek en Jeanne het in die laaste noodwendig hoef geld te skenk nie. “As elke gesonde persoon net kan besef maande besef hoé baie mense nog omgee! watter waardevolle ding hulle skenk as hulle Die duiwel kom krap maar in jou kop, maar bloed gee, sal meer mense sekerlik bloed ons vat die ding maar elke dag soos dit kom en sit nooit in sak en as nie!” skenk!”

1 Augustus 2012

PROJEK IN GEMEENSKAP: JB’s

Nissan is baie betrokke in die plaaslike gemeenskap en het ‘n behoefte by The Haven Night Shelter-Swartland geïdentifiseer. JB’s het 30 stoele en 3 tafels geskenk as deel van sy projek in die gemeenskap. Van links verskyn Simon Kotze (JB’s Nissan), Liezl Blaauw (Swartland Haven) en Attie Roodtman (JB’s Nissan).

BUDGIEKONING:

Phillip Wassink van Malmesbury by sy kampioenbudgie, wat op die afgelope ses skoue agtereenvolgens koning gekraai het. Dit was in Kaapstad, Port Elizabeth en Mosselbaai. Hy boer sedert 1972 met wilde voëls en budgies. Sy gunsteling-kleure is lutino, albino en blou. Hy broei met 22 pare en het vanjaar reeds 100 kuikens grootgemaak.

MOOISTES: Die

personeel van Aandskemering tehuis vir bejaardes het Saterdag uit eie inisiatief ‘n fondsinsameling gehou met ‘n Mej. Aandskemeringkompetisie vir groot en klein. Catherine Fortuin het weggestap met die titel mej. Aandskemering, terwyl Inice Boks die eerste prinses en Sophia Adams die tweede prinses was. Lana Basson is as Mej. Persoonlikheid aangewys en Maria Warries het die titel ‘Beste Geklee’ gewen.


1 Augustus 2012

7

Mens moet eers gee voor jy ontvang Papers

Clive Papers Ons sit ons reeks onderhoude met raadslede van die Swartland Munisipaliteit (SM) voort en gesels met Clive Papers, DA-wyksraadslid vir wyk 2 (Moorreesburg). Vertel ons van u agtergrond? Ek is op Malmesbury gebore, maar ons het in die 1970’s Moorreesburg toe verhuis. Ek het skool by Schoonspruit Sekondêr voltooi en my daarna as ‘n ambagsman by Murray en Roberts bekwaam. In 1980 het ek by die munisipaliteit op Moorreesburg gewerk toe daar na ambulansmanne gesoek word – ek het dadelik daarvoor aansoek gedoen, die pos gekry en ek werk nog steeds daar. My vrou, Vivien, is ‘n gebore Moorreesburger. Sy en my twee kinders ondersteun my in alles wat ek aanpak! Hoe het u in die politiek betrokke geraak? Hier teen 1985 het ek in die politiek begin belangstel ter wille van die baie behoeftes in my omgewing. Lawrence Boltney het my begelei in die politiek in en ek het die vergaderings begin bywoon. Ek was in 2009 eers ‘n raadslid vir die Onafhanklike Demokrate van Patricia de Lille, maar is ná die samesmelting van die DP en die OD ‘n DA-lid by die SM. Ek het voorheen vir 18 maande op die WKDM gedien. Hoe verander ‘n mens se lewe as jy ‘n raadslid raak? Mense hou jou dop en kyk of jy nie skeeftrap nie! Maar ek het ‘n wonderlike vrou wat my met alles ondersteun – ek en sy reël gereeld vir Vrouedag ‘n groot ete vir 200 mense. Dan help sy met die reëlings en my dogter druk die kaartjies – omtrent ‘n organisasie! My pa het my geleer dat ‘n mens eers moet uitgee voordat jy kan ontvang, seker daarom dat ons gereeld uitdeel. Ek en Vivien bestuur sopkombuise op drie punte op Moorreesburg, waar ons groot potte sop, gekook van vars produkte, uitdeel.

Ons is regtig lief daarvoor om te gee. Verder geniet ek die werk, al kom klop mense ons in die nag op vir raad of hulp. Ek wens ons mense wil beter beplan en my eerder bedags kom sien in my kantoor in Rozenburg! Wat maak u bekommerd in u wyk? Die dwelms en tik onder die jongspanne bekommer my! Verder is die werkloosheid ‘n groot kopseer vir Moorreesburg. Ontwikkelings en nuwe werksgeleenthede vir ons dorp is regtig nou nodig! Ons het beslis ook meer huise nodig – die meeste huise is oorbewoon. Ek sien uit na die beplande nuwe behuising wat vir 2015 beoog word. Wat maak u gelukkig van u werk? Die mense se ondersteuning, die klein stukkies vordering wat ek in mense se lewens kan raaksien. Ons het onlangs die pad met ‘n seun gestap wat maar moeilike omstandighede het – sy genesing maak my bly! Verder maak my kinders my baie gelukkig, omdat hulle en Vivien my altyd 100% ondersteun. Hulle sal byvoorbeeld bejaardes help aanry, kos help uitry – ek waardeer my gesin se ondersteuning só baie! Wat doen u om te ontspan? Wanneer ek nie werk nie, is dit my wyk wat my besig hou. Ek kry min ruskans, dus breek ek soms weg stad toe om my kinders te besoek. My seun is ‘n chemiese ingenieur en my dogter is ‘n student in voedseltegnologie in Kaapstad. Verder laat koerantlees, braai of ‘n potjie maak my ontspan. Het u ‘n boodskap vir die mense van die Swartland? Betaal julle rekeninge sodat die SM se dienslewering kan plaasvind! As jy nie betaal nie, kan jy nie verwag dat jy dienste ontvang nie! Verder begeer ek dat mense eerder hul probleme of griewe uitpraat om ‘n oplossing te kry as om dit uit te baklei!

Houtstok terug op lug, maar Radio Moo nog in afwagting Radio Houtstok is terug op die lug op 100.6FM. Die stasie se stem, wat geruime tyd stil was, is die afgelope week weer gehoor. Radio Houtstok het op 16 April 2010 op oudiostroming begin uitsaai. Die eerste geleentheidslisensie vir 45 dae is op 27 Oktober 2010 goedgekeur en sedertdien het het die stasie op 9 suksesvolle geleentheidslisensies uitgesaai. Volgens ‘n verklaring van die stigter, Louis Baartman, is die formaat en styl van aanbieding op Radio Houtstok op die oorspronklike Springbok Radio en die loslit-kultuur van die deursnee Afrikaanssprekende individu gegrond. “In 2009 het Louis vir mnre. Gordon Hoffmann, Chris van Zyl en Wimpie van der Sandt ontmoet wat hom bygestaan het om alles moontlik te maak. Die hoofdoel van Radio Houtstok, ‘n Artikel 21 maatskappy, sonder winsbejag, was en is nog steeds om eerstens Afrikaans as taal te bevorder.” Volgens Baartman word 80% van die stasie se lugtyd opgeneem deur musiek, met ‘n verdeling van 80% Afrikaanse musiek en 20% Engelse musiek. Benewens die Swartland sluit Radio Houtstok se uitsaaigebied streke in soos Mazikama, Cederberge, Bergrivier, Saldanhabaai en selfs die noordelike stadsgebiede van Kaapstad, Paarl, Wellington en Stellenbosch. In Baartman se verklaring word die vol-

gende luisteraarstatistiek aangegee: 107 972 IP Adresse op oudiostroming, nagenoeg 18600 Facebook-ondersteuners, 46 500 nommers op sms-lyn en ‘n geskatte 150 000 luisteraars in die stasie se vorige uitsaaigebied. Die courant het Radio Houtstok op internet opgevang by http://infant.antfarm.co.za/ houtstok/player.asp?id=38&rollover=true. ‘n Navraag kan aan info@radiohoutstok.co.za per e-pos gerig word. Intussen is Radio Moo, wat sy uitsaaiplanne drie maande gelede op Malmesbury aangekondig het, nog besig met voorbereiding vir die groot dag. “Ek het gehoop ons is al daar, maar ons is nog nie daar nie,” het Tania BoonzaaierSnel, stasiebestuurder, aan die courant gesê. “Ek wag nog vir ‘n uiteensetting van Sentech oor wat dit sal kos om die maste op te sit. Eers daarna kan ek aan befondsing aandag gee en besighede begin nader. Ons gaan intussen steeds voort met opleiding van omroepers.” Die maste kan nagenoeg R300 000 kos en die onderhoud per maand aan Sentech nagenoeg R11 000. ‘n Ander oorweging is om voorlopig ‘n mas op ‘n kop buite Malmesbury by Eskom te huur. Boonzaaier-Snel is steeds vol afwagting. “Ons is nog 100 persent daarin. Ons is positief. Dis nou maar net geduld. Ons is in die proses en het net bietjie van ‘n terugslag.”

Mooreesburg se SAPD en ACVV het op Madibadag hul 67 minute gebruik om ‘n minderbevooregte inwoner van Rosenhof, Moorreesburg se huis te verf. ’n Gewese gevangene was ook deel van die span, asook’n kerkleier en twee mans van die rehabilitasiesentrum (MMC) ten einde uit te reik na die gemeenskap. Die projekkoördineerder, sers. Nicolette Visagie, het het ook gehelp met die verf van die woning. Die ACVV het die kruideniersware voorsien wat aan die eienaar, Sara Klaase, oorhandig was. Die plaaslike wyksraadslid, Desmond Filander, het kos aan die vrywilligers voorsien. Die kos word hier deur Cornell Nell (regs, voor) aan Klaase (links, voor) oorhandig. Agter van links na regs staan Shane Champher, Jobe Kembell, Visagie. Heelregs is past Desmond Pipers en langsaan Garth Lamb.

Kom geniet Plaas-tot-Plaas-Pret Op Saterdag 4 Augustus 2012 bied die NG Kerk Swartland-Noord ‘n stap, draf en bergfietsrit aan. Dit vind by Spekulasie op Malmesbury plaas vanaf 8:00 die oggend. Die wegspring van alle roetes vind om 9:00 plaas. Die roetes is deeglik uitgelê, wat pad en veld insluit. Die koste is R50 per deelnemer en R20 per kind onder 10 jaar. Die inskrywingsgeld is ten bate van die NG Kerk Swartland-Noord. Daar is drie roetes om van te kies, waarvan een ‘n maklike 1km-staproete is vir kleuters met skopfietse tot ouer persone. Dan is daar ‘n 5km-

of ‘n 10km-roete wat of gestap of gedraf mag word. Die bergfietswedren is ‘n 20km-mediumroete wat geniet kan word deur jonk en oud. Waterpunte en noodhulp sal beskikbaar wees op alle roetes. Daar sal ook verversings te koop wees wat koffie, broodjies, snoeperye en koeldrank insluit. Allerlei ander produkte uit die buurt sal ook beskikbaar wees. Inskrywings moet in wees teen Donderdag 2 Augustus 2012 by NG Kerk Swartland-Noord Kerkkantoor of stuur ‘n e-pos na spekulasie@ cornergate.co.za of info@rondomskrik.co.za


8

courant nuus

Skaapstudiegroep hou Kudde-evalueringsdag op Malmesbury se skouterrein

Die Malmesbury Landbouvereniging se Skaapstudiegroep hou Vrydag vir die 32ste keer sy Kudde-evalueringsdag op Malmesbury se skouterrein. Volgens Ewan Louw, sekretaris van die Skaapstudiegroep, sal daar skaap geskeer word, vagge beoordeel word, ‘n karkaskompetisie gehou word, karkasse sal deur die dag opgeveil word en die publiek kan gaan bie daarop, waarna dit vir die koper opgesaag sal word. Dan is daar ‘n skaaprasuitstalling van die skaaprasse waarmee meestal in die Swartland geboer word, onder meer merino’s, dohne-merinos, Suid-Afrikaanse vleismerino’s en dormers. Daar word ook ‘n skaaphondvertoning

vir omstreeks 10:00 beoog. Daar sal ‘n kursus vir plaaswerkers aangebied word en landbouleerlinge van Hoërskool Swartland sal verskeie kursusse en lesings deur die loop van die dag bywoon. Van die demonstrasies wat aangebied sal word, sal insluit hoe om ‘n karkas op te saag, blokman-demonstrasies en hoe ‘n outopsie op skape gedoen word. Llewellyn Louw, voorsitter van die Skaap-studiegroep, sal die dag open. Die toegangsfooi is R80, wat ‘n braaivleisete en vyf kroegkaartjies insluit. Louw kan by sel. 082 872 9100 gebel word om navraag te doen oor die Kuddeevalueringsdag.

1 Augustus 2012


1 Augustus 2012

courant nuus

9

MLV wéér Wes-Kaap se beste Die Malmesbury Landbouvereniging is die Kamer se Bestuur geaffilieer.” vir die derde jaar agtereenvolgens as die Uys van der Westhuijzen, voorsitter van beste landbouvereniging in die Wes-Kaap die Malmesbury Landbouvereniging, het aangewys. gesê: Bennie Lambrechts, ondervoorsitter, het “Dit is die lede wat die vereniging sterk die trofee op ‘n bymaak. eenkoms van AgriDaarby Wes-Kaap by Gouword alles dini in ontvangs gedra deur geneem. ons studieVolgens Lamgroepe, brechts is daar verdit is die skeie kriteria wat vir skaap-, die toekenning in koring-, ag geneem word. suiwel- en Die beoordewingerdlaars kyk onder s t u d i e meer na die lede g r o e p , se betrokkenheid, asook die studiegroepe wat landbouge inligtingsdae nootskap. hou, bv. die wynOns sal roetedag, die konie jaar na ring- en skaapjaar wen as studiegroepe se hulle nie so toere, die kuddegoed is nie, evalueringsdag tesame met van die skaapdie betrokstudiegroep, kenheid van evaluering van ons lede.” lede en ledegeld Die Malwat betaal word, Bennie Lamb m e s b u r y rechts by die trofee die beeld wat as Landbouboereverenigvereniging het ing na buite uitgedra word, nagenoeg 105 samewerking met Agri-Wes-Kaap, die gehalte lede, asook heelwat mense met sosiale van sprekers wat deur die jaar by byeenkomlidmaatskap. ste optree ten einde goeie inligting rakende Lambrechts het die Malmesbury Landlandbou deur te gee en die toekoms van landbouvereniging se sekretaresse uitbou en van Suid-Afrika. gesonder: “Ons wil net vir Erna (Thiart) Volgens Agri-Wes-Kaap se jaarverslag “was baie dankie sê vir haar groot bydrae 14 distrikslandbouverenigings, bestaande uit wat sy maak met die sukses van ons 73 landbouverenigings en 8 junior-landbouboerevereniging. verenigings, by Agri Wes-Kaap geaffilieer. “Sy is regtig ons regterhand.” “Verder het 31 landbouverenigings hierOp die vraag hoe dit tans benewens direk by die Agri Wes-Kaap Algegaan met die landbou in die Malmene Sakekamer met die goedkeuring van mesbury-omgewing, het Lam-

“Maar as elke Chinees in brechts China elke gesê die dag een wynbedryf glasie wyn is onder drink, is ons groot druk probleem omdat daar opgelos.” te veel wyn in Hy wys die land is en daarop dat omdat te min Malmesbury jong- mense ‘n baie gediwyn drink versifiseerde en eerder landbougebrandewyn en bied is, met bier verkies. koring, wing“As ons erd, skape, regering sy kant beeste, mielies bring en sterker en dergelike. Uys van de onderhandel, “Rooivleis se r Westhuijze Erna Thiart n sal dit ook beter prys is nie so gaan. lekker nie, maar die “Agri-Wes-Kaap is juis nou besig om vuur koringprys lyk nou darem mooi,” het Lamonder hulle te maak. brechts bygevoeg.


10

courant nuus

1 Augustus 2012

Die kinderboek-skrywer

Carina Diedericks-Hugo het verlede week twee Swartlandse skole besoek om haar boekereeks, wat nou verfilm word, bekend te stel. By Laerskool Dirkie Uys op Moorreesburg en Riebeek-Kasteel het sy die leerders aan haar lippe laat hang met vertellings oor die Thomas@-reeks, wat teen Januarie 2013 as ‘n TV-reeks te sien sal wees. Tydens ‘n interaktiewe gesprek het sy die leerders se belangstelling in lees aangewakker en twee boeke as pryse weggegee. Op die foto is Diedericks-Hugo saam met die twee boekwenners, Liezl van der Westhuizen (graad 6) en Marko Nel (graad 3).

kalender Augustus

Kultuuraand op Piketberg 1 Augustus - Hoërskool Piketberg se Laerskool Kultuuraand. Kaartjies kos R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Kom ondersteun die laerskoolleerders en geniet ‘n aand vol kultuur.

DIE MUSIEK van Stef Kruger en ‘n wynproe uit die kelder van Swartland Wynkelder,

onder andere hul 2010 Pinotage van die Swartland Bushvine-reeks, het ‘n saamkuier verlede week op Malmesbury opgekikker. Van links is Hetta Saunderson, Stef Kruger, Carlen en Wouter Vorster en Bettina Horne.

Mnr. en Mej. Wesbank aangekondig 2 Augustus om 19:00 Mnr. en Mej. Wesbank word aangekondig in skoolsaal van Wesbank Sekondêr. R30 toegang. Bel Christine Love bel by 079 499 7719 of die skool by 022 4864868. Nagskuiling hou jaarvergadering 2 Augustus - Die Swartland Haven Nagskuiling hou sy jaarvergadering om 19:30 by Varingstraat 5 in Wesbank, Malmesbury. Bel 022 486 5191 om ‘n navraag te rig. Sangfees op Porterville 2 Augustus - Sangfees by Hoërskool Porterville Kansa-week Daagliks tot 3 Augustus (09:00 tot 15:00) ‘n ope week vir publiek, werksplekke, skole en rolspelers. Uitstallings van Kansa-dienste kan besigtig word. Dames kan afspraak maak vir gratis borsondersoek en mans vir ‘n PSA vingerpriktoets @ R50. Bel 02248 21111 om navraag te rig. Blommeskou in Presbiteriaanse kerk 3 tot 5 Augustus - jaarlikse blommeskou in die Presbiteriaanse Kerk op Darling, vanaf 10:00 tot 17:00, met die tema: “In God se Tyd”; toegang gratis. Ligte verversings te koop. Skakel ds. Ian Bernhardi by 0844413091 om navraag te rig. Schoonspruit-opvoering 4 Augustus – Die Schoonspruit Sekondêre skool op Malmesbury bied ‘n opvoering in die skool se saal om 17:00 aan. Kaartjies R20 pp by C Persens – 078 787 0678, B Adams 072 375 4163 of Priester C Marsh by 022 486 5370 / 083 541 2623. Kerkdiens by AGS-kerk 5 Augustus - Die AGS Corpus Christi op Malmesbury hou hul oggenddiens om 09:30 met die titel: Kenmerke Van Die Ernstige Soeker Na God. Die prediker is past. Piet Smit. Aanddiens volg om 18:00 met die titel: Lae Van God se Beskerming Om Ons (Prediker: past. Piet Smit). Skakel 073 447 2902 met navrae. Kerkdiens in PPK Malmesbury 5 Augustus om 18:30 preek past. Kobus du Plessis oor die eindtyd soos in die Bybelboek Hooglied van Salomo. In die PPK Malmesbury, op die hoek van St Thomas- & Dr Euvrard straat, regoor Laerskool Swartland. Elsabe Aldrich by Sakekamer 7 Augustus - Malmesbury Sakekamer hou spesiaal vir hul vroulike lede ‘n aand met Elsabe Aldrich in die saal van Laerskool Swartland teen R80 vir lede en R100 vir nie-lede. Skakel 022 48210160 om te bespreek.

Rotariërs hou Bingo-aand 8 Augustus - Rotariërs hou om 18:30 ‘n Bingo-aand in die Malmesbury Rolbalklub se klubhuis. Toegang van R40 sluit in sjerrie, sop en brood en bingokaartjies is R10.00 elk. Baie pryse te wen. Die volgende dag is ‘n publieke vakansiedag en dus kan almal die Woensdagaand kom deel in die pret en ook die kans staan om pryse te wen. Kom geniet ‘n aand vol pret en plesier en dra ook so by tot ‘n fondsinsameling van ‘n instansie wat baie tyd en geld aan gemeenskapsprojekte spandeer. Netbalsportdag in Wesbank 9 Augustus van 8:00 tot 15:00 Netbalsportdag by Wesbank-sportvelde om netbal onder vroue en meisies te bevorder. Toegang R5. Rig navraag aan Christine Love by 079 499 7719 of die skool by 022 4864868. AGS klim berg by Goedgedacht 11 Augustus – Die AGS Corpus Christi op Malmesbury bied ‘n bergklim teen die Kasteelberg op die plaas Goedgedacht aan. Die groep vertrek om 7:00. Navrae kan aan Piet Smit by 073 447 2902 gerig word. Big Brag by Wesbank Sekondêr 14 Augustus in skooltyd Mr Big Brag by Wesbank Sekondêr. Dit is die dag voor die derby teen Proteus Sekondêr van Atlantis. R5 toegang. Mense met navrae kan Christine Love bel by 079 499 7719 of die skool by 022 4864868. Swartland Toerisme vergader 15 Augustus - Swartland Toerisme hou sy jaarvergadering om 15:00 by die Buffelsfontein Wild- en Natuurreservaat. Die spreker is Tijmen van Essen, burgemeester en die pretprater Elsabe Aldrich. Mense met navrae kan Carlen Vorster bel by 083 688 3005 of haar by swartland@cornergate.com e-pos. Storie-aand op Darling 17 Augustus - Die Darling Museum hou ‘n storie-aand met Marie Hamman, aktrise, drama-afrigter en onderwyseres vanaf 18:30 vir 19:00. Ook verversings en glühwein. Koste: R100 pp. Bespreek betyds by Dianne by tel. 022-492 3361. Fondsinsameling vir koshuis 24 Augustus - Schoonspruit Sekondêr hou ‘n disko vir ‘n koshuis-fondsinsameling om 19:00 teen R10 pp in die skoolsaal. Skakel Strisza Albertyn vir kaartjies of navrae: 083 458 9066 Gholfdag op Moorreesburg 24 Augustus - IGH (In God’s Hands) reël ‘n gholfdag op Moorreesburg om fondse te in vir Huis Moorrees se mediese toerusting. Skakel 071 4722 749 of adspangenberg@yahoo.com vir navrae.


1 Augustus 2012 Karin Rabbets van die die Deli in die Checkers-sentrum op Malmesbury het hierdie week se heerlike Pannekoek Lasagne voorberei. Besoek die Deli vir heerlike tuisgebak, smaaklike wegneemetes.

courant nuus

Pannekoek Lasagne

Bestanddele Oorskiet spaghetti bolognaise mengsel Basiese pannekoeke Basiese witsous Cheddar kaas

Metode Skep twee eetlepels vleismengsel in die middel van ‘n pannekoek en rol toe. Pak ‘n oondvaste bak se bodem toe met die opgerolde pannekoek. Skep twee teelepels witsous oor elke pannekoek. Strooi gerasperde kaas oor en bak by 180C tot goudbruin.

11

Dolf Visser groet kinderhuis

Mnr Dolf Visser van Moorreesburg het pas finaal uitgetree, toe hy ná 32 jaar se betrokkenheid by Huis van Heerde, die kinderhuis op die dorp, se beheerraad uitgetree het. Hy was ongeveer 25 jaar die voorsitter van dié raad voordat hy Vrydagaand tydens ‘n dankie-sê funksie gegroet is. Visser het in 1980 van Laerskool Gimnasium af Moorreesburg toe verhuis, toe hy as die hoof van Laerskool Dirkie Uys aangestel is. Hy het in 1998 as skoolhoof uitgetree. “Destyds was die skoolhoof van die laerskool vanselfsprekend ook ‘n lid van die beheerraad van die tehuis,” verduidelik Visser. Ná sy aftrede het Visser uit eie keuse betrokke gebly by die kinderhuis. Hy het baie lof vir dié tehuis, wat gebou is vir 50 kinders in die huisgesin-stelsel. Hoewel dit aanvanklik net vir dogters bedoel was, huisves Huis van Heerde deesdae seuns en dogters. “By die skool het ons nooit onderskeid getref tussen die kinderhuis-kind of die ander kinders nie,” sê Visser Dolf Visser trots. “Ons wou nooit ‘n eiland-situasie skep wat hulle laat uitstaan nie – almal het normaal ingeskakel. “Daar is kinderhuiskinders wat vandag in goeie poste staan en enetjie het ‘n tydskrif se sangkompetisie gewen!” Ek kan my nie indink hoe sou Moorreesburg sonder sy kinderhuis wees nie!” “My groot wens is dat daar navorsing gedoen word oor óf die kinderhuis-lewe ‘n einde bring aan die siklus van kinderverwaarlosing, en of dit net weer voortgaan in só ‘n kind se lewe.

“Verder sal ek graag wou sien dat maatskaplikewerk-programme ernstig daarop fokus om die kinders vroeër by hul ouerhuise terug te besorg.” Visser en sy vrou, Poppie, het hul kant gebring in die gemeenskap. Só het Poppie vir 14 jaar as raadslid vir die dorp gedien en Visser is steeds betrokke by sy groot liefde, opleiding in vuurwapenveiligheid. Hy was ook vir baie jare die voorsitter van die Bolandse skole atletiek- en rugby-unies. Hul kinders kon grootword op die dorp. Willie is nou ‘n dermatoloog en hul dogter, Peggy, woon in Australië. Omdat hy reeds vir drie jaar ‘n pad met kanker stap, is hy baie openlik daaroor: “Ek wens meer mense wil betyds reageer op simptome! “Hoe vroeër dit opgetel word, hoe groter is die kanse vir volkome herstel. “As ek saam met ander pasiënte in die wagkamer sit, sien ek elke keer hoé baie ek steeds het om voor dankbaar te wees!” Oor Moorreesburg sê Visser en Poppie dankbaar: “Dié dorp en sy mense het ons van die eerste dag af aanvaar en ons nooit vreemd hier laat voel nie – daaroor sal ek dankbaar wees tot die dag van my dood! Moorreesburg is ‘n genadige gemeenskap. “Verder het ek net lof vir die ouerkorps van die skool, wat enigiets sal opoffer vir hul kinders!” Ter motivering sê Visser: “Om sukses te bereik in die huidige, hoogs kompeterende samelewing, moet jy sterk gefokus bly, betroubaar wees en jouself met waardevolle vaardighede toerus sodat jy hoog in aanvraag kan bly!”


courant sport

12

Sportuitslae Rugby

PREMIERLIGA: Wesbank 21 Vredenburg 16 SUPERLIGA-WES: Never Despair 55 Moorreesburg 13, Abbotsdale 34 Piketberg 15, Porterville 18 Hopefield 22 PRESIDENTSLIGA: Good Hopes 31 Saron 23, Coronations 20 Evergreens 39

Netbal C-afdeling (met spelers van wedstryd tussen hakies agterna): West Point A (Miche-Le Jooste -HD) wen Langebaan C 26-8; Langebaan C vs Penguins A 18-18; Broodkraal A (Elizabeth Komail – HV/V) wen Sitrus A (Shariefa Loff HD en Destia Fransman D) 9-7 D1-afdeling: Penguins B (Liezl Adams – D)

vacancy bulletin

1 Augustus 2012 wen SOS A (Charneke Albertus – HV) 22-11 D2-afdeling: Broodkraal B (Joyce Brand - AV) vs Porterville D (Sara Booisen – HV) 12-12; St. Helena B wen Broodkraal B 22-11; Vredenburg D (Marieta Coetzee – D) wen Porterville D (Annaline Fortuin – S) 25-3; Vredenburg D (Marieta Coetzee – D) wen St. Helena B (Desiré Don – S) 39-7. Mans-afdeling: West Point (Benith Papier HD) wen Invincibles (Howard Kotze – V) 5514; Vredenburg (Joey Engelbrecht - S) wen Invincibles (Johannes Muller – S) 33-23.

Duiwe VLUG VANAF STRYDENBURG NA MALMESBURY (met spoed in meter per minuut): 1 C Basson 1458.032; 2 C Basson 1449.383; 3 J Steenkamp 1449.014; 4 S Niemann 1448.795; 5 J Steenkamp 1448.728; 6 Lusahn hokke 1447.322; 7 F Meintjes en seuns 1446.563; 8 G Horn 1445.129; 9 M Hill 1445.059; 10 M Hill 1444.547

Die Laerskool Dirkie Uys op Moorreesburg het Saterdag ‘n sportdag op die skool se velde aangebied. Jandré Engelbrecht, Cornel du Toit, Julian Piper en Algernon Atkins van die Laerskool Dirkie Uys probeer Waleeto Dirks van Laurie Hugo Primêr vastrek, terwyl Naruwhane Pieters naderstaan om te help.

eXciting oPPortunities for Persons who want to maKe a difference

DEPARTMENT OF HEALTH SwARTLAND HOSPiTAL, MALMESbuRy (wEST COAST DiSTRiCT)

Tradesman Aid REMuNERATiON: R 59 625 PER ANNuM

SERviCE bENEFiTS: 13th cheque, employer’s contribution to the pension fund, housing and medical aid allowance. REquiREMENTS: MiNiMuM EDuCATiONAL quALiFiCATiON: Junior Certificate (or equivalent). ExPERiENCE: • Appropriate experience of carrying out maintenance tasks • Experience in the handling of workshop tools. iNHERENT REquiREMENTS OF THE jOb: • Valid (Code B/EB) driver’s licence • Physically able to do hard manual labour • Ability to do overtime and standby duties. COMPETENCiES (kNOwLEDgE/SkiLLS): Ability to write instructions and read them • Good communication skills in at least two of the three official languages of the Western Cape. DuTiES (kEy RESuLT AREAS/OuTPuTS): • General repairs and collection/ delivery of equipment/items • Assist with mechanical, electrical and plumbing duties • General maintenance and installation • Assist with carpentry duties • General cleaning duties • General administration and support to supervisor. ENquiRiES: Mr CA Vermaak: 022 487-9226 Please submit your aPPlication for the attention of ms ba Josias to the manager: medical services, swartland hosPital, Private bag X2, malmesbury 7299.

iNSTRuCTiONS TO APPLiCANTS: Z83 forms (obtainable from any Government department or www.capegateway.gov.za) must: Be completed in full, clearly reflect the name of the position, name and date of the publication (candidates may use this as reference), be signed, accompanied by a comprehensive CV, the names of 3 referees and certified copies of ID, driver’s licence and qualification/s. Applications without the afore-mentioned will not be considered. Applications must be forwarded to the address as indicated on the advertisement. No late, faxed or e-mailed applications will be accepted. CV’s will not be returned. Excess personnel will receive preference. Applications, which are received after the closing date, will not be considered. Further communication will be limited to shortlisted candidates. If you have not received a response from the Department within 3 months of the closing date, please consider your application as unsuccessful. It will be expected of candidates to be available for selection interviews on a date, time and place as determined by the Department. As directed by the Department of Public Service & Administration, applicants must note that further checks will be conducted once they are shortlisted and that their appointment is subject to positive outcomes on these checks, which include security clearance, qualification verification, criminal records, credit records and previous employment.

P OS i T i v E A b O u T P E O P L E w i T H D i SA b i L i T i E S

The Western Cape Government is guided by the principles of Employment Equity. Disabled candidates are encouraged to apply and an indication in this regard would be appreciated.

Closing Date 24 August 2012 Human Communications C95080

Gary John Welsch van Laerskool Swartland op Malmesbury het in die vakansie vir die Boland A-span hokkie gespeel by die nasionale toernooi in Pietermaritzburg. Boland A het hul afdeling gewen deur net een wedstryd te verloor, een gelykop te speel en die res van die wedstryde te wen. Morné du Plessis, voormalige Springbok-rugbykaptein, voltooi PPC Cement se 10 kmwedloop in die 52ste plek. Die PPC-marathon is gewen deur Dicardo Jakobs in 02:29:18, met Carmen Caldwell die eerste vrou in ‘n tyd van 03:32:58. Meer as 2 000 atlete het gehardloop.


courant ppc bergmarathon courant

1 Augustus 2012

13

PPC Cement Riebeek Bergmarathon 2012

André Ludick Johan O’Kennedy Marietjie Ras Hercu Hofmeyr

Nerina Bester

Christiaan Adonis

Heinie en Adele Cruywagen

Richard Butcher

Frikkie Van Zyl, algemene bestuurder van PPC, oorhandig prysgeld van R5000 aan Edith Haynse van Meiring Primêr vir die skool met die meeste deelnemers.

Pieter Hanekom

Gert Cleophas

Van links verskyn Frikkie van Zyl, algemene bestuurder van PPC, saam met Jason Beukes, Julie Welkom, Jafta Hendricks en Garith Maarman van die Altech Autopage Swartland Atletiekklub, wat die spanprys vir Werner Du Plessis en Everhardus mans gewen het in die 10 km-wedloop. Carstens


14

die courant

courant dienste

1 Augustus 2012

dienste

Esmé met Justine op wenpad

Esmé van Reenen van Malmesbury verkoop al vir 33 jaar Justine-produkte. Esmé glo daaraan om haar produk te leer ken en self te gebruik. “Wanneer ek iets bemark, wil ek dit met oortuiging doen,” glo sy. Justine is ‘n Suid-Afrikaanse produk wat plaaslik vervaardig word en dus werksgeleenthede op eie bodem skep. Justine word reeds vir jare suksesvol oorsee bemark en bied ook vir tienervelle ‘n oplossing. In 2011 was sy die topverkoper in die Kaapse streek en sewende nasionaal. “Omdat Justine een van die beste velsorghuise is, kan mens verwag dat die pryse kom-

peterend moet wees. Maar hou spesiale aanbiedinge dop vir goeie afslagpryse,” nooi Esmé. Nadat sy destyds Die Burger se landwye ‘Mej Ekstra Mooi’-kompetisie gewen en ‘n driewekelange vakansie na Duitsland en Frankryk gewen het, het sy betrokke gebly in dié bedryf. Esmé se grootste beloning is om vrouens te laat goed voel oor hulself en hul voorkoms. “Omdat ons vroue so hard werk, moet ons onsself iewers bederf,” glo sy. “Deesdae is daar ook ‘n wye reeks velsorgprodukte vir mans, dis nou buiten al die lekkerruikprodukte!” Skakel Esmé, met 33 jaar se ervaring, vir advies en pryse by 022-4822 324.


1 Augustus 2012

die courant Algemeen

1

STERFGEVALLE

1954/12/25 TOT 2011/08/06 Reeds 1 jaar weg ouma Nannie. Verlange is groot. Bly lief vir u. Rus sag aan Jesus se boesem. Salmon, Zelda en Salmon (jnr) ----------------------------PASTORALE BERADING - Skakel Theresa van Vreden By 083 310 3823 vir afspraak. (Assosiaat berader ABBO/Radiokansel. Reg: SAAP AO20/80

Gesoek Wanted

2

OP SOEK NA…… Welkom Meubels betaal harde kontant vir 2de handse goeie meubels, linne, breekgoed, winterklere (mans), skoene ens. Kontak 022 487 1547/084 794 7528 ----------------------------LOSEERDER/HUISMAAT GESOEK - @ R2000.00 pm. Water & ligte ingesluit. Kontak 084 715 0627. Onmiddellik beskikbaar. ----------------------------SAAMRYGELEENTHEID GESOEK vanaf Bellville na Malmesbury - Maandae tot Donderdae. Skakel Bernice 083 243 5251.

Te koop For sake

4

AFKOOK WILDSVLEIS TE KOOP @ R40.00 pkg. Heerlik vir pasteie maak. Verskeidenheid biltong en droëwors ook te koop. Kontak Christo Smit by 073 182 4840 ----------------------------BLACKBERRY BOLD 9000 - Smartphone - 2 batterye + charger. Baie netjies @ R1200.00 onka. Kontak 079 985 7427 (Malmesbury). ----------------------------EGTE LEER MANSSKOENE - (Vellies, Stewels en sandale) Alle nommers Beskikbaar, asook groot nommers (5-15) Teen baie spesiale pryse. Malmesbury. Kontak Max 083 275 8266

Voertuie te koop

5

VOERTUIE TE KOOPAANDAG! VOERTUIE DRINGEND GESOEK! Ek betaal kontant vir enige voertuig of bakkie. Doen bankaflosse ook. Kontak 083 464 6960 ----------------------------VOERTUIE TE KOOPAANDAG! VOERTUIE DRINGEND GESOEK! Ek betaal kontant vir enige voertuig of

bakkie. Doen bankaflosse ook. Kontak 083 464 6960 ----------------------------KONTANT DADELIKOns koop alle motors en bakkies vir kontant, doen ook bankaflosse. Lopend en nie lopende voertuie is ook welkom. Kontak 079 544 2824 ----------------------------KONTANT DADELIKOns koop alle motors en bakkies vir kontant, doen ook bankaflosse. Lopend en nie lopende voertuie is ook welkom. Kontak 079 544 2824 ----------------------------TOYOTA COROLLA 1.3 - 1983. Baie netjies te koop @ R12 500.00. Kontak 083 464 6960. ----------------------------VW KOMBI 2.3 WIT. Aandag aan bakwerk benodig @ R17 500.00. Kontak 083 464 6960

Eiendomme

laminering, vinylvloere, blindings en hersteldiens. Gratis kwotasies en professionele diens. Skakel 022 482 2100 ----------------------------UITHAAL EN VERWYDERING VAN BYE. Kontak Kobus du Plessis by 083 722 7787/022 482 2767 ----------------------------XTREME GRAFSTENEMALMESBURY. Vir kwotasies, nuwe grafstene, herstelwerk, bewoording, ens. Beste pryse gewaarborg. Kontak 082 550

courant smalls

smalls

15

5859/082 561 3291 ----------------------------YSKASTE HERSTEL. Ook binne lekke. New Freeze, Kerkstraat 18, Moorreesburg. Skakel 082 573 1589/083 651 5547

Betrekking beskikbaar

18

LUTEA PARFUUM-146 geure om te bemark! Uitstekende kommissie! 083 655 0445/ madrigrobbelaar@ gmail.com/www. luteaperfume.co.za

6

NETJIESE RUIM 4 SLAAPKAMER HUIS - Te koop naby Hoërskool. 2 Moderne badkamers. 3 Leefareas, binnebraai, ontwerperskombuis. Ingeboude kaste. Trek net in! Kontak verkoper-084 584 1220

Te Huur To Let

7

EENMAN WOONSTEL vir enkel persoon. Water ingesluit. Veilige area. Enkel parkeerplek. R2000.00 per maand. Malmesbury omgewing. Kontak 082 801 6992. Beskikbaar vanaf 1 September. ----------------------------1 X ONGEMEUBILEERDE KAMER IN HUIS @ R1400.00 pm. Volle toegang tot alle geriewe en swembad, asook binne parkering. Krag @ R300.00 pm en R50.00 water ekstra. Geen troeteldiere. R700.00 dep vooraf betaalbaar. Kontak: 083 659 1809. ----------------------------TOP EIENDOMME-R4 400 - Sekuriteitskompleks, 3 slpk, 2 badk, braai stoep, 1 mh. Beskikbaar 1/8/2012. Skakel kantoor: 022 487 3818.

Dienste Services

Kontak ons gerus om hier te adverteer vir advertensies wat werk by 022 487 3221

12

ABC KINDERPARTYTJIES-Kindertemapartytjies, dekor, tafeltjies, stoeltjies, koeke en versiersuiker prints. Kontak Elsa 078 544 2038, abcpartytjies@gmail.com of www.abcpartytjies. weebly.com ----------------------------KONTANT LENINGS vir maandelikse persone. Persone op swart lys ook welkom 074 114 2554 ----------------------------TOP CARPETS EN BLINDS-Teëls, matte

Om hier te adverteer vir advertensies wat werk stuur slegs ‘n e-pos na accounts@diecourant.co.za


courant agterblad

die

swartland en weskus

1 Augustus 2012

Never Despair op wenpad

LINKS: Llewellyn Adonis van Never Despair toets sy opponent se verdediging in die Superligawedstryd teen Moorreesburg. Never Despair het die rugbywedstryd met 55-13 gewen. BO: BJ Julies van Never Despair dryf teen Moorreesburg met Aubrey Pietersen, Juwell Samuels en Joseph Welkom gereed om te ondersteun.

OLIMPIESE RYER:

Ashleigh Moolman-Pasio, die 26-jarige Olimpiese fietsryer van Riebeek-Kasteel, het Sondag by die Olimpiese Spele alle SuidAfrikaanse oë op haar gehad, toe sy 16de gekom het in die vroue-padren. Met die Nederlander Marianne Vos (3:35:29) eerste, het al die ryers in posisies 4 tot 28 ingeklok op 3:35:56, met Joanna van der Winkel (SA) 28ste. Vandag ry Ashleigh vanaf 12:30 in die individuele tydren. Op haar webblad vertel Ashleigh hoe sy moes ‘learn to love the pain” - ‘n proses waarin haar man haar bygestaan het om uiteindelik ‘n atleet van Olimpiese kaliber te raak. Sien www.london 2012. com vir meer inligting.

die courant  
die courant  

grootste gratis courant in die swartland

Advertisement