Page 1

courant Uitgawe 204

die

swartland en weskus

tel 022 487 3221

19 Desember 2012

hugenotestraat 24, malmesbury

Va k a n s i e en kreef by die see Charne en Sunette Verdoes van Pretoria kuier aan die Weskus en was Sondag maar half skrikkerig vir hierdie lekker groot kreef wat by die hawemuur op Yzerfontein uit die see gehaal is. Nog foto’s en berigte van die naweek se Snoek Classic 2012 op Yzerfontein op bl. 8 en 9, asook die vakansieprogram.

UNIEKe PRESTASIE, Sê burgemeester

SM, WKDM wéér skoon 'n Tweekuns! Die Swartland Munisipaliteit én die Weskusdistriksmunisipaliteit het pas vir ‘n tweede opeenvolgende jaar ‘n skoon oudit van die Ouditeur-Generaal ontvang, terwyl slegs vyf munisipaliteite in die Wes-Kaap 'n skoon oudit vir die afgelope boekjaar (2011-2012) kon behaal. "Dit is ‘Great' om saam met die Weskusdistriksmunisipaliteit, die eerstes ooit te wees om 'n vorige jaar (2010/11) se skoon oudit met nog een (2011/12) op te volg!" het Joggie Scholtz, munisipale bestuurder van die Swart Munisipaliteit (SM), gister gesê. “Sover as wat ons kon vasstel, het dit nog nie voorheen gebeur nie. Verder was ons (SM se) strewe nie soseer om 'n skoon oudit te kry nie, maar eerder om goeie regeringspraktyke toe te pas, want die eindresultaat daarvan sál 'n skoon oudit wees. Elke amptenaar, hoe groot of klein, het 'n aandeel gelewer in die verkryging van dié skoon oudit. Die uitdaging is nou, nadat die standaard gestel is, om dit jaar na jaar te herhaal! Hierdie standaard bring verdere positiewe uitdagings en gevolge, deurdat die ekonomiese en effektiewe dienslewering onder 'n vergroot-

glas geplaas moet word, om die optimale benutting van hulpbronne te verseker. Verder is dit ‘n bewys aan Swartlanders dat die munisipaliteit goed bestuur word en verbind is daartoe om ‘n goeie diens aan die gemeenskap te lewer.” Tijmen van Essen, die burgemeester van die SM, stem saam: “Vandat die nuwe munisipale stelsel in 2001 geïmplementeer is, is dit die eerste keer dat so iets in Suid-Afrika gebeur. Ek is baie trots op al die personeellede van die SM, van die hoogs besoldigde tot dié wat die onderste skakel in die munisipale ketting is! Ons werk almal hard saam om dié prestasie te bereik en ons personeel het ‘n enorme goeie onderbou! Intussen word van ons personeellede soms sleggesê deur die publiek, terwyl hulle eintlik net hulle take uitvoer.” Van Essen het erkenning gegee aan die grootste deel van die publiek: “Ons het min werklike groot probleme in die Swartland; die gemeenskap gee ons (SM) die geleentheid om ons werk te doen! 'n Skoon oudit gaan nie net om die geldsake en sommetjies nie, maar oor meer as ‘n honderd stukke wetgewing waaraan voldoen moet word en oor hoe ons voldoen aan

rekordhouding. Ons hantering van geldsake is steeds baie goed, maar fyn tegniese punte word geëvalueer.” Die drie ander Wes-Kaapse munisipaliteite wat ook ‘n skoon oudit vir dié boekjaar ontvang het, is George, Mosselbaai en die Langeberg (wat Ashton en Robertson insluit). By die Weskusdistriksmunisipaliteit (WKDM) sê die munisipale bestuurder, Henry Prins: "Die eer­ste skoon oudit was vir ons 'n groot prestasie, maar omdat die druk ná verlede jaar soveel meer was, is dié tweede skoon oudit net soveel soeter! Ek skryf dié tweede skoon oudit aan 'n paar faktore toe: Die goeie samewerking tussen die amptenare en die politieke leiers van die WKDM, die feit dat elke amptenaar aktief betrokke is by goeie bestuur en fokus op basiese riglyne soos stiptelike administrasie, asook die ondersteuning en bekwame advies van die ouditkomitee en Ouditeur-Generaal se kantoor. “Ons stelsels is in plek en ons werk volgens 'n gesonde waardestelsel. Dis nie net die groot goed en geld wat beoordeel word vir 'n skoon oudit nie - ons basiese nakomingsvereistes was ook goed en daarvoor wil ek net vir elke betrokke rolspeler dankie sê!”

die courant wens al sy lesers en adverteerders ’n geseënde Kersfees en voorspoedige 2013 toe.

Ons kantore sluit vandag en heropen op Vrydag, 11 Januarie 2013.

Merry Christmas!

Santa’s Choice in Meat

Brito’s would like to thank all our customers for their support in 2012. We would like to wish you and your family a very happy and safe Festive Season, and a fantastic New Year!

BRITO’S FAMOUS

CHRISTMAS HAMPERS Pork Shoulder Ribs (Plain or Spiced)

22

.99 p/kg

4 kg Chicken Freezer Bag

99

.95 each

2kg Albertinia Braaiwors

44

.95 each

Prices valid at all Brito’s stores from Wednesday 19 December until Sunday 23 December 2012. While Stocks Last. E&OE

AVAILABLE IN STORE

Smoked Gammon, Corned Ox Tongue & Corned Beef

Brito’s Meat Centres Customer Information: Tel: 021 950 1000. Address: Cilmor Street, Kaymor, Stikland, 7535. www.britos.co.za


2

NUUS•News

19 Desember 2012

OOK bergrivier klim sterk

Swartland groei in 10 jaar met meer as die helfte inwoners Die bevolkingsgroeisyfers oor die laaste 10 jaar in die Bergrivier én Swartland munisipale gebiede wat onlangs deur Sensus SA bekend gemaak is, was só indrukwekkend dat dit die owerhede laat regop sit het. Met ‘n 56,89%-groei binne die munisipale grense van die Swartland (40 809 meer mense) en 33,03% (15 302 meer mense) in die Bergri-­ vier Munisipaliteit, beteken dit dat die Swartland Munisipaliteit (SM), wat ‘n B-munisipaliteit is, se kategorie 3-status verhoog kan word na ‘n kategorie 4-status. By die Bergrivier Munisipaliteit sê die pasaangestelde munisipale bestuurder, Hanlie Linde, dat sy dié statistiek, wat verlede week op haar lessenaar beland het, nog moet ontleed. “Dié bevolkingsgroei het geleidelik oor die afgelope jare gekom, dus is die dienste en infrastruktuur ook geleidelik uitgebrei.” Dit blyk dat die Bergrivier Munisipaliteit se kategorieindeling dieselfde sal bly. Maar wat beteken ‘n nuwe kategorie vir die SM en sy inwoners? “Dit beteken eerstens dat die totale inkomste van die munisipaliteit groter raak,” verduidelik die burgemeester, Tijmen van Essen. “Die sensus-uitslae dui op ‘n groter inkomste en meer inwoners, maar ek sou graag die getalle van die geregistreerde kiesers in die sensus-uitslae wou sien!” Volgens hom beteken die kategorie-verhoging nie noodwendig ‘n salarisverhoging vir die SM-personeel nie. “Vir sewe tot agt personeellede sal dit ‘n verhoging van 5% tot 10% meebring en die 23 raadslede sal ‘n bedrag van R85 000 as verhoging deel, maar dit alles eers in die nuwe finansiële boekjaar, vanaf Julie 2013.” Gevra of die bevolkingsaanwas meer wyke

Swartlandse sensussyfers

vir die volgende verkiesing kan veroorsaak, het Van Essen soos volg reageer: “Met die laaste verkiesing in 2011 is die SM se wyke reeds van 10 na 12 vermeerder, met 11 proporsionele raadslede (soos bepaal deur minister Anton Bredell). Die eerste verandering in die hoeveelheid wyke kan nou eers weer ná die 2014-verkiesing plaasvind, in aanloop tot die munisipale verkiesings van 2016.” Die munisipale bestuurder van die SM, Joggie Scholtz, wou nie veel oor die kategorie-verhoging uitbrei nie: “Dié veranderinge gaan eers volgende jaar hierdie tyd amptelik raak, wanneer dit in die staatskoerant afgekondig word. Eers dán sal die SM die voordele hiervan sien, terugwerkend na Julie 2013.” Volgens Henry Prins, die munisipale bestuur­ der van die WKDM (Weskusdistriksmunisipa­ liteit), raak die groei in getalle nie hul kategorieindeling of dienslewering in enige opsig nie. “Die WKDM het ‘n baie goeie jaar beleef - ‘n goeie landbou-jaar, ‘n skoon oudit én die industriële groei in Saldanhabaai ... Ons moet die bevolkings­groei in ons gebied nog ontleed om te bepaal of dit wel waarde sal toevoeg tot ons funksionering en of dit eerder verdere eise aan ons sal stel!” * Volgens die sensus-uitslae het die Swart­ landse inwoners gegroei van 72 117 na 112926. Bergrivier se inwonertal het toegeneem van 46 325 in 2001 tot 61 627 in 2011. Volgens die statistiek was die grootste bevolkingsgroei in die Wes-Kaap en Gauteng, met ‘n gemiddelde ouderdom van die Wes-Kaapse inwoners wat tussen 25 en 30 jaar lê. Werkloosheid in die Swartland het ook gegroei van 3 106 in 2001 na 5 881 in 2011. Die groei in die werkloosheidsyfer in die Bergrivierstreek was aansienlik kleiner van 1 629 i n 2 0 0 1 na 1 720 in 2011. Hierteenoor het die syfer vir werkende inwoners gegroei met 46,89% in die Swartland (na 40 208) en 19,27% in die Bergrivier (na 23 606).


3

NUUS•News

19 Desember 2012

12-12-12:

Drie Swartlandse babas is op 12-12-12 in die Swartland-hospitaal op Malmesbury gebore. Die seuntjie, wat om 3:05 gebore is, is te vinnig ontslaan vir die courant se kameras, maar hierdie twee dogtertjies het moedig saamgespeel vir die foto. Links is Ronel Farao van Moorreesburg met die tweedae oue Gretchen, wat om 18:25 gebore is en die skaal op 2,265 kg getrek het. Lee-Jane Esau van Abbotsdale hou haar eersteling, Lee-Ray, vas. Lee-Ray is om 10:00 gebore, met 'n geboorte-gewig van 3,450 kg. Numeroloë het bereken dat die datum 1212-12, met die horlosie op 12:12:12, eers weer in 2112 gesien sal kan word. Superspar en Ackermans van Malmesbury het die kleertjies en Kershoede voorsien.

Kersvader:

Dié gewilde witbaard-oom het die kinders van Besige Bytjies op Malmesbury se ogies laat skitter. Sommige kon selfs nie glo dat hy in lewende lywe voor hul staan nie. Elkeen is met 'n geskenkie bederf.

HANDELSNAAM BLY BEHOUE

Overberg Agri besit nou MKB MKB sal steeds onder dieselfde handelsnaam sy sakebedrywighede voortsit, al het Overberg Agri onlangs sy eienaarskap oorgeneem, het Eugene Koekemoer, besturende direkteur van MKB, aan die courant gesê. Overberg Agri besit sedert 1 Desember 97,4% van MKB. Dit volg op ‘n transaksie waarin Overberg Agri nagenoeg 38,3 van die 39,3 miljoen Graanboere-Groep-aandele teen R6,50 stuk aangekoop het, wat neerkom op ‘n koopsom van ongeveer R255 miljoen. Die oorblywende 2,6% van MKB word nog deur 144 aandeelhouers besit. Onderhandelinge tussen Overberg Agri en MKB het reeds in Maart vanjaar begin. MKB, wat die afgelope boekjaar ‘n omset van nagenoeg R500 miljoen getoon het, het takke op Moorreesburg, Velddrif en Citrusdal, asook ses graansilokomplekse. Oor die oorname van Overberg Agri, het Koekemoer gesê: ”Daar was die afgelope jare groot druk op MKB deur boere en beleggers dat waarde ontsluit moet word. Dit het ongelukkig soms die aandag afgelei, sodat ‘n mens nie altyd jou volle aandag aan die besigheid kon gee nie. Nou is daar weer groter sekerheid en kan ons op die bestuur van die besigheid begin konsentreer. Die direksie en bestuur was ook bekommerd oor die winsgewendheid en langtermyn volhoubaarheid van MKB. ‘n Vennoot wat dieselfde ingesteldheid oor die landbou het, is aldus gesoek om hierdie doel te verwesenlik. “Ons gaan voortaan baie konsentreer op ons boere in die omgewing om besigheid vanuit hul

geledere te genereer, in sowel ons graangedeelte as die handelsgedeelte,” het hy aan die courant gesê. Van die 24 miljoen Pioneer-aandele wat MKB gehad het, is 18 miljoen by 2 geleenthede sedert einde Februarie vanjaar verkoop en tot spesiale dividend in Maart en Desember aan aandeelhouers verklaar. Die oorblywende ses miljoen word grootliks as sekuriteit by Landbank gebruik. Op die vraag of personeel hulle werk gaan verloor vanweë Overberg Agri se oorname, en of nuwe poste geskep gaan word, het Koekemoer gesê daar sal oor die volgende drie maande gekyk word na effektiwiteit en besparingsmaatreëls in die maatskappy. Vier van die Graanboere-Groep se direksielede het reeds bedank, wat beteken net vier bly oor, asook Koekemoer as besturende direkteur. Die Moorreesburg Koringboere Koöperatiewe Vereniging is aanvanklik in 1931 gestig om boere in die Depressiejare uit ‘n finansiële verknorsing te help. Die vereniging is in 1965 tot ‘n koöperasie met die naam MKB omskep. Die eerste graansilo’s is in 1972 opgerig. Dit het vandag ‘n kapasiteit van 195 550 ton, volgens die webwerf www.mkb.co.za. Die maatskappy het mettertyd verskeie vertakkings opgelewer. Vanweë die gewildheid van canola sedert 1995 as oliesaad waaruit kookolie en margarien vervaardig word, is ‘n oliepers in Moorreesburg gevestig. Dit word deur ‘n hondekosfabriek, ook op Moorreesburg, gevolg.


4

menings•opinion

courant

die

19 Desember 2012

Mag Kersfees 2012

Mag hierdie jaar Se Kersfees vir jou meer Vrede gee Mag hierdie jaar Se Kersfees vir jou meer Troos bring Mag hierdie jaar Se Kersfees vir jou meer Hoop gee Mag hierdie jaar Se Kersfees vir jou nog Omgee bring Mag hierdie jaar Se Kersfees vir jou Groot Liefde bewys

Mag hierdie jaar Se Kersfees vir jou meer van Omgee leer Mag hierdie jaar Se Kersfees vir jou ‘n Oper Hand bring Mag hierdie jaar Se Kersfees vir jou ‘n Oper Hart bring Mag hierdie jaar Se Kersfees vir jou Nuwe Lewe gee

Sonsondergang:

Die son sak lui op ‘n Desemberaand neffens Tafelberg, afgeneem vanaf Mount Royal naby die Malmesbury-gholfbaan.

(red) Geniet die welverdiende rus oor hierdie vakansiegety - reis veilig - gebruik die saamtyd om familiebande te verstewig - keer fris en vars terug vir die nuwe jaar, 2013. - Geseënde Kersfees van die courant-span

Sê nou maar...

dan eet ons kreef, sushi & kyk na die Lig

Dis goeie nuus

deur dr. Andrew Bosman

’n Seun is vir ons gebore…

In die boek van die profeet Jesaja word na Jesus verwys. Sy koms, Sy optrede, Sy lyding en Sy sterwe. Die boek vergelyk met die Evangelies soos ons dit vind in die Nuwe Testament. Dit is die Goeie Nuus van Jesus die Gesalfde. In hoofstuk nege word Jesus beskryf: ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en dan die name waarmee Hy genoem word: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Die profeet skryf verder dat Sy heerskappy sal vermeerder en dat daar vrede sonder einde sal wees. Hy sal heers op die troon van Dawid en oor Sy koninkryk om dit te bevestig en te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid! Mag ons in hierdie tyd iets beleef van Jesus as Wonderbaar, as Raadsman juis in ‘n tyd soos hierdie, as Sterke God met wie daar nie te vergelyk is nie, as die Ewige Vader, en hierdie is ‘n Nuwe Testament-Naam as ons Hom as Vader leer ken, en Vredevors, geen ware vrede sonder Jesus nie.

Die dosyne-jaar lê op sy rug en spartel terwyl die laaste dae uit hom drup. Dosyne ja, want dit is eers oor ‘n 100 jaar weer so baie twaalwe soos verlede week met die 12 minute en 12 sekondes ná 12 op die 12de van die 12de maand in die jaar 12. Maar wie weet. Daar is voorspellings of minstens mense wat die kat by die snorbaard beetkry en dáár ‘n stertjie aanlas deur te sê daar is vir ons almal nog net twee dae. Wel , sê nou maar ......... Sonder om ligtelik om te gaan en in die wete dat die 12 vir baie ook ‘n swaar jaar was en vir baie ‘n hart­seer jaar, het ek gedink aan die eerste 12 goed wat in die gdagtes opkom vir die laaste twee dae. Miskien kan mens vra waar die 21ste Desember presies begin en hoe lank is daardie dag eintlik van hy by punt A op die planeet begin en die middernag by daardie laaste sekonde op die breedtegraad eindig. Wel alle geval, ons sal darem seker die tyding kry daar van anderkant die water waar hulle eerste by die 21ste uitkom. Sê nou maar jy is in ‘n vliegtuig en daar is genoeg brandstof, kan jy dan ‘n ander landingsplekkie kies as wat jy sou kry as jy op jou sitkamerbank sit en krieket kyk het? Of straks op die Sinfonia Passasiersboot en wie weet, dalk sal

die water laaste opdroog en sal jou 21ste bietjie langer wees. Maar kom ons praat oor die dosyn dinge. (Smaak my eet en drink is sommer bo-aan die lys). Skop die dag af met ‘n heerlike ekstralaaang stort onder water wat teen besondere hoë druk uit die stortkop op jou spuit. (Onthou niemand gaan ooit weer water nodig hê nie). Min dinge wat ‘n warm somersdag so ophelder soos ‘n glas (of twee) yskoue Chenin Wyn van Oorsprong Swartland terwyl jy op ‘n stoep aan die voet van sê nou maar die Riebeekberg sit. As die sushi-gogga gebyt het, dan is dit salmon roses en niks anders nie. Sommer ‘n paar ekstra

bordj­ies daarvan. Luister tussendeur na die seestem van Gé Korsten se Hawekafee, Seeman, Algoabaai, Sonder jou... ...en as die sushi gesak het, ‘n beleë biefstuk met groen-pepersous saam met niks anders nie as ‘n glas Pinotage - loshande die beste rooiwynkultivar en as jy die regte wynmaker kry, is dit die wyn, ek wil amper sê, wat maar moet saamgaan. Nagereg is ‘n bak vars vrugteslaai, want waar gaan jy weer ‘n spanspek en waatlemoen en soet aarbeie kry. Klim dan op ‘n vinnige motorfiets en laat die wind deur jou hare waai (vêr by die spoedgrens verby) reguit see toe. Aan die Weskus eet jy kreef, stadig tot elke laaste pootjie sorgvuldig uitgesuig is. ‘n ‘Sundowner’ op Yzerfontein se strand met die son wat sy laaste sak sak en natuurlik ‘n glas vonkel wat goudgeel word in die strale van daardie son. ’n Kiekie op jou selfoon vir die rekord. Huis is waar jou hart is. ‘n Goeie familiefliek saam met dié naaste aan jou om jul sommer nóg nader aan mekaar te bring en dan... die laaste ding. ...om in heerlikheid saam met die uwe se drie prinsesse - elkeen styf vasgehou - daardie Ewige Lig te aanskou en saam die grense oor te steek.


NUUS•News

5

19 Desember 2012

Kandidaat vir Darling se hoofpos oorweeg Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) oorweeg tans ‘n kandidaat wat vir die hoofpos by Laerskool Darling, wat deur die skool se beheerliggaam benoem is. Dié sage, wat reeds 18 maande voortsleep, het in Julie 2011 begin toe die pos van skoolhoof by dié skool vir die eerste keer geadverteer is. Volgens Paddy Attwell, woordvoerder van die departement, kan hy nog nie bevestig wanneer ‘n aanstelling gedoen sal word nie. Hy het wel bevestig dat die pos reeds vier keer die afgelope 18 maande geadverteer is. By die vorige drie geleenthede kon om allerlei redes telkens nie ‘n aanstelling gedoen word nie. “Die WKOD pas streng kriteria toe vir die pos van skoolhoof en sal nie ‘n aanstelling doen tensy hy tevrede is dat die kandidaat die beste persoon vir die pos is nie.” Die WKOD het die pos die eerste keer in Julie 2011 geadverteer, maar nie een kandidaat kon meer as 60% behaal in die keuringsproses nie, wat onvoldoende is. Die pos is in Februarie 2012 weer geadverteer. Hierdie keer het net een kandidaat aansoek gedoen. Die WKOD het toe weer in April

geadverteer. Die vier kandidate wat aansoek gedoen het, het hul aansoeke egter teruggetrek, volgens Attwell. In Oktober 2012 is toe pos toe vir ‘n vierde keer geadverteer. Die WKOD oorweeg tans die beheerliggaam se benoeming vir die pos. Volgens Attwell is die skool geensins benadeel deur hierdie lang proses nie. “Die lang proses het nie die skool benadeel nie, want die waarnemende skoolhoof het die skool intussen bestuur. “ Edward Kruger, waarnemende hoof by Laerskool Darling, wou nie kommentaar lewer nie. Die vorige waarnemende skoolhoof, Jannie Crafford, het vroeër vanjaar aan die courant gesê geen aanstelling is nog gedoen nie omdat die kriteria wat vooraf opgestel is, dit te moeilik gemaak het om ‘n kandidaat aan te stel. “Ons het pragtige aansoeke ontvang, maar kon nie rêrig ‘n aanstelling maak nie, omdat die paneel se kriteria dit te moeilik gemaak het. Ons het te hoë vereistes gestel, met die gevolg ons kon nie genoeg kandidate aan die WesKaapse Onderwysdepartement aanbeveel om ‘n aanstelling te doen nie. Maar so leer ‘n mens maar uit jou foute,’’ het Crafford gesê.

Matrieks wag angstig Nog net twee weke. Dis hoe lank 2012 se matrikulante nog moet wag voordat die uitslag van hul finale skooleksamen aangekondig word. Terwyl leerders in die ander 11 jaargroepe almal reeds hul uitslae ontvang het, sal angstige matrieks nog Kersfees en Nuwejaar met die onsekerheid te kampe hê. Vandag presies oor twee weke, op Woensdag 2 Januarie, sal ‘n aankondiging oor die nasionale en provinsiale uitslae gedoen

word, volgens Bronagh Casey, woordvoerder van die Wes-Kaapse minister van onderwys, Donald Grant. Die groot dag breek dan ‘n dag later aan, wanneer matrikulante hul individuele uitslag die volgende dag, Donderdag 3 Januarie, om 12:00 by hul onderskeie skole kan gaan afhaal. Die volledige eksamen-uitslag sal dan die volgende dag landwyd in die media aangekondig word.

Vir advertensies wat werk, kontak 022 487 3221 of stuur ‘n epos na admin@diecourant.co.za


6

nuuS•news

19 Desember 2012

Swartland se Orrel een van top-vyf in die land

Carina Zollner, orrelis, by die imponerende orrel, pas 74 jaar oud. Presies 74 jaar gelede, in Desember 1938, is die hui­dige orrel in die NG Swartland-kerk ingewy. “Dis geen beskeie orrel nie! Wanneer ek op ander orrels gespeel het en ek kom terug na hom toe, voel dit of ek tuis kom,” vertel Carina Zollner, reeds 14 jaar die orrelis hier. “Met sy drie manuale (rye toetse vir ‘n orrel) en groot verskeidenheid registers, kan ‘n orrelis lekker die klanke meng en varieer. Verder gee die ‘chimes’ (klokkespel) van die orrel ‘n heel ander dimensie aan uitvoerings. Die troumars op die vol orrel met sy majestueuse klank, laat ‘n mens hoendervleis kry - ‘n gunsteling-orrel vir bruide! Met sy 1818 pype (party van dié 600 vierkantige houtpype is tot 30 vierkante sentimeter groot) het elke pyp sy eie klank en toonhoogte. ” Peter Wattel, wat die orrel gereeld stem en regoor die Wes-Kaap tot in Port Elizabeth orrels stem, beaam dat dié besondere groot orrel van Amerikaanse oorsprong een van Suid-Afrika se top-5 is. “Die Groote Kerk in Kaapstad en die twee Wes-Kaapse universiteite het beslis groter orrels, maar wat NG Kerke in die Wes-Kaap betref, is hierdie die tweede grootste kerkorrel met pype. Alles in die kerk is indrukwekkend; die ‘setup’ van die hele kerk is imponerend!” Wattel is egter bekommerd oor die groot koste wat die goeie onderhoud van die orrel vereis: “Die sisteem is nou verouderd – onder elke pyp is membrane (blaasbalkies) wat eventueel vervang moet word. Die orrel windlades moet vervang word met ‘n sisteem wat meer betroubaar is, die sleep-windlades. Dit verander nie die klank of die vermoëns van die orrel nie, maar het minder onderhoud nodig en beperk dan die ‘streke’ wat die orrel nou soms uithaal.” Wattel het in 2002 dieselfde gedoen vir die orrel van die Groote Kerk en in Riviersonderend. “Die ‘musikale stem’ van die orrel bly presies

Leerkragte groet:

‘n Blik op ‘n paar van die 1818 pype, waarvan sommige 30vk cm is. dieselfde,” belowe hy. Anna-Maré van Staden van Malmesbury, wat tans haar Engelse lisensiaat- en uitvoerende diploma in Orrelkunde by die US doen, stem saam: “Dis ‘n “wonderlike orrel met pragtige klank.” Linza Louw, die voorsitter van Malmesbury Toerisme, beoog om binnekort dié imposante orrel aan te wend vir orrel-uitvoerings as deel van die toerisme-vereniging se doelwit om die estetiese van die dorp te bevorder. Zollner stem hier­mee saam: “As ons in 2013 kan begin om gereelde orrel-uitvoerings aan te bied, sal dit beslis groei. Mense word verryk en rustig gemaak met orrelspel. Die musici en die orrel is beskikbaar – dit kan beslis werk!” • Die orrel het ‘n pneumatiese aksie, wat beteken dat dit werk met lugdruk wat deur elektriese strome beheer word. In leketaal werk dit só dat soos die klawers op die speeltafel gedruk word, kleppe oop- en toegaan in die windkaste en dit laat die orrel praat!

Personeellede wat Hoërskool Swartland op Malmesbury groet, is Elna du Plessis, Elmarie Strydom, George Sabbagha en Betsie Jordaan. Links op die foto is die skoolhoof, Dirk Marais. Du Plessis en Sabbagha, met meer as 10 jaar diens, het elk 'n geraamde potloodtekening van die skool ontvang.


NUUS•NEWS

7

19 Desember 2012

Brug-sonder-naam dateer uit 1919 Die brug oor die Dieprivier in Malmesbury staan reeds sedert 1919, maar het steeds geen naam nie. Oorspronklik gebou om te voorkom dat mense siektes opdoen as hulle deur die ‘diep sloot’ moet stap en omdat hewige reën gereeld kontak na die buitewêreld afgesny het, is die neergeskryfde geskiedenis maar skraps. die courant het die geskiedenis nagevors en met behulp van Jeanette Nelson, die weduwee van Pieter Nelson, wat ‘n kleinseun van ‘n eertydse burgemeester (PG Nelson)van Malmesbury was, is die volgende indrukke gevorm: Nadat die eerste munisipale raadsvergaderings in 1908 begin het, is die kommer oor die

vuil rivierwater herhaaldelik uitgespreek. Die higiëne het versleg weens die bou van ‘n abattoir én elektriese skema aan die bokant van dié kruising waar die brug nou is. Ten spyte van hewige teenkanting binne die Raad vir die bou van ‘n brug, is gereelde inspeksies gehou om die veiligheid van mens en dier te monitor. Uiteindelik is toestemming vir dié brug in 1915 gegee, veral nadat herhaalde vloede die toegangsroete na die Kaap afgesny het. Aanvanklik het die Kaapse Administrasie slegs toestemming gegee tot die bou van ‘n eenspoorbrug, maar ernstige vertoë en baie vergaderings later, is 4 500 pond toegestaan vir die bou van ‘n tweebaan-brug. Sir Frederick de Waal, die destydse Administrateur, het die brug amptelik in 1919 geopen. “En sedertdien was dit ‘n bonus vir die dorp”, berig PG Nelson verder in sy boek, ‘A Mayor looks back’, uitgegee in 1956. Die brug is weer in 1956 opgeknap, soos tans op die bouwerk sigbaar is. Dié brug is pas deur die Swartland Munisipaliteit opgeknap en bied nou ‘n netjiese verwelkoming vir elke reisiger wat die dorp binnery. Volgens Ilse Groenwald van die toerismekantoor op die dorp, val dié verfwerk saam met Malmesbury Toerisme se visie, naamlik ‘The New

Die brug, steeds sonder naam, kort na sy oprigting 93 jaar gelede, in 1919. Face of Malmesbury’. • Malmesbury Toerisme beplan om die res van die toegangsroetes tot die dorp ook aantrekliker te maak en nooi almal wat belangstel, om hierby betrokke te raak. • PG Nelson, skrywer van ‘A Mayor looks back’, het oor drie termyne vir 17 jaar as burgemeester gedien (afgebroke periodes tussen 1916 en 1944). Ons dank aan Jeanette Nelson van Stellenbosch, wat die bogenoemde inligting aan die courant beskikbaar gestel het.

Met die opknapping van die brug oor die Dieprivier dra hierdie ingang tot Malmesbury by tot die Toerismekantoor se projek “The New Face of Malmesbury”.

Make a delicious stop KFC is a great option for “holiday food-to-go”. It’s fast, convenient, affordable and delicious. MAIN Rd, VREdENBURG Tel: 022 713 2085 VOORTREKKER Rd, MALMESBURY Tel: 022 487 1271

www.kfc.co.za

Tydens die opknapping van die brug verlede week, was Julrich Liedeman, Gerhard Larey (voorman), Cedric Jaars, Spencer Brown en Franklin Adams die manne in aksie.


NUUS•NEWS

8

19 Desember 2012

Fokus val op Snoek Classic en al die

Yzerfontein Snoek Classic 2012 pryswenners Swaarste Snoek Naam

Boot Gewig in kg

1ste Plek Sakkie van Niekerk La Kari 6,440 2de Plek Dan Nortje Bad Boys 6,090 3de Plek Artie Frick Ta-Pa 5,930 4de Plek Mike von Wielligh Ancali 5,905 5de Plek N.G. Haupt Colla 5,545 6de Plek Emile Swanepoel Nameless 5,305 7de Plek Danny Nortje Bad Boys 5,185 8ste Plek John Merry Eljo 5,145 9de Plek Christo Brand Ancali 5,120 10de Plek Chris Lubbe La Kari 5,115 Grootste kreef Die Boot Grootte in mm 1ste Plek C’Nimf 122,00 2de Plek Capetonian II 120,00 3de Plek Kirky 118,10 4de Plek Malbec 117,40 5de Plek San Rio 117,20 Swaarste Ander eetbare vis Naam Boot Gewig in kg 1ste Plek (Geelstert) Gerhard du Toit Rakkertjie Rob 6,350 2de Plek (Bream - Hottentot) Justin Noble Justine 0,905 3de Plek (Bream - Hottentot) Pierre Mouton Justine 0,900 4de Plek (Bream - Hottentot) Helen van Wyk Justine 0,805 5de Plek (Bream - Hottentot) Claude Wessels Cherish our Ocean 0,800 Grootste snoek deur ‘n junior o.16 Matthew Coates Wind Spirit 5,095 kg Grootste snoek deur ‘n vroue-hengelaar Sunelle Eksteen Lia Nelle 4,575 Top-Boot Bad Boys Statistiek Aantal bote deelgeneem 80 Hengelaars ingeskryf 343 Juniors 17 Vroue-hengelaars 7

Die Jaarlikse Snoek Classic op Yzerfontein die afgelope Saterdag en Sondag het vanjaar gespog met 'n rekord 80 bote wat deelgeneem het. Die Grootste snoek (6,440kg) wat deur Sakkie van Niekerk (regs voor) van Brackenfell uitgetrek is, het aan hom die Yamaha Sea Cat 465-boot met twee enjins asook 'n sleepwa ter waarde van R185 000 besorg. Saam met hom om die vangs te vier, is skipper Chris Lubbe (regs voor) en medebemanningslede Wesley Widmer en Christopher Lubbe agter.

Helenann:

Andre Halvorsen van Malmesbury en sy drie kinders, Helen, Stuart en Ann het die sonskyn Sondag geniet op die boot Helenann.

Top-Boot: Met hul goeie vangste het die bemanning van Bad Boys met die prys vir die top-boot oor die twee Lafenis: Vir sommige toeskouers was die hitte een te veel en

dae weggestap.

het in die see gaan afkoel.


NUUS•News

19 Desember 2012

somervakansiepret op Yzerfontein

By die see: Vakansiegangers het heerlik gebaai in die hitte die afgelope naweek op Yzerfontein.

Oppie Rotse: Dit het nie vir almal ewe goed Blinkes:

gegaan in die jaarlikse Snoek Classic nie. Sommige het sommer met die intrapslag bietjie gesukkel om in die hawe van die rotse af te kom.

Ma en kind verwonder hulle aan die blink lywe, van die dag se beste vangste.

Trotse borg: Die courant was weer

een van die hoofborge van die Snoek Classic.

Hope aktiwiteite op Yzerfontein ‘n Kunsroete, hengeldag, wynveiling, steakbraai, 4x4-aksie, ‘n potjiekoskompetisie en oujaarsdans is van die aksie wat op Yzerfontein op Kersvakansiegangers wag. Die Kunsroete word vandag in die Four Seasons-restaurant bekendgestel en sal daarna van 20 tot 23 en weer van 27 tot 30 Desember van 10:00 tot 16:00 oop wees vir besoekers. Vandag is daar ook ‘n Skaapkopete in die NG Kerksaal, 11:30 vir 12:00, asook ‘n Kinder- en Bejaardedag op Darling. In die Gemeenskapsaal op Yzerfontein is daar van 9:00 tot 15:00 stalletjies ten bate van die Dierebeskermingsvereniging. En asof dit nie genoeg vir ‘n dag is nie, is dit vandag en môre Ope Hengeldag by die Ontspanningsklub op dié kusdorp, wat reeds uit sy nate bars. Maar mense wat saam wil gaan lyn natmaak, sal vroeg uit die vere moet wees, want die begintyd is 5:30. Rooivleisliefhebbers kan môre om 15:30 by die Yzerfontein Sportklub aanmeld vir ‘n wynveililng en steakbraai. Saterdagaand om 19:00, wanneer almal heel verlig weet dat die Maja-voorspelling van die einde van die wêreld op 21 Desem-

ber nie waar was nie, kom Ray Dylan aan die beurt in die Yzerfontein Gemeenskapsaal. Toegangsgeld is R100 per persoon en R50 vir diegene onder 10 jaar. Bring jou eie verversings saam. Dan is dit tyd vir laaste Kersinkopies en tot rus kom vir Kersfees. Volgende Donderdag is daar ‘n 4x4-Dag vir diegene met viertrekvoertuie. Die wegspring is om 09:00 by Windhoekplaas se ingang, vanwaar die konvooi na Swartbergsvlei vertrek. Volgende Vrydagoggend vanaf 9 :00 word ‘n Potjiekoskompetisie deur die Yzerfontein Sport- en Ontspanningsklub aangebied, met verskeie pryse wat gewen kan word. Dan, op Maandag 31 Desember, lê die jaar 2012 nC. uit op sy rug en tyd om finaal te besluit op Nuwejaarsvoornemens. Om van die jaar se ergste teleurstellings te verdryf en die vreugdes te vier, is daar twee oujaarsdanse. Om 19:00 in die Yzerfontein Gemeenskapsaal en om 20:00 op Swartbergsvlei, met Arno Jordaan en Nadia Louw, teen R100 per kop. Volledige inligting in Swartland Kalender op bl. 12.

Oppie water: Die water naby die hawe was Sondag reg om heerlik te ski.

9


NUUS•News

10

19 Desember 2012

Kersgeskenk: Mar-

celle Rossouw (14) van die Sonskynklas by Laerskool Swartland het die grootste Kersfeesgeskenk gekry toe Bierman en Grobbelaar Oogkundiges op Malmesbury vir hom ‘n gratis oogtoets en bril geskenk het. Marcelle is gestrem en het swak sig en ‘n groot gehoorprobleem. Op die foto is Marchelle en Jessica Grobbelaar van Bierman Grobbelaar Oogkundiges op Malmesbury toe hy sy bril ontvang het. Sy ouma, Porchia, en ma, Lynette, is oorstelp van vreugde.

Vigsprojek:

Plaaswerkers Suid Afrika het by Piketberg sertifikate oorhandig aan plaaswerkers wat die MIV/Vigsopvoederskursus voltooi het. Van links verskyn Florenzia Muller, Rita Toontjies en Jacqueline Jafta. Altesame 20 werkers is opgelei as opvoeders en moet op hul beurt weer ‘n 1000 opvoed. Nasionale statistieke toon dat 39% van landbouwerkers MIV-positief is. Pieter Engelbrecht, president, het in sy toespraak die werkers bedank vir hul positiewe ingestel om ‘n verskil in ander se lewens te maak. Dié projekte fokus ook op TB-voorkoming en behandeling, seksueel oordraagbare siektes, tienerswangerskappe, alkohol- en dwelmmisbruik, gesinsgeweld en gesondheidsorg.


NUUS•News

11

19 Desember 2012

Rolstoele:

Die Rotariërs op Malmesbury het vyf rolstoele aan Aandskemering-tehuis vir bejaardes geskenk. Dit sal versor­ging en mobiliteit van die inwoners vergemaklik. Verlede week het ‘n Rotary-lid, Mareta Stodart, oor Bokradio gehoor dat die familie van 'n seuntjie op Malmesbury 'n rolstoel benodig en via die radiostasie met die gesin in aanraking gekom. Die volgende dag het sy die gesin namens die Rotary gaan verras met 'n rolstoel vir die seun. Dié gestremde seun se familie sal hom nou makliker kan versorg, omdat hy tot nou toe rondgedra moes word of anders skuif hy op sy boudjies op die vloer rond. Dié rolstoel sal nou almal se lewens vergemaklik.

Pryswenner: Donevan Boltney (links), is die jongste wenner van Kasteel Motors se

gelukkige trekking in sy TopUp-kompetisie. Herman van Zyl (regs) oorhandig die prys ter waarde van R1000 aan hom.


vermaak•entertainment

12

19 Desember 2012

Weskus-poeding ADELAIDE SE WESKUS PADSTAL-POEDING Mense ry van heinde en verre om hierdie lekker poeding te kom eet. Dit is so maklik om voor te berei en is net die regte ding vir poeding na 'n Sondagmiddag-ete. Dis ook ideaal vir die Kersdagtafel! Bestanddele: 1 pk Marie-beskuitjies 3 e botter, gesmelt ½ t fyn kaneel 3 eiers, geskei 1 blik kondensmelk 2 k gaar appels 2 e suurlemoensap ½ t gerasperde suurlemoenskil

Metode Rol beskuitjies fyn, voeg die fyn kaneel en gesmelte botter by. Roer alles tot goed gemeng. Druk twee-derdes van die mengsel styf teen die bodem en rante van 'n 200x200mm tertbak vas en hou die res van die krummels om bo-oor te strooi. Klits nou in 'n ander bak die eiergele, kondensmelk, appelmoes, suurlemoensap en -skil bymekaar. Klits die eierwitte styf en vou dit in die mengsel in. Skep hierdie mengsel in die tertkors, strooi die orige beskuitjies bo-oor en bak tot goudbruin. Sit dié poeding warm of koud voor. Bedien met roomys of vla of albei. Kombineer met vars aarbeie of ingemaakte kersies vir 'n Kersfees-gevoel.

deur dr. Andrew Bosman

swartland events/kalender Swartbergsvlei. Kontak Thys Rentzke by 082 563 0865 om ‘n navraag te rig.

Stalletjies op Yzerfontein 19 Desember – Stalletjies vanaf 9:00 tot 15:00 in die Gemeenskapsaal tbv die Dierebeskermingsvereniging. Mense met navrae kan Rinda bel by 084 511 5434 of Pikkie by 076 581 3948.

Potjiekoskompetisie 28 Desember – Potjiekoskompetisie word vanaf 9:00 aangebied deur die Yzerfontein Sporten Ontspanningsklub. Pryse te wen. Kontak Boeta Slabbert by 082 967 6160 om ‘n navraag te rig.

Skaapkopete op Yzerfontein 19 Desember – Skaapkopete 11:30 vir 12:00 in die NG Kerksaal. Kontak Hendrik by 072 550 3580.

Oujaarsdans op Yzerfontein 31 Desember – Oujaarsdans om 19:00 in Gemeenskapsaal op Yzerfontein. Kontak Charl Groenewald by 082 468 1466 om ‘n navraag te rig.

Bekendstelling van Kunsroete op Yzerfontein 19 Desember – Bekendstelling van Kunsroete van 16:00 tot 18:00 in die Four Seasonsrestaurant. Sambrele en wyn teen R60 pp. Kontak 082 564 7712 om navraag te rig.

Oujaarsdans naby Yzerfontein 31 Desember – Oujaarsdans met Arno Jordaan en Nadia Louw om 20:00 op Swartbergsvlei naby Yzerfontein. Toegangsgeld is R100 pp. Kontak Alicia by 084 593 2745 met navraag.

Hengeldag op Yzerfontein 19 en 20 Desember – Ope Hengeldag vanaf 17:30 by Ontspanningsklub op Yzerfontein. Kontak Gawie Steyn by 083 379 6044. Weskus Kersmark & Teekamer 19 - 20 Desember - Vir al u Kersgeskenke in Vredenburg Hoërskoolsaal; 19 Desember 10:00 – 20:00; 20 Desember 10:00 – 15:00. Sowat 120 uitstallers wie se ware te koop aangebied sal word. Ou bekendes soos nougat, beskuit, koekies, boeke, pottery en houtwerk is weer vanjaar by die mark, maar daar is ook hope nuwes wat beloof om te verras. Kom koop jou unieke bekostigbare Kersgeskenke hier. Kontak Anna Brand by 0836097142 of per e-pos by weskusmark@akkerdykkerk.co.za met ‘n navraag. Wynveiling en Steakbraai 20 Desember – Wynveiling en Steakbraai vanaf 15:30 by die Yzerfontein Sportklub. Kontak Gawie Steyn by 083 379 6044 om ‘n navraag te rig. Kunsroete by Yzerfontein 20 – 23 Desember en 27 – 30 Desember – Kunsroete by Yzerfontein vanaf 10:00 tot 16:00. Kontak 082 564 7712 om ‘n navraag te rig. Vertoning deur Ray Dylan 22 Desember – Optrede deur Ray Dylan in die Yzerfontein Gemeenskapsaal om 19:00. Bring eie verversings. Toegangsgeld vir volwassenes R100 en vir kinders onder 10 jaar R50. Kontak Suzette by 072 685 1876.

Oujaarsaandkonsert in Kirstenbosch 31 Desember - Hugh Masekela, trompetspeler, Bra Hugh en Hot Water om 19:00. Kaartjies teen R270 by www.webtickets.co.za of tel. 021 761 2866.

PPK Malmesbury se dienste 23 Desember 10:00; Dinsdag, 25 Desember, Kersdagdiens: 8:00; 30 Desember 10:00; 31 Desember Oujaarsnag/Middernagdiens, Maandag 23:00; 6 Januarie 10:00; 13 Januarie 10:00; 13 Januarie 18:30. Die Pinkster Protestant­ se Kerk is op die hoek van St Thomasstraat en Dr Euvrardstraat, regoor Laerskool Swartland in Malmesbury. Skakel Kobus du Plessis by 083 722 7787 met u navrae. NG Kerktye op Malmesbury NG Noordgemeente: Sondag, 23 Desember erediens om 09:00; Kersdag, 25 Desember Kersdiens om 09:00; Sondag, 30 Desember: erediens om 09:00, Oujaarsdag, 31 Desember Oujaarsdiens om 19:00; Sondag, 6 Januarie: erediens om 09:00; Sondag, 13 Januarie: erediens soos gewoonlik om 09:00.

Kerktye vir AGS Corpus Christi op Malmesbury 23 Desember - Oggenddiens om 09:30 met die prediker: past. Johan Botha van Kuilsrivier. Geen aanddienste tydens vakansie. 25 Desember - Kersdiens om 09:00; prediker: past. Piet Smit; 30 Desember - Geen dienste. 31 Desember - Middernagdiens om 22:30; prediker: past. Piet Smit. Kontak 073 447 2902 om navrae te rig. Tye vir Volle Evangeliekerk op Malmesbury 23 Desember – Die oggenddiens is om 9:00. 24 Desember - Dié gemeente in Freesiastraat, Wesbank se Oukersdiens is om 22:00, met die Oujaarsdiens op 31 Desember ook om 22:00. Skakel 022 486 2902 met u navraag. 4x4 Dag naby Yzerfontein 27 Desember – Inskrywings en wegspring om 9:00 by Windhoekplaas se ingang – dan na

Oujaarsaandkonsert in Kirstenbosch 31 Desember - Sluit die ou jaar af met Hugh Masekela, een van SA se bekendste trompetspe­ lers. Bring u eie piekniekmandjie - goeie wyne sal die hele aand te koop wees. Bra Hugh en Hot Water bied ‘n mengsel van tradisionele Afrika-musiek, volksliedjies, blues en indie-pop-rock. Kaartjies teen R270 per persoon by www.webtickets.co.za of by die Kirstenbosch-kantoor by tel. 021 761 2866. Atletiekafrigting op Malmesbury 14 Januarie - Boland Atletiek en Hoërskool Swartland bied die jaarlikse atletiekafrigtingskliniek van 8:00 tot 13:30 aan op die gronde van HSS. Registrasiefooi van R50 per atleet/afrigter. Skakel Freek Stander by 084 511 9230 of Brandon du Plessis by 076 187 7260 vir navrae. Swartland Drankforum 17 Januarie - Die algemene jaarvergadering van die Swartland Drankforum sal plaasvind om 14:00h in die Malmesbury Rugbyklub (Bloues) se klubhuis. Alle dranklisensiehouers is welkom. Skakel Johann Kieser by 0835818151.


NUUS•News

13

19 Desember 2012

Plaaskinderkrans:

Die Kers­ konsert en -afskeid van die kinders wat maandeliks kinderkransbyeenkomste op die plaas Goedehoop van Johan en Jeanette Slabber van Malmesbury bywoon, het hul afskeid met 'n konsert en partytjie geniet. Hulle het ook hier afskeid geneem van Diekie Sabbagha, wat haar vir langer as 10 jaar vir dié kinders beywer het en nou na Stilbaai verhuis.

Mondsorg:

By Elkana Kindersorgsentrum op Malmesbury is die Desembervakansie-program afgesluit met waterspeletjies en ‘n lesing oor gesonde tandsorg. Lisette van der Horst, ‘n mondhigiënis uit Nederland wat saam met haar gesin vakansie hou in Suid-Afrika, het eers Bonga Mabona se tande ondersoek en toe ‘n praktiese les in mondsorg aangebied.

Gesondheidsdag:

Die bestuur van die Thusongsentrum in Malmesbury het tydens 'n opvoedkundige gesondheidsdag die dienste van 15 rolspe-lers gereël om die gemeenskap in te lig oor oogsorg, 'n gesonde leefwyse, bloeddruk, bloedskenk, vigstoetse, polisse vir versekering, beenmurgskenking, dwelmmisbruik ensovoorts. Die inligting is aangevul met spesiale aanbiedings en Hattingh Oogkundiges het onder andere ook geskenkbewyse en gratis oogtoetse aangebied. Op die foto is Neels Hattingh, oogkundige, saam met Karin Albertyn besig om oë te toets.


14

dienste•services

19 Desember 2012

Kontak 022 487 3221 vir advertensies!

BELANGRIKE KENNISGEWING OMGEWINGSBESTUURSRAAMWERK (EMF) VIR DIE MUNISIPALITEIT SALDANHABAAI EN ’N GEDEELTE VAN DIE MUNISIPALITEIT BERGRIVIER: KENNISGEWING VAN ’N OPENBARE OORSIG VAN DIE ONTWERP OMGEWINGSBESTUURSRAAMWERK-DOKUMENT Die Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning het ’n span spesialiste aangestel, gelei deur MEGA (Morris Environmental and Groundwater Alliances) om ’n Omgewingsbestuursraamwerk (EMF) vir die Munisipaliteit Saldanhabaai en ’n gedeelte van die Munisipaliteit Bergrivier saam te stel. Chand Environmental Consultants is aangestel om die Openbare Deelnameproses te onderneem. Hierdie projek word onderneem in noue samewerking met die Munisipaliteite Saldanhabaai, Bergrivier en die Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning. Die studie-area dek die Saldanhabaai munisipale regsgebied, die Weskus Nasionale Park en ’n gebied noord van die Bergrivier, wat binne die regsgebied van die Munisipaliteit Bergrivier val. Die EMF se primêre doel is riglyne te verskaf ter ondersteuning van besluitneming ten opsigte van die EIA-regulasies in die gebied wat deur die EMF gedek word. Dit kan ook ondersteuning aan munisipaliteite bied ten opsigte van hul grondbeplanningsgebruik en besluitnemings-aktiwiteite. Die EMF is basies ’n hulpmiddel wat geskikte ontwikkeling in geskikte identifiseer. ’n EMF is daarop gemik om grondgebruik en ontwikkeling op so ’n wyse te verseker dat dit omgewing skade vermy, veral ten opsigte van skoon lug en water, en ander hulpbronne waarvan alle mense afhanklik is. Die konsep-EMF sal vanaf 22 Desember 2012 tot 29 Maart 2013 aanlyn beskikbaar wees vir openbare oorsig en kommentaar by www.chand.co.za/saldanhaemf.asp, asook in die volgende openbare biblioteke tydens dieselfde tydperk: Biblioteek

Kontak

St Helena-baai

022 736-1043

Laingville (St Helena-baai)

022 736-1043

Diazville

022 714-8025

Saldanhabaai

022 714-8010/022 701-6910

Paternoster (Saldanha)

022 752-2084

Vredenburg

022 701-6955

Louwville (Vredenburg)

022 701-6950

Langebaan

022 707-5030

Hopefield

022 723-0384

Noordhoek

022 783-8339

Velddrift (Bergriver)

022 783-1112

In die samestelling van die EMF is die volgende faktore deur die span oorweeg: • Die aard van die omgewingsbronne binne ’n gebied, insluitend sensitiwiteit en spesifieke eienskappe • Die ekonomiese aktiwiteite en ontwikkeling (insluitend sosiale infrastruktuur ontwikkelings) prioriteite, behoeftes en wenslikheid • Die effektiewe verteenwoordiging van inligting oor omgewingsbronne in ’n ruimtelike formaat, wat onder andere as insette kan dien in die Ruimtelike Ontwikkelingsplanne of Raamwerke en Soneringskemas • Die omgewingsbestuursprioriteite vir die studiegebied • Die identifisering van gebiede van aanpasbaarheid tussen ontwikkelingstipes en omgewingsbronne, sowel as die gebiede van spanning tussen die omgewing en ontwikkeling • Die ontwikkeling van kriteria waardeur gebiede geïdentifiseer word of hul geskik is, al dan nie, vir spesifieke soorte ontwikkeling • Die toekoms-visie ten opsigte van die studie-gebied. Indien u en u organisasie kommentaar wil lewer of by die proses betrokke wil raak, kontak asseblief vir: Kim Diedericks (Openbare Skakelbeampte) van Chand Environmental Consultants by: Posbus 238, Plumstead 7801; tel: 021 762-3050, faks: 021 762-3240, of epos: kim@chand.co.za Human Communications C96313A


15

kleintjies•smalls 19 Desember 2012

2 Gesoek Wanted GESOEK-Tweedehandse baba karstoeltjie vir 1 jarige baba gesoek. Kontak 072 625 6848. -----------------------------OP SOEK NA: Welkom Meubels betaal harde kontat vir 2de handse goeie meubels, linne, breekgoed, mansskoene, vroue skoene, handsakke, ens. Kontak 022 487 1547/084 794 7528. -----------------------------3/4 Slaapkamer huis in Malmesbury vir familie van 4. Huur max R4000.00. Begin datum 1/01/12. Kontak 076 533 3492. -----------------------------I am looking for RUB Kitchen products, used to be made in Malmesbury. Phone 082 557 7914.

12 Dienste Services ABC KINDERPARTYTJIES-Kindertemapartytjies, dekor, tafeltjies, stoeltjies, koeke en versiersuiker prints. Kontak Elsa 078 544 2038, abcpartytjies@gmail.com of www.abcpartytjies. weebly.com -----------------------------BENODIG u iemand om na u tuin en diere om te sien gedurende naweke en vakansies? Malmesbury area. Skakel my gerus. Chantal 082 768 1984. -----------------------------Die Tuin Guru’s-Kerstyd: Familietyd-Kuiertyd: Bel ons om jou tuin netjies en skoon te maak: Billike pryse: Doen ook Moorreesburg area. Kontak 083 340 7537. -----------------------------DU TOIT TRAILERSSleepwaens te huur, asook kar sleepwa “piggy back”, asook skaap spitbraai te huur. Kontak 022 482 1767/072 237 2349. -----------------------------Gaan jy met VakansieSoek jy ‘n betroubare persoon om na jou huis, tuin en diere om te sien? Kontak Analise Heyns-072 954 0014. -----------------------------HUIS-PALEIS MEUBELS-Verskaffer van alle Truform en Cloud Nine beddens en matrasse, asook alle parte vir huishoudelike toebehore. Skakel 022 482 2100. -----------------------------KONTANTLENINGS vir maandelikse persone. Persone op swartlys ook welkom. 074 114 2554. -----------------------------MELIETA’S KITCHENSout en soet platters, geleentheidskoeke, terte, groot koeke en heerlike kaaskoeke. Kosse vir elke geleentheid...uit ons kombuis. 082 589 1785/082 492 4485 of www. melietaskitchen.co.z -----------------------------TOP CARPETS EN BLINDS-Teëls, matte

laminering, vinylvloere, blindings en hersteldiens. Gratis kwotasies en professionele diens. Skakel 022 482 2100. -----------------------------YSKASTE HERSTEL. Ook binne lekke. New Freeze, Kerkstraat 18, Moorreesburg. Skakel 082 573 1589/083 651 5547.

koop 4 Te For sale

Boeke x 2 - netjies opgepas. Fifty Shades of Darker @ R60.00 en Zodiac Relationships @ R40.00. Kontak 082 656 2376. -----------------------------EGTE LEER MANSKOENE-(Vellies, stewels en sandale). Teen spesiale pryseMalmesbury. Kontak Max 083 275 8266. -----------------------------GROENBONE-Riebeek Kasteel. R50 vir 6KG. 082 523 9804. -----------------------------Namibiese Kudu Biltong @ R195 p/ kg. Droëwors @ R175 p/kg. Ideaal vir Kersgeskenke. Kontak Jaques 073 294 3343. Malmesbury aflewerings ingesluit. -----------------------------NEGOSIKAS- Koop en verkoop kwaliteit voorraad/items. Op die hoek van Hill en Vredestraat-Malmesbury. Kontak Tannie Juna by 022 487 2601.

9 Voertuie te koop

TE KOOP-VOERTUIETE KOOP-AANDAG! Voertuie dringend gesoek! Ek betaal kontant vir enige voertuig of bakkie. Doen bankaflosse ook. Kontak 083 464 6960.

16

Betrekkings Vacancy

BETREKKINGS-Kombuis personeel word benodig by besige kafee in Malmesbury. Moet skofte en naweke werk. Betroubaar en hardwerkend. Verkorte CV met kontakbare verwysings word benodig. Skakel 082 774 3691 vir afspraak. 079 985 7427.

18

Diere Animals

Labrador hondjies te koop. R800 ELK. skakel083 747 0740.

20

Geluk Congrats

GELUKWENSING 20-12-12 Guess who’s 21! Congratulations Fuzlynn. Enjoy your birthday, we love you. Especially Auntie Anne + Uncle Colla, all the other Brown family and Grandma + Grandpa.

Kontak 022 487 3221 vir advertensies!


courant

die

SPORT

tel 022 487 3221

19 Desember 2012

Vrou ry rodeo Esté Eager (23) van Philadelphia, het Saterdag by die Rodeofees op Malmesbury voor 200 toeskouers gewys sy stuit nie vir die mannesport nie. Op die foto bo sit sy stewig in die saal, maar op die foto links lê sy reeds op die naat van haar rug bo-op haar perd. Op die foto onder byt sy behoorlik in die stof en moet vinnig wegrol voor die kappende hoewe van die perd.

12km-wedloop op 12-12-12:

Hardlopers spring op ‘n snikhete somersdag weg in die 12 km-wedloop wat deur Sure Swartland Travel op Malmesbury aangebied is. Die wenner was Adriaan Geldenhuys, met Ferdi Geldenhuys in die tweede plek en Godwin Chagomalane derde. Die eerste vrou was Helena Bester, gevolg deur Hildegarde Geldenhuys en Lindi Bouwer. Nagenoeg 200 atlete het gehardloop.

Plus eArn Points

Vredenburg, Langebaan & Malmesbury

freeBie

8595

Richelieu Brandy 750ml and get a Coke 1 litre FREE

6 Pack Price

7495 Gordon’s London Droë Gin 750ml

72

95

Amarula Roomlikeur 750ml

3499

brutal Fruit Non-returnable Bottles 6 x 275ml Assorted Flavours Unit Price when 83

5

bought per 6 pak

Always there for you

Alcohol Not for Sale to Persons Under the Age of 18. Drink Responsibly.

9759M/Bil

PRICES VALID 20 - 26 DECEMbER 2012 At Pick n PAy liquor stores VreDenBurG, lAnGeBAAn & MAlMesBury only (not for sAle on sunDAys)

Pick n Pay endeavours to meet the demand for these promotional items, but stocks are limited. Some stores may not stock some of these products. Please check availability: 0800 11 22 88 (toll free landline only. Cell phone rates apply). We strive to ensure all printed information is correct, but will not be liable for any print errors that may occur. Advertised prices are inclusive of VAT where applicable. We reserve the right to limit quantities. smart shopper terms and conditions apply. Certain products are excluded from the smart shopper programme, please see in store or go online for more details.

die courant 19 desember  

die courant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you