Page 1

courant

Gratis • Free

swartland en weskus Uitgawe 254

die

Bekroon: Nommer 1-Streekkoerant

hugenotestraat 24, malmesbury

15 Januarie 2014

Hok Toe!!!! ... tot 2025

tel: 022 487 3221

By Liebenberg Primêr op Malmesbury het die skool se nuwe hoof, Janine Aonis (links agter) gister reeds die Gr.1-leerders van 2014 ontvang. Hier, saam met een van die nuwe Gr.1-klasse, is hul onderwyseres, Sophia Swartbooi.

•7 A’s EN 91,4% vir Porterville se Andria

Top-leerder mik hoog Andria de Lange van die Porterville Hoërskool was die top-presteerder in die courant se lesersgebied en ook nommer een in Kring 2 van die Weskus in die 2013 matriekeksamen. Sy het onderskeidings in Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal, Wiskunde, Lewensoriëntering, Verbruikerstudies, Lewenswetenskappe en Fisiese Wetenskappe behaal. Andria was in 2013 haar skool se Dux-leerder en het ‘n gemiddeld van 91,4% in die eindeksamen behaal. Sy beskryf haarself as iemand wat baie hoë doelwitte en ideale vir haarself stel en het ‘n paar vrae van die courant beantwoord:

Andria de Lange

Wat is jou wenwenk? Ek glo die enigte sleutel tot sukses is harde werk, dwarsdeur jou senior fase. Ek het die eindeksamen gefokus binnegegaan en gehou by studiemetodes wat vir my bekend was. Die uitwerk van vorige vraestelle, ongeag hoe oud, is enige skolier se sleutel tot hoë punte. Ek het elke vraestel van die afgelope vyf jaar uitgewerk. Ek het myself ook ruskans gegun, nie langer as een uur aaneen studeer nie en saans om 21:00 was ek klaar vir die dag! Ek het elke dag dieselfde roetine gevolg, streng by studietye gehou en my gesin het daardie tye gerespekteer en my behoorlik bederf. Die belang­rikste is egter: werk hard deur die jaar, sodat jy in die eindeksamen bloot jou werk weer kan deurgaan en kan begin met vraestelle. Wat was die uitdagings in die eksamentyd? Enige eksamen hou uitdagings in! Ek is mal oor oefen, maar in September het ek my ‘hamstring’ beseer en kon tydens die leertyd nie oefen nie. Dit was baie frustrerend om te swot sonder enige oefening! Maar my gesin het my baie ondersteun en ek kon elke dag alles insit. Jou mikpunte vorentoe? Ek gaan B.Sc Sportwetenskap aan die US studeer en het plek gekry in Nerina. Ek beplan ook honneurs en meesters in biokinetika. Daarna wil ek graag by ‘n provinsiale- of nasionale sportspan betrokke raak, as biokinetikus, of by ‘n groot sportinstituut. Ek wil my passie vir medies en sport uitleef. Jou gesin? My gesin is my grootste ondersteu­ ningstelsel en ek is so dankbaar vir al die moei­ te en opofferings wat hulle vir my gemaak het. Baie dankie aan elke leerkrag by HSP, wat ‘n in-

set in my opvoeding gehad het, asook vir al my matriek-onderwysers se moeite en harde werk. Dankie aan al my vriende, familie, mede-skoliere en ook die gemeenskap, wat in my geglo het en my elke dag gedra het. Vertel ons iets oor jouself? Ek is passievol oor leierskap en sal deur vuur vir my familie en vriende loop. Ek is ‘n sportfanatikus (veral netbal en atletiek) en het drie sussies, Roné (16), Jani (12) en Mari (12) - my beste vriende! Ek glo werklik dat jy nie moet wag vir dinge om te gebeur nie, want dan gaan niks gebeur nie. Ek moet die verskil wees wat ek wil sien, alles voluit aanpak en nooit terugkyk nie. My motto: “God is my Pappa en ek stap my lewenspaadjie saam met Hom.” Wie is jou rolmodelle? Ek kyk op na enige persoon wat bo sy omstandighede uitstyg. Atlete, wat hard oefen en opoffer om hul drome te bereik; persone wat hul eie behoeftes opsy skuif en ander help en voluit vir God leef, ongeag status, beroep of die teenkanting wat hulle kry. Jou advies vir vanjaar se matrieks? Dit is belang­rik dat elke matrikulant van die begin van die jaar af hard werk en alles insit. Vra vrae, bly by en doen moeite om ekstra klasse by te woon. Pak alles voluit aan. Dit is belangrik om ‘n balans tussen akademie, sport, kultuur en jou sosiale lewe te handhaaf - my sosiale lewe het aan die onderste punt getrek! Stel vir jouself doelwitte, werk daarvoor, geniet alles en onthou om met jouself te kompeteer en nie teen ander nie. Jy werk vir jouself. Haal asem en as matriek jou op jou knieë dwing, wees bly - dit is die beste plek om te wees, want God is altyd by jou!


2

NUUS•News 15 Januarie 2014

• meer toegang tot grade

Matrieks: Kwaliteit van slaagsyfer styg BG Adams tydens die afskeidsfunksie verlede jaar saam met leerkragte van die kunsdepartement by Schoonspruit: Joy Abrahams, Bernice Valentine, Celeste Pretorius en Sunet van Zyl. Voor: Kobie Jakobs

Adams groet ná 43 jaar “Ek het elke dag met ‘n lekker hart kom skoolgee.”

“Ek het nie my lewe so beplan nie, dit het net so geval,” vertel BG Adams, pas afgetrede leerkrag van Schoonspruit Sekondêr, na 43 jaar by dié skool. Hy het in 2013 ook as waarnemende skoolhoof gedien: B.G. Adams het as een van agt kinders grootgeraak op Malmesbury en was ‘n leerder van Liebenberg Primêr en Schoonspruit, voordat hy hom by die Hewat-kollege in Kaapstad as onderwyser bekwaam het, met Aardrykskunde en Afrikaans as hoofvakke. “Toe ek my kwalifikasie gekry het, was ek by die huis, maar toe kom haal Henry-Louis Liedeman my en sê daar wag werk vir my by Schoonspruit. Ek het daarna geen rede gehad om te vertrek na enige ander plek toe nie, want my rolmodelle en familie was net hier!” Adams en van sy kollegas het hul verder in die onderwys bekwaam en HOD en kursusse in ander vakke gevolg: “Dit lyk my daardie jare was dit belangriker vir ons om meer kwalifikasies te kry as vir vandag se jongklomp. Ek onthou my en die kollegas se saamry namiddae na die kollege toe vir deeltydse studies. Ek het later my BA en B.Ed behaal. “My passie by Schoonspruit was om in die

klaskamer te staan, om die uitnemendheid van onderwys te bevorder, om hard te werk aan dié produk wat jy uitstuur wanneer die kinders die skool ná graad 12 verlaat. Die leerders se waardering, vriendelikheid, sêgoed en humor is dinge wat ek baie waardeer het. Selfs die stouterds ... hulle is mos môre weer vriendelik! “Ek het nooit voorsien om hier in die hoof se kantoor te wees nie – my vreugde was al die jare die tieners! Ek het my ingespan om dáár te wees vir hulle; in die klas, op die bus en op die veld. “Natuurlik het ondersteunende kollegas dit makliker gemaak; ons het altyd baie lekker saamgewerk. Ek het my nooit bemoei met negatiewe dinge nie- ek kan niks daarvan onthou nie!” Adams voeg wel by dat spannende dae van onderwysstakings, rasionalisasie en opstande wolke oor die skoollewe laat hang het. “Maar dit gaan verby en ek is trots op Schoonspruit se positiewe beeld na buite, oor die leerderprestasies op sport,- akademiese en kultuurgebied – Schoonspruit se naam strek ver!” Adams was baie betrokke op kultuurgebied en was een van die manlike personeellede wat die saak gedryf het om Schoonspruit as kuns- en kultuurskool te vestig. Hy was ook vir baie jare die voorsitter van die kultuurvereniging van die Swartland en Weskus. “Die tyd het so gevlieg; ek kan nie glo ek is nou ‘n pensioenaris nie!” Wat gaan hierdie dinamiese, positiewe leerkrag doen ná sy aftrede? “Ek gaan net eers gewoonweg vakansie hou en wanneer die skoolklok volgende jaar lui, begin my aftrede amptelik! Intussen sal ek voortgaan met my amp as opsiener by die Ou Apostoliese Kerk – dis ‘n area wat strek van Malmesbury tot by Piketberg en Porterville en sluit die Riebeke in. Verder het ek vriende wat my betrek het in die hele ding van wedvlugduiwe – ek sal sekerlik daarmee voortgaan.” Sy kenmerkende gesegde? “As ek in die klas sê ‘Jy daar!’, moet hulle spring, want dis hoe hulle my ken! Verder sê ek altyd ‘Gebruik die goeie om die kwaad te oorwin’.” Sy boodskap vir dié wat agterbly? “Dankie aan elke ouer wat hul kinders aan Schoonspruit se sorg kom toevertrou het. Ek het baie vriende gemaak en verder het ek en my kollegas baie beleggings gemaak in ons kinders. Ek is trots op Schoonspruit se prestasies, soos sy koshuis wat later jare bygekom het. Ek tree uit en julle moet nou op dieselfde trant voortgaan! “Ek het elke dag met ‘n lekker hart kom skoolgee. En onthou, by my werk dit so dat wat jy sien, is wat jy kry aan my. Daar is nie ‘n ander gesig nie.” Adams is in 1974 getroud met Evelyn, wat reeds vir 25 jaar in ‘n apteek op Malmesbury werk.

“Ons is trots dat ons distrik die grootste persentasie leerders is met universiteitstoelating 44,4%,” sê Anleri Truter, kringbestuurder van kring 2 op Piketberg. “Dirkie Uys, Porterville HS en Piketberg HS het besonder goed gevaar: Benewens hul 100% slaag­ syfer, spog hulle ook met die grootste persentasie leerders wat universiteitstoelating in die hele Weskus Onderwysdistrik geslaag het: Dirkie Uys: 9 A’s; 76.9% met universiteitstoelating; 86 vakonderskeidings. Porterville: 4 A’s; 83.9% met universiteitstoelating; 70 vak­ onderskeidings. Piketberg: 4 A’s; 81.7% met universiteitstoelating); 70 vakonderskeidings. Steynville: 72.5% leerders slaag; 27% slaag met universiteitstoelating; 2 vakonderskeidings. “Ons is ook geweldig trots op ons Volwasse Onderrig (AET) Sentrum in Piketberg wat uitstekende Vlak 4-uitslae (22 vakonderskeidings in Graad 9) opgelewer het. “Die kringspan is trots op die kwaliteit waarmee die leerders geslaag het. Die wenresep bly volgehoue harde werk, nie net in Graad 12 nie, maar oor 12 jaar; toegewyde en passie­ volle opvoeders wie ‘n kultuur van akademiese optimisme kweek. Dit sluit ‘n positiewe leeromge­ wing, asook ‘n sterk vennootskap met ouers wie volgehoue ondersteu­ning aan hul kinders gee. Die hoogste gemiddelde uit ons lesersgebied kom uit Hoërskool Porterville, met Andria de Lange op 91,4%. Die ander A-kandidate is Fourie Nel (84,6%), Lindie Stemmet (83,3%) en Marike Wilkens (83,1%). Op Moorreesburg sê skoolhoof, Dawie Die­ dericks: “Wat ons uitslae merkwaardiger maak, is dat slegs 4 van die 52 kandidate se gemid­deld tussen 40% en 50% lê, terwyl die res bo 50% verwerf het.” In 2012 was die slaagsyfer 96,5%. “Ons is werklik baie trots op elke 2013-matrikulant. Die vennootskap tussen leerder, ouer en die personeel was vanjaar een van Hoërskool Dirkie Uys se fokuspunte en het verseker bygedra tot Dirkie Uys se mooi uitslae.’’ Diedericks sê een van die doelwitte was om die skool se universiteitsvrystelling te verhoog. “By Dirkie Uys is dit belangrik dat elke leerder volgens sy maksimum potensiaal presteer. Dirkie Uys se Top 3-presteerders is Elche Schoeman 90,9%, Paula Smit 89,3% en Ralph Rabbets 88,4%, elk met A’s vir al sewe hul vakke.”

Elche Schoeman het 99% in Rekeningkunde behaal en Junior Fourie 97% in Wiskunde. Piketberg Hoërskool is baie trots - die klas van 2013 het uitsonderlik presteer met ‘n 100% slaag­syfer, 4 A-kandidate en al die leerders kwalifiseer om by ‘n tersiêre inrigting te studeer – nog ‘n bewys dat hier gehalte onderrig aangebied word. Voorts het 20 leerders met ‘n gemiddelde B geslaag en 70 vak-A’s is verwerf”, sê skoolhoof Marius Scholtz. Die A-kandidate is Ane Venter met 83.3% en 7 onderskeidings, Tinus Bronkhorst met 82,7%, June van der Westhuizen met 81.1% en Marian Stone met 80.3%. “Ek is tevrede met die uitslae van die Swartland, Schoonspruit en Wesbank. Ons neem ver-al kennis van die beduidende getal kandidate wat op bachelor-vlak geslaag het. Dit wys na die gehalte van die die uitslae. ‘n Mens bly maar teleurgesteld oor die lae slaagsyfer van Ilingelethu Sekondêr; ons sal hierdie jaar nog harder probeer,” sê Johannes Mouton, kringspanbestuurder van kring 1. By Schoonspruit Sekondêr is die personeel verheug oor die toename in graadstudievry­ stelling: “Dit ‘n aanduiding dat die skool nie net fokus op die kwantiteit van uitslae nie, maar ook op die kwaliteit daarvan sodat leerders hulle lewenstandaard kan verhoog,” sê John Stewe van Schoonspruit Sekondêr op Malmesbury. Die slaagsyfer van 91,3%, elf vakke met ‘n 100%-slaagsyfer, 46,6% universiteitsvrystelling teenoor 2012 se 40,6% asook groter getal hoër sertifikate, ‘bemoedig ons’, het Stewe gesê. Charmoné Jacobs, hoofmeisie vir 2013, was dié skool se toppresteerder. By Hoërskool Swartland sê skoolhoof Dirk Marais dat hy trots is op elk van die vier A-kandidate, maar dat “te veel van ons sterk kandidate 79% gekry het. Ons het ongeveer 10 A’s verwag. Vanjaar is HSS se missie om die sterk kandidate gereeld te ondersteun, sodat elke leerder sy potensiaal kan bereik en met A’s kan slaag. Vanjaar verwag ons ongeveer 15 A’s. Verder fokus ons altyd daarop om geen druipelinge te hê nie.” Chantel Simon was die toppresteerder. Wesbank Sekondêr se 120 leerders het presteer deur 45 matriekvrystellings te kry, asook 53 diploma-vrystellings. Hul slaagsyfer is 93,33%, met hul beste presteerder Dylan Warries.

Die Wes-Kaap se damme is hier voor die reënseisoen tans nagenoeg 5 persentasiepunte voller as op dieselfde tydstip aan die begin van 2013. Wingerdboere het die afgelope week gejuig oor die onverwagse somerreëns wat oor die streek uitgesak het, vir ‘n laaste hupstoot voor die druiwe gepluk word. In die Swartland is die Voëlvleidam in die Voëlvleirivier naby Gouda tans 87,4% vol, teenoor verlede week se 89,9%. Dit is byna 8 persentasiepunte meer as die 79,9% op die ooreenstemmende tydstip verlede jaar. Die Misverstanddam in die Bergrivier is tans 95,3% vol, teenoor verlede week se 101,9%. Die Misverstanddam was op dieselfde tyd verlede jaar 100,3% vol en hou dus tans 5 persentasie-

punte minder water. Die Bergrivierdam, ook in die Bergriver, hou tans 98,4% water, teen­ oor verlede week se 98,6% en ‘n jaar gelede se 89,1%, dus 9,3 persentasiepunte meer as ‘n jaar gelede. Die Wemmershoekdam in die Wemmersrivier is volgens die jongste meting 89,0% vol, teenoor verlede week se 93,1%. Die dam is dus byna 3 persentasiepunte voller as ‘n jaar gelede toe die vlak op 86,4% gestaan het. Al die damme in die Wes-Kaap is tans gemiddeld 84,3% vol, teenoor verlede week se gemiddeld van 87,8% en ‘n jaar gelede se 79,1%, wat daarop neerkom dat die provinsie se damme nagenoeg 5 persentasiepunte meer water hou as in die ooreenstemmende tyd in 2013, volgens die Departement van Waterwese se inligting.

Opgaardamme nog vol water


3

NUUS•News 15 Januarie 2014

Die Malmesbury-kampus van die Weskus Kollege se fase een is op datum en behoort teen einde Januarie betrek te word. Fase een behels die bou van agt klaskamers. Die hele projek val saam met die beplande ontwikkeling van dié deel van Malmesbury rondom die Dieprivier.

• kry sentrale kampus

Kollege-bouwerk vorder flink Die splinternuwe kampus van die Weskus Kollege, wat tans teen die walle van die Dieprivier op Malmesbury gebou word, se eerste fase is nou feitlik voltooi. Dié fase van die projek behels agt klaskamers en sal teen einde Januarie betrek word, het die woordvoerder van die WKK, André Ferreira, Maandag aan die courant bevestig. “Die binnekante is voltooi en gemeubileer, maar die buitekant moet nog geverf word,” het Ferreira gesê. Hy het bygevoeg dat sekere van die geboue in die dorp wat die WKK tot dusver gehuisves het, steeds gebruik sal word todat al die nuwe geboue voltooi is. Die WKK op Malmesbury maak tans ge­ skiedenis met die bou van ‘n sentrale kampus vir die hele kollege, wat tot dusver verspreid en op ongeveer vyf verskillende lokale regdeur die

dorp gehuisves word. Dit sal ook teen voltooiing koshuis- en kafeteriageriewe bied, wat sal beantwoord aan ‘n groot behoefte aan huisvesting en ‘n sentrale plek waar studente tussen klasse kan ontspan en tyd verwyl. Die hele projek word in fases gebou - fase twee is ‘n verdere agt klaskamers en behoort teen April voltooi te word, met fase drie ‘n nuwe sentrale kantoor op die perseel van die huidige Duineveld Slaghuis. Dit sal die administratiewe streekstuiste bied vir die hele Weskus Kollege en dus nie net vir die Malmesbury-kampus nie. Die Weskus Kollege het in 2002 op Malmesbury geopen en brei die laaste vyf jaar geweldig vinnig uit. Na raming sal die projek R30 miljoenbeloop en sowat 1 200 studente kan huisves.

Parstyd ’n paar weke laat

Parstyd sal vanjaar minstens twee weke laat begin, het Barry Durr van die plaas Preekstoel, halfpad tussen Malmesbury en Darling, aan die courant gesê. “Almal is laat. Niemand gaan pars die maand nie.” Volgens Durr, wat ‘n groot verskeidenheid rooiwyn- en witwyn-kultivars op sy grond het, begin hy gewoonlik tussen 20 en 25 Januarie in die wingerde oes, maar vanjaar sal dit na verwagting eers in die tweede week van Februarie kan begin. Die redes hiervoor is dat vermoedelik dat “al-

les laasjaar laat was”. “Die koue was laat en die wingerd het laat gebot. Gewoonlik begin die wingerde einde Augustus bot, maar laasjaar het dit eers teen middel September begin bot,” het hy gesê. Die vertraging is gelukkig nie ‘n krisis nie. Ondanks die laat-parstyd lyk die oes-vooruitsigte in die stadium nog voor die wind. “Daar sit baie druiwe aan die stokke, wat belowend lyk, maar dit moet alles nog ryp raak. “Die reën van die afgelope week is baie welkom en behoort ons droëlandwingerd ‘n hupstoot te gee.”


courant

die

4

menings•nuus 15 Januarie 2014

Vakansie op Yzerfontein in Beeld Robert Orchard van Malmesbury geniet die lang sandstrand.

Trek self die kruisie

As die skooljaar vandag begin, is dit ‘n splinternuwe leerfase vir menige toekomstige sterre. Dit is sommer ook atletiekseisoen en daardie kort naellope waar onervare jong atlete vinnig spoed verloor as hulle begin fokus op die opponente langsaan of selfs agter hulle, is ‘n les wat dikwels te laat geleer word. Of jy nou in besigheid is of nie, dit is daardie opponente en ander aandagafleiers wat dikwels die verskil is tussen sukses en mislukking. Dit begin eintlik sommer tussen die ore wanneer dit kom by keuse maak of jy omkyk-omkyk al stadiger gaan beur en of jy gaan lei sodat die gepeupel kan volg. Daar is ‘n oeroue deurgetrapte waarheid van meng jou met die semels sodat die varke jou kan vreet. Wel, die mooi daarvan is dat dit grotendeels by jou eie keuse lê. Negatiewe denke en ‘n geploeter is die teelaarde vir muwwe stagnasie. Daarteenoor is dit ongelooflik hoe bevrydend dit kan wees om die juk van negatiwiteit agter jou te sit. Dan eers, en dan alleen, sal jy ryp wees om geleenthede raak te sien of raak te hoor, hulle aan te gryp en ... weg is jy. Wat baat dit jou of enigeen om in sak en as te gaan sit. Daar word gesê dat die enigste verskil tussen ‘n groef en ‘n graf die diepte daarvan is. Remskoene kom in vreemde vorme - onder meer jou gedagtes of vriende. Remskoene moet eintlik slegs gebruik word om ankers te skop en beslis nie om jou voorspoed te belemmer nie. Só dikwels het kopskuiwe mense al uit die semel-hok laat klim om groot hoogtes te bereik. Wel, dié besluit op ‘n keuse aan die begin van 2014 is demokraties. Jy alleen kan daardie kruisie trek.

Oubaas Kirsten in sy Ford Ranger laat die stof spat op die NG Kerk Darling se jaarlikse 4x4 dag by Windhoek en Swartbergsvlei. Regs: Die drie mooistes in die Mej. Yzerfontein-kompetisie was, Tamzin Lourens (tweede prinses), Bianca le Roux (Mej. Yzerfontein) en Rozanne Smith (eerste prinses).

Dis Goeie Nuus

dr. Andrew Bosman

‘n Verandering van juk

In Matteus hoofstuk elf lees ons dat Jesus die mense uitnooi om na Hom te kom. Nie sommer kom nie, maar die uitnodiging is veral gerig aan diegene wat vermoeid en belas is. Jesus beloof aan hulle dat Hy aan hulle rus sal gee. Dit is meer as wat ons van ‘n vakansie kan verwag. Hy het ‘n voorstel: Ons moet sy juk opneem, en by Hom leer, want Hy is sagmoedig en nederig van hart, en ons sal rus vind vir ons siele. Dit is ‘n vrede diep binne die mens, waar ander nie kan sien of voel nie. As ons nie met ander deel nie, sal hulle ook nooit weet hoe ons voel of iets beleef nie. Jesus verseker ons dat sy juk is sag en sy las is lig. Moet ons nie liewer sonder enige juk funksioneer nie? Sou dit nie groter vrede vir ons geskep het nie? Ons het juis ons eie ding gedoen en onsself vasgedraai. Nou kom Jesus om ons te help. Hoe gaan ons die nuwe jaar binne, met ons eie planne en weer moeg en belas word? Of gaan ons by Jesus leer en die jaar met ‘n sagter juk aanpak?

Dr. Pieter Mulder, adjunkminister van landbou, het ook op Yzerfontein gekuier.

Bo: In die Mnr. Yzerfontein-kompetisie het Anthony Morris (tweede prins), Gavin Kruger (Mnr. Yzerfontein) en Brian Ferreira (eerste prins) hul spiere gebult. Links: Elri van Heerden en Rossouw Koen het as juniors tussen die ou hande deelgeneem aan die jaarlikse potjiekoskompetisie by die Sportklub en met hier­ die skenkelpasteipot die vleis­ afdeling ge­ wen. By hulle is ondersteuner CJ van Aarde.

Die orkes van die Ou Apostoliese Kerk in Wesbank onder leiding van Kelvin Skippers het Yzerfontein oudergewoonte op Oukersaand besoek en vakansiegangers vermaak.

Wynand Strydom, Ami Halvorsen en Cheree en Manie Jackson het in die Yzerfontein Gemeenskapsaal die skare op hul voete gehou. Links: Lee Behne, wat ‘n ju­nior afdeling van Mnr Yzerfontein gewen het, baljaar in die Weskuswater.

Ontferming: Sangala op Malmesbury bied reeds vir die afgelope 16 jaar aan 200 senior

burgers ‘n Kersete aan. Sangala is ‘n nie-winsgewende organisasie wat dikwels die siekes en bejaardes besoek en ondersteun. Die oudste lede is tussen 84 en 90 jaar oud. Op die foto is agter: Cynthia Adonis, Yvette Benjamin, Theresa Williams, Marion Fry, Christine Arendse, Henna Daniels, Rosaline Sauer, Henna Jasson, Susan McQuire, Jeonette van der Speck en Yvonne Hart. Voor is Wilma Myburgh, Lolla Daniels, Rheini Arendse, Caroline Lategan, Sophia van der Merwe, Lena Sasman en Petronella Isaacs.

Links: MilaMarie van Lill is besig om die laaste syfers van 2013 en die nuwe syfers van 2014 in die sand te skryf.

Andre (Kraai) Kirsten van Darling en John Duckitt (agter) het sommer by die eerste hindernis met die 4x4-Dag op Windhoek besef dit is nie kinderspeletjies nie.


nuus • news

5

15 Januarie 2014

Skooljaar 2014 by LSS Kallie Rautenbach, nuwe skoolhoof vir Laerskool Swartland op Malmesbury, hier saam met nog nuwe­ linge wat reeds gister die ‘groot skool’ kom besoek het: Nathan Cornelius, Lohan Hill, Ilse Jansen van Rensburg en Reanne Baadjies.

ore than We’ve given back mt shoppers since March 2011 R1 Billion to smar

Have you switchaesdh? c o t s t in o p r u o y

44

34

98

98

Bulk Stewing Beef Per kg

Bulk Lean Beef Mince Per kg

Garnish and decor not included

35 30 R R 1 9 13 R

95

PnP NO NAMETM Fresh Chicken Braaipack 5s or 16s Per kg

Rainbow Frozen Mixed Chicken Portions 1.8kg

PnP NO NAMETM Large Eggs 18s

Maggi Noodles Mega Pack Assorted 5 x 75g Per Pack

Bamboesperde... Swartlanders het hul perde die vakansie see toe geneem vir ‘n koel rit op Yzerfontein se lang strand. Voor ry JD Burnett gevolg deur Sunette Burnett, Karin van der Merwe, Julie Craig en dan Karel Viljoen. Foto: Johan Viljoen

28

R

PnP Pure Sunflower Oil 2 Litre

48

R

Montic Full Cream or Low Fat Long Life Milk 6 x 1 Litre Per Pack

29

90 Bokomo Weet-Bix 900g

9

50

Jive Cold Drink Assorted 2 Litre Each

60

R

PnP NO NAME Dry Dog Food Assorted 8kg Each

45

R

Omo Auto Washing Powder2kg Flexi Bag

Most Trusted Retailer 2012

Most Reputable Retailer 2013

Earn

5x points on all

Get your voucher at the kiosk in store or on the Pick n Pay Mobile App.

Terms and Conditions apply.

stationery Valid 6 Jan - 2 Feb

PRICES VALID 16 - 19 JANUARY 2014 AT PICK N PAY LANGEBAAN, MALMESBURY VREDENBURG AND WELLINGTON ONLY www.picknpay.co.za Customer Care 0800 11 22 88. Toll free landline only. Cellphone rates apply. Pick n Pay endeavours to meet the demand for these promotional items, but stocks are limited. Some stores may not stock some of these products. Please check availability. We strive to ensure all printed information is correct, but will not be liable for any print errors that may occur. Advertised prices are inclusive of VAT where applicable. We reserve the right to limit quantities. smart shopper terms and conditions apply. Certain products are excluded from the smart shopper programme, please see in store or go online for more details. 1183703_39x4


KALENDER • nuus

6

15 Januarie 2014

2013 Matrieks met gemiddelde A by skole Piketberg Porterville in ons streek Dirkie Uys

Elche Schoeman

Rolene Davids

Ane Venter

Tinus Bronkhorst

Marike Wilkens

Andria de Lange

Marian Stone

June vd Weshuizen

Fourie Nel

Lindie Stemmet

Megan Fourie

Valentino Basson

Junior Fourie

Ralph Rabbets

Hetta Robinson

Jana Slabber

Swartland

Anika Smit

Paula Smit

Marilise van Wyk

Chantel Simon

Hanru du Plessis

swartland kalender/diary

Skole heropen 15 Januarie - Wes-Kaapse skole heropen na die Kersvakansie vir die eerste kwartaal. Jaarvergadering: Swartland Drankforum 16 Januarie - Die jaarvergadering van die Forum vind plaas om 14:00 by die Bloues Klubhuis op Malmesbury. Alle lisensiehouers en bestuurders word gevra om dit by te woon. Johann Kieser by 0835818151. HSS bied atletiekafrigting 18 Januarie - Hoërskool Swartland bied ‘n atletiekafrigtingskliniek aan (08:30-13:00) vir leerders (graad 4 - 12) sowel as afrigters. Koste R60 per atleet/afrigter. Registrasie vanaf 08:00. ‘Night under the stars’ 18 Januarie - Die Wesbank Rugbyklub hou ‘n ‘Night under the stars’ in die aanloop na sy deelname aan die nasionale Gemeenskapsbekerkompetisie. Die klub nooi alle ondersteuners en belangstellendes om saam te kom kuier op die Wesbank Sportgronde. Die pret begin om 19:00 en daar word vele aktiwiteite beplan vir die nag, o.a Wesbank Idols. Die koste beloop R20 per staanplek om op die sportgrond te kampeer. Ewald Liedeman 082 4944900 of

Hennie Lategan by 082 8975189 AGS Corpus Christi 19 Januarie - Die AGS Corpus Christi se oggenddiens om 09:30: Wat Verander ‘n Mens? Prediker: Past. Piet Smit - Aanddiens 18:30 met die prediker: Venter Archer Navrae: 073 447 2902 Shofarkerkdiens 19 Januarie - Henry Jackson, gewese Zimbabwe-boer wat sy plaas in 2012 verloor het, kom deel sy getuienis by Shofar Malmesbury om 09:30 in die saal van Hoërskool Swartland. Kontaknr: 022 482 4640 vir inligting. Skool hou swemgala 21 Januarie - Hoërskool Swartland hou sy interkleure-swemgala. ‘Bootsale’ op Moorreesburg 25 Januarie – Die gereelde ‘Bootsale’ by die Moorreesburg-museum in Hoofstraat word van 9:00 tot 12:00 aangebied. Kalenderinskrywings moet voor 18:00 op ‘n Maandag na redaksie@diecourant.co.za ge-e-pos word vir plasing.


1 1 8 3 5 6 2 B _ 3 9 X 6 _ WC 4

nuus • news 15 Januarie 2014

Simon kry hoogste punt in kring

Chantel Simon van Hoërskool Swartland is die 2013-toppresteerder vir Kring 1. Hieroor sê sy: “Dit is belangrik om ‘n balans te handhaaf. Om akademiese sukses te verseker beteken nie om jouself agter die boeke toe te sluit nie! Jy moet ander aktiwiteite ook beoefen. ‘n Sosiale lewe stimuleer en verryk jou kennis. Ek het onlangs gelees die lewe gaan oor beide “visvang en rose”. “Visvang” verwys na die praktiese dinge (bv. akademiese) terwyl “rose” verwys na dit wat nie ‘n praktiese waarde het nie, maar dit wat jou gees aanraak en die lewe die moeite werd maak. Ek gaan 2014 dus rig op “Visvang EN Rose”. “Ek het reeds aan die begin van 2013 vir my doelwitte gestel: Ek wou graag A-simbole in al my vakke behaal; nou is ek tevrede met my 7 A’s. Om sukses te behaal, moet mens eers vasstel waarheen jy oppad is of waarvoor jy werk. “My belangrikste studiewenk is om aandag in die klas te gee - 80% van die werk sal jy in die klas leer. Jy alleen is verantwoordelik vir jou sukses; harde werk is beslis die sleutel tot sukses. Eksamen-uitdagings? “My sewe jaar-oue boetie! Om sosiale geleenthede van die hand te wys om oor naweke te leer. My selfoon ... Dit het my egter geleer om te fokus op wat belangrik is. “Ek wil alle eer aan God gee. Ek waardeer my ouers se liefdevolle ondersteuning en dat hulle nooit te hoë eise aan my gestel het nie. Ek is geseënd met twee oumas en wonderlike onderwysers wie my gevorm en geleer het. Laastens ook my vriende en vriendinne (al het julle my soms aangemoedig om meer sosiaal te verkeer!) ek is ewig dankbaar vir die vreugde wat julle in my lewe verseker.” Chantel, wat in die eindeksamen gemiddeld 88.6% behaal het, is nou op pad na Heemstede op Stellenbosch, waar sy BRek,LLB aan die US gaan studeer. Sy beskryf haarself as ‘n passievolle mens en werk hard vir die dinge wat vir haar belangrik is. “Ek het ‘n suster (17) en my broer. My lewensmotto is “YOLO” (You only live once), maar ek moes dit bietjie aanpas - leef vandag op so ‘n manier dat jy môre oor niks spyt sal wees nie. Oor rolmodelle: Enige persoon wat bo hulle omstandigehede uitstyg, inspireer my. So ook mense wat nie wag vir die storm om op te klaar nie, maar wat eerder leer om in die reën te dans. “Vir die matrieks van 2014: Geniet die reis. Moenie probeer om ander tevrede te stel of te beïndruk nie. Wees eerder jouself, want dit is genoeg. Gee jou beste in als wat jy aanpak en jy sal aan die einde van 2014 tevrede kan terugkyk op ‘n onvergeetlike matriekjaar.”

Dux: St. Thomas Primêr se 2013 Dux-

leerder van die jaar is Danique Adonis.

Uitblinkers:

Manuel Geduld en Graham-Lee Tenn is St. Thomas Primêr op Malmesbury se 2013 Sportseun en Sportdogter van die jaar.

-

1

2 0 1 4 - 0 1 - 1 0 T1 6 : 5 1 : 5 6 + 0 2 : 0 0

7


8 Dirkie Uys

ARENDSE, DARREN ARNOLDUS, CANAY BAADJIES, RUSSEL BESTER, WILLEM BON, JEMELDA BOTTOM, LEIGHTON CLEOPHAS, EVAN CUPIDO, MAAJEDAH DANIELS, ENRICO DAVIDS, ROLENE DE JONGH, HANNEMIE DE KLERK, EMILE DE VILLIERS, CHARISA DE WIT, RUAN DU BOIS, MELISSA DU PREEZ, PIERRENE ENGELBRECHT, DANYA FOURIE, STEPHEN HANEKOM, VAN WYK HECTOR, JOHANDRE HORN, NIELO JULIES, MALONEY KITSHOFF, WIHAN KOCH, ANTON KOTZE, DELIZE KOTZE, DIRK KOTZE, JACOBUS LEONARD, RODERICK LEWIS, JASMINE LOUW, STEPHAN MEYER, TALMARI MOSTERT, DANIEL NEL, OLIVIA PEDRO, DAMIAN RABBETS, RALPH RABE, KARL HEINZ RHOODE, CLAUDIA ROBINSON, HENRIETTE ROODT, LEIGHTON SCHOEMAN, RACHEL SLABBER, JOHANNA SMIT, ANIKA SMIT, ELZAINE SMIT, PAULA STEYN, LILANIE TIETIES, MARVON LEIGH VAN DER ROS, HILMARE VAN DER WESTHUYZEN, MARILIZE VAN WYK, DYLLON VAN WYK, MARILISE VAN ZYL, JACOBUS VISSER, GHIDA

Ilingelethu

ADONS, SANDISO BENESH, GCINISWA DYANI, SAPHOKAZI

nuus • news 15 Januarie 2014

2013 Matriekuitslae van hoërskole DYANTYI, LUKHANYO GONGXWENI, NOMAKABONGWE GXAGXA, PHUMELELE JALI, SIPHESIHLE JANKI, MAIKUTLO JENTILE, THABISA JOYI, OLWETHU KETCHEM, WENDY KWINANA, ZANOXOLO MABALEKA, RETSEPILE MAKUBALO, ANEZWA MALUNGISA, ATHENKOSI MAQOKO, PHATHEKA MBASHE, ASANDA MGANGANE, BUSISIWE MGQALA, LUYANDA MNOMBENI, AYABONGA MOTENA, NATACIA KAZIWA MPONDO, THULISWA MZANGWA, LANDISO NAMEKO, NOZABATHINI NDINGAYE, BANGUMNTU NGESI, MILISWA NGQAMAKHWE, SICELO NGQOYIYANA, SIPHO NGUBO, ANDA NGUZA, XOLELWA NKATSHU, UNATHI NTANTISO, NCEBAKAZI NTANYONGO, MASIXOLE FREEDOM NTLEKO, PORTIA NTOZINI, VUYELWA NTSHANGASE, NOMVUZO POTSANA, SAKHE QOKWANA, ZIYANDA SAM, AMANDA SKEI, BUKELWA SOGWAGWA, SIBABALWE THENGANI, NCEBAKAZI THOMPSON, AKHONA TINA, BABALWA TOPELA, ATANG VIKWA, AKHONA VUTHELA, SILINDOKUHLE ZUMA, NKOSIYABO

Piketberg ADAMS, FILICIA

AFRIKA, HEATHER ARRIES, JANICE BENJAMIN, HERSCHELLE BEUKES, JACQUES BOOYS, ANGELIQUE BREUNISSEN, STEPHAN BRONKHORST, MARTINUS BURGER, CLAUDIA COETZEE, FREISLICH COETZEE, VENELEE CROESER, JOHMINE DANIELS, LEE-IRVIN DE KLERK, KAYLEN DIETRICH, LYAN-MARIE DIRKS, CARYN EKSTEEN, MAGRIETA FOURIE, ALENDA GEORGE, RASHAAD GRACE, BAVONN HARTMAN, CHANTE KERSOP, CAREL LANGENHOVEN, MICHELLE LOCHNER, DANELLE LOUW, MANTE MARCUS, ADRIAN MARIANO, ZANDRE MBABANE, TIMOTHY MOSTERT, DUAN MOSTERT, HELENA MULLER, LE’MORE OLIVIER, WEGE PEDRO, MICKYLE RADEMAN, JANESKE RHODES, MARQUIN SCOTSMAN, JESSE SMIT, ANDREA SMIT, CARLA SMIT, MARIAAN SMIT, TIAAN SMIT, WYNAND STANDER, JANNIE STONE, MARIAN TALJAARD, ALICIA VAN DER WESTHUIZEN, BAREND VAN DER WESTHUIZEN, JUNE VAN LILL, LYLANI VAN NIEKERK, ANRI VAN NIEKERK, LEZAAN VAN WYK, WILBRE VAN ZYL, JAN VENTER, ANE VISSER, ANDRE

VISSER, DANIEL MAREE VLOK, ANNIKA WILLIAMS, EUODIA WILSON, JOSHUA WITBOOI, WILMAR WIUM, PIETER-HUGO ZASS, NATHALIE

Porterville

ALKASTER, ISCHKE BEERWINKEL, AIMEE BEKEUR, BENISE BROWN, PETER BRUNDYN, MARCO BRUNDYN, SVEN BURGER, DEANA CAROLUS, HENRIETTE COETZEE, DANIELLE COETZEE, TIAAN COLDREY, LARA CONRADIE, LIHAN DE LANGE, JOHANNA DE VILLIERS, MELISSA DE WAAL, EGBERTUS DIRKS, WAYLON DORRINGTON, SEBASTIAN DU PLESSIS, ARNO EVERSON, ESMERALDA FARAO, ANSLIN FAROO, JOCENIQUE HAGEN, ROHAN HENDRIKSE, MELENE HEYDENRYCH, ZANMARI INGRAM, SHAUN AUSTIN JAFTA, GRETCHEN JANTJES, LENECIA JOSEPHUS, ANTHEA KOCH, WILLEM LINDT, MENISHA LOUW, CHRISTIAAN MARSCH, SELENA MAY, GREGORY MEYER, ERIK NEL, BARBARA NEL, LOUIS NEL, LOUIS OCKHUIS, JEREMY ODENDAAL, CHRISTIAAN OLIVIER, ELSJE OPPERMAN, JOHAN OTTO, ALASTAIR PASQUES, LOUIS PERSENS, DARRYL

ROMBURG, MARELIESE ROSSOUW, NADINE SIMS, BIANCA SNELL, MANTHUNAY SNYMAN, ASHLYN SOLOMON, LEE STASSEN, WAYNE STEMMET, LINDIE VAN WYK, CHANE VAN BAALEN, MARIA VAN RHYN, MORNE VAN ZYL, GIDEON VILJOEN, MARIKA WAGENSTROOM, BIANCA WIEHAHN, ROBERTO WILKENS, THEA-MARIKE WITBOOI, TEMERA ZINCKE, RAYNER

Schoonspruit

ABELS, CARLO ABRAHAMS, RUWEIDA ABRAHAMSE, ASTRID ABRAHAMSE, SAMANTHA ADAMS, DYLAN ADAMS, SHAWNDREI ADAMS, TASWILL ADONIS, HILTON ADONIS, LAURIKA ADONIS, OMARI-LEE ADONIS, TAFLINE ADONIS, TAMRYN AGULHAS, WILMORE ALBERTYN, DEON ALBERTYN, LORENZO ALIAS, MASHE AMERIKA, TALITA-KOEMI ANDREWS, MICAELA APPOLLIS, DUELIN APRIL, MAROLENE ARENDSE, ANWILL ARENDSE, HELECIA ARENDSE, MONIQUE ARENDSE, WAYDE ARENDSE, ZAYRON BAADJIES, CLINTON BAILEY, VANESSA BALTERS, SHARMONY BARENDSE, ILSE-LOUISE BARON, CHEROLINE BEKEZULU, MATAN BEN, ESTELLE BESTER, CADY-LEE BESTER, SHUME BEUKES, ELNIZE BEUKES, MARIJANE BLANKENBERG, ALLISDENE BLOM, ULRICKE BOOIS, SAMANTHA BOOYSEN, CHARLDEN BOSKAT, CHRISTOPHER BRANDT, RAYMONDI BRINKHUYS, RUSHIN BRITTAIN, DONIKA BROWN, FREDELINE CAROLUS, LYLE CLEOPHAS, ASHLEEN CLEOPHAS, BRADVILLE CLEOPHAS, DANNELIE CLOETE, KEITH COETZEE, CANDICE COORDOM, ANNEZANE CORNELIUS, CONRAY DAMONS, JANINE DAMONSE, MIKAYLA DANIELS, CHANTELLE DAVIDS, BRENT DAVIDS, JAIDE DIERGAARDT, TASHWILL DIETRICH, CHADONAY DIETRICH, LEANDRE DOLMAGHT, ZADE DOUMAN, GERSHWIN DYASON, HAYLENE

DYSON, ZALTON ENGEL, ELIZKA ERASMUS, DEAN ERASMUS, TAMLYNN FARAO, CARLIN FARO, CHANTALL FARO, MILLICENT FEBRUARIE, DEWALD FORTUIN, BICATRIOZYLAN FORTUIN, JONATHAN FREDERICKS, DEALAN FREDERICKS, MORNE FULLARD, CHANTEL GEDULD, CHESTER GEORGE, CHANTE GOLIATH, KEANU GOLIATH, MCKAYLA GOLIATH, NADINE GOUS, JEAN-PIERRE GREEN, LUAN GREEN, ZEENAT GROEPIES, THEO-FRANK GYSMAN, EVAN HENDRICKS, FABIAN HENDRIKS, JONATHAN HENDRIKS, KAYLIN HERMAN, CLEMENCIA ISAACS, JONIQUE ISAACS, LIN-MARE ISAACS, SIMONE JACOB, BIANCA JACOBS, CHANTELL-LEE JACOBS, CHARMONE JANSEN, LEIGHTHON JANUARIE, ADELICIA JASSON, CHARNE JONES, ROBYN JOSEPH, LEZAAN JOSEPH, LINGKEM JOSIAS, ELSABE JOUBERT, MACHE JULIES, BRENDTON JULIES, MARISHEEN JULIUS, RASHIEDAH KAINDA, BERNINA KAY, MICHADI-LEIGH KLAASEN, DIONNE KLASEN, AMY-LEE KOORDOM, MANFRED KORASIE, CHESLYN KRYNAUW, MAQUINITTE LA MEYER, TERI-LEE LAMEYER, KAYLIN LAWACK, TANIA LAWRENCE, VERUSHKE LE CORDEUR, CARYN LEMONI, KENELL LENG, KIM LESCH, JAN LEVENDALL, ROCHELL LEWIS, DARREN LEWIS, ROMAINE LEWIS, UGHEN LIEDEMAN, RANDY LINNERT, MARCHELLINO LOTTERICK, DIMITRI LOUBSER, JO-LIN LOUW, JOWINA MAARMAN, DESIRE MABELE, ZUSIPHE MACKENZIE, DYLAN MAHONEY, TERRI MANASSE, DEONAY MARKUS, ALDINE MARKUS, MYRTLE MATTHYSE, DENISE MATTHYSE, ROWAINNE MCEWAN, JURGEN MCKIDD, CELESTI MEI, ABIGAIL MENTOOR, ANGELINE MENTOOR, JEMAINE MICHEALS, ALRIZE MOUTON, CHANTELLE MULLER, REFFIDINE

MYBURGH, KIRSTIE NATAN, STELGIA NELL, ETLYN NERO, ZENOBIA NIEMAND, DAMIAN NOKAMA, NOSIBELE NOVEMBER, ARANTZA NOVEMBER, GRETON NOVEMBER, REEVA OCKHUIS, MICQALE OKTOBER, CARREN OKTOBER, NICOLENE ONVERWACHT, CLAUDINE ONVERWACHT, KADY ONVERWACHT, ROYDONLEE OORMEYER, DESLIN OTTO, ANIKA OWIES, IAN OWIES, SONIA PAPIER, ZANDRE PASSENS, DEBONY PEERS, ELZAINNE PETERSEN, JODENE PHILANDER, LAUREN PICK, SERGEI PIETERS, ANASTACIA PIETERS, DAMIAN PIETERS, WAYDE PIETERSEN, GENAY PIETERSEN, GENIQUE RIGALA, SIKELELA ROEMS, EVAN ROEMS, MARISKA RUITERS, DYLAN SAIET, RHABIA SAMPSON, BEULIN SEPTEMBER, ANDREA SIMON, GIANO SMIT, CALLY SMITH, DEVON SOLOMONS, ASHWON SOLOMONS, JANDRE SOLOMONS, PETER-JON SOLOMONS, SHARENY SOLOMONS, TESWILL SOLOMONS, ZANDRE SPOGTER, COURTNEY STEWE, JOHNWELL STEYN, DARRYL STUBBS, ANZO SULAIMAN, SULAIMAN SWARTS, LIZAAN SWARTZ, NIKITE SWARTZ, SIMONE THOMAS, MERCIA THOMPSON, KAYLIN TIMOTHEUS, SCOT TITUS, FRANWIN TITUS, SATCHELL VALENTYN, MARINETTE VAN DER MERWE, AMBER VAN DER MERWE, TRACY-LEE VAN DER POST, ASCOR VAN HARTE, ANDREA VAN REENEN, SHARIEFA VAN RHYN, SIMONE VAN ROOY, ALICIA VAN SCHALKWYK, MACHALE VAN WYK, CHARLTON VAN WYK, CYRA VAN WYK, PAULZANO VAN ZYL, JAYDIAN VISAGIE, CRESHANTEL WARRIES, ELMARIE WARRIES, KURTWIN WELKOM, CHRISTELLE WEST, IVOR WILLEMS, JOY WILLEMS, LUCIANO WILLIAMS, JEANDRE WILLIAMS, LEE-ROY

ZENGETWA, CHARLOTTE

Steynville

ADAMS, BRUNHILDE ADAMS, CHRISTOLINE ADAMS, CLAYTON ADAMS, JUSTIN ADAMS, MICHELAINE ADONIS, JONATHAN ADONIS, WENDY AFRIKA, ELZANICE AFRIKA, GENEVIEW ALEXANDER, NICOLE ALKASTER, LEANDRA ANTONIE, TRISTON ANTONY, RENIER ARENDSE, LORENZO BENJAMIN, LIONEL BOOIZ, ALOIZE BOOYSEN, ANDY BOUGAARDT, MARSHE CAROLUS, KAYLIN CLOETE, JACQUES CORNELIUS, NADINE DAMON, SHAUN DAWIDS, JASON DE KLERK, TYROLL DE WEE, JOYCLEE-ANN DIETRICH, CHARLTON DIETRICH, JOSEPH DIETRICH, SHANNON-LEE DIRKS, ANDREA DIRKS, CELESTE ENGELBRECHT, CHARLTON ENGELBRECHT, LERECIA ENGELBRECHT, MARILY ERASMUS, ELZANE FARO, ANN-DRISHER FARO, GERSWIN FARO, MIOSHA FEBRUARY, MACAYLER FORTUIN, JAYWIN FRANS, GERALDO GOLIATH, ASHLENE GOLIATH, BERENICE GOLIATH, CANDICE-LEE GOLIATH, JACQUES GOLIATH, WARCHEILAU GORDON, RANDALL GOUWS, HEINRICH HECTOR, WILDEN JANSE, CHERYLLITA JANSE, JANINE JANSEN, JESSICA JANTJIES, EMILLE JANUARIE, CLAUDIA KASPER, GEMEAL KAYSTER, EMANUEL KLAASEN, DARRYL KLASE, SHARON-ROSE KOOPMAN, ELRICO KOORDOM, SHANICE LAKEY, MEGAN LE FLEUR, AILA LE FLEUR, NICOLE LEWIS, KIRT LOFF, AMY LOUW, ANDREW LOUW, TERENCE LUDICK, KESHE MAARMAN, MARCHELLE MAARMAN, MARIETTA MAKINANA, NANDISWA MARKUS, PHIL-MARCO MATHEWIS, ELRICO MENTOOR, RAYMARCO MONK, MAURITA MONK, SUNITHE MOUTON, NICOLE MULLER, PETRONELLA NDYALIVANE, UNATHI OTTO, JAYRHEN OWIES, MARCHELLE PEDRO, CLINTON


nuus • news

9

15 Januarie 2014

in die streek

PEDRO, LUVENIA PEDRO, STEFNI ANN PERSENS, MICHELLE PETRO, GAVIN PICKARD, RAYEN PICKARD, WHITNEY-LEE PISTOOR, AUDRIN REENT, BARNARD RIGGENS, JEAN-PIERRE ROMAN, ANGELO SAMSON, JENADO SEPTEMBER, GERHARDUS SMIT, DAMIEN SMIT, WENDY SMITH, MARLON SMITH, NICOLE SMITH, VARELINE SMITH, WILLENE STUURMAN, FRANSLINE SWARTS, MEGAN SWARTZ, MARLIN THYS, DARUNIQUE TITUS, IVAN VAN ROOYEN, IRMA VAN WYK, HEINRICH VAN WYK, MIGNON WILLEMSE, DEONIA WILLIAMS, SAMANTHA

Swartland

ABRAHAMS, ERIN ABRAHAMS, TARRYN ADAMS, CAYLIN ADAMS, LEANDRE ADONIS, LA UREN ADONIS, MIKHAILA AMSTERDAM, CINDY APPOLLIS, COURTNEY APRIL, SHAYNE ARCHER, WIEHAN ARENDS, MIKAYLA ARENDSE, FARREN BARKHUIZEN, JUANITA BASSON, ANNAMART BASSON, MAXEEN BASSON, MONIQUE BASSON, VALENTINO BEZUIDENHOUT, JUDITH BOTHA, SUNE BRAAF, ALZANA BREYTENBACH, LUHANN BRUCE, COHEN BRUWER, ERICA BURGER, ANNIKA-MARI BURGER, BIANCA BURGER, CLARISCA BURGER, JOSEF BURGER, LELANI BURGER, PERNELL BURGER, STEVEN CARSTENS, KYLA CLOETE, JAYME-LEE CONRADIE, RIANI COOPER, JOSE DANIELS, DUANE DAVIDS, LEE-ZANNE DAVIES, TIMOTHY DE BRUYN, ROCHANN DE JAGER, RAY-NIEL

DE VILLIERS, GEORNELLE DE VILLIERS, JO-MARI DREYER, WILLEM DU PLESSIS, CRAIG DU PLESSIS, HANRU DU PLESSIS, JADE DU TOIT, JADE DU TOIT, JOHANNES DYSSEL, NADIA ENGELBRECHT, WIAAN ESTERHUIZEN, AHZERIAN ESTERHUIZEN, CAMON FABRI, GAVIN FOURIE, MEGAN FOURIE, STEPHANIE FRANSMAN, SULITA FREDERICKS, RAELSTON GEEL, MERISKA GELDENHUYS, CHRISTO GELDENHUYS, ELZANNE GERBER, ALBERTUS GOUWS, CURWAN HARDCASTLE, PAULINE HARTNICK, REVIN HAYES, CASSEY RAE HENDRICKS, FERLIN HERDIEN, ASHLEY HUISAMEN, MARIZE HUNLUN, MORNE JEVU, CWAYITA JOHNSON, ELMARIE JORDAAN, LUKE KEMP, BENCO KOEN, HEIN KRIELING, KRISTIN LAMANI, IVIWE LANGEVELDT, JUANINE LATEGAN, CARA LE ROUX, BIANCA LOTZ, SANELLE LOUW, CHRISTIAN LOUW, FRANCOIS MANGA, MTIMKHULU MARAIS, CHRISTIAAN MOSES, LEANDRE MULDER, JOHANNES MYBURGH, FRANCOIS NELSON, QUINTESSA NIEUWOUDT, MAGDEL OLIPHANT, CHANTE OLIVIER, LUCHE OOSTERWYK, MELISSA PASKIN, NATASHA PIETERSEN, ZANDI ROBARTS, MICHAEL ROOS, GENE ROSSOUW, DANIEL ROWE, ROSEANNE RUDMAN, WIETSCKE SAMOLAPO, LESEGO SCHOEMAN, JACOBA SEDEMAN, MEGAN SEPTEMBER, ANGEL SEPTEMBER, BYRON SIGAMLA, ONKE SIMON, CHANTEL SKIPPERS, ZARINAH SMIT, ESTELLE SMIT, WILLEM SOLOMONS, ELSKE SPANGENBERG, MAGDEL

Skole vereer by Leeuwenhof: Schoonspruit Sekon-

dêr en Wesbank Sekondêr was twee van die skole wat gister in Leeuwenhof, die premierswoning, toekennings namens hul skole van die premier, Helen Zille, ontvang het. André Claassen, nuwe skoolhoof van Schoonspruit Sekondêr, het ‘n sertifikaat ontvang vir die grootste toename in getalle vir leerders wat toegang verkry tot B-grade. Dit geld vir die tydperk 2011 tot 2013.

FRANSMAN, PETULA FREDERICKS, BRENDON GOLIATH, MARLENE HART, JASON-JOHN HEINSE, YOLANDI HOOP, MARICHEEN STEENKAMP, CHANTEL ISAACS, FRANCO STEYN, STEPHANUS JACOBS, CHANTELL STOFBERG, DANIEL JACOBS, DOMIEN SWELINDAWO, LUNGA VAN ROOYEN, RICHEANO JAGERS, JASON-LEE JANTJIES, JEANDRE VAN AS, BYRON JOUBERT, YVONNE VAN DER TOORN, WILJULIUS, CHRISNAY LEM JURRIES, PORCHE VAN DER WESTHUIZEN, KAROLUS, WILNICE DANIELLE KRIELING, MURIEL VAN DYK, ANNEMIE VAN HEERDEN, ZANDRE LATEGAN, JASMINIA LE ROUX, PETRUS VAN RHYN, CHEVON LETJEBA, NKELETSENG VAN SCHALKWYK, CHELEWIES, ANDREA MANDRE MAARMAN, HENRICO VAN SCHALKWYK, MADONCI, YANGA MARLENE MARANG, TIMOTHEUS VAN SCHALKWYK, MARCUS, ANDREA XANDER MARKUS, CORLINA VAN STADEN, ANIEN MATALA, REGAN VAN STADEN, NADIA MENTOOR, JUANITA VAN WYK, CLAREZE MENTOOR, LEHENCO VERCUIL, MICHAEL VERMEULEN, ANASTACIA MOUTON, JASON WALKERS, SHARE-ANNE NDIWA, ARTHUR JOHN NERO, JENINE WELLS, CHRISTOPHER NOEL, TEVIN WIESE, DIWAN OLIVIER, ELROY WILLIAMS, CECILY OOR, INUSCHE WOLSTENHOLME, OOSTHUIZEN, LYLE RICHARD OPPERMAN, DUNCAN ZWIEGELAAR, ELZANNE OWIES, JOLENE PHILANDER, ELWORTHY PIETERSEN, ASHLEY ADAMS, ALLISON PIETERSEN, CHERALDENE ADAMS, JASON PIETERSEN, JODENE ADAMS, ROBIN PIETERSEN, MARCUM AFRIKANER, ANGELO SAMSON, CHANTE ALBERTUS, ELWIN SAMUELS, GERALD ALBERTUS, JUSTIN SAMUELS, TIMENICIA ALEXANDER, BERNELEIGH SCHEEPERS, ERRENRICH ALEXANDER, MANFRED SEPTEMBER, MAXWELL AMERIKA, AMELIZA SHELDON, AMBRISCIO APOLLIS, ROWINA SILVER, CAMERON APPOLLIS, MERTEN SILVER, JACLINE APRIL, VERONIQUE SKIPPERS, BRANDON ARENDSE, MAROLIZE SKIPPERS, MISHA ARENDSE, ROXANNE SKUURHOUT, DEON-LEE AUGUST, JASON SNEEWE, PORSCHA AZURE, ZANDRI SPEELMAN, TANIA BALIE, ROELINE STRYDOM, ANTHELE BOLTNEY, YOMENE STRYDOM, DILLON BOOISE, KATE-LYNN SWARTS, JAUNDRE BOOYSEN, JANE SWARTS, SHURNITA BOSMAN, MICHELLE SWARTZ, ISMAEL BROWN, BRADLEY SWARTZ, RENALDO CHARLES, BRADLEY THOMAS, JOHAN CLEOPHAS, NIKITA THOMPSON, ANASTACIA CONRADIE, CATHMOLITA TIMOTHEUS, JASON DANIELS, ELIZMA VAN DER MERWE, ILZE DANIELS, FARREN VAN DER MERWE, JODANIELS, JANYLA MAREE DANIELS, KIMANTHA VAN RHYN, DANE DE LILLY, OLIVIA VAN ROOYEN, RODWAAN DE VRIES, AINSLEY VAN WYK, CHRISTOPHER DE VRIES, AYTHON VAN WYK, TRACEY-LEE DE WEE, EDWARDO VERMEULEN, PHEISLE DIEDERICKS, MARIO WARRIES, DYLAN ENGELBRECHT, NICOLE WILDSKUT, JUNESTIA ERASMUS, KIMBER WILLIAMS, WILMOR FARAO, JAY-MARI WILSKUT, WIHELNA

Talle nuwe leerkragte

Hoërskool Porterville Hoërskool Porterville se nuwe aanwinste is Carla Vorster (foto links bo), wat Afrikaans gee vir Gr. 10-12, Theani Visagie (regs bo), Gr.1, en Jeandré Eygelaar, (links) wat rekeningkunde en sakestudies vir Gr. 10-12 sal aanbied.

Hoërskool Swartland

Magdel du Randt (foto bo) is nuut by Hoërskool Swartland op Malmesbury. Sy is van Kuilsrivier afkomstig en sal Engels Addisionele Taal vir graad 8–11 by die skool aanbied.

Laurie Hugo

Wesbank

Wesbank Sekondêr se toekenning was uit erkenning vir die konstante goeie vordering in die kwaliteit van slaag by die skool oor die laaste drie jaar. Dit behels die groei in die slaagsyfer, asook die groeiende getal leerders wat oor die laaste drie jaar kwalifiseer vir nagraadse opleiding. Die minister van onderwys, Donald Grant en die hoof van die onderwysdepartement vir die provinsie, Penny Vinjefold, was ook teenwoordig.

Laerskool Swartland

Steynville

LINKS: Laurie Hugo Primêr op Moorreesburg se nuwe onderwysers is van links na regs Wildene Atkins (Gr. R) van Moorreesburg, Vincent De Klerk (Gr. 6) van Moorreesburg, Ilne Pretorius (Gr. 3) van Bloemfontein en Magda Van Vuuren (Gr. R) van Alexanderbaai. LINKS: Nuwe leerkragte by Laerskool Swartland op Malmesbury is van links Michelle Koch (Gr. 2), Carine Theron (Gr. 5), Mandi Jonker (Gr. 7) en Eske Raal (Gr. 7). LINKS: Steynville Primêr op Piketberg se nuwe opvoeders vir 2014 is van links Dee-Acte Williams (Gr.3), Bonita Roman (Gr.5), Chanite Appollis (Gr.3) en Nicoline Geswindt (Gr.1).

Liebenberg Nuwe leerkragte by Liebenberg Primêr op Malmesbury, is Macwarren Harmse, Edward Pieters, Samantha van Rhyn, Kyle Meyer en Anel Prinsloo.

Napakhade Naphakade Primêr op Malmesbury se nuwe onderwysers wat pas daar begin het, is van links na regs Bulelani Penxa, Nosiphe Ngam, Simphiwe Ngqunge en Gcobisa Maki.

Piketberg

LINKS: Die nuwe opvoeders vir 2014 by Hoërskool Piketberg is van links na regs: Johanelle Hugo (NW, Graad 4 7), Bianca van Blerk (Afrikaans, Graad 8 - 12), Dollie Pienaar (sportorganiseerder) en Marli Hanekom (Graad R). Foto: Sanet Ackermann


10

nuus • news 15 Januarie 2014


smalls & dienste

11

15 Januarie 2014 Gesoek Wanted

AANDAG! Welkom Meubels soek goeie 2de handse bruikbare meubels. Beddens, kaste, yskaste, sitkamerstelle, ens. Ook op soek na: Kombuisware, bv breekware, ornamente, potte, panne, beddegoed, gordyne, asook mans en vroue winterskoene. Kom besoek ons gerus in Tuinstraat 6, oor-kant Cash Crusaders. Kontak 022 487 1547 of 082 851 0915. ------------------------DADELIK KONTANT - lopende en nie-lopende voertuie welkom. Skakel, sms of pcm by 079 544 2824.

Dienste Services

ALLE HUISEIENAARS LENINGS beskikbaar. Enige bedrag gerugsteun deur miljoene rande. Baie reeds gehelp. Kontak 074 650 6123. Faks: 086 298 3977. ------------------------FRIDGE REPAIRS at low cost. Free quotes in Malmesbury & surrounding areas. Contact Cliffie 078 213 9857. ------------------------INDEPENDENT HERBALIFE DISTRIBUTOR Petra Jardim. Tel: 076 725 7858. CALL NOW FOR A FREE ASSESSMENT. ------------------------JK SKOONMAAKDIENS - Jou alles in een tuindienste. Sny van grasperke en rante. Snoei van bome en struike. Skoonmaak van beddings. Uitleg van tuine, verkoop en le van gras. Verwydering van tuinvullis. Kontak Jaco vir gratis kwotasies by 083 227 5937. ------------------------LOOSE WEIGHT the natural way: JS Slim 60 Caps @ R160.00. Cayene Pepper 60 Caps @ R40.00. (Helps speed metabolism). Goodbye Flab Gelatine Caps (120) @ R70.00. (Helps get rid of loose unwanted skin). Hoodia Gordinii Caps (120) @ R140.00. Botanical gel Slimming Caps MSV @ R120.00. Charlene’s Secret Caps

(60) @ R95.00. Please contact me for more info, other products and postage options. Email: nss.nerichia@ gmail.com. BBM Pin 2A566BFB. Whatsapp: 073 301 6556. --------------------------SKULD KONSOLIDASIE Geswartlys welkom. Ons reël vir slegs een bekostigbare paaiement. 061 460 6669/021 910 4743. --------------------------SKUUR en Behandel van Houtvloere asook Woodstrippers. Kontak Philip 082 261 0770. --------------------------VERDIEN EKSTRA as survey assistente. Wonderlike geleentheid. Sms asb u volle naam, tel no, faks en of email adres na 074 114 2554 vir meer inligting. --------------------------VERVOER vir skoolkinders namiddae beskikbaar. Skakel asb 072 466 6005. --------------------------YSKASTE HERSTEL: Ons verkoop ook 2de handse kaste met waarborg. Diens en installeer ook lugversorgers. New Freeze, Kerkstraat 18, Moorreesburg. 022 433 3831 / 071 953 1292 of 082 573 1589.

vol beskou. ---------------------------MALMESBURY Restaurant soek bestuurder asook waitors. Faks CV en afskrif van ID na 086 621 6858. ----------------------------PARSHULP gesoek, toesighouding einde Januarie tot middel Maart. Kode EC sal tot u voordeel strek asook. Parsmasjien operateur gesoek. Kontak 083 284 8645. ----------------------------VAN NIEMAND tot iemand: 5 Junior poste beskikbaar. Geen ondervinding nodig. Volle indiensopleiding. Moet in Kaapse Noordelike Voorstede akkommodasie hê. Vir ‘n onderhoud skakel Sonja by 021 949 0603. ----------------------------VERDIEN EKSTRA as survey assistente. Wonderlike geleentheid. SMS asb u volle naam, tel, faks en/

of epos adres na 074 114 2554 vir meer inligting.

Memorium In Loving Memory

plus deposito. Vir navrae kontak asb 082 573 6627. ----------------------------RUIM eenslaapkamer woonstel te huur. Sentraal geleë. Koopkrag. Beskikbaar 1 Februarie 2014 @ R2900.00 per maand + deposito. 082 325 9330.

Bedanking Thank You

Nico Coetzee - 8 Januarie 2013. ‘n Jaar vol verlange is reeds verby. Ons koester die mooi herhinneringe nog elke dag. Met baie liefde, Ma, Pa, Susters en broer.

Te Huur Too Let

“Baie dankie vir al die omgee en ondersteuning in die tyd van Ebie Jooste van Malmesbury se siekte en afsterwe in Desember. Ons waardeer elke handdruk, gebed, telefoonop­roep, die mense wat kom in­loer het, al die heerlike

TWEE SLAAPKAMER eenheid te huur vanaf 1 Februarie 2014. Twee badkamers, toesluit motorhuis, en ook eie tuin @ R4000.00 per maand,

Betrekkings Vacancies AUTO ELEKTRISIëN en dieselwerktuigkundige gesoek en Malmesbury en Riebeek Vallei streek. Stuur CV na 022 448 1549 of rig epos aan btd@ telkomsa.net. --------------------------GELISENSIEëRDE slootgrawersoperatreurs en trekkerdrywers gesoek. Weskus en Swartland streek. Stuur CV na 022 448 1549 of rig epos aan btd@telkomsa.net. --------------------------LUGVERSORGER INSTALLEERDER: Ondervinding & Kode 8 Rybewys is ‘n vereiste. Stuur verkorte CV aan info@ hcsolutions.co.za of faks na 022 482 4775. Sluitingsdatum: 22 Januarie 2014. Indien u geen terugvoe­ring ontvang teen 31 Januarie 2014, kan u, u aansoek as onsukses-

Geleentheid by Swartland Munisipaliteit Besigtig die volledige advertensie, posvereistes en die aansoekprosedure by www.swartland.org.za of skakel mnr. D Carolus by 022 487 9400

Hoof: Logistiek en Wegdoening Departement van die Direkteur: Finansiële Dienste • Malmesbury • Verw: V1/14 • Salarisskaal: R209 592 – R272 052 per jaar Sluitingsdatum: 24 Januarie 2014

Munisipaliteit • Municipality • Umasipala www.ayandambanga.co.za

116242

eetgoed en pragtige blomme. Dis vir ons onmoontlik om vir elkeen persoonlik dankie te sê, maar onthou asseblief dit beteken vir ons baie.” Wilma Jooste, kinders en kleinkinders.


courant

die

SPORT

tel 022 487 3221

15 Januarie 2014

• Malmesbury troef Darling

Grens-kolwers disnis gedraai op Piketberg Die krieketspan van Malmesbury het Darling Saterdag in ‘n wedstryd oor 50 boulbeurte met 16 lopies geklop. Die tuisspan, Malmesbury, het eerste gaan kolf en 180 aangeteken danksy Riaan Vercuil se 43, Devon Smith se 23 en Donovan Dudley se 21 lopies. Darling se beste boulers was JP Abrahams 2/19 en Karel Bruintjies 2/27. Darling gaan kolf hierna en word vir 164 lopies uitgeboul. Die tuisspan se beste boulers was William Bruintjies 3/24 en Donovan Dudley met 3/32. • Malmesbury se eerste span speel eerskomende Saterdag in nog ‘n tuiswedstryd teen Spes Bona van Stellenbosch, terwyl Malmes-

bury se tweede span op Wellington die span van Young Peoples aandurf. • Die Boland-Wes-krieketspan het teen Grens Platteland op die Tollie Adams Oval op Piketberg gespeel in Krieket Suid-Afrika se plattelandse liga. Boland-Wes het eerste gekolf en 289 almal uit aangeteken. Die beste kolwers was John van der Merwe 43 (4x4), Jean Erasmus 49 (6x4) en Ernie Dietrich met ‘n pragtige 106 lopies nie uit (6x4, 4x6). Grens was nie opgewasse nie en kon net 159 lopies aanteken, want hulle is disnis gedraai deur Van der Merwe en Geraldo George. Van der Merwe neem 3/26 in 9 boulbeurte en George 4/35 in 10 boulbeurte.

Donovan Dudley van Malmesbury se eerste krieketspan dryf na die dekveld in sy kolfbeurt van 21 lopies teen Darling. Malmesbury het in die wedstryd oor 50 boulbeurte met 16 lopies geseëvier oor Darling.

Waarom al die bohaai oor die As?

Malmesbury se top-internasionale krieketskeidsregter, Marais Erasmus, het op versoek vir die courant geskryf oor sy ervaring in dié sport. Deesdae is daar ‘n ooraanbod van T20 krieket, maar as jy soos ek ‘n toetskrieketliefhebber is, sal die reeks om die As (Ashes) altyd jou aandag trek. Ek was gelukkig genoeg om die afgelope 6 maande in 8 van die 10 As-toetse betrokke te gewees het. Vyf hiervan was ek skeidsregter op die veld en die ander 3 in die baie belangrike posisie as TV skeidsregter. Later meer oor die rol. Waarkom die naam ‘‘Ashes’’ vandaan? Nadat Engeland in 1882 die eerste keer tuis teen Australië verloor het, het die Britse koerant die Sporting Times, ’n satiriese doodsberig geplaas. Die skynbare as van ‘n balkie is in ‘n houer geplaas wat nou die magiese “urn” is waarvoor die twee lande tot die been sal baklei. Engeland het die afgelope 4 reekse oorheers totdat Australië met die pas afgelope reeks in Australië die “urn” afgevat het. Vir beide die Engelse en Australiese ondersteuners is die As van meer betekenis as die Wêreld-beker. Stadions in Engeland was gepak gedurende Julie en Augustus 2013 - tot 25 000 mense per dag. Die Australiese stadions is natuurlik baie groter. Die Melbourne Cricket Ground (MCG) het op 26 Desember 2013 die rekord gebreek vir die grootste skare vir enige dag van toetskrieket met 91 092 en meer as 220 000 in die toets wat net 4 dae geduur het. Vergelyk dit met die skamele 38 000 mense oor 5 dae wat onlangs vir die Kerstoets tussen Suid-Afrika en Indië in Durban opgedaag het.

Marais Erasmus en Billy Bowden

Al wat ‘n koerant en kriekettydskrif asook menige TV-kanale stuur daagliks berigte oor die aksie na hul lesers en kykers. Sky Sports in Engeland en Channel 9 in Australië gebruik die beste tegnolgie beskikbaar om ‘n puik produksie aan te bied. Elke bal van die wedstryd word deeglik ontleed met die gebruik van allerhande tegnologie soos bv. Hawkeye en hotspot. As skeidsregter is jy beslis uitgelewer en moet jy op jou tone wees. Kommentators soek ook sensasie en is nie bang om spelers en skeidsregters te kritiseer nie. Dis maar deel van die wêreld waarin ek werk en ek steur my nie veel daaraan nie. Gee elke beslissing soos jy dit sien, hou by jou roetines en vertrou jou krieketinsig. Om elke hoek en draai is almal op soek na sensasie - iets wat hul publika-

Castle Lager, Hansa Pilsener or Carling Black Label Non-returnable Bottles 12 x 340ml

40

R

70

R

Hunter’s Dry or Gold Cans or Non-returnable Bottles 6 x 330ml Per Pack

Per Pack

sie meer lesers sal verseker. Tydens die As-reeks in Engeland het die tegnologie nie altyd so goed gewerk nie en was ons onder geweldige druk. Die Australiese been was vanuit ons oogpunt perfek en ons het baie komplimente gekry. Die grootste kompliment vir my was dat daar nooit enigiets oor ons in die koerante verskyn het nie. As dit gebeur moet jy weet dat dit goed gegaan het. Toe die rol van TV-skeidsregter in die vroeë 1990’s begin het, het hy net oor uithardloop en stonkkanse beslis. Deesdae is die TV skeidsregter se rol baie meer. Hy speel ‘n groot rol om as deel van die Decision Review System (DRS) seker te maak dat die paar verkeerde beslissings op die veld, reggemaak word deur die tegnologie reg te interpreteer. Spelers aanvaar foute op die veld, maar as TV skeidsregters foute maak, is die gort gaar. Ons doen baie voorbereiding voor enige reeks deur baie voorbeelde van beslissings te bestudeer en met rolspel in te oefen. Verder woon ons ook die oefeninge van die spanne by en probeer so ook ons oog inkry vir die wedstryd. Internasionale skeidsregterskap is nou baie professioneel en ons probeer om so ook om die spel ‘n beter skouspel te maak. Moeilik bly dit egter aangesien boulers soos Mitchell Johnson teen 150km/h boul, wat jou as skeidsregter millisekondes gee om ‘n beslissing te maak. • Marais Erasmus is tans in Nieu-Seeland vir kwalifiserende wedstryde om die Wêreldbeker.

129

Sport Uitslae/Results: Malmesbury Gholfklub

6. Ewald Liedeman

VRYDAG - Individuele Stableford Klipdrift Sundowner, Vrydag 3 Januarie Okkie Basson 21 Mike Brandt 21 George Prinsloo 19 Adriaan Vlok 19 McNiel Hendricks 19 SATERDAG - Individuele Stableford Saterdag 4 Januarie Ziegmundt Lategan 43 Martin Mostert 41 Gielie du Toit 40 Lindsay Meyer 40 Martin Lesch 39 Pierre Jackson 39 Reinier van Wyk 39 Ewald Lingeveldt 38 Christo Koch 38 Houespel-vlagkompetisie Saterdag 4 Januarie 1. Martin Mostert 2. George Prinsloo 3. Ziegmundt Lategan 4. Josef de Beer 5. Reinier van Wyk

78

R

90

R

VAT 69 Blended Scotch Whisky 750ml

Klipdrift Export Brandy 750ml

VRYDAG - Individuele Stableford Sundowner: 10 Januarie 1. Reyno Pienaar 21 2. H. Steenkamp 19 3. Adriaan Vlok 19 4. Kobus Myburgh 19 5. Marcelle Prinsloo 18 SATERDAG - Individuele Stableford 11 Januarie. 1. Elton Fester 43 2. Christo Koch 42 3. Thys Esterhuizen 42 4. Martin Lesch 41 5. Francois Geldenhuys 40 6. Alexander Lawrence 39 7. Martell van Lill 39 8. Eric Februarie 39 9. Charl Verschuur 39

25

R

Red Heart Original Rum 750ml

WOENSDAG - Individuele Stableford Sundowner: 8 Januarie 1. Fafa Pieters 22 2. Philip Faure 20 3. Jacobus Snyders 19 4. Okkie Basson 18

R

Graça White 750ml

69

95

Muirhead’s Blended Scotch Whisky 750ml

Alcohol Not for Sale to Persons Under the Age of 18. Drink Responsibly. Best Customer Loyalty Programme 2013* Most Trusted Retailer 2012

Most Reputable Retailer 2013

PRICES VALID 16 - 19 JANUARY 2014 AT PICK N PAY LIQUOR LANGEBAAN, MALMESBURY, VREDENBURG, WELLINGTON, STELLENBOSCH SQUARE AND FRANSCHHOEK ONLY

Liquor not for sale on Sundays at Malmesbury, Wellington, Stellenbosch Square or Franschhoek Liquor . www.picknpay.co.za Customer Care 0800 11 22 88. Toll free landline only. Cellphone rates apply. Pick n Pay endeavours to meet the demand for these promotional items, but stocks are limited. Please check availability. We strive to ensure all printed information is correct, but will not be liable for any print errors that may occur. Advertised prices are inclusive of VAT where applicable. We reserve the right to limit quantities. smart shopper terms and conditions apply. Certain products are excluded from the smart shopper programme, please see in store or go online for more details.

1183530_10x8

15 januarie 2014 die courant  

die courant 15 januarie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you