Page 1

Blok 0 Selectieprocedure  kavel­ verkoop.


Blok 0 in de Amsterdamse Houthaven biedt zelfbouwkavels voor groepen particulieren en voor professioneel ontwikkelende partijen. Er is een stuk grond van bijna 170 meter lang en 41 meter breed beschikbaar. Op verschillende kavels (die in breedte kunnen verschillen) bouwen groepen en professionele partijen naast elkaar. Hoe gaat het selecteren en uitgeven van de kavels in zijn werk? In deze informatiebrochure staat de selectieprocedure voor de kavels in het middenblok van Blok 0 omschreven. Algemeen De selectie betreft alle kavels in Blok 0, met uitzondering van beide hoekkavels. De kavels hebben een minimale afmeting van 8,10 m. Desgewenst is het mogelijk om grotere kavels af te nemen. Minimale grondprijs Voor zowel de standaardkavels van 8,10 m als de grotere kavels zijn minimale grondprijzen vastgesteld. De prijs voor een kavel van 8,10 m is € 1.143.500 excl. BTW en € 42.350 excl. BTW is de prijs per 30 cm extra. Ronde 1 In de eerste ronde wordt niet getenderd. Belangstellenden dienen een voorstel in waarin ze aangeven of ze bereid zijn de minimale grondprijs te betalen. Daarnaast moeten belangstellenden in de eerste ronde het volgende aangeven: - de afmetingen van de gewenste kavel - de locatie binnen Blok 0 van de gewenste kavel - het programma voor de gewenste kavel Bovendien moet door middel van een schetsplan worden aangegeven of het voorstel past binnen de spelregels van het kavelpaspoort dat voor Blok 0 is opgesteld. De verdere selectieprocedure vindt in principe alleen plaats met belangstellenden die een schetsplan hebben ingediend, dat voldoet aan de spelregels van het kavelpaspoort. Er is slechts sprake van een tender indien zich één van de volgende situaties voordoet: - er zijn meerdere groepen die een programma willen realiseren waarvoor een maximum geldt (bijvoorbeeld 4 horecavestigingen categorie 3 en 4 terwijl er slechts 3 vestigingen zijn toegestaan) - er zijn meerdere groepen die een duidelijke voorkeur voor dezelfde locatie hebben - de totale belangstelling voor kavels is groter dan het aantal beschikbare kavels

Bij het samenstellen van deze informatie zijn wij zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het voorkomen dat de informatie niet volledig is. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Optioneel ronde 2 In al deze gevallen wordt overgegaan tot een tweede ronde. In deze tweede ronde vindt achtereenvolgens op de volgende wijze verdere selectie plaats. - er zijn meerdere belangstellenden met hetzelfde programma dat de in het bestemmingsplan genoemde mogelijkheden overschrijdt. In dat geval vindt voor deze belangstellenden een veiling plaats, waarbij de locatie en het programma wordt toegewezen aan de hoogste bieder. De belangstellenden die afvallen komen desgewenst met een aangepast programma in aanmerking voor een andere locatie binnen Blok 0. - er zijn meerdere belangstellenden voor dezelfde locatie. In dat geval vindt voor zo’n specifieke locatie een veiling plaats, waarbij de locatie wordt toegewezen aan de hoogste bieder. De belangstellenden die afvallen komen desgewenst in aanmerking voor een andere locatie binnen Blok 0. - er is meer belangstelling voor Blok 0 dan er nog kavels beschikbaar zijn, nadat de hiervoor genoemde veilingen zijn afgerond. In dat geval vindt er een veiling plaats waarbij de beschikbare kavels worden toegewezen aan de hoogste bieders. De hoogste bieder heeft het eerste recht voor het kiezen van de gewenste locatie. Daarna de één na hoogste bieder etc. etc. Indien één of meerdere van de hiervoor beschreven situaties zich niet voordoet en een veiling niet nodig is, worden de kavels toegewezen voor de minimale grondprijs.

www.blok 0.nl

Selectieprocedure Blok 0  

Selectieprocedure Blok 0