Page 1

MAART 2019 | EDITIE 32

LEEUWARDER

STUDENTENKRANT

LEKKERSTE

BARMENS

VAN

2018

SOA?! LUXE LEVEN VOOR WEINIG


Een heldenrol in de Waterwereld een glansrijke toekomst!

Waarom een studie met water? q q q q q

Internationaal carrièreperspectief Maatschappelijke relevantie Brede arbeidsmogelijkheden Innovatief karakter Ruimte voor ondernemerschap

you need water water needs you

Wil je iets betekenen voor de wereld, een studie volgen die bol staat van de innovaties en tijdens je opleiding al werkervaring opdoen? Kies dan voor WaterCampus Leeuwarden. Er zijn opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. Volop mogelijkheden dus om in te stromen en door te stromen naar het door jou gewenste niveau. Water daagt je op tal van manieren uit om er werk van te maken. Je kunt echt iets betekenen in de spannende wereld van water en werken aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Bel of mail voor meer informatie met Marjo Dijkstra: 058 - 284 6450 / marjo.dijkstra@hvhl.nl


Leeuwarder Studentenkrant 2019 3

INHOUDS OPGAVE REDACTIEVRAAG

5

DE LEKKERSTE BARMENS VAN HET JAAR

7

MATCH, MAATJE, MEEMAKEN

8

VOOR EEN DUBBELTJE OP DE EERSTE RANG

9

STUDENTEN VERENIGINGEN IN 058

11

DE STRAATVRAAG

13

ER ZIT MUZIEK IN

14

HEEL VEEL LOL, GEEN ALCOHOL!

15

LAST NA DE LUST

16

UIT EEN ANDER VAATJE TAPPEN

17

COLUMN ABEL + ZOTTE COMPLOTTEN

19

NIEUW JAAR, NIEUWE KANSEN ANOUK AAN HET WOORD Regen, zon, sneeuw, hagel, zon, regen, … Oftewel, de eerste maanden van het jaar zijn ingewikkeld. Mijn humeur wisselt minstens zo vaak en snel als het weer, moet ik bekennen. Enerzijds zijn het saaie, kale maanden waarin weinig te beleven is. Anderzijds kun je beginnnen met het bekladden van de onbeschreven pagina’s van een nieuw boek. Nieuw jaar, nieuwe kansen, toch? Zo dacht ook redactielid Mirjam erover, toen ze besloot mee te doen aan Dry January. Of dit een positieve of minder succesvolle ervaring is geweest, kun je lezen in deze krant. Niels daarentegen zag het nut van een maand zonder alcoholische versnaperingen helemaal niet in en bezocht Speciaalbier Café De Markies om alles te weten te komen betreft speciaalbieren. Mocht je nu denken: ha bier! Dat lust ik ook wel. Blader dan gerust door naar bladzijde 19 om je wereldbeeld naast pils te verbreden. Echter, heb je het recentelijk na een zekere hoeveelheid biertjes iets té gezellig gehad? Dan is het wellicht een goed idee om eerst het artikel Last na de lust te lezen. Na wat goudgele rakkers of ander spraakwater kan het namelijk zijn dat je effe net iets te laks hebt gedacht over het rollebollen met … Damn, wat was de naam ook alweer?

Redactie Anouk de Vries Niels Remigius Mirjam Landman Thamara Mol Abel Hoekstra

GEZOCHT

Fotografie Lisanne van der Ploeg Niels Remigius Lobke Zijlstra Uitgever Devea info@devea.nl www.devea.nl

Ben je student, kun je goed schrijven, ben je nieuwsgierig en origineel? Mail dan jouw motivatie naar info@leeuwarderstudentenkrant.nl

Ben je student en ben je een social mediatopper (in wording), mail dan jouw motivatie naar info@leeuwarderstudentenkrant.nl

Gezien je als student soms weleens genoeg van het bovenstaande krijgt, kan het ook verfrissend zijn om over iets anders te lezen. Wat dacht je van een artikel over muzikaal talent? Of over hoe je iets kunt betekenen voor de medemens? Misschien is het worden van een maatje iets voor jou. Als student zou je bovendien baat kunnen hebben bij tips over luxe leven voor weinig centen. Thamara en Abel bieden je interessante inzichten. Kortom, deze krant biedt voor ieder wat wils. Waarover zou jij in een volgende editie graag lezen? Laat het weten via de poll op onze Facebookpagina.

Anouk

Drukwerk NDC Print Leeuwarden Verspreiding FRL Group NHL Stenden Van Hall Larenstein University Campus Fryslân Grote Keizer McDonald’s dBieb Oplage 16.000 stuks Online www.leeuwarderstudentenkrant.nl www.facebook.com/ LeeuwarderStudentenkrant info@leeuwarderstudentenkrant.nl

REDACTIELEDEN:

ONLINE SPECIALIST:

Dus, we hebben het over dranks, seks en … dansjes dan maar? Wanneer we deze losse termen met elkaar verbinden komen we al gauw uit op het uitgaansleven. En dat brengt ons vanzelfsprekend bij een belangrijk onderdeel van deze krant. De schone dame op de voorpagina is namelijk verkozen tot Lekkerste Barmens van 2018. Wauw! Meer leuke kiekjes van de winnares en een interview kun je vinden op bladzijde 7.

Vormgeving Studio Captain Advertenties Doede Vellema 06 15 37 22 55

Te verkrijgen op meer dan 50 punten in Leeuwarden Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daar echter geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Auteursrecht voorbehouden. ©2019


Everdyna de

Everdyna

de Haan e

gkundig

Flexverplee

Haan

Afgelopen zo mer ben ik af gestudeerd al s HBO-verple Na mijn diplom egkundige. ering mocht ik dan eindelijk ǁƃǼ ȈȶȃljɽÃ aan mijn eers :¸ƹljǼȈȶȶljȶӝ te werkȢɰ ːljʯʤljɨɥȢljlj ǼȟʍȶǁȈǼlj˃Ɂʍ op o verschillen Ȉȟȴljɽljljȶ de afdelingen werkzaam zij n. Ondanks da pittig was om p t het soms de verschillen de werkwijzen van elke afde v , zoals de arts ling te leren envisites, kennen en ei gen te maken al a le afdelinge , werd ik op n erg welkom geheten. Ik re aliseerde me als gediplom a dat ik er ook eerd verpleeg kundige niet alleen voor st het afgelopen ond. Tijdens jaar heb ik de kans gekregen chirurgisch sp om mezelf bi ecialisme te nnen het ontwikkelen. Tijdens mijn ik namelijk al stages had leen op besc houwende af delingen gew hand van een erkt. Aan de inwerkprocedu re he b ik ve el over de zo chirurgische patiënten en rg rondom ingrepen gele erd. In de daar de weken he op volgenb ik hierin st eeds meer er varing op ku Daarnaast he nnen doen. b ik via een sp eciaal griepp roject binnen kans gekregen het MCL de om me op he t gebied van lo ontwikkelen. nggeneeskund e te Al met al heb ik mijn eerste halfjaar in he leerzaam erva t MCL als erg ren. Ik ga dan prettig en ook met veel enthousiasm doelen het vo e en nieuwe lgende halfjaa r tegemoet. Eé binnen een va n van deze do elen is om ste afdeling w erkzaam te zij n om me zo in ɰɥljƺȈˎljȟɰɥljƺ ȈƃȢȈɰȴljɽljȟʍȶ een ȶljȶʤljɨǁȈljɥlj ȶӝ

auw Tamara Bla

as het egkundige w ee plle O verp s HBOal e rd ee ige! Ik ud st li 2018 af s verpleegkund Nadat ik in ju aan de slag al ig nd ta lfs omze an r: ik mocht de slag te ga eindelijk zove het MCL aan en nn bi om rste n t voor gekoze heden. Het ee heb er bewus groeimogelijk or do el ve ȈȢet m ǁƃƃȶȈȶʤljɨɰƺȃ ziekenhuis is ljɨʤƃɨȈȶǼɁɥǼlj dat het een ljȢ ʤlj Ǽlj ǁȈ  ʍȶ Ǽȟ ɁɨȴȈȚˎȚȶɁȴ ƃȢɰːljʯʤljɨɥȢljlj ʍȶǁȈǼljʥƃɰʤɁ Ǽȟ ȃƃȢǹȚƃƃɨȃljƹȈȟ ljlj ɥȢ ljɨ ʯʤ ːlj ȟƃȢɰ hter gekoȴljȶӝ‰ljɽʥljɨ Zo ben ik erac ȢljȶǁljɰɥljƺȈƃȢȈɰ e bij mij past. m lis ia ec sp en. Het k men wel heel te bekijk erachter te ko patiënt als ge de om k d vin vind ik k t belangrij anden liggen, men dat ik he waar de verb en m ko er ht ren en erac klinisch redene teressant. erzaam en in ontzettend le U)), e unit (MPU h psychiatrisch isc ed m de op patiënten die s aangenomen deling is voor Ik ben onlang MCL. Deze af t he en nn bben. Het bi deling sche ziekte he een nieuwe af als een psychi ng ni oe nd men op aa melijke n alle specialis zowel een licha t patiënten va da om g di zij opleiding MPU is veel omst is om de werken op de el voor de toek do ijn M . etsbare en m kw or deze groep de MPU voorko en zodat ik vo lg vo te e tri ia ch ziekenhuispsy n bieden! betere zorg ka g no en nt patië

Tamara Blauw Verpleegkundige

Medisch psychi

Chantal Dijkstra Nadat ik 2,5 jaar geleden mijn diploma als MBO-ve BO-verp verrpleegk plee leegku gku u undige n ge had ndi ad dg ge gehaald ehaa ha ld d ben ik eerst aan de slag gegaan bij Noorderbreedt breed dte e Revalidatie. Ti Tijde Tijdens jdens ns mijn mij in opleidingen en stages heb ik geen ervaring opgedaan binnen een ziekenhuis. Afgelopen september ben ik gestart met een traineeship binnen het MCL. Tijdens de traineeship ben ik acht weken lang ingewerkt op Neurologie. Dit sloot het meest aan bij mijn eerdere stages en werkervaring. Na het afronden van de ɽɨƃȈȶljljɰȃȈɥƹljȶȈȟȈȶȃljɽÃ:¸ƃƃȶǁljɰȢƃǼǼljǼƃƃȶƃȢɰːljʯʤljɨɥȢljlj ǼȟʍȶǁȈǼljӝ Het werk in het MCL vind ik erg leuk. Het is dynamisch, elke dag is weer anders en je weet voorafgaand aan een dienst nooit hoe je dag gaat lopen. n. Je dienst kan erg rustig lijken, maar dit kan ook zo omslaan naar veel hectiek. ek. Dit werk past ook het best bij mij. Soms vind ik het, als beginnend verpleeg kundige undige e in het MCL, nog best wel spannend. Ik heb natuurlijk binnen het ziekenh huis uis nog niet veel ervaring opgedaan. Dat maakt me soms dan ook wel onzeker er.. Maar door het gewoon te doen en ervaring op te doen, merk ik dat ik steeds ds meer gr groei. Hierdoor weet ik dat ik steeds zelfverzekerder zal worden en er over een jaar alweer heel anders in zal staan.

Chantal Dijkstra C Flexverpleegkundige

Ontdek meer verhalen en jouw mogelijkheden op: www.heldeninhetwit.nl

atrische unit


Leeuwarder Studentenkrant 2019 5

REDACTIEVRAAG

Abel

Anouk

Niels

“Als we alle risico’s van tijdreizen buiten beschouwing laten, zijn er best wel wat gebeurtenissen die ik zou willen meemaken. Als muurbloempje, ergens op de achtergrond. Zodat ik er wel op sta bij de foto’s of schilderijen en in het heden gniffelend naar een schilderij kijk en mezelf zie op een plek waar ik natuurlijk niet hoorde te zijn, in de Nachtwacht bijvoorbeeld. Ook zijn er veel artiesten overleden die ik wel live had willen zien. Dave Brubeck, een gerenommeerd jazzmuzikant, had ik wel willen zien spelen. Ook zou ik wel eens naar 1988 willen reizen, toen Nederland het EK voetbal won. En uiteraard naar 1997, om als volwassene de Elfstedentocht mee te maken. Mocht het me nou lukken, dat tijdreizen, dan neem ik de voetbaluitslagen mee. Kan ik er nog wat leuks mee verdienen. ”

“De 90’s/00’s veroorzaken bij mij een heerlijk nostalgisch gevoel. Ik zou dan ook maar al te graag eens teruggaan naar die ‘goeie ouwe tijd’. Diddlmeuk sparen, eindeloos bordspelletjes spelen, in de weer zijn met scoobydoo-touwtjes en vooral heel veel buiten zijn. De ergste zorg voor een kind destijds was of zijn Tamagotchi nog wel leefde. Lekker zeg. Nu besef ik me natuurlijk dat ik na mijn tijdreis niet ineens weer kind ben. Het zou betekenen dat ik deze jaren als twintiger kan meemaken, ook lache dus. Lekker back to basic op pad met een Nokiaatje en losgaan op happy hardcore of de opkomende Nederlandtalige hiphop. Want ja, dat zijn tegenwoordig echte guilty pleasures. Maar eenmaal terug in de tijd, kan ik er ongegeneerd op losgaan terwijl ik shine in m’n naveltruitje en tuinbroek.”

“Jaren ’80 Miami. Feestjes vieren in foute kleding, luisteren naar new wave muziek terwijl ik coke van een Lamborghini Countach spoiler snuif. Als ik de films mag geloven, is dat namelijk wat ze deden destijds. Klinkt goed hè? Nou ja, of fout … Soit. Het klinkt ook wel een beetje eentonig, als ik dit zo terug lees. Ben benieuwd hoe lang het leuk blijft. Vervolgens kan ik lekker rustig aan volwassen worden. Bonus is dan natuurlijk dat ik precies weet wanneer ik welke aandelen moet kopen. Kan ik mij daarna weer minder volwassen gedragen, omdat ik dan tantoeveel geld heb. Flink wat jaren verder kan ik dan gaan foeteren op deze huidige generatie. ‘Ga eens werken, luie rotmillennials!!1!’ (dat zeggen babyboomers, toch?). Hashtag zin in!”

Mirjam

Thamara

Lisanne

“Ik zou wel eens een kijkje willen nemen in mijn geboortejaar. Laten we maar even in het midden houden welk jaar dat is hè. Even een dagje kijken hoe het dagelijks leven er toen aan toeging, lijkt mij helemaal top. Helaas weet ik niets meer van mijn babytijd (duuuhhh). Gelukkig maar, want volgens mij staat niemand te wachten op de eerste beelden uit zijn of haar leven. Toch lijkt het mij erg leuk om voor één dagje met mijn moeder mee te draaien en te zorgen voor kleine Mir. Flesjes geven, mijzelf laten lachen en natuurlijk pronken met mini-me in de rij van Appie Heijn. Tsja, had ik maar een tijdmachine.”

“Kijk, ik ben zelf geen feminist hoor (tenzij het me uitkomt natuurlijk), maar ik zou maar wat graag even een kijkje nemen in de eerste feministische golf ergens tussen 1850 en 1940. Sommige wijven waren geeeeek! Bh’s die verbrand werden, er waren ellelange protesten en chicks die zichzelf gingen uithongeren om een statement te maken. Onder het mom van ‘emanciperen kun je leren’ hebben zij gestreden voor vrouwelijke rechten en dat konden ze wel. Het lijkt me fascinerend om erbij te zijn, maar wel van een veilig afstandje hoor. Ook in Nederland was het een en ander gaande in deze tijd. Ik zou Aletta Jacobs maar wat graag ontmoeten en haar spreken over haar motivatie en moed om te doen wat ze deed. Lijkt me enorm indrukwekkend.”

“Ik vind de jaren 60 heel fascinerend, dus dan zou ik daarvoor gaan. De opkomst van The Rolling Stones en The Beatles, stijlvolle chic geklede mannen en de vrouwen die er ook heel mooi uitzien, want verzorging was erg belangrijk. Niet te vergeten waren er destijds de hippies; lijken me hele toffe mensen, met al die vrolijkheid qua kleding en hun instelling van lang leve de lol. Daarnaast had ik Andy Warhol nog ‘gekend’. Ook weer zo’n vrolijk iemand uit de zestiger jaren, hij heeft prachtig werk gemaakt en ik had het dan ook leuk gevonden om hem eens in levenden lijve te zien. Vanuit mijn fotografieperspectief gezien, lijkt het me ook tof om de jaren 60 te herbeleven. Ik bedoel; polaroids! ”


- Schakelopleiding Orthopedagogiek - Schakelopleiding Pedagogiek & Onderwijskunde - HBO-pedagogiek - Lerarenopleiding pedagogiek ͲWĞĚĂŐŽŐŝƐĐŚŝĚĂĐƟƐĐŚ'ĞƚƵŝŐƐĐŚƌŝŌ DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀŝĂ͗

www.spo-groningen.nl

Ğ^WKǀĞƌnjŽƌŐƚŝŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚĚĞZŝũŬƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ'ƌŽŶŝŶŐĞŶ ƉĞĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶŽŶĚĞƌǁŝũƐŬƵŶĚŝŐĂǀŽŶĚŽŶĚĞƌǁŝũƐǀŽŽƌǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ͘

LAAT zien wie

de baas is bescherm jezelf tegen diefstal. Registreer altijd het serienummer van nieuwe apparaten.

NHL STENDEN - RENGERSLAAN 8 Met een duurzaam en gevarieerd aanbod uit verschillende wereldkeukens, haal je hier altijd een heerlijke lunch of warme maaltijd.

Voucher DAGHAP VOOR MAAR € 4,00 Geldig t/m 31-05-2019

Openingstijden Ma - do: 08.00 - 18.30 uur. Vr: 08.00 - 18.00 uur.

ga nu naar wiedebaasis.nl


Leeuwarder Studentenkrant 2019 7

DE LEKKERSTE BIJ WELKE BAR KRIJG JE DE ALLERLEKKERSTE? Tekst: Niels Remigius | Fotografie: Niels Remigius

Het is tijd voor tromgeroffel, slingers en een dienblad vol shotglazen! Wij mogen namelijk ein-delijk bekendmaken wie de enige echte winnaar van onze jaarlijkse barmensverkiezing is. Allereerst willen we natuurlijk alle deelnemers bedanken voor het meedoen. Fantastisch om te zien dat de strijd ook dit jaar weer volop werd gevoerd. Maar, er kan maar een de winnaar zijn. Uiteindelijk is het Bascule’s eigen Goda geweest, die jullie met slechts één foto heeft weten te overtuigen. Vandaar dat we bij de lieflijke Litouwse zijn langsgeweest om haar te feliciteren met de titel “Lekkerste Barmens van 2018”. We spraken af voor een vragenvuur en fotoshoot, maar bovenal om eindelijk een biertje met haar te mogen drinken.

Had je verwacht te winnen? “Eerlijk gezegd niet! Ik ken niet zo heel veel mensen hier in Leeuwarden, dus ik wist totaal niet of ik wel een achterban zou krijgen. Toch wilde ik het wel een kans geven. Uiteindelijk is dat dus meer dan goedgekomen. Zelf heb ik het natuurlijk gedeeld en vervolgens merkte ik dat betrokkenen van Bascule en mijn klasgenoten het ook massaal begonnen te delen. Heel erg lief!”

Hoe voel jij je nu? “Nou, niet heel anders eigenlijk. Blij natuurlijk! Maar, het is niet zo dat ik nu naast mijn schoenen ga lopen of me ineens anders ga gedragen.”

Word je al herkend? “Ja, zeker! Het is mij al meerdere malen overkomen dat ik tijdens het werk werd aangesproken door vrolijke bezoekers die mij herkenden van de wedstrijd en op mij gestemd hadden. Vlak voordat de stembus ging sluiten, spraken steeds meer mensen mij op die manier aan. Dat vond ik wel echt gaaf.”

Waarom heb jij gewonnen, denk je?

Sta je vanaf nu ook anders achter de bar?

“Het kan meespelen dat ik een student uit een ander land ben. Misschien dat zoiets toch als ‘anders’ en daardoor interessant gezien wordt. Niet dat Litouwen heel exotisch is, dus daar zal het niet per se aan liggen. Hmm, ik weet het eigenlijk niet.”

“Nee, dat denk ik niet. Ik heb gewonnen door te zijn zoals ik ben, dus waarom zou ik nu anders te werk gaan? Natuurlijk neem ik de positieve vibe van het winnen mee naar mijn werk. Ik kan onze gasten waarschijnlijk voor een groot deel bedanken voor mijn winst, dus dat is erg leuk. Voor de rest blijf ik hetzelfde: never change a winning team.”

Hoe ben je eigenlijk bij Bascule achter de bar beland? “Toen ik hier zo ongeveer een jaar geleden kwam werken, begon ik in de garderobe. Daar werkte ik samen met mijn beste vriendin. Zij wilde graag achter de bar werken en vond dat ik ook mee moest. Dat vond ik niet meteen een heel goed idee, aangezien ik helemaal nog geen ervaring had. Nadat zij met haar job achter de bar begon, heeft ze mij toch weten te overtuigen de uitdaging aan te gaan. Dus ja, zo geschiedde het. En wat is gebleken? Ik vind het geweldig!”

Wat vind je het leukst aan je baan? “Alles! Ik kom heel vaak in kroegen en discotheken, want ik vind de uitgaanssfeer zo ontzettend leuk. Dansende mensen, muziekjes en de drankjes, dat doet het allemaal goed bij mij. Ik weet niet of ik ooit nog wil werken buiten het nachtleven. Als ik niet achter de bar blijf staan, dan zie ik mezelf wel in het management.”

Geen ambitie om portier te worden? “Wie weet komt dat ooit nog.”

Heb je iets speciaals wat je altijd doet tijdens het werk? “Niet echt speciaal, maar ik feest wel altijd mee met onze gasten. Proosten, lachen, drankjes serveren, dansen. Vooral veel dansen! Ik weet niet of iedere barman of -vrouw dit zo doet, maar voor mij voelt het heel natuurlijk om te doen.

Hoe wil jij je fans bedanken? “Op zondag ga ik vaak zelf uit in Bascule, dus dan is er vast gelegenheid om met mij te proosten!”


8 Leeuwarder Studentenkrant 2019

MEEMAKEN OVER HOE STUDENTEN HUN STEENTJE BIJ KUNNEN DRAGEN Tekst: Thamara Mol | Fotografie: Niels Remigius

Er bestaat meer dan lange dagen studeren en late nachten eindeloos dansjes doen en zuipen. In plaats van een middagje soggen, zou je bijvoorbeeld ook eens om het hoekje kunnen kijken bij Support Fryslân. De organisatie startte in 2001 en zette verschillende maatjesprojecten op waarvoor vrijwilligers zich kunnen aanmelden. Vervolgens kun je minimaal een jaar lang gekoppeld worden aan een kind dat of jongere die een steuntje in de rug nodig heeft bij zijn sociale ontwikkeling. Bovendien loopt er een project waarbij jonge nieuwkomers in Nederland wegwijs worden gemaakt in de omgeving en geholpen worden nieuwe mensen te leren kennen. Thamara sprak met studenten en vrijwilligers Harma (19), Suzanne (23) en Sasha (19) over de projecten en hun persoonlijke ervaring.

Na je aanmelding als vrijwilliger bij de stichting, kijken de werknemers naar mogelijke matches. Een match is afhankelijk van de voorkeuren van zowel de vrijwilligers als het maatje zelf. Zo wordt er gekeken naar onder andere leeftijd en overeenkomsten in hobby’s, maar ook naar de hulp die de vrijwilliger te bieden heeft en de beschikbaarheid van beide partijen. Zo kan een vrijwilliger in een van de projecten geplaatst worden. Als er een match gevonden is, wordt deze aan beide partijen voorgelegd en kan de eerste afspraak gemaakt worden. Als er dan een klik is, kan het project beginnen.

VERSCHILLENDE PROJECTEN Sasha legt uit dat er een kinderprogramma bestaat, voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Daarnaast is er het jongerenproject voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar. En tot slot is er nog het Wegwijsmaatjesproject voor 18-jarige alleenstaande nieuwkomers, die begeleiding nodig hebben bij het integreren in Nederland. Als je namelijk op jonge leeftijd hier komt wonen, word je op je 18e volledig losgelaten en komt het helaas neer op: joe, zoek het lekker uit! Daarom biedt Support Fryslân begeleiding en ondersteuning, een goed initiatief.

MAATJE Suzanne, Sasha en Harma hebben allen een maatje in het jongerenproject en vertellen vol enthousiasme over de ontwikkelingen die ze zien bij hun maatje: SUZANNE: “Mijn maatje is 24

en had toen we begonnen niet veel sociale contacten. Ik zie dat hij steeds meer contacten legt en dat maakt me nog enthousiaster. Wat voor ons beiden leuk is, is dat we allebei dol zijn op auto’s. Zo kan ik hem bijvoorbeeld meenemen naar auto-meetings en hem op die manier onder de mensen brengen.”

SASHA: “Het is echt leuk als je gemeenschappelijke interesses deelt met elkaar. Dat kun je namelijk heel goed inzetten. Zo neem ik mijn maatje mee de stad in, gaan we wat drinken of we gaan gezellig een spelletje spelen. Het zijn geen grote activiteiten, maar het gaat er bij haar om dat ze er even uit is en daar heeft ze het meest aan. Als ik met haar praat, kom ik er steeds vaker achter dat we dezelfde interesses hebben die weer leiden tot gesprekjes. Zo vliegt de tijd voorbij.”

HARMA: “Dit is het tweede jaar dat ik deelneem als vrijwilliger in het team van Support Fryslân. Vorig jaar was ik een wegwijsmaatje en dit jaar trek ik wekelijks op met een 7-jarige jongen. “Laatst zijn we samen naar het trampolinepark geweest. Ik voelde me toen ook weer even helemaal kind en dat is zo fijn soms. Ik haal er zoveel energie uit, omdat ik hem zie opbloeien en zie genieten. Ik zou echt voor ieder kind willen dat hij of zij het beste uit zijn of haar kindertijd haalt en een fijne ontwikkeling doormaakt.”

VOOR ELK WAT WILS Naast de gezellige uitstapjes – hier is gewoon budget voor, want we blijven natuurlijk studenten – en het leren kennen van je maatje, biedt Support Fryslân verschillende gerichte trainingen aan die je helpen je doelgroep te leren kennen. Ook wordt eens in de zes weken je koppeling besproken en kun je met je medevrijwilligers meekijken of bespreken waar je tegenaanloopt. Ook worden hier de doelen die je graag met je

maatje wilt bereiken besproken. Heel handig, want dan doe je het ook een beetje samen. De meiden geven aan dat er veel behoefte is aan dit soort begeleiding en dat het voor jezelf ook leuk is. Je laat jouw wereld aan iemand anders zien en bouwt een band met die persoon op. Gedurende deze koppeling leer je bovendien zelf ook heel veel. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar je komt ook op plekken waar je zelf misschien nooit zou komen. Zo maak je enorm veel leuke dingen mee.

Het is maar een kleine moeite, een stukje wandelen of een spelletje spelen, maar als je kijkt wat het doet met iemand en wat ‘er zijn’ voor iemand kan betekenen … Gewoon doen!


Leeuwarder Studentenkrant 2019 9

OP DE EERSTE RANG WAAROM ZOU JE NOG GENOEGEN NEMEN MET MINDER? Tekst: Abel Hoekstra | Fotografie: Niels Remigius

Alles is duur. De btw op groentjes en vruchtjes is gestegen naar maar liefst 9%. De studiefinanciering is een lening die niet meegroeit met de inflatie. Werken levert met veel geluk tien euro per uur op, oftewel: dat houdt ook niet over. Het bierkartel drijft de prijzen op. Kortom, als student ben je de armoe nabij of erger: al voorbij. Abel heeft daarom een aantal tips voor je, zodat je voor een prikkie kunt pronken. Oud is goud. Oude spullen die nog in een goede staat verkeren, verdienen het om gebruikt te blijven worden. Waarom iets vervangen, terwijl het nog prima werkt? Daarnaast doe je de wereld een plezier: je zorgt voor minder vraag, dus voor minder productie, dus voor minder vervuiling. Luxe is bovendien subjectief. Iets wat vroeger luxe was, is dat tegenwoordig maar door slechts een reden verloren. Namelijk doordat jij het niet meer als luxe ziet. Het vergt slechts een kleine verandering in je beleving van het materialistische. Zoals Alex Klaassen het al zei: een goed glas wijn, een blokje kaas: dat is joie de vivre. Ik heb daarom uitgezocht hoe jij in betrekkelijke luxe kunt leven voor een prikkie. Hier volgen een aantal voorbeelden van luxe ervaringen die je weinig kosten.

Electronica Elke dag komt er een verbeterde versie van jouw 4k 100.000 hertz televisie op de markt. De levensverwachting is zo ongeveer hetzelfde als dat van een konijn. En een TV kan je niet eens opeten. Daarom de volgende tip hoe jij een chique televisie kan fiksen voor bijna gratis. In elke studentenkamer kom je tegenwoordig een Koreaans of Japans merk tegen, maar ik ga dit keer voor degelijk Deens spul. Ook hier biedt het internet de uitkomst. De Bang en Olufsen Beovision 3 wordt voor 25 euro aangeboden in Leeuwarden. Deze 32 inch televisie, voor het

laatst geproduceerd in 2006, heeft nog een ouderwetse kathodestraalbuis. Het beeld is niet zo scherp als op je 4k apparaat, maar het geluid is werkelijk fenomenaal. Voor die prijs echt geen miskoop. Let wel op: koop een HDMI naar scart omvormer en regel een rugbyteam om dit slagschip te tillen, want hij weegt 65kg (!) Ook speakers kom je tegenwoordig overal tegen. Mannetjes van een jaar of zestien met een kanon van een speaker, verbonden aan de smartphone via Bluetooth. Korte etiquetteles: muziek draai je waar jij (en eventueel bezoek)

als enige ervan kan genieten, dus niet op straat. Dus, ik ga op zoek naar eentje voor thuis. Op het internet kom ik een set Bowers and Wilkins speakers tegen. Tweemaal zestig Watt, dat is voor een studentenkamer meer dan genoeg. Deze verdienen een goede versterker. Ook die levert het internet voor 25 euro. Voor 75 euro ben je dan klaar en kun je je bezoek omverblazen met je deephouse-techno-metsaxofoon-mix. Bij gebrek aan ruimte kun je trouwens de eerder genoemde B&O Beovision 3 ook als speakerset gebruiken.

Schoenen Het idee van ingelopen schoenen staat niet iedereen aan. Rondvraag onder studenten van Studentenvereniging Sempiternus geeft inzicht: vrouwen kopen en verkopen eerder gebruikte schoenen dan mannen. Maar, ik als man neem de proef op de som en koop het goedkoopste paar merkschoenen op het internet. De postbode levert een keurig ingepakte schoenendoos van hetzelfde merk een dag later bij mij thuis af. Uit de doos komt een paar zwarte leren schoenen type brogue. Het leer ziet er mooi en krasvrij uit. De zolen zijn gebruikt, maar niet versleten. De schoenen passen me prima. Het zijn overduidelijk geen nieuwe schoenen, maar voor de lage prijs van 10 euro is dit ambachtelijk vervaardigde paar schoenen zeker geen miskoop te noemen.

Auto Oké, als je als student genoeg geld hebt (of krijgt) om een auto te kopen, is er misschien weinig reden geld te besparen. En wanneer je maandelijks op een of andere manier geld overhoudt, betekent dit eerder meer bier, dan een auto kopen. Echter, als je niet wilt besparen op bier, maar ook jezelf in stijl van A naar B wil verplaatsen, kan dat ook zonder een groot budget. Een korte zoektocht brengt mij naar een automobiel van weleer. Een Saab

Wijze les 900. Huisartsen, tandartsen en andere keurige mensen gingen mij voor. Dit Zweedse scheurijzer heeft een 2.0 liter benzinemotor en zal menig hoofd doen keren. De verkoper (Jan, met een bijna gelijknamig bedrijf) kan ons wel een aantal euvels aanwijzen, maar voor de vraagprijs van maar 1099 euro vergeef je dat deze Zweedse schoonheid wel. Geboren in 1991, dus niet eens zo oud.

Kortom, het hoeft allemaal niet duur te zijn. Door consumptiegedrag aangejaagd door overproductie, zitten we straks met de klimatologische gebakken peren. Het hergebruiken van goederen creëert geen nieuwe vraag, dus stijgt de productie niet. De wat oudere producten zijn beschikbaar, goedkoop en doen het vaak goed. Spaar daarom het milieu én je eigen bankrekening!


KANTELAAR

uiz

BEN JIJ LEKKER

BIJDEHAND? WAT DACHT JE HIER VAN:

WORD QUIZMASTER VOOR ÉÉN DAG EN

VERDIEN tot 150 EURO CASH! WIJ REGELEN: ARTWORK FLYERS EN POSTERS ANTWOORDFORMULIEREN, PENNEN, ETC. BEELD EN GELUID

MEER INFO: GERRIT@DEKANTELAAR.CAFE of app Gerrit: 0642735505

LAAT zien wie

de baas is bescherm jezelf tegen diefstal. Registreer altijd het serienummer van nieuwe apparaten.

ga nu naar wiedebaasis.nl


Leeuwarder Studentenkrant 2019 11

IN 058 EEN KIJKJE BINNEN DE MUREN VAN VERENIGINGEN Tekst: Mirjam Landman | Fotografie: Lobke Zijlstra Met zo’n 22.000 studenten en maar liefst acht studentenverenigingen kunnen we er niet meer omheen. Leeuwarden is een ECHTE studentenstad. Iedere editie van de LSK zal er een kijkje genomen worden binnen de muren van twee studentenverenigingen. Deze editie staat in het teken van studentenverenigingen Huize Bacchus en It Bernlef Ielde. Hoe ziet een typische avond eruit? Wat is de prijs voor een biertje? Heb je als lid verplichtingen? Wij zochten het allemaal voor je uit.

HUIZE BACCHUS Hoe ziet de vereniging eruit? Huize Bacchus is een relatief jonge vereniging. Op 27 oktober 2017 vonden twee vriendengroepen het tijd worden om officieel door het leven te gaan als studentenvereniging. En met succes! In een jaar tijd zijn ze ontzettend gegroeid. Met zo’n 110 leden weten ze van iedere week een feestje te maken. De vereniging kent geen verplichtingen, iedereen is welkom en volgens de leden is het er heel gezellig.

Hoe ziet een typische avond eruit? Op een normale borrelavond wordt er met een mannetje of veertig gegeten bij restaurant Spiezz. Met een goedgevulde maag – is ook wel nodig met alle alcohol die nog genuttigd gaat worden – wordt de avond voortgezet bij de buurtjes. In poolcafé BigBen is het namelijk tijd voor een potje poolen. Hè hè, wat doe je daar anders ook. Hier worden de nodige drankjes genuttigd, waarna de avond wordt afgesloten in Feestcafé Shooters, hun vaste uitvalsbasis.

Dum vivimus vivamus Onder het motto dum vivimus vivamus, ofwel: geniet van het leven zolang we leven, worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Feestjes, speciaalbieravonden, wintersportvakanties; het kan en mag allemaal. Leden zijn tot niets verplicht. Ze mogen komen wanneer ze willen. “Natuurlijk is het ontzettend gezellig als iedereen er is, maar de studie komt nog altijd op de eerste plaats!”

Feitjes op een rij Huize Bacchus heeft geen eigen sociëteit, maar ze zijn bijna iedere avond te vinden in Shooters Huize Bacchus heeft 110 leden

Voor een lidmaatschap betaal je €40,- per jaar Voor een biertje betaal je op eigen feestjes €1,50 Huize Bacchus kent geen ontgroening

IT BERNLEF IELDE Hoe ziet de vereniging eruit? It Bernlef Ielde is een Christelijke vereniging. Van oorsprong zijn ze gereformeerd, maar ze staan open voor alle kerkstromingen. Iedereen is welkom dus, mits je affiniteit hebt met het Christelijke geloof. Saamhorigheid, de Bijbel, samen eten én ludieke acties, zoals het spelen van sardientje op de NHL of het nachtelijk zwemmen in een fontein, verbindt de leden van deze vereniging met elkaar. It Bernlef Ielde telt maar liefst twaalf commissies. Ieder lid zit in een commissie, waardoor ze de vereniging met elkaar draaiende houden. Er bestaat onder andere een PRomotiecommissie, een activiteitencommissie en een kledingcommissie.

Hoe ziet een typische avond eruit? Feitjes op een rij It Bernlef Ielde borrelt iedere woensdagavond in De Stad Inn It Bernlef Ielde heeft 46 leden Voor een lidmaatschap betaal je ca. €56,- per jaar

Voor een biertje betaal je €1,25 It Bernlef Ielde heeft een verplichte introductie met ontgroenende elementen

Iedere woensdagavond is er een verenigingsavond. Ze beginnen de avond in kleine groepjes van zes à zeven personen. Er wordt samen gegeten en daarna volgt er een Bijbelstudie of een gespreksavond over een maatschappelijk onderwerp. Rond 21.00 uur gaan alle leden van de vereniging naar de soos. Hier wordt er gedanst, geproost en gefeest tot in de late uurtjes.

Hechte vereniging It Bernlef Ielde beschouwt zichzelf als een hechte vriendengroep waarbij er ontzettend veel naar elkaar wordt omgekeken. Bijna alle leden wonen bij elkaar in eenzelfde flat, dus een kopje koffie met een ander lid is zo geregeld. Soms worden leden zo hecht, dat er liefde ontstaat. Een groot deel van de vereniging is dan ook verliefd, verloofd of getrouwd.


VANAF €19,95*

AVONDJE

UIT? PARKEER JE FIETS

VEILIG EN VOOR NIETS! Fietsenstalling Zaailand en St. Jacobsstraat (do. t/m za. ook ‘s nachts open)

www.fiets-in-de-p.nl

PROVINSJALE

FERKIEZINGS

FOAR

DYN LÛD

www.fryslan.frl /ferkiezings2019

20 MAART Dizze kampanje is makke troch meiwurkers fan de provinsje Fryslân mei meiwurking fan frijwilligers út de mienskip.


Leeuwarder Studentenkrant 2019 13

DE WAAR ZIE JIJ JEZELF OVER TIEN JAAR? Tekst: Anouk de Vries | Fotografie: Niels Remigius In een doos onder een brug, in een rijtjeswoning met vijf kinderen en een Golden Retriever of wellicht badend in paarse briefjes in Las Vegas? Waar zie jij jezelf eigenlijk over tien jaar? Heb je grootse plannen, is jouw weg al helemaal uitgestippeld of houd je juist alle opties open? Acht studenten werd deze ietwat confronterende, maar interessante straatvraag voorgeschoteld. Sommige van hen reageerden nogal geschrokken, terwijl anderen in staat waren om binnen enkele seconden een compleet toekomstbeeld te schetsen. Hoe de studenten er over tien jaar bij denken te zitten, lees je hier.

Jack

Debora

Erik

Hanna

20, Docent Aardrijkskunde) Op dit moment ben ik scheidsrechter bij de KNVB, dus idealiter fluit ik over tien jaar wedstrijden in de Eredivisie. Maar ja, het is natuurlijk de vraag of dat gaat lukken. Een iets realistischer beeld is misschien dat ik tegen die tijd voor de klas sta als docent Aardrijkskunde. Ik houd van Den Oever, waar ik nu woon. Daar zou ik me dan ook best wel willen settelen. Alhoewel, Amerika fascineert me ook. Waar ik ook woon, ik wil in elk geval een Labrador.

(19, Docent Theater) Dan hoop ik regisseur van hele mooie voorstellingen te zijn. Ik woon waarschijnlijk in Amsterdam, hopelijk met mijn man en wellicht kinderen. Al lijkt dat op dit moment nog niet zo realistisch, want ik ben namelijk nog alleen. Die toekomstige man moet sowieso een beetje creatief zijn, net als ik. Als hij lijkt op die acteur van To All The Boys I’ve Loved Before, Noah Centineo, dan hoor je mij zeker niet klagen.

(24, Docent Aardrijkskunde) Tegen die tijd woon ik niet meer in Friesland, maar in de randstad. Mijn vriendin heeft daar betere baankansen en voor mij als docent maakt het in principe niet uit waar ik woon. Ik zie mezelf in 2029 niet meer in de stad wonen, maar eerder in een dorp. In dat plaatje past goed het gezelschap van een hond en ook de eerste kinderen zullen er denk ik wel zijn. Als ik 34 ben, heb ik bovendien de halve wereld al gezien, want nog voor mijn dertigste wil ik een wereldreis gaan maken.

(25, Docent Theater) In Afrika. Hier wil ik in de toekomst namelijk heel graag wonen en voor mijn werk wil ik er theaterlessen en -workshops geven. Dit doe ik dan in Afrikaanse weeshuizen. Ik zie mezelf daar met een gezin wonen, een vrouw en twee kinderen, denk ik. Misschien heb ik als huisdier een hond. Ik heb mijn droomvrouw nog niet ontmoet, dus ik zie het vanzelf wel of ik haar in Nederland of Afrika ga tegenkomen.

Connar

Sannemaj

Demi

Sterre

(21, Creative Business) Allereerst hoop ik heel tevreden te zijn met alles wat ik heb gedaan tot dan toe. Ik wil niet in een grote stad wonen, maar op een rustige, fijne plek. Familie is voor mij erg belangrijk, dus ik hoop een eigen gezin te hebben. Hoewel ik uit Duitsland kom en half Engels ben, woon ik over tien jaar niet in een van die landen. Ik woon waarschijnlijk in een warmer land ergens aan zee, waar we een eigen bootje hebben. Veel avonturen beleven en gave ervaringen opdoen. Mijn leven over tien jaar omschrijf ik als: an easy life.

(23, Docent Theater) Als ik 33 ben, dan werk ik volop in de theaterwereld. Ik werk als regisseur, acteur, theaterdocent op een basisschool en misschien nog meer, want ik wil alles doen. Het liefst wil ik in Nederland blijven wonen, bij voorkeur in het noorden. Wel zou ik af en toe naar het buitenland willen gaan voor opdrachten. Vandaar dat het me niet zo handig lijkt om huisdieren te nemen. Ik woon over tien jaar samen met mijn huidige vriend en als het allemaal mag lukken, misschien met kinderen.

(21, Docent Aardrijkskunde) Waar ik over tien jaar sta? Voor de klas! Daarnaast wil ik dan nog steeds zeiltrainingen geven in het buitenland, wat ik nu ook al doe. Op doordeweekse dagen wil ik lesgeven op een school en in het weekend en in vakanties gaat het werk met de jeugd dus gewoon door tijdens het zeilen. Samenwonen met een vrouw – bij voorkeur lijkt ze op Beyoncé – en kinderen zou zeker leuk zijn. We wonen dan in Leeuwarden, mooi naast het Cambuurstadion.

(18, Docent Theater) In een appartementje in de randstad, wat mij betreft. Daar wil ik gaan werken als danstheatermaker en wonen met een of twee honden en een leuke vriend of man. Hoe die eruitziet weet ik nog niet, want ik heb hem helaas nog niet gevonden. Wel zou ik het fijn vinden als hij langer is dan ik. Of hij nou blond of bruin haar heeft, dat maakt me niet uit. Verder kan ik ook geen specifieke wensen bedenken. Ik laat me gewoon verrassen.


14 Leeuwarder Studentenkrant 2019

MARCEL STAATS OVER HOE ZIJN HOBBY ZIJN WERK WERD Tekst: Thamara Mol | Fotografie: Niels Remigius

De 29-jarige Marcel Staats is naast zijn baantje in een zuiveltoko het merendeel van zijn tijd werkzaam als muzikant en producent. Op 6-jarige leeftijd wist hij al dat hij iets met muziek wilde doen en zat hij bij de buren wat te pingelen op de piano. Vanaf zijn zestiende jaar werd zijn carrière wat serieuzer en begon hij de muzikale ladder te beklimmen. Wij waren nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in Marcel zijn carrière en hoe hij van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt, dus spraken we met hem af. Wellicht kunnen we jou hiermee motiveren om van je luie bips te komen en ook echt te gaan voor wat je leuk vindt. Dat ouwehoeren op die piano was leuk voor Marcel, maar het smaakte naar meer. Vanaf zijn veertiende leerde hij onder andere gitaarspelen en begon hij steeds meer tijd te steken in muziek. Twee jaar later ontmoette hij een meisje dat volgens hem wel leuk kon zingen, waarna ze besloten veel samen op te trekken om muziek te gaan maken. “Zodoende ben ik beland bij wat ik nu doe”, vertelt Marcel. Vervolgens ging hij muziek studeren op het Friesland College, waar hij werd opgeleid als werkend muzikant. “Ik kwam er al heel snel achter dat een beetje kunnen gitaarspelen niet alles is. Ik leerde alles over de muziektheorie, het belang van netwerken en muziekmanagement.”

WAT DE TOON ZETTE Een paar jaar geleden begon de jonge muzikant filmpjes te maken – net als de vele andere mensen die dat doen tegenwoordig – en postte die op YouTube. Er is iemand geweest die dat zag en contact met hem zocht. Via-via kwam hij later in contact met verschillende mensen die een samenwerking met hem wel zagen zitten. Marcel geeft aan dat hij voornamelijk werkt met vocalisten die een liedje nodig hebben. Deze mensen komen overal en nergens vandaan: het nederige Leeuwarden of helemaal uit Noorwegen, het kan allemaal. “Zo gaat het nu al een jaar of drie”, vertelt Marcel. “Het is fantastisch om te doen. Ook al zijn het nog geen grote namen en zijn de opdrachten zijn nog vrij simpel, je moet ergens beginnen en het is zeker leuk om te doen!”

DE CHAOS “Geluid is natuurlijk een raar ding op zich en het is belangrijk om te leren wat een liedje goed maakt en wat het minder goed maakt. Daarom gaat het erom dat je zoveel mogelijk in de praktijk doet, veel werkt aan je netwerk en studeert.” Zelf houdt Marcel zich bezig met verschillende projecten: hij geeft les bij ‘SING IT!’ in Leeuwarden en daarnaast speelt hij live met verschillende mensen in bandjes. Dit alles naast de projectjes die hij heeft lopen met zangers en muzikanten, waar hij muziek voor produceert en mastert. Last but not least maakt Marcel een cd met zijn eigen nummers. Hij heeft ruim vijftien nummers gemaakt, waarvan hij een groot aantal door wil verkopen aan belangstellenden en er vijf à zes op een eigen cd wil zetten. “Het loopt allemaal lekker door elkaar. Het is een enorme chaos, maar het is een goede chaos.”

ER ZIT MUZIEK IN In Marcel’s woonkamer staan een complete installatie en een aantal instrumenten die hij gebruikt tijdens het produceren van muziek. Hij vertelt dat hij het allerliefst in zijn eigen woonkamertje muziek maakt. Er zijn geen grote plannen om op een mega podium op te treden of om constant in de spotlights te staan. Live spelen is wel leuk, vindt Marcel, maar het is niet hetgeen wat hem specifiek gelukkig maakt. “Wel ben ik van plan om in de zomer mijn laptopje in te pakken en mee te nemen naar het buitenland. Noorwegen ofzo. Het is fijn om hier te werken, maar ik denk toch dat ik andere inspiratie op kan doen als ik in een nieuwe omgeving ben. Ik wil wel eens kijken wat dat met mij en mijn werk doet.”

TIPS VOOR GEPASSIONEERDE POTENTIEELTJES IN DE MUZIEKINDUSTRIE? “Je moet vooral niet te veel verwachtingen hebben, want het loopt toch niet vaak hoe je het gepland had. Richtlijnen opstellen kan nooit kwaad natuurlijk, gezien er een hele hoop mogelijk is, maar muziek moet vooral leuk zijn. Schep je grote verwachtingen voor jezelf, dan ga je je werk forceren en is het ineens helemaal niet zo leuk meer, denk ik. Zorg dat je het leuk vindt wat je doet en er voldoening uithaalt. Zet vooral door, ook wanneer iets niet helemaal lijkt te lukken.”


Leeuwarder Studentenkrant 2019 15

HEEL VEEL LOL, EEN MAAND LEVEN ZONDER ALCOHOL Tekst: Mirjam Landman | Fotografie: Lisanne van der Ploeg

Januari. Dé maand van goede voornemens. Alle kerstkilo’s moeten eraf gezweten worden, 0.0 bier wordt het nieuwe roken en vanaf nu leven we alleen nog maar op bleekselderij en falafelballetjes. Om lekker cliché mee te doen aan deze gekte, deed Mirjam een poging om een maand geen alcohol te drinken. En dat bleek nog knap lastig.

1

Detox

Een paar dagen later was mijn vader jarig. Hieperdepiep! ’s Avonds gingen we met ons gezin uit eten. Ik nam natuurlijk, trouwe hond die ik ben, een appelsap. Alsof ik meteen gestraft werd, mieterde de serveerster een vol flesje appelsap over mij heen. Niet leuk. Maar hé, gelukkig was het geen rode wijn.

Dry January? Geen probleem (dacht ik). Om er nog een schepje bovenop te doen, besloot ik gelijk maar mijn hele lichaam te ontgiften en dus hees ik mij op nieuwjaarsdag in een sportoutfit. ’t Idee was leuk. De uitwerking helaas iets minder. Na vijf minuten als een soort losgelopen schaap door de straten geparadeerd te hebben, stond ik hijgend als een zwaar overspannen en oververhitte huisvrouw tegen een muurtje aangeleund. Ik had het moeilijk en ik vond het niet leuk. Het liefst wilde ik kwijnend in een hoekje met een deken over mijn hoofd Gossip Girl kijken. Maar, soms moet je je grenzen verleggen. En dus ging ik door. 31 minuten en 35 seconden ben ik van huis geweest. Wat ik in die minuten gedaan heb, laat ik in het midden. Om het plaatje compleet te maken, heb ik ook maar meteen een maandsalaris uitgegeven aan allerlei capsules en ontgiftende kruidenmengsels. Paardenbloemthee? Nooit van gehoord. Nou, dat bestaat dus, is niet te zuipen, maar het schijnt goed voor je lijf te zijn volgens bliepmiep in de natuurwinkel. Ik trapte er natuurlijk weer in, ghehehe. Byebye, zwaaizwaai honderd euro.

De eerste aanraking met ons giftige goedje, oftewel alcohol, was tijdens de redactievergadering van deze mooie krant. Onder het genot van een paar drankjes komt deze krant tot stand. Had je niet gedacht zeker? Dit keer dus geen speciaalbiertje voor mij. Ik dronk een verse muntthee en ik voelde me een soort van lelijke eend tussen allemaal prachtige zwaantjes. Vergelijking van niks, ik weet het, maar ik kan even niks beters verzinnen.

Einde week 1. Hoe voel ik mij? Ik voel me fit, maar dat zit waarschijnlijk tussen mijn oortjes.

2

Mooi. Conditie op pijl, koelkast gevuld. Dry January, here I come! Zin an!

Nu werd het toch wel een stukkie lastiger. Op dinsdagavond heb ik vaak een borrel met mijn studentenvereniging. Terwijl mensen om mij heen het ene naar het andere biertje naar binnen klokten, hield ik het bij een cola. Knap, al zeg ik het zelf. Op donderdagavond had ik een nieuwjaarsdiner. Mannen in pak, vrouwen in jurkjes, luxe eten en liters rode wijn. Heer-lijk. Ik houd ervan. Normaal gesproken drink ik graag een glaasje rood mee. Deze avond niet. Ik genoot wederom van een koud colaatje. Einde week 2. Ik voel me top. De ondersteunende capsules doen hun werk en het teren op cola scheelt bovendien een hoop centjes. Financiële vooruitgang dus!

3

Deze week ging ik keihard de mist in. Ik vond namelijk dat ik een borrel verdiende. En daar ga je dan, hè. Ik dronk een wijntje en ik voelde me ellendig. Hoe moeilijk kan het zijn om een maandje geen alcohol te drinken? Moeilijk dus. Ik voelde me dom en stom. Punt. De dagen daarna zat ik in een soort van gekke vibe. Ik ging eten bij Loetje en in plaats van het nemen van een toetje, dronk ik wijntjes. Was lekker hoor, daar niet van. Maar het was natuurlijk niet de afspraak. Wijsheid komt met de jaren, denk ik. Einde week 3. Ik heb gefaald. Maar dan ook echt.

4

Deze week probeerde ik de draad weer op te pakken. Ik had uiteraard wat te bewijzen. Ik moest en zou dit experiment afmaken. Alles voor de krant. En voor m’n lever. Opnieuw dronk ik non-alcoholische versnaperingen en liters paardenbloemthee. Ging goed. Bijna dan. Einde week 4. Ik voel me een healthy Yogajuf. Ik kan niet uitleggen waarom. Het is een gevoel.

CONCLUSIE ’t Is niet best hé, dat een maand geen alcohol drinken zo lastig is. Alcohol is in onze maatschappij enorm geaccepteerd en dat is best wel tragisch. Een wijntje bij het koken, een biertje tijdens een vrijmibo en hier en daar een borreltje met vrienden is de norm. Mensen vinden het vreemd wanneer je geen alcoholisch drankje meedrinkt. Maar dat is toch juist vreemd? Ja! Nou dan. Laten we met z’n allen wat bewuster om gaan met dit goedje. Een koude cola is ook lekker.


16 Leeuwarder Studentenkrant 2019

HET SOA-SPREEKUUR Tekst: Niels Remigius | Fotografie: Niels Remigius

Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) heb je in verschillende soorten, maten en gradaties. Zo moeilijk als ze medisch beschreven worden, zo makkelijk loop je ze op als je eventjes niet, of te laks, over een situatie nadenkt. Het kan zelfs zijn dat je niet eens weet dat je iets bij je draagt. Tijd om eens op bezoek te gaan bij de GGD en tot de bodem uit te zoeken wat je allemaal kunt overhouden na een avondje horizontaal de tango dansen zonder bescherming.

SPAAR ZE (VOORAL NIET) ALLEMAAL Eerder schreven wij al over de verschillende SOA’s. Toen bleek ook al dat een drietal aandoeningen de kroon spannen. Nu, bijna twee jaar later, checken we toch even of er iets veranderd is. Het antwoord is nee. “De meest voorkomende SOA’s zijn toch wel chlamydia, gonorroe en syfilis”, trapt Marianna Chirandjilal van de GGD in Leeuwarden af. “Er is wel een nuance, want Syfilis is vooral een aandoening die voorkomt bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). Deze personen noemen wij expres niet homoseksueel, omdat ze ook biseksueel kunnen zijn.”

WANNEER KRIJG JE EEN SOA?

S OA/ H I V 2 0 17 i n Fr y s l â n : d e b e l an gr ij k s t e ci j fe rs

2.081 bezoekers op het Sense spreekuur. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van 2016.

62%

286

249

In 2016 was dit hetzelfde percentage.

MSM Van de mannen die zich hebben laten testen heeft 64% seks met mannen. In 2016 was dat 63%.

van de bezoekers aan het spreekuur is jonger dan 25 jaar (1.281).

23% hiervan heeft een soa.

26% van de mensen die zich hebben laten testen had een soa*.

Mannen

Een aantal seksueel overdraagbare aandoeningen zijn bacteriën. Dit betekent dat ze te elimineren zijn met een antibioticum. Het hangt er een beetje vanaf welke soort en welke toediening je krijgt, maar het wordt wel een heel gecompliceerd verhaal. “Wij raden daarom altijd aan om een condoom te gebruiken, zodat je hier niet achter hoeft te komen. Mocht dit om wat voor reden niet gebeurd zijn, ga dan meteen naar de huisarts om een test te vragen. Je kunt jezelf beter laten testen en, mocht dit nodig zijn, een antibioticakuur nemen, dan vrolijk verder te rampetampen en te moeten leven met de consequenties.”

(52%)

Het aantal chlamydia- en gonorroe-infecties is gestegen ten opzichte van 2016.

Chlamydia-infecties (335)

Chlamydia

HET KWAAD IS GESCHIED; WAT NU?

1088

Sekswerkers Van de vrouwen die zich hebben laten testen is 16% sekswerker.

Deze cijfers zijn

Gonorroe-infecties (84)

is de meest voorkomende soa.

Wij wilden graag, om wetenschappelijke redenen, weten welke opleiding het hoogst scoort, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Wel zien ze bij de GGD Leeuwarden dat HBO-studenten over het algemeen veel langskomen. Een twijfelachtige eer, maar dan zijn jullie maar weer op de hoogte.

989

(48%)

Het overall vindpercentage soa onder MSM is 25%.

*Onder soa verstaan we infecties van chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv, hbv, genitale wratten, herpes, candida, bacteriële vaginose, trichomonas, scabies en lgv.

72% van alle chlamydia-infecties “Wanneer slijmvliezen elkaar komt voor bij jongeren onder de kunnen aanraken, kunnen 25 jaar. chlamydia, gonorroe en syfilis overgedragen worden. Deze gebieden zitten onder andere op de eikel, in de vagina, anaal en achterin de keel”, legt Marianna uit. “Dit is mogelijk ook de reden dat vrouwen die seks hebben met vrouwen minder vaak voorbijkomen. Deze dames lopen een risico, zodra er een man in het spel is geweest. De ene doelgroep is nou eenmaal vatbaarder dan de andere. Voor alle mannen die seks hebben met mannen; laat jezelf vaccineren tegen Hepatitis A en B. Je loopt namelijk een hoog risico besmet te raken en de aandoening verder te verspreiden. Door jezelf in te enten, neem je dat risico weg. Neem daarom vooral contact op met de GGD.”

Vrouwen

Syfilis-infecties (14) Hiv-infecties (2) Overige infecties (100)

alleen gebaseerd op de bezoekers van de Sense-spreekuren en de gegevens van de

87% van alle gonorroe-infecties komt voor bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). 46% van de chlamydia-infecties bij mannen wordt in deze groep gevonden.

Het overall vindpercentage soa onder vrouwelijke sekswerkers is 12% In 2016 was dit 8%.

Hiv-poli van het MCL. De cijfers van huisartsen zijn hierin niet meegenomen.

Met name chlamydia-infecties (17) en gonorroe-infecties (4) worden bij hen gevonden.

sense.info

DE FABELTJESKRANT ‘Ik heb geen klachten, dus ik heb geen SOA’, is onzin zegt Marianna. De vuistregel is; onveilige seks betekent risico. Soms merk je het niet meteen, maar ben je wel besmet. Nu we toch wat ruimte hebben om misverstanden de wereld uit te helpen, komen hier nog twee bijzondere opmerkingen. Je bent

niet beschermd tegen SOA’s als je de pil slikt. Klinkt misschien als overbodige informatie, maar Marianna geeft aan dit nog redelijk vaak te horen. Vaker dan je zou verwachten. Ook was je een SOA niet weg. Voor eigen doktertje spelen door een keer extra te douchen, heeft dus geen zin. De voorlichting is niet altijd even goed geweest, zo blijkt maar weer.

GECOMPLICEERD Kortom, het verhaal rondom SOA’s is erg gecompliceerd. Er is geen makkelijke uitleg en deze pagina is simpelweg te kort om alles te benoemen. Op de site van Sense vind je alle info die je nodig hebt. Niet alleen over seksueel overdraagbare aandoeningen, maar over werkelijk alles wat met seksuele gezondheid te maken heeft.


Leeuwarder Studentenkrant 2019 17

VAATJE TAPPEN De wijnwereld kent al veel langer de sommeliers en smaakkenners, maar de trend van de afgelopen jaren is dat veel mensen de enorme uitgebreidheid van bier beginnen te begrijpen en waarderen. Wekelijks worden er nog genoeg meters pils weggezet door ons studenten, maar volgens het Nationaal Bieronderzoek 2018 van de Nederlandse Brouwers, kiest de consument steeds vaker voor speciaalbier. Zo’n vier op de vijf personen drinkt af en toe zo’n biertje. Toch maar eens buurten bij Speciaalbier Café De Markies. Hier hebben ze namelijk heel veel (kennis van) speciaalbier.

DE WONDERE WERELD VAN BIER Tekst: Niels Remigius | Fotografie: Niels Remigius

Ik spreek af met eigenaar Menno Feenstra om hem het hemd van het lijf te vragen. Omdat het nog ochtend is, drinken we burgerlijk een bakkie koffie. Ik had dit toch anders moeten plannen, denk ik nog. Desalniettemin neemt Menno me mee op een korte trip langs de verschillende brouwstijlen.

Begin met een blonde

Meer of minder mout

Misschien is dit wel het meest toegankelijke bier naast pilsener. Lichte kleur, zoeter van smaak en het kan iets bitterder zijn. Het biertje zoekt de extremen niet op en wordt om die reden vaak aangeraden om toch eens te proberen wanneer er pils wordt besteld. “Wij proberen wel mee te denken met onze gasten om ze toch eens iets anders te laten proeven dan het reguliere tapbiertje”, vertelt Menno.

Mout is een bewerking van graan en tevens de grondstof voor bier. De namen enkel, dubbel, tripel en quadrupel slaan terug op de hoeveelheid mout die is toegevoegd ten opzichte van een liter water. Een voorbeeld; een enkel bier wordt gebrouwen met een liter water en een kilo mout. Met de moutkwantiteit loopt ook het alcoholpercentage op. Een dubbel – ook wel bruinbier – begint bij zo’n zes procent en

heeft een milde en zoete smaak. Een tripel is steviger met een wat meer hopbittere smaak. En waar een dubbel vaak een donkere kleur heeft, zal een tripel er meer uitzien als een blondbier. Een donkerder bier is dus niet per se sterker. Een quadrupel, ook wel een barleywine genoemd, heeft een dieprode tot donkerbruine kleur met een alcoholpercentage vanaf zo’n negen procent. “Met een quadrupel is ook ongeveer wel het plafond bereikt van hoeveel alcohol je uit het natuurlijke brouwproces kunt halen. Dit is namelijk zo’n vijftien procent. Sterkere bieren bestaan er wel, maar dan moet je de ‘eisbock-methode’ toepassen. Hierbij vries je een bier in. Het water bevriest sneller dan de alcohol en het concentraat wat hierdoor loskomt, vang je op. Daardoor krijg je een veel smaakvoller resultaat”, legt Menno uit. Enkelbieren worden volgens Menno het minst vaak aangeboden. “De trappisten drinken dit bij de lunch, omdat er niet zoveel alcohol in zit.” Misschien maar even bij de hogescholen informeren wat zij van deze denkwijze vinden.

Gitzwart Het kan zijn dat je ooit in je leven wel eens a pint of Guinness hebt besteld. Ik heb geen cijfers voor handen, maar grote kans dat dit het populairste stoutbier

ter wereld is. Het merk wordt verkocht in 150 landen. Stouts en porters zijn beide donkere bieren. Vaak zijn ze zo zwart, dat het glas niet meer doorzichtig is. Ze stammen beide af van de Britse porter, die in de 18e eeuw ontstond. Een stout porter werd een zwaardere variant en kreeg uiteindelijk een eigen identiteit. “Daarnaast bestaat de term Imperial ook”, vertelt Menno, “Dat is simpel gezegd een stevigere variant op een bestaande brouwstijl. Het verhaal gaat dat een Russische Tsaarfamilie op bezoek was in het Verenigd Koninkrijk en de stouts bij hen wel in de smaak vielen. Het mocht alleen wel wat sterker, merkten ze op. Daardoor is de Russian Imperial Stout tot leven gekomen”. Deze zwarte bieren hebben een zoet, maar vooral gebrand smaakprofiel waarbij ook koffie en chocolade terug te vinden zijn. Niet voor iedereen weggelegd misschien, aangezien het zo anders is dan een standaard pils.

Bier voor woeste zeebonken De Indian Pale Ale (IPA) is een bier waar ik vaak mensen over hoor praten. Of het echt door de smaak komt of omdat de afkorting zo lekker bekt, laat ik in het midden. De IPA ontstond tijdens de scheepvaart. De Britse zeevaarders lustten ook

wel een biertje, maar waren soms maanden onderweg richting oud-kolonie India. Een ingenieus plan werd bedacht; meer hop bleek beter houdbaar. Hierdoor ontstond het recept voor de ‘hoppige’ IPA. “De bieren van deze stijl die wij gewend zijn, worden al lang niet meer zo gebrouwen als toen. Voornamelijk de Amerikaanse brouwerijen namen hier het voortouw en kwamen met frisse en fruitige Indian Pale Ale’s op de markt. Deze bieren zijn hierdoor ook in veel verschillende smaken verkrijgbaar”, zegt Menno.

Dat smaakt naar meer Naast de genoemde bieren, bestaan er ook nog de Gose, Saisons, fruitbieren en rookbieren. Een Gose is een zuur bier. Net als de stouts misschien niet voor iedereen en zeker niet voor iedere situatie. Een saison kun je zien als een blondbier met droge afdronk en heeft vaak een kleine zuurtint. Daarnaast zijn er nog veel meer alternatieve variaties van bier verkrijgbaar. Ook geldt dat er binnen iedere brouwstijl enorm veel verschillen bestaan qua smaak, uiterlijk en natuurlijk marketing. Om erachter te komen wat je van een biertje vindt, zul je het toch echt zelf moeten proeven.


Chaos in de tent? Tresoar biedt je de rust en de ruimte...

Nu ’s avonds open tot 22.00 uur. Kom naar onze vernieuwde studiezaal. Hier vind je veel plaatsen om te studeren en ruimtes voor overleg. Voor actuele openingstijden zie website van Tresoar: www.tresoar.frl Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden, T 058-7890789

GEZOCHT:

ERVAREN ADVERTENTIEVERKOPERS OP PROJECTBASIS. HET BETREFT PERIODIEKE UITGAVES. Voor meer informatie, mail naar info@devea.nl

www.devea.nl

LAAT zien wie

de baas is bescherm jezelf tegen diefstal. Registreer altijd het serienummer van nieuwe apparaten.

ga nu naar wiedebaasis.nl


Leeuwarder Studentenkrant 2019 19

Tekst: Abel Hoekstra

Vliegtickets zijn spotgoedkoop. Naar Berlijn, Praag of Boedapest vlieg je al voor een schamele 30 euro. Dat zijn steden die zich hebben ontpopt tot goedkope bestemmingen voor de student. Als ik door mijn tijdlijn op Instagram scrol, zie ik minimaal eens per week iemand die vanaf Schiphol of een andere luchthaven naar een dertien-ineen-dozijn-stad vliegt. Het is wellicht niet helemaal eerlijk om de pas genoemde steden te reduceren tot dertien in een dozijn, maar het is wel een beetje cliché. Eenmaal in een van deze steden, waar hoog- en laagseizoen niks meer uitmaken, kun je vanaf het vliegveld over koppen lopen. De eindeloze foto’s van die kerkklok op dat plein in Praag of het parlementsgebouw

in Boedapest staan mij op het netvlies geëtst, terwijl ik beide gebouwen slechts een keer in mijn leven heb gezien. Om nog niet van Bali en Thailand te spreken (hallo, Hotello’s). Elke standaard hotelschoolstudent gaat natuurlijk tijdens zijn studie naar Bali of Thailand, omdat hij “daar heel veel van leert”. Het kost je om te beginnen veel meer dan een echte vakantie én je moet ook nog eens colleges gaan volgen. Ha, ik weet wie jij voor de gek houdt en ik zal het je direct verklappen: jezelf.

keertje niet schaaps aan het verwachtingspatroon van de mensen in je directe omgeving – ja, die grand tour van NHL Stenden is alleen populair, omdat jij denkt dat het een leerzame ervaring is – want dan kom je tot andere inzichten en bouw je echt aan je karakter. De drang tegen de stroom in te zwemmen, rebels te zijn en je af te zetten tegen de meute, kan je veel meer brengen. Waarom wil de gemiddelde student zo snel mogelijk hetzelfde zijn als zijn ouders? Ik snap niets van. Daarom vlieg ik naar Minsk. Daar zijn geen conformisten. Fijn.

Laat je nou eens niet leiden door gedachteloos consumentengedrag. Voldoe een

ZOTTE COMPLOTTEN In deze rubriek behandelen we de meest spraakmakende complottheorieën. Pim Fortuyn is om zeep geholpen door ‘s Neerlands geheime diensten, de maanlanding is in scène gezet en Ted Cruz is de Zodiac Killer. In deze uitgave van Zotte Complotten: De Bende van Nijvel.

Tekst: Abel Hoekstra

Roofovervallen In de eerste helft van de jaren ‘80 werd België opgeschrikt door een reeks uiterst gewelddadige roofovervallen op supermarkten. Een groep mannen gaat meedogenloos en met militaire precisie te werk. De Bende van Nijvel wordt 28 dodelijke slachtoffers toegeschreven. De daders zijn nooit gevonden en van een motief valt ook al niet te spreken. Is hier misschien meer aan de hand dan een stel doorgedraaide overvallers?

Waren het de Amerikanen…? Er gaan geluiden dat de roemruchte Amerikaanse geheime dienst CIA achter de aanslagen zit om politieke onrust te veroorzaken in België. Op beide flanken, extreemlinks en extreemrechts, zou de CIA

zijn geïnfiltreerd en aanslagen organiseren om de Belgische democratie te beïnvloeden.

Sa ticht by hûs? In 2017 laait de discussie weer op in België. Een voormalige rijkswachter, agent van de toenmalige Belgische Federale Politie, verklaart op zijn sterfbed lid te zijn van De Bende van Nijvel. Dit doet vermoeden dat er een elite-eenheid van de Belgische politie betrokken was bij de bende. Christiaan B, ‘De Reus’, was op de dagen van de aanslagen met verlof en hij voldeed aan het signalement.

Case closed of toch niet? De verklaring van ‘De Reus’ zet de politiek onder druk. De minister van Justitie kondigt een grondig onderzoek aan. Op 31 oktober

2018 doet een woordvoerder van het Belgisch Federaal Parket, bij wie het onderzoek berust, een bijzondere uitspraak: Chrisitaan B. is niét ‘De Reus’. De getuigenissen worden als vaag en op basis van complottheorieën omschreven. Dit nieuws slaat hard in. De enige lead naar de daders zou er geen onderdeel van zijn. Saillant feit: door de federalisering van het dossier zijn de rechercheurs die tot op heden de rol van Christiaan B. onderschrijven, van het dossier gehaald. Uit verklaring blijkt dat de Rijkswacht met het bewijs heeft zitten knoeien in 1986. Wie probeert er in België iets te verdoezelen?


Profile for Devea

Leeuwarder Studentenkrant 32  

Leeuwarder Studentenkrant 32  

Profile for devea
Advertisement