Page 1

LEEUWARDER STUDENTENKRANT

- 2021-EDITIE NOVEMBER-NUMMER 42 -

DE VOORDELEN VAN DE HERFST HET KROEGLEVEN TÓT MIDDENNACHT

DÉ HERFSTTRENDS VAN 2021

SHOW YOUR MOTHER SOME RESPECT

058


You need water, Water needs you

Waarom een studie met water? • • • • •

Internationaal carrièreperspectief Maatschappelijke relevantie Brede arbeidsmogelijkheden Innovatief karakter Ruimte voor ondernemerschap 2

Wil je iets betekenen voor de wereld, een studie volgen die bol staat van de innovaties en tijdens je opleiding al werkervaring opdoen? Kies dan voor WaterCampus Leeuwarden. Er zijn opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. Volop mogelijkheden dus om in te stromen en door te stromen naar het door jou gewenste niveau. Water daagt je op tal van manieren uit om er werk van te maken. Je kunt echt iets betekenen in de spannende wereld van water en werken aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Meer informatie? Neem contact op via: 058 - 284 64 50 / info@hvhl.nl


NOVEMBER

VOO RWO ORD Zo! Het collegejaar is alweer volle bak begonnen en stiekem naderen we de helft alweer. Voor sommigen van jullie is dit het vierde, vijfde of zesde jaar, maar voor velen is dit ook de eerste keer. Hoe gaat het tot dusver? Je studietijd is mooi, maar het kan ook zwaar zijn ten opzichte van wat je hiervoor deed. Hoe dan ook: zet ‘m op! De feestdagen komen eraan! Voordat we de lampjes in de boom hangen, onszelf drie kilo zwaarder vreten aan kruidnoten en oliebollen en natuurlijk de gezellige Sinterkerstavonden plannen, is het eerst nog tijd voor een staartje van de herfst. Voor sommigen een regelrechte nachtmerrie en voor anderen een droom. Wat wij als redactie graag doen op zo’n typische regenachtige herfstdag lees je op de pagina van de redactievraag. Daarnaast besteden we ook aandacht belangrijke zaken zoals wat te dragen tijdens de herfst en wat eigenlijk allerlei voordelen zijn van dit seizoen. Het is namelijk niet alleen maar grauw en grijs weer. Wat je kunt doen, lees je op pagina 14. Als je wilt weten wat de kledingtrends zijn? Dan moet je op pagina 11 zijn.

INHOUDS OPGAVE OPGAVE 05

Verder kijken we nog hoe het momenteel in de kroegen is. Het oude normaal is nog steeds niet teruggekeerd en dat merk je vooral in het uitgaansleven. Kiest men ervoor vroeg te pieken? Of zijn er andere creatieve oplossingen om toch een feestje te bouwen? Genoeg te lezen tijdens deze grauwe herfstdagen! Heerlijk toch? Niels Remigius

08

Dat is pech alle motivatie weg

Hijs de vlag! Bij SV Osiris ben je wie je bent.

09 09

07

Hoe blijf je gemotiveerd?

Show your Mother some respect

11 11

Why do humans continue to throw cigarettes on the damn ground?

De voordelen van de herfst

Straatvraag Zou jij naar Fright Night

De kachel kan dus weer aan

(van Walibi) gaan/durven?

en dat is met het oog op de

12 12

10 10

Wat doe jij op een regenachtige herfstdag?

stijgende energieprijzen niet echt een pretje.

Het kroeg leven tót middernacht

14 14

Zijn die kroegavonden eigenlijk nog wel zo ouderwets?

Redactievraag / Colum

Toch heeft de herfst voor sommige mensen wel degelijk nadelen. Dit komt vanwege het weer. Minder zonlicht betekent in minder energie en motivatie. Hoe dat werkt en hoe jij je er doorheen sleept, lees je op pagina 17. Hoe kan het nou dat er nog steeds vuil op straat ligt? Met name de sigarettenpeuken. Jody vindt hier wat van en vraagt zich vooral af ‘Are we seriously still doing this?’.

STUDENTENKRANT 2021

Herfsttrends Wij vinden de herfst een heerlijk

13 13

seizoen wat mode betreft!

Internationals of Leeuwarden Insa, Franzi, Eric & Leon

COLOFON Redactie:

iels Remigius, Jody Simone, Mariska Vermaning, Fenna Terpstra, N Silke Baarda, Klaas Pieter Jellema Fotografie: Niels Remigius, Jody Simone, Simon van der Woude, Mariska Vermaning Coverfoto: Niels Remigius Uitgever: Devea info@devea.nl, www.devea.nl Vormgeving: Vàlerie MediaVormgeving, www.valeriemediavormgeving.nl, 06 536 267 02 Advertenties: D oede Vellema/06 15 37 22 55 info@leeuwarderstudentenkrant.nl Drukker: NDC Grafisch bedrijf Verspreiding: NHL Stenden, Van Hall Larenstein, University Campus Fryslân, dBieb, Frl Verspreidingen, Pop Academie, Mc Donalds, supermarkten en Horeca Oplage: 10.000 stuks Online: www.leeuwarderstudentenkrant.nl, www.facebook.com/leeuwarderstudentenkrant Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daar echter geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. ©2021

3


STUDENTENKRANT 2021

NOVEMBER

Ervaring en kennis op d oen in het hele ziekenh uis? Dat kan via ons STW! Kom ook werken bij # teamM IN JUNI 2021 STUDEERDE SUSANNE AF ALS VERPLEEGKUNDIGE. DIRECT NA HAAR AFSTUDEREN GING ZIJN AAN HET WERK BIJ ONS SERVICEBUREAU TIJDELIJK WERK (STW) Susanne: ‘Ik heb de keuze gemaakt om voor het STW te werken zodat ik meer ervaring op kon doen op verschillende afdelingen. En zo met verschillende specialismes kreeg te maken. Zo kies ik ervoor om mijn kennis te verbreden zodat ik inzetbaar kan zijn op meerdere afdelingen.’ Een groot voordeel van het STW is dat je zelf je beschikbaarheid kan aangeven, dit betekent dus ook dat jij zelf bepaalt wanneer je wilt gaan werken. Je schrijft je vervolgens in op diensten. Susanne: ‘Wanneer het jou niet lukt om zelf op je contracturen te komen voor die week, dan helpt de intercedent om samen tot een oplossing te komen. Het leuke om als STW’er aan het werk te zijn is dat je heel veel nieuwe collega’s leert kennen en op elke afdeling weer iets nieuws leert.’ Op de afdelingen waar Susanne tot nu toe is geweest, wordt zij met open armen ontvangen en helpen zij je graag waarbij het nodig is. Susanne: ‘Je kunt dus gerust om hulp vragen bij “nieuwe” ervaringen. Dit vond ik zelf erg fijn omdat ik nog maar net afgestudeerd ben en niet alles kan weten. De collega’s zijn hier erg behulpzaam in en willen je van alles uitleggen indien daar op dat moment tijd voor is. Na elke dienst ga ik met een fijn gevoel naar huis.’

“Het leuke om als STW’er aan het werk te zijn is dat je heel veel nieuwe collega’s leert kennen en op elke afdeling weer iets nieuws leert” Suzanne STW-verpleegkundige

Bekijk al onze vacatures op; www.mcl.nl/vacatures 4


NOVEMBER

STUDENTENKRANT 2021

Tekst en fotografie: Niels Remigius

HIJS DE VLAG!

BIJ SV OSIRIS BEN JE WIE JE BENT De tijden dat de Leeuwarder studentenverenigingen geen regenboogvlag hesen, zijn voorbij. Op internationale Coming Out Dag, maandag 11 oktober zo vlak voor 8 uur in de ochtend, werd de vlag gehesen voor Studentenvereniging Osiris. Eerder zette ik niet zo vroeg mijn stappen in een studentenhuis, maar blijkbaar is er echt voor alles een eerste keer. Een bakje koffie dan maar…

Openlijke acceptatie Ondanks deze mooi signalen is het volgens Bousema nog lang niet goed gesteld met de integratie van de regenboogcommunity in Leeuwarden. Naast de LHBTIQ+’ers behoren ook hun vrienden en familie tot deze community. “Ik

Veel bewondering

iedereen geaccepteerd wordt onge-

ben dan ook heel blij met het feit dat

“Wij vinden dat iedereen zich welkom

acht waar je vandaan komt, waar je

er onder de studenten ook het besef

moet voelen bij onze vereniging en op

in gelooft of van wie je houdt, maar

lijkt te groeien rondom deze accepta-

deze manier kunnen we dat ook echt

veel leden zijn blij dat dit beeld nu

tie. Iemand die anders geaard is, heeft

uiten,” zegt vicevoorzitter Stef Aerdts.

ook naar buiten wordt gebracht. Wij

vaak nog meer uit te leggen aan de

Osiris is hiermee de eerste studenten-

als bestuur hebben veel positieve re-

omgeving dan iemand die hetero is. En

vereniging die de vlag hijst en daar-

acties gekregen van zowel de oudere

dan is het bijzonder prettig wanneer je

signaal

als de nieuwere leden,” aldus Aerdts.

als jong persoon in zo’n studentenver-

uitdraagt er voor iedereen te

Ook Sipke Jan Bousema, initiatief-

eniging openlijk geaccepteerd wordt.

zijn. “De reacties van onze

nemer van Regenboogvlaggen voor

Ik ben SV Osiris hier dan ook dankbaar

leden waren ontzettend

Nederland, heeft veel bewondering

voor.”

positief. Het was voor

voor deze actie. “Het is voor mij niet

iedereen natuur-

de eerste vlag die wordt gehesen

mee

het

openlijke

lijk al duidelijk

dat

vandaag en dat is een goed teken”.

Wat de toekomst brengt Natuurlijk is het mooi dat er jaarlijks op 11 oktober een speciale dag ge-

nemen. We hopen in ieder geval dat

vierd wordt rondom de acceptatie

ons statement vele anderen zal bewe-

Friesland was lange tijd de enige pro-

van de regenboogcommunity, maar

gen om ook stappen te ondernemen

vincie die nog niet een regenboog-

er zijn nog 364 andere dagen in het

met betrekking tot dit onderwerp.”

provincie was. Sinds 2020 is daar

jaar en ook dan is de acceptatie be-

verandering in gekomen en dat is te

langrijk. Aerdts blikt daarom samen

zien. Naast de Friese regenboog-

met PR-functionaris Eline Huizinga

vlag bij SV Osiris wapperde de

Wat zeggen de andere verenigingen?

vooruit op de toekomst. “Kijkend naar

“We hebben hier en daar wel positie-

kleurrijke vlag ook fier op

Leeuwarden en de toekomst is het voor

ve reacties vernomen vanuit andere

ons als vereniging lastig om veel verder

verenigingen, maar we hebben nog

te kijken dan wat wij nu naar buiten

geen concrete stappen gezien om

dragen. Wij zijn een grote vereniging

een beeld van gelijkheid naar buiten

met veel verschillende mensen. Het is

te dragen,” aldus Huizinga. Momen-

lastig om gedrag van anderen te ver-

teel wachten de LSK nog op de re-

anderen. Naast het feit dat wij nu dus

acties van andere verenigingen. Wij

regelmatig de regenboogvlag zullen

zijn stiekem wel benieuwd of er nog

hijsen en hiervoor ook publiciteit naar

meer acties komen vanuit de andere

buiten brengen, kunnen wij op dit mo-

verenigingen. Verras ons!

Kleurrijke skeve

de skeve Oldehove.

ment geen andere concrete stappen

5


STUDENTENKRANT 2021

NOVEMBER

VANAF €19,95*

URSUS facebook.com/sportcentrumursus facebook.com/URSUS247

URSUS 24/7

Leeuwerikstraat 119-121 Soldatendijkje 6 8916 CC Leeuwarden 8924 JM Leeuwarden Tel. 058 215 2959 Tel. 058 785 04 63

Mear sjen

www.tresoar.nl

• 200 studieplekken • vergaderruimtes • gratis wifi • eigen unieke bibliotheek • centrum van Leeuwarden

Chaos in de tent? Tresoar biedt je rust en ruimte.


NOVEMBER

SHOW YOUR MOTHER SOME RESPECT Why do humans, and specifically my generation, continue to throw cigarettes on the damn ground?

STUDENTENKRANT 2021

Tekst & Fotografie: Jody Simone

ture is at risk, yet we continue to live

throw in the trash can, that is literally

mindlessly. “Why Jody?” Well again

a meter away?

my sweet souls, it is simply habit. Just Each morning I rise with the sun, and

point revolves around the butt of the

as you habitually get back with your

Sintija has suggest three ways in which

my emotions are somewhat stable. My

cigarette you were about to throw on

ex because it feels comfortable, living

to approach a situation rather than

coffee is warm topped with a pinch of

the floor. Are we seriously still doing

mindlessly is and has been a habit and

blowing up about habits and behavi-

cinnamon, and my bike ride is accom-

this?

behavior for generations.

ors that some people might not even

inhalations of “fresh” air. Life is pret-

Sintija Krastenberga, a student here

ty peachy, yeah? As I approach the

in Leeuwarden, has recently taken it

spaceship looking university, I have

upon herself to do something to ack-

“How can we change our habits and behaviors Jody”

called school for the past 3 years, my

nowledge the self-destructive behavi-

According to Sintija, it takes time and

the nearby bin (in case they “mis-

high vibrations and somewhat stable

ors of society and naturally, notice the

practice. We must be willing to com-

sed it”)

emotions begin to hit a bit of a wob-

self-destructive behaviors in ourselves

promise on convenience. Yes, it is un-

02. E xplain why throwing waste away

ble. “Why Jody?” Well, my sweet souls,

too. Sintija has been working in the

derstandable that living sustainably

is practically beneficial for them

human beings can truly be thought-

entertainment industry for a while now

can come at a pricier way of consu-

(instead of criticizing and giving

less. The ground that our sweet feet

but soon realized it was about time

ming, but it can start so small. Purcha-

a lecture)

walk on holds home to hundreds, if not

to use her skills and passion for some-

sing a decomposable toothbrush for

03. P ick up the trash yourself (ma-

thousands of little orange devils.

thing that “serves the larger society

example, or taking your own bags

king sure they see it aka lead by

and planet.” She began an Instagram

to do groceries, or THROWING YOUR

example)

panied by my favorite music and deep

Stompie [South African Slang]

realize. 01. K indly get their attention and invite them to throw their trash in

platform called Your Sustainability Guide, which focuses on sustainable

[noun]

initiatives in and around Leeuwarden.

01. “To pick up stompies” is to join

From jewelry, to cotton pads, to stu-

a conversation and completely

dent discounts at the organic market

misunderstand what is being

ECOPLAZA, this platform is not focu-

said and therefore assume the

sed on ramming information down our

topic at hand.

throats, it’s focused on simple tips and

02. A short man.

tricks on how to live a more conscious

03. A cigarette butt.

life.

Back home, in South Africa, the phra-

“Observe the environment, what is

se “picking up stompies” is used daily.

happening locally and in the world,

People who jump off the edge of a

and then talk and work with people

conversation and into the depth of

who are driven by the same purpo-

assumption get scolded at for picking

se. It is important to keep it simple

up stompies. I find it interesting that

and actionable. Meet people where

the Dutch culture is known for being

they are at in their journey.” – Sintija

direct, when South Africans will

Krastenberga

roast you alive with honesty at the best of times, we

After speaking with Sintija and gai-

STOMPIES IN THE TRASH. There are

Basically, it boils down to avoiding a

call this banter. My

ning a better understanding of her

11 trash cans situated outside the NHL

heated or unwanted discussion. Peo-

point does not fo-

momentum with YSG, I began to feel

Stenden building before going through

ple can get weird about their trash

cus on the butt of

less annoyed at some people’s “igno-

the turning doors. 11 times there was

and their “freedom”. Let’s focus small

small

rance”. The fact is it is not ignorance.

an opportunity to throw your stompie

and on how we can make a difference

man silly,

This is 2021 and information on clima-

away and 11 times you didn’t. This who-

in our own little worlds by keeping an

no, my

te change and sustainability is all over

le “Rookvrij Generatie” movement is

open mind, having an understanding,

the show. Excuses for throwing your

all good and well, but what about the

and living with kindness. Living a sus-

stompies on the floor is completely

soil in the ground that is eating up the

tainably conscious life creates joy, at

outdated. We know our Mother Na-

little orange devils we are too lazy to

least for me anyways.

a

7


STUDENTENKRANT 2021

NOVEMBER

DAT IS PECH, ALLE MOTIVATIE WEG Het is weer herfst. De regen tikt tegen de ramen, buiten is het fris en de dagen worden snel korter. Ondanks dat corona nog niet helemaal weg is, gaan we wel weer fysiek naar school en gaat het leven weer gewoon verder. Maar met de regen stromen ook je motivatie en energie het riool in. Je wilt het liefst de hele dag onder een fleecedeken op de bank liggen en hebt écht geen zin meer in school. Dus hoe blijf je gemotiveerd? Hoe vind je energie om uit bed te komen en naar school te gaan, als het buiten nog donker is en het zo lekker ligt? En hoe blijf je productief als je gewoon onder een dekentje wilt Netflixen? Wij hebben tips!

Tekst: Fenna Terpstra Fotografie: Simon van der Woude

je lessen op verschillende tijdstippen plaatsvinden. Tijdens de lockdown werd dit alleen maar erger, maar toch is een ritme aanhouden belangrijk. Aan je lesrooster kun je natuurlijk niks veranderen, maar aan je slaapschema wel. Probeer bijvoorbeeld elke dag rond

dezelfde

tijd

op

te

staan,

dat heeft meerdere voordelen: je krijgt structuur, waardoor je leven overzichtelijker wordt, en je begint de

Veel mensen hebben last van een

licht voor ons wel heel belangrijk is.

dag met een kleine overwinning. Elke

herfst- of winterdip. De een heeft er

Doordat het nu minder licht is, krijg je

keer dat het lukt om bijvoorbeeld om

meer last van dan de ander, maar we

ook snel te weinig vitamine D binnen.

8.30 uur op te staan, heb je in ieder

voelen allemaal de verandering als

Probeer daarom in de pauze een

geval al één ding bereikt die dag. Jeej!

de dagen korter worden en het weer

stukje te wandelen of ga in de middag

slechter. Dit heeft vaak ook invloed

een blokje om. Vitamine D is belangrijk

op je schoolprestaties. Gelukkig zijn

om je energiek te voelen.” Geen zin om

4. Stel kleine doelen en beloon jezelf

er een aantal simpele manieren om

te wandelen? Geen zorgen, er zijn ook

Dat brengt ons ook bij het volgende

de herfst en winter door te komen met

veel producten waar vitamine D in zit.

punt: beloon jezelf! En het liefst zo

wat meer energie en zonder enorme

“Bijvoorbeeld noten en zaden, maar

vaak mogelijk. Dus stel kleine doelen.

studievertraging.

ook vis, vlees en eieren bevatten veel

Dat helpt je om positief te blijven en

overzien. Ook dit beaamt Daniëlle:

vitamine D.”

stil te staan bij de dingen die lukken.

“Het is bewezen dat dingen afvinken

Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat

of afstrepen goed voor je is. Het helpt

je morgen om 8.30 uur opstaat, dat

echt voor je welzijn en je geluk, dus het

Daniëlle Boonstra, die naast haar

2. Meer dutjes (maar beter eerder naar bed)!

je uit school meteen je pakketje gaat

zorgt er echt voor dat je je beter voelt.

studie

Een ander gevolg van de donkere

retourneren (niet pas morgen) en dat

Maar wees niet te streng voor jezelf.

je ten minste één hoofdstuk van dat

Als je aan het plannen bent en je

ene vreselijke vak gaat leren.

denkt dat een taak drie kwartier duurt,

Hoe je je voelt heeft veel te maken met de natuur, zo weet ook studente Communicatie

ook

een

opleiding tot energetisch therapeut

dagen is dat je meer slaap nodig

volgt. Dat is een vorm van heling

hebt. “In de zomer krijg je veel

die dagelijks in het oosten gebruikt

energie van licht,” legt Daniëlle

wordt en steeds populairder wordt in

uit. “Omdat het in de winter

het westen. Bij energetische therapie

eerder en langer donker

staat alles in het teken van je eigen

is, heb je dan ook

energie. Klinkt misschien wat vaag,

meer slaap nodig dan

maar het levert veel concrete tips voor

wanneer het lang licht is.

het dagelijks leven op. Zo ook voor het

Dus zorg ervoor dat je wat

houden van motivatie in deze periode

meer slaapt! Als je genoeg slaap

van het jaar.

krijgt, voel je je overdag energieker

Als dat allemaal lukt, voel en na een week vol

Nou, als je nu niet gemotiveerd,

met zulke stapjes

gelukkig en zonder studievertraging

waarschijnlijk

de komende maanden overleeft, dan

gemotiveerder. En nog

weten wij het ook niet meer. Helpt

een voordeel: als je één

ons artikel je er toch niet helemaal

doel niet haalt, heb je nog

bovenop? Als je je echt niet goed voelt,

twee ‘herkansingen’.

wees dan niet bang om hulp te zoeken. Of neem een paar extra dagen voor

en is het makkelijker om op te staan.”

1. Zorg voor genoeg vitamine D

reserveer dan een uur in je planning.”

je je ‘s avonds tevreden

Als je als doel hebt om deze week

jezelf. Eén op de drie Nederlanders

alles voor dat ene tentamen te leren,

heeft last van een winterdip, dus het is

”Dat we ons in de herfst en winter

3. Probeer een ritme aan te houden

is het lastig te overzien en ga je het

niets om je voor te schamen!

minder

energiek

Daarnaast is het belangrijk om een

waarschijnlijk uitstellen. Als je per

voelen, komt vooral door de lichturen,”

ritme aan te houden. Dat dit moeilijk

dag kleinere doelen stelt en een

vertelt Daniëlle. “Die zijn er gewoon

is, had je vast al gemerkt. Het is

planning maakt, is het duidelijk waar

minder in deze tijd van het jaar, terwijl

sowieso lastig als student bent omdat

je moet beginnen en makkelijker te

8

gemotiveerd

en


NOVEMBER

STUDENTENKRANT 2021

ZOU JIJ NAAR FRIGHT NIGHT (VAN WALIBI) GAAN/ DURVEN? Tekst & Fotografie: Mariska Vermaning

VERA

SWEN

“Ik ken Fright Night wel, maar ik ben er nog

“Ik ken Fright Night wel, maar eigenlijk

nooit geweest. Ik zou er eerlijk gezegd ook

ben ik er nog nooit geweest. Wel zie ik het

niet heen gaan. Het lijkt me niet leuk. Bovendien

voorbijkomen op social media en ook mijn

houd ik niet van enge dingen. Daar krijg ik alleen

vrienden hebben het er weleens over. Ik zou er wel

maar stress van en ik houd niet van stress. Het lijkt me

heen geen, het lijkt me erg leuk en gezellig.”

helemaal niks als er iemand achter je aankomt die er eng uitziet om je te laten schrikken.”

PEACE

MARIE

“I had no idea what Fright Night was but

“I would definitely go to Fright Night! In

after seeing the pictures I would not go to

Germany we don’t have a lot of Halloween

Fright Night. It’s just scary. I just don’t under-

parties so I would be really down for it. The

stand Halloween. I am scared really easily, I don’t

pictures you showed me also look really amazing.

even watch horror movies. I’m more a crime scenes type such as NCIS and the Mentalist.”

MANUEL “Ik ben weleens naar Fright Night geweest, maar ik zou er nu niet meer heen gaan.

Besides that: I really like scary things such as horror movies. I read the book IT and saw the movie too!”

GIULIA

“I don’t think that I would go to Fright

Night. I’m really scared about things such

Ik vind het erg overpriced. Je betaalt veel

as ghosts, monsters, etc. I’m a girl who gets

geld voor iets waar je ook in de zomer heen kan.

scared really easily. So I think that I would die of a

Daarnaast vind ik dat het concept door de jaren heen

heart attack if I go there.”

is afgezwakt.”

IVAN

ION ION ANDREI ANDREI

“Ik weet zeker wat Fright Night is en ik

“I have no idea what Fright Night is, is it

zou er ook wel heen gaan. Je leert er nieu-

for Halloween? I think I would absolutely

we mensen kennen, aangezien er veel leef-

go with my friends after seeing the pictures. I

tijdsgenoten heen gaan. Verder vind ik het ook

mean, why not? It sounds like a good idea. I’m not

een leuk concept en ben ik niet zo snel bang.”

scared easily so I would go out of curiosity.”

9


STUDENTENKRANT 2021

NOVEMBER

HET KROEGLEVEN TÓT MIDDERNACHT Bezwete lijven, meters bier en het zien van al die vage kroegvrienden: de horeca is weer open en wat hebben we die ouderwetse kroegavonden gemist met zijn allen! Maar eh, zijn die kroegavonden eigenlijk nog wel zo ouderwets?

Tegenspraak We worden verplicht om met een QR-code in de hand vroeg in de kroeg te verschijnen, willen we genieten van een feestje. Bryan: “Ja, die QR-co-

Terug van weggeweest

Dit bevestigt Marena, barvrouw bij

de kan nog wel eens vervelend zijn,

Dat de afgelopen tijd enorm zwaar

Café de Ouwe Stoep: “We zijn tot

maar meer voor de beveiliger. Wij als

was voor de horeca staat als een paal

00:00 open en dat is natuurlijk wel

barpersoneel krijgen hier niet veel

boven water. Studenten moesten an-

een groot verschil met 05:00. Je kan

van mee. Aan het begin van de nieu-

dere manieren bedenken om het leven

zien dat mensen op de een of andere

we maatregelen wilden onze gasten

te kunnen vieren. We grepen elk feest-

manier makkelijker en sneller geld uit-

om 00:00 nog niet naar huis. Mensen

dag aan in de Prinsentuin, organiseer-

geven. Ze bestellen meer en hebben

beginnen er nu aan te wennen.” In de

den huisfeesten en zochten het bui-

grotere bestellingen met vooral véél

kroeg is er een mentaliteit die we voor

tenland op waar de horeca wél open

meer shots dan voorheen.”

de lockdown niet hadden. In de tijd die

was. Voor de kroegen in Leeuwarden

we hebben wordt er zoveel mogelijk

aanloop van de kroeggasten na de

De sfeer zit er weer lekker in

lockdown hetzelfde zou zijn als daar-

“Wij draaien nu ongeveer 80% van de

met iedereen mogen praten, knuffelen

voor. Maar nee, dat is het dus niet.

omzet als dat we voor de lockdown

en dansen.

was het dan ook erg spannend of de

Vroeg pieken

gefeest, gedronken en gezongen. En we zijn vooral heel blij dat we weer

van 22:00 tot 06:00 uur draaiden. Dat is best wel een prestatie en betekent

00:00, en nu?

Ja het is even schakelen. Daar waar

dat het superdruk is. Iedereen is in die

we ‘vroeger’ om 00:00 dronken op de

drie uur vol aan het knallen,” vertelt

de gedrag op de stoep van de Doeles-

fiets stapten richting de kroeg gaan nu

Bryan enthousiast.

teeg. De één had nog wel even door

de lichten uit. We hebben een nieuw ritme:

En daar sta je dan, met je jas en je goe-

gewild en de ander vindt het stiekem Voor de lockdown was zaterdag de

heerlijk. Voluit feesten, 00:00 een pa-

meest

Deze

tatje bij de FEBO en 00:30 in je nest.

nachtelijke uurtjes worden nu ver-

Als we de sfeer in de kroeg volgens het

deeld over meerdere stapavonden. En

barpersoneel mogen geloven, begrij-

20:00 Bodempje leggen

dan hebben we het niet alleen over

pen wij wel waarom! Gerrit, eigenaar

21:00 Shotjes, meters bier en flessen

de studenten uit ons stadje, maar ook

van Café de Kantelaar en de Ouwe

studenten uit de dorpen rondom Leeu-

Stoep: “Wat mij betreft gaan we straks

warden komen massaal richting de

in het hele land om drie uur dicht. Het

Het uitgaan is wel degelijk veranderd.

Doelesteeg en het Ruiterskwartier om

zou mooi zijn als de staptijden wat

“Er is een gemoedelijkere sfeer in de

het leven te vieren. “Tuurlijk had je die

verschuiven. Lekker vroeg beginnen

kroeg dan voor corona. Eerst kwamen

voorheen ook wel, maar dat was meer

en wat eerder richting huis, maar dat

de gasten rond 00:00 binnen. Mensen

op de zaterdagen en dat is nu wel

hangt natuurlijk af van de overheid.”

deden rustig een drankje en later op

meer verdeeld over de week. Iedereen

de avond begonnen mannen met tes-

heeft behoefte aan feest en dan ben

Al met al kunnen we natuurlijk niet

tosteron te schoppen. Dit merk je he-

je bij de Ouwe Stoep natuurlijk aan

wachten tot we weer kunnen feesten

lemaal niet meer sinds we weer open

het goede adres!” vertelt Marena.

tot de zon opkomt, maar dan wel met

19:00 Douchen, scheren, strijken en je haar goed

sterke drank in de kroeg

populaire

stapavond.

zijn,” vertelt Bryan, een barman in de

de sfeer en de mentaliteit die we nu

Doelesteeg.

kennen.

10

Tekst: Silke Baarda


NOVEMBER

STUDENTENKRANT 2021

Tekst: Klaas Pieter Jellema Fotografie: Niels Remigius

DE VOORDELEN VAN DE HERFST HERFST BRENGT VOORDELEN MET ZICH MEE, JA ECHT WAAR Het wordt steeds eerder donker en de temperatuur is al flink gedaald. De kachel kan dus weer aan en dat is met het oog op de stijgende energieprijzen niet echt een pretje. Het voelt als de dag van gisteren dat je met je vrienden uitgebreid ging dineren in de Prinsentuin. Er werden 6-packs tequila bier (‘Dors’, lekkerder én goedkoper dan ‘Desperado’s’), stokbroden en de nodige tapashapjes gehaald. De tijd dat je op je picknickkleed in het park kon chillen is helaas voorbij. Wat nou, voordelen van de herfst? Toch zijn ze er echt!

gel, gember en kardemom zijn veel-

een fotootje. Zo weten je volgers dat

gebruikte ingrediënten om de kruidi-

je niet de hele dag binnen in je kamer

ge smaak aan de chai latte te geven.

zit én het geeft je nog een beetje kleur

Mocht je het nou net zo lekker vinden

op je gezicht. Win-win. Geniet nog

als ik, dan kun je de chai poeder ook

even van de herfst want voor je het

bij The Bakery in de binnenstad kopen.

weet is het winter. Nog kouder, nog

De poeder is helaas niet los te koop

donkerder, maar wie weet valt er deze

op de campuslocatie. Je doet een

winter wel sneeuw! Ook leuk voor

beetje van het poeder in je glas, een

op je Insta.

De outfits

goed in de smaak. Bij veel koffiezaak-

scheutje kokend water erbij en roeren

Om te beginnen met de outfits. Als je

jes kun je aan deze warme koffies ook

maar. Tijd om de melk te verhitten en

aan een comfortabele outfit denkt,

een smaakje als karamel of hazelnoot

indien mogelijk op te schuimen. Als je

denk je aan een dikke trui. Over een

toevoegen. Mocht je geen fan zijn van

een melkopschuimer hebt, kun je deze

herfstoutfit hoef je ook niet erg goed

koffie, dan moet je eens een chai lat-

gebruiken. Zo niet: een steelpanne-

na te denken. Met een spijkerbroek,

te proberen. Chai wordt veel gedron-

tje werkt ook prima, alleen zal je chai

lekker truitje en sneakers zie je er al

ken in Zuid-Azië, maar het kruidige

latte minder schuim bevatten. Heb je

goed uit. Mocht je niet zo’n fan zijn

drankje is ook erg populair in het Wes-

beide stappen doorlopen dan staat

van een trui dan kun je ook gaan voor

ten. Het betekent letterlijk: gemeng-

je nog één ding te doen. Giet de hete

laagjes. T-shirtje, flanellen overhemd

de kruidenthee. Onderweg naar NHL

melk over het goedje en roeren maar.

erover en je bent klaar.

Stenden liep ik langs The Bakery: een

Gezelligheid

nieuwe zaak op enkele meters loop-

Natuurkiekjes

afstand van de hogeschool. Om even

De bladeren vallen weer van

Herfst is vooral een heel gezellig sei-

een studiepauze in te lassen besloot ik

de bomen en dit kan soms

zoen. Het wordt eerder donker en dat

hier een warm drankje te halen. Koffie

mooie beelden opleve-

betekent dat je weer vroeg de sfeer-

had ik al genoeg gehad die dag, dus

ren. Ga lekker naar

verlichting aan kunt doen en kaarsjes

besloot ik voor een chai latte te gaan.

buiten, doe een rondje

kunt branden. Ook de bomen in de

door

binnenstad zijn (gelukkig) weer voor-

Bij The Bakery hebben ze het in poe-

de Prinsen-

zien van kerstverlichting. Dit ziet er ’s

dervorm. Dit poeder wordt gemengd

tuin

avonds erg gezellig uit en geeft bijna

met heet water. Hier wordt een sterk

een soort kerstgevoel.

goedje van gemaakt. Daarna wordt

Herfstdrankjes

en

er volle melk opgeschuimd. De hete melk wordt over het goedje gegoten

IJskoffie is erg populair, maar warmt

en daarna wordt er flink geroerd.

je niet op tijdens een koude herfstdag.

Je ruikt de chai direct en het

Gelukkig zijn er genoeg alternatieven.

smaakt eigenlijk net als

Verschillende warme koffies zijn name-

hoe het ruikt. Je moet

lijk ook erg lekker: een classic cappuc-

er wel van houden.

cino of een latte macchiato vallen ook

Kaneel, kruidna-

schiet

11


STUDENTENKRANT 2021

COL UMN A

s we were walking through the eclectic streets of Amsterdam yesterday morning on our way to brunch for the first time in a year, the topic of balance came up. The word didn’t seem to be mentioned but another mantra evolved. I was saying that I have been experiencing such extreme highs and lower than low lows as of late. Who hasn’t? How am I supposed to find the “balance” between when we are living in the World of today? As wise as she is beyond her years, Linda mentioned that by simply noticing when you are feeling these extremes can help tremendously. Jumping to Leeuwarden and its dualities, sometimes its damn difficult to be here and find balance. Ripe with culture yet discriminative to the people feeding it money. Loud and festive yet grey and dull. Vibrant when it involves Friesians yet confronting when it involves internationals. Not only Leeuwarden has its double-edged-sword. Life is full of black and white, when sometimes all we really need is a rainbow. What I learn and challenge myself to become aware of is that we are all just people, and people can be, well, assholes, especially up here in the northern part of a “liberating” country. Simply acknowledging that this time in Leeuwarden, for most of us, is only temporary can save a large amount of unnecessary negative energy. When that person shouts at you for speaking English, or when you’re discriminated against based on your sexual orientation or skin color, find the strength to smile through, because it’s not your responsibly to care about someone else’s inability to see the world for what it is, an inevitably beautiful mess. By directly beginning to acknowledge the dualities life has in store for us will save us from the suffering of an ever-constant world of others ignorance. Acknowledging that every generation has been raised differently and maybe has a completely alternative outlook on life compared to yours will save the tears of frustration, at least for me anyway. I must however note that blaming our generations mentality for certain behaviors does not constitute discrimination in all its forms. Times have changed people, we must find ways flow and let go.

NOVEMBER

REDACTIEVRAAG:

WAT DOE JIJ OP EEN REGENACHTIGE HERFSTDAG? Fenna: “Op een herfstige dag ga ik het liefst naar

komen weer uit de kast, de houtkachel gaat weer

buiten. Naar de kust om uit te waaien of naar het

aan en de geurkaarsen staan weer verspreid door

bos om te genieten van de mooie kleuren van de

het huis. Maar een regenachtige herfstdag vind ik

bladeren. Ik houd van de geur van herfst en hoe

niks, geef mij maar de perfecte Pinterestplaatjes.

de natuur verandert. Helaas blijven de mooie rode

Helaas gaat de herfst in Nederland gepaard met

en oranje bladeren maar een paar weken. Als het

(veel) regen. Op zulke dagen zit ik dan het liefst

echt een gure, regenachtige herfstdag is, doe ik het

voor de houtkachel met een grote kop thee en een

liefst helemaal niks. Dan ga ik met wat lekkere hap-

goed boek.”

jes onder een dekentje series kijken of koffiedrinken met vriendinnen (en daarna snel weer onder een

Silke: “Op een regenachtige herfstdag trommel ik

dekentje voor de tv).”

het liefst mijn familie of vrienden bij elkaar voor een fanatieke spelletjesavond, onder het genot van

Jody: “Besides crying and getting emotional about

een gezellig wijntje en heel veel borrelhapjes. Ver-

how miserable it really is, I consciously make an ef-

volgens kan ik enorm genieten van het geluid van

fort to give myself a little more love. By love I mean,

regen en de wind terwijl ik lekker in mijn warme bed

drinking my favorite cup of tea or going to a yoga

lig. Heerlijk!”

class, or chatting with a family member that I haven’t engaged with for a while. Small, special mo-

Niels: “Hangt een beetje van de dag af. Als het

ments is what gets me through those rainy autumn

droog is, vind ik het geweldig om lekker naar buiten

Dutchy days.”

te gaan. Ik hoef dan m’n haar niet te doen, want de ‘coupe de nature’ verschijnt dan automatisch.

Klaas Pieter: “Op een regenachtige herfstdag vind

Als het wel regent, dan gaat er vanaf ‘s ochtends

ik het fijn om mijn huis gezellig te maken en hier

een stoofpot op het vuur om ‘s avonds lekker com-

dan ook de hele dag te blijven. Omdat ik op zo’n

fort food te eten. Om de tijd te doden ga ik gamen!

dag toch geen leuke dingen buiten kan doen, maak

Mijn ideale dag is dus ‘s ochtends een frisse neus

ik (soms) tijd vrij voor mijn school- en werkopdrach-

halen en ‘s middag genieten van het niet op de

ten. Daarna kijk ik het liefst een serie op de bank en

fiets zitten in de gure herfstbui die dan overtrekt.”

in de avond kook ik gezellig met mijn huisgenoten. ‘s Avonds spelen we spelletjes of kijken we een film.” Mariska: “De herfst vind ik heerlijk. De warme truien

www.sense.info 12


NOVEMBER

STUDENTENKRANT 2021

Internationals of Leeuwarden

Tekst & Foto’s: Jody Simone

INSA

FRANZI

During my first year I tried to meet

I really appreciated the cozy vibe in

Sometimes it is hard for me to feel

I believe that everybody is a product

as many people as possible and

Leeuwarden, although, Dutch people

included, especially when it comes to

of their surroundings. Here in Leeuwar-

party all the time. That was a bit

do love making fun of us Germans and

my university. I have a lot of friends

den, I am surrounded by so many in-

hectic. I also wasn’t happy with my

especially the German language, but

outside of university, but I only study

spirational humans which I am happy

study at that time and felt quite

I would never see it as discrimination.

with Dutch people. Sometimes it

to call my friends. I think they influence

lost. Through working for the student

As a German, I feel like Dutch people

is hard for me to keep up with the

me the most, encourage me to be my-

council, I got to know a lovely group

are much more open minded towards

conversations. Through moving here

self and push me forward.

of motivated people who made me

different

lifestyle

I’ve experienced my life completely

I can live out my passions and just be

feel more connected to my study.

decisions in general over other cultures.

different. I spend my time with a lot of

me here without being judged. My

I picked up skateboarding about 9

Generally, I am trying to not be too

interesting people. Through my friends

environment encourages self-expres-

months ago and through that I got to

influenced by people around me, but

I found to define myself at least a

sion and to be myself. This helps me

know the local skating community in

rather find my own way. I really value

bit more than before. Through the

grow personally and professionally. I

Leeuwarden, which is full of creative

independence and doing whatever I

openness of my friends, I was able to

am not sure how to define ‘finding my-

and lovely people. This year I made

feel is right for myself and I truly enjoy

start being myself around people and

self’. I feel like if I said I did it, the jour-

a group of new friends who really

living my life that way.

opening up easier.

ney would have an ending.

I’ve been neglecting for a while. They

Mainz, Germany

Neuburg an Der Donau, Germany

Münster, Germany

grew very close to my heart over the

Student in Leeuwarden, Friesland

Student in Leeuwarden, Friesland

Student in Leeuwarden, Friesland

cultures

and

brought out my creative side which

summer (If you’re reading this, you know who you are, let’s have another art & skate session soon!) Now that I am about to leave Leeuwarden, I feel like I finally properly arrived here. I am spending as much time as I can with likeminded people doing the things I

LEON

ERIC

truly love. Dortmund, Germany Student in Leeuwarden Friesland

13


STUDENTENKRANT 2021

NOVEMBER

Tekst: Silke Baarda Fotografie: Niels Remigius

DÉ HERFSTTRENDS VAN 2021 Herfst: kou, wind en héél véél regen. Eigenlijk is het in Nederland het grootste deel van het jaar herfst (toch?). En daarom is jezelf trakteren op een goede herfstgarderobe geen overbodige luxe. Sterker nog, wij vinden de herfst een heerlijk seizoen wat mode betreft!

Felle kleuren

Het pak

Wij bekijken het leven door een roze

Hoewel het pak het afgelopen jaar (of

bril nu het weer gevierd mag worden!

eigenlijk twee) vervangen werd door

Qua mode is dit terug te zien aan de

het joggingpak is hij weer helemaal

felle kleuren die helemaal in zijn. Wij

terug. Met een pak kun je in elke ge-

Het is tijd om onze bikini’s, crop tops,

ge winkels te vinden die leuke (merk)

krijgen het gevoel dat ieder item, in

legenheid uit de voeten: zakelijk of

korte broeken en slippers weer even in

kleding verkopen voor een leuke prijs.

welke kleur je dat ook aantrekt, in de

juist streetstyle. Wijde pantalons, met

de kast te leggen. Met welke trends ga

Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij

mode is. Voor zowel mannen als vrou-

een wijde of juist nette blazer erop. De

jij de komende maanden flaneren?

De Plek Vintage of Vintageshop 2THE-

wen geldt: roze is in! Maar ook met

manier waarop je het pak draagt en in

POINT in Leeuwarden. Thank us later!

kleuren zoals groen, blauw, oranje

welke kleur maakt niks uit. Zowel de

en geel kies je goed. Match het met

bruine tinten als knalkleuren doen

een goede jeans en hakken of snea-

het goed in een pak.

Hoe groter hoe beter Maak plaats voor heerlijke oversized

50 shades of brown

truien en grote jassen om in te ver-

Ja, je leest het goed. Letterlijk elke

kers. Zo ben je voor elke gelegenheid

drinken. Want deze herfst is het: hoe

kleur bruin is momenteel in de mode.

goed gekleed.

groter hoe beter. Old school truien,

Wit, crème, beige, lichtbruin, donker-

baseball jackets en wijde broeken. De

bruin. Daar waar de wereld om ons

meiden onder ons hebben geen ‘boy-

heen weer volop begint te leven, zijn

Ze zijn weer terug van weggeweest:

Kardashian

friend’ meer nodig om aan deze trend

natuurlijke tinten dé trend van dit sei-

ruiten en hokjes. Je ziet ze overal te-

heeft haar

mee te doen. Die boyfriend jeans,

zoen. Een bruine jeans met beige shirt,

rugkomen, in verschillende stijlen. Daar

Lam-

trui of jas vind je zowel bij de grote

witte sweater of een crèmekleurige jas.

waar een ruitje op een blazer of pan-

borg-

kledingwinkels.

Het liefst draag je deze verschillende

talon juist een chique uitstraling geeft,

hini

tinten gewoon bij elkaar. Met een of

maakt het de houthakkers-blouse juist

geheel

Een gratis tip van ons: op social media

meerdere bruintinten in je outfit loop je

stoer en robuust. Maar ook op sjaals,

gewrapped

en op internet zijn enorm veel vinta-

er hoe dan ook modebewust bij.

tassen, shirts en overhemden komen

met teddystof,

ze terug. Oftewel, met hokken, blok-

en ook jij mag niet

ken en ruiten kun je alle kanten op.

achterblijven. Auto’s,

In hokjes denken

(Nep)leer

Teddystof En last but not least, de teddystof. Kim

stoelen, jassen en truien kun je allemaal scoren met

Deze gouwe ouwe komt letterlijk elk

dat heerlijk zachte stofje. Heb

jaar weer terug. Welke winkel je ook

je de teddytas in de foto al gespot?

binnenloopt, je ziet deze trend overal

Neem maar van ons aan dat de ted-

terugkomen. Waar je voorgaande ja-

dytstof jouw heimwee naar de zomer

ren aan zwart dacht bij (nep)leer, ko-

zal verzachten.

men nu de 50 shades of brown weer

14

om de hoek kijken. Bruin, beige, wit of

Met deze trends zie je er sowieso goed

toch zwart leer; je hebt het in alle vor-

uit. Mocht je door de bomen het bos

men en maten. Van schoenen tot jas-

niet meer zien, dan kun je ook inspira-

sen, van broeken tot tops. Je kunt het

tie op Pinterest opdoen. Bij het zoe-

zo gek niet bedenken of dit item is er in

ken naar herfstmode voor mannen en

een leren versie. Je scoort deze items

vrouwen vliegen de outfits je om de

bij merken als Dior, maar ook ZARA,

oren. Extra leuk is om te zien hoe an-

Bershka en H&M hebben een behoor-

deren de items combineren en stijlen.

lijk assortiment.

Welke trends heb jij al gespot?


KORTINGSCODE

EEN WEEKEND LANG MUZIEK, LITERATUUR, THEATER OP DE MOOISTE LOCATIES VAN LEEUWARDEN O.A. SPINVIS ARNON GRUNBERG FIEP VAN BODEGOM JOOST VAN BELLEN JOOST OOMEN MET KRUIDKOEK EARTHEATER MET NOORDELIJK KLASSIEK ENSEMBLE JOE AND THE SHITBOYS DAVID VAN REYBROUCK HANG YOUTH AUTOMATIC EYDIS EVENSEN LAFAWNDAH WILLIE DARKTROUSERS MARTIN ROMBOUTS MAXIME GARCIA DIAZ DEAN BOWEN ROMAN KRZNARIC SINEAD O’BRIEN TOBI LAKMAKER ANNA B SAVAGE WARDA EL-KADDOURI FÅGELLE CYNTHIA LIEM ANGRY ALAN (AKKERS EN VELDEN) ALICJA GESCINSKA EN MEER

ETN_STUD


Vers & gemak bij Jumbo Kooistra Leeuwarden! Je vindt ons aan het Hoeksterpad 1, bij parkeergarage Hoeksterend.

VERSE BROODJES NIEUW bij Jumbo Kooistra Leeuwarden, een uitgebreid assortiment vers belegde broodjes. Geniet onderweg met een lekker ontbijt of een heerlijke lunch met onze vers belegde broodjes. We bakken de broodjes ter plekke af in onze bakkerij en beleggen ze vervolgens met onze ambachtelijke producten. Heerlijke, verse en royaal belegd broodjes!

POKÉ BOWLS VAN DOOZO BIJ JUMBO KOOISTRA! Sinds kort hebben wij de exclusieve sushi én Poké Bowls van Doozo in ons assortiment. Doozo verrast met bekende én bijzondere smaken in sushi en Poké Bowls voor een heerlijke lunch of diner. De sushi-chefs van Doozo werken alleen met verse producten, dit zorgt ervoor dat de sushi en Poké Bowls van restaurantkwaliteit zijn! Je proeft de verfijnde combinaties, op smaak gebracht met huisgemaakte marinades en sauzen. Ben jij ook he-le-maal fan van sushi en de heerlijke sushisalades? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Jumbo Kooistra Leeuwarden | Hoeksterpad 1 facebook.com/jumbokooistraleeuwarden @jumbokooistraleeuwarden 058 - 234 31 60 | www.jumbokooistra.nl

NIEUW

!


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.