Skutsjekrant Zomer 2023

Page 1

SKUTSJEKRANT

27e jaargang | oplage: 30.000 skutsje.nl

2 Skûtsjekrant www.skutsje.nl Fier jo farrûte yn, altyd bywurke ynformaasje by de hân. Voer je vaarroute in, altijd actuele informatie bij de hand. www.fryslan.frl/watersport Download de gratis app Watersport Varen in Fryslân?

samen werken.

samen werken en samen vooruit

In de gemeente De Fryske Marren houden we er met elkaar de vaart in.

Ondernemers hebben in deze mooie gemeente alle ruimte en helpen elkaar waar dat maar kan. Moet de koers verlegd worden? Dan doen we dat samen. Want door krachten te bundelen, komen we verder. Meer weten? www.defryskemarren.nl

Skûtsjekrant www.skutsje.nl
w w w. d e f r y s k e m a r r e n . n l

ALLEBEI EIGENZINNIG ALLEBEI EEN EIGEN SMAAK

Met trots en passie maken we Sonnema Berenburg volgens dezelfde geheime receptuur als Fedde Sonnema in 1860. En dat al 160 jaar lang. Daarom hebben we nu de jubileumeditie: Sonnema 1860. Met een unieke smaak, stevig en kruidig met warme tonen van sinaasappel en basilicum. Perfect om puur van te genieten.

4 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate. SONNEMA.NL

Skûtsjekrant www.skutsje.nl

Beste skûtsje-leafhawwer,

Wat mooi dat je de Skûtsjekrant hebt gevonden. We zijn ervan overtuigd dat we je veel leesplezier kunnen bieden. Zo kijken we met de kampioenen van vorig jaar terug op hun succes en natuurlijk blikken we ook alvast een beetje vooruit. Een aantal IFKS-schippers eindigde nét niet bovenaan in het klassement, maar wist wel te promoveren. Wat verwachten ze van de klasse waarin ze dit jaar zullen starten?

We vinden het ook leuk om mensen te interviewen die je normaal gesproken niet vaak hoort of ziet, maar die wel een belangrijke rol spelen. Cameraman Thomas Overal en TV-Schipper Bouke van Hattem zijn daar een mooi voorbeeld van. Zij brengen voor Omrop Fryslân al meer dan 20 jaar vanaf het water de wedstrijden in beeld. Dat vergt

alertheid, snelheid, lenigheid en af en toe een paar capriolen, want: alles voor het shot van de dag.

Vorig jaar spraken we een aantal peilers, dit jaar waren we nieuwsgierig naar het verhaal van de adviseurs aan boord van de skûtsjes. En ook voor ‘Liefde in de vloot’ hebben we

natuurlijk weer ruimte vrijgehouden. Gaat het over de liefde dan kom je ook al snel bij familie uit. Auke en Anneke de Groot van het skûtsje van de Súdwesthoek vertellen hoe het er aan boord aan toegaat en of de familieband tijdens de wedstrijden ook telt.

Van het heden naar het verleden. We vroegen Frits Jansen van de Stichting Foar de Neiteam naar het verhaal van de Twee Gebroeders. Hij neemt ons 94 jaar mee terug in de tijd.

Uiteraard spraken we ook de voorzitters van de SKS en de IFKS waarbij we wat extra aandacht hebben voor Jaap Jelle Feenstra die dit jaar voor het eerst de wedstrijden beleeft als voorzitter van de IFKS.

Last but not least wil ik mijn dank uitbrengen aan de redactie van deze krant: Uultsje Talsma, Klasina van der Werf, Nynke van der Zee en Riemie van Dijk. En hartelijk dank aan Afke Boven voor haar adviserende rol en het meelezen.

Ik wens jullie veel leesplezier!

DOEDE VELLEMA

UITGAVE Devea www.devea.nl

ADVERTENTIES

Devea

Doede Vellema: 06 15 37 22 55 www.devea.nl

Heidstra Media, Pieter Jan Heidstra: 06 11 434 272 www.heidstramedia.nl

IDEEËN & ADVIES Afke Boven www.afkeboven.nl

REDACTIE

Uultsje Talsma

Riemie van Dijk

Nynke van der Zee | www.nynketxt.nl

Klasina van der Werf www.klasinavanderwerf.nl

VORMGEVING VDS Crossmedia

T. 085 - 773 41 71 info@vdscrossmedia.nl www.vdscrossmedia.nl

FOTOGRAFIE Tom Coehoorn www.thomasvaer.nl Martin de Jong

Fotopersburo Martin de Jong www.fotopersbureaumartindejong.nl

DRUK Mediahuis Noord Grafisch Bedrijf www.mediahuisnoord.nl

OPLAGE

30.000 exemplaren ©2023

5
COLOFON
En verder... De voorzitters van de SKS en IFKS 7 Zeiltekens SKS en IFKS 17-19 Liefde in de vloot 23 Adviseurs: verlengstuk van de schipper 25 Gerhard Pietersma en Sieberen van Terwisga nog één keer samen aan het helmhout 29 In de voetsporen van.. 31 “De frijwilligers binne ús goud” 33 “Dit boek is een ode aan alle schippersvrouwen” 33 Storm en ramp 35 09 13 21 Dit zijn de kampioenen van 2022 Nét geen kampioen, maar wel gepromoveerd Thomas en Bouke doen alles voor hét shot van de dag VOORWOORD Inhoud
6 Skûtsjekrant www.skutsje.nl NIET IEDEREEN ZIT IN HET ZELFDE SKÛTSJE NIET IEDEREEN ZIT IN HET ZELFDE SKÛTSJE Kraaiheide 15 9202 PC Drachten 0512 571 250 www.vanbraakaccountants.nl DAT VRAAGT OM SLIM LAVEREN. www.wmp.nl T +31(0)20-426 3970 Amstelveen – Zürich Vermogensbeheer Private Markets Vermogensregie Sinds 2004 een toonaangevende en onafhankelijke wealth manager ERVAREN VERNIEUWERS IN WEALTH MANAGEMENT uw partner voor zakelijk bankieren WWW.HANDELSBANKEN.NL

“Ik bin leaver skipper fan de feriening as fan in skûtsje”

Als zwaardman op de Ulbe Zwaga was Jaap Jelle Feenstra altijd op zoek naar de beste wind. In feite deed hij dat ook als lobbyist bij Havenbedrijf Rotterdam. Het grote verschil tussen beide is dat de directie altijd naar zijn raad luisterde, schipper Kees Hermsen niet. “Dat wie foar my in kursus nederigheid”, zegt de nieuwe IFKS-voorzitter met een brede glimlach over die voor hem onwennige momenten.

In dat licht van bescheidenheid past ook het kleine, knusse arbeiderswoninkje aan de haven in Langweer waar Jaap Jelle Feenstra (68) en zijn echtgenote Pette twee tot drie dagen per week verblijven. De rest wonen ze vanwege hun werk in Den Haag. Feenstra was onder andere 12 jaar lid van de Tweede Kamer voordat hij lobbyist werd voor het Rotterdamse havenbedrijf.

De afgelopen maanden - “pensioen, dat is niks foar my” - kreeg hij in de walstroomcampagne de vijf grote Nederlandse (concurrerende) zeehavens en de regering op één lijn. “Ik sykje by soks altyd om it belang fan de oar wêrtoch at dy foar my yn beweging komt en we der beide wat oan hawwe.”

Deze strategie leidde tot succes: op 22 mei zegde minister Harbers van IenW 180 miljoen euro subsidie toe om walstroom aan te leggen voor de grote zeeschepen in de zeehavens. Aangemeerde zeeschepen op walstroom leveren een CO2-reductie op

die gelijk is aan het gasverbruik van 75.000 woningen, elk jaar weer.

kultuer kennen te learen. In speurtocht nei wat der spilet. Ik bin net in bestjoerder op ôfstân, ik wol it sels hearre.”

De geboren Leeuwarder stond niet altijd te popelen als hij met heit en mem mee moest naar het skûtsjesilen. Die wedstrijden zonder wind... “Ik sei altyd: it is in olifantendans. No fyn ik de wedstriden sûnder wyn eins folle spannender.”

Iedereen berekent eerst wat het kost aan vrije tijd. En er zijn zo veel alternatieven. Feenstra vindt dat ook de vereniging een verantwoordelijkheid heeft om jongeren te interesseren en op te leiden. Het behoud van het skûtsjesilen staat op het spel. “As elkenien konsumptyf oan de kant sitten bliuwt, fart der aanst gjin skûtsje mear.”

Naast zijn andere functies en z’n wekelijkse biljartavondje in Langweer, werkt hij nu in opdracht van het Havennetwerk Fryslân (HNF) aan de ontwikkeling van de Friese vaarwegen en binnenhavens. En daar is het voorzitterschap van de IFKS bijgekomen. Een taak die hij beschouwt als “in boppe-al earfolle funksje”. Verwacht geen lijstje met verbeterpunten die hij wil doordrukken, ook al heeft hij een Calvinistische drang om samen dingen beter te maken. “Nee, it earste jier wol ik brûke om de minsken, de gebrûken, de

SKS-voorzitter René

Nagelhout:

Voorzitter René Nagelhout van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) kun je best een tevreden man noemen: er ligt een doordacht plan voor alle vergunningen, de vacante bestuursfuncties zijn ingevuld, de 50-ste editie van het Skûtsjejournaal is een plaatje geworden en de wedstrijd bij Terherne tegelijk met Hardzeildag in de Sneekweek is geregeld met een verlate start om vier uur. “We binne der eins wer hielendal klear foar.”

TOEKOMST

Tijd dus om achterover te leunen? Dat is ook weer niet aan de orde, verzekert de voorzitter. De lopende zaken zijn prima op orde, maar de wereld verandert en daar speelt de SKS op in. Zo is het bestuur bijvoorbeeld bezig met duurzaamheid. Bij de skûtsjes is op CO2-gebied geen eer te behalen, maar bijvoorbeeld de bijbootjes in het wedstrijdveld kunnen op stroom of schone diesel. Er wordt ook gewerkt aan een koersdocument waarin de piketpaaltjes worden geslagen voor

de komende decennia. Hoe staan de wedstrijden, de skûtsjes en de vereniging ervoor in 2045?

KRAPTE OP DE MARKT

Net als bij de IFKS is er ook bij de SKS ‘krapte’ op de bemanningenmarkt. Mede op verzoek van de schippers bekijkt het bestuur of vrijwilligers rondom de skûtsjes op enige wijze extra gefaciliteerd kunnen worden. Want van de vrijwilligers ben je als vereniging afhankelijk. Op het water, aan de kant, maar ook in het bestuur. Nagelhout is

Maar hij heeft ook andere herinneringen aan die middagen. Zoals die keer in Grou: “Under de wedstriid ynienen: ‘Hy leit om, hy leit om!’

Dat gong dan as in golf troch it publyk oan de kant. Radio wie der net. Hoe is it, binne se der al by? Libbet er noch? Net elkenien koe swimme yn dy tiid, no. Dy emoasjes, dy spanning. Dy sitte djip. Hiel djip.”

Die emotie hoopt hij de komende jaren als voorzitter ook los te maken bij jongeren. Want daar zit wel een zorg. Van de schippers heeft hij al meerder keren gehoord dat het vinden van bemanningsleden lastiger wordt.

Een ander punt dat zijn volle aandacht heeft is de veiligheid aan boord. Op dat gebied is al heel veel gedaan, maar de dramatische incidenten in de bruine vloot houden ook de skûtsjeschippers bezig.

Aan dertien jaar als zwaardman op de Ulbe Zwaga van Kees Hermsen, kwam door een ernstig ongeval abrupt een eind voor Jaap Jelle Feenstra. Het hield hem lange tijd op de wal. Ambities om het skûtsjesilen zelf weer op te pakken heeft hij niet. Een vereniging functioneert het best als iedereen zijn eigen expertise inzet, is zijn overtuiging. “De skipper oan it helmhout fan it skûtsje en jou my dat fan de feriening mar.”

dan ook erg blij dat Jan Douwe de Boer en Durk Nijdam de scheidend bestuursleden Jelle van der Meulen en Ulbe Zwaga wilden opvolgen.

WISSELING VAN DE WACHT

Ook op twee skûtsjes vond een wisseling van de wacht plaats: Lodewijk Jzn Meeter vervangt Klaas Westerdijk op d’Halve Maen en Sieberen van Terwisga staat in plaats van Gerhard Pietersma aan het helmhout

van het Earnewâldster skûtsje. Misschien bekroont één van beiden het debuut met het kampioenschap. Wie het ‘Zilveren Skûtsje’ mee naar huis neemt is natuurlijk nog even de vraag, maar de prijsuitreiking vindt in ieder geval plaats op het Starteiland in plaats van op het winnende skûtsje. “We bliuwe yn Snits, mar meitsje der dit jier al in wat grutter feestje fan, mei alle fjirtjin skûtsjes derby.”

7 Skûtsjekrant www.skutsje.nl JAAP JELLE FEENSTRA, DE NIEUWE VOORZITTER
VAN DE IFKS
“Ik bin net in bestjoerder op ôfstân, ik wol it sels hearre”
“We binne der wer hielendal klear foar.”

De juiste dekking zit in de details

Kennis, support en dekking op maat

MS Amlin Marine heeft het grootste team van gespecialiseerde marine acceptanten en schadebehandelaars in Europa. Wij bieden een compleet assortiment producten voor al uw maritieme verzekeringsbehoeften, onze Loss Prevention Services en 24/7 bereikbaarheid in geval van nood. MS Amlin is uw kompas in de wereld van maritieme verzekeringen – uw betrouwbare gids over woeste wateren. Vertrek nooit zonder ons!

8 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
© June 2022. This advertisement is for informational purposes only and is correct at the time of printing. MS Amlin Marine NV is licensed and regulated by the Dutch Authority for the Financial Services Markets Authority (FSMA), registration no 0670.726.393. A member of
msamlin.com/msam

SKS-KAMPIOEN ALBERT VISSER:

kin it skûtsje mei myn pinke stjoere”

LEMMER - Hij is nog maar net wakker, geeft hij toe als ik om tien uur ‘s ochtends voor de deur sta. Albert Visser (60) kan uitstekend uitslapen. En dat terwijl hij als beroepsschipper dagelijks voor dag en dauw opstaat. “It talint foar útsliepen ha ik fan ús heit. Dy wie ek beropsskipper. Dêr moasten wy op snein net foar healwei alven oanklopje foar kofje.” De kunst van het uitslapen blijkt de SKS-kampioen van 2022 geen windeieren te leggen. “Ofrûne jier wiene wy ek it bêste útsliept, moatst mar rekkenje!”

Met een brede glimlach houdt Albert de voordeur open. Bij binnenkomst valt gelijk het miniatuurschip in de hal op. Veilig ingepakt in een glazen vitrine pronkt de zeecoaster Warber. Tot in detail is het 94 meter lange en 13 meter brede schip nagemaakt. “Dat is ús farrende famyljebedriuw”, glundert Albert trots. “Dêr farre myn trije soannen tsjintwurdich op.” Zelf besloot hij onlangs om het iets rustiger aan te doen. “Ik ferhier mysels as ZZP’er. Dan ha’k al dy administrative rompslomp net mear. Al dat gedoch mei digitale formulieren; it is hjoed-de-dei in ôfgriis. Dan is by my de wille der fuort ôf.”

DE LEMSTER FEESTVIERDAAGSE

Nog een deur verder, in de woonkamer, staat de tweede trofee te pronken: de zilveren schaal voor de winnaar van het SKSkampioenschap. “It bliuwt bysûnder om ‘m yn ‘e hûs te hawwen”, geeft Albert toe. Net als voor voetbalclubs die landskampioen worden, geldt ook voor skûtsjeschippers

dat zo’n kampioensschaal heel wat bloed, zweet en tranen kost. Voor het eerst sinds 34 jaar pakte het skûtsje van Lemmer in 2022 weer eens de SKS-titel. En dat tijdens een thuiswedstrijd in de Lemster Baai. “Machtich moai”, beaamt Albert als hij terugdenkt aan die wedstrijd. “Mei noch ien syldei te gean, wienen wy net mear yn te heljen. Hiel De Lemmer stie op ‘e kop. Fjouwer dagen lang koenen wy yn elke kroech fergees bier krije.”

in Leeuwarden, waar hij tien jaar lang ‘woont’. Samen met z’n vrouw Mieke huurt hij een appartementje in Delfzijl; een logistiek handige plek vanwege hun leven op het water. Maar hij voelt zich noch Groninger, noch Liwwadder, noch Sneker. “As ik al wat bin, dan bin ik Lemster.”

DE EERSTE SKÛTSJEBONDSCOACH

Het skûtsje van Lemmer is per toeval ook het skûtsje waar hij als ketelbinkie z’n eerste SKS-wedstrijden op meezeilt. Onder de bezielende leiding van schipper Sytse Hobma leert hij eind jaren zeventig de kneepjes van het vak op het Lemster skûtsje. Daarna belandt hij begin jaren tachtig aan boord van d’Halve Maen bij zijn omke Teake. In die tijd begint schipper Jelle Reijenga met fanatieke trainingen voor de bemanning van zijn Lemster skûtsje. “Jelle wie dêrmei ien fan de earsten dy’t it sa serieus oanpakte”, herinnert Albert zich nog goed. Een soort van skûtsjebondscoach, dus. “Kloppet. En dat betelle him yn 1986 en 1988 út mei twa SKStitels foar De Lemmer.”

Stefan en Douwe. Naast dat het drietal net als hun vader voor een varend bestaan op MV Warber heeft gekozen, zitten ze ook aan boord als bemanning van het Lemster skûtsje. “Al jierren”, verduidelijkt Albert. Of het gezellig is, zo’n complete familie aan boord? “Hinget fan it resultaat ôf”, knipoogt Albert.

Hij krijgt weer hoofdpijn als hij denkt aan die Lemster feestvierdaagse en de nodige biertjes die daarmee gepaard gingen. Overal waar de schipper en z’n bemanning kwamen, werden ze getrakteerd op applaus en de benodigde drankjes. “It jout wol oan hoe grutsk as de Lemsters op ús binne”, knikt Albert. Zelf woont hij sinds 1997 in Lemmer, het watersportdorp voelt als thuis. Een echt thuis, dat hij eigenlijk nooit eerder kende. Albert wordt geboren in het ziekenhuis in Sneek, maar vaart gelijk al mee met z’n ouders aan boord van het schip Padua. Op z’n zevende gaat hij naar het schippersinternaat

Het blijken ook de laatste Lemster SKStitels voor lange tijd te zijn, want maar liefst 34 jaar staan de Lemsters droog in de vele skûtsjesimmers die volgen. “Logysk, de prizen gongen allegear nei myn broer”, grijnst Albert. Broer Douwe Visser wordt met de Sneker Pan kampioen in 1995, 1996, 2002, 2003, 2007, 2011, 2012, 2013 en 2016. Een staat van dienst waar Albert alleen maar ontzag voor kan hebben. “Douwe hat yn al dy jierren alles oan de kant setten foar it silen. Mar dan bedoel ik ek echt álles. Dêr kin ik allinnich mar djip respekt foar hawwe.”

VAN BROER TOT BROER

Des te mooier was het moment dat Albert in 2022 bij de kampioenshuldiging op het bomvolle plein in Lemmer werd toegesproken door zijn grote broer Douwe. Die gaf toe dat hij had staan janken op het achterdek toen hij hoorde dat zijn broer Albert kampioen was geworden. “Ik krij der noch pikefel fan”, knikt Albert zichtbaar ontroerd. “Fan Douwe ha ik alles leard. Hy is in foarbyld foar my west.” Inmiddels is Albert zelf een voorbeeld voor velen. Zeker voor zijn drie zonen Jasper,

De grote vraag is uiteraard of Albert het huzarenstukje van zijn broer Douwe kan evenaren. Die nam na de SKS-titel in 1995 gelijk het jaar daarop opnieuw de kampioensschaal in ontvangst. “Wa wit”, antwoordt Albert nuchter. “Ik sis noait noait. Wy ha in pear lytse wikselingen yn de bemanning, mar it grutste part fan de ploech is gelyk oan ferline jier. En it skûtsje is ek noch gelyk. Dus wa sil it sizze.” Wie wil gokken op de kampioen van 2023 moet zich overigens niet in de luren laten leggen door de prestaties tijdens het voorseizoen, verklapt Albert alvast. “Dan sile wy noch mei it âlde guod. Pas trije wiken foar de earste wedstriid fan de SKS komt it nije spul der op te stean. Ik wit noch presys hoe’t alles ferline jier stie. Dus as it goed is, kin ik it skûtsje aanst wer mei myn pinke stjoere.”

DE GROOTSTE RIJKDOM

Dat moet ook, want een pijnlijke knie zorgt ervoor dat Albert op aanraden van de fysiotherapeut beter niet meer geknield naast het helmhout kan gaan zitten. “Ik wurd ek in dei âlder, ja”, geeft hij lachend toe. Wie het helmhout ooit over zal nemen? Hij haalt z’n schouders op. “Wa wit wol ien fan harren”, zegt hij, kijkend naar de foto boven de bank in de woonkamer. Daarop staan de drie grijnzende zonen die hun zusje Marita schijnbaar moeiteloos horizontaal optillen. “Dit is myn grutste rykdom. Dêr kin gjin sulveren kampioensskaal tsjinop.”

9 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
“Ik
“As ik al wat bin, dan bin ik Lemster”
“Ik wit noch presys hoe’t alles ferline jier stie”

VAN DE IFKS 2022

“Toen we als eerste finishten, kon ik m’n tranen niet langer de baas”

De een zeilde met zijn ‘racemachine’ zo richting de top van het klassement, de ander zag het kampioenschap bijna in rook opgaan. Eén ding is zeker: als de Lemsterbaai bepalend is voor het eindklassement, weet je dat er tot de laatste snik gestreden gaat worden. Wind of geen wind. En zo leverde de IFKS in 2022 weer vier bijzondere kampioenen af.

KAMPIOEN A-KLASSE

PIETER-JILLES TJOELKER, SKÛTSJE STERKE JERKE

“Lit de simmer mar komme!”

“Dat er tussen twee zeildagen een wereld van verschil kan zitten, weet ik inmiddels uit eigen ervaring. Op de één-na-laatste zeildag in de Lemster Baai werden we teleurstellend tiende. ‘Wy ha ús kâns op it kampioenskip ferskiten’, dacht ik nog. Maar in de IFKS zijn wonderen mogelijk, wist ik van voorgaande jaren. Het was al een wonder dat we op die allerlaatste wedstrijddag om tien voor vier van start mochten. De hele dag was het bladstil. Vanaf het moment dat het startschot klonk, voelde ik dat het mogelijk was: driemaal op rij kampioen worden met de Sterke Jerke. Toen we als eerste finishten, kon ik m’n tranen niet langer de baas. Dat moment is niet te beschrijven. Dit jaar? We doen uiteraard weer mee voor de titel. De ploeg is vrijwel gelijk, met één wissel. Vanaf dit jaar is mijn vriendin Susan onze peilster. Bijzonder, maar vooral ontzettend leuk. Ik kijk er nu al naar uit. Lit de simmer mar komme!”

KAMPIOEN B-KLASSE

“Als je begin vorig jaar tegen me had gezegd ‘jullie worden kampioen’, had ik je voor gek verklaard. We startten in het voorjaar van 2022 met een nieuw grootzeil, waar we in de voorbereidingen nog volop mee aan het stoeien waren. We zijn een relatief licht skûtsje dat goed gedijt bij een beetje wind. Vorig jaar troffen we iedere wedstrijd windkracht 3, voor ons de ideale omstandigheden. Als het ons dit jaar weer zo voor de wind gaat, ben ik ervan overtuigd dat we in de A-klasse in het linker rijtje kunnen meezeilen. Maar treffen we een aantal wedstrijddagen met harde wind, dan is handhaving het doel. Er is dit jaar niets veranderd op ons skûtsje. Ik heb de afgelopen jaren een vaste groep mensen om me heen weten te verzamelen. Een hecht team van 16 man, met ieder z’n eigen talenten. Dat maakt skûtsjesilen zo uniek: het is de grootste én gaafste teamsport ter wereld!”

10 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
KAMPIOENEN
DAAN VAN DER MEER, SKÛTSJE WESTENWIND
“Zeilen is de grootste en gaafste teamsport ter wereld”

“Ik krijg nog kippenvel als ik terugdenk aan de wedstrijd vorig jaar in de Lemster Baai. Het hele kampioenschap waren we als een speer weg bij de start. Ook die dag lagen we voorop toen de leiding de wedstrijd afbrak vanwege de draaiende wind. Bij de herstart waren we te vroeg en moesten we opnieuw starten. ‘Nu gooien we de kampioenstitel weg’, spookte er door mijn hoofd. Maar ons skûtsje liep fantastisch. We waren zelfs als eerst bij de bovenste ton. Toen wist ik: dit kan niet meer fout gaan. Dit jaar verwacht ik opnieuw een skûtsje dat loopt als een tierelier. We hebben de giek van Sikke Tichelaar overgenomen en we hebben een nieuw grootzeil. Het zeil waarmee we vorig jaar zeilden, was 12 jaar oud. Als het hard begon te waaien, kneep ik mijn handen dicht. Ook het zeilteken is anders, omdat we dit jaar voor het dorp Goutum uitkomen. Tot slot is de bemanning een beetje veranderd. Mijn doel? Een top 5 klassering, maar dan wel op het hoogste treetje!”

KAMPIOEN C-KLASSE

AGE BANDSTRA, SKÛTSJE FRYA FRESENA

“Zonder

geluk word je geen kampioen”

“De Frya Fresena is een racemachine, dat hebben we vorig jaar gemerkt. We konden iedere wedstrijd in de top mee zeilen en een paar keer zelfs helemaal vooraan eindigen. Dit jaar in de B-klasse wordt het heel andere koek, mei al dy rappe mannen. Toch ga ik ook nu weer voor het hoogst haalbare. Dat zit nou eenmaal in me. Als ik meedoe, wil ik winnen. Of het nou een spelletje Mens-erger-je-niet is of het IFKSkampioenschap. We zeilen dit jaar met bijna exact dezelfde bemanning en precies hetzelfde skûtsje. Ik wil het schip eerst helemaal leren kennen voordat we gaan investeren in tuigage. Pas als we het schip echt goed in de vingers hebben en geen fouten meer maken, kunnen we kijken naar materiaalverbetering. Wanneer ik tevreden ben? Het zou prachtig zijn om opnieuw te promoveren. Nog mooier wanneer we kampioen worden. Maar daar zullen we ‘mei it mes yn ‘e bek’ voor moeten zeilen!”

11 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
KAMPIOEN LYTSE A ANDRIES BROUWER, GOUTUMER SKÛTSJE:
“Ons skûtsje loopt als een tierelier”

In vier stappen een perfect pak

stap 1: We nemen uw maten precies op en u probeert eventueel een aantal van onze ‘paspakken’ of ‘pasjasjes’ om te kijken welke modellen u aanspreken.

stap 2: U kiest stoffen, voering en knopen. Voor ons maatwerk werken we met toonaangevende stoffen. Deze stoffen zijn soepel, kreukherstellend en hebben een stijlvolle uitstraling.

stap 3: Om het pak of kolbert helemaal ‘af’ te maken, kunt u op de binnenkant uw naam, de naam van uw bedrijf of bijvoorbeeld uw trouwdatum laten borduren.

stap 4: Na drie tot vier weken is het maatwerk klaar. Heeft u eenmaal bij ons een maatpak of maatkolbert laten maken, dan slaan wij alle gegevens op in onze computer, zodat we een volgende keer precies de maten en modellen weten. www.janeringa.nl

12 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
‘Onze smaak is allereenvoudigst, we zijn altijd tevreden met het beste.'
(VRIJ VERTAALD NAAR OSCAR WILDE)
maatpak vanaf € 599,-
pakkenafdeling Sneek
SNEEK OOSTERDIJK 20 8601 BT SNEEK T (0515) 41 32 16 LEEUWARDEN GROENTEMARKT 11 8911 JB LEEUWARDEN T (058) 212 18 57 � fb.me/janeringakleding � instagram.com/janeringa
pakkenafdeling Leeuwarden pakkenafdeling Leeuwarden

“Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om op dit skûtsje te varen”

Ze zeilden hun skûtsje net niet naar de hoogste tree van het erepodium, toch was de feestvreugde groot en het bier meer dan verdiend. Negen schippers en bemanningen wisten namelijk wel te promoveren. Wij spraken vier van hen over de euforie en weer met beide benen op de grond komen.

VAN C NAAR B: JELLE LOS MET SKÛTSJE DE SKEAKEL

De 41-jarige Jelle Los uit Raerd komt dit jaar met skûtsje de Skeakel (voorheen De Yde) in de B-klasse uit van de IFKS. Vorig jaar werd hij met zijn bemanning tweede in de C-klasse met de Grutte Pier, het schip waar hij roerige tijden mee beleefde. Dit jaar begint de schipper met een schone lei en kan hij weer vrijuit zeilen.

Een dubbel gevoel had Jelle Los vorig jaar toen hij met de Grutte Pier promoveerde naar de B-klasse. “Aan de ene kant was het een ontzettend mooi jaar, maar aan de andere kant was het voor mij beladen omdat ik telkens van alle kanten gefotografeerd en gefilmd werd”, vertelt Jelle die in 2010 samen met zijn broer Delmer kampioen werd met de Grutte Pier in de A-klasse.

KETTINGBEDING

Aanleiding voor alle aandacht was een zakelijk conflict uit het verleden. Daardoor mocht Los van oud-eigenaar Sikke Heerschop niet op de Grutte Pier varen, dit had hij vast laten leggen in een kettingbeding. Zodra Los en zijn familie zich aan boord van het skûtsje vertoonden, kreeg de eigenaar (toen nog Catrinus Sandstra) per keer een boete van duizend euro.

Inmiddels is de Grutte Pier verkocht en zit Henk Regts - nu nog actief op de Trije Doarpen - volgend jaar aan het helmhout. Voor Jelle reden om op zoek te gaan naar een nieuw schip. Hij stuitte op het voormalige skûtsje De Yde. Volgens de reglementen promoveert een schipper en niet het skûtsje, dus kan Los dit jaar gewoon in de B-klasse van start gaan.

ZWARE DOBBER

“Het is een sterke klasse met veel schepen waar wij rekening mee moeten houden. We hebben een ontzettend leuke ploeg en het schip is qua uiterlijk dik voor elkaar, maar het zeil is op. Daar zullen we nog een zware dobber aan hebben”, zegt Jelle die door de jaren heen tientallen skûtsjes verbouwd heeft.

De 42-jarige Olphert van der Pol is sinds 2020 schipper van het Dokkumer skûtsje Ebenhaëzer, net in de coronatijd. Dat het team vorig jaar meteen promoveerde naar de B-klasse was voor hem dan ook fantastisch. “Hoe het dit jaar zal gaan is spannend.’’

Hoe het zal gaan hangt volgens hem van het weer af. “Als er een beetje wind is kunnen we wel in de middenmoot eindigen. Het is een nieuw schip voor ons, dus het is weer even zoeken, maar dat zie ik wel als een uitdaging. Het is in elk geval een schip met potentie”, aldus de schipper die allang blij is dat hij nu vrijuit kan zeilen.

De Ebenhaëzer heeft het afgelopen seizoen meerdere wisselingen in het team gehad en de concurrentie is groot. “Er zijn wel tien schepen die meedoen om het kampioenschap in de IFKS. Het skûtsje Grytsje Obes van Arjen de Jong springt er tot nu toe uit, maar ook dat zegt niks. Het kan nog alle kanten op. Ik hoop dat we meedraaien in de top, maar ik hoop vooral op een sportief seizoen”, aldus Olphert van der Pol. Het seizoen begon voor het Dokkumer skûtsje met een knieblessure van de fokkenist, waardoor een vervanger moest worden gezocht. Ook een aantal andere bemanningsleden viel uit. Een oproep in de media leverde vier nieuwe teamgenoten op. “Ze komen allemaal uit Dokkum en één uit Westergeast.”

TERUG NAAR DE BASIS

Over de voorbereidingen is Olphert nog niet helemaal tevreden. Tijdens Lemmer Ahoy begon de Ebenhaëzer goed, maar bij de Slach om Heech ‘koe it better’. “Ik heb even pas op de plaats gemaakt en ben bij mezelf te rade gegaan. Wat ging er niet goed? Ik was te gretig en maakte inschattingsfouten. Aangezien we nieuwe bemanningsleden aan boord hebben, heb ik besloten helemaal terug te gaan naar de basis. Ik moet weer met beide benen op de grond staan, gewoon lekker zeilen, zonder ongelukken. Soms moet ik mezelf even een schop onder de kont geven. En anders doet Tineke dat wel”, lacht de schipper.

TROUWEN OP HET SKÛTSJE

Tineke is bemanningslid en zijn verloofde. Olphert vroeg haar vorig jaar ten huwelijk tijdens de Slach om Heech. Op 21 september gaan ze trouwen, op het skûtsje. Niet alleen zijn vrouw maakt deel uit van het team, ook zijn vader Lieuwe. “Hij is mijn adviseur en daar ben ik heel blij om. Het is zo waardevol dat we dit samen kunnen doen. Mijn vader is heel erg betrokken bij de Ebenhaëzer. Hij helpt ook mee met het educatieproject van het skûtsje in Dokkum. Hoewel ik zelf in Sneek woon krijg ik dankzij het skûtsje ook steeds meer een band met Dokkum. Vorig jaar hebben we met het college van de gemeente Noardeast-Fryslân gezeild en tijdens de Admiraliteitsdagen hebben we de stad nog beter leren kennen. Ik wist niet dat het daar zo mooi was. Ik ben dan ook blij dat ik de kans heb gekregen om op dit skûtsje te varen.”

13 Skûtsjekrant www.skutsje.nl GEEN IFKS-KAMPIOEN,
WEL PROMOVEREN
“Het was een ontzettend mooi maar beladen jaar”
“We hebben een ontzettend leuke ploeg en het schip is qua uiterlijk dik voor elkaar”
VAN C NAAR B: OLPHERT VAN DER POL MET SKÛTSJE EBENHAËZER
“Ik moet weer met beide benen op de grond staan, gewoon lekker zeilen”
“Ik hoop dat we meedraaien in de top, maar ik hoop vooral op een sportief seizoen”

VAN B NAAR A: GERRIT HUISMAN MET SKÛTSJE UT ‘E STRIID

wil graag in de middenmoot van de A-klasse meedraaien’

Gerrit Huisman (24) uit Franeker is één van de jongste schippers van de IFKS. Skûtsjesilen zit in de genen en dat is ook niet zo vreemd. Hij is namelijk de kleinzoon van Gerrit Roosjen. “Mijn opa heeft de IFKS opgericht, omdat hij niet mocht deelnemen aan de SKS.”

VAN B NAAR A: BAS KROM MET SKÛTSJE VERWISSELING

De 39-jarige Bas Krom uit Indijk is nu tien jaar schipper op de Verwisseling, hij won met dat skûtsje zelfs zes keer de immens zware Strontrace, maar de hoogste klasse van de IFKS was lang een stip op de horizon. Tot nu, want dit jaar maakt de bemanning van de Verwisseling z’n opwachting in de grote A. Voor het eerst, dus worden er voor de zekerheid nog geen grote voorspellingen gedaan.

“Ik durf geen verwachtingen te scheppen. Handhaven is ons doel, we zullen blij zijn als we in deze klasse blijven. We hebben een nationaal team, de bemanningsleden komen uit alle hoeken van het land. Dat maakt de manier van trainen voor ons lastig. Daarom varen we in het voorseizoen alle wedstrijden’’, vertelt schipper Bas Krom. Hij merkt dat het team nog wel wat mist qua snelheid, hoogte en tactiek, eigenlijk op alle vlakken. “In deze klasse word je daarvoor meteen afgestraft. Het voelt alsof we vechten tegen degradatie. Maar we gaan gewoon lekker zeilen en dan zien we het wel. Ik laat het over me heen komen.’’

LIEFDE

Voordat Bas schipper werd van de Verwisseling had hij nog nooit een wedstrijd meegevaren in de IFKS. De Amsterdammer groeide op een platbodem op en begon zijn schipperscarrière op het skûtsje van de Amsterdamse studentenvereniging. Door de liefde kwam hij dertien jaar geleden in Indijk terecht. Bas: “Ik werd verliefd op Karin in de feesttent in Lemmer. Sinds ik schipper van de Verwisseling ben zeilen we altijd samen. Sterker nog, zonder haar zeil ik minder goed. Inmiddels heeft het stel een eigen watersportbedrijf. Ze wonen bij de jachthaven en hebben twee dochters van tien en zeven jaar die ook al met het zeilvirus zijn besmet.

BEKRONING

Tien jaar geleden promoveerde Bas meteen in het eerste jaar met zijn bemanning naar de B-klasse en daar schommelden ze altijd een beetje tussen de vierde en achtste plek. In de coronatijd startte het team een bijzondere crowdfundingsactie. Door de Elfstedentocht met het skûtsje te varen haalden ze geld binnen voor een nieuw grootzeil. “Daardoor was de druk en verwachting vorig jaar hoog. Tot het laatste moment hebben we in spanning gezeten en met de hakken over de sloot zijn we gepromoveerd. Toch voelde dit als een bekroning op onze actie.’’

Schipper van de SKS zal Gerrit Huisman dan ook nooit worden, omdat hij van oudsher niet uit een echte schippersfamilie komt. Dat was ook de reden dat zijn opa het tweede zeilevenement voor skûtsjes organiseerde.

“Hij zou het prachtig hebben gevonden als hij wist dat ik nu schipper was van het skûtsje

Ut ‘e Striid van Franeker, maar helaas heb ik hem nooit gekend”, vertelt Gerrit. Ook zijn vader, van wie hij het stokje op zijn zestiende al overnam, is hartstikke trots en helpt zijn zoon waar hij kan.

Inmiddels heeft Gerrit al heel wat ervaring opgedaan. Hij heeft in alle klassen gezeild, werd kampioen in de C-klasse, maar maakte ook degradatie mee. “Misschien is dat ook wel de reden dat een aantal bemanningsleden ermee zijn gestopt toen we promoveerden. Ik heb altijd een vaste bemanning gehad dus dit zat er een keer aan te komen. We hebben alles al meegemaakt en sommigen kiezen er dan toch voor om op vakantie naar Spanje te gaan. Je moet ook heel wat over hebben voor het skûtsjesilen. Zelf weet ik niet beter.”

MEER ERVARING

Met een vrij nieuw team gaat hij er dan ook met frisse moed weer tegenaan. “We hadden altijd een heel gezellig team, maar ik merk dat deze bemanningsleden juist weer wat fanatieker zijn. Dat komt goed uit, want ik wil graag in de middenmoot van de A-klasse meedraaien. De laatste keer dat we in deze klasse deelnamen zeilden we steeds

achteraan en degradeerden we meteen weer naar de B-klasse. Dat kan dit jaar alleen maar beter worden en ik heb inmiddels ook weer meer ervaring”, zegt Gerrit. Vorig jaar eindigde hij als tweede in de B-klasse. Naar eigen zeggen hebben ze toen de kampioenszege uit handen gegeven. “Ik heb een paar domme fouten gemaakt, dat had niet gehoeven.”

STERKE KLASSE

De schipper van het Franeker skûtsje gaat met een positief gevoel naar de IFKS. “We hebben een mooie sponsorclub achter ons staan waardoor we de laatste jaren in ons skûtsje konden investeren. We hebben alles nu tiptop voor elkaar. Dat moet ook wel, anders red je het niet in de A-klasse, want het is een hele sterke klasse. Ik kan me geen fouten meer permitteren, dan word je meteen afgestraft. Maar het belangrijkste is dat we plezier houden in de wedstrijden. Zolang dat het geval is, kan ik me niet voorstellen dat ik ooit ga stoppen.’’

15 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
‘Ik
“Ik kan me geen fouten meer permitteren, dan word je meteen afgestraft”
“We zullen blij zijn als we in deze klasse blijven”
“Tot het laatste moment hebben we in spanning gezeten en met de hakken over de sloot zijn we gepromoveerd”
OOK ZIJ PROMOVEERDEN! VAN C NAAR B Skûtsje Drie Gebroeders met schipper Aeger van der Hoeff werd vijfde in het klassement van de C-klasse. VAN C NAAR B Schipper Jimte Koopmans en zijn bemanning van skûtsje Deviatie zeilden naar een vierde plek in het klassement van de C-klasse. VAN B NAAR A Skûtsje Striidber met aan het helmhout Steven Zijsling werd vorig jaar vierde in het klassement van de B-klasse.

Nei it Skûtsjesilen ta?

100% BOB 0% op!

Dêr kinst mei komme

16 Skûtsjekrant www.skutsje.nl

ZEILTEKENS INFO

Skûtsje: Lemster Skûtsje

Thuishaven: Lemmer

Schipper: Albert Jzn. Visser

Klassering 2022: 1e

Skûtsje: Doarp Grou

Thuishaven: Grou

Schipper: Douwe Azn. Visser

Klassering 2022: 2e

Skûtsje: De Jonge Jan

Thuishaven: Langweer

Schipper: Harmen Brouwer

Klassering 2022 3e

Skûtsje: Gerben van Manen

Thuishaven: Heerenveen

Schipper: Sytze Brouwer

Klassering 2022: 4e

Skûtsje: Rienk Ulbesz

Thuishaven: Leeuwarden

Schipper: Willem Uzn. Zwaga

Klassering 2022: 5e

Skûtsje: Twee Gebroeders

Thuishaven: Earnewâld

Schipper: Sieberen van Terwisga

Klassering 2022: 6e (met Gerhard Pietersma)

Zeiltekens SKS

ZEILTEKENS INFO

Skûtsje: It Doarp Huzum

Thuishaven: Huizum

Schipper: Johannes Hzn. Meeter

Klassering 2022: 7e

Skûtsje: De Sneker Pan

Thuishaven: Sneek

Schipper: Jappie Dzn. Visser

Klassering 2022: 8e

Skûtsje: Oeral Thús

Thuishaven: Joure

Schipper: Rinus de Jong

Klassering 2022: 9e

Skûtsje: Twee Gebroeders

Thuishaven: Drachten

Schipper: Jeroen Pietersma

Klassering 2022: 10e

Skûtsje: d’Halve Maen

Thuishaven: Drachten

Schipper: Lodewijk Jzn Meeter

Klassering 2022: 11e (met Klaas Westerdijk)

Skûtsje: Eildert Sietez

Thuishaven: Akkrum

Schipper: Pieter Ezn. Meeter

Klassering 2022: 12e

ZEILTEKENS INFO

Skûtsje: Súdwesthoek

Thuishaven: Stavoren

Schipper: Auke de Groot

Klassering 2022: 13e

Skûtsje: Klaas van der Meulen

Thuishaven: Woudsend

Schipper: Klaas van der Meulen

Klassering 2022: 14e.

Wedstrijddata SKS 2023

Zaterdag 5 augustus Grou

Maandag 7 augustus De Veenhoop

Dinsdag 8 augustus Earnewâld

Woensdag 9 augustus Terherne

Donderdag 10 augustus Langweer

Vrijdag 11 augustus Elahuizen

Zaterdag 12 augustus Stavoren

Maandag 14 augustus Woudsend

Dinsdag 15 augustus Inhaalwedstrijd (eventueel)

Woensdag 16 augustus Lemmer

Donderdag 17 augustus Lemmer

Vrijdag 18 augustus Sneek

Zeiltekens IFKS A-klasse

ZEILTEKENS INFO

Skûtsje: Sterke Jerke

Thuishaven: Earnewâld

Schipper: Pieter-Jilles Tjoelker

Klassering 2022: 1e

Skûtsje: Ingelskman

Thuishaven: Rotterdam

Schipper: Sikke Heerschop

Klassering 2022: 2e

Skûtsje: Redbad

Thuishaven: Workum

Schipper: Wietse Bandstra

Klassering 2022: 3e

Skûtsje: It Doarp Eastermar

Thuishaven: Eastermar

Schipper: Geale Tadema

Klassering 2022: 4e

Skûtsje: Lytse Lies

Thuishaven: Gaastmeer

Schipper: Tony Brundel

Klassering 2022: 5e

Skûtsje: Eelkje II

Thuishaven: Heeg

Schipper: Jeroen de Vos

Klassering 2022: 7e

Skûtsje: ’t Swarte Wief

Thuishaven: de Tynje

Schipper: Jaap Hofstee

Klassering 2022: 8e

ZEILTEKENS INFO

Skûtsje: Eeltje Baas

Thuishaven: Makkum

Schipper: Klaas Kuperus

Klassering 2022: 9e

Skûtsje: Grutte Geert

Thuishaven: Rotterdam

Schipper: Wytse Heerschop

Klassering 2022: 10e, toen als skûtsje Us Heit

Skûtsje: Jonge Jasper

Thuishaven: Franeker

Schipper: Froukje Osinga

Klassering 2022: 11e

Skûtsje: Waaksdom

Thuishaven: Joure

Schipper: Ulbe Zwaga

Klassering 2022: 12e

Skûtsje: Ora et Labora

Thuishaven: Heeg

Schipper: Sietse Broersma Klassering 2022: 13e

Skûtsje: Westenwind

Thuishaven: Heeg

Schipper: Daan van der Meer Gepromoveerd uit de B-klasse

Skûtsje: Ut ‘e Striid

Thuishaven: Franeker

Schipper: Gerrit Huisman Gepromoveerd uit de B-klasse

ZEILTEKENS INFO

Skûtsje: Verwisseling

Thuishaven: Yndyk

Schipper: Bas Krom

Gepromoveerd uit de B-klasse

Skûtsje: Striidber

Thuishaven: IJlst

Schipper: Steven Zijsling

Gepromoveerd uit de B-klasse

Wedstrijddata IFKS 2023

Zaterdag 19 augustus Hindeloopen

Zondag 20 augustus Stavoren

Maandag 21 augustus Heeg

Dinsdag 22 augustus Sloten

Woensdag 23 augustus Rustdag of inhaalwedstrijd(en) bij Echtenerbrug

Donderdag 24 augustus Echtenerbrug

Vrijdag 25 augustus Lemmer

Zaterdag 26 augustus Lemmer (finale)

17 Skûtsjekrant www.skutsje.nl

Rondvaardij Princenhof

voor elke gelegenheid hét juiste schip

Skûtsjesilen is hét watersportevenement van Fryslân. Ga mee met onze luxe partyschepen naar onderstaande wedstrijden.

Vertrek vanuit Earnewâld Vertrek vanuit Woudsend (Eewal)

Zaterdag 05 aug. Grou (start)

Maandag 07 aug. De Veenhoop

Dinsdag 08 aug. Earnewâld

Woensdag 09 aug. Terherne

Donderdag 10 aug. Langweer

Vrijdag 18 aug. Sneek (finale)

Vrijdag 11 aug. Elahuizen

Maandag 14 aug. Woudsend

• Vraag naar ons programma!

• Wijzigingen voorbehouden.

• Wie reserveert, vaart wel!

• Keuken aan boord!

Luxe partyschepen van 10 tot 250 personen Verzorging van oa. koffietafels, buffetten, diners, barbecues Aangepast voor mindervaliden

www.rondvaardij-princenhof.nl

De Stripe 2, 9264 TW Earnewâld, 0511 - 53 93 34 b.g.g. 06 - 16 93 90 04

Hendrik Bulthuisweg 2, 8606 KB Sneek

“Méér dan alles wat u dagelijks nodig heeft”

Poiesz heeft alles wat u dagelijks nodig heeft. We staan dagelijks voor u klaar met de beste service, vriendelijke prijzen en een ruim assortiment. Kijk op www.poiesz-supermarkten.nl voor de Poiesz supermarkt bij u in de buurt.

• Vriendelijke prijzen

• De beste service

• Ambachtelijke versafdelingen

• Vakkundige en vriendelijke medewerkers

• Sparen met Poiesz zegels voor gratis cadeaus

• Originele (win)acties

Puur voordeel. Puur

18 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
• Bestel online uw boodschappen: bezorgen of ophalen vanaf € 40,www.scheepsmakelaardijgoliath.nl
Voor al uw bedrijfsfeesten, presentaties, vergaderingen, familiedagen, reünies of bruiloften.

Zeiltekens IFKS B-klasse Zeiltekens IFKS - A klein

ZEILTEKENS INFO

Skûtsje: Lonneke

Thuishaven: Stavoren

Schipper: Jilles Bandstra

Klassering 2022: 5e

Skûtsje: Wâldwiif

Thuishaven: Kootstertille

Schipper: Tim Roosgeurius

Klassering 2022: 6e

Skûtsje: Hoop op Zegen

Thuishaven: Oudeschoot

Schipper: Mark de Koe

Klassering 2022: 7e

Skûtsje: De Brijbek

Thuishaven: Workum

Schipper: Jeroen Sijtsma

Klassering 2022: 8e

Skûtsje: Dageraad

Thuishaven: Gaastmeer

Schipper: Rein Wiebe Leenstra

Klassering 2022: 9e

Skûtsje: Jonge Rein

Thuishaven: Wytgaard

Schipper: Erik Jonker

Klassering 2022: 10e

Skûtsje: De Trije Doarpen

Thuishaven: Echtenerbrug

Schipper: Henk Regts

Klassering 2022: 11e

Skûtsje: Twee Gebroeders

Thuishaven: Top en Twel

Schipper: Jan Overwijk

Klassering 2022: 12e

Skûtsje: Frya Fresena

Thuishaven: Reade Klif

Schipper: Age Bandstra

Gepromoveerd uit de C-klasse

Skûtsje: de Skeakel

Thuishaven: Bolsward

Schipper: Jelle Los

Gepromoveerd uit de C-klasse met skûtsje Grutte Pier

Skûtsje: Ebenhaëzer

Thuishaven: Dokkum

Schipper: Olphert van der Pol

Gepromoveerd uit de C-klasse

Skûtsje: Deviatie

Thuishaven: Oudega (SWF)

Schipper: Jimte Koopmans

Gepromoveerd uit de C-klasse

Skûtsje: Drie Gebroeders

Thuishaven: Gorredijk

Schipper: Aeger van der Hoeff

Gepromoveerd uit de C-klasse

Skûtsje: Grytsje Obes

Thuishaven: Koudum

Schipper: Arjen de Jong

Gedegradeerd uit de A-klasse

Skûtsje: Raerder Roek

Thuishaven: Raerd

Schipper: Sijmen Kalsbeek

Gedegradeerd uit de A-klasse

Skûtsje: Freonskip

Thuishaven: Blauhús

Schipper: Hartman Witteveen

Gedegradeerd uit de A-klasse

Zeiltekens IFKS C-klasse

ZEILTEKENS INFO

Skûtsje: Frije Fûgel

Thuishaven: Bakhuizen

Schipper: Jeroen Mous Klassering 2022: 6e

Skûtsje: De Eenvoud

Thuishaven: Harlingen

Schipper: Remy de Boer Klassering 2022: 7e

Skûtsje: Gerrit Ynze

Thuishaven: Galamadammen

Schipper: Roderik von Meyenfeldt

Klassering 2022: 8e

Skûtsje: Singelier

Thuishaven: Stavoren

Schipper: Koos Lamme

Klassering 2022: 9e

Skûtsje: Galamadammen

Thuishaven: Galamadammen

Schipper: Simon van der Lingen

Klassering 2022: 10e

Skûtsje: Goede Verwachting

Thuishaven: Lemmer

Schipper: Bouke van der Vaart

Klassering 2022: 11e

Skûtsje: De Tajefte

Thuishaven: Hindeloopen

Schipper: Cees Riezebos

Klassering 2022: 12e

Skûtsje: de Harmonie

Thuishaven: Bolsward

Schipper: Floris Bottema

Klassering 2022: 13e

Skûtsje: De Bunsjoter

Thuishaven: Spakenburg

Schipper: Jan Pieter van der Stroom

Klassering 2022: 14e

Skûtsje: Gerrit de Vries

Thuishaven: Sneek

Schipper: Gerrit de Vries (Op)nieuw in de vloot

Skûtsje: Ut en Thús

Thuishaven: Jirnsum

Schipper: Luuc Elzinga

Start in C-klasse ivm nieuwe schipper

Skûtsje: Takomst

Thuishaven: Goingarijp

Schipper: Rienk Zwaga

Nieuw in de vloot

Skûtsje: Kammeraat

Thuishaven: Heeg

Schipper: Herre Hooghiemster

Start in C-klasse ivm nieuwe schipper

Skûtsje: De Drie Haringen

Thuishaven: Enkhuizen

Schipper: Thomas de Boer

Gedegradeerd uit de B-klasse

Skûtsje: Lege Wâlden

Thuishaven: Terherne

Schipper: Walter Melle vd Vegt

Start in C-klasse ivm nieuwe schipper

ZEILTEKENS INFO

Skûtsje: Goutumer Skûtsje

Thuishaven: Goutum

Schipper: Andries Brouwer

1e, toen als skûtsje De Reuzen

Skûtsje: Vriendschap

Thuishaven: Akkrum

Schipper: Sander Meeter

Klassering 2022: 2e

Skûtsje: Nije Dei

Thuishaven: Heeg

Schipper: Harm van der Weiden

Klassering 2023: 3e

Skûtsje: It Abbegeaster Skûtsje

Thuishaven: Abbega

Schipper: Henk Frankena

Klassering 2022: 4e

Skûtsje: Lytse Famke

Thuishaven: Lemmer

Schipper: Herke Boskma

Klassering 2022: 5e

Skûtsje: Tiid sil’t leare

Thuishaven: Amsterdam

Schipper: Hille Wichers

Klassering 2022: 6e

Skûtsje: Hoop op Zegen

Thuishaven: Leeuwarden

Schipper: Chris van den Berg

Klassering 2022: 7e

Skûtsje: Lytse Earnewâldster

Thuishaven: Earnewâld

Schipper: Geale Postma

Klassering 2022: 8e

Skûtsje: Lutgerdina Smeltekop

Thuishaven: Eemnes

Schipper: Bernd de Cneudt

Klassering 2022: 10e

Skûtsje Hoop en Vertrouwen

Thuishaven: Sneek

Schipper: Brandt de Vries

Klassering 2022: 11e

Skûtsje: Welvaart

Thuishaven: Elahuizen

Schipper: Tsjibbe van der Veer

Klassering 2022: 12e

Skûtsje: Twa Famkes

Thuishaven: Drachten

Schipper: Pieter Jansma

Klassering 2022: 13e

Skûtsje: Nooit Volmaakt

Thuishaven: Lemmer

Schipper: Jochem van der Vaart

Klassering 2022: 14e

Skûtsje: Avontuur

Thuishaven: Heeg

Schipper: Joost Terpstra

Nieuw in de vloot

19 Skûtsjekrant www.skutsje.nl

ENERGY. ANYTIME. ANYWHERE.

aal 35, Almere • www.victronenergy.nl

Beemster wenst je behouden vaart!

Een topprestatie neerzetten is teamwork. Dit geldt net zo goed voor skûtsjesilen als voor het produceren van een topdeur. De drive om met elkaar de eerste, snelste en de beste te zijn is hoe dan ook de basis van ons succes. Hierdoor zijn we uitgegroeid tot dé Europese specialist in deuren voor professionele opdrachtgevers. Kijk maar op vanvuuren.nl

VOORUITSTREVEND

Echte kaas komt uit de Beemster

Skûtsjekrant www.skutsje.nl

BRENGEN HET SKÛTSJESILEN IN JE HUISKAMER

“Ast it shot fan de dei mar hast!”

Ze zitten eerste rang bij de SKS en IFKS, cameraman Thomas Overal van Omrop Fryslân en zijn schipper Bouke van Hattem. Al ruim twee decennia werken ze nauw samen op zoek naar de beste plaatjes voor het publiek dat thuis aan de buis gekluisterd zit.

Thomas heeft misschien wel het mooiste plekje om het skûtsjesilen te volgen. Op de voorplecht van een RIB, leunend in een oude hijsband, kan hij de zwaardman soms een hand geven. Hij heeft z’n handen echter vol aan de zware camera van Omrop Fryslân op zijn schouder. “Ast it shot fan de dei mar hast, de bylden by it ferhaal dêr’t elkenien it oer hat.” Dat lukt niet zonder de hulp van zijn schipper, Bouke van Hattem. Net als de skûtsjeschippers zoekt hij tijdens de wedstrijden van de SKS en IFKS met zijn RIB geregeld het randje op. De schippers om de beste wind te vangen, Bouke voor de beste posities voor Thomas.

Twintig jaar lang stuurt de Terhernster (59) inmiddels zijn boot tussen de skûtsjes door. Bij rustig weer het liefst voor de skûtsjes die dan als zwanen met gespreide vleugels hem tegemoetkomen. Hebben ze een brûs foar de kop, dan er zo dicht mogelijk bij. Speciaal voor de cameraman maakt hij in de punt van de RIB een constructie van een oude hijsband en touw. Leunend in die band kan Overal met z’n knieën de klappen op het water opvangen terwijl hij zijn handen vrij heeft voor de camera. “Thomas is net benaud, dy doart wat oan. En dat stimulearret my ek wer om krekt wat fierder te gean.”

PIONIER

Het is een fysiek best pittige klus, waar beide mannen elk jaar naar uitkijken. De in Italië wonende Overal is een van de pioniers op dit gebied. Voor zijn lens zag hij skûtsjes op elkaar knallen, omslaan en hij zoomde in op anders zo stoere schippers bij wie de tranen vloeiden na hun degradatie.

“Ergens in de jaren negentig”, antwoordt Thomas weifelend op de vraag hoe lang hij dit werk al doet. Hij was met het Klein Vaarbewijs op zak de aangewezen man. Met een speedbootje met een 25 pk motor ging hij het water op, en dan na de wedstrijd de tapes met spoed naar de montage brengen. “Ik bin wolris wat hastich. In kear hie ik de bân mei it ynterview mei de winner op it dak fan de auto lizze litten. Noait wer sjoen fansels. Dan skammest dy dea.”

Overal (50) woont nu acht jaar met zijn Italiaanse vrouw in Toscane. Door corona vielen veel filmopdrachten weg, maar als reisleider op stap met (Amerikaanse) toeristen blijkt hem ook prima te liggen. “Ik lear in protte oer de skiednis. It Vatikaan, Pompeï, Delphi, ik ha oeral al west.” Maar in de eerste weken van de bouwvak houdt hij zijn agenda vrij voor de skûtsjeschippers. Van pionieren is geen sprake meer. Er hangt nu een dikke motor achter de RIB en de apparatuur is tien keer beter.

BIJNA VERMORZELD

Die dikke motor is noodzaak, weet schipper Bouke uit eigen ervaring. Veel lichter wil hij niet meer nadat hij een keer bijna werd vermorzeld tussen het skûtsje van Bolsward en die van Sneek. Met z’n 75 pk kon hij zich net op tijd uit de voeten maken. “Sa no en dan moatst echt rap fuort komme kinne.” De geboren Utrechter groeide weliswaar op in Terherne, maar is geen zeiler. In het Friese dorp heeft hij inmiddels als schilder/ timmerman een eenmansbedrijf. Eerder organiseerde hij congressen en partijen voor hotels in onder meer het Caribisch gebied

en steden als Londen, Parijs, Brussel en Dubai. Maar altijd was zijn vakantieadres het Friese water, tussen de skûtsjes, op de Argos van een maat. De tactische kneepjes leerde hij later van verslaggever Eelke Lok die jarenlang meevoer voor de interviews met skûtsjeschippers. Kennis die hem nu van pas komt: “As Thomas filmt, sjocht hy net altyd wat der om him hinne gebeurt. As ik sjoch dat it spektakel wurde kin by in oare tonne, mei miskyn in bakboard-stjoerboardkwestje, dan raas ik ‘Thom’ en probear sa gau’t it om him kin tusken de beide skûtsjes te kommen. Dêr makkest dan de moaiste bylden.”

achterdek. Pas later, aan de bar, werd het hem duidelijk. “Sa’n skûtsje dûkt mei de kop yn sa’n gat en de skipper hat hâlden en kearen. Soks oerkomt dy noait wer.”

Eigenlijk is skûtsjesilen te traag voor televisie, vindt Thomas. Om er een beetje tempo in te brengen, vaart hij de skûtsjes graag tegemoet. Daarna met de kont meedraaien, zodat hij ook de actie aan boord in beeld heeft. Bij stil weer wordt de focus verlegd naar wolkenpartijen, filmen vlak boven water, want geen golven, inzoomen op het sigaartje van de schipper. En scherp blijven of er een skûtsje niet toch een vlaagje pakt. Thomas: “It mislearret ek wolris. Grou mei Berend Mink lei fier foarop. Bouke en ik sieten wat te drinken en te genietsjen fan it moaie waar en de drûge woarst dy’t hy altyd meinimt. Klonk ynienen it finishskot! Wy der as de donder hinne, mar te let fansels. Doe hawwe we de twadde mar pakt mei it ferhaal dat Mink doe al lang en breed binnen wie en dy spanning der ôf wie. Ik ha op de redaksje noait ferteld wêrom’t we écht fierstente let wiene.”

DIE MOET JE HEBBEN

De start, de gribus bij de eerste ton en de finish. Dat zijn de zekerheidjes die ze op beeld moeten hebben. Daarna opletten. Proberen de koers van de skûtsjes te voorspellen, want dan ben je op tijd bij de spannende situaties. Thomas: “Ik bin it meast dwaande mei de lokaasje. Ast it goeie plakje mar hast. Wat dêr gebeurt, gebeurt. Dat kinst net stjoere.” Collega Henk Schippers, die op een andere RIB met de radioverslaggevers vaart, kan in het heetst van de strijd wat meer afstand van de skûtsjes houden dan de TV-schipper. Soms knijpt het. Bouke: “As in skipper mei in bepaalde blik achterom sjocht, dan wit ik wol genôch, dit wie op de grins.” Zonder erg is hij een keer volledig over die ongeschreven grens gegaan. Zijn toen nog te lichte RIB zoog bij het wegvaren een gat in het water, vlak voor koploper Douwe Visser. Bouke begreep niets van de tierende schipper op het

Maar het dramatische moment van de schipper die door de opsteker van een achteropkomend skûtsje van boord werd gesleurd, hadden ze wel. “Wy seagen it oankommen en hienen it prachtich yn byld. Foar de skipper hartstikke min fansels, mar foar ús prachtich dat je dan krekt op it júste plakje binne. Soms ha je gelok, soms ha je pech yn it libben.’’

Zo af en toe zitten de mannen zelf ook met het zweet in de handen. Logisch, als een schip van Rijkswaterstaat je net op tijd voor vier aanstormende skûtsjes weet weg te slepen omdat je motor er ineens de brui aan gaf. En vorig jaar was er ook nog een spannend moment, toen Bouke ten overstaan van IFKS-schipper Sikke Heerschop, zijn bemanning en een camera van de Omrop de vroegere zwaardvrouw van de Wylde Wytse ten huwelijk vroeg. Gelukkig zei Marije ja!

21 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
“Wy der as de donder hinne, mar te let fansels”

Kom er ook bij! Word lid van MAX

Met uw steun kunnen we blijven opkomen voor uw belangen én mooie programma’s maken, zoals We zijn er Bijna!, MAX vakantieman en Denkend aan Holland. Dat wilt u toch ook? Word dan lid voor € 8,50 per jaar!

Uw voordelen:

• Gratis ondersteuning en advies van MAX Ombudsman

• 5x per jaar het MAX Ledenblad in uw brievenbus

• Toegang tot exclusieve ledenactiviteiten en evenementen

Voor €8,50 per jaar

IKWORDLIDVANMAX.NL | 0900 – 5555 000 €0,10 p/m

22 Skûtsjekrant

Liefde in de vloot

Een beetje schipperen, soms voorzichtig laveren en precies op het juiste moment toeslaan: het spel van de liefde vertoont veel overeenkomsten met de skûtsjestrijd. Misschien dat juist daarom de vonk regelmatig overslaat op het water.

komen”

De IFKS en SKS lijken verschillende werelden. Op de momenten dat die werelden samenkomen, kunnen mooie dingen ontstaan. Voor Sylke en Jimte was Lemmer Ahoy 2022 zo’n moment.

Jimte Koopmans is sinds 2020 schipper van de Deviatie. Dit jaar zeilen ze in de B-klasse van de IFKS. Sylke Bik stapte in 2019 aan boord bij Harmen Brouwer op het IFKS-skûtsje ‘Drie Gebroeders’. In 2022 ging ze met Brouwer mee naar de SKS en werd ze bemanningslid op het skûtsje van Langweer.

SAMEN EEN BIERTJE GEDAAN

Beiden zeilden ze al jaren, Coen Busscher op de Lytse Lies en Sjoukje Tadema op It Doarp Eastermar. Tijdens de IFKS in 2019 lag hun focus uiteraard op de wedstrijden, maar in de feesttent van Lemmer leerden ze elkaar beter kennen.

LEUK SMOESJE

Reden voor Coen om Sjoukje uit te nodigen om een keer mee te doen aan een zeilcompetitie in valkjes. “Ik zei dat ik in zo’n competitie altijd wel een bemanningslid kon gebruiken en ik was van mening dat Sjoukje wel aardig kon zeilen”, vertelt Coen en direct daarna met een grote grijns: “Dat was natuurlijk een leuk smoesje.” Sjoukje koestert de herinnering van de eerste wedstrijd: “Het was een prachtige avond, met een geweldige zonsondergang waar ik nog een foto van heb. Met een mooie voorsprong kwamen we als eerste over de finish. Toen viel de wind weg en hebben we nog lang al pratend over het meer gedobberd.” Hierna zeilden ze veel vaker samen. Coen: “Het varen in de wat kleinere bootjes zullen we altijd wel blijven doen. De vonk sloeg over en van het een kwam het ander.”

KILOMETERVRETERS

In de beginperiode legden ze heel wat kilometers af. “Ik woonde toen nog in Muiden, een prachtig watersportstadje net buiten Amsterdam. Het had net zo goed één van de Friese elf steden kunnen zijn. Mijn werk is in Amsterdam, maar ik vond het de moeite waard om op donderdag naar Heeg te rijden en samen zoveel mogelijk wedstrijden te varen. Het is niet alleen heel gezellig, ik leer er ook nog eens veel van”, vertelt Sjoukje. “Op een gegeven moment heb ik gezegd: we moeten maar samenwonen”, vult Coen aan. Ze gingen op zoek naar een huis in de Zuidwesthoek. “Toen zagen we een vervallen boerderij, waar we een briefje in de brievenbus hebben gedaan dat we onszelf daar wel zagen wonen en met de vraag of de eigenaar het ook wilde verkopen. Twee dagen later hebben we het bekeken en een week later waren we de nieuwe eigenaren, aldus Coen. Sjoukje: “We hebben het met hulp van kennissen volledig verbouwd,

alleen de buitenmuren en binten zijn blijven staan.” Ook Wander van der Pol was onderdeel van die hulptroepen. Coen: “Hij is schotenman op de Eelkje II van Jeroen de Vos. Deze zomer zijn we weer concurrenten op het water. Dat is toch prachtig!”

SAMEN KUN JE EEN HOOP

Bijna een jaar lang waren ze elke vrije minuut bezig met het huis. Coen: “Ik weet nog goed dat we in 2021 tijdens de bouwvak, toen de IFKS weer niet doorging in verband met corona, samen het dak eraf hebben gehaald en er weer een nieuw dak op hebben gezet. Als je beide een beetje handig bent, dan kun je een hoop. En dat deden we allemaal ’s avonds en in het weekend naast een drukke baan.” Sjoukje: “Nu is het zo goed als af. Een klein paleisje. Twee jaar geleden had ik niet kunnen dromen dat ik in zo’n mooi huis op zo’n geweldige locatie zou wonen. We hebben het samen met heel veel plezier gedaan. Ik ga nu drie keer per week naar Amsterdam op en neer. Dat is prima te doen vanuit Lemmer; we wonen letterlijk één minuut van de snelweg af.”

OP DE KNIEËN TIJDENS HET SKIËN

Dit jaar zeilt het stel voor het eerst samen aan boord bij Tony Brundel. Sjoukje: “Dat is superleuk, we vullen elkaar bij het zeilen goed aan. Daarnaast werken we allebei veel, dus hoe leuk is het als we in onze vrije tijd samen dingen kunnen doen?” Coen: “Skûtsjesilen is één van die dingen, maar bijvoorbeeld racefietsen en skiën doen we ook graag.” Tijdens de laatste skivakantie in Ischgl nodigde hij Sjoukje tot haar grote verbazing uit om op een verlaten piste bij een schattig kerkje de ski’s uit te trekken. Daar ging hij op zijn knieën en vroeg hij haar ten huwelijk. “Ons huwelijk wordt 7 september 2024 gesloten. Dat vieren we op een mooie locatie, uiteraard aan het water.”

“Een vriend bij mij op de Zeevaartschool vertelde dat hij ook iemand kent die op een skûtsje zeilt. Die moet je even de groeten doen”, trapt Sylke af. “Zo zijn Jimte en ik elkaar tegengekomen. We hebben samen een biertje gedaan en contact gehouden.”

Jimte vervolgt: “We zijn daarna wel eens samen wezen zeilen op ons skûtsje. En afgelopen winter kwamen we elkaar weer tegen in het WK-café in Heeg. Dat was heel gezellig met z’n allen, we hebben een mooie avond gehad. Ik merkte dat ik haar steeds leuker begon te vinden.”

TOEN PAS VIEL HET KWARTJE

Ze hielden app-contact en zagen elkaar steeds vaker. Toen kwam het moment dat Jimte besloot in actie te komen. “Allemaal leuk en aardig, maar er moest maar eens duidelijkheid komen. Tijdens een feestje in de kerstperiode heb ik tegen Sylke gezegd: Wat wil jij? Ik vind jou leuk.” “Toen pas viel het kwartje dat ik hem ook heel leuk vond”, herinnert Sylke zich. Daarna ging het snel. Ik woon nu van vrijdag tot en met

maandag bij Jimte en de rest van de tijd bij mijn ouders.”

ELKAAR OPJUTTEN

Tijdens Skûtsjesilen Langwar, dit voorjaar, zeilden Jimte en Sylke tegen elkaar. “We hebben elkaar toen flink opgejut”, grijnst Jimte. “Ja, wij kwamen minder goed uit de start en zij veel beter”, voegt Sylke toe. “Maar toen brak het helmhout van de Deviatie en kwamen wij toch voor hen te liggen.” “In onderlinge discussies hebben we het daar nog steeds over”, vervolgt Jimte. “Wij lagen eerst wél voor jullie, roep ik dan. Maar door onze pech raakten we achteraan en werden jullie uiteindelijk tweede.”

SAMEN VEEL LEUKE DINGEN DOEN Binnenkort moet het stel elkaar even missen. “5 augustus begint mijn stage”, vertelt Sylke. “Ik ga vijf maanden voor de Holland Amerika Lijn op een cruiseschip varen. Ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt.” Jimte wil hier niet te lang bij stilstaan. “We gaan zoveel mogelijk leuke dingen doen, in ieder geval veel zeilen. Misschien gaan we volgend jaar zelfs wel samen op het skûtsje zeilen.” Sylke, die na Lemmer Ahoy 2023 is gestopt op het skûtsje van Langweer, kan zich daar nu al op verheugen. “De gezelligheid van het trainen en de wedstrijden ga ik dit jaar missen, maar volgend jaar haal ik het dubbel en dwars in.”

23 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
“Ons huwelijk vieren we uiteraard aan het water”
“Allemaal leuk en aardig, maar er moest maar eens duidelijkheid

Maritieme campus

Op de maritieme campus van Firda in Sneek en op Urk hebben we een breed opleidingsaanbod in de maritieme sector. Van visserij tot koopvaardij, van binnenvaart tot maritieme techniek. We bieden praktijkgerichte opleidingen en bijscholing voor iedereen die een maritiem beroep wil beoefenen of dat al doet.

“Mei syn allen yn tou foar it skûtsje “it

24 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
Eastermar” de Steven 15, 9206 AX Drachten | 0512 – 544 455 | info@metalis.nl www.metalis.nl
doarp
www.firda.nl

Adviseurs: verlengstuk van de schipper

Een extra paar oren en ogen. Een tactische denker en doorgewinterde zeil- en reglementkenner. Kortom, een duizendpoot op het (achter)dek. Wie deze vacature tegenkomt weet: schipper zoekt adviseur.

DURK JAN BROERSMA

Skûtsje Ora et Labora was al een paar jaar op zoek naar een adviseur. Een hele toer, want vind maar eens iemand die én kan zeilen én feeling heeft met het skûtsjesilen. Toen was er letterlijk geluk bij een ongeluk: lierenman Durk Jan brak zijn elleboog. Zo belandde hij naast zijn vader schipper Sietse Broersma op het achterdek.

“Vandaag de dag is het niveau in de grote A zo hoog, dat je achterop iemand nodig hebt die de cruciale informatie doorgeeft aan de schipper”, legt Durk Jan uit. “Iemand die vooruitdenkt in de slagen die je moet maken. Wat is een tactische manier om het

voordewindse rak aan te gaan? Kunnen we er voorlangs over stuurboord, moeten we afvallen of eerder draaien? Liggen we wel of niet boord aan boord bij de boeironding? Eigenlijk ben ik een verlengstuk van de schipper. Die heeft het hartstikke druk met

het sturen van het schip en weinig tijd om tactische beslissingen te nemen.”

dat iets écht niet kan, dan luistert hij wel. Hij vertrouwt me. Ik zeil al vanaf mijn twaalfde mee op het skûtsje en heb meerdere functies aan boord gehad, maar om een betere zeiler te worden moest ik wedstrijdervaring opdoen als stuurman. Daarom zeil ik vanaf 2017 met een GWS-schouw, zo probeer ik mezelf tactisch te ontwikkelen.”

DUIDELIJKHEID GEVEN AAN DE PLOEG

Volgens Durk Jan draait het allemaal om plannen maken en beslissingen durven nemen. “Ik probeer constant daar te zitten waar ik kan zien wat ik moet zien. Goed starten is cruciaal, daar hebben we lang moeite mee gehad en het blijft lastig. Ik sta voorop bij de opsteker en geef door hoever we van de startlijn liggen, wat de ploeg moet doen en wanneer we gang kunnen maken. Een schip heeft een of twee dominante mensen aan boord nodig, die duidelijk aangeven wat er moet gebeuren. Je moet doortastend zijn en beslissingen durven nemen: het kan wel of niet. Of je een goede keuze hebt gemaakt, zie je achteraf.”

HET LAATSTE WOORD

Uiteindelijk heeft de schipper het laatste woord, maar Durk Jan kent zijn vader van haver tot gort. “Als ik tegen mijn vader zeg

DOUWE TADEMA

Als je jongere broer jouw grote liefde voor het zeilen deelt, hoef je als schipper niet ver van huis in de zoektocht naar een rechterhand. Dus werd Douwe Tadema (43) adviseur op het IFKS-skûtsje ‘It Doarp Eastermar’. Broer Geale (45) zit aan het helmhout.

Ze zeilen al van jongs af aan samen. Eerst op het skûtsje Ut en Thus, later op het skûtsje van Grou en sinds 2007 vormen ze een sterk team op het skûtsje van Eastermar dat al jaren meestrijdt in de A-klasse van de IFKS. De broers zijn helemaal aan elkaar gewaagd. “We hebben

aan een half woord genoeg’’, zegt Douwe. Zelf schipper worden heeft hij dan ook losgelaten. “Ik weet nu wat ik heb. Als ik zelf aan het helmhout wil staan moet ik helemaal opnieuw beginnen in de C-klasse. En het valt tegenwoordig ook niet mee om nieuwe bemanningsleden te vinden.”

“De kunst is om het leuk te houden door iedereen in z’n kracht te zetten. We doen dit met z’n allen, het is een deel van ons leven. We werken al zeventien jaar samen als schipper en adviseur en het gaat steeds

In het vuur van de strijd vallen er soms woorden op het achterdek. “De laatste wedstrijd van de Slach om Heech lagen we op de derde plek met een voorsprong op de nummer vier. Gaan we de wedstrijd save uitzeilen of gaan we nog wat proberen om tweede te worden? Dan kies ik toch voor de aanval. Op de finish werd het derde plekje bijna nog het vierde plekje. Ja, dan krijg ik wel even een sneer van mijn vader.”

EEN ADVISEUR MOET PASSEN BIJ HET TEAM

Schipper Sietse onderschrijft Durk Jan zijn visie. “In deze klasse krijg je niks cadeau, elke fout wordt afgestraft. Wil je meedoen, dan heb je extra ogen nodig op het schip. Natuurlijk gaan we voor de overwinning, maar skûtsjesilen is een sociaal gebeuren. Een adviseur moet bij het team passen. Als het niet accordeert, krijg je verloop. Ik vind het mooi dat we een adviseur uit de eigen ploeg hebben, om uit te gaan van eigen kracht en al doende bij te leren.”

beter’’, stelt Douwe. Hij is vooral bezig met het kijken naar wat de wind doet en weet vervolgens precies hoe hij daarop moet inspelen. Ondertussen heeft hij een plan B voor als het toch anders uitpakt. “Alles wat we doen gaat in goede harmonie.”

‘WE DOEN DIT SAMEN’

Zijn broer Geale voegt eraan toe dat het beter is om een verkeerde keuze te maken, dan helemaal geen beslissing te nemen. Ook al staat Geale aan het helmhout, Douwe is onmisbaar. Geale: “Op papier ben ik schipper, maar eigenlijk doen we dit samen. Als het niet lekker loopt heb ik mijn handen vol aan het sturen en kom ik minder aan tactisch zeilen toe.” Dat ze broers zijn is volgens de schipper een voordeel. “We hebben hetzelfde DNA dus we begrijpen elkaar goed.” Ruzie hebben de twee naar eigen zeggen nooit. “Die energie kunnen we beter ergens anders in steken”, vindt Douwe.

HET KERSTDINER

En met kerst? Dan gaat het bij de familie Tadema alleen maar over skûtsjesilen. Het hele gezin is geïnteresseerd in de sport. “Als we het er niet over hebben, dan is het mis, want dan hebben we niet gezeild.”

25 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
“Ik probeer daar te zijn waar ik zie wat ik moet zien”
“Met kerst gaat het alleen maar over skûtsjesilen”
Jolanda Siemonsma Fotografie

Wij weten veel van boten, omdat we zelf ook varen.

26 Skûtsjekrant www.skutsje.nl

“Door goed te communiceren met Sytze kan ik mijn steentje het beste bijdragen”, verwoordt Atze Rienk zijn meerwaarde aan boord van het skûtsje van Heerenveen. Hij is de kersverse adviseur van schipper Sytze Brouwer. “Ook Pieter die op het voordek staat en tijd heeft om om zich heen te kijken, zegt wat goed en niet goed is. Op grond van die informatie neemt Sytze beslissingen. Zo komen we samen tot iets waar we naar toe kunnen zeilen.”

Atze Rienk zit voor het achtste jaar op de Gerben van Manen. Hij vervulde verschillende taken. Afgelopen SKS en ook een aantal wedstrijden in het voorseizoen stond hij voorop en sprak tijdens de wedstrijd veel met de schipper. Toen die geen adviseur kon vinden, maakte hij ‘als vanzelf’ de beweging naar het achterdek.

- Schipper Sytze Brouwer-

“Zodra het wedstrijdveld erin ligt, maken we het skûtsje klaar en gaan we het meer op”, vertelt Atze Rienk. “Tijdens het inzeilen kijken we hoe het wedstrijdveld erbij ligt. Terwijl we de spullen klaar leggen, heb ik het daarover met Sytze en zijn vader Pieter Brouwer die voorop staat. Dan al beginnen we met het bepalen van de tactiek. Starten we aan de onderkant of dicht bij het startschip? Bij het 5-minutenschot focussen we ons definitief op een plekje en stuurt Sytze ons daar naartoe. Als het startschot is gevallen, begint de wedstrijd en vertel ik wat er om ons heen gebeurt: de wind, windvlagen op de wal, de andere schepen. Dat is best wel pittig, je moet de hele tijd concentreren en filteren.”

GOEDE INFORMATIE GEVEN

Wat Atze Rienk betreft heeft de schipper altijd het laatste woord. “Als schipper ben je eindverantwoordelijk, daar ga ik niet tegenin. Maar als ik heel stellig ben, gelooft hij dat wel en neemt hij het over. Als we al discussie hebben, bespreken we wat we beiden vinden. Dan stel ik open vragen, waardoor Sytze beslissingen kan nemen. In het heetst van de strijd kunnen we wel eens woorden hebben, maar dat gebeurt echt heel weinig. Bovendien hebben we een hartstikke leuke ploeg, we kunnen veel hebben van elkaar.” Wat hij als adviseur voor de schipper betekent? “Rust”, klinkt het vastbesloten. “Hij kan erop vertrouwen dat ik goede informatie geef. Hij weet bijvoorbeeld: op vlaagjes hoef ik niet te letten. Op grond van die informatie kan hij keuzes maken.”

IEMAND DIE MIJ RUSTIG HOUDT

Schipper Sytze Brouwer onderstreept de woorden van Atze Rienk. “Ik wil iemand naast me hebben die bij me past en waar ik een goed gevoel bij heb. Iemand die mij rustig houdt. En Atze Rienk is gewoon heel rustig, hij doet geen gekke dingen. Als schipper kun je niet alles om je heen zien, informatie die belangrijk is om tactisch te zeilen. Hoe fijn is het dan dat je precies weet wat er om je heen gebeurt? Dat je daar geen stress van hebt? Dat iemand die je volledig vertrouwt, je dat vertelt; iemand die rust uitstraalt. Daar valt en staat veel bij en daar heb ik op het moment veel behoefte aan!”

De Skûtsjekrant giet altyd troch

27 Skûtsjekrant www.skutsje.nl ATZE RIENK DE LEEUW
“Atze Rienk straalt rust uit en daar heb ik veel behoefte aan”
de enige échte onafhankelijke skûtsjewebsite Wij zoeken redactieleden! Voor meer informatie: info@skutsje.nl of 06 15 37 22 55 DE SKÛTSJEKRANT IS VANAF 28 JULI TE BEKIJKEN OP WWW.SKUTSJE.NL Vol prachtige verhalen en mooie reportages! www.skutsje.nl is dé website voor het belangrijkste skûtsjenieuws

Veilig varen?

Varen doe je Samen!

De campagne ‘Varen doe je Samen!’ richt zich op het vergroten van de veiligheid op en aan de vaarwegen in Nederland. Door het geven van voorlichting en informatie worden onveilige situaties op de vaarwegen onder de aandacht gebracht en, voor zover mogelijk, verminderd. Doelgroep is de vaarweggebruiker.

In de beroepsvaart, waaronder ook passagiersvaart, watertaxi’s en -bussen, en in de recreatievaart, inclusief waterskiërs en roeiers. De diversiteit aan vaarweggebruikers is groot en de drukte neemt toe. Daarom blijft voortdurende aandacht voor veiligheid van belang.

‘Varen doe je Samen!’ biedt kennis, informatie en voorlichting over veilig vaargedrag. Speerpunten zijn:

• de (technische) preventie,

• reisvoorbereiding,

• veiligheid op het water.

Op www.varendoejesamen.nl vind je digitale knooppunten, folders en nieuwsberichten. Die geven aanwijzingen en tips voor een veilige vaart.

‘Varen doe je Samen!’ staat voor samen veilig, duurzaam en plezierig varen. Wij zijn ook te vinden op social media: Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn en Instagram. Je kunt via www.varendoejesamen.nl/nieuws ook aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief.

info@varendoejesamen.nl www.varendoejesamen.nl

Solar, the next generation

MIPV is de nieuwe generatie zonne-energie!

Met CIGS-technologie, dunne-film zonnecellen om zonlicht om te zetten in energie. Als gevolg hiervan is er geen extra ondersteuning nodig en is de montage eenvoudig door middel van een simpele zelfklevende laag. Omdat de panelen niet ‘glasachtig’ zijn, zijn ze onbreekbaar en flexibel. En dit is nog maar een van de vele solar-oplossingen die Combi Noord biedt. Laat je dus snel informeren!

28 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
WWW.COMBINOORD.NL
Flexibel én overloopbaar Stevig gemonteerd
Flexibel
Sterk Weinig
schaduw Makkelijke installatie Op maat 20232302 CBN Advertentie Skutsje.indd 1 28-02-2023 13:15
Laag profiel
Lichtgewicht
vermogensverlies door

“Ik gun Sieberen de hiele wrâld, mar ik kin mar min oer myn ferlies”

Met een brede glimlach nemen Gerhard Pietersma en Sieberen van Terwisga plaats aan het helmhout van het skûtsje van Earnewâld. Een plek waar ze maar liefst vijf jaar lang samen zaten: Gerhard als schipper, Sieberen als adviseur. Vanaf dit seizoen scheiden hun wegen zich. Sieberen is de kersverse nieuwe schipper van Earnewâld. Gerhard wordt adviseur op het Drachtster skûtsje. “Wy ferlieze elkoar net út it each.”

Wie het lijstje met SKS-deelnemers langsloopt, ziet twee keer de naam ‘De Twee Gebroeders’ staan. Het is de naam van zowel het skûtsje van Earnewâld als van het skûtsje van Drachten. Dit seizoen krijgt die naam een bijzondere tweede laag, want aan boord van beide skûtsjes zitten namelijk twee gebroeders aan het helmhout. In het geval van het skûtsje van Earnewâld zijn dat schipper Sieberen van Terwisga en zijn broer Wouter. Op het skûtsje van Drachten staan de gebroeders Jeroen en Gerhard Pietersma aan het roer. Een bijzondere broederstrijd barst deze zomer los.

WAKE-UP CALL

Maar liefst 19 SKS-kampioenschappen

mocht Gerhard Pietersma zich de trotse schipper van het skûtsje van Earnewâld noemen. Afgelopen zomer, vlak nadat hij het SKS-kampioenschap uitzeilt, diagnosticeren artsen een longembolie bij hem. Het is een wake-up call. Gerhard hakt de knoop door: het wordt tijd voor een andere schipper voor Earnewâld. “Dat koe der yn myn optyk mar ien wurde”, vertelt hij, “Sieberen kin it skûtsje en de bemanning as gjin oar. Hy hat de passy en it talint om skipper te wêzen.”

doe’t ik noch mar in lyts jonkje wie.” Als kersverse schipper stapt hij in de voetsporen van zijn pake Jeen Zwaga, die van 1981 tot 1996 aan het helmhout stond en Earnewâld het kampioenschap in 1982 en 1983 bezorgde. “Oft my dat ek slagje sil? Wa wit!” Bemanningsleden die tijdens die beide kampioenschappen in de jaren 80 meezeilden, staan tegenwoordig aan wal als trouwe supporters. Sieberen start dit eerste seizoen als schipper met een vrijwel geheel nieuwe bemanning, waaronder zijn broer Wouter, die als adviseur aan boord komt. “Fierder komme de measte jonges út eigen doarp. Dat makket dat it echt it skûtsje fan Earnewâld is. Dêr bin ik grutsk op. It skûtsjesilen libbet wer yn it doarp.”

Dat was wel eens anders, weet Gerhard nog goed. “Doe’t ik yn 2004 skipper waard, wienen der net folle minsken yn it doarp dy’t wat mei it skûtsje hienen. Ik wit noch goed dat ik op in jûn de kroech yn kaam. De fêste besikers seagen my oan fan ‘hokker man is dat?’ Doe’t ik fertelde dat ik de nije skûtsjeskipper wie, waard der net op of omsjoen. Tegearre mei it bestjoer bin ik by de doarren delgong om nije donateurs te krijen. Njonken sile, kin ik ek wol goed prate. Dat rûntsje troch it doarp hat holpen. Net allinnich om’t wy mear jild hienen, mar ek om’t it silen mear begong te libjen yn it doarp.”

HURDE WYN-SILERS

Twintig jaar na die stroeve start, staat het Earnewâldster skûtsje er in alle opzichten goed voor. Bij het laatste SKSkampioenschap afgelopen zomer eindigen Pietersma en zijn bemanning als zesde in het eindklassement. “Wy dogge wer mei”, concludeert ook Sieberen. Aan een kampioenschap durft hij nog niet te denken.

“Seker dit earste jier net. Mar wa wit wat de takomst ús bringe sil.”

Ook Gerhard kijkt met vertrouwen in het skûtsje van Earnewâld naar het nieuwe seizoen. “Sieberen hat in pear goeie minsken om him hinne sammele. Dêr sit ik net oer yn. Hy wit krekt hoe’t it túch stean moat en hoe’t it skipke it bêste syld. As wy dit jier in pear dagen mei flink hurde wyn krije, dan bin ik der wis fan dat Earnewâld foaroan meisylt. Wy binne ‘hurde wyn-silers’. Wat it dit jier wurdt foar Sieberen? In sechsde plakje lykas ferline jier moat mooglik wêze.”

IN TWEESTRIJD

De oud-schipper zal de prestaties van Earnewâld van dichtbij kunnen volgen. Dit jaar stapt Gerhard als adviseur aan boord bij zijn broer, schipper Jeroen Pietersma van het Drachtster skûtsje. Daarmee rijst de vraag uiteraard wat hij zijn broer zal adviseren tijdens een directe strijd om de winst met het skûtsje van Earnewâld. “Dat sjogge wy dan wol”, grijnst hij. “Ik gun Sieberen de hiele wrâld. Már, ik kin mar min oer myn ferlies.”

Het bestuur van de Stichting Earnewâldster Skûtsje deelt de zienswijze van Gerhard. In november vorig jaar neemt hij officieel afscheid als schipper en wordt tot z’n eigen verrassing benoemd tot lid van verdienste van de SKS. “Prachtich”, glundert hij. “Fansels hie ik noch wol langer trochgean kind, mar ik fernaam dat de regelsaken my hieltyd dreger foelen. Ik wie der wol fiif dagen yn de wike oan kwyt. Fan de trainingen oant de sponsorbyienkomsten: oeral bist nedich. It waard my simpelwei te folle. Tiid foar in nije, frisse wyn.”

NIEUWE, FRISSE WIND

Met z’n 33 jaar is Sieberen die nieuwe, frisse wind. Jong, ambitieus en vol energie neemt hij het stokje van Gerhard over. “Ik ha der altyd al fan dreamd om ea skûtsjeskipper te wurden”, beaamt hij. “Dat wie al in dream

29 Skûtsjekrant www.skutsje.nl NOG ÉÉN KEER SAMEN AAN HET HELMHOUT
“Ik ha der altyd al fan dreamd om ea skûtsjeskipper te wurden”
- Sieberen van Terwisga -
“As wy dit jier in pear dagen mei flink hurde wyn krije, dan bin ik der wis fan dat Earnewâld foaroan meisylt”
- Gerhard Pietersma -
30 Skûtsjekrant Ga
De lekkerste koffie zet je zelf. Met de Koffie Master tool krijg je op basis van jouw voorkeuren een zetadvies op maat. De Marne 29-K • 8701 PV Bolsward +31(0) 515 792 000 info@nautische-opslagsystemen.nl NAUTISCHE-OPSLAGSYSTEMEN.NL VERRIJDBARE BOOTBOKKEN STAPELBARE BOOTBOKKEN BOOTSTEUNEN STALLINGSBOKKEN BOTENSTELLINGEN VERDIEPINGSVLOEREN ACCESSOIRES onderdeel van JuRo Unirek BV Trotse hoofdsponsor van het SKS Skûtsje Súdwesthoek WWW.BULGATECH.COM
naar de.nl/koffie-master of scan de QR-code!

SWH-SCHIPPER AUKE DE GROOT EN DOCHTER ANNEKE

In de voetsporen van..

Hij zeilt al 40 jaar op het skûtsje van de Sûdwesthoek, zij stapte vier jaar geleden op. Sindsdien brengen vader Auke en dochter Anneke de Groot (20) heel wat uurtjes samen door. Aan boord verdwijnen familiebanden echter even naar de achtergrond. “Daar zijn we allemaal collega’s van elkaar.”

“Anneke is van jongs af aan geïnteresseerd in het skûtsjesilen”, vertelt Auke de Groot. Hij is sinds 2008 schipper van het SWH-skûtsje. “Meindert, de oudste, zat al langer aan boord.

Toen iemand van de bemanning uitviel, verhuisde hij naar het dek en kwam zijn plekje in de roef vrij.” Anneke trainde wel eens mee, de keuze was dus gemakkelijk. Anneke: “Varen doe ik al zo lang ik me kan herinneren, ik weet haast niet beter. We zijn begonnen in een Optimistje. Later werd dat een Splash.

Ook ging ik regelmatig met pake zeilen in zijn Tjotter. Daar zeil ik nog steeds wel eens in.”

De liefde voor het zeilen zit in het DNA van de familie en gaat ver terug in de stamboom. Pake Meindert de Groot was bemanningslid op het skûtsje van de Sûdwesthoek toen

Auke werd geboren. Dat gebeurde in juli, dus ging de kleine baby direct daarna met mem Holk en heit Meindert mee naar de SKS. Jaren later vond Auke er zijn eigen grote liefde. “Mijn vrouw is de kleindochter van een skûtsjeschipper. Zij en ik hebben elkaar tijdens het skûtsjesilen ontmoet.”

SKÛTSJE-LOOPBAAN

Annekes loopbaan aan boord is vergelijkbaar met de eerste stappen die haar vader Auke destijds heeft gezet. Anneke: “Ik ben in de roef begonnen. Daar heb ik één seizoen gezeten. Het seizoen daarna kon het bemanningslid van het zwaard maar één week meezeilen, toen heb ik die tweede

week het zwaard bediend.” Het betreffende bemanningslid kreeg een plekje op het voordek. “Vervolgens heb je een paar jaar beide weken aan het zwaard gezeten”, voegt Auke toe. “Ja, en dit jaar zit ik bij de lier”, vervolgt Anneke. En daar voelt ze zich echt op haar plek. “Bedienen van het zwaard is vooral krachtwerk, daar hoef je niet heel veel bij na te denken. Nu, bij de lier, zie ik veel meer en ben ik meer met het zeilen bezig.” Ook Auke, die dit seizoen veertig jaar op het skûtsje zeilt, heeft op alle plekken aan boord gezeten. “Ik ging van de roef naar het zwaard, naar voorhouder en daarna naar de schoot. Ik had ongeveer elke vier jaar een andere positie voordat ik schipper werd.”

meeste bemanningsleden ken ik al sinds de kleuterschool. Vanaf het moment dat ik schipper ben, heb ik een team samengesteld van mensen die bij elkaar passen en die goed met elkaar kunnen opschieten. Het moet een team zijn dat op elkaar ingespeeld is en iets van elkaar kan aannemen.” Anneke: “In het heetst van de strijd komen zaken soms hard over. Dan heb je geen tijd om het netjes aan te kleden. Je moet het belangrijkste eruit filteren en het niet persoonlijk opvatten.” Overigens komt het haast nooit voor dat haar heit echt scheldt. “Misschien ben ik wel iets rustiger dan mijn heit”, denkt Auke. “Die had meer moeite om rustig te blijven. Maar ook bij mij is de emmer soms vol.

DOORGEVEN WAT BELANGRIJK IS

Auke wil graag zijn kennis en ervaring delen met zijn kinderen: “Ze moeten zoveel mogelijk leren, ik zit ook niet meer tien jaar aan boord. Alles waarvan ik denk dat het belangrijk is, probeer ik door te geven. Hoe de wind door het zeil moet waaien, hoe het zeil er het beste op staat, hoe het schip onderhouden moet worden. Dingen die ik vroeger van mijn heit heb geleerd.”

FILTEREN

Auke en Anneke zijn duidelijk over wat ze van elkaar verwachten aan boord. Auke: “We zijn allemaal collega’s van elkaar. Ik doe tegen mijn eigen kinderen niet anders dan tegen de andere bemanningsleden. De

IN DE VOETSPOREN?

Op dit moment weet Anneke, eerstejaars student Maritieme Techniek aan NHL Stenden Hogeschool, nog niet of ze in de voetsporen van haar vader zal treden.

“Schipper worden? Ik heb nooit gezegd dat ik het niet wil doen. Ik ben ook zeker van plan om aan boord te blijven en bij te leren, maar tegen die tijd moet ik maar zien of het in mijn leven past.” Auke: “Het kost veel tijd en dat moet je er voor over hebben.” Hun focus ligt nu op het komende kampioenschap. Anneke: “Morgen heb ik mijn laatste tentamen en dan is het vakantie. Ik heb zin in het kampioenschap.” Ook Auke kijkt ernaar uit: “Het schiet al lekker op. De laatste paar weken op mijn werk ben ik bezig met afbouwen en afmaken wat klaar moet. De week voor de SKS heb ik vrij, dan kan ik mijn hoofd leegmaken. Op dinsdag vertrekken we richting Grou. Daar zijn we al op donderdag zodat we het water alvast wat kunnen verkennen en de plaatselijke bijzonderheden leren kennen.”

AMBITIES

Vader en dochter zijn realistisch in hun ambities. “Ons schip is niet eentje waarmee je direct kampioen wordt”, stelt Auke. “We zijn erg afhankelijk van het weer, want het is het zwaarste skûtsje van de vloot. Vorig jaar was het heel stil weer, dat was niet ideaal. We hadden een nieuwe fok laten maken speciaal voor licht weer, maar dat liep niet goed.” Anneke: “Vorig seizoen waren we aan het zoeken met het nieuwe tuig. Voor mijn gevoel hebben we het toen nooit echt gevonden. Dit jaar heb ik er meer vertrouwen in. Ik hoop dat we een paar keer top drie kunnen zeilen.” Nu is het wachten op de start van het kampioenschap. Auke: “Als we in het klassement uiteindelijk een plekje bij de eerste zeven halen, ben ik hartstikke blij.”

31 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
“In het heetst van de strijd komen zaken soms hard over”

Lees LC waar en wanneer je maar wilt

Altijd binnen handbereik

De Leeuwarder Courant brengt je boeiende journalistiek over alle gebeurtenissen in Friesland, Nederland en de rest van de wereld. Wil je ook niets missen van het nieuws?

Sluit nu een abonnement af voor € 1,50 per week.

Al vanaf

€1,50 per week

32 Skûtsjekrant www.skutsje.nl abonneer.lc.nl

SIPPY TIGCHELAAR EN ALICE BOOIJ

HALEN VERHALEN BOVEN WATER

boek is een ode aan alle schippersvrouwen”

‘Schippersvrouwen - verhalen boven water’, zo heet het boek dat Sippy Tigchelaar en Alice Booij dit jaar presenteerden. Zij voerden gesprekken met de vrouwen zelf en/of nabestaanden en legden vijftien indrukwekkende herinneringen vast. “Ik vind het heel belangrijk dat deze vrouwen alsnog op een voetstuk worden geplaatst. Dit boek is een ode aan alle schippersvrouwen”, aldus Sippy Tigchelaar.

Alice Booij was werkzaam in de journalistiek en communicatie en is betrokken bij het Fries Scheepvaart Museum. Sippy Tigchelaar is documentairemaker en presentator. Toch is ze in Fryslân vooral bekend van het skûtsjesilen. Maar liefst 35 jaar versloeg ze samen met Klaas Jansma voor Omrop Fryslân de jaarlijkse zeilwedstrijden van de SKS en IFKS. “Het beeld van het skûtsjesilen heeft mij altijd al ontroerd, maar na het schrijven van dit boek kijk ik er met andere ogen naar. Het heeft voor mij een nog diepere lading gekregen. Juist de familieverhalen die zo zijn verbonden met de oude vrachtschepen, maken mijn liefde voor het skûtsjesilen zo groot.’’

ONMISBAAR EN ONZICHTBAAR

Als voorzitter van de Stichting Foar de Neiteam - die zich bezighoudt met het vastleggen van historische gegevens van skûtsjes – viel het haar op dat de meeste skûtsjeverhalen over mannen gaan. “Vrouwen waren onmisbaar aan boord, maar tegelijkertijd ook onzichtbaar voor de buitenwereld.” Om die verhalen nog te horen uit de monden van de vrouwen die de vrachtvaart onder zeil zelf meemaakten, besloot ze hen te interviewen. “Ik wilde het ze zelf vragen, voor het te laat was”, vertelt Sippy. “Tenslotte zijn het wel onze grootmoeders of overgrootmoeders die een belangrijke rol hebben gespeeld in de economie van Friesland. Samen met hun man hielden ze het schip in de vaart.” Wat haar vooral opviel? “Het leven was destijds eenvoudiger, maar wel veel harder en er was geen ruimte voor emoties.”

SKÛTSJEMUSEUM IN EARNEWÂLD BESTAAT 25 JAAR

“De frijwilligers binne ús goud”

Het skûtsjemuseum in Earnewâld bestaat 25 jaar en dat hebben ze gevierd met de vrijwilligers. “Want de frijwilligers binne ús goud’’, stelt voorzitter Jan de Wilde die zelf sinds 2010 betrokken is bij het museum. De gunfactor is volgens de voorzitter hoog. Niet voor niets heeft het museum er een derde skûtsje bij gekregen.

En dat derde skûtsje - Dorp Grouw - komt met een bijzonder verhaal. Het originele beurtscheepje was de opvolger van de houten Aebelina, het schip waar het museum al een replica van heeft. “Wy binne der hiel bliid mei, want no kinne we faker mei de besikers fan it museum te farren”, vertelt de voorzitter.

Ook wordt het schip gebruikt als groepen met schoolkinderen langskomen. Zij kunnen hier onder andere fokhijsen. Het afgelopen jaar zijn er zo’n vijfhonderd kinderen bij het museum geweest. “Hiel belangryk”, vindt Jan de Wilde. “De ferhalen oer skûtsjes moatte oant yn de lingte fan de dagen trochferteld

wurde. Bern kinne it har net foarstelle dat se eartiids mei sân of acht bern yn it lytse roefke libben. ‘It is noch lytser as myn sliepkeamer’, sizze se dan.”

SFEER VAN VROEGER

Hoofdmoot van het skûtsjemuseum

ZELFSTANDIGE VROUWEN

In het boek worden vooral de ‘gewone’ dagelijkse belevenissen aan boord beschreven, aangevuld met oude foto’s. “Het gezinsleven speelde zich af in een heel kleine roef. Op een paar vierkante meter moesten ze koken, eten, de was doen en speelden de kleine kinderen. Daarnaast werkten de vrouwen ook keihard mee op het schip. Vaak stonden ze aan het roer of de fok, of liepen ze in de ‘beage’ om het schip vooruit te trekken als er geen wind stond. Aan de vrouwen die ik heb geïnterviewd merkte ik dat het stuk voor stuk zelfstandige, flexibele vrouwen zijn die stevig in hun schoenen staan. Ze hebben van jongs af aan geleerd om te gaan met tegenslagen. Als ik aan hen vroeg hoe ze dat vonden reageerden ze vrijwel gelijk: ‘It wie sa’t it wie. It wie net oars’.”

Het boek ‘Schippersvrouwen - Verhalen boven water’ is een initiatief van de stichting Foar de Neiteam en wordt uitgegeven door uitgeverij Noordboek.

blijft uiteraard het tentoonstellen van skûtsjespullen waardoor de verhalen van vroegere skûtsjeschippers tot leven komen. Maar ook de huidige kampioenscompetities van de SKS en IFKS krijgen volop aandacht. De kracht van het museum is volgens de voorzitter dat het de sfeer van vroeger uitstraalt. Bezoekers mogen alle spullen aanraken. “As se it mar net meinimme”, lacht De Wilde. Zelf heeft hij van jongs af aan al een passie voor skûtsjesilen. Nu hij met pensioen is is hij wekelijks in het museum te vinden, net als ruim vijftig andere vrijwilligers. Eén van hen is de oprichter, Age Veldboom. In 2005 verkocht hij het aan de vrijwilligers die de Stichting Skûtsjemuseum Earnewâld oprichtten. Twee jaar geleden werd het museum uitgebreid met een filmzaal, een bibliotheek, meer expositieruimte en een werkplaats. “Dit hiene wy sûnder de help fan ús frijwilligers net realisearje kinnen.”

OUDSTE VRIJWILLIGER IS 93 JAAR

Het was dan ook niet vreemd dat het jubileum van het skûtsjemuseum in mei gevierd werd met de vrijwilligers. Een dag later hield het museum een open dag. Daar kwamen maar liefst 1300 mensen op af. “It waar wie moai en we ha in fantastyske dei hân.” De voorzitter ziet de toekomst van het skûtsjemuseum positief tegemoet, juist ook omdat de vrijwilligers het er zo naar hun zin hebben. “Us âldste frijwilliger, Wiemer Hoekstra, is al 93 jier. Hy sit no even yn ‘e lappenmand, mar tegearre mei ús âldfoarsitter besykje ik him noch geregeld sadat er wol by ús belutsen bliuwt. Salang’t wy it wurdsje ‘wille’ dat yn ‘frijwilligers’ sit mar heech hâlde, dan wol elkenien graach by dit museum bliuwe.”

Meer informatie: www.skutsjemuseum.nl

33 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
“Dit
“Ze hebben van jongs af aan geleerd om te gaan met tegenslagen:
‘It wie sa’t it wie. It wie net oars’”
Het 25-jarig jubileum van het skûtsjemuseum werd uitgebreid gevierd met alle vrijwilligers. Foto: Harm de Vlas Eén van de schippersvrouwen uit het boek: Stien Visser-Zwering met haar moeder Geeske. Stien is de moeder van Albert Visser, SKS-kampioen 2022.
34 Skûtsjekrant www.skutsje.nl Omropfryslan.nl/simmer It skûtsjesilen ik kin wol janke sa moai

Storm en ramp

De Stichting Foar de Neiteam krijgt veel oude verhalen over het skûtsje als vracht-, woon-, recreatie- of wedstrijdschip. Verhalen die tot de verbeelding spreken. Soms vol van vreugde, maar soms ook wreed...

Wanneer de wind van zuidwest tot noordwest over ons land giert en storm- en regenvlagen het water opzwepen, veranderen de meren en kanalen in onstuimige en gevaarlijke vaarwaters. Ook al lijkt de vaarafstand kort en de kleine binnenvaartschepen bestand tegen de witgekuifde zoetwatergolven, de risico’s groeien met het toenemen van de windkracht. Toch moeten ze zich, diep geladen soms, op die woeste golven wagen puur en alleen om nog een snee brood op de plank te krijgen.

Het is voor een buitenstaander vaak een mooie gedachte, een romantisch beeld, dat gemoedelijke, huiselijke van die kleine schepen. Het zeilt zo kalm voorbij en het ziet er in het roefje zo gezellig uit! En als de wind over de landerijen giert en het scheepje rustig en veilig in een nauw kanaal ligt, dan kan het inderdaad gezellig en knus in de roef zijn, waar de kinderen zich al vroeg leren schikken in de kleine ruimte, spelend en zich bezighoudend met het weinige dat men daar heeft. Maar die rust is noodgedwongen, want er moet het hele

jaar door – als het water niet dichtgevroren is – worden gevaren en gezwoegd om met dat kleine Friese skûtsje van 32 ton de kost voor het gezin te kunnen verdienen én de hypotheek te kunnen aflossen.

DE TWEE GEBROEDERS [L 325 N]

Het was zaterdagmorgen 7 december 1929. Schipper Albert Zwerver wilde met zijn ‘Twee Gebroeders’ van Schuilenburg over het Bergumermeer naar Beetsterzwaag varen. Aan boord waren zijn vrouw Jantje Trip, vijf kinderen en 15.000 metselstenen afkomstig van de steenfabriek uit Winneweer (Gr.). Die waren bestemd voor het nieuw te bouwen landhuis (De Zandhoeve) van burgemeester Jacob Bleeker in Beetsterzwaag. Tot dan verliep de reis zeer voorspoedig. Ze hadden op eigen kracht het skûtsje naar de stad Groningen gebracht en Motorschip de ‘Harmonie’ sleepte de ‘Twee Gebroeders’ nu verder. Vlak voor het dorp Wartena zouden ze, met een veel gunstiger wind, weer zelf verder gaan.

Omdat het Bergumermeer zeer hol stond en de zuidwester stormachtige vormen aannam, was een oversteek op vrijdagavond onmogelijk. Zaterdagochtend om zeven uur werd besloten om de overtocht toch te wagen. Intussen begon de wind steeds meer aan te wakkeren en werd het meer met de minuut onstuimiger. Bovendien had het motorschip haar vaart aanmerkelijk verminderd, waardoor ze maar langzaam opschoten.

Nog geen minuut later sloegen de luiken weg en begon het schip water te maken

Al meer dan een uur dobberden ze op het steeds woester wordende water, toen het volgeladen skûtsje veel last van slagzij kreeg. Op vier-vijfde deel van de overtocht werd de toestand aan boord kritiek. Jantje riep nog naar de roerganger van het motorschip dat ze wat achteruit moesten stomen, zodat ze een minder gevaarlijke koers zouden krijgen. Ook schipper Albert zelf drong hierop aan,

maar kreeg het antwoord dat dit onmogelijk was, wilden ze niet aan de grond lopen. Nog geen minuut later, het was ongeveer kwart voor negen, sloegen de dekkleden en luiken weg en begon het schip water te maken. Een zware golf stortte over het dek en wierp het schip nog meer slagzij. Albert duwde zijn vrouw het helmhout in handen en rende naar voren, waar drie van zijn kinderen - Johanna van 4, Cornelis van 6 en Albert van 8 jaar - in de durk nog rustig in hun bedjes sliepen. Tijd om kleren aan te trekken was er niet, elke seconde telde. Door het geschreeuw kreeg de bemanning van de ‘Harmonie’ in de gaten wat er zich afspeelde, maar het was onmogelijk om hulp te bieden. Terwijl de nog slaapdronken oudste kinderen bij hun moeder op de roef zaten, liet Albert zich in de roef zakken om de beide jongste kinderen te halen. Op dat moment sloeg de giek over, het schip begon nog meer naar één kant te hellen en maakte onmiddellijk meer water. Albert, die haast bij de bedjes van de twee jongsten was en al één van hen beethad, zag nog net hoe zijn vrouw en de drie kinderen overboord sloegen. Het water gulpte door de roefingang naar binnen, waardoor de schipper weer naar buiten dreef. Het kind was uit zijn vingers gegleden.

Albert hees zich weer naar boven en sprong in het roeibootje achter het schip om zijn vrouw en drie oudste kinderen te redden. De twee jongens kreeg hij al snel te pakken en ook zijn vrouw kon hij bij de roeiboot krijgen. Terwijl ze alle moeite deden om bij het motorschip te komen, zag schipper Zwerver opeens aan bakboord zijn vierjarig dochtertje Johanna in het water liggen. Ze dreef snel af, maar kon gelukkig door de opvarenden van het motorschip worden gered waarna ze in het vliegende stormweer het motorschip bereikte en samen met haar moeder en de andere twee kinderen aan boord werd gebracht. Het zinkende skûtsje lag inmiddels al een meter onder water. Terugkeren was levensgevaarlijk. Door de storm konden ze niets op het meer beginnen. Niemand zag kans de beide jongste kinderen - de 2-jarige Jan en Jacob die pas een half jaar oud was - uit het roefje te bevrijden. Ze zonken met het schip naar de diepte en verdronken zo in hun bedjes. Lees verder op pagina 37

35 Skûtsjekrant www.skutsje.nl VAN DE STICHTING FOAR DE NEITEAM

6 t/m 10 MAART 2024

Hier begint je watersportseizoen!

Wie van watersport houdt, kan op Boot Holland zijn hart ophalen. Het aanbod is gevarieerder dan ooit! Zo is de imposante steiger dé aanlegplaats voor motorjachten en is er een groot aanbod aan open boten. Een boot huren voor je vakantie doe je op het recreatiepaviljoen en voor watersportaccessoires, scheepsbenodigdheden en alles over elektrisch varen ben je bij Boot Holland ook aan het juiste adres!

Wil jij ook duizenden watersportliefhebbers bereiken met je product of dienst? Schrijf je dan extra voordelig in als exposant en profiteer nu van het vroegboektarief!

voor meer informatie en
Kijk
deelnamemogelijkheden op
www.boot-holland.nl WTC Expo Leeuwarden | Stadionplein | 8914 BX | info@wtcexpo.nl | 058 2941500

Op het motorschip werden de drie geredde kinderen in dekens gewikkeld. De vierjarige Johanna was bewusteloos uit het water gekomen, maar na enige moeite kwam ze weer een beetje bij. Half gekleed met de hoogstnoodzakelijke droge kleding van de opvarenden van de ‘Harmonie’, wachtten ze tot de ‘Lemmerboot I’ passeerde die hen vervolgens aan wal bracht. Daar was een menigte mensen samengestroomd. Brandstofhandelaar en winkelier Brouwer, die langs de Groningervaart woonde, nam het gezin liefderijk op en uit alle windrichtingen kwamen omwonenden droge kleren brengen. De ouders en de beide jongens hadden lichamelijk weinig nadelige gevolgen van het gebeuren ondervonden, maar de kleine Johanna had veel water binnengekregen en de dokter vreesde voor longontsteking. De lichamen van de beide achtergebleven kinderen konden door de hevige wind nog niet worden opgehaald. Ze bevonden zich vermoedelijk nog in de roef van de ‘Twee Gebroeders’. Twee brugwachters zouden de volgende ochtend met een roeiboot proberen het skûtsje te bereiken, maar zolang het stormde was ook dat een levensgevaarlijke operatie.

ALLES KWIJT

Met het zinken van de ‘Twee Gebroeders’ waren Albert en zijn gezin huis en haard kwijtgeraakt. Het schip was niet verzekerd en ook een geldbedrag van zo’n driehonderd gulden lag nu op de bodem van het Bergumermeer. De lading stenen in het ruim met een waarde tussen de vier- en vijfhonderd gulden was wel verzekerd, maar het was onmogelijk om het schip te lichten. Het lag nog steeds onder een meter woeste deining, de mast inmiddels gebroken. De

kosten van het lichten waren hoog en werden niet gedekt. Zodra het schip boven water werd gebracht zou het volgens de wet niet meer eigendom van Albert zijn en als ze het voor een schappelijke prijs aan hem teruggaven moest er heel veel gebeuren om het skûtsje weer in goede staat te krijgen. Dat geld had hij niet en ook zijn familie, allemaal kleine schippers, konden hem niet helpen.

Na anderhalve week waarin bergingsfirma IJsbrandy uit Leeuwarden op allerlei manieren probeerde om het skûtsje boven water te krijgen, lukte het eindelijk. In de roef werd het lichaam van het verdronken oudste zoontje gevonden, maar van zijn broertje ontbrak ieder spoor. Twee keer werd er nog langs de wallen van het meer gezocht, maar zonder resultaat. Het lichaampje werd twee weken later in het vaarwater bij Eestrum gevonden. De broertjes zijn op het kerkhof in Bergum naast elkaar begraven.

INZAMELINGSACTIE

Schipper Zwerver, vol verdriet, keek toe hoe er begonnen was met het lossen van de steenlading. Wat moest hij nu beginnen? Het antwoord kwam van de Armenraad in Leeuwarden, want wat als men de handen nu eens ineen zou slaan en iedereen iets af zou staan voor het zwaar getroffen gezin? Dan konden ze de schipper misschien helpen met een doorstart. De Armenraad plaatste een advertentie:

“Als we maar willen! Als we maar even des schippers leed mee voelen! Wij vermogen niet het grote leed van hem en zijn vrouw weg te nemen, maar we kunnen wel den materiële nood helpen lenigen, en de schipper de hoop en de troost geven van weer in staat te zijn opnieuw voor vrouw en kinderen het brood te verdienen”.

Er volgde een grote inzamelingsactie in verschillende Friese plaatsen die uiteindelijk 650 gulden opleverde. Maar ook tot ver buiten de provinciegrenzen werd de sympathieke gedachte opgepakt. Van overal werden giften gedaan. Zo kwam er van buiten Friesland nog ruim dertienhonderd gulden binnen.

EEN NIEUWE START

Al met al leverden de acties fl. 3069,68 gulden op. Het skûtsje kon weer helemaal worden

opgeknapt en werd op zaterdag 1 februari 1930 bij de Noorderbrug in Leeuwarden onder veel belangstelling door de Armenraad aan schipper Zwerver overgedragen. De ‘Twee Gebroeders’ zag er weer netjes uit.

Het skûtsje bestaat nog steeds en ligt sinds begin jaren 80 in de Purmerringvaart waar het tegenwoordig bewoond wordt door Tabita Blok uit Edam.

Zijsling en Zonen

Zijsling

Zand en Grind B.V.

Uw par tner in:

Bagger werkzaamheden

Ploegwerkzaamheden

Op - en overslag

Transpor t over water

Bergingswerkzaamheden

Handel in:

Zand

Grind

Grond

Tegels en K linkers

Stor tsteen

37 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
Bagger- en Aannemersbedrijf Zijsling en Zonen B.V. Riper wei 3, 8623 XR Jutrijp T: 0515 424 603 info@zijslingbv.nl w w w.zijslingbv.nl
Zand en Grind B.V. K aeidyk 5, 8711 HD Workum T: 0515 542 153
Zijsling
Zonen B.V.
Bagger- en Aannemersbedrijf Zijsling en
Thús op ‘t
Fryske Wetter
38 Skûtsjekrant www.skutsje.nl
zonwering Kunststof kozijnen Bezoek onze showroom: Korte Baan 20 | 8331 LA Steenwijk | 0521 76 40 40 | info@brouwer4u.nl | www.brouwer4u.nl
Viva plaza
Roto dakramen Pelletkachels
Vouwwanden Garagedeuren
Aluminium overkappingen Carports
polycarbonaatofglas ookaluminiumkozijnen
Terrazza Pure
Kozijnen, schuifpuien, deuren, vouwwanden, terrasoverkappingen, carports, dakramen, garagedeuren & meer...
39 Skûtsjekrant www.skutsje.nl ABD ZOMER ACTIE Private Lease bedrag gebaseerd op 60 maanden em 10.000 km. Inclusief: motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s incl. btw. Kijk voor de actievoorwaarden op www.abddacia.nl. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. Welkom bij ABD SNEEK KOLENBRANDERSTRAAT 7 DOKKUM DE BRÊGE 6 DRACHTEN JADE 1 HEERENVEEN SKRYNMAKKER 26 LEEUWARDEN HORTENSIASTRAAT 2 Tel: 0515 - 413 291 Tel: 0519 - 820 020 Tel: 0512 - 515 615 Tel: 0513 - 650 222 Tel: 058 - 266 3555 100% elektrisch Automaat 5 deurs Airconditioning USB-aansluiting Bluetooth® radio Actieradius 230km (wltp) LED dagrijverlichting Mennekes-laadkabel Dacia Spring Essential GEWOON. GOED Private lease actie: Dacia Spring is €299 p/mnd nu met €2950 overheidssubsie €238 p/mnd Kies voor private lease: Geen onverwachte kosten Eén bedrag per maand voor alle autokosten All-risk verzekerd (€ 450,- eigen bijdrage op casco) Vervangend vervoer na 24 uur bij reparatie en onderhoud De zekerheid van het Keurmerk Private Lease ABD is u aanspreekpunt voor alle autozaken SPRING ER IN! De 100% elektrische Dacia Spring nu voor €238 28x OP VOORRAAD P/MND ALL IN!

Sport is foar elkenien

Grutsk op ús

Fryske sporten!

40 Skûtsjekrant www.skutsje.nl Fo t o : ThomasVaer Fotografie

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.