Page 1

MEI 2019 | EDITIE 33

LEEUWARDER

STUDENTENKRANT

DOCENT VAN HET JAAR TRAVELT(R)IPS INCLUDING ENGLISH ARTICLES


Nieuw in leeuwarden

ALL Y CAN E OU AT

ERVAAR ‘ASIAN FLAVOUR’ STUDENTENKORTING VAN MAANDAG T/M DONDERDAG ALL YOU CAN EAT (2,5 UUR) VOOR SLECHTS € 19,50 (OP VERTOON STUDENTENPAS) Openingstijden: Zo t/m do 12.00 - 22.00 uur | Vr, za & feestdagen 12.00 - 22.30 uur

Zaailand 88, Leeuwarden | 058 785 45 49 - 058 785 45 51 | www.nihon88.nl

Een heldenrol in de Waterwereld een glansrijke toekomst!

Waarom een studie met water? • • • • •

Internationaal carrièreperspectief Maatschappelijke relevantie Brede arbeidsmogelijkheden Innovatief karakter Ruimte voor ondernemerschap

you need water water needs you

Wil je iets betekenen voor de wereld, een studie volgen die bol staat van de innovaties en tijdens je opleiding al werkervaring opdoen? Kies dan voor WaterCampus Leeuwarden. Er zijn opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau. Volop mogelijkheden dus om in te stromen en door te stromen naar het door jou gewenste niveau. Water daagt je op tal van manieren uit om er werk van te maken. Je kunt echt iets betekenen in de spannende wereld van water en werken aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. Bel of mail voor meer informatie met Marjo Dijkstra: 058 - 284 6450 / marjo.dijkstra@hvhl.nl


Leeuwarder Studentenkrant 2019 3

INHOUDS OPGAVE REDACTIEVRAAG

5

DOCENT VAN HET JAAR 2019

7

COLUMN + PRIDE

9

STUDENTEN-

11

VERENIGINGEN IN 058 DE STRAATVRAAG

13

KUNST EN CULTUUR

14

HET EINDE IS IN ZICHT! ANOUK AAN HET WOORD Wij studenten hebben een zwaar, zwaar leven tijdens deze laatste twee maanden voor de zomervakantie. We hebben geen puf meer, zijn dwarsdeur, kapoet, lamlendig, kortom: helemaal afgepeigerd. De meivakantie stelde ons natuurlijk in de gelegenheid om bij te tanken. Nu kan ik niet ontkennen dat dat niet is gelukt, maar mijn motor liep helaas vaker op alcohol dan energie. Om een lang verhaal kort te maken; tijdens deze moeilijke periode kun je waarschijnlijk wel wat vermaak gebruiken. En laat je nou net de Leeuwarder Studentenkrant voor je hebben. Wat ’n geluk! Vaak zit het tussen de oren, die voorjaarsmoeheid. Toch voelt het alsof je minimaal een enkeltje Malediven nodig hebt om bij te komen. Helaas heb je daar geen tijd voor, want je hebt nog vier dossiers, twee mondelingen en drie tentamens op de planning. Echt jammer,

Tot slot heb ik nog een amusant nieuwtje: deze krant bevat voor het eerst in de gehele LSK geschiedenis Engelstalige artikelen. What?! Really?! Yes, for real! Whoooo, nice, bby! Tijdens onze vergadering bij Paddy O’Ryan kwam dit ter sprake, nadat medewerkster Jody Simone opperde dat ‘t awesome zou zijn als we ook in het Engels zouden schrijven. Wij waren enthousiast en zijn hiermee aan de slag gegaan. We trappen af met twee Engelse artikelen door redactielid Abel. Great job!

Anouk

IN LEEUWARDEN TRAVELT(R)IPS

vooral als het allemaal maar niet wil lukken. Wat je dan volgens mij het beste kunt doen, is niks. Gun jezelf een theetje of biertje, gooi je benen omhoog, smeer een moddermasker op je bakkes, sla de krant open en vermaak je. Bovendien kan de LSK je op allerlei gebieden inspireren. Valt van veel schoolboeken niet te zeggen, toch?

15

VOOR STUDENTEN HOE BRANDVEILIG

16

ZIJN DE LEEUWARDER STUDENTENHUIZEN?

Redactie Anouk de Vries Niels Remigius Mirjam Landman Thamara Mol Abel Hoekstra Lisanne van der Ploeg

17

Fotografie Lisanne van der Ploeg Niels Remigius Lobke Zijlstra

NIET KIJKEN, MAAR ZIEN!

18

Uitgever Devea info@devea.nl www.devea.nl

WELCOME TO LEEUWARDEN?

19

REANIMEREN KUN JE LEREN

OR IS IT?

Verspreiding FRL Group NHL Stenden Van Hall Larenstein University Campus Fryslân Grote Keizer McDonald’s dBieb Oplage 16.000 stuks Online - www.leeuwarderstudentenkrant.nl - www.facebook.com/ LeeuwarderStudentenkrant - www.instagram.com/ leeuwarderstudentenkrant - info@leeuwarderstudentenkrant.nl Te verkrijgen op meer dan 50 punten in Leeuwarden

Vormgeving Studio Captain Advertenties Doede Vellema 06 15 37 22 55 Drukwerk NDC Print Leeuwarden

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daar echter geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. Auteursrecht voorbehouden. ©2019


Everdyna de

Everdyna

de Haan e

gkundig

Flexverplee

Haan

Afgelopen zo mer ben ik af gestudeerd al s HBO-verplee Na mijn diplom gkundige. ering mocht ik dan eindelijk dag in het M aan mijn eers CL beginnen. te werkAls flexverplee gkundige zou op verschillen de afdelingen ik meteen werkzaam zijn pittig was om . Ondanks da t het soms de verschillen de werkwijzen van elke afde , zoals de arts ling te leren envisites, kennen en ei gen te maken alle afdelinge , werd ik op n erg welkom geheten. Ik re aliseerde me als gediplom dat ik er ook eerd verpleeg kundige niet al het afgelopen leen voor ston d. Tijdens jaar heb ik de kans gekregen chirurgisch sp om mezelf bi ecialisme te nnen het ontwikkelen. Tijdens mijn ik namelijk al stages had leen op besc houwende af delingen gew hand van een erkt. Aan de inwerkprocedu re he b ik ve el over de zo chirurgische patiënten en rg rondom ingrepen gele erd. In de daar de weken he op volgenb ik hierin st eeds meer er varing op ku Daarnaast he nnen doen. b ik via een sp eciaal griepp roject binnen kans gekregen het MCL de om me op he t gebied van lo ontwikkelen. nggeneeskund e te Al met al heb ik mijn eerste halfjaar in he leerzaam erva t MCL als erg ren. Ik ga dan prettig en ook met veel enthousiasm doelen het vo e lgende halfjaa en nieuwe r tegemoet. Eé binnen een va n van deze do elen is om ste afdeling w erkzaam te zi jn om me zo specifiek spec in een ialisme te kunn en verdiepen.

Emily Visser

agement Resource Man studie Human ijn m n va ar t 4e leerja ageplek waar Omdat ik in he ek naar een st zo op ik as w ol zit, eeg den Hogescho Bij het MCL kr aan NHL Sten ied van HRM. eb kg va t he in ur in het g op kan doen s P&O-advise ik veel ervarin 2018 stage al r be em pt se ling P&O loop vanaf eft, is de afde ik die kans. Ik edewerkers he m el ve tie sa t de organi MCL. Doorda n het MCL. k onderdeel va een belangrij dag is e taken. Iedere uiteenlopend et m en ak m CL is dus ur krijg ik te open in het M Als P&O-advise dingen. Stagel e w eu ni ik er re dag le b de kans om anders én iede erzaam. Ik he teressant en le in g er k oo r mijn , maa mijn vak. Na niet alleen leuk r te worden in te be ds ee st en k te gaan ontwikkelen l aan het wer mij verder te g professiona un yo s al om klaar voor stage ben ik er d van HRM! in het werkvel

Myrthe Miedema Ik studeer International Hospitality Management op NHL-Ste nden. Toen ik mijn stageplek moest kiezen, wist ik gelijk dat ik in Friesland wilde blijven. Hospitality heeft het woord ‘hospital’ in zich, en eigenlijk passen de waarden die ik op school heb geleerd ook bij de kernwaarde van het MCL ‘de patiënt centraal’, zodoende kwam ik bij het MCL terecht. Sinds januari 2019 loop ik stage bij het interne flexbureau Serviceb ureau Tijdelijk Werk (STW). Tijdens mijn stage krijg ik de kans om aan verschil lende competenties te werken. Zo houd ik mij bijvoorbeeld bezig met plannen & organiseren, leidinggeven en probleem oplossing & besluitv orming.

De werkzaamheden zijn uiteenlopend en afwisselend. Ik voer verschillende gesprekken, maak personeelsplanningen en verwerk contrac twijzigingen. Dit maakt dat ik het ontzettend naar mijn zin heb. Geen dag is hetzelfde, ik leer elke dag iets nieuws en het is nooit saai. Ben jij geïnteresseerd in een HRM stage, dan zou ik zeker het STW aanraden!

Myrthe Miedema Stagiaire HRM

Ontdek meer verhalen en jouw mogelijkheden op: www.heldeninhetwit.nl

Emily Visser Stagiaire

P&O-adviseur


Leeuwarder Studentenkrant 2019 5

REDACTIEVRAAG

Abel Beroemd worden als doel op zich, dat lijkt mij helemaal niets. Het is weggelegd voor de Kardashians, Roelvinkjes en Hiltons. Het is belangrijk in je achterhoofd te houden dat deze mensen vaak met de hulp van derden beroemd worden. Deze derden hebben er belang bij zelf níet in de schijnwerpers te staan. Laten we wel wezen, in de schijnwerpers staan is vluchtig. Roem komt te voet en gaat te paard. Het is duurzamer om op de achtergrond op meerdere paarden te kunnen wedden. Ik vraag en zij draaien. Dat is persoonlijke roem, die je met niemand (openbaar) hoeft te delen. Misschien kan ik daar wel beroemd mee worden?

Lobke Phoeh, wel een pittige vraag. Ik denk dat ik het heel gaaf zou vinden om als onderzoekster beroemd te worden. Ik studeer nu voedingsmiddelentechnologie en hoop een master nutrition and health in Wageningen te gaan doen. Als mijn onderzoeken wereldwijd bekend worden, zou dat natuurlijk een droom zijn die in vervulling gaat. Hiernaast zou ik het ook wel heel leuk vinden als ik met mijn fotootjes bekend zou kunnen worden. Momenteel houd ik me vooral bezig met creatieve portretten, waarbij Brandon Woefel mijn grote voorbeeld is. Wanneer dat allemaal niet lukt, is bekend worden in de paardenfokkerij ook nog wel een klein droompje van me. Naast alle kosten is het toch wel heel gaaf wanneer jouw veulen uiteindelijk het NK springen wint!

Thamara Ik zou wel beroemd willen zijn in het theater. Breed begrip, wat ik dan ook wel zo ruim zou willen nemen. Misschien in het cabaret (want ik vind mezelf hilarisch en zou het met alle liefde met een publiek willen delen, zodat er misschien meer mensen lachen dan alleen ik) of in musicals, waarin ik dan mag zingen en de dramaqueen in mij los mag laten. Het lijkt me fantastisch om op het podium te staan en mijn talent te mogen delen met de wereld. Ik wil wel een soort Chantal Janzen 2.0 worden. Maar mocht dit niet echt lukken, dan zou ik wel bekend willen worden als zangeres en professioneel muzikante. Beetje touren door de wereld, handtekeningen zetten, onwijs veel muziek maken en mijn hart delen met anderen. Dat lijkt me toch ook wel wat. Ik mag dan nog wel flink oefenen hoor…

Lisanne Even denken. Ik ben zo’n type met meerdere dromen en interesses. Vorig jaar heb ik de opleiding journalistiek afgerond en ik ben momenteel weer in opleiding, dit keer tot juf. Werken met kinderen, schrijven en fotograferen vind ik dus leuk. Ik denk dan dat dan beroemd zou willen zijn met journalistieke content schrijven (eventueel voor tijdschriften) en mijn fotografie. Momenteel fotografeer ik families, baby’s en bruiloften. Ik vind human interest artikelen heel leuk, dus dat soort teksten leveren aan tijdschriften/grote blogs lijkt mij ook wel wat. Wat dat betreft is daarin beroemd zijn ook wel tof, dat je door heel Nederland boekingen hebt en niet als Jan splinter de winter door hoeft.

Anouk Dan zou ik beroemd willen zijn als schrijfster en/of presentatrice. Ooit hoop ik mijn lang gekoesterde droom in vervulling te brengen en mijn eigen boeken te schrijven. Of een succesvol eigen blog te hebben. Of gewoon beide. Toch lijkt het me ook wel wat om in de voetsporen van Geraldine, Gwen of Sylvana te treden en bekend te zijn als presentatrice. Ongetwijfeld betekent dat keihard werken. Maar veel reizen, meemaken, lachen, alles uitproberen, over grenzen gaan en volop genieten van mijn werk, dat maakt veel goed. Mijn bekendheid zal zich hoogstwaarschijnlijk beperken tot de landsgrenzen, want met mijn Engels ga ik niet bijster ver komen.

Mirjam Ik zou wel beroemd willen worden als modeontwerpster. Hoewel ik zelf niet zo goed kan naaien en ontwerpen, zou ik er dan ongetwijfeld goed in zijn. Lijkt me wel wat, de hele dag crea-bea bezig zijn, pronken met mijn eigen veel te dure kleding en wekelijks aanwezig moeten zijn bij exclusieve feestjes. Klinkt best goed. Ik zou er dan iedere dag helemaal hip bij lopen, want je kunt natuurlijk niet als een slobberende huisvrouw over straat paraderen. Doe ik nu namelijk wel regelmatig. Als ik dan ook nog kan trouwen met een voetballer, is het feest helemaal compleet. Af en toe een beetje juichen tijdens een voetbalwedstrijd en voor de rest kleding ontwerpen in mijn veel te grote villa, klinkt als een best plan.

Niels Ooit, in een toekomst hier ver, ver vandaan (rol de Star Wars intro) lijkt het mij geweldig om bekend te staan om reportages die ik van begin tot einde gemaakt heb. Zowel het beeld als de tekst die erbij komt. Of dat nou in tekst- of videovorm is, maakt mij niet zoveel uit. Het onderwerp ook niet zozeer. Hoe gaaf is het om een documentaire te maken die iets losmaakt bij de kijkers? Voor mij is dit zeker een doel om ooit in mijn leven te produceren. En wie weet wat daar allemaal nog meer uit voortvloeit… Dus, wie heeft er nog een onbeantwoorde vraag liggen?


n

ZZZUKRGRVSDODFHQO

Probleem. AAndAcht. oPlossing.

Chaos in de tent?

STUDENTENVANAF SPORT €16,25* Tresoar biedt je de rust en de ruimte... groepslessen voor €195,- per jaar of €19,50 per maand!

ds open Nu ’s avon Tegen inlevering van deze advertentie tot 22.00 uur.

geen inschrijfkosten (€ 25,–) gratis

Als coach kan ik je helpen om je probleem helder voor ogen te krijgen en hier een oplossing voor te vinden. Je wilt het anders gaan doen. Je weet alleen niet ‘hoe’, of ‘wat’. Samen ontdekken we jouw eigen oplossing door middel van doelgerichte coaching. NieuwSgierig gewordeN? En wilt weer studeren Kijk op www.studentencoaching.info

Foto: Deepak Khoenie

De SPO verzorgt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen pedagogisch en onderwijskundig avondonderwijs. We bieden een Lerarenopleiding, HBO-pedagogiek, TOP IB-opleiding en Schakelonderwijs voor doorstroom naar de masters (ortho) pedagogiek en onderwijskunde aan de RUG.

Kom naar onze studiezaal. en vernieuwde bij een lidmaatschap een Hier vind je veel plaatsen om te studeren en ruimtes voor overleg. bezoek aan de zonnestudio Voor actuele openingstijden zie website van Tresoar: www.tresoar.frl

* Vraag naar de voorwaarden.

Leeuwerikstraat 119 - 121 | 8916 CC Leeuwarden Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden , Tel. 058 - 215 29 59 | facebook.com/sportcentrumursus T 058-7890789

LAAT zien wie

de baas is bescherm jezelf tegen diefstal. Registreer altijd het serienummer van nieuwe apparaten.

ga nu naar wiedebaasis.nl

t bij woonfriesland.nl

ebsite voor het anbod en maak je fiel aan. Wij houden oogte van elke omt en voldoet Dus ga snel naar nl.

www.spo-groningen.nl

Heb je een algemene vraag? Je kunt ons op werkdagen bereiken op 088 995 22 22 (lokaal tarief) of stuur een e-mail naar info@woonfriesland.nl.


Leeuwarder Studentenkrant 2019 7

HET JAAR 2019 DE GENOMINEERDEN!

Joepie, yes, hiep hiep, wiehoeee: de genomineerde docenten zijn eindelijk bekend! Oftewel, het is de hoogste tijd om jouw docent te promoten, zodat we hem of haar binnenkort kunnen verrassen met veel te veel confetti, slingers en feesthoedjes. Originele promofilmpjes, flyers, tv-reclames, omkoperij en ander geweldig promotiemateriaal kunnen dus weer volop ingezet worden. Stemmen doe je via de website.

Jan-Peter Peterson

Joop van Eerbeek

Piet Grin

Freek Kap-van Bergen

DaniĂŤlle Notten

Klaas Jan Huizing

Wimke Crets-Fokkema

Vincent Tillema

Klaas Boorsma

Ellianne Feenstra

Dick Kuiper

Geert-Jan van Dam

Aldo Veldhuizen

Bart Temme

Marcel Minor

Frits Hoogteijling

Korrie Hoekstra

Anneke Augusteijn

Jorien Rippen

Babs Gezelle Meerburg

Martina Sura – de Jong

Joop van Eerbeek

Simon Olbertijn

Avelien Haan

Katja Hoekstra

Wout Eijkelkamp


VANAF €19,95*

AVONDJE

UIT? PARKEER JE FIETS

VEILIG EN VOOR NIETS! Fietsenstalling Zaailand en St. Jacobsstraat (do. t/m za. ook ‘s nachts open)

www.fiets-in-de-p.nl

THIALF

mijn studie begint in dbieb

LIVE!

dbieb.nl blijf ontdekken


Leeuwarder Studentenkrant 2019 9

COLUMN Tekst: Abel Hoekstra

WELCOME TO LEEUWARDEN What do we care? When I moved to Leeuwarden, I had a foreign housemate: a girl from Vietnam, living in my house illegally. Her passport (a diplomatic one) prohibited her from renting a place, so she told me. Her friends were mostly Vietnamese, and they spoke their local language which didn’t really bother me. In order for a non-EU citizen to come live and study here, you either (1) need to work a lot, or (2) have wealthy parents. In the case of my former housemate, it was probably the latter. Not everybody – including me – has parents who are willing and/or able to pay for your studies: rent, tuition, food and drinks. The NHLStenden organization actively targets foreigners to come and study here. They make a lot on the tuition from non-EU students, lucky NHLStenden. Let’s not forget that it might be cheaper for the non-EU student to simply buy his/her degree at NHLStenden Qatar, than actually doing all the required work here. Lucky you! To me it seems all misleading and unfair. First the friendly face of NHLStenden lures you to the Netherlands but once here, you are confronted with DUO, a government agency making sure the education is properly paid for. If you are not from the EUSSR you get hold ransom for €8000, - and after paying that, they require you to work 56 hours a month for a loan. There is nothing wrong with working but forcing people to work in a city that isn’t very keen on English speaking employees is unfair. NHLStenden could try to do more to help students suffering from unemployment: take your responsibility StendenNHL! If you lure them in, provide with correct information and support. Don’t give them a good reason for a revolution.

PRIDE

LUSTRUM VOOR DE PRIDE LEEUWARDEN Tekst: Abel Hoekstra | Fotografie: Leeuwarden Student City

Regenboogvlag en regenboogprovincie Fryslân?

Pride, maar dan niet in Amsterdam?

Er wordt aandacht gevraagd voor de positie van LHBTQI’ers in onze mooie stad. Leeuwarden is dan ook een zogenaamde regenbooggemeente. Een regenbooggemeente heeft als doelstelling om de positie van LHBTQI’ers te versterken. Leeuwarden Student City (voorheen Leeuwarden Studiestad) organiseert daarom voor de vijfde keer deze boottocht door de grachten van Leeuwarden.

De Pride is een viering van (seksuele) vrijheid en diversiteit. Amsterdam is al lang het symbool van verdraagzaamheid op dit vlak. Echter, dit sluit natuurlijk niet uit dat dit in andere steden ook gevierd mag worden. Op zaterdag 25 mei organiseert Leeuwarden Student City de Pride Leeuwarden. Boten van verschillende organisaties zoals het COC, Roze Zaterdag en een aantal politieke partijen varen mee. Een stoet van 15 à 17 bootjes zal de grachten alle kleuren van de regenboog kleuren.

Het heeft alleen een ironische bijsmaak, want de provincie lijkt afstand te doen van het versterken van de positie van LHBTQI’ers. De provinciale politiek wil er nog niet aan, wat niet erg veel vertrouwen wekt. Gelukkig is de gemeente Leeuwarden vooruitstrevender.

Vechten voor veiligheid en sociale acceptatie is een nobel streven. Laat het nou daarom zijn dat iedereen welkom is. Of het nou op de boten, langs de kant of bij de afterparty met verschillende dj’s en niemand minder dan Imca Marina is!


KANTELAAR

uiz

BEN JIJ LEKKER

BIJDEHAND? WAT DACHT JE HIER VAN:

WORD QUIZMASTER VOOR ÉÉN DAG EN

VERDIEN tot 150 EURO CASH! WIJ REGELEN: ARTWORK FLYERS EN POSTERS ANTWOORDFORMULIEREN, PENNEN, ETC. BEELD EN GELUID

MEER INFO: GERRIT@DEKANTELAAR.CAFE of app Gerrit: 0642735505

LAAT zien wie

de baas is bescherm jezelf tegen diefstal. Registreer altijd het serienummer van nieuwe apparaten.

ga nu naar wiedebaasis.nl


Leeuwarder Studentenkrant 2019 11

IN 058 EEN KIJKJE BINNEN DE MUREN VAN VERENIGINGEN Tekst: Mirjam Landman | Fotografie: Lobke Zijlstra Met zo’n 22.000 studenten en maar liefst acht studentenverenigingen kunnen we er niet meer omheen. Leeuwarden is een ECHTE studentenstad. Iedere editie van de LSK zal er een kijkje genomen worden binnen de muren van twee studentenverenigingen. Deze editie staat in het teken van Sempiternus en studentenvereniging Io Vivat. Hoe ziet een typische avond eruit? Wat is de prijs voor een biertje? Heb je als lid verplichtingen? Wij zochten het allemaal voor je uit.

SEMPITERNUS Wat is Sempiternus voor vereniging? Sempiternus is een algemene studentenvereniging. Dit houdt in dat iedere student, ongeacht opleiding of hogeschool, lid mag worden. Na een heuse kennismakingsdag, worden nieuwe leden ingeslagen en vanaf dat moment heuren ze er helemaal bij.

Lidmaatschap Bij Sempiternus heb je twee soorten lidmaatschappen. Je kunt er ten eerste voor kiezen om algemeen lid te blijven, want dan heb je geen verplichtingen. Wel kun je gewoon lekker komen borrelen op maandagavond. Ten tweede kun je ervoor kiezen om bij een dispuut te gaan. Wanneer je je aansluit bij een dispuut, heb je leuke bijkomstigheden zoals gezellige borrels en goede feestjes. Iedere woensdagavond komen leden van het dispuut bij elkaar. Naast de gezellige feestjes en leuke avonden, wordt er een sociaal netwerk opgebouwd waar zowel leden als oud-leden profijt van hebben.

Moressen en tradities Naast de gebruikelijke studentikoze moressen zoals geen gevoos in de soos of niet met je rug naar de bar staan, kent Sempiternus nog een wel heel bijzondere traditie. Wanneer je het oneens bent met iemand, kun je diegene uitdagen om te brassen. Dit houdt in dat je elkaar bij de kraag pakt waarna er een vriendschappelijk duel ontstaat. Degene die als eerst de tegenpartij op de rug weet te krijgen, heeft gewonnen. Beide partijen geven elkaar een hand en de verliezer betaalt een biertje.

Feitjes op een rij Sempiternus heeft vijftig actieve leden Voor een lidmaatschap betaal je €100 per jaar Voor een biertje betaal je €1,60

Sempiternus heeft geen ontgroening Sempiternus organiseert jaarlijks een gala Alle disputen van Sempiternus hebben buiten de sociëteit om een sponsorkroeg als thuisbasis

IO VIVAT Wat is Io Vivat voor vereniging? Io Vivat is een grote vereniging die zo’n driehonderd zittende leden telt. Dit jaar zijn er maar liefst 110 nieuwe leden bij gekomen, wat erg veel is voor een vereniging in Leeuwarden. De meeste leden van Io Vivat studeren aan de hotelschool. Alles draait om gastvrijheid binnen deze vereniging. Dit wordt zichtbaar in het samen eten op dinsdag en het anti-telefoon beleid in de sociëteit. Io Vivat is een hechte vereniging waarbij leden naar elkaar omkijken.

Oud-leden

Feitjes op een rij De sociëteit is gelegen aan Herenwaltje 5 te Leeuwarden Io Vivat heeft 308 zittende leden Voor een lidmaatschap betaal je €125 per jaar

Naast de zittende leden die Io Vivat kent, zijn er ook zo’n vierduizend oud-leden. De band die Io Vivat met veel van deze leden heeft, is nog steeds goed. Het opbouwen van een netwerk is hierdoor piece of cake en bovendien zijn veel ereleden nog actief. De lijntjes tussen leden en oud-leden zijn kort. Er wordt nog regelmatig samen een biertje gedronken. Voor een biertje betaal je €1,50

Activiteiten

Io Vivat heeft geen ontgroening, maar wel een kennismakingsweekend

Io Vivat heeft disputen, jaarclubs, gildes, een bureau en commissies. Eens in de zoveel tijd wordt er door één van hen een activiteit georganiseerd. Deze activiteiten zijn erg uiteenlopend. Een feest, een pubquiz of een sportactiviteit, het is allemaal mogelijk. Hoe een avond er precies uitziet, verschilt heel erg. Op donderdagavond is het dispuutsavond. Er staan dan 120 man in de sociëteit. Er wordt geproost, gedronken en gefeest. Op een andere avond, bijvoorbeeld in een tentamenweek, zou het een stukje rustiger kunnen zijn. Hoe dan ook, Io Vivat is een gezellige vereniging waarbij ieder lid zijn/ haar steentje bijdraagt.

Io Vivat heeft een jaarlijks terugkerend(e) gala, zeilweekend en skireis


- Schakelopleiding Orthopedagogiek - Schakelopleiding Pedagogiek & Onderwijskunde - HBO-pedagogiek - Lerarenopleiding pedagogiek - Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Meer informatie via:

www.spo-groningen.nl

De SPO verzorgt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen pedagogisch en onderwijskundig avondonderwijs voor volwassenen.

LAAT zien wie

de baas is bescherm jezelf tegen diefstal. Registreer altijd het serienummer van nieuwe apparaten.

ga nu naar wiedebaasis.nl

GEZOCHT: ERVAREN ADVERTENTIEVERKOPERS OP PROJECTBASIS. HET BETREFT PERIODIEKE UITGAVES.

Voor meer informatie, mail naar info@devea.nl

www.devea.nl


Leeuwarder Studentenkrant 2019 13

DE WAAR GEEF JIJ HET MEESTE GELD AAN UIT? Tekst & fotografie: Lisanne van der Ploeg Geld moet rollen, is wat ze zeggen. Het is volop genieten wanneer DUO je maandelijkse stufi stort en je weer kunt leven als God in Frankrijk. Het is cliché om te zeggen dat al je geld op gaat aan eten en drinken, maar er zit wel een kern van waarheid in. Het is toch gewoon zo? Waar de een liever investeert in hobby’s, gaat de ander liever elk weekend gaat stappen. En terwijl de ene student zorgeloos geniet van een zekere hoeveelheid biertjes en wijntjes, investeert een andere student liever in zijn of haar spaarrekening. We gingen de straat op met de vraag: waar geef jij het meeste geld aan uit?

Douaa Bagou

Steven Tulner

Bart Timmers

(22), Commerciële Economie “Ik ga vaak de natuur in, voornamelijk om te wandelen. Dat vind ik echt heerlijk. Om op bepaalde plekken te komen, gebruik ik dan wel mijn auto. Je kunt dus wel stellen dat ik het meeste geld aan mijn bezine uitgeef. Daarnaast kost ook de verzekering van de auto geld, wat je niet moet onderschatten. Dat gaat ook best wel om een aardig bedrag. Verder geef ik geld uit aan kleding, uitgaan, borrels in de stad en niet te vergeten mijn studie, daar gaat ook veel geld aan op. Maar: lang leve de studiefinanciering!”

(21), Communication & Multimedia Design “In tegenstelling tot veel andere studenten, die het geld voornamelijk uitgegeven aan uitgaan, ga ik juist weinig op stap. Ik denk dat los van uitgaan bij iedereen het meeste geld wel op gaat aan eten. Zo ook bij mij, want ik ben een echte voedselfanaat. Ik doe vaak en veel boodschappen, maar dat moet ook wel. Ik woon in een appartementje samen met mijn vriendin. We eten vegetarisch, maar dat is niet per se duurder. Gewoon vlees is ook duur, dus dat zal het verschil niet maken denk ik. Verder geef ik misschien iets te veel geld uit aan benzine voor mijn auto.”

Joël Bosma

Priscilla Brakels

Dina Fleur

(23), Hotel Management School “Ik spaar wijn, verschillende soorten, ook exclusieve wijn. Ik ben als het ware een verzamelaar, dus daar gaat een hoop geld naartoe. Daarnaast ook af en toe ergens een wijntje drinken. Los daarvan geef ik ook veel geld uit aan de sportschool, waar ik helaas weinig gebruik van maak. Die ene keer in de maand wanneer ik wil gaan sporten haalt het niet bij de keren dat ik niet ga.”

(22), Entertainment Management “Ik heb niet echt hobby’s waar ik veel geld aan uitgeef, al valt ‘op een terrasje zitten’ wel onder hobby’s wat mij betreft. Ik zit erg graag gezellig met vrienden op het terras, dus daar gaat het meeste geld naartoe. Vooral nu met het mooie weer!”

(20), Online Content Creator “Goh, waar ik het meeste geld aan uitgeef? Dat is niet heel moeilijk. Kleren! Voornamelijk koop ik dan allemaal T-shirts. Geen specifieke merken of winkels, maar als ik iets leuks tegenkom, dan koop ik dat gewoon. Maakt niet uit wat erop staat of waar het precies van is. Ik vind het leuk om online te shoppen, dus het gaat voornamelijk om online uitgaven. Je kunt nooit genoeg T-shirts hebben.”

Anne Fleur Veendorp

(20), Social Work “Ik geef het meeste geld uit aan (gezond) eten tijdens het uit eten gaan of met vriendinnen gezellig ergens zitten. Vaak gaat het op aan verse jus en gezonde broodjes. Daarnaast geef ik ook veel geld uit aan kleding en verzorgingsproducten. Als ik iets zie wat goed voor de huid is, dan investeer ik daar ook wel graag in. Ik zet elke maand wel netjes een bedrag opzij om alvast mijn schoolgeld voor het volgende jaar te kunnen betalen. Maar verder gaat het meeste geld toch wel echt op aan eten.”

(18), Maatschappelijke Zorg “Nu het festivalseizoen weer is begonnen, ben ik regelmatig te vinden op feestjes en festivals. Muziek is echt iets wat bij mij hoort en waar ik happy van word, dus daar geef ik graag mijn geld aan uit. Daarnaast heb ik een telefoonabonnement dat me geld kost en natuurlijk betaal ik net zoals elke Nederlander ziektekosten. Mijn vriend woont bovendien relatief ver weg, dus als ik met de auto naar hem toe wil, moet ik de benzine betalen. Dan gaan er behoorlijk wat liters – en dus ook euro’s – doorheen.”

Jeremy Hof (33), Communication & Multimedia Design “Als je dit een paar jaar geleden aan mij had gevraagd, dan had ik gezegd: knallen met dat geld, uitgaan, lekker op stap! Maar dat is nu niet bepaald meer het geval. Ik geef mijn geld nu vooral uit aan de broodnodige dingen, zoals eten en drinken. Wie geeft daar nou niet veel geld aan uit? Verder heb ik geen extreme uitgaven. Ik denk nu ook wel aan de toekomst, dus ik geef het meeste geld aan mijn spaarrekening. Sparen voor een nieuw huisje!”


14 Leeuwarder Studentenkrant 2019

Fotografie: Niels Remigius

IN LEEUWARDEN

Leeuwarden was vorig jaar samen met Valletta, Malta culturele hoofdstad van Europa. Dit heeft gezorgd voor grote veranderingen in de stad. Van enorme operaties zoals de Reuzen van Royal de Luxe, tot de grote verbouwingen in de stad. Wij deden een rondje om te kijken naar opvallende veranderingen van vorig jaar en om te kijken of de legacy van 2018 nog wel een beetje doorgevoerd wordt.


Leeuwarder Studentenkrant 2019 15

VOOR STUDENTEN GEEN GRENS GEEN GRENS, VEEL REIZEN MAAKT JE EEN GOED MENS! Tekst: Mirjam Landman | Fotografie: Lisanne van der Ploeg

Wenen Ik ben ontzettend enthousiast over Wenen. Prachtige stad, heerlijke schnitzels en enorm gezellige mensen. Vorig jaar vertoefde ik hier een paar dagen in m’n eentje en dat kon prima. Sterker nog, ik heb hier de allerbeste herinneringen aan overgehouden. Ik verbleef in een waanzinnig leuk hostel waarbij we na happy hour met alle gasten uit het hostel drankjes gingen drinken in een studentenkroeg op 1 minuut afstand van het hostel. Dit alles onder het mom van “cultuur snuiven”. Naam stad: Wenen Aantal sterren: 5 Tip hostel: Hostel Ruthensteiner

Boedapest Heerlijk slenteren over de boulevard, cocktails drinken met het avondrood op de wangetjes en cultuur snuiven tot je er bij neer valt. Ja, jongens, we houden allemaal wel van reisjes maken. Helaas kosten deze snoepreisjes een paar centen en bovendien is het soms knap lastig om een geschikte stad uit te zoeken. In dit artikel zet Mirjam een aantal tips op een rijtje om zo goedkoop mogelijk stedentripjes te realiseren én deelt ze een aantal fantastische steden om te bezoeken. Waar wacht je nog op? Gaan met die banaaaaaaaan! Ik houd van stedentrips. Het niets hoeven, behalve wijntjes drinken op een terras, het leren kennen van nieuwe mensen en het ongegeneerd toeristje uithangen, dat vind ik prachtig. Het is een dure hobby van mij geworden. De steden die in dit artikel genoemd worden zijn allemaal binnen Europa omdat dit nog goed te bereizen valt. Een weekendje New York is uiteraard ook leuk, maar dan zit je langer in de vliegmachine dan dat je iets van de stad ziet. Zonde!

Tips om zo goedkoop mogelijk een stedentripje te maken. - Via Skyscanner kun je goedkoop vluchten zoeken. Ik wil de wereld niet naar de gallemiezen helpen met al dat gevlieg van ons, maar zo nu en dan vind ik het een prima investering. Boek overigens wel altijd incognito. Onze slimme computers kunnen tegenwoordig nagaan wat je laatste zoekopdracht is geweest, waardoor je ticket duurder wordt. Kan je zo een paar tientjes schelen. - Neem de flixbus. Met een flixbus kun je bijna overal in Europa wel komen. Vanaf €5,- zijn er al tickets te koop. - De goedkoopste maand om te reizen schijnt januari te zijn. Overwin je winterdip en ga er even tussenuit! - Ga liften! Als je echt van avontuur houdt, kun je ook gewoon met je duimpje om hoog aan de kant van de weg gaan staan. Je ontmoet nieuwe mensen, je betaalt niets voor je vervoer en je komt op plaatsen waar je anders misschien nooit geweest zou zijn. Zorg wel dat je veilig reist. Heb je er geen goed gevoel bij? Stap dan niet in! Ook kunnen vrouwen beter een meneer meenemen om te liften. Hiermee zeg ik niet dat vrouwen het zwakke geslacht zijn, maar in sommige situaties misschien toch wel. Liever zwak, dan tussen zes plankjes terug komen, toch? Safety for all!

Boedapest, love it. In Boedapest kun je voortreffelijk uit eten voor een belachelijk lage prijs. Honderden hummusbarretjes waar ik helemaal loesoe van word. Overdag kun je heerlijk genieten in de thermale baden die deze stad rijk is (no worries, je hoeft niet rond te lopen in adamskostuum, zwemkleding is vaak gewoon toegestaan). Bovendien kent Boedapest heel veel underground kroegjes. Soms zijn deze gewoon in oude bunkers of onbewoonbare gebouwen. Hosteltips heb ik helaas niet, want hostel ‘Yolo’ waar ik ooit eens verbleef, bestaat niet meer. It only lived once ... Naam stad: Boedapest Aantal sterren: 4

Nijmegen Iets dichter bij huis, maar daardoor niet minder leuk. Picknicken in het park, ongegeneerd speciaalbier drinken en ’s avonds naar café TweeKeerBellen. Ping, ping! Machtig mooie avonden heb ik daar beleefd. Via vakantieveilingen hebben we destijds een goedkoop hotelletje op de kop weten te tikken. Dit stadsje ligt daarnaast vrij centraal, waardoor je binnen een mum van tijd ook in bijvoorbeeld Utrecht bent. Naam stad: Nijmegen Aantal sterren: 3,5

Nice In Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bevindt zich deze leuke stad. Na een hete dag kun je skinnydippen in zee. Wordt het nog heter van. Tijdstip maakt niet uit, want door de tropische temperaturen blijft het ook midden in de nacht nog wel lekker qua temperatuur. Tip, weet dat er een prachtig oud centrum is en kom daar niet de dag van vertrek pas achter. Naam stad: Nice Aantal sterren: 4 Tip hostel: Antares Hostel


–––– ADVERTORIAL ––––

Brandveiligheid in studentenhuizen. In Leeuwarden een blijvend punt van zorg. Wij gaan een middag op pad met Jan-Kees van de Friese brandweer om te zien hoe vreselijk het dan wel niet is. Samen bezoeken we een aantal studentenhuizen en nemen de brandveiligheid eens flink onder de loep. Van zorgwekkende taferelen tot verrassend goede maatregelen: we hebben het allemaal gezien en daar zijn we een stuk wijzer van geworden.

HOE BRANDVEILIG ZIJN DE LEEUWARDER STUDENTENHUIZEN? Door Eline van der Beek / Suksawat

O

nze brandroute begint in het studentenhuis aan de Sacramentstraat. Hoewel er maar drie studentenhuizen staan, is juist dit huis bij vele studenten bekend vanwege de regelmatige feestjes die er plaatsvinden. Dan weet jij wel over welke we het over hebben. De gang die je doorloopt om het huis te betreden staat vol met fietsen, lege kratten bier en andere zooi. Al voor we binnen zijn wijst Jan-Kees erop dat hier een vluchtweg wordt verstoord. Onderweg naar het woongedeelte kijkt de brandweerman bedenkelijk naar de plafonds. ‘Hier hangt nergens een rookmelder,’ zegt hij. Een beetje beschaamd beamen de bewoners dit. Met een volgestouwde asbak op de salontafel is een rookmelder natuurlijk ook helemaal niet handig. Jan-Kees fronst. Ook in de keuken is het mis. ‘Dit is bijvoorbeeld al heel gevaarlijk,’ zegt JK Fireman terwijl hij een verlengsnoer oppakt. Er hangen een tosti-apparaat en de magnetronoven aan. ‘Apparaten met warmteelementen hebben heel veel elektriciteit nodig. Meer dan een verlengsnoer aankan. Je hebt het vaak niet door als er kortsluiting is ontstaan binnen je verlengsnoer en uiteindelijk kan het verlengsnoer te heet worden en smelten.’ Oftewel, een enkeltje fik. Op de bovenverdieping hangt wel een houder van de rookmelder, maar de melder zelf mist. Brengt ons bij de vraag: wiens verantwoordelijkheid is die rookmelder eigenlijk? Jan-Kees legt het graag uit: ‘Het ligt eraan,’ begint hij. ‘Vroeger was het ophangen van een rookmelder in je huis niet verplicht. Daarom is dit apparaat in veel

huurovereenkomsten nog niet inbegrepen. Officieel is het ophangen van een rookmelder dan je eigen verantwoordelijkheid. Bij nieuwbouwwoningen is het ophangen van een rookmelder wél verplicht, dus ligt het bij de huisbaas. Desalniettemin moet ieder huis gewoon een werkende rookmelder hebben, dat is echt stap één.’ Jan-Kees vindt het huis aan de Sacramentstraat Niet heel brandveilig, vooral omdat er geen rookmelders hangen. Wel heeft het huis wel voldoende vluchtmogelijkheden die de brandveiligheid van het huis weer enigszins opkrikken. Moet wel die troep even uit de gang weg.

Club 36 Het tweede huis wat we bezoeken bevindt zich op de Grote Hoogstraat 36. Zoals het nummerbordje en menig student in Leeuwarden weet, wordt dit studentenhuis ook wel Club 36 genoemd. De teksten op de muur en de resten feest die her en der liggen doen het woordje ‘club’ in dit huis de nodige eer aan. Een bewoner legt uit dat de woonkamer voorheen een schuur was. Niet zo gek dus dat de stopcontacten wat schaars zijn. De bewoners hebben dit opgelost door heel vernuftig verschillende verlengsnoeren aan elkaar te rijgen. Enorm link. ‘Als je verlengsnoeren aan elkaar rijgt wordt de ruimte waar de elektriciteit doorheen stroomt steeds smaller,’ legt Jan-Kees uit, ‘terwijl de hoeveelheid stroom wel hetzelfde blijft. Dit kan hitte veroorzaken, kortsluiting en uiteindelijk zelfs brand.’ Nog geen stap in het huis verder en JanKees doet de volgende een schrikbarende ontdekking. Het ontruimingssysteem, dat zich in de meterkast naast de voordeur bevindt, staat storing. Niemand weet hoe lang al. Zo’n ontruimingsalarm zorgt ervoor

dat er een alarm afgaat wanneer er ergens in het pand brand uitbreekt. Dat moet gewoon werken. De brandblusser in de gang is voor het laatst in 2016 gecontroleerd en als JanKees even kijkt weet hij voldoende. Totaal niet klaar voor gebruik. Heb je dus helemaal niets aan. Let op, de verantwoordelijkheid betreffende de blusmogelijkheden ligt bij je huisbaas. Mocht je, zoals in dit huis, een gebrek aan fatsoenlijk blusgebeuren hebben, dan kun je hier contact over opnemen met je huisbaas. Heb je gewoon recht op. Ons bezoek aan de keuken maakt onze brandweerman niet veel blijer. Het rooster van de afzuigkap is duidelijk al een jaartje of vijf niet meer schoongemaakt en is volledig verstopt. Onveilig. Eronder staat een frituurpan. Dit zal niet het eerste studentenhuis zijn waar het mis gaat met de frituur. Er gaat niets boven een vette hap na het stappen, weet zelfs Jan-Kees, maar hij adviseert ons om gewoon lekker dat broodje kroket bij de FEBO te halen. Alle zaken hier zijn wel op te lossen, maar tot die tijd scoort Club 36 een dikke onvoldoende op de meetlat der brandveiligheid.

werkt wel. En er hangt een grote ontruimingsplattegrond naast. Toch handig als je met zijn allen in zo’n groot pand woont. De schuimblusser die in de gang hangt is ook nog eens gebruiksklaar. Jan-Kees is hier prima in zijn nopjes. Aan het plafond ziet hij toch iets verontrustends. De rookmelder is er uit gesloopt. ‘De batterij was leeg,’ legt een bewoner uit. Je weet, dan krijg je zo’n godsirritante pieptoon en dus sloop je die verdomde rookmelder met grof geweld van het dak. Logisch, maar het is zaak dat je die dingen dan wel weer terughangt. Op de eerste verdieping is de gang netjes voorzien van goedwerkende rookmelders, de keuken is netjes(ja, echt) en de afzuigkap schoon en alle vluchtroutes zijn prima in orde. Ook Jan-Kees vindt, dit is een prima studentenhuis. Het kan dus wel.

Conclusie

Huize Willemstaete

Toch is Jan-Kees, behalve bij HWS niet erg te spreken is over de brandveiligheid in de studentenhuizen. ‘In sommige huizen moet echt nog een hele hoop gebeuren.’ Wat hem vooral opvalt is dat de bewoners zich totaal niet bewust zijn van het feit dat ze zich soms in heel brandgevaarlijke situaties bevinden.

Als laatste op de route, Huize Willemstaete. Een van de grootste en vooral bekendste studentenhuizen van Leeuwarden. In dit monumentale pand wonen liefst 19 studenten. Jan-Kees loopt als eerste naar de meterkast. En wat denk je? Een enorm nette, veilige en volledig werkende meterkast. Niets op aan te merken.

De voornaamste oorzaak hiervan is dat de studenten de brandveiligheid niet als hun eigen verantwoordelijkheid zien. Dit kan beter. Weten hoe of zelf een mening? Praat met Jan-Kees en ons mee over brandveiligheid in studentenhuizen tijdens de Studententop op 20 mei. ■

Rookmelders in de keuken? Check! En nog eentje van goede kwaliteit ook. Lekker bezig, HWS. Dan weer terug naar de hal. Hier hangt net zo’n ontruimingsalarm als in Club 36, met het volgende verschil: deze


Leeuwarder Studentenkrant 2019 17

KUN JE LEREN Heftig! Iemand krijgt acuut een hartaanval of hartstilstand. Omstanders bellen 112 en de desbetreffende melding komt bij de meldkamer terecht. De situatie is spannend; komt de ambulance snel genoeg? Of moet jij iets doen? Maar je kunt niet reanimeren …

HET VERSCHIL MAKEN TUSSEN LEVEN EN DOOD Tekst & fotografie: Lisanne van der Ploeg

Een ambulance moet in de binnenstad zijn en het is net op dat tijdstip spits. Een tijdrovend en helaas ook realistisch scenario. De ambulance zal er langer over doen om ter plaatse te zijn en dat terwijl hersencellen na 4 tot 6 minuten onherstelbaar beschadigd raken als er niet op tijd hulp ter plaatse is. Elke minuut dat er niet gehandeld wordt, vermindert de overlevingskans bij een hartstilstand met 7 tot 10 procent. Daarna lopen ook andere organen schade op. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de kans is op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen, de aanrijtijd van een ambulance is namelijk maximaal 15 minuten. Dat maakt het van groot belang dat ook burgers kunnen reanimeren.

Reanimatiecursus Om te voorkomen dat slachtoffers komen te overlijden door de gevolgen van een hartaanval of hartstilstand of dat er blijvende schade ontstaat, is het van belang dat ook burgers leren hoe zij moeten reanimeren. In Friesland zijn er 19 verschillende reanimatiepartners actief die reanimatiecursussen aanbieden. In Leeuwarden is er bijvoorbeeld ‘Stichting Reanimatie Leeuwarden en Omstreken’. Je kunt tijdens een cursus van slechts drie uren al leren wat je moet doen. Het bedienen van de AED, het herkennen van een hartstilstand, het weten wat je vervolgens moet doen en hoe je moet reanimeren: je leert het allemaal. Klaas Bergsma is ambulancechauffeur en geeft reanimatiecursussen bij ‘Stichting Reanimatie Leeuwarden en Omstreken’. Hij vindt het belangrijk dat mensen een cursus volgen, maar snapt ook de angst. ‘’Ik begrijp dat veel mensen het eng vinden om te moeten reanimeren. Je hebt met leven en dood te maken. Er heerst vaak paniek en jij bent waarschijnlijk als eerste ter plaatse, nog voor de ambulance. Een echtgenoot of ander familielid kijkt wellicht mee en vestigt zijn hoop op jou. Op jou, die tijdens het reanimeren een rib van de persoon in kwestie kan breken. Deze kans is zeker aanwezig, maar dit hoeft je niet af te schrikken om te stoppen met de reanimatie. Als er helemaal niks gebeurt, komt de persoon sowieso te overlijden.

Daarom is het belangrijk om het tóch te kunnen en te doen. En een rib herstelt.’’ Er worden veel cursussen bij Klaas gevolgd, maar toch zijn onder de cursisten relatief weinig studenten. ‘’En dat terwijl het wel belangrijk is’’ vertelt Klaas. ‘’Studenten zijn jong, sterk en gedreven. Daarom zijn zij zeker een aanwinst als burgerhulpverlener.’’

Burgerhulpverlener Na de cursus ontvang je een certificaat en ben je bevoegd om te reanimeren. Je kunt je vervolgens als burgerhulpverlener aanmelden bij HartslagNU. Je krijgt dan een melding in de vorm van een telefoontje, pushmelding of sms dat er reanimatie nodig is binnen een straal van 750 meter. Op die manier kun je indien het jou lukt naar de plek toegaan en beginnen met reanimeren voordat de ambulance ter plaatse

is. Door deze oproep zijn er vaak meerdere burgers die kunnen reanimeren aanwezig. Dit maakt dat het reanimeren eventueel afgewisseld kan worden. Als burgerhulpverlener kun je aangeven of je gaat of niet en vaak komt ongeveer de helft van de opgeroepen hulpverleners ter plaatse. Wanneer het ambulancepersoneel ter plaatse is, nemen zij het werk over en kan de persoon die een hartstilstand of hartaanval heeft gehad, worden overgebracht naar het ziekenhuis. Klaas vertelt dat burgerhulpverleners vaak ook de steun en toeverlaat zijn voor de naaste(n) van de persoon die gereanimeerd wordt.

Bovendien kun je als burger de melding krijgen om een AED te halen. Met een AED kan een stroomstoot worden toegediend aan het hart, waardoor het hartritme mogelijk hersteld zou kunnen worden. Een overzicht van alle AED’s vind je op de app ‘AED4WATCH’.

De toekomst: meer mensen die kunnen reanimeren Op middelbare scholen volgen veel leerlingen lessen om te leren reanimeren. Dit zal ook de toekomst zijn; steeds meer mensen dienen het te kunnen. De aanmeldingen voor HartslagNU

gaan in een stijgende lijn: in 2017 waren er al 170.000. Daarmee is Nederland volgens de Hartstichting het eerste land ter wereld dat een landelijk netwerk van burgerhulpverleners heeft dat na een oproep binnen zes minuten kan reanimeren. Kortom, in de toekomst zullen er steeds meer mensen zijn die kunnen reanimeren, waardoor er veel levens te redden zijn. De drijfveer om het zelf te kunnen zit in jouw eigen hart. Neem dus het initiatief en schrijf je in voor een cursus reanimeren.


18 Leeuwarder Studentenkrant 2019

HEB OOG VOOR ELKAAR, WANT WE HEBBEN ELKAAR NODIG Tekst: Thamara Mol | Fotografie: Niels Remigius Tijdens het rondstruinen in ons nederige stadje kom je nogal eens iemand tegen die je om een eurootje vraagt of eigen kunst verkoopt om aan pegels te komen. Thamara geeft toe: vaak zit ze daar toch niet helemaal op te wachten en is ze geneigd om er met een boogje omheen te lopen. Na dat op een dag weer te hebben gedaan, realiseerde ze zich dat thuis- of dakloos zijn serieuze problematiek is. Een half uur later kon zij zich thuis weer vol te stouwen met voedsel en klagen dat de vaat weer niet gedaan was, terwijl er op hetzelfde moment dus mensen op straat liepen te koukleumen omdat ze thuis- of dakloos zijn. Thamara werd nieuwsgierig naar de wereld van thuis- en daklozen en ging daarom in gesprek met Catrien, ambassadeur van het Leger des Heils en een medewerker bij Zienn Opvang en Ondersteuning in Leeuwarden.

TIJDELIJK (!) SCHUILEN Catrien verwelkomde mij bij de dagopvang van het Leger des Heils voor thuis- of dakloze mensen. Vervolgens kreeg ik een rondleiding door het pand en legde ze me uit hoe er door de dag heen mensen in en uit komen wandelen voor bijvoorbeeld een kop koffie of een soepie, maar ook voor het ontmoeten van mensen of om te douchen. Naast enthousiaste vrijwilligers, werken er bij het Leger des Heils ook mensen die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van thuis- en daklozen. Zij helpen bij het krijgen van een uitkering of het vinden van een eigen woonplek. De organisatie biedt bezoekers een postadres en helpt hen bovendien op weg om aan de juiste papieren te komen bij de gemeente. “Structuur is het belangrijkst tijdens het herstel,” legt Catrien uit. Dit betekent voor deze mensen dat het soms flink werken is; er moeten keuzes gemaakt worden en stappen gezet worden die veel energie kosten. Je hebt een dagtaak aan het geregel, maar het is mooi werk om deze lieve mensen te helpen, zodat ze weer een dak boven hun hoofd te hebben.

VAN ZUCHT TOT STEUN Na de rondleiding ging ik in gesprek met de ambassadrice over het reilen en zeilen in de dagopvang. Een vrouw met hart voor haar werk en de mensen. Haar doel is om, samen met de rest van het team, thuis- en daklozen een veilige plek bieden waar ze tot rust kunnen komen en bij kunnen tanken. Ze vertelde dat zij vroeger zelf verslaafd was geweest. Ze had geen thuis waar ze geholpen of erkend werd

en voelde zich ontzettend eenzaam. Ze kon nergens heen met haar pijn en verdriet en er was niemand die zag waar ze mee struggelde. Na jaren van worstelen, ontmoette ze toch mensen die haar lieten voelen dat er daadwerkelijk mensen bestaan die jou als persoon echt zien en met je om willen gaan zonder verkeerde intenties. Deze ontdekking hielp haar om uit haar verslaving te groeien. Tegenwoordig zet ze zich in voor mensen die om verschillende redenen de stap hebben gezet om bij het Leger des Heils aan te kloppen voor hulp; voor een veilige plek.

EN ’S NACHTS DAN? In de nachtopvang van de organisatie Zienn, sprak ik een van de medewerkers over het pand en hoe het er in deze opvang aan toegaat. Er werd mij verteld dat iemand na zich te hebben aangemeld vanaf 17:00 uur terecht kan in deze opvang. De ruimte is opgedeeld in verschillende afdelingen: een woonkamer, sanitaire voorzieningen en kamers met stapelbedden speciaal voor mannen en andere speciaal voor vrouwen. Ook bestaat er een kleinere afdeling voor jongeren. Na het inleveren van eventuele alcohol, drugs en/of wapens, mogen mensen hier verblijven om te eten, slapen, tv te kijken of te douchen. Om 09:30 uur de volgende ochtend krijgen de bezoekers hun spullen terug en moeten ze door naar hun dagbesteding. Hierna wordt de ruimte weer klaargemaakt voor de volgende avond. Men mag hier maximaal drie maanden verblijven en ook hier worden mensen voorzien van begeleiding bij het aanvragen van een uitkering of andere zaken die nodig zijn, zodat ze zo snel mogelijk weer een eigen dak boven hun hoofd hebben.

PARALLELLE WERELD Wat mij persoonlijk het meest raakte, was het moment dat ik werd begeleid naar een kamer waarin stellingen met blauwe bakken stonden. De bezoekers van de nachtopvang krijgen één blauwe bak toegekend, waar ze hun bezittingen in kunnen doen als ze overdag de hort op zijn. Op dat moment realiseerde ik me dat wat er in deze bakken zit, alles is wat deze mensen hebben. Dit deed me enorm inzien dat dit óók de wereld is waarin we leven. Ik besefte me dat ik zelden stilsta bij het feit dat dit de realiteit is voor mensen die we op straat tegenkomen en voorbijlopen.

WAT MOGEN WE ALS STUDENTEN IN ONZE OREN KNOPEN? Catrien: “Er hoeft maar íets te gebeuren en het kan betekenen dat je hier staat. We zijn tegenwoordig zo gericht op onszelf. Op onze ‘ik’, maar ieder mens is uniek en ieder mens doet ertoe. Het is zo belangrijk dat je anderen ziet, wie het ook is, het zijn mensen. We hebben allemaal die liefde nodig en willen gezien worden. Dus heb oog voor elkaar en heb elkaar lief, want we hebben elkaar nodig. Kijk niet naar elkaar, maar zie elkaar!”


Leeuwarder Studentenkrant 2019 19

WELCOME TO LEEUWARDEN? BEING WELCOMED BY NHL STENDEN WHILST BEING SHUNNED BY THE DUTCH? Tekst: Abel Hoekstra | Fotografie: Lisanne van der Ploeg

The number of foreign students in Leeuwarden has steadily rose over the last decades. Foreign exchange students are actively being targeted to come study in The Netherlands. NHLStenden has schools in Indonesia, Thailand, Qatar and South Africa. The students there have a welcoming and inviting idea of The Netherlands and NHLStenden can’t seem to wait to get them here.

EU VERSUS THE PLANET For EU citizens within Schengen its fairly easy to come and study here. There are scholarships available such as Erasmus. Erasmus is only available for students from a set list of countries, almost all within the Union. Therefore, students from outside the Union need to be creative. The tuition for non-EU students is €8.150 versus the €2.083 for EU students.

COVERING YOUR EXPENSES For Dutch students it’s fairly easy to pay for the cost of living. There are many entry level jobs available as well as student loans. It’s different for foreign students. Applying for a loan either requires a Dutch national status or the equivalent, or you need to proof that you have a job for at least 56 hours per month. That’s 14 hours per week, about 1,75 workdays if you work eight hours a day, with a pay of about

€532 a month. The paycheck of €532 hardly covers the costs of living, so a loan might help.

FINDING A JOB Working 14 hours a week doesn’t seem like all that much. One might think that it isn’t a problem at all. NHLStenden welcomes students to come study here, so one might even think there is an abundance of work for foreign students. The sad truth is that it’s very hard for them to find a steady job in Leeuwarden. NHLStenden does recommend sending an email to the Irish Pub and when asked, an employee explained to us that they get about 5 applications per day. A lot of companies (but not all of them) do not hire Englishspeaking personnel. One student was able to show the LSK a list of applications he sent. Out of the seven applications he sent, only two companies replied. Another option would be to approach one of the employment agencies which offer short term work.

Although this could be a problem for the students who need to work 56 hours per month.

CATCH 22 On one hand, institutes of higher education provide good schooling for foreign students. Whereas on the other hand, the

government wants to see proof of paid work from these students. The struggle of finding a job is mostly funded by the language barrier. These students need to find a job, but employers prefer Dutch-speaking employees. Therefore, employers could ease the struggle by easing on the requirement of speaking Dutch.

FITTING IN Foreign students are being confronted by a multitude of problems: not all student houses allow non-Dutchspeaking inhabitants and a lot of employers require the employee to speak Dutch. Many consumers don’t like to be addressed to in another language than Dutch and employers are likely to cater to the need of the consumer. Additionally, student houses often have a very high level of togetherness. Having to switch to English in busy social situations might proof difficult for the other

people living in that particular student house. Thus, for a foreign student who is planning on staying here for two years or more, it’s advisable to broaden your language spectrum.

IS THERE A SOLUTION? It’s clear, like in any situation, that there are two sides to a story. In this case foreign students feel welcomed to the Netherlands and then find trouble fitting in. It’s not that they don’t want to fit in, it’s just hard for them to do so. It just shouldn’t be that hard. As the Dutch people are said to be famous for their tolerance, employers should give English speaking students and people in general a chance. Employers: don’t stick to the almost archaic obligation for your employees to speak Dutch. Non-Dutch speaking people: give Dutch a try and meet the Dutch speaking people in the middle.


Profile for Devea

Leeuwarder Studentenkrant 33  

Leeuwarder Studentenkrant 33  

Profile for devea
Advertisement